You are on page 1of 8

Zadaci za vjebu (integrali) z I.

dio
c Vidosava Simi i Ksenija Smoljak 1. veljae 2008. c

Primitivna funkcija (antiderivacija), neodredeni integral

Funkcija F je primitivna funkcija (antiderivacija) za funkciju f ako vrijedi F (x) = f (x). Neodredeni integral f (x) dx = F (x) + C je skup primitivnih funkcija.C je proizvoljna konsanta. Zadatak 1. Odredite skup funkcija ija je derivacija: c a) y = 1, b) y = 2x, c) y = ex , d) y = sin x.

Rjeenje: s a) y(x) = x + C,

b) y(x) = x2 + C,

c) y(x) = ex + C,

d) y(x) = cos x + C.

Zadatak 2. Nadite funkciju ija je derivacija y = 2x + 1, ako je za x = 2 c vrijednost funkcije 7. Rjeenje: s y(x) = x2 + x + C i y(2) = 7 C = 1. Traena funkcija je y(x) = x2 + x + 1. z

c Zadatak 3. Nadite funkciju ija je derivacija y = cos x, ako je za x = vrijednost funkcije 0.

Rjeenje: y(x) = sin x + C i y( ) = 0, C = 1. Traena funkcija je s z 2 y(x) = sin x 1. Zadatak 4. Dokaite da je funkcija F primitivna funkcija za funkciju f, ako z je: 1 xa 1 a) F (x) = 2a ln x+a + C, f (x) = x2 a2 , a = 0; 1 1 f (x) = x2 +a2 , a = 0; b) F (x) = a arctg x + C, a c) F (x) = arcsin x + C, f (x) = a21x2 , a > 0; a 1 d) F (x) = ln(x + a + x2 ) + C, f (x) = a+x2 , a = 0; 2 e) F (x) = x a2 + x2 + a2 ln(x + a2 + x2 ) + C, f (x) = a2 + x2 + C, a > 0. 2 Rjeenje: s Dovoljno je pokazati da je F (x) = f (x).

Tablica osnovnih integrala i pravila integriranja


xa dx = x + C, a = 1; 0 dx = C; a+1 1 dx = ln |x| + C, x = 0 x ax x a dx = ln a + C; ex dx = ex + C sin x dx = cos x + C cos x dx = sin x + C dx = tg x + C cos2 x dx = ctg x + C sin2 x dx 1 = a arctg x + C, a = 0 x2 +a2 a dx = arcsin x + C, a > 0 a a2 x2
a+1

1 dx =

x+C

Osnovna pravila integriranja: 1. 2. Af (x) dx = A nule f (x) dx, gdje je A proizvoljna konstanta razliita od c f (x) dx g(x) dx

[f (x) g(x)] dx =

Neposredna integracija

Zadatak 5. Koristei tablicu osnovnih integrala i pravila itegriranja izraunajte c c neodredene integrale:

a) d) g) j) m) p)

(2x + ex + sin x) dx,


1 1 1 ( x + x2 + 1+x2 ) dx, (x x + 3x + 2 sin x) dx, x2 1 dx, x+1 (1 + tg2 x) dx, x4 +2x3 +7 dx, 3x

b) e) h) k) n) r)

3 1 ( x + 2x 1+x2 ) dx, ( x + 3 x + n x) dx, 1 1 ( 1x2 + x + (ex 2x ) dx x1 dx, x+1 5 dx, cos2 x 1 ) 3x

c) f) i) l) o) s)

(6x + x6 + 6x ) dx, x x x dx,


(x+1)3 dx, x2 1+cos2 x dx, 1+cos 2x ( x+1)3 dx, x x x

dx,

5 3

dx .

Rjeenje: s a) x2 + ex cos x + C, 6x c) 3x2 + 1 x7 ln 6 | + C, 7 3+ 3 2 n n e) 3 x3 + 4 x4 + n+1 xn+1 + C, 2 3x g) 5 x5 + ln 3 2 cos x + C, 2 1 i) x + 3x + 3 ln |x| x + C, 2 2x k) ex ln 2 + C, m) tg x + C 2 o) 3 x3 + 3x + 6 x + ln |x| + C, r) 5 tg x + C,

2 b) 3 ln |x| + ln 2 arctg x + C, 1 d) ln |x| x + arctg x + C, 13 8 f) 13 x 8 + C, 3 h) arcsin x + 2 x + 3 x2 + C, 2 2 j) x x + C, 2 1 l) 2 tg x + 1 x + C, 2 2 n) 3 x3 x + C, 2 3 14 6 11 p) 14 x 3 + 11 x 3 + 21 x 3 + C, 2 x 3x 5 s) ln 5ln 3 + C.

Zadatak 6. Brzina estice koja se giba du osi apscisa u trenutku t je v(t) = c z m 2 c s (t + 2) s . Koliki je put estica prela u prvih 3s? Rjeenje: s Iz zike znamo da je veza izmedu puta i brzine s (t) = v(t). 3 Dakle, s (t) = t2 + 2 i tj. s(t) = (t2 + 2)dt = t3 + 2t + C. Iz uvjeta s(0) = 0. 3 je C = 0, tj.s(t) = t3 + 2t. Dakle, s(3) = 15m. Zadatak 7. Ubrzanje estice koja se giba du osi apscisa u trenutku t je c z m a(t) = (2t + 5) s2 . Kolika je ukupna promjena brzine estice u prvih 4s? c Rjeenje: s Veza izmedu ubrzanja i brzine je v (t) = a(t), tj. v(t) = (2t + 5)dt = t2 + 5t + C. Iz v(o) = 0, dobiva se C = 0, tj v(t) = t2 + 5t, pa je v(4) = 4 m . s

3.1
Ako je

Newton-Leibnizove formula (veza izmedu odrdenog i neodredenog integrala )


f (x) dx = F (x) + C, onda je
b

f (x) dx = F (x)|b = F (b) F (a) a


a

. 3

Zadatak 8. Pomou Newton-Leibnizove formule izraunajte odredene intec c grale: 1 0 b n a) x(x + 1) dx, b) x2 dx, c) x dx, 0 1 a 1 2 x 2 1 1 d) e dx, e) dx, f) dx, 0 1 1+x2 1 x 1 2 0 1 3 x dx, h) g) dx, i) (x + 2x) dx, 0 0 1 1x2 1 x2 16 4 1 4 k) cos x dx, l) dx, j) ( x x ) dx, 0 0 3x2 +12x 1 1 1x4 2 3 2 m) dx, n) |x| dx, o) |x 2x| dx. 1 x2 1 1 1 Rjeenje: s a) 5 , 6 d) e2 1, g) 4 2, 3 j) 8 , 3 m) 8 , 3 b) e) h) k) n)
1 , 3 a c) b n+1 f) , 2 i) 5 , 4 l) 1 , 3 o) 4.
n+1 n+1

ln 2, , 2 2 , 2 5 , 2

4
4.1

Metoda supstitucije (zamjena varjable)


Supstitucija i neodredeni integral
f (x) dx uvedemo supstituciju x = g(t), dx = g (t)dt, f (g(t))g (t)dt = H(t) + C = H(g 1 (x)) + C.

Ako u integralu dobiva se :

f (x) dx =

g 1 je inverzna funkcija funkcije g. Zadatak 9. Akoje f (x) dx = F (x) + C, dokazati da je 1 F (ax + b) + C. a


1 Rjeenje: Supstitucija : ax + b = t, a dx = dt, dx = a dt. s

f (ax + b) dx =

f (ax + b) dx = .

1 a

1 1 f (t)dt = F (t) + C = F (ax + b) + C a a

Zadatak 10. Izraunajte c 1 a) 7x+1 dx, d) 2x 1 dx, 5x1 g) e dx, j) sin(4x 3) dx, 1 m) dx, x2 +2x+2

integrale: b) (2x 3)20 dx, 3 e) 2x 1 dx, x+1 h) 2 dx, k) cos(b ax) dx, 1 n) dx, x2 +2x 4

c) f) i) l) o)

(ax + b)n dx, 1 dx, 12x bx+c a dx, 1 dx, sin2 (3x5) 1 dx. x2 +2x

Rjeenje: s

Primjeniti rezultat iz prethodnog zadatka.


f (x) f (x)

Zadatak 11. Dokaite da je z

dx = ln |f (x)| + C. dt = f (x) dx. Dakle,


f (x) f (x)

Rjeenje: Supstitucija: t = f (x), s 1 dt = ln |t| + C = ln |f (x)| + C. t

dx =

Zadatak 12. Izraunajte integrale: c a) tg x dx, b) ctg x dx, 1+ln x 2x5 d) dx, e) dx, x2 5x+7 x g)
ex 1+e2x

c) f) i)

dx,

h)

xex dx,

cos x dx, 1+sin x 1 dx, x(1+ln x) x e dx. x

Rjeenje: Primijeniti rezultat iz prethodnog zadatka. s

4.2

Supstitucija i odredeni integral

Dva su naina kako moemo izraunati odredeni integral metodom supstituc z c cije: I. Izranamo neodredeni integral, pa se vratimo na polaznu varijablu i primu ijenimo Newton-Leibnizovu formulu. II. Pri supstituciji x = g(t) (g je neprekidna i diferencijabilna na intervalu [a, b], a g neprekidna na intervalu [, ], gdje je = g(a) i = g(b)), vrijedi:
b

f (x) dx =
a

f (g(t))g (t)dt.

Zadatak 13. Izraunajte integrale: c 2 2 1 a) 1 4x3 dx, b) 1 (2x 3)20 dx, 9 1 d) 1 x1 dx, e) 2 2 x dx, x g) j)
4

c) f) i) l)

0 e ln x 1 x

sin(2x + ) dx, dx,

h) k)

1 dx sin2 4x 1 ex dx, 0 1+e2x

3 4

2 1 dx, 1 (2x3)20 0 1 dx, 4 12x a 2 a x2 dx, 0 4 e x dx. 1 x

Parcijalna integracija
b b

udv = uv

vdu;
a

udv =

uv|b a

vdu

Zadatak 14. Izraunajte integrale: c a) ln x dx, d) x sin(2x 5) dx, g) arcsin x dx, b) (2x + 1) ln x dx, e) (x 1) cos 3x dx, h) arctan x dx, c) x2 ex dx, f ) ex sin x dx, i) x arctan x dx.

Zadatak 15. Izraunajte integrale: c a) d)


1 0 1
1 2

ln(x + 1) dx, arcsin x dx,

b) e)

1 xex dx dx, 0 0 arctan x dx, 1

c) f)

1 0

cos x dx, x arctan x dx.

Integrali nekih jednostavnijih racionalnih funkcija


R(x) dx = P (x) dx Q(x)

(R je racionalna funkcija, P i Q su polinomi.) Zadatak 16. Izraunajte a) c


1 x2 +a2

dx,

b)

1 x2 a2

dx.

Zadatak 17. Izraunajte integrale: c a) d) g)


x2 dx, x2 2x1 dx, x2 +4 2x+7 dx, x2 +x1

b) e) h)

2x+1 dx, x1 1 dx, x2 4 (x+1)2 dx, x2 x

c) f) i)

x3 +1 dx, x2 +5 2x1 dx, x2 4 x+2 dx. x3 2x

Integrali nekih jednostavnijih trigonometrijskih funkcija


1 cos 2x , 2 1 + cos 2x , 2 sin2x 2

Za integrale trigonometrijskih funkcija koristimo identinosti: c sin2 x = cos2 x = sin x cos x =

1 1 sin cos = [sin(+)+sin()], sin sin = [cos()cos(+)], 2 2 1 cos cos = [cos( + ) + cos( )]. 2

Osim toga, koristimo i tzv. opu supstituciju za R(sin x, cos x) dx, pri c P (x,y) emu je R(x, y) = Q(x,y) , a P (x, y) i Q(x, y) su polinomi u dvije varijable. c Supstitucijom tg x = t dobiva se : 2 sin x = 2t , 1 + t2 cos x = 1 t2 , 1 + t2 , x = 2 arctg x, dx = 2dt . 1 + t2

Integral R(sin x, cos x) dx se svodi na funkcija u varijabli t. Zadatak 18. Izraunajte integrale: c a) d) g) j) m) sin2 3x dx, sin3 x dx, sin2 x cos3 x dx, sin 3x cos 4x dx 1 dx, sin x b) e) h) k) n)

R1 (t)dt, gdje je R1 (t) racionalna

cos4 x dx, cos5 x dx, sin x cos7 x dx, cos 1 cos 2x dx, 2 1 dx, 5+3 cos x

c) sin2 x cos2 x dx, f ) sin3 x cos3 x dx, sin3 i) cos2 x dx, x l) sin 2x sin 7x dx, 1 o) 3 sin x+4 cos x dx.

Nepravi integrali
b b b

(1) Integrali sa beskonanim granicama. c f (x) dx = lim

f (x) dx;
a b

f (x) dx = lim

f (x) dx.
a

(2) Integrali neograniene funkcije. c Ako funkcija f nije denirana u toki b, ili je limxb f (x) = , tj. b c je singularna toka, onda je c
b b

f (x) dx = lim
a

f (x) dx.
a

Ako je c a, b singularna toka, onda je: c


b c b

f (x) dx = lim
a

f (x) dx + lim
a

f (x) dx.
c+

Ako navedene granine vrijednosti postoje kaemo da integral konvergira. U c z protivnom kaemo da integral divergira. z Zadatak 19. Ispitajte konvergenciju integrala : a)
1 1 xs

dx,

b)

1 0

ln x dx,

c)

1 1 x

dx.

Rjeenje: a)Za s > 1 integral konvergira, a za s 1 integral divergira, s b) konvergira, c) divergira. Zadatak 20. Izraunajte integrale : c

a)
0 2

d)
1

1 dx, 1 + x2 1 dx, x1

b) e)

3x dx, dx,

c)

1 dx, 1 + x2 xex dx.

1 1 0 1x2

g)
0

Rjeenje: s

a)
0

1 dx = 1 + x2
1

b)

3x dx =

1 dx = 2 1 + x 2 1 dx = d) x1 1 1 1 e) dx = 1 x2 0 c) =
1

f)
1

g)
0

1 dx = 1 x2 xe
x

1 dx = lim arctg x|b = lim arctg b arctg 0 = , 0 2 b 0 1 + x b b 2 1 x a 3 1 3 3 3 3x dx = lim lim |a = lim ( )= , a ln 3 a a a ln 3 ln 3 ln 3 lim lim arctg x|b = lim lim (arctg b arctg a) = ( ) = , a a b a b 2 2 2 1 lim dx = lim 2 x 1|2 = 2, 1+ 0 1+ 0 x1 1 1 1 lim dx = lim arcsin x|0 2 0 0 0 1x lim arcsin( 1) arcsin 0 = 0 = , 0 2 2 1 1 lim lim dx = lim lim arcsin x|1 = ( ) = , 1+ 0 0 1+ 0 0 2 2 1 x2 lim
b b b

dx = =

lim

xex dx = (parcijalnaintegracija : u = x, dv = ex dx)


0 b

lim [ex (x + 1)]|b = lim [eb (b + 1)] + 1 = 1. 0