ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2011-12
ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8-9

9-10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

10-11

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

11-12

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΚΗΣ

12-1

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΝΩΣΗΣ Ι
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΝΩΣΗΣ Ι
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΝΩΣΗΣ Ι
ΓΑΛΛΙΚΑ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΝΩΣΗΣ Ι
1-2

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ (φρ.)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

2-3

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ

ΕΝΩΣΗΣ Ι
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι

3-4

ΔΙΚΑΙΟ (φρ.)
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ (φρ.)

4-5

ΔΙΚΑΙΟ (φρ.)
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ (φρ.)

5-6

ΔΙΚΑΙΟ (φρ.)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΕΝΩΣΗΣ Ι
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ

6-7

ΔΙΚΑΙΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

ΔΙΚΑΙΟ
ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

7-8

ΔΙΚΑΙΟ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ

ΕΝΩΣΗΣ Ι
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ Ι
9-10

8-9 9-10
ΔΗΜΟΣΔ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ Ι

9-10
Δηδδδδδηε

ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ Ι

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
1

ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2011- 2012
ΩΡΕΣ
8-9

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ (φρ.)

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1o Τμήμα Α-Λ

9-10

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

10-11

ΔΙΚΑΙΟ Ι
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι

ΔΙΚΑΙΟ Ι
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

1Ο Τμήμα Α-Λ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ (Φρ.)

11-12

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι

ΔΙΚΑΙΟ Ι
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΔΙΚΑΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

(ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

2Ο Τμήμα (Μ-Ω)
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

12-1

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

(ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

(ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

2ο Τμήμα (Μ-Ω)
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

1-2

ΔΙΚΑΙΟ Ι
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

(ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
ΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

(ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

2-3

ΔΙΚΑΙΟ Ι
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΓΓΛΙΚΑ

2ο Τμήμα (Μ-Ω)

(ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ (ΦΡ.)
1Ο Τμήμα Α-Λ

ΔΙΚΑΙΟ Ι
3-4

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
4-5

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
5-6

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

6-7

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΙΝΩ-

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
7-8

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ (φρ.)

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ (φρ.)

8-9

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ (φρ.)

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ (φρ.)

9-10

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (φρ,)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2011 – 2012
ΩΡΕΣ
8-9

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ

2

9-10

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/Ι

ΕΠΜΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ IV

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΠΜΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ IV

10-11

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/Ι

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/2

ΕΠΜΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ IV

11-12

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/Ι

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ/2

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

12-1

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ III/2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟ Ι Ι
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ
1-2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ III/2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΔΙΚΑΙΟ Ι Ι
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/Ι

3-4

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/Ι

4-5

ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/Ι

2-3

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ
5-6
6-7

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ (ΣΕΜ.)

ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ (ΣΕΜ.)
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ

ΔΙΚAIO ΙΙ (φρ.)
7-8

8-9

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΔΙΚAIO ΙΙ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΔΙΚAIO ΙΙ
9-10

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΑΛΛΙΚΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚAIO ΙΙ (φρ.)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΑΛΛΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/Ι

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ (ΦΡ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2011– 2012
ΩΡΕΣ
8-9
9-10

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ
ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ
ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΙV

3

10-11

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

11-12

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι Ι

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΔΙΚΑΙΟ IV
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

12-1

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι Ι

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΔΙΚΑΙΟ ΙV
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

1-2

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

2-3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

ΑΣΤIΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

3-4

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

ΔΙΚΑΙΟ IV
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

ΔΙΚΑΙΟ IV
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΟ IV
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

ΔΙΚΑΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ IV

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

7-8

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

8-9

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙV

9-10

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

4-5

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

5-6

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

6-7

(φρ.)

ΔΙΚΑΙΟ ΙV
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (φρ.)

(φρ.)

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful