.y Isang uri ng papel pananaliksik na karaniwang ipinagagawa sa mga estudyante sa kolehiyo bilang isa sa mga pangangailangan sa isang akademiko. y Ito ay nagsisilbing kulminasyon ng mga pasulat na gawain kaugnay ng pag-aaral ng isang paksa sa isang kurso o asignatura sa loob ng isang panahon o term.

kanino iniharap o ipinasa ang papel.blangko b. kung saang asignatura ito kailangan. . Pamagating Pahina nagpapakilala sa pamagat ng pamanahong-papel. Fly Leaf 1.Mga pahinang Preliminari o Front Matters a. kung sino ang gumawa at panahon ng kumplesyon. Inverted pyramid ang pagkakaayos ng mga impormasyong nasa pahinang ito.

Dahon ng Pagpapatibay tawag sa pahinang kumukumpirma sa pagkakapasa ng mananaliksik at pagkakatanggap ng guro ng pamahong-papel. .c.

Pahina ng Pagpapakilala y Tinutukoy ng mananaliksik ang mga individwal. . tanggapan o institusyong maaring nakatulong sa pagsulat ng pamahong-papel at kung gayo y nakatulong sa pagsulat ng pamanahong-papel at kung gayo y nararapat pasalamatan o kilalanin. pangkat.

Talaan ng Nilalaman yNilalaman ng pamanahong- papel at nakatala ang kaukulang bilang ng pahina kung saan matatagpuan ang bawat isa. .

Talaan ng mga Talahanayan at Grap yNakatala ang pamagat ng bawat talahanayan at/ o graf na nasa loob ng pamanahong-papel at ang bilang ng [ahina kung saan matatagpuan ang bawat isa. .

.Fly Leaf 2 y blangkong pahina bago ang katawan ng pamanahongpapel.

Kabanata I: Ang Suliranin at Kaligiran Nito .

.

mga layunin at mga resulta ng pag-aaral. y Dito tinutukoy kung sinu-sino ang mga may-akda ng naunang pag-aaral o literatura. nauugnay o relevant sa pag-aaral. at sapat ang dami o hindi napakakaunti o napakarami.y Tinutukoy dito ang kaugnay na literatura o babasahing may kaugnayan sa pananaliksik. . y Piliting gumamit ng lokal at dayuhan y Katangian: obhektibo o walang pagkiling. y Bago at nailimbag sa loob ng huling sampung taon. y Dito ipinaalam ng mananaliksik ang kasalukuyang estado ng kaalaman kaugnay ng kanyang paksa.disenyo ng pananaliksik na ginamit.

Kabanata III: Disenyo at Paraan ng Pananaliksik .

Kabanata IV: Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos y Dito inilalahad ang mga datos na nakalap ng mananaliksik sa pamamagitan ng tekstwal at tabular o grapik na presentasyon. . Sa teksto. inilalahad ng manananaliksik ang kanyang analisis o pagsusuri.

b. Kongklusyon at Rekomendasyon a. Kongklusyon mga inferences. . c. implikasyon. abstraksyon. interpretasyon at impormasyong nakalap ng mananaliksik.Kabanata V: Lagom. Rekomendasyon mga mungkahing solusyon para sa mga suliraning natukoy o natuklasan sa pananaliksik. Lagom binubuod ang mga datos at impormasyong nakalap ng mananaliksik na komprehensibong tinatalakay sa Kabanata III.

. transkripsyon ng interbyu. Listahan ng Sanggunin isang kumpletong tala ng lahat ng mga hanguan o sorses na ginamit ng mananaliksik sa pagsulat ng pamanahong-papel.Mga Panghuling Pahina a. ng mananaliksik. pormularyo ng ebalwasyon. Apendiks / Dahong-Dagdag maaaring ilagay o ipaloob dito ang liham.sampol ng sarbeykwesyoneyr. b. kliping at kung anu-ano pa. mga larawan. bio-data.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful