P. 1
RAPORT STUDIU IMPACT Reabilit Strazi Si Retea Apa

RAPORT STUDIU IMPACT Reabilit Strazi Si Retea Apa

|Views: 365|Likes:
Published by Diana Moraru

More info:

Published by: Diana Moraru on Mar 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1. INFORMAŢII GENERALE
 • 1.1. Informaţii despre titularul proiectului
 • 1.3. Denumirea proiectului
 • 1.4.1. Scop şi necesitate
 • 1.4.2. Situaţia actuală a amplasamentului analizat
 • 1.5. Durata de funcţionare
 • 1.8. Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentelor
 • 1.11. Informaţii despre modalităţile propuse pentru accesul la infrastructura
 • 2. PROCESE TEHNOLOGICE
 • 2.1. Procese tehnologice folosite în timpul construcţiei:
 • 2.1.1 Materiale necesare realizării lucrărilor de pământ
 • 2.1.2. Materiale necesare realizării supra - structurii drumurilor
 • 2.1.3. Materiale necesare realizării drumurilor laterale
 • 2.1.4. Materiale necesare realizării şanturilor si canalelor de scurgere
 • 3.1. Deşeuri menajere
 • 3.2. Deşeuri tehnologice
 • 3.2.1. Deşeuri inerte
 • 3.2.2. Deseuri toxice si periculoase
 • 3.2.3. Deşeuri metalice
 • 3.2.4. Managementul deşeurilor
 • 4.1. Hidrografia
 • 4.1.1. Prognozarea impactului
 • 4.1.2 Măsuri de diminuare a impactului
 • 4.2. Aerul
 • 4.2.1. Surse şi poluanţi generaţi
 • Concentratie estimata (mg/m3
 • 4.2.2. Dispersia poluanţilor în aer
 • 4.2.3. Măsuri de diminuare a impactului
 • 4.3. Zgomot şi vibraţii
 • 4.3.2. Determinarea nivelului de zgomot
 • 4.3.3. Sursele de generatoare de vibraţii
 • 4.3.4. Măsuri de diminuare a zgomotului
 • 4.3.5. Măsuri de diminuare a vibraţiilor
 • 4.4 Solul
 • 4.4.1. Caracteristicile solurilor
 • 4.4.2. Surse de poluare/degradare a solurilor
 • 4.4.3. Prognozarea poluării/degradării solului
 • 4.4.4. Măsuri de diminuare a impactului
 • 4.5. Subsolul
 • 4.5.1. Caracterizarea subsolului pe amplasamentul propus
 • 4.5.2. Impactul prognozat
 • 4.5.3. Măsuri de diminuare a impactului
 • 4.6. Biodiversitatea
 • 4.6.1. Surse de poluare/degradare
 • 4.6.2. Impactul prognozat
 • 4.6.3. Măsuri de diminuare a impactului
 • 4.7. Peisajul
 • 4.7.1. Informaţii despre peisaj
 • 4.7.2. Impactul prognozat
 • 4.7.3. Măsuri de diminuare a impactului
 • 4.8. Mediul social şi economic din Municipiul Râmnicu Sărat
 • 4.8.1. Impact potenţial
 • 4.8.2. Măsuri de diminuare a impactului
 • 4.9. Condiţii culturale şi etnice
 • 4.9.1. Impact potenţial asupra condiţiilor etnice şi culturale
 • 4.9.3. Măsuri de diminuare a impactului
 • 5. ANALIZA ALTERNATIVELOR
 • 5.1. Alegerea amplasamentului
 • 5.1.1. Descrierea alternativelor
 • 5.1.2. Străzile asupra cărora se va interveni
 • 5.1.3. Reabilitare reţea apă
 • 5.1.4. Alegerea modului de realizare a mobilierului urban/spaţiilor publice
 • 5.2. Evaluarea impactului
 • 6. MONITORIZAREA
 • 6.1. Monitorizarea în perioada de execuţie a proiectului
 • 6.2. Monitorizarea în perioada de activitate
 • 6.3. Monitorizarea la închiderea obiectivului
 • 7. SITUAŢII DE RISC
 • 7.1. Riscuri naturale
 • 7.1.1. Cutremure
 • 7.1.2. Inundaţii
 • 7.1.3. Secetă
 • 7.1.4. Alunecări de teren
 • 7.2. Accidente potenţiale
 • 8. DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR
 • 9. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC
 • 9.1. Descrierea activităţii
 • 9.2. Metodologiile utilizate în evaluarea impactului asupra mediului
 • 9.3. Impactul prognozat asupra mediului
 • 9.4. Măsuri de diminuare a impactului Apa
 • 9.6. Enumerarea altor avize, acorduri obţinute

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE

A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI ORĂŞENEŞTI ŞI REABILITARE REŢELE
DE APĂ ÎN ZONA DE INTERVENŢIE URBANĂ
A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT
JUDEŢUL BUZĂU
pag.1/77

CUPRINS
1. Informaţii generale.....................................................................................................................6
1.1. Informaţii despre titularul proiectului....................................................................................6
1.2. Informaţii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului şi
al raportului la acest studiu............................................................................................................................6
1.3. Denumirea proiectului..............................................................................................................6
1.4. Descrierea proiectului şi descrierea etapelor acestuia ...........................................................7
1.4.1. Scop şi necesitate....................................................................................................................7
1.4.2. Situaţia actuală a amplasamentului analizat.......................................................................8
1.5. Durata de funcţionare..............................................................................................................8
1.6. Informaţii despre poluanţi fizici şi biologici care afectează mediul, generaţi de activitatea
propusă.............................................................................................................................................................9
1.7. Alte tipuri de poluare fizică şi biologică................................................................................10
1.8. Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentelor .............................................11
1.9. Utilizarea curentă a terenului, infrastructura existentă, obiective istorice, culturale,
arheologice, valori naturale, arii naturale protejate/zone protejate, zone de protecţie sanitară etc.......11
1.10. Informaţii despre documente/reglementările existente privind planificarea/amenajarea
teritorială în zona amplasamentului proiectului.........................................................................................13
1.11. Informaţii despre modalităţile propuse pentru accesul la infrastructura existentă.........13
2. Procese tehnologice..................................................................................................................13
2.1. Procese tehnologice folosite în timpul construcţiei:..............................................................13
Solutii privind structura rutiera...................................................................................................13
Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice ................................................15
Ordinea etapelor de executie.........................................................................................................15
Sistematizarea in plan vertical......................................................................................................16
Descrierea constructiva, functionala si tehnologica a soluţiilor propuse...................................17
22 Decembrie.................................................................................................................................17
9 Mai (de la intersectia cu Bisoca pana la intersectia cu Dorobanti ).....................................17
Matei Basarab ...............................................................................................................................18
Aleea Intrarea Teiului.......................................................................................................................................19
2.1.1 Materiale necesare realizării lucrărilor de pământ............................................................21
pag.2/77

2.1.2. Materiale necesare realizării supra - structurii drumurilor.............................................21
2.1.3. Materiale necesare realizării drumurilor laterale.............................................................21
2.1.4. Materiale necesare realizării şanturilor si canalelor de scurgere.....................................22
3. Deşeuri.......................................................................................................................................22
3.1. Deşeuri menajere....................................................................................................................22
3.2. Deşeuri tehnologice.................................................................................................................23
3.2.1. Deşeuri inerte.......................................................................................................................23
3.2.2. Deseuri toxice si periculoase................................................................................................24
3.2.3. Deşeuri metalice...................................................................................................................24
3.2.4. Managementul deşeurilor....................................................................................................25
4. Impactul potenţial, inclusiv cel de transfrontieră, asupra componentelor mediului şi
măsuri de reducere a acestora..................................................................................................................26
4.1. Hidrografia..............................................................................................................................26
4.1.1. Prognozarea impactului......................................................................................................27
4.1.2 Măsuri de diminuare a impactului......................................................................................28
4.2. Aerul........................................................................................................................................30
4.2.1. Surse şi poluanţi generaţi....................................................................................................30
Nr. crt.............................................................................................................................................32
Specificatie.....................................................................................................................................32
CMA zilnica (mg/m3)....................................................................................................................32
Concentratie estimata (mg/m3).....................................................................................................32
4.2.2. Dispersia poluanţilor în aer.................................................................................................32
4.2.3. Măsuri de diminuare a impactului.....................................................................................34
4.3. Zgomot şi vibraţii....................................................................................................................35
4.3.1. Sursele de zgomot................................................................................................................35
4.3.2. Determinarea nivelului de zgomot......................................................................................37
4.3.3. Sursele de generatoare de vibraţii......................................................................................38
4.3.4. Măsuri de diminuare a zgomotului.....................................................................................39
4.3.5. Măsuri de diminuare a vibraţiilor......................................................................................40
4.4 Solul..........................................................................................................................................44
4.4.1. Caracteristicile solurilor......................................................................................................44
pag.3/77

4.4.2. Surse de poluare/degradare a solurilor..............................................................................45
4.4.3. Prognozarea poluării/degradării solului............................................................................46
4.4.4. Măsuri de diminuare a impactului.....................................................................................47
4.5. Subsolul...................................................................................................................................48
4.5.1. Caracterizarea subsolului pe amplasamentul propus.......................................................48
4.5.2. Impactul prognozat..............................................................................................................49
4.5.3. Măsuri de diminuare a impactului.....................................................................................49
4.6. Biodiversitatea........................................................................................................................49
4.6.1. Surse de poluare/degradare................................................................................................50
4.6.2. Impactul prognozat..............................................................................................................50
4.6.3. Măsuri de diminuare a impactului.....................................................................................51
4.7. Peisajul....................................................................................................................................52
4.7.1. Informaţii despre peisaj......................................................................................................52
4.7.2. Impactul prognozat .............................................................................................................53
4.7.3. Măsuri de diminuare a impactului.....................................................................................54
4.8. Mediul social şi economic din Municipiul Râmnicu Sărat...................................................55
4.8.1. Impact potenţial...................................................................................................................56
4.8.2. Măsuri de diminuare a impactului.....................................................................................57
4.9. Condiţii culturale şi etnice......................................................................................................58
4.9.1. Impact potenţial asupra condiţiilor etnice şi culturale......................................................58
4.9.2. Impact potenţial asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic sau asupra
monumentelor istorice...................................................................................................................................58
4.9.3. Măsuri de diminuare a impactului.....................................................................................58
5. Analiza alternativelor................................................................................................................59
5.1. Alegerea amplasamentului.....................................................................................................59
5.1.1. Descrierea alternativelor.....................................................................................................60
5.1.2. Străzile asupra cărora se va interveni ...............................................................................61
22 Decembrie.................................................................................................................................61
9 Mai (de la intersectia cu Bisoca pana la intersectia cu Dorobanti ).....................................61
Matei Basarab ...............................................................................................................................61
Aleea Intrarea Teiului.......................................................................................................................................62
pag.4/77

5.1.3. Reabilitare reţea apă ...........................................................................................................62
5.1.4. Alegerea modului de realizare a mobilierului urban/spaţiilor publice ...........................63
Se va realiza un proiect tip de statie de autobus tip refugiu si se vor gasi locuri in care acesta
sa fie amplasat de-a lungul traseelor existente in Municipiul Ramnicu Sarat, in Zona de Interventie
Urbana a acestuia..........................................................................................................................................63
5.2. Evaluarea impactului ............................................................................................................64
6. Monitorizarea.............................................................................................................................70
6.1. Monitorizarea în perioada de execuţie a proiectului............................................................70
6.2. Monitorizarea în perioada de activitate................................................................................71
6.3. Monitorizarea la închiderea obiectivului..............................................................................72
7. Situaţii de risc.............................................................................................................................72
7.1. Riscuri naturale......................................................................................................................72
7.1.1. Cutremure ...........................................................................................................................72
7.1.2. Inundaţii...............................................................................................................................73
7.1.3. Secetă....................................................................................................................................73
7.1.4. Alunecări de teren................................................................................................................73
7.2. Accidente potenţiale................................................................................................................73
7.3. Posibilitatea apariţiei unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului
transfrontier...................................................................................................................................................74
8. Descrierea dificultăţilor.............................................................................................................74
9. Rezumat fără caracter tehnic....................................................................................................74
9.1. Descrierea activităţii...............................................................................................................74
9.2. Metodologiile utilizate în evaluarea impactului asupra mediului.......................................76
9.3. Impactul prognozat asupra mediului....................................................................................76
9.4. Măsuri de diminuare a impactului........................................................................................78
9.5. Prognoza asupra calităţii vieţii/standardului de viaţă şi asupra condiţiilor sociale în
comunităţile afectate de impact;...................................................................................................................81
9.6. Enumerarea altor avize, acorduri obţinute...........................................................................81
Filă finală...............................................................................................................................................................77
pag.5/77

INTRODUCERE
Prezenta documentaţie este obligatoriu a se întocmi pentru a respecta prevederile
Legii 265 din 2006 privind protecţia mediului. La redactarea Raportului la studiu de evaluare
a impactului a fost respectată structura recomandată de Hotărârea nr. 1213 din 2006, privind
stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte
publice şi private şi Ordinul nr. 860 din 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu.
Prezenta documentaţie „Raport la studiu de evaluare a impactului produs asupra
mediului de acţiunea de reabilitare/modernizare străzi orăşeneşti şi reabilitare reţele de apă
în zona de intervenţie urbană a municipiului Râmnicu Sărat”, a fost întocmită pe baza
observaţiilor directe din teren, a documentaţiilor existente şi informaţiilor puse la dispoziţie de
titularul de activitate.
1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Informaţii despre titularul proiectului
Titularul proiectului: Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat cu sediul Primăria
Râmnicu Sărat ,strada Nicolae Balcescu nr 1,tel 0238/561947
Număr de înregistrare 2406871
Cont bancar Trezorerie :RO35TREZ1675006XXX0010005.
Persoane de contact: Tatiana MOCANU
1.2. Informaţii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra
mediului şi al raportului la acest studiu
S.C. TPF UTILITIES S.R.L., Strada Frunzei, Numarul 41, Etaj 4, Sector 2, Bucuresti.
1.3. Denumirea proiectului
“Reabilitare/modernizare străzi orăşeneşti şi reabilitare reţele de apă în zona de
intervenţie urbană a municipiului Râmnicu Sărat”.
pag.6/77

1.4. Descrierea proiectului şi descrierea etapelor acestuia
Prezenta lucrare “Reabilitare/modernizare străzi orăşeneşti şi reabilitare reţele de
apă în zona de intervenţie urbană a municipiului Râmnicu Sărat” s-a întocmit respectând
• Ordinul 1.213 din 2006, privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului
asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;
• Ordinul 860 din 2002, privind aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului si de emitere a acordului de mediu;
• Ordinul 863 din 2002, privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
• Legea 10/1995, privind calitatea în construcţii;
• OUG nr. 195 din 2005, privind protecţia mediului.
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Sărat, doreşte implementarea unui proiect
integrat şi atragerea de fonduri prin Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa
prioritară 1 – “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, domeniul de
intervenţie 1 – “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul: centre urbane.
Acest proiect integrat presupune întocmirea unui plan integrat pentru o zonă de
intervenţie urbană delimitată clar pe teritoriul municipiului Râmnicu Sărat, care va deveni prin
implementarea acestui plan integrat un centru urban.
Zona de intervenţie urbană a fost delimitată prin strategia municipiului Râmnicu Sărat,
strategie ce a rezultat în urma analizei potenţialului de dezvoltare economică a municipiului.
În acestă zonă de dezvoltare urbană, autoritatea locală doreşte implementarea unui
plan integrat de dezvoltare urbană care să cuprindă 2 proiecte individuale :
• Proiect individual “Reabilitare/modernizarea străzi orăşeneşti şi reabilitare reţele de
apă în zona de intervenţie urbană a municipiului Râmnicu Sărat” şi
• Proiect individual “ Cresterea sigurantei şi prevenirea criminalităţii în unităţile de
învăţământ din Municipiul Râmnicu Sărat”.
1.4.1. Scop şi necesitate
Scopul investiţiei este creşterea gradului de siguranţă în exploatare a unor străzi din
Municipiul Râmnicu Sărat, fluidizarea traficului în centrul municipiului şi dirijarea acestuia, în
special a traficului de maşini grele, către periferia acestuia, creşterea siguranţei pietenonilor
şi a conducatorilor auto.
De asemenea, se doreşte îmbunătăţirea aspectului vizual general al municipiului, prin
montarea unor obiecte de mobilier urban, prevedera strazilor asupra cărora se va interveni
cu rigole pentru scurgerea apelor pluviale şi cu aliniamente stradale.
Reabilitarea reţelelor de apă mai vechi de 30 de ani va creşte siguranţa în exploatare
a acestora, precum şi calitatea apei livrată populaţiei.
pag.7/77

1.4.2. Situaţia actuală a amplasamentului analizat
Amplasamentul este situat in Zona de Interventie Urbana a Municipiului Ramnicu
Sarat si cuprinde cartiere cu functiune preponderant rezidentiala.
Zona de Interventie Urbana se invecineza la Vest si la Sud cu Valea Ramnicului ,la
Nord cu drumul spre Focsani si Podgoria ,iar la Est cu Calea Ferata si cu drumurile care duc
spre Braila si spre Colibasi.
Fata de punctele cardinale Zona de interventie este situate pe axa lunga pe directia
Nord-Sud,cu o insorire optima Sud-Est_Sud-Vest.
Categoria de functionalitate a străzilor din municipiul Râmnicu Sărat a fost stabilită
prin Hotărărea Consiliului Local nr.135 din 13.01.2007 şi cuprinde un total de 338 străzi
clasificate după cum urmează :
• 10 străzi de categoria a II-a;
• 245 străzi de categoria a III-a;
• 83 străzi de ccategoria a IV-a;
Dezvoltarea reţelei de drumuri este stabilă din 1995. Reţeaua totală de drumuri în
Râmnicu Sărat numără 145 Km.
În urma analizei situaţiei existente s-au constata o serie întreagă de probleme în
cadrul infrastructurii stradale ce trebuie rezolvate. Acestea ar fi:
• gradul avansat de uzura şi de deteriorare a părţii carosabile;
• lipsa sau degradarea avansată a bordurilor;
• trotuare fisurate sau distruse din cauza rădăcinilor copacilor;
• borduri sparte, lipsa sau dislocate cu neuniformităţi în lungul străzilor;
• spaţii verzi neîngrijite, alei pietonale degradate;
• lipsa refugiilor pentru transportul în comun;
• marcaje rutiere insuficiente şi lipsa panourilor de informare a cetăţenilor;
• aglomerări ale traficului auto în zonele de interes ale Municipiului (cazul Cartier
Halelor);
• rezolvarea deficitară a intersecţiei de la intrarea în Municipiul Râmnicu Sărat;
• insuficienţa locurilor de parcare în zone de interes cetăţenesc ale Municipiului;
• fluxuri auto sau pietonale improprii sau greoaie în divese părţi ale Zonei de
Intervenţie Urbană;
• zone din reţeaua de alimentare cu apă care sunt în stadiu avansat de uzură şi care
ar trebui înlocuite pe străzile pe care se intervine, astfel încât să mai funcţioeze în parametrii,
fără reparaţii cel putin 5 ani.
1.5. Durata de funcţionare
Durata de execuţie a lucrărilor este de 12 luni lucratoare de la data începerii lucrărilor
(care se estimează că va fi la sfărşitul semestrului al III-lea al anului 2009 începutul
semestrului al IV –lea al anului 2009).
pag.8/77

1.6. Informaţii despre poluanţi fizici şi biologici care afectează mediul, generaţi
de activitatea propusă
TABEL NR. 1
Tipul
poluării
Sursa de
poluare/
durata de
manifesta
re
N
u
m
ă
r

s
u
r
s
e

d
e


p
o
l
u
a
r
e
P
o
l
u
a
r
e

m
a
x
i
m
ă

p
e
r
m
i
s
ă
(
l
i
m
i
t
a

m
a
x
i
m
ă

a
d
m
i
s
ă

p
e
n
t
r
u

o
m


ş
i

m
e
d
i
u
)
Poluar
e de
fond
(dB)
Poluare calculată produsă de activitate şi
măsuri de eliminare/reducere
Măsuri de
eliminare/reducere
a poluării
P
e

z
o
n
e

d
e

p
r
o
t
e
c
ţ
i
e

/
r
e
s
t
r
i
c
ţ
i
e

a
f
e
r
e
n
t
e

o
b
i
e
c
t
i
v
u
l
u
i

,

c
o
n
f
o
r
m

l
e
g
i
s
l
a
ţ
i
e
i

î
n

v
i
g
o
a
r
e
Pe zona
obiectiv
ului (la
sursă)
dB(A)
Pe zone rezidenţiale,
de recreere sau alte
zone protejate;
Creşterea estimată
faţă de poluarea de
fond
F
ă
r
ă

m
ă
s
u
r
i

d
e

e
l
i
m
i
n
a
r
e

a

p
o
l
u
ă
r
i
i
C
u

i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
e
a

m
ă
s
u
r
i
l
o
r

d
e

e
l
i
m
i
n
a
r
e

a

p
o
l
u
ă
r
i
i
Zgomot
A) Etapele
de
mobilizare
/ demo-
bilizare
(excavator
,
autobascul
ante)
10-
15
65 dB(A)
la limita
zonei
funcţion
ale
45
14 dB
85 -
103
15 dB 5 dB
Sunt surse cu acţiune
limitată la perioada
de
mobilizare/demobiliza
re, active numai pe
timpul zilei, cu impact
mediu asupra
receptorilor
învecinaţi, având în
vedere situaţia reală
din teren ( distanţa
sursa – receptor) şi
morfologia acestuia.
B) În faza
de
execuţie
(foreză,
grup
generator,
autoutilitar
e,
excavator,
grup
generator)
10-
15
65 dB(A)
la limita
zonei
funcţion
ale
45

19 dB
103

20 dB
10 dB
Sunt surse
exterioare de zgomot
cu acţiune numai pe
timpul zilei
In situaţia dată
necesită măsuri
speciale de protecţie
la zgomot, având în
vedere distanţa sursă
receptori.
Se vor efectua
măsurători ale
nivelului de zgomot
în timpul activităţilor
pag.9/77

Tipul
poluării
Sursa de
poluare/
durata de
manifesta
re
N
u
m
ă
r

s
u
r
s
e

d
e


p
o
l
u
a
r
e
P
o
l
u
a
r
e

m
a
x
i
m
ă

p
e
r
m
i
s
ă
(
l
i
m
i
t
a

m
a
x
i
m
ă

a
d
m
i
s
ă

p
e
n
t
r
u

o
m


ş
i

m
e
d
i
u
)
Poluar
e de
fond
(dB)
Poluare calculată produsă de activitate şi
măsuri de eliminare/reducere
Măsuri de
eliminare/reducere
a poluării
P
e

z
o
n
e

d
e

p
r
o
t
e
c
ţ
i
e

/
r
e
s
t
r
i
c
ţ
i
e

a
f
e
r
e
n
t
e

o
b
i
e
c
t
i
v
u
l
u
i

,

c
o
n
f
o
r
m

l
e
g
i
s
l
a
ţ
i
e
i

î
n

v
i
g
o
a
r
e
Pe zona
obiectiv
ului (la
sursă)
dB(A)
Pe zone rezidenţiale,
de recreere sau alte
zone protejate;
Creşterea estimată
faţă de poluarea de
fond
F
ă
r
ă

m
ă
s
u
r
i

d
e

e
l
i
m
i
n
a
r
e

a

p
o
l
u
ă
r
i
i
C
u

i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
e
a

m
ă
s
u
r
i
l
o
r

d
e

e
l
i
m
i
n
a
r
e

a

p
o
l
u
ă
r
i
i
generatoare de
zgomote ridicate şi
daca nivelul de
zgomot înregistrat se
va situa peste limita
admisă se vor folosi
panouri
fonoabsorbante
Radiaţie Electro-
magnetică
Nu este cazul
Radiaţie ionizantă Nu este cazul
Poluare biologică Nu este cazul
1.7. Alte tipuri de poluare fizică şi biologică
Surse de vibraţii
O altă sursă de poluare fizică o reprezintă vibraţiile, care pot fi identificate în timpul
lucrărilor de pregătire, precum şi în timpul executării lucrărilor, ca fiind datorate:
• instalaţiilor de decapare, frezare, scarificare;
• utilajelor prezente la anumite faze de execuţie;
Utilajele mobile utilate cu pneuri, nu pot fi considerate ca surse majore de vibraţii, în
această categorie intrând mijloacele de transport auto.
În cadrul zonei de intervenţie urbană, există construcţii sau alte obiective care ar putea
fi influenţate de nivelul vibraţiilor. Acestea sunt imobilele sau obiectivele declarate în PUG-ul
Municipiului Râmnicu Sărat drept monumente istorice.
De asemena, vibraţiile ar putea fi o sursă de disconfort pentru pentru populaţia aflată
în vecinătatea locului unde se desfăşoară lucrările
Protecţia împotriva vibraţiilor
Recomandăm titularului de activitate să impună următoarele restricţii pentru a nu
depăşii niveluri stabilite prin SR 12025/1994, privind nivelurile de vibraţii admise:
• reducerea la minimum necesar a timpilor de funcţionare a utilajelor;
• folosirea, acolo unde este practic posibil, a unor materiale absorbante de vibraţii
(cauciuc);
pag.10/77

• respectarea cu stricteţe a proiectului tehnic;
• evitarea pe cât posibil a suprasolicitărilor instalaţiilor, monitorizarea parametrilor de
funcţionare a instalaţiilor pentru depistarea şi înlăturarea în timp util a unor eventuale
defecţiuni, uzuri avansate etc;
• respectarea normelor privind lubrefierea şi întreţinerea diverselor angrenaje;
Toate acestea
1.8. Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentelor
Municipiul Râmnicu Sărat este situat în estul judeţului Buzău, în zona de contact între
subcarpaţi şi câmpie. Mai exact, Municipiul Râmnicu Sărat s-a dezvoltat pe terasele
inferioară şi medie ale râului Râmnicu Sărat, la ieşirea acestuia din zona subcarpatică.
În cadrul Municipiului Râmnicu Sărat s-a delimitat o “zona de interventie urbana” ce
cuprinde cartiere cu funcţiune preponderant rezidenţială. Din suprafaţa totală a Municipiului
800 ha, conform PUG-ului, zona urbană va cuprinde cca. 550 ha.
Zona de Interventie Urbana se învecineză la Vest şi la Sud cu Valea Râmnicului, la
Nord cu drumul spre Focşani şi Podgoria, iar la Est cu Calea Ferata şi cu drumurile care duc
spre Brăila şi spre Colibaşi.
1.9. Utilizarea curentă a terenului, infrastructura existentă, obiective istorice,
culturale, arheologice, valori naturale, arii naturale protejate/zone protejate, zone de
protecţie sanitară etc.
a. Utilizarea curentă a terenurilor
În proporţie de 90% Zona de intervenţie urbană, se încadrează în zona de locuinţe şi
funcţii complementare, conform PUG-ului Municipiului Râmnicu Sărat. Restul procentelor
până la 100%, sunt ocupate de:
• zona centrală şi alte zone cu funcţiuni complexe de interes public;
• zonă unităţi industriale/unităţi agricole;
• zona de parcuri/complexe sportive;
• zona gospodărire comunală/cimitire;
• zona cu valoare istorică;
pag.11/77

b. Infrastructura existentă-starea actuală
În urma analizei situaţiei existente s-au constatat o serie întreagă de probleme în
cadrul infrastructurii stradale ce trebuie rezolvate. Acestea ar fi:
• gradul avansat de uzură şi de deteriorare a părţii carosabile;
• lipsa sau degradarea avansată a bordurilor;
• trotuare fisurate sau distruse din cauza rădăcinilor copacilor;
• borduri sparte, lipsă sau dislocate cu neuniformităţi în lungul străzilor;
• spaţii verzi neîngrijite, alei pietonale degradate;
• lipsa refugiilor pentru transportul în comun;
• marcaje rutiere insuficiente şi lipsa panourilor de informare a cetăţenilor;
• aglomerări ale traficului auto în zonele de interes ale Municipiului (cazul Cartier
Halelor);
• rezolvarea deficitară a intersecţiei de la intrarea în Municipiul Râmnicu Sărat;
• Insuficienţa locurilor de parcare în zone de interes cetăţenesc ale Municipiului;
• fluxuri auto sau pietonale improprii sau greoaie în divese părţi ale Zonei de
Intervenţie Urbană;
• zone din reţeaua de alimentare cu apă care sunt în stadiu avansat de uzură şi care
ar trebui înlocuite pe străzile pe care se intervine, astfel încat să mai funcţioeze în parametrii,
fără reparaţii cel putin 5 ani.
c. Valori istorice, culturale, arheologice
Conform PUG-ului Municipiului Râmnicu Sărat, în cadrul localitaţii sunt prezente 28 de
obiective cu importanţă istorică şi arheologică, dintre acestea în zona de intervenţie urbană a
proiectului sunt prezente12 astfel de obiective, pe următoarele străzi:
• Strada Aleea Primăverii;
• Strada Mihai Eminescu nr.1;
• Strada Constantin Brâncoveanu nr.39;
• Strada Nicolae Bălcescu;
• Strada Tudor Vladimirescu nr.10;
• Strada Tudor Vladimirescu nr.11;
• Strada Nicolae Bălcescu;
• Strada Matei Basarab nr.91;
• Strada Drăgaicii nr.5;
• Strada Unirii nr. 23 A;
• Strada Nicolae Bălcescu nr.1;
• Strada Tudor Vladimirescu nr. 17.
În Municipiul Râmnicu Sărat nu există monumente istorice aflate în Repertoriului
Arheologic al României sau în Lista Monumentelor Istorice avizată de Ministerul Culturii şi
Cultelor în 2004.
d. Valori naturale, arii naturale protejate
pag.12/77

În amplasamentului analizat nu există, arii protejate sau situri incluse în reţeaua
NATURA 2000.
În zona râului Râmnicu Sărat, ăn vecinătatea Zonei de intervenţie urbană, a fost
declarată, de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat şi marcată ca atare în PUG,
o zonă cu valoare peisagistică.
e. Zone de protecţie sanitară
În cadrul şi în vecinătatea amplasamentului analizat nu există zone de protecţie
hidrogeologică sau zone de protecţie sanitară.
1.10. Informaţii despre documente/reglementările existente privind
planificarea/amenajarea teritorială în zona amplasamentului proiectului
La baza elaborarii acestei lucrari au stat:
o Tema de Proiectare enuntata de catre Beneficiar;
o PUG –ul Municipiului Ramnicu Sarat;
o Norme,STAS-uri si prescriptii de proiectare si de constructie.
1.11. Informaţii despre modalităţile propuse pentru accesul la infrastructura
existentă
Accesul la infrastructura rutieră existentă se va face pe dumurile existente. Nu vor fi
create drumuri de acces noi.
În ceea ce priveşte retele de apă, vor fi reabilitate retelele de apă cu o vechime mai
mare de 30 de ani.
Nu se vor face extinderi ale reţelei de apă.
2. PROCESE TEHNOLOGICE
2.1. Procese tehnologice folosite în timpul construcţiei:
SOLUTII PRIVIND STRUCTURA RUTIERA
Pe baza datelor culese din teren, pentru fiecare traseu de strada analizat, se va stabili
capacitatea portanta prin utilizarea metodelor si programului de calcul « CALDEROM »
prevazute de Instructiunile tehnice CD 31-93 si de Normativul AND 550.
Solutiile vor fi stabilite in functie de clasa starii tehnice, definita de calificativele
caracteristicilor fiecarui traseu de strada, conform Instructiunilor CD 155-2000.
In cazul in care se va stabili necesitatea ranforsarii structurilor rutiere existente, va fi
calculata grosimea totala a straturilor de ranforsare prin calcul de dimensionare conform
normativelor in vigoare.
Solutiile stabilite vor fi astfel alese incat sa ateste rezistenta la solicitarile dinamice
datorita traficului, sa asigure siguranta in exploatare si protectia impotriva zgomotelor pe
toata durata serviciu a strazii, estimata la 10 ani, conform Normativului 550. Se vor avea in
pag.13/77

vedere imbracaminti din mixturi asfaltice rugoase, mixturi asfaltice drenante, mixturi asfaltice
cu fibre, imbracaminti din beton de ciment, etc.
Durata de viata reziduala a structurilor rutiere noi, va fi stabilita in cadrul calculului de
dimensionare, pe baza volumelor de trafic de calcul si trafic admisibil pentru fiecare sector de
strada luat in studiu.
In vederea verificarii structurilor rutiere reabilitate se va utiliza metoda analitica de
dimensionare, conform “Normativului pentru dimensionarea straturilor bituminoase de
ranforsare a sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitica)“ – indicativ AND 550-99.
Datele necesare sunt urmatoarele:
• alcatuirea structurii existente – din studiul geotehnic;
• tipul de imbracaminte actual ;
• tipul de pamant;
• tipul climatic;
• regim hidrologic;
• parametrii de degradare ai imbracamintii bituminoase .
In vederea dimensionarii se va determina traficul de calcul, conform cap. 4 din
“Normativul pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere
suple si semirigide ( metoda analitica ) “ AND 550-99.
Modulul de elasticitate dinamic mediu ponderat pentru straturile de ranforsare se va
calcula cu relatia:

3
3
1
1
1
1
1
]
1

¸

,
_

¸
¸

·


i
i i
m
h
h E
E : in care
• Ei – modulul de elasticitate dinamic al mixturii asfaltice din stratul i, in MPa
• hi – grosimea stratului i, in cm
• Se vor calcula urmatoarele componente de deformare :
• Er in microdeformatii la baza straturilor bituminoase
• Ez in microdeformatii la nivelul patului drumului
Se vor verifica criteriile RDO<RDOadm si Ez<Ez adm la nivelul patului drumului.
Prin corelarea rezultatelor dimensionarii sistemului rutier si a verificarii comportarii
acestuia sub trafic, se vor adopta solutiile optime. Solutiile vor tine seama de sistemele
rutiere adoptate in situatii similare si verificate in timp.
O deosebita atentie se va acorda la zonele de stationare din intersectii, unde se vor
prevedea solutii speciale de ranforsare prin utilizarea materialelor de tip geocompozitr si a
fundatiilor de beton de ciment.
Se vor prevedea in caietele de sarcini folosirea unor mixturi asfaltice care sa permita
drenarea si evacuarea rapida a apelor de suprafata.
ORGANIZAREA DE ŞANTIER SE VA FACE ÎN ZONA ÎN CARE SE DESFĂŢOARĂ LUCRĂRILE. NU VOR EXISTA
PLATFORME SPECIAL AMENAJATE PENTRU REALIZAREA CIMENTULUI. ACESTA VA FI ADUS ÎN AUTOBETONIERE LA
LOCUL DE EXECUŢIE AL LUCRĂRILOR.
pag.14/77

LUCRĂRILE LA REŢELE DE APĂ SE VOR EXECUTA ÎNAINTEA REALIZĂRII STRĂZILOR.
REZISTENTA SI STABILITATEA LA SARCINI STATICE, DINAMICE SI SEISMICE
Solutiile de intretinere, reconstructie, consolidare, extindere, rezultate in urma
analizelor si evaluarilor efectuate in cadrul lucrarilor, vor fi astfel stabilite incat sa ateste
rezistenta la solicitarile dinamice datorita traficului, sa asigure siguranta in exploatare si
protectia impotriva zgomotelor pe toata durata de serviciu a strazilor luate in studiu.
Vor fi luate in considerare solutii in conformitate cu prevederile celor mai recente
normative din domeniu, care garanteaza indeplinirea tuturor cerintelor privind functionarea,
securitatea si fiabilitatea lucrarilor proiectate, normative avizate de Administratia Nationala a
Drumurilor, cum sunt: AND 540, AND 550, AND 554, AND 565, ORD.MT 45.
Avem in vedere reabilitarea drumurilor cu imbracaminti din mixturi asfaltice rugoase,
mixturi asfaltice drenante, mixturi asfaltice cu fibre, caracterizate prin schelet mineral
puternic, rezistenta si stabilitate sporite, care vor fi realizate in conformitate cu SR 174,
Normativ AND 539.
Aceste solutii sunt in conformitate cu Normele Europene si vor asigura rezistenta si
stabilitatea lucrarilor atat la sarcini statice cat si la cele dinamice si imbunatatirea
caracteristicilor de suprafata prin:
• sporirea stabilitatii la deformatii permanente;
• rezistente sporite la fagasuire,
• rezistente la alunecare sporite,
• evacuarea mai rapida a apelor,
• diminuarea fenomenului de acvaplanare,
• rezistenta la inghet - dezghet sporita.
Structurile rutiere realizate cu aceste mixturi conduc la cresterea durabilitatii prin:
• cresterea rezistentei la oboseala si imbatranire;
• imbunatatirea caracteristicilor de stabilitate.
ORDINEA ETAPELOR DE EXECUTIE
Lucrările de execuţie vor fi etapizate astfel încât traficul sa fie perturbat cat mai puţin
posibil si pe o perioada de timp redusa. In principal etapele de execuţie vor fi:
Etapa 1 – Desfacerea bordurilor degradate si înlocuirea acestora cu borduri noi,
refacerea pavajului la trotuare, amenajarea bordurilor in intersectii.
Etapa 2– Frezarea sau desfacerea imbracamintilor degradate, repararea si
colmatarea fisurilor. Operaţiunea de frezare sau desfacere
imbracaminte deteriorata se va executa pe cate o banda de circulaţie
in cazul străzilor cu mai mult de o banda pe sens. Materialul rezultat
va fi transportat, in vederea reciclării.
Etapa 3 – Realizarea insulelor de dirijare, aşternerea covoarelor asfaltice de
ranforsare si ridicarea capacelor.
pag.15/77

Etapa 4– Realizarea marcajelor, montarea indicatoarelor, a semafoarelor, a
balustradelor pietonale.
Pe parcursul execuţiei se vor prevedea lucrari specifice de presemnalizare si
semnalizare in vederea evitarii accidentelor.
Zonele frezate sau decapate vor fi racordate la sistemul rutier existent prin pene
de racordare.
Se va avea in vedere semnalizarea corespunzatoare a gropilor si astuparea lor in
maxim 24 de ore de la desfacerea acestora.
SISTEMATIZAREA IN PLAN VERTICAL
Proiectarea in plan vertical, atat in profil longitudinal cat si in profil transversal, va tine
cont de gurile de scurgere existente in vederea asigurarii scurgerii apelor in bune conditiuni.
In urma ridicarii topografice de detaliu se va realiza un model digital tridimensional cu
ajutorul caruia se va analiza scurgerea apelor prin intermediul sagetilor de scurgere.
Racordarile imbracamintii proiectate la bordura, atat la intersectie cat si in zona gurilor de
scurgere vor fi realizate tinand cont de aceste directii de scurgere.
Dupa analiza scurgerii apelor si stabilirea punctelor de minim se va trece la stabilirea
liniei rosii. Linia rosie se proiecteaza in doua etape:
Etapa 1 – Optimizarea unei linii rosii preliminare ce rezulta din aplicarea
pantelor transversale predefinite de-a lungul axei strazii. Aceasta
optimizare se face automat si urmareste realizarea unor volume de
lucrari minime. In urma acestei optimizari rezulta marcate pe planul
de situatie zonele de frezari si plombari pe grosime de straturi.
Etapa 2 – Dupa optimizare se trece la geometrizarea liniei rosii conform pasului
de proiectare adoptat.
Dupa stabilirea linei rosii finale se ruleaza profilele transversale tip generandu-se
profile transversale de executie, cu precizarea distincta a cotelor existente, a celor propuse, a
diferentelor de nivel atat in ax cat si la delimitarea benzilor si la margini.
SISTEMUL DE LUCRU PERMITE ADAPTAREA DESENELOR SI A DETALIILOR DE EXECUTIE LA TEHNOLOGIA DE
EXECUTIE A ANTREPRENORULUI DESEMNAT PRIN LICITATIE.
Asfaltul si betonul vor fi aduse cu mijloace de transport adecvate (autobetoniere) la
locul de execuţie al lucrării.
Organizarea de santier se va face în zona de execuţie a lucrărilor.
La alegerea locaţiei organizării de şantier s-au avut în vedere următoarele aspecte:
• să fie plasat aproape de zona de lucru pentru a se putea ajunge usor la zona de
lucru, cu scopul de a reduce pe cat posibil problemele generate de traficul mijloacelor de
transport;
• posibilitatea conectarii usoare la reteaua existentă de utilităţi (electricitate, sistemul
de conducte pentru drenarea apei)
pag.16/77

• străbaterea unor distante cât mai mici ale transportului de livrari de materiale;
• sa reduca la minim interferenta potentiala cu zonele inconjuratoare (viata populatiei
locale si activitatea socială).
DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCTIONALA SI TEHNOLOGICA A SOLUŢIILOR PROPUSE
Solutia tehnica pentru reabilitarea si modernizarea infrasturcturii aferente
amplasamentului, va fi bazata pe recomandarile si reglementarile urbanistice prevazute in
PUG-ul aprobat.
Din punct de vedere constructiv se va urmarii respectarea tramei stradale existente
cu interventii locale acolo unde acest lucru este posibil si justificabil din punct de vedere al
fluidizarii traficului, cresterii gradului de confort al cetatenilor, etc.
STRĂZI
In cadrul modernizarii si reabilitarii tramei stradale se va urmari sistematizarea zonei
de circulatie auto, care consta din materializarea pe planul de situatie pus la dispozitie de
catre Beneficiarul lucrarii, a sistematizarii orizontale in plan, cat si prin propunerea de
structurilor rutiere adecvate, verificarea acestora la sarcinile comunicate de catre beneficiarul
de dotare si la actiunea repetata a inghet-dezghetului. La rtealizarea proiectului tehnic s-a
ţinut cont de:
• datele de trafic;
• situatia existentă a infrastructurii rutiere cu evidentierea tipurilor de parti carosabile;
• structurile rutiere proiectate se vor alege in functie de natura si frecventa traficului
si vor rezulta si in urma stabilirii unei solutii unitare de colectare si evacuare a apelor pluviale;
• structurile rutiere vor fi alese astfel incat sa corespunda traficului de perspectiva si
actiunii repetate a inghet-dezghetului. In acest sens s-a realizat un studiu de trafic pe baza
unor date primite de la Politia Municipiului Ramnicu Sarat departamentul Circulatie.
Se vor prevedea pentru delimitarea spatiilor cu diverse functiuni borduri prefabricate
din beton de ciment 10x15cm sau 20x25cm.
TABEL NR.2

Nr Denumire strada
Categoria
strazii
Tipul de lucrari propuse
1. 22 DECEMBRIE III
Asfaltare/ Mobilier urban
2.
9 MAI (DE LA INTERSECTIA CU BISOCA PANA LA
INTERSECTIA CU DOROBANTI )
III Asfaltare/ Mobilier urban
3. Jideni III Asfaltare/ Mobilier urban
4. Oratia III Asfaltare/ Mobilier urban
5. Unirii III Asfaltare/ Mobilier urban
6. Dorobanti III Asfaltare/ Mobilier urban
7. Topliceni III Asfaltare/ Mobilier urban
pag.17/77

8. Patriei III Asfaltare/ Mobilier urban
9.
Bisoca (de la intersectia cu strada Unirii
pana la intersectia cu strada Dorobanti)
III Asfaltare/ Mobilier urban
1
0.
Pantazescu III Asfaltare/ Mobilier urban
1
1.
Dragaicii III Asfaltare/ Mobilier urban
1
2.
Dreptăţii III Asfaltare/ Mobilier urban
1
3.
D. Cantemir III Asfaltare/ Mobilier urban
1
4.
Florica Cristoforeanu III Mobilier urban
1
5.
Poiana marului III Asfaltare/ Mobilier urban
16
.
Muchiei III Asfaltare/ Mobilier urban
17
.
Capitan Zaganescu III Asfaltare/ Mobilier urban
18
.
Dealului III Asfaltare
1
9.
Matei Basarab III
Mobilier urban(exemplu
cosuri de gunoi,etc.)
2
0.
Domneasca III
Asfaltare/ Mobilier
urban/spatii verzi
2
1.
Gh Lupescu III Mobilier urban
2
2.
Principile Ferdinand III
Asfaltare/ Mobilier
urban/spatii verzi
2
3.
Tudor Vladimirescu III
Asfaltare/ Mobilier
urban/spatii verzi
2
4.
Bulevardul Digului (din Dorobanti pana in
strada Eminescu)
II
Asfaltare/ Mobilier
urban/spatii verzi
2
5.
Mihai Eminescu III
Asfaltare/ Mobilier urban/
spatii verzi
26
.
Constantin Brancoveanu III Mobilier urban/ spatii verzi
27
.
Ion Mihalache (de la Principele Ferdinand
la Matei Basarab)
III
Asfaltare/ Mobilier urban/
spatii verzi
28
.
Nicolae Balcescu III
Asfaltare/ Mobilier urban/
spatii verzi
2
9.
Alexandru Sihleanu III
Asfaltare/ Mobilier urban/
spatii verzi
3
0.
Strada Lalelelor din Tudor Vladimirescu cu
Pacii
III
Asfaltare/ Mobilier urban/
spatii verzi
3
1.
Strada Pacii (din Lalelelor pana in Elena
Cuza)
III
Asfaltare/ Mobilier urban/
spatii verzi
3
2.
Crangu Meiului III
Asfaltare/ Mobilier urban/
spatii verzi
pag.18/77

3
3.
Horia (de la strada Balta Alba pana la
Gara)
III
Asfaltare/ Mobilier urban/
spatii verzi
3
4.
Aleea Intrarea Teiului IV
Asfaltare/ Mobilier urban/
spatii verzi
3
5.
Aleea Livezilor IV
Asfaltare/ Mobilier urban/
spatii verzi
36
.
Aleea Mioritei IV
Asfaltare/ Mobilier urban/
spatii verzi
37
.
Aleea Primaverii III
Asfaltare/ Mobilier urban/
spatii verzi
38
.
Colonel Buzoianu III
Asfaltare/ Mobilier urban/
spatii verzi
3
9.
Fdt. Mihai Eminescu III
Asfaltare/ Mobilier urban/
spatii verzi
4
0.
Piata Halelor III
Asfaltare/ Mobilier urban/
spatii verzi
4
1.
Pietei III
Asfaltare/ Mobilier urban/
spatii verzi
Prin prezentul proiect se va urmari in permanenta ca prin solutiile recomandate sa se
realizeze siguranta in exploatare a lucrarilor, obiectiv prioritar in activitatea de administrare a
retelei de strazi.
Astfel, noile tipuri de imbracaminti bituminoase asigura imbunatatirea caracteristicilor
de suprafata prin:
• imbunatatirea vizibilitatii pe timp de ploaie datorita reducerii efectului de orbire prin
reflectie prin dispersia mai buna a luminii primite;
• evacuarea mai rapida a apelor pluviale;
• diminuarea fenomenului de acvaplanare.
La proiectare se va recomanda utilizarea numai a materialelor agrementate tehnic si
cu termene de garantie care sa se incadreze in durata de viata estimata.
INSTALATII ELECTRICE
Prezentul studiu va trata urmatoarele categorii de instalatii electrice care vor fi
realizate doar pe strazile ce fac obiectul prezentei documentatii tehnice:
• alimentarea cu energie electrica a panourilor electronice de informare a
cetatenilor(post de transformare curenti slabi,pentru bransarea in reteaua existenta,retea de
cabluri tip network,etc);
• Alimentarea cu energie electrica a statiilor de autobus tip refugiu,a semnalelor
luminoase si a semafoarelor in cazul in care se vor propune semafoare noi,suplimentare fata
de cele existente.
pag.19/77

La baza elaborarii acestei lucrari vor sta:
o Tema de Proiectare enuntata de catre Beneficiar
o PUG –ul Municipiului Ramnicu Sarat
o Norme, STAS-uri si prescriptii de proiectare si de constructie
REABILITARE RETELE DE APA
Se vor prevede in documentatia tehnica de avizare prin planse desenate,schite,date
tehnice de principiu si devize urmatoarele categorii de lucrari de baza:
• inlocuirea retelelor de alimentare cu apa aflate in stare de degradare,sau care sunt
mai vechi de 30 ani;
TABEL NR.3
Nr.
crt.
Denumire stradă
Categoria
străzii
Lungime reţea
de apă
Vechime
Diametre
reţea de apă
1 Jideni III 280 36 ani 50 mm
3 Unirii III 380 52 ani 100 mm
4 Oratia III 120 33 ani 1
1/2’’
5 Muchiei III 120 32 ani 50 mm
6 Poiana Marului III 150 33 ani 50 mm
7 Mihai Eminescu III 425 44 ani
219
100 mm
8 Crangul Meiului III 875 55 ani 100 mm
9 Pacii III 600 54 ani 70 metri
10
Aleea Intrarea
Teiului
IV 75 38 ani 50 mm
11 Aleea Livezilor IV 75 38 ani 50 mm
12 Aleea Mioritei IV 140 38 ani 70 mm
13 Strada Primaverii III 200 38 ani 200 mm
14 Colonel Buzoianu III 110 38 ani 70 mm
15
Fundatura Mihai
Eminescu
III 215 38 ani 100 mm
16 Piata Halelor III 240 38 ani 100 mm
17 Lt. Pantazescu III 115 38 ani 70 mm
18 Str Patriei III 250 38 ani 100 mm
19 Str Bisoca III 70 38 ani 100mm
MOBILIER URBAN,SPATII PUBLICE
Se vor prevede in documentatia tehnica de avizare prin planse
desenate,schite,date tehnice de principiu si devize urmatoarele categorii de lucrari de baza:
• Se va realiza un proiect tip de statie de autobus tip refugiu si se vor gasi locuri in
care acesta sa fie amplasat de-a lungul traseelor existente in Municipiu.
• Se vor realize elemente de mobilier urban, jardinière, bancutze, garduri, semnale
luminoase, etc.
pag.20/77

• Se vor gasi solutii de imbunatatire a aspectului general al orasului din Zona de
Interventie Urbana, acolo unde acest lucru este posibil.
2.1.1 Materiale necesare realizării lucrărilor de pământ
Prima operaţie consta in îndepărtarea stratului superior de pamant prin excavare cu
buldozerul, a depunerilor de materiale, încărcarea acestora in mijloace de transport si
depozitarea lor departe de şantier.
Procedeul de excavare in pamantul foarte tare se realizează cu excavatorul cu
încărcare directa in vagonete tip si apoi se transporta către zonele de umplere. Excavarea in
pamantul mediu ca taiere se realizează prin aceeaşi metoda.
Prin umplerea cu pamant se cere sa se niveleze cu buldozerul pamantul descărcat din
vagonetele tip, apoi sa se compacteze cu cilindru indreptor tras de un buldozer.
Acoperirea terasamentelor cu iarba consta in aşternerea unui strat de pamant vegetal
cu ajutorul cupei excavatorului, urmata de nivelarea cu buldozerul.
2.1.2. Materiale necesare realizării supra - structurii drumurilor
Aşternerea balastului (stratului superior) consta in descărcarea acestuia din camioane,
nivelarea cu ajutorul buldozerului si compactarea acestuia cu cilindru compactor. Stratul
alcătuit din pietriş pentru fundaţie va urma aceeaşi procedura. Stratul alcătuit din agregate
stabilizate cu ciment se obţine din amestecul realizat in instalaţia de dozare a cimentului,
depozitarea si apoi plasarea acestuia, prin folosirea aceleaşi metode
Protecţia zonelor cu emulsie cationica poate fi realizata prin ataşarea unui recipient
sau pulverizator.
Stratul de baza turnat fierbinte este alcătuit din mixtura asfaltica cu bitumum si
agregate concasate. Amestecul va fi pregătit departe de şantier si adus la fata locului cu
ajutorul camioanelor echipate cu sisteme de încălzire, descărcat in distribuitori si apoi
compactat cu cilindrii compactori speciali pentru asfalt. Materialul de baza neprelucrat format
din adaos de adeziv si agregate concasate va urma acelaşi procedeu. De asemenea, stratul
de uzura alcătuit din ciment bituminos neprelucrat va urma acelaşi procedeu.
2.1.3. Materiale necesare realizării drumurilor laterale
Stratul alcătuit din piatra sparta din fundaţii, este executat prin nivelare cu buldozerul
si este compactat cu un cilindru compactor tras de către un buldozer. Amorsarea suprafeţelor
cu emulsie cationica va fi realizata de către un rezervor sau pulverizator.
Stratului de baza format din mixtura asfaltica i se va aplica o tehnologie specifica
prezentata mai sus. Acesta se va aplica in intersecţiile cu drumurile laterale.
pag.21/77

2.1.4. Materiale necesare realizării şanturilor si canalelor de scurgere
Canalele de scurgere din prefabricate vor fi realizate cu ajutorul unei macarale
instalata pe un excavator. Santurile care nu sunt poziţionate in linie dreapta solicita folosirea
utilajelor de excavaţie.
Santurile cu imbracaminte realizata din elemente prefabricate solicita montarea unei
macarale echipata cu un excavator.
Ape pluviale vor fi evacuate prin rigole prefabricate prevazute in profilul bordurilor
prefabricate, cu scurgere naturala prin panta terenului sistematizata pana in zonele in care
exista colector de ape pluviale in sistemul unitar existent.
2.2. Activităţi de dezafectare
Activităţile de dezafectare se rezumă la retragerea utilajelor din amplasament folosite
la executarea lucrării.
3. DEŞEURI
Pe amplasamentul supus analizei, vor rezulta în principal deşeuri tehnologice (deşeuri
inerte – steril) provenit din excavaţii, deşeuri metalice şi deşeuri menajere în timpul executării
lucrărilor .
Temporar, pot fi generate depozitări necontrolate de deseuri. De asemenea,
accidental, pot fi scurgeri de pasta de ciment si suspensii din autobetoniere sau din locurile
unde este turnat acesta in cadrul lucrarii;
TABEL NR. 4
Nr.
crt
Lucrare Deşeuri
1
Lucrări de ameliorare a
neregularităţilor suprafeţei de teren
Deşeuri solide pulverulente
2 Reparaţii curente ale echipamentului Uleiuri uzate, anvelope uzate, deseuri metalice
3 Organizarea şantierului Deseuri menajere, hartie, ambalaje
3.1. Deşeuri menajere
Deşeurile menajere se vor colecta şi se vor depozita temporar într-un loc special
amenajat, în tomberoane/containere cu capac şi vor fi transportate şi depozitate la groapa
de gunoi a localităţi, ori de cate ori este nevoie.
Muncitorii pot aduna deseurile solide provenite din activitatile de constructie. Acest fel
de deşeuri menajere pot fi colectate de firmele specializate cu care Consiliul Local al
Municipiului Râmnicu Sărat are încheiat contract de prestări servicii.
Deseurile menajere produse de pesonalul santierului, cum ar fi: hartie, plase, plastic,
sticle, desuri alimentare, vor fi depozitate in containere, fiind evaluate la 0,3 kg/persoana/zi,
asa ca 100 de persoane vor produce 30 kg/zi de deseuri. Persoanele care se ocupa de
pag.22/77

rampa de gunoi o vor goli periodic. La sfarsitul saptamanii, locurile de munca vor fi curatate
timp de 2 ore si deseurile vor fi indepartate. Deseurile care ar putea fi refolosite (pungi) vor fi
stranse separat si refolosite.
Deseurile toxice si periculoase sunt carburantii (benzina), lubrifiantii si acidul sulfuric,
necesare unei buine functionari a utilajelor. Alimentarea utilajelor se va face cu o cisterna,
cand este necesar. Utilajele vor fi aduse pe santier in stare buna, cu revizia tehnica
efectuata.
Realimentarea cu carburanti se va face dupa fiecare sesiune de lucru in ateliere
autorizate, unde se vor schimba, de asemenea, uleiurile hidraulice si de transmisie.
3.2. Deşeuri tehnologice
Se estimează că vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri tehnologice:
• deşeuri inerte reprezentate de materialul rezultat în urma excavaţiilor efectuate
pentru realizarea reţelelor edilitare şi a străzilor;
• deşeuri metalice constituite din piese de schimb etc. rezultate din activitatea de
întreţinere.
3.2.1. Deşeuri inerte
Deşeurile inerte sunt constituite din sol vegetal, nisipuri şi pietrişuri.
Din operaţiunea de frezare sau din desfacerea imbracamintilor degradate, repararea si
colmatarea fisurilor vor rezultae deşeuri care va refolosit.
Caracterizarea deşeurilor şi reziduurilor generate pe amplasamentul analizat
Conform H.G. nr. 856 din 2002, deşeurile rezultate de la obiectivul analizat se clasifică
astfel:
TABEL NR. 5
Codul
deşeului
Denumirea deşeului
17
Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamânt excavat din amplasamente
contaminate)
17 01 beton, caramizi, tigle si materiale ceramice
17 01 01 beton
pag.23/77

17 01 02 caramizi
17 04 metale (inclusiv aliajele lor)
17 04 01 cupru, bronz, alama
17 04 02 aluminiu
17 04 03 plumb
17 04 04 zinc
17 04 05 fier si otel
17 04 06 staniu
17 04 07 amestecuri metalice
17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10
17 05 04 pamânt si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03
17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03
Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 426/2001 şi art. 18 din HG 856/2002, materialul rezultat din
activitatea de decapare / excavare se încadrează în categoria deşeurilor nepericuloase.
3.2.2. Deseuri toxice si periculoase
Operatiunile de intretinere a sectorului de drum implica unele game de materiale care
pot fi considerate toxice si periculoase. Cele mai folosite produse sunt:
• gaz, petrol, combustibil folosit pentru echipament si vehicole de transport;
• benzina;
• lubrifianti (uleiuri, parafina);
• vopsele, diluant – folosite pentru lucrarile de intretinere si protectie a marcajelor
rutiere.
Pot aparea unele probleme in timpul manevrarii si utilizarii acestor produse din partea
unitatilor specializate in lucrarile de intretinere a drumurilor. Personalul va respecta normele
specifice ale lucrarilor pentru a asigura conditii de siguranta deplina a lucrarilor relationate.
Pregatirile periodice de personal vor fi asigurate pentru interventia operativa a situatiei cand
aceste evenimente apar. Trunchiurile folosite vor fi recuperate si refolosite in mod
corespunzator.
3.2.3. Deşeuri metalice
În cadrul amplasamentului analizat, orice deşeu metalic provenit de la montarea şi/sau
reabilitarea reţelei de apă existente va fi depozitat în locuri special amenajate în acest sens,
container transportabil sau platfomă.
Nu vor fi depozitate deşeuri metalice provenite de la reparaţiile utilajelor, acestea
urmând a se efectua la sediul firmei, în locuri special amenajate, destinate activităţii de
întreţinere a instalaţiilor, utilajelor.
Titularul are în vedere verificarea periodică a acestora, la unităţi specializate în
recuperarea şi reciclarea deşeurilor metalice.
pag.24/77

3.2.4. Managementul deşeurilor
În tabelul următor este prezentat modul de gospodărire al deşeurilor rezultate de pe
amplasament:
TABEL NR. 6
Nu vor rezulta depozite de material steril (pământ), surplusul va fi folosit la lucrările de
reabilitare a spaţiilor verzi.
Solul vegetal va fi depozitat separat şi utilizat la reabilitarea spaţiilor verzi sau la
crearea altora noi (jardiniere sau aliniamente stradale).
Deşeurile reciclabile se vor colecta şi valorifica conform prevederilor Ordonanţei
nr.33/1995.
Recomandarile din perioada de constructie referitoare la managementul reziduurilor
solide provenite din activitatile de lucru sunt:
• depozitele de reziduuri de la constructia terasamentelor trebuie refolosite dupa un
screening;
• reziduurile inerte ramase vor fi transportate catre terenurile existente unde se vor
asigura lucrari de fertilizare. Ca alternativa, reziduurile pot fi folosite ca material de acoperire
in depozitele de reziduuri urbane (municipale) pentru a reduce emisiunile in atmosfera si
pentru a impiedica accesul oamenilor si al animalelor;
• reziduurile de metale trebuie refolosite pe cat posibil;
• solutiile electrolite folosite vor fi mai intai neutralizate si apoi puse la dispozitia celor
mai apropiate facilitati de reziduuri municipale;
• reziduurile petroliere vor fi recuperate si preluate de ramurile PETROM.
Singurele deşeuri rezultate care necesită un program special de gospodărire, în acord
cu reglementările în vigoare şi pe principiile unui management ecologic, sunt cele rezultate
din activităţile de întreţinere şi reparaţii a mijloacelor auto şi utilitarelor. Aceste tipuri de
deşeuri se materializează în:
pag.25/77
Denumirea
deşeului
Cantitatea
prevăzută a
fi generată
Starea fizică
( solid – S
lichid – L
Semisolid –
SS )
Codul
deşeului
Codul
privind
principala
proprietate
periculoasă
Codul
Clasificării
statistice
Managementul deşeurilor
cantitatea prevăzută a fi generată
valorificată eliminată
Rămasă
în stoc
Deşeuri de
la excavare
(sol vegetal
şi material
de
descopertă)
100 mii m
3
S 01.01.02 - - 100 mii m
3
- -
Metale
feroase
100 Kg S 16.01.17 - - 100 kg -
beton,
caramizi,
tigle si
materiale
ceramice
100 Kg S 17.01 70Kg 30 Kg
Deşeuri
menajere
200 Kg S 20.03.01 - - - 200 Kg -

• anvelope uzate,
• acumulatori uzaţi,
• uleiuri de motor,
• piese metalice uzate şi înlocuite,
• filtre de ulei.
Activitatea de întreţinere a utilajelor (piese metalice uzate, cauciucuri uzate, ulei uzat
etc) nu se va executa pe amplasamentul analizat, ci numai la sediul titularului de activitate, în
spaţii special amenajate. Toate utilajle, autoutilitarele vor fi aduse în amplasamentul analizat
în stare normală de funcţionare, avand efectuate reviziile tehnice.
Depozitarea deşeurilor tehnologice se va face numai la sediul unităţii pe platforme
betonate pentru recuperarea tuturor scurgerilor susceptibile a produce poluarea solului.
Materialul metalic, rebuturile, rezultate din lucrările de montare instalaţii, vor fi
valorificate prin unităţi abilitate pentru reciclarea materialelor.
Grupul social destinat personalului care îşi desfăşoară activitatea în amplasamentul
analizat va fi fosă septică sau toaletă ecologică.
BENEFICIARUL VA ÎNCHEIA CONTRACTE CU SERVICII AUTORIZATE PENTRU COLECTAREA DEŞEURILOR, PE
CATEGORII, REZULTATE ÎN CADRUL AMPLASAMENTULUI ANALIZAT.
4. IMPACTUL POTENŢIAL, INCLUSIV CEL DE TRANSFRONTIERĂ, ASUPRA COMPONENTELOR
MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA
Activitatea din amplasament nu va avea impact transfrontalier, având în vedere
distanţa considerabilă faţă de graniţă, peste. 100 km.
4.1. Hidrografia
APE DE SUPRAFAŢĂ
Reţeaua hidrografica din aria administrativă a Municipiului Râmnicu Sărat este
formată doar de râul Râmnicu Sărat şi afluenţii acestuia.
În ceea ce priveşte zona de intervenţie urbană, aceasta este lipsita de cursuri de apa
cu caracter permanent si izvoare la zi.
Râmnicul Sărat izvorăşte de sub varful Furu si se varsă în Siret. Izvoarele lui sunt
socotite Măluşel, Martin, Curcubata care se unesc la poalele muntelui unde datorită
confluentei cu alte pâraie (Furul, Râmnicelul, Moldoveanul, Sărăţel, Săritoarea, toate afluenţi
de stânga), a format o depresiune eroziva numita Intre Ramnice. In aria dealurilor inalte
estice a creat un defileu (la cota 410 m), datorita cursului sau transversal ce se continua
pana in dreptul localitatii Bicestii de Jos. In acest sector primeste un important afluent tot pe
stanga, Motnăul (18 km lungime si un bazin de 56 km2 ), si unul mai mic pe dreapta Căţăul.
Daca in aria deluroasa directia râului este predominant nord-vest sud-est (in forma de
S intors) la contactul glacisului cu Piemontul, direcţia sa se schimbă brusc spre nord-est
datorită subsidenţei din câmpia Siretului inferior. In acest sector de curs inferior primeste un
alt afluent important tot pe stânga, Coţatcu cu afluentul Slimnicul, avănd un bazin de 300 km
2
cu izvoarele in aria deluroasă
pag.26/77

Reţeaua hidrografica prezinta o alimentatie mixta, pluvionivala, cu o participare a
componentei subterane in proportie de 10 – 35% si cu cel mai mare procent al scurgerii
primavara (43.9% Râmnicul Sărat la Tătaru) si cel mai mic in sezonul de vara – toamna si
iarna.
Debitul râului este de cca. 1,95 m
3
/s, dar in anumite conditii pot sa ajunga la valori
exceptionale, 282 m
3
/s in noiembrie 1966.
Debitele minime sunt atinse în general la sfârşitul verii şi toamna şi duc câteodata la
secare. Mai trebuie menţionat si debitul solid care are cele mai mari valori din ţară în aceasta
zona 7,8 kg/m3/s.
HIDROGEOLOGIA
Adancimea la care se gaseste nivelul freatic variaza de la 40 m in campia inalta,
datorita prezentei pietrisurilor de Candesti, până la 10 – 20 m în câmpia joasă.
In ceea ce priveste chimismul, acesta este clorurat in campia joasa si in zonele
deluroase in care afloreaza depozite salifere. Mineralizarea este in general mare, peste 5g/l
in estul campiei Râmnicului si in zonele cu depozite salifere.
La contactul glacisului cu aria subcarpatica apar izolat ape arteziene alimentate din
zona montană învecinată.
4.1.1. Prognozarea impactului
Având în vedere slaba reprezentare a apelor de suprafaţă precum şi adâncimea
considerabilă la care se află apa freatică în zona de dezvoltare urbană, impactul asupra
acestora se estimează că va fi minim.
În prezent Municipiul Râmnicu Sărat nu dispune de o retea de canalizare proiectata si
executata in sistem divizor, prin urmare nu există un sistem de colectare a apelor pluviale.
În acest sens, pentru îmbunătăţirea scurgerii pluviale, se vor monta borduri
prefabricate cu rigole pentru preluarea apei pluviale.
Astfel, apele pluviale vor fi evacuate prin rigole prefabricate prevazute in profilul
bordurilor prefabricate, cu scurgere naturala prin panta terenului sistematizata pana in zonele
in care exista colector de ape pluviale in sistemul unitar existent.
Activitatea de pe amplasamentul analizat nu necesită deversarea unor deşeuri sau
produse secundare în acviferele de suprafaţă sau subterane.
Poluanţii ce pot fi transportaţi de apele pluviale ce spală amplasamentul şi care pot
afecta calitatea apelor de suprafaţă, subterane şi a solului, sunt:
• produse petroliere şi lubrifianţi scurse accidental; Produsele petroliere pot veni în
contact cu apele pluviale numai în urma unor scurgeri accidentale din rezervoarele
mjloacelor de transport. În cadrul amplasamentului nu există depozit de produse petroliere.
• materii în suspensie; În general suspensiile antrenate de apele pluviale nu se
constituie, prin natura lor, în substanţe poluante, ele fiind compuse în majoritate din
substanţe inerte chimic (particule de rocă) sau biodegradabile (vegetaţie uscată antrenată de
vânt, insecte, etc).
pag.27/77

Singura sursă potenţială de poluare a acviferelor este reprezentată de scurgerile
accidentale de combustibili sau lubrifianţi de la utilajele care vor fi folosite pentru execuţia
lucrărilor (excavatoare, buldozere, autocamioane etc).
Pentru reducerea riscurilor unor astfel de accidente, reviziile şi reparaţiile utilajelor se
vor face periodic conform graficelor şi specificaţiilor tehnice la sediul societăţii, iar
alimentarea cu combustibil se va face numai în zone special amenajate acestui scop.
Se apreciază că emisiile de substanţe poluante spălate de pe suprafaţa de lucru nu
vor fi în cantităţi importante pentru a modifica semnificativ calitatea receptorilor naturali.
Din activitatea desfăşurată pe amplasamentul analizat nu rezultă ape uzate
industriale, care să fie evacuate. Apa folosită în sistemul de umectare a drumurilor, se pierde
prin evaporare.
Se estimează că principala sursă de poluare a apelor de suprafata cauzata de
operarea drumurilor apare in perioadele ploioase prin spalarea particulelor solide si a altor
compsi solubili asezati temporar pe drum. Substantele poluante transportate de apa de
ploaie se scurg apoi in canalele/santurile situate de-a lungul drumurilor si deversate in ape
neutre, respectiv in apa de suprafata traversata de drumuri.
Surse de poluare a apelor acumulate în rigolele de pe marginea drumurilor proiectate,
în perioada de funcţionare:
• reziduri de combustibil nears, rezultate din gazele de esapament;
• reziduri produse de uzura anvelopelor (in special la franarea putenica);
• reziduri metalice produse de uzura autovehiculului,
• scurgeri de uleiuri si grasimi minerale si reziduri produse de uzura carosabilului.
Scurgerile pot fi însemnate mai ales la ploi torenţiale, si directionarea acestora in afara
drumului ridica probleme speciale. Dupa cum rezulta din descrierea liniei drumurilor
analizate, nu sunt multe cursuri de apa care vor fi traversate. In aceste conditii, se presupune
ca o mare parte din aceasta apa va fi decantata inainte de a fi dusa catre apele de suprafata.
Aceasta poluare, atat timp cat nu vor fi deversate accidental pe platforma de drum substante
periculoase, nu este semnificativa si nu vor fi necesare masuri speciale de micsorare a
acesteia, ci doar acelea mentionate mai jos in raport.
În cadrul şi în vecinătatea amplasamentului nu există zone de protecţie
hidrogeologică sau zone de protecţie sanitară.
4.1.2 Măsuri de diminuare a impactului
Pentru asigurarea unor condiţii normale de lucru, sub aspectul protecţiei mediului,
precum şi pentru reducerea la minimum a posibilităţilor de poluare a acviferelor, se vor
adopta următoarele măsuri:
• rezolvarea scurgerii apelor pluviale prin rigole prefabricate prevazute in profilul
bordurilor prefabricate, cu scurgere naturala prin panta terenului sistematizata pana in zonele
in care exista colector de ape pluviale in sistemul unitar existent.
pag.28/77

• întreţinerea utilajelor, schimbul de ulei şi alimentarea cu motorină a acestora nu se
va face niciodată în amplasament; operaţiile se vor face numai de către personal instruit
astfel încât să prevină împrăştierea produselor petroliere;
• alimentarea cu combustibili a utilajelor, schimbul de ulei şi reparaţiile curente se vor
efectua numai în zone special amenajate în acest scop; sub rezervorul acestora se va întinde
o folie din material plastic. Dacă, accidental, vor apărea scurgeri de produse petroliere, se va
trece imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea unor materiale absorbante (nisip,
rumeguş, etc) şi îndepărtarea lor, acestea fiind depozitate temporar în locuri special
amenajate, pentru a nu permite materialului contaminat să vină în contact cu apele
meteorice;
• reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor şi
specificaţiilor tehnice la service-uri autorizate;
• respectarea strictă a sistemului de gestionare a deşeurilor.
Se considera ca emisiile de substante poluante (produse de traficul auto caracteristic
unui santier, manipularea si executia materialelor) care ar putea ajunge direct sau indirect in
apele de suprafata sau subterane nu vor fi in cantitati semnificative si nu vor modifica
incadrarea in categoriile de calitate ale apei.
In general, cantitatile de poluanti care vor ajunge in cursurile de apa in timpul
perioadei de constructie nu vor afecta ecosistemele acvatice sau facilitatile de apa. Mediul
acvatic ar putea fi afectat doar prin varsarea accidentala a unor cantitati mari de carburanti,
uleiuri sau materiale de constructie. In ceea ce priveste posibilitatea de poluarea panzei
freatice, se considera ca si acestea va fi relativ redusa. Va fi impusa depozitarea carburantior
in rezervoare inchise ermetic, iar intretinerea utilajelor (spalare, reparare, schimbari de piese
si ulei, alimentare cu carburanti) se va face doar in locuri special amenajate (platforme de
ciment, cu decantori care sa retina pierderile).
În procesul de execuţie al obiectivului, apa folosita pe santier, limitele de incarcare cu
poluanti vor fi impuse conform NTPA – 001, in cazul in care aceasta apa este evacuata, dupa
curatare, intr-un curs de apa din apropiere. Daca apa va fi evacuata in sistemul de canalizare
al unei localitati invecinate, concentratile maxime admise vor fi cele din NTPA – 002
“Normative cu privire la conditiile de evacuare a apelor folosite in sistemul de canalizare al
localitatilor”. Daca apele folosite vor fi deversate, dupa curatare, pe terenurile invecinate,
limitele ce trebuie respectate sunt cele din STAS 9450 – 88 “Conditii tehnice de calitate a
apei pentru irigarea culturilor agricole”.
În faza de funcţionare apa de ploaie tratata poate fi deversata în următoarle condiţii:
• în cursurile naturale de apa – cu conditia ca prevederile NTPA-001 si conditiile
impusede CN “Apele Romane” sa fie respectate;
• în sol – in zonele joase, respectand prevederile STAS 4706/88: conditii de calitate
pentru a treia categorie de folosinta.
În aceste condiţii, deversarea apei uzate nu va ridica probleme speciale in ceea ce
priveste distributia substantelor poluante in mediul acvatic.
pag.29/77

4.2. Aerul
Specificul climei acestei regiuni este dat de pozitia regiunii in proximitatea curburii
Carpatilor si a orogenului nord Dobrogean, dispozitia in trepte a reliefului si de principalii
centri barici care actioneaza peste Sud – estul Europei.
Pozitia in proximitatea celor doua obstacole orgrafice determina:
• canalizarea maselor de aer rece, polar sau arctic, generate de anticiclonii est-
european si scandinav (si devierea acestora coform efectului Coanda, Nicolaie Ion-
Bordei,1988) si producerea unor vanturi cu directie predominanta nordica (21.2 %) sau nord-
estica (15.9%) la Ramnicu Sarat ;
• generarea efectelor foehnale la coborarea maselor de aer cu circulatie vestica pe
versantul extern al curburii carpatice. Aceste efecte de foehn se concretizeaza in radiatia
solara cu 2,5 kcal/cm
2
/an mai mare decat in zonele neafectate (120 kcal/cm
2
/an in aria
subcarpatica, 121 – 122 kcal/cm
2
/an la Ramnicu Sarat si peste 125 kcal/cm
2
/an in
extremitatea estica), temperaturi medii anuale cu 0,5
o
C mai mari, nebulozitate mai mica cu
0,5 zecimi, umezeala velativa mai mica cu 2%, precipitati usor diminuate si fenomene de
iarna mai putin frecvente si mai putin intense.
4.2.1. Surse şi poluanţi generaţi
În zona supusă analizei sursele de poluare sunt punctiforme şi dispersate, influenţa lor
asupra calităţii atmosferei fiind redusă.
Sursele de poluare atmosferica specifice zonei analizate sunt urmatoarele:
• activitatea fabricilor şi întreprinderilor din zonele industriale şi agricole;
• circulaţia rutiera cotidiană;
• lucrările specifice de modernizare a infrastructurii şi a reţelei de apă. Aceste apot fi:
o surse de sol,
o surse aflate in apropierea solului (emisii la o inaltime de pana la 4m fata de
nivelul solului),
o surse deschise (manevrarea pamantului);
o surse mobile.
Caracteristicele sursei si geometria zonei plaseaza santierul in categoria de sursa
poluanta lineara. Emisiile poluante atmosferice cauzate de lucrarile aferente sunt neregulate.
Emisia poluanta atmosferica dureaza o perioada de timp egala cu aceea a
programului de lucru (in general, 8-10 ore pe zi), dar poate varia de la ora la ora sau de la zi
la zi.
De asemenea, emisia poluanta va varia in timpul perioadei de munca datorita
diferitelor operatii indeplinite la un moment dat si diferitelor conditii atmosferice.
Emisia de particule produse de eroziunea vantului poate avea loc continuu, in timpul
intregii perioade de constructie; cantitatile pot varia in functie de viteza vantului.
Emisia de particule din timpul lucrarilor de manevrare a pamantului este direct
proportionala cu continutul de particule mici (d < 75 µm), invers proportionala cu umiditatea
solului si, unde este cazul, cu greutatea echipamentului.
pag.30/77

Calculul cantitatilor de particule eliberate in aer a fost facut pe baza spectrului de
emisie a particulelor eliberate si a materialelor folosite la fiecare activitate. Cantitatea de
particule pentru activitatile/sursele mai sus mentionate a fost calculata la baza diametrul
urmatoarelor particule
• Particule cu diametrul: d ≤ 30 µm;
• Particule cu diametrul: d ≤ 15 µm;
• Particule cu diametrul: d ≤ 10 µm;
• Particule cu diametrul: d ≤ 2,5 µm (particule care ajung in plamani, asa-numitele
particule “respirabile”)
• Particulele din gazele de esapament de obicei apartin categoriei de particule
“respirabile”.
Particulele cu diametrul ≤30 µm sunt particule in suspensie. Particulele cu diametru
mai mare se depun rapid pe sol.
Tabelul de mai jos contine rezultatele privitoare la cantitatile de masa poluanta.
TABEL NR. 7
MASA PARTICULELOR ELIBERATE IN ATMOSFERA IN TIMPUL LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.
EMISIE/LUNGIME MAXIMA SI UNITATI DE TIMP
Nr.
crt
Operaţie
Masa/ spectrul de emisii(kg / (km*ora)
d ≤ 30 µm d ≤ 15 µm d ≤ 10 µm d ≤ 2,5 µm
1 Excavare sol vegetal
3,648 0,833 0,631 0,243
2 Nivelare şi compactare 0,038 0,009 0,007 0,002
3
lucrari de pamant – umplere,
compactare
1,208 0,226 0,207 0,087
4 Stratul de balast 0,111 0,026 0,018 0,012
TOTAL 5,005 1,094 0,863 0,344
5 Eroziune (kg/ km* ora) 0,025 0,017 0,013 0,0003
Valorile maxime de emisie a particulelor reprezinta cantitati maxime orare, care ar
aparea daca intreaga gama de lucrari ar fi executate simultan, dar acest lucru este foarte
putin probabil.
Marcarea drumului poate fi o sursa de emisie de poluanti aditionala. Marcarea
drumului implica folosirea vopselurilor intr-o cantitate de 100 kg/km pentru un drum de 2
benzi, cu o banda pe sens.
Vopsirea propriu-zisa implica emisie atmosferica de compusi organici volatili, rezultati
din evaporarea fractiunilor volatile de vopsea.
Vopselurile pe baza de apa pot contine 2-10% solventi organici.
Gradul de emisie scade in functie de continutul mai mare sau mai mic al solventilor
organici din vopsea.
In ceea ce priveste linia asfaltata, cantitati mai mici sau mai mari de compusi organici
volatili sunt eliberate in aer de pe suprafata aflata in constructie.
Traficul rutier, sursă mobilă de poluare, dă, în general, o poluare de fond zonelor în
care se desfăşoară aceste activităţi.
pag.31/77

În perioada de execuţie, se estimează că traficul în zonă se va intensifica, ducând la
creşterea pulberilor în suspensie din aer, dar şi a noxelor.
Şi în perioada de funcţionare traficul va fi intens, însă având în vedere că traficul greu
va fi dirijat spre marginea Municipiului, se estimează că se va realiza o redistribuire a
concentraţiilor de COV şi pulberi în suspensii. Astfel, se estimează o creştere a acestora spre
zona periferică Municipiului şi o scădere în zona centrală centrală, rezidenţială.
Ca urmare a activităţii utilajelor de extracţie, manevră şi transport din dotare, va
rezulta un consum de motorină care nu va depăşi valoarea de 400 l / zi, luând în considerare
faptul că aceste utilaje nu funcţionează continuu şi nici concomitent.
TABEL NR. 8
EMISII GAZE DE EŞAPARE
Nr.
crt Specificatie
CMA
zilnica
(mg/m
3
)
Concentratie
estimata
(mg/m
3
)
1 Oxid de carbon 2,0 1,180
2 Oxizi de azot (NO
x
), exprimat în NO
2
0,1 0,050
3 Particule solide 0,15 0,08
4 Oxizi de sulf (SO
x
), exprimat în SO
2
0,25 0,100
4.2.2. Dispersia poluanţilor în aer
Asupra compoziţiei aerului atmosferic, activitatea care se va desfăşura pe
amplasamentul analizat, se manifestă prin emanaţii de pulberi şi de gaze nocive produse de
utilajele tehnologice şi de transport sau rezultate în urma lucrărilor de decapare/excavare.
Cea mai importantă sursă de poluare a atmosferei o reprezintă procesele de ardere a
carburanţilor la motoarele cu ardere internă de pe urma cărora rezultă următorii efluenţi: CO,
oxizi de azot (NO
x
), SO
2
, hidrocarburi arse incomplet (COV), particule solide.
Distanţa maximă până la care emisiile de pulberi în atmosferă ar putea influenţa indicii
de calitate ai aerului este, conform estimărilor efectuate pe baza modelului de dispersie a lui
Sutton, de 80 - 100 m.
Pe baza concentraţiilor de noxe emise în atmosferă în timpul procesului de combustie
a carburanţilor, s-a procedat la estimarea indicilor de poluare a atmosferei (I
PA
), pentru
fiecare noxă, cu relaţia:
100 ∗
+

·
CE CMA
CE CMA
I
PA
în care:
CMA – concentraţia maximă admisă ale substanţelor chimice poluante din aerul
zonelor protejate, conform STAS12574/87;
CE – concentraţia estimată sau determinată.
pag.32/77

Corespunzător diferitelor valori ale IPA, s-au acordat note de bonitate (conform
metodei Rojanschi), după următoarea scară:
TABEL
NR. 9
Valoarea indicelui
de poluare IP
[%]
Nota de
bonitate
Efectul indicelui de poluare asupra factorului de mediu
100,00 7
Domeniu excelent
Nu se exercită nici un fel de forme de poluare
99,99 – 70,01 6
Domeniu foarte bun
Poluarea este total nesemnificativă pentru mediu
70,00 5 Prag pentru declanşarea monitorizării indicatorului de calitate
69,99 – 15,01 4 Domeniu bun
15,00 3 Prag de atenţie
14,99 – 0,01 2
Domeniu mediu
Poluare semnificativă cu posibile manifestări a fenomenului de
potenţare
0,00 1 Prag de alertă
-0,01 ÷ -14,99
Nu se
acordă note
Domeniu rău
Poluare cert semnificativă cu efecte distructive asupra mediului dacă
nu se intervine întru-un interval maxim de 72 ore pentru stoparea
cauzei
-15,00 Prag de intervenţie
-15,01 ÷ -134,99
Domeniu foarte rău
Poluare semnificativă cu efecte distructive asupra mediului necesitând
oprirea sursei în cel mai scurt timp posibil pentru remedieri. Sunt necesare
măsuri speciale de decontaminare la nivelul factorilor de mediu afectaţi
-135,00 Prag de pericol
Peste – 135,01
Domeniu catastrofal
Poluare cu efect total distructiv asupra ansamblului factorilor de mediu şi a
ecosistemului. Sunt necesare măsuri de identificare a zonelor afectate de
factorul poluator şi reconstrucţia ecologică a arealelor afectate
Indicii de poluare ai atmosferei calculaţi pentru concentraţiile zilnice la limita
amplasamentului pentru imisiile rezultate, precum şi notele de bonitate aferente, calculate
prin interpolare pe baza grilei de mai sus, sunt redate în tabelul următor:
TAB
EL NR. 10
Nr.
crt.
Specificaţie
CMA
[mg/m
3
]
Concentraţie
estimată
[mg/m
3
]
IPA
[%]
Notă
bonitate
Pentru procese de combustie a carburanţilor
1
Oxid de carbon 2,0 1,180 26 4
2
Oxizi de azot (NOX), exprimat în NO2 0,1 0,050 34 4
3
Particule solide 0,15 0,08 31 4
4
Oxizi de sulf (SOX), exprimat în SO2 0,25 0,100 43 4
pag.33/77

Prelucrarea valorilor concentraţiilor estimate privind emisiile datorate arderii
carburanţilor, conform algoritmului prezentat mai sus, relevă faptul că impactul asupra
atmosferei, a emisiilor rezultate din arderea carburanţilor, este moderat, afirmaţie susţinută
de următoarele argumente:
• pentru toţi agenţii poluanţi proveniţi din arderea carburanţilor, valorile emisiilor
calculate au valori sub valorile maxime admise prin STAS 12574/87, privind condiţiile de
calitate a aerului din zonele protejate;
• indicii de poluare ai atmosferei(IPA)au valori pozitive, cuprinse în intervalul 26-43%;
• notele de bonitate au valoarea 4 ceea ce relevă faptul că emisiile generate de
procesul de combustie al carburanţilor se încadrează în parametrii stabiliţi de STAS
12574/87, privind condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate. La acordarea acestei
note s-au luat în considerare:
o distanţa sursei generatoare de emisii faţă de receptori (populaţia Municipiului
Râmnicu Sărat, flora, fauna şi microorganismele);
o sensibilitatea receptorilor la o eventuală creştere a concentraţiei vreunui
parametru;
• pentru cei patru parametrii analizaţi intervalul de variaţie a notelor rezultate indică
domeniul bun, având în vedere faptul că lucrările se desfăşoară în intravilanul Municipiului,
în imediata apropiere a locuinţelor, dar cu respectarea normelor tehnice ale utilajelor şi cu
respectarea normativelor în vigoare în ceea ce priveşte protecţia atmosferei;
4.2.3. Măsuri de diminuare a impactului
Pentru diminuarea impactului generat ca urmare a desfăşurării activităţilor specifice, s-
au prevăzut următoarele măsuri :
• asigurarea funcţionării motoarelor utilajelor şi autovehiculelor la parametrii normali
(evitarea exceselor de viteză şi încărcătură);
• supravegherea manipulării corespunzăroare a materialelor excavate pentru a se
evita creşterea emisiilor de pulberi în atmosferă;
• respectarea riguroasă a normelor de lucru pentru a nu creşte concentraţia pulberilor
în aer;
• umectarea drumurilor tehnologice pentru limitarea antrenării prafului;
• utilajele, autoutilitarele etc. vor fi moderne/performante, în acord cu reglementările
UE în domeniul protecţiei mediului;
• adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport funcţie de calitatea suprafeţei
de rulare.
Calitatea aerului poate fi afectata de emisiuni de particole pe durata lucrarilor de
constructie, sau de trafic.
Se recomanda ca, pe parcursul lucrarilor, sa se foloseasca numai echipament si
mijloace de transport care au motor Diesel ce produce foarte putin monoxid de carbon si nu
produce emisiuni de Pb. Masinariile de constructii trebuie bine intretinute pentru a minimaliza
emisiunile excesive de gaze.
pag.34/77

Viteza de circulatie pe drumurile în lucru trebuie redusa, iar aplicarea de apa sau de
alte mijloace de indepartare a prafului trebuie să se facă la intervale regulate. Pavajul
drumurilor are un impact pozitiv direct asupra sanatatii oamenilor si descreste riscul de
accidente; pentru a reduce praful in zonele urbane, se recomanda in special folosirea
pietrisului.
Camioanele care transporta materiale fine care pot fi usor imprastiate de vant trebuie
acoperite cu prelate corespunzatoare.
Procesele tehnologice care produc mult praf, cum ar fi umplerea cu sol, se vor reduce
atunci cand bate vant puternic si trebuie folosita udarea permanenta pentru suprafetele
nepavate.
Stabilizarea solului cu var trebuie realizata in cadrul facilitatilor de management al
santierului.
Pentru a controla pulberile din zonele siturilor de constructie, in prezenta receptorilor
umani, se pot adopta in plus panouri continue de h = 2.00/2.50 m.
4.3. Zgomot şi vibraţii
4.3.1. Sursele de zgomot
A. Surse de poluanţi existente
Sursele de poluare fonică zonală sunt reprezentate de circulaţia rutieră, dar şi de
activităţile cu caracter industrial din Municipiul Râmnicu Sărat.
B. Surse de poluanţi posibile
Posibilităţile de creare a unor stări de disconfort pentru populaţia din zonă din cauza
zgomotelor şi vibraţiilor produse de activitatea proiectată sunt reale, având în vedere faptul
ca lucrările se vor desfăşura în proporţie de 90% în zona ce are funcţiune de “locuinţe şi
funcţii complementare”.
Din punct de vedere al amplasării lor, sursele de zgomot pot fi clasificate în:
• surse de zgomot din fixe;
• surse de zgomot mobile.
a. Sursele de zgomot şi vibraţii fixe
Sunt reprezentate de activităţile curente desfăşurate pe amplasamentul analizat:
zgomotele datorate activităţii utilajelor de excavare/decapare, rambleiere, manevră şi
transport;
Se estimează că sursele de zgomot fixe vor crea un disconfort moderat având în
vedere faptul că lucrările se vor desfăşura pe o perioadă scurtă de timp.
b. Sursele de zgomot şi vibraţii mobile
Nivelul zgomotului produs de sursele mobile, reprezentate de autovehiculele care vor
transporta materialele necesare realizării obiectivului, materialele excavate se va înscrie în
pag.35/77

nivelul de zgomot datorat traficului rutier, crescând însă frecvenţa de apariţie a acestuia,
datorită creşterii intensităţii traficului.
Observatiile privind zgomotele in general se refera la intregul obiectiv analizat.
Obiectivul analizat implica folosirea masinilor cu masa mare, care cauzeaza vibratii din cauza
miscarilor. Aceste masini vor fi echipate cu amortizoare, deoarece acestea au masa mare si
atunci cand sunt goale.
Utilajele de constructie si autovehiculele sunt principalele surse de zgomot si vibratii in
timpul perioadei de constructie a proiectului. Aceste surse sunt dispersate în zona de
intervenţie urbană a Municipiului, au caracter discontinuu şi fluctuaţii ale intensităţii.
Urmatorul tabel arata intensitatea generala a zgomotului produs de utilajele de constructie
folosite in mod obisnuit.
Echipamente folosite la constructie - Nivel de zgomot (dbA)
TABEL NR. 11
Utilaj (dbA)
Excavator 80 – 100
Buldozer 80 – 100
Basculanta 75 – 95
Masina de piloni 90 – 110
Betoniera 75 – 90
Troliu 95 – 105
Compresor pentru drumuri 75 – 90
Camion greu 70 – 80
Pistol de nituire 85 – 100

Zgomotul de la sursa si cel din zona invecinata au caracteristice acustice
corespunzatoare naturii echipamentului si pozitiei acestuia in timpul perioadei de constructie.
În general zgomotul, este influentat de factori precum:
• viteza si directia vantului;
• temperatura şi inclinarea vantului;
• absorbtia valurilor acustice de pamant/sol (efectul pamant/sol);
• absorbtia aerului (in functie de presiune, temperatura, umiditate relativa, frecvanta
zgomotului);
• altitudinea reliefului;
• tip de vegetatie.
Echipamentul mentionat mai sus produce intre 70 dB (A) si 110 dB(A) in conditii de
functionare normala.
Limita de toleranta impusa de legislatia romaneasca – 65dB(A) – pentru zgomotul
produs de fabricile de ciment/asfalt, fabricile de sortare/macinare.
pag.36/77

În consecinţă activitatea desfăşurată prin proiect va crea disconfort populaţiei, tinând
cont şi de faptul că lucrările se desfăţoară în intravilanul oraşului, în zona de locuinţe şi
funcţii complementare, însă disconfortul va fi pe termen scurt şi discontinuu.
Altfel, nivelul de zgomot la fatadele si in interiorul caselor va trebui sa fie monitorizat
periodic, pentru a se lua masurile necesare pentru limitarea nivelului de zgomot.
In ceea ce priveste traficul de lucru prin străzile traversate, se estimeaza ca nivelurile
de zgomot la marginea drumului pot atinge Leq.24h mai mare de 80dB(A), valoare maximă
admisibilă impusa de STAS 10009/ 88, acustica urbană, pentru drumurile folosite categoria
II, ca urmare a suprapunerii traficului generat de lucrări cu traficul cotidian.
4.3.2. Determinarea nivelului de zgomot
Pentru determinarea nivelului de zgomot echivalent la cel mai apropiat receptor
protejat s-a calculat nivelul echivalent de zgomot pentru sursele semnificative de zgomot, la
respectivul receptor, prin metoda aproximativă (simplificată după VDI 2714 - „Dispersia
zgomotului în exterior" din 01/1988”)
L
Aeq
(S
m
) = LW
Aeq
+ DI + K
0
-20•lg (S
m
) -11 dB
unde:
L
Aeq
(S
m
) = nivelul de intensitate a zgomotului în locul imisiei (receptor), în dB
S
m
= distanta sursa – locul imisiilor, în metri
LW
Aeq
= nivelul de intensitate medie A a sursei în dB
DI = coeficientul dat de Direcţia de acţionare = 0 ÷ - 20, în dB, în cazul nostru, s-a
considerat traiectoria directă, cu atenuări datorate reliefului,
K
0
= coeficientul dat de Unghiul spaţial, corespunzătoare surselor în aer liber,
deasupra solului, = 0.
În zona în care este amplasat obiectivul, receptorii protejaţi sunt reprezentaţi de,
zonele rezidenţiale, zonele cu clădiri de interes public, zonele cu obiective istorice protejate
(conform PUG-ului Municipiului Râmnicu Sărat), zonele cu valoare peisagistică.
TABEL NR. 12
Valori limită ale nivelului de putere acustică garantat la sursă conform HG 1.756 din 2006
privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate
utilizării în exteriorul clădirilor
Tipul echipamentului
Puterea netă
Instalată P (în kW)
Puterea electrică
Pel în kWm
masa în kg
Lăţimea de tăiere L
în cm
Nivelul de
putere acustică
admis în
dB/1pW
De la 1.01.2007
Buldozere, încărcătoare, excavator pe şenile
P ≤ 55 103
P > 55 84 + 11 lg P
pag.37/77

Tipul echipamentului
Puterea netă
Instalată P (în kW)
Puterea electrică
Pel în kWm
masa în kg
Lăţimea de tăiere L
în cm
Nivelul de
putere acustică
admis în
dB/1pW
De la 1.01.2007
Buldozere, încărcătoare, încărcătoare–
excavator pe pneuri,
Dumpere, Gredere, Compactoare pentru
gropi de gunoi de tip încărcător,
Automacarale acţionate de motor cu
combustie internă, cu contragreutate,
Macarale mobile, Maşini de compactat doar
cu cilindri nevibratori, Finisoare de pavaj,
Grupuri de acţionare hidraulică
P ≤ 55 101
P > 55 82 + 11 lg P
Excavatoare, Ascensoare de şantier pentru
materiale, în construcţii, Vinci pentru
construcţii, Moto-sape
P ≤ 55 93
P > 55 80 + 11 lg P
Posibilităţile de creare a unor stări de disconfort pentru populaţia din zonă ca urmare
a zgomotelor şi vibraţiilor produse de activitatea proiectată sunt medii, având în vedere
amplasarea lucrărilor în interiorul localitaţii.
Trebuie luat în considerare totuşi, contribuţia substanţială, la zgomotul şi vibraţiile de
fond produse în zona în care se vor desfăşura lucrările, de traficul auto cotidian şi activităţile
industriale şi agricole locale.
De asemena, trebuie menţionat că eventualele depăşiri ale nivelului de zgomot pe
strazile pe care se vor desfăşura lucrările, nu vor avea intensitate constantă pe tot parcursul
zilei de lucru, funcţie de faza de lucru în care se află strada respectivă. Prin urmare vor
exista intervale orare, în cursul unei zile de lucru, când nivelul de zgomot va fi puţin influenţat
de lucrările din cadrul prezentului proiect.
4.3.3. Sursele de generatoare de vibraţii
Formele potenţiale de impact generate de zgomot şi vibraţii aferente proiectului
vor cuprinde în general:
• operarea vehiculelor grele şi uşoare pentru transportul personalului, materialelor şi
echipamentelor către, de la şi în perimetrul proiectului;
• operarea utilajelor mobile şi staţionare, inclusiv camioane de transport,
excavatoare, încărcătoare, macarale etc;
Sensibilitatea umană la vibraţii este cea mai acută la frecvenţe cu valorile între 8 Hz
până la 80 Hz.
Tabelul de mai jos prezintă diferite grade de percepţie umană la vibraţii continui.
TABEL NR. 13
pag.38/77

Niveluri perceptibile de vibraţii
Nivel aproximativ
de vibratii
Grad de percepţie
0,10 mm Insesizabil
0,15 mm Prag de percepţie
0,35 mm Abia perceptibil
1,0 mm Perceptibil
2,2 mm Uşor perceptibil
6,0 mm Puternic perceptibil
14,0 mm Foarte puternic perceptibil
4.3.4. Măsuri de diminuare a zgomotului
În vederea reducerii nivelului de zgomot, se vor lua următoarele măsuri:
• planificarea activităţilor generatoare de zgomote ridicate, astfel încât să se evite o
suprapunere a acestora;
• pentru cazul în care nivelul de zgomot la limita amplasamentului, stabilit prin
măsurători, va fi mai mare decat cel prognozat şi zgomotele produse se vor resimţi în zonele
rezidenţiale, activitatea va fi sistată, reluarea acesteia urmând a se face după montarea unor
ecrane antifonice alcătuite din panouri detaşabile, construite din structuri metalice uşoare cu
umplutură de materiale fonic izolante (spumă poliuretanică, vată de sticlă etc), amplasate în
vecinătatea zonelor maxime de emisii, pe direcţia sursă-receptor;
• toate sursele exterioare de zgomot vor respecta prevederile legislaţiei învigoare
(H.G. 1.756 din 06.12.2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs
de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor).
• Se recomandă ca activităţile ce se desfăşoară pentru realizarea obiectivului analizat
să sa încadreze în STAS 10009/88, unde sunt specificate:
o valorile admisibile ale nivelului zgomotului extern pe strazi, masurate la bordurile
trotuarelor care limiteaza partea carosabila, stabilite in functie de categoria tehnica a strazilor
(respectiv a intensitatii traficului);
o precum şi valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor functionale
din mediul urban.Acestea sunt redate şi în tabele de mai jos.
TABEL NR. 14
VALORILE ADMISIBILE ALE NIVELULUI DE ZGOMOT EXTERIOR PE STRAZI, MASURATE LA BORDURA TROTUARULUI CE
MARGINESTE PARTEA CAROSABILA CONFORM STAS 10009/88
Nr.
crt.
Tipul de strada
(conform STAS 10144/1 - 80)
Nivel de zgomot
echivalent Lech *)
dB(A)
Valoarea curbei
de zgomot, Cz,
dB **)
Nivel de zgomot de
varf, L10,
dB (A)
1
Strada de categorie tehnica IV,
de deservire locala
60 55 70
2
Strada de categorie tehnica III,
de colectare
65 60 75
3 Strada de categorie tehnica II, 70 65 80
pag.39/77

de legatura
4
Strada de categorie tehnica I,
magistrala
75...85 ***) 70...80 ***) 85...95 ***)
*echivalentul nivelului zgomotului este calculat diferit pentru perioada de ziua si cea de noapte conform
STAS 6161/1-79.
** evaluarea prin curbe de zgomot Cz se foloseste doar in cazul zgomotului cu pronuntat caracter static.
*** pentru proiectul lucrarilor trebuie sa se adopte masurile necesare pentru a obtine nivelele echivalente
(masurate actual), pe cat de aproape posibil de valorile minime din tabel, fara a fi aceptata depasirea valorilor
maxime.
TABEL NR. 15
VALORILE ADMISIBILE ALE NIVELULUI DE ZGOMOT
LA LIMITA ZONELOR FUNCTIONALE DIN MEDIUL URBAN CONFORM STAS 10009/88
Nr.
crt.
Spatiul considerat
Nivel de zgomot
echivalent Lech
dB(A)
Valoarea curbei de
zgomot, Cz,
dB
1
Parcuri, zone de recreere si odihna, zone de
tratament balneo-climatic
45 40
2
Incinte de scoli, crese, gradinite, spatii de joaca
pentru copii
75 70
3 Stadioane, cinematografe in aer liber 90 *) 85
4 Piete, spatii comerciale, restaurante in aer liber 65 60
5 Incinta industriala 65 60
6 Parcaje auto 90 *) 85
7 Parcaje auto cu statii service subterane 90 85
8 Zone feroviare **) 70 65
9 Aeroporturi ***) 90 85
*Timpul care se ia in consideratie la determinarea nivelului de zgomot echivalent este cel real
corespunzator duratei de serviciu.
** Limita zonei feroviare se considera la o distanta de 25 m de axa liniei ferate celei mai apropiate de
punctul de masurare.
***Valorile au fost stabilite tinand seama de prevederile STAS 10183/3-75.
În general aceste activităţile de excavare şi umplere sunt dominate de spectrul de
frecvente joase, dificil la ecran si vibratii, care nu se fac simtite decat daca ating valori
neglijabile.
4.3.5. Măsuri de diminuare a vibraţiilor
Se recomandă ca activităţile ce se desfăşoară pentru realizarea obiectivului analizat
să sa încadreze în
• STAS SR 12025/1-94, unde sunt specificate efectele vibraţiilor produse de traficul
rutier asupra clădirilor sau părţilor de clădiri.
• STAS 12025/- 94 stabileşte metodele de măsurare a parametrilor vibraţiilor aferenţi
produse de traficul rutier, propagate prin străzi şi care afectează clădiri sau părţi de clădiri.
• Standardul românesc SR 12025/2-94 - acustica în construcţii unde sunt specificate
efectele vibraţiilor asupra clădirilor sau părţilor de clădiri; stabileşte, de asemenea, limitele
pag.40/77

admisibile pentru locuin e şi cl diri socio-culturale precum şi pentru ocupan ii acestora, ţ ă ţ
care pot fi afectate de vibra ii produse de utilaje interne/externe sau de vibra ii propagate ţ ţ
ca urmare a traficului rutier de pe str zile din apropiere. ă
• Utilajele folosite s respecte instruc iunile prev zute în cartea tehnic ; ă ţ ă ă
• Se recomand s nu fie folosite un num r prea mare de utilijate în acelşi timp în ă ă ă
acelaşi punct de lucru.

TABEL NR. 16
Niveluri admisibile de vibra ii – Ocupan i ţ ţ (dup Tabelul 3, SR 12025/2-94) ă
Nr. Tip de cl dire ă Curb combinat admisibil ă ă ă
1 Locuin e (locuite permanent) ţ 77
2
Dormitoare, hoteluri, case de oaspe i ţ
(locuite temporar)
77
3 Spitale, clinici 71
4 Şcoli 77
5 Gr dini e ă ţ 71
6
Cl diri tehnologice/administrative şi ă
cl dirile auxiliare acestora (ateliere ă
mecanice, depozite, spa ii de ţ
depozitare)
83
7 Cl diri comerciale ă 89
Observa ii: Conform SR 12025/2-94. Avc se refer la o curb combinat în ţ ă ă ă
domeniul 1-2 Hz pentru curbe de vibra ii transversale şi în domeniul 8-80 Hz ţ
pentru curbele de vibra ii longitudinale. Pentru domeniul 2- 8 Hz se ţ
estimeaz o interpola ie liniar între cele dou curbe. Cifrele din coloana Avc ă ţ ă ă
reprezint nivelul accelera iei pentru o frecven cu valoarea de 2 Hz, ă ţ ţă
exprimat în decibeli şi cu valoarea de referin de 10-6 m/s2. ă ţă
pag.41/77

pag.42/77

Emisii admisibile de vibra ii – niveluri admisibile (ocupan i) ţ ţ

TABEL NR.
17
Niveluri admisibile de vibra ii – Structuri ţ (dup Tabelul 1, SR 12025/2-94) ă
Nr. Tip de cl dire ă
Niveluri
admisibile
de
rezisten ţă
1
Structuri rigide (cu ziduri portante, ziduri din c r mid ă ă ă
şi/sau ziduri nucleu de beton monolit sau pre-turnat)
Cl dire P+4, cu în l ime de pân la 15 m ă ă ţ ă C1
Cl dire P+4 pân la 10 etaje, în l ime 15-35 m ă ă ă ţ C2
2
Construc ii cu etaje/în cadre, parter pân la 10 etaje ţ ă
cu o singur deschidere ă C2
cu deschideri multiple C3
Emisii admisibile de vibra ii – niveluri admisibile (structuri) ţ
(dup Figura 1, SR 12025/2-94) ă
pag.43/77

In ceea ce priveste vibratiile, chiar daca sunt motive ca acestea sa apara in cadrul
lucrarilor de pamant, in special in cazul echipamentelor grele, drumurile analizate nu au o
fundatie pe baza de roci, si in sistemul drumului sunt inserate straturi care au rolul sa sparga
vibratiile.
Totuşi, ocazional, pot fi înregistrate depăşiri ale nivelurilor admisibile de vibraţii în
condiţiile în care traficul rutier nu va fi oprit definitiv pe străzile în lucru. Se estimează că
aceste depăşiri nu vor avea aceeaşi intensitate pe parcursul unei zile de lucru sau pe
parcursul unei săptămâni, acestea variind funcţie de utilajele folosite şi de complexitatea
lucrărilor.
Receptorii pentru zgomotul şi vibraţiile asociate executării acestui proiect sunt:
• personalul care execută lucrările;
• locuitorii zonei în care se execută lucrările;
• clădirile sau structurile cu valoare culturală sau istorică, după cum au fost
identificate în Planul Urbanistic General, care pot fi sensibile la efectele vibraţiilor şi sunt
situate în amplasament sau lângă limitele amplasamentului proiectului.
4.4 Solul
4.4.1. Caracteristicile solurilor
Solurile predominante din Campia Râmnicului sunt cernoziomurile (caracteristice
stepei) si cernoziomurile levigate (tipice pentru silvostepa, avand o mare raspandire). Ambele
tipuri sunt din categori molisolurilor, bogate in humus de mare fertilitate.
În lungul râului Râmnicu Sărat şi afluenţii acestuia s-au format soluri higromorfe şi
salsodisolurile.
pag.44/77

4.4.2. Surse de poluare/degradare a solurilor
a. Surse de poluare/degradare existente
Prin poluarea solului se înţelege orice acţiune care produce dereglări în funcţionarea
normală a solului, ca factor de mediu. Aceasta se exprimă prin afectarea capacităţii
bioreproductive. Geneza şi evoluţia tipurilor de sol sunt legate în mod direct de substratul
geologic, condiţiile de climă şi vegetaţie, de etajarea reliefului, de influenţa apelor freatice
precum şi de intervenţia omului.
Având în vedere gradul mare de antropizare şi complexitatea activităţilor desfăşurate
în amplasamentului analizat, de la activităţi industriale şi agricole, la cele de recreere şi spaţii
cu valoare peisagistică, solul prezintă profunde transformări faţă de starea iniţială.
In zona de interes sunt prezente:
• 0,00-0,70 m sol vegetal
• 0,70-20,00 m stratul de loess (argile prafoase si prafuri argiloase) cu o adancime
fluctuanta situata la 18-20m.
Din punct de vedere al folosinţei, solurile din cadrul amplasamentului se încadrează în
categoria „sensibile” conform OMAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea „Reglementarii
privind evaluarea poluării mediului”.
b. Surse de poluare/degradare posibile
Activităţile propuse prin prezentul proiect nu vor afecta solul într-o măsură mai mare
decât au facut-o, în trecut, activităţile antropice de dezvoltare urbană.
Pe amplasamentul analizat, datorită activităţilor specifice de excavare structura solului
şi subsolului va fi afectată.
Sursele posibile de poluare a solului, sunt în principal următoarele:
• scurgerile accidentale de combustibili şi lubrifianţi la alimentarea utilajelor sau la
execuţia lucrărilor de revizii, reparaţii;
• excavaţiile/decapările, frezări, scarificări, rambleierile realizate pentru executarea
infrastructurii rutiere şi a reţeleleor urilitare;
• infiltrarea în sol a pulberilor şi a SO
2
şi NO
x

şi reacţiile chimice în contact cu apa;
• deşeurile solide (deşeuri menajere).
POLUAREA CU PARTICULE DE PRAF
Se iau in considerare pulberile fine rezultate din manevrarea solului si a materialelor
de constructie si din arderea combustibilor.
Suprafetele de sol pe care se depoziteaza 300 – 1000 g praf /m2/ an, pot fi afectate
de modificarea pH-ului si sunt susceptibile de modificari structurale.
POLUAREA CU SO
2
SI NO
X
Acesti oxizi sunt considerati substantele cele mai responsabile pentru depunerile
acide. Procesul formarii de depozite acide incepe prin intrarea substantelor poluante in
pag.45/77

atmposfera, iar in contact cu lumina solara si vaporii de apa, formeaza compusi acizi. In alte
cazuri gazele pot atrage praf sau alte particule care ajung pe sol in forma uscata. Depunerile
acide pot aparea la distante variabile si in general este dificil sa se identifice sursa exacta si
sa se cuantifice concentratiile la nivelul solului.
Efectul acestor depuneri, in special al ploilor acide, este acidificarea solului, care
determina saracirea microfaunei acestuia, crearea conditiilor de anabioza pentru mai multe
plante si reducerea capacitatii productive a solului.
Respectarea prevederilor proiectului si monitorizarea din punctul de vedere al
protectiei mediului reprezinta obligatia factorilor implicati in limitarea efetelor adverse asupra
solului si subsolului in timpul fazei de constructie.
Materialele care urmeaza sa fie folosite in timpul lucrarilor de constructie nu prezinta
un mare risc de poluare a solului.
Cel mai important aspect este reprezentat totusi, de masa de pamant ce va suferi
diverse procese. Acest aspect se refera la lucrarile de pamant care duc la degradarea solului
in zona de lucru, prin determinarea unor modificari structurale in profilul solului. In zonele
afectate, refacerea completa a vegetatiei are loc intre 5 si 15 ani.
4.4.3. Prognozarea poluării/degradării solului
Impactul activităţilor pe amplasamentul analizat, asupra solului şi subsolului, va fi unul
negativ ca urmare a faptului că principala activitate este cea de excavare/decapare în urma
căreia stratul de sol vegetal va fi îndepărtat şi se va schimba aspectul morfologic al zonei
prin excavaţii şi rambleieri.
Solul, a cărei decapare este necesară, va fi depozitat separat în amplasamentul
analizat. El urmează a fi reutilizat la lucrările de reabilitare a spaţiilor verzi degradate sau la
realizarea aliniamentelor stradale. Depozitarea solului vegetal se va face prin nivelare cu
buldozerul într-un singur strat de maxim 1,0 m.
Execuţia lucrărilor de descopertare se va face prin tăiere mecanică cu buldozerul sau
excavatorul.
Pe amplasamentul analizat din cauza, activităţilor de excavare, structura solului şi
subsolului va fi afectată.
Se prognozează manifestarea următoarelor impacturi asupra solului zonal:
• deranjarea orizonturilor de sol; lucrările de descopertare vor consta din excavarea,
evacuarea şi transportul surplusului de pământ (loess şi sol fertil);
• pierderi accidentale de produse petroliere de la utilajele de exploatare etc.
Din cauza excavărilor, pe aceste suprafeţe este afectată flora şi microfauna şi are loc
o modificare geochimică naturală a elementelor solurilor.
Se va acorda o atenţie deosebită recuperării şi conservării, începând cu stabilirea
grosimii şi continuând cu excavarea, transportul, depozitarea şi conservarea acestuia.
pag.46/77

Titularul de activitate are în vedere amenajări care să păstreze calitatea solului de pe
suprafeţele imediat învecinate celor care vor fi direct afectate prin lucrările de exxcavare şi
rambleiere.
Solul înlăturat de pe aceste suprafeţe, va fi depozitat temporar în amplasament,
urmând a fi folosit ulterior pentru reabilitarea spaţiilor verzi sau pentru realizarea unora noi
(jardiniere, aliniamente stradale).
Operarea prezenta si viitoare a drumurilor va avea ca rezultat, in timpul intregii
perioade de functionare a acestuia, concentratii mai mici de pulberi în suspensii şi
concentraţii similare cu a celor din prezent de Pb SO
2
, NO
x
, CO.
Efectele acestor substante poluante la nivelul solurilor sunt variate, cele mai
importante fiind:
• Modificarea pH-ului solului din cauza depunerilor acide;
• Acumularea metalelor grele in sol, urmata de contaminarea biotei
Din totalul de emisii poluante produse de trafic, se considera ca 40 % se vor depune la
distante de pana la 100 m pe solul de pe ambele parti ale drumului. In acelasi timp, va fi
posibil sa se delimiteze o zona sensibila care include o sectiune larga de 30 m pe ambele
parti ale drumului si pe intreaga sa lungime (aproape intreaga cantitate de poluanti se va
depune aici).
Solubilitatea si liantii metalelor grele in soluri sunt influentati de conditiile de oxidare, in
special de reactiile de absorbtie si desabsorbtie, precum si de procesele de formare a
compusilor complecsi organici si minerali.
In cazul unei reactii acide a solului, absorbtia de metale grele reprezinta un mecanism
de tampon.
Ploile au un rol important in incarcarea solului cu diverse substante poluante. Se
mentioneaza ca ploile, pe langa faptul ca "spala" atmosfera de substante poluante si le
depun in sol, le transporta catre afluenti. Trebuie mentionat de asemenea ca ploile faciliteaza
poluare adanca a solului, iar acest fenomen nu poate fi evitat.
4.4.4. Măsuri de diminuare a impactului
Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului:
• reducerea impactului în această fază se va face prin limitarea pe cît posibil a
timpului de execuţie şi managementul adecvat al aprovizionării cu materiale/utilaje;
• se recomandă îndepărtarea solului impurificat în momentul în care se identifică
deversări accidentale de produse petroliere sau uleiuri minerale de la utilaje;
• în momentul în care se identifică deversări accidentale de produse petroliere sau
uleiuri minerale de la utilajele de exploatare şi mijloacele de transport se trece la
îndepărtarea imediată a scursorilor prin folosirea de materiale absorbante care au fost
depozitate în locuri special amenajate; solul impurificat cu produse petroliere sau uleiuri
minerale va fi îndepărtat.
• solul se va depozita temporar pe amplasamentul analizat; solul vegetal va fi
reutilizat la lucrările de reabilitare ecologică a spaţiilor verzi (aliniamente stradale).
pag.47/77

Pentru depozitarea solului se vor respecta următoarele condiţii:
• suprafaţa de teren ocupată să fie cât mai redusă şi neproductivă;
• amplasamentul depozitului să fie cât mai aproape de locul de folosire pentru
reducerea consumurilor de combustibili şi implicit a emisiilor;
• precipitaţiile atmosferice să nu-l degradeze, impurifice, împrăştie sau altereze prin
depunerea de substanţe nocive;
• depunerea se va face astfel încât să se asigure stabilitatea materialului.
Titularul de activitate va avea în vedere amenajări care să păstreze calitatea solului la
standardele terenurilor „sensibile”.
Prin măsurile de refacere a mediului, efectele asupra solului vor fi substanţial
diminuate. Lucrările de reconstrucţie ecologică constau în acoperirea cu sol vegetal în aşa fel
încât suprafeţele afectate să se încadreze în ambientul natural al zonei.
Pe toată perioada executării obiectivului sunt interzise următoarele activităţi:
• depozitarea materiilor prime şi materialelor auxiliare pe suprafeţe neprotejate,
destinate altor funcţiuni decât depozitare;
• depozitarea deşeurilor menajere/tehnologice în zone destinate altor funcţiuni decât
depozitare,
• orice depozitare necontrolată în zone destinate altor funcţiuni;
• deversarea combustibilului, uleiurilor etc. direct pe sol. Schimbul de ulei pentru
mijloacele de transport se va efecua în afara amplasamentului, la sediul unităţii, în spaţii
speciale, destinate întreţinerilor şi reparaţiilor auto, iar dacă acest lucru nu este posibil se vor
lua măsuri de protecţie a solului, prin recuperarea tuturor scurgerilor (folie de plastic, vase
metalice etc)
4.5. Subsolul
4.5.1. Caracterizarea subsolului pe amplasamentul propus
Din punct de vedere tectonic, amplasamentul analizat este situat în Platforma
Moesică.
Fundamentul Campiei Române şi implicit şi al Câmpiei Râmnicului este situat la
adancimi variabile, adâncimi ce cresc in fata arcului carpatic. Acesta este alcatuit din sisturi
cristaline foarte vechi, proterozoice si paleozoice.
Acest fundament este o mica placa tectonica aflata intr-o usoara subductie sub placa
ce poarta arcul carpatic.
Stiva de sedimente este formata din roci mezozoice (in baza) si neozoice, in
continuitate de sedimenetare, spre suprafata, ceea ce arata ca umplerea depresiunii din
Campia Râmnicului s-a facut relativ continuu.
La sfarsitul Pliocenului si in Cuaternar s-au depus nisipuri, pitrisuri, argile si loess care
au dus la transformarea lacului pontic (ce acoperea întreaga suprafaţă a Câmpiei Române)
in uscat, de la vest spre est si de la nord spre sud.
Cuvertura de loess acopera interfluviile, ajungand in partea de est la grosimi
considerabile, peste 35 m grosime.
pag.48/77

Suprafata Câmpiei Române inclina de la nord la sud, asa cum curg si raurile, precum
si de la vest la est, cum s-au retras apele lacului Cuaternar.
În cadrul amplasamentului analizat şi în vecinătatea acestuia nu sunt obiective
geologice protejate.
4.5.2. Impactul prognozat
Nu va exista un impact deosebit asupra subsolului, având în vedere faptul ca proiectul
se desfăşoară într-un amplasament unde există intervenţie antropică similară.
4.5.3. Măsuri de diminuare a impactului
La proiectarea şi execuţia lucrărilor de construcţii civile şi industriale, cât şi a reţelelor
edilitare se vor respecta prescripţiile normativului P7-2000, privind fundarea pe pământuri
sensibile la umezire (PSU):
• temperatura medie anula = + 14
0
C;
• temperatura minima absoluta anula = - 23
0
C;
• temperatura maxima absoluta = + 41
0
C;
• Precipitatiile medii anuale au valoarea de 730 mm.
Adancimea de inghet conform STAS 6054 / 1997 este de - 0.90 m de la cota terenului
natural sau decapat. Potrivit "Normativului P 100 / 2006" terenului ii corespunde urmatorii
coeficienti seismici: ag = 0,32 g si Tc=1,6 s.
4.6. Biodiversitatea
Corespunzând etajului altitudinal de 100-200 m, elementele de ecologie sunt
caracteristice acestui interval, specifice zonelor de stepă ce caracterizează estul Câmpiei
Române.
Vegetaţia
Vegetatia din zona Municipiului Râmnicu Sărat apartine silvostepei in ariile din vest cu
altitudini mai mari de 100 m, foarte puternic modificata de agricultura. In acest etaj apar izolat
palcuri de stejar pedunculat, amestecuri de stejar brumariu si stejar pufos (la nord de
Ramnicu Sarat) iar pe interfluviile dintre Ramnicu Sarat si Focsani se evidentiaza si ulmul.
Arbustii sunt reprezentati de paducel, porumbar, maces, soc, sanger etc. iar etajul
ierbaceu polygonatum latifolium, geum urbanum, valeriana officinalis.
Stepa se intalneste intre altitudinile de 20 – 100 m. Stepa desi foarte puternic
modificata de catre activitatile economice se mai pastreaza pe versantii improprii agriculturii
sau pe pasunile din apropierea satelor si este reprezentata de asociatii secundare sau
derivate din cele initiale cu pelinita (Artemisia austrica), firita (Poa bulbosa) si barboasa iar pe
ternuri intelenite specii de pir (Agropyrum sp.) sau ceapa ciorii (Gagea pusilla).
Elemente intrazonale apar in lungul principalilor colectori reprezentate de plop
(Populus sp.), salcie (salix sp.), Agrostis alba, Trifolium repens, unde s-au format soluri
pag.49/77

higromorfe, iar pe salsodisolurile formate in estul si in nord-estul orasului Ramnicu Sarat
cresc balanica, Sueda maritima, Artemisia marina, saracica (Salicornia europae).
Fauna
Fauna concorda cu tipul de vegetatie in care este prezenta. Astfel în zona de câmpie
domina rozatoarele mici (popandau, harciog, orbete, cartita, dihor, diferite specii de soareci)
dar si iepuri, vulpi si multe specii de pasari.
Ihtiofauna este slab reprezentata datorita mineralizarii accentuata a apelor de
suprafata putand doar sa mentionam unele populari cu peste in apele din aria mai inalta.
Arii protejate
În amplasamentului analizat nu există, arii protejate sau situri incluse în reţeaua
NATURA 2000.
În Planul de Amenajare al Teritoriului, s-a marcat o zonă cu valoare peisagistică în
apropierea zonei de intervenţie urbană a proiectului, mai exact în lungul Râului Râmnicu
Sărat, de-o parte şi de alta a DN 2.
4.6.1. Surse de poluare/degradare
Vegetaţia din apropierea zonelor în care se vor executa lucrările poate fi afectată
potential de polutarea cauzata de pulberile ridicate de mijloacele mecanice utilizate in timpul
lucrarilor.
Intensitatea unor poluări/degradări ale biodiversităţii este diminuată şi din următoarele
considerente:
• modificare antropică accentuată a amplasamentului;
• valoarea biotopurilor şi biocenezelor foarte redusă;
• existenţa imobilelor, reţelelor edilitare care traversează amplasamentul şi care au
determinat modicări ale componenţei floristice şi faunistice iniţială;
• inexistenţa unor arii protejate sau a unor situri incluse în Reţeaua NATURA 2000.
4.6.2. Impactul prognozat
Diversitatea speciilor de plante şi animale, în amplasamentul analizat, este foarte
redusă.
Gradul ridicat de antropizare a amplasamentului face ca lucrările proiecate să nu aibe
impact semnificativ asupra biodiversităţii.
Lucrările nu vor deteriora spaţiile verzi existente, dimpotrivă, ele vor fi reamenjate şi
chiar vor fi create spaţii verzi noi.
Impurităţile din aer au diverse consecinţe nocive asupra plantelor cum sunt:
• lezarea frunzelor pe porţiuni sau în totalitate;
• modificări de culoare a frunzelor care se usucă;
• distrugerea plantei.
pag.50/77

Cele mai multe efecte nocive se exercită asupra frunzelor, fie direct, prin pătrunderea
substanţelor toxice prin stomate, fie prin depunerea pe suprafaţa lor.
Impactul din timpul fazei de constructie apare in orice caz cu o intensitate scurta,
pentru ca aceasta provoaca alterari temporare ale functionarii fiziologice a vegetatiei.
Prin spălarea atmosferei de către precipitaţii şi prin sedimentarea particulelor şi
gazelor toxice se poate produce modificarea compoziţiei apei şi solului, precum şi creşterea
capacităţii toxice.
Impactul substantelor poluante existente in perimetrul de lucru asupra vegetatiei si
microfaunei este cauzat de particule. Intr-un sens mai larg, particulele sunt responsabile de
acoperirea partilor aeriene ale plantelor, dandu-le un aspect si culoare specifice. Aceasta
caracteristica este insotita de fenomeme de nanism si cloroza, prezenta leziunilor si lipsa
rodului la plantele poluate. Stratul de particule de praf contribuie la inchiderea stomatei,
reducerea cantitatii de clorofila si la diminuarea procesului de fotosinteza, ducand la
asfixierea si apoi moartea plantelor;
Fauna, deşi puţin reprezentată în cadrul amplasamentului analizat, chiar dacă va fi
relativ perturbată, există habitate asemănătoare în apropiere. Prin urmare, nu se poate vorbi
de un impact major din acest punct de vedere.
Microfauna de pe zona decopertată va dispare aproape în totalitate ea putând fi
refăcută prin refolosire stratului vegetal existent anterior şi depozitat separat.
Pentru macrofauna protejată din zona studiată principalul factor perturbator îl poate
constitui stressul cauzat în mare măsură de zgomotului produs de activitatea de excavare.
Deşi poluanţii eliberaţi în atmosferă pot avea efecte nocive asupra vegetaţiei şi faunei,
datorită cantităţilor mici şi a concentraţiilor acestora, care se vor situa sub limita maxim
admisă de normativele în vigoare, se poate aprecia că nu vor avea efecte negative majore
asupra stării de sănătate a vegetaţiei şi faunei din zonă.
Lucrările proiecate nu vor avea un impact semnificativ asupra speciilor de
plante/animale existente în zona amlasamentului analizat, având în vedere intervenţiile
antropice anterioare care au dus la modificarea vegetaţiei iniţiale şi la apariţia uneia
secundare, cosmopolite.
4.6.3. Măsuri de diminuare a impactului
Pentru diminuarea impactului produs de activitatea din amplasamnetul analizat,
titularul de activitate va avea în vedere următoarele:
• utilizarea combustibililor cu conţinut redus de sulf;
• menţinerea în stare bună de funcţionare a utilajelor folosite în timpul lucrărilor de
excavare;
• folosirea utilajelor în limita strictului necesar;
• gestionarea corespunzătoare a deşeurilor;
• măsurile prezentate pe larg în capitolele anterioare, privind reducerea emisiilor de
zgomot şi pulberi în suspensie;
• refacerea terenurilor prin înierbări.
pag.51/77

De asemenea, se vor respecta, prevederile art 9 din Legea 24 din 2007, privind
reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane.
4.7. Peisajul
4.7.1. Informaţii despre peisaj
Geomorfologic, Municipiul Râmnicu Sărat se încadrează în în unitatea geografică
Câmpia Râmnicului, subunitate a Câmpiei Române.
Din punct de vedere genetic, Câmpia Râmnicului este o câmpie piemontană, formată
la ieşirea râului Râmnicu Sărat din Subcarpaţii Curburii unde, datorita nivelului de baza local
si rupturii de panta, are loc o depunere brusca a aluviunilor mari, transportate in reteaua
hidrografica sub forma unor campii de imprastiere (sau delte continentale) cu aspect
piemontan.
Din punctul de vedere al genezei, altimetriei si formelor de relief, Campia Ramnicului a
fost divizata de catre geomorfologi in:
• campia de glacis (glacisul Ramnicului) – sectorul mai inalt, fragmentat de catre
reteaua hidrografica alohtona, alcatuit din campuri asimetrice despartite de vaile raurilor; este
cosiderata o treapta de tranzitie, de interferenta intre dealurile subcarpatice si campie.
• campia piemontana joasa (Piemontul Ramnicului) – aproape nefragmentat cu
campuri intinse, cvasiorizontale, strabatute de vaile inguste ale raurilor care isi pierd terasele
sub cuvertura groasa sedimentara.
Specificul climei acestei regiuni este dat de pozitia regiunii in proximitatea curburii
Carpatilor si a orogenului nord Dobrogean, dispozitia in trepte a reliefului si de principalii
centri barici care actioneaza peste Sud – estul Europei.
Pozitia in proximitatea celor doua obstacole orgrafice determina:
• canalizarea maselor de aer rece, polar sau arctic, generate de anticiclonii est-
european si scandinav (si devierea acestora coform efectului Coanda, Nicolaie Ion-
Bordei,1988) si producerea unor vanturi cu directie predominanta nordica (21,2 %) sau nord-
estica (15,9%) la Ramnicu Sarat;
• generarea efectelor foehnale la coborarea maselor de aer cu circulatie vestica pe
versantul extern al curburii carpatice. Aceste efecte de foehn se concretizeaza in radiatia
solara cu 2,5 kcal/cm
2
/an mai mare decat in zonele neafectate (120 kcal/cm2/an in aria
subcarpatica, 121 – 122 kcal/cm
2
/an la Ramnicu Sarat si peste 125 kcal/cm2/an in
extremitatea estica), temperaturi medii anuale cu 0,5
o
C mai mari, nebulozitate mai mica cu
0,5 zecimi, umezeala velativa mai mica cu 2%, precipitati usor diminuate si fenomene de
iarna mai putin frecvente si mai putin intense.
Reţeaua hidrografica Câmpiei Râmnicului este formată de râul Râmnicul Sărat şi
afluenţii acestuia.
Râmnicul Sărat izvorăşte de sub varful Furu si se varsă în Siret. Izvoarele lui sunt
socotite Măluşel, Martin, Curcubata care se unesc la poalele muntelui unde datorită
confluentei cu alte pâraie (Furul, Râmnicelul, Moldoveanul, Sărăţel, Săritoarea, toate afluenţi
de stânga), a format o depresiune eroziva numita Intre Ramnice. In aria dealurilor inalte
pag.52/77

estice a creat un defileu (la cota 410 m), datorita cursului sau transversal ce se continua
pana in dreptul localitatii Bicestii de Jos. In acest sector primeste un important afluent tot pe
stanga, Motnăul (18 km lungime si un bazin de 56 km2 ), si unul mai mic pe dreapta Căţăul.
Daca in aria deluroasa directia râului este predominant nord-vest sud-est (in forma de
S intors) la contactul glacisului cu Piemontul, direcţia sa se schimbă brusc spre nord-est
datorită subsidenţei din câmpia Siretului inferior. In acest sector de curs inferior primeste un
alt afluent important tot pe stânga, Coţatcu cu afluentul Slimnicul, avănd un bazin de 300 km
2
cu izvoarele in aria deluroasă
Reţeaua hidrografica prezinta o alimentatie mixta, pluvionivala, cu o participare a
componentei subterane in proportie de 10 – 35% si cu cel mai mare procent al scurgerii
primavara (43.9% Râmnicul Sărat la Tătaru) si cel mai mic in sezonul de vara – toamna si
iarna.
Debitul râului este de cca. 1,95 m
3
/s, dar in anumite conditii pot sa ajunga la valori
exceptionale, 282 m
3
/s in noiembrie 1966.
Debitele minime sunt atinse în general la sfârşitul verii şi toamna şi duc câteodata la
secare. Mai trebuie menţionat si debitul solid care are cele mai mari valori din ţară în aceasta
zona 7,8 kg/m3/s.
Adancimea la care se gaseste nivelul freatic variaza de la 40 m in campia inalta,
datorita prezentei pietrisurilor de Candesti, până la 10 – 20 m în câmpia joasă.
In ceea ce priveste chimismul, acesta este clorurat in campia joasa si in zonele
deluroase in care afloreaza depozite salifere. Mineralizarea este in general mare, peste 5g/l
in estul campiei Râmnicului si in zonele cu depozite salifere.
La contactul glacisului cu aria subcarpatica apar izolat ape arteziene alimentate din
zona montană învecinată.
În amplasamentul analizat suprafeţele plantate sunt reprezentate de:
• parcuri şi zonele de recreere;
• aliniamentele stradale;
• gardurile vii de protecţie.
În zona de intervenţie urbană sunt prezente următoarele zone funcţionale, conform
Planul Urbanistic General al Municipiului Râmnicu Sărat:
• zona de locuinţe şi funcţii complementare
• zona centrală şi alte zone cu funcţiuni complexe de interes public;
• zonă unităţi industriale/unităţi agricole;
• zona de parcuri/complexe sportive;
• zona gospodărire comunală/cimitire;
• zona cu valoare istorică;
4.7.2. Impactul prognozat
Implementarea proiectului va avea următoarle efecte imediate:
• creşterea siguranţei în exploatare a infrastructurii rutiere şi a reţelei de apă
pag.53/77

• fluidizarea circulaţiei prin:
o crearea unor sensuri giratorii (acolo unde acest lucru este posibil) si prin
stabilirea unor sensuri unice, interdictii de stationare,etc,in masura in care nu se
impun masuri de exproprieri.
 intersectia b-dul Digului cu strada M. Kogalniceanu
 sistematizarea rutiera a zonei Aferente Sediului Primariei Municipiului
Ramnicu Sarat.
 sistematizarea rutiera a zonei aferente Garii.
o realizarea unei rute de iesire spre Focsani pentru autovehiculele mai grele de
3,5 tone, prin refacerea structurii rutiere a b-dului Digului (pe partea stanga a
accesului spre Ramnicu Sarat) si a strazii Dorobanti.
• creşterea siguranţei participanţilor la trafic prin:
o amplasare unor camere video în principalele zone de interes.
Lucrările propuse a se realiza se încadrează în peisajul de ansamblu al zonei. Prin
acest proiect se doreşte îmbunătaţărea aspectului general al peisajului urban din Municipiului
Râmnicu Sărat.
Totuşi, se estimează că, în perioada de execuţie, în amplasamentul analizat se vor
genera cantităţi importante de pulberi sedimentabile, din următoarele motive:
• excavaţiilor necesare realizări sau extinderii infrastructurii rutiere, a reţelelor edilitare
şi a sistemului de gospodărire a apelor proiectate;
• manipulării solului vegetal.
4.7.3. Măsuri de diminuare a impactului
STRĂZI
In cadrul modernizarii si reabilitarii tramei stradale se va ţine cont de
• structurile rutiere proiectate; acestea se vor alege in functie de natura si frecventa
traficului si vor rezulta si in urma stabilirii unei solutii unitare de colectare si evacuare a apelor
pluviale.
• caracteristicile traficului de perspectiva si actiunii repetate a inghet-dezghetului.
La proiectare se va urmari in permanenta ca prin solutiile recomandate sa se realizeze
siguranta in exploatare a lucrarilor, obiectiv prioritar in activitatea de administrare a retelei de
strazi.
Astfel, noile tipuri de imbracaminti bituminoase asigura imbunatatirea caracteristicilor
de suprafata prin:
• imbunatatirea vizibilitatii pe timp de ploaie datorita reducerii efectului de orbire prin
reflectie prin dispersia mai buna a luminii primite;
• evacuarea mai rapida a apelor pluviale;
• diminuarea fenomenului de acvaplanare.
La proiectare se va recomanda utilizarea numai a materialelor agrementate tehnic si
cu termene de garantie care sa se incadreze in durata de viata estimata.
pag.54/77

INSTALATII ELECTRICE
• instalatiile electrice care vor fi realizate doar pe strazile ce fac obiectul prezentei
documentatii tehnice.
• lucrările se vor efectua cu respectarea normelor de protecţie a muncii.
REABILITARE RETELE DE APA
• se vor înlocui retelele de alimentare cu apa aflate in stare de degradare sau care
sunt mai vechi de 30 ani.
MOBILIER URBAN, SPATII PUBLICE
• se va realiza un proiect tip de statie de autobus tip refugiu si se vor gasi locuri in
care acesta sa fie amplasat de-a lungul traseelor existente in Municipiu.
• se vor realiza elemente de mobilier urban, jardiniere, bancute, garduri, semnale
luminoase, etc.
• se vor gasi solutii de imbunatatire a aspectului general al orasului din Zona de
Interventie Urbana, acolo unde acest lucru este posibil
La alegerea speciilor vegetale se va ţine cont de:
• caracteristicile climatice ale zonei;
• coerenta cu vegetatia si flora locala;
• dezvoltarea bio-diversitatii;
• capacitate de fixare rapidă;
• existenţa pe piata;
• intretinere nepretentioasa;
• valoare estetica si naturalistica.
Se recomandă evitarea speciilor arborescente invazive, fie ele alohtone sau autohtone
şi utilizarea speciilor autohtone noninvazive.
De asemena, se recomandă consultarea unui specialist silvic pentru alegera speciilor
floristice ce vor intra în componeţa spaţiilor verzi şi a speciilor arboricole ce vor forma
aliniamentele stradale.
4.8. Mediul social şi economic din Municipiul Râmnicu Sărat
Orasul Râmnicu Sarat a cunoscut o continua crestere a populatiei in ultimii 30 de ani
Aceasta lucru se datorează atât migratiei dinspre rural spre urban cat si sporului natural
pozitiv.
Intreaga dezvoltare economica se reflecta in cresterea continua a nivelului de trai si al
populatiei, constructii numeroase de locuinte in cartiere nou proiectate, extinderea de retele
edilitare inclusiv gaze, construirea de dotari comerciale si prestari servicii.
Dinamica ultimilor 10 ani indica o crestere de 20%, adica o crestere mai mare fata de
media pe tara.
pag.55/77

Populaţia Râmnicului Sărat a evoluat de la aproximativ 1000 de locuitori, în 1652, la
40 123 în 2007.
Începând cu anul 1999, Râmnicu Sărat, s-a confruntat cu migraţia populaţiei. Aceasta
evoluţie demografică nu a fost uniformă, după cum arată statisticile, dar există discrepanţe
între variate surse oficiale. La recensământul din 2002 populaţia era de 38 828.
Densitatea populaţiei în Râmnicu Sărat este de 76 locuitori pe Km pătrat, conform
calculelor din 2005.
Evoluţia densităţii populaţiei reflectă reducerea numărului acesteia, în principal din
cauza migraţiei. Rata netă de migraţie a fost negativă în majoritatea timpului în ultimii 15 ani,
în special perioada dintre 1996 şi 2000.
Rata anuală de creştere a populaţiei a fost în general slabă, 1,7 la mia de locuitori în
2005. Rata de creştere a populaţiei a fost negativă în anii 90, dar a devenit pozitivă în ultimii
5 - 6 ani.
4.8.1. Impact potenţial
Se estimează că prin implementarea prezentul proiect nu se vor înregistra efecte
deosebite în ceea ce priveşte migraţia populaţiei, distribuţia populaţiei pe sexe sau grupe de
vârsta la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat.
În schimb se estimează o creştere a gradului de siguranţă a populaţiei şi de informare
a acesteia, ca urmare a instalării unor camere video în principalele intersecţii şi respectiv a
creării unor puncte de informare plasate in zonele de interes ale Municipiului Ramnicu Sarat.
Acestea vor fi de tip panouri cu monitoare touch-screen si vor putea furniza cetatenilor
Municipiului si nu numai informatii referitoare la punctele de interes, temperatura,
documentatii si acte necesare pentru obtinerea diverselor autorizatii, permisei de la
autoritatile locale, etc.
Puncte de informare vor fi realizate în:
•Cartier Centru_1bucata
•Cartier Halelor_1 bucata
•B-dul Digului intersectie cu Mihail Kogalniceanu_2 bucati
•Zona Garii CFR_1 bucata
In acest sens se vor realiza racordari la o retea de tip network aflata in zona cu
legatura, pana in zona in care se va amenaja serverul, in cladirea Primariei Municipiului
Ramnicu Sarat. Se vor asigura:
•Panoul propriuzis cu ecran touch-screen
•Bransamentul la reteaua network
•Serverul amplasat in Sediul Primariei,software,etc
Activitati economice principale în cadrul Municipiului Râmnicu Sărat
Industria – este principala activitate economică a municipiului Râmnicu Sărat cu o
pondere de 66,9 % la venitul local. Municipiul dispune de o industrie cu ramuri diversificate:
•industria energiei electrice
pag.56/77

•industria constructoare de maşini şi prelucrarea metalelor
•industria chimică
•industria materialelelor de construcţii
•industria alimentară
•industria de confecţii
Mica industrie reprezintă 2,5 % din economia locală, principalele domenii acoperite
sunt acoperite de prelucrarea lemnului, fabricarea mobilei şi producţia de paleţi.
Agricultura - sectorul agricol are o pondere de 2,5 % din economia locală. Din
suprafaţa totală de 5285 ha, 3807 sunt terenuri agricole şi 1479 sunt terenuri neagricole.
Terenurile agricole au următoarea structură:
•terenuri arabile 3543 ha;
•păşuni 217 ha;
•făneţe 7 ha;
•vii 40 ha.
Componenţa terenurilor neagricole este următoarea:
•păduri 312 ha;
•ape 44 ha;
•terenuri neproductive 166 ha.
Se cultivă în special grău porumb orz floarea soarelui, plante de nutreţ, legume şi
leguminoase pentru boabe. Cele 40 ha de vie se află în propietatea privată şi sunt cultivate
cu soiuri hibride. În Râmnicu Sărat se cresc 489 de bovine, 1.200 porcine, 1.215 ovine, 222
caprine, toate animalele sunt crescute în sectorul privat.

4.8.2. Măsuri de diminuare a impactului
Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfăşurată în amplasamentul
analizat o poate avea asupra aşezărilor umane, asupra populaţiei, sintetizăm, în continuare,
câteva din măsurile esenţiale pe care titularul de activitate le va avea în vedere:
• folosirea utilajelor în limita timpilor de funcţionare necesari pentru activitatea
proiectată;
• menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor indicaţi de firmele constructoare;
• utilizarea de echipamente şi autobasculante performante, care să nu producă un
impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise;
• angajaţii vor fi supuşi unor examene medicale periodice;
• pentru evitarea accidentelor de muncă se vor respecta cu stricteţe normele de
protecţie a muncii, se vor efectua instructajele specifice generale la locul de muncă.
• respectarea Ordinului nr. 536 din 1997 al Ministrului S n t ii privind ă ă ăţ
respectarea limitelor maxime pentru nivelurile de zgomot (Leq) în cartierele de
locuin e; ţ
• respectarea STAS 10009-88, privind limitele admisibile ale nivelului de zgomot
in mediul urban.
pag.57/77

4.9. Condiţii culturale şi etnice
Râmnicu Sărat are o structură etnică omogenă. Aproape 95% dintre locuitori sunt
nativ români, 4,6% - rromi. Restul de 0,4% din populaţie este constituită din etnii variate.
Există rapoarte asupra numărului oficial de populaţie rromă care indică o proporţie de 10%
din totalul locuitorilor.
În ceea ce priveşte orientarea religioasă a oamenilor, mai mult de 99% din totalul
populaţiei este creştin ortodoxă iar restul aparţine variatelor grupuri religioase.
4.9.1. Impact potenţial asupra condiţiilor etnice şi culturale
Nu este cazul
4.9.2. Impact potenţial asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic sau
asupra monumentelor istorice
Conform PUG-ului Municipiului Râmnicu Sărat, în cadrul localitaţii sunt prezente 28 de
obiective cu importanţă istorică şi arheologică conform PUG+ului Municipiului, dintre acestea
în zona de intervenţie urbană a proiectului sunt prezente12 astfel de obiective, pe
următoarele străzi:
• Strada Aleea Primăverii;
• Strada Mihai Eminescu nr.1;
• Strada Constantin Brâncoveanu nr.39;
• Strada Nicolae Bălcescu;
• Strada Tudor Vladimirescu nr.10;
• Strada Tudor Vladimirescu nr.11;
• Strada Nicolae Bălcescu;
• Strada Matei Basarab nr.91;
• Strada Drăgaicii nr.5;
• Strada Unirii nr. 23 A;
• Strada Nicolae Bălcescu nr.1;
• Strada Tudor Vladimirescu nr. 17.
În zona de intervenţie urbană a proiectului nu există monumente istorice aflate în
Repertoriului Arheologic al României sau în Lista Monumentelor Istorice avizată de Ministerul
Culturii şi Cultelor în 2004.
4.9.3. Măsuri de diminuare a impactului
• respectarea standardul românesc SR 12025/1-94 privind efectele vibra iilor ţ
produse de traficul rutier asupra cl dirilor sau p r ilor de cl diri; ă ă ţ ă
• respectarea standardul românesc SR 12025/2-94 privind acustica în
construc ii efectele vibra iilor ţ ţ asupra cl dirilor sau p r ilor de cl diri ă ă ţ ă . (Limite
admisibile).
pag.58/77

În cazul în care un obiectiv din cele enumerate mai sus se află într-o stare precară şi
se constată că lucrările ar putea afecta structura de rezistenţă sau aspectul său, lucrările se
vor efectua sub supravegherea unui reprezentant al administraţiei publice locale în condiţiile
stabilite de comun acord între executantul lucrărilor, beneficiar şi reprezentantul
administraţiei publice.
5. ANALIZA ALTERNATIVELOR
5.1. Alegerea amplasamentului
Alegerea dimensiunilor amplasamentului şi poziţionarea acestuia în cadrul
Municipiului s-au făcut funcţie de gradul avansat de degradare al mobilierului urban,
disfuncţionalităţile traficului auto şi de bugetul alocat acestor lucrări de investiţii.
În urma analizei situaţiei existente s-au constata o serie întreagă de probleme cum ar
fi:
• gradul avansat de uzura şi de deteriorare a părţii carosabile;
• lipsa sau degradarea avansată a bordurilor;
• trotuare fisurate sau distruse din cauza rădăcinilor copacilor;
• borduri sparte, lipsa sau dislocate cu neuniformităţi în lungul străzilor;
• spaţii verzi neîngrijite, alei pietonale degradate;
• lipsa refugiilor pentru transportul în comun;
• marcaje rutiere insuficiente şi lipsa panourilor de informare a cetăţenilor;
• aglomerări ale traficului auto în zonele de interes ale Municipiului (cazul Cartier
Halelor);
• rezolvarea deficitară a intersecţiei de la intrarea în Municipiul Râmnicu Sărat;
• insuficienţa locurilor de parcare în zone de interes cetăţenesc ale Municipiului;
• fluxuri auto sau pietonale improprii sau greoaie în divese părţi ale Zonei de
Intervenţie Urbană;
• zone din reţeaua de alimentare cu apă care sunt în stadiu avansat de uzură şi care
ar trebui înlocuite pe străzile pe care se intervine, astfel încât să mai funcţioeze în parametrii,
fără reparaţii cel putin 5 ani.
Amplasamentul este situat in Zona de Interventie Urbana a Municipiului Ramnicu
Sarat si cuprinde cartiere cu functiune preponderant rezidentiala.
Zona de Interventie Urbana se invecineza la Vest si la Sud cu Valea Ramnicului ,la
Nord cu drumul spre Focsani si Podgoria ,iar la Est cu Calea Ferata si cu drumurile care duc
spre Braila si spre Colibasi.
Fata de punctele cardinale Zona de interventie este situate pe axa lunga pe directia
Nord-Sud,cu o insorire optima Sud-Est_Sud-Vest.
pag.59/77

5.1.1. Descrierea alternativelor
S-a mers pe scenariul prefigurat in Tema de Proiectare, ca solutie initiala pentru
modernizarea carosabilului si reabilitarea retelelor de apa care sunt in stare avansata de
uzura. Astfel :
1. In prima varianta s-a optat pentru realizarea modernizarii si reabilitarii strazilor
si a reabilitarii retelelor de apa, conform tabel, cu rezolvarea scurgerii apelor pluviale prin
rigole prefabricate prevazute in profilul bordurilor prefabricate, cu scurgere naturala prin
panta terenului sistematizata pana in zonele in care exista colector de ape pluviale in
sistemul unitar existent. In acest caz, costurile de realizare ale lucrarilor sunt minime,
folosesc intelligent pantele naturale ale terenului si rezolva local problemele rezultate din
stadiul avansat de degradare al strazilor si a retelelor de apa.
2. In a doua varianta s-a conceput un sistem divizor de colectare a apelor pluviale
care sa deverseze intr-o statie de epurare prin intermediul unui tampon format dintr-un bazin
de retentie dimensionat pentru acoperirea necesarului de acumulare a apelor pluviale. In
aceasta varianta, pe langa costurile legate strict de continutul temei de proiectare vor aparea
costruri suplimentare legate de construirea unor bazine de retentie, extinderea statiei de
epurare a orasului si lucrari de infrastructura, pentru realizarea colectarii apelor pluviale, prin
devieri posibile de retele existente in trama stradala (cablaje, retea de gaze, termoficare,
electricitate, apa, etc). Aceasta a doua varianta este extreme de scumpa (de cca 3 ori mai
scumpa) si presupune pe langa lucrarile de asigurare a colectoarelor in sistem divizor si
repararea tuturor strazilor afectate de aceste lucrari. Aceasta este o solutie tehnica proasta,
deoarece refacerea portiunilor de asfaltic in acele zone, nu rezista in timp ducand la aparitia
unor fisuri, discontinuitati in covorul asfaltic sau chiar afectari ale structurii rutiere existente
prin infiltratii de apa. O astfel de solutie este posibila doar in cazul in care se reface in
intregime structura rutiera a strazilor care colecteaza apele pluviale in sistemul divizor, solutie
care ar fi si mai scumpa decat cea descrisa mai sus.
IN URMA ANALIZEI A REIESIT CA VARIANTA CEA MAI FEZABILA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNICO–ECONOMIC
ESTE VARIANTA LUCRARILOR LOCALE PRIN UTILIZAREA JUDICIOASA A TERENULUI, CU SOLUTII DE REFACERE A
STRUCTURII RUTIERE IN FUNCTIE DE REZULTATELE STUDIULUI DE TRAFIC SI CU INLOCUIREA UNOR TRONSOANE DE
ALIMENTARE CU APA , UZATE, ADIACENTE ACESTOR DRUMURI CE SE VOR MODERNIZA VARIANTA I.
Astfel, in varianta studiata in prezenta documentatie, in baza solicitarilor beneficiarului,
s-a optat pentru varianta I, cu refacerea structurii carosabile, a bordurilor si trotuarelor si
inlocuirea unor tronsoane de apa, acolo unde acestea se pot inlocui prin refacerea strazilor.
Celelalte lucrari de imbunatatire a calitatii vietii se vor realiza in Zona de Interventie
Urbana, in acele locuri ce vor fi stabilite ca strategice, astfel incat rezultatul final al acestei
Documentatii Tehnice sa duca la imbunatatirea unor aspecte negative din functionarea
actuala a orasului. Ne referim la masuri de fluidizare a traficului, la cresterea sigurantei
cetatenilor, informarea cetatenilor si cresterea calitatii vietii.
pag.60/77

5.1.2. Străzile asupra cărora se va interveni
TABEL NR. 18
Nr Denumire strada
Categoria
strazii
Tipul de lucrari propuse
1 22 Decembrie III Asfaltare/ Mobilier urban
2
9 Mai (de la intersectia cu Bisoca
pana la intersectia cu Dorobanti )
III Asfaltare/ Mobilier urban
3 Jideni III Asfaltare/ Mobilier urban
4 Oratia III Asfaltare/ Mobilier urban
5 Unirii III Asfaltare/ Mobilier urban
6 Dorobanti III Asfaltare/ Mobilier urban
7 Topliceni III Asfaltare/ Mobilier urban
8 Patriei III Asfaltare/ Mobilier urban
9
Bisoca (de la intersectia cu strada
Unirii pana la intersectia cu strada
Dorobanti)
III Asfaltare/ Mobilier urban
1
0
Pantazescu III Asfaltare/ Mobilier urban
1
1
Dragaicii III Asfaltare/ Mobilier urban
1
2
Dreptăţii III Asfaltare/ Mobilier urban
1
3
D. Cantemir III Asfaltare/ Mobilier urban
1
4
Florica Cristoforeanu III Mobilier urban
1
5
Poiana marului III Asfaltare/ Mobilier urban
16 Muchiei III Asfaltare/ Mobilier urban
17 Capitan Zaganescu III Asfaltare/ Mobilier urban
18 Dealului III Asfaltare
1
9
Matei Basarab III
Mobilier urban (exemplu cosuri de
gunoi,etc.)
2
0
Domneasca III Asfaltare/Mobilier urban/spatii verzi
2
1
Gh Lupescu III Mobilier urban
pag.61/77

2
2
Principile Ferdinand III Asfaltare/ Mobilier urban/spatii verzi
2
3
Tudor Vladimirescu III Asfaltare/Mobilier urban/spatii verzi
2
4
Bulevardul Digului (din Dorobanti
pana in strada Eminescu)
II Asfaltare/Mobilier urban/spatii verzi
2
5
Mihai Eminescu III Asfaltare/Mobilier urban/ spatii verzi
26 Constantin Brancoveanu III Mobilier urban/ spatii verzi
27
Ion Mihalache (de la Principele
Ferdinand la Matei Basarab)
III Asfaltare/Mobilier urban/ spatii verzi
28 Nicolae Balcescu III Asfaltare/Mobilier urban/ spatii verzi
2
9
Alexandru Sihleanu III Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi
3
0
Strada Lalelelor din Tudor
Vladimirescu cu Pacii
III Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi
3
1
Strada Pacii (din Lalelelor pana in
Elena Cuza)
III Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi
3
2
Crangu Meiului III Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi
3
3
Horia (de la strada Balta Alba
pana la Gara)
III Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi
3
4
Aleea Intrarea Teiului IV Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi
3
5
Aleea Livezilor IV Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi
36 Aleea Mioritei IV Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi
37 Aleea Primaverii III Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi
38 Colonel Buzoianu III Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi
3
9
Fdt. Mihai Eminescu III Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi
4
0
Piata Halelor III Asfaltare/Mobilier urban / spatii verzi
4
1
Pietei III Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi
5.1.3. Reabilitare reţea apă
S-au prevazut in Documentatia Tehnica de Avizare prin planse desenate, schite, date
tehnice de principiu si devize urmatoarele categorii de lucrari de baza:
• inlocuirea retelelor de alimentare cu apa aflate in stare de degradare, sau care
sunt mai vechi de 30 ani;
TABEL NR. 19
Nr.
crt.
Denumire stradă
Categoria
străzii
Lungime
reţea de apă
Vechime
Diametre
reţea de apă
1 Jideni III 280 36 ani 50 mm
3 Unirii III 380 52 ani 100 mm
pag.62/77

4 Oratia III 120 33 ani 1
1/2’’
5 Muchiei III 120 32 ani 50 mm
6 Poiana Marului III 150 33 ani 50 mm
7 Mihai Eminescu III 425 44 ani
219
100 mm
8 Crangul Meiului III 875 55 ani 100 mm
9 Pacii III 600 54 ani 70 metri
10 Aleea Intrarea Teiului IV 75 38 ani 50 mm
11 Aleea Livezilor IV 75 38 ani 50 mm
12 Aleea Mioritei IV 140 38 ani 70 mm
13 Strada Primaverii III 200 38 ani 200 mm
14 Colonel Buzoianu III 110 38 ani 70 mm
15 Fundatura Mihai Eminescu III 215 38 ani 100 mm
16 Piata Halelor III 240 38 ani 100 mm
17 Lt. Pantazescu III 115 38 ani 70 mm
18 Str Patriei III 250 38 ani 100 mm
19 Str Bisoca III 70 38 ani 100mm
5.1.4. Alegerea modului de realizare a mobilierului urban/spaţiilor publice
Se va realiza un proiect tip de statie de autobus tip refugiu si se vor gasi locuri in care
acesta sa fie amplasat de-a lungul traseelor existente in Municipiul Ramnicu Sarat, in Zona
de Interventie Urbana a acestuia.
DESCRIEREA CONSTRUCTIVA A REFUGIULUI
Va fi confectionat din profile metalice prevopsite tip HEEB sau IPE 12cm. Ca si
invelitoare se va realiza o copertina usoara din plastic sau policarbonat compact mat pe o
structura realizata din profil metallic curbat la cald cu fixare prin chedere din cauciuc.
Panourile perimetrale de inchidere vor fi realizate din Plexiglas sau policarbonat
compact,fixate cu elemente din aluminiu si cu chedere din cauciuc sau silicon.
Cabina de bilete de dimensiune 1,20 x 1,50, va fi inglobata in structura statiei si va fi
inchisa cu panouri termoizolante tip sandwich de 8-10 cm. Va avea record pentru o priza de
curenti slabi pentru casa de marcat si un calorifer electric pentru incalzirea spatiului pe timpul
iernii.Geamurile vor fi termoizolante cu folie antiefractie inglobate in tamplarie din aluminiu
prevopsita.
Pardoselile vor fi din dale din beton prefabricate fixate pe platforma betonata
prevazuta in prealabil inainte de montarea refugiului. Fixarea refugiului pe aceasta platforma
se va realiza cu placute metalice si cu suruburi prevazute in acestea.
Panourile laterale ale refugiului vor fi realizate in sistem “cutie” cu fata exterioara
mobile si cu support la interior pentru afisarea diverselor panouri publicitare.Acestea vor fi
illuminate cu corpuri fluorescente fixate in spatele panoului.
Refugiul va fi prevazut cu 5 -7 scaune din fibra de sticla, fixate cu prinderi metalice de
structura acestuia.Evacuarea apelor pluviale se va face prin intermediul unui jgheab mascat
in profilul metallic al copertinei si prin burlan mascat in stalpul din profil metallic.
pag.63/77
+1

0-1
Ic = (0;+1], influenţe pozitive, mediul este afectat în limite admisibile;
Ic = 0, mediul nu este afectat;
Ic = [-1;0), influenţe negative, mediul este afectat în limite admisibile.

• Se vor realiza elemente de mobilier urban, jardinière, bancutze, garduri, semnale
luminoase, cosuri de gunoi din fibra de sticla, etc.
• Se vor gasi solutii de imbunatatire a aspectului general al orasului din Zona de
Interventie Urbana, acolo unde acest lucru este posibil.
5.2. Evaluarea impactului
Având în vedere faptul că activitatea propusă prin proiectul “Reabilitare/modernizare
străzi orăşeneşti şi reabilitare reţele de apă în zona de intervenţie urbană a Municipiului
Râmnicu Sărat” poate avea efecte potenţial semnificative asupra elementelor componente
ale mediului, desfăşurarea acesteia trebuie corelată cu principiul dezvoltării durabile, ţinând
cont de etapele următoare de dezvoltare ale proiectului, dar şi durata de execuţie a acestuia.
Estimarea efectelor asupra mediului are la bază o “mărime” care se determină luând
în consideraţie nivelul unor indicatori de calitate ce caracterizează efectele.
Transformarea aspectelor calitative în mărimi cuantificabile se face printr-o metodă
care permite agregarea şi medierea lor pe o scară de tipul:
“+” → influenţă pozitivă;
“0” → fără influenţă;
“-” → influenţă negativă.
Calitatea unui factor de mediu sau element al mediului se exprimă prin indici de
calitate I
C
, care caracterizează efectele sub formă de mărimi cantitative E.
Indicii de calitate pentru fiecare factor de mediu analizat se calculează cu relaţia:
E
I
I
C
·
Semnul şi mărimea indicilor de calitate calculaţi au următoarele semnificaţii:
TABEL NR. 20
pag.64/77

Mărimile efectelor (E) sunt reprezentate în figura următoare:
pag.65/77
SURSE GENERATOARE
Efecte asupra factorilor de mediu
Apă Aer
Biodi-
versitate
Aşezări
umane
Sol şi
subsol
A. Amplasament şi modul de ocupare a terenului
1. Distanţa de amplasare
-arii protejate + + + + +
-elemente de importanţă istorică şi arheologică 0 0 0 - -
2. Utilizarea terenurilor
- decapări şi rambleieri necesare 0 - 0 - -
- dezvoltarea reţelelei de apă 0 - 0 + -
- spaţii verzi + 0 0 + +
3. Igienizarea incintei
- colectarea deşeurilor (lichide, solide) + + + + +
- depozitarea de deşeurilor + + + + +
B. Tehnologii aplicate
- în scopul realizării infrastructurii + - 0 + 0
- în scopul reţelelor edilitare + - 0 + 0
C. Încadrarea proiectului în peisaj
-existenţa infrastructurii în zona de intervenţie 0 - - + 0
-existenţa altor activaţăţi industriale în apropierea
amplasamentului analizat
- - - - -
-posibilitatea dirijării traficului către artere de legătură
din afara Municipiului
0 + 0 + 0
MĂRIMEA EFECTELOR ( E ) (+4) (-2) (+1) (+6) (0)

Valoarea indicelui de calitate I
C
este dată de relaţia I
C
= 1 / E.
• indice de calitate pentru apă, I
C
= + 4;
• indice de calitate pentru aer, I
C
= - 2;
• indice de calitate pentru biodiversitate, I
c
=+1;
• indice de calitate pentru aşezări umane, I
C
= + 6;
• indice de calitate pentru sol şi subsol, I
C
= 0.
Valorile indicelui de calitate au următoarele semnificaţii:
• apele de suprafaţă şi acviferele, nu vor fi afectate, nivel +4, având în vedere
dezvoltarea redusă a acesteia; singura sursă de poluare posibilă este reprezentată de
scurgerile accidentale de produse petroliere;
• aerul, va fi afectat, nivel –2, în principal de particulele degajate de activităţile de
manevrare a solului, precum şi de activitatea utilajelor, necesare realizării infrastructurii şi
reţelelei de apă;
• biodiversitatea nu va suferii un impact deosebit, având în vedere valoarea naturală
scăzută a amplasamentului analizat, şi antropizarea ridicată; totuşi trebuie remarcat faptul că
numărul spaţiilor verzi va creşte, iar unle din cele existente vor fi reamenjate;
• aşezări umane, vor fi favorizată de proiect, nivel +8, realizarea investiţiei va creşte
siguranţa traficului, va creşte calitatea apei potabile, va descongestiona traficul din centrul
Municipiului; gradul de informare al cetăţenilor va creşte datorită numărului mai mare al
punctelor de informare;
• solul şi subsolul, nu vor suferii un impact deosebit, nivel 0, având în vedere faptul
că pe amplasamentul analizat presiunea antropică a fost exercitată anterior prin activităţi
similare cu cele propuse prin prezentul proiect.
pag.66/77

O altă posibilitate de evaluare a impactului global este aceea de a aprecia, în baza
unor indicatori sintetici, starea de sănătate sau de poluare a elementelor componente ale
mediului.
Se consideră mediul, în ansamblul lui ca o suprafaţă definită vectorial de un număr de
factori de mediu din cei mai relevanţi care prin unirea vârfurilor definesc un spaţiu poligonal.
Fiecare vector are o mărime egală şi defineşte starea iniţială în arealul analizat. Fiecare din
aceşti factori de mediu poate suferi un nivel de poluare care în final îi poate deteriora parţial,
într-un anume grad sau total calitatea.
Acestui nivel de poluare i se atribuie o valoare care se marchiază pe vectorul
respectiv. Prin unirea acestor valori se defineşte în interiorul poligonului de stare iniţială a
mediului, un alt poligon de stare afectată a mediului. Prin raportarea ariilor celor 2 suprafaţe,
se obţine o valoare scalată care defineşte nivelul global de afectare a mediului şi în acelaşi
timp permite să se depisteze elementele componente ale mediului afectate şi deci să se
stabilească măsurile de eliminare, reducere sau diminuare asupra mediului.
Pentru obiectivul analizat, în condiţiile “variantei raţionale” definite sau luat în
considerare ca factori de mediu ce pot fi afectaţi următorii:
• aerul;
• apa;
• solul şi subsolul;
• fauna;
• flora;
• sănătatea populaţiei;
• peisajul.
Pentru analizarea tuturor situaţiilor şi întocmirii unei scări a indicelui de poluare globală
s-au calculat valorile acestuia pentru cazurile posibile şi a fost întocmită o scară de la 1 la 6
cu următoarea semnificaţie:
⇒ IPG ≤1
mediul natural neafectat de activităţile umane;
⇒ 1 < IPG <
2
mediul supus efectelor activităţii umane în limite admisibile;
⇒ 2 < IPG <
3
mediu supus activităţii umane, provocând stare de disconfort
formelor de viaţă;
⇒ 3 < IPG <
4
mediu supus activităţilor umane, provocând tulburări formelor de viaţă;
⇒ 4 < IPG <
6
mediu grav afectat de activitatea umană, periculos formelor de viaţă;
⇒ IPG ≥ 6
mediu degradat ireversibil, impropriu formelor de viaţă.
Astfel, s-au acordat următoarele note de afectare a elementelor componente ale
mediului de realizarea activităţilor în amplasamentul analizat, dacă nu se iau măsuri de
evaluare şi reducere a impactului:
pag.67/77

• AER nota 2,5 pentru ca activităţile propuse vor degaja pulberi în suspensie şi noxe ca
urmare a intervenţiilor asupra solului şi subsolului a utilajelor specializate;
• APĂ nota 1,5 pentru ca prezenţa apelor de suprafaţă în incinta amplasamentului şi în
vecinătate este redusă, iar acviferele sunt situate la adâncimi considerabile;
• SOLUL ŞI SUBSOLUL nota 2,5 pentru că activităţile propuse vor avea impact direct asupra
acestor elemente, ca urmare a decapărilor solului vegetal, excavaţiilor şi rambleierilor, unde
este cazul.
• FAUNA nota 1,5 deoarece în amplasamentul analizat starea iniţială a fost modificată
antropic ca urmare a intervenţiilor anterioare, iar fauna este redusă atât ca număr de specii
cât şi ca numar al populaţiilor. Dar, din cauza zgomotelor, fauna încă prezentă poate fi
afectată, de activitatea desfăşurată ce presupune zgomote şi vibraţii;
• FLORA nota 2, pentru că deşi în amplasamentul analizat starea iniţială a fost
modificată antropic ca urmare a intervenţiilor anterioare, iar în prezent, spaţiile verzi ocupă
suprafeţe reduse.
• SĂNĂTATEA POPULAŢIEI nota 2,5 pentru că în etapa de executare a proiectului populaţia
poate fi deranjată de zgomote şi vibraţii, având în vedere faptul ca lucrările se vor executa în
intravilanul Municipiului; în perioada de exploatare populaţia va avea multe beneficii de pe
urma proiectului;
• PEISAJUL nota 1,5 pentru că intervenţiile propuse nu vor modifica peisajul; vor fi
respectate funcţiunile fiecărei zone stabilite prin PUG-ul Municipiului Râmnicu Sărat.
Poligonul ce desemnează elementele componente ale mediului afectate dacă nu se
iau măsuri de reducere a impactului a fost numerotat litere mari de la A la G. În această
situaţie, elementele componente ale mediului vor fi afectate de activităţile din proiect într-o
proporţie de 43 % şi i s-a atribuit culoarea portocaliu.
Poligonul ce desemnează elementele componente ale mediului afectate dacă se iau
măsuri de reducere a impactului a fost numerotat litere mici de la a la g. În această situaţie,
elementele componente ale mediului vor fi afectate de activităţile din proiect într-o proporţie
de 34%, iar suprafeţei i s-a atribuit culoarea verde, după cum se observă şi din imaginea
grafică de mai jos:
pag.68/77

Considerându-se că starea ideală (S
I
) are o valoare de 200, starea reală viitoare (S
r
)
rezultată prin modernizarea infrastructurii rutiere şi a reţelei de apă, fără măsuri de reducere
a impactului va fi de 114,5.
Indicele de poluare globală IPG va fi de:
IPG = S
I
/ S
r
= 200 / 114,5 = 1,74
Conform grilei de evaluare a impactului global se poate aprecia că activitatea de
modernizare a infrastructurii rutiere şi a reţeleli de alimentare cu apă ar provoca stare de
disconfort formelor de viaţă, indicele de poluare globală fiind de 1,74 ceea ce corespunde
unui mediu supus efectelor activităţii umane în limite admisibile.
Aplicând acceaşi relaţie activităţilor din amplasament, lunând de data aceasta în
considerare măsuri de reducere a impactului, reiese un punctaj de 133,4. Ceea ce înseamnă
că indicele de poluare globală IPG va fi de:
IPG = S
I
/ S
r
= 200 / 133,4 = 1,49
Conform grilei de evaluare a impactului global se poate aprecia că activitatea de
realizare a infrastructurii rutiere şi feroviare precum şi a reţelelor edilitare nu va avea un
impact major asupra mediului, indicele de poluare globală fiind de 1,49 ceea ce corespunde
unui mediu supus efectelor activităţii umane în limite admisibile.
ÎNTR-ADEVĂR, ACTIVITATEA PROPUSĂ PRIN PROIECT NU ARE UN IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA
ELEMENTELOR COMPONENTE ALE MEDIULUI, TOTUŞI O ATENŢIE DEOSEBITĂ TREBUIE ACORDATĂ EFECTELOR
ZGOMOTELOR ŞI VIBRAŢIILOR ASUPRA POPULAŢIEI ŞI ASUPRA OBIECTIVELOR ISTORICE, PRECUM ŞI POLUĂRII AERULUI,
OBIECTIVE LUATE ÎN CONSIDERARE ÎN VARIANTA CARE A OBŢINUT PUNCTAJUL CEL MAI MIC (1,49).
pag.69/77

6. MONITORIZAREA
Beneficiarul trebuie să cunoască din timp şi să îşi asume responsabilităţile privind
respectarea normelor legale privind nivelul emisiilor de poluanţi, obligativitatea monitorizării
acestora şi întocmirea planului de management de mediu, cu proceduri conforme
standardelor Uniunii Europene. Asumarea acestor responsabilităţi înclude în final achiziţia
echipamentelor şi utilajelor care să permită aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT)
şi implicit asigurarea conformării cu legislaţia în vigoare, garanţia protecţiei factorilor de
mediu.
Pentru limitarea poluării şi ameliorarea calităţii mediului în scopul evitării efectelor
negative asupra sănătăţii omului şi a degradării mediului înconjurător propunem următorul
plan de monitorizare:
6.1. Monitorizarea în perioada de execuţie a proiectului
Propunem următoarele măsurări/determinări efectuate de firme/loboratoare acreditate:
Aer
• măsurarea periodică a emisiilor de pulberi în suspensie în zona de intervenţie
asupra infrastructurii rutiere sau asupra reţelei de apă şi a imisiilor de pulberi în suspensie la
limita amplasamentului;
• urmărirea nivelului de antrenare a pulberilor pe drumurile circulate de utilajele
implicate în procesul de execuţie a proiectului, în principal în zilele şi umectarea periodică a
acestora;
• reducerea vitezei de deplasare a utilajelor;
• acoperirea remorcilor camioanelor care transporta materiale fine;
• urmărirea bunei funcţionări a maşinilor şi utilajelor în cadrul parametrilor prevăzuţi
de fabricant şi utilizarea în principal a maşinilor echipate cu dispozitive cu catalizator;
• urmărirea nivelului pulberilor în zona organizării de şantier şi a funcţionării instalaţiei
de umectare pe timpul execuţiei proiectului.
• monitorizarea emisiilor de pulberi în suspensie, precum, a compuşilor de NOx şi
SOx şi COx.
Apă
• determinarea indicatorilor privind calitatea apelor pluviale (în special „ materii totale
în suspensie ” şi „produse petroliere ” ) şi încadrarea lor în limitele impuse de NTPA
001/2002.
• evacuarea corespunzătoare a resturilor de ulei si alte lichide;
• evacuarea corespunzătoare a apei folosită pe şantier.
Sol
• determinări periodice privind calitatea solului vegetal din depozitul de sol şi
păstrarea acestuia la standardele terenurilor din categoria de folosinţă „sensibile”;
pag.70/77

• urmărirea activităţii utilajelor din dotare în aşa fel încât să se evite scurgerile de
produse petroliere care ar afecta proprietăţile solului, iar în cazul producerii unor astfel de
incidente se vor utiliza substanţe neutralizante pentru reducerea efectelor negative;
• urmărirea randamentului şi a efectelor la operaţia de excavare şi rambleiere;
• monitorizarea funcţionării autobetonierelor, precum şi a celorlalte utilaje din şantier
pentru prevenirea scurgerilor accidentale de ciment şi a altor materiale folosite la execuţia
investiţiei; monitorizarea acestor echipamente in timpul fazei de constructie este obligatorie.
Zomot şi vibraţii
• monitorizarea periodică a nivelului de ″zgomot″ produs de utiliaje în amplasament
(locaţiile pentru măsurarea nivelului de zgomot vor fi amplasate la limita amplasamentului pe
direcţia sursă-receptor).
• monitorizarea echipamentului implicat în procesul tehnologic, precum şi activitatea
utilajelor, ce pot provoca disconfort zonelor aflate la limita zonelor functionale din mediul
urban sau receptorilor localizaţi aproape de axa drumului, prin depăşirea nivelelor admisibile
de zgomot stabilite prin STAS 10009/88 şi vibraţii stabilite prin SR 12025/1994.
Biodiversitate
• monitorizarea spaţiilor verzi aflate la 50 - 100 m distanţă de locul de execuţie a
lucrărilor.
6.2. Monitorizarea în perioada de activitate
Perioada post execuţie a investiţiei nu presupune efecte adverse în plus faţă de
situaţia de dinaintea executării investiţiei. Din potrivă, se aşteaptă o scădere a cantităţii de
pulberi solide din aer, creşterea suprafeţelelor ocupate de spaţiile verzi, creşterea calităţii
peisajului urban, creşterea siguranţei circulaţiei, creşterea siguranţei în exploatare a reţelei
de apă potabilă.
Monitorizarea factorilor de mediu în amplasamentul analizat presupune adoptarea
următoarelor masuri:
Aer
• monitorizarea emisiilor de pulberi în suspensie, precum, a compuşilor de NOx , SOx
şi COx şi a emisiilor de metale grele după finalizarea etapei I a proiectului pe drumurile
proiectate, în condiţiile reorganizării la nivelul Municipiului Râmnicu sărat a traficului auto.
Apă
• drenarea corespunzătoare a apelor pluviale (în special „ materii totale în
suspensie ” şi „produse petroliere ” ) scurse în rigolele ce mărginesc drumurile proiecate
impotriva poluării apelor subterane şi încadrarea lor în limitele impuse de NTPA 001/2002;
pag.71/77

Sol şi subsol
• urmărirea eliberării suprafeţelor din vecinătatea lucrărilor de orice tip de deşeu
generat de execuţia lucrărilor;
• depozitarea deşeurilor în locurile stabilite şi preluarea acestora de către societăţii
autorizate să execute astfel de servicii.
Zgomot şi vibraţii
• monitorizarea echipamentului implicat în procesul tehnologic, precum şi activitatea
utilajelor, ce pot provoca disconfort zonelor aflate la limita zonelor functionale din mediul
urban sau receptorilor localizaţi aproape de axa drumului, prin depăşirea nivelelor admisibile
de zgomot stabilite prin STAS 10009/88 şi vibraţii stabilite prin SR 12025/1994.
• crearea unor zone verzi cu arbusti si copaci dacă se constată depăşiri ale legislaţiei
în vigoare privind zgomotul şi vibraţiile produse de intensitatea traficului pe drumurile
realizate ;
• monitorizarea periodică a traficului drumurile realizate.
Biodiversitatea
• se va urmări ca lucrările să se desfăşoare pe o suprafaţă cât mai redusă posibil,
astfel încât afectarea ecosistemul zonei să fie diminuată cât mai mult şi redusă în limitele
stabilite prin proiect;
• urmărirea dezvoltării corespunzătoare a speciilor floristice şi arboricole ce intră în
componenţa spaţiilor verzi
6.3. Monitorizarea la închiderea obiectivului
Nu este cazul.
MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU SE REALIZEAZĂ FOLOSIND ATAT MIJLOACE TEORETICE CÂT ŞI PRIN
FOLOSIREA APARATURII CORESPUNZĂTOARE MĂSURĂRII/DETERMINĂRII DIFERIŢILOR POLUANŢI EMIŞI ÎN MEDIU.
7. SITUAŢII DE RISC
7.1. Riscuri naturale
7.1.1. Cutremure
Având în vedre faptul că Municipiul râmnicu Sărat este situat într-o regiune de
platformă stabilă din punct de vedere al activităţii seismice, riscul producerii unor cutremure
ca urmare a caracteristicilor tectonice, locale sunt minime.
pag.72/77

7.1.2. Inundaţii
Climatul arid cu precipitaţii reduse de-a lungul întregului an, corelat cu morfologia
zonei, reduc la minim orice risc de inundaţii.
7.1.3. Secetă
Având în vedere natura proiectului, nu se poate spune că seceta ar putea crea situaţii
de risc.
7.1.4. Alunecări de teren
Morfologia reliefului (platformă) reduce la minim orice probabilitate de apariţie a
vreunei alunecări de teren.
7.2. Accidente potenţiale
Accidente de muncă pot apărea izolat, în perioada de execuţie a proiectului. Totuşi,
probabilitatea apariţiei unor situaţii de risc va fi diminuată ca urmare a utilizării unor utilaje
conforme cu normele UE, a respectării regulamentelor de utilizare prevăzute în cărtea
tehnică, precum şi ca urmare a respectării legislaţiei privind protecţia muncii.
Se vor folosi sisteme de avertizare vizuale şi/sau acustice, după caz, pentru
avertizarea executării lucrărilor la obiectivul analizat.
În perioada de funcţionare pe drumurile proiectate pot apărea, izolat, care pot conduce
la autodeversarea mai multor substante toxice sau hidrocarburi, dar care se estimează că nu
pot genera situaţii de risc.
Emisiile de metale grele generate de traficului auto în atmosferă nu vor genera o
supraexpunere a poplulatiei la substante cancerigene, având în vedere morfologia reliefului
(platformă) care favorizează dispersia rapidă a substanţelor cu potenţial cancerigen şi nu
numai.
Apoi, in timpul etapei de executie se vor da acorduri pentru majoritatea poluantilor
emisi, conform valorilor limita atat nationale cat si EU. Pot fi permise unele depasiri NO
2
,
(NOx) dar acest lucru se va face numai la nivelul drumului sau in vecinatatea acestuia.
Nu se vor ivi situatii critice generate de efectul sinergic al poluantilor (NO
2
+ particule
suspendate si SO
2
+ particule suspendate)
In cazul in care traficul atinge intensitatea prevazuta; nu vor aparea situatii de risc
pentru populatia din zonele adiacente amplasamentului analizat.
În ceea ce priveşte vegetaţia, în faza de executie se vor ivi situatii pe termen scurt de
presiune chimica asupra vegetatiei din cauza expunerii la impurificarea NOx. In acelasi timp,
valoarea orientativa UE ca medie anuala recomandata pentru protectia ecosistemului este
usor depasita.
Pe intinderea drumurilor, vehiculele vor evacua particole incarcate cu metale grele
care se vor depozita pe sol. De aceea, exista posibilitatea contaminarii solului cu Cd, Cu, Cr,
Ni, Se, Zn, pe alocuri, insă nu se poate vorbi de situaţii de risc.
pag.73/77

Gazele acid (NO
2
, SO
2
) si particulele emise in atmosfera pe parcursul fazei de
executie vor avea o influenta scazuta asupra cresterii agresivitatii atmosferice.
7.3. Posibilitatea apariţiei unor accidente industriale cu impact semnificativ
asupra mediului transfrontier.
Având în vedere distanţa obiectivului de graniţă, peste 100 km, precum şi natura
proiectului, nu se poate vorbi de situaţii de risc transfrontier.
8. DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR
S-au utilizat sursele de informare scrise precum şi informarea la faţa locului (discuţii cu
autorităţile locale) şi deplasări în teren pe amplasamentul analizat. Nu au fost întâmpinate
dificultăţi în obţinerea informaţiilor dorite, astfel se consideră că realizarea prezentei
documentaţii s-a făcut în cele mai bune condiţii.
9. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC
9.1. Descrierea activităţii
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Sărat, doreşte implementarea unui proiect prin
atragerea de fonduri din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară
1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere, domeniul de intervenţie .
1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.
Acest proiect presupune întocmirea delimitarea unei zone de intervenţie urbană
delimitată clar pe teritoriul municipiului Râmnicu Sărat în care se vor executa lucrări de
reabilitare/modernizarea străzi orăşeneşti şi reabilitare reţele de apă.
Din suprafaţa totală de 800 ha cât reprezintă Municipiul Rm Sărat, conform PUG-ului,
zona de intervenţie urbană cuprinde cca. 550 ha.
Zona de intervenţie urbană a fost delimitată prin strategia municipiului Râmnicu Sărat,
rezultată ca urmare a analizei potenţialului de dezvoltare economică. Aceasta se învecineză
la Vest şi la Sud cu Valea Râmnicului, la Nord cu drumul spre Focşani şi Podgoria, iar la Est
cu Calea Ferata şi cu drumurile care duc spre Brăila şi spre Colibaşi.
În proporţie de 90% Zona de intervenţie urbană, se încadrează în zona de locuinţe şi
funcţii complementare, conform PUG-ului Municipiului Râmnicu Sărat. Restul procentelor
până la 100%, sunt ocupate de:
pag.74/77

• zona centrală şi alte zone cu funcţiuni complexe de interes public;
• zonă unităţi industriale/unităţi agricole;
• zona de parcuri/complexe sportive;
• zona gospodărire comunală/cimitire;
• zona cu valoare istorică;
Necesitatea realizării acestui proiect a venit ca urmare a sesizării următoarelor
difuncţionalităţi în cadrul infrastructurii stradale:
• gradul avansat de uzura şi de deteriorare a părţii carosabile;
• lipsa sau degradarea avansată a bordurilor;
• trotuare fisurate sau distruse din cauza rădăcinilor copacilor;
• borduri sparte, lipsa sau dislocate cu neuniformităţi în lungul străzilor;
• spaţii verzi neîngrijite, alei pietonale degradate;
• lipsa refugiilor pentru transportul în comun;
• marcaje rutiere insuficiente şi lipsa panourilor de informare a cetăţenilor;
• aglomerări ale traficului auto în zonele de interes ale Municipiului (cazul Cartier
Halelor);
• rezolvarea deficitară a intersecţiei de la intrarea în Municipiul Râmnicu Sărat;
• insuficienţa locurilor de parcare în zone de interes cetăţenesc ale Municipiului;
• fluxuri auto sau pietonale improprii sau greoaie în divese părţi ale Zonei de
Intervenţie Urbană;
• zone din reţeaua de alimentare cu apă care sunt în stadiu avansat de uzură şi care
ar trebui înlocuite pe străzile pe care se intervine, astfel încât să mai funcţioeze în parametrii,
fără reparaţii cel putin 5 ani.
Durata de execuţie a lucrărilor este de 12 luni lucratoare de la data începerii lucrărilor
(care se estimează că va fi la sfărşitul semestrului al III-lea al anului 2009 începutul
semestrului al IV –lea al anului 2009).
Prin implementarea acestui proiect se doreşte:
• refacerea/optimizarea geometriei strazilor acolo unde acest lucru este posibil
si/sau dupa caz a spatiilor verzi si a trotuarelor;
• reabilitarea modernizarea trotuarelor si, acolo unde este posibil, eventual
realizarea unor trasee pentru biciclisti;
• fluidizarea traficului auto;
• crearea unor puncte de informare a cetatenilor plasate in zonele de interes ale
Municipiului Ramnicu Sarat. Acestea vor fi de tip panouri cu monitoare touch-screen si vor
putea furniza cetatenilor Municipiului si nu numai informatii referitoare la punctele de interes,
temperatura, documentatii si acte necesare pentru obtinerea diverselor autorizatii, permise
de la autoritatile locale, etc.
• statii de autobuz tip refugii, cu casa de bilete, spatiu acoperit de asteptare cu
bancuta, panouri vitrina luminoase pentru afisare de reclame. Aceste statii tip se vor amplasa
acolo unde latimea trotuarului permite si pe cat posibil in zonele centrale ale orasului pe
principalele linii de transport in comun.Vor fi realizate din structura metalica, cu invelitoare din
pag.75/77

policarbinat compact si se vor aseza pe o platforma special creeata pentru ele.Toate
pardoselile vor fi realizate din materiale antiderapante rezistente la trafic;
• reabilitarea retelelor de apa pe drumurile modernizate, acolo unde acestea au
vechime mai mare de 30 ani si unde sunt probleme de racordare,uzura,etc.
9.2. Metodologiile utilizate în evaluarea impactului asupra mediului
Impactul asupra mediului s-a determinat cu ajutorul următoarelor metode:
• matricea de evaluare a impactului asupra mediului întocmită conform Ordinului 863
din 2002;
• indici de calitate (I
C
), pentru următoarele elemente componente ale mediului: aer,
apă sol şi subsol, biodiversitate, aşezări umane;
• Indicele de poluare globala determinat cu ajutorul metodei ″Rojanschi″;
• Indicele de poluare a atmosferei, calaulat cu ajutorul metodei ″Rojanschi″;
• pentru determinarea nivelului de zgomot echivalent la cel mai apropiat receptor
protejat s-a calculat nivelul echivalent de zgomot pentru sursele semnificative de zgomot, la
respectivul receptor, prin metoda aproximativă (simplificată după VDI 2714 - „Dispersia
zgomotului în exterior" din 01/1988”).
9.3. Impactul prognozat asupra mediului
Valoarea indicelui de calitate I
C
, dată de relaţia I
C
= 1 / E a evidenţiat următoarele:.
• indice de calitate pentru apă, I
C
= + 4;
• indice de calitate pentru aer, I
C
= - 2;
• indice de calitate pentru biodiversitate, I
c
=+1;
• indice de calitate pentru aşezări umane, I
C
= + 6;
• indice de calitate pentru sol şi subsol, I
C
= 0.
Valorile indicelui de calitate au următoarele semnificaţii:
• apele de suprafaţă şi acviferele, nu vor fi afectate, nivel +4, având în vedere
dezvoltarea redusă a acesteia; singura sursă de poluare posibilă este reprezentată de
scurgerile accidentale de produse petroliere;
• aerul, va fi afectat, nivel –2, în principal de particulele degajate de activităţile de
manevrare a solului, precum şi de activitatea utilajelor, necesare realizării infrastructurii şi
reţelelei de apă;
• biodiversitatea nu va suferii un impact deosebit, având în vedere valoarea naturală
scăzută a amplasamentului analizat, şi antropizarea ridicată; totuşi trebuie remarcat faptul că
numărul spaţiilor verzi va creşte, iar unle din cele existente vor fi reamenjate;
• aşezări umane, vor fi favorizată de proiect, nivel +8, realizarea investiţiei va creşte
siguranţa traficului, va creşte calitatea apei potabile, va descongestiona traficul din centrul
Municipiului; gradul de informare al cetăţenilor va creşte datorită numărului mai mare al
punctelor de informare;
pag.76/77

• solul şi subsolul, nu vor suferii un impact deosebit, nivel 0, având în vedere faptul
că pe amplasamentul analizat presiunea antropică a fost exercitată anterior prin activităţi
similare cu cele propuse prin prezentul proiect.
Metoda ″Rojanschi″ a relevat următoarele:
• considerându-se că starea ideală (SI) are o valoare de 200, starea reală viitoare
(Sr) rezultată prin modernizarea infrastructurii rutiere şi a reţelei de apă, fără măsuri de
reducere a impactului va fi de 114,5.
Indicele de poluare globală IPG va fi de:
IPG = S
I
/ S
r
= 200 / 114,5 = 1,74
• conform grilei de evaluare a impactului global se poate aprecia că activitatea de
modernizare a infrastructurii rutiere şi a reţeleli de alimentare cu apă ar provoca stare de
disconfort formelor de viaţă, indicele de poluare globală fiind de 1,74 ceea ce corespunde
unui mediu supus efectelor activităţii umane în limite admisibile.
Aplicând acceaşi relaţie activităţilor din amplasament, lunând de data aceasta în
considerare măsuri de reducere a impactului, reiese un punctaj de 133,4. Ceea ce înseamnă
că indicele de poluare globală IPG va fi de:
IPG = S
I
/ S
r
= 200 / 133,4 = 1,49
• din cele de mai sus rezuilta că: activitatea de realizare a infrastructurii rutiere şi
feroviare precum şi a reţelelor edilitare nu va avea un impact major asupra mediului, indicele
de poluare globală fiind de 1,49 ceea ce corespunde unui mediu supus efectelor activităţii
umane în limite admisibile.
• Indicele de poluare a atmosferei calculat cu ajutorul metodei ″Rojanschi″, a relevat
următoarele:
• impactul asupra atmosferei, a emisiilor rezultate din arderea carburanţilor, este
moderat, afirmaţie susţinută de următoarele argumente:
• pentru toţi agenţii poluanţi proveniţi din arderea carburanţilor, valorile emisiilor
calculate au valori sub valorile maxime admise prin STAS 12574/87;
• indicii de poluare ai atmosferei (IPA) au valori pozitive, cuprinse în intervalul 26-
43%, iar notele de bonitate sunt 4, ceea ce indică că emisiile generate de procesul de
combustie al carburanţilor se încadrează în parametrii stabiliţi de STAS 12574/87, privind
condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate. La acordarea acestei note s-au luat în
considerare:
o distanţa sursei generatoare de emisii faţă de receptori (populaţia Municipiului
Râmnicu Sărat, flora, fauna şi microorganismele);
o sensibilitatea receptorilor la o eventuală creştere a concentraţiei vreunui
parametru;
• pentru cei patru parametrii analizaţi, intervalul de variaţie a notelor rezultate indică
domeniul bun, având în vedere faptul că lucrările se desfăşoară în intravilanul Municipiului,
în imediata apropiere a locuinţelor, dar cu respectarea normelor tehnice ale utilajelor şi cu
respectarea normativelor în vigoare în ceea ce priveşte protecţia atmosferei;
pag.77/77

9.4. Măsuri de diminuare a impactului
Apa
Pentru asigurarea unor condiţii normale de lucru, sub aspectul protecţiei mediului,
precum şi pentru reducerea la minimum a posibilităţilor de poluare a acviferelor, se vor
adopta următoarele măsuri:
• întreţinerea utilajelor, schimbul de ulei şi alimentarea cu motorină a acestora nu se
va face niciodată în amplasament; operaţiile se vor face numai de către personal instruit
astfel încât să prevină împrăştierea produselor petroliere;
• alimentarea cu combustibili a utilajelor, schimbul de ulei şi reparaţiile curente se vor
efectua numai în zone special amenajate în acest scop; sub rezervorul acestora se va întinde
o folie din material plastic. Dacă, accidental, vor apărea scurgeri de produse petroliere, se va
trece imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea unor materiale absorbante (nisip,
rumeguş, etc) şi îndepărtarea lor, acestea fiind depozitate temporar în locuri special
amenajate, pentru a nu permite materialului contaminat să vină în contact cu apele
meteorice;
• reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor şi
specificaţiilor tehnice la service-uri autorizate;
• respectarea strictă a sistemului de gestionare a deşeurilor.
Aer
Pentru diminuarea impactului generat ca urmare a desfăşurării activităţilor specifice, s-
au prevăzut următoarele măsuri :
• asigurarea funcţionării motoarelor utilajelor şi autovehiculelor la parametrii normali
(evitarea exceselor de viteză şi încărcătură);
• supravegherea manipulării corespunzăroare a materialelor excavate pentru a se
evita creşterea emisiilor de pulberi în atmosferă;
• respectarea riguroasă a normelor de lucru pentru a nu creşte concentraţia pulberilor
în aer;
• utilajele, autoutilitarele etc. vor fi moderne/performante, în acord cu reglementările
UE în domeniul protecţiei mediului;
• adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport funcţie de calitatea suprafeţei
de rulare.
Zgomot şi vibraţii
În vederea reducerii nivelului de zgomot, se vor lua următoarele măsuri:
• planificarea activităţilor generatoare de zgomote ridicate, astfel încât să se evite o
suprapunere a acestora;
• pentru cazul în care nivelul de zgomot la limita amplasamentului, stabilit prin
măsurători, va fi mai mare decat cel prognozat şi zgomotele produse se vor resimţi în zonele
pag.78/77

rezidenţiale, activitatea va fi sistată, reluarea acesteia urmând a se face după montarea unor
ecrane antifonice alcătuite din panouri detaşabile, construite din structuri metalice uşoare cu
umplutură de materiale fonic izolante (spumă poliuretanică, vată de sticlă etc), amplasate în
vecinătatea zonelor maxime de emisii, pe direcţia sursă-receptor;
• toate sursele exterioare de zgomot vor respecta prevederile legislaţiei învigoare
(H.G. 1.756 din 06.12.2006).
Se recomandă ca activităţile ce se desfăşoară pentru realizarea obiectivului analizat
să sa încadreze în STAS 10009/88, unde sunt specificate:
• valorile admisibile ale nivelului zgomotului extern pe strazi, masurate la bordurile
trotuarelor care limiteaza partea carosabila, stabilite in functie de categoria tehnica a strazilor
(respectiv a intensitatii traficului);
• precum şi valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor functionale din
mediul urban.
Solul şi subsolul
Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului::
• reducerea impactului în această fază se va face prin limitarea pe cît posibil a
timpului de execuţie şi managementul adecvat al aprovizionării cu materiale/utilaje;
• se recomandă îndepărtarea solului impurificat în momentul în care se identifică
deversări accidentale de produse petroliere sau uleiuri minerale de la utilaje;
• în momentul în care se identifică deversări accidentale de produse petroliere sau
uleiuri minerale de la utilajele de exploatare şi mijloacele de transport se trece la
îndepărtarea imediată a scursorilor prin folosirea de materiale absorbante care au fost
depozitate în locuri special amenajate; solul impurificat cu produse petroliere sau uleiuri
minerale va fi îndepărtat.
• solul vegetal se va depozita temporar în amplasamentul analizat; solul vegetal va fi
reutilizat la lucrările de refacere a spaţiilor verzi existente sau la crearea unora noi (jardiniere,
aliniamente stradale).
Pentru depozitarea solului se vor respecta următoarele condiţii:
• suprafaţa de teren ocupată să fie cât mai redusă şi neproductivă;
• amplasamentul depozitului să fie cât mai aproape de locul de folosire pentru
reducerea consumurilor de combustibili şi implicit a emisiilor;
• precipitaţiile atmosferice să nu-l degradeze, impurifice, împrăştie sau altereze prin
depunerea de substanţe nocive;
• depunerea se va face astfel încât să se asigure stabilitatea materialului.
Titularul de activitate va avea în vedere amenajări care să păstreze calitatea solului la
standardele terenurilor „sensibile”.
Pe toată perioada executării obiectivului sunt interzise următoarele activităţi:
• depozitarea materiilor prime şi materialelor auxiliare pe suprafeţe neprotejate,
destinate altor funcţiuni decât depozitare;
pag.79/77

• depozitarea deşeurilor menajere/tehnologice în zone destinate altor funcţiuni decât
depozitare,
• orice depozitare necontrolată în zone destinate altor funcţiuni;
• deversarea combustibilului, uleiurilor etc. direct pe sol. Schimbul de ulei pentru
mijloacele de transport se va efecua în afara amplasamentului, la sediul unităţii, în spaţii
speciale, destinate întreţinerilor şi reparaţiilor auto, iar dacă acest lucru nu este posibil se vor
lua măsuri de protecţie a solului, prin recuperarea tuturor scurgerilor (folie de plastic, vase
metalice etc).
Biodiversitate
Pentru diminuarea impactului produs de activitatea din amplasamnetul analizat,
titularul de activitate va avea în vedere următoarele:
• utilizarea combustibililor cu conţinut redus de sulf;
• menţinerea în stare bună de funcţionare a utilajelor folosite în timpul lucrărilor de
excavare;
• folosirea utilajelor în limita strictului necesar;
• gestionarea corespunzătoare a deşeurilor;
• măsurile prezentate pe larg în capitolele anterioare, privind reducerea emisiilor de
zgomot şi pulberi în suspensie;
• utilizarea speciilor autohtone neinvazive la reabilitarea spaţiilor verzi, precum şi în
spaţiile verzi nou create (jardiniere, aliniamente stradale);
Mediul social şi economic
Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfăşurată în amplasamentul
analizat o poate avea asupra aşezărilor umane, asupra populaţiei, sintetizăm, în continuare,
câteva din măsurile esenţiale pe care titularul de activitate le va avea în vedere:
• folosirea utilajelor în limita timpilor de funcţionare necesari pentru activitatea
proiectată;
• menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor indicaţi de firmele constructoare;
• utilizarea de echipamente şi autobasculante performante, care să nu producă un
impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise;
• angajaţii vor fi supuşi unor examene medicale periodice;
• pentru evitarea accidentelor de muncă se vor respecta cu stricteţe normele de
protecţie a muncii, se vor efectua instructajele specifice generale la locul de muncă.
• respectarea Ordinului nr. 536 din 1997 al Ministrului S n t ii privind ă ă ăţ
respectarea limitelor maxime pentru nivelurile de zgomot (Leq) în cartierele de
locuin e; ţ
• respectarea STAS 10009-88, privind limitele admisibile ale nivelului de zgomot
in mediul urban.
Patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice
pag.80/77

• respectarea standardul românesc SR 12025/1-94 privind efectele vibra iilor ţ
produse de traficul rutier asupra cl dirilor sau p r ilor de cl diri; ă ă ţ ă
• respectarea standardul românesc SR 12025/2-94 privind acustica în
construc ii efectele vibra iilor ţ ţ asupra cl dirilor sau p r ilor de cl diri ă ă ţ ă . (Limite
admisibile).
9.5. Prognoza asupra calităţii vieţii/standardului de viaţă şi asupra condiţiilor
sociale în comunităţile afectate de impact;
Nu se prognozează manifestarea vreunui impact negativ asupra mediului social şi
economic.
Proiectul propus are în vedere armonizarea relatiei strazilor cu mediul inconjurator.
In toate etapele lucrarii, de la proiectare pana la executie se va avea in vedere
protectia mediului si sanatatea oamenilor. Astfel la proiectare se vor stabili solutii bazate pe
materiale nepoluante, iar la executie vor fi recomandate si tehnologii ameliorate, de exemplu
utilizarea mixturilor asfaltice realizate “la rece”.
Proiectul va fi intocmit astfel incat sa se incadreze in normativele referitoare la
sanatatea oamenilor (Ordin nr. 536 al Ministrului Sanatatii din 23.07.1997) a masurilor
ergonomice si ecologice.
Realizarea investiţiei va avea un impact pozitiv asupra mediului social şi economic,
prin descongestionarea traficului din zona centrală şi dirijarea acestuia spre zona periferică
Municipiului, creşterea siguranţei circulaţiei, creşterea gradului de siguranţă în exploatare a
reţelei de apă potabilă, creşterea gradului de informare a cetăţenilor.
9.6. Enumerarea altor avize, acorduri obţinute
• Nu este cazul
pag.81/77

FOAIE FINALĂ
RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE
A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI ORĂŞENEŞTI ŞI REABILITARE REŢELE DE APĂ ÎN
ZONA DE INTERVENŢIE URBANĂ
A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT
JUDEŢUL BUZĂU
Lucrarea contine 77 pagini text şi 4 anexe grafice.
Lucrarea a fost întocmită în 3 exemplare, distribuite astfel:
 exemplarul 1 A.P.M. BUZĂU;
 exemplarul 2 Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat;
 exemplarul 3 S.C. TPF UTILITIES S.R.L.
pag.82/77

Proiectant
S.C. TFP UTILITIES S.R.L.
ÎNTOCMIT DIRECTOR
Ing.Mircea VOINEA
Ecolog Corina Tudorache
pag.83/77

CUPRINS
1. Informaţii generale.....................................................................................................................6
1.1. Informaţii despre titularul proiectului....................................................................................6 1.2. Informaţii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului şi al raportului la acest studiu............................................................................................................................6 1.3. Denumirea proiectului..............................................................................................................6 1.4. Descrierea proiectului şi descrierea etapelor acestuia ...........................................................7 1.4.1. Scop şi necesitate....................................................................................................................7 1.4.2. Situaţia actuală a amplasamentului analizat.......................................................................8 1.5. Durata de funcţionare..............................................................................................................8 1.6. Informaţii despre poluanţi fizici şi biologici care afectează mediul, generaţi de activitatea propusă.............................................................................................................................................................9 1.7. Alte tipuri de poluare fizică şi biologică................................................................................10 1.8. Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentelor .............................................11 1.9. Utilizarea curentă a terenului, infrastructura existentă, obiective istorice, culturale, arheologice, valori naturale, arii naturale protejate/zone protejate, zone de protecţie sanitară etc.......11 1.10. Informaţii despre documente/reglementările existente privind planificarea/amenajarea teritorială în zona amplasamentului proiectului.........................................................................................13 1.11. Informaţii despre modalităţile propuse pentru accesul la infrastructura existentă.........13

2. Procese tehnologice..................................................................................................................13
2.1. Procese tehnologice folosite în timpul construcţiei:..............................................................13 Solutii privind structura rutiera...................................................................................................13 Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice ................................................15 Ordinea etapelor de executie.........................................................................................................15 Sistematizarea in plan vertical......................................................................................................16 Descrierea constructiva, functionala si tehnologica a soluţiilor propuse...................................17

22 Decembrie.................................................................................................................................17 9 Mai (de la intersectia cu Bisoca pana la intersectia cu Dorobanti ).....................................17
Matei Basarab ...............................................................................................................................18
Aleea Intrarea Teiului.......................................................................................................................................19

2.1.1 Materiale necesare realizării lucrărilor de pământ............................................................21

pag.2/77

2.1.2. Materiale necesare realizării supra - structurii drumurilor.............................................21 2.1.3. Materiale necesare realizării drumurilor laterale.............................................................21 2.1.4. Materiale necesare realizării şanturilor si canalelor de scurgere.....................................22

3. Deşeuri.......................................................................................................................................22
3.1. Deşeuri menajere....................................................................................................................22 3.2. Deşeuri tehnologice.................................................................................................................23 3.2.1. Deşeuri inerte.......................................................................................................................23 3.2.2. Deseuri toxice si periculoase................................................................................................24 3.2.3. Deşeuri metalice...................................................................................................................24 3.2.4. Managementul deşeurilor....................................................................................................25

4. Impactul potenţial, inclusiv cel de transfrontieră, asupra componentelor mediului şi măsuri de reducere a acestora..................................................................................................................26
4.1. Hidrografia..............................................................................................................................26 4.1.1. Prognozarea impactului......................................................................................................27 4.1.2 Măsuri de diminuare a impactului......................................................................................28 4.2. Aerul........................................................................................................................................30 4.2.1. Surse şi poluanţi generaţi....................................................................................................30 Nr. crt.............................................................................................................................................32 Specificatie.....................................................................................................................................32 CMA zilnica (mg/m3)....................................................................................................................32 Concentratie estimata (mg/m3).....................................................................................................32 4.2.2. Dispersia poluanţilor în aer.................................................................................................32 4.2.3. Măsuri de diminuare a impactului.....................................................................................34 4.3. Zgomot şi vibraţii....................................................................................................................35 4.3.1. Sursele de zgomot................................................................................................................35 4.3.2. Determinarea nivelului de zgomot......................................................................................37 4.3.3. Sursele de generatoare de vibraţii......................................................................................38 4.3.4. Măsuri de diminuare a zgomotului.....................................................................................39 4.3.5. Măsuri de diminuare a vibraţiilor......................................................................................40 4.4 Solul..........................................................................................................................................44 4.4.1. Caracteristicile solurilor......................................................................................................44

pag.3/77

4.4.2. Surse de poluare/degradare a solurilor..............................................................................45 4.4.3. Prognozarea poluării/degradării solului............................................................................46 4.4.4. Măsuri de diminuare a impactului.....................................................................................47 4.5. Subsolul...................................................................................................................................48 4.5.1. Caracterizarea subsolului pe amplasamentul propus.......................................................48 4.5.2. Impactul prognozat..............................................................................................................49 4.5.3. Măsuri de diminuare a impactului.....................................................................................49 4.6. Biodiversitatea........................................................................................................................49 4.6.1. Surse de poluare/degradare................................................................................................50 4.6.2. Impactul prognozat..............................................................................................................50 4.6.3. Măsuri de diminuare a impactului.....................................................................................51 4.7. Peisajul....................................................................................................................................52 4.7.1. Informaţii despre peisaj......................................................................................................52 4.7.2. Impactul prognozat .............................................................................................................53 4.7.3. Măsuri de diminuare a impactului.....................................................................................54 4.8. Mediul social şi economic din Municipiul Râmnicu Sărat...................................................55 4.8.1. Impact potenţial...................................................................................................................56 4.8.2. Măsuri de diminuare a impactului.....................................................................................57 4.9. Condiţii culturale şi etnice......................................................................................................58 4.9.1. Impact potenţial asupra condiţiilor etnice şi culturale......................................................58 4.9.2. Impact potenţial asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic sau asupra monumentelor istorice...................................................................................................................................58 4.9.3. Măsuri de diminuare a impactului.....................................................................................58 5. Analiza alternativelor................................................................................................................59 5.1. Alegerea amplasamentului.....................................................................................................59 5.1.1. Descrierea alternativelor.....................................................................................................60 5.1.2. Străzile asupra cărora se va interveni ...............................................................................61

22 Decembrie.................................................................................................................................61 9 Mai (de la intersectia cu Bisoca pana la intersectia cu Dorobanti ).....................................61
Matei Basarab ...............................................................................................................................61
Aleea Intrarea Teiului.......................................................................................................................................62

pag.4/77

..................1................................3....73 7.............................................3..............................................................................................................5.......................................................................... Monitorizarea la închiderea obiectivului.............................72 7........................74 9..............................2..................................... Monitorizarea................ Descrierea dificultăţilor................................................73 7...................................................................................4....................................81 Filă finală. Prognoza asupra calităţii vieţii/standardului de viaţă şi asupra condiţiilor sociale în comunităţile afectate de impact..................... Posibilitatea apariţiei unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului transfrontier........................6................................64 6.................1............................76 9....... Descrierea activităţii...............................................................................1.................. Inundaţii.......1....3..............72 7......81 9............................................. Evaluarea impactului ...............................................................72 7................................63 Se va realiza un proiect tip de statie de autobus tip refugiu si se vor gasi locuri in care acesta sa fie amplasat de-a lungul traseelor existente in Municipiul Ramnicu Sarat.................................... Rezumat fără caracter tehnic.................................................. Riscuri naturale...................... Monitorizarea în perioada de execuţie a proiectului..............................74 8............................ Măsuri de diminuare a impactului........................63 5........................70 6...................2............................. Monitorizarea în perioada de activitate............................. Accidente potenţiale.......................................................................78 9.............1........................................................5/77 .............................73 7.........................2........................................................3.........3.... Enumerarea altor avize..... Alegerea modului de realizare a mobilierului urban/spaţiilor publice ............................................................................................................................... Metodologiile utilizate în evaluarea impactului asupra mediului............................................70 6................................................................... acorduri obţinute................................................................4..72 7. Alunecări de teren.............. in Zona de Interventie Urbana a acestuia...................................................................................................................71 6.1...2.........................................................................................62 5..................................................... Cutremure ....1............... Secetă......... Impactul prognozat asupra mediului.............................................................................................77 pag...............................................1............................1......................... Reabilitare reţea apă .........................74 9...................................................73 7...........................74 9.......................................................2.......... Situaţii de risc...........76 9..........................................4.........................................................5......................1........

. Informaţii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului şi al raportului la acest studiu S.INTRODUCERE Prezenta documentaţie este obligatoriu a se întocmi pentru a respecta prevederile Legii 265 din 2006 privind protecţia mediului. Etaj 4. 1213 din 2006. Persoane de contact: Tatiana MOCANU 1. La redactarea Raportului la studiu de evaluare a impactului a fost respectată structura recomandată de Hotărârea nr.R. 1. Strada Frunzei. Numarul 41. Sector 2.2. Denumirea proiectului “Reabilitare/modernizare străzi orăşeneşti şi reabilitare reţele de apă în zona de intervenţie urbană a municipiului Râmnicu Sărat”. Informaţii despre titularul proiectului Titularul proiectului: Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat cu sediul Primăria Râmnicu Sărat . TPF UTILITIES S.6/77 . INFORMAŢII GENERALE 1. a documentaţiilor existente şi informaţiilor puse la dispoziţie de titularul de activitate.tel 0238/561947 Număr de înregistrare 2406871 Cont bancar Trezorerie :RO35TREZ1675006XXX0010005.L. Bucuresti.1. pag. 1. a fost întocmită pe baza observaţiilor directe din teren.3.strada Nicolae Balcescu nr 1. 860 din 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu. Prezenta documentaţie „Raport la studiu de evaluare a impactului produs asupra mediului de acţiunea de reabilitare/modernizare străzi orăşeneşti şi reabilitare reţele de apă în zona de intervenţie urbană a municipiului Râmnicu Sărat”.C. privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private şi Ordinul nr.

Scop şi necesitate Scopul investiţiei este creşterea gradului de siguranţă în exploatare a unor străzi din Municipiul Râmnicu Sărat. Reabilitarea reţelelor de apă mai vechi de 30 de ani va creşte siguranţa în exploatare a acestora.213 din 2006. precum şi calitatea apei livrată populaţiei. privind aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu. se doreşte îmbunătăţirea aspectului vizual general al municipiului. autoritatea locală doreşte implementarea unui plan integrat de dezvoltare urbană care să cuprindă 2 proiecte individuale : • Proiect individual “Reabilitare/modernizarea străzi orăşeneşti şi reabilitare reţele de apă în zona de intervenţie urbană a municipiului Râmnicu Sărat” şi • Proiect individual “ Cresterea sigurantei şi prevenirea criminalităţii în unităţile de învăţământ din Municipiul Râmnicu Sărat”. În acestă zonă de dezvoltare urbană. • OUG nr.4. către periferia acestuia.7/77 . De asemenea. privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private.1. privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. Zona de intervenţie urbană a fost delimitată prin strategia municipiului Râmnicu Sărat. Consiliul Local al municipiului Râmnicu Sărat. • Ordinul 860 din 2002. domeniul de intervenţie 1 – “Planuri integrate de dezvoltare urbană”. fluidizarea traficului în centrul municipiului şi dirijarea acestuia. prevedera strazilor asupra cărora se va interveni cu rigole pentru scurgerea apelor pluviale şi cu aliniamente stradale.4.poli urbani de creştere”. pag. • Legea 10/1995. strategie ce a rezultat în urma analizei potenţialului de dezvoltare economică a municipiului. prin montarea unor obiecte de mobilier urban. în special a traficului de maşini grele. • Ordinul 863 din 2002.1. sub-domeniul: centre urbane. 195 din 2005. privind calitatea în construcţii. care va deveni prin implementarea acestui plan integrat un centru urban. Acest proiect integrat presupune întocmirea unui plan integrat pentru o zonă de intervenţie urbană delimitată clar pe teritoriul municipiului Râmnicu Sărat. creşterea siguranţei pietenonilor şi a conducatorilor auto. Descrierea proiectului şi descrierea etapelor acestuia Prezenta lucrare “Reabilitare/modernizare străzi orăşeneşti şi reabilitare reţele de apă în zona de intervenţie urbană a municipiului Râmnicu Sărat” s-a întocmit respectând • Ordinul 1. privind protecţia mediului. doreşte implementarea unui proiect integrat şi atragerea de fonduri prin Programului Operaţional Regional 2007-2013. 1. axa prioritară 1 – “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor .

01.2. Fata de punctele cardinale Zona de interventie este situate pe axa lunga pe directia Nord-Sud. Acestea ar fi: • gradul avansat de uzura şi de deteriorare a părţii carosabile. Reţeaua totală de drumuri în Râmnicu Sărat numără 145 Km.cu o insorire optima Sud-Est_Sud-Vest. • trotuare fisurate sau distruse din cauza rădăcinilor copacilor. • rezolvarea deficitară a intersecţiei de la intrarea în Municipiul Râmnicu Sărat. Categoria de functionalitate a străzilor din municipiul Râmnicu Sărat a fost stabilită prin Hotărărea Consiliului Local nr. • aglomerări ale traficului auto în zonele de interes ale Municipiului (cazul Cartier Halelor). Situaţia actuală a amplasamentului analizat Amplasamentul este situat in Zona de Interventie Urbana a Municipiului Ramnicu Sarat si cuprinde cartiere cu functiune preponderant rezidentiala.135 din 13. • spaţii verzi neîngrijite. • fluxuri auto sau pietonale improprii sau greoaie în divese părţi ale Zonei de Intervenţie Urbană.1. Dezvoltarea reţelei de drumuri este stabilă din 1995. • 245 străzi de categoria a III-a. fără reparaţii cel putin 5 ani. astfel încât să mai funcţioeze în parametrii.4.5.iar la Est cu Calea Ferata si cu drumurile care duc spre Braila si spre Colibasi.8/77 .2007 şi cuprinde un total de 338 străzi clasificate după cum urmează : • 10 străzi de categoria a II-a. • lipsa refugiilor pentru transportul în comun. 1. Durata de funcţionare Durata de execuţie a lucrărilor este de 12 luni lucratoare de la data începerii lucrărilor (care se estimează că va fi la sfărşitul semestrului al III-lea al anului 2009 începutul semestrului al IV –lea al anului 2009). pag.la Nord cu drumul spre Focsani si Podgoria . • marcaje rutiere insuficiente şi lipsa panourilor de informare a cetăţenilor. • 83 străzi de ccategoria a IV-a. lipsa sau dislocate cu neuniformităţi în lungul străzilor. Zona de Interventie Urbana se invecineza la Vest si la Sud cu Valea Ramnicului . • borduri sparte. alei pietonale degradate. În urma analizei situaţiei existente s-au constata o serie întreagă de probleme în cadrul infrastructurii stradale ce trebuie rezolvate. • insuficienţa locurilor de parcare în zone de interes cetăţenesc ale Municipiului. • zone din reţeaua de alimentare cu apă care sunt în stadiu avansat de uzură şi care ar trebui înlocuite pe străzile pe care se intervine. • lipsa sau degradarea avansată a bordurilor.

având în vedere situaţia reală din teren ( distanţa sursa – receptor) şi morfologia acestuia. Sunt surse exterioare de zgomot cu acţiune numai pe timpul zilei In situaţia dată necesită măsuri speciale de protecţie la zgomot. generaţi de activitatea propusă TABEL NR. grup generator) 1015 65 dB(A) la limita zonei funcţion ale 45 103 19 dB 20 dB 10 dB Sunt surse cu acţiune limitată la perioada de mobilizare/demobiliza re.1. de recreere sau alte zone protejate. autobascul ante) 1015 65 dB(A) la limita zonei funcţion ale 45 14 dB 103 85 15 dB 5 dB B) În faza de execuţie (foreză. excavator. autoutilitar e.6. Creşterea estimată faţă de poluarea de fond Cu implementarea măsurilor de eliminare a poluării Fără măsuri de eliminare a poluării Măsuri de eliminare/reducere a poluării Tipul poluării Sursa de poluare/ durata de manifesta re (limita maximă admisă pentru om şi mediu) Poluar e de fond (dB) Pe zone de protecţie /restricţie aferente obiectivului . cu impact mediu asupra receptorilor învecinaţi. având în vedere distanţa sursă receptori. Se vor efectua măsurători ale nivelului de zgomot în timpul activităţilor pag. grup generator.9/77 . 1 Poluare maximă permisă Poluare calculată produsă de activitate şi măsuri de eliminare/reducere Pe zone rezidenţiale. active numai pe timpul zilei. Informaţii despre poluanţi fizici şi biologici care afectează mediul. conform legislaţiei în vigoare Număr surse de poluare Pe zona obiectiv ului (la sursă) dB(A) Zgomot A) Etapele de mobilizare / demobilizare (excavator .

scarificare. de recreere sau alte zone protejate. a unor materiale absorbante de vibraţii (cauciuc). nu pot fi considerate ca surse majore de vibraţii. Acestea sunt imobilele sau obiectivele declarate în PUG-ul Municipiului Râmnicu Sărat drept monumente istorice. • utilajelor prezente la anumite faze de execuţie. există construcţii sau alte obiective care ar putea fi influenţate de nivelul vibraţiilor. pag. conform legislaţiei în vigoare Pe zone rezidenţiale.10/77 . De asemena. precum şi în timpul executării lucrărilor. În cadrul zonei de intervenţie urbană.7. • folosirea. Utilajele mobile utilate cu pneuri. ca fiind datorate: • instalaţiilor de decapare. Alte tipuri de poluare fizică şi biologică Surse de vibraţii O altă sursă de poluare fizică o reprezintă vibraţiile. în această categorie intrând mijloacele de transport auto.Poluare maximă permisă Poluare calculată produsă de activitate şi măsuri de eliminare/reducere Pe zone de protecţie /restricţie aferente obiectivului . care pot fi identificate în timpul lucrărilor de pregătire. vibraţiile ar putea fi o sursă de disconfort pentru pentru populaţia aflată în vecinătatea locului unde se desfăşoară lucrările Protecţia împotriva vibraţiilor Recomandăm titularului de activitate să impună următoarele restricţii pentru a nu depăşii niveluri stabilite prin SR 12025/1994. acolo unde este practic posibil. Creşterea estimată faţă de poluarea de fond Fără măsuri de eliminare a poluării Cu implementarea măsurilor de eliminare a poluării (limita maximă admisă pentru om şi mediu) Tipul poluării Sursa de poluare/ durata de manifesta re Număr surse de poluare Poluar e de fond (dB) Pe zona obiectiv ului (la sursă) dB(A) Măsuri de eliminare/reducere a poluării generatoare de zgomote ridicate şi daca nivelul de zgomot înregistrat se va situa peste limita admisă se vor folosi panouri fonoabsorbante Radiaţie Electromagnetică Radiaţie ionizantă Poluare biologică Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 1. privind nivelurile de vibraţii admise: • reducerea la minimum necesar a timpilor de funcţionare a utilajelor. frezare.

Toate acestea 1.11/77 . • zona cu valoare istorică. • zonă unităţi industriale/unităţi agricole. a. conform PUG-ului Municipiului Râmnicu Sărat. Mai exact. arii naturale protejate/zone protejate. 1. la Nord cu drumul spre Focşani şi Podgoria. Din suprafaţa totală a Municipiului 800 ha. • respectarea normelor privind lubrefierea şi întreţinerea diverselor angrenaje. valori naturale. Restul procentelor până la 100%. culturale. obiective istorice. Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentelor Municipiul Râmnicu Sărat este situat în estul judeţului Buzău. conform PUG-ului. În cadrul Municipiului Râmnicu Sărat s-a delimitat o “zona de interventie urbana” ce cuprinde cartiere cu funcţiune preponderant rezidenţială. infrastructura existentă. arheologice. zone de protecţie sanitară etc. • zona de parcuri/complexe sportive. sunt ocupate de: • zona centrală şi alte zone cu funcţiuni complexe de interes public. • evitarea pe cât posibil a suprasolicitărilor instalaţiilor. • zona gospodărire comunală/cimitire. Utilizarea curentă a terenurilor În proporţie de 90% Zona de intervenţie urbană. în zona de contact între subcarpaţi şi câmpie. la ieşirea acestuia din zona subcarpatică.8.9. Zona de Interventie Urbana se învecineză la Vest şi la Sud cu Valea Râmnicului. 550 ha. uzuri avansate etc. iar la Est cu Calea Ferata şi cu drumurile care duc spre Brăila şi spre Colibaşi. monitorizarea parametrilor de funcţionare a instalaţiilor pentru depistarea şi înlăturarea în timp util a unor eventuale defecţiuni. se încadrează în zona de locuinţe şi funcţii complementare. pag. Municipiul Râmnicu Sărat s-a dezvoltat pe terasele inferioară şi medie ale râului Râmnicu Sărat. zona urbană va cuprinde cca.• respectarea cu stricteţe a proiectului tehnic. Utilizarea curentă a terenului.

• Strada Tudor Vladimirescu nr. • fluxuri auto sau pietonale improprii sau greoaie în divese părţi ale Zonei de Intervenţie Urbană. 17.39. • Strada Drăgaicii nr. lipsă sau dislocate cu neuniformităţi în lungul străzilor. • spaţii verzi neîngrijite. astfel încat să mai funcţioeze în parametrii. 23 A. alei pietonale degradate.b.10. Acestea ar fi: • gradul avansat de uzură şi de deteriorare a părţii carosabile. c.12/77 .91. • Insuficienţa locurilor de parcare în zone de interes cetăţenesc ale Municipiului. În Municipiul Râmnicu Sărat nu există monumente istorice aflate în Repertoriului Arheologic al României sau în Lista Monumentelor Istorice avizată de Ministerul Culturii şi Cultelor în 2004. • Strada Constantin Brâncoveanu nr. • Strada Tudor Vladimirescu nr. • borduri sparte. dintre acestea în zona de intervenţie urbană a proiectului sunt prezente12 astfel de obiective. • rezolvarea deficitară a intersecţiei de la intrarea în Municipiul Râmnicu Sărat. • trotuare fisurate sau distruse din cauza rădăcinilor copacilor. • aglomerări ale traficului auto în zonele de interes ale Municipiului (cazul Cartier Halelor). • lipsa sau degradarea avansată a bordurilor. • Strada Nicolae Bălcescu. • Strada Unirii nr.11. Infrastructura existentă-starea actuală În urma analizei situaţiei existente s-au constatat o serie întreagă de probleme în cadrul infrastructurii stradale ce trebuie rezolvate. Valori istorice.5. culturale. • Strada Matei Basarab nr. pe următoarele străzi: • Strada Aleea Primăverii.1. • zone din reţeaua de alimentare cu apă care sunt în stadiu avansat de uzură şi care ar trebui înlocuite pe străzile pe care se intervine. d. Valori naturale. arheologice Conform PUG-ului Municipiului Râmnicu Sărat. arii naturale protejate pag. • lipsa refugiilor pentru transportul în comun. în cadrul localitaţii sunt prezente 28 de obiective cu importanţă istorică şi arheologică.1. • Strada Nicolae Bălcescu nr. • Strada Mihai Eminescu nr. • Strada Tudor Vladimirescu nr. fără reparaţii cel putin 5 ani. • marcaje rutiere insuficiente şi lipsa panourilor de informare a cetăţenilor. • Strada Nicolae Bălcescu.

o zonă cu valoare peisagistică. estimata la 10 ani.11. PROCESE TEHNOLOGICE 2. va fi calculata grosimea totala a straturilor de ranforsare prin calcul de dimensionare conform normativelor in vigoare. In cazul in care se va stabili necesitatea ranforsarii structurilor rutiere existente. o Norme. În ceea ce priveşte retele de apă. Nu se vor face extinderi ale reţelei de apă. de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat şi marcată ca atare în PUG. sa asigure siguranta in exploatare si protectia impotriva zgomotelor pe toata durata serviciu a strazii. o PUG –ul Municipiului Ramnicu Sarat. definita de calificativele caracteristicilor fiecarui traseu de strada. vor fi reabilitate retelele de apă cu o vechime mai mare de 30 de ani. ăn vecinătatea Zonei de intervenţie urbană. conform Instructiunilor CD 155-2000. Procese tehnologice folosite în timpul construcţiei: SOLUTII PRIVIND STRUCTURA RUTIERA Pe baza datelor culese din teren. e.În amplasamentului analizat nu există. Zone de protecţie sanitară În cadrul şi în vecinătatea amplasamentului analizat nu există zone de protecţie hidrogeologică sau zone de protecţie sanitară. Se vor avea in pag.1. Solutiile stabilite vor fi astfel alese incat sa ateste rezistenta la solicitarile dinamice datorita traficului. privind 2. conform Normativului 550. 1. Solutiile vor fi stabilite in functie de clasa starii tehnice. se va stabili capacitatea portanta prin utilizarea metodelor si programului de calcul « CALDEROM » prevazute de Instructiunile tehnice CD 31-93 si de Normativul AND 550.13/77 . Informaţii despre documente/reglementările existente planificarea/amenajarea teritorială în zona amplasamentului proiectului La baza elaborarii acestei lucrari au stat: o Tema de Proiectare enuntata de catre Beneficiar. pentru fiecare traseu de strada analizat. a fost declarată. În zona râului Râmnicu Sărat. Nu vor fi create drumuri de acces noi.10. arii protejate sau situri incluse în reţeaua NATURA 2000. Informaţii despre modalităţile propuse pentru accesul la infrastructura existentă Accesul la infrastructura rutieră existentă se va face pe dumurile existente. 1.STAS-uri si prescriptii de proiectare si de constructie.

• tipul de pamant. • tipul de imbracaminte actual . Durata de viata reziduala a structurilor rutiere noi. pe baza volumelor de trafic de calcul si trafic admisibil pentru fiecare sector de strada luat in studiu. conform cap. Modulul de elasticitate dinamic mediu ponderat pentru straturile de ranforsare se va calcula cu relatia:   1   ∑  Ei 3 ⋅ hi     : in care Em =   hi   ∑     Ei – modulul de elasticitate dinamic al mixturii asfaltice din stratul i. • parametrii de degradare ai imbracamintii bituminoase . unde se vor prevedea solutii speciale de ranforsare prin utilizarea materialelor de tip geocompozitr si a fundatiilor de beton de ciment. se vor adopta solutiile optime. Se vor prevedea in caietele de sarcini folosirea unor mixturi asfaltice care sa permita drenarea si evacuarea rapida a apelor de suprafata. conform “Normativului pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitica)“ – indicativ AND 550-99. va fi stabilita in cadrul calculului de dimensionare. ACESTA VA FI ADUS ÎN AUTOBETONIERE LA LOCUL DE EXECUŢIE AL LUCRĂRILOR. 4 din “Normativul pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple si semirigide ( metoda analitica ) “ AND 550-99. mixturi asfaltice drenante.vedere imbracaminti din mixturi asfaltice rugoase. Datele necesare sunt urmatoarele: • alcatuirea structurii existente – din studiul geotehnic. • regim hidrologic. mixturi asfaltice cu fibre. in MPa • hi – grosimea stratului i. O deosebita atentie se va acorda la zonele de stationare din intersectii.14/77 . NU VOR EXISTA PLATFORME SPECIAL AMENAJATE PENTRU REALIZAREA CIMENTULUI. pag. Solutiile vor tine seama de sistemele rutiere adoptate in situatii similare si verificate in timp. ORGANIZAREA DE ŞANTIER SE VA FACE ÎN ZONA ÎN CARE SE DESFĂŢOARĂ LUCRĂRILE. • tipul climatic. Prin corelarea rezultatelor dimensionarii sistemului rutier si a verificarii comportarii acestuia sub trafic. in cm • Se vor calcula urmatoarele componente de deformare : • Er in microdeformatii la baza straturilor bituminoase • Ez in microdeformatii la nivelul patului drumului • 3 Se vor verifica criteriile RDO<RDOadm si Ez<Ez adm la nivelul patului drumului. In vederea verificarii structurilor rutiere reabilitate se va utiliza metoda analitica de dimensionare. etc. In vederea dimensionarii se va determina traficul de calcul. imbracaminti din beton de ciment.

• diminuarea fenomenului de acvaplanare. care garanteaza indeplinirea tuturor cerintelor privind functionarea. mixturi asfaltice cu fibre. consolidare. repararea si colmatarea fisurilor. securitatea si fiabilitatea lucrarilor proiectate. extindere.dezghet sporita. AND 550. • evacuarea mai rapida a apelor. rezultate in urma analizelor si evaluarilor efectuate in cadrul lucrarilor. in vederea reciclării. cum sunt: AND 540. REZISTENTA SI STABILITATEA LA SARCINI STATICE. Aceste solutii sunt in conformitate cu Normele Europene si vor asigura rezistenta si stabilitatea lucrarilor atat la sarcini statice cat si la cele dinamice si imbunatatirea caracteristicilor de suprafata prin: • sporirea stabilitatii la deformatii permanente.MT 45. Materialul rezultat va fi transportat. Normativ AND 539. Vor fi luate in considerare solutii in conformitate cu prevederile celor mai recente normative din domeniu. ORD. AND 565. caracterizate prin schelet mineral puternic. • rezistente la alunecare sporite. Structurile rutiere realizate cu aceste mixturi conduc la cresterea durabilitatii prin: • cresterea rezistentei la oboseala si imbatranire. pag. • imbunatatirea caracteristicilor de stabilitate. sa asigure siguranta in exploatare si protectia impotriva zgomotelor pe toata durata de serviciu a strazilor luate in studiu. • rezistente sporite la fagasuire. In principal etapele de execuţie vor fi: Etapa 1 – Desfacerea bordurilor degradate si înlocuirea acestora cu borduri noi. aşternerea covoarelor asfaltice de ranforsare si ridicarea capacelor. Operaţiunea de frezare sau desfacere imbracaminte deteriorata se va executa pe cate o banda de circulaţie in cazul străzilor cu mai mult de o banda pe sens. care vor fi realizate in conformitate cu SR 174. Etapa 2– Frezarea sau desfacerea imbracamintilor degradate. vor fi astfel stabilite incat sa ateste rezistenta la solicitarile dinamice datorita traficului. amenajarea bordurilor in intersectii. AND 554. ORDINEA ETAPELOR DE EXECUTIE Lucrările de execuţie vor fi etapizate astfel încât traficul sa fie perturbat cat mai puţin posibil si pe o perioada de timp redusa. Avem in vedere reabilitarea drumurilor cu imbracaminti din mixturi asfaltice rugoase. reconstructie. • rezistenta la inghet .15/77 . DINAMICE SI SEISMICE Solutiile de intretinere. normative avizate de Administratia Nationala a Drumurilor.LUCRĂRILE LA REŢELE DE APĂ SE VOR EXECUTA ÎNAINTEA REALIZĂRII STRĂZILOR. mixturi asfaltice drenante. refacerea pavajului la trotuare. rezistenta si stabilitate sporite. Etapa 3 – Realizarea insulelor de dirijare.

cu scopul de a reduce pe cat posibil problemele generate de traficul mijloacelor de transport. Racordarile imbracamintii proiectate la bordura.16/77 . sistemul de conducte pentru drenarea apei) pag. balustradelor pietonale. SISTEMUL DE LUCRU PERMITE ADAPTAREA DESENELOR SI A DETALIILOR DE EXECUTIE LA TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A ANTREPRENORULUI DESEMNAT PRIN LICITATIE. atat in profil longitudinal cat si in profil transversal. a celor propuse. • posibilitatea conectarii usoare la reteaua existentă de utilităţi (electricitate. SISTEMATIZAREA IN PLAN VERTICAL a semafoarelor. Zonele frezate sau decapate vor fi racordate la sistemul rutier de racordare. Linia rosie se proiecteaza in doua etape: Etapa 1 – Optimizarea unei linii rosii preliminare ce rezulta din aplicarea pantelor transversale predefinite de-a lungul axei strazii. a presemnalizare si existent prin pene si astuparea lor in Proiectarea in plan vertical. Dupa analiza scurgerii apelor si stabilirea punctelor de minim se va trece la stabilirea liniei rosii. La alegerea locaţiei organizării de şantier s-au avut în vedere următoarele aspecte: • să fie plasat aproape de zona de lucru pentru a se putea ajunge usor la zona de lucru. montarea indicatoarelor. Aceasta optimizare se face automat si urmareste realizarea unor volume de lucrari minime. Se va avea in vedere semnalizarea corespunzatoare a gropilor maxim 24 de ore de la desfacerea acestora. Pe parcursul execuţiei se vor prevedea lucrari specifice de semnalizare in vederea evitarii accidentelor. cu precizarea distincta a cotelor existente. Etapa 2 – Dupa optimizare se trece la geometrizarea liniei rosii conform pasului de proiectare adoptat. Dupa stabilirea linei rosii finale se ruleaza profilele transversale tip generandu-se profile transversale de executie. atat la intersectie cat si in zona gurilor de scurgere vor fi realizate tinand cont de aceste directii de scurgere. In urma acestei optimizari rezulta marcate pe planul de situatie zonele de frezari si plombari pe grosime de straturi. Asfaltul si betonul vor fi aduse cu mijloace de transport adecvate (autobetoniere) la locul de execuţie al lucrării.Etapa 4– Realizarea marcajelor. In urma ridicarii topografice de detaliu se va realiza un model digital tridimensional cu ajutorul caruia se va analiza scurgerea apelor prin intermediul sagetilor de scurgere. Organizarea de santier se va face în zona de execuţie a lucrărilor. a diferentelor de nivel atat in ax cat si la delimitarea benzilor si la margini. va tine cont de gurile de scurgere existente in vederea asigurarii scurgerii apelor in bune conditiuni.

