Quy Dinh Sinh Vien Lien He Viec Lam

THÀNH ĐOÀN TP.

HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỌC SINH SINH VIÊN
***

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2012

QUY ĐỊNH
Liên hệ tìm việc làm tại Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố (Ban hành kèm theo Quyết định số 03 /QĐ-HTHSSV ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Tp. Hồ Chí Minh) 1. Thời gian tiếp sinh viên: - Buổi sáng: 7g30 - 11g00 - Buổi chiều: 13g30 - 17g00 - Thứ bảy: 7g30 - 11g30, chủ nhật và các ngày lễ: nghỉ.

2. Đối tượng tìm việc làm: - Sinh viên - Sinh viên vừa tốt nghiệp - Học sinh - Người đi làm. Sau đây gọi chung là người tìm việc. 3. Qui trình xin việc và qui định thu phí: - Xem mã số thông tin tuyển dụng ở bảng tin, nắm rõ yêu cầu tuyển dụng. - Trình thẻ học sinh (đối với học sinh từ 16 tuổi trở lên), thẻ sinh viên (đối với sinh viên chưa tốt nghiệp), CMND, hồ sơ xin việc cho người phụ trách tuyển dụng và đọc mã số công việc. - Sau khi được tư vấn công việc, người tìm việc nhận và điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký tìm việc, Trung tâm sẽ cấp giấy giới thiệu để người tìm việc gặp đơn vị tuyển dụng. - Mua phiếu đăng ký tìm việc: Tất cả người tìm việc đều phải mua phiếu đăng ký tìm việc là 10.000 đồng, phiếu này có giá trị trong vòng 03 tháng.
1

- Đóng phí hiệu quả việc làm: + Việc làm bán thời gian: những công việc như phát tờ rơi, phục vụ hội chợ và các công việc ngắn ngày từ 05-10 ngày. Mức thu là 5.000 đồng – 10.000 đồng/ lần giới thiệu (Mức thu nhập từ 200.000đ – 600.000đ). + Việc làm bán thời gian: những việc làm thời vụ hoặc việc làm bán thời gian có tính chất ổn định (tính lương theo tháng), mức thu là 20.000 đồng/ lần giới thiệu. + Việc làm chuyên môn: những công việc có tính chất ổn định dành cho sinh viên mới tốt nghiệp, mức thu là 30.000 đồng/ lần giới thiệu . + Việc làm chuyên môn: những công việc có tính chất ổn định dành cho người đi làm, mức thu là 50.000 đồng/ lần giới thiệu. + Nếu là sinh viên đang tham gia các nhóm việc làm tại trung tâm thì đóng phí hiệu quả việc làm là 5.000 đ/ lần giới thiệu. (Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có giấy xác nhận của địa phương hoặc trường đang theo học thì trung tâm sẽ giảm 100% mức phí) * Người tìm việc phải phản hồi kết quả phỏng vấn trong thời hạn 3-5 ngày kể từ khi nhận giấy giới thiệu. Trừ trường hợp thời gian phỏng vấn có quy định khác. 4. Quy định về phí hiệu quả việc làm: - Người tìm việc khi phỏng vấn không đạt yêu cầu có xác nhận của đơn vị tuyển dụng sẽ được giới thiệu công việc khác cho tới khi tìm được việc làm trong vòng 3 tháng (kể từ thời gian ghi trên biên lai thu tiền) và không thu phí. * Khi hoàn tất quá trình kiếm việc: - Nếu phỏng vấn không đạt yêu cầu và có xác nhận của đơn vị tuyển dụng vào giấy giới thiệu trung tâm sẽ không hoàn phí mà chỉ giới thiệu công việc mới - Nếu đơn vị tuyển dụng đã tuyển đủ người và có xác nhận của đơn vị tuyển dụng vào giấy giới thiệu, người tìm việc không muốn tìm công việc khác: Hoàn trả 100% phí hiệu quả việc làm. (Không áp dụng trong trường hợp đã chuyển công việc). - Nếu người tìm việc được nhận vào làm: Không hoàn trả phí, lần sau tới liên hệ việc làm chỉ phải đóng phí hiệu quả việc làm.
2

- Nếu người tìm việc không đi phỏng vấn, không có xác nhận của đơn vị tuyển dụng: Không hoàn trả phí, lần sau tới liên hệ việc làm chỉ phải đóng phí hiệu quả việc làm. - Không hoàn trả phí trong các trường hợp: người tìm việc không đến nộp hồ sơ xin việc, không dự phỏng vấn, đã thử việc tại đơn vị tuyển dụng mà không đạt yêu cầu hoặc đã được Trung tâm giới thiệu cho công việc khác. GIÁM ĐỐC (Đã ký) Quách Hải Đạt

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful