UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

SHP4133 ± PENYELIDIKAN ILMIAH TRANSLATION CHAPTER 9 ± DOING RESEARCH IN THE REAL WORLD FROM ENGLISH TO MALAY

DISEDIAKAN OLEH:

MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA STANLEY EMPARANG AK JAMES PETER LUTA NUR SHELAWATI BINTI JAMALUDDIN

D20061027072 D20061027073 D20061027074

SEMESTER 7 PROGRAM PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DISEDIAKAN UNTUK: PROF.SUPLI EFFENDI BIN RAHIM

PENGUMPULAN DATA : TEMUBUAL
Objektif: 1. Menghurai dan memilih antara temubual berstruktur, separa struktur, bebas tertumpu dan tidak rasmi berdasarkan objektif-objektif penyelidikan. 2. Membuat pemilihan antara penggunaan temubual dan soal selidik. 3. Menghasilkan jadual temubual yang sahih dan boleh dipercayai. 4. Menjalankan temubual dengan mahir, bijaksana, selamat dan beretika.
Doing Research In The Real World 2

FAKTA-FAKTA TEMUBUAL 
  Merupakan perbualan diantara penemubual (penyelidik) dan responden. Penemubual ± mempunyai satu set soalan bertulis, berstruktur dan teratur. Soalan-soalan yang dikemukakan ± format berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur. Respon berbentuk verbal dan juga gerak badan. Temubual yang dikawal dengan baik ± cara berkesan untuk mendapatkan data.
Doing Research In The Real World 3

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ?
1. Membolehkan penyelidik mengkaji respon-respon dengan lebih terperinci (pendekatan fenomenologis). ± melibatkan percakapan, perasaan dan sikapmenghasilkan satu kadar gerak balas yang lebih besar. 2. Kaedah pengumpulan maklumat tentang pengetahuan seseorang, nilai dan kesukaan. 3. Digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengenalpasti pembolehubah serta kaitan antaranya.

Doing Research In The Real World

4

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ? 4. Doing Research In The Real World 5 .dalam mendapatkan julat dan ketepatan respon ± bergantung kepada kemahiran yang ada pd penemubual. cth: pemerhatian untuk memantau isu-isu.Digunakan untuk menghubungkaitkan teknikteknik penyelidikan lain. Lebih mudah berbanding soal-selidik. 5. Keberkesanan temubual . di mana soalan berbentuk terbuka-tertutup atau kompleks atau mengikut urutan logik sukar ditentukan pada peringkat awal.

Temubual Tertumpu. Temubual Separa Berstruktur 3.PENDEKATAN TEMUBUAL Temubual dibahagikan kepada 5 kategori: 1. Temubual Perbualan Tak Rasmi Doing Research In The Real World 6 . 5. Temubual Berstruktur 2. Temubual Bebas 4.

TEMUBUAL BERSTRUKTUR Digunakan untuk mengumpulkan data bagi analisis kuantitatif. Interaksi temubual pada tahap minimum. TEMUBUAL SEPARA STRUKTUR Tidak diseragamkan untuk analisis kualitatif. 2. Respon direkodkan ± catatan / rakaman. Responden boleh mengembangkan pendapatpendapat mereka. Mempunyai penambahan soalan.1. Doing Research In The Real World 7 .

Responden dibenarkan bercakap dengan bebas.3. Penemubual sudah menganalisis autobiografi orang yang ditemubual. TEMUBUAL BEBAS Digunakan untuk meninjau isu atau topik secara mendalam dan rekabentuk soalan tidak perlu dirancang. TEMUBUAL TERTUMPU Berdasarkan respon subjektif responden kepada situasi yang mereka pernah terlibat. 4. Doing Research In The Real World 8 .

Proses temubual yang longgar. TEMUBUAL PERBUALAN TIDAK RASMI Temubual yang melibatkan penjanaan soalan. Teknik temubual ± berbentuk terbuka-tertutup. Data-data yang dikutip melalui temubual perbualan mungkin sukar dianalisis ± soalan yang berbeza ditanya kepada orang yang berbeza.5.soalan secara spontan. Doing Research In The Real World 9 .

Doing Research In The Real World 10 .  Soalan yang sama perlu dikemukakan untuk menentukan tahap penemuan dan juga melibatkan populasi yan lebih luas.REKAAN TEMUBUAL YANG BOLEH DIPERCAYAI  Salah satu penggerak kepada rekabentuk temubual adalah pencarian kebolehpercayaan bagi memastikan penemuan-penemuan yang diperolehi termasuklah isuisu yang sahih dan nyata.

KESAHIHAN € Bagi jenis temubual berstruktur dan separa berstruktur. kesahihan isu boleh dikemukakan secara langsung dengan memastikan kandungan soalan tertumpu secara langsung kepada objektif penyelidikan. kesahihan itu lebih diragui ± bergantung terhadap respon-respon yang diberikan oleh orang yang ditemuramah. Doing Research In The Real World 11 . € Bagi temubual jenis perbualan tak rasmi. tertumpu dan bebas.

Tingkatkan saiz sampel sehingga tiada pendapatpendapat baru timbul daripada data.KESAHAN LUARAN manakah penemuan-penemuan daripada satu kajian boleh dikaji secara umum? € Arksey & Knight (1999) menegaskan bahawa 2 prinsip praktikal yang boleh diterima: i. Cuba untuk memilih satu sampel yang membenarkan satu subjek dilihat daripada semua perspektif berkaitan. ii. data temubual perlu dikaji dan dianalisis sebagaimana ianya dikumpulkan sehingga perspektifnya jelas. € Dalam satu praktikal. Doing Research In The Real World 12 € Sejauh .

€ Kemahiran yang ada pada penemubual adalah penting bagi memberikan penjelasan tanpa mempengaruhi jawapan responden. € Jadual temubual dan sikap penemubual (mengikut protokol yang sama) diseragamkan untuk mengelakkan ralat sistematik.KEBOLEHPERCAYAAN DAN KECENDERUNGAN € Bagi memastikan alat penyelidikan boleh dipercayai. pengukuran haruslah konsisten. € Satu set garis panduan mungkin meminta penemubual membawa soalan-soalan dengan tepat sebagaimana yang ditulis. Doing Research In The Real World 13 .

ketekalan yang menunjukkan bagaimana penyelidikan telah dijalankan dan kemunasabahan tindakan-tindakan dan analisis penyelidikan.PETUNJUK-PETUNJUK KUALITI Beberapa alternatif atau tambahan sumber kualiti adalah perlu untuk meningkatkan kredibiliti atau kajian temubual. € Salah satu petunjuk. € Kajian haruslah didemonstrasikan keneutralannya bagi menunjukkan penyelidik sedar akan kesan-kesan dari tindakan mereka dan persepsi-persepsi yang diterangkan. € Doing Research In The Real World 14 .

Projek ± adakah projek memberikan kepentingan kepada responden? iii. baik dan profesional? € Doing Research In The Real World 15 . Diri anda ± adakah anda boleh dipercayai. Status anda ± sejauh manakah kedudukan anda dalam organisasi? ii.KEMAHIRAN-KEMAHIRAN Arksey & Knight (1999) mengatakan bahawa temubual mungkin bergantung kepada: i.

Yakinkan diri ± bahawa temubual tersebut akan dikendalikan di dalam keadaan yang tidak tertekan. 2. 1. Wengraf (2001) mencadangkan anda seharusnya sampai 30 minit lebih awal sebelum jadual temubual ± persiapan.) Doing Research In The Real World 16 .untuk menyiapkan satu soal selidik awalan ± isu demografi (3 minggu lebih sebelumnya. 3.PERMULAAN TEMUBUAL Temubual tidak boleh dijalankan secara terburu-buru. Dapatkan responden.

wayar sambungan.PERMULAAN TEMUBUAL 4. Anda perlu menghubungi responden ± 7 -10 hari lebih awal. 5. pita kosong. bateri. dan air mineral. Periksa bahan-bahan (kelengkapan) ± pita rakam.pastikan mereka masih ingin ditemubual ± lokasi. dan sebarang pertanyaan oleh responden. Doing Research In The Real World 17 .

PERSIAPAN AWAL Tugas pertama penemubual ± terangkan tujuan temubual.  Doing Research In The Real World 18 . cara maklumat dikendalikan. hala tuju maklumat.  Permulaan temubual tidak memerlukan ucapan yang panjang.  Tempat duduk penemubual dan responden haruslah ditentukan jaraknya yang sesuai. kenapa maklumat dikumpulkan dan bagaimana ia digunakan.

a.MEMBINA HUBUNGAN YANG BAIK Hubungan yang baik bermaksud satu pemahaman. menerangkan bagaimana temubual akan dikendalikan. bertanya sekiranya responden mempunyai sebarang pertanyaan. mendapatkan kebenaran untuk merakamkan audio sesi temubual. € Doing Research In The Real World 19 . c. b. satu penubuhan dalam asas hormat-menghormati dan juga saling percaya di antara penemubual dengan responden.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 1. Doing Research In The Real World 20 . Penemubual harus berhati-hati dengan proses pengurusan tekanan dan elakkan daripada menunjukkan ekspresi yang dimiliknya sendiri. PENGURUSAN TEKANAN: Responden yang berbeza-beza akan diberikan cara yang pelbagai ± dan tidak terdapat peraturan yang tegas dalam perkara ini.

PENGGUNAAN BAHASA: Perkataan-perkataan boleh memberi makna yang berbeza-beza terhadap orang yang berlainan. Gunakan bahasa yang mudah difahami untuk pendengar-pendengar. Doing Research In The Real World 21 .MENGENDALIKAN TEMUBUAL 2.

Memberikan maklumbalas secara lisan atau bukan lisan dengan sesuai. MENGEKALKAN KAWALAN: Penemubual perlu mengawal sesi temubual ± memendekkan maklumbalas yang panjang dan menyimpang sedikit. Mengetahui perkara yang harus dikemukakan.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 3. Bertanya soalan-soalan yang betul. Doing Research In The Real World 22 .

soalan lain ± perbetulkan aliran temubual.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 4. improvisi boleh dijadikan kunci kepada kejayaan temubual. meletakkan diri dan responden dengan pengalaman yang ada. 2. 3. Tips: 1. kepelbagaian frasa ± natural. IMPROVISI: Dalam temubual yang tidak berstruktur. Doing Research In The Real World 23 .

Menimbulkan isu peribadi atau isu yang sensitif. Doing Research In The Real World 24 . Memori lepas dan pengalaman yang tidak dijangka oleh responden. Mengandungi pernyataan yang diramal. TEKNIK-TEKNIK MENYOAL : Mengandungi bahasa kejuruteraan.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 5. Kemukakan dua persoalan serentak.

Mengintepretasikan maksud apa yang telah disebut. Doing Research In The Real World 25 . Melibatkan pengenalpastian maklumbalas yang tidak lengkap dan terus mendengar. KEMAHIRAN MENDENGAR YANG AKTIF Pendengaran yang penuh perhatian ± bukan sahaja mendengar perkataan yang disebutkan. malah kepada nada dan ketegasannya.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 6.

maka tukarlah soalan-soalan yang berturut-turut. Doing Research In The Real World 26 . PEMERHATIAN Membantu mengesan maklumat terhadap bagaimana perkembangan proses temubual.MENGENDALIKAN TEMUBUAL . Sekiranya tanda-tanda negatif dikesan. dan berikan yang lebih mudah atau kurangkan kontroversi terhadap orang lain.

MENGUJI DAN MENYIMPULKAN PEMAHAMAN Tekankan kepada orang yang ditemubual bahawa anda percaya kepada apa yang telah mereka beritahu kepada anda.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 8. Ini amat penting sekiranya terdapat pernyataan atau isu-isu yang tidak sepenuhnya difahami. Doing Research In The Real World 27 .

Ucapkan terima kasih kepada responden atas kerjasama dan perhatian yang diberikan.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 9. Doing Research In The Real World 28 . Terangkan apa yang berlaku seterusnya terhadap maklumat yang diperolehi dan minta responden periksa semula ketepatan transkripsi. MENUTUP TEMUBUAL Pastikan anda telah bertanya semua soalan yang ingin dikemukakan.

menganalisis petikan dan membantu membuat bayangan bahawa dia telah menyebut sesuatu yang amat bermakna. Pita rakaman digunakan untuk berfokus kepada proses pendengaran dan penafsiran. Nota boleh dibuat untuk membuat formulasi soalansoalan. Doing Research In The Real World 29 .MEREKOD DAN MENSTRANKRIPSI DATA Proses pemotongan data harus dielakkan dan data harus dikumpul secara berhati-hati.

penjawat awam akan berasa enggan menjawab soalan ± kerana merasakan mereka sangat terdedah.BERURUSAN DENGAN RESPONDEN YANG BERMASALAH Di tempat kerja. Lihat juga kepada µbahasa badan¶ responden sama ada dia berasa kurang senang dan beralihlah kepada soalan lain. Penemubual tidak boleh memberikan sebarang kata kunci yang membolehkan responden menemui jawapannya. Doing Research In The Real World 30 .

Untuk menambahkan ketepatan. Doing Research In The Real World 31 . kumpulan sosial atau budaya. memadankan perbualan responden dan gaya interaksi.MENGGUNAKAN PANDANGAN PELBAGAI BUDAYA Pertimbangkan kesan-kesan terhadap pengendalian proses temubual bersama orang yang berlainan etnik. penemubual harus mengetahui menyedari akan bahasa asas yang digunakan oleh responden. Bina pengetahuan mengenai masyarakat.

JENIS-JENIS TEMUBUAL      TEMUBUAL BERKUMPULAN PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI TEMUBUAL BERSAMA KUMPULAN FOKUS TEMUBUAL MELALUI TELEFON Doing Research In The Real World 32 .

menambahkan peluang responden memberi reaksi. € Kelebihan ± pengurangan kos. temubual bersama dan juga kumpulan fokus. € Menggunakan pelbagai soalan akan mewujudkan tingkah laku seperti mengambil ujian. TEMUBUAL BERKUMPULAN Terdiri daripada pelbagai format yang berbeza ± bilangan penemubual lebih dari satu.1. € Doing Research In The Real World 33 .

dan yang lain bertindak sebagai pencatat. € Doing Research In The Real World 34 . PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI Sangat berguna jika mempunyai lebih daripada satu penemubual kerana watak dan perilaku yang berbeza dapat ditonjolkan. € Seorang penemubual ± bertindak sebagai ketua ± mengawal kecepatan dan arah sesuatu temubual.2. € Di akhir temubual. penemubual dapat membuat perbandingan pemikiran dan penilaian.

atau seseorang responden mungkin menguasai temubual tersebut.3. TEMUBUAL BERSAMA Melibatkan seorang penemubual ± berinteraksi dendan dua orang sekaligus tentang satu fenomena. € Kedua-dua responden yang dapat melibatkan diri dalam perbincangan membolehkan mereka memperoleh segala perincian yang diberikan kepada responden lain. € Mewujudkan keadaan yang bahaya ± jika penemubual mengalihkan tumpuan responden. € Doing Research In The Real World 35 .

€ Pita rakaman yang berkualiti sangat diperlukan dan diletakkan di tempat yang strategik ± untuk kumpulan fokus itu lebih dari 20 orang. € Doing Research In The Real World 36 . € Cara pengumpulan data yang rendah kosnya.4. KUMPULAN FOKUS Kumpulan fokus digunakan ketika sesuatu kumpulan manusia dijadikan kumpulan fokus bagi mengenalpasti tahap pengetahuan mereka terhadap sesuatu perkara. tetapi perlukan kerjasama dan kejujuran yang tinggi dari responden.

€ Kadar respon dapat ditingkatkan jika penemubual mempunyai kebijaksanaan untuk meyakinkan dan memberi dorongan. media komunikasi paling pantas. € Kesemua soalan yang dikemukakan sama ada terlalu kompleks juga boleh ditanya melalui telefon.responden tidak melihat penemuduga. TEMUBUAL MELALUI TELEFON Kos yang rendah. € Kekurangan ± risiko kadar penolakan akan menjadi tinggi. € Doing Research In The Real World 37 .5.

€ Doing Research In The Real World 38 . € Adakalanya penyelidikan dilakukan di rumah seseorang atau pun sesuatu keadaa kawasan kerja yang terpencil di mana responden tidak mengenali penemubual tersebut. € Kebanyakan penemubual tidak menghadapi masalah yang signifikan dalam melakukan penyelidikan mereka.ISU KESELAMATAN Responden biasanya mengenali seseorang penemubual tersebut. atau temubual tersebut akan dilakukan melalui perbualan telefon ataupun di tempat awam.

pemakaian pakaian yang bersesuaian. € Sikap Peribadi ± bahasa badan. nasihat. tangga gelap. jangan terlalu mesra.untuk menyemak input dan output. jujur. kad identiti-pengesahan keanggotaan.PANDUAN: KAEDAH TERBAIK UNTUK KESELAMATAN PENGKAJI Peralatan ± bawa telefon bimbit. € Strategi pencegahan ± waktu siang untuk melakukan temubual.elakkan memasuki kawasan berbahaya. lif dan bangunan kosong. € Doing Research In The Real World 39 . € Pengetahuan dan Tanggungjawab ± mempunyai pengetahuan tentang tempat temubual.

€ Doing Research In The Real World 40 . juga berhak membataskan penemubual sebelum selesai menanyakan soalan. € Tahap keyakinan diberikan kepada responden apabila selesai menjawab sesuatu soalan.ISU ETIKA Isu utama ± responden sepatutnya tidak diprovokasi dalam apa jua cara sekalipun oleh penemubual. € Temubual yang bagus adalah tidak berbelit-belit. € Penghormatan ± selesai menjalani temubual. € Responden mempunyai hak untuk tidak menjawab soalan berbentuk peribadi.

€ Doing Research In The Real World 41 . pantas. bukan untuk mengubah seseorang atau pendapat. ilmu dan maklumat serta pengalaman bukan sahaja dirasai oleh penemuduga tetapi juga oleh responden. perasaan. € Responden boleh meminta nasihat dan panduan yang praktikal dalam membuat perundingan yang melibatkan topik yang sukar dan sensitif.ISU ETIKA Patton (1990:353) menyatakan ³Temubual yang baik adalah bersifat terbuka.´ € Kajian dibuat untuk mengumpulkan data.

temubual berstruktur ± memberikan data kuantitatif. temubual tak berstruktur atau temubual data tertumpu ± memberikan data kualitatif. € Prasangka bahaya ± berpunca dari kebijaksanaan penemubual berbicara. € Doing Research In The Real World 42 . merangkumi daripada pertuturan tidak formal sehinggalah yang berstruktur lengkap. dan bukan dari jenis soalan.KESIMPULAN Temubual terbahagi kepada 5 kategori. € Pilihan pendekatan yang digunakan ± bergantung kepada objektif sesuatu kajian.

€ Berhati-hati dengan isu keselamatan ketika sesi temubual ± di rumah mereka sendiri ataupun di suatu situasi kawasan kerja yang terpencil. € Isu etika penting untuk keyakinan diri. tetapi sukar dipertahankan berbanding dengan cara penggabungan data yang lain seperti kaedah temubual. € Doing Research In The Real World 43 . manakala pendirian yang teguh.soalan pos.KESIMPULAN Temubual ± adalah kemahiran membina hubungan dengan responden. pemantauan dan pendengaran ± adalah penting untuk mengawal sesuatu sesi temubual.

Terima Kasih.Sekian.!! Doing Research In The Real World 44 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful