Emil Coué A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA VESZPRÉM,1997 Olvasó Köszöntő!

Őszinte lelkesedéssel ajánlom Önnek A gyógyítás legnagyobb titka című könyvet, mely értékét tekintve megkoronázza Coué teljes életművét. Örömre és bizakodásra ad okot, hogy a hétköznapok gyógyító gyakorlatává vált a lélek ápolása és a psziché, betegségek kialakulásában játszott szerepének elismerése. Ez egyúttal a lelki gyógymódok nagyfokú térhódítását is jelenti. Minden testi síkon megmutatkozó zavar elsősorban mentális okból származik. És minden probléma más lelki tónusra utal. Coué jeles könyvének vitathatatlan érdeme egy vadonatúj felfedezés közzététele. Minden betegségnek van egy eddig ismeretlen, abszolút közös lelki oka is. Egy olyan viselkedés típus, amely azonnal berobbantja a betegséget és felerősíti a sok-sok különböző, romboló lélektani minta káros hatását is. Mi ez az alapvető közös ok? Hogyan küszöböljük ki tökéletesen a betegségek tényét az életünkből? A kötet megismerése során a válasz tökéletesen világossá válik. Annyit azonban bátran előrebocsáthatunk, hogy mindaz amit a gyógyításról és a betegség szerepéről eddig képzeltünk, úgyszólván nem igaz többé. A gyógyítás legnagyobb titka az izgalmas címadó téma mellett egy csokornyi érdekes, meglepő tartalmú fejezetnek is otthont ad. A kötet az öngyógyító gyakorlás kiforrott technikáinak valóságos tárháza. Biztat, bátorít és szilárd magabiztosságra késztet. Amire a betegnek a lehetőlegnagyobb fokú gyógyulásához szüksége van azt Coué meg is adja számára. Emil Coué híres könyveinek már a puszta olvasgatása is gyógyítja, ápolja a lelket, elűzi a búskomorságot és a letargiát. Ez a hatás már akkor érezhetővé válik, mikor a gyakorlatok végzéséhez még hozzá sem kezdtünk. Elegendő, ha kézbe vesszük a könyvet és néhány fejezet elolvasása nyomán a gond, a lelki baj emlékké szelídül. Lelkesítő mű ez! Kitűnő olvasmány, remek írói teljesítmény A legmagasabb rendű olvasói élmények forrása. A kötet azonban nem egyszeri olvasásra született. A gyógyítás súlyos kérdéseivel foglalkozó részek a teljes megértéshez nem csupán olvasást, hanem tanulmányozást igényelnek. A "Családi harmónia", az "Idegen szuggesztiók" és "A gyógyítás legnagyobb titka" című fejezetek többszöri áttekintése nyomán feloldódnak bennünk az életünk komoly ellentmondásai, és kibontakozik előttünk Coué zseniális mondanivalójának lényege. Ezt a könyvet bátran kölcsönadhatjuk azoknak az ismerőseinknek, akik eddig semmilyen ösztönző hatásra nem indultak el a pozitív gondolkodás és a testi-lelki gyógyulás utján. Meglátjuk a hatás nem várat magára! 1

A mű végén három olyan fejezet is található, amely elsősorban gyógyítók számára készült. Ezekhez a részekhez külön rövid bevezető tartozik, amely a szakkifejezések terén járatlan olvasók számára kínál kapaszkodókat a tartalom eredményes feldolgozásához. Azt hiszem, a könyv elolvasása után mindenkinek lesz kedvenc fejezete. Nekem a szerkesztés során három téma is szorosan a szívemhez nött: "Gyógyítás, öröm, realizmus, A gyakorlás idötartama, Örüljünk mások sikereinek." Ha most rögtön kellene választanom közöttük bizony nehéz dolgom lenne! A kiadó számára nagy-nagy öröm, hogy egy büszkén vállalható, frissítően új gondolatokat nyújtó, értékes kötetet nyújthat át olvasói számára! 97. Augusztus hó Simonfalvy Tamás

2

Tartalomjegyzék l. Hogyan fogadjuk a betegséget? 2. A gyógyító önbizalom megteremtése 3. Az elmeműködés törvényei és a szuggesztiós gyógytechnikák 4. Szervgyógyító technikák 5. Az érzelmek szuggesztív ereje 6. Idegen szuggesztiók és manipulációk 7. Lassan beszélek, lassan mozdulok. 8. Lazítsunk többen! 9. A gyógyító módszer határai és lehetőségei 10. A gyakorlás időtartama 11. Gyógyítás, öröm, realizmus 12. Örüljünk mások sikereinek! 13. A másik ember látószöge 14. A lelki válság gyógyítása 15. Képzeletünk öntóformája 16. Családi harmónia 17. A gyógyítás legnagyobb titka Gyógytechnikák és lélektani törvények a terapeuták szemszögéből 1. Életerő terápia, vitálmagnetikus gyógyítás 2. A szuggesztív befolyásolhatóság 3. A szuggesztió és a hipnózis lélektani törvényei 7 19 27 51 59 63 75 79 81 87 91 95 101 107 111 117 141 165 167 195 204

3

hogy letaglózó. Még az is jól érthető. hogy ha ez a rögeszme betegséget teremtett. hogy betagozódjon a rendűségét is jellemző biológiai láncolat sokszínű és eleven világába.követővé válik. viselkedések. mint minden létrejött vagy megszületett teremtmény e földön. esetleg megszenvedése. hogy nevezetesen a sakkjátékban. túlélésre törekszik. és hozzuk összefüggésbe konkrét betegségünkkel! A betegség egy megtestesült negatív gondolat . Nyilvánvaló. bénító élményt jelent. cselekedetek hajtóerejévé váljon. hogy aktív. mely alacsonyabb rendű az embernél. érzések szövedékének következménye .olyan gondolat. mint például a labdajátékokban milyen nagy szerepe van az irányító.1. táplálék felvételre ösztönző reflexekkel küzd a maga esetlen és kiszolgáltatott módján. mint annak puszta elviselése. Csupán arra van lehetősége. hogy reagáljon a kiváltó inger azonban a kezdeményező fél kiváltsága. képzettársításokat. testi vagy lelki síkon formálódó bajunkat.készséget sugall egy olyan szituációban melyről a legtöbb ember meggyőződéssel vallja. hogy. akkor nem állt összhangban életharmóniánkkal és túlélésünkkel. hogy egy újszülött élni akar Hanggal. A fenti sportpéldák érdekes módon szinte megszemélyesítik a betegséget. rögeszmévé kövesedjen. de az ügyességi sportokban is. magabiztos szerepvállalásunkkal már a probléma felismerésének első pillanatától önmagunk sikeres gyógyítóivá válhatunk. Nos van-e ennek a megszemélyesítésnek partneri rangra emelésnek valamilyen valóságalapja? Képzelhetjük-e úgy a problémánkat. A helyzet vagy állapot fogadása magasabb rendű cselekedet.tágabb értelemben egészségromboló képzetek. bizonyos tekintetben aktív Enyhe túlzással azt állíthatjuk. Képzeljük csak el. Sőt. hogy hasonló módon túlélésre törekszik egy újszülött kis állat. Túlélésre? – kérdezik most sokan. annak egyik első lépcsőjét a csirázó mag mintázza. kezdeményező hozzáállásnak. mintha egyfajta ellenféllel állnánk szemben? Alaptörvény: minden ami velünk történik a világegyetem válasza a mi cselekedeteinkre. A gondolat amelyből esetenként rögeszmék nőhetnek. A fogadás kezdeményező. Csakúgy mint a növények. Az tökéletesen érthető. A kezdeményező szerep pedig az események kézbentartását. de túlélési programja (ehetővé teszi. asszociációkat vonzzon. melyek túlélési vágyát. hogy uralkodjon. mozgással. 4 . Az ellenfél ilyenkor szituáció . elsöprő. irányítását feltételezi. amely elegendő erővel bírt ahhoz. Most bontsuk ki e törvény jelentését. HOGYAN FOGADJUK A BETEGSÉGET A gyógyítás legnagyobb titka A betegség vagy rendellenesség fogadásának fogalma kitűnő példa arra nézve.

A pozitív gondolkodás egyik fontos tétele. A nyeremény ehhez hasonlóan abból a gondolatból születhet. hogy becsapja magát. A baleset dekoncentráltságból. Ezzel szemben ha nap mint nap pusztán arra hagyatkozik. vagy szerencsésnek mondott nyeremény is a mi gondolkodásunk egyértelmű terméke. társasági programok. szituációk. megosztja a figyelmet. A negatív gondolatok betegséget teremtenek. tehát egészséges életet él. örömforrások születnek majd. Valóban! Ha e rövid magvas mondatnak csupán prózai szintű jelentését vizsgáljuk. elhízott ember állíthatja egyrészt. hogy egy baleset. érvényesülési programjának bizonyításához természetesen nem csupán közvetett bizonyítékokat kereshetünk. a kívülálló számára egyértelmű. például azzal.A gondolaterő túlélési programja mindehhez képest nagyon merész feltételezésnek tűnhet. Nevezetesen elkalandozásra késztet. és nem nyomjuk el magunkban ezt a feltételezést. melyek életminőségének teljes átalakulásához vezetnek. Nem utolsósorban fizikai megfoghatatlansága látszólagos bizonyíthatatlansága okán. Ehhez hasonlóan a gondolatok képzettársításokat vonzanak. 5 . Gondolatcsirájából új ötletek. amely cselekszik. sőt bizonyítéka. oda nem figyelésből származhat. annak tartalmával lesz összhangban. Ha így gondolkodik. hogy érzéseket képesek kiváltani. elvágott ujj. akkor számára ez lesz az egészség szinonimája. A gondolat túlélését az elme figyelme garantálja. az örömről bevillanhat egy születésnap vagy ünnepség. Ha valaminek az ellentétét kívánjuk alátámasztani. hogy tehetetlenségét igazolja. higgadt. Az érzések azután fizikai érzetekhez vezetnek. A sötétről sokaknak az éjszaka jut eszébe. eltekintve most a világ teremtésének taglalásától rá kell jönnünk. Melyek újabb gondolatok bölcsőjévé válnak. bizony értékes tudásra tehetünk szert. A képzettársítások tehát önműködően jönnek létre. A gondolatok ezért magukhoz vonzzák a figyelmet. mert fizikailag megfoghatatlan. csupán azért. Ugyanígy. ha a gondolatok túlélési vágyának bizonyítására vállalkozunk. és nem enged az adott cselekedetre koncentrálni. akkor ezzel összhangban is cselekszik majd. és nem csak Goethe mondásához hasonló törvényekre hagyatkozhatunk. Az eltunyult. vágyak. Egy olyan élő gondolat uralmából. Alaptörvény: a gondolaterő túlélési programjának megvalósulásához. és tartalmának beteljesüléséhez az emberi elme ad hátteret. Mindez teljesen automatikus elmefolyamat terméke. hogy a mozgás az egészséges és lendületes életmód segíteni fog neki a lefogyásban. akkor az eredmény az ellentéttel. A gondolatok aktív létszomjára vonatkozó első fontos bizonyíték. hogy ő nyugodt. hogy részt veszünk valamely játékban. hogy ha valaminek a bizonyítására törekszünk akkor elménk e cél érdekében kutat fel és teremt meg új gondolatokat és képzeteket. A gondolatok túlélési. a pozitív elképzelések pedig egészséget ébresztenek. és valóban a lefogyását segítik. Jóllehet. például a késsel való konyhai munka során. Elsőként Goethe ismert mondása juthat eszünkbe: "minden gondolatokból lett teremtve". Például az aggódás tárgyát képező gondolat szinte magához láncolja a figyelmet.

melyek erőteljesen közelítenek a túléléssel. E tudást melyet birtoklunk és értünk állítsuk most az egészségünk szolgálatába. Arról van szó. A legfontosabb kérdés persze még nyitott. túlélési ösztönnel rendelkező "lénye". soha többé nem kerülhet olyan helyzetbe. E helyzet egyik résztvevője az élő erő. Óriási haladás egy olyan állapothoz képest. hogy korábbi negatív gondolatrendszerünk eltaposná. Oldjuk meg általa a betegségek fogadásának sokak számára fájdalmas. ismerjük meg végre ki a felelős! Az élő erő. Élő erő? . akkor a gondolaterő alapműködését már értjük. létszomjjal. Ebből kifolyólag hasonló partner. Természetesen azonnal kérdések sokaságát veti fel bennünk. mint korábbi hitrendszerünk. hogy évek multán érett és egészséges gyümölcsöket szüretelhessek életem fájáról és ne bajban fuldokolva kelljen homályos okok után kutatnom? Ha ezek a kérdések vagy hasonló tartalmú megközelítések ötlenek fel bennünk. E gondolatok felvetődése továbbá garancia arra is. talán tíz évvel későbbi életemmel? Táplálják vagy rombolják a jövőmet? Mit tehetek azért. Végső soron arról van szó. hogy betegen öt vagy tíz évvel ezelőtti önmagunkkal állunk szemben. Vagyis arról van szó. Igen. Aki e kérdések megfogalmazásáig eljut. hogy a gondolaterő tudatos irányításával tökéletes felelősséget tudunk vállalni azért az eseményhalmazért. valamint hozzájárul ahhoz. leplezzük le. Vajon mai gondolataim mostani hitrendszerem összhangban állnak-e majdani. Ez azt jelenti. netán meg is tudjuk válaszolni őket. és amely nem más. változó minőségű gondolatrendszerük következményeinek hálójában vergődnek. mint játszótársunk a sakkban vagy a teniszben. a mi múltbeli gondolataink önműködővé vált. kínos. kellemetlen élethelyzetét. A válasz erre a kérdésre egyszerűen megdöbbentő! Enyhén fogalmazva is félelmetes és borzongató. lelke a túlélésünkkel nem egyező pszichés hozzáállásunk egy személyhez. a romboló gondolat.kérdeznék megdöbbenve sokan. a betegség egy olyan következmény. mely segít feldolgozni. melyben az emberek tudatosság nélkül romboló. Mi ez az élő erő? Nevezzük meg. mely élő erőből származik. betegség formájában letaglózná mai létünket? Ez a felismerés valóban hátborzongató. élményhez. A gondolaterő irányításának elhanyagolásából vagy a gondolatok szerepének fel nem ismeréséből származó váratlan következmények azonban leggyakrabban igen kellemetlenek számunkra. és átalakítani a fellépő lelki terhet. Melynek teste a betegség. ami velünk történik a világegyetem válasza a mi cselekedeteinkre. ha úgy tetszik támadó funkciót vehessünk fel a 6 . A másik küzdőfél elménk védekező rendszere. amit következménynek nevezünk. hogy minden. hogy aktív kezdeményező. ellenfélnek az önmagunkon felfedezett betegséget. Ez hatalmas előrelépés. egészséggel való összhang irányába. hogy az elme olyan képzettársításokat hív életre. mely a betegség szituációjában velünk szemben áll. melyben a sorsa irányíthatatlanná válik. kifejlődött.Ha ezt megértjük közelebb kerülünk annak elfogadásához is. hogy mindezek ismeretében tekinthetjük-e partnernek. negatív szuggesztió mely betegítő hatással bír.

Alaptörvény: vészhelyzetben sohasem akaratunk irányzéka szerint cselekszünk. Jézus is megmondta: "minden napnak elég a maga baja" . nem fenyegeti külső veszély. hogy vesztesek vagyunk. Ezáltal a negatív kilátások. szívproblémák. Röviden: az észlelés és reagálás első pillanata a döntő. vagy annak előidézéséről van szó. hágók hatalmas víztározók óriási gátrendszerének átvágásával áraszthatók el bármely pillanatban. Miért tegyem? Eszem ágában sincs azon töprengeni. Svájc évszázadok óta semleges állam. hogy a mi utunk és a mi törekvésünk egészen másról szól. amit képzelőerőnk egy adott pillanatban megjelenít. akarati erőfeszítéshez vezetnek. és előre vetíti a probléma megoldására vonatkozó lehetőségeinket. vészjósló félelmek is elindulnak a megvalósulás útján. azaz korábban fogant rögeszméinkkel szemben. De a svájciak semmit nem bíznak a véletlenre. A tökéletes védettség kiépítése számukra az élet szerves része. Mégsem jellemző az ilyen szituációkra való tudatos és szisztematikus készülés. melyekre a legnagyobb szükségünk lenne a gyógyuláshoz. Mindenre fel vannak készülve. összevisszaság.betegséggel szemben. mint bármely betegségből. E végzetes hiányból fakad a betegség felismerésével együttjáró ijedtség. ez a védekező rendszer az. E viselkedések közös jellemzője. a függetlenség garanciája. mégis a kontinens egyik legerősebb hadseregét tartja fenn. Ok nélkül? Mondhatnánk. fájdalom. Elménk programozottsága vagy a programozottság hiánya a meghatározó.állítják sokan. kapkodás. A rendellenességek felismerése esetében a képzelőerőt áthatja és uralja a probléma megjelenítése. Nos. Ha ezzel szemben bevetjük az akaratot. Tehát pontosan azok a funkciók sérülnek. melyből nehezebb kigyógyulni. ami az emberek többségéből egyszerűen hiányzik. Az országba vezető völgyek. melynek fedezékéből elő állva azonnal döbbenetes és elsöprő lelki fölényt teremtünk betegségünkkel. a kapkodás hibákkal jár. A kutyák emberre 7 . nincs területi vitája. A váratlan és egyben kellemetlen történésektől a legtöbb ember fél. Jézus szavai azonban nem illenek ide. akkor annak megvalósulását támogatjuk. Olyan értelmezési keretet célszerű kialakítanunk. hanem éppen az elkerüléséről. Ez olyan értelmezési keret. Ha a betegséget nem tudjuk határozottan két lábbal állva fogadni. a várható következmények és kilátások elemzése. A hibák kiszolgáltatottságot sugallnak. melynek fiziológiai következményei az immunrendszer gyengülése. Összefoglalva: az ijedtség kapkodóvá tesz. elménk azt az értelmezést rendeli a helyzethez. A betegség fogadásának legfontosabb titka: a baj felismerésének pillanatában tanúsított viselkedésünk meghatározza. A betegség felismerésének pillanatában tanúsított reakciónk hosszútávon tesz vesztessé vagy nyertessé bennünket. hogy mit tegyek majd a bajban. Mi történik ekkor? Alaptörvény: ha az akarat és a képzelőerő szemben áll egymással kivétel nélkül mindig a képzelőerő kerekedik felül. nemritkán a rémület. Jól láthatjuk. hogy görcsösséghez. A vesztesség érzése olyan kontextus. tehát tovább erősödik bennünk a betegség képzete. és fokozott vitalitás csökkenés. hiszen nem bajról.

Ha úgy tetszik pusztító önszuggesztiójának megfelelően igaza lett. hogy összpontosított gondolataimmal. nevezetesen a menekülés a kutya felbátorodásához és támadó kedvének növekedéséhez vezet. töltöttségétől függően következményeket teremt. Ennek fényében aligha mosolyogjuk meg vagy állítjuk pellengérre azt a dolgozót. Célunk az. felismerem és hálával fogadom azokat a biztató jeleket és eseményeket amelyek erőt adnak nekem. és hasznosabb szuggesztiót. A hirtelen állás nélkül maradt. hogy lehetőségek százai állnak előtte. mégis öt-tíz másik céghez is leadta személyi anyagát. és minősítését. Ugyanakkor szuggerálhatjuk magunknak azt is. Az előrelátó alkalmazottnak is igaza lesz a saját szemszögéből. Minden. szilárd következetességgel leszünk úrrá a problémán. Lelki állapotom minden esetben higgadt és derűs marad. Ezzel szinte mindenki tisztában van. És valóban a szerencsétlenségét szajkózva. Az igazam van és igazam van között láthatóan óriási a különbség. pozitív 8 . Ez az elmeprogram a gyógyulásunkkal és egészségünkkel egybehangzó valóságot teremt. Ez a vágyunk akarat által nem. mint felkészületlen. A vicsorgó kutyától veszélyeztetve azonban a legtöbben mégis elfutnak. magabiztos kézzel irányítom az események fonalát. Pozitív szuggesztiók krízishelyzetek kezeléséhez: váratlanul felbukkanó helyzetekben tökéletesen ura vagyok sorsomnak! Szilárd. Sziklaszilárd hittel tudom. aktív hozzáállással teremtek számomra kedvező körülményeket. lelkileg megingott személy is inkább a reménytelenséggel kapcsolatos értelmezést rendeli a helyzetéhez. Később keserű elégtétellel jegyzi meg: "ugye mondtam milyen szerencsétlen is vagyok". Várom. ami velem történik korábbi gondolkodásom eredménye. Ha elbocsátják várhatóan rövidebb időn belül jut új munkahelyhez. hogy a betegség legyőzhet minket. aki most szilárdan áll munkahelyén. hogy a helytelen. hogy a betegség fölött abszolút hatalommal rendelkezünk és felbukkanása esetén biztos kézzel. akkor a betegség váratlan megjelenésekor ezt fogjuk tapasztalni. Új cselekvési minta szuggerálásával kialakítható a helyes fellépés. Nem tehetnek mást.történő támadása alappélda arra. meggondolatlan. hogy minden pillanatban közelebb kerülök sorsom jó irányú átalakulásához. minden helyzetben erős lélekkel. Az ő igazsága a kiuttalanság. A rémült és csalódott ember a rémülettel és csalódottsággal kapcsolatos gondolatokat vonzza. Ez berögzött elmeprogramjuk parancsa. csakis elmeprogramozás útján teljesülhet. hogy a váratlan szituációkat vagy az esetlegesen felbukkanó betegségeket minden körülmények között hatalmi magabiztos lelki pozícióból tudjuk fogadni. kapkodó és rémült társa. Az ő igazsága. Mindig. kapkodó reakció. Ha meggyőződésünkké válik. teljes harmóniában van azzal. ismételve idővel még szerencsétlenebbé és tehetetlenebbé válik. Az értelmezés pedig minőségétől. Ez lesz a mi valóságunk és igazságunk. és ennek megfelelő körülmények jönnek létre az életében. ebből következik. hogy a legváratlanabb helyzetben is előnnyel indulhasson újabb állásokért. mint azt a sokkal kellemesebb. amit az emberek többsége megkíván és elvár az élettől. és fölénk kerekedhet.

kondicionálás nélkül képtelen a krízishelyzetek helyes fogadására. testet. hanem a védekezés tökéletes kivitelezésére. Az ismeretlen élmény tehetetlenséggel. hogy a szuggesztió törvényei alapján előidézheteme a betegséget azzal. Ezzel szemben bizonyított tény. Minőségük attól függ. hanem kifejezetten a támadás elhárítását oktatják. Más szóval áldozatnak. ha csak a szokásos értelmezésre hagyatkozunk. Az elhárításra a védelemre a helyes fogadásra trenírozzuk az agyunkat és tanítjuk meg az idegrendszerünket. A cél az. ha a krízishelyzetre előre készülök és az elmémben helyet kapnak az ezzel kapcsolatos asszociációk? Különbséget kell tennünk a betegségre való készülés és a betegség vagy más egészségünket veszélyeztető tényező elhárítására való készülés között. azonnal bajban levőnek érezzük majd magunkat. Pontosan tudjuk mit kell tennünk: pozitív szuggesztiókkal lendítjük magunkat kezdeményező helyzetbe. lelket kizsigerelő helytelen életmódra adott tudatalatti 9 . hogy milyen értelmezést rendelünk hozzájuk. reflexszé alakítja az idegrendszer számára a helyes reagálást. és fogalmazzunk még világosabban. hogy ne fejthessen ki bennem egészségkárosító hatást A hírek és az események sohasem rosszak és nem letaglózóak. Mit tegyek. Az elme tehát nem a betegségre asszociál felkészülésünk közben. hogy a betegségre való tudatos felkészülés önmegvalósító jóslatként működjön. Kérdések és válaszok a betegség fogadásával kapcsolatban Fennáll e a veszélye annak. tehát megbetegítsen engem ? Arra kívánok választ kapni. hogy soha ne kerüljünk áldozatszerepbe. Idegrendszerünk önmagától tanulás. Egy sérülés például általában a kellemetlennek mondott dolgok csoportjába tartozik és fájdalommal jár. a betanult helyes válasz hiányával szembesít. Ha alaposan fel is készülök a lelki önvédelemre akkor is maradhat bennem feszültség. hogy a sebesülések. Ilyenkor. Az évezredes hagyományokkal rendelkező ázsiai harcművészeti iskolák az önfegyelem és tökéletes önuralom tanítása mellett nem azt célozzák. letaglózó események gyakran szinte megbénítanak. Ezt az árnyalatnyi de rendkívül fontos különbséget világítsuk meg egy példával. Az alapos lelki önvédelem magabiztosságban testesül meg. balesetek és egyes betegségek túlhajszoltságra. Az elmeprogramozás betanítja. hogy támadás elviselésére készítsenek fel egy tanulót. Ragadjuk meg jól a különbséget. Rossz hírek.gondolaterőmmel a jelen pillanatban abszolút hatalommal rendelkezem életem és sorsom felett.

Vajon mennyi energia szükséges hozzá. De mennyi energiára lenne szükségünk az ellenkező irányba való eltoláshoz. görcs az élménnyel összecsengő gondolatokat vonzza. Hogyan és hányszor ismételjük az esetleges krízisre felkészítő pozitív gondolatokat Készítsünk stratégiai tervet! Először olvassuk el mindennap reggel és este az előbbiekben összefoglalt pozitív gondolatokat.mintha idegrendszerünk azonnal reflexszerűen a magabiztosság és higgadtság programját futtatná bennünk végig. hogy bármely váratlan szituációban megőrizzük lelki erőnket. A lélek működése csodálatos analógiát képvisel vonatos példánkkal. Ezért akár 10. Csak akkumulálódik és akkumulálódik egy negatív romboló állapot. és azonnal kedvező irányba alakítsuk vagyis szuggeráljuk az események menetét.000 egységnyi energiát is felemésztene a folyamat. A feszültség levezetésére vonatkozóan csak annyit: ha szükségét érezzük kiáltsunk röviden. Tegyük ezt két hétig. Ezek az úgynevezett bajok az önpusztító életvezetés megcsáklyázását és leblokkolását is szolgálhatják. hiszen először meg kellene állítanunk a rendkívüli tehetetlenségi erővel robogó szerkezetet. Ez a néhány sor a kérdés helytelen megfogalmazását hivatott kiigazítani. hogyha tudatunk nem ismeri fe1 a veszélyt. És nyilvánvalóan lelki egyensúlyvesztéshez vezet.ha egyáltalán lehetséges . és azután egy hihetetlen nagy lökéssel lenne csak ellenkező irányba indítható. A heti egyszeri megerősítés elegendő hozzá. Ezt követően elegendő hetente egyszer végigmondanunk átismételnünk a szuggesztiókat.válaszok. Mi több hozzájárul a gyors lehiggadáshoz is mely kedvez a tudatos autoszuggesztiók mélytudatba juttatásához. Tegyük fel. Ha így gondolkodunk mindjárt szerencsésnek érezzük magunkat. mélytudatunk a maga titokzatos és kifürkészhetetlen eszközeivel szüntelenül közbeavatkozik. erőteljesen! Ez segít. mely vízszintes terepen áll a sínen. Ebből az állapotból sokkal nehezebb és energiaigényesebb a talpra állás . amely önmagát táplálja. hogy 100 egységnyi energiáról van szó. hogy ezt a vagont megmozdítsuk és eltoljuk. Idegrendszerünk így fokozatosan megtanulja a helyes reagálás módját. ha a vagon mondjuk 40 km-es sebességgel gurulna felénk: Ebben az esetben az energiaigény akár meg is százszorozódhat. 10 . Miért jelentjük ki kategorikusan. A bajban előtörő idegesség kapkodás. mintegy gombnyomásra. E gondolatok további feszültséghez vezetnek. ha szükséges. Rádöbbenünk. hogy a krízis helyzetben a reagálás első pillanata a döntő? Mi ennek a lélektani alapja? Nos képzeljünk el egy vasúti vagont.

amit akkor érzünk. melynek észlelése nyomán az idegrendszer az ember szervezetében és életkörülményeiben új következményeket teremt. Nos ebben a szituációban szükségünk lehet valaha is az önbizalomra. megszüntethető az bizony csupán tünékeny hangulat. fél mosollyal az arcunkon elégedetten nyulunk el a forró homokon. sziklaszilárd partnerként álljon mellettünk. Az események nem a számításom szerint alakultak. hogy önbizalomnak nevezzük azt a hangulatot. amikor jól mennek a dolgok. mint lelki képességre? Ennek a valószínűsége igen csekély Embert próbáló nehéz időkben mikor az egészség vagy a megélhetés forog kockán sok-sok ember nyilatkozik így: "sajnos elvesztettem a hitemet önmagamban. Ragyogó napsütésben. például szó. Életünk egyik legnagyobb tévedése az. ezért nem vagyok képes összeszedni a talpra álláshoz szükséges erőt. időleges harmóniaállapot lehet." Bosszantó tény. érzés. melyet nem lehet elvenni tőlünk. Mit nevezünk szuggesztiónak? A szuggesztió egy inger. fogjuk csokorba az előbbiekben vázolt mondatokat! 11 . mikor csatasorba kellene állnia. a váratlan esemény felfogásának pillanatában. ernyedten. nos azt az embert a legnagyobb erejű megrázkódtatások sem tudják padlóra tenni. Ha egy önbizalomnak. a céltudatos cselekvéshez. A GYÓGYÍTÓ ÖNBIZALOM MEGTEREMTÉSE Önbizalomnak nevezzük azt a lelki képességünket. hogy kellemes nyaralóhelyen pihenünk a mediterrán térségben. lelke éppen az. Legfőképpen saját magának hazudik. gondolat. Ha így cselekedtünk a magabiztos hozzáállást nem kell akarni. hogy a lélek ereje gyakran éppen akkor távozik nyomtalanul. mert magától létrejön. magabiztosságnak képzelt pszichés állapot elveszíthető. Ez a példa jól illusztrálja. hogy szükséghelyzetben. Az önbizalom lényege. nehézségeink közepette biztos. Az önbizalom megtanulható képesség. akkor ebben a pozícióban egyértelmű a lelki fölényünk a betegséggel szemben. magva. gondtalanul. Azonnal. Időzzünk el kissé ezeknél a gondolatoknál. Elvesztette a hitét önmagában? Ugyan! Sohasem volt hite önmagában.Az Első pillanat azonnal elsöpörheti a felkészületlen embert. hogy a hite elvesztéséről panaszkodó ember tulajdonképpen nem mond igazat. Képzeljük most el. de aki elméjébe szuggerálta a védekezés erőt adó képzeteit. Ha idegrendszerünket pozitív gondolatok gyakorlásával jól felkészítettük. tökéletes támaszt nyújtva.

az esszenciát! Ha így teszünk világossá válik számunkra az önbizalom törvénye. számíthatok magamra. erős és most fejlődik. melyet egy öntudatlan autoszuggesztióban élő ember lakonikusan csak bajnak vagy tragédiának hív. megtaláltam a kulcsot az öröm és az elégedettség megteremtéséhez. esetleg elvesztette szerelmi partnerét és ennek ellenére két lábbal áll a földön. Akkor a kérdésre már nem tudunk egyértelmű válasszal szolgálni.mint azé az emberé. hanem halljuk is. Igen. Ki hogyan értelmezi. harmincszor Tegyük ezt nagyon lassan. meglepetésszerű élethelyzetek. Tegyük fel." Természetesen érezhetjük néha úgy. Derűsen szemléli a körülötte nyüzsgő világot és erőt határozottságot sugároz. nemcsak az önbizalom vizsgájának kitűnő terepe. A hangos beszéd nagyon fontos. A sorsom nem rángatja többé lelki állapotomat. Ezt a nehézséget nagyobb dinamizmussal. Ebben a testhelyzetben lehetőleg állva kezdjük el mondani az alábbi szöveget: önbizalmam töretlen. A hallás a gondolathoz képest egy más úton erősíti elménkben a szuggesztió pozitív tartalmát és a képzelet illetve a szó 12 . Fejlődök.tehát valójában nem igazi lelki tartás . Nyári délelőttön egy fiatalember halad ruganyos léptekkel. erősödöm. Vajon mennyire magabiztos ez az úr? Ha éppen súlyos beteg. A lehető legtöbb értéket találom meg ebben az új életfeladatban is. de fejlesztésének nagyszerű lehetősége is. A legkitűnőbb lelki állóképességű emberek is átélik alkalmanként azt az érzést. hogy éppen tökéletesen problémamentes az élete. Így nemcsak elképzeljük azt. hogy erőnk a végéhez közeledik. annak önbizalma nagyobb eséllyel bukik meg . egy feladat kapcsán. a kilégzést se szánkon keresztül folytassuk. A szívem és az eszem a helyén van. A váratlan. akkor egészen biztosan számíthat lelki tartására. hangosan. monoton hangon. gördülékenyebben lépem túl. így minden olyan szituáció. Mit tehetünk? Végezzünk el egy rendkívül egyszerű gyakorlatot! Szomatopszichikus tréningről van szó. melyek kellemetlen lelki tónussal járnak. A gyakorlathoz szóbeli szuggesztiót adunk. Ura vagyok a sorsnak és ura vagyok érzésvilágom lehetséges végleteinek. önbizalmam töretlen. emelt fővel a park árnyas sétányán. Alaptörvény: a magabiztosság vizsgája mindig a probléma vagy feladat. A "nincs tovább" érzés közepette szorítsuk erőteljesen állunkat mellkasunk felső részéhez. mint a legutóbbi hasonló eseményt. aki feladatot kihívást lát a szituációban. Biztassuk magunkat ilyenkor telve türelemmel. erős és most fejlődik tovább. építsük lelki erőnket: "a tartásom most is szinte tökéletes. Számíthatok magamra. kedvességgel! Lépésről-lépésre.Szívjuk erőteljesen magunkba a tartalmat. Aki problémát lát. apró sikerről apró sikerre növeljük. amit szeretnénk megvalósítani. Egyszóval az önbizalmával minden a legnagyobb rendben. Kizárólag orron keresztül lélegezzünk. ennyit bírtam. hogy nincs tovább. Ismételjük a mondatot legalább húszszor. a lényeget. vagy csődbe jutott. amely csodálatos lelki erőt kölcsönöz.

Tehát a lelki tónussal irányítjuk a testfunkciókat. miközben lassan. A legegyszerűbb. szilárd tartása megelevenedik. Mindeközben állunkat hihetetlenül lassan távolítsuk el mellkasunk felső részétől. Példák: elhagyatottság érzés. hangosan önmagunkhoz beszélünk. Ne gyorsan! Pontosan olyan tempóban. Éljük át és élvezzük! Uralkodunk a helyzetünkön. ahogy a nap hajnalban felkel. Miért használjuk azt az összefüggést.hallásának hatása együttesen érvényesül. Ezáltal lelkünk is automatikusan áthangolódik. hogy a magabiztos hozzáállás inkább védő. Ha korábban úgy tapasztalta. hogy nem volt sem tettrekész. Nagyon fontos azonban. A szomatopszichikus kölcsönhatás lényege pedig az. Azért van rá szükségünk. Tettrekészsége. Ez a kitűnő gyakorlat olyankor lehet a segítségünkre mint említettük . a test speciális. hogy gyógyító önbizalom? Úgy gondolom. Tehát fejünk egyre emelkedik. akkor most új élményként fedezheti fel ezeket az érzéseket. teremtsünk csupán testi mosolyt. melyben a természetesnél egy hajszálnyival magasabban lesz. Ha elértük a kívánt szintet a szuggesztiót ismételjük még néhányszor. ami a magabiztosság ellenében hat. lélekből nem megy. Ön a gyakorlat végén garantáltan jobban lesz. olyan erőtlenség vagy félelem lesz úrrá rajta. majd az onnan igen finoman emelkedő fej testesíti meg. A fej emelkedjék mindaddig. míg elér egy olyan pozíciót. Gyógyító. sem pedig erős. Önbizalomfejlesztő gyakorlatunk kapcsán a szomatopszichikus befolyásolást a mellkas felső részéhez szorított. betegség vagy a vártnál lassúbb gyógyulás esetén. kudarcok. hogy a szuggesztió szövegétől semmi esetre se térjük el. Kérdések és válaszok az önbizalommal kapcsolatban Mit jelent az a fogalom. kidolgozott mozgástechnikák életre keltésével segíthet. 13 . óvó szerepet tölt be. sértés. kommunikációs zavarok. hogy ne kerülhessünk szorult helyzetbe. elmarasztalás. hárítjuk el a működési zavarokat. hogy a test gyakorol hatást a lélekre. de egyben leghatásosabb szomatopszichikus gyakorlatunk a mosoly Ha szívből. hogy lelki állóképességünk végére értünk. gyógyítjuk a betegségeket. önbizalomfejlesztő fogalmi keretben tárgyalva ez így hangzik: ha a lélek bajba jut. akkor amikor éppen arra lenne szükség. és a gyakorlati megvalósítás is szigorúan a leírtak szerint történjék. hogy szomatopszichikus és e tény milyen fontossággal bír az eredmémyesség tekintetében? Amikor verbálszuggesztiót (szóbeli ráhatás) adunk. pszichoszomatikus kölcsönhatást teremtünk. A hatás nem várat magára. és fejünket emeljük lehellet finoman felfelé.ha azt gondoljuk.

Úgyis fogalmazhatnék.Vegyünk szemügyre egy gyakori példát. a módszer ismerete . Mit gondol. Nem túlbecsülni. csalódásérzéstől vezérelve ne kövessünk el hibát. de megbecsülni az eredményt. Egyszerűen megrémít. mikor testünk még csupán a gyógyulási fázis egyharmadánál tart. mikor gyors egymásutánban mindkét szülőmet elvesztettem. hogy a maradék őáltala elképzelt 10 százalék ennek megfelelően frappánsan és varázsszerű gyorsasággal tűnik el. Ha szenvedéséhez volt elég önbizalma. ha kis sikerünket megbecsüljük. megálmodottnál lassúbb gyógyulás sokakat kétségbe ejt. a szeretetteljes elengedéshez és búcsúhoz. és jobban leszünk. Emellett lelki könnyebbséget. Egy hétnél tovább azonban semmi esetre se adjuk át magunkat az elkeseredettség érzésének! Kimutatható ugyanis. Magamhoz sem tudtam térni és egyik tragikus esemény követte a másikat. hiszen ahhoz kevesebb lelki erő szükséges. Mit lehet tenni egy ilyen ördögi körben Én csak szenvedtem hónapokig. A vártnál. akkor biztosan el tudta volna végezni a gyakorlatot. sziklaszilárd hitet. Bármilyen csekély haladást is értünk el. A tudás. Hát nem vagyok biztos benne. vagy az elfogadás. vagy az élet megváltoztathatatlan törvényeinek elfogadásához. Annak érdekében. hogy lelkünkkel mozgásba hozzuk . nyugalmat és az eddigi eredményekkel való megelégedést hozza meg. mint a harmónia útja. A gyász fájdalma nyilvánvalóan érthető. világítsuk meg a kérdést egy másik oldalról is. csak úgy juthatunk még tovább a gyógyulás útján. A magabiztos fellépés és hozzáállás higgadtságot. Gyógyítanak. Egyszerűen úgy érzem. Szuggeráljuk magunkat. A lélek gyakran már ekkor szárnyal. hogy képes lettem volna elvégezni. mely bölcsebbé és erősebbé tesz. A hiba persze a képzelt arányokban van. esetleg eltántorít az állhatatos szuggesztiós gyakorlástól.és a nevezetes önbizalom segít. Már akkor javulást érzünk. mely sok beteget érint. hogy a hosszan tartó gyászállapotok keserű. hogy melyik a megterhelőbb lelki aktus a szenvedés. de nem becsüljük túl. a hirtelen tragédia feldolgozása lelkileg és testileg is megterhelő. meggondolatlanságtból. hogy ilyenkor kapkodástól. A beteg sokszor azt várja. E kényes egyensúly fenntartása a gyógyító folyamat katalízise. Ez legyen jelszavunk! Az önszuggesztiós módszer elsajátítása során visszagondoltam arra az időszakra. az önbizalom feladata. Úgy tűnik mintha a zavar 90 százalékban már meg is gyógyult volna. előírásszerűen pontról pontra megvalósítani az önbzalomfejlesztő gyakorlatot.mely szerint testünknek mint létező anyagi valóságnak időre van szüksége ahhoz. A pozitív gondolatok átalakítják testi valóságunkat. Az elszakadás. felszabadult érzést is vonzanak. hiányzott volna hozzá az önbizalmam. mihez van szükség nagyobb önbizalomra? Egy fájdalmas szituáció átéléséhez. amely gátat szab a szenvedésnek? A szenvedés mindig nehezebb számunkra. hogy senki számára ne tűnjék cinikusnak a válasz. romboló érzései közvetlen összefüggésbe 14 .

a magasabb szint később bármikor rendelkezésünkre áll. Az emelkedő fej technika olyan nagyfokú feszültség kezelésében is segít.hozhatók egyes rosszindulatú betegségekkel. A technika nemcsak gyorssegély! Ha egyszer képességeink határai kitolódtak. Ezt nevezzük szilárd. Összefoglalás 1. El az önsajnálattal! Önbizalmunk begyógyítja sebeinket és megóv attól. amely különben meghaladná pillanatnyi képességeinket. Az önbizalom krízishelyzetben tesztelhető és fejleszthető legtökéletesebben. hogy szervezetünk elveszítse biológiai egyensúlyát. Egy hét és nem több! Az emlékek ápolása nem azonos a szenvedéssel. 3. tapasztalati folyamatban szerzett önbizalomnak. tanulási. 15 . mely nem száll el még szélsőséges helyzetekben sem. 2. 4. és önpusztítással.

És meggyőzi a beteget. Ezáltal derűlátása szinte észrevétlenül alakul ki és lehetővé válik az alkotó jellegű gyógyító-beteg viszony kiépítése. Alaptörvény: az elmeműködés ősi jellemvonása. A rutinos. képzelőerejüket és állhatatosságukat. 16 . rendkívüli vitalitású emberek is magukhoz vonzanak néha olyan körülményeket vagy betegségeket. és mérhetetlenül felnagyítani. Az én feladatom.melyek végül elvezettek az egyik legcsodálatosabb vizualizációs gyakorlat megalkotásáig. hogy hajlamos az érzelmi életet érintő problémákat és életfeladatokat vagy örömöket egyoldalról vizsgálni. mert ezzel esetleg túlterhelném és kiábrándítanám az egyenlőre a gyógyító módszerbe vetett hitéből. Kezdetben nem építhetek a betegem lelki tartására. Szilárd jellemű. ha lénye felértékelődne kezelője előtt. Ilyén esetekben szükség lehet olyan eljárások alkalmazására és tanítására. hogy ebből a lélektani pozícióból induljak.3. Kerülnöm kell a logikán alapuló helyes életvitelre szólító tanácsokat. hogy tudásom legjavát adjam az ó egészségé visszanyerése érdekében. A kúra hosszabb-rövidebb időtartama alatt végig középpontban akar lenni az életemben. Szeretné. hogy csakis őrá figyeljek. melyek próbára teszik jellemüket. és elvárja. felépítése gyökeresen eltér a szuggesztiós alapgyakorlatoktól. a hatékonyság ígérete fokozza a gyógyulásba fektetett bizalmat. Önmaga pozitív értékelését általában elutasítja. de a szellem mely ezeket az alkotásokat a magasba emelte soha. változatos ingerek terápiás alkalmazása . kizárólag neki szenteljem energiáimat.AZ ELMEMŰKÖDÉS GYÓGYTEGHNIKÁK TÖRVÉNYEI ÉS A SZUGGESZTIÓS Az emberi alkotások az idő és a lét mély folyamában elpusztulhatnak. Saját gyógyítói szemszögemből a beteggel való első találkozás így fest: ilyenkor a páciens különleges javaslatot és elbánást vár gyógyítójától. nos akkor embertársunk egészen különleges és hatékony segítséget vár gyógyítójától. feltételes szuggesztió. Azt kívánja. hogy kevés kivétellel a legtöbb páciens bizalma szinte 100 százalékban kezelőorvosa vagy természetgyógyásza hozzáértésébe van helyezve. melyek jellege. Ha a beteg a kilátástalanság szemüvegén át tekint saját bajára és tudattalanja a negatív gondolkodás hatására sötét tónussal színezi lelki világát. Most tekintsük át röviden azoknak a bevált. hatékony és elismert gyógytechnikáknak a sorát . tapasztalt szakember tudja: ennek az állapotnak fő lélektani jellemzője.alaptechnika. A gyengébb lelki felépítésű személyeket pedig egyénesen sokkolják az életválságok és különösen a súlyos betegségek. Ez az eltérés a különlegesség élménye. hogy érdemes részt vennie az ő közreműködését is igénylő egészségteremtő munkában. Az első beszélgetés és találkozás pillanataiban tartása általában összetört. A gyakorlatok megértéséhez fontos a gyakran ellentmondásosnak tűnő elmeműködés tökéletes megismerése is.

mint az ásványi lét. ha a szükséges körülmények ehhez adottak. helyes mert a meggyőzéssel semmire sem megyünk" stb. Ellenkező esetben az elme pontosan annak a gondolatnak a megvalósításán munkálkodik. Az elme tehát nem barátunk. Legfőképpen azonban nem szövetségesünk. Alaptörvény: a gondolatok. Kizárólag egészségteremtő gondolatok szuggerálása útján állíthatjuk saját egészségünk és érdekeink szolgálatába. hogy pozitív vagy negatív hatással bír a gondolkodó számára. miközben egyetlen egy ellentétes szempontot sem fogalmaz meg. sorolja az érveket. sorolja.Az elmeműködés törvényei. De azzá válhat. Mégis bármelyikünk ugyanúgy lezuhanhat egy magas pontról. Egyszerűen sorolja. A betegségek elsősorban mentális okból az emberek kommunikációjának rendezetlenségéből származnak. az egészség és az érték szempontjai szerint. Az elmeprogramja nem engedi meg számára. hogy az számunkra pozitív vagy negatív következményekkel jár. Amikor egy gondolat áthatja. mert hatékony eszköz. gondolatszövedékek. mint ahogy a gravitáció törvénye sem. Függetlenül attól. Az emberi elme hatalma azonban túlnő a gondolatok megvalósításának képességén. Ha egy gondolattal azonosul minden körülmények között igazolni is próbálja annak lét jogosultságát. Ugyanígy ha egy gyermekét verő szülőt megkérdezünk cselekedete helyességéről azonnal érveket sorakoztat majd annak érdekében. feltételes szuggesztiók A szuggesztiók és feltételes szuggesztiók azután válhattak az átlagosnál nagyobb hatású. a tömegek szemében csodagyanús gyógyító eljárássá. 17 . alaptechnika. Ugyanakkor elfojtja a leszokással harmonizáló gondolatokat. mert elrettent a rossz cselekedetektől. hogy nagy magasságból letaszítunk egy követ' Mi fog történni? Természetesen a kő lezuhan és a földön ízzé-porrá törik. azonnal elindul a megvalósulás utján. és nem ellenségünk. helyes. Tehát a betegségek lelki okait. amely éppen áthatja és uralja függetlenül attól. Egyszerűen nem tehetnek mást! Elméjük minden eszközzel igazolni próbálja a szenvedély előnyeit és létjogosultságát. Ilyenkor az elme a túlélés az egészség és vitalitás ellen dolgozik. Az ember nyilvánvalóan értékesebb a kőnél és az emberi élet magasabb rendű. A gondolatmegvalósulás természeti törvénye most ugyanúgy nem válogat. hogy bennünket is meggyőzzön: "a verés helyes. A dohányosokat azért nevezik a nikotin rabjainak. gondolatrendszerek mindig megvalósulnak. Képzeljük el. miután a hétköznapi életben tetten érték a negatív gondolkodás betegítő szerepét. A gondolat a természeti törvények feltartóztathatatlanságával és személytelenségévet válik életszerű valósággá. mert ha a leszokás témaköre szóba kerül ők azonnal hevesen érvelnek káros szenvedélyük mellett. mint a fent említett ködarab. uralja és betölti az elmét. A természeti törvény nem válogat.

Elméje automatikusan bezárkózik. hogy a korábbi következtetéseinek megfelelően értelmez minden új információt. Mit tett tehát az elméje? Az ájulás körülményét megteremtve. másikuké ellenszenvet teremtett. Ez a működés eredményezi. Ugyanazon előadás témáját hallgatva egyikük elméje harmóniát. Ez a példa kitűnően illusztrálta. mert ez megfelel az ó álláspontjuknak. hogy egy korábbi radikális orvosi beavatkozás nyomán a hölgynek 'többé sohasem lehet gyermeke. addig a reménytelen helyzetben levő hölgy elméje elutasító volt és a személy ettől krízist élt ált. hiszen amit mondott és amiről beszélt kedvező elmefogadtatásra talált bennük. akik a jövőre nézve még reménykedhettek a gyermekáldásban a kurzus anyagát örömmel. A kurzus közepe táján szó nélkül elájult és lezuhant a székről. meggyőződés védelmét. Az elme további sajátos tulajdonsága. A harmónia örömérzéssel jár. Később kiderült. a lelki fájdalom elkerülése érdekében elzárkózott minden információ befogadása elöl.Mi következik ebből? Ha azonosultunk egy gondolattal. hogy a téma az elmében milyen értelmezés alatt áll. leértékelik az előadót. automatikusan rabjává válunk és minden körülmények között igazoljuk azt. szorongást teremt. Moll egy általános öngyógyító tanfolyamának témája éppen a meddőség szuggesztió utján való gyógyításának lehetőségeiről szólt. Dr. Az elme menekült. az élet megváltoztathatatlan tényeivel való váratlan és tragikus szembesülések hasonló okból vezetnek más esetekben is az eszmélet elvesztéséhez. vagy erőszakos ellentámadásba megy át. a szervezet általa 18 . Egy korrupciós ügy vizsgálata magában a csaló személyben félelmet. sőt új tapasztalatokat. Attól függően. Ha önnek volt türelme végigkövetni kissé száraz. A vegetáriánus életvitelűek ezzel szemben megtapsolják őt. elméleti okfejtésünket néhány gyakorlati példa megismerését követően tökéletesen meg fogja érteni a pozitív szuggesztiók gyógyító szerepét. Ugyanaz az információ más és más hatást vált ki az emberekből. jó szívvel fogadták. hogy a gyakran jobbító célú felvilágosító előadásokon a vehemens húsevők kecskének nevezik. körülményeket és érzeteket teremt azzal összhangban. Ha a húsevés káros hatásairól egy húsevőnek beszélünk megtámadva érzi magát. pánikot. A kínos élmények. mert a tudatalatti programszerűen vezérli az adott rögeszme. Tudatunk szinte semmit sem tehet ennek a kialakult helyzetnek a megváltoztatása érdekében. valamint a megaláztatással volt azonos. A résztvevők között csendben meghúzódott egy alacsony sápadt hölgy is. A vizsgáló bizottság tagjainak elméje ellenben az offenzív magatartáshoz szükséges lélektani és biológiai körülményeket hozza létre saját testükben. hogy míg azok a hallgatók. Az életében a gyermek szó a fájdalommal és a szenvedéssel.

Elméjük az objektivitásról nem vesz tudomást mint ahogy a mi elménk is csak a saját szimpátiájával összecsengő eseményeket fogadja be. Jól válogassuk meg tehát. De a pártok egyszer nyernek. Az elme tehát saját. külső körülményeket okolunk. Nem hagy ez nyomot a választók gondolkodásában? Mi táplálja bennük ezt az óriási. Az idő múlásának távlatából sokan mégis megbánják korábbi tetteiket. mellyel kontrolálni tudnánk a gondolatból fakadó következményeket. elégetetten dicsérjük meg jó teljesítményéért. öntudatlan valóságtorzító lelki működésből származik? Mennyi mindent vesztettem el az életemben emiatt. hűséges ragaszkodást? Talán megfigyeltük. szervi folyamatok jönnek létre benne. Minél jobban feltérképezzük agyműködésünk természetét. vagy a játékvezető alkalmatlanságára hivatkozunk. Ki ne tapasztalta volna meg. E tények olvasása közben többen valószínűleg ijedten kapják majd fel a fejüket: "vajon hány olyan meggyőződésem és rögeszmém van. hogy ha a mérkőzésen futballcsapatunk nyer. mint nevelési vagy gyógyítási eszköztől. Ha veszít. annál világosabbá válik számunkra.megnyugszik és az elégedettségre jellemző hormonális. amely automatikus. akkor szinte nincs az az erő amely szilárd álláspontjából eltántoríthatná. Néha etikus vezetőik vannak máskor korruptak. korábban kialakult meggyőződése szerint szűri meg az információkat és utána az emberi akarattól függetlenül harmonizál a körülményekkel vagy ellenséges pozíciót vesz fel velük szemben. Ami 19 . talán verejtékezik is. szívverése felgyorsul. Az elme önállóan uralkodik a befogadott gondolatok működése fölött. egyszer pedig veszítenek a választásokon. Álláspontjának az egész szervezet ellentmondást nem tűrően engedelmeskedik. A meggyőződésével ellentmondókat pedig valamilyen úton-módon kitaszítja magából. mintha hangszigetelt üvegfal választaná el szülőjétől. elveszítjük azt a hatalmat. A rossz következményekkel járó cselekedetek véghezviteléhez is az a hiedelem ad erőt. az úgy ül vele szemben az érdeklődés és az egyetértés legkisebb jele nélkül. hány kapcsolatom ment tönkre ennek okán?" Ebből a szemszögből még jobban megértjük. amelyet elmém gyakran a józan ész és a helyes álláspont ellenére is makacsul védelmez? Hány olyan cselekedetet hajtottam végre. A diszharmóniát átélő egyén stressz szintje megemelkedik. Ha egy fiatalember politikai pártot választott magának és idős koráig kitart a vele való szimpátia mellett. hogy milyen gondolatokat ápolunk elménkben. hogy miközben kamasz gyermekének a lelkére beszél. hogy helyesen cselekszünk. Ha a gondolat megerősödött benne. milyen módon formálódnak a betegségek a lelki élet következményévé. hogy miért kell óvakodnunk a tanácsadástól. Persze ugyanígy tesznek az ellentábor szurkolói is.

hogy a meggyőződésével szemben álló információ ne tudatosulhasson benne.gondolkodásával. hogy minden körülmények között elkerülhessük a tanácsadást. hogy tökéletesen alátámassza saját hiedelmeit és következtetéseit. hogy alátámassza hitrendszerét. és gyakran mondjuk magunknak róla. Ha úgy fogalmaznánk. Példa: az amputált lábú egyének gyakran érzik az elme által teremtett lábfájást és viszketést. Ezért a szemproblémák mentális oka az el nem fogadás és a konfliktusok kezeletlensége. Mindez annak érdekében történik. vagy gyakran kell az illetőnek mellékhelyiségbe mennie. hatszor gyakrabban válnak életük során rablás. akkor az elme sajátságos működése azonnal szimpatikussá válik. baleset vagy erőszak áldozatává. hogy elménk pozitív programozásával hiedelemrendszerének átalakításával egyszerűen elsöpörhetjük életünkből a betegséget. hogy légy életerős. életerősebbnek látlak". Ha nincs alkalmunk relaxált állapotban szuggerálni valakit.. hogy látni sem bírom öt. Példa: egyesek a statisztikai átlagnál akár ötször. Aki áldozatnak hiszi magát. akkor pozitív megítélő technikát alkalmazzunk éber állapotban: "Jól vagy. Nemcsak a már megszilárdult tapasztalatokat értelmezi korábbi következtetéseivel összhangban. Szuggeráljuk őket a mélytudatba. akkor egy letargikus személyből tökéletes ellenállást váltanánk ki. Példa: ha valakit nem tudunk elfogadni. vidámabbnak. hitrendszerével ellentétes azt egyszerűen nem hallja meg. melyek szintén korábbi meggyőződését hivatottak alátámasztani. hogy meghatározott lelki élményeket és körülményeket vonzzon magához vagy akár a puszta semmiből is megteremtse azokat. Az elme testi tapasztalatokat is teremt érzékelés által. pedig nem egyéb. Rettenetes élmény számukra ez a valóság. Ennek tükrében a szuggesztiós lelki gyógyítás definíciója így hangzik: teremtsünk pozitív gondolatokat és képzeteket.becsapásával" negatív programja kijátszásával segítünk neki a gyors talpraállásban. Ezek a tények megdöbbentően és félelmetesen hangzanak. Az elme ilyenkor rontja a koncentrációs képességet. mint elmeprogram. pedig nincs is lábuk. De ha arra gondolunk. meggyőződésével. 20 . Ennek hatására az ellentétes előjelű pusztító programok rövidesen elsorvadnak. fáradtságot teremt. hanem új tapasztalatokat és körülményeket teremt. Ezáltal az elme azonosul a pozitív paranccsal és a parancs hiedelemmé válik. Logikai kontrollja megkerülésével elméje . Ezt azért tesszük. melyek támogatják fennálló hiedelemrendszerét. Az elme még arra is képes. melyre nincs ésszerű magyarázat. Összefoglalásként kijelenthetjük: elménk mindig azért dolgozik. hogy kielégítse beidegzett hiedelemrendszerét. Így azonban asszociálni kezd a vitalitásra és az örömérzésre. annak az elméje vonzza a bajt és az agressziót. egyre egészségesebb vagy. akkor az elme automatikusan lerontja a látást. Természetesen csak akkor ha a negatív események kontextusából nézzük őket.

kérdezik. hogy testi panaszaik javulása mellett életkörülményeik is napról-napra jobbak lettek.Ha ez megtörtént a továbbiakban az elme tűzzel-vassal munkálkodik majd azon. Aki sikerrel programozza elméjét nemcsak eredményes lesz. Ahogyan egy dohányos nem hallja meg a leszoktatásról szóló érveket. úgy a pozitívan programozott elme érzéketlenné válik a kudarcok. az egészség vagy a kapcsolataink terén várunk eredményt. A szuggesztióval gyógyítható betegségek 90 százaléka az alapmondat alkalmazása során szűnik meg! Óriási arány. Bármilyen más szuggesztiós módszert csak és kizárólag a gyógyító alapmondat mellett és ne helyette végezzünk! A várható eredményt nyilván önök is sejtik. Ezt soha ne feledjük! A címben is említett feltételes szuggesztiók a gyógyító alaptechnikára épülnek. Az elme működési szabályainak felismerése lehetővé tette. és minden nap alkalmazzuk. Az ezzel járó örömérzés már egy-két nap multán jelentkezik. A törvények és példák felsorolása után azt hiszem tökéletesen értjük miről is van szó. A fenti mondatot nevezzük gyógyító alapmondatnak. Ez a szuggesztió rendkívül egyszerű. hogy a munka. mint a szellem. amelyek a psziché mérhetetlen erejét. Mégis a "minden szempontból" szókapcsolat arra utal. a matéria kevésbé mozgékony. Bízhatunk azonban abban. és ahogyan a kamasz gyermek érzéketlen a nevelő jellegű tanácsokkal szemben. aki három heti alkalmazás után már ne érezné az eljárás áldásos hatását. eseményeket. Az elme minden körülmények között igazolni fogja majd. hogy ezt a pozitív hiedelemrendszert támassza alá és egészséget teremtsen. Legtöbbször nem szükséges tehát az alaptechnika gyakorlása mellett külön kihangsúlyozni. Egyes betegségek látható. lassan monoton hangon. a balszerencse és a betegségek vonzása iránt. hogy a beszuggerált pozitív hiedelem mindenképpen alátámasztást nyerjen. Csodálkozva mesélik. hogy gyakorlása által életünk minden területén sikeresebbek leszünk. hogy minden nap minden szempontból egyre jobban és jobban vagyunk. hangosan. Mi lehet ennek az oka? . Nos nem más. Az alaptechnika így hangzik: ismételjük minden reggel és este húsz-húsz alkalommal. Hiszen az anyag. de szerencséssé is válik. felmérhető gyógyulásához néhány nap is elegendő. hogy olyan gyógytechnikákat készítsünk. már-már gyermekesen az. mint az. míg mások hónapok után mutatnak javulást. A gyógyító feltételes szuggesztió egy megadott eseményhez vagy időponthoz kapcsolódóan az elme teljes gyógyító erejét is aktivizálhatja. örömforrásokat és örömteli élményeket vonz. Az egészség fizikai megvalósulása azonban több időt igényel. Miről van szó? A 21 . A feltételes szuggesztiókat gyakran "akkor ha" stílusnak nevezik. szinte litániaszerűen az alábbi szöveget: minden nap minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok. Tanfolyamaim után lelkes és életvidám emberek kis csapatai keresnek fel. Nincs olyan ember. álláspontönigazolását az egészség medrébe terelik. hogy az elme 'új körülményeket. hogy a testi funkciózavar formájában jelentkező bajok nagy része egyértelmű pozitív változáson megy keresztül.

nem gyógyító feltételes szuggesztió: akkor. Most lássuk mi a helyzet az egészség terén. Elménk a szuggesztiók befogadásával olyan kisugárzást ajándékoz nekünk amely rokonszenvet és barátságos viselkedést ébreszt másokban. amikor a gyógyító alapmondat napi kétszer húszszori monoton ismétlése is meghozza a kívánt eredményt? Benz robbanómotorja mellé kompresszort szerkesztett. A szuggesztív mondatban mindig szerepeljen az "akkor ha" szókapcsolat. Bár saját magunkat szuggeráljuk mégis mások rokonszenvét nyerjük el. Míg más gyártók motorjai azonos űrtartalom mellett kielégítően működtek. Íme egy egyszerű . monoton hangon. lassan. A kompresszor megnöveli a gép teljesítményét. A csalódásélmény kialakulását minden körülmények között kerülnünk kell. 22 . hogy akkor ha jövő hónap tizedikét írunk meggyógyulok. Javított a hatásfokon. A feltételes szuggesztiók megfogalmazásánál rendkívül körültekintően járjunk el tehát. Ebben az esetben ez azt is jelentheti. Az elme saját törvényeinek megfelelően minden körülmények között alátámasztja hiedelemrendszerét. A gyógyító alapmondat gyakorlása mellett így gyógyítsuk: akkor. hogy ehhez jóval több időre van szüksége. Súlyos esetekben ne szabjunk határidőt. kisebb súlyú probléma esetén más gyógyulási határidőt kell fogalmaznunk. Feltéve. Benz-é kitűnően. Itt álljunk meg egy pillanatra. A szuggesztív mondat így hangozzék: akkor ha jövő hónap tizedikét írunk határozottan jobb lesz az állapotom mint most. hangosan. Ez a mondat valóban friss. Ha feltételes szuggesztiót gyakorlunk. ha eltelik öt nap az egészségem helyreáll. akkor egészen biztosan csalódottak lennénk. A mandulagyulladás kitűnően reagál a szuggesztív kezelésre. mint súlyos betegség kapcsán. hogy automatikusan kedvező hozzáállást vonzzunk a szigorú vizsgáztatóktól magunkra nézve? Azt is jelentheti. Ugye látjuk. ha a vizsgán szót kapok higgadt. hogy tudatosan vagy tudattalanul ők is azon munkálkodnak majd. De miért is van szükségünk a feltételes szuggesztió alkalmazására akkor. Vizsgák és hasonló megmérettetések előtt általában egy hétig célszerű gyakorolnunk a kiválasztott feltételes szuggesztiót. ha előző este legalább húsz alkalommal elismételjük. csodálatos és kellemes ébredést garantál. felüdülve és vidáman ébredek. ha reggel lesz. Ha teljes gyógyulást prognosztizáltunk volna és csupán részsiker születne.babona működéséhez hasonlóan járunk el. Diákok és egyetemi hallgatók sikerrel alkalmazhatják a következő feltételes szuggesztiót: akkor. A hatás nem misztikus akaratátvitelben rejlik. legyünk rugalmasak. hogy az eredmény számunkra megfelelő legyen? Igen erről van szó. Egy daganatos beteg ne szuggerálja önmagának. mert elképzelhető. nyugodt viselkedésemmel és magabiztos tudásommal tökéletes elismerést nyerek. hogy ebben a megközelítésben örülni tudnánk egy kisebb eredménynek is. tökéletesen kipihenten.

A feltételes szuggesztió enyhe. Feltételes szuggesztiók útján semlegesíthetők a káros babonák miatt rettegett időpontok és események. A csütörtök a Jupiterhez kötődik és kifejezetten szerencsés napnak minősül az asztrológusok szerint. akiben nem bízunk. hisz az elme mindig magához vonzza azt. mintha ellenérzései lennének vele kapcsolatban. a nélkülözés szinonimájaként értelmezik. hogy ilyenkor az elme egy kissé erőltetett menetben gyógyít a határidő szorításában. feszült éberségben tartja az elmét. küzdelemre. Hasonlóképpen bármilyen határidő indokolhatja. Például: hangszálprobléma esetében. Ha a páciens belehelyezi a bizalmát egy gyógyszerbe mérhetően hamarabb gyógyul meg általa. valóban ennek megfelelően történhetett. Természetesen az alapmondat tartalma is beleszőhető a feltételes szuggesztió szövegébe: akkor. minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok. és a javulásnak valamilyen konkrét határidőre célszerű beállnia. mert bármilyen kúrát. fájdalommal járó mozgásszervi panasz kiújulása kifejezetten kellemetlen lehet egy mezőgazdásznak a komoly munkacsúcsok előtt. amelyik nem túlságosan súlyos. ha megöregszem minden napom csodálatos harmóniában. munkára utal és sok nehézséget sejtet. testi és lelki frissességben. A feltételes szuggesztió alkalmazása ezért az alábbi esetekben javallott. A reuma vagy más. Ha eddig úgy gondoltuk. Úgyis fogalmazhatnánk. vagy gyógyszert is javall számunkra a közöttünk levő diszharmónia hátráltatja a gyógyulásunk folyamatát. Az asztrológia tudománya a bolygók állása szerint jelöli és osztályozza nem csupán a hónapokat. és pénteken mindig kitűnő formában leszünk. Néha-néha ismételjük ezt a szuggesztiót. A feltételes szuggesztió erőteljesebb. amiben hisz. de nem helyettesíti a gyógyító alapmondat litániaszerű alkalmazását. Ugyanígy kerüljük el azt az orvost. A feltételes szuggesztiók segítségével romba dönthetők azok a károst társadalmi dogmák. Nyilván hétköznapi helyzetek és kevésbé fennkölt esetek is jó példaként szolgálhatnak. kissé erőszakosabb gyógyító hatást képvisel. a gyógyuláshoz kapcsolt esemény szüntelen figyelése okán állandó. Az nemcsak alátámasztja majd gyógyító gondolatainkat és nemcsak új körülményeket teremt . A továbbiakban minősítsük a pénteket kifejezetten szerencsés napnak. hogy a péntek számunkra káros és szerencsétlen nap. melynek az opera bemutatójára tökéletesen gyógyultnak kell lennie. Minden olyan probléma kapcsán.nevezetesen az egészséget – de mindezt a lehető legnagyobb hatásfokkal teszi. hanem a napokat is. ha kitartóan szuggerálom magam minden nap. amelyek az öregkort. jótékony erőszakkal. A beteg bizalma orvosa és a gyógyszer iránt kimondva vagy kimondatlanul feltételes szuggesztiónak minősül. valamint anyagi jólétben telik. Ehelyett szuggeráljunk boldog idős kort: akkor. hogy elménk majdan ennek megfelelő körülményeket és élményeket teremtsen számunkra. A Szaturnusz azonban akadályra. 23 . Megdöbbenve tapasztaljuk majd. a betegség a szenvedés. hogy akár fertőző vagy más természetű problémákat időben orvosoljunk. hogy az előnyös átváltozás milyen gyorsan bekövetkezik.

és fedezzük fel a gyógyító ingerforrások gazdagságának és sokszínüségének felhasználásában levő nagyszerű lehetőségeket. másrészt a gyógyító ingerek számának növelése útján valósítható meg. mint verbálszuggesztió. Az elkötelezett egészségre vágyó betegek joggal várják. hogy nem lesznek feladataink. hogy este legyen. és szinte alig várja már. annál nagyobb a valószínűsége annak. Az első napon lelkesen szuggerálja magát. akkor. hogy a gyakran kételkedő logika nem áll a gyógyító erő utjába. Ha a sors szabálytalan életíve szerint hagyjuk magunkat kedélyünktől és hangulatainktól vezérelni egyszer számunkra kedvező. A szaturnusznapot használjuk úgy. és megismételhesse a szuggesztiós mondatokat. jól érthetően beszélünk önmagunkhoz. máskor pedig kedvezőtlen hiedelmeket táplálunk. vagy a problémák. Másnap reggel hasonló vágytól vezérelve. Lesznek! De ezeket az elménk nem a bajok. Minél közvetlenebb módon szuggerálja egy gyógyító inger a mélytudatot. De miért forog fenn ennek a kudarcnak a lehetősége? Képzeljük el. Gondolataink határozzák meg sorsunkat! Ha urai vagyunk gondolatainknak. Ez a kis mondat tökéletesen felkészíti az elménket a legváratlanabb. hogy gyógyítójuk olyan új szuggesztiós technikával szolgáljon számukra. melyek ütőképessége akár sokszorosan is felülmúlja a hagyományos eljárásokét. hanem az örömmel várt feladatok kontextusába helyezi. Hangosan. uralkodunk a sorsunk íve és minősége felett is. Ez talán azt súgja 24 . örömmel ébred. Ezúttal vizsgáljuk meg. ha szókapcsolatot még is kiváló szolgálatot tesz. Nem! Nem arról van szó. ha egy váratlan nehézség merül fel az életében például a negyedik napon. Ha tudatosan fogalmazzuk meg pozitív formuláinkat a hullámvölgyek és betegségek eltávoznak a minden napjainkból. miközben hallásunk útján a szavak közvetlenül a tudatalattinkba hatolnak. A legalapvetőbb gyógyító inger a szó. De mi történik. és arra. A közvetlenségnek óriási jelentősége van. melyek alátámasztják. Ezt a mondatot tekinthetjük a tudatos autoszuggesztió pontos definíciójának. hogy cselekedetünk ezáltal áldást nyerjen.jó sorsukat. Alkalmazása során bármi is történjék velünk mindig profitálunk majd a velünk kapcsolatban álló eseményekből. Bár az "engem minden erősít" szuggesztió nem tartalmazza az "akkor.Feltételes szuggesztióval alakítsuk a szombati szaturnusznapot a fizikai munka és az erőkifejtés szerencsés napjának. szenvedéseiket és örömüket. hogy barátunk autoszuggesztió gyakorlását határozza el. Így harmóniában maradunk a bolygók fizikai vonzásának ránk gyakorolt hatásával. A feltételes szuggesztiók legmagasabb rendű tagja az "engem minden erősít" formula. vagy balszerencséjüket. legnehezebb események sikerorientált fogadására. A gyógyító erő fokozása egyrészt az elme pszichikus energiáinak ügyes és tudatos felhasználása révén. Még a nehézségekből is az egészségünk és jólétünk építéséhez szükséges tapasztalatokat teremtjük meg. Este szintén állhatatosan gyakorol. hogy hiedelmeikkel előre magukba szuggerálták . Ha eltöprengünk kissé a feltételes szuggesztiók természetéről száz és száz olyan példát hozhatunk más emberek életéből is.általában tudattalanul . Az autószuggesztió klasszikus formája nem más.

láthatóan rendkívül komoly témáról lehet szó közöttük. Nyilvánvaló koncentrációjuk kizárja a külvilágra való tudatos odafigyelés minden lehetőségét. hogy a világ sötét színben látása gyakorlatilag egy teljesen automatikus elmefolyamat. Mindannyian átéltük már azt a szituációt. amikor elménk a logika síkján be akarta bizonyítani számunkra. közvetlen gyógyító ingerek alkalmazása A megszokottnál közvetlenebb módon szuggerált és változatosabb pozitív gyógyító ingereket használunk. a lelkesedés. és mindezt úgy tehessük meg. Feszülten figyelnek egymásra. Az étterem teraszán korábban beszélgető 25 .majd számára. amely a világot sötét színben tünteti fel. A háttérben az utca túloldalán egy utcai zenész halkan muzsikál. amelyek az idegrendszert stimulálják. hobby az élet tulajdonképpen csupa szenvedés és kínlódás. Több dalt is ismer. Csupán elménk egy nem tudatos automatikus működés következtében az élet fogalmát és élményét most a "rossz dolgok" értelmezési keretében tartja. Két úr beszélget elmélyülten egy étterem teraszán. Így tompíthatjuk a logika kedvet szegő. Már órák óta ülnek egyhelyben és ásványvízen kívül még semmit sem rendeltek. hogy az élet akadályai nem győzhetők le egykönnyen. A logikus gondolkodás a kétely olyan értelmezést rendelhet az új eseményhez. Kellemes érzelmeket ébresztve hallgatóiban. hogy életünk. Változatos. ahol az optimizmus. az öröm csupán a szükségszerű csalódás előfutára lehet. melyekkel mélytudatunkat úgymond közvetlenül is bombázhatjuk. a rossz emésztés. ha máskor hasonló helyzetben kifejezetten rosszul éreztük magunkat. Ehhez hasonló esetekben három lehetőség kínálkozik arra. 1. az úgynevezett figyelemmegosztás működési elvét. néha bénító kontrollját még akkor is. hogy zavartalanul gyakorolhassuk a gyógyító eljárást. 2. Ennek oka lehet például az idegrendszer túlzott érzékenysége az időjárás hatásaira. Arról van tehát szó. Tudatosítás Tudatosítjuk. Önbizalomfejlesztés Az önbizalom tréningezéséről a könyvben részletesen szó esik. hogy a pozitív eredmény is elvárható legyen. Álljon most itt egy rendkívül hasznos megfigyelés amely megmagyarázza az egyik leghatékonyabb gyógyító gyakorlat. amely most esetleg teljesen kilátástalannak tűnik valójában mesés és az öröm forrásainak bőséges tárháza. de az egyik zeneszám nagyon gyakran ismétlődik. és bizonyos biokémiai folyamatok. 3.

Ez nem is fontos. 26 . Az elme az eseményekhez véleményeket rendelhet. érzéseire. Miért? Mert az álomban a tudat kontrollja tökéletesen ki van kapcsolva. és taszítást éreznek. Alaptörvény: ha a tudat és a logika ki van kapcsolva. A vélemények és kategorikus ítéletek megcsonkítják a valóságot. A rögzítés folyamata teljesen automatikus volt. talán örökre feledésbe merül. A muzsika tehát a maga tökéletes valóságában tudati közreműködés nélkül jutott el az úr mélytudatába. az egészséggel tökéletes harmóniában vetkőzhessük le logika kontrollunkat a gyógyító technika során. befogadásához egyáltalán nincs szükség tudatos feldolgozásra és véleményezésre. A mi célunk természetesen az. A szuggesztív önterápia során próbáljuk meg elérni. de mégis lehetséges. Másnap talán a korábbi napokhoz hasonlóan kutyául érzi majd magát a csalódott szerelmes de amíg logikája pihent. a tudati logikai szennyezettség következményeire és jellegére. Íme egy jellemző példa. A tudat és az akarat más irányba koncentrált. hogy a fájdalmas csalódás után akár már egyetlen nappal is örömöt és kellemes melegséget érezzenek a szerelem emlékének ingere nyomán? Ez nehezen hihető. hogy az utcai zenész játékára hasonlít. akkor az összes általuk teremtett véleményezés. Talán eszébe jut egyszer. Ahogy a test pihen.egyik úr három hónap multán színházba látogat. Van lehetőségük arra. az álom szuggesztív ingere akadálytalanul gyakorolt hatást egész szervezetére. ennek nyomán pedig hormonális és biológiai életműködéseire. Sőt a zene élményének rögzítéséhez. amely az úr számára kifejezetten ismerős. Elméjük a szerelmet a fájdalmas dolgok értelmezési keretében vagyis kontextusában tartja. de közreműködésükre nem is volt szükség. hogy a zenei példához hasonló mechanizmus útján a gyógyító szó érintetlenül a maga valóságában tudati kontroll és logikai szennyezés nélkül juthasson el a mélytudatunkba. Azoktól a nézetektől és beidegzettségektől kell megszabadulnunk. Hazatérvén. úgy a logika és a tudat is pihen. A logikai kontroll elvesztése nyilván csakis a gyógyulás sikere érdekében történjék. Tulajdonképpen ebből a tényből fakad az alkoholizmus jelensége. A szerelmi csalódáson átesett emberek a szerelem szó hallatán sokszor mélységes undort. az információk a logika szűrőjén áthaladva néha torzítva rögzülnek. hogy alkohol nélkül. Amely így gyakran torz formában a hozzárendelt fölösleges tudattartalmaktól átitatva kerül a pszichébe. Az előadás nyitányaként felcsendül egy kellemes muzsika. A részegség állapotában levetkőzött tudat a szerkezetét vesztett logika lehetőséget ad a talmi boldogságra. Ha a tudat véleményez. majd másnap és harmadnap hiába keresi emlékei között a muzsika forrását. melyek érzéseket teremtenek. kontextus és értelmezés is ki van kapcsolva. Ha például egy kiábrándult illető a szerelemről álmodik megjelenhetnek a hozzá kapcsolódó és korábban átélt csodálatos érzések és képzetek. Mélytudata azon a napon magába szívta és örökre elraktározta az utcai zenész muzsikájának a hangjait.

Figyelem-megosztásos szuggesztiós technikák A figyelemmegosztás tehát nem más. Ez idő alatt mi a minden nap 27 . Képzeljük el ahogy a feketék pusztulnak. Ilyenkor a víziókról terelődik el a tudati logika kontroll. A gyakorlat végzése szempontjából nem probléma. A kontroll különböző formái gátolják ugyanis. a támadók feketék. és menthetetlenül elpusztulnak. Mivel a logikai kontrollja egyes esetekben hasznos lehet. hogy a gyakorlat végzésében legyen segítségünkre. amint a lények sorra az óceánba fulladnak. adjuk barátunk kezébe a mondat leírását. Képzeljük például azt. Ilyenek a kétely. akkor nem történik más. felmentő csapatokhoz is jutnak. Kérjünk meg egy számunkra kedves. ha lassan monoton hangon ismételt mondataink közben elképzeljük a gyógyító folyamat működését a testünkben. A figyelemmegosztás másik remek módszere – melynek gyógyító képességére szintén biztosan számíthatunk – az úgynevezett kánonszuggesztió. pedig a szervezetünket megtámadott kórokozók. Lássuk magunk előtt. Így a fókuszálás váltakozóvá válik. ha figyelmünk néha a szóbeli szuggesztiókra kalandozik. a szóbeli szuggesztiókat nem tudja kontrollálni és azok a fülön keresztül akadálytalanul hatolnak a mélytudatba. hogy védekező rendszerünk sejtjei fehér katonák. hangosan olvassa fel számunkra. Válasszuk ki a betegségünkhöz tartozó szervgyógyító formulát. szimpatikus személyt. hogy fékevesztett indulatok nyomán az emberek válogatás nélkül bántsák egymást vagy akár egy más életterületen veszítsék el normaérzéküket. a fehérek pedig diadalmaskodnak. hogy ott kifejthessék áldásos gyógyító képességüket. A tudat egy adott pillanatban csupán egyetlen dologra képes összpontosítani. minthogy észlelésünk fénysugara egy pontról vagy eseményről rendkívül nagy sebességgel egy másik célpont irányába ugrik. Ha úgy érezzük hogy egyszerre több dologra figyelünk száz százalékos koncentrációval. sőt előnyös. Részletesen vizualizáljuk. A legegyszerűbb figyelem-megosztásos módszer az. a benne úszó lények. Miközben elménk a víziók igen részletes és aprólékos megjelenítésén dolgozik. a rossz emlékek okozta gátlás és a hangulatingadozás által okozott borúlátás.melyek a gyógyulás utjában állnak. Ha ugyanabban az időpontban két ingerrel vagy akár több ingerforrással célozzuk meg az elmét a tudatosság és a logikai kontroll a figyelem megosztottsága által kijátszhatóvá válik. Alaptörvény: az emberi tudatban egyszerre csak egy gondolat lehet jelen. Képzelhetjük azt is. hogy gyógyító erőnk az óceán. hogy lassan. és kérjük meg. a kishitűség. sőt segítő. tehát megoszlik. nem szabad az életűnkből teljesen kikapcsolnunk. ahogyan a fehér katonák túlsúlya megérik. így elképzeléseink hatolnak akadálytalanul a mélytudatba. mint a logikai kontroll kijátszása a gyógyítás sikere érdekében.

a mestert azonban nem pótolhatja semmi. ha valaki nem csupán megismerhette a gyógyító szó és a gyógyító gondolat csodálatos tudományát. segítő szavuk kevés. A bizonyosság nagyobb érték birtoklásáról szól. hogy a mester mindig minden körülmények között igazat mond. A gyakorlat hatásfoka tovább növelhető. A kánonszuggesztió másik formájában a gyakorlatot kissé kibővítjük. amelyeket a szülök.minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok mondatot ismételjük. Szinte kánonban beszélünk. tudatunk kontrollja a felére csökken. Enélkül nem életképes ez a szilárd és az emberek között oly ritka kapcsolat. A tanfolyamok előadóit megcsodálhatjuk a tudásukért. mert többet vagy kevesebbet kap. amennyit befogadni képes. figyelmünk megoszlik. rátermettségükért. mégis rangon alapuló kapcsolatunkat. Kisugárzása. a könyvek több példányban készülnek. Az előadások megismételhetők. ha szomatopszichikus befolyást is eszközölünk. és egyszerűsége. Mindez azonban kevés. barátok sohasem érthetnek meg. Szeretet és tekintély jellemzi bensőséges. melynek elfogadásával a tanítvány szüntelenül azt érzi. Mester és tanítványa Szeretet és tekintély a gyógyításban Sorsadomány. talán isteni kegyelem. Egy tanítvány sem különbözik társaitól azért. valamint az ő mérhetetlen együttérzése teszi méltóvá a tiszteletre. gát és akadály nélkül áramlik mélypszichénkbe. gondolatainak tisztasága. mi nemcsak az alapmondatot gyakoroljuk. úgy. hogy mestere minden pillanatban vele van. de a mesterhez kötődünk. A tanítvány szemében válik tanítóvá. A mester olyan úton és olyan tapasztalatok során vezeti végig a tanítványt. éleselméjűsége cselekedeteinek. hanem vizualizálunk is. Ha 28 . vagy önzetlenül cselekszik. A gyógyító inger így már háromszoros. hogy elindulhasson a fizikai megvalósulás útján. Miközben barátunk szervgyógyító mondatokat szuggerál nekünk. Így nagyságrendekkel javul öngyógyításunk hatásfoka a hagyományos szuggesztív terápiákhoz képest. Életében és halála után. A bizonyosság tárgya nem több tudás átadását jelenti. Valójában annyit kap. Ha pontosan a leírtak szerint cselekszünk. Fantasztikus eredményeket érhetünk el egészségünk alakításában a figyelemmegosztás következetes alkalmazásával. Hogyan lehet valaki mesterré? A mester nem nevezi ki magát. és ő tökéletesen számíthat rá. nagytekintélyű hiteles életvitelű tanító állt mellette. hanem közben valódi mester. A tanítványnak a kapcsolat első percétől az utolsóig a tökéletes bizonyosság érzése jár. A bizonyosság még csak nem is arra vonatkozik. karizmájukért. hogy szuggerálás közben mosolygunk. hitelessége. A tiszta gyógyító információ így kételkedés. Ezért biztatásuk.

tested engedelmeskedik elméd gyógyító hatalmának. Gyermeki egyszerűséggel. Lelkesedsz a jóért. hatalma van. Hiszel a jó és igaz győzelmében. küzdeni képes emberré válj! Ha így teszel. gyógyul az állapotod. Így mélytudatunk gyógyító erői a vártnál erőteljesebben és hatékonyabban távolítják el a betegséget a szervezetünkből.eltévedünk vagy megtántorodunk. 29 . talán tompa zúgást. Az élet feladataival járó munkát hűségesen és kitartóan vállalod. Tökéletesen egészséges vagy." Halljuk magunkban ezeket a mondatokat. Erről álmodozol. tudjuk. hogy lassú. Gondoljunk arra. Így fizikailag érezhetjük majd a mester közelségét. Most képzeljük el. hited meggyógyít téged. és gyógyítás a hivatása. kezét áldásra emeli. a harmónia a szeretet ősforrása. Te megkaptad az erőt. Képzeljük azt. telve szeretettel és gyermeki egyszerűséggel! Közben behunyt szemmel képzeljük el tisztán mesterünk arcvonásait. Fogadd el ezt az ajándékot. A gyógyító szuggesztiók egy nem várt időben kifejtik számodra áldásos hatásukat. Egyetlen szava elég. példamutató. Ennek nyomán érezni fogjuk. határozott léptekkel közeledik felénk. hogy mesterünk hozzánk szól: "te napról napra jobban érzed magad. és napról-napra közeledik feléd. nyugodtan mondja nekünk a fent leírt szavakat. és ilyen módon beszél hozzánk. úgy tölt el téged a gyógyító energia végtelen bőségében. Vidámabbá válik a hangulatod. Gondoljunk arra. hogy igaz. A megpróbáltatásokban megtalálod az elrejtett "gyémántot". hogy biztatóan. határozottan. Elindultál a gyógyulás útján. A legfontosabb. és testtartását. Hited már meggyógyított téged. Lelki fájdalom esetén megnyugvást nyerünk. javul. A "mester és tanítvány" gyógyító technika egyszerű. emberi tartása tökéletes. hogy a mester iránytűje pontos. hogy áldásra emelt kezével fejünket érinti. küzdelmed értékében. aki tekintélyt sugároz. hited sziklaszilárd. tiszta lélekkel beszélsz önmagadhoz: minden nap minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok. Találkozzunk képzeletünkben mesterünkkel minden nap reggel és este. és erről beszélsz. határozottan éreznünk kell azt a hatást. Ha úgy érezzük. Bízol testi és lelki erődben ezt képzeled el. Egészséget és erőt sugároz. A lelkednek csodálatos ereje. erőteljes kisugárzását. Az öröm. Mint a gyermek a szülei felé úgy tárod ki karodat és lelkedet az egészség és az életöröm felé. Ezzel a mondattal betöltöd tudatalatti világodat. de hatásában egészségteremtő erejében túlszárnyal minden más eljárást. hiteles. A lelked mélyén élő gondolatok valósággá lesznek. ebben hiszel. Áradj belém tölts be engem! Ahogy a napfény meleget áraszt a földre. egészségért az örömért. hogy nem nevezhetünk senkit mesterünknek. mert a lélek és nem a test az úr. értékelem és elfogadom magam. Életerőd egyre fokozódik. Ha betegek vagyunk gondoljunk mesterünkre. gondoljunk egy olyan személyre. Gyógyulásod az idő síkjának egy pontján már beérett. használd fel annak érdekében. jellemed tökéletes. de csodálatos őserő rejlik benne. amely a gyógyító erő kétségtelen tiszta bizonyítéka. Talán meleget. hogy elképzelésünk nagyon részletes legyen. erős. a szava hitelt érdemlő.

A tanítómesterek is eltávoznak egyszer. Ne hagyjuk abba azokat a teljes gyógyulást követő harmadik hónapig. és a beteg könnyen elveszti önmagába vetett fokozatosan erősödő önbizalmát. Adjunk neki hálát életében és halála után is. Lássuk képzelőerőkkel magunk előtt mesterünket. legyen egy megbízható háziorvosa. Ha a minden nap minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok formula mellett speciális szervgyógyító gyakorlatokat is végzünk. hanem kitartó gyakorlás útján elvezethet minket a teljes gyógyulásig. hogy tudatos jobbító célú önbefolyásolást csak intelligens személyeknek szabad végezniük. A gyógyulás az öngyógyító gyakorlás talán legszebb." Ugyanúgy. Különösen a szervgyógyító mondatok gyakorlása terén követnénk el hibát. Ilyenkor félő. aki lehetőleg barátunk és támogatónk is legyen alternatív. mind-mind az orvos feladatkörébe tartozik. önnevelő munkánkat illetően. Mondhatnánk azt is. 30 . Mindenkinek. A belőle áradó végtelen erő gyógyító megtestesülésére életünk utolsó pillanatáig mindig számíthatunk. A diagnózis felállítása. hogy a gyógyítás és anatómia terén nyilvánvalóan járatlan polgár összekeveri a tünetek és fájdalmak múlását a teljes gyógyulással. illetve tartós javulás ténye áll fenn. Elengedhetetlen tehát. ha orvosi diagnózis és felügyelet nélkül alkalmaznánk a módszert. nevezetesen javulást észlelünk.A szeretet és a tekintély a legbántóbb negatív gondolatokat és romboló mintákat is kitisztítja a lélekből. Válasszunk ki magunknak egy napot. hogy a gyakorlás idő előtt abbamarad. gyógyító. SZERVGYÓGYÍTÓ TECHNIKÁK A pozitív autoszuggesztió energiája nem csupán tüneti kezelést nyújt. 4. hogy különböző vizsgálatok és tesztek kielemzése nyomán maga az orvos mondja ki a döntő szót: "kérem itt enyhe vagy jelentős. legmegrendítőbb formája ez. Szerintük fennáll ugyanis a veszélye annak. Lássuk miről is van szó! A pozitív gondolatok útján történő gyógyító folyamat első lépése valóban a tünetek és a fájdalmak múlása. legyünk együtt vele. rendkívüli utasítások előírása. Ezen a ponton azonban legyünk különösen óvatosak! Ha betegségünk lezajlásában vagy megszokott állapotában változást. de a szellem mely életüket betöltötte és áldozatos igaz útjukat megvilágította: soha. A mondatokat azután egy esztendeig hetente ismételjük esténként legalább egyszer. forduljunk azonnal kezelőorvosunkhoz. A hipnotizőr orvosok előszeretettel hívják fel a figyelmet arra. Ragaszkodjunk orvosunkhoz. aki autoszuggesztiót gyakorol. mint ahogy a teljes gyógyulás állapotának kinyilatkoztatása és szentesítése is orvosi feladat. hogy látványos közérzetjavulás és kedélyállapot változás jön létre. Tévúton járnánk. melynek estéjén hússzor szuggeráljuk lassan. Ez a tény lelkesítő és komoly reménykedésre ad okot a tökéletes gyógyulást illetően. ennek következtében a probléma újult erővel lép fel.

Emellett olyan mondatkombinációra van szükség. és a jelen műben sem kívánok megfeledkezni róla. Tehát nem elegendő azt mondanunk. hogy a szívem tökéletesen működik. Nem azt szuggerálja magának. mintha egy lyukas csónakból éjt nappallá téve merítenénk a vizet. ha lehetséges ne fogalmazzunk új mondatokat. Az alapformula alkalmazása olyan kétségbeejtő és reménytelen helyzetben levő súlyos betegeknek is segített már. Mindig azt szuggeráljuk. kudarcokról. A magabiztosság és a tökéletes önfegyelmezés jellemzője az. Megfogalmazása világos. hogy magunk fogalmazzunk gyógyító szuggesztiót vagy fájdalomcsillapító formulát. Használjuk a betegség okaira hatást gyakorló veszélytelen és bevált formulákat. használjuk a már kidolgozott. Önmagában alkalmazva egyetlen különleges szervgyógyító mondat sem hoz több eredményt. nagyhatású és a lehető legnagyobb fokú gyógyulást biztosító autoszuggesztiókat. A hajó sohasem lenne vízmentes. Határozottan tartsuk magunkat távol a betegségről. akikről minden orvosi fórum úgyszólván teljesen lemondott. reggel és este programozott mondatokat. nem érzem magam rosszul" a gyógyító hatással ellentétben pontosan hogy felerősíti a bajt. Ez olyan szituáció volna. hogy javul a helyzetem. Az alapmondatot nem helyettesítheti semmilyen más szuggesztió. és alkalmazása tökéletesen veszélytelen. hogy javul(t) az állapotom. viselkedésbeli. A mondat mely szerint "nem vagyok beteg. sikertelenségekről. hanem az esetleges pillanatnyi tények ellenére úgy beszél önmagához. Ha mi magunk fogalmazzuk meg autoszuggesztiónkat minden körülmények között kerüljük el a "nem" szócska használatát. gondolkodásbeli átalakulást idéz elő. Ezért. hogy veszélyes lehet. ha valaki befejezett módban is tud fogalmazni. váratlan helyzetekben mégis arra kényszerülünk. Ha különleges. E mondatok jellemzője. ha a laikus öngyógyító saját maga számára próbálja megfogalmazni az autoszuggesztiós mondatokat. a kudarcélmény azonban hamarosan kedvünket szegné a további erőfeszítéstől. vegyük figyelembe az alábbiakat: szóhasználatunkba csak és kizárólag pozitív fogalmak kerüljenek. a meglévő 31 . A tünetek kezelésének semmi értelme sem lenne. Ezt a fontos szabályt az összes könyvemben kihangsúlyoztam. A szervgyógyító formulák tehát akkor igazán hatásosak. ha a betegítő alapmotívum továbbra is jellemző maradna az illető viselkedésére.litániaszerűen a korábban nap mint nap. A hipnotizőr orvosok másik figyelemreméltó megállapítása az. hogy nem csupán az adott szerv jó működését hangsúlyozzák. bár ez is szükséges lehet. amit el kívánunk érni. mint a gyógyító alapgyakorlat. A szuggesztió gyakorlásának kiválasztásának esetleg megfogalmazásának főbb szabályai a következők: ragaszkodjunk a minden nap minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok formula gyakorlásához. Ha emellett szervgyógyító technikát kívánunk végezni. bajokról szóló megfogalmazásoktól. betegségteremtő mentális okot is semlegesíti. ha azokat alapmondatunk mellett gyakoroljuk. Attitűdbeli. amely a kiváltó.

Biztosak lehetünk benne. 32 . ehhez van szükség intelligenciára és talán egy jó orvos segítségre." Az ilyen esetekhez kapcsolódó örömérzés egyszerűen leírhatatlan és megfogalmazhatatlan. lazán. a korábban említett szó befejezett nyelvtani formájú változatát. A képzelet által nem megragadható. hanem a lehetőségekre figyelünk. Miért? Azért mert az elménk csak azt tudja befogadni. A nem érzem magam rosszul mondatból így csupán az marad használható az elme számára. de önálló jelentése nincs. Az ilyen autoszuggesztiók komoly negatív következményekhez vezetnek. hogy "érzem magam rosszul". kódolni. melyekhez nem készült el kidolgozott formula mi a teendő. a határok folyamatosan és automatikusan egyre jobban kitolódnak. A csuklás tulajdonképpen izomgörcs. aki segít nekünk testünk működésének feltérképezésében. A "nem" szócska egy tagadás. de támaszt. mint a "nincs" szócska sem.problémát. A görcshöz kapcsolódó gyógyító szócska az oldottság. Ha többre vagyunk képesek. hogy közben egyáltalán ne tudjunk másra figyelni. és ha a körülmények kedveznek hozzá valósággá is alakítja. Erről az álláspontról kiindulva már sokkal könnyebb helyzetben vagyunk. Olyan gyorsan mondjuk a szócskát. hogy ritka szituációkban. Csak úgy. Mi vagyunk azok. mint elődeink azzal nemcsak önmagunkért vállalunk felelősséget. Azokat azonban befogadja. segédkezet nyújtunk azoknak is. A "jól vagyok" mondat ide talán túl általános. Ha nem a határokra. hogy egyszer csak azt mondjuk: "elértem azt amit eddig még soha senki nem valósított meg előttem. A rekeszizom görcse. Valaminek a nemlétét nyomatékosítja. Ennek a megfogalmazásnak a lehetőségét azonban el kell vetnünk. rekordokat és gyógyeredmény sikereket nem mások szélesítik és növelik meg helyettünk. csúcsokat. Nos. reményt. Ha ezt ismételjük a görcs rövidesen elmúlik. Ekkor szükségünk van annak pontos ismeretére. elmúlt. akik csak példák és bizonyított sikerek láttán képesek előrehaladni. A lehető legnagyobb fokú gyógyító hatás elérése az emberi lehetőség határain belül. tárgyiasítani. és olyan esetekben. amit el is tud képzelni. hogy a határokat. Rohamszerű tüneteket az elmúlik. Mondatunk tehát így hangzik: oldottan. Ezért elképzelhetetlen. Kézenfekvő lenne a nem csuklom formula alkalmazása. ugyanis a csuklás tekintetében valóban nincsenek kidolgozott autoszuggesztiós mondatok. történik. ha egy tagadással kezdődő mondat tudatosul bennünk? Az elme mivel a "nem"-et nem tudja kódolni kizárólag csak az azt követő információkra figyel. nyugodtan lélegzem. akik a jövő tágabb horizontját kialakítjuk. elmúlt szuggesztiót. Az elmúlik formulánál még jobb hatásfokkal gyakorolhatjuk az elmúlt. Velünk fog megtörténni. A rekeszizom pedig a lélegzéssel áll kapcsolatban. hogy milyen fiziológiai háttere van a csuklás folyamatának. Mi. Vegyük példaként a csuklást. A ma sportteljesítményei magasan túlszárnyalják a múltbeli eredményeket és nagyságrendekkel gyengébbek mint a holnap rekordjai. e(múlik formula rendkívül gyors egymás utáni alkalmazásával szüntethetünk meg. Felmerül persze a kérdés. A pozitív gondolatok szuggerálásával célunk mindig a tökéletes egészség megteremtése. elmúlik.

6. 3. A gondolatok érzelmek útján valósulnak meg. A legtöbb embernek szervezete erősítéséhez és egészsége megteremtéséhez örömérzetre van szüksége. 4.Akiknek még kevés az önbizalmuk. az érzelmek nyernek tudattalan jelleget. Amilyen módon az önzés elkövetői vagy áldozatai 33 . Ha az érzelmek tudatosak a gondolatok működése a mélytudat hullámai alá süllyed. Minden körülmények között kerüljük a "nem vagyok rosszul" típusú "nem"-mel kezdődő formulákat. Kerüljük el a veszélyforrásokat. Ha a gondolatok válnak tudatossá. hogy pozitív hatásmechanizmusukra nincs egyértelmű garancia. napról-napra vezet egyre közelebb minket az egészség világához. Alaptörvény: az érzelmek és a gondolatok a személyiség szerkezetében ellentétpárt alkotnak. melyeket alapul véve tovább gondolkodhatunk. aki barátunk. Minden nap ismételjük reggel és este-az alapformulát. Válasszunk magunknak megbízható orvost. Szervgyógyító mondatainkat a már kidolgozott formulák közül válasszuk. A szó és a képzelet gyógyító ereje lépésről-lépésre. Ő részletesen elmagyarázza nekünk testünk működésének titkait. AZ ÉRZELMEK SZUGGESZTÍV EREJE A mélylélektan tudományos virágzása tette lehetővé az érzelmek és a gondolatok egymáshoz való viszonyának alapos tisztázását. akiknek kézzelfogható minta kell a gyógyuláshoz. támaszunk és nem ellendrukker önnevelő tevékenységünket illetően. Amikor autoszuggesztió vagy más gyógymód következményeképpen állapotjavulást észlelünk magunkon kizárólag orvosunk legyen illetékes eldönteni a javulás mértékét. A gyógyító és önfejlesztő tevékenység alapvető követelménye a biztonságos alkalmazás. Ennek érdekében tartsuk be tehát a következő szabályokat: 1. Legyen az utunk veszélytelen és tökéletesen biztonságos! 5. A mondatok és a hozzájuk kapcsolódó lelki háttér leírása A gyógyító erő című könyvben találhatók. 2. De inkább fogalmazzunk úgy. Ha különleges szituációkban új szuggesztió megfogalmazására vállalkozunk keressük fel az orvosunkat. 5. Az érzelmek szerepének jobb megismerését a gyógyulás folyamatában. mert ezek komoly veszélyt hordozhatnak. melyek kedvezően befolyásolják a betegséget kiváltó viselkedést is és nem csupán tüneti kezelést eredményeznek. Természetesen javaslatot kérhetünk autoszuggesztió tanításával foglalkozó tanfolyamvezetőnktől is.

gondolkozzunk az örömről. akkor csupán beszélgessünk. ha az idézett ítéletek bármelyikét nekünk szegezték volna? A negatívumokat. A tanács a célszemélyből legtöbbször erős érzelmi ellenállást vált ki. életunttá. akkor az érzés funkciója szorul a tudattalanba. amely a pozitív gondolatok teljes tárházát mozgósítja. 6. A minden nap minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok formula egy tudatos gondolat. Szívinfarktusból és érszűkületből nincs tökéletes felépülés öröm nélkül. a határtalan bizakodás. IDEGEN SZUGGESZTIÓK ÉS MANIPULÁGIÓK A mások által nekünk címzett "jó tanácsok" a leggyakrabban hatástalanok és pozitív következmények nélkül maradnak. a lelkesedés. és az öröm elfogadására fogékony emberek az egészség zászlóvivői. úgy az örömöt adó. kissé meghíztál. kifejtve ott csodálatos gyógyító és vitalizáló hatását. hogy reagálnánk néhány konkrét megítélő gesztusra: "ma pocsékul nézel ki. Ha az örömről tudatosan gondolkodunk. megkeseredetté válnak. Ha úgy érezzük. a leghatékonyabb pozitív autoszuggesztiót végzi. Mivel a tanácsadás során az egyént viselkedése korrekciójára szólítják fel. fáradtnak tűnsz. mely lassan monoton hangon litániaszerűen mondva a mélytudatban örömöt teremt. Az öröm kimondott és ki nem mondott megfogalmazható és szavakba nem önthető érzések skálája. a mozgás. mintha megöregedtél volna kissé ezalatt a rövid idő alatt" vagy "napról-napra egyre jobban kivirulsz. az nem felel meg másoknak. erőd teljében vagy. megfiatalodtál". jelzővel illetnének minket? Képzeljük el. Logikai kontroll tudati szűrő nélkül. Az öröm és az életigenlő érzések a daganatbetegségek és legfőképpen a szívproblémák kitűnő gyógymódjai. dinamikusabbnak látlak. ebből egyenesen következik számára. A tanács leginkább az elutasítás és gyakran a sértődöttség érzését vonzza. amelyeket még nem értünk el. ha megítélnének. hogy amit mond vagy tesz. Az öröm más néven nevezve. csak fél gyógyuláshoz elegendők. hogy éppen nincs minek örülnünk. látszólag érzelemmentes jellege. gyenge lábakon állsz. Nos mit éreznénk mit gondolnánk és hogyan válaszolnánk. öröm a teljes egészség záloga. A helyes életmód. Átélése közben a hozzá tartozó gondolatok feltéve. öröm. hátrányokat 34 . Ne tévesszen meg minket a gyakorlat monotóniája. a vadonatúj hatékony gyógyszerek. Aki éppen örül gyakran a saját tudtán kívül. megszépültél. de vágyunk rájuk. Öröm. a remény éltető érzésének megformálója tudatunk mélyén. Minden egyes kimondott vagy elképzelt pozitív szuggesztió az életerő.tudattalanul nyilvánulnak meg. ha az öröm tudatos . egy pozitív érzelmi gyógyszuggesztió.beteggé. nem hozod a legjobb formád. és fogalmazzuk meg magunkban azokat az örömélményeket. Képzeljük el életünk örömteli eseményeit. De mi történne akkor.

tehát könnyen befolyásolható lelki alkatú. erőt adóak. Az ítéletek befogadása tekintetében azonban még a pszichopassziv hiszékeny emberek között is jelentős különbségek vannak. Honnan. nem várt érzéseket és a korábbiaktól eltérő következményeket teremtenek. milyen forrásból származik az ítéletek és jellemzések más néven idegen szuggesztiók ilyen óriási hatalma? Az ítéletek merőben új hangulatokat. míg végül teljesen belefárad a vívódásba. elesett embert is vitalitással töltik fel. 35 . és aláveti magát az idegen befolyásolásnak. Ha nem önmagunkat ítéljük meg. Az ítéletek tönkretehetik valakinek a napját. a véleménye meginog. ha saját álláspontja szembe kerül a külvilág ellentétes előjelű ítéleteivel. vagy hétköznapi véleményezésből származó. hogy az embereknek több mint a 90 százaléka pszichopassziv. így valóban megtörtnek és fáradtnak mutatkozik. megsemmisítő. komoly viselkedésátalakulást eredményez. romboló hatást válthat ki. Ez azt jelenti. Az új következmények új tények is egyben. Tudnunk kell erről. A különböző lelki terápiák célja tulajdonképpen ugyanez lenne. sértő romboló szuggesztiók. A terápiás céllal megfontoltan kiválasztott heteroszuggesztió örömöt. hónapokig is ezen a jellemzésen rágódhat. Ezzel szemben az ítéletek néha másodpercek alatt hatnak. hogy egy baráti közösségben azt találják nekünk mondani. de egy kissé jobban is nézünk ki. De egyes lélektani eljárások akár hónapokig. Az illető ezt követően akár hetekig. nekik címezve. Ilyenkor a legtöbb hasonló. Végül meghajol. Az ítéletek döbbenetes hatalmának a titka a megítélt lélek befogadó készségében rejlik. kényelmetlen szituációba került egyén fellélegzik:" mégsem olyan rossz a helyzetem". hogy pszichéjük erősen érzékeny a külső befolyásolásra például a szuggesztív ingerekre. még a legyengült. hogy mára bizony egy kissé megöregedtünk legutóbbi találkozásunkhoz képest. Tömören fogalmazva a pszichopassziv személy hiszékeny. és évekig is elhúzódhatnak konkrét kézzelfogható eredmény nélkül. de néha még az életét is. A fenti példánál maradva tegyük fel. Ezért. A pozitív lélekerősítő ítéletek ezzel szemben valóságos szárnyakat adnak nekünk. hogy a társaság többi tagja a bántó véleménnyel szemben ellenvetést tesz. Alapos viselkedéskorrekció melynek nyomán a beteg életkörülményei gyökeresen megváltoznak. Más esetben ha pozitívak. Az ítélet szuggesztió. Az ítélet tehát tartós attitűd változást. Önmagát nem tartja elég erősnek és kompetensnek. A szuggesztióra való fogékonyságot önálló fejezetben tárgyaljuk. talán az egész hetét.megfogalmazó jellemzés szinte letaglózza az embert. hanem a megítélés egy másik ember szájából hangzik el felénk akkor idegen szuggesztióról vagy heteroszuggesztióról beszélünk. új életszemlélete és szokásai következtében. A durva aljas szándékból kidolgozott. Egy ilyen típusú kategorikus ítélet különösen hölgyek esetében. lelkesedést. mely szerint nem hogy megtörtünk volna. napfényt varázsol a beteg életébe. vagyis ítéletek tönkretehetik az egészséges lelket is. Képzeljük el.

És ő is egyetértett azzal. Koncentráljunk jól. hogy valójában a rövidebb vonal a hosszabb. Semmit sem sejthetett az ellene készülő "merényletről". tehát a kísérletet irányító személy behív majd ötük közé egy ismeretlen embert. Ennek kapcsán először arra kérték fel a kísérlet résztvevőit. A szituáció a következő: ő.De ha a társaságban már ketten állítják egyértelműen az öregedés tényét. Egy pszichológiai kísérletben a kísérletet vezető személy két egyenes vonalat húzott egymás mellé egy hófehér papírra. Szinte ijesztő. nyolc esetben a beavatatlan kísérleti személy is egyetértett a teljesen nyilvánvaló képtelenséggel. Az egyik vonal jól láthatóan rövidebb volt. amit mások állítottak. A kísérletvezető ezután titokban felkért arra a célra előre kiválasztott öt embert. amit a többiek is állítottak. az ellentétes nézetek 36 . ha bizonyíthatóan nincs igazuk. Talán miközben az első. Mindenki az "A szakaszt jelölte meg a válaszában. A gyanútlan szereplő belépett a megadott helyiségbe. Tehát önbizalmuk. hogy ott másik öt személy várakozik a feladat elvégzésre. Az is lehet. akik vagy pszichoaktivnak születtek. amelyet önök is csodálkozva fogadnak majd. csupán meggyengült. hogy állapítsák meg melyik egyenes szakasz a rövidebb.úgy ingott meg egyre jobban az új résztvevő saját álláspontja és hangolódott rá a többiek véleményére. először a beavatottakat kérdezte meg sorjában a vonalhosszúságot illetően. mintha egyöntetűen a rövidebb szakaszt találnák hosszabbnak. Tehát hazudjanak az ismeretlen előtt. hogy legyenek partnerei egy apró játékban. csakúgy mint ő. A kísérletvezető az új tag véleményére volt kíváncsi. De minél többen ítélnek meg minket hasonlóképpen egyöntetűen. hogy meggyőződése nem változott meg.miközben persze éppen az volt a hosszabb . akkor a legtöbb pszichopassziv ember elveszti a talajt a lába alól és mások sem lesznek képesek megnyugtatni. ennek a megtévesztésnek a tükrében. második és harmadik összeesküdött résztvevő is teljes meggyőződéssel állította. de miután húsz alkalommal ismételték meg a szituációt mindig új és új "áldozat" közbenjárásával. vagy életük során pszichoaktiv jegyeket vettek fel. annál inkább hajlamosak vagyunk hinni ezekben az ítéletekben. és azt látta. mert most jön a kísérlet magva. aki sohasem találkozott még ezzel a feladattal. Egyetlen ember pozitív vagy megsemmisítő ítélete is döntő hatást gyakorol az érzelemvilágunkra. Egyszerűen hihetetlen. Ha az egész társaság azonos álláspontra helyezkedik. Senki számára nem okozott problémát a két egyenes megkülönböztetése. mely az öregedés tényét támasztja alá. hogy "B" vonal a rövidebb . hiszen valóban az volt a rövidebb. Legutolsóként az új személy válaszolt. önértékelésük erős fejlődésen ment keresztül. akkor kizárólag azokban az egyénekben marad meg a pozitív lelki tartás. Az új jelölt jelenlététben ők öten tegyenek majd úgy. Végül maga is elhitte. hogy olyankor is hajlandóak vagyunk mások ítéleteinek és lelki nyomásának alávetni a saját gondolatainkat. de véleményének nem mert hangot adni. Mikor a kísérletvezető magához szólította az alanyokat.

de a tervezett változás mégsem következik be. mint bármilyen más terápia. hogy a tanács hatása. Az ítélet ezért lehet sorsalakító tényező. Ez a megközelítés egyben hosszú és nehéz út bejárását is jelenti. amíg a beteg maga is belátja. Ha férfibeteg az illető. talán még akkor is azt hazudnánk. amelyek előnyös terápiás hatással járhatnak. mondjuk számára a 37 . megtörtté? Az egyes lelki terápiák. akkor az őszinte szerelem egy életre szóló kerülése is lehet a következmény Hányan és hányan vannak akik mások ítélete. sorscsapásoktól megrokkant emberek tanácsok és útmutatások hatására sohasem képesek visszatérni egészséges társaik közé. akár a laikus szájából is. A beteg ellenállása a terapeuta szerint még inkább alátámasztja a betegség tényét. de a következményei általában súlyosak. Egy sikertelen vizsga a bizottság ítélete. emberkerülővé. A tanácsok csupán szavak: A beteget ért korábbi hatások viszont érzések. ha nincs hozzá megfelelő végzettségünk. alkalmazhatunk apró trükköket is. A kudarc legtöbbször hosszú és mély nyomot hagy a lélekben. hogy a kezelést nyilvánvalóan tovább kell folytatni. melyék semlegesíteni képesek a korábbi romboló hatásokat. Ha ezt. az a terapeuta szerint természetesen nem a kezelés kudarca. melyeket ezek a személyek látogatnak gyakran mégis a logikai síkon való meggyőzés útján próbálnak segíteni nekik. félszeggé. Ha az mégsem módosulna. annál jobban képes megváltoztatni a saját véleményünket. A jó szó . kúrálói "orvosai lehetünk lelkileg meggyötört embertársainknak. Ha az elutasítás egy nagy szerelmet tör ketté. hogy partnerünk csak lassan enged fel fagyott állapotából és nehezen válik mosolygóssá. Ez addig folytatódik. élmények és érzések ébrednek benne. Kis lelki terápiánkban ravaszak is lehetünk! Ha azt látjuk. lélekerősítő ítéletek formájában: "ma egy kissé erőteljesebbnek látlak. A lélekromboló ítéletektől. mint azt első pillantásra hinnénk. hogy végül a beteg és a terapeuta egyaránt kimerül. Ezzel indokolja. A nekünk különösen tetsző személy velünk kapcsolatos elutasító viselkedése szintén egy ítélet. Ezzel szemben ha a páciens pozitív megítéléseket. gátlásossá. nem képes elfogadni. A kísérlet eredményei alapján azt szűrhetjük le. mint ahogy az esetek többségében valóban nem is sikerül megtennie. azaz szuggesztiókat kap. A "rosszul nézel ki" szuggesztió talán csak egy napi jó hangulatot tesz tönkre. lépteid határozottabbak". vagy kiközösítését elkerüljük. természetesen csak mint laikus emberbarátok. hogy a közönség ellenszenvét. A szemed csillogása is egészen más. Előfordul. Nyilvánvaló. ereje meg sem közelíti a fájdalmas élmény negatív súlyát. Ezen a lélektani alapon mi is segítői.túlsúlyával szemben.hanem a jó ítélet. hogy minél nagyobb egy ítélet pszichés nyomása ránk nézve. hogy az élet szép. Beszéljünk letargiában levő barátainkhoz. fájdalmak voltak. kínok. mégis gyakran messzebbre nyúló pozitív következménnyel jár. véleménye vagy ítéletté formálódó viselkedése nyomán lettek csendessé. és a következményei távolabbra mutatnak.nem a jó tanács . Vannak azonban életre szóló lélekroncsoló ítéletek is.

és legfőképpen a minden nap minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok szuggesztiót. hogy a beteg nem jó és nem rossz ember. hogy vitalitása egyensúlyba lendüljön. Kerüljük az általános kategorizálást. nos. Csakúgy. tudatlanság vagy manipuláció áldozatává. hogy jóságáért szeretjük. 38 . vagy jobb kedvű". Ezért alkalmazzuk gyógyító mondatainkat. Barátunk a mi szemszögünkből jó ember. mert valódi sikerélmény íze van. mert azt szuggerálja. mert ítéletünk nyilvánvalóan csupán a mi szemszögünkből látszik helyesnek. A gyógyító ítéletek kapcsán azonban más a helyzet. Mindez azt jelenti. felébreszti egészséges ösztöneit. Ellenségei szemszögéből rossz embernek tűnik. Barátunk csupán egy ember. az egy pozitív szuggesztív lelki terápia. Azért ítéljük meg most pozitívan. A számunkra káros ítéletek csakis akkor képesek bennünket a hatalmunkba keríteni. Ha a lelkünk erős. mert most esetlenek vagyunk? A gyógyító célú megítélés ezzel szemben vitalitást lehel még a legmeggyötörtebb emberek fáradt lelkébe is. Ha gyógyítunk. Láthatjuk mennyivel többet érhetünk el ilyen módon mintha azt mondanánk: "legyél már talpraesettebb vagy határozottabb. Haszonelvűségen alapulnak. és hatásában következményeiben nem azonos a világ részünkről való véleményezésével.következőket: "tegnap ahogy az utcán sétáltál egy hölgy több ízben is megfordult utánad. mint a barátunk. Szeretteinkről és körülményeinkről véleményalkotás útján nem alakulhat ki pontos kép bennünk. Most az ítéletekkel kapcsolatban egy nagyon fontos minőségi különbségre kell felhívnunk a figyelmet. Ha így teszünk. mert a jelen pillanatban neki erre a lelki élményre van szüksége ahhoz. ítéljük csak meg bátran. az embereket a saját részünkre véleményezzük. ha testi vagy lelki síkon megbetegszünk. mert szeret minket. nem válhatunk rosszindulat. Azt hiszem tetszettél neki. de önmagáért szeretjük és önmagáért gyógyítjuk. Ne helyezzük el általános kategóriákban! Olyan ember. hogy véleményeinket érdekek vezérlik. akkor megtévesztjük önmagunkat. mert nem szereti őket. javítja partnerünk önértékelését. Ha a világot. Ne meséljük be magunknak. hogy "nem vagy elég jó". ezért hamisak. Mások pozitív megítélése. ha nem dolgoztuk fel őket tudatosan és alaposan. Az életünkben bennünket érő változó minőségű ítéleteket lelki harmóniánk érdekében meg kell tanulnunk feldolgozni. hiszen tudjuk." Ez a néhány szó biztosan hatni fog. vonzó és kevésbé vonzó tulajdonságokkal. előnyös és kevésbé előnyös tulajdonságokkal. A tanács megöli a pozitív életerők ébredését. ha nem azért. Mi másért kellene talpraesettebbnek lennünk. akin segíteni kívánunk. meghozza az életkedvét. nos a hiszékenység még akkor is nagy úr. Az ilyen formájú ítéletalkotás tudatos gyógyító tevékenység. mint önmagunknak is szükségünk van erősítő szóra. tudatosan pozitívan azt a személyt. Magunkat nem csapjuk be ezzel. Nem így van! Valójában önmagáért szeretjük! Ha így gondolkodunk a valóságot állítjuk.

vagy manipulatív módon a mi álláspontunkkal értenek egyet. a kritikáért pedig neheztelünk egy kissé a barátra. mint valójában". Úgy ítéljük meg. Az ilyen ravasz cselek végtére is szuggesztiók. hogy higgyünk ennek az embernek. Ezt hallván meghűl bennünk a vér. Régi barátunk valószínűleg őszinte álláspontját osztotta meg velünk. Tettenérésük. akkor nagyon befolyásolhatóvá és kiszolgáltatottá válunk. Ettől a naptól fogva megerősödik bennünk a kabát értékének elismerése. A kabát komoly anyagi kiadást jelentett számunkra. hogy az érzelmi hullámok ellenére belássuk tévedéseinket. Az igazsághoz viszont ezáltal a viselkedés által nem kerültünk közelebb. a baráti kritikát pedig igyekszünk gyorsan elfelejteni. hogy új kabátot vásároltunk. mely szerint sok pénzt adtunk ki a semmiért. Már messziről mosolyog ránk. és levegő után kapkodunk. Tudja azt. A dicséretért szeretni fogjuk a hízelgőt. akik vagy közvetlenül. ha barátunk kritikáját fogadnánk el. hogy az emberek büszkeségére. tehát minél jobban elköteleztük magunkat iránta. hogy illik hozzánk a stílusa. Barátunkról tehát azon a napon nem valami kellemes élmények maradnak meg emlékezetünkben. Lelkünk hangjai azt súgják nekünk. Lássunk most egy kissé bonyolultabb példát. ezért különösen nagyra értékeljük. hogy a drága kabát slamposan áll nekünk. mint gondoltuk és a kabátunkat nem dicséri nyíltan. Egy kellemes délutánon szembe jön velünk régi barátunk és ezt mondja: "Te! Nem passzol hozzád ez a komoly darab. vagy nem passzol hozzánk. hiuságára bátran alapozhat. Vélhetően nagyon dörzsölt ember lehet. Választékos elismerő szavakkal illeti a drága ruhadarabot és kiemeli a kis prémgallér jelentőségét is. ha nagyot hibáztunk. vigyázunk rá és ragaszkodunk hozzá. ezért rendkívül jól esik a hízelgő megítélés. melyben a manipuláció tényét kizárólag csak a legéberebb. Minél többet költöttünk a kabátra. Nem akar kockáztatni és nem akar hízelgésével ellenszenvet ébreszteni. az üzletember pedig hízelegni akart. Ha ösztönszerűen azokat szeretjük. Még akkor is. amely egyben sértett önbizalmunkat is megmenti. legszemfülesebb emberek fedezhetik fel! Képzeljük el. annál jobban ragaszkodunk majd ahhoz az állásponthoz. Mivel magunk előtt bolondnak néznénk ki. ez a hiszékenységi attitűd bennünket is megnyugtat. feldolgozásuk csak akkor sikerülhet nekünk. aki már régóta próbál cégünknél nagyobb megrendeléshez jutni. Mivel a kabát drága volt. hogy megrendelésért áhítozó üzletpartnerünk még dörzsöltebb. és azokra az emberekre gondolunk jó szívvel. Vajon mit tesz? Odamegy a titkárnőnkhöz. nem vagy benne olyan fiatalos. Dicsér bennünket. hogy nem igazán tett jót a kapcsolatunknak kertelés nélkül kimondott véleménye. milyen jól is nézünk ki. komoly eleganciáját. hol lehet a főnökéhez hasonló príma kabátot 39 . és egy drága kabátot választott eszközként ehhez a cselhez. mintha azzal a tudattal élnénk együtt. és megkérdezi tőle.Képzeljük el. mert a véleménye összecseng a mi ízlésünkkel. Jobban balzsamozza a lelkünket. és külön méltatja kabátunk divatos. ha elég erősek vagyunk hozzá. Hosszas vívódás után döntöttünk egy prémgalléros szürke télikabát birtoklása mellett. Másnap szembetalálkozunk egy üzletemberrel.

Biztos benne. A találkozást élete nagy lehetőségének tártja. A manipuláció tehát gyökeret vert a pszichéjében. tekintsük azt elsősorban az ítéletalkotó személy önjellemzésének. Ezek a hölgyek szépségükkel. A véleményező ítélet akárki szájából hangozzék is. a szépség látványa az elme számára jutalmat képvisel. A dicséret. hogy szépek. Egy férfi számára egy csúnyácska nő bókja nem sokat ér. hogy a titkárnőnk elmondja majd nekünk a történteket. A dicséretek persze nem minden esetben manipulációk is egyben. hogy a férfiszívet alaposan meglágyítsa a hízelgés. Csupán oly módon. amely garantáltan elősegíti az ő üzleti terveinek megvalósulását. mert valójában jól nézünk ki. Megítélő szuggesztióikkal vonzónak titulálták a célpontot. sikertelennek. melyek ismerete által később továbbléphettek. A megítélés a szuggesztió hatalma ilyenkor akadálytalanul alakulhat át elsöprő sikerű. kedvesek és vonzóak. Miért manipulálhatók az emberek? Mert szeretnék elhinni. gyávának jellemeznek minket. Az ilyen cselszövés az éleselméjűeket is behálózhatja. okosak. hogy másnak komoly érdekei fűződnek a mi megpuhításunkhoz. A szépség és a szuggesztió már elegendő volt hozzá. satírozza ránk. az elismerés. és ezáltal könnyen elfogódottá válik. hogy szerelmet színleltek. amelynek örülhet. ahogyan bennünket előnyösen lefestett. és hízelgésükkel a legkomolyabb hadititkokat is képesek voltak megszerezni. Tekintsük komolytalannak! De hogyan 40 . Ha megdicsérnek tehetik azért is. ezt az embert semmi esetre sem szabad elveszítenem". hogy mindenki olyan jellemzést alkot másokról. A szépségük volt a cselhez az alap. ha fantasztikusan jó érzés lenne hinni abban. és minden értékét képes lesz feláldozni új kapcsolata sikere érdekében. Már a középkorban is eredményesen vetették be a különböző hatalmak és monarchiák egymás országa ellen a csinos női kémeket. A hízelgés mellett az ártó. A burkolt dicséretet a más által kézbesített elismerést a leggyanakvóbbak is őszintének gondolják majd. egy valódi szépség elismerő szavai viszont a fellegekbe emelhetik az önbizalmát. gyengének. Ha egy előnytelen külsejű személy hízelgő szavakat kap. hogy ezáltal olyan frenetikus hatást gyakorol ránk. a saját lelki tartalom kisugárzása. mert ő is szeretne egyet. nem más mint kivetítés. így gondolkodik: "végre valaki felfedezte bennem a jót. annál jobban vágyik az elismerésre. fogadjuk az elismerését fenntartásokkal még akkor is. Aki jelentéktelennek nevez minket saját jelentéktelenségét festi. De hogyan különböztessük meg a csalárdságot az őszinteségtől? A kulcsszó az érdek! Ha felfedeztük. Alapvető lelki törvény. melynek alapjai a saját lelkében lelhetők fel. gonosz manipulációvá. jó szót kap valaki másoktól. A dicsért személy ezáltal irányíthatóvá válik. élhetetlennek.vásárolni. vagy részeredményekre tettek szert. A szerelemhez őszinteség jár és ezt az őszinteséget áldozatuktól számon kérve hozzájutottak a féltve őrzött titkokhoz. A férfit álmaik lovagjaként festették le. Tudja. Minél kevesebb őszinte. rontó ítéletek ellen is védekezzünk! Ha haragból vagy tudatos gyengítésünk szándékából csúfnak.

különböztessük meg a nevelő célú jogos kritikát, vagy észrevételt a romboló, esetleg indulatból született jellemzésektől? Aki haragból a másik ember legyőzése szándékából nyilatkozik, és ehhez mérten is ítél, mindig általánosít. Tehetetlen vagy, marha vagy stb. - mondja. Általános jellemzőkről beszél. Aki segítő kezet nyújt felénk, általában kihangsúlyozza, hogy pontosan milyen szituáció kapcsán, és hol követtük el a hibát. Például így: "nem voltál valami sikeres ebben a nevezetes pénzügyi kérdésben." Ilyenkor is célszerű azonban fenntartással fogadni a véleményt. Mielőtt letaglózna bennünket az állítás, vizsgáljuk meg a kérdést, tegyük nagyító alá a gondolat tárgyát. A lelki érettség, a szilárd jellem elcsépelt fogalomnak tűnnek. Egészen addig, amíg a mögöttük húzódó tartalom világossá nem válik. Egy éretlen, tapasztalatlan személy könnyen abba a végzetes hibába esik, mikor is a kishitűség és az önbizalom két szélső pontja között hintázik. Ha kritikus megjegyzéseket címeznek neki, gyakran el sem gondolkodik az állításokon, azonnal ellentmond és önigazolja, hogy amit tett, az jó. Aki a véleményével szemben áll, az a szemében ellenséggé változik. De az is lehet, hogy tevékenysége minősítését követően átadja magát a letargiának, mondván, neki semmi sem sikerül. A helyes egyensúly megteremtése az érettség és az erős jellem záloga. A kommunikációs szituáció minden részletének nyugodt, alapos végiggondolása és az érzelmek pillanatnyi háttérbe szorítása. Ez a helyes cselekvési mód a minket ért ítéletek kapcsán. Sem a hízelgő elismerést követő öröm, sem pedig a kritikát jellemző letargia ne hálózhassa be érzéseinket. Amikorra nyugodtan végiggondoljuk, hogy valójában mi is történt velünk, ezek a gyakran tévútra vezető érzések önműködően eltávoznak tőlünk. Mi legyünk saját önértékelésünk és magunkról alkotott véleményünk megteremtői tudatos autoszuggesztió útján. Így biztosan olyan személyiséggé válunk és azzá az emberré formálódunk, akinek elképzeljük és látni kívánjuk magunkat. A külvilág jó és rossz véleményeinek beépülése eltorzíthatja a kívánt képet, az áhított jellemet. Saját felemelkedésünkkel összecsengő gondolataink legyenek sorsunk alakítói és a sziklaszilárd erős jellem magától kialakul. 7 LASSAN BESZÉLEK, LASSAN MOZDULOK A relaxációról sokszor és sokan írtak. Az ellazultság sajátos állapotában tudatunk és mélytudatunk választóvonalai elhalványulnak. A mélypsziche befogadóképesebb lesz a szuggesztív hatásokra, mint teljesen éber állapotban. Lényegében ez a szituáció figyelhető meg reggel az ébredést követő kábulatban. A szellemi lazítás további előnyökkel is szolgál. Nyugtat, felüdít és kikapcsolja a káros, görcsös akarati erőfeszítést, mely a pozitív önszuggesztiós eljárás sikerének legnagyobb ellensége.

41

A lazítás önmagában is gyógytényező, de szuggesztióval kombinálva nagyságrendekkel komolyabb hatást érhetünk el általa. Lazítás közben mondjunk magunknak pozitív megerősítéseket: Minden nap minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok, egészségem, anyagi helyzetem, emberi kapcsolataim kitűnőek. Szükség esetén olvasszunk gyakorlásunkba szervgyógyító mondatokat is. A relaxáció hatásfokát csökkenti, sőt egyenesen lehetetlenné teszi az átélését, ha kötelezettségnek éljük meg. Egyes gyógyítók egyenesen előírják betegeiknek a lazítást, szükségesnek, elhagyhatatlannak nevezik. Ez az erőltetés görcshöz vezethet. A lazítás jó! De még tovább megyek! A lazítás élvezetes felfrissülés. A lazítást erőltetni olyan, mint egy pohár jéghideg ásványvíz elfogyasztását megparancsolni valakinek a forró tengerparti fövenyen. Ha a lazítás előírássá változik, úgy ez az örömforrás munkává alakul. Ha úgy érezzük, hogy a relaxált állapot idegen számunkra, vagy ellenérzéseink támadnak vele kapcsolatban, ne törekedjünk a megteremtésére. Végezzük csak szuggesztiós gyakorlatainkat reggel és este, a módszer előírásai szerint lassan, monoton hangon, hangosan. Ha így teszünk higgadttá válunk és a lazítás egy foka egészen biztosan önmagától is kialakul. Azt hiszem most sokan fellélegeznek kissé, és e gondolatok olvasásakor jó társaságban találják magukat. Miért? Mert kimondva, kimondatlanul sok embernek okoz fejtörést a relaxáció témaköre. Aki ellenállást érez iránta, sokszor inkább nem beszél erről, mert ma úgymond divat relaxálni. Csak akkor kezdjük el a gyakorlást, ha vágyakozunk az élmény után. Ha kívánjuk és előreláthatóan élvezni fogjuk az ellazulást: Ellazulni sohasem kell. Ellazulni nem divat. Divatból relaxálni pontosan olyan, mint divatból szeretni valakit. Nincs semmi értelme. Egyébként a pozitív szuggesztiók ellazult állapotban és ellazult állapot nélkül is utat törnek maguknak a mélytudatba, és előbb vagy utóbb megindulunk a gyógyulás útján. Ha mégis kedvet kapunk a relaxáció gyakorlásához, álljon itt egy egyszerű módszer, egy szelíd lehetőség, mely segít, hogy a barátság ön és az ellazulás között kialakuljon és megerősödjön. Ha netán eddig gondjai voltak a relaxációval ne kísérletezzen a lazítással olyankor, mikor a napszak dinamizmust kíván és alapjában véve is lelkes, friss és munkára vágyik. Válasszon egy olyan időpontot, amikor csak pihenne és nem aludna. Csupán jól esne elnyújtózni, élvezni a napi tevékenységből való üdítő kiszakadást. A gyakorlat végzéséhez keressen egy nagyon kényelmes fotelt, de az ágy is tökéletesen megfelel. Ha kényelembe helyezte magát még mindig visszakozhat. Ha nincs kedve végigcsinálni rövid kis gyakorlatunkat csak pihenjen egyet. Vagy szundítson nyugodtan. Ha rászánta magát, hogy ellazuljon beszéljen magához lassan, monoton hangon, hangosan vagy félhangosan: lassan beszélek, lassan beszélek, lassan beszélek, majd folytassa: lassan mozdulok, lassan mozdulok, lassan lélegzem és lassan gondolkodom. E mondatokat felváltva ismételje kedve szerint. A feladat mindössze abban a tekintetben célzott és 42

irányított, hogy a monotonitás és a lassúság előírás. Tehát nem szükséges végtagjaira összpontosítania, és nem szükséges semmilyen más közismert relaxációs formulát figyelembe vennie. Csupán ismételje: lassan beszélek, lassan mozdulok, lassan gondolkodom, lassan lélegzem. Az ellazulás lehetőségének szabad és örömteli választása meghozza a sikert. Ellazul majd és jól érzi magát. Talán el is szunnyad majd kissé. Ez nem probléma. Legközelebb az öröm és a vágy hajtja majd, hogy lazítson. Lefekvés előtt nem vagyunk automatikusan félálomban, mint reggel. Célszerű tehát este is lazítani és ebben az állapotban ismételni a kiválasztott gyógyító vagy jellemerősítő mondatot. Természetesen lazíthatunk délelőtt vagy délután is. Kedvező időpont a relaxációra a mediterrán népek szieszta ideje. Ha módunkban áll sziesztázzunk mi is, és ha kedvünk van lazítsunk. A relaxáció egy csodálatos segítőeszköz pozitív szuggesztív eljárásunk erejének fokozására. A természet ajándéka, és a mi lehetőségünk. Ha kedvünk van hozzá, éljünk vele és élvezzük: lassan beszélek, lassan mozdulok, lassan lélegzem. 8. LAZÍTSUNK TÖBBEN! Meglátja, hogy rövid idő alatt megszereti és vonzónak találja az ellazult állapot élményét. Jól csinálja majd a relaxációt. És öntől kedvet kaphatnak mások is. Álljon itt egy rövid gyakorlat, amely arról szól, hogyan vonhatja be barátait, és ismerőseit szelíden, utasítások ismétlésének esetleges zavaró hatása nélkül a lazításba. Egy vagy két személy üljön le ön mellé. Lazán fogják meg egymás kezét. Pontosabban bal kezével az egyik, jobb kezével a másik személlyel fogjon kezet. Könnyedén, lazán, kedvesen. Most beszéljen magához halkan, nyugodtan: lassan beszélek, lassan mozdulok, lassan lélegzem. Partnerei számára nincs feladat. Üljenek nyugodtan! Fogva az ön kezét. Az ellazultság állapota ragadós. Előfordulhat, hogy társai mélyebb relaxációt élnek át, mint ön. A nyugalom a lazítás hatalma uralja a helyiséget, melyben tartózkodnak, uralja a hangulatot és uralja az elméket. A csoportos lazítás segít abban, hogy barátai esetleges gátlását, ellenállását gyengéden és mélyen humánusan oldhassa fel.

43

ha eszünkbe sem jut. Előtérbe kerül választott vagy megteremtett stílusuk. mert nem motiváltuk kellőképpen. A GYÓGYÍTÓ MÓDSZER HATÁRAI ÉS LEHETŐSÉGEI Csodálatra méltó és lenyűgöző élményforrás lehet számunkra. vagy mert a huzat becsapta. Most emlékezzünk kissé vissza a családi életünkre. Ugyanazon képzés kereteibe helyezkedve indítják pályájukat. mert nem tanítottuk meg neki a tanulás célravezető praktikus módszereit. De tapintsunk rá ezek közös jellemzőjére! Nos. hogy kapcsolataink megváltoztatásának lehetősége minden körülmények között a hatalmunkban van. S2áz és ezer idézetet sorolhatnánk. De ez a kibúvó jószerével csak a pozitív gondolkodás tudományában járatlan. Ez a határtalan változatosság tesz boldoggá bennünket laikus vagy értó csodálókat. vagy talán azért. tanulatlan embereket vezetheti tévútra. A szuggesztió törvényeinek alapos megismerése közben a legérdeklődőbb. Kurzusaim kezdetén. De idővel megerősödik önkifejezésük igénye. mert nem volt eléggé meggyőző a tálalásunk. hogy az ajtó becsapódott. alacsonyabb életszínvonalra jutottunk. Nézzük most példaként a festőművészet szerelmeseit.vélekednek többen. kikerültünk a társaság középpontjából". Kis idézeteink 44 . Gyakran hallhatjuk a következőket: "becsapódott az ajtó. hallgatóim mindenekelőtt arról szeretnének bizonyosságot nyerni. talányok és meggyőződések: "mire képes ez a módszer és melyek a határai?" Kedves Olvasóm! E kérdés megfogalmazása az a pont ahol ha nem vigyázunk a bajok kezdődnek. Segíthet! Miért ne sikerülne nekem. Összetört a tányér. minden kis elszólás magában hordozza a felelősség burkolt elválasztását saját személyünktől. Hát persze. hogy a pozitív gondolaterő gyógyító hatással bír. mert nem figyeltünk a huzat lehetőségére.9. Az első néhány kezelésen vagy tanfolyami órán olyannyira leköti őket a bizonyítékok vizsgálata. a gyermekem megbukott a vizsgán. másokban tömör kérdéssé tisztulnak a belső ellentmondások. hogy más kérdések megvitatása szinte szóba sem kerül. legelkötelezettebb és legaktívabb résztvevőkben megszületik a felismerés a pozitív gondolkodás gyógyító módszere talán nekem is a hasznomra válhat. ha művészeti iskoláink növendékeinek karrierjét alaposabban szemügyre vesszük. vagy nem szolgáltunk kiforrott ötlettel. Vajon így is van esélyem a gyógyulásra?" Egyesek hosszú ideig mérlegelik a dolgot. Ezek után nem meglepő. A válasz erre sokakban készen áll: "van akikkel negatívan kivételeznek és én is közéjük tartozom". hogy a gyerek bizony azért nem fejezte be sikerrel vizsgáit. és idézzük fel ismerőseink viselkedését is. milyen kínos lenne azt mondanunk. ha oly sok ezer ember eredményesen gyakorolja?" "Persze. a cégnél nem fogadták el a javaslatomat. hogy azért utasították el a javaslatot a cégnél. mert a kilincs kicsúszott a kezemből. Ennél azonban kellemetlenebb lenne megfogalmaznunk. Tudjuk ugyanis. az én problémám meglehetősen bonyolult" .

45 . hogy elejét vegyük a "pozitív gondolkodás eljárások" olyan megszemélyesítésének. csakúgy mint a szobrász a nyers követ. Én tudom. akkor kudarc esetén készen áll a válasz is. amelyekkel tökéletesen egészséges lehetek. És ez a hét betű nem képes másra. Hogy is. Sőt ha valaki megpróbálná leleplezni őket. ha azt állítom. A módszer felelősség áttolásra alkalmas megszemélyesítésében az az abszurd. hogy ön képes meggyógyítani önmagát. Ebből következik az egyszerű állítás: a módszer helyettünk. Pedig a gyógyító módszerek nem mások. A kulcsélmény pedig az. és a felelősség elhárítás apró de veszélyes játszmáiról szóltak. Módszerekben. ezért kidolgoztam a gyógyító szó és a gyógyító képzelet eljárását. hogy ön mibe helyezi bele a bizalmát. értelmes szóvá formált halmaza: M+ó+d+s+z+e+r. nélkülünk semmire se képes. Az önbecsapás és a káros önigazolások világában tett rövid körutazásunk végeztével megérkeztünk saját témánkhoz. hogy mire képes a módszer. akkor elfogadják. Egyszóval hozzájárul a fejlődésünkhöz. akkor igazán megnehezítjük saját helyzetünket. tartalommal. Talán nem közhely. hogy mire képes a módszer. Értjük ugye? A gyermekünk bukásáért vállalt felelősség cseppet sem kellemes. a gyógyítás célja érdekében tudatosan felhasználva. benne van a hiba. csak arra.hangzott a kérdés? Mire képes ez a módszer? A válasz kézenfekvő és egyszerű. Ha a pozitív önszuggesztióval kapcsolatos gyakorlásunkba is becsempésszük a fejlődést gátló felelősség elhárítást. Miért fogalmazunk így? Mert még magunkat is félrevezetjük velük és alattomos módon életünk szerves elfogadott részévé válnak. hogy az ön társa lehessen ebben a munkában. hogy néhány centiméternyi területen elterpeszkedjen a papírunkon. Nélkülünk Semmire! De miért kell ilyen élesen kifejeznünk magunkat. Ezzel nem sokra megyünk. Ha feltesszük a kérdést. hogy aki ilyen módon lelkendezik. mintha közben mi nem is lennénk a módszer közelében. Mintha nem mi gyakorolnánk helyesen vagy helytelenül. hogy a kulcsszó a bizalom. Tehát ne feledje Ön az aki képes! És értelmet ad a módszernek. mint hét betű sorozatba. A könyvesboltok színes kirakatai előtt sokan lelkesen mondogatják: mennyi jó könyv. hogy a módszer nem más. A képességet tehát másban kell keresnünk. de még az ajtó becsapódásában játszott figyelmetlen szerepünk felvállalása sem kerti ünnepély pillanatnyi hangulatunkra nézve. Ez a belső monológ úgy fogalmazódik meg olyankor. rendszeresen vagy rendszertelenül a szabályokat figyelembe véve vagy azokról jótékony mosollyal megfeledkezve. élettel tölti be. A módszer erre volt képes. Ez a viselkedés arra utal. annak a bizalma egyenlőre külső tényezőkben van. és mennyi kitűnő módszer. Ha jól meg akarnak érteni. Mégis a felelősség vállalása hozzásegít bennünket ahhoz. ha nem érünk el általuk a vágyainknak megfelelő eredményt. mint saját szervezetünk működési törvényei. hogy egy önfejlesztő és gyógyító eljárás zászlaja alatt stagnál vagy fejlődik vissza lelki egészségünk. heves ellenállásunkat váltaná ki. Azért. azaz minket.tehát az önbecsapás. mely felmentést ad nekünk. hogy legközelebb ne juttassuk magunkat hasonló problémahalmazba. színes könyvekben.

és annak 46 . a módszer helyes működéséről is fontos meggyőződnie. Ha ez az egyensúlyi állapot megszilárdul. Ha az ügyfél mégis elbukik. A valóság azonban más. 10. mint az öntudatra ébredt önálló elképzeléstől vezérelt művészek. Ha az ügyfél helyesen mérte fel pénzügyi teljesítőképességét. hogy elvileg mindemellett egyetlen beteg embernek sem szabadna maradnia. és általában mindig vannak akik elszámítják magukat.Oly sok lélektani módszer van a köztudatban. Mégis. Nyilvánvalóan erről is. lassan de biztosan elkezdi áthelyezni a bizalmát a módszerből saját magába. Tanítójuk. iskolájuk ugyanaz volt. A szárnyaláshoz szükséges erő és töltés azonban bennünk van. Az iskola. Mások vagyunk. Sok a beteg és sok a módszer is. következetességünk. Ön valósítja meg a módszert. mely esetenként elkedvetleníthet a kitartó gyakorlástól. oda a gyakran többszörös fedezete. Állhatatosságunk. Ön visszavonhatatlanul elindult az egészség útján. kulcsélményünket. a bizalmat kell megteremtenünk önmagunk iránt. De miért reklámoz a bank? Mert az ó számára ebben az üzletben nincs kockázat. hogy a kezdetben lelkes tanuló hangulati elemektől vezérelve kezd gyakorolni. A GYAKORLÁS IDŐTARTAMA A bankok szívesen adnak hitelt. kitartásunk. ha jó a fedezet. Meg kell rá tanítanunk. és ha hangulati töltése megváltozik érzelmi tőkéje kifullad. A megdönthetetlen önbizalom átsegít minket a felhős hangulaton és a nyomott kedélyállapoton. És minden érzelmi viharon. A bizalom Önben van! Ha a szuggesztió törvényeinek működéséről tökéletesen megbizonyosodott. akkor az állhatatos. a saját magukba helyezett bizalom mértéke élesen körülhatárolja mire is képesek a művészet világában. szorgos gyakorlásnak befellegzett. mások kis példányszámú lapokban publikálják grafikájukat. és bizalma java saját magában van. A kudarc oka általában abban keresendő. Csakúgy. Gyakran még reklámot is olvashatunk erről. Különbözünk egymástól. Az elme önmagától nem működik együtt velünk az egészségünk érdekében. nem jelent majd gondot elfogadnia. iránymutató tábla. Amint e mondatok tartalma megvilágosodik Önben. Egyesekből világhírű festő lesz. hogy az eljárás a lélek és a test egészségének megteremtésével tökéletes összhangban van. de a hangsulyok áttolódtak a helyes egyensúly irányába. kamatostól visszanyeri a tőkét. A bank tehát mindenképpen nyer. a gyógyító módszer számunkra is csupán kiindulópont. tűrőképességünk mindmind saját lelkünket jellemzik. Az elménk csupán saját álláspontját igazolja. Amikor hangulatunkon kellene uralkodnunk kulcsszavunkat.

és abban a pillanatban nagyszerű embernek érzi majd magát. Ha nem gyakorlunk. ha a tavasz neve kerül szóba. Mi azonban a lehetőségek fogalmi keretébe helyezzük módszerünket. Ugyanakkor másképpen is viszonyulhatunk: meg tudom vásárolni a cukrot. azután pedig lefelé taszítsanak minket. személyek és ötletek jutnak eszünkbe. Ugyanígy. úgy érzem majd magam. Az elme önmagától nem képes ennek a tudatos állandóságnak a kialakítására. és ez elegendő ok az örömre. hogy a vonat előtt fut. hanem befektetés. De ha életem végéig ez a feladatom. Aki azért gyakorol. Ha a kötelezettség jelzőjét rendeljük a gyakorláshoz bizony nagyon megkeserítjük a saját dolgunkat. De ugyanakkor képzelheti azt is. és ettől garantáltan rettenetesen fog szenvedni. a mai napon is elég pénzem van rá. De jól láthatjuk. A madár nem 47 . Nos Kedves Olvasóm. választások. események. A pozitív önszuggesztió az elme nevelése. Így mindjárt másképpen hangzik. ha minden nap gyorsan túl akarunk lenni az egész procedúrán. hogy minél gyorsabban letudhassa a kötelezettségét hát el se kezdje csinálni. hogy mielőbb mással foglalkozhassunk. csak nevelés és kondicionálás útján. Úgy csak nehézkesen vergődnénk. a májusi orgonaillat vagy a zöldbe öltöző természet képe villan a tudatunkba. egészségünkért és örömünkre. Ha azt mondjuk. Agyunk egy gondolat kapcsán máris asszociál. teret adunk a számunkra ellenséges gondolatok és asszociációk térhódításának. az kitűnően érti mondanivalóm lényegét. hogy ez a kérdés máris súlyos beteg". A módszert nem "kell" gyakorolni. Van lehetőségem arra. képzelje azt. azt is mondhatjuk milyen borzasztó. Semmilyen eredményt nem szabad elvárnunk. hogy tulajdonképpen meddig kell majd nekik ezt a módszert végezniük. hogy ön húzza nagy sebességgel a vonatot. Elkezdem a szuggesztiók ismétlését. mert hamarosan úgyis abbahagyná. mint aki szüntelenül egy sebesen száguldó vonat előtt fut és egy percre sem pihenhet. Ha az üzletekben megdrágul a cukor. A jó gondolatok jó gyümölcsöket érlelnek. Egyszer valaki így fogalmazott: most beteg vagyok. hogy minden nap minden körülmények között saját örömömért és jólétemért szentelhetek húsz percet és ismételgethetem a pozitív formulát. A minden nap minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok formula ismét lésével azok a tettek. Célszerű a kis mondatot életünk minden napján este és reggel húsz-húsz alkalommal megismételni. és az erejének a meglovaglása vagy kihasználása. és kerüljük el. melyektől jobban és jobban leszünk. A rendszeres gyakorlás rendszeres terméssel ajándékoz meg bennünket. megint felmentek az árak. hogy hó a hidegről és a télről társít képzeteket. Neveljük elménket és akaratunkat képzelőerőnk hűséges szolgáivá. Elménk pozitív befolyásolása nem kötelezettség. Sokan megkérdezik gyógyító gyakorlások kezdete előtt. körülményeket teremt. Befektetés a haszon reményében. Aki egy kicsit is képes egészsége érdekében haszonelvűen gondolkozni.megfelelő érveket. hogy hangulataink gondolatainkat magunkkal rántva egyszer felfelé. Gyakoroljunk saját kedvünkért. ha úgy tetszik.

Egy nemzet kisebbségeinek gyűlölete. mert szüntelenül szárnyal. véleményalkotással lehetetlen megismernünk egy tárgy vagy élőlény létének valódi természetét. A fűszál lényegének megértése a fűsors átélésében rejlik. A vélemények és jellemzők a dolgok felületének. 88 old Tekintsük az élettől kapott képességeinket talentumnak vagy ha úgy tetszik hitelnek. akárcsak egy darab kő. Ilyen negatív háttérrel később már azt sem érhetnénk el. Minden minőség azonnal létrehozza a maga ellentétpárját. nap mint nap! Bánjunk jól az élettől kapott hitellel! Egészségünk és boldogságunk a tőkefedezet. ÖRÖM. Az esetlegesen kialakuló megértés vagy részvét ugyanis bepillantást adna a kisebbségi sors élményébe. A fűszál lényegének megértéséhez magunknak is "fűvé kell lennünk". Ezért neveljük gondolatainkat. Többen vannak akik együtt örülnek velük. Az autoszuggesztió csodálatos gyógyító erejét megtapasztalva sokan ellelkendezik barátaiknak a nagyszerű hírt: ők jobban vannak. tagadásukat. A rendszeresen ingadozó kedély. A véleményező sémák hozzásegítik a gyűlölködőket. ezzel gazdálkodhatunk. míg egy másik ember megértése az ő sorsának mintázatában. GYÓGYÍTÁS. Induláskor ezt kaptuk. tagjainak leigázása életük és cselekedeteik véleményezéséből jellemzéséből adódik. A fűsors szenvedéseinek. Talán mert nehéz elviselniük az újat. a másságot. a kisebbségi lét lényegébe. hogy pontosan mi is az a fűszál. A repülés a létezésének elválaszthatatlan eleme. REALIZMUS Az egyensúly földi életünk elválaszthatatlan jellemzője. Az okoknál sokkal lényegesebb motívum. de az eredményeik már megmutatkoztak. A kődarab megértése a kősorsban rejlik. olykor ellenséges magatartásukat. 11. A tao azt mondja. Ha az 48 . felszínének egyszóval a látszatnak a leírására alkalmasak. Egy fűszálról ezer és ezer biokémiai jellemzőt is leírhatunk. mind-mind képességeink kibontakoztatásának ellenében hatnak. hogy milyen érvekkel támasztják alá ellentmondásukat.azért marad fenn a levegőben. de természetesen megjelennek a dolog ellenzői is. az előszivárgó negatív gondolatok. hogy fogalmak segítségével. Hogy miért? Az alapvető ok talán nem olyan fontos. A madár azért marad fenn. Ha kezdetben még csak kis lépésekben is haladnak. mert madár. Esetleg azért teszik ezt. hogy soha ne kerülhessenek közel az áldozatokhoz. amire a lehetőségünk egyébként megadatott. örömeinek végtelenségének vagy mulandóságának teljes megtapasztalásában. mert nincs sínen az életük és ennek tükrében bántja őket a másik ember sikere. Mégsem tudjuk meg a végén. A mozdulatlan madár lezuhan. megteremti negatív vagy pozitív lenyomatát.

A fenti két példa. De hát amikor gyakoroltok illetve amikor elkezditek még nem működik jól a szívetek és nem jó az emésztésetek sem. egy elképzelés reményében elhivatottak. de senkinek sem jutott eszébe megnézni. a balesetekről nem is beszélve. addig nem csináljuk. abban a pillanatban megszűnne maga az ellenségkép is. Olyan dologért küzdenek és harcolnak. Ha jól végiggondoljuk a realisták szerint végül senki sem realista. az orvosok. A vita közben álláspontok álláspontokkal ütköztek. a diploma. Köztudott. a repülés és a telefon. hogy egészséges a szívetek. Az elme teremtő erejének működése ma már az idegrendszer élettani alapjainak útján is tökéletesen magyarázható." Persze ezzel a hozzáállással az az ember sem realista. hogy amíg valamiről beszélünk. tehát a sétát egy olyan cselekedet reményében. vagy a nyomor miatt elmarasztalni. jól működik az emésztésetek. Ti hazudtok magatoknak. Ha konkrét betegség kapcsán szervgyógyító mondatokat alkalmaztok. A szuggesztiós gyógyítás ugyanúgy nem csoda. hogy mit is csinál az olaj valójában ilyen körülmények között. hogy vajon megfagy-e a hideg téli éjszakán a szabadban hagyott olaj vagy sem. akik kemény koponyájú gyermeket tudásszomjáról álmodoznak. hogy egyre jobban és jobban vagytok. addig nem vagyok benne magában a dologban. mint a vasút vagy a gőzhajó. Ha érvek és ellenérvek. A skolasztikusok a középkorban a párizsi egyetemen arról vitatkoztak. hogy valaha meg is érkezik. és a tanítók. akik válságot állapotban levő betegeket is a kórházaikba fogadnak. Ki töltené be akkor a bűnbak szerepét és kit lehetne a gazdaság. hogy huszonévesen is bekövetkezhet egy váratlan betegség. a politika hibái. nézetek és szempontok ütköznek vele kapcsolatban az ellenzőknek végül egyetlen kifogásuk. hogy elinduljon bevásárolni a házától kétszáz méterre található üzletbe. hogy azok az emberek akik belekötnek mások lelkes és állhatatos gyógyító munkájába és önnevelő tevékenységébe. a hegymászók akik idegen csúcsok fele törnek. milyen járatlanok valójában a technikák működési elveit és gyakorlati megvalósítását illetően. de legfőképpen nem éljük át. marad: "ti azt mondjátok. Nem vagytok realisták. az időt. ha csak irányultságában és jelzésértékében is. Nincs rá garancia. Nem gondolkodtok reálisan. ami a jelen pillanatában fizikailag még 49 . Nem beszélve arról a tényről. A hangsúly a "ről" szótagon van. majd az azzal járó jól fizető biztos állás reményében. Ők mind-mind egy álom. Amíg "arról" van szó. de kitűnően bemutatja. akik öt-hat évig koptatják kitartóan az egyetemek padjait. néha beleszövitek. hogy ők sohasem élték át az újra megtalált életöröm és egészség katartikus élményét. Az ügyvédek akik a vesztett ügyért is harcolnak. amely vagy sikerül vagy sem. Már-már mulatságos. Ö megelőlegezi az energiát.uszítókban megszületne az együttérzés és megfogalmazódna a kisebbségi sors élménye. Nem is beszélve azokról a diákokról. A pozitív önszuggesztió ellenzői mások sikere láttán közbeszólnak: nem jó! "Ezért" meg "azért" és szerintük nyilván még több más szempont miatt sem. aki pénzt és kosarat ragad.

Ha valaki képes volt mindezt elérni. Aki nem az átlagembert testesíti meg. elhasznált szervek. A segítő gondolatok az egészség tényét teremtik meg. Az előny korábbi pozíciójából egyik helyzet átélése sem túl kellemes. hogy egy barát sikere láttán a társak megpróbálnak olyan tudattartalmakat létrehozni. annak a számára a kacagás a realitás. De aki korábban előretört. ha a régi rangsor. Mindenki szeretne egy kicsit előnyben lenni a többiekhez képest és akkor érzi jól magát. És számunkra ez a vitathatatlan realitás. Ha nem tudunk lépést tartani az előrehúzókkal. hogy megváltozik a velük való viszonyunk. Ők elismerést kapnak.nem létezik. ók nem keresik majd a társaságunkat és nem igénylik a jelenlétünket . Néha még az is előfordul. azt éli meg reálisnak. hogy a többiek körül zajlik az élet. mely az eredményességgel kézenfogva jár. A realizmus témája először általában a színházban lesz gyanús. hogy a sarkítottan reálisan gondolkodó emberek ritka álma a boldogság. mint mi magunk. Nívósabb az otthona. ha ezen a ponton az erővonalak megszilárdulnának. ez alkalmanként disszonáns ellentmondásos érzelmeket válthat ki belőlünk. gyakran lelassul és ellaposodik később. ha csak egy orrhossznyival is. előnybe kerülnek hozzánk képest. Ez a tény vagy háttérbe szorítja őket. hogy miért az a realista mű. Néhány realista darab megtekintése után gondolatban majd szóban is megfogalmazódik a kérdés. ÖRÜLJÜNK MÁSOK SIKEREINEK! Amikor a baráti körünkben valaki váratlanul sikeres lesz különösen. amit el szeretnénk érni: napról napra egyre jobban és jobban vagyunk. kihasználják a sors adta lehetőségeiket. ha örömöt sugárzóan sikeres. akik a szavak gyógyító erejével harcolunk egészségünk megteremtéséért. A barátok sikere azt sugallhatja. mi talán a háttérben maradunk. és szinte belebetegszenek abba a szituációba. a maga különcségében reális. Ők különösen rossznéven veszik. vagy új versenyre készteti. magasabb a fizetése. de minden téren megelőzi környezete teljesítményét. miközben szintén élvezni szeretnénk azokat az anyagi előnyöket. A pozitív gyógyító formulák ismétlése vitalitást és életerőt fecskendez a beteg testbe. Az emberek többsége kimondva vagy kimondatlanul versenyként éli meg a hétköznapjait. Csakúgy. 50 . hanem hús-vér valóság. és ha ez anyagi gyarapodással is jár. Általa jól kezdenek működni a legyengült. Álmodozzunk tehát Kedves Olvasó! Álmodjunk arról. aki egyre jobban és jobban van. a sorrend hirtelen felbomlik és megérkezik valaki aki átveszi a vezetést. Míg a boldog emberek realitása a gyakori álmodozás. amelynek megtekintése után tulajdonképpen senki sem érzi jól magát? Aki kacag.gondoljuk néha. amely csökkenti bennük a kialakult feszültséget. Nem csupán szójáték. és az erkölcsi elismerést. szeretné. Mások sikere előrevetítheti azt is. Az új tény új realitássá változik.

baráti összejöveteleken. a feltűnő 51 . nem tudjuk azt produkálni. hogy mások határtalan örömét. A mások sikere feletti felhőtlen öröm. Ez lerombolhatja a korábbi harmóniát. őszinte lelkesedés ritka. ha mások örömben és sikerben úsznak körülöttük. vagy erkölcstelenül sokat kért a termékéért. magasabb színvonalon élnek.Például azt mondják: biztosan nem becsületes úton szerezte a tókéjét. Egy kissé csillapítható a hátrány érzése nyomán felszabaduló keserűség. hogy jobb pozícióban vannak. Még akkor is így cselekszik. Minél nagyobb a siker mértéke a hallgatók többsége annál kényszeredettebb arckifejezéssel próbál mosolyogni és annál nagyobb erőfeszítést igényel részükről annak leplezése. vagy lelke mélyén ügyetlennek tartja magát. Aki attól szorong. többet engedhetnek meg maguknak. a baráti viszonyokban egyébként sajátos problémát vet fel. Az adakozástól a viszony kényszeredetté válik. amit sikeres barátunk. De nem feltétlenül rombolja! A gyenge lelki tartású. és versenyre készteti az új helyzet. gondtalanságát nehéz elfogadniuk. Azért. Ezzel szemben ha a társaság tagjai szerencsétlenségről hallanak. hogy látnia se kelljen a csillogást. Ha a gazdagság nem kerül megosztásra. messze elkerüli majd a sikeres társakat. hogy a sikeres egyén megosztja barátjával gyarapodása gyümölcsét. Különösen pedig feldolgozniuk. Ha az egyik fél rövid időn belül nagyon gazdaggá válik. Az odasereglők részéről nyújtott vigasz sokszor nem más. Közben vigasztalják magukat: mi nem használunk ki senkit. az a barátban kisebbségi érzést alakíthat ki. A jó önértékelésű személyeket ezzel szemben tettre ösztönzi. ez rombolhatja az önértékelést. Léteznek más megfogalmazások is: mások segítségét élvezi. mint mi és a különbség a korábbi egyenlőséghez képest nagyságrendekkel jobb életükre enged következtetni. az az ember minden ismerőse sikerének feltétel nélkül örülni tud. mint a fehér holló. Mindannyian láthattunk már partikon. mint társuk. önmagukról közepes vagy annál rosszabb véleményű emberek szenvednek. A hirtelen vagyonosodás. Ha a barátságuk olyan szoros. sikereikről áradozó embereket. vagy kihasznál egyeseket és így tud sikerrel előrejutni. Természetesen ilyenkor felébrednek a segítő érzések is. Mit jelent ez? Mikor mások sikere keserű szájízzel tölt el minket. Ha másokon segítünk és együtt érzünk velük. ez általában sokkolja partnerét. Aki szilárdan meg van győződve arról. vagy szerencséje volt. nő az önértékelésünk. ha korábban barátságuk kötelékei szorosabbak voltak. hogy hasonló értékeket teremtsek. ami emberileg lehetséges. mint annak a helyzetnek az élvezése. amelyben neki most nincs része. Ha barátaink fantasztikusan megerősödnek. Ez a hozzáállás azt jelenti: én is bármikor képes vagyok arra. hogy a sors gátat szab a lehetőségeinek. azonnal a bajbajutott köré sereglenek és próbálják őt megvigasztalni. mert ez azt jelenti. így érthető hogy pillanatnyilag lemaradunk az anyagi javakért folytatott versenyfutásban. hogy jobbak vagyunk. nem csalunk. hogy mindent elérhet az életében. Ezekkel a tudattartalmakkal némileg enyhíteni lehet a feszültséget és az előtörő irigységet. megerősödik bennünk a hit: gyengék vagyunk.

ismételjük! Ennek következtében szuggesztióink egyre erőteljesebben azt sugallják az elménknek: erős vagyok. lelkesít és boldogit. A megerősödés azt jelenti. különösen a hozzánk közelálló személy sikere esetén kisebb vagy nagyobb lelki sokkot szinte mindannyiunk átél.jövedelemkülönbség általában eltávolítja a két barátot egymástól. Megváltoznak a szokásaik. hogy valaki rendkívül erős és magabiztos. hogy ezen az úton kövessük őket. Ha ilyenkor irigykedünk. A legtöbben szabadulnának a képzettől. Ez egy negatív érzelmi pozíció. ha nem tudunk őszintén örülni. hogy rossz a véleményünk saját magunkról. Mint mondottuk. hogy éppen e helyzet kapcsán erősíti magát. Legalább ezért gyakoroljuk a mások sikere fölött való örömöt. Ismételjük. lelki erőm hatalmas. akik irigységre hajlamosak lemorzsolódnak. Szeretem öt és értékelem. gondoljunk azokra az előnyökre. De hogyan kezdjünk hozzá a lehetőségek kiaknázásának? Nyilvánvaló. vagy azt jelenti. legyen számunkra ez a hatóerő. Boldog vagyok. Közben lassan monoton hangon. Barátaink és ismerőseink meggazdagodása. a lehető legcsodálatosabb lehetőség számunkra. az örömöm őszinte. vagy megerősödnek azért. életsikere. képzeljük el azt az elismerést. hogy elérte a célját. 52 . háromszor. lelki erőnk megpróbálása. hogy lelkileg képesek legyenek elviselni mások kiugró eredményeit. Ahol szüntelenül jelen van a csúcsra való feljutás igénye. Menekülnének ebből az érzelemhalmazból. Gondoljunk a sikeres barátra. az önbizalmam szilárd és tökéletes. amelyeket sikere nyomán élvezhet és amelyeket a jelen pillanatban mi nem engedhetünk meg magunknak. hogy a többi ember. az azt jelenti. más szintű tehervállalást engedhetnek meg maguknak. négyszer. onnan a gyengék. lelkesedéssel tölt el a gyarapodása. Ha már másért nem. hangosan szuggeráljuk önmagunkba: örülök barátom sikereinek. Mi azonban minden nap gondoljuk végig mindezt részletesen. Ez a vizualizáció sok embernek egy kissé fájni fog. átalakul a társaságuk. Teljesítménycsúcsok és sikerek nélküli baráti társaságban az emberek nem motiválják egymást és nem erősíthetik ilyen módon a saját lelküket. amelyet másoktól kap. a kihívás. Mi több egyáltalán nem tudunk élni a helyzet adta különleges lehetőséggel. Higgyük el a mások sikerének és gazdagságának az örömében való őszinte osztozás bárki részéről óriási teljesítmény Mondogassuk tehát: örülök mások sikereinek. és vélt sebeinket ápolgatjuk. Egy ilyen sokkoló alkalommal viszont kellőképpen megerősíthetjük. hogy önbizalmuk fejlődése nyomán később ők maguk is képesek lesznek sikereket produkálni és magasabb életnívót teremteni. ha előrejutni látom őket. Ha ezektől a szavaktól kezdetben nincs is túl jó kedvünk. És valóban mások sikereinek láttán a boldog öröm érzése vagy arra utal. nem baj. akkor önértékelésünk még gyenge.

. egyértelmüvé vâlik. Álmukból felébresztve is pontosarl beszámolnak nekünk arról. Ha megfigyeléseink és feljegyzéseink nem csalnak. és a közöny gyakran kerülnek túlsúlyba az örömöt hordozó elképzelések és érzelmek rovására. mennyi idöt tölt negatív romboló gondolatai körforgásában? Elég idöt szán-e a lelkesedés. milyenek a gesztusaik. És komoly anyagi sikereket érünk el a lehető legrövidebb időszakaszon belül. az életigenlés érzéseinek táplálására? A legtöbb hasonló természetü vizsgálat megrökönyödésre és kis ijedtségre ad okot. Arra a kérdésre. ellenszenv nyilvánítással. Ha ismeretlen arcok megfigyelése nyomán átlagot vontunk és mérleget készítettünk. vagy kifejezetten nyomasztó. majd a semleges. ami tulajdonképpen nem jó nekik az életben. hogy a lelki tükör. oldott állapotban és mennyi idöt vesztegetnek gondjaik. vidámak vagy bosszúsak? Gondterheltek. A megfigyeléseinket akár szakszerűen is csoportosíthatjuk. A MÁSIK Eml LÁTOSZÖG Reggel munkába indulván végezzünk el egy egyszerű kísérletet! Figyeljük meg a dolgozni siető embereket! Próbáljuk meg kikövetkeztetni. Külön vehetjük szemügyre az idős embereket. Örüljünk másokkal az ő sikereik felett és lelki erőnk napról napra hatalmasabb lesz. illetve a kifejezetten gondterhelt és rossz lelki tónusú egyének számát. vágyaikkal. vitalitást romboló gondolatok. betegségteremtö érzelemvilágra enged következtetni. És Ón Kedves Olvasó. nehézségeik állandó újraértékelésével. Vannak akik azért nem érzik magukat jól. Külön rovatba jegyezhetjük a vidám és felszabadult. Csoportosíthatunk nők. Keressünk választ arra a kérdésre. férfiak és gyermekek szerint. mely legtöbbjük arcára egyértelműen kirajzolódik vajon a céljaikkal. gyakran az unalom és a semleges állapot fészkeli magát a lélekben támadt tágas ürbe. mert szünet nélkül azon töprengenek. hogy milyen lelkiállapotban vannak éppen! Nézzünk rájuk! Milyen a tartásuk. hogy mi szab gâtat a sikereiknek.. beszélgetnek-e vagy némák. tépelödéssel vagy aggódással. akik mindig az életakadályokra és a nehézségekre ügyelnek. hogy az indulatosság és az elégedetlenség állandó szereplö a legtöbb lélek mindennapjainak színpadán. A lelki erő vonzza a sikert és vonzza az anyagi javakat. cinizmussal és agresszióval.Ezen az úton csodálatos erőre és tartásra teszünk szert. az emelkedettség. A negatív. Ismerhetünk olyan embereket. haraggal. hogy naponta átlagosan hány órát töltenek felszabadult. a harmónia. De legtöbbször nem is szorítják háttérbe azokat. hogy mi az. egészségükkel összhangban levö érzéseket sugall. Ha nincs jelen pusztító képzet. Ez a jelenség végtére is a csillapíthatatlan önközéppontúság irányába mutat. 13. jól vizsgáljuk meg ismeröseinket is. netán felszabadultak? Aztán délben és este ismét menjünk az emberek közé hasonló kutatómunka folytatása céljából. hogy mely 53 . Készítsünk naplót arról.

hogy ne csak nekünk. azt az embert nyilvánvalóan körmönfont érvek sem nyitják meg a gyengédség. másokat az esö zavar. A valóságban természetesen nincsenek segítö és gátló tények. Amíg saját érdekeink körülbástyázásávai foglalatoskodunk. Ezért vagyunk lemaradva mondják. megint mások a tömegektöl viszolyognak. Az önközéppontú gondolkodás a világ kizárólagosan saját nézöpontból való szemlélése mindig a problémák megoldásával ellentétes irányban hat. Nem véletlen. barátságosság és öszinteség irányában. Tények és körülmények vannak. Ha már a megfigyeléseknél és statisztikáknál tartunk. A másik ember érdekeiröl való megfeledkezés tanult. Vitában vagy konfliktusban tíz esetböl hány alkalommal törekedtünk arra. Az egyszerü polgár jobban érzi magát a napvilágnál. akkor az illetö aligha nevezi magát boldognak. ók akadályoznak a boldogulásban. Az elégedetlenkedők szemében mindig jelen van mások személye is. ahol nem szorong az eröszaktól és nem kiszolgáltatott. mellözöttség. Ez a kérdés új felmérés készítésére ad lehetőséget. hogy ö is ezt tegye. hogy a megbetegedések elsö számú lelki forrása az emberek közötti konfliktusból származó harag. keserüség. A búnözö például örül az éjszakának és a sötétségnek. arra késztetjük a másik embert. ha mindenki örül benne. amilyenek reggel munkába menet és este a hivatalból jövet általában az arcvonásaink lefestenek minket.körülmények segítik óket vágyaik elérésében. ök nem látják közös érdekeinket. Egyesek a meleg miatt boszszankodnak. átvett magatartásminta eredménye. készítsünk még egy utolsó számadást! Most önmagunkról. Az említett problémák és gátak között nemcsak élettelen körülmények szerepelnek. közülük kevesebben tudnának kapásból nyilatkozni. Nem születtünk olyannak. Kérdezzünk meg tíz embert. hogy érzéseik szerint mi segíti és mi az ami gátolja öket a aját éetükben. hanem a partnerünknek is hasznára váljék a megoldás? És hányszor kívántuk csupán a saját boldogulásunkat Akit egy egyszerü szamaritánus csendes szóval és szelíd tekintettel nem tud meggyözni arról. De azért engedjünk teret az ész54 . Ha az általuk megnevezett gátak száma rrieghaladja a segítá tényezök mennyiségét. hogy élvezhetöbb a világ. a kereskedök pedig tömegeket várnak boltjaik elé és áldják a napot ha hosszú sorok kígyóznak bejáratuk elött. amelyekhez hozzárendelhetjük az elönyös vagy akadályozó jelzöt. Mindenki a saját akadályait fogalmazza meg és a saját szempontjai szerint értékel. félelem. Miattuk lehetetlen elörejutnom. kölcsönösség. gyakran jószívü és igazságos lelkü emberek hogyan tanulják meg a szisztematikus önzés és a másik elnyomásának érzéketlen technikáit. hogy a kicsiny gyermekkorukban nyitott. Elgondolkodtató.

Aki gondterhelt arccal jár fel és alá nap mint nap. Egyetlen egyszerü kérdés a kölcsönös megértés kulcsa. irányultságát és terveit. hogy a másik ember szemszöge az ö számára egyáltalán nem téma. A másik ember látószögébe való belehelyezkedés feltárja a partner titkait és szándékait. és elveszik saját fájdalomteremtö gondolatainak eszeveszett körforgásában. Azt ugyanis eléggé védelmezi az a nevezetes másik ember.szerü megközelítéseknek is! A másik ember nézöpontja! Az ö szemszöge! A megoldás ebben a gondolatmenetben rejlik. céljait. Kérdezzük meg 55 . meg van gyözödve arról. A másik ember szemszöge magában foglalja az illetö motivációit. Minek erösíteni az ö pozícióit? A többiek nézöpontja ezzel a szemlélettel ellentétben mégis eléggé figyelemre méltó.

ha az ö körülményei fonódnának az én életem köré? Aki e kérdésben a többi ember kihasználásának a lehetöségét látja. A félelem arra tanít minket. mert szerintük kockázattal jár. mit szeretne és mi töltené el öt örömmel. Nem azért nem cselekszenek érte. ha az általa megélt szituációt élném át. aki a legközelebb áll most hozzánk! Nem érzelmi tekintetben. barátunk.A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TITKA önmagunktól: mit tennék most az ö helyében. de ebben soha nem leli majd öszinte örömét. hogy a világ valóban ilyen. csak azért. melegség és megértés érték. mert nem kell nekik. annak talán sikerül néhány ravasz húzással megtévesztenie másokat. Erre van szükségünk! Olcsó fogalmak lennének? Olcsónak számit az. Es álljunk oda mások mellé is! Figyeljük öket! Összpontosítsunk az életükre! A nézöpontjaikra. melegség. annál jobban hiszünk majd benne. A bóvlit gyakran leértékelik. kedvesünk lelkivilágára. pedig a lelkük mélyén mohón vágynak rá. Ha a humánum a kölcsönösség és a mélységes emberszeretet szemüvegén keresztül kérdezünk rá a többiek nézöpontjára. A brutális. Minél inkább befelé fordulunk és minél eröteljesebb az önközéppontúságunk. hogy a gyengédség és emberség gyengévé tesz az erósek kedvére forgó világban. Sokan mégsem nyúlnak utána. Béke. megértés. mint a finom kezü és vékony csontú visszahúzódókéra. megfogalmazódik bennünk. durva külsejüekére csakúgy. amire nincs igény. hogy legyünk kemények. hanem izikailag. hogy egyáltalán elvigyék. mi igyekezzünk elnyomni másokat. Sokan attól félnek. Alljunk meg egy pillanatra! Nézzünk rá arra az emberre . 56 . nehogy ök nyomhassanak el bennünket. zord. hogy a hasonlóság óriási közöttünk. Hanem azért. Kérdezzünk rá önmagunkban. A béke. mit szólnék mindehhez. mire volna szükségem. hoy mire vágyik.

hogy a gyakorlat közben egyedül legyünk. A teljes önértékelési csöd arra utal. Várunk és várnak ök is. hanem a magány intimitását. A dicséret kedves. de mindent sötétebbnek látunk mint amilyen a valóságban. Amit teszünk örömmel és melegséggel árasztja el lel57 . Tudnunk kell! Mindent elérhetünk. az irreálisan magasra állított mérce. amelyben együtt lehetünk saját magunkkal. nyugodtan. Arra a percre. a kudarc. a válasz is meg fog érkezni a részünkre. A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOßB TITKA A lelki válság kiváltó oka lehet a csalódás. aminek hitünket ajándékozzuk. hogy nincs önbizalmunk. Elismerés. hanem letaglóz. Az egyetlen lélektani eszköz. elfogadás. Az erö és az idö helyes beosztása mégis nélkülözhetetlen. A dicséret most nem gög és nagyképüség. Az alkotói válság is gyakran e lelki parancs megtestesülése. Amit teszünk intimitást kíván. veszélyerzet nélkül a legmélyebben és legemberségesebb módon fejezhetik ki nekünk. Legyünk együtt önmagunkkal és éljük meg szabadon ezt a találkozást. örömteli gyengéd szavaiból elöbukkan az a boldogság. az elhagyatottság és természetesen saját önértékelésünk csödje. telve szeretettel! Legyünk gyengédek önmagunkhoz. Nem partneri intimitást. A túlhajszolt idegrendszerü ember pszichéje blokkol. hogy miben hasonlítunk rájuk. hogy mindent. Ne tartózkodják senki ŕ közelünkben. Ez nem csupán azt jelentheti. Fontos. Az önértékelés csödjéhez vezethet a túlfeszített munkatempó. amelyet talán hónapok vagy évek óta nem tapasztaltunk meg önmagunk hiánya miatt. és dicsérjünk! Dicsérjük magunkat valós teljesítményünkért és dicsérjük elöre magunkat azért. Megállítja az örült tempót. amit még el sem végeztünk! Talán logikátlan vagy hazug amit teszünk? A lelki krízis nem kérdez. hívás és köszöntés. A lelki válság konkrét okától függetlenül a következöképpen járjunk el: beszéljünk magunkhoz kedvesen. Szünetet parancsol. amellyel percek alatt csodát tehetünk és tökéletesen összeszedhetjük magunkat ilyenkor az az öndicséret.A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOBB TITKA Ha feltesszúk magunknak a kérdést. amikor szeretetüket'félelem.

künket. Nincs az életnek olyan területe.tünjék bár furcsának és szokatlannak. a mozdulat gesztusára vágyik. mozduljunk szabadon. melynek kapcsán ne érnénk el csodálatos eredményeket pozitív autoszuggesztiók alkalmazâsával. A betegség és a sikertelenség ennek nyomán múltba veszö emlékké szelídül. A dicséretkúrától öt perc alatt jobban leszünk. Forduljunk magunk felé. akkor összecsuklik a tartásunk. KEPZELETÜNK ÖNTÖFORMÁJA A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBß TITKA A pozitív gondolatok feltartóztathatatlan gyógyereje áthatja és uralja testi-lelki valóságunkat. EI a gyógyszerekkel lelki bajok idején. Keressük meg benne tekintetünket. és a támasz gyengíti a lelket. ha az orvos azt feltétlenül elöírja számunkra. kötetlenül. tegyük fel a kérdést! Maradjunk letargikusak a szégyenünkkel együtt? Vagy inkább dicsérjük magunkat? . (Kizárólag akkor használjunk gyógyszert. Ót perc és nem több. Onmagunkból. Ha külsö erö emel fel. hogy támaszkodhatunk nem fogunk kiegyenesedni. Erösítsük magunkat. Hallgassunk lelküsmeretünk csalhatatlan szavára! Álljunk talpra! Sugározzuk azt a hamisítatlan. 58 . tiszta örömöt amely lelkünk és testünk öszinte szeretetéböl fakad. ennyi elegendö ahhoz. amit meg fogunk valósítani. Ha testünk mozdulni kíván. állhatatosan. közeledjünk önmagunk tükörképe A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TITKA felé és közben szüntelenül dicsérjünk.) Ha tudjuk. hogy magunkhoz térjünk és eröt merítsünk. A dicsérethez használhatunk tükröt is. reggel és este kihagyás nélkül szuggerált pozitív gondolatok vaskövetkezetességgel indulnak el a megtestesülés útján: Új körülmények és új tények születnek körülöttünk. A céltudatosan megfogalmazott. Ha idegenkedünk az öndicsérettöl vagy a nagyfokú intimitást szégyelljük magunk elött. Minden. A gyógyszerek támaszok. A dicséret felülmúlja a gyógyszerek és kémiai keverékek gyakran kétes és veszélyes hatását. elöször gondolatvilágunkban létezik.

orvosok. az egyik fö öröm számomra a hivatásom. örömmel és fantasztikus büszkeséggel töltene el bennünket. Senki más.Amikor hozzám fordul egy volt betegem. Az elsö lépés az. Örömröl gondolkodjunk. a siker kovácsa. elégedettségröl asszociáljunk. A képességek szuggesztióval tökéletesen felszabadíthatók és kiaknázhatók. mint azt eddig tettük. hogy mindannyiunknak van az életben egy fö müvünk. valóban! A visszanyert egészség új célok kitüzésére sarkall. Szeretném a gondolatok erejét az életem más területein is a lehetö leghatékonyabban felhasználni". vállalkozók. most már értem miért is kellett megszületnem. Legyünk akár mérnökök. Különösen a müvészek és a tudományos kutatók életmüve példázza markánsan. Ha ez nem megy. Pontosítsunk! Képzeljük el a végeredményt. mint amit eddig elértünk. Ha életünk végpontjáról figyelnénk magunkat talán úgy fogalmaznánk: tudom. Napról napra közelebb kerülök álmaim és vágyaim pontos megfogalmazásához. hatékonyságának még további növelésében. hogy a szúggesztió technikája a hivatás és az önmegvalósítás terén is pótolhatatlan társ. teremtsük meg képzelőerfíkkel azt a víziót. A különbség nagyságrendekkel mérhetö. örömröl. amely a sikert koronázó érzelmeinket tükrözi. Elöbb vagy utóbb mindenkiben elkezd körvonalazódni. amely elégedettséggel. akkor örömérzést hívjunk elö. hogy müködjek közre élete felfrissítésében. vagy fö feladatunk. hogy kępzeljük el mit is szeretnénk elérni valójában. csupán ilz A GYÓGYÍTÁS LBGNAGYOBB TITKA érezzük a hivatásunkban és a Ielkünkben meglevö kiaknázatlan lehetöségeket. Szóbeli szuggesztiókat is fogalmazhatunk: a hivatásom öröm. amelyet csakis mi valósíthatunk meg. Ha tehát nem tudjuk pontosan milyen forrriban is testesül meg sikerünk. véssük alaposan az elménkbe. Igen. Egy i jú számára azonban még nem ennyire egyértelmü 59 . Mérhetetlenül több sikerre és anyagi eredményességre vagyunk hivatottak annál. A nagyságrendek átugrásának lehetösége a képességeinkben él. általában a következöket mondja: "a gyógyító szuggesztiók alkalmazásával szinte varázslatos módon javult az állapotom. hogy hivatásunkból sokkal de sokkal többet vagyunk képesek kihozni.

megfogalmazásához. hogy ezt vagy azt tegyem". Mindaz amire most gondolok és amire vágyom összhangban vane adottságaimmal és képességeimmel? . hogy ne kérdeznénk meg magunktól. ha hozzásegítjük magunkat annak az elhivatottságnak a hihetetlenül pontos megrajzolásához. ha egyetlen ember sem bízik most bennünk és pillanatnyi körülményeink nagymértékben ellentmondanak is az elképzelt célnak. akkor is ha hasonló cselekedetre az emberiség története óta nem volt példa. melyre méltók és tökéletesen alkalmasak vagyunk. az irányzék már világosan kirajzolódik elöttünk.és nincs alacsony rendü hivatás sem. Alaptörvény: arrü összhangban van képességeinkkel. az öregkor küszöbén szilárdul meg a cél pontos képe. Akkor is ha új útra térünk. Minden akadályon és minden körülményen keresztül. Ha a kép összeáll. Koncentráljunk :nindig erre a képre. Ha most távolabb is érezzük magunkat a sikertöl. Amikorra az élethivatás megfogalmazódik benne. Most már nem csupán örömérzetre asszociálhatunk. Minden hön óhajtott vágy amelynek elgondolása örömérzettel és izgatott várakozással tölt el bennünket megvalósulhat általunk. vajon közelebb kerültünk-e célunk pontos felismeréséhez. Még akkor is.kérdezzünk magunktól szüntelenül. húsz vagy ötven év is. vonzzuk! Ne teljék el nap anélkül. Az élet legnagyobb ajándéka lehet számunkra. hívjuk. Nincs alantas hivatás . amit el tudunk képzelni és aminek a megvalósulását nap mint nap szuggeráljuk magunknak. míg másoknál csak késön. Próbálkozások. Ha a cél képe kialakult bennünk az egyúttal azt is jelenti. 60 .ha becsületes dologról van szó . hogy az eredmény megadatik számunkra. sikerek és kudarcok sajátos szövedékéböl formálódik meg benne a gondolat: "arra vagyok hivatott. hogy a megvalósítására alA GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA kalmasak vagyunk. lépések és visszalépések. választási lehetöségek. Egyeseknél már fiatalkorban kész a terv. Ha nincs körülírható képünk várjuk. azt a vágyat megtestesült formában az élet garantáltan nekünk fogja ajándékozni.a helyzet. vonzások vibrálnak a tudatában. annál biztosabb. ha a cél. Utak. E sorok mindenkihez szólnak. eltelhet akár tíz. szorítsuk szilárdan és összpontosítsunk rá szüntelenül.

Egy fontos szempont: ha hivatásunkban sokra akarjuk vinni. csupán az idö síkján várat tárgyiasulásra. Szó szerint kikövetelik maguknak az élettöl. kitartó. monoton hangon. akkor szuggesztiós gyakorlatainkat soha ne hagyjuk a kedély vagy más elfoglaltság függvényévé lenni. és korábban gyakoroljunk! Ha eljött a gyakorlás ideje és éppen társaságban szórakozunk. felfedezéseket és kihívásokat akarnak. Mások égnek a vágytól.Mégis sokan az egyensúlyt inkább a családi élet kiteljesítésében. akkor azzal együtt gyakoroljunk! Ha útrá készülünk. hogy "sikerülni fog". keljünk fel idöben. nekem ez sikerült. A vágyak megvalósításának eszköze a képzelöerö. Ha gyakorlásunk külsö okok folytán halasztódna. és gondoljunk a vágy megvalósulásának örömére. hogy nevüket örökre beírják a történelembč.. sétáljunk egyet a friss levegön.. Ha úgy érezzük. Új szempontokat. Ha ön az élre. hogy kiszakadjanak a megszokott keretekböl. Sikerült. annak megvalósulása csak az idö síkján várat magára. hangosan: sikerült. kérjünk elnézést. és suttogjuk magunkban a szuggesztív szöveget. bárkivel vagyunk. Ragaszkodjunk a befejezett módozathoz. és képességeket. sikerült! Jól véssük az elménkbe! A vágy amit elképzeltünk és amire egyben hivatottak is vagyunk. tényeket.vagy zenetörténetbe. A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOBB TITKA Kerüljük az olyan kijeleńtéseket. Bárhol. Ha úgy érezzük. azzal a mélytudatunknak a dolog komolytalanságát üzennénk. Közben mondjuk magunknak lassan. ragadjuk meg képzeletünkkel az elképzelt végsö célt! Fogjuk! Szorítsuk! Zárjuk aképet képzeletünk öntöformájába. nelcem ez sikerült! Nem tévedünk ha azonnal feltünik és szembeötlik a sikerült szó befejezett nyelvtani módozatú megfogalmazása. Ha képzeletünk öntöformájában élesen kirajzolódott. A nagy tettek és komoly életcélok megkövetelik tölünk a szívós. Szuggesztiós gyakorlatainkban képzeljük el ezt az öntöformát. a nyugodt biztonságra és harmóniára törekvö életmódban látják. gondolatnevelö munkát. sikerült. a tudomány. találjuk meg a gyakorlat végzésének módját. bármikor. Amit a képzelet eröteljesen megragad. az 61 . hogy nagy cselekedetek megvalósításához kaptunk tálentumokat. hogy nincs kedvünk hozzá. akkor már lényegében elkészült. vagy elsikkadna.

A pszichés fertózések másik fó forrása a család életstílusa és viselkedésmintái. A megfigyelések ezzel szemben ellentmondást nem türó közvetett bizonyítékokkal szolgálnak. Az önzés "színe vagy fonákja". A romboló gondolatok fertózéshez hasonló terjedése legegyszerübb formában a tanácsadás kapcsán figyelhetó meg. Tönkremegy az emésztórendszerük és vérnyomásproblémákkal küszködnek. betegíti a szívet és a májat. Ugyanezen viselkedések áldozatai szorongóvá várnak. A fertózó.életben a csúcsra tör. A családban meghonosodott lelki jelenségek. hogy illusztrálják az önzés "színéról és fonákjáról" szóló törvényt. érzelemminták. szokások mind az ártalmas. Alaptörvény: minden betegség lelki forrása az önzés motívumának megjelenése. mind pedig a túlélésünkkel és 62 . A mikrobák élettevékenysége legalább tetten érhetó. melankóliában szenvedók részére. Melyik ember képes kiküszöbölni életében az összes lehetséges betegító okot?" A romboló negatív gondolatminták témaköre ehhez képest a megközelítéshez képest rendkívül egyszerüen áttekinthetó. G SALAD I HARM O N IA A GYÓGYÍTÁS LBGNAGYOBB TITKA A lelki fertđzések gyógyítása A lelki fertózések terjedése megfoghatatlan. hogy akár az önzés áldnzata valaki. melyek beszélgetópartnerét jellemezték. A gonoszság és a rosszindulat pusztítja az elmét. Ezzel azt érzékeltetjük. gyakoroljon! A sikerhez szükséges körülmények ezáltal a természeti törvények feltartóztathatatlanságával alakulnak a kedvezö irányba. A betegségek lelki mentális okainak feltérképezése nyomán sokan megrémülve kérdezik: "a sok testi zavarhoz ezer és ezerféle káros viselkedésminta tartozik. Ne feledjük! A jó életpélda a legjobb tanács. A teljesség igénye nélkül kiragadott példák elegendóek ahhoz. mindenképpen pszichés szennyezódéstól veszélyeztetett. akár pedig az elkövetóje. minták. Különösen veszélyes a tanácsadás aktusa depresszióban. ezért rendkívül alattomos folyamat. A tanácsadó személy lelkében is rövidesen megjelennek azok az attitüdök. romboló gondolat létezését terjedését illetóen fizikai bizonyíték nem áll rendelkezésünkre.

Az eredmény végül az lesz. az "növekszik" bennünk. Nemcsak azért aggódhat valaki. hogy megkímélhesse saját gyermekét a korábban általa megélt fájdalmas élményektól. Ha a verés. a szülök p'edďg az ő szüleik lelki függvényei. a már felnőtt fiatal sokszor igyekszik az otthon tapasztaltakkal ellentétes módon viselkedni. koncentrálunk. Ugyanilyen ragadós a hazugságra. akkor generációkon keresztül virulensen terjed majd ez a "nevelési stílus". Jeles szakemberek egy csoportja azt hangoztatja. nagy valószínüséggel alázza majd meg saját gyermekét ugyanúgy. Ha arra összpontosítunk. hogy a törekvő személy így vagy úgy de elkerülhetetlenül az elutasított tudattartalom szívóhatásának áldozatává válik. amit elménk előterébe helyezünk. a szélhámosságra. A tudat által támogatott akarat alulmarad a mélytudat képzeleti tartalA GYÓGYÍTÁS LCGNAGl'01313 'IITKA mának erejével szemben. akkor ez a minta nagy valószínüséggel a gyermekére is átragad. mert sokszor félelemben kellett élnie. vagy agresszívek.egészségünkkel összhangban álló eróket egyaránt képviselik. Hasonló a helyzet a veréssel. A családban a gyermekek kiszolgáltatottak szüleiknek. de még a kölcsönkérésre való fogékonyság is. mint nevelési forma előtérle lép. Ha például az anya a világhoz való hozzáállásában domináns pozícióba helyezi a minden új helyzettől való félelmet és idegenkedést. hogy a szülői házban átélt negatív minták a gyermekből gyakran pontosan a velük szembeni ellenállást váltják ki. A sikerhez vezetö elsö "mágikus 63 . A kóros aggódás következménye lehet egyfajta szülöi minta másolásának is. hogy ne legyünk igazságtalanok. hogy sokszor a szülő feszültségének kézenfekvő levezetését szolgálja inkább. akkor tulajdonképpen az agresszióra és az igazságtalanságra figyelünk. A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOßß 'rITKA Alaptörvény: a minták és viselkedéstípusok képesek önmagukat átörökíteni. Ezt a törekvést azonban csak néha koronázza siker A szuggesztió törvényei szerint akaratunktól függetlenül. Akit kisgyermekkorában sokszor megaláztak. és nem tudatosul vele kapcsolatban. Ezen szakemberek szerint saját családjában. Fertőzóek. amire figyelünk. Nyilvánvalóan azért. mint a jóra való törekvést. Ugyanígy az aggódás és a szorongás is.

barátait. Ez a megfgyelés a gyógyító gyakorlásunk során is kitúnöen hasznosítható. gyakorlunk minden megszakítás nélkül. hogy minden családi viselkedési minta valójában szuggesztió: Nem tévedés. mértani pontossággal tudja feltérképezni a fertözés mértékét. Gyermekkorunkban semmit sem tudunk az elmemüködésröl. A gyermek pszichéje természetesen nincs tudatában annak. amikor majd abban a pozícióban lesz saját gyermekével. Mivel akarati eröfeszítés nincs jelen a rögzítés folyamatában. és az akaratunk ernyedt volt. Mire felnövünk megtanulhatjuk ugyan a pozitív gondolkodás módszerét.szó" a tudatosítás. de a végzetes hasonlóság a pszichológiai fertözés ténye akkor válik ijesztöen nyilvánvalóvá. Elöször tudatosítsuk magunkban. A másolás automatikus. elegendö. igazságos vagy igazságtalan megnyilvánulási formák az évek hosszú során a mélytudatba szívódnak és szilárd rögeszmékké súrúsödnek. Uan aki erre keserüen azt mondja: az élet igazságtalan. amelyben hajdan szülei álltak vele szemben. és megvalósítani azt a viselkedésformát. mint a negatív měnták. igenis szuggesztió. A szülök viselkedésmintájának gyermekek által történö másolása kitúnöen példázza elménk és mélytudatunk múködését. Söt. Mivel a pozitív gondolatok ugyanúgy rögzülnek. de a siker útján fel-feltünö hátráltató akarati eröfeszítés kiA GYÓGYÍTÁS LLGNAGYOBß TITKA kapcsolása gyakran igen nehéz. kommunikációs szokások. Kiskorunkban káros mintákat fogadtunk magunkba. hogy a mélytudat zavartalanul befogadja és válogatás nélkül magáévá tegye a látottakat és hallottakat. Tehát a gondolatok megvalósulásának minden feltétele ren64 . Egyszóval szülóvé válik a gyermek is. ha csupán gyakorlunk. Már a gyermek is ennek megfelelöen kezeli társait. tehát a gyermek nem akarja görcsösen elérni. a siker akkor válhat teljessé. A gyermek által minden nap látott konfliktuskezelési módok. gyakorlunk. ha az akarat nem kapcsolódik a folyamatba. így minden feltétel adott hozzá. Nincs szükségünk az akaraterönk megfeszítésére. Ha valaki a két generáció történetét kívülál(óként figyeli meg. amit lát. és válogatás nélkül szívjuk magunkba a ránk nézve káros és hasznos információkat egyaránt. hogy másol.

Ezzel a vélekedéssel nem szükséges egyetérteni. A A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA szuggesztió immár tudatos alkalmazásával új motívumot illeszthetünk a viselkedésünkbe.delkezésre állt. hogy a fertözés tárgya. Ennek nyomán pedig megvalósulásra törekszik. a minta nem egyéb mint szuggesztió. akkor a megoldás kézenfekvö: új építö jellegü gondolattal helyettesítjük az elhagyni kívánt tudattartalmat. Belénk szuggerálták. hogyha az elsö lépésben tudatosítottuk." A szuggesztióba keresztneveket is illeszthetünk. Ahogy Le ßon mondja: "állítás ismétlés. Ez a mondat túl egyszerü megoldásnak tünik a probléma súlyosságához és összetett hátteréhez képest? Tudatosítsuk magunkban. A szuggesztió törvényeinek ismeretében az akarati eröfeszítés bekapcsolása tehát a gondolat megvalósulásának gátja tökéletesen elkerülhetö. és a számunkra elönyös tudattartalom esetenként nem jut a megvalósuláshoz szükséges lelki körülményekhez. lelkesedésem egyenlö mértékben oszlik meg mind a két gyermekem között. A családi viselkedésminták fertözö képességéhez visszatérve kijelenthetjük. hogy a problémát kiváltó viselkedést korábban valamilyen módon rögzítettük. hogy csak fiúgyermekünkkel játszunk szívesen és tudatosítjuk. állítás ismétlés és az eredmény minden körülmények között bekövetkezik. de az akarat megfeszülhet. Példa: amennyiben felismerjük magunkban. Az új motívum új következményeket teremt és ezáltal elérjük a kívánt változást. Enyhe bántó tömörséggel azt is mondhatnánk: az élet ilyen. Az élet nem igazságos és igazságtalan. Mindkettöjüket egyformán szeretem. Most pozitív céllal gyakorlunk. A gyógyító alapmondathoz hasonlóan reggel és este szuggeráljuk ezeket a gondolatokat lassan. igazságtalan megkülönböztetése egyébként a csa(ádok közel 20 százalékában fordul 65 . A gyermekek személyválogató. energiám." Ha reggel és este szívós következetességgel b akorlunk a gyógyító információ teljesen zavartalanul és tökéletesen rögzödik az elménkben. hogy kislányunkat már-már elhanyagoljuk és alkalomadtán ezt a tényt sikeresen el is kendözzük magunk elöl a megfelelö gondolatminta a következö: "szeretetem. hangosan. monoton hangon.

Uannak olyan gyermekek. amikor félálomban rádöbbenünk sorsfordulóink okaira. domináns egyénekre lehet jellemzö a mások kihasználására való fogékonyság. hogy életutunk nem a megfelelö irányba halad. És rádöbbenhetünk arra is. apró örömökhöz juttatja a másikat. A domináns személy ilyen esetben messzemenökig kiaknázza áldozatával szexnbeni magasabb szellemi potenciálját. Egyoldalúan élvezni a segítökészségüket. akik szüleik életviteléböl azt a tapasztalatot szürik le. ismerösök intö szava is: vigyázz ez lzz A GYÓGYÍ'rÁS LCGNAGYOBB TITKA az ember kihasználja a képességeidet. Felismerhetjük. Javarészt nem tudatos. hanem tudattalan elmemüködés következtében. magadra hagy Kerüld el! Ne keresd a társaságát! Ismerjük fel. Most lássunk néhány káros és másoknak szenvedést okozó negatív fertözö mintát. vagy arra. nos ez menthetetlenül megássa a jó viszony sírját. Partnerét szó szerint elbüvöli. hogy gyermekünket hanyagul neveljük. odaadásukat. ha kell fizikai erejüket. és tekintsük át a hozzájuk tartozó és öket semlegesíteni képes pozitív szuggesztiókat is. Óriási fájdalmat és szomorúságot okozva ezzel a mellözött kisgyermekeknek. hogy nem a hozzánk illö temperamentumú társat választottuk. Életünk jeles pillanatai közé tartoznak azok a reggelek. hogy érdemes másokat kihasználni. felismerve megalázott szerepüket még mindig találhatnak helyettük 66 . A felismerést megerösítheti a barátok. hogy hivatásunk tévút. Megvilágosodhat elöttünk. hogyha két ember kapcsolatában megjelenik a kihasználás. Persze. Az emberek kihasználása Különösen az intelligens. jó fellépését és meggyözö érvelését.elö. van aki egy szép nap reggelén ráébred: kihasználnak. pszichoaktiv. Néha-néha morzsányi elönyökhöz. Mentálisan fertózđ viselkedésminták és harmóniateremtđ gondolatok 1. de ha szükséged van rá. az egyoldalú folyamatos elönyszerzésre való törekvés. Ha elfordulnak tölük. és a hatalmában tartja. hibáink gyökereire. aki kevés jutalmat kapván egyre hálásabb még a kicsiny elismerésekért is.

mert nekik eleve ez a sorsuk. hogy viszonyunk mindig minden szempontból harmóniában és egyensúlyban le67 . Ennél többröl van szó. Az önzés. az ó érdekeiket is szem elótt tartva cselekszem. Vannak akik hozzám képest kevésbé meggyőzőek. hogy milyen hosszú idö óta szenvedünk a probléA GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA mától. elismerö fejbólintásért szinte minden áldozatra képesek. Elsö lépésként . szellemi épülésükhöz. Jól vegyük szemügyre a várható lélekromboló. pedig lelki gyökerük nem is nyúlik nagyon mélyre. Pozitív semlegesítő gondolatminták a kihasználás attitúdjéből való gyógyuláshoz: szellemi képességeim kitúnőek. Rengetegen vannak azok. és zord magányhoz vezet. amikor hozzájárulhatok lelki fejlódésükhöz. ha évtizedekig ilyen típusú viselkedés árnyékában is nevelkedtünk. ösztönössé válik. megromlik a lélek. Ha sérülékeny személlyel állok kapcsolatban .ha családunkban felfedeztük ezt a vonást . akik egyetlen jó szóért. fellépésem nagyszerú. Az ilyen végtelenül önzö viselkedés hátulütöje nem csupán az. Alaptörvény: egy viselkedésforma vagy betegség semlegesítéséhez szükséges idö és energia nem feltétlenül függ öszsze azzal. hogy ki kell használni másokat. melyek semlegesítik a kihasználásra való fogékonyságot még abban az esetben is. esetleg kiszolgáltatottak és esendók.tudatosítsuk magunkban a kihasználás lelki aktusának ellentmondásos és káros természetét. Eldurvul. hogy elveszíthetjük és életre szólóan eltaszíthatjuk magunktól azokat akikkel egyébként szellemi színvona. Ha ez megtörtént szuggeráljunk mélytudatunknak olyan gondolatokat. A kihasználás attitüdjét többen az élet nagy üzletének tartják. Léteznek olyan testi zavarok. lunk esetleges különbözösége ellenére is korrekt kapcsolatban lehetnénk. mértékkel adok és mértékkel kérek. amelyek évtizedes fennállás után is hetek alatt meggyógyíthatók.. Azután vannak olyan természetú bajok. természetessé. Ök azok. hátrányos következményeit is. mások egyszerü lealacsonyítása szokássá. értük mindig humánusan. Ez nyilván taszítja a többi embert. Megkeresem azokat az alkalmakat. akik arra biztatják egymást saját társaságukban. melyek gyógyításához hónapokra is szükség lehet. Velük.valaki mást.

hogy alkalomadtán ne beszéljünk feleségének az esetról. tegyünk majd úgy. a pozitív gondolatok naponta kétszer történó átolvasásával bizony néhány hét alatt kigyógyulhatunk ebből a típusú lelki fertőzésből. A kegyes hazudozó arról persze nem beszél. és megerósödött a megtisztulásra való igényünk. emberként egyenlő értéket képviselünk. Ha tudatosult bennünk a kihasználás lelki tartalmától való fertőzöttség. hogy "igyekszünk megóvni" a másik embert a valósággal való kínos szembesüléstól.gyen. Szuggesztív olvasó gyakorlásunk később se vesszen feledésbe! Havonta egyszer-egyszer o1vassuk át a mondarokat ismét! 2. csinos hölggyel. Bármely baráti társaságban találkozhatunk 68 . Csábítóan hangzik hozzájutni egy hőn vágyott élményhez vagy tárgyhoz. mintha mindketten magányosan sétáltunk volna mielótt összetalálkoztunk. Sokan ilyenkor lelkiismeret furdalás és töprengés nélkül kötélnek állnak és hüségesen asszisztálnak a csaláshoz. Ualóban! Ember legyen a talpán. Amennyiben vannak is köztünk különbségek. hogy hasonló körülmények közé mindannyian kerülhetünk egyszer. De ó nem a feleségével érkezik. A hazugság stratégái mindig az egyoldalú előny filozófiájára építenek. kegyes hazugság fogalma. hanem egy számunkra ismeretlen. hogy ezáltal jó adag A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOBB TITKA kellemetlenségtól mentesül ó maga is. Ez azt jelenti. hogy egyéb hazugságokra is könnyen kaphatóak vagyunk. Uan rá esély. Közismert a jótékony. A barát megkér rá minket. De még nagyobb az esélye annak. hogy akkor válunk hasonló szituáció statisztáivá. Másokban komoly lelki válság alakul ki. ha köztudott rólunk. A hazugság A hazugság "Ielke" az elcsábulás. hogy a hozzá kapcsolódó munkával vagy árnyoldallal ne kelljen számolnunk. aki akár az összes körülmény pontos ismeretében is a helyes módon tudna ilyen helyzetben cselekedni. illetve elkerülni egy rettegett szituációt olyan módon. Képzeljük el a következó élethelyzetet: barátunkkal találkozunk a város egy kiesó negyedében. Ha a találkozás egyszer véletlenül szóba kerül.

Állandó feszültségben kell élnünk. A kihasználás és a hazugság témakörének áttekintése után álljunk meg most egy pillanatra! Világítsunk rá a két tárgyalt jellemhiba közös természetére. szokásaik térnek el sarkalatosan egymástól. Leleplezódés esetén tönkremennek a kapcsolataink. Akinek hazudunk. Köztudott róluk. Úgy cselekszem. Lealacsonyodunk mások elótt.olyan személyekkel. Talán kissé félnek is tólük a többiek. Így megtaláltam az életben a helyes egyensúlyt az igazmondás kapcsán. Mondják: a bögre és a száj sokféleképpen elcsúszhat egymás mellett. No.. de ha jelen van a A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TITKA hazugság. életfelfogásuk. Ha válaszúton állok e kérdéssel összefüggésben. újabb és újabb stratégiai áldozatokat kell hoznunk titkunk takargatása érdekében. A hazugságot semlegesítö minták: az öszinteség és a lelki tisztaság számomra fontos örömforrás. A szuggesztiókat olvassuk át naponta kétszer.. Az állandó feszültségtól vérnyomásproblémák. információk mások elöl való tudatos elhallgatását. hogy öszinte lehessek minden emberrel szemben. hogy minden élethelyzetben egyaránt makulátlanul. majd három-öt hetenként ismétlö jelleggel egyszer lefekvés elött. az események. a kapcsolatuk akkor sem mindig jár sikerrel. Kerülöm a valótlanságok állítását. akiket sohasem vonnak be a különbözó hazugságokba és szélhámosságokba. Talán jellemük. melyek akkor jelentenek számomra biztonságot. Amikor két jóakaratú. hogy ne okozzak másnak kárt. Tekintélyük van. Vágyom rá. ahogy én is kívánnám önmagammal szemben. gyomor. és tegyük ezt egy hónapig.és bélpanaszok alakulhatnak ki a szervezetünkben. A hazug élet következményei a következók: könnyen vonnak be minket újabb és újabb hazugságokba mások. és kitünöen müködik bennem a lelki önvédelem funkciója is. elsösorban azt tartom szem elött. Ugyanakkor becsületesen képviselem a saját érdekeimet. ha kizárólag csakis én tudok róluk. Így elöbb vagy utóbb a kapcsolat és az egészség kudarca bizonyossá válik. Védem azokat az információkat. egymást megbecsüló és a másikért odaadóan munkálkodó ember szövetkezik. azt automatikusan leértékeljük önmagunk elótt. E viselkedésektöl 69 . becsületesen járnak el.

ha több hónapi kondicionálás után nem vezetünk többé áramot a kísérleti terepre. mit sem sejtve arról. de kellemetlen áramütéssel ingereljük az állat patáját. hogy az áramütések nyomán a ló igyekszik majd felemelni a lábát. Ez az attitüd ezért a félelem tárgyával ellentétes irányú jól fejlett kompenzáció. hogy elkerülje a számára kellemetlen hatást. pótcselekvés. amely hibát nagy valószínüséggel átszuggerálja majd a 70 . hogyha a csengö szól. A kihasználás egyik alapvetö oka a nincstelenségtöl való végtelen nagy félelem. Az emberi viselkedésminták öröklödése kapcsán ez azt jelenti. A ló nyilvánvalóan tovább emelgeti majd a lábát a csengöszó hallatán. amely jól megvilágítja ezt a szituációt. hogy a kiváltó ok mely az egyik ösnél lelki egyensúlyvesztéshez vezetett ma is jelen lenne. hogy a jellemhibák generációról generációra terjedhetnek anélkül. aki a családjában addig sohasem látott új jellemhibával "gazdagította" személyiségét. Talán Ón is ismer olyan személyt. hogy Pavlov kísérleti mintája alapján az áramütések elött egy csengöszóval jelzünk. A ló rövidesen megtanulja.fertözött emberekre gyakran gondolkodás nélkül rásütik a gazemberség és a csalás bélyegét. melyen a paták állnak. gyermekkorban mélytudatba szuggerált tanult jellemhibák gyógyításának elsö lépése a tudatosítás. Most tegyük fel. De mi történik akkor. A forrás tehát nincs jelen. Vajon az áldozatok részéröl a megkárosítottak ňldaláról elfogadható-e ez a hozzáállás? Mint tudjuk a fertözö. ha valaki több generációval ezelött élt ösei lelki egyensúlyvesztésének következményeit kénytelen önmagán elviselni. hogy a veszély már régóta nem áll fenn. Képzeljünk el most egy A GYÓGYÍTÁS LBGNAGYOBB TITKA kísérleti helyzetet. hogy automatikus tudattalan viselkedésekkel állunk szemben. Az élet kegyetlen tréfája az. Ez a kísérlet egy alapvetö tanulási kondicionálási folyamatot mutat be. hogy elkerülje a fájdalmat. de a káros viselkedésminta tovább él. melyek közös nevezöje az egyensúlyvesztés. Ezt követöen enyhe. Ebböl a tényböl következik. Természetes. amely elutasítja a tetterö és a felelösség felvállalását az eredmények megteremtése érdekében. A hazugság alapja a testilelki gyengeség. A lelki egyensúiyvesztés persze elöfordulhat bárkinél. nagy fájdalmat nem okozó. Állítsunk egy lovat kísérleti terepre. fel kell emelnie a lábát ahhoz.

Véleményeznek szüleink. Ahogyan a gumi gátolja az áramerö terjedését. Néha tanúi lehetünk annak. A véleményezö szuggesztió oda vezethet. A jellemhibás egyének inkább áldozatok. A mások fölött való kategorikus véleményalkotás szintén erös jellemhiba. amely teljesen nélkülözi a véleményezéseket. Nos tegyük fel. Szuggesztióról van tehát szó. akkor azért. a megértöképességnek és a szeretetnek a terjedését. Ök maguk sem értenek meg minket. mert a sors egy komoly feladata alatt megroppantak. aki a hazudozókra vagy másokat kihasználókra könnyelmüen vet követ. külsönket és jellemünket. és annak a nyomásnak is. tudattalan kondicionálás útján örökölték stílusukat. barátaink. Ez a hatalom egyrészt megszokásból származik. úgy gátolják az ítéletek az emberi lélek melegségének. Most sokan rákérdeznek magukban. hogy a lelkész a szószéken állva Jézust idézve az ítélkezéstöl óv De elöfordul. hogy bennünket ítélnek. és viselkedésük. hogy vajon milyen ember lehetett Júdás. hogy már-már természetes és elfogadott életelemmé vált. hogy a véleményezésre való hajlam hatalma a lelkünkben hogyan lehet ennyire óriási. vagy kihasználnak másokat. de olyan gyakori. ezt hallhatjuk minduntalan. Alaptörvény: az ítélet a véleményezés távol tartja egymástól az emberek lelkét. hogy a következö mondatában rákérdez. reakciójuk egy kihívás kapcsán kissé eikorcsosult.gyermekeibe is. olyannyira átszövi mindennapjainkat. Söt az tünik abnormálisnak. hogy az utcán két ember beszélget a sa71 . sem mint gonosztevök. Ezt láthatjuk. Ezzel gyülekezetét máris ítéletalkotásra készteti. hiszen szintén megítélik tetteinket és választásainkat. akkor azért. Gyern-ekkorunktól kezdödöen állandóan ki vagyunk téve annak az eseménynek. Közénk állnak. Ha gyermekkori szuggesztív. a beleérzö képességnek. hogy mi ítéljünk meg másokat. Ne tagadjuk mirědezek ismeretében is meglepödnénk. aki Jézust elárulta. hogy nem értjük majd meg azokat akik áldozatszerepükböl kitörni nem tudván hazudnak. rokonaink. Ha ök maguk vettek fel egy új hibás attitüdöt. Hibát követ el az az ember. ha olyan párbeszéd tanúi lennénk. ha valaki nem véleméA GYÓGYÍTÁS LGNAGYOBB TITKA nyezés útján kíván állást foglalni.

mintha a felsöbbrendüségét akarta volna kifejezni. véleményünket képviselik. meleg fogadtatásban részesüljön? Ez lenne tehát a normális hétköznapi kommunikáció. biztosan nem tartanak majd minket neveletlennek vagy cinikusnak beszélgetöpartnereink.válaszol a másik kis gondolkodást követöen. esetleg bosszúságra adhat alkalmat annak részére aki hallgatja. beszükülünk saját ítéleteink áporodott világába. melyektöl egyre kevésbé látjuk majd a világot olyannak. Szerinted milyen ember ez az új szomszéd? . hogy korlátoltak. Nahát! Remélem nem lesz sok bajunk vele. cinizmusnak is tünhet. Minél magasabb a fal. Minden ügyfelet egyforma közönnyel 72 . A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA Tegyük fel.kérdezi egyikük. kedves. Ha beszélgetés közben egymás szája íze szerint nagyokat ítélkezünk. De ha kell természetesen ellátjuk a baját! A párbeszéd jól mutatja. Ebböl azután száz és száz újabb aszszociáció származhat.talán egy pohár bor mellett . Mi a véleményed róla? Az új szomszéd? Nos. Ítéleteink tég(afalként magasodnŕk elénk. amilyen.ját háza elött. Az ítélkezés jellemhibája napról-napra erösödik bennünk. A hivatalokban ülö alkalmazottakról gyakran azt mondják. hogy egy aprócska elöítélet elhúzza.elemezné ki a nagyképü emberek lelkivilágát. hogy a megkérdezett szomszéd a "normális kommunikációban" megszokott sémák szerint válaszolt volna: az új szomszéd szerintem kissé nagyképü. és az is elöfordulhatna. hogy öszinte és ne csak megjátszott. eltorzítja a képzelet formáját egyetlen véleményezésre összpontosítva. aki a közelmúltban vásárolt ingatlan a környéken. Pedig ez az a helyes válasz. Ennél súlyosabb következményekkel kell számolnunk. Uajon ezek után mennyi esélye van az új jövevénynek arra. Azt hiszem ez a válasz félreértésre. Az új szomszéd érkezését várják.kérdez vissza partnere. amely gátat vet az elöítéletek és a merev lélektani kategorizálás kialakulásának. annál jobban bezáródunk. hogy véd és dacszövetségbe összefonódva készülnének új szomszédjuk érkezésére. ö egy ember . A téglafal téglái egy-egy ítéletünket. Ualóban így látod? . kurtán köszönt. Igen a múltkor olyan röviden. talán pökhendi is. Még szemtelenségnek. A két ismerös rövidesen .

73 . ha ezek után tartózkodni akarunk az ítélkezéstöl. esetleges elvadulásában az ítéletek és véleményezések. amelyben az undok érzéketlen közönyös emberek "laknak". Ha így teszünk. különösen ha szuggesztív személy teszi ezt. hogy kirándulni indulunk. sem pedig rosszat nem állítottunk róla. Ualóban. hogy az ügyfelek panaszkodnak.és udvariatlansággal kezelnek. Sokan a megaláztatástól és a lekezeléstöl tartva ezért kínok-kínját élik meg. aki elöször tart velünk. diszkréten! Adjunk esélyt a világnak. elegendö annyit mondanunk. Talpraesettnek. a fertözö. amely a hivatalok túlnyomó többségében uralkodik. ha találkozásunk elsö napján éppen durcás hangulatban van. romboló viselkedésminták gyógyításának tanulmányozásában. hogy kinyílhasson elöttünk. a köfalak rövidesen leomlanak körülöttünk. hogy milyen szerepet töltenek be a családok szétesésében. vidámnak. . Egymás véleményezése által közös. Képzeljük el. vádaskodnak. De mi történik akkor. Ezért aztán felejtsük el a véleményezéseket! Fogalmazzunk diplomatikusan. A hivatalba befáradó polgár hasonlóképpen A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOBB TITKA cselekszik. Ennek figyelembevételével haladjunk tovább a jellemhibák. Óriási csalódás ér majd minket. hogy megóvjuk kapcsolatainkat és lelkünk egészségét? Ha megkérdezik tölünk. a gyermekek neveletlenségében. Aki az asztal mögött ül megszokta. és amely kiváltója a nem ritkán elöforduló éles szóváltásoknak és . mosolygósnak festették le a számunkra. ha ügyeik intézését hivatalban kell végezniük.veszekedéseknek. Ezzel serri jót. az felébreszti az emberek fokozott elvárásait a dicsért egyénnel szemben. és eddig ismeretlen útitársukról. Amikor valakit ăgyondicsérnek mások elött. kizárólag jó véleményeket hallňttunk. hogy milyennek találjuk a szomszédot. esetleg szitkozódnak.. Nemcsak a negatív ítéletek veszélyesek. Saját képzeletében az ügyintézöt beszorítja egy olyan skatulyába. Az ügyfél az ö ítélete szerint a kellemetlen ember fogalmát testesíti meg. Ennek szellemében végiggondolhatjuk. hogy folyamatos lehetöségünk van a megismerésére. Mit tehetünk.en kerekítik ki azt a megszokott hangulatot. amelyek az úgynevezett normális kommunikáció részei.

húszadik szakítás után nyilvánvalóvá válik. A kiégésre való hajlam lelki fertőzése Eb élmény túlzásba vitt átélése kiégéshez vezet. Akiben ez a szemlélet nem szilárdul meg. vagy a megszokásból adódó fásultságot nem lehet meneküléssel és örök partnerkereséssel megoldani.A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TITKA 3. egy küzdelmes munka befejezését kö74 . amit csak megálmodhatott. Ilyen esetben munkamániáról beszélünk. a pihenés és az életörömök hiánya viszont nem marad következmények nélkül. akkor üresség. és a rendelkezésre álló javak már nem számítanak újdonságnak. Kiégés a következménye annak az állapotnak is. Nem képes felszabadultan örülni. Nem léteznek csak élvezetböl és csak örömböl álló pá= ros viszonyok. Ebben azonban rendkívül sikeres. Ha életének horizontján nem körvonalazódnak új célok. és céltalanná teszi az életét. Menthetetlenül kiégéshez vezet. annak eltúlzása nyomán. hatodik. az egýüttérzés. A kiégés sajátos formája az alA GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA kotói válság. amelyben az érintett személy a hétköznapi életben képtelen megtalálni az összhangot másokkal. vákuum keletkezik benne. Az ötödik. a jó kommunikációs készség minden tartós kapcsolat alapfeltétele. melyröl e kötetben volt már szó.  A szerelem eltúlzott élvezete is végzödhet kiégésben. egyszerüen alkalmatlan az élet élvezetére és nem tud tökéletesen kikapcsolódni sem. melyben mindene megvan. Találó kifejezés ezzel összefüggésben a két végén égeti a gyertyát szókapcsolat. ha egy személy olyan fokú szabadságban és életnívón él. Ki lehet égni a munkában. Ez lerombolja az önbizalmát. A túl gyakori partnercsere a mesebeli álompár problémamentes életének keresése illúzió. Egyszóval a mindennapjait átható tehetetlenség és az emberi viszonyok kudarcától való félelme miatt a munkába menekül. A hétköznapi élet néha monoton feladatait. Az egyoldalú életstílus. egyik kapcsolatból a másikba rohan majd. hogy az empátia. Az alkotói válság egy nagy mü. tehát leértékelödtek a lelkében. és végül a szerelem értéktelenségéböl kiábrándulva száraz falevélként ég el. A munkamánia egyébként olyan kommunikációs zavarra enged következtetni. a másik nem iránti teljes érdektelenségben.

elöbb-utóbb még annál is jobbra vágyik. ingoványként húzza le megfeneklett emberi zsákmányát. illetve önterápia alkalmazásával. Míg mások 18 évesen nincstelenek. ez a tény elöbb vagy utóbb az életörömök leértékelödéséhez vezet. amelyben a szeretö. De egyúttal végleg elvették töle azt az örömöt. de boldogító idöszakában. örömforrása az ilyen egyénnek legtöbbször nincs vagy használhatatlannak bizonyul. Teljes gyógyulást és változatos örömteli életet teremthetünk a helyes terápia. A kiégés veszélye nem csupán magában az állapotban rejlik. És mi történik azt követöen? Nyilvánvalóan elveszik számára az ételek élvezetének öröme. A túlzásba vitt 75 . személyzete varě. Az A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA ital gyorsan. vagy hat év múlva kedvesével együtt él át a fészekrakás nehéz. Aki minden nap kaviárt eszik. Legtöbbször akkor jelentkezik.vetöen alakulhat ki. A kiégés gyógyításához kapcsolódó alapvetö kulcsfogalom a mértékletesség. A kiégett lélek gyógyítására van lehetőség. birtoka. Ha a tevékenységben nincsenek szünetek. mint a teńgerben az apró szigetek. melyekkel a tettvágy és a sikeréhség levezethetö lenne. hanem a vele kapcsolatos hagyományszerüen alkalmazott "gyógymódokban". Azután a homár következik. neki már háza. Más hasonló jelentöségü kapaszkodója. Annak elértéktelenedésével bezárult elötte a világ számára egyetlen nyitott kapuja. ha nincsenek jelen az elvégzett munka méretéhez méltó új célok. majd az egzotikusabbnál egzotikusabb gasztronómiai csodák. Megszünik az étvágy A túlzásba vitt munkát a pihenésnek célszerü megsza'kítania. A kiégés okozta légüres tér feszültségét sokan az alkohol mámorában vezetik le. A kiégés élménye nagy hasonlóságot mutat azzal az élethelyzettel. a tettvágy rövidesen elhal és az érdeklädés felszínessé válik. melyböl felfrissülve újra élvezhetövé válik az alkotás öröme. Bármilyen okból is borul fel a mérték harmóniája. A mértékletesség felrúgásában kiégett ember korábban csupán egyetlen dolog élvezetének élt. A kiégett ember az alkohol könnyü áldozata. gondoskodó szülö szinte mindennel elhalmozza egyre növekvö gyermekét. melyet a többi 18 éves öt.

válasszunk olyan társat. lelkileg örökölt minták komoly életproblémák forrásai. ahol ennek kapcsán a megfontoltság. A gyógyulás lehetóséget ad számunkra az élet sokoldalúságának végtelen gazdagságának felfedezésére. könnyen ó maga is ilyenné válhat. beszélgessünk sokat. Ha a mértéktelenség a túlzás az egyensúly bomlásának jeleit észleljük önmagunkon. A családban tanult. A szerelemben kerüljük a beteljesülést! Sétáljunk. Dolgozzunk naponta ezen a téren csak 10 percet. Legyünk fokozatosak.örömöt vonjuk elmagunktól és adagoljuk cseppenként! Az étel hasonlatának említésével könnyen érthetóvé válik. Ha a megszokottól eltérő szituációt é1 át . mértékletesek. Emellett gyakoroljuk az önszuggesztiót: mértékkel. szüntelenül a várható baljós következményeket latolgatja A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TITKA és a lehetó legnagyobb tragédiák beteljesülését várja el. A problémamegoldó képesség tanult viselkedések halmaza. az alapos mérlegelés a jellemzó. és akadnak. a higgadtság. az örömök és a küzdelmek helyes egyensúlyának megteremtésére. Léteznek olyan családok. Az idó újra felébreszti majd a vágyat. fokozatossággal napról napra egyre jobban élvezem az élet örömeit. Mások elnyomják a problémára utaló jeleket. Ha esetleg munkamániánk volt egy időre tiltsuk el magunkat az adott tevékenységtől. de előtte lehetőleg sokat koplaljunk és éhezzünk. A kiégés okozta sebek helyes kúra által gyorsan begyógyulnak. akik a gondokat elviselhetetlen 76 . találjuk meg egymást elóször lélekben. és ha a munka már éppen jól esne azonnal hagyjuk abba. cselekedjünk a leírtak szerint. Akinek a szülei gyakran hasonlóképpen cselekedtek. akitől nem menekülünk és aki a problémamentes élet illúziójának kergetésében sem partner A kiégés fertőzhet. hogy konkrétan mire gondolunk. Ha eddig kaviáron éltünk most eszegessünk száraz zsemlét. 4. Pánik elhatalmasodás A pánik elhatalmasodásra hajlamos személy képtelen az életproblémájával kapcsolatos érzelmeit ésszerú keretek közé szorítani.

majd üljön le. amely általában pánikba kergeti. és a lehetó legrosszabb következmény valószínüségéról. akkor sincs túl sok remény az elégedettségre. amíg az teljesen valóságos alternatívává válik számukra. Gyógyítás. ók addig képzelegnek a bajról. Életem 20 százalékát adom az aggódásnak. Szenvedó alanyának lenni azonban tragédia. Ez a legtöbb. úgy szuggerálja magának a következóket: életemnek legfeljebb 20 százalékát adom az aggódásnak. il(etve amellyel őnmagát kergeti pánikba. Realitássá.mértéküvé nagyítják. A pánikbeteg kötelezze magár arra. és legalább napi öt órán keresztül csinálni kell a pánikra korábban hajlamos személy már egy óra elteltével undorodni kezd majd régi aggódásérzéseitöl. harminc alkaA GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA (ommal. hogy elutazáskor esetleg nyitva maradt a bejárati ajtó. hogy a pánik kötelezövé vált. hogy hinnie keil a rosszban. rossz érzései már kezdenek kialakulni. Ha szorongásai. A beteg mondogassa a mondatot húsz. hogy a dolog fzikai valóságáról az aggódó személy meg lenne gyózódve. míg olyan szituációba kerül. számukra meghatározó személyt esetleg megbántottak a cselekedetükkel és tettük végül botrányhoz vezet. A család keretein kívülról szemlélve az ilyen hozzáállás majdhogynem nevetséges és komikus. vagy lásson hozzá napi tevékenységéhez. hogy ezt az öt órát tökéletesen kitöltse a pánikkal való foglalatoskodással. hogy egy fontos. köze( öt óra. Hinni kezdenek benne. A nagy nap elótt már hónapokkal teljesen le van terhelve lelkileg mind az áldozat. A pánik felnagyítóknak egy vizsga eseménye kész katasztrófa. Egyetlen percre sem hagyhatja abba kötelezettségét. de mindez anélkül történik. a teljes sikerre. Ez a maximális keret. lelki terápia: az ilyen félelmeire koncentráló ember várja meg. de közben kezdje el mérni az idöt. Asszociálnak róla. A pánikot felnagyító személy azt tanulta. Egy nap 20 százaléka. Mint az elörelátható. mind pedig a környezete. Lassan magától lehiggad. A pánik felnagyító személyek réme a félreérthetó életszituáció. attól a ténytöl. Akarjon pánikba lenni. Néhány 77 . Végtére is bármilyen élethelyzetról van szó. A bajok bármikor bekövetkezhetnek és ha a dolgok idólegesen talán jó fordulatot is vettek. A pánik annak puszta elgondolásából is kündulhat. Ilyenkor gyakran azt képzelik.

hogy az illetrí akár napi öt órán keresztül ve. 5. lelki nyugalmára nézve. és ez a tény veszélyes lehet mások fizikai épségére. tehát tanulás útján is. más.okat viszont eredményesnek talá(unk. pánik felnagyítás fertözése megszünik. de létrejöhet lelki fertözés. Ekkor ellenségességünk cé(pontja nevet kap. támadóbb kedvü utódok születnek. Kiszámíthatatlansága fokozza veszélyességét. élettelen körülmény. az álárendeltség. az örömtelen élet és a félelem. az erös jellemekböl megvetést vált ki. ellensúlyozása is lehet. hanem az eleve agresszív típussá való születés. hogy egy másik ember tudatosan gördít akadályt a mi sikereink utjába.gyakran bünözésre válik hajlamossá. ami akarati kéiyszerítéssel természetesen sehogy sem fog sikerülni neki. Még súlyosabb a helyzet. akkor úgyszólván mindenkivel szemben hajlamossá válunk az agresszióra. úgy az emberek esetében sem zárható ki a nem lelki úton való fertözés. boldogtalanság.ha nem találja meg a dühlevezetés szalonképes csatornáit . kiegyensúlyozott körülmények között élö emberek ritkábban agresszívek. akin a haragunkat levezethetjük. ha rádöbbenünk.napi hasonló gyakorlás után . ha sikertelennek éljük meg saját életünket. A túlzottan agresszív személyiség . Az agresszív ember a gyengébb lelkü társaiból félelmet.gödjék azzal. Ehhez azonban z szükséges. Az agresszív viselkedést nagymértékben fokozza a kielégületlenség. az önbizalomhiány érzése életfélelemhez vezet. A harmóniában. Ha a kudarc oka egy környezeti tényezö. A gyengeség. de igyekszünk konkrét bünbakot keresni. Az agresszió ennek a típusú labilitásnak a kompenzálása. A fegyházakban rövidesen hozzáedzödik 78 . hogy pánikra kötelezi magát. Gselekedeteinek következményeit gyakran képtelen helyesen felmérni. Agresszivitásra ösztönöz. Az agresszió Az agresszív személyiségjegy lehet öröklött vonás. De amilyen módon egyes kutyafajtáknál kitenyészthetö az agresszív viselkedés A GYÓGYÍTÁS LEGIVAGYOBB TITKA és ennek nyomán harciasabb.

Mondhatnánk. kiszolgáltatott gyermeknek. amikor egy konkrét személyre vetül a haragunk. Képzeljük el az illetöt. Ha mi magunk vagyunk agresszívek. Ha gyengének. eröszakmentes követelményeinek. Ezt követöen mindig jutalmazzuk meg magunkat egy élménnyel vagy tárggyal. felelösségteljes hozzáállásunk által.és természetesen attól függetlenül is kerüljünk minden aáresszív megnyilvánulást. már fél sikert értünk el. A gyakorlaA GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA tot biztosan képesek vagyunk sikerrel végrehajtani. akkor minden érzelmi kicsúcsosodásnál. amelynek birtoklása örömet okoz számunkra. Túlzott dominanciára való törekvés 79 . Segítsük gyermekünket olyan tevékenység megtalálásához. elesettnek látunk egy másik embert elsorvad bennünk az iránta való agresszió. és büszke arra. Gondoljuk azt róla. Az agresszió elkerüléséhez komoly segítséget jelent számunkra az elöbbiekben közölt vizualizációs gyakorlat. Minden esetben tegyünk így. hogy ez az érzés szinte kihúzza a dühérzés lába alól a talajt. miközben sir. hogy bántották és magára hagyták. amelyben az agresszivitás veszélytelenül. haragunk célpontját kicsiny. Ha szülöként agresszívnak találjuk a gyermekünket. különösen nagy gonddal ügyeljünk arra. 6. hogy ö ettöl kü(önleges ember. Közismert példa. Óvjuk meg gyermekünket a káros agresszív modellek felvételétöl. Amennyiben agresszióra való hajlamunkat. ha lehet. és fokozódnak valaki iránt. hogy tölünk ne láthasson agresszivitásból fakadó problémamegoldási modellt. értékteremtö módon élhetö ki.az ottani szüntelen agresszió általánosságához. ha agresszív érzéseink felébrednek. tehát lelki fertözés útján. gyakran rejtett agresszivitást vezet le hivatása gyakorlásában. mint szuggesztív séma öröklödött. Gyermekünk pedig tökéletesen egészséges lelkületü felnötté válhat. Nyíltan vállalja majd agresszivitását. és annak veszélyességét képesek vagyunk tudatosítani magunkban. hogy a jó sebész sok. akkor zárjuk ki a továbbfertözés lehetöségét. végezzünk el egy egyszerü gyakorlatot. és többé nem is kíván megfelelni a polgári élet törvényes. Ha a bennünk levö agresszió tanult minta. vagy ilyen viselkedésre hajlamosak. Ajelenlétében különösen .

Még az idösebb embertársai is felnéznek rá. A kapcsolatokban mindig a domináns személy jár elöl. Az erös emberek köré sokszor gyülnek gyengébb személyiségek. Ehhez hasonlóan a lélektan is megnevez uralkodó típusú személyiségeket. Gyakorlásá80 . Két eröteljes domináns személyiség ritkán vonzza egymást. hogy igyekezzünk azt tenni másokkal. Egyszerüen az irányítás hivatására vagy azzal rokon jellegďí tevékenység végzésére alkalmas. A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA Az emberi kapcsolatok túlnyomó többsége tudattalan összejátszásra. partnere pedig követi. Az uralkodó személyiség egyáltalán nem mások elnyomására. gyakran szikrázik körülöttük a levegö. a közösség olyan mértékben hódol be egyre jobban a dominanciája elött. a gyengének és az erösnek is módjában áll egyformán kibontakoznia. Nem türi az életébe való beleszólást. irányítására. nemtudatos vonzalomra épül. Már fiatal korában is rendkívül önálló és erös elhatározású. Az igazságos uralkodót vagy vezetöt. csakúgy. Az igazságosság morális vizsgálata merüljön most ki abban. hogy könnyen el tudják 'viselni egymást. amit magunknak is kívánnánk. Nem csak azért. mint az igazságos családföt. nem csupán a fordított helyzet kialakulása lehetséges.Az asztrológia tudománya szerint léteznek uralkodó típusú állatövi jegyek. Aki túljátsza a szerepét és teljesen elnyomja a társát. A jól müködö társas viszonyban mindkét félnek. akár túlzott dominanciája ellenére is szeretik. Az erös nö is vonzódhat gyenge férfihoz. hanem inkább más emberek vezetésére. Ha mégis összetalálkoznak. Míg az igazságtalan vezetöt rövidesen megutálják és elkerülik. eléri. A dominancia mértékének helyes viselete azonban több szót kíván. hogy mindketten egyre kevesebb örömet találnak majd az együttlétben. tanítására született. hanem óvásért és védelemért. de létezése tagadhatatlan. Másrészt minden emberben él és dolgozik egy jól körülírható önmegvalósítási vágy Ennek mértéke különbözö. A vezetés képessége az élet nagy ajándéka. Amilyen intenzitással akarja ö átvenni egy csoport vagy közösség vezetését. mint ahogy azt a legtöbben hinni vélik.

hogy milyen cselekedetekkel járultunk hozzá az elmúlt napokban a hozzánk tartozó. amelyet kontrollnak nevezünk. karizmatikus fellépés és még sok más különleges adottság szükséges. Osszefoglalás A lelki fertözés útján tehát családi példa nyomán terjedö és a családi harmóniát veszélyeztetö viselkedésminták. hogy az·elismert személy emberi nagysága A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TITKA és jellemereje nem abban áll. de változtatni kívánok ezen a helyzeten. képzeljük el. amit kimond. gyógymódjaik javallata ezen a ponton véget ér. hanem abban lelhetó fel." A változtatás kulcsa egy empátiás kérdés: "milyen élményt teremtek a fellépésemmel mások számára"? Ha a válaszunk készen áll. kérdezzük meg hetente legalább egyszer magunktól. Csendességünk. "ránk bízott emberek va a közössé g lelki erösödéséhez. Ha erös dominanciára való hajlamňt fedezünk fel a lelkünkben. a harmóniát és az emberek közötti megértést veszélyeztetö attitüdöt fedezünk fel. amiröl hallgat. hogy szívünk szerint valójában milyen élménnyel ajándékoznánk meg szeretteinket az esetleges bántás és diszharmónia he81 . ideiglenes eseménykövetésünk ezáltal a viselkedés által csak megerösíti másokban a mi vezetésre való képességünket és fokozza elismertségünket.hoz erös idegrendszer. A felsorolás természetesen nem teljes. Ne késlekedjünk a tudatosításával: "igen. ha nem félnek töle. azonnal cselekedjünk. Gondoljunk arra is. Helyet adva ezzel szeretteink megmutatkozásának és egészséges önkifejezésének. Ha ettöl függetlenül önmagunkon bármilyen. Ha társaságban vagyunk a rendelkezésre álló idö egy részét töltsük visszavonulással. Ez az életajándék mégis megkövetel a tulajdonosától egy felelösségteljes viselkedést. elfogadom ebben a bizonyos szituációban gyakran viszályt keltö módon viselkedem. A domináns személy akkor képes tekintélyt és szeretetet ébreszteni másokban. E könyv lapjain igyekeztünk a leggyakrabban elöforduló és az emberi kapcsolatok egészségére nézve legveszélyesebb fertözésekröl megemlékezni.

és a probléma feltérképezése nyomán megkezdhetjük a gyógyító munkát. Az emberi szervezet azonban mérhetetlen vitali82 . amikor együtt lehetek szeretteimmel és úgy élek közöttük. E tényböl egyértelmüen az következik. Más szóval egyetlen betegség sem fejlödhet ki ha az a bizonyos közös mentális tényezö nincs jelen. A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TITKA Tökéletesen elfogadott tény. hogy ök is öszińtén örülhessenek nekem. teljesen új ezzel szemben az a felfedezés.lyett. A másik ember látószöge címü fejezetben felfedezhettük. boldogságot és együttérzést teremtek családom körében. hogy a minden emberi betegség elindítójaként felfedezett alapvetö pszichés ok kiküszöbölésével tulajdonképpen lelki védöoltást adunk saját magunknak a betegségekkel szemben. de nevezhetjük pszichés vírusnak is. Ha képesek vagyunk e kívánalmunkat szavakba önteni. Örömmel tölt el. szuggeráljuk minden nap mint pozitív formulát: "én örömöt. aggódással és szorongással. Ma már sok száz betegítö gondolatmintáról. az egy elmeprogram. bevezetésül csak annyit: ami megbetegít bennünket. Fs természetesen semmit sem ér böséges bizonyítékcsokor és hiteles alátámasztás nélkül. Mielött a bizonyítékok feltárását megkezdenénk. A betegség elvi lehetösége sok ember életében jelen van. az összes többi betegséggel abszolút közös lelki oka is. Nos. Nagyon merész állítás? Valóban merész. hogy a legtöbben életük idejének nagyjából 80 százalékában foglalatoskodnak önpusztító gondolatokkal. hogy minden betegségnek meg van a saját kiváltó oka. Éljünk a jellemfejlesztés csodálatos lehetöségével. káros viselkedésmintáról tudunk. hogy minden betegségnek van mentális oka. fizikai elváltozást okozó. Eddig azt gondoltuk." Ez a pozitív autoszuggesztió az élet problémáinak és feladatainak színes palettáján is tökéletes és magabiztos megoldó készséget garantál számunkra. ha hiányzik az ember életéböl. hogy minden betegségnek van egy kétségbevonhatatlan. hogy minden nap egyre többen és többet mosolyogjanak körülöttünk.

Létezik azonban egy olyan viselkedéstípus. hogy ö kizárólag csakis ö a saját sorsa irányítója. Sok ember azt gondolta. évtizedek negatív hozzáállása következtében alakulhat ki valakinek a szervezetében. A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOBB TITKA A következö oldalakat kérem ne a szokásos könyvolvasási módon tanulmányozza végig. bukásunk és felemelkedésünk teljes jogú irányítói. Egészen váratlan és új élményben lesz része. Ezt követöen kérdezzen rá arra is. Hogy mi aktivizálja ezt a közös lelki okot. vonzásait és választásait. amelyek a bölcsötöl a sírig. A betegség minden önpusztítás ellenére legtöbbször csak évek. és öngyógyító képességgel van felvértezve. félelmeit. söt felerösíti más romboló minták hatékonyságát is. hogy a számlát kjfizethesse. Ismerjük meg a mélytudat hatalmát. az a tény rövidesen mindannyiunk számára világossá válik. Végül ki fog derülni. és éljünk a szabad akarat lehetöségével! Egy különösen érzékeny szenzitív betegem a közelmúltban egy kereskedönél járt. majd a bolti segédhez indult. hogy csak egészen csekély beleszólási jogot is kaphassanak életük irányításába. Álljon meg egy-egy új felismerést jelentö gondolatnál. Furcsa és szokatlan dolgokról. és kérdezze meg önmagától. a nap minden percében irányít-ják a sorsunkat és cselekedeteinket. amelynek felvételével a baj azonnal jelentkezik.tással. Sokan végül még azzal is megelégednének. ötletei hirtelen vagy megfontolt elhatározásai elöre megírt tudatalatti programok csupán. Élelmiszert vásárolt. különös do. Parancsai és törvényei mégis életünk és halálunk. A segéddel éppen egyjól öltözött hölgy beszélgetett elmélyülten. A mélytudat akarat és szándék útján nerri befolyásolható.log történik Ónnel. Nagyon készséges volt. A lehetöség adott. Mélytudatából lassan felszínre kerülnek és megmutatkoznak azok a mozgatórugók. és ki83 . Ha így cselekszik. hogy vajon hányszor tapasztalt az életében a leírtakkal öszszecsengö jelenséget. és gondolja ma is. és milyen céllal gyengíti le a szervezetet. A tudat küszöbe alatt szërvezödnek azok a parancsok. hogy barátai és ismerösei sorsát tanulmányozva is visszaköszönnek-e a leirt gondolatok. hogy mozdulatai. melyek egészen kisgyermek korától kezdve vezérelték a vágyait.

hogy a jog és a törvény ellenére cselekedjenek. ellenszenvre. Ezt a húst a hölgy most hazavitte volna. Megérzései nem csaltak. A rossz érzések váratlanul töitek rá. hogy legalább még 10 percig kell a fizetés elött várakoznia. hogy mindenkinek a táskájába bele kell pillantanunk. amely a szegényebbeket néha egyenesen rákényszeríti.mért. mint aki pontosan tudja. Rutinból gyakorlottan cselekedett. és szerette volna az egészet minél hamarabb elfelejteni. A jól szituált hölgy közben odanyújtotta táskáiát. hogy pontosan egy ilyen ízlésesen öltözködö elökelönek látszó nagypolgár járna titokban lopni. agresszióra. hogy hol kell keresnie. hogy a bolti segéd a hölgy türelmes meghallgatása és a kérdéseire adott válaszai után tisztelettudóan kijelentette: "a mai naptól az az utasítás. Átélte magában azt a megsemmisülést." A szenzitív személy kissé izgatott lett. Egyszerüen nem fért a fejébe a megtapasztalt esemény De vajon honnan származhatott a rossz érzése? A helyzet váratlanságából? Feltehetöleg! És abból a felismerésböl. Kérem ne vegye ezt tolakodásnak. Ettöl a felismeréstöl kellemetlenül érezte magát. A társadalmi igazságtalanság. Ekkor a betegem hirtelen izzadni kezdett. majd 84 . Nem hitte volna. lassan. Talán ennek kisugárzását érezhette meg. illetve hol szükségtelen a kutatás. eközben kissé feszengett. és elgondolkodott. A bolti lopások jutottak eszébe. amely egy hasonló helyzetben mindannyiunkban megfoganna: kik között élek? Milyen emberek vannak körülöttem? Már a gazdagok is lopnak. Hirtelen arra lett figyelmes. amelyet most a hölgynek kellett elviselnie. hát a segéd fejében. vonzalomra és megaláztatásra. aki a betegem volt. belemosolyogva az unokája szeméhe. A párbeszéd azt sejtette. A táskából a bolt címeres csomagolását viselö. melyben az eladó kutatni kezdett. A lopás gondolata valahol mégis jelen volt a boltban. Erösen szíven ütötte a szituáció. Rosszul lett. ha nem máshol. értö mozdulatokkal. Az úr. Az élelmiszerek összetételéröl faggatta a fiatal eladót. meggondolatlan tette nyomán. Majd ránézett a hölgyre és szárazon csak annyit közölt: " kérem fáradjon velem a hátsó helyiségbe". de tegnap egymás után két bolti tolvajt is elfogtunk. Ezért kissé nekitámaszkodott a pultnak. Érzékeny volt minden idöjárásváltozásra. még kifizetetlen füstölt húsáru került elö.

mint kisvárosi társáé. A példa jól illusztrálja. Pontosan úgy. A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TITKA Mindez persze nem fogalmazódott volna meg a derék férfiúban. hogy mindenkinek az a saját valósága. A városka többi lakója is így vélekedik erröl a kérdésröl. hogy léteznek olyan helyzetek. A 14-es háború vége után több hónappal néhány óceáni kis szigeten a brit alattvalók még mindig hadban állónak gondolták magukat a németekkel. mert összeomlott az ö lopásról alkotott elképzelt valósága. amely szertefoszlott. aki hozzájuk látogatna és kétségbe vonná ezt a "realitást" értetlenséget váltana ki. Az ö valósága az volt. Alapigazság.egykedvüen átadta volna a szakácsának. hogy továbblépjünk. hogy ahová a nagykereskedö ebédelni jár. hogy gazdag. oda a másik kevésbé gazdag kereskedöt szegénysége. Ö most csalódott. ha már korábban is tudta volna. Véleményekre. Bárki. Egy kisvárosi kereskedö valósága az. hogy néha bizony a gazdagok is lopnak. A fövárosi nagykereskedö valósága szintén az. Sokan gondoltuk eddig így A rossz érzés tehát azért alakulhatott ki benne. hogy a fövárosi kereskedö tökéje százszor akkora. Más szóval a szegénységhez rendelte hozzá az elméje a lopás élményét. rangon aluli vagyoni helyzete miatt be sem engednék. amelyekben a valóság nem jelenti egyben az igazságot is. A szegénység és a lopás fogalma a fejében összekapcsolódott. A példa azonnal megköveteli a valóság fogalmának egyértelmü tisztázását. Az ellenségeskedés már régen megszünt a maga objektív valóságában. V'isszataszító. Elképzelhetö ugyanakkor. mert élt az elméjében egy elöítélet. Ennek elfogadása hozzásegít minket ahhoz. Lehet. A fejben levö képzetekre. és rávilágítsunk a valóság viszonylagosságára. Hogy a valóság gyakran csupán a A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TITKA 85 . hogy ö gazdag. és róla ezt a föváros többi lakója is így gondolja. A tényszerü realitást. Az emberi valóság és a realitás általában nem tényeket jelent. ahogy arról várakozás közben gondolkodott. hogy készítse el az ebédhez. de ök erröl egyszerüen nem tudtak. hogy csupán a szegények kényszerülnek a lopás jogtalanságára. Igen! Taszító jelenség. inkább ítéletekre utal. amiben hisz.

dč mëghalni nyilván nem szeretne. A valóságban a baj riyilván mindig elöbb alakul ki. Ez világos. A leukémiás személy elmeprogramja a következö: létezem és velem együtt létezik az én nagy problémám. hogy bárcsak jól dönthessenek. amikor a leukémia diagnózisa még nem állt fenn? AkĚor amikor e történetszereplöje még nem tudta és nem érezte magát fizikai síkon súlyos betegnek. még nyilvánvalóbbá válik. ezért pusztúljak el én. ha mind= jel pontosan erre mutat. Például döntéshelyzetben! Nap mint nap találkozom olyan emberekkel. 146 86 . Több példa szükségtelen annak az alátámasztására'Jagy a tudatunkban lévö információ. A leukémia kialakulásában elsörendü okként szerepel az önmegsemmisítés mély.-hogy z illetö tényleg bajban lévönek érzi és vádolja magát. A helyzet nem állhatna fönn nélkülem.képzelet terméke. tudattalan igénye. Ha mégis kudarcot vall a tervük.a beteg elkeseredetten küzd akaratával az életéért. De mi jellemezte a helyzetét akkor. Addig az idöpontig a beteg természetes valósága az. Én teremtettem és vádolom. romboló gondolatminta uralja 1elki. Ami ebböl a tudatba szü.primitívnek látszó. Egy mecslt férj realitása az asszony hüsége egészen a iebukás pillantáig. Amíg a tudat szintjén . idegi élčte ve'érlöközpontjait. zünk gyakran még akkor is távol áll az igazságtól. hogy a gondot nem tudom megoldani. Az igazság persze másképpen hangzik:. akik erösen kívánják. Az ember valósága az emberi tudat valósága. Az emberi tudat pedig a saját álláspontját tekinti reálisnak. addig·a mélyben egy. hogy ö teljesen egészséges. A lelki okok viselkedésböl. egyszóval szemléletböl és a hozzájuk kapcsolódó attitüdböl tevödnek össze. így a bajok is megszünnek.talán halálos bteg. legfeljebb annyr. mint ahogyan az orvosi diŕgnóziselkészül. gyülölöm magam érte. hogy konkrétan milyen szituációban is van szükségünk a talóság tökéletes ismeretére.rödhet. ha áttanulmányozzuk a leukémia betegségéröl szóló rövid összefoglalást. elöfordul. Az ilyen és 'hasonlö elmeprogramok mindig a tudat hullámai alatz íródnak. Úgy érzem. melyet valóságnak riev". De lássuk.

Van. a szituáció pedig a kellemetlenség kontextusába kerül. vállalkozását elvesztett. hogy az injekciótól való félelem öröklött mély147 87 . A bennszülöttek fizikai támadásként élték meg az elsö védöoltások elterjedését követöen az injekciós tükkel megjelenö fehérek misszióját. nagyobb profitlehetöséggel. akkor már elindultunk a siker megvalósulásának útján. Mégis. aki tehát helyzete pillanatnyi megingásához az önpusztítás jelentöségét rendeli hozzá. a legtöbben egy személy láttán vagy szituáció átélése kapcsán azonnal rávágják: ez az ember hitvány. annak a fejében a nevezetes személy a hitványság. Azt hiszem. Ha úgy nyilatkozunk. hňgy segítö szándékot. akkor az lesz a valóságunk. és végünk van. Ha azt mondjuk. hogy nem várt volna-e rá valahol egy addigi pozícióinál jobb szituáció. Elfogadják a hozzáállását. ez az élethelyzet számomra kellemetlen lesz. mélytudatuk tartalma súgta nekik. ösi beidegzödéseik.Đ A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOBI3 TITKA hogy másokat okolnak a kialakult következményekért vagy egyszerüen csak szerencsétlennek tartják magukat. baráti érzést képvisel. hogy ezáltal lehetöségünk van iobb üzletek megkötésére. A legtöbb ilyen esetben utólag mégis tetten érhetö a döntést megalapozó reálisnak hitt információk valótlansága. A bennszülöttek esetében nyilvánvaló. hogy a hegyes tí fegyver és nem létezik. Figyeljük meg. Aki így nyilatkozik. az álláspontjuk teljesen érthtö. és nem akaratuk által vezérelve döntöttek így Évezredes. öngyilkosságba menekülö embert is megsajnálják. Mások talán ugyanezzel az emberrel kapcsolatban vagy ugyanebböl a problémahalmazból életük nagy lehetöségét hámoznák ki más elöjelü kezdeti hozzáállással. A felsorolt tények és bizonyítékok valahol a tudat rendkívüli kiszolgáltatottságáról és hibázásra való hajlamosságáról árulkodnak. hogy elvesztettük a vállalkozásunkat. A legtöbben a csödbe jutott. hogy ez a típusú viselkedés társadalmi szokás elfogadott hagyomány Így születnek az élet kis bosszúságai és nagy tragédiái vagy megismételhetetlen örömei. Persze a halála után soha senki nem tudhatja meg. Az öslakók természetesen nem a tük feltünésének pillanatában.

Ha a mélypsziché ezirányú tartalma nem tudatosodik. hagyományokat tükröz. Ne feledjük! Minden betegség közös lelki okának feltérképezésén dolgozunk. akkor ez a hit szinte tárgyiasul. Aki nem szívesen fogyasztott húst. A megfutamodás.A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOBB TITKA tudati beállítottság. gyengének és az életre teljesen alkalmat(annak tartották. Az öngyilkosság a helyzet feladásának cselekvésmintája is öröklödik. vagy családi minta. az összecsuklás viselkedéstípusa a mélytudatban gyökerezik és társadalmi szokásokat. a félreállás. melytöl öngyilkos programja aktivizálódik. Lelki fertözés. nincs lehetöség a tisztulásra. Foglaljuk össze. szuggesztió útján. A valóság nem egyenlö az igazsággal. vagy rosszindulatúnak tartják. 2. aklcor az illetö gyakorlatilag nem tehet mást. Rövidesen elérkezik az idö. a reuma és számos súlyos betegség fö oka. és a mélytudatba jut. Támadhatatlan elemi igazságnak hat. Amióta kiderült. Ha valaki nem fogadja el. még akkor is. például egy népszokás esetében. A realitás és valóság témája egy állomás csupán a tudatalatti fölényes hatalmának megértéséhez. és gyógyításra. Az emberek valósága véleményeket fejez ki és meggyözödésekre utal. aki húsmentes diétán él. ha káros vagy hamis. hogy a húsfogyasztás a daganatos betegségek. A húsevést évszázadokon át a megnyerhetö erö és az egészség zálogaként tartották számon. már egyáltalán nem tekintik örültnek azt az embert. l. Általában nem fedi az objektivitást 3. mit tudunk eddig. amikor azokat tartják majd primitívnek. azt megvetették. 148 88 . a szívproblémák. minthogy végez magával. akkor örültnek tekintik. akik húst hússal esznek. kigúnyolták. Ha sokan képviselnek egy azonos meggyözödést. ha a benne levö feszültség megérik arra a szintre.

és családjuk jövöjével. A gazdagok között vannak tolvajok. amíg nem értettük meg az ítéletek veszélyes kategorizáló szerepét. Uagy inkább a tudatalatti parancsainak szolgai végrehajtása. Az ítélkezés káros mivoltát hangsúlyozó intések csupán elcsépelt szövegnek túnhettek. hogy egy életszituáció ezáltal több dolog megvalósítására is alkalmas. Az alázat e témában egyenértékü azzal a hozzáállással. Iehetöséget adnak rá. egy esemény egyszerre több értelmezési keretbe. A események azután ennek az értelmezésnek megfelelöen alakulnak és alakul a sorsunk is hasonló irányba. A hús a nélkülözhetetlen dolgok kategóriájából átkerült a mérséklettel fogyasztani ajánlott táplálékok közé. Egy ló nemcsak 149 89 . Mindez teljes társadalmi egyetértés mellett zajlott le. most sokkal boldogabb és elégedettebb lehetne? A véleményezö ítélet a tudat végtelen nab képüsége. Egy ember. és holnap is hús lesz. ma is az. és a veszélyes dolgok csoportjának tagja lesz. Az élettragédiák is abból a forrásból származnak. Ez azt jelenti. De mi a megoldás? Ha nem véleményezünk hogyan tájékozódjunk a világ eseményei között? Hógyan állapítsuk meg. amelyeket "reális" gondolkodással a kellemetlenségek és a bajok csoportjába sorolt. Kedves Olvasó! Hány olyan feladatot kapott Ön az élettöl. csoportba is sorolható. Egyszer talán majd tiltó Iistára teszik. és zajlik ma is. melynek kapcsán lehetöséget adunk magunknak minden teremtett dolog változatos természetének elfogadására. hogv az embereket vagy eseményeket csupán egyetlen csoport tagjaként vagyunk képesek értelmezni. Gsupán a hozzárendelt jelentéstartalom változott meg. hogy hasznosnak vagy károsnak értelmezzük öket. hogy valami hasznos-e a számunkra vagy sem? Alaptörvény: az élet dolgai nem hasznosak vagy károsak számunkra.A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TITKA nem törödve az egészségükkel. és vannak akik nem lopnak. és ha a lehetöségek csoportjába helyezte volna elméjében. Például a boltban vásárló betegem a gazdagokat a "nem tolvajok" csoportjába helyezte el. A hús régen is hús volt. és csalódott.

lehetóségé van a tudatosításra. az baj. de háziállat is. Míg más emberek. vesztesekké. vagy esemény többféle valóság lelěetóségét is magában hordozza. melyeket elóirányzott. A helyzethez való hozzáállás. A legfontosabb alaptörvény ennek kapcsán így hangzik: a tudat azt teszi. mert felfedezte. egy tárgy. Lehet persze tragé150 90 . Olyan információk birtokába jutott. amelyek segítségével megszabadulhat gépies megrögzöttségeitól. rögzült magatartásminták és társadalmi szokások irányítják. amit a tudatalatti parancsol. Közvetlenebbül: egyetlen olyan történés sincs amely ne lenne egyaránt alkalmas az önpusztításra és a boldogságteremtésre is.A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TITKA az emlósök csoportjába tartozik. A tudatosítás és az elme múködésének megértése. Ha elhagyja életéból a kizárásos véleményezést. hogy amit a tudatalattija eddig tragédiának parancsolt ön által értelmezni. Felejtse el azt is. akkor ezt a kizárásos ítéletet felejtse el. szerencsétlenekké teszik a véleményezóket és elválasztják óket a lehetőségektól. Más esetben azonban tunyasághoz. az örökség vagy pénznyeremény boldogságot hozhat. A kizárólagos véleményezések. Ha az On pszichéjében eddig az a képzet élt. Boldogságot is hozhat! Ha a tulajdonosai élni tudnak vele. a szabad akarat illúziójában élik gépéletüket. az ember géppé süllyed. hogy egy személy. jelentés-hozzárendelés nagyobb léptékekben és a hús-vér életfeladatokban is hasonlóan müködik. az alkotókedv felórlódéséhez és életuntsághoz vezethet. Ha a döntéseket. a tudatosság elérhetóségéról. hanem egyben lehetóség is. Egyaránt beletartozik a hasznos és a káros dolgok csoportjába. minden célját elérheti. Gsupán azért. A betegség nem csupán baj. akik sohasem hallottak és nem is hallanak majd. kiégéshez. és elfogadta meglehetósen összetett okfejtésünket. hogy a pénzzel járó nagy szerencse. A gép státuszból egyetlen lehetóség van a felemelkedésre. Ha Ón végigtanulmányozta. a véleményezéseket tanult.

a túlélésünkkel összeegyeztethetetlen elmeprogramok.000 frankos jutalom elképesztóen csábító lehet. annál valószínübb. hogy a miénk lehet a pénz. Eleget tennénk a felkérésnek vagy sem? Nos a 10. Az újjáépítés lendületbe hozta a különbözö ipari ágazatokat. Minél tovább ábrándozunk arról. hogy a háború voltaképpen rendkívül elönyös esemény volt az ország gazdasága számára. sorsrontó elmeprogramjai alól. Egyesek téves ítélkezésre. a politikai eróvonalak letisztultak. A mélytudat segító. Képzeljük el. megöli az embert. A gyógyítás legnagyobb titka az. hogy valaki megkér minket rá. hamis valóságkép kialakítására ösztönöznek minket. Ennek kapcsán két tényt kell megáilapítanunk. l. az erösek életben maradtak stb. váratlanul ne származhatna belólük betegség. hogy alkalomadtán. Természetesen a háború által okozott nyomorról. Másrészt a mélytudat hatalmas gyógyitóerövel is bír. Mindebböl nem következik az. Ha rágondolunk máris kirajzolódik bennünk mindaz. kopogtassunk be az ajtón és adjunk elö egy képtelen történetet arról. A mélytudatban lehetnek és vannak is káros. amit ezért az öszszegért megvásárolhatunk. hogy a mélytudat müködése mindig kárt okoz. ha az észlelt helyzetet vagy szemé(yt bármikor a saját túlélésének és boldogságának értelmezési keretébe tudja helyezni.. de ugyanúgy átalakulhat magasrendü szellemi vagy anyagi forrássá is.000 frank jutalomban részesülünk. Mindennek elvégzéséért 10. gyógyító. hogy els 91 . életmentö programjainak létezése nem jelenti egyúttal azt is. sok-sok szenvedésröl nem szabad beszélnünk a megnevezett idegen elött. 2. menjünk el egy általa megadott címre. hogy az élettel összhangban lévö fö elmeprogram mégis gyakran elpusztítja. Ön már tökéletesen felszabadult a tudatalatti kategorizáló..Q A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA dia is. korlátozó.

hogy jó emberek vagyunk. hogy az erkölccsel szemben nem léphet fel nyíltan az erkölcstelenség zászlaja alatt. Ez a megnyilvánulás a tudatunkban ellenérzést keltene. amely nem más. mert hátborzongató! A pénz csábításának szuggesztiója mintha csak tudná. hogy a hazugság nem is hazugság. A játék pedig nem erkölcstelrl. Az elmében a két gondolat összecsap egymással. szembetalálkozik az ellentétes tudattartalommal. a visszautasítás valószínüsége kisebb lesz mint 1 százalék.z az új szuggesztió valósággal ravaszul maszkírozza magát. Abban az esetben. hogy mi is történik az elméjében? Nagy valószínüséggel nem. De hogyan? Figyeljük meg jól. akkor mindent elkövet hogy megvalósulhasson. Mi történt? A 10. Ha azonban legalább 10 percig ábrándozunk a pénz által megszerezhetö csodálatos elönyökröl. A folyamat a következö: a fokozatosan teret nyerö gondolat esetünkben nevezetesen a pénz csábítása. Ha egy óránál tovább hagyjuk magunkat a pénzröl képzelödni. Az ellentétes hatású erök könnyedén elnyomják. hogy áthassa és uralja a gondolkodásunkat. Ön egy ilyen döntéshelyzetbe kerül. mint egy színtiszta hazugság. és elegendö idöt arra. erkölcseink az elöirányzott hazugságokkal kapcsolatban továbbra is szigorúak maradnak.000 frank elképzelése egy inger. A pénz csábításának szuggesztiója is nyilván megvalósulásra törekszik. tehát szuggesztió. Ha a felkérést nyomban elutasítjuk. és az erkölcsi hibát játékként felfogni. a feladat visszautasításának lehetösége részünkröl a felére csökken.A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TITKA vállaljuk a feladatot. A szuggesztió maszkja védi saját létjogosult152 92 . Megkérdöjelezné. Ha. amely az erkölcsöt képviseli. Azt igyekszik bebizonyítani elménk számára. mindig képes tudatosan kontrollálni. Ha egy gondolat betölt minket. Ezért e. csupán játék. ha a feladat elvégzését már a felkérés pillanatában elutasítjuk. a szuggesztió nem kap tág teret. A feladat iránti elkötelezettségünk fokozódásával azonban hajlamosak leszünk a hazugság káros szerepét egyre jobban leértékelni. ami lelküsmereti problémákat vetne fel.

vagy egyes népek leigázásának gondolata szintén szuggesztió. Az önigazolás rámutat arra. biztosítva ezzel önmaga túlélését. amellyel az a lelküsmeretünk elött szalonképessé válik. miközben a lelküsmeret elvileg félre van vezetve. Tehát nem is mi önigazolunk. aki egy komoly hazugságot ne vinne véghez. nemcsak megvalósulásra törekszik. ha díjazzák. Az ember elfogódottá válik. aki az utasítást kiadta? Rossznak tartja majd magát? Embertelennek? Hazafiatlannak? Ellenkezöleg! Munkája végeztével hazatér a családjához. vagy pontosabban az önmagának teret nyerö gondolat. majd a kereskedöt minden konkrét ok nélkül börtönbe zárják. A felmentés az erkölcstelenség játéknak való titulálásával tökéletes nyugalmat biztosit a lélek számára és most már semmilyen lelkiismereti válság nem akadályoz meg minket abban. E következmény felismeréséböl és megértéséböl származik az az ismert mondás is. önigazolásnak nevezik. Mivel ez egy teljesen tudattalan lelki folyamat. Ualóban majdnem mindenkit meg lehet vásárolni. hogy mindenkit meg lehet vásárolni. a tudati kontroll egyáltalán nem érvényesül és az elme egyszerüen bedöl a valótlanságnak. A nemzeti kisebbségek gyülölete. a gondolat pedig az elmében való állandó szereplésre törekszik. hanem a gondolat önigazolja saját magát. leértékeli a hazugság erkölcstelen jellegét. Hány olyan személyt ismerünk. Kettejük érdeke ezen a ponton találkozik.' A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TITKA ságát. hanem inte(ligens eszközökkel manipulálja a pszichénket. és olyan jelzöt aggat rá. hogy a gondolat igenis élö erö. A hétköznapi életben az ilyen manöverezést önbecsapásnak. hogy a pénzhez hozzájussunk. akkor milyen lelki élményeket élhet át az az ember. magához öleli gyermekét. akik ezt elvállalnák. A csábítás így igazolja magát. például egy életre szóló vagyonért? És hányan vannak. csupán az árat kell jól megjelölni. Ha egy vezetö katonai fötiszt utasítására egy államban katonák törnek be egy kereskedö boltjába. és azt szétverik. Itt azonban többröl van szó. hiszen az erkölcstelen cselekedetre is felmentést talál magának az ember. talán kellemes klasszikus zenét hallgat és elérzékenyül egy 153 93 .

154 Q 94 . hogy helyesen cselekszünk. A gyermekei a felesége és minden tisztességes ember védelmében. hogy egyszerüen leértékeli azt a személyt. az a mi ellenségünk lehet csupán. És talán azt sugallja. igazságtalan szuggesztió tehát megvédte önmagát. l. Z. megkapjuk a választ arra.A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA romantikus színdarab láttán. akik közel állnak hozzájuk. A kegyetlenség így vedlik át az emberiséget mentö höstetté a fötiszt elméjében. A brutális. Egyúttal egészítsük ki ezt a szabályt: a gondolaterö intelligens módon törekszik túlélésre. Megítéljük egymást és a helyzetet. gondoskodott arról. E két lépés eredményeképpen szinte bármilyen ostobaságot is elkövethetünk és a cselekedetünk motorját jelentd. hogy az ö faja amelyböl az illetd származik az emberiség tönkretételének az oka. mi okból mérgesednek generációs problémákká az egyszerü nézeteltérések. miért mennek tönkre a társas kapcsolatok és barátságok. Ha jól megértettük a leírtakat. önmagát tökéletesen maszkírozó szugesztió meggyöz minket arról. hogyan képesek a legmélyebben megbántani azokat. mely szerint a gondolaterö túlélésre törekszik. De hogyan lehetséges ez? A kegyetlenséget kiváltó szuggesztió úgy maszkírozza magát. Ez a tény ismételten összhangban áll azzal a törvénnyel. aki ellen az eröszak megtörtént. amelyben vagyunk anélkül. hogy elegendö hiteles információnk lenne ezzel kapcsolatban. amely érzelmi manipulációval a logika és az erkölcs fölé képes kerekedni és legyözheti azt. és olyan magas fokú önvédelmet illetve szervezettséget mutat. Ezért minden eszközzel el kell pusztítani. felesége oldalán. illetve önigazolja azt az intelligens eszközökkel manipuláló élö gondolat. Az ítéletból fakadó cselekedetünket rendszerint önigazoljuk. Es aki e tekintetben nekünk ellentmond. hogy az emberek miért kegyetlenek egymással. hogy teret nyerhessen és megvalósulhasson.

Látjuk. jó szuggerátor is egyben. A harci cselekményekért járó kitüntetések nem mások. A tudatosítás ténye elött saját életünk alakításában a szabad akaratunk jóformán nem is vehet részt. akik hajlamosak hinni nekünk. és milyen hitrendszerek dolgoznak ellene? A helyzet sokkal ellentmondásosabb. mint a háború szuggesztiójának. Addig csupán tudattalanul megnyilvánuló erök játékszerei vagyunk. amely bevezeti konkrét témánkat. Ualóban egyetlenegy közös mentális ok betegíti meg az embereket? A száz és száz betegséghez kapcsolódó sok-sok lelki motívum csupán ennek a nevezetes közös oknak a terméke és következménye? 155 95 . és amely végül választ ad számunkra egy rendkívüli kérdésben. A kitüntetés az önérzetre hat. mint hinnénk! Végezzünk el egy kísérletet. Saját túlélésüket igazoló. Ezután felmerül bennünk a kérdés! Hogyan zajlik ez a folyamat a betegségek kialakulásával kapcsolatban? Mi az elme szerepe a testi-lelki problémák létrejöttében. hogy sorsunkat mi magunk vezéreljük. ez a gondolat is csupán egy tudattalan elrrěeprogram eredménye. milyen típusú gondolaterök támogatják a gyógyulást. önmagukat maszkkal védö gondolatok áldozataiként élünk. és elaltatja a céltalan pusztítás és mészárlás lelküsmereti problémáját. Es mint tudjuk a szabadság fogalma csupa nemes és nagyszerü élményhez kapcsolódik a Nagy Francia Forradalom több mint másfél évszázada óta. a szuggesztiók úgy maszkírozzák magukat. hösiességet szuggerál. hogy nem csupán önmagunkat csapjuk be ezáltal. Miközben azt gondoljuk. tehát magának az élö gondolatnak a saját túlélése érdekében elkövetett manöverei. A hütlen házasfél fejében a csalást motiváló szuggesztió azzal igazolja magát. hogy megpróbálja bebizonyítani az egénnek egy kis szabadságra.Đ A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TITKA A háborút kirobbantó uralkodók mind "Cézár"-nak képzelik magukat. Ajó szónok. fellélegzésre van szüksége. Ki ne értené meg ezek után a szegény ketrecbe zárt félrelépö urat vagy hölgyet. hanem másokat is.

hogy az egészséges emberek nem értékelik önmagukat. Ha ezt a kérdést értelmezni kívánjuk. Munkahelyi kiesésükkel. Csak élhessenek! Ebböl a tényböl az az egyszerü következtetés vonható le. ha az garantáltan megóvná öt az összes lehetséges bajtól. Az influenzás csoport tagjainak nagy része egyértelmüen adakozna egy közepes összeg erejéig. melyet még meg sem szereztek. ha most azonnal egészséges lehetne. hogy azonnal lemondanak minden javukról. akik csupán néhány hetes gyógyulási határidejü influenzában szenvednek. A halálos betegek pedig mindent megadnának érte. családjuktól való elszakítottságukkal indokolják álláspontjukat. és tegyük fel ugyanezt a kérdést egy daganatos betegekböl álló csoportnak. Az elsö csoport általában szívesen fizetné be egy "láthatatlan erönek" fizetése körülbelül 5 százalékát minden évben . hogy mennyi pénzt hajlandó kifzetni a saját egészségéért. majd olyanoknak. Milyen anyagi áldozatra hajlandó most azonnal. Titokban fogadalmat tettek Istennek vagy a sorsnak. ha még egy lehetöséget ad nekik az élet. hogy ezt szinte mindenki tudja.A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOBB TITKA Kérdezzünk meg tíz egészséges vagy önmagát egészségesnek képzelö embert. A legtöbben pedig egyszerüen kinevetik a kérdezöt: miért fizessek. akik ennek az összegnek csak a töredékét ajánlanák fel. Pénzt. és az állapotukat. ingatlant és azt a jövedelmüket is. hiszen egészséges vagyok? Ezt követöen látogassunk el egy kórházba. Mondhatnánk. értéktelenek ök maguk is. A tapasztalat szerint három típus létezik. Ha az egészség értéktelen a szemükben. De mi a helyzet az élet és a halál határmezsgyéjén vergödö daganatos betegekkel? Nos ök azok. A nagybeteg számára az egészség érték. A nagybetegek hallatlanul magasra értékelik testi épségüket. Figyeljünk jól! Az egészségesek tehát csak apró áldozatokra hajlandók az egészségükért. hogy többen közöttük megtértek. akik habozás nélkül úgyszólván mindenüket odaadnák az egészségükért. Be is vallják. Minél enyhébb fokú a betegség az érték annál kit56 96 . idözzünk el ennél a gondolatnál. Uannak olyanok is.

Alaptörvény: a betegségeket. arra szükségünk van. A betegség. Ettöl a beteg valóban megváltozik. hogy utána nagyobb érték legyen? 157 97 . mint minden körülményt mi vonzzuk saját magunkhoz. a mélytudat pozitív célzatú viselkedésterápiája. Nyilvánvaló. A betegség. Az egészséges életmódra oktató tanácsok jószerével a semmibe vesznek. hogy nem lehetnénk betegek. A gyógyítás nagy titka az. megaláztatás. hogy ami pillanatnyilag nem áll rendelkezésünkre. A betegség egy szuggesztió. ha egyáltalán nem léteznénk. hogy a betegség. annál vonzóbbnak találjuk majd az egészséget. az már nem érték a számunkra. az elme. A tanácsok által nem jön létre bennük tartós. Minél több szenvedés. Hatása magasabbrendü mint a tanácsé. Az elme betegséget teremt azért. A betegség ezzel szemben azonnal mély eröteljes nyomot hagy a pszichébčn. Pedig sokan meg akarnak szabadulni a tudattalan viselkedések nyomán létrajött szenvedéseiktöl. Ehhez az akarat is kevés. A nulla értéktöl a valóságos értékrobbanásig. nélkülünk ugyanis nem létezhetne. mint inger képes arra. va az egyén akaratáé. mint hatás eredményes. hogy az egészség iránti hozzáállás nem változik meg a tanácsoktól. hogy új tudattartalommal és élethez való viszonyulással töltse be az elmét. De személyes veszélyeztetettség és közvetlen érintettség folytán igen. Miért kell lerombolni az egészséget? Gsupán azért. De miért? Ettöl még nem áll össze a kép.A GYÓCYÍTÁS LI:GNAGYOßB 'rI'IKA sebb. és élnelc tovább a hagyományaik szerint. nélkülözés és esztétikai probléma járul a betegséghez. de súlyossági fokozatokat is. Nem csupán arról van szó. Az emberek meghallgatják öket. Az elme pontosan tudja. Nem csak betegséget vonzunk. Aki beteg. belölünk fakad. Minden ami velünk történik. fájdalom. saját meggyözödésen alapuló eröteljes szemléletváltozás. ami pedig megadatik nekünk. tartós szemléletváltozáson esik keresztül. hogy megváltoztassa az egyén egészséghez füzödö hozzáállását. A tények változása között tehát szoros és egyenes összefüggés tapasztalható.

Az egészségért a betegnek mindig küzdenie kell. De miért kell az emberekrek meghalniuk. nem tudjuk élvezni azt. A küzdelem hihetetlen módon felértékeli önmaga tárgyát. A tudat szintjén 158 98 . és ez önmagában már nem öröm. a betegség mint az elme terápiája mindent elsöprö energiával tör elö. az öröm áramoltatja vérünket. Ha az öröm hiányzik. amit az élet azért nyújt felénk. Ezek a tények tökéletesen egybevágnak. kínlódás és nélkülözés árán az elvesztett hatból visszaszerzünk két egységet. hogy léteznek. A betegség megteremtésével és az egészség utáni szakadatlan küzdelemmel az elme beindítja annak az energetikai rendszernek amüködését. Örömre és önértékelésre azonban mindig szükség van. amely nélkül az élet tulajdonképpen megszünne létezni. Minél súlyosabb a betegség. Sok-sok értékes tárgy birtoklása nem egyenlö az örömre való képességgel. akkor természetes. Ez az elme viselkedésterápiája. és az önszeretet. mint korábban a teljes egészet. gyakran éppen betegségek következtébn. a lélek kiürül és a tettvágy megsemmisül. ha az elme a betegség létrehozásával az életerö megsoszorozódását célozza. Ennek az óriási erönek gyakran maga az élet is áldozatul esik. Az elme a betegséggel célt ad és értelmet. hogy élvezzük. Felébrednek általa a szunnyadó motivációk. Ha az anyagi javak már rendelkezésre állnak. Ha az életböl való kiábrándultság és a céltalanság legmagasabb átélhetö foka megvalósul.A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOBB TITKA Az élet forrása az öröm. Ha a dolgok jól mennek. akkor a rendelkezésünkre álló mennyiséget garantáltan jobban becsüljük majd. Ha az egészség tökéletesen rendben van. A küzdelemben a cél és a vágy tárgya egyértelmüvé válik. Ha küzdelmek. Négy egység marad. Az élethez öröm kell! Az elme gyakran elvesz tíz egységnyi egészségböl mondjuk hatot. ez a legtöbb ember számára nem öröm. Ez táplálja a szív életerejét. annál nagyobb önértékelést termt. kedvet ad a cselekvéshez. Minél alacsonyabb az önértékelés. annál súlyosabb a betegség.

Kínálkozik számukra egy különleges lehetöség. A betegség sokáig elkerüli az embert. akkor megszünik az élet. A betegség és az önszeretet egymást kizáró fogalmak és élmények. Ha a halálösztön akár betegség formájában is eluralkodik. Ha ezek a képességek elsorvadnak ugyanis. De az egyénnek pontosan ugyanannyit kell majd dolgoznia önmagán. a hajtóerö. Az egyensúly így helyreáll. hogy megszabaduljanak legjobban gyízlölt problémájuktól. Lehetöségük van arra. hogy az ember számára elérhetö legyen a cél. De az elme célja valójában nem az. hanem halálösztönök is léteznek. Az elme mindig annyit vonz magához a betegségböl és a problémából. Ónként vállaljanak fel egy ugyanolyan súlyú másik problémát. Az elme túlélése azonban csak a mi túlélésünk által lehetséges. problémák és bajok. hogy nem csupán az életösztön müködik bennünk. elfojthatja az életet. amennyi a vitalitás tréningezéséhez szükséges. és megszünjék a küzdés. Az elme mindent megtesz a saját túlélése érdekében. Egy döbbenetes felismerés egyben bizonyítékul is szolgálhat a leírtak alátámasztására. Gyakran keresnek fel olyan emberek. A betegség testvérei az életben az úgynevezett tragédiák. az öröm. utálják. Egyetlen dolgot kell csak tenniük. Unják. 159 99 . Elviselni sem bírják tovább. amelyet eddig még soha senki sem kínált fel nekik. a vitalitás! A beteljesülés által ezek az élëtfunkciók sorvadni kezdenek.A GYÓGYÍTÁS LBGNAGYOBB TITKA az akarat az egészségért küzd. ha eleve negatív beállítottságú az illetö. Ezek súlyosságtól függöen eltérö mértékü küzdelemre és a problémamentesség elérése érdekében munkára késztetnek. Elegük van belöle. mert nélkülünk nem élhetne túl. mintha eredeti problémáját kívánná orvosolni. Az energetikai rendszer vitalitásigénye kielégül. melynek küzdelemigénye az elöbbiével egyenértékü. gyakran még akkor is. akik egyszerüen már meg akarnak szabadulni problémájuktól. Ugyanis a küzdelemben teljesedhet ki a valódi életcél! A vágy. Freud azonban rámutatott. az életösztön az élnivágyást diktálja. Az elme azért védi az életünket.

Ez a szituáció a betegség kialakulásának kedvez. A sok ezer típusból az a forma valósul meg.ök vannak többen . A betegségek abszolút közös lelki oka az életöröm és az önértélcelés hiánya. Pedig a küzdelemben rejlö öröm éppen a megoldódás által hal el. amelyet használnunk kel(.yénnek éppen szüksége van lelki fejlödéséhez és életöröme önértékelése viszszanyeréséhez.A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOßB TITKr1 De ha az önszeretet az önértékelés sérül.mondják. Természetesen ebböl a tényböl fiziológiai következmények származnak. Az alkotáshoz rendelkezésre álló életenergiák Iebomlanak és melléktermékek jönnek létre. ha minden megoldódik". hogy az általuk bajnak nevezett körülmények közepette hogyan is tudjanak örülni.megértik mindezt. Az élet küzdelmeihez az emberek azonban gyakran a baj és a nehézség fogalmát rendelik hozzá. A küzdelemhez a vágyak megvalósításához rendelkezésünkre áll a megfelel idegrendszeri és hormonális háttér. Ekkor balesetek. váratlan szerencsétlenségek veszélye fenyeget. hogy minden küzdelemben életörömük forrását lelik meg. A beteljesülés az örömnek már csak a vége. Mások . a szervezet belsö eri szétoszlanak. Az ember teremtésre és küzdelemre van megallcotva. Ezt majdnem min160 100 . máris aktivizálódik a betegség. Ha nem használjuk. A gyógymód az állandó küzdelem és a szüntelen öröm helýes egyensúlya. Egyetemes lelki vírus pusztít az elmékben. A lelki és testi bomlástermékek azonban testet ölthetnek. szétszórtság és figyelmetlenség formájában is. amelyre az et. akkor azonnal berobban a baj. a feladat kín és ennek végén kezdödik majd az öröm. mely azt sugallja. Az ember a küzdelemben lehet boldog. a biokémiai körülmények megváltoznak. akkor sem fogadnák el. akik még ha egész életükben is e sorokat olvasnák. de nem tudják. Ha az önértékelés egy bizonyos szint alá süllyed. "Talán a végén. a képességeink elsorvadnak. teret nyer a betegség. Vannak olyanok is. hogy a munka. Ha az életerö és az életöröm nincs kihasználva.

Az elme a feladatot az öröm megtalálásáért adja. mrt a küzdelem sokszor kínos fizikai érzetekkel. irömmel oldom meg öket. Ha nerz. hangosa: szeretem és értékelem magam. mert valójában nem ez az 161 101 . hogy most már annak megoldása közben aknázzuk ki az életörömöt. ahol megtalálását sejtjük. talán éppen azért.meg átsiklanak az öröm megéiésének lehetóségei fölött. akinek örömre van szüksége. hngy megépítsük azt az újat! Bolond. és nem éltük át az értékteremtés élményét. baszantó dolgok kisebb lelki egyensúlytalanságra figyelmeztetnek. Ha elhagyjuk a kulcsunkat. lélekszakadva rohanunk vissza a sarokra. Az életem öröm. Higgyük el. Ňrömre és lelkesedésre. ott újabb küzdelem kezdódik. banális. Ahol a küzdelem véget ér. Iassan. ami megteremtódött bennünk az öröm és a küzdelem átélésére. hogy rohanjunk. Ha leégett a házunk. Szükségünk van rá. és át.A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITIC denki hajlamos elhinni. gyakran fájdalommal és nélkülözéssel is járhat. Ne örüljünk. monoton hangon. A lgIübb ember élete az örörnre várással telik el a küzdeimek közepette. a megvalósítás útja öröm. Ha akkor sem tesszük meg újabb és újabb nem várt feladat jön. abban a pillanatban szükségünk volt arra. Eközben azt sokan kínnak élik meg. összpontosítsunk. Ha el kívánjuk kerülni a betegséget örüljünk a hétköznapok küzdelmeinek. a tetteim örömök. elménk újab feladatot ad. akkor. Ezért szuggeráljuk magunkat. csak küzdelem". A küzdelemhez rendelt "rossz" tudattartalom végül elvezet egy helyteIen felismeréshez: "rossz életem van. A sugallat azonban hamis! Az öröm nem ott kezdódik. de nem használtuk fel eddig. aki a háza leégésének örül. aknáztuk ki a feladatban rejló örömöt. Ez akarati úton és felszólításra nyilván ném sikerülhet. örülök a răm váró feladatokuak. hagy újabb célokat túzhessek magam elé. Levezettük azt az energiát. küzdjünk azért a kulcsért. ahol a küzdelem véget ért. mért nincs benne öröm. Az apró. újat kell építenünk. Az az ember betegszik meg.

Feltételezzük azt. Ha egy eseményt vagy egy másik személyt észlelünk ne alkossunk róluk kizárólagos ítéleteket. Értjük már? Ideje van az örömnek. és ha szükséges a betegségnek. mély szerint az örömre való képességünket folyamatosan használnunk kell. hogy legalább egy tucatnyi elönyös lehetöség forrásává válhatnak számunkra. Ha kizárólagos 162 Q 102 . Megismerhettük azt a lelki törvényt. ha az új ház vonalai napról-napra egyre határozottabban rajzolódnak ki. elkerülnek minket a lelki erö megdňlgoztatásának hiányából fakadó váratlan tragédiák és szerencsétlenségek. Ö végtelen sok lehetöséget rejt számunkra. a fa. Amikor így cselekszünk. Így alakulhatott ki az a hagyomány. és ideje van a megrendülésnek. a sírásnak. Tudatlan vezérlés alatt állnak azok az emberi elmeprogramok is. ha tégla a téglára kerül. jönnek a "bajok" melyek rákényszerítenek minket erre. vagy rossz ember lehet. mely szerint a problémamegoldás a baj és a nehézség elnevezésével párosul.és vaseszközök. döntö jelentöségü lelki folyamatok milyen nagyfokú tudattalan színezettel és háttérrel zajlanak. Mint ahogy a kalapács sem csupán egy szerszám: a kalapács egyszerre tartozik például a fegyverek. hogy a sorsunkat meghatározó. a kiállítási tárgyak és a szerszámok csoportjába. Ha az élethez adott küzdelem adagunkat nem vállaljuk fel önként. De tudunk majd örülni akkor. Éppen így. jelöljünk ki magunknak rendszeresen célokat és szüntelenül dolgozzunk azok megvalósításán.A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOBB TITKA öröm. amelyek lehetetlenné teszik azt. hogy egy eseményhez alkalmanként több és a számunkra valóban elönyös értelmezést rendeljük hozzá. Sok-sok példával illusztráltuk. amely örömünkhöz és boldogságunkhoz a változatosság sokszínüségével kapcsolódhat. Ha sorsunkat irányítani kívánjuk. akkor ö nem csak a szokásos elöítéletek által diktált jó. A küzdelemre való képességet pedig küzdelemmel célszerü megdolgoztatni. ha embertársunkkal találkozunk.

Így sorsunk irányítói és egy boldog élet utazói vagyu n k. Gondolkodásunkkal milyen lehetöségek megvalósulását zártuk ki kettönk életéböl. Ez a program valóságnak álcázza magát. a változó emberi szokásokban gyökerezik. 163 103 . Ez az emberi faj. az egészségem kincs. A másik program forrása. öröm. és tanulás útján rögzült. örömöt. hogy eddig milyennek láttuk " öt". de csodálatos eszközével. . örömöt kikényszerítö funkciója megszünik. Gondolkodjunk el néha kedvesünkröl. ami küzdelmet ébreszt. Az öröm és a lelkesedés minden körülmények között társammá szegödött. de a vele való azonosulás komoly hibák elkövetéséhez és az élet nagy kudarcaihoz vezet. Ha az életörömöt önmagunk értékeléséböl. Ha így teszünk. kizárjuk lelkük palettájának színességét. Pozitív gondolataimat az elmém befogadja. Az egyik típus. a kapcsolatunkból fakadó nagyszerü élményforrások rövidesen elindulnak a megtestesülés útján. az élet teremtése. célt. E parancsok egyik formája a betegség.Đ A GYÓGYÍTÁS LßGNAGYOßß TITKA véleményezö ítélettel tekintünk másokra. Parancsai mindig a helyes utat jelölik. és mondjuk hangosan a következöket: örülök az életnek. nagyra értékelem önmagam.. szeretetéböl és a létezésünk iránti hálából merítjük. az öröm és a szeretet védelmének programja. Osszefoglalás A mélytudatból két típusú program irányítja az életet. és nem fenyeget többé. mely személyiségükben rejlik. a betegség örökre elkerül bennünket. Vágjunk neki az útnak. Minden nap álljunk tükör elé. Ismételjük életem öröm. Ezáltal a betegség küzdelmet adó. öröm! Tegyük ezt a gyógyító szó egyszerü. Gyakoroljuk önszuggesztiónkat és cselekedjünk ennek szellemében. értelmet adva az életnek. és barátainkról! Kérdezzük meg magunktól.

A szuggesztív befolyásolhatóság 3. A szuggesztió és a hipnózis lélektani törvényei 104 . Életerö terápia vitálmagnetikus gyógyítás 2.GYQGYTEGHNIKÁK ÉS LÉLEKTANI TÖRVÉNYEK A TERAPEUTK SEMSZÖGÉBCL 1.

A tudás tökéletes megosztása érdekében szükség volt olyan tudományos. E tapasztalatokon alapuló ismeretanyagot mégis elsösorban a gyógyítás elkötelezett képviselöinek szánom. A lélektani alapon gyógyító terapeuta számára elengedhetetlen. vagy pedig pszichoaktiv.A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOBB TITKA Ez a három téma a laikusok számára is komoly tudás forrása és lelkesítö olvasói élményt nyújt. de elöfordulhat. Az ilyen emberek rendkívül érzékenyek a szuggesztív befolyásokra. tehát kissé megkeményedik és ellenállóbbá válik a befolyásokkal szemben. hogy tökéletesen tisztában legyen betege lelki alkatával. amelyek sokak számára kevéssé érthetöek. hogy páciense pszichopassziv. egyrészt passzív jegyeket szerezhet élete folyamán. Elöfordulhat. Mindannyian megközelíthetök hipnoszuggesztiv eljárások által. érzéketlen és nehezen befolyásolható embertípus jön létre. Ebbe a típusba tartozik az emberiség körülbelül 5 százaléka. Négy lélektani típusról van tehát szó. Ha egy pszichoaktiv érzéketlenebb személy további pszichoaktiv személyiségjegyeket vesz fel. vagy tudományosan hangzó kifejezések egész sorának alkalmazására. különlegesen ritka. Tudnia kel(. A szuggesztív befolyásolhatóság címü fejezet stílusát megismerve ez a törekvésem kézzelfoghatóvá válik. kemény. azaz jól befolyásolható-e. érzéketlenebb személy Egy örökletesen pszichopassziv egyén élete során tovább passzivizálódhat. Az ö kedvükért álljon itt a téma tömör összefoglalása. Ha valaki pszichoaktivnak született. de a velük kapcsolatban alkalmazott terápiák markáns különbségeket rejtenek. amely iránytüként segíti majd öket a fejezet egészének feldolgozásában. A hipnózis egy különleges tudatál166 Q 105 . hogy további pszichoaktiv jellemzökkel gazdagodik. hogy a paszszív egyén felnött korára pszichoaktivabb jegyeket vesz fel. Az elsösorban terapeuták részére készített három fejezet kapcsán külön szólnunk kell a hipnózis és a szuggesztió tartalmi különbségeiröl.

Ezért autoszuggesztiót gyakorolunk. A szuggesztió esetenként megtöltheti a hipnózist. és gyógyítója szuggerálja öt. Az okokra hatunk nem a következményekre. A helyes út az. sajt kc. l. A terápia végsö célja az egészség megteremtése mellett. Pozitíwá alakult gondolatai 167 106 . hogy a beteget olyan harmonikus és örömteremtö életútra vezesse. Eleteró terápia. A betegünk soha ne érezze magát áldozatnak. hogy a beteg képessé váljon öngyógyító és önfejlesztö tevékenység végzésére hipnózis nélkül is autoszuggesztió formájában. Tudatosuljon benne. akivel csinálnak valamit. Mind több eröt kell összpontosítani a tudatos önbefolyásolás tanítására és forszírozására. A betegen senki nem tud segíteni.. jellemerösítö tevékenységünk nem csupán egy-egy betegség gyógyulását segíti elö. és ö az.A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOBB TITKA lapot. A heteroszuggesztió aránya azonban az idö múlásával csökkenjék. tehát azt az eljárást. kiváltképpen pedig teljes gyógyulás.. mely a bajt a gyökerénél ragadja meg. aki saját egészsége érdekében hatékonyan dolgozik. Ez nem zárja ki az esetenkénti heteroszuggesztiót. ekkor hipnoszuggesztiv befolyásról beszélünk. Ne hagyjuk! Akivel történik valami. Autoszuggesztiós gyógyító.cmüködése nélkül. A szuggesztiók azonban önmagukban is alkalmazhatók hipnózis nélkül. hanem lelki fejlödésünket is elönyösen befolyásolja. hogy nélküle nem állha` be állapotjavulás. ha a beteg rövid eligazító terápia vagy tanfolyam elvégzését követöen önmagát gyógyítja pozitív gondolatokkal. és lehetetlenné teszi a kiújulását. A szuggesztió pedig egy inger. az az ember csupán következmény Ellenben a beteg érezze. hogv most ö a gyógyulás kulcsa. melyben a beteg páciensként vesz részt. vitálmagnetikus gyógyítás A gyógyítás célja elsösorban az.

Amikor a vitálmagnetikus kúra során a javulás és az energetikai rendszer harmonizálódásának elsö jelei megmutatkoznak. A gyógyszer alkalmazása az orvosi vagy heteroszuggesztiv terápia lefolytatása szükséges. hogy sorsát gondolazai nevelésével a saját kezébe vegye. mert képessé vált a gyógyító erö befogadására és saját ereje felélesztésére. csakis addig folytassuk. rövid idö multán abbahagyhatjuk a vitálmagnetikus kúrăt. azért van. 168 107 . amikor az életerö terápiát említjük. A vitálmagnetikus gyó= gyítás közben is szüntelenül éreztessük a pácienssel. Az életerö kúra alkalmazása nyomán is folytonosan erösítsük benne: bár mi magunk áramoltatjuk felé az eröt. Vesse hitét saját gyógyító erejébe. Bizalmát ne csupán a terápiát végzö személybe helyezze. Napról-napra egyre jobban és jobban csússzék át a bizalma önmagába. végül tízszer-hússzor. majd négyszer. Ne alkalmazzuk ezt a módszert kizárólag önmagában! Ha elkezdtük. megtámogatjuk gyenge energetikai rendszerét és hozzásegítjük ahhoz. hogy kiegészítö eljárásról van szó. Ne tévessze meg öt az a tény. mondja el a gyógyító alapmondatot napjában csak kétszer. és a gyógyító technikát autoszuggesztió forrnájában betegünk kezébe adhatjuk. hogy kezelésen vesz részt. az ö szervezete a befogadó test. Ha pillanatnyilag nagyon legyengült állapotban van. Ha jobban érzi magát. Ezzel felerösítjük. Még egyszer kihangsúlyozzuk. E módszer gyakorlása közben életeröt. és kibontani az egészsége virágait.A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA Q képesek új életnívót teremteni. Az életerö terápiát a vitálmagnetikus gyógyítást ennek szellemében alkalmazzuk betegeinken. hogy képessé váljon az önálló pozitív autoszuggesztzóra. hogy "összeszedje" magát és autoszuggesztiót végezzen. Ha így teszünk. hogy a gyógyulás sikere és felelössége az ö kezében van. míg a beteg lelkileg és testileg meg nem erösödik hozzá. de a teljes egészség eléréséhez kevés. vitálmagnetikus fluidumot sugárzunk a beteg ember szervezetébe. a beteg már képessé válik arra. Csakis rajta múlik.

Az életerö kúra címü fejezet négy fö részbl áll. ha elöször szembesül testi vagy lelki bajával. ďnajd a speciális betegségekre bontott gyógymódok. Nem minden esetben szükséges a kúra. Legtöbbször elegendö a pozitív gondolatok erejének bemutatása. saját hatalma következményének látja a gyógyulási folyamatot. A 169 108 . Az életerö kúra nem helyettesíti a pozitív gondolkodást. az autoszuggesztió technikájának megtanítása. melyben a betegnek csupán elviselnie szükséges a gyógyító folyamatot. de a gyógyulás zálogát önmagában tudja. Az életeröáram nem azonos jelenség az elektromossággal és a mágnesességgel. 3.A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOBB TITKA Minden beteg áldozatnak érzi magát. de saját gondolatai gyógyító erejét nem tapasztalhatná meg. amelyben a szükséges lelki és fizikai feltételek fogalmazódnak meg. Késöbbi életproblémáit vagy betegségeit ezután már ideiglenes helyzetnek éli majd meg. hogy a beteg lelki gyengeségét érińtetlenül hagyják. az äldozat szerep és a kiszolgáltatottság érzése megmarad. Ezt követi az általános kezelés leírása. melynek kapcsán szükséges felkeresnie orvosát. melyek úgy javítanak az állapotán. Ha máskor beteggé válna. Amennyiben autoszuggesztiót is végez. Uannak tehát olyan módszerek. ismét áldozatként élné meg szerepét a szituációban. Az utolsó rész az életerö terápia létét és valós fizikai hatását hivatott igazolni. amelyek a kúra gyakorlásához elengedhetetlenek. 2. Az elsö téma a magnetizör személyisége. ha a páciens energetikailag. úgyszólván meg van semmisülve és képtelen lenne önállóan gyakorolni. Sok terápia kapcsán. Hacsak vitálmagnetikus kúrát alkalmaznánk a beteg gyógyulna ugyan. A vitálmagnetikus kúra alkalmazásának szabályai a beteg önmagába vetett hitének erösítése szempontjából a következök: l. Életerö kúrát akkor végezzünk. A pozitív gondolkodás viszont gyakorolható a vitálmagnetizmus nélkül is.

míg vitalitásunkat tökéletesen vissza nem nyerjük. vagy akárcsak múló rosszullétektöl szenvedünk is ideiglenesen fel kell függesztenünk gyógytevékenységünket. melyeket akár házilag is elkészíthetünk. Hölgyek ne végezzék a gyógytevékenvséget menstruációs ciklus alatt! Ezúton tisztázunk egy félreértést. a férfiak különösen nagy sikerrel kezelhetnek hölgybetegeket. Mesmer az életerö jelenségéröl így nyilatkozik: "itt nem egy kivételesen és ritkán elöforduló jelenségröl van szó. Sikerrel szolgálhatják mások egészségét az átlagosan erös gyógyítók is. Emellett olyan készülékeket is bemutat. A magnetizőr személyisége Annak aki életerö vagy szuggesztív életerö kezelés útján kíván gyógyítani mind testileg. mind pedig lelkileg tökéletesen egészségesnek kell lennie. i 7o 109 . Nemcsak férfiak alkalmasak az életerö útján történö kezelések végzésére.A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TITKA negyedig rész fizikai bizonyítékokkal szolgál ennek az állításnak az alátámasztására. hogy nincs jelentös különbség a nök és a férfiak hatékonysága között. A tapasztalat azt bizonyítja. Alkalmazzuk az életerö kúrát betegeinken a leírtak szerint! Korlátozott idötartamban! Ha így teszünk csodálatos segítötársat kapunk gyógyító és léleknevelö tevékenységünk eredményes végzéséhez. Ez a kívánalom természetesen nem egyenértékü azzal. hogy csak a különösen nagy lelkierövel rendelkezö személyek kezelése hat jótékonyan. Söt. Egészen addig. hanem egy általánosan létezö és vibráló áramlat váltakozó hatásáról". Ha esetleg megbetegszünk. hogy vitálmagnetizmus útján  saját gyengélkedésünk átterjedhet a hozzánk forduló páciensre is. és lemérhetjük rajtuk életerö áramunk minöségét és mértékét. Nem erröl van szó. Tudnunk kell. a hölgyek pedig férfi pácienst.

A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TITKA Másképpen szólva Ennemoser dr. kihangsúlyozza, hogy minden egészséges emberben müködik a természetes gyógyerö átadásának képessége. Nyilvánvalóan különbözö mértékben. Gyakorlás útján azonban bárki erösítheti, és csiszolhatja meglévö adottságát. Ha szuggesztív kezelésünk mellé életerö magnetizmust is adunk, nem csak egészségesnek kell lennünk, de különösen gondosan kell ápolnunk a börünket is. A tisztaság a kellemes megjelenés és a semleges illat alapkövetelmény A vitálmagnetizör egyszemélyben orvos és gyógyszer. Ez a törvényszerüség gyógyító tevékenységünk minden percében lebegjen a szemünk elött. A siker érdekében a betegnek mindig a lehetö legnagyobb bizalommal kell viseltetnie gyógyítója iránt. Ezért kerülni kell minden megnyilvánulást és tisztaságbeli fogyatékosságot, amellyel a páciens görcsösségét, ellenszenvét, visszahúzódását idézhetnénk elö. Ellenben a magnetizörnek olyan hatalmas, végtelen még az esetleges undort is legyözö emberszeretettel és gyógyításra törekvö jellemmel kell bírnia, amely még az ellenszenv csiráját sem türi meg a pácienssel szemben. Dr. J. Kerner így nyilatkozik a kérdésröl: "senki mint magnetizör ki ne nyújtsa a kezét mások felé, ha nincs a szívében feltétlen emberszeretet és önzetlen meggyözödés". Az életerö poláris természeténél és az ellentétes sarkú erök egymásra nézve kedvezöbb hatásánál fogva érthetö az az érdekesség, hogy vérrokonok között a kezelés csak ritkán hoz kielégítö eredményt: Bár az apa a lányára és az anya a fiára jellemzöen kedvezö hatást tud gyakorolni. Testvérek és unokatestvérek ellenben kerüljék a kölcsönös gyógyítást. Megjegyzendö, hogy esetleg összefügg e ténnyel az az ismert jelenség, hogy bizonyos vérrokoni kapcsolatok nem mindig felhötlenek. Ki ne hallott volna róla, hogy egy-egy ismeröse szívesebben mutatkozik esetleg idegennel, mint saját rokonaival.

171

110

A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA A gyógyító személyre vonatkozóan had álljon itt még néhány érdekes szempont I. Deluzze-től aki e gyógymód nagymesterének számit. "Bizonyos személyek között már a természet létesített rapportot, azaz lelki rokonszenvet. Ezért előfordul, hogy egy gyógyító sokkal gyorsabban és rendkíviil nagy sikerrel gyakorol hatást egy-egy nevezetes betegére, mint másokra. Ennél az oknál fogva, ha szuggesztív eljárasunkat kiegészítjük vitálmagnetizmussal nem vagyunk egyformán alkalmasak minden hozzánk forduló ember azonos eredményességü kezelésére. Sót, vannak olyan magnetizörök, akik különösen egy-egv betegség gyógyítására alkalmasak. A beteg néha úgy nyilatkozik, hogy bár a pozitív gondolatok alkalmazása meglepö sikert hozott számára, az életerö befogadására alkalmatlan. Azt hiszi, hogy érzéketlen: Ellenben ha egy számára rokonszenves gyógyítóval találkozik, ez a véleménye gyökeresen megváltozhat. Elöfordul, hogy a magnetikus gyógymód egy orvost különösen kifáraszt, míg társa ugyanazt a kezelést fáradtság nélkül végzi. A kimerültséget nyilvánvalóan nem a mozgás idézi elö, hanem az életerö fluidum kisugárzása. A kezdők tehát tartózkodjanak a napi néhány percnél hosszabb gyógyító tevékenységtöl. Általában minden egészséges és magas kor által le nem gyengült gyógyító akár napi egy órán át is kisugározhatja az életeröt. A vitálmagnetizmus célja a természetes életerö kibontakoztatása. Ennek következtében a szervezet megszabadulhat a bajtól és a szenvedéstöl. Tilos a módszert kíváncsiságból, bizonyítás vágyból, kivagyiságból, hitetlenek meggyózése céljából alkalmazni. Kerüljük a virtust, és ne célozzuk mások mindenáron való megdöbbentését, vagy csodálatuk irántunk való ébredését. A magnetizör az életeröt csak indokolt esetben sugározza, más szituációban a szuggesztív eljárás javasolt. Alljon töle távol a hiúság, a haszonlesés és a kíváncsiság. 172

Q

111

A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TITKA Csakis az az óhaj vezérelje, hogy jót tehessen azzal, akivel éppen az adott pillanatban foglalkozik. Eckhardt mester szavai kívánkoznak ide: "életünk legfontosabb pillanata a jelen. A legfontosabb személy számunkra az, akivel éppen most együtt vagyunk: Legfontosabb tette a szeretet". A gyógyítás során nem szabad rendkívüli hatásokra és jelenségekre várni. Fontos tudni azonban, hogyan használhatók fel a krízisek, tisztulási reakciók, melyek mindig a gyógyulás elsö jelei." Mielött életerö magnetikus kezelést vállalunk, elóször vizsgáljuk meg saját lelkünk á(lapňtát! Kérdezzük meg magunktól az alábbiakat: látok-e jelenleg valamilyen gátló tényezöt saját magamban, amely a siker és az eredményesség útjában állhat? Gördít-e a gyógyítás sďkere elé valamilyen akadályt maga a beteg, vagy hozzátartozója? Ha bármilyen jellegü ellenállást tapasztalunk vagy rossz érzésünk van a beteggel, annak személyével, betegségével kapcsolatban a tevékenységet felvállalni kifejezetten éllenjavallt. Alaptörvény: amikor lelkünk hangjaira hallgatva elvetjük a gyógyító beavatkozás gondolatát, a2 nem a beteggel való törödés=elutasícását; nerrr személyválogatást vagy hangulatingadozást jelent. Mélytudatunk néha olyan üzeneteket küld számunkra, melyčk az adott pillanatban megmagyarázhatatlanok, de ha rossz elöérzet formájában jelentkeznek súlyukat sohasem szabad alábecsülnünk. A vitálmagnetikus gyógymód alapja a beteg gyógyító iránti feltétlen bizalma. Rendkívül fontos, hogy a páciens kompetensnek érezze segítöjét. A gyógyítóban ugyanakkor ébredjen részvét, és olyan természetü vágy, hogy fčltétlenül meggyógyíthassa betegét, de legalább enyhíthesse a bajt. A részvét fogalma akár tévedésekre is alkalmat adhat. Kerüljük a beteg helyzetébe való túlzott beleélést, a sajnálatot és a szánalmat: Ez veszélyes, és csökkenti vitalitásunkat, gyógyító erönket, emellett letargiát, búskomorságot okoz. A részvét élménye az emberi testvériségben gyökerezik. Annyit jelent, hogy sorstársak vagyunk és abból a szem173

112

a betegért cselekedjünk. A szív vagy másként gyomorgödör felett. hogy soha ne gépiesedjünk el. Ezután kissé felemeljük a kezet.A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TI'TKA szögböl tekintünk betegünkre. A kéz feltevése vagy a beteg testétöl három-négy centiméternyi kisebb távolságban való tartása is hosszabb. Az általános kezelés Dr. A vitálmagnetikus kúra kézráhelyezéssel tehát kézfeltevéssel vagy a kéz távoltartásával történik. ritkábban keresztbe vagy körbe vonása is történhet lassabban és gyorsabban. és ne álljunk valaki mellett kizárólag csak rutinból. A kézfeltevést más néven ráhelyezést az általános kezeIés vonatkozásában rendszerint fejre alkalmazzuk. Az általános kezelés . az életért. Ezen belül is gyengébb a hatás. Éppen így a karnak lefelé. esetleg rövidebb ideig tarthat. és ne essünk sajnálatba. Tenyerünket laposan ráhelyezzük a beteg fejére és íb tartjuk nagyjából fél percig. A részvét közlése hozzásegít minket ahhoz. A helyes egyensúly a részvét kapcsán pedig lehetövé teszi. Lapos kéztartás esetében gyengébb. ujjakkal végzett kezelés által erösebb hatást érhetünk el. hogy ne legyünk érzelgösek.mondja Ennemoser . hogy az egészségért. Ennemoser a bonni egyetem híres professzora szerint a részletes gyógykezelést mindig egy á(talános jellegü életerö kúrának célszerü megelöznie. mely gyomrunk felett. a törzs kö174 Đ 113 . hogy mi magunk is nap mint nap végigküzdjük esetleg megszenvedjük önfejlesztésünk során vonzott feladatainkat. és már a levegöben egy-két hüvelyknyire a testtl lassan lefelé vonjuk a beteg felett miközben addig kinyújtott karunkat és ujjainkat enyhén behajlítva tartjuk.mindig kinyújtott karral történik. ha ujjainkat szétterpesztjük és erösebb. ha összezárjuk. Egyetlen erö hajtson minket a kezelés megindítására: a vágy.

Végül pedig lefelé a lábak felé folytatjuk és ezzel befejezzük a magnetikus vonást olyan módon. tartsuk a kezünkben a páciens egyik vagy mindkét kezét és röviden nézzünk a szemébe. hogy felismerjük vajon pszichoaktiv vagy pszichopassziv jegyek dominálnak a betegben. Ezt követöen még legalább négyszer megismételjük az aktust. és minden esetben széles ívben a testtöl eltávolodva térjünk viszsza kezünkkel a beteg feje fölé. vagy ideges rohamot kapna. 175 114 . ami meglehetösen ritka esemény. A füleken. úgy hagyjuk el az utóbb ismertetett fogást.CGNAGYOBB TITKA zepén egy lcis mélyedés alakjában van jelezve ismét megmegállunk a vonásokkal egy fél percre. Kezelés elött álljunk vagy üljünk egészen fesztelenül a páciens elé. olyan közelségben. Amennyiben azt tapasztaljuk. Egymásra hangolja a gyógyítót és betegét.nyilatkozik Ennemoser. mindaddig. Igen hatásos aktus. vagy lazán kezet fogunk vele. Ezeken a pontokon fél percig . Mielött a vonásokat megkezdenénk. hogy tenyerünket ökölbe szorítva egy a betegtöl távol oldalt haladó széles ívben isinét feje fölé kerülünk kezünkkel. Az oldalsó vonást szintén négyszer ismételjük. de mégis kényelmesen elérhessük öt nyújtott karunkkal.egy percig nyugodjanak kezeink. ne legyen terhére. egészen a kisujjakig. A gesztus hozzásegíthet bennünket ahhoz. Ezt követöen mindkét kezünkkel egyszerre végezzük az életerö-kezelés vonásokat a kórábban leírtak szerint. másik kezünkkel pedig a kézhez érünk. Ez volt Mesmer metódusa és az enyém is . hogy ne érezze nyomasztónak. ha egyik kezünket a fejre helyezzük.A GYÓGYÍTÁS I. és tegyük jobb kezünket a gyomorgödrére. Majd ismételjük a vonásokat a test két oldalán is. vállakon át. Ezt követöen a karok felett lefelé folytatjuk a vonást. melyekhez fél percre illesszük hozzá saját ujjainkat. amíg a beteg nyugalma tökéletesen helyre nem áll. hogy páciensünkön nyugtalanság venne eröt. A kézfogás nyilván nemcsak ezért történik.

Egy kezelés során legfeljebb húsz-huszonöt percig végezzük ezeket a vonásokat. Ha ilyen módon a beteg kézhüvel. A. hogy a gyógyeröt egyenletesebben szabadítsuk fel. A testtöl két oldalt eltávolított kezekkel ekkor ismét visszatér a homlokhoz. hogy a beteggel a rapport szüntelenül fennálljon. ahol az ujjak hegyével kissé megállva lehatol a lábcsúcsig. hol a gyomorgödörre helyezve.-Innen végigsimítunk a karokon a kéz csúcsáig. hogy a hüvelykujjak érintkezzenek egymással. Ezt követöen ismételten oldalt eltávolított kezekkel visszatér a szívgödörhöz. úgy. Másrészt azért. ahonnan most lefelé halad az altesten és a combokon végig a térdekig. Ennek kapcsán tanulságos számunkra dr. a többi ujj pedig a kar külsö oldalát érinti. lábak felé. hogy a hüvely kujj csúcsa az orr.A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA Indokolt esetben ajánlatos lehet a hosszított kezelés.yke csúcsáig jutott a magnetizör. a nyak és a mellkas középvonala felett jár. meg fogja ezt oly módorí. Néhány pillanatnyi megállapodás után a kezeket a testtöl két oldalt eltávolítva visszazérünk a yállakig. miközben a hüvelykujj a kar belsö. Veinholt leírása: "a gyógyító eljárás kezdetén a magnetizör üljön szemközt a beteggel. Elsöként hüvelykujjával érinti a beteg homlokának a közepét. miközben többi ujja kétoldalra hajlik. A szívgödör felett való rövid pihenö után a hüvelykcsúcsokkal levonulunk a köldök tájékáig. a nyak és a mellkas elött a szívgödörig. akkor az ágya szélére. vagy ha éppen ágyban fekszik. pontosabban a csúcsaikkal. A technikai kivitelezést megelőzöen a vitálmagnetikus kezelést adó személy egyénisége és hozzáállása a döntö a gyógyulás szempontjából. Ismételjük a vonásokat hatszor-nyolcszor hol a test fölött vonva el a kezeket. Ezután csináljunk néhány gyors levezetö mozdulatot. a fejtöl a kezek. Ebben a pozícióban marad néhány pillanatig aztán lefelé vonja kezeit az arc ëlött. megismétli az eljárást és addig foly176 Q 115 . majd a bet-eg töltsön fél órát a legteljesebb nyugalomban! Eddig Ennemoser.

gyulladásokkal. különösen a pozitív kezeléseknél. rövidebb. mintha rárakódott fluidumtól kíván177 116 . és fejét hátrahúzódni érzi. csillapító negatív eljárásnak kell megelöznie. valamint bôrében olyan feszülést tapasztal. (Lábtól fejib lassú vonásokkal dolgozik) A negatív kezelés legyen gyorsabb. by pozitiv energikus terápiára van szüksége. Miden vonás mintegy fél percig tartson. Megjegyzendö. hogy a szükséges módon felváltva alkalmazzuk a negatív és pozitív életerö kúrát. úgy a pozitív kezelést nyugtató. A bevezetö pozitív vagy negatív kezelés után abban áll az életerö magnetizmus müvészete. hogy olyan esetekben mikor a betegség idegrendszert izgató fájdalmakkal. vértolulásokkal. (Fejtöl lábig gyors vonásokkal) A pozitív kezelésnél a beteg életert nyer. A negatív kezelés által a fölösleges fluidumokat vezetjük le. helyreállítva így a kettöjük közötti egyensúlyt. Gyors lefelé irányított vonásokkal elérhetjük az agy vértelenitését és a megnyugvást. gondolatkoncentráció nélkül. Az elsö gyógyító foglalkozáson különösen ha régóta fennálló bajról van szó. hogy az illetö sajátságos tneleg áramot érez. Pozitív kezelésnél a gyógyítónak átható célzott gondolaterö koncentrációval kell dolgoznia. és ha a beteg gyenge immunerövel rendelkezik meg kell elégednünk ezzel az általános keze(éssel és csak késöbb térhetünk át a beteg testrészek különleges sugárzására. A gyógyítás megkezdése elött figyelembe kell vennünk az alábbi szabályokat is! Tekintetünkkel mindig kövessük életerö vonásaink irányát. lázzal jár. A kezelés kezdetén mindenképpen fel kell ismernünk hogy a páciens betegsége pozitív vagy negatív életerö kezelést igényel inkább. mintha kiszáradna.Đ A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOBB TITKA tatja. míg az elöirányzott idö engedi. Egy-egy vonás elvégzése után kezeinket oldalt félreesö irányba rázzuk le. Ha az elöttünk ülö beteg homlokának bal oldalától mintegy másfél hüvelyknyire tartva jobb kezünket azt észleljük.

de iaikus közönségét is meg tudja gyözni a vitálmagnetizmus gyógyerejéröl és áldásos müködéséröl. hogy nem csak a betegeken tud segíteni. Ha a nyilvános kezelés során a közönségben kétely ébred. A leveles. Különleges kezelések Mielött a betegségeket konkrétan tanulmányozni kezdenénk fontosnak tartom leírni az alábbi figyelmeztetést. és jobb ha nincs jelen harmadik személy A beteg öltözéke legyen könnyü. fel és alá járkálást. Természetesen az alapos anatómiai ismeretanyagra is szükség van a kezelés pontos kivitelezése érdekében.az negatívan befolyásolhatja a gyógyítás eredményét. Ne feledjük az életerö kúra sikerének egyik titka a gyógyító személy méltó. a mellkasnak a gerinccel összeköttetésben álló középbordáknak és a nyak egyes izmainak segítségével. i 7s 117 . virág nélküliek azonban benn maradhatnak. és csak ezután lendítsük vissza csukott ököllel nagy ívben a beteg test fölé. Az alábbi rövid anatómiai leírás a gyógyítás hivatásához természetesen kevés. Abban a szobában ahol a gyógyító tevékenységet végezzük virágzó növények ne álljanak. Rendszeres és nyilvános gyógyító magnetikus kezelésre csak az az ember vállalkozhat. akár elökészületek és tanulmányok révén olyan nagy mennyiségü vitalitással és tiszta gyógvító erövel bír. A szív a vérkeringés központi szerve. de a kötet anyagának feldolgozását a laikusok számára megkönnyíti. hogy végül tenyerünket kinyitva a vonást újra megkezdjük.A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA nánk megszabadítani. Kerülni kell a 'nyugtalan. hiteles lelki hozzáállása. . A légzés a tüdö által történik. A gyógyítónak a kezelés alatt nem szabad elhagynia betegét. és az életerö kúra elött két-három órával már ne fogyasszon ételt. aki a legteljesebb mértékig tökéletesen egészségesnek mondható és a belsö lelki emelkedettség mellett akár vele született módon.

meleg. amely alatt érzelmi életünk központja a napfonat plexussolaris húzódik. ami által a fájdalmat csökkenthetjük. melyek a gerinccsigolyák felé és annak hosszában húzódnak. A mellkas alatt van az úgynevezett szív vagy gyomorgödör. A gyomor a középsö bordáknál kezdödik. részben az agy illetve a gerincvelö felé. s amelyekböl ismét sok ideg ágazik el részben a belsö szervek. a hatás mindig erélyesebb. balról jobb felé irányul. A szellemi élet szerve a nagy agy a koponyatetö alatt. Mint tudjuk az életerö nem kizárólag a kézujjakon áramlik ki. a belek. a gyomor alsó része mellett. az epe. a máj és a vesék közremüködésével történik. A máj. mely szintén vértisztításhoz. Az agy és a gerincvelö egyúttal az érzö és mozgatóidegek központja is. oszlató eröt áraszt. Az emésztés a gyomor. A gerincvelö felsö végéböl a nyakszirt alatt erednek az érzékszervek és az arc idegei. Az ujjak ilyen módon való tartása után ujjainkat sugár alakban s körben vonjuk szét. a lép a vérképzödés és a vértisztítás egyik legfontosabb szerve balra foglal helyet. A máj a hasüregben felül és jobb oldalon helyezkedik el. a lép. Ezért a vonásokat a kellö gondolati koncentrálás mellett szemünkkel is célszerü követnünk. A kezelés során lehele179 118 . gondolati és öntudati élet központja. a belek a gyomor alatt húzódnak. A lép és a máj a hasüregben vannak. hanem a szemeken söt a leheleten keresztül is. majd a kezek illetve lábak végei felé húzott vonásokkal levezethetjük. mint nyitott tenyérnél. az epeképzödés szerve is.A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA izmai sok olyan ideggel vannak összeköttetésben. Itt csupán annyit jegyzünk meg. illetve oszlathatjuk. melyek behálózzák az egész testet. Az életerö magnetikus vonások a speciális szervkúráknál hasonlatosak a korábban leírtakhoz. hogy ha ujjainkat egymáshoz szorítva tartjuk a beteg testrész felé. pozitívabb. mely szelíd. de szükebb határok között alkalmazandók. A vesék az ágyékcsigolyák közelében vannak a háti oldalon a máj alatt és a lép mögött. méregtelenítéshez és en-észtéshez szükséges. Itt van az akarati.

Az általános kúrát a máj és lép speciális sugárzása kövesse. Bőrbetegségek . Ennemoser. és a beteg tüszúrásokhoz hasonló érzésekröl számol be a javulás küszöbön van. Q iso 119 .Hosszú ideig tartó általános bevezetö kezelést követöen a béna részeken speciális vonások szükségesek. Álmatlanság . melleken keresztül a gyomorig. ami után a beteg helyröl való levezetö vonások jönnek. Levezetö vonások a lép tájékáról. Ha a béna testrész melegedésre hajlamossá válik. Bénulások .EĚöször általános állapotjavítás következzék be. majd összezárt ujjakkal körözés és elvezetö vonások. Tíz percnyi gyógykezelést követöen következzék öt-nyolc perc szünet.Lassú vonások a fejtetötöl a homlokon. Daganatok-Kézfeltevés a daganat helyére. Most tekintsük át Mesmer. Ezután vonjunk hosszú levezetö vonásokat a fejtöl a lábig. kinyújtott fekvö helyzetbe és gondoskodjunk számára tiszta levegöröl.A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOBB TITKA tünket is felhasznáhatjuk. Alkalmazzunk az ágyékoktól lefelé történö vonásokat. Angolkbr .Kezdetben csupán általános kezelés javallt. Cukorbetegség . s ezután ismételjük meg a vonásokat. · Ájulás .Hozzuk a pácienst kényelmes. Majd kézfeltevés a gyomorgödörre és a gerincre. Gerling és Rik javaslatait a konkrét betegségek gyógyítására vonatkozóan. Egyes beteg helyeket összetartott ujjakkal sugározzunk körben forgó mozdulatokkal. szemeken. Fejen levö börproblémáknál a lép tájéka is besugározandó.

lassan. Ha ezt követöen nem állnak be görcsös rohamok. a betegség habitusa szerint. Ennemoser utasításai szerint járjunk el. Az epileptikus rohamok alatt görcsösen összehúzódott testrészeket soha sem szabad eröszakkal szétfeszíteni. Ugyanígy feltehetjük kezünket a beteg lépe. hogy a besugárzó kúrát nagyon lassan végezve és enyhe ráhatással kezdjük el. És fe(váltva egy-két percig a hátára és altestére akként. s azután a hátgerincen több ízien és közvetlen érintéssel lefelé vonulunk. vagy höeznelkedés jelentkezne. Mialatt a homlokon. hogy mindkét kezünket feltesszük a beteg fejére. míg a másikat a gyomorgödörre.Đ A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA Epilepszia . a könyökön és a kezek felett néhány másodpercig szünetet tartunk.Ez a rettenetes és a modern orvosi tudomány által úgymond gyógyíthatatlannak tartott betegség igen gyakran gyógyult már meg erös képzelet koncentrációval. Másoknál azonban késöbb jelentkeztek a javulás jelei. Az elsö fö szempont. tenyerünket a nyakszirtre és a keresztcsontra tarthatjuk egy-két pillanatig. ha különben igen ritkán jelent náluk problémát a tünetek megjelenése. A kezelés kezdetén elegendö a kezek enyhe fogása és a kéz néhány pillanatnyi feltevése a gyomorgödör tájékára. a vállakon. ehelyett hosszvonásokat alkalmazzunk. azonnal hagyjuk abba a terápiát. nyugtalanság. Ha még eröteljesebb hatást kívánunk gyakorolni. és levezetö vonásokat is végezhetünk. Ekkor már feltehetjük egyik kezünket a fejre. mája fölé is. Még akkor is. hosszabb és eröteljesebb behatásokat is kezdeményezhetünk. Elöször érintés nélkül. A plexussolarisl 120 . Ha beteges izomrángatózás. A görcsös rohamtól veszélyeztetett egyének az életerö kezelés közben is rosszul lehetnek. gyógyító vággyal párosuló vitálmagnetikus kezelés nyomán. hogy a beteg oldala mellé állva elöbb egyik kezünket a hátulsó fejrésztöl a háton lefelé és másik kezünket egyidejüleg elöl a homlokon és a mellen át szintén lefelé vonjuk. Ennemoser szerint a fenti kúra pontos betartásával négy beteg esetében teljes gyógyulást ért el a tizedik taláikozás után. majd órintéssel a ruhán keresztül. Végül e probléma kapcsán a legröteljesebb besugárzás úgy történik.

majd néhány perc múlva levezetö vonások következnek a karok mentén. sok esetben pedig enyhíthetök azáltal. ha a hátgerinc közepe tájáról elöre a gyomor és az altest felé irányítjuk magnetikus vonásainkat. Ha a boka ficamodott ki a térdtöl vonjuk lefelé a vonásokat. Fájdalmak . Közben végezzünk több oldalsó levezetö vonást. Majd még lejjebb a térdeken át a lábvégekig.A gyomor idegességi vágy gyengeségi problémáinál terpesszük szét ujjainkat a gyomórtájék fölött. és azután húzzuk le kezünket a szívgödör fölé. (Charot-féle sisak) Ha a fej meleg. Ideges fejfájásoknál kezeinket részben a homlokra. Ficamok .Meglepöen jól reagálnak az életerö kúra alkalmazására. és meleg lehelettel (nem hideg fújással) halmozzuk fel a ficamodás helyén a pozitív életeröt. Fejfájás . Ezután végezzünk enyhe masszázst és vezessük a vonásokat a páciens ujjvégei felé. másik tenyerünket pedig a homlokra. és azt követöen levezetö vonásokat végzünk az idegek mentén a végtagok illetve azok vége felé. Vegyük két kezünk közé a kificamodott kezet vagy lábat. úgy a fejtöl lábig terjedö grand courant vonásokat gyakoroljunk. 182 121 . Fülfájások .A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TITKA Q isra való összezárt ujjakkal történö besugárzás meggátolhatja a roham kitörését. Általában tíz-húsz vonás is szükséges lehet. Gyomorbajok .Néha teljesen megszüntethetök.A két mutatóujj a hallójáratba helyezendö. és az arc piros. Jó hatást érhetünk el.Egyik tenyerünket helyezzük a fej hátsó részére. részben a fej két oldalára szorítsuk. ha összezárt ujjainkat mintegy két percig nagyjából három centiméter távolságra tartjuk a fájdalmas résztöl.

Ennemoser az általános kezelésre fektette a hangsúlyt. Asztmánál az egyik kezet hátra.Elsö az általános kúra. Mandulagyulladás -A fogfájásoknál alkalmazott eljárás segít. Izületi problémák. Különösen a csípöket kell lassú vonásokkal sugároznunk a keresztcsonttól a térdkalácsig. Isiász .Tüdö.Erélyes általános kezelés után minden izület külön-külön kezelendö. Az esetleges fájdalmakat átvezetö kezeléssel lehet enyhíteni. hogy míg egyik kezünk ujjait majd késöbb az egész tenyeret a fájdalmas hely fölé tesszük.A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOBB TITKA Hisztéria .Általános kezelés javallt.A hátat kell kezelnünk a csigolyák mentén lefelé lassan érintés nélkül: Ha a beteg közben fájdalmat érezne.és mellhártyagyulladásnál a gyulladásos gócokat összetartott ujjakkal kell kis távolságból besugároznunk. Emellett a nyakrészen és a fülek alatt is levezetö vonásokat húzunk. Ha a betegen borzongás jeleit észleljük akkor ujjainkat terpesszük szét és zenyerünket fordîtsuk a gyulladt rész felé.Az elsö napon két-három izbeni kezelés szükséges. majd innen a lábujjhegyig.Általános kezelés. 183 122 . Mellbetegségek . a másikat elöl a mellre kell helyeznünk majd mindkettövel lassan lefclé kell haladnunk a gyomor irányába. addig a másik kezünket a test ellenkezö hátsó oldalára helyezzük.áz . Idegbajok . Hblyagproblémák . Régóta fennálló bajoknál egy gyógyító kúra fél órán keresztül tarthat. I. Influenza . Majd végezzünk levezetö vonásokat a felsö ágyék tájáról a lábakig. hagyjuk abba a gyakorlást. mely hatásos és eredményes. Ez abból áll.

Az altesthez közel gyorsabb. majd tenyérrel az alcsońt két oldalán.A fájdalmas ponttól kezdve alkalmazzunk levezetö vonásokat. A fájdalom így sokszor már tíz perc alatt elmúlik. Orrvérzés . aztán a lábvégekig. 184 123 . a homlokon át a fülek. Sebek és vérzések . A kisagy és a gerincoszlop levezetö kúrája is igen jó hatású. majd újra a fejre téve kezünket vonjuk le a lábig. a köldök felé és ez alá egy tenyérnyivel a hasfalon vonjuk lefelé.Ennek kapcsán már néha az is használ. s a lábak belsö felén érintés nélküli levezetö vonásokat húzunk elöször a térdekig. az orr és a száj felé vonjuk le. Nátha-Az orr hosszában eszközöljünk levezetö vonásokat. a sebtöl két centiméterre helyezve kezünket. míg a másikat tegyük a beteg nyakszirtjére. tegyük tenyerünket a fejre.A periódus beállta elött jelentkezö fájdalmak kézfeltevéssel kezelendök. Ha ez nem segít. Itt összezárt ujjakkal csökkentjük a görcsös tüneteket.A vérzést összezárt ujjakkal csillapítsuk. ha háromnégy nappal a periódus beállta elött naponta általános kúrát gyakorlunk. majd néhány perc elteltével a gyógyító kezek a lábak felé vonandók. ettöl távol lassúbb vonások szükségesek. ha ujjainkat összezárva az orr tövére helyezzük.A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA Menstruációs zavarok . Görcsös menstruációs fájdalomnál kezeinket a beteg hátára helyezve a csípökön át. Hasonló mádon segíthetjük elö a-már nem vérzö sčbek gyógyulását is tíz-tizcnöt perces besugárzással. Reuma . Migrén . némi nyomás kíséretében. A menstruációs zavarok azáltal is csökkenthetök.Tartsuk egyik kezünket nyitottan a homlok felé.

szívidegességnél álljunk szemben a pácienssel kiterjesztett karokkal és befelé fordított tenyerekkel. ujjainkat egy kissé meghajlítva. Szívbetegségek . Ezután a szívtájéktól az oldalak felé vonjuk kezeinket lassan érintés nélkül. de ennek átélése nem feltétel. Ezután saját ujjainkat érintsük hozzá a beteg ujjaihoz addig. A demagnetizálás tehát a magnetikus kezelés semlegesďtése akkor is szükséges lehet. lefelé görbített ujjakkal. ha kúránk kellemetlen nyugtalanító hatást keltene.Az általános kezeléssel kezdjük.Rövidlátás és ideges látási zavarok esetében az ujjak összezárt módon tartandók a szem elött. Betegünk karjai is legyenek kinyújtva. Veseproblémák . Téves az az nézet.zlve a betegek szinte látnoki képességgel ismerik fel bajuk okát és lehetséges ellenszerét. majd ezt követöen érintés nélkül az ujjak hátsó részével vonuljunk a homlok irányában a szemek felett a fülek felé. majd elvezetö vonások következnek a felsö ágyék tájtól a lábszárakon át a lábfejig. hogy csakis módosult tudatállapotban szomnambulizmusban érhetö el a gyógyulás. akkor legjobb.. ha azonnal felébresztjük speciális demagnetizáló vonások útján. Kézfejünket tartsuk felfelé és a lábtól a fej irányába haladjunk többször gyors egyrnásutánban. Szemgyulladásnál elöször általános kúrát hajtsunk végre. míg a másik kéz a fej hátsó része fölé emelendö. Mindezen felsorolt betegségeken kívül természetesen más problémák gyógyítása is eredményes vitálmagnetizmus útján. Elöfordul ugyan. hogy szomnambul állapotba ker. míg a szívidegesség vagy eröteljes szívdobogás enyhül. hogy álma a hipnózishoz hasonló természetü.Eröteljes szívdobogásnál. Ha a páciens mégis elaludt volna a kezelés során és mi azt tapasztaljuk.A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TITKA Szemproblémák . Ez esetbn mind keresztvonásokkal mind pedig lekefélés szerü gyors mozdulatsorral von185 124 .

Tárgyév január 15-én ugyanazon helyröl való földel telt virágcserépbe öt-öt szem fehér babot ültettem. és besugárzott vízzel öntöztem. A tapasztalt magnetizör saját magát is képes meggyógyítani. melyek a következökben kerülnek leírásra. A megjelölt cserép földjét minden este besugároztam. Február 10-ig csupán az volt közöttük a különbség. Az öntözéshez használt víz is természetesen egyenlö mennyiségü volt. hogy az egészség fontos része a mértékletesség. a józan kiegyensúlyozott életmód. Végezetül meg kell említeni. Fülproblémák. Az egyik rész babot ültetés elött életerövel sugároztam be. A reggel és este alkalmazott levezetö vonások egyébként minden egészséges embernek is ajánlhatók.A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA hatjuk el a leadott eröt. A betegek kerüljék ezt az eljárást és forduljanak szakemberhez. Nem igényel beavatkozást egy másik ember részéröl. hogy a magnetizmus kríziseket vált ki és az adott probléma enyhe tünetegyüttese jelentkezik. elektromosság. Gyakran elöfordul. és természetesen a hozzávaló cserepet megjelöltem. mágnesesség) Kis türelemmel. hogy a besugárzott cserépben a föld mindig szárazabb volt.í felismerése és azonosítása szakértelmet. és bizonyítékul szolgálnak az életerö magnetizmus müködésére. Az életerő magnetizmus bizonyítékai (Életerö. Ez a folyamat gyors regenerációra és egészséges életerö-áramlásra enged következtetni. A vitálmagnetizmus kapcsán csakúgy mint a szuggesztív kezelések esetében is számolnunk kell az úgynevezett tisztulási reakciókkal. orr és szájbetegségek demagnetizálása gyors legyezöszerü mozgásokkal történik az adott szervek elött. Mindkét cserepet ugyanabban az ablakban helyeztem el. A jelenség egyértelmí. és kitartással mindannyian végezhetünk olyan kísérleteket. tápasztalatot követel. és a 186 Q 125 .

Ezen idöponttól azonban erösebbé vált. mint a kezelt növény Június 1-ig a sugárzott növény egyértelmüen gyengébben fejlödött. míg a másik tálban még nem is csirázott. Ezt követöen egy dr. Az öntözés ezután már kizárólag be nem sugárzott vízzel történt. és a babhoz hasonlóan kezeltem. amely benne van minden földi lényben. A fenti kísérletsorozatot mindenki önállóan is elvégezheti. míg a kezeletlen növény levelei ugynolyan feltételek mellett sárgásabbak. hogy a be nem sugározott vetés eröteljesebben fejlödik. Ez iditöl kezdve a korábban kezelt növény erösebben fejlödött. Április 16-án a növények kikeltek. levelei sötétebbek és nagyobbak lettek. A kúrát augusztus 13-ig folytattam. Két éwel késöbb a nem kezelt növény elpusztult. az elektromos áram emberi testben való keringése tudományos tény Elöször Du Bois-Reymond foglalkozott behatóan a kérdéssel. Bevezetö kísérletsorozatunk után vizsgáljuk meg azt az álláspontot. hogy amit életerönek tartunk. Egyetlen fontos szabályt kell betartani a növények valamint az öntözéshez használt víz besugârzása legfeljebb három percig tartson. Az alapos vizsgálat és összehasonlítás során választ kapunk számtalan kimondott és ki nem mondott kérdésünkre is. és e napon be is fejeztem. míg a másik egyre jobban lemaradt. Nos. az közönséges elektromosság. mely az életeröt azonosítja az elektromossággal.A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOBB TITKA növény ebböl korábban kelt ki. Március 14-én primulával ismételtem meg a kísérletet. de észlelhetö volt. Február 12-én a fent leirt módon rezedamagot vetettem két cserépbe. A két növény gyökerének mérete e napig nem mutatott különbséget. Stern nevü frankfurti tudós végzett sajátas kísérletsorozatot ez irányis 126 . Az életerö magnetizmus müködését tagadó személyek azt állítják. a besugárzott növény viszont három év után is virágzott. Március 6-áig a besugárzott cserépben a mag kikelt. Az elsö virágok szeptember 13-án nyíltak ki a kezelt növényen és szeptemöeď 19-én a másikon.

A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOBB TITKA ban. Kimutatta egy rádióméterrel és egy Geissler-féle csövel, hogy az emberi test pozitív elektromossággal telitett. Más tudósok egyébként hasonló kísérletek alapján negatív elektromosságúnak találták az embert. Dr. W. A. Stone megmérte az emberi kezek és lábak közötti elektromos feszültséget, és bizonyos polaritást talált közöttük, mely elektromotorikus eröt eredményezett. Az orvosi szakirodalom bövelkedik az olyan leírásokban, amelyek az emberi elektromossággal kapcsolatosak. A párizsi Salpetriére tanára Dr. Feré egy olyan hölgyröl közölt leírást, aki éppen ahhoz hasonló jelenségekét teremtett önmaga körül, mint egy elektromos konduktor. A századelön Saint Urbain községben egy olyan gyermek született, aki állandóan töltve volt nagyfokú elektromossággal. Ha az emberek a közelébe értek, máris érezhettek bizonyos vonzó és taszító hatásokat, emellett a testéböl gyakran fénylö kisugárzások áramlottak szét. Ezek ereje a gyermek növekedésével egyre fokozódott. Mikor elérte elsö évének küszöbét, ideges érzékenység vett eröt rajta, és komolyan megbetegedett. Nemsokára meg is halt. Halála pillanatában olyan elektromosságot sugárzott, relynek fénye az egész szobát betöltötte. Az újabb kutatások közül Gharperntier és Blondolet Nsugarain kívül  különösen említésre méltóak Dr. Narkiewicz elektrografkus kísérletei. Ezek a kísérletek Dr. Narkiewicz szerint azon a hatáson alapulnak, amelyet a légköri elektromosság az emberi testre kmzelebbröl az idegekre gyakorol. Narkiewicz égy saját fejlesztésü gép és különösen é:zékeny fényképezö lemezek segítségével végezte kísérleteit. Ez a gé egy elektronikus induktor, amely sodronyvezetékkel van összekötve egy falra erösített fémcsúccsal, amely összegyüjti a levegö elektromosságát. A telephez emellett egy másik sodronyvezeték is hozzá van kapcsolva, amelynek vége egy üvegedénybe nyúlik, ami félig töltve van savval. Ha ezt az elszigetelt pólust a kezünkbe vesszük, és egy másik személy, aki a készülékkel semmiféle összekötis8

`

127

A GYÓGYÍTÁS LBGNAGYOBB TITKA tetésben nem áll megfogja a másik kezünket, akkor bennünk mindazokon a helyeken, ahol idegdúcok vannak, elektromos kisülések keletkeznek. Ha egyik kezünkkel a leszigetelt pólust tartva, a másikba egy Geissler- vagy Grookes-féle csövet helyezünk, akkor e csövekben azonnal fényjelenségek mutatkoznak, mihelyt az áramon kívüli másik személy is hozzájuk köti a kezét. Narkíewicz szerint az elektromos áram a föld felületén levö összes testben állandóan jlen van. Az emberi testben is millió olyan sejt müködik, amely a galvánelemek szerepét töltik be. Ezek az idegdúcok a ganglionok, amelyek az idegrostokon át az agyvelöig mint föbattériáig árasztják elektromosságukat. Es mint ahogy egy elektromos battériában is bizonyos vegyi folyamatok indukálódnak, mihelyt áram kering henne, úgy az idegsejtek állapotában is beállnak bizonyos biokémiai, biofizikai változások, mihelyt betegségek, izgalmak vagy külsö megterhelések érik a szervezetet. Narkiewicz tudományos felfedezésének lényege, hogy az idegdúcokhoz vezetett elektromos áram segítségével fényképezés útján megállapíthatjuk az idegeknek és az egész testnek az egészségügyi állapotát. Az idegdúcokban a fent említett módon kisülö elektromos szikrák ugyanis Dr. Narkiewicz szerint a külön e célra készített, rendkívül fényérzékerěy lemezeken megfelelö nyomokat hagynak. A kutató több mint 1.500 felvételt készített ilyen módon és ezekböl azt a következtetést vonta le, hogy az egészséges test erös szikrákat, illetve ezeknek megfelelö kiáramlást mutat, míg a beteg test csak gyengébbeket. Söt a megbénult részek idegei egyáltalán nem árasztanak magukból ilyen elektromos sugárzást, de a beteg testrészek is a betegségtípusok, és ezen belül a stádiomok szerint más és más képet adnak. Narkiewicz szerint ez a készülék a jövö diagnosztikai eszközeinek új generációját teremti meg. Különösen érdekesek, és az emberi elektromosság poláris tulajdonságait bizonyítják azok a fotói, amelyek elsö részén két egymással rokonszenvezö férfi egymáshoz közelítö ke189

128

A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA zéböl egymást vonzó sugarak, míg hátoldalán két ellenszenvezö nö kezéböl kiáramló és ennek megfelelöen egymást taszító sugarak láthatók. Amint e kísérlet is sejteti, a Narkiewicz-féle folyamatban nem kizárólag csak az elektromosságnak van szerepe, hanem minden bizonnyal az életerönek és a poláris életáramoknak is. Ez talán nagyobb mértékben van így, mint azt a feltaláló hinné. Ezen felül bizonyítható, hogy az emberi szervezetben nemcsak elektromosság található, hanem ásványi fluidum is. Ezúttal nem az OD-ra gondolunk, hanem a mágnesvaskö fizikálisabb jelenségére. Dr. Despigne arról számolt be, hogy a legkülönfélébb tárgyak besugározottakká váltak, amint egy Schmitz nevü szomnambul nö ideges rohamai idején használta öket. Ez a nö egy óragyárban dolgozott, és idegrohamait követöen minden általa használt müszer megzavarodott, amiért rövid idö multán el is kellett hagynia munkahelyét. Burdach Physiológia Enciklopédiájának IX. fejezetében olyan esetet közöl, mely szerint egy férfi hüvelykujjával vonzó típusú, többi ujjával pedig taszító hatást gyakorolt a mágnestüre. Delaagne Henri olasz tudós egy kifogástalanul eredményes kísérletet mutatott be a Milánói Akadémia tagjai elött, melyben egy szomnambul lány pusztán gondolatkoncentráció segítségével eltérítette az iránytüt. Sikerült azt rövid idö alatt hat fokkal kilendítenie. Legújabban Harnack a Hallei Egyetem élettanprofeszszorának is sikerült ez a kísérlet. Ujjaival gyengén megsimogatta egy iránytü felett az üveglapot, és a tü olyan erös kilengést mutatott, amilyet csak 1.300 volt feszültségí,í áram tudna létrehozni. Az ilyen nagy mágneses képességü emberekkel való találkozás esélye csekély, hisz ritkán születnek olyanok, akik ilyen mutatványokra képesek. A következö egyszerü kísérlettel meggyözödhetünk arról, hogy a mágnesezö képesség valóságon alapul. 190

Q

129

hogyha különbözö mértékben is. fény és hö. A kisujj felé esö részen negatív. És létezik bennünk a fizikai mágnesesség is. például egy acélrugónak 8-9 centiméteres darabját és kössük azt kézfejünkre egy zsinórral. Az életeröáram részt vesz ezen jelenségek egymásba való átalakulásának folyamatában is. A tü az acélszalag enyhe. mint a mágnesesség vagy az elektromosság. 2. mint az elektromosság. A vitálmagnetizmussal gyógyító szakemberek pontosan tudják. de markánsan megkülönböztethetö azoktól. Tehát a testben keringö elektromos és mágneses erök nem az életeröáram kizárásának bizonyítékai. Az elektromosság egyik testböl a másikba az indukció törvénye alapján terjed tovább. A föbb különbségek a következök: l. hogy az életeröáram éppen úgy bizonyított jelenség. a másik vége kisujjunk vonalába essék. olyan módon. Egy fémcsúcs elektromos kisülése a légkör részecskéinek taszítása révén olyan erös légáramlatot idézhet elö. azután vegyük le.' hogy az életerö ezek mellett és ezektöl függetlenül önállóan is müködik az emberi testben. hogy az acélszalag egyik vége hüvelykujjunk. Az életeröáram csak lassan terjed el a szomszédos tes191 130 . Más törvények uralma alatt áll. amely még egy gyertyát is képes elfújni. amely szerint a pozitív pólus közeledtével az új test semleges elektromossága egy pillanat alatt negatív és pozitív elektromossággá osztódik szét. mágnesesség. a hüvelykujj felé esö részen pozitív áram fejlödik. vagy komolyabb besugárzottságát fogja elárulni. Egy sor megfigyelés támasztja alá. Viseljük e karkötöt a körülményekhez képest legalább 6-20 óráig. Mindez azonban nem zárja ki. hogy az életeröáram bár bizonyos szempontból rokon terxnészetü a fent említett erökkel. Hiszen Reichenbach már kimutatta. Ezek mellett.A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA Vegyünk egy könnyü acélszalagot. ezekkel összefüggésben jelentkezik. de létezik bennünk az elektromosság. Az emberi ujjak életerö kiáramlásánál ilyesmi nem tapasztalható. és közelítsünk vele az iránytühöz.

meg áthatja a testeket. A sugárzott testek csak egyféle vagy pozitív. átterjedése nem okoz sarki osztódást. A víz nem vezeti csupán lassan telítödik általa. hogy míg a szenzitivek ez utóbbi hatása alatt rendkívül érzékenyek. 6. 8. addig az elektromosság hatásait semmivel sem érzik meg eröteljesebben mint a nem szenzitív egyének. Az életerövel telitett víz azonban sokáig megtartja sajátos tulajdonságát. 5. Most bemutatunk néhány különlegesen érdekes. Egyazon testben is keveredés nélkül megmaradhat egymás mellett a pozitív és a negatív életerö. hogy kiegyenlítenék egymást. Ezek egymás mellett maradhatnak anélkül.A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOBB TITKA tekben és ami a fö különbség. amelynek közepén egy könnyen mozgó . A villamosságot csak és kizárólag a fémek és folyadékok vezetik jól. melyek mechanikus. Az elektromosság csak a testek felületén tartózkodik. hogy az "adó" test milyen töltésü. Ez a müszer egy kis deszkalapra fektetett 360 fokra osztható kör alakú mutatólapból áll. 3. Nem így történik a különbözö polaritású életervel töltött testek esetében. Az egyik a dr. 4. 7. egyenesen álló tengelyen egy szalmaszál fekszik egyensúlyi 192 131 . Végül érdekes és könnyen ellenörizhetö bizonyítékát képezi az elektromosság és az életeröáram különbözöségének az a tény. Még a legcsekélyebb elektromos áram is képes befolyásolni a galvanométert. Az életeröáramot azonban vezeti az üveg és a selyem is. és ezzel elveszítik elektromosságukat. tehát abszolút bizonyítható módon mutatják be és regisztrálják az emberböl kiáradó fluidumot. de rendszerint a legeröteljesebb életeröhatás sem képes erre. Elektromos töltését a test csakhamar elveszíti a levegön keresztül. Paul Joire-féle sthenometer. Két ellentétes elektromosságú test egymáshoz érvén szikrázás közepette kiegyenlítik egymást. mindenki által elkészíthetö könnyen megszerkeszthetö kis készüléket. vagy negatív polaritású életerövel telítödnek meg aszerint . az életerö azonban teljesen át.

A GYÓGYÍTÁS LrGNAGYOBB TITKA állapotban keresztben. mint a bal kéz közeledése esetében. Az elektromos befolyásoltság kizárása: az esetleges elektromos hatás eliminálására pedig egy a földdel közlekedö dróthálót tehetünk a bura és az ujjaink közé. Hasonló. és alapos kísérletezés után még azt is megállapította. hogy a hö semmiképpen sem fordítja el a szalmaszálat. mégpedig e betegség súlyosabb formáinál a jobb kéz okozta kilengés kétszeresét. hogy erröl a tényrl tökéletesen megbizonyosodhassunk. de talán még egyszerübb készüléket szerkesztett a francia Tromelin. těogy e szerkezet tulajdonképpen diagnosztizálásra is használható. hogy az üveghez ne érjünk hozzá. A levegö mozgása ellen mint említettük a bura biztosit minket. hogy milyen egészséggel és életerövel bírunk. hosszú. A számlap és a szalmaszálmutató fölé egy üvegharangot helyezünk. Egészséges. Joire dr. kitartó. Most egyik kezünk ujjaival úgy kell a szalmaszál végénél az üvegbura oldalához közelítenünk. A müszer egy 15-16 centiméter hosszú és 4 centiméter széles papírsávból összeragasztott henger. A neuraszténiás egyéneknél azonban következetesen a bal kéz ujjai okoznak nagyobb fokú kilengést. melynek felsö részében egy szalmaszál vonul át a henger egyik falától a másikig. de emellett egy a szalmaszál és az üvegbura felé közelített meleg tárgy révén is meggyözödhetünk arról. hogy az életeröáramon kívül bármilyen más tényezö is létrehozhatná a kilengést. hogy a levegö mozgása ne változtathassa meg a szalmaszál pozícióját. Ismételjük meg a kísérletet többször. és 15-20 de lehet hogy 40-50 foknyira is ki fog lengeni aszerint. A szalmaszál közepén egy 193 132 . A hö általi befolyásoltság kizárása: a höhatás elvezetésére egy vattacsomót helyezhetünk ujjaink és az üvegbura közé. Pár perc múlva a szalmaszál meg fog mozdulni. életerös egyéneknél ugyanis a jobb kéz közelítésével néhány fokkal nagyobb a kilengés. Teljesen kizárt. és hogy a kezünk derékszögben álljon a szalmaszálhoz viszonyítva.

illetve a mágnesességtöl való különbözöségét. ha a hengert hosszában legyezö alakban be. hegyével a henger belseje felé. Arról. és abszolút nyugalomba helyezzük. A szuggesztív befolyásolhatóság A szuggesztivitás vagy szuggesztibilitás tehát szuggesztív befolyásolhatóság minden embernek vele született tulajdonsága és hasonlóképpen növekszik. meggyözödhetünk egy forró tárgy hengerhez való közelítésével. hogy a kezünk az asztalhoz képest merölegesen álljon.A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TITKA rövid tüt szúrunk át.. Izomzatunk teljesítményéhez hasonlóan szuggesztív erönket és befogadóképességünket is edzéssel növelhetjük. és tenyerünk 1-3 centiméter távolságban szinte ölelje körül a hengert.a jobb ujjak közelítése esetén az óramutató forgásával ellentétes irányban. Most a papírhenger oldalához közelítjük az ujjainkat úgy. hogy az ujjainkból kiáramló hö nem indíthatja el a forgást. mégpedig . Leszögezhetjük: a befolyásolhatóság a szuggesztió általi gyógyíthatóság terén egyértelmü különbségek vannak közöttünk. úgy.és kihajtogatjuk mielött végeit összeragasztanánk. mint a testi erö.általánosságban . A melegtöl a forgás nem indul el. A henger forgása sokkal gyorsabb. hogy a tü hegye csak 1-2 milliméternyire álljon ki. Természetesen ügyelnünk kell arra. A legtöbb ember nincs is tudatában ennek az adottságának. 194 133 . bal kezünk közelítésével pedig azzal megegyezö irányultságban. és az elektromosságtól. hogy lélegzésünkkel ne segítsük elö a papírhenger mozgását. A fenti példák meggyözöen bizonyítják. hogy nagyfokú érdeklödés és leleményesség útján könnyen bebizonyíthatjuk az életeröáram létezését. A henger az ujjainkból kiáramló fluidum hatása alatt forogni kezd. 2. Ezután a tü hegyét egy felfordított liköröspohárka fenekére állítva ügyesen kibalanszírozzuk a készüléket.

Visszatérve a befolyásolhatóság fokához kijelenthetjük. míg pszichoaktiv társaik nehezebben reagálnak. Talán egy Winteri nevezetü hipnotizór válasza volt a legérdekesebb: "évtizedek óta meglep sikerrel hipnotizáltam és szugge195 134 . A legtöbben azonban nem tudják kellö tudományos alapossággal indokolni döntéseiket. Meglepö tapasztalatom. a nagy tapasztalat és a technikai ügyesség. vagy az esetlegesen használt segédeszközöktöl függ. a szuggesztió törvényeinek alapos ismerete. Csalódottan kellett megállapítanom. tapasztalat.A GYÓGYÍTÁS LBGNAGYOBB TITKA A pozitív gondolatok átadásának és e módszer speciális eljárásának a szuggesztív hipnózisnak a sikerében emellett még döntö tényezö a megfelelö képzettség." . Kezdetben az a kérdés foglalkoztatott. hogy a hipnotizálhatóság nemcsak a hipnotizör személyétöl. A lelki alkatok leírásával párhuzamosan saját tapasztalati anyagom alapján gyakorlati szempontból ismertetem a hipnofilia és a szuggesztibilitás tehát a hipnózisra és szuggesztióra való befolyásolhatóság eddig teljesen tisztázatlan problémáit. Egy tapasztalt szakember szinte teljes bizonyossággal ösztönösen is meg tudja állapítani pácienséröl.mondják. E két tényezövel egyenlö mértékben súlyos szerepet játszik a beteg öröklött és szerzett lelki. "Megérzés. hogy a könnyen vagy nehezen hipnotizálhatók csoportjába tartozik-e. rutin. hogy öröklött hajlamokon saját képességük ismeretén és rutinjukon kívül nincs egyéb támpontjuk. hogy ezt a sarokpont értékü kérdést a hipnotizmus terjedelmes szakirodalma nem válaszolta meg egyértelmüen. Tudatlanságból hárította el a választ a legtöbb orvos és hipnózissal foglalkozó müvész is. A pszichopassziv személyek ugyanis könynyen szuggerálhatók.és idegállapota. hogy az emberek két alapvetö típusát lehet megkülönböztetni: pszichoaktiv és pszichopassziv egyéneket. hogy mi lehet az oka a szuggesztióra való fogékonyság különbözöségeinek a betegek között. Feltételek egész soráról van szó. A dilettáns hipnotizőrök is nyíltan elismerték. érzéketlenebbek.

De rejtély számomra. hogy a hozzám forduló beteg könnyen vagy nehezebben befolyásolható-e. hogy mié.A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOBB TITKA ráltam a színpadon a legkülönbözöbb társadalmi réteghez tartozó közönségemet. hanem legalább ugyanolyan nagy mértékben az idegi-lelki alkattól is." Ez volt tehát a színpadi hipnotizör véleménye.rt teljesítik ezek a gyakran kiemelkedö értékes emberek lehetetlen és hihetetlen szuggesztióimat. A saját meghatározásom szerint a pszichopassziv idegi illetve lelki alkat fogalmát egyszerüen azonosíthattam volna a nöies magatartásformákkal. és késöbb semmire sem emlékeznek. Az empirikus felfogás szerint is lehet nönek férfias. Minden lehetséges módszerrel magamnak is bebizonyítottam. Nem tudnak ellenállni a parancsaimnak. Egy korábban megjelent munkámban publikáltam a következö alaptételt: a megfelelö lelki gyógymód kiválasztása. férfnak nöies pszichéje. valamint a helytálló betegségprognózis felállítása nemcsak a diagnózistól függ. E kérdés kutatása közben kidolgoztam a lelki-idegi osztá(yozási lehetöséget (a lelki befolyásolhatóság tipológiája címen) amely az embereket pszichoaktiv és pszichopassziv lelki alkat szerint csoportosítja. Férfi és nöi magatartásformákat kategorizál. Más megfogalmazásban: a szuggesztív kezelés várható sikere egyenesen aránylik az egyén pszichikai befolyásolhatóságához és fordított arányban áll a meglevö szervi betegség súlyosságával. a lélektan e kijelentéseit rávonatkoztatni a szuggerálhatóság témakörére. A szuggerálhatóság kérdésének nagy fontossága megkövetelte a típusok meghatározását annak eldöntése céljából. Ezek persze nem teljesen azonos értelmüek magával a nemmel. Egyszerü és talán kézenfekvö lett volna. hogy saját akaratomat át tudom vinni a médiumokra. De ha még196 135 . illetve az egyedi neurófiziológiai adottságoktól. Ualóban többször már elöre megérzem kiböl lesz jó médium de osztályozásom lélektani alapjait nem tudom megmagyarázni. ájulást szuggerálok nekik. rosszullétet. A lélektan hosszú idö óta férfi és nöi lélekröl értekezik. Ha kell sírást. nevetést.

Az emberek körülbelül 50 százaléka az elsö. A pszichikai gyógýmódoknak elsösorban a hozott. a tapasztalat azt mutatja. Típus: idegi alkata pszichoaktiv de pszichopasszivjegyeket szerzett. öröklött tényezökhöz kell alkalmazkodniuk. szúró:pillantás és száraz kéz a jellemzö. Természetésen a külsö megjelenésben jelentös különbségek lehetnek. hogy pszichopassziv A pszichoaktivitás extrém esetében a magas szées homlok a sötét színü bör. 3. 25 százaléka második. Típus: idegi alkata öröklött pszichopassziv és élete során pszichopassziv jegyeket szerzett. 2. Típus: idegi alkata öröklött pszichoaktiv és további pszichoaktiv jegyeket szerzett. Arisztotelész óta a tudomány az emberek osztályozásának számos fajtáját ismeri. mint jellemzö tény 197 136 . és a pszichoaktiv a férfiashoz. mely a típusok bemutatásának fenti táblázatában is elsöként került leírásra. elsápad vagy félszeg) azonnal elárulja. vegetatív és vazomotorikus labilitás (könnyen elpirul. A saját gyakorlatomban jól bevált tipológia az öröklött és az egyéni élet folyamán szerzett bizonyos fokig állandóan variálandó komponensekre épül és az alábbi fö típusokat különbözteti meg: l. A beteg magatartása például a nedves kéz.A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA oly közel is áll a pszichopassziv a nöieshez. A pszichoaktiv értelmi típus esetében pedig az intellektuális szuggesztív megbeszélés az eredményes. Ebbe a csoportba tartozik az emberek túlnyomó többsége. Típus: idegi alkata öröklött pszichopassziv de élete során pszichoaktiv diszpozíciókkal gazdagodott. hogy mégsem fedik egymást teljes mértékben. 4. A pszichopassziv típusnál más néven érzelmi lénynél inkább a hipnoszuggesztiv befolyásolás (hipnózisban adott szuggesztió) eredményes. 20 százaléka a harmadik és S százaléka a negyedik csoportba tartozik.

a neveltetés folytán bizonyos mértékben ingadozhatnak. akaratszerü reakciólehetöségeinek az összessége. hogy a hisztéria a nöies pszichopasszivjellegü lelki alkattal hozható szoros kapcsolatba. Neuraszténia és extrém maszkulin lelki alkat esetében pedig a gyógyító. jellemalakító célzatú. hogy ezek a fogalmak is azonosak. 198 137 . tudatosan irányított lelki reflexterápia lehetösége lép elötérbe. A jellem meghatározásában nagyon eltéröek a nézetek. Schopenhauer pesszimizmusa szerint a jellem megváltoztathatatlan. A hisztéria és az extrém pszichopasszivitás a fokozott szuggerálhatóság és hipnotizálhatóság jelenségeivel azonos. Tapasztalati anyagom alapján arra a következtetésre jutottam. a pszichoaktivak inkább a neuraszténiára hajlamosak. Szerinte a jellem jobban alá van rendelve a külvilág hatásainak és ezért sokkal változékonyabb. a neveltetés és az élmények hatásait is. maszkulin pszichoaktiv idegtípusnak felel meg. : a neuraszténia pedig inkább a férfias.A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA Q További bonyodalmakat okozhat a hisztéria és neuraszténia fogalmainak tisztázása. Az orvosi gyakorlatban ismert. Kretschmer elválasztja a jellemet az alkat fogalmától. Kretschmer szerint a jellem az ember affektív. és magában foglalja a környezet. Ezek az analógiák (pszic. hogy pszichikai anomáliák esetében a pszichopassziv egyének inkább a hisztériára. illetve pszichoaktiv alkatról és szerzett pszichopassziv valamint pszichoaktiv jellemröl beszélünk.opasszivitáshisztéria és pszichoaktivitás-neuraszténia) természetesen nem jelentik azt. Nemcsak pszichopassziv és pszichoaktiv idegtípusról hanem ilyen alkatról és jellemröl is beszélek. Bár az öröklött alaptulajdonságok igen eröteljes tényezök. Mivel az idegi-lelki tulajdonságok elsösorban az alkat öröklött feltételeitöl függnek és csak másodsorban az élet folyamán szerzett hatásoktól öröklött pszichopassziv. a jellem az önnevelés. Ezek forrása a fejlödésböl és öröklęsböl vegyesen táplálkozik.

5.ly bepillantást tesznek lehetövé a szuggerálhatóság és hipnotizálhatóság rendkívül fontos problémáiba. zárkózottabb kedélyü-e. 3. hogy legtöbben saját magukat éppen úgy. Uan akiröl csak úgy sugárzik a lelki aktivitás. Lehetövé teszik a gyógyító számára. Ez az eset klasszikus példája a pszichoaktiv lelki-testi alkatú egyén más emberek feletti hatalmának. hanem krónikus testi.A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA Felosztásomnak az a célja. Ök gyakran nemcsak egocentrikusak. de túl is értékelik saját személyiségüket. hogy az úgynevezett lélektani eljárások segítségével nem csak lelki. Energikus. 4. szúró pillantásával azonban hamarosan hatalmába kerítette a banditákat. Plutarkhosz írja Julius Caesarról hogy egyszer fiatal korában kalózok kezére került. hogy kísérletezés helyett már kezdetben tudatosan megalapozottan választhassa ki a célnak legmegfelelöbb lélektani eljárást. másoknál kevesebb sikerrel. magabiztos fellépésével. Érthetövé teszik számos testi-lelki betegség és az alkat viszonyát. söt gyakran súlyos szervi elváltozások is befolyásolhatók. kifejezetten agresszív. hogy az illetö nyílt. A francia nyelvhasználat szerinti "égotisme" szó értelmében is. A külsö nemi jellegtöl függetlenül is egységes alapon magyarázzák a férfi és nöi lélek számos eddig megmagyarázhatatlan rejtélyét. Mé. Könnyen tetten érhetö példaként megfigyelhetö. Elvileg minden emberre érvényesek. 199 138 . 2. szuggesztióval gyógyítóknak. vagy inkább passzívabb. Ezen lélektani felosztások: 1. 6. hogy egyszerü. mint ismeröseiket is a leghatározottabban be tudják  sorolni valamely típusba aszerint. a gyakorlatban is használható irányvonalat mutasson orvosoknak. A kalózok alávetették magukat parancsoló egyéniségének és így megmenekült a veszélytöl. Egyes embereknél több. lélektani szakembereknek. aktív. Igazolják.

hogy egyes páciensek.kezdetben nem reagáltak. elfogódottsága. gyors légzése. 2oo Q 139 . akiknél periodikusan változik a lelki aktivitás és paszszivitás (ciklikus individuumok). akiket megkérdeztem megérezte. mert lelki passzivitása miatt szinte szégyelli. akinek félszeg kézszorítása. Praxisomban feltünt. A statisztikai adatok alapján a hipnotizálhatóság foka különbözik egyes népeknél. Ezen megállapításokat a következó megfigyelések is igazolják: l. hogy megfeleló biztonsággal és elegendó lelki energiával rendelkezike kísérleti alanyával szemben. ovábbá hogy a hipnotizálhatóság nemcsak a hipnotizáló személyétól. nyirkos keze. puszta szavakiial is könnyen befolyásolhatók. hanem ugyanilyen mé_ rtékben a beteg személy idegi-lelki alkatától is.A GYÓGYÍ'I ŔS LEGNAGYOBB TITKA Ualamennyi híres laikus hipnotizór (Winterri és Hanussen).kevesebben . pirulástól való félelme. hogy egyes hipnotizórök jobb eredményeket értek el. . vagy feltétlen engedelmességre és függóségre nevelt népek szuggerálhatóbbak. mint mások. Az európai népek között a latin nyelvcsaládhoz tartozók általában jobban szuggerálhatók. E kivételek azonban nem ássák alá a két illetve négy alaptípus létjogosultságát. akik elmondták panaszaikat. és hipnotizálhatók voltak. gátlásos tartása már jó elóre elárulják. önállóbb gondolkodásúak. és szuggesztív képességétól függ. hogy pozitív tulajdonságai. esetleg müvészi hajlama. lesütött szeme. Bebizonyosodott. hogy a világra született. Az elmaradott. Nem véletlenül volt egyes uralkodók jelszava az. mint az angolszászok. Ez utóbbiak életében az érzelmi momentumok csekélyebb súllyal esnek latba. mint az iskolázottabb. Olyan egyéniség is létezik. erre a módszerre. A legérdekesebb példákat azok a személyek szolgáltatják. nagy tudása ellenére sem fogja sokra vinni. hogy tanult népet nehéz vezetni. Míg mások . mint az értelmi szempontok.

Fontos tehát azt is szuggerálnunk az ilyen túlságosan érzékeny betegnek. A fokozott hipnotizálhatóság öröklött családi vonás. A gyógyító gyakorlatban a pozitív gondolatokkal való kezelés során mindig ajánlatňs ezeknek az extrém pszichopassziv egyéneknek egy-egy hatásos védöszuggesztiót adni: On csak gyógyító jellegü szuggesztiókra reagál befogadóan. Csak megfelelö kikérdezés. könnyü dolgunk lesz a többi családtaggal is. Azóta tudományosan is bizonyítást nyert. akik jól reagálnak a hipnotizör szuggesztív hatására. Az erösen pszichopasszivak általában a leghálásabb betegek. A heteroszuggesztiv hatásokkal szemben többé-kevésbé érzéketlen pszichoaktivak majdnem mindenkivel szemben érzéketlennek bizonyulnak. miközben más betegeket is kezeltem. hogy hipnóziskeltés során mély altatás vagy prolongált hipnózis alkalmazása nélkül is tartós gyógyeredmények érhetök el. annyira általános érvényü lehet. akik egymás között házasodnak. Régi tapasztalat. hogy szükségtelenül mély hipnózisba merüljön. Bizonyos zárt területeken belül olyan népességben. Bizonyos. hogy itt ragályos szuggesztív hatások is szerepet játszanak. csakis gyógyítója szuggerálhatja Önt. hogy ha egy család valamelyik tagja minden technikai segédeszköz nélkül mély szomnámbul állapotba hipnotizálható. hogy tömeghipnotikus kitörések forrásává is válhat.A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA 2. Egy másik példa: 1918 és 1925 között több betegem órák hosszat aludt mély hipnózisban rendelömben a díványon és karosszékekben. rávezetö megbeszélés. hogy ne legyen túlzottan szuggerálható. Az olyan egyének. 2ot 140 . másokkal szemben isfogékonyak. Eközben ä többi beteg is hajlamossá vált arra. 3. Ha például néhány azonos faluból származó betegnél már sikerült szuggesztióval vagy hipnotikus szuggesztióval frappáns eredményt elérnünk. gyakran népvándorlásszerüen érkeznek a környékröl hasonló esetek. valamint alapos tudás segítségével és csak is a szükséges felvilágosítások után érhetünk el náluk sikert.

Az olyan családokban. A jó katonák. ellentmondásos beállitódottságukban kell keresnünk. védve ezzel magukat a negatív befolyásoktól és önbefolyásolástól. A pszichoaktiv ember viszont nem ismer tekintélyt és érzelmi bázist. 3. amelyekkel még rendkívül pszichoaktiv betegeket is passzíwá tehet.A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA Az orvosnak és a tapasztalt szuggesztív gyógyítónak egyébként számos technika áll rendelkezésére. Például egészségügyi szempontok (vérszegénység. imponáló személy szuggesztiójának. Olyanok. legyengültség. Még sok más tényezö is közrejátszik a hipnózis. Egészen a normális szellemi müködés határáig. ahol nemzedékeken keresztül "öröklödik" a szellemi foglalkozás egy harmadik személy befolyásolása már-már foglalkozásba eredö tradíció. amiben tulajdonképpen bízni akarnak. akik képesek bízni abban. fáradtság) is fontosak lehetnek. Érzelmimüvészi alkatuknak megfelelöen a heteroszuggesztiv parancsokat illúziók halmazával színezik. Csak saját személye létezik számára és saját zoz Q 141 . Az ilyen betegek nehéz hipnotizálhatóságának okát általános gondolkodásmódjukban önkontrolljuk majdnem beteges túlzott müködésében itélöképességükben. A fegyelmezett sportolók a legjobb szuggesztív alanyok. Az intelligensebb társadalmi kategóriákban orvosi szempontból l. 2. Az úgynevezett jólnevelt emberek. az eredmény csak bizonyos elökészületek után. speciális szempontok figyelembevételével jelentkezik. illetve a hipnoszuggesztió sikerében. és cinikus. hogy a gyógyító alapmondatot (minden nap minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok) rendszeresen gyakorolják. A pszichopassziv csoportba tartozók nagyfokú befolyásolhatóságuk miatt könnyen és gyorsan gyógyulnak. Negatív szuggesztiók hatására azonban könnyebben is betegszenek meg. A pszichopassziv alkatúak a legképtelenebb szuggesztív utasításokat is akceptálják és alávetik magukat a rájuk hatást gyakorló. Ennek erös pszichoaktivitás az eredménye. Ha pszichoaktiv típusú betegek szuggerálni akarják magukat. Rendkívül fontos. 4.

az élet folyamán elkerülhetetlen pszichikai és testi megterhelések elviselésére. lámpaláz esetén. hogy a megfelelö emberismerettel bíró tanult szélhámosok a leggyanakvóbb és saját foglalkozási területükön legtalpraesettebb egyéneket is könnyen rászedik. jellemhibák korrigálása. hazafelé menet az élményeken rágódnak. betegek megnyugtatása. A múlt lelki sebeinek betegségteremtö pszichés konfliktusainak gyógyítása és átalakítása. hogy gyakran még a nagy általános müveltségü pszichoaktiv típusú személyeket is ki lehet elégíteni múló érvényü magyarázatokkal. 203 142 . különösen fóbiák. mint a múltban. Legfeljebb a reális. szorongások. ha felülvizsgálásuk során meggyözödött helyességükröl. Szuggesztív pozitív gondolkodásterápián ma egészen mást. és elemezgetik azokat. söt erösen sántító érvekkel a számukra idegen területen. logikus gondolkodást méltatja. Az ilyen betegek. önállóságra való bátorítás. Kurzusokon és magánrendeléseken a pszichopassziv egyénnel szemben mindig a terapeutáé a vezetö szerep. önbizalom-fejlesztés. miután szemtöl-szemben álltak a hipnózist végzö szakemberrel. a káros dekompenzációk megszüntetése. a lelki készenlét megteremtése. A pozitív gondolaterövel történö gyógyítás terén a legfontosabb gyógyszer. A pszichoaktivakra jellemzö. és újszerü elnevezéseket. sokkal többet értünk. fájdalmak és téves önpusztító beidegzödések leküzdése. de ezeket is csak akkor. gátlások. A hatékony szuggesztív kezelés és kurzusok fogalomkörébe az alábbi tényézök tartoznak: a résztvevök. Ez az oka annak. a leghatáosabb gyógyító tényezö a tanfolyamvezetö vagy a terapeuta. rr száraz tényeket. aki elméleti és gyakorlati képzettségével öröklött és tanult hipnotizáló szuggesztív hatásával képviselia gyógyítást. Pszichoaktivaknál ajánlatos a vezetcst rövid idöszakra áthárítani a páciensre. egzakt. hogy készségesen elfogadnak logikusan csengö magyarázatokat. Egyenesen csodálatra méltó.A GYÓGYÍTÁS LGNAGYOBB TITKA kritikája.

A szuggesztív gyógyító mondatok az idegrendszer közvetítése útján a legkisebb izomtól a legfontosabb szervekig minden testrészünkre pozitív hatást gyakorolnak. mintha e két tényezö közül csak az egyiket alkalmaznánk. 3.A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TITKA Az orvos külöl-iösen a lélekgyógyász. melyeket elsösorban a rendezetlen emberi kapcsolatok és kommunikációs nehézségek idéznek elö. A szuggesztió ideginger. mely a szükséges. Hitünk képzeletünk dönti el a sorsunkat. Ma már aligha vonható kétségbe. A lélek uralmának a szuggesztió és a hipnózis tudatalattira gyakorolt hatalmának törvényei az alábbiakban kerülnek összefoglalásra: l. Ezáltal tökéletesebb gyógyeredmény várható ahhoz képest. szuggesztióval foglalkozó szakember nem elégedhet meg a betegség és az idegi alkat diagnózisának felállításával és a rendelöben folytatott tevékenységgel. lelki traumák valós okait. A szuggesztió nem rendkívüli jelenség. zo4 143 . az idegrendszer pedig testünk minden életfolyamatát és müködését uralma alatt tartja. és nem a test az úr. hogy az a korszerü terápia. A lelkünk mélyén formálódó gondolatok fizikai és érzelmi valósággá lesznek. a léleknek kell elsöséget biztosítanunk. Mindenkor a szellemnek. mely az elme befolyásolásával mélytudatunkra hat.szomatoterápiás testi kezelés mellett a megfelelö lelki eljárásokat is magában foglalja. Amiben hiszünk. A szuggesztió és a hipnózis lélektani törvényei A gyógyító munkában a lélek. hogy számunkra kedvezö vagy kedvezötlen lesz az eredmény Mindezeknek forrása a tudatalattiban gyökerezik. az megvalósul tekintet nélkül arra. Meg kell ismernie a konfliktusok. A szuggesztió ingerli az idegrendszert.

kellemetlen helyzetekben pirulékony emberek általában túl érzékenyek. a diagnózis tisztázása után teljes biztonsággal meg lehet kezdeni a pszichopassziv egyének kezelését. Hipnózisban végzett szuggesztió esetében hipnoszuggesztiv hatásról beszélünk. Hipnoszuggesztiv illetve éber szuggesztív befolyás segítségével nemcsak funkciózavarok. A száraz kéz viszont legtöbb esetben a pszichoaktivitás jeleként értékelhetö. Bemutatkozáskor a nyirkos kézröl azonnal megállapítható. meggyözésen. A szuggesztió pedig olyan ideginger. 3. értékes és rendkívül egyszerü teszt. A nedves kéz. hanem súlyos szervi bajok is befolyásolhatók. Az ilyen betegeknél a kezelés elött kiadós eszmecserére.Đ A GYÓGYÍTÁS LCGNAGYOBB TI'TKA 2. A hipnoszuggesztiv befolyásolás elérhetö foka nemcsak az adott betégségtöl függ. A hipnózis egy különleges tudatállapot. Az ilyen emberek testét a legkisebb izgalom vagy erökifejtés hatására azonnal kiveri a verejték. Nagymértékben befolyásolja az egyén öröklött és szerzett idegtipológiai alkata. A sápadt arcú. amellyel a szuggesztív befolyásolhatóság megállapítható. (a pavlovi definíció szerint 205 144 . tanácsadáson alapuló logikai módszerekkel egyszerüen lehetetlen. amely felvilágosításon. Szuggesztió útján az ember egész személyiségére és vegetatív funkcióira olyan maradandó áthangoló hatást gyakorolhatunk. A hipnózis egyes esetekben növelheti a szuggesztiók hatékonyságát. illetve szuggerálhatók. 4. 5. A szuggesztió nem azonos a hipnózissal. A szuggesztíós gyógyító gyakorlatban a kórtani tényezök felderítése. melyet pszichopasszivitásnak vagy pszichoaktivitásnak nevezünk. hogy az illetö könynyen befolyásolható. nagyon pszichopasszivak és ennek következtében könnyen befolyásolhatók. szuggesztív bevezetö gyakorlatok végzésére is szükség lehet. amely általában vegetatív disztóniát jelez. mely éber állapotban is müködik. Egyes szuggesztiók pedig hipnózishoz vezethetnek. A szuggesztió saját meghatározásom szerint olyan különlegesen hatásos ideginger.

illetve lokalizációja tekintetében van részleges különbség. közvetlenül az ósi agykéreg alatti idegközpontokra és ezeken keresztül az egész szervezetre hat. csupán a hipnózis mélysége és tünetei változnak az egyén idegrendszerének típusa szerint. szóma és psziché egymással öszszefüggó fogalmak. 6. Minél súlyosabb egy megbetegedés. A fáradt katonatábori telefonkezeló jól alszik ágyúdörgés mellett. 9. A hipnózis és az alvás között csak az agyi izgalmak és gátlások kisugárzása. funkció. A hipnózis az ébrenlét és az alvás közötti sajátos biológiai állapot. Azt feltételezve. 11. . társadalmi gyökerü szokásokon alapuló konfliktusok után kutat. az idegekben. kapcsolat létesül. Hipnózisban a hipnotizór szuggesztiója lép az alváskor jelentkezó álom helyébe. kivétel például az anya és gyermeke közötti kapcsolat. illetve kizárólag lelki megbetegedés. müvelt gyógyító a funkcionális zavarok mélyén kommunikációs problémák. valamint értelemre ható egyéb ingerektól. Alvás közben a külvilág és az egyén között csak ritkán van mély rapport. 8. 10. hogy a legmagasabb személyiségjegyek részleges kikapcsolásakor logikai.vége 206 145 . A hiteles. Nincs csak testi. hogy struktúra. A hipnózisban a hipnotizór és a hipnotizált között rapport. a páciens annál jobban igényli a lelki terápiát is. A materiális okot a szervekben. amely az embert lelki és testi oldalról egyaránt befolyásolja. Mindenki hipnotizálható. de azonnal felébred készüléke zümmögésére. ŕ hipnoszuggesztiv befolyásolást olyan módszernek kell tekintenünk. kritikai hatások közbejötte nélkül. egyén és környezete. 7.A GYÓGYÍTÁS LEGNAGYOBB TITKA feltételes inger) amely abban különbözik a mechanikai és kémiai. az agykéregben és a környezeti feltételekben kell keresnünk. lét és tudás.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.