Farmaceitiski aktīvo vielu (FAV) hidrātu dehidratācijas (kinētikas) pētīšanas iespējas

LU ĶF FIZIKĀLĀS AGRIS BĒRZIŅŠ ANDRIS ACTIŅŠ
ĶĪMIJAS KATEDRA

Šis darbs izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā «Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē».

Saturs
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ievads Dehidratācija un hidrāta struktūra Dehidratācijā iegūtā produkta struktūra Dažādu parametru ietekme uz dehidratācijas ātrumu un aktivācijas enerģiju Par dažām pētījumu metodēm Kopsavilkums

2

• Hidrātu var lietot kā FAV komerciālo formu. • Dehidratējoties hidrātam var veidoties metastabila polimorfā forma. • Hidrāta veidošanās vai sadalīšanās var notikt glabāšanas vai transportēšanas apstākļos. kristalizējot no ūdens vai to saturoša šķīdinātāja. 3 .Farmaceitiski aktīvo vielu (FAV) hidrātu stabilitātes pētījumi Tēmas aktualitāte • Hidrātu veidošanās var būt neizbēgama savienojuma iegūšanas sastāvdaļa. • Hidrātam ir no nesolvatētajām formām atšķirīga biopieejamība.

aktivācijas enerģiju. lai paredzētu šos parametrus pēc struktūras tuvām vielām • Kinētisko parametru interpretācijas nepieciešamība • Dehidratācijas kinētikas vispārīgu likumību parametriem (temperatūru.Farmaceitiski aktīvo vielu hidrātu dehidratācijas kinētikas pētījumi Tēmas aktualitāte • Hidrātu stabilitātes izvērtēšana dažādos apstākļos • Struktūras saistīšana ar dehidratācijas kinētisko modeli). atrašana cietfāžu kinētikas teoriju attīstīšanai 4 .

Iegūstamā informācija  Dehidratācijas temperatūra  Sorbcijas-desorbcijas izoterma  Dehidratācijas produkti  Dehidratācijas ātrums  Dehidratācijas aktivācijas enerģija  Dehidratācijas kinētiskais modelis un mehānisms 5 .

TG) Matemātiskās metodes • Aktivācijas enerģijas noteikšana • Kinētiskā modeļa noteikšana • Molekulārās simulācijas 6 . cietvielu KMR. DTA. temperatūra) noteikšana (Dinamiskā tvaiku sorbcija DVS. fāžu kontrole suspendējot vai izturot noteiktos apstākļos) • Kristālisko un amorfo fāžu identificēšana (rentgendifraktometrija.Lietojamās metodes Eksperimentālās metodes • Līdzsvara vai pārejas apstākļu (relatīvais mitrums. IS. DSK) • Temperatūras ietekmes novērtēšana un kvantificēšana (DSK.

R.M. M. Peeters. Blaton. O. L. 7 . C.J. Actins. Arajs. Orola. 38 (2008) 169-174. Veidis. S. Belakovs.Saistīšana ar kristālisko struktūru Dihidrāts DHa Nestehiometriskais hidrātsb 1. Droperidola dihidrāta (pa kreisi) un nestehiometriskā hidrāta (pa labi) kristāliskā struktūra a) N. 36 (1980) 2828-2830. Acta Crystallographica Section B. De Ranter. Journal of Chemical Crystallography.M. b) A. att.

8 0. 0 0 20 40 60 80 100 RM.6 0.5 2 1.2 0 100 RM.Saistīšana ar kristālisko struktūru Dihidrāts DH n(H2O)/n(drop) 2. Droperidola dihidrāta dehidratācijas (pa kreisi) un nestehiometriskā 8 hidrāta (pa labi) hidratācijas-dehidratācijas izotermas 8 0 20 40 60 80 1 ned. 0. % 1 mēn. % 2. 0. att. Nestehiometriskais hidrāts n(H2O)/n(drop) 1 0.4 .5 2 mēn.5 1 2 ned.

00 99.0 96.0 -2.0 3.0 94. v.0 Siltuma plūsma (rel.00 20. att.00 -8.00 100.0 40.0 Nestehiometriskais hidrāts 98.) Masa % Siltuma plūsma (rel.00 99.0 100.0 -12.0 160.0 120.0 -10. v.00 96.0 40.0 0.00 -4.0 120.00 -4.0 Masa % 0.0 92.0 Temperatūra Cel 140.00 -6.0 60.0 60.0 97.0 -10.00 -12.0 100.Saistīšana ar kristālisko struktūru Dihidrāts DH 100.0 Temperatūra Cel 140.) -2. Droperidola dihidrāta (pa kreisi) un nestehiometriskā hidrāta (pa labi) dehidratācijas derivatogrammas Dehidratācijas kinētiskais modelis: Aizmetņu veidošanās un augšana (WET3) Difūzijas modelis (WET2) Fāžu robežvirsmas pārvietošanās (WET3) Pirmās pakāpes modelis (WET4) 9 .00 -8.0 93.00 98.0 80.00 20.0 95.0 97.00 -6.0 80.0 160.

Saistīšana ar kristālisko struktūru • Zopiklona dihidrāts un polimorfā forma C 4. att. Zopiklona dihidrāta (augšā) un polimorfa C (apakšā) kristāliskās struktūras 10 .

Saistīšana ar kristālisko struktūru • Benperidola metanola solvāta desolvatācija 100.0 129. v. Benperidola metanola solvāta kristāliskā struktūra (augšā) un desolvatācijas derivatogramma (apakšā) -15.9% 175.1Cel 94.00 Siltuma plūsma (rel. att.00 96.00 11 40 60 80 100 120 140 160 Temperatūra Cel 180 200 .0 -10.0Cel 92.0 167.00 5.) 98.00 -5.0 5.0 1.1Cel Masa % 6.2% 89.3Cel 0.

Thermochimica Acta.Iespējamie dehidratācijas produkti • Izostrukturālais desolvāts WET1 WET2 WET4B Salūšana WET3 • Amorfā fāze WET3 • Cita viena kristāliskā fāze WET3 WET3 • Dažādas fāzes vai fāžu maisījums ? WET3 WET3 12 Galwey. A. .. 355 (2000) 181-238.

Dažādu parametru ietekme • Daļiņu izmērs • Parauga masa • Inertās gāzes klātesamība un tās plūsmas ātrums • Mehāniskais spiedies • Relatīvais gaisa mitrums • Parauga vēsture • [kristālu defekti] 13 .

Mildronāta dihidrāta dažādiem paraugiem dažādām frakcijām noteiktās aktivācijas enerģijas 14 .Daļiņu izmēra ietekme Ea. att. kJ∙mol-1 Frakcija 6.

att. Daļiņu sadalījums pa izmēriem frakcionētam mildronāta dihidrāta paraugam 1xb B 15 .Daļiņu izmēra ietekme 16 14 12 <40 μm 40-67 μm 67-150 μm 150-350 μm 350-700 μm 700-1300 μm Masas daļa % 10 8 6 4 2 0 1 10 100 1000 Diametrs. μm 7.

min temperatūra. att. oC 45 50 59 55 66 8. mg 16 k-1.Parauga masas ietekme 70 60 50 40 30 20 10 0 0 2 4 6 8 10 12 m. Ātruma konstantes mildronāta dihidrāta parauga B 1xb frakcijai <40 μm dažādās temperatūrās atkarībā no parauga masas .

att.Parauga masas ietekme 6 5 4 3 2 1 0 45 55 65 a. min∙mg-1 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 b. oC 45 55 temperatūra. oC 65 9. min Frakcija <40 40-67 67-150 150-350 350-700 temperatūra. Pēc ātruma konstanšu linearizācijas iegūto taišņu virziena koeficienti (pa kreisi) un atšķeļamo nogriežņu vērtības (pa labi) dažādām mildronāta dihidrāta parauga B 1xb dažādām frakcijām dažādās temperatūrās 17 .

Parauga masas ietekme Ea. att. mg 10. kJ∙mol-1 masa. Mildronāta dihidrāta parauga B 1xb frakcijai <40 μm dažādām parauga masām noteiktās aktivācijas enerģijas 18 .

att.Parauga vēstures ietekme Ea. kJ∙mol-1 <40µm <40µm 1x deh 150-350µm 150-350µm 1x deh 11. Dehidratācijas aktivācijas enerģijas mildronāta dihidrātam pirms un pēc iepriekšējas dehidratācijas 19 .

0 -10.00 90.0 -8.) -2.0 110.0 Masa % 2.00 30.00 100.0 Siltuma plūsma (rel.Termisko analīžu metožu apvienojums • DTA/TG + termomikroskopija 0.0 40.0 60.0 130.0 80.00 85. Mildronāta dihidrāta parauga >350 μm 1xb A derivatogramma karsēšanas 20 ātrumam 4 oC⋅min-1 .0 80. v.00 -6.0 100.0 50.0 120.0 Temperatūra grādi C 12.0 90.0 70. att.00 95.00 -4.

att.Izotermiskā vs. Mildronāta dihidrāta 1xb A parauga dažādām frakcijām noteiktā dehidratācijas aktivācijas enerģija ar izotermisko un neizotermisko metodi 21 . neizotermiskā 13.

tabula Metode Paraugs <40 μm 40-67 μm 67-150 μm 150-350 μm 350-700 μm 700-1300 μm >1300 μm Izotermiskā metode A B C R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1/R2 R1 R1 R2 R2 R2 - Neizotermiskā metode A A2 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R2 22 . neizotermiskā Mildronāta dihidrāta dažādiem paraugiem noteiktie kinētiskie modeļi 1.Izotermiskā vs.

ar kuru var šos efektus izskaidrot. tālab tos ir jāapzina un to ietekme jākontrolē. Dehidratācijas kinētiskos parametrus lielā mērā ietekmē dažādi faktori. var piemeklēt metodi. 23 . Secinājumu izdarīšanai ļoti svarīgi ir salīdzināt hidrāta un pēc dehidratācijas iegūtā produkta struktūras. Ja dehidratācijā novērojami netipiski siltumefekti vai masas izmaiņas. Rūpīgi veicot hidrāta dehidratāciju izotermiskā un neizotermiskā režīmā var iegūt sakritīgus rezultātus. taču tikai no hidrāta un produkta struktūras nav iespējams noteikt hidrāta stabilitāti un dehidratācijas raksturu.Kopsavilkums • Hidrāta kristāliskā struktūra ir saistīta ar tā stabilitāti un • • • • dehidratācijas raksturu.

.Paldies par uzmanību! J ŪSU JAUTĀJUMI! Šis darbs izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā «Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē».

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful