Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

AZ IGAZSÁG A PILLANGÓRÓL

Készült 2012-ben ajándékul azok számára, akik a Lélekpillangó kérdőívét kitöltötték

1

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

PILLANGÓ HIT ÉS HAGYOMÁNY

. Meghatározott rendben ültek le – különböző életkorú, rendhez és csoporthoz tartozó szent emberek. 34 000 buddhista szerzetes. Ima azért, hogy a szívekben gyúljon ki a fény, s hogy a szívek végtelen fényhálója összekapcsolódjék. Egy szúfi mese szerint Allah neve megjelenik a pillangó szárnyán, amikor a Dervis az ég felé emeli a karját és reá száll. A dervis ekkor kap igaz bizonyosságot Istenről. A szúfi bölcsek azt tartják, hogy a szívek közepében egy arany mag rejtőzik, mely Allahtól való, s mely minden emberben azonos. A dervis tánca, imája ekörül a fénylő középpont körül forog, s ebbe a fényközéppontba olvad bele a tánca végén.

A keresztények húsvétkor pillangót rajzolnak a kereszt mellé, ezzel a feltámadást, az átalakulást hirdetik. Ha megnézed, a Pillangó alakja maga is kereszt! A keresztény hagyomány szerint a metszési pontban ott rejlik a szív, vagyis Krisztus.

2

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

Szabó Lőrinc: Dsuang Dszi álma

Kétezer évvel ezelőtt dsuang dszi, a mester, egy lepkére mutatott. - álmomban - mondta - ez a lepke voltam, és most egy kicsit zavarban vagyok.

Én jót nevettem: - ne tréfálj, dsuang dszi! ki volnál? te vagy: dsuang dszi! te hát! ő mosolygott: - az álombeli lepke épp így hitte a maga igazát! -

- lepke - mesélte -, igen, lepke voltam, s a lepke vígan táncolt a napon, és nem is sejtette, hogy ő dsuang dszi... és felébredtem... és most nem tudom

ő mosolygott, én vállat vontam. aztán valami mégis megborzongatott, kétezer évig töprengtem azóta, de egyre bizonytalanabb vagyok,

most nem tudom - folytatta eltűnődve -, mi az igazság, melyik lehetek: hogy dsuang dszi álmodta-e a lepkét vagy a lepke álmodik engemet? -

és most már azt hiszem, hogy nincs igazság, már azt, hogy minden kép és költemény, azt, hogy dsuang dszi álmodja a lepkét, a lepke őt és mindhármunkat én.

3

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

Ahogy a Krisztus ujján pihenő lepke, úgy a Krisna kezén ülő pillangó is ugyanazt jelentik: A lélek örök. A hernyó amikor a bábban van, folyton arra gondol, hogy Pillangó létéért hoz áldozatot, s arra vágyik, hogy Pillangóvá legyen. Ahogy az ember miközben áldozatot hoz, az Úrra (Krisnára) vágyóik – tanítják Krisna hívei.

A japán néphit szerint a pillangó nem más mint a gésa. Gondoljunk csak a Pillangókisasszony történetére Puccini operájában! A szerelmet szolgáló asszony, a tökéletes nő jelképe ez. Ugyancsak Japánban ha a pillangó magányosan száll és szűz lány látja, akkor az tisztaságának és nőiességének bizonyítéka – ha azonban házas ember lát magányos pillangót, akkor az a hitvesi hűtlenség jele. A párban repkedő pillangók Japánban a szerelmi boldogság jelképei. Kínában a pillangó női jelkép – Ha egy szilvavirágot és egy pillangót együtt pillanatnak meg, vagy fotóznak le, az különös szerencsét jelent. Kínában is jól ismert az a történet, amely számos néphit és hagyomány sajátja, mely szerint az elhunyt szerelmes pillangó képében tér vissza. Ugyanezt a szimbólumot láthattuk Robin Williams híres, Patch Adams című filméjben is, (képünkön) melyben a főhőst halott szerelme egy pillangó képben látogatja meg és ad neki új erőt ahhoz a missziós munkához, amit tennie kell az emberek szolgálatára.

Egy kelta mesében – amit a BRAN zenekar szokott eljátszani koncertjein , szintén ez a szerelmi szál elevenedik meg, ám ebben nem a nő, hanem egy híres vitéz, egy hadvezér érkezik vissza kedveséhez pillangó képében és vezeti el a hadi győzelemre …

4

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

PILLANGÓS BABONÁK:

Szerencse – ha az év első napján, vagy a születésnapodon egy fehér pillangót pillantasz meg Szerencsétlenség – ha az év első napján, vagy a születésnapodon egy sötét színű, vagy szőrös lepkét látsz Bátorság – halálból megmenekülést, a halál, betegség kiűzését, bátorságot jelent, hogyha a fekete, vagy barna pillangót sikerül egyenesen kikergetni a házból Házi áldás – ha házadban megtelel egy pillangó, vagy ha házadba egyenesen berepül, majd azonnal kiszáll. Egyes vidékeken a szent lélek látogatását, közelgő gyermekáldást is jelzett. Mexikóban ugyanez vendéget hoz a házhoz. Vörös pillangó – a skótok hagyománya szerint boszorkányságot jelent. Angliában és Írországban a rejtett kincset jelzik és a tündérnépek barátai a pillangók. Szerelem – Páros lepkét látni szállni a réten, nagy szerelem, boldogság jele. Azonban a három pillangó épp ellenkezőleg, a megcsalás, a hűtlenség, a boldogtalanság jele. Pillangók járta mezőben állni vagyont, gyarapodást nagy szerencsét hoz. A maja hagyományban a szél a pillangók szárnyának suhogása. Erdélyben lepkét kergetni, lepkét fogni rossz ómen volt, gyermekhalált jelölhetett.

5

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

ÁLOM PILLANGÓK

Az álomfejtők szerint is számos jelentése lehet pillangóval álmodni. körös-körül röpködő pillangókat látni álomban azt jelzi, hogy távoli barátunk felől kapunk hírt, levélben, vagy valakitől, aki találkozott vele. Pillangóról álmodni általában, a megnyugvás iránti vágyat jelzi. A pillangók kreativitást, romantikát, élvezetet és szellemiséget is kifejezhetnek. Az álmodó gondolkodásmódja átalakulás előtt áll. Ha az alvó személy egy gyönyörű, színes pillangót lát álmában, az illetőt pozitívan értékelik egy közeli társasági összejövetelen. Ha a pillangó csapong – nem gondolsz a jövendővel, csak élsz bele a világba.
„A nők között ritka az olyan, aki álmát nyomban felébredés után elfelejtené. Nyitott szemmel is utánanéz az álom tovaszálldosó lepkéjének, amely néha csak olyan igénytelen, mint egy káposztalepke, máskor pedig nyugtalanító, mint akár a nők hajába akadt halálfejes pillangó.” Krúdy - Álmoskönyv

6

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

PILLANGÓ AZ ÁLLATVILÁGBAN

Szárnyas rovar, amely teljes átalakulással fejlődik ki. Ezt a nektárral, virágok nedvével táplálkozó, karcsú repülő rovart két pár jellegzetes, hártyaszerű, pikkelyes hímporral fedett, a testéhez képest rendszerint igen nagy szárny jellemzi, melyek többnyire színesek, és gyakran rajzolatok díszítik. Az ízeltlábúak törzsében a rovarok osztályának utolsóként kifejlődött rendjébe tartoznak. Méretük meglehetősen változatos: a kifejlett példányok szárnyainak fesztávolsága néhány mm-től 30 cm-ig terjed, színük széles skálán mozog (ennek fontos szerepe van az udvarlásban), amit még érdekesebbé tud tenni, ha a napfény visszatükröződik róluk, és színjátszóvá varázsolja őket. Testüket szőrök és pikkelyek borítják (ez a hímpor) – a Lepidoptera szó jelentése: pikkelyes szárnyú. Szabadon mozgatható fejük két oldalán egy-egy nagy, félgömb alakú szem ül; sok faj feje tetején még két pontszem is.

7

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

A fejen található két csáp felépítése változatos; a két leggyakoribb típus a végig közel egyforma vastag, fonalszerű csáp és a fokozatosan elvékonyodó, sörteszerű csáp. Egyes fajok utolsó csápízei megvastagodnak, ez a bunkós csáp. Az egyes csápízekről függelékek nőhetnek, ezek alakja és elhelyezkedése szerint megkülönböztetjük a fűrészes, fésűs, tollas stb. típusokat. Nem ritka az ivari kétalakúság, amikor a hímek csápja fésűs, a nőstényeké fonalas. Nagy felületű, tollas csápja többnyire a hímeknek van. A csápok feladata a különböző fizikai és kémiai ingerek felfogása. Az ivari kétalakúság a test vastagságára, a szárnyak jellegére is kiterjed. Főleg a felnőtt állapotban nem táplálkozó fajoknál gyakori, hogy a nőstény a hímnél kevésbé mozgékony, az ilyen nőstények szárnya el is csökevényesedhet.

Táplálkozás: Szájszervük spirál alakban feltekeredett, ennek segítségével táplálkoznak, és szívják a beporzott virágok nektárját. Három pár járólábuk két-két karomban végződik. A lábak aránylag gyengék, inkább alkalmasak kapaszkodásra, mint járásra. Egyes szabad szárnyú lepkék első pár lába részben elcsökevényesedett.

8

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

Két pár szárnyuk különböző alakú és méretű; egyes fajok szárnya teljesen hiányzik. A szárnyakat szőrök és zsindelyszerű pikkelyek (hímpor) borítják. A pikkelyekben találhatók a különböző alakú kutikuláris képződmények, ezekben a pigmentek változatos kémiai színeket eredményeznek, a pikkelyek finom lemezes vagy rácsos szerkezete pedig fizikai színeket (irizálás)hoz létre. Ha lekopnak róla a pikkelyek, a szárny üvegszerűen áttetszővé válik. A legtöbb lepke két szárnypárját különféle típusú testrészek kapcsolják össze, hogy összhangba hozzák a szárnyak mozgását. Az ilyen szervek ősi formájának a kapcsolókaréjt tekintik: ez az első szárnyból indul, és a hátsó szárny első részén kialakult redőhöz kapcsolódik. Elterjedtebb és újabbnak tekintett változat az akasztó tüske: ez a hátsó szárnyból kinyúló, hegyes nyúlvány, amit az elülső szárnyhoz többnyire keresztben álló szőrök vagy pikkelyek rögzítenek. A szabad szárnyú lepkék (ilyenek a tipikus nappali lepkék) szárnyai nem kapcsolódnak egymáshoz.

9

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

A hosszú, karcsú vagy rövid, zömök potroh tíz szelvényből áll, és ezekből az utolsó 2–3 tartalmazza az ivarszerveket. Az udvarlás fajonként nagyon különböző lehet. Általában hímek repülés közben feromonokkal csábítják magukhoz a nőstényeket, amelyektől azok valamiféle kábulatba esnek, így a hímek megakadályozhatják, hogy faképnél hagyják őket. Szaporodásuk általában kétivarú, de ritkán előfordul a lárvanemzés és a szűznemzés is. A nőstény petéit csomókban vagy egyenként a tápnövény levelének fonákjára rakja, néha víz közelbe vagy vízi növényekre.

Teljes átalakulással fejlődnek; A polypod lárvaalakjuk neve hernyó. A hernyók 13 szelvényből álló teste lehet hengeres, csupasz vagy dúsan szőrözött, és rajta többnyire 3 pár torláb, 1 pár álláb és 1 pár far- vagy tolóláb nő. A torlábak utáni két első potrohszelvényen többnyire nincs lábuk. A hernyók szájszerve erőteljes, fogazott rágó. A körülöttük lévő növényekkel táplálkoznak, járatokat és alagutakat fúrva beléjük. Ez a táplálkozási mód nagyon gyorsan egy terület teljes pusztulásához vezethet, hisz a hernyóknak rengeteg táplálékra van szükségük (növekedésükkel arányban, és

10

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

természetesen hihetetlenül gyorsan nőnek). Fejükön kétoldalt pontszemek nőnek, a labiumon szövőmirigy. Megjelenésük az imágóhoz hasonlóan változatos: csupasz és hosszú, élénk színű, mérgező szőrökkel dúsan borított hernyókkal egyaránt találkozhatunk. Más fajoknak a teste mérgező (a tápnövény anyagcseretermékeitől). Színezetük és rajzolatuk rendkívül sokféle lehet. Az ősi fajok imágóinak szájszerve a hernyókéhoz hasonlóan rágó típusú, majd fokozatosan pödörnyelvvé (más néven szipókává) módosul. Ez a két maxilla (állkapocs) módosult külső karéjából alakult ki. Használaton kívüli állapotban a fejük alatt spirál alakban felcsavarva tartják.

Életmód A hernyók elsődlegesen szárazföldiek. Általában növényi anyagokkal táplálkoznak, tehát növényen vagy növényben élnek. A növényt kívülről rágják, vagy szárban, levélben „aknáznak” – egyes, kis testű

11

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

fajok teljesen a levélben fejlődnek ki, úgy, hogy az alsó és felső epidermiszt is érintetlenül hagyják. Akad néhány avarral táplálkozó faj, sőt hangyákkal együtt élő, ragadozó, levéltetveket pusztító hernyók is ismeretesek. Sok faj hernyója egy-egy tápnövényre specializálódott. A fiatal hernyók az átalakuláshoz gyakran gubót, bábot szőnek. A bábot némely fajok egy-egy szállal valamilyen növényhez erősítik, a legtöbb azonban a talajban, fakéreg vagy kövek alatt alakul át. A különböző idő elteltével kikelő kis hernyók legtöbbjének első tápláléka az üres peteburok, majd 2–12 vedlés után érik el a megfelelő méretet. Egyesek pár hét alatt kifejlődnek, míg főleg a hegyekben élő fajok akár két évet is élnek a bábozódásig. Egyes hernyók különböző anyagokból házat vagy zsákot készítenek testük védelmére, és abban élnek. Bizonyos fajok, mint például vízlepkék hernyói a tegzesekhez hasonlóan a víz alatt élnek. Számos lepke (imágó) kiválóan idomult környezetéhez úgy, hogy felvette annak színezetét, illetve valamilyen, az adott környezetben gyakori vagy jellemző tárgyat, élőlényt utánoz. Egyes lepkék olyan színűek, mint az a fatörzs, amelyen pihenni szoktak, mások fullánkos hártyásszárnyúra, falevélre stb. emlékeztetnek – a feltűnő pápaszemes lepkék szemfoltjai például ragadozó madár szemére.

12

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

Egyes fajok nappal, mások éjszaka repülnek. A nappali lepkék többsége élénk színű, az éjszakaiak viszont többnyire barnásszürkék. Az imágók pödörnyelve csak folyadék (érett gyümölcsök, harmatcseppek, virágok nektárja, fák kicsorduló nedve stb.) felszívására alkalmas. Némely fajok ürülékre vagy rothadó, erjedő anyagokra specializálódtak. Sokuk imágója egyáltalán nem táplálkozik.

13

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

A PILLANGÓ MINT JELKÉP

Az antikvitásban elsősorban spirituális jelentéssel ruházták fel, itt a halhatatlan lélek (gör. pszükhé ’lélek’, ’pillangó’) szimbóluma (→Pszükhé/Psyche). Hernyó-, báb- és pillangó-fokozatokon történő átváltozása a testi lét, a mozdulatlan halál és a merevségből kitörő lélek analógiájává vált. A halottak lelkeit kicsi, szárnyas árnyképeknek képzelték, amelyek a sírhelyek körül lebegnek, s az áldozatul a sírra helyezett gyümölcsökkel, virágokkal, mézzel táplálkoznak. Ezért elsősorban az éjjeli lepke vált a sírábrázolások gyakori motívumává. „Fák levelét hószín szállal befonó kicsi hernyók, […] kicserélik alakjuk, és már nem hernyók, de halottak lelkei, lepkék” (Ovid. Met., XV. 372–374). Thanatoszt, a Halált is ábrázolták lepkeszárnnyal. A görög-római mitológia szerelemistene, Erósz/Amor/Cupido és kedvese, Pszükhé/Psyche mítoszát Apuleius Az aranyszamár c. regénye ismerteti. Történetük a platonikus szerelemeszményt is kifejezte: a pillangó alakban elképzelt lélek égi vonzalmát és transzcendens irányultságát.

14

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

A fénylő lángokba repülő lepke pusztulása a lélek tűzben, halálban való megtisztulása és halhatatlanná válása. A keresztény szimbólumrendszer az antik jelentéseket értelmezte újjá. A múlékony szépség, a rövid földi lét jelképeként a világiasság kifejezője. Ugyanakkor már Szt. Ambrus a feltámadás szimbólumának tekintette. A gyermek Jézus ábrázolásain a Passióra és a feltámadásra utal. Pl. Bosch A tizenkét éves Jézus a templomban c. festményének előterében nagyméretű pillangó látható (1480–1485 k., másolat: Párizs, Louvre). Más értelmezésben ez az igaz hitre áhítozó hívő lélek jelképe. A velencei Basilica di San Marcóban az ember teremtését ábrázoló mozaikon a lélek lepkeszárnyakon repül Ádámhoz, amikor Isten életet lehel a testébe.

Danténál a pillangó bábból való átváltozása a földi létből az égi szférába való emelkedés példája, az emberi lélek szimbóluma: „Nem látjátok, hogy az ember mi? Féreg. Mely majd formáland angyali pillangót” (Ist. Színj., Purg., X. 124–125).

15

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

Shakespeare-nél a mulandóság kifejezője: „Pillangó az ember: Csak a nyárnak mutatja szárnya hamvát” (Troilus és Cressida). A Lear királyban a hatalmasok hiú világára utal: „nevetünk Az arany lepkéken.” Csokonai A pillangóhoz c. versében a tavasz, a boldog életszakasz jelképe, de Amor és Psyche története kapcsán a lélek szerelmi kínjait, valamint a halál utáni boldogabb létezés reményét is felidézi: „ Mikor lesz, hogy lelkem, letévén A testnek gyarló kérgeit S angyali pillangóvá lévén, Lássa Olimpus kertjeit.” Adynál az elérhetetlen eszményi tisztaság és szépség kifejezője: „Valamit tán szeretnénk, Pillangó-élet hasonát S tünnek tőlünk a lepkék” (Elszállnak a lepkék).

16

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

A kitáruló őszirózsára szálló lepke viszont az erotika és a pusztulás jelentéseit hordozza: „Fekete pillangók fogatján Megyek majd az utolsó csókra” (Halálvirág: a Csók). Vitéz Mihály ébresztése c. versében Csokonai költészetének szépségét, könnyedségét dicséri, hiszen ő volt az a magyar költő, aki a szavaknak „gazdag pillangó-szárnyakat adott”. József Attilánál az elmúlás, a kétségbeesés tragikus képe: „Lámpámba az éjnek pilléje repdes, gyász vergődik a falon” (Miben hisztek…).

Weöres Sándor Toccata c. versében az örök anyag („egy marék por”) ellentétpárja, a halandóságában egyedi, egyéni lélek szimbóluma: „ős-kezdet óta itt vagyok, de a lepkével meghalok.” [Ú. E.]

17

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

Negatív értelemben a gyors mulandóságra ítélt hiú pompa, s mivel a fény és a láng felé vonzódik, az önpusztítás megtestesítője. Hernyó-, majd bábállapotból való kibontakozása a halott testből felröppenő lelket jelenti. Rövid élete viszont a gyors mulandóságra ítélt hiú pompa, vonzódása a fény és a láng felé, az önpusztítás megtestesítője. A múlékony szépség, a rövid földi lét jelképeként a világiasság kifejezője is. A pillangó szimbólum jelentése sokrétű: átalakulás (hernyó-báblepke), szépség, szabadság, egy új világ felfedezése, tánc, személyiségváltozás, türelem stb.

18

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

MÁGIA ÉS MISZTIKA

A természet jótékony erejét kifejező tündéreket és manókat gyakran lepkeszárnyakkal ábrázolják.

Osho Zen tarot kártyájának egyik lapjaként: Pillangó -20. lap. – TÚL AZ ILLÚZIÓN Átváltozás, könnyelműség, könnyűség, ideiglenesség, törékenység

A pillangó ezen a kártyán a külsőt jelképezi; azt, amely állandóan változik, amely valótlan és illuzórikus. A pillangó mögött a tudat arca látható, amint befelé figyel; arra, ami örökkévaló. A két szem közötti rész felnyílása szemünk elé tárja a spirituális kibontakozás lótuszát és a tudatosság kelő napját. A belső nap felemelkedésével megszületik a meditáció. Ez a kártya arra emlékeztet bennünket, hogy azt, ami valódi, nem kívül kell keresni, hanem belül. Amikor a külsőségekre koncentrálunk, nagyon

19

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

gyakran azon kapjuk magunkat, hogy ítélkezünk: ez jó, az rossz, ezt akarom, azt nem akarom. Ezek az ítélkezések illúzióink, holdkórosságunk, régi szokásaink és viselkedési mintáink csapdájában tartanak bennünket. Tedd félre "mindentudó" elmédet, és indulj befelé. Itt, ahol az álom és a valóság közötti különbség már nyilvánvaló, ellazulhatsz legbensőbb igazságodban. "Az egyetlen különbség álom és valóság között az, hogy a valóság megengedi neked, hogy kételkedj, az álom azonban nem... Számomra a kételkedés képessége az emberiség egyik legnagyobb áldása. A vallások az ember ellen vannak, hiszen a kételkedés gyökereit igyekeznek elvágni, és ennek megvan az oka: azt akarják, hogy az emberek higgyenek az általuk prédikált illúziókban... Miért ragaszkodtak az olyan emberek, mint Gautam Buddha annyira ahhoz, hogy az egész létezés - saját szemtanú önvalódat, saját tudatosságodat kivéve - csak egy szappanbuborék, melynek anyaga az álom? Ők nem azt mondják, hogy ezek a fák egyáltalán nem is léteznek. Nem azt mondják, hogy ezek az oszlopok nincsenek itt. Ne értsd félre őket az "illúzió" szó miatt... A máját illúziónak fordították, de ez nem a megfelelő szó. Az illúzió nem létezik. a valóság létezik. A májá pedig épp a kettő között van: szinte létezik. Ami a mindennapi tevékenységeket illeti, valóságnak lehet tekinteni. Csak a legvégső értelemben, csak megvilágosodott tudatod magasságából válik valótlanná és illuzórikussá." – írja Osho.

20

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

Christine Geery - Hernyóból Pillangó

A legtöbb ember azt hiszi, hogy tudja, hogyan lesz a hernyóból pillangó. Azonban nem az történik, amire legtöbben gondolnak, hogy a hernyócska bebábozódik, majd a kis bábjában szárnyakat és 6 lábat növeszt magának, és végül előbújik, mint gyönyörű pillangó. Valójában az első dolog, amit a hernyó a bábjában tesz, az, hogy lenyúzza a saját bőrét, hátrahagyva egy puha formát. Ha megvizsgálnánk, a báb belsejében egy az emberi nyálhoz hasonlatos gélszerű anyagot, egy „nyáltócsát” találnánk. De ebben a zselében sejtek vannak, méghozzá speciális sejtek, melyek minden DNS információt tartalmaznak ahhoz, hogy ebből a gélből végül egy olyan csodálatos szárnyú teremtménnyé alakuljon át, ami elbűvöl minket.

21

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

Talán nehezen hihető el, de az emberek is átmennek egy hasonló átalakuláson, csak nem fizikailag, hanem pszichológiailag. Amikor életünk nagyobb fordulóponthoz ér, például válás, egy szeretett személy elvesztése miatt, esetleg kirúgnak állásunkból, vagy csődbe megyünk (és még folytathatnánk a listát) ilyenkor is mindig egy ilyen átalakulást tapasztalhatunk meg az életünkben. Miután rengeteget olvastam már e témában, végül arra jutottam, hogy ez a négy lépcsős transzformációról szóló teória az, amit valóságnak hiszek.

Az első lépcső a leginkább riasztó. Általában teljesen váratlanul történik. Egy pillanatra el is veszítjük a személyiségünket. A világ, ahogyan ismertük, összeomlik, mi pedig emberi iszap leszünk, pont olyan, mint a bábban lévő zselé. Ebben a fázisban pokolian küzdünk azért, hogy az eddigi életünkhöz ragaszkodhassunk. Megpróbáljuk a lehető leghamarabb visszaállítani olyanná, amilyen volt. Amikor kirúgtak egy állásból, az első érkező lehetőséget azonnal elfogadtam. Óriási hiba volt, és végül az egész életemet elölről kellett elkezdenem felépíteni. Egyes emberek rögtön egy másik kapcsolatba ugranak bele egy szakítás után, túl korán. De ez sosem működik. Ebben az első fázisban le kellene lassítani, és minden egyes pillanatot külön megélni. Lélegezni, nagyokat sétálni, és feltölteni a "belső szentélyünk"-et. Arra fókuszálni, hogy mi történik épp most, és nem arra hogy mi volt előtte.

22

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

A második fázisban elkezdheted elképzelni az életedet olyannak, amilyen lehetne. A kulcsszó, amin a hangsúly van ebben, az elképzelés. Ahogy régen éltél, az nincs összhangban azzal, ahogy most érzel. Új jellemvonásokat fejleszthetsz ki, és azok a dolgok, amelyek eddig egyáltalán nem voltak érdekesek, egyszer csak új ötletek virágzását indítják el benned. Ez az az idő, amikor álmodhatsz az új életed minden lehetőségéről, és megtervezheted a stratégiát arra, hogyan valósítsd meg ezeket az álmokat. Ez a megfelelő idő arra, hogy leírd az álmaidat, és ötleteidet, mindegy hogy mennyire elképesztőnek tűnnek. Soha nem tudhatod, hogy mi az, ami egyszer majd meg fog valósulni.

A harmadik fázis az, amikor eldöntöd, hogy azokat az álmokat meg is akarod valósítani. Végre megjön a motivációd arra, hogy felépítsd ezt az új életet. Számítasz a hibákra és visszaesésekre, mivel lesz belőlük bőven. Az életed átprogramozása nem egyszerű, és fárasztó munka. De emlékeztetned kell magad arra, hogy ezek a hibák és visszaesések mind a folyamat részei! Ezek nélkül soha nem juthatsz el sehová. Feltételezem, hogy nem akarod az egész életedet gél állagúan tölteni, de épp ezért, ez a legnehezebb szakasz. Szükség van hozzá egy matador kitartására, hogy átjuss ezen a fázison. Kell, hogy legyen benned állandóság, kitartás és az akaraterő hogy újrakezdd, időről időre, amikor az álmokat és terveket kiigazítani szükséges. Már nagyon jól ismerem ezt a fázist én is, mivel többször is voltam már ebben a helyzetben.

A negyedik fázis, amikor végül úgy érzed, hogy kitárhatod a gyönyörű szárnyaidat és tudsz repülni. Miután ez az emberi zselé feloldódjon abban, ami lenni akartál, az új végül csak kiemelkedik. Megcsináltad! Ideje megünnepelni. Senki sem tudja persze hogy meddig tart majd ez a szakasz, lehet, hogy napokig, de az is lehet, hogy évtizedekig. Van azért néhány dolog, amire emlékezni kell. A következő változás is ott van már a sarkon túl. A változás elkerülhetetlen. Az egyetlen esélyed hogy biztonságban érezhesd magad, az, hogy tudod hogyan kell elviselni ezt az átalakulást, amikor csak szembe találod magad vele.
23

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

Egy buddhista apáca Pema Chodron mondta:
"MI MIND FOLYAMATOS ÁTALAKULÁSBAN VAGYUNK... HA KI TUDSZ KAPCSOLÓDNI EKÖZBEN, SOHA NEM LESZ PROBLÉMÁD. CSAK EMLÉKEZZ, HOGY AMI A HERNYÓ SZÁMÁRA A VILÁG VÉGÉT JELENTI, AZT A MESTER ÚGY NEVEZI: PILLANGÓ.”

24

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

IDÉZETEK, HA MEGOSZTOD A LÉLEKPILLANGÓ MESÉJÉT VAGY A SZAVAZÁST

Azt tapasztaltuk, hogy a Lélekpillangó ügye, meséje, életműdíj szavazási kampánya mellé nagyon állnak. Az egész kezdeményezéshez folyamatosan tömegek csatlakoznak. Szeretnénk ezzel a néhány „idézhető idézettel” segíteni, ha kampányolni szeretnél kedvenc jelölted, vagy az „ébresztő mese” mellett. Ezeket bármikor megoszthatod! Másold ki innen, oszd meg közösségi oldalakon, levelezésedben, vagy bárhol, ahol helyén lehet!
Lélekpillangó - Egy mese, amely olyan, mint egy lelki vitamin. A belső, lelki ellenálló képességedet fejleszti, és napi egy percben fogyasztható. Te már olvasod? Iratkozz fel rá! Az örömöt éppúgy állandóan, aktívan kell termelni, mint a fényt! Különben kialszik, s a sötétségbe beosonnak hozzád az éjszaka lényei: a csüggedés, a félelem és a meddő aggodalmaskodás. - Írta Szepes Mária. Te mit teszel érte, hogy a fény ott legyen a szívedben?

A szerelem titka, hogy a kettőből egy lesz, a barátság titka, hogy az egyből kettő. írta Hamvas Béla. A Lélekpillangó meséjében szerelemről, barátságról és az élet nagy kérdéseiről olvashatsz.

Csuang-ce álmában pillangó lett és Csuang-céról semmit nem tudott. Íme, a lét ily könnyen alakul, a változások határtalanok. "Aki teljesen feladja a múltért a jelenét, talán a jövőt is elveszíti." (Szepes Mária)

"A változás, amely után sóvárogsz, nincs messze tőled! Mert nincs rajtad kívül. Benned van!" - mondta Szepes Mária. Gyere találd meg a belső változást a Lélekpillangó meséjével! Szavazz az életmű díj jelöltjeire!

„A lehetőségek különös pillangója elszáll, ha kergeted. Ha égnek tárt karral kiülsz a rétre, kiválasztja virág-lényed és rád száll.”

25

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

A Lélekpillangóról

„A lehetőségek különös pillangója elszáll, ha kergeted. Ha égnek tárt karral kiülsz a rétre, kiválasztja virág-lényed és rád száll.”

A Lélekpillangó Életműdíjról Az életműdíjat hagyományteremtő szándékkal hívta életre két magánember 2011 második felében, egyfelől azzal a céllal, hogy olyan neves emberek munkásságára hívja fel a figyelmet az elismeréssel, akik arra tették fel az életüket, hogy minél több ember számára mutassanak utat, másfelől pedig az ő munkásságuk gondozását, továbbadását segítse a szellemi örökösök, alapítványok támogatása révén. A Lélekpillangó Életműdíj odaítéléséről a szavazók dönthetnek, akik a program online felületein adhatják le voksaikat 2012. március 8-ig. Weboldal: www.lelekpillango.hu Facebook oldal: www.facebook.com/Lelekpillango A Lélekpillangó Életműdíjat Gáll Gregor szobrászművész készíti el. A legbőkezűbb adakozó részére pedig Vészabó Noémi Lélekpillangó című festményét adja majd át Müller Péter és Barkó Judit. A Lélekpillangó jótékonysági kezdeményezést ezen tanulmány kiadásáig közel 50 élő, jó nevű spirituális gondolkodó, tréner, vállalat és magazin, és sok ezer jó érzésű magánember is támogatja. A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány név. Azoké, akik tudásukat adják a Lélekpillangó sikeres repüléséhez.
26

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

Dr. Domján László – agykontroll oktató, adjunktus; Balogh Béla – hídépítő mérnök, író; Carla Galli – pszichológus, életmód tanácsadó, vállalati coach; Gánti Bence – integrálpszichológus az Integrál akadémia alapítója Palacskó András – tréner; Kellemen Monika Ésha – terapeuta, lelki vezető, tanár dr. Csehák Hajnalka – pszichológus dr. Mészáros Ádám – párkapcsolati mediátor, jogász Szalay Ádám – Sikerkód tréner Szikszay Csaba – Kvantum-szakértő, tréner Pongor- Juhász Attila – a Pongor kiadó ügyvezetője, tréner Halász Alexandra – Muzeológus-tanár, önismereti előadó és tréner, író Boér Tamás – Coach, tréner, író Mátrai Vanda – írónő B. Nagy Magdolna – spirituális tanácsadó Kolontár Elvira – a HarmoNet főszerkesztője újságíró, Kenéz Tünde – pszichológus –térpszichológus Gáll Isis (11éves) – hárfaművésznő, zeneszerző. Barkó Judit – televíziós műsorvezető Kereszty András György – a Tudatosság Iskolája alapító tanára Vida Ágnes – pszichológus, marketing szakember TE, aki ezeket a sorokat olvasod! A Lélekpillangó megálmodói: Gáspár Katalin – A HarmoNet alapítója, grafológus Szilágyi Imre – A TheSecret.hu alapítója, közgazdász,

… és még sokan mások.

27

www.lelekpillango.hu

Lélekpillangó

Az igazság a Pillangóról

IRODALOMJEGYZÉK A pillangók életéről szóló részt a Wikipédiából emeltük át. Számos részt ebből a tanulmányból az internet különböző pontjain is felleltünk, több átdolgozásban és kontextusban: Nem sikerült megállapítanunk az eredetét, így alaposan átírtuk, utána jártunk valóságosságának, de sajnos a pontos forrásokat – bár szerettük volna - nem tudjuk megjelölni. Az álmokról és babonákról szóló hagyományjegyzék számos álmoskönyv és internetes forrás egybevetése után Berta Aranka munkája. Köszönjük. A jelképekről szóló részt Jankovich Marcell Szimbólum lexikonjának alapján készítettük el. A pillangós fényképek többségét Halász Alexandra, a Lélekpillangó lelkes támogatója, számos országos és nemzetközi fotópályázat nyertese, adta nekünk, másokat ingyenes képgyűjteményekből emeltünk át. Osho kártyájának szövegét Dudustól kaptuk (www.dudus.hu) köszönet érte. Christine Geery blogger anyagát angolból magyarra Szilágyi Imre fordította

28

www.lelekpillango.hu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful