Bóna László

Homeopátia -- a művészi gyógyítás
A homeopátia radikálisan új és radikálisan ősi kísérlet a gyógyítás tudományos és művészi, tudományos és hitbéli vonásainak egyesítésére. Hasonló a hasonló által gyógyíttatik. Similia Similibus Curentur
Már Hippokratész leírta, hogy egy betegséget kétféleképpen lehet gyógyítani: vagy a baj ellenszerével, vagy a tünetekhez hasonló szerrel. Az orvoslásnak csak az ellenszereken alapuló szemlélete terjedt el a tudomány története során. A hasonlóságra alapozott gyógyítás elfelejtődött, vagy csak mint lappangó, titkos, nem hivatalos, pogány gyógymód élt tovább, melyről az önmagát tudományosnak nevező orvoslás nem vett tudomást, vagy mágiának, babonaságnak nevezte. Az 1700-as évek vége felé egy gyógyszerészetet is kitanult orvos, Samuel Hahnemann Erdélyben súlyos maláriát kapott, de szerencsésen felépült belőle. Majd korának gyógyszerkönyveit lapozgatva úgy érezte, hogy semmiféle kielégítő választ sem kap arra, hogy vajon a kínafa kérge, vagyis a kinin milyen hatásánál fogva képes gyógyítani a maláriát. Sőt mi több, nemhogy nem kapott érvényes választ, hanem úgy érezte, hogy tudományosnak látszó, ámde teljesen megalapozatlan nézetekkel találkozik a kinin emésztésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. A korának orvoslásából -- mely szerinte nem terjedt tovább az érvágásnál -- amúgy is kiábrándult orvos, hogy saját sejtését igazolja, bevett egy adag kinint, immár gyógyultan. Az történt vele, amire titkon számított, a kinin hatására a malária pontos tünetképe jelent meg rajta, és a betegség enyhített formában ugyan, de lezajlott a maga természetes útján a teljes gyógyulásig. Hahnemann ezek után sok-sok, kezdetben saját magán és családján, feleségén és népes számú gyermekén végzett gyógyszerkísérlet során kidolgozta a hasonlóság elvére alapozható gyógyítás tudományos rendszerét, melyet homeopátiának nevezett el, a görög hasonló (homöo) és szenvedés (patosz) szavak összetételeként. Egész gyógyítási rendszere arra a megtagadott, babonaságnak, mágiának tartott, a tudományból száműzött gondolatnak a teljes kísérleti, empirikus végiggondolása, miszerint egy betegséget nemcsak ellenszerével lehet gyógyítani, hanem az a gyógyszer is képes egy beteget meggyógyítani, ami egy egészségeset megbetegít. Pontosabban, amilyen tüneteket kivált egy adott növényből készült gyógyszer egy egészséges emberen, ugyanolyan tünetek meggyógyítására lesz képes egy beteg esetében. Hahnemann sorba vett néhány növényt, melynek hatását az ő korában nagyjából ismerték. Vette például az erősen mérgező nadragulyát, a belladonnát, és bevette, majd másokkal is bevetette, hogy a kiváltott hatás összképét minél jobban megfigyelhesse. A tüneteket, melyeket a növény kipréselt leve okozott, pontosan lejegyezte. Magas láza lett, teste görcsökbe rándult, látomásai támadtak, erős, félelmetes álmok, a teste száraz lett, forró, kipirult, szinte égő vörös, torka fájt, mintha tüzet nyelt volna. Ha Hahnemannt beteghez hívták, akkor pontosan kikérdezte a beteget, hogy mit érez, és megfigyelte, hogy a beteg hogyan néz ki, milyen állapotban van, hogy tudja, milyen gyógyszer által kiváltott állapothoz lehet a leginkább hasonlítani a beteg állapotát. Ha a beteg teste forró volt, száraz, szinte égetett a bőre, esetleg fájt a torka is, az is vörösen izzott, magas láza volt, esetleg teste görcsbe rándult, szeme fennakadt, látomásokról számolt be, furcsa ijesztő álmokról, akkor

1

hogy vajon mi vezethette rá Hahnemannt arra. Talán elgondolkodhatott. Vett egy cseppet a kiindulási anyagból. Minden hígítási fázisban azt tapasztalta. Később egy csepp növényi léhez száz csepp vizet. amivel már teljesen elégedett lehet. a gondolkodásmódra. hanem minden hígítási fázisban össze is rázza. mint a hígítási fázisoknál. vagyis töményebb egy oldat. és azt írta ezekről. krónikus betegségeknél. annál jobban hat fizikai. ugyanaz a gyógyszer jobban hatott. Vannak persze legendák erre nézve. hogy ne csak hígítsa a szereket. akkor ésszerűen merült fel a kérdés." Ami nagy mennyiségben mérgező. és cukorral keverni az oldhatatlan ásványi anyagokat. egy életszemléletnek. hogy a szerek hígításával a gyógyhatás nemhogy nem csökken. annál erősebb a hatása. mentális tünetet tapasztalni nála. és ugyanolyan tapasztalatai lettek. Ha már egyszer elkezdte a kiindulási anyagokat hígítani. Majd ebből az oldatból is vett egy cseppet és újra felöntötte kezdetben tíz. hogy így történt. Legnagyobb eredményeit később már a kétszázszor százszorosára hígított szerekkel érte el. vagyis nagy mennyiséget bevenni. hogy a gyógyszer hatását fokozza az út. a növényi présléből. hogy nem csupán erősebb. hogy a gyógyhatás nemhogy nem csökken. annál erősebben hatott. Tény azonban az. mi lehet a különbség a távolabbi beteg és a közelebbi között. Hahnemann élete során egyre inkább azt tapasztalta -. Persze nem mindent csak lelki úton kell meggyógyítani. akit bízvást nevezhetünk Hahnemann szellemi elődjének. Rendkívüli eredményességgel. Hahnemann hígítani kezdte a kipréselt növényi leveket. gyorsan és közvetlenül." Ezt az elvet Paracelsus hangoztatta. Minél anyagszerűbb. Azt tapasztalta. Persze nem csupán azt tapasztalta. és a beteg meggyógyult. mély gyökerű nyavalyáknál kizárólag a beteg mentális szférájában keresendő a baj oka. Majd újra ebből is egy cseppet és megint száz csepp vizet. Hahnemann hamar rájött arra. Egyre nagyobb hígításokkal gyógyított. egy gondolkodásmódnak.ami az ő korában az egyik legnagyobb újdonságnak tartható felfedezés volt. a testi baj csak manifesztációja egy lelki történésnek. hogy a gyógyanyagok hatását Hahnemann a szerek készítése közben rázogatással kezdte fokozni. hanem azt is. Élete késői 2 . pszichés. hanem más minőségű is. tudni kell a testet is azonnal egészséges állapotba hozni. hanem egyenesen nő. mert akkor túl hevesek lesznek a kiváltott tünetek. annál inkább hat a lelkiállapotra. A gyógyszerkészítésnek ezt az új. a szekér rázkódása? Nem biztos. hogy meddig hígítsa azokat. testi síkon. Nem tudjuk. a személyiség lelki dimenzióira. hogy egy adott növényi vagy ásványi anyag által kiváltott tüneteket vizsgálja. hogy ahhoz. azaz minél több rázást tett bele az anyagba. az kis mennyiségben gyógyszer. vagyis az időben lassan kialakuló. hogy megtalálta azt a gyógyszert. Az így nyert gyógyszer is hatásos volt. Egy távolabb lakó betegnél. így csakis annak harmonizálásával lehet tartósan az egészségét visszaadni. mint egy közelebb lakónak. az anyagok nagymértékű hígítását és a hígítási fázisok között az anyag többszöri felrázását nevezte a gyógyszerek "dinamizálásának" vagy más néven "potenciálásnak". annál több lelki. Lehet. akinek ugyanolyan tünetei voltak. nem kell feltétlenül erős adagot. hogy minél jobban hígít egy szert. hogy minden betegség gyökere az ember mentális szférájában van. és tett hozzá tíz csepp vizet. a tífusszal. minden tudományos felfedezés megszüli a maga mítoszait. és amely szervesen következett a hígítási elv napi gyakorlati tapasztalataiból --. sőt élete végén már ötvenezerszeresére hígított szerekkel is gyógyított. később már száz csepp vízzel.habozás nélkül belladonnát adott neki. Meg tudott birkózni korának legnagyobb járványaival is. vagyis minél jobban hígított szert vesz be egy beteg. Minél inkább hígított. a kolerával. hanem a hígítási mérték arányában egyre fokozódik. hogy az ún. de Hahnemann tudta. ha erre van a legsürgetőbb szükség. általa felfedezett eljárását.

E szerint a homeopátiát az informatikai gyógyítás tudományának tartják. "lenyomata".sorolhatnánk a különböző irányokból.az anyagtalan világba átlépve -miért fogadná el. mely egy berögződött. Ernahrungslehre. akkor ez a szer az adott beteg mentális szféráját. mely elfogadja az anyag energia-eredetét. továbbá tőle függnek az egyes növények. Ha ez így van. áramlóan irányító. "sugárzóan". vagyis az élő organizmusokat láthatatlanul. Tudományos kísérletek is határozottan képesek bizonyítani azt. hogy gyakorlatilag konkrét fizikai tüneteitől függetlenül bármilyen helyi fizikai. tejcukorban.. . az semmi. szellemiségét. ásványok arányai. Heilmittellehre 3 . amiben ő hisz. Általa működnek jól a különböző életfunkciók. tudományos vagy ezoterikus irányból érkező értelmezéseket arra.írja. mind az antropozófiának (életművét három vaskos munkában foglalta össze: az Anyagtan. A tízszeresére történő hígítási sorozatban a 23. hogy bármi is létezhet egy folyamatos. "alkati szerét". "A test nem mozog. "Egy materialista. vagyis a világban minden megbomlott harmónia oka az anyagtalan szubsztanciában. Táplálkozástan és Gyógyszertan. légnemű és sugárzó formában létezik. akkor annál erősebb és mélyebb hatást érünk el. nem cselekszik anélkül -. az anyagtalan szubsztanciáról beszélnek. alkoholban. ha konzekvens akar maradni az elveiben. hogy a homeopaták minden fizikai tünetben megnyilvánuló betegség alapjának a mentális szférában bekövetkező változásokat tekintik. például egy növény kivonatát. nem gondolkodik. Így folytatja Hahnemann gondolatmenetét A homeopátia filozófiája című." Rudolf Hauschka. Érzékszervei segítségével az ember soha nem lesz képes bebizonyítani. Csak a kiindulási anyag "információja". "nagy potenciájú" szerekhez egy-egy jól körvonalazható emberi alkat is tartozik. minél nagyobb fokú a hígítás. amelyek a homeopátia hígítási törvényeit igazolni képesek. A szubsztancia egyszerű formájában éppoly valóságos. aki szintén elkötelezett híve volt mind a homeopátiának. hogy az anyagtalan szubsztancia belső szintjei jelen ne lennének benne. Vagyis gyakorlatilag a hordozó anyagon. Egyik leghíresebb követője. "rezgése". amely maga is egy szubsztancia. Gyógyító információ A homeopátia "igazságai" közül mindenkor az egyik "legmegemészthetetlenebb" állításnak tűnik az a tapasztalati tény. és a vízben maradó anyag lenyomatát az anyag információjának. hogy mégis mi az a maradék a hordozó vízben.. levét hígítjuk. és olyan intelligencia áldása révén jött létre. öngyógyító erejét olyan mértékben képes aktivizálni. Azt mondják. akkor -. Amikor a test elválik az őt jellemző anyagtalan szubsztanciától. sőt. mivel az az energia. akkor ez az áramlás megszűnik benne. amely ha megkapja a számára jól kiválasztott ún. Az anyagtalan szubsztanciától származó energia biztosítja a rendezettséget. hogy ha egy kiindulási anyagot. akkor tagadnia kell egy szubsztanciális Isten létét. mint az anyag a maga konkrét megnyilvánulásában. hogy bizonyos nagy hígítású. hogy Isten nem létezik. Hahnemann ezt a hatásmechanizmust a szereknek az "életerőre" gyakorolt hatásának nevezte. Léteznek ma már olyan tudományos kísérletsorozatok.".folytatja Kent --. az adott dolgot működtető áramlás nélkül. energiamezejének.szakaszában arra is rájött. lépésnél az oldatban vegyileg a legcsekélyebb jele sem mutatható ki a kiindulási anyag létezésének.. hogy az anyag szilárd. Eszerint mondhatjuk ezt úgy is. a kauzális logika helyett pedig összefüggésrendszerek hálózatára épülő gondolkodásmódot. a kibernetika területére. Mindezek a kísérletek persze elvezetnek a kvantumfizika. ami gyógyít. "Az ember egészséges állapotában az anyagtalan életelv működteti a fizikai testet" -. ebben a formájában eddig ismeretlen hatásmechanizmusokra is képes. szabályozó életerőben keresendő. azaz a Substanzlehre. a vízen kívül nincs benne "semmi" más. hogy a betegségek okai. túlhaladott mechanisztikus világkép helyett egy modern. a múlt században Amerikában élt James Tyler Kent az "életerő" kifejezés helyett inkább az "anyagtalan szubsztancia" fogalmának bevezetését tartja saját korszelleméhez megfelelőnek." Láthattuk. hanem egy hatékony szubsztancia. öröklődési formái. testi problémáját is képes meggyógyítani. elektromágneses rezgésének nevezik. "éterikus állapota" -. így tehát azt kell feltételeznie. hálózatszemléletű látásmódot követel meg a tudománytól. vagyis ahogy ő nevezte. előadásaiból összeállított könyvében: "Manapság a haladó gondolkodók az anyag negyedik állapotáról. hogy okunk van kijelenteni: az energia nem önmagától való. hogy az anyag anyagtalanul is képes működni. hogy az energia az elsődleges? Az anyagtalan szubsztancia folyamatos tanulmányozása után belátható. általa maga az univerzum is rendezett marad. Minden működés ennek köszönhető. folyékony..

hogy valami hánytatószert ettek volna. hogy ritmikus időközökben ásványi anyagok (kálium. "Avagy egyikükkel sem fordult még elő. mintegy szemléletes képben alkotja meg az élet testi keletkezését és anyagtalanná oldódását. Tagadja annak a gondolkodásnak a helyességét. hogy a továbbiakban az anyagtalan szubsztanciákat kell tanulmányozni. impregnált globulusban vagy oldatban megtalálható. Vagyis úgy látja. amit tapasztal a fizikai világ működéséről. hogy "elérhessünk a betegséget okozó energiák természetéhez". hogy úgy magyarázzuk. Az anyag szellemi eredetét persze Hahnemann is igyekezett közérthetően kifejezni.bármilyen parányi is -. azután ismét eltűntek. A nyers szubsztancia legnagyobb mértékben kiáradó és felszabaduló. hogy abból. magnézium. Ha a betegségek oka az anyagtalan szubsztanciában keresendő.írja Kent.írja. pusztán valami undorító dolog látványától hánytak volna? Talán ez nem egy képzeletünkre ható dinamikus hatás?" -kérdezi Hahnemann. dinamikusan hatnak a szervezetünkre. őszinte csodálkozásának adva hangot. minőségileg és létezésében is a betegség okához hasonlóvá kell válnia" -. A legmegfelelőbben dinamizált szer legkisebb adagja -. amelyeket még ugyanennek a szernek a legnagyobb materiális adagja sem képes előidézni. láthatatlan energiája az." Kent gondolatmenete szervesen következik ebből.amelyben parányi anyagi szubsztancia maradt csupán. miközben nap mint nap maga is tapasztalhatja működését. Hahnemann elutasít mindenféle olyan logikát. hogy holdtölte időszakában 0. szilícium. a maga sajátos módján.című kötetekben). Egy szernek ahhoz. "A gyógyszerek a gyógyító anyag legkisebb részecskéjének átvitele nélkül. növénykísérletekkel igyekezett bizonyítani az anyag elsődleges "szellemi" eredetét. ugyanis mindezen eszmefuttatása után tömören összefoglalva megjegyzi: "Mindez az életet irányító szellemtermészetű életelven alapul. vagyis magának a szernek a természetéhez és minőségéhez. Légmentesen lezárt üvegbura alatt tartott növényeknél figyelte meg. hogy ez az 4 . "Természetesen ki fog derülni. amely a homeopátiás szerek hatásmechanizmusának magyarázatába mégiscsak valamilyen anyagi hatóerő létét próbálja visszacsempészni. "Ezeknek a magas potenciájú szereknek az egyéni csalhatatlan ereje nem anyagi atomjaiktól vagy fizikai tulajdonságaiktól függ" -. filozófiai következtetéseket is tegyen. hogy felfogjon egy "nem anyagi erőt".lényegesen nagyobb gyógyító erőt fejt ki. Potenciáláskor egy anyagnak az anyagtalon szubsztanciába való juttatása zajlik.írja --. és azután ismét átment nem mérhető szellemi állapotba" -. "Magokból desztillált vízben sarjasztott növények elemzése kimutatta -. hogy a legjobb matematikai koponyák számára is elképzelhetetlen és felfoghatatlan -. ami a parányi. és a szernek ez az anyagtalan szubsztancialitása hat az emberi szervezetet irányító anyagtalan szubsztanciákra -. azután újra visszaalakítja immateriális formákká. a legkisebb anyagi részecske átadása nélkül. hogy anélkül. és amely annyira kevés. és a fokozatos dinamizálással hatóereje egyre inkább növekszik.. hogy vajon korának "egyre több felvilágosult és mély gondolkodású emberfője".54 százalékos súlygyarapodás. "Itt tehát ritmikus időközökben anyag keletkezett. A lét tehát nem az anyagból származik. akkor gyógyszereinket "azért potenciáljuk..." Hauschka értelmezése szerint a növény az anyag szellemivé válásának és a szellem anyagban való megtestesülésének élő folyamatát mutatja.58 százalékos súlycsökkenés észlelhető. Minden egyes parányi adag. mely szinte semmit sem tartalmaz.mondhatjuk Kent fogalmai szerint a homeopátiás szerek működési elvét.vonja le következtetéseit ebből a kísérletből." Hahnemann sosem késlekedik. kalcium. a belőle áradó és felszabaduló szellem jellegű gyógyító erőn kívül kizárólag saját dinamikai energiája által idéz elő olyan eredményeket. hogy eljuthassunk azok anyagtalan szubsztanciáihoz.az élő szövettel kapcsolatba kerülve dinamikusan az egész szervezetre hat. miért vonakodik attól. Ez a gyógyító erő -.. hogy mégiscsak anyagból anyagba átvitt atomok.. molekulák közötti kapcsolatokon múlik a gyógyulás folyamata. mint ugyanennek a szernek egy erős anyagi dózisa. hogy homeopátiás szerré válhasson. kén) jöttek bennük létre. az újhold időszakában pedig 0. hanem a szellemi kozmosz hozza folyamatosan létre a látható világot.

Ilyen éterikus anyag képes meggyógyítani egy egész ökoszisztémát is. melyeket az úgymond primitív népeknél gyűjtött. "Franciaországban a perche-i parasztok rögeszméje szerint -. lefekszik. akkor a homeopátia egy egyetemes éterikus kommunikáció tapasztalati tudománya. és ezért lezuhant. a tengeri só -. hogy saját gyomrát is kiakassza. vagy akár egy érett szakállas férfiút. lehet mérésekre épülő vizsgálati módszereket modellálni erre.egész dolog a patológia egy új rendszerének létrehozása felé mutat. teremtésmítosszal. úgy hiszik. az állatok az ember állatságára. azaz homeopatikus elvre épülő mágikus eljárásoknak. vagy gyógyereje. és halottnak tetteti magát. Gyógyító metafora A nagymértékű hígítások gyógyszerként való felhasználása még megragadható a tudomány eszközeivel. valamilyen tiszta információlétébe. érzékelhetően eltűnik. Amikor ez meghallja a szimptómákat. A tiszteletdíj öt frank. hogy elvileg minden a világon képes eljutni saját pozitív információkat tartalmazó állapotába. szövetekből. vagy éteri síkjára. az időjárást befolyásoló rituálékat. ha annak. emberi anyag az állatra. ha beteghez hívják. például a születés eljátszásának. szervekből. de az anyagot mozgató energiaáramlás. állati testnedvekből. Hullaként bánnak vele. hogy a maga megbomlott harmóniáját helyreállítsa. Az Aranyágban -. És ebben az állapotában akkor pozitív hatású. dinamizálható. amelyben lehetősége van pozitív információt adni az ő információjára rászorultnak. Valóban. céljaikat tekintve külön-külön rendszerezi a vadászat sikerességére irányuló. ennek a lendületes tudománynak egyik első nagy tudósa. és ebben az eltűnt formájában minden működésbe hozható valamilyen mechanikus behatásra. és a földre fektetik. és James G. mikor egy új. nem placebóhatás. amint az anya megszüli örökbefogadandó gyermekét. Vagyis azt mondhatjuk. s a beteg könnyebbséget érez. dörzsölésre. de a jóság abszolút. Összecseng ez mindazzal a mitikus történettel. Körülbelül egy óra múlva egy másik orvos kiszabadítja az álhalottat. hanem működő természeti törvény. információ harmonizálható. hosszú ideig dörzsölgetve és nagymértékben tejcukorral elkeverve) gyógyanyaggá váljon. Ennek megfelelően azért hívják el az »orvost«. az antropológia kutatásai megindulnak. a kvarchomok. Ha minden a világon elvileg eljuttatható önmagának olyan állapotába.persze Hahnemanntól teljesen függetlenül --. fémeknél. el kell játszaniuk a közösség előtt azt. vagy a bennük rejlő információ közelíthető meg a potenciálás eljárásával. életre kelti. amire hat. híres összefoglaló.írja például Frazer -. kiviszik a házból. a legképtelenebbül tekeregni kezd azzal a céllal. Ha egy anya örökbe akar fogadni egy gyermeket. hogy nagymértékben felhígítva. Miután ez állítólag sikerül neki.írja Novalis. A "hasonlót a hasonlóval" elv működésekor az ember valóban a babonaság és a tudomány határán találja magát. ásványoknál porrá zúzva.mind-mind alkalmas arra. rendszerező igényű művében. A dajak orvos pedig. Minden eljuthat önmagának valamilyen energetikai formájába. vagyis hibás működéseket kiigazító pozitív információ nyerhető potenciálással ásványi anyagokból. hogy ő maga benne anyagszerűen. helyreállíthatja például egy tó élővilágának egységét. gyékénybe göngyölik. a növények termékenységére ható. hogy a hasonló miért gyógyítja a hasonlót.a hosszú hányásrohamot az okozza. Frazer. oldva és rendkívül sokszor rázogatva (vagy oldhatatlan anyagoknál. kimutathatóan. "homeopatikusnak" nevezi azokat az eljárásmódokat. hogy a gonosz relatív. a betegnek is meg kell gyógyulnia. Külön fejezetet szentel a hasonlósági. hogy ez nem mágia. Annak tapasztalata. ami 5 . a kövek az ember kőségére" -. nem pusztán a növények "éterteste". fintorokat vág. hosszas rázásra. Minden elkeverhető vagy oldható olyan mértékben. hiedelmeket. amit az emberiség összes kulturális tradíciója egymástól függetlenül egyformán állít: tudniillik azzal. nem hipnózis. Valóban nehéz viszont elfogadni azt. hogy az anyag sebezhető. Ilyen éteri állapotában képes gyógyítólag hatni állat is a növényre. Minden potenciálható. és a betegségeket elhárító vagy azokat gyógyító eljárásokat. Az arany. növények egymásra. ez az információ szükséges ahhoz. nem valamilyen vallásos révület eredménye. fémekből. hogy amint ez meggyógyult. hogy a gyomrot az eredeti helyére visszaakassza. Gyógyító erő. és amely eljárások a "hasonló hasonlót hoz létre" elvén alapulnak." "A növények az ember növénységére hatnak. előretörő tudományág. ez lesz a homeopátia alapműve. újból tekergőzni kezd. az ezüst. Csaknem száz év telik el Hahnemann felfedezése után." Frazer nagy figyelmet szentel az utánzott állapotoknak. hogy a beteg gyomra kioldódott.

aki a kínlódó nőknek testi segítséget nyújt. nagyban származik Paracelsustól. hangos csattanással pattan ki és messzire röpíti magából magjait. Az egyes anyagok nála nem pusztán anyagi gyógyító hatásukat hordozták. aki ezt a gondolatot ma követné. Úgy tesz ugyanis. A homeopátia hasonlóságelvének előzménye. a részvéttel teljes. (A születés utánzott eljátszása miért lenne primitívebb gondolat. lakodalmakon. így a gyógyításba olyan gyógyítói képességeket is bevon. a különböző fémek. vagy az ítélkezés rendjében (lásd szembesítés. a bűntett újraelevenítése a bűnös által). ihletője. tehát elfogadható a testnek nyújtott fizikai segítség -. baleset vagy lelki megrázkódtatás. hogy békén hagyják.mind alkimista szimbólumok. elemek. A csattanó maszlag (Stramonium) növénynek például szúrós termése van. a skála hangjai. Hahnemann "ötlete". szimbolikus látása. az ún. mikor megérik. hanem a teremtés elemeivel. művészi látásához. a világ metaforikus. ellenségnek véli a környezetét. hogy ugyanezt a célt olyan eszközökkel érje el. a higany -. hozzá sem lehet nyúlni. a hasára helyezett és testére kendővel erősített kő a méhben levő magzatot jelképezi. varázslót hívnak. egymással "hasonszerű" dolgok nem pusztán önmagukat képviselik. a hasonlóság alapján elvégzett rituálé nem pusztán a közösség hitvilágát. és a növény egyre több embert észlel maga körül. de jogi. de feszülten vár. Paracelsus "még hitt" az egyes növények. aztán hirtelen váratlan dühkitörésekkel reagál. a vajúdás tényleges színhelyén tartózkodó társa által kikiabált utasítások szerint ezt a feltételezett magzatot testén az igazi gyermek mozgásának utánzásával igazgatja mindaddig. hanem a teljes egységes lét egy-egy aspektusát. és azt kívánja. A só. a mágikus gondolkodásmód. fölösleges a lelki támasz. míg a csecsemő meg nem születik. teremtőerő valamely sajátos vonatkozásának jelképei. mintha ő lenne a várandós nő. mágikus elvére kell alapozni. kristályok kiterjedt analógiarendszert alkottak.ő még gondolhatta ezt. Az az ember. igazságszolgáltatási rendszerét is szolgálja. hiszen anyagi mivoltában rendkívül mérgező --. a teremtésben megnyilvánuló egy és oszthatatlan életerő. az ostya a testet helyettesíti). amely az adott természetes anyag által hordozott szellemiség szimbolikájából indul ki. ha egy nő vajúdik. hogy a gyógyítás mechanizmusát a hasonlóság ősi. vagy a pszichoanalízis elmélete. A májat például azért gyógyítja az adott növény. Az olyan ember. menekül az ember elől. sebesülés. ásványi anyagok szimbolikájában. vagy a hétköznapi élet sorsfordulóit kísérő mai szertartásokban (temetéseken. mint az utánzásos mágia. Tudomány és mágia kettéválásának szép példáját írja le Frazer. akit valamilyen trauma ért.ettől az utánzásos színjátéktól vérségi kötelékké válik. megpróbálja racionális módon megkönnyíteni a szülést. Az utánzás. amelyben a jelenre kihatással lévő múltbeli traumák újraélése teszi lehetővé az emlékek által okozott traumáktól való megszabadulást?) Az utánzásos mágia alapelemei vannak jelen mind a mai napig a mai ember vallásos gyakorlatában is (az áldozásban például a bor a vér ivását. amelyeket teljesen irracionálisnak kell tekintenünk." A példából jól látható Frazernek a modern tudomány megszületése pillanatában képviselt álláspontja: racionális. az analógiás. mert sárga -. amelyben az egymáshoz rendelhető. potenciált formában. Egy középkori ember számára az egyes színek. Ugyanakkor egy másik varázsló a szülőszobán kívül azon fáradozik. vonatkozását. családi ünnepeken). akin ez a növény fog segíteni -.annak az embernek nagy bajában a homeopátiás árnika fog segíteni. Vagyis az árnika 6 . mint az intuíció. az empátia. ásványok. ásványokhoz kötődő tana. egyfajta rejtett isteni erőt tulajdonított nekik. a világ felé szúrós pillantásokat vet. mely egyben a legközelebb áll a világ egyfajta költői. inspirációja Paracelsusnak az egyes növényekhez. félrevonul. akkor feljebb húzódik a hegytető felé. A homeopátiának ez lehet az egyik legvitatottabb nézete.elfogadhatatlan. alkimista szimbólumokkal való rokonságukat is. a kén. mindenekelőtt a színházról. Paracelsus a természetben rejlő gyógyító erőket a teremtés isteni kinyilatkoztatásának vélte.persze homeopátiás gyógyszerként. Az árnika (Arnica montana) szép sárga virágú növény. dimenzióját. nem beszélve a művészetekről. de ha az ember ebbe a magasságba merészkedik. amikor a szüléseknél alkalmazott homeopatikus szertartásokról ír: "Néhány borneói dajak törzsnél. meg sem lehet érinteni -. mint a regressziós hipnózis. magas hegyek lejtőin nő. érthetetlen. menten sarlatánnak minősülne. szignatúratan. amelynek legmélyebb gyökere nem más. azonosulást igénylő együttlét. az magába zárkózó ember.

akinek épp erre a tudásra van szüksége. akkor orrváladéka hol sűrű. lehet egyes jelenségeket is. Azt. hasmenése van-e éppen vagy náthája. annak. amely az árnikára jellemző. A kertben nyírt szép pázsit fűszálai között számtalan százszorszép virágzik. és az. miként a növény formája nyilatkoztatja ki nekünk. mert az enyhíti.ahogy mondják -. hanem minden erejét összeszedve uralkodni próbál a baján. Még mindig a példánál maradva. és ha az embert ezen a részen meleg éri. De nem pusztán egy növény vagy egy állat képével lehet analógiákat alkotni. fizikai. vörös. a szignatúratan szerint. hogy egy növény által egészséges emberen kiváltott tünetképet kell megfeleltetni egy betegség tünetképével. lüktet és feszül. Lehet két betegnek ugyanaz a betegsége. nemcsak a tüneteket kell tehát látni. akinek ez és ez a baja van. képe kell. akit valamilyen trauma ért. mennyire azonos azzal a metaforával. Jó lesz ödémákban. hogy az adott betegnek mi a betegsége. és ha végigmegy rajtuk a fűnyíró. de nem kerüli az embereket. akkor a fájdalom fokozódik. A tünetek mögötti lényeg a változékonyság. és közvetítő anyagba rejtve tárolni lehet. amit a tünetek saját lényegükről mondanak. akkor 7 . hanem az. ha másképp élik át. vagy a kedélyállapota hullámzik. pár nap múlva viszont már ugyanannyian vannak a fű között. hideg víz alá merülve viszont elviselhető. hogy valamilyen sérülésre. mi baja. szívós. balesetre. az egész világot érintő mély. vagy akut állapotának teljességével. hogy milyen állapotot okoz a méh csípése: a bőr vörösen ég. Ha hasmenése van. megpróbál talpra állni. akár a lábon. Egy növény teljessége. inkább százszorszépre (Bellis perennis) lesz szüksége bajainak enyhítéséhez. akkor különböző gyógyszer fogja megmutatni a gyógyuláshoz vezető információt az egyiknek is és a másiknak is. mégis. és azokat egy állapotra vagy egy személyiségre vonatkoztatni. amely vörös. Jó lesz torokfájásra. vonszolja magát. másféle állapotba kerülnek ettől. hogy az az ember. traumára árnikát kell adni. elpusztíthatatlan ember között lényegi hasonlóság van. szellemi síkjainak egyetlen metaforikus képben való megragadásáról. amely analógiát teremt ennek az embernek a megnyilvánulásai között. hanem az. fejfájásra-e vagy bőrbajra. de a beteg mégis hideget kíván rá inni. milyen fizikai. duzzadt foltokkal jár. A méhméreg gyógyszerként való adásában tehát nem az a szempont. végezni akarja a kötelességeit a végsőkig. akit a méh megcsíp. és a napon elviselhetetlenül fellobban. ellenben ösztönösen is hideget kíván rá. aki ezt a traumát elszenvedi.a homeopátia a legteljesebb mértékben individuális terápia. hol átlátszó. ég. Mindenkinek ismerős például. Például akinek kökörcsinre lehet szüksége (Pulsatilla). hogy ki az az adott ember. Az előbbi példákat folytatva nem az a tanulság tehát. Olyan bőrkiütésre. A százszorszép és az elesettségében is erős. akinek a testében. felduzzad. Vagyis -. Nem pusztán arról lehet beszélni tehát a homeopátiás gyógyítás során. mintha megnőtt volna. ennél valójában többről. hanem azt a mögöttük húzódó lényeget. vagy bőrén ehhez a jelenséghez vagy érzéshez hasonló baja van. noha esetleg ugyanaz a baleset érte. Ezért képes a százszorszép a benne rejlő információt átadni neki. Ha náthás. mentális állapotban van. nem fekszik fájdalmas elesettségben. ami az egyes jelenségeket összeköti. mint előző emberünket. vagyis hogyan éli meg a traumáját. ásványról alkotható metaforikus képpel. A homeopátia lényege tehát nem az. és olyan. ahogyan megéli. A méh mérgéből készült potenciált szerre (Apis mellifica) lehet szüksége tehát annak. de annak is. Nem pusztán a jelenségeket. akár a szemen. amely hasonló lehet egy növényről. eltünteti őket mind egy szálig. valamilyen őrá jellemző tudása van. hogy mint tanítást. sőt még fejfájásokban is alkalmazható lesz."tud" valamit. azt a másik embert. ahol a fej forrónak tűnik. hanem az adott jelenség mögötti lényegi vonások megértése után ennek a valamilyen elvont metaforikus lényegnek a hasonlósága egy ilyen lényegű jelenséget kiváltó másikkal. költői érzékelésről van szó. hogy mire való. az ember lelki. hogy mire való. amit meg lehet tőle szerezni. annak lényegében mindegy. ha a torok duzzadt. hogy hasonló legyen egy ember személyiségének. információt átadhassa annak.

Persze mindez úgy tűnik. gyereknevelés. kereskedés -. azokra jellemző esszenciális metaforák hasonlósága révén. a beteg lényének. A hasonlósági szabálynak több szintje lehet. életének. és mikor veszti értelmét. mert csíkos ruhában jelent meg. adhatunk kígyóméregből készült szert valakinek csak azért. Ahol a szubjektív interpretáció teret nyer. Művészet. abban szövetséges.minden emberi mesterség. és csak a tapasztalati úton. a sorsot az emberi sorshoz. egymástól távol eső asszociáció mezeje. tevékenység. rendszerelvű gondolkodás megfelelő összhangjának megtalálása. Olyan. és eszerint jegyzik meg az egyes gyógyanyagokat. Vannak azonban olyanok is. Van. ahol az analógiákban való gondolkodás valóban babona (vagyis irreleváns következtetéseket nyújt csupán). Ahogy egy neves mai osztrák homeopata mondta: "Hahnemanntól a hasonlósági szabály bevezetésének rendszerét örököltük. világlátására. hogy két. immanenciák világaként kell látnia. fej-láb séma alapján. Hiszen eredetileg a gyógyító. A homeopátia radikálisan új és radikálisan ősi kísérlet a gyógyítás tudományos és művészi. vagyis az egyes testrészekhez. élő rejtett összefüggések láncolata látható akár intuíciók segítségével is. önálló létét éppen a mágiáról való leválásának köszönheti. A tudat tágításának mestere. egy metafora meddig értelmes még. jelek mögött meghúzódó belső. vagyis a beteg gyógyulása igazolja csupán. Valahol ugyanezek a művészet végső kérdései is. rendszerezett tünetjegyzékek (Repertóriumok) és a betegek által elmondott. ha eljut saját legmélyebb értelméig. hogy könnyen sír. amelyben a kökörcsin virágzik. A homeopátia lényegéhez tartozik. Vannak. gondolkodásának "központi téveszméire". Mondhatjuk tehát. Ezt a szabályt több szinten bevethetjük. mert a gyűrűjén kígyó van. hiszen a tudomány autonóm." Amire az idézett homeopata céloz. kivizsgált tünetek alapján számításokkal. A gyógyítás újabb egysége felé törekvés. kézzel fogható tünetek rendszerét használják. hogy a lét egészét a maga teljességében legyen képes megragadni. esszenciák. gyógyszerkísérletekben eddig regisztrált. Az ember 8 . a szürrealizmus nem más. orvostudomány. egy azonosítás. és ahol valódi. szervrendszerekhez köthető tünetegyütteseket. énképére koncentrálva érez rá a megfelelő gyógyszerre az egyes gyógyanyagokhoz kapcsolható. eszerint értik meg a beteget. A homeopata gyógyítónak tehát valahogy az egész világot az egyes jelenségek. tudományos és hitbéli vonásainak egyesítésére. a természet törvényeit az emberi élet törvényeihez. mint az áprilisi időjárás. vizes. mint sámán. hiedelemrendszerére. Vannak homeopaták. szervekhez. hogy a beteg tüneteinek legjobban megfelelő "hasonszer" kiválasztásában a legkülönfélébb taktikák és stratégiák követhetők. akik a szignatúratan alapján dolgoznak. annak a határnak az érzékeny megértése. De egyben ez teszi őt a tudomány számára megragadhatatlanná. Egyszerre volt az orvostudomány avantgárdja és visszatérés a gyógyítás ősi gyökereihez. személyiségének rejtett központi magjára. mint a mágia és a tudományos. matematikai precízséggel találják meg a megfelelő gyógyszert. Kedélye pedig olyan. hol sűrűbb.széklete hol híg. konkrét. leírják az egyes gyógyszerek által kiváltott tünetek rendszerét az ún. pap és művész. Ez teszi a gyógyítás művészévé. vagy zebratejet. ott a tudomány határt szab. aki ezt teljesen elvetik. összetartozó lényegek. amelyek az egyes gyógyszereknek csupán központi lényegét adják. ácsmesterség vagy sütés-főzés. aki képes a világot egységben látni. építészet. csak a tudomány számára nehezen elfogadható. Vannak. és szinte rögtön könnyen nevet. a beteg baját is a kozmosz egységéhez mérni. egyszerre orvos. Tiszta forrásban való újramerítkezés.vagyis a művészetnek az az alapkérdése. hivatás. zöldes. hogy a homeopátia egyszerre visszatérés valami ősi emberi tapasztalathoz. a szer esszenciáját vagy magját. és egyben annak előkészítése egy modern tudományos világképbe illeszthető értelmezésre. A helyes választást a végeredmény. az nem más. miként a szürrealisták mondják. A gyógyanyagok összegyűjtött leírásait tartalmazó homeopátiás gyógyszerkönyvek (Materia Medicák). egy hasonlóság. akik a homeopátia két évszázados múltja alatt összeszedett. mint az esernyő és a varrógép találkozása a boncasztalon -. köztük irreleváns szintek is. aki szinte kizárólag intuíció alapján.

hiszen azt mutatná. mint nekem. hogy hogyan élhet az ember jól egy felismert működő elvvel. hagyják őt a másik sarokban alakítani! A páciens hamarosan azt fogja mondani: »Úgy látom. hogy a világ a legalapvetőbb szférákban. Értelmetlennek tűnik tehát a gondolkodást.a kérdés inkább az. Együttérezni. hiszen nincs is semmi bajod. életszínvonal. benne minden fotocella. puritánul. Nem költ fölösleges dolgokra. Ki jóra használja. Magyar nyelven elérhető irodalom Josef Rau: Klasszikus homeopátia. lézertechnika. amikor egy banképület megjelenése pompát áraszt. Minden emberben felfedezhetjük. megélhetés függ. Vagyis nem pusztán a betegség vagy az egészség metafora. vagyis az elme gyógyítható. hanem oda. hatni tud.. vagyis a "pénz pénzt vonz". egy-egy kórjel jelentése metaforikus. 9 . mert rajta kívül másnak nem lehet ekkora bánata. a hiedelmeket. minden szinten egyszerre. A pirongatás. hanem mágikusan működik. testi síkon egyaránt. hanem az egész világhoz. Csakhogy jól tudják a bankárok. Vagyis az embernek nem pusztán a gyógyításhoz. De próbálkozzanak homeopátiás kezeléssel! Alkalmazzanak egy olyan nővért. vagy nemcsak egy növény képe. haditechnika. arculattervezés. egy baj tünetegyüttese. hogy a rituálé a valóságban is beteljesedjen. Ismét Kent írja: "A hasonlósági törvény a valós világban is jól érvényesül. családjához. nem logikusan. ahol szerény a külső. ki árt vele -. elvesztettem a kedvesemet. mint nem anyagit.fejezi be Kent. azt hiszi. légy erős. úgy a hasonlósági szabály is képes az élet egész területén hatni. a leganyagiabbakban. neked is az a bánatod. állandóan zokog. Bp. melankolikus. reklámszakemberek. fizikai. lelkét száműzni. korban tudatosan megnevezve vagy öntudatlanul. manipuláció.és elkezdenek kórusban jajveszékelni és sírni. az emberiséghez is lehet homeopátiás viszonya. depressziós. a durva terápia nem tesz jót. Hahnemann is alkalmazta ezt a módszert az elme gyógyítására" -. finoman. ez volna a logikusabb. amely a konfrontáció helyett az együttérzést mozgósítja. hígítva. Noha megjelenhetne szerényen. A világ egy nem anyagi erőt működtet anyagi gyarapodására. hanem maga a homeopátia is metafora: a világhoz való hasonlóságon alapuló hozzáállás jelképe. népéhez. hogy nem pazarolja magára a befektetők. csupa üveg és márvány.. szomszédaihoz. Édesvíz Kiadó. és ebbe az azonosult. bevásárlóközpontokat kell építeni.« »Igen. fényűzésre. Ami a létezés fenntartásában egzisztenciálisan a legalapvetőbb. Most felhőkbe törő irodaházakat. hogy a befektetett pénz bejöjjön. hasonlóan rossz állapotba apránként. aki elveszítette az édesanyját vagy a szerelmét. azonosulni a rosszal. és belebetegedett. Jó példa erre az a fiatal lány. ahol hivalkodó.« »Akkor bizonyára együttérzel velem!« -.minden kultúrában. az embernek a környezetéhez.képes lelki síkon. betétesek pénzét. kereskedők. egyszerűen. valóban takarékosan. amelyeket a hasonlósági mágia használ. amelyektől élet vagy halál. nem pusztán a potenciált szerek által. puhán belecsempészni a jót. A világon olyan módon való javítás jelképe. az ember mentális szintjét. A "hasonló hasonlót vonz" alapelvet használja a politikai propaganda.. a világ működésének egészéből. Alkalmazzunk nála allopátiás (vagyis ellenszeren alapuló) gyógymódot: »Gyere. Használja az egész gazdasági világ. senkit sem hallgat meg. Tisztán homeopatikus működése ez a mágiának. A hasonlósági elv működik. formatervezés. titokban mindig használta azokat az erőket. hasonlóan a rajzhoz. Egykor az elejtendő vadat kellett barlangfalra rajzolni. aki elég jó színésznő is és már átélt hasonló bánatot. reklám marketing. Vagyis az emberek nem oda viszik a pénzüket. Ez az együttérzés köteléke. szedd össze magad!« Ettől csak még melankolikusabb lesz.. életben maradás. és nyilakkal megsebezni. az hasonlósági mágián alapul. gazdagságot. embertársaihoz. Ily módon néha az elmebaj enyhébb változata is megközelíthető. jól gazdálkodik tehát. hogy senki sem sajnálja. vagy csak külön az egyiken --. Ül egy sarokban. Miként egy potenciált szer a hígításának és rázásának mértéke szerint képes az ember különböző szintjeire hatni -. 1992.

Bp. Remedium Kiadó. M. Bp. Remedium Kiadó. Remedium Kiadó. Vera Rosival: Gyógyító természet. D. kiadás. Molnár Mariann--dr. Borland: Gyermekalkatok a homeopátiában.. Kürti Katalin--dr. Magyar Könyvklub. Szentendre. Magyar Homeopata Orvosi Egyesület. Stauffer homeopátiás zsebkönyve. 1996. Dr. Gondolat Kiadó. Szentendre. Springer Hungarica Kiadó. Medicina Kiadó. Bp. Werner Stumpf: A fejfájás és a migrén gyógyítása homeopátiával. Robin Hayfield: Homeopátia -. Zelcsényi Judit: Gyógyítás a családban homeopátiával. A betegségek jelentése és jelentősége. Kossuth Kiadó. IV. 1998.Útmutató a mindennapi egészségmegőrzéshez. 1995. Arkánum Kiadó. Homeopátia.. Bp. Bp. 1991. Bp.Ravi és Carola Roy: Öngyógyítás homeopátia segítségével. Gibson: Elsősegélynyújtás homeopátiával. Bevezetés a homeopátia alapjaiba szakemberek és érdeklődők számára. 10 . 1992.. Szentendre. Buegel--Lewis--Chernin: Homeopátiás orvoslás. Medicina Kiadó. Samuel Hahnemann: Organon. Bp. Douglas M. Thorwald Dethlefsen és Rüdiger Dahlke: Út a teljességhez. Dr.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.