ANEXĂ la DECIZIA nr.27.129 din 28.04.

2010

LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII IN VALABILITATE LA DATA DE 31.03.2010
Domenii I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de învelitori Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice, condiţionarea aerului, gaze Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice, fotometrice şi cadastrale Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale, agrozootehnice şi de irigaţii Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor şi regularizărilor de râuri Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a construcţiilor Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995 Reglementări tehnico-economice şi metodologice Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi

1

Legendă M.D.R.T. - Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Turismului M.L.P.A.T. - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului M.L.P.T.L. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Turismului M.T.C.T. - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului M.D.L.P.L. - Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice şi Locuinţelor M.D.R.L. - Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Locuinţei M.Of., p.I - Monitorul Oficial al României, Partea I B.C. - Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor B.T.R. - Buletinul Tehnic Rutier I.C.C.P.D.C. - Institutul Central de Cercetare , Proiectare şi Directivare în Construcţii I.N.C.E.R.C. - Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor I.C.E.C.O.N - Institutul de cercetări pentru echipamente şi tehnologii în construcţii U.T.C.B. - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti U.A.U.I.M. - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu C.O.C.C. - Consultanţă, Organizare şi Cibernetică în Construcţii I.P.C.T - Institutul de Proiectare Construcţii Tipizate I.P.C.T.- S.A. - Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii M.A.P.M. - Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului A.F.E.R. - Autoritatea Feroviară Română D.D. - Direcţia Drumuri A.N.D. - Administraţia Naţională a Drumurilor I.S.P.C.F. - Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate I.S.L.G.C. - Institutul de Sistematizare Locuinţe şi Gospodărie Comunală I.C.B. - Institutul de Construcţii Bucureşti I.C.P.A.I.U.C. - Institutul Central de Proiectare, Aparatură , Instalaţii şi Utilaje pentru Construcţii I.N.C.D.F.P. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pămâmtului I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcţii IPTANA-SA - Institutul de Proiectări Transporturi Auto, Navale şi Aeriene CESTRIN - Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică ANRDE - Agenţia Naţională a României pentru Distribuţie Electricitate RENEL - Regia Naţională de Electricitate ICCPDC - Institutul Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii *-propunere revizuire, comasare ** -propunere abrogare/anulare
2

I.

Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii
Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut

Domeniu – Indicativ nr. reglementare regl. tehnică tehnică din domeniu I-1 NP 033-1999

I-2

GP 042-1999

Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă M.L.P.A.T. 61/N/25.08.1999 (BAR). Elaborator: U.T.C.B. Bucureşti Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă M.L.P.A.T. 62/N/25.08.1999 (BAR). Elaborator: U.T.C.B. Bucureşti M.T.C.T. 1711/19.09.2006

*
B.C. nr. 3-4/2000

B.C. nr. 3-4/2000 M. Of. , p I , nr.803 bis/25.09.2006 B.C nr. 11-12/2007, B.C nr. 13-14/2007, B.C nr. 12-13/2006 si B.C nr. 5/2005

*

P 100-1/2006 I-3

De la data publicării prezentului ordin, Normativul pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale, indicativ P 100-92, aprobat prin O.M.L.P.A.T.nr. 3/N/1992, publicat Cod de proiectare seismică – Partea I în B.C. nr. 1-2/1992, cu cap. 11 şi 12 – Prevederi de proiectare pentru completate şi modificate prin clădiri, indicativ P 100-1/2006 . M. Of. , p I , nr 850 O.M.L.P.A.T. nr. 71/N/1996, publicat în M.D.L.P.L. Elaborator: U.T.C.B. B.C. nr.11/1996, se aplică astfel: din 11/12/2007 688/10.08.2007 pentru a) la proiectarea clădirilor noi, în modificarea şi cazul contractelor încheiate până la data completarea intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2006; . b) la expertizarea tehnică şi proiectarea consolidării clădirilor existente, în cazul contractelor încheiate până la data intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică - Partea a III-a
3

p I . Codul de proiectare seismică . tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Prevederi pentru evaluarea şi pentru proiectarea consolidării construcţiilor vulnerabile seismic. nr.C. Partea I.. din nr.L. seismică a clădirilor existente. cu modificările şi completările ulterioare.M. cu modificările şi completările ulterioare.Prevederi de proiectare pentru clădiri". M. indicativ P 100-1/2004. Elaborator: U.T.647 bis/2009 din 01/10/2009 .T nr.L.PA. nr.M. indicativ P 100-92. care se efectuează în baza contractelor de expertizare tehnică încheiate după data intrării în vigoare a prezentului ordin. Actul a intrat in vigoare la data de 01 ianuarie 2010. 704/2009 indicativ P 100-3/2008.M.Of . Bucuresti nr. Îşi încetează aplicabilitatea O.3/N/1992 de aprobare a Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe.C.Partea a III-a-Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente. reglementare regl. Se abrogă O.B.T. 4 I-4 P 100-3/2008 Cod de proiectare seismică" Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea O. social culturale. 489/2005 pentru aprobarea "Cod de proiectare seismică Partea I .Domeniu – Indicativ nr.D. 09/09/2009. publicat în Mof. agrozootehnice şi industriale.T.R. 462 şi 462 bis din 31 mai 2005. indicativ P 100-3/2008 se aplică la evaluarea seismică a clădirilor existente.

P.T. nr.L.T.C.2004 M. Elaborator: INCERC Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme.L.L. 782/28.05.Of .L.2002 anuleaza OMLPAT nr. 9/2002.U. nr. P I.T.T.04. p I .04. 783/22. Detalierea parametrilor de calcul Ks şi Tc la nivelul unităţilor administrativ teritoriale..D. nr.2007 M.8/2007. p I . 2/1999.Domeniu – Indicativ nr. Elaborator: INCERC. 736/ 19. nr.. nr. nr. reglementare regl.pI.2004 I-8 MP 026-2004 M. agrozootehnice şi industriale–indicativ P 100-92. Bucureşti Metodologie privind investigarea de urgenţă a siguranţei post seism a clădirilor şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie. 74/24. Elaborator: INCERC.Of.C. 127/08.T. 4/2006.2007 ordinul şi anexa:B. Clădiri autoadaptabile la solicitări seismice.T nr. nr.2002 B. Filiala Iaşi Metodologie de elaborare a hărţilor de hazard seismic local pentru localităţi urbane-H.01.04.L. Elaborator: INCERC. OMLPAT nr. nr. social/culturale.08.221 bis/2004 din 20/12/2004 I-7 MP 036-2004 M.Of .C.P.1002 bis/2004 din 01/11/2004 B. nr.C. Elaborator: INCERC Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut I-5 NP 055-2001 M. Îşi inceteaza valabilitatea ME 003-1999-aprobat prin OMLPTL nr.8/N/1999.562bis/2007 din 16..05.1.L.2004 * I-9 ME 003-2007 M.nr.05. Filiala Iaşi Metodologie privind calculul sistemelor de protecţie seismică pasivă.C.C nr. M.2002 ** * I-6 GP 101-2004 M.C. 783/22. disipatori) a clădirilor. publicat în B. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe.S. nr. 738/19.Of. 5 . .874 bis/2004 din 24/09/2004 M.T.

2228/2005 Cod de proiectare.T.. nr. nr. 805/2004 din 28/04/2004 M.CT.882 bis/27.09.C.09.Domeniu – Indicativ nr.882 bis/27.C.T. p I .T. Of. nr.T..T. p. 803/2004 din 28/04/2004 M. 148bis/16. 804/2004 din 28/04/2004 M.T.2006 B. p. nr.09. Of. . p I . nr.T.T.09. nr.Of.Of. nr.T.C. 1. 132 bis/11.2004 ** I-12 GT 055-2004 M. Evaluarea acţiunii din 27/12/2005 zăpezii asupra construcţiilor. 807/26. Of.I.2004 * I-11 GT 054-2004 M.C.2/2006 Ordin: M.C. p I . tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid privind adaptarea scării de intensităţi seismice europene EMS98 la condiţiile seismice ale României şi la necesităţile inginereşti . 1177/2004 din 22/06/2004 M. Elaborator: INCERC Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut I-10 GT 053-2004 M. întreţinerea şi utilizarea băncii de date pe suport magnetic (CD-ROM) cuprinzând înregistrări ale mişcărilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977.714/19.I.02.C. nr. nr.882 bis/27.C.2006 6 * . întreţinerea şi utilitarea băncii de date cuprinzând înregistrări ale cutremurelor puternice obţinute pe clădiri instrumentate seismic în reţeaua seismică naţională.I.02.T. M. Elaborator: INCERC Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton.T. obţinute în reţeaua seismică naţională INCERC. nr.2005 M. Elaborator: INCERC Ghid privind constituirea. nr.B..T. nr. . reglementare regl. 1986 şi 1990. p.Of. Elaborator: INCERC Ghid privind constituirea. Elaborator: U.09.2006 I-14 CR 1-1-3-2005 M. nr.2004 ** I-13 M..

C.A. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut B.T.L.01. nr. nr. Of. Of.T. Elaborator: U.2006 B.T.T.713/19.C. p I . I-17 PC 014-1999 ** 7 .2006 Elaborator: U. SA. 807/26. nr.P.P. p I .09. reglementare regl.L.T. 231 din 26/03/2008 B. 172 bis/22.230/27. nr.C.Domeniu – Indicativ nr. Bazele proiectării structurilor în construcţii.2006 Ordin: M.C.P. nr.T. 30/06/2000 Elaborat : I.C.13/2000.09. Ghidul se difuzeaza pe discheta de catre I. 30/N/1996. nr.02.C. 4/2006 * Îşi încetează valabilitatea P 85-1996 aprobat prin OMLPAT nr.T. .C. 2-1-1. p I nr. 345/2008 din 19/03/2008 M. 148 bis/16. nr.T.12-13/2006 M.C.D. Of. nr.2/2006 Ordin: M. Ghid de exploatare a băncilor de date elaborate în vederea inventarierilor clădirilor din capitală şi din ţară avariate seismic şi expertizate începînd cu anul 1992 precum şi a datelor tehnice conţinute în M.C.B.12.2006 B. nr. M. nr. * Ordinul s-a publicat în B. publicat în B. .B.T. p I .T. 17/2007 M. . nr. 1.P. nr.10/1996. I-16 CR 2005 Cod de proiectare a construcţiilor cu M.2005 I-15 CR 0-2005 Cod de proiectare. nr. nr.C. 3/06.nr. 2.02.C. rapoartele de expertiză tehnică 40/N din aferente acestor clădiri .C.C.2006 B.C. .12-13/2006 Modificat de M.1pereţi structurali de beton armat.L. Of.T.

Of.2005 Completat şi Cod de proiectare.T.2005 M. Elaborator: I. nr. Elaborator: I. .P. M. p I .C. nr. . 616/ din 06/09/2007. nr. Acţiuni.C. nr.P.T.T.23/2006 M.T.12.C.T.2006 B. 45/N din 30/06/2000 M. 179bis/24. M.2-2005 M.2006 B. nr. nr. 1372/2005 din 17/08/2005 Modificări nr. nr.L. Of. 784/2005 din 29/08/2005. Of. 690/10.pI.C.12.P.C.02. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Program cadru pentru generarea automată a rapoartelor pe baza informaţiilor selectate din banca de date corespunzătoare activităţii de expertizare a clădirilor.S.C.A.C.L.232/27.P. 2. Elaborator: I.C.P.F.T.7/2005.nr.02.C.13/2000.S. nr. Convoaie tip. p I . Bucureşti Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată.T.B.02.229/27.2005 B. nr. p I . la M.T. Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. 349 bis/25. I-18 PC 015-1999 ** I-19 I-20 I-21 GP 050-2000 CR1-2.D. nr.Domeniu – Indicativ nr.T. SA Ghid de utilizare a spectrelor de răspuns inelastic în proiectarea structurilor.2007 Ordinul-M. Bazele proiectării modificat anexei şi acţiuni asupra construcţiilor. 208/N/2000 din 22/09/2000 de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat în B. nr. nr.2005 M.C.L.1-2005 CR1-2. reglementare regl.F.04. M.C. .. nr.T. * 8 . Of. p I .C. nr. Ordinul-M.T.C. Ordinul s-a publicat în B. 165/2005 Acţiunea vântului I-22 NP 082-2004 Elaborator: U.L. 165/15.C. 179bis/24. nr. Of. nr.T. Bucureşti Ordin aprobare M.18/2006 M.T.P.08.P.T.T. Programul se difuzeaza pe discheta de catre I.C.A. 2.13/2001. nr. .

Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea constructivă a structurilor I. Ghidul de difuzează pe dischetă M.T.L. Elaborator: I.4/1997.05. Elaborator: I.Timişoara şi Fil.C. Ordinul s-a publicat în Ghidul de difuzează pe dischetă împreună cu manualul de utilizare a B.C.G. reglementare regl.D.Domeniu – Indicativ nr.C. in brosura IPCT.P.A. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea automată. interactivă şi reprezentarea grafică a structurilor din bare.C.C.C.C.4/1997.T. Ghid pentru calculul automat (static şi dinamic) al structurilor modelate prin cadre sau reţele plane în domeniul elastic. in brosura IPCT. Ordinul împreună cu manualul de utilizare a nr. Elaborator: I.P. din 26/05/1997 IPCT.C. I-27 NP 028-1978 B.S.C.D.P. I-26 P 83-1981 B. 85/N/1997 din 26/05/1997. nr.C.C. Normativul s-a publicat sistemului de către IPCT.4/1997.C.C.P.P.S. 10/1981.C. ** ** * * I-25 PC 006-1997 Ghid pentru relizarea automată a M.C.A.C. 47/14. compuse beton-oţel.P.P. nr.1981 Elaborator : I.D. 9 . nr.P.C. solicitate la încărcări statice şi dinamice . construcţiilor. Cluj-Napoca Norme tehnice provizorii privind stabilirea distanţelor între rosturile I.C Ordinul s-a publicat în Ghidul de difuzează pe dischetă împreună cu manualul de utilizare a B. nr.LPAT nr.G.C.D.T. nr. 11/1979.C. ** I-24 PC 005-1997 M. de mare complexitate.C. analizelor structurale spaţiale (statice 86/N/1997 din 26/05/1997 şi dinamice).T.P. şi I. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut I-23 PC 008-1997 în B.Fil. şi de dilatare la proiectarea I. Îşi încetează valabilitatea P 98–1974.L.T. Elaborator: I.C. Normativul s-a publicat sistemului de către IPCT. 84/N/1997 Normativul in brosura sistemului de către IPCT-SA. nr.

drenaj orizontal şi vertical.P.2 pct. reglementare tehnică din tehnică domeniu II-1 GE 028-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Ghid pentru executarea lucrărilor de M. şi INCERC. 1. 56/N/11.D.T. 4.P. 1/N/20.1995 10 B.C.1985 Elaborator: I. 7 şi 8.4. Indicativ reglem. nr.2 şi anexele 2. nr.C. 9/1995 .8/1985 II-3 C 29-1979 II-4 P 125-1984 II-5 P 134-1995 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrările de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment.C.C.L.C.C.D.E.. Elaborator: I. Elaborator: IPTANA Îndrumător tehnic pentru studiul proprietăţilor pământurilor necoezive lichefiabile..B.ICH-Fil.1 pct 1. 2. 4. 11/1998 * Îşi încetează valabilitatea C29–1977 cap. nr. nr. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente Publicaţia în care a Observaţii apărut Înlocuieşte parţial C 29–1977. Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce înglobează materiale geosintetice Elaborator: U. nr. INCERC şi INCERTRANS.2 şi 8. 2.R.P.A. Timişoara şi Pol.C.4 pct.1. 311/1979 17/02/1979 B.C.3.C.N.C..II.3 din „Normativul privind consolidarea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice”.F. B.1984 Ordin B. 8.01. 1. nr.T.C.T.T. tabelele 1. Timişoara.11. C. 1. II-2 C 29-1985 Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin I. 4.C..1.P.1. M. 2 – parţial (prevederile referitoare la compactarea cu maiul greu). Domeniu -nr. nr.C.04. 4.3 pct. nr.T..S.2.C.P.L. B.I.H. 2.03. 4.5. 4.A. 4/1985 ** * M. 2. 82/05.VI) 20/11.1997 Elaborator: I.C. procedee mecanice (caietele I.11/1979 ** I.

** B. Elaborat de I.P. 132/29.1984 M.T. nr. Elaborator: Inst.C.C.L. nr. 8/1984 B.D. 11-12/1976 II-8 C 178-1976 I.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C 168–1974 „Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la umezire şi a nisipurilor fine prin silicatizare şi electrosilicatizare”.C.D.D.F.C. Elaborator: I.D.C.C realizarea fundaţiilor construcţiilor 59/30.C.S.C.P.06.05.1988 civile şi industriale. Politehnic Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforării. B.Timişoara Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi înclinat a terasamentelor.C.P. nr. la umezire şi a nisipurilor prin 91/17.C. Elaborator : INCERC.G.09.C.C.Domeniu -nr.C 58/16.1980 silicatizare şi electrosilicatizare.C.S.P.-Filiala Timişoara I.C.11.P. nr.P. Indicativ reglem. II-6 C 168-1980 Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile I. Elaborator: I. 5/1988 Îşi încetează valabilitatea C 169–1983 „Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale” .C.P. Instrucţiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare. 12/1980 ** B.H. nr.I. nr.C.1976 * * ** II-9 C 218-1984 I.C. 5/1998 II-10 GE 026-1997 11 . 59/N/1997 din 11/03/1997 B. II-7 C 169-1988 Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru I.A.

exploatare). B. 60/N/11.C. * Isi inceteaza valabilitatea P 7-1992 aprobat prin MLPAT nr. Elaborator : INCERC. * B.A.C. 333/N/8. 54/N/11.1997.L. pentru construcţii de locuinţe. AIIR.greu – caiet VIII Elaborator: INCERC.P.12. Elaborator : INCERC.T nr.1997 seismice în cazul fundării directe. B. * B.P.culturale şi industriale. nr. Elaborator : INCERC. nr.III. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor Domeniu -nr. prin procedee mecanice.A. 12/1998 Îşi încetează valabilitatea C 239-1992 publicat în B. Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire (proiectare execuţie.1993.03. nr. IPTANA.1997 social .C.03. 11/N/12. Indicativ reglem. Specificaţie tehnică privind refacerea prin obturare şi etanşare a contactului teren-infrastructură M.L.A. Îşi încetează valabilitatea C 29–1977. nr.T. 58/N/11.1996. 7/1996. 4/N/26. III-4 GP 014-1997 Ghid de proiectare.P.A. Elaborator: INCERC. B.L. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea P 70-1979. Calculul terenului de fundare la acţiuni M.03. reglementare tehnică din tehnică domeniu III-1 NP 001-1996 Denumire reglementare tehnică Cod de proiectare şi execuţie pentru construcţii fundate pe pământuri cu umflături şi contracţii mari. 15/1998.L. Compactare cu maiul f. 9/1998 III-5 ST 015-1997 * 12 . M.T.T.2000.A.C nr. nr. nr.T.L.P.02.01. III-2 P 7-2000 M. Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe.C. 6/1995. nr. nr.P. nr. III-3 NE 008-1997 M.7/2001.C.

A. Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con.D.C. 55/N/11.P.I.P.P. Indicativ reglem. prevederilor STAS 1242/1 – 1981.-Filiala Timişoara I. III-8 C 159-1989 I.12.P.C.C.L.T.T. 30/03.UTCB. 26/28.S. Criterii şi metode pentru determinarea prin măsurători a tasării construcţiilor.C.03.C.L.C.C. nr.C. III-10 C 213-1983 B.1997 B.P.F. Elaborator : INCERC. Pol Timişoara. M. Elaborator: I.Timişoara Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C 160–1975.Domeniu -nr.1989 B. nr. III-9 C 196-1986 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate I.C. 42/18. nr. 13 B. 8/1986 Îşi încetează valabilitatea C 196–1979 „Instrucţiuni tehnice privind executarea fundaţiilor de pământ stabilizat pentru construcţii zootehnice”. nr. vibropenetrare.04. 57/N/11.1983 Elaborator: I.C. nr.C. Specificaţie tehnică.C.D.C.10. Instrucţiuni pentru completarea formularului de evidenţă a studiilor geotehnice conform I.1997 B.P.P. Elaborator: INCERC. nr.03. reglementare tehnică din tehnică domeniu III-6 GE 029-1997 Denumire reglementare tehnică Ghid practic privind tehnologia de execuţie a piloţilor pentru fundaţii. 4/1990 Îşi înceteaza valabilitatea C 159-1973 şi C 176–1984. penetrare statică penetrare dinamică.1986 la lucrările de fundaţii.A.C.D.D. Elaborator : INCERC. 11/1998 Îşi încetează valabilitatea C 61-1974. nr.C. 7/1983 . 12/1998 III-7 ST 016-1997 M.C.C.P. Inst. Instrucţiuni tehnice pentru determinarea prin metode topogeodezice a deplasării construcţiilor datorate deformaţiilor terenului de fundare.

6/1988 Îşi încetează valabilitatea C 215–1983. nr. . III-13 GP 113-2004 M. 4/N/11.12. nr.03.nr.T.02.A. 83/06. Ghid privind proiectarea şi execuţia minipiloţilor foraţi (revizuirea şi completarea Îndrumătorului tehnic C 2451993). Elaborator: U. 8/N/12.P. nr. Timişoara.C.D. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea.C.1993 B.C.T. 7/1994 14 . recepţionarea lucrărilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare prin metoda îmbunătăţirii cu materiale locale de aport pe cale dinamică.T.15/2005 III-14 C 251-1994 M.A.C. nr. 1994 B. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru elemente de fundaţii din beton cu adaos de cenuşă de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivităţi naturale şi industriale.T.C. nr. Of. INCERC Timişoara.C.L.C. nr. Indicativ reglem. 9/1993 * Îşi încetează valabilitatea C 245-1993.05.P. Elaborator : IPTANA SA. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut III-11 C 215-1988 I. III-12 C 241-1992 M.T.Domeniu -nr. p I . nr. Elaborator : INCERC. Elaborator : INCERC.C.L. 430 bis/20. 172/2005 din 15/02/2005 M.2005 B.1988 B. Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitări seismice.P.

C. Indicativ reglem. M. I. nr. 128/ 08. 7/2001 Îşi încetează aplicabilitatea C 227-1988.L.P.D.F.9 /2007 B.11. nr.2002 B. nr. 5/14. 381/06. geotehnice pentru construcţii. nr.T. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut III-15 C 252-1994 M.L.C.T. p I . stocarea şi reutilizarea informaţiilor privind parametrii geotehnici.Domeniu -nr.09. 15 . nr.C.T.C. 7/1994 III-16 NP 045– 2000 M.D. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea baretelor pentru fundarea construcţiilor.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi recepţionarea lucrărilor de fundaţii pe piloţi scurţi executaţi pe loc prin vibropresare.C.Timişoara. nr.C. 1228/03. nr.02.L.P. Normativ privind încercarea în teren a piloţilor de probă şi a piloţilor din fundaţii.T. III-17 NP 075-2002 B.L.A. nr.2007 Elaborator: U. Elaborator: I. Of.L. 7/1985 Îşi încetează aplicabilitatea P 106-1979 “Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea baretelor pentru fundarea construcţiilor” . .B.C.09. Elaborator :U.C.P.2007 B. nr.T. Elaborator: U.C.P.2000 M.T. 1994 B. 13/2002 M.S.L.T. Elaborator: U.2001 * III-19 GE 044-2001 III-20 P 106-1985 I.B. nr. Îşi încetează aplicabilitatea GT 035-2002 şi NP 074-2002.B. 24/2003 III-18 NP 074-2007 Normativ privind documentaţiile M.B. 264/N/02.P.C..C.05. Geotehnică şi fundaţii.C. nr. Ghid pentru sistematizarea.I. Bucureşti Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii.02.A.-Cat.06. Elaborator: INCERC.P.T.T.1985 B. nr. 3/N/11.C. 1219/06.

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu III-21 NP 113-2004

Denumire reglementare tehnică

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a Observaţii apărut M. Of. , p I , nr. 458 bis/30.05.2005 B.C. nr.19/2005 Îşi încetează aplicabilitatea P 10-1986 "Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii directe la construcţii", publicat în B.C.nr.7/1999.

Normativ privind proiectarea, execuţia, monitorizarea şi recepţia M.T.C.T. nr. 279/2005 din 23/02/2005 pereţilor îngropaţi . Elaborator: U.T.C.B. Normativ pentru proiectarea M.T.C.T. nr. 275/2005 structurilor de fundare directă . din 3/02/2005 Elaborator: U.T.C.B.

III-22

NP 112-2004

M. Of. , p I , nr. 451 bis/27.05.2005 B.C. nr. 14/2005

*
III-23 NP 114-2004 Normativ privind proiectarea şi M.T.C.T. nr. 363/2005 execuţia ancorajelor în teren. din 08/03/2005 Elaborator: U.T.C.B. Normativ privind cerinţele de proiectare şi execuţie a excavaţiilor adânci în zone urbane. Elaborator : IPTANA S.A. Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice. Elaborator :U.T.C.B Îndrumator de proiectare şi execuţie a gropilor ştanţate pentru fundaţii. Elaborator: I.C.C.P.D.C.–Filiala Timisoara, I.P. Timisoara. M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006 M.T.C.T. nr. 1764/21.09.2006 I.C.C.P.D.C. 19/18.05.1989 M. Of. , p I , nr. 453bis/27.05.2005 B.C. nr. 16/2005 M. Of. , p I , nr. 911 bis/09.11.2006 B.C. nr.22/2006. M. Of. , p I , nr. 896 bis/03.11.2006 B.C. nr.21/2006 Îşi încetează aplicabilitatea P 109-1980 "Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea tiranţilor pretensionaţi ancoraţi în teren"

III-24

NP 120-2006

*

III-25

GP 093-2006

C 230-1989 III-26

B.C. nr. 12/1989.

**

16

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu IM 010-1997

Denumire reglementare tehnică Metodologie de aplicare a tehnologiilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare pentru drenuri prefabricate (drenuri fitil şi geodrenuri). Elaborator: I.P.C. S.A. Ghid privind criterii de alegere a încercărilor şi metodelor de determinare a caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor. Elaborator: INCERC

Ordin de aprobare M.L.P.A.T. nr. 52/N/1997 din 03/03/1997

Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul publicat in B.C. nr 12/1999. Brosura tiparita de IPC SA B.C. nr. 7/1996.

III-27

** *

III-28

GT 001-1996

M.L.P.A.T. nr. 8/N/1996 din 05/02/1996

17

IV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat
Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează aplicabilitatea C 140–1986, C 21–1985, C 206–1985. Orice prevedere privind producerea betonului se abrogă. Pentru producerea betonului se utilizeaza NE 012/1-2007. Se utilizează betonului. pentru producerea

NE 012-1999 IV-1

Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi M.L.P.A.T. nr. beton precomprimat. 59/N/24.08.1999 Elaborator: INCERC. Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton M.D.L.P.L. nr. precomprimat - Partea 1: Producerea 577 / 29.04.2008 betonului, indicativ NE 012/1-2007. Elaborator: INCERC. Normativ pentru sudarea armăturilor M.L.P.A.T. nr. din oţel-beton. 63/N/1999 din 25/08/1999 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu I.C.C.P.D.C. plase sudate a elementelor de beton. 49/09.12.1986 Elaborator: I .P.C.T. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea lucrărilor I.C.C.P.D.C. de construcţii din beton aparent cu 51/30.12.1989 parament natural. Elaborator: I.C.C.P.D.C
18

B.C. nr. 8-9/1999 Partea A B.C. nr. 10/1999 Partea B

IV-2

NE 012/1-2007

M. Of. , p I , nr. 374 din 16/05/2008. B.C.nr. 2 /2008 Ordinul în nr.13/2001.

IV-3

C 28-1999

Îşi încetează valabilitatea B.C. C 28-1983.

*
Îşi încetează valabilitatea P 59–1980 „Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate a elementelor de beton” . Îşi încetează valabilitatea C122–1981 „Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţii din beton aparent cu parament natural” .

IV-4

P 59-1986

B.C. nr. 10/1986

*

IV-5

C 122-1989

B.C. nr. 2/1991

*

8/1979 * IV-7 NE 020-2003 (P 134-2003) Normativ privind proiectarea planşeelor compuse din tablă cutată.C.C. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor.C.L. Elaborator : INCERC Ghid privind utilizarea metodei electromagnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat.L. nr.C.D. Ghid pentru determinarea experimentală in situ şi în laborator a modulului static şi dinamic de elasticitate a betonului.T.P. nr.09.L.1979 B.Domeniu -nr. nr. p I nr. nr. 302/16. .T.M.C.P. 8/2002 * 19 .T. Cod de practică pentru execuţia elementelor prefabricate din beton. nr. nr.L.10. nr.L.M. nr.A.2001 B. 24/N/01.C. nr.A. 451/26.A. Elaborator : INCERC Timişoara.T.T. 2/1994 Îşi încetează valabilitatea P 134-1993 "Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea plăcilor compuse din tablă cutată-beton".C. Elaborator: PROCEMA S.P.T.P.1993 M. beton armat şi beton precomprimat. nr. 671 / din 23/09/2003 B. aprobată prin O.C. 9/2006.C.03.2002 B. nr. Elaborator : INCERC Timişoara. 1/2002 IV-10 GE 040-2001 M. IV-6 C 130-1978 I.P. şi INCERC Bucuresti. 1224/06.22/N/1993.09. M.P. 1223/06. nr.C.09.L. Instrucţiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip. Elaborator : INCERC. 48/22.2003 beton (revizuire P 134-1993). Of. 14/2004 B.C.03. B.L. 1/2002 IV-11 NE 013-2002 M. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C130–1971 „Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor la executarea construcţiilor sau a lucrărilor de reparaţii şi consolidări”.L. IV-8 C 248-1993 * * * IV-9 GE 039-2001 B.T.2001 Ordinul M. nr. Elaborator: INCERC.

Elaborator : INCERC Cluj. Indicativ reglem. 871/19. Ghid privind stabilirea criteriilor de performanţă şi a compoziţiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice.Domeniu -nr.L.11. 670/23.2003 B.13/2004 IV-16 GP 075-2002 M. 306/16.2003 20 B.P.2003 B. reglementare tehnică din tehnică domeniu IV-12 ST 043-2001 Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind cerinţele şi criteriile de performanţă pentru ancorarea în beton cu sisteme mecanice şi metode de încercare. Specificaţie tehnică privind ancorarea armăturilor cu răşini sintetice la lucrările de consolidare a elementelor şi structurilor din beton armat-proiectare.P. 852/29.T. 1621/02.09.L. Elaborator : INCERC Cluj. execuţie. . 2/2004 * * * * IV-15 GP 081-2003 M. Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite şi a conectorilor pentru lucrări de cămăşuieli şi suprabetonări. Elaborator: PROCEMA SA Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat şi din zidărie.C.09. Ghid privind proiectarea şi execuţia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale.L.09. nr.1/2004 . 1620/02. 307/16. nr. nr. Of.T. Elaborator: INCERC Cluj. Elaborator: INCERC Cluj.T.2003 Ordin: M. nr.C.C.04.C. nr.L. p I .Of. nr.T.11.576bis/ 12/08/2003 IV-17 GP 080-2003 M. nr.2001 B. nr. nr.T.2001 B.11.T.C.L. 603/21. Elaborator : INCERC.T. nr. p I .C.C. .11.2003 M.Of.p I .T. 12/2002 * IV-13 ST 042-2002 M.P. nr. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut M. nr.C.L.T. nr.2003 Ordin: M. 12/2002 * IV-14 NP 093-2003 M.. nr.

Elaborator:GIP SA BUCURESTI Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat.T. 9/1998.P. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide. 179/2005 din 15/02/2005 M. nr.nr.L.P.1978 I. Normativ tehnic republican privind repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu IV-18 NP 108-2004 Denumire reglementare tehnică Cod de cerinţe privind proiectarea.C. nr 10/1995 IV-22 NP 007-1997 B. Elaborat GLISĂRI IZOLAŢII PRECOMPRIMĂRI S.C.Domeniu -nr. Of.05. B.2005 B. 93/19. repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat . nr.D.C.2005 B. Normativ pentru proiectarea coşurilor industriale din beton armat (revizuire P 133-1996).T.C.C.C. execuţia.L.C. .A. 32/N/1994 din 25/10/1994 M. p I . 178/2005 15/02/2005 M.T.09. nr.P.C.T.T.T. p I . * IV-19 P 133-2004 IV-20 P-133/0-1994 ** ** ** IV-21 P-133/1-1994 B. Elaborator: U.C.T.B.1984 de Publicaţia în care a Observaţii apărut M.C.D. Of. nr.L.C. nr.A.P. Ordin aprobare M.A. 65/N/1997.C.C.T. nr 10/1995 Îşi încetează valabilitatea P 133-1996 aprobat prin OMLPAT nr. Indicativ reglem. publicat în B.C. nr. 12/1978 IV-23 P 73-1978 ** B.C. Normativ de clasificare şi caracteristici geometrice a coşurilor industriale glisate” indicativ P133/0-1994. nr. Elaborator: INCERC Îmbunătăţiri la P 73 – 1978.C.C. nr 10/1997. urmărirea comportării. Elaborator: U.B.19/2005 M. Elaborator: U. 32/N/1994 din 25/10/1994 M.T.B.nr.T. 4/1985 21 . nr.C. 1/N/1997 din 13/01/1997 I. nr.05.P. 10.19/2005 B.A. 437 bis/24.10.nr. . 427 bis/20.

150/30.P.1985 I. nr.C.C.D. Elaborator: I.P.C.P.P.. IV-28 C 156-1989 I.C. nr. Elaborator : INCERC.C.12. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi exploatarea căilor de rulare pe grinzi din beton armat şi beton precomprimat. Indicativ reglem.D.C.1989 B.1989 B. nr. nr. 52/30.C. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut I. reglementare tehnică din tehnică domeniu IV-24 P 94-1977 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţii din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă.C. 88/27. 3/1986 B.C. IV-27 C 155-1989 * Îşi încetează valabilitatea C 156–1972.1982 B.C.P. IV-25 P 103-1982 I. Elaborator: INCERC.1977 B.C. nr. beton armat şi beton precomprimat.Domeniu -nr. Procedee. 10.C. nr.C. Elaborator: INCERC. Modificări la P 119 – 83 Normativ privind prepararea şi utilizarea betoanelor cu agregate uşoare. instrumente şi dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice.12. Îndrumător pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3. 2/1991 Îşi încetează valabilitatea C 155–1981. 21/30. Elaborator: Inst. INCERC.C.D. 2/1983 * ** I.C. 1/1991 ** 22 .T.C.C.C.C.11.10.C.03.P. folosind armături pretensionate şi nepretensionate complementare.1983 I.P.D. Elemente prefabricate de beton.10.C. 4/1977 ** Îşi încetează valabilitatea P 103–1976.D. 1/1984 IV-26 P 119-1983 B. 47/30.C.C.D. Iaşi Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton precomprimat parţial.C.C. Pol.

Elaborator : INCERC.09.11. 1993 M.1974 B.P.C.1986 B.C.01.C. nr.C. executarea şi folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereţi din beton monolit la clădiri.Ind. IV-30 C 221-1985 I. nr. executarea şi folosirea cofrajelor glisante. 7/1974 * 23 .1985 B.C.C.C. B. Elaborator: INCERC.G.A. Normativ pentru alcătuirea. 9/1987 ** ** ** * Îşi încetează valabilitatea C 41-1976.1987 de Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C 212–1983.03. Elaborator: INCERC.S. Elaborator: I. 7/1986 * IV-34 C 162-1973 I. Instrucţiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice în fabricile de prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls. 56/01.C. Elaborator: INCERC Instrucţiuni de utilizare a aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment.C.D. nr. 2/N/21.C. nr.Domeniu -nr. Normativ privind alcătuirea.C. 52/09. 125/19. nr. nr.1974 B. Ordin aprobare I.C. 26/4. 26/13. 4/1975 IV-33 C 41-1986 I. Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje.T.C. Indicativ reglem.10.P.D.P.D. 11/1985 IV-31 C 237-1992 M.L.P.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu IV-29 C 212-1987 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare a betonului.C. Elaborator : INCERC.C.C. 1/1993 IV-32 C 11-1974 B.P.12.C.

1994 Completări la P 104 –1983 I.C. din punct de vedere al comportării la solicitări statice.P. Elaborator: INCERC.07.L. 11/1994 * . nr. 11/1985 IV-37 P 42-1971 B.1983 M.1985 C.11.C.P. 11/1987 * ** ** Îşi încetează valabilitatea P 104-1978.C.P. nr. Elaborator: INCERC Cluj. 5/1971 B.C.04. 18/N/07. IV-36 C 222-1985 I. nr. 10/1995 IV-38 P 104-1983 ** * IV-39 P 113-1981 B.1981 B. 3/1982 IV-40 P 113/1-1994 M.L.C. IV-35 C 181-1988 I. nr. Elaborator: INCERC. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Înlocuieşte C 181–1976.1988 B. Instrucţiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin şoc la controlul calităţii elementelor prefabricate.L 18/13.T nr. 130/30.C.D.1971 I.C.C.01.C.C.10.E.S.C. 92/08. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Îndrumător pentru metodologia de încercare a prototipurilor şi seriei zero la elemente prefabricate.P.C. Normativ pentru executarea construcţiilor din panouri mari.P.P. 57/01.C. Indicativ reglem. nr.C.D.C. 270/8.T.D. 23/N/25. nr.A.C. Elaborator : INCERC Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereţilor şi acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat. Elaborator : INCERC Cluj. Instrucţiuni tehnice privind proiectarea executarea şi recepţionarea pereţilor despărţitori din panouri prefabricate pe bază de produse lemnoase.10. nr.08.C. Îndrumător tehnic pentru realizarea şi utilizarea la pereţii despărţitori a panourilor de perete demontabili de lemn. nr. 2/1984 Ord si completarile sunt publicat in B.A.A.D. 1994 24 B.C.Domeniu -nr.C. Elaborator : INCERC.

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu

Denumire reglementare tehnică Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea panourilor monostrat din betoane uşoare cu adaosuri de cenuşă şi spumanţi, pentru hale parter. Elaborator:I.C.C.P.D.C.-Filiala ClujNapoca Modificări şi completări la C 226 – 1987. Îndrumător tehnic pentru executarea panourilor mari prefabricate neportante din blocuri ceramice cu goluri. Elaborator : INCERC Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor din profile de oţel cu pereţi subţiri formate la rece . Elaborator: INCERC, IPROMET, ICB Inst.Politehnic Timişoara Modificări la P 54 – 1980. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat. Elaborator: INCERC.

Ordin aprobare

de Publicaţia în care a Observaţii apărut

I.C.C.P.D.C. 51/27.11.1987 I.C.C.P.D.C. 7/24.01.1989

B.C. nr. 7/1987

IV-41

C 226-1987

Îşi încetează valabilitatea NP 45-1986.

B.C. nr. 9/1989

*

IV-42

C 235-1991

M.L.P.A.T. nr. 15/N/4.12.1991 I.C.C.P.D.C. 56/16.05.1980

B.C. nr. 3/1992

**
Îşi încetează valabilitatea P 54–1969.

B.C. nr. 8/1980

IV-43

P 54-1980

I.C.C.P.D.C. 9668/03.12.1985

**
B.C. nr. 3/1986

IV-44

C 117-1970

M.C.Ind. 133/22.06.1970

B.C. nr. 9/1970

**

25

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu

Denumire reglementare tehnică

Ordin aprobare

de Publicaţia în care a Observaţii apărut M. Of., p I, nr. 1.086bis/02.12.2005 B.C. nr.21/2005 M. Of. , p I , nr. 326/15.05.2009 Îşi încetează valabilitatea ST 009-2004 "Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă"

IV-45

ST 009-2005

O.M.T.C.T. nr. Specificaţie tehnică privind produse 1.944/14.11.2005 din oţel utilizate ca armături: cerinţe modificat si completat cu şi criterii de performanţă . O.MD.R.L. nr. Elaborator: INCERC 275/2009.

*

26

V.

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi
Denumire reglementare tehnică Metodologie de investigare a zidăriilor . Elaborator: PROCEMA S.A. Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială. Elaborator: INCERC. Ordin de aprobare M.L.P.A.T. nr. 48/N/1999 din 02/08/1999 I.C.C.P.D.C. 127/02.11.1982 Publicaţia în care a Observaţii apărut B.C. nr. 8/2000

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu V-1 MP 007-1999

*
Îşi încetează valabilitatea C 17-1978.

V-2

C 17-1982

B.C. nr. 1/1983

**
Se va aplica la construcţiile din zonele unde piatra constituie material local

V-3

C 193-1979

Instrucţiuni tehnice pentru I.C.C.P.D.C. executarea zidăriilor din piatră brută. 64/19.04.1979 Elaborator : INCERC. Ghid de proiectare şi execuţie pentru prinderea elastică a pereţilor de compartimentare de structura de rezistenţă. Elaborator : INCERC Cluj. Cod de proiectare pentru structuri din zidărie. Elaborator : INCERC. Laboratorul ZIP. Instrucţiuni tehnice pentru alcătuirea şi executarea pereţilor din plăci ondulate din azbociment. Elaborator : INCERC. Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrările de zidărie. Elaborator: INCERC. M.L.P.A.T.nr. 258/N/2.11.2000

B.C. nr. 9/1979

* * *
Îşi încetează valabilitatea C 116–1976.

V-4

GP 053– 2000

B.C. nr. 12/2001 M.Of. ,pI,nr. 807/26.09.2006 B.C.11/2006 B.C. nr. 11/1982

V-5

CR 6-2006

M.T.C.T. nr. 1712/19.09.2006 I.C.C.P.D.C. 92/19.08.1982 I.C.C.P.D.C. 71/10.06.1982

V-6

C 116-1982

**
Îşi încetează valabilitatea C 14-1978.

V-7

C 14-1982

B.C. nr. 9/1982

*

27

Indicativ reglem. B.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu V-8 C 14/1-1994 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ghid privind utilizarea blocurilor mici de zidărie din beton cu agregate M. nr. 11/1994 * 28 . Elaborator: INCERC.07.1994 grele BZG290x240x88 mm. 21/N/11.L.C.nr.P.Domeniu -nr.A.

T.A.01.05. Elaborator : INCERC. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice Domeniu -nr. nr. nr.A.02. nr. Indicativ reglem. 2/N/13. VI-6 GP 018-1997 M. Ghid pentru proiectarea îmbinărilor prin contact ale stâlpilor din oţel făcând parte din structura clădirilor etajate.T. 3/N/20. Normativ pentru calculul elementelor din oţel cu pereţi subţiri formate la rece.L.C. nr. 15/1997. VI-2 GP 004-1997 B. 63/N/18.P.VI.1998 B.T.T.01. 1997 B.C. nr. nr.P.C. 38/N/24.L.P. 15/1997 VI-5 GP 016-1997 M. Elaborator: U. 8/1997 * * * * * Îşi încetează valabilitatea P 110-1981. Ghid de proiectare şi execuţie a membranelor pentru construcţii demontabile.-S.1997 M. Elaborator : INCERC Timişoara.L. 4/1998 VI-3 NP 012-1997 B.C. Elaborator : INCERC. Specificaţie tehnică privind cerinţe pentru proiectarea şi executarea construcţiilor în soluţie de structură spaţială reticulară planară.A.01. Ordin de aprobare M.L. Elaborator: I.C.A.A.C.T.L.P. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu VI-1 GP 003-1996 Publicaţia în care a Observaţii apărut Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea antiseimică a halelor parter cu structură metalică. 14/1999. 3/N/13. nr.T. nr.L.1997 B. nr.P.T.A. 10/N/03.T.03.P. nr. Elaborator: INCERC. * 29 .1996 M.B Ghid de proiectare şi urmărire a comportării în exploatare a acoperişurilor din ferme de cabluri.C.C.P.A. nr.1997 B. 15/1998 VI-4 ST 013-1997 M.

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu VI-7 NP 041-2000

Denumire reglementare tehnică Normativ de calcul pentru construcţii metalice cu diafragme din tablă cutată. Elaborator:U.T.C.B, U.P.T.Timişoara. Normativ privind prescripţiile generale de proiectare. Verificarea prin calcul a elementelor de construcţie metalice şi a îmbinărilor acestora. Elaborat U.T.C.B.

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a Observaţii apărut

M.L.P.A.T. nr. 29/N/22.05.2000

B.C. nr. 19-20/2001.

*

VI-8

NP 042-2000

M.L.P.A.T..nr. 28/N/2000 din 22/05/2000 I.C.C.P.D.C. 76/14.07.1980.

Ordinul s-a publicat în B.C. nr.19-20/2001. Reglementarea s-a publicat în B.C. nr.1920/2001. B.C. nr. 10/1980. B.C. nr. 4/1985 şi

**

VI-9

P 108-1980

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor din oţel cu secţiune plină, inimă suplă, omogene sau hibride. Elaborator: I.C.B., INCERC.

I.C.C.P.D.C. 01.10.1984 Imbunătăţiri modificări

**

I.C.C.P.D.C. B.C. nr. 3/1986 1985 Modificări la P 108 - 1980 Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate. I.C.C.P.D.C. Elaborator: I.C.B; M.C.Ind; 68/13.05.1982 INCERC. Îşi încetează valabilitatea C 133–1971–MCI „Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate”

VI-10

C 133-1982

B.C. nr. 10/1982

*
30

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu VI-11 C 172-1988

Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru prinderea şi montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor şi pereţilor. Elaborator : INCERC. Ghid privind proiectarea halelor uşoare cu structură metalică. Elaborator: U.T. Timişoara. Ghid privind proiectarea îmbinărilor ductile la structuri metalice în zone seismice. Elaborator : INCERC Timişoara. Ghid pentru expertizarea, repararea şi consolidarea grinzilor de rulare metalice. Elaborator: INCERC. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor metalice din profile cu goluri în inimă. Elaborator: Inst. Politehnic Timişoara. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor pentru căi de rulare metalice. Elaborator: I.C.C.P.D.C., I.P.C.T. Îmbunătăţiri la P 107 - 1979 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor metalice pretensionate. Elaborator: I.C.C.P.D.C.-Filiala Cluj-Napoca

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi inceteaza valabilitatea C 172–1985.

I.C.C.P.D.C. 26/04.04.1988 M.T.C.T. nr. 300/16.09.2003 M.T.C.T. nr. 301/16.09.2003 M.L.P.A.T. nr. 4/N/1998 din 20/01/1998 I.C.C.P.D.C. 34/17.03.1981 I.C.C.P.D.C. 200/14.11.1979 I.C.C.P.D.C. 01.10.1984 I.C.C.P.D.C. 122/14.10.1982
31

B.C. nr. 10/1987 Ordin: M.Of. , p I, nr. 666/19.09.2003 B.C. nr.16 /2004 Ordin: M.Of. , p I , nr. 666/19.09.2003 B.C. nr. 16/2004 Ordinul în B.C. nr.13/2001.

* * * **
Îşi încetează valabilitatea P 74–1973.

VI-12

GP 078-2003

VI-13

GP 082-2003

VI-14

GP 034-1998

VI-15

P 74-1981

B.C. nr. 12/1981

** **

B.C. nr. 4/1980 B.C. nr.4/1985

VI-16

P 107-1979

VI-17

P 115-1982

B.C. nr. 2/1983

*

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu VI-18 C 228-1988

Denumire reglementare tehnică

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a Observaţii apărut

Instrucţiuni tehnice privind sudarea oţelurilor cu caracteristici mecanice I.C.C.P.D.C. diferite folosite la construcţii 58/30.09.1988 metalice. Elaborator:INCERC Timişoara

B.C. nr. 5/1988

*

32

Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase Domeniu -nr.P. aprobată prin OMLPAT nr.D. Ordinul în B.12/1999.09.C.C. 14/2004.C. p I .T.C. nr. 66/N/1996 realizării construcţiilor din lemn.D. nr. 65/N/28.28/N/1996 publicat in B.08.T.04. 1301/16/03. 1/1980 ** ** VII-6 C 199-1979 I. Indicativ reglem.L.C.C.2003 . VII-4 ST 014-1996 VII-5 C 36-1986 B. nr.09. INCERC. I.T.P.I.B.12/1999.T. 47/10.C.C.C.T. I.C. Ghid pentru calculul la stări limită M.2003 NP 005-96)" Elaborator: U.D.C. nr.C. 12/1996.C. 17/6.P.08.1987 B.A.L. 9/1997 Ordin: M. depozitarea. nr.C. nr.A. 303/16.P. 10/1986 B. din 28/08/1996 Îndrumător privind utilizarea în construcţii a plăcilor din lemn şi a plăcilor din fibre de lemn. nr.L. nr. Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn (revizuire M.1979 * Îşi încetează valabilitatea NP 005-1996 "Codul pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţie din lemn". Ghidul privind tehnologia M. a elementelor structurale din lemn.C. 671/23. transportul şi montarea în construcţii a tâmplăriei din lemn. nr. din 28/08/1996 Specificaţie tehnică privind M.T.L.12.P.C. B.-S.P. Instrucţiuni tehnice privind manipularea livrarea.T.T.P.Of. Modificări la C 199 – 1979. nr 14/2006 B. nr.C.L. VII-2 NE 018-2003 NP 005-2003 VII-3 GE 023-1996 * * Îşi încetează valabilitatea C 36–1979.A. nr.C.VII. Elaborator:.I.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu VII-1 NP 019-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut B.P.1986 I.C. condiţii de calitate ale lemnului 67/N/1996 pentru construcţii. I. Ordinul în B.P.C.1996 Elaborator: I.C. Elaborator: I. nr.C. 2/1987 33 .A. nr.C. .P..

Normativ privind proiectarea. nr.05. Generale “Normativ pentru nr.2003 alcătuirea şi executarea învelitorilor B. 435 bis/23. Ghid privind proiectarea.L. nr.D.09. nr.VIII .C nr. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut VIII-1 GP 065-2001 Ghid privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de remediere a M. VIII-4 NP 119-2006 M. nr. p I ..C. nr.T. Elaborator: INCERC.Of. execuţia şi exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate .937.11.T.C.2006 B.P. hidroizolaţiilor bituminoase la 1624/02.02.P.C.T. p I .11. . nr.C nr. M. Norme tehnice privind alcătuirea şi executarea hidroizolaţiei cu folie din pvc plastifiat la acoperişuri.L. 21/21. execuţia şi exploatarea M. Elaborator: INCERC. 5/1984 ** 34 . 219/2005 din 17/02/2005 B. 12/2002 VIII-2 NP 069-2002 Îşi încetează valabilitatea C 37-1988 Caietul 1 – prevederi M.2003 la clădiri.11.nr.T. p I . .C.1984 B. nr.2001 acoperişuri de beton. 23/2006 Îşi încetează valabilitatea NP 37–1982./20. Of. 1733/21.L. nr.C. învelitorilor acoperişurilor în pantă 606/21.04.C la construcţii”. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor la învelitori Domeniu Indicativ nr.2006 VIII-5 C 217-1983 I.P. Elaborator: INCERC Bucureşti.L.C. Elaborator: INCERC Cluj.T. 776 bis /05. 14/2006 şi B.C.T. Of. reglementare regl. monolite şi prefabricate . nr. 6/2006 M.2005 B.C. Normativ privind proiectarea şi execuţia învelitorilor subţiri de beton armat şi precomprimat. 24/2004 * VIII-3 GP 112-2004 M. . Elaborator: INCERC.in situ” .

nr.P. 15/24. Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice de clădiri. 1572/15. 22/N/03. 11/1988 IX-5 P 121-1989 Îşi înceteaza valabilitatea P 121–1983. nr.1996 Îşi încetează valabilitatea P 116-1987. B.D.T. 8/2003 Îşi încetează aplicabilitatea C 107-1982.124 Îşi încetează valabilitatea C107/1.L. 13/1997 IX-2 GE 025-1997 M.P. 9/1996 M.IX.A.L.C.T.2005 construcţie ale clădirilor. ** IX-4 C 107-2005 Normativ privind calculul M. Denumire reglementare tehnică Protecţia la zgomot.C.C107/4.10. Modificări. termotehnic al elementelor de 2055/29.C.A. nr.T.C.P.11. p I .2002 B. nr. nr.T. * 35 . Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii Domeniu -nr.L.L. Elaborator: INCERC.03. Indicativ reglem. .1989 la clădiri industriale. nr.C. nr. Elaborator: U.C.03.P.04.03. nr.T. Elaborator: INCERC.T.C107/2. nr.12. Ghid pentru refacerea etanşeităţii rosturilor la clădirile civile cu faţade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat. 7/N/12. 62/N/17. şi INCERC Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea măsurilor de protecţie acustică şi antivibrativă I. Ordin de aprobare * B.A. Elaborator: INCERC.C.1.1997 IX-3 C 107/0-2002 M.2005 C107/5-1997.I. Ghid de proiectare şi execuţie a zonelor urbane din punct de vedere acustic.L.2-3/2007 * B. Of. indicativ ( revizuire C 107/82).U.completări la P 121M. 1989. bis/ 13.P. Elaborator: INCERC.1993 M.M.C.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu IX-1 GP 0001-1996 Publicaţia în care a Observaţii apărut B.C107/3.A.

nr.1989 acustic.3/1987. din 15/02/2005 Elaborator: ICECON Bucureşti.12. Elaborator : INCERC.L. 3-4/1991 * B. fonică şi a tratamentelor acustice în 195/2005 clădiri.P. 19/04. * Îşi încetează valabilitatea C 142–1979 „Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elemente de instalaţii” .C. fonică la clădiri civile social49/30. nr.1989 culturale şi tehnico-administrative. B.C. . nr. 3-4/1991 Îşi încetează valabilitatea P 123–1983 „Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi executarea sălilor de audiţie publică din punct de vedere acustic” IX-7 P 123-1989 * M. IX-8 C 125-2005 Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare M. nr.C.05.C.C.P. 50/30. 15/2005 Îşi încetează valabilitatea C 125-1987 "Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri".T. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea P 122–1983 „Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare fonică la clădiri civile social-culturale şi tehnico-administrative” IX-6 P 122-1989 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare I.C.04.C.C. 9/1985 * 36 .C.C. nr. Elaborator: INCERC. Of.D.G.I. Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi executarea sălilor de audiţie publică din punct de vedere I.460bis/ 31.C. nr.2005 B.C. Indicativ reglem. publicat în B.T.P.D.A.T.D.12. p I .Domeniu -nr. B. Elaborator: T.C.C.C.1985 elementele de instalaţii.S. IX-9 C 142-1985 Normativul pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la I. nr.

reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea NP 36–1982 „Norme tehnice provizorii pentru utilizarea foliilor din PVC la hidroizolarea construcţiilor subterane şi bazinelor”. nr.C.L.T.2003 M.C.P.T. M. Elaborator : INCERC.nr. IX-10 C 216-1983 Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea I. 24/2004 Ordin: B.D. 5/1991 Îşi încetează valabilitatea tehnice NP 52–1988 „Norme provizorii pentru izolarea termică a conductelor şi aparatelor din instalaţii termice cu produse textile neţesute”.L.2002 B. 8/2003 Îşi încetează valabilitatea NP 200-1989.1984 Elaborator: INCERC. B. Elaborator : INCERC.C.C. Normativ general privind calculul transferului de masă(umiditate) prin elemente de construcţie.C. 607/21. . Ghid privind optimizarea nivelului de protecţie termică la clădirile de locuit. nr. nr. IX-12 NP 040-2002 IX-13 GP 058–2000 ** IX-14 C 107/6-2002 IX-15 C 107/7-2002 M.T.C.L.T. nr.T.14/2002 Îşi încetează valabilitatea C 246-1993 “Instructiuni tehnice pentru utilizarea foilor de bitum aditivat la hidroizolaţiile acoperişurilor”. broşură I. Indicativ reglem.2002 ** M. 37 . 331/N/8.A. construcţiilor subterane şi bazinelor. execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri. Normativ privind proiectarea.13/2001 şi B.C.P.2003 B.Of.L. nr.A. Elaborator: INCERC.-S.04.C.10.12.T. 5/1984 * B. nr. nr. 2/2002 Anexa: B.P. Elaborator: INCERC.L.L. 2/2002.07.P.P. nr. B. Elaborator: I.Domeniu -nr.C.T. p I . conductelor şi aparatelor din 1/N/10. nr.12. 776 bis /05.L. 15/2006 B.C.P.02. 1574/15.A.C nr. nr. nr. 20/28. nr.L. Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor (revizuire NP 200/89).C.C. 1063/30.1990 instalaţii termice. IX-11 C 233-1990 Instrucţiuni tehnice pentru izolarea termică cu produse textile neţesute a M. nr.P.2000 M.11.C.P.

nr.E.L.M. M.L. Elaborator : P.Domeniu -nr.A. Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcţie la clădiri existente. 8/2003 IX-17 GT 040-2002 M. 1570/15.2002 B.U. nr.2002 B.R. nr.L. nr. IX-18 GE 047-2002 Ghid privind utilizarea chiturilor la M. 1578/15. S.C.10.T.T. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M. Indicativ reglem.I.L.2002 B. etanşarea rosturilor în construcţii.L.L.L. 5/2003 Îşi încetează valabilitatea C 197-1989. 6/2003. 1569/15.10.A.A.10. Elaborator: INCERC.T.L.L.M.P. 6/2003 * 38 . nr.10. 1579/15. reglementare tehnică din tehnică domeniu IX-16 GT 039-2002 Denumire reglementare tehnică Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unităţile funcţionale ale clădirilor existente.L.T. Elaborator: INCERC. Metodologie pentru evaluarea performanţelor termotehnice ale materialelor şi produselor pentru construcţii. Ghid privind îmbunătăţirea calităţilor termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente. 1573/15. nr. 5/2003 IX-21 GT 044-2002 M.P. Metodologie privind determinarea permeabilităţii la apă a finisajelor şi protecţiilor anticorozive aplicate pe suprafeţele elementelor de construcţii .2002 Elaborator : INCERC.2002 B.P.T. nr.C. nr. nr.C.C.10.C.L.10. nr.O. nr.C. nr. Elaborator : U.L. în vederea reabilitării termice. 5/2003 IX-20 GT 043-2002 M.T.C.P.P. Elaborator : INCERC. * ** IX-19 MP 022-2002 B.P. 1571/15.2002 B.

C. nr.T. nr. Elaborator: INCERC Normativ privind reabilitarea hidroizolaţiilor bituminoase ale acoperişurilor clădirilor.Of.nr.nr. .C.D. 23/2006.09. IX-23 C 163-1987 B. Elaborator : INCERC. 576 bis /12.T.C.nr. . construcţii hidroizolate cu materiale 605/21.D. .Of. reglementare tehnică din tehnică domeniu IX-22 NP 064-2002 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M. nr.C.1978 IX-26 C 187-1978 39 .1987 elementelor de construcţii.C. 1732/21. 95/24.P.T. nr.09.T. 5/1987 * M. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea profilelor încastrate din PVC I.C. p I .C.11.08. p I .P.L. nr. .P. 1734/21. nr.15/2006 Ghid privind proiectarea.T. M.C.2003 bituminoase şi polimerice.09.2006 B. execuţia şi exploatarea elementelor de M.L. 12/1978 IX-24 GP 114-2006 M. 910/08.Of. Elaborator: INCERC Îşi încetează valabilitatea C 234-1991. Îşi încetează valabilitatea C 163–1973 „Instrucţiuni tehnice pentru folosirea profilului încastrat din PVC plastifiat la etanşarea rosturilor din cadrul construcţiilor hidrotehnice”.04. p I .C.09.2006 I.Domeniu -nr. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea în construcţii a produselor din bazalt topit şi recristalizat.C.C. nr. Indicativ reglem.2003 B.C. execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP şi SBS.2006 B. 23/2006 B. Elaborator: INCERC Ghid privind proiectarea.11. plastifiat la etanşarea rosturilor 40/21. nr. 928/15. Elaborator: INCERC.C.2006 * * ** IX-25 NP 121-2006 M.

nr. Elaborator: INCERC.C.S.G.C.1989 B. 131/05.R.C. Instrucţiuni tehnice privind montarea profilului mînă curentă din P. placaje. nr 5/1976 * IGSC 44/23. semirigid.C. nr.V.X.1977 ICCPDC 35/3. Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii.C. Elaborator: INCERC.1974 I. nr 6/1977 X-2 C 3 –1976 * B.C.C.1996 Elaborator: INCERC.D.C.04.09. Elaborator: INCERC.N.C. 157/7.1979 I. Elaborat : I.C.C. C 3-1976 Caiet VII-IX. 8/1996 B.P.1976 ICCPDC 74/17.L. 12/1977 * .A.C.C.V.E.11. nr 4/1975 X-5 C 4-1977 B.P. subţiri. Domeniu -nr. 23/N/03. nr.06. Completare cu caietul VIIPrepararea şi aplicarea pastei Gipac Completat cu-Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea vopselelor Dasirom. pentru B.11.T.1977 40 B. Instrucţiuni tehnice de aplicare a profilelor apărător muchie de treapta din P.04.P. Indicativ reglem. nr 9/1979 Îşi încetează valabilitatea C 174-1974. tapete Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C 18-1983.C. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli.02. reglementare tehnică din tehnică domeniu X-1 NE 001-1996 Normativ privind executarea tencuielilor umede groase şi M.C.C. Veparom Vepatim şi a vopselelor strop. nr 3/1989 X-3 C 174-1979 I. Elaborator: INCERC.C. Instrucţiuni tehnice aplicarea tapetelor. 18/19. * ** Îşi încetează valabilitatea C 4–70 „Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor” X-4 C 55-1974 B.D.C.

reglementare tehnică din tehnică domeniu X-6 C 6-1986 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianţă majolică şi plăci ceramice smălţuite CESAROM.15/2006 si B. Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor civile.C. Elaborator: INCERC. 1575/15.C. 55/20.P. nr.C. Instrucţiuni tehnice privind executarea placajelor din plăci de faianţă majolică şi plăci ceramice smălţuite aplicate pe pereţi prin lipire cu paste subţiri. nr.C. I.L.2003 aplicate la clădiri .4.L. 11/1986 ** * * X-8 C 223-1986 I. Elaborator: INCERC.C. 7/11.L.Domeniu -nr. 54/20.C.D. . nr.C. nr. Elaborator: INCERC.12. 11/1986 * Îşi înceteaza valabilitatea C 70-1970.D. 6/2003 X-10 GP 073-2002 Ghid de proiectare şi execuţie a placajelor ceramice exterioare M.C exterioare din placi de argilă arsă. 604/21. C 202-1980 “Instrucţiuni tehnice nr.08.L.2003 pentru executarea placajelor B.T.C.P. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi înceteaza valabilitatea C 6-1975.C.T. * 41 . Îşi încetează valabilitatea M. p I .C. Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor interioare cu plăci emailate sau melaminate din fibre de lemn.P.12. Indicativ reglem. 5/1986 X-9 GT 041-2002 M.576bis /12.10.C. nr.” 24/2004.P.1986 B. Elaborator: INCERC. Elaborator: INCERC.P.C.1986 B.C.1986 B.2002 B.04. nr.Of.D. X-7 C 70-1986 I.C.

XI-4 C 174-1979 B. nr. execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie. Ordin de aprobare M. nr.C. nr.T. elemente de scări Domeniu Indicativ nr. nr. 9/1979 ** 42 . scafe. XI-2 GP 037/0-1998 M. Elaborat: ICECON. tehnică tehnică din domeniu XI-1 NP 013-1996 Publicaţia în care a Observaţii apărut Denumire reglementare tehnică Ghid privind proiectarea.L.C.A.1998 M. Instrucţiuni tehnice de aplicare a profilelor apărător muchie de treaptă din PVC. Specificaţie tehnică de aplicare a pardoselilor anticorozive cu performanţe antistatice.P. nr.P. 3/1997 ** Îşi încetează valabilitatea C 35–1982 „Normativ pentru alcătuirea şi executarea pardoselilor”.C.C. Normativ privind proiectarea.L. Îşi încetează valabilitatea C 174–1974.06. 18/19.1979 B. nr. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli.P.T.D.A. Elaborator: INCERC. 11/1999 XI-3 ST 030-2000 Ordinul s-a publicat în B.T. execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la clădiri civile.1996 B.04. 50/N/17.13/2001.XI. nr. 68/N/28. Elaborator: INCERC. Elaborator: INCERC.C. 219/N/2000 din 27/09/2000 I.P.08. reglementare regl.L. plinte.C.C.A.

1055/26.07.L.T. Elaborator: I. 1606/02.C. nr.. şi 1500V c.10/2003 şi SIEAR B.C. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice Domeniu -nr.T. Elaborator : ICECON. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie.T. şi 1500V c. nr.-S.P. XII-2 I 7/2-2001 M.L.L. Completează I 7-1998. nr. 938/02.C. 34 /1999. nr.E.O. Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal . B.P.2002 M. Indicativ reglem.L.L. Normativ pentru exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c. 12/2002 si brosura IPCT. S.C. 939/02.06.C. nr.2001 43 * .L.L.a.N. S.A.A. 49/ N/30. nr. nr.XII. nr.C.T.P.P.a. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea I 7/1-1994 „Instrucţiuni tehnice privind calculul de dimensionare a colanelor electrice din clădirile de locuit” XII-1 GP 052-2000 Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni de până la 1000 V c. nr.A.P.T. şi M. Elaborator : U.C.P.B.T. 2/2002 Broşură ICECON B.B. nr.C. 1617/02. 1/2003 B.L.07. nr.10/2003 şi SIEAR B.P.11. Îşi încetează valabilitatea NP-I 7-1998 publicat in B. 3/2001 Broşură ICECON * B. nr.A.C.2002 XII-6 I 18/1-2001 M.C.T. Elaborator: I.T.2000 1500 V c. nr.2002 * XII-3 NP 061-2002 XII-4 NP 062-2002 XII-5 NP I 7-2002 M.C.2001 M.A. S.a.L.11.c. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c.L.07. Elaborator : U. Elaborator: ICECON.c.C. nr.c. 10/2006 Broşură ICECON B.L.T.C.

nr. 95 bis/01/02/2006 B.13/1997 XII-7 I 18/2-2002 XII-8 NP 099-2004 XII-9 GP 028-1999 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice de semnalizare a incendiilor şi a M.T.C B. Ghid privind alegerea 80/N/1999 echipamentelor aferente din 05/10/1999 instalaţiilor electrice din clădiri.23/2006 Ordinul s-a publicat în B.C. * M. nr.D.T. 12/1988 Îşi încetează valabilitatea GP 028-1997 aprobat prin OMLPAT nr.C nr.T.05.7/1999. nr.C. Elaborator: I. Reglementarea tehnică se publică în Broşura ICECON si se difuzează şi pe dischetă B. Of. p I . nr. Elaborat : ICECON Instrucţiuni tehnice privind I. 1989 execută. verifică şi predau la beneficiari instalaţii electrice de automatizare. p I .04. SA Bucureşti M.C. Îşi încetează valabilitatea ID 17-1986 NP 099-2004 se modifică şi se completează ** XII-10 I 43-1989 44 . . 16/2005 M.P.C.C.2002 efracţiei din clădiri. din 15/02/2005 executarea.2005 B.C. 176/2005 Normativ privind proiectarea.T.C. încălzire şi ventilaţie în medii cu pericol de explozie.C. M. verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în Modificat de zone cu pericol de explozie .P.42/N/1998 publicat în BC nr.6/2004 B.A. Indicativ reglem. 2231/2005 din 27/12/2005 M. nr.T.P.C. autorizarea întreprinderilor care 17/26. 418 bis/18.C.12. nr. Elaborat : U.10/2001. nr.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea I 18-1996 publicat în nr.T.C. nr.C.B.T. Of.C.C.T.nr. nr.D. sistemelor de alarmare contra 2014/18.Domeniu -nr.L. Elaborator: I.P.T. .

nr.T.1995 B.A.04.05.7 al 3 se moodifica.1999 de ale M. 13/1999 XIII-4 I 22-1999 Îşi încetează valabilitatea I 22–1984. 14/1999.14. şi M.14 (prin OMTCT nr. nr.03.2005). Indicativ reglem.A.L.152 pct.C. Modificări şi completări.T.T.217/17.A. C se completeaza art.A.1982 Art.L.03.A. nr. 69/N/25.P.12. XIII-3 I 9-1994 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare. art.T.A.T. nr.107/21. Normativ pentru exploatarea M. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIII-1 SC 003-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat B. 12/1997 * B.1996 Modificări I 9 – 94.A.L.1999 înalte.2002 De completare modificare 45 M. nr. nr.P.1/1996.09.L. Elaborator: I.P. 17/N/16.C.8 din “Normativul pentru exploatarea instalaţiilor sanitare” (prin OMTCT 217/17.C.02.A. nr. tip sprinkler la depozite cu stive 1/N/18. 438/22.L. şi B. Elaborator: PRODOMUS S.A.T.P. instalaţiilor sanitare. nr.L.T. Normativ pentru proiectarea executarea conductelor aducţiune şi a reţelelor alimentare cu apă şi canalizare localităţilor.01.cap.P.P. nr. 86/N/05. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare Domeniu -nr.2005) XIII -2 I 9/1-1996 B.1996 Elaborator: PRODOMUS S. 11.L.-S. M. nr.C. 3/2002 ** . Elaborator: PRODOMUS S. Îşi încetează valabilitatea I 9-1982 prin decizia nr. de 23/N/07.02. 2/1997 * B. ** Îşi încetează valabilitatea I 9/1-1996.C.C.52 pct. nr.P. 14.C.C se completează I 9-1994-Cap. nr.XIII. iar reglementarea in Broşură IPCT Soluţii cadru pentru instalaţii automate de stingere a incendiilor M.

XIII-6 I 30-1975 B. nr. 1454/03.L.T. Elaborat: PROED S.A.11.C. nr. 77/N/05.L.1999 M. Elaborator: PROED SA Ghid pentru instalaţii de separare a hidrocarburilor cu deversare în reţelele de canalizare. SA Bucureşti M.2002 M.nr. cu apă şi canalizare a localităţilor 1214/N/06. nr.C.1998 Elaborator: AQUAPROIECT S.A. si XIII-7 NP 036-1999 * ** ** ** Îşi încetează valabilitatea P 66–2000 „Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural”.P. nr.P.L.L. Elaborator: I.T.09.A.T.A.C.P. 5/2000 Broşură IPCT B.1975 efectelor negative ale acesteia la instalaţiile hidraulice sub presiune. Elaborator: I.C.C. 78/N/13.10.09. 12/2002 XIII-11 P 66-2001 Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare M. 6/2000 Normativ pentru proiectarea M. nr. 11/2001 * . Indicativ reglem. nr.L.A.nr.C.P.T. nr. Normativ de reabilitare a lucrărilor hidroedilitare din localităţile urbane.P. nr.P.2001 din mediul rural. 1411/26.14/2002 brosura IPCT.L. 9/2003 Broşură SC PROED SA B. SA Program de calcul pentru dimensionarea reţelelor de şprinklere.2001 ** Îşi încetează valabilitatea ID14–1964 „Instrucţiunile tehnice departamentale pentru calculul loviturilor de berbec la proiectarea instalaţiilor de alimentare cu apă”. nr. nr.T.L. Ghid de proiectare pentru construcţii şi instalaţii de dezinfectare a apei.C.S. Reţele plane ramificate Elaborat: I.06. 1616/02. Instrucţiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec şi stabilirea I. măsurilor pentru prevenirea 105/05. nr.P.2002 M. 8/1975 * B. Elaborator: PRODOMUS S.T.C. XIII-8 GP 071-2002 XIII-9 GP 074-2002 XIII-10 PC 021-2001 B.P. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIII-5 NP 028-1998 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut B.L.C.A.Domeniu -nr.10.T.C. construcţiilor de captare a apei.B.T. 46 B.G.C.10.L.

2003.2003 ordinul şi anexa: B.E.C. nr.11.Domeniu -nr. S. Broşură PROED Ordin: M.1999 B.C. p I .T. nr. Elaborator: P. nr.P.P. Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului.O. nr. 1410/26. p I.C.L.T. Anexa: B.O. nr. 771/04.C.R.P.L.A.C.-S. .B.10.C.P.4-5/2004 . nr.C. . 639/23. nr.C.Of.T.L.A.4-5/2004 XIII-17 NP 088-2003 M. Elaborator: P.D.T. 60/N/25.2003 ordinul şi anexa: B.P.B. . Indicativ reglem.R.T.Of.A. Elaborator: I. Ghid de execuţie pentru staţii de epurare pentru localităţi mici (Q<5 l/s).08. social-culturale şi industriale.C nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice din clădiri civile.2003 potabilizării.2003 47 Ordin: M.2/2004 .11. 773/04.A.T.T.D.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat în brosura IPCT SA din anul 1996 şi în B.Normativul s-a P 96-1986. 771/04.09.T.11.10. XIII-15 NP 091-2003 M. 82/N/19.T.A.2002 XIII-14 GP 087-2003 Ghid de proiectare a construcţiilor pentru tratarea apei în vederea M.A. Elaborator: I.C.11. nr. p I .1996 XIII-13 GE 046-2002 M.T. Normativ pentru proiectarea construcţíilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti Partea I : Treapta mecanică Elaborator: U.3/2004.Of. 9/2003 Broşura IPCT Ordin: M.-S. nr. Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneştiPartea a II a: Treapta biologică Elaborator: U.T. B.C. nr.C. nr. 647/23.. publicat în brosura IPCT din anul 1996. 646/23/10/2003 XIII-16 NP 032-1999 M. S. nr.T.E.L. Broşură PROED XIII-12 P 96-1996 M. nr.T. Îşi înceteaza valabilitatea 13/1997.

nr.01.1999 Ordin:B. Ghidul de proiectare şi execuţie a reţelelor şi instalaţiilor exterioare de aplimentare cu apă şi canalizare A-C Mapa proiectantului. ediţia 1998.A.-S.T.A.P. nr.L.C.L.P.C.P. Indicativ reglem. Elaborator: I.C.B. nr.10.A. nr. nr.C.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIII-18 NP 089-2003 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneştiM.C.C.P. Partea a III a: Staţii de epurare de 640/23. 14/1999 Broşură IPCT XIII-21 F-1998 * XIII-22 AC-1998 M.T.T. nr. M.N.P.T.C.-S.11. Elaborator: I.02.L.03.T.T. Elaborator: U. 19/N/28.T. * Ordin:B.C.1999 ediţia 1997.7/1996 Broşură I. XIII-20 G -1997 * Ordin:B. p I .Domeniu -nr.1999 Ordin: M.C. S.2003 capacitate mică (5<Q.P. 2/N/18.A. nr. Ghid de proiectare –Instalaţii de gaze-G-Mapa proiectantului” M.Of.A.C. 2/N/18.01. ediţia 1998.C. 14/1999 Broşură IPCT Îşi încetează valabilitatea "Ghid de proiectare–Instalaţii de gaze-G-Mapa proiectantului” ediţia 1972.-S.T. Ghid de proiectare –Instalaţii frigorifice -F-Mapa proiectantului. Elaborator: I.T.A.2003 Anexa: B. 5 l/s). Elaborator: I.4-5/2004 Îşi încetează valabilitatea "Ghid de proiectare–Instalaţii Sanitare-S-Mapa proiectantului” ediţia 1972.A.O.L. XIII-19 S -1994 Ordin: B. 9/N/16. 14/1999 Broşură ICECON * 48 .C. nr.1996 ediţia 1994.P.A. nr. Bucureşti. 773/04.T.E. nr.T.P. nr. 50 l/s) şi foarte mică (Q. Ghid de proiectare–Instalaţii sanitare-S-Mapa proiectantului” M.

TERAPLAST Bistriţa.P. S.C.L.A. Elaborator: I. ediţia 1995.C. 1 se publică in brosura IPCT SA. utilizând conducte din mase plastice. Soluţii cadru de contorizare a consumurilor de apă.C.C.T.1999 Ordin :B..04. Normativ privind proiectarea.11.A. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIII-23 SC 001-1996 Denumire reglementare tehnică Soluţii cadru pentru montarea contoarelor la instalaţiile sanitare şi de încălzire din clădirile existente. 84/N/29.P. 25/N/7.T.C. S.T.T. nr.L.P.Of. executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare. 2/1997 Reglementarea în Broşură IPCT B. Ghid privind proiectarea.A. gaze naturale şi energie termică aferente instalaţiilor din blocurile de locuinţe. nr.A. nr.P.2003 anexa Broşură ICECON XIII-26 GP 043-1999 M. ** XIII-27 SC 002-1998 M.Domeniu -nr. Soluţii cadru de detalii conformate antiseismic pentru instalaţii în construcţii. 905/25.A. 7/1996 Broşură IPCT M.P. Elaborator: I. p I . Elaborator: I.C. nr.12.-S.7/1999 Reglementarea in Broşură I.C.T.P.L.T.C.1996 * XIII-25 NP 084-2003 M.C.T. nr. 18/N/28. .11.P. S.2003 Ordin: M. Elaborator: ICECON.1996 ** Soluţii cadru de la art.03.T. nr.C. Elaborator: I. XIII-24 M. nr.P. nr.T.L.A Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin:B.A.T.T.T. 867/05. S.1/2000 Reglementarea Broşură I. Indicativ reglem.A. execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din PVC şi polietilenă şi polipropilena. ** 49 .P. nr. 84//N/1999 din 25/10/1999 Ordin: B.P.C.A.

188/2002 Aprobat de HG nr 188/2002.Of. M. S..C. Completat HG nr. nr.I. 210/2007 Aprobat de HG nr 188/2002 Publicaţia în care a Observaţii apărut XIII-28 NTPA 2002 Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a uzate industriale şi 001. Elaborator: I.T.epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti. 352/2005 HG nr. containerizate şi automatizate. 50 Ordin: B.apelor orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali. 011.03.L. Elaborator: I.Domeniu -nr.C.P. 352/2005 HG nr.03.R.2001 Elaborator: P. Indicativ reglem.2002 ** XIII-31 ST 041-2000 Specificaţii tehnice privind staţiile de epurare monobloc.Of.PI. M. 210/2007 Face parte din HG nr. 1/2002 Broşura PROED SA ** .Of. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Completat HG nr. p I .E. 210/2007 Face parte din HG nr.A.210/2007 Modificat HG nr. .I. 187/20.C.. 352/2005 HG nr.nr.L.O.210/2007 Modificat HG nr.C. nr. Completat HG nr. 665/30. utilizate pentru comunităţi mici.evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor. nr. Elaborator: I.M. 187/20.PI. ** XIII-30 NTPA 2002 Norme tehnice privind colectarea. M. M.D. 187/20.04. nr.2002 ** XIII-29 NTPA 2002 Normativ privind condiţiile de 002.210/2007 Modificat HG nr.M.03.2002 Îşi încetează valabilitatea NTPA 002-1997.M. 188/2002 Aprobat de HG nr 188/2002.I.

19/2006 XIII-36 NE 035-2006 M.C.L. Elaborator: U. .2006 B.09. Elaborator: U. nr.nr. nr. p I .10.2005 B. Indicativ reglem.T. P 28/2-1988 publicat in BC nr. .C. Prelucrarea nămolurilor Elaborator: U. 1736/21.T. PROED. nr. Of.T. XIII-35 NP 118-2006 M. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIII-32 GE 052-2004 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru execuţia şi exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile..2006 M.C. Elaborat: ICECON. . 338 bis/21. nr.Domeniu -nr. 345 bis/25. 16/N/1998 din 03/03/1998 51 Ordinul s-a publicat în Se difuseaza pe discheta de catre B. Of. nr.22-23-24/2005.2/2005 Îşi încetează valabilitatea P 28-1984.13/2000. 164/2005 din 15/02/2005 Publicaţia în care a Observaţii apărut M.20/2006 M. XIII-33 GP 106-2004 M.09.C.T.2006 ordinul şi reglementarea B.B. S.T. .04. nr. nr.T. nr.C.7/1984.04.B.2006 XIII-37 MP 005-1998 M.T.T. publicat in BC nr.C. Manual pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente staţiilor de clorare pentru tratarea apei cu clor gazos în vederea satisfacerii exigenţelor de siguranţă în exploatare şi sănătatea Ordin de aprobare M. 337 bis/21. p I . Of.T. nr. nr.P. 161/2005 din 15/02/2005 XIII-34 NP 107-2004 M.C. 903bis/7. p I .B Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti – Partea a IV-a: treapta de epurare avansată a apelor uzate . nr. Normativ pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul apei.C. . 163/2005 din 15/02/2005 M.T. nr. nr.11.B.T.04. 1729/21. p I . 888 bis/31. Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti Partea a V-a.C.C.T. 11/1987.2005 B. nr.C.T. nr. p I . Of. 6/2006 M. Elaborator: U. nr.A.2005 B.A Ghid de proiectare.C.C.C. Of.C.T.T. execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural .

XIII-41 I 44-1993 M.P. 17/N/1996 din 28/04/1996 B.O.Domeniu -nr. nr.T.P.D. nr.T. Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea.T.A. Ghid pentru reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă.C.L.L. nr 8/1994.D. XIII-40 NP 003-1996 B.P. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică oamenilor. 68/N/1996 din 28/08/1996 M.4/1997. Indicativ reglem. Elaborator: INCERC. nr.C. Elaborator: INCERC.P.3/1997.C. Elaborator: P.E.C. nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIII-38 GT 009-1997 M.L.A.O. XIII-39 NP 013-1996 M. 97/N/1997 din 01/07/1997 Ordinul s-a publicat în B.E.10/2001. Elaborator: P.L. execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă. fără săpătură deschisă. nr.T. nr. în vederea satisfacerii cerinţelor de igienă şi siguranţă în exploatare. Ghid privind proiectarea.R.A. ** 52 .R. 13/N/1993 din 9/04/1993 B.A. nr. Îndrumător privind soluţii şi măsuri în exploatarea instalaţiilor sanitare în vederea reducerii peirderilor şi risipei de apă. execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie.

Elaborator: I.L.P. nr.1998 M.C.L.C. nr. Normativ privind exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare.P. Elaborator: ICECON.2002 B. nr. XIV-4 I 13-2002 B.T.2002 Elaborator: I. Îşi încetează valabilitatea: I 13-1994.T.L. nr.T.P.C. 55/N/15. 9/1994 XIV-3 I 5/2-1998 M.L. 929/02. nr. 6/1999 Broşură ICECON Îşi încetează valabilitatea I 5-1979.T.03. B. nr.C. sisteme pasive de încălzire solară. 10/1998 53 . nr.C.C. condiţionarea aerului.07.A. S.C.07.T.1998 XIV-2 I 5/1-1994 M.T.-S. instalaţiilor de încălzire centrală. nr.A. 14-15/2003 * XIV-6 GP 017-1996 B.07.A.P.1997 Elaborator: INCERC. Instrucţiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau încălzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale. Elaborator: INCERC.C.1994 B.07.P. 15/N/07.T. Ghid pentru calculul consumului de căldură al clădirilor dotate cu M. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice. nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut B. M.C.L. Îşi încetează valabilitatea I 5-1979. gaze Domeniu -nr.T.-S.07. 14-15/2003 * Îşi încetează valabilitatea I 13/1-1994. Elaborator: I.L. 6/1999 Brosura IPCT.A.A. nr. 930/02.L. 55/N/15.P. nr.L. XIV-5 I 13/1-2002 Normativ pentru exploatarea M.A. Indicativ reglem. nr.A. 68/N/25.T.-S.P.A.P.P. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-1 I 5-1998 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare.XIV. Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală.

la 78/N/12. Elaborator:U.A.Domeniu -nr.C.L. 13/2000 Broşură ICECON 54 . 75/N/05.P.A.C.C. nr.C. desfacere a buteliilor cu G.T.04.B–Instalaţii Bucureşti Specificaţie tehnică privind controlul calităţii execuţiei sistemelor de distribuţie a gazelor naturale utilizând conducte din polietilenă de medie densitate. nr.05. Elaborator: Romanian Oil Company Ltd Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii ţevilor din oţel preizolate. 14/1997.T.P. 22/N/7.P. execuţia exploatarea şi postutilizarea punctelor de M.C. nr.1997 consumatori. Ghid pentru determinarea consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze naturale din reţelele de transport şi distribuţie.L. Elaborator: ICECON. 4/1997 şi B. nr.A. nr.A.L. 3-4/2000 XIV-10 ST 023-1999 M. 249/17.L.C. B. nr.A.04. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul: B. Elaborator : ICECON S.I.L.C.1999 XIV-8 ST 020-1998 XIV-9 GT 022-1999 M.Cerinţe de calitate. nr.P. 19/N/07.2000 B. nr. Normativul: Broşură Societatea Română de Protecţie contra Incendiilor şi B.10. Indicativ reglem.P.09. M. Procedură de verificare.1999 M.1999 B.T. nr. 14/1997.T. 5/2000 Broşură ICECON XIV-7 NP 018-1997 Normativ pentru proiectarea.C.A.T. nr. S.

248/17.I.C. pardoseală.L.A. independente.MA.P.09.T.L B. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.1999 sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.R. Indicativ reglem.G. 18/N/07. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-11 ST 024-2000 M.L.1999.-S.I.A.A.04. 74/N/5.1999 M.C. Elaborator: ICECON S.C.1999. nr. nr. 248/17.C.I. B.C.T.A.) Elaborator: I. Normativ de proiectare. nr.T.P. 1/2000.10. execuţia şi exploatarea instalaţiilor M. 14-15/2000 Broşură ICECON XIV-12 I 31-1999 M.2000 B. nr. executare şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.08.P.P.C. nr. 55 ..1999 XIV-13 I 33-1999 XIV-14 NP 031-1999 XIV-15 NP 037/1-1999 M.T.P. S.T. nr.10. Elaborator: I.L. 2/2000 Broşură IPCT Îşi încetează valabilitatea I 31–1976 „Normativ pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor de utilizare a gazului petrolier lichefiat”.A.A. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind tehnologiile de execuţie şi procedeele de verificare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale. nr.C. Elaborator: ICECON S.) M.Domeniu -nr.L. Normativ pentru exploatarea 74/N/05.P.-S.P. nr. cu conducte din polietilenă. nr. 2/2000 Broşură IPCT B. nr.L.A.10.P.P.C. 12/2000 Broşură ICECON B.T.L.A. nr.A.) pentru M.P.T.09.L. Elaborator: S. de încălzire prin radiaţie de 64/N/25. autovehicule prin staţii 72/N/04.1999.C.L. Îşi încetează valabilitatea I 33–1976 „Normativ pentru exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare a gazului petrolier lichefiat”. Normativ pentru proiectarea.

A. nr. 26/N/07.A.04. 14/05.C. 1/2000 Broşură IPCT XIV-17 GP 039-1999 B.T.P.P. 10/2000. Ghid pentru alegerea.P.P. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Normativ de proiectare. I. execuţie şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.C. nr. nr.. nr.A.04.C.C.T.A.R. 73/N/5.L. B.P. I. Elaborator: INCERC. Elaborator: INCERC.08.-S. nr. 9/2000.T.L. nr.L. 116/29/24.L.L. B.A.T.C. I. Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit.10.1999. Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde de consum. pentru autovehicole. 8/1985. Elaborator: I.L.C.).C.1985 B. nr. 1993 56 .C.1999 M.Domeniu -nr. întreţinerea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor de siguranţă din dotarea instalaţiilor de încălzire cu apă având temperatura maximă de 115 gr. XIV-20 I 45-1993 M. Elaborator: INCERC.C. Elaborator: INCERC. Indicativ reglem. proiectarea. 76/N/05.10.I.C.P.D.P.C.A.1999. 14/N/9.P.C.C.T. nr. XIV-19 I 42-1985 I.T.03. nr. Instrucţiuni privind metodologia de testare aeraulică şi termică a camerelor curate. ** XIV-18 GP 041-1998 M.1999 M. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-16 NP 037-1999 M.B.

C. S.L.11.L.C. nr.P. XIV-26 GT 032-2001 M.C.C.T.A.T. 50/N/30.T.T. 1618/02. 16-17/2006. 13/2000. 1611/02. 6/2001..L. Ghid pentru defalcarea consumurilor de căldură pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum la clădiri de locuit colective.A. XIV-25 GT 028-2001 M.2000 XIV-22 NP 048-2000 M.2001 B.L. Elaborator: INCERC.T.P. nr.P. Anexa :B.2001 M. nr. 3/2002.2001 B.T. Elaborator : INCERC S.11.11.06.2001 B. XIV-24 ST 046.L. 1612/02. nr. 324/N/4.C.P. Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora. Elaborator : INCERC. nr.C.L. Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente.T. 3/2002. nr 6/2001 şi BC nr. nr. 1628/02. M.P.L. nr. Ghid pentru urmărirea comportării în exploatare a schimbătoarelor de căldură din centralele şi punctele termice.nr. nr. nr.A. nr. Broşură IPCT.L. 57 .P. Elaborator: INCERC. 3/2002. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-21 GP 051-2000 Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare.C. nr. 3/2002. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin: B. 4/2001 B.A. nr.11.L.P. Specificaţie tehnică privind montarea şi utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de căldură ale corpurilor de încălzire. Elaborator: I.2001 B.C.2000 XIVI-23 GT 029-2001 M. Indicativ reglem. execuţie şi exploatare a centralelor termice mici. B. Elaborator: INCERC.Domeniu -nr.L.12.C.

C. 940/2003 din 02/07/2003 B. nr. Ghid pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice. M.A.T.2002 B. GP 066-2002 XIV-30 B.execuţie şi exploatare pentru reţele termice cu conducte preizolate.L nr.6/2002.P. 24/2003 Brosura IPCT.A.T.11.T.C.T. 942/2002 din 02/07/2002 M. nr.P.T.2001 XIV-28 MP 013-2001 M.C.L. Normativ de proiectare.L.Domeniu -nr. aferente acestora.C.2001 B. Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor de locuit existente şi a instalaţiilor de încălzire a apei calde de consum. Program cadru al programului naţional anual de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-27 SC 006-2001 Denumire reglementare tehnică Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri de locuit. nr.11.T. Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie. Elaborator: I. Elaborator: I.A. Elaborator: I.T.C. 1625/02. Îşi încetează valabilitatea I 36-1993. 3/2003 58 . nr. Elaborator: I.P.T.T.C. XIV-31 NP 029-2002 B.P.P. Elaborator: I. nr.5/2000 aprobat de OMLPAT nr. S. Elaborator: I. nr. nr.C. S.T. nr.A.C.L.P. Indicativ reglem. XIV-32 GT 036-2002 M.T.T. nr. XIV-29 I 36-2001 M.C.T.L.nr. 1614/02.5/2002 Brosura IPCT. 934/02.P. Îşi încetează valabilitatea NP 029-1998 publicat in B.C. în centrale termice pentru ansambluri urbane. S. nr. nr.P.07.11.C.L.P. 7/N/1999 din 04/02/1999.T. Metodologie privind stabilirea ordinii de priorităţi a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente.C. S.A.L.L.C. 1626/02. S. S.22/2003 Brosura IPCT.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut B.C.P.A.2001 M.5/2002 Brosura IPCT.

Normativ pentru exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termicăreţele şi puncte termice.P.L. C.L.C.T.P..T.C. Elaborator: I.P. 12/2003 MP 017-2002 XIV-36 M. S.T.A.21/2003 Brosura IPCT XIV-35 NP 059-2002 M.Domeniu -nr. Elaborator: I.C.C. 931/2002 din 02/07/2002 B.07. 14/2002 XIV-37 MP 019-2002 M. Elaborator: INCERC.C.C. Indicativ reglem. Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente.A. nr. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică reţele şi puncte termice.T.C. Metodologie privind reabilitarea şi modernizarea anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum la blocurile de locuinţe cu structura din panouri mari.C. 20/2003 XIV-34 NP 058-2002 B.T.11. 1850/11.C.L. Elaborator: INCERC. S. 932/2002 din 02/07/2002 59 B. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M. Elaborator: I. nr.2002 B. nr.T.T. S. nr. nr.A. 941/2002 din 02/07/2002 M. nr.T.L. nr. 1412/2002 din 26/09/2002 B.T.Of. Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri.11.C.2002 Ordin: M. Elaborator: I. nr.C.2002 B.A.T. 926/02. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-33 GP 067-2002 Denumire reglementare tehnică Ghid privind determinarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire.T.T.P.T. nr. p I . nr. nr.C. nr. 7/2004 Broşura IPCT XIV-38 SC 007-2002 M. S.P.C.P. nr. 837/20.T. 18/2003 * .

nr. nr. nr.C. XIV-40 V-1995 ** XIV-41 GP 019-1999 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente M.03.L. nr. 7/1996 Reglementarea Broşura IPCT Ordin B.A.T.T. 329/N/08. publicata în broşura IPCT. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin B. nr. Elaborator: ICECON S. 10/2001.A.)”. reglementarea fiind ICECON.1/2002 XIV-42 GP 056-2000 M.C. 7/1996 Reglementarea in Broşura IPCT Işi încetează valabilitatea "Ghid de proiectare–Instalaţii de Încălzire-I-Mapa proiectantului” in ediţia 1972. ** 60 . nr.1999 ventilaţie din clădiri.L. instalaţiilor de încălzire şi 78/N/05.B.C.C..A. S. Elaborator: I.T. 03/06/1998 publicat în Reglemntarea in Broşură B. Elaborator:U. etc.C. nr.P. Ghid pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire-răcire folosind ventiloconvectoare.1996 ediţia 1995.T.7/1999. Işi încetează valabilitatea aprobat prin GP 019–1997 Ordin OMLPAT nr. Elaborator: I.P. Facultatea de Instalaţii. 332/N/08.T.C. XIV-39 I-1995 Ghid de proiectare –Instalaţii de Încălzire -I-Mapa proiectantului.P.nr. nr.12. S. nr.C.03.C.A. S.C. 19/N/28.2000 Ordin B. "Ghid de proiectare –Instalaţii de Ventilare-V-Mapa proiectantului” M.A.P.13/2001 reglementarea Broşură I.T.2000 XIV-43 SC 005-2000 M.T.L.P. ** Işi încetează valabilitatea "Ghid de proiectare–Instalaţii de Ventilare-V-Mapa proiectantului” ediţia 1972.L.Domeniu -nr.A. scară.T.nr.A. ** B.A.P. "Soluţii cadru pentru instalaţii interioare de încălzire utilizînd noi sisteme de producere a agentului termic (CT de apartament.T.1996 ediţia 1995.12. M.A.P.L.10. 44/N/1998 din B. Indicativ reglem.C.P.C.. Elaborator: I.T.P. 19/N/28.

L.04. Elaborator:TEHNOSISTEM S.02. cu participarea A I I R la coordonarea elaborării metodologiei. publicat in B.p I.2/2003.A.C. 24/2004. nr.p I. nr.2000 ** ** XIV-45 ME 005-2000 M.2007 cu modificări completări M.2003 Elaborator: INCERC.B.C nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-44 SC 004-2000 Denumire reglementare tehnică Soluţii cadru de proiectare a instalaţiilor de climatizare la clădiri publice.C.nr.C. Ordin B. publicat în B.405/06.T.T. Îşi încetează valabilitatea I 37-1981 “Instructiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulica prin diafragme a instalatiilor şi retelelor termice cu apa calda si fierbinte” Îşi încetează valabilitatea : MP 024-2002.T. 711/13. UPTimişoara. S.C nr. M. 330/N/08. nr.2000 XIV-46 MP 037-2004 M.10.Domeniu -nr.05. Reglementarea în broşura IPCT SA.13/2001 Reglementarea în broşura IPCT SA. nr. nr.T.C.12.. în parteneriat cu UAUIM. S.C. GT 037-2002.R. U "Transilvania" Braşov şi INCERC Bucureşti. XIV-48 Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. 5/2001. Ordin M.C.C.T. publicat în B.12. Indicativ reglem.867/05.T. 904/25. nr.p I. 210/N/25/09.nr.P.2004 XIV-47 MP 028-2003 Metodologie privind echilibrarea hidraulică a reţelelor termice cu M. Mc 001/1.C. 10-11/2002 şi în Mof.Of.L.732/7.A.Of. Elaborator: I. UT Gh. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin B.L.2006 U.A.2003 Anexa s-a publicat în B.2002. nr. NP 047-2000 publicat in B.P.T.T. Elaborator: I. nr.Of.C.nr.2007 reglementarea şi B.2004 B. apă caldă şi apă fierbinte. nr.C nr.C. Metodologie privind determinările termografice în construcţii. Partea I-Anvelopa clădirii. M.P.18/2006 şi B. nr.C.C.12/2001. Elaborat: de U. nr.Cluj-Napoca.T.P I. Asachi Iaşi.T. Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare privind instalaţiile aferente construcţiilor. nr. 4-7/1-2007 61 . 5/2001..P. NP 049-2000.T... 157/01.02.A.T.C.126 bis/21. M.9/2007. nr.11.

al a M.10. M.2007 şi B.L.C nr..2010 Metodologia este structurată pe 5 părţi.4-7/4-2007 NP 047-2000 publicat in BC nr.4-7/3-2007 5/2001 GT 037-2002. Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor.2007 cu modificări completări Metodologie de calcul performanţei energetice clădirilor. Indicativ reglem. NP 049-2000.R.T.C.T.p I. publicat in BC nr. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea : MP 024-2002. B. GT 037-2002.C.Partea M.P I. publicat in BC nr.2009 apartamentelor.T.M..2007 modificări al cu completări Mc 001/4-2009 Breviar de calcul al performanţei M.126 bis/21.B.p I.157/2007 se modifica M.2006 energetică a instalaţiilor din clădiri.01. energetice a clădirilor şi 1071/16. Partea II – Performanţa Mc 001/2.T.B. nr. NP 049-2000.L.p I. nr.D.C.C. 157/01.T.2006 certificatul de performanţă clădirii. OMTCT nr.012010 Metodologia este structurată pe 5 părţi.C. si se completeaza: nr. se completeaza: nr. 10-11/2002 şi în Mof.2002.Of.02.10. nr. M. 10-11/2002 şi în Mof. nr.2007 5/2001.02. 5/2001. 1071/16.41 bis/19.2/2003.C.T.D.P I. şi 157/01.12.732/7. nr. Elaborator:U. publicat în B.C nr. nr.02.157/2007 se modifica si M.4-7/2-2007 şi 5/2001. Partea III – Auditul Mc 001/3.R. Elaborator:U. O. NP 047-2000 publicat in BC nr. M.T. nr. nr. nr. publicat în B. publicat în B. Partea a IV-a Elaborator:VITASTAL Consulting Model certificat de performanţă energetică al apartamentului.Domeniu -nr.C nr.732/7.. şi B.Of.Of. publicat în B.C. nr.2009 a V-a Elaborator:VITASTAL Consulting Mc 001/5-2009 62 .02.41 bis/19.T..C.C.p I.2/2003 Îşi încetează valabilitatea : MP 024-2002.Of. nr. nr.126 bis/21.2002.12.

C.L.P. 335/N/2000 din 08/12/2000 B. nr.T.A.L. * XIV-51 MP 012-2001 M.18/2003. Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higroenergetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitărilor termice.P. nr. Indicativ reglem. 937/2002 din 02/07/2002 B.T. ** XIV-50 NP 060-2002 M. 1605/2001 din 02/11/2001 B. nr.C.T. Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor social-culturale şi a instalaţiilor aferente acestora.C.L.P.T. nr.L.Domeniu -nr.C. nr.C. Elaborat: PRODOMUS SA Bucureşti. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-49 GT 038-2002 M. nr. Ghid pentru instalaţiilor de ventilare şi climatizare folosind anemostate sau fante. nr.7/2002 Brosura IPCT ** XIV-52 GP 057-2000 M. 933/2002 din 02/07/2002 B.C. nr.P. Elaborat : ICECON SA. ** 63 . în vederea reabilitării şi modernizării acestora . S.13/2003 Brosura IPCT. Bucureşti.T.L. Elaborat: PRODOMUS SA Bucureşti. Elaborat : I.T.A. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid pentru determinarea performanţelor energetice ale instalaţiilor de încălzire şi de apă caldă de consum din clădirile social-culturale ixistente.1/2002.

XIV-54 I 6/1/PE/2000 M. Îşi încetează valabilitatea de I6-1986 şi Indicativ 338-340/1986. Normativul s-a publicat în Brosura IPCT.L.P. 126/9/05/2000.P.L.T. Elaborat: ICECON SA Ghid pentru elaborarea reglementărilor tehnice şi a procedurilor privind calitatea materialelor şi produselor pentru instalaţii aferente construcţiilorarmonizate legislativ cu Uniunea Europeană. .P. nr. cu gaze naturale. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-53 I 6/PE/2000 M.P.P.C.I. nr.13/2001.şi de SORPINC Bucureşti. nr. XIV-55 GT 026-2000 M.L. 33/N/2000 din 22/05/2000 O.I.14/1997 Brosura IPCT SORPINC Buc. nr. 126/9/05/2000 B.P. Normativ pentru proiectarea şi 11/N/1998 excutarea sistemelor de alimentare şi M. nr. Indicativ reglem.C.C. B. nr.C. B.C. nr. 1513/N/1998 din 12/02/1998 M.C.T. Elaborator: ICECON SA.1/2001 şi Broşura ICECON SA Îşi încetează valabilitatea I 6/PE–1997 „Proiectarea şi Executarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale cu conducte din polietilenă”.A.C.C. fitinguri şi armături din polietilenă de medie densitate şi polietilenă de înaltă densitate.T.A. 162/N/2000 din 06/07/2000 Ordinul s-a publicat în B. Îşi încetează valabilitatea I 6/PE-97 „Proiectarea şi Executarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale cu conducte din polietilenă”. şi XIV-56 I 6 .T. 1513/N/1998 Elaborator: I. 11/N/1998 Şi OMIC nr.C. din 12/02/1998 64 Îşi încetează valabilitatea I6-1986 şi Indicativ 338-340/1986.A. nr. nr.nr. Ordinul s-a publicat în B.T.1/2001 33/N/2000 din 22/05/2000 şi de Broşura ICECON SA OMIC nr. Elaborat: ICECON SA Normativ pentru exploatarea sistemelor de distribuţiea gazelor naturale prin conducte de polietilenă. Elaborator: I.M. Normativ pentru proiectarea şi executia sistemelor de alimentare cu gaze.A.L. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale utilizând conducte.14/1997. Ghidul s-a publicat în brosura ICECON .T. nr.Domeniu -nr.1998 XIV-57 I 6/1-1998 OMLPAT nr.

Indicativ reglem.C. Specificaţii tehnice de norme medii de consum de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de reparaţii la instalaţii electrice-RpEpentru lucrări de reparaţii la instalaţii de gaze-RpG-şi pentru lucrări de reparaţii la instalaţiile de încălzire-RpG .L. 334/N/2000 din 08/12/2000 XIV-59 PCC 016-2000 ** RpE RpG XIV-60 RpG M.P.L. 15/N/2000 din 07/04/2000 XIV-62 GT 023-1999 XIV-63 PCC 001-1999 M.T.10/2000. Ghidul in Brosura ICECON SA. 79/N/1999 din 05/10/1999 M.P.13/2001. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat în B.A.C. nr. nr. nr.T. Îşi încetează valabilitatea Ordinul s-a publicat în GP 027-1997 aprobat prin B.T.43/N/1998 din Reglementarea tehnică în 03/06/1998 publicat în B. Elaborator: ICECON S. 7/1999. 65 .C.L. nr. nr. XIV-61 GP 027-1999 M.P. Procedură privid tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosin plăci din materiale termoizolante.T.6/2001. 328/N/2000 din 08/12/2000 M.13/2001.L. Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor sanitare şi de gaze din interiorul clădirilor. din 07/04/2000. nr.A. nr. nr. 65/N/1999 din 25/08/1999 Specificaţiile tehnice de norme aprobate se vor publica sub Ordinul s-a publicat în denumirea –Indicatoare de norme de B.A.A.C. Elaborator: ICECON SA. Elaborator: ICECON. nr.10/2001. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-58 PCC 017-2000 Denumire reglementare tehnică Procedură privind tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosind spume poliuretanice.P. Procedura de control a calităţii 16/N/2000 execuţiei lucrărilor de instalaţii.Domeniu -nr.P.C.L. M.P.A.T.T. nr.C. Ordinul s-a publicat în B.13/2001. nr.A.C. Ordinul s-a publicat în B. Broşura ICECON. nr. consum de resurse pe articole de deviz. Ordinul s-a publicat în B.L. OMLPAT nr.A. Ghid privind verificarea performanţelor schimbătoarelor de căldură apă/ape din centrale şi puncte termice.

nr.T. Elaborator: INCERC. 21/N/1999 din 07/04/1998 Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-64 GT 021-1998 Ordinul s-a publicat în B.A.P. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid privind metode şi tehnici de reducere a zgomotelor şi vibraţiilor produse de echipamentele instalaţiilor de ventilare şi climatizare în construcţii.C. Indicativ reglem.T.L.C. Elaborator: INCERC.C.A. nr.A. 134/N/1997 din 10/11/1997 B.A.C. 135/N/1997 din 10/11/1997 M. nr 10/2000. nr.P. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipient de hidrofor. nr. ** ** XIV-66 GT 014-1997 M. nr.L.13/2001.P.L.T.P. nr 10/2000.P.T. XIV-65 GT 017-1997 M.C. 1997 B.L.A.L. ** 66 . Ordin de aprobare M. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a generatoarelor de aer cu combustibil lichid sau gazos. 133/N/10. nr. nr 11/2000. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a aerotermelor de perete şi tavan. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise. Elaborator: INCERC.Domeniu -nr. Elaborator: INCERC. Elaborator: INCERC.T. XIV-67 GT 015-1997 B. 9/2000 ** XIV-68 GT 018-1997 M.11. 136/N/1998 din 10/11/1997 B.

A. Ghid pentru expertizarea şi adoptarea soluţiilor de îmbunăţire a protecţiei termice şi acustice la clădiri existente unifamiliare sau cu număr redus de apartamente.C. Elaborator: ICECON SA Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire a halelor industriale cu jeturi de aer limitate spaţial. Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii materialelor şi echipamentelor pentru instalaţii interioare termice şi sanitare. nr. exploatarea şi mentenanţa schimbătoarelor de căldură din instalaţie.T. XIV-72 ST 018-1997 M.A. Elaborator: INCERC. Indicativ reglem. nr.L.Domeniu -nr.P. nr 11/2000. nr 11/2000. 138/N/1997 din 10/11/1997 M.S.07.C. nr.C.L.A.T.13/2001.1973 B.C. B. nr.T. 4/10. Elaborator: INCERC.T.C. nr.L.P.C. 10/1973 I 26-1973 XIV-73 ** 67 .A.P. Manual de specificaţii privind instalarea. Elaborator: INCERC. comportării în exploatare a 137/N/1997 aparatelor de condiţionare de din 10/11/1997 fereastră. nr 15/1999.L. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-69 GT 016-1997 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a M. 113/N/1997 din 06/08/1997 B. ** XIV-71 GP 015-1997 Ordinul s-a publicat în B. ** XIV-70 ME 002-1997 B. nr.P. 131/N/1997 din 10/11/1997 I.G. M.

2/1978 ** B. 9/1982 Îşi încetează valabilitatea I 35–1979. I 40-1982 XIV-78 ** 68 . 67/10. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-74 I 29-1977 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire perimetrală la clădiri industriale. 143/30..P.C.D. nr.06.07.C.1981 B. nr.C.D.C.Domeniu -nr.B.P. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea sistemelor de recuperare a căldurii cu fluid intermediar în hale industriale. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea. 205/12. Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convecto-radiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire centrală. nr.1977 Publicaţia în care a Observaţii apărut B.C.P.D.T. nr.C.C.11.06.C.C. 12/1981 XIV-76 I 38-1981 ** B. 2/1983 Îşi încetează valabilitatea ID 29–1976.C 93/21.C. 12/1982 I.12.P.C.P. INCERC. I.D. Elaborator: INCERC. Elaborator: INCERC. Elaborator: I. nr. executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oţel ROTERM.C. Elaborator: INCERC.C.1982 B. Indicativ reglem.C.D.C.C. 19/19.P.C. Ordin de aprobare I.C.C.1982 XIV-77 I 39-1982 ** I.1982 XIV-75 I 35-1982 ** I.C.C. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea unor sisteme de introducerea aerului în hale industriale în scopul reducerii consumului de combustibil. Elaborator: I.

C.C. 5/11. 1003/10. 7/1985 Îşi încetează valabilitatea C 219-1985.2003 B. Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. 1003/10.12. nr. execuţia şi asigurarea calitaţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie. nr.1994 B.C.T.C. nr.T.01.G. 6/2004 Îşi încetează valabilitatea PC1/3-1996. 1002/10.T.12.1976 69 B.C.2003 B. .S. Elaborator: I. Elaborator: INCERC. Îşi încetează valabilitatea PC 1/2-1994 publicat în BC nr. beton precomprimat şi oţel situate în medii agresive. 6/2004.12.A. 8/1994 XV-2 GM 018-2003 M.04.C. Elaborator: INCERC. Indicativ reglem. XV-3 GM 017-2003 M. 6/1995.2003 B. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor Denumire reglementare tehnică Îndrumător de diagnosticarea stării de degradare şi metode de remediere şi protecţie anticorozivă a elementelor din beton armat degradate prin coroziune în medii agresive pe bază de clor. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu XV-1 PC 1/1-1993 M.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Domeniu -nr. nr.T. Elaborator: INCERC. XV-5 I 14-1976 I. Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive.C. Elaborator: INCERC.L.T.XV.G. nr. Ghid privind investigarea şi diagnosticarea stării structurilor din beton armat. 2/1976 Îşi înceteaza valabilitatea I 14-1965.S.T. nr. 10/N/07.C. nr.P. XV-4 GP 013-1996 M. nr. Ghid privind proiectarea.L.C.T.

exploatare şi intervenţii pentru protecţiile anticorozive ale construcţiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de fibre şi fire sintetice.L. XV-10 P 127-1994 M. Îşi încetează valabilitatea C 210-1982. Ghid de proiectare.I.A.L. nr. nr. XV-9 GP 036-1998 M. Norme tehnice de proiectare şi execuţie a protecţiei anticorozive şi izolaţiei termice la coşurile din beton armat monolit.T. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XV-6 GE 030-1997 M.A. Elaborator: INCERC. nr.T.P.02. nr.T.C.C.A. 6/N/03.02. beton. nr.C.P. Elaborator: INCERC. nr.1998 B. Elaborator: INCERC. 13/1999. Ghid de proiectare şi execuţie pentru realizarea intervenţiilor cu betoane polimerice armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune.06. nr.C. Ghid de proiectare. Indicativ reglem.1998 B.11.Domeniu -nr.piatră naturală şi artificială). Îşi încetează valabilitatea P 127-1987.P. cărămidă.A.1998 Ordinul şi reglementarea B. 70 . nr. 8/N/03.L. Elaborator: G.A. 51/N/17.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid privind execuţia protecţiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcţie aparente (lemn.P. Bucureşti. execuţie. 13/1999 XV-8 GP 033-1998 M. 8/2001 XV-7 GP 030-1998 M.T. nr.A. 130/N/10.1997 B.07.P. execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a bazinelor din beton armat destinate neutralizării şi epurării apelor industriale. nr.L.C. 16/N/07.L. 10/1994. 5/1999.-S.P.1994 B. Elaborator: INCERC.

193/2005 construcţiilor din oţel . a.T. XV-11 C 170-1987 I. XV-14 GE 053-2004 M. p I . . 6/1987. nr. 13/2003 Îşi încetează valabilitatea GP 035-1998 cap. nr.441 bis/25. 41/28. Of. .C.09. (Revizuire GP 035-1998) . Indicativ reglem.2005 B. nr. XV-15 GP 111-2004 Ghid de proiectare privind protecţia împotriva coroziunii a M. 8-9/2005 prin din nr. aprobat OMLPAT nr. 1447/03.52/N/1998 17/06/1998 publicat in B. Norme tehnice privind protecţia anticorozivă a cablurilor şi toroanelor din oţel pentru construcţii cu armături exterioare şi construcţii suspendate. 428bis/20. 43/28. XV-12 C 225-1987 l C. Elaborator: INCERC. 5/1999. nr.2005 B.52/N/1998 17/06/1998 publicat in B. Ghid privind execuţia lucrărilor de stopare a igrasiei pereţilor construcţiilor cu membrane izolatoare rigide. Ghid de execuţie privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel.C.T. Îşi încetează valabilitatea GP 035-1998 cap. Elaborator: INCERC.C.P.C.D.1987 B.C. Elaborator: INCERC.L. 194/2005 din 15/02/2005 M. nr. prin din nr.D. nr.C.C. aprobat OMLPAT nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C 170-1983 „Instrucţiuni tehnice pentru protecţia elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale şi industriale” . 5/1999. nr.09. b. nr.C.C.05.1987 B. Elaborator: INCERC. p I .C.P.T.P. 6/1987 XV-13 GE 045-2002 M.C. din 15/02/2005 M.05.C.2002 B.Domeniu -nr.T.C.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru protecţia elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale şi industriale Elaborator: INCERC. Of.8-9/2005 * 71 . nr.L.10. nr.C.

C. Specificaţie tehnică privind utilizarea adezivilor polimerici în construcţii. nr.T. .C.2006 B.2006 M. 23/2006 XV-20 ST 050-2006 XV-21 NP 039-1999 M. 5/1999. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea GP 035-98 cap. Ghid de proiectare.nr. 942 /22.10.P.Domeniu -nr.11.C.nr22/2006 * XV-18 GP 072-2002 M. nr. p I .10.L. 1731/21. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a protecţiilor anticorozive la construcţii din oţel. 1577/15.09. Elaborator: INCERC. nr. .2002 M.C.T.C.P. Elaborator : INCERC.C. Măsuri de intervenţie .52/N/1998 din 17/06/1998 publicat in B.13/2001. nr.C. 220/N/2000 din 27/09/2000 Ordinul s-a publicat în B. 1735/21.C. 72 . nr. 893 bis/02.09.L. publicat in BC nr. Elaborator: INCERC. nr. p I .2006 B.P.L.2006 B.22 /2006 XV-17 ST 049-2006 M.A. Specificaţie tehnică privind protecţiile elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi–cerinţe şi criterii de performanţă.C.T.11. 6/2003 M. c.T.T. 932/16. 6/2003 * XV-19 GP 070-2002 B.2002 M. nr.2006 B. 1580/15. Normativ privind criteriile de performanţă pentru protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor industriale. nr. nr. XV-16 GE 054-2006 M.T.2006 M. Elaborator : INCERC. 1728/21.L.T. Elaborator : INCERC. execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorosive pentru construcţii hidrotehnice. nr.L.09. nr. .Of.T.11.T. Of. nr. Indicativ reglem.Of. 5/1999 aprobat prin OMLPAT nr. nr. execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorosive pentru rezervoare din oţel îngropate. nr.C. p I . Ghid de proiectare.

Ghid de proiectare.C.13/2001.P.T. nr. 7/1986 * ** ** XV-25 GP 049-2000 M.C.C.T. execuţie şi intervenţii pentru protecţiile anticorozive ale construcţiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de celuloză şi hîrtie. nr.C.13/2001.L. nr.Domeniu -nr. 218/N/2000 din 27/09/2000 Ordinul în B.13/2001. reglementare tehnică din tehnică domeniu XV-22 GP 048-2000 Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare. Ordinul B. nr 12/1999.1986 B. 73 . Ghid tehnic pentru interpretare a spectrelor de vibraţii pentru determinarea gradului de siguranţă a instalaţiilor aferente construcţiilor. XV-23 GE 006-1996 XV-24 C 46-1986 I.L. nr.A. Indicativ reglem. supuse coroziunii uleiurilor vegetale.P. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M.P. 223/N/2000 din 27/09/2000 M.L.P. Elaborator:ICPIL Ghid de proiectare.C.06.P. B. 7/N/1998 Ordinul în B. execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei textile.T.D.C.L.A. execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii din beton armat. 23/27. 51/N/1996 din 15/07/1996 Ordinul în nr.T.nr.C. nr. Instrucţiuni tehnice pentru prevenirea şi combaterea buretelui de casă la materiale lemnoase folosite în construcţii. nr.C.A. XV-26 GP 029-1998 M.A.

L.12.A. 1/1976 49/08.T.C.C. nr.T.G. Îndrumător privind executarea trasării de detaliu în construcţii. Of. Of.P.N.C. 74 .1975 Îşi încetează valabilitatea C 83-1968.I.C.06.N. Decizia B.. 7/1997 90/N/02. nr. nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XVI-2 XVI-3 C 83-1975 M. Indicativ reglem. Metodologie privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului reţelelor edilitare în localităţi.C. nr.1997 911-CP/02. Elaborator: O.L.1997 M.P. Cad.C. 7/1997 Cartografie 91/N/02.G.1997 M.06.A.N Cad.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu XVI-1 Denumire reglementare tehnică Metodologie privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar din localităţi . şi Cartografie B. Elaborator: INCERC.06. nr.N.XVI. şi B.06.1997 912-CP/02.A. nr.P. topografice. Elaborator: M.L. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice. fotometrice şi cadastrale Domeniu -nr.T.C. O.

S. Elaborator: I.1997 Îşi încetează valabilitatea Ordinul B.A.L.L.01. 287/31.A. Îşi încetează valabilitatea CPH 1–1993. XVII-3 NP 010-1997 B. Elaborator: I.T.L. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru case de copii.A.C. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee.P.C. nr.P. 4/N/22.1997 B.05. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii.P.C.T.2001 Broşură IPCT.XVII.T. Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea. nr.C.C. 75 .P. S.01. 6-7/1998.L.A. 5/N/22. Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea.1997 B. 5/N/22. 1-2-3/1998 XVII -6 NP 24-1997 M. nr. exploatarea şi postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme. tehnică reglementare tehnică din domeniu XVII-1 NP 051-2000 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru adaptarea clădirilor civile şi a spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap.C.01. Elaborator: I.04. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale Indicativ Domeniu -nr.1997 M.Of. XVII-4 NP 011-1997 M.T. nr.A.A. Normativ pentru proiectarea. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin: M.L. S. 14/1999 P 132-1993. nr.P.T. M. Normativ privind proiectarea. 141/N/28. nr. XVII-5 NP 015-1997 M. execuţia.T.2001 * * * * * XVII -2 NP 009-1997 M.L.C.P. Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor aferente acestora.L.01.A.T. 6-7/1998.T. şi reglementarea în Brosura IPCT.P. nr. reglem. nr. nr. nr. nr. 5/N/22. nr.P. 649 /25.11.1997 B.T.A.C.P. 6-7/1998.

D.C.P. /01.1985 I.P.03. nr. social-culturale.10. Elaborator: I. 9/2003 Îşi încetează valabilitatea NP 016-1996 aprobat prin OMLPAT nr. Elaborator: I. Elaborator: I.P.C.L.C. de turism şi 116/30.C.Indicativ Domeniu -nr.A. 14/1999 şi reglementarea in brosura IPCT B.C social-culturale.C. 157/21.L. XVII -9 P 92-1982 * B.A. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea clădirilor de locuit cu structura de rezistenţă din panouri mari.C.G.P.1982 administrative. de turism şi administrative”.11.C.C.1973 urbane. 1383/24. nr. construcţiilor publice subterane.C.2002 016-96).P.A. S.8/1998.D.L.C.L.1997. 1/1987 XVII-12 P 128-1986 ** 76 .09. publicat in B.02.07. nr.C. Instrucţiuni tehnice de proiectare a spaţiilor verzi pentru localităţile C. nr.G.D.06.P.A.C. nr.C. nr. I. nr.T.P. 142/N/28. 9/1973 Normativ pentru proiectarea M.C. XVII-10 NP 057-2002 * B.C. XVII -8 P 41-1973 ** B.L.T.71/N/27.C.S. Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit. I.1978 I. 75/30.S.-S.C.C.C.P.P.C.09. 3/1987 B.T.L. Elaborator: I.C.T.P.T.S. tehnică reglementare tehnică din domeniu XVII -7 NP 25-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul in B.nr. nr.E.C. 5/1979 XVII-11 P 101-1978 ** B. reglem.1987 * Îşi încetează valabilitatea P 41–1966 „Instrucţiuni tehnice de proiectare a spaţiilor verzi în oraşe”. Elaborator: I.T. Modificări la P 101 -1978 Normativ pentru proiectarea căminelor pentru vârstnici.C.C.D. 2/1983 Îşi încetează valabilitatea P 92–1976 „Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit. nr.C. Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe (indicativ NP M.1997 Elaborator: I. 6/24.

2002 ordinul şi reglementarea B. 17/2005 * XVII-15 GP 089-2003 M. nr.-S.T. B. nr.C.2003 M.L. 917/20.I Normativ privind criteriile de performanţă specifice rampelor şi scărilor pentru circulaţia pietonală în construcţii. 26/24.M.12.T.2002.M. nr. cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde. Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu regim de înălţime până la P+9E.A.T.C.A. p I .A.1997 B.I.C.C.L. 1994/13.P.Of. nr.12.8-9/2005 * XVII-16 GP 088-2003 XVII-17 NP 063-2002 M.A.12.2005 B.T.T.C. 945/23.P. . U.T. p I . p I .12. prin transformarea acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate.21/2004 Ordin: M.2002 Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin: M.2003.C.11.12. Ghid privind proiectarea scărilor şi rampelor la clădiri.03. nr. Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice. 1004/10..U.-S.C. Elaborator : I.nr.12. . nr.2003 B.L. nr.12.P. nr.Of.L.I.2005 Ordinul şi reglementarea M. 867/05. Elaborator: U.-S. realizate după proiecte tip.2002 * XVII-18 NP 002-1997 M. 944/23.Of.C.C.L.T. . Elaborator: INCERC. nr. Manualul pentru proiectarea şi execuţia construcţiilor demontabile avînd durata de exploatare limitata pe un amplasament dat. Elaborator: I.7/2003 * XVII-14 GP 110-2004 M. Elaborator: I.T.P. nr. 1991/12.2003 Ordin: M.Indicativ Domeniu -nr. nr.C. Ordin de aprobare M.C. 6/2004 B. nr.02. 914/26.U. Elaborator: I. 8-9/2005 Ordin: M.T. tehnică reglementare tehnică din domeniu XVII-13 NP 064-2002 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit. reglem.T.C.N.L.C.P.P. nr. p I .T.12. nr. p I . .M.A.Of. nr 3/1997 77 . Of.T. . 364/08.1177bis/27. B.

A.P.1997 B. la blocuri de locuinţe cu structură mixtă.1996 B. Elaborator: Spital Proiect S.T. Ghid privind reabilitarea şi modernizarea termică a anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum. nr.17/2005 78 . Normativ privind proiectarea de cămine de bătrâni şi handicapaţi pe baza exigenţelor de performanţă. nr.C. 117/N/1.P.A.Indicativ Domeniu -nr.C. S. 11/1996 Ordinul s-a publicat în B. 25/N/03. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M. nr. nr.A.P.A.L.P.C. 118/N/1.09.A. Normativ privind proiectarea de dispensare şi policlinici pe baza exigenţelor de performanţă.T.1997 XVII-21 NP 022-1997 XVII-22 NP 023-1997 M. 278/2005 din 23/02/2005 B.09.L.04. Elaborator: I. nr. 16/2001 B. Elaborator: INCERC. Elaborator: Spital Proiect S. reglem. 115/N/1. nr.13/2001 şi normativul in B.L.P. nr. realizate după proiecte tip. tehnică reglementare tehnică din domeniu XVII-19 NP 002-1996 Denumire reglementare tehnică Cerinţe esenţiale.1997 M.T.T.L.17/2001 * * * * XVII-20 NP 021-1997 M.A. nr. Normativ privind proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza exigenţelor de performanţă.C.C.18/2001 XVII-23 GP 109-2004 M.A.C.Normativ pentru proiectarea de ansamblu a sălilor de audiţie publică în spiritul conceptului de performanţă.C. nr.A. Elaborator : Spital Proiect S.T.T. nr.C. nr.T.09.

A. C 207-1981. socialculturale şi industraile. M.C. cu 72 apartamente. având dimensiunile în plan 14.L. 31/N/1998 din 2/04/1998 Ordin publicat in B.80m.T.04.C. 14/18. nr. 12/1993 * ** 79 . Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru executarea GE 011-1997 mecanizată a lucrărilor de instalaţii la construcţii de locuinţe. 32/N/1997 din 03/03/1997 I.C.P. M.A.P. nr.P.2x41. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XVII-24 XVII-25 XVII-26 XVII-27 Ghidul pentru expertizarea clădirilor de locuit înalte cu P+8 etaje executate din panouri mari înainte de 1997 după proiect tip I. Elaborator: INCERC.P.D.L. nr 12/1999. nr. cu 36 apartamente. nr.1986 Ordin publicat in B.P.P.C.T. Elaborator: URBAN PROIECT M. nr 2/2002.T.C. Ghidul publicat in brosura IPC SA.T.A.T.C.1993 B. nr.2x23. 141: –tronson de baza tip LP 11/21.L. compus din doua sectiuni Gex 001/1-1998 simetrice avînd dimensiunile în plan 12.C.C. 17/N/23. 5/1986 Îşi încetează valabilitatea C 47–1979.68m. Ghidul în broşura COCC SA. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor şi a altor produse de sticlă în C 47-1986 construcţii.04. Elaborator : I. -tronson de bază tip LP II/23. Instrucţiuni privind proiectarea executarea şi exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de televiziune prin I 46-1993 cablu. B.C.Indicativ Domeniu -nr. reglem.

C.1987 B.E. 171/15.T.C.S. Normativ pentru căminelor culturale.1985 Publicaţia în care a Observaţii apărut B.S. ** XVII-29 P 87-1986 proiectarea C. 94/27. nr. reglem.E.C. 8/1985 Îşi încetează valabilitatea P 25–1975.04.P.02. ** 80 . tehnică reglementare tehnică din domeniu XVII-28 P 25-1985 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru reţeaua culturală.P.T. Elaborator: I. 2/1987 Îşi încetează valabilitatea P 87–1975.C.Indicativ Domeniu -nr.C.C. nr. Ordin de aprobare C. Elaborator: I.

agrozootehnice şi de irigaţii Indicativ Domeniu -nr.A.T. p I . p I . 680 / 08. nr.T. exploatarea. 11/1986 Îşi încetează valabilitatea P 71–1979.A (revizuire şi comasare cu NP 004/1-99) Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea P 17–1976.C. nr.C.XVIII.T. 18/04. Îşi încetează valabilitatea NP 30-1979.C. S.12. nr. nr.T. nr.C.C. executarea. nr.D. dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule.P. Elaborator: I.89/2004 publicat în M.T.04.C.Of.C.B M. 174/2005 M. tehnică reglementare tehnică din domeniu XVIII-1 P 17-1985 Denumire reglementare tehnică Normativ privind proiectarea staţiilor de încărcare a bateriilor de acumulatoare pentru electrovehicule.A.C.I. Norme tehnice privind proiectarea spaţiilor social-sanitare pentru construcţii industriale. Elaborator: I.T. 34 bis/ 13.95 din 02.C.C.T. nr. 5-6/1983 M. S. 53/20. 9/1985 XVIII-2 P 71-1986 I.P. p I nr.P. 18/31. p I .05.P.C.P. 174 /15. XVIII-3 P 117-1983 B. 1395 / 26. depozitelor de deşeuri cu materiale 276/2005 geosintetice .C.Of .1983 M.T. Îşi încetează valabilitatea Ordinul nr.U. Elaborator: I.P.2006 modifica anexa la M.2005 B.D.Of .C. Of.3/2006.1985 B.C. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale. .P. 448 bis/26. nr. I.D.C.C.T.C.2006 XVIII-4 NP 004-2003 M.03.C.T.07. nr.02.2006 XVIII-5 GP 107-2004 Ghid privind proiectarea M.nr.2004. Normativ pentru proiectarea.T.T. 81 .2005 B.1986 I. Normativ de proiectare privind iluminatul natural în clădiri industriale.C. nr. .08.C.01.C. Elaborator: I. din 23/02/2005 Elaborator: U.02. reglem. S.

A.C. 7/2003 XIX-6 MP 023-2002 M. nr. Normativ de proiectare.D. pentru asigurarea parametrilor funcţionali.1997 M. nr.T. Elaborat: U.10.L.N. Ghid privind întreţinerea şi exploatarea în siguranţă a construcţiilor şi instalaţiilor de la prizele de apă .T.A.T.C.A.L.C.O.E.10.L. Elaborator: I. nr.P.E.S.T. nr.P. 1709/2002 din 17/10/2002 M.7/2003 XIX-5 GE 048-2002 M.2002 B. exploatare şi postutilizare a construcţiilor de captare din apa subterană. 1409/2002 din 26/09/2002 de Publicaţia apărut în care a Observaţii B. nr.P.A. reglem. nr. nr. S.E. 1710/17.T.T. nr. Ghid de proiectare privind siguranţa în exploatare a lucrărilor de consolidare costieră. Elaborator: Aquaproiect SA Metodologie privind determinarea infiltraţiilor la baraje si diguri de pământ. XIX-2 GE 049-2002 B.C. Ghid de execuţie.L.I.C. Elaborator: G.2002 B.T.C. tehnică reglementare tehnică din domeniu XIX-1 GE 027-1997 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de apărare şi consolidare a taluzurilor la canale şi diguri.C. S. canale de navigaţie si canalizări prin măsurători de termometrie in foraje. amenajărilor şi regularizărilor de râuri Indicativ Domeniu -nr.O.B.03. nr. nr.nr. execuţie şi evaluarea siguranţei la acţiuni seismice a lucrărilor hidrotehnice din frontul barat. 1713/17. 12/2001. 1715/17.C.P. 19/2003 XIX-3 NP 076-2002 M.C.XIX.L.P.F.T.T. S.R. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice. 19/2003 XIX-4 GP 076-2002 B. Ordin aprobare M.L. 7/2003 82 .P.T. Elaborator: P.A.T.10. Elaborator: I.C.L.A.nr. 53/N/11.2002 B.

T. nr.T.C.T. Elaborator: U.P. .Of.Of .13/2004 Ordin: M.T.10.T. nr.C.T. nr.T. 16-17/2003 1765/2002 din 23/10/2002 M. 2/2004 XIX-8 NP 077-2002 XIX-9 GE 050-2002 XIX-10 NP 087-2003 M.T.Indicativ Domeniu -nr. .C.10.A.T. 771/04. p I . p I . B.A. nr.2003 ordinul şi Anexa: B.S.A.T. S. 15/2004 Ordin: M. 1711/2002 B. Elaborator : I. 16-17/2003 din 17/10/2002 M.Of. 771/04.10. Elaborator: I. Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii M.2003 83 .11.C. 16-17/2003 din 17/10/2002 Ordin: M. nr. S. nr.C. nr. ordinul şi Anexa: B.A. nr.C. S.N.C. nr.T.N. Normativ pentru urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice. nr.2003 ordinul şi Anexa : B. reglem.H.P. nr. nr.C.P. S.2003 XIX-13 GP 084-2003 M.T.2003.A. p I .T.C.T.T. 786/07.2003 XIX-11 NP 090-2003 Normativ pentru instrumentarea M. 644/23.2003 Elaborator: U. tehnică reglementare tehnică din domeniu XIX-7 NP 078-2002 Denumire reglementare tehnică Normativ de proiectare privind protecţia cheiurilor la acostarea navelor.A. 645/23. Elaborator: I.C.C.A.C.2003 ordinul şi Anexa: B.B. 786/07.C.T. nr. XIX-12 GP 086-2003 M. Ghid de elaborare a conţinutului cadru al evaluării impactului asupra mediului a activităţilor privind amenajările portuare si căile navigabile.. nr.10.T.11.A.C.A.11.P.Of.C. nr. Normativ de proiectare antiseismica a construcţiilor de acostare gravitaţională. 643/23.N.A. maritime şi fluviale.B.P.A. Elaborator: I.C.T. p I .T. Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea acţiunii asupra construcţiilor portuare. nr.11. 1712/2002 B.A.N. 642/23. nr. seismică a barajelor.T. Elaborator: I. Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă. nr. . 13/2004 Ordin: M.

Of.C. 13/2001 Buletin Informativ PROED SA ** XIX-17 GP 103-2004 M.T.4/2005 XIX-18 NP 106-2004 Normativ privind proiectarea M.2005 B.11.C.A. Ordin: M. p I .10.nr. nr.N. nr. 162/2005 din 15/02/2005 M.N.1997 Ordin :B.E.T. S.5/2006 M. din 15/02/2005 84 .A. nr.P.T.P.A.Of. Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile de tratare a apei pentru localităţi mici şi obiective izolate. 160/2005 Elaborator: I.A.T.04. S.P. 641/23.T.A. Elaborator: P. navigabile. 17-18/2004.C.C. nr.C.T.T. nr.A. nr. 332 bis/20.05. 334 bis/20.A. nr.A.T. Of. nr.2005 B. nr. p I .E.A.C.nr.D.L. reglem.L.P.R.2003 Elaborator: I.2003 Anexa:B. . Ghid de proiectare şi execuţie privind realizarea şi menţinerea prin înnisipare artificială a plajelor. în vederea asigurării sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului.T.C.C. 666/30. S.R.P. .N. nr. S. Specificaţie tehnică privind proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente filtrelor de nisip cu nivel liber pentru asigurarea măsurilor pentru siguranţa în exploatare.A. nr.T. porturilor fluviale .D.2001 ** XIX-16 ST 021-1997 M. 23/N/22. Ordin: B. Elaborator: P. tehnică reglementare tehnică din domeniu XIX-14 GP 085-2003 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii Ghid pentru proiectarea căilor M.L.A.786/07.Indicativ Domeniu -nr.A. 1/2002 Reglementarea in Broşura PROED SA XIX-15 GP 062-2000 M.O.04. S.O. Elaborator: I.04.T.

07. Elaborator: I.C.A.C.P. nr.A. Ordinul s-a publicat în B. Elaborator: I.L.C.P. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi întreţinerea drumurilor de şantier. XX-1 C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a I.12. 111/N/1997 din 01/08/1997 M.C.XX.A. Ghid tehnic privind utilizarea obiectelor şi echipamentelor de organizare de şantier. Elaborator: I. 92/14.C. Ghid pentru proiectarea şi utilizarea cofrajelor în construcţii. nr.A. 6/1985 XX-2 P 82-1986 B.C.1984 instalaţiilor aferente.D. Îşi încetează valabilitatea P 82-1983.2000 M.C. nr.C.C. Indicativ reglem.C.A. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj Domeniu -nr. Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor.1986 B.P. 112/N/1997 din 01/08/1997 B. nr.D. nr.05. nr.L.T. Elaborator: ICECON S. 158/N/6.P. 5/1986 XX-3 PCC 002-1999 M.T.P. nr.C. Ghidul se difuzează de IPC SA.C.P. SA.12/1997. XX-4 GT 012-1997 XX-5 GT 014-1997 85 .C.P.L.C. 15/07. 8/2001 Broşură ICECON Ordinul s-a publicat în B.T.P. nr.12/1997. I.C.C. S. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii Îşi încetează valabilitatea C 16-1979 „Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente”.D. Elaborator: INCERC.

74/N/15. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii XX-6 GE 031-1997 XX-7 IM 007-1996 Ghid metodologic pentru revizuirea normelor de consumuri medii de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de construcţii-montaj.L. M. Elaborator: I. nr.C. nr.A. 76/N/1997 din 05/05/1997 B. Indicativ reglem.C.P.T. S.C. nr. inclusiv instalaţiile aferente construcţiilor. cintre şi eşafodaje în construcţii. Norme specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de cofraje.A.T.P.1996 Ordin B.L. 10/1996 Broşură ICSPM ** 86 .11/1997. schele.P. M.A. nr.10.Domeniu -nr. cît şi pentru lucrări de reparaţii. Elaborator: INCERC.

determinarea rezistenţei betonului rin metoda nedistructivă combinată”. 2/1987 I. 8/1985 XXI-2 C 26-1985 Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive. Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii Domeniu -nr.F. pt. 5/1988 XXI-4 C 54-1981 B. 2/1982 * . nr.C.C.D. nr.C.D.06.C.1998 Elaborator: I. C 30-1967 „Instrucţiuni tehnice pt.P.C.P.C.1985 B.D.C.T. nr. 6/2000 Îşi încetează valabilitatea: C 26-1972 „Instrucţiuni teh.1982 Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul carotelor.C.S.I. B.C. I.XXI.04.C.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXI-1 GT 019-1998 Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Denumire reglementare tehnică Observaţii Ghid de redactare a hărţilor de risc la alunecare a versanţilor pentru M.C.1988 I.09. 11/22.P.02.C.C. Decizia 106/1. 19/17. Decizie 56/28. nr. nr.A. Bucureşti. ANEXA CU COMPLETARI B.P. 80/N/19.-Filiala Timişoara cu Completări I 27 .09.P.C.P.C. B.C.C.1987 I.1982 I.10. 10/1982 Îşi încetează valabilitatea I 27-1973 „Instrucţiuni tehnice privind criteriile şi metodologia de stabilire şi verificare a casei de calitate a lucrărilor de sudură la conducte şi recipiente” .C. încercarea betonului cu ultrasunete”. Elaborator:I.C.C. 78/10.1979 87 * XXI-3 I 27-1982 Instrucţiuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a îmbinărilor sudate de conducte tehnologice.D. C 129-1971 „Instrucţiuni tehnice pt.D.D. B.C. încercarea betonului cu sclerometru Schmit tip N”.C.P.P. Elaborator: INCERC. nr. Indicativ reglem.L. asigurarea stabilităţii construcţiilor. Îşi încetează valabilitatea C 54–1978 „Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului prin extrageri de carote” . Elaborator: INCERC.C.

C. nr.1985 Ordin: M.L. publicat în B. Îşi încetează valabilitatea C 56-1975 publicat în B. 38/08.12. Indicativ reglem.A.C. p I .109/N/1997 din 01/08/1997.2003.Domeniu -nr. radiometrice. Elaborator: INCERC.D.C. sonic.C.1981 Elaborator: INCERC.P. 19-20/2004 XXI-6 C 56 -1985 B. Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor prin metode I. a construcţiilor. * B. 10. 81/N/05. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXI-5 C 56-2002 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii Îşi încetează valabilitatea C 56-1985 “Normativ pentru verificarea calitaţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente”Capitolele instalaţii. Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente M.D. 900/25. Elaborator: INCERC.P.C. XXI-9 C 180-1988 B.C. 7/2000 Îşi încetează valabilitatea C 150–1984.T. Decizia I.C.A.4/1998.C.C.C. 162/22.11. 2/1988 XXI-10 C 200-1981 B. nr.61/30. nr. nr. Anexa B. nr.08. 1/2000.06. 877/10. M.C.1999 industriale şi agricole.T.C.C.P.T.P. Îşi încetează valabilitatea P 130-1997 aprobat de OMLPAT nr. Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile.D. 6/1982 * 88 .Of. nr. nr. . Normativ pentru verificarae calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.L.1999 Elaborator: INCERC.P.10. nr. nr. 1-2/1986 XXI-7 P 130-1999 Normativ privind comportarea în timp M.C. Ordinul şi reglementarea B.C. 57/N/18.C.2003 construcţiilor.C.T. Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii betonului în construcţii îngropate prin metoda carotajului I. 4/1976 precum si 4/1977. nr. XXI-8 C 150-1999 * Îşi încetează valabilitatea C 180–1976 „Instrucţiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor coezive prin metode radiometrice”.1988 Elaborator: INCERC.C. nr.12. Elaborator: INCERC.

P.C.C. .L.C. 17/N/14.12. conform STAS 1336-1980 a construcţiilor civile şi industriale.C.Domeniu -nr.D. Indicativ reglem.D. nr.Filiala Timişoara. Instrucţiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere de pe suprafaţa de determinare a rezistenţei betonului în lucrare.C.P.C.11.07. nr.P. Elaborator: I.C.P. Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii IGSIC şi ICCPDC B. nr.1981 B. Instrucţiuni tehnice privind încercarea in situ prin încărcări statice.I. 44/30.C.S.1991 B.C. Elaborator: INCERC.C. 1/1982 * XXI-13 C 220-1985 I.C. 9/1985 XXI-14 C 231-1989 I.G.C.P.C.1989 B. 3/1992 * 89 .C. Instrucţiuni tehnice privind verificarea abaterilor de la forma geometrică şi a calităţii cusăturilor sudate ale rezervoarelor din oţel cilindrice verticale pentru depozitarea ţiţeiului şi produselor petroliere lichide.1985 B. nr. I.C.D. 97/11.06.1980 XXI-12 C 205-1981 I. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXI-11 C 204-1980 Denumire reglementare tehnică Normativ cadru privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj al utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pentru obiective de investiţii. nr..D. Instrucţiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere din profunzime la determinarea rezistenţei betonului din lucrare. 33/14. nr. Elaborator: INCERC. 1/1991 * XXI-15 C 236-1991 M. 5/1981 31/21. Elaborator: INCERC.C.C.C.P.T. Elaborator: I.A.D.C.C.12.C.

T. Ghid de utilizare a aparatelor pentru măsurarea forţelor. Elaborator: INCERC. Elaborator: I.C. nr 12/1999. nr 12/1999.L. 13/2001 Reglementarea in Broşură ICECON Ordin in B.A.A. nr 12/1999. 38/N/1997 Ordin in B.A.A. Manualul tehnologiilor de deblocaresalvare în zonele de distrugeri apărute ca urmare a unor seisme. din 03/03/1997 Brosura tiparita de IPC SA M. 39/N/1997 din 03/03/1997 M.C.L. nr. nr. XXI-22 GE 019-1997 . nr.C.P.T.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXI-16 C 244-1993 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru inspectare şi diagnosticare privind durabilitatea construcţiilor din beton armat şi precomprimat. Îndrumător cadru privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor de locuit din mediu urban aflate în proprietatea autorităţilor publice. nr.P. rosturi. Ghid de utilizare a dispozitivelor şi aparatelor pentru măsurarea deformaţiilor specifice.P. Elaborator: I. Brosura tiparita de IPC SA. 37/N/1997 din 03/03/1997 Ordin B.C.T.L.L.1993 B.05. 47/N/30.T. Brosura tiparita de IPC SA.05.A. nr. nr. Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii M.T.P. Ghid de utilizare a aparatelor pentru măsurarea stării de coroziune.Domeniu -nr. fisuri). 9/1993 * XXI-17 C 247-1993 M.A.T.P. Ghid de utilizare a dispozitivelor şi aparatelor pentru măsurarea deformaţiilor mari ( deplasări. nr. Elaborator: I. Ordin in B.1993 B.P.T.L.P.2000 M. Elaborator: I. 20/N/12. Elaborator: ICECON S.P.C.C.P.A. 10/1993 XXI-18 ME 004-2000 M.L.C. 21/N/27. nr 12/1999. Indicativ reglem.C.C. nr. 06. nr. Elaborator: INCERC. 40/N/1997 din 03/03/1997 90 XXI-21 GE 018-1997 Ordin in B.P. nr.L.C. Brosura tiparita de IPC SA ** XXI-19 GE 016-1997 XXI-20 GE 017-1997 M.P.A.

nr. 42/N/1997 măsurarea presiunilor.A. Ordin in B. Indicativ reglem.L.T. Ghid de utilizare a aparatelor pentru M.P. nr 12/1999 Brosura tiparita de IPC SA.P.C.C.C.Domeniu -nr. Ordin in B.T. 41/N/1997 structuri suspendate.C. din 03/03/1997 Elaborator: I.P.A. XXI-24 GE 021-1997 91 . nr 12/1999 Brosura tiparita de IPC SA.P.L. din 03/03/1997 Elaborator: I. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXI-23 GE 020-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii Ghid de utilizare a aparatelor de determinarea a eforturilor în cablu la M. nr.

C.C.T.05. 80/N/20.1997 B. P135/1-1996. Intervenţii la compartimentările spaţiilor interioare.A.05.P.C. nr.L. nr. Intervenţii la structuri.L.C.A.A. nr.A.L. 92 B. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor. Elaborator: I. nr. S. nr. Elaborator: I. nr. 14/1997 * XXII-3 NE 007-1997 M.1997 Elaborator: INCERC.10. 79/N/20. Ordin de aprobare XXII-1 NE 005-1997 M.1997 B. Elaborator: I. nr.1997 B.A. Indicativ reglem. S. Intervenţii la învelitori şi acoperişuri (terase şi şarpante). Ghid privind postutilizarea ansamblurilor.T.A.1999 Elaborator: I.T. întreţinere şi postutilizare a construcţiilor Domeniu -nr.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu Publicaţia în care a Observaţii apărut Denumire reglementare tehnică Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.05. S.C.L.C.A. 82/N/05.P. S.T. subansamblurilor şi elementelor componente ale M. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. 11/1997 XXII-2 NE 006-1997 M. nr.L.T.P. 9/2000 XXII-5 NP 035-1999 . construcţiilor. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor.09.A.XXII -Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii.P. 81/N/20.T. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor.A. 11/1999 * B.C. Intervenţii la închideri exterioare.P.C.P. XXII-4 GE 032-1997 Normativ privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi M. nr. 116/N/01. nr. construcţii speciale.P.P. 13/1997 * Îşi încetează valabilitatea P 135 – 1995.P.

P.P. Elaborator: C.C.09.C. Publicat in B.12. 7/1999 Ghidul in brosura C.C.C. * XXII-10 MP 031-2003 Ordin: M.O. . ** XXII-8 C 149-1987 B.1999 exploatare a construcţiilor.C. 11/1977 SAU Se anuleaza articolele din indicativ P 95-1977 cuprinse in anexa la ordin.2003 cerinţelor funcţionale. nr. 12/N/1994 din 17/06/1994 Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru I.C.1987 elementele de beton şi beton armat. 29/N/07.08.C.T.C. nr. 2/2004 .A. Elaborator: U.T. la remedieri de defecte ale lucrărilor de construcţii” * Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de îmbunătăţire a izolaţiei termice şi de remediere a M.T. M.O. 5/1987 Îşi încetează valabilitatea C 149–1981 „Instrucţiuni tehnice privind folosirea amestecurilor pe bază de ciment sau pe bază de raşini epoxidice.1977 Normativ tehnic de reparaţii capitale la SAU clădiri şi construcţii speciale.Of.C. . 6/1991 Îşi încetează valabilitatea: C 203-1980.04.nr.L. C 203/7-1986.C. C 203/5-1986. C 203/3-1985. nr 8/1994.C. nr.D.1991 existente. nr.M. p I . Elaborator: INCERC. C 203/4-1986. Elaborator: INCERC.U.T.Domeniu -nr.2003 Anexa B. C 203/6-1986. construcţiilor din punct de vedere al 1010/10. şi 9/1994 XXII-7 P 95-1977 Ghidul şi programul de calcul cadru al responsabilului cu urmărirea în M. C 203/2-1982.C nr.A.S.C. Indicativ reglem. 920/22.A. 93 XXII-9 C 203-1991 B.C.P.D.L. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXII-6 GE 035-1999 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul în B.12.P. nr.C.A. nr.T. Elaborator: INCERC.C. 148/16.04. situaţiilor de condens la pereţii clădirilor 4/N/17.C. Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării M. B.L. nr.P.A. 38/21.I. nr. I.

C.C. . p I . Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXII-11 MP 029-2003 M. p I .2003 .2003 Anexa B.Domeniu -nr.C.12.A. tencuieli) şi tratamentul suprafeţelor pictate la construcţiile vechi cu valoare de patrimoniu.C.C.12.T.B.2003.C .T. Elaborator : U.E. nr.M.2003 Ordinul şi Anexa B.C.O. nr. 917/20. 922/22. Elaborator: INCERC Cluj. nr.M.23/2004 * XXII-12 GT 061-2003 M. . S.C.09. 670/23. nr. nr.O.Of.9/2004 * XXII-14 GP 079-2003 M..2003 Ordin: M. p I . ordinul şi Anexa : B.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni-Mănăstirea Popăuţi.T.C. . Ghid privind identificarea şi clasificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicaţie.T.2003 ordinul şi Anexa: B.nr: 1718/2004 * XXII-15 MP 027-2003 M.A.12.12. Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereţi turnaţi in situ. 1005/10. în condiţii de umiditate excesivă şi existenţa biodegradării.C.A. nr.T.Of.T.A. nr. Elaborator: INCERC Cluj Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii.T.C. 305/16. 1008/10. nr.R. Elaborator: P.R. 915/20. nr. nr.09. Elaborator: P.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Metodologie privind executarea hidroizolaţiei cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de patrimoniu.2003 Ordin: M.2003 94 .12.2003 XXII-13 MP 030-2003 M. 23/2004 Ordin: M. nr.C.Of. 15/2004 Ordin: M. 308/16. Anexa: B.C.12.Of. p I .T. Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie. p I .09. nr. 1009/10. Indicativ reglem.E.Of. 670/23.09. S. .2003 Ordin: M.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de MinuniMănăstirea Popăuţi.T.T.

C.L.6/2005 B.C. Ghid de utilizare privind execuţia lucrărilor de demolare a elementelor din beton.P.07. 181/2005 din 15/02/2005 M.P. p I . Of.L.L.C. nr.A. 30/N/03.Domeniu -nr. 14/1997 XXII-18 GT 052-2002 Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor.L. 965/02. Reglementarea Broşură ICECON Ordinul B. nr.P.A.C.C. Elaborator: INCERC Cluj Ghid privind execuţia decupărilor şi perforărilor în elementele de construcţii din beton şi beton armat Elaborator: ICECON SA Ghid privind execuţia lucrărilor de demolare a elementelor de construcţii din beton şi beton armat Elaborator: ICECON SA Normativ de proiectare pentru lucrările de reparaţii şi consolidare ale podurilor rutiere în exploatare Elaborator: INCERTRANS S. Elaborator: I.1997 M.C. Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale materialelor de sablare folosite pentru reabilitarea construcţiilor şi pentru asigurarea calităţii acestora.L. nr.C. nr.A.I.03.P. nr.C.T.C. beton armat şi roci prin efectul de pană.A.I.T.P.A. nr.P. 43/N/03.1997 M.T. nr 12/1999.A.T. 12/1999 reglementarea Broşură ICECON M.C.T. nr. nr 12/1999.C. . Indicativ reglem.T.T.2005 B. Elaborator: I.C Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M. 53/N/15. XXII-19 GE 009-1997 XXII-20 GE 022-1997 Ordinul publicat in B. nr. M. 56/N/1996 din 15/07/1996 B.T.U. nr. nr. Brosura tiparita de IPC SA ** ** XXII-21 NP 103-2004 XXII-22 GE 010-1997 .03. decantoarelor şi M. nr.C. nr.P.U.1996 B.12. nr.A. 1/2004.T. 8/1997 XXII-17 ST 003-1996 M.2003 metantancurilor în exploatare. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXII-16 GE 003-1996 Denumire reglementare tehnică Ghid de utilizare a materialelor plastice(tip AEROLYTE) în procesul de sablare în cadrul lucrărilor de reabilitare a construcţiilor. 434 bis/23.05. 31/N/1997 din 03/03/1997 95 B.A.

C. Indicativ reglem. 96 .3/1997.P. Ghidul în Brosura IPC. lucrărilor de compartimentare cu 27/N/1997 panouri uşoare. nr.Domeniu -nr.L. nr. din 24/02/1997 Elaborator: I.P. Ghid pentru proiectarea şi execuţia M.A. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXII-23 GP 005-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat în B.T.C.

nr. 45/N/15.A.L.07. a asigurării în exploatare şi a protecţiei mediului ambiant.C.L.1989 B. nr.P. prin sistemul de înlocuire a subansamblurilor.T.A. Elaborator: INCERC. 22/26.A. Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj Domeniu -nr. Instrucţiuni tehnice pentru repararea utilajelor folosite în construcţii din codurile 42.C. 57/N/15. Metodologia privind elaborarea cerinţelor pentru mijloace tehnice şi echipamente utilizate la executarea lucrărilor de construcţii.P. 611-5 şi 650-658.P.07. 4/1997 ** * XXIII-2 U 3-1989 B. 2/1989 XXIII-3 IM 004-1996 M. Elaborator: I. nr.T.C.A.C. Indicativ reglem.U.I. Elaborator : ICECON SA Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de beton pentru asigurarea calităţii construcţiilor. nr.1996 I. nr.P.06.C.1/1997.C. a protecţiei vieţii. Ordin de aprobare M.C. Elaborator: ICECON SA. Broşură ICECON XXIII-4 ST 006-1996 M. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXIII-1 GE 001-1996 Publicaţia în care a Observaţii apărut Denumire reglementare tehnică Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri.C.P.XXIII.07.C.D.1996 B. nr.1996 B.T. nr. 14/1997 Broşură ICECON 97 . 47/N/15.L.

a siguranţei în exploatare şi a protecţiei mediului ambient.10. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXIII-5 ST 007-1996 M. nr. 49/N/15.1996 B.P. 62/30. 6/1981 * Îşi încetează valabilitatea U 11–1983 „Normativ de personal pentru activitatea de mecanizare a lucrărilor de construcţii” XXIII-8 U 11-1987 Normativ de personal pentru activitatea I.C.A.C. scule şi dispozitive a muncitorilor în construcţii. nr. Normativ privind dotarea cu maşini.Domeniu -nr.02. Metodologia de calcul a producţiei echivalente realizate de maşinile şi utilajele de construcţii şi a gradului de mecanizare a lucrărilor de construcţii. 12/1999.C.C. 3/5.C.1997 Elaborator: ICECON S.C.07. cerinţelor de calitate a construcţiilor.C. nr.D.11.T. Indicativ reglem.T.P.D.L. nr.C.A.C. 7/1987 * Ordin B.C. nr. nr. a protecţiei vieţii şi a sănătăţii. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de finisaj.A.1987 Elaborator: INCERC. 49/N/03. 12/1985 XXIII-7 U 10-1980 I.C. 2/1997 Broşură ICECON XXIII-6 I. Reglementarea Broşură ICECON. de mecanizare a lucrărilor de construcţii.03.P.P. XXIII-9 NE 004-1997 * 98 .1985 B.1981 B. Elaborator: INCERC. pentru asigurarea calităţii construcţiilor.P. nr. B. Norme privind utilizarea resurselor în activitatea de mecanizare şi transport tehnologic în vederea asigurării M.C. Elaborator: ICECON S.A. Elaborator: INCERC.D. 50/23.C.L.C.

nr.C. revizuire NE 003-1997.C.C. XXIII-11 GE 012-1997 M.C. 50/N/1996 din 15/07/1996 Ghid de utilizare pentru minibetoniere M. Reglementare brosura IPC SA.T.P. dispozitivului FINT 2. nr.L. Reglementare brosura IPC SA.07. nr.P. nr.T.D.A. Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru executarea mecanizată a reparaţiilor şi consolidărilor la construcţii.A. nr. 34/N/1997 din 03/03/1997 M.P.C.T. care se deplasează pe şenile de cauciuc.4/1997. Ghid pentru folosirea utiliajelor mici în construcţii.A. 11/1983 ** .P. nr. Ordin in B.P.C.A. 12/1999.M.C. nr 12/1999.-Filiala Timişoara. a Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea NE 003-1997 aprobat prin OMLPAT 48/N/03. B.P.C.L.Domeniu -nr.C.T.C.C. nr in nr in nr in XXIII-10 NE 003-2004 O. a refacerii şi protecţiei mediului la lucrărilde de execuţie a construcţiilor: Exploatarea utilajelor de construcţii. 99 Ordinul publicat in B. Elaborator: ICECON Ghid tehnic de utilizarea autopompelor de beton tip GUB. 1072/2004 .C. XXIII-16 C 214-1983 M.L.C.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Normativ privind asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor printr-o mentenanţă eficientă a maşinilor şi utilajelor de construcţii”.03. B. 12/1999.A.I. nr. 68/30.P. Elaborator: I. 54/N/1996 din 15/07/1996 Îndrumător pentru utilizarea I.C. Reglementare brosura IPC SA. 12/1999. nr.T.C. XXIII-12 GE 013-1997 XXIII-13 NE 002-1997 XXIII-14 XXIII-15 GE 005-1996 GE 002-1996 Norme privind măsurile de asigurarea a igienei şi sănăţii oamenilor.C. Ordin in B. Elaborator: ICECON S. 47/N/1997 din 03/03/1997 Ordin in B. 33/N/1997 din 03/03/1997 M. Indicativ reglem. Elaborator: I. nr.T.L.1997 publicat in B.A.D.C.L.U. 12/1999.A.P.P.1983 Elaborator:I.

Elaborator: INCERC. 29/27.A. nr.C. Normativ privind întreţinerea şi repararea uneltelor.C. construcţii pe timp friguros.4/1985 B.1984 I.T. 611.09. nr. 5/1979 B.U.C. 177/27. nr. 4/1997 Ghid de utilizare pentru minibetoniere M. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXIII-17 GE 002-1996 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut B. sculelor şi dispozitivelor folosite în construcţii.07.P.D.C.C.1985 ** Îşi încetează valabilitatea U 6–1961. lubrifianţi şi materiale de întreţinere pentru utilaje de construcţii. I.C.C.P.A. XXIII-19 U 8-1982 ** Îşi încetează valabilitatea U 9–1978. XXIII-21 U 9/2-1985 B. 1/1983 B.C. 111/21.C.05.C.09.P.D. Elaborator: INCERC. 1/1983 ** Îşi încetează valabilitatea U 8-1978.12.L.1978 Elaborator: INCERC.10.1982 I. nr.P.C. 9/1985 ** 100 . /10.C 110/21.C.C.P.C. care se deplasează pe şenile de cauciuc.C.C.D. Indicativ reglem.5.C. Normativ privind consumurile medii de combustibil.C.I.C. Normativ privind lucrul utilajelor de I. utilajelor şi instalaţiilor pentru construcţii cod 42. nr.P.D. nr.1996 Elaborator: I.1982 I.C.C. Normativ pentru repararea maşinilor. XXIII-18 U 6-1978 B.Domeniu -nr.D. nr. 65.P. XXIII-20 U 9-1982 ** Îşi încetează valabilitatea U 9–1982. Elaborator: INCERC. 54/N/15.C.

C nr.A. Indicativ Domeniu -nr.3 XXIV. nr 14-15/2000 şi Broşura ICECON. Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin NC 001-1999 Legea 10/1995.C. nr. 10/1995 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea CE 1-1995 aprobat de OMLPAT nr.L. M.T.95 publicat în B.C.C. Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 6/1995.T.C.A.12. de siguranţă în exploatare. Elaborator: I.C nr. NP 006-1996 Elaborator: I.A. din civile din punct de vedere al cerinţei 1576/ B.T. nr.09.L.A. reglem.P. M.07.A.L.L. nr.10.T.4 XXIV. Elaborator: I.T.L.1994.2000 B.1996 B. M. tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV-1 NP 068-2002 Normativ privind proiectarea clădirilor M.7/N/10.C.2 XXIV. 85/N/5.-S. 13/2003.-S.P.P.P.T. nr. 2/1997.T.A. * 101 . 1/2001. Bucureşti Proceduri pentru atestarea conformităţii produselor destinate PCC 003. 30/N/06. nr.XXIV. nr.-S.construcţiilor la furnizor: ancoraje şi blocaje pentru precomprimarea 1999 betonului.P. 11/1995.P. M.P. nr. 157/N/06. Elaborator: INCERC.5 Regulament privind metodologia de inventariere a construcţiilor tip clădire din fondul construit existent din punct RRS 1-1994 de vedere al riscului seismic.P.T. Elaborator: ICECON SA Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori. 15/10/2002. nr.Cerinţele utilizatori.L.02. B.2000 B. * * * * XXIV. 222/N/27.C.A.C.

B.C. ** Îşi încetează valabilitatea P 118–1983. .C. 269/431-2008 publicat in M.04.P.P.01.1999 Elaborator: I.M.C. 1992/13.4/2003. 7/1999 Broşura IPCT. 944 din 23/12/2002 anexa B.T.C. se va avea în vedere O. nr.A.R.A.T. nr.C.T. nr. în funcţie de activităţile desfăşurate în regim de iarnă-vară Elaborator: INCERC.A. 6/N/22.2002 transporturilor şi locuinţei.03.L.nr.P.1993 Elaborator: I.02.C.L./ O. * XXIV-9 NP 073-2002 Ordin:M.05. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din M. nr.12.C.M. nr.Indicativ Domeniu -nr. p I .P.A.2000 B.-S. Manual privind exemplificări. nr. 31/N/22. XXIV.C. nr.T.E.D. nr. Of. ** Îşi încetează valabilitatea "Normele de protecţie a muncii în activitatea de construcţii-montaj".A. P I nr.7 MP 008-2000 M. construcţiilor.T.C.A.T.L. nr. igiena muncii în construcţii.8 P 118-1999 Normativ de siguranţă la foc a M. 23/N/19. 8/2001. detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului de siguranţă la foc P 118-1999.P. nr.T.C.P. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M.P.1997 Ordin B.A. nr.A.-S.L.6 NP 008-1997 Denumire reglementare tehnică Normativ privind igiena compoziţiei aerului în spaţii cu diverse destinaţii.C.P.L. reglem. Normativ pentru proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri inclusiv instalaţii. Elaborator: I. Elaborator: INCERTRANS SA Regulamentul privind protecţia şi M.L.I. nr. tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV. 9/N/15.10 ** ** XXIV-11 NP 014-1996 M.L.R. XXIV. B.1997 B.L. 10/1997. 5-6-78/1993. 27/N/07.L. 102 . Elaborator: I.A. S. ** XXIV. domeniul lucrărilor publice.N. nr.T.Of.P. 13/2001. 313 din 22/04/2008.P.

C.C.Indicativ Domeniu -nr. nr.T.P.2000 XXIV-13 GE 040-1999 M. * ** Îşi încetează valabilitatea C 58–1986 „Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii „ XXIV-14 ST 040-2000 M.04. nr. 7/1995. nr. pt.T.T. Soluţii constructive pentru realizarea locuinţelor în mediul rural cu respectarea cerinţelor din legea10/1995. Cerinţe de calitate. utilizate în construcţii 24/N/03.C.T.T.1994 B. nr.P. Prev.T. Specificaţie tehnică pentru sisteme de stingere a incendiilor folosind generatoare de aerosoli tip FIREPRO Elaborator: U.S.A. * B. nr. 5/2003 Broşură ICECON. 28/N/07. 24/N/25.L. 342/N/19. nr.A. Ghidul primarului şi al consilierilor locali.L.C. nr. tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV. laboratoare şi industria farmaceutică).C. Elaborator: P.12. 14/1999.12 GT 024-1999 Denumire reglementare tehnică Ghid privind procedura de verificare a îmbinărilor sudate la materiale termoplastice (distructive şi nedistructive). 13/2001 şi B.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin : B.P. nr. Elaborator : INCERC.P.S.L. M. reglementarea B.2000 Ordinul B. 20/N/07. nr.C.L. 103 . 5/2003 Anexa: B. 1996 Elaborator: C.01. 10/1996.04.R. reglem. Elaborator: ICECON SA. 10/1995. nr.08.S. şi Sting.A.Exp.L. Instrucţiuni tehnice de proiectare şi executare privind organizarea camerelor curate utilizate în domeniul sănătăţii (spitale.2/2001. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile M. 6/2001 XXIV -15 C 58-1996 Siguranţa la foc.B.04.O. Elaborator: Electrouzin Proiect M. nr. nr.1999 B.A.C.D. 4/N/31.U.M.O.P.P. 1995 B. XXIV -16 P 136-1995 ** ** XXIV -17 C 253/0-1994 M.C.A.A.C. Principii generale privind metodologia de zonare geotehnică a teritoriului României.T.L. Inc.

P.08.L. Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli aglomerate.P.A.P.P. nr.T.2001 M.06. executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor. 1056/26. L.T. S. nr. nr.P.C.14/2002.2005 B.23 NP 071-2002 XXIV-24 NP 086-2005 Ghid pentru proiectarea. utilizate în domeniul sănătăţii (spitale.C.L. nr.2002 * M.L.P.11.02. nr. p I bis .A.11.2005 104 .L. nr.T. 14 “Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare”.T. 217/17. Facultatea de Instalaţii Normativ privind proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor speciale privind prevenirea şi stingerea incendiilor.L.B.A. nr.C.C.07. aprobat prin M.L. nr. Elaborator: I. 4/2003 reglementarea SORPINC.A. Elaborator: Electrouzin Proiect.P. XXIV -20 GP 063-2001 XXIV -21 GT 030-2001 XXIV. Normativ pentru proiectarea. ** ** * * ** Îşi încetează valabilitatea PD 196-1989. 1615/02. B. 24/N/25. M. Elaborator: I.22 GP 069-2002 XXIV. XXIV-19 C 300-1994 Ordinul B.C.A. 7/1995.T.L.2002 B..L.C.P. S. 9/1994 Reglementarea Broşură IPC.C. M. nr. nr. 8-9/2005 Îşi încetează valabilitatea I 9-1994-Cap.C. Elaborator:U.T. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXIV -18 C 253/1-1994 Instrucţiuni tehnice de proiectare şi execuţie a elementelor de construcţii şi de instalaţii pentru camere curate M. nr.1994. 1065/30.C. 6/2002 B.Indicativ Domeniu -nr.Of. 6/2002 M.C.2001 B. în caz de incendiu. nr. Ghid de proiectare pentru instalaţii de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă.C.07.479/07. M. nr. Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. Elaborator : U. nr.B. 1613/02.T. Elaborator: I. executarea şi exploatarea dispozitivelor şi sistemelor de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi din construcţii.T.C.A.P. 20/N/11.L.T. S.1994 laboratoare şi industria farmaceutică).T. .T.07.C. nr. B.T. reglem. Elaborator : METROUL S.

nr.P. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut OMLPAT nr. nr. .2002 din clădiri hoteliere.619/2001.P. incendiu şi a siguranţei la foc pentru nr.10. I 9/1-1996-Cap.69/N/1997 şi publicat în B.A. Elaborator: INCERC Bucureşti Ghid de evaluare a riscului de M.C.1.7/2002.T.nr.25 NP 079-2002 Normativ privind cerinţele de calitate pentru unităţi funcţionale de cazare M.4/2003.C.2/1997.L. NP 052-2001 "Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu substanţe speciale" aprobat prin OMLPTL nr.T.945/23/12/2002 B. 1/2004 şi brosura IPCT * XXIV-26 GT 049-2002 . garsoniere şi apartamente) 1503/09. din 16/12/2002 Elaborator: I. nr.P.T. publicat în B. publicat în B.L.C. 17/1994 şi publicat în B.C. reglem. * XXIV.057/2002. nr. (camere. aprobat prin OMLPAT nr. 105 B.L.12/1997. 1.L. p I .C.Indicativ Domeniu -nr. nr. 2003/2002 clădiri în domeniul sănătăţii. 8 “Normativul pentru exploatarea instalaţiilor sanitare”.nr.-S.nr.O. NP 072-02-Normativ pentru exploatarea sistemelor şi instalaţiilor de stingere a incendiilor cu substanţe speciale" aprobat prin OMLPTL nr. nr.C. 12/2003 Ordin: M.C.

Elaborator: I. Normativ pentru verificare la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel.. .C. nr.C. p I . Elaborator: I.C.P. p I .2000 B.A.A. nr.L. 9/2004.P. indicativ NP 066-2002. nr.T.P.-S. Normativ privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii nr. Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M.12.11. nr.A.P. 934/2002 B. reglem. Elaborator: I.P.2002 Ordin : M.C.O. 2/2003 XXIV-28 NP 065-2002 M. 262/N/02.P. Normativ privind proiectarea sălilor de sport(unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995. nr.A. 10/1995. 945 din 23/12/2002 B.2002 * * ** XXIV-29 GP 055-2000 M. 263/N/02.-S. nr.C.A.T.C. 1995/13.T.P.L.-S.11.T.10/2001 XXIV-31 NP 066-2002 M. . 1/2004 din 16/12/2002 Ordin: M.L. tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV-27 GT 050-2002 Denumire reglementare tehnică Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap.T. Elaborator: UP Timişoara şi INCERC.L. nr.nr.L.Indicativ Domeniu -nr.C.T.2000 B. Elaborat UP Timişoara şi INCERC Bucuresti.T.L. nr. * 106 .T.L.C.12. nr. nr. nr. 1993/13.Of.10/2001 XXIV-30 NP 046-2000 M.L.P.944/23/12/2002 Reglementarea B.

pentru instalaţii din clădiri nr.C.P..867/5.1999. Elaborator: I. electrice)” aprobat prin OMLPAT nr.C.T.T. Ghidul primarilor şi al consilierilor locali privind aplicarea Legii M. nr. nr. ** Îşi încetează valabilitatea GT 020-1998-Volumul I – „Ghidul criteriilor de performanţă Ordin: M. reglem. sanitare. pentru instalatiile de încalzire centrala Elaborator: I.C.10/1995 privind calitatea în 903/25.C. nr. nr.10/1995 privind calitatea în 901/25.T. 24/N/07. nr. XXIV-33 GT 059-2003 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii M. p I .L. electrice)”. aprobat prin OMLPAT 22/2004 nr.2003 constructii. nr. electrice)” aprobat prin OMLPAT 23/2004 nr.P.C. p I .24/N/07.C. .C.877/10/12/2003 anexa B. (încălzire. ventilaţie.877/10/12/2003 anexa B. Elaborator: INCERTRANS SA 107 ** Ordin B.-S. XXIV-34 GT 060-2003 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii M. instalaţii din clădiri (încălzire. pentru instalatii de 902/25. Elaborator: I.T.1999.10/1995 la lucrările de pietruire a 32/N/22.A. sanitare.2000 drumurilor.P.A.2003 constructii.10/1995 privind calitatea în M. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea-GT 020-1998 Volumul V– „Ghidul criteriilor de performanţă pentru Ordin: M. constructii.05.C. sanitare.A. 9/2000 Broşură INCERTRANS XXIV-35 GE 036-2000 ** .12. 22/2004 Îşi încetează valabilitatea GT 020-1998 Volumul E – „Ghidul criteriilor de performanţă pentru instalaţii din clădiri (încălzire. pentru instalatiile electrice din cladiri.T.04.-S.C.Indicativ Domeniu -nr.1999. XXIV-32 GT 058-2003 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr.T. 24/N/07. ventilaţie. nr.-S.T.T. ** Ordin: M. . nr.P.2003 B.11. nr. nr.T. nr.04.nr.11.A.T.O.11. p I .O. ventilaţie.O.04.2003 ventilare-climatizare .C. nr.

A.C. nr. 13/2001 Broşură ICECON M.A.01. 166/31.A. nr. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXIV-36 XXIV. M. Elaborator: I. nr.E. 170/N/11.P. nr.37 XXIV–38 XXIV-39 XXIV-40 Procedură de inspecţie tehnică a maşinilor şi echipamentelor PCC 021. 156/N/6. S.C.12.13/2001 reglementarea Broşură ICECON ** ** M.M.E.08.2003 B.C. nr.A.07.A.2000 Broşură ICECON * 108 .T.T. Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a maşinilor de fasonat PCC 013oţel beton.2000 Broşură ICECON * M.L.N.A.P.A.C.Indicativ Domeniu -nr.2000 Ordin B.L.T.07. nr.C.R. Elaborator: ICECON SA Specificaţie tehnică privind cerinţele de performanţă şi proceduri de verificare a calităţii sistemelor elastice ST 026-2000 antivibratile pentru echipamente înglobate în construcţii. 2000 Elaborator: ICECON SA.P.2000 Ordin B. 159/N/06.T nr. 337/N/ 08.P.C.L.23/2003. nr.T. Elaborator: ICECON SA.T.tehnologice de construcţii aflate în exploatare sau importate la mâna a 2000 doua. Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate şi siguranţă în funcţionare a echipamentelor vitale din dotarea ST 027-2000 construcţiilor supuse acţiunilor dinamice aleatoare.O. Ghid de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiei în vederea stabilirii adecvării la o utilizare GT 051-2002 prevăzută a produselor pentru construcţii.L. S.C. reglem. Elaborator: P.O. * M.

04.T.A.P.T.T. 52/N/2000 din 30/06/2000 Broşură ICECON Ordin în B.2005 B.L. 24/N/07.08. Procedura pentru verificarea calităţii şi 009recepţiei lucrărilor de învelitori ceramice la construcţiile vechi. nr. 13/2001 M. 171/N/11.T.1999. XXIV-44 GT 063-2004 Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate conform Legii nr. p I . 369 bis/03. p I . reglem.L.05.T.05. 375 bis/04. nr. . . ventilaţie. 10/1995 privind calitatea în construcţii 173/2005 15/02/2005 pentru instalaţii sanitare din clădiri .9/2006 Reglementarea in Brosura IPCT.T. 10/1995. nr.L.A. Of. nr.C.08.performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a autobetonierelor. INSTALATII SA Normativ pentru proiectarea şi M. ** XXIV-45 NP 102-2004 109 .C.B. sanitare.2000 Broşură ICECON * * M.C. Elaborator: ICECON SA Procedură privind evaluarea 015. Îşi încetează valabilitatea GT 020-1998-volumul S. 169/N/11.7/2005.P.2000 M.C. M. tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV-41 PCC 2000 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXIV-42 PCC 2000 PCC 2000 XXIV-43 Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea 014atestării tehnice a a vibratoarelor pentru betoane. montajul pereţilor cortină pentru 170/2005 satisfacerea cerinţelor de calitate din 15/02/2005 prevăzute de Legea nr. Elaborator: ICECON SA.C.T. M.P. nr. Elaborator: I. nr.C. Elaborator: U. nr. Of. nr.C.P.2005 Ordinul şi reglementarea B. nr.A.Indicativ Domeniu -nr.T.„Ghidul criteriilor de performanţă pentru instalaţii din clădiri (încălzire. Ordinul şi reglementarea M. electrice)” aprobat prin OMLPAT nr.T.

p I . Of.T.C.I. executate pe baza proiectelortip T320. 9 bis/ judeţene şi al municipiului din 08/01/2007 Bucureşti vor stabili prin protocol B.1. nr.T. reglem. 24/2006 modul de diseminare în cadrul orelor de dirigenţie şi/sau educaţie cetăţenească a cunoştinţelor de educaţie antiseismică a elevilor cuprinse în îndrumar.T. T835. nr. nr. 207 bis/ din 07/03/2006 XXIV-46 M.T. nr.A.T. Regulamentul privind prevenirea şi 1. S+P+4E şi seriile T836. 5. împreună cu inspectoratele şcolare M. 2. Elaborat : INCERC Iaşi. .C. "Ghid pentru expetizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zonă seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru M. 17-18/2004. 2058/2006 Îndrumar privind educaţia şi protecţia din 07/11/2006 elevilor în caz de cutremur.E.T.I. nr.T.T. nr. . ** . S+P+8E.C. nr.C. nr. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M. 1453/2002 din 3/10/2002 B.C. nr. prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Of.058 / M. M.T. ** M.C. XXIV-48 GT 047-2002 XXIV-49 GT 045-2002 Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zona seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate.10/2004.160/2006 gestionarea situaţiilor de urgenţă din 30/01/2006 specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren. nr.508 /M.T. 1452/2002 din 3/10/2002 110 B.C. p I . nr. M.Indicativ Domeniu -nr. nr. XXIV-47 Elaborat: INCERC.A. nr.C.995/2005 din 18/11/2005 M.709 Ministerul Administraţiei şi Internelor.C. 1.

T.L. nr.A.P.T. 160/N/2000 din 06/07/2000 M. Ordinul s-a publicat în B. scări rulante. nr. executate pe baza de proiecte tip (cu pereţi structurali din beton armat turnat monolit) amplsate în zonă seismică A.C.T. 161/N/2000 din 06/07/2000 Ordinul s-a publicat în B. nr. Reglementarea în brosura ICECON XXIV-52 ST 017-1997 B.Indicativ Domeniu -nr.P. Specificaţia tehnică privind cerinţele de calitate pentru prepararea. 98/N/1997 din 01/07/1997 M. 1451/2002 din 3/10/2002 B.T.13/2001. covoare rulante).A. S+P+3E-panouri mari prefabricate. nr. Elaborat : PRODOMUS SA. executate pe baza proiectelor tip nr. Elaborator: ICECON SA Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXIV-50 GT 046-2002 M.11-12/2004.L.T.C.13/2001.C. 944 şi 1400. indicativ GT-0452002.C.C.C. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate. Elaborat : I. reglem. nr.L. elaborate de IPCT". Elaborator: ICECON SA Specificaţie tehnică privind alegerea echipamentelor pentru exploatarea şi întreţinerea căilor de comunicaţii orăşeneşti şi comunale în scopul satisfacerii cerinţelor de calitate. nr. nr.P. la clădiri de locuit cu S+P+4E. ** XXIV-51 ST 025-2000 M. nr 4/1998.P. transportul şi punerea în operă a betonului.A. Ghid cuprinzînd soluţii cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate. Specificaţia tehnică privind cerinţele de calitate şi siguranţă pentru sistemul echipament-clădire (ascensoare.T. Reglementarea în brosura ICECON XXIV-53 ST 031-2000 111 .

P.T.P.C.T.A.L. publicat in B. XXIV-54 I 20-2000 Normativ privind protecţia M. nr. 16/N/1995.P. 51/N/2000 din 30/06/2000 Ordinul în B. Ghid de proiectare.Indicativ Domeniu -nr.L.C. Ghidul se transmite Ministerului Sănătăţii în vederea difuzării XXIV-58 GT 007-1997 M. nr. nr.C.A.C.12/1999. 10/1995 privind calitatea în construcţii.C. 48/N/2000 construcţiilor împotriva trăsnetului. 20/N/1997 din 19/02/1997 Ordinul în B.L. 19/N/1997 din 19/02/1997 Ordinul in B. nr.O.A.T. * XXIV-55 PC 020-2000 M. 9/N/1998 din 03/02/1998 Ordinul în B. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri ale administraţiei publice şi ale institutelor de cercetare-proiectare. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri din domeniul ocrotirii sănătăţii.13/2001.C. Reglementarea in brosura COCC-SA Metod si prog cadru se difuzeaza pe disketa de elaborator. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea Ordinul şi I 20-1994 aprobat prin OMLPAT reglementarea s-a nr. nr. nr. Ghidul se transmite Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi Ministerului Cercetării şi Tehnologiei în vederea difuzării 112 .C.L.2/2001. XXIV-56 GP 031-1998 M.P. reglem. din 30/06/2000 Elaborat : ICECON SA Ghid şi program de calcul cadru privind monitorizarea consumurilor tehnice la lucrările publice. nr. nr. nr. intervenţie) privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: a)industria cărnii.T.A. execuţie şi exploatare (urmărire.P.C.T.L. XXIV-57 GT 008-1997 M. în scopul asigurării cerinţelor Legii nr.A.13/2000. nr publicat s-a publicat 13/1995. nr. în B.12/1999. Elaborator: C.

Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfecerii cerinţelor Legii nr.T nr.T. Ghidul se transmite Ministerului Învăţământului în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific XXIV-63 GP 022-1997 M. nr. nr. Ghidul se transmite Ministerului Tineretului şi Sportului în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific.C.12/1999 113 .P.12/1999.Indicativ Domeniu -nr.12/1999. bibloteci.C. 22/N/1997 din 19/02/1997 Ordinul în B. XXIV-62 GP 023-1997 M. nr.12/1999.P. nr.A. 102/N/1997 din 25/07/1997 Ordinul în B.P.C. Ghidul se transmite Secretariatul de Stat pentru Culte în vederea difuzării acestuia factorilor interesenţi din domeniul cultelor în vederea difuzării. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul în B.12/1999. XXIV-59 GT 005-1997 M.T.A. nr.P. nr.A. Ghid de proiectare.L. 10/N/1998 din 03/02/1998 Ordinul în B. nr. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfecerii cerinţelor Legii nr. expoziţii de artă.T. reglem. XXIV-61 GP 032-1998 M.P.T. nr. 103/N/1997 din 25/07/1997 Ordinul în B.C.L. intervenţie) privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: b) industria vinului şi berii. 10/1995 pentru clădiri din domeniul culturii. nr. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru construcţii cu destinaţia de săli de spectacole. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri din domeniul cultelor.L.C.A. execuţie şi exploatare (urmărire.L. 21/N/1997 din 19/02/1997 XXIV-60 GT 004-1997 M.A. Ghidul se transmite Ministerului Culturii în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific. sport şi agrement. 10/1995 pentru clădiri din domeniul învăţământului.L.

36/N/1997 din 03/03/1997 XXIV-68 ST 010-1997 M. nr 12/1999.A.C.A.L.L. a siguranţei în exploatare şi protecţiei mediului. 104/N/1997 din 25/07/1997 XXIV-65 GP 024-1997 M. a protecţiei vieţii şi sănătăţii. Specificaţie tehnică privind criteriile de performanţă ale echipamnetelor pentru lucrări de fundaţii pentru asigurarea calităţii construcţiilor. elaborator. nr. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfecerii cerinţelor Legii nr.T. nr. Ghidul se transmite Departamentului pentru Administraţie Publică Locală în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific.L. nr. Ordinul in B.P.P. nr. B. Publicata in brosura IPC SA.C. S.12/1999. 105/N/1997 din 25/07/1997 Ordinul în nr. nr.A. XXIV-66 GP 025-1997 M. 119/N/1997 din 04/09/1997 Ordinul în B. nr.P. Ghid pentru stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie la clădirile avariate de seisme realizate pe baza proiectelor refolosibile tip ISART C 222/6-01 şi ISCAS 4405. Ghidul se difuzează de către 12/1999.C. nr 12/1999. Ghidul se transmite Departamentului pentru Administraţie Publică Locală în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific.T. reglem. Ghidul privind alegerea echipamentelor specifice intervenţiilor pentru diminuarea efectelor produse de seisme în vederea asigurării cerinţei de siguranţă în exploatare prevăzute de Legea nr.A. Ghid de alegere optimă a schelelor fixe şi mobile pentru executarea lucrărilor de finisaj în vederea asigurării cerinţelor de calitate a execuţiei în construcţii etc.P.P. ConsProiect–SA Ploieşti.L. B. XXIV-64 GP 021-1997 M. Brosura tiparita de IPC SA XXIV-67 GE 015-1997 M.10/1995 privind calitatea în construcţii.C.A.A. * Ordinul B.T.12/1999.P. 10/1995 pentru clădiri de locuit individuale şi de tip bloc.T.Indicativ Domeniu -nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul în nr.C. Elaborator: I. 44/N/1997 din 03/03/1997 114 .).T.C.L.

Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme. 18/N/1997 din 19/02/1997 M. Ordin de aprobare M.C. Ordinul in B.A. nr 10/1998.L.siguranta la foc" la cladirile inalte.2009 115 . 45/N/1997 din 03/03/1997 M.12. nr. Elaborator: I. Brosura tiparita de IPC SA Ordinul in B.C. nr 12/1999. 9/2000 Broşură IPCT.A.D. Bucuresti.Of.A.74/02. XXIV-70 ST 012-1997 XXIV-71 GT 006-1997 M.A.R..C.F. S.T. nr. nr. reglem.T. 30/N/22.Indicativ Domeniu -nr. XXIV-73 NP 127:2009 M.12. nr. p I.L. în vederea satisfacerii cerinţelor de siguranţă în exploatarea construcţiilor.P.P.-S.P.C.I. Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii echipamentelor de ridicare.C.T. Metodologie si program cadru pentru verificarea automata a cerintei de calitate .L.P. tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV-69 ST 011-1997 Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii ascensoarelor de persoană. Elaborator: I.02. 326/31.I. nr. 1078/16. nr.L.2000 XXIV-72 PC 017-1999 Ordin în B.P.T.A.L.05. Elaborator-I.A.2009 şi M.P.2010 ** Îşi încetează aplicabilitatea. nr 12/1999. sau se abrogă după caz. 46/N/1997 din 03/03/1997 Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul in B. Brosura tiparita de IPC SA Brosura IPC SA. Ghid privind identificarea şi monitorizarea alunecărilor de teren şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie asupra terenurilor pentru prevenirea şi reducerea efectelor acestora.A. nr.. refacere şi protecţia mediului. M. Se difuzeaza institutiilor interesate prin ministerele coordonatoare.P. nr.C.S. Orice dispoziţii contrare privind securitatea la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme.T.

Elaborator: INCERC. nr.B.04.L. 46/N/30. Elaborator: INCERC.P.04.P.C.L. Metodologia pentru evaluarea clădirilor GV 001/0.06. 1995 Elaborator: I. nr.06. S. Ghid pentru evaluarea lucrărilor de consolidare pe bază de deviz cadru pentru Gex 004-2000 soluţii reprezentative de consolidare. Indicativ reglem.C.A.C.P. nr. 13/2000 Broşură UTCB B. Îndrumător privind aplicarea costului global în domeniul construcţiilor.A.A.1992 M.T.2000 M.T.A. Reglementări tehnico-economice şi metodologice Domeniu -nr. nr. 13/1995 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare M.A.2000 M.A.P.P. nr.XXV. nr. 2/N/03.L. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXV-1 XXV-2 Publicaţia în care Observaţii a apărut B.L.T.C.C. 32/N/16. nr.C.C. nr. 2/N/03.1995 M. 12/1992 116 .10.T. 2/2001 B. 44/N/30.T.şi construcţiilor speciale din grupele 1 şi 2 de mijloace fixe. nr. Metodologie de calcul dinamic a valorii investiţiilor.T. Elaborator: INCERC.L. nr.1992 XXV-3 XXV-4 XXV-5 Ghid de acţiuni de reducere a riscului Gex 003-2000 seismic pentru construcţiile existente.P. Elaborator: U. * ** * * ** B. 12/1992 B.

Indicativ reglem.352/10.P. completata cu HG nr.T.L.C.P.A.T. HG nr.U.O.T.A.P.C. I. pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr. ** . 1/2002 Reglementarea Broşura COCC Îşi incetează valabilitatea VARTEH – 75.P.01.1997.C.10. 1217/06.C.09.10/1995partea a II-a: Lucrări de reparaţii la construcţii.T.C. B. Elaborator: C. 2/2000 Îşi incetează valabilitatea P 135–1995.montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare.02.T. grupa 1 "Construcţii speciale”.L.L.L nr.P.P. * XXV-9 B.A. nr. aprobat prin OMLPAT 2/N/20. nr 4/1996.2001 117 Ordin:B.T.1995 Elaborator: M. nr.L. XXV-10 XXV-11 Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în GM 015-2001 activitatea de licitare-ofertare. Mof nr.1995 de agrement tehnic în construcţii.10.T.C.A.1999 Elaborator: INCERC.2001 Ordin:B. 1/2002 Reglementarea Broşura COCC Îşi incetează valabilitatea VARTEH – 75. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXV-6 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut XXV-7 XXV-8 Metodologia de stabilire a categoriei de M.C.A. 766/1997 Regulament privind stabilirea categoriei modificata si de importanţă a construcţiilor. 675/2002 Instrucţiuni privind atestarea institutelor şi societăţilor comerciale cu profil de M. nr.C.L.95 P 135/1-1996. 1216/06. nr. ** M.Domeniu -nr. 85/N/25. importanţă a construcţiilor.1996. nr. 501/2002. P 135-1999 Ghid cuprinzând coeficienţii de uzură fizică normală la mijloacele fixe din M.S. pentru M. Mof nr. încercări în construcţii pentru activitatea 31/N/02.L.P.12. 31/N/02.9/N/05. nr.09.10.L. aprobat prin OMLPAT nr.L. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de GM 014-2001 lucrări de construcţii. nr 4/1996. nr. B.

O.L. 2/2002 Reglementarea Broşura COCC ** M.L.10/1995 -partea a-II-a: Elaborator : C. 1218/06.B.C.L. nr.P. Elaborator: U. 13/2002 NP 074-2002.T. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în GM 012-2000 activitatea de licitare-ofertare. pentru satisfacerea cerinţelor de calitate cuprinse în Legea nr. Elaborator : C.06.C. nr.C.C. M.09. nr.T.P. nr. Indicativ reglem. 13/2002 reglementarea s-a publicat în Brosura COCC SA M.C. 344/N/19.P. nr. B.C. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de restaurări şi consolidări la construcţii avariate civile.T. industriale şi RCs-2002 social-culturale. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut XXV-12 XXV-13 XXV-14 XXV-15 satisfacerea cerinţelor Legii nr.2000 Ordin:B. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de instalaţii şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de GM 013-2001 licitare-ofertare.06.L.10/1995partea a III-a: Lucrări de izolaţii şi reparaţii la izolaţii pentru comstrucţii Elaborator : C.10/1995 -partea a I: Lucrări de construcţii.T.C.2001 Ordin:B.12. Ghid privind modul de întocmire şi verificare a documentaţiilor geotehnice GT 035-2002 pentru construcţii. 836/06.2002 ** 118 . 837/06.C.C.P.C.L.O.L. 1/2002 Reglementarea Broşura COCC ** M. nr. nr.C. Elaborator : C.2002 Ordinul şi Îşi încetează aplicabilitatea reglementarea GT 035-2002.L.O.Domeniu -nr.L.T.C. Ordin B.O.C. pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr. nr.

Procedură pentru aplicarea normelor metodologice de agreere a persoanelor juridice şi fizice pentru proiectare. 18/2005 Broşura COCC XXV-19 GP 090-2003 M.C.O.Z.A. Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii. nr.09.U.L.C. nr.T. 10/2003. nr.02. Metodologie de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (P. 39/14.T. Elaborator : INCERC.01. consultanţă. Rplz-2002 Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la izolaţii în M.L. Elaborator : C. nr.06.T. nr.C. precum şi pentru reparaţii curente şi de întreţinere la construcţii şi la instalaţiile aferente acestora.L.T.2000 B. Elaborator: INCERC.nr. nr.13/2001 ** XXV-21 M. 13/2002 reglementarea s-a publicat în Brosura COCC SA B.T.L.C. p I . . p I .P. . nr. Caietul IV: Instalaţii interioare.C.C. nr.2004 XXV-20 IM 013-2000 M. 562/2003 din 20/10/2003 119 M.O.) Elaborator: URBANPROIECT S. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXV-16 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut Ordin B.Of. 836/06. Of.61/23. nr.T.P.12. Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări şi obiecte de construcţii pentru investiţii realizate din fonduri publice. M.C. 1568/15. 205/N/22. Normativ privind modul de întocmire a devizelor pe categorii de lucrări şi pe obiecte pentru lucrările de construcţiimontaj. nr. Decizia ICCPDC 155/28.Domeniu -nr.2002 construcţii şi instalaţii.C.C.P.T.A.10. evaluare şi instruire în domeniul calităţii în construcţii. Elaborator: C.01.1982 ** * XXV-17 P 91/1-2002 XXV-18 P 91-1983 ** Ordin: M.2004 . Indicativ reglem.2004 B.2002.L. 125 bis/11.C.

p I .Of. 550/09. nr. Elaborator: M.T.2003 OMLPTL nr. 542/08. urbanism şi habitat. avizarea.T.L.T. amenajarea teritoriului.D.C nr. p I . nr.2003 B.T.P.Domeniu -nr.T.05.C nr.06. elaborarea. Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut M. 11/2003 M. p I . .C.L.08. 17/2007 M.Of.T. nr. Metodologie privind iniţierea.L.T.L.L. Îndrumător pentru atestarea tehnicoprofesională a specialiştilor cu activitate în construcţii. nr. 782/25. 777/2003 se modifică şi se completează B. nr. aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice de reglementare în construcţii.04. nr.08.Of.T. 651/2007 din 02/08/2007 XXV-23 XXV-24 M. 583 din 24/08/2007 Ordin: M. .2003 completare cu ordin M. . 6/2006.2004 M.C.C.T. programarea.04.T. p I .P.P.2003 M. nr.2004 Ordin: M. 1410/10. nr.L. nr.04. achiziţia. nr.T.T. Elaborator: M. Indicativ reglem.2003 Ordinul B.Of.C. 777/26. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXV-22 Denumire reglementare tehnică Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţii aferente. 397/09.C. 278/21. 120 . .C. Elaborator: M.

P. şi M. XXV-26 NTLH 021 XXV-27 NTLH 022 Proceduri privind agrementul tehnic în construcţii: -Procedură de agrement tehnic pentru produse.2004 XXV-25 PAT 2.T.427/19 .T.2002 XXV-28 NTLH 023 M. 289/2002 Elaborator : I. 501/2002). aprobat cu HG nr.2002 .L.L.2004 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse.L. nr.2004 M.I.T.06. nr.T..pI.A.12. modificata si completata cu HG nr.Domeniu -nr.M.C. 289/2002 Elaborator : I.P.C. procedee si echipamente noi în constructii.A.A..Of.pI.T.M.P.Procedură de abilitare a organismelor 1889/15. 1167/09.M.P. -Procedură privind avizarea agrementelor tehnice în construcţii.427/19 . procedee şi echipamente noi în construcţii.pI. nr.nr. siguranţă în exploatare a barajelor şi 116/2002 digurilor care realizează depozite de din 11/02/2002 şi M. din 6/03/2002 Metodologie privind evaluarea stării de M.427/19 . Elaborator: M. Metodologie de evaluare a stării de 116/2002 siguranţă în exploatare a barajelor şi din 11/02/2002 şi M.2004 elaboratoare de agremente tehnice în construcţii.Of.L.C. 289/2002 din 6/03/2002 M.2002 M.M. 116/2002 Metodologie privind stabilirea din 11/02/2002 categoriilor de importanţă a barajelor .06.L. 766/1997 (MOf nr.P. nr. M.nr. . Indicativ reglem.. nr. lacurilor de acumulare. din 6/03/2002 121 M. nr.T.06. p I .I.10. 675/2002 (MOf nr.I.P. deşeuri industriale.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu PAT 1.C. M. nr.L.C.M. nr.Of. 352/1997).Of.2004 PAT 3. Elaborator : I.nr.M.

T. Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut M. 70/23.L. Elaborator : ICECON SA Metodologie de aplicare a tehnologiei de sablare umedă la faţade şi pardoseli minerale la clădiri civile şi industriale. nr.Of.C.C.nr. Elaborator: I.97din 17/02/2003 Reglemenrtarea Broşură ICECON Ordinul in B.T. Metodologie de aplicare a tehnologiei de îmbinare a armăturilor în situ prin manşonare. nr 12/1999. nr. Brosura tiparita de IPC SA XXV-29 GT 033-2001 M. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid de termeni tehnici uzuali pentru instalaţii (germană.P.L.P. nr.P.L.2003 ** XXV-30 IM 008-1997 M.Domeniu -nr.pI.T. Brosura tiparita de IPC SA Ordinul in B..01.A. engleză) în scopul armonizării reglementărilor româneşti cu cele din Uniunea Europeană.L. franceză.C. nr 12/1999.P. Elaborator: I. Indicativ reglem. 51/N/1997 din 03/03/1997 XXV-31 IM 009-1997 122 .A..P.C. 50/N/1997 din 03/03/1997 M.

Of. Partea I. nr. nr.T.T.pI.211 şi 1.la construcţii monumente istoriceconsumuri medii specifice de resurse.C. 1.T.C.. nr.pI.Domeniu -nr. 165/92/2003.nr.. nr.558/2004. privind produselor atestarea pentru completat de M. Se completează şi se completează: “Regulamentul privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii. Ghid privind intervenţii structurale şi M. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut M.N.C. 1. 185 bis din 25 martie 2003.T. Indicativ reglem.C. 780 din 25/08/2004 consolidare a pereţilor din zidărie prin din 19/04/2004 cămăşuiri armate cu grile polimerice.Of. Elaborat: I. 185 şi nr.C.Partea I.E. Face parte si se aproba prin M.211 bis din 16 decembrie 2004.C. nr.T.T. * 123 .1211 din 26/08/2004 Îşi incetează valabilitatea: “Regulamentul privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii” aprobat prin OMLPTL şi al MIR nr.T. 896/2005 din 06/06/2005 XXV-32 XXV-33 GP 100-2004 XXV-34 GEx 2004 Ghid privind proiectarea sistemelor de M.T. 132/2006 din 03/02/2006 Modificat prin M. aprobat prin OMTCT nr.T. nr.T. nr. publicat în M Of. nr. 737/2004 M. 1558/2004 din 26/08/2004 Regulament conformităţii construcţii. publicat în M Of . 741/2004 nestructurale pentru realizarea de lucrări 008.C.R.

T.C..pI.B. nr. Ghidul de difuzeaza pe disketa nr.C.T. XXV-37 Ghidul pentru evaluarea costurilor M. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Metodologie pentru evaluarea riscului şi propunerile de intervenţie necesare la structurile construcţiilor monumentelor istorice în cadrul lucrărilor de restaurare ale acestora.C nr.P.T. în condiţiile realizării unor noi clădiri învecinate. 41/N/2000 din 30/06/2000 XXV-38 MP 009-2000 XXV-39 GP 061-2000 M.L.T. Regulamentul privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construcţii.A. S. Reglementarea se publica in Brosura INCERTRANS.Domeniu -nr. nr. cu regim redus de înălţime. Elaborat : I. 124 . Indicativ reglem. Ordinul în B. nr. Elaborator: I.Of.I.L.13/2000.C.L. nr. 2190/2004 din 24/11/2004 M. Metodologie pentru monitorizarea cu ajutorul tehnicii de calcul a acţiunilor privind reducerea riscului seismic la construcţiile existente cu destinaţia de locuinţă.T. nr.C.1/2001. Elaborat: U.P. nr.T. nr.P.C.12/2002. 347/2000 din 28/12/2000 Ordinul în B. lucrărilor de reparaţii pe bază de deviz Gex 005-2002 cadru pentru soluţii reprezentative la 1064/2002 din 30/07/2002 îmbrăcăminţile de ciment aeroportuare.A. M. 21/2005 XXV-35 MP 025-2004 M.A.T.C.P. nr90 din 24/11/2004 Ordinul in B. si sub forma de manual de catre elaborator.A. Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut B.L.T. Ghid pentru proiectarea lucrărilor de intervenţii la clădirile de locuit existente.P.C. 743/2004 din 19/04/2004 XXV-36 M.T.

Reglementarea în brosura ICOCC.4/1997.P. Manualul şi programul de calcul cadru 75/N/1997 pentru întocmirea cărţilor tehnice a din 05/03/1997 construcţiilor.C. Indicativ reglem. din 23/02/1998 M. Ordinul s-a publicat în B. nr. 88/N/1997 din 26/05/1997 125 .L.A. transportului şi valorificării OMLPAT nr. XXV-43 ME 001-1997 XXV-44 PC 002-1997 ** Metodologia se difuzează pe dischetă împreună cu manualul de utilizare a sistemului de catre IPCT-SA XXV-45 PC 010-1997 M.2/1997. M. nr. nr.E.O.L. Ordinul in B.T.T. nr.D.A.R. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut Ordinul in B.Domeniu -nr.L. Reglementarea în brosura ICOCC.13/2001.P.P.C.C. nr. Ordinul in B.C.A.T.C. Elaborator: S.A. Metodologie şi program de calcul cadru pentru dezvoltarea de biblioteci CAD într-un sistem unificat autohton de proiectare şi de desen automat bazat pe tehnici de programare orientate pe obiecte. nr 10/1997. Reglementarea in brosura IPCT. Manualul pentru calculul elementelor din 12/N/1998 oţel cu pereţi subţiri formate la rece.C.P. nr 10/1997. construcţii inclusiv sistemul informatic şi 74/N/1997 baza de date a activităţii acestuia . SA M. Elaborator: P.A.C. nr. nr Se difuzeaza pe disketa 13/2000 impreuna cu instructiunile de catre elaborator XXV-40 IM 012-1998 XXV-41 MP 003-1998 XXV-42 PC 001-1997 Metodologie de proiectare şi execuţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente colectării. nr. nr. în vederea îmbunătăţirii factorilor de mediu.C. 21/N/ deşeurilor urbane şi întreţinerii spaţiilor din 13/03/1998 publice. 17/N/1997 din 18/02/1997 Ordinul în B.T. Elaborator: I.T. din 05/03/1997 Ghid pentru programarea lucrărilor de execuţie a construcţiilor–program de calcul. cadru .C.O.C. Ordinul în B. Manualul dirigintelui de specialitate în M.P.P.L.L. C.

L.A. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid de prezentare a programelor de calcul omologate aferente activităţii de proiectare în construcţii realizat pe baza unui sistem informatic de gestiune a bazelor de date. nr. 89/N/1997 din 26/05/1997 M. nr.4/1997.C. Elaborator: INCERC şi INCERTRANS Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut Ordinul în B. Ghidul se difuzează pe dischetă împreună cu manualul de utilizare a sistemului de catre IPCT-SA XXV-46 PC 007-1997 M.P.P.Domeniu -nr.P. Elaborator: I. 58/N/1996 din 15/07/1996 XXV-47 ** IM 003-1996 126 .C.L. B. Reglementarea in brosura IPCT.C. nr.A. Metodologie pentru determinarea indicelui californian de capacitate portantă (CBR) . nr.1/1997. Indicativ reglem.T.T.

Indicativ reglem.C.O.C.C.. M.2006 127 . origine destinaţie.T. 1.T.10.R.D.A..M. nr.pI.R.R.D.R.779 din 06/11/2003 B. B.265/17. nr..T. Normativ privind activitatea districtului de drumuri (revizuire DD 505-1988). reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-1 XXVI-2 XXVI-3 XXVI-4 XXVI-5 XXVI-6 Metodologie privind efectuarea recepţiei lucrărilor de întreţinere şi reparare AND 514curentă drumuri poduri (revizuire AND 2000 514-1992).N.T. 786 din Îşi încetează valabilitatea 07/11/2003 CD 155-85.2003 M.Of.R.M..10. nr.2003 Îşi încetează valabilitatea A.R.O.T. nr. Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne" CD 155-2001 (revizuire CD 155-1985). S. Domeniu -nr.XXVI.combaterea publice.4/2001 Ordinul Îşi încetează valabilitatea M..945/14.T. nr.2/2004. DD 505-2001 indicativ DD 505-2001.2003 M.pI.A.11. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul M.T. 782 din Îşi încetează valabilitatea 06/11/2003 DD 505-88.N.T. . nr. Normativ pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu CD 31-2002 structuri rutiere suple şi semirigide (revizuire CD 31-1994).T.T. M.L.T.T. nr. 779 din Îşi încetează valabilitatea 06/11/2003 CD 31-1994.A. 625/23. Elaborator: A.O. nr.N.10. 6/2006. 604/23. Ordinul M. 779 din DD 506-88. 2005 Elaborator: C.Of.pI.N.Of. nr. nr. Elaborator: B.C nr. M.I.C. nr. B.Of.C.T. 615/23.C.L.A.10.T. Elaborator: CONSILIER CONSTRUCT Normativ privind prevenirea şi înzăpezirii drumurilor AND 525. nr. S.Of.R. 619/23.A.pI. M. 616/23. 1.R. 06/11/2003 B. nr.2005 M.2003 M. B. 514-92. Elaborator: INCERTRANS S. nr.Of.T. nr. Elaborator: B. nr. p I .pI.476 bis/2006 ordinul si reglementarea B. Pregătirea datelor în vederea prelucrării (revizuire DD 506 DD 506-2001 1988).2003 Ordinul M. Normativ privind organizarea şi efectuarea anchetelor de circulaţie. Ordinul M.T.C.C.10.04. nr. nr.D. 2/2001.T.3/2001.O.4/2001.

. Elaborator: IPTANA S.T. Normativ privind determinarea adezivităţii lianţilor bituminoşi la NE 022. legate NE 021-2003 de cerinţele utilizatorilor.Of. XXVI-8 XXVI-9 XXVI-10 XXVI-11 XXVI-12 XXVI-13 Normativ privind stabilirea cerinţelor tehnice de calitate a drumurilor.C.A. Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru AND537drumuri.C. Indicativ reglem. 614/23.07.T.2004 M.C. 4/2004. Normativ privind evaluarea stării de degradare a îmbrăcaminţilor din beton NP 085-2004 de ciment ale suprafeţelor aeroportuare.2003 reglementarea in BTR .T. Normativ privind condiţiile tehnice şi AND 581. Elaborator: INCERTRANS S. Normativ pentru proiectarea lucrărilor de apărare a drumurilor. 918/2004 din 12/05/2004 M.T. . 2002 Elaborator: INCERTRANS S.165 /25/02/2004 şi reglementarea B. .2003 128 .R. nr. .T. împotriva acţiunii apelor NP 067-2002 curgătoare şi lacurilor (Revizuire PD 161-1985).11.T..C. p I .Of.Domeniu -nr. nr.10.07. 2002 Elaborator: B.A. nr. nr. 480/08.A.A.R.T.A.C.T.Of.A. p I .Of. nr. Îşi încetează valabilitatea PD 161-1985. căilor ferate şi podurilor.T.P.T. nr.10. 603/23. p I .L. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-7 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul M.2004 Ordinul M.pI.O.Of. S. nr. Condiţii tehnice de calitate. 1059/29.2003 M.T. p I .659 bis/22.O.R. 482/08.T. 2003 Elaborator: INCERTRANS S.C.2002 M.C. Ordinul şi reglementarea M.L.4/2004 Îşi încetează valabilitatea AND 537-1998.10. M.416 bis/2004 din 10/05/2004. nr. 4/2004. nr. Elaborator: INCERTRANS S.A. 471/15.M. nr. nr. Ordinul şi reglementarea B.A. nr. nr.2003 M.T.Of.T. Normativ privind proiectarea şi execuţia AND 582.pietruirii drumurilor de pământ.C. nr.10. nr.779/6. Elaborator: INCERTRANS S. 160 din 24/02/2004 B. M. p I .2003 agregate. . 782 din 06/11/2003 B.15/2002 Ordinul M. Ordinul M.03.T.T.2003 M.metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizate.

127bis/26. 1126/17.T.09.09.1985 B.N. nr. Îşi încetează valabilitatea CD 72/1973.T.T.T. nr. CD 42/1969.1979 B. Indicativ reglem.T.T.E.C.02.9/1985.6/1987.T. Îşi încetează valabilitatea C 182/1977. Normativ departamental pentru folosirea directă a nisipurilor bituminoase cu şi fără adaos de bitum dur la executarea la CD 42-1985 cald a straturilor bituminoase rutiere.C.C.T. Indrumăor privind tehnologia de execuţie a straturilor de fundaţie din balast prin compactarea acestora la CD 148-1985 umiditatea cuprinsă îin domeniul optim de umiditate de compactare.T.R.C. M. nr. nr. p I . T.nr. Instructiuni tehnice departamentale privind executia fundaţiilor pe coloane CD 72-1985 vibrante.îmbracăminţilor rutiere. nr.A.08.S.S. M..C.P. Normativ privind executarea mecanizată a terasamentelor de drum. 1613/ 28.11/1979.C . 311/ 17. Îşi încetează valabilitatea P19-1986.N.T.06.T.A. Elaborator: I.1987 M. 12/1985.1998 B.9/1985.C. C 182-1987 Elaborator: INCERTRANS Normativ privind reciclarea la rece a AND 532.2003 M.1985 B. 12/2001. nr.C. Ordinul şi reglementarea M.T. 1779/10. Elaborator: IPTANA Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor-tip de podeţe pentru drumuri P 19-2003 (revizuire P 19-1986). B. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-14 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea CD 29–1967.C.C.C. 11/1987.N.T. .C. Elaborator: I.N. nr.T.03.Domeniu -nr.D. Elaborator: I. Elaborator: IPTANA S.T.R nr. nr.T. B.R.T. nr. 1127 /17.R.Of.C.3/2004 şi B. nr. Îşi încetează valabilitatea CD 21/1966. 52/ 27.R.N.C. nr.01. nr.1998 129 B.R.E. 1997 M. XXVI-15 XXVI-16 XXVI-17 XXVI-18 XXVI-19 XXVI-20 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrările de drumuri CD 29-1979 din pământuri stabilizate cu ciment.A.T. nr.06. 310/ 16. Elaborator: A.C. M.1985 M.

M.T. Oedinul M.Of.C.T. Îşi încetează valabilitatea AND 546-1999. nr. 618/23. M.Domeniu -nr.2004 şi BTR. Îşi încetează valabilitatea C 22-1992 . 2003 Îşi încetează valabilitatea CD 129-1979.Of. S. .07. nr.C. .T. Elaborator: B. nr. p I . .2003 M. nr. Indicativ reglem. nr.C. p I .T. 447/02.A. 1718/2002 din 17/10/2002 M. Elaborator: INCERTRANS S.10.A.T.R. M. p I . nr.10. nr. "Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de CD 151-2002 ciment cu granulozitate discontinuă" (revizuire CD 151-1985). Îşi încetează valabilitatea CD 118-79.A. p I .2003 Ordinul M.2003 B. nr. Îşi încetează valabilitatea AND 539-1998 .T.18/2002.10.T.O. 623/23.R.T. "Normativ pentru execuţia betoanelor rutiere cu adaos de cenuşă de CD 147-2002 termocentrală" (revizuire CD 147-1985).nr. Elaborator: INCERTRANS S. Elaborator: INCERTRANS S.R nr.C.2003 normativul in BTR Ordinul M.T.11. .T. 904/2004 130 Ordinul şi anexa B. nr.A.T.T. 779 din 06/11/2003 normativul B. nr.T.10. Elaborator: BOMACO S. 613/23.T. M. Normativ pentru execuţia rosturilor din CD 118-2003 asfalt turnat armat în vederea asigurării continuizării căii la podurile de şosea M.Of.nr.17/2002. Normativ pentru executarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de NE 014-2002 ciment în sistem de cofraje fixe şi glisante. p I .T. .Of.R.2003 Îşi încetează valabilitatea CD 151-1985. 620/23. Elaborator: CESTRIN Normativ privind executarea la cald a îmbrăcăminţilor bituminoase pentru AND 546calea pe pod (revizuire AND 5462002 1999). Îşi încetează valabilitatea CD 147-1985.O.783/6. nr.C.A. M.5/2004. "Normativ pentru execuţia terasamentelor rutiere din cenuşă de CD 129-2002 termocentrală" (revizuire CD 129-1979). reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-21 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut XXVI-22 XXVI-23 XXVI-24 XXVI-25 XXVI-26 XXVI-27 Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de AND 539celuloză destinate executării 2002 îmbrăcăminţilor asfaltice. .C. nr. M.C.Of.T.nr 8/2004.5/2004. nr.A. 779 din 06/11/2003 Normativul B. 659bis/22. 786 din 07/11/2003 Normativul B.C.10.T. Ordinul M.

M.C. M. p I .nr. p I . 54/1998. M. Ordinul M.03.Of. nr.Of.C. Elaborator: INCERTRANS S. p I . Îşi încetează valabilitatea CD 170-1988.10. în staţii fixe . nr. p I . nr.T.2004 M. . nr. nr.R.Of. nr. 160 din 24/02/2004 B. 327 din 09/07/1999. nr. Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de staţionare şi M.T. de urgenţă la autostrăzi.C.1998 aprobat prin OMT nr.T.A. p I . Elaborator: INCERTRANS S.2/2004. 481//08. bituminoase foarte subţiri la rece. .165 din 25/02/2004 normativ B.R. p I.A.07. p I. Normativ privind execuţia straturilor M.05.2003 Elaborator: INCERTRANS S.C. nr.R. . 131 . 905/ 11. Ordinul şi reglementarea M.Of. nr. nr. nr.T. nr.Of.nr. Îşi încetează valabilitatea AND indicativ 509-1989. Ghid privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natură calcaroasă (revizuire CD 170.3/2004.10. Normativ pentru executarea straturilor M.07.Of.2004 Reglementarea in M.A. 545neconcasate pe drumuri cu trafic redus.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut XXVI-28 CD 170-2003 XXVI-29 DD 509-2003 din beton armat şi beton precomprimat din 11/05/2004 (Revizuire Instrucţiuni tehnice ind. .3/2004.659bis/22.A.2003 1988).T.Domeniu -nr.T. .A. 165 din 25/02/2004 normativ B.T. 659 bis/din 22/07/2004. 479/08.T.10.revizuire M. . nr. . 127bis/26. Normativ privind reciclarea mixturilor asfaltice la cald.04. CD 118-79) .T.Of. XXVI-33 AND 1998 Normativ privind execuţia tratamentelor bituminoase cu agregate de balastieră M. Ordinul in M.05. 194/ 14.2004 Elaborator : INCERTRANS S.T.T. nr.T. de bază din beton slab la autostrăzi.2003 Elaborator: INCERTRANS S. Indicativ reglem.A. 906/11.2004 DD 509-1989.Of.T. XXVI-30 NE 023-2003 XXVI-31 NE 024-2003 XXVI-32 AND 2003 523- Îşi încetează valabilitatea AND 523-98 publicat in M.1999 Elaborator: INCERTRANS S. 483/08.A. nr. Elaborator : INCERTRANS S.C.659bis/22.

nr. p I . 782 din 06/11/2003 B. 606/23.T.2005 B. p. nr.C. realizarea străzilor în localităţile rurale .T. Elaborator: VIACONS Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat în M. publicat în M.T.Of.. B.D. nr.1/2001.R. p I .. 127 bis din 26 martie 1998.3/2001. nr. 621/23. 50/27. p I . .13/2001. Normativ pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe bază de bitum modificat cu polimeri.09.2000 CD 164-1987.10. friguros.C. nr. Normativ privind repararea şi întreţinerea podurilor şi podeţelor de şosea din beton. nr. 1608/ 02. nr. Elaborator: BOMACO S. Normativ privind proiectarea şi execuţia de tratamente bituminoase duble inverse pe îmbrăcăminţi cu lianţi hidraulici" (revizuire PD 216-1982).2003 Îşi încetează valabilitatea DD 502-1987.T. 138bis/1998 din 06/04/1998 XXVI-40 .11/2004.R.A. nr.2000 CD 164-1987.2003 Îşi încetează valabilitatea PD 216-1982 . reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-34 NE 010-1999 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat.A. M. 2003 M.2004 Elaborator: A.3/2001. nr.R. Îşi încetează valabilitatea Normativul privind lucrările de întreţinere a îmbrăcămintei bituminoase pe timp friguros. Îşi încetează valabilitatea B.Of. nr. XXVI-39 NE 025-2003 Normativ privind intervenţii de urgenţă la îmbrăcăminţi bituminoase pe timp M.C.10.1998 Elaborator:A.I.T.T.R.T.N.T. nr. nr.09.T.C. Elaborator: BETARMEX Normativ pentru execuţia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinuă (revizuire DD 502-1987). nr. beton precomprimat şi zidărie de piatră. nr.T.Of. nr.T. M. XXVI-35 NE 011-1999 XXVI-36 CD 99-2001 XXVI-37 DD 502-2001 M. .C. Elaborator: INCERTRANS S.10.6/2001 Ordinul s-a publicat în M.09.R. nr.R.N.4/2001. . M.Of. 221/N/27.C. nr. nr.L.01. p.100 /31. 608/23.Of.A..T.A.T.D.T.T. XXVI-38 PD 216-2001 M. 221/N/27. 132 M.13/2001. B.Of.T. Anexa M.P.A.01. Indicativ reglem. Îşi încetează valabilitatea B. Norme tehnice privind proiectarea şi M. Îşi încetează valabilitatea CD 99-197. 779 din 06/11/2003 B.T. Elaborator: INCERTRANS S. nr. nr. p I . beton armat.P. 782 din 06/11/2003 B.I nr. .Domeniu -nr.L.

.N. Elaborator: A.Of. 515execuţia şi întreţinerea terasamentelor şi a căii în zona pod-rampa acces. B. M. p I . Elaborator: A. Norme privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor. Norme privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor.01. pe poduri.T.N. nr. Elaborator: A. Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice . .N.T. M. nr.01.D.1998 M. . a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale. p I .1993 133 . M.N. Indicativ reglem. nr. 80/ 03. 138bis/1998 din 06/04/1998. 138bis/1998 din 06/04/1998. nr. M.N. p I . Norme tehnice privind proiectarea. 1/1994. nr.N.Of.1998 M. M. p I . Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea. nr. nr. nr. Elaborator: A. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-41 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare M.03. nr. 45/27.1998 M.D. 47 din 27/01/1998 de Publicaţia în care a Observaţii apărut M.01. nr. Norme tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare.Of. 138bis/1998 din 06/04/1998 M. nr. nr. Elaborator: A.1998 din 27/01/1998 M. Elaborator: A. 48/ 27. 138bis/1998 din 06/04/1998.C.Domeniu -nr.D. 571 din 19/12/1997 M. Norme tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor.T. .D. p I .138bis/1998 din 06/04/1998 M. nr. .D.01. . Elaborator:A.T. 49/ 27. p I .01.D. 15/1998 din 19/01/1998.T. . 46/ 27.T.N.Of. nr. nr. viaducte şi tuneluri rutiere.T. p I . pasaje.Of. construirea şi modernizarea drumurilor. 138bis/1998 06/04/1998 XXVI-42 XXVI-43 XXVI-44 XXVI-45 XXVI-46 XXVI-47 XXVI-48 AND 1993 Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane.Of.1998 M.D. nr.Of. 43/ 27.T.

D. nr.1/2000. Elaborator: BOMACO S.P.12.T. 7/2000 Broşură ICECON. nr. nr. 134 . 260/N/2000 din 02/11/2000 Îşi încetează valabilitatea Ordinul M.T. Normativ privind condiţiile de proiectare şi tehnologia de execuţie a lucrărilor de îmbrăcăminţi asfaltice uşoare. 610/2003 din 23/10/2003 XXVI-54 PD 177-2001 M. 7/2001. 12/2001. 66/N/1999 din 07/09/1999 Ordinul s-a publicat în B. 783 din 06/11/2003 180/06.T.P.C.L. nr.R.N. 783 din 06/11/2003 B.C.C.S.A.T.10.T.2003 M.A. B. p I .R.Of. Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică) (revizuire PD 1771976). nr. nr.A.C. B.P. Elaborator: INCERTRANS S.D.A.R. 214/18. nr.T.N.2/2001.R.T. execuţia şi exploatarea drumurilor comunale şi vicinale cu o singură bandă de circulaţie din mediul rural.T. p I . Bucureşti Normativ pentru determinarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Elaborator: INCERTRANS S.2000. Ordinul M.C. nr. Elaborator: BETARMEX Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi înglobate în beton.T. B. XXVI-52 NP 043-2000 XXVI-53 PD 189-2000 M. 605/2003 din 23/10/2003 XXVI-51 CD 63-2000 M.11.T. Îşi încetează valabilitatea CD 16-1978-Ordin A. 1/2001. Indicativ reglem. 609/23.C.Domeniu -nr. nr.A. nr. 2/2001. nr. M.C. Normativ pentru proiectarea şi folosirea aparatelor de reazem din neopren pentru podurile de cale ferată şi şosea (revizuire CD 63-1984). Elaborator: SEARCH CORPORATION Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut XXVI-49 ST 022-1999 M.D. nr.T. Elaborator : PROED S. Îşi încetează valabilitatea PD 189-1978. . nr. A.C. p I . XXVI-50 CD 16-2000 M.. 612/23.10.T.L. B.N. . 2/2001.Of. . normativul s-a publicat în B.2003 Îşi încetează valabilitatea PD 177-1976. Elaborator: I.Of.2000. CD 63-1984-Ordin A. nr.A.T.T.F. nr. 782/2003 din 06/11/2003 B. IPTANA Specificaţie tehnică privind proiectarea..

L. p I . MTCT 624/23.T. 786 din 07/11/2003 reglementarea in B.C.C.6/2004.T. 77/N/13. Elaborator: BOMACO Normativ de dimensionare a struct NP 081.2003 Ordin: M.C.07.T.A.22-23/2002. nr.T.Domeniu -nr.P.10. . 1060/29.10.C. M. nr.A.11. 611/23.T. Îşi încetează valabilitatea PD 165-1983. .P. nr.A. Normativ privind proiectarea autostrăzilor extraurbane (revizuire PD PD 162-2002 162-1983).2003 M.Satisfacerea exigenţelor de calitate.2002 urilor rutiere rigide.C. Îşi încetează valabilitatea PD 162-1983. nr. XXVI-56 XXVI-57 XXVI-58 XXVI-59 XXVI-60 XXVI-61 Normativ pentru calculul plăcilor armate pe două direcţii la podurile din beton PD 46-2001 armat (revizuire PD 46-1979). p I . indicativ PD 165 – 2000.2003 B. Elaborator: BETAMEX Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor AND 584din punct de vedere al capacităţii 2002 portante şi al capacităţii de circulaţie.R. . p I . .L. 783/06. IPTANA S.10. B.15/2002.R.C.11. . B.T.2003 reglementarea B. M.T. 1/2004. nr. nr. p I . Îşi inceteaza valabilitatea PD 177-1976. Elaborator: IPTANA S.Of. Ordinul M. nr.T.T. Elaborator: INCERTRANS S. nr.C.R.12.T. Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile aferente căii de rulare a GP 046-1998 tramvaielor.2002 135 B.1998 M. 786/2003 din 07/11/2003 B. 1717/ 17.10.2003 M.2002 M. 779/06. 5/2004.A.L.R.Of.10. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-55 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul M.Of. nr.T.2003 Ordin: M.Of. Elaborator: S. Îşi încetează valabilitatea PD 46-1979. nr.nr. nr. Indicativ reglem. 9/2001.C. nr. nr. Elaborator: PROED S.T. Ghid pentru proiectarea platformelor portuare. GP 068-2002 Elaborator: IPTANA S. 617/23.A.T. 622/23.T. nr.A. 7/2000. Normativ privind alcătuirea şi calculul structurilor de poduri şi de podeţe de şosea cu suprastructuri monolit şi PD 165-2000 prefabricate" (revizuire PD 165-1983).

L. .E. Elaborator: A. repararea şi etanşarea construcţiilor subterane pentru GEx 006metroul din Bucureşti.T nr.Domeniu -nr. Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale CD 27-2004 ferată. nr. 456 bis/20.R.A. Ghid pentru întreţinerea.T. 2002 Elaborator:S. 1716/17.Bucureşti Normativ privind realizarea şi urmărirea în timp a protecţiei structurilor subterane ale metroului împotriva NE 017-2003 curenţilor de dispersie produşi de circulaţia trenurilor de metrou.2004.Of.C.T.05. 26/N/22. nr.R. Indicativ reglem. 456 bis/20. p I .METROUL S.2004 M.T nr. 570/24.C.03.Of. p I .2003 B. Elaborator: A.10. Îşi încetează valabilitatea ID-28-1976.R. NP 034-1999 M.C.A. Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor în profilul transversal al căii ferateID 28-2004 revizuire ID-28-1976.05. nr. XXVI-63 XXVI-64 XXVI-65 XXVI-66 XXVI-67 Normativ privind proiectarea zonei platformei căii din punct de vedere al NP 095-2004 protecţiei împotriva îngheţului.9/2000 Broşură INCERTRANS.C.03.T.F. 456 bis/20.2004 M. p I .2004 de Publicaţia în care a Observaţii apărut M.2004.nr.6/2003.C.nr. * M.A.C. ** 136 .T.A. 309/16.05. nr.05. .P.T.T.C. * M.F.T. 572/24.T nr.METROUL S.2002 B. .E.09. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-62 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare M.F.Bucureşti Normativ de proiectare pentru structurile rutiere rigide aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S. nr.03.2004 M. M.L. nr.L.E.C. nr.C.2000 Ordin B. Elaborator S. 571/24.Of.15/2004.P. Elaborator: A.

p I .nr.L. p I . îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase.A.T nr.2004 Anexa : B. 336/2000 din 28/12/2000 Ordin B.Of.2004 137 .2004 Anexa : B.2000 M.2004 XXVI-73 NE 029-2004 XXVI-74 NE 030-2004 M.nr. Indicativ reglem.Domeniu -nr. M.6. Elaborator: INCERTRANS S. Normativ pentru repararea îmbrăcăminţilor din beton de ciment ale suprafeţelor aeroportuare.L. 27/N/22. .04.nr. M.2004 Anexa : B.nr.A. OMTCTnr. indicativ NP-085-2004. . Elaborator: INCERTRANS S.05.P.nr.T nr.T.L. 416bis / aproba prin din 10/05/2004. p I nr.T nr.A. Elaborator: INCERTRANS S.Of.R. 261/N/2000 din 02/11/2000 ** ** XXVI-69 NP 044-2000 XXVI-70 NP 085-2004 Face parte si se M. Elaborat de INCERTRANS S.511/07.03.T.nr. 507/16.R.Of. nr. XXVI-71 NP 050-2000 XXVI-72 NE 026-2004 Normativ privind reciclarea la cald a M.C.C.1/2001 Reglemenmtarea Broşură INCERTRANS.nr.A.05. Normativ pentru evaluarea capacităţii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare.7.T.R.T. 471/2004 din 15/03/2004 M. Elaborator: INCERTRANS S.Of.C. Normativ privind evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminţilor din beton de ciment ale suprafeţelor aeroportuare. . nr.C.06. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-68 NP 038-2000 Denumire reglementare tehnică Normativ de proiectare a ranforsării cu beton de ciment a structurilor rutiere rigide aeroportuare. Elaborator: INCERTRANS S. utilizate pentru întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă.2004 Elaborator: INCERTRANS S. p I nr511/07.A.T.P.A.C.05.T.6.06.A. M.T.nr.A. 1031/26. Ordin: M. 1032/26.9/2000 Broşură INCERTRANS Ordin B.1/2001 Reglementarea Broşură INCERTRANS.A. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin B.C.A. .P. Ordin: M. Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a materialelor antiderapante şi a fondanţilor chimici.T. 323/14. Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a aditivilor pentru bitumurile rutiere. nr.T.

352 bis/26. Of. Of.05.C.F. nr. pI.T.2005 B. 167/2005 din 15/02/2005 M. .R.B.T.C. nr.C.. nr. Of.05. 166//15.T. 446bis/26.nr.02. nr. Elaborator: SEARCH CORPORATION Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton şi beton armat pentru poduri. Elaborator: A. Elaborator: U.347 bis/25. nr.T.20/2005. Indicativ reglem.. 196//15. Elaborator: A.T. p I .B.T.T. Elaborator: A.2005 M. nr. Normativ pentru întreţinerea şi reparaţia liniilor de cale ferată pentru circulaţia trenurilor cu viteze până la 200 km/h .E.F. 169//15. nr. nr. nr.T. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut M.C.2/2005.2005 XXVI-76 NE 032-2004 XXVI-77 MP 038-2004 NP 109-2004 XXVI-78 XXVI-79 NP 111-2004 XXVI-80 NP 115-2004 XXVI-81 NP 116-2004 XXVI-82 NP 105-2004 M. M. Of.T.Domeniu -nr.C.C.2005 B. 182/15.C.2005 M. 16/2005. 171/15.T. M.04.C.T. p I . nr. Elaborator: U.02.C.05.C.C.F.T.4/2005.C. 197/15.E.05.nr.2005 B.2005 B. nr. 431 bis/23. M. 365 bis/28.T. Elaborator: U.4/2005. M. p I .T.2005 M. Of. Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale . nr.R.2005 B.5/2006.04. p I .T. .02. M.2005 B. Normativ pentru dimensionarea straturilor de bază din beton de ciment ale structurilor rutiere . nr. M. Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru străzi. nr.E.C. nr. nr.Of.02.T.C.2005 B.3/2005.nr. 168//15. p I .2005 B.04.2005 M. M.7-8/2006.05. 438bis/24. Normativ privind proiectarea liniilor şi staţiilor de cale ferată pentru viteze până la 200 km/h . Of.C.B./2005 M. M.T. Of.02. . . p I . 374 bis/04. Elaborator: IPTANA S. .C.2005 138 .T.02. 370 bis/03. nr. nr.A.pI. nr. .T. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-75 GP 108-2004 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri.C. Normativ pentru proiectarea şi execuţia căptuşelilor prefabricate la tuneluri executate cu scutul .R.C.02.C.

05.397bis/11. nr.L.C. nr. nr.10-11-12-13 /2005.L.T.Revizuire AND 540-1998 Elaborator:BOMACO S.T.C.A. nr. p I .T. precomprimate exterior. Of. Ordinul în B.S.06.P. 6/2006 şi B.T. 2005 M.C.2004 Completat de M. nr. nr. Elaborator: U. nr. 277/23. 1156bis/20.pI.L. XXVI-85 NP 104-2004 M.05. 559 din 30/06/2005 Îşi încetează valabilitatea NE 033-2004 aprobat prin OMTCT nr.. Elaborator:I. cale ferată şi pietonale. S. M. Normativ pentru proiectarea podurilor din beton şi metal.439 bis din 24.13/2001 Reglementarea în Brosura ICECON..02.T.C.nr.T. XXVI-86 NE 031-2004 M.A. Indicativ reglem.pI. 406bis/13. 198/2005 publicat în Mof PI. nr. 952/2005 din 16/06/2005 M. nr.Of.C.C. nr. p I .T.T. Elaborat : ICECON SA. străzilor . .C.T. Ordinul în B.12.2005 XXVI-84 AND 2003 Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase 540.2005.nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-83 NE 033-2005 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut M. 554bis/29.Domeniu -nr. nr.T.13/2001 Reglementarea în Brosura ICECON.C.2005 B.F.C nr.Of.C. Îşi încetează valabilitatea AND 540-1998. pI.2005 M. Normativ pentru întreţinerea şi repararea M. 2100/30.Suprastructuri pentru poduri de şosea.439 şi nr.2005 B.T.T. transportul şi punera în operă a mixturilor asfaltice. Of.C. 154/N/2000 din 06/07/2000 M. nr. Of. Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru executarea şi finisarea lucrărilor de terasamente pentru drumuri şi căi ferate.05.C. nr. .02. M.nr. 907/11. Elaborat: ICECON SA Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru prepararea .R. 4/2005.11.B.A.05. 177/15. nr. nr.2005 Elaborator: SEARCH CORPORATION M.21/2005. 155/N/2000 din 06/07/2000 XXVI-87 ST 032-2000 ** ** XXVI-88 ST 033-2000 139 .P.P.T.pentru drumuri cu structuri rutiere suple şi semirigide.2005 B.C. Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicaţie cu folii din mase plastice .

13/2001 Reglementarea în Brosura ICECON.T. 39/N/2000 din 30/06/2000 M.C.C. 273/1971 din 29/03/1971 M.T. nr. XXVI-90 S 4 -1971 B. nr.C.P.T.L. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-89 ST 034-2000 Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru compactarea structurilor rutiere.A.L.C. XXVI-91 NE 015-2002 ** XXVI-92 MP 018-2002 Metodologie de trecere în sistem M.13/2001.L. nr. nr.A.Domeniu -nr. computerizat a reţelei rutiere. 42/N/2000 din 30/06/2000 Ordinul s-a publicat în B. nr. B. Ordinul în B. nr. Elaborat : A.A.C. nr.P. nr. Elaborat : INCERTRANS Ordin aprobare M.P.L.T. nr.C. instalarea filtrelor penrtru depoluarea zonelor contaminate şi pozarea conductelor şi cablurilor subterane de orice natură . nr.13/2001. Elaborator: Ghid de utilizare a forajului orizontal GE 037-2000 dirijat pentru drenarea şi consolidarea alunecărilor de teren.T. Indicativ reglem. Elaborat: ICECON SA Normativ departamental privind condiţiile de proiectare şi execuţie a lucrărilor de execuţie şi instalaţii care afectează traseul sau zona drumurilor publice şi lucrările anexe aferente. 153/N/2000 din 06/07/2000 M.8/1971.L.D.T.T. 140 . conform 1066/2002 din 30/06/2002 actelor normative în vigoare. M. nr.P. ** ** Îşi încetează valabilitatea C 146-1984 “Instrucţiuni tehnice pentru execuţia lucrărilor de reparare a drumurilor de beton rutier fluidizat cu aditiv FLUBET”.8/2004.N.T. nr. XXVI-93 GT 025-2000 XXVI-94 Ghid privind macrozonarea teritoriului României din punct de vedere al riscului de alunecări de teren. Normativ pentru executarea lucrărilor de reparaţii a drumurilor cu beton rutier fluidifiant. 1719/2002 din 17/10/2002 de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul în B.12/2002 Reglementarea in brosura AND Ordinul în B.

Publicat in B. 259/N/2000 din 02/11/2000 M. Ordinul în B. panouri.L.A.T. nr.T.T. B.C.P.L. 52/N/1996 din 15/07/1996 de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul în B.C .T. Ordin MT nr.Domeniu -nr.C. M.P. borduri. NP 026-1998 Codul de proiectare pentru structuri metalice parter fără pod rulant. nr.C. 35/N/1997 din 03/03/1997 M. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-95 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare M. 110/N/1997 din 01/08/1997. etc. nr. nr.).T. Elaborat: INCERTRANS.P. nr 8/1995.211 din 6/06/1994 M. nr 12/1999.P.C.C.L. Indicativ reglem.T. grinzi. M. Elaborator: I.C.D. Elaborator : URBANPROIECT Instrucţie privind organizarea formaţiei normate de muncă pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii poduri.A. XXVI-96 XXVI-97 XXVI-98 XXVI-99 XXVI-100 XXVI-101 XXVI-102 Specificaţie tehnică privind cerinţele şi de performanţă pentru ST 035-2000 criteriile verificarea antiseismică a faţadelor cortină . Elaborator: I.A.13/2001.C. Instrucţiuni pentru stabilirea stării AND 522-1994 tehnice a unui pod. nr. nr. 2/1982 1605/ 12. nr 12/1999. nr 2/1994.T.A. Ordinul în B.A. B. SA Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale ST 002-1996 miniutuliajelor de construcţii prevăzute cu şenile de cauciuc pentru asigurarea protecţiei mediului şi a căilor de acces. Ghidul in brosura IPC SA.1981 ** 141 . Elaborator: IPC SA. nr. Elaborator: D.A. Ghid tehnic de utilizarea a dispozitivelor GE 014-1997 de transport şi manipulare a elementelor prefabricate pentru construcţii (tuburi.C.P.04. SA Ghid tehnologic privind realizarea GT 011-1997 drumurilor de organizare de şantier .P.L.L. Ordinul in B.T.13/2001. 2/N/1998 din 20/01/1998 M. 11/N/1993 din 06/04/1993 B.T. nr. dale. nr.L.P.P.C. nr. Normativ pentru elaborarea studiilor de circulaţie din localităţi şi teritoriul de C 242-1993 influenţă.12/1997. nr.

142 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful