Pengesahan Ketua Jabatan

:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK KURIKULUM DAN PELAN PENGAJARAN KURSUS
Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat : : : : : : : : FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PENGAJIAN PENDIDIKAN 2 2010/2011 PENGAJARAN, TEKNOLOGI, DAN PENAKSIRAN II KPD3026 6 KPD3016

(Bagi kursus yang mempunyai prasyarat, pelajar wajib mengambil kursus prasyarat terlebih dahulu)

MAKLUMAT PENSYARAH: Nama E-mel No. Telefon No. Bilik Nama E-mel No. Telefon No. Bilik : : : : : : : :

SINOPSIS KURSUS : Kursus ini merupakan lanjutan kursus KPD3016. Ia bertujuan mengukuhkan lagi kemahiran pelajar merancang dan melaksanakan pengajaran melalui pembentangan mikro- dan makropengajaran dalam aspek utama pengajaran berikut: (a) menyatakan hasil pembelajaran, (b) memilih dan merancang bahan dan urutan pengajaran, (c) memilih dan melaksana kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai, (d) menyedia dan mengguna media dan teknologi pengajaran yang sesuai, dan (e) menyedia, memilih dan mengguna alat dan kaedah penaksiran yang sesuai untuk menilai hasil pembelajaran. Pelajar juga akan didedahkan kepada prosedur dan kaedah Kajian Tindakan serta penulisan proposal. (This course is a continuation of KPD3016 course. It aims to further strengthen students’ skills in lesson preparation and teaching, through presentation of micro- and macro-teaching in the following major aspects of the teaching process: (a) stating the learning outcomes, (b)

penggunaan teknologi dan penaksiran yang dilaksanakan (A3) 4. Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan. Benjamin S. L. (d) preparing and using appropriate teaching-learning media and technology. et al. Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. New Jersey: Merill KAEDAH PENGAJARAN: Kuliah Interaktif. Thousand Oaks:Sage Elliot. Heninich. Belmont. perbincangan. W. Prentice Hall. Bhd. Berkebolehan mengenalpasti masalah dalam pelan pengajaran.W. C. Students will also be exposed to Action Research procedures and methods and writing a proposal) HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir kursus.). R. (1997). Buckingham: Open University Press. E. Implementing mastery learning (2nd ed). L. L. Molenda. J. Quantitative and Mixed Methods Approaches (2nd Ed. (c) selecting and implementing appropriate teaching methods and techniques.). L. T. serta mencari penyelesaian alternatif (KBKM) RUJUKAN: Bhasah Abu Bakar (2007). penggunaan teknologi dan penaksiran (K6) 2. (2008). (1998).. J. J. London: Longman ) Chiappetta. Lin. et al. Kuala Lumpur. Mempertahankan pelan pengajaran. W. S. (1964) Taxonomy of Educational Objectives. pelajar seharusnya boleh.). Bybee. 1. Teaching secondary school science: Strategies for developing scientific literacy. (2005).selecting and planning of curricular materials and sequence of lessons. et al. 57 (1). & Dmaldino S. Utusan Publications & Distributors Sd. Frost. Menilai pelan pengajaran.. (1987). R. & Powell.). R. Book 2: Affective Domain. selecting and using appropriate tools and assessment methods to evaluate learning outcomes. Benjamin S. New Jersey: Merill Publishing Company. Bloom. R. (e) preparing. pembelajaran berkumpulan. (2003) Research Design: Qualitative. Harvard Educational Review. (1956). Creswell. Measurement and assessment in teaching (8th ed. E. M. (2000). (1991). R (2004). Action Research for Educational Change.(9th ed. E. Handbook 1: Cognitive domain. Trowbridge. IT in secondary science book. New Jersey. CA: Wadsworth Publishing. R. Inc. penggunaan teknologi dan pentaksiran yang dilaksanakan (P3) 3. Taxonomy of educational objectives. New Jersey: Prentice-Hall. persembahan. Instructional media and technologies for learning (8th ed. KAEDAH MENAKSIR KEMAHIRAN INSANIAH: AKTIVITI / KI Mikro. Science instruction in the middle and secondary schools (4th ed. 1-21. Kaedah analisis data penyelidikan ilmiah. London: Longman Bloom. N.). Cambridge: IT in Science Guskey.dan Makropengajaran KOM / KBKM / PBPM PSK PIM ETIK KU . Shulman. penggunaan teknologi dan penaksiran. & Gronland. Menyusun atur perlakuan selaras dengan pelan pengajaran.

50 3.75 1.00 0 10% 20% 10% 20% 20% 20% 100% SKALA PENGGREDAN KEMAHIRAN INSANIAH: SKALA 4 3 2 1 Baik Memuaskan Tahap minimum yang diharapkan Lemah dan perlu penambahbaikan KRITERIA .00 2.75 3.Penulisan refleksi dan proposal kajian tindakan Indikator: / KOM – Kemahiran Komunikasi KBPM – Kemahiran Berfikir dan Menyelesaikan Masalah PBPM – Kemahiran Belajar Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat PSK – Kemahiran Kerja Berpasukan PIM – Kemahiran Kepimpinan ETIK – Etika Profesional KU – Kemahiran Keusahawanan PENILAIAN KURSUS: Mikropengajaran Makropengajaran Rancangan Mengajar Proposal Kajian Tindakan Penulisan Refleksi Forum Jumlah SKALA PENGGREDAN: Gred A AB+ B BC+ C CD+ D F Julat Markah 80-100 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 0-34 GPA/CGPA 4.50 1.00 3.75 2.50 2.00 1.

menyoal. analisis. mencungkil idea. dan interpretasi data kuantitif dan kualitif Sesi makropengajaran Makropengajaran Kuliah interaktif Perbincangan Makropengajaran KOM 8 9 10 Penulisan laporan kajian tindakan Sesi makropengajaran Kuliah interaktif Perbincangan Makropengajaran Bhasah (2009)Othman Lebar (2011) Bhasah (2009) Othman Lebar (2011) Othman Lebar (2011) KBKM KBKM Bhasah (2009) Othman Lebar (2011) Huraian Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran 11 12 Penulisan proposal Sesi penilaian mikropengajaran yang dijalankan di sekolah Sesi penilaian makropengajaran yang dijalankan di sekolah Sesi penilaian makropengajaran yang dijalankan di sekolah • Menjalankan mikropengajaran • Membuat refleksi makropengajaran • Menjalankan makropengajaran • Membuat refleksi makropengajaran • Menjalankan makropengajaran • Membuat refleksi makropengajaran Kuliah interaktif Menulis draf proposal Menonton rakaman video Perbincangan Menonton rakaman video Perbincangan Menonton rakaman video Perbincangan 13 KBKM 14 KBKM . pengurusan. dan menutup pengajaran Aktiviti P&P Kuliah interaktif Persembahan pelajar KI Rujukan Huraian Sukatan Pelajaran • Menghuraikan konsep dan definisi kajian tindakan • Menganalisis penulisan reflektif • Menulis journal reflektif • Menjalankan mikropengajaran • Membuat refleksi mikropengajaran • Menghuraikan prosedur dan proses kajian tindakan Mikropengajaran KOM Huraian Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Analisis penulisan refleksi Mikropengajaran Mikropengajaran Huraian Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran 2 Menganalisis dan menulis journal reflektif Sesi mikropengajaran Langkah-langkah menjalankan Kajian Tindakan 3 4 Sesi mikropengajaran • Menjalankan mikropengajaran • Membuat refleksi makropengajaran 5 Sesi makropengajaran Pengumpulan. menerang. analisis. memperkukuh. pengurusan. mengilustrasi dengan contoh.Minggu 1 Tajuk Taklimat keperluan kursus Maklum balas tentang Unit Pengajaran dan ulangkaji kemahiran mikropengajaran. dan interpretasi data kuantitif dan kualitif • Menjalankan makropengajaran • Membuat refleksi makropengajaran • Menghuraikan konsep asas analisis dan interpretasi data kuantitatif serta alat statistik yang sesuai terutamanya statistik huraian Makropengajaran Kuliah interaktif Perbincangan KOM 6 Sesi makropengajaran • Menjalankan makropengajaran • Membuat refleksi makropengajaran • Menjalankan makropengajaran • Membuat refleksi makropengajaran Menghuraikan proses dan prosedur analisis dan interpretasi data kualitatif • Menjalankan makropengajaran • Membuat refleksi makropengajaran • Menghuraikan langkah-langkah penulisan laporan kajian tindakan • Menjalankan makropengajaran • Membuat refleksi makropengajaran • Menulis proposal kajian tindakan Makropengajaran KOM Huraian Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran 7 Sesi makropengajaran Pengumpulan. Pengenalan kepada Kajian Tindakan dalam pendidikan Hasil Pembelajaran • Menghuraikan langkah-langkah memulakan pengajaran.

JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful