PISMP Kohot 5 Ambilan Januari 2011 (10 kumpulan) PCPJMT

Senarai kursus yang ditawarkan dalam Program Pengajian Bahasa Cina (1 kumpulan : PCPJMT) Ambilan Januari 2011 SEMESTER 1 (Januari 2011) Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency Kokurikulum 1 (Pengurusan Kokurikulum) Bina Insan Guru Fasa 1 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan kanakkanak Fonetik Dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina Dan Pembelajaran Bahasa Cina Kod/Kredit WAJ3101 /2 (2+0) WAJ3102/ 2 (2+0) WAJ3108)/ 1 (1+0) WAJ3114 (KT) EDU3101/ 3 (3+0) EDU3102/ 3 (3+0) BCN3101/ 3 (2+1) BCN3102/ 3 (2+1) Pensyarah

Dr. Mohd. Nazmi Bin. Desa En. Puveneswaran A/L Karuppiah

En. Elangko A/L Muniandy Pn. Anbukarasi A/P Unamalai Cik Su Chooi Hong Pn. Ting Lay Ching Pn. Ee Mooi Hwa

Page 1 of 5

Junita bt Mohd Ali@ Naim En. Lee Lea Poo Pn. Ee Mooi Hua 6 7 8 9 Literasi Bahasa Pergerakan Asas (Elektif 1) Tatabahasa Dan Retorik Kesusasteraan Kanakkanak WAJ 3104/ 2(0+2) PJM 3102/ 3 (2+1) BCN 3103/ 3 (3+0) BCN 3104 /3 (2+1) Page 2 of 5 . 1 Kursus Numerical Literacy Kod/Kredit WAJ 3105/ 2 (2+0) Pensyarah Pn. Lee Lai Mong En. Eng Weng Huah Pn. Abdullah Bin Chik En. Ahmad Kamal Bin Abd Ghani 2 3 4 5 English Language Proficiency 2 Kokurikulum 1 (Permainan) Bina Insan Guru Fasa 2 Murid dan Alam Belajar WAJ 3103/ 1(1+1) WAJ3109)/ 1 (1+0) WAJ3114 (KT) EDU 3103/ 3 (3+0) Pn.PISMP Kohot 5 Ambilan Januari 2011 (10 kumpulan) PCPJMT SEMESTER 2 (Jun 2011) Bil. Anbukarasi A/P Unamalai En.

PISMP Kohot 5 Ambilan Januari 2011 (10 kumpulan) PCPJMT SEMESTER 3 (Januari 2012) Bil. 1 2 3 Kursus Hubungan Etnik Kokurikulum-Unit Berunifom I Bina Insan Guru Fasa 3 Kod/Kredit WAJ3106 2(2+0) WAJ3110 1(0+1) WAJ3116 *KT EDU3104 3 (3+0) PJM3106/ 3 (2+1) ELS 3101 Non. Credit MTE 3102 3(3+0) BCN 3105 3(2+1) Pensyarah 4 5 6 7 8 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Pengajian Profesional) Anatomi dan Fisiologi (Elektif 1) English Language Enrichment 1 (Elektif Khas) Mathematics Education Curriculum (Elektif 2) Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali Dan Menulis Aksara Cina Dan Kemahiran Membaca Prosa 9 BCN3106 3(3+0) Page 3 of 5 .

PISMP Kohot 5 Ambilan Januari 2011 (10 kumpulan) PCPJMT SEMESTER 4 (Jun 2012) Bil. 1 2 3 4 5 6 Kursus Seni Dalam Pendidikan Kokurikulum-Unit Beruniform II Bina Insan guru Fasa IV Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Planning And Teaching Mathematics (Elektif 2) English language Enrichment II (Elektif Khas) Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Kod/Kredit WAJ 3107 3(2+1) WAJ 3111 1(0+1) WAJ 3114 KT EDU 3105 3(2+1) MTE 3107 3(3+0) ELS3102 Non Credit BCN3107 3(3+0) Pensyarah 7 8 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3108 3(3+0) 9 Kurikulum Dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Elektif 1) PJM 3110 3(2+1) Page 4 of 5 .

PISMP Kohot 5 Ambilan Januari 2011 (10 kumpulan) PCPJMT Page 5 of 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful