A HAJSZA

Warhammer Fantasy Battles küldetés

A menekül játékos serege Yvain és Laudine párosából.sikeresen kiosont a várból. Ha a menekül pár el bb eléri az erd t. a házasságra ítélt lány azonban nem volt ett l elragadtatva. Ha az üldöz úgy dönt. CSATATÉR A határ környéke puszta mez egy-két sziklával. plusz 250 pontnyi a breton seregkönyvb l összeállítható csapatokból áll.néhány nappal az esküv el tt . az egységek a seregkönyvben megadott minimális méret alatt is hozhatók. még igazán gazdag sem. hogy kié legyen az els kör. s az üldöz sereg már majdnem teljesen bekerítette a falut. Mitán az üldöz felpakolt. akkor az üldöz játékos választhat. hol nem volt. Nem t nt ki semmivel. Megszálltak hát egy közeli kis faluban. Az üldöz játékos Bravaïn herceg mellé a breton seregkönyvb l szabadon választhat 450 pontnyi sereget. és a játékos köreiben a két. hogy valójában miért.tanácsadóikra hallgatva . Minden olyan egység. ami nem fér fel a felállási zónákba.a két nemes megegyezett.. muzsikus. az erd vel szomszédos oldalról kerülhet az asztalra. A pár kénytelen volt ilyen állapotban is megkockáztatni a kitörést. A kapunál már várta lovagja.teljesen átlagos nemes ifjú volt..) nem használhatók.A HAJSZA Hol volt. a választások (bajnok. M WS BS S 4 5 3 4 4 3 3 2 T 4 2 W I 2 5 1 3 A 3 Ld 8 8 Yvain Laudine . Kalandra. volt egyszer valahol Bretonniában két szomszédos hercegség. Laudine. s kis kíséretével elindultak a legközelebbi szomszédos tartomány felé. sem ügyes. Lionel Graignes lovag jövend belije . KI KEZDI A JÁTÉKOT? A játékot a menekül fél kezdi. A 3'x3'-as asztal üldüz játékos felöli oldala a szomszéd tartomány erdeje. sem er s. ekkor azonban csak alap figurákkal. a menekül is felrakja egységeit az erd vel szemközti oldal 8"-es sávjába. a szabadságot jelent erd t. FELFEJLÕDÉS Az üldöz játékos felrakja az erd s oldal két 8"x8"-as sarkába a seregeit. fegyveropciók. A helyzet egyre inkább elmérgesedett. sem felt n en nemes jellem. már-már azzal fenyegetett. A küldetésben ismertetett lovagokon kívül más h s és hadigép nem választható. hogy melyikük lesz a menekül és melyikük az üldöz . hogy katonai összet zés alakul ki közöttük. Ezt megel zend . Ennél többre vágyott. A két modell mindig együtt mozog. Az id azonban ellenük dolgozott: a herceg emberei kifürkészték ket. Yvain de Brécey lovagra. akkor a játéknak a menekül játékos köre után vége. A két öreg herceg évtizedek óta civakodott. Laudine gyenge teste azonban nem bírta az er ltetett vágtát: miel tt elérték volna a határt megbetegedett. A JÁTÉK HOSSZA A játék hét körig tart. nem volt jókép . megpróbálni elérni a tartomány határát jelöl és a biztonságot. az tartalékban kezd. s már egyikük sem emlékezett rá. hogy nem kéri az Úrhölgy áldását (blessing of the Lady). a menekül viszont igen. hogy gyermekeik frigye révén megpróbálnak biztos békét kötni. SEREGEK A játékosok eldöntik (vagy kisorsolják). SPECIÁLIS SZABÁLYOK Yvain de Brécey és Laudine de Balleroy Yvain és Laudine szorosan együtt menekülnek gyalogosan (a lány nem bírná a lovaglást). Megszöktette hát magát a fiatal lovaggal. stb. Egy éjszaka .

Speciális szabályok: Yvain és Laudine konok (stubborn). Speciális szabályok: a Nemesi Megvetés Erénye (Virtue of Noble Disdain) A lányomnak egy hajszála se. Laudine fegyvertelen.. Agilulf Páncélja (Armor of Agilulf) és lóvért (barding). Ha az eredmény nagyobb. Ha az üld z játékos sikeresen levágja Yvain lovagot (és ezáltal elkapja Laudinet). Az a játékos gy z. nehézpáncéllal (heavy armour). Íjászok Felszerelés: Kopja (lance). akkor +50 gy zelmi pont a jutalma. Ha a két játékos közt nincs ekkora pontkülönbség. mint ellenfele. akkor túlságosan meger ltette magát. kétkezes fejsze (great weapon). Ha a menekül játékos futni szeretne (march). GYÕZELMI FELTÉTELEK A csata gy ztese a szabálykönny 143.: Bravaïn célja lányának visszaszerzése. akkor a pár csak normál tempóban (4") a mozoghat. ebben a körben nem mozoghat. mint három. A h sökért más gy zelmi pont nem jár. akkor dobnia kell egy kockával. így mozgása korlátozott. Gromril Harci Sisak (Gromril Great Helm) és lóvért (barding). akkor a játék döntetlennel zárul. pajzs (shield). Ha kettes. karddal (hand weapon) és a Párbaj Páncélkeszyt jével (Gauntlet of the Duel) van felfegyverezve. vagy hármas. Egyes dobás esetén nem mozoghat a pár (rontott roham). Balleroy hercege Balleroy öreg hercege sokat tapasztalt hadúr. Katonáinak egyértelm en megparancsolta. amihez Laudine csatlakozott. hogy nem eshet bántódása. Laudine betegsége: A lány még el van gyengülve.. . nehézpáncél (heavy armour). Bravaïn. M WS BS S Bravaïn 4 6 3 4 Harci Mén 8 3 0 3 T 4 3 W I 2 4 1 3 A 3 1 Ld 9 5 nem l hetnek olyan egységre. EGYÉB Az üldözô játékos csapatába veheti Lionel Graignes lovagot (Laudine jegyesét) 115 pontért beleszámít a játék végi elszámolásnál a gy zelmi pontokba. Ha a menekül játékosnak sikerül kijuttatni az erd be a menekül párt.Felszerelés: Yvain pajzzsal (shield). nehézpáncél (heavy armour). oldalán található gy zelmi pontok (victory points) számítása alapján d l el. akkor a Laudine er t vesz magán. a lovag a Magabiztosság Erényével (Virtue of Confidence) és az Együttérzés Erényével (Virtue of Empathy) rendelkezik. akkor +100 gy zelmi pontot kap. Rohambejelentéskor (charge) esetén is köteles dobni egy kockával a játékos. M WS BS S Lionel 4 5 3 4 Harci Mén 8 3 0 3 T 4 3 W I 2 5 1 3 A 3 1 Ld 8 5 Felszerelés: Kopja (lance). amelyik legalább száz gy zelmi ponttal többet gy jt össze. Ha az eredmény egyes. és futhat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful