You are on page 1of 8

Organisatiecomité Karnaval Ledeberg vzw

Karnaval Ledeberg 2012

VEURUIT ! ACHTERUIT !
2, 3, 4 en 5 maart 2012 Persmap

www.karnavalledeberg.be - Persconferentie Karnaval Ledeberg 2012

VEURUIT ! ACHTERUIT !
Het Ledebergse karnaval, het paradepaardje van het karnavalgebeuren in het Gentse, viert van 2 tot en met 5 maart 2012 zijn 27ste editie.

Overkoepelend thema
“Veuruit ! Achteruit” is dit jaar een overkoepelend thema dat ook weer verschillende ladingen dekt. Ten eerste willen de karnavalisten een link leggen naar de economische toestand. We weten allemaal dat we er het afgelopen jaar economisch niet echt op “veuruit” gegaan zijn en dat er sociaal ook een paar stappen “achteruit” gezet zijn. “Veuruit ! Achteruit !” verwijst ook naar het mobiliteitsprobleem, waar we ook in Ledeberg mee geconfronteerd worden. Het filegebeuren op invalswegen en het druk verkeer in de smalle binnenstraten hebben soms ook Ledeberg in hun macht. Hierdoor kom je soms nog nauwelijks “veuruit” of “achteruit”. Het jaarthema wil ook wel de verbinding leggen naar de veel te lang aanslepende renovatie van het Dienstencentrum op het Ledebergplein. In dit dossier is er sedert 2008 nauwelijks enige “veuruitgang” te bespeuren. Hierdoor zit het Ledebergse verenigingsleven nu al meer dan 4 jaar zonder geschikte evenementenzaal en dienen er hoge huurgelden te worden betaald voor nog beschikbare kleinere accommodatie op de deelgemeente zelf (waardoor de kastoestand “achteruit” gaat). Tenslotte wil het karnavalthema 2012 ook in eigen boezem kijken. Karnaval Ledeberg ging er het afgelopen jaar ook niet echt op “veuruit”. In het najaar 2011 verdween met “Leute en Plezier” één van de oudste Ledebergse karnavalverenigingen en de aflossing door de (jonge) wacht staat nog niet meteen op het programma. Dit ondanks het feit dat er veel jonge gezinnen op Ledeberg zijn komen wonen. Het vrijetijdspatroon van de mensen is echter in die mate veranderd dat men liever “at random” deelneemt aan welbepaalde activiteiten. Men bindt zich minder aan verenigingen of engageert zich weinig voor sociale evenementen die een langdurige inzet vergen. Het “socializen” speelt zich vaak achter een pc af via sociale media zoals Facebook. Toch geeft Karnaval Ledeberg de moed niet op omdat het Ledebergse karnaval met al zijn activiteiten een belangrijke speler blijft binnen het sociale leven in onze deelgemeente. Bij heel het karnavalgebeuren blijven naast het plezierelement, vooral het sociale aspect en de gemeenschapsvorming belangrijk. In die zin biedt de 2de en grotere Kinderkarnavalparade op vrijdag misschien een wissel naar de toekomst… We mogen vooral niet vergeten dat de Ledebergse karnavalist op karnaval juist zijn ware (kritische) gezicht toont door een masker op te zetten….

Spaarproject Lichtfestivalleke

2

www.karnavalledeberg.be - Persconferentie Karnaval Ledeberg 2012
Het Organisatiecomité wil dit jaar een spaarproject op poten zetten om ook op Ledeberg een “Lichtfestivalleke” te organiseren. Het comité is tot de conclusie gekomen dat de gevel van het dienstencentrum van Ledeberg (het oud Gemeentehuis) uitstekend geschikt zou zijn om een lichtprojectie op uit te voeren. Aangezien de officiële opening van het gerenoveerde dienstencentrum waarschijnlijk zal samen vallen met de 50ste verjaardag van Karnaval Ledeberg vormt dit een unieke kans waarvoor nog een aantal jaren kan gespaard worden. Zo’n 15 minuten voor de aanvang van de stoet zullen daarvoor langs het parcours achteruitrijlichten te koop worden aangeboden.

JUBILEUM : 20ste Plateaushow op vrijdag
Op vrijdagavond 2 maart staat om 20:00u de 20ste opeenvolgende Plateaushow van de Ledebergse karnavalisten op het programma. Wat in 1993 een aarzelende start kende is uitgegroeid tot een vaste waarde in het Ledebergse karnavalprogramma. Op de Plateaushow zetten verschillende Ledebergse karnavalverenigingen hun beste showbeentje voor en brengen ze een bonte mengeling van humoristische, karnavaleske nummers. Voor het 5de jaar op rij is ook het Männerballet “Die Biebricher Waden” (uit Wiesbaden) te gast. Kaarten kosten 6 EUR en zijn verkrijgbaar op het secretariaat (09 231 60 26) en in Café Breughel.

Kinderkarnavalparade en Seniorendansnamiddag
De 2 nieuwigheden die vorig jaar geïntroduceerd kennen een vervolg in 2012

de Kinderkarnavalparade op vrijdagnamiddag 2 maart i.s.m. De Brede School Ledeberg en de Ledebergse basisscholen. Nadat vorig kaar de 2de en de 3de kleuterklassen meevierden, sluiten nu ook alle 1ste en 2de leerjaren aan. Wat het totaal op zo’n 400 kinderen brengt. Vertrek om 14:00u op het Ledebergplein Parcours : Ledebergplein – Zuidstraat – Langestraat (rechts) – Moriaanstraat (links) – Weidestraat (links) – Walstraat – Stop Seniorencentrum De Vijvers – Walstraat – Veldwijkstraat (links) – Vandenheckestraat (rechts) – Zuidstraat – Ledebergplein de Seniorendansnamiddag op zondag 4 maart om 14:30u met optreden van Ronny Marino en Ritchie Paris. Parochiale Zaal Ledebergplein Toegang gratis

Wat de werking naar senioren betreft blijven succesnummers als de Seniorenkarnavalshow in Seniorencentrum De Vijvers (op vrijdag 24 februari) en een vijfde opeenvolgende deelname aan de stoet door bewoners van het seniorencentrum, met eigen praalwagen, ook behouden.

Karnavalstoet
De grootste karnavalstoet van de Gentse regio op zaterdag 3 maart om 15:00u blijft natuurlijk de hoofdbrok vormen van de Ledebergse karnavalviering. Eigen Ledebergse karnavalverenigingen, een aantal gastgroepen en diverse muziekgroepen zullen weer een bont en feestelijk lint door de deelgemeente trekken.

3

www.karnavalledeberg.be - Persconferentie Karnaval Ledeberg 2012
Het accent blijft in Ledeberg zeker liggen op de eigen wagenbouw. De Ledebergse verenigingen bouwen zelf en kopen geen wagens over van verenigingen uit andere gemeenten. Door de stoet voor het grootste deel met eigen gebouwde wagens te vullen blijft het Ledebergse karnaval uniek voor de Gentse regio. Dit jaar werden de wagens voor het eerst gebouwd in de nieuwe wagenbouwhal aan de Industrieweg in Wondelgem die door het stadsbestuur ter beschikking wordt gesteld.

Parcours stoet
Vertrek : Ledebergplein Ledebergplein – Ledebergstraat – Pieter Lachaertstraat (rechts) – Hundelgemsesteenweg (rechts) – Rondpunt (rechts) - Jacques Eggermontstraat - Ledebergplein (links) – August Van Lokerenstraat (links) – Brusselsesteenweg (rechts) – Hoveniersstraat (rechts) – Edmond Van Horebekestraat (links)- Walstraat – Ploegstraat (rechts) –Jozef Vervaenestraat (rechts) Hundelgemsesteenweg –Ledebergstraat (rechts) – Doorgangstraat (rechts) – Langestraat (links) – Hoveniersstraat (links) [eretribune achter de kerk] – Ledebergplein [ontbinding].

Gevuld programma
De Verklede Kroegentochten op zaterdag, de Veuruit-Achteruit-spelen voor karnavalisten, de Boterworp, de Fakkeltocht, de Popverbranding met vuurwerk op zondag, en de Rondgang van de Travo’s op maandag, zijn de ingrediënten die het Ledebergse karnavalrecept vervolledigen. Het Ledebergse karnavalgebeuren wordt aangevoerd door Prinses Wendy, onder de vleugels van keizer Christof I en keizerin Simonneke I.

Muzikale inbreng tijdens de stoet
Traditioneel besteedt Karnaval Ledeberg veel aandacht aan de muziek in de stoet. • • •

• •

Mochito Sambaband - Koksijde Showkorps Adventure – Oostende The Real Friends 2000 – Gent Koninklijke Harmonie Herdersem Bateristas - Zedelgem

Kermis op het Ledebergplein
Tijdens het karnavalweekend staan rond het Ledebergplein opnieuw diverse foorattracties opgesteld.

4

www.karnavalledeberg.be - Persconferentie Karnaval Ledeberg 2012 Programma-overzicht
Vrijdag 24 februari 2012 14:30u SENIORENKARNAVALSHOW met optreden van Ledebergse karnavalgroepen Centrum voor senioren “De Vijvers” Ledeberg
Gratis toegang !!!

Vrijdag 2 maart 2012 14:00u 2de KINDERKARNAVALPARADE EN KINDERNAMIDDAG Karnaval Ledeberg (i.s.m. De Brede School Ledeberg) Centrum Ledeberg 20u 20ste PLATEAUSHOW (Jubileumeditie) met Ledebergse karnavalgroepen en met gastoptreden van de Biebricher Waden, een Männerballet uit Wiesbaden (zusterstad van Gent). Feestzaal Dienstencentrum Gentbrugge – Braemkasteelstraat
Reservatiekaarten (6 EUR) : Langestraat 95 – Ledeberg (09 231 60 26) en Café Breughel, Ledebergplein 18 - Ledeberg

Zaterdag 3 maart 2012 15u 27ste KARNAVALSTOET Algemeen thema : "Veuruit Achteruit" met het accent op eigen wagenbouw + deelname van verschillende muziekkorpsen, gast- en animatiegroepen Start Ledebergplein. Parcours langs de voornaamste straten van de deelgemeente. Verklede muzikale KROEGENTOCHT langsheen de deelnemende kroegen

19u

Zondag 4 maart 2012 14.30u 2de SENIORENKARNAVALDANSNAMIDDAG met optreden van Ronny Marino en Ritchie Paris Parochiale zaal Ledebergplein
Gratis toegang !!!

15.00u KARNAVALESKE “VEURUIT ACHTERUIT” : volksspelen voor karnavalisten. Ledebergplein 19:30u BOTERWORP Hundelgemsesteenweg

5

www.karnavalledeberg.be - Persconferentie Karnaval Ledeberg 2012
20u Feeërieke FAKKELTOCHT Langestraat - Hovenierstraat – Ledebergplein

20.15u Feestelijke POPVERBRANDING & VUURWERK Ledebergplein Maandag 5 maart 2012 14.30u RONDGANG der TRAVO’S Deelnemende kroegen

Inlichtingen :
Organisatiecomité Karnaval Ledeberg vzw Edward Blaesstraat 37 9050 Ledeberg 09 / 231 60 26 Perscontacten : 0496 / 40 24 42 patrick@karnavalledeberg.be

6

www.karnavalledeberg.be - Persconferentie Karnaval Ledeberg 2012
Karnavalliedjes Dorganizoase Ledeberg 2012

Allé veuruit
Tekst : Patrick Van Damme
Refrein : Allé veuruit, neu goame nie mier achteruit Allé veuruit, allemoal mee ne giestge snuit Allé veuruit, de veurspellinge komen uit want ’t blijft hier goe, aos iedrien vrie vrie vrie zijn beste doe Ons potse bier da wordt zu dier, de sigaret wordt afgezet, den eelentriek wordt iets giel chiek en uuk de gas komt nie van pas, ’t geld op de bank es niets mier weirt, we worden rapper moe moar ons schuun Ledebirgs karnaval da blijft toch nog wa goe Der es gien wirk da d’es toch stirk ’t OCMW betoal wel mee den RVA hee veel bla bla en de stad Gent es nie content den nieuwen euro es kapot en doet de beurzen toe moar ons schuun Ledebirgs karnaval da blijft toch nog wa goe Allé veuruit nu goame nie mier achteruit Allé veuruit allemoal mee ne giestge snuit Allé veuruit de veurspellinge komen uit want ’t blijft hier goe, aos iedrien vrie vrie vrie zijn beste doe en zijde ons moe, tons doeme ’t noaste joar misschiens de boeke toe

Ledebirg
Tekst : Patrick Van Damme
Ledebirg Gij wist er mijn herte te stelen Ik wil eu tons stirk anbevelen Aan ied’rien die van fiesten heiwt Strofe : Mee het Centrumplein, de Meierij, alle kleuren zijn der doar toch bij Wandelen deur de Noayersdreeve Eu loetse een tootse geven Ledebirg die leeft , da d’es bekend

Refrein : Ledebirg Zo Vrie Wijs ! Gij wist er mijn herte te stelen Fantastisch ! Ik wil eu tons stirk anbeveele ’t Es de max ! Aan ied’rien die van veel fiesten heiwt, oh ja aah aah Ledebirg Zo Vrie Wijs ! We wonen hier neu wel mee velen Fantastisch ! en zingen uit duuzenden kelen ’t Es de max ! wij kunnen eu toch nie missen In De Vijvers est toch uuk vrie goed Leute en plezier in overvloed Crossen in het bos van Stevens de E17 doar nevens Ledebirg die leeft, mee sentiment !

7

www.karnavalledeberg.be - Persconferentie Karnaval Ledeberg 2012

Commeere van het kot
Tekst : Patrick Van Damme
Welkom menier, hier op café, zet eu moar bij, drinkt er iene mee. Welkom madam, hier an de tuug, hier blijfd eu keele zeker nie druug. ’t Es hier de moment, ’t es alom bekend ’t gruute experiment van vuilmuiltalent Wa commeere hier, wa commeere doar, ’t steekt op giene leugen en ’t es toch nie woar Weetet al van die ? Weetet al van da ? ‘k hêt eu nog gezeit, awel tons bien voila. Mensen ulder kl afsnije sleur ze deur de morre goe, kuis nie veur eigen deure van kwoadspreeke worde weinig moe Wa geziever hier, wa geziever doar we kenne der wel niets van, moar ’t es zeker woar Heddet nie gezien ? Heddet nog nie g’huurd. Volgens da ze zegge, heet hij heur vermuurd… Zij hee wel al veel gestoole hij slaot toch wel veele schief ‘k wil het zuu nie zegge ’t es niet uit te legge we zijn nie lief Wa commeere hier, wa commeere doar, ’t steekt op giene leugen en ’t es toch nie woar Weetet al van die ? Weetet al van da ? ‘k hêt eu nog gezegd, awel tons bien voila. Mensen ulder kl afsnije sleur ze deur de morre goe, kuis nie veur eigen deure van kwoadspreeke worde weinig moe Welkom menier, hier in de kroeg, hier huurde zekers leugens genoeg, Welkom madam, in ’t zoagpaleis, hier heet de woarheid toch giene prijs Zelfs ne ferme vent es ier giel content hier krijgde ne diplom veur commeertalent ‘t Bestuur da d’es nie goe Blijve beter thuis Ze vulle ulder zakke kuupen een eigen huis. Ne schuune otto hier, ne nieuwe velo doar, al op onze kosten ja geluuft da moar ! Zuipe weeral op ons muile hoale giene euro uit, Ze goan der mee op reize en da kost allemoal gien duit. Groatis veur de drank groatis veur ‘t weecee ze brenge zelfs weere wa famielde mee. De nafte wordt betoald, gsm-kes uuk goan sjiek goan eten en stinken noar de luuk. Aos ’t es om te profiteere zijn ze der al ieste bij Kijk der es al interest ze doen weer om ‘t best Zakkenvullers zijn van de partij. Koor & caféboas : Wa commeere hier, wa commeere doar, ’t steekt op giene leugen en ’t es toch nie woar Weetet al van die ? Weetet al van da ? ‘k hêt eu nog gezegd, awel tons bien voila. Mensen ulder kl afsnije sleur ze deur de morre goe, kuis nie veur eigen deure van kwoadspreeke worde weinig moe Ik hê gedruumd van ne schuune karnaval moar ja tarara da viel tegen neu veural Die commeere hier ? ’t Zegt mij giene zak. Al die leugens tons,. wa ne platte kak. Vals gelijk een kat Ze voelen ulder mier Ze willen mensen kwetsen da doe toch wel zier. Wat een lot es mij beschoren Fieste viere mee da spul God wa zijn da kinders die kwaodsprekerije vind ik gelul Wa commeere hier Doar doe’k nie an mee ‘t Steekt op giene leugen Tenzij mee BTW Wa commeere hier, wa commeere doar. Ik hê het nie gezegd, allé geluuf da moar. Mensen ulder kl afsnije sleur ze deur de morre goe, Schenk ze nog eens vol en scholl Drinken op ’t bestuur zijn hol Iedrien klinkt mee pint en pot Op de commeeren van het kot !

8

Related Interests