You are on page 1of 10

NDEKLER

1. 2. 3.

ERBAKAN VE D-8 PROJES................................................................. 2 20. ASRIN SAHNE OLDUU BYK OLAYLAR ........................................... 2 20. ASIRDAK OLAYLARDAN ALACAIMIZ DERSLER................................... 4 3.1. SAADET N MATERYALZM DEL, MANEVYATILIK .................................................... 4 3.2. SAADET N ATIMA DEL, DYALOG ................................................................................ 5 3.3. SAADET N FTE STANDART DEL, ADALET................................................................... 5 3.4. SAADET N STNLK-TEKEBBR DEL, ETLK ......................................................... 6 3.5. SAADET N SMR DEL, BRL ............................................................................... 6 3.6. SAADET N BASKI VE FAZM DEL, NSAN HAKLARI, ZGRLK VE DEMOKRAS................................................................................................................................................... 7

4. 5.

TRKYENN NC OLMA NEDENLER .................................................. 7 D-8LERN KURULMASI ..................................................................... 8 5.1. D-8LERN ZELLKLER .................................................................................................................. 8

www.saadetistanbul.org

1. ERBAKAN VE D-8 PROJES


D-8 oluumu Erbakan vizyonunun semboldr. Erbakan tanyanlar, onun 30 yllk siyasi izgisini bilenler bu oluumun amacn da bilirler. D-8ler Yeni Bir Dnyann lk Admdr. diyen Erbakan, siyasi faaliyetlere balad gnden bugne dek hep hakszlklara kar mcadeleyi kendisine ilke edinmitir. Her nedense Erbakan, ilk gnden beri ve sistemli bir ekilde ok yksek mahfiller tarafndan bu lke insanna yanl tantlmtr. Bunda Erbakann dnya grnn etkili olduu iddia edilebilir. Ama en az bunlar kadar Erbakann sylemlerinden herhangi bir nedenle rahatszlk duyanlarn bu ite parmaklarnn olduu da unutulmamaldr. Erbakann nne karlan engeller, bu grlerinin faturas da olsa, Erbakann bu dncelerinden dolay piman olduunu sylemek mmkn deildir. nk Erbakan, Yeniden Byk Trkiye ve Yeni Bir Dnya idealine yrekten inanm ve bu inancndan da hibir zaman vazgememi bir liderdir. Bunu baaracandan da son derece emin olan Erbakan gcn, haktan ve hakldan yana olan 800 milyon insandan almaktadr.

2. 20. ASRIN SAHNE OLDUU BYK OLAYLAR


20. Asr nemli olaya sahne olmutur. Birinci dnya sava 1914-1918 kinci dnya sava 1939-1945 Blgesel savalar (Krfez, Balkanlar, Kafkaslar)1990-2000 Bu savalar bir yandan dnyadaki nemli deiimlerin sonucu olarak meydana gelmi, dier yandan da bizzat dnyamzda byk deiimlere sebep olmutur. yle ki; bir asr boyunca insanlk adeta yanllar srarla yerletirmeye kalkm, dier yandan ise bu yanllarn huzur, bar ve saadet getirmediini ac bir ekilde grmtr. Netice itibariyle btn bir asr boyunca yaanan aclardan sonra ders alnacak ok nemli sonular ortaya kmtr. Fakat yanl olanlar denendiinden 20. yzylda insanlk bir trl bekledii ve zledii, huzur, bar ve saadete kavuamamtr. Nitekim, 20. asra girildii zaman bu asrn balangcnda yeryznde drt byk mparatorluun hakim olduunu gryoruz. Bunlar; Osmanl Devleti Rus arl ngiltere Krall Avusturya-Macaristan mparatorluu
www.saadetistanbul.org

Birinci dnya sava bu imparatorluklara son verdi. Bu otoritelerin yerine baz lkelerde faist diktatrlkler geldi. kinci dnya savana kadar sren eyrek asrlk bir dnem bu lkelerde bir Diktatrler Dnemi oldu. Bylece bir Stalin, Hitler, Mussoloni, Franko dnemi yaand. Bunlarn faizan basklar insanlara byk zulmler yapt. Bu zulmlerin sonucunda ikinci dnya sava kt. kinci dnya savanda insanlar ok byk aclar ektiler. kinci dnya sava bu diktatrlere kar yaplm topyekn bir savatr ve bu sava diktatrlere son verdi. nk bu sava faizmi ve basky ortadan kaldrmak, hrriyet, insan haklar ve demokrasiyi yeryzne hakim klmak iin yapld. 6 yl sren ve insanln unutulmayacak byk ac ve kayplarna sebep olan kinci Dnya Savandan sonra insanlk topyekn hrriyet, insan haklar ve demokrasinin tesisi iin uzun yllar mcadele verdi. Bu mcadele 50 yldan beri srmekte ve halen de devam etmektedir. Bu mcadelede ksa srede arzu edilen sonuca ulalamamasnn sebepleri unlar olmutur. nce bir defa kinci Dnya Savanda diktatrlerin hepsi temizlenemedi. nk Stalin arkaya kald. O, diktatrln kinci Cihan Harbinden sonra da devam ettirdi. Bu yzden yeryznde 1945 ten 1990 ylna kadar bir souk sava dnemi yaand. Bu dneme ramen btn insanlk takriben 50 yl boyunca hrriyet, insan haklar ve demokrasi hususunda byk gayretler sarf etti ve nemli admlar atld. Bu admlarn nirengi noktalar olarak u hususlar saymakta hakllk vardr. 1945 ylnda nsan Haklar Beyannamesinin nerolunmas ve bunu takiben 1947 ylnda Birlemi Milletler Tekilatnn kurulmas 1949 ylnda NATOnun kurulmas. NATOnun bir savunma tekilat olarak hrriyeti, insan haklarn ve demokrasiyi korumak zere kurulmu olmas nemlidir. Souk sava dneminde insan haklar konusunda Ruslarla anlamak mmkn olmuyordu. nk Ruslar insan haklarn kendilerine gre deiik ekillerde tarif etmek, faizm ve basky devam ettirmek istiyorlard. Bunun zerine Avrupa lkeleri, biz kendimiz ayrca insan haklar beyannamesi neredeceiz dediler ve Avrupa nsan Haklar Beyannamesini nerettiler. Buna dayanarak da Avrupa nsan Haklar Szlemesi/AHS yrrle kondu ve Avrupa nsan Haklar Mahkemesi/AHM kuruldu. Avrupa nsan Haklar Szlemesini takiben, 1957 ylnda Avrupa Ortak Pazar, Avrupa Birlii olarak almaya balad. Bu birlik, Avrupa nsan Haklar Szlemesini temel olarak almtr. Btn bu gelimeler karsnda daha fazla kapal kalamayan Sovyetler Birliinde Perestroika/Glasnost hareketlerinin balamas ve bunun sonucu olarak Sovyetler Birliinin dalmas sreci grld. Bu gelimeler zerine temenni olunuyordu ki, yeryznde artk bar, huzur, demokrasi ve insan haklar hakim olsun. Ama ne yazk ki bu gereklemedi. nk Sovyetlerin dalmasndan sonra bat liderleri bara dayal bir dnya kurulmas yerine, yine dmanla dayanan bir dnya kurulmas yoluna saptlar. Bunun en ak delili, 1990l yllarn banda, ngiltere Babakan Margaret Teacherin skoyadaki NATO toplantsnda yapt konumadr.
www.saadetistanbul.org

Sovyetler Birliinin dalmasndan sonra imdi ne yapacaz, Natoyu fesih mi edeceiz? sorusuna Teacher: Dman olmayan ideoloji yaayamaz. Bizim yaayabilmemiz iin mutlaka bir dmanmzn olmas lazmdr. Sovyetler Birlii dald ve dman olmaktan kt. Onun yerine yeni bir dman koymamz gerekiyor. Bu yeni dman slam olacaktr cevabn vermitir. Yeryznde bar tesis edilecei yerde, ne yazk ki yeni oluuma byle yanl bir yol gsterilmi olmas, dnyann en hassas blgelerinde yeniden savalarn balamasna sebep olmutur. ran-Irak sava Krfez sava Bosna katliam Azerbaycan ve eenistan katliamlar Btn bu savalarn hep Mslman topluluklara kar yaplmas ve Mslman lkelerin birouna uygulanan eitli ambargolar, Somalide Ruandada alktan ve sefaletten hayatlarn kaybeden insanlara kar Batnn duyarszl, btn bu olaylarn hedefinin nedense hep Mslmanlar olmas dikkate alnacak ve Teacherin yukarda bahsi geen szleriyle birlikte deerlendirilecek olursa, Batdaki oluumlarn neden baarya ulaamad kolayca anlalr. Bu tablo karsnda imdi yeryznde huzur, bar, ve saadetin tesisi iin, artk bu yanllarn yaplmayaca yeni bir yola girilmesi, dorulara dnlmesi zorunluluu ortadadr. te 21. asrn banda bu konuda yeni hedefler belirlenirken gemite yaplan bu yanllarn tekrar edilmemesi ve bunlardan bir takm derslerin alnmas mecburiyeti vardr.

3. 20. ASIRDAK OLAYLARDAN ALACAIMIZ DERSLER


3.1. SAADET N MATERYALZM DEL, MANEVYATILIK

Zira totaliter rejimlerdeki tm basklar, materyalizm ve Darwinizm felsefesinin bir sonucudur. Darwinizme gre, kuvvetli rklarn zayf rklar yok etmesi doann bir gereidir. Tekaml iin ortada bir dmann olmas ve bu dmanla devaml savalmas hayatn kanunudur. Bu yzdendir ki, btn totaliter rejimlerde diktatrler hep bu yanl zihniyetin etkisi altnda kalm, bu zihniyetin egemen olmas iin gayret gstermi ve materyalizme saparak maneviyat yok etmeye almlardr. Ama bu asrn sonunda meydana gelen ilmi gelimelere, bir yandan Darwinizmin ve materyalizmin artk geerli olamayacan ortaya koyarken, dier yandan insanln yaad zulmlerin, esasen temeli dmanlk ve sava olan materyalizmin geerliliini ortadan kaldrm, temeli efkat, sevgi, kardelik, huzur ve ksaca bar olan maneviyatl n plana karmtr. Bugn Rusyada bile artk insanlar akn akn kiliselere gidiyor. Bundan dolay 20 asrdan alnacak en nemli ders, materyalizm deil, maneviyatlk, bir dier ifadeyle sava deil bar dersidir.

www.saadetistanbul.org

3.2.

SAADET N ATIMA DEL, DYALOG

Yukarda savalardan sz ederken bunlarn temelinde ne yazk ki Batnn slam yok etme hareketinin yattn ifade etmitik. Gerekten Birinci Dnya Savann hedeflerinden birisi Osmanl mparatorluunu ykp paralamak ve Mslmanlar yok etmekti. Batllar savatan sonra Mslman lkelerin topraklarn igal ettiler ama halklarn yok edemediler. kinci Dnya Savandan sonra Mslman lkeler tekrar bamszlklarna kavutular. Bu defa da Mslman lkelerin baka yntemlerle smrlmesi yoluna gidildi, fakat gene baarl olunamad. Asrn geride kalnan son on ylnda bu defa slam, dman olarak gsterilmek istendi ve son on ylda bu gaye ile savalar yapld, katliamlar sergilendi ama grld ki bu dahi bu savalar ve katliamlar yapanlara huzur ve sadet getirmiyor. Bu bakmdan ders alnmas gereken bir husus da dmanln hibir zaman k yolu olmad, huzur , saadet ve bar iin dmanln deil, ancak diyalogun, samimi ibirliinin ve dayanmann, bar iinde bir arada yaayan ok kltrl bir dnyann esas alnmas gerektiidir. 3.3. SAADET N FTE STANDART DEL, ADALET

kinci Dnya Savandan sonra, dnya insanlarnn huzur, bar ve saadet iinde yaamalar iin faizmin herkese kabul ettirmek istedii Mukaddes Devlet zihniyeti yerine zgrlkler, insan haklar ve demokrasinin temel alnmas elbette hayrl teebbslerdir. Ama son on yl iinde grld ki, baz lkeler nsan haklar ve zgrlkler olsun ama sadece bizim iin olsun demeye baladlar. zellikle Mslman lkelere kar, halk Mslman olduundan dolay tavrlar alnd. Mslmanln temeli bar ve efkat olduu halde bir ok lke, onu terrizm ile e tutmaya baladlar. yle ki, organize su mefhumunu bu yzden ortaya atarak Mslmanlar organize su ilemeye hazr bir potansiyel tehlike gibi grp, onlara insan haklar verilmesin diyecek kadar da ileri gittiler. Bu tutum ve davran sadece toplumlar arasnda ayrcalk ve dmanlk meydana getirmekle kalmad, ayn zamanda bir takm batl lkeler bir takm Mslman lkelere ifte standart uygulamaya baladlar. ifte standart uygulamas olarak bir takm lkelere konulan ambargolar, neticede o lkelerin masum halknn zulm grmesine ve insanlkla badamayacak sonularn ortaya kmasna sebep oldu. Bu ifte standarda ne yazk ki, Bilemi Milletler de alet olarak kullanlmak istendi. Bu tutum, toplumlar arasnda mutluluk ve huzur yerine, gerginlik, atma ve dmanlk duygularnn domasna sebep oldu. Sonunda bu yaklamn da faydal deil, zararl olduu anlald. te bu gerekten alacamz ders; insan haklar ve zgrlkler yalnzca bize deil, herkese tm insanlara lazmdr. Yani ifte standart deil, adalet dersidir.

www.saadetistanbul.org

3.4.

SAADET N STNLK-TEKEBBR DEL, ETLK

Yirminci asr boyunca, baz gelimi lkelerin sahip olduklar maddi gce gvenerek dier lkelere hep yukardan baktklar grlmtr. Halbuki yine ayn 20. asr, maddi gcn ok ksa sreler iinde dahi yer deitirebileceini ortaya koymutur. Mesela son 20 ylda bilhassa Uzakdou lkelerindeki byk ekonomik kalknma ve hatta bu lkelerin baz balk kylerinde 10 yl gibi ksa sre ierisinde byk teknolojik retim merkezlerinin kurulabilmesi, maddi gcn ne kadar kolay yer deitirebileceinin ak kantdr. Yaplan incelemeler 21. asrda, dnyann ekonomik faaliyetlerinin arlk merkezinin artk Avrupa ve Amerikadan, Uzakdouya ve Asyaya kayacan gstermektedir. Btn bu gelimeler, saadet iin, lkeler arasndaki mnasebetlerde artk stnlk iddialarnn deil, eitliin esas alnmas gerektiini gstermektedir. Yani herkese ve her topluma insan hakk tanmak, sayg gstermek ve kle muamelesi yapmamaktr. te 20. asr denemelerinden alacamz bir dier ders de budur. 3.5. SAADET N SMR DEL, BRL

Yirminci asr boyunca baz batl zengin lkeler gelimekte olan lkelere ar faizlerle bor vermeyi, onlarn zenginliklerini elimde frsat varken niin ezmeyeyim dncesiyle tek yanl olarak smrmeyi esas almlardr. kinci dnya savann sebeplerinden birinin Hitlerin Almanyaya da smrgelerin verilmesi gerekir iddias deil midir? Bu davranlarn hepsi yanltr. nk; saadet hep beraber olur ve komusu aken tok yatan mutlu olamaz. Bir toplumun br toplumu smrmesi, fakir brakmas, gelimesini engellemesi, sonunda o toplum iin de zararldr. Nitekim Batl lkelerin 20. asrdaki bu uygulamalar sonunda, zenginler daha zengin, fakirler daha fakir hale gelmitir. Toplumlar aras gelir dalm bozulmu, fakir lkeler borlarnn faizlerini dahi demeyecek hale gelmitir. imdi bor veren lkeler deil verdikleri borlarn faizlerini almay, hatta ana paralarndan bile vazgeme durumuyla kar karya kalmlardr. Yaplan aratrmalar bu yanl politikalar deitirilmedii takdirde 21. asrda nfus patlamasnn yaanaca, fakir Afrika halklarndan meydana gelecek milyonlarca insann eski tarihi dnemlerde olduu gibi, ynlar halinde gelerek Avrupay igal ve yama edeceklerini gstermektedir. te 20. asr uygulamalarndan alnacak bir dier ders de, toplumlar arasnda artk, smrnn deil, btn taraflar iin yararl ve samimi bir ibirliinin esas alnmas gerektiini gstermektedir.

www.saadetistanbul.org

3.6. SAADET N BASKI VE FAZM DEL, NSAN HAKLARI, ZGRLK VE DEMOKRAS Yukarda kinci Dnya Savandan sonra Bat lkelerinde, insan haklar, zgrlkler ve demokrasi konusunda baz admlarn atlm olduunu grdk. Bizce, uygulamadaki eksiklikler giderilmek suretiyle, atlan bu admlarn mana ve mahiyetine yakr tarzda bir ynetim biimine geilmesi gerekirdi, ama geilmedi. Yani gemi asrdaki uygulamalardan alnacak bir dier ders de saadet iin bask ve faizm deil, insan haklar ve demokrasinin esas alnmas gerektiinin idrak edilmesidir.

4. TRKYENN NC OLMA NEDENLER


Souk sava sonrasnda Trkiye, Avrupann evresinden, Avrasya diye tanmlanan yeni bir siyasi ve ekonomik gerein merkezine oturdu. Genelde Orta Asya, Kafkaslar ve Karadeniz lkelerinin kapsad ekliyle tanmlanan bu blge, sadece potansiyel olarak dnyann en nemli enerji retim blgelerinden biri olmasndan dolay deil, ayn zamanda, Dou ile Baty birbirine balayan ok nemli bir ticaret ve ulam koridoru oluturmas nedeniyle artan lde dikkatleri zerine topluyor. Trkiye Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadou gibi dnyann en hassas blgelerinin ortasnda, Asya, Afrika ve Avrupann birletii yerde, enerji kaynaklaryla enerji tketen lkeler arasnda en nemli bir kpr konumundadr. Dnyann siyasi, ekonomik ve evresel sahnesinde Dounun arlnn giderek artmas ve Bat ekonomilerinin performanslarnn bu yeni aktrlerin politika ve performanslarna daha fazla baml olmas bekleniyor. Bu anlamda Trkiyenin nc olmas nedenlerini ksaca yle saymak mmkndr. Trkiyeden geen tarihi pek Yolunun yeniden douu. lkede zengin doal kaynaklarn bulunmas. Tarmsal adan kendine yeterli olmas. Bol miktarda su kaynaklarna sahip olan Trkiyenin Ortadouda su konusunda kilit lke olmas. Birok ok uluslu irketin Trkiyeyi blgesel merkez semesi. Trkiyenin uluslararas finans evrelerinde itibarl olmas. Trkiyenin sadece sermaye ithal eden deil, ayn zamanda sermaye ihra eden bir lke konumuna gelmesi. Halen 65 milyon olan nfusun 2020de 80 milyonu amas ve bylelikle nemli bir satn alma gcne sahip bulunmas. Saysz turistik alanlarn ekicilii ve bu konudaki sanayinin hzla gelimesi. Trkiyenin Orta Asya Cumhuriyetleri ile olduu kadar, Ortadou, Balkanlar, Avrupa, Kafkaslar, Akdeniz ve Karadeniz lkeleriyle de zel ilikilere sahip olmas. ET/EKO (Ekonomik birlii Tekilat) ve KE/BSEC (Karadeniz Ekonomik birlii) gibi blgesel ibirlii kurulularnda nder rol oynamas.

www.saadetistanbul.org

lkenin teknoloji alannda ileri lkelere rakip konuma gelme aba ve beklentisi iinde bulunmas. Trkiyenin btn dnya iin bar, huzur ve istikrar bakmndan kuvvetli, mreffeh, hrriyeti, insan haklarna saygl ve demokratik bir lke olmas ok byk nem tamaktadr. Yirminci asrn yukarda deinilen nemli olaylar cereyan ederken, Trkiyenin bat dnyas ile mnasebetleri btn insanlk iin hususi bir nem tamaktadr.

5. D-8LERN KURULMASI
Refahyol Hkmeti zamannda, 15 Austos 1997 tarihinde kurulmu olan D-8ler, yirminci yzyln, yirmi birinci yzyla en kymetli bir hediyesidir. Yine D-8lerin kurulmas batan sona savalarla ve atmalarla geen 20. asrn sonunda, aydnla alan bir kap gibidir. Dnyada artk huzur, bar ve saadetin tesisi iin, bir an evvel yanllardan vazgeilmesi dorulara dnlmesi ve Yeni Bir Dnyann kurulmas gerekmektedir. D-8ler hareketi bu manada bir alma olarak deerlendirilmelidir. te 20. asrn gerekleri, yaanan olaylar, alnmas lazm gelen dersler ve btn bunlarn sonunda ortaya kan zorunluluklar, D-8in douunun gerekesi olmutur. 15 Austos 1997de 8 lkenin Devlet Bakanlarnn stanbulda raan Saraynda bir araya gelerek imzaladklar anlama ve temel stat ile D-8lerin resmen kurulmas, 20. yzyln 21. yzyla en kymetli hediyesi mahiyetindedir. Ayrca D-8lerin kurulmas bir bakma batan sona kadar savalarla ve atmalarla geen 20. asrn sonunda aydnla alan bir kapdr. D-8lerin bayranda yer alan 6 tane yldz, D-8lerin temel ilkelerini sembolize etmektedir. Bu ilkelerden her biri 20. asr boyunca hep yanllarda srar edilmesi ve bu srarn bir fayda vermemesi yznden, artk dnlmesi gereken dorular gstermektedir. D-8lerin bayranda 6 temel ilkeyi sembolize eden 6 yldzn anlamlar unlardr. Sava deil, bar! atma deil, diyalog! ifte standart deil, adalet! stnlk deil, eitlik! Smr deil, ibirlii! Bask ve tahakkm deil, insan haklar, hrriyet ve demokrasi! Bu prensipler sadece D-8lerin kendi prensipleri deil, ayn zamanda Yeni Bir Dnyann kurulmasnn da temel esaslardr. 5.1. D-8LERN ZELLKLER

Yukardaki ilkelerin gerekleebilmesi iin D-8lerin aadaki zellikleri byk neme haizdir.

www.saadetistanbul.org

D-8ler En Yksek Seviyede Kresel Bir Kurulutur. Bugn yeryznde 190 lke bulunuyor. Bunlarn toplam nfusu 6 milyar civarndadr. Bu 180 lkenin iinde takriben 30 kadar kalknm lke olup, nfuslar takriben 1 milyar civarndadr. Bunlar kendi ibirliklerini gelitirmek ve yeryzndeki etkinliklerini artrmak iin G-7leri, yani Gelimi lkeler Organizasyonunu kurmulardr. Bu G7ler (imdi onlarda G-8 oldular) zaman zaman bakanlar, her ylda devlet bakanlar toplantlaryla faaliyetlerini srdrmektedirler. Bunlarn dnda kalan 160 kadar gelimekte olan ve nfuslar 5 milyar aan lke ise byle bir tekilata sahip deillerdir. te D-8ler, G-7lere paralel olarak ve fakat gelimekte olan lkelerin kurduklar ve yksek seviyede kresel bir dnya kuruluudur. D-8ler G-7lerle atmak in Deil, Tam Tersine Yeni Dnyay Birlikte Kurmak in Teekkl Etmitir. G-7ler kendi aralarnda ibirlii ile dnya zerindeki etkinliklerini artrmay hedeflemektedirler. Halbuki D-8ler, yukarda belirtilen temel ilkeleri sadece kendileri iin deil, btn insanlk iin benimsemilerdir. Bunun iin de kurulularndan bir yl sonra G-7lerle birlikte bir masa etrafnda Yeni Bir Dnyann kurulmas iin toplanlmasn programlarna almlar ve bu alma hedefine 2. Yalta Konferans tanmlamasn yapmlardr. Bilindii gibi kinci Dnya savandan sonra Birinci Yalta Konferans ile dnya ekillendirildi. Ancak bu ekillendirme dorular zerine dayanmad iin souk savalardan baka bir ey vermedi. imdi D-8ler projesinde ngrlen bir hedef de 2. Yalta Konferans ile ve 20. asrdaki yanllardan alnacak derslerle Yeni Bir Dnyann G-7lerle beraber dorulara dayandrlarak kurulmasn salamak, D-8lerin 6 ilkesini dnyadaki herkes ve her toplum iin uygulamak ve beklenen saadet dnyasnn kurulmasn temin etmektir. D-8ler Btn Gelimekte Olan lkeleri Kucaklamak, Ayn Zamanda Sratle Karar Alabilen Dinamik Bir Yapya Sahip Olabilmek zere Kurulmutur Gelimekte olan ve nfuslarnn toplam 5 milyar bulan 150 lkenin hepsi ile bir araya gelerek adeta yeni bir Birlemi Milletler gibi bir dzenleme ile dinamik bir alma pratikte mmkn deildir. Nitekim yine gelimekte olan lkelerden olan Afrika Birlii, Arap Birlii, Uzakdou Asya Birlii, Gney ve Orta Amerika Birlii gibi baz kurulular baz faydal hizmetlerde bulunmalarna mukabil, istenen dinamizm ile alamamakta ve G-7lere paralel hibir gelime gsterememektedirler. te D-8ler bir yandan btn gelimekte olan lkeleri kucaklamak, dier yandan da dinamik bir alma imkanna sahip olabilmek iin nce 8 lkenin katlm ile yola kmlardr. D-8ler 8 lke tarafndan kurulmutur. Bunlar srasyla unlardr;
www.saadetistanbul.org

Endonezya Banglade Nijerya Pakistan Trkiye ran Msr Malezya

200 milyon 130 milyon 120 milyon 120 milyon 70 milyon 65 milyon 65 milyon 27 milyon

800 milyon

Yani nfuslarnn toplam 800 milyon olan lkelerdir. Ancak gelimekte olan btn lkeler ve tabii ki en bata Trk Cumhuriyetleri ve dier Mslman lkeler nfuslar ne olursa olsun D-8lerin doal yeleridir. D-8ler ye lkelerin lerine Karmamak Ve Her Birinin Blgesel Anlamalarndaki Taahht Ve Haklarna Halel Getirmemek Temel Prensibi le Kurulmutur. Evrensel bir kurulu olan D-8lerin geliip glenebilmesi iin i ilerine karmamas ilke edinildii gibi, her birisinin katld blgesel kurulularla ilikilerine de sayg gstermek, lzumsuz problemlerin ortaya kmasna sebep vermemek gerekli grlmtr. D-8ler Gelimekte Olan Btn lkelerin Birlikte Ve Hzl Kalknmalarn, Uluslararas Mnasebetleri Tanzim Eden Mekanizmalara Katlm Glerinin Artrlmas Ve Dnya Ekonomisinin Etkinliklerinin Glendirilmesi Ve Halklarnn Daha yi Bir Yaam Standardna Sahip Olmasn Salamak Amacyla Kurulmutur. D-8ler ibirlii ve elbirlii yaptklar takdirde ok byk atlm potansiyeline sahiptirler. Bu byk potansiyeli kendi yeleri ve btn insanlk iin gelitirmek D-8lerin bir dier kurulu amacdr. D-8ler Kurulur Kurulmaz Btn ye lkelerin Dinamiklerini Harekete Geirmek, Faydal Projeleri Sratle Gerekletirmek zere Kurulmutur. Hedefleri asndan laf deil i retmeyi benimseyen D-8ler, daha kurulular srasnda hangi sahalarda hangi konulara ncelik vereceklerini uzmanlaryla aratrmalar yaparak olgunlatrmlardr. Her bir lkenin hangi konuda yrtc olaca, hangi projelerin gereklemesine nclk yapaca plan ve programa balanmtr. Bu planlama srasnda Trkiyeye sanayi sahasnda atlm yapacak projelerin ncl grevi verilmitir. Btn lkeler gibi Trkiye de D-8 projesine heyecanla sarlm ve 54. Hkmet dneminde bu sahada byk admlar atlmtr. D-8ler iin byk nem tayan zirai ilalama uaklarnn retim projesi, 54. Hkmet dneminde baaryla sonulandrlan projelerden birisi olmutur. D-8 lkelerinin hedef olarak belirledii btn projeler ye lkelerin kalknmasna nclk edecek niteliktedir. Bunlarn bir an evvel gerekletirilmesi D-8 hedefleri bakmndan gerek o lke halk ve gerekse insanlk iin ok byk nem tamaktadr.
www.saadetistanbul.org

10