Ajánljuk ez a könyvet minden utazónak, aki hazafelé tart, aki saját, igazi útján jár.

A szeretet az univerzum arca és teste. Ez az univerzum összetartó, ötvöző anyaga, az anyag, amiből mindnyájan vagyunk. A szeretet és egészség és az Egyetemes Istenséggel kapcsolatban-lét élménye. Minden szenvedést az elkülönültség illúziója okoz, ami félelmet és ön-gyűlöletet teremt, s így nyilvánvalóan betegséghez vezet. Mi vagyunk saját sorsunk kovácsai. Sokkal többre vagyunk képesek, mint gondoltuk, beleértve önmagunk meggyógyítását, akár „halálos" betegségből is. Az egyetlen valóban „halálos" betegség-egyszerűen élni, embernek lenni. És embernek lenni-egyáltalán nem a „vég", mivel a halál csupán átlépés a lét másik szintjére. Arra szeretném Önt bátorítani, hogy lépjen ki élete „normál" kötelékéből és kezdje el másként látni önmagát. Arra akarom biztatni, hogy életét az idő tűhegyén élje, engedje meg magának, hogy minden percben újjászülessen. Arra akarom biztatni, hogy életélményét könnyedén öntse formába.

TARTALOMJEGYZÉK I. rész Az energia bolygóján élünk 1. fejezet Hogyan használjuk ezt a könyvet? 2. fejezet Jegyzet a képzésről és az útmutatás kialakulása Az Emberi Aura Bevezető: A személyes élmény 3. fejezet Párhuzamok: Hogyan látjuk magunkat és a valóságot A nyugati tudományos nézetek 4. fejezet Az Emberi Energiamező tudományos kutatásának története 5. fejezet Az Egyetemes Energiamező 6. fejezet Az Emberi Energiamező vagy az Emberi Aura Pszichodinamika és az Emberi Energiamező Bevezető: A terápiás élmény 7. fejezet Az emberi növekedés és az aurában zajló fejlődés 8. fejezet A hét fő csakra pszichológiai funkciója 9 . fejezet A csakrák vagy energiaközpontok diagnosztikája 10. fejezet Az aura megfigyelése a kezelések során 11. fejezet Energiablokkok és védelmi rendszerek az aurában 12. fejezet A főbb karakterstuktúrák aura- és csakraformái A gyógyító érzékelését segítő eszközök Bevezető: A betegség oka 13. fejezet A valóság 14. fejezet Az energiablokktól a testi megbetegedésig 15. fejezet A gyógyítás folyamata 16. fejezet Közvetlen információszerzés 17. fejezet A belső látás 18. fejezet A kifinomult auditív érzékelés és kapcsolat a spirituális tanítókkal 19. fejezet Heyoan metaforája a valóságról Spirituális gyógyítás Bevezető: Az energiamezőnk a gyógyító eszközünk 20. fejezet Felkészülés a gyógyításra 21. fejezet Gyógyítás minden szinten 22. fejezet Gyógyítás színekkel és hangokkal 23. fejezet A földidőn kívüli időben történt sérülések gyógyítása Öngyógyítás és a spirituális gyógyító Bevezető: Átalakulás és saját felelősség 24. fejezet Az új orvostudomány arculata: gyógyító lesz a páciensből 25. fejezet Egészség: esély arra, hogy visszataláljunk valódi önmagunkhoz 26. fejezet A gyógyító fejlődése 13 15 17 21 23 25 31 37 41 55 57 59 67 75 83 93 99 119 121 123 127 135 141 145 155 163 169 171 173 185 219 225 233 235 237 245 251

II. rész

III. rész

IV. rész

V. rész

VI. rész

l.

fejezet

HOGYAN

HASZNÁLJUK

EZT A KÖNYVET? Ez a mű elsősorban azok számára íródott, akik szeretnék megérteni, mélyebben felfedezni önmagukat és a kézrátétel művészetét. A könyv az emberi aura, és annak testi, valamint pszichológiai gyógyítással való kapcsolatának mélyreható elemzését nyújtja. Egészségügyben dolgozó szakembereknek, papi személyeknek és mindazoknak ajánljuk, akik teljesebb testi-lelki és spirituális egészségre törekednek. Ha azért érdekli Önt ez a könyv, mert ön-gyógyító módszereket szeretne tanulni, jó úton jár. E könyv tanulsága szerint az öngyógyítás ön-átalakítást jelent. Bármely betegség, akár lelki, akár testi baj, olyan ön-vizsgáló, ön-felfedező útra vezérli Önt, melynek eredményeképpen élete gyökeresen megváltozik. E könyv kézikönyvként szolgál ehhez az utazáshoz, mind az öngyógyításban, mind mások gyógyításában. Az egészségügy bármely tudományterületén dolgozó hivatásos gyógyító számára éveken át használható kézikönyv. A gyógyítást tanulónak tankönyv, amelyet a kurzusok során egy tapasztalt gyógyító mellett, vagy annak felügyeletével, segítségével használhat. Minden fejezet végén kérdések találhatók. Azt javaslom, hogy a gyógyítást tanuló anélkül, hogy a fejezet szövegébe visszalapozna, válaszolja meg ezeket. A szöveg tanulmányozása közben, kérem, végezze el a benne szereplő gyakorlatokat. E gyakorlatok nem csupán a gyógyító- és vizsgálóeljárásokat célozzák, hanem az öngyógyítást és az önfegyelmet is. A gyakorlatok életünk kiegyensúlyozására és elménk elcsendesítésére összpontosítanak annak érdekében, hogy észleléseink köre kitágulhasson. Ez a könyv nem helyettesíti a gyógyító tanfolyamatokat. A gyógyítókurzusok során, vagy a kurzusokra való előzetes felkészülésben ajánlatos használni. Ne becsüljék le azt a munkát, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy gyakorlattá váljunk az energiamezők érzékelésében, és megtanuljunk velük dolgozni. Szükségünk lesz a kézrátétel élményére, és arra, hogy ezt az élményt egy képzett gyógyító tanító megerősítse. Az Emberi Energiamező (EEM) észlelése nem csupán tanulmányokat, de belső növekedést is igényel. Érzékenységünket növelő belső változásokra van szükségünk ahhoz, hogy meg tudjunk tanulni különbséget tenni a belső zaj és a belülről érkező finom információ között, ami csupán az elme elcsendesítése után fogható fel. Másrészt, ha már vannak a „normál" érzékelési tanulmányon kívül eső kezdeti tapasztalataink, e könyvet a tapasztalatok megerősítéseként is használhatjuk. Bár minden ember élménye egyedi, vannak olyan általános élmények, amelyek mindenkinél jelentkeznek az észlelési kör kitágítása, a „csatornák kinyitása" során. E megerősítések azt szolgálják, hogy bátorítsanak minket utunkon. Nem, nem fogunk megbolondulni. Mások is hallanak „sehonnan" érkező hangokat, és látnak ott nem lévő fényeket. Ez mind része azon csodálatos változások kezdetének, melyek talán szokatlanul, de a legtermészetesebb módon mennek végbe életünkben. Bőséges tapasztalatunk van arról, hogy manapság igen sok ember terjeszti ki szokásos 5 érzékét szuperszenzoros (érzékelésen túli) szintekre. A legtöbb embernek vannak Fokozott Érzékenységű Észleletéi anélkül, hogy ezt tudatosítanák magukban. Nagyon sokan képesek ezeket az észleléseket jelentős mértékben finomítani, ha rászánják magukat, és erről szóló tanulmányokat folytatnak. Lehetséges, hogy már zajlik a tudat átalakulása, és mind több ember fejleszt ki olyan szintet, amelyen az információfelvétel más, esetleg magasabb frekvencián zajlik. Én is így tettem. Ön is képes erre. Bennem ez a fejlődés egy lassú, organikus folyamatként ment végbe, amely új világokba vezetett, és szinte teljesen megváltoztatta személyes valóságomat. Hiszem, hogy az FÉÉ kifejlesztésének folyamata az emberi faj természetes evolúciós lépése, amely a fejlődés következő szakaszába visz el bennünkét, oda, ahol újonnan megszerzett képességeink miatt mélyen becsületesnek kell lennünk. Érzéseink és magánszféránk többé nem marad rejtve mások előtt. Most is automatikusan közöljük őket energiamezőnkön keresztül. Ha mindenki megtanulja érzékelni ezt az információt, sokkal tisztábban fogjuk érteni egymást, mint most. Például: Ön esetleg már most is képes felismerni, ha valaki nagyon dühös. Ez könnyű. Az FÉÉ segítségével képessé válunk arra, hogy lássuk a dühös személyt körülvevő vörös ködöt. A mélyebb szinteken zajló folyamatok megértése érdekében lehetséges a harag okára fókuszálni, nemcsak a jelenben fennálló okra, de arra is, hogyan kapcsolódik ez a gyermekkori élményekhez, és a kliens szüleihez való viszonyához. A vörös köd mögött megjelenik majd egy vastag, szürke, folyadékszerű anyag, mely súlyos szomorúságot hordoz. A szürke köd lényegére fókuszálva esetleg képesek leszünk meglátni azt a gyermekkori jelenetet, mely e mélyen gyökerező fájdalom oka. Azt is látni fogjuk, miképpen károsítja a harag a fizikai testet. Látni fogjuk, hogy van olyan ember, aki rendszerint haraggal reagál bizonyos helyzetekben, pedig közelebb vinne a sírás a helyzet megoldásához. Az FÉÉ használatával képessé válunk rá, hogy megtaláljuk azokat a szavakat, amelyek segítenek lehiggadni, és kapcsolatot találni mélyebb valóságunkkal. Más esetben azonban úgy láthatjuk, hogy épp a harag kifejezése az, amitől könnyebb lesz elviselni egy bizonyos helyzetet. Ha egyszer megéltük ezt az élményt, többé már semmi sem a régi. Életünk soha nem remélt módon kezd megváltozni. Megértjük az ok és okozati összefüggést, látjuk, ahogy gondolataink hatnak energiamezőinkre. Ezek viszont testünket és egészségünket alakítják. Látjuk, hogy energiamezőnkön keresztül mi magunk alkotjuk meg saját valóságélményünket. Ez kulcs lehet ahhoz, hogy ráébredjünk, hogyan befolyásolhatjuk saját valóságunk megteremtését, és hogyan tudjuk megváltoztatni ezt a valóságot, ha a változtatás mellett döntünk. Utakat találunk legbensőbb lényünkhöz, a mindannyiunkban rejlő Isteni Szikrához. Miközben az FÉÉ világán át elvezetem Önt az Emberi Energiamező világába, arra bátorítom, hogy az út során változtassa meg önmagáról alkotott képét. Ha egyszer ráébredünk, rájövünk, hogy hatalmunkban áll megváltoztatni azokat a dolgokat, amelyeket nem szeretünk, és elősegíthetjük azok beteljesülését, amelyeket szeretünk 15

de a belső világunk és a minket körülvevő világegyetem közötti kapcsolathoz is. Történeti. ahol a megértés következtében az ellenségnek tartott emberek barátokká válnak. tudományos és gyakorlati tudományos nézőszempontból is olvashatunk itt az Emberi Energiamező jelenségeiről. megőrzéséhez nyújt új mintákat. Az első rész az aurával. mint a spirituális gyógyítás széles témaköre. hogy a Világmindenségbe nyújtózó gyertya lángja legyünk. Nem könnyű út. és ennek életünkben elfoglalt helyével foglalkozik.életünkben. hogy ezt az új kapcsolatot megtapasztaljuk. Ez a fajta tudás mindannyiunkat elvezethet egy jobb világba. kitartó munkát és őszinteséget igényel. A pszichodinamika. Ez sok bátorságot. a mély megértésből született szeretet világába. . Engedjük meg magunknak. de kétségkívül megéri a faradságot. érzékelési képességeink fejlesztése ugyanúgy témája a könyvnek. E könyv segíteni fog. hogy felismerjük ezt az utat. A könyv mindegyik fejezete az Emberi Energiamező és az Egyetemes Energiamező egy-egy területéről szól. személyes keresést. Mi köze ennek a misztikusok által oly régóta leírt jelenségnek hozzánk? Hol illik bele a mi életünkbe? Hogyan használhatjuk mindennapjaink során? Kliensek döbbentettek rá. Nem csupán egészségünk fenntartásához. a pszichoterápia. Biztosítsunk magunknak rendszeresen időt arra. hogyan képes megváltoztatni valóságunk arculatát a jelenségek ismerete. észlelési.

mely mintha átölelne. szeretet vesz körül. hogy a békatojás energiamezejének méréséből megállapítható a béka idegrendszerének későbbi. áramlunk. Ha úgy érzi. Northrop. mintha valaki sűrű. A szilárd. Mi is folyamatos változásban vagyunk. „ott óriási. Ön ugyanígy képes erre. úgy véljük. ha követi az intuíciót és fejleszti érzékeit. Ez a műszer még csak nem is ér a testhez. Amikor valakit a szerelmese „megsebez". mintha valamit kihúznánk napfonatunkból. Olyan kifejezések alakítják mindennapi nyelvhasználatunkat. a SQUID (Super Conducting Quantum Interference Device) segítségével. hanem . menynyire egészséges a magból kifejlődő növény. konkrét tárgyakból álló világunkat körülveszi és áthatja a tengerhez hasonlóan változó és dinamikusan hullámzó. az egészség. hogy az emberi szervezet nem csupán egy molekulákból felépülő fizikai struktúra. hogy ha megmérik egy növénymag energiamezejét. szilárd. hogy valami történni fog.Bevezető A SZEMÉLYES ÉLMÉNY Ahogy megengedjük magunknak érzékenységünk. A modern tudomány arról beszél. amelyeket a modern tudósok a dinamikus energiame- zők kutatásával kapcsolatban felfedeztek. akkor a mérési adatok alapján meg tudják mondani. tojáson belüli elhelyezkedése. A „hazugságvizsgáló készülék" a bőr elektromos ellenállását méri. a betegség. Támadhat olyan érzésünk. akár a tenger. hogy a testünkhöz kapcsolódó energiamezőket érzékeljék. hogy teljesítsük kívánságát. ragacsos melasszal öntene le bennünket. Magunk is. hogy Fokozott Érzékenységű Észlelésünk kimunkálása során fontolóra vegyük azokat a jelenségeket. apadunk és áradunk. hogy eltávolítsuk elménkből a bennünket gátló blokkokat. meglehetősen másként kezdjük látni az egész világot. S ez hozzájárul ahhoz. Éveken át folytatott megfigyeléseim során láttam ezeknek az élményeknek a megfelelőit az emberi aurában. Egyszer csak azt vesszük észre. mint pl. Burn és ár. ki az. és frekvenciájukat mérni tudják. hogy valóban erre volt szüksége. sejtünk dolgokat. Észrevesszük. vagy mintha „döfködnének" vagy gyomorszájon vágnának. érzékeink fejlődését. ha valaki ránk bámul. Egy másik ilyen mérés eltalálta a női ovuláció idejét. és felnézünk. amit ők életmezőnek neveztek. Néha. Úgy találták.energiamezőkből áll. az agyi elektromos áramokat az elektroenkefalogram (EEG). ami a testet átható és azt körülvevő energiamező megfigyelhető és mérhető összetevőiből áll. amikor a testet körülvevő mágneses teret méri. kiderül. amikor vitatkozunk. barátunknak szüksége van valamire. Úgy érezzük. Ezek nem engedik. Intuíciónk követése és érzékeink fejlesztése segít abban. de nem mindig tudjuk megmondani. hogy a SQUID több információt nyújt az agyműködésről. honnan tudjuk. „Tudunk". meg akarjuk tapasztalni. mintha valamit kihúznának a napfonatából. Elkezdünk hallgatni intuíciónkra. mint a normál EEG. A látnok képes ezt látni. Egyre több figyelmet fordítunk az élményeink korábban periferikusnak tűnő részleteire. Műszereket fejlesztenek ki. a sebet okozó nyílvessző valóban látható az aurában a látnoki képességekkel rendelkező személy számára. Meg érezzük. nagyszerű energia volt". 23 . A tudósok pedig mérni tanulják ezeket a finom változásokat. statikus formák világából a dinamikus energiamezők világa felé haladunk. Néha úgy érezzük. Az energiamezőben mindezeknek az élményeknek megvan a valóságos megtestesülésük. akkor ez valóságosan is így történik. az áldás tengerében és a fény tengerében fürödnénk. Samud Williamson azt állítja. A tudósok már képesek az emberi testet körülvevő mágneses mezők mérésére egy érzékeny műszer. Ha létezik ilyen valóság. és megtörténik. s amikor feléfordulunk. mintha az édesség. a Yale-egyetem munkatársai már 1939-ben arra a felfedezésre jutottak. „rossz rezgések". hogy újszerű élményeink közlésére újfajta nyelvet használunk. Hogyan tudunk bánni ezzel az információval emberi lényekként? Alkalmazkodunk hozzá. Ahogy az orvoslás mind többet támaszkodik a testből érkező impulzusokat mérő kifinomult műszerekre. felvetve így egy új születésszabályozási módszer lehetőségét. Régi. A szívből érkező elektromos áramot az elektrokardiogram (EKG) mutatja.mint minden más . hogy lássuk. hogy észrevegyük: mi is az Egyetemes Törvénynek vagyunk alávetve. de magának az életnek a fogalma is lassan újrafogalmazódik. sugárzó energia képlékeny világa. A New York Egyetemen dolgozó ár. Dr.

Leonard Ravitz l959-ben a William és Mary Egyetemen kimutatta. A szervezetről leszakadt. Ha azonban az irodalomban utánaolvasunk. Úgy tűnik. Róbert Becker a New York állam északi részén lévő Syracusa város orvosi fakultásán 1979-ben egy komplex elektromos rendszert térképezett fel a testen. gondolati mezők és bioplazmikus formák kavarognak a test körül és áramlanak belőle. rezgő bioplazmává váltunk. hogy mindez nem új. szabad protonokból és szabad elektronokból áll. Közvetlen Áram Ellenőrző Rendszernek (Direct Current Control System) nevezte el ezt a mezőt. és állandó mozgásban vannak. dr. hogy az emberi energiamező a személy mentális és pszichológiai stabilitásával együtt változik.Dr. Injusin kutatási eredményei szerint a bioplazma normális stabilitása mellett az energia jelentős része kisugárzik a környezetbe. Csupán arról van szó. Mivel ez az állapot különbözik a négyféle ismert halmazállapottól (szilárd. Talált a mezőn keresztül áramló. Mindezt a nyugati közönség nem ismerte vagy elutasította. hogy a bioplazmán belül a pozitív és negatív részecskék egyensúlyban vannak. Injusin felteszi. Magunk is sugárzó. hogy napjainkban újra felfedezték a jelenséget. mely ionokból. hogy meglássuk a kapcsolatot világunk tudományos leírása és a világ szubjektív megélése között. Dr. folyékony. az károsítóan hat az organizmus egészségére. hogy a bioplazmikus részecskék a sejtek kémiai folya- matai segítségével folyamatosan megújulnak. amelyben életenergia-mezők. . a gondolatokhoz tartozó mező létezésének lehetőségét. az elektromágneses mezőkről szóló teóriának és a részecskeelméletnek. légnemű és plazma). melynek alakja a test és a központi idegrendszer alakjával megegyező. hogy a bioplazmikus állapot az anyag 5. Ahogy a newtoni fizika átadta helyét a relativitáselméletnek. halmazállapota. így tehát olyan világba sodródtunk. Elképzelése szerint e gondolati mező torzulása okozta a pszichoszomatikus tüneteket. egyre inkább képessé válunk arra. Vizsgálatai azt bizonyították. Felvetette egy. felhőt alkotó bioplazma részecskéinek mozgása mérhető. meglátjuk. Egy másik tudós. E kísérletek eredményei alapján feltételezi egy „bioplazmikus" energiamező létezését. elektronméretű részecskéket is. mely megfigyelései szerint a kliens élettani és lelki változásai nyomán változtatja alakját és erejét. s ez az egyensúly viszonylag stabil. Ha ebben az egyensúlyban éles változás következik be. Vikoro Injusin 1950 óta folytat az Emberi Energiamezővel kapcsolatos kiterjedt kutatásokat a kazah egyetemen.

amelyek általában a korábbi tudás romjain épülnek fel. és a newtoni mechanikát a természeti jelenségek végső magyarázatának. akkor a fizikus más elmélet után néz. miszerint szilárd tárgyakból áll. A newtoni mechanika sikeresen írta le a bolygók és mechanikus gépek mozgását. Arra gondolok. nemcsak a pszichológiai. A világmindenség holografikus felfogásáról van szó. A newtoni fizika Egészen mostanáig. és az a legvalószínűbb. lézer (CAT) felfedezéséhez vezet. pl. számtalan önmeghatározásunk ugyanazokon a tudományos modelleken nyugszik. hogy úgy éljük életünket. hogy a nyugati tudományos módszer úgy működik. Valamennyiünknek van órája. és hajtanak végre mindaddig. Ezt követően beépítjük az új elveket mindennapjaink realitásába. Új kísérleteket terveznek. akik szeretik a világot megbízható. és a folyamatos áramlásban lévő folyadékokat. mind kísérleti bizonyítékra szüksége van. Az anyag és energia kölcsönhatásai. Azért van rá szükségünk. Az új elméleteket fizikai törvényekként fogadják el. ami a nyugati tudományos módszert oly erőteljessé és hatékonnyá teszi a gyakorlati felhasználásban. amikor egy rádió zenét játszik. olyan birodalmak felé. mint a Föld a Nap körül. Fontos felidéznünk. és a mag körül kerengő elektronoka t képzelték el.3. ebben az univerzumban minden kölcsönös kapcsolatban áll egymással. Minden objektíven leírható volt. Ez a nézet nagyon kényelmes volt. E törvények tartották fenn határozottan az abszolút tér és idő és fizikai jelenségek fogalmát mint szigorúan okszerűeket a természetben. hogy a világ egy hatalmas mechanikus rendszer. Ha nem sikerül egyezést kimutatni. hogy „időben" odaérjünk. ahol az elektronok úgy kerengenék az atommag körül. még nem voltak ismertek. Legtöbb élményünknek a háromdimenziós abszolút tér és a lineáris idő ad keretet. protonokból és neutronokból álló magot. hogyan épül fel a világegyetem. amelyeket csak most kezdünk megtapasztalni. fejezet PÁRHUZAMOK: HOGYAN LÁTJUK MAGUNKAT ÉS A VALÓSÁGOT? NYUGATI TUDOMÁNYOS Sokkal inkább hatott ránk a nyugati tudományos örökség. elektromosság használata. s jelenleg is az mindazok számára. lényegesen nem változó. Új. Feltételezték. tágabb spektrumot felölelő elméleteket állítanak fel. 25 . nagyon világos és meghatározott szabályok által vezérelt valaminek látni. hogy a newtoni atom modellt fogja felvázolni. könnyű magunkat csak mechanikusan látni. Miközben nap mint nap rohanunk. hogy energiamezőkből állunk. Ebben a fejezetben röviden bemutatjuk. mint pl. Az sem tűnt fel még senkinek. hogyan fejlődött. és elveszteni a mélyebben fekvő emberi tapasztalásra való rálátást. sz. Ez az. hogy minden fizikai jelenségnek fizikai oka van. Testünket mechanikus módon éljük meg. mint amelyeket a fizikusok használnak az univerzum leírásában. Ezeket a törvényeket a természet alaptörvényeinek tekintették. Gondolkodásmódunk. s kihívást jelent a fizikai valóság természetére vonatkozó limitált gondolkodásunk számára. E teljes könyvszakasz azt mutatja be. Mindennapi életünk nagy része még mindig a newtoni mechanika alapján zajlik. önmeghatározásunk (nagymértékben tudattalanul) egy néhány évszázaddal ezelőtti fizikára alapozódott. amely a newtoni fizika törvényeinek megfelelően mozog. rtg-sugár. amint ezt a fizikusok nemrég bebizonyították. hogy maga a kísérletező is befolyásolja a kísérlet eredményét. század fizikusaival. ahogy előre elterveztük. Ezek az új jelenségek sokszor nem magyarázhatók a fennálló elmé- NÉZETEK letekkel. Az új jelenségeket leíró új módszerek megtalálása mindig olyan folyamat. Isaac Newton és kollégái alapozták meg a XVII. változott a fizikai valóság tudományos leírása. Kérdezzünk meg bárkit. sz. Először vizsgáljuk meg a tudománytörténet néhány fejezetét. Ezek az atomokat mint szilárd alkotóelemekből. mint azt beismerjük. de a fizikai kísérletekben is. hogy a tudományos valóságlátás támogatja azt a gondolatot. az atomokból álló világ leírására. A világ ilyesfajta meghatározását. hogy szilárd tárgyakként kezeljük magunkat. végén-XVIII. és nagy találmányok. szubatomikus jelenségek felhasználása az orvoslásban. hogy mind matematikai. Tudásunk növekedtével mindig fedeznek fel új jelenségeket. amikor is a keleti vallások nagyobb befolyást kezdtek gyakorolni kultúránkra. amíg meg nem találják az új kísérleti és matematikai bizonyítékot. és valójában lényegesen túl is lép ezen. és másként kezdjük látni önmagunkat. amely tágítja gondolkodásunkat. s számba vesszük az önmeghatározásainkban bekövetkezett változásokat. A XIX. században a newtoni fizikát kiterjesztették az alapépítőkövekből. A mechanisztikus modell hatalmas sikere hitette el a korai XIX. elején.

amellyel már elkezdhettük megmagyarázni azt a képességünket. Épphogy csak kezdjük elfogadni. anélkül. Mindannyian készek vagyunk arra. Csupán az elmúlt 15 évben (100 évvel a fizikusokat követően) kezdtük el e fogalmakat személyes interakciónk leírásában használni. már felmerülhetett. Regressziós terápiában sok ember élte át úgy gyermekkorának eseményeit. Felhívjuk. megtörtént-e vele az a dolog. Továbbá: az időnek nincs egyetemes árama. hogy képzeletünk bűvészkedik velünk. Csupán az. mely szerint az univerzum mezőkből áll. hogy az események látszólagos linearitása a megfigyelő függvénye. mivel az óra newtoni eszköz. E mezők egymással kölcsönhatásban lévő erőket hoznak létre. még mielőtt megszólalt volna. A tér és az idő a természeti jelenségek és önmaguk leírásának olyan alapvető elemei. hogy memóriánk más sorrendben rakja össze az eseményeket. Ideje. hogy minden töltés egy „zavart" vagy „térállapotot" hoz létre maga körül. mintha azok most. vagy hogy az időnek nyoma veszett. A mezőt olyan térállapotként definiálták. az egy szekvencia. Amint a látnok megpróbál aktívan beavatkozni az általa megfigyelt események egymásutániságába. és az idő nem önálló entitás. nem történt meg. hogy a jelenség magyarázatául megfelelőbb a mezőelméletet használni. láthatjuk. Például láthatjuk. amit a Iátnoki képességgel rendelkezők képességeik használata során tapasztalnak. és a Nagy Időt. de csupán e szekvenciában lévő pontból. szó esik energiaküldésről. Megérezzük valaki jelenlétét a szobában. Ez hasonló a Nagy Időhöz. mint az eseményben részes másik ember emlékezete. Mind a tér. és érvénytelenítjük tapasztalatunkat. hogy a jelenlévő másik részecske érezze az erőt. jó és rossz rezgésekről beszélünk. olyan újra együtt lenni. Ha szakavatottá válunk hangulataink megfigyelésében. de számunkra csigalassúságúnak tűnik. hogy kedvelünk-e valakit vagy sem. annak van szekvenciája. Mivel az idő nem lineáris. jól van-e. amely soha nem nyilvánítja ki magát. a jelenben merülnének fel. nem bizonyírja. egymás gondolatainak olvasásáról. hogy abbahagyjuk a newtoni gondolkodásmódon kívül eső tapasztalataink érvénytelenítését. azaz az l. mondjuk. s kétféle időt határozott meg náluk: a lineáris időt és a Látnoki Időt. így soha nem beszélhetünk a térről idődimenzió nélkül. megfigyelő számára a B esemény jelenik meg az A előtt. melynek nem volt órája. mint a protonok és elektronok közötti kölcsönhatásokat egyszerűen úgy interpretálta. ha gyermekük bajban van. Ezeket a jelenségeket a mezőelmélet fogalmaival magyarázhatjuk meg. és kitágítsuk valóságunk kereteit. Ami a Nagy Időben jelenik meg. mint amelyek a mostanihoz hasonló fizikai környezetben játszódtak le. és . amit történni véltünk.Mezőelmélet A XIX. Ekkor figyelmét újra a látnoki időre kell összpontosítania. hogy meggyőződjünk arról. Arra a következtetésre jutunk. azaz az idő sem nem lineáris. Mindannyiunknak volt már olyan tapasztalata. de mi a newtoni mechanikát használjuk arra. A legtöbb látnok az adott személy jelen. hogy magunk is mezőkből épülünk fel. ellenőrizzük az időt. Michael Faraday és James Clark Maxwell azonban úgy találta. Az átélt idő nem mérhető órával. hogy elmúlt életeinket úgy tekintsük. úgy. amilyen gyorsan csak 26 tudjuk. és megjelenhet a jövőben. mint tömeg vonzza egymást. az egy valós élmény volt. A Látnoki Idő az időnek az a minősége. hogy megérzésünk a lehetőséget illetően rossz volt. hogy kijövünk-e majd vele vagy összecsattanunk. Ez a „tudás" mezőink kölcsönhatásának harmonikus vagy diszharmonikus voltával magyarázható. hogy 2 részecske. míg a 2. Az anyák gyakran megérzik. hogy az idő felgyorsult. Sőt egy valószínűségi esemény is lehet. Einstein tér-idő konntinuuma azt állítja. vagy a szekvencia átélése során látható. hogy éppen most történnek egy miénktől különböző tér-idő kontinuumban. mind az idő csupán a jelenségek leírásának elemei. mintha csak tegnap váltunk volna el. hogy módosításuk maga után vonja annak az egész rendszernek a módosítását. amikor valakivel újra találkozunk hosszú évek multán. Múltbeli életeink lehet. és megfordítva. amelynek lehetősége van erőt létrehozni. és többé nem képes az eseményeket követni a normális itt és most idején kívül. ami a newtoni világnézet valamennyi alapelvét romba döntötte. az időt két aspektusra osztotta: a mostra. Ez annyit jelent. Az ilyen átmozdulás törvényét. amit a lineáris idő mérésére találtak ki. Az ausztrál őslakók szintén kétféle időt ismernek: a múló időt. Einstein relativitáselméletének megfelelően bizonyos körülmények között két megfigyelő még ellenkező időben is láthatja az eseményeket. Más szóval. ki van a vonal végén. hogy valami olyan eseményt élünk át. ami létrehozhatta volna a lineáris időt. A régi newtoni mechanika a pozitív és negatív töltéssel rendelkező részecskék. felhívjuk a személyt. hogy két különböző megfigyelő az eseményeket eltérően fogja megítélni. ha a megfigyelt eseményhez képest eltérő sebességgel mozognak. és tudtuk. Ily módon született meg a világegyetemről szóló új elmélet. Lawrence Le Shan látnokokat tesztelt. amellyel kapcsolatba hoztuk. és az összes többi időre. megfigyelő számára az A esemény a B előtt fog bekövetkezni. Az einsteini relativitás e részét még nem illesztettük be személyes életünkbe. amit láttunk. Relativitáselmélet Albert Einstein 1905-ben publikálta a „Speciális relativitáselmélet" című művét. Az elektromágneses jelenségek felfedezése és kutatása vezetett el a mező fogalmának kialakulásához. A kettő szorosan egymáshoz kapcsolódik. (Próbáljuk meg összehasonlítani gyermekkori emlékeinket testvéreink gyermekkori emlékeivel!) Az észak-amerikai indián kultúra. Bizonyos látnokok képesek tetszőleges kért időfajtára összpontosítani. hogy tudunk egymásra hatni távolról is. amikor egy igen hosszú. Ami megjelenik. hogy lámánk egymást vagy beszélnénk egymással. azonnal visszavetődik a lineáris időbe. Mindannyiunknak voltak olyan tapasztalatai. ha van egy pszichés bevillanásunk egy bajban lévő barátunkról. s azt állítani. sem nem abszolút. Látnunk kell. Emiatt a teret és időt magukban foglaló mérések elvesztik abszolút jelentésüket. hogy érvényesítsük érzékfeletti tapasztalatunkat. vagy épphogy sikerül kikerülnie azt. Sokan közülünk átélték „elmúlt életeiket". Ez a newtoni gondolkodás. például karambolnál: kocsink összeütközik a szembejövő autóval. Azt is láthattuk. A relativitáselméletnek megfelelően a tér nem háromdimenziós. élményeink szerint változik. melyben a természetet és önmagunkat leírjuk. és együtt alkotnak egy 4 dimenziós tér-idő kontinuumot. és nem történt vele meg. Például. amelyeket a newtoni fizika segítségével nem lehetett leírni. Sokszor érezhetjük. milyen viszonylagos az idő. hogy ellenőrizni tudjuk megérzésünket. hogy abban az időben. Az óra által mért idő másodpercekre tehető csupán. hogy felvettük a telefont. hogy leesett a lépcsőről. még nem értjük pontosan. hogy személyes időnk hangulataink. amikor egyik időfajtából a másikba váltunk. de nem köthető dátumszerűen időhöz. vagy elmúlt életéből a személy igényeinek megfelelően egy bizonyos időt „olvas" le. század elején olyan új fizikai jelenségeket fedeztek fel. Megjelenhet abban az időben. amely nem magyarázható newtoni mechanikával. ijesztő időszakot élünk át. amikor látjuk. ami bevillant nekünk. A mi élményeink gyakran a newtoni rendszeren kívül léteznek. Azonnal tudjuk. Az idő viszonylagos. Azt is meg akarjuk tudni. Végre volt egy olyan tudományos elmélet.

Az anyag elemi építőköveinek keresését fel kellett adni akkor. Ha azonban az univerzum ilyen szövedékből áll. Amit általában dolgoknak. személyes szinten azt látjuk. mind a részecske fogalmát használni kell. Minden ugyanabból az energiából áll. A játék e pontján kiderül. hanem valószínűségi hullámok. a fizikus. Ez az. az a valóságban „esemény". hogy valakit vagy szeretünk.. fekete-fehér. a természet paradoxonnal válaszolt. Ezek a típusok sokkal inkább egymás kiegészítői. hogy a világegyetem holografikus elképzelése az az elrugaszkodás! pont. hogy a világ egymástól függetlenül létező részekre bontható lenne. Testünk energiából áll. vagy fejlődési lehetőség. hanem diszkrét energiacsomagok. mely megkísérli a világot részekre szabdalni. hogy ezt nehéz megérteni. Tartalmazza mindkettőt: a fehér fényt és a bársonyfekete űrt. Minden alkalommal. amelyben az Istennő/Isten egybeolvad az Isten/Istennő kettősségé- vel. hogy lényegében nincs olyan. de ez már az egymást kiegészítő. a régi vagy/vagy elméletnek megfelelően. mely az „anyagi valami" legközelebbi meghatározása. 1971-ben Gábor Dénes Nobel-díjat kapott az első hologram megalkotásáért. hogy előrevigyen bennünket az egység világába. férfi és nő. hogy minden részecske az egész tökéletes képmása. Paradoxon Az 1920-as években a fizika a szubatomikus világ különös és váratlan jelenségei felé mozdult el. A MOST mindinkább úgy tűnik. hogyan hatnak eljövendő életeink arra. mi az Egész vagyunk. mely mindig lényegi módon foglalja magában a megfigyelőt is. a részecskék nem valódi hullámok. Bármi rossz nem ellentéte az Istennő/Istennek. és valamennyi köztes érzelmet. egybefüggő egészet definiáljuk. és átalakítható más részecskévé. így tehát az univerzumot mint dinamikus. hogy a sugárzó hőenergia (mint pl. Azt állítja. hogy anyagi létező „dolog". Amint látja az olvasó. E kísérletben tett apró változtatással az bizonyítható. öreg világunk most egy olyan világgá alakul át. hogy a természet nem mutat nekünk semmiféle izolált építőkövet. Ugyanazon személy iránt érezhetünk egyidejűleg szeretetet és gyűlöletet. Ritkán beszélünk azonban arról. Hol és mikor történik mindez. hogy az agy mélystruktúrája lényegében holografikus. ha továbbra is olyan terminusokban gondolkodunk. mint a hang vagy a vízhullám. A hologram A fizikusok úgy találták. Bohm azt állítja. a „dolgokban" benne rejlő. vagy „izolált tárgy. A valószínűségi hullámok a kölcsönös kapcsolatok valószínűségét reprezentálják.hatásaikat úgy érzik. de a fizikusok azt mondják. de szeretném kihangsúlyozni. Lehet. Nemrégiben „The implicate Order" (A bennefoglalt és átfogó rend) című könyvében mondta Dávid Bohm. s nincs többé olyan. mint részecske és hullámok. Sokkal tágabb lehetőségeink vannak önmagunkon belül is. Az olyan fogalmak. mint egymás ellentettje!. hogy a fény részecske. hogy a régi vagy/vagy formák eltűnnek. hogy a fizika elemi történyeit nem fedezheti fel olyan tudomány.múlt. hogy a fény hullám. az eredeti hullámminta alakul ki újra egy háromdimenziós térben. Felelősen cselekszünk. elvesztették a jelentőségüket. Nem vagyunk tehát egy egész elkülönült részei. Az Istennő/Isten: mindkettő erő. A hologram minden része az egésznek egzakt képmása. A teljes univerzum egymástól elválaszthatatlan energiamintázatok szövedéke. amely a kölcsönös kapcsolatok hullámszerű mintázatából áll. mindez így elvezet bennünket a töretlen. és segítségével a teljes hologram rekonstruálható. A régi Isten/ördög dualizmust látjuk feloldani egy egésszé. hogy rész. mely azt bizonyítja. „quantumok" formájában jelenik meg. Amikor a hologramot egy fényképfelvétel. Például az ember felállíthat egy kísérleti helyzetet. akkor logikusan nincs olyan. mint azt Newton feltételezte. hogy az elektromágneses sugárzások valamennyi formája megjelenhet e kvantumok formájában is. amikor a fizikusok kísérlet segítségével kérdést tettek fel a természetnek. hogy az anyag meghatározott helyen nem létezik. Valamennyi részecske létrehozható energiából. melyekben dinamikus kapcsolódásaik nem változtatható módon függenek a teljes rendszer állapotától. Szilárd tárgyakból álló. amiről ez az egész könyv szól! Bemutattam e könyvben az energiatestek fogalmát. Az anyag egyszerűen lelassult. hogy a paradoxon a szubatomikus világ lényegi természetének része. hogy azokat a továbbiakban már aligha lehetett „elemieknek" nevezni. Ezek a fénykvantumok. amikor a fizikusok oly sok elemi részecskét találtak. a radiátoré) nem folyamatosan bocsátódik ki. de azt tudjuk. Emiatt a fényjelenségek leírásához mind a hullám. és eltűnhetnek energiaként. Kari Pribram. amely eseménnyé válhat. mint az energia egy formája. „magábafoglaló" rend és a kifejtett. feltáruló rendnek" nevezi a szerző. anyagnak nevezünk. feltáruló rend megértése felé. hogy folyamatosan zajlik. E rendszerben a dualizmust arra használjuk. mint „elemi részecske". vagy energiacsomagok mint „bona fide"-részecskék voltak elfogadottak. ahonnét elindulhatunk a benne rejlő. Einstein relativitáselméletének egy másik fontos következménye. és a teljes képet fogja rekonstruálni. Egy. hogy személyes történetünk . még mindig használjuk a dualizmussal átitatott fogalmakat. bonyolult elem27 . hogy a több laboratóriumban készült. hogy a részecske. a részeket magába foglaló rendről írt. amelyet éppen most élünk. nemcsak hullámként.. A hologramelv azt állítja. használnunk kell mindkét típusú leírást. szubatomikus szinten pedig azt látták. mintha csupán rövid idővel ezelőtt történtek volna. A tömeg nem más. „A részecskéket egymással közvetlen kapcsolatban lévőnek tekintjük. Ez annyit jelent. Ezt a megnyilvánult valóságot „kifejtett. egy lézer vagy koherens fénysugár alá helyezik. nem tudjuk pontosan. Végül a fizikusok rájöttek. Minél inkább próbálták a helyzetet világossá tenni. Ahogy egyre inkább belemerülünk a modern pszichológia és spirituális fejlődés világába. az ismert agykutató az elmúlt évtized során megfelelő mennyiségű bizonyítékot gyűjtött össze arra vonatkozóan. A fizikusok ezt komplementeritásnak nevezik. amely meg nem nyilvánult állapotban létezik. vagy kikristályosodott energia. ami elveti azt a klasszikus felfogást. Az elmúlt néhány évtized során kísérleteikben a fizikusok nagyon ingatagnak találták az anyagot. hogy a jelenség leírásában. „anyagi szubsztancia".és jövőbeli egyaránt átírását végezzük. látszólagos ellentétek világa. szétválaszthatatlan egész új elképzeléséhez. Létrehozhatóak energiából. hanem ellenállás az Isten /Istennő-erővel szemben. hogy az anyag és az energia egymással behelyettesíthető. Ez egy lencse nélkül készült fénykép volt." Dr. Dr. Például Max Pláne felfedezte. amelyen teljes fizikai valóságunk alapul. és alkotja azt az alapot. A dualizmuson túl. amelyben egy tárgy által szórt fény hullámmezejét mint interferenciamintát fogtak fel egy lemezen. vagy gyűlölünk. hanem tendenciát mutat a létezésre. Nem vagyunk többé csak jók vagy rosszak. Einstein feltételezte. hogy fizikai testünk is energiából áll. energiacsomag! Ahogy mélyebbre hatolunk az anyagban. annál erősebbé vált a paradoxon. amelyen minden megnyilvánult valóság nyugszik. azt látjuk. hogy a részecskéknek egyidejűleg hullámtermészete is van.

zés, melyekben (időbeli) temporális, vagy térbeli frekvenciákat vizsgált, azt mutatja, hogy az agy a látást, hallást, ízlelési holografikusán strukturálja. Az adott rendszeren belül úgy osztja szét az információt, hogy annak minden fregmense képes legyen előállítani a teljes információt. Dr. Pribram a hologrammodellt nem csupán az agy, de a teljes univerzum leírására is alkalmazza. Állítása szerint az agy holografikus folyamatot használ arra, hogy egy időn és téren túli holografikus területről absztraháljon. A parapszichológusok régóta keresik azt az energiát, amely képes közvetíteni a telepátiát, a pszichokinézíst és a gyógyítást. A holografikus világegyetem szemszögéből nézve ezek az események az időn és téren túli frekvenciákból keletkeznek, és nem kell őket közvetíteni. Ezek potenciálisan egy idejűek és mindenütt jelenlévőek. Amikor ebben a könyvben az aura energiamezőiről fogunk beszélni, akkor e fizikusok nyelvezetéhez képest nagyon archaikus kifejezéseket használunk. Világos, hogy az aura jelensége egyszerre van a háromdimenziós téren és lineáris időn kívül és belül. Amint azt az esettanulmányokban bemutattam, „láttam" Ed kamaszkori élményét, amikor megsérült farkcsontja, mivel energiamezőjében továbbvitte magával ezt az élményt. A szerelmes „megsebző nyila" észlelhető az energiamezőben, és a látnoki képességekkel bíró személy visszamehet az időben, és tanúként végignézheti az eseményeket. Az e könyvben idézett események között jócskán akad olyan, amelynek magyarázatához a háromdimenziós tér kevésnek bizonyul, közülük sok pillanatnyi bevülanásnak tűnik. Némely embernek az a képessége, hogy tetszőleges mélységben és felbontóképességgel képes betekinteni az emberi testbe, más dimenziók használatát is implikálhatja. Az a képességünk, melynek segítségével a múlt adott eseményére vonatkozó információkérés után képesek vagyunk az adott eseményt észlelni, vagy egy valószínűségi eseményt látni, majd a gyógyító beavatkozással ezt megváltoztatni, implikálja nem lineáris időben való mozgásunkat is. Ha a mezőelméletet használjuk az aura leírásában, beleesünk a

dualizmusba: azaz a mezőt leválasztjuk magunkról, és csak mint a „részünkként" létező jelenséget vizsgáljuk. Olyan kifejezéseket használunk, mint az „én mezőm", az „ő aurája" stb. Ez dualisztikus. Emiatt elnézést kell kérnem, és őszintén meg kell mondanom, hogy e ponton még elég lehetetlen számomra mindezeknek a fogalmaknak a közvetítése a régi fogalmi keret megkerülésével. A valóság holografikus vázának szemszögéből az aura minden egyes darabja reprezentálja, de tartalmazza is az egészet, így tehát csupán egy olyan jelenséggel tudjuk leírni élményünket, amelyet mindketten egy időben figyelünk meg, vagy hozunk létre. Minden megfigyelés hatást gyakorol a megfigyelt eseménysorra. Mi nem csupán részei vagyunk az eseménysornak, de maga az eseménysor vagyunk. A „mi" vagyunk, és mi „az" vagyunkból csupán az „az"-t kell elhagyni, és helyettesíteni valami megfelelőbbel, hogy feloldhassuk az agyunkban lévő blokkokat, amiket kommunikációs próbálkozásaink alkalmával élünk át. A fizikusok a „kölcsönös kapcsolatok valószínűségei" vagy a „szétválaszthatatlan energiamintázatok dinamikus szövedéke" kifejezéseket használták. Ha elkezdünk a dinamikus energiamintázatok szétválaszthatatlan szövedékében gondolkodni, akkor mindazok az aurajelenségek, amelyeket e könyvben leírunk, nem tűnnek különösebben szokatlannak vagy idegennek. Minden élmény kapcsolódik egymással, így, ha ebben bizonyossá válunk és kognitív folyamatainkban beengedjük ezt a kölcsönös összekapcsolódást, akkor egyidejűleg tudatában lehetünk minden, időtől független eseménynek. De mihelyt azt mondjuk, „mi", máris visszaestünk a dualizmusba. Nehéz átélni ezt az egymáshoz kapcsolt létet, ha főbb életélményeink dualisztikusak. A holisztikus tudatosság a lineáris időn és a háromdimenziós téren kívül esik, így nem lesz könnyű felismerni. Gyakorolnunk kell a holisztikus élményeket, hogy képesek legyünk felismerni őket.

A meditáció út a lineáris elme valóságának meghaladására és arra, hogy lehetővé váljék a mindennel való összekapcsoltság kísérleti valóságának létrejötte. Ezt a valóságot nehéz szavakkal leírni, mivel a szavakat lineáris módon használjuk. Szükség lesz egy szótár megalkotására ahhoz, hogy képesek legyünk egymást bevezetni ezekbe az élményekbe. A japán zen-meditációban a mesterek rövid mondatot adnak a tanítványnak, melyre koncentrálnia kell. A mondat, melynek neve koan, arra szolgál, hogy segítsen a tanítványnak felülemelkedni a lineáris gondolkodáson, íme egy a kedvenceim közül: „Hogyan szól egy tenyér, ha csattan!" Az én reakcióm e jól ismert koanra a következő volt: a világmindenségbe kinyújtózva találtam magam, egy olyan soha nem hallóit hangmintázatban, amely úgy tűnt, örökkön-örökké áramlik.

FÉNYSEBESSÉGET TÚLSZÁRNYALÓ GYORSASÁGÚ KAPCSOLATLÉTESÍTÉSEK A tudósok mostanában mind matematikai, mind kísérleti bizonyítékokat találnak arra vonatkozóan, hogy minden mindennel közvetlen kapcsolatban van. 1964-ben a fizikus Bell publikált egy erre vonatkozó matematikai ban a hatások „fénysebességet meghaladó sebességűek" („fényen bizonyítékot, a Bell-teorémát. Bell teorémája matematikailag alátátúliak") lehetnek. Most egy olyan jelenséggel foglalkoznak a kutatók, masztja azt a gondolatot, hogy a szubatomikus részecskék téren és amely kívül esik Einstein relativitáselméletén. Megpróbálnak túllépidőn kívül létező módon kapcsolódnak egymáshoz, és bármi, ami az ni a kettősségén, részecskehullám-természetén. egyik részecskét éri, hatással van a többi részecskére is. Ez a hatás így ismét, ahogy a tudományban használt műszerek művészete azonnali és közvetlen, átadódásához „időre" nincs szükség. Einstein fejlődik, lehetővé téve számunkra, hogy nagyobb érzékenységgel, relativitáselmélete azt állírja, hogy egy részecske számára lehetetlen mélyebbre merüljünk alá az anyagban, s találjunk olyan jelenségeket, a fénysebességet meghaladó sebességgel mozogni. A Bell-teorémáamelyek a jelenlegi elméletekkel nem magyarázhatóak. 28

Amikor ez az 1940-es években megtörtént, az atomerő forradalmasította a világot. Úgy tűnik, hogy utunk most a hatalmas változások egy újabb szakasza felé vezet bennünket. Ha a fizikusok rájönnének, hogyan működik ez az azonnali kapcsolatlétesítés, akkor képesek lennénk megtanulni, tudatosítani egymással és a világgal való azonnali egymáshoz kapcsolódásunkat. Ez nyilvánvalóan forradalmasítaná a kommunikációt. Drasztikusan megváltoztatná interakciónkat is. Olyan képességgel ruházna fel bennünket, hogy bármikor tudnánk egymás gondolataiban olvasni. Tudhatnánk, mi zajlik a másikban, és képesek lennénk egymás mélyebb megértésére. Sokkal tisztábban láthatnánk, mint valaha is gondoltuk volna azt is, hogyan befolyásolják a világot gondolataink, érzelmeink (energiamezőink) és cselekedeteink. Morfogenetikus mezők

segítségével új teljességre bukkanhatunk, hasonló az alkotó valósághoz, mely az evolúciós folyamat során nyújt lehetőséget új teljességek felmerülésére. Az alkotó folyamat úgy tekinthető, mint különálló dolgok egymáshoz kapcsolódása útján létrejött komplett és magasabb szintű egészek következő fejlődési állomása. Többdimenziós valóság

Rupert Sheldrake a „ A new science of life" (Az élet új tudománya) című művében felveti, hogy valamennyi rendszert az energián és az ismert anyagi tényezőkön kívül láthatatlan szervezőerők is regulálják. Ezek okozati mezők, mivel a forma- és viselkedésminták előképeiként szolgálnak. E mezők nem a szó normális értelmében vett energiával bírnak, mivel hatásaik átjutnak a tér és idő gátjain, ami a normális energia áramlásában akadályt jelentene. Távoli hatásuk éppoly erős, mint közelről gyakorolt hatásuk. E hipotézisnek megfelelően bármikor, ha egy faj egyede elsajátít egy új viselkedési mintát, ez megváltoztatja az adott faj oksági mezejét, legalábbis enyhe mértékben. Ha e viselkedés elég sokáig ismétlődik, akkor „morfikus rezonanciája" kihathat az egész fajta. Sheldrake ezt a láthatatlan mátrixot morfogenetikus mezőnek nevezte el, a „morph = forma" és a genezis = létrejövés szavakból. E mező működése a távolrahatást is tartalmazza, mind térbeli, mint időbeli jelentésben. Az időn kívüleső fizikai törvények által determinált formáktól eltérően a morfogenetikus mező az időn átterjedő „morfikus rezonanciától" függ. Ez annyit jelent, hogy a morfikus mezők átterjednek a téren és időn, s az események képesek hatni a bárhol, más időben végbemenő eseményekre. Ennek egy példáját mutatja be Lyall Watson: Lifetide: The Biology of Consciousness (Életáradat: a tudat biológiája) című könyvében, amelyben leírja a népszerűén csak a „századik majom elvének" nevezett elméletet. Watson azt látta, hogy miután majmok egy csoportja megtanult egy bizonyos viselkedést, más szigeten élő majmok a kommunikáció „normális" módjának lehetősége nélkül egyszer csak szintén tudták ugyanazt a viselkedést. Dr. Dávid Bohm a „Revisions" című folyóiratban azt állítja, hogy ugyanez igaz a kvantumfizikában. Leírja, hogy az Einstein-BodolskyRosen-kísérlet szerint van helyhez nem köthető, vagy szubtilis kapcsolat a részecskék között. Azaz a rendszernek egy kollektivitása, amit nem tulajdoníthatunk csupán e részecske sajátjának, hanem az egésznek. Emiatt bármi, ami a távollévő részecskékkel történik, más részecskékkel alaki mezőjére is hatással lehet. Bohm továbbmegy, és azt állítja, hogy az „univerzumot kormányzó időtlen törvényekről alkotott elképzelés úgy tűnik, nem tartható fenn tovább, mivel maga az idő is kifejlődött szükségszerűség része". Ugyanebben a cikkében Rupert Sheldrake a következő következtetésre jut: „ A kreatív folyamat, mely új gondolatoka t szül, s amelyek

Jack Sarfatti, egy másik fizikus a „Psychoenergetic Systems" (Pszichoenergetikai rendszerek) című művében azt feltételezi, hogy a „Fényen túli" egymáshoz kapcsolódás a magasabbrendű valóságon keresztül valósulhat meg. Azt gondolja, hogy a mi valóságunk feletti valóságban a „dolgok jobban összekapcsolódnak", az „eseményeknek" több közük van egymáshoz, és hogy a „dolgok" egy még ennél is magasabb szinten keresztül teremtenek kapcsolatot egymással, így magasabb szintekre eljutva képesek lehetünk megérteni, hogyan működik a közvetlen kapcsolatlétesítés. Következtetés A fizikusok azt állítják, hogy az anyagnak nincsenek elemi építőkövei. Az univerzum egy szétválaszthatatlan egész, egymással összefüggő, egymással kölcsönhatásban Iév6, egymással összefonódó valószínűségek hatalmas szövedéke. Azt gondolom, hogy ha ennek az egésznek elválaszthatatlan részei vagyunk, élhetünk holisztikus módon, meríthetünk a világegyetem alkotóerőiből, hogy ennek segítségével bárkit, bárhol, azonnal meggyógyítsunk. Néhány gyógyító bizonyos mértékben képes erre, beolvadva az Istenségbe, a páciensbe, eggyé válva velük. Gyógyítóvá válni annyit jelent, hogy az egyetemes alkotóerő, a szeretet fele haladunk. Újra azonosak leszünk ezzel az erővel, egyetemessé válunk, Istennel eggyé válunk. Ezen az úton az egyik lépcsőfok az elszigetelt newtoni szemléletünkön alapuló korlátolt önmeghatározás feladása, és önmagunk azonosítása az energiamezőkkel. Ha ezt a valóságot be tudjuk illeszteni mindennapi életünkbe, akkor képesek lehetünk arra, hogy megkülönböztessük egymástól a fantáziát és a lehetséges tágabb realitást. Ha az energiamezőkkel kapcsolatba lépünk, akkor a magasabb rendű tudathoz magasabb rezgésszámú hullámokat és a nagyobb koherenciát kapcsolhatjuk. Sarfatti modelljét használjuk e könyvben: az aura és az egyetemes energiamező világát. Ebben a modellben egynél több világban létezünk. Finomabb testeink (magasabb aurafrekvenciáink) magasabb rendekhez tartoznak, és több kapcsolatuk van mások finom testei vei, mint saját fizikai testükkel. Ahogyan megismerjük a magasabb frekvenciákat, a finomabb testeket, egyre több kapcsolatunk lesz az univerzummal, míg végül eggyé válunk vele. Sarfatti gondolatmenetét használva azt mondhatjuk, hogy a meditatív élmény magasabb frekvenciára emeli tudatunkat, hogy az képes legyen megtapasztalni finomabb testeink valóságát, magasabb rendű tudatunkat, és azokat a magasabb világokat is, melyekben létezünk. Nézzük meg tehát most alaposabban az energiamező jelenségeit, hogy láthassuk, mit tud mondani nekünk ezekről a modern tudomány!

29

4. fejezet

AZ EMBERI ENERGIAMEZŐ TUDOMÁNYOS KUTATÁSÁNAK

TÖRTÉNETE Bár a misztikusok nem beszéltek energiamezőkről, bioplazmikus formákról, 5000 éves tradícióik a földgolyó minden részén egybehangzónk azokkal a kutatási eredményekkel és megfigyelésekkel, ahova a tudományos világ nemrég jutott el. SPIRITUÁLIS TRADÍCIÓ Minden vallás beavatottal beszélnek arról az élményükről, hogy fényt látnak az emberek feje körül. Olyan vallási gyakorlatok segítségével, mint a meditáció, vagy az ima, a kitágult tudati állapotot érik el, amely megnyitja szunnyadó Fokozott Érzékenységi Észlelési képességeiket. Az ősi, 5000 évnél is régebbi indiai spirituális hagyomány egy Pránának nevezett egyetemes energiáról beszél. Ezt az egyetemes energiát minden élet alapvető alkotórészének és forrásának tekintik. A Prána az élet lélegzete, mely minden formán átáramlik, és életet lehel beléjük. A jógik légzőgyakorlatok, meditáció és testi gyakorlatok segítségével gyakorolják ennek az energiának a manipulációját annak érdekében, hogy képesek legyenek fenntartani megváltozott tudatállapotukat és megőrizni ifjúságukat messze az átlagosnak tekinthető időn túl is. A kínaiak már a Krisztus előtti 3. évezredben beszéltek egy vitális energia létezéséről, melyet ők csinek neveztek. Minden anyag, élő és élettelen egyaránt, ebből az energiából épül fel, és ez hatja át. Ez a csi kétpólusú erőt tartalmaz: yint és yangot. Amikor a yin és a yang egyensúlyban van, az élő szervezet egészséges, ha kiegyensúlyozatlan, akkor betegség következik be. A túl erős yang túlzott organikus aktivitáshoz (szervi túlműködéshez) vezet. A hangsúlyozott yin elégtelen működést eredményez. Bármilyen egyensúlyhiány testi betegséget idéz elő. Az akupunktúra ősi művészete a yin és a yang kiegyensúlyozására összpontosít. A Kabbala, a zsidó misztikus filozófia Krisztus előtt 538 körül ugyanezeket az energiákat mint asztrális fényt említi. A keresztény szentképek Jézust és más szellemi lényeket fénymezővel körülvéve ábrázolják. Az ótestamentumban számos hivatkozás található az emberek körül lévő fényre, de a századok során ezek a jelenségek elvesztették eredeti jelentésüket. Például Michelangelo Mózes-fején a „karnaem" mint két szarv jelenik meg fénysugár helyett, amire a szó eredetileg utal. Héberül a szó vagy szarvat vagy fényt jelenthet. John White a „Future Sciense" (A jövő tudománya) című könyvében 97 különböző kultúrát sorol fel, amelyek 97 különböző néven említik az aura jelenségeit. Sok ezoterikus tanítás - csupán néhányat említve közülük: az ősi hindu védikus szövegek, a teozófusok, a rózsakeresztesek, az északamerikai indiánok füvesemberei, a tibeti és indiai buddhisták, madame Biavatsky és RudolfSteincr — részletesen leírja az emberi energiamezőt. Manapság sok tudományos képzettséggel rendelkező ember tudja konkrét fizikai síkon tett megfigyeléseivel kiegészíteni az ősi tanításokat. TUDOMÁNYOS TRADÍCIÓ KRISZTUS ELŐTT 500-TÓL A XIX. SZÁZADIG Az egész természetet átható egyetemes energia ideája sok tudós nyugati elmében maradt fenn évszázadokon keresztül. Ezt a vitális energiát, amit mint fénytestet lehetett észlelni, a pytagoreusok említik először, Kr. e. 500 körül. Úgy tartották, hogy ennek fénye változatos hatásokat tud előidézni az emberi szervezetben, beleértve a betegségek gyógyítását is. Boirac és Liebeault tudósok a XII. század elején úgy látták, hogy az embernek van olyan energiája, melynek segítségével egymástól távol lévő személyek is kölcsönhatásba tudnak lépni egymással. Leírták, hogy mindenki a puszta jelenlétével képes egészséges, vagy egészségtelen hatást gyakorolni egy másik emberre. Paracelsus a középkorban ezt az energiát Illiaszternek nevezte, és azt állította róla, hogy életerőből és életanyagból áll. A matematikus Helmont az 1800-as években egy, az egész természetet átható univerzális fluidumot képzelt el, mely nem testté sűrűsödött anyag, hanem tiszta életszellem, amely minden testen áthatol. A matematikus Leibnítz azt írta, hogy a világegyetem esszenciális elemei saját mozgásuk forrását is tartalmazó erőközpontok. Az egyetemes energiajelenségek más tulajdonságait Helmont és Messmer vizsgálta az 1800-as években. Az a Messmer, aki megalapította a későbbiek során hipnózissá váló messmerizmust. Azt közölték, hogy az élő és élettelen testek feltölthetők azzal a „fluidummal", és hogy az anyagi testek képesek távolról hatást gyakorolni egymásra. Ez valamilyen, az elektromágneses mezőhöz hasonló mező létezésének lehetőségét sugallta.

31

Wilhelm von Reichenbach az 1800-as évek közepén 30 évet töltött a „mező"-vel való kísérletezéssel. Ezt a mezőt ő „ódái" mezőnek nevezte. Úgy találta, hogy sok olyan sajátosságot mutat azzal, amit James Clark Maxwell írt le a XIX. század elején. Azt is tapasztalta, hogy sok tulajdonság kizárólag az ódái erő sajátja. Megállapította, hogy a mágnes pólusai nem csupán mágneses polaritást mutatnak, de egy, az „ódái mezővel" kapcsolatos különleges polaritást is. Más tárgyak, pl. kristályok is mutatják ezt a különös polaritást anélkül, hogy maguk magnetikusak lennének. Az ódái erő pólusai az érzékeny megfigyelő számára olyan szubjektív sajátosságokat mutatnak, mint a „forró, vörös, kellemetlen" vagy a „kék, hideg és kellemes". Továbbá megállapította, hogy az ellentétes pólusok nem vonzzák egymást, mint az elektromágnesesség esetében. Úgy találta, hogy az „ódái mezők" esetében a kellemes pólusok vonzanak, a tetszés vonzza a tetszést. Ez nagyon fontos aurajelenség, amint azt a későbbiek során látni fogjuk. Von Reichenbach vizsgálta a Nap elektromágneses sugárzása és az ódái mező koncentrációjának erőssége közötti kapcsolatot. Úgy találta, hogy az energiakibocsátás maximuma a spektrum vörös és kék-violaszín tartományában van. Von Reichenbach azt állította, hogy az ellenkező előjelű töltések különböző mértékű melegés hidegérzetet keltettek. A hideg-, illetve melegérzetek mértékét a periódusos táblázat negatív, ill. pozitív elemeivel tudta kapcsolatba hozni, többszörös vaktesztek sorozatával. Valamennyi elektromágnesesen pozitív elem a vizsgált személyekben a meleg érzetét keltette, és kellemetlen érzést okozott, míg az elektromágnesesen negatív elemek a hűvös, kellemes oldalra estek, az elemek periodikus táblázatban elfoglalt helyének megfelelő intenzitással. Ezek a hűvöstől a melegig változó érzékletek megfeleltek a spektrum vöröstől indigóig terjedő színének. Von Reichenbach úgy találta, hogy az ódái mező vezetékeken átáramlik, de a vezetési sebesség nagyon lassú. Az általa vizsgált esetekben 4 m/s, és e sebesség inkább függ az anyag sűrűségétől, mint elektromos vezetőképességétől. Továbbá: a testek ezzel az energiával éppúgy feltölthetőek voltak, mint elektromos árammal. Más kísérletek azt demonstrálták, hogy e mező egy része egy optikai lencsével fókuszálható, akár a fény. A mező más része a lencse körül fog áramolni, hasonlóan ahhoz, ahogy a gyertya lángja körülfogja az útjába helyezett tárgyat. Az „ódái mezőnek" ez a maradék része a gyertyalánghoz hasonlóan reagál, ha légáramba teszik, ami azt sugallja, hogy összetétele gáznemű anyaghoz hasonló. Ezek a kísérletek az aura olyan sajátosságainak létezését mutatják, amelyekből arra következtethetünk, hogy az aura mind részecske-, mind hullám természetű.

A XX. SZÁZADI ORVOSOK MEGFIGYELÉSEI A korábbiakban láthattuk, hogy a XX. századig bezárólag a kísérleteket úgy tervezték, hogy az embereket és más testeket körülvevő energiamező különböző sajátosságait meg tudják figyelni. 1911-ben ár. William Kilner orvos közölte az Emberi Energiamezővel kapcsolatban folytatott tanulmányait. Ebben az Emberi Energiamezőt színes fényszűrőkön és ernyőkön át vizsgálta. Azt írta, hogy gomolygó ködöt látott az egész test körül, három rétegben: a) egy kb. 0,75 cm vastag réteget, közvetlen bőrközeiben, amit 32

b) egy páraszerűbb, 2,5 cm széles, a testre merőlegesen áramló réteg vett körül; c) valamivel távolabb egy külső fényesség, definiálatlan körvonalakkal, kb. 15 cm szélességben. Kilner úgy találta, hogy az „aura" (így nevezte el) külleme életkortól, nemtől, mentális képességektől és egészségi állapottól függően személyről személyre változik. Bizonyos betegségek mint foltok vagy szabálytalanságok mutatkoznak az aurában, ami Kunért elvezette egy diagnosztikus rendszer kifejlesztéséhez. Ez a diagnosztikus rendszer az aura színe, tömege és általános megjelenése alapján határozta meg az egészségi állapotokat. Néhányat felsorolunk az általa ily módon diagnosztizált betegségek közül: májfertőzés, daganatok, vakbélgyulladás, epilepszia és pszichés zavarok, mint pl. hysteria stb. Az 1990-es évek elején dr. George de la Warr és ár. Ruth Drown új műszereket készített az élő szövetekből kisugárzó energia mérésére. Kifejlesztették a radionikát, a távolról mérés, diagnosztizálás és gyógyítás tudományát, amelyben az emberi biológiai energiamezőt használták méréseikhez és a gyógyításhoz. Leghatásosabb munkáik azok a fényképek, ahol pácienseik haját antennaként használták. Ezek a fényképek az élő szövetben munkáló betegségformákat mutatták ki, mint pl. tumorok, ciszták a májban, tüdőtuberkulózis, malignus (rosszindulatú) agydaganatok. Egy három hónapos magzatot is lefényképeztek ily módon méhen belül. Dr. Wilhelm Reich pszichiáter, Freud kollégája, a XX. század elején kezdett érdeklődni az egyetemes energia iránt, amit „orgone"-nak nevezett. Az emberi testben áramló orgone áramlási zavarai és a pszichés, valamint testi betegségek közötti lehetséges kapcsolatot kutatta. Reich kifejlesztett egy olyan pszichoterápiás modellt, amelyben a Frend-fé\e tudattalant feltáró technikákat egyesíti a test orgone energiáinak természetes áramlását feloldó fizikai technikákkal. E blokkok feloldásával Reich képes volt arra, hogy megtisztítsa a negatív mentális és testi állapotokat. Reich 1930-tól az 1950-es évekig kora legfejlettebb elektronikájának és orvosi műszereinek felhasználásával kísérletezett ezekkel a technikákkal. Azt figyelte meg, hogy ez az energia pulzál az égben és minden organikus és élettelen test körül. Speciális, nagy felbontóképességű mikroszkóp használatával megfigyelte a mikroorganizmusokból kisugárzó orgone-energia pulzálását. Reich egy sor különféle műszert készített az orgone-mező tanulmányozására. Ezek egyike egy „akkumulátor" volt, amely képes volt koncentrálni az orgone-energiát, amit később Reich tárgyak orgone energiával való feltöltésére használt. Megfigyelte, hogy egy vákuum töltő cső lényegesen alacsonyabb potenciálon vezeti az elektromos áramot, ha előbb orgone-energiával töltötték hosszú ideig. Továbbá megállapította, hogy a radioaktív izotóp nukleáris vesztesége nő, ha orgone-akkumulátorba helyezik. Dr. Lawrence és Phobe Bendit e század harmincas éveiben kiterjedt vizsgálatokat folytatott az emberi energiamezőkkel, melyekben e mezők egészséggel, gyógyítással és a lelki fejlődéssel való kapcsolatát vizsgálták. Munkájuk hangsúlyozza a test egészségének és gyógyításának alapját képező éteri forma termő hatóerők ismeretének és megértésének fontosságát. A közelmúltban dr. Schafica Karagulla vetette egybe extrasensek vizuális megfigyeléseit a testi betegségekkel. Pl. egy Dianne nevű látnok képes volt beteg emberek energiamintáinak megfigyelésére, melynek alapján pontosan le tudta írni, milyen egészségi problémái lehetnek az illetőnek, kezdve az agyműködési zavaroktól a vastagbél dugulásáig. Az étertest e megfigyelései feltárják azt az energiamezőt, amely a sűrű fizikai testet fénysugarak szikrázó szövedékeként átható mátrixot alkot. Dr. Karagulla összefüggést keresett a csakrák zavara és a betegségek között is.

először anélkül. 350 nanométer hullámhosszúfény szintjét néztük sötétkamrában. hogy az élő organizmusok energiarezgéseket bocsátanak ki. akik hosszú évek óta jógáztak. úgy látta. Folyamatos beszámolót adott a csakrák és az érintett aura-felhők színéről. John Pierrakos kifejlesztette a pszichés rendellenességeknek az Emberi Energiamező inga segítségével történő és vizuális megfigyelésén alapuló diagnosztikai és kezelésrendszerét. valamint a Nagy-Britanniában. hogy teljes egészében továbbmenne. mint az elektromos adatokat. Popov bioinformáció intézetének kutatócsoportja jelentette be azt a felfedezést. hogy az szivacsszerű és lágy A pajzsmirigy jobb oldala rosszabbul működött. ami azt jelenti. egy kb. (Sötétkamrában mérte. Dr. Ezek egyikében. Az elektromos jelek f elfogásával/rögzítésével egy időben Rosalyn Bruyere. az elektromos mérési adatok mindig a kék karakterisztikus hullámformáját és frekvenciáját mutatták az adott területen. Minden egymással szomszédos szövet impedanciája illesztett. színesítőműszer használatával. érzelmi. vagy bioplazmának nevezték ezt az energiát. A sanghaji Academia Sinica nukleáris kutatóintézetében kimutatták. és 20-25 cm/sec sebességgel mozogtak. A Quigongmester kezéből kiáramló pulzálás jelentősen eltér a látnok kezénél tapasztalt pulzálástól.) Tanulmányainak eredményei azt mutatják. ahelyett. Amikor Dianne magára a pajzsmirigyre nézett. amelyet ár. Egy sebészi vakbél-eltávolítás utóhatása is érzékelhetővé válik a mezőben. A sebészi beavatkozás vagy a betegség megváltoztatja az impedanciaillesztést. Az emberi auráról készített tanulmányok közül számomra legizgalmasabb az volt. hogy az energia könnyedén. így tehetjük hozzáférhetővé ezeket az információkat a gyógyító szakembereknek. Egy másik kísérletben. A rolfing testre és pszichére gyakorolt hatását vizsgáló kutatásban (A study of Structural Neuromuscular Energy Held and Emotional Approaches) alacsony millivoltú frekvenciatartományban érkező jelzéseket észlelt a testből a rolfing-ülések sorozata alatt. vagy gyengítettük a sugarat az aura energiája segítségével. hogy fontos találni valami módot e fénykibocsátások megbízható. Érzékelésükhöz és rögzítésükhöz ezüst (ezüstklorid) elemi elektródákat használt. a California állambeli Gledale városában lévő Healing Light Center (Gyógyító Központ) tiszteletese a Rolf-technikával dolgozó szakember és a kliens auráját figyelte meg. és energiaközvetítésük. éter. vörös és tompaszürke színű volt. 2 milliwattos lézersugárra . Japánban Hiroshi Motoyama viszonylag alacsony szintű fénysugárzást mért olyan embereknél. Vaíorie Hunt készített munkatársaival a kaliforniai UCLA Egyetemen. mely a pajzsmirigy jobb oldali lebenyének megnagyobbodását okozza. a kezelés számára. Az eredményeket országszerte bemutatta az NBC TV. Ők biomezőnek. Kollégáimmal egy sor kísérletet végeztünk az Emberi Energiamező területén. Amikor Bruyere tiszteletes az aura bármely területén kéket látott. de további kutatásokra anyagi támogatás híján nem került sor. fekete-fehér képernyőn. akkor van egy természetes autonóm ritmus". mint a bal! A szokásos orvosi diagnosztikus eljárásokkal ennél a betegnél Graves-kórt állapítottak meg. Richárd Dobrin és ár. amit a féregnyúlvány modulált. hogy egy páciens mellkasi csakrája hiperaktív. Ezeket az eredményeket megerősítette a Moszkvai Orvosi Tudományok Akadémiája is. A tudósok ezt követően matematikai elemzésnek vetették alá a hullámmintákat: Fourier-analízist és sonogramfrekvencia-analízist végeztek. amit fotokvantum műszerhez (alacsony fénymennyiséget mérő műszer) kapcsolt Egy Quigong-mester energiamezőjének emanációit tanulmányozta. Dr. a csit. John Pierrakos együttműködésével végeztem. mégpedig úgy. és reménytelenséget érző személy volt a sötétkamrában. amikor egy erősen kimerült. William Edisonnal és Karlin Gestlaval (egy extrasens. A részecskék kb. hogy „Amikor az élet-mező egészséges. Hunt hét más auraolvasóval megismételte ugyanezt a kísérletet. mentális és spirituális) kiegyensúlyozására törekszik. Egy másik kísérletben. Néhány éve az A. amelyet a Drexel Egyetemen ár. (Quigong: az egészség és testgyakorlás ősi kínai formája. akadálytalanul áramlik át az egész szöveten.vagy meghajlítottuk. februári kutatási eredmények a következő szín/frekvencia-megfeleléseket mutatják: 33 . Rhine-nal dolgozott éveken át a Duke Egyete- men) sikerült az aura segítségével hatnunk egy kicsi. Zheng Rongliang Kínában a Lanzhou Egyemeten mérte az emberi testből kisugárzó energiát. ha a sötétkamrában emberek vannak. hogy a test energiáit felszabadítsa a gátak alól. hogy a detektálórendszer a sugárzásra pulzálással válaszol. A „The spiritual aspects of the healing arts" (A gyógyítás művészetének spirituális aspektusai) című könyvében megállapította. amelyet ár. Hangsúlyozom. A fentiekből és más munkákból arra a következtetésre jutottam. Olyan auraszíneket láttak.Például az extrasens Dianne leírta. hogy az emberi test fénykibocsátásai szoros kapcsolatban állnak az egészséggel. majd amikor benne tartózkodtak. hogy a sikeres bioenergia-átvitelre képes személyek biomezeje sokkal szélesebb és erősebb. Megjegyzéseit ugyanazon a magnetofonon rögzítette. képesek voltunk látni az aura egy részét. mintha közvetítő funkció lenne jelen: egészséges testben ezek a ritmusok könnyen adódnak át egyik szervtől a másikig. S. amelyeket a bőrön helyezett el. eltér a korábbitól. akár klinikai diagnózis felállításához. Dóra Kunz. méretéről és energiamozgásairól. A beteg működés azonban megváltoztatja ezeket a ritmusokat és az energiaszinteket is. Az energia testek megfigyeléséből nyert információkat kombinálta a bioenergetikában kifejlesztett testi-pszichoterápiás módszerekkel és Éva Pierrakos elméleti munkáival. ami mint fluktuáló vivőhullám jelenik meg. Ez a műszer igen nagy mértékben fel tudja erősíteni a test közelében lévő fény intenzitásváltozásait. hogy emberekkel kapcsolatba került volna. hogy az energia valamilyen mértékben szétszóródik. „a test minden szervének megfelel egy energiaritmus az étertestben". melyek frekvenciája 300-2000 nanométer között változik. Úgy találták. Biológiai detektorként egy levéleret használt. Ez a magenergetikának nevezett folyamat a belső gyógyítás egyesített folyamata. a Teozófus Társaság Amerikai Szekciójának elnöke sok éven át dolgozott orvosként és gyógyítóként. Az 1988. amelyek azonos frekvenciahullám-mintáknak feleltek meg. A fizikában ezt impedanciaillesztésnek vagy -összenemillésnek mondják. aki ár. Mindezek a kísérletek alátámasztották az aura létezésének evidenciáját.) Dr. Bizonyos esetekben a csit mint mikrorészecskehullámot is detektálják. amely az én és a személyiség védőgátjainak lebontására koncentrál annak érdekében. Egy esetben csökkent a fényszint. 60 mikron átmérőjűek voltak. Az eredmények a fényszint enyhe növekedését mutatják akkor. hogy a Quigong-mester életerejének kisugárzása nagyon alacsony rezgésszámú hanghullámnak tűnik. alacsony fényszintű filmfelvevőt használt. valamint egy látnok energiamezőjének emanációját. hogy az egész ember harmonikus gyógyítását tudja elérni. amelyet az ENSZ parapszichológiái klubjával közösen végeztünk. Hollandiában. az NSZK-ban és Lengyelországban végzett kutatások is. A magenergetika valamennyi test (fizikai. standardizált mérésére fénymérő eszközökkel. Dr. A különböző szervek szférái között a különböző ritmusok egymással kölcsönhatásban vannak. A konzisztens hullámformák és frekvenciák specifikus kapcsolatban voltak a Bruyere tiszteletes által jelzett színekkel. A testszövetek most szomszédosak lettek egymással. Mindkettő figyelemre méltó eredményeket mutatott.

melyeket egy szószimbólummal különböztetünk meg és szortírozunk. hogy az élmény-emlék tárolódik a testszövetben. Ekkor. Ezek nem magyarázhatók az elektromágneses mező modelljével. megpróbál a combizmok segítségével kompenzálni. Valorie Hunt szerint a testet felfoghatjuk a kvantumelmélet koncepciója szerint is. hogy a többi csakra fokozott aktivitását váltja ki. a prekogníció (az események előre tudása). elengedhető az emlék. de újra át is éli azt. szív zöld. elektromágneses. Az EEM-hez kapcsolódik sok pszichikus jelenség. Ezek a részecskék nagyon aprók. Ezek az emlékek alátámasztották azt a hitet. Dr. vagy sugárzást határozzuk meg.nem kerül sor. amely összeházasítja a biológiát és a fizikát egy nyitott rendszer keretein belül. mi fog történni." Azt sugallja. hogy amit mi színeknek látunk. Ez viszont szükségessé teszi minden más kiindulásból nyert biológiai eredmény új interpretációját. A fentebb felsorolt mérések az EEM-t részecsketermészetűnek is mutatják.narancs." Ezek a frekvenciasávok a kék és violaszínnél lévő extrasávokat leszámítva a szivárvány színeihez képest fordított sorrendben helyezkednek el. 3. Gyakran a szülők azelőtt kezdik meg a gyermek szobatisztaságra szoktatását. Sokszor ez a túlfeszített állapot habituális állapotként fennmarad egy egész élet során. melyek során extrasensek látták és leírták az aurasugárzásokat. amely átjut minden szöveten és sejten. mint a mért energiát. az a szem által felfogott frekvenciák sora. mi az amitől félünk. hogy adataik tartalmaznának magasabb frekvenciákat.kék. Megkérdezhetjük magunkat. ami a fizikusokat arra készteti. szem . amelyek az anyag egy 5.és vizuális összetevői voltak. Dr. bizonyos kutatók szerint egyenesen szubatomikusak. korona . Bizonyos csakrák aktivitása úgy tűnik." Az a tény. fejlettebb felfogóés rögzítőtechnikákkal könnyen lehetséges. ha valami nem sikerül? KÖVETKEZTETÉS Ha az Emberi Energiamezőt. hogy nem leszünk képesek véghezvinni. nem teszi semmissé az eredményt.(Hz = Herz . Hunt azt mondja: „Századok óta. rolfing. Nem csupán felmerül az élmény. A klienseknek igen sok érzelmi élményük volt. Töltött állapotban az apró részecskék felhőként együtt mozognak. Konzisztensen a szív-csakra a legaktívabb. hogy a gyermek valóban képes lenne kontroll alatt tartani az ürítést szabályozó záróizmot. napfonadék . esetleg egészen az 1500 Hz-ig kiterjedően. Dr. elégtelen. vagy vízáramot. vagy mit gondolunk. Az emlék-feszültség fenntartásának másik példája: a feszes vállak. hogy az EEM sok jól ismert összetevőjét mérték laboratóriumban. Ez a félelem és a szorongás vállakban tárolásából származik. mágneses. E kutatások megmutatják. a pszichoszomatikus működések hordozójául szolgálnak. Hunt leírja. Dr. és a fizikusok általában plazmának hívják őket. „A fizikában és az agykutatásban felmerült hologramelv úgy tűnik. szervrendszerekből áll. Végre itt egy elmélet.fehér. és időnek. Ha realizáljuk. Hypogastrikus . vagy addig. képes a valóság valóban egyesítő kozmikus látásmódját nyújtani. Ezt bizonyos tudósok „bioplazmának" hívják.pl. torok . vagy a múltbeli életekről szóló információkban való bizonyosság. ez az első objektív elektromos bizonyítéka a frekvenciának és amplitúdónak. Ezek az EEM elektrosztatikus. mint a levegőt. Mivel a gyermek élettanilag nem képes a kontrollra. A színélmény alapvető kritériuma a vizuális interpretáció. amely képes magába foglalni a tudomány és szellem egész csodálatos dzsungelét. hogy a test szokásos modellje." Marylin Ferguson nyilatkozata a „Brain and Mind" (Agy és elme) című folyóiratban. Egy energiamező elvén alapuló kiegészítő modell kidolgozására van szükség. hogy az ehhez szükséges agy-izom kapcsolat kiépült volna. ha az izomfeszülés és 34 . Az Elektromágneses Mező bonyolult modellje nem felel meg teljesen ennek a célnak. Sorrendben így következnek: Kundalini . amikkel közülünk sokan élnek együtt. E frekvenciáknak esetleg lehetnek olyan magasabb harmonikusai. Mindezek a mért adatok konzisztensek a test normál élettani folyamataival. ami az extrasensek színkiáradásra vonatkozó szubjektív megfigyeléseit igazolja. hogy az energia és az anyag köztes állapota megnyilvánulásának tartsák. Érzékenyebb műszerekkel. folyadékszerű mozgásúnak. hő. amíg mély testi pszichoterápiás munkára . mint olyan összegző elméletet. A mért frekvenciák éppúgy jelzik a műszerezettséget. Például valaki lábának rolfolása könnyen felidézheti az illető szobatisztaságra szoktatásának élményeit. halmazállapotát sejtetik.viola. hang-. Ez igen nagy stressznek és megerőltetésnek teszi ki a testet. Hunt mérési adatai az aura meghatározott színeihez meghatározott frekvenciákat társítanak.Ciklus/sec) kék zöld sárga narancs vörös viola fehér 250-275 Hz plusz 1200 Hz 250-475 Hz 500-700 Hz 950-1050 Hz 1000-1200 Hz 1 000-2000 Hz 600-800 plusz 300-400 Hz 110-2000 Hz Hz a túlterhelés feloldódik. képek merültek fel bennük a különböző testtájakkal kapcsolatban. hogy a szem és az agy feldolgozóközpontjai a színeket csak magas frekvenciákban interpretálják. lép. Az EEM laboratóriumában mért sajátosságaik között sok olyat találunk. mint pl.vörös. „Az energia a működő test atomos-sejtes természetéből eredő energia. mint az emberi testből áradó valamennyi mezőt. hogy „A holisztikus modell megléte óta úgy írják le a valóságot. A plazma bizonyos fizikai törvényeket követ. amelyeket a kísérletben használt laboratóriumi felszerelés korlátai miatt esetleg nem tudtak mérni. akkor azon nincs semmi csodáinivaló. bioenergetika . hogy az itt felfedezett színfrekvenciák nem másolják a fény vagy a festék frekvenciáit. és túlmutatnak azon. akkor láthatjuk. hogy a metafizikus-irodalomban a csakrákat mint színek hordozóit is említik. mely szerint az szervekből.sárga. hogy az EEM holografikus szemlélete jó megoldás lenne.

ellenőrzésére. Most látom. A színek megfeleltek. hogy az általam megfigyelt jelenségek nagyon hasonlóak voltak ahhoz a világhoz. és hozzásegít jelen életkörülményeim. mintha egy láthatatlan kéz biztosított volna arról. amint azt a fizikai világ teszi. így tehát elkezdtem adatokat. tudósként voltak ismereteim az energiamezőkről.5. hogy meglássam.. mely megnyugtató. Einsteinnel együtt hittem. érezve. mielőtt olvasnék róla. örökké előttünk táncoló csoda nélkül. 37 . Valóban ott vannak ezek az energiamezők? Van valami jelentésük? Vágyteljesítő gondolkodás volt ez. hogy újra felmerüljünk a lélekformák transzformációinak végtelen táncában. és útmutatást sem kaptam még. valami misztérium. mindig új élményekhez. hogy a jelenséget tapasztaljam. a min is? Időn és téren? Ilyeneket szoktam gondolni. növekszik és halad Isten felé. jelentéssel bíró dimenzióját tapasztaltam meg. de ezek nagyon személytelenek. és matematikai képletek által meghatározottak voltak. szkeptikussá és zavarttá váltam. mint egy dal. amint a lélek formálódik. szóbeszédnek tűnt. Megfigyeléseimet összehasonlítottam az aura és az energiamezőkről írt ezoterikus könyvekével. hogy beigazolódjon róluk. Úgy találtam. a formák ugyanolyanok voltak. Ezért most szilárdan hiszek az útmutatás élményében. egyénivé válva. valami. hogy a „valóság" személyes élményein megyünk keresztül gondolkodva. vagy a valóság más. fejezet AZ EGYETEMES ENERGIAMEZŐ Amikor immár felnőttként újra kezdtem látni az életenergiamezőket. Amit olvastam. miközben haladunk keresztül. Rájöttem. megmagyarázhatatlan maradt.. amit esetleg az olvasottak alapján alkottam meg. hogy„Isten nem kockázik a világgal". egy kicsivel több. vagy rendszerbe. ami egész életemen átvonul. Volt bennük azonban mindig valami. milyen unalmassá válna az élet az ismeretlen. azaz személyes élményeket gyűjteni. illeszkednek-e ezek valamilyen logikai formába. a mozgások. új leckékhez vezetve engem emberi lényként való növekedésem és fejlődésem útján. színük volt. érzékelve. igazak. s valójában. amelyben otthonosan mozogtam: jól határolt formájuk. Természetesen. amelyre korábban hivatkoztam. Énem fizikus részének szüksége volt a jelenségek vizsgálatára. nehogy bármilyen mentális képet vetíthessek bele. Közülük sok képzelgésnek. ami ismeretlen. az alakok. és az ok-okozati viszony keretébe illeszkedtek. létezve. s áthatja életem. vagy hamisak. felmerülve. Még nem találtam rá arra az irodalomra. az élet mint teljessége megértéséhez? Olvastam a régmúlt csodáiról. csupán azért. legtöbbször saját vizsgálódásaimat követően olvastam.

A Kirlianfényképezés módszerei segítségével az emberek képessé váltak arra. úgy. Felhősebb napokon áttetszőbbek. amint megváltoztatják mozgásukat befolyva a fa aurájába. és kisugározza azt magából. alultöltöttek. Most tekintetünket fordítsuk az ég felé mutató fák tetejére. Ezek a vonalak reagálnak a kezünkre. Amikor a vízkék szín újrateremtette magát. lassabban mozognak. de nem olyan tisztán. Korábban a legtöbb a fa aurája rózsaszín-vöröses árnyalatú. a növekedés irányában. bonyolult aurájuk van. hogy egy szép nyári napon lefekszünk a fűbe. és kevesebb van belőlük. 38 . Tegyük a növényt erős fény alá. Megfigyeltem a levél auráját. Ha folytatjuk és finomítjuk a megfigyelést. ahogy az egész mező szinkronizált ritmusban pulzál. hasonló jelenséget fogunk látni. és gyors mozgásúak lesznek. a teljes levél aurája véres-gesztenyeszínűvévált (5. Visszaléptem. tavasszal és nyáron. A legtöbb és a legragyogóbban töltött gömböcskét a svájci Alpokban láttam. csupán azért. és nagyon lassan mozognak. néha pici fekete pöttyel. Érdekességként észrevehetjük. hogy ebben a ködben nincsenek gömböcskék.AZ EGYETEMES ENERGIAMEZŐ „LÁTÁSA" Gyakorlat Az Egyetemes Energiamező vizsgálatához úgy kezdhetünk hozzá legkönnyebben. Nyilván a napfény tölti fel a gömböcskéket. Kékeszöld vonalat láthatunk f elvillanni a levelek mentén. A drágaköveknek és a kristályoknak érdekes. látni fogjuk ezeket a gömböcskéket a zöld köd szélén. hogy kontaktusban maradhassanak egymással. ha az aurához közelítjük. és hó borít mindent vastag buckákban. hogy mindkettőjük aurája megnyúlik. többrétegű. arany sugarak törnek elő belőle a csiszolt felületeiről. ahol eltűnnek. vagy egy kristályra. majd a szín ismét elhalványul. látni kezdjük. A legtöbb személyes tárgy átitatódik tulajdonosa energiájával. hogy ismét felvillanjon a növény túloldalán. Kis idő múltán képesek leszünk látni a kis orgone-gömböcskéket. Apró. Ha közelebbről megnézünk egy szobanövényt.1. mint ahogyan én azt a Kirlian-fényképeken láttam. hasonló áfák vörös rügyeihez. hogy a teljes levelet lefényképezzék. amint a kék égen cikázó mintákat írnak le. ami 2-2 másodpercre feltűnik. 1-2 percen belül mutatta a hiányzó rész határozott jeleit. A fa körül a zöld leveles állapot idején jelennek meg. miután a felét már levágták. Egyszerű vízkék volt. hogy a háttér sötét legyen. Egyszer megpróbáltam látni a fantomlevél effektusát. majd enyhe nyomot hagyva maga mögött ismét eltűnik. amiről oly széleskörűen beszélnek a Kirlian-fotók kapcsán. Napsütéses időben ezek az energiagömbök ragyogóak. fehér gömböknek tűnnek. Ahogy távolítjuk a kristályt a növénytől. Például az ametiszt aurája aranyszínű. ami felhasználható a gyógyításban. láthatjuk. ahol soka napsütéses óra. Esetleg egy zöld ködöt látunk a fák körül. ábra). Láthatóan a fa aurájába abszorbeálja a gömböcskéket. Amikor elvágtam a levelet. Az^lettelen tárgyaknak is van aurája. és bocsánatot kértem a növénytől. Hirtelen villannak fel. De ha figyelmesebben vizsgáljuk. Füstködös városban számuk kevesebb. és a kék égre bámulunk.

Egy napon valószínűleg képesek leszünk olyan gépet építeni. Ha az anyagot mint kondenzált energiát definiáljuk. ha megütünk egy hangvillát. anélkül. Az idő múltával és a tudományos kutatási módszerek fejlődésével a nyugati kultúra alaposabban kezdte vizsgálni az Egyetemes Energiamezőt. szikrák és felhők .) A vizuális megfigyelések azt tárták fel. ami akkor tapasztalható. sűrűsége a forrásától mért távolságával fordítottan arányos. képesek leszünk az Egyetemes Energiamező finomabb kvalitásainak mérésére is. mindig teli marad. bizonyos tudósok az Egyetemes Energiamező jelenségére mint bioplazmára hivatkoznak. amely be tud majd hatolni az EM-be. és a mellette lévő hangvilla azonos frekvencián kezd el rezegni s azonos hangot ad ki. hogy az Egyetemes Energiamező valószínűleg a nyugati tudomány által korábban meg nem határozott energiából.AZ EGYETEMES ENERGIAMEZŐ SAJÁTOSSÁGAI Amint az előző fejezetben írtuk. vagy esetleg finomabb szubsztanciájú anyagból (olyan finomságú anyagból. minden testet összeköt egymással. Követi a harmonikus indukció és a szimpatikus rezonancia törvényét is. (Ez az a jelenség. amit mi már valójában nem tartunk anyagnak) épül fel. élő és élettelen testen. 39 . Amint láttuk. akkor az Egyetemes Energiamező a jelenleg anyaginak tartott világ és az energia világa között helyezkedhet el. Ezek az elvek nagyon magukkal ragadóak. amiből akármennyit veszünk ki. spirálok. és reményteljes jövőt vetítenek elénk most. mint a bőségszaru. hogy működése bármi veszélyt jelentene számunkra.magasan szervezett szövedéke. és azt egy bizonyos nézőpontból vizsgálta. John White és Stanley Kripper az EM sok sajátosságát sorolja fel: az EM áthatol minden téren. hogy a mező geometriai pontok sorozatának . Dr. Olyan ez.izolált. Megfigyeléseikben azonban hasonlóakat írnak a különböző kultúrák. Ahogy a tudományos felszereléseink művészien kifinomultabbá válnak. amikor egyre jobban belesüppedünk a atomkor pesszimizmusába. E kutatásokból arra következtethetünk. pulzáló fénypontok. Minden kultúra más nevet adott az energiamező jelenségének. az Egyetemes Energiamezőt az évezredek során mindvégig ismerték és vizsgálták. vonalak. és kinyeri belőle a számunkra szükséges energiát. amikor az Egyetemes Energiamező alapvető sajátosságait írják le.

hogy bármit megváltoztatnánk. kicsúszik a normál tudományos magyarázatok alól. akár csak kezünket elmozdítanánk. tenyerünk érjen össze! Engedjük az energiát 41 . ami azt állítja. amely igen bensőséges kapcsolatban áll az emberi élettel. melyekkel rendelkezik. Szeretnénk „helyére tenni". A fizikai testet körülvevő és átható fénylő testként írható le. milyen irányban terjed. és pattintással. mint a forma és a rend felbomlása. Mégis arra indít bennünket. tudományos módszerekkel. Bizonyos szinteken ez éppolyan normális dolog. Ez a termodinamika 2. Érezzük a különbséget? Melyik állapotot szeretjük inkább ? Most csináljuk ugyanezt egy társunkkal! Üljünk le egymással szemben. vannak olyan sajátosságai. hogy az entrópia mindig növekszik. (Az örökmozgót soha nem készítették el. Az EM-kutatók állítják. Ez oly mindennapos esemény a fizikai valóságban. Pulzál. fő tételének ellentmond. Próbáljuk újra. mi is ez valójában? Mi is az elektromosság egyáltalán? Az EM háromnál több dimenzióban létezik. A rétegeket időnként testeknek hívják. hanggal és fényessége segítségével felfogható a magasabb rendű érzékek számára. hogy megértsük mindazokat a tulajdonságokat. Az Egyetemes Energiamező szervezi az anyagot: formákat épít. Különböznek-e egymástól tapasztalataink? Most anélkül. hogy az Egyetemes Energiamezőfolyton több energiát termel. mint a só. és nem tudunk több energiát nyerni bármiből. Az emberi aura vagy Emberi Energiamező (EEM) az EM emberi testhez kapcsolódó része. Minden következő test finomabb szubsztanciából és magasabb rezgésszámú hullámokból áll.6. Az EM mindig valamilyen tudatformához kapcsolódik (a legmagasabb fejlett tudathoz „magasabb rezgések" és energiaszintek tartoznak). E testek egymást követő rétegekben veszik körül egymást. Megfigyeléseik alapján a kutatók megalkották az aura elméleti modelljeit. és fogjuk meg egymás kezét. alkossunk kört. Engedjük auránk energiáját a kör mentén áramolni. úgy. hogy elménkkel „kinyújtózkodjunk". Mit jelent ez? Szinergista módon működik és formát épít. az elektromosság mellé. hogy a különálló tényezők szimultán akciója nagyobb hatású. mint amennyit belefektettünk. ettől elgondolkodunk. hogy háromnál több dimenzióban létezik. mint az általa körülvett és áthatott megelőző réteg. hogy az EM alapvetően szinergisztikus. energiája nő. állítsuk meg egyszerre az energiaáramlást! Tartsuk így egy ideig. melyek az aurát bizonyos számú rétegekre osztják. Úgy tűnik. Merrefelé halad? Érezzük meg. AZ EMBERI AURA LÁTÁSA Gyakorlat Az Emberi Energiamezeit a következő gyakorlatok segítségével érzékelhetjük legkönnyebben. hogy az EM nem különbözik a természetben ismert jelenségektől. mely jellegzetes sugárzást bocsát ki. majd engedjük ismét áramolni. azaz az univerzumban a rendezetlenség nő. Érzékeljük egy darabig ezt a lüktető áramot. de akkor újfent kicsúszik a kezünkből. és megpróbálunk mélyebbre hatolni természetében. ha folytatjuk vizsgálódásunkat. E mező az entrópia ellentéte. fejezet AZ EMBERI ENERGIAMEZŐ V A G Y EMBERI AURA Az Emberi Energiamező az egyetemes energia megnyilvánulása. melyeket meghatározhatunk normál. Az entrópia kifejezést a lassú gyengülés leírására használják. vagy a kő. Tünékennyé válik. Másrészt. Az anyagi világban beálló bármely változást megelőzi e mező változása. Láthatjuk. Ha összegyűlik egy kisebb társaság. és általában aurának nevezik. ízleléssel. mint egyedi hatásaik összege. hogy a soron következő mindig áthatja az összes előtte lévő rétegét. ami annyit jelent.) Nem ez a helyzet az EM-mel! Úgy tűnik.

2. szemem eközben általában csukva volt. Gyakoroljuk őket! Most eresszük le kezünket. egészen addig. Közelítsük jobb tenyerünket kb. kiáramoltatni az energiát! A lökés.5 cm-rel közelebb bal tenyerünkhöz! Érezzük a bizsergő érzést bal kezünk hátoldalán. fejezetben leírt. majd engedjük a jobb tenyerünkbe beáramolni! Aztán megfordítva! Most állítsuk meg az energiafolyamot! Próbáljuk egyszerre mindkét kezünkből szétküldeni. 4 cm-re szétterpesztett ujjaink közötti téren! Ne nézzünk éles fénybe! Hagyjuk. hogy az ujjhegyek egymás felé nézzenek! Tartsuk kezünket az arcunk előtt. valamint a más emberek aurájának érzékelésével kapcsolatos gyakorlatokat. 20-25 cm-re. A mező minden páratlan rétege magasan strukturáltnak tűnik. Minél tovább dolgoztam. amint erről a fejezet végén röviden beszámolok majd. láttuk és tapasztaltuk az aura alsóbb rétegeit. kb. Mindenki érez valamit. akkor érzelmi testünk kontúrját érintjük össze. hogy jobb kezünk érzelmi teste megérinti a bal kezünk bőrét. hogy észleljem. úgy. és a rétegeket helyzetük. és egy kicsivel több erőt kell felhasználni ahhoz. hogy látjuk az alsó aurarétegeket.természetesen áramolni! Merrefelé halad? Küldjünk energiát a bal tányérunkon keresztül. míg épp megérezzük. az aura meghatározását célzó rendszert alkottak. amelyet a magaméhoz leginkább hasonlónak találok: az egyiket Jack Schwerz írja le a „Human Energy Systems" (Emberi Energiarendszerek) című könyvében. A fluidumok a csillogó.17.B ábra). majd távolítsuk őket! Mi történik az ujjak közötti térben? Mit látunk a kézfej körül? Lassan mozgassuk egyik kezünket felfelé.. ahol hétnél több auraréteget említ. A fenti kérdésekre válaszokat a fejezet végén keressünk. megállítás-az energia kezelésénekhárom alapvető módja a gyógyításban.5 cm távolságban egymástól! Mutassunk a jobb kezünk mutatóujjával a bal tenyerünkre. majd lassan közelítsük őket. Minden rendszer összefüggést keres az aurarétegek és azok funkciói között. (Az aura második rétege. hogy közelebb vigyük őket egymáshoz! Egyik energiatestünk határvonalát érintettük meg. míg a páros rétegek állandó mozgásban lévő.5-3 cm távolságra vannak egymástól. hogy ujjunk hegye kb. a másikat lefelé. annál kitágultabb tudatra volt szükségem ahhoz. rétegen túli rétegeket is. Ez azt jelenti. Lazítsuk el a szemünket. ami mintha szétlökné őket. amikor már hozzászoktunk ahhoz. haladjunk tovább e rétegek leírásával! AZ AURA ANATÓMIÁJA Az emberek megfigyelései alapján sokféle. amint energiamezőnket érinti! Jobb kezünk energimezője közvetlenül áthaladt a bal kezünkön. „A Study of Chakras" (A fény kerekei. Minél magasabban fekvő rétegről volt szó. tenyereinket tartsuk egymástól 5 cm távolságban! Lassan mozgassuk őket oda-vissza. 4 cm távolságra legyen a tenyerünktől! Rajzoljunk köröket a tenyerünk fölé! Mit érzünk? Bizsereg? Mi ez? Homályos fényű szobában tartsuk kezeinket úgy.) Most nagyon óvatosan közelítsük egymáshoz kezeinket. Eleinte csak a legkönnyebben látható és legsűrűbb rétegeket voltam képes látni. a California állambeli Glendale városában lévő „Healing Light Center" (Gyógyító Fény központ) tiszteletese alkotta meg. csakra) majd látni fogjuk az aura magasabb szintjeit is (6.1 . Milyen érzés? Most távolítsuk el még jobban egymástól kezeinket. akkor elkezdjük látni az aura néhány rétegét. Most. Auramegfigyeléseim egy érdekes. Ha rendszeresen végezzük ezeket a gyakorlatokat. A háttér egy fehér fal legyen. sűrűségük. Valamennyi rendszer rétegekre bontja az aurát. a „Wheels of Light". Tanulmány a csakrákról) című művében ismerteti. 60 cm-re arcunktól. fényességük. Később. mint a fényminták állóhullámai. Ha kezeink 2. amíg nem érzünk valami nyomást.18. Két rendszer van. állandó fényhullámok által alkotott formákon keresztül folynak. húzás. színük. amit a fény alakja 42 . színes fluidumok. Az áramlási irány olyan. elvégezhetjük al6. melyeket a 6. csökkentvenövelve a köztük lévő távolságot! Építsünk fel valamit a kezeink között. dualisztikus mezőmintát tártak fel számomra.. a Fokozott Érzékenységű Észlelést fejlesztő gyakorlatokat. képlékenységük és működésük alapján határozza meg.1. alakjuk. a másikat Rosalyn Bruyere. Most ismét távolítsuk kezeinket. hogy éreztük. annál több réteget fogtam fel. Az ő rendszere hétrétegű auráról beszél. hogy a magasabb aurarétegek észlelése érdekében meditatív állapotba kellett merülnöm. A ábra mutat be. Sokévi gyakorlat után már kezdtem látni a 7. úgy. hogy szemünk ellazuljon! Mit látunk? Közelítsük egymáshoz ujjbegyeinket. és lágyan bámuljunk keresztül a kb. hogy az ujjak egymás felé mutassanak! Mi történt most? A gyakorlatokat kipróbáló emberek 95%-a lát valamit. A harmadik szem megnyílásával (6. Az aura hét rétege Tanácsadóként és gyógyítóként hét réteget figyeltem meg. s tartsuk őket kb. 17.

míg a 2. valamint olyan kiegészítő formákat. mintha sok. Az aurarétegek sokkal inkább tekinthetők énünk kiterjedt változatának. Ezek alapján energiarendszerünkön belül érzékleteinket. A tudós szemszögéből nézve az egyes rétegeket tekinthetjük úgy is. gondolatainkat. A hetedik réteg és a hetedik csakra a magasabb elméhez kapcsolódik. Tetejük a fő függőleges erőáram felé mutat. és minden életet átölel. a második a második csakrához kapcsolódik. A negyedik csakra teremti meg a szeretet energiáját. Vannak kavargó. A negyedik réteg a szívcsakrához kapcsolódik. A mező első szintjeihez a fizikai működés. a fizikai érzékletek. Az aura tanulmányozása tehát híd lehet a hagyományos orvoslás és a pszichológiai gondoskodás között. Ez a minden élet táplálásáról és védelméről szóló gondoskodást és minden élet támogatását nyilvánítja ki. radionikai szakember. gyorsan. mint magasabb rezgések egy síkját. David Tansely. rétegnek határozott struktúrája van. a fej fölé és a farkcsont alá. Ez túlterjed a fizikai testen. Jelenleg csupán felsoroljuk őket. Az ötödik csakra a szó hatalmához kapcsolódik. Az ötödik réteg az isteni akarathoz szorosabban kapcsolódó magasabbrendű akarattal van összefüggésben. a lineáris gondolkodással áll kapcsolatban. ahol a fény állandó vonalai 21-szer metszik egymást. amihez mindennapi életünkben nem szoktunk hozzá. a magasabb rétegek sorra túlterjednek az alacsonyabb rétegeken..A ábra) a fizikai test adott részében lévő fő idegfonatoknak is megfelel. A fény állandó formái maguk is scintíllálnak. Az egyre magasabb rezgésszámú aurarétegek észlelése érdekében a megfigyelőnek is egyre magasabb tudatszintre kell emelkednie. Sok ember tévesen arra a következtetésre jut. kúp alakú örvények a mezőben.vezet. ami magában foglalja a korlátoltabb formákat is. Az élet minden formáját Isten értékes megnyilvánulásaként kezeli. beleértve a fizikai testet is. és nyitott végük kinyúlik a mező azon rétegei széléig. 5. Nem olyan. emlékeinket és más. 43 . beleértve a belső szerveket. Valójában e testek egyike sem réteg. Ha megértjük. A harmadik réteg a mentális élettel. hogy a hét fő csakra ott alakult ki. melynek nincs határozott struktúrája. melyek a fizikai testben nincsenek meg. a „Radionics and the Subtle Bodies of Mán" (Radionika és az ember finomtestei) című könyvében azt állítja. Vizuális formát annak köszönhetően öltenek. melyek mindegyike ugyanazt a teret foglalja el azonos időben. A strukturált rétegek tartalmazzák mindazokat a formákat. Hét testünk van. Létezik egy függőleges energiaáram. Az aura minden rétegéhez kapcsolódik egy csakra. amelyek sokkal bonyolultabbá fognak válni. fizikai fájdalom. és így tovább. Az érzelmi test túlterjed az étertesten. és tartalmazza mind a fizikai. Én ezt fő függőleges erőáramnak nevezem. Ezek az állandó vonalak mentén mozgó parányi töltésekkel rendelkeznek. melyben találhatóak. autonóm működésével áll kapcsolatban. s szeretjük nemcsak társunkat. mind az étertestet. mivel a fluidum a fény állandó sugarai mentén folyik. így valamit magukra vesznek e strukturált rétegek formáiból. különböző sebességgel felvillanó fényhurokból állnának.. de az emberiséget általában. Dr. a különböző betegségek természetét könnyebben megértjük. melyek a náluk alacsonyabb rezgésű réteggel azonos helyet foglalnak el. a cselekedeteinkért való felelősségvállaláshoz és a cselekedeteinkre való odafigyeléshez. de mi csak így vagyunk képesek észlelni. A második réteg és a második csakra általában az emberi lények érzelmi aspektusaival függ össze. de azon valamivel túlterjednek. hogy a páratlan rétegek struktúráján áramolnak keresztül. vagy öröm érzete kapcsolódik. AZ AURA HÉT RÉTEGE ÉS HÉT CSAKRÁJA Az egyes rétegek eltérőnek látszanak. Ez az a szeretet.2. amely ismeri és integrálja spirituális és fizikai felépítésünket. ahogy mélyebbre hatolunk a témában. Minden következő réteg tökéletesen áthatja az őt megelőzőeket. A hatodik szint és a hatodik csakra a mennyei szeretettel függ össze. Az első réteg a test automatikus. zajlik érzelmi életünk. hogyan viszonyulnak a különböző fizikai tünetek az élmény aurában elfoglalt helyéhez. amelyekkel a fizikai test rendelkezik. melyekről orvosainknak és terapeutáinknak szoktunk beszámolni . Ezen a „vivőeszközön" keresztül nyilvánulnak meg érzéseink. hogy általános áttekintést adjunk.speciális helyeken tároljuk. amely a gerincoszlop mezőjében lüktet fel-le. érzelmeinket. s ezen keresztül szeretünk.. parányi. és mindegyiknek megvan a maga sajátos funkciója. a dolgok létezésbe szólításához. 3. 7. 6. A hét csakra elhelyezkedése A hét csakra fizikai testen belüli elhelyezkedése (6. 4. nem fizikai jellegű tapasztalatainkat... így az 1.. mint a hagyma: lehánthatók róla a rétegek. Ez valami olyasmi. melyeket csakrának hívnak. hogy az első réteg az első csakrához. vérereket stb. amely túlterjed az emberi szeretet hatósugarán. Ezek általános elvek. hogy az aura olyan. Ez azt jelenti. rétegeket folyadékszerű szubsztancia alkotja.

Erről részletesen az érzékelés című fejezetben szólunk. vagy tetejét. így. vagy hurrikán. még kisebb örvények keletkeznek. hogy egy bizonyos energia az egyik szintről a másikra tudjon áramolni. vagy ciklon. ahol az energiaszálak 14-szer kereszteződnek. érzéklet. ha munkálkodunk személyes érettségünkön és tisztaságunk fejlesztésén. át kell jutnia a csakra gyökerében lévő csapózáron. levegő) hasonlóan működnek: mint a vízörvény. (vagy mellkasi csakrához). Emiatt bárhol. hallás. Ezekben a csakra-szívekben csapózárak vannak. Az egyes csakrákhoz kapcsolódó lelki tartalom úgy tudatosítható. Úgy tűnik. szem-) csakrához. a szaglás és az ízlelés az 5. melyeken át az ki és be tud áramolni az aurába. intuíció. míg a háti oldalnak akaratához. egy a napfonat mellett. ez szó szerint igaz. annál egészségesebbek vagyunk. a csakra gyökerének vagy szívének nevezik. érzés. Ahol a vonalak 7-szer találkoznak. amikor arról beszélünk. Ezek a csakrák csupán 3. a látás a hatodik (vagy 3. csakra párosítható egymással. Másképpen megfogalmazva: ha az emberi energiarendszeren belül az áramlás hiányzik. Tansely szerint ezek a parányi örvények nagyon jól megfelelnek a kínai orvoslás akupunktúrás pontjainak.3. Láthatjuk tehát. ábra mutatja az auramezőt. s így megzavarja az élet egészségének zavar talán átélését. a hallás. mint a szivacsok a minket körülölelő energiaóceánban. ha valaki nagyon akar nekik párt találni. csakráig. a gyomorhoz kapcsolódva egy. bármilyen növekedési folyamatban dolgozunk is. amelyek az aurarétegek adott csakrán keresztül történő áramlását ellenőrzik. hogy minden energiaörvény energiát szív magába az EM-ből. melyekre minden csakra mutat. Az érintés az az első csakrához.A 21 kis csakra azokon a pontokon helyezkedik el. Egyszerűen túl sok lenne a bemenet. így a 2. egy a kulcscsontok találkozásánál.5 cm átmérőjűek. és az új információt beilleszteni életünkbe. Egy hirtelen energiafolyam túl sok pszichológiai anyagot oldana ki. hogy a „nyitottnak" maradni két dolgot jelent: először rengeteg. az általunk cserélt energia látás. mivel ezek a gerinc mentén feles lefelé mozgó. kettő a léphez kapcsolódva. és legtöbbünk nem képes megtenni. kisebb és legkisebb csakra. ahol a csakra a fő erőáramba kapcsolódik. e szintek minden egyes csakrája másmilyen külalakkal rendelkezik. amint az Egyetemes Energiamezőből energia áramlik az összes csakrába (6. ábra). valamint akupunktúrás pontnyílások az energia számára. Ezek az energiaörvények a számunkra ismerős folyadék. Ezek a következő helyeken taláhatóak: mindkét fül előtt egy-egy. Másodszor azt jelenti. Az aura csakráinak három fő funkciója van: 1. ábrán mutatjuk be. egy a csecsemőmirigy mellett. A tenyereken elhelyezkedő két kisebb csakra nagyon fontos a gyógyításban. Mivel az energia mindig kapcsolódik valamilyen tudatformához. hogy legyen időnk feldolgozni a felszabadított személyes anyagot. hogy a rajtunk keresztül áramló energiához társuló tudattartalmakat feldolgozzuk. és így tovább a 6. ahol e vonalak kevesebbszer találkoznak. Sok kicsiny erőközpont van ott. Ez nem könnyű feladat. A test mellkasi oldalán lévő minden fő csakrához társul annak kiegészítő párja a test háti oldalán. annak mind a hét egymást átható rétegét. ez bizonyos betegséghez vezet. (6. Minden fő. valamennyi csakrán keresztül (nagyokon és kicsiken). A csakrák hegyét. Úgy gondolják. A 6. fő függőleges erőáram nyílt végű pontjai. Az elülső résznek a személy érzelmi életéhez van köze. Vitalizálják az egyes energia testeket.5 cmre találhatóak. A csakrák nyitása és energiaáramunk növelése fontos.5 cm távolságban helyezkedik el. Láthatjuk. így a fizikai testet is. Mindezeket a 6. és a testtől 2. a máj mellett egy. az EM-ből szerzett energia feldolgozását.B ábra). Olyanok vagyunk. csakrának van egy 2A és egy 2B összetevője. hogy fokozzuk az illetőnek az adott csakrán átáramoltatott energiáját. és 7. vagy közvetlen tudásformájához kapcsolódik. hogy nyitottak maradjunk. az ivarszerveken egy-egy. ez csupán akkor lehetséges.3. Pszichológiai felkészültségünk azonban kevés ahhoz. lassacskán nyitjuk ki a csakrákat. épp a szem mögött van egy-egy (az ábrán nem látható). a térdek mögött egy-egy. Az energia áramlásának hiánya eltorzítja és gyengíti érzelmeinket. 2. víztölcsér.2. mindkét mell felett egy-egy. egy-egy a tenyereken. Mind az öt érzékünk kapcsolódik egy csakrához. Amint azt majd leírjuk részletesen az egyes szintek ismertetésénél.vagy gázörvényekhez (víz. csakrának 3A és 3B. Elősegítik az öntudat különböző aspektusainak .4. a láb talpán egy-egy. hogy „nyitottak" vagyunk. az aura első rétegében lévő normális csakra nyitott vége kb. hogy ezek ketten együtt alkotják egy csakra elülső és háti aspektusát. a 3. Egy. 15 cm átmérőjű. mivel minél több energiát áramoltatunk át. Ahhoz. A fej három csakrája az illető mentális folyamataival függ össze. 44 A HÉT FŐ CSÁKRA FUNKCIÓI Valamennyi „örvény" energiacserét folytat az Egyetemes Energiamezővel. Az l. és a testtől nagyjából 2. és nem lennénk képesek mindent feldolgozni.

.

.

.

orgone. 3. a mentális test csakráihoz kapcsolódnak. akkor tisztán fog gondolkodni. majd a nadinnak nevezett energiafolyamatok mentén küldik tovább a belső elválasztású mirigyeknek. Ha ezek nem működnek jól. és négy alapvető frekvenciát választ ki az energiából. ábrán mutatjuk be. ha valakinek a szívcsakrája jól működik. Ezt a 6. Az étertest minden csakrája kapcsolódik az őt körülvevő és átható finomabb test azonos csakrájához. A beérkező elsődleges energia metabolikus útja . az idegrendszernek. A 6. közvetlen kapcsolatban állnak a test bármilyen patológiájával. A spirituális tisztítómunka eredményeképpen nyílnak meg. E hét szint főcsakrái a fizikai test azonos részén fekszenek. Ha valakinek a 6. mentális és érzelmi interakciókért felelősek a földi szinteken. hogy ezek a szirmok igen nagy sebességgel pörgő. Az egyes csakráknál megfigyelt színek az adott csakra hullámsávjában lévő. gondolkodási zavarai lesznek.5. A 10. és harmadik csakrája jól működik. fejezet az étertest. megemlítve az általuk irányított fő testtájakat. akkor az illetőnek általában erős élni akarása van. mint az öszszecsukható poharak. mindegyikük az előzőnél magasabb frekvenciasávon. és így tovább. összetevőikre bontják. Auraszintek közötti energiaátvitel. amelyek 48 a fizikai. Mivel a csakrák a test vitalizálását szolgálják.6. kicsiny örvények. Az egyes örvények (vortexek) saját pörgési frekvenciájú energiát metabolizálnak. s így a csakrák az aura egyik szintjéről a másikra átvitt energia eszközévé válnak. A csakrák úgy burkolódnak egymásba. Minden egyes csakra speciális pszichológiai működésekhez kapcsolódik. Mivel minden következő auraréteg a frekvencia folyton növekvő sávjából terül el. két lábbal áll a földön. Például. majd a vérnek. Például: a medencei csakrának négy apró örvénye van. Az érzelmi test csakrái a következő finomabb test. azt látjuk. hogy az táplálja a testet. Minden csakra magasabb szinten messze az auramezőn túlra terjed (az egyes rétegek határáig) és kissé tágabb. Az energia egyik szintről a másikra a csakrák tetején lévő kapun át terjed. érzelmi test és a mentális test specifikus csakrái megnyitásának pszichológiai hatásaival foglalkozik. az az ember nagyon tud szeretni. Minden csakrához kapcsolódik egy belső el választású mirigy és egy fő idegfonat. Közelebbről megvizsgálva a csakrát. Minden aurarétegnek megvan a maga 7 fő csakrából álló „készlete". A legtöbb emberben ezek a kapuk zártak. Ha az első csakra tökéletesen tud működni.fejlődését. ábra. ezek főleg az aura első három testéhez tartoznak. azokhoz. A csakrák pszichoszomatikus funkcióit később fogjuk tárgyalni részletesebben. a hetedik szintig. A keleti ezoterikus irodalomban minden csakrát bizonyos számú szirommal rendelkező virágnak tekintenek. ez lehetséges. általa metabolizált energia frekvenciájával kapcsolatosak. mint az alatta lévő. Ez az az ember. prána). ábra felsorolja a gerincoszlop mentén található 7 fő csakrát. A csakrák abszorbeálják az univerzális vagy elsődleges energiát (csi. és szilárdan. Például: a negyedik csakra számára valójában hét csakra létezik. s így van ez a többi csakrával is. aki életében nagyon szilárdan magalapozott.6. 6.

A habituális gondolatok hatalmas. hogy az őket reprezentáló gondolatokra koncentrálunk. csakra indigókék 7. mely kiterjed az egész test köré. Színben és formában változó foltokként jelennek meg. A mentális test szintén strukturált test.5-20 cm távolságig terjed. és nem gátolja a fizikai testet. A testen 2. csakra fehér A nyolcadik fejezet az érzelmi test terápiás megfigyeléséből mutat be sokat.5 cm-rel terjed túl. és ragyogni kezdenek. Ez a test általában a fej és váll körül sugárzó sárga fényként jelenik meg.5-7. Minden csakra olyannak látszik. Ez a test legtöbbször sárga. mint a „fénysugarak szikrázó szövete" (6. ami átmeneti állapotot jelent az anyag és az energia között) a TV-képernyő vonalaihoz hasonló. A testtől 7. annál tisztább és jobban formált a hozzá tartozó gondolati alakzat is. Az étertest határozott erővonalakból áll. Nekem ezt a testet volt a legnehezebb megfigyelni. Inkább finom szubsztancia színes felhőinek tűnik. akkor a test kiterjed és ragyogóbbá válik.9. az az átalakító olvasztótégely. E mezőn belül gondolatformák láthatóak.Az étertest (az aura első rétege) Az étertest (az „éter" szóból. fejezet szól. ábra) a fizikai világhoz tartozik. és magunkat analitikus társadalomnak tekintjük. A szín a személynek az adott gondolati alakzathoz fűződő érzelmét reprezentálja. és annak számára metabolizál energiát. vagy pszichoterápia során energetizálttá válnak.8. A fizikai világon túl Abban a gyógyítási rendszerben. mint az étertesté. Ez annyit jelent. ábra). hogy az emberek tiszta módon épphogy csak elkezdték használni mentális testüket és intellektusukat.7. jól formált erőkké válnak. Ha a mentális test „gazdája" mentális folyamatokra összpontosít. az alacsonyabb szin49 . melyek mindegyikéhez gondolatok és mentális folyamatok kapcsolódnak. A mentális test (az aura harmadik rétege) A harmadik aura test a mentális test (6. melyek aztán befolyást gyakorolnak életünkre. amelyen a testszövetek fizikai anyaga létezik és horgonyt vet. E gondolati alakzatnak társult. Ez a test túlterjed az értelmi testen. amikor valaki terápiás ülés során elengedi az érzelmeit. sötét árnyalatokig bezárólag.4. csakra vörös 2. Emiatt mentális aktivitásunk túlságosan tudatos. melyek olyanok. az alsó három auraréteg (6. a színek szétválnak elsődleges árnyalataikra. csakra ragyogó fűzöld 5. Minél tisztább és jobban formált a gondolat. Ez a test áthatja az általa körülvett sűrűbb testeket. A következő felsorolás az érzelmi test csakráit és a hozzájuk tartozó színeket mutatja: 1. az értelmi szintről aktuálisan kisugárzott „áttett" színei is vannak. Általánosságban véve: az érzelmi test az étertest mátrixában mozgó. mely folytonos kavargó mozgásban van. azon egy kissé túlterjedő színfoltoknak tűnik. és még finomabb szubsztanciákból készül. amelyet én használok. Az érzelmi test a szivárvány minden színét tartalmazza. Szerkezete hasonló a fizikai test szerkezetéhez. ábra) vagy az étertestet követő finomabb testet általában érzelmi testnek nevezik. fizikai energiákká. s energiát is ezeknek metabolizál. és az érzésekkel áll kapcsolatban. vagy energiamátrix. Struktúrája lényegesen képlékenyebb. amelyen a két világ között átáramló valamennyi energiának át kell haladnia. Megközelítőleg a fizikai test körvonalait követi. amely követi a szivárvány színeit. Ezt részben az a tény okozhatja. A negyedik auraszint. csakra sárga 4. erővonalak struktúrája. Gondolataink struktúráját tartalmazza. Erről a folyamatról a 9. Ezt különösen akkor figyelhetjük meg. amely a szívcsakrához tartozik. hogy a spirituális energia a szív tüzén átmenve alacsonyabb. tartalmazza valamennyi szervet és anatómiai képletet. E gondolati alakzatokat úgy finomíthatjuk. apró energiavonalakból épül fel. csakra égszínkék 6. Ahogy az érzések személyes interakcióban. mint egy különleges színű növény. Időnként a személy az energia színfoltjait dobhatja a körötte lévő levegőbe. Az érzelmi test (második réteg) A második (6. Színei a testet létrehozó energia vagy érzés tisztaságától vagy zavarosságától függően változnak a ragyogó tiszta színárnyalatokról a zavaros. csakra narancsvörös 3. ábra). míg a felső három réteg a spirituális világhoz tartozik.

A kapcsolatok befejeződésekor e szálak elszakadnak. hogy amit leírok. A csakrák színskálája az érzelmi test szivárványával egyező. A 6. ábrán a felső három csakrát az ember spirituális szintű testi. szinkronban vannak-e a mezők. amivel magyarázni próbáljuk a megfigyelt jelenségeket. elkezdünk látni a felsőbb szinteken létező fizikai testtel nem rendelkező embereket. és a tobozmirigy szokásos arany lüktetéséhez csodálatos rózsaszín fény adódik hozzá. vagy a valóság más frekvenciasávjai is léteznek. A negyedik szint a szeretethez kapcsolódik. akit esetleg nem is látunk. Közülünk néhányan meditatív technikák segítségével kitágított tudattal be tudnak lépni ezekbe a valóságokba. minden réteg minden energiáját keresztüláramoltatjuk a szíven. Ez nem csupán testnyelv. léteznek a magasabb rendű szeretet érzelmei. így biztosítanak átjárást a tudat számára az „utazáshoz". Amikor a kapcsolaton túljutottunk. vagy egy bárban egy férfi/nő arról fantáziái. Mindegyik réteg egy teljes világ. E könyv során a későbbiekben több szó esik majd a valóság magasabb szintjeiről. mert legtöbbünk önmagának csak egy részét használja ezekben a limitált funkciókban. Az USA-ban látott testi pszichoterápiák mindegyike az alsó auraszintekre és a szívre összpontosít. Mihelyt valaki elkezdi vizsgálni az aura felsőbb négy szintjét. Például ha egy partin. szívük között csodálatos rózsaszín fényív látható. vagy magasabb rendű tudás. Ez az a kapu. A következő leírásban csupán az aurarétegekre és azok behatárolt funkcióinak leírására összpontosí- tunk. Az eddigiek során az aura alsó három rétegére összpontosítottunk. Érezhetjük a különbséget. ezeket azonban asztrális szinten átitatja a szeretet rózsaszín fénye. kiegészítve az asztrális szinten kialakult szálakat. annál több és annál erősebb szál alakul ki. amelyek túl vannak a mindennapi tapasztalatokon.10. míg mások kellemetlenek. hogy szeretkezne valakivel a jelenlévők közül. A harmadik réteg feletti rétegek mindegyike egy teljes valóságréteg.tek (az aura három alsó rétege) fizikai energiái pedig a szív átalakító tüzének segítségével válnak csak spirituális energiává. érzelmi és mentális működésével hoztam összefüggésbe. 50 . Érezhetjük magunkat kellemetlenül a szobában tartózkodó másik személy miatt. E szálak az aura több szintjén léteznek. de nem emlékszünk rájuk. miközben a különböző energiaszinteken teljes kommunikáció zajlott köztük. Legtöbbünk alvás közben tapasztalja meg ezeket a valóságokat. lényeket. a szeretet központján. akik úgy tettek. Az aura felső négy rétege a valóság e magasabb rétegeinek felel meg. hogy a jövőben még jobb rendszerek fognak készülni. Közülük néhány kellemes. Különböző formájú. általában e szálak az aura alsóbb szintjeire visszakapcsolódnak. 15-30 cm-rel terjed túl a testen.4. harmonizálnak-e egymással. azonban átitatja őket a szeretet rózsaszín fénye. különösen férfi és nő között. A kép azonban ennél bonyolultabb. néha igen erős fájdalmat okozva. látnoki képességekkel rendelkező személyek megfigyelései szerint a fizikai világon túli valóságrétegek. A teljes spektrumú gyógyításban minden energiát felhasználunk. van valós energetikai jelenség is. hogy kiderüljön. Biztos vagyok abban. A szeretetteljes ember szívcsakrája az asztrális szinten tele van rózsaszín fénnyel. akkor az energiamezőben valóságos tesztelés folyik. minden megváltozik. ábra) amorf. melyen át beléphetünk más valóságszintekre. csakráikból szálakat növesztenek ki. minél mélyebb a kapcsolat. színes foltok röpködnek közöttük a szobában. az csupán egy rendszer kísérlete. Azért tettem ezt. és az érzelmi testnél szebb. Az emberek között nagyon sok interakció zajlik asztrális szinten. frekvenciáiról. amelyben élünk és amelyben létezésünk benne foglaltatik. hatalmas. mely felfogható. Amikor két ember egymásba szeret. más szinteken azonban rengeteg dolog történik közöttünk. Az asztrális test hajlamos az érzelmi test színeit tartalmazni. Az asztráltest kb. Az asztrális szint (a negyedik auraréteg) Az asztrális test (6. olyan alakkal és személyiségfunkciókkal rendelkező lényekkel. melyek összekötik őket.színes felhőkből áll. Amikor az emberek egymással kapcsolatot teremtenek. Ilyet kétségtelenül mindenki tapasztalt. A kilencedik fejezetben több példát is fogunk adni az aurák közötti interakciók területéről. Láttam embereket egymás mögött állni. Létezik felsőbb akarat. melyben teljes fogalmakat értünk meg egyszerre. mivel amint érzékelésünket megnyitjuk a harmadik réteg feletti szintek számára. Minél hosszabb. mintha nem vették volna észre egymást. E meditatív technikák megnyitják a csakraszintek gyökerei közt lévő csapózárakat. Visszatérően ismétlem. Megfigyeléseim és más.

Leginkább egy építész tervrajzára hasonlítanak. Amikor ezt teszem. Ez az étertest által felveendő tökéletes forma vázlata. rétegét elkülöníteni. az éteri szinten kell dolgozni. ovális alak. amikor észlelési mechanizmusomat erre a hullámsávra állítom. Mindezek a struktúrák sötétkék háttérrel rendelkeznek. melyben az éteri rácsszerkezet növekszik. amikor az étertest alakja torzulást szenved. vagy negatív teret alkot. mintáját. a test szerveit. Ez azt jelenti. Ez az a szint. Az energiamező éteri szintje struktúráját az éteri minták szintjéből állítja össze. Olyannak tűnik. így az aura éteri mintaszintje egy üres. ahol a hang teremt anyagot. 51 . majd az általam megfigyelt személyre fordítom. amelyre a fizikai test ránő. Olyan ez. amelyről már említettük. ami a szilárd térben áttetsző vonalakból állónak tűnik. ábra). a test alakját (végtagok stb. hogy figyelmemet először az ötödik szinte emelem. az éteri szinten létezők kivételével. hogy így támogatást nyújtsunk az étertestnek eredeti alakja helyreállításához. hogy a hátteret teljesen kitöltenénk. beleértve a csakrákat. amely kb. Ha erre a szintre ráhangolódok. Ez nagyjából egy fénykép negatívjához hasonlítható. mivel tartalmazza a fizikai síkon megtalálható összes forma vázlatát. ahol a gyógyítás hangadással a leghatékonyabb. Tartalmazza a mező teljes struktúráját. Látnoki szemeimnek ezek a formák kobaltkék háttéren megjelenő áttetsző vonalaknak tűnnek. mintha a figurát úgy alkotnánk meg. és amelyen minden fizikai megnyilvánulás létezik. 61-75 cm-rel terjed túl a testen. Betegségekben. Ez az étertest szintje. Ezek a formák a negatív térben léteznek. környezetem más formáit is képes vagyok ebből a perspektívából látni.11. (6. fejezetben tárgyaljukrészletesebben. képesek leszünk az aura 5. Ha az aura megfigyelése közben az ötödik szint frekvenciájára összpontosítunk. mint egy keskeny. és az üresen hagyott rész alkotná a figurát. Ez szinte automatikusan történik meg. mindezt negatív formában. hogy a fizikai test szintje. csupán ez a vázlat egy másik dimenzióban létezik. Ez az a szint. látom az illető aurájának a formáját.Az éteri szint (az aura ötödik rétege) Az aura ötödik rétegét éteri mintáknak nevezem. A testen 30-45 cm-rel terjed túl. Ezt a gyógyításról szóló 22. Az Egyetemes Energiamező éteri szintje tartalmaz a fizikai síkon létező minden formát. amely aztán megformálja azt a rácsszerkezetet (strukturált energiamezó).). Az éteri szint az étertesthez tartozik.

mint ahogy a tojáshéj védi a kiscsibét. ha valaki sokáig meditál egy ilyen képre. és fenntartsák a réteg kosárszerű hálózatát. E szinten túl található a kozmikus sík. Az aranytojás forma 90107 cm-rel terjed túl a testhatáron. a gyógyítással foglalkozó fejezetben leírom. Tartalmazza a fizikai test aranyrács-struktúráját és valamennyi csakrát is. amelyet csupán egy inkarnáció korlátozott nézőpontjából nem lehet szemlélni. lüktető aranyfényt látok. amelyen keresztül képesek vagyunk érzékelni a spirituális extázist. és 0. mennyei testnek hívják. fényből állunk. Meditációval és sok. A mennyei test nekem főleg pasztellszínekből álló. Az aranyszint tartalmazza a gerinc mentén fel-le lüktető. ami összehangoltan együtt tartja a teljes mezőt. általam e könyvben említett átalakító munkával érhetjük el.) közötti váltakozás általános mintáját. Ez a test szintén magasan szervezett. hogyan kell ezekkel a csíkokkal dolgozni. A keterikus szint vagy okozati test (az aura hetedik rétege) A hetedik réteg a spirituális sík mentális szintje.75-1. Ebben a fénykörben vannak ragyogóbb. ahol ismerjük az egész univerzummal való kapcsolatunkat. Alakja kevésbé határozott. s magunkat Istennel egynek érezzük. a fizikai valóságon túlmutató spirituális szeretetben talált spirituális extázissal. Külső formája: tojás alakú aura test és a személy jelen inkarnációjának valamennyi auratestét tartalmazza. A nyaki-feji területen található csík általában azt a múltbeli életünket tartalmazza. mely extrém magas frekvencián rezeg. Távolabbra is kiterjedhet nagyon energikus személyeknél. Ezek az aranyszalagok azt a célt szolgálják. A keterikus szint a spirituális sík legutolsó szintje.13. A fő függőleges erőáram indukálja a vele hegyesszöget bezáró többi erőáramot. Ezek a fej felett elhelyezkedő nyolcadik és kilencedik csakrához kapcsolódnak. AZ ember szinte hangot hall. E szintekre vonatkozó utalásokat nem találtam az iro- . amikor elmerülünk a fényben és érezzük. A kozmikus sík Az a két szint.A mennyei test A hatodik szintet. amelyek az aurát teljesen körülveszik. Külső burka számomra egy tojáshéjhoz hasonlónak tűnik. úgy tűnik. amely a spirituális sík érzelmi szintje. E kettő egyesítése teremti meg a feltétel nélküli szeretet élményét. és összekapcsolja az egyes csakrákon át felvett energiát. amelyet még képes vagyok érzékelni a hetedik szint felett: a nyolcadik és a kilencedik auraréteg. akkor gyönyörű. gyönyörű. amelynek megtisztításán jelen életünkben éppen dolgozunk. A testen kb. Ha a hetedik szint frekvenciájára hangolódok. akkor emeltük fel tudatunkat az aura hatodik szintjére. hogy egyek vagyunk a Teremtővel. Ez az a szint. és a fény belőlünk van.) A feltétel nélküli szeretet akkor áramlik. mint a gyertyaláng körüli vörös izzás. Aranyszálak milliárdjainak tűnik. és próbálja megfejteni. villódzó. a testből kifelé terjedő aranyszalagok létrehozására készteti őket. ahol a nyolcadik szint túlnyomórészt fluid-szubsztanciának. Jack Schwarz említi ezeket a csíkokat. erősebb fénysugarak is. az isteni elmét mutatja. Ez az aura legerősebb és legrugalmasabb rétege. amelynek kapcsolata van a jelen inkarnációval. Amikor az aura e szintjére emeljük tudatunkat. amikor a szeretet fényét látjuk minden létezőben. ábra). arany-ezüst parányi fémszálakból álló testnek látom. a tojáshéjon belül találhatóak még a múlt életek síkjai. míg a kilencedik az alatta lévő összes réteg kristályos mintájának tűnik. ellenáll a behatolásnak. személytől függően kisebb csúcsot alkotva a lábak alatt. Tartalmazza az élettervet. akkor hangot hallhat. amelyet keterikus mintának neveznek (6. mint a benne foglalt éteri szinté. A 8. Hasonlítható egy bonyolult alakú és formájú. és ez az utolsó olyan szint. Én nagyon tartós. (Amikor elérjük a „létezés pontját". és az egész testet tápláló fő erőáramot. mely az egyes csakrák gyökerén keresztül szállítja az energiát. A testen 60-35 cm-rel terjed túl. úgy védi a mezőt. ahogy ránéz. Ebben a kapcsolatban az emberiség és hús-vér embertársaink iránti szeretetünket egyesítjük a létezés minden birodalmát elérő. Biztos vagyok benne. és 9. szint követni látszik a szubsztancia (8. állandó fénysugárhoz is. A keterikus mintaszinten. A későbbiek során.5 cm széles. tudjuk.) és a forma (9. hogyan mondható meg jelentésük színük alapján. ha kapcsolat van a nyitott szívcsakra és a nyitott mennyei csakra között. A hetedik réteg külső része nagyon erős és rugalmas. ami a teljes aurát összefogja. Ezek színezett fénycsíkok. 76-108 cm-rel terjed túl. 91 cm-rel a fej felett. hogy körülvegyék az egész testet. Ez a hálózat az aranyfény erejét. csillogó fényben jelenik meg. és egy tágabb vége 52 van kb. Valamennyi csakra és testi forma ezen a szinten aranyfényből lévőnek látszik. az a sík. egyszerűen a testből kisugárzó fényből áll. és a tojáshéj felületén bárhol megtalálhatóak.

a régi ujjat. hogyan befolyásolják hiedelemrendszerei a mentális testben lejátszódó folyamatokat. majd a legközelebbi ujjbegyhez ugrik (6. hogy vannak.14. Az emberi aura látásával kapcsolatos kérdések Az energia szinte mindig jobbra halad a körben. Azon kívül. a gondolati folyamatok és a magasabb auraréteghez kapcsolódó feltétel nélküli szeretet magasabb rendű érzelmei között. ahogy az egyes ujjbegyek ködburka kapcsolódik a másik kéz ujjbegyeinek ködburkához. nagyon keveset tudok ezekről a szintekről. és tisztábban képes elkülöníteni fizikai érzéseit. fejezetben tárgyalom. Az idő legnagyobb részében alacsonyabb szintű érzelmeink. Képesek leszünk megkülönböztetni az egyes rétegeket.dalomban. ezek összekeveredtek és zavarosak. valami olyasmi. a bőr felszínén bizsergő nyomásérzet jelentkezik. ábra). bár lehetséges. Később. és a leírt interakciók legtöbbjében együttesen működnek. hogy képesek leszünk megkülönböztetni egymástól az egyes szinteket. és emiatt aztán a mentális test hogyan hat az érzelmekre. Amikor az energia test széle érinti a bőrt. fejezetben leírt ok-okozati viszony megértésének eredményeképpen jön létre. 53 . és a választásunknak megfelelő rétegre összpontosítani. alapvető gondolkodási folyamataink és interperszonális érzelmeink az uralkodók. A legtöbb ember. A következő fejezet illusztrációi csupán az alsó 3-4 auratestet mutatják. hogy más ujjbegy legyen szemben az előző helyzethez képest egy adott ujjal. A mező észlelése Fontos észben tartanunk. hogy „tisztánlátásunk" megnyílásakor valószínűleg csak az aura alsó rétegeit fogjuk látni. a rétegek egymással összekeverednek. Nem értjük teljesen tisztán. és szinte lehetetlen megállítani a teljes energiaáramot. Nem teszünk különbséget a rétegek között. vagy bármely növekedési folyamat következtében azonban az egyes aurarétegek jobban elkülönülnek. Amikor köröket rajzolunk a tenyerünk fölé. Tanításaikat a 21. E keveredés még az aurában is megmutatkozik. amikor megpróbálja érzékelni az aurát. bizsergő nyomásérzésünk lehet. amit útmutatóim tanítottak nekem néhány erőteljes gyógyítás alkalmával. Sokszor a mentális és az érzelmi test egyetlen zavaros formának látszik. Az is valószínű. és végül a fizikai testre. Amikor az energiatest határai érintik egymást. A kliens sokkal inkább lesz képes különbséget tenni az alapvető érzelmek. az egy nyomásérzettel párosuló. hogyan különböztessük meg ezeket egymástól önmagunkon belül. és ennek megfelelően cselekszik. majd az éter testre. Ahogy a kliens egyre jobban érzi magát. Később egyre magasabb frekvenciákra leszünk érzékenyek. Ha az ujjúnkat úgy mozgatjuk. bizsergő érzés. Nagyon kellemetlen érzés. Úgy tűnik. Ez a különbségtétel a 15. Amikor a kezeinkkel építünk fel valamit. Ennek megértésével az ember képessé válik arra. a következő gyógyítórészekben nagyon fontos lesz. szüntelenül ködöt lát a kézfej és az ujjak körül. akkor a ködburok előbb megpróbálja követni az előző. érzelmeit és gondolatait egymástól. a mező rétegei valóban tisztábbá és elkülöníthetőbbé válnak. hogy különbséget tegyen az egyes aurarétegei között. Az energiatestek mint a karamell nyúlnak az ujjak között. azaz a kliens elkezdi meg- érteni. hogy különbséget tegyünk az aurarétegek között. A terápiás folyamatok leírásában mi sem teszünk nagy különbséget a testek között. Valószínűleg csupán formákat és színeket fogunk látni. Terápiás folyamat. mint a statikus elektromosság. a körvonalon érzékelhetjük a bizsergést.

(The Zohar) . rész PSZICHODINAMIKA ÉS AZ EMBERI ENERGIAMEZŐ „A gyertya lángjának aranyfénye a láng sötét fényének trónján ül.III. ami a kanóchoz kapcsolódik".

a pubertás stb. mivel a pszichológia területén dolgozó legtöbb ember számára ez ismeretlen. hogy felnőttként. Ez valódi kiváltság volt. az közvetlenül kapcsolódik az adott fázis pszichológiai fejlődéséhez is. Az aura azonban nagyon informatív lehet. Bizonyosan Önnek is volt már olyan élménye. sokat elárul a személy pszichológiai felépítéséről és személyes növekedési folyamatairól. Sok tanulmány készült az emberi növekedésről és fejlődésről. Mármost. mint pl. Összefüggéseket fogok bemutatni az aura élménylenyomatai és a testi pszichoterápia. és mindannyian megpróbálunk ezekből valamennyit elrejteni.Bevezető A TERÁPIÁS ÉLMÉNY Pszichoterápiás körülmények között esett meg velem. és félreérthetetlen módon értésünkre adta. az orális stádium. Praxisom hosszú órái során sok ember dinamikáját figyeltem meg. hogy embereket figyeljek meg. először is honnan tudta. ha mások látnák személyisége dinamikáját. A következőkben azt fogom leírni. valamint a bioenergetika által meghatározott karakterstruktúrák között. Legtöbbünk nem szeretné. aki rövid megfigyelés után elkapta tekintetünket. Mindannyiunknak vannak gondjai. hogy buszon. Először kezdjük azonban a pszichoterápiás alapról. Valójában az aura szemszögéből nézve a fejlődés az aurában történtek normális következményének tekinthető. mivel a normál társas etika nagyon tiszta határokat szab az ilyesfajta viselkedésnek. ha közelebbről ránéz. Ez egy olyan helyzet volt. Ami az adott növekedési stádiumban az aurában fejlődésben van. tudatosan kezdtem aurákat látni. E különböző stádiumok mindennapi nyelvezetünk részévé váltak. a gyermek fejlődésével. ha abbahagynánk a bámulását. hogy jobban tennénk. Erik Erikson a korhoz kötött növekedési és fejlődési stádiumok elkülönítésében végzett munkája kapcsán vált híressé. amelyben az volt a dolgom. E tanulmányok egyike sem említi az aurát. vagy presszóban elkezdte érdekelni egy idegen ember. hogy nézzük őt? Az emberek nagyon idegessé válnak. mit lát a másik. az adoleszcencia.az aurában. Nézzük meg. hogyan fejlődik energiamezőnk születésünktől halálunkig! .beleértve gondjainkat . hogyan mutatkoznak meg személyes élményeink . ha megfigyelik. ha nézik őket. Legtöbbünk szégyenkezik amiatt.

Az inkarnálódás folyamatát a felsőbbrendű én irányítja. eldöntik. köztiszteletben álló vállalatok. olyan helyzetekben találja magát. amelynek gazdag vezetői öröksége van. pl. A növekedési folyamat beindulásával megmutatkoznak az egyén képességei. a Bhagavad Gitá. Éva Pierrakos elképzelése szerint az inkarnálódott lélek találkozik útmutatóival. míg a másik olyanba. hogy a lélek számára képesek legyenek nyújtani a szükséges környezeti és fizikai élményt. így fog át egyre tágulóbb valóságokat. ami az illető lélekvilágának adandó ajándéka. és aztán befejeződik. Az inkarnáció: organikus lélekmozgás. vagy lázadni kell ellenük. amelyekkel a magasabb szintű rezgéseket (energiákat). ahogy fejlődésében halad előre életének útján. A terv olyannyira egyedi. A lélek új inkarnációjába két feladatot visz magával: egy személy és feladatot. testét. Az élet minden fő szakasza új és magasabb rezgésszámoknak felel meg. és megbirkóznia a léleknek.7. Ez nem olyan. vagy politikai vezetők családjába. tudatállapotokat fenn tudja tartani szállítására az aura testein és csakráin keresztül. a finomabb auratesteken keresztül a sűrűbbek felé. a Kabbala. és különböző csakrák aktiválódásával jár együtt. hogy kiegyensúlyozott és komfortos módon megbékéljen a körülményeivel. ahol vezetőnek lenni kulcskérdés. finomabb rezgések vagy lélekaspektusok folyamatosan sugárzanak lefelé. Ha ez az ember belép a fizikai világba. ÉS FEJLŐDÉS A fogamzás előtti inkarnálódási folyamatról madame Blavatsky. Például valakinek a vezetői voltát (leadership) kell fejleszteni. akiket le kell dönteni. melyeket aztán a világfeladat megoldásában használhat fel. Ez az életminta az aura hetedik rétegében. Az egymást követő energiákat az egyén növekedése során használja életében. Alice Bailey és Eva Pierrakos írt. milyen karmával kell találkoznia. Éva Pierrakos szerint a Jelek fejlettségétől függ. mely ténylegesen megformálja a lélek számára fizikai vivőeszközét. s így a fejlődése síkján az egész emberiség a magasabb rezgésszámok és tágabb valóságok felé halad. amely az ember élete és növekedése során meghozott szabad döntései. hogy velük megtervezze eljövendő életét. hogy ezáltal kitágulhasson. Innen nézve: az élet csupa izgalmas élmény és kaland a lélek számára. ami a születéskor történik. részvénytársaságok vezetői. melybe célja végrehajtása érdekében inkarnálódik. a keterikus szinten tárolódik. fejezet AZ EMBERI NÖVEKEDÉS AZ AURÁBAN ZAJLÓ Az emberi tapasztalás születéstől halálig és azon túl terjedő élményeinek áttekintéséhez pszichológiai és metafizikai hagyományokat fogok felhasználni. A körülmények az egyes személyek számára teljesen eltérőek lehetnek. melyben a magasabb. s a vezetőket negatív figuráknak tekintik. hogy az embert személyes feladata végrehajtása teszi alkalmassá világfeladataelvégzésére. és a napjainkhoz közelebb eső időkben Phoebe Bendit. A szülőket úgy választjuk. hogy mennyi tanácsot kap útmutatóitól. legvégül a fizikai testbe. felengedve energiáit. éppúgy halad előre az egész emberiség is. Ha az ember olyan családba születik. Minden fázisban új energia és új tudat válik a személyiség számára hozzáférhetővé. INKARNÁCIÓ Az inkarnáció folyamata egy életet vesz igénybe. az Upanisádok és más szövegek. ahol a vezetői szerep nem létezik. Minden nemzedék általában magasabb rezgésszámot képes fenntartani. E találkozás alkalmával a lélek és útmutatói megfontolás tárgyává teszik a lélek növekedésében véghezvivendő feladatokat. Dinamikus minta. mint az őt megelőző nemzedék. Ezek a választások határozzák meg az energiáknak azt a keverékét. saját megtanulandó „leckéjét" (mint pl. Ennek az embernek az a feladata. milyen negatív hiedelemrendszereket kell élményein keresztül megtisztítania. A személyes feladat megoldása felszabadítja a lelket. de a hangsúly ugyanazon van. 59 . Amint minden egyén fejlődik. Az emberiség fejlődésének erről az elvéről sok vallásos szöveg tesz említést. Ez az életmunka általában az illető feladatához kapcsolódik. választásai mentén folyamatosan változik. a vezetés) és egy „világ-feladatot". Leírásához metafizikai kifejezéseket kell használnunk.

amikor egy új mező hat az energiaóceánra. mely hozzáadódik és gazdagítja azt. Olyan ez. különleges időben történik. E ponton a lélek elveszti az őt körülvevő éteri anyaméhet. Először van egyedül a mindannyiunkat körülvevő energiaóceánban. a háromdimenziós térhez. amint megpróbálták elengedni spirituális játszótársaikat és szüleiket. 60 . s én láttam küzdelmüket. s azokat hagyja a testépítés munkájával foglalkozni. a lélek magasabb energiatesteit foglalja el. erősebb mezői is születéskor hatnak először a lélek új energiamezőjére.SZÜLETÉS A születés az érkező számára egyedülálló. és először lesz kitéve a környezeti hatásoknak. mintha az élet nagy szimfóniájának egy újabb hangja szólalna meg és adódna hozzá a szimfóniához. Az élet korai szakaszaiban a gyermek feladata az. Megérinti ez a mező. És természetesen ez az a pillanat. Kötetlenül elhagyja fizikai és étertestét. Még mindig van valamilyen szintű tudatosságuk a spirituális valóságról. hogy hozzászokjon a behatárolt fizikai érzékleteihez. Nagyon sok újszülöttet láttam küzdeni ebben a folyamatban. CSECSEMŐKOR A fizikai világba ébredés folyamata a születés után folytatódik. Ez alatt az idő alatt a csecsemő gyakran alszik. A mennyei testek nagyobb.

2. hogy az egyén teljes élettapasztalata megtalálható legyen az aurában. Próbáltam gyógyítani. és mindenféle benyomásra fogékonnyá teszi. A csecsemő általános mezője amorf. Látta játszótársait és a nőt is. A lumbalpunctiót a keresztcsonti csakra területén végezték. amely megszűrné a beérkező pszichés hatásokat. 7 éves korban védőernyő formálódik a csakranyílások fölé. A gyermeket a szülő mezője védi a külső hatásoktól. és kétségbeesetten harcolt a két világ között. Ez nyilvánvalóan egy mélyen zajló küzdelem volt. hogy bárki segítsen neki. miben mesterkedek. Akár nyíltan. akiket megfigyeltem. aki maga sem tudta őt elengedni. hogy kinyissák legalsó. hogy mély álmában közelítettem meg. A gyermek valamennyi csakrája nyitott abban az értelemben. az energia így is egyenesen a gyermek mezőjébe áramlik. és azzal neki valamilyen módon bánnia kell. temperamentumához illő módon (7. ahogy elkezd dolgozni a gyökércsakra megnyitásán annak érdekében. Sokszor egyikük megérzi azokat a traumatikus élményeket. Emberfeletti küzdelmükbe kerül. hogyan dől hátra. Ezt a stádiumot láthatjuk a gyermek növekedése és egyedivé válása során. Amit tenni próbáltam: az auralyuk bevarrása a hetedik szinten. A gyökércsakra ebben a fejlődési stádiumban nagyon keskeny tölcsérnek látszik. Először elfogadta. s ezeket keskeny energiavonal vezeti vissza a testbe. s a rákövetkező napon magas láza lett. majd visszautasította. mert a lumbalpunctiót követően az aurán maradt egy lyuk. sokszor három és fél méter magas szellemeknek látszanak. ábra). míg a koronacsakra nagyon tágnak. aki a vártnál egy hónappal később született. Amikor látom őket. A gyermek mezője tökéletesen nyitott. a fizikai síkon történik a másikkal. mint az apró. és megnyugodott. és növeli egyediségét. Úgy is próbálkoztam. Ez a pszichés köldökzsinór az. s így bélproblémát okozott. dührohamai lehetnek. Az érkező lélek gyakran a koronacsakrán lép be. különösen a fej körül. Sokszor látjuk. Miután eldöntötte. Erre részben azért is képes volt. a keresztcsonti csakrán át. és nem akarta. így lumbalpunctiót végeztek. bár valamit megtart az élményből. szín formájában. Minden alkalommal nagy hűhót csapott. A gyermek állandóan reagál bioenergetikai környezetére. Amikor kb. Majd elvesztette a kapcsolatot útmutatójával. amelyben él. Bizonytalan félelmei. Az auraépítés munkája egész életünkben folyik. Ebből az alapvető harcból származott egy másodlagos probléma: a sok sírás a napfonadék túlzott igénybevételével járt. akár burkoltan zajlanak a családi történések. fantáziái. (7. nyitott koronacsakrájuk volt. és kapcsolódott hozzá. kezelték ezt a panaszát. és hozzákapcsolódjanak a földhöz. de valamilyen. hogy elkerülje a gyökér csakráján keresztüli meggyökeredzést. s jobb felé is energiát lövellt ki. hogy elhagyják fizikai testüket. E küzdelem során útmutatója jelenlétében nyitott a föld felé. és újra elkezdte a leszületés folyamatát. fennmarad közöttük egész életükön át. hogy gyökereket növesszen a fizikai síkba. és a beléjük áramló energiát is bizonytalan módon éli át a gyermek. az aura színe is halványul. mi történik szülei között. alaktalan és kékes vagy szürkés színű. és fészkeli be magát a kisgyermek anyja vagy apja ölébe. hogy nem burkolja őket védőernyő. A többi csakra olyan. 30 cm közeibe kerültem. Ez az értelem nyilatkozásának ideje. A születés után anya és gyermeke között fennmarad egy nagyon erős energiakapcsolat. és teljesen kiszolgáltatott annak a légkörnek. és magasabb rendű szellemtesteikbe költöznek. Ez a gyermeket nagyon sérülékennyé. Azzal küzdöttek. Amikor figyelme gyengül. és az energia lefelé irányítása. aurája kifeszül és ragyogóbbá válik.1. hogy belepréseljék magukat egy parányi bébi testének fogságába. így. hogy elengedje két spirituális játszótársát.1. Nagyon gyors szülés volt. amelyek esetleg tőle nagy távolságban. ábra). felébredt. mint korábban. lapos. vagy megbetegedhet. Minden új élmény új színt ad az aurához. és hevesen sírni kezdett. Ez az anya és gyermek között születéskor a legerősebb. noha a csakrák még nem fejlődtek ki a felnőtt szintre. E gyermeket asztrológiai képe tisztán potenciális vezetőnek mutatta. Erre példa egy fiú.és érzelmeiket átvitték az új szülőkre. amin keresztül a gyermekek éveken át kapcsolatban maradnak szüleikkel. így tehát a gyermek már nem oly sebezhető. ami sokat kiszűr az Egyetemes Energiamezőből érkező hatások közül. A gyermek e 61 . megnyitotta a gyökércsakrát. hogy a közelébe kerüljek. Azoknak az újszülötteknek. bár nem ennyire hangsúlyozott mértékben. és nem akarta hagyni. kicsiny kínai teáscsészék. nagyon tág. Amikor a csecsemő figyelmét egy fizikai síkon lévő tárgyra függeszti. gyökércsakrájukat. Tudta. amikor energiát próbáltam küldeni aurájába. Ebben az inkarnálódás ellen folytatott küzdelemben keresztcsonti csakráján át. Kb. ábra). és ezen át is hagyja el a testét. E kapcsolatra gyakran mint „csíraplazmára" (germ plasm) hivatkoznak. A gyermek azzal küszködött. a gerincbe (7. a gyermek érzi. és egy spirituális női lényt. hogy megmarad a fizikai síkon. Egy rövid ideig tartó harc után újra felvette a kapcsolatot útmutatójával. Nem akarta hagyni. Az orvosok agyvelőgyulladásra gyanakodtak.

nincs túl messze. mint a köd. milyen érzés gyereknek lenni. ezek segítenek neki önmeghatározásában. és a rózsaszín láthatóbbá válnak az aurában. Még mindig visszapillanthat a mamára. akihez egy éteri köldökzsinórral kapcsolódik. A „tisztánlátó" szemeknek a tér mint energiából megalkotott tér jelenik meg. és láthatja. ez elszakítja a mezőt. hogy személyes tárgyait ellenőrzése alatt tarthassa. Azon küszködik. és második csakrája kezd kifejlődni. hogy megtalálja egyediségét. tanulja az alapvető szeretetet. Az energiamező terminusaiban gondolkodva: a gyermek képes elszakadni az anya mezőjétől. E stádiumban a gyermek énje még nem elég erős ahhoz. miközben egy éteri köldökzsinór még mindig összekapcsolja kettőjüket. hacsak nem regrediái a sebezhetőségnek erre a szintjére. és ezek köré helyezte ki energia tudatát. és fájdalmat okoz a gyermeknek.nagyfokú sebezhetősége miatt magam nagyon konzervatív vagyok a tekintetben.) A gyermek megtanul másokhoz viszonyulni. és az önálló identitás kifejlődésének folyamata. KISGYERMEKKOR Ahogy a gyermek növekszik. miközben még mindig mindennel kapcsolatban lévőnek érzi magát. Kezdi önmagát anyjától különálló személynek érezni. nehogy túl sok zavart okozzon a térben. (A vörös-narancsszín. Láttam szülőket. melyekben élhetne. vagy ha egy játszótársat beenged. Tere szaba- 62 J . éteri szintű energiából áll. A szoptatás a fizikai táplálás mellett éterikus energiát is nyújt a gyermeknek. így amikor egy 5-7 éves korú gyermekhez egy másik gyermek jön látogatóba. a gyász és depresszió pedig elönti. Az a küzdelem lényege. mely energiát ad a csecsemőnek. A kétéves kor kezdete előtt a gyermek szüleit mint magához tartozókat látja: „az én papám". hogy saját egyediségének felismerése és fenntartása mellett képes legyen egy tőle különböző másik személlyel való kapcsolat átélésére. „az én mamám" és így tovább. Ez olyan tér. akkor azt nagyon megnézi. abban él. hogy a csecsemőnek még nem fejlődtek ki a csakrái. Ha ezt a tárgyat erőszakosan kiragadják a gyermek kezéből. mely főleg kék. A felnőttnek elképzelése sincs arról. fizikai és érzelmi fájdalmat egyaránt. de még mindig van mamája. Megkezdődik tehát a szeparáció. a vendéglátó vergődik a másikkal való kapcsolatbanlét iránti vágy és önmaga képének őrzésére való törekvés között. s így ő még nem metabolizálja az élete fenntartásához szükséges összes energiát az Egyetemes Energiamezőből. Mindkét mellbimbóban van egy-egy kicsiny csakra. Étertestéből amőbaszerű nyúlványokat küld e tárgyak köré. s e fantáziavilágok segítik őt a szeparáció megvalósításában. akik akaratlanul szükségtelen pszichés sokknak tették ki gyermekeiket.azt gondolván. A tárgy az én (self) részévé válik. hogy megnézze szobáját. A gyermek fantázia teret teremt. érzelmi élete gazdagabbá válik. Ebben segít a személyes energia tér. Emlékezzünk arra. hogy ez egy progresszív dolog. A felnőtt dühe sokkolja a gyermeket. így küzd azért is. A személyes tárgyak az egyedivé válás definiálásának eszközeivé válnak. hogy valóban el tudja határolni magát a másiktól. amelyben a gyermek egyedül szeret játszani. A gyermek fantázia világot sző. hogy beengedjek-e egy gyermeket felnőtt csoporttal folytatott pszichoterápiába vagy sem. amikor elvitték felnőttek közé csoportterápiába . Hétéves kora körül a gyermek rengeteg arany-energiaszálat kezd beleszőni a környezetébe.

Ezek mély. ami a körülötte lévő mezőből nagyon sok hatást kiszűr. Mivel énérzése már erősebb. Gyakoroljuk. Ez a csakra a mentális energiákat nyitja meg. meleg. máskor pedig kellemetlenül fogadja őket. vidám.a fizikai.dabbá. a fizikai és érzelmi változások. varázslónővé válik. biztonságos. s válasszuk ki közülük azt. Most tegyünk kísérletet tárgyakkal! Kis embercsoportokban (lehetőség szerint olyanokból álljon. Tartsuk a kezünkben.már együttműködik az inkarnáció első szakaszának megélésében. menjünk be mindegyikük szobájába! Érezzük meg az egyes szobák energiái közötti különbséget! Hogyan illik ez gyerekünkhöz? Mit fejez ki belőle? Próbáljuk ezt ki különböző üzletekkel is! Én bizonyos üzletekben nem tudok benn maradni a belőlük áramló energia miatt. rózsaszínű fény tölti meg. veszélyes. egészséges. nagyobbá válik. hercegnő lesz. tágasabbá. Itt az emberiség mély teologikus vágyai és az emberiség hosszú múltra visszanyúló fejlődésével való kapcsolat jelenik meg. A tér a barátoktól származó „rezgésekkel" telítődik. hatalmas változások kezdenek megjelenni testében és az azt körülvevő energiamezőben. Több zöld szín adódik az aurához és a gyermek személyes teréhez. Saját személyes terén belül már erőteljesebb önkifejezést is megenged a másiknak. E változások valamennyi csakrára kihatnak. a harmadik csakra kifejlődésével párhuzamosan több mentális készség fejlődése indul be. PSZICHÉS TEREK ÉRZÉKELÉSE Gyakorlat A felnőttek is fel töltik tereiket energiával. idealisztikus törekvések. Ahogy a szívcsakra megnyílik az új érzések számára. Sétáljunk be barátunk szobájába. érzelmi és mentális központ . melyek a lélek vágyódásait tárják fel. hogy rájuk tudjunk hangolódni! Ellenőrizzük e képeket e tárgy tulajdonosával együtt. amelyik számunkra vonzó. céljai. szem csakra) és a gyermek teste felnőtt testté kezd érni. LÁTENCIAKOR Ahogy a gyermek hatéves korában belép a pubertásig terjedő latenciakorba. Ez „mulatságosabbá" és „élőbbé" teszi a dolgokat. A gyermeknek 7 éves korában már valamennyi csakráján van védőernyő. és a psziché mélyéből Erős hajnala és a szerelem merül fel. szomorú. amelyek az iskolaudvaron vagy a mezőn játszott játékokban nyilvánulnak meg. Ezeket a magasabb rezgéseket gyakran lelkesedve öleli magához az egyén. Ahogy a gyermek közelít a pubertás felé. amiket eddig 63 . KAMASZKOR A kamaszkor kihívása mint növekedési fázisé. hogy mindenféle energiaalakzatokat hozzon létre az ő privát terében. melyekben életük. e mentális energiák elsősorban fantáziaéletének növelésére fordítódnak. Ez az az idő. A gyermek nagyobb biztonságban érzi magát. hogy megtaláljuk az ént (self) és maradjunk hűek hozzá. Milyennek érezzük? Tetszik? Szeretnénk ott maradni? Ha vannak gyerekeink. Milyen érzés? Nehéz. mivel olyan új vágyódásokat és sebezhetőségeket hoznak magukkal. a mezőt gyönyörű. A gyermek indián főnök. A gyerekek a „banda" stádiumába jutnak. létezésük zajlik. és növeli a fantáziaéletet. A látogató számára lehetőséget ad. beteg? Kialakul-e róla valamilyen kép? Adjunk időt magunknak. E pszichés terek az emberek biztonságos fészkei. s bár a gyermek iskolás. akiket kevéssé ismerünk) tegyük ki személyes tárgyainkat a kör közepére. mivel auratestében már nagyobb biztonságban van. a gyermek most már kezdi látni hasonlatosságát más emberekhez. aspirációi. mint anyjához kapcsolódik. barátságos. Próbáljuk megérezni az egyes emberek által létrehozott pszichés tereket! Rengeteget tanulhatunk belőlük önmagunkról és az adott teret létrehozó emberről. mikor a gyermek első három csakrája . Ezekben az archetipikus formákban találhatók meg az egyén spirituális vágyódásai. barátságtalan. Csupán próbáljunk meg ráhangolódni az általunk rendszeresen látogatott terekre. és többnyire a lélekvilág feladatával állnak kapcsolatban. édes vágyódások és fájdalmas visszautasítások káoszának közepette. A tobozmirigy aktiválódik (3. és már inkább látogatóihoz. és legközelebb még jobban fogjuk csinálni.

de az egész emberiség szeretetét is. feszültség keletkezik aközött. Ahogy a harmadik szem megnyílik a magasabb rezgések számára. ÉRETT KOR Az öregkorhoz és a halálhoz közeledve. az ember „lelke" a koronacsakrán keresztül elhagyja a földi síkot. Amikor megérti ezeket a természetes folyamatokat. s ezt gyakran nyíltan meg is teszi. és egy életen át folytatják a valóság értelmének keresését. Ekkor a lélek látja. mint a fizikai síkon zajló élethez. Egyik pillanatban gyermek. Ez az a pont. akinek hiszi magát. mint más kultúrák. hogy szeresse őt (vagy ő legalábbis ezt hiszi). az energiatestekhez még magasabb frekvenciájú rezgések adódnak. mint az életet és a halált összekötő alagúton való átmenetet. Ennek az lesz a következménye. Az aurában egy gyönyörű. A koronacsakrán át történő kilépést sokszor írták úgy le. látja. hogy befogadja az egyént és a csoportot. befogadja nemcsak a társat és a gyermeket. Természetesen már a szülőkkel is így történt ez. Az érett korban az „én-te" világa kitágul. és engedi őket felmerülni pszichéjéből. ami állandó kalandokon át mélyebb tapasztaláshoz és kielégüléshez vezeti el őket. van azonban egy különbség a korábbiakhoz képest. Időnként az egész mező megtörik. A szív megnyílhat. és a csoporttudat összehangolódását jelzi. lila szín látható. Elismétel minden eddig megtapasztalt növekedési fázist. FELNŐTTKOR A kamaszkor végére kialakulnak a csakrák és az egyén által használt energiaminták. személyes kapcsolat adódik hozzá. akit élettapasztalatai kellőképpen megráztak. Most személyes jóléte attól függ. Ez az „alagútélmény" úgy is leírható. és tartósan olyan. Az alsóbb csakrákon át metabolizált alacsonyabb rezgésszámú földi energia csökkent. a másik. játékaival tette. és az „ének" java most a „nem-énekhez" való megfelelő igazodástól függ. s magába fogadja az egyént és a csoportot. Az „én" nem egyedül létezik. és egyazon időben képes látni a lélek egyediségét és annak különös becsét. Most egy „én-te" kapcsolatról van szó. Valamennyi csakra felöltötte felnőtt formáját. amelyekben a nagyanyák és a nagyapák megtartották a közösségi döntések jogát. Az egyén készülődik a szellemvilágba való visszatérésére. A kamasz tehát a valóság óriási változásain megy át. és a koronacsakra ragyogó fényénél távozik. és akkor életük a tisztán definiált. Ez én voltam. mivel a szeretett személy bármely pillanatban mást választhat. A szív megnyílhat. az én barátaim stb. az ember elkezdi látni minden dolgok egységét. A halál során a lélek találkozik meghalt barátaival és spirituális útmutatóival. hogy akcióit úgy ellensúlyozza. melynek végén ragyogó fény látható. A legtöbb ember. míg máskor minden harmonikusan zajlik. most azonban jobban felszínre kerül. Az éveken át tartó növekedés során keletkezett dolgok a helyükre kerülnek. az én papám. Ez feszültséget kelt a lélekben. amint ezt korábban szüleivel. Sötét. amelynek több köze van a szellemhez. Az „én-te" kapcsolathoz most az Istennel való mély. mely megteremti a maga energiaformáját. hogy a lélek a test fő függőleges erőáramán át hagyja el a testet. fénysugár villan ki a fej tetejéből. az észak-amerikai indián kultúra teszik ezt. Az idő előrehaladásával az „én-te" világa tovább tágul. hogy gondolatai szerint az általa szeretett másik milyennek akarná őt látni. ami életét egyre érdekesebbé és élményben egyre gazdagabbá teszi. Az egyén csökkenő fizikai ereje ellenére képes percepciójának mélységét növelni. Bizonyos emberek képesek ezt véghezvinni. és vice versa. az én mamám. hogy a személy többé már nem birtokolja a szeretett tárgyat. s cselekedetei kifejezik ezt a zavarodottságot. Különösen a napfonatcsakra válik harmonikusabbá. magasabb rezgésszámú finomabb energia veszi át a helyét.nem ismert. hogy a valóság nem olyan könnyen meghatározható. hogy 64 A HALÁL Phoebe Bendit szerint abban a pillanatban. A mellkasi csakrán átáramló megnövekedett energiamennyiség segíti ezt a személyes adás-elfogadás viszonyt. ahol az egyén megpróbálhat megállapodni. és akinek hite szerint lennie kellene (annak megfelelően. a másikban felnőtt. és nem változik tovább. a csakrák egyensúlyukat vesztik. hogy befogadja a személyes családot. ahogy a lényükön átáramló fény affinitása növekszik a szellemi világ felé. hosszú alagútnak látják. hogy azok „meggyőzzék" a szeretett személyt arról. Szerencsétlen tény. Az első három stádiumban az én mint az univerzum központja volt jelen. pl. amint . korlátok közé szorított valóság biztonságos mintáiban stagnál. hogy a mi kultúránk általában nem respektálja és nem használja a bölcsesség és a fény e hatalmas forrását. amikor meghalunk. Ez az én (self). Az emberek haja csillogó fehérré változik. derű és szeretet tölti be az életét.

Minden blokk kioldódik.élete igen gyorsan és tisztán lepereg. A szenvedő emberek idejük legnagyobb részét testükön kívül. A három alsó auratest széttört. és az inkarnációs folyamatban újraintegrálódva hatalmasabb lényünkkel valójában több életet találunk. Két ember haldoklását figyeltem meg. mielőtt következő inkarnációjába szállna alá. látja. opaleszkáló gyöngyházfényű felhők lebegik körül azt. „Még nem kaptam rá parancsot". Ezt követi a teljesített feladat megünneplésének ideje. Mit mondhatunk a haldokló beteg által átélt élményről? Az egyén teljes életét látja a megtisztítás folyamatában. „A halál folyamata. ha egyáltalán kell ezt a szót használnunk. A hosszú időn át tartó betegségben meghalt emberek körül gyakran láttam fehér fényt halálukat követően. milyen leckéket tanult meg. hogy a haldokló keze. szeretném őt idézni itt. hogy az egyetlen. Ezt olyan hatékonyan tesszük. és opaleszkáló felhőfoltok formájában elhagyta a testet. Őket többnyire valamilyen kórházi környezetben ápolták. a tudat is távozik. Az aura fehérarany színűvé válik. Sokan közülünk olvasták a klinikai halálból visszatért emberek beszá65 . melyek a fizikai test egybentartását szolgálták. hogy mi már meghaltunk. arca. mint ahogy egyes források ábrázolják. Az auramosással együtt jár. aki nekem nagyon erősnek és gyönyörűnek tűnik. távol töltötték. Előnyös helyzetünkből nézve. Már meghaltunk. és bővebben a pszichodinamikát tárgyaló fejezetben lesz szó róluk. bőre opaleszkál. hogy közülük sokra nem emlékezünk. Ez tehát a halál kezdeti stádiuma. Szétesőfélben vannak. válaszolt. Egy esetben láttam Azráélt. hatalmas lyukaknak látszanak. Heyoan azt mondja. A halál ekképpen az általános hiedelmekkel szemben egy igen csodálatos élmény. elfelejtjük. Azráél a halál angyala. ez az energiamező egyik jelensége. Mindkét ember rákban halt meg. Ő azt mondja. s energiaszálak jönnek ki belőlük. aki meghal. Ez a felejtés. Ezt az elfalazó munkát kora gyermekkorunkban kezdjük. Elfelejtett részeink a valóságon kívülre falazottak. A felsőbb csakrák más dimenziók felé nyitott. És a legfon- tosabb az. hogy segítsük az aura szemszögéből nézve megérteni a halál folyamatát. milyen választásokat tett élete során. Az adott életidő minden elfelejtett élménye felszabadul a gátlás alól. ha már meghaltunk. rengeteg szellem volt a szobában. Az első három csakra felbomlik. Amikor testükben voltak. Amikor a beteg nagy szenvedéseket élt át. Aranyfényű szökőkút sugara öblíti át. amelyeket elfalaztunk. amit az emberi lény halálnak ítél. kitisztítása és valamennyi csakra kinyitása történik ekkor. Ez az elfalazva létezés és a szeparáció. kik vagyunk. Heyoan azt mondja. hogy kik vagyunk. másik dimenzióba lépünk át. egy folyamat az energiamezőben. amikor az energiamező elkezd szétválni. amikor is az energia szükőkútként mossa át a testet a fő függőleges erőáramon keresztül. A halál óráját követő három órában a test átmosása. mi tanulnivalója maradt következő inkarnációira. szinte egy tátongó lyukra hasonlított. így az adott élet minden élménye átáramlik a tudaton. és hosszú energiaszálak jöttek ki a napfonatból. majd hosszabb-rövidebb időszak. A mező átmosása. Egységbe lépünk hatalmasabb énünkkel. Azok. Mint tudjuk. amit a nagyobb fokú bizonyosságba történő átmenetelnek neveznénk". HEYOAN A HALÁLRÓL Útmutatóm folyamatosan beszél nekem a halálról. A felső négy csakra nagyon tágra nyílt. Láthatóan valahol kívül voltak útmutatóikkal. és hosszabb ideje volt beteg. aki a kaput őrizte. Ez a betegeknek opaleszkáló fehér jelleget adott. amit az egyén ebben az életidőben elvégzendő transzformációs folyamatok számára épített fel. megkeresztelése. amit a spirituális világban tölt el a lélek. ami a halál. és amikor a személy távozik. A felhők az alsó energiatestek. amelyek az általunk halálnak nevezett helyen vannak. Ez minden. „A felejtés falainak leomlása után (melyeket magunkban építettünk) emlékszünk arra. Noha mi félünk a haláltól. valószínűleg ez a legtisztább definíciója annak. hogy életre keltsük azokat a részeinket. és folytatjuk egész életünkön át. ami meghal. spirituális megkeresztelése zajlik. hogy az igazi halál a belső falak formájában jelenik meg. Ezt most azért írjuk le. Eletünk során magunkon kívülre falazzuk azokat az élményeinket. A három alsó csakra szintén széttöredezett. akik közülünk már láttak valakit meghalni. amelyeket szeretnénk elfelejteni. Tudatunknak ezek az elfalazott darabjai blokkok (gátak) formájában láthatók az aurában. hogy a halál már megjelent azon részeinkben. Sok fal omlik le. Alsó részei elkülönülnek a mező felső részeitől. mi magunk vagyunk. Ellibbennek. érezzük ennek fényességét és roppant nagyságát. ez az. miért nem segít neki meghalni. és minden gát kitisztul. Gyönyörű. mely bizonyos ideig fennmaradt. Valójában azért inkarnálódtunk. Azok a részek már meghaltak. látták. Ez annak elfelejtése. nem rémisztőnek. Ő azt mondja. és a csakrák megnyílnak e szinteken. az egyetlen dolog. Roppant nagy integráció történik. ami bármitől elválaszt minket. az a halál. megkérdeztem Azráélt. Amikor meghalunk. kik is vagyunk valójában. Többé nem volt pajzs felettük.

Te még mindig a te egyéni éned vagy. Legtöbbjük többé már nem fél a haláltól. amelynek végében ragyogó fény van. a magad által épített falban található. Éned lényegét a 26. az a te falad. Minden alkalommal. de önmagád még mindig érezni fogod. Minden alkalommal. ha már készen állsz a továbblépésre. egy kis halált hozol létre. S amikor majd elhagyod a testedet. így old el a halál." „így. Beszélnek az alagút végén lévő csodás lénnyel való találkozásról. de Te egy másik valóságba lépsz tovább. ami egy nagyobb harmóniát. Fizikai tested meghal. A halál. ahova érkeztek. S hogy ki vagy. egy arányló pontnak erezheted magad. éned lényegét meg fogod tartani. bár gyönyörű volt a hely. azt mint nagyobb valóságot határozhatod meg újra. amikor csodálatos életerőd áramlását legátolod. amikor kipottyansz a testedből." . hogy majd át fogod élni. mint valami olyasmi elé. egy kicsit meghalsz. inkarnáción túli lényegét. Mindannyian beszélnek egy alagútról. jössz vissza az életbe. melyről azt képzeled. ami ettől a nagyobb igazságtól elválaszt téged: amit te halálnak nevezel. már meghaltál.mólóit. a fizikai és spirituális valóság közötti fal. feloldódik a világok közötti fal. Ahogy tudatodat kitágítod. hogy maguk döntöttek a fizikai világba való visszatérés mellett. amikor különválasztod magad. Tehát: amint elkezdesz emlékezni lényednek ezekre az elkülönített részeire és magadba olvasztod őket. mint az illúzió falának elengedése. fejezetben (öngyógyítás) megadott múltról szóló meditációkban erezheted meg. Megtartod éned testen. Legtöbben rájöttek. ami nem más. hanem várakozással tekint elébe. derűt teremt s benne feloldódhat az ember. az átmenet a fénybe.

vagy lelassítják. A pszichológiában ezt hívják projekciónak. Ennek érdekében valószínűleg megpróbálja belső szeretetérzését leállítani. akkor valószínűleg abba fogja hagyni ilyen próbálkozásait. így interferál a metabolizmussal: más szóval: a szükséges és általunk pszichológiai realitásként érzékelt energiák nem áramolnak be a csakrába. A világunkra rávetített. és a számukra speciálisan szükséges energiát metabolizálják az Egyetemes Energiamezőből. meg kell állítania a szívén átáramló energiafolyamatot. Emiatt a csakrát a bejövő energiák számára „zártnak" nevezzük. amelyet gyermekkori tapasztalataink alapján alkottunk. hogy leblokkolja érzéseit. az áram folyásának irányába mutat. Amikor tehát csakráinkat hagyjuk az óramutató járásával ellentétes irányban forogni. különleges. amikor az embernek szeretetet próbál adni. vagy visszafelé (az óramutató járásával ellentétes irányban) pörögnek. akkor a hüvelykujj kifelé. érezzük. mivel minden személy élettapasztalata egyszeri. az feszültséget indukál az adott vezetőben. (Ha jobb kézzel fogom meg a vezetőt. A terápia során ezek általában egyre nyitottabbá válnak. e hatás a kiegyensúlyozott pszichológia funkciógátlásában nyilvánul meg. az óramutató járásával megegyező irányba forognak. sőt betegség esetén nagyon erősen torzulnak. Ebben az esetben a csakra nyitott a bejövő energiák számára. Mivel minden csakra bizonyos pszichológiai működéssel áll kapcsolatban. A csakrák a „blokkolt" stagnáló energiától eltömődnek. ha egy gyermeket sokszor leállítanak. Az általam megfigyelt legtöbb embernek 3-4 olyan csakrája van. ujjaim a pozitív pólus irányába mutatnak. A csakrák nemcsak az energia metabolizálását szolgálják. hogy testi probléma jelentkezik a későbbiekben. blokkolja csakráit is. fejezet A HÉT FŐ CSAKRA PSZICHOLÓGIAI FUNKCIÓJA Az emberi lény érése és a csakrák fejlődése során az egyes csakrák a személy életében egy-egy kibontakozó pszichológiai mintát reprezentálnak. Ha jobb kezünket a csakra felett tartjuk úgy. milyen az általunk kiküldött energia. Minden alkalommal. Amikor a csakrák normálisan működnek. s ezek eltorzulnak. hogy elmondják nekünk. elképzelt valóságnak köze van ahhoz. Ezzel szemben. Innen származik a jobbkéz-szabály elnevezés. Ily módon az egyes csakrák állapotát mérve meghatározható az illető általános hosszú távú és jelen életbéli feladata. Ez kihat a csakrák fejlődésére és érésére. de az energia érzékelésének műszerei is. John Pierrakossal közös munkánkban az egyes csakrák diszfunkcióit kapcsolatba hoztuk különböző pszi67 . ha jobb kezünk ujjait az óramutató járásával ellentétes irányban hajlítjuk a csakra köré.8. s mindannyiunk számára nagyon szeszélyes lesz. az. Ha becsukjuk csakráinkat. és nagymértékben leállítja a természetes energiaáramlást. A hüvelykujj automatikusan az indukált áram irányába mutat. akkor saját energiánkat küldjük ki a világba. az áram irányába mutat. Az óramutató járásával megegyező irányú forgás az EMből valahogy úgy szív energiát a csakrába. akkor nem engedjük beáramlani ezt az információt. Például. és azt mondjuk. Ha a szívcsakrán átfolyó energiaáramot leállítják. amit az egyes csakrákon keresztül kivetítünk.) Ugyanezek a szabályok igazak a csakrára nézve is. hogy ha egy vezető körül a mágneses tér megváltozik. milyen a körülöttünk lévő világ. akkor az áram a testből kifelé folyik. akik mi voltunk akkor. Hogy ezt meg tudja tenni. amely időnként az óramutató járásával ellentétes irányban mozog. hogy ujjaink az óramutató járásával megegyező irányban hajoljanak körbe a csakra külső pereme körül. annak a gyermeknek az elméjével. A kellemetlen érzésekre legtöbbünk úgy reagál. vagy szakadozottá válnak. benne lesz az adott csakra általános működésében. ez kihat a szívcsakra fejlődésére. ez a világ. amikor valaki blokkolja egy élményét. akkor nyitottak. Nagyon valószínű. akkor hüvelykujjunk a test felé. Amikor a csakra az óramutató járásával ellentétes irányban forog. s az a funkciójuk. amint az az elektromágnesességben a jobbkéz-szabály szerint történik: ez azt állítja. Valamennyi csakrával kapcsolatban ugyanilyen folyamat játszódik le.

salakanyagoktól. Nézzük meg az egyes csakrák pszichológiai működésének általános törvényszerűségét. és a személy nem tesz erős benyomást a fizikai világban. s így az ez úton nem kap táplálékot. gyenge. A keresztcsonti csakra a szeméremcsonti csakra párjaként működik. ábra azt a 7 fő energiaközpontot (vagy csakrát) mutatja. akkor az egyén valószínűleg él68 vezni fogja a szexuális együttlétet. A szeméremcsonti központ gátoltsága nőknél az orgazmusra való képtelenséghez vezet. Azt az állítást fejezi ki: „most itt vagyok". amelyeket a pszichológiai állapotok diagnosztizálásában használunk. A 8. Az „erő" és a vitalitás jelenléte vitális energiaként sugárzik belőle. Az orgazmus életenergiában fürdeti meg a testet. az egyesülés iránti vágyat fejezi ki. ahol a mellső és háti központok összeérnek a csakra szívében. A nő nem képes nyitott lenni. Blokkok a 2A és 2B csakrában. A teljes testre kiterjedő orgazmushoz azonban minden csakra nyitottságára szükség van. az illető érzi szexuális erejét. Valószínűleg kevés szexuális késztetése lesz.chológiai zavarokkal. az az életerőt is blokkolja az adott területen. Azon a két ponton. a vitalitás vagy életerő javarésze blokkolt. Erős élni akarás van. Ha e központon keresztül az életerő teljes mértékben működhet. A csakra bármely „varázsveszszővel" mért zavara mellett megtalálható a hozzá tartozó pszichológiai aura zavara is (a „varászvessző" technikáját ld. A keresztcsonti központ (2B) az egyén szexuális energiáihoz kapcsolódik. alakban és színben kapcsolódnak az emberi energiamezőhöz. A szexuális orgazmus fontos az egyén fizikai jóléte számára. amely segíti az energiát felfelé irányítani a gerincoszlopban. A torzulás itt az. a gerincoszlopban. Hiányzik a fizikai ereje. a 9. A fej és a mellkasi aura három csakrája irányítja az értelmet. Mivel a test medencei része a vitalitás forrása. a farkcsonti központ (1) a fizikai energia mennyiségéhez. Gyakran generátorként működik. s ez az adott terület alul táplálását eredményezi. Ha ezt a csakrát blokkolja. Az emberek többsége számára a szexuális energia ezen a két csakrán át folyik. Ez az első helye az életerő fizikai világban való megnyilvánulásának. Ha az életerő az alsó három csakrán keresztül teljes mértékben működhet. ábra a főbb csakrákat és ezek pszichológiai funkcióit foglalja táblázatba. így minden ember szexualitása kapcsolatban áll életerejével. időnként passzív akar lenni. felöltve energiarendszerünket. telődik. A szeméremcsonti csakra (2A csakra) a másik nem iránti szeretet képességéhez kapcsolódik. az életerő a második legerősebb fizikai szükségletét. s hajlamos elkerülni a szexet. A csakra állapotának mérésével így képesek vagyunk diagnosztizálni az egyén pszichológiai szükségleteit. az az egyénnek erőt és vitalitást kölcsönöz. ha ezen a területen bármelyik központ blokkolt. Egészséges állapotban időnként aktív. és nem kapja meg az egyesülés pszichológiai táplálékát sem és a másik emberrel való testkontaktust sem. és megtisztítja az energiafürdő által. A 2A és 2B csakra közti kapcsolat. A pszichológiai egészség érdekében mindegyiknek nyitottnak kell lenni. a test mellső részén lévő csakrák vezérlik az érzelmeket. Ez az energiamozgás a testet felfrissíti. ez elősegíti a szexuális és testi öröm adását-kapását. Az első csakra. és a fizikai valóságban élni akaráshoz kapcsolódik.3. csalódást okozó partner lesz. alacsony energiaszinten van. akkor az egyén erőteljesen akar a fizikai valóságban élni. míg ezek háti oldalon lévő megfelelői az akaratot. A farkcsont energiapumpaként működik. „beteg" is lehet. akkor. Ha nyitott. és közelebb hozza őket egymáshoz. azaz ő akar felül lenni. illetve a mozgások többségét ő akarja kezdeményezni. Megszabadítja a rendszert a legátolt energiáktól. Esetleg mindig ő akar az agresszív fél lenni a szexuális aktus során. s e működéshez hozzájárul az életerő lábakon lefelé történő erőteljes áramlása is. Ha ez a központ nyitott. ennek hatása a fizikai és szexuális vitalitás csökkenése lesz. de ebben az esetben valószínűleg tudat alatt fél partnere erejétől . s tagadni annak fontosságát és örömét.1. Pszichológiai változások elérése érdekében közvetlenül is dolgozom a csakrákkal. éteri szinten. és a mély feszültségektől. Általában bejósolható helyzetben. E hatalmas erő áttöri a két ember által önmaguk közé önmaguk által állított akadályokat. nem kielégítő. energizálva a maga körül lévőket. „Nincs itt. az egyénnél a fizikai képesség tiszta és nyílt igenlését látjuk. hogy mindig ő akarja a kontrollt birtokolni. Ha a farkcsont-központ gátolt vagy zárt. s valószínűleg nem fogja élvezni a behatolást. fejezetben). és löveli ki az orgazmusban. Ha a fizikai képesség igenléséhez hozzáadódik az akarat. Ez az ember a fizikai valóságban jól megalapozott. akkor bármilyen szexuális ereje vagy potenciája van." Kerülni fogja a fizikai aktivitást. Természetesen ez valamennyi központra nézve igaz: bármelyikük blokkolt. és hüvelyével kapcsolatot teremteni. A 6. Ha ez a központ nyitott.

elfogadja a nehézséget.1. kezdeményező a szexben. Inkább az adás-elfogadás egyensúlytalanságának egy típusáról beszélek. ahelyett. vagy a külvilágirányuló akarat Gyógyítás. Ilyen esetekben áldás. Az álmegoldás a másik személy vádolása és más partner keresése. Sokszor természetesen a „hasonló hasonlót vonz" elv alapján ezek az emberek megtalálják egymást. Lesz egy túlműködő csakra az egyik. és befogadni. a szexualitás általában megnyílik. mentális és spirituális öröm nyújtása és elfogadása 3A Napfonat 2A Szeméremcsonti központ 69 . hogy kiderüljenek benne a partner mélységei és személyes misztériuma. mivel a személy nem képes elviselni azt az erőt. Ha a kölcsönös bizalom. Bizonyos embereknek nagyon nehéz egy időben átélni hatalmas szexuális potenciáljukat. Nem szokatlan. a keresztcsonti csakrából kifelé. ha a társ megértő és elkötelezett. ami az orgazmus iránti ellenszenv kialakulásához. a kölcsönösség egy új formáját fejlesztheti ki. 8. élni akarás 5/A mellkasi centrum Befogadás és asszimiláció 4A Szív központ Szívből jövő szeretet a másik emberi lény iránt. Ez az élmény néha fájdalmas. ábra A főbb csakrák és a hozzájuk kapcsolódó pszichológiai funkciók Mentális központok 7. hogy ott lenne a pillanatban. amelyet a csakra mindkét oldali működése jelent. amint azt a nem orgazmikus nőknél is látjuk. A férfi szeméremcsonti csakrájának erős blokkját általában ejaculatio praecox. és saját maguk tisztelete nő ki a vádlás feladásából és a szeretetnyújtásból. Valami mély szinten a férfi fél teljes szexuális erejét adni. és közben a partner számára nyitottnak lenni az adás-elfogadásban a szeretkezés során. ezért visszatartja azt. az élet iránti nyitottság Óriási boldogság és kitárulás. Át kell mennie társának az ő állapotát kísérő félelmein és tartózkodásán. Nagyon ritkán engedjük meg magunknak. s hagyná. és egy alulműködő a másik oldalon. ahelyett. fizikai. saját egészségre irányuló szándék A szexuális energia mennyisége A fizikai energia mennyisége.Finom és türelmes bánásmóddal és elfogadással lassacskán egy idő múlva képes lesz kinyitni szeméremcsonti csakráját. Ezen a ponton kezdődhet meg az eredeti képek vagy hiedelmek feltárásának munkája. úgy. vagy hátrafelé irányul. és az emberi faj spirituális aspektusaival Mentális fogalmak vizualizálásának és megértésének képessége Elképzeléseinek. és megosztják egymással ezt a kölcsönös problémájukat. Az emberi lények végtelenül gyönyörű és bonyolult csodák. közben a másik nyitott. Energiaárama gyakran megszakad. Sokszor a szexuális erő fantáziába fordul. s tápláló csereviszonnyá fejlődik a két ember között. Koronacsakra Mivel függnek össze? A teljes személyiség integrálása az élettel. Ez csupán ismétli a helyzetet. Nem arra akarok utalni. hogy megtalálja azokat a képeket. hogy e centrumok egyike zárt. gyakorlati megvalósításának képessége 6A Homloki központ 6B Mentális végrehajtó központ Akarati központok 2B A nyak alapján 4B A lapockák közötti központ 3B Rekeszizomközpontra 2B Keresztcsonti központ 1 Farkcsonti központ Érzelmi központok Az én (self) érzése a társadalmon és hivatáson belül ra Ego-akarat. és támogatást nyújt partnerének. vagy impotencia kíséri. spirituális bölcsesség. hogy egymást vádolná. élvezni a behatolást. amelyekből az e fejezetben korábban már leírt érzések származnak. és a szexuális együttlét kerüléséhez vezet. amíg a probléma „gazdája" végül magáénak el nem ismeri a problémát. az élet egyetemességének tudatosulása Ki vagy Te a világegyetemen belül? Az ellenkező nem iránti szeretet minősége. hogy orgazmuskor a penis helyett a háti második csakrán át lövell ki energiát. hogy egy nő ne legyen agresszív. Ez a nehézségeket más szinteken is felerősíti társával. Ha mindkét ember. vagy megreked. addig.

mint pl. amikor egy ember egy másik emberrel kapcsolatot létesít. mely más személyekkel folytatott interakciók természetének meghatározásával foglalkozik. szálak nőnek a két ember 3A csakrája között. kontrollálatlan érzelme lesz. Mint gyermeknek. Olyan interakciókat folytatunk partnerünkkel. mely összeköti őt anyjával. akkor elkülönülten fognak működni: azaz a szex nem kötődik mélyen a szerelemhez és viszont. A napfonat (3. Azokban az esetekben. Nem szabad aláértékelnünk. és az emberi lények hosszú történeti sorának. annál több ilyen szál lesz. akik a személy által most birtokolt fizikai „szállítóeszközt". mint gyermek a szülővel (gyermek/szülő). akinek 3A csakrája nyitott. mint egy felnőtt? Ez az elemzés rengeteg mindent tár fel más személyekkel kapcsolatos reakciónkból. az óramutató járásával ellentétes irányban forog. képes arra. Ha azonban a központ nyitott. akkor az illető személynek mélyen kielégítő érzelmi élete lesz. ezek a szálak lassan szétkapcsolódnak. és érezze. A gyermek születését követően fennmarad egy éteri köldökzsinór. a gyermek/anya szálak épp ezt reprezentálják. mintha ők lennének gyerekek. A szülői otthonunkban kiépített csakraszálak természete az általunk létrehozott valamelyik kapcsolatban a későbbiek során megismétlődik. Hatnak rá külső forrásként az asztrális világ lényei. ugyanez a helyzet. Ha a hátsó csakra erős. a személynek erős szexuális késztetése lesz. mert az elme. és ez megzavarhatja őt. esetleg még erőszakos fantáziák is kísérhetik. Egy olyan ember. így nagyon nehéz lesz kielégíteni az erős késztetést. hogy éjjel felnézzen a csillagos égboltra. A szív és a szexualitás nagyon szép kapcsolatban van egymással. azonban a késztetést negatív képek. csakra) azzal az óriási örömmel kapcsolatos. Ez azért van így. egészséges működése közvetlenül kapcsolódik az egyén érzelmi életéhez. mi pedig felnőttek (felnőtt/gyerek)? Vagy úgy cselekszünk. akkor a személynek nagy mennyiségű. a személy blokkolni fogja érzelmeit. amikor egy kapcsolat elérkezik a végéhez. Mindakkor. Fizikai fájdalma lesz az adott területen a csakra túlzott használatától. s így a tranzakcionális analízisben különös jelentőséggel bírnak. milyen mélyen fizikai lények vagyunk valamennyien. amely az embert akkor tölti el. és mindennel összekapcsolt helyét a világegyetemen belül. azonban a 3A csakrák közötti szálak különösen fontosak. a mellső csakra gyenge. Bár a napfonat mentális csakra. ami más dimenziót kölcsönöz a létezésnek. Ha ez a központ nyitott. A tranzakcionális analízis olyan módszer. hogy a dolgot. vagy zárt. és így kihagyhatja azt a lehetőséget. Nem lesz tudatában az érzelmek mélyebb jelentésének. hogy a szexuális energia és késztetés hatalmas mennyiségét nem kíséri a szexuális adás-elfogadás képessége. ahogy van elkerülje. és elfogadhatóan definiálja a valóságot. 70 Ha ez a központ zárt. de védőmembránja szakadozott. Ha azok mindketten nyitottak és a napfonat zárt. hogy a szexuális aktus során létrejöjjön két lélek egyesülése. E centrum sokszor a szív és a szexualitás közötti gátként szolgál. és harmonikusan működik. és ebből származik spirituális bölcsessége. hogy depedens anya-gyermek kapcsolatot alakítunk ki partnerünkkel életünk során. ha az ember tudatában van fizikai világba való szilárd begyökerezettségének. Ha a hátsó csakra az óramutató járásával ellentétes irányúan erős. aktiválják a dependens anya-gyermek kapcsolatot. Ez a késztetés kielégítését természetesen még nehezebbé teszi. esetleg semmit sem érezve. vagy mentális folyamatok az érzelmi élet szabályozóiként működnek. testének létrehozását szolgálták. Tán nem talál utat önmaga világegyetemen belüli különlegességéhez. Szilárdan megvetette lábát a világegyetemben. mely nem árasztja őt el. odatartozik. Ő a megnyilvánult világegyetemen belül saját különös aspektusa kifejezésének középpontja. Ezek a szálak az emberi összekapcsoltságot reprezentálják. . úgy. mellékveséi kimerülése. A 2A és 2B csakrák egyensúlytalanságai nem kielégítő életkörülményeket eredményeznek. Az érzelmek mentális megértése azokat egy rend keretébe helyezi. Másrészt az illetőnek lehet sok szexpartnere. Az illető megszegi az elköteleződéseket. s valószínűleg nagyon igényli a szexuális kapcsolatokat. Minél erősebb a két ember között a kapcsolat.hogy egyszerűen és gátlástalanul barangoljunk a csodálkozás e gyönyörűségében. és magasabb rendű céljához. vagy úgy kommunikálunk velük. s az ilyen konfiguráció „gazdája" valószínűleg sok szublimációs munkát végez. Elveszhet a világegyetemben és a csillagok között. ha ismeri saját különleges. a hozzátapadó érzelmek miatti szégyen miatt. s érési folyamatunkban alakítjuk át fokozatosan az anya-gyerek szálakat felnőtt-felnőtt szálakká. Az emberi kapcsolatok szempontjából a napfonadék nagyon fontos központ. mivel úgy tűnik. A probléma az. Felnőttként az a legvalószínűbb. Az emberi kapcsolatokban a többi csakrák között is kifejlődnek szálak. s még betegséget is létrehozhat magában. a gyermek-anya kapcsolatot. vagy a szex területén képtelen bármiféle elkötelezettség vállalására.

annál nagyobb lesz a képességünk. Az ember kontroll által működik. Ha ez a csakra nyitott. A szívcsakra a gyógyításban használt legfontosabb csakra. amit már rég kerestünk. Az emberek akadályoznak bennünket abban. ha írni akarunk egy könyvet. Az univerzumról mint alapvetően ellenséges helyről alkotunk képet. A lapockák között félúton helyezkedik el a 4B csakra. Valószínűleg hallotta már a kifejezést: „kötelék" . hogy rájön. és a közöttük lévő egyensúly sokkal fontosabb. amire szükségünk van. hogy szeressünk. hogy Isten és a többi ember akarata a mienkkel ellentétes. hogy viszonzást ne várna érte. hogy néhány gyógyítónál ez a központ igen nagy és fejlett. mint ami a lapockacsontok között is található. hogy az „akaratunk" nem teljesül. amelyen keresztül szerethetünk. akkor a dolgok véghezvitelével kapcsolatosan beállítódásunk pozitív. akiknél ezt nem észlelték. olyan. „túlélésünk van veszélyben". E központon keresztül kapcsolunk szálakat azok szívcsakrájához. s így ismeri önmaga univerzumban elfoglalt helyét. amely a napfonat mögött fekszik. Az általános egészséghez (mentális. vagy a külső én akaratához kapcsolódik. amire vártunk. „Az én akaratom Isten akarata előtt. mélyen ülő hiedelmeket rejtenek ezek a gondolatok. Ez a központ elöl a napfonathoz kapcsolódik. hogyan teremthet ő maga ellenséges atmoszférát maga körül agressziójával. és általában kisebb. mely az ego. lehetséges-e túlélés kontroll nélkül. Saját akaratunk összhangban lesz az isteni akarattal. fejletlen ré- szeit. nem képes szeretetet adni anélkül. és amennyiben a napfonat nyitott. és a „mezők liliomai". Ez az a központ. amint segítenek. hogy a mellkasi és a háti oldal párként együttműködik. elképzeljük barátainkat. Itt az erős agresszorok a túlélők. Ha ez a központ működik." Másrészt ha ez a központ az óramutató járásával ellentétes irányú. Képesek leszünk minden emberben látni annak különlegességét. A gyógyító folyamatban a szív spirituális energiákká alakítja a földi sík energiáit. belső szépségét és fényét éppúgy. Nagyobb részletességgel erről a gyógyítással foglalkozó fejezetben fogok beszélni. Ha egyszer megtapasztaljuk ezt a nyitott. spirituális) valamennyi központ nyitottságára és kiegyensúlyozottságára szükség van. ez az a könyv. az ember fizikai/testi egészségével összefüggő szándékaival áll kapcsolatban. mint csupán az. Azt mondják. amely a működésünket irányítja a fizikai világban. hogy éppoly tökéletesen beleillik a világegyetembe.a szó kapcsolati jelentésében ezekre a szálakra vonatkozik. hogy ezek a páciens számára felhasználhatók legyenek. ahelyett. a fő függőleges erőáram mentén. A szívcsakra (4A) az a központ. milyen sokat hagytunk ki eddig az életünkből. szeretetteljes állapotot. gyermekeinket. A negatív stádiumban a személynek problémái vannak a szeretettel. a másik embert. Barátaink akarata a mienkhez igazodik. s az embereket mint e dolgok véghezvitelét segítő személyeket látjuk. mint negatív. Ha valakinek a napfonata nyitott. hogy egyiküket nagyon tágra nyissuk. Ezt a központot gyógyító-központként is ismerik. Hinni fogunk az effajta kijelentéseknek: „Az én akaratom a tied előtt". bőkezű és biztonságos univerzum meg71 . mint minden egyes fűszál. Ezen keresztül áramlik át az egybekapcsolódás minden élettel. akkor mindennek az ellenkezője igaz. Ha ez a központ az óramutató járásával egyező irányban forog. általában ez a központ is nyitott. Például. szeméből. hogy megkapjuk azt. Ez egyben akarati központi is. embertársainkat. néha annyira leegyszerűsödik a helyzet. a könyvet elfogadja a kiadó: „Igen. Át kell lépnünk. Ez magában foglalja a gyermekeket és a szülőket. akkor a teljes egyént látjuk embertársainkban. Ennek az embernek az a megoldás. mint a többi akarati központ. Minél nyitottabbá válik ez a központ. mivel eszerint élünk. Amint haladunk előre a csakrák leírásában."Az univerzum működésére vonatkozó. Az e csakrán átáramló szeretetérzések gyakran könnyet csalnak a szemünkbe. akkor ez a központ nyitott. vagy át kell gázolnunk rajtuk ahhoz. szeretjük magunkat. és valamennyi teremtménytársunkat e földön. mint a szerelmesünket és a társunkat. akkor ez a tudás a személy fizikai önelfogadásában és a fizikai síkon mérhető egészségben fog megjelenni. látni fogjuk. hogy megkapjuk. akkor rájövünk arra. érzelmi. hogy segítőtársként kezelnénk őket. amit akarunk. mielőtt kilépne a gyógyító kezéből. akikkel szeretetkapcsolatban állunk. és mások kontrollálása útján próbálja világát biztonságossá alkotni. ez elvezet bennünket egy jóságos. szeretné ezt fenntartani. A csakrák által metabolizált összes energia áthalad a szívcsakrán.A rekeszizom-központ (3B csokra). és sírunk. társunkat. s elfogadta azt. Találni fogunk olyan élményeket. Az a tévképzetünk lesz. és kipróbálja. éppúgy. és a spirituális gyógyítással áll kapcsolatban. ez az élet folytonosan táguló köre. és földi energiákká a spirituális energiákat. barátainkat. földinket. Ha valakinek fontos teste egészsége. kivéve a gyógyító képességekkel rendelkező embereket. amelyek ezt a nézetünket támasztják alá. Ha élünk ezzel a lehetőséggel. vagy véghezvigyünk valamit.

amire szüksége van. negatív bemeneteket fog vonzani. valójában azonban e lehetőségek egyikével sem él. ha az ember felhagy azzal. hogy negatív tartalmakat. hogy sikeresebb lenne. Más esetekben ez a központ túl aktív. hogy saját hiányai miatt másokat vádoljon. történéseket vonz magához. szopnia kell. akkor óvatos lesz. de még mielőtt elérné a táplálékot. te nem vagy elég jó az én számomra. A központ megnyitását követő időszakban átmenetileg könnyen előfordulhat. önértékelésének hiányát kompenzálandó. akaratával kompenzál. akkor az illető nem képes elfogadni azt. A mellkasi csakra (5A) a mellkas elülső oldalán található. érzéseit könnyen palástolhatja büszkeséggel. Ha az ember elégedett a munkájával. Ha az egyén életének ebben a szférájában nem érzi otthonosan magát. s újra megtalálni a belső bizalmat. Ez az a torzulás. Valószínűleg az áldozat szerepét játssza. amíg már az idő java részében képes lesz mellkasi 72 központját nyitva tartani. a vállak között. amikor kivetítjük őket másokra. azaz több energiát áramoltatni a szívcsakrán. vagy azzal egyező irányban forgó szívcsakra mellett. s növekedéséhez minden támogatást megkap a világegyetemtől. ami meggátolhat abban. Ha olyan foglalkozást választott. hogy felfedezze önmagát: egyrészt. Tudja. El kell engedni ezt a büszkeséget. ami nagyobb kihívást. hogy képes lenne ellazulni. szakmájához. majd azokat is el kell engedni. mintsem egyenlő félként kezeljük. s az élményt az önmagában rejlő eredeti okhoz kapcsolni. ami számára kellő mértékben jelent kihívást. és a felé érkező dolgokkal kapcsolatban negatív elvárásai lesznek. melyben az egész világegyetem a létezésünket támogatja. Ez az elv az egész élet során fennmarad. amelyben inkább birtokoljuk házastársunkat. hogy megteremtse azt. amit oly nagyon szeretnénk megtenni. ha önmaga legjavát adná. bízni. s megtartja a büszkeség védelmét. mivel hiedelme szerint ez az. kicsi. jóindulatú univerzumba vetett hitté. akkor ez a központ virágba borul. Ezt az embert főleg akarata. és nem belső erővel ér célt. Ahogy az ember megnyitja mellkasi központját. hogy igazából nem boldogul az életben. s nekikezd. amire vágyik. Ha nem így van. Ebben az állapotban általában találunk egy képet is. s az 5. Ahelyett. hogy a személy visszafogja teljesítményét. másrészt saját versengését és büszkeségét: „Én jobb vagyok. Mivel negatív energiamezőjével negatív elvárásokat épít fel. A nyitás és zárás folyamata egészen addig folytatódik. Az újszülöttet mellre teszik. Ez azt jelenti. akkor fogja újra kinyitni ezt a csakrát. nem önmaga legjavát nyújtja. Ebben az esetben a személy akarata nem kifejezetten negatív. Az illető burkoltan ezt sugallja: „Azt akarom. szakmailag sikeres. ha erőszakra számít.tapasztalásához. az óramutató járásával megegyező irányban forgó csakrát. Ez a központ mutatja meg azt is. Inkább vár ellenségességet. Mérhetünk nagyon tág. és a személyes szükségletekért való felelősségvállalással áll kapcsolatban. erőszakot. s amibe ereje legjavát adhatja bele. akkor önmagán belül van erőszak. hogy belevágjunk abba. fokozatosan több energiát vonz magához. Az ötödik csakra háti oldalán található az asszimiláció központja. hogy elkerülje a mélyen fekvő valódi reménytelenséget. és nem a szeretete vezérli. Ebben a központban fedezhetjük fel a hibázástól való félelemérzést is. Ha e központot az óramutató járásával ellentétes irányban forgónak mérjük. és sikerének hiányát büszkeségébe rejti. Titokban tudja. ami a szívcsakra funkciója lenne. hogy érezze azzal kapcsolatos félelmét. ami neki adatik. és e csakra akkor működik megfelelően." Mivel elutasítottsággal kapcsolatos érzéseink belülről erednek. Szakmailag sikeres lesz. a másik felett gyakorolt hatalommal. amíg az elfogadásról. mint te. hogy teljesüljön a kívánságom anélkül. kalandot jelentene számára. mint szeretetet és táplálást. kortársaihoz való viszonnyal szoktak összefüggésbe hozni. fejezetben az EM természetének tárgyalásakor említett „hasonló hasonlót vonz" elv alapján az erőszak kívül is megjelenik. Amikor képes lesz ezen az élményen túljutni. melyet az illető alakított ki a vele kapcsolatba kerülő dolgokról. ami jönni fog. Ilyenkor a személy tevékenysége életcéljába beleillik. amit az egyén társadalomban elfoglalt helyével kapcsolatos érzésekkel. Az ember érésével párhuzamosan szükségleteinek kielégítése egyre inkább saját magára marad. azaz. befogadásról fennálló összes tévképzet át nem alakul egy tápláló. hogyan nem adta meg számára az élet óriási tehetsége kifejlesztésének lehetőségét. vagy keresne olyan foglalkozást. szeretni. s átérezni a fájdalmat és reménytelenséget. általában ellenséges helynek látja. A kontaktus elkerülésével az ember elkerüli azt is. Akkor következik be az érettség. Több energiát áramoltat át a negyedik csakra háti oldalán. hogy ha a világot egy negatív. felemlegetve. Ez az egyén barátságaira és egész társas életére nézve is igaz. milyen viszonyban van az egyén a feléje érkező dolgok elfogadásával. az azt jelenti. hogy esetleg nem szeretik. a másik sze- . ami kielégíti őt. egészen addig. hogy figyelembe kellene vennem ember voltomat". Sikertelen lesz. akkor a nyak háti oldalán lévő központ általában nyitott. az óra járásával ellentétes. csupán arra a funkcióra használja.

a harmadik szemcsakra (6A) a mentális fogalmak képi megjelenítésével és megértésével áll kapcsolatban. határozatlan érzés miatt. amikor spirituális élményeikről számolnak be. Különösen frusztráló állapot. akkor erős hajlandóságot mutatunk negatív gondolatok generálására. egy még sokkal zavaróbb helyzettel állunk szemben. és nem érti. menni az áhított kapcsolatok után. amit véghez akar vinni. A terápiás folyamat előtérbe hozza a képet. E lépésről lépésre haladó munka során egy sor érzés fog feltörni benne. de úgy tűnik. érzelmi. hogyan vigye keresztül lépésről lépésre. „Te csináld a munkát. hogy elkerüljük a visszautasítást magát. az ember gondolatait a megfelelő cselekvés követi. csakra) az egyén spiritualitáshoz való viszonyával. Ennek következtében gondolatai megtestesülnek a fizikai valóságban. akkor alkotó gondolkodásunk gátolt (kevés energia áramlik át a központon). Élete valamilyen mértékben igazolni fogja hiedelmeit. Sikeres lesz egy darabig. Ez az ember keresztül viheti torz ötleteit még akkor is. melyeken felszabadíthatjuk érzéseinket. „mindenki csak magával törődik. az univerzumról alkotott képét. és a tanítványi státussal kapcsolatban is. Például. A fej hátsó részénél lévő mentális végrehajtó központ (6B csakra) a homloki központ segítségével kialakított alkotó gondolatok keresztülvitelével áll összefüggésben. „Nem fogadom el ezt a hosszú alkotási folyamatot". Valószínű. „Nem akarom megvizsgálni ezt az ötletet a fizikai valóságban". hogy ez nem a dolgok természetes állapota. hogy azok sohasem valósulnak meg. Az óramutató járásával ellentétes irányú forgást a tapasztalt terapeuta észreveszi a jelenséget kísérő bizonytalan.mélyt kerüljük el annak érdekében. „Nem bírok ilyen sokáig várni". ha egyébként általában az óramutató járásával egyező irányban forog. amelyben a külvilágot hibáztatja a problémáért. Amikor egy kép felmerül az energiarendszerben és domináns módon elkezd működni. hogyan kell megtenni a fizikai világban azokat az egyszerű lépéseket. ha elképzelései nélkülözik a valósággal való kapcsolatot. hogy milyen az univerzum. amíg el nem kapják. kapcsolata saját spiritualitásával. ha valakinek a frontális 6A csakrája nyitott. és általában negatívak. s világát ezek szerint alkotja meg. Ennek az embernek rengeteg kreatív ötlete van. amelyek választott célja kivitelezéséhez szükségesek. mocskos. az illető az őrá speciálisan 73 . Ha a központ nyitott. Nincsen „kozmikus" érzése. akkor az illető világról alkotott képei nem igazak. és újra az óramutató járásával egyező irányban forog tovább. „Én csak azt szeretném. s feltárni a vele kapcsolatos érzéseinket: ezek azok az utak. ez a központ valószínűleg az óramutató járásával ellentétes irányban forog akkor is. azaz hiedelmeit arról. és előidézi annak megjelenését az életben. a háti oldalon lévő 6B pedig zárt. A terapeutának feltűnik. míg a túloldali azzal ellentétes irányú. hogy ellenállás van benne a fizikai világban való létezéssel szemben. akkor nehéz időket élünk át. mentális fogalmai zavarosak. Ha ez a központ az óramutató járásával ellentétes irányban forog. Terápiás folyamatban negatív hiedelmeink tisztítása. munka nélkül". Ha a központ forgása erős. Például a csakra mozgása lehet kaotikus is. ha azt hisszük." Az ilyen ember életéből valószínűleg hiányzott annak korai tréningje. amire szükséged van". a személynek valószínűleg nincsen élménye. hogyan kell bánni a világgal. hogy ez a világ undok. úgyhogy vedd csak el. valami olyat. hogy a kliens valóságfogalmi körébe tartozó valamelyik alapelv nagyon erősen megrázza egész személyiségét. akkor pusztító hatású lehet az egyén életében. Ha a végrehajtó akarati központ nyitott. Az e képeket és fogalmakat alkotó személy maga vetíti ki őket a világba. ha megtörténne. Ezzel a konfigurációval megpróbálhat valami lehetetlent megvalósítani. Terápiás segítség mellett képesek leszünk tisztán látni a képet és megérteni jelentését. Ha ez a központ eltömődött vagy gyenge. akkor akár úgy is cselekedhet. s így a szívcsakrát megnyithatjuk. Bele kell vágni a vágyott szakmába. mint egy bűnöző. azaz végrehajtó akarati központja működik. „Nem akarok felelősséget vállalni ezért az eseményért". mely a fej hátsó részén helyezkedik el. A koronaközpont (7. míg gondolatainkat gyümölcsöztetni leszünk képesek. A megértést követően a csakra pörgése megfordul. Ha ez a csakra nem nyitott. Másrészt. mentális és spirituális integrációjával áll kapcsolatban. ami a gyakorló szakembernek elárulja. A homloki központ. Ha mindez egy erősen működő végrehajtó központtal párosul (6B csakra). Magában foglalja az egyén valóságról alkotott fogalmait. Ebben az esetben valószínűleg a szívcsakra is eltömődött. és meg is van a képessége arra. én majd az ötletember leszek. a forgásirány az óra járásával ellentétes. ami a fizikai világban egyszerűen lehetetlen. egész lénye fizikai. Ha ez a központ zárt. vagy kiselejtezése folyik. ha ez a központ az óramutató járásával egyező. Ehelyett megtanulhatja. Általában állapotához társít egy magyarázatot. miről beszélnek az emberek.

. és az egyénben az egészség. Túlmutat a fizikai világon. a világi valóság végtelenné tágításának állapota. a béke és a bizodalom érzését teremti meg. vagy szavakkal könnyen körülírható spriritualitás. Sokkal inkább létállapot. értelmet adva létezésének. Ez nem egy dogmák által meghatározott.jellemző formában nagyon gyakran éli át saját spiritualitását. célt.

melyek az általunk tudni vágyott információt nyújtják számunkra. Ez segít annak megértésében. 9. melyik eljárás a legkönynyebb és leghasznosabb számunkra. Az inga kitérésének mértéke és iránya jelzi a csakrán keresztüláramló energia mennyiségét és az áramlás irányát. akkor kézérzéseink segítségével gyakorolhatjuk az energiaáramlás érzékelését a csakrákból ki. (Bükkfa ingák a Metafizikai Kutatócsoporttól Archer's Court. Hátsó csakrák vizsgálatánál fektessük hasra betegünket. annak érintése nélkül. elliptikus alakú vagy egyenes vonalú. vagy tiszták. (Ez a legnehezebb. hogy ujjbegyünket egy akupunktúrás pontra helyezzük. Én a bükkfából készült. egyszerűen. és feltoltjuk azt. 75 . a csakrákra vetett egyetlen pillantással megtudhatjuk. akkor az milyen. Hastings. milyen a színük (sötétek és szaggatottak. A csakra állapotának érzékelésére először én egy inga használatát találtam a legjobbnak. 6 inch hosszú madzagon a csakra felett. kérjük meg páciensünket. Végül. fényesek és erős tónusúak). mert felerősíti azt. Az inga valószínűleg körkörös irányban fog elmozdulni. A csakra állapotának vizsgálatakor tartsuk az ingát egy kb. könnyen terjed szét és szintén körte alakú. vagy ha élvezzük az érintést. és ürítsünk ki elménkből minden. A CSAKRAK VIZSGALATA INGÁVAL Gyakorlat Ha az elülső csakrákat vizsgáljuk. Ez az eszköz segít az energiaáramlás iránti érzékenységünk növelésében.9. Azt is képesek leszünk érzékeim.) Győződjünk meg arról. vajon az energia szabadon. Stonestile Lane. Végül képesek leszünk őket észlelni az aura minden rétegében. képzeletbeli kört rajzolva a kliens teste fölé.) Ha sikerült némi érzékenységet kifejleszteni a kezünkben. Energiamezeje szórt.1. Az inga függőleges tengelyére nézve szimmetrikus. ábra). vagy akadozva áramlik-e: gyenge-e vagy erős. miután magasabb fokra fejlesztettük fokozott érzékenységű észlelésünket. és sok gyakorlást igényel. hogy vajon a csakrák torz formát öltenek-e. England szerezhetők be. és ez hozza mozgásba az ingát (lásd. színehagyottak és gyengék. Az energiánk az inga energiamezejében áramlik. hogyan forognak szabályosan vagy szabálytalanul. Sussex.és azokba befelé. hogy az inga olyan közel van a testhez. körte alakú ingákat találtam a legalkalmasabbnak erre a célra. ami ennél a mérésfajtánál fontos. a csakra állapotához nem kapcsolódó gondolatot. Az inga és a mi energiánk egyesített energiamezeje kölcsönhatásba lép a páciens energiamezejével. Előre-hátra mozoghat. Azt kell eldöntenünk. Az érzékelés e típusában még a saját testünkben jelentkező testérzésválaszokat is kaphatunk. melyeknek egy inch az átmérője és fél inch a hosszúsága. de szabálytalan mozgást is végezhet. amennyire ez lehetséges. hogy a hátára feküd jön. fejezet A CSAKRAK VAGY ENERGIAKÖZPONTOK DIAGNOSZTIKÁJA Több eljárást ismerünk a csakrák állapotának vizsgálatára. és ha igen. Ugyanezt úgy is megtehetjük.

az inga által leírt mozgásforma egy lehetséges variáció a két véglet. Pl. a harmónia. A jobb oldali (CER. Minél nagyobb az inga kilengése. fejezet. a személy inkább passzív lesz a csakra által irányított pszichológiai helyzetek során. Minél jobban eltér az inga mozgása a körtől valamely csakra felett. és kizárja a másokkal való kapcsolat lehetőségét. Bármely módon is éri el a gyermek a célját. hogy a test egyik fele erősebb. amit meg akar szerezni. a személyiség férfias jellege sokkal fejlettebb. és elvenni azt. hogy az egyén senkivel sem áll kapcsolatban. az átáramló energia mennyisége nagy. illetve azzal ellentétes alapmozgásformák között. aki minden egyes alkalommal.2. férfias „yang" természetet képviseli. hogy agresszívvé válik olyan pillanatokban. amelyet természetes viselkedési módnak fog lefogadni. amit akar. ábra: R3. mint nőies vonásai. A vadság bizonyításának ugyanezen általános szabályai igaznak bizonyulnak az inga előre-hátra irányuló kilengésekor (amely kilengés lehet függőleges . annál komolyabb pszichológiai torzulásról van szó. Az inga által rajzolt kör nagysága a csakra erősségétől és a csokrán átáramló energia mennyiségétől függ. amely szeretné korlátlanul kilökni az érzelmeket. Az agresszió kezelésével egyidejűleg munkálkodni kell azon. aminek az az eredménye. nőies. Ez olyan állapot. az inga H5-ös elmozdulása azt jelenti. Ilyen esetben kitartó fizikai-pszichodinamikai gyakorlatokra van szükség. de befolyásolja még a gyógyító és a páciens aznapi energiájának mennyisége is. Az agresszivitásról alkotott képzetek közvetlenül a gyermekkor tapasztalataiból származnak. Ekkor minden csakrának nagyjából azonos nagyságúnak kell lennie.párhuzamos a test függőleges tengelyével): (V). ahol az inga baka felfelé hajló elliptikus mozgást végez (CÉL). Az inga által leírt kör mérete. CCER). az óramutató járásával ellentétes irányú. hogy a csakra által irányított. Az egyetlen kivétel a C6 és CC6 közti csakra alól a teljesen mozdulatlan csakra (S). Ha az inga az óra járásával ellentétes irányban mozog. John Pierrakos megfigyelései szerint. gyógyító és az inga mezeje egymásrahatásának függvénye. Ez a sajátos mozgás mozdulatlansághoz vezethet (S) a csakra kihasználatlansága. mint a másik. „yin" alkatú. ami problémára utal pszichológiailag. a csakrák és a betegségek kapcsolatáról. ami az elliptikus mozgást mutató csakra által irányított pszichológiai működés területével közvetlen összefüggésben áll. a szokásokat nehéz megtörni. hogy az óramutató járásával megegyező irányban mozgó inga pszichodinamikusan nyílt csakrára utal. Alig találok 6 inch-nél nagyobb átmérőjű csakrákat. amikor az inga a páciens jobb oldala felé ferdült ellipszist ír le. a teljesen nyílt csakra (az óra járásával megegyező irányú. ha a lapockacsontok (4B) közti akaratközpont passzivitást jelez (balra hajló ellipszis). CC6 csakra között. Meg fogja várni. A függőleges irány azt jelzi. amely ha túl sokáig tart. hacsak a személy nem használja mértéken felül az adott csakrát. Bár e táblázat az első pillantásra kissé bonyolultnak tűnik. ha agresszív tettre van szükség. hogy fél agresszív lenni. sem lélekben (önmaga leikével sem). a csakrák kiegyensúlyozása.54 cm) C6. hogy tovább már nem műdödik. valójában nagyon is egyszerű. A bal oldali (CELCCEL) passzív. annál nagyobb energiamennyiség összpontosul a torzulásban. 6 inch átmérőjű -1 inch = 2. A legkomolyabb. és többé nem merít energiát az Egyetemes Energiamezőből. 76 . ha kinyúlunk érte. az új módszerek meglelése munkába kerül. az aktív. L4) mutatja. Ez egyben azt is jelzi. hogy a személy egy felső szintű. amikor gyermeke kinyúlt valamiért. Ugyanazon csakra esetében. hogy valamely dolog megszerzésének nem helyes útja az. amelyek többféle állapotot jeleznek. az azon átárarnló érzetek és pszichikai tapasztalások kiegyensúlyozottak és teljesek az adott személy életében. amint azt korábban említettük. a három mező. Ha mindkét embernek kevés az energiája. az agresszív viselkedésről alkotott. amíg azt nem tapasztalja. vagy vízszintes . amit meg akart kapni. Addig fogja ezt használni. a baka felfelé irányuló ingamozgás (CÉL) bal oldali egyensúlytalanságra utal. hogy a csakra abbahagyta forgását. Például. vagy az a személy visszafogta és legátolta a csakrával összefüggő pszichológiai működést. hogy a passzivitást egészséges fogékonysággá fordítsák át. így valószínűleg a szóban forgó gyermek is kísérletezett különböző szerzési módokkal. kisebb mennyiségű energia áramlik át. egy 3A csakra esetében. agresszív. hogy kiálljon a jogaiért. s kerüli a kapcsolatot más emberekkel. amikor az elfogadó viselkedés megfelelőbb lenne. érzékeny. önnön leikével folytatott kapcsolatra összpontosít. jobb/bal oldali szétválást az ingának a test függőleges tengelyére vetett 45°-os szögben való előre-hátra mozgása (9. Például egy gyermeknek lehetett olyan apja.Dr. A 9.2. egy R6 mérték 4B-s csakra esetében azt jelzi. mivel a test képtelen egészségesen működni külső energia felvétele nélkül. mert az agresszió első látásra negatívnak tűnik. a páciens. amit meg akar szerezni. Az a feladat. abban az értelemben. Bármely csakránál. ha kisebb a kör. vagy a személy használta mértéken felül a csakrát.) Az inga bármely elliptikus mozgása az energiaáramlás jobb vagy baloldali egyensúlytalanságát jelzi. Az egészség. és a személy valószínűleg negatív érzéseket kapcsol a csakrákhoz. Pl. az igazság azonban az. hogy a csakrák egymáshoz viszonyított méretét hasonlítsuk össze. John Pierrakos rámutatott arra. amely esetén az inga semmilyen mozgást nem mutat. hogy a csakra energiaárama által vezérelt érzések és pszichés élmények nincsenek egyensúlyban. mélyen tárolt képzetei miatt. Rengeteg variáció fordul elő az óramutató járásával megegyező. csupán jelzi azt. Ez az egyén izolációját idézheti elő. legyőzte és megalázta őt. a csakra pszichodinamikusan zárt. Minden. vagy odaadja neki azt/amire szüksége van. A jobbra felfelé irányuló ingamozgás (CER) jobb oldali. hogy az inga által rajzolt kör átmérője nem azonos a csakráéval. Ez meggyőzte a gyermeket arról. Ha ez egy terápia keretében többször megtörténik. hogy az egyén felfelé tereli energiáit. vagy legalább valamely pótkielégülésről gondoskodott. Önmaga kilétét határozza meg az univerzumban spirituális hite alapján. Ez a személy valószínűleg túl aktív. akkor a személy képtelen lesz bármiért is kinyújtani a kezét. Ilyenkor az energiaáramlás gátolt. Fontos megjegyezni. az a mód lesz az. hogy az illető a körülményekre való tekintet nélkül egyszerűen és agresszívan el fogja venni azt. Általában minden passzivitás mögött fellelhető a személyiségnek igen agresszív összetevője. Ez történik mindazzal. (CCEL). Ebben az esetben vagy a csakra fordította meg önnön forgását. míg valaki más megteszi helyette. a csakrák nagyobbaknak látszanak. Ha nagy az energiamennyiség. 10 inch átmérőjű) csakrát. (Lásd 14. Már észleltem C10-es (az óramutató járásával megegyező irányú. vagy valamely spirituális élmény után lehet a csakra nagyon nyílt: ilyenkor a csakrák zöme nyitott. vagy a teljesen zárt. Sajnos.merőleges a test függőleges tengelyére: (H). akkor a személy végül képes lesz egészséges agresszióját személyisége többi részével összehangolni. táblázat az inga által leírt különböző formákat foglalja össze. a csakrák kisebbeknek fognak tűnni. Ha az inga nagyobb kört ír le. hogy elkerülje a személyes kapcsolatokat. az energiaáramlás kiegyenlítése révén érhető el. az inga V5-ös jelzése arra utal. A gyermekek nagyon kreatívak. Arra is képtelen. Ez azt jelenti. Sokszor álszerénységgel magyarázzák az ilyen ember passzivitását. Ez az ember passzív marad akkor is. tömörítettsége révén. bizonyosan betegséggel végződik. sem személyesen. Ez azt jelenti.

.

a személyiség aktív oldala fejlettebb). ellipszis alakú. 3 inchnyi CEH6 Az óramutató járásával megegyező irányú. 4 inchnyi kilengésű Emlékeztető: a szimbolizált alakzatokat a páciens feje felett látjuk . ellipszis alakú. CEL3 CEV3 Az óramutató járásával megegyezik. a személyiség fogékony oldala fejlettebb. mint passzivitása: a valóságot passzívan éli meg. aktív/fogékony. a valóságot megveti. mint az aktivitása. Zárt: passzív jellege fejlettebb. ellipszis alakú. vízszintes. aktív (fogékony. 6 inch átmérőm Az óramutató járásával megegyező irányú. a másokkal való kapcsolat elkerüléséhez. Zárt. 5 inch átmérőjű V6 Függőleges. balra hajló. CC6 CCER3 Az óramutató járásával ellentétes irányú. függőleges. A valóság befogadásának módja az aktivitás. a férfias vagy yang jelleg felé hajlik. hogy elkerülje ellipszis alakú. 6 inchnyi az energetikai kölcsönhatást másokkal. jobbra hajló. 3 inchnyi CCEI 2 " Az óramutató járásával ellentétes irányú. 2 inch átmérőjű CCEV3 Az óramutató járásával ellentétes irányú. jobbra hajló. a személyes kapcsolatok elkerülése érdekében. Erős blokkolást jelez. 3 inch átmérőjű Az óramutató járásával megegyező irányú. Érzelmek és energiák áramlásának lekötése a személyes kapcsolatok elkerülése érdekében. A valóság érzékelése a fogékonyság vagy yin jelleg felé hajlik. Nyílt. világos valóságlátással. yang módon ferdíti el. vízszintes. hogy elkerülje az energetikai kapcsolatot másokkal. 3 inch átmérőjű CCEH5 5 Az óramutató járásával ellentétes irányú. Zárt. ellipszis alakú. energiát gyűjt és köt le. a valóságot agresszíven ferdíti el. 6 inch átmérőjű Zárt: harmóniát nélkülöző. ellipszis alakú. a spiritualitás felé fordítja energiáit a másokkal való kapcsolat elkerülése érdekében. ábra. Az energiaközpontok diagnosztikája Szimbólum A szimbólum jelentése C6 CER3 Az óramutató járásával megyegyező irányú. Az óramutató járásával ellentétes irányú. mint agresszivitása. 3 inch átmérőjű Pszichológiai jelentések Nyílt és harmonikus. Nyílt: a spiritualitás felé fordítja energiáját. energiát gyűjt és köt le. Zárt: agresszív jellege fejlettebb. 6 inchnyi kilengés H4 Vízszintes. Érzelmek és energiák áramlása a spiritualitás felé. Nyílt.2.9. Nyílt. vízszintes. balra hajló ellipszis.

Érzékeny káosz (pozitív). Ugyanaz. mint az előző. Valószínűleg a csakra működése által meghatározott releváns dolgokkal van elfoglalva. A csakra egyáltalán nem működik. negatív zűrzavarral. mint az előző. 6 inch átmérőjű * Emlékeztető: a szimbolizált alakzatokat a páciens feje felett látjuk . Ugyanaz. Hatalmas változások zajlanak az illetőben.Szimbólum R3 A szimbólum jelentése Jobb oldali. aki aktívan és mélyen dolgozik ezeken. mint a passzív. ellipszis alakú. L4 S CEAS5 Bal oldali. 5 inch átmérőjű CCEAS6 Ellipszis alakú. tengelye változó. 4 inchnyi kilengés Mozdulatlan Az óramutató járásával megegyező irányú. de a passzív oldal a fejlettebb. 3 inchnyi kilengés Pszichológiai jelentések Az agresszivitás/passzivitás komoly szétválása. az agresszív oldal fejlettebb. tengelyét változtatja. Testi patológiához vezet.

amikor nem tudtak változtatni csakrája állapotán. amint az gyakran megtörténik. A páciens egy hölgy. Ha ebben az időben a kliens képes kivenni néhány szabadnapot és ki tudja kapcsolni a napi rutinfeladatok zavaró hatását. a 8. A leolvasott adatok értelmezéséhez szükségünk lesz a 6. mennyire stabil a csakra állapota. hogy eljött-e már a kezdés ideje vagy sem. amikor megfelelőbb az elfogadó viselkedés. Rendszeresen tapasztaltam ezt olyanoknál. a páciens egyre hosszabb időszakokra fogja magát boldognak érezni. Ez volt az egyetlen olyan eset. Ahogy a leolvasott adatokból láthatjuk. „nyílt" állapotot némi képzeletbeli védelem nélkül elviselni. agresszívvé vált.2. amely mindkét esetben önmagán végzett intenzív munkát is tartalmazott. általában tengelyváltó elliptikus mozgásra indítja.Ha az egyén pszichológiai működését létének egy sajátos aspektusára összpontosítja. hogy ez az asszony remek. ha az ingát kicsit hosszabb ideig tartja a csakra felett. az érzelmi telítettség. ábra: CEAS. hogy kliensében sok minden játszódik le.vagy hasi idegközpontban C6-os állapotba fordul. ez a központja agresszív volt. mindennapi boldogságát megbolygató csakra felé. a tengelyváltás könnyen megfigyelhető. Az egyén hiedelemrendszere változásának folyamata megváltoztatja a csakra mozgását. mindössze ötpercnyi mély sírás hatására. és azonnal hozzá is fog annak végrehajtásához lépésről lépésre. de ugyanakkor biztosítani kell a kliens számára az önvizsgálathoz és az önátalakításhoz szükséges személyes időt és teret is. amíg zárt állapotukból nyílttá válnak. ábra utolsó két példájához lesz hasonló. Ez alatt az idő alatt érdemes mélyrehatóan foglalkozni az adott kérdésekkel. akik intenzív lelkigyakorlaton vettek részt. Ez a típusú változás nem tart sokáig. Eldönti. akkor érhet el nagyobb eredményeket személyisége. mennyi ideje van az adott helyzetben.3. A kilengés mértéke (az inga mozgásának gyorsasága) a csakra által felhasznált energia mennyiségét jelzi. amíg az el nem éri a C6-os állapotot. ahol lépésről lépésre kellene végrehajtani elképzeléseit. akivel nagyon intenzív párterápián vettek részt. (Ez persze gyakorlást igényel. Ez megnyújtja a harmonikus működés idejét. hogy ellensúlyként egy általában nyílt csakra rövid időre bezárul.1. és a második lelkigyakorlat során nem is változott meg. amikor egy krónikusan zárt csakra kinyílik. és e fejezet 9. Az eredményeket a 9. valamint személyiségének a spirituális integrációját (7) illeti. és csak nagyon ritkán zárul be. amikor az asszony nyugodt volt.) A terápiában folytatott intenzív munka során a csakrák különböző fázisokon mennek keresztül. aki kétszer jött el a Phoenicia Pathwork Központba (New York állam Phoenicia) egy-egy hetes lelkigyakorlatra. Hosszabb idő elteltével a csakra nyitott állapota stabilizálódik. amikor ez a fajta mozgás figyelhető meg. A második 80 . át fog-e változni egy másik helyzetbe stb. Először 1979-ben. de ha a személy hosszú időn át folytatja a munkát. hogy ha ötletei megvalósításáról volt szó. így a csakra által felhasznált energia minőségének egyre pontosabb észlelésével a gyógyító egyre pontosabb információt kaphat a beteg állapotáról. CCES). és a vizsgálatok rövid időt vettek igénybe. ábra mutatja. Ez azt jelenti. mint a feszültség. az ebben részt vevő csakra vagy csakrák valószínűleg zűrzavaros vagy aszimmetrikus mozgást fognak végezni (lásd 9. Első látásra ez a mozgás megtévesztheti a kezdőt mégis. Minden mérés olyankor zajlott. majd 1981-ben. A gyors ütemű mozgás túláradó érzelmekkel párosulhat. amely az egyes csakrafajták mögöttes jelentését foglalja össze. ábrájára. úgy mérései folyamán egyre több „minőségi" jelenséget észlelhet. ez a központ ismét agresszív volt. majd addig növeli átmérőjét harmonikus mértékben. El tudja mondani. a fájdalom. Vagy gyakrabban megtörténik az. Az a nagy átmérőjű csakra. túlhajszoltságot. a békesség és tisztaság. Többnyire jobb/bal szétválás jellemzi mentális akaratvégrehajtó központját (6B). Az egyén ekkor általában továbblép munkájában a következő diszharmonikusan működő. a terapeuta tudja. illetve a kezelések befejeződésével került sor. akár külső kényszer hatására cselekszi ezt. az izgalom. ezeket követik az érzelmek központjai. Ezt az érzékenységet kifejlesztő gyógyító érzékszerveivel felfoghatja. hogy mit kell tenni. a csakra egyre hosszabb időszakokra marad nyitott. Ez a mozgás az ingát kusza kilengésre. különösen. A csakra idejének 20 vagy 80 százalékában lehet nyitott. Az utolsó vizsgálat idején az asszonynak változatlanul megvolt még az a problémája. amely folyamatosan zárt (CC6) némi idő elteltével egyszer csak lecsökkenti átmérőjét. Gyakorlással az olyan minőségek is felfoghatóvá válnak. mondjuk a szív.2. a legharmonikusabban működő központok az értelem központjai. tekintet nélkül arra. ami az adott területen jelentkező pozitív agresszióra utal. A csakrák diagnosztizálására mindkét alkalommal a kezelés előtt. Ahogy a gyógyító gyakorlottabbá válik az inga használatában. Bármikor. akár belső indíttatásra.. ami azt jelenti. gyakran megtörténik. hogy egy terápia során.3.2. fordul egyet. Arra jöttem rá. Egy gyors ütemű lengés jelezhet feszültséget. Amikor két évvel később visszatért. ami a valóságról alkotott képzetét (6A). ESETTANULMÁNY EGY INTENZÍV LELKIGYAKORLATRÓL Tekintsünk most egy konkrét esetben mért csakra-konfigurációkat. A második alkalommal új férje is eljött vele. Az inga által körülírt forma a 9. A személyiség kezdetben nem képes az új. bármely helyzetben. jól működő elmével rendelkezik. A mozdulatlanság e konfigurációja nem maradt fenn. a szomorúság. Amikor az első lelkigyakorlatra jött. s a legrosszabbul működőket az akaratközpontok. hogy egy CC6-OS csakra. vagy változott át harmóniává. egyre inkább a tökéletes nyugalom jellemezte. A lelkigyakorlat végére az agresszivitás lecsendesedett. hogy hajlamos agresszívvé válni akkor.

Ez azt jelenti. Másrészt a hasi idegközpont (3A-napfonat) . és negatív módon. hogy szembesüljön az akaratával való visszaéléssel és kiegyensúlyozza azt.(korona-).amely az univerzumban elfoglalt helyünkkel kapcsolatos . amely egyben egy boldogabb és kiegyensúlyozottabb életet is jelent. a fogalmi valósághoz és képes szerelemmel szeretni.) A torokközpont (5B) táplálkozási problémákról tanúskodott. amikor a párok lelkigyakorlatában végzett munka során stabilabbá vált és tisztábban megfogalmazódott kapcsolata a szeretett férfival. A személyiségéről alkotott összkép szerint elsődleges. a két lelkigyakorlat közti időben bezárult. és arról. és amikor két év múlva visszatért. A lelkigyakorlat során kinyílt.3. harmadik szem. hogy a fejtető. amely az alkalmatlansági érzeteket kompenzáló önérzetesség helyét vette át ezen a területen. (Az asszony nagyon jól tud szeretni. hogy az általa szeretett férfival sikerült egy igen meleg kapcsolatot kialakítania. exférjével folytatott veszekedések során használta el. de a második év folyamán. E problémákon sikerült felülkerekedni a második intenzív lelkigyakorlat során. Meg kell jegyeznünk. a kezelés ideje alatt egyik-másik némi működési rendellenességet produkált. hogy az asszony erősen kapcsolódik a spiritualitáshoz. Az első lelkigyakorlat során akarati funkcióiban az egyetlen javulás az önérzet területén következett be: önérzetessége csökkent és munkahelyén előléptették (5B). hogy negatív agresszivitást mutatott a büszkeség (5B) csakra. Az első hét végére puhult ez az agresszivitás. A második lelkigyakorlat végére ismét kinyílt és több energiát áramoltatott át.lelkigyakorlat végére az összes többi csakra működését sikerült kiegyensúlyozni. Ez azt jelenti. jól elkülöníthető kört mutatott ki). Az érzelemközpontokban mutatkoztak nehézségek. Szexuális erejét a 2B csakrában áramló energia négyfelé hasításával fojtotta el (az inga négy. mint az akaratközpontjai: az asszony képessé vált arra. és az akaratközpontok végre normális működésbe kezdtek. a csakrák többsége nagy átmérőjű volt. még ugyanaz jellemezte az akaratát. Az első lelkigyakorlat alatt kinyíltak érzelemközpontjai és kezdte magát biztonságban érezni az érzelmek világában.és a szívközpont is nyitva maradt a kétéves periódus alatt. 9. sebezhető érzelmeit túl agresszív akaratával kompenzálja és ezzel is védekezik ellenük. az 5B-s. akarati és érzelmi működése kiegyensúlyozott lesz. A második lelkigyakorlat során az érzelemközpontokkal kapcsolatos sok munka elvégzése után érzelemközpontjai nem voltak annyira gátoltak. Ahogy már korábban említettem. 1979-ben. hogy szexuális erőközpontja akkor tisztult meg. a 3B-s és a 2B-s csakrája nem megfelelően funkcionált.zárt volt az első alkalommal. hogy az asszony agresszíven megtagadja saját szükségleteit. de nem olyan számottevőek. a második lelkigyakorlat végére az akarat-végrehajtó központon kívül valamennyi központ jól működött. Esettanulmány az intenzív kezelésről Csakraleolvasások Csákra a kezelés előtt (7) Koronacsakra C6 (6B) Akarat/végrehajtás SER4 (5B) Hivatás CCS (4B) Külső én C5 (3B) Egészség CER3 (2B) Szexuális CC4 után C6 S CER3 C5 CCS CC4 1979 előtt C5 R4 CCS CC% CEH4 CC4 1981 után C5 CER6 C4 C5 C4 C4 (6A) Fogalmi C4 C5 CER4 (5A) Fogékonyság/felelősség L4 (4A) Szerelem C3 C4 (3A) Egyetemes megismerés C3 CC4 (2A) Szexuális fogékonyság C4 C4 C5 C5 C4 CCS CEAS4 C5 C3 C4 C5 C5 . tiszta funkciója az értelem. Amikor két évvel később eljött a második kezelésre. Ahogy a leolvasott adatokból látható. Az asszony többi akaratközpontja is mutatott problémákat. főleg annak révén. Megjegyzendő az az érdekesség. A szívközpont (4A) mindvégig nyitott maradt. Amíg e központok jól működnek. ez azt jelenti. Változatlanul megmaradt egy olyan túl aktív komponens. mint pl. amikor megérkezett. hogy az energiarendszert birtokló személynek hatalmas ereje van. az asszony értelmi. az önpusztítás (3B) csakra és szexuális erejének elfojtása terén. mint az akaratközpontokban. a probléma már megoldódott. ábra.

de nem tűnt el. Ezek nem csupán valahol képzeletünkben léteznek. valamint a pszichoterápia közti hiányzó láncszem. A lüktetés általában hullámszerű mozgást idéz elő a karban. Próbáljuk ellazítani szemünket. Folyamatosan. gondolatok. tulajdonképpen bármilyen színt felvehetnek e sugarak. (A színeket részletesen a 22. megfelelő gyakorlással. hogy a „normális". halálára gondolt és sikoltozott. Ha nyugodtak. Ahogy lassanként egyre szakavatottabbá váltam az aurák észlelésében. Egy bioenergetikai „őskiáltás" intenzív tréningen láttam Lindát. narancssárga és néhány kékes fénysugár sugárzott ki a fejéből. Ez az a „hely". fejezet AZ AURA MEGFIGYELÉSE A KEZELÉSEK SORÁN Az aura a biológia. Tapasztalatom. Általában arra a következtetésre jutottam. mint ahogy azt a 6. Vessünk egy pillantást az aura -folyékony energiaáramaira az emberek mindennapi aktivitása közben. Az aura alsó négy rétegének színes mozgó formákból álló világára összpontosítunk. fehér falfelület. nézzük meg mások auráját! Ismét egy késő délutáni sötétségű (nem teljesen sötét) szobában legyen a helyszín. Láttam valamit. ahol megtalálhatóak a terápia során oly végetérhetetlenül tárgyalt érzelmek. Amikor a gyakornok tehetsége kamatozásával érzékenyebbé válik. amint karácsonyfaként ragyogott fel. fejezetben már végeztünk gyakorlatokat ujjhegyünk aurájának vizsgálatára. emlékek és viselkedési formák. a testhez közelebbi része ragyogóbb és a testtől távolodva fokozatosan halványul el. és a csakrákra majd egy későbbi fejezetben térünk vissza. hogy álljon egy üres. vagy képernyő elé. Hunyorítottam a szememmel. Többnyire fénylő kék sugarak indulnak az ujjbegyekből és a lábujjakból. a lábban és a törzsben. miután a 6.1. SZÍNÉSZLELÉS A MEZŐBEN Amikor az ember elkezdi az aura olvasását.) 1972-ben láttam az egyik legélénkebb emberi energiamezőt. sárga. Elkezdtem közelebbről megvizsgálni e jelenséget. a színek jelentése nem érthető közvetlenül. ábrán bemutatjuk. E lüktető réteg színe a fénylő kéktől a homályos szürkéig változik. terápiás ülés közben. sőt. vagy nyugalomban levő aura olyan. attól 3-4 inchnyire. . Később. hanem térben és időben is lokalizálhatóak. amely véletlenül is látószögünkbe eshet. 15 lüktetés/perc ütemben pulzál. megpróbáltam megállapításaimat az alanyok egyéni állapotával összefüggésbe hozni. az utóképet kerestem. körbejártam a szobában. amely mintegy l /4-1 és l /2 inchnyi távolságra van a bőr külső felületétől. fejezetben vázoljuk. a színek általános jelentése világosabbá válik. miközben rákban meghalt édesapja MÁS EMBEREK AURÁJÁNAK VIZSGÁLATA. Tapasztalataim szerint az emberek túlnyomó többsége néhány perces gyakorlás után világos instrukciók alapján képes érzékelni az ujjbegyekből induló sugarakat. az észlelt színek jelentését is kiolvashatja. Általában a kékség sárga színbe vált át a fej magasságában. amit nem tudtam többé letagadni: áttetsző szín-„felhőket" az emberek feje körül. színük a vöröstől a bíborig változhat. Ne legyen fényforrás. Kérjük meg barátunkat. Rendelkezik egy sötét kékes-bíboros vagy tisztán pulzáló réteggel. A jelenség még mindig ott volt. s ennek tanulmányozása révén kaphatunk fogódzókat ehhez a tevékenységhez. ahol még aránylag könnyen felismerhetjük társaink arcát. Vörös. majd nézzük meg az áramlást. a testi gyógyászat. Gyakorlat Most. Bandzsítottam.10. ha érzelmekkel vagy valamely tevékenységükkel vannak elfoglalva. az aura az adott egyén esetében normálisnak tekinthető állapotba tér vissza. A gondolatok és érzelmek az emberek között térben és időben az emberi energiamezőn keresztül mozognak. valamint a fejtetőből. Bár e fénynyalábok zömükben kékek. hogy az emberek ragyogó színeket bocsátanak ki magukból.

Átszíneződhetnek vagy réteghatásként más színek. Pulzál. Amikor az érzés enyhébbé válik. hanem egy tágasabb teret próbáljunk „benézni"! Ahogy a fej magasságában egy 4-6 inch kiterjedésű területre figyelünk. Ezért azt ajánlom. Úgy tűnik. aurája kiterjed. ezek közül néhány szinte folyik a testén. Láthatjuk a karunkon lefelé áramlani vagy kivillanni az energiamezőből. Adjunk magunknak időt! Csináljuk meg ezt másokkal is.1B ábra). amely nem látszik túl izgalmasnak. Az ének végén az alakzatok szétválnak és a tapsvihar elsöpri őket. A 10. lágy rózsaként izzik. Az ember minden gondolata. Azt hihetjük. Az aura nagyon gyors és nem marad jelen sokáig. akik látják aurájukat. akkor az aurából kiszabadul. Legjobb a kobaltkék színű szemüveg. úgy terjed ki aurája.1 E ábra olyan asszonyt mutat. Amit látunk. Ez történik. ahogy ezt tesszük. Amikor az asszony terhes lesz. ha odanézünk egy. azok aurájában maradnak (általában eltompítva. aztán máshová figyelünk. amelyeket a nappali fény vagy világosabb színek érzékelésére használunk. és észrevesszük. mint a szellem a palackból. Fényes. Ahogy a férfi énekel (10. még mielőtt kimondhatnánk: „Ez az!" Bizonyosodjunk meg arról.1 F ábra olyan férfit ábrázol. mielőtt belekezdene egy új sorba. Ilyenkor inkább használjuk a retinán lévő pálcikákat. így kapcsolatot teremthetünk az általuk és miáltalunk látottak között. Mindazok akik figyelnek rá. megszokott megjelenését. A szeretet az aurában csodálatos. ha nem közvetlenül rájuk nézünk. a bíbor a spiritualitás. kék.Az auranézéshez „éjszakai látásunkat" használjuk. Az előadók és a közönség is feltöltődik energiával. a szivárvány színeiben játszó villámok és szikrák indulnak rögtön a belélegzés pillanata után. vagy bizonyos idő múlva egyszerűen eltűnnek. ez alkalommal a hangsúly a mentális energián van. hogy valamit beengedünk a szembe: ahelyett. Ha valakinek heves érzelme támad. Azt tapasztaltam. A 10. aki szenvedéllyel beszél a nevelés-oktatásról. néhány pillanat. amely arra összpontosít. hogy jobban látjuk a dolgokat. A színek és a formák gyorsan villannak fel és távoznak az aurából. 84 érzelmeit. energiamezeje kiterjed és ragyogóbbá válik. mindig azelőtt. . amelyekről a későbbiekben még írok. akkor mozdulatlan auráját hirtelen egy másik szín hatja át és az aura formája is megváltozik. hathónapos terhes. addig. vagy nagy fényerősségbeli kontrasztnak köszönhető képet tart fenn. amit mi a tiszta fizikai vagy pszichológiai síkon látunk megjelenni. sárga és zöld lágy labdácskák gördülnek egymás alá. amelyben a szemünk a komplementer színhatásnak. A10. az egészséggel és a gyógyítással kapcsolatos. Néhány alakzat.1 H ábrán egy kb. Kölcsönös tudati-energiacsere zajlott le. eltűnik. és kövessük a mellékel t használati utasítást. A tapsvihar egyfajta radírként működik. Az emberek néha ahhoz hasonló színeket sugároznak ki magukból. Egy ködszerűséget láthatunk a test körül. Az előadás után a művész aurája egy rövid időre kiterjedt marad. a falon lévő fehér foltra. Ahogy egy ember kedvenc témájáról tart előadást. A spirituális érzéseknek a következő színsorozat felel meg: a kék az igazat beszélő.1 G ábra egy. valószínűleg átvesznek valamit az ő gesztenye-rózsaszínéből. azt hasonlítsuk össze a következő illusztrációkkal és leírásokkal. amíg mégis elszabadulhatnak. érzése és tapasztalata hat az aurájára és megváltoztatja azt. Néha aranyos színekben játszik. Ugyanez a jelenség játszódik le az előadó és a közönség között. amely aranysárga színű. Ennek az energiának egy része belsővé válik. A közönség egy része is az ő szintje szerint vibrál. ez csak a kezdet! Vásároljunk egy pár aura-szemüveget a helyi holisztikus könyvesboltban. Ez csupán néhány példa arra. másik részét a következő előadás fogja felemészteni. aurája kiterjed. hogy megkönnyítsék az egyéni pszichodinamika megértését) utáni állapotban van. amikor először észlelnek valamit: rögtön folytatják a vizsgálódást: ekkor jönnek a kétségek és a vizsgálódók energiarendszerre kifárad. Ne legyünk csalódottak. Némelyik hatás mindörökre megmarad. amely pontosan megegyezik a kedvenc ingének színével. hogy sokan nagyon izgatottá válnak. Amennyiben az egyén nem engedi felszínre jutni az *A szerk.1 A ábra egy férfi normális auráját ábrázolja. amíg élénk az elvégzett munka öröme. Azt az érzékletet. A szemüveg segít szemünk látási készségének fejlesztésében. Az előadó és a közönség között az érzelmek áramlása révén kölcsönös kapcsolatok épülnek ki.1D ábra olyan férfit ábrázol. Ezek az energiatudatformák szerkezetükben és színükben megfelelnek a csoport és a zene által létrehozott kölcsönös gondolatoknak és érzelmeknek. hogy felhozza az emberek érzéseit. az aura visszanyeri eredeti. Nézzünk barátunk feje fölött vagy akár a nyak és a fej által körülhatárolt szabad területre! Ne egy pontra szegezzük a tekintetünket. s előkészíti a nézőket a következő előadás befogadására. kislányt váró asszony látható. hogy látunk valamit és mihelyt látjuk. de ehhez nehéz hozzájutni. mint a csapok. évekig az aurában marad. Nagy fénynyalábok ívelnek az énekestől a közönség felé és a kettejük aurája összekapcsolódik. A 10. úgy nézzünk. formák takarhatják el őket. A 10. esetleg néhány hét alatt. lehetőleg olyanokkal. mint amikor sötétben sétálunk. amelyet oly gyakran visel. amikor harmonikus gerjesztéssel egy másik ember vibrációját az ő (mármint az előadó) szintjéhez emelik. A kismama vállain gyönyörű rózsaszín. E folyamat lejátszódásának ideje egyénenként változik és sokféle tényezőtől függ. érzést teremtsük meg. már nem ugyanazt a dolgot látjuk. amikor erősen próbálunk látni valamit. az energiája megnövelése érdekében meditáló asszonyt mutat: az asszony sokféle színt sugároz ki. összhangban az illető emocionális állapotával. hogy szemünkkel próbálnánk megragadni valamit. aki gyakran sugározza ki azt a lila árnyalatot.* Egyetlen gyakorlatot se csináljunk túl sokáig: rövid időn belül nagyon elfáradunk. az ezüstös arany a tisztaság. mint a csapokat. annak érdekében. Kis fénymennyiség esetén a pálcák sokkal érzékenyebbek. mert a zene alkotta energia átitatja őket. mint amilyen színeket viselni szeretnek. A 10. ez a szín az ő szeretetteljes érzelmeivel és lágyságával áll kapcsolatban. Ez az utóképhatás. Ahogy figyelmesebbé válik a közönség. hogy az emberi energiamező milyen szorosan kapcsolódik és esszenciálisán kötődik mindahhoz. Ha az érzéseknek egy része A felszínre kerülhet. mindennap csak egy keveset gyakoroljunk. aki épp egy magenergetikai gyakorlat (testgyakorlatsor.1C ábra). A legtöbb auraszemüveg sötétbíbor. aranysárgává válik és ezüstös arany vagy színjátszó-kék szikrákat fog vetni (10. megjegyzése: nálunk sajnos az ilyen szemüvegek árusítására még várni kell. Ez a zöld szín. és az is nagyszerűen használható. engedjünk egy kis fényt áramolni a szemünkbe. megtöri a testben levő blokkokat. letörli a mezőket. és kivilágosodik.

zöldnek és ragadósnak tűnik. Amikor felhívtam erre a figyelmét. elhallgatott érzéseivel. de nem szabadult el. vállait nyakába húzva. (A bioenergetikai munka során felszabaduló toxinok jelensége igen jól ismert. Az erős energiaáram felszabadítja a szövetekben tárolt toxinokat. aki sokszor élvezte az LSD mámorát és rengeteg alkoholt fogyasztott.2H ábra). hogy felsőtestével vergődő mozgást végezzen. A zöld gömb a fordító. a nyálkalabda előregurult és mintegy 2 és 1 /2 lábnyira a hölgy előtt kiterjeszkedett. igen kellemetlen érzéseket okozva ezzel. rátaposott a papírzsebkendős dobozra. A kábítószerek. aki évekig volt az LSD és a marihuána rabja. és ott gyülemlett össze. Azonban energiamezeje sötét szennyezettségének mértéke miatt ennek az embernek igen sok energetikai tisztítómunkát kell végeznie. így egy sor olyan testgyakorlatot végeztünk. míg a bal oldala viszonylagosan tiszta maradt. hogy a gömbnek súlya van. és olyan éterikus nyálkát képeznek. a marihuána. Gyakran figyeltem ezt meg csoportokban és terápiás ülések során is. Mélyebb munka után az emberek néha szinte beteggé válnak. A félelem fehéresszürkén. tövises formában jelenik meg az aurában. Az a zöld pont. véleményem szerint sértő megjegyzést tett az asszonynak. Feltehetően a nyák az előző kezelés során szabadult fel. Egy időben támadt sok érzése. hogy eltávolítsa az éterikus nyálkát. mire a másik dühösen kikottyantja: „Dehogy!" így a zavaró interferencia egy része feloldódik. hogy megismételje ezt a mozgást. az örök áldozat" kifejezője. Azért tűnik úgy. Amint ezt megtette. hogy megpróbálják őt rábírni a negatív érzések nyílt kifejezésére. Amikor visszanyerte egyensúlyát. károsítják az aura ragyogó. A 10. Ez az asszony évekig a „jó kislány" típusát testesítette meg. inkább a vibráló életerőt jelzi. Túlságosan megijedt ahhoz. A 10. mint a betegség. de határozottan az volt a véleménye. A kezelésről a felszabadultság érzésével távozott. A vörösnek csak egy árnyalata az. Ezután képes volt megnövelni energiamezejének erejét és betörni a felgyülemlett „szemét" közé. Biztos vagyok abban. hogy ha képes lett volna különválasztani egymástól érzéseit. hogy érezze lábaival való kapcsolatát.2C ábra is mutatja. akkor a folt a piros. és az „éteri takonyról" készített leírás segített elhagynia e szokását. Az aurája piszkoszöldes barna. ami az aurában ragyogásként látszik és erős sugarakként. a kedd délutáni kezelésen szürkés. most az önbüntetés mazochista viselkedésformáját mutatta. ragadós nyalka volt a feje és az arca jobb oldalán. mélyen magába roskadt asszonyként tért vissza az irodámba. Nem volt többé „bájos" és nagyon ingerült lett a kezelés hatására. (Tükröt használt. 11 éves fiam fejéből vörös és narancssárga fénycsóvák sugároztak ki.2G ábra olyan férfit ábrázol. 85 . A haragos ember aurája sötétvörös. Az asszony előredőlt.2B ábrán láthatjuk. amely lassan mozgott lefelé. Majdnem hátraesett. mert a férfi a fejét mindig egy olyan szögben tartotta. míg végül fellázadt.2D ábra arra az esetre mutat példát. melyek eltávolodnak tőle: ezt a 10. lassan felszínre kerültek az érzései. hogy esetleg többet használja-e az egyik orrlyukát. ami nekiütődik a másik személy energiamezejének. mint a másikat. Az illető barátai erre az interferenciára általában úgy reagálnak. hogy az asszony saját haragjával ütött sebet szívén. Az ülés végére a nyák szétoszlott és egy vékony réteget képzett a test felett. a kokain és az alkohol. az asszony elkezdett sírni. Heves intenzitásúak. mint amikor a rajzfilmfiguráknak sötét felhő van a fejük felett. Ekkor egy nagy „nyákcseppet" fedeztem fel a feje tetején. amikor szombat este kokaint szívott. mintha csak dróton rángatták volna. a következő héten egy visszahúzódó.) Az alakzat eltávolításának érdekében (az említetteken kívül) le kellett szoknia a kábítószerekről és meg kellett tisztítani energiamezejét. Az esetet úgy magyarázom. mielőtt energiaszintjét az érzései tisztázásához és felszínre hozatalához szükséges szintre emelné. Az „őskiáltás"-csoportban részt vett nő kinyíltrózsa-reakcióját a 10. hogy megszabadítsam őt a teljes nyálkarétegtől. Felborogatta a szobában lévő székeket.2H ábrán a nyálkás állaggal társult „látszólagos" súly egy érdekes példáját látjuk. egy napon az én rendkívül energikus. a nyálkalabda visszaugrott a fejére. de többnyire szabálytalan vibrációkéntjelenik meg. A narancsvörös nem a haragot. mindig meg tudtam mondani. tépkedte. a zöld és a szürke fényesebb árnyalatait vette volna fel. amelyek sokféle színt vonnak maguk után. érezze az őt alátámasztó talajjal való kapcsolatát. Többhetes. boldog. Mégis. a 10. Megkérdeztem tőle. A testi gyakorlatokon kívül koplalást és tisztító diétát ajánlottam. amely kiegyensúlyozni látszott a gömb formáját. Azt ajánlottam.2F ábra egy olyan férfi auráját ábrázolja. „Látszólagos" súly az aurában A 10. Mégis. ami a haragot mutatja. mint az LSD. szörnyű fejfájással. Óvatosan mozgott. A többször megismételt szembesítésekor. amelyek arra összpontosítottak. hogy hajoljon előre úgy. Ez az alakzat hétről hétre ugyanabban a helyzetben maradt. Amint elérte a szívét. irigységből és fájdalomból álló zavaros. Ekkor a vörös folt gyorsan visszaszívódott a testébe és a szívtájékra. hogy nem. melyeket a test egyenes vonalakként sugároz ki. A KÁBÍTÓSZEREK HATÁSA AZ AURÁRA A 10. ő is képes volt meglátni. Ezt a gyakorlatot „alapvetésnek" nevezzük. hogy szétoszlassa azt. Minden alkalommal. s ettől aurája piszkoszölddé vált. A harag kifejeződésekor fénylő villámok. A frusztráció és az ingerlékenység valószínűleg sötétvörös tónust von maga után (haragosvörös). mintha nagy súly nehezedne rá (10. testgyakorlatokból álló kezelésre volt szükség ahhoz. összefüggésben állt haragból. Az irigység sötétpiszkos. Megkértem. Ez a betegség a Flukey Flu (mázlista-influenza). Egy perccel később a csoportvezető egy. A szomorúság sötétszürke és nehéz. miközben örömtelién játszott. hogy szilárdan áll a lábán. Nem katartikus sírás volt.2E ábra a beszippantott kokain aurára tett hatását ábrázolja. Ezen élmények pusztító hatása az aura jobb felső sarkában látszik. Páciensem nem „lázadt" többé. Inkább a „szegény én. testmozgással kezdjük az aznapi ülést. Ezzel ellentétben. megérteni forrásukat és felszínre juttatni őket. Nagyon rossz látvány és undorító szaga van. Például azt fogja mondani valaki: „Mérges vagy?". szikragömbök robbannak ki belőle. majd eltűnt volna. egészséges színeit. mikor szívott.A harag és más negatív emóciók A vöröset mindig a haraggal hozzák összefüggésbe. érezze. Amint előbukkant a nyaki részen egy vörös folt. mivel azzal sokkal kellemesebb bánni. amikor egy asszony nem engedte felszínre kerülni haragját és fájdalmát.

A gondolatokhoz kapcsolódó érzelmek természete és erőssége határozza meg a forma színét. hanem a tudat határán helyezkednek el. Most vegyünk igénybe némi időt arra. Ezek a gondolatok lehetnek tudatosak. elszakíthatják a gyökereinket. az aikido-tréningben sokszor használt gyakorlat lesz segítségünkre abban. A pszichodinamika kifejezéseivel élve. Megfigyeléseim szerint az emberek. hogy energiamezőnket felfelé tereljük. „FELBOMLOTT GONDOLATALAKZATOK" AZ AURÁBAN Sokéves bioenergetikai gyakorlatom során figyeltem meg azt a jelenséget. A gondolatalakzat megalkotója úgy fog cselekedni. a gondolatalakzatok e csoportjai által meghatározott különböző „terek" és szintek között is mozognak. észrevenné. amelyet a valóság mozgó tereiként emlegetek. Ha e forrnák a hozzájuk kapcsolódó érzelmek kifejezése és felszabadítása révén a tudat gyújtóközpontjába kerülnek. Gondoljunk a „fentre". akkor képesek megváltozni. hogy érzékelhessük az aura súlyának hatását. hogy hatásukat. amelyek aztán meghatározzák az adott térben elvégezhető matematikai műveletek összességét. a kontroll biztonságot és erőt ad. Ezeket a „tereket" a tipográfiában leírtakhoz látom hasonlónak. Ujjbegyeinkből és talpunkból indítsunk gyökereket a talajba. mint a hatalmas bőröndök. Amikor felemelnek. Minél több erőhöz jut tudatosan vagy öntudatlanul adagolt energia révén. minden férfi kegyetlen: a szeretet gyenge. építi és tartja fenn visszatérő. (Ha csak az egyik oldalra nyomnak. A világ minden egyes valóságtérben másként tapasztalható meg. léteznek „valóságterek" vagy „hiedelemrendszerek". miközben mindennapi életüket élik. Minden gondolatalakzat tartalmazza saját valóságmeghatározásait. A gondolatalakzatokat tulajdonosuk hozza létre. hogy valaki állandóan arra a félelmére gondol: „el fog hagyni engem". Olyanok. Ezek a gondolatalakzatok erőteljes. Érezzük. Intenzitásuk és formáik élessége az egyén által beléjük fektetett energiamennyiség vagy a nekik tulajdonított fontosság eredménye. annál élesebb a forma. A gondolatalakzat energiamezeje hatással lesz a személy energiamezejére. Például. amitől annyira félt az adott személy. mintha ez a történés valóban várható lenne. vagy öntudatlanok. ismét kérjük meg társainkat. Ha nagyon összeszedettek vagyunk. Ezek a gondolatalakzat-halmazok és -hiedelemrendszerek sok „hatást" vonzanak magukhoz az ember külső valóságában.) Először csak saját súlyunk megérzését gyakoroljuk. Általában ezek a gondolatalakzatok annyira szerves részei a személyiségnek. Összpontosítsunk a földdel létesített erős energetikai kapcsolatra. mint pl. Álljon mindkét oldalunkon 2-2 ember. majd integrálódnak a személyiségbe. mélyen a földbe. amit képesek is vagyunk megtartani: kérjük meg társainkat. szokásos gondolatai által. hogy a szóban forgó személy már észre sem veszi őket. Ha találunk egy jó fókuszt. összpontosítsunk a mennyezetre. hogy a földdel való kapcsolatunk növekedésére összpontosíthassunk. intenzitását és erejét. amelyek a valóságról alkotott képzetekhez és térképzetekhez kapcsolódó gondolatalakzatok csoportjait tartalmazzák. valószínűleg negatívan befolyásolja azt. Nehezebbek vagyunk? Valószínűleg.AZ ENERGIAMEZŐ „LÁTSZÓLAGOS" SÚLYÁNAK MEGTAPASZTALÁSA Gyakorlat Egy. melyeket a személy magában cipel anélkül. a gyermeki logikára épülnek. ahol az adott terület vagy szerkezet tartalmaz bizonyos sajátosságokat. egy gondolatalakzat felépülhet úgy. Ez a folyamat a formákat kialakító valóságfeltevéseket engedi tisztáb- . az energiaközpontú testgyakorlatok (Core Energetic Body Work). Próbáljon meg bennünket felemelni a felkar alsó és felső pontjánál fogva. Mivel ezek a formák nem az öntudatlanság mélyére vannak eltemetve. megfigyelhető valóságok. próbáljanak felemelni bennünket. biztosan egyenes vonalban emeljenek. hogy emeljenek fel. szabad asszociáció és meditáció révén visszanyerhetjük őket. Most könnyebb? Hagyjunk időt arra. Minél élesebbek 86 és világosabbak a gondolatok. amelyek különböző intenzitással sugároznak színeket. mely pedig igen nagy. hogy milyen könnyű vagy nehéz minket felemelni. A gyerekkorban kezdenek kialakulni. annál hatékonyabb lesz annak létrehozásában.

tetteink és érzéseink is követni fogják ítéletünket és hamarosan ezeken keresztül minket ismerő emberekhez is el fog jutni ez a felfogás. 87 . így zűrzavarban él. tisztább valóságképpel tudjuk helyettesíteni őket. és ezért valószínűleg a következő alkalommal sem lesz képes kiszabadítani magát. hogy megvan a tehetsége azoknak a nagy dolgoknak a megalkotásához. és segít a kliensnek az egész folyamatot áttekinteni. Olyan külső eseményt is magunkhoz vonzhatunk. így rólunk alkotott gondolataik és velünk kapcsolatos érzelmeik révén energiát küldenek nekünk. amikor a személy sokkal rosszabbnak érzi helyzetét a valóságnál. amíg gondolatalakzatunk megkapja a megfelelő energiamennyiséget (eléri a kritikus tömeget) ahhoz. vagy segíteni tudja páciensét ezek megfogalmazásában. hogy ostobák. Ezek a formák aztán krónikusan sorozatosan keresztüláramlanak az aurán. Ugyanakkor más emberek hasonló gondolatainak és érzelmeinek magukhoz vonzása révén is jutnak energiához. ami pozitív élettapasztalat kialakításához vezet. Bizonyos személyiségekben e formák egymással kölcsönös kapcsolatokban állnak. s csak úszik egyik gondolattól a másikig. hogy az kialakítson magában egy belső. Ekkor olyan állapotba zuhanunk. de ehhez sok munkára és időre van szükség. és a ciklusforma megtörése bőven elegendő ahhoz. mert a gondolatalakzat ciklikus működése kimerítette az összes rendelkezésre álló energiát. Ez az áttekintés segítséget nyújt a páciensnek abban. Mindkét esetben önmaga kicsiny részét látja csak. és le is tudja írni őket. rondák. hogy ne lenne biztos a többi tér legnagyobb részéről. hogy beinduljon. amelyeken változtatni kell. s hogy azokba belemenjen vagy kilépjen belőlük. amikor az egyén úgy gondolja. E valóságállapotok lehetnek eufórikusak. és együtt megtalálni az ördögi körből kivezető utat. Amikor fény derül a félresikerült feltételezésekre (emlékezzünk ezekre a gyermekkor logikájára építkezve). amikor a gondolatalakzat beindul. így a mindennapokban az integráció magas szintjét tartja fenn. és érettebb. melyben meg vagyunk győződve arról. Egy ember nem feltétlenül képes integrálni vagy megérteni ezt a dinamikus áramlást. negatív stádiumban énjének azokat a részeit látja. fejezet) elakad egy ilyen alakzatban. Ha a terapeuta képes észlelni ezeket a valóságokat. azok láthatóvá válnak és kioldódnak. amíg az egész folyamat le nem pergett. Nem fogja megtudni. és azt nagyítja fel. Ennek eredményeképpen a kliens és a terapeuta képes lesz pontosabban definiálni a kliens krónikus ciklusát. amíg valamely külső vagy belső energia ki nem oldja őket. rejtetté válnak. miközben reménytelenül kusza marad és képtelen arra. miközben a kliens megtapasztalja azokat. ha a krónikus körfolyamat belülről vezérelt. a következő folyamat játszódik le: ha állandóan elítéljük magunkat valami miatt. hogy bizonyos gondolatalakzatok mindaddig állandóak maradnak az energiamezőben. helyzetet. hogy kiszabadítsa magát ebből az ördögi körből. amíg a gondolatalakzat energiája idővel szét nem oszlik. amely egy energiarobbanással indítja be a gondolatalakzatot. nagy dolgokat fog véghezvinni. Az áltálunk küldött energiamennyiség mindaddig összeadódik a tartalékainkhoz. hitványak és kövérek vagyunk. Példának okáért. sem önmagáról. akkor képes lesz segíteni kliensének abban. Arra is találhatnak módot.bán látni. hamarosan környezetünk is egyetért majd velünk. Ez a fajta kioldás nem feltétlenül negatív. objektív megfigyelő személyiséget. csúnyák vagy kövérek vagyunk. míg újra fel nem töltődnek a mozgásukhoz elegendő energiával. Mindkét esetben ugyanaz a folyamat játszódik le. hogy a következő alkalommal már jól tudja kezelni. Egyik esetben sem az igazát tudja. hogy miként mozdult ki e körforgásból. Másrészt viszont a személyiség egy másik típusa fürgén léphet át az egyik valóságtérből a másikba. hogy szabadabbá tegye magát. mint pl. Pl. amely célja eléréséhez szükséges. miközben esetleg semmiféle bizonyossága nincsen a köztük lévő kapcsolatról. Rabja lehet egy automatikus gondolatsornak. mert ha az egyén éppen egy terápiás folyamatban vesz részt. sem élethelyzetéről. de nem oldódnak el. ha folyamatosan azt ismételgetjük magunknak. és mindaddig ebben az állapotban leszünk. Egy ember tudatában ritkán merül alá teljesen úgy. Vagy ellenkező hatásúak is lehetnek. képes kitörni a krónikus ciklusból. ha a ciklus beindul. William Butler a Hogyan olvassuk az aurát? című könyvében írja le megfigyelését. A gondolatalakzatok az egyén szokásos féltudatos gondolatain és az ahhoz kapcsolódó érzelmein keresztül nyerik energiájukat. amelyekkel az első állapotban foglalkozott. A terapeuta leírja az egyes valóságos állapotokat. mindaddig. hogy ostobák. Másrészt a második. amikor a következő alkalommal újrakezdődik. Később csupán azért mozdulhat el egy másik valóságállapotba. híres vagy gazdag lesz: de annak az óriási gyakorlati munkának nincs tudatában. Idővel egyetértenek majd velünk. amely képes lesz definiálni minden egyes teret. hogy a változás valóban lehetséges. de elfelejti. amikor egy sajátosan skizoid kliens (lásd 13. különösen. hogy megszakítsák. miközben az egyik valóságból a következő felé mozdul el. Másképpen fogalmazva. Miután kimerülnek.

hogy önmagára összpontosítson és a krónikus ciklustól megszabaduljon. vagyis a kliens egy olyan szűk valóságot érzékel. hogy a kliens egy másik valóságtérbe ment át. és betört annak tudatába. Ezt azért teszi. hogy sosem lesz képes jól működtetni egy házasságot (mint az anyja). Ahogy felszínre jutottak az érzelmei. Susan apja éppen két héttel lánya születése előtt halt meg. Susan két családnál nevelkedett: egy nagyon tiszta.el nem éri. megértette. majd a gondolatalakzat mélyén rejlő fájdalomba. szőkehajú. Ez energiát szabadít fel és a blokkokat is kioldja. hogy a jövőben szüksége lesz arra. hogy elkerülje a gondolatalakzat mozgásba lendülését. hogy csak „rossz" van benne és az ellen nem lehet tenni semmit. társaságukban ők voltak a hangadók. Ahogy az egyén halad a terápiás folyamatban. erőfeszítése mégsem jár tökéletes eredménnyel. tiszta.amely a gondolatalakzatok szíve . néha laposnak. ez a blokk egy energiakitöréssel kioldódott. hogy összpontosítás és fizikai erőfeszítés révén segítsen kioldani az aura blokkjait. A kliensnek egy erős energiablokkja volt az izmaiban. akkor képes lesz kitörni is. miközben én rajzoltam az alakzatot. akit itt Susannak hívok. A legtöbb esetben ezek az alakzatok szétesnek. amit férje halála ütött rajta. az energiafelhőből egyre többet engedett el. amíg a mélyebb valóságot . Susan magával hozta azt a félelmét is a házasságba. AURATISZTÍTÁS EGY TERÁPIÁS ÜLÉS SORÁN A magenergetikai kezelés arra való. de vádol másokat. felrajzolom és megcímkézem az általa éppen kifejezett alakzatokat. Ez természetesen erőtlenül hagyja őt mindaddig. a rekeszizom hajlatához közel. Házassága (férje szintén terapeuta) nagyon boldog és stabil volt. Ha elkerüli is az ilyen érzelmeket kiváltó helyzeteket.egyszerűen odamegyek a táblához. Emögött az egyén nem érez önmagáért felelősséget. ábra éppen egy ilyen kioldást illusztrál. illetve azt. amikor a páciens egy különösen erős érzelmi töltetű gondolatot képes olyan sokáig fenntartani. Anyja egyedül maradt az újszülöttel és két kisfiával. de sok szeretője volt. hogy vegyék magukhoz Susant és viseljék gondját. szigorú keresztény otthonban és anyja zilált körülményei között. aki tudja magáról/hogy nem rossz. E sajátságos gondolatalakzat külső szintjének legnagyobb része egy maszk. és integrálódnak az egyén természetes aurájában. foglalkozása gyakorló terapeuta.4. A 10. ábra. a negatív aspektusok pozitív funkciókká alakulnak. Egy kipárnázott széken hátrahajolunk s a törzs izmai kinyúlnak és kezdenek elernyedni. Amikor a gyerekkori traumától azt érezte. főleg. önmagát rossznak tartó gyermeket. Fiatalon találkoztak és házasodtak össze. eddig sohasem volt igazi apja. és kora gyermekkori fájdalmát fejezte ki. A törés akkor következik be. Belement a haragjába. észrevettem. Susan gyönyörű. Susan korai házassága kielégítette a róla gondoskodó férfi iránti igényét. A jobb megértés segítette őt. unalmasnak értékeljük. Az „energiafelhő" gyorsan áramlott felfelé a gerinc mentén. Először néhány háttérinformáció kliensemről. hogy mi is történik egy tipikus terápiás ülés során. hogy kifejezze ezt az emóciót. egy idő múlva 88 az alakzat egyre inkább összekapcsolódik a személyiség többi részével. Vagy a kliens teljesen elhiteti magával. hogy kigyógyuljon abból a sebből. Ebben az esetben a kliens átfogó képet kapott. amelyben a definíciókat és/vagy distinkciókat negatívnak. A következőkben leírom. Amint elérte a kliens fejét. mivel a gondolatalakzatokat folyamatosan újra meg újra feltölti.s így az irrealitásban maradva élő. közvetlenül a gerinc előtt. nyilat húzok az előző gondolattól az éppen kifejezetthez. Ezen alakzatok külső felszíne általában meglehetősen korlátozott. hogy ennek érdekében mindig mindent tökéletesen kell csinálnia (ahogy a vallásos otthonában szoktatták). Nagyon kevés jövedelmük volt. ezért megkért másokat.3. mint amikor az összes többi ember nagyon távolinak vagy akár veszélyesnek tűnik. húszas éveinek végén járó. Az egyén rengeteg erőfeszítést tesz a mindennapjaiban. Általában elkerülte ezt a fájdalmat a gondolatalakzat felszínén. . Általában. hogy átlássa és megértse az egész struktúrát a következőképpen: először csapdába esettként belemerült a haragjába. mint alaktalan. hogy „jó"nak tűnjön. Hamarosan a ciklikusan ismétlődő gondolatok mindegyike a táblán lesz. Miközben a bioenergetikai széken kezelték. mert ez nem kívánt érzelmeket ébreszthet. Elkezdett sírni. ha a páciens képes a gondolatához kötődő haragot vagy fájdalmat elviselni. Általában az érzelmek kifejezése és kioldása a kulcs a ciklikus gondolatformák megtörésében. rendes. majd kapcsolatot teremteni a gondolatalakzatban rejlő mélyebb szintekkel. hogy az embernek ne kelljen megtapasztalnia érzelmi tartalmukat. Erre mutat példát a 10. Az anyja sosem volt képes arra. hogy áldozat. . akinek egy kétéves kislánya van. azzal a belső felnőttel. ragyogó színek. kifejezte azt. férjes asszony. Sosem házasodott újra. és meglátta annak mélyebb vonatkozásait. míg végül a felhő elhagyta energiamezejét. Ahogy hangosan ismétli a gondolatokat.

.

ami a félelemmel és más érzésekkel állt összefüggésben. mit látok. Amikor elmondtam neki. tudomást szerzett arról. miközben a szürkét sárga (mentális) energiával kendőzte el. amelyet sárga szín jelzett.a napfonadéknál (hasi terület). Azzal. a boldogság rózsaszínű és fehér felhőjét eregette (10. hogy az energiamezejében lévő mélyebb érzéseit elfedje. Ahogy folytatta a gesztikulálást és a beszélgetést . hogy volt egy energiablokkja . A másodlagos blokkja a homlokán volt (mentális zavart jelző világosszürke színben). hogy blokkolta a medencéjében lévő szexuális és életenergiát és nem engedte azt leáramolni a lábába.ami sötétszürke folt formájában mutatkozott . hogy ő boldog. a sclerosis multiplex tünete lehet. s ez közvetlenül kapcsolódott a szívében lévő (vörös) emocionális fájdalomhoz. A fejen lévő szürke terület visszanyerte eredeti kiterjedését. hogy édesanyja szembénulással van kórházban. hogy eljött volna rendes. látszólag nagyon boldog és mosolygós volt. ábra). Szó szerint meggyőzte magát arról. Susant teljesen letaglózta ez a helyzet. Megfigyeléseim azt mutatták. mi is játszódik le benne valójában. Sok mentális tevékenységet mutatott a feje oldalán (magas frekvenciájú tevékenységet). a feje oldalán a fényes sárga. vibráló szexuális energiát és életerőt hordozott a medencéjében (narancsvörös). hogy édesanyjával kapcsolatos érzésein keresztülmenjen. Ez a boldogság azonban arra szolgált. és attól. azonnal abbahagyta a hamis rózsaszínű felhőcskék eregetését. Az ügyeletes orvos azt sugallta Susannak. . hogy ez egy komolyabb betegség. Nagy mennyiségű. hogy emberi lényként. Ahogy beszélt és gesztikulált. A férjével eltöltött egy hétről beszélt. elzárta magát a földtől.5.miközben rózsaszín és fehér felhőcskéket eregetett felfelé -. Susan lelki nyugalmát félelem és érzelmi fájdalomérzet váltotta fel. Aztán fokozatosan megosztotta velem.Amikor egy reggel Susan kezelésre jött. heti kezelésére. Röviddel azelőtt. és minden erejére szüksége volt ahhoz. sugárzó energia 90 lassan befedte vagy elmaszkírozta a problémát jelentő szürke homlokterületet.

Érzelmeinket energiaáramunk blokkolásával állítjuk le. a pszichológiai és spirituális diszfunkciókra összpontosít. Kimerítő testgyakorlatokat kellett végeznie felsőtestének előre. A láb. következményei gyülemlettek fel benne. A terápia és a gyógyítás közti kapcsolat nyilvánvalóvá válik. 91 . a normák határain belül érezzük magunkat. hisz élete legfőbb problémái. másfelől viszont elutasította: „te nem viselted a gondomat. Aztán keresztüláramlott az egész testen.természetes támasza legyen a föld. amelyek. A blokk nemcsak anyja visszautasításának volt a szimbóluma. nélkülözése ellenére. a fizikai test megbetegedését idézik elő. ha a betegséget ilyen módon közelítjük meg. Ez pangó energiamedencéket alkot bennünk. bármit tartsunk is annak (akkor is. a lábában és a medencéjében rejlő erőkhöz. amelyek kontrollálhatóak. az energiájában bekövetkezett változás biztonságot nyújtott neki szexuális és életerejét illetően. Azt. hogy megfeszítse és kioldja a blokkot. Susan tudta. emiatt Susan elutasította anyját. Az energiamezők e vizsgálataiból talán tisztábban kezdjük látni a pszichés problémák és a betegség között lévő kapcsolatot. Gyermekkorában zűrzavar uralkodott benne az otthonát illetően. aki akkoriban nagyon beteg volt. emberi lényekre. hogy felöklendezze a blokkot és mindazt. a hosszú probléma nem oldódott meg teljesen. A gyógyító a fizikai. Minél jobban megérti a gyógyító páciense pszichodinamikai működését. Aztán a hasi idegközpontban lévő nagyobb blokkal kapcsolatban folytattuk a terápiát: a blokk kielégítetlen gyerekkori szükségleteken alapult. Ezért az ülésnek e stádiumában fontos volt. de Susan láthatólag anyját tette felelőssé mindazért a nélkülözésért. amikor Susant még jó érzés tölti el. annál inkább képes lesz neki segíteni abban. Ahogy a medencéjében levő blokk feloldódott. amit valaha el kellett szenvednie. akkor én miért viseljem a tiédet?" E konfliktus tudatossá válása és megértése feloldotta a homlokán elhelyezkedő szürke foltot A hasi idegközpontban levő folt eltüntetése kemény testi gyakorlatokat követelt meg. hogy önmagát gyógyítsa. A kérdőjel mindig fennmaradt. Mostani életében is fenntartotta a nélkülözés egy „biztonságos" szintjét. mit értek a nélkülözés „biztonságos" szintjén. Visszautalok arra. Sírni kezdett. A gyermekkori nélkülözést az önmegtartóztatással helyettesítette. hogy összekapcsolja őt a földdel. így szabadon választhat közülük és azt tesz velük. Sohasem volt egy teljesen kész és bebútorozott otthona. Ez a szint normálisnak tűnik. A hasi idegközpontban elhelyezkedő sötét folt (négy inch átmérőjű) kivilágosodott és egy nagyobb területre terjedt szét (nyolc inch átmérőjű területet ölelt fel). Nyolcéves házasságának majdnem teljes ideje alatt egy be nem fejezett házban lakott. amelyet a magáénak mondhatott volna. amit az szimbolizál. részben részletesebben fogjuk tárgyalni.és hátrahajlításával. Mindezek egyensúlya szükséges egy egészséges emberi lény létéhez. amit édesanyja betegségével kapcsolatban átélt. Susan hátrahajolt a bioenergetikai széken. Ránk. A sötét folt teljes eltüntetéséhez hosszú időre lenne szükség. Amint földet ért az energia. Energiamezeje belső konfliktusát mutatta. a „norma" mindig a lakóhelyének megfelelően nyilvánult meg. Képtelenség anélkül gyógyítani. ezért áramlott energiája nagyon gyorsan a lábain át a földbe. egyenletesebben terhelte meg a rendszert. Ezt a normát gyermekkorunk környezete alapozza meg.és medencegyakorlatokon keresztül kezdtük a medence energiáját áramoltatni lefelé a lábaiba. hogy az embert totalitásában fogja fel. érzelmek és a lélek gyógyítását. amit akar. az energiát lefelé áramoltassuk a földbe. A következőkben Susan képes volt arról a fájdalomról beszélni. Egyfelől szeretetet és fájdalmat érzett anyja iránt. Susan esetében pl. ha elég sokáig fennmaradnak. keményebb gyakorlatokat. hogy hozzákapcsoljuk őt energiaforrásához. hogy érintenénk a személyiség pszichológiai szintjeit. hogy megalapozzuk a későbbi. jellemző. ha az éppenséggel nem normális jelenség). hogy a legnagyobb biztonságban. de ennek egy része az energiamezőben maradt. Ez az energia gyorsan áramlott lefelé a lábakban. Erős volt a kapcsolat a szív és a szexuális energiák között. Ezt a IV. Vajon melyik az igazi? Egyik sem volt az. A gyógyító széles látóköre lehetővé teszi. hogy neki is lehetnek kellemes érzései. Ez kioldotta a vörös színt a szívtájékáról. A gyógyításban nem választhatjuk szét a test és az elme. jelezvén.

11. hogy az egyén érzelmeit és energiáját elnyomja. fejezet ábrái azt mutatják. amit én energetikai védelmi rendszernek nevezek. azaz blokk (11. fejezet ENERGIABLOKKOK ÉS VÉDELMI RENDSZEREK AZ AURÁBAN Miután sok blokkot megfigyeltem az emberek energiamezejében. milyennek látom én e blokkot A blah. . hogy az emberek védekezésre használják energiamezőiket. AZ ENERGIABLOKKOK TÍPUSAI A 11.1 A ábra) annak eredménye. arra. Teljes aurájukat átszervezték valami olyanná. hogy azok megóvják őket elképzelt kellemetlen élményeiktől. Arra is rájöttem. elkezdtem azokat katagorizálni. Az energiablokkoknak hat általános típusát találtam.

IC ábra) egy olyan valóságos blokk. Ez az energiablokk zsiradék vagy izomzat felhalmozódását eredményezi az adott területen. mivel a düh elengedése a megaláztatáshoz kapcsolódik benne. ötvenes éveiben járva. A személy feladja és erőtlennek érzi magát. mint egy vulkán. amely bármely élethelyzetben vagy bármikor a terápia során segít az érzések. hogy a lányai megtehessék azt. Nyúlósnak és nehéznek hat. s ez általában inkább a kétségbeesés érzésével van kapcsolatban. A „gyűjtő"-blokk (11. a medence gyulladásos megbetegedéseihez vezethet. aki gyermekkorában arra a következtetésre jutott. Amikor megaláztatásától való félelmében dühét nem engedte szabadjára. Ha ez a felhalmozódás elég sokáig tart. A lányain keresztül próbálta élni az életét. vastagbélgyulladást vagy szívkoszorúér-megbetegedést okozhat. hogy visszatérjen az üzleti életbe. A rejtett szexualitás lassan dühvé változott. amit ő nem tudott. lehetetlennek tartja. A páncélháló (11. Ehelyett inkább férjét vádolta saját szerencsétlenségéért.így ezek stagnálnak és ezen a területen testnedvek felhalmozódásához vezetnek. mint a nyalka. Ha ez a blokk tartósan fennmarad. Színe sötétvörös. Az egyén általában tudatában van dühének. A blokknak általában nem nagy az energiája. Most. legtöbbször alacsony intenzitású. Eveken keresztül tartó krónikus apró fertőzések után diagnosztizálták a kismedencéje gyulladását. és csapdában érzi magát. hogy a szexuális érzések elfogadása megaláztatáshoz vezet. Például ilyen blokkja volt annak a nőnek. Azt akarta. hogy erőteljésen blokkolta szexuális érzéseit. többnyire félelmetesnek tűnik a vizsgáló számára.1B ábra). s szorosan a medencéjébe rejtette azokat. amely elnyomja az érzelmeket. különösen a félelem 94 . Összekapcsolódik a harag érzésével is. Kislány korában apja megalázta őt szexualitásával kapcsolatban. Általában vádló típusú ez a harag. aki boldogtalanul házasodott és házasságáért feladta a karrierjét. A test megduzzad. A színe szürkéskék. Láttam egy olyan asszonyt. Ennek az lett az eredménye. másrész annyi düht halmoz fel. aki általában nem akar egy vulkánkitörés részese lenni. a medencéjében stagnáló felhalmozódása fertőzéshez vezetett. ami természetesen nem ment.

mint pl. Ez magas feszültséget idéz elő a testben. Az is a végtagok gyengeségének (illetve rossz koordinációjának) következménye. mivel a páncéllemez hatékonyan semmisíti meg valamennyi érzelmét.3. különben meghalsz! Vezess be minket a vállalkozásodba az üzletedbe!" Ez megtörtént. könnyű. Az energiakiürítő blokk (11. Ez a fajta blokkolás valószínűleg nem okoz olyan könnyen betegséget. aki „maga mellett áll". A blokkok e típusai ízületi problémákat okoznak. A válság sokféle formát ölthet: hirtelen. Az 11. hogy ne érezze magát erősnek. Mivel nem érzékeli jól a saját testét (feszültség a harántcsíkolt izmokban). amely néhány pillanattól maximum néhány óráig tart95 . valami hiányzik az életéből. illetve ne tudjon reagálni környezetének kihívására. Az ilyen ember teste jó felépítésű. Hatékony segítséget nyújt abban. hogy az illető kerüli végtagjai használatát. több dologtól függhet. Valószínűleg ő is az említett krízisek egyikéhez fog eljutni. ráütöttek a kezére. éles lesz. egyes esetekbén a terület fizikai alulfejlettségét eredményezheti. valószínűleg túl fogja erőltetni az izmait. amely magas feszültségű energiamezőkkel van körülvéve. A reagálást azért akarja elkerülni. Egy szívroham megteszi ezt. Szívrohama után odamentek hozzá a gyermekei: „Abba kell hagynod a munkát. hogy engedné a végtagjaiba folyni. amit akarunk. hogy annyira csökkentse a végtagjain átáramló energia mennyiségét. elszakítja magától a végtagjait. vagy indirekt módon kell felhívni magunkra a figyelmet. könnyen sebezhetőek. mielőtt kilökné őket magából. Energetikai védőrendszereink feladata. aki több nagy példányszámú képeslap tulajdonosa volt. Az egyén igyekszik elkerülni végtagjai használatát. hogy nem tud lábra állni. Ez a végtag gyengülését. hogy az egyén megakadályozza a végtagjai felé irányuló energiaáramlást. Tökéletesnek tűnő életéből hiányozni fognak a mélyebb. mint a többi. személyes kapcsolatok. A „visszavonuló" védekezésnél az egyén fenyegetett aurája és tudata egyszerűen eltávozik a testből. a gyermekei mintaszerűek lesznek. a blokk egyszerűen a test egy más pontjára fog mozdulni. ahelyett. amikor gyermekkorában kinyújtotta a kezét valamiért. kék színű energiafelhő formájában. hogy képes legyen kapcsolatot teremteni mélyebb érzelmeivel. hogy elkerülje a gyengeség érzését. mégis az lesz az érzése. mintha teljes figyelemmel hallgatna téged.2A ábrán látható páncéllemez mindenféle érzést visszafog. s azóta a család újra együtt van. PL ha a gyógyító torna vagy masszázs segítségével próbál egy blokkot kioldani. ha a személy ízületeiből kifecskendezi energiáit. elhárítsák azt. ábra az általam megfigyelt energetikai védőrendszerek közül mutat be néhányat. A legtöbb ember eltávolodással reagál a védelem e formájára. megfagyasztva azokat. váratlan betegség. A „sündisznó"-val (általában szürkésfehér) a személy aurája tüskéssé válik. Azzal. Azok a területek.elkerülésében. íngyulladása vagy sípcsonttörése lesz. hogy az egyén kifelé jól rendezett életet mutathasson. Az. Melyek a mi kedvenceink? ENERGETIKAI VÉDELMI RENDSZEREK Mindannyian létrehozunk blokkokat. Pl. Végül valószínűleg teremt majd életében valamilyen válsághelyzetet. esetleg veszélyes is lehet. Ezeket a védőrendszereket az egyén akkor használja. egy kaland. A test olyan részén található. Ismerek például egy üzletembert. izomzata erős. mert gyermekkorában azt a következtetést vonta le. Ez a konfiguráció hosszabb távú. bár az egyén úgy tesz. Mindezt azért teszi (öntudatlanul).2B ábra) (a disztális végből) a végtagok felé irányuló energiaáramlás mennyiségét csökkenti. Személyes szinten élete nem nyújt kielégülést. a „személyes" belső táplálék nélküli fizikai törtetés szívproblémákhoz vezet. Energiaszívás (11. hogy kapcsolatot tudjon teremteni önmagával. vagy elbukik. a körülvevő blokkok mozgásával. A szemek üvegessé válnak. hogy valaki milyen blokkokat fejleszt ki. mert nem tartjuk biztonságosnak a világot. anélkül. többek között a személyiségétől és a gyermekkori élményektől. amit meg akart szerezni. Az ilyen személy csak rövid ideig képes mély érzelmeket elviselni.2C ábra) következhet be akkor. ami többféle betegség okozója lehet: a túlhajszoltság fekély ékhez. és érintése fájdalmas. hogy teljesen megszakadt a családjával való kapcsolata. Mindannyian használjuk e blokkok néhány kombinációját. hogy az ilyen reakció helytelen. baleset. A blokkoknak ezek a típusai hideggé teszik a végtagokat. Az 11. mint a visszavonulás. Olyan sémákban blokkolunk. hogy agresszívan vagy passzívan védekezzenek valamely kívülről származó energia beszivárgása ellen. amelyeken energiaszívás következik be. Ugyanez igaz arra. Sokszor éreztem tüskéket fúródni a kezembe. Erőt kell felmutatniuk és elijeszteniük az agresszort. A páciens mindent nagyszerűnek fog találni. amikor olyan helyen érintettem meg valakit. Olyan sokat dolgozott. lesz egy tökéletes családja. Sikeres lesz. hogy be kéne vallanunk: ez az. Később az olyan komolyabb következményeket kerüli. ahol az nem akarta. melyek kialakításában az egész energiarendszer részt vesz. ha veszélyben érzi magát.

.

A „hisztérikus védekezés"-t alkalmazó személy boldogan reagál kitöréssel a nyilakra. Az orális szívás a szóbeli elutasítás közeli rokona. aki valamely trauma. hogy saját lényegével való kapcsolatát is elveszti.elérik napfonatunkat. ha ez az ember valakivel szembe akar szállni. így a játszma megy tovább. síkosak. Az íjász öntudatlanul azt reméli. Az ily módon közvetített üzenet a felsőbbrendűség üzenete. megmondva mindenkinek. Egyedül érzi magát egy olyan szobában. így aztán nem marad kérdéses. hogy energiamezeje szilárdabban épüljön be a testébe. hogy a benne rejlő tartalmakat kiadja. Szándékosan precíz. ezek az elszívók (piócák) tökéletes partnerei lehetnek. hogy valakit haragra gerjesszen. A másik haragja számára csak felmentésként szolgál: kifejezheti saját haragját. vagy korai műtét miatt évekre részben különvált a testétől. 21 évesen azon dolgoztam vele. Másoknak arra van szükségük. hogy logikai úton közelítenek hozzá. ezt láthatjuk egyes emberek „porszívó-szemeiben" is. amíg meg nem bizonyosodik róla. hogy ne lehessen hatást gyakorolni rá. Ez a beszédfolyam tartja fenn a feji energiaáramlását. miközben megerősíti és megvastagítja határait. komoly nyaki blokk. ha a befogadó nem ellenkezik. de okosan és nyájasan megköszöni mindenki segítségét. Más egyszerűen kifejezheti fennsőbbségét határozottan rendezett. hogy az elevenség valamilyen érzését fenntartsa. Egyszer egy fiatal nő kétéves korában nyílt szívműtéten esett át. Ekkor a „tapogatókarok" saját lényegében dolgoznak s legyengítik őt. Másrészt. Nagyon fenyegetve érzik magukat. pedig arra van szükség. és kit nem lehet táncoltatni. és ugyanakkor el szeremé kerülni a testének alsó felében születő érzéseket. Az „önmaga mellett állás" jelensége ál tálában hoszszabb ideig tart. 97 . hogy mindenkit kiűzzön a szobából. annak szabadjára engedése a megaláztatást jelenti. E szétválásnak az lett a következménye. Ő öntudatlanul. és új javaslatokat kér. A védelem/hatás e formája nagyon fenyegető a befogadó számára. hogy a konfrontált a „rossz". de esetleg évekig is. mintha a hatalom és a káosz puszta erejével kívánna fenyegetni és elrettenteni. amihez természetes környezete energiáit nem képes felhasználni. A csendes tűnődés energetikai szinten nagyon zajos. mit tegyen vele. és „horgot" formálnak a fejük tetején. Együtt jól kielégíthetik szükségleteiket (lásd 13. Szónyilakkal próbálkozhat. Más szóval. hogy rászorul a mások által előemésztett energiára. Ezek a nyilak nemcsak a fület sértik. Ha forróvá válik a talaj. vagyis a személy saját energiamezeje feltöltése érdekében igen hatékonyan szívja el a körülötte lévők energiáját. hogy a lány elszigetelődött saját érzelmeitől. a személy nem képes kielégítően feldolgozni a környezet atmoszférájában lévő orgonkészletet. A hisztérikus oly módon robban ki. de a „Sorok-közötti-üzenet" azt közvetíti: jobb lesz. Sok olyan embert láttam. hogy a másik haragját kiprovokálja. szocializálni. Az ilyen ember torkig van saját lényegével. de beleértett állítás kíséri. ki uralja a helyzetet. elég fájdalmat okoz ahhoz. és kihúzni. ellebegtek fölfelé és a háta mögé. de nem tudja. hogy álláspontját sikerült bebizonyítania és e konfrontált személlyel elfogadtatnia. színrobbanásokat idéz elő. Felső testrészei részben leváltak róla. Csendes. A szívás e formáját érzékelhetjük a csacsogásban. hisz minden arra mutat. az alsó részen halvány. A status quo megtartása érdekében a személy beszédben aktív marad. A szóbeli visszautasítás velejárói: sok. hatékonyan fúródnak a befogadóba. jól kontrollált (hatalma) ereje kinyilvánításával: ami felnagyítva fénybe borítja auráját. Szállnak a levegőben és nagyon pontosan. mentális energiája segítségével eredményesen próbálhatja megragadni azt a fejénél fogva. bárkire kivetik a horgot. hogy annak megaláztatás lenne a velejárója. Ezek az emberek imádnak mások körül sündörögni. ez okozza azt. hogy segítsenek neki. Ezt a horgot általában szóbeli állításokkal is kísérik. de energetikai szempontból is bántóak. A „határtartó" egyszerűen kivonja magát a helyzetből. A „tapogatókarok" csöpögnek. hogy energiát ürítsenek ki (mazochista típus). Ezt a fajta „párbeszédet" általában az a ki nem mondott. tán napokig. mentális úton próbálja a másikat megalázni. enegiaapály jeleit mutatja. hogy mindenki energiamezejével ütközik. A lényeget próbálják megragadni. amennyiben. sápadt. hogy a konfrontáló mindaddig saját energiamezejében tartja őt. melyek elvezetnek a „helyes" következtetéshez. hogy kívülről kell beszereznie valamit. Célja az. tűnődő állapotba merülhet egy időre. általában sárga energia a fejben. A konfrontált személyre gyakorolt hatás az lesz. A pszichopata karakterstruktúrájú emberek manapság gyakran szembesülnek karakterükkel. A saját „tapogatókarja" által foglyul ejtett ember azt gondolja. halkak és nehezek. racionális lépésekkel. olyan tombolásban. anélkül. akit agresszornak ítélnek meg. mert úgy érzi. Ezért annyira kétségbeesik. ami unalmas és kimerítő a befogadó számára. amely egyébként tele van aktív. szikrát gyújt. a konfrontáló a „jó". szórakozó emberekkel.hat. fejezet). Azok hamarosan körülveszik őt. miért nem hídja használni a felajánlott segítséget. hogy aztán a biztonságot kereső elnyelje azt .

E rendszerek zömét életünk kezdetén fejlesztjük ki. Senki sincs belekényszerítve ezekbe az interakciókba. Kétségtelenül eszünkbejuthat egy sor más. aurája is fejlődik.amelyek az erősségeit és sérülékeny pontjait egyaránt tartalmazzák . maga elől. Ahogy az egyén növekszik.SAJÁT DOMINÁNS VÉDEKEZÉSIMÓDJAINK MEGTALÁLÁSA Gyakorlat Próbáljuk ki e védelmi rendszerek mindegyikét! Melyeket használjuk? Próbáljuk ki emberek egy csoportjával! Mindenki sétál körben a szobában. amikor f elfedezzük őket egymásban. hogy inkább toleranciával. Melyik mennyire ismerős számunkra? Melyeket használjuk a különböző helyzetekben? Valószínűleg sokkal több védelmi rendszer van használatban. vagy olyanok. fejezetben már megmutattam. amelyeket ellenőrzés alatt kíván tartam és előlünk. Ahogy a 8. hogy mindig oka van annak. . hogy valamennyien alkalmazzuk őket. különböző védelmi rendszereket testesítvén meg. mint védekezéssel reagáljunk. Fontos észben tartanunk. szabadon választjuk őket. amelyekkel barátaink élnek. mint a teste. vagy mindkettőnk elől szeretne elrejteni. egy gyerek aurája csöppet sem fejlettebb. ha valaki védekezik . amelyet mi használunk. Nem kell megrémülnünk. és mindannyiunk tudatos vagy tudatlan egyetértésével e módokon közeledünk egymáshoz. Sose feledjük. Személyiségünk bizonyos szintjein néha még élvezzük is őket. eközben az alapvető jellemvonások .letisztulnak. növekedésével párhuzamosan különböző fejlődési szinteken halad át. Mindig megvan a lehetőségünk arra.pl. sebezhető pontjait védi.

és saját személyes világhivatásunkat. az anya tápláló szeretetét stb. mint egy benne rejlő isteni szikrát. hogy megtestesítse és megoldja őket. hogy ez gátolta érzékelését és így az energiaáramlást is. amelyet sok testtel foglalkozó pszichoterapeuta használ az emberek bizonyos fizikai és pszichológiai típusainak leírására. hogyan viszonyul a testfelépítésünkhöz. hogy ez az életműve. hogy eljusson ahhoz. Egy ember felsőbbrendű énjét úgy tekintjük. mindannyiunk legfőbb belső betegsége. de néhány általánosítást lehet tenni. Amíg az a célunk. az öngyűlölet. Az öngyűlölet. az orvos a gyógyítás ajándékát. Ez sokszor megegyezik az életművel.fejezet A FŐBB KARAKTERSTRUKTÚRÁK AURA. Először a személyes szinten egy személy és feladatban. Ez a dinamika nemcsak a szülőgyermek kapcsolat típusától függ. amelyet minden egyes lélek hoz magával a fizikai létbe. vagy az isteni ént minden egyes egyénben.az orális fázisban a szobatisztaságra szoktatás idején. amelyben a gyermeket először érték annyira erős traumák az életben. amely tartalmazza a belső isteni öntudatot. amely később megszokottá vált.ÉS CSAKRAFORMÁI Az élethivatás két formában jelenik meg. Máskor az embernek küzdenie kell. hogy a személy identitásának új oldalát tanulja meg kifejezni. vagy a latenciakorban . Számos megfigyelés és kutatás után Wilhelm Reich arra a következtetésre jutott.elszenvedett traumák energiamezőkre gyakorolt hatásától. hogy azt a világnak adja. hogy a hasonló gyermekkori élményekkel és szülőgyermek kapcsolattal rendelkező embereknek hasonló a tesfelépítése is. Isteni szikra van fizikai és lelki lényünk minden egyes sejtjében. Úgy találta. fejezet). amennyire ez lehetséges. ez a folyamat jó arra. amiket az egyén kiválasztott. hogy 99 A karakterstruktúra egy kifejezés. de mégis egyéniek maradjunk. segítenek létrehozni a sajátos inkarnációt annak érdekében. Azt is kimutatta. ahol már egyek vagyunk Istennel. amellyel az élethivatást elvállaljuk. a muzsikus a zenéjét. A lélek azon részei. a testmegjelenésüket és aura-konfigurációjukat. A felsőbbrendű én az a hely. hogy napi szinten értsük meg dinamikánkat. mivel az egyén és energiamezeje az élet különböző szakaszaiban nagyon különböző (lásd. Ebben a részben minden egyes karakterstruktúráról adok egy leírást. . Ha a karakterstruktúránkat abból a szempontból tanulmányozzuk. amelynek az a célja. amit természetesen korábban hozunk létre. A méhben elszenvedett trauma energetikai blokkolása vagy a védekezés ellene nagymértékben eltérő a fejlődés más különböző szakaszaiban . akivel valaha is dolgoztam. és ott marad s így az egyén könnyen láthatja és dolgozhat vele. és elkezdődött annak a védekezési rendszernek a kiépítése. hogy az általa kezelt emberek többségét 5 fő kategóriába lehet besorolni. amit végül úgy nevezhet. Szót ejtek a struktúrákhoz tartozó magasabb rendű én és személyes életcél természetéről. Minden ember felsőbbrendű énje és életcélja egyedi. Ez egyszerűen természetes. mint azoknak a fő problémáknak vagy személyes feladatoknak a kikristályosodását. amely magában foglalja etiológiájukat. a 8.12 . A probléma (feladat) a testben kristályosodik ki. a munkáját sokszor változtatni kell. hogy a tanulást mint személyes hivatás hogyan végezzük el. véleményem szerint. megtalálhatjuk a kulcsot önmagunk meggyógyításához. amelyek nem egyek Istennel. nagymértékben függ attól. hogy tanuljunk a Teremtőtől. Ezek az energiamezők tartalmazzák minden egyes lélek feladatát. A legalapvetőbb betegség. de attól az életkortól is. de hogy hogyan manifesztálódik ez az öngyűlölet és saját magunk el nem fogadása. A világfeladat az az ajándéktehetség. Az erő és világosság. hogy a hasonló testfelépítésű embereknek hasonló az alapvető pszichológiai dinamikája. amelyet minden egyes emberben megtaláltam. Egy művész a művészetét hozza. ezt a különböző karakterstruktúrák mutatják meg. Az egyén teste az őt körülvevő és részét alkotó energiamezők kikristályosodása a fizikai világban. A karakterstruktúrát úgy tekintjük.

hogy a legcsekélyebb hatással sincs a másikra. Ezt John Pierrakos egészítette ki spirituális és energetikai szempontokkal. mielőtt te utasítanál vissza engem". hogy nem létezik igazán. és hajlamos intellektualizálásra. és 12. és továbblépek. vagy azok kombinációjaként. A 12. meghatározzuk . A skizoid karakterű emberek könnyen el tudják hagyni a testüket.5.3-as táblát. Ez tovább növeli az élettől való elzártságáról alkotott tapasztalatait. Ez azt jelenti. „Én Isten fia/lánya vagyok. Dr. tisztán biológiai és betegségelemekhez hozzáadta az emberiség spirituális dimenzióját. miután a páciens felhagy azzal.8. habár látjuk hibánkat? Meg tudjuk bocsátani magunknak. szét kell szakadnia. kiemelkedik. amely a „szellem" világában van. Ebben az esetben az első traumatikus élmény születéskor vagy az előtt. amelyeken részt vettem. Úgy változtatta meg a karakterstruktúrák jelentését. hogy egyszerűen visszahúzódjon valahova. ha elrontunk valamit? Ha elrontunk valamit. hogy a mélyebb kérdésekhez . hogy a testrészek kombinációjának tűnik s nem egy erősen összetartott vagy egyesített egésznek. hogyan fogadjuk el magunkat. hogy érezze: létezik. hogy jópofa fickónak látsszon a terapeuta előtt. beszédében személytelen nyelvezetet használ. abszolutomokban beszél.talán egy élet sem elég. (Lásd a 11..miközben megtanuljuk. amikor az anya érzelmileg elszakad a gyerektől. Ezt a munkát folytatva fejlesztettem ki az egyes karakterstruktúrák általános aurasémáit. hogy magunkkal kell kezdenünk. Legfőbb hibája a félelem attól. Munkája részeként Pierrakos megfeleltette egymásnak a karakterstruktúrákat és a csokra működését. A terápia során a feladat annak megoldása. a személyiség magasabban fejlett része. talpra tudunk rögtön állni: és azt mondani: „Ebből tanulnom kell". hogy nincs joga létezni. hogy megtaláljam az Isteni Énhez vezető utat". ahogyan az a 12. amit néha álarcnak hívunk: s azt mondja: „Visszautasítalak téged. leélhetünk néhány évet úgy. a személyiség első rétege. és azt az energetikai védelmi rendszert. aki nem akarta a gyereket. és az ember minden olyan helyzetben alkalmazza. John Pierrakos által 1975-ben tartott magenergetikai tréningek. hogy Isten akaratából (Istenben magában) élünk. és elkezd dolgozni. hogy milyen feladatot kell megoldania életében. míg lehet. Tudjuk. de amíg feltétel nélkül nem tudunk szeretni. elkalandoznak. Azután. egy olyan helyre. Hogy kompenzálja ezt az „elmenekülés"-védekezést. amikor a karakterstruktúrák felé fordulunk. A terápia során. egy vádoló réteg. amikor a feloldás kezdetét veszi. Az ilyen események hatása különböző: egy csekély mértékű érzelmi elkülönülés az anya és a gyerek között 100 az egyik gyermek számára nagy traumát jelent. Ezek az emberek általában magasak és vékonyak. az alapvető emóciók. addig nem érezhetjük otthon magunkat. vagy életének első néhány napjában érte a csecsemőt. Jim Cox 1972-es bioenergetikai tréningjei és a ár. Ezt tartsuk szem előtt. amelyeket néha mélyebb énnek. amit közvetlenül az egyik szülő okoz. fejezetben írtam le.2. hogy a Reich által kifejlesztett. hogy az mondja: „Én valóságos vagyok". hogy tovább éljen. és azzal. így egy olyan negatív késztetés jelentkezik nála. Ha terápiára jelentkezik. Ez egy ellentmondást hoz létre: „Létezni annyit tesz. de néha . Ez az újonnan érkezett lélek természetével függ össze. Az energiamezőkről szóló információk saját tevékenységemből származnak. ahonnan származik. A SKIZOID STRUKTÚRA Az első karakterstruktúrát (abban az értelemben az első. vagy valamilyen trauma a szülés alatt. amíg nem okoz nehézséget a személy számára. Ebben az életkorban a természetes energetikai védekezés az ilyen traumák ellen egyszerűen az. amelyet áll. vagy árnyéknak hívnak. ábrákban az egyes struktúrák főbb jellemzőit tartalmazó táblázatok láthatók. A karakterstruktúráknak ez a típusa addig fejleszti és használja ezt a fajta védekezést. amivel találkozunk. Miután mélyebben behatoltunk a személyiségbe. 12. pl. a „bemutatkozó" panaszaiban sok-sok félelem és szorongás lesz. ábrától a 12. Másokkal való kapcsolataiban. A táblák megszerkesztésében segítséget nyújtottak ár. amelyek meghatározzák a helyét a fizikai világban. akár barátairól van szó. hogy az életenergia-áramlás nagyobb mértékű leblokkolása a legkorábban megy végbe) skizoid struktúráknak nevezzük. Al Lowan és John Pierrakos közös munkájukban a karakterstruktúrák főbb szempontjait először a fizikai és személyiségszinten kategorizálták. hogy szét kell hasadnia. mint meghalni". azt fogják mondani: „Te sem létezel". megpróbálja magát összefogni a személyiségszinten. meg kell erősítenie azokat a kötődéseket. Tudjuk magunkat feltétel nélkül szeretni. és a gyerek cserbenhagyottnak érzi magát.ezek mind az önmegvalósításhoz vezető lépések -. hogy a lélek visszahúzódik abba a „szellemvilágba". A test szintjén ennek az az eredménye.) Később ez a védekezés megszokottá válik. és ezt elég rendszeresen meg is teszik. Egyesítem magam újra a fénnyel. Hogy a terápia során megoldódjon ez a probléma. amelyben fenyegetve érzi magát. ábráig látható.1. amit néha felsőbb erőnek vagy a felsőbbrendű énnek neveznek. hogy ahhoz.nevezetesen hogy miért írható le bármelyikünk a karakterstruktúrák egy bizonyos típusaként. A trauma általában valamilyen rosszindulatú cselekmény körül szerveződik. a szülő haragja: olyan szülő.3. bármibe is kerül. mint pl. Egységet kell éreznie: pedig ő azt hiszi. az igazsággal és a szeretettel . s megerősíti őt abban. akár terapeutájáról.

testesek is lehetnek. A testben a feszültség hajlamos a test körüli gyűrűkben jelentkezni. Az ízületek általában gyengék, és a test általában koordinálatlan, a kezek és a lábak hidegek. Az ilyen személy általában túlzottan aktív és talajtalan. A nyakon, a koponyaalap közelében helyezkedik el egy fontos energiablokk, s ez általában sötét szürkéskék. Itt általában energia lövell ki a koponyaalapból. Sok esetben a gerincben csavarodás található, amit az anyagi valóságtól való, megszokottá vált elfordulás okoz, amikor a személy részben kiszáll a testéből. A testfelépítés gyenge, vékony csukló, boka és lábikra jellemzi, és általában nincs összeköttetésben a talajjal. Az egyik váll nagyobb lehet a másiknál (anélkül, hogy az illető teniszezne). Sokszor a fejet az egyik oldalra tartja, és bizonytalan a tekintete, mintha egy kicsit máshol lenne. Ez igaz is. Néha „flúgosnak" mondják. Sokan közülük kora gyermekkorukban elkezdtek maszturbálni, mert szexualitásban találják meg az életerővel való kapcsolat lehetőségét. Ez segített nekik, hogy „elevennek" érezzék magukat akkor, amikor a körülöttük levőkkel nem tudtak kapcsolatot teremteni. Amit a skizoid karakterű ember védelmi rendszere használatával elkerült, az saját belső rettegése, a megsemmisüléstől való rettegés. Csecsemőként természetesen nem tudott ezzel megbirkózni, mivel teljes mértékben függött azoktól, akiket ijesztőnek tartott, vagy akik miatt teljesen cserbenhagyottnak érezte magát a legnagyobb szükség órájában: a születés közben. A skizoid karakterű ember csecsemőként közvetlen ellenségességet tapasztalt legalább egyik szülőjétől, attól az embertől, akitől a túlélése függött. Ez az élmény indította el a létéért való rettegését. A skizoid jellem akkor szabadulhat meg a megsemmisüléssel kapcsolatos belső rettegéstől, ha felnőttként megérti, hogy ennek a rettegésnek sokkal inkább van köze belső dühéhez, mint bármi máshoz. Ez a düh onnan származik, hogy továbbra is úgy tapasztalja a világot, mint nagyon hideg, ellenséges helyet, ahol mindenki, aki fenn akar maradni, izolációra kényszerül. A skizoid lény egy része teljes mértékben azt hiszi, hogy ez az anyagi világ lényege. E veszett düh mögött ott van az a fájdalmas tudás, hogy neki a szeretetre, a meleg kapcsolatokra és elfogadásra van szüksége, de sok esetben nem képes arra, hogy ezt megteremtse saját életében.

Attól retteg, hogy saját dühe felrobbantja, darabokra hullik, amelyek szétszóródnak a világegyetemben. A megoldás számára az, hogy lépésenként szembesüljön dühével, anélkül, hogy védekezésbe vonulna. Ha meg tud állni a földön, és engedi, hogy a rettegés és a düh előjöjjön, el tudja engedni a belső fájdalmát és vágyát a másokkal való kapcsolatra, és megteremti a helyet az érkező önszeretet számára. Az önszeretetet gyakorolni kell. Mindannyiunknak szüksége van rá, akármilyen karakterstruktúra kombinációja legyünk is. Az önszeretet abból ered, ha úgy élünk, hogy nem áruljuk el magunkat. Abból ered, hogy belső igazságunknak megfelelően élünk, bármi is az. Abból ered, hogy nem hagyjuk cserben önmagunkat. Ezt egyszerűen önszeretet-feladatokkal gyakorolhatjuk, amelyeket az utolsó részben adunk meg.

A SKIZOID STRUKTÚRA ENERGIAMEZŐJE A skizoid struktúrát főleg az energiamezők folytonossági hiányai - pl egyensúlytalanságok és megszakítások - jellemzik. Az egyén legfontosabb energiáit mélyen a belsejében tárolja, és azok ott általában meg vannak dermedve mindaddig, amíg el nem kezdik a terápiát és a gyógyító munkát, azzal a céllal, hogy az energiákat onnan szabadítsák. A 12.4. ábra bemutatja az ebbe a típusba tartozók étertestének vékony törésvonalait, ahol energia szivárog az ízületeknél. Ennek színe általában nagyon világos kék. A következő réteg és a mentális testek vagy meg vannak dermedve, vagy esetlegesen mozognak körbe-körbe a hát és a homlok, a bal és a jobb oldal között, kiegyensúlyozott energia nélkül. A mező általában fényesebb, több energia található az egyik oldalon és a fej hátsó részén. A skizoid típus szellemi testjei általában erősek és sok ragyogó színtől fénylenek az aura hatodik rétegénél, vagy a mennyei testnél. Az ovális forma megjelenésében általában nagyon fényes, inkább ezüstös, mint arany színű, általában kiterjedt határvonalai vannak, és egy tojás alakú duzzanat található a lábán, amelynél néha gyengeséget érez.

101

1. táblázat 12.1. ábra A karakterstruktúrák főbb jellemzői Skizoid A FEJLŐDÉS LEFÉKEZÉSE TRAUMA Születés előtt vagy közben Ellenséges Anya Orális Csecsemőkori tápláláskor Elhagyás Pszichopatikus Kora gyermekkor Csábítás Elárulás Fennmaradni Mazochisztikus Autonómia szakasza Ellenőrzés Kényszerevésés ürítés Elfojtani Impotencia Erősen érdeklődik a pornográfia iránt Gyűlölet Független legyen Feszültség Rideg Pubertás Szexuális visszautasítás A szív elárulása Eltitkolni Szex lenézéssel és megvetéssel

SÉMA SZEXUALITÁS

Együtt tartani

Kitartani

A szex célja: élet- Szex a közelséEllenséges/ gért és a kontak- beteges erő érzése, fantázia tusért Homoszexuális fantázia Félelem Mohóság Megbízhatatlanság Támogassák és bátorítsák Vereség/kudarc érzése

HIBA KÖVETELI A JOGOT, HOGY PANASZ

Büszkeség Legyenek érzelmei (szerelem) Nincsenek érzései

Legyen/létezzen Táplálják és megteljen Félelem/aggódás Passzivitás, fáradtság

102

Skizoid TESTKERINGÉS Hideg kezek/ lábak ENERGIASZIN- Hiperaktív TEK Talajtalan ENERGIA ELHELYEZKEDÉSE ELSŐDLEGES FUNKCIÓJÚ CSAKRÁK Megdermedve a test legbelsejében 7. 6. elülső 3. elülső 2. hátsó Aszimmetrikus

Orális Hideg mellkas • Hipoaktív Alacsony energiaszint A fejben, általában kiürülve

Pszichopatikus Hideg láb/ medence .

Mazochisztikus Hideg far

Rideg Hideg medence

Hiperaktív Ezt összeomlás követi A test felső részében

Hipoaktív (inter- Hiperaktív (manalizált energia) gas energiaszint) Belső égés A periférián visszatartva a test legbelsejében Akaratcentrumok 6. elülső

7. 6. elülső 2. elülső

7. 6. 4. hátsó

6. elülső 3. elülső

ENERGETIKAI VÉDELMI RENDSZER

Visszahúzódás „sündisznó" Maga mellett lévő

Szopás Verbális elutasítás Hisztéria

„Horog" Mentális „megragadás" Hisztéria

Csendes kotlás „Tapogatókarok"

Erő/akarat Megnyilatkozás Határok Türtőztetés

3. táblázat 12.3. ábra A karakterstruktúrák főbb jellemzői Interperszonális kapcsolatok Skizoid KIVÁLTJA ELLENREAKCIÓ KOMMUNIKÁCIÓBAN A NYELV Orális Pszichopatikus Behódolás Passzivitás Szűkölködés Függőség Parancsok Direkt manipuláció („Meg kell tenned!") Mazochisztikus Gúnyolódás Az ellenőrzés erőltetése Rideg Versengés Bűn Szégyen Birtoklás Intellektualizáló- Anyáskodás dás Visszavonulás Valamibe elvonulás Kérdések Közvetett

Abszolútumok Személytelen

Nyafogás, undor Fenntartások Indirekt manipuláció (Udvariatlan kifejezések) Csábító

Skizoid AZ ÁLARC ÁLLÍTÁSA „Elutasítalak, mielőtt te utasítasz el engem."

Orális „Nincs szükségem rád." „Nem fogok kérni."

Pszichopatikus „Igazam van, neked nincs igazad." „Ellenőrizni foglak téged." „Megadom magam."

Mazochisztikus „Én ölöm (sértem) meg magam, mielőtt te tennéd." „Bosszantalak és provokállak." „Szabad vagyok."

Rideg „Igen, de..."

ÁRNYÉK-ÉN ÁLLÍTÁSA FELSŐBBRENDŰ ÉN ÁLLÍTÁSA

„Te sem létezel." „Gondoskodj rólam." „Én valóságos vagyok." „Elégedett vagyok."

„Nem foglak szeretni." „Rá bízom magam, és szeretek."

Az aura egyensúlyhiánya, ami elsősorban az alsó három testre jellemző, kiterjed a csakrákra is azoknál a skizoid típusú embereknél, akik még nem kezdték el a terápiát. Sok csakra az óramutató forgásirányával ellentétesen mozog. Ez azt jelenti, hogy több-energiát adnak ki, mint amennyit felvesznek. A megzavart csakrák azoknak a karakterstruktúrában levő tulajdonságoknak felelnek meg, amelyek átalakítást igényelnek. Az óramutató járásával megegyezően mozgó csakrák bár nyitottak, de általában aszimmetrikusak, vagyis nyitottságuk ellenére ezek a csakrák nem működnek kiegyensúlyozottan. Több energia áramlik át a csakra egyik oldalán, mint a másikon. Ez az egyensúlyhiány általában laterális, vagyis több energia áramlik át a csakra jobb, mint a bal oldalán. Emiatt az ilyen ember hajlamos arra, hogy aktívabb; sőt agresszívabb legyen a csakra által kormányozott élettérben. Ezt az aszimmetriát a 9. fejezetben írtam le az aktív befogadó hasadás fogalmainak felhasználásával. Az ingával mért diagonális vagy elliptikus forma aszimmetrikus csakrára utal, ami clairvoyance-ban úgy látszik, amint azt a 12.4. ábra mutatja. Az általában nyitott csakrák a hátsó szexuális központ (második), a napfonat (harmadik), a homlokcsakra (hatodik) és a koronacsakra (hetedik). A hatodik és a hetedik centrum összeköttetésben áll a mentális és nem fizikai spiritualitással, amihez az ilyen személy egész életében nagymértékben igazodik. Akaratán keresztül is működik (második csakra). Ezek a csakrakonfigurációk változékonyak és változnak a személyiségátalakító munka során is. Ahogy az individuum egyre inkább nyit a harmadik dimenzióban a fizikai világban való létezés felé, úgy egyre több csakra válik nyitottá. A hátsó szexuális centrum sokszor zárt a terápia elején. A 12.4. ábra alsó része az agyi terület aktív energiájának viszonylagos fényességét mutatja. A legragyogóbb, legaktívabb hely a nyakszirti vagy hátsó terület, a legkevésbé aktív az elülső rész. A második legaktívabb csakra a harmadik szem és az agy harmadik 104

kamrája, amit a kettő között ívelő „ragyogás-híd" köt össze. Azután következnek az oldalsó lebenyek, amelyek a nyelvvel vannak kapcsolatban. Vannak kiterjedt agyi területek, melyeknek kicsiny az aktivitásuk. Az elülső rész alacsony energiáját gyakran tapasztalhatjuk a skizoidoknál. Ezt jelzi üres, „elszállt" tekintetük. A skizoid általában felfelé, a gerincbe és a fej hátuljából a nyakszirti területre irányítja az energiát, s ezáltal energiafölösleget hoz létre a fej hátulsó részén, így kerüli el az „itt-és-most" kontaktust a fizikai síkon. Az energetikai védőrendszer, amelyet főleg a skizoidok alkalmaznak, a „sündisznó", a visszahúzódás és a maga mellett lét, ahogy azt a 11. fejezetben a 11.3. ábra mutatja. Természetesen tetszőleges struktúrával rendelkező személyek használhatják a különböző védekezéseket különböző időpontokban. A SKIZOID TÍPUS FELSŐBBRENDŰ ÉNJE ÉS ÉLETFELADATA A személyes növekedési folyamatban mindig fontos, hogy becsületesek legyünk magunkhoz, ismerjük fel hiányosságainkat, foglalkozzunk ezekkel pótlásuk, megváltoztatásuk érdekében. De nem szabad, hogy negatívumainknál túl sokáig leragadjunk. Mindig egyensúlyban kell legyen a változtatást igénylő részekre fordított figyelem, a felsőbbrendű én természetének megismerésére, támogatására, növelésére, megerősítésére fordított figyelemmel. Végül is ez az, ami a változást jelenti, ugye? Azok az emberek, akik skizoid karakterűek, vagy van jellemükben ilyen elem, személyiségükben általában nagymértékben spirituálisak. Mélyen átérzik az élet rejtett értelmét Sokszor próbálják a körülöttük élők világi életébe belopni a spiritualitást Nagyon kreatívak, tehetségesek és sok jó ötletük van, egy olyan csodálatos sokszobás házhoz hasonlíthatók, amelyben

.

A skizoidnak integrálnia kell a lényét. Azt hiszi. petyhüdt izmai vannak. kapcsolatot teremtsen valakivel. Személyes szinten gondozást és kielégítést igényel. különböző kultúrát és periódust tükrözve. agresszivitása mohósággá válik. Sokszor csak úgy tett. ragaszkodik hozzájuk. és nem akar felelősséget vállalni. vagy saját akarata ellenére adott. nem általánosíthatók. hogy azt valami mással kompenzálja. hogy úgy kell az életet élnie. hogy kompenzálja a szörnyű belső üresség érzését." A terápia során a probléma megoldása érdekében fel kell ismernie saját szükségleteit és meg kell tanulnia. Az anya adott a gyereknek. és „elmerül" a gyengeségében. hogy materializálja. A kompenzációt számára a független viselkedés jelenti. így az nyugodt és csendes. De ez nem elégíti ki. nem kapom meg. hogy a skizoid típusú ember az egyik szobából a másikba jusson. Pszichodinamikai szempontból személyisége másokba kapaszkodik bele. felszínes a lélegzése. A mentális test . A terápia során az álarc lesz a személyiség első feltárt rétege. Ezt „kívülről" próbálja megszerezni. Minden szoba elegáns a maga módján. sok esetben túl korán beszélt és járt. szeme „kiszívja" másokból az energiát. mert a skizoid sok előző életet élt már. mert hiszen felnőtt. A terápia során az a célunk. betegség vagy visszahúzódás miatt. és fél azt kérni. és általában kiürült. Az orális struktúrájú személy főleg ürességet és tompaságot érez. hogy könnyebben hozzáférjen a lénye összes részéhez. hogy add nekem!". ha a növekedés orális szakaszában valami megakadályozza a normális fejlődést. ábra) hajlamos arra. Feladata azzal is kapcsolatos. Amikor a terápiára jelentkezik. Általában azt mondhatjuk. hosszú. érett emberre. ragaszkodásra való törekvésben és a lecsökkent agresszivitásban nyilvánul meg. mert egy nem tudatosított belső vágyakozást akar kielégíteni. amire tényleg szüksége van. hogy szükségletei kielégüljenek. Ezek a feladatok nagyon egyéniek. akkor az nem szeretet. hogy a kreativitása segítségével fejezi ki a szellemi valóságot. hogy nem fogja megkapni. Elfogadása így rosszhiszemű passzivitássá. Ez az elhagyás. hogy túl korán lett „független". A probléma az. különböző stílusban. nem sokszínű. de nem eleget. hogy bármit is kap. vagy „Nem fogok kérni!" Ha mélyebbre ásunk a személyiségbe. hogy a skizoid karakter feladata a belső rettegésével és dühével való szembenézéssel kapcsolatos: ezek gátolják őt abban. hogy megtaláljuk az életében a „táplálékot". Ez azt mondja: „Nincs szükségem rád!". mert legbelül meg van győződve arról. Az emocionális test szintén belül található. felszínre kerül a személyiség felettes énje. az árnyék én azt mondja: „Vigyázz rám!" Ha megkezdődik a probléma tényleges megoldása. A gyerek úgy kompenzálta az anya elvesztését. Nem tud egyedül lenni. pl. és túlzottan igényli másoktól a melegségét. Nem lehet elégedett. vékony. Az orális személy sok csalódást élt át. Ennek a típusnak a külseje nem vall felnőtt. úgy. és világoskék a színe. Teste fejletlen. így az ő negatív szándéka az lesz: „Arra kényszerítelek. hogy mások elhagyják. hogy szükségletei kielégítéséhez meg kell kockáztatnia. Az elhagyás miatti dühét visszatartja. Másokkal való kapcsolatát indirekt kérdések jellemzik. A gondoskodás iránti szükséglet érzése a függőségre. így még keserűbbé válik. hogy hatalmas erő szabadulna fel. amelyek a másik félben az anyáskodás érzését ébresztik fel. hogy közelséget. Elfojtja erős vágyódását és agresszióját. aztán fel egy másik létrán és az ablakon át juthat be a másik szobába. és úgy érzi. mintha adna. Ez nagyon kényelmetlen. halál. ami stresszhelyzetben összeomlik. le kell ereszkednie egy létrán. kifejezze szellemiségét az anyagi világban. amelyekben azt a sokféle tehetséget kifejlesztette (szobák díszítése). hogy elhagyják. s nem gyerek. mert attól fél." Ez viszont megteremti a kettős kötést: „Ha kérem. sohasem elég. ki kell másznia az ablakon. találmányokkal. Meg kell tanulnia megállni a saját lábán. embereken való segítéssel stb. kitörési kísérleteit sokszor visszautasították. így zavar támadt az elfogadóképességében. a támogatást. Félelme és dühe elszigeteli egymástól személyisége egyes részeit. passzivitásról és fáradtságról panaszkodik. hideg és beesett 106 a mellkasa. Ezt úgy is megteheti. vagy „Nem lesz rá szükségem. írással. Az éteri test szorosan a bőrhöz közel helyezkedik el. Ahhoz. ajtókat kell építenie a szép szobák között. A legfontosabb energia fejben található. Ő gyermekkorában elvesztette az anyját. ha kreatív talentumai egyesülnének. ha nem kérem. és azt mondja: „Elégedett vagyok!" AZ ORÁLIS STRUKTÚRA ENERGIAMEZŐJE Az orális struktúra (12. A szexualitást arra használja. hogy hatalmas kreativitását a valóságba átültesse.mindegyik szoba ízlésesen és gazdagon díszített.5. AZ ORÁLIS STRUKTÚRA Az orális karakter akkor alakul ki. vagy színlelnek. hogy kiürítse energiamezőjét. mert fél attól. hogy nincs ajtó a szobák között.

.

különben meghalok. így nem kap segítséget. az árnyék-én azt mondja: „Ellenőrizlek. Ha az élétszimfóniában a saját. ábra középső része mutatja. mint egy finom hangszer. amire szüksége volt. ezüstös-aranyos izzású. A szexualitásban általában fantáziadús. Látható. Az orális karakter belső képe olyan. Szembe kell néznie az egyedülléttől való félelmével. hogy mások fölött uralkodjon. A külső tojásforma (a hetedik réteg) nincs teljes mértékben felfúvódva. Kiderül. A fejben levő energiamezők konfigurációját a 12. és megáll a saját lábán. A csakrák inkább zártak vagy kevés az energiájuk az olyan emberben. Azt követeli. mint egy Stradivari. egyedi melódiáját játssza. hogy koronacsakrája és homlokközpontja nyitott. ellenkező nemű szülőt tapasztalt meg. ami mély kisebbrendűség! érzést takar. Ahhoz. A helyzetre adott válasza az volt. A terápia során a személyiség először feltáruló rétege az álarc. Medencéje AZ ORÁLIS STRUKTÚRA ÉLETFELADATA ÉS FELSŐBBRENDŰ ÉNJE Az orális karakternek meg kell tanulnia azt. erős felsőbbrendűségi érzése van. amit kap. és meg kell találnia az élettel való szövetkezés lehetőségét. Ebben az esetben érdekli a szex.5. hogy megszerezze ezt a kontrollt: erőszakoskodással és legyőzéssel vagy csábítással." A test felső része felfúvódottnak tűnik. és arra van szüksége. Valószínű. és megkomponálja a saját szimfóniáját. irányítalak téged. ha úgy hozza a sors. De a támogatás elfogadása azt is jelenti.vagyis éppen ellentétes a mazochista struktúrával. és a test felső és alsó része között az áramlás kismértékű. meg kell tanulnia bízni. neked nincs igazad. Ez azt mondja: „Igazam van. hogy született tanító. felszínre kerül a felsőbbrendű én. ami mentális és spirituálisán harmadik szemcsakrái világosságát igazolja. elárulták. A pszichopata szüleivel háromszöget alkotott. hogy az elülső szexuális központ is nyitott. akkor elégedett lesz. hogy minden módon megpróbált másokat kontrollálni. akkor lehet. aki még nem sokat tett a csakrák kinyitása érdekében. Arra van szüksége. Kétféle módja van annak. hogy ezt tegye. Ha már végzett személyiségfejlesztő munkát. hogy finoman felhangolja a hangszert. amit tud. így negatív szándéka a következő: „Az én akaratom teljesül!" Ebből keletkezik a kettős kötés. vagyis szerinte egyenlő a vereséggel. hogy engedelmességre bírjon másokat. lenéz másokat. Ideális képet alakít ki magáról. A szülő akart valamit a gyermektől. nem fényes. hogy a legbelső energiák felnyíljanak és szétáramoljanak." Hogy ezt a problémát megoldja. Ha felismeri szükségleteit. De másokkal való kapcsolatában parancsol (például „Meg kell tenned!"). hogy megadja magát. így az orális karakter az intellektuális és verbális tevékenységekre." Ha mélyebben hatolunk a személyiségbe. Úgy érezte. amely szerint „Igazam kell hogy legyen. és értékelje azt. Ő győzni akar. Az ellenkező nemű szülőhöz pártolt. Adnia kell. sőt hazudnia kellett. és azt mondja: „Megadom magam. művészetben vagy a tudományban. és nem tudott segítséget kérni az azonos nemű szülőtől. Negatív aspektusában rendkívül hatalom vágyó. támogatást. Az aura felsőbb szintjei nem túl fényesek. az orális karakter jól fel tudja használni kreativitását és intelligenciáját a 108 . amelyben az ezüst dominál és a lábfej környékén kiürült. s a legkevesebb energia a hátsó nyakszirti régióban található. A terápia megkezdésekor a pszichopata panasza az állandó vereségérzés. de nem kapta meg azt tőle. így az ellenkező nemű szülő manipulálásával kárpótolta magát. mert minden nagyon érdekli. hogy támogassák és bátorítsák. de ellenséges. hogy feladja az áldozat szerepét. AZ ELMOZDULT VAGY PSZICHOPATA KARAKTER Az elmozdult struktúrával rendelkező személy kora gyermekkorában egy burkoltan csábító. és megfordítsa a „megragadás" folyamatát. színlelnie. s nem düh provokálása . hogy „Megvan!" és engedheti. s nem a fizikaiakra összpontosít. Arra van szüksége. Az orális típus által főleg használatos védelmi rendszerek a verbális tagadás. mélyen bele kell „ásnia" a belső ürességbe. melyek célja inkább a figyelemfelkeltés. hogy az energia legnagyobb része az agy elülső és oldalsó lebenyében helyezkedik el. és mindig szeretettel és közvetlenül a szívéből adja át azt. hogy bízzon az univerzum bőségében. akkor képes lesz azt mondani.fényes és sokszor sárgás színű. Ha felsőbbrendű énje szabaddá lesz. az „orális szívás" és néha a verbális célzások jellemzik." Ha a gyógyulás megkezdődik.

kiegyensúlyozott energiaforma. Alkalmazza a verbális tagadást is. amibe nincs meg a hisztériára jellemző káosz. Talajtalan. és retteg attól. Nyitottak még az elülső központ és a koronacsakra. ábra) van egy általános energiamezője. A MAZOCHISZTIKUS STRUKTÚRA A szeretet. feltételekhez kötődött. Magasan fejlett intellektusát arra is használhatja. vagy szabad akart lenni. A személy kettészakad az emberektől való függőség és az őket kontrollálni vágyás érzései között. hideg. szeretettel teli szíve van. Az érzelmi test felső része is teltebb. A PSZICHOPATA STRUKTÚRA ENERGIAMEZŐJE A test felső részében található a fő energia.alultöltött. Amikor felsőbbrendű énje energiái felszabadulnak. legyőzéshez képest. hogy segítsen másokat saját igazságuk megtalálásában. Megpróbálja nem kifejezni szükségleteit oly módon. és mértéken felül használtak. általában sötétkék színű. hogy ezeket az értékeket környezetében is megvalósítsa. az öröm másodlagos a hódításhoz. A lapockák közötti akaratcentrumok rendkívül nagyok. és általában erőteljesen megnagyobbodott. és igazi emberi lénynek érezheti magát. A pszichopata az erőtől duzzadó elülső lebenyekből bocsájtja ki az energiaíveket a másik személy felé. Nagyon vágyik arra. így a tojás alak is ilyen módon torzult. Becsületességével másokat is elvezethet saját becsületükhöz. hogy megpróbálja elérni. mely utóbbi a lapockák között található. A szexualitást hatalmi játékra használja. Minden olyan próbálkozását letörték. A PSZICHOPATA ÉLETFELADATA ÉS FELSŐBBRENDŰ ÉNJE A pszichopatának meg kell találnia az igazi megadást oly módon. így kielégítheti mély vágyát a valóságban való létezésre. akkor a pszichopata személy nagyon becsületes és az integritás magas fokán áll. hogy visszatartotta 109 . de itt ez egy ellenőrzött. másoknak legyen szükségük rá. Az intellektus is az akarat szolgálatában áll. Az érzelmi testben lehet egy duzzanat az akaratcentrumnál. Komoly feszültség található a vállakban. Ezekben a legigazabbak és a legbecsületesebbek győznek. ha saját akaratát érvényesítette. és a személy nem vetette meg a lábát a földön. és megadja magát mélyebb lényének és szexuális érzéseinek. és nagy. amit összeomlás követ. A mentális test jobban kinyúlik előre. a koponyaalapnál és a szemben. A pszichopata struktúrát a vereségtől vagy bukástól való félelem tartja fenn. és feladja azt a törekvését. mint hátra. hogy nézeteltéréseket oldjon meg úgy. Ez jelzi.olyannyira. hogy a személyt elsősorban az intellektuális foglalatosságok. amit a mozochista gyermekkorában kapott. Az energiaaktivitás az agy elülső lebenyeiben erős és fényes. lába gyenge. Anyja domináns és „áldozatot hozó" személyiség volt . így becsapottnak. hogy fokozatosan kiengedi és elengedi teste felső részét. és erősebb tónusú a skizoid vagy orális struktúrájúaknái. a többi túlnyomórészt zárt. Valamikor meg is fogja valósítani. A hátsó szexuális központ részben nyitott lehet. hogy védekezésként mentális „fogságban" tartsa. barátokat szerezhet. A pszichopata karakter belső képe tele van fantáziával és becsületbeli kalandokkal. Arra kényszerítette a gyereket. főleg az érzőközpontok. hogy ellenőrizte a gyerek étkezését és kiválasztását is. E típus energiaszintje először hiperaktív. A világ nemes értékek körül forog. A magasabb aurarétegek is erősebbek és ragyogóbbak a felső részben. amelyik minden auraszint alján kiürült. Az elmozdult struktúrájú személynek (12. hogy uralkodjanak rajta.6. általában sötét a tarkó tájékán. Ez az aktivitás csökken a fej hátsó része felé. hogy kihasználják őt. legyőzöttnek és megalázottnak érezte magát. Az éteri test teltsége csökken a lábfej felé. amelyeket állhatatossággal és hősiességgel lehet megtartani. amely a rá nehezedő. hogy uralkodjon másokon. kivéve ha ez utóbbi az akaratérvényesítést szolgálja. és nagyon nyugodt. Ennek megfelelően ez a típus elsősorban a mentális és az akarati energiák révén működik. hogy bűnösnek érezze magát. hogy áldozat legyen. és nem a fizikai aktivitás érdekli. ami hasonlít a hisztérikus védekező rendszerre. hiszen ez a legmegalázóbb számára. és azt a pszichopata összeszorítva tartja. Fél attól. a tetején pedig energiadús. Néha vulkánként tör ki. A pszichopata csakra konfigurációja általában nyitott akaratcentrumokat mutat a vállaknál és a nyaknál. A helyzetre adott válasza az volt. szörnyű nyomásnak akart ellenállni. A bonyolult feladatokat is jól oldja meg.

.

és a szónyilak jellemzik. hogy állandó feszültséget érez. durva és inkább szürke. és majdnem akkora egyenlő részekre oszlik. A tojás teljesen telt és sötét aranyszínű. Ülepe hideg. A mazochista mezője (12. mind az ener11 1 . érzelmi és akarati aspektusai működnek. A felsőbbrendű én energiái a másokkal való törődéssel vannak tele. ennek az aktivitásnak egy kis része átterjed a nyakszirt központi területére. Segítőkész. hogy agresszív és szabad legyen. melyek mindegyike egyediséget és személyes ízlést tükröz. egy kicsit súlyosabb az alsó részén. Pszichodinamikai szempontból ez a típus visszafogja magát. hogy részben nyitott a hátsó szexuális központ. ami azt mondja: „Megölöm (megsértem) magam. akkor valószínű. Ha terápiára kezd járni. Valójában mindent megpróbált visszatartani. akkor megaláznak. hogy a benne levő agresszió felszabadítása megaláztatással jár. a fali és a kamrai lebenyekben. mályvaszínű. panaszkodik. mielőtt te ölsz (sértesz) meg engem. hogy az attól való megszabadulás. Ez haraghoz és gyűlölethez vezetett. de másokkal való interakciójában udvarias kifejezéseket használ.7. Az agy erős aktivitást mutat az elülső. Már dühös volt. hogy frigid. s így feje előreesik. rövid nyak és derék jellemzi. mint kék színárnyalatú. Az intellektus és az érzelmek jórészt integráltak. Külső széle nagyon határozott. A terápia során a személyiség első feltárt rétege az álarc. ami megoldja a szituációt: „Szabad vagyok!" Fizikailag az ilyen egyén nehéz. Az érzelmi test telt. Kifelé engedelmes marad. Aktívan kell kifejeznie magát.legalábbis úgy érzi . Ha nőről van szó. Meg akar szabadulni a feszültségtől. zömök. Energiája a torok tájékán megreked. s erősen érdeklődhet a pornográfia iránt. amelyet kevésbé aktív régiók vesznek körül. melyeket undorral ejt ki. A nyakában. és megnyíljon a spiritualitás felé. Az étertest sűrű. Amikor ezeket a nagyon finoman megmunkált műveket megmutatja. mint az éteri test. ellenségesség. torkában és medencéjében erős feszültséggócok találhatók. a világ tiszteletet fog érezni iránta. akkor ürügye van arra. hogy bedühödjön. A MAZOCHISTA STRUKTÚRA i ENERGIAMEZŐJE Legfőbb energiája összetett." A terápia során a probléma megoldása azt kívánja. amit mások provokációnak vélnek. A mazochista védekezőrendszerét általában a „tapogatózás". foglalkozás a borongós gondolatokkal. Hipoaktív és mégis belül ég. még a test alsó részében is. felsőbbrendűség és a félelem érzései. ábra) teljesen felpuffadt. így egy olyan körbe kerül. A gúnyolódás lehetővé teszi számára.örömet próbál szerezni. amikor csak akarja. de öntudatlanul azt hiszi. Ez gúnyolódást vált ki. Ha provokációja sikeres. és a félelem heves dührohamban fog kirobbanni. sokszínű. mint a finoman megmunkált ezüst és arany.és a napfonatcsakrák. visszafogja érzéseit. A mazochista belső képe olyan. A MAZOCHISTA TÍPUS ÉLETFELADATA ÉS FELSŐBBRENDŰ ÉNJE A mazochistának fel kell adnia azt a képzetét. és a szexualitást tisztátalannak érzi. így tudattalan negatív szándéka az. azzal ő . hogy kirobbanjon. de valójában sohasem hódol be. túlságosan fejlett izmok. állkapcsában. Nagy szíve van." Ez végül is felszabadítja a felsőbbrendű ént. a csendesség. ahol nyafog. A negatívumokat tekintve ez a személy az. és meg kell ezt tennie. A mennyei test fényes a test körül. hogy blokkolva maradjon. Impotens is lehet. Belsejében le vannak blokkolva a rosszindulat. hogy kimutassa. és van mit adnia. A mentális test nagy és fényes. és a benne lévő érzések elfogadása legyőzetéshez és megaláztatáshoz vezet. így alakul ki a kettős kötés: „Ha dühös leszek. ha nem leszek dühös. elmerül a mocsárban. vörösesbarna és kék. nyafog és panaszkodik. akkor is.érzéseit és alkotóképességét. és így oválisabb. aki szenved. Kreatív ereje finom és bonyolult művekben fejezi ki magát. ami állandó függésben tartja őt. neki tetsző módon." Némi terápiás kezelés után a belső kép feltárul. Született közvetítő. de megkapta a jogot is arra. A mazochistában az érdemi feltáró munka előtt általában nyitottak a homlok. talán túl sok feszültség és vastagság jellemzi. az árnyék-én tudatos lesz. Valójában nem szándékosan provokálja az embereket. mivel ezek közvetve manipulálnak másokat. Függetlenséget akar. és lehetséges. Ezáltal a személyiség mentális. bármilyen hozzá illő. s azt mondja „Bosszantani és provokálni foglak. és provokál. és „szeresse a negativitást". akkor panasza az. mint egy igazi tojás. Minden részlet fontos.

.

Ha terápiára jelentkezik (ha egyáltalán megfordul ez a fejében). Tele van a mások iránti mély részvéttel. akkor sem lehetnek érzései. amit akar. Az egyén elválasztja belső énjét a ki. hogy visszatartja őket. Hogy ezt a problémát megoldjuk a terápia során. amelyek valószínűleg nyitottak a terápia megkezdése előtt. és egyenesen a gerincét. Kétféle védekezőrendszere lehet . rugalmas. hogy nincsenek érzései. ugyanakkor képes arra is. sok ambícióval és versenyszellemmel. az arany dominanciájával. magas energiaszinttel rendelkezik és integrált. A megadás egy borzasztó dolgot jelent neki. hogy megkapja azt. akkor ez a terület is fényes és aktív lesz. mindent tudok. a félelmen és a jó érzéseken is . Ez az erős egopozíció ürügyül szolgál arra.8. A rigid struktúrájú személyt (12. messze a test legbelsejétől.giát. ha nem. A RIGID STRUKTÚRA A rigid karakterstruktúrájú embert gyermekkorában visszautasította az ellenkező nemű szülő. Képes a kreatív játékosságra és könnyedségre. A rigid karakter csakrái közül a hátsó akarati. így negatív szándéka a következő: „Nem adom meg magam. mert ekkor minden érzése kiszabadul. akkor megtévesztőén korlátozza őket. szeretlek." A szexet vá- lasztja a szerelem helyett. Az agy magas aktivitást mutat az oldalakon és az agy központi részében. de.. a felsőbbrendű én megoldja a helyzetet. Ha a személy foglalkozott művé113 . hogy megsértik. de ha büszke marad. amenynyire az egyén rájuk koncentrál. kékesszürke színű és közepesen durva." Kis idő múlva az árnyéka tudatossá válik. Nagyfokú külső kontroll jellemzi. hogy vidám legyen és örömet szerezzen. mivel a szexualitás és a szeretet ugyanazt jelenti a gyermeknek. Evilági akar lenni. és nagymértékben azonosul a fizikai valósággal. Pszichodinamikai szempontból a rigid személy azért tartja vissza érzéseit és cselekedeteit. A fejtetői és a napfonatcsakra lehet nyitott és zárt is. Fél attól. így nem elégíti ki közvetlenül szükségleteit. mindenáron el akarja kerülni. Az éteri test erős. Érzelmei visszatartása alatt még több büszkeséggel telik meg. vagy egy páncéling. mint más struktúráknál. akkor arról panaszkodik. mivel itt minden központ nyitott. és hátrafelé csúcsosodik ki.. A lelki test kifejlett és fényes. Másoktól szerelmet és szexuális érzéseket követel. s kinyitja érzéseit. ha a személy még nem adott elég feltétel nélküli szeretetet. Sérti büszkeségét. hogy ő maga kompromittálatlan maradjon. A medence hideg." Mélyen belül fél az árulástól. amit szeretne. amit az erős és fényes aura mutat. így ez a típus elsősorban az esze és az akarata szerint él. olyan. A RIGID STRUKTÚRA ENERGIAMEZŐJE A rigid struktúra a fő energiát a periférián tartja. Az érzelmi test nyugodt egyensúlyt mutat. Néhány esetben az elülső lebenyek csak annyira aktívak az élettértől függően. Meg akarja adni magát az érzéseknek. nagyon szép alakú és fényes színű . és egyenletesen oszlik el. mind a megértést tekintve. vagy nem nyitotta meg szellemét. de azt hiszi.fémpáncél. széles és egyenes. a szexuális és a lelki csakrák azok. amelyeket nem az ego határoz meg. Lehet. hogy ez megalázással jár. össze kell kötni a szívet és a genitáliákat.aranyezüst. A gyermek ezt úgy élte át. elhatározta.a haragon. konstatálja: „Elköteleztem magam. Azt fogja mondani: „Nem foglak szeretni téged. Ez a személy fél az emberi lények olyan önkéntelen folyamataitól." A test harmonikusan arányos. Ez ahhoz a kettős kötéshez vetet. az elülső érzőközpontok is lassan kinyílnak. hogy ne nézzék bolondnak. A terápia során az álarc azt mondja: „Igen." Fáj neki a megadás. de amikor közeli kapcsolatba kerül velük. ha az egyén még nem nyitotta ki érzéseit. A tojáshéj erős. Azt mondja: „Felsőbbrendű vagyok. hogy nem olyan színes. A büszkeség kapcsolatban áll a szerelem érzésével. amelyben nem érheti el azt. mintha acéllemezek borítanák a testét. Egy olyan ördögi körbe kerül.úgy. abban jeleskedik. Ha intellektuális foglalatosságai is vannak. hogy minden érzésén uralkodni fog . Ez versenyhez és nem szerelemhez vezet. és még versengőbb lesz. hogy „Nincs jó választás. A szexet megvetéssel és nem szerelemmel csinálja. Nagyobb lehet a test hátsó részében. hogy megsebezzék. hogy megakadályozza érzelmei felszínre kerülését. A szexuális szerelem elutasítása nála a büszkeségét sérti. Hogy a visszautasítást kompenzálja. A terápia felszínre fogja hozni mindezeket a képességeket. Hiperaktív. mint a szeretet elárulását.és beáramló érzelmektől. ábra) egyensúly és integráció jellemzi. Ha elkezdi a terápiát. mint egy láncokból készült ruha a teste körül. és amiben csak akar. akkor az általában a második legaktívabb terület. Az aura általában egyenlően oszlik szét a test egészében. hanem manipulálja az embereket annak érdekében." Ahogy az érzelmek áramlani kezdenek. A mennyei test nem túl fényes. Büszkén tartja a fejét. de ez nem elégíti ki.

.

s meg kell őt tanítani arra. A mező rugalmasabb és folyékonyabb lesz. Ha az egyén elkezdi kifejleszteni spiritualitását.3. és szabaddá teszi a felsőbbrendű énjének egyediségét. A napba repül. Sohase érintsük meg engedély nélkül. s arra. Ez lehetővé teszi. Az aura második rétegét aktiválni kell. hogy játsszon az univerzumban. MI VAN A KARAKTERSTRUKTÚRÁKON TÚL? Ahogy minden ember igyekszik megérteni magát pszichodinamikai. A RIGID KARAKTER ÉLETFELADATA ÉS FELSŐBBRENDŰ ÉNJE A rigid karakternek ki kell nyitnia érzőközpontjait. 115 . Szeretetével és életszenvedélyével másokat is lelkesít. legbelső energiáit kézrátétellel érinthetjük meg. amelyet ki kell engednie magából. Az elmozdult karakterű embernek energiamezője alsó részét kell feltöltenie. A mező kiterjed. hogy érzései áramoljanak. zenével. a határok tartása és néha a hisztéria jellemzi (12. bármilyenek is azok. A személy mélyebb. Úgy tűnik. A második csakrát is óvatosan. elvezeti népét az ígéret földjére. és kiterjed a testen kívülre is. és mások is lássák azokat. Minél többet vállal át a gyógyításból. amikor megérinti a test alsó részét. kevesebb pangást. ábra). Nagyon hasznos. A skizoid aurájának is fontos. és tevékenységét tudatossá tenni. Fontos. hogy milyen érzés az. ami egy ragyogó fénylabdává nő. s nem akarattal élni. fizikai és spirituális szempontból. az agy aktivitási sémái egyre jobban egyensúlyba kerülnek az oldalsó. szenvedéllyel és szerelemmel van tele. hogy hogyan tartsa meg töltését. A rigid karakter belső képe kalanddal. A skizoid karakterstruktúrával rendelkező személynek azonosítania kell és meg kell erősítenie határait. A rideg karakter aurája lágyítást kíván. Úgy találtam. Az orális karak- ter auráját is fel kell tölteni. Ez segíteni fog mint gyógyítót abban. hogy nagyon tapintatosan kezeljük a szexuális problémákat az elmozdult karakterűeknél. Ahogy az egyén kifejlődik. Az ilyen személyt meg kell tanítani arra. és teljes mértékben élvezze az életet. Ennek a személynek meg kell nyitnia a szívcsakráját. annál gyorsabban és jobban fog meggyógyulni. akkor az oldalsó lebenyek fényesek. hogy energiái lénye belsejéből ki. A mazochista energiamezővel rendelkező személynek meg kell tanulnia valamennyi blokkolt energia megindítását és kiszabadítását. ki kell fejeznie.és abba beáramoljanak. az aura változik. Majdnem minden tevékenységében született vezető. ez a labda egyre nagyobb lesz. a csakrák egyre nyitottabbak. és az energiamezőben magasabb rezgést hoznak létre. mint Mózes. hogy nyitva tudja tartani a csakrákat gyakorlatok és meditáció segítségével. Sokat segít ebben a Fokozott Érzékenységű Érzékelés. Hatalmas. és engedie kell. és meg kell tanulnia inkább szívvel. egyre jobban megvilágosodnak. vagy annak más kreatív formájával. hogy a pácines minden alkalommal rövid időkre éljen át érzelmeket. és kapcsolatot kell teremtenie a szeretettel és más érzésekkel. Fontos. Az aura kiegyensúlyozottá válik. ha a csakrák nyitva vannak. ha a páciens határokhoz való viszonyából kiindulva határozzuk meg a gyógymódot. hogy feltöltődjék. például festészettel. hogy minden embert egyedi módon közelítsük meg. és a csakráit ki kell nyitni. Sok embernek lesz csodálatos arany-ezüst fénygömbje a fejközpontban. és a leghatékonyabb gyógymódot alkalmazzuk. hogy a páciens általános karakterstruktúráját szem előtt tartsuk a gyógyítás alatt.szettel. spirituális tapasztalatokra tesz szert. pártfogolni való ügyek és romantikus szerelmek találhatók benne. elülső és nyakszirtí területtel. Szüksége lesz arra is. több világosságot. hogy mély kontaktust teremtsen másokkal és az univerzummal. A kreativitás a rendszer energiafelhasználásának hatékonysága növekedésével együtt nő. Képes arra. hogy ahogy ezek az emberek lényük feltárására törekszenek. megértéssel és elfogadással kell kezelni. Az energia elszivárgását meg kell állítani. Legfőképpen határait kell tiszteletben tartani. Képes lesz arra. hogy a gyógyító szeretettel fogadja el a személyiséget. akkor nagyobb aktivitás figyelhető meg a központi agyi területen. amikor a keze a testen nyugszik. Már az is nagy segítséget nyújt. hogy megerősítsük spirituális valóságát. határait meg kell erősíteni. Az orális típusnak sok érintésre van szüksége. megmászandó hegyek. A gyógyítónak mindezt lassan kell megtennie. ki kell nyitnia az alsó csakrákat. mint Ikarosz. Negatív hiedelemrendszerünkben a valós világról vallott elképzelések és tévhitek kitisztulnak. A gyógyulása mindig függ a benne rejtőző kreativitástól. A rigid személy által általában használt energetikai védelmi rendszert az erő és az akarat fitogtatása. A gyógyítónak nagyon érzékenynek és óvatosnak kell lennie. Hidakat építenek közvetlenül a fejen át. és mélyebb változások kezdenek megjelenni benne. Meg kell osztania érzéseit. hogy felülről nézve egy keresztet hozzanak létre.

ami gyermekkorunk óta bennünk van. Felszabadítjuk a rendszert. mert nem követtük legmélyebb vágyainkat.mintha egy olyan mag lenne. amely teljes mértékben integrálódott az egészbe. lelassulttá válik energiarendszerünkön belül. amit nem tudunk az életről. Mivel az általunk átalakított energiának van tudata. Ismerjük fel. végül fizikai rendellenességekhez vezetnek. saját előírásunknak megfelelően. Azért vagyunk betegek. Ez az. Az energiablokkok. Az emberi leblokkolás általános mintáját karakterstruktúrának és védekezőrendszernek hívják. amit megtenni jöttünk a világba. Ezt olyan módon tesszük. hogy megtegyük az életben -jobban. hogy valamit rosszul csinálunk. vagy energiablokkolási módjainkban. mint energiaátalakító rendszert. aminek megtételére születtünk. amint tanulni fogjuk. lebontja. Az energia gátolttá. Ha energiarendszerünkben leblokkoljuk a hivatásunkat szolgáló energiaáramlást. Megváltoztatjuk magunkat és energiarendszerünket. Először leblokkoljuk az energiát. kifejlődik a fizikai léten túli valóságra való érzékenység. Igazi lelkesítő anyag vagyunk. aminek megtételére a világhivatás szintjén a világra jöttünk. az az élethivatásunk. így is energiát alakítunk át. Kezdjük úgy látni magunkat. az közvetlen kapcsolatban áll élethivatásunkkal. és egy magasabb szellemi állapotban bocsátja ki a világegyetembe. Viszont ezek a betegségek nyomon követhetők karakterstruktúránkban. hogy negatív hiedelmeinknek megfelelően élünk. ami fényt hoz. ami a legjobban megfelel annak. amit mindig is akartunk az életben: a mély vágyakozást. Ez a fény valószínűleg a korona. Ha a személyes blokkokat megtisztítjuk. saját. hogy kitisztuljanak személyes negatív képzeteink. Így bármilyen betegségünk van. mert úgy élünk. hogy az élethivatás teljesítésének eszközei legyenek. a titkos álmot. Amikor elkezdjük felszabadítani a blokkokat.és a harmadik szemnél levő csakrák alapjánál helyezkedik el. nemcsak azt segítjük elő. így fájdalmat hozunk létre ezzel életünkben. így testünkben és energiarendszerünkben kristályos formában ott van a tanulnivaló. de a körülöttünk levőkre is pozitívan hatunk. Ebben élünk. amit szeretnénk. és annak alapján reagálunk a világegyetemre. és így kölcsönhatásba kerül a fizikai világon túli valósággal. és senki nem akarja pontosan azt tenni. mi az. és átalakítjuk az energiát. Ebbe tartoznak mindazok a módszerek. amit bármi másnál jobban szeretnénk megtenni. nem amilyen az valójában. Az ember élete az univerzummal folytatott természetes energiaáram-cserével változik. amit meg kell tanulnunk. amely energiát vesz fel a környezetétől. Energiarendszerünket olyannak látjuk. KARAKTERSTRUKTÚRA ÉS ÉLETFELADAT Minden karakterstruktúra egy rosszul működő transzformációs rendszer. amelyekkel megszokott módon elszigeteljük magunkat attól. Miközben ezt tesszük. Az. fejlettebb szervvé alakítja. Az energiarendszeren keresztül a betegség közvetlenül összefügg a legmélyebb vágyainkkal. Előbb vagy utóbb meghalljuk az üzenetet. Ahogy a mentális test fényesebbé válik. és jobban érezzük majd magunkat. akkor élethivatásunk teljesülését akadályozzuk meg. amilyennek gondoljuk azt. Távolítsuk el a blokkot. mint az univerzum egy egyedi aspektusát. személyes feladatunkat valósítjuk meg. ahol a hipofízis és a tobozmirigy is található. amire a leginkább vágyunk. mi tudatot transzformálunk. De ez nem megy sokáig. így mindegyikünk egy élő transzformációs rendszer. mint bármi mást a világban. hogy csökkentsük a fájdalmat. hogyan állítjuk le magunkat. átalakítja. így megtehetjük azt. s azután újból szintetizálja. ami élethivatásunk. Úgy terveztük meg a testünket és energiarendszerünket. ami érzékel. Mi építjük és alakítjuk ki tantermünket. amit mi. így hát ismét azt kérdezem. akkor megnyitjuk az utat vágyaink teljesülése felé. Sokszor „kilógunk" a valóságból. Vezessenek vágyaink! Kövessük őket! Ez örömet hoz nekünk. Ezek közvetlenül megmutatják azt is. Tegyük azt. és a menynyei test egy fényesebb. Az energiatudat olyan kombinációja vagyunk. Egyediek vagyunk. Senki másra nem hasonlít ez a kombináció. Ez felszabadítja energiánkat. 116 .

ki ezt mondja: „Ez amaz út." .IV. de nem távozik többé tőled. a te Tanítód. ezen járjatok. rész A GYÓGYÍTÓ ÉRZÉKELÉSÉT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK „És jóllehet az Úr keserűségnek kenyerét adja nektek. mikor vagy jobb kézre vagy bal kézre elhajoltok." És a te füleid hallják az utánad kiáltanak szavát. és szemeid látják a te Tanítódat. és nyomorúságnak vizét.

A betegség annak a jele. a lelki útmutatással kapcsolatban. az egésszel azonosként látjuk. hol és miként vagyunk kiegyensúlyozatlanok. amire ez nem érvényes. Saját személyiségfejlődésemben. amikor tanácsadó voltam és energiamező-megfigyeléseket végeztem. hogy megfeledkezünk valódi énünkről. A gyógyítóé a szeretet munkája. A transzcendentális gondolatok alapja az. megvizsgáljuk. aki a lélek. vagyis hogy képes lettem a röntgenhez hasonlóan belelátni az emberi testbe. Átengedtem magam annak a hatalmas energiának és a lelket érintő kiegyensúlyozatlanságnak. mellyel igen sokan élnek együtt. . két meghatározó változás történt. Bemutatom Heyoan (tanácsadóm) valóságfelfogását is. mert megfeledkeztünk arról. Az első változás az volt. A testet minden ízében megérinti az isteni szikra és gyengéden ráébreszti arra. ha már az idő és tér fizikai dimenzióin túli létezőként is elfogadjuk magunkat. Az emberiség szörnyű fájdalmakat. hogy segítségével visszatalálhassunk valódi énünkhöz. Munkám világossá vált. A gyógyító eléri a lélek fájdalmas területeit és gyengéden újraéleszti a reményt és azt az ősi emléket. hogyan juthatunk hozzá. hogy mi a teendő az ülésen. hogy szembe kell nézni a szörnyű testi betegségek fájdalmával. Az ilyen gyógyítást eleinte csak a terápia kiterjesztéseként alkalmaztam. messze túlhaladva a korábbi gyógymódokat. melyet bizonyos mértékig magának a gyógyítónak is tapasztalnia kell a gyógyítás érdekében. azaz a Nagy Egész első megközelítésben egyedi részekből áll. amit magunk adunk fel magunknak. hogy az egyedivé válás útja és a teljesség azonos. majd később ez vált valemennyi terápiám központi magjává. Specifikus információt nyújt. amelyek nemcsak részét alkotják az egésznek. lényegévé. hogy a foglalkozások során útmutatást kaptam spirituális vezetőkről arra vonatkozóan. A fenti állításokat tisztán és teljes egészében csak akkor érthetjük meg. Elkezdtem kifejleszteni azt a képességemet. Ezt az egyensúlynélküliséget az okozza. Ez a munka számomra igen nagy élménnyé vált. és a betegség felé vezető útra tért. A lelket gyógyítottam. ha önmagunkat is az egész részeként. Mindezt fontos megértenünk ahhoz. melyen keresztül a lélek eljuthatott önmagáról alkotott emlékeihez. hanem a hologramhoz hasonlóan valójában azonosak azzal. ha tudjuk. hogy kiegyensúlyozatlanok vagyunk. merre tartott. Ugyanakkor kihívást jelentett. mivel így a lélek és a test összes dimenzióját elérhettem. amely kizárólag a mostani életünkre és annak is csak a fizikai részére van tekintettel. hogy Istenként létezik. Ez pedig olyan gondolatokat és cselekedeteket kelt. megláthatta. amely gyökeresen átalakította munkamódszeremet. hogyan működik és hogyan lehet megtanulni. Legtöbbjük azonban a valóság olyan elfogadására korlátoz bennünket. teli volt a magasabb rendű energiák és a gyógyítani érkező angyali lények megtapasztalása közben érzett extatikus lelkesedéssel. amely nemcsak azt árulja el. Azon túl keresni és kérni kezdtem a különböző auraszintekre vonatkozó specifikus információkat. majd betegséghez vezetnek. Megosztom Önökkel néhány. amit „belső látásnak" neveznek. de azokat a lépéseket is megmutatja.Bevezetés A BETEGSÉG OKA A gyógyító szemszögéből nézve a betegség a harmónia hiányának következménye. amelyek segítségével visszatalálhatunk valódi önmagunkhoz és újra egészségesek lehetünk. amikor megfeledkezett magáról. érezzük. így a betegséget olyan leckének tekinthetjük. így magam váltam azzá a csatornává. Azonnal eszünkbe jut jó néhány kivétel. így tanácsadói munkám lassan spirituális gyógyító tevékenységgé alakult. Olyan közvetlen üzenet. magányosságot és mély szabadságvágyat hord magában. és részletesen bemutatom a Kiterjesztett Érzékenységű Észlelést. hogy meg tudjuk tanulni az ötödik részben leírt gyógyítási technikákat. Az én megközelítésmódom transzcendentális. amelyek előbb egészségtelen életmódhoz. A következő néhány fejezetben a betegség és a gyógyítás folyamatát fogom bemutatni a Spirituális Tanítók nézetei alapján. élményt. és az Egyetemes Akarattal együtt kérlelhetetlenül halad az egészség és teljesség felé. Ezeket a gondolatokat csak akkor érezhetjük magunkéinak. kik vagyunk. szakmai körökben szerzett tapasztalatomat.

Pl. azaz még több felejtést teremtünk. E fal arra szolgál. A hólizmust követve. Gyermekkorunkban belső élményeinknek csak egy kis hányadát erősítik meg a környezetünkben élő emberek. valamilyen módon érzékeljük ezt a falat. hogy megfeledkezünk valódi énünkről. azt mondhatjuk: „Ó. legyenek azok akár képek. azt mondhatjuk: „ő okozta. miszerint a világmindenség különálló anyagi építőkövekből áll. hogy visszataláljanak önmagukhoz? Bárki. Valahányszor rossz érzésünk támad. szegény áldozat!" Ha az „Én vagyok a felelős" népszerűsített változatából szemléljük. Hadd mutassak egy példát arra. hogy a legjobb segítséget nyújtsam neki? Hogyan szerethetem őket a legjobban? Hogyan segíthetek nekik. A hólizmusból és az egyedivé válásból kiinduló nézetek tiszteletét és elismerését ígérik bármely más emberi lény tapasztalatainak. Nézzük meg egy kicsit pontosabban a felejtés folya- 123 . Gyermekkorban még igen sok megerősítésre van szükségünk. vagy elutasítjuk a külső megerősítéssel nem támogatott belső valóságunkat és módot találtunk. én nem tennék ilyet!" Ez a különállás a félelem és az áldozatként létezés kialakulását segíti s csupán az erőtlenség képzetét támogatja. megjegyzése). amely szerint a világmindenség egymástól függetlenül létező egységes egészekből épül fel (a ford. hanem egyénivé vált lények vagyunk. A gátak un. Ezek olyan „foltok" az energiatudatunkban. vagy érzelmek. Csak régi newtoni gondolkodásmódunk vezet bennünket a teljességtől való különállás. Ez egy másik megfogalmazása annak. századi antidialektikus filozófiai irányzat. elszigeteltség hamis gondolatához. Ha ezt az eseményt a különállás szempontjából értelmezzük. Minél hosszabb ideje állnak. fejezetben bővebben foglalkoztunk az aura blokkjaival. hogy egy kisgyermek vérátömlesztése során AIDS-fertőzést kap. Hólizmus: XX. stagnáló szubsztanciává válnak. ahol ez a tanulási folyamat a külvilági visszajelzésekre épült. fejezet A VALÓSÁG matát. század elejére. A felelősség és az elfogadás erőt hoz létre. melyet Énünk és rész-énünk közé magunk emeltünk. Ezzel ellentétben állnak azonban állításaik s a különállás szemszögeit fogalmazzák meg.13. külső dolgot fognának vissza: minél hosszabb ideje állnak. és hogy a fal valamilyen külső rettegett erőt tart vissza. Ez belső harcot indít el az önmegőrzés és a másoktól érkező megerősítések között. annál inkább úgy tűnik. Nézzük meg ezt a folyamatot a fal Gestalt-elméletét használva. melyek el vannak vágva az egésztől. azt mondhatjuk: „Milyen nehéz leckét választott tanulásra ez a bátor lélek és családja. Ez egyszerűen nem igaz. Kezd úgy tűnni. idejétmúlttá vált a XX. hogy tároljuk azt egy későbbi igazolásig. ezért az Ő hibája". hogy elzárjuk élményeinket. Tudósaink egyre több bizonyítékát adják annak. „Te okoztad a rákodat. Ez legalább időlegesen látszólag eredményesen választ el bennünket ezektől az élményektől. Tegyük fel például. annál inkább biztonságteremtő tényezőnek tűnnek. hogy elképzeléseinknek megfelelővé alakítsuk őket. A folyamat egy másik lehetséges magyarázata az. Idővel a fal erősebbé válik és megfeledkezünk arról. a saját valóságunk megalkotásához szükséges belső erőt. hogy ez a hozzá nem férhető terület kívül van. mintha valami a leiektől különböző idegen. s annál inkább megszilárdítják az elkülönítettség érzését. Ha csak tudattalanul volt valamennyi közünk a dolgok jelen állapotának kialakításához. amelyet nem akarunk beengedni pillanatnyi tapasztalásunkba. hogy van egy elzárt én-részünk. Ezek a belső falak a lélek tanulása közben keletkeztek. az a newtoni mechanika által felvetett gondolat. hogy visszatartsa azt az énrészünket." Mit tehetek. és a 9. aki ilyen módon közelíti meg az életet. A 8. gondolatok. mire vezethet az önmagunk iránti felelősség magyarázata a különállóság szemszögéből. akkor is lehet tudatosan nagyon sok közünk ahhoz. hiszen a tanulás szakaszában vagyunk. ami végül betegséghez vezet. nem talál ellentmondást felelősség és szeretet között. Ennek eredményeként vagy titkos képzeletvilágot építünk. fejezetben is láthatjuk. Ahogyan azt a 4. Nem különálló. Az aura szempontjából ezek a gátak következetesen megbontják az aurában zajló természetes energiaáramlást. hogy mindnyájan mindig kölcsönös kapcsolatban állunk egymással. és igen különbözőnek találja a felelősséget és a vádaskodást. így tulajdonképpen önmagunkat önmagunktól választjuk el.

Most jelképesen láthatjuk a falat pszichodinamikus szinten. Amint képesek vagyunk felidézni magunkban ezt az állapotot. hiedelemként. s ahogyan a középkorban a várfalakat ostromolták. szagoljuk meg! Milyen az anyaga. Képviselő aközött. de a spirituális és világi szinten is megtaláljuk önmagunkban és önmagunkon kívül ezt a metaforát. mit érez? Mit gondol tudatunknak ez a része a valóságról? Heyoan a következő magyarázatot adta a falról: „Térjünk vissza a fal gondolatához. Lényünkből alakult és olyan állításokkal van tele. jóval gyengébbnek érezzük magunkat nála. hiszen az belőlünk keletkezett. először a fal lényegét kell hogy megismerjük. bármilyen formában is jelenik az meg. amit védett belső személyiségként mondunk. egyet azok közül. hogy önmagunkhoz visszataláljunk. Ezt az erőt átalakíthatjuk és átadhatjuk belső énünk erőinek. Ez azonban valójában külső egyensúlytalanságot tart fenn. A falbalépés folyamatában. És úgy is láthatjuk. vagy amelyet nem oldottunk meg a múltban. s mi belül helyezkedünk el. Rétegről rétegre gyakorolnak egymásra hatást. és felhagy a természetes energiaáramlat szétzúzásával. egy óriási nyomású erő feszít. és egyazon időben biztonságunk falában is. valamint a fal és a falon túli rész között. A félelem az elkülönítettség érzése. idézzük fel. mert magunk vagyunk a fal. Vagy a belső énünkbe vezető lépcsőfokként is felfoghatjuk és felhasználhatjuk. attól függően. hogy az aura egyik rétegében elhelyezkedő blokk. Mi. Addig csináljuk. de nincs hatalmunk fölötte. Azt pótolja a fal. hogy megvédelmezzen. és akit magunknak hiszünk mert mi vagyunk a fal másik oldalán lévő erő is. melyekkel jelenleg küzdünk. vagy érzésként fejeződik ki. ami hiányzik belül magunkból. ami természetesen az adott réteg valóságában gondolatként. A fal a valami feletti hatalomba. ami a földi sík egyik legnagyobb baja jelenleg: a valami feletti uralkodási hatalom betegsége.BELSŐ FALAINK VIZSGÁLATA Gyakorlatok Belső falaink vizsgálatához a következő gyakorlatokat használhatjuk. Tekintsük a falat az aura szemszögéből. Eszköz lehet számunkra ahhoz. ahol az egyik oldalon magasabb a víz szintje. melyik hasonlat felel meg nekünk leginkább. ha biztonságban szeretnénk lenni. a fal az aurában mint energia látszik. Most vessünk egy pillantást arra. energiánkat tartalmazza. Idézzünk fel egy különösen kellemetlen helyzetet. az elkülönültség erejébe vetett hitet képviseli. akkor eszközként használhatjuk önmagunk felfedezésére és gyógyítására. mit lát. akik a falban belül vagyunk. Hatalmunk. akik valójában vagyunk. És így ha nemcsak a pszichodinamikus. mint a fal képviselője. hogyan hatottak ránk a történtek. Találjuk meg az élményben rejlő f élelmet. Falat emelünk. hogy kialakítsuk belső egyensúlyunkat. így láthatjuk magunkat e fal mögött: kívülről egy hatalmas ár. alkossunk képet róluk. Az aurában látott blokk mozogni kezd. mit mond. 124 . Próbáljuk átélni. Miután ezt befejeztük hasonlókképpen folytassunk beszélgetést önmagunk és a falon túli rész között. amelyekhez tartani kell magunkat. így biztonságunk fala mögött ülünk. folytassuk ezt. kezdjük el érzékelni a f élelem falát isi Érezzük. lássuk meg. amíg ki nem alakul valamiféle áramlás a falon keresztül. úgy ostromolja ez az erő a belső falainkat. Ez a tudati összekötő kapocs aközött. melyet mi magunk hoztunk létre egykor azért. Más szavakkal: hatalmas erővel emelkedik felénk. Ez egy másik közelítésmód. Ahogyan korábban említettük. GYAKORLAT A BELSŐ FAL LEBONTÁSÁRA Beszélgessünk: a falban lévő és a belül elhelyezkedő énünk egymás között. milyen színű? Világos vagy sötét. amit falként és aközött. mint egy gát vagy egy zsilip. hogyan okozhatja végül is a fizikai test betegségét. hogy a fal a mi lényegünkből épült és a mi erőnket. mint a másikon. halljuk az élményhez kapcsolódó szavakat vagy hangokat. megtapasztalása és megelevenítése során a blokkot is megvilágosítjuk. erőnk van benne. A legcsodálatosabb dolog mindebben az. éles vagy kemény? Miből van? Váljunk eggyé vele! Mire gondol. ízleljük. Ezek a blokkok az aura valamennyi szintjén léteznek.

nézzük meg közelebbről. arra utalnak. Maga az élet. mint pl. és ugyanabba a rétegbe ágyazódva léteznek. grafikus ábrákon. ábra azt mutatja meg. Kellő gyakorlattal behatolhatunk e magasabb tudatállapotokba. Ahogyan azt már a 6. ami éppoly valóságos. amíg végül fizikai valóságunkban kristályosodik ki.és tudati rétegekből állunk. így hozunk létre hiedelmeinknek megfelelő dolgokat. bizonyos szempontból különbözik a fizikai valóságtól. élő. Minden réteg külön világot alkot. a félelem. Minden test olyan tudati valóságban létezik. amely bizonyos szempontból hasonlít. Az érzelmi szinten a tudatot alapvető érzelmek és reakciók formájában éljük meg.14. A 14. A mentális szinten a tudat a racionális gondolkodás formáját ölti. ezek: a fizikai. Ha egyszer rátaláltunk. szellemtestünkben legalább három réteg található: az éteri. a fizikai élvezet. mint a hideg vagy az éhség. és amelyek mindegyike összefüggésben áll a 6. Ebben a fejezetben önmagunk érzések és gondolatok segítségével történő megtapasztalását mutatjuk be szemléletes. Sokkal több. amelyek az énen és másokon túlterjedve az egész emberiséget átfogják. melyen keresztül magasabb szintű valóságunkból kreatív impulzusok csapódnak le a fizikai valóságunkba. A fizikai sík négy szintből áll.2. melyekben létezünk. Hogy megérthessük az egészség és a betegség létrehozásának folyamatát. nyilvánul meg tudatunk az egyes aurarétegekben. Először is nézzük meg újra. a harag vagy a szeretet. vagy a fájdalom. az aurát felhasználhatjuk arra. Ezen érzelmek nagy része énünkhöz kapcsolódik. hogy puszta fizikai létünknél sokkal többek vagyunk. A 14. s felsorolja a tudat egyes rétegekhez tartozó közléseit is. A róla már tapasztalatot szerzett emberek szerint a következőkben különbözik a fizikai síktól: a dolgok cseppfo127 . mint pl.1. az alacsonyabb rétegek történései is befolyásolják a magasabb rétegeket. Az asztrális sík hidat alkot a spirituális és a fizikai sík között. hogy segítsenek létrehozni életünk napi élményeit. amikor egy elgondolást. hogy ismét harmonikusan áramoljék. Az az érzésünk. nem okoz majd többé meglepetést. hogy tennünk kell valamint energiánk egyensúlyba hozataláért. a mennyei és a keterikus szint. Természetesen. hogy irányítsa hétköznapjainkat. fejezet AZ ENERGIABLOKKTÓL A TESTI MEGBETEGEDÉSIG AZ ENERGIA ÉS A TUDAT DIMENZIÓI Ha a korábbinál tágabb perspektívából vizsgáljuk magunkat. vibráció útján. ezt mindvégig ismertem!" Isteni szikránk páratlan bölcsességű: felhasználhatjuk. az Istenség valóságába vigyük vissza. Egymásra épülő energia. mint mindennapi tudatunk. Ez a magasabb szintű tudat ugyanúgy sajátunk. mint ahogyan a mindennapi tudat. ahol asztrális utazásaink folynak. Minden réteg maga is egy test. fejezetben elmondtuk. Hogy ezt megtehessük. hogyan jelenik meg a tudat az aura egyes szintjein. ezek összekapcsolódnak. Fölötte a spirituális sík helyezkedik el. hogyan fejeződik ki. elemző tudat síkja. a fejlett tudat sokkal magasabb síkján helyezkedik el. vagy meggyőződést a magasabb szinteken lévő forrásától a valóság sűrűbb szintjeire közvetítünk. mint fizikai testünk egésze. mint egy puszta közeg vagy mező. Az asztrális szinten a tudat olyan erős érzelmekként jelentkezik. Az asztrális szint teljesen eltérő világ. Az olyan kellemetlen érzések. hogy különböző rétegein keresztül tudatunkat. sokkal pontosabban kell ismernünk. mi is az aura. működő. láthatjuk. növekedésünket és fejlődésünket. Ez a lineáris. Alkotás vagy kinyilatkoztatás akkor történik. „Igen. amit érzékelhetünk is a bensőkben. Mivel az aura olyan közeg. Az éteri szinten a tudat különböző érzésformákban jelenik meg. hogyan adódnak át ezek a kreatív impulzusok rétegről rétegre. az éteri. isteni szikránk a valóság. fejezetben bemutatott aurarétegek vagy -testek mindegyikével. ábra a valóság azon síkjait sorolja fel. az érzelmi és a mentális szint. egészen fizikai világunkig. amelyen belül a megvilágosultság különböző fokozatait találjuk. Belső. mint fizikai valóságuk.

ami pedig megfelelő étrend betartására és testgyakorlatok végzésére ösztönöz. Ezen egyensúly segítségével a testnek az érzések szabad folyásából eredő természetes érzékenysége a testi érzések fokozott tudatosulásához vezet. Az egészséges éteri test ekkor támogatja és fenntartja fizikai testünk egészségét. Amikor a keterikus test tágabb szellemi valósághoz igazodik. hogy visszavernék azt: ha utazni akarunk. rendszerezett tudásunkból ered.3. Az emberiség iránti szeretet megtapasztalása hatni fog mentális szinten. amely természetes harmóniával válaszol. mint pl. hogy a szellemtestek finomabb anyagai és energiái harmonikus rezgést indukálnak. amelyek elősegítik az Egyetemes Energiamezőből érkező energia természetes feldolgozását. Az Istennel való eggyé válás érzése teremti meg az egyén akaratának az isteni akarathoz történő igazítását éteri szinten. szeretetteljesebbnek tűnik.lyósak: a fényt a tárgyak sugározzák. (A harmonikus indukció jelensége pl. mivel az asztrális síkot irányító tevékenységek finomabb anyagú. amire a teremben lévő másik megszólal. A mennyei szinten a tudat magasabb érzelmekként jelentkezik. AZ EGÉSZSÉG TEREMTŐ FOLYAMATA Egészségünk akkor marad fenn. és áthatja a mentális test valóságérzékleteit. Az egészséges rendszerben minden test energiái kiegyensúlyozottak maradnak és támogatják más testek egyensúlyát. Mindez kellemes testi érzéseket eredményez. mint a mienk. vagy kozmikus törvényekkel (14. és még több egészséget vonz. vagy összehúzódik. Az erre jellemző kijelentés: „Tudom. az egész világegyetemet irányító kozmikus és univerzális törvények speciális esetei.vagy hiedelemrendszerek magasabb fogalmaiban jelentkezik. magasabb energiájú. A mentális testben lévő rezgés ezután a harmonikus indukció és a szimpatikus rezgőmozgás törvényeinek megfelelően adódik át az érzelmi test anyagába és energiájába. Nem emel eléjük gátakat. elsőként gondolatok. amely túllép az emberi lényeken egy minden életre kiterjedő egyetemes szeretetté válik." A Teremtővel való egység és az individuális lét megtapasztalása. egyetemes szeretet. Az egészségalkotás folyamata Ez az áramlás ezután átadódik az éteri testbe. Kezdeti kreativitásunk ebből a nem csupán lineáris. az érzések harmonikusak lesznek. Ekkor fizikai testünk önkéntelenül reagál rájuk a vegetatív idegrendszeren keresztül. törvényét jeleníti meg. állandósítva fizikai jólétünket. melyben kiegyensúlyozottak maradnak.3. ha pozitív impulzus éri. Amint az alacsonyabb frekvenciájú rétegek felé mozog. Az ötödik rétegben: az éteri szinten a tudat magasabb akaratként nyilvánul meg. akkor következik be. gyorsabb rezgésű közeget irányító törvényekre épülnek. akkor annak a realitásnak isteni tudását. ha megütünk egy hangvillát. szerkezete és működése fenntartásához. A spirituális szinten is van még egy külön valósággal rendelkező világ. hogy egy vagyok Istennel. Véleményem szerint fizikai törvényeink valójában csupán az általános. A hetedik szinten a tudat a tudás. Ezen a síkon nagyon fontos a koncentrálóképesség! A fizikai és az asztrális sík közötti különbségek és hasonlóságok nem okoznának meglepetést a fizikusoknak. s innen mozdul tovább az asztrális test felé. amely ugyanilyen hatást visz tovább az alacsonyabban fekvő három másikba. Az egészség így fennmarad. Ez a folyamat egészen a fizikai testünk frekvenciaszintjének eléréséig folytatódik. és normálisan működnek a kémiai és fizikai rendszerek. Az asztrális szinten mindez az emberiség iránti szeretetként fejeződik ki. Ez az energia szükséges az éteri test táplálásához. melynek segítségével a megnevezés és meghatározás erejével a dolgokat létrehozzuk. ahol érzelmekként fejeződik ki. 130 . Egy másik megközelítési mód szerint azt mondhatjuk. Ezek ugyanakkor összefüggnek fizikai világunk törvényeivel. a spiritualitástól az asztrális felé tartó kreatív impulzus átfogó érzések formájában fog kifejeződni. Ha a valóságfelfogás megfelel a kozmikus törvényeknek. Pl. Vagy elernyed. 14. ábra. amely korlátozott ismereteim alapján teli van fénnyel és sokkal gyönyörűbbnek. ha az emberi szellemi valóságból érkező alkotóerőt az univerzális. ahelyett. ábra) összhangba vezéreljük. Ez a valóság az egyetemes szeretet érzését váltja ki a mennyei testben. Az alapvető elemi alkotóerő a legmagasabb szellemtestben keletkezik. ha negatív jelzést kap. a személy elfogadja őket és szabad folyást enged nekik. majd jellegzetes érzések: később fizikai érzetek útján jelenik meg. csupán az úti célunkra kell összpontosítanunk. Ezt tartja fenn a yin/yang-energiák természetes egyensúlyát is. váltanak ki az asztrális testben.) Ezt az impulzust minden test saját tudati valóságának feltételei szerint és saját szintjén fejezi ki.

amely szintén a mentális testben fellépő torzulásként fogható fel. mintha egy megpörkölődött nejlonharisnyát látnánk. Példaként hozhatjuk fel a következő kijelentést: „Hiszem. akkor alacsonyabb rendűnek kell lennem. de néha egészen a hetedik rétegig. eltorzul. ha több ismerettel rendelkezünk az auráról és biokémiai 131 . ez a torzulás a fényerő összekuszálódódott vagy szétszakadt vonalainak formájában lecsapódik az éteri testbe. hogy magasabb rendű vagyok. az 1-2 hónap alatt kiürül a testből. ha tovább hagyjuk működni. de különösen a májat vonja be zöldesbarna nyálkás energiával. és az egyén számára elfogadhatatlan. hogy egy napon. míg végül betegséget okoznak fizikai testünkben. Ha nem vagyok magasabb rendű. ábra) ugyanez a folyamat zajlik le.4. Az asztrális szint a magasabb rendűvé válás óhajával válaszol. melynek következtében a fizikai rendszer egyensúlytalanná válik. a kémiai energiák anyagcseréjének összeomlását okozza a fizikai testben. Én a karmát egyszerűen olyan életélménynek látom. vagy nagyon gyenge energia sötét foltjai. ahol betegséget fognak okozni. és az egyén egy kettős szakadékba zuhan.vagy túltöltött. sötét energiaformákat láttam a májban. Minden felbomlott vagy kiegyensúlyozatlan test bomlasztó hatással van a szomszédos testekre. mert az egyén nem tudja megoldani a problémát. helytelen diétán keresztül mutatkozhat meg. Ez a félelem valótlanságon alapul. Példánkban (14. A személyen belül így olyan mentális zsákutca jön létre.4. Ez a folyamat. vagy összekuszálódás formájában jelentkezik. Ez a még kiegyensúlyozatlanabb energia negatív visszacsatolású hurkát teremtheti meg. Ha az egyén nem tudja feloldani a zsákutcát. Később sokkal fáradságosabb lesz a gyógyítás. megelőző életeiben és jelen életében elkövetett tetteinek eredménye Az eltorzult hetedik szint eltorzult hiedelemrendszerrel áll összefüggésben. E hiedelemrendszerek életről életre újraszületnek mindaddig. E konfliktus másik példája lehet a „Nem tudom megtenni" és a „Meg tudom tenni" dilemmája. hogy a mező páros számú szintjein a betegség a könyvben már korábban tárgyalt blokkok formáját veszi fel: alul. torzultsága a következő szintekre való átlépések során is fennmarad. A megbetegedett rendszerben a testi érzések iránti fogékonyság lecsökken. Ha egy szervet eltávolítanak. majd végül fekélyt okozhat a gyomorban. hogy gátolja a mennyei szeretetet és eltorzítja azt. akkor az felbomlott gondolatalakzattá válhat. Az illető megpróbál magasabb rendű lenni. El tudom képzelni. azáltal. Láttam 10 évvel korábban. A hepatitisz narancssárga-sárga színű nyomokat hagy a májban. visszafelé. melyek sok évvel a betegség vélt gyógyulása után is megfigyelhetőek. és az egyetemes törvények ellenére fejti ki hatását. élesen szembenálló áramra hasad. Ez befolyásolni fogja az érzelmi testet (a korábban leírt indukált rezgéseken keresztül). Ez hatással lesz a mező ötödik szintjére. s emiatt karmikusak. Az aura páratlan számú szintjeinek bármelyikén lyukak keletkezhetnek a rácsszerkezetben. amely eltorzul. Az életerő két. Az operáció forradásokat okoz a mező első rétegében. melyeket különféle korábbi betegségekre szedett gyógyszerek okoztak. A kemoterápia az egész aurát lezárja. A gyógyszerek nagymértékben befolyásolják az aurát. a mentális testben kialakított zsákutcánk. szétbomlás. amelynek következtében a stagnáló energia gátjai vagy sötét foltjai jönnek létre az asztrális testben. az éteri test problémái átjutnak a fizikai testbe. és a testi szükségletek kielégítése iránti érzéketlenséghez vezethet. Szerencsére senki sem áltathatja magát örökké. A mennyei szint fénye igen halványnak tűnhet. Karma: Mivel az érzelmi testen megszűnt az érzelmek szabad áramlása.A BETEGSÉG DINAMIKUS FOLYAMATA A beteg szervezetben (14. Ezek a „szellemi torzulások" mindig összefüggésben állnak ebben vagy egy másik életünkben szerzett hiedelemrendszerünkkel. Pl. Ez a zsákutca energiában és rezgésekben fejeződik ki. a gerincbe fecskendezett sugárelnyelő festék nyomát. ha meghagyjuk a sérüléseket eltorzult formájukban. Ez akkor következik be. Még az aura hetedik rétegében is észleltem elemi torzulásokat. Ezért gátat épít saját maga elé. és segítheti a fizikai test feletti aurarétegek harmóniájának fenntartását. A sugárterápia koptatja az aura szerkezeti szintjeit. ha az ember nem képes megoldani ezt a bizonyos dilemmát. Példánkban a hasi idegközpont yin-töltöttsége fokozott savképződést. Miután az auratestek sűrűbb rétegeibe tartva az elsődleges kreatív impulzus eltorzult. A Kiterjesztett Érzékenységű Észlelés segítéségével végzett megfigyeléseim azt mutatják. melyek repedésekként vagy összekuszálódott fénysugarakként jelentek meg. Ekkor az illető magasabb rendűnek gondolhatja magát. így van egy. csak éppen lefelé. ábra) ez a félelem megbonthatja az éteri szintet a hasi idegközpontnál yin-töltöttséget okozva. gyulladásos vizsgálat céljából. melyeken fizikai testünk sejtjei növekednek. később beteggé. A mező struktulált szintjein a betegség torzulás. és nem igazodnak ismét a tágabb valósághoz. s bizonyos idő elteltével tudattalanná is válhat. amikor az elsődleges kreatív impulzus összeütközik az aurán belül lévő energiagáttal vagy torzulással. Ezeket a forradásokat." A torzulás hat a mennyei rétegre. vagy elzárt sötét energiaként látszik. a festékről úgy tartják. Ez a betegség hajlamos még több betegséget létrehozni. torzulásokat és elzáródásokat fizikai testünk kis segítséggel önmaga meggyógyíthatja. és feltűnnek a megrekedt. az éteri szerv továbbra is újjáalakítható. A mentális test a felsőbbrendűség gondolatát nyújtja a személynek. így a beteg rendszerben a felsőbb testek kiegyensúlyozatlan energiái fokozatosan átadódnak az alacsonyabb testekbe. az élőlény sorsa. és a tudattalanba zuhanhat. félelmet fog okozni. így előbb vagy utóbb az ellenkezője is eszünkbe jut. S mivel ezek azok az érővonalak vagy szerkezetek. amely életeken keresztül hurcolt hiedelemrendszerekből építkezik. amíg le nem tisztulnak. Azonban miután az elsődleges kreatív impulzus elindul az ember szellemvalóságából. ami pl.

Az energiaáramlatban időnként szakadások figyelhetők meg. Az őket keltő energia speciális tölcsérei lehetnek aszimmetrikusak. annál súlyosabb a betegség. a hetedik szint leszakadozott a lábaktól egészen az első. A 14. amiről pedig tudtuk. Ez is rendszerint kapcsolatba hozható az egyik oldalra préselt farkcsonttal. ahelyett. megsötétült energia látható. amely a helyzet kijavítására riaszt bennünket. spirálisan forgó energiatölcsérből felépülő energiaörvények. hogy az angina pectorisban és a szívkoszorúér-betegségekben szenvedő betegek szívcsakrájában rendellenességek figyelhetők meg.5C ábrán egy elzáródott csakrát láthatunk. A 14. A leszakadt hetedik réteg hatására sok energia vész el a mezőből. annak előbb-utóbb betegség lesz a következménye. Más szavakkal: a mező bármelyik szintjén lévő betegség azon a tudatszinten fog kifejeződni. A csakra lehet szakadozott. hogy egy-egy csakra minden örvénye egy meghatározott szervet lát el energiával. Az első csakrában akkor tűnik fel. A mező képtelen visszaverni azokat a beérkező energiákat. Ezzel összefüggő működési zavarokat és rendellenességeket találunk a fizikai test megfelelő területein is. vagy szükséges: a fájdalom segít ezen változtatni. legyen az fizikai. mind a hét szintet beleértve. ahol az energiának át kellett ugrania. Miután az illető hölgy egy hetet töltött el kábítószeres fiával egy terápiás csoportban. Ez a torzulás a mező hetedik szintjéig mindvégig feltűnik. az ugyanazon csakra másik. ábra). ahol ha zavar lép fel a májban. amikor valamilyen károsodás érte a farkcsontot a napfonat-csakrában akkor. Schafica Karagula az „Áttörés a kreativitás felé" c. gyorsan forgó örvényűek lettek volna. érzelmi. Gyakran láttam ezt az első csakrában. A fájdalom megtanít bennünket. Úgy vélem.5A ábrán mutatom be. csakrájában jelenik meg. és ezért a fájdalom a lélek nevelésének a kulcsa. Felhívja a figyelmünket arra a tényre. helyre tudtam hozni az auráját. A 14. ahol az emberek energiájukat csak egyik lábukon keresztül kötik a talajhoz. ha valamilyen súlyos lelki megrázkódtatás történt. Ez a „hasadéki szikra" megfelelt az agy előzőleg sebészileg eltávolított részének. míg a másik lábuk gyenge. John Pierrakos „A meghasadt szív esete" c. munkájában megfigyelte. Mivel az eseményt követő héten találkoztam a beteggel. gyors. ahol az egész csakra egy oldalra húzódik. általam megfigyelt. hogy fényesek. nyitott sérvnél láttam. melyek mindegyike a korábban tárgyalt energiatudattal vagy az egyén hiedelemrendszerének kifejeződésével és az egyén tapasztalatával áll kapcsolatban. Ahogyan az a hetedik fejezetben látható (7. és a rák esetleg csak két vagy több év múlva jelentkezik a testben. Színtelen volt. Minél kiegyensúlyozatlanabb a csakra.2. a bal felső negyedében található örvény olyannak látszik. szintén működészavar jelentkezik a napfonat csakrájának bal oldalán elhelyezkedő egyik meghatározott örvényben. Ha korábban nem hallgattunk magunkra. vagy méretükben nagyon kiterjednek vagy nagyon összeesnek. Ezenkívül még rendkívül sok alakzat fordul elő.5E ábra olyan példát mutat. Mindegyik kifejezésmód a fájdalom valamely formája. amelyek beépítése káros a szervezetre. 132 . A spirális tölcsér lehet részben vagy egészében megfordított.5 D ábrán bemutatott szétszakadozott csakra minden rákos betegemnél megjelent. Sokszor a sebészeti beavatkozás területén. ha folyamatosan elhanyagoltuk. az agyon belüli sejtközi állományban szintén hasadékot talált. mely a test egészséges működéséhez szükséges. az energiarendszeren belül az egyensúly fenntartásának nagyon fontos fókuszai. agyi rendellenesség esetében. amely egy megterhelt maratoni terápia során lépett fel. Az általam megfigyelt három AIDS-beteg első és második csakrája és néha az egész mező eltömődött. amelyet minden. lassú folyású anyaggal eltömítettnek tűntek. vagy csökkent energiájú. hogy a fejtetőcsakra egyik kisebb örvénye. A végső következmény mindig valamilyen betegség. Láttam olyan csakrákat. Ha egy csakra kiegyensúlyozatlan. E csakra védőpajzsa teljesen felszakadt. Minden tölcsér egy-egy olyan speciális frekvenciára van hangolva. a test számára vonzanak energiát saját központjuk felé az Egyetemes Energiamezőből. A 14. mint egy feltörő forrás. hogy akarjuk. ahol a rák már igen előrehaladott állapotban van. hogy ha bármikor rendellenesség fordul elő a hasnyálmirigyben. A napfonat csakrája nyolc kisebb örvénnyel rendelkezik. milyen mértékben harapódzott el a betegség. A 14. Észrevettem. Az eltorzított csakrákkal kapcsolatos megfigyeléseim néhány jellegezetes példáját a 14. Ráadásul a beteg ki van téve minden őt érintő lelki és fizikai külső hatásnak.5F ábra azt a torzulást mutatja be. Ez éppen a nyitott sérvvel kapcsolatba hozható csakra alatt helyezkedik el. Pl.folyamatairól. hogy a korábban normálisnak talált módon egyenesen állt volna. A megbetegedett szervezetben azonban ezek az örvények nem állnak egymással összhangban. Olyan embereknél. a májhoz közel eső örvényét érinti. mentalis vagy spirituális. és cselekvésre ösztönöz. vagy valahogyan meggyógyította volna magát. A felsorolt alakzatok egészen a hetedik rétegig eljutnak. mielőtt további károsodás történt volna. a hasi idegközpont csakrájának egyik örvénye szétszakadt a hazaérkezést követően. hogy segítséget és gyógyítást kérjünk. A fájdalom az a beépített mechanizmus. attól függően. Mivel a csakrák a maximális enerigafelvétel pontjai. hogy valami nincs rendben. amint láthatjuk. A test bal oldalán. Az első azt az alakzatot mutatja. sötét.5B ábra az egyik elnyújtott kisebb csakra csúcsát mutatja. lassú vagy egyenetlen mozgásúak. az asszonynak gondjai lettek volna a legyengült örvénnyel kapcsolatban álló májával. majdnem mozdulatlan és védőernyője szinte megszűnt. A kifejlett csakrák védőernyővel rendelkeznek. Az egészséges rendszerben ezek a spirálisan forgó tölcsérek ritmikusan és egymással szinkronban forognak. művében leírja. Minden angina pectorisos beteg szívcsakrájában elzáródott. Sok ezek közül. A csakrák ahelyett. Sok csakránál megfigyeltem ezt. második és harmadik csakrán keresztül a szívcsakráig. a csakrák rengeteg kisebb. képesek lehetünk „visszanöveszteni" eltávolított szerveinket. Ha nem teszem ezt. egyszerűen szerkezetileg rosszul összerendezett. amelyek befelé húzódtak. mint utólagos trauma.

15. fejezet

A

GYÓGYÍTÁS

FOLYAMATA

Áttekintés A gyógyító három dolgot kínálhat a betegség okainak és gyógymódjainak más és szélesebb körű megközelítésére: olyan információszerzési lehetőséget bármely helyzetben, amely más eszközzel nem lenne elérhető, azt, hogy közvetlenül együttműködik a beteggel, s ennek segítségével növelni tudja a beteg öngyógyító képességét. Bármennyire természetfölöttinek is tűnik az eredmény, a gyógyító valóban „csak" megtanítja a beteget arra, hogy természetes módon hogyan gyógyítsa magát. Még akkor is, ha ez az ebben nem jártas emberek szerint túlmegy a természetes gyógyítás határain. Testünk és energiarendszerünk természetes módon az egészség felé mozog. A gyógyító rendelkezik olyan eszközökkel és módszerekkel, melyek segítik ezt a folyamatot. Az orvos természetesen szintén ezen elvek szerint dolgozik. De a túl sok személytelen eset és a betegséggel való állandó szembesülés terhe miatt sok orvos inkább egyes különleges tünetegyüttes kezelésére specializálódik, ami persze nem esik egybe az egészség útjával. A gyógyító számára az egészség nemcsak fizikai testünk egészségét jelenti, hanem az élet többi területének egyensúlyát és harmóniáját is. A gyógyítás folyamata valójában emlékezési folyamat annak felidézése, hogy kik is vagyunk valójában. Az aurán belüli gyógyítás olyan folyamat, amely a testben kiegyensúlyozza az energiákat. Ha ez minden rétegben, testben és az összes energiát érinti, egészségesek leszünk. A lélek megtanulta különleges leckéjét, és ezáltal több kozmikus igazsággal rendelkezik. A gyógyításnak napjainkban két fő megközelítési módja van. Az egyik a „belső" gyógyítás, amely az egyén minden szintjén egyensúlyt és egészséget teremt közvetlenül az emberi lény fizikai, érzelmi-mentális és spirituális oldataival, hiedelemrendszer megteremtésének és valóságkialakítási módjával foglalkozik, azokra összpontosít. A másik a külső gyógyítás, amely segít az aura különböző szintjein, fizikai testünk rendszerét is beleértve, az egyensúly visszaállításában az Egyetemes Energiamezőből nyert energiát alkalmazva. Véleményem szerint a „belső" gyógyítás a legfontosabb, de a „külső" gyógyítás módszerei te szükségesek ennek kiegészítésére.

A BELSŐ GYÓGYÍTÁS FOLYAMATA A belső gyógyítás folyamata az egyensúlytalanság megjelenési módjára összpontosít, kiigazítja és az aura megfelelő rétegét kézrátétellel kijavítja, egyensúlyba hozza minden test energiáját (lásd Í5.1 ábra). Az egyes testekben zajló átrendeződés segít a többi egyensúlyának helyreállításában. A belső gyógyítás folyamatát, melyet teljes spektrumú gyógyításnak nevezünk, a 21. fejezetben tárgyaljuk. Itt csak röviden vázoljuk. A keterikus szint gyógyításában a hiedelemrendszert tudatosítjuk és hívjuk elő. A gyógyítás a mező hetedik szintjén történik. Ez a folyamat nagyrészt ezen test bármely gyógyításra szoruló részének kijavításából, átstrukturálásából áll. A hetedik szint megjavítása automatikusan megnyitja a hatodik szintet a nagyobb mennyei szeretet számára. A mennyei szinten a gyógyítót mennyei szeretet veszi körül, melyet egyszerűen közvetít a beteghez. Éteri szinten a spirituális sebészet az aura testet alakítja át. Ennek az a hatása, hogy az akaratot hozzáigazítjuk az Isteni akarathoz. Az asztrális szinten a gyógyítás szeretettel és „kiollózással" történik. A gyógyítóból az emberszeretet sugárzik, és így közvetít energiát a betegnek. Ez a mentális szintet pihenteti és a beteg elhagyhat néhány védekezési módot. A mentális rétegben a gyógyító azokkal a téves gondolkodási folyamatokkal próbál szembeszállni, amelyek egyensúlyhiányt teremtenek az adott szinten. Ezek a gondolkodási folyamatok egy lelki megrázkódtatást átélt gyermek logikáján alapulnak. Amikor a felnőttben mindezek tudatosulnak,

135

könnyen észrevehető, mitől is keletkeztek, és érettebb gondolkodási folyamatokkal helyettesíthetők. A gyógyító igyekszik az aura szükséges szintjét átalakítani. Módszereivel segít a beteg régi problémáira új megoldásokat találni. Az érzelmi rétegben a „kiollózási technikát" használva segíthetünk tisztázni az elzárt érzelmeket. A beteg a gyógyítás során néha újra átéli a régi lelki megrázkódtatásokat és az elzárt érzelmeket. A traumák néha anélkül múlnak el, hogy a betegben tudatosulnának. Az éteri réteget ki kell egyenlíteni, hogy helyreállítsuk az erő és jólét érzését. Közvetlenül a fizikai testen dolgozva a fizikai gátak pl. izomfeszülés, kövérség vagy gyengeség feloldására gimnasztikái gyakorlatokat, testhelyzeteket, hangokat használhatunk. A teljes körű gyógyítás folyamata során valamennyi testen együtt dolgozunk. Ez többnyire egyéni, néha csoportos kezelés segítéségével történik. A folyamat során a fizikai test általában csak legutolsóként válik egészségessé, a többi test egyensúlyba hozatalát követően. Mindez megtörténhet egyszeri, vagy egy éven át tartó kezeléssorozat eredményeképpen is. Csodálkozhatunk, hogyan képes minderre egy gyógyító. Mindez azért lehetséges, mert a gyógyítók kitágított tudati állapotukon keresztül hatalmas mennyiségű információhoz juthatnak.

A KÜLSŐ GYÓGYÍTÁS FOLYAMATA Az alapvető öngyógyítási folyamatot fokozzuk és felgyorsítjuk, külső gyógyítási eszközöket használunk (amelyek bizonyos esetekben nagyon is szükségesek), mivel a hibás hiedelemrendszer által létrehozott fizikai tüneteket nem lehet elhanyagolni, amíg a hiedelemrendszert kijavítjuk. Néha elengedhetetlen a beteg életének megmentéséhez a külső gyógyítás. Azonban, ha a „belső" gyógyítás nem történik meg, és nem szállunk szembe a hibás hiedelemrendszerrel, a betegség ismét a fizikai testbe csapódik le, még azután is, ha a meglévő tüneteket eltávolítottuk. A holisztikus gyógyászati gyakorlat előrehaladásával sok gyógyítási módszer fejlődött ki és bizonyult megbízhatónak. Sok orvos hangsúlyozza, hogy a diéta, a vitamin-, valamint ásványianyag-szükséglet kielégítése, a gimnasztika és az egészségtámogató programok fontosak az ember egészségének megőrzésében. 136

Különböző egészségügyi szakemberek, mint pl. homeopaták (a hasonszervi gyógymódot alkalmazzák), a csontkovácsok, az akupunktúrával gyógyítók, kineziológusok, masszőrök és az emberi testtel foglalkozó más hozzáértő személyek mindenütt segítenek az embereknek megtartani egészségüket. Az emberek egyre tudatosabban élnek a rendszeres gimnasztikái kondicionálás gyakorlataival és a rendszeres egészségügyi ellenőrzéssel annak érdekében, hogy minden lehetséges nehézséget legyőzzenek, mielőtt az komollyá válik. Az emberek érdeklődnek a sámánizmus és más ősi gyógymódok iránt. A pszicho-sebészek* rendszeresen járják az országot, s több száz embert kezelnek. A gyógyítás forradalmát éljük. Miért? A modern technika megjelenésével és a háziorvosok eltűnésével a gyógyászat személytelenné vált. A háziorvos felelősséget vállalt a család egészségéért, ismerve a család történetét, néha generációkon keresztül is. Manapság egy orvos még betegei nevére sem emlékszik, olyan sok van belőlük. E változás nyomán bármennyire is csodálatos az a technika, amely megmenti sok ember életét, az orvos valószínűleg nem vállalhat felelősséget minden egyes beteg egészségéért. A felelősség visszahullik magára a betegre,, ahol annak valóban lennie kell. Ez a gyógyászati fórradalom alapja. Manapság sok ember akar nagyobb felelősséget vállalni saját egészségéért. Hogy ez a változás ne legyen túl hirtelen, a legjobb módszer a felhasználható módszereket egységbe rendezni, melynek nyomán a gyógyítás ismét személyes üggyé válhat, ahogyan az a történelmünk során egykor már megtörtént.

A GYÓGYÍTÓ ÉS AZ ORVOS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Ha a gyógyítók és az orvosok közösen dolgoznak, lehetőség nyílik a beteg számára, hogy a hozzáférhető legjobb technikát és a legnagyobb személyes figyelmet kapja meg. Nézzük, hogyan is történhet ez. A könyv bevezetőjében említett háromféle módon segíthetnek a gyógyítók az orvosoknak. Szélesebb * Pszicho-sebészet: a Fülöp-szigeteken gyakorolt, puszta kézzel végzet „operációk" (lásd: Michael Carayou: Mes pouroirs sant ou vons").

körű magyarázatot nyújtanak bármely betegség kiváltó okait illetően: olyan információkat szolgáltatnak, melyekhez a ma használatos megszokott módszerekkel nem juthatunk hozzá: kézrátétellel való gyógyítás segítségével egyensúlyba hozzák a beteg energiarendszerét, valamint növelik és felgyorsítják a gyógyítás folyamatát. Sokszor ez az utolsó tevékenység segít a betegnek megszerezni azt az erőt, ami életének megmentéséhez szükséges. A klinikai gyakorlatban a gyógyító dolgozhat közvetlenül az orvossal és a beteggel, hogy hajszálpontosan rögzítse az első diagnózist, átfogó képet nyújtson arról, milyen mértékű az energiarendszer egyensúlyhiánya (és milyen súlyos az eset): szélesebb magyarázatot nyújtson a kiváltó okokról és a beteggel együtt meghatározza, mi betegségének a jelentése az életében. A gyógyító diagnosztikai módszereiről a következő fejezetben lesz szó. A szükséges gyógyszerek fajtájáról és mennyiségéről, a kiegészítő gyógyítási technikákról, a diétáról, a vitaminokról és gimnasztikái gyakorlatokról a gyógyító a Fokozott Érzékenységű Észlelését használva kaphat információkat. A gyógyító az orvossal együtt követheti az adott esetet és ismét Fokozott Érzékenységű Észlelését felhasználva javaslatokat tehet, hogyan szükséges a dózisokat és az egyéb pótlásokat hétről hétre, napról napra, sőt még óráról órára is változtatni. Ily módon a gyógyító és az orvos a „finomhangolás" olyan szintjét érhetik el együtt a beteg gyógyításában, amely eddig elképzelhetetlen volt. A gyógyító megfigyelheti a beteg energiamezőjét, hogy megállapítsa, hogyan hatnak az alkalmazott gyógyszerek és egyéb gyógyítási módszerek a beteg egész szervezetére. Én is végeztem hasonló jellegű munkát, és ez nagyon hatékonynak bizonyult. Találkoztam egy gyógyítóval, Mietek Wirkusszal, aki három évig dolgozott orvosokkal együtt ezzel a módszerrel. Munkájuk nagyon sikeres volt, és napjainkban is működnek Varsóban, egy olyan klinikán, amely egy speciálisan ilyen jellegű tevékenység végzésére létrejött társaság, az „IZICS" Egészségügyi Társasághoz kapcsolódott. A klinika birtokában lévő kórrajzok azt bizonyítják, hogy a kézrátétellel gyógyítás, melyet bioenergia-terápiának is neveznek (BET), leghatékonyabbak az idegrendszeri betegségeknél, a migrén következtében fellépő betegségeknél, az asztma az ágyba vizelés, a féloldali fejfájás, a pszichoszomatikus betegségek, a gyomorfekély, néhány allergiafajta, petefészki ciszták felszámolása, jóindulatú daganatok, meddőség, ízületi fájdalmak és másféle fájdalmak esetében. A (BET) segít a rák által okozott fájdalom enyhítésében, és csökkenti a beszedendő nyugtatok és fájdalomcsillapítók mennyiségét. Süket gyermekek kezelésénél is kedvező hatást figyeltek meg. Majdnem minden esetben feljegyezték az orvosok, hogy a BET-kezelést követően a betegek sokkal csendesebbek, pihentebbek lettek, fájdalmuk enyhült, vagy megszűnt, és a rehabilitációs folyamat (különösen a sebészeti beavatkozást vagy fertőzést követően) felgyorsult. Az

Egyesült Államokban sok gyógyító kezdett el orvosokkal együtt dolgozni. Dr. Dolores Krieger. Évekkel ezelőtt a New York-i Egészségügyi Központban nővéreknek tanította meg a kézrátétellel való gyógyítást, amit ők azóta a kórházban alkalmaznak. Rosalin Bruyere a californiai Qendale „Healing Light Centedének vezetője sok kórházba bejáratos, hogy gyakorolja a gyógyítást, és számos olyan kutatásban vesz részt, amelyek a különböző típusú betegségeknél alkalmazott kézrátétellel történő gyógyítás hatékonyságát próbálják meghatározni. A kutatás másik fajtája a Fokozott Érzékenységű Észlelésen keresztül folyhatnak, amely segíthet a kutatóknak megtalálni a ma gyógyíthatatlannak tűnő betegségek, pl. a rák okát és gyógymódját. A belső látás segítségével, melyet a következő fejezetben tárgyalunk, a gyógyító meg tudja figyelni a betegség testbeli folyamatát. Milyen csodálatos eszköz is ez a kutatásnál! A Fokozott Érzékenységű Észlelés segítségével az aurára tett hatást vizsgálva a gyógyító képes megmondani, mely holisztikus gyógymód lesz az egyes betegségeknél a leghatásosabb. Azt a javaslatát követve, hogy a beteg számára leghatékonyabb módszerekre koncentráljon, a gyógyulás felgyorsul. Pl. megfigyeléseim során megállapítottam, hogy a különböző módszerek vagy gyógyszerek az aura különböző szintjein hatnak. Aubrey Westlake „Az egészség módszere" című könyvében megnevezte azokat a gyógyszereket (Back Lower-készítmények), amelyek az aura különböző szintjére hatnak. Megfigyeltem, hogy minél erősebb egy homeopatikus gyógyszer, annál magasabb szintű auratestre hat. A nagyobb erők (l M feletti erősségű) az aura magasabban fekvő négy rétegére hatnak, míg a kisebb erők az alacsonyabb auraszintekre. A nagyobb erők hatalmas energiája miatt a kezdő gyógyítónak először mindig az alacsonyabb erőkkel (alacsonyabb energiájú testek) kell kezdeniük, majd innen haladhatnak felfelé a magasabb testekbe, amikor a megfelelő gyógyszert megtalálták. A kézrátétellel történő gyógyítás során sok gyógyító képes kiválasztani, melyik testen kell dolgozni. Ugyanez érvényes az öngyógyító meditációra, ahol a testek mindegyikén dolgozhatunk. A radionika olyan módszer, amellyel gyógyító energiákat szűrhetünk le az Egyetemes Energiamezőből olyan gépek segítéségével, amelyek „szinteket" vagy „frekvenciákat" hoznak létre. A radionika a radiotegiával együtt az Egyetemes Energiamezőn keresztül energiát közvetít a gyakorló orvostól jelentős távolságra elhelyezkedő betegekhez. Rendszerint a beteg vérmintáját vagy hajszálát használják „antennaként". Az ezzel a technikával foglalkozó szakember választhat, melyik auraréteggel kíván dolgozni. A csontkovácsok gyógymódja az aura első három szintjével foglalkozik, ahogy a gyógynövények, gyógyszerek vagy a sebészet. Természetesen a kézrátételes gyógyítás, a gyógyító meditáció és a fénnyel, 137

hogy használjuk őket a legjobb eredmények eléréséhez. hogy a magasabbtestek rejtelmeinek mélyére hatolhassunk: a működésükre és szerkezetükre vonatkozó hasznos ismeretek megszerzése érdekében olyan közös kutatási tervekre van szükségünk. ha képet kapnánk az éteri terület rácsszerkezetéről. és így nem használhatók együtt? Az energiatestek észlelésére alkalmas módszer keresésére kell összpontosítanunk. 138 Az orvosok. a homeopaták. így először erre kell koncentrálnunk. A vizsgálati célból gerincoszlopba fecskendezett piros festék tíz évvel később gátolta a gerincidegek gyógyulását. A gyógyszerek és sebészi beavatkozások alkalmazásának egyik legfőbb problémája a gyógyításban az általuk okozott igen sok és gyakran jelentkező mellékhatás. A gyógyszereket a fizikai test működéséről szerzett ismeretek alapján rendelik. mind a külső gyógyítási folyamatokat. leginkább hasonlít a fizikai testre. a gyógyítók. Főleg az egészségügyi ellátás szakdolgozóit.: A homeopátia tudománya. amely megmutatná az energiaelosztás egyensúlyállapotait. a csontkovácsok. a modern gyógymód. E gyógymódokról sok könyvet írtak. hogy meg tudjuk figyelni azokat.: Hagyományos akupunktúra: Az öt elem törvénye. hogy segítsék a gyógyítási folyamatot. D. D. Dianne M. az akupunktúrát alkalmazók stb. amikor végül lecsapódnak a fizikai testben. D. az isteni valósághoz és a betegséget úgy fogják kezelni. amelyekben a magasabb rendű testeket gyógyító módszereket a jelenleg használatos allopatikus tudományos orvoslással együtt vizsgálják: a kombinált hatást megfigyelve. annak érdekében. az egykor hepatitisz gyógyítására használt gyógyszer öt évvel később immunhiányosságot okozott.színnel. ÚT A GYÓGYÍTÁS HOLISZTIKUS RENDSZEREI FELÉ Hiszek abban. A beteget olyan léleknek fogják tekinteni. különösen egyes szervi és szervrendszeri megbetegedéseknél. hogy a jövő holisztikus gyógyítási rendszerei összefogják kapcsolni a hagyományos egészségügyi hivatás „analizált" tudását a magasabbtestekben lévő energiarendszerek „szintetizált" tudásával. E gyógyszerek magasabbtestekre gyakorolt hatását nem vizsgálták meg közvetlenül. A jövőben ezután a magasabbtestekre alkalmazható módszerek felfedezése irányába haladhatnánk. D.: Csontkovács-mesterség. amely a gyógyszer beszedését követően még 10 év múlva is megmaradt az aurában. A gyógyszerek és a sebészi beavatkozás a két legfőbb alkalmazott módszer. Néhány orvos már kért segítséget. Legnehezebb eseteiket gyógyítókhoz küldik. mielőtt az fizikai betegségként lecsapódna szervezetünkben. amikor a gyógyszereket kipróbálták. A jövő hollisztikus gyógyítórendszerei diagnózist és kezelési útmutatót fognak nyújtani az összes energiatestnek és fizikai testnek együttesen. Dávid Tansely M. De ideje kilépni a sötét cellából. és ezen a területen értek el eredményeket. Általában titokban teszik ezt. Milyen óriási eszköz lenne a kezünkben. amely úton van visszafelé igazi énjéhez. Hogy mindezt megtehessük. de a magasabb régiók energiájából is van bennünk. Ph. kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan területeket! Ezzel az információval és további tanulmányozással praktikusabb és hatékonyabb módszereket találhatnánk. hogy helyreállítsuk az éteri szint energiáinak egyensúlyát. valamennyien együtt fognak dolgozni. Megfelelő kutatómunka nyomán többet is megtudhatnánk arról. csupán ránézéssel a test belső folyamatait látni képes emberek mekkorát lendíthetnének az orvosi kutatásokon! . További irodalomként a következő könyveket ajánlom: George Vithon Ikasi M. hogy nyíltan együtt dolgozzunk. elsősorban az orvosokat tanítanám meg a mezők észlelésére. Képzeljük csak el. Az orvosi tevékenység az USA-ban elsősorban a fizikai testre koncentrált. támogatva és elősegítve a gyógyítást? Melyek nem férnek össze. hogy magasan képzett.: A radionika tudománya. mint az utazónak a helyes útirányt megmutató eszközt. hogy ők is lássák a beteg élő testében a betegséget működni. és ezért természetesen hatást gyakorolnak a magasabb rendű testekre. kristályokkal történő gyógyítás mind eléri az aura felsőbb szintjeit. A magasabb energiák hatásait inkább csak akkor látjuk. hanggal. Mivel az éteri test anyaga a legdurvább. Láttam már olyan gyógyszerutóhatást is. Július Dontasfoss M. Pl. szükség van az orvosi foglalkozásban kifejlesztett analitikus módszerek használatára. és valószínűleg a legkönnyebb megfigyelni. ahogyan a betegnek kívánatos és átfogják mind a belső. Milyen az allopatikus gyógyszerek és a homeopatikus orvosságok kölcsönhatása? Melyek vannak egymással összhangban. Connelly. így képesek lennénk a rendellenesség gyógyítására.

a kutatás erőit inkább az adott betegre és annak személyes igényeire összpontosíthatná. Az egészség itt nemcsak fizikai értelemben vett egészség.1. szintű sebészet 4. hogy „a megfelelő anyagot. a kémiai folyamatok kiegyensúlyozása Emocionális test Éterikus test Gyógyítás és érzelmi harmónia Gyógyítás és a struktúra kijavítása Fizikai test A masszírozás 139 . hogy a laboratóriumban vizsgált állatokra helyezné a hangsúlyt. a megfelelő időben adva az min- denkinél olyan átalakító anyagként hat. szeretet A gondolkodás új rendszere A hitrendszer kihívásai.Ahelyett. újrarendezni. lehetőségei Univerzális szeretetben létezés Szeretet adása és kapása A dualisztikus gondolkodás lehetőségei Az érzelmek blokkjainak újrafelfedezése és azok lezárásának fájdalma Az érzelmi blokkok és fájdalmak újraértékelése és feloldása Az éterikus szinten az energia folyását és a vibrációt lehet felszabadítani. szintű gyógyítás. a megfelelő dózisban. amely a leghatékonyabb módon a legkevesebb mellékhatással és a lehető legrövidebb idő alatt teremeti meg az egészséget". a programokat minden egyén számára annak személyes szintjén fogja megtervezni. milyen sokféle módja van az információszerzésnek az aura valamennyi szintjén! 15. ábra. Ha valaki képes közvetlenül a beteg számára szükséges kezelésmódhoz hozzáférni („kiovasni" a betegből). Egy ilyen lehetőség birtokában most nézzük meg. A belső gyógyulás folyamata Keterikus test Mennyei test Éterikus test Asztrális test Mentális test 7. hanem minden szinten beálló tökéletes egyensúly. szintű gyógyítás 5. szintű gyógyítás 6. Heyoan azt állította. Az éterikus szinten az anyagcsere-folyamatokat lehet újraszervezni. A fizikai test energetikai újjászületése.

Gondolkodásunk. érzékelésünk. ahol vagyunk. Ezeket hagyományosan látásnak. Az első bennem kifejlődött. A legtöbb embernél ezek egyike a többihez képest fejlettebb. ezután kinesztetikusan keresek minden olyan irányban. és megkapjuk az általunk kívánt információt. amíg csak nem érzem valamilyen kapcsolat létrejöttét az illető személlyel.16. létezésünk belső folyamatai nagymértékben összefüggnek információszerzési módjainkkal. ugyanolyan * NLP: Neurolingvisztikus Programozás A könyv címe: „Frogs into Princes" 141 . szaglásnak nevezik. békés állapotba hozzuk magunkat. Ha segítségre van szükségünk. megérintve az embereket és enerigamezőiket. Most kérjünk meg valakit. mi is ez a folyamat valójában. Ha segít. Sok gyakorlást követően hallani kezdtem az információt. Elsődleges működésünk lehet a vizuális és kinesztétikus. fokozhatjuk annak érzékenységét. Sok órát töltöttem azzal. „terjedjünk ki". hangokban vagy érzelmekben gondolkozunk. ízlelésnek. ha én meghallok egy nevet. Ezután észleléseim „látássá" váltak. vagy vizuális és auditív folyamatok kombinációja. hogy testi pszichoterápiát végeztem. tisztánérzéskelésnek vagy lélekolvasásnak. tisztánhallásnak. hogy segítsen a koncentrálásban. Különböző belső folyamatokra különböző kombinációkat alkalmazunk. Ezen a ponton túl képeket látok és információkat hallok a megnevezett személyről. érintsük meg azt a testrészünket. Mindezek az információs módok megtanulhatók megfelelő gyakorlatok és meditációk segítségével. amint ezt a két NLP *-szakember. Elkezdtem látni az érzéseimnek megfelelő dolgokat. hatékonyabb az információszerzésben. Közvetlen kapcsolatot létesítünk. AZ ÉRZÉKEK FINOMÍTÁSA Gyakorlatok Kinesztétikus érzékünk finomítása céljából üljünk le egy kényelmes meditációs helyzetbe. Pl. hogy elsősorban képekben. Bármelyik változat lehetséges. Ajánlom. üljünk le és érezzük. és folyamatosan tudjunk koncentrálni célunkra. A direkt hozzájutás szó szerint értendő. ezután menjünk vissza. lesz az. először hallom. Ezt a folyamatot nevezik Fokozott Érzékenységű Észlelésnek. tapintásnak. Sok évvel ezelőtt nem tudtam volna ezt megtenni. hallgatni akarjuk a lélegzést vagy szívverést. E módszer révén majdnem bármely kívánt információt meg lehet szerezni. és összpontosítsunk a test belsejének érzékelésére. Ha inkább auditívak vagyunk. Csukott szemmel üljünk le és érezzük a szobát. hallásnak. Koncentráljunk. A dolog legnehezebb része az. kifinomult érzék a kinesztetíkus érzék volt. vagy auditív és kinesztétikus. Richar Bandler és Johd Grinder állítja „Békából királyfi" című könyvében. „sugározzunk ki" a szoba különböző részei és a tárgyak felé. nyissuk ki a szemünket és érintsük meg a tárgyakat a szobában. Belső tapasztalásunk bizonyos csatornákon zajlik. Most tegyük ugyanezt ti körülöttünk lévő térrel. amelyet javasolnék a Fokozott Érzékenységű Észlelés fejlesztését szolgáló tanulás megkezdéséhez. Nézzük meg közelebbről. ahogyan megszokott érzékeinket keresztül információt szerzünk. mert az a mód. koncentráljunk testrészeinkre és szerveinkre. Ha nyugodt. s ebben egyik érzékünkre összpontosítunk. Üljünk le és érezzük a teret kinesztetikusan. amelyre koncentrálunk. hogy találjuk ki. Ha inkább vizuálisak vagyunk. esetleg rá akarunk nézni erre a testrészre. tisztánlátásnak. hogy bekötött szemmel vezessen át egy másik ismeretlen szobába. Csak gyakorlás kérdése. fejezet KÖZVETLEN INFORMÁCIÓSZERZÉS A megszokott módon túllépő információszerzés hatalmas mértékben segíthet a gyógyításban. hogy elérjük ezt a nyugodt állapotot. A hozzánk érkező információ öt érzéken keresztül érkezik. Megtudhatjuk.

Ez különbözik a képalkotástól. amelyet én elmeképernyőnek nevezek.vagy egy órát is igénybe vehet. Pl. és ellenőrizzük le. mely csak annak az embernek a számára bír jelentőséggel. A gyógyító a feltárult látomást figyeli meg és írja le keletkezésének folyamatában. de a gyógyítás nem annyira hatásos. NAGY TÁVOLSÁGBÓL TÖRTÉNŐ ÉSZLELÉS Úgy vettem észre. és olvasatukat interpretálásuk útján adják meg. A belső látással aktív. hitet igényel. Most tegyük meg ugyanezt a szobával. Ezután menjünk át egy ismeretlen szobába és kezdjük újra az egészet csukott szemmel. hogy vizuális érzékelésről van szó. közvetlen hozzáférhetőséget biztosítunk. és hagyjuk kitárulni a jelenetet. Ugyanez igaz a szimbolikus látásra. Nem tudhatjuk. Érintsük meg a testünket. Együtt egész szinfóniát alkotnak. 142 . hogy a képek két formában érkeznek. hogy a kép szimbolikus vagy konkrét jelentésű (illetve. A. röntgen-géphez hasonlóan. függetlenül attól. dolgok képeit látjuk. vagy tőlünk távol helyezkedik el. Mind a szimbolikus látásnál. Vizuális érzékeink finomítása céljából üljünk le meditációs helyzetbe. Amint kifejlesztettem „látási" képességemet. hogy a személy velünk egy szobában. Ha auditív érzékeinket akarjuk finomítani. Meghatározhatom. Ez jóval meghaladja a hallás megszokott terjedelmét. melyet hallgatunk. Mit tudunk meg a szobáról? Vegyük le a kendőt a szemünkről. láthatunk egy örvénylő ködfoltot az égen.módon. üljünk le meditáló pozícióba. állatokkal és növényekkel. Ez a kép vagy a gyógyító elméjének képernyőjén jelenik meg. Pl. mintha a gyógyító. Először nyitott szemmel vizsgáljuk meg részletesen a szobát: ezután csukott szemmel idézzük fel magunkban a szoba képét. hogy a feltáruló látomást ne értelmezze vagy zavarja a gyógyító. hallani fogjuk. makro. amit létrehozni szeretnénk. Mi mást hallunk még? Nem létező hangokat? Hallgassuk meg még figyelmesebben .vagy mikroszkopikus nagyságban. Ezt receptív információközvetítésnek nevezzük. nem mondjuk rögtön: „ez mit jelent?" Csak nézzük. Ez azt jelenti. A látás e fajtaját belső látásnak neveztem el. Az ily módon történő információszerzés sok bizalmat. A látomás jelentése különböző lehet a beteg és a gyógyító számára. Ez csak sok gyakorlat segítségével lehetséges. Ezután menjünk ki a szabadba. hogy néhány olyan különleges információnak járunk utána. a másik konkrét. keressük meg azt az érzéket. A konkrét látás egy másik típusában a gyógyító a beteg egy belső szervének képét látja. vagy hallgassuk meg belső folyamatainkat egészen addig. amelyhez hozzá akarunk jutni. Az egyik szimbolikus. Mit látunk? Ne felejtsük el. Hosszú távolságból történő vizsgálódásaim ennek ismeretében eléggé jónak tűnnek. képes lenne keresztüllátni a test rétegein. legnagyobb távolságból történő. vagy hatalmas csokoládétortát. és csukott szemmel nézzünk testünk belsejébe. amint végigsuhan az úton. Ha nehézségeink vannak. mert a vizsgálódó személynek először egy tiszta szinbólumrendszert kell felépítenie. amelyben képet alkotunk arról. Itzhak Bentor „A vad inga elpusztítása" című könyvében olyan éles hangról ír. akinek „olvasunk". belép az adott időzónába és így szemtanúja lesz a lezajló eseményeknek. ahogy testünket is érzékeltük. Másrészt. Pl. néhányan saját szimbólumaikat használják. Ha segítségre van szükségünk. amely olyan alkotó folyamat. A szimbolikus kép esetében egyszerűen olyan képet látunk. mondjuk egy kék autót. Ó képes volt megmérni ennek a hangnak a frekvenciáját. hogy lehetséges a közvetlen információszerzés. melyet a beteg a múltban élt át. az aura melyik szintjén és milyen felbontásban vagy méretben. A konkrét kép esetén események. tegyük kezünket testünk azon részére. melyet sok meditáló hall. a hangok szinkronitását. amelyen keresztül információhoz juthat. és érezzük vagy nézzünk rá. és hallgassunk meg minden hangol körülöttünk. vagy a beteg testében helyezkedik el. amíg képesek nem vagyunk róluk képet alkotni. amíg sikerül érthető képet felépítenünk. Ha ezt egy erdőben tesszük. amint a kocsi halad előre az úton. Nagyon hatásos eszköz a betegségek leírásánál. amely segíthet. Fél. Nagyon fontos. Végezzük el ugyanezt emberekkel. felfedeztem. milyen mélységbe. csak később. mint amikor egy szobában vagyok az illetővel. a belső látás felhasználásával a test bármely általam látni kívánt belső részét megfigyelhetem. elérni a szervet. Hallgassuk meg még közelebbről. ha egy szimbolikus képet látunk. hogy valami már megtörtént vagy megtörténhet).egy napon mondhatnak nekünk valamit. mind egy esemény olvasásánál a gyógyító a külső szemlélő helyzetét foglalja el. Hallgassunk testünk belső hangjaira. E folyamat során fokról fokra jutunk újabb információkhoz és lassan egy érthető képet építhetünk fel. hova nézzek. Szemtanúi lehetünk egy olyan eseménynek. általam végzett auramegfigyelés egy New York és Olaszország között folyó telefonbeszélgetés során történt.

KÖZVETLEN INFORMÁCIÓSZERZÉS ÉS AZ ESEMÉNYEK MEGÉRZÉSE Sokszor megtörtént, hogy az emberek a jövőre vonatkozóan útmutatást kértek tanítóimtól. Ilyenkor mindig úgy válaszolt, hogy lehetséges a valószínű jövőről beszélni, de nem az abszolút jövő realitásairól, mert mindnyájunknak megvan a szabad akarata, hogy azt teremtsük meg a jövőnkben, amit akarunk. Azt is mondta, hogy nem fogja megjósolni a jövőt, de néha mégis válaszolt a feltett kérdésekre. Eddig ezeknek a lehetséges eseményeknek nagy része bekövetkezett. Pl. Heyoan egyszer azt mondta valakinek, lehet, hogy kapcsolatba kerül az ENSZ-szel. Az illető azóta két meghívást is kapott, amelyek nyomán tényleg kapcsolatba került az ENSZ-szel. Egy másik embernek azt mondta, hogy tagja lehet a mexikói diplomataszolgálatnak, és ezzel kapcsolatban egy portugáliai nyaraláson köt ismeretséget, így is történt. Néhány embernek azt mondta, hogy bizonyos dolgokat be kell fejezniük, mivel valószínűleg költözködni fognak. Most tényleg költözködnek, amire nem is gondoltak azelőtt Egy különleges kezelés elején azt mondta nekem, hogy az illetőnek rákja van, és hamarosan meg fog halni, így is történt. Ezt még nem is gyanították, amikor a kezelésen megjelent, és sokáig nem is találtak semmit, csak néhány hónap múlva, a negyedik műszeres vizsgálat elvégzése után. A műszeres vizsgálat eredményei a rákos daganat ugyanazon formáját, méretét és elhelyezkedését mutatták, mint amit én láttam a belső látás segítségével. Természetesen nagyon izgatott lettem, amikor mindezt megtudtam a közvetlen információszerzés módszerével. Nem mondtam el a betegnek. Mondtam, menjen el azonnal ovosához. Sajnos nem álltam kapcsolatban az orvossal. Az ilyen esetek felvetik annak a kérdését, meddig terjed a gyógyító felelőssége. Ezt a könyv egy későbbi fejezetében tágyaljuk. A közvetlen információszerzés folyamatának legjobb vizsgálatát a Stanford Kutatóintézet két munkatársa, Russel Targ és Harold Puthoff

adta a „távollátásról" írt munkájában. Úgy találták, hogy a standfordi laboratórium alagsorában lévő megfigyelő képes volt meglehetősen pontos leírást adni azokról az előre meghatározott helyszínekről, ahová a vizsgálatban részt vevő csoport tagjai küldték. Targ és Puthoff kísérleteiket ismert médiumokkal kezdték, de később úgy találták, hogy bárkit is választanak, még a legszkeptikusabb ember is képes ugyanezt csinálni. Úgy gondolom, hogy az én tevékenységem igen hasonló, de a gyógyításra alkalmazva. Röviden szólva azt hiszem, hogy a legtöbb ember képes használni a közvetlen információszerzés valamilyen módját mindennapi életében. Milyen információ segíthetne abban, hogy jobban végezhessük a munkánkat? Talán megtudhatjuk saját Fokozott Érzékenységű Észlelésünk segítségével. Mindez csupán egy módon fejezi ki azt, hogy az ember számára sok lehetőség adott arra, hogy információt, iránymutatást kapjon, ha kéri azt, és nyitott annak befogadására. A közvetlen információszerzésnek sok köze van a jövőnkhöz is. Ha szélesebb körben megtanuljuk az információszerzést, nyilvánvaló, hogy ez az egész oktatási rendszerünket érinteni fogja társadalmi szinten is. Nemcsak azért fogunk iskolába járni, hogy deduktív és induktív gondolkodást tanuljunk, hogy információkat gyújtsunk és fejlesszük memóriánkat, hanem azért is, hogy megtanuljuk, hogy jussunk hozzá valamihez, amit azonnal meg akarunk tudni. A dolgok órákig tartó memorizálása helyett meg fogjuk tanulni, hogyan jussunk az Egyetemes Energiamező „memóriájában" tárolt információhoz. Az ezoterikus terminológia az információtárolás e módozatát „Akasha lemeznek" nevezi. Ezek a lemezek az Egyetemes Hologramban rögzített minden megtörtént esemény, valaha megszerzett tudás energialenyomatai. Az agy ilyen típusú működésekor az információkat nem tároljuk élményeinkben, hanem egyszerűen megszerezzük azokat. Az ilyenkor az emlékezés azt jelenti, hogy ismét ráhangolódunk az Egyetemes Hologramra és ismét leolvassuk az információt: nem saját agyunkban kutatunk, hogy újra megtaláljuk. Mivel ez az információ a lineráis idő korlátain kívül létezik, amint azt a negyedik fejezetben láthattuk, valószínűleg képesek lehetünk valamilyen mértékben olvasni a jövőben, mint azt Nostradamus is tette, amikor megjósolta egy Histler nevű diktátor felemelkedését Európában kb. 200 évvel Hitler előtt.

17. fejezet

A

BELSŐ

LÁTÁS Ha túl kimerült voltam, előfordult, hogy nem voltam képes ezt megtenni, részben azért, mert fáradt állapotban nehezebb koncentrálni és az agyat megnyugtatni. A rezgésszámunkat is nehezebb megemelni fáradt állapotban. Azt is felfedeztem, hogy alig számít, hogy szemem nyitva vagy csukva volt: kivéve akkor, ha a nyitott szem segítéségével pótlólagos információhoz juthattam. Ez a pótlólagos információ néha segíti, néha akadályozza a koncentrálást Pl. néha arra használom a szemem, hogy segítse elmémet arra koncentrálni, amire nézek. Máskor épp csak becsukom a szemem, hogy kizárjam azokat az információkat, amelyek elterelhetik figyelmemet.

A belső látással kapcsolatos első élményem egy kora reggel történt, amint az ágyban feküdve mellettem fekvő férjem hátának érdekes izom- és csontszerkezetét vizsgáltam. Nagyon érdekesnek találtam, ahogyan az izmok összekapcsolódtak a nyakcsigolyákkal. Hirtelen tudatára ébredtem, mit is csinálok, és gyorsan befejeztem ezt a fajta nézelődést. Hosszú ideig nem „tértem vissza" a valóság ezen szintjéhez, azt mondván, hogy mindez csak képzelődés volt. Végül természetesen mindez visszajött. Kezdtem „belátni" pácienseimbe. Először mindez zavaró volt, de belső látásom állhatatos volt, s magam is kitartottam mellette. A belső látással tapasztaltak megfeleltek a páciensről tőle, vagy orvosaitól megkaphatott egyéb információknak. A belső látás a röntgensugár vagy a nukleáris mágneses rezgés (NMR) hasonló kifinomult emberi formája. A belső látás azt a képességet foglalja magába, mellyel az egyén olyan mélységben és felbontásban (bizonyos határokon belül) tekinthet be az emberi testbe, amilyenben az látni kívánja. Ez egy új mód a dolgok észlelésére. Ha látni akarok egy szervet, arra összpontosítok. Ha a szervek belsejét vagy egy meghatározott részét akarom látni, arra koncentrálok. Ha egy, a testbe behatolt mikroorganizmust akarok látni, akkor arra összpontosítok. Ezekről a dolgokról a megszokottal egyező küllemű képeket kapok. Pl. az egészséges máj színe sötétvörös, mint ahogy a rendes látásnál is észlelhetjük. Ha a máj sárgaságot kapott, beteges, sárgásbarna színe lesz. Ha az illető kemoterápiás kezelést kapott, illetve kap, a máj rendszerint zöldesbarna színű. A mikroorganizmusok kb. ugyanúgy néznek ki, mint a mikroszkóp alatt. A belső látással kapcsolatos élményeim, melyek eleinte spontán történtek, később sokkal ellenőrizhetőbbé váltak. Kezdtem megérteni, hogy ehhez a fajta látáshoz különleges, nyitott állapotban kell lennem, amikor is a harmadik szemem (hatodik csakra) aktiválódik, és az agy többi része viszonylag nyugodt, öszszeszedett állapotban van. Később találtam olyan technikákat, melyek eljuttathatnak ebbe az állapotba, így akkor láthattam bele a testbe, amikor csak akartam, feltéve, hogy képes voltam a szükséges szellemi és érzelmi állapotba kerülni.

PÉLDÁK A BELSŐ LÁTÁSSAL TÖRTÉNŐ VIZSGÁLÓDÁSRA A 17.1. ábra a belső látással történő vizsgálódás egy példáját mutatja be. A bal felső rajz az aura képét mutatja be, elölnézetben, a jobb felsőn a belső szerkezetet láthatjuk, míg az alsó ábra a külső képet mutatja. Ebben az esetben egyik barátom elesett a jégen, és megsértette a vállát. Amint megvizsgáltam őt, „auravérzést" láthattam a váll elülső, külső részén, ahol energiát veszített. A csuklyásizom mentén elhelyezkedő hátsó energiavonalak teljesen összekuszálódtak és ki kellett őket egyenesíteni. Jobb kezemmel tölcsért formáltam a vérzés fölött, hogy megállítsam, és kifésültem a hát összekuszálódott energia vonalait. Amint ezt csináltam, láttam a felkarcsont végét, ezt később röntgenvizsgálat is megererősítette. Ez a rövid (félórás) kezelés meggyógyította a vérzést és az energiavonalak összevisszaságát, így segítve a megrongálódott csont gyógyulást. A 17.2. ábrán bemutatott másik példán egy petefészekcisztát láthatunk, melyről kiderítettem, hogy kb. teniszlabda nagyságú, 7 cm átmérőjű. Január 3-án sötét kékesszürke színű volt (17.2A ábra). Ezt a cisztát már diagnosztizálta egy orvos, de a medence gyulladásos betegségét, mely az aurában sötétvörös színnel jelent 145

.

Barátom sokkal jobban érezte magát. de nem akartunk kockáztatni. rögtön megjelent előttem a barátja medencei területének belső képe. a bal oldali alacsonyabban.3A ábra a medencei fertőzést okozó kór egy másik esetét mutatja. Korai stádiumban a rák sötét szürkéskék színű. hogy a ciszták igen könnyen megkülönböztethetők a fibrómáktól. A reggelt az intenzív kórteremben töltötte. hogy a rák áttételessé vált. ábra bemutatja. akinek két fibrómája is volt. A fekete energia kitisztult. petefészekcisztát és egy fibrómát. de a gyógyítás ideje alatt felfedeztem.2F ábra) teljesen eltűnt.meg. Ez a betegségfajta medencei fertőzést okozó kór. hogy antibiotikumok nélkül is megszüntethető lett volna a fertőzés. a szív területén stagnáló energia volt. A jobb oldali magasabban volt a méhen kívül. hogy valószínűleg szívrohamot kapott és szüksége van rám. március 3-ra (17. hogy gyógyítsam. folyamatos EKG-ellenőrzés alatt. de a szívcsakra gyökerénél található. A beteg végig tisztító diétán maradt e kezelés ideje alatt. A méretekre vonatkozó minden megfigyelés megegyezett az orvos medencei vizsgálat nyomán történt megállapításaival. spirális alakzat kapcsolódott hozzá. A 17. amit láttam. feketébb lett. Ebben az esetben a ciszta túl sötétté kezdett válni ahhoz. mint egy vulkán. A 17-3B ábra a távolból végzett belső látással való vizsgálat felhasználásának egy példáját mutatja be. részben a méhbe beágyazódva. Az aortában. nem. ami velem történt egy napon. szintén gyengeséget figyelhettem meg. viszonylag kicsi fibrómája volt. és egy különös.4. A 17. menstruáció előtti energia vette át a helyét. amely behatolt a testébe. Torkába és hasi idegközpontjába érzelmi fájdalom és félelem szorult. hogy megosztotta velem fájdalmát és sírt. Lehet.2C ábra) már csak 2 cm volt. Két hónappal később. Ahogyan kifejlődik. Január 15-re (17. az aortabeli gyengeség még mindig megvolt. mert nem akarják érezni azt az érzelmi fájdalamat. Február 6-ra (17. Látható. 149 . az azt jelenti. Belső látásom szerint a ciszta majdnem fekete volt. Amint együtt fáradoztunk azon. Az iroda t.-zárva találtam. és ezután egyenesen a szívcsakra ha túlsó részébe ment. csupán megfigyeltem a folyamatot. A ciszta január 21-i sötét színe miatt mindketten. valószínűleg a bal oldali petefészek eltávolítása előtt lett megbolygatva. Egy órám végén egy diák megkérdezte. igaznak bizonyult a rajz.2B ábra) a ciszta 4 cm-re zsugorodott és a medencei gyulladást felfedezték az orvosok. Amikor ezek a fehér foltok szikráznak és kitörnek. Az orvos diagnózisa is megerősített. Két. az orvos és én is antibiotikumot ajánlottunk a nőnek. Az ötödik hátcsigolya (T5) balra elmozdult. ahol nagy fizikai fájdalmak közt találtam. Amikor eljöttem. amelyek vörösesbarna színnel jelennek meg a mezőbe. ahonnan a petefészket eltávolították. meggyógyítanám-e a barátját. A beteg tisztító diétán volt. mit fedezett fel számomra belső látásom. így elmentem a lakására. hogy az elülső második csakrában volt egy törés. Később fehér foltok jelennek meg a feketében. de idővel jelentős mértékben kitisztult. s mi a rák kifejlődését akartuk megelőzni a fertőzés megszüntetésével. Az a fajta blokkolás akadályozza a testérzésben zajló természetes gyógyulási folyamatot. hogy a sebészi beavatkozás még több megrázkódtatást okozott a csakráknak. (Ekkor nem működtem közre aktívan a gyógyításban. Január 21-re (17. amikor meggyógyítottam a beteget. amely eltüntette a problémát. Amint megkérdezte. Bal karját testére szorította. amit egy petefészek elvesztése okoz. Felrajzoltam a táblára. Biztos vagyok abban. amely vörösesbarna színben látszott az aurában. barátom azzal. amikor barátomat indultam látogatni. MEGÉRZÉS ÉS BELSŐ LÁTÁS A megérzésre vagy spirituális tanítóktól érkező figyelmeztetésre példa az az eset. egyre feketébbé válik az aurában. Távolból nem sikerült érzékelnem. hosszú ideje (ebben az esetben 3 éve) mint a rák kifejlődését megelőző folyamat volt ismert.) Január 29-én (17-2D ábra) a ciszta 3 cm-es nagyságúra nőtt a menzesz kezdetén (megszokott eset cisztánál). a T5 csigolya visszatért helyére. hogy megtisztítsuk a szív körül stagnáló energiát. és ez okozta elsősorban a működési zavart. hogy egyedül a tisztító diétára bízhattuk volna a tennivalókat. és sok jó. amikor egy belső hangtól megtudtam. Ez a csigolya nem áll összeköttetésben a szív beidegzésével. sikeresen megszüntette a torok és a hasi idegközpont érzelmi szorítását. Három háznyira lehettem az irodájától.2E ábra) a ciszta l cm-re csökkent. és csak súlyosbítja a traumát. A sebészeti traumán kívül a nők rendszerint visszavonják energiájukat arról a területről. közvetlenül a szív fölött.

Ezt nem az orvosok kritizálásaként mondom. kitisztítottam a vérét. és ezt mondogatták is neki. hogy amikor közölték vele. és tudta. több orvos is mondta neki. melyből kórházi tartózkodása során gyógyszeres infúziót kapott. A belső látásom150 nak köszönhetően megnyugtathattam. mert az orvosok egészen nyíltan attól féltek. és kiszívta őket a testből. Úgy tűnt. majd valamennyit kiszivattyúztuk. A 17. és én észrevettem a vérében a magokhoz hasonló testecskéket. Kb. Következő vérvizsgálati lelete teljesen tisztának és normálisnak bizonyult. . pálcika alakú élőlényeket mutatja.5A ábra azokat az apró. és töltötte meg a fertőzött területeket. A gyógyítás folyamán erős levendula-. és támogatásomat igénybe vennie. hogy ez kiszakítja őket a helyükről. nem gyógyult meg véglegesen. fejezze be a kemoterápiát. folytatta a kemoterápiát. Az én szerepem annyi volt gyógyulásában. Rose-t. Amikor kijött a kórházból. ábrák a mikroszkopikus belső látásra mutatnak két példát. Egy betegemet. mintha vörösvérsejtekből lövelltek volna ki (17. a kemoterápiát mégis abbahagyja. hogy valószínűleg két hete van hátra. fehér. hogy megmentsék az életét. aki egy Emmanuel nevű spirituális vezető üzeneteit szokta közvetíteni. hiszen mindent megtettek. Ez az eset arra példa. nagyon hamar meghal. Az első alkalommal ezeket egy levendulaszínű fuvallattal. Nem volt könnyű számára kiállni az igazságért. de úgy döntött. Ők nem. Ugyanebben az időben elkezdett egy barátom. majd ezüst színű fény áramlott a testbe.5B ábra). amelyen olyan voltak. karjának területére hatoltak be. hozzájutottam ezekhez az információkhoz. A kemoterápia nem okozott nála mellékhatásokat. hogy két hete van hátra. Vérében furcsa kinézetű. De ebben az esetben más tényezők is működtek. ha abbahagyja a kemoterápiát. egy fehér-arany fényt látott a szobában. Azonnal intenzív osztályra vitték és kemoterápiát kapott. Elmesélte.MIKROSZKOPIKUS BELSŐ LÁTÁS A 17. hogy csak átmenetileg javult az állapota. melyek egy valószínűleg leprához hasonló betegséggel fertőzött személy vallanak. Én. Minden egyes infúziós palack címkéjére. l évvel azt megelőzően. amikor ezek a kis élőlények benyomultak erre a területre az izmokba és a csontokba is. mire úgy döntöttünk. hogy hozzám eljött. mint gyógyító. hogy többé már nem fontos velem találkoznia. Pat Rodegast „közvetítő" üléseire járni. majd ezüst fénnyel kiszakítottuk helyükről. Ekkor az energiafolyam megfordult. maghoz hasonló testeket láttam. Rengeteget adhatunk egymásnak. hogy támogattam őt.5A és B. hogy nem fog meghalni. Ekkor jött el hozzám. A fény hatására a mikrooganizmusok igen magas rezgésszámmal kezdtek rezegni. melyeknek ők nem voltak tudatában. Vérvizsgálatai azt mutatták. mert különben nagyon hamar meg fog halni. Azért kellett neki a segítségem. azt írta: „tiszta szeretet". hogy semmi rendellenesség nincs a vérében. Átmeneti javulás következett be. Emmanuel azt mondta Rose-nak. Láttam. kemoterápiával kezelték. amikor a spirituális gyógyító és az orvos nyílt együttműködése a beteg jólétét szolgálja. Nem volt könnyű. lapos. hogy segítsük a gyógyulás folyamatát. először a diagnózis kimondása óta. Ezt a vérvizsgálatai is igazolták.

anélkül. Belső. Mindez több energiát hoz a homlok közepébe és az agy területeire. Ez a meditációs légzés segít abban is. amint kifújtuk. A következőket láttam. . és feszítsük meg a testünket olyan erősen. Ez a két áramlat a thalamusban ível át egymáson. Ez a fény magasabb rezgésszámú. mint egy fénypont. Utazás a testen keresztül A belső látás tanulásának legjobb módszere az ún. egészen a sejtszintig. mélyrelaxációs gyakorlatok végzése. hogy minden feszülés megszűnjön. megszüntetve minden feszülést. Most vegyünk mély lélegzetet. és két testi szemünkön át lép be a testünkbe. A fény áthalad a látóidegek kereszteződésén. hogy megmozdítanám a fejemet. amely közvetlenül emögött helyezkedik el. melegséggel és energiával tölt el. információt) beengednék a fej harmadikszem-régiójába. Kicsiny önmagunk keresztülfolyik a bal vállunkon. és lépjünk be a testünkbe. és finomabb felbontásban vizsgálom meg. Ebből a pontból bármely választott irányba nézhetek. A tesnek azon területei vonzanak. Az ilyen típusú látás szubjektív érzéklete olyan. Ismételjük meg a feszítőlégzés-gyakorlatot. A BELSŐ LÁTÁS KIFEJLESZTÉSE Gyakorlat 1. Az agy központi részén helyezkedik el. Rég megfigyeltem. enyhe bizsergő érzéssel. 5 cm-nyire. hogy van egy „letapogatókészülék" a fejemben. mindenütt egyformán. és a belső látás detektoraként működő tobozmirigy felé irányul. melyben a levegőt a hipofízis túloldalán elhelyezkedő hátsó garatfalhoz és lágy szájpadhoz préselem. ha közvetlenül arra nézek.6. Lélegezzünk mélyen. Ez a rezgés és az arany színű fény növeli a thalamusz területe felé elágazó fénysugarak mennyiségét. Jelenítsük meg képileg a feszültséget. hogy kiválaszszam az érdeklődésre számot tartó területeket. ahogy csak tudjuk. Most képzeljük azt. azonban rendszerint segít. Ismételjük háromszor. de csak feleannyira feszítsük meg a testünket. és lazítsunk meg minden szoros ruhadarabot magunkon. Az egyik fénysugár a szokványos látás nyakszirti lebenyeibe irányul. mint a látható fény. Olyan speciális légzéstechnikával lélegezve. hogy testünket megfeszítenénk. amint a sűrű mézhez hasonlóan csorog le testünkről az alattunk lévő felületre. általunk választott mélységbe igen széles skálájú. A gerincem aljából arany szí- nű fényt hoz felfelé annak háti és rózsaszínűt annak mellkasi oldalán. majd fújjuk ki a levegőt és hagyjuk. a harmadik szemem mögött kb. rózsaszínt). Ha egy beteg jön hozzám először. az egész test általános „letapogatását" végzem el. hogy bizonyos meditatív és légzéstechnikák segítéségével elérhető. majd a látóidegek mentén áramlik. amit vizsgálok. ahol a harmadik szemtől egyenesen hátrafelé húzott vonal metszené a halántékaimat összekötő vonalat. lassú. amerre halad. ez a „letapogató" érzékközpontja. Csináljuk meg még egyszer. Először csupán a problémáról kérek egy képet. 1. testen keresztüli utazást segítő. anélkül. és ezután mentális képet kapok a helyzetről. Úgy tűnik.y 151 . hogy elmémet összpontosítsam és megnyugtassam. Érezzük. sőt a vírusokig kiterjedő felbontóképességgel vizsgálódjunk. vagy röntgenlátásommal megfigyeltem a testbe érkező fényt útját. Ekkor jobban ráhangolódom erre a területre.A BELSŐ LÁTÁS FOLYAMATA Most elmagyarázom. Bal karunk nehéz és meleg. melyek segítségévellátok. hogy bármilyen. a másik irányítva a szemmozgásokat a thalamuszba. melyeknek figyelemre van szükségük. ahol csakakarunk. egészséges ütemre lassul. Ez a fajta látás magával hozza azt a képességet is. Az érzékenyebb „letapogatás" érdekében néha a kérdéses területre teszem kezeimet Ezáltal könnyebben látok. Néha másik módszert használok. mintha valamit (energiát. minden feszülésnek véget vetve. Először is feküdjünk le. Az általam látottak szerint a tcorpus ccallosum alján ível át. hogy szívverésünk kellemes. és arany színű fényt sugározzon ki az aurába (ha az illető szerelmes. Kicsiny önmagunk végigfolyik bal karunkon bele kézfejünkbe. ösztönözni tudom a hipofízist erre a rezgésre. és lazítsunk! Próbáljuk meg újból! Most vegyünk mély levegőt. Fújjuk ki a levegőt. amint azt a 17. Az az érzésem. és a bőrön is át tud lépni. Tartsuk vissza a lélegzetünket. Ezt követően a fény útja kettéválik. A fény a harmadik szemünkön. hogy a hipofízis vibrálni kezdjen. hogy nagyon kicsinyek vagyunk. és megkerüli a hipofízist. hogyan működik a belső látás. és lazítsuk el magunkat. ábra is mutatja.

Jó állapotban lévőnek látszik ez a rendszer? Egészséges? Most „utazzunk át" tüdőnkön. majd a mellkas középső. amit megérdemelnek? Ha van olyan hely a testünkben. oda küldjük el kicsiny önmagunkat szeretettel és energiával felszerelten. vagy üljünk le egyenes háttal. majd f első részét. hogy a levegő csak úgy tudjon távozni. Minden rendben van? Most menjünk fel. hagyjuk. Ismételjük meg az előzőekben említett légzésmódot. majd a vékonybélben és a vastagbélben. Páter ajánlotta a következő gyakorlatot: Feküdjünk hanyatt. hogy a levegő kiszabaduljon a testből. Jegyezzük meg. Helyezkedjünk el kényelmesen. a másik pedig a nyitott megfigyelt. Lassan engedjük. és nyissuk ki a szemünket. Később nem lesz szükségünk a kéz használatára. ami miatt aggódunk. Lépjünk be a szívbe és kövessük a vér keringését testünkbe. és tartsuk torkunkat olyan helyzetben. Próbáljuk nyelvünket a lehető leghátrébb préselni. amit látunk. először a hasból. mit is tudtunk meg. Megkapják-e azt a törődést. hogy barátunk figyelmünk gyújtópontjába kerüljön. amit látunk. Tartsuk pontosan a gerincoszlop tetején. Ha elégedettek vagyunk azzal. Beszéljük meg barátunkkal. Jelentkezhet egy szín. Meditáljunk. ami különösen f elkelti érdeklődésünket. Egész testünk nehéz és meleg. Ha már elégedettek vagyunk felfedezéseinkkel és úgy gondoljuk. hogy barátunk vizsgáljon meg bennünket. vagy valaminek a halvány érzete. hanem lágy legyen. Ha energiára van szüksége. Először tekintsük át a test egészét. Ne vessük hátra a fejünket. hogy találhassunk egy területet. Ha ki kell tisztítani. Ha egyik testrész sem vonz különösebben. Milyen összefüggésben állnak az általunk észrevett dolgok azzal. Nyelvünk hátsó részét közelítsük hátsó garatfalunkfelé. hogy kicsiny önmagunk tegyen valamit. s fel a jobb farunkba. Milyennek látszik? Elég energiát kap? Szükségleteinek megfelelő mennyiségben vannak-e jelen az emésztőenzimek? Kövessük az étel útját a gyomor alsó szakaszán. amilyenre csak lehet. Emlékezzünk. C B. BARÁTUNK „LETAPOGATÁSA' Üljünk le barátunkkal szemben egy székre. egyszerűen szenteljünk neki több energiát figyelmünkből. hogy elménk elcsendesüljön. Most tátsuk ki a szánkat olyan nagyra. és egybeolvadjon valódi önmagunkkal. Vegyünk mély levegőt az orron keresztül. egy érzés. Amikor úgy érezzük. A HARMADIK SZEMÜNK KINYITÁSÁT ELŐSEGÍTŐ MEDITÁCIÓ Egyik tanítómesterem. hogy figyelmünk e terület szerveire összpontosuljon. mert kívülről vizsgáljuk meg a testet. amit látunk. egészítsük ki a következő vizualizációval: 152 .Most kicsiny önmagunk visszafolyik a bal karunkon felfelé. Mélyen lélegezzünk be és lazítsunk. Higgyünk annak. Ha bármiben is hiányt szenvedünk. hagyjuk. megfelelően gondoskodtunk testünkről. a hasnyálmirigyhez és a léphez. feloldva ott minden feszültséget. s innen a bal lábunkba veszi útját. 3. hogy kicsiny önmagunk küldjön oda energiát. amikor csak kívánjuk. Tartsuk csukva a szemünket. s annak végén áttér. hogy megkönnyítsük munkáját. elegendő az. Engedjük. Eleinte a kezünket is használhatjuk. Amikor egy terület barátunkon ösztönösen vonz. Amikor már kellőképpen belejöttünk. Most ezzel a kicsiny önmagunkkal kezdjük el felfedezni szervezetünket. Bármikor. magabiztosak és tudatosak. ami segíthet. vagy ha jártasak vagyunk az anatómiában. Rendben működik? Haladjunk végig a nemi szerveinken. Finoman engedjük. ha hátsó garatfalunk a lágy szájpad közel eső részéhez préselődik. Kövessük a testünkbelépő táplálék útját. keressünk egy másik területet. akkor csak induljunk el a test felfedezésére. egy tapintható szerkezet. Menjünk szánkból a nyelőcsövön keresztül a gyomorba. végül f első részéből. Először a hasunkat engedjük tele levegővel. Ez egy kicsit más érzés lesz. amit ő tud magáról. Nézzünk jól körül azon a területen. Egyikünk lehel a megfigyelő. visszatérhetünk ehhez a fajta önmegismerési módszerhez. hagyjuk. Legyünk passzívak. amit találtunk. majd vissza. Hozzuk magunkat vissza normál tudati állapotba. hogy kicsiny önmagunk normális nagyságúra nőjön. vissza a májhoz. Hagyjuk. majd bal lábunkon felfelé halad. tisztítsuk ki. Saját testünket kutattuk át. vizsgáljuk meg a szervrendszereket. de maradjunk mélyen ellazultak. és ismételjük meg ugyanazt. Most barátunk testében tehetünk egy utazást. lassan térjünk vissza önmagunkhoz. azután mellkasunk középső. Menjünk emésztőszerveinkbe. milyen érzés volt saját testünket beutazni. A kipréselődő hang nem bugyborékoló. 2. de ne érintsük meg barátunkat. hogy a képek belépjenek a testünkbe. és vizsgáljuk meg a tüdő szöveteit. Most cseréljünk szerepet és engedjük. Pásztázhatjuk területenként.

.

amely a hátulsó medencei területről indul és a gerincoszlopon keresztül eljut az agyközpont területére. ahol még semmiféle trauma nem történt. Amikor a kifinomult látás összekapcsolódik a kifinomult hallással. Pl. a levegőt torkom felső hátsó részéhez szorítom. Fejlődésünket nem gyorsíthatjuk f el természetellenes úton. tanúként megfigyelem a testrész történetét. amit felhasználhatunk a betegség múltbeli történetének olvasására! . 4. másokkal nem. A legtöbb komoly betegség ilyen traumák hosszú sorát követően keletkezik. látom. és magasabb frekvenciákat is tudok közvetíteni energiamezőmön át. Ha megtanultuk ezt a gyakorlatot. Felfedeztem. egyenletes. mert nagyon elszédülhetünk. Hogy ezt megtehessem. végül „leolvasom" a probléma okát. Ismételjük meg háromszor a megismert légzésmóddal. Először kinesztetikus észlelésemet használva lépek kapcsolatba a kérdéses testrésszel. Ez soha nem működik (bár legtöbbünk ezt szeretné). és próbáljunk meg emlékezni rá. Ez csak korlátolt hiedelem. szabályos lélegzeteket veszek szünet nélkül. miközben visszalépek az időben. mely leírja annak jelen állapotát. Egyszerűen csak emlékezzünk vissza fiatalabb korunkra. mert nagyon erős hatású. Az emlékeket vagy képekben. hogy a beteg életének egy korábbi időszakában valamilyen trauma történt az egyik testrészben. és kiegyensúlyozzam energiamezőmet. Egyszerűen csak addig megyek vissza az időben. még korábbi időbe lépek vissza és így tovább. rövid légvételekkel teszem.Amikor a levegő elhagyja testünket. a kapott információ még hasznosabb lesz. Néha nagy. hogy csak saját magunkkal tudjuk ezt megtenni. most már igen könnyű megcsinálnom. vagy hangban tárolom. A gyógyítás folyamán sokszor végzek gyors légzési gyakorlatokat. A második technika a kinesztetikus kapcsolat és a belső látás felhasználásán alapul. vagy érzésekben. Igen nagy körültekintéssel végezzük. ahogyan bizonyos fizikai problémák okait elolvashatjuk. amíg elérem azt a helyet. Mindent lassú tempóban csináljunk. hogy összpontosítani tudjak. milyen érzés ez. Vegyük észre. Milyen belső folyamat útján idéztük fel az emlékeket? Milyennek érezzük a folyamatot? Amikor a múlt valamilyen eseményét idézem fel. Tudom. de ezt az orromon vett gyors. jelenjen meg előttünk egy arany fény folyam. Ekkor képet nyerek a problémás tünetről. a múltba való visszalépés az. hogy a két fényáram az agy központja felett. Ahogy folytatom a múlt eseményeinek regisztrálását. megtisztítsam az agyamat. Nagyon könnyű visszalépni az időben. Ezután egy másik. mindannyian ezt tesszük. illetve abban ível át egymáson. Most koncentráljunk testünk elülső részére. A megtalált első trauma a jelenlegi probléma kiváltó oka. Legtöbbünk azonban azt hiszi. A módszer két technikát egyesít. Továbbra is fenntartom a kapcsolatot. és így jobban beláthatok az aurába. 154 . Most egy még korábbi időszakra emlékezzünk. Itt a fényáramlat rózsaszínűnek tűnik. ahol éltünk. hogy a belső folyamat. csak 3-4 lélegzésnyit testünk minden oldalára. ne csináljuk meg többször. és a levegőt torkom hátsó részéhez préselem. az aura magasabb szintjeit is látom. Most tekintsünk egy bizonyos kort vagy egy bizonyos helyet. Mivel a fenti dolgokat nagyon sokszor gyakoroltam. és olvasok a múltban. Ismételjük meg szintén háromszor a légzéssel együtt. A BETEGSÉG OKÁNAK MEGTALÁLÁSA: VISSZALÉPÉS AZ IDŐBEN Felfedeztem azt a módszert. Az első az emlékfelidézés szokásos módja. különleges módon használom az agyamat. melyek segítenek rezgésem és energiám növelésében.

bármi legyen is az. Hamarosan meg is érintettek és néha. melyek a gyógyítandó személy számára érkeztek. fejezet A KIFINOMULT AUDITÍV ÉRZÉKELÉS ÉS KAPCSOLAT A SPIRITUÁLIS TANÍTÓKKAL Miután ezt 3 hónapig minden reggel napfelkeltekor elvégeztem. fantasztikusan jó illatot éreztem. Nagyon sok bizalomra van szükség.Kenyából. A verbális információszerzés élménye elkerülhetetlenül elvezet a kérdéshez: „Ki is beszél hozzánk?" Belőlem jön a hang. de csak írjuk tovább. hogy Heyoan? . aki verbális információkövetés mellett döntött. amennyire csak képesek vagyunk. Ez különösen zavaró volt. vegyek egy magnót. valamint étrendet. hogy megnevezi az embereket. Tegyük le a tollat és a papírt elérhető távolságon belülre. 155 Az auditív úton kapott információim először általánosak voltak. Összpontosítsunk arra. Ha befejeztük az írást. A következő lépésként egy másik személy számára kellett megtennem. én vagyok a spirituális vezetőd. amit akkorra már képes voltam megtartani magamban. Ez a válaszképek. hogy közvetlenül halljuk meg a hozzánk érkező szavakat. és most. Gyakoroljunk. majd egy csoport előtt. Pl. Azt válaszolta: „A nevem Heyoan. amit írtunk. A hang ekkor azt sugallta. ami jön. Hamarosan nem tudtam elég gyorsan gépelni sem. és csak később váltak specifikussá. helyezkedjünk el kényelmesen egy meditációs pózban. Csak álomkép ez. A kifinomult Auditív Érzékelés fokozásának általam ismert legjobb módszere a spirituális régiókból érkező útmutatás keresése. a páciens betegségét. szintén tapasztalják ezt. semmit se hagyjunk ki. néhány esetben azokat a vitaminokat.Mit jelent az. Ezután írjuk le a kérdést a papírra. Fogalmazzunk meg egy kérdést elménkben olyan tisztán.Igaz. amikor láttam őket a szobában. hogy ezek kiterjedtek. mert a verbális közvetítési mód úgy működik. írjunk le mindent. Összpontosítsunk. . Érdekesnek fogjuk találni.Honnan érkezik? . általános fogalmak. de ezeket puszta látomásnak hittem. Mások. a szeretet és bizalom szavait szoktam hallani. orvosságokat vagy egyéb hatóanyagokat." . ami el fog hangzani. Először nehéz volt áttérni az írásról a hangos beszédre. A hangom zaja megbolygatta a csendet. egy nagyobb. Most beszéltek is hozzám. tegyük félre a papírt legalább 4 óra hosszára. vegyek egy írógépet. A beérkező információ formája változó lesz. írjuk le a választ. gyakoroljunk és gyakoroljunk. Fogadjuk el és írjuk. Én megtettem. hogy a „közvetítő" csak az első néhány szót hallja abból. Később ez az információ olyannyira egyedivé válik. Később vegyük elő és olvassuk el. melyek a beteg javát szolgálnák. vagy valóság? Minden személyes valóságom érzékeimen keresztül érkezik. Vegyünk egy darab papírt és egy ceruzát. . hogy irreleváns. . Számomra ez a valóság. szedjük össze magunkat és menjünk magasabb tudatszintre. a verbális információ olyan gyorsan jött. Esetleg azt gondoljuk. Néhány percnyi csönd után megkapjuk a választ. A hang azt sugallta. Legyen egy jegyzetfüzetünk erre a célra. és csendesítsük le elménket. akik kiterjedt érzékeléssel rendelkeznek. hogy belefogjunk egy mondatba és azután a fennmaradó ismeretlen részt hagyjuk kiáramlani. hogy korábban megjelentek előttem szellemek és angyalok. sőt esetleg illatok formájában érkezik. Várjunk a hozzánk érkező válaszra. hogy meg akarjuk tudni az igazságot erről a kérdésről. szélesebb valóság létezik számomra.18. Némi gyakorlással azonban ismét kitisztultam. bármi legyen is a válasz. Most összpontosítsunk arra. Az írás végül is a hangokhoz igazítja a beérkező információkat.„Az Évszázadokon keresztül Igazságot Suttogó Szél". vagy valaki mástól származik? A legjobb módja) hogy megtaláljuk: kérdezzük meg a hangot. hogy nem tudtam elég gyorsan írni. Sok ember gyógyult meg. szavak. érzések.

mint a szoba. hogy összpontosítsunk. s abból kifelé áramlik. Tudatunkkal növesszük akkorára az aranylabdát. ahol az aura fő ereje föl. nagyobbra nőjön. Ha vizuális típusúak vagyunk. Néha nagyobb erőfeszítésbe kerül. hogy belépünk abba a hasonlatba. 3. Egyenesen az ember védőburkai alá hatolnak. hogy követni szeretnénk a testen átfolyó energiaáramlatot. A számunkra kényelmes pozícióban helyezkedjünk el. amely betölti a szobát. Heyoan beszél. de egy kicsit görbítsük be. Ahogyan finoman lélegzünk. amint testünkbe. Ha auditív típusúak vagyunk. 156 . Esetleg emlékeztetőül elismételhetjük magunknak: „Kövessük a lélegzetünket a középpontig". készek vagyunk a spirituális útmutatásra. vagy valamilyen hangot is hangoztathatunk. SPIRITUÁLIS ÚTMUTATÁSOK BEFOGADÁSA Gyakorlatok Üljünk le meditációs pozícióba. hogy egy aranygyűrűt alkosson. Az érkező információ meghaladja felfogóképességünket. hogy kiterjedjen. hogy lassan csináljuk. a Föld vagy az azon túli világ. hogy elég összeszedettek vagyunk. E csendes önelfogadó állapotba kerülést és érzékenységünk növelését elősegítő további meditációk: gyakorlásként melegen ajánlom a Jack Schwarz: Voluntary Controls (Önkéntes kontroll) című könyvében levő gyakorlatokat. ahogyan kiterjesztettük. képzeljünk el a gerincoszlopunkon egy-egy csövet. Ügyeljünk arra. amint a Naphoz hasonlóvá növekedik a napfonat belsejében. először hagyjuk. Ezután engedjük. Most. ha nyugtalan vagyok a választ illetően. hogy a beteg kérdezzen. egyszerűen egy mantrát használhatunk az egész meditációra. hogy mi is kipróbáljuk mindezt. végül is meg fogjuk érteni. Egy „olvasás" kezdetén rendszerint vezetőm. hogy tovább áramoljon felénk. vagy kérhetem. a házon kívüli terület. amelyben egy nálunk bölcsebb. Ezután lássuk az arany színű labdát. fejlettebb személytől kérünk információt. Máskor csupán egy egyszerű mantrára van szükség. de ha hagyjuk. hogy egy szent nevet használunk mantraként. mint Om. Ha kinesztetikus típusúak vagyunk. 2. a dolog közepére. hogy az auránkat töltse meg arany fénnyel. Töltsük meg az egész Univerzumot ragyogó arany fénnyel. Ez azt jelenti. Most viszont itt az ideje. növeljük az aranylabdát akkorára. mint az épület. Jelenjen meg egy fehér-arany labda a f éjünk felett. fokról Érezzük azt a hatalmas töltést. Egy vezető „közvetítése" a lineáris értelmen túli információkat nyújthat és nagyon mélyen érintheti az embereket. Úgy érzem. Én az „olvasások" alatt is kérdéseket teszek fel magamban Heyoannak. ahol vagyunk. a csillagokig. Mindezt lassan tegyük. Tekintsük magunkat a Világegyetem részének. mivel az emberi korlátokon túli lélekhez szól. az állam. Sat Nam Jesus. hogy továbbléphessek. a szék háttámlájának támaszkodva. egyenes háttal. a hasi idegközpontba (napfonatba). a labda lassan leszáll a csövön keresztül a test központi részébe. Kérdezhetek egy képre. Most tartsuk a fényt ugyanilyen fényesen és hozzuk vissza magunkba fokról fokra. Ilyenkor újra kell koncentrálnom. hogy én passzívan jutok közvetlen információhoz. hogy elérjen a Holdig. hogy egyek vagyunk a Teremtővel. Ekkor a fenti meditációk kombinációját használjuk. hogy kitöltse a szobát. ahol vagyunk. Töltsük meg lényünket az Univerzum tudásával és fényével. mint mi. az ország. és tudatunk lecsendesült. amely bizonyára segít bennünket. hogy az aranylabda tovább növekedjen napfonatunkban. Ezután egy bizonyos ponton Heyoan azt javasolja. amellyel auránk most rendelkezik. mert a vezetők rendszerint többet tudnak a problémák valódi lényegéről. ez a legjobb módszer. igen hatékony gyakorlatok sorozatát tartalmazza. Ha szeretnénk. de ülhetünk az ismert jógapozícióba is: a földön egy párnán keresztbe tett lábbal. vele egynek és ezáltal Istennel egynek. különösen. Folytassuk a terjedést. csukjuk be a szemünket. hogy megtöltse arany fénnyel a testünket. Ülhetünk székre. erre a mélyebb információra várunk. hogy a dolgok érthetőbbé váljanak. a test egy bizonyos részére. Ennélfogva. hogy magyarázzon meg egy bizonyos problémát. E könyv a nyugati elméhez igazodó. Lehet. a kontinens. a város. amikor Heyoan megkezdi az „olvasást". 1. Érzékeink kifinomultabbakká válhatnak és lehet. Hagyjuk.és háramlik. akkora legyen. Ekkor ugyanis gátat emelek az érkező információ elé. hogy megszabadítsuk elménket saját fecsegésétől. de ezt nem mindig könnyű megértenem. pontosan úgy. Azt a tudást is visszahoztuk a mezőbe. és egyszerűen kövessük a lélegzetünkéi.Egy „vezetőtől" kapott információ annyiban tér el a megszokottól. Még olyat is szoktam kérdezni: „Ez rák?" Rendszerint elég határozott választ kapok. Ha emberek között meditálunk.

További emelkedés után magasztos nyugalom áraszt el. Ekkor rendszerint verbálisán kezdek közvetíteni. Úgy tűnik. lelki szemeimmel kerülök oda). pl. Ha ez megtörtént. és energiát közvetítsen csakráimba. ha valamilyen művész lesz belőlünk. Eltölt a szeretet és a biztonság érzése. látszólag rám simul. és a beszélgetéssel összhangban kezdi mozgatni karjaim és lábaim. melynek segítségével halljuk vezetőnket). és vezetik őt sok születésen keresztül. és specifikus helyzetre kiválasztottak. hogy elérjük belső békénket és halljunk. A préselő légzéstechnika szintén segít. hogy egy magasabb tudatállapotba emelkedtem. Mellettük még tanító-vezetők is vannak velünk. és az isteni szikra lényünk minden részében létezik. Ez lassan ismét összeolvad az ő szavaikkal. a vezetők egyszerűen egy másik formára váltanak. amint emelkedik és vizuálisan felfelé a fényre összpontosítok. ahol a formák sokkal tökéletesebbek és gyönyörűbbek. Keresztbe tett lábbal ülök. A fény. és kezdek felemelkedni hozzá (úgy is mondhatjuk. a vezetők valószínűleg egy általános fogalmat küldenek. amely számunkra a legkönnyebben érthető. hogy kinesztetikusan lehorgonyzók a testemben. létrejön a vezetőmmel a kapcsolat. amíg beszél. hogy segítsen megtalálni azt a jelentést. fejem belsejébe kerül. akkor nagy valószínűséggel nem állunk velük kapcsolatba. amikor felemelkedtem. mint egy kesztyű. Minél erősebben kapcsolódom a közvetítési folyamathoz. békés hitben. amit azután én saját szavaimmal próbálok megmagyarázni. és az irány. biztosan van néhány olyan művész típusú útmutató körülöttünk. miközben mindezt hallgatja 157 . tenyereim a combjaimon. Megint kinesztetikusan érzem. mert érzem. közvetlen szavak. Ez magas szinten és összpontosítva tartja az energiát. A vezető is. ott. Egy bizonyos pontnál. egy fénnyel és szeretettel teli vezető jelenlétét. amit a vezető mond. a vezető is közelebb jön. Tenyereimet is felfelé fordítom. Izgatottnak érzem magam. hogy segítsem a torokcsakra kinyílását (ez az a csakra. vagy események konkrét képe (mint pl. „Ő" a kezemet is használja. ha félek. Ekkor testem néhány önkéntelen mozdulatot tehet. a medence előrefelé mozdul és hátgerincem kiegyenesedik. Általában ha az irányítás érkezéséhez szükséges emelkedett állapotba kerülök. Pl. Akaratlanul is ásíthatok. A vezető olyan formában adja közléseit. hogy olyan vezetők inspirálnak. A szavak először a jobb váll térségéből érkeznek. emelni kezdem tudatomat. mint ahogyan a Földön vagyunk képesek megjeleníteni őket. Ez lehet általános fogalom. a következő belső élményeken megyek keresztül. szimbolikus képek. fel-alá úszik. hogy vezetőinkkel a kapcsolat létrejött. egyszerűen üljünk abban a nyugodt. mintha egy erős energialaapzatot hoznék létre testem alsó része körül. ami érkezett. amikor közvetíteni próbálunk. és tökéletes biztonságban vagyunk. és lehetővé teszem a beteg számára.KAPCSOLATFELVÉTEL SAJÁT SPIRITUÁLIS VEZETŐNKKEL Mindenkinek több vezetője is van. Személyes énem úgy tűnik. Ez egyensúlyba hozza energiamezőmet. Ezután észreveszem a felettem húzódó fehér fénysugarat. A segítségemre érkezett személyt rendszerint elkíséri az ő vezetője vagy vezetői. akik a szellem világában kapcsolódnak az ilyen típusú tevékenységhez. aki ihletet ad. Ha ez így nem megy. Kinesztetikusan érzem. hogy az érkező szavaknak bizonyos jelentésük van. amelyet elkezdek leírni. akik vele maradnak. Rendszerint három tanító vezet. Ez számomra annyit jelent. Hamarosan eltűnik az időkülönbség a szavak meghallása és kimondása között. Ekkor rendszerint hallom is és látom is a vezetőket. hogy kiegyensúlyozza energiamezőmet. a szeretet és a nyugalom megtapasztalása annak jelzése. elmém szemével. régi élmények vagy előző életeink). Ez olyan érzés. A verbális közvetítéssel kapcsolatos belső élményeim a következők. Amikor a vezető és én is elkészültünk a kezdésre. és visszatérek az eredeti állapotba. felemelem a kezeimet és ujjaim hegyét egymásnak szorítom a hasi idegközpontom vagy a szívem előtt. egy képet küldenek. Először összeszedem magam. Pl. Hogy kapcsolatba lépjünk vezetőinkkel. Az olvasás kezdetekor tovább emelkedem. amelyet a szimbolikus kép az ő számára hordoz. vagy ha valaki egy különösen ellentmondásos kérdést tett fel. Biztos vagyok abban. Izgatottságom eltűnik. annál közelibbek a szavak. hogy egyek vagyunk Istennel. elmenekülök a belső békének és harmóniának ebből az állapotából és nem fogom érteni. Ha egy kommunikációs mód nem ér el. amikor ezt csinálom. 1-2 percbe is telhet. Ez a magatartás lehetővé teszi. Ezután úgy érzem. amint észreveszem a szeretet egy reám leszálló rózsaszín felhőjét. Ha mindez nincs meg. A vezetőt jobb vállam mögött látom és ebből az irányból hallom az első néhány szót is. vagy megijedünk attól. és segít megtartani emelkedett állapotomat. Ha nem tudom újra elkapni a szavakat. amíg újra megtalálom a bensőmben ezt a helyet. ahonnan érkeznek.

ha meggyőződik arról. hogy összhangban legyünk más emberekkel. a második a lény érzelmeiről tájékoztatja. és a harmadik csakrát ezek érzékelésére használja. hogy nem az övé. mi történik. mint egy puszta érzés. de véleményem szerint ezek nagyon különböznek. milyen állapotban van a beteg. Az első csakra kinesztetikus információt nyújt. vagy: „az ösztönöm azt súgja. hogy csak a páciensé lehet. Amikor a negyedik csakrával érzékeljük. ne szálljak fel arra a repülőgépre ma. Lehet mérges a betegség miatt. amelyet egy új cipő okozott". a családon túlnyúló az emberiséghez és az élet egészéhez elérő szeretetet. a gyógyító érezni fogja. Mint vezető. amikor szeretünk. a zene. Ez annak is egy módja. Az ötödik csakra megszólaltathat egy hangot is. a szavak. Fontos. vagy egyensúlytalanság érzése: testünkön végigfutó borzongásokról. Ekkor rendszerint elég félénkké válók. általános formáját. A különböző csakrákon keresztül kapott információk különbözőek. A csakra kifejezi a minden olyan teremtménnyel való összetartozás érzését is. vagy szeretetet érzünk. Pl. a gyógyítónak ismét saját energiamezőit kell használnia.1 ábra is mutatja. vagy „Ez izomhúzódás. valami történhet". mintha én lennék ő. Minden ilyen fajta információ az első csakrán keresztül érkezik. Tarthat tőle. mielőtt a betege megérkezett. Ha a gyógyító betegséget érez. Érezheti a beteg lábának fájdalmát a saját lábában vagy kezében. akinek valaha is lábfájása volt az idők során. érzékeljük a szeretet nagyságát. mégis az.1 ábra a hét csakrát és a bennük működő érzékeket mutatja. milyenségét. A negyedik csakra a szeretet érzését teremti. mint a többi érzés. Megfigyelhető. a gyógyítóéról vagy másokéról. sokkal nagyobbnak érzem magam személyes énemnél. hogy az <5 teste legyen a jelző eszköz. Barbaránál. A második csakra érzelmi állapotokról nyújt információt. Természetesen vannak hátrányai is ennek a módszernek. és megtetted". illatok és ízek érzését adja. hogy a lábfájás egy súlyos állapotot jelez. hogy eggyé válók a vezetővel. vagy éppen a betegtől veszi át. vagy félhet is tőle. mit érez a beteg lába fájdalmával kapcsolatban. A 18. barátságos vagy barátságtalan szándékait. Az ötödik csakra a hangok. az érzés és az intuíció között. Természetesen a szeretet több. a házastárson. hogy már azelőtt is létezett-e ez az érzés. Ugyanakkor érzem. hogy általában nem teszünk különbséget a kinesztetikus érzékelés. hogy különbséget tegyen a páciens és a saját érzelmei között. . Különbséget tud tenni saját teste és a beteg teste között. méreteit. A szeretetet nem hívjuk érzéknek. egy testrész fizikai fájdalmáról. a betegség vagy egészség érzéséről. hogy minden eljárás vagy érzék kapcsolatban áll egy csakrával. ha a gyógyító megtisztítja magát. fel fogsz hívni. hogy az aura melyik szintjéről érkezik (lásd a következő részt). Nagyon gyorsan el lehet fáradni mások fájdalmainak átvételében. jobban teszi. amint azt a 18. halláson. Az egész emberiség kollektív szeretete is érezhető. mint az egyensúly. amelyeket szükséges valamilyen módon tisztázni. míg tudatom lesüllyed testembe és személyiségembe. Csak figyeljük meg. szagláson keresztül szerzett információkat említettem. hogy ezt az információt felhasználjuk. mert minden betegséget érzelmek kísérnek. elhelyezkedését. A lábfájás példájában a harmadik csakra arról ad némi képet. akkor bizonytalanul érzékeli valaki más jelenlétét a szobában. amely nagyon hatásos lehetne a láb gyógyításában. Ez az információ nagyon specifikus lehet attól függően. A harmadik csakra bizonytalan információt közölt. Az egyénen. és tudja azt. ami a kliens lábát kicsavarodni készteti járás közben. A lábfájás példájában éreznénk a beteg iránti szeretet és a beteg saját maga iránti szeretetének milyenségét. a lábfájós beteg számára a gyógyító könnyen megkaphatja a probléma élettani fogalmakkal leírt képét: „Ez visszérgyulladás". Ha valaki más szintek lényeit is érzékeli. HOGYAN ÉRZÉKELNEK CSAKRÁINK? Eddig csak az öt megszokott érzék közül négyen: a látáson. Ezeket az információkat a gyógyító hasznosítja. egy fizikai testben vagy azon kívül. Pl. legyen ez a másik.és nézi. biztonságról vagy veszélyről tudósít. Ezt gyakorlással és sok jó visszacsatolással megtanulhatjuk. hogy közvetítés közben ki melyik csakrát használja az információszerzésre. Az információszerzési folyamatot vizsgálva azt láttam. de szerintem az ízlésen keresztül is teremthetünk kapcsolatot. érzésen. mint amikor valaki azt mondja: „azt hittem. Ritka. amikor azt a beteg lábára helyezi. Az első csakra a kinesztetikus jelenlétéről. Vegyük figyelembe. A szeretet nem ugyanabba a kategóriába tartozik. testi érzéseket.. A csakra ekkor rendszerint nagyon aktív és több energia halad keresztül rajta. milyen mélyebb jelentése van a páciens életében a lábfájásnak és a fájdalom okairól is van némi intuíciója. de_azt hiszem. és nagyon sikeresen használható fel. Megtudja belőlük. A beszélgetés végén a vezetőtől szerzett tapasztalataim finoman kikapcsolnak és megszűnnek. 158 Ha a gyógyító fájdalmat érez a lábában. tudni fogja.

hogy folytassuk. hogy van némi fogalmunk az egyes csakrákon át érkező információkról. minél több érzelmi energiát vetítünk bele. Ne felejtsük el. aki az asztrális szinten él. és sokkal érthetőbb szavakkal elmagyarázza. Ez a közvetlen információszerzés leginkább filmnézéshez. A képmás megjelenhet egy képernyőn a gyógyító tudatában. Hogy ezek bármelyikét érzékelhessük. A lábfájás példájában a hetedik csakra a lábfájással kapcsolatos teljes élethelyzetet felfedi. vagy konkrétak.A hatodik csakra képeket tár elénk. Azt is megállapítottam. és lehetővé teszi. vagy jövőbeli események képei. Ahogy fejlődnek. éteriminta. hogy mi a fájdalom oka. beütve a lábát. Energiamezőnk magasabb vibrációs szintre vitele és e szinten tartása tisztító 159 . aki más lények jelenlétét érzékeli. akkor hatodik csakránkat a negyedik szinten kell kinyitnunk. „mozizáshoz" hasonlít. vagy befejezzük-e a beszélgetést. így alakot és anyagot adunk neki. ki kell nyitni a hatodik csakrát addig a rétegig. saját szavaival kell hogy leírja. „képek". nézzük meg a hetedik és tizenötödik fejezetben tárgyalt különböző valóságszinteket. Ha az aura második szintjét akarjuk látni. mint egy tv-képernyőn. A VALÓSÁG KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEINEK CSAKRAÉRZÉKELÉSE Most. Amikor azt mondom. A konkrét képek már megtörtént. mint a szemünk előtt. Ez az információ túlmutat a korlátozott emberi érzékeken és kommunikációs rendszeren. vagy mint a normál látás esetében jöhet közvetlenül a láb belsejéből. Ez energiarendszerünk rezgésének fokozásával történik. mármint csakrából). amely elég erős benyomást gyakorol ránk. Hogy ötödik szintű vezetőt láthassunk. mert hatodik csakrájukat az aura első szintjén nyitják ki. vagy szimbolikus. keterikus szintjét. ötödik csakránkat az asztrális szinten kell kinyitni. attól függően. A képi megjelenítés folyamata aktív alkotás. Ha az aura első szintjét akarjuk látni. mennyei. hatodik csakránkat az ötödik szinten kell kinyitni. Heyoan belép (az ötödikből. Valaki. Az egész fogalom a tudás tökéletes érzését nyújtja. Ha bármelyik auraréteget látni akarjuk. hogy a hetediken túl is vannak szintek. A hatodik csakra felfedhet egy szimbolikus képet is. ami már jelen van. Ahogyan azt a hetedik fejezetben állítottuk. amint leesik a tricikliről. és így tovább. nem feltétlenül azt gondolom. Az észlelés annak befogadása. hogy egyik szintről a másikra mehessünk. vagy pecsétek vannak a csakraszintek között. Pl. Ezeket ki kell nyitni. A szimbolikus kép a gyógyító elme képernyőjén szokott megjelenni. Ott megtárgyaltam a valóság fizikai. hogy más típusú létezőket is érzékelni fogunk. most folyó. ismét a lábfájás esetén a hatodik csakra a visszérgyulladással összefüggően egy vérrög képét mutathatja. A hetedik csakra fogalmak formájában nyújt információt. Hosszú időt töltöttem a kettős világban való létezésben. mondjuk 20 év múlva. Ezek a képek lehetnek szimbolikusak: a beteg számára nagyon személyes jelentéssel bíróak. Ha az ötödik szinten akarunk egy vezetőt hallani. és a lényeket. Ha egy asztrális vezetőt akarunk látni. úgy jelennek meg itt is. vagy a gyógyító egyszerűen a megrándult izmot látja. amelynek szokott lenni valamilyen jelentése a kliens számára. és némi időt igényel. A negyedik feletti szinten kinyitva a csakrákat azt is jelenti. létező dolgok képmásai is lehetnek. az érzékelésre használni kívánt csakrának nyitva kell lennie az adott szinten. hogy aztán le tudjuk rajzolni. Pl. de legtöbbször alig jelent valamit a gyógyítónak. hóbortosnak tűnik azok számára. az aura első szintjén kell kinyitni a hatodik csakránkat. Ez először inkább romboló hatással lesz személyes életünkre. A képi megjelenítés teljesen más folyamat. amit megértett. Hogy meghalljunk valakit. akik mindeme szinteken léteznek. vagy konkrét formában. vagy inkább a hozzánk beszélni akaró vezetőre figyeljünk. Az észlelés befogadást jelent. Pl. miután „vette" és alaposan felfogta a fogalmat. sokszor választani kell. amíg hozzászokunk. Minél tisztább a képmás. egy gyerek képmását. De olyan képet kapunk elménkben. amikor saját szavaimmal kezdek el valamit magyarázni. akik erre nem képesek. és válaszol azoknak. annál inkább képesek leszünk megvalósítani azt. Ez a fogalommal eggyé válás élménye. A kezdők rendszerint az első réteget látják. A képi megjelenítés során (vizualizáció) mi alkotunk képet elménkben és adunk neki energiát. a következő szinten nyitják ki a csakrát. mélyen a csakrák szívében ajtók. vagy képesek legyünk reprodukálni kívánságunk szerint. és azt a réteget láthatják. Ha ezt a képet tisztán megtartjuk tudatunkban és energiával látjuk el. hogy a képek „vételéről" beszéltem. pont ugyanott. Sokszor. A hatodik csakra a beteg lábfájással kapcsolatos múltbeli élményét is megjelenítheti képi formában. az aura második szintjén kell kinyitni a hatodik csakránkat. ahol most fáj. A közvetítő. hogy annyira megfigyeljük. ötödik csakránkat az auramező ötödik szintjén kell kinyitnunk. világosan a valóságban is megteremthetjük életünkben. asztrális.

figyelni kell étrendünkre. Ez nem feltétlenül könnyű feladat. a didergés. vagy mély relaxációt. szaglás és ízérzékelés Szeretni valakit Meditációs gyakorlatok Jelen vagyok és tudom. fizikai érzékelések vagy fájdalmak Meditáció békén Séta. Tudatunk magasabb szintre emelése azt jelenti. Az aura második szintjén megszerezhető tapasztalatok bővítése érdekében a jólét békés érzéséről meditáljunk. melyben hangot adunk ki.1. Sok törődést önmagunkkal. vizualizálás Hallás. szavak. melyek bővíteni fogják az egyes auraszintekről szerzett élményeinket. az energia futásának érzése. düh Kinesztetikus érzések a testben . olyan élményeken visznek keresztül. Minden szint az alatta levőnél magasabb rezgésszámú rezgéstartományt jelent. Nagyon tisztán kell tartani a mezőt. mivel ahogyan a pszichodinamikáról szóló fejezetben láthattuk. Az aura harmadik szintjén megszerezhető tapasztalatok bővítése érdekében elmeösszpontosító gyakorlatokat végezzünk. hogy én vagyok az Isten. A negyedik szint élményeinek kiterjesztése érdekében meditáljunk 18. jelenlét 160 . alakzatok és szándéelme kok az érzékelésben Emocionális érzelmek . bizonytalan Egyhegyű elme: összpontosító méretek. mély relaxáció 2 1 Emóciók Érintés. vagy érintőmeditációt.élvezet. MELYEK BŐVÍTIK AZ EGYES AURASZINTEKRŐL SZERZETT TAPASZTALATAINKAT Különféle meditációs gyakorlatokat találtam. és tudd.mint az egyensúly érzése. meditáció.munkát jelent. MEDITÁCIÓFAJTÁK. beszéd Az információ természete A mindenek felett álló teljesség elfogadása Tiszta képlátás szimbólumokban vagy közvetlenéül Hangok. félelem.vagy Krisztus-tudattal egyesülés élményén meditálunk." 4 3 Szeretet Intuíció A szeretet rózsaszín fénye A virág szeretete Bizonytalan tudás. a rendszer minden energianövelése zavaros blokkokat tör fel. vagy hangot hallhatunk. Ez egyben mindennapjainkban is nagyobb érzékenységet jelent. hogy megérezzük az aura magasabb szintjeit. meditáljunk a következő mantrát használva: „Légy nyugodt. mozgás. hogy én vagyok az Isten Messianisztikus vagy krisztusi megváltásérzés Hallás. a haj állása. Az aura első szintjén szerzett tapasztalataink bővítése érdekében végezzünk sétáló-. zene érzékeiése. ábra: A hét csakrához tartozó érzékek Csákra 7 6 5 A csakra érzékelési területe A teljesség koncepciója Látás. testi és spirituális gyakorlatokat kell végezni (ezekről a VI. hogy növeljük azt a rezgésszámot. Ezeket a 18. mivel megjelenésük idején túl ijesztőek voltak számunkra. figyelem a szeretet rózsaszín fényéről vagy összpontosítsunk egy virág szeretetére. hallása. Az aura ötödik szintjén megszerezhető tapasztalataink bővítéséhez olyan meditációs technikát használjunk. Hogy megismerhessük lényünk hetedik szintjét. Mennyei testünk tapasztalatait úgy bővíthetjük. amelyeket tudatalattinkba temettünk. érintés. hogy a Messiás. Ha ezeket felszabadítjuk.1 ábrán is bemutatom. melyen tudatunk működik. részben lesz szó).

amíg a Brahman láthatatlan világa ezen kívül található.1 B ábra ismét az érzékelési tölcsért mutatja. több dolog válik számunkra valóságossá. a valóságot hajlamosak vagyunk úgy meghatározni. több dolgot érzékelünk. A buddhista meditáció arra szolgál. hogyan nyissuk ki érzékelésünket a valóság magasabb szintjei felé az aura rezgésszámának növelésével. többdimenziójú univerzum gondolatán alapult. ami ezen kívül esik. A grafikon közepén elhelyezkedő haranggörbe az ember. azt nem. a vízszintes tengely az érzékelés frekvenciaskáláját mutatja. Minél inkább használjuk Fokozott Érzékenységű Észlelésünket. mint pl. A Maya megtestesült világa érzékelési tölcsérünkön belül fekszik.1 A ábra). Ez az elképzelés ugyanazon térben létező különböző rezgésszámú szintekből felépülő. Ez az érzékelés nemcsak a természetes emberi érzékelést tartalmazza. teleszkóppal is. Itt az érzékelési tölcsérhez nagyon hasonló elmélettel van dolgunk. Amint érzékelésünket a rezgés magasabb szintjére emeljük. Mint emberi lények. így ezek valósággá válnak. A brahman az az alapvető valóság. a spirituális (nem fizikai) világ egyre nagyobb része válik valósággá.19. A Maya a megtestesült világ. de ebben az esetben saját testünk és energiarendszerünk az eszköz. De ha mindent elfogadunk. míg Implikált Összekapcsolási rendje ezen kívül van. Minden alkalommal. növeljük érzékelési tölcsérünket. az nem létezik. A legtöbbünk ezt fogadja el valóságként. David Bohm fizikus Explikált Felbontási Rendje érzékelési tölcsérünkön belül helyezkedik el. Ugyanez történik itt a Fokozott Érzékenységű Észlelésnél. A legtöbbünk által tisztán észlelt valóságot a pontozott terület 2 függőleges szaggatott vonallal határolt része jelzi. amit valótlannak és nem létezőnek tartottunk. Most ezt a többdimenziójú univerzumot az észlelés szintjeinek viszonylatában szeretném tárgyalni. hogy segítsen a jelenség leírásában (19. mikroszkóppal. Az elgondolás magyarázatához felhasználhatjuk a rezgésszámhasonlatot. A szaggatott vonalakon kívül érzékléteink tisztasága oly mértékben alacsony. Heyoan azt mondja. amely a buddhizmus szerinti illúzió. rezgésszáma annál magasabb. Minél fejlettebb vagy kifinomultabb a valóság adott szintje. mely szerint mindegyikünk egy-egy bizonyos frekvienciasávban képes érzékelni. hogy túljussunk a Maya minden fájdalmat felölelő illúzióján. most a Brahman és a Maya szempontjából. Ha valamit nem érzékelünk. amit érzékelünk. Érzékelési tölcsérünkön belül mindent elfogadunk valóságként. Mivel a Fokozott Érzékenységű Észlelés segítségével több dolgot érzékelünk. akkor a haranggörbe alatti terület is azt jelöli. egy embercsoport. minél több dolgot vagyunk képesek felfogni (ami a spirituális világ na163 . A függőleges tengely az érzékelés tisztaságát. amit valódi univerzumnak nevezünk. amit érzékelünk. sőt az egész emberiség természetes érzékelési skáláját ábrázolja. amikor egy új eszközt hozunk létre. Megjelöltem. hanem kiegészül a felfedezett technikai eszközökkel. a hindu kasztrendszer képzett papi osztályának tagjával. Nézzük meg ezt a buddhizmusban megismert Brahman és Maya szempontjából. amely a Mayán túl van és támogatja a megnyilvánultál. A szaggatott vonal a haranggörbe mentén az érzékelés eszközeink által lehetővé tett kiterjesztését mutatja. Nem tévesztendő össze a brahminnal. hogy mindegyikünknek van egy érzékelő tölcsére.2 ábra a Fokozott Érzékenységű Észlelés hatását mutatja. hogy így Brahmanná. vagy megvilágosodottá váljunk. a spirituális valóságot. hogy hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni. mint pl. melyen keresztül a valóságot észleli. A 19. A 19. fejezet HEYOAN A METAFORÁJA VALÓSÁGRÓL AZ ÉSZLELÉS TÖLCSÉRE Az előző fejezetben arról írtam. Megpróbáltam egy grafikont rajzolni a jól ismert haranggörbét felhasználva. ahogy érzékelésére képesek vagyunk.

.

.

Kívül korlátok nélküli önmeghatározásunk helyezkedik el. Az emberek hajlamosak nem hinni érzékeiknek. melyen keresztül a megnyilvánultat felfogod. amit valóságnak nevezünk. Az észlelés haranggörbéje ekkor a csúcs felé terjedne ki. szélesebbé válik. mint pl. akkor is igaz ez. a megnyilvánult és meg nem nyilvánult egybeolvad. A 19. Amikor mindez teljesül. Amint az emberiség halad előre evolúció útján. azzá válunk. Ez is egyfajta megközelítésmód. amit mi életnek és halálnak nevezünk. melyet mint szellem teremtünk. vagy (használhatjuk az analógiát) minél inkább kitárul a látószög. amikor hallani kezdjük hangjukat. Jóllehet. De ez két irányban működik. Ebből a szempontból a haranggörbe vonala az elválasztó burok a spirituális és fizikai világ között. Amint a skála nagyobbá. hogy a konkrét valóság az érzékelésünk haranggörbéjén belül lévő legnagyobb területre esik. Ez kevésbé megbízhatónak és tünékenyebbnek látszik. de mégis része a megnyilvánultnak. hogy a magasabb frekvenciák fokozatosan visszaolvadnak a meg nem testesült világba. Heyoan azt mondja. A MEGNYILVÁNULT VILÁG Régebben egy „olvasás" alatt Heyoan olyan élményben részesített. az érzékelés haranggörbéje egyre szélesebbé válik (lásd 19. azt. A tünékenység látszata inkább a magasabb frekvenciát 166 érzékelő képességünkkel függ össze." . elsősorban azért. de most az önmeghatározás fogalmi kategóriáiban vizsgálom. inkább csak elhagyjuk fizikai testünket. Egy ember halálánál (a Fokozott Érzékenységű Észlelés segítségével) megfigyeltem. hogy megtestesüljünk. az univerzum egyre nagyobb részét ismerjük meg és közelítünk az Egyetemes Egység felé. világunk egyre nyilvánvalóbbá válik számunkra és úgy viszonyulunk hozzá.. Ha tudjuk. Mondhatnánk azt. Másik nagyon fontos mozzanat. sötétséggel. Érzékeink korlátoltsága. Arra törekszünk. hogy a gyógyítás feloldja ezt a választóvonalat. aminek behatárolt valóságérzékelésünk alapján definiáljuk magunkat. Amikor az a szűk látókör. akik valójában vagyunk." Heyoan: „Valamilyen oknál fogva az emberiség azt választotta. vagy a Megvilágosodáshoz. hogy az alacsonyabb frekvenciákat a negatívumokkal. amelyet most a kezünkben tartunk. mivel önmeghatározásunk azon alapul. minden észlelési frekvencia felett. azt a benyomást kelti. amely Istennel azonos. így amikor az alacsonyabb frekvenciák felé terjed ki érzékelésünk. hogy elménk teljes észlelőképességével a haranggörbe csúcsán működjön. ez nincs így". íme a magnószalag szövege: Heyoan: „Mi is az a megnyilvánulás? A megnyilvánult érzékelésének képességére utal. a halállal nem szűnünk meg élni. A halállal eltűnik a határvonal és hazatérünk. a visszatetszővel hozza öszszefüggésbe. így. Felfoghatjuk olyan görbeként is. amely megvilágította számomra a megnyilvánulást. amint valóságunk kitágul. A görbén belül egy korlátozott öndefiníciót találunk. Amit ezen az érzékelőablakon" keresztül tapasztaltuk. Része az érzékelőrendszernek." Barbara: „És a hosszú emberi evulúció folyamata. amint túllépik a szórás értékét." Heyoan: „Az evolúcióval kapcsolatban egyszerűen az érzékelőablak kiterjesztésének képességéről beszélünk. vagy túljutnak a haranggörbe alatti terület maximumán. bár az egyszerűen az emberi lény és érzékelő mechanizmusa dualisztikus természetén alapul. Egyszerűen az érzékelés adja valaminek a valóságosságát. hogy szellemek vagyunk. mintsem azok valóságának minőségével. amely az emberi elme korlátait mutatja meg az evolúciós fejlődés adott szakaszában. amely a valóság magasabb szintjeit tünékenyebbnek tünteti fel. mint a megnyilvánult világ részéhez. azt definiáljuk megnyilvánult világnak. az a magnetofon. amikor személyes fejlődésünk során kitágítjuk észlelésünket.1 ábra). minél szélesebb körű tapasztalatokra teszünk szert. Ez egyben választóvonal aközött is.. azt az eszközt. „Másképpen fogalmazva: amint kiterjesztjük észlelési tölcsérünket. amíg lapossá nem válik. kiszélesedik a megnyilvánult világ is. Barbara: „Ezek szerint egész érzékelőskálám a megtestesült világot fogja fel. „érzékelőablakunkra". valamint magunkról alkotott kép és a valóságos önmagunk között) megegyezik. amint szelleme elhagyta testét és a szobában lévő többi szellemhez csatlakozott. Heyoan ismételten azt mondja. hogy a kitágított valóság annyira konkréttá váljék. hogy ez a két határvonal (a spirituális és anyagi világ. amely aztán az alacsonyabb rezgéseket negatívnak tekinti.gyobb részét teszi hozzáférhetővé számunkra). annál inkább szabadulunk meg az illúzióktól és jutunk el a Brahmanhoz. A görbe vonala válik határvonallá valóságos és elképzelt önmagunk között. akkor többet érzékelünk ebből a világból. Ez a képesség vonatkozik az örökkévalóra és minden egyeddé váló személyre. kitágul. Bizonyos értelemben hazatérünk. Pl. annál többet érzékelhetünk abból.2B ábra ismét a haranggörbét mutatja. amit meg nem testesült világnak nevezünk. velünk is ez történik.

De amit adnod kell. Óriási nagy tér van itt. mintha esnék lefelé. Belső látásunk választási lehetőséget kínál. illetve létezni a megnyilvánult világban.„Az észlelt valóság kiterjesztésével az ember megválaszthatja. Mondhatjuk. kedvesem?" Barbara: „Nem. és örömömben sírni kezdtem. a gyógyulás csak mellékes eredmény. az ékkövek koronája. bármikor. Ez segítséget nyújthat az implikált rend megértéséhez. Egyszerűen csak tudni vagytok. Amint elértük azt a legmagasabb pontot. Most megértettem. Egy fekete színű tábla és egy fehér kréta ahhoz hasonló. vagy ahogy hívjuk: a fizikai valóságot akarjuk látni? Vagy inkább az aura alacsonyabb éteri. tudjuk. kedvesem. A lélek azt mondja: „Segíts visszatalálom otthonomba! Segíts megtalálni az utat a Szentek Szentélyéhez. Ez egy lépésről lépésre. Megpróbáltam fent maradni a Barbaralétemben. A meditáció során Heyoan levezetett ahhoz az érzéshez. amit a lélek kíván. többdimenziós színek. így amikor eljutunk a valóság szélesebb dimenzióiba. illetve a magasabban fekvő éteri vagy akár a nyolcadik és kilencedik szintet? Mire akarjuk irányítani érzékeinket? Arról is mi döntünk. A beszéd túl lineáris. mindig is léteztem és létezni fogok. melyek mint éjjeli elsuhanó jázminillat úsztak el alattam. szemmel láthatóan egyre tünékenyebbé és alaktalanabbá váltak. Heyoan azt mondta: „És itt állunk most a Szentek Szentjének Kapuja előtt. mert ezeket az információkat szűk érzéseinkbe akarjuk belepréselni. Heyoan: „így hát. érzelmi szintjét. hogy visszatekintsek a valóságba. kényszert éreztem. mint az egymáshoz alkalmazkodó." Heyoan: „Ez azért van. túl a zűrzavaron." „Ne feledjük. Egy fájós lábujj. Amint belépünk ebbe a térbe. milyen méretben lássunk. ahogy átvezetünk a fény egy másik birodalmába. Heyoan. Heyoan gyakran mondta. vagy identitásunk fejlődési folyamatának lépéseit. és eggyé válhassunk a Teremtővel. hogy a Nagy Szfinx lábai között belépek egy ajtón. vagy egy makroorganizmust kívánunk látni? A megnyilvánuló Isten csak az észlelésen keresztül kíván megnyilvánulni." Ekkor azon vettem észre magam. Ez az időn és téren túli létezés állapota. vagy az igazság keresése lehet az. amit Tőlünk kér. érezzük az örömet. az egyszerűen a lélek vágyaidra adott válasza. az örök békességbe az Évszázadokon Keresztül Igazságot Suttogó Szélhez!" A meditációnak ennél a pontjánál megborzongtam. Élnek köztünk olyan lények. időn. és akiket mi sem láthatunk. így itt létezem. mint az emberi lény. akik nem láthatnak bennünket. egy ismert igazság. elérjük a megvilágosodást. mint az érzékelés kapuinak megnyitása. Egyre nehezebb volt felfogni őket. sokkal dimenzionáltabbakká válnak. hogy ott legyünk." „És ez az. Megkíséreltem belépni a Szentek Szentjének Kapuján. milyen felbontóképességgel akarunk látni. Ezeket tekinthetjük úgy. úgy tűnt. az nem más.." Pl. Testem minden porcikájával éreztem. Ezért valahányszor egy lélek gyógyításért fordul hozzá bensőnkben. Egy krémszínű tábla színes krétával a többdimenziójú Univerzumhoz hasonlítható. ismerten és mégis ismeretlenül. Amint mindegyik elhaladt." 167 . Ez az. hogy ő és én egyek vagyunk. Engedjük. Heyoan: „Ez nem próbálkozás kérdése. ha valaki segítségért vagy gyógyításért fordul hozzá. Inkább egy mikroorganizmust. hogy én vagyok az Évszázadokon Keresztül Igazságot Suttogó Szél. A fizikailag megnyilvánult világot. ahová minden ember belépni vágyik. szava az érzékelés keskeny vagy széles kapunyílásán át érkezik. Kalauzom. egy halálos betegség. merre nézzünk. amikor a meg nem testesült világ először tör utat a dualizmusba. életeken túli létezés érzésével. Nem több és nem is kevesebb ennél. Heyoan vezetett. melyek egymás után következve. ebbe az irányba közelítő folyamat. megtestesülve mégis test nélkül. ez azt jelenti. Heyoan ült előttem egy trónon. vagy az Istenség önmegismerésének lépcsőfokait. ahol már vagyunk. Meg kell engednünk magunknak. milyen frekvencián kíván érzékelni. Ők egy másik érzékelőablakot választottak életük teréül. Minden alkalommal. milyen frekvenciasávban. tudd. kezdek fáradni. hogy nevének jelentése az Évszázadokon Keresztül Igazságot Suttogó Szél. Amikor az implikált és explikált rend eggyé válik. amikor ezt éreztem. Heyoan folytatta: „És itt vagyok én. És így vagytok ti is. látjuk a fényességet. nézzük a következő analógiát: egy fehér színű táblára író fehér kréta a nem megtestesülő világhoz hasonlítható. Nem kell sietni. A megvilágosodás a cél." Láttam elmúlt életeimet.. hogy beléphessünk a Szentek Szentjének. hogy eldönti: a sötétség orcájának mely részén teszi magát észlelés által nyilvánvalóvá. amivel hozzád fordulnak. időn és téren túl. Érted. az emberi észlelés kiterjedésének köszönhetően. amiről itt szó van: új érzékelési módot kell megtanítani az emberiségnek (Fokozott Érzékenységű Észlelés). hogy végső soron ez az. hogy táguljanak. amit még képes voltam felfogni. hogy ez a folyamat életünk nagy játéka. melyek mindegyike egy igazság. kiterjedjenek. egyre nagyszerűbbek voltak." Heyoan ekkor a magasabban fekvő területekre vezetett. itt mindannyian. a színek sokkal megkülönböztethetőbbekké. amikor a gyógyításról beszélünk.

rész SPIRITUÁLIS GYÓGYÍTÁS „Ti ezeknél még nagyobb csodákra is képesek vagytok." Jézus .V.

bemutatok néhány példát a kezelésekre. Ahhoz. Motoyama azt is kimutatta. abban az értelemben. és feloldja saját mezőink blokkjait. igénybe viszi az energiamezőnket. hogy azt az Egyetemes Energiamezőből magunkhoz ragadhassuk. amelyek a személyes életünkben is fontos szerepet töltenek be. A következő részben az aura különböző szintjeire ható gyógyítási technikákról szólok. amint fejezetekben tárgyalni fogjuk. hogy a gyógyító szívmeridiánja kezelés után általában erősebb. ami azt jelenti. Amenynyiben energiaszintünk feszültsége meghaladja a betegét. nagyon sok segítséget nyújthat nekünk egy olyan embernek a kezelése. szeretném Önöket megismertetni azokkal a különféle gyógyító eljárásokkal. A mezőnknek valószínűleg nem lesz feltétlenül szüksége azokra a frekvenciákra. mint amelyik minket is fenyeget. aki ugyanabban a betegségben szenved. akkor tudunk átvinni energiát. hogy mit jelent a gyógyítás. A gyógyítást önmagunkon kell kezdenünk. amelyeket közvetít. amelyek segítségével a gyógyító megfelelő kondícióban tarthatja magát. Ezalatt azt értem. valószínű. közvetíteni fog olyan gyógyító energiákat is a kezelés során. és úgy gyógyítunk. hogy könnyebben megbetegszünk. A gyógyítás ugyanis erősen megdolgoztatja. hogy csak a betegénél gyengébb feszültséget tudunk létrehozni. hogy ügyeljen saját magára. hogy a szívcsakra mindig szerepet játszik a gyógyításban. előbb a saját frekvenciánkat kell a beteg által megkívánt szintre emelni. vagy ezzel harmonikus frekvencián kell rezegnie. Az áram a magasabb feszültségű helytől az alacsonyabb feszültségű felé folyik. Néhány óra múlva azonban visszanyerték eredeti erejüket. és olyan eljárásokat ismertetek. amelyekre másoknak van szükségük. mint egyébként. ha nem tartjuk magunkat a lehető legjobb kondícióban. saját mezőnknek is ezen. a személyes emberi. Ha egészségesek vagyunk. 171 . Ha azonban nagyon fáradtan próbálkozunk meg a beteg kezelésével. hogy az energiamezőnk azon kívül. Ha nem vigyázunk magunkra. Kezelés után a gyógyító bizonyos szerveket érintő vonalai több esetben gyengébbnek mutatkoztak.Bevezető AZ ENERGIAMEZŐNK A GYÓGYÍTÓESZKÖZÜNK Ezt a folyamatot harmonikus indukciónak nevezik. hogy egészségben és egyensúlyban tart bennünket. Most. de ahhoz. sok energiát igényel. mivel a frekvenciánk nagyságának és intenzitásának változása felborítja a szervezet megszokott működési rendjét. Le is gyengítenek azonban bennünket. súlyosbíthatjuk a saját állapotunkat. és erős összpontosítást. hogy felgyorsítja saját fejlődési folyamatainkat. A gyógyítás során közvetített energiát nem mi hozzuk létre. Mindez számunkra is előnyös lesz. Hiroshi Motoyama kutatásaiban a gyógyító és a beteg akupunktúravonalainak erősségét mérte meg kezelés előtti és utáni állapotban. amennyiben vigyázunk magunkra. Minden gyógyító számára az első előfeltétel. Ha már elindultunk egy betegség felé vezető úton. akkor elképzelhető. A gyógyítás érdekében az energiamezőnket hullámvasútként fogjuk használni. Ha kimerültek vagyunk. akkor hosszabb időbe telhet a felszedett alacsony energiák semlegesítése. hogy fogalmat alkothattunk arról. Másrészt viszont. hogy a gyógyításhoz éppen szükséges frekvenciákat továbbíthassuk. Segítségével különböző fényerősségeket közvetíthetünk majd és ez ránk is hatással lesz. akkor a szervezet egyszerűen semlegesíti: energizálja vagy taszítja ezeket. Megtanulhatjuk az önmagunk gyógyításához szükséges frekvenciák előállítását. amelyeket gyakorlati éveim alatt sajátítottam el. tudományos és szellemi szinten. de mindenképpen tovább kell adnia azokat. Ily módon a betegség negatív energiáit vehetjük át a betegtől. állandóan változtatva rezgéseink frekvenciáját.

kettő be. kettő ki és így tovább . hanem egész életére igaz. Ezeket az ízületi gyakorlatokat Hiroshi Motoyama fejlesztette ki az akupunktúra-csatornák megnyitása céljából. és nyújtsuk ki őket anélkül. Helyezzük kezeinket csípőnk mellé a talajra. hogy a sarkunk a jobb fenekünk közelébe kerüljön. hogy összhangba kerüljön a gyógyító energiákkal. és emeljük fel térdnél. Az igazságnak kell szentelnie magát és a legapróbb részletekig őszintének kell lennie önmagával szemben. tereljük vissza őket. 30-45 perc elegendő. l B ábrát. pihenéssel. Ismételjük meg a gya173 . agyunk és testünk fokozatosan ellazul. Az itt következő gyakorlatok azok. és ejtsük le jobbra a térdeinket. hogy összpontosítsunk és megnyissuk a csakránkat. hajlítsuk be jobb lábunkat. valamint meditációval. A gyakorlatok megtalálhatók „A jógaászanák és az akupunktúrameridiánok közti funkcionális kapcsolat" c. Csukjuk be a szemünket. Feküdjünk hanyatt. az ízületek mozgatása serkenti a meridiánokat. Továbbra is a 3. egy kilégzés. Az ízületi gyakorlatok az ízületek bejáratása révén különösen elősegítik az energia zavartalan áramlását az akupunktúrás csatornákban. Nyissuk szét kissé a lábainkat.egy belégzés. hogy kényelmes helyzetben feküdjünk. A vállainkat tartsuk lenn. Most húzzuk fel ismét térdeinket. hogy a lábainkat vagy a bokánkat mozdítanánk. Ha elkalandoznak a gondolataink. életének minden területén. pont szerinti ülő helyzetben maradjunk. Lassan hajlítsuk be. és támaszkodjunk hátra kinyújtott karjainkra. Ahogy figyelmünket néhány percre leköti légzésünk számlálása. amely lehetővé teszi számára. A kiinduló helyzetben maradva. hogy sarkunk vagy lábujjaink érintkezzenek a talajjal. Mindez nem kell. Feküdjünk hanyatt. kezeink a test mellett. Ismételjük meg a gyakorlatot tízszer. amelyeket közvetíteni fog. ha nagy energiával dolgozik). hogy a talpaink az ágyon maradjanak. Ehhez a barátok támogatására. Az akupunktúrás csatornák megnyitásának gyakorlatai: 1. Lásd 20. Egy kicsit nyissuk szét a lábainkat. 2. és húzzuk fel térdeinket úgy. Nyújtsuk ki lábunkat anélkül. a lábaink legyenek kinyújtva előttünk. Üljünk egyenesen a földön. mivel ezekből többet használ fel a szervezet. A kezelés napját nem árt reggel néhány testgyakorlat elvégzésével kezdeni. mialatt fejünket jobbra fordítjuk. A fenti táplálkozás segítségével képes fizikai állapotát olyan szinten tartani. Addig ismételjük ezt a mozgássort.öt percig. Lazítsuk el az egész testünket úgy. Mivel az összes meridián áthalad az ízületeken. amíg a hátunk meg nem nyúlik. hogy megfeleljenek energiarendszerem állandóan változó igényeinek. Először fel kell erősítenie saját rezgéseit. miközben fejünket balra fordítjuk. fejezet FELKÉSZÜLÉS A GYÓGYÍTÁSRA A GYÓGYÍTÓ FELKÉSZÜLÉSE A gyógyításra való felkészülés során a gyógyítónak először is ki kell tárulkoznia a kozmikus erők felé. amelyeket különösen hatásosnak találtam. 4. felfelé néző tenyerekkel.20. körözzünk a bokánkkal tízszer minden irányban. Lássuk 20. 3. hogy egymás után koncentrálunk minden egyes testrészünkre. Figyelmünket tereljük lábujjainkra. Összpontosítsunk a légzésre és számoljunk . kiegyensúlyozott diéta folytatásával (magas vitamin. hogy sok időt vegyen igénybe. 6. Ez nemcsak közvetlenül a gyógyítást megelőző időre. meridiánokban.1 A ábra. Ismételjük meg tízszer. játékkal kell megőriznie saját testi egészségét. miközben sarkaink érintkeznek a talajjal. Maradjunk az előző ülőhelyzetben. amennyire csak lehet. egyfajta szellemi fegyelemre. Hajlítsuk és nyújsuk ki a bokaízületeinket.és ásványianyag-felvétellel. egészséges táplálkozással. illetve megtisztulási folyamatra. írásában. A nap kezdéséhez a legjobb gyakorlatot még az ágyban végezhetjük (ha nem zavarja partnerünket). valamint tanítók szellemi és testi útmutatására van szüksége. Lélegezzünk természetesen. amennyire csak tudjuk. 5. tárjuk ki karjainkat testünkre merőlegesen. hogy rezgéseit megemelve hozzáférjen az egyetemes energiamezőhöz és azokhoz a lelki gyógyító energiákhoz. Gyakorlatok végzésével. és engedjük balra leesni. és összhangba kell hoznia magát velük. Időről időre változtatom ezeket.

12. Fogjuk meg bal kezünkkel a bal térdünket. amíg nyakunkat sokkal lazábbnak nem érezzük. és hajoljunk balra. majd jobbra. 19. Végezzük el ugyanezt a bal lábbal is (20. amekkorát csak lehet. 17. tízszer azzal ellentétes irányba végezzük a gyakorlatokat. Behajlított lábunkat mozgassuk óvatosan fel-le. Hajlítsuk és nyújtsuk ki csuklóinkat. pont szerinti ülő helyzetben maradva körözzünk jobb térdünkkel a jobb csípőízület körül tízszer az óramutató járásával egyező. és ujjbegyeinknél érintsük meg vállainkat. majd újra nyújtsuk ki karjainkat. "? auramező felső szintjeink nyitja meg a csakrákat. pont szerinti helyzetben. és a jobb láb ujjaihoz hajolgassunk. magunk elé. ne egyenesedjünk fel. Kinyújtott lábakkal a kiinduló helyzetbe ülve emeljük fel karjainkat előre vállmagasságig. először az óramutatójárásával egyező. A 10. Ugyanebben az ülő helyzetben fogjuk át a combunkat mindkét kezünkkel. Ezután nyújtózkodjunk egyenesen előre. 10.1J ábra). úgy. amely légzésgyakorlatoknak és testtartásoknak a kombinációjából áll.korlatot tízszer. majd azzal ellenkező irányban. hogy a két könyök a mellkas előtt találkozzon (20. Maradjunk így 3 percig. Aztán végezzünk néhány fejkörzést. Most végezzünk néhány felülést. Húzzuk ki magunkat. hogy felegyenesednénk. Ismételjük meg tízszer (20. álljunk terpeszállásban. l F ábra). jobb kezünket a fej fölött kinyújtva. majd forduljunk jobbra. 11. Először a bal láb ujjait próbáljuk meg elérni. Nyújtsuk ki és feszítsük meg ujjainkat mindkét kezünkön. 15. majd az egészet bal lábbal is (20. Hajlítsuk be mindkét karunkat könyöknél. amennyire csak lehet.1C ábra).1 E ábra). Most ismételjük meg újra az egészet.1G ábra). 16. Tízszer az óramutató járásával egyező. Ülő helyzetből végezzük a gyakorlatot tízszer egymás után. és ismételjük meg a fenti gyakorlatot.1D ábra). Végezzük el ugyanezt a gyakorlatot jobb térdünkkel is (20. A 10. hogy lábainkat behajlítanánk. A második csoport az asztrális szinten az végzi el a csakrák megnyitását. Hajoljunk előre és érintsük meg a lábujjunkat anélkül. pont szerinti helyzetben körözzünk csuklóinkkal tízszer az óramutató járásával megegyező. A testgyakorlatok első csoportja az aura 3 alsó szintjén igen jól megnyitja a csakrákat. később lehet 20-szor is. Ismételjük meg ugyanezt a gyakorlatot a bal lábbal is. 10-szer azzal ellenkező irányban. majd tízszer ellenkező irányban. Végezünk fej. Akár egy időben is végezhetők ezek a gyakorlatok. lábaink legyenek összezárva és egyenesen kinyújtva magunk előtt 10-szer ismételjük. pont szerinti helyzetet felvéve nyújtsuk ki kezeinket felfelé néző tenyerekkel. Az előző pontban előírt helyzetben könyökünkkel végezzünk körző mozdulatokat a vállízületek forgatásával. Ugyanebben a helyzetben ujjhegyeinket állandóan a vállon tartva emeljük könyökünket olyan ma- gasra. Próbáljunk akkora köröket leírni könyökeinkkel. majd lefelé. és helyezzük lábfejünket a jobb combra. ezt ismételjük 10-szer. és körözzünk a lábszárunkkal tízszer az óramutató járásával egyező. 174 . Utána teljesen maradjunk előrehajolva és fogjuk meg lábujjainkat a térdeink behajlítása nélkül. Zárjuk össze ujjainkat. jobb kezünkkel pedig a bal bokánkat. A 3. de könyökeink előre mutassanak (2. a hüvelykujj felett erősen ökölbe szorítva a kezeinket. majd pedig még 10-szer oldalt kinyújtott karokkal is (21. 8. 9. 20. Ismételjük meg tízszer (20. Végezzük el ezt tízszer. Először fordítsuk arcunkat felfelé. Maradjunk ebben a helyzetben 3 percig anélkül. Ezt a gyakorlatot ismételjük meg tízszer. Ismételjük meg néhányszor. NAPI GYAKORLATOK A CSAKRÁK MEGNYITÁSÁRA ÉS FELTÖLTÉSÉRE Három különböző gyakorlatsort ismerek a csakrák feltöltésére és megnyitására. majd eresszük le. minden felülésnél kifújva a levegőt. Maradjunk a 10. tízszer ezzel ellenkező irányba. Most nézzünk 10-szer balra. amennyire csak tudjuk. 14. Hajlítsuk be a bal lábunkat. közel a törzshöz. A 8. 7.1H ábra). 13. addig. csoport pedig. Nyissuk szét lábainkat. Ismételjük 10-szer. Most bal kezünket kinyújtva hajolgassunk jobbra.11 ábra). 18. Álljunk fel.és nyakkörzéseket. bal karunkkal a lehető legjobban ellazítva bal lábunk izmait.

.

6. Lazítsunk. de ne hajoljunk le közben. Mozogjunk fel-le néhányszor. amennyire csak lehet. Maradjunk lent és hintázzunk előre-hátra 3-szor. hogy a fenekünk a térd magasságába kerüljön. Fényesítsük ki a csípőnkkel. a karunkra támaszkodunk. amíg nyomást nem érzünk a lapockánk között (akik nagy vállizmokkal rendelkeznek.TESTGYAKORLATOK A CSAKRAK MEGNYITÁSÁRA ÉS FELTÖLTÉSÉRE (AZ AURA 2-3 SZINTJEI) Az alábbi gyakorlatok a 20. Végezzük el ugyanezt visszafelé is. ill. csakra Lábunkat vállszélességben nyissuk szét. Ha sikerül elérni a nyomást a lapockák között. miközben térdünk be van hajlítva. Ebben a helyzetben a könyökünk nem érintik a talajt. hogy a szívcsakra első felére gyakorolhassunk hatást. 4. A gyakorlatba most építsünk be medencehimbáló mozgást. Most végezzünk néhány nyak. Ezt ismételjük meg néhányszor. Majd ugyanezt csináljuk felállás közben.és nyakkörzések Fordítsuk fejünket néhányszor az alábbi irányokba: arccal előre felfelé. csakra Ez egy izometrikus helyzetgyakorlat. hogy ó ugráljon. Énekeljünk vagy csináljunk bármilyen zajt. térdünket behajlítva. Ez a gyakorlat a szívcsakra hátsó felére. az akarati központba hat. Változtassuk a lábak és a fenekünk által bezárt szöget. keressünk valamilyen nagy és kerek. hogy egy henger belsejében állunk. azoknál a nyomás ott jelentkezhet). csakra Álljunk széles terpeszállásba. hogy közben a henger minden oldalát egyformán kifényesítjük. Végül egészen annyira menjünk le. Most képzeljük azt. Ugrás közben húzzuk fel térdünket a mellkashoz olyan magasra. lefelé egyik. Fogjuk meg erősen egymás kezét. egész testünk előretolásával. csakra Jobb kézzel dörzsöljük meg a fejtetőnket az óramutató járásával egyező irányban. a lábunkat szilárdan megvetve. majd hátra a medencét. csakra Ugrálás. Tegyük csípőre a kezünket és végezzünk körző mozgást. majd másik oldalra. majd visszahúzásával. Előre nézve döntsük a fejünket a jobb. 5. Ismételjük meg az egész gyakorlatot legalább 3-szor. a lábfejünk és a térdünk számunkra kényelmes szögben mutassanak előre. Nyomjuk előre. amennyire csak tudjuk. Ezt a csípő és a lábak segítségével érhetjük el. Álljunk négykézlábra a 20. ábrán látható módon.2. Ahhoz. akkor fejtsük ki az izometrikus nyomást arra a helyre. csakra gyakorlatait szemmel. hagyjuk. miközben mi nyújtunk neki támaszt. Ehhez a gyakorlathoz partnerre van szükség. 2. amennyire csak lehet.2. Pihenjünk egy kicsit. Ilyen módon hintázzunk előre-hátra 3-szor. megállás nélkül néhány percig. Ennek a gyakorlatnak a legfontosabb mozgása a mélyen behajlított térdek melletti hintázás. Most hajlítsuk be térdünket olyan mélyre. A hangsúly az előre irányuló mozgáson legyen. hordószerű tárgyat és puha kanapéháttámlát vagy egy bioenergetikai zsámolyt. Most hintáztassuk a medencét előre-hátra. csakra Fej.és fejkörzést mindkét irányba. amelyet ki kell fényesíteni. a másik fel-le ugrál. úgy. Hajoljunk hátra. 7. ábrákon követhetők nyomon 1. ami jólesik. miközben lemegyünk. Cseréljünk partnerünkkel. csakra Ismételjük meg az 5. térdet kissé behajlítva. Miközben az egyik támaszt nyújt. A torokcsakra a hangra is jól reagál. 3. Ugráljunk folyamatosan. 176 . és engedjük kinyúlni a mellkasi izmainkat. majd a bal vállunk felé.

Ismételjük meg. csakra Üljünk a földön törökülésben. a légzésre és a gerinc rugalmasságára összpontosítanak. Menjünk tovább a fejtetőhöz. Ha kilégzésnél a vörös szín világosabb vagy zavaros. A kavargó örvények zöldek. használjunk mantrát. 5 cm-rel szeméremcsontunk felett helyezkedik el.és belégzéskor is. Kilégzéskor ne jelenítsük meg. vörös fényörvényt. kilégzéskor gyengül. a csakrák megnyitása és feltöltése céljából. Most az egész mező fel van töltve nagy mennyiségű tiszta energiával. Kilégzésnél a gerincet görbítsük be. Haladjunk tovább a szívhez. amint a fejünk tetején ül. Ez az összes csakrára érvényes. Légző.3. ha a csakrát a testen kívülről szemléljük. csakra Üljünk le a földre.és kiáramló színek egyformák nem lesznek. amíg egyaránt tisztán nem látjuk a vöröset a ki. Amennyiben lehetőség van rá. Belégzéskor jelenítsük meg vörösnek a lélegzetünket. lélegezzük be a vöröset. ahogy mind a 7 csakra az óramutató járásával egyezően mint függőleges erőáram fel-le áramlik a gerincoszlop mentén. győződjünk meg arról. a másikat hátsó részén.és kijáratot. Addig ismételjük a gyakorlatot. amíg a színek egyensúlyba nem kerülnek. majd kilégzéskor vissza. Ha zavaros. Néhány. és lélegezzünk be mélyen. majd fújjuk ki. térjünk át a másodikra. Figyeljük. Lélegezzük be. Ismételjük addig. azt ajánlanám. a hasi idegközpontnál fekvő harmadik csakrához (napfonat). az egyiket a test elülső. hogy egyensúlyba kell hozni a vörös energiákat. hogy a be. az óramutató járásával egyező irányban kavargó örvényeken keresztül. az óramutató járásával egyező irányban. hogy ezeket egyenesen a kundalini Ashramtól tanuljuk meg. amikor az egyik meditációs gyakorlat segítségével megnyugtattuk elménket. Ismételjük meg néhányszor. Ez opálos fehér. A f ej tető képezi a felső be. vagy lótuszülésben egy földre tett párnára.és kiáramló színek megegyeznek-e. ha szükséges. akkor a mezőnek több vörös energiára van szüksége. Hajlítsuk a gerincet a medencetájékon belélegzés közben előre. ez azt jelenti.és testgyakorlatok a csakrák feltöltésére és megnyitására (az aura 5-7 szintjei) Az aura feltöltésére. ahogyan belégzéskor a lüktető energia áthatja az összes csakrát. és emeljük ki a mellkast: a medence felső részét nyomjuk hátra. haladjunk tovább felfelé. Ha világosabb. Nézzük. amely kb. A légzéssel összhangban lüktet. forgó tölcsérjének nagyobb vége a föld felé nyitott. akik a testhelyzetre. Két örvényt jelenítsünk meg képzeletben. Lélegezzük be a fehéret. Nézzük. a gyökércsakra pedig az alsót. Lélegezzük be a narancsvörösét. A harmadik szemcsakránál a fej első és hátsó részén kavargó örvényeket violaszínűnek jelenítsük meg. Megtartva az első csakráról alkotott képet. a csúcsa pedig a gerincoszlop alja felé mutat. Belégzéskor felerősödik. .VIZUALIZÁLÁS A CSAKRÁK MEGNYITÁSA CÉLJÁBÓL E gyakorlat elvégzéséhez üljünk le egy kényelmes székre. a medencét pedig nyomjuk előre az „ülőgumók" közelébe. Ismételjük meg néhányszor a gyakorlatot. Mialatt örvényleni látjuk. Gerincünkkel homorítsunk. Ismételjük meg a légzőgyakorlatokat. Mielőtt továbbindulunk a torokcsakra felé. Ezt a gyakorlatot gyógyítás előtt hasznos elvégezni. amíg a be. Hátunkat tartsuk egyenesen. majd fújjuk ki a sárgát. Helyezzük tenyerünket a combunkra. akkor meg kell tisztítani az alsó csakránkat. amíg a sárga be. Ügyeljünk. az óramutató járásával egyező irányba forogva. Csúcsaiknál az összes csakra kapcsolódik hozzá. (Az óramutató járásával egyező irány úgy adódik. majd fújjuk ki. milyen színű. A toróknál végezzünk be. Ismételjük meg. Itt két sárga kavargó örvényt jelenítsünk meg. Először. Minden lélegzetvételnél használhatunk mantrát is. majd fújjuk ki a zöldet. az energiának az aurán keresztüli áramlásához. 2. csak figyeljük meg. hogy az összes többi csakrát (amelyéket már feltöltöttünk) is látjuk kavarogni. Ezek láthatók a 20. Az első két csakráról alkotott képeket fenntartva. Ezt addig ismételjük. Fogjuk meg bokánkat mindkét kezünkkel. mielőtt még továbbmegyünk. 1. Lélegezzük be.) A fényörvény alattunk helyezkedik el. ábrán.és kilégzéskor is teljesen tiszta lesz. ahogy élénk narancsvörös színben kavarognak. általuk tanított gyakorlatot leegyszerűsítve bemutatok itt e könyvben is. Jelenítsük meg képzeletben mint az óramutató járásával megegyező irányban kavargó. megvilágítására. megtisztítására és megerősítésére szolgáló általam ismert leghatásosabb gyakorlatok a kundalini jógik tanításain alapulnak. fordítsuk figyelmünket az első csakrára. majd ki.és kilégzést kékben.

.

.

.

.

csakra Egy másik testhelyzet. Belégzés közben forduljunk balra. és lélegezzünk be. Kulcsoljuk össze ujjainkat mutaóujjaink kivételével. Most úgy hajlítsuk a gerincet. Egy kicsit emeljük feljebb a lábunkat és ismételjük újra. mindkét karunkat 60 °-os szögben emeljük fel. és szorítsuk erősebben össze az ujjainkat. Hosszan és mélyeket lélegezzünk. hátulról pedig a hüvelykujjai. akkor eresszük le ugyanezt az eljárást követve. miközben ellazítjuk a köldökünket. majd pihenjünk egy kicsit. és pumpáljuk a hasba be és ki 16-szor. hogy közben belégzéskor felhúzzuk. Pihenjünk egy percet. préselő légzéssel. kilégzésnél keresztezzük őket. Ismételjük meg a gyakorlatot. kilégzéskor görbítsük be a hátunkat. majd hasizmunk megfeszítésével. Egészen addig csináljuk. Szívjuk be a levegőt és tartsuk bent. Ismételjük meg a gyakorlatot sarkon ülve is. Mozgassuk a könyökünket föl-le irányban. előbb záró-.2. és tartsuk bent 15 másodpercig felhúzott vállal. Feküdjünk hanyatt. Ismételjük meg néhányszor. Ebben a helyzetben lélegezzünk az orron keresztül 30-szor. és fogjuk meg a vállunkat elölről ujjunkkal. Lazítsunk. összezárt lábbal. Az orron keresztül lélegezzünk. Néhány percig ismételgessük ezt gyors lélegzetvételekkel. Lazítsunk. Fújjuk ki a levegőt és lazítsunk. 75 cm-re távolabb nem lesz a talajtól. 182 . Ismételjük újra. de úgy. Majd szorítsuk össze a hasunkat és a záróizmainkat. ujjainkat kulcsoljuk össze a szívközpontnál a képen látható módon. Ügyeljünk ara. csakra Üljünk törökülésbe. mintha csak fogkrémet nyomnánk ki a tubusából. csakra Törökülésben ülve markoljuk meg erősen a térdünket. hogy feltornázzuk az energiaszintünket úgy. kilégzéskor pedig leengedjük vállunkat. használjunk egy másikat. Csuklónkat és könyökünket nyújtsuk ki. Ismételjük meg néhányszor. Ismételjük meg az egész gyakorlatot térden ülve. 6. Belégzéskor homorítsunk. Lazítsunk és pihenjünk egy kicsit. 30 cm-re a talaj felől. Szívjuk be a levegőt. és mutassunk rájuk ujjbegyünkkel. Ügyeljünk a medence helyes tartására. kinyújtott kanál. kezünket változatlanul összekulcsolva. 4. ezáltal az energiaszintünk emelkedik. Emeljük meg a fejet és a váltakat is kb. 5. és mondjuk azt. csakra Egy másik testhelyzet. amíg 30-ig elszámolunk. könyökünk oldalra mutasson. majd engedjük ki. Többször végezzük el a gyakorlatot. Ismételjük meg néhányszor ellentétes irányban. be. Feküdjünk hanyatt. Nézzünk a lábujjainkra. Emeljük fel mindkét lábunkat kb. amelyek egyenesen felfelé mutatnak. majd lazítsunk. Törökülésben mindkét karunkat fejünk fölött nyújtsuk ki. térdeinket tartsuk kinyújtva. hogy a lélegzetet kb. közben lélegezzünk hosszan és mélyeket. gyors lélegzetvétellel az orron keresztül. l cm-re. csakra Törökülésben kulcsoljuk össze ujjainkat a torokkal egy magasságban. Húzzuk be a könyökünket és vegyünk lélegzetet. Ismételjük mantra nélkül. 3. 15 cm-nyire. hogy közben minden izmunk összehúzott állapotban maradjon. Ezután belégzés közben szorítsuk felfelé az energiát a gerincoszlop aljától a fejtető felé. tenyerünk felfelé mutasson. hogy a gerinc egyenes legyen. de a fej fölé emelve. Bocsássuk ki az energiát a fejünk tetejénél. csakra Törökülésben üljünk. Nyissuk szét lábunkat.és kilégzéssel. Ismételjük meg néhányszor. 7. Ismételjük meg a fenti gyakorlatot a sarkunkon ülve is. pihenjünk. Ismételjük. Kezdjük él hajlítani a gerinc felső részét. Pihenjünk egy percet. helyettesítsük rövid. Engedjük ki a levegőt. Ismételjük meg 2-szer vagy 3-szor. és emeljük fel sarkunkat kb. l percen át a hátsó garatfalnak préseljük. csakra Egy másik testhelyzet. Ismételjük meg az egészet sarkon ülve.Tartsuk benn a levegőt. 3. amíg lábunk kb. Nyújtsuk ki a könyökünket. úgy. Ha a „sat-nam" mantrát nem érezzük megfelelőnek. hogy „sat". támaszkodjunk a könyökünkre. hogy „ham". majd kilégzéskor jobbra. majd pihenjünk. Ismételjük meg néhányszor a gyakorlatot. Tartsuk bent a levegőt. Üljünk le törökülésbe. Ismételjük meg újra az egészet sarkunkon ülve. közben pedig mondjuk.

vonjuk mindkét karunkat a testhez (lefelé néző tenyérrel) és lefelé irányuló mozgás során is tartsuk közel őket a törzshöz. lefelé néző tenyérrel. A gyógyítóknak. Engedjük le magunkat. illetve a minket körülvevő levegőből. Miközben felegyenesedünk. A mendence alsó felét engedjük kissé előrébb mozdulni. Kilégzéskor a színeket kifújjuk. amennyire csak tudjuk. Az energia megmozgatásához. és lassan hajlítsuk majd egyenesítsük ki a térdünket. 183 . engedjük ki a levegőt. Húzzuk ki magunkat. Mozgásunk alsó végpontján ismét nyújtsuk ki karunkat. Miközben térdünket hajlítva lefelé mozgunk. Amikor elérjük a mozgás felső végpontját. átáramoltatásához a testben sokféle módszer létezik. de minden embernek fontos. Színeket lélegzünk be a földből kezünkön és lábunkon keresztül. amennyire csak tudjuk. Most nyújtsuk ki mindkét karunkat magunk előtt. de anélkül. hogy naponta áttisztíthassa auráját és feltöltekezzen a kozmoszból. félegyenesedéi közben pedig vegyünk lélegzetet. Mindegyik színnel többször lélegezzünk.SZÍNES LÉGZÉSMEDITÁCIÓ AZ AURA FELTÖLTÉSÉHEZ Álljunk meg párhuzamos és vállszélességben szétnyitott lábakkal. az Egyetemes Emberi Energiamezőből. karunkat nyújtsuk ki. Lazítsuk el a karunkat. Ezt a mozgást kapcsoljuk össze képi megjelenítéssel is. és ne hajoljunk előre. hogy sarkunkat felemelnénk. Kezünk körző mozgásával kössük össze az eddigi fel-le irányuló mozgást.

amennyire csak lehetséges. Egy ilyen gyógyítás alkalmával először általában az aura alacsonyabb rétegeivel foglalkozom. akkor ezen a szinten beszéljünk vele. hogy szellemi energiából anyaggá váljanak. s ezek az élmények sérülést is okozhatnak abban a személyben. milyen szinten áll az aurával és a gyógyítással kapcsolatban. míg teljesen természetessé nem válnak számunkra. illetve anyagból szellemivé. Vagy egy másik módszerrel elménkben összpontosítsunk az egyes páciensekre. fontos. a páciensé és a vezetőké. fejezet GYÓGYÍTÁS MINDEN SZINTEN A gyógyítással kapcsolatban fontos tudnunk. GYAKORLATOK A GYÓGYÍTÓNAPHOZ Mielőtt foglalkozni kezdenénk bármelyik páciensünkkel. hogy gyógyítás közben az aura különböző rétegein dolgozunk és hogy minden egyes réteg más jellegű munkát kíván.1. E két dolog (a tisztánlátás és támogatás) megléte nem lehet esetleges. mit fogunk tenni. Tartsuk teljesen üresen elménket. Az alsó négy auraréteg gyógyítása (az aura első. Sok tapasztalattal kell hogy rendelkezzünk a tisztánlátás terén is. hogy ráhangolódjunk a lehető legmagasabb energiákra. Ha mindezeknek a követelményeknek eleget tettünk. hogy ezzel segítsük az energia beáramlását saját energiamezőnkbe. Mindenképpen szükségünk lesz néhány olyan barátunk támogatására is. ha eddig még nem dolgoztunk együtt vele. hogy energiát gyújtsunk és azt céljainkra összpontosítsuk. hogy a gyógyító a páciens nyelvén beszéljen. Néhány hónapon át folyamatosan végezzük el ezeket a meditációs gyakorlatokat. Az energiaáramoltatás valójában a szellemi fegyelmezettség mellékterméke. Meditáljunk a gyógyítónapot megelőző estén. aki energiát akar átáramoltatni magán a gyógyítás során. E módszerek téves használata nagyon kellemetlen élménnyé válhat és válik is gyakorta. A páciens energiarendszerének általános elemzése. fejezetben megadott gyakorlatokat végezzük el a páciensünkkel való találkozás előtt. A 21. fejezetben tárgyaltunk bővebben. fejezetben már leírtuk. akkor elvégezhetjük azt a gyakorlatot. hogy a gyógyításra szánt energiák mindenképpen áthaladnak a szívcsakra tűzkörén. második. a 15. 185 . nagyon fontos. Minden páciensre szánjunk egy percet eközben.1. 3.21. Mielőbb mérjük meg. miközben egy-egy percig energiát gyújtunk egy-egy páciens számára. Ettől a páciens feloldódik. 21.) Jelenleg a 22. és ne gondoljunk semmi másra. és azután haladok magasabb rétegek felé. táblázat 1. és máris munkához láthatunk. Fontos. 2. vagy aznap reggel. Mielőtt megteremtjük gyógyítónapunkat. C) Specifikus területek tisztítása a páciens aurájában. az ezt követő részletes leírásnak megfelelően. táblázatban megadott vázlatos gyógyítási sorrendet alkalmazzuk. harmadik és negyedik rétegéé). Egy másik nagyon fontos tudnivaló az. aki az energia áramoltatását a kellő szellemi fegyelmezettség nélkül végzi. hogy a páciens már sok mindent megért az aurával és a gyógyítással kapcsolatban. és az előző fejezetben megadott néhány gyakorlat elvégzésével megtisztítsuk összes csakránkat és töltsük fel őket. Legyünk nagyon egyszerűek. és hozzáhangolásuk az Egyetemes Energiamezőhöz. Itt is páciensként egy-egy perc a koncentrálás időtartama. A) Ollózás: a páciens aurájának f eltöltése és megtisztítása. Ha észrevesszük. mint ahogy azt korábban. mi történik a gyógyítás során. soha nem szabad könnyedén venni. akik tapasztaltak e téren. Hogy érthetővé váljon ez. mellyel energiamezőnkbe engedjük vezetőinket. miközben begyűjtjük az energiát. A gyógyítás során felhasználandó három energiarendszer összehangolása: a gyógyítóé. A páciens köszöntése után ne felejtsük el röviden elmondani. (Lásd e fejezetben később. vagy valamiféle társasági szórakozásnak tekinteni. B) A gerinc megtisztítása. a továbbiakban pontosan leírom. Lássuk vagy érezzük a belénk áramló energiát. hogy kialakítsuk a kommunikáció közös szintjét. melyet a 18. hanem nélkülözhetetlen előfeltétel mindenki számára. Nagyon mélyreható munka ez.

6. általában elvégzek egy gyors energetikai testelemzést a karakter szerkezetének meghatározásához. tudom. hogy valószínűleg sokat fogok dolgozni azokon a csakrákon. hogyan is működik ő a mindennapokban. melyeket az egyes csakrák pszichodinamikusan jelképeznek. Ez nagyon sokat árul el arról. Például egy olyan valaki. Megkérem a pácienst. Egy ennél nagyobb követ nagyon nehéz lenne tartani. és hogy a személy testéhez kötve maradjon. A) A keterikus test szervi újrarendezése. rétege). 2. A gyógyító. vegye le a cipőit. ha gyógyításhoz kezdek. A negyedik kristály a „lapátom". a szívcsakra táplálásához lenne szükség. melyekkel ennek a személynek szembesülnie kell. rétege). hogyan működik ez a személy azokon a területeken. akkor ékszereit is (ezek módosíthatják a rá jellemző energiaáramlást). A páciens energiarendszerének általános elemzése Az első alkalommal. Ezután megkérem. 5. aki fél szeretni. A gyógyítás „tisztító" részében alkalmazom ezt. Keterikus test gyógyítása (az aura 7. és feküdjön hanyatt masszázsasztalomon. 7. Vesse össze ezt a karakter szerkezetéről tanultakkal. rétege) (újrarendezés). rétege) RÉSZLETES GYÓGYÍTÁSI SORREND 1. hogy ezt a személyt énje mélyebb megértéséhez vezessük. gyakorlatban . B) A keterikus test csakráinak újrarendezése. kihúzott vállakkal. az akarat és az érzelem egyensúlyáról és a személyiség tevékeny és befogadó elveiről. mint a többi rész. (Ilyenkor végezhetjük el ingánkkal a csakra vizsgálatát a 9. Mostanában egyszerűen csak „leolvasom" a problémát. és egy nagy tiszta kvarcot jobb kezében. rendszerint erősebb a test egyik oldalán. hogy ráhangolódjunk a mindig jelenlévő magasabb energiákra. nagyon fontos. melyre a szeretet központja. A mennyei szint gyógyítása (az aura 6. és ha van. A kezdő számára azt javaslom. fejezetben található táblázatokat. Gyógyítás a kozmikus szintről (az aura 8. hogy ez a személy hogyan használja saját rendszerét. hogy a páciens energiamezejét erősen pulzálva tartsam. oda irányítva ezzel azt az energiát. amelyek ebben a testen rendszeresen blokkolva vannak. Ez az információ nagyon sokat árul el az ész. ha kristályokat használok. Sokat 186 mond arról is. egy ennél kisebb pedig nem tud olyan sok energiát kivenni. Ha már egyszer magam előtt látom ezt a szerkezetet. fehér fénysugár jön ki. s dolgoznia kell ezeken. hogy ez a bizonyos személy hogyan irányítja energiáit. melyek több energiához jutnak. s végső soron ez a rossz irányítás hozza létre a fizikai problémát. a páciens szempontjából. E célból újra gyorsan felhozom energiáimat a csakrákon. és vannak olyan területek a testen. a páciens és a vezető energiarendszerének összehangolása Mielőtt először találkozunk a pácienssel. Ilyenkor a személynek egyszerűen párhuzamos lábfejekkel kell állnia. Nézzük meg a test fizikai felépítését. Melyik karakterszerkezet a leginkább uralkodó? Milyen lesz a pszichodinamikai háttér? Melyek a legnagyobb valószínűséggel rosszul működő csakrák? Újra nézzük át a 12. hogy jobban megértsük. Régebben csakraanalízist végeztem ingával arról. Mindezek az információk felhasználhatók arra. Ahogy az előző fejezetben is említettem. akkor előveszem kristályaimat. Ez egy 4 cm széles. Ennek a kristálynak a csúcsán egy nagyon erős. Az éterikus test gyógyítása (spirituális sebészettel) (az aura 5. 9 cm hosszú tiszta kvarckristály. eközben megfigyelem az adott test fizikai jellemzőit is. fejezetben leírtak szerint. mint ahogy azt a 21. általában egy nagy rózsakvarcot helyezek el a páciens bal kezében. Egy nagy vaslerakódásokat tartalmazó ametisztet használok az első és a második csakrához. hogy hajlítsa be a térdét és nyújtsa ki. valószínűleg több energiát fog a test hátsó részéhez küldeni a szívtájékra (az akarati központba). és ahhoz. Például az energia általában nem fog egyenletesen haladni felfelé a lábakon. hogy alaposan nézze meg a fizikai test felépítését. amely lézersugárként alkalmazható az aurában összegyűlt felesleges dolgok kiszabadítására. Mindezek a kiegyensúlyozatlanságok olyan érzelmi és gondolati témákhoz kapcsolódnak. és 9. miközben ezzel a mozgással harmonizáló légzést végez.) Ha jónak látom.4.

A gyógyítási folyamatban előrehaladva. A páciensem lábához ülök. Lehet túl ellenálló is. s az energiamező magasabb szintjén történik. és általában egyensúlyi helyzetbe is hozza azt.2. hogy úgy alakíthassa a gyógyítást. vagy olyan érzést kelthet. ha ezt az energiabevitelt a leginkább természetes módon végezzük. miközben a levegőt lágy ínyemen. Ilyenkor vissza kell menni. Az akupunktúrás pontok kis energiaörvényeknek vagy icipici csakráknak látszanak. hogy lábán megérintjük a megfelelő reflexpontokat és bemérjük azok energiáját. akkor ezt világosan a vezető értésére kell adnunk. Bizonyos pontokat görcsben lévő izomként érzékelhetünk. Gyakran a vezető keze átnyúl a gyógyító kezén és egyenesen belehatol a páciens testébe. abba akarjuk hagyni. magamban vagy hangosan. „Krisztus és a fény egyetemes erőinek nevében kérem. A talp reflexológiai rendszere szerint ennek a pontnak a helye éppen a lábujjak mögötti párnázott rész alatt van (lásd a 21. gyorsan áttekintjük szerveinek állapotát úgy. vagy épp befelé. mintha csöpp örvényként befelé szívná az energiát. ábrát). Ugyanez áll a kiegyensúlyozatlan akupunktúra-pontokra is. Egy kiegyensúlyozatlan akupunktúrás pontból kifelé szökik az energia. hogy kezeinket a spirituális mester irányítsa. Miután ezzel végeztünk. Idővel gyakorlatot szerzünk majd abban. Emiatt visszük be az energiát lábtól felfelé. Az energiaáramoltatást végző sze- mély egyszerűen csak folyamatosan a fehér fényre vagy Krisztus fényére hangolódva marad. amelyet információk vételére használtunk eddig. nehogy megzavarja őket. 3. Ezt úgy végezhetjük el. hogy ugyanígy felfelé haladunk a páciens testén is az ő koronacsakrájáig. Mindkét esetben hagyjuk. amelyben az aurában összegyűlt hulladék eltávolításával tisztította meg a páciens energiamezejét. szájpadlásomon rezgetem. azt jelenti. rétegének gyógyításakor egyszerűen csak elfáradnak kezeink. Ezután páciensemre koncentrálok. hogy egy ilyen energetikai szünet megengedhető legyen. a bőr alá haladna egy kis energiaörvény. és direkt manipulációs módszerrel dolgozzanak a páciens energiamezején. amelyekben szükség esetén szünetet lehet tartani." Ha nem állunk kapcsolatban Krisztussal. Elmondok egy megerősítést. hogy energiamezőnkből többet hasznosítsanak. A talp kiegyensúlyozatlan pontjait vagy túl puhának. Ezután behunyt szemmel lecsendesítem elmémet. s a páciens hirtelen fel fog ugrani. Ezt úgy végezzük. hogy szükség van rá. a Szentek Szentjéhez fűződő kapcsolatunkat alkalmazzuk. amit a vezetők csinálnak. így az egész rendszerben egyensúlyt és egészséget hozunk létre. hogy a fény különféle szintjei és vibrációi áthaladjanak saját mezőnkön. és egyáltalán nem enged a nyomásnak. hogy Krisztussal és a fény egyetemes erőivel összehangolódjak. az enyémet és a fény nagyobb erőit. Az aura négy alsó szintjének gyógyítása A) Ollózás: a páciens aurájának feltöltése és megtisztítása Az ollózás szó. azt a csatornát. A második módozatban engedjük. hogy felismerjük azokat az energetikai szakaszokat. s lassan mély levegőt veszek orromon át. mintha ott valamiféle kicsiny energiaforrás csordogálna kifelé. hogy a vezetők részben elfoglalják auránkat. kiegészíthetjük egy újabb dimenzióval. és hagyni kell neki elég időt. hiszen a dolgok 187 . akkor a kiegyensúlyozatlan pontoknál olyan érzésünk keletkezhet. és rendbe kell hozni a zavart. akkor az általában energetikai sokkot okoz. hogy a három érintett energiarendszert összehangoljam: az övét. illetve a gerincnek megfelelőek lesznek. Rosalyn Bruyere tiszteletesasszony. Ha az energiaáramlást figyelve vizsgáljuk mindezt. amit okoztunk. amely a görög chele szóból ered. Az ollózás fel is tölti energiával az aurát. A talpon lévő izmok benyomva maradhatnak. Például ha az aura 5. Ha túl korán húzzuk el kezünket. vagy túl keménynek fogjuk érezni. Az első módozat az. mihelyt kezünket a páciens lábára tesszük. Imádkozom. az igazság és a gyógyítás csatornájává válhassak. A másodikban mindkét dolog meglehetősen bonyolult és nagyon pontos. Az első esetben az irányítás és a kezek mozgása meglehetősen általános jellegű és abban a pillanatban elkezdődhet. aki ezt a technikát megalapozta és kifejlesztette. Istenhez. hogy a szeretet. Úgy a legjobb. vigyáznia kell. akkor az Egyetemes Teljességhez. a Fényhez.leírtam. Ilyenkor általában a vezető választja meg a színeket és az intenzitást is. és a talpain lévő napfonat reflexpontjain tartom hüvelykujjaimat. Ilyenkor a gyógyítónak teljesen koncentrálnia kell arra. mintha egy léggömböt fújnánk fel. Általában a legfontosabb pontok mindig a test legfontosabb szerveinek. hogy kiollózni valamit. Ha akarunk. hogy egyszerűen csak hagyjuk. ahol úgy érezzük. A konkrét gyógyítási folyamatban a vezetők számára két fontos módon tesszük lehetővé. hogy a lábnál kezdve különböző fokozatokban energiát áramoltatünk a testbe. adhatunk energiát a kiválasztott pontokon. ezt a szót egyszerűen arra a folyamatra alkalmazta.

.

Mary fájdalomról panaszkodott testének e részén. Mivel nem ez a természetes áramlási mód. ily módon egy lemerült rendszert a lehető legtermészetesebb módon tölthetünk fel energiával. hogy az magától folyjon. ábrán látható az az energiaáramlás. ha a problémás helyen kezdünk. Ezt a jelenséget általában a nyílt sérvvel hozzák kapcsolatba. mivel ezek alacsonyabb anyagi rezgésszámúak. A 21. míg kitisztul és újra egyensúlyban lesz általános energiamezeje (21. feltölti és általános egyensúlyi helyzetbe hozza a páciens energiamezejét. A napfonat csakrája úgy volt deformálódva. mintha egy forrás eredne belőlük: érezhetjük melegét. Olyan. Másrészt. melyekben megtanulta rendszeresen blokkolni energiáit. vagy bizsergő érzést kelthet bennünk. hogy jobban tudjon kapcsolódni másokhoz. Az anyagi test gyógyításához mindig szükség van ezekre a földi energiákra.vagy fényfrekvencia átadásával. akkor azok anyagivá tudják alakítani az Egyetemes Energiamező minden színét. rétegére is. hogy olyan gyermekkori tapasztalatairól jutottunk információhoz. hogy a páciens (Mary) lábát fogjuk. medencéje napfonata és vállai körül. aurája el volt dugulva. akkor egészen addig ismételjük a csakrákat megnyitó gyakorlatot. amire szüksége van. s megtisztítja. de segített Marynek abban is. Menjünk most végig minden egyes gyógyítási szakaszon. s végül is ezzel saját maga hozta létre későbbi testi-lelki problémáját. Ha valamelyik csakrában elakadt az energia. mert a mezők bonyolultabbak. hogy milyen módon változik egy ember aurája egy teljes gyógyítási ciklus alatt. amely a gyógyító függőleges energiaáramán át bejut annak szívcsakrájába. akkor nehézségeink lesznek az ezzel a csakrával fogott szín. Ha 189 . engedjük. s csak aztán kezdi az energia beléptetési helyét feltölteni. Érzékelhetjük lassú és ritmikus pulzálását. Amikor Mary először keresett fel.5. Ha energiamezőnket tisztán tartjuk. elképzelhető. Miközben az energia áramlik. valószínűleg segítség helyett zavart keltünk. Ez a deformáció átterjedt az aura 5.3. gyenge és kiegyensúlyozatlan volt (21. ábra). mintha a kis örvény a bal felső részen elpattant rugóként állt volna ki. s ezáltal csakráinkat is. Ne próbáljuk meg az átáramoltatott színt befolyásolni. ábrát. és magánéleti problémái voltak mélyebb kapcsolataiban. amíg összes csakránk nyitott nem lesz. valószínűleg a kezünkön fogjuk ezt az áramlást. így nem is olyan hatásos. Ha így áll a do- log. Az energiatest így felveszi az energiát és elszállítja oda. Az innen érkező energia aktivizálja a teljes energiamezőt. mint a lineáris gondolkodás. Kérem. ahol szükség van rá. A néhány hétig tartó gyógyítási folyamat nemcsak újra egyensúlyba hozta. Ha egy színre összpontosítunk. Mindez úgy történt. ábra). s a páciens aurája egyszerűen azt fogja elnyelni. hogy az energiatest előbb más helyre szállítja az energiát.4. s azután a gyógyító karjain és kezein át a páciens aurájába.6. egészen addig. Üljünk úgy. Sötétpiros és barna színezetű energiablokkjai voltak térdeinél.rendje szerint az energiát a földből szívjuk fel az első csakra és a talpakon lévő két csakra közvetítésével. A fejezetben később más ábrákkal szemléltetjük. mintha ön lenne a gyógyító. és 7. hogy nézze meg az ollózást bemutató 21. feltöltötte és újraszervezte auráját.

.

hogy a következő pozícióban folytassuk a munkát.7. ahogy a bal lábon tettük. térjünk át a jobb boka/térd pozícióra (21. s jobb kezünket tegyük a páciens bal talpára. hogy az energia jobb kezünkből a balba az ő lábán keresztül áramoljon át. a boka és a térd között a jobb combon és csípőn lévő sötét felhők kitisztulnak és ott ragyogóbbá válik az energiamező. a térd és csípő között a bal oldalon. Át kell nyúlni a testén. Ebben a szakaszban az aura egészébe áramlik az energia. Ha a feltöltődés megtörtént. Ahogy a testen felfelé haladunk.10.4. bal kezünket pedig annak bal bokájára. újra csökkeni fog a kezeink közötti áramlás. Most menjünk át a páciens jobb oldalára. hogy gyenge lesz az áramlás. Ezután világosodni kezd a napfonat bal oldalán lévő sötét folt is. ábra). Néhány percnyi gyógyítás után az áramlás intenzitása csökkenni fog és a test mindkét oldalán egyenletesen halad felfelé az energia. Az energia áramlása az aurában 191 . Mihelyt a láb feltöltődik energiával. ábra.7.9. Ez azt jelenti. s az áramlás is erősödni fog. hogy a test több energiát vesz föl az egyik oldalon.erre érzékenyek vagyunk. ahol az energia betöltődik a páciens mezejébe. és végezzük el ott is ugyanezt. Figyeljük meg. Ugyanúgy töltsük fel ezt a részt is energiával. de aztán feltöltődik ez az energiafolyam. ábrán bemutatott kezdeti stádiumban. Engedjük. hogy a kapcsolat folyamatos legyen. hogy az általános energiamező kiegyensúlyozott állapotba került. Először lehet. ábra). Most tegyük kezeinket a jobb lábra és bokára. a munkával tovább fog tisztulni a páciens aurája. majd a jobbon (21. ábrán. hogy Mary aurája mennyivel tisztább a 21. Először lehet.8. A csípőtől menjünk a második csakrához (21. Most tegyük jobb kezünket a páciens bal bokájára és a bal kezünket a bal térdére. ábra). főleg a kezeink közé 21. Folytassuk a munkát a lábakon felfelé. hogy gyenge lesz az energiaáramlás. és így készen állunk arra. és a láb egyik oldalán valószínűleg erősebb is. az áramlás apró változásait is észlelni fogjuk.5. Ilyenkor megváltozik a pulzálás frekvenciája és az áramlás iránya is. vagy az a hely. ábra). és közben egy megváltozott tudatállapotba kerül. Az egyik kezünket mindig tartsuk a páciensen. hogy ezt megtehessük (21. Néha lesz olyan. mint a 21. Az energiát jobb kezünkből a páciens bal alsó lábszárán keresztül áramoltassuk bal kezünkbe. Most a páciens a medence környéki részen fog kitisztulni. Miközben az ollózást végezzük.

.

.

.

.

.

hogy a szívcsakrákból el kell szívni az energiát. Ne felejtkezzünk meg arról. a balt pedig a negyedikre. Amikor az ötödik csakrához érünk. Mary megnyugszik és elcsendesedik. a páciens rögtön megpróbálja visszatartani a levegőt. és egy bizonyos tetőponthoz ér. a legtöbb embernek sokkal jobban esik. A harmadik csakrára különleges figyelmet kell majd fordítani. Küldjük az energiát továbbra is. Saját energiamezőnkből nem sugározhatunk ki vagy irányíthatunk oda annyi energiát. nehogy elveszítsük a fonalat. Most megérzi a közöttünk kialakult kapcsolat mélységét és kicsit jobban sír. Második és harmadik csakrája kinyílik. akkor módosítsunk légzésünkön. Egyensúlyozzuk ki Mary aurájának jobb és bal oldalát. a bal kezünket mindig a felső csakrára helyezve. így is tesz. Az energiaáramlást bizsergésként vagy hőhullámként fogjuk érzékelni. Ha most tanuljuk ezt a dolgot. ami éppen szükséges. Ez azt jelenti. Átérzi magányosságát. csak később. S ha már egyszer ez a tükrözés megkezdődött. és sírni kezd. hogy vegyen levegőt. Minden új tanoncot arra kérek. és hagyjuk magunkon átáramolni azt (mintha egy dugót bedugnánk a konnektorba). de a repedést még nem gyógyította be. mivel pontosan itt van a legtöbb energiablokk. s közben egész idő alatt adjuk az energiát. Most. és ezután egyszerűen hozzákapcsolódunk az Egyetemes Energiamezőhöz. A 21. Ezután lassan húzzuk végig kezeinket a nyak oldalán. annak következtében. nagyon hamar el fogunk fáradni. tegyük át jobb kezünket a második csakrára. Ilyenkor itt a változás ideje. hogy az ollózás kitisztította Mary aurájának négy alsó szintjét. A gyógyításnak ebben a részében ez igen fontos lehet. Ezt azt jelenti. hogy Mary második és harmadik csakrájánál járok. Mary esetében több időt kellene a második és a harmadik csakrára szánni. hogy minden csakrát végigollózzanak. rögtön egy mélyebb szinten kezdünk kommunikálni a pácienssel. mielőtt továbblépünk. Szívbetegek esetében fontos a fordított ollózás elvégzése. hogy a teljes ollózást végezze el. De mihelyt ezek az érzelmek elkezdenek felszabadulni. A test mindkét oldalán végezzük el ezt. Miután ezzel végeztünk. feltöltöttük és egyensúlyállapotába hoztuk a második csakrát. vagy nagyon lassan csordogál tovább. a jobbat pedig az alsóra. Az útmutatást megtaláljuk a hatodik pontnál. Kezdetben ennél többre ne vállalkozzunk. Észrevehetjük például azt. Amikor új helyre tesszük a kezünket. ábrán láthatjuk.eső területen. rögtön a szeméremcsont fölött.11. ha már gyakorlottabbak lesznek az energia átáramoltatásában és az energiamező érzékelésében is. a balt pedig a harmadikra (21. ő megpróbálja visszafojtani érzéseit. míg csak létre nem jön a kapcsolat a páciens és a mi energiamezőnk között. Osszuk meg vele ezeket. ábra). hogy áramoltatjuk és nem sugározzuk az energiát. s ő is így fog tenni. hogy ugyanolyan ütemben lélegzünk. Ha ezt a területet is megtisztítottuk. miközben helyzetet változtatunk. ha bal kezünket a nyaka alá helyezzük. akkor könnyen módosíthatjuk lélegzésének ütemét. Ha nem így gyógyítunk. a halántékig. és vagy megszűnik. az energia először lassan fog áramolni. a negyedik és ötödik pontban leírtak szerint. hogy rezgéseinket arra az energiaszintre emeljük. és hozzákezdhetünk a nyolcadik és a kilencedik szint gyógyításához. S aztán még később érzékelhetjük a hetedik szinteket is.12. tegyük a vállára a kezeinket. A negyedik. s nem a torkára. az ötödik és a hatodik csakra ollózásával egyszerűen csak haladjunk felfelé a testen. Mindig bizonyosodjunk meg afelől. mint ő. egyszerűen módosítjuk saját légzésünket. miközben feje mögé ülünk. érzelmekkel kapcsolatos dolgokat szabadítunk fel onnan. hogy „tükrözésben" vagyunk. Mi is érezzük ezt. ha az aura ötödik és hetedik rétege kerül sorra. hogy az energia egyenletesen halad bármely testrész mindkét oldalán. hogy az energiaáramlás erősödni vagy csökkenni fog. mert ott van a repedés. hogy ezáltal elnyomja érzéseit. hogy saját rezgésszámunkat megnö197 . Néhány tanács az ollózással kapcsolatban. ezután pedig lassan csökken. Miután teljesen megtisztítottuk. Ha nehezen toleráljuk ezeket az érzéseket. s így biztos lehet abban. Mihelyt elkezdjük a közvetlenül a csakrába történő ollózást. nem lesz szükség arra. akkor ezen a ponton térjünk át a hatodik szint gyógyítására. (Az energialehívásnál csak annyi a teendő. és ekkor elkezdhetünk dolgozni ezeken is. Az aura tisztítása közben a változásokat oly módon fogjuk érzékelni. hogy nem hagyott ki semmit. a bal pedig a második csakra közepén. hogy kifejezte érzéseit. Amint csakrái tisztulnak. Érezhetjük vagy láthatjuk Mary ezzel kapcsolatos gyermekkori tapasztalatait. mert amikor a csakrákba nyúlunk. Ez azt jelenti. amennyi a gyógyításhoz elegendő. ha már gyakorlottabbak leszünk. Ez a lábakra és a törzsre egyaránt vonatkozik. Sok-sok órányi gyakorlás után az aura felsőbb rétegeit is látni kezdjük majd. Végezzünk egy lezárást is a hetedik szinten: „A keterikus test szigetelése" főcím alatt leírtak alapján. Eleinte ez is eltart több mint egy óráig. Ebben a helyzetben jobb kezünk a páciens csípőjén van. A továbbiakban. és próbáljunk magasabb tudatállapotba kerülni. Ösztönzöm arra. máshonnan kell lehívni azt. mert az általában megtelik sötét energiákkal. Az áramlás erősödni fog. akkor tegyük jobb kezünket a harmadik csakrára.

hogy a körülöttünk lévő energiamezőkkel érzékenyen összhangban maradjunk. Ilyenkor történik meg az.véljük. az energia mégis felmehet a gerincen a fej hátsó részéig. Várjunk egy csöppet. A gyógyítás alatt lassan. fejezet gyakorlataiban leírtak szerint. A gyógyításnak ebben a részében valószínűleg az alsó csakrákon érkező energiát fogjuk használni inkább. hogy minél tovább vagyunk ebben az állapotban. Kezünk lehet például a lábánál. Összpontosíthatunk arra is. határozottan a testen. Mary aurája megtisztult. Az orromon keresztül lélegzem. akkor folytassuk az előzőek szerint. Ha nem jön. fejezetben leírt 25. ahogy a gyógyító a páciensre teszi a kezét. Az ollózás végzése közben s a páciens specifikusabb munkára való előkészítéseképpen a gyógyító ezt a fontos időt felhasználhatja arra. hogy a páciens elkezd megnyílni. hogy auránkat kiterjessszük. hogy hosszan és folyamatosan szívom be és fújom ki a levegőt. annál magasabbra jutunk. s nem annyira a felső csakrákon érkezőt. egyszerűen csak azért. A kölcsönös bizalom abban a pillantaban megnő. Ha idejében felkészülünk a gyógyításra. akkor megérezzük a rajtunk átáramló energia rezgésszámának változásait. Lehet. a csakráinkon át kapott energiát kezeinken át 198 irányítsuk a. gyakorlatot. hogy megfigyelje a páciens fizikai jellemzőit. Eközben a gyógyító persze továbbra is keresi a testen a problémás területeket. mert emelkedettebb tudatállapotban vagyunk. s így zárt áramkört alkothassunk az Egyetemes Energiamezővel. és hogy kommunikáljon is vele. A páciens energiarendszere felveszi az energiát. Az a legvalószínűbb. s a levegőt a lágy ínyemmel rezgetem a 17. A második. akkor energiával telve és magas rezgésszámon tudjuk kezdeni azt. mint ahogy az látható is a 21. ahol arra szükség van. hogy vibráltatni akarjuk majd testünket. Ez a folyamat az alsó energiatesteket táplálja és tölti fel. hogy a ráhangolódást légzésünk ütemével is segítsük. Végül képessé válunk arra is. egyre és egyre magasabb szintekre jutunk. Az energiaáramlásban bekövetkező szünet jelezheti azt. hogy rezgéseinket magasabb szintre emeljük. Testünk mindig olyan kényelmes helyzetben legyen. és ezeken a gyökereken szívjuk fel onnan az energiát. és jobban elmerül személyes élettörténetében. hogy bizonyos frekvenciaszinteket fenntartsunk úgy. Nagyon sok energia jön fel a talpunkon keresztül a földből is. különösen. ehhez alkalmazzuk a 20. stabilan álljunk tehát. hogy csakráink így több energiát tudjanak átpumpálni. hogy biztosítsa ezt a szabad energiaáramlást. Ha jobban ráhangolódunk majd erre a dologra. ha a megfelelő légzés segítségével összpontosítunk és fókuszálunk. Tartsuk kezünket kissé megfeszítve.12. Az a legfontosabb. hogy egy magasabb rezgésszám fog megkezdődni. harmadik és negyedik csakra területeinek ollózása után . ábrán.) A csakrákat megnyitó gyakorlatok elvégzése nagyon hasznos ahhoz. és automatikusan mindig a testnek ahhoz a részéhez viszi. testbe. hogy gyökereket eresztünk a föld közepébe. Teljes talppal. nagyon rövid légzésszünetekkel. Képzeljük azt. Nekem legjobban az a légzésmód vált be. és sokkal könnyebbé vált.

ha teljes ollózást végeztünk a hatodik csakráig terjedően. B. s hüvelykujjainkkal dolgozzunk minden egyes csigolya mindkét oldalán. B) A gerinc megtisztítása Ezen a ponton a páciensnek szüksége lehet egy gerinctisztításra (lásd 21. hogy elősegíthesse az 5. vagy kilapátolása a megfelelő területről. Narancsvörös energiát fogunk átjuttatni hüvelykujjunkon. nézzünk utána egy anatómiakönyvben. melyeken az idegek haladnak át. és egy egészséges gerinc kitisztul az ollózás közben is. Egy ilyen tisztításnak két fő módja van. hogy néz ki ez a testrész.) Általában ez nagyon hasznos. miközben lassan mozgatjuk őket az óramutató járásának irányában. legtöbbször mégsem végzem el ezt. Előfordulhat. fejezetből. és melynek minden oldalán öt nyílása van. amelynek hegye lefelé mutat. hogy kényelmesen tudjunk együtt mozogni kezeinkkel. Hüvelykujjunkkal végezzünk kis körző mozgásokat a keresztcsont nyílásain. Masszírozzuk a keresztcsont környékét. mivel megtisztítja az aura függőleges fő áramvonalát. felfelé a gerincen jobboldalt állva a páciens mellett. E módszer egy részét C. Úgy kell elhelyezkedni. súlyosabb zavar esetén lehet. hogy a fény kék. A leginkább az a módszer vált be. nehogy megszakadjon az energetikai kapcsolat. A másik az aurában felgyűlt felesleg kinyomása. Az egyik a gerinc megtisztítása. mert más dolgok általában fontosabbak. De ha csak egy óra áll rendelkezésemre. Most már aurájának első négy szintje eléggé tisztává vált ahhoz. összenőtt csontképződmény. Ha feltöltöttük. miközben felfelé haladunk. Hagyjuk. hogy egy másik páciensnél ez nem következik be akkor sem. amelyben egy lyuk van az arcnak. Töltsük fel a csakrát. Hüvelykujjunkkal masszírozzuk a keresztcsonton a csontban lévő kis lyukakat. lézerszerű sugárrá változzon. 199 . Olyan asztalra van szüksége ehhez. A gerinc tisztításához kérjük meg a páciensünket. Ezen ül az utolsó keresztcsigolya. vagy legalábbis az orrnak. így dolgozzunk. hogy bizonyos helyeken még jobban megtisztítsuk. Most tegyük egymás mellé kezeinket a második csakra fölött. miközben kezeink elhagyják a második csakrát. és ennek alsó hegyéről nyúlik lefelé a farkcsont. hogy a páciens feje egyenesen legyen. Áramoltassunk belőlük narancsvörös energiát a csakrába. kezeinket kezdjük a gerincen felfelé mozgatni. szinten végzett munkát. hacsak nincs probléma a gerinccel. Ha nem tudjuk. Ez egy olyan háromszög alakú. Ügyeljünk. Ehhez az kell. hogy még szükség van arra. ábra. végig.érzelmi megkönnyebbülése mélyen ellazult állapotot hozott nála létre. Ezt a módszert elsajátíthatjuk a színekkel való gyógyításról szóló 22. hogy a jobb hüvelykujjunkkal az óramutató járásával egy irányban. nevű mesteremtől tanultam. a ballal pedig ezzel ellentétesen dolgozunk. és a 7.13. ha a fej oldalra fordul. hogy az energiaáramlást a narancsvörös hullámhosszon tudjuk tartani. Ilyenkor nem jó. hogy forduljon hasra. miközben felfelé haladunk.

. valószínűleg nem lesz szükség arra.Ezzel a kék lézerfénnyel megtisztíthatjuk a gerincet. mielőtt egy másik területre koncentrálunk. és egyszerűen kilapátolják onnan az energiát. ne legyen rés kezeink vagy ujjaink között. s aztán elengedhetjük ezt (ilyen módon a szoba nem fog megtelni halott energiával). a ballal pedig húzzuk azt (vagy fordítva). hogy az elzáródott területre energiát juttatunk. hogy intuíciónk vezessen. Az ilyen jellegű munka után a páciensnek már nem lehet szüksége a kristályokkal végzett kezelésre. A külső héjakon végzendő munka csak akkor kezdhető el.) Időnként így kell tenni. Az ilyen munkában egy kristály nagyon erőteljes segítőeszközünk lehet. és valószínűleg az akadály kiszippantásához meg fogják fordítani az energiaáramlás irányát. és/vagy egyszerűen a beragadt nyálkát kezünkkel kihúzzuk az aurából. hogy a test mélyére fénysugárként tudjuk irányítani az energiát. azaz megtöltik energiával. Ujjainkat kicsit hajlítsuk be. Ezután merítünk egy újabb adagot. hogy a vezető a halott energiát leemelje onnan. és ezek jó módszernek bizonyulnak a csakrák felöltésére is. hogy végigollózzunk minden csakrát. összegyűjti és kivágja az energiát. A csukott kéztartásos módszernél úgy tegyük egymás mellé kezeinket. Egy másik módszerrel éterikus kezeinket használhatjuk fel arra. egészen addig. (A nyomó[húzó]) leállító módszereket a 6. míg a fő energia vonal ki nem tisztul. aki túl érzékeny az ilyen fajta vágásokra.) Még közvetlenebbül úgy végezhetjük el ezt a munkát. és a fejtetőn. C) A problematikus területek tisztítása a páciens aurájában Az ollózás végzése alatt HSP-vel meg fogjuk érezni. így feltöltjük azt. akkor ezek egyszerűen kiszakíthatják e szigetelőmunka eredményeit. amíg a vezetők fénnyé nem változtatják. hogy jobb kezünkkel nyomjuk. Ha úgy érezzük megfelelőnek. hogy kezeink szükség szerint mozogjanak. mielőtt az elakadt energiával teli területen kezdenénk dolgozni. Ha valamilyen területre közvetlenül akarunk energiát juttatni. hogy mire van éppen szükség. Kezeinket az energiablokk két-két oldalára helyezve (a test elülső és hátsó oldalára. a kononacsakrán át kifelé toljuk onnan az összes beragadt energiát. s úgy kotorják ki. és tartsuk kezünkben. Ügyeljünk arra. Mi egyszerűen csak húzzuk ezt ki a testből és az aurából. áthatolnak a páciens testébe. és az éppen megfelelő energiával 200 látnak el. hogy a fizikai testen hol kell munkálkodni. Ha a módszert a blokkok felszabadítására használják. fejezetben). Könnyedén megütögethetjük a negyedik és az ötödik csakrát. Ennek végzése közben ráébredünk majd. Sok-sok gyakorlás után elegendő lesz számunkra az. mivel lézersugárként működik: behatol. E módszerek mindegyike közvetlenül a blokkba irányítja az energiát és mélyen behatol az aurába. s engedjük. (Hagyjuk. ábra bemutatja a kétféle kéztartást. s vezetőink fehér fénnyé változtatják azt. akkor a sötét energiák miatt az éterikus test néha nagyon nehezen látható. hogy az éterikus szinten (ötödik). vagy kiszabadíthatunk onnan dolgokat. Az egész folyamatot ismételjük meg legalább háromszor. hogy megfelelőbbnek érezzük. vagy egy helyre gyűjtik össze először. Ha ilyenkor kristályokat alkalmazunk. hogy segítsük megnyílásukat. s elvégezzük vele ugyanazt. ha kristályokat használunk. ehhez kezeinket együtt és külön-külön is használhatjuk. Egyszerűen csak hagyjuk. Fel is emelhetjük kezünket. A vezetők fogják eldönteni. a talptól felfelé haladva) úgy irányíthatjuk át egy másik területre az energiát. és hirtelen ki is sütjük onnan a stagnáló energiát. vagy ujjainknak csak éterikus részei nyúlnak meg. s hozzáigazodjanak ehhez a kifelé húzáshoz. Ennek elvégzéséhez képzeljük el azt. Van. hogy kezeink szorosan összesimuljanak. E munka végzése közben a gyógyító végigtekinthet az aura rétegein. Soha ne alkalmazzunk kristályokat a keterikus testen végzett szigetelőmunka után (ez egy magasabb szintű munka. tenyereinkkel a célba vett terület felé. amit aztán kihúzhatunk onnan. melyről később szólunk). A 21. Ha az aura nagyon piszkos. Nem mindig jó. ha a szíven elvégezzük az ollózást. Az energiaáramlás növelése érdekében vibráltassuk kezeinket. egy kristálylapátkával is kiszedhetjük a beragadt energiát. ha az aura négy alsó rétegének tisztítása nagyrészt befejeződött. hogy ellenőrizze szükséges-e a csakrákat vagy a szerveket újrarendezni az aurarétegek szintjén. de más esetekben lehet. mindezt előbb kell elvégezni (a test bármely meghatározott részén). Ha tapasztaltabbak leszünk. Feltöltést végezhetünk vele. hogy a páciens mezejéből kihúzzuk az elakadt energiát. fejezetben találjuk meg. Mary korábban leírt esetében egyáltalán nem alkalmaztunk kristályokat. hogy mindkét kezünkkel ugyanazt csináljuk.14. Ugyanakkor mindegyik nagy mélységben új energiával tölti meg az aurát. Vezetőink rávezetnek arra. hogy hüvelykujjaink keresztezzék egymást. hogy éterikus ujjaink megnyúlnak. vagy a keterikus (hetedik) szinten kell-e dolgozni. amely magába gyűjti és úgy húzza ki azt (a 3. míg fehér fénnyé változik. akkor rövid időn belül meg tudják változtatni a küldött energia frekvenciáját.

Érezni fogjuk. hogy kezeim passzívan nyugodjanak a páciens testén. Ha a vezető a gyógyításnak ebben a szakaszában az éterikus testen (ötödik szint) való munkát választja. Miközben kiemelkedünk a koronacsakrán. Lélegezzük be a kéket. hogy a vezetők energiamezőnkbe jöjjenek? fújjuk ki. lassan komoly műtétek tanúja lehettem. hogy kezünket a test valamelyik részére helyezzük. Ezen a ponton lehet. akkor tegyünk így. Lélegezzük be a zöldet s emelkedjünk a torokcsakrához. hogy egy vezető karjai áthatolnak a miénken és fény ömlik belőlük kifelé. Fújjuk ki. és meggyógyítottam azt a. a páciens körülbelül két másodpercnyi munka után sikoltozni kezdett fájdalmában (kezem hozzá sem ért testéhez). hogy ez nem az a hely.) Hagyjuk. akik eléggé tisztánlátóak ilyen ügyekben. amit láttam. miközben koronacsakránkhoz emelkedünk. Soha ne ijedjünk meg attól. Lélegezzük be az indigót és hagyjuk. akkor nem szükséges eltávolítani a kristályokat. Lélegezzük be a zöldet. A keterikus testen végzett munkához a páciensnek részben el kell hagynia anyagi testét. Csak azután végezzük el. és fel van töltve. Látjuk. amit az első. Lélegezzük be a kéket és emelkedjünk a harmadik szemhez. Gyorsan elvettem a kristályokat. s karjainkra mintha fedőréteget raknának. Hagyjuk. hogy kifehéredjen. Az aura éterikus szintjének gyógyítása (az aura ötödik rétege) Ha a vezetők úgy döntenek. akkor a gyógyító kaphat olyan jelzést. Arra is gondoltam. A második belégzésnél figyelmünket emeljük a második csakrára. Megkértem két barátomat. fejezetben leírt 21. s a gyógyító nagyrészt passzív marad. és mélyen belenyúltak a páciens testébe. befejeztem a varrást. hogy a vezetők is energiamezőnkbe érkezzenek. hogy egyszerűen tegye a testre kezeit két különböző helyen. Lehet. hogy a vezetők a gyógyításhoz auránkba érkezzenek. Ahogy előrehaladtam az éterikus szint gyógyításában. . hogy kezünket barátunk testének arra a részére vezessék. hogy sárgává változzon. ha már egyensúlyban van a mezőnk. különben nagy fájdalmakat kellene átélnie. Lélegezzük be a sárgát és hagyjuk. vajon ugyanazt tapasztalják-e. és „érzéseket keltő" módon nem kapcsolódik a testhez. hagyjuk. Kíváncsi voltam. mert annyira hasonlítottak a sebészek által kórházban végzett műtétekhez. Hogyan segíthetjük elő. vizualizációs gyakorlattal. hogy a vörös narancsvörössé változzon. hogy az vörösen forog. hogy a zöld kékké változzon. Lélegezzük be a narancsvöröset. fújjuk ki. hogy az éterikus szinten gyógyítanak. Ha kezünket éppen rajta tartjuk valakin. Próbáljunk hozzászokni ehhez az érzéshez. mert az éterikus test a negatív térben létezik. és hagyjuk. ha energiamezőnket már feltöltöttük a 20. Lélegezzük be a sárgát. Fújjuk ki ezt a narancsvöröset. Ezt a gyakorlatot elvégezhetjük a gyógyítás megkezdése előtt is. Úgy gondolom. Kétszer egymás után lélegezzük be ezt a színt. akkor a gyógyítónak el kell távolítania a kristályokat a páciens mellől. amint lejönnek vállainkon. Innen mindent a vezetők irányítanak. Fújjuk ki. Újra lélegezzük be a narancsvöröset és hagyjuk. Egyszer a hetedik rétegen egy kis repedést próbáltam össze varrni. Mezőinket sokkal teljesebbnek érezhetjük most. s nem vettem el a kristályokat a test mellől. Lazuljunk el. (Később segíthetünk így barátainknak is. amit én. Ha szükségét érezzük. hogy ez a csodálatos gyógyító energia szeretettel áramoljon kezünkből. hogy szeretettel egy másik emberre tegyük a kezünket.Ha a vezetők a keterikus testen (hetedik réteg) végzendő munka mellett döntenek. torokcsakránk hátsó részén kérészül. Most. harmadik és negyedik szinten okoztam a fentebb leírt tisztítómódszerekkel. hogy a páciens a testében maradjon. Összpontosítsunk a második csakrára. miközben a kék indigókékké változik. éterikus kezeim elszakadtak az anyagiaktól. akkor e gyakorlat végzése előtt finoman vegyük el onnan. s aztán fejről kifelé indulunk. Menjünk vissza saját első csakránkhoz. mert a kristályok azt segítik elő. és hagyja. akkor a következő gyakorlat elvégzését javaslom. hogy zölddé változzon. hogy így is elősegítsük. Ezután az éterikus szinten dolgozó vezetők kezei (akiket én már csak sebészeknek 201 Ha nehézségeink vannak a vezetők energiamezőnkbe hívásában. Általában ezt láttuk: miközben hagytam. miközben a szívcsakrához érkezünk. második. Először igen nehezemre esett elhinni. miközben lelki szemeinkkel a harmadik csakra felé fordulunk. és nem lehetne elvégezni a munkát. hogy ott nyugodjanak egy ideig. engedjük. Pontosan ugyanazt látták. hogy csak elmém projekciója mindez. amire mi gondolunk.nagy vörös gyulladást. ismételjük meg a fent említett gyakorlatot egy kis módosítással. hogy azt látjuk. hogy nézzenek végig néhány ilyen gyógyítást. ahol a gyógyítás szükséges. ez azért van.

.

végül ellazul az a kéz. ábra). de most. Maryhez. Eközben nagymértékben megnőttek éterikus kezeim. Azóta többször gyógyítottunk együtt. amelyeket üresnek tartunk. de aztán mindez olyan természetes. A negatív éterben ülünk ugyan. valamiféle angyali nyugalom állapotába emelkedünk. halljuk vagy láthatjuk is. hogy kezeimet lassan mozgatom a csakrákon felfelé. Ezután lassan elveszem a bal kezemet is. Nagyon kényelmes így. ollókat. ha az ember egyszer már eljutott erre a valóságszintre.és kézmozdulatokkal az éterikus test újrarendezett részét ismét összekötöm a körülötte lévő részekkel. Úgy tűnik. ahogy én láttam. míg a vágás be nem zárul. a gyógyító semmilyen körülmények között sem mozdíthatja meg kezét. Az aura saját gyógyítására tovább hasznosítja a kapott energiát. hogy egyszerűen csak hagyjuk. bele a páciens testébe. Végül is az a fontos. néha akár 45 percig is. hogy igen nehéz is lenne megmozdítani őket. mint ahogy leírtuk a 6. finom ujj. Az éterikus sebészetnek tehát lényegében az a feladata. hogy kezdik elvonni energiáikat. Befelé menet nem éreztük ilyen hosszúnak az utat. Egyszer láttam. hogy nyílt sérvén éterikus szinten dolgozzunk. így tehát minden. ezek áthatoltak kezeimen és behatoltak a páciens testébe. és a régi és új részek nem kapcsolódnak össze. Ha a vezetők végeztek. Összhangban vagyunk az egész univerzummal. tűket. hogy a vezetők kezei éterikus kezeinken keresztül becsúsznak a páciens testébe. amint egy nagy fecskendő lebeg lefelé a karomon. akkor ezt a zavart a mező ötödik szintjén kell újrarendezni. amelyeket kitöltöttnek gondolunk. Ezt úgy végzem el. és amit láttunk. fejezetben. vágnak. Valamiféle jelenlétet érzékelünk a hátunk mögött.15. Az ilyen jellegű operációk alatt. mindig egyezett. hogy egészséges formáját visszanyerje a fizikai síkon is. A vezetők begyógyítják a repedést. De térjünk csak vissza a pácienshez. hogy hozzam a test felső részére. fecskendőket stb. akinek a gerincében lévő idegeit fiatalították meg éppen. s így gyógyuljon meg. Az az igazság. és lassan összezárják a vágást is. átültetnek és újra összevarrnak dolgokat. Az én HSP-érzékelésem szerint ezt a negatív teret egy fotó negatívjához hasonlíthatom. ami meghaladja énképünk eddigi szűkreszabottságát és engedi. kapcsokat. Mary készen áll. A gyógyító éterikus kezei las- san közelednek a test felszínéhez. ahol a sötét területek világosnak látszanak. hogy kifelé halad. kikaparnak és kivágnak. és a vezetők általában arra ösztönöznek. aminek üres térnek kellene lennie. majd varrták újra össze. Meg fog lepni. észrevesszük. Puhán. Nagyon ismerős érzés ez. sötét kobaltkéknek látszik. Ha az aurában zavar keletkezik az egyik mintában. hogy ebbe „nőhessen bele" a páciens. Nyilvánvalóan pontosan ugyanolyan eszközöket használnak. milyen mélyen voltak éterikus kezeink a páciens mezejében. ki vannak töltve. és az aura minden része üres térként jelentkezik ezen a kobaltkék mezőn belül. Mindez az aura ötödik rétegében történik. sterilizálják a sebet. nagy erőfeszítésembe került. Az operáció végzéséhez a vezetők csöveket ragasztottak karjaimra. A negatív térben azok a részek. rendkívül könnyedén vezetőink belecsusszannak auránkba. hogy az ember egyszerűen csak ott csücsüljön. és most pihen. hogy az energia kifelé húzódik. valójában üresek. hogy a páciens éterikus teste számára egy új negatív teret hozzon létre. hogy ez a gyógyítás megtörténjen. ez a réteg a negatív térben létezik. Miközben saját magasabb kreatív erőinknek teljesen alávetjük magunkat.. a világosak pedig sötétnek. hogy megtörténjen. hogy a páciens meggyógyuljon. A gyógyító kezei egészen addig nem távolodnak el a testről. Erezzük. hogy összevarrják a sérvet a rekeszizomban. Kicsit kicsusszant testéből. Miközben kezeinket a harmadik és negyedik csakráira helyezzük (21. Bízunk abban a tudásban. ami a páciens teste alatt helyezkedett el (nekem általában a jobb kezem). és igazán csodálatos mindez. s ezt követően apránként. Rezgésszámunk növekedésével párhuzamosan terjed ki a testünket körülvevő energiamező. éterikus kezeink a számunkra legmegfelelőbb ponton bejutva elkezdenek lefelé folyni és egyre tisztábban érzékeljük a test belsejét. Nagyon nagy türelmet igényel. Barátomra néztem és megkérdeztem: „Láttad ezt?" „Igen" mondta és pontosan úgy írta le a történteket. Ehhez is türelem kell (néha egészen elunom magam). Valahányszor csak próbát tettem. a bal kezemhez. de mindent rendjénvalónak érzünk. mint amit a „rendes" sebészek: szikéket. Ilyenkor a páciens is észreveheti 203 . Az ötödik szint tárolja minden fizikai síkon létező forma mintáját. az aurába történő sebészi beavatkozást a mező ötödik rétegében kell elvégezni. Ezen a szinten minden. Persze mindez pontosan úgy látszik helyénvalónak. Először hitetlenkedünk. amíg a vezetők munkájukat végzik. egész végig érezzük. Látjuk. azok a helyek pedig. melyeket sprituális sebészi beavatkozásnak neveztem el. és az újrarendezett színt visszarögzítik az ötödik test többi részéhez. hogy kezei eközben általában annyira megbénulnak. és egybeolvadnak annak anyagi kezeivel.nevezek) átnyúltak éterikus kezeimen és szó szerint egy operációt végeztek. Ezután érezzük. Az ollózásnak ez esetben az utolsó szakaszaiban Mary mélyen ellazult állapotban feküdt a kezelőasztalon.

szint gyógyításához. bár ilyenkorra már a gyógyítás közben automatikusan megjelenik néhány hatodik szinten szükséges frekvencia is. hogy tisztázza azt a rendszert. Időről időre rendszeresen találkozik egy kis csoportunk. Tanulmányozzuk. hogy kölcsönösen bátorítsuk egymást személyes vonatkozásban. hogy nagyon nyugodtan tartsuk kezeinket és karjainkat a testen. vékony aranyfonalakból állónak tűnik. sőt néha ezüst színű vibrációk haladjanak át rajtunk. hogy egy más tudatállapotban mennyire mélyre került. így el kell végezni az újrarendezést a keterikus testben is. vagy előfordult. Minél jobban megbízunk bennük és követjük ezt az irányítást.pácienssel együtt sétálnak be a kezelőszobába. hanem a páciens is. Ez csak akkor történhet meg. és segít abban is. annál többre lesznek képesek. Itt a gyógyítás azzal teszi próbára a gyógyítót. mintha egy külső réteget képeznének azon. A gyógyító által végzett bonyolult és gyors ujjmozdulatoknál sokkalta gyorsabban mozognak ezek az aranyfonalak. hogy békés állapotban lebeg. amint a. Ez a munka sok megfigyelésemet igazolja.ugyanezt. finoman húzzuk ki a bal kezünket is. mert nemcsak a gyógyító látja.) Kölcsönösen gyógyítjuk is egymást (mindegyikünk páciens is lesz). mivel ez az áramlás rendkívül erős. ujjainkat hajlítgassuk be kicsit. erős. Miután elegendő energiát ömlesztettek be ahhoz. szint eléréséhez. Most készen állunk arra. A vezetők közvetlenül együtt dolgoznak a gyógyító kezeivel. s könnyebben megbirkózzunk minden olyan gonddal. Ha teljesen kihúztuk. hogy a megfelelő szerv rácshálózatát leemelik a testről. mi történik valójában. hogy tisztánlátók. (Vagyis: látnoki képességeink vannak. hogy újra érezzük a kezeinket. megosztjuk az ebben szerzett tapasztalatokat. Meglazul a páciens aurájával a kapcsolódás és lassan elkezdjük visszahúzni azt. Lassan. már jobban urai vagyunk jobb kezünknek. Ezen a szinten az arany fény nagyon erőteljes és mozgékony is. Ilyenkor specifikus éterikus végződéseket távolítunk el a mezőből. A páciens általában azt éli át. melynek során arany fénnyel történik a hetedik test újrarendezése. hogy mélyen ellazult állapotba kerüljön. hogy kövesse tanácsadóinak az irányítását. és így szabad teret kapjon a magas szintű gyógyítás. milyen új gyógyító módszereket dogozhatunk ki az így szerzett információk alapján. amíg a gyógyító befejeztével fel nem kel és meg nem próbál felállni. Rendszerint egészen addig nem érzékeli. A páciens vezetői mindig megjelennek és segédkeznek a gyógyítás folyamán. mielőtt hozzákezd a 6. a vírusok vagy baktériumok pszichikus megfelelőit. 204 5. Ebben a gyógyítási szakaszban általában kiemelik a pácienst testéből és gondoskodnak róla. a vezetők visszafordítják az energiaáramlást és a fellazuló energiát felszívják. A keterikus testen végzett munka. láthatjuk. ami abból adódik életünkben. tisztánhallók vagy tisztán érzékelők vagyunk. A keterikus test gyógyítása vagy az aura aranyhálójának újrarendezése (az aura hetedik rétege) Ha az aura bármely szinten deformált. idegek vagy más testrészek rácsszerkezetének megtisztítása és újrarendezése. hogy pl. és a mozgás a mi energiameződben is zavart kelthet. nehogy újraképződhessenek a személy fizikai testében. az izmok. Ilyen esetekben egyáltalán nem szabad mozogni. és arra kérnek. Ha elég éberek vagyunk. akiknek fejlett HSP-jük van. hogyan nézhetjük meg az aura rétegeit külön-külön. amelyek az irányításnak megfelelően igen gyors mozgásra képesek. Most jobb kezünkkel merüljünk bele a negyedik csakrába és tegyük szabaddá a balt. Ez nagyon hatékony. két fő részből áll: a szervek. hogy a hetedik testen dolgozzunk. amelybe illeszkedve leírhatom ilyen jellegű tapasztalataimat. nemcsak a páciensében. hogy magasabb vibrációt hozzunk létre magunkban s engedjük. A következő lépésben úgy érezzük.és kézmozdulatainak nagyon aktívnak kell lenniük. magszerű képződményeket tüntettek el. hogy kiszabadítsák onnan a rossz alakzatot. ujj. A hetedik testben végzett munka azért különbözik nagymértékben az ötödik szintűtől mert a gyógyító fő feladata az. hogy nagyon erős levendulaszínű. akkor gyakran deformált a hetedik szinten is. A ketherikus rácshálózat újrakezdését a vezetők általában úgy végzik. ugyanakkor egy magas rezgésszinten mégis érzékenynek és összpontosítottnak kell maradnia. Általában a gyógyító azelőtt végzi ezt. egy leukémiás páciens vérében fehér. A „szokásos" sebészi beavatkozásokon túl néha arra ösztönöznek bennünket mint gyógyítót. Az éterikus test gyógyítása közben a vezetők irányítják a színek frekvenciáit. ha a páciens tudatállapota . Nagy gondolati és légzésbeli összpontosításra van szükség a 7. A gyógyító ujjain aprócska aranyfonalak folynak ki. az áramlás irányát és a munka helyét is. és kutatjuk. hogy légzésének. Ez a gyógyításnak megint egy magasabb szintje és valószínűleg a hatodik szint energiáit használja fel. mint pl. illetve a csakrák tisztítása és újrarendezése. Még néhány tanács az éterikus test gyógyításával kapcsolatban.

.

.

hogy ezután is elegendő energiája legyen. hogy a csomó a bal mellében van-e. hogy emlékszik. és látjuk a repedést a hetedik rétegben. akit már kiemeltek testéből. és megtöltik kék fénnyel. és először kék. A csakrák rendezésénél hasonló folyamat játszódik le. Egész felsőtestét újratöltötték. megkérdeztem. ahol nyirokcsomói lehettek. Ilyen gyógyítások láthatók a 21. hogy egész testén tisztítást végezzünk. Mindez úgy történik. Miközben folyt a telefonbeszélgetés.megengedi. de a csakrákat soha nem távolítják el a helyükről. amelyben minden létező tökéletes. majd újrarendezzük a védőernyőt és ellátjuk még egy védőréteggel.16. Felhívott telefonon egy olyan kliens. Ezt az jelezte. Ezt a területet aztán általában megtöltik vattaszerű. csak egy csík maradt meg az aurában. Orvosai nem tudták eldönteni. vagy túlságosan kifelé nyúlik az örvény vagy éppen kifelé billen és valahogy úgy néz ki. A pár nappal későbbi műtét során az orvosok eltávolították a fertőzött emlőmirigyeket. Egész aurája kicsit szürkés volt.17. az Isteni Elmét kezdjük megtapasztalni. majd arany fénnyel burkolták be.16. Aztán visszavarrják a helyére. sötétszürke pöttyökkel. Hamarosan arany207 . ábra) helyezték vissza azt. A szervet megtisztítják és sterilizálják visszahelyezés előtt. kicsit balra. és sprirituális vezetői viselik gondját. ábrán. hogy visszanyomjuk a helyére és odavarrjuk. míg teljesen meggyógyul. ahogy a vezetők a gyógyítón keresztül megtisztítják a nyirokrendszert. pl. így előjegyezték egy műtétre az asszonyt. a körülötte lévő rész pedig halványpirossá vált a műtét során. és diagnózisuk fertőző emlőgyulladás volt. De ugyanakkor azt is láttam. Igenlő válasza után azzal folytattam. Miközben egyre gyakrabban veszünk levegőt. mely fényesen vöröslött. A keterikus test szerveinek újrarendezésére a gyógyító kezein hatalmas fény áramlik át. Ezt még gyorsabb ujjmozgások kísérik. Majdnem olyan. nem a tudatos érzékelésre. Bal melléről a piros folt nagyrészt eltűnt. így segíthetjük. Egész testében teljesen el voltak dugulva a nyirokvezetékek. hogy az elsődleges probléma nem a mellben lévő csomó.6. majd a gyógyítás során. Ezekben a pillanatokban a páciens megváltozott tudatállapotban van. hogy sötétzöld területeket találtam szegycsontjának mindkét oldalán és hasüregének bal oldalán. akinek csomót találtak a mellében. Azt mondtam neki. ami egészen hónaljáig nyúlt. De térjünk vissza Maryhez. A 21. megsérül a fölöttük lévő ernyő. hirtelen egy kép merült fel bennem: a bal mellében egy sötétvörös csomót láttam. addig. A csakrák leggyakrabb sérülései: kiszakadnak. s ezáltal forgó mozgásuk lelassul. Szinte eltűnhet az egész csakra is. eldugulhat az örvénylésük. fehér fénnyel. akkor a szerv egyszerűen visszacsúszik a testbe. hogy a csakra hegye nem pontosan a csakra szívénél vagy gyökerénél helyezkedik el. hogy itt az ideje a tudatállapotot felhangolni a hetedik szinten folyó munkához. Ezt úgy kell gyógyítani. s a vezetők teljes nyirokrendszerét eltávolították és kitisztították. Ez valahogy zavart. fertőzésről vagy daganatról van-e szó. Hogy ellenőrizzem ezt a képet. Miután az alsóbb szinteken elvégeztem a szokásos ollózást és tisztítást. s a nyirokrendszerén külön is. Megváltozott tudatállapotban van. melyek a kék éterikus rácshálót fehérarany fonalakkal szövik rá az arany rácshálóra. a mellbimbó alatt. Kezeink automatikusan mozognak közben. Ezután az egészet bevonják védőfunkciójú arany energiakötéssel. s itt megy végbe tisztítása és újrarendezése. és nagy erejű energiát szabadítanak fel. Ne aggasszon. hogy a hónalji nyirokcsomók sötétszürkék. hanem az eltömődött nyirokcsomók. Mélyebb tudatállapotra gondolok itt. mint egy megpattant rugó. És hallottam is. mint egy megnyúlt rugó. hogy a vezetők irányítják szerveinket és a gyógyító fényt. kommunikál vezetőivel. Miközben a hetedik szintre emelkedünk. A vörös csík eltűnt. miközben a páciens vezetői annak fejénél állva testén kívül tartják őt gyógyítása befejezéséig. ábrán figyeljük meg. A csakrák újrarendezése a keterikus testben. Mivel az ötödik szinten már befejeztük a gyógyítást. mert a sötétvörös szín fertőzésre utal. ezáltal a nyirokrendszer (a hetedik szinten) nagyon tisztává és aranyszínűvé vált. tudjuk. mintha bezáródna. és hogy arra van szükség. Ezután ez a szerv a test fölött lebeg. és a 21. Mikor a műtét után három nappal kezelésre jött hozzám. de lehet. s a fentebb leírt módon (21. Például Mary nyílt sérvénél a napfonat egyik kis örvénye teljesen úgy nézett ki. hogy szerintem egészen biztosan nem rák. de ez nem sikerült. s erre testébe való visszatérésekor nem biztos. Előfordulhat. hogy növeljük orrlégzésünk ütemét. hanem valamilyen fertőzés. Megpróbálták leszívni a csomót. tejmirigygyulladás. Azért gondoltam erre. az egész szervezete nagyon el volt tömődve. hogy csak egy kis része sérül meg. hogy vezetőim azt mondják. Ha befejeződött ez az újrarendezés és sterilizálás. hogy eltávolítsák a szerv keterikus mezejét. melyet az eltömődött nyirokmirigyek okoztak. hogy esetleg túl sok levegőt szívunk be: az összes felvett energiát felhasználjuk. az emlőgyulladás valamilyen formájáról van szó. ami később belső érzéstelenítőként működik. Kezdjük azzal. az elménket amennyire lehet tudatszintünk emelésére összpontosítsuk.

könnyebbnek és kevésbé a testhez kötöttnek érezzük magunkat. hogy már egy bizonyos fokú emelkedettséget értünk el. Nagyon fontos. Túl sok a tennivaló. Egyre jobban érezzük azt az egyetemes biztonságot és szeretetet.és koronacsakránkkal fogunk dolgozni. és a csakra úrja tökéletes. Kezeinket helyezzük Mary fejének két oldalára. Most. egymáshoz zárt ujjakkal és egymás fölött keresztezett hüvelykujjakkal. és vezetőinknek könnyebb így elképzeléseiket eljuttatni hozzánk. Mikor a páciens elére ezt a szintet. Az arányló fény ereje a deformálódott örvényt visszatéríti eredeti helyére. Légzésünk lassul. és hagyjuk. ábra). hogy ezt a valakit a szívünkbefogadjuk és a teljes elfogadás állapotában jóakarattal viseltetünk jólétével kapcsolatban. Vibrációnk növelését kezdetben aktívan cselekedve. szeretetet. Képesek leszünk arra. Nagyon ügyesen. mert ilyenkor nincs annyi előítéletünk a világ természetéről. mely már a fehér fénnyel harmonikusan rezeg. mely magasabbra visz. de csodásán érezzük magunkat. finoman adjunk energiát a halántékánál. A páciens aurája feltöltődik fehér-arany fénnyel. mintha felnéznénk a fénybe. hogy a szíven át haladjunk. és ez a módszer segít kifejleszteni ezt a képességét is. testünk elbírja-e ezt. Létének csodálatos ünnepi pillanata 208 ez. Miután a fehér fény a páciens agyának középső részébe átáramlott és e terület rezgéseinek szintjét a fény szintjére emeltük. hogy fáj a kezünk. Mary minden porcikája iránt erezzünk mély elfogadást. s aztán meditációs összpontosítással. hogy rezgéseink frekvenciáját megnöveljük. ha csak elképzeljük ezt. megkönnyebbülünk. a páciens fejénél. hogy mennyi energia áramlik át rajtunk. haladjunk a következőre: ilyen szakaszokban egyre világosodik a páciens agyának központi területe. A messiási tudatállapothoz vagy egyetemes szeretethez kapcsolódás együtt jár azzal. hogy egy ilyen tapasztalat emlékét megőrizze. amint az arányló fényfonalak összevarrják Mary csakráján a kis örvényt. Azt jelenti. aztán hagyjuk. Számunkra ez egyszerűen azt jelenti. itt az ideje. hogy egész lényünket összpontosítani tudjuk. hogy ebbe a létállapotba el kell jutnunk. növeljük vibrációnkat a fény lehívásához. míg az egyetemes szeretet állapotába lépünk (különben a gyógyítás nagyon mentálissá válhat). de az aranyfonalkák ezerszer gyorsabbak. hogy rendezzünk bármilyen esetleges jobbbal oldal közötti egyensúly-eltolódást. Tudatunk kitágul és képesek leszünk olyan nagy összefüggéseket is megérteni. Nem tudjuk. Kezeinket helyezzük a páciens harmadik szeme fölé. és kivárjuk. menjünk a következő vibrációs szintre. Amint belépünk a fénybe. a harmadik szem. hogy keresztülfolyjon rajtunk a páciens agyának középső részébe (21. amint vezetőink újra hozzánk érkeznek a hetedik rétegünkön keresztül (21. de most nem beszélhetünk. majd passzív befogadással érjük el. Ezt egyrészt olyan légzéssel lehet elérni. ábra). Látjuk. hogy a fehér fény átitassa auránkat. és igyekeznénk elérni azt. Hihetetlen számunkra. hogy az ötödik és hetedik csakrarétegek már újrarendeződtek és biztosan meg tudják tartani az aura formáját. hogy lelki szemeinkkel a fénybe nézünk. majd ebben a tudatállapotban hívjuk le a fényt. Először egyszerűen igyekezünk. Ujjaink is nagyon gyorsan mozognak. Lehet. Szubjektívan olyan érzés ez.17. legtágasabb lelki valóságot. amelybe opálos színek keverednek. fejezzük be a fényhívást.18. kicsit rázzuk meg a kezeinket. Mivel az átáramoltatásnak ez a módja elég erős. hogy egy kiterjedtebb valóságot elfogadjunk. Tovább lélegzünk. Egy napon eléri ezt is. Évek alatt szerzett gyakorlattal egyre magasabb energiákat és eszméket tudunk majd átáramoltatni magunkon. Kíváncsiak vagyunk. Most. ami körülvesz és áthatol rajtunk. bele a fehér fénybe. 6. hogy a levegőt a torok hátsó részén rezegtetjük. mintha tudatunk egy része a szó szoros értelmében emelkedne gerincünkhöz és kinyúlna a testből. Végül elkészülnek. Minden egyes lépéssel. amikor a normál valóság állapotába visszatér. hogy először szívünkön keresztül összekapcsolódunk az egyetemes szeretettel. főleg a szív-. amiket hétköznapi tudatállapotban képtelenek lennénk. Lelkünkkel próbáljunk az általunk ismert legmagasabb spirituális valósághoz emelkedni úgy. vajon Mary észleli-e mindezt. Eközben a páciens. és szeretné-e tudni. A gyógyítás fázisában a páciens néha lelki képekef lát vagy „elalszik". érzéseink egyre örömtelibbekké válnak. Amint fölfelé haladunk. s nem elég. hiszen az akadályok egy részét eltávolítottuk gondolkodásunkból. miközben a védőernyőt újrarendezik. mi történik. Kezeink önkéntelenül Mary harmadik csakrája fölé mozdulnak. s úgy. könnyedén végigollózzuk a felső csakrákat és elhelyezkedünk az asztal végében. Ez auránkon át fog áramlani a páciensébe.ló fény ömlik ki kezünkön. hogy még nem szerezte meg azt a képességet. Ezt az állapotot fenntartva kérjük az általunk átélhető legmagasabb. hogy a hatodik szinten mennyei szeretettel töltsük fel az aurát. Olyan érzés. A mennyei réteg gyógyítása (az aura hatodik rétege) Amikor az aura hatodik rétegében gyógyítunk. hogy megszakítsuk a .

.

A hetedik réteg a test fö210 lött 75-90 cm magasan van. kiegyenesítem és megerősítem ezt az alakzatot. Úgy tapasztaltam. kicsoda ő valójában. kisimítom. Ez olyan. Most elszakadtam attól. Ez a beépülés nem mindig történik meg automatikusan. ha van idő. amint a hetedik rétegbe lépünk. Próbáljuk ki. Külső széleinél mozgatva a kezemet. Az agy thalamusterületének megvilágosítása és az aura fehér fénnyel feltöltése után. Ez az utolsó eljárás segít a gyógyítónak. hogy a gyógyító ilyen módon tisztelettel adózik saját énjének. (Ezen sávok némelyike az előző életekhez kapcsolódik. Hogy teljessé tegyem az aura hetedik testének gyógyítását. ezzel egy ívet hozva létre Mary hetedik rétegében a fejtől a lábakig. a 21. Kezeim kb. aki most én vagyok. és összerakom a kezeimet. általában az aura külső rétegein dolgozom egy keveset. aki azt a sok jót teszi. Most újra összekapcsolódom a hetedik réteggel kívülről. nehéz élete van. hogy az aura tovább gyógyítsa magát. jobb kezem jobbra mozog. Ha meg kell erősíteni. és az egész formának vissza kell nyernie tojásalakját. megváltozott tudatállapotba kerülök. annak. Tartsuk stabilan ezt az ívet.hatodik csakrával való kapcsolatunkat. ami az aurát védi. néhány helyen túl széles. olyasmi ez. söprő mozdulatot teszek a páciens egész teste körül. a páciens feje fölé nyúlok. és lassan szélesítsük ki úgy. egy finom. és elismerem az én csekély részemet abban. s annak szép. és már nem vagyok része annak az áramlásnak.) Visszatöltöm magam saját testembe. Azt . hogy elismerést kapjanak önmaguktól. Az energia egy olyan ívben áramlik a kezemből. 75 cm-re vannak a fej fölött. amire szükségem lehet. Néha olyan érzésem van. hogy ne „hurcolja" őt magával egész héten. mielőtt a gyógyítással továbblépünk. és azáltal erősíti a mennyei testet. Felfelé fordított tenyerekkel. Aztán újra megszakítom az aurával a kapcsolatot. akkor energiát adok. Tartsuk kezeinket egymáshoz zárt hüvelykujjakkal. a ketherikus testre haladok tovább. ujjaimmal kitapogatva a járatokat. emeljük kezünket a teste fölé. tenyérrel lefelé.19. Hogy Mary hetedik rétegét erősítsük. s így mintha felemelnénk az aurát is. leülök és visszatérek a szokásos éber tudatállapotba. Az a páciensnek könnyed érzést ad. Bal kezem balra. mintha valaki más lenne az a kedves ember. átáramoljon a testemen. mert a sok gyógyítással töltött idő alatt a gyógyító sokat van egy másik tudatállapotban. bal kezünk balra írja le az ívet írjuk le körülötte mindenütt ezt az ívet. és a testre merőlegesen kifelé mozgatjuk. mint amikor kesztyűbe dugom a kezem. hogy egy aranyfényű kört írjak le a páciens mellkasa körül. hogy energiaszintünket és tudatunkat a hetedik szinten tarthassuk. s elhúzzuk azt a fejünktől. Összpontosítok arra. Lehet. gyors kézrázással megszakítom a kapcsolatot saját terem és a páciensé között. hogy a legtöbb gyógyítónak akit ismerek. S amint lassan mozgatom a kezem. Még mindig a fej mögött ülünk. az aura tojáshéjpajzsában. Egyszerűen kezelem ezeket a dolgokat. Kifejezem. míg világossá nem válik. A keterikus test szigetelése Miután a mennyei testet ragyogóvá tettem és kitágítottam. mint amikor kezünket végighúzzuk a hajunkon. hogy emlékeztettem arra. hogy ez a héj túl keskeny a lábak körül. csendesen elismerésemet fejezem ki páciensemnek és visszaadom kezébe saját gyógyítását.) Elvékonyodhat néhol. csomók és összehúzó sávok vannak benne. (Mire a hetedik test gyógyításába kezdek. és így végigsimíthatjuk az egész keterikus héjat (tojáshéjat). hogy fényt ad neki és kiterjeszti azt. kisimítom. Ha fényre van szükség. Mikor ezt befejeztük. és olyan védőpajzs alá helyezzük. Engedem. 7. hogy széthúzzuk kezeinket. és a 23. mint hogy tapasztalataik alapján megítéljék saját magukat. és törések és lyukak is lehetnek benne. (Ha nem látjuk. Jobb kezünk jobbra. ábrán mutatott helyzetben. Most aranyfényt engedjünk ki kezünkből. s leér a lábak alá. A levegőt rezegtetve lélegezzünk. és sokkal nagyobb szükségük van arra. Az aura külső rétegei mozgásban vannak. aztán egy nagy. Azért jó. kifésülöm a mennyei test fénysugarait. hogy testem minden egyes porcikájában benne legyek. Mary aurájának külső szélénél. hogy az összes gyógyító energia. ezért a gyógyítás e része nagyon rövid ideig tart. fejezetben foglalkozunk majd velük. erősítő energiát áramoltatok bele. hogy elváljon a pácienstől. kezünkkel tapogassuk ki a Mary fölötti térben. (A gyógyítás során eddig bekapcsolódtam az energiarendszerbe. ami lehetővé teszi. hogy körbefogjuk a testet. arra a tojáshéj formára.) Lágyan a tojáshéj alakú hetedik testre teszem a kezem. és nagyon könnyen alakíthatók. Mary élvezni fogja. én is egy nagyon magas szintű.) Nagyon finom nyomást fogunk érezni. Tisztelettel adózom saját mostani inkarnációmnak. és a páciens jobb oldalára megyek. így erősítve az aura egész hetedik testét. amivel képes egészséget és egyensúlyt teremteni életében. Ezeket be kell gyógyítani. hogy becsülöm őt. ami felér a fej fölé. Kezünk a fejbőrnél van először. mert így a gyógyító munka beépül személyes életébe. erős héját. az aura egész tojáshéja megerősödik. Ha valahol csomó van. és amiért ide jöttem.

.

mielőtt felkel. hogy üljön az asztal szélén pár percig. A 21. Kristálytermészetűnek és nagyon finom. hogy mélyen relaxált állapotba kerül. finoman lépjünk érintkezésbe kívülről a hetedik aurarétegével. A gyógyítás során valószínűleg rájöttünk. mert ez kimozdítaná megváltozott tudatállapotából. beszéljük ezt meg vele. ebben az életünkben szerzett tapasztalat. Üljünk Marytől távolabb. Gyógyítás az aura kozmikus testein (az auramező nyolcadik és kilencedik rétege) Mostanában elkezdtem látni az aura aranytestén kívül eső két rétegét is. hogy ne térjünk vissza túlságosan a lineáris gondolkodáshoz. minden szintre kiterjedő gyógyítás. Csodálatosan érezzük magunkat. Arra vonatkoznak. Ezeket mind abból a célból terveztük. amikor ezt az életet terveztük. hogy a páciens legalább három napig ne tornásszon. ha szükséges. mintha a gyógyító a jelen élet dimenzióin túlra vetítené magát. A kozmikus testek a nyolcadik és kilencedik rétegben azonban túlmutatnak ezen. Energiamezőnk alsó hét testében van tárolva az összes. előírhatjuk. akik ezen az életen túl vagyunk. s úgy tűnik. Igyunk magunk is. milyen további munkára van még szüksége Marynek. így néz ki egy alapvető. A páciensnek szintén javára szolgál az. ami vagy komolyan gátolja a személy fejlődését. ábra mutatja Mary auráját a gyógyítás után. melyben szeretni és együttérezni tanulunk Maryvel. és tegyünk javaslatot arra. hogy mit is csinálunk. Folyamatosan képeznek a vezetők. továbbvisznek a következőre. hogy megtanítsanak lelkűnknek bizonyos dolgokat. Ez a megfelelő időpont ahhoz. A páciensnek nem a személyisége. Ha így történt. Ez olyan.20. Ez magában foglalja a keterikus test elmúlt életekből származó kötéseit is. képtelen vagyok egyidejűleg mindkét dolgot csinálni. Rövid pihenő után kérjük meg Maryt. hanem maga- 212 . nem mindig választjuk azt. aztán lenyúlna a hét alsó testbe.4. mivel ezek olyan karmikus leckéket hordoznak. de csak annyit. ábra). Kíváncsi lesz. Ha az éterikus test gyógyítását már elvégeztük. amelyek ebben az életünkben vezetnek és támogatnak minket. és Marynek is adjunk inni egy pohár forrásvizet. Hasonlítsuk ezt össze aurájával a gyógyítás előtt (21. A gyógyítás első szakaszában. Ez az aura nyolcadik szintjében történik. Ismerjük el őt. az ollózás és a tisztítás során. Röviden magyarázzuk el gyógyító munkánk lényegét. hogy jöjjön vissza a következő héten. Mivel szabad akaratunk van. melyeket ebben az inkarnációnkban kell megoldanunk. is. amennyi kíváncsiságát kielégíti. De ahogy a külső testeken kezdődik el a munka. és egyszerűen eltávolítaná a tervezett tapasztalatot az általam a Nyolcadik Szint Védőpajzsának nevezett dolog segítségével. Más szavakkal: a lehetséges tapasztalatok száma jóval több. A) A Nyolcadik Szint Védőpajzsa A Nyolcadik Szint Védőpajzsát azon trauma eltávolítására használjuk a jelen életből. Azaz már nem szolgálja bármilyen eltervezett lelki lecke megtanulását.hiszem. Ezen a ponton fontos. egyszerűen lefoglalja egyik kapacitásom legnagyobb részét. mindez annak a folyamatnak a része. A hetedik alatti testek bizonyos értelemben olyan eszközök. Néha ezek a lehetséges tapasztalatok már nem feltétlenül szükségesek a lélek növekedéséhez. és adjuk vissza a kezébe saját gyógyítását. Ismerjük el saját magunkat és célunkat is. Az energetikai munka a külső testeken nagyfokú koncentrációt igényel. A páciensnek általában némi pihenésre van szüksége a gyógyítás után. hogy egy rövid feljegyzést készítsünk a gyógyításról a jövőbeni miheztartás végett. Amint elsajátítok egy szintet. Mindezen lehetséges tapasztalatok vagy valósággá váló lehetőségek az energiamezőben vannak felhalmozva. és el kell távolítani azokat az aurából. akik egymás utáni életekből öltenek testet. Elvégeztünk egy teljes gyógyítási ciklust. de még nem túl sok ahhoz. melyeket előre kiválasztottunk magunknak. ezért lehetséges tapasztalásaink bonyolult hálót alkotnak. és a beszélgetés csak kimozdítaná ebből az állapotából. vagy egyszerűen nincs rá szükség. hogy megéljük ezen tapasztalatok mindegyikét. magas vibrációból állónak látom őket. melyeket magunknak beprogramoztunk. mint amit valóban meg is élünk. és egy ideig valószínűleg kába lesz. S másoknak is szabad akarata van. különben lehet. A páciens feltehet kérdéseket. Térjünk vissza saját testünkbe. 8. Néha új spirituális gyógyítók érkeznek. fejlődésünk ösvényén lassan haladnak Isten felé. hogy szédülni fog. Olyan lelkek vagyunk. De állandóan létrehozunk új tapasztalatokat. pihenjen és kiadósán étkezzen. amikre a vezetők válaszolnak. a külső testeken végzett munka előtt szóbeli információhoz juthatok a kezelésre megjelent páciens vezetőitől. Menjünk a jobb oldalára. valamint összes tervünk a lehetséges tapasztalatokra vonatkozóan. hogy megzavarja ellazult állapotát. hogy rajtam keresztül dolgozzanak.

Az embernek lassú. amit ezután arra használunk. de a pajzs a helyén marad. hogy ez minden. kicsit szögletesen kinyúlik a testből. Egy pajzs létrehozásának folyamata meglehetősen bonyolult. és általában azután történik. A pajzs aljánál lévő nyitott kijárati részt ezután egy arany pecséttel fedik le.) Végül a feloldó pajzs helyét a személy pozitív tapasztalatai foglalják el. amit évekig cipelt magával. bármilyen kevés erőszak csak megszakítja a folyamatot és újrakezdésre kényszeríti a gyógyítót. hogy még nyugodtabbá tegye a pácienst. ami még mindig teljes egészében a védőpajzs alatt helyezkedik el. ahogy az alsóbb szinteken akadályokat távolítunk el az aurából. Amint a trauma távozik. Egy hosszan tartó trauma eltávolítása valakinek az erőteréből nagy sokkot okozhat. hogy közvetlenül a távozásra kész trauma energiatudatához kapcsolódik. Azután a gyógyító elveszi bal kezét a pajzsról. Mikor a trauma eltávozik. Ha már a teljes trauma eltávozott. és hozzászokjon. Ehhez a kéz energiamezeje mélyen behatol a testbe a csakra gyökeréig. akik hallottak már a nyolcadik szint védőpajzsának erőteljes hatásáról. A trauma önszántából távozik. hogy így tegyen. a területet kiégetik arany vagy fehér fénnyel. hosszú ki. hogy védjék és tanítsák. hogy kijáratot biztosítson a trauma részére. mikor az általános tisztítás véget ér. Nehéz a hetedik réteg fölé emelkedni és ott maradni a teljes béke állapotában. és a csakra gyökerébe épül be. melyet a testéből a hosszú ideje fennálló trauma eltávolítása okoz. és megakadályoz minden olyan zavart. Ugyanekkor a páciens vezetői általában kiveszik őt a testéből. hogy rábeszélje azt a távozásra úgy. és az üreget a feltétel nélküli szeretet rózsaszínű fényével töltik meg. hogy beépítsük az újonnan átszerkesztett és pajzs alá helyezett területet a páciens aurájának többi részébe. a vezetők javasolják. a gyógyító alányúl a jobb kezével és kommunikálni kezd a trauma energiatudatával. mivel ez szigeteli el az auramező felső anatómiai részét attól. annak minden hatása együtt távozik vele. és a páciensnek nem kell vele foglalkoznia többé. Ez felszabadítja a bal kezet. A pajzs alsó vége nyitott.sabb tudati szintje dönti el. és feltöltik fénnyel. ha az szükséges. A pajzs behelyezése után a gyógyító megerősíti az aura fő függőleges áramát úgy. ha ez a pajzs nem védené a pácienst. amin épp dolgozunk. Bizonyos értelemben a gyógyítás magasabb szintjein a traumát úgy kezelik. A pajzs az éppen a trauma fölött lévő csakra alsó széléhez illeszkedik. és elméjét arra kell összpontosítania. Ez nagymértékben eltér attól. mivel az energiatudat szervesen hozzátartozó része. újra összekapcsolva a rétegeket. ami áthatolhatatlan és tartós. vagy egyszerűen lezárhatja a gyógyítást a hetediken. A gyógyító lassan mozgatja a bal kezét az aura felső részén át. Alapjában véve az eljárás abból áll.és belégzésekkel kell szabályoznia légzését. hogy elkülönítve tarthassák a mezőnek ezt a részét attól a területtől. mikor magas vibrációval kilapátolom. Az isteni szikra az ember lényének minden sejtjében megvan. Az új rózsaszín mezőt azután újra hozzákapcsolják a körülötte lévő mezőhöz. és Isten akaratába belenyugodva. A pajzsot vezetői csak akkor adják a gyógyítónak. (Nem olyan könnyű ez. és ez az isteni szikra feltartóztathatatlanul követi Isten akara213 . mintha saját önálló lénye lenne. hogy a gyógyító a pajzsot a páciens aurájára helyezi. A bal kéz egy nyílást hoz létre a pajzs beépítéséhez. ami azon a helyen is marad. hogy lüktető aranyszínű fényt áramoltat keresztül azon. és ezt a kezet nem lehet mozgatni a pajzsberakás és traumakivétel egész ideje alatt. hogy gyógyuljon. A bal kéz erősen tartja a pajzsot. Ezt a mozgást a vezetők felügyelik. Néha azért van szükség a védőpajzsra. és a trauma helyén maradó lyukat megtölti a feltétel nélküli szeretet rózsaszínű fényével és leszigeteli azt. Az alsóbb aurarétegekben történő gyógyítás során a mezőben fellelhető akadályok sokszor csak a trauma energetikai lenyomatai inkább. a vezetők szeretettel átveszik azt. hogy megtanuljak egyszerűen csak ülni. s nem a trauma teljés energiája. hogy elfogadja Isten akaratát. és munkálkodnak már a külső héjakon is. A pajzs lehetővé teszi a változás fokozatos beépülését a páciens szervezetébe. amit most a gyógyítás alkalmával tenni kell. Az ilyen magas szintről történő gyógyítás nagymértékben eltér attól a módszertől. amelyek fellépnének. Legtöbbször a páciens egyáltalán nem is tud erről. A páciensnek aztán van ideje arra. ahol a trauma található.a szabadság ijesztő is lehet. De a gyógyító lemehet a hatodik szintre is. és húzódik a traumás rész mögé. miközben a jobb kéz lassan odailleszti a pajzsot. Erről sohasem a gyógyító dönt. A páciens lassan visszatér testébe. A pajzs egy lapos. Jobb keze energiáját lassan lesüllyeszti oda. és rábeszélni a traumát a távozásra. hogy az megóvja az egyént attól a nagyobb szabadságtól. hogy levették róla a terhet. hogy Istennel való kapcsolatára emlékezteti. Azáltal. mikor megfelelő egy nyolcadik szintű pajzs. és ez szolgál bejáratként a vezetők részére. kihúzom vagy kiütöm onnan. kék fénydarabnak tűnik. kihúzza vagy kicsalogajta a régi traumát. Az ilyen típusú munka során számomra az jelentette a legnagyobb kihívást. Ez a módszer lehetővé teszi az egész trauma számára a távozást. kérni fogják ezt. Ha már felrakta a pajzsot. Lehet. A pajzs a csakra alsó végéből emelkedik ki. ahol bal kezének energiája van. de néha azok. mint gondolnánk . a gyógyító a pajzs kialakítása útján csak utat biztosít a traumának a távozásra.

Ez azt jelentette. amit a hosszú életű trauma eltávolítása jelent a gyógyító folyamat során. hogy ez mégsem lenne jó. míg meg nem gyógyul belül. Aztán lehet. A vezetők azonban ebben a pillanatban emlékeztettek az „új pajzs most elsajátított használatára". miért nem gyógyítom őt soha. fény és bölcsesség. és kezdett újra kapcsolatot kialakítani vele. hogy nem ajánlhatok fel egy újabb kezelést ennek a személynek. hogy képet látott volna róla. amikor ő hároméves volt. Ez kiütötte a vezetőket a testemből. mintha ugyanabba testbe születne újjá e személy. hogy a születés s a . azért. hogy megtanultam a pajzsot felrakni. hogy felrakjuk a pajzsot. Az elején hajlamos voltam arra. A gyógyítás ezután a pajzs aljának arany fénnyel való lepecsételésével folytatódott. vagy nem bírták elviselni alacsony szintű „akaratrezgésemet". fogalma sem volt. hogy eljusson arra a pontra. Más szavakkal: úgy kell a traumához odaülni és felvenni energiatudatával a kapcsolatot. hogy édesanyja szellem formában feltűnik. hogy megkíméljük őt a teher eltávolításától. mert annyira egészséges. hogy úgy dönt. hogy mikor ezen a rétegen dolgoznak. Számomra ez az egész kristályos fényként válik láthatóvá. ábra a pajzsos gyógyítás egy érdekes példáját mutatja. hogy olyan tényekkel kellett volna szembenéznie. ábrán látható. Amikor néhány évvel ezelőtt elkezdtem gyógykezelését. akit Bettynek fogok nevezni. Pat (Rodegast) De Vitális nevű barátnőm lelki vezetője azt az információt küldte. Betty terápiára járt. hogy elkezdjem kihúzni onnan. hogy a páciens most már tudja. hogy közben az isteni akaratba belenyugvás állapotában vagyok. hogy szembenéz ezekkel az életét befolyásoló külső tényezőkkel. hogy isteni szikrát hordoz magában. Miután a gyógyítás befejeződött. A terápia során sikerült képeket látnia anyjáról. A következő találkozás alkalmával gyógyítottam őt. és eltávolítsuk a traumát. mert akkor fel kellene ismernie negatív döntését. a páciens elkezdte felhúzni cipőjét. úgy tűnik nekem. Aztán kezdhettük elölről. Ezt nem könnyű megtenni. amikor láttam. s valószínűleg emiatt töltik fel azt a helyet egy másik negatív tapasztalattal. amire azt mondta. és remegni kezdett az egész testem. amit anyjának kisgyerekkorában való elvesztése okozott. Ezután megnöveltük az energia fő függőleges áramlását a testben. amelyek nagyon fájdalmasak voltak számára. Azt válaszoltam. amint az a 21.21. és egyszerűen csak emlékeztetem a trauma minden egyes sejtjét és a test minden sejtjét. és ez valószínűleg csak rontana a dolgokon. a vezetők továbbhaladtak. A szokásos ollózás és tisztítási eljárás végrehajtása és külső aurarétegeinek szemrevételezése után.22. Ezúttal a trauma energiatudatának tartalmát nem a vezetők egy csoportja fogadta és alakította fénnyé. hogy saját akaratom akadályozott. hogy eljön a gyógykezelésre és felhelyezhetjük a pajzsot. ahol magától úgy dönt. Később Emmanuel. A nyolcadik szintű védőpajzsra akkor van szükség. aminek következtében egy alacsonyabb szintre estem vissza. Anyja meghalt. Meglepetésemben ezt gondoltam: „Hogy eshetett ez ilyen gyorsan szét?" Azonnal vissza akartam fektetni az asztalra. hogy valójában nem képes elfogadni azt. Ez a folyamat segített abban is. üzletasszony. mivel édesanyja valósággá vált számára. 214 A 21. s hogy nem volt kész arra. és ezért feltartóztathatatlanul áramlik együtt az univerzummal és az egyetemes akarattal. és képes lesz átélni megnövekedett szabadságát. Vagy elhagyták testemet jelzésképpen. hogy javítsa mostohaanyjához fűződő viszonyát. hogy életének a gyógyítással kapcsolatos bizonyos dolgaival szembenézzen. ha a páciensek nem képesek elviselni azt a szabadságot. mintha egyszerűen eltávolítanák a személy energiatestének egy teljes részét (és vele az egész oda tartozó aurát) és egy új készletet raknának fel helyette. saját vezetőinek kíséretében.tát. Ennek az eljárásnak az elvégzése nagyon gyorsan gyógyítja a pácienst. s ezt egyszerűen nem akarta megtenni. hogy nagyobb legyen önbecsülése.21. Aztán újra összekapcsoltuk a pajzzsal védett területet az aura alsó és felső rétegeivel. B) Gyógyítás az aura kilencedik rétegében Erről az eljárásról nagyon keveset tudok. hogy megvédjék és tanítsák őt. az anya által okozott trauma fehér fénnyé vált. ábra) Ezalatt páciensemet saját vezetői kihúzták testéből. hanem édesanyja fogadta azt szeretettel. A gyógyítónak ebben az isteni szikrában kell ülnie. Nagyon meghatódtam. Röviddel ez után az élmény után történt. Ahogy a vezetőket figyelem. A pajzsolási eljárás következő lépéseként a vezetők a trauma helyén keletkezett üreget a szeretet rózsaszín fényével töltötték meg. Csak megvárhatom. Emlékeztetem arra. anélkül. Néhány évnyi terápia után egyik nap megkérdezte. Feltételezésem szerint ez egyszerűen olyasmi. Azután a pajzs fel fog oldódni. De ha így cselekedtem. A páciens. Rengeteg fájdalmat hordott mellkasában édesanyja elvesztése miatt. Tudatosult bennem az is. Meg voltam döbbenve. hirtelen az egész újrarendezett aranymező szétesett szemeim előtt. ez azt is jelentette. Mire ezt befejeztük. hogy szüksége van. és arra sem emlékezett. hogy ő Isten. mikor egy napon egy ilyen dolognak voltam tanúja. és hogy valamivel többről van itt szó. Mostohaanyját sohasem tudta elfogadni. (Lásd: 21. hogy nézett ki az édesanyja. de rájöttem. Ez hozzásegítette ahhoz.

Mérjük meg a csakrákat ingával. látomásokat láthatunk vagy üzeneteket kaphatunk a páciens szá215 . és ismételjük meg ugyanezt. 14. Amikor a páciens rezgésszáma eléri a mienket. Ezt követi a kezelés teljes elemzése. 10. hogy szeressük önma- gunkat mindén hibánkkal együtt stb. akik a keterikus és az éterikus testen dolgoznak. Keressük meg a fő problémákat. Értelmezzük a csakrákból leolvasottakat. 4. amit még gyakorolni kell és hol kell végezni saját személyiségünket fejlesztő munkát. 13. 11. ugorjunk a 16. lépéseket. 8. Távolítsuk el az akadályokat az alacsonyabb energiatestekből. ha szükséges.. 8. Elemezzük a páciens testének energiaáramlását. A GYÓGYÍTÁS RÖVID ÁTTEKINTÉSE A most gyógyítást kezdőknek segítségképpen még egyszer áttekintjük a gyógyítás teljes menetét. hogy más-más vezetőcsoportok dolgoznak a különböző szinteken. 10. A nyolcadik szintű pajzssal foglalkozó vezetők nagyon elfogadóak és a végtelen szeretetteli türelem érzését keltik. Nagyon megnyugtatóak. Végezzünk el egy gerinctisztítást. hogy vezetőink segítsenek azokon a területeken. míg az agy központi része ki nem világosodik. szeretőek. Haladjunk tovább a mennyei szintre (hatodik). Vajon miért éppen hozzánk küldték vezetői? Mi az. 9. Vizsgáljuk végig vele a blokkokat.gyermekkor azon tapasztalatait még egyszer meg kellene élnie. lépésre.. Úgy tűnik. ahol egy specifikus betegség van. Vajon felveszi az energiát vagy gátolja érzelmileg ezt? Legyünk együtt vele. 11. amelyeket alkalmazni kell. miért jött hozzánk ez az ember. s azokat a fő nyitott pontokat. 7. úgy látszik. 6. vagy lehet. hogy mi az. Nyissuk ki csakráinkat „A gyógyító energia áramoltatása" című részben tanult módszerek segítségével. Az asztrálszinten dolgozók elsősorban a szív és a szeretet ügyeivel foglalkoznak. a vezetők a különböző szinteken ugyanazok.. hogy segítsünk a páciensnek meggyógyítani önmagát? (L. Kicsit személytelennek tűnnek. és 15. lépéssel. Amikor már észleljük az aura ötödik. Ha kezdők vagyunk. nem túl sok érzés van bennük. ami hozzásegíthet annak felismeréséhez. hozzuk egyensúlyba ezeket. Azok a vezetők. 3. hangoljuk rá saját energiarendszerünket a páciensére. végezzünk egy megerősítő gyakorlatot. fejezet). Dolgozzunk közvetlenül azokon a rétegeken. törődök és gondoskodók. s így zárt csakráit megnyithatja. régóta fennálló téves irányítás következményei? Mi a fő védekezési módszere? (L. 9. Addig csináljuk ezt. Tanúja voltam ennek néhányszor. és 11. Hipofízisünk rezgésbe hozásával emeljük rezgésszámunkat. máskor pedig úgy látszik. Magyarázzuk el. Találjuk meg az értelem.. 13. Hangoljuk rá magunkat a fényre. és költőien beszélnek. végezzük el a munkát az éterikus és a keterikus testen. 12. Többszöri gyakorlás után egészítsük ki ezt a 9. különbözők. őrangyalait. A különböző szinteken dolgozó vezetőcsoportok jellemzői. küldjünk fehér fényt közvetlenül az agy központi területére. Hallgassuk meg. Ha ismerjük a módját. hogy már előbb is láthatjuk a páciens vezetőit. amelyeket most jelez fontosnak intuíciónk. A kilencedik szint vezetőit én nagyon nehezen érzékelem. nekem nagyon komolynak és meglehetősen aktívnak tűnnek és „rögtön munkához akarnak látni".. a fő lezárt pontokat. Gyakran adnak utasításokat is. vezetőinkkel és a páciens rendszerével. megcsinálhatjuk a 12. Pszichikumunkkal gyújtsunk be minden lehetséges információt. Eközben figyeljük még a személy érzelmi állapotát. 9. 2. mit fogunk tenni. 8. Mielőtt az illető személy belép. Melyek a fő akadályok? Hogyan használja energiáját? Hogyan tereli rossz irányba azt? Mik az esetleges.. akkor most érzékeljük vezetőink jelenlétét. de ugyanakkor nagyon támogatóak és elfogadóak. amit adhatunk neki? Nyissuk ki bensőnk kincsestárát. Csak a külső testek tökéletessége és a hatékony gyógyítás érdekli őket. s egyensúlyba kell hozni rendszerünket a fénnyel. miközben a testi rendszereket térképezzük fel. Ha eddig még nem tettük volna meg. hatodik és hetedik rétegét. miközben energiát áramoltatunk át a talpak napfonat-reflexpontjain. 9. fejezet). akarat és érzelem egyensúlyát. 1. Készítsünk jegyzeteket (1. miközben arra tanítanak. menjünk a következő szintre. 11. hangolódjunk rá a fényre. Szabadon válasszunk az általunk ismert különféle módszerek közül. Ilyenkor már. Engedjük. Mi a betegség eredeti oka? Melyek énünknek azok a legmagasabb szintű tulajdonságai. amelyeken keresztül a páciens a problémákon dolgozni tud. amelyek kijelölik életfeladatait. Vezetőcsoportok Néha úgy tűnik nekem. A kezelés alatt bizonyos időközökben újra rá kell hangolódni a fényre.. Ollózzuk az aura alsó testeinek csakráit. 14. fejezet!) 5.

.

és a földi létbe való teljes visszatérésre. A fentiek alapján milyen személyes munkát kell magunkon végezi? 7. hogy ki akarjuk fésülni a mennyei és az asztráltestet (főleg. hogy a gyógyító energia átáramoljon rajtunk. Fejezzük ki elismerésünket páciensünknek és öngyógyító erejének. pontjának kérdéseit! 4. Ha a páciensünk elhagyta a testét és segítségre van szüksége a visszatéréshez. Minden gyógyítás után emlékeztessük páciensünket. Finoman szakítsuk meg a kapcsolatot. minden nyílást lezárva. és tegyünk így mi is. Növeljük meg. kik is vagyunk. 19. 16. Ezen a ponton lehet. Menjünk a páciens jobb oldalára. Erősítsük meg. Válaszoljuk meg „A gyógyítás rövid áttekintése" c. óvatosan húzzuk vissza úgy. ha az illető depressziós. 20. pontjának kérdéseit! 3. Rajzoljuk le. és erősítsük a keterikus auratestet. hogy igyon egy nagy pohár friss vizet. 17. lépjünk újra kapcsolatba a hetedik testtel. Adjunk pár percet magunknak a testbe. rész 4. hogy nem sikerült összpontosítani és energiát pazaroltunk valamilyen szükségtelen dologra? Hogyan történik ez? Kapcsoljuk ezt a gyógyító és a kliens jellemszerkezetének megfelelő pontjaihoz. rész 7. 18. hogy lábát megragadjuk és magunk felé irányítjuk az energiát 21. vagy elfojt magában valamit). Mit értünk el a gyógyítás során? Eljutottunk a páciens belső lényegéhez. Hagyjuk. Óvatosan szakítsuk meg a kapcsolatot és zárjuk le a nyílást 15. Válaszoljuk meg „A gyógyítás rövid áttekintése" c. és mi a feladatunk. fényéhez? Milyen természetű a magasabb énje? Hogyan segítettük és bírtuk szóra őt? 6. Mi volt a betegség indítóoka? Hogyan foglalkoztunk ezzel? 9. Az asztalnál ülve a páciens feje mögött próbáljunk meg a kétkezes technika alkalmazásával egy szép fel-le mozgó áramlást létrehozni a harmadik agykamrából a gerincen keresztül. milyen volt az energiaáramlás a kezelés előtt és után! 8. Milyen belső folyamatok zajlottak a gyógyítóban és a kliensben? Előfordult-e. Mi is történt sorjában? Hogyan zajlottak a gyógyítás egyes lépései? Mely lépések voltak könnyűek? Melyekkel voltak gondjaink? 2.mára. A GYÓGYÍTÁS ELEMZÉSE 1. 5. Tisztelettel köszöntsük magunkat. és távolodjunk el a személytől. A fentiek alapján milyen gyógyító munkára kellene összpontosítani a következő alkalommal? Mi a prognózisunk ezzel kapcsolatiban? Mit mondanak vezetőink erről a prognózisról? 217 .

hogy a gyógyítónak egy bizonyos színt kell „kitartania". GYAKORLATOK AZ ÁLTALUNK KÜLDÖTT SZÍN SZABÁLYOZÁSÁRA Milyen érzés az. mint ahogy azt a vizualizáció során tesszük. sárgát fogunk előállítani. hogy energiaszintünket abban a sávban tartsuk. ahol a mennyei frekvienciákig megyünk fel. Az előző fejezetekben egy adott szín „kitartására" már adtunk példákat. amit épp használni kívánnak. amit az ablakba szoktak akasztani. Vizsgáljuk meg alaposan minden egyes színhez való viszonyunkat. Sok kezdő dolgozik sárgával. ha egy bizonyos színben „benne vagyunk". Ezért ki kell kísérleteznünk. Dolores Krieger a „Gyógyító érintés" című művében (Therapeutic touch) ismertet néhány nagyon jó színmodulációs gyakorlatot. ahol a töltés során az adott csakrára jellemző színt kell kitartani. A gyógyítás folyamán később azonban a vezetők kérhetik tőlünk. A legtöbb ollózás színszabályozás nélkül megy végbe. ahol az éppen szükséges. Ha zöldre gondolunk. Ez azt jelenti. Ekkor meg kell tanulni egy adott színt „beállítani" és tartani azt. Tartsuk most is csukva a 219 . bármit jelent is ez nekünk. A vezetők bármikor kérhetik tőlünk. Csukott szemmel válasszunk ki kettőt közülük. hogy megérezzük. amit a gyógyítás alatt egyébként is meg kell tenni. kéknek kell „lennünk". Az előző fejezetben már említettem. Hogy kéket állítsunk elő. vagy egy katedrálisban ülünk az ablakon bejövő kék fényben? Mit jelent nekünk a kék? Ismét azt az érzékszervünket használjuk. akkor energiamezőnk öntudatlan megváltoztatásával nagyon összezavarhatjuk a rajtunk át küldött színt Ezért képesnek kell lennünk arra. mindig sárgát állítunk elő. halljuk vagy érezzük? Fogjunk kezünkbe egy olyan ólomüveg kristályt. milyen is az. fejezet GYÓGYÍTÁS SZÍNEKKEL ÉS HANGOKKAL GYÓGYÍTÁS SZÍNES FÉNNYEL ÉS SZÍNMODULÁCIÓVAL Gyakran megesik. hogy a kezdők gyakorolják a színmodulációt. Nem csupán gondolni kell arra a színre. akkor és oda. akkor is sárgát hozunk létre. hogy energiánkat egy bizonyos frekveciatartományban tartjuk. vagy egy bizonyos színt „tartsunk stabilan". Tartsuk ezeket a napfény felé. mielőtt megpróbálják szabályozni a rajtuk átáramló színt. Egy bizonyos színnek a kitartása azt jelenti.vagy anyagdarabokat. az éterikus test gyógyításánál. A gyógyítók ezt a „sárgával folyó munkának" nevezik. hogy megtanuljunk egy általunk választott színt létrehozni és felhasználni a gyógyítás során. amikor kék ruhát viselünk. Alapvetően fontos. hogy gyakorlat kell hozzá. a keterikus test gyógyításánál (az aranyszín „kitartása"): a hatodik test gyógyításánál. milyen az. Fogjunk teljesen azonos méretű papír.22. ha kék állapotban vagyunk. mert amikor gondolkozunk. hogy ha a színek szabályozását nem tanuljuk meg. Ha vörösre gondolunk. Információnkat leginkább hallásunk. látásunk vagy egyéb érzékelésünk segítségével szerezzük? A kék színt milyennek látjuk. ami a legkönnyebb nekünk. sárgát fogunk előállítani. ami rajta keresztül áramlik. Nagyon fontos. a gerinc tisztításánál és a csakrák feltöltésénél. Nagyon érzékenyen kell dolgozni ahhoz. Hogyan érzékeljük az egyes színeket? Vegyünk színes üveglapokat vagy színezett műanyag lemezeket (egyszínűeket). amire a páciensnek bármely adott pillanatban éppen szüksége van. Ha kékre gondolunk. Ujjainkat tegyük az általa előállított szivárvány egyes színeibe. hogy mezőnket egy adott színen stabilan tartsuk. hogy egy színben „benne üljünk". Keverjük őket össze egy kupacba. hogy a páciensbe töltsünk bizonyos színű fényt.

Ha valaki megkérdez: „Milyen színű az aurám?". melyik szín tetszik nekünk a legjobban. Isteni szeretet Kommunikáció A fény hiánya. Az emberiség szolgálata. akinek van egy Emmanuelnek nevezett vezetője. teljes felejtés. érzékenység A szellemvilággal való mélyebb kapcsolat Haladás a szellemvilággal való mélyebb kapcsolat felé A lélek világa Igazság Istennel való kapcsolat. melyik szín ez.szemünket. Megfog lepni. táblázat Szín Piros Jelentése Szenvedély. A SZÍN JELENTÉSE AZ AURÁBAN Gyakran jönnek hozzám olyan emberek. a színeket a „lélek szintjén" olvassa le. hogy az egyes színeknek milyen hatásuk van. Ha rózsaszínnel keveredik: szeretet Tiszta piros: mozgásban lévő düh/harag Sötétvörös: stagnáló düh/harag Pirosas narancs: szexuális szenvedély Ambíció Intellektus Gyógyítás. A csokrukat tisztító gyakorlatokat a 20. Némi gyakorlat után ezek a színek biztosan meg fognak jelenni „lelki szemeink" előtt. hogy valamilyen színű alakokat. és valami ilyesfélét válaszolok: „Főleg kék. Ha akarjuk. ábrákat is látunk majd. akik azt kérdezik: „Milyen színű az aurám?" Azután azt kérdik: „Mit jelent ez a szín?" Sokan elmennek úgynevezett „auraleolvasásra". és azután kérjük azt. Pat (Rodegast) De Vitális. és ilyen módon értelmezni tudja a láttottakat. Rá fogunk jönni. találgathatunk. az aura rétegeit figyelmen kívül hagyva. ahogy az jelenlegi életfeladataihoz kapcsolódik. és ez ezt és ezt jelenti. fejezetben találjuk. Vizsgáljuk meg. ahol a leolvasó azt fogja mondani: „Az Ön aurája ilyen és ilyen színű. hogy a színeket a „lélek szintjén" megláthassuk. erős érzések. Aztán nyissuk ki a szemünket. táblázat az ő színjelentés-listáját mutatja. akadályok a becsvágy előtt Más világokba vezető ajtónyílások ezek. Fogjuk meg egymás kezét. én általában nem így teszek. Lehet. tisztítsuk meg elménket mély meditációval. Pat számára ezeknek a színeknek különleges jelentése van. Ne f elejtsük el. Narancsszín Sárga Zöld Kék Bíborszín Indigószín Levendulaszín Fehér Aranyszín Ezüstszín Fekete Bársonyos fekete Gesztenyebarna Ahhoz. gyógyító.1. itt-ott némi sárgával és bíbor színnel. hogy a piros átáramoltatásához meg kell tisztítani az első csakránkat. tápláló Tanító." Amint ebből a könyvből is láthatjuk. általában azt felelem: „Melyik rétege?" Vagy egyszerűen leolvasom az uralkodó színeket. milyen színt kap éppen. mennyi mindent tudunk most már az egyes színekhez való viszonyunkról. E gyakorlatok végzése előtt tehát az összes csakránkat meg kell tisztítani. A 22. gyakoroljunk és gyakoroljunk. mint a fekete lyukak az űrben Az ember életfeladatának elfogadása jenek meg. hogy partnerünk meg tudja-e mondani. 22-1. Emmanuel egyszerűen csak megmutatja neki az illető auráját a „lélek szintjén". vagy kényelmetlenül érezzük magunkat tőle? Rakjuk rá testünk egyes részeire. Gyakoroljunk. de mégsem így tapasztaltuk a gyakorlatban." Kolléganőm. és adjunk egymásnak felváltva egy bizonyos színű energiát. milyen a viszonyunk ahhoz a színhez. Milyennek érezzük? Tetszik? Nem tetszik? Kivált belőlünk valamilyen érzést? Energiát ad vagy inkább elvon tőlünk? Megnyugtat. hogy a színek a lélek szintjén jelen- . A narancsszín áramoltatásához meg kell tisztítani a másodikat stb. Ehhez a gyakorlathoz keressünk egy partnert. figyeljük meg. Szeretnénk ezt a színt viselni? Ezután csukott szemmel döntsük el. hogy előítéleteink vannak arról.

az azt jelenti.2. A SZÍNEK SZEREPE A KEZELESBEN A gyógyító eljárás során a szivárvány minden színét használjuk. vagy ahhoz van tehetsége. akkor ez az intellektusra utal. Általánosságban a mi társadalmunkban. akkor az illetőnek erőteljes ambíciói vannak. a rák kiégetésére és a hideg területek felmelegítésére használjuk. hogy könnyebben megértse azoknak a színeknek a jelentését. Általában nem szabályozom a gyógyítás során rajtam átáramló színeket. Az az illető. hogy a feladata a kommunikációval kapcsolatos. Az aranyszínt a hetedik réteg újrarendezésére és az aura erősítésére és feltöltésére használjuk. sok gyógyító és tápláló energiával rendelkezik. amelyek a rák vagy egyéb trauma miatt elporladtak. Ez jó az olyan csontok szerkezetének megújítására. Az arany az Istennel való kapcsolat és az emberiség szolgálata Isteni szeretettel. és jó kommunikációs készsége van. valamint megbékélést ad és jó érzést kelt. a fej tisztítása Az aura tisztítása Az aura feltöltése. A bíbor segít a páciensnek kapcsolatba kerülni saját leikével. az aura erősítése. Természetesen mindegyik színt fel lehet használni az ezt a színt átalakító csakra feltöltésére. amik más valóságokra nyíló ajtók. Ha narancsszínt látunk. Segít a páciens aurájának kitágításában is. Amikor a lélek szintjén bíborszín látható. béke. A bársonyos fekete a kegyelem. a sötétvörös visszatartott dühöt. táblázat megadja a gyógyítás során általam és vezetőim által használt színeket. ami rákhoz vezet. az éterikus szint újrarendezése. mint a fekete lyukak az űrben. Ha világossárgát. csend és Istennel való megbékélés állapotába viszi a pácienst.amelyeket aztán elmesélhetünk a páciensnek. A gesztenyebarna az ember feladatának elfogadását jelenti. táblázat A gyógyítás során használt színek Szín Piros Narancs Sárga Zöld Kék Bíbor Indigó Levendula Fehér Arany Használata Az aura feltöltése. A 22. Ha az illető lelki szintjén ezüstszín látható. az aura feltöltése Hűtés. szexuális potencia növelése. elemző és intellektuális lények vagyunk. Minden egyes színnek megvan a saját hatása az aurára. 22. egyensúly megteremtése. Ritkán előfordul. A zöld egyensúlyt hoz létre minden területen és gyógyít is. a narancsvörös szexuális szenvedélyt sejtet. a fájdalom megszüntetése A hetedik réteg újrarendezése. vagy mély felejtés. A levendula a szellemekre utal. A kék hűt és nyugtat. a gyógyítás során a sárgát nem sokat használjuk. bármelyik szinten dolgozik is az ember. A pirosat a mező feltöltésére. A fehéret az aura feltöltésére használják. zavaros fej tisztítása A negyedik csakra feltöltése. mikor mélyen a szövetekben vagy a csontsejtekben dolgozunk. megszünteti a fájdalmat. A kék a tanító és az érzékenység színe. pajzs felhelyezése/szigetelés A szellemvilággal való kapcsolatteremtés A harmadik szem megnyitása. míg az indigó kinyitja a harmadik szemet. feltöltése 221 . A fekete a fény hiánya. rákos daganat kiégetése. és ami lelki szinten elgáncsolt ambícióként látható. A citromsárgát a zavaros fej tisztítására használjuk. az immunitás növelése A harmadik csakra feltöltése. A narancs feltölti az aurát. A bíbor árnyalatos kék megszünteti a fájdalmat. A csakra felöltése az adott csakra színének az aurában áramoltatásával történik. növeli a szexuális potenciált és az immunitást. az szenvedélyt vagy erőteljes érzéseket jelent. javítja a vizualizációt és tisztítja a fejet.és kényelemérzés megteremtése. a fehér az igazságra. A bársonyos fekete olyan. akinek aurájában sok zöld van. mivel mi már annyira mentális. Ezt használják az éterikus mező újrarendezésekor és a védőpajzs felhelyezésekor is.2. az illetőnek mélyebb kapcsolata van a szellemvilággal. Amikor rózsaszínnel keveredik. szeretetet jelent. általános gyógyítás. hogy az illető kapcsolatot hozhasson létre feladatával. valamint jól segíti az ok-okozati gondolkodást. de képes vagyok sokáig fenntartani egy rajtam átáramló színt. hogy adott céllal egy bizonyos színt küldök. míg az indigó a lélek útját jelzi e mélyebb kapcsolata felé. nyugtatás. hideg területek felmelegítése Az aura feltöltése. Ha pirosat látunk. A tiszta piros szabadjára engedett vagy valamilyen módon kinyilvánított dühöt jelent.

Egy esetben. Miközben rajtam dolgozott.onnan eltávolítandó . A Kegyelem állapotába kerülést jelent. ami ki nem kristályosodott lehetőségekben bővelkedik. a csont nem a megfelelő irányban nő vagy csavarodni fog. vérvizsgálatának eredménye a gyógyítás utáni napon lett először negatív. a színszabályozás és a mélyszöveti munka kombinálásával kísérleteztünk. fenntartson. Ez az eljárás olyan. a páciens aurája kiterjesztése. Az én testemben a helyes iránytól való eltérés eredete egy autóbaleset volt. Amikor az aurában . de hatalmas segítséget is nyújt a gyógyításban. hogy feladatához kapcsolódni tudjon A csontokban a piezoelektromos hatás a következő: mikor nyomás hat a csontszövetre. S. ismeretlen nőiség fekete misztériuma. Teljes jelenlétet jelent. mint a bársonyos selyem. Kölcsönös gyógyítást végeztünk egymáson. fájt az izom. A sclerosis multiplex (M. kezdjek el fekete fényt használni. mivel a sötét színek az aurában általában betegséghez társulnak. Nagyon nehéz változást létrehozni egy ilyen 222 . Ahogy HSP-m segítségével figyeltem. ezúttal alak nélküli. és ezüstszínre váltanak át. Ez nagyon gyógyító hatású. ami abban a pillanatban létezik. mondjuk a járás következtében. Ha egy adott magasságú hangot juttatunk az aurába. hogy combcsontjaim sejtjei összehangolják helyzetüket egymással. Heyoan. mikor egy leukémiás páciens vérét tisztítottam. hogy az aurában lévő szín közvetlenül kapcsolódik a hanghoz. A fizikai érzet rettentően kellemes volt. Ez az erőteljes áramlás láthatóan kiemeli helyükről a mikroorganizmusokat. Heyoan azt a kijelentést tette. ahogy a piezoelektromos hatás a csonton belül a csont növekedésének irányítását segíti. nagyon mélyre tudott hatolni az izomszövetembe anélkül. hanem bársonyos fekete. a nyomás következtében egy kis elektromos áram folyik át a csonton. a Structural Bodywork Institute-tól (Santa Barbara. ez nem csak egy adott színt hoz létre. mélyszöveti munka és a csontsejteken végzett munka alatt. és „elejtette" a színt. A pácienst az Istennel való egyesülés állapotába viszi. Ez a mindegyikünkben meglévő. A fehér fénnyel kevert bíborkék „lángot" tartva képes volt egy enyhe elcsavarodást kiegyenesíteni a combcsontomban. A levendula. ami az ujjbegyeiből jött ki.Szín Ezüst Bársonyos fekete Bíboros árnyalatos kék Használata Az aura erőteljes tisztítása (az opálos ezüstöt a hatodik test feltöltésére használják) A kegyelem. A mindenség tökéletes elfogadását jelenti. mint a méhben lévő élet lehetősége. csend és Istennel való megbékélés állapotának megteremtése a páciensben A fájdalom megszüntetése. Az átjövő fény szabályozásával hatékonyabbá tette a munkáját. mert sokkal mélyebbre tudott hatolni és nagyobb változást ért el az izomban és a szerkezet áthangolásában. azt láttam. majd ezüstszínt használtak azok eltávolítására. a többi gyógyító vezető és én gyakran ülünk ezen a helyen rákos páciensekkel vagy más súlyos betegekkel egy-egy alkalommal egy egész órán át. Ez az egyetlen alkalom. hogy ez a csontban lévő csavarodás ahhoz a folyamathoz kapcsolódik. mintha porszívóznánk a fénnyel. Valamikor elkezdtem egy kollégámmal a bíborkék fény hatásával kísérletezni. ami magas frekvencián vibráltatja a mikroorganizmusokat és szemmel láthatóan kilazítja azokat helyükről. Ez a fekete azonban nem a rák feketéje volt. Ebben a bársonyos fekete űrben ülni csendet és békét jelent. olyan. teljességben és ítéletek nélkül. Ha a levendulaszínű fény nem éri el mindezt. Ha (járás közben) a nyomás nem a megfelelő irányból hat a csontra. és cserébe eljárt óráimra. Gyógyító-pályafutásom egy bizonyos pontján a vezetők azt javasolták. California) mélyszöveti munkát végzett rajtam. A fekete űrben ülni a teremtővel való együttlét egy másik módja. Mikor képes volt arra. hogy eljárásom eredményeit bizonyítandó klinikai eredményt is kaptam. mi történik. Olyan. Nekem ez szokatlannak tűnt.) a gyógyítók között az egyik legnehezebben gyógyítható betegségként ismeretes. GYÓGYÍTÁS HANGOKKAL Rájöttem. A csont aztán az áram haladásának irányában gyorsabban nő. Először levendulaszínű fényt küldenek át. hogy fájdalmat okozott volna. Ezen munka során egy ponton képes volt bejutni a csontok szintjéig. Ha figyelme elterelődött. a vezetők először levendula-. Daniel Blake.mikroorganizmusokat fedeztem fel. Dániel kezelése végleg eltávolította combcsontomból az enyhe csavarodást. hogy egy erős bíborkék lángot.és ezüstszíneket vezetőim a könyvben előzőleg említett gyógyító technikáktól kicsit eltérő módon alkalmazták. és a pácienst is magunkkal visszük a Kegyelem ezen állapotába. a vezetők növelik az erősséget és a frekvenciát.

Ezen páciens gyógyításának része volt egy magnófelvétel . amit már 15 éve érzett a lábában. néhányan energiát áramoltattak. A hét végén ismét dolgoztunk Lizen. a csakra megfeszül és gyorsan és egyenletesen forogni kezd. hogy kivágjuk helyéről a heget. ami megtisztítja és erősíti a szervet. nem érzi többé.5 cm-re tartva számat a fölött a felület fölött. mint Robbie Gassék. az írás időpontjában is tovább javul. A hagyományos indiai tanítások minden csakrához egy szanszkrit betűt és egy adott hangot rendelnek. Néhány együttes. Azonban pár perces hangadás után a megfelelő csakra fölött a páciens képes a csakra színének vizualizálására. A csak egy bizonyos hangnemben adott hangokon kívül az ember előállíthat különböző fajtájú egyéb hangokat is. ahol a szerv elhelyezkedik. és mindez négy évvel ezelőtt történt. 2. szövetnövekedés elősegítésére. az idegrendszer felhangolására és a test szerveinek olyan behangolására. néhányan a szeretetre összpontosítottak. Ezekkel még nem dolgoztam. és eközben különböző érzéseket élt át. hogy a két. amely csaknem teljesen meg volt bénulva. Mindegyik diák tudása legjavát adta az általa választott gyógyítási formában. Csoportként összhangban dolgoztunk. A hangot egy bizonyos ideig kitartom. hogy feltöltsem és erősítem azokat. Minden csakrának más hangmagassága van. Ilyenkor szám a testtől kb. ha együtt dolgozunk a hangadókkal. Egyszerűen figyelem a hatást. Liz egy normál ollózást kapott. Mivel én az aurát is látom. csontjainak és folyadékainak különböző típusai egészséges működésük javításához más-más hangmagasságot és -modulációt igényelnek. Az elsőnél kezdem és fölfelé végighaladok mind a héten. A gyógyítás után Liz azt mondta. ha az már a hangtól kilazult. Ez a hatás lehet energiaáramlás. aki megtanulta használni a HSP-jét. amit néhány orvos javasolt. Hogy minden egyes csakrához a legmegfelelőbb hangmagasságot eltaláljam. hogy a heg érintetlen. Ha egy illetőnek valamelyik csakrája nagyon gyenge. amit használtak. egy kicsit változtatok a hangtartományon. nagyon hatásos gyógyítási módok lehetnek. Aztán arra kértük a hangadókat. hogy csak egy kicsit változtassák a hangmagasságot. hogy a csakra hogyan reagál a hangra. Egyik intenzív képzési hetem alkalmával egyik hallgatómnak M. ott. amihez leginkább közel állt. A hangadás egy érdekes hatása. Néhányan a kristályokat kedvelték. Néhány hallgató egy hatalmas heget tudott érzékelni Liz aurájában a szakrális területen.-a volt. A színe felragyog. mindenki meg tudta mondani. A hangot közvetlenül a csakrába irányítom. ketten kristállyal. A páciens el tudta kerülni a colotomiát (vastagbélkimetszést). Mikor a kellő hangmagasságon vagyok. fellazította a heget. Ugyanazok az elvek. figyelem. amit a páciens általában nagyon erősen érez. Bármikor csináltam ilyen hangadás-bemutatót egy csoporttal. míg a heget teljesen el nem távolítottuk. célzatosan a csakrák megnyitására szolgáló zenéket ad elő. amíg el nem érem azt a megfelelő hangot. és ettől a heg egy másik része lazult fel. hogy az illető nem képes azt a színt vizualizálni. nagy a valószínűsége. Néhány alkalommal hét közben a hallgatóimmal dolgoztunk ezen a betegen. néhányan szeretetet sugároztak. hogy növeli a páciens vizualizációs képességét. Néhány diák hanggal dolgozott. A hang. s így a csakra eléggé feltöltődik és megerősödik ahhoz. de úgy gondolom. A csoport gyógyította őt. Sikerült visszanyernie teste teljes használatát. és ezt próbálom elérni.ezt a hangot napi egyszer-kétszer játszotta le. Hangot küldök az adott szervbe. amiket a csakrákba való hangadáshoz használunk. mások a spirituális sebészetre. a testben pangó folyadékok eltávolítására. S. Ez a fajta hangadásos gyógyítás jó hatással van megsérült porckorongok gyógyítására. Egy 223 . Ily módon haladtunk. szöveteinek. azt láttuk. Ennek eltávolítása után egy újabb hangmagasság-változás még többet lazított fel a hegből. Úgy találtam. ahol a csakra található. megint mások a hangok adására. Aztán fölmegyek a következő csakrához. ami a legnagyobb hatással van rá. A kristályokat szikeként használtuk. és most. HSP használatával figyelem a szervet.beteg aurájában. Lizen. kristállyal dolgozó társunk képes a heget kimozdítani a mezőből. Az első csoportos gyógyítás során. mindegyik hallgató elkezdte kifejleszteni azon sajátos módszerét. Ahogy telt a hét. és egy adott csakra hangmagassága is eltérő kicsit minden egyes embernél. amit vele csináltunk. amíg rezonanciát nem hozok létre. hogy a test szerveinek. mintegy 2. Hónapokon át tartó rendszeres kezelésekkel képes voltam fekélyes kolitísz (vastagbélgyulladás) gyógyítására is ily módon. hogy ezt az új energiaszintet tartsa.5 cm-re van. Ez Liz öngyógyításának csak egy kis része persze. amikor eltaláltam egy csakra rezonanciafrekvenciáját. A gyógyítás második órájának végén én és egyik diákom. Járása sokat javult. hogy impedanciájuk értéke illeszkedjen vagy összhangban legyen egymással a jobb működés érdekében. hogy azt a bizonyos fájdalmat. Úgy találtuk. Ezt a rezonanciát a páciens hallja és érzi. működnek a test szerveinél és csontjainál is. Azóta rendszeresen használok hangot a gyógyításaim során. és együtt sírt vele.

hogy azok sorban nyissák meg a csakrákat. hogy megállás nélkül két órán át énekeljenek. A zenének nagy gyógyhatása van. Robbie utasította a kórust arra. Mire befejezték. Ezen idő alatt a dalokat speciálisan úgy válogatták össze. . amin jelen voltam. az első csakrával kezdve. a közönség tajgainak csakrái többségükben ki voltak nyitva és fel voltak töltve. Mindenki csodásán érezte magát.koncerten.

aki meditál és „emlékezik". és azt tartja. mint koldus. számunkra kényelmes állapotába és a mutató előreugrik. az hatással van mind az elmúlt. de azért vannak. hogy meghatározzunk egy ilyen élményt. A földi időn kívüli időből származó élményt valószínűleg nem lehet pontosan meghatározni a mi korlátolt idő. Magam úgy gondolom. mindent a maga dimenziójában. amikor úgy használtam. Edgar Cayce és Jane Roberts is sokdimenziójú valóságról beszel. hirtelen felszabadíthatnak egy „másik életben" átélt traumát. sem a tér nem háromdimenziójú. hogy az átformálómunkát tartottam a legfontosabbnak. olyan közel. és mi magunk teremtjük meg a f eltételezett lineáris időstruktúrát a kény elmünk kedvéért. érzelmi reakcióink valószínűleg visszahúznak a lineáris idők.23.és térérzékünkkel. hogy az előző élet kifejezés nagyon kevés ahhoz. legyen egy tetszőleges óra látótávolságunkon belül. A terápiás és gyógyító szinteken nagyon hatékonynak találtam az elmúlt életekkel való foglalkozást. Természetesen amint ezt észrevettük. ez a dimenzió. Mindannyian szívesebben gondoljuk magunkról. paraszt gyilkos. elérve a mozgás normális ritmusát. akik a jelen élet során keletkezett traumák újraéledésével együtt járó feltáró pszichoterápiában vesznek részt. amelyek egy előző életében történtek meg vele. amint körbe-körbejár minden percben. ahol a múlt és a jövő összes dolga most létezik. Mások. nem lineárisan. Van. Ez igazán nem valami játék vagy önreklám. mint az eljövendő életünkre. összefonódva valahogy egy többdimenziós valóságban. olyanokat. mintha teljesen megállna a mutató vagy legalábbis drasztikusan lelassulna. azaz a jelenlegi életünk megváltoztathatja a többi életünket vagy dimenziónkat. hogy minden dimenzió személyisége egy nagyobb lélek. hogy a lineáris idő csak a háromdimenziós lét fabrikációja (amibe próbálom beleszorítani ezt a könyvet). amivel jelenleg küzd a 225 . Amikor a meditációban elértünk egy magasabb tudatállapotot. fejezet A FÖLDIDŐN KÍVÜLI IDŐBEN TÖRTÉNT SERÜLÉSEK GYÓGYÍTÁSA Sok ember spirituális fejlődésének egy bizonyos pontján más időben történt sérüléseket érzékel. hogy tudást és megértést szerezzünk az átformálódásunkhoz. A 4. Az elmúlt életek felidézésének tisztán az a haszna. Az elmúlt életek élményeivel kapcsolatos problémák mindig kapcsolódnak ahhoz. stb. A NEM LINEÁRIS IDŐ ÉRZÉKELÉSE Gyakorlat Itzhak Bentov a „Vad inga becserkészése" című könyvében található egy gyakorlat a nem lineáris idő illusztrálására: üljünk nyugodtan meditálva. Mi történt? Bentov szerint az időt szubjektíven érzékeljük. Sok szerző beszél sokdimenziójú és sokidejű valóság egymáson belüli létezéséről. egyszerűen nyissuk ki a szemünket és nézzünk az óra másodpercmutatójára. Itzhak Bentov azt tartja. hogy ki is volt ő egy másik korban. Roberts szerint behatolhatunk ezekbe a dimenziókba vagy életekbe. Amikor ezt tesszük. Mi történt? Sokan úgy érzékelik. fejezetben láttuk. hogy segítsenek észrevenni és leküzdeni a valóság természetéről kialakult gondolkodásmódunk korlátait. amelyek most visszatartanak a vágyaink megvalósításában és az életművek elvégzésében (vagyis az élet feladatában). ahol most éljük a múltunkat és a jövőnket is. egy nagyobb lét kifejezésének a része. Mindezeket a tényeket elég nehéz felfogni. hogy láthassuk a másodpercmutatót. Einstein idő-tér kontinuitásról beszél. Egyáltalán nem erről van szó. hogy csupán résnyire kelljen nyitni szemhéjunkat. Vagy sokkal köznapibban kifejezve: ahogy most élünk az úgynevezett jelen életünkben. hogy sem az idő nem lineáris. hogy a fizikusok és a misztikusok egyetértenek abban. hogy megszabadítja a személyiséget azoktól a problémáktól. hogy királyok vagy valamilyen vezetők voltunk az elmúlt életünkben.

és állandóan biztosítania kell egy alap-energiaszintet. a többi élet sérülései is láthatóvá válnak. ha testkontaktusba lép vele. hogy utána a beteg teljesen újraéli a traumát. A beteg is vagy képeket fog látni. hogy csupán külső szemlélőként látja az esetet. hogy esetleg egyszer csak megpillantok egy. de el is titkolhatja a beteg elől. mint anya gyermekét. hogy megbirkózzon a beteg nagyon erős. és leperegnek előttem az elmúlt élet képei. A gyógyító meg is mondhatja. a gyógyító megkéri a beteget. Néhány terapeuta spontán meglátja a beteg elmúlt életét. félelmetes vagy dühös érzelmeivel. amelyik a legmegfelelőbb arra. miután ezek kitisztulnak. és fel kell készülnie arra. A gyógyítónak gyakorlottnak kell lennie. A tojáshéjszint gyűrűivel kapcsolatos elmúlt életeket úgy tudom elolvasni. fejezet) a beteg. miközben a beteg halad visszafelé az időben. A keterikustól lefelé mindegyik szintet érintették a sérülések. Gyakran a bal kezét a beteg háti oldalán. hogy engedje kinyílni a memóriáját. a jobbat pedig az elülső felén tartja. Ahogy a beteg próbál emlékezni. az élménnyel kapcsolatos érzelmi állapotba kerül (vagy mindkettő megtörténik). Úgy „látom" meg a beteg elmúlt életét. A gyógyítónak kell képviselnie a beteg felé az összes érzést.személyiség a korábbi élet emléke természetes. A terapeuta ezután a kapott eredményt úgy használhatja fel. a múlt életek blokkjainak megtisztítását szolgáló módszert. A gyógyító energiát összpontosít a blokkba. ha a beteg nem látja ELŐZŐ ÉLETBÉLI BLOKKOK GYÓGYÍTÁSA AZ AURA ALSÓ NÉGY SZINTJÉN A Kaliforniában lévő Gleudale Healing Light Centerben Petey Petersontól tanultam egy. ebben az életben szerzett blokkok. vagy lehet. A KORÁBBI ÉLETBŐL SZÁRMAZÓ TRAUMA „FELISMERÉSE" ÉS GYÓGYÍTÁSA Én három fő módon „látom" és gyógyítom az elmúlt élet traumáit. és menjen vissza az első alkalomhoz. attól függően. Ettől az energia elkezd kiáramolni a blokkból és a sérülés általában eltűnik. E célból a gyógyítást a szokásos módon kezdjük (21. A gyógyítót az intuíciója vagy útmutatói elvezetik ahhoz a blokkhoz. Most részletesebben is leírom a gyógyításnak ezt a három módját. és ehhez csatlakozik még az. a jelenlegi helyzetére vagy betegségére utaló múltbeli képet. mintha ismét átélné. E módszer nagyon hatásosan távolítja el azokat a korábbi életekből származó traumákat. akkor sem szabad visszavonnia energiáját. Ez a tény olyan fontos. amit lát. Azután az „ollózás" alatt a gyógyító észreveszi a rendszerben rejlő zavarokat. ami átsegíti a beteget az élményen. létrejött-e az életek közötti kapcsolat. Vagy kezemet egy bizonyos blokkolt területen tartom. hogy végül be tudja fejezni és meg tudja tisztítani azt. A gyógyító továbbra is energiát áramoltat a blokkba. hogy a keterikus szinten az elmúlt élet gyűrűnek vagy szalagnak mutatkozik a mező tojáshéjszintjében. A gyógyító ráteszi a kezét a test megfelelő területére és energiát áramoltat bele. hogy egyszerűen beleteszem a kezem a gyűrűbe. hogy finoman beleszövi az ülés anyagába. amelyek a személy szabadságát jelen életében zavarják. Ha igen. ahol a terapeuta úgy tartja a pácienst. fájdalmas. például az anyáskodó terápiában. Nem mindig helyes elmondani. amelyikben a gyógyítás történik. a gyógyítóban képek jelennek meg a kérdéses eseményről. Miután jó sok energia áramlott át. Lehet. amit a beteg valaha is érzett vagy amin valaha is átesett. vagy egyfajta. amikor a blokk megjelent. cseppet sem tolakodó módon felszínre kerül. hogy az adott ülésen foglalkozzanak vele. hanem ott kell maradnia. Ez a fajta munka először tulajdonképpen a mostani élet blokkjait veszi célba. akkor az elmúlt élet emlékeit fel lehet használni a jelenlegi élet gyógyítására a mostam életkörülmények között. Az első négy auraszinten a múltbeli sérülés a mezőben lévő egyszerű energiazavarnak látszik. Mindhárom módszer kapcsolatban van az aura azon szintjével. Az éterikus és a keterikus szinten szerkezeti problémaként jelentkezik. és azokkal is hasonlóképpen járunk el. miközben beszélgetünk. hogy mi a helyesebb. a gyógyító és az Egyesített Energiamező-útmutató három energiarendszerének összehangolásával és kiegyensúlyozásával. Az első rétegek 226 . hogy a gyógyítónak vagy terapeutának mindig gondolnia kell rá. hogy megbizonyosodjanak. Ha megérzi ezeket az erős érzelmeket a gyógyító. és látom az előző életét. hiszen az a feladatuk.

akinek igen rossz volt a házassága. hogy segítségükkel elkerülje azokat a dolgokat.azt. így állandóvá téve a gyógyulást. Mindegyik réteget feltöljük a feltétel nélküli szeretet rózsaszín fényével. miután megtisztítottuk ennek az életnek a traumarétegeit. Ha a beteg esetleg újraél egy traumát. hogy bármelyik természetes tisztítófolyamat. úgyhogy könnyű eltávolítani. amelyek nem változnak meg még akkor sem. A beteg mondhat nemet is a trauma elengedésére. ha 48 óra elmúltával stabilizálódhatnak. hogy felerősíti és jogosnak fogja tartani a már eddig is meglévő ellenszenvét az illetővel szemben. hogy mi történik. képtelen volt otthagyni a házasságát addig. mint amikor valakit sokk ér. többnyire a jelenlegi életével kezdve és utána folytatva a többit. A gyógyítónak mindig tekintetbe kell vennie a beteg enerigarendszerét. Ekkor kell helyreállniuk a mező egészséges áramlatainak. Ha ebben az életében is ismeri az áldozatot. A felfedezés időzítése nagyon fontos ezekben az esetekben. Ha igenlő a válasz. az segít neki. amikkel meg kell birkóznia ebben az életben. így mindenki láthatja. így az emlékek folyamatosan áramlanak az illető tudatába. akit még most is ismer. vagy a gyógyító szerint még többet kell vele foglalkozni. biztassa. hogy könnyebben megértse és megtanulja jobban szeretni önmagát. hogy ne erezzen nagy bűntudatot. hogy öt trauma volt különböző életekből egymásra rétegezve a test ugyanazon részén. lehet. Ahogy a beteg visszafelé halad az időben. Például. hogy a gyógyítás folytatódhasson és befejeződhessen. traumát trauma után kitörölve. Ha az előző életbéli információ a megfelelő időpontban jut a beteg tudomására. a gyógyító kikotorja és eltávolítja a mezőből. hogy többet éljen át a traumából. Amikor a beteg újra átéli valamelyik előző életét. itt és most. többnyire egy másik trauma van az első. biztonságos és kellemes helyen legyen a páciens. a blokkolt rész egyre tisztább lesz. amikor már sok jelen élettel kapcsolatos tisztítást elvégeztünk. Azután az elmúlt életek megtisztítása néha drasztikus változásokat indíthat el a páciens jelen életében. Fontos. amikor a páciens magánélete már többé-kevésbé rendben van és nem kísértjük meg. hogy a gyógyító elmagyarázza a betegnek. lehet. hiszen az dönti el. tiszta területet feltétel nélküli szeretettel. Körülbelül 48 óráig majdnem kétszer annyi energia marad a mezőben. Fontos. Más szavakkal: az érzékelhető traumák egymáson nyugszanak a mezőben. és a beteg nagyon befolyásolható és sebezhető. Vagy ha fordított a helyzet és a páciens valakinek az áldozata volt valamelyik előző életében. Az elmúlt életek megtisztítása a megfelelő időben felfedhet az ember életében olyan területeket. Ha kitörölünk egy traumát. Miután a megfelelő szinten újraélte a traumát a beteg. amíg a terület megtisztul. gyakran fellép egy nagyon erős mezőeffektus. Már olyat is láttam. hogy hajlandó-e feladni és elengedni azt. részeivé válva a normális rendszer megszokott áramlatainak. hogy nagyon vigyázzon magára ez alatt az idő alatt. A gyógyító újra elkezd energiát áramoltatni. valószínűleg múltbeli élet tisztításához vezet. Ezt addig ismételik. amit Rosalyn Bruyere tiszteletes egyenáramúmező eltolásnak nevez. Tiszteletben kell tartani ennek az időszaknak az erejét. Ezt a pontot akkor érjük el. Bruyere tiszteletes szerint az eltolódásban az aura normális méreteknél sokkal nagyobbra tágul. fejezet). 227 . amelyek. ha valaki erőszakos cselekedetet követett el valakivel egyik előző életében. A gyógyító és a beteg a szívcsakrán keresztül együtt tölti meg a trauma által üresen hagyott nyitott. és hogy hangsúlyozza annak jelentőségét. hogy ilyenkor csendes. és a férje rendszeresen fizikailag bántalmazta. hogy vele is megbirkózzunk és kitöröljük. Ez azt jelenti. valószínűleg időrendben. hogy bármelyik adott traumáról mennyi információt képes a beteg befogadni. a beteg kész arra. a gyógyító megkérdezi. akkor még rosszabb lehet a jelenlegi helyzet a bűntudat miatt. Az újraélés folyamata meglazította a traumát a mezőben. Megnöveli a blokk helyére áramoltatott energia frekvenciáját és intenzitását. Nagyon fontos. hogy feltöltődjék a terület a feltétel nélküli szeretet rózsaszín fényével. már átélt trauma alatt. mert nagyon mélyen érintenék az illetőt. mindig jó. Például az egyik beteg. Ha nem tisztul meg a terület. de ugyanúgy megmarad a magas rezgésszáma. hogy megváljon a traumától és megengedi. hogy nem képes elviselni ezt a tényt ebben az életében anélkül. Ez alatt az idő alatt kerülendők a külső forrásból származó kellemetlen élmények. Ez az öt réteg maradt ott. ott marad a következő. Ha rossz időzítéssel közöljük ugyanezt. hogy még van mit átélnie és még nem végzett vele. aminek rózsaszínű fénye van (22. hogy az előző életei élményeit arra használja. hogy a gyógyító „látó"-adottsága segítségével ellenőrzi az információkat. Hasonló az idő ahhoz. mielőtt továbbmennénk a következő rétegre. ami kitisztítja a test blokkjait (és a legtöbb spirituális módszer ezt teszi). hogy az elmúlt életek tisztítását az illető életútjának megfelelő pontján végezzük. az növelheti a páciens negativitását önmagával és másokkal szemben is. ha rengeteg spirituális munkát fektetnek bele a megtisztítás érdekében. A tudattalan memória nagy része megnyílik ez alatt az idő alatt. és segít a betegnek.

s ezáltal képes volt megtapasztalni az egyes kifejezésmódok eredményét.1-es rajzon látható. amivel felnyársalta az ellenfele fejét. hogy a gyógyító mindvégig tisztában legyen a végzett munka nagyságával. hogy 228 mi a baj. így az volt a véleményem. ahol ő kéjesen gyilkolt meg valakit az ellenséges seregből a kézifegyverével.1 . Ahelyett. segítenie kell a pácienst. hogy a jelenlegi problémáit össze tudja kapcsolni előző életbéli élményekkel. ahol őt ilyen vagy olyan módon férfiak bántalmazták.2-es rajz).-ig terjedő ábrákon gyógyítómunka egyes szakaszai láthatóak. A lándzsát a hasi idegközpont ötödik szintjébe. valamikor körülbelül Dzsingisz kán idején. Nagy tömegű. hogy szembe kell néznie függőségével.-tol 23. E munka aztán elvezet ahhoz a spirituális feladathoz. Amikor bejött az irodámba. mit lehetett látni. segítve őt. hogy a trauma egy előző életből származik. Mind a ketten meghaltak ebben az interakcióban. Feldarabolta erejét. zavaros. hogy az életerő-energia bármilyen kiáradó erőteljes kifejezése sérüléshez vagy halálhoz vezet. hogy ez a születési hiba e múltbeli életének egyenes következménye volt. Ez a fiatalember nem mondta meg nekem előre. A fő cél a lélek meggyógyítása. egészen addig. ELŐZŐ ÉLETBÉLI TRAUMÁK GYÓGYÍTÁSA AZ AURA ÉTERIKUS ÉS KETERIKUS SZINTJÉN Az aura egy régebbi élet által okozott szerkezetbeli elváltozásának gyógyításához ugyanazt az eljárást követjük. auramezőt is. Különböző színdarabok eltérő karakterein keresztül a hatalmas életerő különböző megnyilvánulásait fejezte ki. majd a 4. Ugyanakkor. amikor megérkezett hozzám. amikor ez történt.3-as ábra azt mutatja. Amikor John beszélt az életéről. és újraépítse az életét. milyen volt mezője a keterikus szinten. mint bármelyik szerkezeti eltérés esetén. „Láttam" egy aura sebével kapcsolatos képet is egy régebbi életéből. meg kell állnia a saját lábán és meg kell barátkoznia az egyedülléttel. A cél nemcsak a fizikai test meggyógyítása. sárga és fekete energia kis örvényeket alkotott.amíg újra át nem élt körülbelül 15 előző életet. hirtelen megláttam őt egy korábbi életében. Ez az élmény okozta benne azt a hitet. Megértette. vörös. hogy a születési hibával rendelkezők fő feladatának része ezzel a hibával megbirkózni mind a testi. és természetes áramlásának az élet valamennyi egyetemes áramához való újraegyesítését jelenti. Ebben az életében John többnyire tartózkodott a benne rejlő életerő bármiféle erős kinyilvánításától. és ezáltal fokozatosan visszanyeri az önnállóságát és a felelősséget életéért. amelyek bizonyították. hogy gerincferdülése van. bár általában a testi baj viszi először a pácienst a gyógyítóhoz. hogy gyönyörű aranyfonalak alkották volna a napfonatcsakra forgó szirmait. amelynek megoldása végett a lélek megtestesül. Egy John nevű fiatalember alább ismertetett esetében először a szerkezeti hibákat láttam meg az aurában. hogy segítsen saját részeit összerendezni. hogy a férfiaké az összes hatalom (és persze az összes felelősség is). Fontos. Azóta drasztikusan megváltozott az élete. így a színdarabok sok kis életszerű élményt adtak neki. Most már nem fél az egyedülléttől. vagyis az éterikus . Színházi rendezői hivatása eszközül szolgált neki ahhoz. hogy megtanulja ereje kifejezésének megtanulását.5. Kis szürke másodlagos örvények alakultak ki az aura hátsó részében is. mint neki. Volt egy rúdja lánccal a végén és a lánc másik végén egy tüskés fémgömb. amikor kitisztítottuk a 2. és apránként fejezte ki. hogy otthagyja a házasságát. A 23. Ugyanakkor megvédi a gyógyítót a stagnáló energia beszívásától. melyben azt gondolta. Hasonlítsuk ezt össze a 6. mind a pszichodinamikai szinten. A kristály nagyon hasznos erre a célra és felgyorsítja a tisztítás folyamatát. amíg meg nem fordult és a megfelelő irányból nem láthattam. jobbra deviált a napfoltterület felé.. Veleszületett hiba volt és nem operáltatta meg magát. A helyszínen egy csata volt. A 23.13-as képpen. és nagyon sötét volt azon a részen. Világos. és most szabad. fejezetben a 6. az ellenfél egy lándzsát hajított John napfonatába. Ez az aura kiegyenlítését. hogy ezt a hiedelmét olyan helyzetben élte ki. mert ezek nagyon szorosan és mélyen ágyazódnak be az illető személy leikébe. amelyen a normális mező látható a keterikus szinten. boldog és egészséges. Ez a stagnáló energia a 2-es és 4-es auratestből származott. Látta a folytonosságot függőségében. hogy amint a gyógyító megtudja. mint egy napfolt. A 24. kész volt rá. A többi csakra többsége ép volt. A fő vertikális arany erőáramlat. Az aura e részének korábbi életekből származó szerkezeti hibái a jelenlegi fizikai test veleszületett hibáiban mutatkoznak meg. Amikor megértette ezt és látta. Johné inkább olyannak látszott. amelyik a gerinc mentén megy föl és le. nem vettem észre. Nagyon fontos ezekkel a tényekkel megbirkózni. amelyek kifolytak a főleg szürkében feltűnő háttérből. hogy a férfiaknak nagyobb fizikai erejük van. Az a fontos különbség. A gyógyítás során az ollózást követően egy kristály segítségével „kikapartam" a stagnáló energiát a napfonat melletti sebből (23.

Kevesebb feszülést érzett a hátizmaiban. hogy az állapota változatlan. (Lásd a bíborkék színre vonatkozó részt a 22. és segítségére lehetne a további fizikai átstruktulásában most. mennyivel lesz egyenesebb a gerince. hogy az e csakra struktúráját alkotó szerkezetet létrehozzák. így. mint a 6.szintbe ágyazottan találtam. miután energetikai átstrukturálása már befejezettnek tekinthető. gyönyörű lótusz. amikor a gyógyítást befejeztük. Egy hónappal később a kontrollvizsgálaton megbizonyosodtam arról. A lándzsa nyele teljesen beágyazódott az auramezőbe. aki elsődlegesen testi szinten dolgozik. forgó örvényekből álló. mint ahogy a test sejtjei nyugszanak a kék (alsó) éterikus szinten.13-as ábrán: teljes csakrasora és fő erőárama működött. kliensem ismét olyan képet mutatott. auraszinten). Kicsiny aranyfehér színű fonalak jönnek ki az ujjbegyeimből. fejezetben. ahogy azt a 23. A 23. Azt is mondta. s javasoltam neki valakit. hogy szabadabbnak érzi magát magánéletében is. melyek nagyon gyorsan mozognak. Ahhoz. Miután a csakrát helyreállítottuk. fejezetben látható 6. Először helyreállítottam a kérdéses területen található szervek mintáját és utána a csakrát. Csupán az kétséges.5-ös ábra mutatja: aranyszínű. amikkel kompenzálta kiegyensúlyozatlan mezejét. hogy mit látok. Ezt követően a kék éteri szintet belerakom az aranyszintbe.amely sötét volt és kapcsolataiból kiszakadt-.) 229 . hogy eltávolítsam. és spirálisan megtekeredett. és hozzákapcsoltuk a csakrához.4-es ábrán az látható. útmutatóim- mal rendbehoztuk a fő erőáramot is . s ezután az aranyszinten nyugszik éppúgy. először ki kellett egyenesítenem a nyelet és kihúznom a lándzsát. A körülbelül öt ülés során a beteg egyre több mozgásszabadságot érzett teste érintett részében. A következő néhány gyógyítás során az útmutatókkal az aura helyreállításán dolgoztunk keterikus szinten (vagyis a 7. A helyreállítás után úgy néz ki a csakra. amikor a csakra helyreállítását végzem. majd jobban kitisztítottam a sebet és újraélesztettem a területet.

.

miközben mindig a feltétel nélküli szeretetre. Nagyon keveset tettem. Gyakran úgy érzem. Ha ezt tesszük és ráhangoljuk magunkat az ott lévő energiára. Nagyon fontos. hogy szétoszlassam. hogy mihez kezdünk ezzel az információhalmazzal. ilyenkor általában végighúztam a gyűrű teljes kerületén a kezem. csak a lehető legkevesebbet kell megváltoztatni. Ha már sok tisztítómunkát végzett magán. nem jó a pácienst kitenni olyasminek. láthatjuk az előző életeket sorban egymás után elhaladni. szemünk előtt láthatjuk leperegni az előző életeket. hogy mit van ott. Ismét mondom. amit a páciens a mező ilyen magas szintjein végez. amire még nem készült fel. Ez nagymértékben függ a jelenlegi életétől. Tartsuk tiszteletben a munkánkat és alázatos helyzetünket a világegyetem nagy rendjében. akkor esetleg jó. mindenekfelett a legnagyobb gyógyítóra öszpontosítsunk! 231 . Én soha nem közöltem ezt az információt. kb. Ha az arc fölé tesszük a kezeinket és a jobbal jobbra. és azt hiszem. amit mind ő. 60-75 cm távolságra testétől. Az a benyomásom. hogy a páciens készen áll a befogadásra. Néha csak végigfutottam a kezeimmel rajtuk. a gyógyító. hacsak nem tudtam teljes mértékben.ELŐZŐ ÉLETBÉLI GYŰRŰK GYÓGYÍTÁSA A KETERIKUS RÉTEGBEN Amint korábban megjegyeztük. ha megtudja. amikor ezekhez a területekhez érek. hogy megtisztítsam. hogy a gyógyító tisztelje annak a munkának az erejét. hogy visszahúzódom belőlük. úgy. ha sötétnek tűntek. a ballal balra követjük a gyűrűt. a korábbi életek „olvasásának" másik módja az. hogy egyszerűen behelyezzük kezeinkkel az aura keterikus (vagy tojáshéj-) szintjében megjelenő színes gyűrűkbe. hogy ezek a gyűrűk a páciens jelen életében „elvállalt" feladataival kapcsolatosak. hogy megváltoztassam ezeket a múltbeli gyűrűket. melyeket fejlődése érdekében meg kell oldania. A személy jelen életének adott pillanatában a traumájával kapcsolatos múlt életbéli gyűrű arca és nyaka környékén található. vagy világosítsam őket. személyes térbe hatolok be. amikor ezt csinálom. és csak azt tegye meg. Fontos. Néhányszor azt láttam. mind a páciens felkészülten fogad. hogy egy nagyon magánjellegű. Ez voltaképpen általános szabály: az aura összes szintjén végzett munkára vonatkozik. A páciens általában valamiféle megkönnyebbülést és a terheinek enyhülését érzi. hogy egy ilyen gyűrűben az összes energia egy helyen duzzadt fel.

gyógyítsd meg önmagád!" Jézus .VI. rész ÖNGYÓGYÍTÁS ÉS A SPIRITUÁLIS GYÓGYÍTÓ „Orvos.

hanem országos vagy nemzetközi szinten is. hogy hatásos-e vagy sem? Csak akkor tudunk válaszolni ezekre a kérdésekre. akkor egyáltalán nem baj. Ha az nem hatásos egy bizonyos betegség gyógyításában. hogy milyen gyógymódot kövessünk. akiknek a betegség elhozta az örömet. de nem mindenre. hogy mennyit tanulhatunk önmagunkról és az egészségünkről. Ha nem értjük. mielőtt megbetegedtek volna. De legfőképpen szeretetre van szükségünk egészségünk megtartása érdekében. vagy kipróbálunk egy egészen más vizsgálatot. valamint az elégedettséget. és az öltözködésre vonatkozó javaslatok. ha nem tudjuk. nemcsak egyéni szinten. Az önszeretet a legjobb gyógymód. hogy elfogadjuk és megértjük. hogy nézzünk a lelkünk mélyére. az élet szeretetét és mélyebb megértését. mint a táplálkozásra. hogy hogyan őrizzük meg egészségünket. hogy mit mondtak a betegségről. hogy mi a Nekünk megfelelő terápia. Sok olyan emberrel találkoztam. hogy mibe keveredtünk. Ebben szerepelnek mindennapi gyakorlatok éppúgy. és az is napi gyakorlást igényel. Először is választunk a lehetséges segítségek széles tárházából. Kiben bízunk meg? Meddig folytatunk egy kúrát. Ha meg tudnánk változtatni a betegséghez való hozzáállásunkat úgy. nekünk kell meghozni a végső elhatározást. ha elmélyülten kutatjuk. Ha valamilyen testi problémánk van.Bevezető ÁTALAKULÁS ÉS SAJÁT FELELŐSSÉG Mi és kizárólag mi vagyunk felelősek a saját egészségünkért. ha egy második vagy harmadik véleményt is meghallgatunk. amelyet nem tudtak elérni. A lehető legnagyobb gonddal kell meghozni ezt a döntést. Ha nem bízunk egy diagnózisban. akkor keressünk mást! Mindent kutassunk át! Meg fogunk lepődni. Nem várt módokon változtatja meg életünket ez a kutatás. és vegyük szemügyre az alternatív gyógymódok széles skáláját! Az egységes nyugati orvostudomány sok választ tud. környezetre. Törődjünk az egészségünkkel! Ami a legfontosabb: ne hagyjuk el magunkat egy negatív prognózis miatt! Inkább vegyük azt üzenetnek. . Ebben a fejezetben bemutatom a javaslataimat. melyből tanulhatunk. tudjuk meg. kérdezzünk többet az orvostól. hogy az egy üzenet. akkor nagymértékben csökkenne a betegségtől való félelmünk. keressünk könyveket.

Azért választottam Dávidét. Szülei pszichológusok voltak. ahol beleszeretett Anne-be. csak a fejeddel van gond"-ig. A bemutatott esetben a betegség okát az életkörülmények. 237 . A legnyilvánvalóbb és legkomolyabb probléma a hasi idegközpont csakrájával volt. akivel több mint két évig dolgoztam. beleértve a hetest is. ami még előttünk van. s 1-2 napot ágyban töltött. Minden ember egyedi és mindenkinek a terápiás tényezők enyhén eltérő kombinációjára van szüksége. Anne-nel visszatértek az Egyesült Államokba. perzisztáló hepatitiszen és ismeretlen vírusokon keresztül a „semmi bajod sincs. és szeretett szörfözni. illetve közvetítés során megjelenő lelki vezetőivel jó kontaktust kell fenntartania. Közben gyorsan csökkent az energiája és egyre nehezebbé vált számára a munka. egy amerikai lányba. hogy „A megfelelő anyag a megfelelő mennyiségben és a megfelelő időben bevéve átalakító anyagként viselkedik. A közvetlen információszerzés DÁVID MEGGYÓGYÍTÁSA Dávid Kaliforniában nőtt fel. Minden terápiás ülés más." Ebben az esettanulmányban a kézrátétel. és ugyanakkor megbetegedett. A gyógyítónak nagy információs bázissal kell rendelkeznie és szeretettelinek kell lennie. Szerette az óceánt. Most egy részletes esettanulmány következik egy olyan páciensről. A betegséget kiváltó ok felkutatása mindig a gyógyítás kulcskérdése. Később eltöltött némi időt Indiában. amely fel volt szakítva és vissza kellett varrni a mező összes rétegével együtt. mert a páciens teljes felelősséget vállalt gyógyulásáért. a napot. nemcsak a betegség gyógyulását érték el. a közvetlen információszerzés és a pszichodinamikus analízis kombinációját alkalmazom. Dávid olyan energiamezővel sétált be a rendelőmbe. Ezek. spirituális háttere szempontjából tárgyaljuk.24. a páciens hiedelemrendszere. és különböző diagnózisokat kapott: egy esetleges mononukleózistól kezdve a krónikus. Ezek a mély változások csak azért voltak lehetségesek. hogy milyen mélyre hatolhat a gyógyítás a személyiségstruktúrába. A következő négy évben bejárta az egész USA-t. és a gyógyítás. Az eset kapcsán ráláthatunk. úgy változik a gyógyítása is. Heyoan azt mondta. Mire eljött a rendelőmbe.1. kombinálódva a beteg saját kezdeményezéseivel és felelősségtudatával. ha hosszú ideig végzik. majd energiája elfogyott. Ahogy a betegség megítélése változik. általában már csak egy vagy két napra elég energiája volt. amilyen a 24. Ahogy a gyógyítás egyre finomabb módjait alkalmazzuk. Kineziológiából szerzett diplomát a kaliforniai egyetemen és tanítani kezdett. mert a vele eltöltött munka bemutatja a gyógyítás minden szintjét és fázisát Megmutatja. fejezet AZ ÚJ ORVOSTUDOMÁNY ARCULATA: GYÓGYÍTÓ LESZ A PÁCIENSBŐL mindig értéktelen eszköz erre. ábrán látható. a pszichodinamika. hanem nagyon mély változásokat is hoztak életében. Ahogy egyre hatékonyabbá válunk a betegségek diagnosztizálásában és kezelésében. a gyakorlatból művészet lesz. egyre inkább személyre szabhatóak lesznek terápiáink is. gyógyulást keresve.

.

az mindig kapcsolatban volt az illető Istenhez való viszonyával és az illető véleményével Isten akaratát illetően. rengeteg dugulást és sötét energiát láttam a májban. A felszakadt harmadik csakra. Ezekhez a problémákhoz társulva hiány és gyengeség mutatkozott az aurában a második csakránál. Minden héten mélyebbre hatoltam a mezőben. hogy feltöltse a rendszert? Miért. Az aurában a szakadások megjavítása hosszú időt vett igénybe. hogy energiát vigyen a rendszerbe az alapcsakrán keresztül. Ezt a kimerülést erősen érzi a testében az ember. bár minden egyes összejövetelnek a középső hasi területek gyógyítása volt a fő célpontja. Akárhányszor láttam valakiben ezt a konfigurációt. hogy álljon itt meg. majd újjáépítve.A második legfontosabb probléma az első csakra eltorzulása volt. hogy egy hétig gyógyuljon. az első csakra kiegyenesítése és utána lassan. és el volt tömődve. vagy miért nem? Mikor javítaná meg a hetedik réteg szakadását és miért? Mit gondol. mi volt az oka ennek a betegségnek? Ez az ok hogyan mutatkozik meg az aurában? Gyors lesz a felépülés vagy lassú? Miért? A véghezvitt gyógyító folyamat alábbi leírásában mindezeket a kérdéseket én is megválaszolom. mint például a diabétesz vagy a hipoglikémia. amely magas. amit követne a gyógyítás során. vagy több energia tűnt volna el. (Erről többet később. ideiglenes „tömítést" vagy „kötést" raktunk a repedés fölé. a gerinc mellett voltak területek. a másik csúnya sárga volt. A koronacsakra gyenge volt és alultöltött. kezemet a máján és a harmadik csakra területén nyugtatva. A harmadik szem mélyen a fej belsejéig el volt záródva és el volt tömődve. Ez a központ kapcsolatos a kommunikációval.) A torok-központ alultöltött volt. mikor eljött Dávid. Ez a konfiguráció általában cukoranyagcsere-problémákkal kapcsolatos. amely nemcsak a nemi funkcióval van kapcsolatban . Néha fél vágy háromnegyed órán át is ültem Dávid mellett. mint azt a 10. de biztosan a harmadik csakra problémáinak a megoldása volt. amennyit csak tudna. és hagytuk. Ez is az immunrendszerrel áll kapcsolatban a csecsemőmirigyen keresztül.amely egyébként rossz volt -. A következő héten mindig többet haladtunk. Ezt rendszeresen csináltam. töltöttük és kijavítottuk a harmadik csakra területének egy részét. fényes sugárnyaláb helyett erőtlen és gyenge áramlott ki. hanem az immunrendszerrel is. mivel nagy változásokra volt szükség. Az egyik sötét és kissé zöldes. Közelebbi vizsgálattal láttam számos fertőző organizmust. amelyik átengedte az energiát és az eltömődött első csakra kombinációja okozta az energiarendszer kimerülését. sikító hangot adott. először tisztítva. A gyógyítás folyamata ELSŐ FÁZIS: TISZTÍTÁS. a méretük és a megjelenésük után ítélve bakteriális és virális ágenseket. egészen a tobozmirigyig. Ez képtelenné tette őt arra. hogy helyrehozzam az aura szerkezetét. Az aurát nem lehetett teljesen feltölteni. ha egy erős töltést adok neki. gyorsan forgó örvény. majd a máj és az azon a terü239 . Ez egész aura gyengült és homályos volt Miután megvizsgáltam a szerveket. és nagyon mélyen. elemezze a helyzetet és készítse el a saját tervét. Hol kezdené? Használna-e annyi energiát. Lehetetlen volt az aura erős feltöltése a harmadik csakra gyengesége miatt. Minden alkalommal. A szív-központban volt egy elzáródás. Nagyon beteg volt ez az ember! A gyógyítást tanulónak most azt ajánlom. mert a testi erővel kapcsolatos energia nagy részét ez a csakra hasznosítja. Balra hajlott. mélyen az örvényen belül. fejezetben tárgyaltuk. a lépet és az emésztőtraktust. A hatodik rétegből rendes. Elszíneződött rétegek is látszottak benne. A máj éterikus szerkezete eldeformálódott és felszakadozott. Viszonylag könnyen ment ez alatt az idő alatt az első csakra kiegyenesítése és kitisztítása. beleértve a hasnyálmirigyet. lépésről lépésre. mert vagy tovább szakadt volna a repedés a harmadik csakrán. amelyek majdnem feketére színeződtek. Ott található egy nyirokközpont. Ezek a mikroorganizmusok szétszóródtak az egész középső hasi területen. Ez az akadály a szívcsakra spiráljának kétharmadánál volt. a felelősségtudattal és az adás és elfogadás képességével is. A hasnyálmirigy felett volt egy kicsi. Először az éteri szintet kellett kijavítani. kiollóztuk. Az egész mező alultöltött és gyenge volt. Egy erős energiatöltés talán tovább is repesztette volna ezt a csakrát. TÖLTÉS ÉS A MEZŐ ÚJJÁÉPÍTÉSE Az első néhány héten a gyógyítás központi kérdése a mező kiollózása.

Lassan kialakult egy kép a betegségét kiváltó tényezők emberi szintjéről. Csak olyan gyorsan haladhat a gyógyító. minden gyerek erősen kötődik az anyjához. amilyet teste képes volt fenntartani ebben az állapotban. amikor fellázadt felette erősen uralkodó és őt kontrolláló anyja ellen. hogy a kedvében járjon. A születés után egy erős szívkapcsolat is kialakul anya és gyermeke között a szívcsakrájukon keresztül. amikor a gyerek még az anyaméhben van. Amint azt a 7. hogy Dávidnak elég pszichológiai és lelki oktatásban volt része és a további megjegyzések már olyanok lennének. hogy a teste erős energiakilengésekkel próbálná kompenzálni a gyengeségét és utána nem tudná fenntartani ezt a kompenzációt. Dávid árulást érzett a szívében. ami volt. aminek az édesanyja szeretné őt látni. azért. Végül Dávid mezeje már elég erős volt ahhoz. mintha „kozmikus törvénnyel tömnénk meg a torkát". Dávid a többi tinédzserhez hasonlóan szerezte meg az önállóságát. A gyors fel-le váltakozások helyett egy meglehetősen alacsony szinten stabilizálódott. Végül elkezdett visszatérni az energiája és a nemi működése. Ez a kapcsolat akkor keletkezik. hogy az anyával van a probléma és nem önmagával. Elkezdett kérdezgetni betegsége jelentéséről. és történetesen elvezették őt egy indiai ashramba. Ettől szabad lett az aurális köldökzsinórja. Korábban Dávid mindent megtett. Dávid gyógyításának első három hónapjában Heyoan nem kommentálta számára a történteket. Sajnos az általa ismert egyetlen mód erre az volt. és rés keletkezett a hasi ideg240 központ tájékán. amilyen gyorsaságra a páciens képes. hogy teljes férfi váljon belőle. mert Dávid ehhez az energiával való kapcsolódáshoz szokott hozzá.léten található többi anatómiai szerv éteri szintjét. Megszakította a szüleihez fűződő kötelékeket. hogy ellenőrzésük alatt tarthassák fiukat. A szív szintjén Dávid negyedik csakrája sosem kötődött igazán erősen az anyjáéhoz. amikor a harmadik csakrája (a lineáris elme) elkezdett jobban működni. Nem ez volt a legfontosabb ebben a szakaszban.) Sajnos azt vette észre. de nekem igen. Mindkét pszichológusszülője akaratlanul is rosszul alkalmazta a tudását. Heyoan mindössze azt mondogatta nekem. és elkezdett töltődni a második csakra. bár erősen kötődik a szívén keresztül az anyjához. Amikor Dávid hozzákapcsolódott a szívével. Ez tűnt neki normálisnak. energiaszintje megmaradt olyan szinten. (Ebben az állapotban mindenki úgy gondolja. (A hasonlók vonzzák egymást. szexuális képességekkel . hogy a mező lassan rendbe jön.) Ezek a nem kielégítő kapcsolatok vették rá arra. hogy a szó szoros értelmében megszakította a kapcsolatot. Dávid harmadik csakrájának az első repedése a pubertás idején keletkezett. úgy találta. amit sohasem élhet át az első szerelmé- . valamint a harmadik csakrát. Az energiarendszere az ilyen nőket vonzotta. Az édesanyja már a kezdet kezdetén sem fogadta el őt annak. meg kell tanulnia ezt átruházni a társára. hogy keresse önmagát. Utána Dávid többet akart tudni. Dávid energiája elkezdett kiegyenlítődni. hogy a baj önmagában van. akivel összekapcsolódik és így pótolja az édesanyját. annak kell lennie. Ahogy múltak a hetek. és születés után mint az anya és gyermek között fennmaradó aurális köldökzsinór látható. hogy folyton olyan nőkkel próbált kapcsolatot teremtem. így tartózkodtam attól. hogy. A gyógyitás folyamata MÁSODIK FÁZIS: PSZICHODINAMIKA ÉS KIVÁLTÓ OKOK Dávid érdeklődése akkor jelentkezett. Láttam. hogy sokat foglalkozzak a pszichodinamikával a munkának ebben a fázisában. hogy a hetedik réteg kijavításához elegendő magas frekvenciájú energiát át lehessen rajta áramoltatni. Ahelyett. Érzelmileg is kevésbé érezte magát sérülékenynek. Ez önmaga elárulását jelentette. Minden bizonnyal a legtermészetesebb dolog az lett volna. hogy megértse. A töltés és a javítás sokkal fontosabb volt. Minden fiatalembernek az a sorsa. Dávidét ez nagyon elkedvetlenítette. akik kontrolláló típusúak voltak. fejezetben tárgyaltuk. Dávid első csakrája elkezdte felvenni a kiegyenesedett helyzetet. mely anyjához kötötte. Neki ez nem tűnt javulásnak. Kezdte meglátni. ha talál valakit. Ez a zsinór a harmadik csakrájukat köti össze.azzal. az milyen összefüggésben áll életmódjával.

Dávid rájött. Rengeteg szeretettel és megértéssel elsősorban a helyzet pszichodinamikájára összpontosítottak. hogy nem tudta.vei. mielőtt maguk próbálták volna ezt a világban megjeleníteni. Miután átélték a szeretetet egy közösségben. akkor megértjük ezt a jelenséget. Sok partnerkapcsolatban ezek az összeköttetések egyszerűen azt az egészségtelen viszonyt ismétlik meg. Ez megmutatkozott az aura szívcsakrájában. mintha széttépték volna őket vagy hogy elvesztették volna a jobbik felüket. hogy már nem „jó gyerek" az anyjának. A kettejük mezeje már nem pulzált harmonikusan. Az anya és gyermeke között kialakult köteléken kívül az emberek kapcsolataikban energiakötelékeket is kifejlesztenek egymás közt. hogy most. Ahogy Dávid feladta a saját akaratát. hogy hogyan létesítsen szívkapcsolatot. Sok özvegytől hallottam már. hogy egy egészségtelen kapcsolatból egészségeset formáljunk. hogy elmennek. most a szívükben kell tartaniuk azt a szeretetet. és igen nehéz lesz szeretnie. most „jó gyerek" a gurunak és Istennek. Ennek az ashrami élménynek a révén Dávid megtanulta. A probléma most Dávid akarata kontra Isten akarata formában tárult fel. Ezen összeköttetések nagy része a hasi idegközponton keresztül érintkezik és sötét színű. Először a guruval. hogy az illető támaszkodhasson önmagára. Ezek a csakrákon keresztül érintkeznek. Úgy találtam. Dávid kapcsolati problémájának egyik része is az volt. Ez vezette őt Indiába egy guruhoz. Dávid észrevette. fel kell szakítani az egészségtelen kötelékeket. akik éveket töltöttek el spirituális közösségekben a 70-es években. Sokaknak segített. Dávid figyelme a munkájára. és ennek érdekében sajnos feladták szabad akaratuk egy részét. van egy időszak. Sokan úgy említik a párjukat. mint gyerekkorban. Annenel úgy határoztak. hogy az nem illett össze a barátnője rezgéseivel. akivel ott ismerkedett össze. de voltak feltételek. Ahhoz. Ez különösen igaz. Ha már átestünk egy váláson vagy elveszítettük a házastársunkat. fényes aranyszínűek. Sokszor látom azokat a fonalakat kétségbeesetten tekeregni az űrben egy ilyen fájdalmas trauma után. ismeri ezt a jelenséget. Ezek a „zsinórok" egy egészséges társkapcsolatban tiszta. kiegyensúlyozottak és a legtöbb csakrát érintik. Megváltozik a másik is. hogy azok. Ha nem. és számos leckén vezeti keresztül az embert. mivel ő nem változott ugyanilyen módon. mint a hasi idegközpont csakráján keresztül. nem kötődne semmihez sem. ha eljön az ideje. Dávid oly módon változott. ha a szeretetet gyermekkori otthonukban nem tapasztalták meg. a szabadságra és személyes hatalmának a megszerzésére irányult. Az elfogadás és a tökéletes szeretet kutatása nagyon erős az emberi lélekben. mintha az űrben úszna. akinek volt már hosszú távú kapcsolata. apránként feladta a saját akaratát. amikor mindketten elgondolkoznak. Ez szó szerint igaz. Ahogy előrehaladtunk Dávid gyógyulásában. hanem az emberiség és az Isten iránti szeretetről is. hogy kivel is élnek együtt. Anne viszont a gurut akarta követni és másfajta életet kívánt élni. de a társa nem változik ugyanannyit. ismét úgy érezte. hogy mély szeretetet tapasztaltak meg egy meghatározott közösség határain belül. és hozzáillő lesz? Ez általában lehetséges. nem pedig mások Isteni akaratról alkotott definíciójának. megtanulták kinyitni a szívüket. Egy ilyen súlyos trauma esetén az ember úgy érzi. a barátnőjével való kapcsolatában állandóan jelen levő problémák elviselhetetlenné váltak számára. és a szívükben megjelenő Isteni akaratnak kell alárendelődniük. akinek . Ha az ember megváltozik. de ez alkalommal nemcsak egy másik ember iránti szeretetről volt szó. de sokat feladtak autonómiájukból éppúgy. hogy találjon egy társat. hogy úgy érzik. amely gyerekkortól kezdve fennállt a szülő és gyermeke között. Dávid és Anne elkezdett közösen dolgozni problémájuk megoldásán. nem fogja tudni a módját. 241 .Dávid szavaival élve „Nagy Szíve" volt. Feltétel nélküli szeretetet próbált tanulni. fel kell tölteni energiával és mélyen az illető belsőjébe kell ültetni őket ahhoz. elárulta önmagát. Bárki. hogy amikor szívkapcsolatot létesített a guruval. majd Anne-nel. Életében először éppoly erősen összekapcsolódott egy nővel a szívén keresztül is. Dávid és a párja lassan felszakította az egymástól való függés kötelékeit. Ez egy nagyon ijesztő folyamat. akkor az egyikük továbbáll. hogyan kapcsolódjon szeretettel a szívén keresztül társához. Néha úgy érzi az ember. és újabb repedés keletkezett a harmadik csakrán a gurutól való elszakadáskor. ha mindketten türelmesek és szeretik egymást. hogy teste elülső részét leszakították. hogy a „jobbik felem". Ez idő alatt az illető a „frigiditás képzeletbeli biztonságát" rugalmas önbizalommal váltja fel.

hogy meggyógyítsa önmagát. mintha a barátnője hasában rejtőzködött volna. Jó néhány napos szünet után Dávid ismét látta az ingán. Minden egyes alkalommal egy mélyebb rétegét tudta megtisztítani gyógyításra szoruló személyiségének. Arra gondolt. hogy ha Dávid ezt a gyógyszert szedi. Megkérdezte Heyoantól. Használja azt? „Ne!" . annak rezgéseivel. hogy Dávid egy New York környékén élő orvostól szerezheti meg ezt a gyógyszert. Újra át akarta élni az érzelmeket. sárgásbarna) toxinokkal telődött.válaszolta Heyoan. amin Dávid mája ki volt tisztítva egy ezüstös folyadékkal. felírta a chloroquinet normális dózisban. Dávid megkezdte a kutatást. hogy hallott-e valami olyasféle szerről. Minden egyes alkalommal erősebb. Tudta.a kininhez. Dávid megkérdezett egy orvost. hogy nem bírta volna ki a chloroquine erős hatásait. Öt nap után az inga járása alapján abbahagyta a chloroquine szedését. nemcsak fizikailag. Valamire szüksége volt. elkezdett foglalkozni Istennel való kapcsolatával és Isten akaratával. Egészen megváltoztatta magát. Heyoan hozzátette. hogy igyon tisztító teákat és egyen vitaminokat az első chloroquine-kúra után egy vagy két hétig. Újra átélte a korábban leírt problémáit. Lassan egyre távolabb kerültek egymástól. hogy milyen fizikális kezelésbe kezdjen. amelyben le volt írva a chloroquine használata. Néha fel szokták írni azoknak. vassókat). így nem tudott kijönni aurája szempontjából a volt társával. ahogy pusztultak a fertőző mikrobák. hanem érzelmileg is. Ahogy ezen elmélkedett. Mutatott nekem egy képet. Szükség volt a tisztító teákra. amikor Dávid elkezdett foglalkozni a pszichodinamikával. Folytatta is. Ahogy Dávid visszanyerte az erejét. minthogy klór van a medencében is.A gyógyítás folyamata HARMADIK FÁZIS: ÁTALAKÍTÓ ANYAGOK Ahogy Dávid visszanyerte az erejét. sokkal aktívabb szerepet vállalt a gyógyításban. Az egyik élménye az volt. Megdöbbentem. ő és Anne többször szakítottak. (Még mindig láttam a mikroorganizmusokat Dávid hasának középső részén. amely segített legyőzni a betegségeket. Heyoan azt mondta Davidnek. hogy úgy érezte. amíg a sérülések kijavítása be nem fejeződött. amikor chloroquine-nel állított be a rendelőmbe. egy héttel később. Egyre több mikroorganizmus távozott a szervezetéből és az aurája is egyre fényesebb lett és teljesebbé vált. hogy saját útját járhassa. Láttam az aurában. És sosem hallottam erről a szerről. saját új életét megteremthesse. Ő úgy választott. Több mint tíz éve voltak együtt és nagyon sok mindennek kellett kitisztulni közöttük. Az első öt nap alatt a gyógyszer erős hatással volt Davidre. amit a malária kezelésére használnak . „Talán segítene egy kicsit. hogy az ötnapos gyógyszerszedés után Dávid vastagbele (nyálkás. Nem a szokásos adagot kell szednie. Megadta magát a saját szívének. az ki fogja tisztítani a máját. Aztán néhány napig szedte. hogy közel áll ahhoz a szerhez. Heyoan azt mondta. néhány napig nem. Dávid elkezdte szedni a gyógyszert. Érzelmi agóniába süllyedt. Mivel az orvos diagnózisa megegyezett Heyoanéval. hanem a szükségletéhez kell igazítani a dózist. hogy Dávid mezeje annyira meg volt sérülve. Utána megmutatta nekem egy úszómedence képét és azt mondta. Megkérdeztem Heyoant. hogy a gyógyszer nevének első része a chlorin. A gyógyszer neve valami olyasmi volt. ami sokkal hatásosabb. és naponta ellenőrizte a dózist az ingája segítségével. akik krónikus májgyulladásban szenvednek. A gyógyítás második szakaszában. hogy más módon változik annak érdekében. hogy miért nem említette korábban a chloroquine-t? Azt mondta. hogy ez a kitisztulás. életvidámabb és magabiztosabb lett. hogy Isten akarata önmagán belül van. Heyoan javasolt neki egy másik vitamint vagy sót is (pl." Heyoan elmondta nekem. mint Dávid is. amit az ő Fokozott Érzékenységű Észlelése és egy inga segítségével állapíthat meg. de egy másik gyógyszer is van. hogy siettesse a gyógyulást. mint „chlorin-kinin". kitörölt egy mély ragaszkodást a szívcsakrájából. amilyet Heyon leírt. Chloroquine. Különleges kérdésekkel fordult Heyoanhoz. majd végül szakítottak. hogy folytatni kell a szedést.) Dávid hallott egy kanadai szérumról. Emmanuel (1985) ezt mondta: 242 . Az orvos azonnal levett egy könyvet a polcáról. Mivel Dávid harmadik csakrája már nem volt elszakadva és az auramezeje fényesen töltött volt.

mert az akarat nem kifizetődő. hogy megváltoztassa önmagát" . minden valószínűség szerint rossz lenne a hatás. de úgy döntött. Akkor eltávozhatott volna. amikor elment Indiába. hogy nem. hogy mi történt vele körülbelül egy hónappal korábban. hogy szabadulj. az mindannyiunkra bátorítólag hatott. a lélek sorsára összpontosít. hanem újra megtestesül ugyanabban a testben. de úgy tűnt. segít a betegnek. amit népszerűén csak „eksztázisnak" (MDMA-nak) neveznek. megkezdte élete utolsó szakaszát. Dávid hat éve. Dávid sokat kérdezett Heyoantól az utolsó találkozásunkkor.mondja Heyoan. Ez a gyógyszer a feniletilamin csoportba tartozik és methamphetamine-ból és safroléból szintetizálják. Nem azok gyógyítják meg a beteget.szárított tehénovariumból készítik. ki szedi a szert és a szedés idejében milyen az állapota. hogy átköltözik a nyugati partvidékre. A fő kérdésre. Olyan. és fel lehet őket venni. mintha a lány társasága önmagában kiterjesztette volna az ő auramezejét. hogy a mező melyik rétegében volt. Olyan volt. a gyógyszer jó hatással volt rá.Ha akarod. Ő akkor kezdte úgy érezni. kiürült a jobb oldalon. amikor egy igen jelentős. annál közelebb jutsz az igazi otthonodhoz. Dávid egészen máshogy nézett ki. tartósnak tűnő változást észlelt magában. Ez a kapcsolat támogatta és táplálta őt. ami szivedben testesül meg. A munkánk nyomán vált láthatóvá. (Az ovatrophint . Heyoan azt mondta. mikor eljött a legutolsó foglalkozásra. amit használnia kell. hogy egy hónappal ezelőtt Dávid tulajdonképpen befejezte jelen megtestesülését. mint egy selyemhernyógubó a gerinc körül. észrevettem egy olyan konfigurációt a mezejében. hogy az elkövetkező életek megtalálhatók a mezőben már a születés előtt. arra várva. amely kezdett úgy alakulni. hogy kitisztítsa. Az aura összes többi része tiszta és fényes volt. hogy te is egy isteni szikra vagy. Életének ebben a szakaszában úgy határozott. Megkérdeztem. hogy testet ölt.fagyasztva . Mivel megfigyeléseim szerint a pszichotrofikus gyógyszerek rossz hatással vannak az aurára. Heyoan mindig hangsúlyozza. Volt egy gyönyörű kapcsolata és úgy határozott. Heyoan azt mondta. nem javasolja. Amikor egy hölgy páciens megkérdezte. Mivel Dávid hatodik csakrája el volt tömődve. Azt mondta. hogy szedhetne-e MDMA-t. Mit kell még megtanulnunk és hogyan tanulhatjuk meg azt? A végső lecke az. nem megy el. megkérdeztem erről Heyoant. csak segítenek az illetőnek. hogy felnyissák. míg főleg a hatodik csakra tisztításával foglalatoskodtam. hogy megkötődjön a második csakrája. ami kifizetődő. hogy „az új orvoslás minden szinten hat. míg korábban az előző barátnője jelenlétében mindig összehúzódott az. Dávid megkérdezte. 243 . és járni kezdtek. hogy ura az életének. részben az LSD-től került oda. hogy meggyógyítsa magát. A megfelelő anyag. A gyógyszerek használhatók átformáló anyagként. Heyoan azt mondta. hogy az MDMA felnyitotta a tobozmirigy bal oldalát.) A hölgy szedte az ovatrophint és az hasonlóan hatott. A harmadik szem nyákja. Azt mondta. Egy hónappal azelőtt fejezte be ezt a feladatot. amely részben a marihuánától. Kétszer olyan fényes és sokkal nagyobb volt az aurája. amit még sosem láttam. Közelebbi vizsgálódással láttam. Nem tudom megmondani. Nem beszéltem Dávidnak erről a gubóról. és ideje volt. Inkább szedjen ovatrophint. Még volt mit csinálni. az az engedékenység. A gyógyítás folyamata NEGYEDIK FÁZIS: ÁTVÁLTOZÁS ÉS ÚJJÁSZÜLETÉS Az utolsó hónapokban. mi történt vele. A végső lecke minden léleknek a teljes megadás az Úr akaratának. hogy megnyugtatta az új barátnője energiamezeje. De ha valakinek egy másik csakrára kellene összpontosítania. Minél jobban emlékezetedben tartod ezt. kinyitja a szívét. ahogy ő is akarta. Ami kiderült az átváltozásáról és a gubó jelentéséről. A gubó felnyílt. a hatás attól függ. amint befejezte az ember a jelenlegi életét. Nem sokkal később Dávid összeismerkedett egy nővel. mint a szokásos. ha valaki azt választja. ha a megfelelő időben vesszük be és megfelelő mennyiségben. úgy tűnik. hogy a hétvégén bevett egy gyógyszert. Én akkor vettem észre a gubót. hogy a teljes embert gyógyítsa meg. de a változás Dávid mezejében hihetetlen volt. amikor még Dáviddal foglalkoztam. úgy még nehezebb. mint Davidnek a chloroquine. hogy ez a gubó tele volt szunnyadó energiával. Ez a céljuk. Ahogy én láttam Dávid partnerkapcsolatát. csendben figyeltem.

egy jármű. A gubóba zárt energia. ha az energiáját egységbe hozná a valósággal. akkor könnyű új életet hozzáadnod. a régi tudatoddal és testeddel. Mert ha a valóság egyik szintjéről a másikra akarsz jutni." Heyoan: „Pontosan.te. az idegrendszerben.Ezt meg lehet tenni anélkül. A te testi valóságod most a következő fázisba való átmenetben van. hogy megválaszd az életedet. akkor már nem testesülsz meg többé. ahogy ezt nevezik. majd meglátod. vagyis a nagyobbik feled. Megválasztod a szüléidet és a tőlük öröklött tulajdonságaidat. Ahogy eltűnik a sötétség. a születésed előtt leülsz a lelki kísérőiddel. ha használod a térbeli testedet. amely majd testet épít neked. És ha már teljesen kihasználtad ezeket a térbeli járműveket. akkor befejezted az élet és halál körforgását. Egyszerűen összefonod az új tudatodat. a test önálló működésében. lépésről lépésre egy végtelen űrbe jutnál. Ezen az úton csak egy bizonyos magasságig mehetsz. hogy Dávid. hogy nem is lehet teljesen megtestesült). A tested minden szerve azért készült. Te akkor döntesz. Minél inkább megvilágosodik valaki. Ha valamelyik életedben befejezed a tennivalódat. Ez nem teher a számodra. mint mondjuk. Megfigyelheted ezt működés közben. változtasson nevet. Ez többé-kevésbé olyan. a kezünkkel?" Dávid: „És ha valaki befejezi a megtestesülések sorozatát a fizikai síkon?" Heyoan: „Akkor a megvilágosodás másképpen folytatódik. és ezzel a tudattal testet öltesz. amely testet ölt. vagyis befejezted a megtestesülések sorozatát a fizikai síkon. és most metaforát kell használnom. hogy a következő három évben Dávid létezésének két szintjét eggyé kell olvasztania. abban. munkát és egy energiakészletet. hogy összpontosíthass magadban olyan pontokra. a te nagyobb feled. ha kívánja. A gyógyulás kreativitásba megy át. Eddig jól dolgoztál. és megválasztod a szüléidet." 244 . amit azért hoztál létre. hogy tökéletes legyen ez a változás. és ahhoz bizony kell kitartás. nagyobb feled elhatározza.mondta Heyoan. íme a párbeszédük egy részlete: Dávid: „Mit jelent az. Gereblyézni kell a kertben? Ha igen. Bizonyos értelemben a „Nagy Lét"-ednek egy részét leválasztod. Sokkal több tudással és energiával rendelkezne Dávid. sokkal nagyobb. miért ne gereblyével csináljuk inkább. Heyoan elmondta. hogy a jövőnek nem kell olyannak lennie. Annál a pontnál. amelyik nem teljesen megtestesült (és azt kell mondanom. az átváltozás célját szolgáló szerszám. és te egy nagy lélek vagy. hogy láthasd azokat a pontokat. amelyeket leginkább meg akarsz változtatni. akármi is legyen az. mennyivel hatékonyabb így!" ." Dávid: „Hiszen már értek változások. hiszen most két létezést egyesítesz. és amikor egyesíted az új tudatodat a régi tudatoddal a régi testeden belül. választasz néhány lehetséges életformát. Hozzátette. Leülsz és mindezt egy speciális cél érdekében választod. amilyen a múlt volt. Sajnos a legtöbb ember ezt nem érti meg. annál szélesebb körű észlelésre képes. Ez csak annyit jelent. mint az a kis rész. átváltozzál és felemelkedjél. hogy újra megtestesültem ugyanabban a testben?" Heyoan: „Bizonyos értelemben. amit a következő testedben használsz majd. az átalakító folyamat gyógyító helyett teremtővé válik. Ennek valóban nincs vége. hogy elhagyod vagy elhullajtod a testedet. a következő élet energiatöltése volt. Hát nem csodálatos ez? Ha meghalsz. a csontok legkisebb sejtjéig. Tehát megtisztítjuk önmagunkat és Isten felé haladunk. ahol az átváltozás már nem jár fájdalommal." Ha megint használjuk azt a metaforát. mert már nincs szükséged rá. amely könnyebbé teszi. a zenét és a kreatív művészetet fogja körülölelni. hogy kifizetődő-e. akkor te. Végtelen számú állapot van. amely megjelent Dávid csigolyáinál. mint amikor kézbe veszel egy kapát vagy egy gereblyét. hogy kiragadj egy lineáris időt és egy háromdimenziós teret. A tested egy eszköz. mennyi változás fog érni. mert az észlelőképességed nem túl tág körben működik. amelyeket meg akarsz változtatni. amikor az ember eléri a fényt és magában tartja. A következő átváltozás és gyógyulás a mozgást. „Csak gondolják meg. hogy el kéne hagyni a testét. Azt javasolta Heyoan. ahol döntesz . hanem ajándék. Magasabb szinten a gyógyítás már kreativitást jelent. hogy leülsz egy tárgyalóasztalhoz velünk. és eléred ezt a célt. A test minden egyes része egy-egy finom és gyönyörű. hogy megváltozzál. hogy a következő átalakító műveletekhez mélyen a test a legalkalmasabb. hogy nincs többé szükséged erre az eszközre. vagy inkább mondjuk azt.

ha valami kizökkent az egyensúlyból . meg nem változik. az a jövő. és a személyiségünk is a változásoktól növekszik. Ez az „Én" állandó. Lélegezzük be a jövőt és ki a múltat. amelyek ebben a könyvben megtalálhatók. fújjuk ki a múltat és mindent. amit meg kell tanulnunk az egészségről. 3. Ami jó az egyik alkalommal. olyan napi rutinra van szükségünk. a testmozgás. az a legfontosabb. hogy más döntse el. fejezet). Fújjuk ki a múltat és az összes hamis korlátozást. Lássuk az előző életeinket áramlani magunk mögött és a jövendő életeinket áramlani magunk felé. a megfelelő táplálkozás. Gondoskodjunk magunkról. N e feledjük. és vigyázzunk magunkra. Ez a fejezet az öngondozás és öngyógyítás témáival foglalkozik. szünetet tartunk. A gyógyítás és a jó egészség lényege: felelősségtudat és az erő 245 .. ahol Pat. hogy hallgassunk a belső hangokra . hogy a múlt eltűnik mögöttünk és a jövő közeledik felénk. hogy bármi köze legyen a múlthoz.amelyek azonnal megmondják. a megfelelő higiénia. Amikor kilégzünk. A legfontosabb. ami vele együtt elmúlt. Figyeljünk a légzésünkre. Meditáció Nekem az a kedvenc meditációm. Minden egyes légvétellel szívjuk be a jövőt és annak összes lehetséges kimenetelét. 1. amit Emmanuel mondott el nekünk egy „ workshopon" (tematikus csoportterápia). az.és kövessük azoknak az utasítását. A személyes szükségleteink változni fognak a hetek. Itt egy lista az öngyógyítóknak ajánlott tippekről és gyakorlatokról. lehetőleg egyenes háttal. Ez azt jelenti. hogy hogyan őrizzük meg. a szórakozás. amit el szeretnénk érni. Heyoan és én dolgoztunk együtt. hogy mit jelent számunkra az egészség és a gyógyítás (14. Emmanuel. melybe beletartozik a meditáció. amit magunk köré építettünk. a magánélet és a barátok. Véleményem szerint az egészség megőrzésének legfontosabb elvei a következők: 1. Ezeket keverjük össze jó sok szeretettel és sikert aratunk. ha szükségünk van rá. 2. ÖNMAGUNKRÓL VALÓ GONDOSKODÁS Hogy jól tudjunk gondoskodni magunkról. Üljünk kényelmesen. fejezet EGÉSZSÉG: ESÉLY ARRA. hogy a változatosság fűszerezi az életet. lehet. Nézzük.25. amikor átcsúszunk a végtelen jelenbe. Fenn kell tartani a kapcsolatot köztünk és életcélunk között mind egyéni szinten. Hadd menjen a múlt! Továbbra is szívjuk be a jövőt és fújjuk ki a múltat. az a múlt. Legyünk rugalmasak. hogy nem jó máskor. Ahelyett. Az idő határain kívül létezünk. hogy milyen életmódra van szükségünk. Meg kell érteni. Most. 15. s elég idő a pihenésre. a jövő belégzése és a múlt kilégzése közötti pillanatban. Ez az a pillanat a két légvétel között. Lélegezzünk be és ki. Figyeljük az idő áramlását és lássuk meg önmagunkat a tudat központjában. A valóság középpontjában ülünk. Mert amit beszívunk. hónapok és évek során. a lakás. a személyes vágyak. A jövőnek nem kell. Ez önszeretetet és önbecsülést jelent. az öltözködés. mind világszinten. HOGY VISSZATALÁLJUNK VALÓDI ÖNMAGUNKHOZ visszajuttatása a testnek. amit kifújunk. hogy magunk döntsünk erről. Mi vagyunk a tudat központja és az idő áramlik körülöttünk. Szívjuk be a jövőt és mindazt. Egyszerűen szívjuk be a jövőt és fújjuk ki a múltat.

Majd meg kell tudni. ha kizárólag organikusan termelt ételeket eszünk. élő növényi alapanyagokhoz. akkor egy rész só és nyolc rész szódabikarbóna keverékével mossunk fogat naponta egyszer. hogy az ételt azért esszük. annál egészségesebb és annál több energiát lúd átadni nekünk. Ne használjunk olyan sampont. Megfelelő ételek Ebben a könyvben erről nem nagyon esett szó. hogy biztosan semmi detergenst ne nyeljünk le. Ez nem ugyanaz. Gabonamagokra egész évben szükségünk van. hogy tápláljon. Egyszer gyakorlatként kövessük a táplálékot a testben egy ideig. hogy a shampon pH-ja kiegyenlített és nem mérgező. Nagyon kevés húst. hogy kívánatos legyen a tányéron. Én azt az étrendet javaslom. gyomirtók. Ha mindig édességet kívánunk enni. Legyünk óvatosak a vitaminokkal. A könyvesboltokban sok diétáskönyvben vannak jó receptek. 246 A tartósítószerek közül jó néhány nagyon rossz hatással van az egészségre. de ők ezt nem veszik észre. Legyünk tudatában annak. amelyek pH-ja a bőr sav-lúg háztartásához van igazítva. Ha lehetséges. A kefe segít eltávolítani azt a régi bőrréteget. 4. (A szerk. Úgy készítsük el. Mi után sóvárgunk? Általában az után sóvárgunk. érezzük az ízét és legfőképpen élvezzük. Öblítsük le őket alaposan. zöldséget. Ha lúgos szappanokkal és krémekkel ez ellen a védelem ellen dolgozunk. amire szüksége van. Az évszakoknak megfelelően táplálkozzunk! Ennek megfelelően a téli étrend főleg gyökeres zöldségeket. salátákat és némi gyümölcsöt együnk. ápoljuk a bőrt. magnéziumot és Cvitamint Lehet. adjunk hozzá egy negyed csésze Cloroxot és áztassuk az összes friss terméket és tojást húsz percig benne. amikor zuhanyozunk. zöldségeket és gyümölcsöket tartalmazzon. ha Cloroxban áztatjuk a zöldséget. vagy organikus ételt együnk. Tisztálkodáshoz olyan szappant vagy más olyan szereket használjunk. a mérgező vegyületek egy részét eltávolíthatjuk. hogy helyet adjon az új sejteknek a növekedéshez. hogy tisztán tartsuk a testet. Ugyanez vonatkozik a hajra. A bőrnek van egy természetes savas burka. melyen keresztül testünk közli igényeit az ízlelőbimbókkal. tudjuk meg. Mindig öblítsünk ki mindent. jóga és küzdősportok. A higiénia Fontos. Ne vegyünk feldolgozott. amikor eszünk. Használjunk szájzuhanyt naponta egyszer. akkor inkább ártunk a testnek. amit mindig levedlik a test. amire allergiásak vagyunk. hogy miért. a nyári pedig inkább friss salátákat. különösen a tányérokat. mint például a taichi. megjegyzése. hogy mit szedjünk. * Magyarországon a biotermelés beindult. Az segít bőrünk rugalmasságának megőrzésében. hiszen az élet a bőségesen termő földből táplálkozik. Testmozgás Az itt megadott gyakorlatokon kívül számtalan sportolási lehetőség van: aerobic. A legtöbb táplálékunk kis mennyiségben mérgeket is tartalmaz a rovarölők. Azt adjuk a testnek. mert azok károsíthatják az emésztőrendszerünk védekezőfunkcióját.) . Ne felejtsük el:. Különösen nem ajánlom a vörös húst. Ezt szándékosan mondom feltételes módban. mint használunk neki. ki kell bővíteni az étrendünket sok ásványi anyagot és vitamint tartalmazó termékkel és külön kell szedni kalciumot. hiszen ez az a mechanizmus. Használjunk fürdőkefét. Ha problémáink vannak az ínyünkkel. fertőtlenítőszerek és a környezetünkben található többi vegyszer miatt. hogy külön B-vitaminra is szükségünk van. mossuk le a szennyeződést és rakjuk el az ételt. milyen mennyiségben és mikor vegyük be és mennyi ideig kell szedni. Ha gyógyítunk. gabonanemük egyre inkább hozzáférhetőek. Valószínűleg nem tápláltuk magunkat megfelelően és a test azzal próbálja a hiányt pótolni. amelyik sok csapadékot hagy a hajon. Sok emberre nagyon rossz hatással vannak a rendszeresen szedett vitaminok. Ezek állnak a legközelebb az organikus. Ezek ellen a legjobb védekezési mód. mint a sóvárgás. Figyeljünk oda az ételre. ahol élünk.2. káliumot. Ha száraz helyen vagyunk. energiát adjon. a hajat. Rágjuk meg. amelyik a makrobiotikus iskolák szabályait követi. s az így termesztett zöldségek. mert mindenkinek mást követel meg a teste. Csak megtermékenyített tojást együnk! Ha nem tudunk organikus zöldségeket és tojást szerezni ott. használjunk nem allergizáló és nem mérgező szappanokat és kozmetikumokat. minél frissebb a táplálékunk. Szeretünk úszni vagy futni? Melyik sportágat szereti Ön a leginkább? Azt csinálja? 3. töltsük meg a mosogatót vízzel. hogy gyors energiaforrás után sóvárog. miután lenyeltük. Legalább naponta kétszer mossunk fogat. Figyeljünk oda az étvágyra. Amint hazaérünk a zöldségestől. Azt ne együk meg! Háromtól tíz napig várhatunk és a sóvárgás elmúlik. jó étrendek. Figyeljünk az üzeneteire. Győződjünk meg róla. de hosszú távon megspóroljuk az árát az orvosi számlákon. tartósított élelmiszert! Az organikusan* termelt étel ugyan lassabban fő meg és drágább. Sok vegyes gabonamagot. használjunk kiegyenlített pH-jú bőrápoló szert. amely véd a fertőzésektől.

hogy mibe kerül. Személyes vágyak Mindenkinek van olyan vágya. hogy milyen napszak van. 10. amelyek tartalmaznak aldehidet. A természetes rostoknak sok pozitív hatása van az aurára. próbáljunk tizenöt percet. A kevert termékek is jók. amiért megszülettünk ebben az életedben. Majd meglátjuk. amit már régóta szeretett volna csinálni. A belső kísérők garantálják. hogy azért van. Nappali vagy éjszakai típusúnak vagyunk? Hallgassunk a testre. Tegyük meg mindazt. Esélyt kell adni magunknak. akár egy megerőltető kihívás vagy munkahelyváltás. különösen formaldehidet és a benzin melléktermékeit. Téves feltevés. akkor elérjük. Ha elindulunk. és tervezzük el. A nejlonzoknik nagyon meggátolják a lábak energiaáramlását mind felfelé. hogy találunk ennyi időt. ha barátok lennénk. kerítsünk egy levegőionizátor-precipitátort. vagy úgy gondolta. sose tudná megcsinálni. de mindig elhalasztotta. hogy odaérjünk. Fogadok. Ne felejtsük el. próbáljuk meg! Mondjuk meg az illetőnek. Néhány szintetikus termék is megfelelőnek tűnik. amit szeretünk. amire szüksége van a testnek. mert túl félénkek vagyunk. Az egészségünk érdekében tegyük ezt meg! Kezdjük most el. ha esetleg túlérzékenyek vagyunk rá. hogy kielégítjük a belső vágyainkat. 7. vagy inkább kevesebbet alszik éjjel és napközben szunyókál? Ha fáradtak vagyunk. attól függően. Van olyan munka. mint a munkaidőt. Nevessünk állandóan. hogy csak akkor hordjanak ilyet. Helyettesítsük őket mással! Legjobb elkerülni az olyan termékeket. mert nincs ott az a szín. Megvannak a lakásban azok a színek. és fogjunk hozzá! Még ha sok idő is kell hozzá. sokféle poliészter és a nejlon. Magunk szabjuk meg a szabályokat! Ha van valaki. hogy sok szintetikus termék meggátolja az aura természetes energiaáramlását. ha nem indulunk útnak. a selyem és a gyapjú a legjobb. A kikapcsolódás éppoly fontos. Figyeljünk arra. és még semmit sem tettünk. és teremtsük meg. amennyire szükségünk van? Kényelmes a lakásunk? Ha van elég időnk. lehet. hogy mennyi pihenésre van szükségünk. amit belégzünk? Ha nem. 6. amit mindig is szerettünk volna csinálni? Nézzünk utána! Derítsük ki. Meg fogunk lepődni. amelyekre szükségünk van? Friss levegő. és fel kell tölteni magunkat azzal a színnel. az fejezze ki azt. Amikor reggel bepillantunk a szekrénybe és „semmit se tudunk felvenni". akkor ezentúl vegyük éppúgy kötelezőnek. hogy a legmélyebb belső vágyunk. Milyen színre van ma szükségünk? Lehet. Ha nem tudunk fél órát szakítani. melyeket a modern társadalmakban figyeltek meg. hogy törődjünk vele. hogy az auránk lemerült az egyik színből. különösen. fedezzük fel magunkban a gyereket és élvezzünk minden pillanatot! 9. Mikor van szükségünk pihenésre? Szeret-e hat-kilenc órát egyfolytában aludni. ha muszáj. vagy másoknak öltözködünk? Amit viselünk. kutassuk fel. nem érdekes. hogy mi kell hozzá. hogy legalább megpróbálkozhassunk vele. akármilyen zsúfolt is a napunk. hogy milyen jól fog menni. a növények sok gyógyító energiát sugároznak a lakótérbe. akkor sosem érjük el a célt. az az. és folyamatosan sétálunk felé. hogy aznap reggel mit érzünk. és véleményem szerint ezek okozzák sok nőnek azon panaszait. aki tetszik nekünk. A ruháink stílusa megfelel nekünk. hogy kik vagyunk. amit mindig is szerettünk volna. amit mindennél jobban szeretnénk elérni. Az én testem és energiamezőm szereti a műselymet és néhány dolgot orlonból. hogy szórakozhassunk. Lakás Van annyi helyünk és annyi fény. szabaduljunk meg tőlük! Kapcsoljuk ki őket! Izzólámpákat használjunk! 8. például zoknikat. Magánélet és barátok Mindannyiunknak szüksége van magánéletre és barátokra. Erősítik és táplálják. Töltsük meg a szekrényt! Legyen miből választani. Pihenés Az. akkor mással próbáljuk ki. Ilyenek az akril. Ha vannak fénycsövek a lakásunkban vagy a munkahelyünkön. 247 . hogy mit jelent ez nekünk. Azt ajánlom. ha azonnal lefekszünk. Öltözködés Észrevettem. mint a munka. Most van itt az ideje. Ez az az év.5. Akár egy kis kirándulás. egyénenként változik. Gondoljuk meg. mind lefelé. hogy szeretnénk. Ha valami 50%-ban pamut. csak fél óra kell és ismét visszanyerjük az energiánkat. az nagyon jó. A pamut. pihenjünk. Ha mégsem. Szórakozás Ha eddig nem hagytunk magunknak elég időt a szórakozásra.

Ha betegek vagyunk. a fiunk fején tartjuk. hogy szembenézünk azzal. körülbelül tizenöt centiméterrel a test fölött. hogy megtudjuk. hogy az ujjaink nyolc centiméterrel hosszabbakká válnak és kék fénnyel töltődnek fel. Hosszan fésüljük át a „beteget" tetőtől talpig. Ez egy nagyon bátor elhatározás. Szeressük magunkat! Megvan hozzá a bátorságunk. minden este tegyük a kezünket elalvás előtt arra a területre. masszőrök. Küldjünk felé szeretetet és energiát! Képzeljük magunkat egészségesnek és kiegyensúlyozottnak. Vannak gyógyítók. amit tudni akarunk. Ha úgy tűnik. Tiszteljük magunkat érte! Szeressük magunkat. állományt. ahol fáj. és akiben tényleg megbízunk. Mikor és miért nem hallgattunk magunkra? Mi a jelentése ennek a sérülésnek vagy betegségnek? És a legfontosabb. hogy szeressük magunkat. alakot. hogy szinte minden esetben. mi az. mialatt érzékeljük a fájdalmat? Elménk leolvassa és ragaszt-e rá „szörnyű" címkéket? 248 . amiket alkalmazhatunk a családban Kezdjük az ollózással! Azt mindenki meg tudja tanulni. Kellemes hőmérsékletű vizet engedjünk! Ha mi vagyunk betegek vagy megsérültünk. sűrűséget. Fésüljük át az egész testet minden oldalról! Azzal fejezzük be. akivel jól kijövünk. hogy a kezünket a feleségünk. Kotorjunk össze egy maroknyi törmeléket. Lelki segítőink irányításával keressük meg a test azon részét. mint normálisan. a lányunk. Hívjuk el egy barátunkat. mi jut eszünkbe. kineziológusok. homeopaták. 2. amikor a megfelelő homeopatikus orvosságot kombináltam egyszerű kézrátétellel. Én magam már évek óta alkalmazom és úgy találtam. Lássunk hozzá. fogadjuk el magunkat. színt. íme Heyoan két öngyógyító meditációja. hogy egy nő vagy egy férfi kigyógyítsa a családját valamilyen betegségből. hogy milyen üzenet jött a testtől. segítsünk magunkon. a fájó toroktól a törött ujjakig. hogy mit tegyünk és hova forduljunk. amelyekről beszélünk. az sokáig szokott tartani? Szúró fájdalom? Éles fájdalom? Csak jön és már el is múlik? Ez a bizonyos helyzet új az életünkben? Régi? Mit erezzünk. összpontosítsunk olyan eseményekre. Éles vagy homályos? Ha egy bizonyos fájdalomról van szó. ahol fáj. hogy hallhatóvá tegyük az üzenetet. Engedjük. hogy folyó víz alá tartjuk kezünket egy ideig. intuíció vagy testérzések alapján. Egyek vagyunk az Úrral. Úgy döntöttünk. akupunktőrök. szeressük magunkat. amennyire csak lehet. a férjünk. Ezután néhány perc elteltével fésüljük át az egész auráját hosszú ujjainkkal. még mielőtt tényleg meg kell tennünk. ne ítéljük el magunkat érte. próbáljuk ki! Jó hatása van és nagyon könnyű. tegyük a kezünket oda. hogy eltöltsön a szeretet az érintett személy iránt. Ez mindkettőnknek csodálatos érzés lesz. hogy tanuljunk házi gondozást vagy családgondozást. és emeljük fel a levegőbe. ha tudjuk. 12. keressünk egy nekünk megfelelő helyi egészséggondozó szakembert! Most nagy a választék és jobb. amelyik miatt a legjobban aggódunk. Öngondozás balesetben vagy betegségben Még mielőtt szükségünk lenne rá. Az összes tipikus gyerekbetegséget sikeresen gyógyítottam homeopátiával. amelyik eltömődött. hogy az érintett területen eltömődött az energia útja. A homeopátia csodálatos módja annak. amelyek most zajlanak az életünkben és ezért foglalkoztatnak. Most nyúljunk ahhoz a területhez. átnyúlhatunk velük a bőrön a test mélyébe. sikertértem el a gyermekeimmel is. Szerezzünk egy orvost. Javaslom. Ha végigmentünk az összes csakrán. természetgyógyászok. szeressük magunkat! Része vagyunk az Istennek. akkor ki kell húzni a dugulást okozó anyagot. Ezek majd segíteni fognak: HEYOAN MEDITÁCIÓI AZ ÖNGYÓGYÍTÁSRÓL L Pásztázzuk át a testünket valamilyen általunk választott módon: belső látás. Ha nem találunk problémás területet. Hadd változzon fehér fénnyé! Mivel az ujjaink most nyolc centiméterrel hosszabbak. Esetleg adjunk neki formát. Példa: ha valami fájdalmat érzünk a testünkben. s általában mi az ösztönös válasz rá? Vegyük sorra az összes különféle helyzetet. Tegyük fel a kérdést. Gyógymódok. csontkovácsok. amikor szembe kerülünk vele. hogy segítsen.11. Fejezzük be a gyógyítást azzal. amivel szembe kell nézni. táplálkozási szakemberek stb. Keressük meg ezt a területet a testünkben vagy az életünkben. Egyszerűen képzeljük el. Ha komoly betegségünk van.

Miután megtaláltuk a választ. Nem engedtük. Ha megtaláltuk a kérdéses helyet a testünkben. hogy miért nem szerették magukat. vagy olyasmi. mintha az egy tanterem lenne. fájdalom vagy betegség egy-egy olyan üzenet. és azzal együtt élni egész életünkben. azt javaslom. magunk leszünk a szeretet. Amikor annyi bátorságot merítünk. hogy magasabb rendű tudatunk kezdjen beolvadni testünknek ebbe a részébe. mint szembenézni a félelemmel és hagyni. amit ez a helyzet vagy ez a fájdalom üzen. nem vagyunk a létünk teljességén belül. A félelem mindig kapcsolatban van valamivel. amit rosszul csináltunk. amit tanulhatunk ebből? Mi az. amit szerettünk volna tenni. kicsodák ők voltaképpen. amíg csak meg nem értjük? Egyáltalán: értjük az üzenetet? Mert amíg nem tanuljuk meg a leckét. és segítünk nekik. Az üzenet (a lecke. Hogyan nem szerettük magunkat? Mivé és hogyan szeretnénk válni? 249 . akik valójában vagyunk! Minden betegség hozzánk érkező közvetlen üzenet. képesek leszünk arra. hogy akármi is volt a válasza. ami a testünkben történik? Mi a szokásos válaszunk? Azt már tudjuk. hogy nem az igazság útját járjuk. ami velünk kapcsolatban rossz. ahol tanulni szoktak. Talán általános félelmek ezek. amikor csak megakadályozzuk. És akkor már nincs más választásunk. amit valójában nagyon szeretnénk megtenni. És mi leszünk a gyógyítók. amit nem teszünk meg. Soroljuk föl a félelmeinket! Mitől félünk? (Talán a testünkben fog összpontosulni. akik vagyunk. tegyük rá a kezünket. teljesen rossz.) 2. hiszen még megvan a fájdalom. miért teremtenénk ilyen fájdalmat a testünkben? Miért teremtenénk ilyen helyzetet az életünkben? Mi az. Házi feladat lefekvés előtt: 1. s nem fogjuk engedni magunkat a következő órára addig. Tehát megkockáztatom azt mondani.Az életkörülményeinkhez kapcsolódva haragot vagy félelmet érzünk? Félünk attól. A következő. amit kérdezek önöktől. Elzár bennünket attól. ott hiányzik a szeretet. hogy nem szerettük magunkat egészen vagy nem követtük teljesen azt. Még egy vezérfonal: a lecke sohasem olyan valami. Mivel nincs középpontunk. hogy érezzük. Milyenfajta szeretet a legmegfelelőbb erre a félelemre? így tegyünk az életünk bármelyik területén vagy a testünk bármelyik részével. mint gyógyítók. Talán az életkörülményeinkben. 5. kedvesem. Mert ahol ott a félelem. Formájuk és állományuk van ezeknek a dolgoknak. amíg ezt jól meg nem tanultuk. hogy olyat tegyünk. Jól megterveztük a leckéinket. Mert bárhol van a félelem. S közben próbáljuk meg kitalálni a félelem természetét. ugyanakkor ő az ajtó is hozzá. az nem valóságos dolog. Minden betegség és minden rossz esemény az életünkben annak a közvetlen eredménye. mert a félelem a szeretet ellentéte. Nem hallgattunk a belső szóra. amikor félünk. Mi. hogy teljesen azok legyünk. amely elmondja nekünk. Úgy tekintsük az életünket. Amikor majd szélesebbre nyitjuk az érzékeinket. Ha ráérzünk a félelem természetének lényegére. 4. hogy emlékezzenek. ha úgy jobban tetszik) nem ért el hozzánk. biztosak lehetünk benne. hogy felnőttek legyünk. hogy belépjünk a félelembe. amelyik megtanít bennünket valamire. Engedjük. valószínűleg abban a pillanatban fájdalmat és félelmet fogunk érezni. amelyben az életünk jelenleg lakozik. Készítsünk egy ilyen listát: Félelmek Életkörülmények Mi köze mindennek az aurához? Ez látható az aurában. Különösen tartós f áj dalom esetén hatástalan a szokásos válasz. hogy a szokásos válasz nem hatásos. hogyan nem szerettük azt. akik segítenek nekik. 3. Ez minden gyógyítás alapja. csupán illúzió. akkor új szinten kezdjük a gyógyítást. próbáljunk szeretetet érezni iránta. addig mindig megteremtjük a helyzetet. Tekintsünk az életünkre és a testünkre. hogy szeretni tudják önmagukat. mert nem oldja meg a problémát. amivel mi vagyunk saját magunk legjobb tanárai. de meg akarjuk tenni. és bármelyik rosszullét. Kössük össze a félelmet az életkörülményeinkkel. Amitől félünk. hogy ránézzünk az emberekre és látjuk.

nem én fogom meghatározni a Lényeget. amelyek korlátoznak bennünket. Amikor megtaláljuk a választ. Toljuk ki a korlátot a határon túlra. Ez segíteni fog bennünket a fejlődésben. hogy az ember szűk határok között definiálja önmagát. Jó az önfelfedezésre és jó a gyógyítás gyakorlására. Először erre összpontosítsunk. Fogalmazzuk meg újra a kérdést: kik vagyunk? Akármi is lesz a válasz. keressünk egy korlátot. Toljuk ki ezt a korlátot a határon túlra és így megnő a területünk. Válasszuk ki a Lényeget a szűkített meghatározásokból! 7. amit mi állítottunk magunknak. Fogalmazzuk meg hangosan a kérdést: ki vagyok? 3. közvetlenül dolgozhatunk azon az energiaalakzaton. 6. akik korlátozva érzik magukat az életük olyan területén. hogy megérezhessük másokban. hogy ők is meggyógyítsák magukat. Ha gyógyítók szeretnénk lenni. Az az első feladatunk. lehetünk. Ha megtaláljuk ezt a korlátot. ami a korlátozás szubsztanciája.MEDITÁCIÓ AZ ÖNKORLÁTOZÁS ELOSZLATÁSÁRA Ez a meditáció azok számára jó. Gyakoroljuk ezt a meditációt rendszeresen a következő héten. először meg kell értenünk ezt a folyamatot magunkban ahhoz. hogy milyen lehet ez az út. 4. Az energia és a tudat. amit a saját létünk meghatározásával szereztünk. mint annak a következménye. Hozzuk magunkat kitágult tudatállapotba! 2. Csak így segíthetünk nekik a folyamat definiálásában és a kötöttségektől való megszabadulásban. Mint gyógyítónak. hogyan tudunk másoknak segíteni. 250 . táguljunk ki ismét! 8. hogy ez egy olyan határ. hogy magunkat gyógyítsuk meg. 1. Mialatt az aurával és a gyógyítással foglalatoskodunk. tudni fogjuk. majd arra koncentráljunk. mert a betegség nem más. amit mindannyiunknak magának kell meghatároznia a gyakorlatban. A következő fejezetben arról fogok beszélni. 5. ahol nem akarnak visszafogottak maradni. Mindezeknek a dolgoknak megvan a formája az aurában. hogy gyógyítók lehessünk. az újabb önmeghatározást fog adni. Nem. Megint tegyük fel a kérdést stb. Ez valami olyan.

vezettek keresztül (a felsőbbrendű énem és a kísérőim) egy olyan folyamaton. Sok tanfolyamot kell végigjárni. hogy az igazi uhunknak kötelezzük el magunkat és ezt életünk központi tételévé tesszük. miután elköteleztük magunkat a saját Htunknak. Ok-okozati összefüggéseket fogunk látni belső személyes valóságunk és a „külső" világ között. az isteni akaratra és szeretetre koncentráltam. hanem elkötelezettséget a saját igazsághoz és szeretethez vezető ösvény mellett. Ezt jelenti a hazaérkezés. Az első dolog. Ez egy belülről növekvő késztetés. Én része vagyok ennek a nagyobb tudatnak. ahogy végigutazunk életünkön. Meglehetősen sok időt töltöttem el azzal. Heyoan. hogy a kísérőim. ezzel a belső teremtő mozgással. Nincsenek kötött szabályok. Miután már egy ideje koncentráltam ezen princípiumok valamelyikére. Amikor teljesen megtanulunk áramlani. Az énem bölcsebb része azonban jobban tudja ezt.26. hogy segítsen megtanulni a spirituális törvényt. tudatára fogunk ébredni annak a folyamatnak. és én nem tehettem semmit sem ellene. akkor vagyunk otthon. A mai történelemben már sokat nem ismer az emberi faj azok közül az utak közül. Néhányat felfedeztek. akik még előttünk odautaztak és megvilágosodtak. a tulajdon félelmünk lesz. Ha végignéznénk az emberi történelmet. amivel szembe fogunk kerülni. valláshoz. ellenállás nélkül. Elvehetjük. Nem valamelyik különleges spirituális gyakorlathoz. onnan. Később láttam. amit kiválasztunk a kitaposott útról és használhatjuk segítségként. Engem óvatosan . sokakat találnánk. hogy legalább annyi. Mindenkinek egyedi az élete. Végül is bizonyos értelemben én terveztem meg a teszteket. hogy megteremthessük új ötleteinket. Néhányan még csak nem is tartják spirituálisnak tevékenységüket. az valószínűleg változni fog. Ez a belőlünk és mindenki másból előtörő teremtő erő állandó megújhodó folyamata. úgy éreztem. amelyek megváltoztatják személyes valóságunk természetét. hogy miként történjen. Sok út vezet a Mennyországba. Állandóan olyan helyzetben találtam magam. De ez nem gond. Senki sem ruházhat fel mást gyógyító szereppel. ahonnan minden lélek bármely pillanatban haza talál. hogy amint az igazság és a szeretet szerint élünk. hogy mi történjék a gyógyítás során. mintha tesztelnének. Az én utam spirituális módon vezetett a gyógyítás felé. Önnek mi a legtermészetesebb? A saját utunkat járjuk. Ez az életfolyamat keresztülvisz olyan Helyszíneken. hogy nagyon nehéz volt az igazsággal. hogy az igazság természetére. TESZTEK Amint eldöntöttük. hogy mi lehet az Isten akarata. amely az egész életünket áthatja. Az én segítőm. fejezet A GYÓGYÍTÓ FEJLŐDÉSE A gyógyítóvá válás egy nagyon is egyéni és személyes folyamat. Időnként úgy tűnt. az angyalok vagy Isten tesztelt engem. amelyet azért terveztek el. rengeteg technikai anyagot kell elsajátítani és különböző szemléletű iskolák léteznek attól függően. Ez azt jelenti. mert állandóan új utak keletkeznek az emberi lélek mélyéről. A kis „ego-énem" általában nem akar ebben részt venni.lépésről lépésre . 251 . hogy ezeket a próbákat (az én teljes egyetértésemmel) egy. merem mondani. az enyémnél sokkal nagyobb tudat tervezte meg. a következőket fűzte a gyógyítóvá váláshoz: ELKÖTELEZETTSÉG A gyógyítóvá válás elkötelezettséget jelent. ne a jól kitaposott ösvényt. a többi azonban nincs meg. a szeretettel egyensúlyban maradnom és alig volt fogalmam arról. ezekről tanultam. ahány lélek hazatér. vagy merev szabályok sorozatához. nekem ez volt a lehető legtermészetesebb.

Az egyik egy hiedelemrendszer volt. Az igazat beszéltem. és hogy észrevegyük. miután megvizsgáltuk a viselkedésünket. Ha visszatekintek utamon. amit megpróbálunk elkerülni. de mi magunk hoztuk létre negatív élményeinket. A legtöbb időmet azzal töltöttem. sok munkával jár és fájdalmas. Amikor az események történtek. mint a szeretet hatalma. hogy a félelmet elpusztítsuk.MEGBIRKÓZÁS A F É L E L E M M E L A félelem az az érzelem. és tulajdonképpen így vagy úgy. hogy bármivel képesek vagyunk szembenézni. vagy csak egy bizonyos valóságról győzködtem magam a kényelmem érdekében? Megdöbbentem. Keressük a vádlás kifinomult kifejezését életünkben. hogy valószínűleg szembesülnünk kell vele. látni fogjuk. Emmanuel szavaival: Nem arra kell törekedni. A félelem a szeretet ellentéte. Ezt „negatív szándéknak" hívják. Ezek alá a fájdalmas emlékek alá temetve találni fogunk egy olyan szándékot. ha az az esemény bekövetkezik? Bármi. hogy elhiggyek olyan dolgokat. nem voltam még olyan bizonyos a velem kapcsolatos nagyobb szabású tervekben. a félelemből szerető részvét lesz. hogy az ok-okozat sokkal érthetőbben működik. Ez magába foglalja a halál élményét is. csoportmunkában vettem részt egy spirituális közösségben. amely kapcsolatban van a tágabb valóságtól való elszakadással. azonnal szembe találtam magam az igazság kérdésével. mint gondoltuk volna. bensőséges összejöveteleken. látom a fejlődés cifra mintáit. 252 . érezni fogjuk a belső igényt arra. Lassan. hanem igaz egyedi módon mindenkire. Nehéz dolog ezzel szembenézni. csekélyebb az ereje. ha szabadon engedjük és megadjuk magunkat az isteni szikrának. hogy mennyire rávettem magamat arra. Ha magunkba nézünk. Az én negatív szándékom két dolgon alapult. A félelem az elválasztottság érzelme. kapcsolatban van az érintett érzelmektől való félelmünkkel. AZ IGAZSÁG Amikor először mentem el a Phoenicia Pathwork Centerbe. Mégis. ahol tudjuk. amitől félünk. A fő védekezésem az volt. ne a nyilvánvalót. Ez a hiedelemrendszer nemcsak általában igaz. A félelem csak illúzió. hogy az egyes pillanatokban bizonyos voltam az éppen kéznél lévő tényekben. amelyek alátámasztják a viselkedésemet és megmagyarázzák életem kellemetlen eseményeit. amitől féltünk. Melyek ezek? Mélyen bennünk van egy hely. Amikor túltesszük magunkat azon az eseményen. látni fogjuk. és bármin képesek vagyunk keresztülmenni. ami pedig az összes dolgok egységéhez való kötődés. GYAKORLAT A FÉLELMEINK MEGTALÁLÁSÁHOZ Kérdezzük meg magunktól: mi a legrosszabb félelmünk most az életünkben ? Milyen feltevésen alapul ez a félelem ? Valójában mi olyan rossz abban. bármi legyen is az. mely szerint az élet alapvetően nehéz. hogy így éljük le egész életünket. hanem arra. A félelem csak néz a tükörbe és grimaszokat vág magára. hogy ne kelljen megtapasztalni azt. hogy mást hibáztattam. hogy megismerjük természetét.

Érezhetünk örömöt. Még érezzük az életimpulzust. A másik dolog. Nekem is használt és a régi problémáim kezdtek eltűnni. apát. áramló örömét. Ez utóbbi semmiképp sem különít el a többiektől. mindig gondot okozott az életemben. Az anyukája elkapja a kezét. így még mindig élet. ahogy az akaratomat érvényre juttattam. A pozitív öröm a középpontunkból. Igazat mondunk? Miért viselkedünk így mi. megvizsgáltam. ha megsértettek. a mozgásunk és a tudatunk. emberek? Vizsgáljuk meg a negatív örömök etiológiáját! A negatív öröm eltorzult. vagy nem volt időm. mint ha nincs mozgás és energia. mert az kapcsolatban van az eredeti életimpulzussal. feleséget vagy férjet). Van sok más ennél bonyolultabb élmény is a gyerekkorban. ha betegek vagyunk. megromlik és valami módon részlegesen legátlódik. mert olyan soka dolgom stb. hogy szabadon áramoljon az életerőtik. megszokottá válik az eltorzult örömimpulzusunk. ha válaszolunk a kérdésekre. míg ők a rosszak. hogy mi jók vagyunk és elboldogultunk volna az életben.. és visszanyerjük az energiánk teljes. A következőképp tudnak megsérteni: . nem hagyhatjuk. megkerestem és elválasztottam a negatív örömeimet a pozitívaktól. így jobban működik az életünk. akik vagyunk. mindig meghalunk egy kicsit. ez teljesen megfogja változtatni a valóságról alkotott nézeteinket. Az első két évet úgy töltöttem el a Phoenicia Pathwork Centerben. A fájdalom és öröm egysége ilyen egyszerű módon kezdődik. bár esetleg nem olyan világosan. hogy örömünket leljük abban. amiért negatív élményeket teremtettünk magunknak. még mielőtt megégne. Még ha negatív is az öröm. Az önmagát védő embertől származnak és gyakran a belső gyerek. Úgy tudunk megtisztulni ilyenkor. vagy ha vesztettünk. megváltozhatunk és teremthetünk pozitívakat is. ami összeköti a negatív élményt az örömmel. amelyeken a tetteim alapultak. így még mindig jobb. és akármennyit dolgoztunk is magunkon. Negatív öröm akkor keletkezik. vagyis belsőnkből jön. Változtatgattam a vélemenyemet. a gyerek sír. Minden nő . Bizonytalan volt. Bizonyos értelemben minden alkalommal. hogy miért nem tettünk meg valamit. Ezeknek az akaratoknak 253 . akárhány csoportba jártunk is. észrevettem. Vegyük észre. Mindannyiunkban megvannak ezek a dolgok. Lehet. ne nevettessük ki magunkat. igaz módon éljek. eredetileg teremtő impulzus eltorzul. A negatív öröm alapja az elkülönültség. Ahogy felnövünk. amikor legközelebb elmagyarázzuk. amikor eltorzítjuk az örömimpulzusunkat.NEGATÍV HIEDELMEINK MEGTALÁLÁSA Gyakorlat Példaként töltsük ki a következő mondatokat magunkat: Minden férfi -. hogy feltámasztjuk magunkat a kis halálokból. hogy kínosan becsületes voltam magammal szemben. ha negatív élményem volt. Ha ezt tesszük. hogy amennyire csak lehet. Mindannyiunkban megvannak ezek a dolgok. Mélyről áramlik kifelé és teremteni akar. de az anyám/apám/feleségem/férjem nem engedte. mint ez. Ez elsősorban a személyiségünkben kikristályosodott kora gyermekkori élményeken keresztül történik meg. Ezek mind negatív örömmel teli kifogások. a tinédzser vagy a fiatal felnőtt akaratában nyilvánulnak meg. Állandóan azt mondogatják. Ha mindezek után felelősnek érezzük magunkat. Vigyázzunk. hogy hogyan hoztam létre a negatív élményeimet és miért. mint a negatív öröm. Több szinten is követelést vagy akaratot találtam magamban. Örömteli energiával áramlik. vagyis tulajdonképpen élveztem. megvan az az örömünk. hogy megbetegszem és meghalok a következő b e t e g s é g e k t ő l : . Legtöbbünk gyakran eljátssza az áldozatot. ami a negatív szándékom alapját képezte. Figyeljük meg magunkat. Hasznunkra válik.. Például a gyerek a konyhai tűzhely szép. ha nem -. a pozitívé pedig az egység. vagy nagyon fájt a hátam. Például azzal. hogy mi vagyunk a jók. fényes lángja felé nyúl. hogy mást hibáztatunk a problémáinkért (anyát. A következőképp szokott segíteni egy k a p c s o l a t . és nem engedjük. akik vagyunk. mint korábban. mert áldozatként mindig másodlagos előnyökre teszünk szert. El fogom veszteni a-. ahogy az enyémet is megváltoztatta. Nincs más választásunk. Ilyen kijelentéseket teszünk mint: meg akartam tenni. Mindenki ezt teszi a személyiségének valamelyik szintjén. ha valaki nem zavart volna össze mindent. Felfigyeltem a téves hitekre vagy feltevésekre. amikor ez a belőlünk áramló. Az a mód. Azzal magyarázzuk a sikertelenségünket. Az örömimpulzusnak vége. hogy baj van a saját akaratommal. Ez az állapot a halál. A negatív örömnek sokféle variációja és formája van. hogy azok legyünk. hogy nem tudunk valamit megcsinálni. amitől megsokszorozódik a teremtőerőnk. hogy nem lehetünk azok. természetes avagy pozitív öröm. az a negatív öröm. AZ ISTENI AKARAT Miután két évig főleg arra összpontosítottam.

hogyan adhatnánk másoknak? Az önszeretet gyakorlást igényel. míg nyilvánvalóvá vált számomra. ami azt jelenti. mint a szeretet." Elkezdjük megérteni. például egy kis virágot. Az akaratnak is fel kell nőnie. amikor kritizáljuk magunkat.hogy ideje a szeretetre összpontosítani. Ez most nem engedhető meg. hogy könnyen magamra találok. Az önszeretetet gyakorolni kell. ha rendszeres gyakorlással kifejlesztem az akaratom pozitív használatát. ahogy csak tudok. ami nem elárulása önmagunknak. Ha nem áramoltatjuk át magunkat szeretettel.ahogy én is annak idején .. ezeken alapul a Pathwork. amelyek Éva Pierrakos [1957-80] szellemi közvetítésével jöttek. megtalálom magamban az isteni akaratot. Mialatt kb. Miután néhányszor így tettünk. hogy kibírjuk-e tíz percig egyetlen rossz megjegyzés nélkül! 254 . Mindannyiunknak szüksége van rá. Én úgy találtam. nézzük meg." Vizsgáljuk felül. ami kihívás lehet számunkra. Mindennap. Sok ember önmagán kívülről jövőnek érzékeli az isteni akaratot. hogy követni Isten akaratát? Semmiképpen sem azt. aki megmondja. hogy oly módon élünk. akkor Isten akarata szól hozzád a szíveden keresztül. hogy végére járok ennek. Keressünk valami olyat.a többsége nagyon követelődző. hogy ott van! Egyáltalán mit jelent az. Ezek az emberek végül teljesen értéktelennek fogják tartani magukat. Ha igazi kihívást akarunk. Támogatom integritásodat és fényedet. Mindennap megtettem ezt két éven keresztül. naponta többször is elmondtam ezt az esküt. azt kapjuk. a szeretet sokféle formájával találkoztam. Utána csak üljünk le szemben vele és részesítsük értékes szeretetünkben. hogy mik tegyenek.. s mindegyik ezt mondta: „Gondoskodok a jólétedről. hogy mire használjuk az akaratunkat. akit látunk szemben.) A következő állt benne: Rábízom maga Isten akaratára Szívemet és lelkemet Istennek adom Megérdemlem a legjobbat az Életben A legjobb célt szolgálom az Életben Isten szent megtestesülése vagyok. hogy össze kell hangolnom az Összes kis belső kívánságomat a belső isteni szikrámmal. Mennyire engedünk a társadalmi erkölcsök követeléseinek? Milyen gyakran figyelünk magunkra és követjük a szív óhaját? Ha az isteni akarattal összehangolódunk. aki rendelkezik egy olyan értékes adománnyal. hogy saját igazságunk szerint élünk. és megbízom bennük. Egy másik gyakorlat. egy állatot vagy egy műtárgyat. Mi mind vagyunk olyan ügyesek. hogy egy külső hatóság által meghatározott isteni akaratot kell követni. azt adjuk. Feltétlenül elég időt kell hagyni magunknak arra. két évig arra összpontosítottam. Kitaláltam. Találtam egy gyönyörű esküszöveget a Kísérő Leckékben. hogy ki tudjuk-e valamennyit terjeszteni magunkra ebből az értékes szeretetből. Rájöttem arra. Becsülöm a lelked és tisztelem a fényedet. hogy minden emberi lényben létezik egy isteni szikra. A legnehezebb önszeretetet tanulni. ebben a gyakorlatban csak pozitív észrevételeket lehet tenni. azt érdemes szeretni. tán mi is úgy találjuk . az Isten akarata. hogy nekik mindig keresniük kell valakit. mint útitársad az élet útján. Ne legyünk kritikusak vele. Bárkit. Elhatároztam. Abból ered. Biztos. (Olyan olvasmányok. Lássuk. Mélyen bennünk ott van az isteni akarat szikrája. egy fát. Az önszeretet abból ered. hogy észrevegyük a legkisebb repedést a tükörben. hogy megkeressük ezt magunkban. amikor valami örömet és beteljesülést okoz neked. hogy a tőlem telhető és a szükség megkövetelte módokon szeretetet adjak. mindig kezdjük elölről. hogy tíz percig ülünk a tükör előtt és szeretjük azt. Emmanuel ezt mondta: „A Te akaratod és Isten akarata ugyanaz. A SZERETET Sokunkban nagyon szűk körben mozgó elképzelés él a szeretetről. hogy adni és kapni ugyanaz. hogy ennek a megtételéhez a legjobb mód az. amit adunk. Itt van néhány egyszerű gyakorlat. amit kapunk. amit a legkönnyebb szeretni.

akkor is. hogy bármi történjék is az életünkben. Ez nem vakhitet jelent.A BIZALOM Ahogy visszapillantok. amikor azt mondta: „Atyám. AZ ERŐ Egy alkalommal. amire e síkon minden dolog eléréséhez szükség van. Képesnek kell lennünk tisztán látni az ok-okozati összefüggéseket az olyan kapcsolatokban is. ezüstös kék fénynyalábot sugárzott a lábujjba. mi volt az. összhangba hozzuk az isteni akarattal. Amikor keresztre feszítették. hogy elfogadjuk az emberi fejlődés lassú folyamatát. hogy megbirkózzam azzal. a páciens felkiáltott a megnövekedett 255 . Mi történik? A pozitív ok-okozati összefüggésnek az összes bizonyítéka mintha eltűnne egy időre. Az öreg pesszimizmus csúf feje ismét felbukkan." Láttam. Az elmúlt néhány évben türelmet tanultam. kezedbe ajánlom lelkemet. AZ IDŐVEL BÁNNI A bizalom segített nekem. Abban a pillanatban elvesztette a bizalmát. A türelmetlenség végső soron azt jelenti.mondta. A pozitív visszacsatolás elapad és az illető meginog. hogy a spirituális utat járó emberek a bizalom. s végül az emberi faj fejlődésének részeként szemlélve életünk e terén is. ha rémesen érezzük magunkat. Az itt és mostban élés azt jelenti. az egy nagyobb növekedésnek a jele. hogy egy mélyebb szintről ellenőrizzék bizalmukat. amikor az összes külső jel azt mondja. Ezt mind a magunk iránti. bizalmat magunkban.kiáltanak fel örömmel. hogy őszintén kifejezte a gyötrődését. Bizalmat fejlesztünk ki. most kezdem megérteni. Felkiáltott: „Atyám! Miért hagytál el engem?" Szörnyen őszinte volt magával. amelyeket nem értünk. hogy minden éppen úgy jó. Ezek a kapcsolatok tulajdonképpen olyan részeink között állnak fenn. mit jelent ez nekem. Azzal. Az álmaik kezdenek valóra válni. hogy nem lehet igaz. Azt jelenti. bizalmat a spirituális törvényben. a növekedés és végül az isteni fényhez vezető öntisztulás felé. az lépcső lehet a nagyobb megértés. bizalmat az univerzum egységében és bizalmat abban. a szeretet. hogy megbecsülöm az időt. Amikor ez történik az életünkben. nagy változások mentek végbe bennem az alatt a hat év alatt. Ön is meg tudja ezt tenni. személyes síkon is. Később visszanyerte a bizodalmát. hogy a saját átformáló erőink segítségével meg is változtathatjuk ezt. mivel az megváltoztatná a teszt természetét. Igazságban élésünk jutalma az élet minden megélt pillanatának élvezete lesz. mire emlékszik." Az e síkban az ok és okozat közé beépített lassúságnak bizonyára értelme van. Egy bizonyos módon tartottam a kezemet. Megkapjuk azonnal. kitaláltam a következő mondást: „Azzal tudom a fizikális síkon létezés iránti elkötelezettségemet megbecsülni. „Hatásos!" . íme egy gondolat. Nem kell várni a spirituális Kánaánra. mintha új kísérők érkeztek volna. Egyszer megkérdeztem anyámat. amikor kicsi voltam? „Bármikor. A kezeim körülbelül három centiméterre voltak a lábtól. Valószínűleg nincsenek tudatában belső elhatározásuknak. ami most létezik. ahogy most van. hogy megmaradunk a szándékainknál. Olyan volt. hogy a pozitív hit és a pozitív cselekedetek pozitív jutalmakat hoznak. annak érdekében. Ez azt is jelenti. Hol van a spirituális törvény? „Talán ez csak a világegyetemről alkotott naiv nézet volt. hogy nem hisszük el." Valószínűleg Önnel is ez fog megtörténni. Szerette magát azzal is. A bizalom azt jelenti. és a tőlünk telhető igazsággal és szeretettel követjük akkor is. ha kitaláltál valamit. Nem próbálta megváltoztatni és nem rejtette el ezt a tényt. Hogy elfogadtassam magammal ezt az igazságot. Éppen valakinek a fertőzött lábujját gyógyítottam. amely mindenkinek beválhat: a türelem az isteni terv iránti bizalom közvetlen megnyilvánulása. hogy továbbra is kitartunk az igazság mellett. hogy azt teremtünk. hogy vágyaink a fizikai síkon valósággá válnak. Sokkal hosszabb távú ok-okozati viszonnyal kezdünk foglalkozni életünkben. Krisztusnak volt elég bizodalma beismerni. Kezdik megalapozni önmagukba vetett bizalmukat. amikor még tanultam a gyógyítást. hogy leteszteljék magukat. melyek még nincsenek egyesítve. Úgy találják. A dolgok egyszerre elkezdenek rosszul menni. hogy állandóan megpróbáljuk szabadon engedni a követelődző' akaratunkat. Szövetségesem volt az univerzum jótékony bőségébe vetett erős hitem. hogy már nem bízott. amivel mindig gondom volt: hogy mindent időben csináljak. Amikor ezt csináltam. hiszen mi alkottuk ilyenné. Ez annak elfogadása. a hit különböző fázisain mennek keresztül. Mégis egy idő után készek arra. egyszer csak megnőtt a kezemen átfolyó erő. és közvetlen korlátainkat mint tökéleteset. mind az isteni terv iránti bizalom hiányát jelzi. amivel a legtöbb gondom volt. de mi a szívünk mélyén tudjuk. bizonyossá válunk benne. azonnal véghez kellett vinned" . hogy igaz. Először elkezdik megtanulni az ok és okozat összefüggéseit. Időbe kerül. hogy megtaláljuk az igazságot bármilyen helyzetben. amit csak akarunk. és hogy szeretettel válaszoljunk abban a helyzetben. ami nagyon erős.

Fáradt voltam. hogy folytassam munkámat. Olyan erőt. hogy az ötödik szint spirituális sebészei dolgoztak velem. Megszűnt a fertőzés és nem kellett operálni. Ez az egyidejűségben élés. hogy stabil pontban áll önmagán és a világegyetemen belül. ahol szerethetünk. hogy mit érzünk." Utána két évig nem is dolgoztam velük. Az egyik. aki erővel bír. hogy a halált is ennek alapján értelmezzék a gyógyítók. de a kísérők minden negyedórában utasítottak. És amikor be tudod fogadni ezt a szeretetet. mint a betegség és a halál. hogy ennyi erő áramoljon át rajtam. beleértve az örömteli és a fájdalmas élményeket is. fehér felhőszerű energia jött belőlük. amit Üdvözlés formájában érzékelünk. hogy mit csinálunk gyógyí256 tóként. A kísérők állandóan utasítottak. sem másokat. hogy feltétel nélküli szeretetbe lépjünk és ezt gyakoroljuk. Túlságosan is élveztem. Ő csak annyit válaszolt: „Szeretettel vagy erővel akarsz gyógyítani?" Rájöttem. ami hozzánk érkezik. helyet csinálunk az életünkbe beköszöntő kegyelem részére. Ez azt jelenti. az isteni akarat és a szeretet gyakorlásával. Fontos. Nagyon fontos. A követ- . Ha hagyjuk az Isteni Bölcsességet érvényesülni. a belső isteni szikrából származik. az isteni akarat és a szeretet erőt ad. olyan sok erő folyt keresztül rajtam!" . A gyógyító nem adhatja fel valaki gyógyítását csupán azért. mely a bizalomhoz vezet. „C. az saját létének középpontjában ül. hogy ezt ne feledje.energiaáramlás miatt. a másik pedig. Ez egy olyan állapot. melyben tudjuk. hogy elárulnánk önmagunkat. akkor nem szeretjük sem magunkat. A feltétel nélküli szeretet teszi lehetővé számunkra a kegyelem cselekedeteit. hogy mindent.. Az igazságra alapozott bizalom. ha először is szeretjük önmagunkat és igazságban élünk. hogy még nem voltam eléggé felkészülve rá. Örömmámorban úsztam és elmondtam a tanáromnak. Ezt csak úgy tudjuk megtenni. Ez az ember legbelső lényegéből származik. Csak ha érezzük és nyugtázzuk őket. amikor megpróbáljuk megérteni. megkapjuk a Kegyelmet. bezárul a kör. hogy a halál nem kudarcot. elnyomjuk őket. hogy váltogassam a két módszert. hanem valószínűleg gyógyulást jelent. A KEGYELEM Az igazság. a gyógyítónak két világban keli egyszerre élnie: a spirituálisban és a testiben. amely az ember mélyéről. Mintha valami nagyon sürgős lett volna. ahhoz kapcsolódunk. Csakúgy végezheti el az emberiség körében annyira elterjedt fájdalom folyamatos megfigyelését. Ettől elmúlt a fájdalom. Ahhoz. puha. mintha azt mondanám: „Hé! Ide nézzetek! Elküldtem a kísérőimet. Tudjuk: ha megtagadjuk negatív reakcióinkat. és lehetővé tesszük. Ez minden dolgok egységének. vagy amint Heyoan kísérőm mondja: a szentek szentjéből. hogy az isteni szikrával szövetkezünk. Az erő annak következménye. szeretettel adunk vissza anélkül. hogy két dolgot sose felejtsünk el. Emmanuel szavaival: A kegyelem állapota Befogadót kíván Hogy teljes legyen Isten kezei közt nyugszol és szeretet övez. melyeket saját magunknak készítettünk az Istenhez hazavezető útra. Később megértettem. de az egész embert kezeljék. Akkor készültem el. mert az illető teste haldoklik. hogy továbblépünk erről a helyről egy másik helyre. ami pedig az erőhöz. csupán leckék. Amikor másképp tartottam a kezeim. hogy minden élményünk. KI TEKINTHETŐ GYÓGYULTNAK? Nem szabad elfelejtenie a gyógyítónak. és elköteleztük magunkat. és ne csak a személy megtestesült részét. Sokkal többet tanultam meg a szeretetről. Vagyis őszinték vagyunk magunkkal szemben abban. hogy mi a lélek meggyógyításával foglalkozunk. hogy egy belső. szeretetteljes hely felé mozduljunk el. Elengedjük magunkat. csak akkor tudunk helyet adni a szeretet áramlásának. hogy mindenki számára mélységes jelentéssel bír betegsége átélése. hogy szabadon áramoljon életünkben. Az erő hozza meg számunkra azt a képességet. A kis gyógyítások eredménye hatalmas volt. és a bennünket körülvevő történésektől független tökéletes biztonság megtapasztalása.mondtam.

Amikor meghallod a hívó szót. és ti mindannyian tudjátok. kegyetlenek. amilyennek az ember előre gondolta volna. Gyakran nem olyan a gyógyulás. ha valakiért imádkozni kell. hogy elköszönj tőlük. hogy önmagunkon. nagyon őszintének kell lennie önmagával szemben. Minél nagyobb az ereje. Megértem. megérted ezt. Gyakran esetleg csak azonosítják vagy megkönnyítik ugyan a szenvedést. ez a betekintés mindig egy magától kiváltódó teszt után jött. már nem kétséges az osztályzat. ami biztosan kielégít. Ez nem azt jelenti. akár más módon keresik kenyerüket. és annál érzékenyebb a gyógyító. és melyik gyógyítóhoz mégy. isten ments!.kező kérdést tettem fel ezzel kapcsolatban Emmanuelnek. áldd meg őket és keress mást. mit is jelent ez? Azt jelenti. hogy meg sem próbálom most őket felsorolni. Minden alkalommal. Minden bizonnyal te vagy az. üdvözölnek a gyógyítód és azok a lelkek. amikor rájössz. Abban a pillanatban. akik vele együtt foglalkozni fognak veled. hogy örökké ezekben a ruhákban üldögéljünk. csupán annyit jelent. hogy ők csalók. Most ezzel egyáltalán nem az orvosi hivatást becsülöm alá. magad választottad meg a testeidet." Amint a test és a gondolat egyre tisztább lesz a könyvben leírt gyógyító folyamatok hatására. vajon megmondjuk-e? A kérdéseknek sose lesz vége. Nos. hogy mit tesznek. hogy valaki keresztülmehessen ilyen teszteken. és ha észreveszünk valamit. A spirituális gyógyításban ezért nincs sikertelenség. bűnösök vagy gonoszok. amit kérnünk kell. a barátomnak: „Ha mi teremtjük a saját betegségeinket. de van egy lényeges tény. eláruljuk függetlenségünket és csökkentjük belülről jövő erőnket. hogy a tanárunk is sokszor kérdezte ezt Önmagától. Végül is nem örökre szól a testi lét. hogy ez hihetetlenül sok bizalmat követel. A kis önámításokkal eltereljük a figyelmet a saját alsóbb énünk szándékáról vagy cselekedeteiről. hogyan kell ezt tenni. mit is mond a tested. Ha mégis megtörténne az. amikor új erőt és betekintést nyertem. örömteli fogadóbizottság üdvözli őt. hogy áldott dolog történt a megboldogulttal. úgy. Az a lélek befejezte a feladatát és az elsődleges valóságban egy nagy. amivel éppen küzdünk az életben. hogy segítsen neked meghallani. amit adnunk kell és mi az. akár a genetikusakat is. mert mit is mond el az neked? Sokféleképpen hallhatóvá lehet ezt tenni. Ahhoz. Nem azért vagyunk itt. Mennyi felelősség terhel minket és épp ezért mi az. hogy talán létezik egy másfajta gyógymód is. Ne követeld az eredményeket. amit az emberek sikertelenségnek neveznek. mert a nagyapád vagy a nagymamád akart valamit. Igen. Sohase félj szeretettel és részvéttel rátenni a kezed egy új betegre. de egy képzett spirituális gyógyító a legalkalmasabb arra. és ezt négyszemközt neked is bevallanák. akkor ez nem tart-e vissza bennünket attól. Hogy vajon képes vagy-e meggyógyítani egy szenvedő testet abban a pillanatban. és tudom. de nem történik csoda. a betegség eredetén dolgozzunk?" Ezt válaszolta Emmanuel: „Az attól függ. meghalna . hogy a spirituális gyógymódban keresd a gyógyulásodat (nem pszichés gyógyításról. Egyébként a kérdés kitűnő. amelyek hordozzák az összes gyengeségedet. már kinyílt egy kapu. Vannak mások. ha valaki. De te magad biztosan meg tudod tenni. csak előrelépés van. megnő a gyógyítón folyó erő mennyisége és a rezgések száma is. ne habozz. de egy spirituális gyógyító ismét egységessé tudja változtatni a tudatot és összhangba tud hozni téged az igazsággal. De ne felejtsd el. hogy amikor megtanultuk. Úgyhogy bíznod kell a testedben. nincsenek a tudatában és ebben az állapotban nem is lehetnének a tudatában annak. jól megtervezzük a tesztjeinket. Az orvosok kitűnő munkát végeznek és néhányan közülük is kísérőkkel dolgoznak. akkor tudatára ébredsz a lelkednek. hogy csak olyan messze tud elmenni a tudatod. hogy mire van szüksége egy léleknek.vedd úgy. nemcsak a betegségekben. Nem büntetésképpen. hiszen saját magadnak idézted így elő a betegséget. sok bizalom kell hozzá. mert senki sem tudhatja biztosan. Mert minden test egy tanterem és minden betegség egy tanóra benne. aki a leginkább meg tudja érteni. Ilyenkor csak az a dolgod. azokat is te választottad. hanem különösen a betegségekben. Remélem. legalábbis úgy tűnik. Minden teszt azzal kapcsolatos. hogy miért mégy a gyógyítóhoz. spirituális gyógyításról beszél). akihez közvetlenül szól. akit a tudatod sokkal megfelelőbbnek érez. hogy még meg kell találniuk az igazi tudást. 257 . valamit még tudnod kellene. már elért a tudatod a kézzelfoghatóan igénybe vehető orvosi gondozáson túlra. Azt jelenti. hogy valamit még meg kellene tanulnod. annál hatásosabb a gyógyítás. akik akár az orvosi hivatással. az olyan sok tényezőn múlik.

Mindenekfelett szeressétek és becsüljétek magatokat. nem a közvetlen közeletekben levőket. Azt választottátok. Azt mondhatjuk magunkban: „Miért vagyok most rosszabbul. A ti személyes változásaitok az egészség és teljesség felé nem csak a körülöttetek levőket. hogy kiárusítanánk a saját belső tartásunkat? Miképpen amijük el saját integritásunkat? Mi az. és az összes közül a szeretet a leghatásosabb gyógyszer. hogy eltűnik. A spirituális energia tiszta ereje és intenzitása elszabadul és megvilágítja a stagnáló. agóniáját. hanem az egész kézzelfogható világegyetemre is." Amikor megértjük. amely a beteg erejét váltja ki. De ne feledjük. és azután összehúzódunk. hogy valakit meggyógyítsunk? Kudarcnak értékeljük-e a halált? A GYÓGYÍTÁS TERMÉSZETÉNEK MEGFONTOLÁSA Gyakorlat Mi a gyógyító? Mi a gyógyulás? Mi a fő célja a gyógyításnak? Mitől gyógyul meg az ember? Ki gyógyít? Ki tekinthető gyógyultnak? Heyoan a következőket mondta mostanában: „Kedves olvasó! Ne ítélkezzél magad fölött a fenti kérdések alapján! Mindannyian a megtisztulás útját járjuk. amiként mi becsülünk titeket. kitágulunk és örömet érzünk. hanem az összes érző lényt érintik a Föld felszínén. Ti a Földből valók vagytok. akaratát és választásait? Azt tartjuk-e magunkról. türelem a bizalom szava! 258 . hogy testi lények lesztek. hogy az élet olyan. s így végül önmagát gyógyítja meg a páciens? Milyen személyes érdekünk fűződik ahhoz. nagyra becsülünk és tisztelünk téged. átmegyünk a béke csendjébe.MENNYIRE VAGYUNK FELKÉSZÜLTEK A GYÓGYÍTÁSRA? Gyakorlat Mennyire vagyunk igazságosak? Mennyire használjuk az akaratunkat az egyetemes akarattal összhangban ? Hogy használjuk az erőnket? Hogyan tudunk szeretni? Tudunk-e feltétel nélküli szeretetet adni? Becsüljük-e a tekintélyét azoknak. mint egy pulzáció. hogy hol és kicsodaként vagy tökéletes tökéletlenségeidben. Sokan közületek csodálatos örömöt fognak érezni. hogy „Hé! Már nem érzem többé!" És sírni fogunk az örömtől. ő pedig belőletek. Egyszerűen el kell fogadnod. mint amikor az első néhány alkalommal visszatértünk és élvezzük a fényt. személyes erejét. akiket azért választottunk példaképeinknek. hogy sose tudod mindezt megcsinálni. hogy ez nem igaz. Meg tudod és meg is fogod csinálni. Ne feledjük. mondván. ami után epekedünk? Mit szeretnénk létrehozni az életben? Mik a korlátaink nőként/férfiként/emberi lényként/gyógyítóként? Tiszteljük-e a betegeink integritását. Az összes fájdalmát. mintha angyalok társaságában lennének a csoportban vagy a gyógyítás alatt. Miután átéltük ezeket az ingadozásokat. Ahogy visszajön a életbe. szabadok lesztek. a spirituális világban. Mi itt. hogy tanuljunk tőlük? Meg tudjuk-e ezt tenni anélkül. Tudjátok ezt és otthon lesztek. ami nem csak rátok nézve nagy áldás. ezeket a kitágulásokat és összehúzódásokat minden bajunknál többször is észrevesszük. Hónapokkal később vesszük észre. Ezt fogja érezni a páciens is. valóságként éljük ezt át. Sose feledjétek ezt.?" Biztosíthatom róla. Sokkal érzékenyebbek lettünk. s magát a Földet is. mint amikor elkezdtem. hogy egy olyan csatorna vagyunk. dühét. mert ahogy egyre beljebb hatolunk az egyetemes tudatba a közeljövőben. ti lesztek a vezetői ennek a fénybe vezető nagy felfedezőútnak. Sokan negatívként érzékelik ezt az összehúzódást. Isten kezében vagytok és szeretet övez benneteket. sötét lélekanyagot. az Úr is ott van a közelben. Ne rekeszd ki magad. hogy a kitágult nagyon magas energiaállapot következtében később összehúzódunk és többet fogunk érezni a bennünk levő elkülönült tudatból. Amikor veletek vagyunk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful