P. 1
toleranta.comunicare

toleranta.comunicare

|Views: 303|Likes:
Published by profesorcampean

More info:

Published by: profesorcampean on Feb 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2014

pdf

text

original

CONSILIUL JUDE

EAN SIBIU

BIBLIOTECA JUDE EANĂ ASTRA SIBIU

coord. CORNELIA CRAMARENCO

Toleran ă - Rela ionare - Comunicare
SIBIU, 2010

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ASTRA SIBIU Toleranţă – Comunicare – Relaţionare

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ASTRA SIBIU

TOLERANŢĂ COMUNICARE RELAŢIONARE
Simpozion Naţional organizat de Biblioteca Judeţeană ASTRA 14, 15 mai 2010

2010

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ASTRA SIBIU Str. George Bariţiu, nr. 5/7 550178 Sibiu/România Tel: +40 269 210551 Fax: +40 269 215775 Internet: www.bjastrasibiu.ro E-mail.: bjastrasibiu@yahoo.com

Director: Onuc Nemeş-Vintilă Coordonator de proiect: Cornelia Cramarenco Silvana Şerb Elena Camelia Spânu Copertă: lucrare realizată de elevii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 2, Sibiu. Editor, grafică copertă: Ioana Butnaru

Lucrare realizată la Tipografia Bibliotecii ASTRA Tiraj: 75 exemplare

Proiect cofinanţat de Consiliul Judeţean Sibiu.

ISBN: 978-973-0-09387-2

Cuvânt înainte

Volumul de faţă reuneşte comunicările prezentate la Simpozionul Naţional cu tema ’’Comunicare – Toleranţă – Relaţionare’’ organizat în zilele de 14-15 mai 2010 de Biblioteca Judeţeană ’’ASTRA’’, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, cu Universitatea ’’Lucian Blaga’’, prin Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Direcţia de Sănătate Publică şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1 din Sibiu. Au fost prezentate 47 de comunicări, toate abordând triada conceptuală a simpozionului din perspectivă educaţională, începând din mediul familial, continuând cu mediul preşcolar, şcolar, inclusiv la copiii cu cerinţe educative speciale. Autorii comunicărilor – educatori, institutori, profesori din învăţământul preuniversitar şi universitar, psihologi, psihopedagogi, bibliotecari, cadre medicale – au analizat cele trei concepte, identificând punctele tari şi punctele slabe, ameninţările şi oportunităţile, funcţionalităţile şi disfuncţionalităţile din procesul de educaţie, bazându-se pe experienţa didactică şi pedagogică personală şi pe studiul unei bogate literaturi de specialitate.

Pe baza acestor studii de caz s-au conturat strategii educaţionale de succes menite să ajute la optimizarea comunicării şi a motivaţiei, la modelarea caracterelor, la prevenirea sau diminuarea conflictelor, la stimularea interacţiunii părinţi-copii, la învăţarea prin cooperare, la educarea copiilor în spiritul toleranţei şi empatiei faţă de cei din jur, la arta de a comunica şi la arta de a asculta. Din perspectiva acestei analize complexe, volumul se constituie şi într-un manual-ghid cu rol metodologic de mare folos tuturor acelora care au drept scop îmbunătăţirea procesului de instruire şi educaţie, prin cultivarea valorilor de comunicare, de prietenie, de toleranţă şi relaţionare.

Onuc Nemeş-Vintilă Director Biblioteca Judeţeană ’’ASTRA’’

Drd. Comunicarea nu se produce decât dacă după procesul codificării. A avea legatură cu…. Schema procesului de comunicare este redată fidel de către lingvistul R. a duce la… Într-un studiu din 1976 s-au inventariat cele mai reprezentative definiţii ale acestui termen. 2. în legatură cu el formulându-se o serie de teorii care stau la baza ştiinţelor comunicării. Daniela Luminiţa Avrigean Liceul de Artă Sibiu. intr.Definiţia pe care o dă acestei noţiuni Dicţionarul Explicativ al Limbii Române 1 este:1. Universitatea Bucureşti .. 2005. 3. fără însă ca vreuna să fi întrunit consensul specialiştilor.(despre oameni) A fi în legătură. Termenul de comunicare este foarte frecvent folosit în ultima vreme.Prof. emoţii. Buc. Jakobson. ci trebuie puse în corespondenţă cu termenii existenţi în limbă. A informa. produse ale fanteziei care nu pot ajunge la destinatar.Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială FUNCŢIONALITĂŢI ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢI ÎN PROCESUL DE COMUNICARE Pentru explicarea şi înţelegerea unui cuvânt sunt necesare adeseori mai multe definiţii. a face cunoscut. De aceea se spune că mesajul se codifică. . idei. emiţătorul şi receptorul. (schema nr. Ed. intervine transportarea mesajului la receptor printr-un anumit canal. Receptorul unui mesaj trebuie să facă operaţia de decodare pentru a-l înţelege. Mesajul poate consta în gânduri. a înştiinţa. vb. . intr. numărul lor atingând cifra de 126. Comunicarea se desfăşoară între doi poli. Arc.1) 1 ***Dicţionarul Explicativ Ilustrat al Limbii Române. sentimente.

Principiile şi regulile comunicării publice sunt stabilite de retorică. funcţia conotativă-persuasivă. televiziune etc. există cinci feluri de comunicare: 1. autocunoaşterea. presupune o serie de regului: cooperare. atrăgând atenţia asupra modului în care este formulat.datorită căreia mesajul conţine referiri la codul utilizat şi presupune anumite gesturi. Forma de comunicare între două sau mai multe persoane care îşi transmit informatii cu diverse scopuri este dialogul. descoperirea lumii exterioare.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu O comunicare presupune intrarea în acţiune a mai multor funcţii: funcţia emotivăprin care se exprimă starea afectivă a emiţătorului. 3. influenţarea opiniei\atitudinii celorlalţi. ritmul verbal. 8 Cea mai frecventă formă a dialogului este conversaţia . debitul verbal. politeţe (negativă sau pozitivă). Comunicarea intrapersonală: emiţătorul şi receptorul nu sunt diferiţi (ex. funcţia referenţială . se referă la efectul de convingere pe care mesajul trebuie să îl aibă asupra destinatarului. încheiere) şi de obiectivul conversaţional.mesajul este pus în valoare ca element în sine. 4. formele de comunicare sunt variate:presa scrisă. menţinere. mimică. retorică. Comunicarea interpersonală (diadică): presupune doi participanţi. În funcţie de numărul participanţilor şi de tipul de relaţie între ei. cotidiană. Comunicarea de masă: emiţătorul acestei comunicări este instituţionalizat şi se adresează unor destinatari necunoscuţi. calitate – evitarea informaţiilor false sau imposibil de dovedit. cantitate – furnizarea acelor informaţii necesare în funcţie de stadiul discuţiei (iniţiere.iar obiectivele ei sunt:1. 5. 3. Comunicarea de grup are loc între mai mult de doi participanţi. obţinută prin determinarea celuilalt de a-şi exprima părerea despre noi. 4. Elementele paraverbale care însoţesc dialogul sunt: accentul. funcţia fatică-prin care este vizat canalul de comunicare şi controlul funcţionării lui.monologul interior). Dialogul. funcţia metalingvistică . stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu alte fiinţe umane. codificarea nu este obligatorie. 2. dar poate interveni. eventual marcarea digresiunilor. intonaţia. radio. etc. 2. Comunicarea publică presupune un emiţător unic şi un grup de receptori. nonverbală sau paraverbală. relevanţa – restrângerea observaţiilor la subiectul discuţiei. un anumit ton. de situaţia în care se face comunicarea. respectiv iniţierea lui. Comunicarea poate fi verbală. funcţia poetică. comunicarea nu depinde de transmiţător şi nici de canal.este legată de realitatea pe care o exprimă mesajul.

14. momentul şi situaţia – acordarea de atenţie contextului actului comunicativ. comunitate şi multe altele). influenţă. 8. De asemenea specialistul apreciază că procesul de comunicare este redat în primul rând de două aspecte caracteristice grupurilor mici: solidaritatea sau caracterul coeziv şi diferenţierile interne. canal. 1999. transmitere-mişcare conotativă în spaţiu sau timp. 7. conflictul.ipotetică dorinţă fundamentală care duce la căutarea de informaţie în scopul comunicării. reducerea incertitudinii . stimuli . contextul. ea era omniprezentă. 2. transfer.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Trecând în revistă numeroase definiţii. relaţie . ci este influenţată sub aspectul formelor. simboluri. Institutul European. legătură. unire-comunicarea în ipostaza de conector. schimb. MINCIUNA . intenţie – accentuează faptul că actele comunicative au un scop. 13. rută . putere – comunicarea văzută ca mijloc de influenţă. 12.accentuarea caracterului mesajului de cauză a răspunsului sau a reacţiei. Comunicarea. control.. stocarecomunicarea duce la acumularea de informaţii şi putem „comunica cu” astfel de depozite informative. vorbire. pg. având ca referinţă principală calea sau „vehiculul” (sistem de semne sau tehnologie). limbaj. Bucureşti. memorie. Denis.o extensie a transferului.întreaga secvenţă a transmiterii.15-16 9 . „deghizată sub alt nume (interacţiune. (Mc Quial. procesul . relaţie.schimbul activ şi coorientarea. asocierea. scopul şi uneori efectele comunicării. 6. apropierea socială (similaritatea). Mc Quail consideră că ar trebui să putem prezice direcţia. 5. Dance 2 a identificat 15 tipuri. În cadrul sociologiei. 1999) Având ca punct de plecare cunoaşterea structurii sociale. de articulator. printre care el identifică furnizarea unor însemne de apartenenţă sub forma unui limbaj comun sau a unor convenţii de adresare verbale sau nonverbale. înţelegere . răspuns discriminatoriu-accentuarea acordării selective de atenţie şi a interpretării.receptarea nu transmiterea mesajelor. 15. trăsături comune-amplificarea a ceea ce este împărtăşit sau acceptat de ambele părţi. cooperarea şi colaborarea.O LIPSĂ DE COMUNICARE? 2 Mc Quail. 4. purtător. 11. putere. 10. comunicarea ca proces pare să fi fost neglijată deşi. interacţiune. El identifică printre factorii care generează comunicarea: apropierea spaţială. 9. D. frecvenţa. 3. mijloacelor şi conţinuturilor sale de scopurile specifice acestui domeniu de activitate. fiecare dintre ele punând accentul asupra unui alt aspect sau componentă: 1. În ceea ce priveşte comunicarea educaţională aceasta nu se deosebeşte fundamental de comunicarea general-umană. Comunicarea sprijină coeziunea în mai multe moduri.

Încurajează-ţi elevii! 9. Fii obiectiv! 7. Filozofii susţin că adevărul absolut este o ţintă a cunoaşterii umane în ansamblu şi în infinit. Nu minţi! 2. elevii clasei la care sunt diriginte au realizat următorul „Decalog“: 1. ci despre un comportament imatur. a înşela. conform dicţionarelor. ce se poate agrava şi poate ajunge să creeze o viaţă falsă. Există mulţi factori care influenţează comportamentul uman şi care pot predispune o persoana să mintă. psihologi. Aprecierea sub raport etic a comunicării începe atunci când ne dăm seama dacă interlocutorul ne transmite intenţionat o imagine conformă sau neconformă cu reprezentarea pe care el însuşi şi-a format-o despre realitatea la care se referă. înseamnă a face afirmaţii care denaturează în mod intenţionat adevărul. este tendinţa de a minţi a unor persoane inteligente. Empatia este 10 . Nu pedepsi fără motiv! 3. A minţi. neadevăr. născocire. Daca ne referim la viaţa de toate zilele spunem că o afirmaţie corespunde adevărului dacă cele comunicate de interlocutor corespund realităţii la care se referă. înşelăciune. Minciuna este definită în dicţionare ca fiind deprinderea de a minţi. aceluia care „este bolnav de minciună’’. Apreciază valoarea! 8. născocire. plăsmuire. Referitor la aceste persoane specialiştii spun că nu este vorba despre un creier bolnav. Deci adevărul este concordanţa deplină între cele ce comunică un om. Pedepsele paralizează imaginaţia. despre o anumită realitate şi realitatea însăşi. Fii autoritar! 10. denumirea dată de psihiatrii. Fii un model pentru elevi! Dacă am comenta puţin cele zece „porunci’’ ale elevilor. Nu fi indiferent! 6. înţelese exact sau deformat Şi totuşi ce este Adevărul? Are sau nu are această întrebare un răspuns complet? Etimologic vorbind. adresate profesorilor. indiferent de mijloacele de exprimare. ficţiune. afirmaţie prin care se denaturează în mod voit adevărul. Fii apropiat de elevi! 4. dar în funcţie de frecvenţa. Forma extremă a minciunii.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Atunci când comunicăm cu semenii noştri pornim de la o serie de informaţii. am putea spune că minciuna distruge orice fel de comunicare. imagini percepute direct sau mijlocit. vicleşug. cuvântul provine din latinescul „vera”care înseamnă „ceea ce este”. La întrebarea: „Cum aţi vrea să se realizeze o bună comunicare între voi şi profesorii voştri?”. Fii răbdator! 5. dar nu orice imaginaţie duce la un comportament dorit sau la evitarea minciunii. cunoscută sub numele de „pseudologie fantastică”. a induce în eroare pe cineva. care duc lipsa de atenţie şi care caută să fie protagonistele unei poveşti. scornitură. pe care ajung să o creadă şi ele. scopul şi gradul în care aceasta minte poate să fie sau nu privit de specialişti ca un mitoman.

cât şi cu familiile lor. în libertate. sâcâiţi tot timpul de întrebări de genul: „Unde ai fost?”. Minciunile folosite ca armă de autoapărare au căpătat în conştiinţa intimă a fiecăruia diferite tipuri de justificări. chiar faţă de unele persoane care ar avea posibilitatea să îi ajute. Unii oameni caută să ascundă adevărul inclusiv în cazuri când au anumite greutăţi de depăşit. „Cu cine ai fost?”. Aceşti copii încep să fie rezervaţi faţă de părinţi. Ei nu vor să recunoască înfrângerile. Cel mai important este însă ca profesorul să le câştige încrederea elevilor săi tocmai prin comportamentul său. Se cunosc cazuri. să li se vorbească mai călduros. încep să nutrească gânduri de evadare şi de cele mai multe ori planurile lor reuşesc. Răbdarea. piedicile. Sunt părinţi care îşi închipuie că. timiditate. Luat prin surprindere omul îşi dă seama că nu poate spune adevărul. 11 . să li se stea mai mult în preajmă. greutăţile. lângă bunică sau lângă mamă. mângâiaţi. ori e greu să găseşti cele mai potrivite cuvinte. necazurile personale nu din discreţie.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare necesară pentru a-l înţelege pe elev în orice situaţie. aşa cum îl ştie. care au impresia că părinţii. încât fiecare cuvânt rostit sau auzit doare. interesele personale rămânând pe plan secundar. pretexte pentru a evada din această temniţă. cu cât copiii sunt ţinuţi pe lângă ei. Uneori suntem puşi în situaţia să aflăm sau să comunicăm veşti triste. Vor să fie alintaţi. în casă. atunci când discută cu privire la copiii lor. Uneori omul recurge la minciună din dorinţa de a face bine celor din jur. stăpânirea de sine trebuie să existe. Alţi oameni îşi ascund insuccesele. nevoia de evadare. ci din mândrie. ori protectorii lor nu manifestă atâta afecţiune cât cred ei că li s-ar cuveni. mai ales în situaţii de criză. nu face asta” sunt formulele tip folosite mereu de către unii părinţi sau educatori care nu au simţul măsurii în disciplină. încât simulau că sunt bolnavi. Asfixierea copiilor cu interdicţii dezvăluie în sufletele copiilor neliniştiţi. Ei făceau acest lucru pentru că aveau să fie mai mult timp sub privirile părinţilor. Imaginaţia lor va fi capabilă să inventeze tot felul de minciuni. supravegherea excesivă eliminând hoinăreala. de nesupunere. La asemenea minciuni recurg părinţii. Studiile efectuate asupra copiilor amintesc cazul unora care jinduiau atât de mult după această afecţiune. pentru că ori e dureros. ori e şocant. La fel vor proceda mai târziu cu soţul sau soţia. Trebuie să recunoaştem că uneori este atât de greu. prin felul în care comunică atât cu ei. în caz că aceştia au rezultate slabe şcolare sau comit unele greşeli. alintaţi. cu atât vor fi mai disciplinaţi. Cum este ştiut în viaţă nu se petrec doar întâmplări fericite. „Nu te duce acolo. Recurgi la o tactică. mai ales la copii.

De exemplu. odată cu vârsta. este odioasă nu atât pentru minciuna cu care se înfrăţeşte. atunci când nu putem furniza explicaţii. ca Om. Din acest drept la respect decurge un alt drept elementar. păstrez un secret şi mint în acelaşi timp ca să obţin un favor. Divulgarea unui astfel de secret a dus uneori la catastrofe financiare Şi copiii la rândul lor. atunci când mi se cere să spun anumite lucruri despre un prieten. spunând adevărul. demnitatea umană: DREPTUL LA ADEVĂR. Un nou început. era un secret care mă privea personal. Aşa au fost păstrate sau foarte greu transmise secretele fabricării unor produse. OMULUI. putem fi înţeleşi greşit. cu cea mai îndrăcită perversitate. De exemplu. evităm ca răspunsurile noastre să nu fie răstălmăcite. până la marile afaceri dubioase. De la micile excrocherii. Când vrem să alegem între Adevăr şi Minciună să ne gândim bine câţi oameni se vor bucura şi câţi vor suferi în urma 12 . să nu fi nici mai puternic. aducând în discuţie conceptul de secret/ taină. Spiritul critic transformat în bârfă este dezgustător. iar ei să te respecte în calitatea ta primordiala de OM. la o ora de consiliere şi orientare şcolară. chiar dacă a spus adevărul sau a minţit. un bun prilej de a începe viaţa încă o dată. pentru că tu. trebuie să recunoşti că semenii tăi sunt Oameni. de la hoţii până la crime. 6. care exprimă nobleţea. iubirea devine o zonă cu drept de intangibilitate şi tainele prieteneşti sau de dragoste sunt păstrate cu severitate. au secrete faţă de părinţi. o nouă şansă. minciuna hotărâtoare. Cine nu a fost tentat măcar o dată să mintă? Cine nu s-a întrebat dacă e mai bine să minţi sau să spui adevărul? Cine nu a ezitat? Ca să fii respectat aşa cum eşti. minciuna este paravanul tuturor faptelor necinstite. în anumite situaţii. 3. 8. i se dă posibilitatea de a se schimba. trebuie ca cei din jur să fie ancoraţi puternic în realitate. poate cea mai urâtă dintre urzelile pe care le concepe răutatea. chiar dacă până atunci a făcut mai mult rău decât bine. pentru ei. 5. cât pentru abilitatea de a strecura printre adevăruri. când suntem întrebaţi cu indiscreţie despre lucruri care ne privesc personal. 4. 2. i se oferă omului în fiecare dimineaţă. Fiecare răsărit de soare este pentru om o altă naştere.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Secretul profesional ocupă un loc deosebit. Aşadar lui. atunci când nu vreau ca opinia publică să mă dezaprobe. 7. nici mai capabil şi nici mai frumos decât eşti. când cineva insistă să i se divulge un secret. mi-am întrebat elevii: “În ce împrejurări minţiţi cel mai des?” Iată câteva dintre răspunsurile lor: 1. Intriga. evitând minciuna. spunând adevărul. de a-şi ameliora situaţia săvârşind fapte bune.

Septimiu. Eugen. Sociologie. Constantinescu. 31. Gough. Sorin. Bucureşti. Concepte fundamentale şi studii de caz. 23. 18. Sociologia educaţiei. Editura I. Boyer. 2. Editura tineretului. Pedagogie. C. Buc. (2006). Legendele şi miturile Greciei Antice. paradigme şi teorii. Dance. (2002). (1990). 13 .. 2007. Editura Ştiinţifică.ro. Ploieşti. Tratat de sociologie. iar Socotitorul îi dă spiritului uman plata cuvenită în funcţie de „ performanţele” sale în această viaţă. F. 8. Iaşi. Editura Polimark. Ruşinea şi vinovăţia în spaţiul public. (1976). 24. Cercetarea în comunicare. 7. Iaşi. Editura Arc. 26. N. 4.. Mihăilescu. (2003). A. Kun. Denis. Bucureşti. Cristea. Editura Polirom.Georgiade. 6. Vlăsceanu. Comunicarea nonverbală: gesturile şi postura. Bucureşti. (1993). . (1982). Editura Polirom. Editura RAO. Bucureşti. Bucureşti. Orientări şi Probleme. Elias. Comunicarea eficientă cu copiii. Bucureşti. Ioan. Reinhart and Winston. Bucureşti. . Sociologie generală. Zamfir. Bucureşti. (1998). Anthony (2001). Căile persuasiunii. (2007). 12. 10. (2001). 5. Constantin. 30. Bucureşti. 9. Introducere în lingvistică. Psihologia minciunii. Sociologie. Valentina. (2005).. Bucureşti. Bucureşti. Metodologia cercetării sociologice. Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor. L. Editura Curtea Veche. Barnes. (1958). (2003). Editura ALL. Bucureşti. (2001). The Functions Of Human Communication. Larson. Batâr. Comunicarea. Cicero. Scott. 2006. Piteşti. Editura ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Humanitas. 14. (2008). Peter. Chelcea. Editura Antet. Originile magice ale minciunii.. Raymond.. (2003)... Bucureşti. (1974). E.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare unui Cuvânt Rostit.. 19. Tony. M.. 20. Cornel. (1999).. Tehnici de cercetare sociologică. (1998). Cucoş. Giddens. Adrian. Chelcea. Mc Quail. Editura Psihomedia. A theoretical Approach. Editura Humanitas. Editura Humanitas. Dumitru. Editura Polirom. Cartea Gesturilor. L. 22. Bucureşti. 28. Editura Ştiinţifică. Durkheim. Allan. (2006). 29. Ioan. Editura Polirom. Bucureşti. 16. Editura Babel. (2007). (2002). Sibiu. Cuvântul este o armă mereu la dispoziţia omului. 21. Johnson. Kapferer. Sociologia educaţiei. Septimiu. A. C.. M. N. J.. Mazlish. Tullius. (2009). (2004). Dicţionarul Blackwell de sociologie. (2008). Marinescu. (1979). Munteanu. Foamea cea mare.. 25. Editura Ştiinţifică. Institutul European. (2002). Regulile metodei sociologice. Bucureşti. Depinde însă ce vrem să facem cu el… P. Fascinaţia minciunii. Emile. Boudoun. (2003). Probleme teoretice ale investigaţiilor de teren. Editura Curtea Veche. Bucureşti. Johan.S. Marcus.. New York. Bucureşti. 27. 13 Drăgan. 17. Iaşi. Despre îndatoriri. Collet. Bucureşti. 15 *** Dicţionarul Explicativ al Limbii Române. G. SNSPA. C. Editura Curtea Veche. Editura Curtea Veche. Nu te învinui şi nu-i învinui nici pe alţii. Vlăsceanu. Iaşi. Editura C H Beck. Dicţionar de sociologie. 3. 11. Institutul European. Chelcea Septimiu. Editura Comunicare. Peck. Hatos. Metode şi tehnici. Sociologia minciunii. Comunicarea. (1978). Editura Hardiscom. J. C. A. (2005). BIBLIOGRAFIE: 1. Bucureşti. Faber. Şi încă ceva: Socoteala se face cu precizie Dincolo. Jean-Noel.

Limbajul este un fenomen al cărui ritm şi limită de dezvoltare sunt influenţate în mare măsură de condiţiile educative.Unii autori consideră că vârsta medie la care copilul normal pronunţă primul cuvânt – la început ca simplă ecolalie fiziologică . 2 Sibiu OPTIMIZAREA COMUNICĂRII ORALE ŞI SCRISE A ELEVILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE PRIN JOCUL DIDACTIC În aceasta lucrare am căutat să reliefăm capacitatea activizată a metodei jocului didactic. în timp ce utilizarea pe propoziţii implică procese de cunoaştere mai complexe.Dacă la un copil pronunţarea primului cuvânt are loc cu întârziere. datele diferă datorită neutilizării unui criteriu unitar de apreciere a apariţiei vorbirii şi din compoziţia grupurilor studiate. mai ales dacă aceştia îl stimulează să vorbească. folosită cu precădere la orele de limba română din învăţământul special. Un copil care stă mult timp în prezenţa adulţilor.7 ani iar la întârziaţii mintali abia la 3 ani. dar la un scurt interval după aceea trece la propoziţii. iar ceva mai tărziu în mod spontan – este vârsta de un an. la copiii întârziaţi mintal acest fenomen are loc în medie la vârsta de doi ani. La normali acest mod de comunicare se observă la 1. trebuie exclusă ipoteza că ar fi vorba de un copil întârziat mintal. Comunicarea şi limbajul copilului cu cerinţe educative speciale Indiciul cel mai evident al dezvoltării anormale a copilului în primii ani de viaţă este apariţia întârziată a vorbirii. Explicaţia constă în faptul că pronunţarea unor cuvinte izolate poate avea loc pe baza unei ecolalii fiziologice. 14 . Rămânerea în urma a copiilor deficienţi mintal apare în mod mai evident atunci când se ia in considerare vârsta la care vorbirea începe să se desfaşoare sub forma de propoziţii.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Profesor psihopedagog Adela Bîrsan Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. îşi va dezvolta mai repede limbajul decât un altul care-şi petrece aproape tot timpul cu copii de o vârsta apropiată. Se consideră că intervalul dintre pronunţarea primelor cuvinte izolate şi utilizarea propoziţiilor este mai semnificativ pentru nivelul intelectual decât etatea la care apare primul cuvânt.După alte cercetări.

Funcţia de comunicare a limbajului este cultivată în mod deosebit prin intermediul jocului. Jocurile didactice şi eficienţa acestora la orele de limba română în învaţământul special Însuşirea limbii române nu se realizează numai în şcoală sau numai prin obiectul " Limba română. sub toate aspectele sale. Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care dascălul consolidează. Şcolii şi în special acestui obiect de învăţământ îi revin însă cele mai mari obligaţii de utilizare raţională a limbii. De asemenea.dar îşi menţine specificul prin faptul că are conţinut. ideilor şi sentimentelor. de veselie şi bucurie. de a cultiva vorbirea îngrijită şi scrierea clară şi corectă. o sarcină didactică. Jocurile didactice. în primul rând procesele gândirii . sporind interesul de cunoaştere faţă de conţinutul lecţiilor.Ca structură jocul didactic păstrează etapele unei activităţi .Ele au calitatea de a putea fi adaptate nivelului de dezvoltare al fiecărui copil şi de a permite repetarea exerciţiilor de atâtea ori cât este necesar pentru a se obţine saltul calitativ pe o treaptă superioară de 15 . ceea ce previne apariţia monotoniei şi a plictiselii. a oboselii. de formare şi dezvoltare a deprinderilor de exprimare a gândurilor. mai ales atunci când îmbracă forma colectivă.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Din cercetările amintite rămâne totuşi valabilă constatarea că la întârziaţii mintal limbajul de dezvoltă. de divertisment şi de destindere. Jocul didactic utilizat în cadrul activităţilor de limba română se organizează cu scopul de a se însuşi şi de a se verifica deprinderile şi cunoştinţele predate. printre altele şi în legătura indisolubilă ce există între limbaj. reguli.Dezvoltarea posibilităţilor de exprimare a elevilor constituie unul dintre aspectele cele mai importante ale studierii limbii în şcoală. Jocul didactic imprimă activităţii de predare-învăţare un caracter mai viu şi mai atrăgător. ca mijloc de comunicare şi alte funcţii şi procese psihice . în mod concret. precizează şi chiar verifică cunoştinţele elevilor. precum şi prin faptul că pot fi jucate de o grupă numeroasă. constituie un instrument didactic foarte maleabil. prin marea lor diversitate. elemente de joc. aduce varietate şi o stare de dispoziţie funcţională. cu întârziere . logic. le îmbogăţeşte sfera de cunoştinţe. coerent şi concis. de colective mici sau chiar individual. în general. Insistenţa diferiţilor cercetători pe fenomenul întârzierii în dezvoltarea limbajului şi pe prezenţa tulburărilor de vorbire la deficienţii mintal îşi găseşte explicaţia. prin variantele pe care le poate avea fiecare dintre ele. Aşadar atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ el dobândeşte funcţii psihopedagogice semnificative.". asigurând participarea activă a elevului la lecţii. şcoala are rolul de a conştientiza şi supraveghea procesul comunicării.

pornindu-se de la etapa de dezvoltare în care se găseşte copilul şi dozându-i în aşa fel efortul. prin folosirea de materiale didactice variate. Să nu se treacă la nou până ce vechiul nu este bine însuşit prin diferite exerciţii. el să fie atras. de la ceea ce ştie spre ceva nou. se poate asigura în măsură mai mare sau mai mică. obţinerea performanţei.In acelaşi timp. ele permit şi trecerea de la uşor la mai greu prin paşi mărunţi adaptaţi ritmului individual al fierărui copil cu cerinţe educative speciale. exersarea liberă a actului vorbirii de către elevi. fără să i se pară obositor. Îndemnul de a porni spre nou sau spre mai greu trebuie făcut într-o formă care să -i creeze copilului această stare afectivă capabilă sa-i mobilizeze resursele energetice necesare efectuării acestui pas.In fiecare din aceste activităţi. stimularea gândirii sau a mecanismelor ei şi care să influenţeze în mod pozitiv capacitatea de comunicare a copiilor cu cerinţe educative speciale. De aceea.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu dezvoltare a copilului. în fiecare problemă în parte.El poate fi folosit ca etapă în cadrul lecţiei ( la reactualizarea cunoştinţelor anterioare. vom prezenta jocuri didactice variate care au ca scop dezvoltarea exprimării orale şi scrise. din punct de vedere metodic. memorizările. Jocul didactic îmbină aceste metode constituind o modalitate de activizare a elevilor în cadrul şi în afara lecţiilor de limba română. dar totuşi uşor de realizat. prin variantele lor sau prin alte mijloace. Jocuri pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare orală 16 . treptat. povestirile.Pentru consolidarea noii cuceriri trebuie făcute o serie de exerciţii prin care să se bătătorească drumul deschis de curând.Jocurile didactice pot asigura o gamă infinită de astfel de variaţii dacă se respectă următoarele condiţii esenţiale:    Să se ţină seama de particularităţile individuale ale fiecărui copil. prin alternarea unor sarcini cu altele de acelaşi grad de dificultate. consolidare). gradarea sarcinilor jocurilor didactice trebuie făcută. Dezvoltarea exprimării orale şi scrise a elevilor de vârstă şcolară mică condiţionează însuşirea cunoştinţelor la toate obiectele de învăţământ. Modalitatea prin care se realizează sarcinile dezvoltării exprimării sunt o continuare a unor forme similare de activitate din grădiniţă: convorbirile.ca moment distinct în cadrul diferitelor etape sau ca formă de destindere În continuare. încât. jocuri.Atractivitatea şi activizarea se obţine prin formele noi sub care se prezintă aceeaşi sarcină. copierile şi dictările.

formării cuvintelor din silabe date. "Jocul silabelor". cu mult înainte de a studia gramatica. Aceste jocuri privesc însuşirea de cuvinte. dativ şi acuzativ ("Baba oarba". Se creează o atmosferă care favorizează comunicarea. realizării de propoziţii din câteva cuvinte. steguleţe colorate etc.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Primul tip de joc folosit de a fost cel denumit "teatrul de păpuşi". "Ce-mi dai" etc). ci şi prin dreptul de a interveni completând. dar poate şi improviza. provocaţi să reacţioneze.Pentru " u" este bine cunoscut jocul " de-a trenul". imaginaţiei. afectivităţii şi implicit a capacităţilor de comunicare orală a acestora. iar aceasta depinde de calitatea auzului fonematic. în măsura scopurilor instructiv-educative. Cine spune mai multe cuvinte despre?). Acest joc place mult copiilor şi reprezintă un excelent procedeu de dezvoltare a gândirii. "Completează cuvântul". Aceste jocuri privesc însuşirea literelor de tipar şi de mână . "Unde se găseşte sunetul?" etc . care atrage în procesul muncii intelectuale şi pe cei mai pasivi copii. Pasul următor îl constituie teatrul jucat direct de elevi. de a face acordul adjectivului cu substantivul ("Fata moşului şi a babei". "Cutiuţa cu surprize") de a folosi corect unele timpuri 17 . Se urmăreşte spontaneitatea construcţiilor verbale. "Un tăciune şi-un cărbune".Tocmai în scopul dezvoltării auzului fonematic. Copiii vor fi permanent solicitaţi. Jocuri pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare scrisă Pot fi utilizate atât jocuri individuale cât şi colective. genitiv. pentru sunetul "z" jocul "Albinele" etc . Un alt grup de jocuri este acel denumit "jocurile de cuvinte". dezvoltarea bagajului verbal.în lecţiile respective pot fi introduse şi jocuri didactice cum sunt: "Spune mai departe".Rezolvările lor pozitive vor fi întărite prin diferite mijloace: laude. Clasa participă la joc nu numai prin trăirea piesei. Ele sunt destinate însuşirii familiilor de cuvinte. Urmează apoi "jocul însuşirilor" sau jocul "de-a cum este?" (Cum este şcoala? Cum este căţelul?.Prin joc didactic elevii îşi pot consolida deprinderea de a folosi corect substantivele în cazul nominativ (articulate). ilustrând faptele cu personaje în mişcare. Mânuind păpuşile.Tot sub formă de joc pot fi organizate şi exerciţii de rostire prelungită a unor sunete. profesorul poate povesti nu numai poveşti clasice. expresii. Corectitudinea cititului şi a scrisului depinde în bune măsură de nivelul la care se realizează pronunţia. Unele jocuri le oferă elevilor prilejul de a opera cu elemente de vocabular în situaţii gramaticale.

Polirom.. Antonovici . Ed. Iată câteva jocuri didactice folosite în acest scop:"Micul actor".Psihopedagogia specială. Alois.D.Elemente de psihopedagogie a însuşirii scrierii. "Traista cu poveşti".imperios cerută de dezvoltarea societăţii în care trăim. se pot folosi cu deosebit succes jocurile didactice care. În vederea trezirii interesului pentru lectură. Mielu . dar şi exigenţă în respectarea regulilor. la îmbogăţirea vocabularuluiactiv.ameliorările pe diverse planuri sunt posibile. Buc. Iaşi. Aramis.dar valorizarea maximală a copilului este necesară. se creează otonalitate afectivă pozitivă de înţelegere. fiecare copil(ritm personal. Păunescu. "Casa de Editură şi Presă " Şansa" S.R.Fundamentele psihologiei. Ed..Metodologia învăţării limbii române în şcoala ajutătoare. temperament. dar şi la lărgirea sferei de cunoaştere. 3. Constantin .L. 18 .Zlate. şi "Poveştile s-au încurcat". pentru faptul că de pot adapte multiplelor cazuri concrete. . Cristina şi Gherguţ. Ed.P. "Recunoaşte autorul”. Zlate.D. 9. 7. Buc. E. Gheorghe . 2.Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal. cunoştinţe. Neamţu. Pro Humanitate. 2003. 1996. 6. jocurile didactice constituie unul dintre mijloacele educative cele mai bine adaptate copiilor cu cerinţe educative speciale.la formarea unei vorbiri corecte.A. Iaşi .Evaluarea in actul educaţional terapeutic.. Elena . Purcia.Jocuri interdisciplinare. Radu. Ed Polirom. Buc..Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale.. Pro Humaniatate. Buc. Culegere pentru clasa I EDP. Buc.. nivel de dezvoltare a diferitelor laturi ale personalităţii) şi deci. Ediţia Pro Humanitas . BIBLIOGRAFIE: l. 2000.. 1982.în momente succesive. Jocuri didactice şi exerciţii distractive. nuanţate. 1998. Mielu . Gherguţ. Alois. 10. 2001. Buc. 1998. prin atractivitatea lor au contribuit. R. Ed. 1982. Buc. 8. curente.acvtivitatea cu copilul cu cerinţe educative speciale este grea. în acelaşi timp. 2000. 1999.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu ale verbului ("Roata vremii") sau pronumele personal şi cel demonstrativ("Ce este aceasta/acesta?") etc. Bucureşti . Sever . nu apar rapid.Învăţarea scrisului. Concluzionând. 5.P. 11.Introducere în psihologie.se stimulează dorinţa copiilor de a-şi aduce contribuţia proprie la realizarea sarcinilor jocului.efectele scontate nu sunt spectaculoase. E. Pro Humanitate. Pentru faptul că permite dozarea efortului şi a numărului de exerciţii în funcţie de complexul particularităţilor individuale pe care îl reprezintă. 4. Vlad. Ştefania şi Nicu Gabriela . Ecaterina . Ed. Vrăşmaş. Prin folosirea jocului didactic am constatat că în colectivul clasei se poate întrona un climat favorabil conlucrării fructuoase între copii în rezolvarea sarcinilor jocului. Bucureşti. 1988.

dominant. semnale etc. fiecare dintre partenerii relaţiei educaţionale participă la interacţiune cu întreaga personalitate. mijloacele şi conţinutul specifice acestei arii de activitate. comunicarea educaţională are următoarele caracteristici care o diferenţiază faţă de celelalte tipuri de comunicare: procesul comunicării se întemeiază pe o relaţie subiectivă (ea se stabileşte între două entităţi complexe care acţionează mai mult sau mai puţin conştient una în raport cu cealaltă). iar elevul să îşi asume un rol de receptor. lector universitar. personalizarea 19 . se operează în acelaşi timp cu semnificaţii şcolare şi cu semnificaţii neşcolare. univ. presupune dimensiunea contextului şi a relaţionării. fiind esenţială pentru viaţa personală a individului. dar şi pentru viaţa sa socială. comunicarea este un act tranzacţional. este simbolică. dat fiind specificul organizaţiilor şcolare în acest context. ceea ce înseamnă crearea unor permanente oportunităţi de feed-back. asist. inevitabil în situaţii de interacţiune. inevitabilă. dr.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Lia Bologa Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu. este tranzacţională. pentru stabilirea unei relaţii de comunicare autentice este necesar ca interacţiunea să funcţioneze după principiile circularităţii. Comunicarea umană prezintă următoarele caracteristici: este un proces ireversibil. satisfacerea funcţiilor feed-back şi feed-before. se realizează printr-un sistem de semnale şi presupune tranzacţii simetrice şi complementare. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.. în psihologie. pasiv. relaţia pedagogică este centrată pe copil/tânăr. însă are şi particularităţi. STRATEGII DE PREVENIRE A CONFLICTULUI ÎN CLASA DE ELEVI Comunicarea este o formă fundamentală de interacţiune a persoanelor în care are loc un schimb de mesaje. Din această cauză există riscul ca educatorul să îşi asume un rol de emitent. Comunicarea educaţională reuneşte toate caracteristicile comunicării umane. În sens larg. Potrivit lui Ezechil (2002). relaţiei de comunicare de tip didactic este caracterizată de inegalitatea partenerilor. medic primar medicina muncii. iar ca putere pe adult. ca de exemplu: formele. Mihaela Stoia Direcţia de Sănătate Publică Sibiu.

în unele situaţii poate apărea acest tip de conflict. valorificat pozitiv şi trebuie înţeles corect şi comprehensiv. impulsuri. Indiferent din perspectiva din care este studiat. 2) conflictul ca dezacord între idei. teme etc). Starea conflictuală astfel creată poate genera un conflict afectiv care poate induce un conflict cognitiv. conflictul nu este nici bun. nevoi. însă în unele cazuri. 3) factorul determinant al naturii procesului conflictual care va hotărî rezultatele conflictului – constructiv sau distructiv – îl reprezintă ponderea intereselor şi 20 . antagonism. Conflictul – scop are loc de foarte multe ori între cadrul didactic şi elevi. b) dimensiunea afectivă. indiferent de tipul său. cel produs între personaje sau forţe opuse. el pur şi simplu există pentru a fi stăpânit. c) dimensiunea comportamentală. ceartă. discuţie (violentă). 4) conflictul literar. dar incompatibile. nici rău în sine. diferend. iar prevenirea evitarea. acelaşi potenţial umane să fie exploatate diferit şi cu rezultate diferite. presupune abilităţi de comunicare. Potrivit lui Mayer (2000). ieşirea este foarte dificilă. Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte conflictul ca pe o neînţelegere. cât şi distructive. Termenul ”conflict” provine de la verbul confligo. însă una dintre cele mai uzuale menţionează existenţa a patru mari tipuri de conflict: 1) conflictul – scop (rezultă în situaţia în care o persoană doreşte rezultate diferite comparativ cu alta). În literatura de specialitate există numeroase tipologii ale conflictului. în sensul că nu poate exista comunicare fără conflict. 3) conflictul psihologic (stare psihologică produsă de opoziţia între dorinţe. În cazul în care elevii nu sunt de acord cu finalităţile propuse de cadrul didactic. dezacord. ere (a se lupta) din limba latină. acelaşi conţinut. conflictul reprezintă un fenomen psihosocial care implică trei dimensiuni: a) dimensiunea cognitivă. Dicţionarul Encarta defineşte conflictul printr-o raportare la patru sfere de referinţă: 1) conflictul militar (o luptă între forţe inamice). 2) conflictul afectiv (apare în momentul în care o persoană sau un grup are emoţii sau sentimente care nu sunt compatibile cu ale celorlalţi). precum şi rezolvarea sau diminuarea unui conflict. 2) conflictul este chintesenţa şi premisa schimbării personale şi/sau sociale. ciocnire de interese. urmat de un conflict comportamental. Comunicarea şi conflictul sunt în relaţie de interdependenţă.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu comunicării face ca acelaşi cadru instituţional. 4) conflictul comportamental (se manifestă în situaţia în care o persoană sau un grup face ceva care nu este acceptat de către ceilalţi). Există trei caracteristici generale ale conflictului: 1) conflictele pot fi atât constructive. Într-un conflict se intră cu uşurinţă. oameni sau principii. Toate cele patru tipuri de conflicte sunt prezente şi în activitatea educaţională de la clasă. 3) conflictul cognitiv (apare în situaţia în care există o contradicţie între ideile sau opiniile unei persoane sau grup în privinţa unui anumit fenomen.

interesele diferite. dar nu exagerate pentru a nu crea resentimente care să împiedice schimbarea comportamentului. datorită faptului că o situaţie conflictuală influenţează în mod negativ mediul şcolar.C. stima de sine.. conflictul de valori şi lupta pentru putere (unii părinţi au prejudecăţi bazate pe experienţele lor anterioare sau nu le este clar care este rolul profesorilor în viaţa copiilor.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare comportamentelor de cooperare şi de competiţie (Bocoş. resursele limitate şi nevoile psihologice. valorile diferite. deciderea împreună cu elevi a consecinţelor pentru încălcarea regulilor. Acestea pot să fie: a) atmosfera competitivă (competiţia apare şi în momentele în care ea este neproductivă). f) utilizarea greşită a puterii de către profesor. Pentru cadrele didactice situaţia conflictuală constituie una dintre cele mai grele teste de abilitate. 2008). În situaţia în care comunicarea este mai bună şi în acelaşi timp completă. 2) conflictele între profesori şi elevi. În ghidul ”Managementul conflictului” (M. următoarele tipuri de conflicte (M. În comunicarea educaţională sunt prezente. Printre principalele cauze ale acestui tip de conflict se pot enumera: comunicarea defectuoasă. incompatibilităţile dintre persoane. e) absenţa priceperii de rezolvare a conflictelor. competenţele sociale.E. Exercitarea autorităţii trebuie realizată fără a cădea în autoritarism. Pentru evitarea acestui tip de conflict. comportamentele neadecvate. nevoile umane. percepţiile diferite. 3) conflictele între profesori şi părinţi. 21 . evitarea umilirii. afişarea regulilor şi a sancţiunilor şi verificarea dacă toţi elevii şi le-au însuşit. cadrele didactice trebuie să utilizeze puterea în mod democrat şi să creeze un mediu propice activităţii educaţionale..E. statutul celor implicaţi în comunicare. Rezolvarea conflictelor determină o mai bună comunicare elev-cadru didactic. aplicarea unor sancţiuni destul de severe. iar conflictele pot să fie rezolvate cu uşurinţă. crearea unui mediu educaţional optim este mai probabilă.S. b) atmosfera de intoleranţă. 2001): 1) conflictele între elevi. Gavra.C. cadrul extern. c) comunicarea slabă (reprezintă solul cel mai propice pentru conflict). Marcu. I. în funcţie de actorii implicaţi. Potrivit lui Stoica-Constantin (2004) există următoarele surse se conflict: valorile individului.E. şi anume: nevoile fundamentale. putându-se folosi următoarele metode: stabilirea unor reguli cu ajutorul clasei.. prezentarea unei liste de reguli clasei şi explicarea fiecărei reguli. agresivitatea. nu trebuie făcut nici un rabat de la respectarea regulilor. nerespectarea normelor explicite şi implicite. prin menţinerea ordinii în şcoală şi prin evidenţierea a ceea ce este mai bun în fiecare elev. 2001) sunt propuse şase surse fundamentale de conflict. d) exprimarea nepotrivită a emoţiilor. comunicarea necorespunzătoare sau lipsa acesteia.

în caz contrar pot apărea conflictele). moderatorul verifică întotdeauna dacă a înţeles corect: ”Dacă am înţeles bine…” este o astfel de formulare care îl valorizează totodată şi pe cel care a expus idea. 2008) cercetările demonstrează faptul că eficacitatea ascultării creşte atunci când obiectivele sunt identificate şi specificate. ca de exemplu: este important ca fiecare participant să aibă senzaţia că are locul său în grup.  evitarea situaţiilor câştig-pierdere. moderatorul îi spune că trebuie să detalieze pentru că nu s-a înţeles punctul său de vedere. la începutul discuţiei. nefiind cel care decide această structură. oricine este în siguranţă să îşi spună părerea. scopul său fiind acela de a ajuta grupul să se focalizeze. în situaţia în care discuţia ajunge într-un punct mort în urma unor afirmaţii. putându-se folosi în trei scopuri: în informare. Sunt propuse următoarele tipuri de ascultare: ascultăm ca să înţelegem. moderatorul le va spune participanţilor că probabil o idee contrazisă este de fapt o altă idee şi că până la urmă la sfârşitul activităţii se vor găsi idei care să le concilieze pe cele două . atunci când cineva greşeşte. focalizarea profesorilor asupra problemei şi nu asupra elevilor în situaţia în care apar probleme în clasa de elevi etc. tonul şi regulile. Conform lui (Pânişoară. împreună cu participanţii. moderatorul este cel care propune o structură de discuţie. p. consiliere. Conflictele dintre profesori pot să fie de natură profesională sau personală. precum şi ca răspuns la atacul verbal. ele sunt consemnate de elevul care a re rolul de a nota contribuţiile grupului şi astfel se depăşeşte un eventual moment de criză. rezultând astfel un ”dialog circular”. moderatorul poate cere fiecăruia dintre participanţii la activitate să exprime ceea ce aşteaptă de la activitatea în echipă. Strategiile generale de prevenire a conflictelor constau în: 1) ascultare asertivă. oricât de ridicolă ar părea aceasta. ascultăm ca să analizăm şi să evaluăm conţinutul.  facilitarea comunicării. ascultăm ca să dezvoltăm relaţii. utilizarea de către cadrele didactice sau de către liderii echipelor educaţionale a unor elemente aparţinând strategiilor de moderare a activităţii. Îmbunătăţirea relaţiilor cu ceilalţi profesori presupune: creşterea cooperării şi a toleranţei faţă de ideile altor persoane. 181-182):  focalizare pe obiective. 2008. ca suport moral. stabile şi acceptate de întregul grup. cu încercarea evitării conflictelor pe obiective. ascultăm ca să reţinem.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu 4) conflictele dintre profesori. ascultăm ca să ne facem o imagine despre 22 . moderatorul este cel care stabileşte. Ascultarea asertivă conduce la optimizarea comunicării.  stabilirea unor sarcini bine structurate. moderatorul îşi descrie propriul rol. Strategiile comunicative de prevenire a conflictelor în clasa de elevi este necesar să conţină: (adaptare după Pânişoară. trei etc.

pentru un timp. Comunicarea educaţională în context şcolar.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare emiţător. S.Eu (ca de exemplu. precum şi prin feed-back-ul primit de la cei cu care interacţionăm. Imaginea de sine reprezintă totalitatea ideilor pe care un individ le are despre el însuşi şi se formează prin comparaţia cu alte persoane. D. (2002). Aserţiunea . (2008). ”Eu simt/sunt…”) este o frază prin care se începe discuţia. Comunicarea educaţională optimă este condiţionată de calitatea sursei. Bocoş. Prin aserţiunea . fără să blamăm şi fără să impunem modalitatea de soluţionare (Bocoş. semnalarea deschisă şi sinceră a unor calităţi (Stoica-Constantin. precum şi de mediul şi canalele de comunicare. Ezechil. Editura Paralela 45. 3) stimularea stimei de sine a celuilalt. De cele mai multe ori imaginea de sine nu coincide cu realitatea ceea ce poate perturba comunicarea cu ceilalţi. fără a fi nerespectuos. raportarea la persoane semnificative pentru individ. R. si anume: informaţii despre sine. Marcu. 23 . c) evitarea exprimării directe.. Gavra. pentru resuscitării încrederii în sine. influenţându-se permanent una pe cealaltă. Într-o comunicare este nevoie de diplomaţie pentru a-ţi expune clar şi cu tărie ideile. Capacitatea abordării situaţiilor conflictuale într-un mod constructiv va contribui la sănătatea mentală a indivizilor şi va avea efecte pozitive asupra întregii societăţi. pentru a le recompensa pozitiv. a mesajului. chiar în situaţia în care suntem convinşi de corectitudinea estimării noastre. BIBLIOGRAFIE: 1. fie prin ”vânarea” unor calităţi sau reuşite cât de mici. Piteşti. 2008). Aceste şase tipuri de ascultare se întrepătrund şi acţionează ca un tot. Gavra şi Marcu. 2. Bucureşti. b) crearea şi/sau valorificarea şanselor de succes prin încredinţarea celuilalt. chiar se rezolvă definitiv. M. Comunicarea şi managementul conflictului.. ascultăm pentru divertisment. Pentru prevenirea conflictelor există următoarele modalităţi de stimulare a stimei de sine a celuilalt: a) utilizarea frecventă a întăririlor pozitive fie prin orientarea spre actele sau aspectele reuşite dintr-o activitate. sau procesul mai îndelungat de rezolvare a unei situaţii problematice sau a unui conflict uneori. L. Există trei elemente prin care se exprimă imaginea de sine. Editura Didactică şi Pedagogică. Stima de sine se formează prin compararea socială.Eu comunicăm ceva altei persoane referitor la modul în care ne simţim în legătură cu acea situaţie. a evaluărilor negative la adresa unei însuşiri sau activităţi ale celuilalt. brutale şi umilitoare. 2004). d) complimentarea. Este de datoria cadrelor didactice să îi ajute pe elevi să obţină o imagine cât mai clară despre ei înşişi şi despre societate şi să reuşească să transforme situaţiile conflictuale în şanse educative. autoprezentarea şi stima de sine. 2) exprimare asertivă. a unor sarcini mai simple cu sorţi siguri de izbândă.

Motivul pentru care se recurge la iniţierea activităţilor în grupuri mici este acela de a ajuta elevii să se angajeze în activităţi de luare a deciziilor.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu 3. The Dynamics of Conflict Resolution.. evidenţiindu-se. A.C. 4. Mayer. în acest mod. care mediază. de a cerceta sau investiga anumite situaţii. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. A Willey Company. Editura Polirom. cât şi pe cea a celorlalţi colegi. (2008). Prof. astfel încât. care reuşeşte astfel să centreze instruirea frontală. iar interdependenţa îi conduce la ataşament şi devotament faţă de grup.P. 5. Bucureşti. Editura Polirom. în timp. APractisioner’s Guide. folosirea grupurilor mici în scopuri instrucţionale. Conflictul interpersonal – prevenire. B.C. de a-i mobiliza în declanşarea unor discuţii pe anumite teme sau evenimente. Iaşi. înainte ca ea sau el sa poată fi implicat într-o activitate. rolul şi responsabilitatea fiecărui elev faţă de grup sporesc semnificativ. elevul reprezintă un sfert dintr-un grup de 5. potrivit lui DW Johnson. astfel. pe elev. Iaşi. Proiectul de Reformă a Învăţământului Preuniversitar (2001). Comunicarea eficientă. San Francisco. Prin împărţirea clasei în grupuri mici şi prin organizarea situaţiilor de învăţare. Consiliul Naţional pentru Pregătirea profesorilor (2001). I. Sibiu ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE În ultimii ani s-a constatat o preocupare insistentă a cercetătorilor pentru amenajarea grupului ca mediu de învăţare. Pânişoară.E. (2004). 6. Ediţia a III-a.E. preşcolar Anca Bruda Grădiniţa cu P. schimbări cognitive fundamentale. la nivelul fiecărui membru. Jossey Bass. revizuită.elevii îşi maximizează atât propria învăţare.. Clasa şcolară e un grup social specific. eficienţa sporită a grupurilor de elevi ce îndeplinesc o sarcină de învăţare comună. Stoica-Constantin. lucrând împreună . Învăţarea prin cooperare reprezintă. M. Managementul conflictului – Ghid pentru formatori şi cadre didactice. 24 . Seria Calitate în formare. Managementul educaţional pentru instituţiile de învăţământ. rezolvare şi diminuarea efectelor. În loc să reprezinte a 20-a parte dintr-o clasă de 20 de copii. Nu mai trebuie să aştepte ca alţi 20 de potenţiali participaţti să-şi spună părerea. M. (2000). O. Bucureşti. înv. 7. nr. 29. Învăţarea în grupuri mici constituie o alternativă tot mai frecvent întrebuinţată de cadrul didactic.

Nu de puţine ori el adoptă o poziţie neutră. în acest mod. compoziţia grupelor. pot deveni “colegi care învaţă împreună”. dezvoltarea expectaţiilor grupului. întrucât el este cel care trebuie să decidă în legătură cu: metodele pe care le va folosi. atunci când sunt obligaţi să colaboreze cu alţi copii adaptare greoaie a unor copii la copiii mai timizi nu se vor exprima cerinţele grupului cu lejeritate (nu pot să-şi impună ideile. Grupurile de învaţare prin cooperare se concentrează asupra maximizării succesului academic al tuturor membrilor grupului. Una dintre primele reguli referitoare la evaluarea activităţii pe grupe mici este aceea de a fructifica fiecare ocazie. PUNCTE TARI presupune învăţare prin interacţiune cu ceilalţi. elevii. Cadrul didactic are numeroase responsabilităţi atunci când desfăşoară activităţile pe grupe. coordonarea şi evaluarea muncii în grup. se completează lucra împreună de noi comportamente de grup reticenţa în comunicare posibile opoziţii de scopuri şi dificultăţi de coordonare tendinţa unor copii de a domina PUNCTE SLABE unii elevi refuză responsabilitatea obişnuinţe ale membrilor grupului - grupul productivitatea unor copii poate scădea uneori. din “singuratici care învaţă”. variind de la cea de instructor la aceea de participant şi consultant. pentru a evalua calitatea muncii în grup. Rolul cadrului didactic este esenţial. nu unii alături de ceilalţi dezvoltă elevilor capacitatea de a generează dezvoltarea şi formarea se bazează pe generarea de idei noi combină idei.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare probleme. ceea ce fac şi spun. Atunci când se realizează învăţarea prin cooperare în mod regulat. soluţiile) reciproc informare din surse diferite ajută la formarea unor contacte formează şi dezvoltă capacităţi dezvoltă capacităţi autoevaluative dezvoltă capacităţi cognitive: interpersonale sociale - 25 . aprofundarea înţelegerii diferitelor aspecte abordate sau creşterea gradului de cooperare. cu scopul de a-i determina astfel pe copii să fie responsabili şi să îşi asume. atingând niveluri ale competenţei academice în cadrul grupului şi ca membri ai echipelor. organizarea clasei.

în continuare. BIBLIOGRAFIE: 26 . constructiv dezvoltă abilităţi de comunicare abordarea este interdisciplinară elevii au performanţe şcolare mai utilizează conştient mecanisme de OPORTUNITĂŢI elevii sunt motivaţi să obţină mai mult decât achiziţii strict personale.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu imaginaţie. gândire logică. următoarea analiză SWOT. ci achiziţii pentru echipă promovează competenţele reale toţi participanţii pot oferi AMENINŢĂRI încercarea de a scăpa de responsabilităţi evitarea propriilor responsabilităţi dependenţa excesivă de ceilalţi sarcinile sunt rezolvate de către negociere. soluţii Pentru a reliefa importanţa pe care o are învăţarea prin cooperare pentru dezvoltarea unor deprinderi sociale şi crearea unui climat de colaborare la nivel de clasă. investigaţie interrelaţionare pozitivă prin conflict comunicare. acesta devine mai mult decât o sumă a părţilor soluţionarea problemei este atât grupul dă posibilitatea testării profitul grupului cât şi al fiecărui individ ideilor aceeaşi copii (care muncesc şi pentru ceilalţi colegi de grup) elevii care devin lideri de grup încearcă să impună unele idei. se pot exprima dorinţele şi satisfacţiile prin asumarea de către membrii a responsabilităţii de a conduce grupul. şcoală. critică alternative valoroase de soluţionare a problemei se pot exprima propriile nemulţumiri. bune decât dacă ar lucra individual. creativitate. societate propun.

Competitive and Individualistic Ghidurile Lectura si Scrisul pentru Dezvoltarea Gandirii Critice. iar alteori subiective.. Prietenia este. Johnson D. pentru a cultiva în cadrul personalităţii copilului ideea şi trăirile prieteniei. afectivitate. Learning Together and Alone: Cooperative. În cadrul unităţilor şcolare sunt situaţii în care elevii sunt reticenţi la dialog. 2. Simpla constatare a acestui fapt nu rezolvă problema. fapt pentru care este de dorit să fie încurajată încă de pe băncile şcolii. întemeiate. Learning. În acest sens cadrele didactice ar trebui să colaboreze cu copiii. tipului de lecţie. punând astfel prietenia mai presus de orice posesiune materială. cauzele fiind uneori obiective. ci presupune găsirea modalităţilor de intensificare a interacţiunilor elev-elev în planul schimbului informaţional şi interpersonal. dar şi cu părinţii. considera Aristotel. nejustificate. particularităţilor de vârsta şi individuale. puncte comune de interes. Este necesar ca elevilor să li se dea ocazia să comunice pentru a-i pregăti în vederea confruntării directe sau indirecte cu un interlocutor. Trebuie aplicate strategii acţionale de contracarare a manifestărilor nefavorabile şi de promovare a celor favorabile. În acest scop organizarea sarcinilor de învăţare pe grupe este foarte potrivită. Sibiu DINSPRE PEDAGOGIE ÎNSPRE PRIETENIE „Nimeni nu poate trăi fără prieteni. ţinându-se cont că fiecare copil are o caracteristică temperamentală proprie şi. atât de căutată astăzi. Bucuresti. 21.&Johnson R. Ocaziile de comunicare nu înseamnă a pretinde elevilor să vorbească mult doar de dragul dialogului (sau monologului. 1998. nr. Ea va fi adaptată specificului activităţii scolare.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare 1. o necesitate specifică fiinţei umane. mai mult decât un concept. înţelegere şi toleranţă. în multe cazuri). chiar dacă stăpâneşte toate bunurile lumii”. Fundatia pentru o Societate Deschisa. 1991. comunicare în general. Pentru a-i apropia şi a le dezvolta capacităţile de ralaţionare sunt potrivite exerciţiile de comunicare specifice pedagogiei moderne. Institutor Elena Bucşa Şcoala cu clasele I-VIII. în consecinţă. Cele mai cunoscute forme de structurare a grupurilor sunt: 27 . Prietenia presupune dialog. afinităţi pentru cei asemenea lui şi reţineri în privinţa celor pe care îi percepe ca fiind oarecum diferiţi.

cel ce caută opinii. adică:             cel care dă/oferă informaţii. ceea ce îl determină pe dascăl să se adreseze elevului mijlociu iar în interacţiunea elev-elev. În ciclul primar ocazii frecvente oferă atât învăţământul alternativ Step by Step . cel care caută informaţii. încă din 1948. fie dificultăţile pe care le întâmpină în acest sens. cei buni îi sprijină pe cei cu performanţe scăzute. cel ce dă direcţii. este stimularea învăţării prin cooperare. b) grupuri eterogene – în cadrul cărora elevii au posibilităţi diferite de învăţare. ceea ce favorizează comunicarea învăţătorului cu fiecare membru al grupului dar şi comunicarea intergrupală. cel ce energizează. cel ce demarează opinii.iar în învăţământul tradiţional. cel ce diagnostichează. Ocaziile de învăţare în grup urmează să fie selectate nu numai după criteriul complexităţii sarcinii care se cere a fi realizată ci şi după posibilităţile clasei de a realiza unele roluri care să ofere prilejul de a pune în evidenţă fie abilităţile de a interacţiona şi de a comunica. alternativa metodologică –gândirea critică. Comportamentele de tip acţional nu pot fi apreciate pe baza câtorva observaţii ci se dovedesc a fi relevante atunci când se regasesc în mod constant într-o mare diversitate de situaţii psiho-relaţionale. 28 .elevii au acelaşi nivel de cunoaştere. cel ce formulează opinii. Benne şi Paul Sheats au evidenţiat un adevărat inventar de roluri funcţionale pe care un individ le poate exercita în cadrul unui grup. Din acest punct de vedere. cel ce testează/ verifică realitatea. Kenneth D.folosirea metodei proiectelor sau modalităţi specifice învăţământului alternativ. cel ce evaluează. de interes. cel ce încurajază participarea.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu a) grupuri omogene – cu următoarele particularităţi: . cel ce sintetizează. conform tratatelor pedagogice. Obiectivul fundamental urmărit prin astfel de activităţi.

cu grupurile şi cu individul. dar au meritul de a atrage atenţia asupra multitudinii mobilurilor care stau la baza implicării membrilor grupului într-o activitate sau 29 . cu valoare şcolară. Astfel. în clasă şi mai apoi la nivel de clase. este recomandabil ca:  Secvenţele directe să alterneze cu cele semi-directe şi cu cele nondirective. permite declanşarea şi aprofundarea încrederii: intrând în contact în mod permanent cu cei dimprejur. Chiar dacă diverse.a. cel ce laudă/premiază. De aceea generarea ocaziilor de interacţionare între copii trebuie să ofere nişte condiţii facilitatoare într-o manieră care să-i permită dascălului modificarea rolurilor pe care şi le poate asuma în raport cu clasa.  Educatorul îşi poate asuma rolul de animator. trebuie încurajate permanent. rolurile asumate de copii în cadrul grupului nu acoperă întreaga gamă a raporturilor ce se stabilesc într-un grup. cel ce rezolvă problmele de ordin interpersonal. apoi pe cel de mediator şi. şcoli ş. pe cel de evaluator.  Sarcinile de învăţare să nu fie prea complexe (ca să nu necesite interveţtia permanentă a dascălului). Depăşind cadrul strict pedagogic. cel ce evaluează climatul emoţional.  Să se recurgă la modalităţi distincte de apreciere şi recompensare a comportamentului informaţional şi a celui interacţional. aceste modalităţi de lucru în grupuri generează conştientizarea de apartenenţă la grup. fapt care îi dă încredere în capacitatea sa de a se face remarcat în cadrul grupului. interacţiunile la nivelul grupurilor. în final. dar nici prea simple ( pentru ca elevul să le realizeze singur ci să aibă nevoie de colaboratori).Comunicare – Toleranţă – Relaţionare        cel ce armonizează relaţiile. cel ce evidenţiază tensiunile. Capacitatea sa de comunicare se diversifică.m. uşurându-i astfel posibilitatea de relaţionare cu cei de vârsta lui sau de vârste apropiate. în contextul în care şi părerea sa poate fi luată în seamă. cel ce ascultă în mod empatic. elevul învaţă să accepte şi apoi să aprecieze diferenţele comportamentale (şi de gândire) ale celor cu care interacţionează. Pentru a fi însă eficiente.  Elevii să-şi poată asuma cât mai multe roluri care să le permită exersarea unor comportamente de tip comunicativ.d. ţinând cont de părerile celorlalţi. cel ce observă procesele/ activităţile.

EDP. I. se va însingura şi va rata posibilitatea de a lega prietenii. se va implica mai puţin sau mai formal. RADU. Editura Polirom.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu alta. Psihologie şcolară. 1998.Psihologie şcolară şi optim educaţional. I. pe măsură ce personalitatea li se formează şi. Iaşi. de aceea. 2. E. EDP. 22) ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE– ADECVAREA STRATEGIILOR DE EDUCAŢIE PENTRU BUNA RELAŢIONARE DINTRE COPII – Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste. Copilul care nu-şi găseşte rolul şi locul într-o activitate colectivă oarecare. ajutaţi şi îndrumaţi corespunzător în direcţia legării unor relaţii interumane bazate nu numai pe interese comune. Deşi învăţarea este eminamente o activitate proprie. spre crearea de prietenii. LUMINIŢA IACOB.. în timp acesta riscând o izolare socială tot mai accentuată. copiii pot deveni mai uşor integrabili într-o societate pe care s-o umanizeze cu capacitatea lor de a lega prietenii durabile. CERGHIT. . rezultată în principal din comunitatea preocupărilor. 1 Sibiu (Şcoala cu clasele I – VIII Nr. BIBLIOGRAFIE: 1.. Institutor Lucia Buţiu Profesor psihopedagog Loredana Bozdog Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. activităţile fiind primul pas spre cooperare şi. De aceea prietenia. 3. Bucureşti. POPESCU. T. calea necesară a unei bune colaborări într-o comunitate. de învăţare în grup şi de munca interdependentă. ci şi empatii. cum spune Jean Piaget..Didactica. ţinând de efortul individual depus în 30 . 2002... Trebuie însă avut în vedere că fiecare participant la învăţarea/relaţionarea în grup îşi aduce contribuţia maximă numai dacă poate avea rolul care i se potriveşte şi prin intermediul căruia se consideră împlinit. A. 1999. aspiraţiilor şi valorilor de orice natură. JUDE. cu activităţile de cooperare. VLĂSCEANU. va păstra o anumită distanţă. Învăţaţi de mici să se apropie unii de alţii. copiii trebuie să primească roluri care li se potrivesc şi pentru care au afinitate. COSMOVICI.. I. este de a asigura o metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de munca independentă. devin evidente pentru dascăl aptitudinile fiecăruia. prin consecinţă. este liantul sufletesc ce poate ajuta indivizii să se adapteze imprevizibilităţii vieţii. Bucureşti. fie ele şi de durată redusă. odată cu aceasta. I.

Succesul grupului depinde de succesul în muncă al fiecăruia. Elevii se familiarizează cu diferite roluri. dintre personalităţile lor. ceea ce duce la transformarea elevului transformări şi formări. Acest tip de interactivitate determină “identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în care acesta este antrenat” (Jean Piaget). prin valorificarea potenţialului fiecărui individ şi de a întări acest potenţial prin crearea de contexte interactive reale. ca şi matrice a modului de învăţare. Prin accentul pus deopotrivă pe competenţe academice şi competenţe sociale. În acest fel. învaţă mai repede şi mai bine. prin interacţiunile din interiorul grupului îşi îmbunătăţesc atât performanţele proprii. nu este mai puţin adevărat ca relaţiile interpersonale. învaţă unii de la alţii şi se ajută unii pe alţii.  Învăţarea prin cooperare ar trebui să funcţioneze continuu. dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor. Elevii care au avut ocazia să înveţe prin cooperare. fiecare copil are o responsabilitate specifică. de stimulare reciprocă. ceea ce asigură o participare mai vie. Învăţarea prin cooperare. În grupurile cooperative. susţinută de foarte multe elemente de emulaţie. mai activă. de cooperare fructuoasă. “Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă. de grup sunt un factor indispensabil apariţiei şi construirii învăţării personale şi colective. colaborare. dă o notă mai personală muncii.” (Jean Piaget) Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor. fiecare elev trebuie să fie antrenat în realizarea proiectului comun şi nici unul nu are voie să stea deoparte. aplicaţi singuri!  Învăţarea prin cooperare cere ca dascălul să structureze grupul cu mare atenţie astfel încât copiii să conştientizeze că: 31 în stăpânul propriei . cât şi ale celorlalţi membri ai grupului. reţin mai uşor şi privesc cu mai multă plăcere învăţarea şcolară. învăţare colaborativă este o situaţie de învăţare în care copiii lucrează împreună.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare înţelegerea şi conştientizarea semnificaţiilor ştiinţei. Caracteristicile învăţării prin cooperare:  Scopul învăţării prin cooperare este de a face din fiecare membru al grupului o individualitate mai puternică. ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente.  Deviza învăţării prin cooperare: învăţaţi împreună. A învăţa să cooperezi reprezintă o competenţă socială indispensabilă în lumea actuală şi care trebuie iniţiată de la cele mai fragede vârste. metodele de învăţare prin cooperare îi ajută pe copii să relaţioneze şi să-şi dezvolte abilităţile de a lucra în echipă.

să acorde ajutor şi să primească ajutor atunci când au nevoie. 32 . trebuie şi sunt capabili să-şi formeze capacitatea de a relaţiona şi de a fi un membru util în cadrul grupului. sunt analizate erorile şi punctele forte. să deţină optime abilităţi de comunicare a ceea ce doresc să transmită. a căuta să-i înţelegi opiniile. A cincea etapă se referă la structurarea demersurilor către finalul dezbaterii cu obţinerea concluziilor şi cu soluţionarea problemei. „Calitatea învăţării prin cooperare depinde de calitatea dezbaterii democratice instaurate între elevi prin dubla exigenţă a rigorii intelectuale şi a eticii comunicaţionale (a asculta şi a respecta partenerul. e. reuşesc împreună.” (Muşata Bocoş) Etapele stategiei de muncă în echipă presupun considerarea factorilor favorizanţi şi defavorizanţi ai rezolvării de probleme în colectiv: O primă etapă are în vedere constituirea grupului de lucru. A patra etapă este rezervată dezbaterilor colective. d. Membrii acestuia trebuie să îndeplinească anumite calităţi pentru a facilita soluţionarea problemei puse în discuţie: să fie toleranţi fată de părerile colegilor. b. modul de a gândi. În această etapă are loc familiarizarea cu elementele problemei. să nu fie egoişti.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu a. generează relaţii pozitive între copii. îmbunătăţeşte memorarea şi creaţia. A treia etapă este destinată reflecţiilor. A doua etapă se concretizează atunci când participanţii se confruntă cu situaţia de rezolvat şi sunt stimulaţi să lucreze împreună pentru a o rezolva. c. când sunt confruntate ideile. precum şi o resursă importantă pentru acesta în proiectarea şi derularea procesului didactic. pot îmbunătăţi performanţa grupului. Are loc integrarea noilor achiziţii în sistemul celor existente prin restructurarea celor existente în lumina celor nou dobândite. Învăţarea prin cooperare sporeşte randamentul procesului de învăţare. analiza acestora şi stabilirea priorităţilor şi a responsabilităţilor. incubaţiei şi tatonărilor. este un act de descoperire şi reflecţie pentru elevi şi educator. dezvoltă sănătatea psihică şi respectul faţă de sine. a avea nevoie de păreri şi puncte de vedere diverse pentru a-şi construi propria gândire). Este faza documentării şi a cercetării care se poate întinde pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. îi ajută şi încurajează şi pe alţii să reuşească. discutând despre modul de funcţionare a grupului. sunt responsabili pentru îndeplinirea muncii ce le revine.

Astfel. riscurile şi evenimentele nedorite din activitatea didactică.  sistemul mijloacelor de învăţământ. Strategia nu se confundă cu metoda sau cu metodologia didactică. respectiv a resurselor utilizate. în timp ce strategia vizează procesul de instruire în ansamblu şi nu o secvenţă de instruire. În acest fel. Principalele componente ale strategiei didactice sunt:  sistemul formelor de organizare şi desfăşurare a activităţii educaţionale. deoarece acestea din urmă vizează o activitate de predare-învatare-evaluare. El intervine în situaţii limită. menită să dezvolte şi la aceştia abilităţile sociale necesare integrării optime în colectiv. Strategia didactică este concepută ca un scenariu didactic complex. Învăţarea prin cooperare solicită efort intelectual şi practic atât din partea elevilor cât şi din partea dascălului care coordonează bunul mers al activităţii.  competenţa ludică: se referă la capacitatea dascălului de a răspunde jocului elevilor săi prin joc.  competenţa interrelaţională: ce presupune disponibilităţi de comunicare cu elevii. menţine legătura dintre intervenţiile participanţilor şi subiectul discuţiei. profesorul trebuie să deţină următoarele competenţe:  competenţa energizantă: are în vedere capacitatea profesorului de a-i face pe elevi să dorească să se implice în activitate. Utilizând strategia învăţării prin cooperare. în care sunt implicaţi actorii predării . prin proiectare strategică se pot preveni erorile.  sistemul metodologic respectiv sistemul metodelor şi procedeelor didactice. 33 . obiectivele şi metodele vizate.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Condiţiile desfăşurării etapelor cooperării eficiente se referă la relaţiile de bună înţelegere între membrii echipei de lucru. cel mai logic şi mai eficient pentru abordarea unei situaţii concrete de predare şi învăţare. în rezolvarea problemei date. aplanând conflictele şi favorizând continuarea activităţii pe direcţia dorită. favorizând integrarea elementelor ludice în activitatea de învăţare pentru a o face mai atractivă şi pentru a întreţine efortul intelectual şi fizic al elevilor. la acceptarea din partea tuturor membrilor grupului a planului de lucru în vederea atingerii ţelului comun. în situaţii de criză. la adoptarea unui mod comun de comunicare a rezultatelor şi de evaluare a soluţiei. condiţiile realizării. evitând devierile. în grup.învăţării. strategia prefigurează traseul metodic cel mai potrivit.  competenţa organizatorică: are în vedere abilităţile cadrelor didactice de a organiza colectivul în echipe de lucru şi de a menţine şi impune respectarea regulilor care privesc învăţarea prin cooperare.  competenţa empatică: presupune abilitatea de a lucra cu elevii reuşind să se transpună în situaţiile pe care aceştia le parcurg.

Strategia are un caracter normativ în sensul că sugerează un traseu general de parcurs. originală.  strategii euristice de elaborare a cunoştinţelor prin efort propriu de gândire. informative şi activ – participative. dar totodată ea nu este un traseu unic şi definitiv.  strategii mixte: inductiv – deductive şi deductiv – inductive.  presupune combinarea contextuală. ce urmează calea raţionamentului invers faţă de cele inductive. de la legi sau principii la concretizarea lor în exemple. Dintre strategiile didactice mai importante menţionăm:  strategii inductive. conţinuturi şi strategii conferă specificitatea unui program de instruire.  raţionalizează şi adecvează conţinutul instruirii la particularităţile psihoindividuale  creează premise pentru manifestarea optimă a interacţiunilor dintre celelalte componente ale procesului de instruire.  strategii deductive. de verificare şi evaluare. De cele mai multe ori specialiştii din învăţământ folosesc strategiile mixte. imitative. unică. îmbinând armonios elementele de dirijare şi independenţă. folosind problematizarea. Strategia didactică are următoarele caracteristici:  implică pe cel care învaţă în situaţii specifice de învăţare.  strategii algoritmice: explicativ-demonstrative. în cadrul cărora predarea şi învăţarea se desfăşoară cu ajutorul modelelor. expozitive. Educatorul ajunge în timp la un adevărat repertoriu de strategii didactice experimentând şi aplicându-le diferenţiat. formularea de ipoteze. Construirea unei strategii adecvate intereselor elevilor şi nivelului lor de pregătire. uneori.  strategii analogice. asaltul de idei. de studiu individual. reprezintă din acest punct de vedere o provocare continuă şi un efort permanent de creativitate didactică din partea dascălului. Strategiile didactice sunt realizate cu ajutorul metodelor de predare şi învăţare. deoarece ea nu exclude modificări şi ajustări în raport de derularea procesului şi de 34 . programate şi algoritmice propriu-zise. modelarea. descoperirea. experimentul de investigare. a elementelor procesului instructiv-educativ.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu  sistemul obiectivelor operaţionale. dialogul euristic. al căror demers didactic este de la particular la general. Relaţia dintre obiective. pornind de la general la particular. având ca efect stimularea creativităţii.  strategii transductive cum sunt explicaţiile prin metafore. cu accent pe predare – învăţare semidirijată. intuitive.

deoarece rezultatele şcolare sunt dependente de modul de aplicare şi dirijare de către profesor a interacţiunilor dintre strategiile didactice şi obiectivele didactice. mobilizare. creativă. personalitate caracterizată prin noi dimensiuni: gândire critică. produce o confruntare de idei. instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei. deprinderile şi modul de învăţare. pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup. E bine ca profesorul să modeleze tipul de personalitate necesar societăţii cunoaşterii. adaptarea stilului didactic.  conţinuturile procesului de predare . precizându-se activităţile de învăţare. Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare. conţinuturi şi strategii se precizează formele de organizare a activităţilor didactice. opinii şi argumente.  strategiile didactice şi metodele de predare .învăţare se stabilesc în funcţie de obiective. de cunoştinţe.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare obiectivele propuse. Se vor avea în vedere golurile din cunoştinţe. de experienţe. Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calităţi şi disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou. Modalităţile moderne de stimulare a învăţarii şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii sunt metodele interactive de grup. Strategia.învăţare . inteligenţa de a accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii.  toate acestea se realizează de către profesor prin comportamentul său didactic. creativitate. dorinţă de autoperfecţionare. ţinând seama de nivelul de inteligenţă al elevilor. de resursele umane şi materiale existente.  urmează analiza resurselor umane (clasa de elevi). nivelul de cunoştinţe al elevilor. fiind legată de obiective operaţionale şi conţinuturi şcolare. Relaţie obiective – conţinuturi – strategii în instruirea şcolară exprimă algoritmul ce trebuie urmat în elaborarea proiectării didactice:  se stabilesc la început obiectivele-cadru (generale). capacitate de 35 . prin colaborare. creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor. adică tipurile de lecţii şi alte activităţi educaţionale.  în funcţie de obiective. apoi cele de referinţă şi operaţionale. are implicaţii directe privind performanta şcolară. pe implicarea lor directă şi activă.evaluare se stabilesc în raport de obiectivele educaţionale şi de conţinuturi. gândire reflexivă şi modernă. de motivaţia învăţării şi de aptitudinile lor.

are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. fiecare având câte o culoare: alb. dar şi dirijarea. Strategii didactice interactive folosite frecvent:  Metoda CUBULUI este folosită în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect/ a unei situaţii din mai multe perspective – oferă posibilitatea de a dezvolta competenţele necesare unei abordări complexe şi integratoare. spontaneitatea şi creativitatea copiilor. depăşind optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii.  Metoda PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE („Thinking hats”).A. participanţii sunt liberi să spună ce gândesc. Rolurile se pot inversa. abilităţi de relaţionare şi lucru în echipă. profesorul devine un coparticipant alături de elev la activităţile desfăşurate. Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta astfel rolul precis. înaintea începerii noului demers didactic. pe parcursul ei sau la începutul activităţii. atitudini pozitive şi adaptabilitate. Aceată metodă stimularea creativităţii participanţilor care se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă.  Metoda R. a acţiunii şi eventual a predării. responsabilitate şi implicare. roşu. având un caracter activ – participativ şi o reală valoare activ – formativă asupra personalităţii elevului.educativ. albastru şi negru. În organizarea unui învăţământ centrat pe copil. Sunt 6 pălării gânditoare. de către institutorul ce asistă la joc. galben. a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor – ancoră. Elevii înşişi trebuie să organizeze ceea ce au auzit şi văzut într-un tot ordonat şi plin de semnificaţii. aşa cum consideră mai bine.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu comunicare şi cooperare. Metoda R. învăţarea nu are loc. verde. când se verifică lecţia anterioară. dar să fie în acord cu rolul pe care îl joacă.A. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează şi poate fi folosită la sfârşitul lecţiei. rolul profesorului căpătând noi valenţe. îndrumarea lor. a investigaţiei. Un învăţământ modern. în scopul descoperirii.I. Dacă elevilor nu li se oferă ocazia discuţiei. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre cunoaştere. Această metodă are avantajul consolidării unei imagini .I. Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv .  CERCUL “COMPLIMENTELOR” 36 Reprezintă o metodă care urmăreşte dezvoltarea stimei de sine. bine conceput permite iniţiativa.

Venera Mihaela – Teoria şi metodologia instruirii. apreciată prin numărul de dificultăţi rezolvate şi după gradul lor de complexitate recomandă folosirea strategiile de învăţare prin cooperare în clasă. 2004. Pânişoară. Rodica. 2009. prin desfăşurarea proceselor interpersonale. Lucrul în grup acoperă neajunsurile învăţării individualizate. 5. Craiova. Ioan – Metode de învăţământ. 4. Productivitatea sporită. Stanciu. Georgeta. analiza critică dezvoltând capacităţile autoevaluative ale participanţilor. Editura Casei Corpului Didactic. 2004. Oprea. Ed. Iaşi. Cojocariu. instalarea unui climat motivant de lucru. ediţia a III-a. Fulga. Mihai – Strategii activ – participative de predare . 2006 37 . Gongea. EDP. Leonte. Editura Polirom. Elena. dar şi o dezvoltare a ariei pozitive de gândire la celelalte persoane (prin aceea că identifică o latură bună a colegului lor). dezvotă atitudini şi comportamente bazate pe încredere. caracterizat printr-o tensiune crescută pentru finalizarea sarcinii comune. Crenguţa – Lăcrămioara – Strategii didactice interactive. Soluţiile emise pot suferi în cadrul grupului îmbunătăţiri şi ajustări. Cercul “complimentelor” trebuie practicat până ce toţi cursanţii au trecut prin ipostaza de receptor. Mihaela – Metode interactive de grup. 2. 2005. La acest fapt se adaugă şi calitatea mai bună a răspunsurilor. a III-a. EDP. Munca în echipă are efecte semnificative asupra pesonalităţii elevilor. favorizând formarea atitudinii pozitive faţă de învăţare şi faţă de şcoală. EDP. Cerghit. 2008 6. Bucureşti. BIBLIOGRAFIE: 1. Cooperarea asigură o relaţie deschisă între parteneri. Editura Arves. Silvia. Ruiu. dar şi o dezvoltare a ariei pozitive faţă de propria persoană a celui care primeşte complimentele.învăţare în ciclul primar. Bucureşti. Breben. prezenţa partenerilor de interacţiune constituind un stimulent intelectual şi un declanşator al schimbului de opinii şi informaţii. Ion – Ovidiu – Comunicarea eficientă. 3. Bacău. Bucureşti. accordând o importanţă considerabilă dimensiunii sociale.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare pozitive faţă de propria persoană a celui care primeşte complimentele. Învăţarea prin cooperare valorizează schimburile intelectuale şi verbale şi mizează pe o logică a învăţării care ţine cont de opiniile celorlalţi. Ghid metodic pentru învăţământul preşcolar.

21. Biblioteca devine un bun public.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Bibliotecar Cristian Cătălinoiu. Existenţa ei se ignoră. Şcoala cu clasele I-VIII. de adevăr şi de ştiinţă. acestea se ordonează. se conştientizează la intervalele necesităţilor sau devine obsesie şi provoacă perpective diferite de percepţie a statutului ei. pe lângă teoriile privind rostul bibliotecii. de înţelepciune.. indispensabil şi eficient după resursele de care dispune. Aspectul de „loc unde nu se întâmplă nimic” era copleşitor. Pentru tânărul Eliade. însăşi ideea de bibliotecă. Sibiu COMUNICAREA . A ars.PERMANENŢA DINTRE NOI Bibliotecile cu rafturi şi zăbrele Sunt pline De tomurile grele Pergamente şi colecţii vechi nepreţuite [. Drept urmare informaţia se constituie în depozite..]Dar în ele Nu sunt decât cadavre de idei. nr. inteligent prin structură şi trist din vocaţie. Bunăoară mentalităţile fiecărei epoci schimbau. asumată intens de oamenii de cultură şi îndeosebi de cei de creaţie. Căci scrisul tot E doar gândire veşted conservată Şi-nchisă subt formule şi sub chei. fiindcă aşa este normal într-o societate civilizată. biblioteca reprezenta spaţiul de recluziune al bibliotecarului. bântuia tristeţea şi însingurarea pe acolo. aşadar acestea trebuie păstrate la îndemână. în Lumina ce se stinge. adică accesibilă oricui. Oamenii nu se pot dispensa de cultură. realul continuându-se în imaginarul care hrăneşte obsesiile. 38 . într-o permanentă potenţialitate a utilizării lor. cataloghează şi utilizează. Camil Petrescu – Ideea Biblioteca reprezentativă a unei comunităţi e publică.

La Carlo Frabetti biblioteca devine pur şi simplu un iad. din care omul pare a nu mai scăpa niciodată. o cenuşăreasă. la nivel logistic. ritual cu care ne-am obişnuit deja (încă de la biblioteca alexandrină). un cerc închizând în sine concentricităţi infinite care aspiră persoana în ea însăşi şi o ţine încătuşată acolo preţ de o veşnicie. fie ele cât de publice şi-ar dori. unde minotaurul se încrâncenează acum. Umberto Eco înjgheba o sinteză a epocilor culturale creionând. ce finalitate au? Să ofere membrilor unei comunităţi. odată cu el. Dar şi în propria lui negare a umanităţii. dar cât se poate de claustrante. ea devenind un adevărat centru al comunicării. fapt care îndepărtează orice cutezant de la adevărata împărtăşire a spiritului bibliotecii (care ar fi acela însă?). Rezultatul? Biblioteca arde din nou. modaliatatea de percepere a realităţii imediate. Rămâne pregnantă însă imaginea de labirint a bibliotecii. în ce priveşte lecturile şcolare. lucru valabil şi în bibliotecile şcolare. totul se rezumă la stricta individualitate a fiecăruia. trinitatea unor timpuri despărţite de timp: antichitatea era reprezentată de spiritul labirintic.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare spaţiul s-a atomizat şi. hrana propriilor fantasme. sub forma unui călugăr orb (de fanatism. aş zice) să-i piardă pe oameni în propriile lor căutări intelectuale. De data aceasta biblioteca nu mai arde. orişicând. Interesul pentru lectură nu mai reprezintă (aproape) singura raţiune de a fi a unei biblioteci şcolare. Imaginilor oferite de scriitori realitatea zilelor noastre le adaugă alte funcţionalităţi atribuite bibliotecii. rolul acesteia dezvoltându-se permanent. prizonieră a propriilor afundări. şi ele de natură tot intelectuală. 39 . aşteptându-i o nouă renaştere. lumi nesfârţite. Caracterul public nu are esenţă aici. ele au caracter obligatoriu sau facultativ. odată cu el. modernitatea fiind existentă prin însuşi autorul. sunt organizate pe diferite categorii de vârstă şi nu se rezumă la programa şcolară. biblioteca şi-a lărgit atribuţiile în cadrul comunităţilor. imaginea sumbră a ratării menirii unei biblioteci care ar fi putut bine să nici nu existe. În esenţă. numai că inconfortabilii pereţi kafkieni sunt acum împodobiţi cu vaste rafturi pline ochi de cărţi. mai inspirată în privinţa relaţiei bibliotecă – cititor-doritor-de-înţelepciuni-consacrate. biblioteca şcolară are drept scop:    sprijinirea procesului instructiv – educativ satisfacerea nevoilor de lectură ale elevilor asigurarea bazei documentare pentru cadrele didactice Ţinându-se însă cont că. Timpul a evoluat şi. rămâne să existe în continuare ca o atracţie şi o savuroasă temniţă totodată. evul mediu ni se înfăţişa prin cadrul romanului. Claustrarea este totală. în Numele trandafirului. Chiar dacă a rămas încă. Şi de fapt bibliotecile.

ci prietenul mai mare căruia i te poţi adresa fără teama de greşeală. Biblioteca trebuie să fie în pas cu realităţile timpului în care ea fiinţează. în a le oferi informaţiile de care au nevoie şi în a le dovedi necesitatea şi. disponibilitate mare la discuţie. să creeze o bază de comunicare eficientă în relaţia sa cu micuţii cititori. lipsa prejudecăţilor şi o mare doză de răbdare. de admonestare. De aceea rolul bibliotecii şcolare este foarte important în a reuşi un cadru de comunicare cu elevii. fiindu-i astfel mult mai simplu să prezinte ofertele bibliotecii şi reuşind. Sarea în bucate ş. Astfel că prioritară în relaţia bibliotecar – elev este comunicarea. cât mai deschisă şi cât mai sinceră. de ce nu. pe lângă oferta de carte pe care o propune cititorilor ─ elevi şi cadre didactice ─ a iniţiat programe de vizionare de desene animate clasice la clasele primare. chiar şi de cei care apelează la ea ─ se poate îmbunătăţi în măsura în care biblioteca se adaptează noilor nevoi sociale şi noilor priorităţi ale individului. frecventarea biliotecii devine obişnuinţă. că subiectele vizionate de elevi i-a incitat la lectură. prin intermediul mass-media. aparent abundente. deloc de neglijat. observăm că biblioteca este necesar a se implia într-un proces de comunicare permanentă cu elevii şi cu cadrele didactice. În acest sens biblioteca Şcolii cu clasele I-VIII nr. 40 . în cadrul programelor şcolii de combatere a violenţei în şcoli. cu cadrele didactice. inoculându-i totodată repere morale benefice în dezvoltarea personalităţii copilului. interacţiunea fiind necesară în relaţia bibliotecarului cu elevii şi. Pe de altă parte bibliotecarul are astfel posibilitatea să intre în legătură cu toţi elevii ciclului primar.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu ele fiind necesare în formarea capacităţii de asimilare a noţiunilor. Cartea clasică pierde teren în favoarea internetului. bibliotecarul nu mai este doar omul matur cu care eziţi să intri în contact. 21 din Sibiu. proprii vârstei lor. la fel cititul. dau senzaţia că biblioteca poate fi ocolită. Îndemnul la lectură şi încurajarea acesteia în rândurile elevilor trebuie coroborate cu disponibilitatea bibliotecarului de a oferi cititorilor ─ în fapt. Am constat. sursele de informare. de neglijare. după vizionarea poveştilor clasice: Cenuşăreasa. micuţii venind în număr mare la bibliotecă pentru a solicita cărţi cu poveştile respective. tuturor acelora care frecventează biblioteca ─ o cât mai variată gamă de informare. contribuie la dezvoltarea spiritului imaginativ al copilului. de utilizare fluentă a limbii. Percepţia asupra bibliotecii ─ instituţie încă neglijată. Comunicarea presupune dialog. Presupune însă şi iniţiativă. Bambi. încrederea căpătată în cel ce le oferă filme şi cărţi deopotrivă sporeşte. în cadrul destins oferit de vizionarea desenelor animate. Astfel li se deschide gustul pentru lectură. Efectul urmărit este dublu: posibilitatea de a face cunoscute copiilor realizări artistice cu adevărat valoroase. de cunoaştere profundă a acesteia şi de utilizare a unui voabular cât mai dezvoltat.a. de asemenea. plăcerea lecturii.

BIBLIOGRAFIE: 1. ELIADE. de parcurgere mai simplă a informaţiilor. Numele trandafirului. Power-point-urile. convins că îţi va răspunde şi te va ajuta într-un demers sau altul. e locul unde relaţiile interumane sunt degajate şi fructuoase adeseori. Astfel că aceasta nu mai este privită ca un loc al obligativităţii (de lecturare). 2003. uneori refractari la metodele clasice. Editura Humanitas. dar şi de a-i atrage înspre bibliotecă. FRABETTI. cu mijloacele oferite de tehnica modernă. PÂNISOARA. Carlo. Bucureşti. cărţile potrivite vârstei.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Comunicarea presupune. Scrisorii pierdute. De asemenea. filmele documentare. mai rigide. 3. Comunicarea eficienta. Editura Polirom. 5. 41 . Mircea. Metodele educaţionale alternative datorate unor astfel de colaborări liniştesc reticenţa iniţială a elevilor. din punctul lor de vedere. ECO.I. filmele artistice realizate după opere aflate în programa şcolară (cum e cazul Dumbravei minunate. 2. Lumina ce se stinge. 2000. 4. sfat şi încurajare în relaţia dintre bibliotecar şi elev. 2004. la derularea unor ore de dirigenţie sau curs. O. Editura Humanitas. Cartea iad. PERRETTI. De aceea biblioteca este întotdeauna la dispoziţia cadrelor didactice care apelează la metodele alternative. Moromeţilor sau Baltagului) reprezintă mijloace eficiente de fixare a cunoştinţelor în rândul elevilor. Iaşi. ci ca un spaţiu în care primează comunicarea. Tehnici de comunicare. o bună comunicare a bibliotecii cu cadrele didactice ajută la o cât mai bună desfăşurare a procesului educativ şi permite colaborarea în cadrul diverselor programe pe care şcoala le derulează. Bucureşti. A. 2003. Editura Polirom. de a-l întreba.). pe lângă dialog. (COORD. Umberto. acea interactivitate necesară şi unora şi altora. colaborând. 2003. Accesul liber la raft. D. încredere. toate acestea conving elevul că biblioteca e un spaţiu al refugiului plăcut ochiului şi minţii. Iaşi. de desfăşurare a orelor. Iaşi. posibilitatea de a discuta cu bibliotecarul. Editura Polirom.

(Proverb chinez) Argument Situaţiile comportamentale problematice ale elevilor din clasele I-IV. necesită o atenţie specială atât din partea învăţătorului cât şi din partea psihologului şcolar. copiii învaţă să se cunoască pe sine.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Prof. Proiectul se derulează pe parcursul a 5 săptămâni cu o singura întalnire pe săptămână cu elevul şi separat cu părintele. Locaţia desfăşurării programului este Cabinetul Interşcolar de Asistenţă Psihopedagogică de la Şcoala Gen. Scopul propus este acela de a aplica un program individual de consiliere şcolară menit să sprijine adaptarea elevilor din ciclul primar la cerinţele şcolii. La intrarea în şcoală familia miculul elev doreşte ca acesta să înveţe să răspundă corespunzător la anumite activităţi şi la anumiţi stimuli. să recţioneze corespunzător într-o situaţie problematică sau de conflict. să-i cunoască pe ceilalţi. derulate de psihologii şcolari îşi propun să-i sprijine pe copii să se adapteze mai uşor cerinţelor şcolii şi să răspundă aşteptărilor unei integrări sociale optime. să aibă succes la şcoală să dezvolte relaţii optime cu cei din jur şi să fie iubit de persoanele semnificative din viaţa lor şi nu în ultimul rând să beneficieze de confort fizic şi un mediu securizat. întâlnite în şcoală. Programele de consiliere. Elevii îşi însuşesc treptat noţiuni despre necesitatea adoptării 42 . Nr. Monitorizarea copiilor cu astfel de comportamente reprezintă o necesitate întrucât înţelegem care sunt cauzele care le generează cât şi care ar fi metodele remediale adecvate. Partneriatul elev-cadru didactic-părinţi. să comunice eficient. Psiholog Simona Cîmpean Coordonator la Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Sibiu PROGRAM DE DE SPRIJINIRE A ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR CU DIFICULTĂŢI DE ADAPTARE LA CERINŢELE ŞCOLII Motto: Nu e satisfacţie mai mare ca aceea de a învăţa şi o cauză mai onorabilă ca aceea de a-ţi învăţa copiii. 1 Sibiu. de natură adaptativă. Prin intermediul programelor educaţionale.

Ioan Golu (1993) precizeză că nu poate fi considerată satisfăcătoare acea relaţie şcolară în cadrul căreia elevul fie că nu a beneficiat de asistenţa psihopedagogică necesară pentru dezvoltarea optimă a personalităţii sale. pune în evidenţă o interrelaţionare complexă. psihofiziologic. spre exemplu. Poate fi. emotional. evenimentele mediului exterior acţionează asupra nivelului biologic al subiectului iar propriile noastre cogniţii inflenţează selecţia stimulilor din mediu. şi nivelul psihofiziologic-biologic se intercondiţioneză reciproc. la cerinţele şcolii. cognitiv şi comportamental (Schachter şi Singer. mai ales în primii ani de şcoală.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare unui stil de viaţă sănătos. atitudinile şi comportamentele oamenilor sunt modelate de o mulţime de factori. fie de teama că ar putea rămâne corigent sau repetent. 1962). stresul poate fi generat de teama acestuia că nu poate înţelege anumite cunoştinţe şi nu le poate aplica practic sau că ar putea primi note mici şi vor râde colegii de el. comportamental. a eventualelor tare sau deficite biogenetice. a acestora. Sfera propriei noastre subiectivităţi influenţează nivelul biologic. spre exemplu. stresul negativ. Cognitiile. Subiectul uman – o aborbare nivelară În general. depus de elev şi cadrele didactice împreună cu părinţii. datorită apariţiei unor obstacole sau blocaje cărora trebuie să înveţe să le facă faţă. mai dificil de realizat. în unele cazuri. trebuie sprijinit să nu considere brusc că a devenit o persoană fără valoare care va avea pe viitor numai eşecuri. aşa cum interferenţa dintre nivelul biologic şi cel comportamental favorizează formarea deprinderilor. Unul dintre aspectele semnalate în cercetările existente arată că. în cadrul unei activităţi sportive elevul nu obţine rezultatul aşteptat şi consideră că nu mai este apreciat de colegii săi. biologic şi afectiv. La elev. 43 . despre strategii eficiente de învăţare şi alte lucruri utile în viaţa cotidiană. Astfel putem observa că. Dacă. Demersul de adaptare al copilului. Roluri şi respnsabilităţi în sfera câmpului educaţional Adaptarea optimă a elevului la cerinţele şcolii se face prin efortul comun. Modelul cvadrinivelar de analiză a subiectului uman modificat de (David 1998) care analizează următoarele niveluri (cognitiv. subiectiv). Prin interacţiunea dintre cogniţiile noastre şi comportament ne organizăm un anumit stil de viaţă. la nivelul potenţialului natural de care dispune şi cu compensarea la limita posibilului. apare la confluenţa dintre mediul extern şi modul cum realizăm procesările informaţionale.

de pregătire. Radu. de vârstă. un rol foarte important în formarea personalităţii copilului. emulaţie şi competiţie de dominare-supunere etc. ţinând seama de particularităţile de dezvoltare.activitate de învăţare devine obiectiv dominant (pentru copil) impunând restrângerea timpului şi preocupărilor pentru joc şi alte activităţi distractive.. a stresului sau din alte motive mai mult sau mai puţin obiective.în care fiecare pion trebuie să ştie cum trebuie să acţioneze pentru buna derulare a procesului instructiv-educativ.. de a conduce şi îndruma activităţile multiple din şcoală. l. Părinţii au tendinţa de a considera că rolul şcolii este determinant în educarea propriilor copii. Concret. La temelia succesului său stă necesitatea construirii unei solide alianţe colaborative între elev. schemele automate şi gândurile sale şi se operează asupra erorilor din interiorul acestor gânduri. Profesorul (cadrul didactic) are misiunea de a proiecta. de atracţie. Scop Acest proiect îşi propune să faciliteze efortul de adaptarea a copilului la cerinţele şcolii. activităţile multiple din şcoală. în plan afectiv. ceea ce înseamnă frustrare. 1995). Într-o primă etapă se analizează problemele de adaptare ale copilului. psiholog şi familie. din cauza oboselii. Implicarea activă în educaţia propriilor copii şi asigurarea unui suport afectiv adecvat. dar şi din afara ei. justificând astfel derobarea de anumite responsabilităţi care le revin în calitatea pe care o au. precum şi de capacităţile şi aptitudinile elevilor. obligaţiile sale şcolare şi implicit. Procesul predare-învăţare generează raporturi variate de interacţiune între elev şi cadru didactic . într-adevăr. Acest tip de abordare porneşte de la ideea că multe tulburări psihice se bazează pe lucruri învăţate greşit sau pe aceea că copilul nu a dobândit abilităţile şi comportamentele necesare de a face faţă obstacolelor care apar în faţa sa. odată cu începerea şcolii . copilul nu percepe şi nu trăieşte întotdeauna pozitiv. sunt elemente cheie în definirea relaţiilor de familie şi pentru dezvoltarea corespunzătoare a personalităţii copilului. Experienţa ne arată că şcoala nu va putea niciodată suplini ceea ce nu se face acasă. Aşa cum observa Mihai Golu (1993). de indiferenţă sau de respingere. dar primele modele cu care aceştia intră în contact sunt părinţii. Şcoala are.raporturi de comunicare şi influenţă. modelul corectiv propus acţionează eficient 44 . şi în parte din afara ei în vederea formării inteligenţei şi a conduitei elevilor. (Ionescu. prezenţa şi acţiunea profesorului. relaţii de cooperare..Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Ioan Radu (1995) denumeşte acestă triadă “câmp educaţional” .

părinţi) A. e tare nesuferită Mă stresează Nervozitate Agitaţie B. învăţătoarea acestuia. facilitând adaptarea la cerinţele mediului şcolar. identificarea gândurilor automate şi a schemelor elevului. Discutarea experienţelor emoţionale recente ale elevului şi monitorizarea acestora într-un tabel Comportamente Ex 1. generarea unor alternanive la modul de a gândi iniţial al elevului. identificarea gândurilor şi sentimentelor actuale ale elevului. Discutarea comportamentului problematic al elevului cu părintele acestuia. Tipuri de întrebări Cum se manifestă când este acasă? 45 . identificarea erorilor din gânduri şi scheme. Etapele derulării proiectului Activitatea 1 1.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare asupra comportamentului opoziţionist şi provocator al şcolarului mic. vorbeşte urât cu d-na învăţătoare/doamna profesoară Doamna învăţătoare îmi spune întotdeauna ce trebuie să fac. Obiectivele programului      identificarea comportamentelor problematice ale elevului. Identificarea comportamentelor problematice ale elevului. (informaţii dobândite de la şcolar. Evaluare La sfârşitul acestui proiect evaluam însuşirea/întărirea comportamentelor pozitive/adaptative ale elevului. Se notează pe o fişă aspectele semnificative. refuză sarcinile şcolare Gânduri Nu-mi prea place la şcoala emoţii Dificultăţi de concemtrare Nelinişte Supraîncordare Ex 2.

Activitatea 2 1. Întrebări adresate elevului: Ce îţi trece prin minte atunci când o jigneşti/loveşti pe d-na învăşătoare/d-na profesoară? .Ce ai vrea să se schimbe.. dacă vrei… Este neplăcut atunci când trebuie să facem un lucru când nu ne dorim. În acest tabel înregistrăm cu ajutorul unor puncte roşii şi negre. dar dacă fac toţi colegii noştri şi nu vrem s-o supărăm pe doamna învăţătoare… Ar fi de preferat să putem dormi mai mult dimineaţa dar copiii trebuie să meargă la şcoală iar părinţii la serviciu. Se urmăreşte evidenţierea conduitelor şi atitudinilor necorespunzătoare. .elevul trebuie să citescă câteva rânduri de la pagina indicată. comportamentele copilului faţă de persoanele din familie-anturaj etc. agresiv etc.? Sfătuim părintele să laude copilul atunci când comportamentul său este cel dorit şi aşteptat şi să-l ignore (pe cât posibil) atunci când este negativist. a gândurilor automate care afectează viaţa elevului de zi cu zi.. precum şi felul cum acesta reacţionează în interacţiunea cu psihologul.. sau comportamentele sale pozitive sau negative.De ce crezi că nu e frumos la şcoală”? Joc de rol Psihologul joacă rolul învăţătorului. al profesorului (imaginând câteva situaţii concrete din clasă): .Ce simţi când te scoate la tablă doamna învăţătoare”? . Recomandăm realizarea unui tabel numit Sistemul de puncte. 46 ..elevul trebuie să coloreze un desen pentru a-l face cadou mamei. Intervenţia psihologului Acum eşti furios. Identificarea gândurilor şi sentimentelor actuale ale elevului.elevul trebuie să facă câteva exerciţii din tema pentru acasă.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Când îl manifestă. de regulă? Cum reacţionaţi dvs.Care sunt cauzele comportamentului problematic al copilului dvs. Elevul este pus să-şi joace propriul său rol.? Temă de casă pentru părinţi .Ce te deranjează cel mai tare din ceea ce îţi spune să faci”? . dar acest lucru încercăm să-l schimbăm împreună. A. pentru ca tu să te simţi mai bine la şcoală”? . . manifestate în anumite împrejurări concrete.

sau alte poveşti (relevante în contextul dat) şi sunt reliefate. adecvate capacităţii lui de înţelegere.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Ştiu că nu îţi plac calificativele pe care le-ai primit. c.nu-mi place deloc de d-na învăţătoare/profesoară” . gândurile. Discutarea. 47 . Se discută întîmplări semnificative din viaţa copilului (pentru a vedea care sunt evenimentele care declanşează stresul precum şi evenimentele interne ale copilului (senzaţiile fizice. ci un foc care trebuie aprins”.De om bun şi de vreme bună nu te mai saturi”. . Identificarea gândurilor automate şi a schemelor elevului şi raţionalizarea gândurilor Gândurile elevului. Ştiu că eşti nemulţumit atunci când nu poţi să scrii în acelaşi ritm cu ceilalţi dar… fiindcă doamna învăţătoare te ajută după program dacă te vei strădui mai mult… Toţi oamenii îi respectă pe cei mai în vârstă decât ei.. din Peseschkian... semnificaţiile textului. Determinarea semnificaţiei unui eveniment a. imaginile). Se aleg proverbe şi zicători semnificative care se comenteză împreună cu elevul: .Mintea nu este un vas care trebuie umplut. Poveşti orientale ca instrumente de psihoterapie. a evoluţiei comportamentale a copilului (sumarizare) şi a temei de casă. „Cheamă norocul în ajutor dar dă şi din mâini”...nu e frumos la şcoală” . vei obţine. cu siguranţă. calificative mai bune.mai bine stau acasă şi mă uit la televizor” Intervenţia psihologului Fiecare om a învăţat multe lucruri de la învăţătorul lui… şi tu vei învăţa multe lucruri. Tema pentru părinte: Când recompensăm copilul? Activitatea 3 A. deci şi tu poţi să… Poţi atrage atenţia colegilor jucându-te frumos cu ei şi doamnei învăţătoare prin străduiţa de a învăţa cât mai bine. împreună cu părintele. b.copiii din clasă sunt răi” . B. împreună cu elevul.. (exemplu) . dar dacă vei învăţa mai mult. I se povestesc copilului o poveşti orientale de ex. Nossrat.

nici colegii nu vor mai fi atenţi la lecţii şi nu vor înţelege ceea ce explică doamna învăţătoare. împreună cu părintele a evoluţiei comportamentale a copilului (sumarizare) şi a temei de casă. când poţi săţi exprimi adecvat emoţiile pozitive şi negative.. când ţi se spune. când ai încredere în tine. 48 . cu siguranţă. tu nu vrei pentru că ţi-e teamă”? (manifestă nesiguranţă cauzată de stres). prietenii tăi. Toţi copiii pe care îi cunoaştem merg la şcoala… este important pentru toţi omenii să înveţe.. ţi-ar plăcea ca elevii ei să nu o supere. a. La şcoală vei învăţa să scrii şi să citeşti. Şi caietele tale e bine să arate la fel. când ştii să o susţii cu argumente.La ce te gândeşti atunci când îţi vine să ţipi în clasă”? . Despre comunicarea asertivă În funcţie de vârstă copilului i se explică ce înseamnă să comunici asertiv şi care e diferenţa faţă de comunicarea pasivă şi agresivă.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Învăţând vei putea să vorbeşti în limba engleză şi-ţi va fi uşor să te descurci..Ce cred. Copiii din clasă sunt deranjaţi de tine şi de aceea nu vor să se joace cu tine. Toţi copiii vor să aibă caiete frumoase şi îngijite. Tema pentru părinte: Cum sunt eu ca părinte? Activitatea 4 1. oare. Uitându-te la televizor nu vei învăţa mare lucru. Copiii se bucură când trebuie să meargă să scrie la tablă. Discutarea.Dacă toţi copiii ies la tablă. (Se fac exerciţii de comunicare potrivite vârstei copilului.) B.Colegii tăi îşi rup foi din caiete”? . Colegii de clasă sunt/vor fi. când vei merge într-o ţară străină. vei vedea că nu ai nici un motiv să te temi (doamna învăţătoare îi ajută pe toţi copiii atunci când se mai încurcă). Dacă mama ta ar fi învăţătoare. Nu tot ceea ce se întamplă în clasă. Identificarea erorilor din gânduri şi scheme: . la fel ca toţi copiii. când eşti capabil să iei decizii personale.. Evidenţiem: Mergând la tablă. are legătură doar cu tine (doamna învăţătoare vrea să-i înveţe pe toţi copiii să scrie. să citească şi să socotească. Exemplu: Comunici asertiv atunci când accepţi să discuţi o problemă. Intervenţia psihologului Toţi copiii ţipă? Ţipând. colegii despre tine când faci asta”? .

. negative ale oamenilor atrag după sine consecinţe negative. Tema pentru părinte .programarea activitatilor cotidiene. mă pedepseşte în fiecare zi să-mi fac ordine în cameră”.. . Comportamentele pozitive sunt recompensate.Bat fetele în pauză fiincă vreau să mă distrez”. împreună cu părintele a evoluţiei comportamentale a copilului (sumarizare) şi a temei de casă. Trebuie să fii atent la ceea ce se întâmplă în clasă. trebuie să faci mai multe exerciţii. Dacă loveşti un/o coleg(ă). parental 49 . B. nu trebuie să atragi atenţia tuturor asupra ta. dar lucrurile nu se întâmplă întotdeauna aşa cum vrem noi.Reperele zilei’’ . îi provoci durere. Fiecare om are şi părţi bune şi părţi rele (dăm exemple relevante pentru capacitatea de înţelegere a copilului). . Activitatea 5 1. nu râde nimeni numai de tine.Copiii râd de mine când îmi vine rândul să citesc”. împreună cu părintele. Ar fi bine să facem doar ce ne dorim.. pe viitor.Nu vreau să merg la şcoală”. Copiii râd în general. iar durerea nu e o distracţie. Doamna învăţătoare se va bucura cînd va vedea că te-ai pregătit mai bine. . Discutarea.. să devii un copil mai ordonat. Comportamentele C.. Nu te grăbi atunci când îţi vine să faci un lucru.Mama nu mă iubeşte.. mai bine gândeşte-te dinainte dacă faci un lucru bun sau nu.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Niciun copil şi nici un adult nu este rău.. a evoluţiei comportamentale a copilului (sumarizare) şi a temei de casă. Generarea unor alternanive la modul de a gândi iniţial al elevului: . Tocmai pentru că te iubeşte mama doreşte să te înveţe.Doamna învăţătoare are ceva cu mine”. Intervenţia psihologului: Calificativul S obţinut la la matematică arată că. Tema pentru părinte Descrieţi stilul dvs. Discutarea.

de religie lb..iar consilierea şcolară este cea care sprijină copilul printr-o asistenţă specializată să se dezvolte armonios. reprezintă o garanţie a reuşitei.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu CONCLUZII Suntem siguri că acestă experienţă poate fi benefică optimizării relaţionării între elevcadre didactice şi părinţi Am dori ca proiectul de faţă să fie un un model de abordare a copilului. având în vedere faptul că terapia cognitivcomportamentală . din ciclul primar care întâmpină dificultăţi de adaptare şcolară. (A .0 4 29. Abordarea temei din perspectivă cognitiv-comportamentală îmbinată cu abordarea din perspectiva consilierii şcolare.0 5 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 50 . de ă Prof.0 5 20. David . englez 15.0 4 22.2009) Anexa 1 Sistemul de puncte Cum se compo r-tă cu: mama tata mătuş a Învăţă toarea Prof.2006) .este considerată o platformă de intregrare psihoterapeutică pentru diverse terapii (D.0 4 06.0 5 13.0 5 27.Băban ..

1995. www. Baban.Botis. 2004. Adina. Ionescu. Adriana – Consiliere Educationala-Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere.ro Sumariza re de Problematiz are Observa ţii stilul Evidentier Evidenţierea Concluz ea r copilului punctelor ii finale utile progreselo nevralgice dvs. Nossrat – Poveşti orientale ca instrumente de psihoterapie.Dinamica personalităţii.Cum sunt eu ca părinte? Reperele zilei Descrieţi Evaluarea: evidenţierea lucrurilor învăţate BIBLIOGRAFIE: 1.. Editura Salvaţi Copiii. Cluj-Napoca. 4. Miron. Editura ASCR& COGNITROM. 1996. 3. Golu Mihai . *** Să lucrăm împreună – Cum să controlam comportamentul copiilor. Cluj. parental 51 . Radu . 8. Peseschkian.Napoca. Editura ASCR. 2 . Bucureşti. 5. 2005.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Anexa 2 Temele părinţilor Tema Sistemul puncte Când recompensăm copilul? . Iaşi. 6. Editura Polirom. Bucureşti.didactic. Editura Geneze.Didactica Modernă. Ioan. Anca – Disciplinarea pozitivă. 1993. 2009. Editura Dacia. 2006. 7. Cluj-Napoca. Tarau.Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale. Editura Trei. David Daniel .

atât ca persoane cât şi ca membri ai comunităţii. în statuarea normelor morale şi. 52 . singurul lucru care prezice corect adaptabilitatea ca adult nu îl reprezinta notele de la şcoala. sunt într-un mare pericol. la eficacitatea cu care va funcţiona ca adult. Sibiu O VIZIUNE ASUPRA PRIETENIEI Cea mai de seamă constantă umană o regăsim în prietenie. în timp. cu preocupări comune. Studii de psihologie au arătat că. nu însă identici. cei care nu sunt în stare să menţină o relaţie strânsă cu alţi copii şi care nu pot să îşi găsească un loc în cultura celor de aceeaşi vârstă. de care vor fi afectaţi şi pe care o vor afecta negativ. Trecând peste caracterul strict cerebral al ideii de „învăţare” observăm că. Relaţiile între copiii de aceeaşi vârstă contribuie substanţial la dezvoltarea socială şi cognitivă a copilului. Copiii care nu sunt plăcuţi de ceilalţi. prin inadaptabilitatea lor şi refuzul de a participa la eforturile acesteia. implicit. sociale. păstra. prietenia rămâne referent de bază în calitatea relaţiilor interumane. cei care sunt agresivi şi violenţi. de întindere îndelungată ― adeseori de durata unei vieţi― între persoane cu afinităţi comune. de normele sociale impuse ori necesitate de bunul-simţ comun. Această presupune o afectivitate pentru semen trecută de rutina cotidianului. Într-adevăr. totuşi. amplificate apoi printr-o serie de influenţe psiho-sociale raportate la particularităţile caracteriale ale fiecăruia. sunt multipli şi ei se fac resimţiţi la nivelul indivdului încă din copilărie. prietenia reprezintă o legătură sufletească. într-adevăr. prietenia se poate învăţa. mai presus de toate. cu valori comune. Factorii care permit apariţia prieteniei şi dezvoltarea acesteia. fiecare carte de specialitate oferind propria perspectivă teoretică. ca fundament comunicativ al personalităţii umane. nr. 21. Concept catalogat în termeni apropiaţi. Dar. ci modul în care copilul se comportă cu ceilalţi copii. prietenia face parte din însuşirile umane dobândite. în cărţile de specialitate psihosocială.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Institutor Mariana Cociuba Şcoala cu clasele I-VIII. Ea transformă normele categoriale în realităţi afective şi imprimă fiinţei umane sensibilităţi pe care numai situaţii deosebite le pot crea şi. nici comportamentul în clasă.

angajânduse reciproc mai ales în materie de joacă şi socializare. prieteniile sunt egalitariste. prietenia lor putând rezista timpului şi întâmplărilor diferite la care îi supun necesităţile sociale. . vor fi mai puţin timp împreună. apartenenţa la un grup).resurse emoţionale. Mai târziu. între copiii de vârstă apropiată. Prietenii se distrează împreună. prieteniile se vor baza în principal pe înţelegere reciprocă. Relaţia sufletească bazată pe afinităţi reciproce este destul de puternică. adoră să facă ceva împreună şi le pasă unul de celălalt. întreţinută tot de colegialitate. în contrast cu relaţiile adult-copil care sunt structurate asimetric sau vertical. Principalele teme ale prieteniei . într-o relaţie de prietenie pornindu-se de la acelaşi nivel de interes. cu toate acestea. calităţile esenţiale ale prieteniei sunt reciprocitatea şi angajamentul între indivizi care se consideră mai mult sau mai puţin egali. pe parcursul ciclului gimnazial. comunicarea socială. Interacţiunea dintre prieteni se bazează mult mai mult pe egalitate decât interacţiunea dintre copii şi adulţi. Reciprocitatea este totală. Copiii de vârstă preşcolară. Deşi copiii de vârstă şcolară sau adolescenţii nu folosesc cuvinte ca empatie sau intimitate pentru a-şi descrie prietenii. .resurse cognitive pentru rezolvarea problemelor şi achiziţionarea de noi cunoştinţe. 53 .Comunicare – Toleranţă – Relaţionare În mod cert. atât pentru distracţie cât şi pentru adaptarea la stres. să se destănuie lor. De asemenea. . simetric sau orizontal. aceste concepte fac prietenii să se deosebească de ceilalţi. copiii doresc să îşi petreacă timpul cu prietenii. dar şi de apariţia unor preocupări comune.baza pentru relaţiile ulterioare. iar relaţiile sunt relativ de durată. din motive obiective (accederea la licee diferite). consideraţi doar „cunoscuţi”. să aibă aceleaşi preocupări cu ei.sunt percepute de către copii încă de la vârste fragede. precum şi cei din clasele mici aşteaptă de la prieteni mai ales activităţi comune şi o reciprocitate efectivă.afilierea şi interesele comune . în mintea lor. loialitate şi încredere.contexte în cadrul cărora sunt însuşite şi elaborate deprinderile sociale de bază (de exemplu. mai ales dacă ele se prelungesc în timp: dacă devin prieteni încă din clasele primare şi îşi continuă prietenia. prieteniile fiind structurate. preocupările principale ale vârstei. acestea fiind: . Studiile au putut evidenţia câteva caracteristici proprii prieteniilor (privite ca legături socio-emoţionale între indivizi). Mai presus de toate. Prietenii se află în stadii de dezvoltare similare. copiii devin îndeajuns de ataşaţi unii de alţii încât să păstreze legătura sufletească şi atunci când. Unii specialişti în psiho-pedagogie privesc prieteniile ca "relaţii de afiliere" mai mult decat relaţii de ataşament. cooperarea. copiii fac o uriaşă investiţie emoţională în prietenii lor.

. .colaborarea. Fetele îşi fac prieteni dar au nevoie de sprijinul mamei. se ştie că în multe situaţii copiii învaţă unul de la altul şi de obicei o fac cu succes. şomajul părinţilor. atât între prieteni cât şi între nonprieteni. Prieteniile pot proteja copiii şi adolescenţii de efectele adverse ale unor evenimente negative: conflicte familiale. prietenii au aceleaşi motivaţii şi dezvoltă scenarii verbale şi motorice pentru a permite combinarea talentelor lor în vederea atingerii unui scop. într-o necesitate de comuniune valorică ce depăşeşte cadrul strictei socializări. Din perspectiva prieteniilor ca resurse cognitive.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Ca resurse emoţionale.modelarea. eşecuri la şcoală. Cercetătorii au ajuns la concluzia că durata şi frecvenţa râsului. Aceste relaţii sunt bază şi pentru procesele legate de distracţie. într-un mod asemănător felului în care cei care au grijă de copii servesc ca şi baze de securitate pentru copiii mici.învăţarea. cu care tinde să se confunde frageda lor personalitate. în mod obişnuit de la un expert la un novice. reprezentând transmisia didactică a informaţiilor de la un copil la altul. 54 . aceasta cerând din partea copiilor combinarea contribuţiilor întru rezolvarea problemelor şi împărţirea rezultatelor şi a recompenselor. care are loc atunci când novicii lucrează împreună pentru îndeplinirea unor sarcini pe care nici unul dintre ei nu le poate face singur. boală.învăţarea colaborativă. S-a cercetat dacă prietenii sunt mai buni tutori decât nonprietenii. petrec mai mult timp pentru a clarifica diferenţele ce apar în înţelegerea regulilor şi ajung mult mai uşor la compromisuri decât nonprietenii. a fost studiată ceva mai mult. personalitatea fiecăruia mulându-se după cea a prietenului şi viceversa. studii de specialitate arătând că în cazul colaborării între prieteni rezultatele sunt mult mai bune comparativ cu colaborarea între nonprieteni. de a cunoaşte noi oameni şi de a aborda probleme noi. părând să se distanţeze de problemele de acasă. şi că prietenii se mimează unii pe alţii într-o măsură foarte mare. Prietenii comunică mai mult. . Rezultatele relevă că în mod normal. zâmbitului. Colaborarea. Unele studii sugerează că prietenia scade stresul asociat cu divorţul. Acest proces de învăţare este de presupune patru tipuri: . cu toate că în mod diferit pentru fete şi băieţi. reprezentând transferul de informaţie prin imitare. Prietenii sunt cei care stabilesc cadrul emoţional pentru explorarea mediului înconjurător. privitului şi vorbitului sunt mult mai mari la relaţiile între prieteni decât la relaţiile cu străinii. prieteniile furnizează copiilor siguranţa de a explora noi teritorii. mimetismul este liantul de bază al începuturilor de prietenie. Băieţii de vârstă şcolară se îndreaptă uşor înspre prieteni. De altfel. precum şi maniera în care prietenia afectează învăţarea colaborativă sau modelarea.

indisolubil.. de sensibilitatea sufletului omenesc şi nevoia umană de a „înşela” singurătatea. caracteristicile. 2004. Dorina. Iaşi. COSMOVICI. ele pregătind copilul pentru o adaptare mai uşoară la noile provocări sociale. Ursula. avutul cel mai de preţ al omului. Ca orice relaţie interumană. Psihologie şcolară. SĂLĂVĂSTRU. E. 55 . substraturile psiho-sociale. D. Editura Polirom. însă organizarea comportamentală în cadrul noii relaţii este o generalizare a celor vechi. Cercetătorii confirmă faptul că relaţiile copiilor cu prietenii lor se bazează pe cooperare. Noile relaţii nu sunt niciodată copii exacte ale celor vechi. Verza. prietenia. prietenia presupune o anumită etapizare. spre deosebire de timpul petrecut cu nonprietenii. Copiii preşcolari se angajează în mult mai multe şi mai dese schimburi colaborative cu prietenii lor decât cu asociaţi neutri sau copiii de care nu le plac. în cazuri particulare. Iaşi. Editura Polirom. Bucureşti. 3. 1991. E.. însă realitatea care o pune în valoare este legată. redus la colaborările de strictă necesitate. 2. De aceea prieteniile copiilor sunt considerate ca fiind modele pentru relaţiile ulterioare. LUMINIŢA IACOB. BIBLIOGRAFIE: 1. Prietenia este. impunându-i totdată o viziune a conduitei în relaţiile sle cu semenii. A. datorate cerinţelor vârstei. din care se dezvoltă. evoluată conform normelor valorice mai complexe apărute în personalitatea individului. relaţionarea). datorită timpului îndelungat petrecut împreună de prieteni. ŞCHIOPU. Apare mai întâi socializarea (comunicarea. într-o lume în care concurenţa acerbă poate fi combătută. însă prietenii prezintă o mult mai mare obiectivitate şi echitate în administrarea conflictelor decât nonprietenii. şi le pot oferi unii altora.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Aceasta sugerează unicitatea prieteniei ca şi context pentru transmiterea informaţiei de la un copil la altul.. la nivel de uzare moală pe care o presupune această întrecere uneori oarbă. prin legăturile sufleteşti pe care oamenii şi. 1999. în special prietenii. Cooperarea şi conflictul apar mult mai des în cadrul prieteniilor decât în orice alt context. fără îndoială. aceasta fiind de mai scurtă sau îndelungată durată. Psihologia vârstelor. reciprocitate şi o administrare efectivă a conflictelor. Psihologia educaţiei. P. Conflictele au loc mult mai des între prieteni decât între nonprieteni. Studiile îi pot evidenţia resursele.

Abia în anii 1970 tatăl a devenit obiect de studiu pentru psihopediatri. familia exercită o influenţă puternică asupra dezvoltării şi comportamentului copilului. Datorită repetabilităţii zilnice a interacţiunilor dintre membrii săi. cu implicaţii extraordinare în formarea lui ca om. cărora le asigură nu numai existenţa materială. ci şi un climat afectiv şi moral. rolul tatălui a fost exclus iniţial în comunicarea cu copilul. familia. alcătuit din soţ. pe care îi unesc drepturi şi obligaţii morale. 56 . la rândul său. Apariţia copilului şi mai ales a primului copil este privită invariabil ca un eveniment cu semnificaţie pozitivă şi brusc relaţia bidirecţională dintre soţi se complică. iar membrii ei se declară satisfăcuţi de rezultatele interacţiunilor.COPII Parte componentă a interacţiunii sociale. devenind tridirecţională. comunicarea părinţi-copii trebuie interpretată ca una dintre faţetele comunicării interumane. Într-o familie în care domneşte o atmosferă de stimă reciprocă. Deşi pare ciudat. definită de Claude Levi-Strauss ca un grup. soţie şi copii născuţi în acest cadru. care manifestă stabilitate. economice şi sociale. copilul ocupă un loc central. Comunicarea interumană începe odată cu comunicarea copilului cu familia. mama rămâne părintele crucial al copilului şi relaţia mamă-copil domină viaţa acestuia în perioada maximei dependenţe. Dacă în perioada anilor 1930-1950 s-a definit importanţa relaţiei mamă-copil asupra dezvoltării generale şi a celei cognitive în special. Ei au obligaţii şi aspiraţii comune şi se ocupă de creşterea copiilor. Mârşa INTERACŢIUNEA PĂRINŢI . după cum acesta influenţează. înţeleasă în sensul cel mai restrâns. în dublă ipostază de părinte şi soţ al mamei. Dar orice s-ar spune despre importanţa tatălui.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Ioana Cotoarbă Grup Şcolar Construcţii Maşini. având la bază căsătoria. Extrem de importante pentru acţiunile şi stabilitatea familiei sunt relaţiile de comunicare şi interacţiunile membrilor ei. este mai mult decât suma membrilor ei. anii 1960 au adus precizări asupra importanţei relaţiilor maritale ale mamei asupra dezvoltării copilului. juridice. Familia.

Dialogul este înlocuit prin monolog. tensiuni între soţi. coaliţiile dintre membrii familiei. Comportamentul mamei se schimbă cantitativ şi calitativ în faţa alternativei copil-soţ. Între cei trei membri ai unei familii (luând exemplul cel mai simplu) se remarcă influenţe directe sau indirecte (deci interacţiunea în doi este modulată de prezenţa celui de al treilea. Atât nevoile sufleteşti. În aceste condiţii interacţiunile părinţi-copii au mult de suferit. Într-o familie echilibrată. al cărui temperament este mai intolerant la frustrare. nu se mai ascultă (principala caracteristică a unui dialog). urmând un tipar propriu. Impactul fiecărui membru al familiei asupra copilului este altul. Dacă pentru nou născut se poate susţine că intră în comunicare exclusivă numai cu părinţii şi mai ales cu mama. Părinţii trebuie să vegheze pentru ca copii lor să capete un ansamblu de trăsături morale şi intelectuale necesar formării unei personalităţi superioare. Insuficienta comunicare devine sesizabilă verbale sau vizuale. reproşuri. la vârstele mai mari (sugar mai mare de 6 luni) se pot identifica importante interacţiuni cu tatăl sau cu fraţii mai mari. Nevoia de suport emoţional (nevoia de dragoste) se dovedeşte a fi factorul cel mai însemnat pentru păstrarea sănătăţii mintale. eficienţa comunicării dintre membrii săi nu suferă însă grave perturbări în condiţiile de mai sus. cu atât mai complex cu cât numără mai mulţi membri. În acest cadru. iar influenţa acestuia se resimte chiar în absenţa lui). nu reflectă complexitatea interacţiunilor membrilor ei. ca şi ostilitatea lor au un rol deosebit în direcţionarea comunicării. cel mai vulnerabil la stres. iar echilibrul familiei este sever tulburat de existenţa conflictelor. S-a observat însă că afectarea emoţională a copiilor este selectivă. Relaţia mamă-copil este influenţată negativ de interacţiunea dintre cei doi părinţi. Se cunosc situaţii în care din diferite motive survin neînţelegeri. Nevoia de apreciere şi recunoaştere a meritelor este proprie fiecărui individ. dar fiecare „pretinde” aceste drepturi. studierea relaţiilor dintre două persoane. Familia poate influenţa copilul pe multiple căi. Familiile dezorganizate au în mod caracteristic afectat tiparul de comunicare. care nu presupune răspuns şi nici adaptarea la reacţiile celui cu care se vorbeşte. iar rezultatele disfuncţiei familiale se situează undeva între cei doi poli opuşi: hiperprotecţie sau neglijare. cât şi vulnerabilitatea sunt variabile de la un copil la altul. Alianţele. chiar dacă acestea sunt mamă şi copil. Uneori se ajunge la situaţii nedorite în care membrii familiei nu mai vorbesc direct între ei. conflictul familial aduce suferinţa numai unuia dintre copii. Educarea lor trebuie să fie 57 în cazul existenţei unui bolnav psihiatric în familie sau dacă există conflicte în mesajele de comunicare . chiar din aceeaşi frăţie.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Familia este un sistem complex.

Formarea personalităţii la copil este dependentă de inteligenţa lui. uneori. În această privinţă se cere însă un prag optimal al conflictului sau al frustrării. a dorinţelor copiilor. manifestate într-o formă ponderată. de transformare a naturii potrivit aspiraţiilor şi trebuinţelor societăţii. de a găsi satisfacţii în acţiunile care implicau efort. în familii şi şcoli. Sub influenţa doctrinei psihanalitice s-au luat. El trebuie să fie activ şi adaptabil. sacrificăm şi înmormântăm unele dorinţe. ale umanităţii şi ale individului. contrarierile şi prohibiţiile externe au fost înlăturate etc. indiferent de natura acestora). incapabili de a suporta o stare de încordare interioară. să se perfecţioneze şi să-şi mărească mereu valoarea umană. Acest prag.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu dirijată spre obţinerea modificărilor de caracter favorabile unei comportări superioare individuale şi sociale. Comunicarea părinţi-adolescenţi Formarea personalităţii adulte implică şi rezolvarea unor serii întregi de situaţii conflictuale şi frustrante. Unele studii de antropologie culturală arată că. a frustrării. măsuri educative puţin obişnuite: autoritatea a fost redusă la minimum (preconizându-se libertatea de satisfacere a pulsiunilor. În prezent tot mai multe experienţe şi studii psihologice3 ne confirmă faptul că frustraţiile şi contrarierile moderate din timpul copilăriei pregătesc individul în lupta cu obstacolele şi dificultăţile inerente vieţii. este direct condiţionat de vârsta subiectului supus conflictului sau frustrării. spre a salva altele”1. anxioşi. De aceea părinţii trebuie să lupte pentru ca orizontul moral şi intelectual al copilului să fie în continuă lărgire. în focul lor. cultura corespunzătoare tinde să stagneze şi să dispară2. de instructajul primit anterior. atât de asimilare. În acest context se ivesc numeroase conflicte şi contradicţii. cât şi grija de a asigura acomodarea individului. din care nu mai poate fi schimbată. Conflictul şi frustrarea. care are un loc fixat. În aceste condiţii copiii au devenit instabili. Copilul nu trebuie considerat o statuie de bronz. se realizează şi se definitivează personalitatea omului. ca într-un furnal. a personalităţii la natură şi la exigenţele societăţii. 58 . de gusturile şi elanurile lui. care vizează gradul intensităţii sau durata conflictului. sunt indispensabile maturităţii personalităţii: „Întreaga civilizaţie reprezintă efortul. iar părinţii au datoria permanentă de a-l face să progreseze. atunci când se observă o absenţă aproape completă a interdicţiilor în educaţie. sporind gradul toleranţei4 copilului la acţiunea acestora.

privind copiii aflaţi în plasament familial. Pavelcu. Miller pe animale şi cele realizate de L. impresionabilitatea. filtrat social. Bucureşti. Dacă în timpul copilăriei părinţii sunt cei care iniţiază efectiv copilul în stabilirea relaţiilor în familie. există studii privind familiile dezorganizate. Bucureşti. A. reuşitele şi insuccesele lor. influenţa divorţului asupra atmosferei şi formării trăsăturilor psihosociale ale minorilor. 2. Dintre acestea menţionăm studiile şi experienţele efectuate de F. 1968. Fundamentul cultural al personalităţii. Relaţiile între părinţi şi copii presupun un mecanism deosebit. 4 V. Millet. relaţiile cu mama. Editura Ştiinţifică. Toleranţa individului la conflict. Bercovitz. sunt numeroase cercetări privind copiii adoptaţi. variaţii culturale în statuarea relaţiilor părinţi-copii. Există desigur studii privind forma şi mărimea familiilor. relaţiile cu tata. abilităţi sociale pentru facilitatea intercomunicării. L. R. frustraţie sau stres poate fi definită ca însuşire a acestuia de a suporta Maier. Editura ştiinţifică. În toate societăţile au existat şi vor exista legături între părinţi şi copii. situaţiile respective fără a recurge la moduri de răspuns inadecvate. mamele se ocupă în special de copii la vârste mici. 59 . Pastore. E. relaţiile frate-soră. Sears. incluzând raportul satisfacţie-conflict. 1970. N. 120-121. extinse apoi la grupul de joacă. p. 3. în toate societăţile copiii vor considera părinţii responsabili de necesităţile. contribuie la modificarea şi perfecţionarea stilului de interrelaţionare din copilărie. R. K. Reversul capacităţii de toleranţă este hipersensibilitatea. N. Ralph Linton. Studii mai de fineţe s-au axat pe investigarea unor aspecte.pentru a enumera doar câteva din cele mai frecvente preocupări în domeniu. ambele părţi ale ecuaţiei au nevoie de deprinderi. Spitz. Fornari.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare NOTE: 1. Invitaţie la cunoaşterea de sine. În cadrul acestor relaţii părinţii încearcă şi de multe ori mulţi dintre ei reuşesc să socializeze copiii. Binecunoscuta realitate psihologică potrivit căreia interrelaţia are obligatoriu la bază comunicarea este abordată şi în acest tronson de studiere a relaţiilor părinţi-copii. un patern de conduită. pe subiecţi umani. privind cupluri cu sau fără copii . adolescenţa ca perioadă a schimbărilor relaţionare. ele au la bază statuarea comunicării în care se realizează un model. R. traducere. speciale în inter relaţia părinţi-copii. N. în timpul adolescenţei părinţii nu mai reuşesc să supravegheze minorii decât cu mare dificultate. care determină o reacţie imediată chiar şi la cea mai mică contrariere (aluzie sau reproş verbal) sau privaţiune.

În fond. alimentaţia. itemi cuprinşi în câteva reguli generale. & Kews.. tinerii aspirând la un alt statut decât cel de „copil” se împotrivesc dorinţei părinţilor de a nu întârzia. În adolescenţă. de a nu-şi crea şi adopta modele „facile”. În adolescenţă. tata şi fiul pot discuta mai deschis perspective viitoare. de multe ori fără să comunice nimic adultului şi cel mai adesea părinţilor. Rapaport R. Fluctuaţiile inerente sociale. care conţine abilităţi. regulile ca şi drepturile părinţilor în speranţa decelării efectelor asupra educaţiei. conversaţia reprezintă apanajul exclusiv al adultului. Strelitz. şi de la adolescenţi spre părinţi. se reflectă în comportamentul din grup (şcoală. Adolescenţii ajutaţi astfel din copilărie ori pubertate îşi dezvoltă rădăcinile relaţionării de mai târziu: mama şi fiica pot avea relaţii mai intime. să facă o activitate şi nu doar să primească totul drept „cadou”. interese comune . Regulile cele mai simple se învaţă şi se respectă în familie. Pilling. ei învaţă efectiv să vorbească. O serie de studii audizează abilităţile parentale de conduită. mulţi autori scriu despre binomul „acceptare respingere" ca fiind cel mai important în interrelaţia părinţi-copii (inclusiv adolescenţi). periculoase. D. Rappaport M. & Henderson M. centrul de greutate al comunicării se deplasează de la nivelul exclusiv al familiei la nivelul grupului de colegi şi prieteni. & Pringle (1978). Unii părinţi încearcă să înveţe copiii de la vârste mici să muncească. În perioada furtunoasă. Copiii pun întrebări la care părinţii încearcă să răspundă. ei ar trebui să ofere răspunsuri cât mai adecvate dezvoltării psihice a copilului. de comunicare între părinţi şi copii. tânărul devine un veritabil participant la dialog.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu În copilărie procurarea de jucării. de prietenie adevărată. din ambele sensuri: de la părinţi către adolescenţi. (1977). curăţenia. economice induc modificări şi diferenţieri culturale în „aparatul" psiho-moral de conduită. să participe la dialog. frumoasă şi tumultuoasă. capacităţi de interrelaţionare dar şi nevoia permanentă de a cunoaşte evoluţia socială şi 60 . Părinţii vorbesc şi transmit enorm copilului în perioada micii copilării. de a avea grijă deosebită pentru studiu. prieteni. Z. (1985) finisează câţiva itemi pentru o posibilă comunicare în perioada adolescenţei. moduri de comportament. Argyle M. de a nu intra în relaţii cu persoane rău intenţionate.sunt „în micro” tiparul prieteniei părinţi-copii.dacă au fost iniţiate prin conversaţie şi supravegheate de adult. stradă) şi reintră în circuitul de comunicare intrafamilială care stă la baza relaţiilor intime (inclusiv sexuale) şi de muncă . să facă unele acţiuni pentru a se deprinde cu respectul pentru muncă. plină de mari inegalităţi psihosociale. asupra creşterii şi statuării unor stiluri.

Sintetic. şcoală). domeniilor. dar şi de a lui proprie. (1985) au arătat drept cea mai importantă achiziţie în dezvoltarea copilului: structurarea motivaţiei pentru independenţa şi comunicarea ulterioară a adolescentului. Gergen. (1989). mamă/fiică) ei au mai multe şanse să evolueze la pubertate şi adolescenţă spre: delicvenţă. scrierilor. agresivitate. Valoarea morală şi estetică a acestor preocupări începe să depăşească interesul pur intelectual. „criza de identitate” etc. de a fi prietenoşi. abordarea afecţiunii (dragoste părintească). E. K. petrecerea unui volum de timp considerabil împreună cu minorul. limitativ. de a avea capacităţi. Până la această vârstă copilul nu dovedea preocupări pentru rolul pe care îl juca în societate. el devine brusc conştient că este membru al unei colectivităţi (familie. puberului. D. şansele lor sunt mai reduse de „a vira” spre conduite civilizate. & Davis. intercomunicare . În culturi diferite studiile unor autori ca: Jodelet. Adolescenţa reprezintă o cotitură în dezvoltarea unui individ. Adolescentul îşi concentrează interesul asupra unui număr relativ restrâns de preocupări. Totodată. adolescentului. K. studiilor. de solicitantă şi dinamică. copilăria reprezintă un segment deosebit de important. În acest scop se modifică interesul pentru 61 . În secolul 19 se considera că pentru viaţa subiectului uman. El nu se poate defini decât făcând comparaţie cu ceilalţi membri ai societăţii pe care o frecventează. profesorilor. de multe ori s-a asociat. În consecinţă. dar la adolescent se remarcă apariţia conştiinţei sociale. cercetări pertinente ocupându-se de implicaţiile acceptare respingere conchid în legătură cu deficitul de interacţiune. cu „rebeliune”. conduite atipice (schizofreniforme). al datoriei şi. El devine conştient de personalitatea altuia. a părinţilor şi fraţilor mai mari şi devine extrem de sensibil la influenţa lor. având ca ţel suprem dorinţa de a plăcea. copiii sunt respinşi de părinţi (reacţiile sunt diferite tată/fiu. domeniul intereselor de până atunci se amplifică şi se deplasează. conduite nevrotice. aplicarea flexibilă a balanţei recompenselor mai degrabă decât a critica şi a fi ostil determină o bună imagine a părinţilor în accepţia copiilor. de obicei. Acesta cu atât mai mult cu cât se acceptă că „profesia" de părinte este extrem de dificilă. tratarea acestuia cu delicateţe. J. apar hobbies-urile. fapt reflectat în multitudinea abordărilor.ca una din situaţiile posibile.fenomen complex care. Din acest moment se străduieşte să câştige stima colegilor. Dacă. în secolul 20 aprecierea importanţei a trecut pe palierul adolescenţă (între copilărie şi viaţa adultă) . include învăţătura între sensurile vieţii. Copilul îşi alege un idol. Adolescenţa este perioada în care apar (mărturisit sau nu) preocuparea pentru tineri de sex opus.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare individuală a copilului. Copilul capătă sentimentul responsabilităţii. dimpotrivă.

Această înstrăinare a adolescentului de familie îi determină pe părinţi să intre în alertă. Copilul se desparte psihologic de familie (rareori se rupe psihologic) şi îşi stabileşte propria identitate. Este vârsta primelor iubiri şi exaltări romantice. Foarte caracteristic acestei perioade de dezvoltare îi este scăderea cu membrii familiei şi crearea de relaţii în medii extrafamiliale. Unii copii devin brusc independenţi şi din acest motiv intră în conflict cu şcoala şi părinţii. deşi majoritatea copiilor rămân încă sub tutela lor. preluând din preocupările lui. coafură şi. Părinţii se obişnuiesc greu cu noul tip de relaţii ale copilului lor şi au o senzaţie de frustrare. cu scopul declarat de a scăpa definitiv de sub tutela familiei. cu perioade în care se îndoiesc de calităţile şi posibilităţile lor. preferind compania colegilor şi prietenilor în locul familiei. cărora ar dori să le reediteze succesul. dar ei îşi doresc ca părinţii lor să nu mai fie atât de restrictivi şi de demodaţi! Într-un număr de cazuri apar conflicte care au ca temă principală problema vestimentară. în general. Faţă de prieten îşi manifestă ataşamentul îmbrăcându-se la fel. etc. tunzându-se la fel. pentru care romanele sau filmele de dragoste constituie surse de inspiraţie. emit judecăţi aspre despre părinţi şi profesori.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu îmbrăcăminte. deşi la un 62 . Adolescenţa tardivă pune probleme decisive. Între ei au loc adevărate ritualuri (se întâlnesc totdeauna în acelaşi loc. de obicei între colegi sau chiar în afara şcolii. Alternează perioade în care se cred omnipotenţi. merg împreună la acelaşi cinematograf. Afirmarea cu orice preţ în faţa grupului reprezintă o preocupare de seamă a adolescentului. când compararea cu performanţele grupului îi plasează în inferioritate. se vor lua în discuţie posibile probleme psihiatrice. pentru felul în care arată. idolatrizează vedete ale vieţii sportive şi muzicale. Prietenii îşi pierd mult din importanţă ca relaţie socială şi devine constantă legătura cu un partener de sex opus. în alternanţă cu preocupări extraşcolare. faţă de care îşi testează ideile şi competenţele. Copilul încetează să mai fie influenţat în mod special de către părinţi. Dificultăţi mai mari apar în colaborarea cu băieţii. este de acelaşi sex. Adolescenţii sunt intransigenţi. Foarte mulţi tineri optează pentru independenţa financiară.). Iniţial. Ei trebuie să se adapteze noii imagini a siluetei lor şi. Dacă adolescentul este singuratic şi nu manifestă interes pentru tineri de vârsta lui. de obicei. sunt satisfăcuţi de felul cum arată. a coafurii sau scăderea interesului pentru pregătirea şcolară. Este vârsta la care trebuie luate hotărâri (care de obicei sunt definitive) pentru alegerea unei meserii. cel mai bun prieten. În perioada adolescenţei medii devine evident interesul pentru un prieten de sex opus. care li se pare că le încorsetează iniţiativa şi se opune aspiraţiilor lor. mai ales.

63 . „Deşi nu sunt de acord cu tine sau nu îmi place ceea ce faci. O familie echilibrată. referitor la cei care „sunt mândri să apere lucrurile cărora li se opun”. politică sau economică pentru şocurile pe care le aduce globalizarea. menţionat de Michael Sandel. te accept. izolarea şi alienarea copilului de mediu familial constituie totuşi o situaţie de excepţie. 2. Bibliotecar Cornelia Cramarenco Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu ÎMPREUNĂ PUTEM FI MAI TOLERANŢI Problema toleranţei este una fundamentală pentru societăţile în schimbare (România). care existau anterior. clasicele conflicte între generaţii. Carmen Ciofu: Interacţiunea părinţi-copii. Editura didactică şi pedagogică. Toleranţa „generoasă” de tipul „te ajut. Tiberiu Rudică: Familia în faţa conduitelor greşite ale copilului. o declaraţie de toleranţă. deşi nu sunt de acord cu tine” este un fenomen relativ rar în plan social. şi cărora adolescentul le poate rămâne un martor inocent şi neimplicat. Bucureşti. Doar adolescentul cu tulburări de comportament cu nuanţă psihiatrică ajunge să genereze conflicte majore cu familia. sunt posibile. pentru momentele de reformă religioasă. Bucureşti. fiind doar agravate de aceasta. Majoritatea adolescenţilor acceptă însă că autoritatea în luarea deciziilor este încă a părinţilor şi profesorilor. BIBLIOGRAFIE: 1. asociată mai mult cu idealul kantian de etică sau cu idealul liberalist.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare interogatoriu amănunţit se constată că ele erau anterioare adolescenţei. 1989. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Nu se vor pierde din vedere situaţiile conflictuale reale dintre membrii familiei. cu legături anterioare normale între membrii ei. traversează cu bine perioada furtunoasă a adolescenţei. Deşi conflictele familiale. 1981. Am putea fi colegi sau vecini sau chiar rude”. mai exact. Acesta este un fapt elementar de toleranţă sau.

Mi-am îndreptat atenţia spre copiii cu dizabilităţi cuprinşi în centrele de educaţie incluzivă deoarece consider că o asemenea atitudine este o ilustrare elocventă a cultivării toleranţei în relaţiile între copii provenind din medii socio-culturale diferite. Ceea ce este intolerabil este uşor de identificat: rasismul. uitând că iubirea curată şi sinceră îţi face viaţa frumoasă şi spiritul să trăiască şi după. înţelegere. jocuri de rol în echipe legate de „bunele maniere”. Lucrul ce mi-a fost permis de fiecare dată luarea în discuţie a unor valori şi atitudini. poate reprezenta primul pas spre schimbarea mentalităţii. comunicare şi prietenie între toţi copiii. cooperare. ci în primul rând. pliante. La întrebarea „Ce este toleranţa?” filozoful francez Alain răspunde „Un fel de înţelepciune care se ridică deasupra fanatismului. A pleca de la probleme care sunt cu adevărat probleme. Civică să abordez probleme de morală interculturală. Adesea neglijăm în goana după lucruri mărunte. Toleranţa este în definitiv un comportament destul de vag. care duce la dezvoltarea prieteniei prin cunoaşterea reciprocă. viitorul de mâine care sunt toate aspectele sensului unor cuvinte precum: toleranţă. Astfel au fost prezentate filmuleţe. dacă nu dispune de testul toleranţei.. A tolera vrea să însemne pur şi simplu a suporta. şi a căror soluţie poate să aducă o îmbunătăţire. refuzul a ceea ce este considerat a fi intolerabil pentru o societate sau individ. toleranţa va exprima un refuz. Biblioteca trebuie să fie un mediu cultural tolerant. ce nu vom face celuilalt” (V. Jankélévitch). conversaţie. propice dezvoltării relaţiilor de cooperare. a atitudinii fată de semeni. Lucrul în echipă şi integrarea copiilor cu nevoi speciale a fost modalitate de cooperare şi întrajutorare între copii. Într-o lume marcată de probleme sociale. „O lume curată pentru un viitor senin”. comunicare etc. nu poate fi de durată. Am încercat de fiecare dată în cadrul Cercului de Ed. cărţi. antisemitismul. prin metode atât verbale (expunere. conflicte este nevoie să aducem în atenţia copiilor. este regula de conduită care nu trebuie pierdută din vedere „Un cuvând bine gândit poate schimba lumea” (Noica C. studiul de caz) cât şi prin jocul de roluri. iluzii deşarte. indulgenţă. 64 .Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Nici un gen de comunitate umană care se vrea a fi de durată. “şapte ani de acasă” în care desigur au fost incluşi şi copii mai puţin favorizaţi din punct de vedere social. xenofobia dar şi violenţa sau discriminarea. scenete. această de temut dragoste de adevăr”.). Toleranţa „nu ne spune ce vom face sau ce vom gândi. a îndura. În cel mai bun caz.

Dacă eşti bun. oricum! Oamenii sunt adesea neînţelegători. oamenii te pot înşela. oricum! La urma urmei este între tine şi Dumnezeu. oricum! Dacă îţi găseşti liniştea şi fericirea.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Fireşte că un mediu educogen cum este biblioteca este în mod necesar unul deschis şi favorabil interacţionărilor între copii diferiţi. alţii pot dărâma într-o zi. Fă bine. Fii cinstit şi sincer. oamenii îl vor uita mâine. oricum! Poem scris de Maica Tereza 65 . oamenii te pot acuza de egoism şi intenţii ascunse. oricum! Dacă eşti cinstit şi sincer. oricum! Dacă ai succes. însă dornici şi preocupaţi să facă performanţă şcolară. În activitatea pe care o desfăşurăm credem că un reper mobilizator îl constituie cele inscripţionate la Casa de Copii din Calcutta aparţinând unei personalităţi de excepţie şi anume Maica Tereza. oricum! Dă-i lumii tot ce ai mai bun şi poate nu va fi niciodată de ajuns. Iartă-i. poţi câştiga prieteni falşi şi duşmani adevăraţi. oricum! Binele pe care îl faci azi. N-a fost niciodată între tine şi ei. Fii fericit. iraţionali şi egoişti. oricum! Ceea ce construieşti în ani. Construieşte. Caută succesul. Dă-i lumii tot ce ai mai bun. Fii bun. oamenii pot fi geloşi.

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Ora de dirigenţie Proiect „Toleranţă” Centrul de primire minori Orlat 66 .

„Jamie”. analizăm stresul şi efectele pe care acesta le produce în viaţa noastră profesională. al doilea.. întreabă tatăl. 67 . trebuie să mergi la şcoală. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. de la analize care îl tratează indulgent până la cele care îl fac vinovatul pentru toate evoluţiile psihopatologice. al doilea.” „De ce nu?”. discutat în toate variantele lui.psihoped Florina Szakacs. 2 Sibiu STRESUL ÎN MUNCA PROFESORULUI «.”» (Anthony de Mello -«Conştienţa.. „Din trei motive”. pentru că e atât de plictisitor. Primul. o poveste despre un bărbat care bate la uşa fiului său. „Primul. limba română Mihaela Iordache.” Jamie spune:”Nu vreau să merg la şcoală. 2 Sibiu Prof. spune Jamie. spune el. „Scoală-te. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. Abordat doar din perspectiva dascălului din zilele noastre. „trezeştete!” Jamie răspunde: „Nu vreau să mă scol. Şi tatăl îi spune: „Ei bine. pentru că urăsc şcoala”.” Tatăl strigă. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. copiii mă tachinează şi al treilea. 2 Sibiu Prof.psihoped.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Prof. tată. pentru că e responsabilitatea ta. deoarece este un subiect abordat de foarte multe specialităţi. pentru că eşti directorul şcolii. Capcanele şi şansele realităţii») Ne intitulăm lucrarea „Stresul în munca profesorului”. pentru că ai patruzeci şi cinci de ani şi al treilea. Manuela Dobrotă. eu îţi pot da trei motive pentru care trebuie să mergi la şcoală.

în nesiguranţa serviciului. Introducerea unor metode noi de predare. timpul de care este nevoie pentru pregătirea profesională şi deţinerea celor mai noi informaţii fiind din ce în ce mai îndelungat. pe care le are o persoană atunci când nu este capabilă să facă faţă solicitărilor la care este supusă. dezinteresat. în plan psihic şi fiziologic.. de la elevi afectaţi emoţional de destrămarea familiilor lor şi până la carenţe educaţionale grave. dependenţă de alcool şi droguri. Cine poate să accepte că mai este o persoană stresată când imediat urmează şi etichetarea „nu este capabilă să facă faţă. personale sau pur şi simplu. Numărul crescut de elevi într-o clasă. Comportamentul elevilor cuprinde o plajă largă. 68 .”Dicţionar de psihologie”) Vom analiza în continuare sursele de stres pentru profesori. atenţie şi interes a elevilor împiedică realizarea unor noi obiective de predat sau atingerea unor noi niveluri de cunoaştere ale acestora. modificările programei.”. părintele fiind şi el copleşit de probleme profesionale. educaţionale. lipsa de motivare. cu toate că identificarea acestora nu va duce în mod direct la înlăturarea lor. Cheltuielile pe care profesorul le face pentru a rămâne racordat la noutăţile profesionale. ale conţinuturilor necesită o adaptarea rapidă şi permanentă a profesorului. poate doar la o mai atentă raportare a fiecărui dascăl la fenomenul stresului. Încercăm o definiţie standard care va mulţumi pe mai multă lume: stresul este „starea în care se găseşte un organism ameninţat de dezechilibru sub acţiunea unor agenţi sau condiţii care pun în pericol mecanismele sale homeostatice” (Larousse . participarea părintelui la viaţa şcolii sau la susţinerea propriului copil este din ce în ce mai scăzută. culturale precum şi cele necasare pregătirii materialului didactic pentru orele de curs sunt într-o prea mică măsură acoperite de venitul lui. Presiunile economice la care profesorul este supus constau în salariul necorespunzător. Relaţii părinte-profesor pot fi dificile. violenţă.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Înainte de toate să apelăm la o definiţie a acestui fenomen: „reacţiile adverse. financiare..” (Paul Marinescu – „Managementul instituţiilor publice”). Una dintre cele mai importante surse stresoare o constituie presiunile privind abilităţile profesionale.

000 de cadre didactice că fiecare al patrulea student la pedagogie sau cadru didactic debutant se încadrează în tipul de persoană resemnată. încercând să îşi rezolve problemele. a descoperit faptul că mai mult de jumătate din personalul pedagogic care se pensionează înainte de vreme se plânge de suferinţe psihice şi psihosomatice. nimic nu cauzează mai mult rău decât jignirile. agresivitatea şi ostilitatea venite din partea elevilor şi părinţilor acestora şi mai ales faptul că suntem pregătiţi insuficient să avem un răspuns în confruntarea cu elevii şi părinţii lor. iar psihologul Uwe Schaarschmidt de la Potsdam a descoperit într-un studiu elaborat pe un total de 20. Nu există nicio îndoială că meseria de profesor este una stresantă. El declară: „Există 69 . multe studii demonstrând gradul mare de periculozitate pentru sănătate al acestei meserii. lasă aproape în întregime instructia şi educaţia copiilor lor şcolii şi dascalilor.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Un studiu realizat de Universitatea Freiburg im Breisgau arată că: „Agresivitatea elevilor. părinţii exasperanţi şi stresul reprezentat de factorul performanţă sunt câteva din cauzele care duc frecvent la îmbolnăviri psihice ale cadrelor didactice”. Andreas Weber. Expertul în medicina muncii. Într-adevăr. pe care îi gasesc vinovaţi de toate eşecurile şcoalre ale copiilor. care în societatea marcată de spiritul concurenţei se află la rândul lor sub o puternică presiune şi.

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu îndeobşte iluzia conform căreia profesorii au o meserie uşoară. lipsa de coerenţă între scopurile personale şi obligaţiile profesionale. toate acestea duc la escaladarea stresului pentru să cadrele renunţe la didactice care nu vor calitatea muncii lor la clasă şi să cedeze în favoarea acestora. vedeţi sau citiţi asemenea ştiri?   „Elevii din China se calmează luând la pumni profesori-manechine” „Stresul îi împinge la sinucidere pe profesorii britanici” 70 . motivarea matematică a notelor de la oral şi scris -. Cum vă simţiţi când auziţi. Orele multe de muncă pentru pregătirea cursurilor. „Dosariada” este fenomenul prin care cadrelor didactice le este testată rezistenţa la stres. planul de intervenţie personalizată. lipsa de sprijin. contractelor de colaborare cu alte instituţii sau obţinerii de finanţare pentru diverse proiecte solicită resurse de energie şi timp considerabile şi determină. De asemenea numărul mare de documente cerute. întocmirea dosarelor necesare (pre)transferărilor.” (Sursa: Sueddeutsche Zeitung) Presiuni sociale şi personale sunt de asemenea un factor care contribuie la creşterea stresului profesional. zgomotul mediului înconjurător. planificări ale activităţilor extraşcolare – ultimele cerinţe fiind contabilizarea răspunsurilor date de fiecare elev la fiecare oră. de multe ori. lipsa de control şi de autonomie. Acestea sunt: preocuparea pentru calitatea educaţiei. Mass-media. însă în realitate munca lor este mai dură decât a poliţiştilor sau medicilor. materiale de redactat. descriptori de performanţă. obţinerii salariului sau gradaţiei de merit. lipsa de timp. renunţarea la beneficiile pe care acestea le aduc. portofoliu. Astfel. lipsa de respect public. locul de muncă poate fi adesea stresant. Mediul şcolar. lipsa de solidaritate şi de morală fac din profesiunea de dascăl una dorită din ce în ce mai puţin de tinerii absolvenţi. nerecunoaşterea şi dezaprobarea.

sanatateplus.gov/niosh/docs/2008-136/pdfs/2008-136. Şcolile sunt locuri din ce în ce mai stresante.” Rezolvă datele statistice această problemă? Cu siguranţă.pdf . alte servicii şi societate în general.net/html/home. BIBLIOGRAFIE: 1. bătut de un elev chiar în sala de clasă” „Bătută de sora elevei corigente şi umilită de directoare şi de ISJ.000 de profesori sunt în stradă la Buzău” „GREVA trece. 2.htm – 25 aprilie 2010 3. Cum însă vom putea face faţă stresului profesional? Amintindu-ne constant că avem cea mai frumoasă. http://www. mai generoasă şi mai nobilă profesiune din lume.sanatateatv. Capotescu. http://www.cdc. 2006. profesoara Alina Todica pleacă din învăţământ” În faţa rezultatelor studiilor Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă recunoaşte: „În educaţie stresul este unul dintre cele mai importante riscuri pentru sănătate.ro/stiri-medicale/ce-i-imbolnaveste-pe-profesori/ . Nivelul stresului raportat la meseria de profesor este mult peste media pentru industrie.28 aprilie 2010 4. tot mică! Urmează blocarea anului şcolar?” „Profesor. Editura „Lumen”.. aplicaţii”. Roxana . leafa merge. http://origin. încercând să nu ne pierdem speranţa atunci când rezultatele muncii noastre nu sunt pe măsura aşteptărilor şi reamintindu-ne că munca noastră este un apostolat. modele.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare     „Săptămâna Patimilor: 1. nu.php?parinte=3&index=32&fisier=stilstres_profesional1..30 aprilie 2010 71 .„Stresul ocupational .teorii.

a spune dar şi “a se pune în legatură. Această capacitate are premise si mecanisme naturale. MECANISME. Omul nu poate exista în afara cuvantului. de a emite către cei din jur anumite mesaje cu diferite conţinuturi şi semnificaţii şi de a recepţiona de la aceştia mesajele lor. după Horst Ruckle definiţie dată de acest autor în ”Limbajul corpului”. 1. Una din capacităţile esenţiale ale omului ca fiinţa socială este aceea de a comunica. Comunicarea a fost definită cel mai adeseori ca o formă particulară a relaţiei de schimb între două sau mai multe persoane. ci şi natura nemijlocit umană a existenţei. două sau mai multe grupuri. identifică nu numai natura a tot ce există. în contact cu … [24.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Lidia Draghiţă Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 72 .179]. FUNCŢII. Comunicarea reprezintă schimbul de informaţii. Termenul “a comunica” în Dicţionarul explicativ al limbii române de a face cunoscut. precum semnele verbale sau nonverbale care sunt emise şi recepţionate conştient sau inconştient. O astfel de întelegere îşi are rădăcinile în concepţia lui Claude Levi-Strauss. Sensul incepe întotdeauna cu numele dat realitaţii. care include interacţia socială prin manifestările comportamentale dobândite sau înnăscute. iar percepţia sensului începe cu cel mai elementar act de comunicare. din perspectiva majoritătii doctrinelor religioase ale omenirii. a da de ştire. p. şi este modelată şi structurată socio-cultural. ROLUL COMUNICĂRII ÎN REALIZAREA STRATEGIILOR DE INTEGRARE SOCIALĂ A COPIILOR CU CES Definirea comunicării La început a existat cuvântul. adică. Această propoziţie fundamentală a culturii universale. Sibiu COMUNICARE: CARACTERISTICI. care interpreta societatea de pe poziţiile unei teorii a comunicării. FORME. a informa. a înştiinţa. neuropsihologice.

sunt de esenţa sociala. într-o interacţiune adică este o comunicare rezultă că “nu poţi să nu comunici”.cognitive .iniţierea. Norbert Sillamy [1965. rezistenţa la eforturi (conţinutul volitiv) Aşadar toată viaţa noastră psihică este implicată în comunicarea umană. (Jean-Claude Abric. În general se comunică prin : Informaţii: .centrate pe locutor având scopul definirii şi controlării rolului în timpul comunicării . 1963.indiceale . produce o acţiune asupra receptorului şi un efect retroactiv asupra persoanei emitente. emiţătorul fiind în acelaşi timp emiţător şi receptor. p. iar reciproca este valabilă. Astfel Jean-Claude Abric arată că nu avem de-a face cu un emiţător şi un receptor în actul comunicării ci cu doi locutori aflaţi în interacţiune”. când există schimb de semnificaţii”. idei (au un conţinut informaţional) care permit manifestarea conduitelor afective. 168 nota: ”Pentru noi există comunicare. arată Watzlawick. Comunicarea bazată pe interacţiune în concepţia acestui autor. Conţinutul comunicării este divers: . declanşarea sau stoparea activitaţilor. 1989] insistă asupra caracterului de feed-back al actului de comunicare. interacţiunea este un fenomen dinamic care implică o transformare fiind subsumată unui proces cu influentă reciprocă între mai mulţi actori sociali.produce disonsnţă sau consonanţă psihică efecte de acceptare sau refuz (conţinutul motivaţional) . constituie o tranzacţie între locutori. În studiul comunicării se impune problema stabilirii conţinutului şi a mijloacelor prin care este transmisă informaţia.injoctive – schimburi de informaţii între interlocutori pentru progresul comunicării pentru atingerea scopului Mijloacele comunicării: 73 . noţiuni. Dacă se admite ca un comportament are valoarea unui mesaj.conţinutul semnelor lingvistice . Informaţia transmisă consideră el. Orice comunicare este o interacţiune.) Schimbul de informaţii şi semnificaţii se întemeiază pe fenomene de interacţiune fiind determinate de aceste fenomene .Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Claude Flament. Comunicarea reprezintă ansamblul proceselor prin care se efectuează schimburi de informaţii şi de semnificaţii între persoane aflate într-o situaţie socială dată.imagini. Denis McQail defineşte “comunicarea” ca un schimb ordonat de semnificaţie”.

limba dublu articulată şi de manifestările vocale . Limbajul . atitudini . 74 .vocal verbal . este produsul comunicării în decursul timpului in cadrul unei comunităţi. gesturi.limba si limbajul sunt indisolubil legate între ele arată Valer Mare.lingvistice . 285). lexicale şi gramaticale) ce dispune de o organizare ierarhică potrivit unor reguli de organizare (Zlate.nonverbal – intonaţii calitatea vocii . Între comunicare şi limbaj. ci cuprinde toate formele de expresie umană codificate în limbaj.scapă locutorului în timpul vorbirii: vocale (calitatea vocii care furnizează informaţii biologice. p.verbal versus nonverbal – cuvinte versus noncuvinte Prin combinarea acestora rezult următoarele categorii de comunicare: . nonvocale (gesturi) . a comunica inseamnă. Limbajul este un fenomen individual în plan fizilogic aici intervenind particularităţi ale aparatului fono-articulator cât şi în plan psihologic prin manifestarea individuală.înţelese de membrii unei culturi în mod mai mult sau mai puţin conştient: non verbal-vocale (tonul vocii).cele două noţiuni conţin şi elemente proprii ireductibile unele la altele.expresia feţei. Comunicarea depăşeşte cadrul limbajului verbal antrenând comportamente specifice vieţii psihice o mului cum ar fi :competiţia .nonvocal – verbal – cuvântul scris ca unitate lingvistică .cuvinte versus gesturi. ”relaţia între persoane” o relaţie cu precădere lingvistică. nonvocale (maniera de a se îmbrăca). p. După Rubinstein “limbajul este limba în acţiune”. Limba este totalitatea mijloacelor lingvistice (fonetice.vocal versus nonvocal . Limbajul functionează şi atunci când omul nu comunică cu nimeni. 285).Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu . psihologice sau sociale). Limba nu depinde de existenţa în sine a individului.vocal . 2006.paralingvistice .activitatea psihică de comunicare între oameni prin intermediul limbii (Zlate.contaminarea imitaţia etc. În Dicţionarul de filozofie avândul ca autor pe Didier Julia.cuvântul fonetic ca unitate lingvistică . arată Valer Mare există relaţii de coincidenţă parţială a sferelor .extralingvistice . atitudinile O altă clasificare a mijloacelor de comunicare: .nonvocal – nonverbal . 2006. Deşi distincţia este reala este totuşi relativă . Combinarea conţinuturilor şi mijloacelor comunicării ne ajută să diferenţiem două noţiuni “limba şi limbajul”. fără însă a se reduce la aceasta.

o persoană îşi frământă mâinile sau îşi mişcă picioarele sub bancă. printre acestea cele mai abordate sunt: a.distanţa publică 3. . tatuajul. un simplu mijloc de transmisie a informaţiilor. După numărul de personae care participă la procesul communicaţional: 1.Comunicarea in grup mic 4. ca facultate inerenta şi specifică speciei umane. Această definitie a limbajului subliniază funcţia de comunicare a acestuia dar limbajul este şi o conduită verbală a individului ce implic vorbirea.un vehicol ce transportă intenţii. .Comunicarea intrapersonală 2. În funcţie de stautul interlocutorilor: 1.60-7.distanţa intimă 15-40 cm . retnţinera mesajelor sonore reproducerea sau traducerea lor.) comunicarea prin spaţiu şi teritoriu Omul îşi amenajează teritoriul în funcţie de nevoi şi împrejurări. gesturi. schimbul de idei. 75 . Limbajul. comunicarea este un spectacol. b. care circulă fără rezistentă de la un sistem cognitiv la altul. machiajul.distanţa sociala 125-210 cm .gesturi autice – care trădează o anumita stare afectivă a individului.Comunicarea verbală (limbajul) – după Beauvois. mutilări.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Formele comunicării I. Există 4 tipuri de distanţe fizice ale comunicării. 6-7) 2. p.Comunicarea publică II. Ghiglione. de exemplu la un examen. 1981 . 1988.gesturi simbolice prin care se exprimă aprobarea.Comunicarea orizontală III. În funcţie de codul folosit : 1. indiferenţa. în acest caz.Comunicarea nonverbală – se realizează prin intermediul mijloacelor nonverbale.gesturile obişnuite – degetele ridicate ale elevilor care vor să raspundă la lectie . constituie tocmai expresia şi realizarea conduitei verbale. (Bronckart. entuziasmul .50 m. ascultarea.Comunicarea interpersonală 3.) comunicarea prin corp recurge la mijloace ca:aperenţă fizică.Comunicarea verticală 2.distanţa personală 45-75 cm . expresia feţei Legat de aparenţa fizică ne furnizează informaţii adecvate sau false îmbrăcămintea persoanei. atitudini.

benzi desenate. gesturi şi alte coduri). ilustraţii.) comunicarea prin imagini se exercit într-un singur sens.comunicarea instrumentală-are un scop précis. cinema. să se adapteze situaţiilor noi. să asimileze o parte din ea. etc) 2.urmareşte modificarea conduitei receptorului V.referenţială-vizează un anumit adevăr ştiinţific sau de altă natură 2. obţinerea unui efect anumit în comportamentul receptorului . Funcţia de integrare a individului în mediul sau-permite individului să traiască alături şi împreună cu alţii. Funcţie de capacitatea autoreglării: 1. individul îşi poate ameliora poziţia în ierarhia grupului determinându-i pe aceştia să îşi schimbe atitudinile.După natura conţinutului: 1. Limbajul şi comunicarea în raport cu individual îndeplinesc următoarele funcţii: 1. TV. afirmându-se 4. 3.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu c. Mesajul lingvistic care însoţeşte imaginea. de altfel.cu feed-back. creează conflicte sau atmosferă destinsă în timpul unei conversaţii 76 .subiectivă-exprimă direct verbal paraverbal. o completează sau o exprimă este foarte important ca şi contextul.individul se face cunoscut altora.fara feed-back (comunicare prin radio.Mixtă IV. Conduita verbală face parte din familia conduitelor simbolice (desen. scris.După finalitatea actului comunicativ: 1. televiziune).determinat de prezenţa interacţiunii emiţator+receptor VI. 2. Funcţia valorizatoare prin care individul atrage atenţia asupra sa.accidentală-transmitere întamplatoare de informaţii 2. nonverbal starea afectivă a locutorului din necesitatea descărcării şi echilibrării după acumularea unei tensiuni psihice fie pozitiva fie negativa. 3. să ţină seama de experienta altora. Funcţia reglatoare a conduitei altora – comunicând cu alţii. dar este mai eficientă deoarece afectează un număr mare de persoane (afiş.nelateralizată . fotografii.operatională /metodologică –vizează inţelegerea unui adevăr 3.lateralizată . Funcţia de dezvăluire şi autodezvăluire . atitudinală-valorizează cele transmise .Paraverbală 4. şi sieşi 3.situaţia comunicării şi partenerul Funcţiile comunicării şi limbajului Comunicarea poate fi raportată la individ şi la grupul din care el face parte.

În acest sens. individul se formează si îşi dezvoltă personalitatea care asigură transmiterea experienţei sociale. A comunica presupune cunoastere de sine si stimă de sine 3. 9. Funcţia rezolutivă a problemelor grupului . Funcţia de valorizare a grupului – comunicarea pune în evidenţă şi justifică existenţa grupului 4. înţelegerea şi explicarea individului şi chiar a societăţii. Funcţia terapeutică . A comunica presupune a da feed-back-uri 7. A comunica presupune a inţelege mesajele 6. Nu poţi să nu comunici 2. Decalogul comunicării: 1. Aceasta funcţie influenţează desfaşurarea proceselor psihice pe plan subiectiv-intern.încetarea comunicării sau perturbarea acesteia inseamnă moartea grupului sau apariţia unor disfunctionalităţi grave. Rodolphe Ghiglione (1986) a introdus conceptul de ”om communicant” . 3. 2.eficientă. A comunica presupune a inţelege procesualitatea unei relaţii A comunica presupune a şti să îţi exprimi sentimentele A comunica presupune a accepta conflictele 10.comunicarea poate fi utilizată ca mijloc terapeutic:sociodrama Aceste funcţii ale comunicării sunt expresii particulare ale funcţiei generale de reglare a comunicării şi limbajului. Funcţia facilitatoare a coeziunii grupului – prin comunicare se naşte şi subzistă un grup. A comunica presupune asumarea rezolvării conflictelor 77 . 8. Omul este o fiinţă care comunică. Funcţia productiv . implica un înalt grad de cooperare între membrii grupului spre atingerea scopurilor fixate. Prin comunicare. cât şi manifestările comportamentale pe plan obiectiv-extern.comunicarea poate fi un mijloc curativ-psihanaliză Funcţiile comunicării în raport cu grupul : 1. încât unii autori consideră că reprezintă unul dintre elementele cheie în definirea. A comunica presupune conştientizarea nevoilor celuilalt 4.permite realizarea sarcinilor. Importanţa comunicării Comunicarea este atât de importantă şi utilă. A comunica presupune a şti să asculţi 5.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare 5.

în combinatorica imaginativă cuvintele apar ca vehiculatori de imagini. fără limbaj nu se poate vorbi de formarea noţiunilor.. La fel si aceste 78 . Comunicarea este atât de importantă încât a fost numită “lubrefiantul” vieţii individuale şi sociale a oamenilor. verbalizarea permite definirea motivelor. raţionamentelor. 1987. este un mediator în desfăşurarea şi dezvoltarea mecanismelor psihice conştiente sau inconştiente. p. nu pot fi rezolvate probleme. judecătiilor. Limbajul restructurează activitatea psihică a omului. Limbajul devine “un ax al sistemului psihic uman”. Rolul comunicării în realizarea strategiilor de integrare în societate a copiilor cu CES Integrarea. Am realizat parteneriate cu clasă din scoala respectivă şi clase din alte şcoli normale. (Popescu-Neveanu şi colab. nu se pot realiza abstractizări şi generalizări. de la simplu la complex. Colaborez cu cadrele didactice din şcoala unde este integrată clasa cu deficienţi mintali şi le ajut să-i înţeleagă. de mocrosituţtiile sociale în care el trăieşte. Integrarea scolară este o formă efectivă a integrării sociale. Integrarea socială desemnează ansamblul proceselor de încadrare a oamenilor în sisteme sociale de inserţie activă si eficientă a acestora in cadrul activitaţilor sociale. presupune printre altele relaţia stabilită între individ şi societate şi se poate analiza având in vedere mai multe niveluri. Elevii participă împreună la anumite festivităţi. se construieşte pe sine într-un context intercomunicaţional permanent. serbări etc. personalitatea se formeaza şi îşi exteriorizează în mare parte din conţinutul ei prin limbaj. oferă totuşi oportunităţi de cooperare.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Omul comunicant folosind limbajul. care face posibil fenomenul de conştiinţă. 71) Activitatea limbajului nu se întrerupe odată cu întreruperea comunicarii cu alţii ci se păstrează pe tot parcursul stării de veghe (sub forma limbajului interior) şi chiar în timpul somnnului. atitudinile verbale ale sale sunt legate de context. Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale in scoala obişnuită chiar dacă nu creeaza premisele unei integrări reale. evenimente. relaţionare prin comunicare. Percepţia capătă sens. Integrarea socială presupune integrarea copilului sau a persoanei în diverse medii de viaţa comunitară cu asumarea de roluri şi stabilirea de relaţii sociale in grupul social in care trăieşte si îşi desfăşoară activitatea social utilă. voinţa este un process de autoreglaj verbal. reprezentările devin generalizate cu ajutorul cuvintelor.

îndeplinesc un rol -cultivarea valorilor şi normelor morale -manifestarea conduitelor şi comportamentelor civilizate -permite interrelationarea în grup -comunicarea întăreşte coeziunea în grup. apare buna dispozitie Comunicarea după Anizeu şi Martin (1969) constituie ansamblul proceselor psihice şi fizice cu ajutorul cărora se realizeaza punerea în relaţie a unei personae sau mai multora. mersul la biserică.invaţă despre el şi despre alţii -prin comunicare elevul se cunoaşte pe sine. la teatru. serbările şcolare. după Anizeu şi Martin (1969): -relaţia dintre indivizi sau dintre grupuri -schimbul. În urma activităţilor extraşcolare. cu o alta sau mai multe cu scopul realizării unor obiective. parteneriate.cu aceaste ocazii se cultivă morala civică şi religioasă -manifestarea comportamentelor civilizate în societate -în comunicare elevii sunt actori. este stimulată stima de sine -comunicarea schimbă atitudini -în actul comunicării elevul invaţă şi să asculte -prin comunicare elevii îşi transmit experienţa socială -prin actul comunicării elevii se relaxează. se leagă prietenii -medierea si rezolvarea conflictelor -prin comunicare elevul se descoperă pe sine. vizite la muzee. transmiterea şi receptarea de semnificaţii -modificarea în mod voit sau nu a comportamentului celor angajaţi în actul comunicării.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare cadre didactice îmi împărtăşesc din experienţa lor cu elevii deficienţi integraţi în clase din şcoala de masă. Rezultă ca în actul comunicării sunt importante. frecventarea de către elevi a cluburilor elevilor comunicarea favorizează : -îmbunătătirea relaţiilor elev-elev -îmbunătătirea relaţiilor profesor-elev -elevii se relaţionează mai bine cu cei din jur -implicarea cu interes a elevilor în activităţile extraşcolare -îmbunătăţirea conduitei verbale şi sociale -elevii învaţă să folosească asertivitatea în comunicare -elevii se fac înţeleşi mai bine -elevii işi exprimă sentimentele . 79 .

privat de capacitatea de integrare în societate. Abric. Editura Collegium 4. (2007) Comunicare. Omul este o fiinţă socială. p.C. Iacob. Lazăr. C. Editura Polirom 2. Cosmovici. J. şi David E. A. deviantă şi psihologia grupurilor în consiliera psihologică şi educaţională. (2002) Psihologia comunicarii. rămane inapt pentru interacţiunea socială. Consiliere Psihologică şi Educaţională 3. In lipsa comunicării. Editura Psihomedia 80 . A. 2006. individul rămâne la nivelul dezvoltării biologice. Baban. L. (Mielu Zlate. (2008) Psihologie şcolară.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Spaţiul comunicării nu este unul omogen sau neutru ci este un loc de ajustare şi glisare semantică. 287) BIBLIOGRAFIE : 1.

prin prezenţa lui fizică sau simbolică. ca şi influenţa formativă a educatorului asupra elevului se pot măsura doar prin mijlocirea unei permanente legături între cei doi poli ai relaţiei educative. nu egoism. nu rasism. Copilul învaţă comunicând cu învăţătorul şi cu colegii şi învăţând comunică cu ei. de predare-învăţare a cunoştinţelor. cu alte generaţii şi cu lumea prin conţinuturile cognitive. Activităţile de învăţare şi joc dezvoltă personalitatea şi sociabilitatea copilului. de formare a capacităţilor de muncă intelectuală şi de comunicare interumană. pe sporirea rolului activ al elevului-receptor şi pe utilizarea întregii palete de retroacţiuni comunicaţionale. nu naţionalism. oferă copilului modele diferite de comunicare şi ocazii de a-şi aprecia propriile exprienţe şi abilităţi. dialogare. 18 Sibiu COMUNICARE-RELAŢIONARE ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE Activitatea principală a copilului şcolar este învăţarea. responsabile. Conţinutul cognitiv predat-învăţat în procesul didactic. toleranţă. cooperare. de a respecta pe ceilalţi. Elevii trebuie să-şi formeze capacităţi de. Contactele la nivelul grupului de elevi. comunicare. şcoala. nu aroganţă. Învăţătorul îi învaţă pe copii comunicând cu ei. creative. în general. I-VIII nr. Competenţele comunicative ale elevilor se formează în principal prin activitatea didactică. Învăţarea are loc prin comunicare. care determină înţelegerea dintre profesor şi elevi în vederea atingerii scopurilor şi desfăşurării activităţii de învăţare. clasă şi de joacă. de unde decurge necesitarea învăţării interactive şi a conlucării interelevi pentru ca fiecare să înveţe de la fiecare. cu sine prin reflecţie asupra Eu-lui propriu. capacitatea de accepta diferenţele. Nu există act de învăţare al elevului în care să nu fie implicată comunicarea: cu învăţătorul. ceea ce presupune: nu violenţă. Între cele două procese legătura este indisolubilă. Învăţământul. iar copiii îi comunică învăţătorului dacă ceea ce a vrut să-i înveţe i-a şi învăţat. Accentul cade în tot mai mare măsură pe interactivitate. 81 . ci relaţionare pozitivă. cu semenii prin comportamente sociale.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Institutor Elena Geamănu Şcoala cu cls. în special îşi propune ca finalitate formarea unei personalităţi autonome.

cel mai adesea. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice. toleranţa. educaţia pentru păstrarea valorilor. comunicarea interculturală. disciplina impusă. de obicei în afara şcolii tradiţionale şi cuprinde ansamblul acţiunilor realizate întrun cadru instituţionalizat. nu ne referim la meditaţii la matematică. fiind organizate şi monitorizate de un adult (sau mai mulţi) cu pregătire de specialitate. modelism. este bine să le încurajăm participarea la activităţile extraşcolare. activităţi cu preponderenţă vocaţionale. alfabetizarea grupurilor defavorizate. activitate care constituie o punte între cunoştinţele asimilate în timpul lecţiilor şi cunoştinţele acumulate nonformal. Obiectivele educaţiei nonformale sunt :      lărgirea şi completarea orizontului de cultură. atitudini şi abilităţi laolaltă) pe care nu le dobândesc prin intermediul activităţilor şcolare şi care sunt foarte importante pentru copil şi datorită faptului că îi dezvoltă foarte mult abilităţile de relaţionare socială. abilităţilor. Când vorbim despre activitţii extraşcolare. In funcţie de abilităţile pe care copilul le are.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Educaţia nonformală a fost definită ca orice activitate educaţională neintenţionată şi sistematică. De multe ori. Sunt participările la cercuri de desen. efectuarea temelor Activitatea educativă extraşcolară. nu doar datorită faptului că găsesc aplicabilitatea cunoştinţelor pe care le dobândesc în cadrul activităţilor şcolare. reacreative. asigură o comunicare mai eficientă între membrii grupului atorită minimalizării problemelor cu care sunt confruntaţi elevii în sistemul formal: stresul notării în catalog. exersare şi fixare a diferitelor înclinaţii. 82 . contribuie la la recreerea şi destinderea participanţilor. permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor. activităţile aşa-zis „extraşcolare” ajută copilul să dobândescă competenţe (adică. nonformală. cercul de prieteni. la petrecerea organizată a timpului liber. le face cu plăcere (dacă i s-a oferit ocazia să şi le aleagă) şi care au o formă structurată. Activităţile extraşcolare sunt activităţile pe care copilul. competenţelor dobândite în cadrul orelor prevăzute în programa şcolară. gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului. îmbogăţind cunoştinţele din numite domenii. care ajută la dezvoltarea creativităţii. în măsura în care acestea nu îil obosesc foarte tare şi care îi respectă preferinţele. distractive. dans. cunoştinţe. aptitudini şi capacităţi. Acestea sunt activităţi şcolare şi uneori. educaţia rutieră. conştientizarea urmărilor poluării. impuse copilului de către părinţi. la engleză sau alte discipline.

Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor. contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Activităţile extraşcolare. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Amintim unele din serbările organizate cu diferite prilejuri cum sunt: Vine Moş Crăciun. 1 Iunie. la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Am avut multe succese atât la concursurile locale cât şi la cele interjudeţene. Câmpulung Muscel. O altă activitate deosebit de plăcută care contribuie la stimularea personalităţii elevilor este excursia. dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. trăsături specifice copiilor. acasă. îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. momente deosebit de atractive pentru cei mici. au cel mai larg caracter interdisciplinar. să confecţioneze modele variate. să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. Voi aminti doar o parte din excursiile organizate cu elevii claselor a IV-a: Peştera Muierilor. de asemenea. să deseneze diferite aspecte. deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. Experienţa dobândită m-a convins că serbările copiilor au un caracter stimulator atât pentru micii artişti. Aceste serbări organizate evaluează talentul colectivului clasei şi al fiecărui copil în parte. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală. E ziua ta măicuţă. naţionale şi internaţionale. Serbarea de sfârşit de an şcolar. elevi şi părinţi. să le împlinească setea de cunoastere. Ziua Eroilor. oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare. la Peleş. Curtea de Argeş. Eminescu “Luceafărul poeziei româneşti”. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală. îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante. Excursia este cea care îl reconfortează pe copil. Am 83 . Oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le comunicăm copilului. Punerea serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“ cât şi “spectatorilor“. în cadrul orelor desfăşurate în sala de clasă nu pot da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare. Hai să dăm mână cu mână. în general. Aceasta ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului. cât şi pentru părinţii lor. Concursurile pe diferite teme sunt. Grădina Botanică din Cluj-Napoca.

dându-le elevilor posibilitatea să cunoască tradiţiile locale. 84 . Primul muzeu atestat de istorie este muzeul Ptolomeilor din Alexandria. vor şti că au fost la acel muzeu şi vor memora doar ceea ce i-a fascinat. A. Cum? În primul rând. J. a animalelor etc. în care a semnalat. Primăvara în suflet de copil. A determina copiii să meargă la muzee este o altă formă de a-i ajuta să înveţe. Demnitatea copilului. Vizionarea în colectiv a filmelor este o activitate foarte îndrăgită de copii.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu participat la concursuri: Mărţişorul Românesc. se pierde în negura vremii. EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN ŞCOALĂ Parteneriatele educaţionale Un rol deosebit în stimularea creativităţii îl constituie biblioteca şcolară. un numai datorită fascinaţiei pe care imaginea filmului o exercită asupra lor. emisiuni legate de viaţa plantelor. importanţa acestui tip de muzeu ca sursă de material didactic intuitiv. pe măsura înaintării în vârstă urmăresc şi alte emisiuni (filme cu caracter istoric. Comenius. chiar dacă nu sunt cu toţii la fel de atenţi. el reprezenta locul unde omul de de ştiinţă sau nvăţăcelul găsea probe de necontestat ale cunoaşterii. ei tot vor reţine câte ceva din această mică experienţă.). Nu este domeniu al activităţii umane în care să nu manifeste o puternică înrâurire actul educativ din activitatea extracurriculară. în mod just. El a subliniat în mod deosebit necesitatea de a studia lucrurile şi nu umbra lor. Datorită funcţiilor sale ştiinţifice şi educative. Marii pedagogi au arătat că existenţa muzeului şcolar este tot atât de importantă ca existenţa bibliotecii în şcoală. în opera sa “Didactica magna”. ca instituţie de cultură. Ideea de muzeu şcolar a apărut mai târziu. care îl pune pe copil în contact cu cărţi pe care acesta nu le poate procura. Vizita la muzeu este una dintre activităţile didactice extraşcolare importante pentru consolidarea cunoştinţelor de istorie la clasele primare. Darurile iernii). Dacă în clasele I şi a II-a elevii sunt atraşi mai mult de desene animate. Originea muzeului. contribuţia înaintaşilor la istoria oraşului şi a ţării. ci şi dorinţei de a se afla în grupul prietenilor şi colegilor cu care pot să facă schimb de impresii. Mulţimea de exponate ale muzeului oferă suport lecţiilor de istorie. Lectura ajută foarte mult la dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii frumoase pe care să le folosească oriunde.

facilitează acumularea de cunoştinţe. chiar dacă necesită un efort suplimentar. nr. să le influenţeze dezvoltarea. 18. Orosan. să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal . Şcoala cu cls. Tipo Cicero SRL. Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate – Chişinău. 7-8-9. 2. bine pregătite. Orosan. Ele stârnesc interes. de talentul său. Orosan. Mureş. manualitatea. Dascălul are. Mureş. fiindcă cultivă capacităţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale copiilor. sunt atractive la orice vârstă. pag. operaţional. de modul creator de abordare a temelor. memoria. Ed. 28-30 martie 2003.. 85 . I-VIII. D. D. să-i dirijeze.pregătirea copilului pentru viaţă. Comunicare şi învăţare din perspectiva psihopedagogică la elevii claselor primare – Revista „Târnava – Revistă de Filosofie şi Literatură” nr.. prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune grupa de copii. de dragostea sa pentru copii. atenţia. dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. privarea lor de sentimente şi emoţii estetice de neînlocuit.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare TOLERANŢĂ-COMUNICARE-RELAŢIONARE ÎN CADRUL GRUPULUI Clasa aIII-a A. 3. 107-112. D. produc bucurie.. Factori favorizanţi şi factori perturbatori în comunicarea didactică – Conferinţa Ştiinţifică Internaţională. gustul pentru frumos. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator. prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii. Teme pentru disciplinele opţionale din învăţământul primar – Tg. BIBLIOGRAFIE: 1. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic. Sibiu Activităţile extraşcolare. 2001. 2004. S.C. Tg. Copiii se autodisciplinează. Cred că renunţarea la serbări înseamnă sărăcirea vieţii sufleteşti a copiilor. asumându-şi responsabilităţi. prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor.

prin meloterapie (cf. În papirusurile medicale egiptene. În secolul VII în Sicilia. „melos”=cântec. medicul Thomas Campian vindeca depresiile psihice cu ajutorul compoziţiilor vocale. castanietele. 86 . În timpul domniei Elisabetei I. fiind înconjurat de soldaţii săi care îi cântă. Rodica-Delia Făgeţan Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. executat într-un ritm foarte rapid. AMELIORARE. sunt menţionate incantaţiile ca tratamente pentru sterilitate. dar numai de câteva decenii posibilitatea de a acţiona tămăduitor asupra vieţii psiho-somatice a individului. gr. într-o eră de exploatare ştiinţifică. Actualmente. iar edificarea unei farmacopei muzicale. l-a vindecat de o boală cronică pe regele Filip al V-lea. Personajul Ulise a lui Homer din opera „Iliada” beneficiază de efectul muzicii.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu prof. scriitori. oameni de ştiinţă. Johann Sebastian Bach foloseşte „Variaţiunile Goldberg” pentru combaterea insomniei ambasadorului Rusiei la Dresda. Cântăreţul de operă Farinelli (secolul XVII). Din documentele vechi aflăm că anumite instrumente muzicale (toba. al Spaniei. aşa cum preconiza dr. medicul Baglivi folosea muzica şi dansul pentru tratamentul convulsiilor provocate de muşcăturile unui păianjen veninos. R. educatori şi-au dat seama de ceea ce muzica ar putea să aducă oamenilor. de unde şi denumirea dansului popular napolitan Tarantela. psihologi.Schauffler. 1. Sibiu MODALITĂŢI DE RECUPERARE. „therapia”=îngrijire) se înţelege un ansamblu de metode psihoterapeutice implicând participarea activă a bolnavului. a intrat. cântându-i repetat aria sa favorită. fluierul) sau muzica vocală erau folosite cu rol terapeutic pentru alungarea duhurilor rele din corpul bolnavilor sau erau invocaţi zeii pentru lecuirea bolilor. dureri reumatice sau muşcături de insecte. medici. COMPENSARE ŞI INTEGRARE PRIN INTERMEDIUL MELOTERAPIEI A ELEVILOR CU DIZABILITĂŢI Utilizarea audiţiei şi creaţiei muzicale în scop terapeutic datează încă din antichitate. Rând pe rând filosofi. îşi găseşte din ce în ce mai mult justificarea. sub denumirea de muzico-terapie. atunci când este rănit. dar sub o formă empirică şi comportând o recurgere frecventă la gândirile magice. numit Tarantula. oprindu-i astfel hemoragia.

Percepţiile auditive. Din diferite cercetări a reieşit că. cei închişi pentru corecţie. De exemplu ascultând anumite onomatopee sau “glasul instrumentelor”. inexactitate. tulburări neurologice. meloterapia poate recupera într-un anumit grad handicapul. senzoriale sau motrice. cu ajutorul metodelor folosite în meloterapie. invaliditate sau pregătire muzicală. ameliorare. sau valorizare în funcţie de posibilităţile reale ale individului şi de capacitatea de achiziţie. în scopul diagnostic şi de tratament. Adulţii care beneficiază de meloterapie sunt cei cu boli mintale. indiferent de forma de handicap sau de procesul psihic deficitar. fie prin armonie sau 87 . indiferent de vârstă. generează imagini variate legate de planul sonor. ori instrumentele care le produc. efectele au fost demonstrate cu copii şi adulţi care au fost victime ale abuzurilor psihice. percepţia fiind nediferenţiată şi lacunară totuşi pe baza receptivităţii analizatorului auditiv se dezvoltă calitativ percepţiile. copiii le asociază cu animalele. Reprezentările sunt sărace şi lipsite de detalii. Copiii care beneficiază de acest tip de terapie sunt cei care prezintă handicapuri mintale. 1. păsările. iar sunetele sunt transferate în plan imaginativ. boli psihice acute sau cronice. Imaginaţia deficientului mintal este săracă şi neproductivă. Aceasta este o metodă nonverbală. care se bazează pe efectul binefăcător al muzicii asupra funcţiilor neuropsihice ale organismului uman. sexuale şi/sau emoţionale. ca elemente ale meloterapiei. prin compensare. lipsă de precizie. cu probleme de comportament. Ameliorarea handicapului de intelect cu ajutorul meloterapiei Handicapul de intelect este dat de o insuficienţă sau întârziere în dezvoltarea inteligenţei. atunci când se produc diferite imagini legate de particularităţile sunetului sau de textul cântecelor şi jocurilor.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare utilizând complexul sunet-fiinţă umană. probleme legate de abuzuri de substanţe toxice. muzica trezeşte şi întreţine pe o durată mai mare atenţia copiilor cu deficienţe mintale. Meloterapia este folosită de o varietate largă de indivizi. adulţii bătrâni din azile şi spitale pentru veterani. cu tulburări emoţionale sau comportamente perverse. Pe baza percepţiilor auditive şi a reprezentărilor sonore se dezvoltă imaginaţia auditivă şi vizuală. ameliorare şi compensare a diferitelor categorii de handicap. Meloterapia are rezultate pozitive în reducerea stressului. fie prin ritm sau linie melodică. psihice. Deşi acesta se caracterizează prin atenuarea percepţiei însuşirilor esenţiale ale obiectelor. dar cele sonore se realizează cu ajutorul memoriei muzicale. Mai mult ca orice stimul exterior. cei cu incapacitate de învăţare. În continuare vom prezenta câteva modalităţi de recuperare. păstrare şi transfer.

apare slaba înţelegere a vorbirii celor din jur. abstractizare. Gândirea reprezintă cel mai scăzut ritm de dezvoltare dintre toate procesele psihice la deficientul intelectual: ea este concretă. durată şi înălţime a sunetelor. lipsită de supleţe. stereotipie. iar prin jocurile muzicale propriu-zise şi cântece se formează şi dezvoltă memoria logică. foloseşte cuvintele izolate. a stărilor afective sau a mişcărilor asimilate. Prin cântec. memoria se dezvoltă prin reflectarea experienţei anterioare. cum sunt: supleţea. respectând treptele scării muzicale. Dar prin meloterapie. păstrare. suplinind insuficienta dezvoltare a proceselor cognitive superioare. de utilizare a datelor în situaţii noi. a activizării şi îmbogăţirii fondului lexical de cuvinte. coordonarea dintre respiraţiepronunţie-mişcare. capacitatea de reţinere este relativ mare. Atenţia distributivă se dezvoltă prin solicitarea copiilor pentru a executa unele mişcări sugerate de text. participând activ şi conştient la interpretarea lor. În general memoria deficientului mintal are funcţie de compensare. Prin învăţarea jocurilor muzicale-exerciţiu. care nu respectă regulile sintaxei gramaticale. 88 . creativitatea. executate prin îmbinarea armonioasă a sunetelor muzicale în sens ascendent/descendent. structurare. a textului. tărie. Dezvoltarea limbajului prin meloterapie se realizează sub aspectul pronunţiei corecte a textului cântecelor. dezvoltarea auzului fonetic şi muzical. bazată pe memorare mecanică. recunoaştere şi reproducere a materialului sonor. pronunţate în expir. structurile ritmico-melodice. independenţa. pe imitarea mecanică a acţiunilor şi limbajului celor din jur. Deficientul mintal deţine un vocabular sărac. exprimare greoaie. este infidelă şi de scurtă durată. situativă. analiză. predomină caracterul descriptiv. Redarea unui cântec presupune suprapunerea sunetelor muzicale cu silabele din text. se recunosc şi se reproduc deprinderi legate de timbru. de exemplu. slabă capacitate de discernământ. Memoria muzicală se dezvoltă şi prin consolidarea deprinderilor de recunoaştere a diferitelor jocuri şi cântece din repertoriul învăţat.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu text. şablonism. Atenţia concentrată poate fi menţinută un timp mai îndelungat datorită trezirii interesului pentru activitate. se păstrează. numai după linia lor melodică sau ritmică. prin fixare. concomitent cu intonarea liniei melodice sau folosirea unor instrumente de percuţie pentru marcarea anumitor timpi accentuaţi sau neaccentuaţi. incapacitate de sintetizare. Sincronizarea se obţine prin realizarea exerciţiilor de tipul: reglarea echilibrului dintre inspir şi expir şi consolidarea unei vorbiri în expir. a ideilor. raţionamente incomplete. bazată pe clişee verbale. situativ. inerţie. prin emisii de vocale şi silabe prezentate în diferite combinaţii sub formă de joc. ei îşi formează capacitatea de a analiza şi diferenţia din ce în ce mai exact sunetele muzicale. Meloterapia are menirea de a realiza la copii performanţe ale gândirii.

executarea de jocuri de mişcare pe acompaniament muzical. se foloseşte cu succes asocierea dintre două instrumente. “Subiecţii cu un nivel crescut de activism global aleg dansul. Cercetările au demonstrat că. cei cu nivel mediu de activism aleg grupa de toboşari. Cu ajutorul meloterapiei se îmbunătăţesc performanţele în domeniul motricităţii prin bătaia unui ritm în tobă. În continuare i se dă copilului o tobă în care i se cere să bată în ritmul melodiei ascultate. ameliorarea muncii în echipă. tamburinele. Terapia prin dans a fost utilizată cu succes în cazurile când comunicarea era blocată sau limitată. executarea de mişcări pe ritmuri de tobă. Copilul este aşezat comod într-un fotoliu şi ascultă diverse melodii interpretate la pian de către un meloterapeut. Acesta urmăreşte cu atenţie. meloterapia este folosită. la Centrul de Recuperare Folke Bernadotte din Suedia. cum ar fi castanietele. Pentru aceasta se folosesc instrumente care emit sunete prelungi de clopoţei deosebit de armonioase. fiecare identificându-şi prin dans propriul ritm corporal. ţambalele. Murphy a arătat că meloterapia îi ajută pe cei cu tulburări relaţionale deoarece favorizează participarea spontană la activităţile de grup. trăiri interioare puternice sau create spontan. Aceasta se datorează faptului că “dansul ameliorează în special imaginea corporală a subiecţilor. mai ales în cazul copiilor cu handicap mintal mai sever sau al celor timizi şi anxioşi. iar cei cu nivel scăzut de activism se orientează către grupele de coruri sau acompaniament. ca individ şi ca membru al grupului de apartenenţă”. xilofoanele facilitează comunicarea. diferit de cel verbal. Cercetările lui Humprey demonstrează preferinţa copiilor pentru diverse forme de activităţi de meloterapie. în funcţie de nivelul lor de activism. cauzate de o vibraţie afectivă autentică la muzica ascultată. în special. explozii afective. executarea de dansuri simple cu mişcări 89 . La cei cu instabilitate emoţională utilizarea meloterapiei (S. cu ajutorul cărora va determina la subiect o avalanşă de reacţii emoţionale. spre exemplu. Activismul scăzut în faţa sarcinii sau hiperactivitatea deficienţilor mintal se poate ameliora prin calmarea subiecţilor anxioşi şi a celor hiperkinetici. reducerea agresivităţii. irascibilitate. educă expresivitatea mimico-gesticulară şi dezvoltă sensibilităţi cromatice muzicale. Cântecele interpretate sau audiate determină emoţii profunde.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare La copiii cu handicap mintal. la copiii cu deficienţă mintală severă sau la autişti.” Psihomotricitatea se caracterizează prin timp de reacţie scăzut. reacţiile subiectului în scopul stabilirii frecvenţelor preferate. viteză diminuată a mişcărilor şi imprecizie. îmbunătăţirea cooperării în interiorul grupului. Afectivitatea acestor indivizi se caracterizează prin mare labilitate. Ionescu) determină: diminuarea tensiunilor. pianul şi toba. instrumentele de percuţie. clopotele. în stabilirea unui alt tip de comunicare. instabilitate în relaţiile cu ceilalţi şi trecerea de la o stare emotivă la alta. În cadrul unei asemenea activităţi desfăşurate.

De exemplu în jocurile în care sunetele se emit la intensităţi din ce în ce mai mici. Trebuie avut în vedere faptul că zgomotele pot produce vibraţii care pot fi percepute de copil şi pot da falsa impresie că acesta a auzit. Sunt numeroase cazuri în care examenul audiometric atestă resturi auditive. deoarece resturile de auz dacă nu sunt solicitate. de la o vârstă timpurie (imediat după depistare). atâtea câte există. ale invalidului. îmbunătăţeşte orientarea spaţio-temporală şi coordonarea motrică. pentru ca deficientul de auz să conştientizeze existenţa lumii sonore şi să o accepte. subiectul trebuie şcolarizat într-o instituţie specială şi protezat. înţelegerea şi răspunsul la întrebări. prin motivaţii pozitive. 2. Depistarea unor disfuncţii auditive la copiii mici se face prin: reacţiile de răspuns la diferite sunete (se manifestă prin tresărire sau mişcări ale ochilor spre sursa sonoră). pentru a îmbunătăţii competenţa şi plăcerea de a exersa. subiectul le neglijează şi ignoră. De la 3 ani se pot face teste audiometrice şi alte teste specifice depistării eventualelor disfuncţii auditive. refuzând lumea sonoră. Pentru dezvoltarea aptitudinilor muzicale complexe este necesar să se insiste pe: educarea ritmului. predominarea intereselor apropiate şi a trebuinţelor momentane se pot compensa prin meloterapie. Scopul acestor exerciţii este de a şlefui aptitudinile muzicale. Toate exerciţiile şi jocurile care solicită atenţia auditivă. antrenate. lipsa unor scopuri şi aspiraţii reale. Sunetele devin nesemnificative. cu efect benefic asupra personalităţii sale. pot depista hipoacuzii uşoare. În orele de terapie muzicală pot fi depistate unele disfuncţii auditive. formarea abilităţii în folosirea instrumentelor. identificarea sau localizarea sursei sonore. asigurarea unei legături corespunzătoare între cânt şi mişcare.) Handicapul de auz Handicapul de auz se manifestă ca o deteriorare parţială sau totală a auzului. cu alegerea liberă a ritmului şi timpului de mişcare. încurajând verbal copiii. în general. Motivaţia deficitară. Interpretarea unor dansuri în mod creativ. Prin urmare.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu ample. Etapele educării auzului la copiii hipoacuzici: 90 . Compensarea handicapurilor senzoriale prin meloterapie a. este necesar să se înceapă educaţia audiţiei prin stimulări sonore. iar atenţia surzilor se îndreaptă spre mesajele transmise pe cale vizuală. Odată cu depistarea acestor disfuncţii auditive. discriminarea. Propunătorul se implică în desfăşurarea activităţii. indicarea obiectelor pronunţate la intensităţi diferite. stimularea deprinderii de cânt. pe care practic surdul nu le foloseşte.

etc. Aşa se explică faptul că mulţi nevăzători au înclinaţii muzicale. Datorită auzului dezvoltat. indivizii cu deficienţe de vedere îşi formează deprinderi muzicale şi îşi dezvoltă aptitudinile muzicale. pot diferenţia sunete de înălţimi şi intensităţi foarte apropiate. în mod izolat şi în cuvinte. Copilul învaţă să diferenţieze sunetele din mediul înconjurător. percepe comenzile (vino. Copilul învaţă să localizeze sunetul 4. orientându-se după diferitele repere sonore din mediu. colegul. copil. El ascultă spontan sunetele. efectuează exerciţii de scriere după auz (dictare audibilă). diferenţiază. ca o formă de relaxare sau ocupare a timpului liber. Perioada de adaptare la protezare.) Handicapul de vedere Absenţa sau diminuarea vederii este compensată printr-o acuitate auditivă mai mare pe care se bazează individul pentru a se orienta în spaţiu. diferenţiază vocile umane: bărbat. etc. Copilului i se atrage atenţia asupra sunetelor din jur şi i se cere să reacţioneze la ele 3.. femeie. interpretarea la un instrument. dar şi buni interpreţi vocali sau instrumentişti. Copilul trebuie învăţat să asculte. Jocurile muzicale care necesită localizarea sursei sonore statice sau aflată în deplasare. De aceea sunt şi foarte buni acordori de instrumente muzicale.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare 1. se pot ajunge la performanţe muzicale de tipul următor: hipoacuzici care cântă la instrumente sau în coruri surzi care dansează cu ajutorul vibraţiilor b. diferenţiază cuvinte paronime. improvizaţia sau compoziţia). c. zgomotele şi vorbirea din mediul înconjurător 2.) Handicapul de limbaj 91 . activităţile lor fiind deseori însoţite de interpretări vocale. produse de diferite obiecte 5. situată la diferite distanţe faţă de subiect. du-te. etc. Prin formele active ale meloterapiei (interpretarea vocală. Copilul învaţă să identifice şi să diferenţieze sunetele verbale astfel: diferenţiază sunetele emise de instrumente de cele emise de vocea umană.. După îndelungate exerciţii cu elevii hipoacuzici. scoală-te. profesorul. îl ajută pe nevăzător să aprecieze dispunerea obiectelor în spaţiu faţă de poziţia proprie şi îi permite deplasarea în spaţiu.). recunoaşte şi reproduce fonemele (vocale şi consoane).

însoţite de bătăi ritmice. anxietate.) exerciţii de suflat (în scopul scoaterii aerului pe gură şi nu pe nas).) exerciţii de emitere a unor onomatopee. muzicuţe. exerciţiile meloterapeutice pentru reglarea ritmului se încep cu: exerciţii de pronunţie/cântare în timpi egali. De exemplu suflatul de la diferite distanţe în flacăra unei lumânări.suflu lin: m. lină. l. furie.) exerciţii de inspiraţie scurtă şi expiraţie: lungă. exerciţiile de dezvoltare a auzului fonematic prin meloterapie sunt: imitarea sau identificarea unor animale. fluiere. sau exerciţii de pronunţie a unei propoziţii în diferite forme expresive: bucurie. silabisiri. rinolalia. suflatul în morişti. interogativ. imperativ. personalitatea lor poate deveni fragilă. jgheaburi cu bile. se ameliorează prin exerciţiile meloterapeutice de pronunţie de sunete la diferite intensităţi.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu În tulburările de pronunţie. De exemplu: . Exemple de tipuri de exerciţii pentru reglarea respiraţiei verbale: a. exerciţii de pronunţie a unei propoziţii în diferite intonaţii: exclamativ. pentru a o stinge. etc. Tulburările de voce (afonie.fff…vvv . disfonie) caracterizate prin scăderea intensităţii şi timbrului vocii şi pierderea expresivităţii şi intonaţiei. Compensarea handicapurilor de motricitate şi psihomotricitate prin meloterapie Handicapul motric (fizic) este o abatere de la normalitate prin dereglări morfofuncţionale care duc la instalarea unor dezechilibre şi evoluţii nearmonioase. cu şi fără vocalizări b. inversări de sunete. exerciţii de recitare/cântare. omisiuni. cuvinte. caracterizate prin pronunţia deformată a unor sunete. (Exemplu propoziţia: “Mergi la Bucureşti. etc. afirmativ. Handicapaţii motric sunt normali din punct de vedere al capacităţilor intelectuale. etc. explozivă. sintagme şi propoziţii simple dintr-o singură expiraţie. caracterizate prin întreruperi ale fluenţei vorbirii (bâlbâiala). înlocuiri. cu note de frustrare. pronunţări de cuvinte. Se recomandă şi jocul “Mirosul florilor” c. dar într-un mediu nefavorabil. cum sunt dislalia. trompete.”). etc. spaimă. vorbirea în tempo prea rar (bradilalia). c . jocul muzical “Ghiceşte cine te-a strigat”. tristeţe.suflu scurt: p. vorbirea în tempo prea rapid (tahilalia). conflicte şi 92 . dizartria.suflu lung: aaa…eee…iii…ooo…uuu . t. umflatul unui balon. diferenţierea paronimelor prin recitare sau cântare de poezii ritmice. n. exerciţii de respiraţie în timpi egali. În tulburările de ritm şi fluenţă a vorbirii. silabe. 3. silabe. de vocalizări.

8. în timpul orei de muzică. 4. 2. BIBLIOGRAFIE 1. furt şi vagabondaj. Bucureşti.. etc. Editura Cartea Românească. Bucureşti. 111-135. Bucureşti. compensare şi recuperare a handicapului de comportament cu ajutorul meloterapiei. în măsura posibilităţii handicapului fiecărui individ. 93 . care devin cu timpul obişnuinţe. şi mediul ambiant în care trăieşte individul. minciună şi spirit de contrazicere. Ca metode de ameliorare. Aurel (coord). Editura Pro Humanitate. Luban-Plozza. Cezar. va acompania cântecul cu o jucărie muzicală”. Bucureşti. Medicină şi muzică. Athanasiu. p. stabilirea unor relaţii armonioase inter-personale care duc la dezvoltarea personalităţii individului (cântarea în colectiv). Bernstein. Bucureşti. Terapia prin sunete. Terapia prin muzică a acestei categorii se realizează prin audiţii muzicale adecvate. 1984. cruzime şi aberaţii sexuale. Dewhurst-Maddock. Bucureşti. prin încurajări de genul: “Cine este cel mai cuminte şi cântă bine. Ionel şi Taflan. cum sunt: negativism şi apatie. sensibilizarea individului prin recepţionarea trăirilor celorlalţi. Efectul handicapului de comportament este inadaptarea. 9. Prin folosirea unor instrumente muzicale se pot îmbunătăţii stângăciile şi se pot coordona mişcările. Lynda. Handicapul mintal.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare tensiuni interioare. Educarea auzului muzical dificil. Editura Teora. Handicapurile de comportament se caracterizează prin trăsături de comportament. Lupu. 1997. Dimensiunile psihologice ale muzicii. Editura Pro Humanitate. Editura Muzicală. 4. 1998. 1986. Cum să înţelegem muzica. 1998. Olivea. Corneliu. 7. 1984. C-tin şi Muşu. Muşu. 1997. Handicapul intellectual. Terapia educaţională integrată. Editura Muzicală. 5. dezvoltarea motivaţiei complexe pentru activitate. în activităţi care să permită afirmarea sa (exemplu: dirijarea clasei). Bucureşti. amintim: învăţarea de cântece cu valoare moral-etică. Editura Romcartexim. cântarea la instrumente muzicale sau dans. Introducere în meloterapie. teribilism şi infatuare. Bucureşti. Ionel. Psihopedagogie specială integrată. mai cu seamă a personalităţii. susceptibilităţi şi sensibilizări excesive care îngreunează adaptarea şi integrarea socială. 1988. Boris şi Iamandescu-Bradu. Ioan. Jean. 6. Introducere în sonologie. Editura Medicală. Tracy. Recuperarea handicapurilor de comportament prin meloterapie Handicapul de comportament reprezintă expresia relaţiei dintre dezvoltarea psihică. 1997. 3. Andrei. antrenarea copilului. Păunescu. Canadian Association for Music Therapy. L.

Manual pentru clasa a XIII-a. Bucureşti. fiecare copil posedă caracteristici. Editura Pro Humanitate. adoptată de reprezentanţii a 88 de guverne şi 25 de organizaţii internaţionale. Prof. Psihopedagogie specială. Bucureşti. se stipulează clar:    fiecare copil are dreptul fundamental la educaţie şi fiecărui copil trebuie să i se ofere şansa de a ajunge şi de a se putea menţine la un nivel acceptabil de învăţare. 11. Psiholog Mihaela Ioana Frăţilă Grupul Şcolar „Nicolae Teclu” Copşa Mică EDUCAŢIA INTEGRATĂ ÎNTRE CONCEPT ŞI REALITATE "Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii" (N. Emil. 1993. interese.*** Psihopedagogie specială.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu 10. a conferinţei mondiale a educaţiei speciale. aptitudini şi necesităţi de învăţare proprii. 1997. proiectarea sistemelor educaţionale şi implementarea programelor educaţionale trebuie să ţină seama de marea diversitate a caracteristicilor şi trebuinţelor copiilor incluşi în programul educaţional. Editura Didactică şi Pedagogică. Deficienţe senzoriale.  copiii cu cerinţe educative speciale trebuie să aibă acces la şcolile obişnuite(şcolile publice). Verza. Iorga) În declaraţia de la Salamanca. şcoli normale. iar aceste şcoli trebuie să-şi adapteze procesul didactic conform unei 94 .

consiliere şcolară. este o chestiune de atitudine. precum şi cu prevederile incluse în . ele asigură o educaţie utilă pentru majoritatea copiilor. limbă vorbită.ba mai mult.. este bine să avem cunoştinţă de următoarea sinteză: Ce este integrarea?  a educa acei copii cu cerinţe  speciale în şcoli obişnuite alături de ceilalţi copii normali. Dificultăţile apărute în procesul integrării nu sunt generate atât de natura cerinţelor speciale ale elevilor integraţi. aducând un plus de eficienţa şi utilitate socială al întregului sistem educaţional.  a asigura servicii de specialitate(recuperare. terapie educaţională. fără discriminare pe motive de sex. Declaraţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. sunt cele mai importante instanţe de combatere a atitudinilor discriminatorii. este menţionat că elevii cu diferite tipuri de deficienţe au aceleaşi drepturi fundamentale cu ceilalţi cetăţeni de aceeaşi vârstă.  a acorda sprijin personalului didactic şi managerilor şcolii în 95 Ce nu este integrarea? a cuprinde copii cu Ces în programul şcolilor obişnuite fără pregătirea şi suportul necesar  a izola copiii cu CES în şcolile obişnuite sau a plasa clasele speciale în exetremitatea clădirii şcolii ori în spaţii separate de clădirea principală a şcolii.. Pentru a clarifica unele aspecte de o importanţă majoră cu privire la educaţia integrată/incluzivă. care au abordat această orientare.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare pedagogii centrate asupra copilului. asistenţă medicală şi socială) în şcoala respectivă.   a grupa copii cu CES foarte diferite a ignora cerinţele strict individuale în acelaşi program. religie. .  şcolile obişnuite. În deplină conformitate cu principiile promovate în materie de educaţie de către organismele internaţionale. origine naţională sau socială. capabilă să vină în întâmpinarea nevoilor de cunoaştere a fiecărui elev în parte. stare financiară sau orice caracteristică a persoanei în cauză sau a familiei sale. oferind şanse egale la educaţie pentru toţi elevii. cât mai ales de modul nostru de a percepe acest proces. în esenţă. opinii politice. construind o societate bazată pe spiritul de acceptare şi respect. Ideea integrării copiilor cu dizabilităţi în şcoala publică a apărut ca o reacţie necesară şi firească a societăţii la obligaţia acesteia de a asigura normalizarea şi reformarea condiţiilor de educaţie pentru copiii cu cerinţe educative speciale.

  a ignora problemele şi opiniile a plasa copiii cu CES în instituţii părinţilor. în care cadrele didactice cât şi personalul didactic auxiliar. personalul administrativ al şcolii. părinţii copiilor).Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu procesul de proiectare şi aplicare a programelor de integrare. în acelaşi timp.este prima etapă şi urmăreşte pregătirea mediului şcolar (începând de la conducerea şcolii. Trainingul-este pasul următor. şcolare obişnuite alături de copii mai mici ca vârstă. metode şi tehnici adecvate activităţilor instructiv-educative cu elevii deficienţi şi/sau dificili şi. modalităţile prin care aceste metode şi tehnici pot fi adaptate în timpul orelor la clasă pentru fiecare categorie sau tipuri de elevi în parte. astfel încât fiecare dintre ei să primească cunoştinţele în forme accesibile capacităţilor şi cerinţelor proprii de învăţare. elevii.  a permite accesul efectiv al copiilor cu CES la programul şi resursele şcolii obişnuite  a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală  a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei    a ţine cont de problemele şi opiniile a asigura programe de sprijin a accepta schimbări radicale în părinţilor individualizate pentru copiii cu CES organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiv educative din şcoală În scopul unei reuşite depline a copiilor cu dizabilităţi /cerinţe educative speciale întro şcoală de masă.este necesar să fie incluse într-un program de training unde învaţă principii.   a expune copilul unor riscuri a solicita sarcini nerealizabile în nejustificate. continuând cu colectivul de cadre didactice.  a structura un orar separat pentru copiii cu CES aflaţi în şcoli obişnuite . este nevoie de parcurgerea în timp a mai multor etape distincte prin care se urmăreşte asigurarea unor condiţii optime pentru o nouă formă de organizare a şcolii şi a curricumului aplicat în şcoala respectivă. 96 ale copilului. aplicarea programului de integrare a personalului didactic şi managerilor şcolii. implicate în activităţi didactice şi care manifestă deschidere faţă de ideea integrării . Cele mai importante etape a acestui amplu demers reformator al sistemului actual de învăţământ din ţara noastră: Sensibilizarea .

A lucra pentru copil. de familie şi nu trebuie perceput ca un proces de „subminare” a şcolilor obişnuite. a consultării factorilor direct implicaţi în acest proces şi a evaluării situaţiilor e risc. Cadrele didactice ar trebui să îi ajute pe părinţii copiilor cu dizabilitatăţi să se îngrijească de ei înşişi pentru a se îngriji mai 97 .). nu doar în calitate de observatori ci şi de participanţi activi. Această etapă are o conotaţie managerială puternică şi implică reorganizarea structurilor funcţionale ale şcolii şi revizuirea atitudinii tuturor angajaţilor şcolii faţă de actul educaţional în noile condiţii impuse de procesul integrării. şcoala trebuie să ofere o paletă cât mai largă de servicii educaţionale care să devină atractive şi să satisfacă cerinţele elevilor. a duce până la capăt munca obositoare de a-l salva. Cel mai dificil moment. educaţia integrată este un act responsabil. implicarea lor directă în lucrul efectiv cu copiii. în care transformările manageriale din şcoală solicită din partea cadrelor didactice. Pentru a avea succes şi pentru a atinge scopul şi obiectivele în raport cu cerinţele vieţii sociale. Un punct important al intervenţiei cadrelor didactice îl reprezintă colaborarea cu părinţii şi consilierea acestora. o serie de experţi.reprezintă o etapă decisivă care.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Luarea deciziei . Tranziţia . va fi atunci când vor fi nevoiţi să-şi reorganizeze seturile de status-rol în concordanţă cu noua poziţie oferită de relaţia profesor-elev privită din perspectiva integrării / incluziunii. prin implicaţiile sale. elevi. înseamnă a cuceri taina umanităţii. Integrarea nu poate fi un proces impus de anumite interese personale (ale părinţilor. adoptarea noilor modalităţi de lucru în plan didactic şi renunţarea la unele stereotipuri care vin în contradicţie cu noul mod de abordare a educaţiei în condiţiile integrării. de sentimente sau atitudini umanitare sau de politici educaţionale şi sociale cu caracter propagandistic. ale reprezentanţilor unei instituţii etc.este etapa cea mai dificilă. asumat de personalul şcolii. în această ofertă se înscrie şi educaţia integrată sub toate formele şi modalităţile sale de realizare. Evaluarea procesului . în care toţi au dreptul să aibă acces în calitate de cetăţeni cu drepturi egale ai comunităţii. părinţi şi uneori. Ea trebuie să se facă periodic prin implicarea tuturor părţilor: profesori. de comunitate.este o etapă fundamentală care asigură reuşita integrării. pentru unii profesori. va determina schimbări majore la nivelul vieţii sociale în ansamblu. Decizia asupra integrării unui copil cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă se ia pentru fiecare caz în parte în urma unei expertize complexe asupra copilului. în special. ci ca un proces de normalizare a vieţii persoanelor aflate în dificultate (ajunse în această stare ca urmare a unor evenimente independente de voinţa lor) şi ca o măsură de conştientizare a rolului de instituţie publică al şcolii.

Când deficienţa copilului este gravă (profund) sau când acelaşi copil prezintă deficienţe asociate. integrare şcolară şi socială. Copilul cu CES are nevoie de:        condiţii de stimulare şi sprijin a dezvoltării din cele mai timpurii perioade. intelectuale. pe de o parte. psihice şi sociale. defavorizaţi socio-economic şi cultural. copii cu tulburări psiho-afective şi comportamentale. Utilizarea conceptului cerinţe educative speciale se referă la adaptarea. de învăţare. Integrarea urmăreşte. Rolul de părinte al unui copil cu disabilităţi este stresant. dar marea majoritate a copiilor cu CES prezintă forme uşoare sau lejere. copii orfani. care să dezvolte maximal potenţialul fizic şi psihic pe care îl are. dar.) pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate acestor categorii de copii. Când sunt relaxaţi. fizice. echilibraţi şi se simt bine le este mult mai uşor să îşi vadă copiii ca fiind oameni. copii infectaţi cu virusul HIV etc. fizice.răi. actualmente.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu bine de copiii lor. adaptarea curriculumului la posibilităţile individuale. Abilităţile lor de rezolvare a problemelor sunt mai ascuţite şi sunt mai puţin tentaţi să considere comportamentul copiilor lor ca pe un afront personal sau ca o reflectare a faptului că sunt părinţi . individualizarea educaţiei. relativ bună. sau . mai cu seamă atunci când se îndeplinesc condiţiile enumerate mai sus. buni. antrenarea în mod compensatoriu a palierelor psiho-fizice care nu sunt afectate în aşa fel încât 98 . pe de altă parte. la comunitatea copiilor normali. de limbaj. Cerinţele educative speciale.. flexibilitate didactică. Educaţia integrată reprezintă un proces ce se referă în esenţă la integrarea în structurile învăţământului general a copiilor cu CES (copii cu deficienţe senzoriale. protecţie specială programe individualizate de intervenţie. Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de recuperare. în stilul unic de adaptare. ceea ce le permite o adaptare. sunt interpretate ca unitate în dezvoltarea copilului: în ritmul de dezvoltare. valorificarea la maximum a disponibilităţilor subiectului deficient. în nivelul individual de dezvoltare fizică şi psihică cu caracteristici biologice... completarea şi flexibilitatea educaţiei pentru anumiţi copii în vederea egalizării şanselor de participare la educaţie în medii de învăţare obişnuite. de integrare. aceste dificultăţi ale integrării sporesc.

Pentru cunoaşterea elevilor pot folosi metode multiple. în vederea unei bune comunicări sau convieţuiri. Un criteriu fundamental de diferenţiere a formelor de integrare se referă la durata prezenţei copilului cu CES în şcoala obişnuită.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare să preia activitatea funcţiilor deficitare şi să permită însuşirea de abilităţi care să înlesnească integrarea eficientă în comunitatea normală. Trebuie cultivate valori precum toleranţa. cunoscându-i sub toate aspectele. familie. însă aşa cum afirma John Jacke: „Oricâte îndrumări s-ar da copiilor şi oricâte lecţii savante de bunăcreştere li s-ar ţine zilnic. Învăţarea este cea mai semnificativă în această perioadă (de la naştere până la momentul şcolarizării). A simţi. reprezentând 99 . De exemplu "Dacă rostogolesc mingea sub dulap. Copii ba chiar şi oamenii mari învaţă din exemple. întreceri sportive. reuşind să se stabilească corelaţia dintre diversele laturi şi trăsături ale personalităţii elevilor. Astfel putem întâlni: o forme de integrare totală – elevii cu CES petrec tot timpul în şcoala obişnuită cu excepţia eventualelor programe terapeutice care se pot desfăşura în spaţii special destinate acestui scop.deoarece aduc surprize copilului . Şi acesta este doar începutul .îl motivează la cunoaşterea relaţiilor de cauzalitate şi la experimentarea individuală . o forme de integrare parţială – elevii cu CES petrec doar o parte din timpul său în şcoala obişnuită sau la anumite discipline şcolare unde pot face faţă. învăţatului cu această experienţă bogată. Legăturile "dacă . chiar din primele clipe ale naşterii.” Verbul "a învăţa" este cel mai des asociat cu şcoala. Noile cunoştinţe sun integrate în cadrul experienţelor prelucrate anterior şi astfel în momentul şcolarizării copilului preîntâmpină "minunea" cititului. Cunoaşterea elevilor este posibilă folosind şi colaborarea cu fundaţia “Educaţia pentru şi într-o Europă unită”.atunci" . Procesul de învăţare începe însă mult mai devreme. respectul reciproc. nimic nu va avea mai mare influenţă asupra conduitei lor ca societatea în care se afla şi purtarea celor din jur. Putem reuşi doar împreună: şcoală. a auzi toate sunt rezultatul învăţării. a se mişca. Pentru a îndeplini cu succes sarcinile instructiv-educative trebuie urmărită cunoaşterea caracteristicilor clasei în ansamblu şi a particularităţilor fiecarui elev în parte. comunitate. ea dispare". considerând că munca de organizare şi educare a colectivului clasei nu poate fi concepută fără această studiere atentă. universalizând eventualele diferenţe spirituale sau valori locale. o integrare ocazională – participarea în comun la diferite excursii. a se uita. credinţa în egalitatea sau complementaritatea culturală. spectacole etc. serbări.

Dintotdeauna mulţi specialişti ai acestei ramuri pedagogice s-au preocupat de a nu separa copiii şi tinerii cu “handicap” (denumire la care vom renunţa) de ceilalţi copii ai şcolii de masă. astăzi vetuste: orientarea elevilor cu nevoi speciale spre forme de îngrijire autonome. organizarea. Această predispoziţie a condus 100 . Învăţând împreună. militând pentru integrarea treptată a acestei categorii la nivelurile de politică educaţională şi curriculare. Cu toate acestea. S-a conturat în ultima perioadă de timp o nouă paradigmă la nivelul managementului clasei de elevi. care reprezintă pilonii performanţelor intelectuale. La fel. Fiecare copil are dreptul la educaţie şi merită să i se acorde o şansă . profesor consilier. să efectueze diferite calcule până când aceste aptitudini. dezvoltarea intelectuală. în lucrarea de faţă nu se are în vedere această latură a problemei.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu fundamentul oricărui proces de învăţare ulterioară. izolate şi specifice. Criteriul de alegere al programului de dezvoltare. respectiv aptitudini parţiale. aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea contemporană şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială a fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă transformare. Intervenţia recuperatorie trebuie întotdeauna să respecte personalitatea şi nivelul de deficienţă al copilului . Din cele spuse reiese că şcolarul. psihopedagog. Aşa se explică faptul că tulburările precoce ale dezvoltării copilului radiază în profunzime. După toate acestea ne putem închipui că. să se accepte şi să se ajute la nevoie. deoarece afectează acele structuri de bază ( modalităţile fundamentale ale percepţiei. prin compromiterea procesului de dezvoltare şi maturizare intelectuală. sub forma unor activităţi suplimentare (aditive la programa şcolară) în sălile de clasă. Considerăm că nu există "reţete" pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă. iar prin acesta implicit scade eficacitatea performanţelor intelectuale. a etapelor programului intră în resortul unei persoane competente : psiholog. ca principiu organizatoric preluat şi acceptat necondiţionat şi în pedagogia generală. funcţionează la un nivel scăzut. Ceea ce revine învăţătorului va fi aplicarea programului stabilit împreună cu psihologul. Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a sistemului social. Cei care manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite. ai clasei. are de suferit. integrarea. a cărui capacitate de învăţare este perturbată. orientarea şi focalizarea atenţiei etc ) care reprezintă condiţii esenţiale în formarea funcţiilor intelectuale mai complexe . copiii învaţă să trăiască împreună. aceasta fiind deviată pe un alt traiect. Din acest motiv. necesită o asistenţă psihopedagogică aparte. nu putem pretinde copilului să citească şi să scrie fluent. managementul clasei de elevi în ansamblu este tributar accepţiunilor tradiţionale. specifică.

cât şi pe cei cu diverse forme de handicap. Dar în şcolile integrate lucrează specialişti ce au depăşit deja mentalităţile şi accepţiunile tradiţionale defectuoase ale handicapării. Cei mai mulţi copii cu probleme de învăţare şi de comportament prezintă şi puncte fierbinţi la nivel social . deci pe elevii supradotaţi. Dar pentru ca aceasta din urmă categorie provoacă mai multe situaţii predispozante la criză ne vom ocupa cu precădere de domeniul elevilor cu handicap.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare la grave dezavantaje şi masive prejudicii sociale şi morale: stigmatizări. de ansamblu. discriminări. cu temerile sale. cu aşteptările şi sistemele de evaluare ale şcolii ori ale profesorilor. În afară de aceasta un elev este handicapat numai în corespondenţă cu aranjamentele şcolare prestabilite. altfel spus. Este de aceea important ca diagnozele orientate medical-simptomatic să fie direcţionate şi spre o evaluare globală. cu grijile şi capacităţile sale dezvăluite la o sumară evaluare. Numai într-o asemenea situaţie echivalentă logică (dar mai corect spus sofistică) face ca un handicap să fie un "handicap". să aibă libertatea contextelor naturale de viaţă. Pe aceste temeiuri perioada de timp de până la substituirea paradigmelor trebuie să fie mult redusă astfel încât copilul să nu mai fie constrâns la a intra în tipare medicale ce ţineau de modelele afecţiunilor ori ale bolilor ci. Rămâne deschisă întrebarea. Aici vor fi încorporate câteva caracteristici stabilite ca valori personale ale copilului perceput ca o fiinţă armonioasă cu sentimentele sale. astfel încât să nu se uite că: "Un handicap rămâne numai ca o parte a unei personalităţi umane!”. susţinând un punct de vedere democratic şi eficient. Ei operează deja cu unele convingeri. etichetări pentru unele categorii de copii şi tineri. extensiunea noţională a termenului de elev cu nevoi speciale îi presupune atât pe aceia cu inteligenţa supramedie. Stigmatizarea direcţiei de cercetare a managementului clasei de elevi privitoare la nevoile speciale de educaţie frânează dezvoltarea comunicării şi a personalităţii copilului punând bazele unei izolări sociale sigure. Învăţarea ca model pozitiv de interacţiune multivarianta. Conceptual însă.relaţional În universul vieţii lor cotidiene. Elevul cu nevoi speciale a fost apreciat de către unele curente psihopedagogice ca "subiect educaţional" degradat. regulile comportamentale. au o altă semnificaţie statuată prin jocul regulilor şi al normelor stabilite de comunitatea şcolară şi de educator. cu ce drept acordă unii pedagogi eticheta de "handicapat" copiilor dezavantajaţi tocmai în spiritul însuşirilor anterior amintite? Ce trăsături de 101 . modalităţile de definire ale informaţiilor şi situaţiilor precum şi decodificarea modelelor. învăţarea ca proces de trăire a unui context spatio-temporal într-o colectivitate a constituit în urma observaţiilor şi investigaţiilor (evident din punctul de vedere al psihologiei învăţării) o perspectivă valoroasă ce va trebui grabnic acceptată în special pentru instrucţia copiilor cu probleme adaptative de natură psiho-socială.

. atunci nu mai avem nevoie de a tinde către aparenţa omogenităţii şi astfel. surzi pot avea un parcurs şcolar în şcoli speciale de surzi. argumentativ. cât mai ales substratul teoretic. Copii cu deficienţe mintale a) uşoare (C. F. Copii cu deficienţe fizice (motorii şi neuromotorii) a) deplasabili cu însoţitor pot fi integraţi dacă nu prezintă şi alte deficienţe asociate. E. B. când diversitatea personalităţii umane poate fi considerată drept apanaj al normalităţii.= 30-49) pot fi cuprinşi de regulă în şcoli speciale. anumiţi oameni nu vor mai fi izolaţi. b) nedeplasabili pot beneficia de educaţie la domiciliu. b) moderate (C.I. acesta specificând şi forma de orientare şcolară de care poate beneficia copilul în funcţie de dizabilitatea manifestată: A. Cea mai utilizată tipologie a copiilor cu cerinţe educative speciale este cea lansată de UNESCO. Copii cu deficienţe senzoriale a) auditive hipoacuzici pot fi integraţi numai dacă au o protezare corectă care să faciliteze înţelegerea activităţilor frontale. fără a simplifica prin aceasta acţiunile pedagogice. Copii cu tulburări socio-afective şi de comportament pot fi integraţi în şcoala de masă însă cu sprijin calificat şi terapii compensatorii. Copii care prezintă tulburări de învăţare (altele decât cele de limbaj) 102 .I. Copii cu tulburări de limbaj în cazul în care nu sunt însoţite de alte tulburări se recomandă frecventarea învăţământului obişnuit şi în paralel terapii specifice.I. D. aptitudini limitate de învăţare pot fi integraţi periodic în şcolile generale cu programe de intervenţie personalizată.=50-64) cu dificultăţi de învăţare caracterizate prin dezvoltare intelectuală lentă.=65-75) cu dificultăţi de învăţare caracterizate prin capacitate de a frecventa o clasă obişnuită prin mijlocirea unor adaptări curriculare şi primirea unui sprijin specific. b)vizuale ambliopi nevăzători necesită intervenţii specializate din partea tiflologilor în învăţământul special.I. selecţionaţi. În acest caz este drept ca trebuinţele individuale şi problemele descrise anterior să ia într-un timp cât mai scurt locul noţiunii stigmatizate. sub 25) sunt în general needucabili. C. d) profunde (C.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu personalitate determină un anumit tip de percepţie socială pentru copiii cu nevoi speciale? Când cineva este considerat "normal". însă la constatarea eşecurilor repetate pot fi reorientaţi spre învăţămîntul special. c) severe (C.

dar după evaluarea primului an pot fi reorientaţi spre şcolile speciale dacă nu înregistrează progrese. El trebuie să înfrunte piedici. Botoşani. la evenimentele de viaţă cu care este confruntat. 2. integrare. a reacţiilor comportamentale. Pro Humanitate. Aramis. T. atitudini opuse şi de forţe relativ egale şi greu de conciliat sau ireconciliabile. Conflictul în forma sa clasică. 103 . Pubertatea este perioada de dezvoltare psihică în care decentrarea largă în relaţiile sociale. reducere a tensiunii generate de diverse stări conflictuale constau în posibilităţile individuale ale fiecăruia. O. interese. Educaţia integrată a copiilor cu handicap” Unicef. b) cu dificultăţi de învăţare medii necesită programe personalizate şi sprijin direct în afara clasei prin profesorul de sprijin.. c) cu dificultăţi de învăţare grave de obicei se recomandă debutul în şcoala generală cu sprijin direct. Sibiu CONFLICTUL ŞI COMUNICAREA LA PREADOLESCENŢI Omul trebuie să se adapteze mereu la mediul în care trăieşte. rezultă din ciocnirea a două trebuinţe opuse ca tendinţă. dar de intensitate egală. Învăţământ şi / sau incluziv. V. E. Paun. Relaţia profesor-elevi: blocaje şi deblocaje. Handicap.. (coord. Mijloacele de prevenire. să suporte conflicte.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare a) cu dificultăţi de învăţare uşoare pot fi integraţi în clase obişnuite cu condiţia ca profesorul tutore să lucreze diferenţiat cu ei.). integrarea din ce în ce mai bună în grupurile de generaţie – acţionează profund asupra dezvoltării personalităţii. Plesa. G.. Ed. Miftode. 1995. Eidos. defavorizate. Vrăşmaş. Elena. Truţă. readaptare. 1998. evitare.). 5. P. (coord. Prof. 2005. 3. 1. BIBLIOGRAFIE: 1. pentru aceasta e necesară cunoaşterea propriilor posibilităţi. Corina Frîntu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. Neveanu explică termenul de conflict ca rezultând din ciocnirea între motive. Bucureşti. E. Bucureşti. să învingă frustrări sau să depăşească situaţiile stresante. Editura Aramis. Bucureşti. 2001. P. trebuinţe. combatere. Verza.. Dimensiuni ale asistentei sociale: forme si strategii de protectie a grupurilor Popescu. 4. 1998.

Personalitatea şi caracteristicile ei . fapt ce face ca puberul să se redescopere mereu şi să aibă o mai mare şi activă reprezentare decât percepţia de sine. Uneori puberul are sentimente de ridicol. al prevenirii. de drepturi. printr-un limbaj al reconcilierii. devin intense. de egalitate. dar şi de onoare. Această diversificare este întreţinută atât de intensificarea curiozităţii. Idealurile. sociale şi politice şi conştientizează valoarea. discuţii contradictorii egale şi inegale în vederea stabilirii de adevăruri (”Cine are dreptate?”). Când se încarcă şi de interese. capacităţilor. etc. managementului şi rezolvării lui constituie una dintre cele mai incitante problematici. vorbi de o 104 . ca atare. în perioada următoare de dezvoltare psihică. devin mai pregnante şi se exercită în grupurile de tineri. Puberii încep să trăiască pe larg contextul intelectualizat al evenimentelor culturale. conturându-se şi stabilindu-se prin aceasta. pasionale. direcţia lor. fapt ce creează o raţionalizare mai mare a intereselor. fiind extrem de sensibile la evenimentele vieţii de fiecare zi şi la caracteristicile situative ale conştiinţei de sine faţă de ele. Trăsăturile de caracter. ştiinţifice. Tânărul trece prin momente de conturare a imaginii de sine. are şanse mai mari de dezvoltare. studiul conflictului. care. cât şi stimularea generală a vieţii. în schimb. au o mare influenţă asupra dezvoltării conştiinţei de sine. de opoziţii. Se poate. Percepţia de sine şi reprezentarea de sine trec prin probe permanente de verificare în competiţii şi în viaţa de grup. procesul dezvoltării psihice însuşi impune descoperirea forţelor inteligenţei şi aptitudinilor personale. decât spre conflict. implicate în procesul de conturare a identităţii. Disciplina rezolvării conflictului are de jucat un rol în dezvoltarea unui astfel de limbaj. naţiunile şi indivizii între care s-a instalat înstrăinarea. Se ştie că în conştiinţa de sine se dezvoltă acceptorii morali şi concepţia despre lume şi viaţă. integrarea din ce în ce mai bună în grupurile de generaţie – acţionează profund asupra dezvoltării personalităţii.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu În învăţământ special. pentru dialogul orientat mai degrabă spre pace. Dezvoltarea intereselor. îmbogăţirea cunoştinţelor. În lumea actuală se simte nevoia iniţierii dialogului între grupurile.Pubertatea este perioada de dezvoltare psihică în care decentrarea largă în relaţiile sociale. Atitudinile au în pubertate o instabilitate evidentă. sportive. ca şi cele de personalitate. Deşi există o tendinţă a acestora spre stabilizare. Aptitudinile ca structuri de personalitate în pubertate sunt încă nedinamizate în direcţii deplin eficiente. iar tânărul găseşte expresii mai conforme cu propriile tensiuni de dezvoltare şi modalităţi de exprimare se exprimă vocaţia. Aceasta este o structură complexă a personalităţii. Imaginea de sine este profund afectată de situaţiile concrete.

roluri. a adevărului. loc manifestări de opoziţie. mai ales faţă de cei din familie. Pe acest fond se manifestă o stare discretă protestatară faţă de adulţi. adeseori constituind un prim moment de trăire puternică a originalităţii şi exprimării de sine. suprapusă peste cea familială. În pubertate are loc o creştere tensională a dezvoltării simţului critic privind conduitele adulţilor care încep să i se pară puberului deghizate. treptat. Cea mai importantă dezvoltare poate fi însă atribuită sinelui spiritual şi social. implicat în responsabilităţi corespunzătoare poziţiilor sociale date de rol (expectanţa socială programată prin rol) şi de status (totalitatea raporturilor persoanei prin situaţia sa socială).. căutarea de a înţelege obiceiurile. conturarea idealurilor. angajant în aspiraţiile de statusuri. Toate acestea se reunesc prin termenul de ”criză de originalitate”. Criza de originalitate trece prin câteva etape şi are o latură pozitivă şi una negativă. disponibilitate şi aspiraţie spre fericire devin. dar mai ales idealuri. se înteţesc. conformiste. o identitate ce are ca trăsături fundamentale integrarea în grupul de aceeaşi vârstă. nemulţumirile faţă de micile servicii ce se cer puberului cresc de asemenea. divergenţe. Negativă este starea de opozabilitate a unora. pe cei care au în atenţie problemele educaţiei îi interesează nu atât manifestările pozitive. ca şi înţelegerea a numeroase situaţii şi interrelaţii umane. de asemenea. critică. este membru al unui cerc. discuţii. acesta fiind în creştere. Ceea ce este specific pentru perioada pubertăţii nu se rezumă la creşterea rolurilor sociale şi implicit la modificare statusului social. Rezultatele în această privinţă nu sunt totdeauna suficient de eficace. sensul lor. Pozitivă este căutarea necamuflată. deoarece problema depăşeşte câmpul imediat de acţiune a educatorilor. Rolurile şi statusurile conferă consistenţă interrelaţiilor sociale şi democratizează într-o mare măsură structurile lor. Un elev răspunde de ceva. organizator al unei echipe sportive etc. forţe interioare începând cu această perioadă şi cu criza de originalitate şi de identificare din pubertate. în acelaşi timp. ceea ce înseamnă că este. ci la faptul că are loc creşterea de roluri de adeziune şi dobândite de sportiv 105 . Identificarea are loc. nerăbdător al conduitelor cu adulţii.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare dublă identitate şi identificare în perioada pubertăţii. Manifestările de prestigiu. Întrucât criza de originalitate este o criză de dezvoltare şi adaptarea tineretului. Criza de originalitate este diferită de la puber la puber ca intensitate şi durată. cât acelea care necesită o mobilizare de forţe educative. ”Criza” de originalitate”. ca şi sensul şi semnificaţiile incluse în evenimente. crize de amor propriu. şi o identitate socială mai largă în care însuşi grupul este integrat în mare societate. prietenie. stilul brutal şi nereverenţios. în genere. au. dar şi a conturării de idealuri privind o lume mai bună şi mai frumoasă. Trebuie să reţinem faptul că sentimentele de autonomie morală. lipsite de noutate şi interes. moravurile.

sunt fiinţe reale.  conflict profesor-cunoaştere (P-C): asumându-şi exclusiv rolul de transmiţător al cunoaşterii profesorul. ce atribuie elevului rolul esenţial în procesul cunoaşterii profesorul fiind un mijlocitor. de asemenea. decât în cel al învăţării propriuzise. profesorul intră în conflict cu elevii săi. dorinţe. Stoica Constantin.  conflict predare-învăţare (CP-EC): pasivismul cunoaşterii în pedagogia tradiţională a constituit. frustraţi. cele mai multe situaţii conflictuale inter-. Neculau 1998) Concepţiile pedagogice care situează elevul în ipostaza de factor activ şi privilegiat favorizează fie formarea. diminuând până la anulare rolul profesorului şi al procesului de predare. ce pun accent pe relaţia educativă profesor-elev. situat în proximitatea cunoaşterii şi nu în 106 . într-o relaţie conflictuală cu cunoaşterea însăşi. Conflictul apare în momentul în care profesorul trebuie să-şi asume anumite libertăţi în raport cu programa şcolară. profesorul intră. deoarece programa trebuie parcursă în întregime. Aspecte conflictuale ale situaţiei pedagogice (A. în care învinge cel ce ţine pasul cu programa şcolară.  conflict profesor-elev (P-E): angajat într-o cursă ”contra cronometru”. operând o selecţie şi chiar o ierarhie a cunoştinţelor de bază. aparent paradoxal.) şi rolurile potenţiale virtuale. deşi pedagogia tradiţională este magistrocentristă. cu ritmuri individuale de evoluţie. funcţionale şi a celor ce prezintă un interes concret pentru elevi. de asemenea. deci centrată pe profesor. visuri. de laureat al concursului de poezie etc.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu de performanţă. fie învăţarea mai mult sau mai puţin independentă a elevilor. intraprocesuale şi chiar la nivelul fiecărui pol:  conflict predare-formare (CP-PE): conceperea procesului de învăţământ ca proces de transmitere-asimilare a cunoştinţelor a constituit ţinta atacurilor concepţiilor formativiste. Paradoxul situaţiei stă în faptul că. dar mai ales în aspiraţii. indiferent de posibilităţile şi chiar interesele şi nevoile celor cărora li se adresează. iar elevii sunt foarte diferiţi. deoarece programa e unică şi e concepută pentru elevii ”ideali”. puţini sunt profesorii care nu denunţă imposibilitatea de a menţine ritmul pe care programa şcolară îl impune. cele implicate latent în performanţele şcolare. atribuind profesorului mai degrabă rolul de partener în procesul formării. care se simt neînţeleşi. Pedagogia tradiţională a constituit sursa celor mai numeroase conflicte în planul concepţiilor asupra educaţiei şi a generat. dar nu o poate face. neajutoraţi în rezolvarea unor probleme a căror sferă depăşeşte domeniul cunoaşterii ştiinţifice. A. ţinta atacurilor concepţiilor ”activiste”. al cărui rol se afirmă mai ales în domeniul însuşirii metodei şi al dobândirii stilului de învăţare. decât pe acela de posesor şi transmiţător al cunoaşterii.

. în raport cu cunoaşterea şi maniera transmiterii ei. etc. cel oferit de programa şcolară şi manualul şcolar. ea acordă foarte puţine libertăţi profesorului. în predare. 1996): 107 . o competiţie dură şi adesea irelevantă pentru un loc în vârful ierarhiei şcolare. O altă dimensiune a conflictului la acest nivel ţine de lipsa unei preocupări constante a profesorul pentru verificare şi valorificarea. pe de altă parte.). Există indicii care variază de la evident la subtil.  conflict cunoaştere-cunoaştere (C-C): preocupat de transmiterea integrală a cunoştinţelor impuse prin programa şcolară. ci pentru cel cu aptitudini speciale. indiferent de mediul şcolar în care funcţionează. Faire. dincolo de satisfacţie profesională. Cornelius şi S. o ”luptă pentru putere”.  conflictul cunoaştere-elev (C-E): întreţine o concepţie şi o atitudine elitistă în domeniul instruirii. a cunoştinţelor prealabile ale elevului. poate fi evitat conflictul dintre cunoaşterea ştiinţifică şi cunoaşterea didactică. valabil. ”normal”.  conflict profesor-profesor (P-P): profesorul poate intra în conflict cu ceilalţi membrii ai comunităţii profesorilor. pe de o parte. Tipuri de conflicte (după H. simptome. marginalizarea elevilor fără aptitudini înalte în domeniul intelectual (chiar dacă aceşti elevi ar putea fi dotaţi pentru alte domenii: artistic. performanţele elevului nu sunt evaluate în raport cu sine. cel pe care profesorul îl întâlneşte în clasă. progresele realizate de profesor în medii şcolare defavorizate dintr-un motiv sau altul aduc foarte rar şi foarte greu. datorită sistemului concurenţial ce stabileşte ierarhii valorice la nivelul comunităţii pe baza rezultatelor obţinute de elevii foarte buni cu prilejul competiţiilor şcolare: este bun profesorul ai cărui elevi obţin performanţe înalte. ci în raport cu un nivel prestabilit al cunoaşterii. sportiv. transpoziţia didactică se opreşte la primul nivel. nu pentru elevul ”obişnuit”. nu elevul concret. Rezolvarea conflictelor depinde în mare măsură de conştientizarea lor. competiţia tinde să anuleze cooperarea.  conflictul elev-elev (E-E): sistemul concurenţial. o recunoaştere oficială. de regulă. indicatori. stadii sau tipuri distincte ale conflictelor. profesorul neglijează adesea importanţa transpunerii didactice a acestor conţinuturi sau ceea ce Bruner numea ”traducerea” cunoştinţelor într-un limbaj care să corespundă modalităţii în care copilul îşi reprezintă lumea.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare proximitatea elevului. în pedagogia tradiţională. datorită distanţei în creştere dintre puterea lui de asimilare şi înţelegere şi standardul ridicat la care e raportat. care vizează un elev ipotetic de o anume vârstă. de altfel. Cu greu. cu posibilităţile sau aptitudinile sale. pedagogia tradiţională induce elevului mai puţin dotat o atitudine de respingere a cunoaşterii. acestea sunt cheile conflictului.

jubilăm la greşeli întocmai ca şi la succese. chiar dacă nu poţi spune ce anume. Se petrec unele lucruri mărunte care te întristează sau te irită un timp. Renunţăm la pretenţia de a avea dreptate şi de a fi perfecţi tot timpul cât şi la a le cere celorlaţi acelaşi lucru. Percepţiile asupra problemei sunt alterate. ce ocazie!” Diluăm conflictul folosind afirmaţii. de obicei datorită comunicării neclare sau lipsei de legături între preopinenţi. Acesta este un moment în care trebuie să-i acorzi atenţie intuiţiei – de fapt să te bucuri că l-ai sesizat. iar oamenii întrec măsura şi se lasă dominaţi de sentimente  Tensiunea – proprie tensiune distorsionează percepţia asupra altei persoane şi aproape toate acţiunile aceleia. Privim problemele ca pe nişte părţi ale unui mare experiment.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu  Criza – este un simptom extrem de evident. descoperim. pentru ca în câteva zile să le uiţi. Acceptăm situaţia aşa cum se prezintă ea. Uneori neînţelegerea survine pentru că situaţia provoacă irascibilitate cuiva. Investigăm. Relaţia este afectată şi de atitudini negative şi opinii fixe. 4. neînţelegere sa criză. Răspunsul creativ la un conflict presupune transformarea problemelor în provocări.  Disconfortul – este sentimentul intuitiv că ceva nu e în ordine. un conflict. de cele mai multe ori să evităm ca o situaţie să degenereze în tensiune. Când cineva întrerupe o relaţie sau demisionează este clar că acolo există un conflict care probabil că nu a fost rezolvat.  Incidentele – indiciul că te afli într-un conflict se relevă de obicei prin fapte minore. trăgând concluzii eronate în legătură cu o situaţie. Gândul îţi revine obsedant la acelaşi lucru. Dacă învăţăm cum să recunoaştem semnele disconfortului şi ale incidentului şi dacă reacţionăm cu promptitudine. 3. 2. Dar nu trebuie să renunţăm la dorinţa de schimbare. transformând limbajul negativ şi reorientându-ne energia mai degrabă pentru a întâmpina cu plăcere decât 108 . întrucât cearta se înfierbântă. Violenţa este un semn indubitabil al crizei. putem. Primul pas în arta rezolvării conflictului este de a privi conflictul ca pe o oportunitate şi de a căuta indiciile conflictului.  Neînţelegerea – adeseori oamenii se înţeleg greşit unul pe altul. Cei patru paşi sunt următorii: 1. Reacţionăm sau răspundem ? Este recomandabil să optăm pentru a răspunde. Sentimentele pe care le ai faţă de cealaltă persoană se înrăutăţesc semnificativ. ”Ah. Ce putem învăţa din aceasta ? Să fin deschişi la orice. implicit a controla şi direcţiona.

ce răcesc comunicarea. interlocutorul poate auzi ceea ce spune). Este bine să ascultăm cum vede lucrurile celălalt. 109 .” tăinuirea informaţiilor cheie interogarea lauda în scopul manipulării diagnosticarea motivelor sau cauzelor sfat necerut – când persoana nu vrea decât să fie ascultată persuasiune prin apel la logică schimbarea subiectului punerea în prim plan a propriei persoane refuzul de a accepta problema încurajarea prin negarea existenţei problemei Aceşti ucigaşi ai comunicării. în caz de iritare a celuilalt. trebuie să-l facem să simtă că îl înţelegem. lezarea.. resentiment. resentimentul. sunt deprinderi conversaţionale proaste. care pot bloca empatia. Voinţa de a soluţiona este factorul-cheie în rezolvarea conflictelor. ”eu am avut dreptate. Ce încălzeşte comunicarea? Trebuie să ne ocupăm de relaţie şi de problemă în mod separat. Cornelius şi S. folosim afirmarea (astfel. tu nu ai avut” . supărarea. stima de sine/orgoliul. supunere. sunt aspecte care-i împiedică pe oameni să rezolve un conflict. Necinstea. înseamnă că am reuşit o comunicare reală. Folosim ascultarea activă pentru informare (verificăm faptele). 1996) Al doilea pas în arta rezolvării conflictului este comunicarea – empatia Blocarea sau deschiderea comunicării – empatia ”Ucigaşii” comunicării: ameninţări – produc teamă. ostilitate a da ordine – folosirea puterii asupra altora critica insulta – ”înfierarea” dirijarea – ”trebuie” sau ”nu trebuie să . ( H. dorinţa de răzbunare. Faire. Când el va răspunde adecvat.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare pentru a respinge o problemă. Aceste îl fac pe interlocutor să simtă că nu-l înţelegem.. Empatia se instalează prin subiecte de discuţie sau activităţi care nu generează controverse. Facem ceva care să fie de ajutor. nevoia de scuze.

Aceasta este o înţelegere pa care ambele părţi o vor respecta cu fermitate. uneori generată tocmai de numărul exagerat de mare al acestora (avem în vedere mai ales regulile cu un caracter punitiv). Concluziile ar fi următoarele: . putere şi flexibilitate. Ansamblul regulilor dominante dintr-o clasă caracterizează. Mediatorul încearcă să găsească un punct de vedere obiectiv şi neutru. fie 110 . Medierea poate fi un fapt cotidian. Prin tehnicile de mediere putem transforma luptele celor din jur în fair-play. naţiunile şi indivizii între care s-a instalat înstrăinarea. o adevărată orientare spre scop. ele trebuie să intre în rezonanţă cu alţi factori ai situaţiei respective. comportamentul indezirabil. Este bine să folosim circumstanţele dificile ale vieţii pentru a ne ”plivi grădina” conştiinţei. printr-un limbaj al reconcilierii. Gândurile noastra atrag evenimentele vieţii. . În învăţământ. A media înseamnă a interveni între părţile ostile şi a le conduce spre rezolvarea conflictului. subliniindu-i-se astfel necesitatea. Cercetările de teren demonstrează că un număr prea mare de reguli atestă o situaţie anomică. al prevenirii. în administrarea unei situaţii tensionate.regulile în sine nu induc o influenţă definitorie în clasă. obligându-l să recurgă la acte care ţin de sfera puterii. Un rol important în rezolvarea conflictelor îl are negocierea. dificultatea ce mai mare este de a rămane fermi pe poziţii. cel mai dificil este să te autocontrolezi.E.S. dar şi corelativul negativ al acestuia. în acelaşi timp. Ni se întâmplă ceea ce încercăm să evităm. În schim va trebui dezvoltată voinţa. corectă pentru ambele părţi.Un management eficient al situaţiilor şcolare presupune prezenţa regulilor. ele pot funcţiona în favoarea profesorului sau îi pot submina autoritatea.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Trebuie să ne descoperim propriile nevoi reprimate. Disciplina rezolvării conflictului are de jucat un rol în dezvoltarea unui astfel de limbaj. Scopul negocierii nu este acela de a ieşi deasupra. acceptă mai uşor regulile al căror sens este transparent. Regulile pot fi impuse de către profesor sau pot fi negociate cu elevii. În lumea actuală se simte nevoia iniţierii dialogului între grupurile. În comportamentul de tip fugă. studiul conflictului. Elevii cu C.un număr prea mare de reguli produce frecvent efecte contrare celor scontate.numărul măsurilor disciplinare trebuie să fie minim. . Nici atacul şi nici fuga nu pot conduce la o înţelegere fermă. ceea ce profesorul consideră ca fiind un comportament dezirabil. Regulile şi rostul lor în managementul clasei . Transparenţa se obţine fie prin negocierea regulii aflate în discuţie. de aceea. decât spre conflict. managementului şi rezolvării lui constituie una dintre cele mai incitante problematici. episoade nerezolvate din istoria personală şi însuşiri neacceptabile pe care este posibil să le proiectăm în timpul conflictului. ci de a ajunge la înţelegere echilibrată. explozivă. În comportamentul de tip atac. pentru dialogul orientat mai degrabă spre pace.

Watkins şi P. 111 . dar acest lucru nu înseamnă că profesorul le poate ignora. Wagner (School Discipline: A Whole – School Approach. Managementul clasei poate fi înţeles ca un ansamblu de strategii şi tehnici de gestionare a relaţiei profesor – elev în condiţii date. Strategii şi tehnici de rezolvare a situatiilor conflictuale în sala de clasă Astăzi. Oxford.  Strategii de confruntare – acestea include: strategii de putere şi strategii de negociere. evitaţi ameninţările de orice fel. schimbarea sau eliminarea lor.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare prin clarificarea faptului că ea este impusă chiar de îndeplinirea unei anumite sarcini şcolare (cu alte cuvinte.  Strategii de diminuare – acestea include: acţiuni de amânare. De asemenea. 1987) sugerează câteva exigenţe a căror respectare poate contribui la detensionarea unei situaţii conflictuale: . eliminarea – pe cât posibil – a celor punitive. explicaţi în mod limpede propria percepţie asupra stării conflictuale. întrebaţi elevul dacă disputa este atât de importantă pentru el încât să merite o asemenea escaladare. revizuirea lor periodică. probleme familiale etc. deoarece poziţia lor poate câştiga noi aderenţi. este impusă de situaţie). mai ales acelea care pot fi percepute ca ameninţări fizice. C. simularea bolii. Basil Blackwell. căutaţi acea alternativă care să dea câştig de cauză amândorura. răspunsuri tangenţiale. evitarea. De multe ori sursele confruntării se alfă în exterior (frustrări sociale. atunci când este cazul. evitarea celor inutile. Un bun management al clasei implică stabilirea de reguli clare acolo unde este nevoie. plasarea conflictului în registrul glumei.  Strategii de evitare – acestea include: cultivarea unei toleranţe largi din partea profesorului.evitaţi confruntarea cu elevii în faţa clasei.). încurajaţi elevul să spună cât mai multe despre percepţia sa asupra stării conflictuale. apeluri la generalizare. sala de clasă trebuie abordată şi ca un spaţiu de confruntare. unde nu întotdeauna profesorul beneficiază de o poziţie privigiliată. ar trebui amintit faptul că această gestionare trebuie să posede întotdeauna valenţe educative şi că tot ceea ce se întâmplă în această zonă trebuie subordonat educativului.

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Managementul clasei depinde hotărâtor şi de imaginea pe care elevii şi-o formează despre profesorul eficient. 1998.. Stan. Ed.Psihologia vârstelor. primele elemente. Aceasta se impune ca o cerintă logică.. R.. 1998. 2009.Meseria de părinte. care are o multitudine de variante comportamentale.. Bucureşti.. Dolean D. Teora. Stoica. E.. E.. 3. călăuzindu-i paşii spre marele titlu de ” OM ”.Psihopedagogie specială. El este acela care trebuie să-l ajute pe copil să descopere ” tainele naturii ”. I. Percek.. U. 1997. 5. A. un om care să înmănuncheze calităţile morale cele mai înalte. . Centrul de resurse ARES.Profesorul între autoritate şi putere. – Psihosociologia rezolvării conflictului. 1993. . unele fiind invizibile. A.A. 112 . 7. Editura Teora. Ţincă S. . Cluj-Napoca. la pornirea lui pe drumul spre lumină. Încheie cu câteva gânduri ce ar trebuie să fie profesiunea de credinţă a fiecărui dascăl : « Învăţătorul este cel care dăruieşte fiecărui om. 1979. I. » ( Dumitru Salade ) BIBLIOGRAFIE: 1.D.D.Stresul şi relaxarea. 2. Petrovai D. 4. . A. Sima. Neculau. pentru a putea utiliza uneltele cele mai potrivite şi tehnologia adecvată. În rezolvarea situaţiilor conflictuale trebuie implicaţi: elevul – profesorul / dirigintele – psihologul şcolii – părintele. Iaşi. 1999.Comunicarea şi managementul conflictului. . E.P.. Bucureşti. CONCLUZII: În orice domeniu de activitate este necesară cunoaşterea materialului de prelucrat.P. Şchiopu. 6. Editura Polirom. El este acela care modelează materialul cel mai de preţ . D.... ce greu pot fi prevăzute. Dolean I.. E. Bucureşti.tinzând ca din fiecare bloc de marmură brută să realizeze o fiinţă înzestrată cu cele mai frumoase trăsături.COPILUL . materialului de prelucrat este ”materialul” uman. cu atât mai mult cu cât în domeniul educaţiei. Bucureşti. . Vol. Verza. Editura Aramis.

ba chiar întinde mâna spre el. prietena lui cea mai bună este mama. Nu-i aşa că atunci când te joci cu el devine brusc darnic şi îţi oferă toate jucăriile lui? Profită de acest lucru şi învaţă-l cum ar trebui să se comporte atunci când se joacă şi cu alţi copii.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Gabriela Gerhardt Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. Copilul are nevoie de a fi alintat. Sibiu CUM DESCOPERĂ COPILUL PRIETENIA? Prima şi cea mai importantă nevoie a copilului este aceea de a fi iubit. relaţiile sale vor evolua. La această vârstă niciodată nu-ţi vei surprinde odrasla împărţind cu alt copil un obiect care ii aparţine. Pe măsură ce creşte. la 6 ani . negociază. adică toate persoanele adulte la care el ţine. Între 2-3 ani copilul ajunge la vârsta . ceilalţi bebeluşi sunt nişte rivali care ameninţă să intervină în relaţia exclusivă dintre el şi părinţii săi. Deocamdată.dictaturii”. să se simtă dorit şi înţeles. să se simtă aproape de părinte. mângâiat şi îmbrăţişat.amici. Se poate observa că. Conflictele se încheie însă rapid. copilul începe să devină tot mai sociabil şi îşi doreşte compania altor copii. de altfel. bona. ce îl împiedică pe cel mic să se joace frumos cu alţi copii de vârsta lui? Răspunsul este simplu: mama. certurile fiind uitate destul de repede. Până la vârsta de 2 ani. Şi. sunt singurii parteneri de joacă acceptaţi. Aşadar. După vârsta de 6 luni bebeluşul aflat faţă în faţă cu alt bebeluş. el este decepţionat de 113 . Până la 18 luni. Mulţi copii au stagnat din creştere pentru simplu fapt că le-a lipsit dragostea de părinte. şuşoteşte conspirativ cu vecinul. adeseori jocurile lor sunt întrerupte de dispute violente. pentru micuţul tău. 1. tatăl. universul copilului se raportează în întregime la adulţi şi face totul pentru a atrage atenţia asupra lui. cam atât. în care fiecare argumentează.. La 3 ani. bunicii.. care. încercând să îl atingă.. Copilul descoperă prietenia de la cea mai fragedă vârstă. aşteaptă cu nerăbdare să iese în parc la joacă. de acum. îl priveşte insistent şi curios. Deşi după vârsta de 2 ani cei mici ştiu să se joace şi să se amuze cu alţi copii. De aceea. să i se ofere căldură şi confort emoţional. Pe la 16-18 luni. unde petrece mai mult timp alături de ceilalţi. iar la 10 ani este pe cale să descopere prietenia adevărată. Să împlineşti nevoia de dragoste a copilului tău nu înseamnă să excluzi nevoia de disciplină. de cele mai multe ori cu o îmbrăţişare. are tovarăşi de joacă.

trebuie să încerce să corecteze aceste manifestări şi nu să le încurajeze. şi de care ţinea cu dinţii si gheruţele. La această vârstă copilul poate fii ajutat să coopereze mai bine. Educaţia începe din familie . joaca împreună cu alţi copii înseamnă să pună stăpânire pe jucăriile lor şi să-i transforme în nişte umili executanţi. chiar dacă se va integra bine în colectivitate.) 114 . nesuferită. Micuţul a mai crescut şi atitudinea lui vizavi de ceilalţi copii începe să se schimbe. prevenirea părinţilor asupra greşelilor în educaţie (supraprotecţie. având însă grija să repartizăm fiecăruia dintre ei un rol. dar este posibil să lege şi prietenii puternice. Pentru el. hotărâm împreună cine va construi turnurile. trecătoare şi fragile.puterea” pe care. La vârsta de 3 ani. el o deţinea. pentru a evita o . În perioada preşcolară. acum câteva momente era prietena lui cea mai bună. relaţiile sale de prietenie sunt.prima pregătire din vârsta fragedă a copilului trebuie lăsată în întregime părinţilor”. copilul are vârsta ideală pentru a-l familiariza cu grădiniţa.vrea să comande totul şi nu acceptă iniţiativele altora. ba chiar va permite ca altul să preia .. Părinţii. Prin orele de consiliere cu părinţii în şcoală şi grădiniţă se pot realiza orientarea părinţilor în cunoaşterea şi dirijarea dezvoltării copiilor lor.bătălie”. căci este cu neputinţă să mai îndrepţi un pom strâmb şi să prefaci o pădure sălbatică şi plină de spini într-o livadă”.părinţii trebuie să înceapă de timpuriu şi să nu amâne educaţia copiilor lor.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu partenerii de joacă .. Încetul cu încetul. mai ales dacă până acum a stat acasă. aşa cum îşi doreşte el. neglijenţă etc.. încercând să-i organizezi activităţile. va învăţa cum să se poarte cu ceilalţi copii. dacă ne aflăm în parc. zidurile şi podul. aşa cum firească este şi nestatornicia sa în relaţiile de prietenie. De exemplu dacă o fetiţă cu fustiţa roşie... putem antrena 2-3 copii în construirea unui castel de nisip. nu bleg. Pedagogul ceh Jan Amos Comenius (1592-1640) considera că primele etape de educaţie sunt esenţiale pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Astfel. îngăduinţă excesivă. Are tendinţa să fie un mic dictator . brusc. părinţii să nu se aştepte ca copilul lor să se debaraseze repede de micile sale răutăţi. De exemplu. în general.Totuşi. severitate excesivă. va începe să accepte şi ideile altor copii. Între 4-5 ani copilul începe să se schimbe. Aici are ocazia să lege noi relaţii de prietenie. pe motiv ca: ... Vom constata că este foarte dornic să îşi facă prieteni de vârsta lui şi că a devenit mult mai sociabil şi mai înţelegător. să-l bată toţi!”. Educatoarea va mai spune din când în când că are manifestări cam brutale faţă de colegii săi. pentru că nu a vrut să-i împrumute tricicleta sau mingea. va deveni mai puţin exigent şi va înţelege că lumea nu se învârte în jurul lui. a devenit. cu scurt timp înainte.Las' să fie mai cu tupeu. Atitudinea lui este firească. Părinţilor li se atribuie întâietatea în educaţia copiilor: .aceştia nu îi satisfac pe loc toate dorinţele.

Apoi adaugă ca pentru ei… ”Noi nu avem pentru ca… suntem prea ocupaţi!” Şi atunci ne gândim dacă un copil poate afla ce este un prieten. de a comunica cu ceilalţi copii şi cu educatoarea. asistenţa medicală şi educaţia într-o instituţie de stat care soluţionează suplinirea familiei. Niciunul nu devine 115 . nici la şcoală.Ce probleme din viaţa copiilor vă impresionează cel mai mult?” s-au obţinut răspunsuri de conţinut şi exemplificări emoţionante. dar în special mama sunt primii prieteni ai copilului. deşi părinţii lui nu-i arată. în dispoziţia de a se juca. ei sesizează această separare. Sigur că sunt copii care se împrietenesc cu uşurinţă. apartenenţă... şi la vederea lor se retrag speriaţi în crize de plâns.. determinând dezechilibrul biologic şi psihic. Dacă copiii până la 3 ani trăiesc instinctiv separarea familiei. Merg în parc şi într-o oră îşi fac câţiva prieteni doar poate pentru ziua aceea. dar în mod special la cei cu deficienţe. dacă întrebi un copil crescut în astfel de instituţii . Dintre situaţiile de mare tensiune psihică trăite de aceşti copii sunt: cunoaşterea de către copii a părinţiilor (acceptarea sau respingerea lor). comunicare. Alţi copii îşi resping părinţii. După potenţialul psihic copii sunt normali şi cu deficienţe. conturându-se atitudinile faţă de părinţi. jocuri în aer liber împreună cu alţi copii proveniţi din familie. În aceste cazuri apar legături de prietenie între copii indiferent de stadiul social de unde provin. şcoli). după 5 ani. gusturi. Dacă întrebi un educator . alţii nu. încă de pe la 3 ani. Grădiniţa este însă primul loc în care începi să-ţi faci prieteni întrucât întâlneşti aceeaşi colegi zilnic.Mama” . comunicare. plăceri comune. Unii copii îşi aşteaptă părinţii.Dar.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare şi consecinţele acestora asupra dezvoltării copiilor. Dar.Pe cine iubeşte?” îţi va răspunde . activităţile extraşcolare în cadrul altor instituţii şcolare (grădiniţe. Totuşi. le reţin numele şi chiar vor să se ducă în parc pentru a-i întâlni. Toţi rămân la stadiul de colegi. potriviri. dragoste şi înţelegere se satisfac în contextul relaţiilor interumane de acceptare reciprocă.. Acestor copii li se asigură îngrijirea. Unii îţi vor deveni prieteni. Părinţii. Relaţia educator-copil este esenţială pentru aceşti copii. orfani sau pentru acei copii care mediul este familial este nociv. Auzim adesea părinţi care spun: “Am vrea ca băieţelul nostru să aibă prieteni”. redarea copiilor în familie. în funcţie de afinităţi. centre de plasament . oare ce se întâmplă cu copii abandonaţi. tandreţe.Doamna educatoare” sau . excursii.Trebuinţele de securitate afectivă. Cu toate acestea. drumeţii. sunt copii care nu au prieteni nici la grădiniţă.. copiii ţin minte şi întreabă de alţi copii. vizita lor fiind un stimulent în învăţare. în braţele educatoarei.Cine este prietena lui?” sau . Separarea mamei de copil îl frustrează pe acesta de satisfacerea trebuinţelor primare de alimentare. dragoste.

în forţele proprii. Destulă dorinţă de a afla cum sunt alţi oameni.. Bucureşti. www.ro. 1989.copilul. asemănători sau diferiţi de noi. de fapt.Când o persoană ne devine prieten?” Oare atunci când avem încredere în el.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu mai apropiat. să fie independent. Destulă curiozitate şi interes. 2. Poate să învăţăm să căutăm asemănări cu ceilalţi mai degrabă decât deosebiri. Poate să avem mai multă încredere în ceilalţi. KAY.să ne învăţăm copiii să fie prieteni?”.să învăţăm să fim prieteni?” sau .ro 116 . Destulă dorinţă de a fi prieteni cu persoane cu handicap. 2007. 4. destul curaj pentru a face pasul către oameni necunoscuţi. ELENA. când găsim asemănări. Se învaţă oare prietenia? Poate. când ne place ce simţim venind dinspre el. KUYMA. Familia şi Casa de copii. Bucureşti. Înţelege-ţi copilul. www. Poate să avem destulă răbdare pentru a reuşi să-l cunoaştem pe celălalt.. nu-i împărtăşeşte secretele sale.. Şi atunci ne întrebăm: .avantaje.să învăţăm prietenia?” sau . nu-i cere ajutor.. să plece pe alte planete pentru a-şi căuta prieteni. ce ar însemna . nu-i spune ce simte. este un pas mai curând decât o învăţare. care ne vor deveni atât de apropiaţi încât îi vom numi PRIETENI. când ţinem la el. un pas pe care îl facem când suntem mici sau când devenim adulţi. MACAVEI. Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. când ne simţim singuri şi ne căutăm prieteni... Editura Litera. Este vorba despre atingerea unui anumit grad de intimidate atât la copii cât şi la adulţi. 3. BIBLIOGRAFIE: 1. Poate să-l ajutăm pe copilul nostru să aibă încredere în el însuşi. Dacă toate acestea sunt adevărate. când ne leagă diverse lucruri.

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Dan Kondort Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. Sibiu IMPLICAŢII PSIHOPEDAGOGICE ALE INTIMIDĂRII ÎN GRUPUL DE ELEVI Intimidarea – o problemǎ de relaţionare. graţie activitǎţii profesorilor şi cercetǎtorilor. Cunoştinţele şi experienţa acumulatǎ în abordarea acestei probleme sunt în continuǎ expansiune. Dinamica relaţionalǎ a grupului de elevi implicǎ nuanţarea clasicelor relaţii de atragere şi respingere într-o multitudine de relaţii secundare care se dovedesc a fi la fel de importante pentru psihologia individului din cadrul grupului. soluţia intimidǎrii stǎ tot în modalitǎţile de relaţionare. 117 . pentru a le permite să înveţe cum să relaţioneze cu ceilalţi în mod pozitiv. Agresiunea include abuzul verbal sau nonverbal. iar cei care sunt în mod repetat victima atacurilor sunt prinşi în aceastǎ relaţie abuzivǎ din care este tot mai greu sa scape. Fiind o problemǎ de relaţionare. excluderea de la activităţi sociale sau constrângerea. fizic sau mental. Adulţii trebuie să furnizeze suport permanent şi dinamic tinerilor. Termenii de intimidare. Lucrarea de faţǎ propune prezentarea ideilor şi abordǎrilor curente încercând sǎ ofere idei şi sugestii cu privire la modul în care manifestǎrile de intimidare în rândul tinerilor elevi pot fi prevenite sau reduse. 1. În ultimii ani problema agresiunii în şcoli a devenit recunoscutǎ pe scara largǎ. Având în vedere complexitatea interacţiunilor sociale. comportamentul de intimidare apare atunci când unul/unii din ei învaţǎ sǎ-şi foloseascǎ forţa fizicǎ şi agresiunea pentru a-i controla sau stresa pe ceilalţi. în special prin intermediul profesorilor. nu poate exista o reţetǎ simplǎ pentru a găsi soluţii acestei probleme. abuzul fizic. Comportamentul de intimidare apare mai mult ca rezultat al unui complex de dinamici interpersonale decât ca efect al problemelor personale ale individidului agresiv sau al incapatitǎţii de apǎrare a victimei. hǎrţuire şi agresiune desemneaza echivalentul englezescului „bully/bullying”. În contextul particular al relaţiilor ce se stabilesc între copiii unei clase. Unii agresori adoptă acest comportament pentru a atrage atenţia şi/sau pentru a câştiga popularitate. Intimidarea este un act repetitiv de comportament agresiv ce are ca scop rănirea în mod intenţionat a unei alte persoane.

lovirea cu piciorul. pe holurile şcolii. manipularea. 118 . şi care de obicei au şi mijloacele de coping mai reduse fǎcând fatǎ cu dificultate situaţiilor date. cu toate că de cele mai multe ori apare în băi. Studiile psihologice au arǎtat ca aceşti copii agresivi au un nivel de self-esteem foarte scǎzut şi prin aceste acţiuni negative faţă de persoanele mai slabe ei încearcǎ sǎ-şi construiascǎ o imagine de sine mai bunǎ. zgârierea. minciuna. pălmuirea. etc. religia. ciupirea. dizabilitatea. aplicarea tehnicii de „tăcere”. Unii copii sunt agresivi deoarece aceştia au fost izolaţi sistematic şi simt o nevoie puternică de a aparţine unui grup. Alte forme de agresiuni indirecte. muşcarea. intimidarea persoanelor care îşi manifestă interesul de a se apropia de victimă. Izolarea se realizează printr-o largă varietate de tehnici: bârfirea. Adesea copiii nu pot evalua violenţa şcolară ca fiind negativă sau inacceptabilă. sufocarea. se pot include şi rasismul. etc. în staţiile de autobuz şi în clasele care necesită lucrări de grup sau activităţi extraşcolare.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Statisticile arată că intimidarea poate fi împărţitǎ în două categorii: agresiunea directă şi indirectă .  agresiunea directă implică în mare parte agresiuni fizice cum ar fi: împingerea. Ţintele agresorilor în şcoli sunt adesea elevii care sunt consideraţi ciudaţi sau diferiţi de colegii lor. aruncarea de obiecte în victimă. Agresiunea în şcoli constă de obicei dintr-un grup de elevi care profită de izolarea unui coleg (sau îl izolează ei) şi recurg la agresarea acestuia cu scopul de a obţine aprobarea celorlalţi colegi (spectatori-„bystanders”) care asistǎ pasiv pentru a nu deveni următoarea victimă. Acest tip de bullying are menirea de a tachina şi de a şicana victima înainte de a trece la agresiunea fizică. ei nu percep nici un motiv pentru care nu ar trebui sǎ continue cu acest tip de comportament intimidator care se asociazǎ şi cu o capacitate redusǎ de empatie faţǎ de ceilaţi. aşa cum fac adulţii. chicotirea cu alte persoane privind surâzǎtor spre victimă sau evocarea repetatǎ a unor evenimente neplǎcute din trecutul victimei. în autobuzele şcolare. şi pot interpreta actele de agresiune ca amuzament sau distracţie.cunoscută ca şi agresiune socială. fixarea cu privirea (privire ameninţătoare).  agresiunea socială sau indirectă este caracterizată prin ameninţare şi recurgerea la metode de izolare socială a victimei. mai subtile. Astfel. Agresiunea în mediul şcolar poate apǎrea în aproape orice zonă a şcolii sau chiar în jurul clădirii şcolii. răspândirea de zvonuri adevărate sau false. tragerea de păr. pot fi rostirea numelui într-o anumită manieră deranjantă. refuzul de socializare cu victima. criticarea stilului de îmbrăcăminte a victimei sau a acesteia în general. însă ei nu posedă abilităţile sociale de a-şi face şi păstra prietenii.

Un plan de intervenţie pentru ameliorarea comportamentelor problematice ar trebui sǎ înceapǎ cu introducerea elevilor în problematica intimidǎrii şi cu conştientizarea gravitǎţii acestui comportament prin definirea acestei forme de agresiune.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Reperarea fenomenului de bullying în şcoli poate fi dificilǎ şi poate lua mult timp. Strategii şi tehnici de abordare a situaţiilor de intimidare întâlnite în şcoli. Aceste lecţii tematice dau profesorului mai multǎ încredere în modul de tratare a acestui subiect delicat. Efectele agresiunii şi intimidǎrii Victimile agresiunii pot suferi pe termen lung diverse probleme emoţionale şi comportamentale. eu aş vrea ca altcineva sǎ-mi facǎ la fel?. Bullying-ul poate provoca singurătate. chestionarul se pot atinge obiectivele de îmbunǎtǎţire a nivelului de self esteem. Traumele puternice. Adesea acţiunile comportamentale încep prin a fi distractive pentru ca la un moment dat sa devinǎ intimidare. a hǎrţuirii. mai târziu. este important sǎ ţii lecţii cu tematica intimidǎrii. pentru a învǎţa cum sǎ faci faţǎ comportamentului agresiv în clasǎ. greşesc când mǎ descarc pe cineva? încerc sǎ-i controlez pe ceilalţi împotriva voinţei lor?”. creşterea empatiei faţǎ de ceilalţi. dar implementarea unor politici anti-bullying a arǎtat cǎ şcoala poate reduce incidenţa acestui fenomen şi perceperea lui ca un fapt obisnuit de viaţǎ. Suntem conştienţi cǎ nu este uşor sǎ rezolvi problema violenţei în şcoli. fapte sancţionate penal. pot afecta profund starea de sănătate viitoare. ca expresie a unei dereglări interioare a organismului. brainstormingul. poate duce la sensibilitate crescută la boli. 119 . Clarificarea acestor linii invizibile care fac ca un comportament sǎ fie o problemǎ pentru ceilalţi poate începe prin lecţia „Cum sǎ nu fi un elev care intimideazǎ?” în care profesorul adreseazǎ urmǎtorul îndemn elevilor: „Analizeazǎ-ţi comportamentul şi pune-ţi urmǎtoarele întrebǎri: acţiunile mele îi rǎnesc pe ceilalţi?. dar aplicarea unor politici anti-bullying ar trebui sǎ se constituie intr-un obiectiv pentru fiecare unitate de învǎţǎmânt. în scopul de a apǎra dreptul fundamental al fiecǎrui copil de a se simţi în siguranţǎ în propria şcoalǎ. Ca profesor debutant. anxietate. ajungându-se până la boli cronice. conştientizarea efectelor acestor comportamente de hǎrţuire şi intimidare. acţiunile sau cuvintele mele îi rǎnesc fizic pe ceilalţi sau îi fac sǎ le fie fricǎ de mine?. depresie. De asemenea la copiii care bat alţi copii existǎ pericolul de a dezvolta comportamente antisociale şi de a comite. Câteodatǎ este greu de delimitat ce este şi ce nu este intimidare. Prin metode ca jocul de rol. fizice sau emoţionale. poate face o persoană să-şi piardă încrederea în sine.

Fiecare clasǎ va discuta despre intimidare astǎzi. ex. Costumul furiei. ghidându-se dupǎ întrebǎrile „Cum credeţi cǎ s-a simţit când a fost înjosit?”. De multe ori. identificarea comportamentului intimidant. Explicând cǎ acest costum va fi folosit doar pentru a învǎţa unele semne care ne spun cǎ persoana respectivǎ este furioasǎ şi pentru a învǎţa unele tehnici de a ajuta alte persoane şi pe noi înşine sǎ ne calmǎm atunci când simţim astfel de sentimente. În timp ce elevul îmbracǎ costumul. Astfel. sǎ citeascǎ scrisorile lor clasei şi se puncteazǎ ce ar face dacǎ ar vedea pe cineva care este hǎrţuit. profesorul cheamǎ voluntari pentru a proba costumul furios. O datǎ. despre cât de des au vǎzut elevii aceste acţiuni în ultimul an de scoalǎ. În desfǎşurarea activitǎţii profesorul propune o listǎ de scenarii pe care elevii sǎ le citeascǎ apoi întreabǎ şi discutǎ cu aceştia despre acei elevi care. De câteva ori. foarte furios. şcoala şi comunitatea sunt implicate în stoparea intimidǎrii. Al doilea pas este realizarea unui tabel cu o coloanǎ. aprecierea modului în care clasa . primul pas ar fi discuţia în brainstorming despre actele de hǎrţuire. Elevii sunt rugaţi. Cât de des se intamplǎ? Planul acestei activitǎţi propune trei etape ale lecţiei.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Conştientizarea de cǎtre copii a problemei intimidǎrii în şcoalǎ poate fi facilitatǎ la vârsta şcolarǎ micǎ prin lecţia „Intimidarea şi bunătatea” care are ca obiectiv de referinţǎ îmbunǎtǎţirea climatului şcolar iar ca şi obiective specifice: identificarea amabilitǎţii ca şi comportament. Niciodatǎ. pe care sǎ se noteze comportamentul problemǎ. costum care îl face pe cel care-l poartǎ sǎ se comporte foarte. ”Ce vor face elevii pentru a fi amabili cu persoana agresatǎ?”. Pentru captarea atenţiei se exemplificǎ situaţii diverse în care copii hǎrţuiesc alţi copii şi apoi se defineşte intimidarea. „De ce hǎrţuirea nu este ok în şcoli?”. apoi. În ultima parte a activitǎţii profesorul încurajeazǎ discuţiile în jurul întrebǎrii „Credeţi cǎ intimidarea este o problemǎ în şcoala noastrǎ?”. în diverse ocazii. Elevii pot sǎ realizeze graficul împreunǎ cu profesorul. pentru a explica elevilor cum trebuie sǎ identificǎm şi sǎ controlǎm furia atunci când o vedem sau o simţim. Profesorul prezintǎ un costum vechi fǎcut de un prieten croitor pentru clasǎ. ca şi material didactic. elevii scriu o scrisoare adresatǎ unui copil care a fost hǎrţuit. În urmǎtoarea etapǎ a lecţiei. el este rugat în secret de cǎtre profesor sa exagereze emoţia. un costum vechi. au ajutat pe alţii care erau agresaţi/intimidaţi. Se propune un joc de rol în care se foloseşte. iar o a doua coloanǎ sǎ arate frecvenţa. Profesorul spune elevilor ca astǎzi este „ziua bunǎtǎţii” în scoala noastrǎ şi cǎ toţi profesorii din şcoalǎ vor ca aceasta să fie un loc în care sǎ nu existe copii care intimideazǎ/hǎrţuiesc şi unde bunǎtatea şi respectul reciproc sunt prezente. este o activitate care pune în scenǎ un personaj furios pentru explorarea naturii acestui sentiment. Dupa acest act se cere elevilor sǎ 120 .

Pe spatele fişei elevii completeazǎ o rubricǎ în care spun ce anume ar vrea ei ca pǎrinţii şi profesorii lor sǎ facǎ pentru rezolvarea acestor acte de hǎrţuire şi agresiune. Se cere elevilor sǎ facǎ un desen care sǎ reflecte cuvântul „scut” pe care şi l-au ales. Reporterul ascuns: Profesorul desemneazǎ un elev cǎruia îi încredinţeazǎ sarcina ca timp de câteva zile sǎ se comporte ca un reporter ascuns şi în timpul pauzelor sǎ observe. Elevii pot fi evaluaţi pe baza discuţiilor din clasǎ. în care obiectivul este învaţǎrea tehnicilor de rezolvare a conflictelor.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare identifice semnele furiei şi sǎ propunǎ soluţii de calmare a voluntarului. sǎ noteze şi sǎ distingǎ câte comportamente. Puterea cuvântului este o altǎ activitate care are ca obiectiv creşterea încrederii în sine ca mecanism de coping în situaţii de intimidare. dialoguri sau acţiuni de intimidare au avut loc. Se distribuie copiilor planşele cu desenele „Prietenii dinozauri” şi dupǎ ce se citesc cǎsuţele de dialog se discutǎ pe baza informaţiilor care prezintǎ trecerea succesivǎ a personajelor prin etape ale rezolvǎrii conflictului. sunt la fel de bun ca ceilalţi. Profesorul cere elevilor sǎ noteze pe o foaie de hârtie atributele negative pe care le-au primit în diverse situaţii de la colegii lor şi nu numai. Într-o primǎ etapǎ profesorul explicǎ elevilor cǎ vrea ca ei sǎ înveţe mai multe despre elevii care îi hǎrţuiesc pe ceilalti şi le cere sǎ completeze sondajul fǎrǎ ca ei sǎ-şi scrie numele. Colorarea planşelor cu desene faciliteazǎ apoi fixarea informatiilor iar evaluarea se face pe baza comentariilor fǎcute pe marginea materialului discutat. evalueazǎ rezultatele şi discutǎ soluţii la problemǎ. Elevii completeazǎ sondajul cu experienţele trǎite. Se vor trece în revistǎ situaţiile evocate de elevi şi se va puncta faptul cǎ fiecare dintre ei a fost la un moment dat în rolul de victimǎ a intimidǎrii. salut etc. Se discutǎ rezultatele şi soluţiile propuse de elevi şi se evalueazǎ participarea la activitate. am încredere în mine. Evaluarea se face prin realizarea unui colaj din desenele tuturor colegilor. Elevii discutǎ pe marginea imaginilor. Colorǎm o lume paşnicǎ este o lecţie pentru elevii de varstǎ şcolarǎ micǎ. cu ajutorul creioanelor colorate şi a unor planşe cu cǎsuţe de dialog in care personajele trec treptat de la conflict sau neînţelegeri la cooperare şi apoi prietenie. nu sunt invidios. 121 . Într-o a doua etapǎ se cere elevilor sǎ ghiceascǎ rezultatele sondajului apoi se face o scurtǎ trecere în revistǎ a rǎspunsurilor. În etapa a treia se cer voluntari care sǎ ajute la numǎrarea rǎspunsurilor şi apoi împreunǎ cu profesorul se calculeazǎ procentele. Profesorul le spune apoi ca în faţa acestor cuvinte grele care li s-au adresat pot sǎ se apere cu cuvinte puternice pozitive: sunt curajos. Copii care intimideazǎ propune o lecţie pentru clasele 6-8 având ca obiectiv împǎrtǎşirea experienţelor de intimidare-hǎrţuire printr-un sondaj anonim.

sǎ pui porecle celorlalţi. 5. Mirela Maria Iancu Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu COMUNICAREA DIDACTICĂ ÎN SUNET ŞI CULOARE Societatea în care trăim noi şi elevii care ne sunt încredinţaţi nouă spre educare. Care dintre urmǎtoarele situaţii sunt cazuri de intimidare şi agresare (şi de ce?): să râzi de înfǎţisarea cuiva. School bullying: Insights and perspectives. nu este una dintre cele mai bune. Manion L. 1993.. Bucureşti. BIBLIOGRAFIE: 1. sǎ-i spui cuiva cǎ nu-i stǎ bine cu pǎlǎrie. prin intermediul 122 . şcoala. sǎ alungi elevii mai mici de pe terenul de joacǎ. sǎ te ciocnesti cu cineva pe culoar din greşealǎ. Editura Polirom.. din mers. Bullying at school: What we know and what we can do. Ghergut A. H. Cambridge. Bullies and their victims: Understanding a pervasive problem in the Cohen L. 6. P. 2000. S. Sharp. Editura Polirom.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Înainte de prezentarea rezultatelor profesorul îi introduce pe elevi în tematica lecţiei prin exerciţiul urmǎtor. www. deoarece doar centrându-ne pe elev şi pe nevoile de dezvoltare ale acestuia. Acest lucru înseamnǎ cǎ pentru stoparea violenţei toatǎ lumea trebuie sǎ fie implicatǎ. London. D. elevii şi personalul auxiliar trebuie sǎ colaboreze pentru a face din spaţiul şcolar o zonǎ sigurǎ.. M.bullyinginschools. sǎ sâcâi pe cineva în legǎturǎ cu hainele pe care le poartǎ. M. 8.. School Psychology Review. 7. 2006. 4. 3. sǎ-i loveşti „în glumǎ” pe ceilalţi. K..com schools. P.com www. Fiecare elev este unic şi trebuie tratat ca atare. Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Cea mai bunǎ strategie de limitare a fenomenului de „bullying” este legatǎ de termenul implicare. Knoff.. 2001. astfel încât fiecare elev să beneficieze de şansa de a învăţa după propriile puteri şi conform propriului stil de învăţare. Morrison K.stopbullyingnow. Research methods in education. G. London: Routledge. au dat şi vor da roade.. 1994. Prof. profesorii.. Olweus. vom putea. 1994. dar strădaniile dascălilor de a se adapta.. 2. Batsche. Bucureşti. Routledge and Falmer. sǎ-i faci pe ceilalţi sǎ se joace numai cum vrei tu. Vorbim de faptul cǎ. Smith. de fiecare dată. MA: Blackwell. Sinele şi cunoaşterea lui.. Ilut.

până la urmă. din punctul de vedere al ştiinţei comunicării. Până la urmă totul pleacă de la comunicare. natural etc. construcţia şi reconstrucţia continuă a unui model interior de cunoaştere. sentiment care se pierde în şcolile speciale unde ei sunt izolaţi şi apăraţi totodată de răutăţile inerente ale elevilor care nu au fost educaţi să accepte că suntem diferiţi dar că merităm să fim trataţi în mod egal. ci tot ceea ce face el în contextual educaţional sau extraşcolar. educaţia nu este doar un drept. este şansa pe care noi le-o putem oferi pentru ca ei să se poată integra ulterior într-o societate încă destul de reticentă la problemele lor. elevii care nu suferă de nicio deficienţă. Esenţa procesului constă în transferul sau transmiterea informaţiei de la emiţător 123 . canalul de comunicare. Comunicarea este un proces care. le oferă posibilitatea de a studia în acelaşi climat în care studiază toţi elevii. să-l tratăm ca pe un întreg. dar tangent. ca pe o persoană care poate fi abordată din mai multe puncte de vedere şi ajutată să se desăvârşească într-un mod cât mai armonios posibil. cultural. dispune de patru componente fundamentale: un emiţător. îngăduitor sau tăcere. până la acel zâmbet. Ea este totodată un proces de umanizare prin care indivizii dobândesc noi calităţi umane cu ajutorul cărora pot stabili un echilibru relativ stabil cu mediul social. profesional. este recepţionat de elevi şi are influenţă asupra lor. Această lipsă de toleranţă trebuie îndreptată de către profesori şi suplinită prin iniţierea de acţiuni în parteneriat cu elevii cu CES. Includerea acestor elevi în şcolile de masă. acest lucru se răsfrânge în tot felul de atitudini ale elevului care nu a fost învăţat să fie tolerant şi nici nu sesizează importanţa toleranţei faţă de semenii săi. de la dorinţa de a stabili un dialog. Dar pentru că nu întotdeauna părinţii îşi fac timp să comunice cu copiii. Profesorul şi elevul comunică prin tot ceea ce exteriorizează. fie între părinte şi copil. îi pun în contact cu tot cea ce înseamnă sistem educaţional şi le dau sentimentul că aparţin aceleiaşi catregorii a elevilor obişnuiţi. încercând să adopte diferite forme de comunicare. Orice comportament. dar cel mai eficient s-a dovedit a fi cel care îi conţine pe toţi pentru că profesorul şi părintele contribuie la educarea elevului. Educaţia este. îi vor înţelege mai bine. De aceea nu numai ceea ce spune profesorul. are valoare de mesaj. o societate care trebuie să înveţe ce este toleranţa şi care să accepte că nu toţi avem şansa de a ne naşte perfect sănătoşi. este o necesitate. începând cu prezenţa fizică şi continuând cu vorbele rostite. că nu cu toţi viaţa este la fel de generoasă. al fiecăruia dintre cei doi termeni ai relaţiei de comunicare. De aici decurge rolul profesorului de model comportamental atât ca dascăl. fie între profesor şi elev.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare interdisciplinarităţii. abia perceptibil. Mă voi opri asupra comunicării pe care profesorii o iniţiază în şcoli cu elevii. Pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale. Doar intrând în contact cu aceştia. apreciere şi acţiune în raport cu lumea în care trăim. informaţia (mesajul) şi receptorul. cât şi ca om. îi vor sprijini şi vor învăţa să fie toleranţi şi deschişi la un dialog sau la diverse activităţi şcolare şi extraşcolare.

perfecţionarea şi ameliorarea procesului de instruire-învăţare. astfel încât informarea să se realizeze dintr-o direcţie în alta în mod satisfăcător. Procesul de instruire este. comunicarea didactică îşi propune transferul de informaţii de la profesor la elev. 3): 1. variabilă fundamentală în structura generală a procesului respectiv. Prin urmare. comunicarea fiind bidirecţională. sub forma unui semnal către receptor. în funcţie de context. nu poate fi concepută dacă nu se au în vedere şi demersuri care vizează îmbunătăţirea comunicării. un proces prin intermediul căruia se realizează schimburi informaţionale. Emiţătorul: profesorul ce are rolul de a transmite informaţia. putem defini comunicarea. Abordarea comunicării din perspectiva pedagogică reprezintă o paradigmă a actului comunicaţional aplicată în contextul procesului de instruire-învăţare care o diferenţiază de altele tocmai datorită determinărilor şi contextelor care o influenţează într-un fel sau altul. În mod frecvent. Văzută astfel. drept un proces prin care un emiţător transmite o informaţie receptorului prin intermediul unui canal de comunicare. a feed-back-ului invers şi feed-forward-ului.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu la receptor. elevilor cărora se adresează. ca şi proces psihic superior. ci şi de a transmite aceste cunoştinţe. dar şi asigurarea feed-back-ului de la elev la profesor. cu scopul vădit ca aceştia din urmă să-şi înscrie acţiunile pe linia obiectivelor care jalonează şi direcţionează întreaga desfăşurare a procesului. Pentru ca transferul de informaţie să devină un proces de comunicare. cu scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte. într-un limbaj specific. se fac cunoscute părerile. 124 . sentimentele actorilor implicaţi şi se exercită un anumit tip de influenţă mai ales dinspre profesori spre elev. circulaţia informaţiei are loc în dublul sens. Procesul de comunicare nu se încheie odată cu preluarea sau receptarea informaţiei. cât şi o relaţie specifică între acestea. Un loc central în activitatea de predare-învăţare îl deţine comunicarea didactică deoarece rolul profesorului nu este numai acela de a deţine cunoştinţe de specialitate şi cunoştinţe psihopedagogice. Având la bază limbajul. deoarece informaţia poate exercita o influenţă efectivă asupra opiniilor. dar. comunicarea didactică este rezultatul activităţii a şase componente distincte (figura nr. şi un proces de comunicare. dacă se au în vedere caracteristicile lui fundamentale. Acesta este motivul pentru care. circulaţia informaţiei poate avea loc şi în sens unic. convingerile. Realizarea actului de comunicare presupune existenţa unor elemente indispensabile. ideilor sau comportamentului receptorului. emitentul trebuie să aibă intenţia de a provoca receptorului un efect oarecare.

Fie că este vorba de stiluri tradiţionale sau actuale. 3. mesajul transmis de emiţător receptorului. să cerceteze. pe lângă fundalul sonor de care am amintit anterior. pe care o dorim şi o visăm cu toţii. oferind şi posibilitatea de a stabili timpul de realizare a trecerii care poate fi diferit de la un slide la altul sau poate fi sincronizat. de mărire sau de micşorare a imaginilor. elevii sunt determinaţi să facă demersurile corespunzătoare pentru dobândirea informaţiilor necesare. toate 125 . 5. faptul că o simplă prezentare împleteşte. într-un mod armonios. Feed-forward-ul (retroacţiunea anticipată) — se produce când acţiunile de rezolvare a unor sarcini de învăţare preced comunicarea de informaţii. Cu ajutorul Pro-Show-ului. trecerea de la un slide la altul se poate realiza prin intermediul unor efecte speciale ce dau originalitate prezentării. În acest caz. domenii diferite: literatura. în funcţie de creativitatea fiecăruia. orice stil de învăţare poate fi valorificat de un profesor care ştie să dirijeze şi orchestreze o lecţie astfel încât. 4. care este mult mai avansat decât un Power Point. să formuleze şi să verifice ipoteze. fiecare elev să aibă partea lui de contribuţie. 6. Feed-back-ul: confirmă emiţătorului primirea şi însuşirea de către receptor a informaţiei comunicate şi ajută emiţătorul să-şi corecteze atitudinea pentru realizarea eficientă a activităţii de transmitere a informaţiilor. pe un fond muzical ales şi beneficiind de mişcări de rotaţie. să selecteze şi să reţină datele esenţiale. a unei voci care să se audă simultan cu muzica respectivă. ca într-o orchestră. Totodată.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare 2. În lucrarea de faţă ne-am propus să analizăm procesul comunicare adaptat strategiilor de predare şi stilurilor de învăţare ale elevilor pentru a evidenţa necesitatea acordării de şanse egale fiecărui subiect educaţional în parte. Informaţia: reprezintă conţinutul de cunoştinţe. să experimenteze. Receptorul: clasa de elevi ce trebuie să-şi însuşească informaţia primită. comunicarea este mult mai accesbilă elevilor deoarece imaginile pot apărea împreună cu un text pe care dorim să-l introducem. Ceea ce fascinează la acest program este tocmai interdisciplinaritatea. Feed-back-ul invers: care confirmă receptorului validitatea informaţiilor primite şi este specific doar activităţii didactice de predare-învăţare. pictura sau arta fotografică. Toate contribuie cu succes la realizarea acestor prezentări. O altă noutate este reprezentată de posibilitatea introducerii. care trebuie să fie adecvat contextului în care are loc comunicarea. şi anume: să caute. Locul central în cadrul mesajului îl deţine limbajul. astfel încât fiecare slide să beneficieze de aceeaşi durată a timpului de tranziţie. făcând ca în final să se ajungă la acea armonie desăvârşită a unei simfonii didactice. muzica.

pe viitor. vizual şi practic. aceştia manifestând interes sporit pentru oră. 1998. realizându-se astfel o comunicare eficientă profesor-elev. astfel încât kitsch-ul cel de toate zilele a căpătat o formă mai stilizată şi mai puţin stridentă. mai ales. Arta de comunica. Şoitu Laurenţiu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. activităţi coordonate de către profesorii care au înţeles că o oră nu trebuie neapărat să aibă loc în sala de clasă şi. de pionierat. tinerii se vor simţi mai atraşi de tot ceea ce presupune şcoala pentru că vor regăsi o parte din preocupările lor în activităţile desfăşurate în şcoală sau în afara ei. şi-au dat mâna într-un tot unitar şi bine închegat. Popescu Dan. Bucureşti. 1979. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Arta fotografică. Mircea Corneliu. ingenioase şi curajoase pentru toţi aceia care dau dovadă de creativitate. fie că prezentau versurile unor poeţi mai mult sau mai puţin cunoscuţi. Editura Economică. 2. indiferent că făceau referire la anumite citate importante din operele epice. şi-a descoperit noi valenţe odată cu realizarea de prezentări pe calculator.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu îşi aduc o contribuţie consistentă şi. toate prezentările au captat atenţia elevilor minute în şir. ce e mai important. alături de pictura autentică şi de muzică. nu trebuie să fie doar o activitate de transmitere a unor cunoştinţe către receptori dezinteresaţi şi nemotivaţi. O astfel de abordare poate oferi. soluţii practice. Îmbinarea de forme diferite ale artei a oferit ocazia unui spectacol inedit care coboară în procesul instructiv-educativ ca un exemplu de îndrăzneală. de inventivitate atunci când vine vorba de procesul de învăţământ. 126 . se regăsesc în cele trei stiluri de învăţare ale elevilor: auditiv. Pedagogia comunicării. Prezentările multimedia realizate cu ajutorul acestui program au avut ca efect dinamizarea şi revigorarea orelor de limba şi literatura română. 3. BIBLIOGRAFIE: 1. surprinzându-ne în mod plăcut de fiecare dată. dorindu-şi să realizeze ei înşişi astfel de prezentări. Cu astfel de oferte educative. Bucureşti. 1997. Intercomunicarea.

învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual. STRATEGIA STIMULĂRII MOTIVAŢIEI ÎN ACTIVITĂŢILE DIDACTICE Învăţare prin cooperare Premisa învăţării prin cooperare este cea conform căreia subiecţii ce lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri diferite şi complexe. de studiu. iar prin cooperare. putem face unele delimitări de sens. favorizează intercunoaşterea elevilor şi are un puternic efect de socializare. mai ales în clasele incluzive. Simona Maria Ioniţă Şcoala cu clasele I-VIII Poplaca STRATEGII DE STIMULAREA MOTIVAŢIEI ÎNVĂŢĂRII ÎN CLASA INCLUZIVĂ 1. bazată pe schimbul de propuneri. Acest mod de lucru stimulează interacţiunea. 127 . de acţiune reciprocă. o formă de învăţare. valorizând nevoia elevilor de a lucra împreună. în care fiecare contribuie activ şi efectiv. iar cooperarea pe procesul de realizare a sarcinii. Colaborarea şi competiţia sunt practici care se întâlnesc în şcoala contemporană şi ambele sunt necesare. Cooperarea (conlucrarea. interpersonală/intergrupală. deoarece solicită toleranţă faţă de modurile diferite de gândire şi simţire. ce rezultă din influenţele reciproce ale agenţilor implicaţi. munca alături de cineva) presupune colaborarea (participarea activă la realizarea unei acţiuni. cu toate că aceste două noţiuni sunt sinonime. de susţinere reciprocă. cu durată variabilă. înţelegând prin colaborare o formă de relaţii între elevi.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Prof. de idei). ce constată în soluţionarea unor probleme de interes comun. Colaborarea se axează de sarcini. într-un climat prietenos.

realizarea sensului. a pune întrebări. etc. Diversitatea metodelor gândirii critice este foarte mare şi în continuă dezvoltare. să prezint doar câteva dintre aceste metode care la clasa incluzivă au fost aplicate cu succes şi care au avut efecte deosebite în stimularea motivaţiei faţă de învăţare. Echipa „Bucătarii harnici” .proiectul „Vreau să fiu sănătos!” 128 .. C. a construi sisteme de argumente care să le sprijine şi a lua o poziţie pe bază acestor structuri”. a găsi alternative la atitudini deja fixate. Meredith. reflexia. K. în continuare. a căuta cauze şi implicaţii. Temple. ceea ce argumentează aspectul dinamic şi progresiv al acestora. a analiza logic argumentele celorlalţi. Gândirea critică înseamnă „a lua idei. J.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Metode active pentru dezvoltarea gândirii critice A gândi critic – a fi curios. (Steele. ale supune unui scepticism constructiv. a le pune în balanţă cu puncte de vedere opuse. Voi încerca. 1998). Metodele de dezvoltarea gândirii critice sunt promovate într-un cadru de predare – învăţare structurat pe trei etape: evocare. a le examina implicaţiile. a căuta răspunsuri..

Identificarea unei probleme. Elevii identifică şi scriu cât mai multe cuvinte sau sintagme. Desfăşurarea propriu . „Nu criticaţi ideile celorlalţi”. care le vin în minte în legătură cu noţiunea respectivă. 129 . informarea membrilor în legătură cu data. În perechi îşi comunică unii altora aceste răspunsuri. 4. 2. alcătuirea grupului. se ascultă şi încearcă să ajungă la un consens sau la un nou răspuns îmbunătăţit ca urmare a discuţiilor. Profesorul adresează o întrebare sau comunică o sarcină de lucru. 2. Câteva perechi sunt solicitate să comunice răspunsurile la care au ajuns.„Brainstorming” 1. Elevii îşi elaborează individual răspunsurile. locul şi teme de dezbatere. . „ Organizator grafic” 1. 2.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare „Gândiţi/Lucraţi în perechi/Comunicaţi” 1.Cuvintele sau ideile propuse sunt apoi legate prin trasarea unor linii sau săgeţi între acestea. Ciorchinele se poate folosi atât în etapa de evocare. Etapa de pregătire . cât şi în cea de reflecţie (ciorchine revizuit). 3. evidenţiind în acest mod conexiunile pe care elevii le intuiesc. prezintă regulile de bază: „Daţi frâu imaginaţiei”. Rezultatul va fi o structură care are în mijloc conceptul central în jurul căruia sunt arondaţi mai mulţi „sateliţi” 4.zisă a şedinţei: moderatorul reaminteşte tema ce urmează a fi abordată. Presupune scrierea unei noţiuni sau a unei propoziţii – nucleu în mijlocul tablei sau a unei pagini. 3.

(eleva Maria Mohan) 130 . „Cvintetul”: este o poezie de cinci versuri care se foloseşte în special în etapa reflecţiei. .ultimul vers este format dintr-un cuvânt şi exprimă esenţa subiectului. Înfloreşte. în cadrul orelor educative sau a cercurilor de elevi. Multicoloră. participanţii emit idei care sunt consemnate de către secretari. Floarea. parfumează. Ea încântă mereu oamenii. Metoda se poate folosi în orele curente. Splendoare. 3. . un comitet de evaluare analizează şi selectează ideile valoroase. . -al patrulea vers este format din patru cuvinte şi exprimă sentimentele faţă de subiect. Evaluarea amânată a ideilor: „Organizatorul grafic” – la lecţia d limba şi literatura română - La 1-2 zile după şedinţa de brainstorming.al treilea vers este format din trei cuvinte care exprimă acţiuni.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu „Produceţi cât mai multe idei”. .primul vers are un singur cuvânt care precizează subiectul poeziei. veselă.al doilea vers este format din două cuvinte care descriu subiectul. prilejuind evaluarea înţelegerii şi exprimarea creativităţii elevilor. se usucă. „Preluaţi ideile celorlalţi şi amelioraţi-le”. soluţiile cele mai potrivite ale temei abordate.

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Aceste sunt doar câteva dintre metodele gândirii critice. dispariţia anumitor bariere în comunicare şi asigurarea unui cadru de confort psihic necesar elevilor care se implică mai greu în rezolvarea sarcinilor la clasă. 2. au avut cele mai bune rezulate. STRATEGIA MOTIVAŢIEI ÎNVĂŢĂRII PRIN ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE În scopul socializării şi integrării copiilor cu nevoi speciale. în cazul clasei mele. Scopul general al acestor activităţi este creşterea gradului de adaptare a copiilor la viaţa socială. atrăgându-i pe elevi mai mult la şcoală. Serbarea „Visul unei no de iarnă-Spiritul Crăciunului” (eleva din centrul imaginii) 131 . de asemenea. creşterea stimei de sine şi a stării de bine prin posibilitatea afirmării în grup. care. intensificarea implicării părinţilor în dezvoltarea relaţiilor dintre şcoală şi comunitate. dezvoltarea autonomiei personale şi sociale. un rol important în a face mai interesantă şi accesibilă lecţia. mai exact. influenţând într-o foarte mare măsură calitatea procesului instructiv-educativ şi. a comportamentului în grup. completarea activităţilor educative şi terapeutice din şcoală se realizează cu aportul activităţilor extraşcolare.

care presupune o îmbinare de activităţi artistico – plastice. N-am să uit niciodată fericirea şi satisfacţia din ochii lui. pentru că citeşte pe litere. Cel de-al doilea caz care m-a impresionat este cel al elevului din imaginea alăturată (dreapta).Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu În sprijinul celor afirmate mai sus. funcţie de care este foarte mândru şi care l-a determinat să se implice tot mai mult în viaţa şcolară. pot da câteva exemple remarcabile. unu dintre ei a devenit responsabil în Consiliul elevilor pe clasa cu activităţile extraşcolare. poate singurul la care motivaţia învăţării este intrinsecă. Astfel. 132 . iar la următoarea oră. care au înregistrat progrese deosebite în rezultatele şcolare datorită implicării lor în activităţile extraşcolare. este una dintre activităţile la care elevii clasei au participat cu multă plăcere. Două cazuri mai deosebite merită amintite aici: în primul rând este vorba de un elev bun la învăţătură. abilităţi practice. şi care. Este o activitate complexă. Concursurile şcolare au o valoare deosebită pentru stimularea motivaţiei învăţării acestor copii. mai ales în cazul a patru elevi cu cerinţe educaţionale speciale din clasa incluzivă. În timpul pauzei. încât nu mai prididea să-şi facă cruce. elev cu dificultăţi de învăţare şi tulburări de comportament. matematice şi chiar din domeniul limbii şi comunicării. acesta s-a căznit singur. Cu această ocazie. copii care la începutul anului şcolar nu-şi manifestau nici cel mai mic interes faţă de activităţile clasei. elevii îşi exersează cunoştinţele. înaintea începerii concursului „Cel mai bun recitator” era atât de emoţionat şi de dornic de reuşită. nu a putut participa la concurs. aşa cum bine s-a remarcat în cadrul unor activităţi care au avut la bază competiţia. fericit şi plin de încredere. care neînvăţând poezia. a recitat strofa învăţată. atunci când a fost lăudat în faţa colectivului de elevi şi în faţa cadrelor didactice din cancelarie! „Bazarul” – expoziţie cu vânzare.

dezvoltă mândria şi stima de sine. Serbările şcolare au valenţe psihopedagogice deosebite în cazul tuturor copiilor.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare priceperile şi deprinderile dobândite la educaţie plastică şi educaţie tehnologică. Aici se împletesc armonios activităţile ludice cu cele ale educaţiei tehnologice prin care elevii îşi confecţionează singuri propriile măşti şi costume.a colegilor şi cadrelor didactice este imensă. care odată provocate. de calcul mintal. Acum se pot descoperi talente şi aptitudini care au stat în stare latentă. „Carnavalul” activitate extraşcolară care aduce multă bucurie. 133 . Este momentul când ei se pot afirma la fel de bine ca şi ceilalţi copii. teme studiate în acest an şcolar. exersarea memoriei. dar mai ales în cazul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. şi cunoştinţele dobândite la limba şi literatura română în ceea ce priveşte textul non – literar („reclama”) şi scrierea funcţională („invitaţia”).amuzament şi satisfacţie copiilor. iar bucuria afirmării pe scenă în faţa părinţilor. pot deschide noi căi de dezvoltarea şi este afirmarea o altă personalităţii fiecărui copil. dar şi competenţe lingvistice. dar şi pe cele matematice. şi. cultivă simţul şi spiritul estetic. Serbările cu diferite ocazii prilejuiesc momente de înaltă trăire emoţională şi afectivă.

în timp ce unii învaţă mai uşor citind cărţi. Aceste tendinţe au efecte discriminatorii faţă de elevii care nu se încadrează într-un profil aşteptat sau dorit de educatori. Este recunoscut faptul că oamenii învaţă în moduri diferite. iar majoritatea sistemelor de învăţământ măsoară succesul în aceste două domenii. alţii învaţă mai bine cu ajutorul imaginilor şi diagramelor. felul său de a reprezenta lumea. iar de tehnici ale educaţiei plastice nici nu mai poate fi vorba: Strâns legată de aceste strategii. afectivitatea. ceea ce-l face să înveţe mai uşor şi abia de aici în acolo să-şi construiască strategiile didactice. Bucuria trăirii „operei de artă”este atât de mare încât aceasta. de asemenea. În prezent. o mare parte din responsabilitatea profesorului este să-i ajute pe elevi să-şi atingă potenţialul maxim. Un copil care se poate exprima mai uşor din punct de vedere lingvistic nu este cu nimic superior celui care gândeşte şi se exprimă prin imagini plastice. Este modul lui de aşi exprima trăirea artistică. dar şi cunoştinţele şi gândurile sale. STRATEGIA MOTIVĂRII PRIN ACTIVITĂŢI ARTISTICO –PLASTICE Este binecunoscut faptul că oricărui copil îi place să deseneze. memoria. creativitatea copilului. să „mâzgălească” încă din fragedă copilărie pereţii camerei. dar poate. este abordarea conceptelor de inteligenţe multiple. foi. în timp. imaginaţia). stilurile de învăţare lingvistic şi logico – matematic domină educaţia. 134 . simulând scrisul.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu 3. Educatorului îi revine sarcina majoră de a descoperi ceea ce este mai bun în copil. unii preferă să înveţe în grup. peste tot. stimula trezirea interesului şi a motivaţiei pentru învăţare. cărţi. va influenţa puternic dezvoltarea proceselor cognitive superioare (gândirea. alţii singuri etc. Iată câteva dintre lucrările reprezentative ale acestor copii care la începutul anului şcolar aproape că nu ştiau cum să lucreze cu pensula.

care astfel au posibilitatea afirmării dezvoltării stimei de sine. abilităţile practice permit explicarea lumii înconjurătoare şi oferă copilului cunoştinţele necesare pentru a acţiona asupra acesteia.astfel.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare 4. cu precădere asupra copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. înţelege noţiunile noi şi exprima mai uşor prin acest mod. Iată câteva din produsele realizate şi valorificate în diverse activităţi extradidactice: „Copacul înflorit” „Iepuraşul” „Casa păpuşii” „Vaza” 135 . am introdus în strategia didactică cât mai multe elemente şi momente specifice abilităţilor practice tocmai pentru a veni şi în sprijinul copiilor care întâmpină greutăţi la unele obiecte. putând. în funcţie de propriile nevoi şi dorinţe. Această strategie are mari influenţe asupra activării şi stimulării motivaţiei învăţării. Pe baza teoriei inteligenţelor multiple şi din perspectiva interdisciplinarităţii. STRATEGIA MOTIVĂRII PRIN CULTIVAREA ABILITĂŢILOR PRACTICE Având aplicabilitate în viaţa de zi cu zi.

aş putea spune că jocul didactic este unul dintre factorii cei mai importanţi în formarea şi stimularea motivaţiei învăţării. Joaca devine o formă proprie de manifestare. ceea ce face din acest joc o activitate atrăgătoare. le fixează şi le consolidează.” Jocul este o activitate desfăşurată cu plăcere în care se solicită eforturi fizice şi mentale. deşi învăţarea este vizată. le aplică în diverse situaţii. este o distracţie pentru copil. Jocul devine o lume a lor. Locul jocului liber. Copiii intră uşor în atmosfera jocului şi trăiesc atât de puternic încât neglijează alţi stimuli din jur. din care îi scoţi cu greutate. în care se afirmă liber şi trăieşte satisfacţii puternice. o evadare din lumea organizată şi o incursiune într-o lume proprie în care por apărea restricţii numai dacă sunt acceptate de copil. este scânteia declanşatoare ce produce acea stare emoţională 136 . jocul didactic se distinge prin calităţile sale educative. Venind la şcoala. spontan. În ceea ce priveşte experienţa trăită alături de elevii clasei pe care o conduc. Prin jocul didactic copilul îşi exersează cunoştinţele. cu multiple valenţe formative. neorganizat. această lume se continuă prin tot felul de activităţi în care. Spre deosebire de alte jocuri ale copiilor. STRATEGIA MOTIVĂRII PRIN ACTIVITĂŢILE LUDICE „Copilul trebuie să vină la şcoală cu lumea lui. devenind în timp deprinderi şi priceperi. jocul are un rol deosebit.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu 5. este luat treptat de jocul didactic. prin împletirea elementului distractiv cu cel educativ.

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare care trezeşte elevului dorinţa şi preocuparea faţă de activităţile din clasă. iar privirile exprimă o bucurie şi curiozitate profundă până şi la cel mai apatic elev. la începutul anului. Gardner. Strategii de educaţie integrată. BIBLIOGRAFIE: 1. Cerghid. pentru câteva momente. Editura Polirom. mai ales cei cu nevoi speciale. Este suficient să spui elevilor „Haideţi să ne jucăm un joc!” ca toate frunţile să se descreţească. stiluri şi strategii. H. care. nici măcar nu auziseră de existenţa lor. Structuri. 3. completarea unor careuri. se confundă cu personajul sau rolul interpretat. dramatizările – în care. I. Bucureşti. Gherguţ. Editura Aramis. A. New Zork. se simte o relaxare în atitudinile lor. mişcare – jocurile de rol. Sisteme de instruire alternative şi complementare. Iaşi. îşi schimbă identitatea. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. 2. 137 . elevii. (2001). Cele mai „gustate” jocuri didactice practicate la clasa incluzivă sunt jocurile care presupun şi dinamism. (1993). uită cine sunt. dezlegarea enigmelor şi definiţiilor au devenit o activitate deosebit de atractivă pentru aceşti elevi. Psihologia persoanelor cu cerinţe speciale. Basic Books. De asemenea. (2002).

şi mai redusă în cazul şcolilor generale . Concluziile unui studiu realizat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei “Violenţa în şcoli“ au arătat că violenţa este mai mare în unităţile postgimnaziale .Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Educatoare Camelia Laslea. Există numeroase definiţii ale violenţei. cei care susţin această afirmatie pleacă de la convingerea ca este favorizata de condiţii externe. colectiv sau social şi care se traduce printr-o pierdere a integrităţii.” Există trei teorii explicative ale comportamentului agresiv: agresivitatea este înnăscută în viziunea lui Freud. materială sau psihică. specialist în problematica violenţei în mediul şcolar. prin observarea unor modele de conduită ale altora. Sibiu EDUCAREA COPIILOR ÎN SPIRITUL TOLERANŢEI ŞI EMPATIEI FAŢĂ DE CEI DIN JUR În România nivelul de violenţă în unităţile de învăţământ a devenit îngrijorător. însă poate exista şi violenţă doar din punctul de vedere al victimei. Mariana Visu Grădiniţa nr. 29. La violenţa fizică putem fi supuşi în orice moment. făcându-i pe oameni să se urască între ei sau. Insă cu bătaia şi cu orice altă 138 . oamenii se nasc cu instinctul de a agresa şi de a fi violenţi. fără ca agresorul sa aibă intenţia de face ceva rău. Eric Debarbieux. în cel mai rău caz. mai ales ale adulţilor. Există trei tipuri de violenţă: violenţa fizică. agresivitatea e un răspuns la frustrare. prin utilizarea forţei. Din moşi strămoşi şi din cărţi ştim că violenţa e aceea ce “alungă“ pacea. Această dezorganizare poate să opereze prin agresiune. de urechi. conştient sau inconştient.73% . agresivitatea este un comportament social învăţat. oferă o definiţie prin care surprinde ansamblul fenomenului violenţei: “Violenţa este dezorganizarea brutală sau continuă a unui sistem personal. violenţă emoţională şi cea sexuală. ce poate fi fizică. să se omoare unul pe altul. când eşti scuturat de un matur. de exemplu când eşti bătut de alt copil mai mare sau tras de păr.80%. comportamentul agresiv se învaţă prin mai multe modalităţi: direct prin recompensarea sau pedepsirea unor comportamente.

obraznici. timizi. Violenţa apare uneori şi atunci când intervine un obstacol în calea satisfacerii unei trebuinţe. ci din contră. îţi faci mai multe. copiii de vârstă preşcolară sau şcolară. nu degeaba se spune că “indiferenţa susţine violenţa“. Astfel. şi nu poţi învăţa un copil. nu reuşesc să găsească soluţii care să satisfacă cerinţele lor. copiii sunt martori la diferite manifestări violente. comportamentul unui individ se poate modifica . măcar să le reducem intensitatea. prin preluarea modelelor întruchipate de eroii animati. Rezolvarea conflictelor. însă ei nu se nasc mincinoşi. în unele desene animate. apăsări. Ajung astfel să-şi piardă 139 . este cea marcant. Astfel. Prin violenţă înţelegem utilizarea forţei şi a constrângerii de către un individ în scopul impunerii voinţei asupra altora. pot fi dotaţi nativ cu inteligenţă ieşită din comun. vor învăţa să o tolereze şi să o ignore. spune Burton. în caz că acest lucru nu mai este posibil. În general. leneşi sau agresivi. Agresivitatea este determinată de mediul în care trăieşte şi se dezvoltă copilul. În viaţa de zi cu zi suntem confruntaţi adesea cu multiple conflicte. de cele mai multe ori este bine să reuşim să le prevenim ori. fapte bune. când organismul lor este supus unor încărcări. care au loc în familie. Copiii pot să reacţioneze violent când sunt stresaţi. fiind determinate în mod special de influenţa pe care o are asupra copiilor mediul în care îşi desfăşoară activitatea . Sunt indivizi care sunt indiferenţi şi privesc uneori cu haz un anumit caz de violenţă. solicitări prea mari pentru ei. Privarea de libertate favorizează apariţia şi dezvoltarea unor comportamente agresive. pe stradă sau în diverse alte locuri.“ Însă. Situaţia stresantă asaltează organismul dar şi privaţiunile la care este supus individul . copiii îşi formează deprinderi de comportament. Deseori. adică au examinat şi luat în calcul toate elementele relevante ale relaţiilor. Foarte frecvent însă violenţa prezentată pe micile ecrane. rezolvând probleme sau conflicte în maniera violentă a personajului îndrăgit. după ce au redefinit şi reperceput relaţiile dintre ele şi după ce au făcut evaluarea. Urmărind în mod repetat scene violente. pentru că se poate amplifica cu timpul şi poate da urmări grave în privinţa conduitei ulterioare.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare formă a violenţei nu poţi rezolva problemele. copiii pot avea temperamente sau atitudini diferite. Agresivitatea în rândul copiilor este destul de des întâlnită şi nu trebuie tratată cu indiferentă. Aceste trăsături sunt dobândite pe parcursul vieţii. în acest mod. ajungându-se la violenţa verbală sau chiar fizică. neascultători. “înseamnă că toate părţile implicate ajung în mod liber la un acord. copiii vor deveni indiferenţi la violenţă. de cele mai multe ori.

Cele mai des întâlnite manifestări ale violenţei în grădiniţă sunt cele de tip verbal sau exprimate prin comportamente de genul: se împing. recunoaşterea comportamentelor sănătoase şi a comportamentelor de risc. Deoarece deseori întâlnim atitudini de agresivitate manifestate de copil atât faţă de părinţi cât şi faţă de alţi copii. un prim pas în stabilirea unui program de prevenţie a agresivităţii ar consta într-un parteneriat educatoare – părinţi având ca obiectiv stabilirea unor norme de care părinţii ar trebui să ţină seama: să spună copilului concret ce aşteaptă de la el şi de ce anume. Atitudinile agresive apar din dorinţa de a fi cel mai tare. să arate copilului cum să-şi îmbunătaţească comportamentul. observarea şi descrierea rolului emoţiilor în rezolvarea agresivităţii. Aceste activităţi urmăresc : dezvoltarea conştiinţei de sine şi a atitudinilor pozitive faţă de propria persoană. se zgârie. observarea şi adoptarea modalităţilor de relationare pozitivă cu ceilalţi.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu sensibilitatea şi inocenţa. de a se îngrijora atunci când asistă la producerea unui act violent în preajma lor . mai ales pe cele negative. să nu cedeze în faţa dramatizărilor impresionabile şi exagerate. dar dublată de fermitate. este necesară şi munca cu copiii la grădiniţă. să specifice clar şi consistent asteptările faţă de copil. dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor adecvate de interacţiune în cadrul grupului. din cauza frustrărilor acumulate. 140 . aruncă cu jucării. din cauza lipsei abilităţilor sociale şi emoţionale bine dezvoltate. din cauza neformării unui comportament asertiv în timpul jocului. neştiinţei şi neputinţei de a-şi regla emoţiile. şi formării unei imagini de sine negativă. In acestă privinţă se pot derula activităţi cu tema “non-violenţa în grădiniţe“. să fie răbdători şi să-l încurajeze în orice ocazie. să dea dovadă de bunătate. înainte ca el să întrebe (copilul are nevoie de sinceritate din partea părinţilor). aplicarea modalităţilor de comunicare asertivă. să-şi piardă abilitatea de a înţelege suferinţa altora. Prevenirea agresivităţii la vârsta preşcolară nu poate fi rezolvată doar printr-un parteneriat educatoare – părinţi. adoptarea deprinderilor şi comportamentelor favorabile în situaţii de conflict. Această influenţă a programelor vizionate la televizor sau a jocurilor de pe calculator se simte tot mai mult în atitudinile comportamentale ale copiilor preşcolari. să evite să fie manipulaţi.

Strategiile de evitare includ: cultivarea unei toleranţe largi din partea educatoarei. problematizări. aplicarea deprinderilor de comunicare asertivă într-o situaţie de conflict. apeluri la generalizare. de diminuare. afişe. Dacă educatoarea a manifestat în mod constant toleranţă. “Cu cine mă aseamăn?”. iar conflictul nu este rezolvat . unde educatoarea nu beneficiază întotdeauna de o poziţie privilegiată. completare de fişe. exerciţii de comunicare asertivă. De multe ori. sursele confruntării se află în exterior (frustrări sociale. Modalităţile de realizare a acestor activităţi: jocul de rol. sesizarea modalităţilor de a-ţi face prieteni. STRATEGII ŞI TEHNICI DE REZOLVARE ŞI PREVENIRE A SITUAŢIILOR CONFLICTUALE ÎN SALA DE GRUPĂ Sala de grupă trebuie privită şi ca un posibil spaţiu de confruntare. evitarea. “Ce-ai face tu dacă…”. jocuri şi exerciţii cu ascultare activă). dar a le rezolva nu e mare lucru. postere. “Cine este vinovat?“. adoptarea atitudinilor pozitive faţă de ceilalţi. cadrul didactic poate recurge la trei tipuri de strategii: de evitare.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Prin activităţile desfăşurate de către cadrele didactice în scopul creării premiselor unor bune relaţii de convieţuire şi educare a copiilor în spiritul toleranţei faţă de cei din jur se urmăreşte aplicarea regulilor de participare la discuţiile de grup. activităţi în grup (colaje. exerciţii de exprimare a emoţiilor. lectura unor texte literare. povestiri cu început dat. discuţii de grup. Strategiile de amânare includ: acţiuni de amânare. Exemple de activităţi şi jocuri care se pot desfăşura cu copiii preşcolari: “Aşa da. descrierea unei relaţii de prietenie. 141 . descrierea efectelor emoţiilor asupra organismului. răspunsuri tangenţiale. aşa nu“. Pentru a face faţă condiţiilor conflictuale. desene. pentru că nu rezolvă situaţia conflictuală . exersarea deprinderilor de ascultare activă. dialog. recunoaşterea şi utilizarea modalităţilor potrivite de exprimare a emoţiilor plăcute şi neplăcute. de confruntare. Acest tip de strategii este nesatisfăcător. aplicarea abilităţilor de comunicare în grup. atunci când se află în dificultate poate ignora criza creată în clasă fără a-şi pierde credibilitatea. atâta timp cât educatoarea nu câştigă nici satisfacţie profesională. Strategiile de evitare pot sa aibă o anumită valoare de supravieţuire. exemplificarea comportamentelor sănătoase şi comportamentelor agresive. probleme familiale) dar acest lucru nu înseamnă că educatoarea le poate ignora. plasarea conflictului în registrul glumei. evitarea atitudinilor negative care pot duce la agresivitate.

Trebuie avute în vedere şi implicaţiile care pot decurge din acest fapt. contactul prin intermediul gesturilor. Dintre recompensele interne importante sunt: sentimentul împlinirii determinat de lucrul bine făcut. educatoarea se poate folosi de liderii copiilor ca de adevarate staţii de amplificare a semnalelor pozitive pe care doreşte să le transmită grupului. intervenţia fiind scurtă. satisfacerea curiozităţii. Pentru rezolvarea problemelor serioase de comportament şi disciplină putem apela la intervenţia directă care poate fi de două feluri: educatoarea poate cere imperativ încetarea comportamentului perturbator. deoarece poziţia lor poate câştiga noi aderenţi. Cele mai frecvente probleme de comportament într-o clasă sunt cele minore: lipsa atenţiei şi a concentrării. recompensele externe sunt: premii. laude făcute în public. Uneori. Sunt cazuri când cadrul didactic trebuie să orienteze atenţia copilului indisciplinat asupra sarcinii şi a consecinţelor neîndeplinirii ei. trebuie explicată propria percepţie asupra stării conflictuale respective. Educatoarea poate apela la mai multe tehnici în cazul unui comportament perturbant: contactul din priviri. ci şi asupra restului clasei. pentru a-i transmite sentimentul izolării. sau. Este suficient să fie aşezat la colţ. comiterea de pozne. educatoarea poate reaminti sistemul de reguli existent şi a comportamentului ce se aşteaptă din partea lor. admonestarea făcându-se cu voce tare în faţa clasei sau între patru ochi. răspunsuri rapide. copiii trebuie încurajaţi să spună cât mai multe despre percepţia lor asupra stării conflictuale. care să aibă mai multă greutate. în raport cu restul clasei. ferm . pe cât posibil fără a întrerupe fluxul lecţiei. pe un scaun mai departe de colegi. şi nu asupra educatoarei sau asupra relaţiei copilului cu educatoarea. O pedeapsă utilă poate fi izolarea copilului. directă şi la obiect. Educatoarea trebuie să găsească rapid modalităţi de rezolvare pentru a împiedica răspândirea şi acutizarea lor. Un rol deosebit îl au recompensele interne şi externe în formarea şi întărirea motivaţiei copilului. deplasarea către copilul 142 . TEHNICI DE REZOLVARE A SITUAŢIILOR CONFLICTUALE O mustrare venită din partea educatoarei are un efect semnificativ nu numai pentru copilul aflat în culpă. Educatoarea trebuie să vizeze destinatarul cu comportament deviant cu un mesaj foarte clar. trebuie evitate şi ameninţările de orice fel.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Strategiile de confruntare includ strategii de putere şi strategii de negociere. Trebuie evitată confruntarea cu copiii în faţa clasei.

Prin activităţile ce se desfăşoară în cadrul grădiniţelor şi a şcolilor se urmăreşte permanent conştientizarea acestui fenomen şi pentru a pleda pentru mijloace nonviolente de interacţiune şi reglare a vieţii sociale. Problema violenţei în şcoală şi grădiniţă poate şi trebuie să devină o temă de reflecţie pentru toţi cei implicati în actul educaţional. deoarece prevenirea violenţei este mai facilă decât stoparea acesteia. ameninţarea cu degetul). violenţa are efecte la fel de serioase şi asupra sănătăţii mentale a tuturor celor implicati. Şcolarii expuşi la comportamente violente pot manifesta niveluri înalte de mânie. De aceea. lipsei de respect. degradează relaţiile interpersonale. Violenţa în şcoală nu include doar acţiunile violente. ci şi o serie de violenţe mai subtile (intimidări. înainte ca tiparele agresive de comportament să devină obişnuinţă. Violenţa afectează bunul mers al lucrurilor. formele de manifestare şi posibilităţile de prevenire. capacitatea psihică şi intelectuală.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare neastâmpărat. tachinări. invitaţia la răspuns. originile. Luarea în stăpânire a fenomenului violenţei nu se poate face decât dacă îi sunt cunoscute cauzele. eforturile de prevenire a violenţei trebuie iniţiate de timpuriu. erodarea încrederii şi cooperării între oameni. să lupte împotriva unei atmosfere de 143 . violenţa cadrelor didactice faţă de elevi. violenţa copiilor în afara spaţiului grădiniţelor sau şcolilor. Violenţa este o temă a prezentului în multe ţări. violenţa părinţilor faţă de copiii în spaţiul şcolii. sănătăţii şi stării de bine a victimei. învăţători) trebuie să “relaxeze“ atmosfera competitivă dintre copii. In şcoli şi grădiniţe violenţa se manifestă sub diferite forme : violenţa între elevi. alte mijloace nonverbale (încruntarea. teamă. depresie şi lipsa de încredere în stabilitatea lumii în care trăiesc. agresiuni verbale). dezvoltarea spirituală. CE POT FACE CADRELE DIDACTICE DAR ŞI PĂRINŢII PENTRU DIMINUAREA CONFLICTELOR ? Persoanele din jurul copiilor cu comportament violent (părinţi. deoarece şcoala dispune de importante resurse pentru a concepe programe de prevenire a violenţei. educatoare. FECTELE VIOLENŢEI Pe lângă repercusiunile grave asupra vieţii.

Atitudinile sociale şi schimbarea lor. 2010. Planurile Să vă planificaţi toate activităţile este secretul unei relaţii reuşite între dumneavoastră şi copil. 144 . Comportament agresiv. B. BELL ARTHUR. Gestionarea conflictelor în organizaţii. ANDRONICEANU ARMENIA. Terapia comportamentală şi cognitivă. 2007. 2002. Bucureşti. 2009. Bucureşti. 1-2\2009. Comunicarea eficientă. comunicaţi când sunteţi împreună. Cum să le vorbim copiilor. LINDA SI RICHARD EYRE. Salvaţi copiii. IVAN. Ascultarea Ascultarea copilului şi răspunsurile pe care i le daţi la întrebările pe care le are sunt instrumente de care vă puteţi folosi pentru a îmbunătăţi comportamentul sau atunci când face fapte bune lăudaţi-l şi încurajaţi-l. jucaţi-vă cu el. Stresul psihic din perspectiva psihologică şi psihomatică. 1998.. să pună un mare accent pe comunicare (elevii nu ştiu să asculte şi să comunice. 2002. să-şi exprime nevoile şi dorinţele. Copilul poate avea un comportament negativ în timpul unor schimbări din jurul lui. înteleg greşit intenţiile). când e cazul. IAMANDESCU I. Copilul trebuie să fie convins că-l iubiţi. 2. 2008. *** GHID JURIDIC PRIVIND PROTECŢIA COPILULUI ŞI A FAMILIEI. 2007. JULIETTE CHASSEZ. 2010. 3. 4. să înveţe copiii să-şi exprime emoţiile. 7. GH. CHRISTOPHER TURK. BIBLIOGRAFIE: 1. 3 PAŞI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPORTAMENTULUI COPIILOR Relaţionarea Relaţia iubitoare şi plină de înţelegere dintre părinţi şi copii este baza pentru dezvoltarea unui comportament social adecvat al copilului. 9. Individualizarea pedepsei. 2009. pedeapsa imediată. 5. 8. 11. Copilul trebuie să cunoască răsplata dar şi. Bucureşti. iar când greşeşte atenţionaţi-l şi spuneţi-i că nu toleraţi un astfel de comportament. Managementul schimbărilor. 10. GABRIELA MARIAN. MIHAELA BOZA.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu intoleranţă. *** REVISTA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREŞCOLAR. 6.

iar elevii sunt cei care îl receptează. care mijloceşte realizarea activităţii de educaţie. Există în pedagogie mai multe definiţii ale competenţei de comunicare amintite de Ion-Ovidiu Pânişoară în lucrarea sa Comunicarea eficientă. Toate aceste elemente apar în orice reprezentare schematică a comunicării. comunicarea didactică presupune emiterea mesajului didactic printr-un canal prin care se transmite şi receptarea mesajului de interlocutor. Nicu A. părinte – copil ş. precum: lingvistica. comunicarea pedagogică este „o formă specifică a comunicării umane. elev – manual. Este necesară o sensibilizare şi o educare a elevilor şi a cadrelor didactice în acest sens pentru a se putea realiza o comunicare eficientă. 2004. semiotica etc. formele sau partenerii implicaţi” 1 . Astfel. în vederea generării unui act de învăţare” 2 . Astfel definită. Pedagogia studiază fenomenul comunicării ca relaţie stabilită între partenerii actului educaţional. EXERCITAREA AUTORITĂŢII CADRULUI DIDACTIC ŞI STILUL DIDACTIC ADOPTAT DE ACESTA Fenomenul comunicării interumane prezintă un interes deosebit pentru mai multe discipline. nivelele. Sibiu.225 idem 145 . care transmite un mesaj către un receptor. În situaţia de faţă. prin intermediul unui cod şi cu ajutorul unui canal de comunicare. fiecare dintre acestea dezvoltând o optică specifică asupra comunicării. iar comunicarea didactică este definită ca „formă a comunicării pedagogice.elev..a. drd. cel mai adesea cadrul didactic este cel care emite mesajul. psihologia. însă comunicarea didactică poate fi întâlnită şi în raporturile elev . sociologia.. p. editura Univ. Orice act de comunicare presupune prezenţa obligatorie a câtorva comportamente: un emiţător.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Prof. Aptitudinea de a comunica şi capacitatea de a beneficia de efectele acestui proces sunt competenţe extrem de importante într-o lume a comunicării. indiferent de conţinuturile. pedagogia.. stocarea şi prelucrarea lui. însă competenţa de comunicare a 1 2 Creţu D. Claudia Lotrean Grădiniţa nr. „Lucian Blaga”. Pedagogie şi elemente de psihologie. prin care se vehiculează conţinuturi specifice diferitelor discipline de învăţământ. 18 Sibiu RELEVANŢA ÎN PLAN EDUCAŢIONAL A RELAŢIEI DINTRE COMUNICAREA DIDACTICĂ.

prestanţă şi eficienţă.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu cadrului didactic se referă la capacitatea acestuia de a fi bine informat. De exemplu. El se conturează pornind de la stilul de relaţionare practicat de profesor: 146 . acceptă să facă faţă unor diferite situaţii şi îşi recunoaşte posibilele greşeli. la abilitatea sa de a comunica şi exprima informaţiile în mod clar. în cadrul activităţii didactice. Şi toate acestea sunt necesare cu atât mai mult cu cât în practica instructiv-educativă din contextul actual al cerinţelor învăţământului mai persistă atitudini şi idei tributare învăţământului tradiţional. de a îndruma elevii. cât şi faţă de interlocutor. competenţa comunicaţională mai presupune şi capacitatea empatică în relaţiile cu elevii. se dezvăluie pentru a stimula încrederea reciprocă şi comunicarea. stăpânirea tehnicilor interogative. ci şi de a pune probleme. iată câteva comportamente prin care se manifestă competenţa de comunicare a cadrului didactic:         acesta manifestă încredere în sine. coerent. utilizarea unui limbaj mimico-gestual adecvat. iar rolul acestuia este nu doar de a informa. manifestă atitudini pozitive atât faţă de actul şi locul comunicării. tratează elevii ca parteneri reali în procesul de învăţare. Clasa este locul unde se consumă cea mai mare parte a relaţiei de comunicare dintre cadrul didactic şi elevi. inteligibil şi accesibil elevilor. utilizarea pauzelor logice şi psihologice. Competenţa de comunicare a cadrului didactic presupune împletirea armonioasă a competenţei lingvistice (comunicarea verbală) cu cea psihosocială (comunicarea nonverbală şi paraverbală). de a vedea în copil un aşa-zis „vas gol” ce trebuie umplut sau ca un obiect pasiv al educaţiei. conferind comunicării didactice calitate. e relaxat. adecvarea comunicării la diverse situaţii didactice. prin emiterea de mesaje la persoana I. ascultă activ. comportamentele mai sus amintite ţin de un aşa numit stil didactic al profesorului. se angajează în interacţiune. încurajând întrebările din partea elevilor. valorificarea feed-back-ului obţinut de la elevi. dar şi ascultarea activă şi capacitatea de a rezolva probleme de comunicare apărute în raporturile cu elevii. Pe lângă toate acestea. urmăreşte satisfacţia reciprocă în timpul comunicării. stil definit ca o modalitate complexă de gândire şi acţiune a cadrului didactic în raport cu toate ariile problematice şi cu toate secvenţele activităţii didactice. de a-i încuraja şi motiva să participe la un dialog autentic. Astfel. variaţii ale tonului şi ritmului expunerii.

stilul stimulativ sau democrat (motivator. stilul grijuliu (atent. Psihologie socială.. Bucureşti. Bucureşti. fără angajare în sarcină. Dicţionar de pedagogie. În urma simbiozei dintre stilul didactic al unui cadru didactic şi autoritatea exercitată de acesta au rezultat trei stiluri diferite. axat centrat fie pe sarcină. Schaub. care barează calea oricărei independenţe de acţiune” 1 . ca superior stilul democratic pentru că acesta „creează raporturi optime între subiect şi sarcină. stilul autoritar sau autocrat („zbirul“. K. iar cel autoritar „apare ca un sistem de comenzi şi ordine externe. c. Reghin. stilul personal. a unor rezultate deosebite sau prin forţa tradiţiei. p. superficial. editura Petru Maior. rezolvarea problemelor apărând ca rezultat al propriei activităţi a subiecţilor”.Zenke. . Cât priveşte stilul laissez-faire. Truţa. 3. Relaţia de autoritate reală se menţine atâta timp cât persoana recunoscută ca fiind autoritară reprezintă pentru cel care a iniţiat relaţia de autoritate o sursă de dezvoltare personală sau profesională. axat pe resursa umană. 5. centrat pe sarcină. . Este recunoscut. în funcţie de situaţie.[…] Obiectivul autorităţii pedagogice este protecţia şi consolidarea personalităţii copilului” 3 . Relaţia de autoritate încetează atunci când consensul dintre cei doi parteneri ai relaţie se pierde sau când subordonatul pierde încrederea în autoritatea superiorului..Toleranţă – Relaţionare – Comunicare a. Astfel.G. Pornind de la aceste trei stiluri de relaţionare se evidenţiază următoarele stiluri didactice practicate de profesor la clasă: 1. antrenant). un sprijin solicitat şi recunoscut de persoana care iniţiază relaţia de autoritate. dirija alte persoane pe baza unei experienţe cuprinzătoare. 2002. b. EDP. iar liderul furnizează materialele de lucru şi informaţii suplimentare fără a se interesa de desfăşurarea lecţiei. stilul administrativ (echidistant. stilul pasiv sau liberal (laissez-faire). p. după cum urmează: 1 2 P. în care membrii grupului au toată libertatea de a decide.ca un tătic“). 2001. p. editura Polirom. stilul normativ. 1974. Blocajeşi deblocaje în relaţia profesor-elev.28 147 .232 E. „are o eficienţă scăzută deoarece se lucrează la întâmplare. fie pe personal. care constă în „capacitatea de a conduce. producându-se erori” 2 Dar în completarea stilului didactic al unui profesor vine şi autoritatea sa exercitată la clasă. Mai frecvente sunt stilul autoritar şi cel democratic. neimplicat emoţional) 4.Golu. în general. stilul tranzacţional. 2.234 3 H. Dicţionar.durul“). autoritatea reprezintă un sprijin într-o situaţie de neclaritate.

Truţa. Creţu D. K. comportamentale şi prin propriile valori. Zenke. 2004.Golu. Maria Gabriela Lucaciu Grădiniţa nr. EDP.G. „Lucian Blaga”. 148 . pentru altul înseamnă foarte mult. BIBLIOGRAFIE: 1. 1974 . Toleranţa semnifică acceptarea faptului că fiinţele umane. Stil didactic autocrat – autoritarism – relaţii afective negative – poziţie superiorinferior în comunicare – stilul rece. Bucureşti. 2.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu 1. 5. că ceea ce pentru tine este poate lipsit de importanţă. de exprimare. Bucureşti. combinată cu autoritatea cadrului didactic exercitată în stilul său de conducere a procesului instructiv . E. Aşadar. Dicţionar. reprezintă relaţia tridimensională care face diferenţa în plan educaţional în se ajunge la rezultate pozitive pe calea însuşirii unui anumit conţinut şi la formarea personalităţii elevilor. Psihologie socială. Dicţionar de pedagogie. au dreptul de a trăi în pace şi de a fi ceea ce sunt.. Schaub. Editura Polirom. Nicu A. Înseamnă bunul simţ de a nu fi egoist şi de a înţelege. precum şi a opiniilor sale de orice natură. competenţa de comunicare a cadrului didactic. 2004. Comunicarea eficientă.educativ. Stil didactic democrat – autoritate – relaţii afective pozitive – poziţii de egalitate – stilul consultative. defineşte respectul libertăţii altuia. P. H. Reghin. Blocajeşi deblocaje în relaţia profesor-elev. 3.. 28. Tocmai de acea se spune că toleranţa este armonia în diferenţe. 2. ce se referă la mobilitatea optimă de a opera cu mesajele şi semnalele comunicării. Sibiu EDUCAREA TOLERANŢEI ÎN VEDEREA INTEGRĂRII SOCIALE Toleranţa.. Bucureşti. Pânişoară Ion-O. Sibiu. Stil didactic liberal – lipsa totală de autoritate – lipsa relaţiilor afective – lipsa comunicării reale – stilul formal. Editura Univ. 4. Pedagogie şi elemente de psihologie. Editura Polirom. care se caracterizează prin diferenţe fizice. editura Petru Maior. 2001. 2002. a modului său de gândire şi de comportare. 3.

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare A practica toleranţa. Când cel mic vine acasă cu o notă proastă. Startul promovării toleranţei are loc în familie şi şcoală. părinţii greşesc la capitolul note la şcoală. Copiii trebuie să stie că. toţi oamenii trebuie să fie respectaţi şi că în fiecare se ascunde o comoară. În primul rând. Nu face diferenţe faţă de cei din jur. iar toţi colegii se vor transforma în inamici. Se întâmplă ca micuţul să se întoarcă plângând de la şcoală. În fiecare grup de copii. atât în familie cât şi în şcoală şi societate. sociabil şi responsabil. iar un rol constructiv în acest sens îl are cunoaşterea. Şi atunci. şi chiar de adulţi. va suporta foarte greu glumiţele făcute pe seama sa. culoare sau religie. De cele mai multe ori. Dacă afli că pe seama puştiului tău se fac bancuri în pauze. Vorbeşte cu cel mic şi încurajează-l să capete încredere în el. În calitate de părinte trebuie să îţi analizezi periodic comportamentul şi să îţi controlezi toanele. exemplul. sau a renunţa la propriile convingeri. părinţii sunt primul model de urmat pentru copii. Dacă nu are curaj şi nu vrea să se împrietenească cu acei copii care râd de ochelarii lui. Pentru a creşte un copil sănătos. când faptele vorbesc mai mult decât toate cuvintele. dar este necesară. indiferent de rasă. ce fel de lecţie de toleranţă îi dăm celui mic? Ţi se întâmplă de multe ori să te trezeşti ţipând. iar pe băieţi să îşi oprească lacrimile înainte să ajungă şiroaie pe obraji. Dacă „victima” nu are simţul umorului şi nu se poate adapta grupului. dar care să nu fie răutacioase. comunicarea. Nu este obligatorie. şi apoi părinţii pot avea pretenţii justificate şi de la cei mici. nu înseamnă a face concesii. fie pentru că toţi copiii au râs de ochelarii lui. aruncând cu diverse obiecte sau vorbind urât cu cei din jur doar pentru că ai o zi proastă. iar la şcoală. părinţii au datoria să creeze în casă un mediu plăcut şi tolerant. mulţi părinţi le încurajează pe fete să plângă. a fi indulgent. trebuie să înveţe adulţii să fie toleranţi. nu trece peste acest fapt ca şi cum nu ar fi important. fie de lucrarea nereuşită. a tolera nedreptatea socială. va fi învăţătoarea sau orice alt profesor. Acasă. există o ţintă a tuturor glumelor de prost gust. De exemplu. 149 . deschiderea şi în special. stabiliţi împreună câteva răspunsuri pentru glumiţe. sfătuieşte-l să evite grupul sau doar persoana care dă startul. citită cu voce tare de către profesor. măcar unul dintre părinţi se găseşte să îi ţină morală la nesfârşit sau chiar să îl lovească. Degeaba îi spui copilului „fă ce spun eu şi nu ce fac eu”. Copiii sau adolescenţii ar trebui să se descopere şi nu să se ghideze numai prin ce spun cei mari.

un ton ascuţit într-o conversaţie. prin înfrânarea reacţiilor violente şi printr-un comportament de acceptare a celuilalt. pentru a putea anticipa şi preveni asemenea comportamente. cu bune şi cu rele. el îi va lua fiului său un scuter. economice. Această situaţie este posibilă atunci când copilul este prea răsfăţat. fie că li se întâmplă celor de lângă noi. Câţi dintre noi nu ne îngrozim de fiecare dată când vedem atrocităţile ce sunt prezentate în mass-media. trebuie să luaţi măsuri. Chiar copilul tău poate fi cel care le creează neplăceri celor din jur sau cel care râde de copiii diferiţi de el. care nu se simt iubiţi şi apreciaţi şi care cred că trebuie să înfrunte lumea după propriile legi. dar ce se întamplă când copiii sunt neglijaţi de către părinţi? Suntem intoleranţi cu ceea ce nu cunoaştem şi indiferenţi emoţional cu ceea ce nu simţim. surse care tocmai constituie cauzele fundamentale ale violenţei şi excluderii. 150 . Trebuie să găsim metode de minimalizare a surselor culturale. sociale. fie că ni se întâmplă nouă. este treaba mea ce fac” sunt cuvinte spuse de copii vulnerabili. Trebuie să fim mai toleranţi. Dacă vi se reproşează acest lucru. Este adevărat că nu există om fără prejudecăţi. pe acceptarea lui fără a-l judeca. mai tolerant. dar mai ales. pentru că nu au mai multe perechi de pantofi. politice şi religioase ale intoleranţei. sau o mână ridicată ce vrea să ameninţe? Aceste situaţii sunt prezente în viaţa noastră. Când un părinte aude că un coleg al copilului său a primit o bicicletă.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Toleranţa porneşte de la lipsa prejudecăţilor culturale. este important ca noi să deţinem controlul asupra acţiunilor noastre. să ne învăţăm copiii despre consecinţele fiecărei acţiuni pe care o întreprind. dar trebuie să învăţăm cum să le ţinem în frâu şi să îl acceptăm pe cel de lăngă noi. Totul depinde însă de gradul nostru de toleranţă. conflicte de la care se nasc noi şi noi dispute dacă nu sunt stopate la momentul potrivit. nu îmi pasă. „Nu mă interesează. Concurenţa dintre copii este superficială şi de cele mai multe ori încurajată de părinţi. de câte ori nu ne sperie sau ne revoltă comportamentul violent al unora. printr-un comportament mai indulgent. De aceea. să punem mai mult preţ pe respectarea aproapelui. De cele mai multe ori diferenţele de gândire şi vehemenţa cu care le susţinem sunt generatoare de conflicte. astfel încât să nu creşteţi un intolerant sau un snob.

modele comportamentale şi de atitudine. este de a-şi cunoaste drepturile şi libertăţile. aceasta însemnând că nimeni nu trebuie să-şi impună propriile opinii altuia. de investiţii în sistemul de învăţământ şi de activităţi centrate pe elevi cu scopul creşterii interacţiunilor şi amplificarea relaţiilor interumane. "Există un singur lucru care nu poate fi tolerat şi anume intoleranţa". Deoarece educaţia în sensul de a fi tolerant trebuie să fie considerată un imperativ prioritar. în vederea formării unor cetăţeni activi şi responsabili. care să respecte demnitatea umană şi care să fie în stare să prevină conflictele. grupuri. iar societatea de mâine depinde în mare masură de modul în care sunt gestionate aceste aspecte. Copiii noştri au nevoie de un sistem educaţional specific. Ele stau la baza societăţii noastre. pentru ca acestea să poata fi respectate şi de a cunoaşte necesitatea protejării drepturilor şi libertăţilor altora. conflicte şi dispute. ea presupune respectul deciziilor altor oameni. în sensul educaţiei pentru toleranţă. eficiente şi sistematice de predare a toleranţei cât mai timpuriu. Dat fiind faptul că educaţia este mijlocul dar şi instrumentul cel mai bun de prevenire a intoleranţei. pentru că în definitiv asta este ce ne dorim nouă şi membrilor familiilor noastre. deschişi spre alte culturi. capabili să aprecieze valoarea libertăţii. creatoare. este necesar să fie promovate metode raţionale. mai sigură. cea care înlătură pacea şi dă frâu liber confruntărilor. conţinutului manualelor. religii. cu rol benefic pentru societate. Adevărata toleranţă înseamnă mai mult decât o simplă "suportare". 151 . lipsa de toleranţă este cea care naşte războaie. benefice adaptării la mediul social. inclusiv noilor tehnologii educaţionale. Prima etapă. trebuie să promoveze modele relevante. altor moduri de gândire şi puncte de vedere. mai calmă. Întregul proces de educaţie al personalităţii umane trebuie orientat spre suprimarea pornirilor egoiste şi distructive în favoarea celor altruiste. Trebuie să se acţioneze pentru punerea în funcţiune a programelor de cercetare în domeniul ştiinţelor sociale şi educaţiei pentru toleranţa şi non-violentă. Este necesar să se acorde o atenţie deosebită îmbunătăţirii instruirii dascălilor. dar de multe ori. altor stiluri şi moduri de viaţă.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Trebuie să dezvoltăm relaţii armonioase cu cei din jur pentru a putea evita conflictele şi pentru a avea o viaţă mai liniştită. popoare. cursurilor şi a altor materiale pedagogice. sau să le rezolve prin mijloace nonviolente. Totul e aparent simplu. sistemul educaţional românesc. programelor de studii.

accesibile. trăim într-o lume diversă. contradictorie. religia. protejată de lege. univ. Elena Macavei TOLERANŢA – VALOARE MORALĂ. limbă. persecutare. având ca reper toleranţa. toleranţa este faptul recunoaşterii. pentru pacea socială trebuie să respectăm ca principiu de convieţuire toleranţa. naţionalitate. Toleranţa pozitivă creează climatul permisiv de convieţuire armonioasă a celor diferiţi ca rasă. cultură. Pentru bună înţelegere. acceptării. grupurilor şi comunităţilor diferite ca rasă. trăim într-o lume complexă. limbă. multietnice. trăim aproape şi împreună (în şcoală. pacea. etnie. conflictuală. manifestată prin discriminare. la toleranţă exagerată sau la intoleranţă. Ce este toleranţa versus intoleranţa şi la ce niveluri se manifestă? În sfera relaţiilor interumane. să ne construim. religie. POLITICĂ ŞI EDUCAŢIONALĂ Indubitabil. sau ilegitim ca devieri de la ceea ce este permis. rasă. respect. un mod înţelept de a fi. opusul sau contrariul toleranţei. multilingvistice. este abilitatea de a trăi alături de alţii diferiţi de noi în înţelegere. cu tendinţe accentuate şi reale de globalizare şi mondializare ce necesită interrelaţii de colaborare şi cooperare între state pentru atingerea scopurilor comune: securitatea. de a le recunoaşte şi respecta drepturile. tradiţiile. O componentă a toleranţei este bidimensionalitatea – forma ei pozitivă sau negativă. de a exista.dr. cultura. armonie. multiculturale şi interculturale. JURIDICĂ. Toleranţa are un interval de permisivitate. popor. Toleranţa negativă creează climatul permisiv exagerat ce poate pune în pericol pacea socială. limba. religie. în contexte multinaţionale. Ea se poate manifesta legitim. religie. intoleranţa. respectării şi aprecierii persoanelor. multireligioase. are un prag dincolo de care se ajunge la excese. Toleranţa negativă poate genera “discriminarea pozitivă” şi ca replică violentă. la locul de muncă) cu cei diferiţi de noi ca naţionalitate. naţionalitate. În planuri sociale apropiate. în familie. cultură. limbă. 152 .Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Prof. cultură. prosperitatea. de a comunica.

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Intoleranţa este faptul ignorării. politice. trafic de persoane. de persecuţie. trafic de droguri etc. cultură. limbă. creează un mediu de insecuritate comunitar şi intercomunitar. obstrucţionării. Intoleranţa negativă este ilegitimă. morale. naţionalitate. se ajunge la marginalizarea. de suspiciune. grup. imorală. De la toleranţă la intoleranţă. educaţionale sunt slabe şi ineficiente. de teamă. indezirabil. Şi intoleranţa are conotaţii pozitive şi negative. nerecunoaşterii. morală. religie. comunitate. respinse. se poate trece relativ uşor atunci când pârgiile juridice. nerespectării. politic sănătoasă şi necesară. grupurilor şi comunităţilor diferite ca rasă. Într-un asemenea climat se obstrucţionează exercitarea drepturilor şi libertăţilor. persecutării şi pedepsirii persoanelor. este apărătoarea de infracţionalitate. terorism. creează mediul de securitate pentru individ. după cum reiese din schema următoare: TOLERANŢA POZITIVĂ INTOLERANŢA NEGATIVĂ INTOLERANŢA POZITIVĂ TOLERANŢA NEGATIVĂ Traseu dezirabil Traseu indezirabil Care sunt structurile psihologice pe care se întemeiază exprimarea toleranţei? 153 . Intoleranţa pozitivă este legitimă. afirmarea şi exprimarea socială. politic eronată. este temeiul condamnării şi pedepsirii celor care comit acte antisociale: furt. vandalism. persecutarea şi pedepsirea pe considerentul diferenţei neacceptate.

de grup şi comunitare. respect. în timp. manifestat la nivelul comunităţilor – popoare. interzonale. respingere. grupal sau comunitar. spaţiul mental comunitar intolerant cu moduri de gândire. atitudinile şi faptele în raport cu diversitatea pentru orice considerent au anumite mobiluri psihologice sau motivaţii ale toleranţei. condescendenţă. zonale – este generatorul climatului social-economic şi politic de înţelegere. persecutare a celor diferiţi pe orice considerent. toleranţa (ca şi intoleranţa) este percepută. rasiale. Spaţiul mental individual tolerant este o dimensiune a sinelui individual şi include perceperea. religioasă şi se exprimă prin mentalităţi şi atitudini de acceptare. lingvistică. în relaţiile intercomunitare. etnică. asociaţii şi organizaţii continentale. nevoia de prestigiu. sex. colaborare şi cooperare în interiorul comunităţilor. comunităţii. se constituie aceleaşi structuri psihice cu conotaţii opuse toleranţei: spaţiul mental individual intolerant. în raport cu diversitatea naţională. colaborării. Intoleranţa se bazează pe stereotipuri (etichete) negative. asigură suport motivaţional dialogului. preluate de individ. grup. europene. convingerile şi atitudinile individului în raport cu diferenţa ce marchează oamenii (rasa. limbă. sentimentele. Identitatea naţională. de grup. comunitare tolerante (ori intolerante) sunt generate. limba etc.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Din punct de vedere psihologic. dezapreciative. pacea. În raport cu corelativul intoleranţă. Se construieşte. religioase. spaţiul mental de grup intolerant. culturală este reperul de acceptare şi respectare a altora. exprimat şi manifestat în grupurile familiale. prin educaţie şi autoeducaţie. a grupului. religia. Temeiul îl reprezintă scopurile comune – prosperitatea. grupului. etnice. comunităţii. trăită. securitatea. condescendenţă. Acestea sunt: nevoia de identitate / de alteritate. gândită. etnică. atitudini şi fapte de neaceptare. naţiuni. de sintalitatea (configuraţia specială) grupului. Modul de gândire. întreţinute de modurile de gândire şi de simţire ce se structurează în spaţiile mentale individuale. nevoia de unitate în diversitate şi sunt exprimate la nivel individual. nevoia de dialog. Spaţiul mental colectiv sau de grup tolerant este o dimensiune a sinelui colectiv. gândirea. scheme mentale eronat generalizate. referitoare la naţionalitate. a comunităţii. fără discernământ. Conduitele sau actele individuale. Nevoia de identitate este condiţia echilibrului biopsihic al individului. culturală. exprimată de personalitatea individului. 154 . respect. Deschiderea spre alţii are la bază nevoia de alteritate iar dualitatea identitate – alteritate consolidează starea de securitate biopsihică a individului. naţionale. rasă. naţionalitatea. comunitate. Spaţiul mental comunitar tolerant.) şi se exprimă prin acceptare. nevoia de colaborare.

în mod obiectiv. politică. În al doilea rând. naţionalitate. există o lume diversă în apropierea. De ce se pune problema toleranţei? Cel puţin trei argumente se pot aduce. interreligioasă. Prin urmare. în condiţiile mondializării. pentru că ignorarea sau persecutarea celor diferiţi sub un aspect sau altul poate deveni oricând „butoiul de pulbere” ce poate exploda şi genera conflicte. multicultural. întreţine conflicte ce au la bază frustrări. În mod obiectiv. un mod înţelept de a fi şi de a exista. De când se pune problema toleraţei şi respectiv a combaterii intoleranţei? Dintotdeuna. obiceiuri. se structurează şi tipurile de toleranţă versus intoleranţă. în mod obiectiv. valori propriu zise sau pozitive (umanism. la mari sau mici distanţe iar pacea în interiorul sau în afara comunităţilor depinde de înţelegerea celor diferiţi pe orice considerent. pentru solidarizarea forţelor în atingerea scopurilor comune trebuie să se creeze şi să se menţină un climat tolerant. la acte discriminatorii şi acuzatorii. culturi. tradiţii. politice ale climatului tolerant? Morala. intercultural. coexistă comunităţi diferite. un principiu şi o dimensiune educaţională. pentru că. limbă. rasism. În primul rând. scăpate de sub control. etnie. ale intercondiţionărilor economice şi politice. patriotism. unele fiind cu vechime istorică. toleranţa este un principiu politic. sex şi. este o necesitate obiectivă ce se cuvine a fi asumată. antisemitism. democrate. morală. În societăţile cu regimuri pluraliste. multireligios. În al treilea rând. un principiu de convieţuire. pentru colaborare şi cooperare intercomunitară.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare religie. juridice. pentru că dezbinarea interetnică. prosperitate economică. pentru pacea socială. religii diferite. profesiune care. este imperios necerară politica tolerantă în limite acceptabile. Azi. vine cu o anume ordine generată de valorile înscrise în reperele Bine – Rău. Obiectul toleranţei / intoleranţei este frecvent centrat pe: rasă. cultură. la fel de veche ca şi umanitatea. Care sunt temeiurile morale. Cum se ajunge la construirea spaţiilor mentale tolerante / intolerante? Prin educaţie şi autoeducaţie. revolte. grupuri etnice diferite şi. duc la xenofobie. cu atât mai mult. multilingvistic. prin oportunităţile sociale create. etnii cu limbi. războaie sau poate face doar să planeze teama şi insecuritatea. interculturală împiedică unirea forţelor pentru progres. cu civilizaţii avansate. în vecinătatea noastră. trăim într-un context multinaţional şi multietnic. de acceptare şi respectare a diferenţelor. punându-se în pericol pacea şi buna convieţuire a membrilor comunităţii. fenomen istoric străvechi şi recent a dus la constituirea comunităţilor cu amestecuri de popoare. întrucât migraţia popoarelor. 155 . religie. în funcţie de acestea. există o lume diversă.

indisciplină. ipocrizie. Legislaţia internaţională aparţinând. respect. Toleranţa contribuie la climatul paşnic de viaţă. defavorizatoare.). prosperitatea. compasiunea sunt temeiuri de raportare la viaţa comunitară în toată diversitatea ei internaţională. prin normele.. la comunicare. pace socială. etnie. reflectă universalitatea respectării drepturilor şi libertăţilor. cinste. rasism. înţelegere. religie. necinste. loialitate. trădare. religie. principiile şi valorile ei. a conduitei tolerante. demnitate. demnitatea. religios. eroism. generozitatea. onoare. xenofobie. şi implică. snobism. etnică. loialitatea.. modestie. Mişcarea ecumenică creştină şi necreştină confirmă deschiderea spre comunicare şi dialog a cultelor creştine. respect. a conduitei de combatere a extremismului religios. civism. reglementează relaţiile interumane şi intercomunitare. limbă. Morala religioasă creştină oferă ca temei toleranţei valoarea supremă – iubirea – iubirea de Dumnezeu şi iubirea aproapelui. sex. curaj. suportare. cumpătarea. rasă. Dat fiind valoarea credinţei pentru forţa spirituală umană.. ea este o valoare morală în sine şi are drept conţinut semantic: acceptare. civismul. naţionalitate. altruism. lipsă de demnitate. În contextul mozaicului religios din lume şi al coexistenţei cultelor creştine. cultură. ceea ce excude orice fel de discriminare de rasă. în lupta pentru pace şi securitate. fundamentalism politic. Morala. dreptatea. naţională. Principalele documente de drept internaţional care 156 . creează individului echlibru interior. politic şi militar. Şi alte valori precum: înţelepciunea. în combaterea extremismului politic şi religios. prietenie. Toleranţa este şi temeiul prieteniei. disciplină. toleranţa are un evident temei juridic şi este o valoare juridică. impune prestigiul social comunitar şi intercomunitar.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu internaţionalism.. în primul rând. a scopurilor sociale comune: pacea. la intercomunicare. limbă. spre exemplu. colaborării şi cooperării şi se asociază altor valori morale: umanismul. Organizaţiei Naţiunilor Unite. imprimă calitate relaţiilor de comunicare interumană şi intercomunitară. Toleranţa este tranziţia spre egalitate şi libertate religioasă. obligatoriu. pentru progres şi prosperitate.) şi valori negative sau nonvalori (infidelitate. de demontare a stereotipiilor negative. toleranţa este principiul suveran în promovarea valorilor spirituale comune. securitatea. model ideal spre care se tinde. create după încheierea celui de Al Doilea Război Mondial. de educaţia religioasă depinde construirea conduitei înţelepte de comunicare cu semenii diferiţi ca naţionalitate. dezideratul şi imperativul toleranţei. Prin faptul că este prevăzută în legislaţii naţionale. europene şi internaţionale. prietenia. solidaritate. şi a creştinismului cu celelalte religii din lume în promovarea valorilor spirituale universale. Toleranţa are un temei moral.

Statele părţi care aderă la Convenţia-Cadru trebuie să se angajeze în a crea condiţii ce permit minorităţilor să-şi menţină şi să-şi dezvolte cultura. să respecte dreptul de folosire a limbii materne şi de a învăţa limba maternă. 157 .  Pactul Internaţional privitor la Drepturile Civile şi Politice. Statele părţi vor încuraja spiritul de toleranţă. să se abţină de la politica de asimilare împotriva voinţei lor (Articolul 5).  Declaraţii. adoptată în anul 1995. se recomandă încheierea acordurilor cu statele vecine pentru a asigura protecţia persoanelor minoritare. la treburile politice.  Tratatul Constituţional. tradiţiile. adoptat în anul 1992 . drepturile refugiaţilor ş. documentele Uniunii Europene reflectă universalitatea respectării drepturilor şi libertăţilor.. chiar a cooperării transfrontaliere (Articolele 17. patrimoniul cultural).  Pactul Internaţional privitor la Drepturile Economice. convenţii şi rezoluţii privitoare la drepturile femeii. Se recomandă crearea condiţiilor favorabile participării la viaţa culturală. socială şi economică.a. Principalele documente sunt:  Tratatul de la Maastricht. adoptată în anul 1945. limba.  Tratatul de la Amsterdam. Articolul 20 indică şi obligaţia minorităţilor să respecte legislaţia naţională şi drepturile celorlalţi – ale majorităţii şi ale altor minorităţi. Se recomandă statelor părţi să asigure exercitarea tuturor drepturilor şi libertăţilor. drepturile copilului.  Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. religioase. evident.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare prevăd universalitatea respectării drepturilor şi libertăţilor şi implicit dezideratul şi imperativul toleranţei sunt:  Carta Naţiunilor Unite. adoptat în anul 1966. adoptat în anul 1966. 18). să-şi păstreze identitatea (religia. încă dezbătut. dezideratul şi imperativul toleranţei naţionale. etnice. Sociale şi Culturale. adoptată în anul 1948. adoptat în anul 1997 . ratificată de România prin Legea 33 / 29 aprilie 1995. culturale.  Tratatul de la Nisa. dialogul intercultural şi vor lua măsuri pentru promovarea respectului şi înţelegerii.  Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.  Convenţia-Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale. Pe plan european. adoptată la Nisa în anul 2000. exclud orice fel de discriminare şi implică. vor lua măsuri de protecţie a persoanelor ce pot fi victime ale discriminării (Articolul 6). de a-şi înfiinţa şi administra instituţii private de educare şi formare (Articolele 7-14). adoptat în anul 2001. drepturile tinerilor. lingvistice.

adoptată în anul 1981. adoptată în anul 1983. Politica economică ce exclude discriminările pe orice fel de criteriu creează cadrul favorabil pentru afirmarea tuturor membrilor comunităţii în viaţa economică. transatlantice. fapt reflectat în politicile economice. ţară membră ONU. ceea ce implică dezideratul şi imperativul toleranţei. prosperitatea. universalitatea respectării drepturilor şi libertăţilor. exclud orice fel de discriminare. Respectarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor omului. religiile şi limbile lor.  Carta Arabă a Drepturilor Omului. pentru valorificarea capacităţilor de muncă productivă şi creatoare în vederea prosperităţii generale. rasă. scopurile comune fiind pacea. apartenenţă politică. 158 . securitatea. europene. participarea celor diferiţi ca limbă. în politicile naţionale.  Carta Africană a Drepturilor Omului.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Pe plan zonal. Politica învăţământului în temeiul respectării dreptului tuturor la educaţie are avantajul egalizării şanselor. România. în raport cu minoritatea defavorizatoare a ţiganilor / romilor s-a dus şi se duce o politică de susţinere a exprimării specificului etnic. Pe de altă parte. adoptată în anul 1969. naţionalitate. Acestea sunt:  Convenţia Americană a Drepturilor Omului. O lege a minorităţilor nu s-a adoptat încă şi. Toleranţa este o valoare politică.  Declaraţia Îndatoririlor Fundamentale ale Popoarelor Asiatice. adoptată în anul 1994. fără niciun fel de discriminare implică obligatoriu toleranţa celor diferiţi. de asemenea. avantajul afirmării şi exprimării. Politica culturală ce exclude discriminările şi implică toleranţa creează mediul îmbogăţirii şi diversificării culturii comunităţii cu contribuţiile minorităţilor. internaţionale. factură psihică. este semnatara documentelor adoptate şi îşi acordă legislaţia cu recomandările documentelor respective. religie. respectarea minorităţilor cu culturile. culturale. Orice fel de discriminare de ordin economic generează tensiuni şi conflicte. Constituţia României prevede şi garantează egalitatea în drepturi a tuturor oamenilor fără discriminare de sex. documentele privitoare la drepturile şi libertăţile omului prevăd. de integrare socială. de a deveni producători şi creatori de valori materiale şi spirituale. în relaţiile diplomatice ale statelor civilizate. creează unitatea în diversitate a culturii comunităţii. Afirmarea şi exprimarea oricărui membru al comunităţii pe scena politică a comunităţii. în formaţiunile politice şi implicarea în luarea deciziilor are avantajul cumulării forţelor cu interese comune. fără discriminare. tradiţii la viaţa culturală creează mediul de înţelegere şi pace socială.

să predomine înţelepciunea diplomatică de a evita discriminările în temeiul principiului toleranţei. modul de gândire tolerant. naţionalitate.  favorizarea exprimării diversităţii naţionale. uneori. limbă. limbă. lingvistice. Dat fiind problematica complexă a convieţuirii şi comunicării în medii multinaţionale. lingvistică. religioase ca temei al raportării la diversitatea naţională. grupurilor şi comunităţilor diferite ca naţionalitate. univers lingvistic. cultură. multireligioase. multilingvistice. extradidactice şi extraşcolare. un tip al „noilor educaţii” – educaţia pentru toleranţă şi combaterea discriminării – devine necesar. Activităţile didactice. Scopul acţiunilor instructiv-educative din şcoală şi din afara şcolii sau la niveluri formale. lingvistică. factură psihică. etnice. religie diferite.  integrarea în mediul multicultural şi intercultural. relaţiile de colaborare şi cooperare trebuie să excludă tratările diferenţiate. limbă este preluat de copii şi tineri prin imitaţie de la adulţi. religie.  condiţionarea nevoii de alteritate în sensul cunoaşterii şi respectării persoanelor. religie. multilingvistic. 159 . grupurile şi comunităţile diferite de cel ce exprimă opinii. interetnic. rasiale. al grupului de prieteni.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare n relaţiile diplomatice europene. culturale. internaţionale. multireligios creat în şcoală. comunităţile diferite ca rasă. etnice. ceea ce înseamnă că stereotipii pozitive sau negative privitoare la cei diferiţi pot fi însuşite fără propriile cenzuri.  consolidarea identităţii naţionale. religioasă. multinaţional. discriminatorii. prin atitudinile nediscriminatorii ale dascălilor şi ale elevilor. al grupului etnic sau religios de referinţă în privinţa raportării la persoanele. religioase prin mediul multienic. stabilite între ţări cu niveluri de dezvoltare economică. rasă. grupurile. etnie. multietnice. înţelegerii. etnică. acceptării diversităţii naţionale. în ambianţe egalitare. religie. Toleranţa este valoare educaţională. Şcoala are răspunderea şi responsabilitatea de a forma conştiinţa şi conduita copiilor şi tinerilor în sensul respectării. Modul de raportare la persoanele. segregaţioniste.  integrarea în mediul multinaţional. transatlantice. De aceea este foarte important ce oferă mediul familial. culturală iar obiectivele care să centreze activităţile instructiv-educative pe efecte informative şi formative ale conduitei tolerante pot fi:  deschiderea spre alţii diferiţi ca rasă. multietnic. etnică. etnice. naţionalitate. nediscriminatorii modelează modul de percepere. nonformale şi informale de educaţie este modelarea conştiinţei şi conduitei tolerante în raport cu diversitatea naţională.

4. Toleranţa interetnică – principiu politic şi mod înţelept de a fi şi de a exista. 3. 2001. traducere de Doina Tonner. 2000. Stereotipuri. 13. 11. Neculau Adrian. Ioan Petrescu. 1996. traducere de Margareta Batcu. Noua ordine mondială. Noi şi Europa. religie. 2004. 7. Leclerc Gérard. Toleranţă religioasă şi ecumenism. Ferréol Gilles (coordonatori). 9. editor coordonator. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: 1. Iaşi. în Revista Psihologia nr. Editura Antet. 2000. 15. limbă. marginali. Bourhis Y. în volumul „Armonie comunitară în spirit european”. traducere de Radu Carp.). 6. Neculau Adrian (coord. Epperson Ralph A. 12. coord. legalitate. Chişinău. 2005. 14. Huntington Samuel P. 2002. Maliţa Mircea. *** Convenţia-Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale 160 . Richard. 5. Bucureşti. Mondializarea dincolo de mituri. Editura Nemira. Sinele şi cunoaşterea lui. 5/ 2001. Bucureşti. antisemitismului. teorie şi realitate.  stabilirea şi permanentizarea dialogurilor multiculturale şi interculturale. *** Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 16. 1996. Bucureşti. cultură pentru armonia vieţii sociale. Editura Samizdat. 2001. 10. Editura Polirom. Timişoara. rasismului. în volumul „Eficienţă. Leyens Jacgues-Philippe. Iluţ Petru. Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale. 1997. Iaşi. Editura Antet. Ordinea mondială în secolul XXI. Vocaţia familiei în dezvoltarea comunicării interetnice în România. Tucicov-Bogdan Ana (coordonator).  combaterea xenofobiei. Editura Polirom. Minoritari. Toleranţa interetnică. libertăţi şi obligaţii cu toţi cei diferiţi ca naţionalitate. Ludwig Holzinger. etică în România mileniului trei”. 2003. Editura Trei. culturale. Editura Polirom. Bucureşti. Construcţia statelor. 8. Braşov.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu  cunoaşterea oportunităţilor şi ofertelor legate de exprimarea diversităţii naţionale. rasă. Fukuyama Francis. excluşi. Macavei Elena. traducere de Mihnea Columbeanu. Întreprinderea Editorial-Poligrafică Ştiinţa.). Macavei Elena. discriminare şi relaţii intergrupuri. traducere de Mihai Gruia Novac. Zece mii de culturi. Tucicov-Bogdan Ana. etnice. Spre geomodernitatea secolului XXI. comunităţilor. Bucureşti.  favorizarea trecerii de la toleranţă la egalitate în drepturi. Iaşi. 2001. Cordellier Serge (coord. coordonatori. traducere de Mihnea Columbeanu. Editura Polirom. Iaşi. Bucureşti. Mondializarea culturală. Civilizaţiile puse la încercare. grupurilor. o singură civilizaţie.  demontarea stereotipiilor negative din mentalităţile persoanelor. 2. 2002.

Dansul se împleteşte cu alte aspecte ale vieţii umane. exprimate şi comunicate în siguranţă (Helen Payne. Prin armonizarea legăturii dintre trup şi minte obiectivul terapiei dansului este de a construi stima de sine şi indentitatea eului unei persoane cu probleme emotionale. New York. (1987). Dansul este răspunsul primar la ritm şi muzică iar în timpul desfăşurării programului terapeutic. Terapeutul creează un mediu în care sentimentele. To dance is human : a theory of nonverbal communication. To dance is human : a theory of nonverbal communication. trăirile acestora pot fi recunoscute. Oana Marţian Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 2. tehnici orientate pe mişcare. relaţionare şi de comunicare. USA 3 Judith Lynne Hanna. aşa cum ar fi comunicarea. 2. relaţiile sociale. USA 161 . ura etc. (Judith Lynne Hanna. acţiune înseamnă în primul rând a cerceta natura existenţei umane (Judith Lynne Hanna. Chapman and Hall. vizibilă. învăţarea.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Prof. Dansul – formă de exprimare umană A explora dansul în toată complexitatea lui ca sentiment uman. relaţionale şi de comunicare. gând. iubirea. copiii sunt învăţaţi să scoată la iveală suferinţele ascunse. 1987) 1 . se folosesc tehnicile de dans în aşa fel încât acestea să îi aducă pe copiii în legătură cu sinele. University of Chicago Press.drd. (1987). Se crede că extrovertirea suferinţelor trecute. 1987) 3 . Dance movement therapy : theory and practice. Sibiu DANSUL . Copilul devine conştient de sentimentele lui prin senzaţii şi mişcări.MODALITATE ARTTERAPEUTICĂ DE COMUNICARE A DEFICIENTULUI DE AUZ 1. a gândurilor şi a fustrărilor ajută la acceptarea şi depăşirea problemelor emoţionale. 1992) 2 . lumea interioară a fiecărui copil devine tangibilă. Dansul – modalitate art-terapeutică în dezvoltarea copilului 1 2 Judith Lynne Hanna. (1992). Prin mişcare şi dans. sistemul de valori ale individului. Problemele emoţionale şi conflictele ies la iveala în acest mod. University of Chicago Press. USA Helen Payne.. Inc. Un psihiatru vorbeşte cu pacienţii despre problemele lor în timp ce un terapeut în dans foloseşte limbajul non-verbal. În terapia dansului.

G. teatrul. J. în primul rând. Humphrey subliniază importanţa dansului la vârste mici nu doar sub aspectul mişcării necesare creşterii şi sănătăţii. dezvoltarea limbajului. dezvoltarea atenţiei şi capacităţii de învăţare. starea de spirit va influenţa mesajul dansului. gesturi. sculptura. 2005) 1 . cu alte cuvinte. atitudini şi gesturi. exprima şi comunica sentimentele. ca modalitate art-terapeutică joacă un rol important în dezvoltarea generală copiilor şi nu doar în dezvoltarea fizică a acestora. pictura. New York.Noomen. în primul rând. se vorbeşte de comunicare de fiecare dată când un sistem. în speţă un destinatar. USA Charles E. Gertrude P. – sunt defapt diverse limbaje prin care copiii îşi pot interpreta. G. a comunicării. În dans.Van Cuilenburg.( 1998). dansul şi. cu scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte” 3 . prin acţiuni. Scholten. o „şcoală” complexă. Antropologii americani Alan P. ci şi muzica. baletul. învaţă să-şi controleze impulsurile prin armonie şi cadenţă. influenţează un alt sistem. Dansul.Merriam. aceasta include nu numai limbajul scris sau vorbit. dezvoltarea simţului estetic.W. 3. el cuprinde toate procedeele prin care un spirit poate afecta un alt spirit. Editura Humanitas. teatrul etc. Dance therapy and depth psychology : the moving imagination. dezvoltarea socio-afectivă. Kurath. El va încerca să transmită publicului starea sa interioară.J. Comunicarea umană „În sensul cel mai general. Ştiinţa comunicării. Bucureşti 162 . artele vizuale. (Shannon şi Weaver) Limitând definiţiile de mai sus prin introducerea unei condiţii. Van Cuilenburg. mimică şi postură. în fapt. Dansul are un impact pozitiv în: dezvoltarea sistemului nervos. Prin 1 2 Joan Chodorow. toate comportamentele umane”.J.Osgood. Dansul – modalitatea artterapeutică de comunicare a deficientului de auz Dansul este o formă de comunicare care are loc. Toate artele – dansul. O.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Dansul este. „Cuvântul comunicare are un sens foarte larg. ci mai ales ca antrenament neuro-psihologic. Evident. Routledge. apoi între tine şi ceilalţi oameni.W. Lynnette Overby şi James H. Noomen definesc comunicarea „un proces prin care un emiţător transmite informaţii receptorului prin intermediul unui canal. 4. în care copilul. respectiv o sursă. Este o formă de comunicare ce cuprinde semne legate de mişcare. expresia este controlată. Fiecare dintre noi se manifestă şi îşi exteriorizează sentimentele şi gândurile în mod diferit. deliberată şi corespunde caracterului dansatorului. A vocabulary for Talking about Communication 3 J. prin mijlocirea unor semnale alternative care pot fi transmise prin canalul care le leagă” 2 . trăirile lor interioare (Joan Chodorow. O. (2005).Scholten. între tine şi corpul tău.

. poeziile pentru copii pot fi folosite în cazul copiilor auzitori.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare mişcările sale. Aceasta poate ajuta publicul să înţeleagă mai uşor mesajul pe care vrea să-l transmită dansatorul. trăirile şi emoţiile sale prin intermediul mimicii.. este posibil adesea să creezi o imagine cu multe cuvinte. Oamenii nu sunt singurele fiinţe care comunică prin intermediul dansului. Mulţi oameni se întreabă cum pot dansa copii deficienţi de auz dacă nu aud muzica. înţelegând mesajul artistic. deficienţii de auz se vor folosi de alte mijloace de comunicare. sau să obţii calitatea dansului dorit prin modificarea volumului şi a tonului vocii etc. “stop”. va putea să retrăiască. cu timpul. aceştia îşi folosesc trupul lor pentru a comunica la fel cum fac şi dansatorii auzitori. Deficienţa de auz nu restrânge numai registrul auditiv al copilului. este posibil ca un grup de dansatori. şi modul în care publicul.. în mod afectiv şi imaginativ. Astfel. iar dansul cocorilor este un dans de împerechere. deficientul de auz poate dansa cel puţin la fel de bine şi expresiv ca şi cel auzitor. în special de gesturi... Există o mulţime de alte fiinţe care se folosesc de dans pentru a comunica. Datorită nedezvoltării limbajului verbal. dar şi a posturii sale. Acţiunea cântecelor. Spre exemplu. completând în acest sens informaţia. În fapt. un element care intervine în transmiterea mesajelor prin dans îl reprezintă vestimentaţia. se vor organiza într-un sistem semiotic cu o anumită specificitate operaţională. însă aceste modalităţi nu sunt uşor de folosit atunci când e vorba despre copii cu deficienţe auditive. individul îşi dezvăluie personalitatea şi influenţele pe care societatea le-a avut asupra sa.. “acum”. care îşi vor lăsa amprenta asupra dansului. În plus. Dansul copiilor implică mai mult decât explorarea diferitelor modalităţi de a realiza o anumită figură de dans sau învăţarea unor serii de paşi pe muzică. terapeutul comunică cu elevii deficienţi de auz prin ceea ce numim “limbajul trupului” adică prin modul de comunicare pe care noi îl avem în comun. Pe lângă acestea. din necesitatea de a comunica cu cei din jur. este un mod de a realiza un raţionament prin care aceştia să-şi folosească trupul ca un instrument al exprimării şi comunicării. expresivităţii. şi poate chiar mai mult. dansul albinelor este o modalitate de a transmite informaţii referitoare la distanţa faţă de sursa de hrană. chiar dacă execută aceeaşi coregrafie. Când înveţi un dans cu copii auzitori. simple comenzi ca “încă o dată”. sunt împărtăşite în mod constant şi 163 . viaţa sufletesacă a personajului (dansator). de mimică şi care. În terapia prin dans. cantitatea şi chiar calitatea ei. gesturilor. ci mai ales interrelaţionarea socială timpurie care stă la baza procesului de comunicare. Dansatorul va transmite publicului stările. Comunicarea prin dans reprezintă legătura dintre desfăşurarea unei succesiuni de acţiuni fizice. să fie influenţaţi de stările lor sufleteşti. expresive.

labiolectura. p. R. un Aici şi Acolo. aud prin intermediul ochilor sau cum spunea Oliver Sacks (1990) “văd vocile” 2 . 4. Dacă nu sunt folosite semnele.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu astfel nevoia de un limbaj comun devine necesară. sociologie ş. în care o mişcare pregăteşte mereu o alta” (Stangl. Ritmul ne încântă în conversaţie. Platon a exprimat în acest sens o poziţie fermă: „Ritmul este ordine în mişcare”. psihologie. desigur. ritmul înseamnă ordine. în muzică. Harwood Academic Publishers GmbH. ne animă când ascultăm muzică şi dansăm. „Un ritm este caracterizat prin faptul că între doi poli ai unui câmp de tensiune există o permanentă mişcare. Problematica deficienţilor de auz.. deficienţii de auz depind în totalitate de labiolectură pentru a-i ajuta să înţeleagă mesajul transmis de către profesor. (2003) . Switzerland Oliver Sacks(1990) citat în Naomi Benari. receptarea mesajului transmis. nu ascultă. (1995). (1974) – citat în Popescu.. M. iar acest lucru impune un efort de voinţă. „Ritmul este. 1974) 4 . viaţă. (2003) .. din punctul de vedere al timpului. 143. 1971) 3 . 1995) 1 . Prin dans. Sibiu. Sibiu. 4 Stangl. în versuri şi rimă. folosirea imaginilor este adesea o cale foarte directă în stimularea lor şi o cale mai uşoară de a le împărtăşi tema sau subiectul dansului care urmează să fie învăţat. dacă vor ascultă ce li se spune. R. Percepţia şi mişcarea sunt strâns legate de ritm. copilul deficient de auz poate să-şi exprime sentimentele. dacă nu vor. trăirile interioare etc. 2 1 164 . Toate cuvintele trebuiesc articulate clar însă fără a exista exagerări şi este de asemenea necesar a se vorbi cu faţa spre aceştia (Naomi Benari.. Switzerland 3 Goodman. Inner Rhythm : Dance training for the deaf. Psihomedia. poate să comunice cu alţii pe diferite ritmuri cu ajutorul mişcărilor . Prin urmare. pe care le întâlnim în domenii diferite. Cu copiii care au atât limbajul verbal cât şi cel al semnelor destul de limitat. (1995).Pentru explicarea noţiunii de ritm există mai multe definiţii. 143. copiii deficienţii de auz . Beneficiile dansului la copilul deficient de auz: Naomi Benari. p. un curs divizat” (Goodman.a. se preferă “comunicarea totală” – se combină limbajul semnelor cu limbajul verbal. o reală concentrare pentru a privi atent şi a înţelege mesajul vorbit. folosirea imaginilor poate fi deosebit de utilă. biologie. Harwood Academic Publishers GmbH. Psihomedia. O altă parte importantă a comunicării cu deficientul de auz este. Inner Rhythm : Dance training for the deaf. (1971) citat în Popescu.1. În comparaţie cu persoanele auzitoare care. Problematica deficienţilor de auz. În cele mai multe centre pentru deficienţi de auz. a elementelor componente ale unei figuri din dans . Uneori chiar în explicarea paşilor de dans. mişcare. L. medicină. Nu în ultimul rând trebuie să vorbim despre ceea ce însemnă şi reprezintă ritmul în terpia prin dans.

Dansul ajută copiii în dezvoltarea şi îmbunătăţirea abilităţiilor motorii.Stephen Leonard Cone. într-o manieră sigură .Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Studiul dansului dezvoltă abilităţi legate de alte domenii de învăţare. beneficii specifice dizabilităţii sale: ..Teaching children dance. la înţelegerea formei. (2005). . altora. . Succesul în procesul de învăţare pentru orice tip de dans este acela că terapeutul şi elevul trebuie să intre în experienţa de învăţare împreună. îşi măresc flexibilitatea şi îşi dezvoltă coordonarea membrelor prin crearea de mişcări sau prin învăţarea după model (Theresa Purcell Cone & Stephen Leonard Cone. USA http://www.2. prin intermediul dansului copiii îşi definesc. îşi dezvoltă şi îmbunătăţesc echilibrul. Dansul de asemenea implică şi dezvoltă gândirea critică şi autodisciplina.1. sar. 2009) 2 . copiii dobândesc putere.Copiii aleargă.Dansul îi ajută pe copiii deficieţi de auz să fie conştienţi de propriul lor corp. coordonarea şi tonusul muscular (Terapia prin dans. în multe feluri folosind diferite tempouri şi o anumită forţă. le oferă copiilor şansa de a interacţiona. construirea stimei de sine. second edition. îşi clarifică şi îşi exprimă ideile. sentimentele. 3.valexa. de a cunoaşte valorile culturale ale Theresa Purcell Cone. de la simpla numărare până la sporirea conştientizării spaţiale.1. păşesc etc. Deficientul de auz poate obţine beneficii suplimentare. Prin diferitele experienţe de dans. Human Kinetics Inc.Prin dans se extinde vocabularul de bază al copiilor cu privire la abilităţile motorii.1.Înmulţirea experienţelor de dans oferă copiilor şansa de a învăţa despre infinitele moduri în care corpul uman este capabil să se mişte. .Din punct de vedere fizic. dansul ameliorează circulaţia. 2005) 1 . 4. gândurile.prin dans copilul deficient de auz are posibilitatea de a se exprima. cu entuziasm. copiii vor obţine beneficii în diverse moduri care pot afecta (pozitiv) mult alte experienţe din viaţa lor. Aceştia învaţă în mod eficient să-şi mişte întregul corp sau părţi ale sale în mod izolat. Beneficiile cognitive ale dansului : 1 2 participarea la dans promovează auto-descoperirea. .. Beneficiile psihomotorii ale dansului: . de a socializa cu alţii.org/psihologie/terapia-prin-dans/ 165 . cu o atitudine pozitivă pentru a permite ca bucuria şi vraja dansului să-i înconjoare. posibilitate care de multe ori reflectă frustrarea acestuia de a avea puţin sau chiar deloc un limbaj verbal prin intermediul căruia să poată face acest lucru. de la explorarea balansului şi echilibrului până la cunoaşterea greutăţii şi masei.

frica. descărcând tensiunile într-un mod constructiv. Naomi (1995). .afective ale dansului : Copiii au nevoie să simtă succesul asupra experienţelor. (2005). second edition. de a realiza un dans implică. dansul ca limbaj de exprimare e pentru cei care vor să depăşească barierele comunicării şi să se lanseze într-o mare de sentimente împletită cu mişcări şi muzică. De asemenea ei au o nevoie uriaşă de a-şi exprima bucuria. despre lumea lor prin interacţiune activă. râzând. executarea dansului. obiectivelor urmărite şi realizate. 2005) 2 .1998 citat în Theresa Purcell Cone. Inner Rhythm: Dance training for the deaf. . Human Kinetics Inc.Stephen Leonard Cone. de asemenea. USA Theresa Purcell Cone. frustrarea şi nerăbdarea şi de a comunica modul lor de a înţelege lumea (Theresa Purcell Cone & Stephen Leonard Cone.3. povestindu-şi experienţele. Teaching children dance. . noi nu trebuie să participăm numai pentru a corecta un anumit model de mişcare. şi să creeze relaţii de ordin afectiv cu ceilalţi. . reuşeşte să înveţe să coopereze. Teaching children dance. precum şi a preferinţelor estetice ale altor persoane. Switzerland 1 2 Eisner. Ca profesori.Gândirea critică este o altă abilitate cognitivă utilizată în crearea. furia. 1998) 1 4.Stephen Leonard Cone.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu .Procesul de a face. (Eisner. Dansul recunoaşte şi îndeplineşte toate aceste nevoi ale copilului deficient de auz. Harwood Academic Publishers GmbH.Dansul educă dezvoltarea cognitivă prin fiecare sarcină rezolvată dintr-o experienţă de învăţare.Copiii obţin informaţii despre ei înşişi. sugestiv şi impresionant. Dansul este benefic pentru capacitatea de socializare a copilului. intrând în contact cu alte persoane. BIBLIOGRAFIE: 1. Human Kinetics Inc.( 2005). armonios. Benari. second edition. ci şi pentru a cultiva competenţele de inovare prin încurajarea utilizării imaginaţiei şi creativităţii copiilor. USA 166 .1. Beneficiile socio.Prin dans copiii vor merge mai departe în dezvoltarea de abilităţi cognitive şi vor învăţa să manipuleze aceste cunoştinţe faptice dobândite la un nivel de înţelegere superior.Prin dans copiii obţin o înţelegere a preferinţelor lor estetice. asupra urmărilor şi realizărilor experienţei avute prin dans. Imprevizibil. dezvoltarea cognitivă prin încurajarea utilizării de imaginaţie în scopul de a crea noi modalităţi de a-şi exprima ideile şi sentimentele. copilul agresiv îşi poate diminua impulsivitatea. . Prin dans.

Joan (2005). Dance therapy and depth psychology : the moving imagination. Theresa Purcell & Cone. 167 . Helen (1992). b) a elabora mesajul educaţional.. rezultate din interiorul şi din exteriorul acţiunii educaţionale.. ţinand seama de particularităţile: intelectuale (rolul obiectivelor psihologice prioritar cognitive). studentului etc). New York. Sibiu COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE Comunicarea pedagogică Comunicarea pedagogică reprezintă un principiu axiomatic al activităţii de educaţie care presupune un mesaj educaţional. USA 3. A vocabulary for Talking about Communication 6. elevului. psihomotorii ( rolul obiectivelor psihologice prioritar psihomotorii). Sibiu 8. University of Chicago Press. Van Cuilenburg. Chapman and Hall. ţinând seama de particularităţile: campului psihosocial care înconjoară acţiunea educaţională.. nr 29. Chodorow. Payne.org/psihologie/terapia-prin-dans/ 9. Charles. Cone. Hanna. G. Osgood. Judith Lynne (1987). evaluabilă în termeni de conexiune inversă externă şi internă (Activitatea pedagogică. Scholten. Human Kinetics Inc. colectivului de preşcolari. second edition. USA 4.valexa. Acţiunea educaţională). elevi. Routledge. E. Problematica deficienţilor de auz. Psihomedia. Dance movement therapy : theory and practice. c) a focaliza mesajul educaţional asupra fiecărui elev.O. Bucureşti Educatoare Cristina Maria Micu. Stephen Leonard (2005).. (1998). Rodica (2003) . socioafective (rolul obiectivelor psihologice prioritar afective). Ştiinţa comunicării.P. New York. Inc. ambianţei educaţionale. Roxana Ana Roman Grădiniţa cu P. elaborat de subiect (profesor). Noomen. USA 5. Popescu. Editura Humanitas.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare 2. Acest principiu direcţionează activitatea cadrelor didactice prin stimularea capacităţii acestora de: a) a construi un proiect pedagogic viabil in sens curricular.J. To dance is human : a theory of nonverbal communication. USA 7.W. Teaching children dance. http://www. studenţi etc. capabil să provoace reacţia formativa a obiectului educaţiei (preşcolarului. J.

de receptor. la nivel verbal dar si nonverbal . care elaborează şi valorifică simultan conţinutul-mijloacele-canalele mesajului educaţional. dependente de aptitudinile generale şi 168 . realizabil în funcţie de resursele psihoindividuale şi psihosociale ale obiectului educaţiei (elevului) . Caracterul bilateral. perfecţionarea continuă a canalelor de comunicare a mesajului educaţional. proiectată si realizată doar la nivel de monolog. de emiţator. caracterial. la sosire... Dimensiunea prioritar formativă a comunicarii pedagogice angajează următoarele operaţii. propriu unei comunicări prioritar formative. valorificarea deplină a mijloacelor de emisie a mesajului educaţional "într-o manieră care să facă pe destinatar (elevul) să recepţioneze. este opus caracterului unilateral al comunicării preponderent informative. conţinutul comunicat". realizate şi integrate de profesor la nivelul acţiunii educaţionale/didactice: stăpanirea deplină a conţinutului mesajului educaţional.  tendinţa accentuării rolului obiectului educaţiei (elevului).):   scopul activităţii. Evoluţia conceptului operaţional de comunicare pedagogică evidenţiaza existenţa a trei tendinţe:  tendinţa accentuării rolului subiectului educaţiei (profesorului). (auto)perfectibil la nivelul mecanismelor declanşate şi al structurilor psihologice angajate (perioada anilor).  tendinţa dezvoltării interacţiunii formative dintre profesor/emiţător şi elev/receptor. abordabilă din perspectiva: capacităţilor minime-maxime de receptare-înţelegere-interiorizare-reacţie. care vizează dimensiunea cognitivă-afectivă-acţională (psihomotorie) a personalităţii elevului. Comunicarea pedagogică are un caracter bilateral care evidenţiază necesitatea instituirii unei corelaţii permanente între subiectul şi obiectul educaţiei.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu d) a asigura repertoriul comun cu elevul prin proiectarea corelaţiei subiect-obiect simultan la nivel de comunicare intelectuală-afectivă-motivaţională. angajată in plan cognitiv dar si afectiv. e) perfecţionarea continuă a acţiunii didactice prin valorificarea deplină a ciclurilor de conexiune inversă externă concepute ca premisă a autoinistruirii/auto-educaţiei.perioada interbelică. Nicki. care poate fi proiectată prin interacţiunea următorilor cinci factori (Stanton. motivaţional. Calitatea comunicării pedagogice depinde de strategia folosită. personalitatea elevului. controlabile din perspectiva efectelor realizate în conformitate cu obiectivele concrete asumate.

abordabilă din perspectiva capacităţilor mini-maxime de proiectare pedagogică a comunicării. analogic) şi forma de exprimare predominantă (scris. deduse din cele specifice şi generale. stilul educaţonal. deprinderi. strategii şi atitudini acumulate în timp. g) corectarea/perfectarea primei variante a mesajului. taxonomii etc. programe informatizate. formule. Comunicarea pedagogică este prin specificul sau o formă de comunicare predominant verbală. personalitatea cadrului didactic. inductivă (ordinea particular-general). b) alegerea informaţilor semnificative pentru proiectarea şi realizarea optimă a comunicării.rigoarea obiectivelor. deductiv. complexitatea. vorbit.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare speciale disponibile şi de fondul de informaţii logice.   amabilitatea/disponibilitatea mesajului. "de la temă la temă de la subiect la subiect"). h) elaborarea variantei finale. claritatea. de la cunoscut la necunoscut). raportate la idealul pedagogic şi la scopurile pedagogice. grafice etc. cabinetul. f) elaborarea primei variante a mesajului. e) evidenţierea informaţiilor în cadrul unui plan de "idei-ancoră". tematică (ordinea teoretică. Calităţile 169 extinderea/concentrarea. corectitudinea. ilustraţii. Planificarea comunicării pedagogice angajează parcurgerea următoarelor trepte de organizare: a) precizarea obiectivelor concrete. informaţiilor. c) gruparea informaţiilor în jurul unor "legături" care stimulează înţelegerea şi a unor mijloace didactice adecvate (exemple. scheme. care reflectă calităţile programelor (pre)şcolare/universitare dar şi calităţile statutare ale "emiţătorului" (cadru didactic) şi ale "receptorului" (preşcolar-elev-student). ora de defaşurare. spaţială (ordinea descriptivă). . degajat prin modul de organizare a informaţiei (inductiv. de la simplu la complex). amfiteatrul etc. d) ordonarea informaţiilor în diferite variante: cronologică (ordinea istorică). care evidenţiaza "ideile principale"). laboratorul.   cadrul concret al activităţii: sala de clasă. cauzală (ordinea relaţiei cauza-efect).) in vederea obţinerii unor efecte formative maxime. imagine. deductivă (ordinea general-particular). prelucrarea concizia. descrescătoare (ordinea complexităţii. crescătoare (ordinea complexităţii.

Mecanismele limbajului intern asigură autoreglarea comunicării verbale prin perfecţionarea exprimării pedagogice a mesajului orientat special în funcţie de reacţia reală şi virtuală a "receptorului". tactica folosirii pauzei. alegerea vestimentaţiei). Aceasta asigură realizarea potenţialului pedagogic al comunicării verbale şi nonverbale dar şi adaptarea la un 170 . a construcţiilor verbale în diateza activă. să stimuleze (pre)şcolarul. să arate interesul pentru activitatea verbală a (pre)şcolarilor. Arta comunicării pedagogice reflectă în cadrul procesului de învăţămant capacitatea cadrului didactic de valorificare deplină a interacţiunii "emiţător"-"receptor". Tehnologia comunicării pedagogice verbale valorifică recomandările existente în teoria informaţiei care solicită cadrului didactic: să fie pregătit să asculte. a cuvintelor încărcate de afectivitate optimă în contextul pedagogic creat: a expresiilor afirmative. să asculte cu atenţie. Comunicarea pedagogică depinde şi de "ansamblul elementelor nonverbale": expresia feţei. cuvintelor întelese cu siguranţa de "receptor". elevilor. timbrul vocii. paragrafelor centrate asupra unei singure idei. să noteze problemele critice constatate în răspunsurile (pre)şcolarilor. cuvintelor inutile. studenţlor. obţinerea informaţiilor complete. studentul care vorbeşte Comunicarea pedagogică solicită cadrului didactic şi perfecţionarea formei de exprimare scrisă. aceste calităţi ale "emiţătorului" valorifică pedagogic mecanismele limbajului extern: înălţimea. distanţa de "receptor". să asculte critic. volumul. dicţia şi accentul. (semnele exterioare înfaţişarea fizică. studenţilor. gesturile."să nu facă aprecieri pripite". clişeelor banale. studenţilor. crearea nevoii de noi informaţii. viteza şi energia exprimării. redundante. relaxare-angajare.în cazul comunicării verbale orale. produse ale "limbii de lemn". elevul. integrate în context. evitarea: exprimării comune. poziţia corpului. să nu intrerupă preşcolarul. contactul cu receptorul: vizual ("îl privim în ochi") sau corporal ("îl batem pe umăr"). să urmărească ideile principale. elaborarea cursurilor. exprimată prin: claritate-acurateţe. să fie interesat să asculte. intensitatea. alegerea preferenţială: a frazelor scurte. modulelor de curs. exprimată prin: încurajarea preşcolarilor. retorice. tipica limbajului oral. orientarea. a materialelor propuse elevilor şi studenţilor pentru stimularea învăţării (în special. necesară mai ales în elaborarea proiectelor de activitate. studentul care vorbeşte. stimularea cooperării. ameliorarea relaţiilor cu intreg colectivul. să rămană deschis . Această reacţie reflectţ capacitatea cadrului didactic "de a şti să asculte".Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu cadrului didactic sunt concentrate la nivelul "uşurinţei verbale de bază". empatie-sinceritate. notelor de curs ) Tehnologia comunicării scrise solicită astfel: concentrarea asupra: frazelor cu o lungime medie (de cuvinte). mişcările corporale (aprobare-dezaprobare).

stereotipuri. Comunicarea nonverbala Comunicarea nonverbală este cumulul de mesaje. înlocui.elaborate de cadrul didactic"emiţător" . incluse în planul de învăţămant).manifestate la nivel de acţiune care are ca efect anumite schimbări in sfera personaliţăţii "receptorului" (Salavastru. 2. atitudinală. uneori neintenţionat. noi trimitem în exterior mesaje şi prin intermediul altor mijloace. Relaţia de comunicare conferă procesului de învăţămant valoarea unei intervenţii educaţionale complexe. contrazice. voluntar. 38% paralimbaj (în principal intonaţia şi inflexiunile vocii). care nu sunt exprimate prin cuvinte şi care pot fi decodificate. în comunicarea orală. ciclu şcolar/universitar etc. noi putem utiliza imagini pentru a ne comunica mesajul.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare context "care nu depinde numai de emiţător şi de receptor" ci şi de condiţiile unui camp pedagogic deschis. comunicăm de asemenea prin 171 . respectiv "într-o structură de semne . De cîte ori comunicăm.) ale învăţămantului. Doar 7% din comunicare are loc prin intermediul cuvintelor.) şi de durată (trimestru şcolar. Constantin. de seminar. bazată pe un limbaj didactic care determină în structura personalităţii (pre)şcolarului şi studentului modificări în forme şi intensităţi diferite. Chiar atunci când nu scriem sau vorbim. Evident.). de natură cognitivă. percepţie greşită. de curs etc. Aceste semnale pot repeta. lipsa cunoştinţelor de bază) . fie pentru a înlocui cuvintele sau. Dar. noi totuşi comunicăm ceva.care asigură depaşirea obstacolelor interne (emotivitate.constă în adaptarea permanentă a cadrului didactic la o situaţie sau la un context care trebuie cunoscut şi controlat pentru ca procesul de învăţământ "să capete ţansa de a fi eficient" Comunicarea pedagogică transformă interacţiunea subiect-obiect într-o "intervenţie educaţională". 55% alte elemente de limbaj neverbal (în principal expresia feţei. gesturile şi postura corpului). A. semestru universitar. restul fiind neverbal. Mehrabian şi M. Angajarea la nivelul activităţtii de predare-învăţareevaluare permite realizarea obiectivelor imediate (ale orei de clasă. abordări globaliste. Arta comunicării pedagogice . afectivă. an şcolar/universitar. pentru a întări mesajul verbal. acţională. când vorbim. relevante în plan general şi special (limbajul specific diferitelor discipline (pre)şcolare/universitare. Weiner au fost primii care au studiat limbajele neverbale şi au constatat că proporţia în care folosim limbajul verbal şi limbajele neverbale este. următoarea: 7% cuvinte. creând înţelesuri. mai important. completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte. sau involuntar.

poziţia corpului . Pease. Birdwhistell. Tăcerea se leagă de ascultare şi de recepţionarea corectă a mesajelor. Folosind-o cu pricepere.variaţii ale înălţimii sunetelor. Alţi autori (R. limbajul spaţiului şi limbajul corpului (ultimul inglobînd majoritatea indicilor amintiţi înainte).pentru a indica aprobarea/dezaprobarea sau pentru a încuraja interlocutorul să continue.modul în care stăm. Trebuie să subliniem că metacomunicarea.o bătaie uşoară pe spate. aspectul exterior . prinderea umerilor.dacă stăm cu faţa sau cu spatele către interlocutor. M. altfel. Dinu) vorbesc despre limbajul tăcerii.înfăţişarea fizică sau alegerea vestimentaţiei. aspectele non-verbale ale scrisului . orientarea .dacă privim interlocutorul sau nu. contactul vizual . cât şi intervalul de timp în care îl privim. tăcerea se 172 .scrisul de mână. o încruntare. calitatea şi tonul vocii (denumite uneori “paralimbaj”). Ansamblul elementelor non-verbale ale comunicării este uneori denumit “metacomunicare” (cuvântul grecesc “meta” înseamnă “dincolo” sau “în plus”). Această tăcere e deosebită de tăcerea omului plictisit sau de tăcerea meditativului. aşezare. în picioare sau aşezaţi.distanţa la care stăm faţă de interlocutor. departe de a fi lipsă de comunicare. proximitatea . ar fi rămas ascunse. care însoţeşte orice mesaj. mişcări ale corpului . organizare. acurateţe şi aspectul vizual general. “Metacomunicarea” este deci ceva în plus faţă de comunicare şi trebuie să fim totdeauna conştienţi de existenţa sa.mişcarea mîinilor şi a corpului pentru a explica sau accentua mesajul verbal. putem stimula comunicarea creând interlocutorului posibilittea de a-şi exprima ideile sau sentimentele care. în picioare sau aşezaţi. de tăcerea impusă prin “reducerea la tăcere” sau de tăcerea prevezătoare. este foarte importantă.A.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu            expresia feţei . noi comunicăm implicit ceva. gesturi . Încurajând răspunsurile. A. tăria lor şi rapiditatea vorbirii. Când suntem stingheriţi neştiind răspunsul la o întrebare. contactul corporal . Limbajul tăcerii Tăcerea. aspectele nonverbale ale vorbirii . este încărcată cu profunde semnificaţii comunicative.un zâmbet.

cel puţin sub aspect cantitativ. fie individul să se gândescă la altceva în timpul ascultării. fiind o condiţie esenţială a receptării corecte a mesajului. 1995). ţinând seama şi de ponderea pe care o are tăcerea în acest tip de interacţiuni. prin care putem obţine un profit intelectual şi social maxim din fiecare interacţiune comunicaţională. ca o prelungire a propriului său trup. Stanton. spaţiul din jurul trupului său. Dar ponderea ascultării se menţine prioritară şi în aceste cazuri. Astfel.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare dovede a fi un puternic instrument de comunicare. Încălcarea acestui spaţiu lezează profund individul. fundată de Eduard Hall în anii '60 ai secolului nostru. aflându-se în fruntea manifestărilor noastre comunicaţionale. Ea reprezintă o verigă extrem de importantă a lanţului comunicaţional. disciplină nouă. stânjeneală şi chiar stări conflictuale. creând disconfort. studiile privind activităţile pe care le desfăşoară de-a lungul unei zile membrii “gulerelor albe” (mediile intelectuale) americane arată că şapte minute din zece aceştia sunt angajaţi într-o formă de comunicare (N. neglijând ascultarea eficientă. fie să se gândească la propriul său răspuns. el nu reprezintă decât un simplu zgomot de fond. Dacă mesajul nu este recepţionat corect. îl consideră drept spaţiul său personal. Ascultarea nu e un proces pasiv. Ideea de la care se porneşte este că orice individ are tendinţa de a-şi revendica un spaţiu al său. Există pericolul ca. Activităţile cu profil de comunicare sunt distribuite astfel:       9% scris 39% transmit 30% vorbit 16% citit 61% recepţionează 45% ascultă Acestă proporţie poate fi diferită la alte segmente de populaţie a căror ocupaţie implică într-o măsură mai mică scrisul sau cititul. interpretarea şi integrarea informaţiei primite în modele de cunoaştere proprii. precum şi modalităţile de folosire optimă a acestor proprietăţi. Ea studiază proprietăţile educaţionale ale spaţiului. Fiecare individ 173 . Limbajul spaţiului Acesta face obiectul de studiu al proxemicii. ascultarea. ci presupune înţelegerea. pe care-l marchează imaginar.

De exemplu. Acest spaţiu poate fi înpărţit în patru zone distincte. părinţi. în relaţiile de serviciu. ce se întinde de la suprafaţa corpului până la o distanţă de 46 cm. ghişeul. Doar celor apropiaţi emoţional (îndrăgostiţi.60 m. 3. de noul angajat). de exemplu. accesul persoanelor străine este extrem de selectiv. în care comunicarea şi-a pierdut aproape în totalitate caracterul 174 . faţă de factorul poştal. catedra. Interlocutorii îşi pot strânge mâna. modul în care folosim spaţiul de comunicare are determinaţii culturale şi sociale specifice.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu tinde să menţină o distanţă între el şi celelalte persoane sau lucruri. Zona publică. În limbaj curent se spune: “îl ţine la distanţă” sau “prieten apropiat”. Zona socială desemnează spaţiul personal pe care-l menţinem atunci cînd intrăm în relaţii oficiale. Distanţa personală ne protejează faţă de atingerea celorlalţi şi asigură comunicarea verbală optimă. copii. În lumea afacerilor. Fiecare tip de relaţie presupune o distanţă caracteristică între indivizi. siguranţă. s-a bucurat de cea mai mare atenţie din partea cercetătorilor. În privinţa spaţiului familial (al casei de locuit). 4. Spaţiul personal. relaţii faţă de necunoscuţi (faţă de vânzător. intimitate. e distanţa corespunzătoare atunci când ne adresăm unui grup mare de oameni. odihnă. 2. Unele persoane sunt primite doar în vestibul. Îşi crează un “spaţiutampon” de o anumită marime. reverie. cresc dimensiunile biroului său. cum ar fi de exemplu. Deosebim astfel: 1. Distanţa prin care evităm contactul corporal este menţinută prin amplasarea unor bariere. Pentru persoanele străine sau neagreate păstrăm un spaţiu mai mare în jurul nostru. pentru persoanele apropiate sau iubite reducem acest spaţiu până la anulare. soţia) le este permis accesul în ea. spaţiul este în relaţie directă cu rangul individului: pe măsură ce avansează în funcţie. Zona intimă. altele în bucătărie. În plan mai general. relaţii din care elemenrul de intimitate este înlăturat total. formă sau grad de permeabilitate. scaunul amplasat la câţiva metri distanţă. peste 3.22 m. Este zona cea mai importantă pentru om şi cea mai apărată. ilustrând faptul că relaţiile interumane se pot exprima spaţial. “bula de aer” ce-l înconjoară pe om. soţul. care are importante funcţii psihosociale: de protecţie. act care se face de regulă pe un “teren neutru” încheietura mâinii aflându-se la limita zonei intime a interlocutorilor. impersonale cu cineva. biroul. orice încălcare generând stress şi blocaje de comunicare. a unor obiecte-tampon între interlocutori. altele în sufragerie sau altele în dormitor. Zona personală e cuprinsă între 46 cm şi 1. fiecare zonă fiind împărţită la rândul ei în două subzone: un apropiată şi alta îndepărtată. în funcţie de tipul de relaţii pe care acestea le au cu propriatarul.

şi în medicină. În lift să urmăreşti cifrele care indică etajele. cu atât îţi poţi permite mai puţine mişcări ale trupului. adică este îndreptată spre ceva din afara mea. Interpretarea este competenţa care le permite primatelor să atribuie atitudini. să creezi impresia că eşti cufundat în citirea lor. Allan Pease (1993) aminteşte cîteva reguli pe care oamenii le aplică în astfel de situaţii. când zonele intime ne sunt invadate de necunoscuţi. Modalitatea non-verbală a comunicării este frecvent întrebuinţată în procesele de instruire. Astfel de pesoană utilizeză în principal limbajul verbal (bogat şi diversificat). nici chiar cu cei pe care îi cunoşti. Cu cât o persoană este mai instruită şi se află mai sus pe scara ierarhiei sociale.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare interpersonal. de regulă. Cu cât aglomeraţia e mai mare. Incapacitatea de relaţionare Conştiinţa reprezintă capacitatea de a produce judecăţi asupra intenţiilor şi actelor noastre. 6. 4. „Citirea” altor minţi este de fapt empatizarea. 5. Este totodată distanţa care se menţine (în sălile de tribunal) între politicieni şi ziarişti la conferinţele de presă. cu atât reuşeşte mai bine să comunuce mai bine prin cuvinte şi fraze. oamenii au tendinţa să se bizuie pe mesajul non-verbal întrucât este. în timp ce persoanele mai puţin instruite se bazează într-o mai mare măsură pe gesturi şi cuvinte. 2. Oamenii adoptă în astfel de situaţii un comportament impersonal. Dacă ai o carte sau un ziar. 3. A fi empatic inseamnă a percepe cu acurateţe cadrul intern de referinţă al altuia. intenţii. Conştiinţa este „intenţionalitate”. sentimente minţiilor . Situaţiile de aglomeraţie din autobuz. artă dramatică. Trebuie să eviţi ca privirea ta să se întâlnească cu privirile altora. lift. învăţământ. la cinema. Să păstrezi o expesie de “jucător de pocher”. vorbind sau mişcându-se cât mai puţin cu putinţă. Nu ai voie să vorbeşti cu nimeni. Cecetările efectuate în domeniul comunicării au evidenţiat existenţa unei legături directe între nivelul de pregătire. cu toate componentele sale emoţionale şi semnificaţiile care-i aparţin ”ca şi cum” cealaltă 175 . ne crează iritate şi stânjeneală. între comandant şi trupă. fără să afişezi vreo emoţie. Când între cele două mesaje există dicordanţă. mai sincer. reguli care prevăd: 1. mai puţin supus controlului conştient. 3. Conştiinţa este intuiţia pe care o are spiritul despre percepţiile şi actele sale. Există corelaţii între mesajul verbal şi cel non-verbal transmis de individ. statusul social şi disponibilităţile de vorbire ale unei persoane si numarul de gesturi utilizate de ea pentru a transmite un mesaj.

schimbă mesaje transmiţând într-un sens sau mai multe sensuri în scopul convieţuirii şi uneori doar informării. Dezvoltarea mentală a unui individ care trăieşte în afara unei ambianţe lingvistice datorită strânsei legături dintre limbă şi gândire este imposibilă. nu pot comunica. flecari . înşela. atitudinile celorlalţi atunci se pune intrebarea dacă devin anxiosi. În varianta Asperger. autiştii nu pot interacţiona social. Prin urmare nu se pot integra în societate. care nu dispun de un organ mental . dau ştiri. luând în „considerare” . Îşi înteleg trăirile. „convingerile” şi „dorinţele” sale. Ei nu pot minţi. Ei nu pot comunica. Empatia poate fi definită din punct de vedere psihanalitic ca un proces al unei identificări scurte prin care. prin dereglarea semnificativă a unor comportamente . tratând-o ca şi cum ar fi un agent raţional. Dacă nu pot lega prietenii pentru că nu pot fi capabili să empatizeze sau să interpreteze reacţiile. gandirea. sau juca. Organismul este un sistem intenţional asupra căruia se pot face predicţii . cineva s-ar contopi pe sine cu o altă persoană pentru ca să inteleagă şi să împărtăşească sentimentele şi atitudinile altuia. Aceşti oameni se numesc autişti.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu persoană. intenţiile. Comunicarea este esenţa sociabilităţii. autiştii şi-au pierdut deprinderile dobândite între unu şi patru ani şi deprinderea de a folosi mâinile. modul de acţiune unii altora. dar pot stapâni limbajul şi pot trece testele de inteligenţă la nivel mediu şi peste medie . nu poate introspecta. care a determinat „alegerea acţiunii” . cu o fantezie conştientă sau neconştientă. asociaţiilor. Dar există şi fiinţe care nu pot empatiza. în trăirea lui şi în modul de a acţiona . Situaţia autismului demonstrează contrariul acestei prepoziţii că individul care trăieşte într-un mediu lingvistic se dezvoltă mental. Autiştii nu sunt parte integrantă a societăţii. Cel ce beneficiază de un astfel de mediu poate evolua normal chiar şi atunci când el nu vorbeşte . În varianta Rett. Autiştii sunt un model de virtute. În mod normal oamenii empatizeaza unii cu ceilalţi. pretinde. dar fără a pierde condiţia de ”ca şi cum”. 176 . informează. nu poate analiza nici trăirile proprii nici pe cele ale celorlalţi. Ei se înstrăinează. El nu poate explica ce se întâmplă în mintea sa. nu se pot amuza. Te poţi transpune cu ajutorul imaginaţiei în gandirea celuilalt. Ea reprezintă actul prin care oamenii şi alte vieţuitoare îşi fac cunoscute existenţa. de alienare. Atitudinea intenţională este modul de interpretare comportamental al unei entităţi. Dificultatea lor de înţelegere a celorlalte minţi îi plasează în exteriorul grupurilor. Autistul nu poate face predicţii. de angoasă. Autiştii nu pot adopta o atitudine intenţională. dacă trăiesc sentimente de însingurare.

Buna functionare a mijloacelor kinezice şi proxemice de exprimare joacă un rol esenţial . Trebuie să studiem viaţa fiinţelor şi nu creierul lor. studiindu-le comportamentul. nu-şi poate imagina trăirile celuilalt. Ei nu pot empatiza cu celălalt. tusea semnificativă precum şi foarte multe semnale acustice cu înţeles bine determinat pentru care nu există o denumire Bătaia pe umăr. dar regulile biologice controlează şi comportamentul omului. idei. Autiştii nu înţeleg semnele. mimica acestora.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Individul dispune de mijloace de exprimare sonoră nearticulată ca râsul. de alternanţă. Autiştii nu pot interpreta gesturile. îmbrăţişarea. Deşi mult mai puţin conştientizate. omul are un creier mai evoluat ca al celorlalte animale. tăceri folosite anume pentru împărtăşirea unor semnificaţii cu scopul recunoaşterii ideilor şi intereselor păstrării unor legături şi unor raporturi. omul se deosebeşte prin aceea că posedă mai multe semnale non-verbale ereditare sau educate. există şi la om forme de comunicare chimică şi electrică. pălmuirea. ritmuri. oftatul. Autiştii nu dispun de imaginaţie. Autistul nu poate comunica. pe de o parte. concepţii prin mesaje ce produc schimburi de informaţii cu scopul cultivării valorilor propri şi cunoaşterii valorilor celorlalţi. sărutul şi altele constituie elemente de limbaj tactil tot aşa cum putem descoperii elemente de comunicare cromatica în exteriorizarea sentimentelor de ruşine sau mânie. Spre deosebire de celelalte animale. Importanţa mijloacelor de comunicare gestuală a fost subliniată încă din antichitate în contextul oratoriei. Actorul este obligat. strângerea mâinii. relaţia fundamentală este cea dintre personaj şi spectator. Biologic. prin modificarea culorii obrazului . care a acordat o atenţie deosebită funcţiei persuasive a gesticii. pe unele dintre acestea bazându-se multe afinităţi şi antipatii neexplicate dintre indivizi . În teatru. rase şi populaţii. Ea se efectuează în sisteme şi limbaje non-verbale complexe: limbaje verbale însoţite de limbaje non-verbale. limbajul non-verbal al oamenilor normali sau a celor ce nu suferă de această deficienţă. ştim ce se află şi-n creierul lor. Ei se orientează dupa indicatori perceptivi din contextul real în care se desfăşoară 177 . de simboluri. Dacă observăm suferinţa oamenilor. Comunicarea reprezintă un mod de interacţiune psiho-socială prin care oamenii îşi transmit impresii. Ei nu pot simula faptul că sunt altcineva. tonuri. să-şi supradimensioneze gestica şi mimica spre a le face perceptibile de la distanţa şi pe de altă parte să-şi subordoneze jocul de scenă unui cod al expresiei faciale şi corporale accesibile publicului în condiţii socio-istorice determinate. Nu poate simţi durerea sau suferinţa celuilalt.

corespunzător vârstei. atitudinilor. aceasta având o mare pondere în timpul instruirii. cu stagnări şi erori până la obţinerea unui rezultat oarecare. auditivă şi nonverbală. orientările dominante. Sibiu ROLUL COMUNICĂRII ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV. aspiraţiile. Procesul de obţinere. fie în raport cu experienţa. dar şi tipurilor de inteligenţă. convingerilor. înaintează fragmentar. profunzimea înţelegerii. în condiţii optime. se realizează mai ales oral. Pentru a fi eficientă. cum ar fi: dorinţele. adică la un nivel de performanţă înalt. originalitatea acesteia şi este el însuşi original. un proces de comunicare. prin excelenţă. Astfel produsul imaginativ exprimă personalitatea. REMEDIILE BLOCAJELOR ÎN COMUNICAREA DIDACTICĂ Procesul de învăţământ este. comunicarea didactică trebuie să aibă anumite calităţi care se impun atât din partea profesorului.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu activitatea. săcădat. cu cheltuieli minime de timp şi de energie. cât şi din partea elevului. formarea competenţelor. fie cu cea socială. sentimentelor. prin imaginaţie. Camelia Mila Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum”. Scopul comunicării didactice este multiplu: de la transmiterea şi asimilarea informaţiei. dinamica temperamentală întreaga personalitate. între profesori şi elevi stabilindu-se un permanent schimb de mesaje. Astfel. fără ambiguitate. experienţa proprie. Comunicarea didactică între profesori şi elevi. până la adoptarea unor decizii referitoare la strategiile didactice. Ei nu au o direcţionare precisă. fluent şi 178 . deprinderea din partea elevilor a unor tehnici de învăţare. în timpul destinat activităţilor instructiv-educative. Scopul principal al comunicării este atingerea obiectivelor pedagogice. în scris. rezolvarea problemelor. trăirile profunde ale evenimentelor. limbajul să fie adecvat şi accesibil elevilor potrivit nivelurilor de înţelegere. a noului implică interacţiuni cu toate componentele sistemului psihic uman. pe de o parte. orientarea şcolară şi evaluarea rezultatelor. pe cale vizuală. mesajele profesorului trebuie să fie clar exprimate. Limbajul profesorului trebuie să fie corect din punct de vedere ştiinţific şi gramatical.

Profesorul care reuşeşte să comunice eficient caută să fie de acord cu părerea elevului. din tot sufletul. Blocajele pot fi prevenite şi chiar eliminate prin vorbirea corectă. apar şi blocaje în comunicarea didactică precum starea de oboseală a elevilor sau indispoziţia profesorului. supraîncărcarea determinată de criza de timp. O primă modalitate de prevenire a blocajelor care pot interveni în comunicarea didactică este capacitatea de empatie atât a profesorului. să îl încurajeze în a-şi exprima opinia. de a îndruma învăţarea şi de a stimula motivaţia elevilor pentru învăţare. îi face să gândească critic şi autonom. deschisă şi directă. Arta conversaţiei cere ca întrebările puse de profesor să conducă dialogul pe un culoar interesant. dar şi din dorinţa unor profesori de a nu omite lucruri importante în predare. 179 . Folosirea mai multor forme de comunicare didactică (de exemplu. Elevul trebuie încurajat să vorbească autonom. îi responsabilizează. prin ascultarea atentă. Tactul didactic al profesorului este necesar pentru a folosi comunicarea individual şi în grup. într-o prezentare interesantă şi într-un climat adecvat comunicării. precum şi repetarea şi explicarea mesajelor mai complexe. la activităţi. pentru a dezbate şi soluţiona probleme educaţionale. organizarea. structurarea materiei de predat. să-şi exprime opinia referitoare la subiectul discutat. într-o structură logică. să stabilească un teren comun pentru a putea stabili o comunicare eficientă. interesată. să posede cunoştinţe anterioare necesare învăţării. Atenţia profesorului trebuie să fie centrată pe elev. fără sarcasm. conflictul psihologic în interiorul grupului de elevi. să fie mai ales motivaţi pentru a învăţa. răbdătoare şi încurajatoare a mesajelor primite din partea elevilor. prin încurajarea feed-back-ului din partea elevilor pentru a cunoaşte în ce măsură mesajele au fost transmise şi corect recepţionate. elevii trebuie să aibă capacitate de concentrare pentru a putea recepta şi înţelege mesajul profesorului. prietenos. utilizarea unui limbaj inaccesibil elevilor. intoleranţa şi lipsa empatiei. Discuţia cu elevul trebuie să fie caldă. cât şi a elevilor. fapt care îi motivează. dar şi de a implica elevii în participarea la discuţii. O altă modalitate de remediu al blocajului la nivelul comunicării este exprimarea emoţiilor: zâmbetul sincer. Pe de altă parte. să cunoască limbajele utilizate de profesor. lipsa de motivaţie. cea orală şi vizuală) pentru acelaşi tip de mesaje este recomandată pentru a eficientiza comunicarea didactică.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare inteligibil. climatul tensionat sau zgomotos. de interes a elevilor. concomitent cu efortul de a înţelege exact sensul acestor mesaje. Bineînţeles. încurajează elevul şi îi asigură un climat afectiv favorabil comunicării. dozarea neuniformă a timpului şi a materialului predat. capacitatea de a comunica. ironie sau tachinare. Influenţa profesorului asupra activităţii de învăţare a elevilor se exercită prin abilităţi precum: selecţia.

pe când copiii certaţi sau descurajaţi înregistrează o lipsă de voinţă. de recunoştinţă. care spune vorbe frumoase şi apreciază verbal ceea ce fac şi gândesc elevii. în aşa fel încât să-i poată lăuda sincer. prin încurajarea acestora în a-şi exprima părerile. 180 . Un profesor care îşi exprimă sentimentele apreciative. prin toate acestea se realizează o comunicare empatică şi eficientă. de mulţumire dezvăluie şi radiază energie. Prin laudă. de fapt. Un compliment sincer sau o mulţumire pentru o treabă bine făcută. prin centrarea atenţiei asupra a tot ceea ce spune elevul – tonul vocii. copiii strălucesc de fericire şi de veselie. Lauda sinceră a faptelor sau a calităţilor îi ajută pe elevi să progreseze. inteligentă. degajă un izvor de energie şi viaţă. adică să fie inclus în echipă. Elevii lăudaţi sau răsplătiţi au o creştere imediată a energiei. prin talentul de a mânui cuvintele. Profesorul trebuie să aibă un talent de a căuta şi de a găsi lucrurile bune în ceilalţi. să facă sugestii. ci trebuie să aibă abilitatea de a cere idei sau sugestii de răspuns din partea elevilor. inflexiunea cuvintelor. Atitudinea pozitivă a profesorului se reflectă ca o oglindă asupra grupului de elevi şi asupra clasei. Lauda sinceră este miracolul prin care se restabileşte liniştea. O putere miraculoasă în relaţiile umane şi în relaţia profesor-elev. are şanse de a obţine rezultate pozitive din partea elevilor. elementele paraverbale. echilibrul. elevii progresează. Orice problemă adusă în discuţie trebuie rezolvată din perspectiva elevului pentru ca acesta să fie implicat să facă sugestii pentru rezolvarea acesteia înainte de a se ajunge la soluţia finală. de motivaţie.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu În relaţiile interumane şi în relaţia profesor-elev contează atitudinea pozitivă. este un tonic care are nişte rezultate uluitoare pentru că înseamnă acordarea de încredere celuilalt informându-l cât de apreciate îi sunt eforturile. Profesorul nu trebuie să furnizeze ideile ca o minte luminată. trebuie lăsat să îşi expună argumentele. favorabilă şi deloc defensivă a emiţătorilor. să i se dea atenţie. prin crearea climatului afectiv propice comunicării. dar să i se permită să vină şi cu idei personale. Vorbele de laudă. să i se permită nu numai să se implice în activităţi în grup. Prin metode didactice activ-participative. iar elevii să fie încurajaţi la rândul lor să identifice cât mai multe calităţi în ceilalţi elevi din grup sau echipă. o adevărată sursă de energie şi un remediu în blocajele de comunicare o constituie lauda. încrederea şi puterea. merită să fie privit. Elevul merită să fie ascultat. Lauda îi ridică moralul elevului pentru că îi sunt recunoscute meritele şi i se acordă încredere în ceea ce face. prin ascultarea activă. eşecul se transformă în succes. Când sunt lăudaţi. prin răbdare şi tact pedagogic. Lauda. abordarea din perspectiva elevului. de interes. binevoitoare. motivaţia şi respectul de sine şi respectul faţă de ceilalţi. să contribuie cu idei.

Les – Arta dezvoltării relaţiilor interumane. nu persoana. favorabilă comunicării didactice. ci devin mai puţin categorici. O schimbare a atitudinii elevilor care încep să caute lucrurile bune la cei din jur. ci şi cum anume trebuie să facă bine.dar şi prin atitudinea cooperantă a elevilor de a progresa în traseul educaţional. fără a căuta în mod deliberat defectele. prin intuiţia psihologică. 2. 2000. Critica impersonală vizează fapta. laudele au capacitatea de a stabili o atmosferă prietenoasă. Fără a exagera cu laudele.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Această căutare deliberată a lucrurilor bune din ceilalţi are un efect miraculos asupra grupului de elevi care înlătură invidia şi orgoliul nefavorabil lucrului în echipă. 181 . complimentele. Ioan. blocajele de comunicare didactică pot fi evitate sau remediate prin tactul didactic şi pedagogic. Bucureşti. duce la schimbarea comportamentului. mai ales dacă i se explică nu numai ce a greşit. Istrate Elena – Manual de pedagogie. Jinga. vocaţia şi calităţile profesorului. Vorbele frumoase. Astfel elevii nu se mai gândesc la ei înşişi. Giblin. BIBLIOGRAFIE: 1. Laudele şi complimentele îl fac pe celălalt mai receptiv. mai implicat. 2007. profesorul poate corecta sau îndrepta anumite comportamente printr-o critică făcută între patru ochi. mai toleranţi şi mai îngăduitori. iar elevul nu îşi simte atacat orgoliul. dacă accentul cade asaupra posibilităţilor de corectare a greşelii şi de evitare a repetării sale. începând mai întâi critica printr-o vorbă frumoasă sau printr-un compliment. Elevul va înţelege mai bine critica atunci când este absolut necesară. editura Curtea veche. Bucureşti. Desigur. editura ALL.

. Sibiu PROBLEME DE INTEGRARE A COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE .Este imposibil de a găsi o minte atât de redusă. Este important şi de dorit de a determina participarea. participarea lor la viaţa civilă. timpul liber şi vacanţele trebuie să constituie tot atâţia factori care contribuie la realizarea obiectivelor readaptării. care să-i permită de a duce o viaţă cat mai normală şi completă posibil. măsuri individuale şi colective care să favorizeze independenţa personală. 182 . In cazul în care persoanele handicapate nu sunt în masură de a-şi exercita în mod deplin drepturile lor de cetăţeni. trebuie să fie ajutate de a participa cât mai mult posibil la viata civilă. Adaptarea mobilierului exterior şi urbanismul. în masura posibilului.A. trebuie incluse şi dezvoltate programe de readaptare. asigurandu-le ajutorul adecvat şi luând măsurile necesare. ceea ce include dreptul de a fi diferit. activităţile culturale. pe cât posibil. căreia educaţia să nu-i poată fi de ajutor” I.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Prof. dispoziţii. Comenius Integrarea sociala în mediul de viaţă Recunoscând faptul că orice proces de readaptare a unei persoane handicapate ar trebui să ţină cont de măsurile care favorizează autonomia sa personală şi/sau asigură independenţa sa economică şi integrarea sa socială cea mai completă posibil. accesul în clădiri. transportul şi comunicaţiile. Silvia Mitea Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară” Terezianum”. Legislaţia trebuie să ţină cont de drepturile persoanelor handicapate şi să favorizeze. O readaptare totală presupune un ansamblu de măsuri fundamentale şi complementare. a persoanelor handicapate şi a organizaţiilor care-i reprezintă la toate nivelele de elaborare a acestor politici. servicii de facilitare care ar putea garanta accesibilitatea la confortul fizic şi psihologic. la amenajări şi instalaţii sportive.

de aceea părintii trebuie să joace rolul de tampon. In alte situaţii. ei îi impiedică pe copii să înteleagă şi să accepte toate aspectele legate de propria deficienţă. gravitatea handicapului sau vârsta persoanei nu permit reconversia sa personală. de mediator între copil şi persoanele străine. In acest fel. Datorita acestui rol suplimentar de mediator. cultivand la copil convingerea ca lumea în care trăieşte este rea. Aceste reacţii au determinat gruparea părinţilor în urmatoarele categorii : părinţi echilibraţi. Socializarea în familie Copilul diferit se adaptează greu la relaţiile interpersonale. chiar în atelier protejat. negare sau respingere. Uneori părinţii pot dramatiza excesiv reacţiile inadecvate venite din partea unei persoane străine. ocupaţiile cu caracter social sau cultural trebuie să fie prevăzute. se maturizează şi pornesc la acţiune. ei işi organizează viaţa în aşa fel încât să acorde atenţie copilului cu nevoi speciale. Ei ajung rapid în stadiul de acceptare. Părinţi echilibrţti. părinţi exageraţi. ei neagă tot ceea ce copilul observă in jurul sau legat de propria deficienţă. Aceste masuri necesită informaţii şi educaţie sexuală în şcoli şi instituţii. la domiciliu sau în centre de ajutor pentru muncă. Caracteristica acestei familii constă în realismul cu care membrii ei privesc situaţia. unii părinţi refuză sa ţină cont de dificultătţle sociale determinate de deficienţă.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Posibilitatea de acces la informaţie este cheia unei vieţi autonome. După ce cunosc situaţia reală a copilului. identificând o falsă rea intenţie într-un gest oricât de neutru. insistă pe răutatea şi ipocrizia persoanelor din anturaj. Mai mult. acceptare. părinţi autoritari (rigizi). părinţi indiferenţi. părinţi inconsecvenţi. Dacă natura. Măsuri potrivite trebuie avute în vedere pentru a asigura persoanelor handicapate şi în special persoanelor cu handicapuri mentale condiţii de viaţă care să le asigure dezvoltarea lor normală a vieţii psihice (inclusiv cea sexuală). 183 . Părinţii reacţionează prin supraprotecţie. Pe de alta parte. reacţiile părinţilor în fata unui copil cu deficienţă capătă o importanţă majoră. profesioniştii trebuie să informeze asupra tuturor aspectelor vieţii. iar persoanele handicapate trebuie să aibă posibilitatea de a-şi procura informaţia ele însele.

dar în acelaşi timp este îngrijit corespunzător. El nu trebuie să monopolizeze dragostea părinţilor. să se simtă « ca toată lumea ». părinţii vor găsi resursele necesare pentru a acţiona singuri sau cu ajutorul celorlalţi membri ai familiei pentri a-l ajuta « pe cel mic ». Un copil cu deficienţă. deschişi şi îşi manifestă frecvent dragostea. încurajează activităţile gospodăreşti şi mai ales pe cele de autoîngrijire. Ei trebuie să aibă relaţii de reciprocitate şi de egalitate cu fraţii şi cu surorile sale. Părinţii ştiu : « ce este necesar ». Familia impune copilului unele restricţii. In acest context copilul se dezvoltă în armonie cu cei din anturajul său. Aceşti părinţi 184 . chiar dacă are nevoie de o atenţie şi de o îngrijire suplimentară. Practic. Copilul cu deficientă trebuie să se regăsească pe acelaşi plan afectiv cu fraţii şi surorile sale. chiar dacă este susţinut are probleme legate de comportamentul natural în faţa unei persoane străine. Rolul de mediator este uşor de îndeplinit de către părinţii echilibraţi. familia joacă rolul unui laborator în care copilului cu deficienţă i se oferă oportunitatea de a-şi găsi locul şi de a se obişnui cu situaţia în care se află. acest copil este egal cu fraţii şi surorile sale. Părinţii unui copil cu deficienţă îndeplinesc teoretic aceeaşi funcţie ca şi părinţii unui copil sănătos. Părinţii echilibraţi sunt calmi. În cadrul unei familii echilibrate copilul cu deficienţă are drepturi şi obligaţii egale. Ei trebuie să rămână în primul rând părinţi. plăcere. O persoană cu deficienţă are nevoie de a fi recunoscută pentru ceea ce este şi aşa cum este. stimulează abilităţile fizice şi sociale ale copilului. Aceste reguli constituie un adevarat ghid al comportamentului faţă de copil. Dacă se simte egal în familie. Aceşti părinţi joacă un rol important în medierea relaţiei dintre copil şi mediul exterior. In familiile echilibrate. « când şi cum trebuie oferit ». atenţie. Această atitudine aparţine părinţilor echilibraţi care privesc toate problemele cu calm. paralizat nu au nimic de făcut pentru a-l ajuta. părinţii joacă un rol de tampon sau de mediator între două persoane. Ei menţin un climat de toleranţă şi de egalitate în sânul familiei şi în societate. În acest caz. care-i acceptă dificultăţile. care abordează totul cu calm. Părinţii unui copil surd. tandreţe. Această intervenţie vă permite depăşirea jenei şi tensiunilor ce pot apărea în cadrul relaţiilor interpersonale. « ce.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu În funcţie de diagnostic şi de prognostic. cum şi cât de mult » se poate cere copilului cu nevoi speciale. Atmosfera familială va fi caldă doar atunci când fiecare membru îşi ocupă locul care îi aparţine. ataşament. el va ajunge să se simtă egal şi în societate. Caldura implică deschidere către cei din jur.

Părinţii indiferenţi. suprasolicitarea copilului. deoarece nu are o satisfacţie mobilizatoare şi ajunge la soluţii uşoare sau la abandon şcolar. Frecvent. apare o suprasolicitare. lipsă de interes. Aceste situaţii apar atunci când copilul nu a fost dorit. îl pedepsec sau îl ignoră. pedepse. devenind traumatizant. Părinţii consideră că nu au nici un fel de obligaţii faţă de copilul lor. respingere. 185 . care este permanent ignorat şi minimalizat.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare zâmbesc des. Respingerea este o altă modalitate de hipoprotecţie. aceşti părinţi. de afecţiune. sunt reci. Aceşti părinţi reacţionează printr-o hipoprotecţie. Pentru copilul cu deficientă situaţia este foarte dificilă. Copilul cu deficienţă este mereu comparat cu fraţii şi surorile sănătoase şi ridiculizat. cooperanţi şi stabili emoţional. se ajunge la situaţia de eşec. Dacă copilul nu este ajutat să le depăşească. sub forma negării oricărei calităţi sau valori a copilului. Suprasolicitarea copilului apare atunci când părinţii nu ţin seama de posibilităţile reale ale acestuia. care se soldează cu eşecuri demoralizatoare. îşi ceartă copilul pentru nimic. incapacitate şi inutilitatea efortului. Copiii acestor păriţti vor fi atenţi. O altă categorie de părinţi lipsiţi de afecţiune sunt cei care nu pot accepta sacrificarea vieţii profesionale. de îngrijire. copilul renunţă uşor la eforturi. In aceste familii au loc certuri frecvente. Sentimentul de inferioritate care apare datorită eşecurilor ajunge să fie trăit intens. care duc la apariţia sentimentului de neputinţă. Frecvent. In acest caz. Ei consideră copilul « ca toata lumea » şi-i cer rezultate asemănătoare celor ale fraţilor şi surorilor sănătoase. îşi încurajează copiii fără a folosi critici permanente. ameninţări. Chiar şi în faţa legii ei îşi declină responsabilitatea. prin nepăsări. El se confruntă cu numeroase probleme pe care nu le poate depăşi sau compensa. Atitudinea de respingere se manifestă mai mult sau mai putin deschis. prietenoşi. In situaţia eşecului părinţii reacţionează prin reproşuri şi chiar pedepse repetate. ostili. în această situaţie. Părinţii se detaşează emoţional faţă de copiii cu deficienţă.părinţii demonstrează copiilor o lipsă de interes. La o astfel de situaţie se poate ajunge prin: lipsa de afecţiune. Lipsa de afecţiune . iar copilul este antrenat în disputele dintre părinţi. dar le asigură o îngrijire corespunzătoare. Părinţii unui copil cu deficienţă au o reacţie de negare a problemelor.

deoarece nu a căpătat instrumentele cu ajutorul cărora să acţioneze şi să se apere. Acest comportament impiedică copilul să-şi dezvolte propriul control. O formă particulară de atitudine autoritară apare în relaţia dintre părinţi şi adolescenţi. Un astfel de comportament din partea părinţilor are efecte negative. dar în final tot părinţii decid. în funcţie de părerile lor. Acest tip de autoritate este justificat mai ales în situaţia unui copil cu probleme. dar nu va fi capabil să le facă faţă. independenţa. ei le refuză libertatea. este dirijat permanent. Aceasta permanentă solicitare va genera reacţii de nemulţumire şi ostilitate din partea părinţilor. deoarece copilului i se anulează capacitatea de decizie şi acţiune. Cel mai obişnuit răspuns. Părinţii continuă să îi considere pe tineri copii. 186 . Cel mai adesea este vorba despre părinţi instabili. tânărul este întrebat. i se pretinde să facă numai « ce ». mai ales din partea mamei. participă la discuţii. Pentru copiii cu deficienţe această situaţie este foarte dificilă. Aceşti părinţi îşi controlează copiii într-o manieră dictatorială. transformând copilul într-un individ dependent şi solicitant pentru familie. o sursă de dependenţă. încercând să menţină o atitudine de tutelă. Aceşti părinţi vor reuşi « marea performanţă » de a creşte un copil singuratic. Părinţii care se simt vinovaţi devin exagerat de atenţi. nu are voie să-şi asume răspunderi şi iniţiative. lipsit de posibilitatea de a-şi manifesta propria personalitate. Copilul se va confrunta cu greutăţile vieţii. în dorinţa de a preveni surprizele neplăcute. reacţii care-l vor face pe copil să devină nesigur. Uneori autoritatea pune în evidenţă atenţia acordată copilului şi grija pentru o îndrumare corespunzătoare. neputând accepta ideea maturizării lor. cât şi din partea copiilor. răspunsul copilului este violenţa. Ei stabilesc reguli care trebuie respectate fără întrebări. « cât » şi « cum » i se spune. In acest caz. In acest context. nesiguri şi incapabili de a opta ferm pentru o anumită atitudine. Părinţii autoritari – acest tip de reacţie este tot o formă de hiperprotecţie a părinţilor cu o voinţă puternică. generând negaţii atât din partea părinţilor. Supraprotecţia este un element negativ. iniţiativa şi respectul de sine. întrucât ei nu beneficiază de un regim care implică stimularea şi antrenarea în activităţile casnice. Părinţii inconsecveţti – oscilează de la îndiferenţa la tutelă.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Părinţii exageraţi. Copilul este transformat într-o marioneta. ce determină o deteriorare a legăturilor afective cu familia. In aceste cazuri. este supraprotecţia.

Unii copii cu deficienţe au avut experienţa neplăcută a spitalizarii şi a separării de părinţi. In alte cazuri. intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul inconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. La această vârstă. Jocurile trebuie să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. alături de copiii sănătoşi. este de preferat să se solicite prezenţa mamei până la acomodarea copilului în colectivitate şi acomodarea personalului cu problemele copilului. majoritatea timpului lor liber şi nu numai. Ei sunt suficient de simpli şi deschişi pentru a accepta uşor un coleg cu probleme de sănătate. Copiii sunt curioşi.). Totuşi. Din acest motiv. copilul are probleme legate de utilizarea toaletei şi de deplasare. astfel că ei vor accepta uşor un copil cu deficienţă fizică. pot apărea reacţii intense. astfel că jocul are un caracter social. dar practici. de asemenea. Perioada de preşcolar este cea mai indicată pentru începerea socializarii copiilor cu handicap. şi-l petrec jucându-se. Crescuţi într-un mediu inconstant. un mediu important de socializare. adesea contradictorii. Prin joc. Jocurile sociale sunt esenţiale pentru copiii cu handicap. lipsit de metode stabile. trebuie să fim atenţi la unele probleme deosebite. Jocul reprezintă pentru copii o modalitate de a-şi exprima proprile capacităţi. Putem spune ca jocul este « munca copilului ». asigurându-se astfel socializarea. cuburi. De aceea. copiii cu handicap trebuie să fie înscrişi la grădinişa din vecinătate.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Alteori copilul este « pasat » la diferiţi membri ai familiei. domino. In aceste jocuri sunt necesare minim două persoane care se joacă şi comentează situaţiile de joc (loto. Jocul Copiii. iar la cei cu ADHD (deficit de atenţie) jocurile trebuie să fie cât mai variate. Integrarea şcolară Şcoala este. mai ales în primele zile de grădiniţă. socializarea se realizează uşor prin intermediul jucăriilor şi al echipamentelor de joc. întrucat le oferă şansa de a se juca cu alţi copii. copilul vine în contact cu alţi copii sau cu adultul. In perioada de preşcolar se desfăşoară mai ales în grup. Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie. cărţi de joc etc. fiind supus unor metode educative diferite. In timpul jocului. 187 . care se deplasează în fotoliu rulant sau în cârje. copilul capătă informaţii despre lumea în care trăieşte. table. copilul devine nesigur şi uşor de influenţat de persoane rău intenţionate. In aceste situaţii.

grupului de elevi slabi sau indisciplinaţi. „Adaptarea socioprofesionala a deficientilor mintal”. Verza. integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. Aceste persoane sunt puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale. Iasi. corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva. persoanele cu tulburări de comportament sunt. Bucuresti. Popescu. O. Paun. situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa.).. „Handicap. de obicei.R. Ionescu. http://www. 2. S.. intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Formele de integrare a copiilor cu CES pot fi următoarele: clase diferenţiate. readaptare. 5. 2000. Albu. integrate în structurile şcolii obişnuite. 6. (coord. integrare”. 1998.com/ 188 . Unicef. acest tip de şcolar intră în relaţii cu alte persoane marginalizate. Miftode. Bucuresti. „Educatia integrata a copiilor cu handicap”. trăind în familii problemă. copilul cu tulburări de comportament aparţine. Albu. A. „Asistenta psihopedagogica si medicala a copilului deficient fizic”. Editura Academiei P. Eidos. 1975. grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite. fiind mereu sancţionat de către educatori.. colegi).. Botosani. E. In şcoală.google. G. E. BIBLIOGRAFIE: 1. 4. Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale. 1998. (coord.). 1995. copilul cu tulburări de comportament se simte respins de către mediul şcolar (educatori. „Dimensiuni ale asistentei sociale: forme si strategii de protectie a grupurilor defavorizate”. condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative devin accesibile copilului. Integrarea şcolară exprimă: atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează.. de regulă. 3. respinse de către societate. Polirom. Plesa. Ca urmare. V.. C. Din asemenea motive. Pro Humanitate.S. consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare. existenţa unor randamente la învăţătura şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. care nu se preocupa de bunăstarea copilului.. el încalcând deseori regulamentul şcolar şi normele social-morale.

care dorea să demonstreze publicului modul în care un delfin învaţă lucruri noi. Câteva ore mai târziu. După aceasta delfinul era dus înapoi în bazinul de repaus. primind imediat sunetul fluierului şi bucata de peşte. După aceasta. nu a mai suflat din fluier şi nici nu i-a mai dat peştele aşteptat. La un moment dat. În plus. În acel moment. psiholog Monica-Adriana Munteanu Colegiul Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna”. După aceea a început să mişte din coadă frecvent. 189 . dovedindu-şi în acest fel abilităţile de învăţare. delfinul era adus din nou în bazinul amenajat pentru demonstraţii unde imediat începea să execute trucul cu ieşitul la suprafaţă. Nu dura mult şi delfinul îşi dădea seama ce trebuie să facă pentru a primi peştele şi începea să îşi ridice capul tot mai des la suprafaţa apei.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Prof. delfinul a mai dat o dată din coadă. centru de cercetare unde acesta lucra se ocupa şi de organizarea de spectacole cu public. Surprins şi oarecum confuz. Astfel. În momentul acela trainerul sufla din fluierul care îl avea asupra sa şi îi dădea delfinului un peşte. După ce a executat până la epuizare trucul învăţat anterior. cercetătorii au decis să demonstreze publicului cum se derulează procesul prin care ei antrenează delfinii să facă diferite trucuri. fără a primi nici o recompensă. delfinul a devenit frustrat şi a început să dea din coadă. Trainerul aştepta până când delfinul făcea un gest comportamental evident (evident pentru oameni adică) ca de exemplu ridicarea capului deasupra apei într-un anumit fel. unul dintre delfini era adus din bazinul de repaus în bazinul pregătit special pentru spectacol. De data asta trainerul. trainerul a suflat din fluier şi i-a aruncat delfinului peştele dorit. trainerul aştepta din nou până când delfinul repeta figura pentru care primise peştele. abandonând trucul cu capul şi în felul acesta demonstrând abilităţile sale cognitive. Sibiu MODELAREA CARACTERULUI ELEVILOR PRIN OFERIREA FEED-BACK-LUI POZITIV Aplicaţii ale parabolei delfinului Antropologul Gregory Bateson a studiat o perioadă îndelungată tiparele de comunicare ale delfinilor. folosindu-se de animalele pe care le studia. Atunci el fluiera şi îi mai dădea delfinului un peşte. aşteptând firesc să audă fluierul şi să primească peştele.

după care a păstrat mişcarea până la sfârşitul demonstraţiei. delfinul devenea din ce în ce mai frustrat că „greşeşte” astfel încât din timp în timp trainerul trebuia să-i arunce „peşte nemeritat” pentru a-i menţine atenţia trează. delfinul a început direct prin a-şi mişca coada sa. trainerul nu a reacţionat la demonstraţia delfinului. Dacă nu ar fi procedat aşa. delfinul ar fi ajuns la momentul în care nu ar mai fi executat nimic. Spectacolele au continuat până la 14 reprezentaţii pe parcursul cărora delfinul s-a comportat în aceiaşi manieră. ceea ce l-a determinat să facă un gest nou. ca de exemplu o mişcare de rotire de 360 de grade. exasperat. Combinaţia fluierpeşte formează un context care îi transmite delfinului mesajul: „Repetă comportamentul de care tocmai ai dat dovadă”. Cu fiecare spectacol însă. era forţat să facă o mişcare nouă pentru care primea imediat recompensa. stimulii folosiţi în asemenea experimente de învăţare nu îşi propun să condiţioneze reflexele. Bazinul de demonstraţie este un marker de context care încercuieşte contextual fluier. După câteva încercări de a-i atrage atenţia trainerului. Altfel spus. eşecul experimentului în sine. contextul definit de responsabilitatea implicită a trainerului faţă de spectatori influenţează relaţia sa cu delfinul. Potrivit lui Bateson. în timpul celui de-al 14-lea şi al 15-lea spectacol. cum învăţase anterior. nemaifiind observate până acum în cadrul acestei specii. relatia dintre delfin si trainer reprezinta contextul care le încercuieşte pe celelalte două. involuntar. Relaţia dintre trainer şi delfin.peşte şi care se traduce prin: „Fă ceva diferit faţă de ceea ce ai făcut în demonstraţiile anterioare”.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu La cea de-a treia sesiune. ci mai degrabă sunt creatori de context care oferă animalului un indiciu referitor la cum să interpreteze contextul – un fel de meta mesaj. Imediat trainerul l-a recompensat cu sunetul de fluier şi un peşte proaspat. aşa cum arată Bateson. delfinul a devenit extrem de entuziast ca şi cum brusc ar fi descoperit o mină de aur. delfinul a devenit din nou frustrat. cât şi fluierul şi peştele. Relaţia dintre trainer şi delfin cuprindere bazinul de repaus. Cum era de aşteptat. În cele din urmă. reprezintă contextul contextului contextului. Dacă nu primea recompensa pentru trucul pe care îl executa. bazinul de demonstraţie. Şi nu mai puţin important. pierzându-şi interesul pentru fiinţa de pe uscat şi cauzând astfel. el continua să execute până când. patru dintre cele opt comportamente noi. 190 . Astfel pe durata ultimului spectacol el a executat un număr complex de „comenzi”.

adică un comentariu legat de ce anume ţi-a plăcut din ce ai observat. Dacă o persoană este lăudată dar nu i se dă nici o informaţie cu privire la motivul pentru care a primit laudele. E ca şi cum trainerul ar fi suflat din fluier fără să ofere peşte. oamenii ar trebui mai întâi să înveţe să facă diferenţa între observaţii şi interpretări. trebuie să oferi şi un peşte. Acest tip de feed-back nu este oferit numai de “formatorii oficiali” (profesorii) dar şi de toţi membrii grupului. acea persoană va întreba pe bună dreptate: “Ce am făcut ca să merit asta?” acest lucru se întâmplă deoarece individul nu are nici cea mai vagă idee referitoare la ce anume trebuie să mai repete sau să îmbunătăţească. De exemplu. Ele nu conţin nici o motivaţie sau înţeles. să spunem ca o persoană a făcut o prezentare a viziunii sau misiunii sale. “Fluierele” sunt date sub forma observaţiilor în legătură cu anumite comportamente. Pe de o parte scopul acestui feed-back este să identifice ce anume face o persoană bine şi s-o încurajeze să facă acel lucru încă şi mai bine. Acesta trebuie să opereze schimbări în mod voluntar în funcţie de natura contextului şi să răspundă la o gamă variată de tipuri de feed-back. La un nivel mai profund. Pentru a fi mai eficient în a da acest tip de feed-back. unul din membrii grupului ar putea spune: “Am observat că pe perioada întregii expuneri ai stabilit un contact vizual permanent cu membrii grupului (fluier) şi acest lucru ne-a ajutat pe toţi să simţim apartenenţa la acest grup (peşte). Când persoana în cauză a terminat interacţiunea.” Astfel. De exemplu o persoană i-ar putea spune alteia: “îţi apreciez dăruirea de care dai dovadă în ceea 191 . “Fluierul” trebuie să se bazeze pe comportamente observabile concret. “Peştele” este primit sub forma unor comentarii personale la un anumit lucru din cadrul comportamentului căruia i-a plăcut cuiva în mod deosebit. Regula acestui tip de feedback este că dacă faci o observaţie. să caute în permanenţă să devină mai flexibili şi să se perfecţioneze. In cadrul orelor de curs. elevilor li se oferă două tipuri de feed-back: “fluiere” şi “peşte”. “Peştele” reflectă interpretările care au legătură cu acel comportament. Observaţiile care vin fără interpretări sau răspunsuri sunt doar date. scopul este de a încuraja oamenii să fie pro-activi. forma de bază a feed-back-ului va conţine întotdeauna două elemente: Ceea ce am observat_________________________ Ceea ce mi-a plăcut _________________________ Oamenii sunt invitaţi să ofere “cadouri” sau altfel spus “ peşte nemeritat” sub forma încurajărilor sau a comentariilor pozitive care nu au nici o legătură cu sarcina în cauză.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Relevanţa parabolei delfinului asupra modelării caracterului elevului Un elev care îşi propune să fie un elev mai eficient se aseamănă oarecum cu delfinul aflat în bazinul de repaus.

apoi de a crea situaţii provocatoare din care nu poate să iasă decât dacă acceptă schimbarea. elevul poate să îşi monitorizeze propria cale de învăţare. In loc să-i dea un stimul negativ. Iniţiativa de care dai dovadă este direct proporţională cu volumul învăţării. 192 . Scopul lui este să mărească sentimentul de armonie între membrii grupului. De asemenea trainerul nu a apelat la vreo formă de pedeapsă sau condiţionare negativă. In povestea noastră cu delfinul. Uneori oamenii cred că acest tip de feed-back va deveni în cele din urmă ineficient. Feed-back-ul poate fi oferit oral sau scris. poţi să te auto-provoci. Un om de afaceri înţelept a spus odată că dacă o persoană vrea să devină un bun lider. dacă ar fi să nu luăm în considerare şi celelalte elemente ale procesului. Astfel. flexibilitate şi autocontrol”. Deoarece mediul nu este ostil. Transpus în viaţa şcolară. Nu vei fi criticat dacă tu nu faci lucrurile cum trebuie. deoarece aceştia îşi formează iluzia că fac tot timpul bine ceea ce fac. unde eşti lăsat să fii curios şi creativ. Acest tip de mesaj este în primul rând axat pe individ şi pe relaţie. delfinul a primit doar absenţa fluierului şi a peştelui. Această metodă de feed-back are ca presupoziţie următoarele afirmaţii: „Te afli într-un context în care este bine să înveţi. aici este locul unde elevul poate să se implice în crearea acelei situaţii provocatoare care va duce în final la dezvoltarea sa. „Iluzia” succesului este evitată deoarece elevul este încurajat să-şi creeze propriile „situaţii provocatoare”. Nu uitaţi că acest proces nu include nici un feed-back negativ sau de corecţie! Atenţia se concentrează asupra a ceea ce individul face mai bine. Nu ţi se va întâmpla nimic rău dacă nu-ţi iese din prima! Vei fi îndrumat cu ajutorul unui feedback concret şi care să te ajute. este ca tu să dai tot ce poţi din tine. până când făcea ceva nou. Eficacitatea acţiunilor tale se modifică în funcţie de context şi de tipul audientei şi pe care o poţi determina în momentul în care devii mai conştient de anumite sugestii. Ceea ce este cel mai important. trainerul nu i-a aruncat niciodată „peşte stricat” atunci când nu era mulţumit de ceea ce făcea delfinul. iar aceasta gândire ar putea fi chiar adevărată. Este OK să înveţi lucruri noi şi să faci greşeli.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu ce priveşte congruenţa şi integritatea grupului” sau “îţi mulţumesc pentru sprijinul acordat şi încurajările pe care le-am primit din partea ta”. deoarece nu există un singur mod valid de a te comporta. fără să comită nici o greşeală. trebuie să simtă o puternică dorinţa de a transforma mediul în care operează. este important să iţi explorezi permanent comportamente noi şi să iţi dezvolţi propria conştiinţă.

printre priorităţile politicii educaţionale promovate de statul român s-a aflat asigurarea accesului la educaţie pentru toţi copiii. BIBLIOGRAFIE: suport de curs.învăţare. Faptul că li se oferea „fluiere şi peşti” în scris le-a permis participanţilor să îşi ia feed-back-ul acasă. Am împărţit foi tip post-it în diverse culori..). evaluarea permanentă a elevilor. 1 Sibiu CURRICULUMUL ŞCOLAR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL INTEGRAT În ultimii ani. În Declaraţia Conferinţei UNESCO de la Salamanca din 1994 se spune că: „Şcolile obişnuite cu o orientare incluzivă reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare (. mai mult ele asigură o educaţie eficientă pentru majoritatea copiilor şi îmbunătăţesc eficienţa şi rentabilitatea întregului sistem de învăţământ”. unde au avut posibilitatea să îl recitească de mai multe ori. Nicoleta Nan Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.AS training& consulting .. prietenoase în care se urmăreşte flexibilizarea curriculumului. Fiecare participant a plecat de la ora de curs cu zeci de astfel de feed-back-uri primite de la ceilalţi participanţi. Şcolile incluzive sunt şcoli deschise. în conformitate cu Declaraţia Drepturilor Copilului şi a principiului „egalizării şanselor” tuturor categoriilor de beneficiari ai serviciilor educaţionale din sistemul public şi din sistemele alternative de educaţie existente în societate.NLP Prof. iar educaţia incluzivă se referă la 193 . Această metodă de învăţare poate să scoată la suprafaţă şi să maximizeze abilităţi înnăscute şi să crească imaginea şi stima de sine a fiecăruia. S-a dovedit că unii oameni încă mai învaţă din „peştii şi fluierele” primite. ameliorarea calităţii procesului de predare.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare În activitatea mea de dascăl şi formator am utilizat această tehnică de feed-back. ani buni după terminarea cursurilor. precum şi parteneriatul educaţional. Să nu uităm că scopul acestui gen de feed-back este să încurajeze dezvoltarea de flexibilităţi şi abilităţi de a produce noi comportamente ca formă de adaptare la un context schimbator.

terapeutice. Adaptarea curriculară trebuie să aibă în vedere tipul şi gradul de deficienţă.accesibilizarea întregului conţinut printr-un proces de simplificare. şi-au făcut apariţia ideea de integrare educativă şi educaţia integrată. este mai indicată şcolarizarea lor în instituţii speciale. Bucureşti 1 194 . Editura Pro Humanitate. Psihopedagogie specială integrată. eficienţă au demonstrat următoarele tipuri de curriculum: . cu condiţia să fie însoţită de servicii specializate (logopedie. 1 În context şcolar. consiliere. utilizând strategii adaptate nivelului de înţelegere şi receptare a conţinuturilor. sprijin în învăţare). integrarea reprezintă procesul de educare a elevilor cu/ fără cerinţe speciale în acelaşi spaţiu şi aceleaşi condiţii.selectarea unor conţinuturi din curriculumul general care pot fi însuşite de elevii cu CES şi renunţarea la acele conţinuturi cu un grad ridicat de complexitate.curriculum obişnuit. Păunescu.P.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu înlăturarea tuturor barierelor în învăţare şi la asigurarea participării tuturor celor aflaţi în situaţii de risc sau vulnerabili la excludere şi marginalizare.diversificarea componentelor curriculumului general prin introducerea elevilor cu CES în activităţi individuale. Constantin Păunescu consideră că „procesul integrării constituie o acţiune complexă care. compensatorii. În funcţie de modelul adoptat în programele de integrare şcolară e elevilor cu CES şi de tipul şi gradul deficienţei acestora. Astfel. Practica a demonstrat că. pentru elevii cu deficienţe severe sau cu deficienţe grave asociate. centrat pe folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare a curriculumului naţional şi pe diversificarea ofertelor de învăţare în cadrul lecţiilor. accesibilă şi pentru elevii cu CES.I. Adaptarea curriculumului se referă la: .). Handicapul mintal. C. şi Muşu. .E. fizioterapie. I (1997). . Handicapul intelectual. Procesul integrării şcolare a copiilor cu cerinţe educative speciale (C. după un curriculum propriu. destinate recuperării acestora.S) presupune elaborarea şi aplicarea unui program de intervenţie personalizat (P. având drept scop participarea tuturor copiilor la activităţile şcolare şi extraşcolare. generează o fuziune esenţială între elementele sistemului personalităţii şi elementele sistemului social.reprezintă acea categorie de curriculum valabilă pentru elevii şcolii de masă. pe baza anumitor funcţii şi strategii. determinând o dinamică de dezvoltare şi de proces simultan şi reciproc”. astfel încât să fie înţeles şi de elevii cu CES.

de la concret la abstract.promovarea unui mediu pozitiv de lucru. . de asemenea. . În şcoala incluzivă. . 195 .utilizarea diverselor metode şi procedee de prezentare a conţinuturilor învăţării şi valorificarea acestora în diverse contexte de viaţă. la care se adaugă intervenţiile specializate şi activitatea profesorului itinerant/ de sprijin. . Conţinuturilor adaptate sunt completate de tehnici de predare.educarea atenţiei prin evidenţierea materialului prezentat şi prin reducerea la minimum a factorilor perturbatori.curriculum special. de la uşor la greu. învăţarea este văzută ca un proces la care elevii participă în mod activ şi îşi asumă roluri şi responsabilităţi clare.evidenţierea concretului şi a semnificaţiei conţinutului.adaptările se fac la unele discipline (limba rămână.învăţare care să faciliteze asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de către elevul cu CES. avem de-a face cu intervenţii specializate asupra deficienţei respective. . Profesorul are rol de mediator şi nu de formator. pedagogic şi social în scopul stabilirii unui diagnostic diferenţial. nuanţat şi valid menit să garanteze pronunţarea unui prognostic asupra evoluţiei imediate şi pe termen lung.asigurarea achiziţiei materialului nou prin repetări multiple şi variate. .reprezintă un tip de curriculum conceput special pentru elevii cu deficienţe mintale severe sau profunde. . iar intervenţiile profesorului itinerant sunt prezente într-o mare măsură. astfel trebuie să se ţină cont de următoarele aspecte: . de la cunoscut la necunoscut. psihologic.adaptările vizează toate disciplinele. .organizarea riguroasă a instruirii: de la simplu la complex. pentru a permite atât adaptări la nivel de şcoală. cât şi adaptări şi modificări menite să vină în întâmpinarea nevoilor elevului. matematică). Elaborarea unui program de intervenţie personlizat (a unui curriculum individualizat) pentru elevii ce prezintă anumite tipuri de deficienţe presupune respectarea unor cerinţe fundamentale: . deficienţe asociate.folosirea unor întăriri pozitive şi a unor stimuli atractivi pe parcursul procesului instructiv.educativ.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare . metodologia de predare este individualizată.evaluarea/ reevaluarea copilului din punct de vedere medical.curriculum obişnuit adaptat. Curriculumul incluziv este elaborat în mod flexibil.curriculum obişnuit parţial adaptat. trebuie să fie adecvat stilului de lucru al fiecărui profesor în parte.

conţinutul educaţiei şi evaluarea procesului instructiv. pentru a propune soluţii. cu includerea în această echipă şi a profesorului de sprijin. Reuşita programelor de intervenţie depinde de vârsta la care este aplicat acest program.teaching): doi sau mai mulţi profesori predau simultan în aceeaşi clasă. predare în paralel.se în permanenţă de la realităţile şcolii. cu atât şansele de recuperare sunt mai mari. Parteneriatul în predare se poate realiza de două sau mai multe cadre didactice care au în clasă elevi cu CES. . Parteneriatul educaţional poate lua diferite forme: . Activităţile didactice pe grupe mici de elevi.rezolvarea unei probleme comune: mai mulţi profesori îşi împărtăşesc cunoştinţele pentru a identifica o nevoie sau o problemă comună.educativ. circumstanţele particulare şi preferinţele fiecărui elev. se poate concretiza în forme variate.stabilirea unor căi eficiente de cooperare şi implicare a familiei copilului în susţinerea programului individual de recuperare.stabilirea obiectivelor programului. 196 . specializat în activităţile cu elevii integraţi în clasa respectivă.educativ la particularităţile elevilor. în funcţie de temă. mediu şi lung. la orice disciplină. iar celălalt asistă.predarea în colaborare (team.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu .consultarea unui coleg mai experimentat permite rezolvarea problemei întâmpinate sau dezvoltarea unor abilităţi pe care le va folosi ulterior pentru a îmbunătăţi serviciile oferite în clasă. De asemenea este necesară o implicare a tuturor persoanelor responsabile de creşterea şi educarea copilului: cadrele didactice colaborează activ cu părinţii copiilor pentru a îmbunătăţi procesul didactic. reprezintă o modalitate de tratare adecvată a fiecărui elev în parte. prin alicarea unor metode de lucru specifice învăţământului individualizat şi adaptarea procesului instructiv. a evalua idei. pe termen scurt . . Activitatea diferenţiată pe grupe temporare de lucru a elevilor permite lucrul în echipă a profesorilor (team.teaching). diferenţiat pe domeniile implicate în procesul recuperării şi educării. pornindu. . . cu cât derularea programului se face mai devreme. fiecare profesor predând acelaşi conţinut grupului său de elevi. şi care.alcătuirea echipelor interdisciplinare ce oferă servicii terapeutice. în anumite momente ale lecţiei poate interveni pentru susţinerea acestor elevi. împărţind clasa în două grupe. educaţionale şi de asistenţă.are scopul de a reduce numărul de elevi pentru fiecare profesor. observă sau ajută. în cadrul lecţiilor. Există mai multe scenarii pentru predarea în echipă:   un profesor predă.

feed-back-ul elevilor. identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe apărute pe parcursul activităţii la clasă. acesta din urmă acordă sprijin şi în cazul activităţilor care urmăresc achiziţii de cunoştinţe (la matematică şi ştiinţe ale naturii.învăţare să facă apel la experienţe de învăţare cunoscute. Se recomandă ca activitatea desfăşurată în parteneriat să fie urmată de o analiză a activităţii. permite atragerea şi participarea activă a copilului la activitatea didactică şi evită riscul de a-i descuraja pe elevii ce nu au suficientă încredere în ei. a modului în care a fost planificată activitatea.planificarea riguroasă a activităţii: alocarea rolurilor şi responsabilităţilor în grupul de cadre didactice. altul mai restrâns. cei care au nevoie de o mai mare atenţie individuală. celălalt face o demonstraţie.designul şi mobilierul clasei să permită lucrul în grupuri de elevi: mobilierul individualizat. responsabilităţile pentru fiecare etapă în parte. grupul mai mic este format din elevii cu CES. respectiv a modului de formare a grupurilor de elevi. astfel încât elevii cu CES să primească sprijin direct în activităţile de învăţare. mobil.clasa este împărţită în două grupuri. limbă şi comunicare) periodic sau atunci când prezenţa sa 197 . astfel încât răspunsurile să fie accesibile şi copilului integrat.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare  predare alternativă. dar şi elevii. acest tip de predare necesită o planificare mai detaliată decât predarea în paralel.  predare în echipă. a mecanismelor de sprijin integrate în planul lecţiei.activitatea de predare în parteneriat să se desfăşoare la clase paralele. Pentru ca această modalitate de predare să fie eficientă. se pot sprijini reciproc şi îşi pot pune întrebări astfel încât elevii să înţeleagă conţinutul lecţiei. să fie antrenaţi şi valorizaţi în activitatea grupului. . asfel încât informaţiile vehiculate în activitatea de predare. unul mai mare. se impune respectarea următoarelor condiţii: . Acest parteneriat în predare este util mai ales pentru integrarea socioşcolară a elevului cu CES în grupul şcolar.  predare în etape. pot susţine un joc de rol. Modul de a pune întrebări al cadrului didactic.în acest scenariu ambii profesori predau şi asigură managementul clasei şi îşi schimbă rolul în timpul orei: în timp ce unul vorbeşte.profesorii îşi împart conţinutul lecţiei ce urmează a fi predat. Dacă parteneriatul este realizat între cadrul didactic al clasei şi profesorul de sprijin. . spaţiul clasei să fie suficient şi igienizat corespunzător. confortabil pentru elevi.

intervenţii discrete în situaţiile în care un elev/ un grup de elevi dă dovadă de comportament nepotrivit.organizarea orei şi ambianţa din clasă. toţi elevii sunt atenţi. capacitatea de a asigura liniştea în clasă. grupurile au fost formate din 2. sarcinile sunt finalizate conform cerinţelor. Materialele didactice sunt disponibile înainte de începerea orei şi sunt corespunzătoare nivelului abilităţilor elevilor implicaţi în activităţi diferenţiate. am aplicat cu eficienţă un ansamblu de strategii integrative: strategii de învăţare prin cooperare şi strategii de învăţare individualizate.educative se derulau cu o frecvenţă de 4 ore săptămânal. menţinerea unui nivel optim al intensităţii zgomotului în clasă. Educatorii trebuie să aloce elevilor sarcini. În experienţa acumulată în domeniul educaţiei integrate. clarificarea comportamentului ce se aşteaptă de la elevi în cazul fiecărei activităţi. Creşterea eficienţei activităţilor cu elevii cu CES impune luarea în considerare a următoarelor aspecte: . Aceste activităţi se desfăşurau în clasă. 17. se facilitează dialogul şi se încurajează elevii să prezinte observaţii şi opinii proprii.o strategie de predare în 198 . 4. 6. asigurarea unui spaţiu confortabil pentru fiecare elev.comportamentul profesorului. profesorul de sprijin fiind alături de cadrul didactic specialist. ca profesor de sprijin la diferite şcoli (nr. În organizarea unui program de intervenţie personalizat un aspect deosebit de important îl reprezintă stabilirea sarcinilor. întrucât acestea sunt esenţiale pentru asigurarea performanţei şi progresului elevilor. .Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu este necesară. Sarcinile trebuie să fie simple. să includă timpul alocat îndeplinirii ei. să fie în conexiune cu unităţile de învăţare şi standardele de evaluare. mobilitatea şi capacitatea de a se deplasa în clasă.cursuri eficiente vor fi dacă: activitatea începe la timp şi toţi elevii se implică de la început. ca proces de achiziţie de noi cunoştinţe şi de formare de capacităţi cognitive s-a dovedit a fi eficientă atunci când am realizat-o în grupuri mici. ori de câte ori este posibil.nivelul de participare a elevilor la procesul de învăţare în cadrul activităţilor. Învăţarea la copiii cu CES. într. 19) din Sibiu. Acest proces este absolut necesar când lucrezi cu un elev cu CES. 9. se fac aprecieri permanente şi se încurajează elevii cu un ritm mai lent de lucru. . exprimarea clară a instrucţiunilor. Acest sprijin se bazează pe programul de intervenţie personalizat şi pe programa şcolară adaptată. iar activităţile instructiv. adaptate fiecărui elev. obiectivele activităţii sunt prezentate elevilor încă de la început. valorificarea optimă a materialului didactic dispus în clasă.3 elevi integraţi în clase de pe acelaşi nivel.influenţează reacţiile elevilor. sincronizarea limgajului corporal cu cel verbal. realizabile. măsurabile.este important contactul vizual cu elevii.

şi Muşu.am elaborat în colaborare cu învăţătorii/ profesorii specialişti care pregăteau elevii din clasa integratoare. Gherguţ. dar şi cu profesorul psiholog şi profesorul logoped din şcoala de masă. (2004).educative desfăşurate cu un singur elev. Învăţarea prin cooperare şi cea în grupuri mici am alternat-o cu activităţi instructiv. după modelul activităţilor terapeutice. I (1997). Abordării înguste şi unilaterale a fenomenului instructiv-educativ. Bucureşti. pe discipol. Handicapul mintal. Handicapul intelectual. Strategii didactice în educaţia inclizivă. 199 . informaţii şi priceperi. Învăţământul a fost timp îndelungat centrat pe profesor până de curând. 2. Învăţarea prin colaborare a favorizat învăţarea la toţi elevii participanţi. primar Eugenia Nica Şcoala cu clasele I-VIII nr. BIBLIOGRAFIE: 1. ajutându-i să devină utili societăţii. D. Programele adaptate şi programele de intervenţie personalizate le. (2006). la cei cu CES înregistrându. A. în înv. Editura Polirom. C. aprofunda cu elevii cu CES ceea ce acestora li s-a predat în prealabil în sala de clasă.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare colaborare. 3. 25 – structura „Emil Cioran”. în camera de resurse. Editura Didactică şi Pedagogică. Psihopedagogie specială integrată. Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. când i s-a dat replica unui învăţământ centrat pe elev. Editura Pro Humanitate. Prof.se chiar o influenţare pozitivă asupra stimei de sine. Sibiu MODALITĂŢI DE INTEGRARE A ELEVILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE ÎN COLECTIVELE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE MASĂ Educatorul a fost perceput de-a lungul istoriei. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie. 1 Sibiu şi şcoala de masă. Iaşi. Mara. Păunescu. Am participat la activităţile extraşcolare organizate de şcolile integratoare însoţind elevii cu CES şi am încheiat proiecte de colaborare pentru activităţi şcolare şi extraşcolare între cele două unităţi şcolare: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. Bucureşti. ca un specialist care trebuia să „predea” altora cunoştinţe. ori profesorul de sprijin.

servicii de sprijin. O altă condiţie pentru integrarea eficientă a copiilor cu cerinţe educative speciale o constituie crearea unor servicii de sprijin. 1 ” Întegrarea. aceasta fiind favorizată de o organizare şcolară care pune în act o metodologie de intervenţie didactică. în contextul şcolar. cercuri. bazată pe un curriculum flexibil. S-ar putea spune că direcţiile de activitate ale oricărui educator în afara clasei şi a şcolii sunt atât de numeroase. i s-a răspuns prin mutarea accentului de pe individ pe colectiv şi pe schimbarea caracterului acestei relaţii.domeniul instituţional . p. 1 sistemul unitar de formare a personalului didactic. dacă nu chiar mai diversificate. diferenţiat. Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale: strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie. având drept scop final participarea deplină a tuturor copiilor la activităţile şcolare şi extraşcolare. Domeniile integrării şcolare pentru copiii cu cerinţe educative speciale sunt: . sportiv). Dacă la început rolul educatorului se limita la munca la clasă. Iaşi: Editura „Polirom” . Alois.18 200 . de care să beneficieze atât elevii integraţi cât şi colectivele didactice în care are loc integrarea. .17 2 Gherguţ. Ursula Şchiopu (1997) defineşte procesul de integrare ca „o cuprindere. Ursula apud Gherguţ.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu limitat în general la relaţia profesor-elev. 2006. Şchiopu. educatorul îi asigură pregătirea corespunzătoare pentru integrarea socio-profesională ulterioară.şcoli pentru toţi copiii. Iaşi: Editura „Polirom” . treptat el a fost lărgit la şcoală şi apoi extins dincolo de zidurile acesteia. de bază. reglementări legislative. asimilare. Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale: strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie. p. închidere într-un tot a unui element care devine parte componentă a întregului şi dobândeşte proprietăţi specifice rezultate din interacţiunea şi interdependenţa cu celelalte părţi componente. Prin supravegherea şi dirijarea cu grijă a procesului de integrare succesivă a şcolarului în diverse colective (clasă.domeniul curriculumului şcolar – delimitări ale curriculumului comun. de importante şi de variate ca şi cele efectuate în clasă. 2 ” Prima condiţie pentru integrare este acceptarea conştientă de către membrii grupului a fiecărei persoane. artistic. specializate în asistenţă educaţională. adaptat. Alois. Unul dintre serviciile specializate necesare în integrarea educaţională a copiilor cu cerinţe educative speciale este realizat de cadrele didactice de sprijin sau itinerante. „reprezintă procesul de educare a copiilor cu sau fără cerinţe speciale în acelaşi spaţiu şi în aceleaşi condiţii. 2006. colectivul şcolar.

duce la scăderea dramatică a şanselor de reuşită a integrării sale în clase din şcoli obişnuite. centrate pe problemele fiecărui copil. iar conţinutul disciplinelor.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Integrarea şcolară. dar aceasta nu înseamnă că ei dobândesc aceleaşi experienţe şi competenţe educaţionale şi că împart aceleaşi experienţe sociale. După observarea atentă a fiecărui copil. Elevii se plictisesc. devin neliniştiţi sau frustraţi dacă activităţile educative depăşesc sau se situează sub nivelul lor de dezvoltare. Integrarea nu se rezumă la locul unde sunt plasaţi copiii sau la facilitarea accesului la seturi de norme de învăţare şi comportament. doar prin plasarea copiilor în medii presupuse „integrate” sau „incluzive”. este dificil de realizat în interiorul unui sistem de evaluare bazat pe competiţie. Copiii în aparenţă parcurg acelaşi curriculum. ca proces. care valorizează doar nivelurile de achiziţii academice ridicate. Pentru a favoriza integrarea copiilor cu deficienţe mentale uşoare în învăţământul de masă şi. le permit să-şi exprime opţiunea. Pentru integrarea elevilor cu deficienţe mentale. cadrele didactice pot planifica activităţi instructive adecvate nivelurilor de dezvoltare. dezvoltarea 201 . orientându-l cu uşurinţă spre învăţământul special. după ce copilul cu falsă deficienţă mentală şi-a petrecut mai mult timp în instituţii speciale de învăţământ. Centrele de activitate răspund nevoilor şi intereselor elevilor. ameliorativ sau de sprijinire şi protejare. elevii cu performanţe intelectuale şi sportive deosebite. ulterior în comunităţile din care fac parte. care pot sprijini integrarea organică a copiilor cu probleme de adaptare în fluxul normal din şcoala obişnuită. O reorientare tardivă spre învăţământul integrat. În această situaţie se pune problema diagnosticului diferenţiat ce ar putea stabili deosebirea între falşii deficienţi mental şi deficienîii mental propriu zişi. ştiut fiind faptul că mulţi copii cu eşec şcolar repetat ajung să fie suspectaţi şi ulterior declaraţi ca fiind deficienţi mental. accentul nu trebuie pus pe formele de organizare a claselor ci pe măsurile anticipative. Practica pedagogică a relevat principiul conform căruia este mai bine să greşeşti prin supraaprecierea copilului orientat iniţial spre învăţământul obişnuit decât să-i subapreciezi capacităţile reale. cum ar fi: organizarea clasei pe centre de interes – în aceste centre. ci presupune ca şcolile să poată răspunde nevoilor tuturor copiilor lor. este necesară aplicarea unor măsuri cu caracter profilactic. Interacţiunea pozitivă între copiii cu cerinţe educative speciale şi semenii lor nu are loc automat. pentru stabilirea cerinţelor individuale de învăţare. cadrele didactice pun la dispoziţia copiilor un sortiment cât mai bogat de materiale care permit alternarea stilurilor de învăţare şi a aptitudinilor de dezvoltare.

Cadrele didactice trebuie să se implice în promovarea interacţiunilor dintre elevii clasei. Aceste proceduri de socializare a grupului asigură un proces sistematic de încurajare a interacţiunilor sociale. Chiar şi în situaţia în care elevii prezintă anumite limitări cognitive sau probleme medicale ce le îngreunează învăţarea. sau individual şi asigură un feedback prompt şi consecvent. dificultăţile pe care le întâmpină variază în funcţie de atitudinile şi aşteptările celorlalţi. cunoaşterea şi înţelegerea pe care elevii cu dificultăţi de învăţare le primesc atât acasă cât şi la şcoală joacă un rol însemnat în progresul lor educaţional. Majoritatea elevilor din această categorie întâmpină dificultăţi legate de abilităţile de citire. 2006.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu conceptuală şi a deprinderilor se întrepătrund cu interacţiunea directă a copiilor cu materialele şi mijloacele didactice interesante şi adecvate vârstei. . desen. încât este foarte dificil de stabilit o cauză anume. . să relaţioneze şi să coopereze în rezolvarea unor situaţii de învăţare. Alois. scriere şi calcul sau de vorbire şi limbaj. p. educaţie fizică. în funcţie de tema şi de conţinutul acestora. în perechi.folosirea unor strategii de grupare diferită – pe parcursul unei zile de şcoală. Iaşi: Editura „Polirom” . Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale:strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie. să le ofere diferite ocazii în care aceştia să comunice între ei. În toate cazurile. dificultăţi de ordin emoţional şi comportamental.facilitarea dezvoltării sociale şi emoţionale – copiii învaţă cel mai bine şi obţin succese şcolare atunci când se simt în siguranţă. Acest mod de organizare al clasei se poate realiza cu uşurinţă în special la lecţiile de abilităţi practice. rolul cadrului didactic este să creeze o ambianţă emoţională care să stimuleze sentimentul de siguranţă şi să valorizeze reuşitele elevilor ca mecanism de întărire a motivaţiei acestora pentru participarea lor la activităţile didactice. Conceptul de dificultăţi de învăţare acoperă o gamă largă de manifestări şi este rezultatul unor combinaţii atât de complexe de factori. cadrele didactice planifică activităţi prin care le oferă copiilor posibilitatea să lucreze în grupuri.171. Gherguţ. 1 202 . abilităţi sociale puţin dezvoltate. 1 Integrarea şcolară a elevilor cu dificultăţi cognitive şi de învăţare prezintă câteva aspecte care trebuie luate în considerare de către educatori. promovarea interacţiunilor sociale – simpla includere a elevilor într-un program de integrare socială nu este suficientă. sprijinul. dar şi la celelalte tipuri de lecţii.

trebuie avertizaţi când e necesar să asculte cu atenţie sau când mesajul este pentru altcineva. Dificultăţile de vorbire şi de limbaj îmbracă diverse forme. astfel încât nu pot surprinde tot înţelesul. scrisul şi ortografia. ca să beneficieze de suficient timp pentru concentrarea atenţiei. în procesul de învăţare. înţelegerea şi revocarea instrucţiunilor primite de la educator. Prin urmare. lipsă de încredere şi lentoare în abordarea unor noi sarcini. discuţiile cu elevii şi aprecierea rezultatelor obţinute de aceştia. În procesul de învăţare. lipsă de organizare. Sunt indicate de asemenea. aceste dificultăţi de vorbire. În activităţile şcolare se recomandă evaluarea punctelor tari ale elevilor. Din acest motiv. cunoaşterea modului lor de învăţare şi a modalităţilor pe care sarcina şi atmosfera din clasă facilitează sau nu învăţarea. capacitate limitată de concentrare. capacitate mnezică redusă în ceea ce priveşte cunoştinţele şi abilităţile recent dobândite. nevoia de a fi încurajaţi şi susţinuţi permanent. Este independentă de inteligenţă şi 203 . cuvintele şi expresiile. observaţiile asupra comportamentului elevilor la clasă. elevii din această categorie au nevoie de instrucţiuni clare. aceasta poate afecta percepţia pe care o au în legătură cu capacitatea lor de a învăţa. Elevii cu dislexie au dificultăţi de învăţare în ceea ce priveşte cititul. au o memorie slabă în ceea ce priveşte sunetele. a ceea ce pot face şi a ceea ce nu pot face. pot fi mai interesaţi de activităţile vizuale decât de cele auditive. precum şi a nevoilor lor. pentru a identifica informaţiile de care au nevoie. elevii cu dificultăţi de limbaj pot fi înţeleşi greşit. În cazul în care elevii au avut experienţa unor eşecuri repetate în procesul de învăţare.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Implicaţiile asupra procesului de învăţare pot fi rezumate astfel: dificultăţi în receptarea. este posibil să nu audă sunete. limbaj şi comunicare pot fi sintetizate astfel: dificultăţi privind atenţia şi ascultarea (pot fi uşor distraşi şi par mai interesaţi de sunetele şi activităţile din afara clasei decât de ceea ce li se spune direct. precum şi în identificarea aspectelor relevante ale unei sarcini. Dislexia este descrisă ca fiind „o dificultate de comunicare. prezentând adesea un comportament dificil. instrucţiunile vorbite care conţin prea multe informaţii deodată le pot provoca mari probleme). ei urmăresc cu greutate limbajul vorbit. cuvinte sau fragmente de frază. dau dovadă de insecuritate şi anxietate emoţională. manifestată mai ales în comunicarea orală şi în procesarea limbajului scris. colaborarea în permanenţă cu psihologii şcolari. iar unele dintre ele pot să nu fie imediat vizibile.

dificultăţi persistente la scriere. Se recomandă încurajarea elevilor şi asigurarea unui număr cât mai mare de situaţii care să le garanteze reuşita sau succesul la toate materiile. Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale:strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie. p. diagrame sau machete) care să le permită consemnarea a ceea ce ştiu. dificultăţi în aprecierea orei sau a duratei evenimentelor folosind cadranul ceasului. 2006. folosirea jocurilor de memorizare. Scopul şi rezultatele acesteia trebuie explicate elevului. numerelor. de ordonare a lucrurilor. Integrarea elevilor cu dificultăţi de comportament presupune aplicarea unor strategii de intervenţie psihopedagogică destinate prevenirii şi corectării comportamentelor indezirabile în mediul şcolar şi social şi consolidarea unor atitudini favorabile faţă de şcoală. grafice. în timp ce inatenţia apare mai frecvent la fete. Se recomandă ca formarea abilităţilor de bază să fie facilitată de un profesor specializat sau care are acces la un specialist care să asigure un diagnostic obiectiv şi să coordoneze strategiile de predare. ortografieri eronate.. mesajelor. cum ar fi: descifrarea cuvintelor noi. este o tulburare neurobiologică. Este foarte important ca persoana care conduce evaluarea să aibă experienţă în activitatea didactică. evenimentelor sau perceperea greşită a acestora. este important să i se medieze o completă evaluare diagnostică. Gherguţ. Unui elev care a fost identificat ca având mai mulţi indicatori de dislexie. Alois.) Atunci când este afectată şi capacitatea de a recunoaşte şi folosi numerele. probleme în reamintirea instrucţiunilor. folosirea tehnologiilor informatizate şi a unor mijloace (dictafoane.. săritul peste rânduri. precum şi colaborarea cu profesorii de sprijin. pentru motivarea şi ameliorarea stimei de sine. probleme de organizare şi planificare. greşeli la citire. Aproximativ 5% dintre copiii de vârstă şcolară sunt afectaţi de această tulburare. Iaşi: Editura „Polirom” . în pofida ajutorului suplimentar. sărirea unor etape.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu afectează 10% din populaţie. greşeli la copiere. imposibilitatea de a-şi aminti cum se scrie un anumit cuvânt. vorbim de discalculie. ADHD sau sindromul deficitului de atenţie este o tulburare hiperchinetică şi este una dintre cele mai frecvente afecţiuni ale copilului şi adolescentului. 1 ” Principalii indicatori ai dislexiei sunt: persistenţa dificultăţilor de citire..174. a fişelor de lucru. ştersături frecvente. ADHD nu este determinată de un comportament defectuos al părinţilor sau de lipsa de disciplină. din care în mod sever e afectată 4% (. 1 204 . S-a constatat o incidenţă mai mare la băieţi (hiperactivitatea şi impulsivitatea). cuvinte tipărite care devin neclare sau „se mişcă”.

le este greu să aştepte până le vine rândul la joacă. se caţără etc. formele extreme de violenţă fizică). Teama este cel mai important duşman în calea învăţării şi concentrării. Duşmanii principali de aici sunt: plictiseala. le e greu să se joace în linişte. 205 . Se urmăreşte stimularea comportamentelor dorite şi inhibarea simptomelor lor specifice şi a efectelor lor. Într-o situaţie percepută (chiar şi inconştient) a fi periculoasă sau în faţa unei forme de agresiune. sunt mereu în mişcare. Învăţarea independentă poate canaliza energia copilului către activităţile dorite. vorbesc excesiv. vizibil.. Se va evita orice formă de violenţă fizică sau verbală. se grăbesc cu un răspuns înainte chiar de a auzi întrebarea. sunt incapabili să-şi controleze ieşirile emoţionale. îi intrerup adesea pe ceilalţi. Nu este indicat să se renunţe la program. instalarea şi utilizarea unui calendar mare de perete şi a unui organizator. Ei necesită un sprijin constant din partea familiei şi cadrului didactic. comportamentul autoritar. acest lucru afectând logica şi motivaţia copilului de a respecta în viitor programul stabilit. de parcă ar fi conectaţi la un motor. Se comite o eroare prin limitarea învăţării în procesul şcolar. în situaţii în care se impune să stea liniştiţi. spre lectură şi descoperire. disciplinarea violentă (violenţa limbajului. Părinţii pot elabora şi impune discret un program de activitate organizat coerent pentru copil: instalarea unui ceas mare. de aici rezultând crize de furie şi de temperament. activităţile care îi atrag pentru a le alege pe acelea care oferă copilului succes. bat din picior. aleargă.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Câteva semne de hiperactivitate-impulsivitate la copii sunt: nu au astâmpăr. violenţa simbolică. pasiunile. în camera copilului. este blocată capacitatea creierului de a se concentra asupra sarcinilor de învăţare. ferme şi aplicate proporţional cu problema căreia i se adresează. intervin pe neaşteptate în conversaţiile sau jocurile celorlalţi. la învăţarea formală (apare plictiseala). se foiesc mult când stau pe scaun. Nu se recomandă utilizarea recompenselor substanţiale şi cu atât mai puţin a banilor. reacţiile care se vor declanşa sunt bazate pe un tip specific de activare cerebrală alocată fricii şi autoconservării. ei îşi părăsesc locul. Identificarea şi abordarea simptomelor din timp este foarte importantă pentru o abordare mult mai eficientă şi mai facilă a problemelor. Cei din jurul acestor copii trebuie să descopere interesele care îi preocupă. îşi frământă des mâinile. Copilul trebuie orientat spre cunoaştere. Aceşti copii pot învăţa foarte bine însă depinde de capacitatea adultului de a identifica soluţiile potrivite pentru a converti simptomele supărătoare în avantaje notabile pentru succesul şcolar şi instruirea comportamentului prosocial. crearea unui spaţiu de lucru destinat exclusiv sarcinilor de lucru. tonalitatea. Sancţiunile aplicate trebuie să fie eficiente. Cu alte cuvinte.

Bucureşti 206 . Cel mai indicat ar fi să analizăm situaţia cu realism şi obiectivitate. 2006. Iaşi: Editura „Polirom” . cum sunt ferestrele. Didactica Press. Orice copil poate întâmpina dificultăţi de învăţare sau de adaptare şcolară datorate unor multiple cauze.“Ce trebuie să ştiţi despre ADHD” – Eli Lilly. 4. motivează foarte bine. capabil să fie compatibilizat cu nevoile specifice de învăţare ale elevului. Ceea ce ne-a motivat pe noi odată nu este un motivator universal. cooperant.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Elevului cu ADHD îi este recomandat să lucreze în echipă. creativ. Colaborarea între elevi şi profesori. computerele. varietatea tipurilor de personalitate. schimbările din contextul cultural şi social. 1995. Pentru managementul comportamentului copiilor hiperactivi. Energia specifică elevilor hiperactivi poate fi convertită în creativitate şi efort pozitiv. 2007. Copilul poate oferi sugestii sau soluţii practice pentru a face lecţiile mai plăcute şi poate indica elementele care blochează concentrarea atenţiei sau stimulează hiperactivitatea. Dacă învăţarea este asociată unei emoţii percepută pozitiv se va facilita succesul. 3. dependente sau nu de voinţa sa. Dumitru. participativ. Sarcinile de lucru să fie clare şi punctuale. Mediul de învăţare trebuie să fie nonintimidant. BIBLIOGRAFIE: 1. Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. 2. Prin abordarea unei perspective curriculare deschise. Ştefan Popenici. aceasta nu se întâmplă decât pentru o scurtă perioadă. Gherguţ. flexibil. *** “De mână cu lumea”. Cu toate că frica. democratic. teama de pedeapsă. Abordarea temelor sau sarcinilor de lucru mai dificile este mai eficientă la începutul programului. Educaţia elevilor hiperactivi şi cu deficit de atenţie”. inclusiv al celor care sunt excluşi în mod curent din şcolile obişuite. Cadrele didactice vor plasa elevul cu ADHD departe de sursele de distragere a atenţiei. Educaţie şi personalitate. transparente şi flexibile putem veni în întâmpinarea unui număr cât mai mare de elevi. la fel cum o percepţie negativă a emoţiilor ataşate învăţării implică eşecul şi rezultate slabe. Kieran Egan. uşile. deoarece intervin complexitatea naturii umane. Se menţine timp îndelungat în echipa în care a dat cele mai bune rezultate. Acest fapt nu trebuie să constituie un argument în favoarea excluderii sale din şcoala de masă sau a transferării într-o şcoală specială. Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale:strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie. Alois. Frica nu este baza motivaţiei. evitându-se sarcinile multiple şi de lungă durată. deschis. parteneriatul în învăţare şi deschiderea şcolii faţă de cerinţele tuturor categoriilor de copii şi ale comunităţii conferă institţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a sistemului social. emoţiile sunt cheia succesului pentru părinte sau cadru didactic. Salade.

probleme perinatale. vârsta mică a mamei la naşterea primului copil. vătămări fizice sau emoţionale. copiii cresc în joacă. 207 . încarcerarea unuia dintre părinţi. probleme de dezvoltare a copilului de vârstă mică. Când violenţa le şterge zâmbetul sau le opreşte joaca sau schimbă culorile în negru şi face poveştile de necrezut. ei cresc folosind culorile şi dând crezare poveştilor care se termină cu bine. folosind cuvântul maltratare. frecvenţa ridicată a relocărilor familiale. neglijează copilul într-un asemenea grad încât starea sănătăţii sale fizice şi/sau emoţionale precum şi dezvoltarea sa sunt în pericol.  factori ce ţin de caracteristicile părinţilor – nivel redus de şcolarizare a părinţilor. instabilitatea structurii familiale. probleme de comportament la vârsta mică. ne referim la părinţii sau persoanele care îngrijesc copilul într-un asemenea mod încât îi produc. violenţa conjugală.  factori ce ţin de contextul familial sau de mediu – sărăcie. probleme de sănătate mintală.” (Dr. probleme legate de consumul de alcool sau droguri. maltratarea în copilărie.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Prof. boală cronică sau disabilităţi la unul dintre membrii familiei. Factorii de risc cei mai frecvenţi în maltratare pot fi grupaţi în:  factori ce ţin de caracteristicile copilului – probleme de sănătate prenatală sau greutate la naştere. numărul mare de membrii ai familiei. nivel intelectual scăzut al mamei. Cristian Andrei) Pornind de la aceste gânduri şi de la menirea noastră de a sprijinii copiii să se dezvolte armonios trebuie să luăm în considerare un fenomen tot mai des întâlnit în societatea românească actuală şi anume acela de maltratare: „maltratarea este un fenomen complex şi întotdeauna generator de durere” (Killen. copiii nu mai cresc pe dinăuntrul lor.) În sens larg şi fără pretenţia unei definiţii exhaustive. K. 18. Sibiu MALTRATAREA – FENOMEN COMPLEX ŞI DUREROS ”Copiii cresc zâmbind. Lucia Nicoleta Pădurariu Grădiniţa Nr.

Se consideră că sunt abuzaţi emoţional atunci când copiii sunt expuşi continuu la diferite grade de respingere. Sindromul Cenuşeresei este o altă formă de abuz emoţional. atunci trebuie să admitem că stă în puterea noastră de educatori şi adulţi să nu rămânem pasivi la ceea ce se petrece în jurul nostru. când sunt etichetaţi drept proşti. răi. Fraţii crează o alianţă cu părinţii „puternici şi periculoşi”. Abuz emoţional numim o atitudine sau o acţiune cronică a părinţilor. la rândul lor suferă de anxietate cronică şi nesiguranţă datorată comportamentului părinţilor. ce dăunează sau împiedică dezvoltarea unei imagini de sine pozitive a copilului. Ne limităm să constatăm o stare de fapt în loc să încercăm să descoperim cauzele care au dus la acest comportament. ci să luăm atitudine. Să previi înseamnă să acţionezi în aşa fel încât probabilitatea apariţiei unui eveniment să se reducă. Răul făcut poate trece neobservat. simt că ceva nu e în regulă cu ei. stupid”. Acţiunea de prevenire o pot desfăşura şi educatoarele.) 208 . nici părinţii nu ştim că a răsfăţa copilul poate fi similar cu a-i face rău. fie de a-l ignora (nu afirm că aceasta e regula generală). copilul este considerat de către aceştia sursa tuturor problemelor şi este etichetat „ imposibil. dar reflectând daune mai mari decât orice altă formă de abuz. la fel ca şi a-l ignora sau neglija. De multe ori nici noi. K. când sunt consideraţi o sursă de probleme pentru părinţi. educatorilor sau altor persoane care îngrijesc copilul. Abuzul emoţional nu are de-a face cu întâmplări izolate de respingere sau cu un comportament distant şi iritat pasager. întâlnită în familile cu mai mulţi copii. deoarece ei. Lipsa unei disponibilităţi emoţionale reprezintă baza celorlalte aspecte dăunătoare ale abuzului emoţional. Astfel. iar consecinţele umane şi sociale ale acestuia să se limiteze. printr-un ansamblu de măsuri luate pentru a lupta împotriva apariţiei şi dezvoltării unui fenomen precum maltratarea. abuzul emoţional şi abuzul sexual. Vorbim aici de un model de comportament continuu şi stabil faţă de copil ce devine o trăsătură dominată. De cele mai multe ori când observăm că un copil din grupă că plânge avem tendinţa fie de a-l lua în braţe şi de a-l consola. neglijenţa. ci şi abuzului fraţilor. şi anume: abuzul fizic. Dacă ne gândim că astăzi influenţăm comportamentul părinţilor de mâine. cicatricele fiind interne.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Aceşti factori ca şi alţii ce nu au fost enumeraţi pot conduce la apariţia unuia sau mai multor tipuri de maltratare. În acest caz. (Killen. copilul nu este supus doar abuzului părinţilor.

Vătămările fizice împreună cu cele emoţionale vor avea afecte mult mai serioase în dezvoltarea ulterioară a copilului. dar şi răni apărute ca urmare a insuficientei supravegheri. Dacă există frumuseţe în om. proiecţia negativă a copilului în mintea părinţilor. când şi cum putem face pentru a preveni un fenomen determinat în principal de contextul socio-cultural. Va fi ordine în ţară. anxietatea unui nou abuz. Există o serie de situaţii asociate cu aceste tipuri de abuz. târâri ale copilului. Semnele abuzului fizic sunt arsurile şi contuziile care pot apărea de la ciupituri. (Killen. chiar dacă spaima trece. Dacă în ţară va fi ordine 209 . loviri. El are nevoie de iubire. Orice copil trebuie respectat şi valorizat pentru a deveni un adult echilibrat şi adaptat. atitudinile părinţilor duc copilul abuzat într-o stare confuză în care el se percepe ca un copil rău şi-l obligă să-şi dezvolte strategii de supravieţuire. neajutorarea. copilul trăieşte în incertitudine. Ameninţările îi crează copilului o stare de anxietate. neîncrederea. Localizarea rănii. Omul va fi frumos. precum conflicte maritale repetate. Este armonie în casă. Ceea ce nu se poate observa în cazul acestei forme de abuz este suferinţa. pot indica abuzul. dar nici cel ce abuzează nu este în mod necesar conştient de abuzul său. spaima. şomaj extins. atmosfera emoţională din casă. Dacă există lumină în suflet. fracturile se sudează. vârsta copilului şi explicaţia explicaţia felului în care acestea au apărut. pe care cu greau va fi capabil să o gestioneze. vânătăile dispar. Copilul nu trebuie lăsat să se adapteze şi să facă faţă acestor experienţe abuzive care vin din partea celor care se consideră că ar trebui să-l protejeze. Abuzul emoţional este diferit de abuzul fizic prin faptul că cel abuzat nu este în mod necesar conştient că a fost abuzat. Toate aceste rămân nişte cuvinte aşternute pe hârtie dacă nu învăţăm ce. ataşament şi protecţie din partea adulţilor care-l înconjoară. anxietatea. K. disperarea. cu părăsirea sau alungarea.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare O altă formă de abuz emoţional include terorizarea copilului prin ameninţări cu pedeapsa. Dacă în casă este armonie.). Pedepsele fizice transmit mesajul că violenţa este un mod de a rezolva lucrurile. Abuzul emoţional este premergător tuturor tipurilor de abuz. În consecinţă. Abuzul fizic este identificat prin răni provocate în mod deliberat.

Ş. 210 . AAC) este o componentă importantă în dezvoltarea serviciilor de suport pentru persoane cu dizabilităţi. Comunicarea augmentativă şi sistemele alternative de comunicare contribuie la minimizarea separării persoanelor cu dizabilităţi de celelalte persoane. I-VIII nr. 6. Killen. întâlnim comunicarea alternativă. Comunicarea augmentativă reprezintă un multisistem de componente integrate neverbale gestuale. V. pentru prima oară în practica logopedică. Imposibilitatea recuperării limbajului verbal în întârzierile copiilor cu dizabilităţi neuro-psiho-motorii severe şi profunde a dus în ţara noastră. Editura Eurobit. (2000). În cazul în care acest sistem nonverbal suplineşte complet limbajul oral care lipseşte.O. Timişoara. (2002) Ataşamentul şi sisteme comunitare în sănătatea mentală. 3/2007. Bucureşti. Bucureşti. 7. 4. Bucureşti.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Atunci va fi pace în lume. 25. menit să lărgească limbajul oral-rezidual. în mod special pentru persoane cu dizabilităţi severe şi profunde. *** Revista Învăţământului Preşcolar Nr. Bucureşti. Sibiu Daniela Comşa. pictografice sau electronice -. Ionescu. Editura Eurobit. Adriana Puia Şcoala cu cls. K. la iniţierea implementării tehnicilor de comunicare nonverbală augmentativă. Stan. Editura First.. 1-2/2010. 3-4/2006. 2. (2002) Psihologia dezvoltării umane. Cosmina-Diana Păvăluc Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. Sibiu COMUNICAREA AUGMENTATIVĂ A COPIILOR CU DISABILITĂŢI Comunicarea augmentativă şi alternativă (Augmentative and Alternative Communication. Timişoara. Copilul maltratat. Muntean. A. Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie. *** Revista Învăţământului Preşcolar Nr. 3. *** Revista Învăţământului Preşcolar Nr. Copilul Maltratat. Proverb chinezesc BIBLIOGRAFIE: 1. 5. 1.

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare
"Comunicarea augmentativă se referă la orice formă de comunicare care înlocuieşte sau lărgeşte vorbirea. Fiecare foloseşte tehnicile şi mijloacele de comunicare augmentativă. Mult înainte de a avea acces la limbajul oral, copiii sănătoşi interacţionează cu adultul, care îi are în grijă, prin mijlocirea tehnicilor augmentative neverbale, cum sunt - zâmbetele, privirea sau vocalizările diferenţiate. O astfel de comunicare este dovada unei intenţii de interacţiune timpurie şi este foarte puternică în efectul comunicativ" (Vanderheiden şi colab., 1986, pg. 21). Studiile lui Birdwhistell demonstrau, încă din 1955, că 65% din mesajul nostru, în fluxul conversaţional, este transmis prin limbaj nonverbal şi numai 35% prin cel oral. Comunicarea augmentativă este un multisistem de componente integrate - verbale, gestuale, pictografice -, care "oferă suport şi cresc comunicarea, învăţarea, participarea, gradul de independenţă şi calitatea vieţii în general a persoanelor care le folosesc" (Millar, 1994, pg. 3). Cu cât tulburarea de vorbire este mai severă, cu atât copilul va avea nevoie de mai multe mijloace şi tehnici augmentative, pentru a potenţa comunicarea oral-reziduală. Ca domeniu de cercetare, comunicarea augmentativă s-a impus, întâi în Marea Britanie, America de Nord spre sfârşitul anilor '70 şi începutul anilor '80, după ce la mijlocul deceniului al VIII-lea, li s-a acordat prin lege, tuturor copiilor deficienţi, accesul la o formă de educaţie. Tehnicile de comunicare augmentativă se adresează subiecţilor cu autism, întârziere psihică severă, boli genetice, infirmitate motorie cerebrală. Întotdeauna, acestea vor avea ca obiectiv recuperarea, în cea mai mare măsură posibil, a limbajului verbal. Din punctul de vedere al mijloacelor folosite, se delimitează două categorii comunicarea augmentativă nemijlocita şi cea mijlocită. Prima categorie se bazează pe folosirea gesturilor şi este ilustrat în lucrare de sistemul manual MAKATON. Cea de a doua categorie utilizează simboluri grafice, asamblate în cărţi, pliante sau sintetizatoare vocale şi este exemplificat de sistemul pictografic MAYER JOHNSON. S-au evidenţiat avantajele şi dezavantajele ambelor strategii, precum şi recomandarea de a fi utilizate, coroborat în practică, într-un sistem total. Comunicarea augmentativă nemijlocită ("unaided communication") nu necesită un material sau echipament adiţional. În principal, se bazează pe folosirea gesturilor, a poziţiilor corpului, a privirii şi expresiei faciale. O formă mai sofisticată de limbaj augmentativ nemijlocit o aduce cea a semnelor manuale. Sunt mai multe limbaje standard în circulaţie unele de numai câteva semne, ca suport al vorbirii, altele cu resurse bogat expresive. Cele mai răspândite sunt sistemele - MAKATON şi PAGET-GORMAN. Întrucât imitarea de semne reclamă numai un nivel intelectual destul de scăzut, aceste metode se pot aplica subiecţilor cu 211

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
întârzieri psihice severe. Un alt avantaj îl constituie faptul că sunt disponibile oriunde şi oricând. Dezavantajul îl reprezintă limitarea la un cerc redus de persoane, căci nu toţi din jurul copilului înteleg semnele. Comunicarea augmentativă mijlocită ("aided communication") se referă la simboluri grafice, prezentate fie în cărţi, pliante sau planşe, pe care copilul le poartă cu sine, fie implică un sistem foarte complicat de software, cu un vocabular extins, care poate fi utilizat în diferite situaţii. Plaja, pe care o acoperă simbolurile, pleacă de la pictograme foarte realiste, cum sunt desenele sistemului MAYER-JOHNSON, până la codul de semne abstracte, ca în BLISS sau alfabet. De aceea şi adresabilitatea este largă şi include subiecţi cu întârzieri severe (sindrom autist, maladii genetice), sau intelect mai bun în cadrul infirmităţii motorii cerebrale (IMC). Sintetizatoarele, care se bazează pe o tehnologie avansată şi destul de costisitoare, utilizează sisteme integrate, asociind stimulul vizual cu cel sonor - pictograma cu denumirea. Astfel ca, apăsând o imagine din sintetizator, de forma unui laptop, copilul îşi poate face auzită dorinţa - de a mânca, a se spăla, sau a se duce la toaletă. Avantajul comunicării mijlocite constă în productivitatea mare pe care o pun la dispoziţie aceste tehnici şi în flexibilitatea lor. Pot fi portabile, cum sunt planşele sau sintetizatoarele. Sunt însă şi dependente de existenţa unor computere; se pot bloca sau nu mai funcţionează când bateriile s-au descărcat. LIMBAJUL GESTUAL SISTEMUL DE SEMNE MANUALE - MAKATON În comunicarea augmentativă, "limbajul gestual este liantul care susţine şi menţine abordarea multisenzorială. Acesta oferă cadrul pe care alte sisteme pot fi construite. Limbajul de semne produce un in-put şi output multimodal care include senzori auditivi, vizuali şi kinestezici, în crearea unui mediu cât mai bogat pentru învăţarea comunicării" (Burkhart, 1993, pg. 25). Nu sunt cerute condiţii prealabile pentru a fi introdus, decât o capacitate de imitaţie motor-gestuală şi o abilitate manuală, care se mai pot dezvolta prin exerciţii. Nivelul vârstei mintale necesare acestui limbaj poate coborî până la 10 luni-1 an. Sistemul de semne manuale MAKATON (Walker, 1978) derivă din Limbajul de Semne Britanice pentru Surzi şi s-a adresat, mai întâi, copiilor cu handicap asociat - mintal şi hipoacuzic. Date fiind rezultatele pozitive, şi-a lărgit aplicabilitatea şi la subiecţii cu retard mintal cu auz normal. Astăzi este răspândit nu numai în Marea Britanie, alte ţări de limba engleză, ca Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud, dar şi în Europa de Vest. Sistemul Makaton, care cuprinde 200 de semne cu echivalente semantice în fondul lexical de bază, este structurat în 8 stadii de complexitate crescândă, ce urmăresc pattern-ul dezvoltării normale a 212

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare
limbajului în ontogeneză. Primele etape includ semne esenţiale, astfel încât un individ care, din cauza deficitului neuropsihic nu poate avansa, să dispună de un mijloc de comunicare, deşi limitat, totuşi funcţional. Un al 9-lea stadiu prezintă un vocabular adiţional, ce poate fi introdus în oricare din cele 8 etape anterioare, după necesităţi. Pentru exemplificare, o sa dăm câteva semnificaţii ale semnelor din fiecare categorie. Faza întâi cuprinde persoanele din apropierea copilului ("mama, tata, fraţi, surori"), nevoi elementare ("a mânca, a bea") şi obiecte de folosinţă comună ("masă, scaun, autobuz"). Nivelul al doilea diferenţiază adulţii şi copiii pe sexe ("bărbat/ femeie, băiat/fată"), adaugă alimente de bază ("pâine, unt, lapte, ceai etc.") şi câteva animale domestice ("câine, pisică"). Lista acestor animale se lărgeşte (cu "vacă, porc, cal, oaie") stadiul al treilea; apar unele mijloace de locomoţie ("tren, avion, vapor") şi apoi se diversifică verbele comune ("a avea, a merge, a alerga, a cădea"). Câteva adjective şi adverbe completează acest stadiu ("mare/mic, sus/jos, mai mult"). Stadiul patru se centrează pe spaţiul şcolii şi introduce semne pentru -"profesor, copii, şcoală, creion, hârtie, foarfecă" şi verbe, cum sunt -"a se juca, a cânta, a picta". Comunitatea cu -"magazine, biserica, gradina" şi profesioniştii care o servesc, "poliţistul, poştaşul, preotul, pompierul", sunt consemnate în etapa a cincea. Conceptele mai complexe ca -"oraş, ţară, mare" - şi culorile apar în secţiunea a şasea. Numeraţia de la 1 la 10 şi noţiuni mai fine, cum sunt cele temporale -"astăzi, ieri, mâine, devreme, târziu, din nou" sunt incluse în penultimul stadiu, al şaptelea. În sfârşit, ultima treaptă înscrie verbe, ca -"a alege, a câştiga, a întelege, a-şi aminti" -, adjective indicând ordinea -"primul, ultimul, următorul" - şi întrebări vizând cauzalitatea -"de ce?". Nivelul adiţional al nouălea, cu lexicul legat strict de mediul spitalicesc şi semne pentru -"doctorie, injecţie, operaţie, durere, handicap" poate fi introdus în orice perioadă. Beneficiarii acestui mod de comunicare sunt copiii cu întârzieri psihice severe, cei cu sindrom Down sau boli genetice, cu sindrom autist şi chiar cu infirmităţi motorii cerebrale. Le Prevost P.A. (1990) chiar a dezvoltat un vocabular mai simplificat de semne Makaton, pentru copiii cu sindrom Down, structurat în patru părţi. Acesta se adresează părinţilor cu sugari suferind de această maladie şi le recomandă, ca paralel cu limbajul oral, cât mai de timpuriu să adauge şi semnele manuale. "Să vorbeşti în timpul activităţilor zilnice, cum sunt - spălatul, masa, culcarea - sunt lucruri care se fac în mod natural. Dacă limbajul oral îl însoţim şi de alţi indicatori, ca semnele şi gesturile, copilul nu poate să rezolve acest complicat proces (al comunicarii), decât mult mai repede" (Le Prevost, 1990, pg.2).

213

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
Ce avantaje prezintă sistemul de semne manuale faţă de limbajul vorbit? Burkhart subliniază importanţa limbajului de semne în focalizarea şi menţinerea atenţiei vizuale şi creşterea comprehensiunii verbale. Stull şi colab. (1979), susţin că ritmul fluxului informaţional, datorită introducerii semnelor, devine mai lent şi poate fi mai uşor urmărit de logopat. Un alt avantaj îl constituie contactul tactil între clinician şi copil, stimulativ şi benefic în cazul autiştilor. Apoi recursul la gesturi foarte sugestive, aproape descriptive, ca de exemplu conturarea formei rotunjite pentru "minge", fac transmiterea mesajului mai uşoară. În general, fundamentându- se pe limbajul postural al corpului, care-l precede pe cel verbal şi este într-un fel "mai primitiv", sistemul de semne va fi mai usor de integrat de deficient în registrul posibilităţilor lui (Stull şi colab., 1979, pg. 143). În învăţare, semnele sunt, obligatoriu, susţinute de limbaj oral, gramatical, într-o oarecare măsură simplificat pe situaţia prezentă, evitându-se însă vorbirea telegrafică. Expresii faciale, uşor accentuate, reliefează semnificaţia enunţului. În mod ideal, clinicianul face semnul şi vorbeşte simultan, folosind câte un semn pentru fiecare cuvânt ce-l rosteşte, ca în "imersiunea totală", întâlnită în procesul învăţării unei limbi străine. "Conceptul imersiunii este mult mai eficient în producerea vorbitorilor fluenţi. Aceasta din cauză că procesul imersiunii este mai asemănător cu condiţiile emergenţei limbajului la copilul mic" (Burkhart,1993, pg. 18). În plus, întrebuinţarea frecventă a semnelor îl va face pe copil să înţeleagă că acestea sunt purtătoare de semnificaţii şi componente ale unui mod de comunicare. Dar cum, ca practicieni, învăţăm şi noi, pornind de la bază, se adaugă gradat noi semne în repertoriu. Mişcările semnelor manuale au trei componente - poziţia, forma mâinii şi mişcarea finală. "Producerea unui semn începe prin plasarea mâinii (mâinilor) în poziţia corectă faţă de corp (ca de exemplu, în faţa gurii) şi pe urmă fixarea formei semnului. Acesta se termină prin mişcarea finală a mâinii (mâinilor)" (Schaeffer şi colab., 1980, pg. 13). Fiecare componentă este accentuată în stadii diferite - mişcarea finală la început, apoi poziţia faţă de corp şi în sfârşit forma mâinii. Ajutorul este fizic, tactil-kinestezic, modelând mâinile şi mişcarea acestora; dar şi vizual, demonstrându-i copilului semnul, sau numai verbal. Acest ajutor se retrage treptat - de la mişcarea ultimă, la îndreptarea poziţiei faţă de corp şi apoi la corectarea formei mâinii. Mărimea gestului, mâna cu care se execută şi acurateţea semnului nu contează (Walker, 1978). Importanţa este atribuirea aceleiaşi semnificaţii univoce unui semn. În general, stimulul discriminativ (Sd) este verbal -"fă aşa" + modelul gestual manual. Pentru verificarea însu-şirii semnului îl reproducem, fără verbalizare şi copilul trebuie să aleagă imaginea corespunzătoare. 214

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare
COMUNICAREA PRIN SIMBOLURI GRAFICE Spre deosebire de sistemul de semne manuale, comunicarea prin simboluri grafice non-orale, este o metodologie mijlocită, care necesită un echipament - set de pictograme. Acestea sunt portabile sau introduse într-un calculator sau sintetizator, aparat de înaltă tehnologie care adaugă simbolului şi denumirea scrisă şi cea orală, înregistrată pe bandă magnetică, formând aşa-numitele lexigrame. În interacţiune, pentru a creşte impactul actului comunicaţional, un deficient se poate mişca de la un sistem la altul, pentru a crea un mesaj mai complex. "Copilul poate nu are imaginea necesară disponibilă. Sau din contră, semnul manual este prea dificil de reprezentat şi poate fi mult mai uşor transmis printr-o ilustraţie. În felul acesta, limbajul de semne coroborat cu un sistem pictorial nu doar însumează, ci multiplică randamentul comunicării" (Burkhart, 1993, pg. 28). Întâi, se pot folosi imaginile pentru învăţarea gesturilor Makaton. Astfel se poate crea "o carte", în care copilul "citeşte" şi imită gesturile, susţinute de reprezentările grafice ale referenţialilor. Alăturat imaginii unui "câine", de exemplu, apare desenat gestul Makaton corespunzător. Se poate crea chiar o propoziţie dezvoltată alăturând imaginile gesturilor echivalente Makaton, ca în exemplul - "eu vreau (să) mănânc mai mult". Apoi sunt sistemele de pictograme standardizate, care figurează în desene alb-negru, categorii de - substantive, verbe, adjective, adverbe uzuale. Acestea au înscrise sau nu sub ele denumirea ilustraţiei şi se adresează copiilor cu vârsta mintală mai scăzută. Mai multe sisteme de acest fel sunt în uz - COMUNICAREA SIMBOLICĂ PRIN PICTOGRAME MAYER-JOHNSON, REBUS, SIMBOLURILE MAKATON şi PICSYMS. În sfârşit, există sistemul de simboluri grafice mai abstract, BLISS, cu un lexic de aproximativ 2500 de ideograme cuprinzând un registru întins de concepte mai complexe. Copiii cu intelect mai ridicat pot construi propoziţii prin combinarea simbolurilor şi pot angaja conversaţii mai largi (Hehner, 1980). Cui se adresează aceste tehnici de simboluri grafice, folosite separat, sau cel mai adesea, cu alte componente augmentative? În principal sistemele de simboluri grafice sunt recomandate copiilor cu infirmitate motorie cerebrală, dar şi deficienţilor mintal şi celor cu sindrom autist. Totodată, la ele recurg şi adulţii cu afazie, dupa accidente cerebrale. Când manevrabilitatea dispozitivelor este îngreunată de deficienţe motorii severe, subiecţii pot indica imaginile, prin scanare cu spot luminos fixat pe cap ("light-pointing"), sau prin declanţarea unui dispozitiv prin apăsarea cu cotul, sau orice altă parte a corpului care este controlabilă.

215

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
SISTEMUL PICTOGRAFIC MAYER-JOHNSON Sistemul de simboluri grafice (PICTURE COMMUNICATION SYMBOLS - PCS, Mayer-Johnson, 1981) se prezintă ca un fel de album cu un set de foi detaşabile, cuprinzând peste 3000 de imagini, în trei dimensiuni diferite, în pătrate cu latura de 1,8 cm, 2,3 cm şi 5 cm. Imaginile prinse în arcuri pot fi scoase, xeroxate, iar simbolurile dorite pot fi decupate. Desenele cu trăsături îngroşate alb-negru pot fi ele colorate, cât mai asemănător cu realitatea. În terapia noastră, preferăm să păstrăm desenele alb-negru. În Picture Communication Symbols - Combination Book, The Wordless Edition (Mayer-Johnson, 1995), pictogramele nu au înscrise denumirea în engleză, aşa că o putem nota pe cea în limba română. Pentru ca simbolurile să fie mai uşor de învăţat, le folosim pe cele mai mari, cu latura de 5 cm. Acestea sunt şi cele mai indicate începătorilor. Categoriile morfo-semantice, după care se structurează sistemul, acoperă următoarele arii: persoane, relaţii sociale, verbe, termeni cu funcţii descriptive, mâncare, bautură, şi alte substantive. Imaginile- semnificante plasează un mai mare accent pe abilităţile, mai degrabă perceptive decât cognitive, se bazează mai mult pe recunoaştere decât pe memoria de reactualizare şi îl solicită fizic, mai puţin, pe copil. Secţiunea privind persoanele cuprinde, în afară de membrii familiei, cadrele medicale, profesorii cu care se întâlnesc copiii, profesioniştii din comunitate şi diferite tipuri de fizionomii de băieţi şi fete, cu care pot fi asemănaţi colegii. Relaţiile sociale urmăresc să acopere o gamă cât mai largă din verbalizările obişnuite întâlnite în comunicare - de la saluturi, la întrebări ("ce mai faci?/cum este vremea?"), la refuz ("nu vreau"), intenţii ("vreau să-ţi arăt ceva"), atitudini ("îmi pare rău"). Dupa cum se observă, pictogramele includ atât denumiri simple de un cuvânt, dar şi propoziţii şi chiar fraze. Verbele pornesc de la cele uzuale ("a spăla/a mânca etc."), până la unele mai ocazionale, cum sunt - "a ghici, a câştiga". Pictogramele cu funcţii descriptive surprind - emoţii ("fericit, supărat"), stări psihice ("obosit, înfometat"), cantităţi ("puţin, mult"), categorii etice ("bun, rău"). Mâncarea şi băutura în mare varietate cuprind şi unele produse cu specific american, aşa că trebuie să selectăm, în funcţie de realităţile româneşti. Sunt incluse şi noţiuni temporale ("zi, noapte"), spaţiale (prepoziţii "pe/în/sub"), adverbe ("unde, când, cum") şi culori. Secţiunea altor substantive conţine obiecte de îmbrăcăminte, de toaletă şi informaţii privind starea de sănătate, elemente din schema corporală. Pictogramele sunt paginate în ordinea alfabetică a denumirii; există câte un inventar cu totalul simbolurilor la începutul fiecărei secţiuni şi un index general, prin care găsim imaginea căutată. De asemenea, sunt oferite modele de planşe-grile, pe care se pot lipi, în funcţie de mărime câte 20, 48, şi respectiv 70 de pictograme. Întrucât se lucrează cu 216

Astfel că următoarea fază o constituie indicarea . tot în faza de recunoaştere. aceste noţiuni sunt transferate pe matricea bidimensională. se aleg două planşe de câte 20 de spaţii pentru simbolurile de 5 cm. dintr-o dată. sau a transcrierii dialogului în timpul rutinei cotidiene. Deşi ambele comportamente. De aceea. Exerciţiul se prelungeşte şi acasă. şcoală şi acasă. Pentru început. 1981). Deficienţii trebuie să înceapă procesul de achiziţii stabilind o relaţie (de corespondenţă) între stimulul vizual şi referenţialul lui. Acestea sunt ataşate de coperţile interioare ale unui dosar.transportul cu autobuzul. Personalizarea programului se realizează prin implicarea deficientului şi a părinţilor în alegerea lexicului necesar. sunt în ultima instanţă de interes. între un joc sau altul. d) reprezentările grafice colorate. bazându-se pe indicaţii din mediul comunicaţional pentru a extrage semnificaţia acestui simbol. g) cuplarea sunetelor cu literele alfabetului (MacDonald.nevoilor şi preferinţelor. Recunoaşterea simbolurilor nu este însă scopul comunicării augmentative.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare începători. în special în interacţiunea cu mama. În terapie. 1981). fie recurgând la un eveniment care va provoca o reacţie. După ce sunt învăţate separat. urmărind o ordine prestabilită ."toaletă/mâncare/ băutură/da/nu". pentru că fiecare persoană are dorinţe şi nevoi unice de comunicare. În alegerea vocabularului sunt mai multe opţiuni şi decizii de luat. care asistă la şedinţa logopedică şi este părintele cel mai abilitat în această direcţie. cât şi cel provocat. întrucât abilităţile şi necesităţile individului se schimbă (Mayer-Johnson. se creează mai multe planşe. împreună cu logopatul şi pe măsură ce acesta devine familiarizat cu pictogramele.cu persoanele în stânga. e) desenele clare alb-negru. de multe ori vizată amorsarea comunicării. Pentru a fi mai rezistente. este indicat să se facă o copie xerox a matricei în alb-negru. În continuare. Acestea pot fi . f) schiţele simplificate şi stilizate. cu o planşă plină de simboluri" (Mayer-Johnson. după care sunt întăriţi corespunzător. 1994). pentru . În cazul că pictogramele se colorează. se adaugă şi alte simboluri. pictogramele se lipesc cu scotch de cartoane şi se înseriază în coloanele planşei-grilă. ştiindu-se că rolul de iniţiator de dialog este 217 .fie prin întrebări. Două sunt strategiile curente pentru producerea intervenţiei deficientului . Copiii sunt puşi să aleagă între o activitate sau alta. este indicată o planşă generală cu noţiunile şi enunţurile importante. c) jocul cu obiecte miniaturizate. Altfel ar fi "derutant pentru o persoană nonverbală să fie confruntată. între imaginile mai multor alimente. Alcătuirea planşelor "este un proces dinamic". b) recunoaşterea fotografiilor color. O metodă curentă o constituie cea a "scenariului". Astfel că grila se construieşte treptat. apoi verbele şi substantivele în dreapta grilei. în timpul terapiei este. atât cel responsiv. se porneşte de la recunoaşterea separată a câte unui simbol. Etapele sunt: a) jocul cu obiecte reale şi păpuşi mari. Scopul este de a crea un mijloc de cel mai mare ajutor şi cât mai adecvat acelei persoane specifice.

oferind logopaţilor neverbali o şansă de auto-exprimare. pe care se pot bizui. Gregg. rating-urile pentru numărul şi inteligibilitatea enunţurilor verbale creşte. Stages (1-8). Copyright by Linda Z. Overview. MD. 6. Z. Musil. Basic Signs for Use with Makaton Vocabulary. foamea. A.An Introductio.a Language Guide for Parents of Children with Down’s Syndrome Using Simple Signs and Gestures. ci se extinde la a oferi ocazii pentru intercaţie. Le Prevost. eliminând frustrarea non-comunicării.Combination Book. Schaeffer. Solana Beach. Symbol Systems. 2.. CALL Centre. semnele manuale şi simbolurile grafice nu numai că pot fi învăţate mai uşor. Rolul partenerului în diada comunicaţională nu se reduce. MacDonald.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu problematic la persoanele folosind mijloace de comunicare augmentativă. plictiseala. Yoder. B. Eldersburg. Le Prevost.A. Roxanna. datorită planşelor cu pictograme. ceea ce le îmbunătăţeşte imaginea de sine. (1991). (1980).An Introduction. See and Say . Sally. 8. Edinburgh. E. George. (1994). (1994).An Introduction. Aceste situaţii pot include . cu atât mai mult creierul dezvoltă abilităţi în acea arie (Burkhart. Total Augmentative Communication in the Early Childhood Classrom. prin trăirea reuşitei şi a sentimentului că pot controla mediul. BIBLIOGRAFIE: 1. indiferent în ce formă. The Makaton Vocabulary Development Project 218 . Mayer-Johnson. Research Press. 4. Acestea sunt însă cerinţe. pe care copilul îl va reclama. (1993). doar la a ghici sau a interpreta mesajul logopatului.nevoia de atenţie. dorinţa de a continua o activitate plăcută. Cu cât un copil foloseşte un limbaj. Mayer-Johnson Company. Maryland. David. Champaign. 7. 5. C. Margaret. 1993). Fiind mai motivaţi şi mai relaxaţi în relaţionare. dar îi şi întăresc pozitiv. Vanderheiden. The Wordless Edition. Total Communication. Linda. 3. (1986). Picture Communication Symbols . Copyright P. Alison. Rockville. la care anturajul răspunde diferit. CALL Centre.. Millar. Edinburgh. Fiind mult mai puţin complexe şi abstracte decât cuvintele rostite. Arlene Kollinzas. Patricia. In: Augmentative Communication in Practice . In: Augmentative Communication .. American Speech-Language-Hearing Association. întreruptă brusc. (1990). Burkhart. Oxford. a mări eficienţa comunicării şi a depăşi întreruperile din dialog. In: Augmentative Communication in Practice . Burkhart. sau absenţa unui obiect important dintr-o rutină zilnică. What is Augmentative and Alternative Communication? An Introduction. (1995).. Illinois. Walker.

De cîte ori comunicăm. restul fiind neverbal. Comunicarea nonverbală poate spune despre un individ mai multe decat ar dori el sa transmită iar interpretarea ei este un instrument real pentru cei ce doresc să ajute la rezolvarea problemelor apărute în viaţa acestuia.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Logoped Ileana Popa Logoped Luminiţa Olariu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. înlocui. Weiner au fost primii care au studiat limbajele neverbale si au constatat că proporţia în care folosim limbajul verbal şi limbajele neverbale este. noi trimitem în exterior mesaje şi prin intermediul altor mijloace. Procesul comunicării trebuie privit ca un act interpersonal care ţine seama tocmai de unicitatea individului prin diversele moduri în care el se manifestă. care nu sunt exprimate prin cuvinte şi care pot fi decodificate. completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte. creând înţelesuri. Vasse „corpul uman este asemenea unui text care vorbeşte”. Aceste semnale pot repeta. Doar 7% din comunicare are loc prin intermediul cuvintelor. O persoană care încearca să comunice cu adevărat trebuie să fie conştientă de problemele celorlalţi. 1. Aşadar. Comunicarea nonverbală este cumulul de mesaje. 55% alte elemente de limbaj neverbal (în principal expresia feţei. A. în comunicarea orală. COMUNICAREA NONVERBALĂ Am ales această temă din dorinţa de a atrage atenţia asupra unicităţii individului. Aşa cum remarca D. trăieşte empatia şi nu e preocupată doar de sine. un text ca sursă de informaţii şi interacţiune. Încă din antichitate s-a subliniat importanţa mimicii şi a gesturilor în comunicare. urmatoarea 7% cuvinte. conştient 219 . Cicero spunea că: ”gesturile sunt un limbaj pe care îl înţeleg şi barbarii” şi recomandă oratorilor să-şi utilizeze toate resursele corporale în momentele culminante ale discursului. 38% paralimbaj (în principal intonaţia şi inflexiunile vocii). Sibiu COMUNICAREA NONVERBALĂ ŞI AUTISMUL I. contrazice. gesturile şi postura corpului). a cărui voce trebuie interpretată. Mehrabian şi M.

postura. clipitul din ochi)  substituire – înlocuieşte mesajele verbale (o privire în pământ în momentul în care cineva îţi spune să îi dai banii promişi ieri înlocuieşte răspunsul verbal "am uitat să ţi-i aduc")  completare . Dintre toate formele de comunicare manifestate la nivel individual. Ruesch şi W. pe baza acestora. amintind existenţa unor canale de comunicare nonverbală: expresiile faciale. precum intonaţia.scoaterea în evidenţă a mesajului verbal (admonestarea verbală a unui băieţel care a spart o vază este însoţită de ridicarea arătătorului în aer şi mişcări ritmice ale capului) 220 . aspectul fizic. mişcările ochilor.ceea ce se transmite prin limbajul verbal este susţinut şi completat de elementele nonverbale  accentuare . expresiile feţei şi privirea) Oculezica (studiul comunicării nonverbale vizuale) Paralimbajul (elemente vocale .Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu sau inconştient. "Nu poţi să nu comunici". comunicarea nonverbală este cea mai evidentă şi cea mai complexă. Prin combinarea codurilor şi mediilor de transmitere a mesajelor rezultă o delimitare teoretică a comunicării nonverbale unanim acceptată de cercurile de cercetători:      Kinezica (limbaj corporal. timbrul şi volumul vocii şi atingerile cutanate. Dale G. trimitem şi primim mesaje nonverbale şi. proxemica (percepţia şi utilizarea spaţiului). Ceea ce vom încerca în continuare este să creăm un context teoretic care ne va servi în descifrarea comunicării nonverbale în cazul copiilor cu autism.dublarea mesajului verbal prin diverse gesturi adjuvante (datul din mâini. fiinţa umană nu încetează să comunice cu indivizii din jurul ei şi cu societatea ca ansamblu cultural şi social. Lethers completează imaginea de ansamblu asupra comunicării nonverbale. include mişcările corpului. Structura comunicării nonverbale Când discutăm despre comunicarea nonverbală ne referim defapt la o trihotomie elaborată de J. de apariţia unei anumite palori sau îmbujorare sau de un anumit tic. Kess: limbajul semnelor (gesturile). intonaţie sau ton) Proxemica (studiul percepţiei şi al modului de utilizare a spaţiului) cronemica (studiul percepţiei şi al modului de utilizare a timpului) Funcţiile comunicării nonverbale Comunicarea nonverbală îndeplineşte cinci funcţii esenţiale:  repetare . fie că e vorba de un zâmbet. emitem judecăţi şi luăm decizii pentru noi şi pentru ceilalţi.de exemplu. factorii suprasegmentali. limbajul acţiunilor (mişcările corpului) şi limbajul obiectelor (dispunerea în spaţiul apropiat a unor obiecte în scopul utilizării lor). intenţionat sau neintenţionat. din cap.

Prin intermediul mimicii faciale se pot exprima o gamă imensă de sentimente precum bucuria. teama. nemediat informaţii despre percepţia individuală vizavi de societate şi fenomene sociale şi de a oferi un feed-back dinamic interlocutorului în timpul unei conversaţii. compasiunea etc. Diverse emoţii redate prin intermediul expresiei faciale Oculezica Contactul vizual dintre persoane furnizează o serie de informaţii importante pentru interpretarea mesajelor parvenite pe alte canale: 221 . semn că ne pare bine şi nicidecum nu suferim din pricina problemei colegului nostru). scepticismul. . ochii ne râd în cap. El constată că oriunde în lume expresiile faciale pentru diferite tipuri de sentimente sunt aceleaşi şi pot fi interpretate uniform în orice colţ al continentelor pentru că orice figură umană are acelaşi număr de muşchi care contribuie la exprimarea unei anumite stări. indiferenţa.ilustratoare – de întărire a mesajului verbal (negarea prin mişcarea capului sau a mâinii). Kinezica Subliniem importanţa gesturilor care sunt mişcări făcute cu întreg corpul sau doar cu unele segmente ale acestuia si pot îndeplini funcţii diferite: .Toleranţă – Relaţionare – Comunicare  contrazicere . Ceea ce este important de reţinut este că mimica constituie interfaţa de bază în comunicarea interumană fiind înzestrată cu rolul de a transmite rapid. descumpănirea.elementul nonverbal contrazice ceea ce afirmăm (de exemplu spunem că ne pare rău că respectivul coleg şi-a rupt piciorul dar faţa ne zâmbeşte. dar care nu fac parte decât vremelnic din comportament (întoarcerea capului atunci când nu dorim să vedem ceva).adaptoare – când indică stări emoţionale. Cercetarile coordonate de Paul Ekman au demonstrat ca expresiile faciale ale emotiilor sunt universale.

timpul ca simbol.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu . Tonul.5 m) este rezervată întâlnirilor bărbaţilor şi femeilor care se află în relaţii intime. lipsa timpului. Putem modifica această distanţă în funcţie de tipul de comunicare în care suntem implicaţi. sau valenţe negative atunci când frecvenţa excesivă poate fi interpretată ca agresiune .direcţia privirii poate indica intenţiile sau interesul . .3 –3. intenţiile .distanţa intimă (0 .mărirea pupilei ca automatism poate provoca simpatie (dilatarea ei).privirea directă. Ritmul vorbirii reprezintă felul în care alternează cuvintele accentuate cu cele neaccentuate şi frecvenţa acestora. El este ales în funcţie de ceea ce se doreşte să se comunice.5 – 1. sau antipatie (contractarea pupilei) Elementele de paralimbaj Elementele de paralimbaj constituie o altă componentă de bază a limbajului nonverbal. ritmul şi volumul vocii pot fi folosite în aşa fel încât să îi atragă şi să îi convingă pe cei care ascultă un discurs. Tonul este inflexiunea vocii pe care o foloseşte un vorbitor. cald. rece etc.frecvenţa şi durata pot avea valenţe pozitive semnificând simpatie. un director în faţa angajaţilor etc. .distanţa socială ( 1. atracţie.distanţa personală (0. . Proxemica sau percepţia şi utilizarea spaţiului Toţi suntem înconjuraţi de un “spaţiu personal” care reprezintă distanţa de la care suntem pregătiţi să interacţionăm cu alţii. nervos. Cel care ţine un discurs trebuie să vorbească suficient de tare pentru a fi auzit de toate persoanele care îl ascultă. precum şi copiilor mai mici.5 m) este utilizată pentru discuţii de afaceri sau conversaţii ocazionale. Ele presupun utilizarea modalităţilor de exprimare vocală pentru a da anumite înţelesuri cuvintelor din discurs.5 m) indicată pentru întâlnirile de informare. cum ar fi de exemplu un profesor la clasă. pedant. Cronemica Modul în care putem comunica prin limbajul timpului este corelat cu: precizia timpului.0. agresiv. 222 .distanţa publică (peste 3.3 m) este destinată rudelor şi prietenilor. semnalează atenţia Privirea are importante funcţii de comunicare îndeosebi în registrul afectiv: . Distanţele în comunicare sunt de 4 tipuri: . El poate fi calm. Volumul este intensitatea vocii cu care un vorbitor se adresează publicului.mişcările oculare sugerează trările.

AUTISMUL ŞI COMUNICAREA NONVERBALĂ În această secţiune ne propunem să oferim o definiţie şi o conceptualizare minimală a termenului autism. Autismul este o tulburare pervazivă de dezvoltare caracterizată prin scăderea capacităţii de a interacţiona pe plan social şi de a comunica. poate face o criză de afect sau autoagresivitate atunci când cineva încearcă să-l scoată din izolarea sa. Deşi. aceasta comunică diferenţa de statut. II. Dacă nu acordam timp pentru o anumită comunicare se va percepe ca neacordare de importanţă. comportament stereotip şi repetitiv. fără a avea contactul din privire (ochi în ochi). Faţă de persoane. Tabloul clinic se caracterizează prin trei simptome principale:  perturbarea comunicării interumane (singurătatea autista). Acest aspect ţine de o anumită obişnuinţă. copilul este mai îndemânatic în 223 . Limbajul timpului se poate folosi intenţionat sau nu pentru a manipula. Astfel el ciupeşte sau muşca persoanele din jur. clar situate în timp. cum este ritmul (de ex. dând dovadă în acest sens de o deosebită abilitate. Inabilitatea în relaţiile sociale se constată şi în eşecul de a stabili contactul cu anturajul. aruncându-şi doar sporadic privirea asupra examinatorului. Similar. lipsit de orice experienţă afectiva. Cuvântul AUTISM – provine din grecescul “autos” – care înseamnă “însuşi” sau “EUL propriu”.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Precizia timpului. Aceasta se manifestă printr-o totală indiferentă faţă de persoanele din jur. fără a avea acea privire sclipitoare. să analizăm relaţia comunicării nonverbale cu autismul şi să determinăm importanţa şi tipologia acesteia în cazul copiilor autisti. Percepem timpul ca pe o resursă personală limitată şi de aceea modul în care fiecare alegem să îl folosim comunică atitudinea noastră faţă de cel care solicită o parte din aceasta resursă. În contrast cu incapacitatea de a stabili relaţii sociale. supune şi controla sau pentru a comunica respect şi interes. copilul autist manifesta dezinteres cvasitotal. Timpul ca simbol. nereactionand la prezenţa sau absenţa părinţilor. Timpul este considerat ca ceva preţios şi personal şi în general atunci când cineva îşi permite să ni-l structureze. mâncăm de trei ori pe zi şi la anumite ore). autistul nu comunica verbal cu persoanele din jur. anotimpurile impun anumite activităţi şi un anume fel de viaţă. prin gesturi. Lipsa timpului. cu simptome ce se manifestă de obicei înaintea vârstei de 3 ani. el îşi exprima câte o dorinţă şi nevoile. în general. Aproximativ 75 % din indivizii afectaţi manifesta şi handicap mintal. Copilul priveşte parcă dincolo de oameni. ca şi când el ar fi singur.

 stereotipiile – sunt alte elemente des întâlnite la copii cu autism. copiii cu tulburări din spectrul autist nu dezvoltă în mod spontan atenţia comună/împărtăşită. Dacă limbajul este dezvoltat. stingerea sau aprinderea becului. ca de exemplu sistemul Picture Exchange Communication Sistem/ PECS). însă în scopuri instrumentale sau imperative. Acesta poate lipsi uneori. stereotipiile. cuvinte scrise. pictograme. stereotipa lipsită de intonaţie. fără însă a le utiliza în sensul lor simbolic ci numai pentru a le agita sau învârti. se găsesc şi la copiii cu autism. Ele pot fi gestuale ca: repetiţii ale mişcării mâinilor. a da un obiect unei alte persoane. activităţi de îmbrăcat sau de joc. ecolalia imediata sau întârziată. iar melodia frazei neadecvată. sau chiar deloc. se observă o discrepanţă între posedarea vocabularului şi abilitatea de a-l folosi ca mijloc de comunicare socială. Poate manifesta un interes deosebit pentru anumite obiecte. Oculezica şi cronemica autista Oculezica autistă se refera la privirea copilului autist. copilul considerându-i pe ceilalţi ca agenţi ai acţiunii. de 224 . obiectesimboluri. Acestea trebuie să fie învăţate să folosească un sistem alternativ de comunicare (limbajul semnelor.  tulburarea limbajului vorbit. Copilul vorbeşte despre el la persoana a II-a sau a III-a. De asemenea. Astfel. lovirea sau zgârierea unei jucării.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu manipularea mediului neînsufleţit. fără semnificaţie. Forme ale comunicării nonverbale autiste: Comunicarea nonverbală repetitivă Pe lângă manifestările nonverbale repetitive intervin şi elemente nonverbale obsesive destul de frecvente în rândul copiilor autişti (mişcări haotice ale corpului. fotografii. neologismele şi utilizarea neadecvată a pronumelui personal. este frecventa. Persoanele care nu comunică verbal nu dezvoltă în mod spontan alternative de comunicare. Uneori copilul cu autism prefera activităţi repetitive ca: deschiderea şi închiderea uşilor. mimică inexpresivă). el poate utiliza contactul vizual împreună cu alte gesturi pentru a indica o jucărie care nu-i mai e la îndemână sau care nu mai merge. de teamă. întinzând mâna spre obiectul dorit sau luând mana adultului şi ducând-o spre obiectul dorit. copilul emiţând sunete ciudate. În timp ce privirea unui copil obişnuit este una vioaie. Vorbirea este monotonă. Comportamentele de cerere (“requesting skills”). degetelor. care exprimă mereu un anume sentiment (de bucurie. rotirea corpului în jurul axei proprii. pentru a căpăta ajutorul unei alte persoane în a obţine un obiect. nefolosind persoana I decât eventual după vârsta de 5-7 ani. Structura gramaticala este imatura. braţelor. ritualizarea activităţilor alimentare. mersul pe vârful picioarelor.

excesiv uneori. mese. Substituirea se manifestă prin mişcări bruşte ale trupului si diverse semne care dau de veste că respectivul copil doreşte o anumită jucărie sau un alt obiect. este pierdută. din maini. Trecerea timpului este resimţită doar ca repetare a unui anumit comportament tipic despre care am vorbit sau întunecarea camerei în care micuţul îşi petrece o bună parte din zi. un "tic" inconştient la stimuli 225 . scaune). În plus.. ca o fiinţă.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare jenă sau tristeţe). Strâns legată de această observaţie este şi cronemica autistă: timpul pentru copiii autişti nu există. se lovesc singuri cu mâinile în cap sau se dau cu capul de diferite obiecte (ziduri. aşa cum o facem cei mai mulţi dintre noi atunci când vorbim cu o terţă persoană) care transmit mai mereu mesaje confuze. repetă acelaşi gest şi se rotesc în jurul propriului corp minute în şir. dar şi interpretările greşite pe care autiştii le dau expresiilor faciale ale persoanelor normale din jurul lor. în cazul autismului feed-back-ul este lipsit de orice logica. Oculezica autistă reprezintă evitarea privirii directe în ochii celuilalt privirea fiind fixă. confuz. falsmelancolică. nu permite o lămurire a interlocutorului asupra mesajului pe care acesta îl vizează. Una dintre cauzele interpretării greşite a expresiilor faciale a fost pusă pe seama concentrării atenţiei vizuale doar pe anumite părţi ale feţei persoanei din faţa copilului autist (majoritatea copilori autişti nu pot privi direct în ochi interlocutorul. Aşadar. ci ca o fantomă (privirea "trece" prin tine ca şi cum ai fi invizibil. imposibilitatea de a reda intocmai un anumit sentiment numai la nivel facial. lipsit de consistenţă corporală). evită contactul vizual pentru că nu suportă ca sfera lor existenţială să fie "violată"). Mimica facială şi autismul infantil Mimica facială a copiilor cu autism este si ea modificata în raport cu cea a unui copil obişnuit: astfel se observă lipsa unei mimici expresive. globii oculari aproape nemişcaţi. aruncă cu obiecte. fiind fragmentat si absurd. autiştii nu privesc în ochi. autiştii se concentrează pe detalii şi nu pe ansamblu. substituirea şi accentuarea mesajelor verbale: copiii dau din cap. repetă aceleaşi fraze pe care le aud sau pe care le formează singuri. este mai degrabă un reflex condiţionat de diverse elemente din lumea reală pe care autistul şi le interiorizează. le înglobează în universul propriu. clipitul ritmic. pentru că mintea sa este într-un alt loc (deseori. fără nici un rost. Funcţiile comunicării nonverbale autiste În cazul autismului întâlnim repetarea. Ochii autistului dovedesc în fiecare secundă că micuţul nu este prezent decât fizic într-un anumit loc. iar sentimentul pe care ţi-l trezeşte o astfel de "căutătură" este că nu eşti privit ca un individ. privirea copilului autist este total lipsită de orice expresie. se trantesc pe jos.

singura precizare fiind că sentimentele transmise sunt greu descifrabile cu ajutorul codurilor obişnuite de comunicare. element integrat al comunicării nonverbale autiste. atingerea de control nu este asociată cu o anumită intenţie clară a autistului. Atingerea de control. La copiii sănătoşi. iar gestica membrelor nu face decât să accentueze anumite comportamente repetitive tulburătoare. comunicarea nonverbală autistă este singura formă de comunicare pe care şi ceilalţi din jur o pot înţelege aproape perfect. devine un instrument folosit de părinţii copiilor cu autism pentru a sublinia anumite ordine sau mesaje transmise. fiind îndreptată mai mult spre obiecte şi doar în foarte putine cazuri spre fiinţe umane. 226 . Atingerea în joacă la copiii cu autism are caracter repetitiv. atingerii în joacă şi atingerii prin care se transmit diverse tipuri de sentimente. La copiii cu autism distingem în principal prezenţa atingerii de control. De asemenea. a unei repetitivitati obsedante şi a unor atingeri despre care am discutat în finalul expunerii noastre. capătă în comportamentul autist o cu totul altă însemnătate: pe lângă faptul că are un caracter repetitiv. implică existenţa unei mimici inexpressive. privirea este confuză şi lipsită de orice fel de mesaj subliminal. Calificativul "control" ar trebui înţeles în acest context ca un control nicidecum unidirecţional. atingerea în joacă are un caracter non-repetitiv îmbinând latura ludică cu cea axată pe descoperire şi descifrare a lucrurilor din sfera de existenţă. Atingerea prin care se transmit diverse tipuri de sentimente este similară celei din cazul copiilor sau adulţilor normali (totuşi este haotica. III. întreaga atenţie este concentrată asupra obiectelor şi nicidecum asupra relaţiilor umane susţinute sau a fiinţelor umane.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu concreţi. obsedantă şi repetitiva). care în mod normal îndrumă spre anumite manifestări sau comportamente ale interlocutorului. obsedant. "limbajul" PECS sau un cod inventat şi cunoscut doar de comunitatea celor care suferă de autism). fapt care determină apelul la un alt tip de cod specific autist (alfabetul Braille. nu există o corelaţie cognitivă stabilă între intenţia reală şi intenţia indusă interlocutorului. Atingerea în joacă la autisti este diferită de atingerea în joacă pe care o întâlnim în cazul unor copii normali. ci bidirecţional: control al suprapunerii perfecte între realitatea comunicată şi realitatea interioară şi control perceptivo-stimulativ al autistului în raport cu factorii nonverbali exprimaţi de interlocutor în legătură cu obiectul sau situaţia vizată. Comunicarea tactilă. CONCLUZII În concluzie. preponderent ludic.

1989.Comunicarea. Bucureşti. Chelcea. V. Stanton. 2. *** Ghidul copilului autist – Timişoara. Editura Orizonturi. Medicală.Comunicarea nonverbala:gesturile si postura. 2000. Editura Comunicare. 9. Bucureşti. 6. 1995.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Trebuie luate în considerare şi sisteme de comunicare alternative pentru aceşti copii. BIBLIOGRAFIE: 1. Timisoara.com/ 7. S. La acest nivel. http://eseumultimediastratan. M. *** Curs anul I-Dan Stoica. N. *** Manual de Diagnostic şi Statistică a Tulburărilor Mentale – DSM IV. Editura Solness.. 5.. este important pentru copil să aibă un mod efectiv de a comunica.blogspot.. Societatea Stiintifica & Tehnica SA. 2003. Bucureşti.Comunicarea. decât să te concentrezi doar pe dezvoltarea abilitaţilor verbale. Aceste abilitaţi (a învăţa să vorbească) se pot dezvolta în combinaţie cu folosirea sistemelor de comunicare alternative. Predescu. 2007. de competentă a comunicării. 4. 227 .ro. 8. Asociatia “Casa Faenza”. Ed. Centru Comunitar pentru Copii Autisti Timisoara-Romania. 3. Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România.Manual de bune practice utilizat in abilitarea copiilor cu tulburari de spectru autist. 2009. (sub redacţia) – Psihiatrie Vol I. Despre comunicarea nonverbală . preverbal. Dinu.

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Anca- Elena Prie, Şcoala cu clasele I-VIII, Vurpăr

ROLUL RELAŢIONĂRII ÎN OPTIMIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV

,,Oamenii sunt perturbaţi nu de împrejurări, ci de modul în care le interpretează ” Epictet

Şcoala ca şi organizaţie răspunde de realizarea în măsură cât mai mare a educaţiei şi inserţiei pe piaţa muncii a elevilor, tinerilor şi adulţilor. Şcoala din zilele noastre nu se mai confruntă doar cu probleme de frecvenţă şi rezultate şcolare, acestora adăugânduli-se cele de integrare în şcolile de masă a elevilor cu cerinţe speciale, care le influenţează direct şi în măsură foarte mare pe primele. Integrarea şcolară ,,reprezintă participarea la programul şcolilor de masă/claselor obişnuite sau al şcolilor/serviciilor speciale de învăţământ (la activităţile educative formale şi nonformale) a copiilor evaluaţi ca având cerinţe educative speciale sau orice altă formă de dizabilitate. Este un proces de adaptare a copilului la cerinţele şcolii pe care o urmează, de stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului şcolar (clasă) şi de desfăşurare cu succes a prestaţiilor şcolare (asimilarea de către copil a statutului de elev e rezultatul unor modificări interne în echilibrul dintre anumite dominante de personalitate cu consecinţe în planul acţiunii sale). 1 Cadrelor didactice, indiferent de natura specializării, le revine o sarcină din ce în ce mai dificilă în societatea actuală: dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor, indiferent
Gherguţ, Alois, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie, Editura Polirom, Iaşi, 2006 p. 250
1

228

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare
de vârsta la care acest proces începe, finalitate supremă a sistemului educaţional românesc şi nu numai. Începând cu perioada preşcolarităţii se fundamentează copiilor abilităţile cognitive, sociale şi emoţionale de bază echilibrului emoţional şi mental de mai târziu. Activitatea didactică desfăşurată în cadrul organizaţional specializat, şcoala, conţine pe lângă latura informativă şi o latura formativă. Relaţia educativă dintre cadrul didactic şi elev este definită ca fiind ,,o relaţie conştient stabilită şi sistematic desfăşurată, în cadru organizat (instituţii şcolare) între educator şi educat în scopul dezvoltării personalităţii elevului şi înzestrării lui cu capacităţi de autoformare. Această activitate presupune colaborarea dintre profesor şi ceilalţi factori educaţionali (familie, instituţii culturale, biserică, medic etc.)” 1 În opinia lui Daniel Mara, educaţia cuprinde ansamblul influenţelor, acţiunilor, activităţilor desfăşurate pentru formarea, dezvoltarea şi modelarea personalităţii umane, în vederea integrării sale optime în societate. 2 Referindu-ne strict la stilul de relaţionare a cadrului didactic cu elevii săi, putem spune că în funcţie de activitatea acestuia cu elevii stilurile sunt următoarele: autoritar, democratic şi de tip laissez-faire. Le amintim deoarece acestea influenţează indirect şi atmosfera din cadrul clasei, cadrul didactic fiind primul model pe care elevii îl iau drept etalon. Cel mai indicat stil didactic este cel democratic deoarce este stilul care încurajează argumentarea, căutarea proprie a răspunsurilor, autocunoaşterea, colaborarea, atitudinea pozitivă în general. Indiferent de activitate, nu putem vorbi despre relaţionare fără a aminti şi de o altă componentă esenţială, comunicarea. Comunicarea interumană se realizează prin intermediul cuvântului atât verbal, cât şi nonverbal, activităţi simultane ce întăresc sau dimpotrivă, slăbesc, capacitatea persuasivă a mesajului. Astfel, dacă între cele două forme de transmitere verbală şi nonverbală se află un acord, atunci mesajul este credibil, dar dacă dintr-un motiv sau altul între cele două există o discrepanţă, interlocutorul tinde să creadă în cea de-a doua formă de manifestare, nonverbală. Stilurile comportamentale utilizate în cadrul relaţiilor interpersonale pot fi agresiv, pasiv şi nu în ultimul rând, asertiv. Relaţionarea acoperă o sferă largă de accepţiuni precum: nevoia de a aparţine, de a ajuta, de a iubi cât şi nevoia de a fi acceptat. Stilul pasiv este caracterizat de lipsa acţiunii. Aceste persoane au dificultăţi în a se exprima în faţa altora. Evită să se confrunte cu situaţiile inconfortabile; îi aşteaptă pe alţii să vină spre ei. Cei caracterizaţi de acest stil se tem de ofensele altora, doresc să fie mereu
Truţa, Elena, Blocaje şi deblocaje în relaţia profesor-elevi, Vol.II. Dicţionar. Editura: Petru Maior, 2002, p. 215 2 Mara, Daniel, Educaţie pentru educaţie, Editura Alma Mater, Sibiu, 2006.
1

229

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
plăcuţi, nu suportă respingerea şi cedează foarte uşor, acceptând cu uşurinţă lucruri faţă de care tacit îşi exprimă dezacordul. Consecinţa acestui tip de comportament este faptul că aceşti oameni devin închişi şi reticenţi în a vorbi chiar şi în situaţiile care impun acest lucru. Întreaga activitate este coordonată în funcţie de convingerile şi la îndemnul celor din jur. În consecinţă, propriile sentimente trec în plan secundar, în defavoarea celorlalţi. Pasivitatea duce în timp la superficialitate în relaţii cu cei din jur. Spre deosebire de stilul pasiv, stilul agresiv este caracterizat de intruziunea în relaţiile cu cei din jur, precum şi de o permanentă stare de alertă, agitaţie. Acest tip de oameni sunt perseverenţi în ceea ce fac şi îşi doresc şi nu se lasă până nu obţin acest lucru, chiar dacă prin asta îi rănesc pe ceilalţi. Pentru aceştia nu contează drepturile celorlalţi, nu se lasă intimidaţi, acţionând chiar şi agresiv, cu furie. Acest stil induce o stare de stres permanentă atât pentru persoana în cauză cât şi pentru cei din jurul lui. Oamenii agresivi nu respectă punctul de vedere al nimănui, şi le impun pe ale lor sau doresc acceptarea acestora prin manipulare, intimidare sau bruscare. Agresiunea nu lasă loc pentru compromis. Mai degrabă este unilaterală: o expresie necontenită a ceea ce persoana agresivă îşi doreşte şi o încercare simultană de a-i forţa pe ceilalţi să încuviinţeze. Există persoane cunoscute ca şi îmbinarea acestor două forme, pasivi-agresivi. Se comportă ca şi cum nu ar fi ceva care să-i nemulţumească, dar în sinea lor clocotesc din pricina resentimentelor sau a suspiciunilor că alţii exploatează constant natura lor bună reprimând totul cu mânie. Însă aceasta doar pentru o scurtă perioadă de timp reacţionând când este mai puţin de aşteptat, violent, uneori inconştient. Stilul asertiv reprezintă o combinaţie între cele două stiluri anterior amintite. Acesta îmbină corectitudinea şi puterea. Persoanele asertive luptă pentru ceea ce li se cuvine, dar rămân totuşi sensibile şi la drepturile celor din jur, astfel încât obţinerea a ceea ce se doreşte nu este în detrimentul altora, menţinându-se un echilibru. Aceste persoane sunt relaxate şi vorbesc deschis despre sentimentele lor. La baza acestui comportament stă atitudinea deschisă faţă de sine şi faţă de ceilalţi. Etimologia termenului asertivitate provine din engl. to assert şi înseamnă, stricto senso, a afirma, a spune şi a fost utilizat în psihologia de specialitate europeană în anii '90 fiind dezvoltat de către americani începând cu a doua jumătate a deceniului 8 al secolului XX. Primele definiţii ale asertivităţii au pus accentul pe dreptul individului de a-şi exprima dorinţele personale simultan cu respectarea drepturilor celuilalt. Comportamentul asertiv reprezintă abilitatea de a căuta, de a menţine sau de a spori caracterul consolidat al unei

230

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare
situaţii interpersonale prin exprimarea unor sentimente sau necesitaţi atunci când o asemenea exprimare riscă pierderea caracterului consolidat sau intervin chiar măsurile opresive. Dicţionarul Webster defineşte a fi „asertiv” prin ,,a-ţi afirma drepturile, a-ţi face admisă legitimitatea, a te pronunţa clar şi constructiv, chiar în absenţa unei dovezi tangibile, a-ţi spune părerea fără reţineri, adesea în faţa unor interlocutori ostili.” Caracterul asertiv reprezintă capacitatea de a acestuia sunt: - capacitatea de exprimare a sentimentelor (de ex. acceptarea şi exprimarea supărării, a prieteniei); - capacitatea de a exprima părerile şi gândurile în mod deschis (a fi capabili de a da glas unor păreri, a nu fi de acord şi a avea o poziţie diferită) - capacitatea de a susţine drepturile (fără a permite altora să deranjeze sau să abuzeze de voi). Indivizii la care predomină caracterul asertiv nu sunt timizi sau prea controlaţi - ei sunt capabili să-şi exprime sentimentele (de cele mai multe ori în mod direct) fără a fi agresivi sau abuzivi. Caracterul asertiv este rareori înţeles greşit datorită capacităţii de a comunica în mod clar, fără ambiguităţi a credinţelor personale, dar în acelaşi timp înseamnă şi respectarea gândurilor şi sentimentelor celorlalţi. Fără respect, desigur că acest caracter asertiv devine agresiune. O atitudine asertivă este atunci când, ţinând cont de dorinţele altora, încercaţi să vă îndepliniţi şi doleanţele proprii prin mijloace legitime, dezinvoltura cu care purtaţi o discuţie, sociabilitatea şi naturaleţea pe parcursul acesteia. Deosebirea dintre caracterul asertiv şi agresivitate: chiar şi într-o situaţie neplăcută sau jenantă, cealaltă persoană se simte respectată şi acceptată, nu desconsiderată. Felul în care ne raportăm la ceilalţi este influenţat de imaginea de sine a fiecăruia dintre noi. Adulţii au datoria de a ghida copii spre o viaţă activă. Aceştia învaţă să cunoască lumea din jur, să aibă un comportament civilizat, să aprecieze frumosul, într-un cuvânt, să se dezvolte. Lipsa acestor abilităţi este determinată de timiditate, singurătate, comunicare deficitară, stima de sine scăzută, inabilitatea de exprimare emoţională. Prin intermediul dezvoltării abilităţilor de comunicare şi relaţionare putem preveni stările de afectivitate negativă. Sentimentele, ideile precum şi atitudinile manifestate influenţează în mare măsură comportamentul celorlalţi. Eficienţa în comunicare constă în abilitatea de a ne exprima ideile, trăirile emoţionale şi convingerile fără a afecta şi ataca 231 exprima în mod clar gânduri şi sentimente, apărând poziţia şi protejând teritoriul vorbitorului. Componentele de bază ale

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
drepturile celorlalţi. Persoanele înzestrate cu un înalt nivel al stimei de sine au capacitatea de a lua decizii responsabile, ceea ce implică şi managementul conflictului. În urma analizei studiilor de specialitate din domeniu între asertivitate şi inteligenţă emoţională este o strânsă legătură. Persoanele caracterizate ca având această aptitudine, intelienţa emoţională, au dezvoltate latura asertivă, pe lângă alte calităţi precum: încredere în sine, empatie, curiozitate, autocontrol, cooperare, autocunoaştere, capacitate de comunicare etc. Potrivit autoarei Mihaela Roco, 1 to assert înseamnă să :  te afirmi fără teamă şi într-un mod constructiv  îţi aperi drepturile, fără a le îngrădi pe ale celorlalţi  aspiri la propriul adevăr, la propriile idei, la propriile gusturi  pui stăpânire din nou pe mediul tău înconjurător personal. Asertivitatea este o trăsătură de personalitate subsumată inteligenţei emoţionale şi principala sa caracteristică este aceea de a-i conferi individului resorturile adecvate pentru a se integra optim în mediul său social, respectându-i pe alţii, fără a uita să se respecte pe sine (Daniel Goleman, 1995). Comunicarea asertivă este cea prin care îţi exprimi părerea, ferm, spontan, sincer şi direct, păstrându-ţi demnitatea şi drepturile şi, fără să-l jigneşti pe celălalt - deci fără să-l ataci ca persoană, ci referindu-te strict la comportamentul său din acel moment. Comportamentul asertiv este mult mai apropiat de cel agresiv, dar se diferenţiază de acesta prin faptul ca nu încalcă drepturile şi libertăţile celuilalt, şi analizează comportamentul şi nu persoana în cauză. Comportamentul asertiv este o aptitudine ce se poate învăţa, educa. O altă caracteristică a acesteia este că ea este o abilitate expresivă, alcătuită din componente verbale şi nonverbal. Ea nu este o trăsătură de personalitate înnăscută, apare în cadrul relaţiilor interpersonale. Asertivitatea este acel optim comportamental în procesul comunicării. Strategii de optimizare a comportamentului şi comunicării asertive: - stimularea comunicării şi formarea abilităţilor de relaţionare interpersonală; învăţăm să comunicăm respectând traseul: transmitere-recepţie-feedback a informaţiei; trebuie să ne asigurăm că s-a înţeles exact ceea ce am vrut să transmitem prin intermediul comunicării şi nu doar faptul că s-a recepţionat informaţia, mesajul; astfel, comunicarea noastră influenţează cu maximă dezirabilitate socială. Răspunsul asertiv presupune alegere conştientă, decizie clară, flexibilitate, curaj şi încredere

1

Roco, Mihaela, Creativitate şi inteligenţă emoţională, Editura Polirom, Iaşi, 2004, p.166

232

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare
partenerul de dialog determinând apariţia unei atitudini, a unui comportament, schimbarea unei stări actuale în funcţie de ceea ce a înţeles şi nu de ce ceea ce am transmis; - recurgerea la modalităţi pozitive, nonagresive pentru atingerea scopurilor personale; - respectarea drepturilor şi sentimentelor celorlalţi; - asumarea de responsabilităţi şi evitarea culpabilizării; - formarea comportamentului asertiv non-verbal, adoptarea unei posturi care să sugereze deschiderea şi tratarea cu calm a interlocutorului, privirea în ochi a acestuia atunci când se poartă un dialog; componenta comportamentală a asertivităţii include: contactul vizual, tonul vocii, postura, mimica, momentul transmiterii mesajului precum şi conţinutul informaţional; - dezvoltarea cognitivă determină antrenarea capacităţii de a lua decizii; - autocunoaştere şi intercunoaştere prin activităţi variate ce vizează dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de sine şi ceilalţi, descoperirea propriilor abilităţi şi calităţi, stimularea încrederii în sine, valorizarea personală şi interpersonală; - stimularea dezvoltării emoţionale prin activităţi de identificare, exprimare şi gestiune a emoţiilor, soluţionarea unor conflicte în cadrul unor dramatizări, scenarii, jocuri de rol, dezbateri cu tematica amintită anterior identificând şi consecinţele propriilor acţiuni; - conştientizarea propriilor sentimente, drepturi, nevoi, dorinţe şi trebuinţe precum şi a celorlaţi în egală măsură. Studiile de psihologie socială definesc comportamentul ca fiind ,,totalitatea faptelor, actelor, reacţiilor - motorii, verbale, afective - prin care o persoană răspunde solicitărilor de ordin fizic sau social ale lumii externe (Bogdan-Tucicov, A., Chelcea, S., Golu, M., Golu, P., Mamali, C., Pânzaru, P.) 1 Indiferent că vorbim de elevi cu cerinţe educative speciale sau elevii ceilalţi încadraţi în învăţământul de masă, toţi reacţionează la comportamentul nostru în linii mari în acelaşi mod. În funcţie de cum ne adresăm primim un răspuns pe măsură: teoria stimul-răspuns. Relaţiile ce se stabilesc în cadrul instituţiei şcolare influenţează întrega activitate educativă a eleviilor şi de aceea trebuie găsite măsurile optime pentru a asigura succesul instruirii pe toate planurile, atât formal cât şi informal. Formarea unui comportament asertiv este benefic în primul rând pentru că ne formează personalitatea, ne învaţă când să spunem ,,nu” în diferite situaţii fără a ne simţi vinovaţi, influenţează creşterea încrederii în sine, autocunoaşterea (identificarea punctelor forte, slabe) şi autorespectul. Având aceste abilităţi formate elevii devin capabili să ia
1

Beldean, Luminiţa şi Purcia, Sever (coord.) Poteci care ne abat în dezvoltare-Ştiinţe comportamentale, Editura Techno Media, Sibiu, 2006.

233

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
propriile hotărâri, decizii, să-şi facă planuri de viitor, să se descurce în diverse momente ale vieţii actuale şi viitoare. Varietatea metodelor aplicabile în formarea unui comportament asertiv asigură prin aplicarea lor repetată şi constantă, dezvoltarea unei personalităţi armonios dezvoltate şi în concordanţă cu cerinţele unei societăţi în continuă schimbare. La vârsta şcolară mică copiii sunt mai deschişi spre comunicare, relaţionare cu cei din jur. Compasiunea, aviditatea de nou, de socializare, receptivitatea acestora îi determină să se aventureze în jocuri şi activităţi cu tematică diversă. Mai tot timpul săritori, aceştia îşi oferă ajutorul, sunt dornici să îi înveţe pe cei neajutoraţi şi să înveţe la rândul lor cât mai multe. Elevii învaţă să relaţioneze unii cu ceilalţi, să coopereze şi să se autocunoască în cadrul diverselor activităţi ludice şi de învăţare prin jocuri de rol, dramatizări, serbări şcolare şi activităţi incluse în cadrul orelor de consiliere şi orientare. Cunoscând tipul de comportament specific fiecărui elev în parte putem găsi modalitatea optimă de a interacţiona cu aceştia, individual şi la nivelul grupului. A nu fi la fel ca ceilalţi nu este un lucru negativ, fiecare îşi descoperă propria identitate şi statut. Obişnuiţi de mici să relaţioneze astfel, acest tipar comportamentului elevilor. BIBLIOGRAFIE:
1. Beldean, Luminiţa şi Purcia, Sever (coord.) Poteci care ne abat în dezvoltare- Ştiinţe comportamentale. Editura Techno Media, Sibiu, 2006. 2. Creţu, Daniela şi Nicu, Adriana, Pedagogie şi elemente de psihopedagogie- pentru formarea continuă a cadrelor didactice, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2004. 3. Gherguţ, Alois, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie, Editura Polirom, Iaşi, 2006. 4. Goleman, Daniel, Inteligenţa emoţională, Editura Curtea veche, Bucureşti, 2008. 5. Mara, Daniel, Educaţie pentru educaţie, Editura Alma Mater, Sibiu, 2006. 6. Roco, Mihaela, Creativitate şi inteligenţă emoţională, Editura Polirom, Iaşi, 2004. 7. Truţa, Elena, Blocaje şi deblocaje în relaţia profesor-elevi, Vol.II. Dicţionar. Editura: Petru Maior, 2002. 8. *** Asertivitate versus nonasertivitate- http://www.visione.ro/articol.php?id=1 accesat în data de 3.05.2010

va deveni o constantă a

234

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare

Prof. Delia Prodea, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1, Sibiu

STUDIU DE CAZ ASUPRA INTEGRĂRII ELEVILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE ÎN CADRUL COLECTIVULUI DE ELEVI PE BAZA TEHNICII SOCIOMETRICE

Clasa de elevi poate fi apreciatǎ ca un “grup formal”, acest fapt influenţând constituirea şi evoluţia sa. Formarea clasei este artificialǎ, fiind creatǎ pe baza unor criterii de vârstǎ, de dispersie geograficǎ a populaţiei şcolare şi sub diferite intervenţii, îndrumǎri şi evaluǎri ale unor organisme şi persoane învestite cu asemenea funcţii organizatorice. Din punct de vedere psihosociologic în acest grup social, ca urmare a interrelaţiilor ce se stabilesc între membri, apare şi se manifestǎ o realitate socialǎ cu consecinte multiple asupra procesului instructiv-educativ. Structura clasei de elevi ne permite sǎ observǎm cǎ în interiorul acesteia se pot constitui în mod spontan subgrupuri pe baza de afinitǎţi reciproce, cu lideri informali, cu tendinţe de delimitare faţǎ de grup, dezvoltând interactiuni generatoare de tensiune şi conflict 1 . Dincolo de aceste observaţii, clasa de elevi îşi prezintǎ dual imaginea: o primǎ perspectivǎ o reprezintǎ cea didacticǎ şi a doua cea psihosocialǎ. Amândouă perspectivele au ca punct comun poziţionarea accentului pe ideea asimilǎrii clasei de elevi ca un spaţiu preferenţial al relaţiilor interpersonale şcolare. Pornind de la dezideratul potivit căruia comunicarea este inevitabilă într-un grup, putem afirma că grupul de elevi este mediul cel mai potrivit de manifestare a comunicării relaţionale. De aici derivă necesitatea relaţionării între membri organizaţiei şi necesitatea cunoaşterii mecanismelor comunicării, deoarece în cadrul acestora intervin factori favorabili, ce uşurează comunicarea, dar şi factori defavorabili, care o împiedică sau o deformează. Procesul comunicării în spaţiul şcolar este foarte complex deoarece implică mai mulţi factori: forurile superioare ierarhic, conducerea şcolii, cadrele didactice, elevii şi părinţii. O îmbunătăţire a relaţiilor dintre aceştia se poate realiza doar dacă se cunosc foarte bine
1

Romita B., Iancu, 2006 , Managemetul clasei – aplicatii pentru gestionarea sitatiilor de crizǎ, Ed. Polirom, Iasi

235

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
mecanismele şi tipurile de comunicare ce se stabilesc între factorii implicaţi. Finalitatea procesului instructiv – educativ este educaţia de calitate a elevilor, iar aceasta se poate obţine doar printr-o comunicare cât mai eficientă în relaţia profesor – elev, dar şi în relaţia elev – elev, deoarece se pot obţine cele mai bune rezultate doar în contextele propice lipsite de conflicte şi resentimente. Pornind de la definiţia grupului ca fiind „unitatea socială constituită din mai mulţi indivizi care au ca note caracteristice: relaţii nemijlocite de interacţiune şi dependenţă reciprocă, scopuri şi activităţi comune care presupun structurarea în statusuri şi roluri diferite, dezvoltarea în timp de valori şi norme comune care reglează comportamentele membrilor săi, conştiinţa apartenenţei la grup, sentimentul de noi,” 1 se poate defini prin analogie grupul de elevi pornindu-se de la caracteristicile acestuia care îl diferenţiază de alte grupuri sociale şi precizându-se sensul psihosocial şi cel pedagogic al acestuia. Fiind un grup social microstructural, colectivul de elevi prezintă specificul şi legităţile sale proprii. Pentru cunoaşterea lor trebuie să apelăm deci la metode şi procedee adecvate acestei realităţi deoarece cunoaşterea colectivului de elevi nu presupune doar cunoaşterea personalităţii membrilor lui, ci mult mai mult, vizează surprinderea acelor caracteristici prin care se defineşte ca un tot, ca o unitate de sine stătătoare, ca un grup social. Identificarea unor trăsături personale ne dă posibilitatea să înţelegem mai bine semnificaţia rolurilor pe care le joacă elevii, iar prin intermediul acestora să pătrundem în mecanismul procesului de interacţiune, mecanism care declanşează şi determină caracteristicile colectivului. Cunoaşterea poate parcurge şi drumul invers, de la trăsăturile definitorii colectivului, prin intermediul comportamentelor ce rezultă din exercitarea rolurilor, la condiţiile interne şi particularităţile psihologice ale membrilor săi. În acest al doilea sens putem spune că tehnicile sociometrice asigură o cunoaştere amănunţită mai ales a structurii informale/afective, dar în mod indirect, şi a caracteristicilor de personalitate ale elevilor. Cercetarea asupra grupului de elevi se face în colectivul claselor a II a, a IVa, a VI a, a VII a şi a VIII a din cadrul Şcolii cu clasele I-VIII nr.12 Sibiu. Am ales aceste grupuri de elevi deoarece în structura lor conţin elevi cu CES a căror integrare în grupul clasei dorim să o analizăm. În clasa a II a, un grup bine închegat, în care copiii se cunosc din clasa I (cu excepţia a trei elevi care au venit în clasă la începutul acestui an şcolar), sunt trei elevi cu CES, doi dintre elevii cu CES sunt elevi noi în acest grup, repetenţi ai actualei clase a III-a. În clasa a IVa este un elev cu CES, în clasa a VI a sunt patru elevi cu CES, în clasa a VII a sunt
1

Goodman, Norman, 1992, Introducere în sociologie, Ed. Lider, Seria Cultură generală, Bucureşti;

236

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare
doi elevi cu CES, iar în clasa a VIII a trei elevi dintre care un elev cu CES prezintă deficienţe asociate. Metoda de cunoaştere a colectivului de elevi utilizată în acest studiu este tehnica sociometrică, un ansamblu de instrumente şi procedee destinate să înregistreze şi să măsoare configuraţia şi intensitatea relaţiilor interpersonale din interiorul grupului şcolar, scopul acestora fiind de a da stabili relaţiile din cadrul colectivului şi poziţia pe care o ocupă elevii cu CES în cadrul grupului, atracţiile şi respingerile pe care aceştia le manifestă, dar mai ales cele pe care le primesc. Tehnica sociometrică ajută la determinarea amplasamentului, statutului unui elev în câmpul relaţiilor interpersonale (lider, popular, izolat, ignorat, respins etc.), a structurii psihologice globale a grupului şi a subgrupurilor din cadrul său, a diverselor centre de influenţă, percepţia grupului faţă de un anumit membru şi coeziunea de grup 1 . Tehnica sociometrică are următoarele etape: a) testul sociometric –oferă un material brut legat de aspectele relaţionale ale elevului şi ale grupului în totalitatea sa, iar interpretările şi rezultatele obţinute în urma prelucrării sunt dependente de fidelitatea datelor oferite de test şi de sinceritatea răspunsurilor. Acesta constă în formularea unor întrebări prin intermediul cărora se solicită fiecărui elev să-şi exprime simpatiile şi antipatiile faţă de colegii săi. În cercetarea pe care am întreprins-o am folosit un test sociometric cu 4 întrebări solicitând elevilor să indice la fiecare răspuns 3 nume ale unor colegi. Aceste întrebări fiind structurate pe participarea la o activitate extraşcolară de tip excursie, li se cerea elevilor să-şi exprime simpatiile şi a antipatiile. b) matricea sociometrică – este un instrument tehnic care facilitează descoperirea şi ordonarea datelor brute oferite de test asigurând condiţiile necesare pentru prelucrarea lor. Reprezintă un tabel cu două intrări, unde pe verticală sunt trecute numele codate ale elevilor, iar pe orizontală percepţiile pozitive şi negative atribuite de ei şi punctele corespunzătoare din alegerile/ respingerile colegilor nominalizaţi astfel: +3, +2, +1 puncte în dreptul colegilor preferaţi aleşi la prima întrebare, iar –3, –2, –1 puncte în dreptul colegilor respinşi, nominalizaţi la întrebarea a doua. Apoi în capul de tabel drept al matricii sociometrice se calculează suma punctelor obţinute din alegeri şi respingeri. Primul coleg ales la prima întrebare primeşte +3 puncte, al doilea +2 puncte, iar al treilea +1 punct. Primul coleg nominalizat la întrebarea a doua primeşte -3 puncte, al doilea -2 puncte, iar al treilea -1 punct.

1

Iluţ, Petru, 2004, Valori, atitudini şi comportamente sociale, Ed. Polirom, colecţia Collegium, Iaşi;

237

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
c) sociograma ne prezintă, pe baza datelor cuprinse în matricea sociometrică şi sub formă grafică, relaţiile interpersonale din interiorul colectivului scoţând în evidenţă grafic nu numai locul fiecărui elev, ci şi diverse tipuri de reţele interpersonale. Sociograma individuală este un extras din cea colectivă şi prezintă situaţia unui elev aşa cum rezultă din totalitatea relaţiilor cu ceilalţi colegi. Sociograma colectivă oferă posibilitatea cunoaşterii structurii preferenţiale ce se stabileşte în interiorul colectivului, indicându-se în mod grafic cine cu cine relaţionează din punctul de vedere al afinităţilor. Se pot realiza analize multiple şi foarte complexe, dar şi aprecieri calitative diverse în funcţie de: numărul alegerilor/ respingerilor, subgrupurile care se formează, statutul sociometric al elevilor ce fac parte dintr-un subgrup sau altul, distanţa dintre ei etc. Putem atribui unui lider o semnificaţie pozitivă sau negativă în raport cu poziţia subgrupului din care face parte în cadrul colectivului clasei. d) prezentarea rezultatelor se realizează scoţând în evidenţă partea pozitivă sau negativă a concluziilor astfel încât să îmbunătăţim climatul psihosocial şi să încălzim relaţiile dintre elevi. Se urmăreşte conştientizarea fiecărui elev asupra rolului, statusului şi poziţiei sale în grup în mod realist şi consilierea acestora pentru a diminua conflictele sau atitudinile negative. REZULTATELE OBŢINUTE ŞI INTERPRETAREA LOR Sociograma dezvăluie structura socioafectivă a grupului, adică locul ocupat de fiecare copil în structura grupului. După completarea tabelului se calculează scorul atracţiilor şi scorul respingerilor, pe baza matricei sociometrice şi a sociogramelor se fac interpretările corespunzătoare şi se desprind concluziile privind plasarea elevilor cu CES în configuraţia clasei. Analiza sociometrică a clasei a II a evidenţiază următoarele aspecte: o elevă cu CES a obţinut un scor de 7 la atracţii şi 0 la respingeri, ceea ce o situează printre elevii destul de populari ai clasei, bine integrată în colectiv; cei doi elevi cu CES nou-veniţi în anul şcolar 2009/2010 în clasa a II-a, proveniţi din repetenţie, au primit cele mai multe respingeri, scor 27, respectiv 20 şi scor 0 la atracţii, ceea ce indică faptul că sunt cei mai respinşi elevi ai clasei. Deşi în ambele cazuri vorbim despre elevi cu CES, situaţia se prezintă diferit în privinţa acceptării şi integrării acestora în colectivul de elevi al clasei. Eleva acceptată şi destul de populară, deşi este în plasament familial şi are unele dificultăţi de învăţare, este o fetiţă curată, îngrijită, liniştită, prietenoasă. Elevii respinşi sunt de etnie rromă, sunt murdari şi

238

este o elevă care a primit foarte multe atracţii din partea colegilor (+ 15). deşi face parte din colectivul acestei clase doar din anul şcolar 2008/2009. colegii o doresc în preajmă deoarece este curată. permite însuşirea cunoştinţelor din programa adaptată.. atitudinea.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare neîngrijiţi. este simpatizată şi. deşi este retrasă şi prezintă unele probleme emoţionale cu oarecare tendinţe patologice. învaţă foarte slab şi nu participă la activităţi şcolare şi extraşcolare împreună cu colegii de clasă. Eleva B. deşi este de etnie rromă. ci mai ales caracterul.Doar un singur elev cu CES. care. comunicativă. R. P. dar care nu are mari dificultăţi de învăţare şi nu are certificat de elev cu cerinţe educative speciale. nu se găseşte printre preferaţii colegilor de clasă. dar şi respingerea din partea altora . numărul elevilor cu CES este de patru. le este destul de indiferent. R. dar este necesară o susţinere din partea cadrelor didactice. cam agresiv cu colegii de clasă şi din clasele mai mici. un sprijin mai evident pentru integrarea în colectiv. Acest lucru nu este de dorit deoarece potenţialul intelectual al elevului. dar fiind o clasă de elevi cu performanţe modeste la învăţătură. La clasa a VI a. diferenţa dintre elevii cu CES şi alţi colegi cu probleme aproape similare la învăţătură (dar care nu au certificat de elev cu cerinţe educative speciale) nu este mare. deşi este de limită. pare a fi mai izolat. chiar din partea elevilor cu rezultate bune la învăţătură. Sociograma individuală a elevilor cu CES din clasa a VII a ne prezintă eleva M. În schimb este murdar şi neîngrijit. conduita. Analizând graficul atracţiilor şi respingerilor pe care le manifestă elevii clasei unii faţă de ceilalţi se poate observa faptul că un elev nu poate fi considerat integrat adecvat sau mai puţin integrat doar prin prisma faptului că are sau nu are certificat CES.. 239 . din clasa a V-a (datorită nepromovării clasei). comportamentul. îngrijită. S. Realizând o analiză mai amănunţită a sociogramei se poate observa faptul că un alt elev cu scor 20 la respingeri este tot un elev de etnie rromă. Alţi doi elevi cu CES au primit de asemenea puncte care arată atracţia din partea unor colegi. mai mult decât atât îl etichetează ca fiind copil-problemă care ar trebui reorientat şcolar către învăţământul special. respectarea normelor elementare de igienă sunt cele care amprentează relaţiile ce se stabilesc în cadrul grupului. Se pare că a avea un certificat de elev cu cerinţe speciale nu este neapărat aspectul care influenţează semnificativ integrarea în colectiv. La clasa a IV a elevul cu CES a obţinut un scor mare la respingeri -20 negativdeoarece învaţă destul de slab faţă de restul clasei şi acest aspect este foarte mult scos în evidenţă de către învăţătoarea clasei care nu îl sprijină aproape deloc în recuperarea lacunelor acumulate.

el nu poate participa la ieşiri în afara şcolii. M. Aceşti copii nu se odihnesc niciodată. precum şi elemente care pot duce la dezvoltarea necesarei colaborări între şcoală. Elevul cu CES a devenit în sala de clasă un "copil problemă" prin continua sa mişcare. traumatizaţi în copilărie timpuriu. au tendinţa de a întrerupe vorbirea cuiva şi de a vorbi fără a fi întrebaţi. diplegie spastică) care limitează foarte mult participarea elevului la activităţile desfăşurate de colegii din clasă. este slab motivat de şcoală. managementul comportamentului si strategiile specifice de educaţie.P. celălalt elev cu CES. familie. dificultatea de a sta la locul său şi de a păstra liniştea.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu nu este respinsă din grupul clasei (are scor -4 la respingeri) şi a primit un scor satisfăcător la atracţii (un scor de +6). Deşi este un elev cu multe probleme de sănătate . Nefiind capabil să se deplaseze singur. obţinând scorul de 28 negativ şi 0 pozitiv. sunt într-o permanentă mişcare. Sindromul ADHD impune informarea si formarea părinţilor si a cadrelor didactice pentru a le oferi soluţii la problemele specifice ridicate de simptomele ADHD.I. Analiza documentelor şcolare în care este prezent profilul psihologic al elevului ne determină să presupunem că neintegrarea elevului în colectivul clasei poate fi o consecinţă a faptului că este un copil cu ADHD. În schimb.A. este un elev destul de bine integrat în colectiv deoarece are o fire optimistă. 240 . dar şi motricitatea fină a mâinilor şi cu probleme destul de severe oftalmologice. în cazul în care se impune. Cu toate că nu poate să-şi însuşească cunoştinţele la nivelul colegilor săi (ritm mult mai lent la citire şi mai ales la scriere). comunitate şi. nu respectă regulile clasei sau şcolii. o tulburare de tip comportamental care apare tot mai frecvent ca diagnostic pentru copii şi adolescenţi. este vesel şi spiritual. deci nu este preferat de nici un coleg din clasă. este cel mai respins elev al clasei. Ş. renunţă uşor la sarcinile în care se implică. impulsivitate si agitaţie. cu deficit de atenţie. civilizat. comunitate medicală. este sprijinit pentru deplasări scurte de către fratele său care îi este coleg de clasă şi de către alţi colegi. Clasa a VIII a prezintă o situaţie mai specială prin aceea că unul dintre elevii cu CES prezintă deficienţe asociate (paralizie cerebrală. sunt foarte înţelegători şi încearcă să îl trateze ca pe o persoană normală. fiind vizate în special metodele didactice. . agitat. manifestă un grad foarte ridicat de indiferenţă faţă de activităţile didactice (plictisit). Colegii îi acordă mereu sprijinul. adesea provin din categoria copiilor abuzaţi. cu amprente ale unei bune instrucţii şi educaţii primite în primii 6 ani de şcoală în Spania. are un comportament corect. adică este un copil cu hiperactivitate. ADHD reprezintă abrevierea în limba engleză a "Attention Deficit Hyperactivity Disorder". Se observă un grad scăzut de implicare în activităţile şcolare (capacitate scăzută de efort).cu afectarea motricităţii membrelor inferioare mai ales.

nu este agreată de către colegi deoarece are mari lacune în învăţare. ci în special în funcţie de caracteristicile psiho-comportamentale pe care le manifestă. încurajarea. deviaţionismul. de efervescenţă. dar poate că acest aspect nu a fost singurul care a determinat scoruri mari la respingeri (C. de surescitare.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare studierea după programa adaptată a condus spre dobândirea competenţelor de bază. iar eleva P. Eleva P. de demoralizare. Susţinerea. Cei doi elevi au venit în colectivul clasei doar în anul precedent. C. de fapt cele mai multe respingeri). Efectele violenţei în familie asupra elevei sunt evidente: este mai retrasă decât alţi copii. Eurodidact. a fost transferată de la o şcoală din mediul rural. După analiza sociometrică realizată la cele cinci clase integratoare din cadrul Şcolii cu clasele I-VIII nr. are note slabe la şcoală. are reacţii violente la supărare. iar pentru ceilalţi este indiferentă. dar mai ales are evidente probleme emoţionale cauzate de un mediu familial traumatizant (tatăl foarte agresiv cu mama şi cu cei doi copii). Un aspect important de luat în considerare este şi implicarea cadrelor didactice în acţiunea de integrare a acestor elevi. efortul de a-şi cultiva stima de sine şi încrederea în forţele proprii sunt acţiuni pe care învăţătorii şi profesorii ar trebui să le dezvolte pentru o mai bună inserţie a elevilor cu CES în grupul clasei integratoare. iar P.M. este dependentă de altcineva. felul în care aceştia sunt încurajaţi să participe la a activităţi comune cu colegii din clasă.I.R. 2004.A este cu 2 ani mai mare decât colegii de clasă. se observă lipsa încrederii în sine. mediu pe care l-a părăsit destul de târziu pentru un mediu nou şi nesigur. Sociograma arată că eleva este respinsă de către o parte dintre colegi. Funcţionarea grupului şcolar dă naştere unei serii de efecte precum conformismul/nonconformismul. fenomene ce trebuie cunoscute de profesor pentru a le combate pe cele negative şi utiliza pe cele cu valenţe pozitive. 12 Sibiu se poate concluziona că elevii cu CES sunt mai bine sau mai puţin bine integraţi în colectivele claselor nu datorită statutului de elev cu CES..R. omogenitatea. stabilitatea.elevul C.I. 1 1 Dragomir .A nu a promovat clasa. a obţinut scorul 22 negativ. permeabilitatea.I.A. a obţinut scorul 21 negativ. Cluj-Napoca 241 . are un comportament uşor deviant şi nu a reuşit să stabilească relaţii prea bune cu colegii şi cu profesorii. Ed. Clasa este o microsocietate în care se produc fenomene de contagiune. Totuşi. Managementul activitatilor didactice – eficientǎ si calitate. eliminând astfel sentimentul de inferioritate faţă de colegi.R. preadolescenţii clasei a VIII a au sancţionat slaba pregătire şcolară a celorlalţi elevi cu CES din clasă.

colecţia Collegium. Iasi Profesor psihopedagog Ana Purcia. Dragomir. 2004. Ed.. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. Iaşi. Petru. Ed. Seria Cultură generală. Ed. Norman. Bucureşti 2. Ed. 1 Sibiu DIFICULTĂŢI DE RELAŢIONARE LA COPIII CU AUTISM Autism . Valori. Eurodidact. Termenul de “autism” este folosit în sensul larg de “tulburări din spectrul autismului”.6 şi 3 ani şi în aproximativ 75% din cazuri este prezentă şi deficienţa mintală. Managemetul clasei – aplicatii pentru gestionarea sitatiilor de crizǎ. alături de Sindromul Asperger şi Tulburările pervazive de dezvoltare. Goodman. 3. Iancu.. 242 . Romita B. Autismul poate fi manifestarea schizofreniei. 2006 . atitudini şi comportamente sociale. Autismul este tulburarea pervazivă de dezvoltare caracterizată prin scăderea capacităţii de a interacţiona pe plan social şi de a comunica. Autismul este tulburarea “centrală” din cadrul unui întreg spectru de tulburări de dezvoltare. 1992. M. Simptomele sunt evidenţiate mai ales între 1. Lider. Autismul este o tulburare de dezvoltare de origine neurobiologică şi este considerată drept una dintre cele mai severe tulburări neuropsihiatrice ale copilăriei.Pierderea contactului cu lumea exterioara printr-o repliere in sine insuşi.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu BIBLIOGRAFIE: 1. un mod de gândire detaşat de realitate şi o predominanţă a vieţii interioare. Polirom. 2004. Iluţ. cunoscut sub numele de tulburări din spectrul autismului . Autismul este o tulburare generală de dezvoltare care afectează comunicarea verbală şi non-verbală precum. Persoana cu autism prezintă un comportament stereotip şi repetitiv. Managementul activitatilor didactice – eficientǎ si calitate. relaţionarea cu cei din jur şi prelucrarea informaţiilor provenite de la analizatori.TSA. Polirom. ClujNapoca 4. Introducere în sociologie.

). Simptome şi manifestări Există o mare diversitate de manifestări.face mişcări repetitive (legănare. . Două caracteristici comune. . Aproximativ 50% din savanţi suferă de autism. . retras faţă de ceilalti copii şi evită contactul fizic. fie reacţionează foarte intens la stimuli minori. de a aranja într-un anumit mod simplu jucariile sau alte obiecte. Mulţi copii autişti sunt diferiţi încă de la naştere. . uneori fără oprire pe parcursul orelor cât este treaz. în muzică sau matematică. dispune uneori de aptitudini deosebite într-un anumit domeniu – de exemplu. desprinse din context. repetă ultimele cuvinte auzite. Chiar dacă nu se manifestă în mod obligatoriu şi simultan.are tendinţa excesivă de a alinia. cum ar fi o roată care se învârteşte. . .evită contactul vizual.poate fi hiperactiv. .în colectivitate. în funcţie de personalitatea copilului dar şi de gravitatea şi cauzele afecţiunii.nu spune niciun cuvânt până la 16 luni.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare 1. .uneori.se ataşează în mod inexplicabil de o anumită jucarie sau un anumit obiect. răsucirea mâinilor etc.adoptă anumite rutine şi ritualuri. .copilul de câteva luni nu arată lucruri cu degetul.işi concentrează atenţia asupra unor detalii.nu zâmbeşte. observabile la aceşti copii sunt extensia spatelui când sunt în braţele adultului pentru a evita contactul fizic şi devenirea moale a corpului în momentul luării în braţe. . . Un bebeluş pasiv este tăcut în cea mai mare parte a timpului spre deosebire de un bebeluş foarte agitat care plânge tot timpul.nu are abilitatea de a se juca cu o jucarie. . .nu reacţionează când este chemat pe nume. 243 . fie peste măsură de agitaţi.reacţionează inadecvat şi discordant cu stimulii: fie rămâne indiferent. în timp ce 5 – 10 % din autişti dau dovadă de geniu într-un anumit domeniu. preferă să fie lasat singur.utilizează un ton şi un ritm anormal când se exprimă. . Aceştia sunt copiii Asperger. Copiii autişti sunt adesea descrişi ca bebeluşi fie pasivi. .nu combină doua cuvinte până la 2 ani. sunt anumite aspecte comportamentale care pot conduce către diagnosticul de autism: . nu are o mimică adecvată situaţiei. .

nu îi deranjează singurătatea. indiferenţa socială. când încep să apară primele simptome ale autismului. Indivizii consideraţi ca fiind indiferenţi social nu caută să interacţioneze social cu ceilalţi decât dacă vor să obţină ceva. unii simţeau parfumul părinţilor ca fiind ofensiv iar alţii simţeau durere când erau atinşi. Cel mai frecvent răspuns atunci când cineva încearcă să interacţioneze cu ei. O problemă considerată centrală în cadrul simptomatologiei autismului o constituie incapacitatea de a-şi percepe în mod adecvat propriul eu. este exteriorizat prin accese de isterie sau fugă. Procesul de socializare începe în familie. de asemenea. proces de integrare a copilului în societate. unii copii autişti ating etape ale dezvoltării ca vorbirea. unii au declarat că vocea părinţilor le răneşte urechile. de exemplu. pornind de la interviuri cu adulţi autişti. Un simptom caracteristic autismului îl constituie existenţa unor disfuncţii în comportamentul social. a reieşit faptul că problema s-ar datora unei hipersensibilităţi faţă de anumiţi stimuli senzoriali. prin conformarea 244 . căţăratul şi mersul mai devreme decât media de vârstă. Mult timp s-a considerat că acest tip de reacţie la mediul social indică acei copii autişti cărora nu le plac oamenii sau le este frică de aceştia. 2. neîndemânarea socială. Pe parcursul copilăriei. în acelaşi timp.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu În primii ani de viaţă. Aproximativ jumătate din copiii autişti se dezvoltă normal până undeva între 1 an şi jumătate şi 3 ani. Mai târziu. gândirii. dar nici nu evită situaţiile sociale. Ei nu par a fi deranjaţi de prezenţa oamenilor dar. Un motiv al eşecului în realizarea relaţiilor sociale de lungă durată îl constituie absenţa reciprocităţii în interacţiunile lor. În cadrul acestor disfuncţii putem delimita 3 categorii de probleme: evitarea socială. alţii sunt consideraţi întâtziaţi. conversaţiile pe care le fac fiind centrate pe sine. proces de devenire a unei individualităţi umane ca fiinţă socială. În cazul neîndemânării sociale indivizii încearcă din răsputeri să aibă prieteni dar nu reuşesc să-i păstreze. Socializarea Socializarea. În cadrul comportamentului de evitare socială indivizii evită toate formele de interacţiune socială. aceştia încep să rămână în urmă faţă de covârstnicii lor normali în privinţa comunicării. Se consideră că acest tip de comportament social este frecvent întâlnit la majoritatea indivizilor autişti. ei nu învaţă deprinderile sociale şi tabu-urile sociale prin observarea comportamentului celorlalţi şi deseori le lipseşte simţul comun în luarea deciziilor sociale. interacţiunilor sociale.

al degetelor până la sângerare. de antrenament de lungă durată prin care trec toţi copiii. înainte de a acţiona asupra lui trebuie să-l analizăm. de a dansa. de a dormi. de a merge la baie. se maturizează prin interiorizarea cerinţelor sociale cu ajutorul şcolii şi al factorilor educativi. intensitatea cu care se manifestă şi persoanele în prezenţa cărora apare. Părerea generală referitoare la socializare este că aceasta priveşte. miroase şi atinge cu limba obiectele din jur. Când facem analiza unui comportament nedorit trebuie să ţinem cont de: frecvenţa comportamentului respectiv. dulap. ce pot prezenta formele cele mai variate şi ciudate. lovitul capului de podea. respiraţia greşită. muşcatul mâinilor. Una din problemele cu care se confruntă copilul cu autism este de RELAŢIONARESOCIALIZARE. autostimulările şi comportamentul obsesiv. Pe scurt.. Comportamentele nedorite sunt considerate: ţipătul. că reprezintă o formă de modelare. învăţare şi socializare. în mod esenţial. care deşi nu sunt periculoase creează copilului un obstacol în dezvoltare. sau pur şi simplu de a sta pe fotoliu. învârtitul în cerc. cât şi la cele în care suntem făcuţi sociali. copilul şi copilaria. de exemplu.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare la cerinţele externe formulate de grupul în care trăieşte şi se dezvoltă copilul. mâncatul de burete. săpun etc. detergent de vase. deoarece dezvoltarea şi relaţiile sociale sunt deficitare: . 245 . lovitul în cap cu diferite obiecte. În cele mai multe cazuri comportamentul nedorit poate fi considerat un mod de comunicare pe care-l foloseşte copilul pentru a comunica celor din jurul sau ceva. aruncatul sau spartul obiectelor. o singură manifestare a comportamentului nedorit nu ne spune totul. crize de apnee (ţinerea respiraţiei).. chiar dacă nu există unele tipice şi repetitive. . În aceeaşi categorie mai pot fi incluse: ecolalia. Prin socializare promovăm integrarea şcolară şi comunitară a copilului cu autism. de a se juca. deoarece este foarte greu să intervenim cu succes dacă nu am înţeles de ce copilul se poartă aşa. Atunci când ne confruntăm cu un comportament nedorit. trasul de păr. sugerează că aceasta ar descrie “procesul lung şi complicat al învăţării traiului în societate”. masă etc. Acel ceva poate fi: dorinţa de a mânca.au dificultăţi în interacţiunea socială. de a bea.nu au abilitatea de a stabili relaţii cu cei din jur. stereotipiile. White (1977). În cazul copiilor cu autism socializarea. de a asculta muzică a răsfoi o carte. relaţiile acestora cu cei din jur este sau devine dificilă din cauza comportamentelor nedorite. termenul se referă atât la modurile în care devenim.

. . . unde indivizii nu iniţiază şi nici nu reacţionează la interacţiunea socială. . fără a ţine seama de reacţiile celorlalţi.dificultăţi de a petrece timpul liber.nu sunt spontani în relaţiile cu ceilalţi. contacte fizice.dificultăţi în a se împrieteni.tulburări de somn. Toate aceste persoane însă au în comun o capacitate redusă de a empatiza. forma severă de autism. . însă într-un mod ciudat.particularităţi la contactul vizual. .nu se joacă în grup parcă ar fi rupţi de realitate şi de tot ce-i înconjoară.de alimentaţie . .au fixaţii pe anumite alimente. . . se cuibăresc lângă ceilalţi dar nu au contact vizual. sunete.dificultăţi în a împărţi bucuria sau interesele cu alte persoane. Tulburări la nivelul interacţiunilor sociale Dificultăţile pe care le au persoanele cu autism la nivelul interacţiunilor sociale cu ceilalţi reprezintă problema centrală a acestei tulburări (principalul simptom) şi totodată principalul criteriu de diagnosticare. Studiile arată că acest deficit este permanent şi este întâlnit indiferent de nivelul intelectual al pesoanei. . însă în felul lor.hiposensibilitate la durere şi temperatură. .unora nu le place să fie atinşi sau să fie luaţi în braţe. .dificultăţi în a înţelege regulile sociale. .comunicarea inadecvată a emoţiilor. .nu întind braţele. . . deşi unii acceptă şi se bucură de anumite forme de 246 . Unele persoane cu autism pot fi foarte izolate social. .particularităţi motrice. indicator şi al gradului de autism: . alţi indivizi pot fi foarte activ angajaţi în relaţiile sociale. unidirecţional sau de o manieră intruzivă.dificultăţi în a consimţi cu cei din jur.grupul celor “distanţi” (“aloof”). 3.stereotipii.iritabilitate când se schimbă ceva în mediul său.hipersensibilitate la mirosuri.unii sunt foarte lipicioşi.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu . deşi sunt capabili de a fi afectuoşi. Lorna Wing (1996) a delimitat 4 subgrupe de persoane cu autism în funcţie de tipul interacţiunilor sociale. altele pot fi pasive în relaţiile sociale sau foarte puţin interesate de alţii. .

în grupul “pasivilor” sau. Comunicarea copiilor cu autism La copiii cu autism apariţia limbajului este mult întârziată şi rare ori funcţie de comunicare. tonul vocii şi. indivizii cu autism pot să treacă dintr-un grup în altul datorită dezvoltării. în care indivizii răspund la interacţiunea socială. sau rămân centraţi pe un anume subiect şi nu mai ascultă ce spun ceilalţi într-o conversaţie. poziţia socială sau starea interlocutorului lor. întrerupându-i în mod repetat. neţinând cont nici de vârsta. Le este greu să vorbească despre sentimentele şi gândurile lor şi să înţeleagă emoţiile. persoanelor cu autism pare să le lipsească nevoia sau capacitatea de a comunica cu ceilalţi. Astfel. Reiau întrebările care le sunt puse fără a răspunde. în care indivizii iniţiază şi susţin contacte sociale. Acest tip de interacţiune socială se întâlneşte la unii adolescenţi şi adulţi înalt funcţionali. aceştia acordând puţină atenţie sau neacordând nici o atenţie reacţiei / răspunsului celor pe care îi abordează. Un alt aspect caracteristic autismului îl constituie existenţa deficienţelor la nivelul comunicării şi limbajului. de aici confuzia lor în ceea ce priveşte lumea înconjurătoare şi dificultăţile de a forma relaţii sociale. dar “bizari” (“active but odd”). forma mai puţin severă.grupul celor “nenaturali” (“stilted”). devenind mai “activi”. evită contactul vizual într-o discuţie.grupul celor “pasivi” (“passive”). mesaje către ceilalţi oameni. dar sunt indiferenţi la copiii de aceeaşi vârstă. iar cei care-l au sunt 247 . Unii copii sunt ataşaţi la nivel fizic de adulţi. mimica. de exemplu persoanele înalt funcţionale pot trece la pubertate din grupul celor activi dar bizari. Uneori se observă repetiţii ale unui cuvânt sau expresii. la rândul lor. nu reuşesc să folosească aceste modalităţi de comunicare non-verbală într-un mod adecvat. ideile celor din jur. .grupul celor “activi”.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare contact fizic. le este greu. 4. este vorba adesea de o interacţiune unidirecţională. atât cu străinii. . însă într-un mod ciudat. însă nu iniţiază contacte sociale. Par incapabili să înţeleagă sensul şi scopul limbajului. însă într-o manieră foarte formală şi rigidă. . pun întrebări nepotrivite unor oameni puţin cunoscuţi. În cursul evoluţiei lor. Le este greu să înţeleaga că limbajul este un instrument de transmitere a unor informaţii. Cea mai mare parte a copiilor cu autism nu au limbaj verbal. în care indivizii iniţiază contacte sociale. unora chiar imposibil să descifreze mesajele transmise de ceilalţi oameni prin limbajul non verbal: gesturi. în urma unui ajutor sau antrenament specific. cei “distanţi”sau evitanţi pot învăţa să tolereze şi chiar să se bucure de compania celorlalţi. cât şi cu familia sau prietenii. repetitiv sau le lipseşte reciprocitatea.

În momentul în care reuşim achiziţionarea limbajului la un copil cu autism trebuie să avem în vedere ca nu cumva să se piardă funcţia de comunicare. Atunci când copiii cu autism vorbesc. propoziţii pot fi pronunţate corect. Trebuie învăţaţi să ne privească în ochi. mai bine mesajul transmis. dar are câteva particularităţi specifice autismului. etc. să se utilizeze limbajul în contextul adecvat. inversări de pronume şi vorbire metaforică. sărut. căscatul şi somnul. emiterea cuvintelor lor este neclară. dar anumite cuvinte. faptul că vrei să-l duci din clasă în curte sau în altă încapere comportamentul său poate fi diferit. arătând cu degetul obiectul pe care îl doreşte sau ia mâna mamei pentru a arăta obiectul dorit. începând de la reacţia de a te împinge. ţipete. Trebuie învăţaţi să răspundă la cât mai multe întrebări. La copilul cu autism limbajul fie este absent. atunci trebuie noi să-i decodificăm mesajele pe care le transmite. Această lipsă de apreciere a valorii simbolice şi a aspectelor funcţionale ale limbajului face ca ei să aprecieze mai mult forma cuvintelor decât conţinutul lor în comunicare. după ce este instalată ecolalia aceasta trebuie îndepărtată. de percepere şi de emitere a vorbirii. cuibărindu-se într-un ungher al clasei. fie există. trebuie învăţaţi să îşi exprime emoţiile prin tonul vocii şi să se evite repetarea intonaţiei. să înţeleagă exact verbele „a da” şi „a lua” cât şi utilizarea pronumelui personal la persoana I. plânsete. foame. Copiii autişti trebuie învăţaţi să poarte o conversaţie şi să o menţină. să înţeleagă exact cuvântul nou învăţat şi să facă asocieri corecte în orice context bazându-se pe atribute funcţionale. să anticipeze sensul conversaţiei – de fapt nu sunt interesaţi să o facă. îmbrăţişare. 248 .Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu caracterizaţi printr-un deficit verbal sever. copilul pare că nu înţelege ce i se spune sau înţelege dar nu răspunde sau răspunsul este relativ – rareori utilizează limbajul nonverbal. că-i este frig / cald. Pentru copiii autişti cuvintele au diverse semnificaţii. râs excesiv sau reacţia de a se închide în sine. o persoană. Cercetările arată că pănă la 50% din copiii autişti rămân fără limbaj. să se înţeleagă exact sensul cuvintelor şi a frazelor. Aceşti copii pot repeta o serie de cuvinte un timp îndelungat sau pot emite sunete articulate ori nearticulte fără sens. automutilare. Un limbaj simplu şi concis va ajuta copilul să înţeleagă mai repede. să folosească gesturile pentru a comunica. Acestea pot fi comportamente sau gesturi prin care exprimă anumite dorinţe (sete.) Când nu-i face plăcere o activitate / sarcină. vrea altă jucărie. să înţeleagă cuvintele cu mai multe sensuri. că doreşte să facă o altă activitate decât cea impusă. prinderea de mână a adultului şi îndreptarea lui către diverse obiecte. imprecisă. În cazul în care copilul autist îşi alege singur modalitatea de comunicare. dificultăţi în înţelegerea vorbirii.

Copilul cu autism va fi incapabil să se implice în jocuri de rol cu obiecte sau cu oameni. să observăm dacă este furios. Aceasta conduce la cea de a patra trăsătură caracteristică a autismului: comportamentul stereotip. alţii doresc să asculte muzică indiferent de sarcina propusă.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Tot prin acest fel de comportament. *** Dicţionar medical. alţii plâng dar fără lacrimi. Acesta este portretul în linii mari al copilului autist. Sunt copii care îi şantajează pe adulţi folosind sărutul. alţii se aruncă pe jos şi ţipă. aranjând şi aliniind obiecte. ei trec direct la şantajul sentimental. el îşi va petrece timpul cu acţiuni repetitive. Şi cum ar putea să nu difere când părintelui pentru care copilul din faţa lui este fiinţa cea mai importantă i se afişează o decizie irevocabilă: "Copilul tău este autist pentru totdeauna". colecţionând diverse lucruri. Unii dintre ei se dau cu capul de pereţi sau se lovesc cu obiecte peste cap. Editura CERES. îmbrăţişarea sau îi spune ”te iubesc” atunci când au de îndeplinit o activitate care nu le face plăcere. Am început prin a schiţa aceste considerente descriptive de ordin teoretic tocmai pentru a avea o imagine grosieră a gravităţii afecţiunii şi pentru a putea astfel empatiza mai uşor cu parinţii copiilor autişti. Spre exemplu: un copil poate căsca pentru că îi este somn sau pentru a se sustrage de la activitate. Dificultăţile de comunicare ale copiilor autişti creează frustări şi deseori agresivitate. alţii se opresc din activitate şi dansează sau se aşează pe fotoliu). 1997 249 . La comunicarea diagnosticului şi la prezentarea informaţiilor despre boala reacţiile diferă de la individ la individ. dacă se opreşte din plâns atunci când persoana de lânga el pleacă şi este lăsat în pace. determinate de faptul că noi nu reuşim să decodificăm corect mesajele pe care ni le transmit. Ajutându-i să înveţe să comunice cu cei din jur. copilul autist îşi poate exprima şi dorinţa de a începe o altă activitate care îi place mai mult (spre exemplu: sunt copii autişti care doresc în mod obsesiv sa mâzgălească cu creioane cerate sau carioca diferite obiecte. indiferent de modul de comunicare folosit. Trebuie să fim foarte atenţi la aceste comportamente/mesaje şi să le decodificăm. Acesta se referă la mişcări repetitive ale corpului sau mişcări repetitive ale obiectelor. BIBLIOGRAFIE: 1. îi ajutăm să-şi schimbe comportamentele negative datorate tocmai incapacităţii lor de a-şi comunica dorinţele şi nevoile dar şi incapacităţii noastre de a-i înţelege.

htm Prof. Editura Solness. Sibiu. Bucureşti. *** Dicţionar de pedagogie. Suport de curs www. Timişoara. *** “CASA FAENZA”. *** Manual de bune practici utilizate în abilitarea copiilor cu tulburări din spectrul autist 4. Lazăr" Sibiu INTERVENŢII PSIHOPEDAGOGICE LA ELEVII CU ADHD DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ PSYCHOPEDAGOGICAL INTERVENTION IN THE CASE OF YOUNG PUPIL WHIT ADHD Abstract: Attention Deficit Hyperactivity Disorder is a cerebral dysfunction frequently present in the case of children. Colegiul Naţional "Ghe. young pupils. 1979 3. By means of the interventional psycho-pedagogical program we are now suggesting.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu 2. school. 2008. *** TEACCH. being one of the most common disorders for this age. family. Editura Didactică şi Pedagogică. interventional psycho-pedagogical program . Tulburarea hiperactivă cu deficit atenţional (ADHD). hyperactivity and impulsivity which persist in time. sometimes until maturity. we wish to offer parents and teachers information about ADHD and also provide a few simple and easy to use techniques which can be applied both in school and within a family. este o afecţiune frecvent întâlnită la copil. Valeria Ecaterina Purcia Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională. Aprilie 2009 5. psiholog dr. constituind una dintre cele mai comune tulburări specifice acestei perioade. ADHD can be defined as a syndrome with an early debut (before the age of 7) and it consists of a combination of inattention. numită şi sindrom hiperkinetic cu minimă disfuncţie cerebrală. ADHD se poate defini ca fiind un sindrom ce se caracterizează printr-un debut precoce (înaintea vârstei de 7 ani) şi este alcătuit 250 .autismarges.ro/index_php/Articole/asociatie. Keywords: ADHD.

strategiile terapeutice dezvoltate în acest sens îi vor ajuta pe cei mici să ajungă. Prin programul de intervenţie psihopedagogică propus de noi am dorit să punem la dispoziţia părinţilor şi cadrelor didactice câteva informaţii despre ADHD şi câteva tehnici simple şi uşor de aplicat în mediul familial şi şcolar. hiperactivitate şi impulsivitate ce persistă în timp. Fiind o problemă de ordin psihic. există metode de a o controla.  intervenţie axată pe cadrele didactice. uneori chiar până la maturitate. 251 . Cercetătorii sunt de părere că un copil neurologic neatent. puternic impact personal şi social fiind deseori. 2004) Are o înaltă prevalenţă.hiperactivitate. .  intervenţie axată pe familie. (Sauvé.  planul şcolar.  planul social. Obiectivele cercetării: 1. Motivaţia elaborării acestei structuri de program a fost aceea de a permite controlarea şi manipularea principalelor planuri de manifestare a simptomelor tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie:  planul familial. la indivizi cu dezvoltare mentală normală. asociată cu alte tulburări de dezvoltare sau psihiatrice. treptat. care. 2006) Indiferent de gravitatea situaţiei. Programul a fost structurat pe trei axe de intervenţie:  intervenţie axată pe copil. hiperactiv.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare dintr-o combinaţie de inatenţie.impulsivitate. este un individ care are un handicap ascuns şi asupra căruia trebuie neapărat să se intervină. Prezenţa acestor simptome duce la dificultăţi de adaptare în mediul familial. la o viaţă normală. Studierea eficienţei programului de intervenţie psihopedagogică privind ameliorarea simptomelor majore ale tulburării hiperactive cu deficit de atenţie la şcolarii mici: . Metodologia cercetării Scopul cercetării: Studierea eficienţei unui demers psihopedagogic privind ameliorarea simptomatologiei tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie la şcolarul mic. şcolar şi social. deşi nu poate fi vindecată complet. (Măgureanu.

2003). Studiul de caz Metode statistico-matematice Populaţia asupra căreia s-a axat această cercetare şi din care au fost extrase cazurile care au stat la baza elaborării ei este reprezentată de totalitatea elevilor de vârstă şcolară mică cuprinşi în cadrul claselor I – IV. Selecţia subiecţilor Pentru desfăşurarea cercetării am selectat 33 de cazuri de şcolari mici cu ADHD din cadrul Clinicii de Psihiatrie următoarelor criterii: 1. Interviul Observaţia structurată (cantitativă) Experimentul Matrice Progresive Standard Raven Scalele de evaluare Vanderbilt – Fişa de răspuns pentru părinte Scalele de evaluare Vanderbilt (de urmărire) . Ipotezele cercetării: Implicarea şcolarilor mici diagnosticaţi cu ADHD într-un program de intervenţie psihopedagogică. pe populatie românească. Ameliorarea dificultăţilor de socializare asociate tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie şi creşterea randamentul şcolar. C. Profilul psiho-social al copilului „G. Sibiu F. duce la: 1. pentru jud. 2. aflaţi în evidenţa Spitalului de psihiatrie „Ghe. secţia psihiatrie pediatrică conform Universul populaţiei 252 .neatenţie. E. D. 2.Fişa de răspuns pentru cadrul didactic (Wolraich. B. et all. adaptate de noi cu acordul autorului.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu . ce prezintă tulburări hiperkinetice cu deficit de atenţie. G. Preda” din Sibiu în perioada februarie – martie 2008. Metode şi instrumente A. Studierea eficienţei programului privind ameliorarea nivelului scăzut de socializare asociat tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie şi creşterea randamentului şcolar.Fişa de răspuns pentru părinte Scalele de evaluare Vanderbilt – Fişa de răspuns pentru cadrul didactic Scalele de evaluare Vanderbilt (de urmărire) . Diminuarea simptomelor majore ale tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie. Preda” din Sibiu.

au fost edificaţi asupra scopului.Q.vârsta mintală corespunzătoare vârstei cronologice. Criteriul 1 – profilul psiho-socio-comportamental al copilului În urma convorbirilor purtate cu echipa de specialişti din cadrul secţiei de psihiatrie pediatrică privind existenţa în observaţie şi tratament a unor elevi ce prezintă ADHD. 2. împreună cu responsabilităţile educaţionale pe care ar trebui să şi le asume aceştia în cadrul programului.nivelul scăzut de integrare în grupul şcolar şi social . obiectivelor şi strategiilor de desfăşurare a programului.randament şcolar neperformant. . . mai mare sau egal cu 90 .interes pentru implicarea într-un program psihopedagogic de intervenţie 3. Învăţătorul: . cât şi prin rezultatele obţinute din completarea de către părinţii şi învăţătorii celor 33 de copii cu ADHD a Scalei Vanderbilt pentru învăţători şi părinţi.interesul ridicat pentru dezvoltarea bio-psiho-socială a copilului. 6 elevi –clasa a II-a. Scorurile obţinute de fiecare dintre elevi au fost trecute în fişa individuală. . pornind de la necesitatea metodologică de a utiliza aceste rezultate în construirea profilului pretest al fiecăruia dintre copiii care vor rămâne în final ca subiecţi ai experimentului. toţi şcolarii s-au încadrat în rigorile criteriului 1 de selecţie.dezvoltarea funcţiei de cunoaştere la nivel bun – I. şi în cadrul unor întâlniri. Criteriul 2 – Familia Părinţii elevilor au fost contactaţi. s-au identificat 33 astfel de copii: 21 elevi – clasa I-a.interes manifestat pentru aplicarea unor tehnici educaţionale individualizate elevilor diagnosticaţi cu ADHD din clasă.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare .prezenţa simptomatologiei tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie la nivel comportamental. De asemenea. Menţionăm faptul că până în această etapă a eşantionării. Familia: . aceste întâlniri au permis evaluarea interesului şi resurselor familiei pentru 253 .calitatea colaborării cu şcoala. 5 elevi – clasa a III-a. . 1 elev clasa a IV-a Selecţia subiecţilor s-a făcut în urma unui interviu cu părinţii şi învăţătorii copiilor.

în mod special.Q. Toţi învăţătorii solicitaţi au răspuns afirmativ exprimându-şi poziţia de susţinători activi ai programului. au fost informaţi despre scopul. 6 elevi –clasa a II-a. Componenţa lotului cercetat: 18 elevi – clasa I-a. 2 elevi – clasa a III-a.dezvoltarea funcţiei de cunoaştere – I. împreună cu responsabilităţile educaţionale pe care ar trebui să şi le asume. 254 . familiale. aceştia se prezintă ca nişte copii cu o imagine de sine scăzută. construcţiei deficitare a unor deprinderi necesare activităţilor de zi cu zi. 1 elev clasa a IV-a. şi pentru propunerea de implicare într-un program educaţional. S-a constatat în cazul a 6 dintre copii o slabă receptivitate a familiei în privinţa colaborării la programul psihopedagogic propus. obiectivele şi strategiile de desfăşurare a programului. Preda” din Sibiu. În urma interviurilor. secţia psihiatrie pediatrică. cât şi a carenţelor în dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor şcolare şi sociale corecte.Matrice Progresive Standard Raven . am putut constata că tulburarea ADHD îi afectează în toate aceste planuri. drept pentru care elevii respectivi au fost excluşi din program. o parţială lipsă de control al comportamentului. mai mare sau egal cu 90 la toţi subiecţii examinaţi.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu educaţia copilului în general. trăiesc puternice sentimente de inferioritate datorate dificultăţilor pe care le întâmpină la şcoală şi în societate. Astfel. Probleme comune ale cazurilor selectate: Copiii selectaţi în vederea implicării într-un program de intervenţie psihopedagogică au fost diagnosticaţi ca având ADHD de echipa interdisciplinară a Spitalului de psihiatrie „G. Etapa construcţiei cazurilor Profilul psihologic – evaluarea simptomelor Testarea funcţiei cognitive: S-a efectuat pe baza aplicării următoarelor probe: . şcolare şi sociale ale copiilor. Din colectarea datelor psihologice. Criteriul 3 – Învăţătorul În cadrul unor convorbiri cu învăţătorii copiilor cu ADHD rămaşi ca beneficiari ai programului. 27 dintre familii au fost de acord să se implice în program. Aceste dificultăţi sunt legate de o slabă experienţă senzorial-motrică.

Pasul 4: Părinţii se întâlnesc cu psihologul şi îi împărtăşesc observaţiile făcute de ei. Pasul 7: Scalele completate de învăţător şi de părinţi sunt examinate de medicul psihiatru. cât şi de învăţător. programul acestuia la şcoală etc.Vanderbilt pentru cadrul didactic) Etapa manipulării experimentale Parcurgerea completă a etapelor programului de intervenţie psihopedagogică a avut loc în perioada aprilie – iunie 2008. rezultatele fiind trecute în fişele lor psihologice (înainte de a fi beneficiari ai programului de intervenţie psihopedagogică). Pasul 5: Psihologul iniţiază un interviu structurat pentru factorii implicaţi în program: părinţi. şi de asemenea. Evaluarea simptomatologiei ADHD de către învăţător (Scala de evaluare a simptomatologiei ADHD . medicul psihiatru determină ariile psihopedagogice de intervenţie Pasul 9: Psihologul elaborează un plan de intervenţie psihopedagogică centrat pe ariile de intervenţie stabilite împreună cu părinţii şi medicul psihiatru. copil. Etapele parcurse în vederea aplicării planului de intervenţie psihopedagogică: Pasul 1: Părinţii observă comportamentul copilului acasă.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare . 255 . furnizează de asemenea şi posibilităţile de contact cu învăţătorul copilului: număr de telefon.Vanderbilt pentru părinţi) 2. Pasul 6: Părinţii primesc o serie de broşuri sau informaţii despre ADHD. învăţător din care obţine date referitoare la istoricul educaţional şi medical al copilului. Pasul 8: În urma rezultatelor obţinute la scalele de evaluare completate de părinţi şi învăţător.Scala de evaluare a simptomatologiei ADHD Vanderbilt pentru părinţi şi învăţători Etapa pretest a experimentului În perioada martie – aprilie 2008 s-a încheiat aplicarea scalelor de evaluare a simptomatologiei ADHD pentru fiecare dintre cei 27 de elevi selectaţi pentru includerea în program. aceştia şi învăţătorul completează scale de evaluare a comportamentului copilului. 1. Evaluarea simptomatologiei ADHD de către familie (Scala de evaluare a simptomatologiei ADHD . Pasul 2: Învăţătorul observă comportamentul copilului la şcoală Pasul 3: Părinţii şi învăţătorul se întâlnesc şi discută despre ce au observat în legătură cu copilul şi evidenţiază lucrurile îngrijorătoare cu privire la acesta.

beneficiari ai programului de intervenţie psihopedagogică.Cornelia Acaru.identificarea principalelor arii de intervenţie psihopedagogică în vederea ameliorării simptomatologiei ADHD şi a tulburărilor asociate.psihiatrie. . medic primar – psihiatrie. Cătălina Nechita. Silvana Şerb. Elena Morariu. Lidia Draghiţă. (după Feldman.  învăţătorii şi părinţii acestor copii. Simona Crăciun.Răzvan Pleteriu.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Pasul 10: Psihologul deruleză şi medicul psihiatru monitorizează aplicarea planului de intervenţie şi evoluţia copilului.Dr.implicarea activă a agenţilor de intervenţie în controlarea şi ameliorarea tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie la şcolarii mici. Parteneriatul interdisciplinar s-a construit pe diferite arii de intervenţie. medic primar – neuropsihiatrie infantilă. secţia psihiatrie pediatrică: Dr. Spitalul de Psihiatrie „Ghe. medic primar . psiholog clinician principal. şcolar.acoperirea cât mai completă a planurilor (familial. Maria Opriş. Simona Câmpean. psiholog Daniela Moldovan Psihologi/psihologi şcolari : Valeria Purcia.identificarea principiilor fundamentale educative în creşterea copilului cu ADHD. Obiectivele programului de intervenţie psihopedagogică Obiectiv general: Favorizarea dezvoltării globale a copiilor hiperactivi cu deficit de atenţie incluşi în program prin crearea unui mediu socio-educativ adaptat cerinţelor specifice acestora.Sanda Elena Barb. . Angela Muntean. Laura Orlandea. Preda” din Sibiu. Dr. social) de manifestare a simptomatologiei ADHD la şcolarul mic şi a tulburărilor asociate. psiholog clinician principal. 256 . Părinţii şi învăţătorul completează scale de evaluare comportamentală a copilului la începerea şi la sfârşitul programului de intervenţie psihopedagogică. vizând: . . 2007) Programul de intervenţie psihopedagogică Programul a avut în vedere construirea unui mediu ambiental şi educaţional care să favorizeze dezvoltarea armonioasă a copiilor afectaţi de ADHD. prin constituirea unui parteneriat între următorii agenţi de intervenţie: Centrul Judeţean de Resurse Educaţionale şi Asistenţă Psihopedagogică Sibiu Director – prof.

Facilitarea dezvoltării funcţiei de comunicare şi socio-afectivă a copiilor afectaţi de tulburarea ADHD. 2. Ca reprezentanţi familiali şi beneficiari ai cursului de formare în fiecare dintre cazuri. Asigurarea sprijinului informaţional şi formativ necesar părinţilor care au copii afectaţi de tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenţie. comunicarea emoţională. ascultarea activă. comunicarea părinte – copil. 4. 3. Beneficiarii intervenţiei psihopedagogice:  copiii afectaţi de ADHD  părinţii copiilor afectaţi de ADHD  învăţătorii copiilor afectaţi de ADHD Echipa de intervenţie: Profesionişti:  psihologii şcolari  echipa interdisciplinara a spitalului de Psihiatrie „Ghe. la particularităţile şi dificultăţile pe care copiii le întâmpină în procesul de învăţare şi de dezvoltare (în plan comportamental şi al integrării sociale şi şcolare). informaţii legate de natură psihologică şi criteriile de diagnostic. Preda” din Sibiu Voluntari:  părinţii copiii afectaţi de ADHD  învăţătorii copiilor afectaţi de ADHD Desfăşurarea programului de informare/formare părinţi Programul pentru părinţi a însumat în total un număr de 10 şedinţe formative (săptămânale). Obiective: ●Familiarizarea părinţilor cu particularităţile hiperactivităţii cu deficit de atenţie la copilul din perioada şcolarităţii mici. ●Îmbunătăţirea atmosferei familiale. 257 . Facilitarea optimizării profesionale a învăţătorilor care lucrează cu copii afectaţi de ADHD. problematica tulburării ADHD. au fost părinţii copiilor cu ADHD. Integrarea activităţilor desfăşurate de membrii echipei de intervenţie într-un parteneriat coerent de educaţie şi formare a copiilor beneficiari ai programului. ●Observarea şi evaluarea comportamentului copilului. conştientizarea de către părinţi a greşelilor educative în corectarea comportamentului copilului cu ADHD.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Obiective specifice: 1.

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu ●Modalităţi de întărire a relaţiilor părinte-copil. intervenţii comportamentale. rezolvarea situaţiilor problemă ●Cooperarea cu învăţătorul copilului. folosirea sistemului gradual de structurare a clasei. tipuri de recompense. la particularităţile şi dificultăţile pe care copiii le întâmpină în procesul de învăţare şi de dezvoltare (în plan comportamental şi al integrării sociale şi şcolare). ●Lecţii cât mai atractive. 258 . ●Recompensarea atitudinilor pozitive. cei trei „R”: rutină. ●Însuşirea de către învăţători a unor principii şi reguli ergonomice care să ofere copilului cu ADHD un mediu ambiant securizant. acomodarea şcolară. focalizarea pe aspectele pozitive ale copilului. ●Influenţa jocului în terapia copiilor cu ADHD. ●Însuşirea de către părinţi a noţiunilor de management comportamental. planul zilnic. interacţiunea dintre copil şi învăţător. cardurile de monitorizare a comportamentului. ● Identificarea problemelor comportamentale. regularitate şi repetiţie. dezvoltarea încrederii în forţele proprii. metode şi tehnici comportamentale de disciplinare pozitivă. implicarea copilului într-un grup de lucru. întocmirea unui plan comportamental viabil. ●Structură şi rutină bine stabilite. conştientizarea diferenţei dintre comportamentul şi persoana copilului. ● Parteneriatul între copii. învăţarea prin cooperare. sistemul de management comportamental al clasei. combinarea indicaţiilor verbale cu demonstraţiile practice. acceptarea necondiţionată. controlul clasei. ●Instruirea şcolară . Informarea acestora despre problematica tulburării ADHD prin oferirea de informaţii legate de natura psihologică şi criteriile de diagnostic. timpul destinat copilului. dezvoltarea abilităţilor de socializare. tipurile potrivite de jocuri şi jucării. Obiective: ●Familiarizarea învăţătorilor cu particularităţile hiperactivităţii cu deficit de atenţie la copilul din perioada şcolarităţii mici. reguli clar definite. evidenţierea lucrurilor pozitive. ●Creşterea stimei de sine a copilului. timpul de joacă şi socializare. monitorizare atentă a comportamentului. Desfăşurarea programului de informare/formare învăţători Acest program a însumat un număr de 7 şedinţe formative (săptămânale). recompensele pentru o sarcină bine făcută.

În această lucrare s-a luat în discuţie grupa de vârstă cuprinsă între 6 – 7 ani (clasa I).  A-l face pe copil să se simtă bine cu el însuşi. grupa de vârstă 10-11 ani (clasa a IV-a) este foarte redusă la lotul studiat. Acest fapt este în concordanţă cu DSM-IV care cere ca simptomele centrale ale ADHD să fie prezente înainte de vârsta de 7 ani.Distribuţia pe grupe de vârstă (clasa şcolară) în lotul studiat Sex ratio . 1 . 7. 1). emoţii şi comportamente.75:1. În schimb. Analiza şi interpretarea rezultatelor Distribuţia pe grupe de vârstă (clasa şcolară) în lotul studiat a fost următoarea: 18 elevi – clasa I.  A-l face pe copil să-şi schimbe comportamentele ce au consecinţe negative. 3. care s-a dovedit a fi cea mai numeroasă.2) 259 . Repartiţia în funcţie de sex arată predominanţa băieţilor în raport cu fetele.  A-l face capabil pe copil să-şi accepte limitele. 8-9 ani (clasa a III-a). Aceste valori sunt similare cu cele din populaţia generală.la lotul studiat a fost de 5. (fig. 1 elev .70% Fig. semn că manifestările afecţiunii sunt identificate corect de părinţi şi învăţători cu predilecţie la intrarea copilului în şcoală. Urmează grupele de vârstă 7-8 ani (clasa a II-a).40% 22.22% 66.  A crea condiţii pentru copil astfel încât acesta să urmeze stadiile de dezvoltare. 6 elevi –clasa a II-a. 2 elevi – clasa a III-a. (fig.66% Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV  A-l face capabil pe copil să funcţioneze confortabil şi adaptiv în mediul extern (acasă şi la şcoală).clasa a IV-a.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Consilierea copiilor cu ADHD Obiective:  A-l face capabil pe copil să depăşească problemele emoţionale dificile.  A-l face capabil pe copil să dobândească un anumit nivel de congruenţă cu privire la gânduri.

70% 7. Stresul parental ridicat este asociat cu psihopatologia copiluluil.70% Asistent maternal Părinţi divorţaţi 85. Nu putem afirma că exită o relaţie între calitatea mediului familial şi diagnosticul de ADHD. (Pressman. (Ivanesei. comparativ cu băieţii.40% 3. sex ratio fiind de 3. BarKley. 2006). 3 . Se pare că mediul familial nu determină ADHD. o posibilă explicaţie ar fi că depistarea 260 . subtipul combinat predomină. în grupul studiat.18 100% 80% 60% 40% 20% 0% 14.6:1. 2008) 85.Gradul de dezorganitare familială în lotul studiat La lotul analizat în funcţie de subtipurile de ADHD. la care domină componenta hiperactivă/impulsivă.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu La copil. Loo. 1988) 3.18% Familie monoparentală Familie biparentală Fig. Fetele diagnosticate cu ADHD sunt afectate mai mult din punct de vedere cognitiv sau al atenţiei. Carpenter.81 Băieţi Fete Fig. (Breen. şi în special cu externalizarea simptomelor. celelalte subtipuri fiind foarte slab reprezentate. în general.3). 2 . ci influenţează numai gradul de afectare şi evoluţia copilului.Repartiţia lotului în funcţie de sex În funcţie de gradul de dezorganizare a familiei (fig. ADHD se regăseşte mai frecvent la sexul masculin. 4 subiecţi din 27 provin din familii dezorganizate. Diferenţa dintre sexe are o mare importanţă.

indiferent de momentul manifestării acestora. faţă de tipul predominant cu tulburări de atenţie. din cauză că subtipul cu tulburări de atenţie are cea mai mare probabilitate de a fi subdiagnosticat.fişa de evaluare Vanderbilt (de urmărire) a simptomelor ADHD – completată de învăţători Testul t al diferenţei mediilor a două eşantioane dependente permite evaluarea semnificaţiei variaţiei unei anumite caracteristici.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare copiilor cu un grad mare de inatenţie. Fig.Repartiţia cazurilor de ADHD în funcţie de subtipuri Subtipul combinat a apărut la 61% din cazurile identificate în comparaţie cu 30% pentru subtipul inatent şi de 9% pentru subtipul hiperactiv impulsiv. (Popa.fişa de evaluare Vanderbilt a simptomelor ADHD – completată de învăţători . (Iancu. prin faptul că baza de calcul este diferenţa dintre două valori măsurate pentru fiecare subiect în parte. 18. 2008) Raportarea rezultatelor cercetării Având în vedere că la toate rezultatele obţinute valoarea p<0.4:1. t test ) a datelor privind efectele variabilei independente asupra variabilelor dependente s-a făcut cu ajutorul testului t pentru diferenţa dintre mediile a două eşantioane dependente (perechi). (Rabiner.37% 11. în medie 2. deoarece aceste comportamente sunt mai repede percepute de părinţi şi învăţători. Totuşi. 2004) Prelucrarea statistică – (SPSS. 261 .51% 70. hiperactivitate şi impulsivitate a fost mai uşoară.11% Subtipul combinat Subtipul inatent Subtipul hip. la aceiaşi subiecţi. „înainte” şi „după” acţiunea unei anumite condiţii). prevalenţa acestuia nu poate fi dedusă din loturi clinice. în două situaţii diferite (de exemplu. prin compararea diferenţelor semnificative dintre mediile eşantioanelor perechi rezultate în urma datelor obţinute din pretest şi posttest la următoarele probe: . Avantajul major al acestui model statistic este acela că surprinde variaţia numită „intrasubiect”. ori în două contexte diferite./imp. 4). 4 .fişa de evaluare Vanderbilt a simptomelor ADHD – completată de părinţi . 2007).05.fişa de evaluare Vanderbilt (de urmărire) a simptomelor ADHD – completată de părinţi . (fig. se respinge ipoteza de nul. Trialurile DSM şi alte studii clinice ulterioare arată că tipul combinat predomină.

o5 (26)=11. duce la: 1. pentru: Evaluare părinte t .05. deoarece am vizat. Ameliorarea dificultăţilor de socializare asociate tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie şi creşterea randamentul şcolar. p<0. conform căreia implicarea şcolarilor mici diagnosticaţi cu ADHD într-un program de intervenţie psihopedagogică. Diminuarea simptomelor majore ale tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie: ● neatenţie ● impulsivitate ● hiperactivitate 2.5 a indicelui Cronbach alfa în cazul scalelor cu un număr mic de itemi:10-15).01.05. (Popa.05.19. Randament / socializare Datele psihometrice ale Scalelor de Evaluare Vanderbilt (varianta în limba română) Studiile de reliabilitate (prin calculul coeficientului Alfa Cronbach) indică o valoare foarte ridicată (α > 0.23.36.o5 (26)= 8. Această valoare este oarecum îndreptăţită să apară.o5 (26)= 12. ADHD subtipul combinat neatenţie/hiperactivitate t . Randament / socializare Evaluare cadru didactic t .o5 (26)= 9. p<0. p<0. (Unii autori consideră drept acceptabilă o valoare de 0. p<0.o5 (26)= 7.52.05. ADHD subtipul predominant neatent t . ADHD subtipul predominant hiperactiv/impulsiv t . ADHD subtipul predominant neatent t .o5 (26)= 11. ADHD subtipul predominant t . ADHD subtipul combinat neatenţie/hiperactivitate .34. 262 hiperactiv/impulsiv t .70) pentru majoritatea secţiunile scalei referitoare la ADHD. acest lucru nu ne permite încă să afirmăm ca măsoară exact ceea ce şi-a propus să măsoare.13. p<0. p<0.05. măsoară acelaşi „construct” psihologic.o5 (26)= 10. deoarece secţiunea cuprinde un număr mic de itemi (7).05. Datele obţinute susţin calităţile psihometrice ridicate ale instrumentului pus în discuţie. pe un eşantion de 27 subiecţi.o67.05. O scală „consistentă intern” ne oferă garanţia că itemii instrumentului nostru „merg împreună”. în special simptomatologia ADHD şi mai puţin tulburările comorbide. Excepţie face secţiunea „anxietate /depresie” din cadrul scalei de evaluare Vanderbilt pentru părinţi unde α = 0.05. în această lucrare.o5 (26)=6. 2008) Această problemă am verificat-o prin studii de validare. Nu am insistat pe modificarea sau înlocuirea itemilor la această secţiune. p<0. însă.13. p<0.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Se acceptă ipoteza cercetării.

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare
Testarea validităţii prin compararea rezultatelor obţinute folosind Scalele de Evaluare Vanderbilt pentru ADHD cu rezultatele obţinute folosind Interviul de diagnostic structurat CIM 10 arată că instrumentele măsoară atribute şi aspecte comportamentale similare dar nu identice. Limitele cercetării ● Scalele Vanderbilt de evaluare / urmărire a simptomatologiei ADHD au o adaptare transculturală restrictivă, numai pentru jud. Sibiu; ● Rezultatele obţinute în această cercetare nu se pot generaliza la nivelul întregii colectivităţi vizate. Factorii care ar putea să influenţeze negativ generalizarea rezultatelor sunt următorii: natura şi reprezentativitatea eşantionului; modul de culegere a datelor; perioada de desfăşurare a cercetării; variatele surse de erori sistematice dintre care putem menţiona tendinţa de supraevaluare a rezultatelor obţinute de către evaluatori, respectiv părinţi şi cadrele didactice. Acest aspect însă, poate avea o conotaţie pozitivă, privind eficacitatea programului propus şi a aprecierii pozitive a rezultatelor. Concluzii ● Prelucrarea şi interpretarea datelor cercetării au relevat eficienţa programului de intervenţie psihopedagogică, elaborat de noi, asupra simptomatologiei tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie la şcolarii mici. ● Structura acestui program (pe trei axe de intervenţie: părinţi, învăţători şi copii) a permis controlarea principalelor planuri de manifestare a tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie (familial, şcolar şi social) iar în urma aplicării lui, s-au obţinut ameliorări semnificative ale simptomelor ADHD (deficit de atenţie, hiperactivitate, impulsivitate), cât şi a tulburărilor asociate (integrare socio – afectivă, randament şcolar). ● Obiectivele programului au fost atinse, prin dezvoltarea la părinţi şi învăţători a unui set de abilităţi educaţionale şi de creştere, adaptate particularităţilor copiilor cu ADHD şi prin aplicarea coerentă a acestor abilităţi de către părinţi (în mediul familial şi în societate), de învăţători (la clasă) şi de psihologii şcolari (în cadrul cabinetului de asistenţă psihopedagogică al şcolii), în vederea ameliorării simptomatologiei ADHD. ● Prezenta lucrare vine în întâmpinarea psihologilor şcolari, a cadrelor didactice, a părinţilor şi, în principal a copiilor afectaţi de ADHD, oferind un model de intervenţie asupra simptomatologiei tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie la şcolarii mici, model ce a vizat următoarele aspecte ale problematicii puse în discuţie: 263

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
- acoperirea cât mai completă a principalelor planuri de manifestare a tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie (familial, şcolar şi social) ; - identificarea principiilor educative fundamentale şi obligatorii în creşterea copilului cu ADHD; - implicarea activă a agenţilor de intervenţie (psihologi, psihiatri, părinţi, cadre didactice) în controlarea şi ameliorarea simptomatologiei ADHD precum şi a tulburărilor asociate, la şcolarii mici, beneficiari ai programului de intervenţie psihopedagogică; ● Programele de intervenţie psihopedagogică pot constitui o alternativă pentru părinţii care sunt refractari la ideea de a administra copilului medicaţie pe termen nedefinit, sau pentru acei copii care dezvoltă intoleranţă la Strattera (atomoxetine) putând astfel să îmbunătăţească calitatea vieţii copilului şi a membrilor familiei. ● Tehnicile de modificare a comportamentului, sesiunile de training, educare şi consiliere a copiilor, părinţilor şi a cadrelor didactice sunt suficiente pentru controlul simptomelor formelor uşoare de ADHD. De obicei, intervenţiile comportamentale sunt utilizate alături de tratamentul medicamentos, în formele moderate şi severe. ● Terapia psihopedagogică, iniţiată de specialişti şi aplicată ulterior de către părinţi şi cadre didactice, constituie un element de baza al abordării copilului cu ADHD. Programul de intervenţie psihopedagogică propus de noi se poate dovedi o metodă eficientă de instruire a părinţilor şi cadrelor didactice, în tehnici simple, utile şi uşor de aplicat. BIBLIOBRAFIE:
1. Breen, Michael, Barkley, Russel, (1988). Parenting stress with ADDH girls and boys, Journal of Pediatric Psychology, 13, 265-280; 2. Feldman, Howard, (2007) – Evaluating Your Child for ADHD, American Academy of Pediatrics, National Initiative for Children’s Healthcare Quality; 3. Iancu, Mirela, (2007) – ADHD la copil şi adolescent, Revista Farmacist.ro nr. 32 (112); 4. Ivanesei, Mihaela, (2008)-Tulburarea cu hiperactivitate/deficit de atentie (ADHD) la copil. Accesat 22 febr. 2008, la adresa http://www.nordlitera.ro; 5. Măgureanu, Sanda, (2004) – Cum diagnosticăm hiperkineticii , Revista Info Diagnostic, nr.1; 6. Popa, Marian, (2008) – Statistica pentru psihologie. Teorie şi aplicaţii SPSS, Ed. Polirom, Iaşi; 7. Pressman, Leah, Carpenter, Erika et al, (2006) – Relationship of family environment and parental psychiatric diagnosis to impairment in ADHD, J. Am. Acad.. Child Adolesc. Psychiatry; 8. Rabiner, David, (2004) - Similarities and Differences Between ADHD Subtypes , Accesat 10 oct. 2007, la adresa http://www.add.org; 9. Sauvé, Colette, (2006) – Copilul hiperactiv. Hiperactivitatea şi deficitul de atenţie, Ed. House of Guides, Bucureşti;

264

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare
10. Wolraich, Mark et al.,(2003) - Psychometric Properties of the Vanderbilt ADHD Diagnostic Parent Rating Scale in a Referred Populations, Journal of Pediatric Psychology 28(8):559-568.

Profesor psiholog dr. Valeria Ecaterina Purcia Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Colegiul Naţional "Ghe. Lazăr", Sibiu

ADHD ŞI ŞCOALA: STRATEGII EDUCAŢIONALE DE SUCCES

Este ştiut faptul că fiecare etapă de vârstă îşi are caracteristicile sale specifice. Astfel, copiii sunt energici, nu pot sta mult timp concentraţi asupra unui lucru, doresc să se mişte, se mobilizează mai greu asupra unei sarcini date, fiind uşor distraşi de ceea ce este în jur. Există chiar şi între ei deosebiri, unii copii sunt mai energici decât alţii şi fiecare copil poate fi la un moment dat foarte agitat, poate trece prin perioade mai grele, când nu-şi poate indeplini sarcinile şi nu se integrează orarului impus la şcoală sau acasă. Un copil hiperactiv poate fi recunoscut după frecvenţa şi intensitatea cu care apar aceste probleme. Are foarte multă energie, se concentrează greu, în grup are tulburări de comportament iar rezultatele lui şcolare sunt sub nivelul posibilităţilor. El atrage atenţia prin trei aspecte importante: dificultăţi de atenţie şi concentrare, comportamente impulsive, hiperactivitate (agitaţie evidentă). 1. Dificultăţi de atenţie şi concentrare. Se concentrează greu atât în cadrul unor activităţi impuse, trecând de la o sarcină la alta, dar şi în cadrul unor activităţi pe care şi le alege singur, renunţând uşor la ce şi-a dorit initial şi trecând la altă activitate. Vârsta la care dificultăţile de concentrare sunt depistate depinde de disponibilitatea şi interesul părinţilor care urmăresc evoluţia psiho-comportamentală a copilului, vigilenţa şi implicarea învăţătorilor, comunicarea şi schimbul permanent de informaţie între familie şi cei care se ocupă de educaţia copilului. 2. Comportamente impulsive. Copilul hiperactiv reacţionează la primul impuls. Vrea ca ceea ce îşi doreşte să se îndeplinească imediat. Nu ia în calcul consecinţele faptelor sale, acţionează fără să gândească. În conversaţie îi întrerupe des pe ceilalţi, nu aşteaptă să audă întrebarea, nu ascultă şi nu ia în calcul răspunsurile celorlalţi. În situaţii grave poate trece chiar la agresivitate fizică. 265

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
3. Hiperactivitate (agitaţie evidentă). Acest comportament se observă mai ales în timpul orelor de curs, când trebuie să stea liniştit. El iese din bancă, se duce la colegi, îi deranjează, chiar îi şicanează. În pauze aleargă tot timpul, se caţără, ignoră pericolele. Dacă sunt atenţionaţi se liniştesc pentru câteva momente, după care procedează în acelaşi fel. Uneori când sunt apostrofaţi devin impulsivi. Astfel de copii produc mari probleme şcolilor în care învaţă şi de aceea ei sunt greu acceptaţi, mai ales de părinţii celorlalţi copii. Efectuarea temelor acasă este o adevarată povară pentru părinţi. Copilul hiperactiv nu observă detaliile, de cele mai multe ori când alţii îi vorbesc dă impresia că nu ascultă, evită sau respinge activităţile sau temele care îl solicită mintal. Pierde adesea obiecte, îşi mişcă mâinile şi picioarele sau nu-şi găseşte locul pe scaun, nu îşi asteaptă rândul la joc sau la alte activităţi desfăşurate în grup. Când manifestările comportamentale hiperactive sunt foarte pronunţate, vorbim de tulburarea de hiperactivitate. După ultimele studii, între 6-9 % dintre şcolari, sunt diagnosticaţi cu ADHD. (sursa: Dr. Tiberiu Mircea, Societatea de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din Romania). Cauzele apariţiei ADHD sunt legate de o întrerupere în maturizarea cerebrală şi un dezechilibru al unor substanţe chimice din creier. Este important de subliniat că, fiind o tulburare neurobiologică, ea nu are ca si cauză erori educative sau factorii de mediu, dar poate fi agravată de aceştia. Odată diagnosticată această tulburare trebuie şi tratată. Îngrijirea şi tratarea presupun o abordare multidisciplinară, articulată, coerenta şi mai ales consecventă în care sunt deopotrivă implicaţi părinţii, psihologul, logopedul, educatorii, profesorii şi mai ales copilul însuşi. (Niţescu, 2007) Învăţătorii care obţin succese în instruirea copiilor cu ADHD folosesc o strategie care cuprinde 3 obiective. Ei încep prin identificarea nevoilor acestui copil. De exemplu,învăţătorul determină cum, când şi de ce copilul este neatent, impulsiv şi hiperactiv. Învăţătorul selectează apoi diverse practici pedagogice şi le asociază cu instruirea şcolară, intervenţii comportamentale şi cu tehnici de adaptare a copilului la mediul şcolar şi al clasei, astfel putând să vină în întâmpinarea nevoilor copilului. În cele din urmă, învăţătorul combină aceste practici într-un program educaţional individualizat pe care îl integrează cu activităţile educaţionale ale celorlalţi elevi din clasă. Cele 3 obiective ale strategiei şcolare pentru copiii cu ADHD sunt următoarele: ● Evaluarea nevoilor personale şi a punctelor tari ale copilului. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, învăţătorul poate lucra cu o echipă multidisciplinară, şi cu părinţii. Astfel se 266

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare
pot lua în considerare atât nevoile şcolare cât şi cele comportamentale, folosind atât diagnosticul formal şi informal şi observaţiile de la clasă. Observaţiile, cum ar fi stilul de învăţare poate fi folosit pentru a-l mobiliza pe copil să-şi folosească abilităţile de care dispune. Contextul în care apar disfuncţiile comportamentale trebuie luate de asemenea în considerare. ● Selectarea metodelor potrivite pentru instruirea şcolară. Determinarea căror metode vor veni în întâmpinarea nevoilor şcolare şi comportamentale ale copilului. Selectarea metodelor care sunt în acord vârsta sa, care să se potrivească cu nevoile sale şi care să îi câştige atenţia. ● Combinarea metodelor de instruire şcolară cu programul educaţional personalizat al copilului. Împreună cu psihologul şcolar şi cu părintele, poate fi creat un program educaţional personalizat care să evidenţieze obiectivele viitoare împreună cu ajutorul de care copilul are nevoie pentru a atinge aceste obiective. Trebuie luat în calcul modul în care învăţătorul poate combina şi integra acest program cu activităţile şcolare a celorlalţi elevi din clasă. Succesul unui program de intervenţie psihopedagogică pentru copiii cu ADHD depinde de următoarele componente: - Instruirea şcolară - Intervenţii comportamentale - Acomodarea şcolară În cele ce urmează, vom descrie cum putem integra cele trei componente în practica şcolară şi vom oferi sugestii care vor veni în ajutorul elevilor cu ADHD la şcoală. Vo vedea că metodele şi tehnicile sugerate aduc beneficii şi celorlalţi elevi din clasă care nu au ADHD. Chiar dacă aceste metode sunt prezentate pentru elevii din ciclul primar, pot fi folosite şi pentru elevii din clasele mai mari. (McConnell, et all, 2000) Noile practici educaţionale ne obligă la o reorganizare a clasei în timp şi spaţiu, pe baze cunoscute şi non-ideologice, chiar nerespectând programa sau credinţa într-un nivel egal al tuturor elevilor în acelaşi moment. Acasta presupune o reflecţie comună, în cadrul şcolii, asupra competenţelor asimilate şi a nivelului care poate fi atins, de la caz la caz, inclusiv pentru elevii aflaţi în situaţii speciale. (Vogler, 2000). Când un copil cu ADHD ajunge la vârsta de începere a şcolii, sunt anumite probleme care trebuie luate în considerare, pentru a le permite acestora de să-şi atingă întregul lor potenţial. Sprijinul trebuie să vină de la directorul unităţii şcolare, de la personalul didactic cu experienţă, de la psihologii şcolari, asistenţii sociali şi/sau de la personalul medical relevant. (Vrăjmaş, 1998). Aceşti copii au nevoie de o structură şi de o rutină bine stabilite. Locul lor 267

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
în bancă trebuie păstrat neschimbat şi trebuie, să fie lăsaţi, să înveţe după metodele prin care ei înţeleg cel mai bine. Prezentăm, în continuare, câteva idei de bază prin care, şcoala, poate veni în ajutorul copiilor cu ADHD. 1. Copiii cu ADHD au nevoie să fie plasaţi în echipe de lucru cu alţi copii asemănători lor, nu ca educaţie sau performanţe şcolare, ci ca nivel de maturizare. Copiii cu ADHD tind să fie mai imaturi decât alţi copii de vârsta lor. Folosirea sistemului gradual de structurare a clasei este mai indicat pentru aceşti copii decât sistemul în plan deschis, deoarece acestora le este greu să facă faţă schimbărilor de nivel şi intensitate a muncii şcolare. 2. O structură dreaptă dar fermă, este esenţială în activităţile de fiecare zi şi rutina trebuie păstrată cu stricteţe. Aceasta ajută copilul să înţeleagă ce se aşteaptă de la el şi să ştie că munca şi comportamentul lui este atent monitorizat. Aceşti copii răspund foarte bine la cei trei „R”: rutină, regularitate şi repetiţie. Foarte des, aceşti copii au o stimă de sine scăzută şi de aceea au tendinţa să fie singuratici, izolaţi, ceea ce îi expune la riscul să fie victimizaţi de către alţii. Pe de altă parte, unii pot să fie agresivi cu colegii şi necesită o monitorizare atentă a comportamentului. În acest caz, distragerea copilului şi implicarea lui în altă activitate, este cel mai bun mod de rezolvare a conflictelor. Abilitatea lor scăzută de a face faţă schimbărilor poate fi astfel folosită într-un mod pozitiv ajutându-i să iasă dintr-o potenţială situaţie dificilă. Ei vor fi atât de ocupaţi să îndeplinească noua activitate primită, încât uită de orice conflict pe care l-au început. Această tactică oferă posibilitatea de a preveni potenţialele probleme care pot să apară. 3. Profesorul trebuie să fie ferm şi să deţină controlul clasei, dar totodată să fie o persoană apropiată şi caldă. Copiii cu ADHD sunt, în general, foarte sentimentali şi iubitori. Ei răspund bine la laude şi la o atenţie individuală crescută. Laudele trebuie să fie dese, pe tot parcursul zilei, şi nu doar la sfârşitul zilei. Atitudinile negative din partea învăţătorului pot dăuna acestor copii deoarece ei au deja o stimă de sine scăzută. Acolo unde este posibil, este recomandat să se menţină acelaşi învăţător pe tot parcursul anului şcolar. Când învăţătorul oferă instrucţiuni este important să stabilească cu copilul un contact vizual. Dacă sarcinile de lucru sunt mai complexe, acestea trebuie împărţite în segmente mai mici şi rezolvate una după alta. 4. Clasele cu număr mic de elevi sunt indicate pentru aceşti copii, deoarece, distractibilitatea este mai mică, şi le oferă oportunităţi mai bune de a înnoda prietenii cu

268

deoarece aceştia au multe talente ascunse. Este important să învăţăm să lucrăm cu aceşti copii. cu atât mai bine”. Acest lucru trebuie făcut în particular şi cu multă sensibilitate. Este important ca învăţătorul să se poată plimba prin întreaga clasă şi să aibă acces la toţi elevii. pentru a reduce distractibilitatea. Este indicat ca elevii să primească orarul zilnic. 6. sau lângă un copil. cu atât este mai benefică. prin stimuli vizuali şi auditivi. Chiar din prima zi. sau mai aproape de perete. stima lor de sine creşte şi permite sistemului nervos să se maturizeze. Grupurile sunt elemente distractoare pentru copilul cu ADHD. decât cele orale. Învăţătorul trebuie să se asigure că şi-a luat copilul medicamentele. 269 . Implicându-i în sarcini manuale. Tratamentul medicamentos face parte din viaţa de zi cu zi a multor copii cu ADHD.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare colegii şi cu învăţătorul. care este atent şi concentrat. pe parcursul orei. Mulţi elevi îşi aduc de acasă propriile obiecte care le distrag atenţia (jucării). mult potenţial şi multe de dăruit. Dacă elevul îşi pierde concentrarea spre sfârşitul zilei. Aranjamentul elevilor în clasă se recomandă a fi făcut pe rânduri şi nu pe grupuri. 5. ferit de elemente distractoare. Cu cât interacţiunea dintre elevi şi învăţător este mai mare. Copiii cu ADHD se concentrează mai bine dacă sunt aşezaţi aproape de peretele clasei şi nu de fereastră. Mulţi dintre copiii cu ADHD reuşesc să îndeplinească mai bine sarcinile manuale sau în scris. 7. Trebuie stabilită regula ca aceste obiecte să fie arătate colegilor numai în pauze. iar temperatura din sala de clasă să fie confortabilă. aproape de învăţător. să se amâne sarcinile care necesită efort atenţional. 2008) Copiilor cu ADHD li se potriveşte regula „cu cât mai puţine distrageri. să fie fixate dimineaţa. (Hensbi. iar în timpul orei să fie păstrate în bancă sau în ghiozdan. Copilul trebuie aşezat în bancă. Învăţătorul poate să stea în apropierea elevului cu ADHD când oferă indicaţii sau prezintă lecţia. Copilul trebuie aşezat astfel încât să aibă lumină suficientă. învăţătorul trebuie să stabilească clar regulile clasei şi să le transmită copilului împreună cu consecinţele logice de pedeapsă sau de recompensă. Fereastra poate distrage copilul. departe de colegi gălăgioşi. pentru a fi monitorizat şi încurajat. Copilul cu ADHD se concentrează mai bine dacă poate anticipa programul zilei. Este indicat să fie aşezaţi în primele rânduri din clasă. Copilul cu ADHD trebuie aşezat în bancă aproape de învăţător.

este important să oferim copilului.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Ţinând cont de problemele de atenţie pe care aceşti copii le au. nu numai că se lucrează strict în zona dezvoltării proxime. Gherguţ. În nacest mod. Folosirea învăţării prin cooperare. posibilitatea de a reveni la acţiunile concrete. Este important ca învăţătorul să pregătească lecţiile cât mai atractiv prin includerea unor activităţi aplicative pentru a stimula atenţia copilului. dar materialul audio-vizual trebuie folosit cu atenţie pentru a păstra capacitatea de distragere a atenţiei la minim. creşte stima de sine a acestuia şi capacitatea de interrelaţionare cu colegii. Pe lângă implicarea în acţiune. Interacţiunea dintre copil şi învăţător este benefică. Învăţătorul poate. Folosirea unui coleg ca meditator pentru copilul cu ADHD poate fi un pas spre succes. ori de câte ori este nevoie. (Neamţu. dar construcţia imaginilor mintale şi interiorizarea operaţiilor concrete vor constitui un suport solid în elaborarea noţiunilor şi a raţionamentelor. să fie împărţite în segmente. Implicarea efectivă a elevului cu ADHD în timpul predării este bine venită. Toţi profesorii eficienţi ştiu că succesul învăţării se obţine dacă li se captează elevilor interesul sau li se stârneşte curiozitatea. implicarea copilului într-un grup de lucru. dacă se obaservă deficienţe în procesarea informaţiilor. Aceşti elevi trebuie să fie încurajaţi să dezvolte imagini mintale ale conceptelor sau ale informaţiile care le-au fost prezentate. să ofere elevului o listă cu conceptele cheie. pentru că aşa el va învăţa mai bine. care presupune implicarea copilului şi experimentarea directă în situaţii diferite. ei se plictisesc uşor. Aceasta necesită ca învăţătorul să se autoevalueze şi să fie el însuşi încântat şi interesat de ceea ce predă. De exemplu. 2000) Între exigenţele primordiale ale acţiunilor educative pentru copiii cu ADHD studiile de specialitate consemnează necesitatea de a considera învăţarea ca un proces complex. înainte de începerea lecţiei propriu zise. iar cele foarte lungi. (Preda. 270 . prezentările să conţină imagini şi sunet care să aibă legătură directă cu materialul ce trebuie învăţat. Folosirea numelui copilului creşte încrederea acestuia şi facilitează comunicarea cu învăţătorul. 2005) La lecţii să se folosească material didactic. Acesta poate să scrie cuvintele cheie sau ideile principale pe tablă. Lecţiile trebuie să fie interesante pentru copil. sau cu cuvintele dificile şi explicarea acestora. Lecţiile să fie pe cât posibil concentrate. deci dacă elevii au motivaţie pentru învăţare. în decursul orei. Schimbările de tonalitate a vocii captează atenţia elevului la lecţia predată. de asemenea. dându-i o sarcină specifică. Aceşti elevi trebuie solicitaţi să răspundă frecvent.

De aceea sunt indicate sarcini rezonabile. Golu. Spun lucruri fără să se întrebe cum vor reacţiona ceilalţi.când rezolvă probleme. 2004). Elevul cu ADHD trebuie lăsat să lucreze în ritmul lui. a căror funcţionare este mediată de procesarea informaţiei despre corectitudinea acţiunilor şi a ordinilor şi despre rezultatele parţiale şi finale. Elevul cu ADHD va fi tentat să dorească a fi printre primii care termină o sarcină. După ce instrucţiunile au fost date clasei. Mulţi clinicieni consideră că această ieşire de sub autocontrol (o săracă reglare şi inhibiţie comportamentală) este cea mai gravă problemă în ADHD şi nu abilitatea acestora de a fi atenţi. Această metodă va creşte nivelul de înţelegere a elevului şi va oferi posibilitatea de a verifica dacă a înţeles corect. ci să le lase timp de gândire. să se evite presiunea privind viteza şi corectitudinea cu care lucrează. Foarte des elevii cu ADHD au dificultăţi cu anumite tipuri de interacţiuni şi reguli de bază. Organizarea comportamentului ca întreg se prezintă sub forma unei ierarhii de feedback-uri şi feedbefore-uri intrinseci şi extrinseci. pe care să le poată realiza şi pentru a reduce presiunea şi stresul. dar au dificultăţi cu internalizarea acestora. elevul trebuie rugat să parafrazeze ceea ce a spus învăţătorul. Pentru teste învăţătorul poate folosi fişe redactate la calculator. dificultăţi în a-şi aştepta rândul. înţelegerea greşită a unor norme sociale. pentru a nu încuraja răspunsul impulsiv. Trebuie oferite indicaţii clare şi simple. Învăţătorul poate să-l înveţe cum să-şi ia notiţe la clasă. acest lucru se traduce prin imposibilitatea acestuia de a înţelege cauza şi efectul. atunci când îi adresează o întrebare. cu bunăvoinţă. La şcoală elevii cu ADHD au tendinţa să acţioneze înainte să gândească. exagerarea sau interpretarea unor remarci făcute de colegi ca ostile. Comportamental.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Combinarea indicaţiilor verbale cu demonstraţiile practice au rezultate deosebite la aceşti copii. Elevul să folosească creioane colorate. În clasă aceşti copii gândesc cu voce tare. De asemenea. Învăţătorul poate înţelege acest stil de lucru şi-l poate ajuta. Cu ajutorul învăţătorului şi al 271 . Numeroase cercetări evidenţiază faptul că elevii cu ADHD verbalizează des regulile de comportament. să-l ajute să facă trecerea de la limbajul oral la limbajul scris. Aceşti copii fac anumite lucruri fără să se gândească la consecinţele acţiunii lor. să nu solicite răspunsul în 15-20 de secunde. în aşa fel încât elevul să nu răspundă cu impulsivitate. cu a le transpune în propriul comportament. deoarece copilul s-ar putea să nu înţeleagă scrisul de mână.

învăţătorul îl poate surprinde pe elevul cu ADHD lucrând atent şi concentrat la o sarcină primită. 2003) Elevii cu ADHD pot trece prin multe dificultăţi în zona socială în special cu colegii. Încurajarea răspunsului gândit. tratat cu respect. Pentru a îmbunătăţi comportamentul elevilor se pot oferi recompense şi pentru lucrurile bune şi comportamentele pozitive observate de alţi învăţători sau angajaţi ai şcolii. săptămâni sau luni. În loc să fie confruntat direct. nu au abilitatea de a vorbi elevat şi nu recunosc feed-back-ul pozitiv pe 272 . Ei au tendinţa de a avea dificultăţi în alegerea normelor sociale. Acest lucru face ca aşteptările să devină clare pentru elev şi astfel să evite interpretarea negativă sau criticismul. La nivelul clasei trebuie implementat un sistem de management al comportamentului. Copilului trebuie să i se acorde atenţie. acesta poate oferi un semnal vizual sau verbal atunci când un comportament inadecvat începe să apară. Un prieten apropiat îl poate ajuta în a-şi îndeplini rolul de elev. bun băiat”! Mergând de la o bancă la alta. atunci când activităţile sau comportamentele lui sunt inadecvate. Recompensele pentru o sarcină bine făcută sau pentru un comportament pozitiv cresc şansele ca acesta să se repete. Regulile clasei trebuie să fie simple şi clare. învăţătorul poate prezenta alternativa care rămâne valabilă. ca elevii să primească feed-back atunci când progresează sau ating obiectivele propuse. Rosenthal. Învăţătorul trebuie să specifice clar comportamentul pentru care oferă recompensa: „îmi place foarte mult cum ai scris şi că ţi-ai făcut tema corect”. Şi el vrea să fie auzit. ascultându-l ce are de spus. Astfel putem găsi soluţii ce se pot aplica înainte ca aceste probleme să apară. elevii pot fi învăţaţi să se „oprească şi să gândească” înainte să vorbească.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu colegilor. Comportamentele pozitive să fie recompensate şi învăţătorul să se concentreze mai ales pe aspectele pozitive. Este bine ştiut că acel comportament care este ignorat tinde să dispară (dacă nu este un comportament antisocial). (Lougy. Îl poate recompensa cu un zâmbet şi cu o vorbă bună: „Îmi place că lucrezi din greu”. să înţeleagă că învăţătorul este lângă el ca să-l ajute. Nu trebuie certat în faţa colegilor. scade impulsivitatea. Aceste semnale reamintesc elevului să-şi corecteze comportamentul fără o confruntare directă care-i poate leza stima de sine. Învăţătorul trebuie să creeze un mediu securizant pentru copil. problemele care apar foarte des în comportamentul său pot fi identificate. iar ceilalţi copii vor înţelege că şi ei nu au permisiunea să-l certe. acţionează impulsiv. de la un elev la altul. Unii elevi din clasele mici răspund foarte bine la un sistem de semne prestabilit împreună cu învăţătorul. Aceasta îi poate ajuta să înveţe să se liniştească înainte să vorbească. cu relaţiile de prietenie. ele trebuie stabilite împreună cu clasa de elevi. Astfel. zile. decât „bravo. stabilind obiective pe perioade de ore.

Pentru mulţi dintre elevii cu ADHD 30 de minute la locul de joacă depăşesc capacitatea lor de a menţine relaţii prieteneşti cu colegii. Colegii care au abilităţi sociale bune şi care doresc. Uneori apare repetiţia patternurilor de comportament social inadecvat şi nu învaţă din experienţă. Ryser. Canada.Lougy.. sunt înconjuraţi de prieteni.org.(2000) . J. Accesat 25 ianuarie 2008. comportamentale şi de acomodare la cerintele scolare. ce activităţi şi cu cine se va juca. sau de joacă. Higgins. K. Poate fi de ajutor ca învăţătorul să vorbească cu elevul său despre ce va face în timpul pauzei. Un mod subtil pentru elevul cu ADHD de a învăţa abilităţile sociale este de a se ghida şi observa comportamentul colegilor în timpul jocului. 273 .. îl încurajează să îşi organizeze ideile şi să-şi asume responsabilităţile constituind baza ideală de exersare a abilităţilor de relaţionare interpersonală..adders. Rosenthal... Toronto. 3. ProEd..Hensby. R. Zonele şi perioadele de timp nestructurate şi fără supraveghere. (2003) . G. cooperează la joc. Texas.Practical Ideas that Really Work for Students with ADHD. profesorii vor crea un mediu propice de învăţare pentru toţi elevii. Grupurile mici de joacă cuprinzând doi sau trei elevi îl pot ajuta să dezvolte mai multe abilităţi sociale efective.D.ADHD: A Survival Guide for Parents and Teachers. profesorii vor fi în măsură să îmbunătăţească atât performanţele academice cât şi comportamentul elevii cu ADHD. C. Astfel. până la 5 membri care rezolvă împreună o sarcină sau proiect. Acest parteneriat între copii poate îmbrăca forma unor studii împreună. Chris. la adresa http://www. cum ar fi locurile de joacă sau petrecerile. trebuie uşurat contactul cu colegii. (2008) – How Schools Can Hel. pot fi o problemă. Un grup mic de 3. 2000) Cele trei componente principalele ale unei strategii de succes pentru educarea copiilor cu ADHD sunt: intervenţii le educaţionale..McConnell. Dacă este necesar. Dacă este necesar trebuie redus timpul de joacă efectiv la 10 minute. Prin încorporarea tehnicilor specifice din aceste trei domenii in instruirea zilnică a elevilor. Ei au tendinţa de a se juca mai bine cu copii mai mici sau mai mari decât ei. (Zeigler. Ei au tendinţa de a se descurca bine în grupuri de învăţare prin cooperare. deoarece aceştia au regulile clar definite. activităţi sau proiecte împreună. 2.. Austin. Hope Press. A.. BIBLIOGRAFIE: 1.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare care-l primesc. Se va descurca mai bine dacă aşteptările sociale sunt identificate şi exersate înainte de activitatea propriu zisă. Învăţătorul îi poate însoţi pe elevi în locurile de joacă şi poate evidenţia comportamentul elevilor care iniţiază activităţi.K. pot să-i vină în ajutor copilului cu ADHD.

astfel umbrind defectele.Vogler. fie ca auto-agresiune. Părinţii sunt cei care interactionează cel mai mult cu copilul mic si au un rol covârşitor în formarea si dezvoltarea armonioasă a identităţii şi personalităţii acestuia. Nu trebuie să se uite că un copil îşi imită părinţii. Woodbine House. bunici. C.Teaching teens with ADD and ADHD: A quick reference guide for teachers and parents. Gherguţ. Accesat19 dec. de persoanele adulte importante din viaţa lui. în primul rând. Dacă cel mic este respectat ca persoană de sine stătătoare. T. Iaşi. la adresa: http://www. în joc aceste comportamente pozitive si să nu le dea bătaie de cap părinţilor săi.. el o va pune în joc. 8. fără probleme afective sau de relaţionare majore. O imagine de sine pozitivă creează premisele transformării lui într-un adult echilibrat.. la rândul său.. părinţi. Multiprint. în Revista de psihopedagogie. Bethesda. C. fie ca agresare a altora. 5. 2 Ed. nr. Iaşi.anidescoala. 2007. (1998) – Cadrele didactice itinerante/de sprijin în educaţia integrată în „Educaţia integrată a copiilor cu handicap. Polirom. într-un fel sau altul. Dacă în familia sa. 6. Bucureşti. (2000) .Zeigler D.Vrăşmaş. (2007) .. mângâieri. iar limitele i se impun. dezvoltându-le înclinaţii în acest scop.Niţescu. pe care îi ia ca model. nu ceea ce i se spune să facă. fără a fi nevoie a le mai 274 . Părinţii ar putea să îşi privească mai des copiii ajutându-i să îşi vadă fiecare calităţile. Nicoleta Sinea Colegiul Naţional Pedagogic “Andrei Şaguna” Sibiu IMPACTUL VIOLENŢEI VERBALE ASUPRA COPILULUI Imaginea de sine a copilului depinde. şi întreprinde factic ceea ce vede că fac cei din jur. Asociaţia RENINCO România”. (2000) – Psihopedagogie specială. R. USA. Chris... la rândul său. Inst.Neamţu.Ce stim despre ADHD (deficit de atentie si hiperactivitate).. dar cu căldură şi blândeţe. el are şanse să pună. A.Preda. 9. este iubit şi i se arată acest lucru prin îmbrăţişări. Ed.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu 4. cuvinte frumoase. Iaşi. Ed. (2000) – Evaluarea în învăţământul preuniversitar. copilul întâlneşte agresivitate verbala sau fizică. A. J. Polirom.. nu este forţat sau agresat să facă mereu voia adultului. de ceea ce îi spun aceştia copilului şi de modul cum se comportă ei cu copilul. 7. Fundaţiei Humanitas.ro. (2005) – Avantaje ale unui program de intervenţie educativă structurat pe secvenţe de învăţare.

Dacă părinţii sunt nemulţumiţi de copil şi îi spun frecvent acest lucru. fără a fi ameninţaţi dacă se abat de la regulile şi calea trasată de părinţi.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare explora şi reliefa. ameninţările. care intră exclusiv sub incidenţa drepturilor copiilor. Se poate exemplifica un caz real 1 al unei fetiţe care era des ameninţată de părinţi: Dacă nu mănânci. ca îi vor lua jucăriile. Criticile se întipăresc profund în memoria afectivă a copilului. iar pofta de mâncare 1 Din practica psihoterapeutică 275 . faţă de copilul care apare drept slab. pentru că se gândea.!. pun în joc postura părintelui puternic. nu vroia să interactioneze cu alţi copii. Oricum.. uitând să îşi manifeste în primul rând iubirea si aprecierea. autoritar. Analiza greşelilor şi a efectelor acestora este benefică. va crede despre el că este rău sau nedorit de părinţi şi va începe să se comporte într-un mod distructiv. De la această formă se trece la una agravantă de genul Dacă nu îi dai jucăria copilului mai mic ţi-o iau şi ţie! sau Dacă nu te porţi frumos cu el apoi . Cei doi piloni răspunzători ai atitudinii susnotate sunt exemplul. fugea de ei. va resimţi o stare de gol interior. Un exemplu mereu întâlnit este auzit în locurile de joacă. altfel cădem în extrema nesancţionării atunci când aceasta e necesară. Altfel ele se pot transforma în mari duşmani ai formării copiilor: criticile. neajutorat. s-a adaptat foarte greu la grădiniţă. Ameninţările părinţilor la adresa copiilor lor. nu vezi că e mai mic? Dă-i puţin jucăria ta! Dar în acest moment în care cel mare observă atitudini egoiste din partea copilului ar trebui să se gândească de unde survine această atitudine.. Este important pentru ei să fie trataţi cu respect. cei mici se simt slabi în faţa adulţilor. micuţul va deveni nemulţumit de el însuşi. implicit. asupra formării acestuia. de multe ori repetate până la uzură. când îi vedea. Dar în mintea adultului nu izvorăsc prea des aceste reflecţii şi foarte uşor exclamă sintagma Eşti un rău! fără să se gândească la impactul avut asupra stimei de sine a copilului. nu trebuie înlăturată. supus. pe care. Părinţii obişnuiesc foarte des să îşi numească propriul copil rău. A devenit izolată. care face regulile. dar tipologia aplicării sancţiunilor trebuie abordată în mod constructiv. întrucât au drepturi şi sunt diferiţi de părinţii lor. modelul oferit de adult şi formarea incluzivă a copilului în societatea specifică vârstei. unde adultul care îl însoţeşte pe cel mic îl apostrofează cu întrebarea De ce eşti rău cu el. ţipetele. astfel agresivitatea verbală luând forma ameninţărilor. le dăm toate jucăriile tale altor copii! Această ameninţare repetată a creat în mintea fetiţei de 4 ani o adevărată teamă de alţi copii.

sunt demoralizaţi sau furioşi. Ţipetele pot avea efectul creării unui dezechilibru emoţional pentru copil.   exprimarea sentimentelor pozitive faţă de copil. prin mângâieri. tot efecte negative răspândeşte: copilul se poate descărca ţipând sau se poate interioriza. O altă formă a agresivităţii verbale este cea constituită din tonuri ridicate cunoscute ca ţipete. Fiind preocupat de binele copilului. este mai bine să aştepte să fie calmi înainte să interacţioneze cu copilul. la impactul negativ al societăţii actuale. Sintetic. atitudinile recomandate pentru crearea unei identităţi de sine pozitive si sănătoase a copilului pot fi:  acceptarea copiilor aşa cum sunt. dacă părinţii îi acordă răgaz micuţului şi au răbdare cu acesta.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu bineînţeles că nu s-a îmbunătăţit. În ceea ce priveşte modul de descărcare acesta poate fi variat. conflicte. în condiţiile în care copilului i se explică. îmbrăţişări. cât şi nonverbal. De aceea. întrucât copilul îşi doreşte să îşi mulţumească părinţii si să fie apreciat de aceştia. atât verbal. Adultul trebuie să conştientizeze ce impact au aceste agresivităţi verbale asupra copilului: cel mic nu este capabil să gestioneze această atitudine şi se încarcă cu ea. privind la cei din jur. dar din orice unghi ar fi privit. dacă trăieşte în corectitudine învaţă dreptatea. toate cele redate mai sus. Ţipetele repetate. poate face minuni şi îl ajută mult pe cel mic.). insomnii.   când părinţii se simt rău din punct de vedere psihic. dacă trăieşte în siguranţă învaţă 276 . au trecut prin anumite tensiuni. Dacă un copil trăieşte în laudă învaţă să aprecieze. trebuie să încerce să-i creeze copilului în familie un mediu securizant. ferm şi cu blândeţe. bazat pe încredere. comportamentele nedorite se pot schimba în timp. cu defectele şi calităţile proprii – blândeţea şi toleranţa părinţilor asigură cheia sănătăţii psihice şi echilibrul emoţional al micuţilor. asociate cu ameninţări şi jigniri pot duce la perturbări grave ale echilibrului emoţional al copiilor sau la probleme psihosomatice (probleme digestive. totuşi. enurezis etc. zâmbete. se regăsesc în ideile menţionate de Dorothy Lavo Nolte potrivit cărora copii învaţă din ceea ce trăiesc. respect şi armonie. să ceară ajutorul unui psiho-terapeut. impunerea unor limite este un lucru bun. coşmaruri. Un părinte conştiincios trebuie să se autoeduce pentru această meserie. Iar părinţii se mirau de comportamentul ei şi o etichetau ca fiind nesociabilă. le va face. de ce nu are voie sa facă anumite lucruri si care ar fi consecinţele dacă. sau dacă problemele îi depăşesc sau îi copleşesc.

T”. venit recent în instituţie (de la altă grădiniţă). înainte de apariţia noului curriculum. Vom relata un caz petrecut cu ceva timp în urmă. Având în grupa un asemenea copil educatoarea. 277 . că timpul acordat activităţilor ’’ era prea puţin’’. puţin. ne jucam. în cadrul activităţilor de convorbire. dacă-l cunoştea trebuia să ţină cont de ritmul de dezvoltare a copilului.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare să aibă încredere. să înveţe. eu veneam de dimineaţă de la 630. dacă un copil trăieşte în aprobare învaţă să se autoaprecieze.33 Sibiu ARTA DE A COMUNICA . la grupa mijlocie timpul afectat activităţilor comune este mai scurt decât la grupa mare. doamna avea de scris la catedra.). „P’’ „Cu doamna educatoare? „D. ne-a povestit cu tristeţea caracteristică unui copil dornic să ştie. ce atmosferă poate să creeze o profesoara care îşi petrece timpul mai mult la catedră ocupându-se cu probleme ”administrative’’ consemnare în documente etc. Înainte cu puţin să vina masa făceam şi noi lecţii dar.DE A ASCULTA 1. sensibil dar şi puţin şantajist‘’. în cadrul unei relatări a unei întâmplări. dornic să fie în centrul atenţiei. să elaboreze contexte de comunicare. T’’ „Nu singuri. etc. puţin. Cum? Prin crearea unei atmosfere plăcute şi mai ales stimulative. etc. Ce dialog. activităţi comune. Subiectul „D. după engleză iar ne jucam. Profesor Lidia Stanca Institutor Maria Cheslerean Grădiniţa nr.). Ca să ajungă aici cadrul didactic trebuie să stăpâneasca arta comunicării ca să-l ajute pe copil sa reuşească. La grupa mica. de trebuinţele şi de dorinţa copilului spre nou. să-i ajute pe preşcolari să formuleze întrebări la subiect şi să-l ajute pe fiecare copil să evalueze gradul de exprimare orală al lui şi al colegilor din grupa (în joc. Rolul cadrului didactic în stimularea comunicării Rolul învăţământului preşcolar este şi acela de a învăţa pe viitorul şcolar să întreţină un dialog pentru a găsi rezolvarea în diferite situaţii (joc. dacă un copil trăieşte în acceptare şi prietenie învaţă să descopere dragostea în lume. „Până la engleză.

tu ai stat pe loc şi el te-a lovit?” „O.” După puţin timp profesoara a intervenit: „P”: „Poftim o minge „A” ca sa te joci cu ”Ş”.” „Dar mă doare tare. sau să „asculte” ignorând interlocutorul: „Da. SA FIE LINISTE. Subiectul „S.A”: Doamna – strigă „A” cu lacrimi în ochi. „OA”: „Nu mă joc. A da. nici un răspuns . a. Empatie mecanisme de producere 278 . Unde era „S” Pauză.”: Staţi că nu a fost aşa Eu am fugit şi m-am lovit de „Ş” „P” Aşa . da. te-a lovit cu ceva.” „P”: Pe cine „A”? Nici un răspuns „P”: „Cine se joaca cu mingea cu „Ş ’’? Copiii au strigat: Noi Jocul a pornit şi după puţin timp „A.” etc. Sa exemplificam printr-o întâmplare petrecută în sala de grupă în timpul activităţilor libere.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Sa revenim la calităţile cadrului didactic şi precizam că trebuie să dea dovada de tact pedagogic. cadrele didactice au făcut un efort deosebit pentru socializarea copilului. Cel mai mare timp din viata îl petrecem comunicând. nu uităm de formarea abilităţii de a asculta.C”. Copiii au fost chemaţi într-un loc în clasă şi s-a discutat cu amândoi. iubit de toţi colegii din grupă şi SC” copil provenit dintr-o familie dezorganizată. Autorii doi copii „OA” copil vioi.” a intrat şi el in joc. Arta de a asculta Îi învăţăm pe copii să se familiarizeze cu scrisul. Sigur subiectul „O. Aşa da.C” discuta cu un coleg. copil  educatoare/ profesoară în ceea ce priveşte „arta ascultării”. stimulând dialogul.” s-ar fi răzbunat pe subiectul „S. Precizez că nu în sensul “TACI. să înţeleagă interlocutorul.” „P”: „Te cred. Accentuăm relaţia copil  copil. de-as explica ce s-a întâmplat. A comunica este una din cele mai profunde si mai importante aptitudini. fără motiv. meriţi. Ochiul format al cadrului didactic a văzut „scena” „P”: Ce s-a întâmplat „A” ai primit un pumn. să punem puţină apă rece. copil care nu a fost dorit. obligat să –şi petreacă timpul petrecut acasă doar în faţa televizorului Subiectul „O. cu cititul dar. Apelând la întrebări si ascultând răspunsurile.” „P”: „S” Tu de ce ai dat cu pumnul” „Ş”: El m-a lovit” Haideţi cu mine amândoi.A. Subiectul SC” era în perioada de „adaptare”.”. cadrul didactic a dat copilului posibilitatea de-a înţelege. care mult timp de la intrarea în grupă se purta foarte impulsiv. ar fi procedat greşit. aşa a vrut el. copil lipsit de afectivitatea mamei. Hm.A. de răbdare.C” Dacă doamna profesoară ar fi afirmat : „Aşa îţi trebuie. să accepte interlocutorul – copilul (în sensul de-al asculta) ca să poată pătrunde în miezul problemei. ACUM VORBESC EU” sau preşcolarul să asculte selectiv.A. „P”: „Cine a fugit? Cine s-a tamponat?” „O. m-a bătut „S. 2. sunt supărat. În grădiniţă punem accent pe „educaţia ascultării” care să-i facă pe preşcolari apţi să asculte cu „adevărat”.

în comunicare interpersonală implicită Deci aceste premise psihologice conduc la ideea recunoaşterii unor predispoziţii proprii conduitei empatice. în jocul de rol. menţinându-şi intactă transpunerea atâta vreme cât se consideră neobservat. nici condiţionată. a mamei. preşcolarul joacă cu convingere rolul institutoarei. ca urmare a imitării unor gesturi ale modelului (mamă. „de-a grădiniţa”. în acest sens precizează că: „întreagă viaţă a copilului e grefată de empatie” Copilul imită gestica comportamentul adulţilor. a interlocutorului. ceea ce se dobândeşte prin socializare şi evoluţie ceea ce înseamnă organizarea fenomenului empatic. Asta poate deveni un argument pentru alternativa învăţării 279 . Ascultând in acest fel înţelegem sentimente. ANTOINE DE SAINT EXUPERY. „de-a doctorul”. daca ne gândim la faptul ca principalul “ingredient” al vieţii este dragostea. Kohlberg (1969) „empatia copilului nu trebuie nici învăţată. ci este un fenomen primar”. a reflecta sau chiar a înţelege cuvintele rostite. Cu alte cuvinte percepem. ea înseamnă o înţelegere profundă. doctor – adulţi cu care preşcolarul intră în contact mai des) nu este deloc ceva simplu. percepem semnificaţii. Sunt argumente în favoarea influenţei zestrei ereditare asupra empatiei. cu sufletul. Un înţelept spunea: “Numai cu inima poţi vedea ce este drept pentru că esenţialul este ascuns în priviri”. Intra in activitate amândouă emisferele. institutoare.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Forma elevata a ascultării este ascultarea empatică. de tipul reacţiilor fiziologice. Subliniem ascultarea empatică nu înseamnă numai o acţiune. E vorba de antrenament special. Ascultarea empatică înseamnă a asculta nu numai cu urechile. care poate declanşa un „comportament empatic” După L. a doctorului. Emisfera dreapta este preponderent vizuala. aceea care pătrunde „înăuntrul” cadrului de referinţă a interlocutorului (în câmpul lui energetic) şi pe care foarte puţini o practică. holistică. stabilirea unor relaţii autentice de comunicare cu păpuşile). deplină la nivelul intelectual şi afectiv al copilului. Ascultarea empatică presupune mult mai mult decât a înregistra. Kolberg. Apar fenomene necontrolate conştient ce atestă existenţa stării empatice. emisfera stângă care presupune un fel de a fi autentic. ce exprimă un potenţial psihofiziologic cu care este înzestrat individul şi. Pornind de la o experienţă limitată. Trecerea la un comportament emoţional prin empatie. verbal. simţim. ascultam limbajul corporal. Dar dragostea suprema de la care deriva toate este dragostea de Dumnezeu. Avem în vedere şi precocitatea empatică a copiilor în atribuirea şi jucarea de roluri (jocurile copiilor ”de-a familia”. care reflexiv întră în acţiune. intuim. cu ochii ci si cu inima. o atitudine aprobatoare a interlocutorului. intuitivă.

Coborând la nivelul de gândire. într-o situaţie specială. eu greşesc! (slăbiciune în propriul punct de vedere înţelegerea comportamentului celuilalt) 3. În actul de comunicare interpersonală. pe când în empatie există şi modelul perceput şi modelul evocat Multe din stările empatice nu sunt efectul imitaţiei motorii.) 2. amândoi greşim! (recunoaşterea forţei şi a slăbiciunilor) O fetiţă de 6 ani şi 3 luni: ”Şi eu şi „Daria” am răspuns corect” 4. Fără a exclude total aspectul imitativ din comportamentul empatic nu se acceptă suprapunerea sferelor. înţelegere al copilului. starea ca atare nu este imitată (asta poţi s-o simţi da sau nu). în timp ce în empatie modelarea e persistentă şi apare în absenţa modelului. Tu ai dreptate.În 1976 fetiţă „Rodica” a spus mamei: ”Mămico numai rochiţa mea de Carnaval este cea mai frumoasă. Nici un membru al familiei nu a încercat să-i explice fetiţei că există posibilitatea ca să mai fie şi alt copil cu costum foarte frumos. efectul. ci o transpunere mintală în psihologia acestuia cu scopul de a-l înţelege şi de a-l ajuta. În cazul imitaţiei avea în vedere modelul perceput. Ce a urmat de aici a fost munca psihiatrului. nu denotă regresie de vârstă din partea cadrului didactic (şi a psihologului) şi nici alte forme de a imita comportamentul copilului. tu greşeşti! (rămânem fixat pe propria noastră poziţie. cu precădere în relaţia institutor – preşcolar.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu conduitei empatice. experienţa personală se constituie ca o necesitate a unei astfel de conduite nuanţate.Towne prin metoda pillow. de ce şi „Alina” a luat premiu ca mine?”(Discuţia a început de acasă când fetiţa a fost convinsă că numai ea va lua premiu. În abordarea unei probleme pot apare patru situaţii: 1. Empatia ne apare ca un fenomen perfectibil care poate fi supus unor antrenamente dirijate şi în concepţia lui Adler şi N. Amândoi avem dreptate. simţire. nu-l apreciem pe cel cu care nu suntem de acord) Este exemplul copilului „Gigel” în vârstă de 6 ani „Numai eu ştiu răspunsul tu nu-l ştii” cu toate că şi „Ionel” a dat un răspuns asemănător. Eu am dreptate. Este o mare deziluzie şi totodată un mare pericol să credem că numai punctul nostru de vedere asupra realităţii este singura realitate . psiholog .copil ni se pare lipsit de sens procesul de declanşare a comportamentelor empatice pe baza unui act imitativ. Problema nu este atât de importantă cum pare a fi! ( dispar disputele) 280 . El consideră că prin actul imitaţiei modelarea se realizează faţă de un comportament specific.

avea febră mică dar până la amiază febra a crescut. Nu a reuşit din motive obiective. să aflam cum înţeleg ei problemele care-i „frământă”. Dilema profesoarei era să împace şi copilul şi restul grupei. în orice moment petrecut cu copiii. Tatăl a întârziat la serviciu. Ne-am pus vreodată întrebarea dacă ştim să evaluăm un copil.Fetiţa la 2 ani a fost internată în spital. destul de credibilă şi simţind autoritatea nu severitatea cadrului didactic fetiţa s-a liniştit şi mai mult s-a trezit râzând. Ce se întâmplase de fapt. Am aflat ce a păţit. Acum în sufletul copilului era o „luptă”: „Oare din nou mă lasă mama?!” 4. Concluzii In meseria noastră este foarte bine. În felul acesta am lăsat loc în sufletul copilului pentru nou. să se împrăştie. Cadrul didactic exemplu pentru preşcolar Cadrul didactic trebuie să cunoască atât particularităţile generale ale gupei cat şi particularităţile individuale. A bruscat fetiţa. Era ora pentru somn. 281 . grăbit. încet (sufletul să si-l deschidă) până se atinge miezul delicat al problemei. o înţelegere încât copilul să se simtă în siguranţă şi să se deschidă precum o floare încet. te încarci cu energie negativă fie cu energie pozitivă. De ce nu s-a trezit fetiţa.’’ a fost informată de mama că nu vine la amiază după ea. Numai după multe argumente. după motivaţie întemeiată. Acea energie negativă trebuie să ştii să o faci sa dispară. cu blândeţe am oprit lacrimile. O întâmplare mi-a rămas în minte pe care am rezolvată. Va şti să-i respecte. Am analizat.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare 3. după un dialog în şoaptă. să le dam posibilitatea să trăiască frumos. produsele muncii lui. cu armonie să-i dam pacea sufletească. să eliberezi câmpul energetic. Pătrunzând în sufletul lor intri într-un domeniu sacru. Profesoara s-a aflat în faţa unui copil trist. în orice situaţie. cu ordine. Cu cât educatoarea înţelege mai bine copiii din grupa cu atât îi va aprecia mai bine. nici vorba. ce a investit copilul intr-o lucrare. Dialog. foarte important să discutăm. cu tact cu răbdare ca să „investim in fondul lor afectiv”. cu lacrimi. armonios. nu a privit cu atenţie fetiţa. profesoara dacă ascultă cu empatie şi discernământ poate simţi ce se întâmplă în adâncul sufletului copilului şi poate manifesta o acceptare. atât în transmiterea de cunoştinţe cât şi activitatea de ascultare. Cu tact. pentru frumuseţe.N. trecute Subiectul “Didi” intră în sala de grupă cu lacrimi in ochi. încărcaţi pozitiv. Trebuie sa alimentam sufletul copilului să-l hrănim cu frumuseţe. Tatăl supărat. Subiectul ’’D. am înlăturat energia negativă cu care se încărcase . cu suspine.

gr. Ascultarea de bunăvoie. Numai o profesoară / institutoare care dă dovadă de inteligentă. 4. nr. dragoste şi voie buna. care lucrează cu copiii.. toleranţă. 3. 33 Sibiu COMUNICARE ŞI CONFLICT Rezumat: Lucrarea doreşte sa evidenţieze rolul cadrului didactic în conturarea unor modele de exprimare a trebuinţelor. sa le descopere.. Bucureşti. să si le apropie. 2007. empatie. cunoaştere. K. Editura Viaţă şi sănăstate. apatiei. va fi pregătită pentru noile „flori”. Prof. did. conformismului va modela copilul. dublat de condiţia păstrării unei distanţe apte să poată cuprinde întreaga problematică a colectivului de copii cu care şi desfăşoară activitatea. sa ofere „oxigen psihologic”. să le „hrănească psihologic’’. Malim. fricii. Editura Polirom. 2008. 2003. Psihologia socială. Abric J. Iaşi. în activitatea cu preşcolarii. Kuzma. vizează un anumit model de identificare psihologică cu copilul.-Cl. Editura Viaţa şi sănătatea. spirit părintesc. credinţă. pentru evitarea. disonanţa cognitivă 282 . P. Capacitatea empatică a unui cadru didactic. Editura tehnică. I Lidia Stanca Grădiniţa cu P. 2002. feedback.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Multe cadre didactice reuşesc să înţeleagă copiii. sa depăşească cu mult „cerinţele unei simple prezente fizice” în timpul orelor petrecute cu copiii. sa le asculte. Cuvinte cheie: comunicare eficienta.. BIBLIOGRAFIE 1. 2. să le deschidă. Cadrul didactic va avea curaj să pornească de la început cu o alta grupa de copii. să le modeleze. gestionarea conflictelor. creativitate. Kuzma Kay. Bucureşti. va lăsa o amintire frumoasa in sufletul lui despre anii petrecuţi în grădiniţă. curiozitate. Psihologia comunicării: teorii şi metode. conflict. Înţelege-ţi copilul. sa creeze un climat afectiv. care luptă împotriva negativismului. T.

informaţii. comunicarea. culori. şi răspunde într-un anumit fel. irelevantă. cuvinte. Omul. fiind sursă şi receptor. forme. decodifică. El se prezintă sub forme diferite: aprobare. întrebări suplimentare sau chiar tăcerea. 283 . deformată. Pe canale pot apare zgomote –distorsiuni – şi din acest motiv informaţia poate fi inaccesibilă.idei. îl transpune în seturi de simboluri. structură informaţională emite şi recepţionează. opinii. emitentul codifică mesajul.Gândeşte-te la efectul pe care cuvintele şi afirmaţiile tale le pot avea asupra altor oameni” BONNI ARNOLD THOMASON 1. datorită interactivităţii atinge indici calitativi Pentru a se face înţeles.fundamente psihologice Termenul de comunicare derivă din latinescul communicare. A comunica înseamnă “a fi împreună cu”. va avea un efect profund asupra unui individ…. “a transmite” “a asocia”. în semnale (imagini. Funcţiile de emitere recepţie se inversează după cum au constatat Shannon şi Weaver (1949).Delimitări conceptuale . lacunară.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare “Gândeşte înainte de a vorbi: Orice contact indiferent dacă e pozitiv ori negativ. Ca schimb de mesaje . linii) şi îi transmite prin canale adecvate către destinatar care primeşte. a împărtăşi şi a realiza o comuniune de simţire de acţiune. După Jean-Claude Abric (2002) comunicarea înseamnă “ansamblul proceselor prin care sec efectuează schimbul de informaţii şi semnificaţii între persoane aflate într-o situaţie socială dată” Comunicarea este un proces de relaţie ce presupune un schimb sau transfer de mesaje între emiţător şi receptor. între doi interlocutori. care “te invită” “a pune în comun”. Calitatea actului de comunicare depinde de modul cum sunt prestate cele două roluri. Feedback-ul încheie episodul comunicării.

nevoia de alterietate . de necesitatea de identitate . A comunica presupune a accepta conflictele. A comunica presupune a şti să îţi exprimi sentimentele. 284 . 7. nevoia de comunicare. 5. mai mult să transmită informaţii. Omul fiinţă informaţională. 8. 3. Decalogul comunicării: 1. Fundamentul psihologic al comunicării e dat de nevoia de informare. 10. 4. Este programat biologic şi psihic să fie sursă de informaţie şi receptor. Prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare putem preveni stările conflictuale. comunicantă şi relaţională nu poate trăi în afara comunicării. 2. recunoscut. cu natura. Omul în vulnerabilitatea lui nu pate trăi fără comunicare existenţa lui depinde de satisfacerea trebuinţelor şi de informare. A comunica presupune a înţelege mesajele 6. cu divinitatea.pentru a fi apreciat. A comunica presupune conştientizarea nevoilor celuilalt.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Schema modelului comunicării ca transmitere de informaţii Comunicarea este omniprezentă invadând toate locurile în care viaţa se organizează. Comunicarea umană este o relaţie de schimb multidirecţionată: cu semenii. A comunica presupune a cunoaştere de sine şi stimă de sine. Conflictul e posibil să apară oriunde două sau mai multe persoane interacţionează pentru a-şi satisface nevoi şi interese personale şi/sau de grup.conştientizarea propriei valori. către este sensul.cunoaşterea şi colaborarea cu alţii. toate instituţiile şi aparatul educativ. etc. suportul şi raţiunea existenţei. Nu poţi să nu comunici. A comunica presupune asumarea rezolvării conflictelor. A comunica presupune a şti să asculţi. A comunica presupune a înţelege procesualitatea unei relaţii. A comunica presupune a da feed-back-uri. nevoia de interrelaţionare – schimbul de mesaje. de nevoia de afirmare . remarcat . 9.

Conflictul intragrup determinat de natura sarcinii. atitudinile şi comportamentele. externe – conflicte cu ceilalţi. Există două tipuri de conflicte după locul controlului: 1. cu efecte dăunătoare asupra interacţiunii sociale. ca să evite evaluarea în „alb-negru” ceea ce duce la reacţie extremistă. obiectivele. sau grupuri cu interese divergente sau incompatibile.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Termenul de conflict include violenţă verbală. lipsită de nuanţe.. Conflictul reprezintă o opoziţie deschisă. conflictul intragrupal. 3. a doi sau mai mulţi indivizi. să caute „informaţie” mai amplă despre ceea ce a provocat discordanţa. valorile. Individul are două posibilităţi pentru reducerea disonanţei cognitive şi restabilirea echilibrului: să modifice valorile. „preferinţele muzicale”. interpersonale care se stabilesc între membrii grupului. Conflictul intergrupal cel mai greu de soluţionat datorită criteriului după care suntconstituite grupurile: criterii etnice. o luptă între indivizi. 1. conflictul intergrupal. conflict între două tendinţe de atracţie: dintre două activităţi atractive pe care . Importantă este cooperarea nu cramponarea pe o anumită poziţie. conflictul interpersonal. Atunci când există pe o parte. riscând să se supere pe tine mama care având multă treabă nu poate să-i ofere ajutorul. sau relaţiile emoţionale. starea 285 2. interne – conflicte cu tine însuţi. conflictul intrapersonal care are trei tipuri o alegi la sfârşit de săptămână? 2. conflict între două tendinţe de respingere: eşti pus să alegi între două variante care au câte un neajuns. fizică armată şi grade mai slabe de intoleranţă la celălalt. Conflictul interpersonal: înseamnă opoziţie între comportamentele. „băieţii de băieţi”. o nepotrivire între valori şi credinţe şi comportamente pe de altă parte apare disonanţa cognitivă. conflict între două tendinţe una de atracţie şi una de respingere: să-ţi ajuţi fratele mai mic la lecţii chiar dacă nu mai ai timp să joci fotbal sau să-l refuzi.

Rolul comunicării în managementul conflictelor dintre adult. între idei.apariţia de dificultăţi în luarea deciziilor. Reacţiile defensive sunt foarte frecvente în procesul de comunicare. atitudini rigide. opinii. În aceste grupuri predomină concurenţa neloială. . părinte) cu copiii. Comunicarea orientată spre problemă ajută interlocutorul să identifice alternativele problemei sale fără a-i impune soluţia.învins favorizează efecte negative: . între poziţii sociale.(cadru didactic . situaţia şcolară etc. aşa că trebuie să mă asculţi ca să-ţi meargă bine” Suntem în faţa controlului adultului asupra copilului. Modalităţi de dezvoltare a explorării alternativelor: 286 . reprimarea camuflarea conflictului. Prin astfel de mesaj părintele are tendinţa e a controla copilul prin oferirea de sfaturi ceea ce dezvoltă reacţii adverse. ignorarea lui ci găsirea unui compromis combinând autoritatea cu cooperarea. 2. cu toleranţa Dacă conflictul este negat sau soluţionat de tipul câştigător . Mulţi dintre noi am auzit sau am fost martori la expresii utilizate de părinţi de tipul: „Numai eu ştiu ce este mai bine pentru tine. care nu trebuie confundată cu oferirea de soluţii.părinte) şi copil Abilitatea ce a comunica înseamnă şi abilitatea de rezolvare a conflictelor verbale Comunicarea eficientă înseamnă să accepţi că există diferenţe individuale.scăderea gradului de implicare în activitate. Dacă copilul doreşte o îngheţată când este foarte cald afară nu este mai bine să-i permiţi copilului să-şi prezinte motivele pentru care doreşte îngheţata şi apoi să-i arăţi consecinţele negative şi să-l ajuţi să găsească alternative poate soluţia (când copilul este mic 3-4 ani poate este bine să-i prezinţi o soluţie). fiecare grup îşi urmăreşte propriile interese şi ce este mai grav nu este deschis la dialog. Explorarea alternativelor este o modalitate de comunicare adecvată în relaţia adult (cadru didactic. între apartenenţa religioasă etc. comportamente opresive. S-a constatat că mesajele care atacă persoana provoacă reacţii defensive. .Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu materială a părinţilor.diminuarea sistemului de încredere în forţele proprii. Comunicarea eficientă nu presupune negarea. mai ales că nu a existat exprimarea nevoi copilului.

avantaje. Copiii au fost condiţionaţi de timp. şi înclină capul în semn că „DA” Dialogul continuă. prin descrierea a ceea ce doreşte să facă Sà există consecvenţă în cerinţele adultului. mai ales că subiectului nostru îi place să deseneze. Din partea cadrului didactic apare sentinţa: „Nu ai voie să te joci cu bila în timpul orei” care conduce la conflict. Preşcolarul „Gigel” este supărat că lucrarea lui nu a fost premiată la „concursul” iniţiat de copii la nivelul grupei.explimarea clară a deciziei Prin exemplul următor încercăm să exemplificăm explorarea alternativelor.stimularea asistarea copilului în alegerea variantei soluţiei optime. dar acum poţi învăţa ceva care te va ajuta să rezolvi mai repede problema de matematică” Analizând situaţia primul comentariu ”sentinţa” nu ia în calcul sentimentele copilului. Rolul cadrului didactic este foarte important P: „Observ că eşti supărat” Gigel ridică ochii spre profesoara. Copilul stimulat să exprime emoţii. . .apelarea la brainstorming pentru alternatve . nevoi într-un limbaj adecvat: prin cuvinte. dar trebuie să mă grăbesc.ascultarea reflectivă care contribuie la înţelegerea şi clarificarea sentimentului copilului. Reguli de comunicare şi interacţiune a adultului conflictului Fiecare copil are dreptul să fie ascultat Fiecare opinie trebuie ascultată Nici un copil nu trebuie etichetat Nici un copil să nu fie ridiculizat Nici un copil să nu fie criticat. . mult mai adesea decât explicaţia: ”Ştiu că-ţi place bila. pentru a ajuta copilul să înveţe consecvenţa în propriul comportament În timpul activităţii preşcolarul „Mihai” este surprins că se joacă cu o bilă. sau să desenez mai puţine elemente” P: „Ce crezi că se întâmplă dacă desenezi mai puţine elemente?” G: „Eu desenez mai puţini copii pe care-i desenez frumos şi atunci o să o să iau premiu”.discutarea cu copilul a posibilelor rezultate.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare . dezavantaje ale alegerii uneia dintre soluţii. astfel cadrul didactic este văzut ca membru al „taberei” adverse.. P: ”Care crezi tu că este motivul pentru care lucrarea ta nu a luat premiul” G: „Nu am terminat desenul” P: „Ce poţi să faci pe viitor când o să participi la alt concurs?” G: „Eu pot să desenez frumos. Explicaţia privind copilul în ochi pe un 287 cu copilul pentru evitarea .

ca să poată recepţiona în cele mai bune condiţii mesajul educatorului.” Să apeleze la umor pentru a detensiona sau a preveni o situaţie. să nu se simtă ameninţat. poate e bolnav poate. Încărcătura afectivă pozitivă a relaţiei profesor – preşcolar/elev reprezintă premisa pentru o bună comunicare. poate tonul interes.şi păstreze cumpătul.. Modalităţi de implicare a copiilor pentru gestionarea conflictelor Este important ca preşcolarii/elevii să fie implicaţi în „gestionarea conflictelor” prin antrenarea în comunicare pentru : analiza situaţiei conflictuale . atunci cadrul didactic va fi capabil să creeze o atmosferă propice pentru discutarea neajunsurilor. duce la absenţa ascultarea reală a interlocutorului. diferenţele pe linia introversiune . valorilor părţilor implicate în conflict. să acţioneze în prezenţa cadrului didactic. ca să ia decizia potrivită Să înţeleagă comportamentul copilului „Oare de ce se uită pe geam în loc să asculte povestea. S-a constatat că absenţa comunicării poate generează conflicte. scopurilor.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu ton care combinà autoritatea cu cooperarea aşează cadrul didactic de aceeaşi parte cu copilul prin faptul că manifeşti înţelegere faţă de sentimentele lui şi-l determini pe el să înţeleagă realitatea situaţiei Reguli „de aur” pentru cadrul didactic în prevenirea conflictului Să . Rolul educatorului în relaţia de comunicare este acela de a da de înţeles copilului că este necesară prezenţa lui ca persoană ca partener de dialog.. să fie lăsat să pună întrebări la care să primească răspuns. Dacă profesoara şi copilul pot să râdă împreună de o situaţie care s-ar putea să se complice. analiza trebuinţelor. înţelegerea conflictelor interne sau prejudecăţilor este monoton nu-i trezeşte 288 . la cunoaşterea intereselor trebuinţelor acestuia. În relaţia de comunicare cadrul didactic să favorizeze posibilitatea copilului de a coopera cu el.extraversiune sunt determinante în comunicare. Dacă profesorul este în pericol să nu se poată stăpâni cel mai bine este să „evadeze’ să respire adânc pentru a reflecta adânc la situaţia respectivă . Poate o cunoaşte.

Abric J. A. care exclude critica. Editura Ardealul. 3. ameliorarea atitudinii faţă de sine şi faţă de celălalt. Această metodă presupune acceptarea situaţiei. Psihologia dezvoltării. Iaşi. care omit mesajul care indică responsabilitatea pentru schimbare Soluţionarea conflictului prin metoda „victorie victorie” implică ascultarea activă. 2. pentru părţile aflate în conflict este „victorie-victorie”.. contribuie la dezvoltarea capacităţi de a gestiona conflictele. 2000. 3. utilizarea mesajelor EU. focalizarea spre soluţii menite să satisfacă interesele tuturor copiilor („victorievictorie”) mijlocul esenţial de rezolvare a conflictelor este comunicarea autentică . Editura Polirom.. BIBLIOGRAFIE: 1. dar trebuie să existe deschidere din partea ambelor părţi pentru a-l descoperii Conflictul nu se rezolvă de la sine. care învinovăţesc copilul. Birch A. Băban.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Intervenţia pedagogică pentru dezvoltarea la preşcolari/ elevi a competenţei de a gestiona eficient conflictul. Bucureşti. 2001. rezolvarea conflictelor solicită competenţe speciale care se învaţă. îmbunătăţeşte posibilitatea de identificare a problemelor. dar mai puţin frustrantă . de a găsi soluţii are în vedere următoarele aspecte:       conflictul. mesajele pe ton nervos. cu trecerea timpului. creşte capacitatea de adaptare la realitate dezvoltă creativitatea responsabilizează copilul şi-l determină să se confrunte cu probleme. Editura tehnică. a soluţiilor. gestionarea lui este necesar dezvoltării maturizării .. 2002. 289 . conflictul are un potenţial pozitiv . Cluj. Concluzii Numeroase conflicte au potenţial pozitiv. Conflictul este o permanenţă a vieţii sociale Modalitate de soluţionat conflictul care este cea mai dificilă. Consiliere educaţională. creşte gradul de toleranţă faţă de interesele şi nevoi ale celuilalt. creşte motivaţia pentru schimbare. În rezolvarea conflictului rolul preponderent revine comunicării. Psihologia comunicării: teorii şi metode.-Cl.

Editura Miron. Bârsan-Grama B. Sibiu.. Pornind de la toate acestea. satisfacţie care nu rezultă din însăşi plăcerea activităţii de învăţare (dorinţa de a afla mai mult şi mai complet. găsirea în mod independent a soluţiei în rezolvarea problemelor etc. Kuzma.. Consilierea în şcoală. activându-i toate resursele psihice interne în vederea obţinerii unui randament superior. mai ales în acele etape ale activităţii de învăţare care nu sunt legate de un control imediat. Malim. K. motivaţie care are tocmai menirea de a intensifica participarea elevului la acest proces. Editura Psihomedia. asigurând astfel o relaţie optimă între asimilare şi motivaţia sa. de o întărire derectă.. 7. 6. constituie deci sursa participării scăzute a elevilor la asimilarea cunoştinţelor. Motivaţia existentă la mulţi dintre elevi nu este întotdeauna adecvată asimilării cunoştinţelor şi formării deprinderilor. 8. susţine şi orientează comportamentul elevului în această activitate. Bucureşti. fiind cu preponderenţă extrinsecă. Editura Psihomedia.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu 4. Golu F.). 13 Sibiu MODALITĂŢI DE OPTIMIZARE A MOTIVAŢIEI LA ŞCOLARUL MIC În procesul de învăţare şcolară crearea şi asigurarea unei motivaţii eficiente este o necesitate obiectivă.2004.. Aceasta explică de ce elevii investesc prea multă energie în lupta pentru note bune. Editura tehnică. 2003. Cocoradă. 2004. 5. Dinamica comunicării. 2001. lucrarea de faţă îşi propune să releve unele aspecte psihopedagogice privitoare la condiţiile necesare creării unei motivaţii potrivite procesului de asimilare a cunoştinţelor. Sibiu. de evitare a disonanţei cognitive. Bucureşti. T. a laudei şi recompensei şi nu intrinsecă. Bucureşti. o abordare psihologică. Psihologia socială. Înţelege-ţi copilul. Motivaţia pentru procesul de învăţare constituie un ansamblu de mobiluri care declanşează. legată de obţinerea unei note bune. Lipsa de concordanţă dintre existenţa activităţii de învăţare şcolară şi a motivaţiei eficiente.. 2007. nevoia de claritate. 290 . Înv. Cătălina Ioana Stancu Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Dinamica dezvoltării personale la vârsta preşcolară. E. Editura Viaţa şi sănătatea. şi mai cu seamă intrinsece.

o forţă motrică a întregii sale dezvoltări psihice şi umane. orientează şi potenţează intensitatea efortului în învăţare. Elevii vor reuşi să înveţe ca urmare a satisfacţiei asigurate de însăşi activitatea de învăţare. ci sistemului care le activează”.E.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Rolul deosebit de important al motivaţiei în învăţare a fost subliniat de mulţi psihologi şi pedagogi.) pot fi declanşaţi numai în situaţii adecvate care oferă posibilitatea satisfacerii lor. Unii autori au definit motivaţia ca o „cauză internă” a comportamentului. trebuinţa de autorealizare etc. Cunoaşterea şi afectivitatea sunt strâns legate. în acest sens. precum şi transformarea unor motive extrinseci în motive intrinseci. aceasta dând naştere unei motivaţii care va face ca activitatea de învăţare să devină mai eficientă. Ea este una din condiţiile esenţiale. M. Hebron afirmă. de apropiere sau de evitare şi respingere a unor obiecte). dispozitivul energetic şi multitudinea de sensuri care explică „de ce” învaţă sau nu învaţă un anumit elev. dar şi cea ma i complexă care asigură dobândirea de noi cunoştinţe. va crea o satisfacţie. Motivaţia este o pârghie importantă în procesul autoreglării individului. Importanţa motivaţiei în învăţare se datorează şi faptului că ea reprezintă cauza acestei activităţi. Motivaţia întregii activităţi umane o constituie totalitatea motivelor care în calitatea lor de condiţii interne ale personalităţii determină. Este vorba de acei stimuli care din interior îl determină pe individ să întreprindă o serie de acţiuni (de căutare. Ne arată „pentru ce se desfăşoară o oarecare activitate într-un anumit fel şi nu în altul. inclusiv cel atitudinal. Pentru ca o activitate să se desfăşoare normal şi eficient este necesar să existe o stimulare şi susţinere energetică în vederea realizării scopului. Motivaţia constituie totodată variabila intermediabilă cu ponderea cea 291 . În lucrarea de faţă am vrut să pun în evidenţă existenţa posibilităţii creării unei situaţii caracteristice activităţii de învăţare care să vizeze mobilizarea şi amplificarea motivelor interioare. ce-l determină pe individ să vrea să înveţe ceva”. determinarea unor tensiuni corespunzătoare angajării elevului în această activitate. Factorii motivaţionali (impulsul curiozităţii. Succesul realizat la rândul lui. uşurează formarea unor comportamente adaptate etc. O modalitate de stimulare a succesului în activitatea de învăţare poate fi asigurată prin activizarea factorilor motivaţionali nespecifici. trebuinţa de performanţă. în special. constituie principala forţă motrică a activităţii de cunoaştere ăn general şi a activităţii şcolare. că „deosebirile care e manifestă între indivizi în privinţa capacităţii de învăţare derivă nu atât datorită minţii mai înzestrate. Interacţiunea nenumăraţilor factori externi şi interni poate genera atitudinea preferenţială a elevului faţă de anumite obiecte de învăţământ. Factorul afectiv.

îl interesează. Astfel. elevul tinde să perceapă sau să cunoască ceea ce îl recompensează. atitudinile. iar activitatea este recompensată. elevul îşi caută întăritorul pozitiv al activităţii de învăţare acesta fiind concretizat într-o performanţă ridicată şi. de desene. Curiozitatea este mai mare la acxeastă vârstă şi ea stă la baza formării unor trebuinţe de cunoaştere. 292 . interesul pentru competiţie. comunicarea rezultatelor devine factor de progres. el îl face pe copil să conştientizeze strategiile utilizate. de motivaţie etc. conform înclinaţiilor sale. constituie o întărire optimă în procesul de învăţare a elevului care intensifică şi susţine efortul de învăţare. stimulează obţinerea unei performanţe ridicate. odată cu producerea satisfacţiilor complexe rezultate din activităţile creatoare de alcătuire de poveşti. Berlett este de părere că vederea rezultatelor crează o energie şi autocompetiţie. implicând totodată şi satisfacţii în activitatea de învăţare. optimism. de perfecţionare a scrisului ce devin foarte active spre finalul perioadei. Astfel poate fi explicat faptul că în situaţiile care permit alternative în interpretare. Printre aceste mobiluri activizate cu ajutorul motivaţiei se poate aminti: atenţia. prin urmare. mecanismele de reglaj şi cele de filtraj.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu mai mare care se interpune între sarcină şi realizarea ei. Motivaţia devine astfel „un mobil al altor mobiluri” influenţând puternic participarea activă a elevului la învăţătură. plăcerea de a primi recompense (note bune. Astfel. În această ipostază de variabilă intermediară. încredere. Succesul are rezonanţe psihologice importante. factor de regres. cât şi cunoaşterea rezultatelor. cum este jocul şi să se mobilizeze pentru cele dificile de cunoaştere. determinând satisfacţie. Experimental s-a demonstrat cu cât motivaţia e mai puternică. de capacităţile de care dispune elevul. să reziste la activităţi plăcute. Trăirea succesului are rezonanţe psihologice profunde. iar împiedicarea cunoaşterii acestora. o serie de factori interni şi externi produc influenţe pozitive asupra copilului ce îl fac să reziste la efort. După intrarea în şcoală. laude) şi de a fi pe placul învăţătoarei şi a părinţilor îl menţin într-o stare activă. învăţarea devine mai intensă. adeseori cu interese ce capătă un contur tot mai pronunţat. Aici intervine şi fenomenul de frustraţie. Succesul poate fi influenţat şi de dificultăţile de adaptare. siguranţă. Dorinţa de a cunoaşte cât mai mult. motivaţia dispune şi de o funcţie specială de mobilizare a tuturor fenomenelor psihice implicate în procesul de asimilare al cunoştinţelor. într-o trăire emoţională plăcută. Eşecurile şi succesele repetate pot determina adevărate cotituri pentru învăţare. şi o expansiune a sinelui.

Bucureşti. să fie posibilă o ameliorare a performanţei. „Stimularea creativităţii elevilor în procesul de învăţământ”. 1981 5. învăţarea devenind.. Marin. Experimentul natural pentru determinarea nivelului de aspiraţie Pentru determinarea nivelului de aspiraţie al subiecţilor cuprinşi în cercetare. stimularea prin laudă şi încurajare. E. Situaţii experimentale pentru cunoaşterea şi formarea motivaţiei pentru învăţare Activitatea de învăţare este necesară crearea unor situaţii generatoare de motive 293 .D. AL.. E.P. E. aproape o „profesie” constituind pentru elevi o activitate independentă şi grea. GR. ONOFREI. 1975 6. SURDU.D. situaţia de competiţie. 1975 2.P. GĂVĂNEA. Bucureşti. Bucureşti. A. situaţia de control. D... E. Necesitatea creării acestora se explică prin faptul că asimilarea cunoştinţelor solicită din partea elevilor o cheltuială mare de energie.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Metode folosite pentru cunoaşterea motivaţiei a. trebuie respectate următoarele reguli: variate.. E.. E. 1974 subiectul trebuie să exprime verbal ceea ce speră să facă. BIBLIOGRAFIE: 1. b. ALEXANDRU. „Procedee de activizare a elevilor”. „Situaţii motivaţionale favorabile învăţării de tip şcolar”. situaţia de joc. ŞCHIOPU. Bucureşti. AL. el trebuie să fi executat deja sarcina. VRABIE.P. GÂRBOVEANU. în zilele noastre. 1975 4..Bucureşti.P.D.P. U. E. V. VERZA. ROCO. „Psihologia vârstelor”. M.D. Bucureşti. 1981 3. NEGOIESCU. LAZĂR. „Cunoaşterea prin descoperire în învăţământ”. DRĂGULEŢ.D.. M. NICOLA. „Atitudinea elevului faţă de aprecierea şcolară”.D.P.

să înveţe. Acest proces are un caracter multidisciplinar şi presupune un efort concertat din partea specialiştilor. 294 . Potrivit DEX. desigur. Orientarea profesională. stare de sănătate). talente. Statisticile americane arată că una din 5 persoane are o disabilitate (aproximativ 50 milioane de adulţi în SUA). în vederea unei orientări şcolar-profesionale optime. Caută. ROLUL ORIENTĂRII ŞCOLAR-PROFESIONALE ÎN INTEGRAREA TINERILOR CU DISABILITĂŢI Disabilitatea reprezintă incapacitatea unui individ de a îndeplini cu succes o sarcină. medic primar medicina muncii. şi anume: capacitate. din cauza unei limitări fizice. a unei acţiuni. aptitudinea înseamnă „însuşirea psihică individuală care condiţionează îndeplinirea în bune condiţii a unei munci. În orientarea şcolar-profesională a tinerilor cu disabilităţi medicul trebuie să ţină cont de 3 aspecte importante. Indiferent de natura disabilităţii (genetică sau dobândită). de către instituţiile implicate în procesul educaţional şi de supraveghere a acestora. reprezentând cea mai mare minoritate. psiholog. pentru un anumit individ. majoritatea persoanelor aflate în această situaţie pot să se joace. abilităţi să fie depistate precoce la copiii cu disabilităţi. aplicaţie. în general. mentale sau senzoriale. psihologice şi criterii de competenţă profesională.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Mihaela Stoia Direcţia de Sănătate Publică Sibiu. Are ca punct de plecare individul. Este deosebit de important ca anumite înclinaţii. cu suport. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. fiziologice. după criterii medicale (anatomice. să lucreze şi să se bucure de o viaţă sănătoasă. fiind o problemă serioasă de sănătate publică [2]. înseamnă a orienta un individ către o anumită profesie sau grup de profesiuni. ce profesii i s-ar potrivi mai bine. înclinaţie. lector universitar. conform datelor OMS [3]. Orientarea spre o anumită şcoală profesională. asistent universitar. toleranţă şi risc [1]. Aproximativ 10% din populaţia globului este afectată (650 milioane). Lia Bologa Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. cu tendinţa de creştere. dar”.

2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor medicale de orientare şcolar-profesionale: Comisia este formată din:    coordonator = şef compartiment igienă şcolară DSP judeţean. al industriei grele sau uşoare. de exemplu: legător de cărţi. etc… constituie un act de responsabilitate crescută şi se efectuează de către medicul de medicina muncii. există posturi care se pot adapta uşor abilităţilor persoanelor cu diferite deficienţe: recepţioner marfă/servicii. secretar. contabil.pe de-o parte a angajatorilor. Se consideră că meseriile „tradiţionale”. facultate. o persoană cu disabilităţi poate să desfăşoare activităţi diverse. lucrător comercial. activităţi artistice. casier. menite a desfiinţa prejudecăţile şi a clarifica aspectele legislative şi nevoia reală de forţă de muncă din rândul acestor persoane. de a accesibiliza locurile de muncă. Potrivit „Ghidului pentru angajatori“ editat de Liga Română pentru Sănătate Mintală. Ordinul MS nr. 197 / 12.03. contabil. şef compartiment medicina muncii DSP judeţean. deşi sunt în derulare numeroase proiecte de integrare şi dezvoltare a abilităţilor la aceste categorii. indiferent de domeniul de activitate al companiei angajatoare. în funcţie de pregătirea profesională şi de capacitatea de muncă. secretar. serviciul asistenţă familială şi socială sau medic-inspector (pediatru) DSP judeţean. etc… Practic. de a se integra profesional în pofida tuturor barierelor“. operator xerox. sau activităţile de rutină (cu un grad de monotonie) ar fi cele potrivite pentru persoane cu disabilităţi. şi pe de altă parte a persoanelor cu disabilităţi. care derulează atât proiecte de instruire a acestora. Responsabilizarea socială a angajatorilor reprezintă un standard înalt în dezvoltarea companiei şi crearea unei imagini pozitive în comunitate. în colaborare cu medicul şcolar. cât şi campanii de informare în rândul angajatorilor şi al persoanelor în cauză. al transporturilor sau al comerţului. fie că este din domeniul construcţiilor. elevilor cu handicap fizic. Atribuţiile acestei comisii sunt următoarele: coordonează activitatea medicilor şcolari. scutirea de 295 . cu boli cronice grave. telefonist. nedeplasabili. casier/vânzător. În România există încă o atitudine reticentă şi conservatoare cu privire la integrarea socio-profesională a tinerilor cu disabilităţi. confecţionare de obiecte artizanale. activităţi de sortare-ambalare-montare. recomandă. pentru facilitarea integrării lor pe piaţa muncii. care implică mai multă manualitate. etc… Cel mai important factor este voinţa .Toleranţă – Relaţionare – Comunicare şcoală de ucenici. Un rol important în facilitarea integrării profesionale a persoanelor cu disabilităţi îl au numeroase ONG-uri. munca la videoterminal. „în orice companie mare. În continuare prezentăm câteva aspecte legislative relaţionate la tema abordată: I. comisionar.

În paralel cu cerinţele generale. Concluziile se finalizează prin referatul de expertiză medico-pedagogică [4]. care pune accentul pe mediul social neadaptat. II. care se aplică tuturor tipurilor de riscuri şi tuturor lucrătorilor. urmărindu-se eliminarea restricţiilor. care nu trebuie utilizată în scop de excludere a acestora. considerat generator al dificultăţilor persoanelor cu deficienţe. 296 . inclusiv sub aspectul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă. Să organizeze locurile de muncă „ţinând cont de lucrătorii cu disabilităţi. rezolvă alte situaţii medico-pedagogice speciale. în principal. chiuvetelor. republicată. dacă este necesar. de la o specializare la alta. duşurilor. a barierelor care împiedică participarea persoanelor cu deficienţe la diferitele aspecte ale vieţii sociale [6]. Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă [5]. Legea nr. avizează transferurile de la o şcoală la alta. III. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Persoanele cu disabilităţi trebuie să beneficieze de un tratament egal în muncă. Legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă solicită angajatorilor să realizeze evaluarea riscurilor şi să adopte măsuri de prevenire corespunzătoare. angajatorii au următoarele obligaţii:   Să protejeze în special grupurile cele mai sensibile de pericolele care le afectează în mod specific (1). din perspectiva a două modele: cel individual.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu frecvenţă a cursurilor şcolare. ajungând în unele ţări la peste 80% [7]. Această prevedere se aplică mai ales în cazul amenajării intrărilor. Problematica disabilităţii. cât şi cea referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă este aplicabilă persoanelor cu disabilităţi. spălătoriilor şi posturilor de lucru folosite sau ocupate în mod direct de persoanele cu disabilităţi” (2). atât cea împotriva discriminării. intervenţiile se concentrează asupra mediului. dar procentul de excludere a acestora de pe piaţa muncii este foarte mare. casei scărilor. Fişa informativă 53: Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru lucrătorii cu disabilităţi. căilor de comunicaţie. Din perspectiva modelului social. Legislaţia europeană. iar Statele Membre UE o implementează în legislaţia şi reglementările naţionale. de inspiraţie medicală (care consideră că dificultăţile persoanelor cu handicap sunt datorate inferiorităţii biologice şi psihologice a acestora) şi modelul social. a handicapului a fost şi este abordată. Datele statistice (Organizaţia Internaţională a Muncii) arată că 386 milioane de persoane cu disabilităţi sunt de vârstă activă din punct de vedere profesional.

Amenajarea locurilor de muncă „protejate” pentru persoane cu disabilităţi se referă la: mediul de muncă. a ritmului de lucru. proceduri în caz de urgenţă. angajatorul trebuie să demonstreze. prin intermediul unei evaluări de risc adecvate şi a unei consilieri competente. semnalizare. pentru facilitarea accesului la un loc de muncă. nu se poate pretinde că un lucrător în scaun cu rotile nu poate fi evacuat din clădire în caz de urgenţă sau că un lucrător cu handicap auditiv nu poate reacţiona la o alarmă în caz de incendiu. Informaţii suplimentare: website-ul Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă are o secţiune consacrată problemelor de securitate şi sănătate la locul de muncă în corelare cu integrarea persoanelor cu disabilităţi şi menţinerea lor în sfera muncii [8]. Atunci când se consideră că o persoană cu disabilităţi se confruntă cu un risc specific. directă sau indirectă. distribuirea sarcinilor sau asigurarea de mijloace de instruire sau de integrare în muncă. nu trebuie utilizate în manieră discriminatorie în vederea excluderii persoanelor cu disabilităţi de la locul de muncă sau aplicării unui tratament mai puţin favorabil: de exemplu. măsuri eficiente şi practice destinate amenajării locului de muncă în funcţie de tipul de handicap. nu trebuie să se considere că acest lucru este aplicabil tuturor persoanelor cu disabilităţi şi nici să se folosească acest motiv pentru a stabili în mod automat restricţii în ce priveşte munca acestora.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare  Să pună la dispoziţie un echipament tehnic corespunzător muncii respective astfel încât să poată fi utilizat de lucrători fără a le fi afectată securitatea şi sănătatea. cum ar fi adaptarea spaţiilor şi a echipamentului. promovarea şi transferul. bazată pe existenţa unui handicap. comunicare. Legislaţia împotriva discriminării poate. Măsurile de securitate şi sănătate. Directiva-cadru referitoare la egalitatea de şanse în domeniul muncii şi ocupării interzice discriminarea. Angajatorii sunt obligaţi să asigure următoarele: amenajări rezonabile pentru persoanele cu disabilităţi. exercitarea unei profesii sau promovarea. 297 . de asemenea. consultarea lucrătorilor. concepute în scopul protejării faţă de riscuri. instruirea şi supravegherea. Atunci când se aplică cerinţele minime de securitate şi sănătate trebuie luate în considerare principiile ergonomice (3). cum ar fi transferul la un alt loc de muncă. Dacă securitatea şi sănătatea sunt prezentate ca argument. organizarea muncii şi a sarcinilor de muncă. programul de lucru. faptul că există o problemă reală. instruirea pe probleme de egalitate de şanse. de exemplu din partea unei organizaţii specializate în probleme legate de disabilităţi. precum şi participarea la cursuri de instruire. imposibil de rezolvat prin adoptarea altor măsuri de integrare a persoanei cu disabilităţi. să impună adaptări ale locului de muncă şi ale utilităţilor la locul de muncă (4).

afaceri sociale şi şanse egale. la o viaţă autonomă şi la o participare deplină în cadrul societăţii. 2010.eu. Desen de Maria Wirlitsch. „Lucian Blaga” Sibiu. oferindu-le persoanelor cu disabilităţi mai multe şanse de a-şi găsi şi păstra un loc de muncă. 5. 2004. urmăreşte obiective clare privind integrarea persoanelor cu disabilităţi. Au dreptul la demnitate. şi anume:  Accesul la drepturi egale: în calitate de cetăţeni cu drepturi depline. 1–2: 41-50.. Dizabilitatea ca factor de risc privind accesul la serviciile de educaţie. Burke AE. Calitatea Vieţii 2006.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Politica Uniunii Europene. 2.int/disabilities/en 4. ••• CDC: Disability and Health State Chartbook 2006. a 2-a rev. Univ. de asemenea. la tratament egal. Anul European 2003 dedicat persoanelor cu disabilităţi [5] BIBLIOGRAFIE: 1. ••• http://europe. JAMA 2007.ilo. Practica medicinii muncii. Manea L. ••• FACTS 53. 3. Stoia M. consolidând măsurile de protecţie socială şi de integrare şi. ed. prin Comisia europeană pentru ocuparea forţei de muncă.  Găsirea şi păstrarea unui loc de muncă: politicile UE în domeniul protecţiei şi incluziunii sociale sprijină statele membre în elaborarea politicilor în materie de incluziune socială.osha. Glass RM. Ed. persoanele cu deficienţe beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi restul populaţiei. XVII. nr. Assessing Disability. asistenţă medicală şi servicii sociale. 7. Zeller JL. 6.who.  O viaţă autonomă: Comisia Europeană promovează serviciile sociale accesibile şi de calitate.int/good_practice/person/disability/ 298 . 8. ••• www. ••• www. încurajează dezinstituţionalizarea.  Educaţie pentru toţi: un acces egal la o educaţie de calitate şi la posibilităţile de învăţare de-a lungul vieţii oferă persoanelor cu deficienţe posibilitatea de a se implica pe deplin în societate şi de a-şi îmbunătăţi calitatea vieţii. European Agency for Safety and Health at Work.org/public/english/employment/skills/disability. 298(17): 2096.

sprjinul în orientarea şcolară şi profesională. ţinându-se seama de particularităţile psihopatologice ale afecţiunilor copiilor şi de caracteristicile individuale de personalitate.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Profesor psihopedagog Silvana Elena Şerb Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. prevenirea şi rezolvarea situaţiilor conflictuale apărute prin consiliere individuală şi consilierea familiei. limitarea agresivităţii în mediul social. orientarea şcolară şi profesională prin adecvarea opţiunilor la potenţialul psiho. Obiectivele propuse în activitatea cabinetului sunt de tip educativ.    formarea şi educarea capacităţii de alegere. ale mediului familial şi social din care fac parte. decizie şi orientare în viaţă prin consiliere individuală şi de grup. a dezvoltării personale şi influenţarea genezei personalităţii elevilor. modelarea asperităţilor caracteriale şi intervenţia asupra tendinţelor deviante de comportament. pentru stabilirea nivelului dezvoltării neuropsihice şi a particularităţilor caracteristice în vederea realizării intervenţiei prin programe individualizate. Activităţile desfăşurate pentru atingerea obiectivelor se structurează pe mai multe direcţii:  evaluarea psihologică a fiecărui elev. 299 .  stimularea autocunoaşterii. 1 Sibiu MODALITĂŢI DE COMUNICARE ÎN CABINETUL DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ Scopul activităţilor desfăşurate în cabinetul de asistenţă psihopedagogică este reflectat într-o abordare profesionistă în sprijinirea procesului de învăţământ.fizic al elevilor. orientării şi integrării sociale ale copiilor şi tinerilor cu cerinţe educative speciale. familial. valorificând resursele personale. social şi profesional. constituie scopuri care răspund cerinţelor moderne impuse la nivel european în privinţa abordării educaţiei. Suportul în instruirea copiilor cu nevoi speciale.

de la începutul activităţii au rolul de a diminua barierele privind comunicarea. pentru că formarea unui sistem de valori. respectiv la transmiterea de către consilier a unui aviz sau sfat către un elev care i-a expus problema sa. Consilierul nu trebuie sa fie cel care dă sfaturi. comportamente deviante. Prin relaţia stabilită în cadrul consilierii se asigură exprimarea ideilor şi sentimentelor în legătură cu o problemă şi se oferă sprijin în clarificarea sensurilor fundamentale. în identificarea unor pattern-uri valorice pe baza cărora se pot formula soluţii. În activităţile de consiliere nu se pot utiliza metode didactice tradiţionale. dificultăţi de integrare familială. sunt cele mai eficiente pentru atingerea obiectivelor activităţilor de consiliere. ci doar făcând din elevi coparticipanţi la propria lor formare. pentru a nu trece cu vederea nevoile specifice ale copilului. ci cel care determină elevul sa găsească soluţia cea mai potrivită în situaţia sa. stimularea conversaţiei între membri.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu După cum se poate observa. În general. modalităţile de întrajutorare. problematizarea. aportul fiecărei persoane la o activitate de grup în direcţia instituirii unui climat de lucru relaxant si reconfortant. metodele şi tehnicile utilizate. Consilierea copiilor este diferită de consilierea adulţilor prin scopurile. singurul care propune soluţii. există momente când abaterea poate fi eficientă şi adecvată. Forma de intervenţie cel mai des utilizată este consilierea. etc. scopurile din timpul consilierii trebuie revizuite continuu şi îmbunătăţite dacă este necesar. activităţile derulate în cabinet sunt multiple şi diversificate. munca în echipă şi depistarea lipsei de comunicare. ci exista întotdeauna întrebări asupra motivaţiei profunde. Metodele interactive de grup: dezbaterea. 300 . convingeri şi atitudini sănătoase nu se poate realiza prin prelegeri. Consilierea nu se reduce niciodată la un schimb de informaţii. care are nevoie de sprijin. pentru fiecare dintre acestea fiind necesară o modalitate specifică de relaţionare şi comunicare. Aceste dificultăţi se manifestă prin diferite grade de disfuncţionalitate sau prin dezechilibre ale structurilor de personalitate. şcolară sau socială. Consilierea este un proces în care un profesionist stabileşte o relaţie bazată pe încredere cu o persoană care are dificultăţi în adaptarea la solicitările vieţii. jocurile de rol. rolul consilierului fiind acela de facilitator al procesului de decizie. consilierea se realizează în raport cu persoanele cu dificultate de alegere. Deşi consilierii încep terapia cu un program prestabilit. relaţionare între membrii grupului. Exerciţiile de încălzire ale elevilor. Elevii încep astfel să se obişnuiască cu regulile de comunicare între ei.

Tehnica adresării întrebărilor este utilă deoarece poate ajuta mult în modul de a vedea lucrurile şi de a scoate în evidenţă anumite aspecte. cu problemele pe care le are. Acest lucru este indispensabil pentru continuarea procesului de consiliere. a-l ajuta pe acesta să îşi conştientizeze mai adecvat şi mai complet propriile nevoi.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Prin urmare. acest lucru însemnând că foarte multe informaţii vor fi dirijate de la consilier spre copil. de cooperare şi comunicare cu ceilalţi. Stabilirea acestei relaţii este absolut necesară pentru a se produce schimbări pozitive. Primul pas al consilierii este stabilirea unei relaţii de încredere şi a unei relaţii de lucru confidenţială în activitatea fie cu grupurile de elevi. Aşadar . Deoarece consilierea educaţională este un proces complex. fără să fie excluse interpretările şi confruntarea constructivă. construirea si menţinerea unei relaţii autentice între consilier şi elevi devine o prioritate în consiliere. Se va asigura atmosfera caldă şi empatia. Etapa iniţială în consiliere presupune stabilirea unei relaţii efective între consilier şi elev. Se va pune accent pe ajutorul oferit copilului să se cunoască şi să se autoevalueze. Aceasta se formează pe baza atitudinilor si abilităţilor de comunicare ale consilierului şi este menţinută prin folosirea unor tehnici adecvate problemelor elevilor. să-şi dezvolte deprinderile constructive de coping. ajutându-i să-şi rezolve problemele. consilierul lucrează cu propriile sale competenţe . gânduri. dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziei şi eliminarea gândurilor negative este de asemenea un pas care trebuie realizat. căi care pot fi luate în discuţie. Formularea scopurilor împreună privind schimbări comportamentale. 301 . În această etapă se va putea utiliza ca tehnică de lucru informarea. Etapa secundară în consiliere va progresa cu asistarea copilului pentru a-şi dezvolta interesele sociale. aşteptări şi posibilităţi de a rezolva şi depăşi problemele cu care se confruntă. de a lua decizii. comportamente relaţionate de învăţare şi propria dezvoltare. acest proces se va derula urmând anumite etape şi tehnici specifice în funcţie de problema şi personalitatea celui consiliat. Numai acceptarea şi încrederea oferită de o astfel de relaţie asigură acest lucru. scopul fiind acela de a-l oglindi pe elev în contextul situaţiei cu care se confruntă. Consilierul încearcă apoi să-i ajute pe elevi să-şi anlizeze şi să înţeleagă propriile sentimente. În această etapă este foarte important ca elevul să primească semnale că este acceptat aşa cum este el. care altfel ar putea fi trecute cu vederea. fie în activitatea individuală. Se pot sugera eventuale opţiuni care se vor adăuga la cele deja identificate de copil şi chiar modalităţi. Totodată utilizarea sugestiei poate fi de un real folos pentru elev.

În această etapă se va asigura sprijin copiilor pentru asumarea propriei responsabilităţi. profesori). dar îndepărtată în timp. Ea porneşte de la constatarea că stimulii pozitivi (recompensele) întăresc comportamentul.recuperatorie” (Golu. Una din modalităţile fundamentale de intervenţie în cazul persoanelor cu nevoi speciale este terapia comportamentală. Acordarea unei recompense mici imediat după comportamentul dezirabil. Asistenţa psihopedagogică a acestei categorii de persoane este recuperativă şi instrucţional-educativă. Acelaşi autor menţionează că scopul consilierii psihopedagogice este de a îmbunătăţi sănătatea mintală a consiliaţilor şi astfel de a provoca o schimbare voluntară în atitudinile şi comportamentul clientului. instrumentare cu mijloacele şi resursele de reacţie adaptative.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Etapa finală a consilierii va pune accentul pe dirijarea atenţiei copilului spre acte şi comportamente constructive. părinţi. Ch. Responsabilitatea copilului 302 . Încurajarea este una din cele mai bune mijloace de a ajuta copilul să îşi realizeze nevoile şi să îşi asimileze noi comportamente. adică al sprijinirii în procesul de a deveni un individ responsabil. Terapia realităţii este actul orientării copilului către realitate. Modelul Glasser este o tehnică de prevenire a comportamentului perturbator ce recomandă terapia realităţii ca mijloc de disciplinare a copilului. În consilierea psihopedagogică a comportamentului pertubator şi delincvent se utilizează aproximativ aceleaşi metode şi procedee (de pildă.. în timp ce stimulii negativi (sancţiunile) îl reduc sau îl anihilează. P. Vor fi învăţate proceduri specifice. Elementele specifice consilierii acestei categorii de subiecţi sunt: modelul Glasser şi modelul consecinţelor logice. îl va întări în mod eficient. Patterson susţine că acest proces dezvoltă o relaţie interpersonală între consilier şi unul sau mai mulţi clienţi (elevi. Consilierea reprezintă un proces de acordare a asistenţei psihopedagogice elevilor şi celorlalte persoane implicate în procesul educaţional. Consilierea psihopedagogică a persoanelor cu nevoi speciale are ca scop dezvoltarea unui proces de sprijinire. negocierea) folosite în asistenţa celorlalte categorii de consiliaţi. formativ-profilactică şi terapeutică. dezvoltate planuri de acţiune începând cu cele mai simple şi până la cele mai complexe în vederea adoptării unui nou comportament. folosind metode psihologice. este mai puţin eficientă.1993). capabil să îşi satisfacă interesele în lumea reală. derivate dintr-o cunoaştere sistematică a personalităţii umane. Consilierea psihopedagogică în şcoală trebuie să fie “unitatea a trei secvenţe operaţionale: diagnostic-constatativă. utilizarea unei recompense/pedepse consistente. orientare .

. AL.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare trebuie subliniată continuu. Consilierea psihopedagogică urmăreşte capacitarea persoanei în sensul funcţionării optime. Cheia corectării comportamentului indezirabil stă în identificarea scopurilor greşite şi în strădania de a-l face pe copil să înţeleagă că este vorba despre o problemă de comportament. având la bază un model psihoeducaţional de formare şi dezvoltare a personalităţii. ce si cum?. Editura Sper Bucureşti. Consiliere educaţională. 1989 demonstrează că în medie. A.Consilierea psihologica. sănătate psihică. raţionamente de ordin superior. Aceste numeroase rezultate se împart în: interesul pentru cunoaştere. relaţii personale. atribuiri cauzale.). A. se centrează pe autodisiplinarea copilului. Consiliere psihopedagogică. 303 . stima de sine. Editura Polirom Iaşi. elevii care cooperează in vederea îndeplinirii unor sarcini au rezultate mai bune decât cei care se întrec pentru realizarea unor sarcini sau cei care lucrează independent . iar elevii trebuie să ia cunoştinţă de propriul comportament şi să emită judecăţi de valoare în ceea ce îi priveşte. productivitate grupului. 2005 Daniela-Ancuţa Telespan Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ”Terezianum” Sibiu REPERE METODOLOGICE ALE ÎNVĂŢĂRII PRIN COOPERARE Studiile abordării învăţării prin cooperare s-au axat în general pe cercetarea achiziţiilor individuale. un studiu metaanalitic realizat de Johnson&Johnson. prin realizarea unor schimbări evolutive de câte ori se impune. Editura Psinet Cluj-Napoca. Modelul consecinţelor logice. 2001 2.. iniţiat de Rudolf Dreikurs.. Subiectul este informat asupra consecinţelor negative ale comportametului său şi este asistat în dezvoltarea unui comportament dezirabil. I. Din punct de vedere al îmbunătăţirii achiziţiilor academice. MITROFAN. prejudecăţi. activizarea motivaţiei. atitudini fata de diversitate. I. explicaţii morale. job satisfaction. Cine. (coord. atracţiei interpersonale. transferul în trainning şi învăţare. motivaţia intrinsecă. dezvoltarea sentimentelor interpersonale. NUTA. memoria. suport social. BĂBAN. BIBLIOGRAFIE: 1. DUMITRU. 2008 3.

elevii dovedeau o mai mare încredere în sine. dezvoltarea rationamentelor de ordin superior. Principalul mecanism care stă la baza îmbunătăţirii performanţei este transferul informaţiilor şi a strategiilor de învăţare între situaţiile educaţionale. studenţi de diferite etnii găsindu-se pentru prima oară în aceeaşi clasă. interacţiuni şcolare mai bune ca cei din clasele tradiţionale.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Activităţile prin cooperare au rezultate superioare şi în menţinerea atenţiei şi în alegerea voluntară a sarcinilor dificile şi de a persista în rezolvarea lor (timpul de implicare în sarcină creşte). adică interiorizarea strategiilor şi a informaţiilor de grup aflate în zona proximei dezvoltări. în ciuda dificultăţilor apărute. se include aici şi transferul grup/individ. dezvoltarea interesului continuu pentru învăţare şi implicarea în sarcină. care să difere ca sex. reţinerea de lungă durată a cunoştinţelor învăţate. Metode de învăţare prin cooperare O metodă clasică a specializării sarcinii este Jigsaw. a gandirii critice sunt câteva consecinţe ale folosirii metodelor învăţării prin cooperare. etnie. acces direct doar la segmentul respectiv. În plus se îmbunătăţeşte şi motivaţia intrinsecă. folosită pentru prima oară de Aronson (1971) în contextul desfiinţării şcolilor segregaţioniste. chiar dacă se foloseşte o oră pe zi şi poate fi folosită în combinaţie cu alte metode urmându-se în general următoarea succesiune de paşi:      Începând cu formarea grupurilor de câte 5-6 membrii. scăderea absenteismului. în general tot atâtea câţi membrii sunt Se repartizează fiecărui elev să înveţe un segment din tema propusă. Jigsaw este o metodă apreciată de numeroşi profesori datorită eficienţei demonstrate. apoi un student din fiecare grup ca lider. fiind sigur că au Se oferă elevilor timp necesar să citească tema cel puţin de două ori pentru a le deveni şi abilităţi. fie cel mai matur din grup. 304 . expectanţele crescute pentru succes. studenţii slabi din clasele jigsaw aveau rezultate mai bune la examenele şcolare decât cei din clasele tradiţionale . nu este nevoie să memoreze textul. îmbunătăţirea performanţei şcolare. Dezvoltarea abilitaţilor metacognitive. în faza iniţială acesta ar trebui să Se împart temele zilei în mai multe fragmente. familiar. Procesele creative sunt îmbunătăţite prin activităţile de grup chiar şi numai prin generarea unui număr mai mare de idei noi. în grup . La doar 8 săptămâni după folosire studenţii dovedeau mai puţine prejudecăţi şi stereotipuri negative. rasă Se fixează.

predare directa pentru înţelegerea cititului şi integrarea artelor în citit/ limbaj. In acest timp. elevii scriu compuneri. profesorul monitorizează desfăşurarea procesului. realizarea de predicţii asupra finalului povestirii. dezvoltându-şi abilităţile de înţelegere. 1989. elevii înţeleg idea principală a textului.    Elevii se întorc la grupurile iniţiale. asigurându-se 305 se realizeze evaluarea temei. iar în cazul apariţiei unor probleme(de exemplu: un membru dominant sau dificultăţi de comunicare) intervine imediat. decodării şi vocabularului. activităţi practice in grup. Se solicită fiecărui elev să împărtăşească informaţiile din segmentul studiat grupului Se solicită colegilor să ceară informaţii suplimentare şi să întrebe expertul. Profesorii folosesc antologii de texte pentru cititori sau nuvele în număr mai mare decât în clasele tradiţionale. În majoritatea activităţilor CIRC elevii urmează o secvenţă de instruire directă . Recunoaşterea meritelor în faţa echipei presupune oferirea de certificate echipei pe baza însumării rezultatelor membrilor săi la toate activităţile de scris şi citit. rezumarea povestirii şi prezentarea acesteia colegului. Eventual această sarcină poate fi preluată de liderul grupului dacă grupul are experienţă în acest tip de activităţi. evaluare şi recunoaşterea meritelor în faţa echipei. schiţe. revizuiesc şi citesc lucrările celorlalţi colegi. scrierea răspunsurilor la povestiri şi exersarea silabisirii. . Contribuţia elevilor este evaluată prin scurte probe de evaluare şi nota la compunerea finală. preevaluare în perechi. Are trei elemente principale: activităţi legate de povesti. Deoarece elevii folosesc materiale adaptate performanţei individuale la scris/citit ei au oportunităţi egale de succes. lăsând un elev din fiecare grup să discute cu elevii din celelalte grupuri care au aceeaşi temă. Lucrînd în pereche.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare  Se formează grupuri temporare de experţi. Învăţarea reciprocă (Learning Together & Alone) este o metodă dezvoltată de Johnson&Johnson. să înţeleagă conceptele prezentate. Elevii sunt împărţiţi în perechi de acelaşi nivel sau din nivele diferite de performanţă şi lucrează în perechi într-o serie de activităţi angajante cognitiv care includ cititul în perechi. Pe parcursul momentelor de artă.  La sfârşitul sesiunii se dă un test de cunoştinţe din materialul prezentat astfel încât să Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) este un program comprehesiv pentru predarea scris/cititului limbilor şi a artelor. Elevii nu sunt evaluaţi până când perechea nu consideră că elevul este pregătit. scrisă independent de fiecare elev. Se oferă timp suficient pentru a discuta principalele puncte din fragment şi pentru a pregăti prezentarea din cadrul grupului. astfel încât din care face astfel încât colegii să înţeleagă şi să reţină informaţiile prezentate. în care elevii în grupe de 4-5 membrii eterogeni cooperează în rezolvarea de sarcini comune. O singură hârtie este completată de fiecare grup.

pe baza acestora se premiază echipele care întrunesc anumite criterii de apreciere. Profesorul prezintă noile cunoştinţe frontal. iar elevii sunt evaluaţi pe baza produsului de grup. Toţi elevii sunt evaluaţi prin probe individuale.1978. Slavin propune următorul model de aplicare practică al metodei TAI. nivelului de performanţă. printr-o activitate organizata la debutul noilor teme. O procedură originală prevede şi schimbarea componenţei grupului în funcţie de rezultatele la turnirul săptămânal.   Elevii sunt pretestaţi prin probe individuale în scopul includerii în grupe Se pregătesc materialele individualizate: . probleme care să exerseze abilităţile care stau la baza formării abilităţii de ordin general ce urmează a fi dobândită. are principii similare metodei anterior prezentate referitoare la prezentarea conceptelor de către profesor. iar aprecierile se fac în raport cu rezultatele medii ale elevului. la modul de structurare al grupurilor. abilităţile implicate în rezolvarea sarcinilor şi se oferă o metodă „step by step” în rezolvarea problemelor. etniei. Slavin. Slavin 1985) au dezvoltat această metodă ca un mijloc al rezolvării problemei eterogenităţii studenţilor în cadrul activităţilor matematice. 1984. fiecare elev devenind interesat de optimizarea propriei performanţe. elevii sunt împărţiţi în grupuri de învăţare de câte 4-5 membrii. Leavey & Madden. fiecare constând din 20 de sarcini. Scorul echipei se calculează prin însumarea punctelor tuturor elevilor din grup. În STAD –Student Team Achievement Divisions (Slavin. . dar se diferenţiază prin proba săptămânală de evaluare organizată sub forma unui turnir între elevii cu acelaşi nivel de performanţa din toate grupurile din clasă.câteva teste de abilităţi. Aceasta metodă urmăreşte motivarea elevilor pentru a îmbunătăţii performanţele colegilor de grup. stabilite anterior de profesor şi elevi.două probe paralele cu itemi care evaluează abilitatea dobândită. Slavin. eterogeni din punct de vedere al sexului. 1978. oferă şanse egale de succes tuturor membrilor deoarece performanţa elevilor este comparată cu performanţa iniţială nu se realizează comparaţii cu norma. iar apoi în activităţile ulterioare se vor organiza grupuri de învăţare prin care se vor aprofunda cunoştinţele prezentate. asigurând interdependenţa pozitivă a scopului. 1984. .un material prin care se explică valorice diferite dar şi al cunoaşterii nivelului individual de pregătire elevilor direcţionarea activităţii. 306 .1980).Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu astfel interdependenţa pozitivă a resurselor. 1980). Prin acest turnir se oferă elevilor posibilitatea de a câştiga puncte bonus pentru echipă. TAI–Team Assisted Individualization (Slavin. Madden & Leavy. Punctele se oferă dacă elevul depăşeşte sau atinge performanţa anterioară. TGT–Team Games Tournaments (DeVries & Slavin.

probleme din testele de abilităţi şi verifică proporţionale din punct de vedere al sexului. se referă în general la concepte şi nu la algoritmi care sunt explicaţi în materialele de lucru şi pentru a căror clarificare se solicită sprijinul profesorului la momentul identificării problemei Pentru a fi eficienta învăţarea cooperativă trebuie avute în vedere următoarele elemente in organizarea si coordonarea activităţii grupurilor de învăţare (Johnson. solicită ajutor dacă este necesar profesorului Rezolvă primele 4 sarcini. după care elevul poate rezolva a doua formă a probei de evaluare. materialele. obiective. Dacă există greşeli elevul încearcă şi următoarele 4 sarcini. în fiecare zi Se împart materialele individuale. Scopul acestor sesiuni este de a pregăti elevii pentru concepte majore ale sarcinilor următoare şi să ofere sugestii de rezolvare a dificultăţilor întâmpinate. şi-au stabilit sarcinile.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare . .răspunsuri corecte la testele de abilităţi. Johnson. dacă au 1-2 greşeli rezolvă forma a doua a probei de evaluare. la probele de evaluare şi la testul final. Dacă elevii au rezolvat proba corect trec la testul final. de liderii grupului. dacă nu au 8 răspunsuri corecte este chemat profesorul să ajute elevul prin explicaţii suplimentare. 307 . tot aşa până rezolvă un set de 4 sarcini solicitând şi ajutorul colegilor sau al profesorului dacă este nevoie. După rezolvarea corectă a patru sarcini poate rezolva proba de evaluare. grupurilor etnice. al performanţei şcolare schimbându-se sau se pot stabili liderii grupului care să îndeplinească aceleaşi sarcini sau colegilor de grup răspunsurile cu fişa de răspuns. iar elevii lucreaza în spaţiul echipei Fiecare elev citeşte instrucţiunile. Smith): Interdependenţa pozitivă este dobândită atunci când membrii grupului urmăresc aceleaşi scopuri. Rezolvă testul final corectat de către elevii monitori  In fiecare zi profesorul lucrează cu grupe de elevi care sunt în acelaşi nivel curricular în şedinţe de 5-15 minute. Dacă răspunsurile sunt corecte trece la rezolvarea probei de evaluare.test final.      Se împart elevii în grupe de 4-5 membrii. fiind verificaţi de elevii monitori. care se constituie ca ansambluri Se aleg elevii monitori (2-3 elevi servesc ca monitori). La aceste sarcini elevii lucrează individual. un test de 10 itemi asemănător cu ultimele sarcini. accesul la resursele informaţionale. în conformitate cu rolurile pe care fiecare elev le îndeplineşte în cadrul grupului.

Contabilizarea individuală măreşte performanţa fiecărui elev din grup. Cluj-Napoca. încurajarea tuturor membrilor să participe la activitate. o solicită individului uman în interacţiunile sale sociale. Se impune proiectarea şi practicarea activităţilor care să sprijine implementarea tehnicilor învăţării prin cooperare. iar profesorul alege una la întâmplare pentru susţinere orala si evaluare. că se manipulează acelaşi repertoriu. ci promovează interacţiunile. BIBLIOGRAFIE: 1. Interdependenţa pozitivă. 2002 308 . un set minim de deprinderi. al comunicării sau al rezolvării conflictelor. Îmbunătăţirea abilităţilor de interrelaţionare al membrilor grupului prin stabilirea unor expectanţe comportamentale cum ar fi: toţi membrii contribuie si se ajuta intre ei. sprijin. Acest element dovedeşte ca . Analiza activităţii de grup a modului în care elevii interacţionează. verifică să fie sigur că toată lumea a înţeles. al alegerii liderului. alege un student la întâmplare pentru a răspunde oral pentru activitatea grupului. Metode sugerate pentru asigurarea contabilizării. direct. Bocoş. prin învăţarea cooperativă chiar daca evaluarea este centrată pe produsul grupului nu se omite învăţarea individuală. vorbeşte încet pentru a nu deranja ceilalţi colegi. monitorizării individului includ: solicitarea de a realiza sarcini individuale şi de a le include apoi in activitatea grupului. Instruire interactivă. singură nu îmbunătăţeşte direct rezultatele. pe care orice activitate umană prin finalităţile sale. Evaluarea individuală şi monitorizarea nivelului fiecărui elev reprezintă un element important al sprijinirii elevului. fiecare asculta cu atenţie opiniile expuse de ceilalti. Editura Presa Universitară Clujeană. Muşata. acordă sarcini şi roluri specifice fiecărui membru al grupului. al încrederii.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Promovarea interacţiunii directă (”faţă în faţă”) se referă la schimburile informaţionale şi de idei între membrii grupului ca urmare a achiziţionării interdependenţei pozitive. solicitarea de ajutor dacă se întâmpină dificultăţi. acordare de bonus dacă toţi membrii grupului au rezultate foarte bune. caracterizate prin oferirea unul altuia de ajutor. schimbarea resurselor necesare cum ar fi informaţia şi modalităţi de procesare informaţională mai eficiente prin oferirea de feed-back imediat. toţi elevii realizează sarcina. Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune constituie o condiţie importantă a eficientizării funcţionării grupului. a modului în care se folosesc deprinderile de relaţionare sociala şi colaborare din punct de vedere al luării deciziilor.

Brody. 133.edu/ccc/learning/ Înv. pag. Silvia Vasu Şcoala cu clasele I-VIII Avrig.judeţul Sibiu JOCUL DIDACTIC METODĂ ACTIVĂ DE EFICIENTIZARE A COMUNICĂRII LA CLASA I Direcţia generală de modernizare şi perfecţionare a metodelor de învăţământ o constituie îngustarea sferei de acţiune a metodelor reproductive. Bruffe. A. La nivelul claselor I-IV în structura metodelor active îşi găsesc cu maximă eficienţă locul jocurile didactice care solicită integral personalitatea copilului. N. N. http://www. & Farnish. (1995). Ionescu.com/cooperative learning 13. 3. R. F. 1998 8. Teoria educaţiei.cfm 14. 5. M. 433 – 454 12. http://www. Editura Tribuna învăţământului./ feb. Miron (coord..ca/~gnjantzi/learning_theories.Y. Educaţia şi dinamica ei. 22. Press. Strategii de predare şi învăţare. The Journal of Staff. n 3. Interaction Book company 10. Demersuri creative în predare şi învăţare. http://www. „ Sharing our toys . Presa Universitară Clujeană. Cluj-Napoca. Cooperative integrated reading and ocmposition: Two field experiments Reading Research Quarterly . 1995. M. (1998). Cooperation in the classroom (7th ed) Edina. D. Proiectarea şi evaluarea secvenţelor de instruire.net/learning_theories. Cluj-Napoca. Presa Universitară Clujeană.htm 15. Vasile (1992) . ian. W. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. Miron. Cristian. „Collaboration or cooperative learning? Complimentary practices for instructional reform”. care fac din elev un participant activ la procesul de învăţare. Change. „ Introduction: Professional development and Cooperative learning” in Brody and Davidson ( Eds).Toleranţă – Relaţionare – Comunicare 2. pag. (1987). & Davidson. Professional Development for Cooperative Learning – Issues and Approaches. C.htm 16.. 12 – 18 6.. State University of N. http//:proquest. http://www. M. Program & Organizational Development.ucalgary. 309 . Slavin. 1992 7.. & Holubec. E. Bocoş. R. Miron. N.funderstanding.emtech. (2001). C. 2000 9. Bucureşti.com/about_cooperative learning. pag. Winter 1995. Ciomoş.M. Ionescu. Madden. accentuând astfel caracterul formativ al învăţământului. (1995). Johnson.. Stan. Albany N. Cluj-Napoca. R.Cooperative learning versus collaborative learning”. 2001 11. K.143 4. Bucureşti. Chiş.) (1998). (1998 ). tradiţionale şi lărgirea gamei de metode moderne.byu. Stevens. Ionescu. Editura Ştiinţifică. Brody.v 12.Y. Johnson.

potrivit capacităţilor lor individuale. rigid. Sub raport structural psihologic orice tip de joc constituie o imbinare a componentelor intelectuale cu cele afectiv-motivaţionale. au ca punct de plecare noţiunile dobândite de elevi în situaţia să elaboreze diverse soluţii de rezolvare. de altcineva decât propria lor persoană. Micul şcolar integrat într-un proces neatractiv. crescându-le performanţele şi căpătând încredearea în capacităţile lor. lui revenindu-i doar sarcina de stocare şi redare a acestora la cererea adultului nu va gusta bucuria descoperirii de cunoştinţe sau de strategii operaţionale. Ţinând seama de 310 .Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Jocul.obţinerea unui calificativ bun. începând cu primele legături de prietenie între copii. Jocurile didactice sunt realizate pentru procesul instructiv–educativ. stimulând puterea de investigaţie şi cointeresarea continuă. Elementele de joc: descoperirea. ceartă şi plânsete. deblocând astfel potenţialul creator al acestora. pe de o parte şi între egocentrismul caracteristic vârstelor mici. situaţie dificilă ce determină apariţia unei contradicţii între nevoia copilului de a intra în contact cu alţi copii. diferite de cele cunoscute. Jocul creează condiţiile trecerii de la formele de activitate individuală la activitatea pe grupe mici şi apoi pe grupe din ce în ce mai largi. aşteptarea vor asigura mobilizarea efortului propriu în descoperirea unor soluţii. pe de altă parte. Rol important capătă latura instructivă. favorizează apariţia celor mai variate relaţii interindividuale. dominator care primeşte informaţii. ci motivaţia activităţii lui va fi cel mult exterioară . întrecerea. Acest lucru este deosebit de important pentru formarea capacităţii copiilor de a ţine seama de celălalt. Jocul didactic are un conţinut şi structură bine organizate. De multe ori în cadrul jocurilor copiilor apar conflicte. Jocurile didactice sunt antrenante pentru toţi elevii şi acţionează favorabil şi la elevii cu rezultate slabe la învăţătură. accentul căzând astfel nu pe rezultatul final cât pe modul de obţinere al lui. prin structura sa bazată pe existenţa unui număr mai mare sau mai mic de roluri. siguranţă şi promptitudine în răspunsuri. Se desfăşoară după anumite reguli şi la momentul ales de adult sub directa lui supraveghere. au un conţinut bine diferenţiat pe obiectele de studiu. surpriza. care duc la atitudini brutale. nu va învăţa pentru a cunoaşte. în rezolvarea unor probleme. elementele de distracţie nefiind decât mediatori ai stimulării capacităţilor creatoare. Copilul trebuie să accepte colegul de joc şi să-şi coreleze propriile acţiuni cu cele ale altui copil. subordonate particularităţilor de vârstă şi sarcinii didactice. simularea. Se impune prevenirea conflictelor sau atunci când au izbucnit rezolvarea lor.

În desfăşurarea acestora apare clar subiectul pe care copilul îl joacă . materialul pus la dispoziţia copiilor sugerează un joc cu mai multe roluri şi prin aceasta favorizează apariţia jocurilor pe grupe mici. ca exemplu. Pe de altă parte.” „Medicul şi pacienţii. contribuind într-o foarte mare măsură la formarea. În joc copilul se manifestă spontan. lexical şi gramatical La clasa I. interesele.” Copilul nu se joaca de-a ceea ce nu a văzut sau nu a auzit . Toate aceste acţiuni transpuse din viaţa cotidiană. rude . Astfel. a autocontrolului. proprii adulţilor. să se bucure de succesele colegilor. de exemplu: trusa frizerului. lecţiile trebuie completate sau intercalate cu jocuri. 311 . o funcţie profesională: „Sunt pilot. îl pun pe copil în situaţia de a reproduce o serie de relaţii complexe din viaţa socială: relaţiile familiale ca şi relaţiile faţă de medic. trusa medicului. Copiii vor fi implicaţi cerându-li-se să repete sunete. E util ca în joc să fie introduse rime. Jocurile didactice contribuie la dezvoltarea stăpânirii de sine. În cele mai multe jocuri de rol. Modelele de urmat pe care el le transpune apoi în joc izvorăsc din realitatea apropiată. Procedeele folosite de învăţătoare sunt variate. între copii se stabilesc o serie de legături impuse de derularea jocului. Introducerea unor jucării care nu pot fi folosite individual obligă pe copii să-şi caute parteneri de joc. a disciplinei conştiente. a spiritului colectiv şi a altor calităţi de voinţă şi caracter. de vânzător.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare puterea lor de concentrare la această vârstă. poezioare scurte şi cântecele. pantonime în cadrul jocului de rol pe care îl desfăşoară. sincer. să aprecieze nepărtinitor succesele altora. îl ajută la lecţii. îl duce în parc să se joace. dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului sub aspect fonetic. Dacă la început clienţii sau pacienţii sunt păpuşile. din viaţa şi activitatea adulţilor din preajma lui: părinţi. acţiuni. trusa gospodinei. rolul jucat de copil corespunde unei funcţii sociale. prieteni de familie.vecini. În cadrul jocului de rol “De-a mama”. treptat aceste păpuşi sunt aduse de o mamă la frizerie. Printre primele jocuri pe care le practică copiii sunt jocurile de rol. În joc copiii învaţă să se ajute unii pe alţii. învăţător. a spiritului de independenţa . Jocurile exercită o influenţă pozitivă asupra întregii personalităţi a copilului. de nevoia de variaţii şi de mişcare în activitatea şcolară. îi cumpără jucării.” „Grădinarul şi florile. copilul-mamă îşi însuşeşte dragostea şi grija faţă de copilul-fiu sau fiică . iar după un timp mama doreşte să fie şi ea consultată sau coafată.” „Pescarul. ponderea în timp a jocului este relativ mai mare decât la celelalte clase. îşi dezvăluie tendinţele. îl duce la medic atunci când se îmbolnăveşte. are grijă să nu răcească.

Jucătorul din dreapta trebuie să formeze un nou cuvânt. Din literele alfabetului decupat el trebuie să formeze cuvântul respectiv. să încurajeze pe cei cu gândire lentă şi să dea aripi la spirit celor dotaţi. curat–murdar. „Dezmiardă cuvintele”: fată-fetiţă. cupru-aramă. geam–gemuleţ. e . sabie. sapa. Jocul „Găseşte cuvântul” are ca sarcină indentificarea imaginii şi scrierea corectă a cuvântului. săpunul. Cuvintele se rostesc cu voce tare sesizând şi corectând eventualele greşeli. Pentru dezvoltarea atenţiei am folosit jocurile: „Ce ştii despre”? porc. salam. Clasa se împarte în două echipe. etc. mameluc. ardei. Elevii au nevoie de un creion şi o foaie de hârtie. poruncă–ordin–dispoziţie–comandă. „Ştafeta” are drept scop despărţirea corectă a cuvintelor în silabe şi formarea unui nou cuvânt cu ultima silabă a cuvântului precedent. roşie. slab–gras. f”: albină. balaur. fular–şal. obiecte. aragaz. bunică. ta. b. d. mister–taină–secret–enigma.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Elementul joc va fi prezent pe tot parcursul predării alfabetului. prosopul. harnic–leneş. legume. caramele. „Eu spun una tu spui multe”: cal-cai.vulpe. Am folosit la începutul şcolarităţii elevilor din clasa întâi jocuri menite să creeze o atmosferă care să favorizeze comunicarea. animale.raniţă. Jucătorul care nu ştie să formeze cuvântul cu silaba dată va fi eliminat din joc şi va fi pedepsit. marmelada. păpuşă-păpuşică. vulpe-vulpi. sa. ca. Primul jucător scrie un cuvânt şi subliniază ultima silabă. Exemplu: J1. urât-frumos. Câştigă elevii care au format corect cuvintele încă de la începutul activităţii. J4-nostru. Fiecare copil primeşte câte o imagine cu fructe. cameleon. J5–trubadur. găleată-găleţi. de la familiarizarea cu sunetul şi litera nouă. lup? „La ce foloseşte?”. Cuvintele se transcriu pe caiete. J6-durduie. re”: mama. J2-ţară. etc. Îi va fi dată o pedeapsă care sa îi facă plăcere. „Cuvinte cu sens opus”: mic–mare. c. morcov. pînă la fixarea şi consolidarea cuvintelor şi textelor intrate în cicuitul de cunoştinţe ale elevilor. Prin jocul „Dă–mi un nume”am urmărit învăţarea scrierii corecte a numelor de persoane utilizând iniţiala majusculă. balon. Am urmărit cu această ocazie spontaneitatea construcţiilor verbale. băiat-băieţi. salopeta. Pentru flexibilitatea şi fluiditatea gândirii am organizat jocurile: „Cine spune mai multe cuvinte care încep cu sunetele a. oaie . Primul din stânga lui trebuie să scrie un alt nume pornind de la 312 . Unul dintre ei scrie pe foaie un nume de persoană. scund–înalt. sanie. masa. camioneta etc. „Cine spune mai multe cuvinte care încep cu silabele ma. competiţie-concurs-întrecereconfruntare. „Cum mai putem spune?”: zăpadă-omăt-nea. macara. J3–răpănos. grebla? „Spune ceva despre”. avion. a fanteziei şi a jocului liber al reprezentărilor şi imaginaţiei. şorţ–şorţuleţ. peria. În practica predării citit-scrisului jocul va cunoaşte înfăţişări variate şi va ocupa diferite momente ale lecţiei.

Dorin dăruieşte Danielei două dalii.. Ene. Fata fierarului fierbe fasole fără foc. leu.cuminte. J3–Narcisa. Lina. nicăieri –nică –ieri. Maria. Jocul „Două cuvinte într-un cuvânt” are drept scop depistarea celor două cuvinte din fiecare cuvânt dat.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare ultimile două litere ale numelui precedent. şoimuşor –şoim –uşor. Cireşe roşii mănâncă Maria cu pofta. Jocul „Cuvinte dintr-un cuvânt” determină copiii să găsească ce cuvinte se pot forma dintr-un cuvânt dat. cu iniţiala majusculă . lan. Cu pofta mănâncă Maria cireşe roşii. lene. Cuvintele scrise dezordonat trebuie să fie ordonate şi să se obţină o propoziţie cu înţeles. in. roşii.timid. Maria mănâncă cu poftă cireşe roşii. Aura.elev. ninsoare – nins – soare – oare – are. coşar – coş – ar. mănâncă. Cinci caramele cu cacao cumpără Costache. Exemplu: stilou. luna. Exemplu: lac.      Alune aromate adună Adina. Brodează bluză bleomarin Beatrice. J5–Dana etc. J4-Sanda. Cel ce nu reuşeşte să scrie un nume corect este eliminat. Lica. an. Exemplu: cireşe. eu. pădurii şi primăverii. La jocul „Lanţul cuvintelor” fiecare copil va trebui să găsească un nou cuvânt cu ultima literă a cuvântului precedent.Exemplu: J1-Marcel.vapor. are coada stufoasa adusă pe spate ca un semn de întrebare. şicana –şi – cana.dornic. pofta cu. „Ce ştim despre”? Le-am prezentat copiilor o imagine cu o veveriţă şi le-am cerut să spună în cuvinte frumoase tot ce ştiu despre acest animal. J2-Elena. Ina. este un gingaş puişor al fagului. lin. Laura. 313 . Câştigă echipa care a găsit cele mai multe nume şi le-a ortografiat corect. Ica. şedea –şed –ea.rol-lup. Silitorrespect. Exemplu: scrisoare –scris – soare – oare – are . Exemplu: şiroi .     are culoarea blăniţei roşie ca para focului. Jocul „Cuvintele încurcate” are drept scop formularea corectă a propoziţiilor. capul este mic iar ochii sunt ca două mărgele.etc Adaugă litera l sau L în faţa următoarelor cuvinte şi descoperă ce cuvinte obţii : ac. „Propoziţia surpriză” are drept scop alcătuirea unor propoziţii în care toate cuvintele să înceapă cu acelaşi sunet.sanie.şi –roi.urs.elegant.trufaş. una. Elevii pot observa că din aceleaşi cuvinte se pot forma mai multe propoziţii care au acelaşi înţeles.

Structura şcolarǎ Nou REPERE ALE DEZVOLTARII METACOGNITIVE Din punct de vedere istoric. învǎţarea.2 1993 aţa r ar ama Valentina Ursan Şcoala cu clasele I-VIII Roşia.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu În punctul din mijloc al unui cadran unde se întâlnesc razele soarelui se pune o literă din alfabet. Aramis Bucureşti. Surprinzǎtor. studiul abilitǎţilor metacognitive în psihologia dezvoltǎrii a fost revoluţionar.factor in dezvoltarea limbajului Revista învăţământului preşcolar nr1. oca od oi aze ăsare La jocuri participă cu mult drag toţi copiii. Florica. comunicarea şi termenul mai larg de metacogniţie a câstigat popularitate. Marcela Peneş. metacogniţia a devenit un construct popular în multe domenii ale psihologiei farǎ a avea o definiţie strictǎ sau ataşament de o anumitǎ teorie. Chelmuş Importanţa rolului interpretat în joc. [1996] Îndrumător pentru folosirea abecedarului. Entuziasmul cercetǎrii metamemoriei s-a rǎspândit repede şi la alte domenii ca: atenţia. Psihologii dezvoltǎrii au studiat dezvoltarea ontogeneticǎ a metacogniţiei în diferite domenii. Poate din acest motiv a fost adoptat aşa de uşor şi încorporat în cercetǎri atât de diferite unele de celelalte. mai ales cǎ a apǎrut atunci când teoria piagetianǎ domina analiza dezvoltǎrii mentale a copiilor şi psihologia cognitivǎ era de-abia la începuturile ei. Ei au cercetat la ce vârste apar la copiii mici diferite tipuri de cunoştinţe despre lumea psihicǎ şi au 314 . BIBLIOGRAFIE: 1. Ed. Jocul se numeşte „Razele soarelui. Vasile Molan. Elevii au sarcina de a alcătui cuvinte cu această literă. Recomand tuturor cadrelor didactice să se joace cât mai mult cu copiii. 2.

în Hacker. Ele implicǎ decizia cuiva care ajutǎ la :     Identificarea sarcinii la care se lucreazǎ Verificarea progresului în sarcinǎ Evaluarea progresului Realizarea predicţiilor despre rezultele acestui progres Procesele executive de reglare sunt acelea “direcţionate spre reglarea cursului gândirii persoanei” (Kluwe. cât şi procedurale referitoare la monitorizarea şi reglarea cogniţiilor în desfǎşurare. 1998 evidenţiazǎ faptul cǎ nu există dovezi certe care să ateste caracterul înnǎscut al metacogniţiilor. apud Schraw. interpretare a experienţei curente. Alexander. 1998) comportamentelor de verificare. Modelul propus de Flavell cuprinde atât aspecte declarative. de evaluare a mijloacelor si rezultatelor. prin alegerea deliberatǎ de reguli şi strategii. 1998) considerǎ cǎ majoritatea cercetǎtorilor aderǎ la o definiţie care include douǎ componente fundamentale ale metacogniţiei: Autoevaluarea se referǎ la reflecţiile asupra propriilor cunoştinţe şi abilitǎţi. adică acele procese mentale care ajută la „orchestrarea aspectelor rezolvării de probleme” (Hacker).Toleranţă – Relaţionare – Comunicare arǎtat cǎ teoria minţii. 1995. şi mai ales capacitatea de a stabili caracterul adevǎrat sau fals al unei reprezentǎri (Delacour. Acestea implicǎ decizii care ajutǎ la:     Alocarea resurselor în sarcina curentǎ Determinarea ordinii paşilor necesari rezolvǎrii sarcinii Reglarea intensitǎţii sau Reglarea vitezei cu care ar trebui realizatǎ sarcina Într-un studiu amplu. 1982). Schwanenfluger. caracteristicilor proprii. Studiile realizate pe preşcolari menţionează existenţa unor reglări 315 . Autocontrolul constituie partea activă a metacogniţiei. Metacogniţia poate fi receptatǎ ca şi ”capacitatea de reprezentare a propriei activitǎţi cognitive. împreunǎ cu teoriile biologice şi psihologice care apar devreme în dezvoltare sunt puncte de plecare pentru teoriile despre lume de mai tarziu (Wellman & Gellman. Paris & Winograd (1990 op. de ajustare a diferitelor tipuri de probleme sau situaţii. După Flavell (1979) metacogniţia implicǎ monitorizarea activǎ şi reglarea consecutivǎ a proceselor cognitive în vederea atingerii scopurilor. Procesele executive de monitorizare sunt “direcţionate spre achiziţia de informaţii despre procesele de gândire ale persoanei” (Kluwe. auto-interogare şi introspecţie. cit. Monitorizarea şi reglarea pot lua forma (Hacker. referitoare la înţelegerea sarcinilor.1982.1992). Carr. 2001) .212). p.

comunicarea şi abilităţile copiilor de a rezolva probleme (Flavell. psihologii educaţiei au cercetat modul în care copiii înţeleg cunoştinţele şi procesele relevante pentru citit (Brown. Fiecare componentă se sprijină pe formele şi calitatea componentelor anterior formate. Schneider (1985) susţine că la 6-8 ani copii pot deja monitoriza informaţia necesară pentru sarcina de reamintire şi pot înţelege că sortarea facilitează reamintirea. matematica (Schoenfeld. în timp ce la preşcolari apare tendinţa de supraestimare. dezvoltarea cognitivǎ. 1990). 1980). în timp ce şcolarii manifestǎ un pattern consistent al reglǎrii metacognitive şi deţin unele cunoştinte explicite legate de strategiile reglatorii. Psihologii educaţiei au aplicat termenul în predare şi învǎţare şi au studiat cum poate fi îmbunǎtǎţitǎ metacogniţia în 316 . Schraw. Dufresme & Kobasigawa (1989). urmând să se generalizeze ulterior. pe strategiile mai generale. 1998). motivaţia şi inteligenţa (Borkowski. considera cǎ abilitǎţile metacognitive se dezvoltǎ la început specific. au arătat că principala diferenţă între copii mici şi cei mari constă în utilizarea output-ului monitorizării în autoreglarea timpului de studiu. Schneider& Pressley. Carr. Rellinger & Pressley. Swanson. 1990. concluzionând că dezvoltarea strategiilor are loc când copiii deţin cunoştinţe relevante în domeniu. 1997). Pe de altǎ parte. Au mai studiat modul în care metacogniţia este relaţionatǎ cu vârsta. Un aspect benefic al tendinţei de supraestimare ar putea fi acela că le oferă copiilor o mai mare încredere în forţele şi resursele proprii (Schneider & Pressley. pe domeniul de cunoştinţe. 2000. 1992) şi multe alte domenii educaţionale (Hacker. 1998.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu metacognitive destul de sǎrace. formate prin experimentarea şi înţelegerea rolului. 2002). când sunt capabili să encodeze acurat cerinţele specifice ale problemei pe care o au de rezolvat şi când reuşesc sǎ adapteze strategiile existente la cerinţa problemei. Şcolarii sunt mai realişti în privinţa autoevaluării acurate a ceea ce este. Majoritatea studiilor de dezvoltare a metacogniţiilor au investigat metamemoria copiilor. Din analiza cercetarilor realizate pe copii si adulţi se poate distinge clar un pattern de dezvoltare gradualǎ a metacogniţiilor. Siegler & Jenkins (1989) analizand modul în care copii îşi construiesc strategii. Dunlosky & Graesser. termenul generic de metacogniţie a fost utilizat şi în cazul studiilor care au investigat comprehensiunea. La aproximativ 10 ani încep să aleagă spontan strategii care să le faciliteze reamintirea. 1997 apud Schneider&Lockl. proces esenţial pentru o autoreglare eficientă. Se pare că diferitele componente metacognitive sunt dependente de gradul de dezvoltare al proceselor cognitive de bazǎ şi de tipul şi calitatea experienţelor formale şi informale. în funcţie de gradul lor de eficienţǎ . sau nu cunoscut.

Majoritatea instrumentelor dezvoltate în scopul masurǎrii metacogniţiilor au numeroase limite referitoare la validitate. abilitǎţile metacognitive pot fi relativ instabile. Studiile demonstreazǎ cǎ validitatea autoestimărilor este mai mare decât informaţiile obţinute pe baza înregistrǎrilor individuale din protocoalele verbale şi scrise deşi sunt sensibile la influenţa dezirabilitǎţii sociale Davidson & Sternberg considera cǎ în general. 2. iar înregistrǎrile personale referitoare la metacogniţii conţin informaţii puţin referitoare la procesele cognitive ce au loc în rezolvarea unei probleme. a demonstrat ca o sursă cheie a unei performanţe crescute în rezolvarea de probleme este modalitatea de encodare a problemei. observaţiile directe ale comportamentelor în momentul realizǎrii sarcinii reprezintǎ o altǎ metodǎ de evaluare a abilitǎţilor metacognitive . protocoale verbale concurente în care se înregistreazǎ gândurile elevilor în momentul realizǎrii sarcinii.cunoştinţele metacognitive matematice îi ajutǎ pe cei ce rezolvǎ problema sǎ encodeze şi sǎ–şi reprezinte strategic datele cele mai importante. protocoale scrise standardizate-care sunt completate de elevi în scopul oferirii de raspunsuri întrebǎrilor standardizate care urmeazǎ realizarii sarcinii. Douglas J. Ei au privit metacogniţia mai degrabǎ ca pe un instrument pentru facilitarea învǎţǎrii şi predǎrii decât ca fiind ea însǎşi un obiect de studiu. 4. Predicţiile şi performanţa actualǎ sunt comparate pentru a evalua acurateţea judecǎţilor metacognitive.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare şcoalǎ. Hacker sublinia ca majoritatea cercetarilor metacognitive în domeniul matematicii folosesc ca instrument de evaluare: 1. autoestimarile se solicitǎ elevilor să-şi estimeze performanţa la o sarcinǎ înainte sau dupǎ realizarea ei. Masurarea metacogniţiilor Cuantificarea proceselor metacognitive s-a dovedit foarte dificilǎ. 5. îndeplinirea unei sarcini. din totalitatea datelor problemei relaţionându-le cu scopurile problemei. Siegler (1978). dar deseori acestea interfereazǎ cu realizarea sarcinii. independente de vârsta. Asa cum sugera Brown. dar se bazeazǎ pe amintirile imprecise si informaţiile obţinute depind de calitatea întrebǎrilor standardizate. protocoale verbale retrospective în care elevii îşi amintesc la ce se gândeau când realizau o sarcinǎ. dar se bazeazǎ deseori pe amintiri vagi ale elevilor despre momentele respective. Planificarea metacognitivǎ şi alegerea metacognitivǎ a strategiilor ajutǎ elevii sǎ determine când şi cum sǎ înceapǎ soluţionarea problemei şi ce rezultate sǎ aştepte. 317 . 3.

2000 8. Editura Didactică şi Pedagogică. cum selectăm strategiile cognitive şi cum monitorizăm funcţionare lor. Cercetările referitoare la cunoştinţe strategice specifice sunt corelaţionale. Borkowski. Paul. Evaluarea şcolară ... sau sarcină. Lengrand. Elena. Iaşi. Ionescu. Interaction Book company 9. N. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Bucureşti. 1992 6. cum. Muşata. Introducere în educaţia permanentă. Floyd G. Reprografia Universităţii din Craiova. Jean-Claude. Cluj-Napoca. BIBLIOGRAFIE: 1.) (1998). Editura Ştiinţifică. Cooperation in the classroom (7th ed) Edina. Strategii de predare şi învăţare. 5. Instruire interactivă. Metacogniţia este un aspect fundamental al cogniţiei umane. Bocoş. unde sǎ folosească strategiile sunt mai capabili să le folosească decât cei care nu au cunoştintele specifice. E. Demersuri creative în predare şi învăţare.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Pressley. (1998). Proiectarea şi evaluarea secvenţelor de instruire.. Cluj-Napoca. (2001). – Internet communication. Educaţia şi dinamica ei. (2002). 1973 12. Înţelegerea funcţionării cognitive nu poate avea loc fără a înţelege şi aspectele metacognitive ale acesteia: ce cunoştinţe avem despre funcţionarea cognitivă. Manolescu.. Ionescu. Se demonstrează de aceeaşi autori cǎ elevii din ciclul primar îşi monitorizează şi autoevaluează puţin munca şi nu percep monitorizarea şi autoevaluarea ca fiind necesarǎ pentru succesul în sarcini matematice. Editura Tribuna învăţământului. Miron. Bucureşti. Bucureşti. cum ne evaluăm propriile cunoştinţe. demonstrează la copii de 6 ani cǎ cei care deţin cunoştinţe strategice despre când.1997. M. 1987 definesc cunoştinţele strategice specifice ca şi cunoştinţe metacognitive despre propria persoanǎ. Ciomoş. M. Editura Polirom. 1981 3. Învăţarea în şcoală. 2002 4. Editura Presa Universitară Clujeană. Joiţa. Presa Universitară Clujeană. D. Schneider. Chiş. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. F. Bocoş. Miron. Robinson. W. Johnson.S. 1999 10.. 1998 7. Vasile (1992) . Editura Fundaţiei Culturale "Dimitrie Bolintineanu". M. când decidem schimbarea strategiei. Miron (coord. Garofalo & Lester. G.. Introducere în ştiinţa educaţiei. Johnson. arată că înţelegerea copiilor a faptului că matematica este mai mult decât simpla aplicare a algoritmilor şi strategiilor este critică pentru succesul la matematică. Psihologia comunicării. Bucureşti. Ausubel. Cluj-Napoca. 318 . O introducere în psihologia pedagogică. Ionescu. Car r& Jessup. institute for Distance Education University Pertanian Malaysia 11. care ghidează utilizarea strategiilor rezolutive. David P. Lee. & Holubec. 2002 2. Abric. 1985.un contract pedagogic. R.

Deschiderea prezentării . Participanţii trebuie pregătiţi. Pentru ca o prezentare să aibă succes trebuie să parcurgem următoarele faze: un obiectiv clar..org/ 16.Spune-le despre ce vei vorbi’’ Este bine ca atunci cînd ne aflăm pentru prima dată în faţa grupului să realizăm ceva care să creeze atmosfera necesară ascultării. Deşi în spatele ei pot sta cele mai noi echipamente şi unelte. Această persoană îşi pune amprenta inconfundabilă asupra audienţei.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare 13. Zlate.. Nu trebuie neapărat ca participanţii să facă efort fizic. 1999 14..iss. Iaşi. efectul este dat de persoana care o livrează.. o argumentaţie bună ce susţine concluzia. Carmen Voinea Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă nr. un . Aşa numitele . http://www. Pasul 1 . În esenţă. 319 .icebreakere’’ au un scop foarte bine definit şi nu sunt deloc de neglijat. . http://tip.fir roşu’’. http//:proquest. o bună înţelegere a necesităţilor audienţei.byu... Editura Polirom. încălziţi. Una din variantele cele mai uşor de aplicat este cea denumită .Podul’’.com/cooperative learning 15.stthomas.Podul’’ O prezentare bună se caracterizează printr-o abordare sistematică şi un .psychology..Podul’’ înseamnă: Spune-le despre ce vei vorbi. Vorbeşte-le.edu/ccc/learning/ Inst. Mielu. Spune-le despre ce le-ai vorbit. http://www..edu/studyguides/ 17.. E important să facă altceva decât s-ar aştepta în mod normal.cârlig’’ ce captează atenţia audienţei şi îi motivează să asculte mai departe.1 Sibiu INGREDIENTELE UNEI PREZENTĂRI DE SUCCES Ingredientele unei prezentări de succes în faţa elevilor se aseamănă cu o cafea buna. Psihologia mecanismelor cognitive. mijloace audiovizuale ce întăresc mesajul transmis.

” Un cârlig ar putea conţine: STATISTICI – acestea ar trebui să fie veridice şi legate de tema prezentării EXEMPLE DIN VIAŢA DE ZI CU ZI – pot fi extrase din articole. Când pot interveni auditorii cu întrebări Pasul 2 .aş vrea acum să mă întorc la.. unde ne aflăm în cadrul prezentării.. . De aceea e bine să utilizăm anumite .. experienţa companiei sau experienţa personală... Pasul 3 ... Acestea trebuie folosite atunci când schimbăm subiectul sau când rezumăm.pentru început aş vrea să vorbim despre. e bine să ne asigurăm că şi cu informaţiile cheie se va întâmpla la fel....Vorbeşte-le’’ Nu trebuie să uităm faptul că auditorii nu au controlul asupra a ceea ce le spunem noi. Ar putea fi interesant. e bine să începem prezentarea prin a defini de la început . ÎNTREBĂRI RETORICE O IMAGINE A VIITORULUI O ACŢIUNE CE SURPRINDE SAU ŞOCHEAZĂ PERSONALIZĂRI 320 ..Spune-le despre ce le-ai vorbit’’ Ultimul pas este alocat încheierii fluxului informaţional. Iată câteva exemple de expresii indicatoare: .în final haideţi să vă spun despre. Sunt destul de motivat să-mi doresc să ascult în continuare.balize’’ care să le indice verbal despre ceea ce le vorbim. Poate e ceva folositor în asta... Dat fiind faptul că mulţi rămân cu ultima impresie în minte. Nu trebuie să uităm în încheiere să : Rezumăm ideile principale Comunicăm concluzia intervenţiei Invităm participanţii să ne adreseze întrebări Cârlige sau cum de te ascultă audienţa Scopul unui cârlig este acela de a atrage atenţia auditoriului şi să-i facă pe participanţi să spună: . De ce le spunem acele lucruri Care e structura prezentării..limitele jocului’’: Ce le vom spune.Hei – vreau să ascult asta.’’.’’ etc.’’.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Având în minte faptul că atunci când vorbim noi deţinem controlul...

alungat” rapid.beneficiază” de cel puţin o . În ceeea ce priveşte deplasarea e bine să fim moderaţi.. Încercaţi să aveţi.. respectiv blocarea vederii participanţilor. 321 . Căutaţi întotdeauna poziţia cea mai comodă în raport cu condiţiile oferite de sală. În plus. astfel încât să vă asiguraţi că:      Fiecare participant .. Acestea sunt doar câteva secrete ale unei prezentări de succes. Astfel. Un . sau deplasarea în cerc.. veţi realiza mişcări naturale ale corpului de înoarcere spre fiecare aparat.leului în cuşcă”. Tehnica .cârlig” bun este irosit dacă este spus într-o manieră greşită.. nu uitaţi:    Felul în care spuneţi ceva este adesea mai important decât ceea ce spuneţi Folosiţi-vă tonul vocii şi comunicarea non-verbală cu încredere şi în mod pozitiv.Una dintre condiţiile unei bune prezentări este menţinerea contactului cu participanţii pe durata a cel puţin 50% din timpul alocat prezentării. Contactul vizual şi postura Un element care poate influenţa modul de transmitere a informaţiei este contactul vizual. pe cât posibil tabla de flip-chart în stânga şi ecranul de proiecţie în dreapta.M” O tehnică foarte utilă este cea denumită M.privire” Monitorizaţi în permanenţă starea în care se află participanţii Poziţia în sală pe durata prezentării Deplasarea în sală Susţinerea mesajului verbal cu cel non-verbal În ceea ce priveşte postura. elementele care ar trebui să intereseze sunt legate de: Atenţie la poziţionarea faţă de tabla de flip-chart şi de aparatul de proiecţie. făcând audienţa să se opună ideii. Utilizaţi deplasări în profunzime..Toleranţă – Relaţionare – Comunicare CITATE Când folosiţi un . Editura Codecs. 2005.cârlig”. evitaţi trecerea prin faţa lor. Privirea trebuie să baleieze auditoriul în plan orizontal. mai ales atunci când doriţi să subliniaţi un anumit lucru. Aceste aspecte sunt cruciale. pe care. Publicul va fi. dacă le veţi respecta vă veţi putea bucura de reuşită. Încercaţi să evitaţi deplasarea . adică măsurarea lungimii şi lăţimii sălii.. spre participanţi. nu statui. BIBLIOGRAFIE : Presentation skills. Tehnici de prezentare.

bazate şi pe o pedagogie în care discriminarea pozitivă şi spiritul suportiv sunt coordonate de bază. Astfel . cu caracter naţional. Teza sociopedagogică este : adaptarea şcolii la copil şi tratamentul egal. de-a lungul istoriei manifestările segregaţioniste au îmbracat diverse aspecte mergând de la izolare până la exterminarea fizică a persoanelor cu deficienţe. comprehensivă. socială. specializate şi devotate activităţii de învăţământ cu copiii care prezintă cerinţe educative speciale (CES).15 Sibiu INTEGRAREA ŞCOLARĂ A COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE Dintotdeauna între oameni au existat diferenţe care au dus la o serie de practici sociale care au evoluat istoric de la segregare la integrarea oamenilor diferiţi printre ceilalţi. Tratamentul pedagogic propus este bazat pe selecţie 322 .  Modelul integrării – are la bază o accepţiune bazată pe încrederea în copil şi în capacităţile sale. Abia prin anii 1960 a început să se contureze pe plan mondial ideea recunoaşterii drepturilor oamenilor si aceea a integrării celor cu deficienţe şi numai după 1970 au apărut şi actele normative internaţionale care au consfinţit drepturile persoanelor deficiente. poate răspunde exigenţelor să fie introdus în şcoli speciale. Grădiniţa nr. prin evaluarea adecvată a potenţialului de învăţare/dezvoltare şi prin asigurarea reabilitării – recuperării şi compensării deficienţelor ori tulburărilor. dificultăţilor de învăţare. Educaţia specială este o formă adaptată de pregătire şcolară şi asistenţă complexă (medicală. cerute de învăţământul obişnuit. Din punct de vedere istoric au existat două modele fundamentale de organizare şi educaţie pentru copiii cu nevoi speciale. Educaţia specială este practicată de cadre didactice calificate. Educaţia specială trebuie să fie accesibilă. socială şi profesională. Scopul educaţiei speciale este instruirea şi educarea.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Educatoare Florenţa Munteanu. culturală) destinată persoanelor care nu reuşesc să atingă temporar sau pe toată durata şcolarizării nivelurile instructiv-educative corespunzătoare vârstei. Educaţia şcolară a copiilor cu CES trebuie să corespundă nevoilor de dezvoltare a copiilor. având ca scop adaptarea copilului la şcoală. educaţională. de alţi specialişti şi de personalul auxiliar corespunzător. care nu sunt neapărat succesive. ele putând coexista :  Modelul bazat pe selecţie. flexibilă. recuperarea şi integrarea şcolară. iar dacă nu negativă şi eşec. separare şi segregare – pleacă de la teza diferenţelor dintre copii ce impun un tratament pedagogic diferit în şcoli diferite şi selective pe baza unor criterii cum sunt aptitudinile şi performanţele elevilor.

delincvenţi. HIV-SIDA. Deşi pare un termen ambiguu. pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. socializare. 7. şcoală de a primi noi membri care au nevoie de sprijin pentru adaptare. diabet. Incluziunea implică modificări structurale şi funcţionale de ambele părţi : atât pentru cel care urmează să fie integrat. cu afecţiuni cronice (TBC. copii maltrataţi fizic şi psihic. pe diferite trepte de învăţământ. analiza plurifactorială şi dinamică a cauzelor eşecului şcolar. formarea priceperilor şi deprinderilor utile integrării socio-profesionale şi vieţii culturale în comunitate asigurarea şanselor şi a condiţiilor pentru continuarea pregătirii şcolare.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Educaţia specială trebuie să îi ajute pe copiii cu CES să atingă nivelul posibil de dezvoltare individuală cât mai aproape de dezvoltarea normală prin: acumularea experienţei necesare învăţării şcolare şi sociale formarea abilităţilor necesare învăţării în şcoală însuşirea cunoştinţelor. mai ales a resurselor umane. 6. Principiile-cheie ale incluziunii au în vedere următoarele concepte fundamentale:         valorizarea diversităţii dreptul de a fi respectat demnitatea fiinţei umane nevoile individuale înţelese ca cerinţe individuale planificarea responsabilitatea colectivă dezvoltarea relaţiilor şi culturii profesionale dezvoltarea profesională 323 . copii instituţionalizaţi (din centrele de plasament). 2. Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare. având ca scop exploatarea resurselor existente. 2000). copii ai străzii. 5. copii aparţinând unor minorităţi etnice sau religioase. Sfera semantică lărgită mai cuprinde şi alte criterii: copii din medii sociale şi familii defavorizate.) Incluziunea se referă la capacitatea unui grup. 4. integrare. tulburări emoţionale şi de comportament deficienţă/întârziere mintală deficienţe fizice/motorii deficienţe vizuale deficienţe auditive tulburări de limbaj tulburări/dificultăţi de învăţare. cancer etc. clasă. Educaţia incluzivă se referă la ridicarea tuturor barierelor în învăţare şi la asigurarea participării tuturor celor vulnerabili la excludere şi marginalizare (UNESCO. colectiv. dar şi pentru cei care primesc/includ in interiorul lor elemente noi. CES constituie o formă relevantă în plan psihopedagogic deoarece vizează cu claritate necesitatea individualizării evaluării şi demersului educaţional. Tipologia categoriilor de cerinţe educative speciale cuprinde: 1. 3.

prelungesc şi exersează pregătirea copiilor lor. de aceea. Am organizat cursuri pentru părinţi. începută în grădiniţă. acestea însă se pot realiza prin atitudini deschise şi disponibilitate. 324 . pentru a–i face pe aceştia parteneri echilibraţi şi “competenţi” ai copiilor cu CES.copii cu CES După pregătirile atente şi minuţioase făcute până la primiera în grupă a copilului cu CES. la nivelul grupei se impune o abordare specifică. mila sau alte conduite neadecvate. emoţionala ori de altă natură în gradiniţă. I. relaţia grădiniţei cu părinţii copiilor cu CES este nu numai benefică ci şi necesară. care pot semnifica devalorizarea. Relaţia educatoare . ea furnizând informaţional specificul dizabilităţii copilului. Particularităţile unui copil cu CES sunt diferite. am discutat depre unele metode şi căi de educare. pentru a-şi putea modela activităţile. Comunicarea părinte – educatore sau chiar comunicarea părinte – copil. precum şi tot ceea ce. Relativa gradinata (educatore) – părinţi Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în prgramul grădiniţei este facilitată de realizarea parteneriatului între părinţi şi grădiniţă. evaluarea permanentă şi parteneriatul educaţional sunt şcoli incluzive. constructive. trebbie făcută evidenţierea unor abilităţi sau interesse speciale ale acestora în sprijinrea şi dezvoltarea cărora trebbie implicaţi şi asociaţi părinţii. pentru a-i înţelege. Instituţiile de învăţământ în care există o atmosferă deschisă . spre surprinderea noastră. atitudinea ulterioară faţă de el trebuie să păstreze o apparenta de normalitate. pentru a educa în vederea constituirii lor ca individualităţi. pentru educarea acestora după metoda “Educăm aşa!” şi “Curs de management al comportamentului” cu professare din Anglia. de la caz la caz. printr-un pozitivism specific ce se cimentează cu voinţă şi convingere. au participat într-un număr mare. O condiţie sine-qua-non pentru reuşita acestor acţiuni concertate ale celor factori activi din grădiniţă este existenţa unor relaţii biunivoce destinse. cursuri la care. Relaţiile directe între părinţii copiilor cu CES şi ai celor fără CES ţi schimbul de informaţii pot avea rezultate benefice traducibile în transormarea acestora din urmă în parteneri care – în scopul realizării reale şi concrete a unui învăţământ integrat . Educarea părinţilor şi consilierea au un rol important în integrarea copiilor cu afecţiuni de natură psihica. Când situaţia permite. într-un mediu optim de integrare. în contextul integrării copilului în instituţia grădiniţei asigură un anumit echilibru. cum sunt aprecierile şi recompensele. În mod special. Trebuie evitate ostentaţiile de orice natură. Relaţia educatoare . II. respectiv acesta să fie tratat ca ceilalţi copii din grupă. despre stabilirea limitelor. în care se urmăreşte flexibilizarea curriculumului.copil Educatoarea are datoria de a se documenta asupra deficienţei-deficienţelor copiilor pe care urmează să-i primesca în grupă.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu  şanse egale. comprehensive. până în momentul includerii în învăţământul de masă a copilului a constituit complexul de dezvoltare a acesteia. prietenoasă. Trebuie evitată compătimirea evidentă. procedeele în funcţie de posibilităţile şi necessitatile copiilor. III. calitatea predării-învăţării. Este importantă sensibilizarea copiilor şi pregătirea lor pentru a primi în rândurile lor un copil cu CES. La aceste cursori amavut ocazia să ne cunoaştem mai bine.

peste sate/ Până-n vale. Ca urmare a acestui lucru este nevoie să intervin permanent pentru a-i ajuta să se facă înţeleşi. bi-ci-cle-ta. „Cum face gâsca?” – ga-ga. var. tobă etc. V. bară. Pentru pronunţia corectă a sunetelor amintite le-am cerut copiilor să recunoască diferite imagini şi să răspundă la întrebările mele: „Cum face albina?” – bâzzzz. „Cum face motocicleta?” – brrr.tam hipopotam/ Vrei pâinică şi salam?” „Ursu Leţ şi ursu Fleţ/ Au mâncare-n coşuleţ 325 . jar. Exerciţii de pronunţare corectă a sunetelor pentru a reuşi să se facă înţeleşi. Primii doi. constând în: 1.” „Tam. sobă. Am început cu pronunţia fiecărui sunet apoi pe silabe şi foarte greu pe cuvinte. se poticnesc astfel că foarte greu se fac înţeleşi. Roaba ici colea/ Ia-te după ea” „Barza. gemeni. ca-bin-na. pentru a fi acceptaţi de colegii de grupă şi pentru a nu se simţi izolaţi.A. g. j. r. bâzzzz. bască. la surate” „Baba. ş. f. cirip. pic. ga-ga. vorbirea lor este greoaie. prezintă şi o întârziere în gândire. se bâlbâie. baba. „Ce auzim când taie lemne bunicul?” – poc. Exprimarea gândurilor. „Cum cântă păsărelele?” – cirip. bob-rob. brrr. am folosit jetoane cu imagini mari. c. În colaborare cu logopedul din unitatea noastră am stabilit un plan de intervenţie în scopul ameliorării/corectării tulburărilor de limbaj ale copiilor amintiţi./ Unde este roaba. cară. beee. „Află greşeala!” . poc. neclară. s. ţ. Problema delicată este că părinţii celor doi frţi nu sunt receptivi şi nu colaborează. cuvinte prin jocul „Repetă după mine!”: bu-ni-ca. al-ba. şi P. 2. targă.eu pronunţ greşit un sunet sau silabă iar copiii să afle sunetul şi să-l pronunţe corect.R. Singurul sprijin îl am de la colega logoped care face exerciţii cu ei săptămânal. pic. tatăl fiind plecat din ţară. barcă. Stimularea nevoii de comunicare cu cei din jur. tam . t. oar-bă. pas. 3. bas. z. atractive – Jocul „Spune ce vezi?”. car. vară. vâjjjj. Silabe. cască. „Cum face vântul?” – vâjjjj.. oarba. Frământările de limbă am observat că-i amuză şi le plac: „Păpădie-pălărie/ Pe capul tău să fie. În scopul stimulării pronunţării corecte a sunetelor: b.. lângă baltă/ Pândesc broasca şi ea saltă. „Cum face ploaia?” – pic. D.A. a dorinţelor în propoziţii scurte dar clare astfel încât să poată comunica la clasă cu colegii şi educatoarea. „Cum face oaia?” – beee. poc. mai precis mama. raţa.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Exemplificare privind formarea abilităţilor de comunicare la copiii preşcolari În grupa pe care o conduc sunt patru copii care au tulburări de limbaj (diagnosticate de logoped): D. v. Peste case.S.

pentru integrarea cu succes a copiilor cu CES în invăţământul de masă. Ca şi concluzii. încurajarea participării părinţilor. Motănelul din vecini/ Ce le sperie pe găini.” Etc. Revistele „Învăţământul preşcolar” 2.” „Am un pumn de bombonele/ Ia şi tu acum din ele! Două. în grupele obişnuite de copii sunt necesare : existenţa unor centre de reusurse. consilierea părinţilor în măsura solicitărilor şi a necesităţilor. Broşura şi materialele de la cursul de formare pentru părinţi „Educăm aşa!” 3. adaptarea şi flexibilitatea curriculum-ului (pre)şcolar . evaluarea progresului şcolar al copilului cu CES integrat în grădiniţele obişnuite. schimbul de informaţii. trei.” „Ala-bala portocala/ Ne jucăm de-a ala-n dala. informare şi comunicare .” „Am un ou pe platou/ Dacă vrei ţi-l dau cadou. Bibliografie: 1. mobilizarea resurselor umane disponibile şi competente. formarea iniţiala şi continuă a cadrelor didactice în problematica CES. implicarea.” „Stau ascunsă de bau-bau/ C-aşa-i zic eu lui Miorlau. Materiale de la cursurile de formare pentru educatori privind Educaţia incluzivă organizate de CCD Sibiu 326 .Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Ursu Leţ avea vreo cinci/ Ouă fierte şi fierbinţi. Materiale de la „Cursul de management al comportamentului” 4. câte vrei/ Şi-apoi multă apă bei.

...............Grădiniţa cu P... (Şcoala cu clasele I – VIII Nr.. 2 Sibiu – Stresul în munca profesorului ..... Ioana Cotoarbă .. Sibiu – Optimizarea comunicării orale şi scrise a elevilor cu cerinţe educative speciale prin jocul didactic ... nr..Coordonator la Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Sibiu – Program de sprijinire a elevilor din ciclul primar cu dificultăţi de adaptare la cerinţele şcolii …………......................... Prof. limba română Mihaela Iordache ................... Bibliotecar Cristian Cătălinoiu ..............……………… Institutor Mariana Cociuba .........Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr....................Şcoala cu clasele I-VIII... 2 Sibiu..psihoped Florina Szakacs ... nr...... 21... Psiholog Simona Cîmpean .. psihoped........ Sibiu – Învăţarea prin cooperare ..... Institutor Elena Bucşa ...…………....... Daniela Luminiţa Avrigean .......... nr.... dr........ Mihaela Stoia Direcţia de Sănătate Publică Sibiu..Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu „Împreună putem fi mai toleranţi” ……………………………………....Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.....Şcoala cu clasele I-VIII.. nr.............. medic primar medicina muncii... Sibiu – O viziune asupra prieteniei ……………………………….............. în psihologie........ Prof.Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.Interacţiunea părinţi .... Prof.... 1 Sibiu. Institutor Lucia Buţiu........ Sibiu – Comunicarea – permanenţa dintre noi .......... 22) – Învăţarea prin cooperare – adecvarea strategiilor de educaţie ăentru buna relaţionare dintre copii .................……………………......... Manuela Dobrotă . Lia Bologa ......Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr........... 29.... înv.Liceul de Artă Sibiu.................P... preşcolar Anca Bruda ...Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu..... 2 Sibiu.....Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială – Funcţionalităţi şi disfuncţionalităţi în procesul de comunicare ………………………………….......... Drd.. univ......Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr...……… 7 14 19 24 27 30 38 42 52 56 63 67 ... Universitatea Bucureşti ....... 21... Prof........... Profesor psihopedagog Loredana Bozdog ........... lector universitar – Strategii de prevenire a conflictului în clasa de elevi ....……......copii ………………….… Bibliotecar Cornelia Cramarenco ....... Mârşa .....CUPRINS Prof...........Grup Şcolar Construcţii Maşini... 21. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic...... 2.... Sibiu – Dinspre pedagogie înspre prietenie .. Prof........ Profesor psihopedagog Adela Bîrsan .………………………………..Şcoala cu clasele I-VIII........... asist.

politică şi educaţională …………………….……. Sibiu – Comunicare: caracteristici... Dan Kondort . Sibiu – Modalităţi de recuperare. Prof...... juridică............. Camelia Mila . Corina Frîntu ...… Prof ...P.…… Prof.....Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr...... drd.. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.. mecanisme.... Sibiu – Educarea toleranţei în vederea integrării sociale .... 1...... I-VIII nr... Sibiu – Conflictul şi comunicarea la preadolescenţi ………………………….... Sibiu – Educarea copiilor în spiritul toleranţei şi empatiei faţă de cei din jur ……….............Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu – Comunicarea didactică în sunet şi culoare ……………………………… Prof...Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.…………… prof....... Prof...dr.. Gabriela Gerhardt .. Prof..... ameliorare. Rodica-Delia Făgeţan ... exercitarea autorităţii cadrului didactic şi stilul didactic adoptat de acesta …………………............ Mirela Maria Iancu ...Grupul Şcolar „Nicolae Teclu” Copşa Mică – Educaţia integrată între concept şi realitate …………………………….....Grădiniţa cu P. Sibiu – Cum descoperă copilul prietenia? ………………………………..Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.Şcoala cu cls.......Grădiniţa nr...... Oana Marţian . 1.....Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.. forme... Sibiu – Implicaţii psihopedagogice ale intimidării în grupul de elevi …………....... Simona Maria Ioniţă .. 1.... Roxana Ana Roman .... Psiholog Mihaela Ioana Frăţilă .. 1.Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum”.................. 28..... compensare şi integrare prin intermediul meloterapiei a elevilor cu dizabilităţi .....Grădiniţa nr. Rolul comunicării în realizarea strategiilor de integrare socială a copiilor cu CES . 18 Sibiu – Comunicarerelaţionare în cadrul activităţilor extraşcolare ………………….Şcoala cu clasele I-VIII. Poplaca – Strategii de stimularea motivaţiei ănvăţării în clasa inclusivă ………………………….... funcţii. Sibiu – Rolul comunicării în procesul instructiv-educativ. 1.....……… Maria Gabriela Lucaciu ............ 29.. Sibiu – Comunicare şi relaţionare .………………………………………....... univ... Claudia Lotrean ..…...drd....Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr..Lidia Draghiţă..... Mariana Visu .Grădiniţa nr. 2..... Elena Macavei – Toleranţa – valoare morală..........… Educatoare Camelia Laslea... 18 Sibiu – Relevanţa în plan educaţional a relaţiei dintre comunicarea didactică.. Institutor Geamănu Elena .......... Remediile blocajelor în comunicarea didactică ………………………………………………………… 72 81 86 94 103 113 117 122 127 138 145 148 152 161 167 178 ... nr 29.………....... Prof. Sibiu – Dansul – modalitate artterapeutică de comunicare a deficientului de auz … Educatoare Cristina Maria Micu...

Prof. Institutor Maria Cheslerean ....... psiholog dr.... Prof. primar Eugenia Nica . în înv..... 18.. I-VIII nr...Elena Prie .. Prof..Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr... psiholog Monica-Adriana Munteanu ......Colegiul Naţional Pedagogic “Andrei Şaguna” Sibiu – Impactul violenţei verbale asupra copilului …………………………………… Profesor Lidia Stanca.... nr..... Logoped Luminiţa Olariu .... Prof....Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară” Terezianum”...…... 25... did......Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.. I Lidia Stanca ... Silvia Mitea .........Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr...... 33 Sibiu – Comunicare şi conflict .. Sibiu... Profesor psiholog dr.......... Valeria Ecaterina Purcia .. Lazăr". gr........ Sibiu – Modelarea caracterului elevilor prin oferirea feedback-ului pozitiv …………....... Prof.... Sibiu – Studiu de caz asupra integrării elevilor cu cerinţe educative speciale în cadrul colectivului de elevi pe baza tehnicii sociometrice ……………………...Grădiniţa Nr.......... Sibiu – Probleme de integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale ..……………………………………………. Nicoleta Sinea .Şcoala cu cls. Sibiu – Maltratarea – fenomen complex şi dureros ....Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr....... 182 189 193 199 207 210 219 228 235 242 250 265 274 277 282 .. Daniela Comşa. P................. Sibiu – ADHD şi şcoala: strategii educaţionale de succes ... Anca.....Şcoala cu clasele I-VIII.......... Cosmina-Diana Păvăluc ...... Adriana Puia ....……...... . Sibiu – Comunicarea nonverbală şi autismul ……............. Sibiu – Modalităţi de integrare a elevilor cu cerinţe educative speciale în colectivele învăţământului de masă ………………………………..... 1.....………… Prof....... Colegiul Naţional "Ghe.. 1 Sibiu – Curriculumul şcolar în învăţământul integrat …………………………............................. Inst..... Vurpăr – Rolul relaţionării în optimizarea procesului instructiv-educativ ………………………………….......Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională. Sibiu – Comunicarea augmentativă a copiilor cu disabilităţi ..........Prof...... Delia Prodea.. 25 – structura „Emil Cioran”. Lazăr" Sibiu – Intervenţii psihopedagogice la elevii cu ADHD de vârstă şcolară mică ............ 1 Sibiu – Dificultăţi de relaţionare la copiii cu autism …………........ Profesor psihopedagog Ana Purcia . Colegiul Naţional "Ghe.. Valeria Ecaterina Purcia .........Grădiniţa nr.. Nicoleta Nan ........ 1... Prof..............Grădiniţa cu P... 1...Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională....... 33 Sibiu – Arta de a comunica – de a asculta ……………………………………………............Colegiul Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna”...Şcoala cu clasele I-VIII nr........ Lucia Nicoleta Pădurariu .... Logoped Ileana Popa.........Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr..........

.Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.. psiholog...... Avrig...... Daniela-Ancuţa Telespan .. judeţul Sibiu – Jocul didactic metodă activă de eficientizare a comunicării la clasa I ………….......... 1 Sibiu – Modalităţi de comunicare în cabinetul de asistenţă psihopedagogică ……………………………………………………………... Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.. Silvia Vasu ......... Mihaela Stoia ...Înv...... Educatoare Florenţa Munteanu .... 290 294 299 303 309 314 319 322 .............. Sibiu – Ingredientele unei prezentări de succes ..................… Ursan Valentina ......... Înv..............Şcoala cu clasele I-VIII Nr.15 Sibiu – Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale . lector universitar............... Structura şcolarǎ Nou – Repere ale dezvoltării metacognitive ............... asistent universitar – Rolul orientării şcolar-profesionale în integrarea tinerilor cu disabilităţi ……………………………………………………………………… Profesor psihopedagog Silvana Elena Şerb ..............Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ”Terezianum”............. Sibiu – Repere metodologice ale învăţării prin cooperare ..........................Şcoala cu clasele I-VIII Roşia.... Inst. 13 Sibiu – Modalităţi de optimizare a motivaţiei la şcolarul mic ...........Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr....... medic primar medicina muncii.... 1..... Cătălina Ioana Stancu ................Grădiniţa nr............... Carmen Voinea ..Şcoala cu clasele I-VIII.. Lia Bologa ...Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă nr...Direcţia de Sănătate Publică Sibiu........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->