Nilai : Kasih sayang terhadap keluarga Pendidikan Moral Tingkatan 2 Soalan latihan Bahagian A: 1.

Pilih jawapan yang paling sesuai. Amalan-amalan berikut dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan, kecuali A meluangkan masa bersama-sama ahi keluarga B mengucapkan terima kasih kepada adik-beradik C membantu ibu bapa melakukan kerja-kerja rumah D mendiamkan diri apabila menghadapi masalah Keluarga bahagia dapat dibentuk melalui A pujian yang diterima daripada masyarakat B amalan berkunjung ke rumah jiran tetangga C kemewahan dan pangkat yang dimiliki ibu bapa D sikap mengambil berat antara ahli keluarga Antara berikut, perlakuan yang manakah merupakan amalan menyayangi keluarga? A menyayangi ahli keluarga yang lebih muda sahaja B mementingkan keselamatan ahli keluarga yang masih kecil C menceritakan kebaikan ahli keluarga kepada orang lain D menghulurkan bantuan apabila diperlukan Mengapakah kita perlu menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa? A kerana sudah menjadi lumrah alam B kerana mereka telah mendidik dan membesarkan kita C kerana anak-anak wajib menyayangi ibu bapa D kerana undang-undang telah memperuntukan perkara tersebut. Apakah yang patut anda lakukan sekiranya anda tidak bersetuju dengan pendapat abang atau kakak anda? A menentang pendapat mereka secara habis-habisan B mengejek-ejek pendapat mereka C menyuarakan pendapat anda secara sopan D mentertawakan pendapat mereka Mengapakah kita dilarang mengkhianati anggota keluarga? A kerana perbuatan itu sangat bahaya B kerana perbuatan itu boleh menyusahkan diri kita C kerana perbuatan itu menyebabkan keluarga bersedih D kerana perbuatan itu akan merenggangkan tali persaudaraan Lengkapkan peta minda di bawah tentang amalan kasih sayang terhadap keluarga AMALAN KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA

2.

3.

4.

5.

6.

Bahagian B

(a) __________________ __________________

(b) __________________ __________________

(c) __________________ __________________

(d) __________________ __________________

(e) __________________ __________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful