Hamparan Elektronik

KPLI-SR

Bil 1 2 3 4 5

Nama Buku Excel 97 MOUS essentials Visual BASIC 6.0 guide Teknologi Maklumat Linux dan Anda C ++ Programming $ $ $ $ $

Harga Seunit 77.40 65.90 42.00 23.50 9.90

Bil. Unit 1 1 1 1 1 $ $ $ $ $

Jum Harga 77.40 65.90 42.00 23.50 39.90

Peratus Potongan (%) 5 10 12 0 5

Jum Potongan $ $ $ $ $ 3.87 6.59 5.04 2.00

Jum Harga Selepas Potongan $ $ $ $ $ 73.53 59.31 36.96 23.50 37.91

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NAMA / TARIKH J Abdul Hamid b.Abdul Wahab L Abdul Rahim Mohd Zan L Beh Boon Chong L Beh Xin Ning P Cheang Nguat Wei P Chek Kai Suan L Lee Siew Chin P Ling Teik June L Megala Ramuloo P Tan Yik Leng P Woothayakumar a/l L Vellikannan Tan Meng Lee P Bilangan tak hadir Jumlah Kedatangan Jumlah yang sepatutnya

B M M C C C C C C I C I C

9

10

11

14

15

16

17

18

19

21

Bil Tidak Hadir Bulan Ini

0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 4 8 12

1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 9 12

0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 9 12

1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 5 7 12

1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 10 12

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 12

1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 10 12

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 12

1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 10 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 12

3 9 1 0 1 0 2 1 6 0 0 1 24 96 120

Pn. Norabeerah Saforrudin /IPBBM

Hamparan Elektronik

KPLI-SR

no1 2

no2 2

no3 4

no4 7

no5 1

no6 9

max 9

min 1

mod 2

sum 25

purata 4.167

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama Abdul Hamid b.Abdul Wahab Abdul Rahim Mohd Zan Beh Boon Chong Beh Xin Ning Cheang Nguat Wei Chek Kai Suan Lee Siew Chin Ling Teik June Megala Ramuloo Tan Yik Leng

BM Markah Gred 23 E 86 A 75 B 60 C 55 D 50 D 78 B 90 A 55 D 45 D

IT Markah Gred 64 C 80 B 50 D 42 D 63 C 51 D 25 E 0 E 90 A 88 A

Jadual Gred 0 E 40 D 60 C 75 B 85 A

Pn. Norabeerah Saforrudin /IPBBM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful