You are on page 1of 1

Broj 3 - 24.11.2008.

STANJE...
Imamo: 55.000
Nedostaje: 45.000
Idemo narode, još malo pa
nestalo... tj. šaljite nam spajal-
ice! Podržite naš projekt - pošaljite nam samo 1 kut-
iju spajalica sa porukom podrške! Osim dobre volje
trošak je “ogroman” - kutija spajalica košta “čak” i do
3 kune! ;) Šaljite razne veličine i šarene!
Ne želimo velike donacije već Vas želimo potaknuti
na razmišljanje i suradnju! Zato samo jednu kutiju,
molimo!
P.S.: Možete poslati i čokoladu, al da nitko ne zna ;)

Zašto?
Tko? Što? Gdje? Kada? Kaže se “povijest je
Učenici Povijesne učiteljica života” jer
Radimo na projektu Sastajemo se u pros- Naše se aktivnosti re-
grupe Osnovne bi na greškama u
“Učenje o ljudskim torijama Osnovne dovito održavaju sva-
škole Šenkovec. prošlosti nešto mor-
pravima na primje- škole Šenkovec, a kog utorka i četvrtka,
ali naučiti. Holokaust
ru holokausta”. U naš ćemo muzej ot- a po potrebi radimo
je naziv za stradanje
sklopu tog pro- voriti u kabinetu na i ostale radne dane u
Židova prije i tijekom
jekta sudjelujemo prvom katu škole. tjednu.
Drugog svjetskog
u međunarodnom O našim aktivnosti- NAJAVE:
rata. Ti su događaji
projekut “Crocus” i ma možete čitati na - 28.11. u 19h
zapamćeni u pov-
“Classroom holocaust našem blogu ili na Profesor Hajdarović
ijesti čovječanstva
museum”. Glavni nam Facebook grupi. če u Knjižnici i
kao razdoblje kada
je cilj otvoriti “Razred- čitaonici Šenkovec
ljudska prava nisu
ni muzej holokausta” održati predavanje
poštivana. Osnovno
u kojem ćemo ob- “Izrael - prošlost i
je ljudsko pravo na
jasniti holokaust uz sadašnjost”.
život. Mi tijekom
pomoć fotografija, - 4.12. u 9h
našeg projekta
tekstova, raznih pred- Profesor Kuba će u
želimo naučiti što
meta i 100.000 spa- školskoj knjižnici go-
su ljudska prava, tol-
jalica. voriti o sličnostima i
erancija, holokaust
razlikama židovstva i
PROJEKT: Učenje o kršćanstva.
i zatim ta znanja
prenijeti drugima.
ljudskim pravima na
primjeru holokausta
Kako? Moramo
dodatno
još
po-
(VIPači) će se potruditi da vam budu
vodiči i da vam sve pojasne.
jasniti naš cilj. Dakle, mi tijekom ovog Muzej ćemo podijeliti na više dijelo-
polugodišta učimo o tome što su va u kojem ćemo prikazati svakodn-
ljudska prava, što nam je važno, što je evicu tridesetih godina dvadesetog
tolerancija i kakve predrasude možda stoljeća, pojasniti antisemitizam i
imamo. Učimo i o antisemitizmu, kako se holokaust provodio u Europi
nacizmu, holokaustu, NDH i o tome i kod nas. U središnjem dijelu muzeja
kako su Židovi prije rata bili sastavni ćemo objesti lance od 100.000 spa-
dio društva. jalica. Budući da je vrlo teško zamis-
27. siječnja 2009. svečano ćemo ot- liti taj strašan broj od šest milijuna
voriti naš muzej i svi ste pozvani da mrtvih mi ćemo spajalicama pokušati
ga vidite. Članovi Povijesne grupe predočiti brojku od 100.000 žrtava.