P. 1
patrologija izvori

patrologija izvori

|Views: 11|Likes:
Published by Thomas Brown

More info:

Published by: Thomas Brown on Feb 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2013

pdf

text

original

ʫ̨̏ ̵̛̭̠̖̯ ̭̖ ̸̡̨̨̦̦̌ ̔̌ ̛̯ ̨̪̹̤̖̥̌ ̨̦̭̣̖̌̏ ̡̧̛̐̌ ̌̚ ʿ̨̨̛̯̬̣̠̱̌̐ 1.

ʵ̨̦̏̌ ʺ̴̨̠̖̦̬̌̔ - ˄̨̏̔ ̱ ̸̨̨̡̨̭̖̯̯̏̌ ̨̨̨̭̣̤̖̍̐̏ (17-110 ̭̯̬.)
ʦ̡̛̣̌̔̌ ʤ̛̯̦̭̠̖̌̌ ʵ̛̖̯̏̓ - ʪ̠̖̣̌ ̵̨̨̡̛̪̭̯̣̭̌ ̸̡̛̱̖̦̌;
ʿ̨̨̛̬̯̭̦̖̣͂ ʤ̛̯̦̭̠̖̌̌ ˀ̡̛̯̌̌ - ʿ̨̨̛̯̬̣̠̌̐̌ (ʥ̶̨̛̛̬̦̌ ˉ̡̬̖̏ ̱ II ̡̠̖̱̏).
˃̬̖̍̌ ̛̯ ̛ ʺ̨̛̖̯̠̖̔ ʽ̡̛̛̣̥̪̭(ʽ̨̛̬̖̦̐̏ ̸̡̛̱̖̦), ̧̖̐̌ ̛̦̌͂ ̦̌ ̛̦̯̖̬̦̖̯̱. ʻ̖̥̌ ̐̌ ̥̖̱͂ ̨̯̥
̨̛̣̯̖̬̯̱̬̥̌. ʿ̨̬̔̌̏̚

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->