• străbaterea unor distante cât mai mici ale transportului de livrari de materiale. 3. Se vor prevedea pentru delimitarea spatiilor cu diverse functiuni borduri prefabricate din beton de ciment 10x15cm sau 20x25cm. DESCRIEREA CONSTRUCTIVA. 22 DECEMBRIE 9 MAI (DE Jideni Oratia Unirii Dorobanti Topliceni pag. In acest sens s-a realizat un studiu de trafic pe baza unor date primite de la Politia Municipiului Ramnicu Sarat departamentul Circulatie. • sa reduca la minim interferenta potentiala cu zonele inconjuratoare (viata populatiei locale si activitatea socială). cat si prin propunerea de structurilor rutiere adecvate. FUNCTIONALA SI TEHNOLOGICA A SOLUŢIILOR PROPUSE Solutia tehnica pentru reabilitarea si modernizarea infrasturcturii aferente amplasamentului. STRĂZI In cadrul modernizarii si reabilitarii tramei stradale se va urmari sistematizarea zonei de circulatie auto. 6. a sistematizarii orizontale in plan. cresterii gradului de confort al cetatenilor. La rtealizarea proiectului tehnic s-a ţinut cont de: • datele de trafic. 4. etc. 2. va fi bazata pe recomandarile si reglementarile urbanistice prevazute in PUG-ul aprobat.17/77 LA INTERSECTIA CU Denumire strada Categoria strazii III Tipul de lucrari propuse Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban BISOCA PANA LA INTERSECTIA CU DOROBANTI ) III III III III III III . • structurile rutiere proiectate se vor alege in functie de natura si frecventa traficului si vor rezulta si in urma stabilirii unei solutii unitare de colectare si evacuare a apelor pluviale. Din punct de vedere constructiv se va urmarii respectarea tramei stradale existente cu interventii locale acolo unde acest lucru este posibil si justificabil din punct de vedere al fluidizarii traficului. care consta din materializarea pe planul de situatie pus la dispozitie de catre Beneficiarul lucrarii. 7. • structurile rutiere vor fi alese astfel incat sa corespunda traficului de perspectiva si actiunii repetate a inghet-dezghetului. verificarea acestora la sarcinile comunicate de catre beneficiarul de dotare si la actiunea repetata a inghet-dezghetului. 5. • situatia existentă a infrastructurii rutiere cu evidentierea tipurilor de parti carosabile.2 Nr 1. TABEL NR.

8. 28 . 3 2.18/77 III III III III III III III III III III III III III III III III II III III III III III III III III Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare Mobilier urban(exemplu cosuri de gunoi. 1 3. 2 1. 1 9. 27 . Patriei Bisoca (de la intersectia cu strada Unirii pana la intersectia cu strada Dorobanti) Pantazescu Dragaicii Dreptăţii D. 3 0. 2 9. 2 0. 1 1. 26 . 16 . 2 2. 1 4. 9. 2 4. 2 3. 1 5. 1 0. 2 5.) Asfaltare/ Mobilier urban/spatii verzi Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban/spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi .etc. 3 1. 17 . 1 2. 18 . Cantemir Florica Cristoforeanu Poiana marului Muchiei Capitan Zaganescu Dealului Matei Basarab Domneasca Gh Lupescu Principile Ferdinand Tudor Vladimirescu Bulevardul Digului (din Dorobanti pana in strada Eminescu) Mihai Eminescu Constantin Brancoveanu Ion Mihalache (de la Principele Ferdinand la Matei Basarab) Nicolae Balcescu Alexandru Sihleanu Strada Lalelelor din Tudor Vladimirescu cu Pacii Strada Pacii (din Lalelelor pana in Elena Cuza) Crangu Meiului pag.

Horia (de la strada Balta Alba pana la Gara) Aleea Intrarea Teiului Aleea Livezilor Aleea Mioritei Aleea Primaverii Colonel Buzoianu Fdt.pentru bransarea in reteaua existenta.a semnalelor luminoase si a semafoarelor in cazul in care se vor propune semafoare noi. 37 . • evacuarea mai rapida a apelor pluviale. Mihai Eminescu Piata Halelor Pietei III IV IV IV III III III III III Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Prin prezentul proiect se va urmari in permanenta ca prin solutiile recomandate sa se realizeze siguranta in exploatare a lucrarilor. 3 4. INSTALATII ELECTRICE Prezentul studiu va trata urmatoarele categorii de instalatii electrice care vor fi realizate doar pe strazile ce fac obiectul prezentei documentatii tehnice: • alimentarea cu energie electrica a panourilor electronice de informare a cetatenilor(post de transformare curenti slabi. noile tipuri de imbracaminti bituminoase asigura imbunatatirea caracteristicilor de suprafata prin: • imbunatatirea vizibilitatii pe timp de ploaie datorita reducerii efectului de orbire prin reflectie prin dispersia mai buna a luminii primite.19/77 .suplimentare fata de cele existente. Astfel. 38 .etc). pag.3 3. 36 . 3 9. obiectiv prioritar in activitatea de administrare a retelei de strazi. • diminuarea fenomenului de acvaplanare. 4 1. • Alimentarea cu energie electrica a statiilor de autobus tip refugiu. 4 0.retea de cabluri tip network. 3 5. La proiectare se va recomanda utilizarea numai a materialelor agrementate tehnic si cu termene de garantie care sa se incadreze in durata de viata estimata.

Pantazescu Str Patriei Str Bisoca Categoria străzii III III III III III III III III IV IV IV III III III III III III III Lungime reţea de apă 280 380 120 120 150 425 875 600 75 75 140 200 110 215 240 115 250 70 Vechime 36 ani 52 ani 33 ani 32 ani 33 ani 44 ani 55 ani 54 ani 38 ani 38 ani 38 ani 38 ani 38 ani 38 ani 38 ani 38 ani 38 ani 38 ani Diametre reţea de apă 50 mm 100 mm 11/2’’ 50 mm 50 mm 219 100 mm 100 mm 70 metri 50 mm 50 mm 70 mm 200 mm 70 mm 100 mm 100 mm 70 mm 100 mm 100mm MOBILIER URBAN.20/77 . semnale luminoase.date tehnice de principiu si devize urmatoarele categorii de lucrari de baza: • Se va realiza un proiect tip de statie de autobus tip refugiu si se vor gasi locuri in care acesta sa fie amplasat de-a lungul traseelor existente in Municipiu.date tehnice de principiu si devize urmatoarele categorii de lucrari de baza: • inlocuirea retelelor de alimentare cu apa aflate in stare de degradare.schite.SPATII PUBLICE Se vor prevede in documentatia tehnica de avizare prin planse desenate.3 Nr. • Se vor realize elemente de mobilier urban.schite. jardinière.sau care sunt mai vechi de 30 ani. garduri. bancutze. crt. TABEL NR.La baza elaborarii acestei lucrari vor sta: o Tema de Proiectare enuntata de catre Beneficiar o PUG –ul Municipiului Ramnicu Sarat o Norme. STAS-uri si prescriptii de proiectare si de constructie REABILITARE RETELE DE APA Se vor prevede in documentatia tehnica de avizare prin planse desenate. pag. etc. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Denumire stradă Jideni Unirii Oratia Muchiei Poiana Marului Mihai Eminescu Crangul Meiului Pacii Aleea Intrarea Teiului Aleea Livezilor Aleea Mioritei Strada Primaverii Colonel Buzoianu Fundatura Mihai Eminescu Piata Halelor Lt.

1.1 Materiale necesare realizării lucrărilor de pământ Prima operaţie consta in îndepărtarea stratului superior de pamant prin excavare cu buldozerul.3. urmata de nivelarea cu buldozerul.1. a depunerilor de materiale. acolo unde acest lucru este posibil. Amorsarea suprafeţelor cu emulsie cationica va fi realizata de către un rezervor sau pulverizator. Procedeul de excavare in pamantul foarte tare se realizează cu excavatorul cu încărcare directa in vagonete tip si apoi se transporta către zonele de umplere. nivelarea cu ajutorul buldozerului si compactarea acestuia cu cilindru compactor. Acesta se va aplica in intersecţiile cu drumurile laterale. Prin umplerea cu pamant se cere sa se niveleze cu buldozerul pamantul descărcat din vagonetele tip.21/77 .1. Acoperirea terasamentelor cu iarba consta in aşternerea unui strat de pamant vegetal cu ajutorul cupei excavatorului. Stratul alcătuit din pietriş pentru fundaţie va urma aceeaşi procedura. Stratului de baza format din mixtura asfaltica i se va aplica o tehnologie specifica prezentata mai sus. Stratul de baza turnat fierbinte este alcătuit din mixtura asfaltica cu bitumum si agregate concasate. pag.structurii drumurilor Aşternerea balastului (stratului superior) consta in descărcarea acestuia din camioane.• Se vor gasi solutii de imbunatatire a aspectului general al orasului din Zona de Interventie Urbana. Stratul alcătuit din agregate stabilizate cu ciment se obţine din amestecul realizat in instalaţia de dozare a cimentului. Materiale necesare realizării drumurilor laterale Stratul alcătuit din piatra sparta din fundaţii. prin folosirea aceleaşi metode Protecţia zonelor cu emulsie cationica poate fi realizata prin ataşarea unui recipient sau pulverizator. Materialul de baza neprelucrat format din adaos de adeziv si agregate concasate va urma acelaşi procedeu. încărcarea acestora in mijloace de transport si depozitarea lor departe de şantier. depozitarea si apoi plasarea acestuia. descărcat in distribuitori si apoi compactat cu cilindrii compactori speciali pentru asfalt. 2. De asemenea.2. stratul de uzura alcătuit din ciment bituminos neprelucrat va urma acelaşi procedeu. 2. 2. Amestecul va fi pregătit departe de şantier si adus la fata locului cu ajutorul camioanelor echipate cu sisteme de încălzire. apoi sa se compacteze cu cilindru indreptor tras de un buldozer. Materiale necesare realizării supra . este executat prin nivelare cu buldozerul si este compactat cu un cilindru compactor tras de către un buldozer. Excavarea in pamantul mediu ca taiere se realizează prin aceeaşi metoda.

Activităţi de dezafectare Activităţile de dezafectare se rezumă la retragerea utilajelor din amplasament folosite la executarea lucrării. TABEL NR. plastic. Deşeuri menajere Deşeurile menajere se vor colecta şi se vor depozita temporar într-un loc special amenajat. Temporar. asa ca 100 de persoane vor produce 30 kg/zi de deseuri.1. deşeuri metalice şi deşeuri menajere în timpul executării lucrărilor . Ape pluviale vor fi evacuate prin rigole prefabricate prevazute in profilul bordurilor prefabricate. Persoanele care se ocupa de pag. accidental. cum ar fi: hartie. crt 1 2 3 Lucrare Lucrări de ameliorare a neregularităţilor suprafeţei de teren Reparaţii curente ale echipamentului Organizarea şantierului Deşeuri Deşeuri solide pulverulente Uleiuri uzate. 2. Materiale necesare realizării şanturilor si canalelor de scurgere Canalele de scurgere din prefabricate vor fi realizate cu ajutorul unei macarale instalata pe un excavator. DEŞEURI Pe amplasamentul supus analizei. 3. pot fi scurgeri de pasta de ciment si suspensii din autobetoniere sau din locurile unde este turnat acesta in cadrul lucrarii. fiind evaluate la 0. Santurile care nu sunt poziţionate in linie dreapta solicita folosirea utilajelor de excavaţie. desuri alimentare. Acest fel de deşeuri menajere pot fi colectate de firmele specializate cu care Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat are încheiat contract de prestări servicii.4. deseuri metalice Deseuri menajere.2. Deseurile menajere produse de pesonalul santierului. vor rezulta în principal deşeuri tehnologice (deşeuri inerte – steril) provenit din excavaţii. sticle. anvelope uzate.2. în tomberoane/containere cu capac şi vor fi transportate şi depozitate la groapa de gunoi a localităţi. pot fi generate depozitări necontrolate de deseuri. De asemenea. 4 Nr. plase. ori de cate ori este nevoie.3 kg/persoana/zi. hartie. ambalaje 3.1.22/77 . Muncitorii pot aduna deseurile solide provenite din activitatile de constructie. cu scurgere naturala prin panta terenului sistematizata pana in zonele in care exista colector de ape pluviale in sistemul unitar existent. vor fi depozitate in containere. Santurile cu imbracaminte realizata din elemente prefabricate solicita montarea unei macarale echipata cu un excavator.

locurile de munca vor fi curatate timp de 2 ore si deseurile vor fi indepartate. caramizi. 856 din 2002. lubrifiantii si acidul sulfuric. Din operaţiunea de frezare sau din desfacerea imbracamintilor degradate. Realimentarea cu carburanti se va face dupa fiecare sesiune de lucru in ateliere autorizate.rampa de gunoi o vor goli periodic. repararea si colmatarea fisurilor vor rezultae deşeuri care va refolosit. tigle si materiale ceramice beton pag. nisipuri şi pietrişuri. Deşeuri inerte Deşeurile inerte sunt constituite din sol vegetal. 3. Deseurile toxice si periculoase sunt carburantii (benzina). de asemenea. Utilajele vor fi aduse pe santier in stare buna.G.23/77 . rezultate din activitatea de întreţinere. 3. unde se vor schimba. Deseurile care ar putea fi refolosite (pungi) vor fi stranse separat si refolosite. nr. Alimentarea utilajelor se va face cu o cisterna. necesare unei buine functionari a utilajelor. Deşeuri tehnologice Se estimează că vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri tehnologice: • deşeuri inerte reprezentate de materialul rezultat în urma excavaţiilor efectuate pentru realizarea reţelelor edilitare şi a străzilor. cand este necesar. 5 Codul deşeului 17 17 01 17 01 01 Denumirea deşeului Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamânt excavat din amplasamente contaminate) beton. La sfarsitul saptamanii.1. uleiurile hidraulice si de transmisie.2. Caracterizarea deşeurilor şi reziduurilor generate pe amplasamentul analizat Conform H. • deşeuri metalice constituite din piese de schimb etc. deşeurile rezultate de la obiectivul analizat se clasifică astfel: TABEL NR. cu revizia tehnica efectuata.2.

18 din HG 856/2002. Nu vor fi depozitate deşeuri metalice provenite de la reparaţiile utilajelor. Cele mai folosite produse sunt: • gaz. diluant – folosite pentru lucrarile de intretinere si protectie a marcajelor rutiere. altele decât cele specificate la 17 05 03 materiale izolante. altele decât cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03 Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3. Trunchiurile folosite vor fi recuperate si refolosite in mod corespunzator. parafina). combustibil folosit pentru echipament si vehicole de transport. • vopsele. petrol. acestea urmând a se efectua la sediul firmei.2. utilajelor. container transportabil sau platfomă. în locuri special amenajate.17 01 02 17 04 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 17 04 11 17 05 04 17 06 04 caramizi metale (inclusiv aliajele lor) cupru. la unităţi specializate în recuperarea şi reciclarea deşeurilor metalice. orice deşeu metalic provenit de la montarea şi/sau reabilitarea reţelei de apă existente va fi depozitat în locuri special amenajate în acest sens. materialul rezultat din activitatea de decapare / excavare se încadrează în categoria deşeurilor nepericuloase. Personalul va respecta normele specifice ale lucrarilor pentru a asigura conditii de siguranta deplina a lucrarilor relationate. bronz.3. pag. • lubrifianti (uleiuri.2. Pot aparea unele probleme in timpul manevrarii si utilizarii acestor produse din partea unitatilor specializate in lucrarile de intretinere a drumurilor. Deşeuri metalice În cadrul amplasamentului analizat. • benzina. 3. altele decât cele specificate la 17 04 10 pamânt si pietre. 426/2001 şi art.24/77 . 78/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. Deseuri toxice si periculoase Operatiunile de intretinere a sectorului de drum implica unele game de materiale care pot fi considerate toxice si periculoase. destinate activităţii de întreţinere a instalaţiilor. alama aluminiu plumb zinc fier si otel staniu amestecuri metalice cabluri.2. Titularul are în vedere verificarea periodică a acestora. Pregatirile periodice de personal vor fi asigurate pentru interventia operativa a situatiei cand aceste evenimente apar.

02 - - 100 mii m3 - - 100 Kg S 16.17 - - 100 kg - 100 Kg S 17. Solul vegetal va fi depozitat separat şi utilizat la reabilitarea spaţiilor verzi sau la crearea altora noi (jardiniere sau aliniamente stradale). reziduurile pot fi folosite ca material de acoperire in depozitele de reziduuri urbane (municipale) pentru a reduce emisiunile in atmosfera si pentru a impiedica accesul oamenilor si al animalelor.01 70Kg 30 Kg 200 Kg S 20. • reziduurile inerte ramase vor fi transportate catre terenurile existente unde se vor asigura lucrari de fertilizare.4.3. • reziduurile petroliere vor fi recuperate si preluate de ramurile PETROM. Aceste tipuri de deşeuri se materializează în: pag. în acord cu reglementările în vigoare şi pe principiile unui management ecologic. Deşeurile reciclabile se vor colecta şi valorifica conform prevederilor Ordonanţei nr. tigle si materiale ceramice Deşeuri menajere Codul deşeului 100 mii m3 S 01.03. caramizi.25/77 . surplusul va fi folosit la lucrările de reabilitare a spaţiilor verzi.01.33/1995. Recomandarile din perioada de constructie referitoare la managementul reziduurilor solide provenite din activitatile de lucru sunt: • depozitele de reziduuri de la constructia terasamentelor trebuie refolosite dupa un screening. sunt cele rezultate din activităţile de întreţinere şi reparaţii a mijloacelor auto şi utilitarelor. Ca alternativa. Singurele deşeuri rezultate care necesită un program special de gospodărire.01 - - - 200 Kg - Nu vor rezulta depozite de material steril (pământ).2.01. • solutiile electrolite folosite vor fi mai intai neutralizate si apoi puse la dispozitia celor mai apropiate facilitati de reziduuri municipale. Managementul deşeurilor În tabelul următor este prezentat modul de gospodărire al deşeurilor rezultate de pe amplasament: TABEL NR. • reziduurile de metale trebuie refolosite pe cat posibil. 6 Cantitatea prevăzută a fi generată Starea fizică ( solid – S lichid – L Semisolid – SS ) Codul privind Codul principala Clasificării proprietate statistice periculoasă Managementul deşeurilor cantitatea prevăzută a fi generată valorificată eliminată Rămasă în stoc Denumirea deşeului Deşeuri de la excavare (sol vegetal şi material de descopertă) Metale feroase beton.

Grupul social destinat personalului care îşi desfăşoară activitatea în amplasamentul analizat va fi fosă septică sau toaletă ecologică. în spaţii special amenajate. autoutilitarele vor fi aduse în amplasamentul analizat în stare normală de funcţionare. Izvoarele lui sunt socotite Măluşel.• anvelope uzate. avand efectuate reviziile tehnice. In acest sector de curs inferior primeste un alt afluent important tot pe stânga. Sărăţel. În ceea ce priveşte zona de intervenţie urbană. BENEFICIARUL VA ÎNCHEIA CONTRACTE CU SERVICII AUTORIZATE PENTRU COLECTAREA DEŞEURILOR. Activitatea de întreţinere a utilajelor (piese metalice uzate. ulei uzat etc) nu se va executa pe amplasamentul analizat. direcţia sa se schimbă brusc spre nord-est datorită subsidenţei din câmpia Siretului inferior. Hidrografia APE DE SUPRAFAŢĂ Reţeaua hidrografica din aria administrativă a Municipiului Râmnicu Sărat este formată doar de râul Râmnicu Sărat şi afluenţii acestuia. IMPACTUL POTENŢIAL. având în vedere distanţa considerabilă faţă de graniţă. 100 km. peste. Săritoarea. Depozitarea deşeurilor tehnologice se va face numai la sediul unităţii pe platforme betonate pentru recuperarea tuturor scurgerilor susceptibile a produce poluarea solului.26/77 . INCLUSIV CEL DE TRANSFRONTIERĂ. Coţatcu cu afluentul Slimnicul. Materialul metalic. Toate utilajle. avănd un bazin de 300 km2 cu izvoarele in aria deluroasă pag. REZULTATE ÎN CADRUL AMPLASAMENTULUI ANALIZAT. rebuturile. rezultate din lucrările de montare instalaţii. 4.1. • piese metalice uzate şi înlocuite. Motnăul (18 km lungime si un bazin de 56 km2 ). Curcubata care se unesc la poalele muntelui unde datorită confluentei cu alte pâraie (Furul. Râmnicelul. toate afluenţi de stânga). Martin. Moldoveanul. ci numai la sediul titularului de activitate. In aria dealurilor inalte estice a creat un defileu (la cota 410 m). a format o depresiune eroziva numita Intre Ramnice. vor fi valorificate prin unităţi abilitate pentru reciclarea materialelor. PE CATEGORII. 4. datorita cursului sau transversal ce se continua pana in dreptul localitatii Bicestii de Jos. In acest sector primeste un important afluent tot pe stanga. si unul mai mic pe dreapta Căţăul. • filtre de ulei. Râmnicul Sărat izvorăşte de sub varful Furu si se varsă în Siret. • uleiuri de motor. aceasta este lipsita de cursuri de apa cu caracter permanent si izvoare la zi. • acumulatori uzaţi. cauciucuri uzate. ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA Activitatea din amplasament nu va avea impact transfrontalier. Daca in aria deluroasa directia râului este predominant nord-vest sud-est (in forma de S intors) la contactul glacisului cu Piemontul.

peste 5g/l in estul campiei Râmnicului si in zonele cu depozite salifere. datorita prezentei pietrisurilor de Candesti. În prezent Municipiul Râmnicu Sărat nu dispune de o retea de canalizare proiectata si executata in sistem divizor. pag.Reţeaua hidrografica prezinta o alimentatie mixta. Activitatea de pe amplasamentul analizat nu necesită deversarea unor deşeuri sau produse secundare în acviferele de suprafaţă sau subterane. Debitele minime sunt atinse în general la sfârşitul verii şi toamna şi duc câteodata la secare. subterane şi a solului. cu o participare a componentei subterane in proportie de 10 – 35% si cu cel mai mare procent al scurgerii primavara (43. acesta este clorurat in campia joasa si in zonele deluroase in care afloreaza depozite salifere. prin urmare nu există un sistem de colectare a apelor pluviale. • materii în suspensie. sunt: • produse petroliere şi lubrifianţi scurse accidental.1.95 m3/s. Debitul râului este de cca. La contactul glacisului cu aria subcarpatica apar izolat ape arteziene alimentate din zona montană învecinată. Mai trebuie menţionat si debitul solid care are cele mai mari valori din ţară în aceasta zona 7. se vor monta borduri prefabricate cu rigole pentru preluarea apei pluviale. 4. 1. cu scurgere naturala prin panta terenului sistematizata pana in zonele in care exista colector de ape pluviale in sistemul unitar existent. pluvionivala. Produsele petroliere pot veni în contact cu apele pluviale numai în urma unor scurgeri accidentale din rezervoarele mjloacelor de transport. ele fiind compuse în majoritate din substanţe inerte chimic (particule de rocă) sau biodegradabile (vegetaţie uscată antrenată de vânt. în substanţe poluante. etc).27/77 . impactul asupra acestora se estimează că va fi minim.9% Râmnicul Sărat la Tătaru) si cel mai mic in sezonul de vara – toamna si iarna. apele pluviale vor fi evacuate prin rigole prefabricate prevazute in profilul bordurilor prefabricate. HIDROGEOLOGIA Adancimea la care se gaseste nivelul freatic variaza de la 40 m in campia inalta. În general suspensiile antrenate de apele pluviale nu se constituie. prin natura lor. În acest sens. Astfel. dar in anumite conditii pot sa ajunga la valori exceptionale. Prognozarea impactului Având în vedere slaba reprezentare a apelor de suprafaţă precum şi adâncimea considerabilă la care se află apa freatică în zona de dezvoltare urbană. pentru îmbunătăţirea scurgerii pluviale. În cadrul amplasamentului nu există depozit de produse petroliere. 282 m3/s in noiembrie 1966. Mineralizarea este in general mare.1. Poluanţii ce pot fi transportaţi de apele pluviale ce spală amplasamentul şi care pot afecta calitatea apelor de suprafaţă. până la 10 – 20 m în câmpia joasă.8 kg/m3/s. In ceea ce priveste chimismul. insecte.

Singura sursă potenţială de poluare a acviferelor este reprezentată de scurgerile accidentale de combustibili sau lubrifianţi de la utilajele care vor fi folosite pentru execuţia lucrărilor (excavatoare, buldozere, autocamioane etc). Pentru reducerea riscurilor unor astfel de accidente, reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor şi specificaţiilor tehnice la sediul societăţii, iar alimentarea cu combustibil se va face numai în zone special amenajate acestui scop. Se apreciază că emisiile de substanţe poluante spălate de pe suprafaţa de lucru nu vor fi în cantităţi importante pentru a modifica semnificativ calitatea receptorilor naturali. Din activitatea desfăşurată pe amplasamentul analizat nu rezultă ape uzate industriale, care să fie evacuate. Apa folosită în sistemul de umectare a drumurilor, se pierde prin evaporare. Se estimează că principala sursă de poluare a apelor de suprafata cauzata de operarea drumurilor apare in perioadele ploioase prin spalarea particulelor solide si a altor compsi solubili asezati temporar pe drum. Substantele poluante transportate de apa de ploaie se scurg apoi in canalele/santurile situate de-a lungul drumurilor si deversate in ape neutre, respectiv in apa de suprafata traversata de drumuri. Surse de poluare a apelor acumulate în rigolele de pe marginea drumurilor proiectate, în perioada de funcţionare: • reziduri de combustibil nears, rezultate din gazele de esapament; • reziduri produse de uzura anvelopelor (in special la franarea putenica); • reziduri metalice produse de uzura autovehiculului, • scurgeri de uleiuri si grasimi minerale si reziduri produse de uzura carosabilului. Scurgerile pot fi însemnate mai ales la ploi torenţiale, si directionarea acestora in afara drumului ridica probleme speciale. Dupa cum rezulta din descrierea liniei drumurilor analizate, nu sunt multe cursuri de apa care vor fi traversate. In aceste conditii, se presupune ca o mare parte din aceasta apa va fi decantata inainte de a fi dusa catre apele de suprafata. Aceasta poluare, atat timp cat nu vor fi deversate accidental pe platforma de drum substante periculoase, nu este semnificativa si nu vor fi necesare masuri speciale de micsorare a acesteia, ci doar acelea mentionate mai jos in raport. În cadrul şi în vecinătatea amplasamentului nu există zone de protecţie hidrogeologică sau zone de protecţie sanitară. 4.1.2 Măsuri de diminuare a impactului Pentru asigurarea unor condiţii normale de lucru, sub aspectul protecţiei mediului, precum şi pentru reducerea la minimum a posibilităţilor de poluare a acviferelor, se vor adopta următoarele măsuri: • rezolvarea scurgerii apelor pluviale prin rigole prefabricate prevazute in profilul bordurilor prefabricate, cu scurgere naturala prin panta terenului sistematizata pana in zonele in care exista colector de ape pluviale in sistemul unitar existent.

pag.28/77

• întreţinerea utilajelor, schimbul de ulei şi alimentarea cu motorină a acestora nu se va face niciodată în amplasament; operaţiile se vor face numai de către personal instruit astfel încât să prevină împrăştierea produselor petroliere; • alimentarea cu combustibili a utilajelor, schimbul de ulei şi reparaţiile curente se vor efectua numai în zone special amenajate în acest scop; sub rezervorul acestora se va întinde o folie din material plastic. Dacă, accidental, vor apărea scurgeri de produse petroliere, se va trece imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea unor materiale absorbante (nisip, rumeguş, etc) şi îndepărtarea lor, acestea fiind depozitate temporar în locuri special amenajate, pentru a nu permite materialului contaminat să vină în contact cu apele meteorice; • reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor şi specificaţiilor tehnice la service-uri autorizate; • respectarea strictă a sistemului de gestionare a deşeurilor. Se considera ca emisiile de substante poluante (produse de traficul auto caracteristic unui santier, manipularea si executia materialelor) care ar putea ajunge direct sau indirect in apele de suprafata sau subterane nu vor fi in cantitati semnificative si nu vor modifica incadrarea in categoriile de calitate ale apei. In general, cantitatile de poluanti care vor ajunge in cursurile de apa in timpul perioadei de constructie nu vor afecta ecosistemele acvatice sau facilitatile de apa. Mediul acvatic ar putea fi afectat doar prin varsarea accidentala a unor cantitati mari de carburanti, uleiuri sau materiale de constructie. In ceea ce priveste posibilitatea de poluarea panzei freatice, se considera ca si acestea va fi relativ redusa. Va fi impusa depozitarea carburantior in rezervoare inchise ermetic, iar intretinerea utilajelor (spalare, reparare, schimbari de piese si ulei, alimentare cu carburanti) se va face doar in locuri special amenajate (platforme de ciment, cu decantori care sa retina pierderile). În procesul de execuţie al obiectivului, apa folosita pe santier, limitele de incarcare cu poluanti vor fi impuse conform NTPA – 001, in cazul in care aceasta apa este evacuata, dupa curatare, intr-un curs de apa din apropiere. Daca apa va fi evacuata in sistemul de canalizare al unei localitati invecinate, concentratile maxime admise vor fi cele din NTPA – 002 “Normative cu privire la conditiile de evacuare a apelor folosite in sistemul de canalizare al localitatilor”. Daca apele folosite vor fi deversate, dupa curatare, pe terenurile invecinate, limitele ce trebuie respectate sunt cele din STAS 9450 – 88 “Conditii tehnice de calitate a apei pentru irigarea culturilor agricole”. În faza de funcţionare apa de ploaie tratata poate fi deversata în următoarle condiţii: • în cursurile naturale de apa – cu conditia ca prevederile NTPA-001 si conditiile impusede CN “Apele Romane” sa fie respectate; • în sol – in zonele joase, respectand prevederile STAS 4706/88: conditii de calitate pentru a treia categorie de folosinta. În aceste condiţii, deversarea apei uzate nu va ridica probleme speciale in ceea ce priveste distributia substantelor poluante in mediul acvatic. pag.29/77

4.2. Aerul Specificul climei acestei regiuni este dat de pozitia regiunii in proximitatea curburii Carpatilor si a orogenului nord Dobrogean, dispozitia in trepte a reliefului si de principalii centri barici care actioneaza peste Sud – estul Europei. Pozitia in proximitatea celor doua obstacole orgrafice determina: • canalizarea maselor de aer rece, polar sau arctic, generate de anticiclonii esteuropean si scandinav (si devierea acestora coform efectului Coanda, Nicolaie IonBordei,1988) si producerea unor vanturi cu directie predominanta nordica (21.2 %) sau nordestica (15.9%) la Ramnicu Sarat ; • generarea efectelor foehnale la coborarea maselor de aer cu circulatie vestica pe versantul extern al curburii carpatice. Aceste efecte de foehn se concretizeaza in radiatia solara cu 2,5 kcal/cm2 /an mai mare decat in zonele neafectate (120 kcal/cm 2/an in aria subcarpatica, 121 – 122 kcal/cm2/an la Ramnicu Sarat si peste 125 kcal/cm 2/an in extremitatea estica), temperaturi medii anuale cu 0,5o C mai mari, nebulozitate mai mica cu 0,5 zecimi, umezeala velativa mai mica cu 2%, precipitati usor diminuate si fenomene de iarna mai putin frecvente si mai putin intense. 4.2.1. Surse şi poluanţi generaţi În zona supusă analizei sursele de poluare sunt punctiforme şi dispersate, influenţa lor asupra calităţii atmosferei fiind redusă. Sursele de poluare atmosferica specifice zonei analizate sunt urmatoarele: • activitatea fabricilor şi întreprinderilor din zonele industriale şi agricole; • circulaţia rutiera cotidiană; • lucrările specifice de modernizare a infrastructurii şi a reţelei de apă. Aceste apot fi: o surse de sol, o surse aflate in apropierea solului (emisii la o inaltime de pana la 4m fata de nivelul solului), o surse deschise (manevrarea pamantului); o surse mobile. Caracteristicele sursei si geometria zonei plaseaza santierul in categoria de sursa poluanta lineara. Emisiile poluante atmosferice cauzate de lucrarile aferente sunt neregulate. Emisia poluanta atmosferica dureaza o perioada de timp egala cu aceea a programului de lucru (in general, 8-10 ore pe zi), dar poate varia de la ora la ora sau de la zi la zi. De asemenea, emisia poluanta va varia in timpul perioadei de munca datorita diferitelor operatii indeplinite la un moment dat si diferitelor conditii atmosferice. Emisia de particule produse de eroziunea vantului poate avea loc continuu, in timpul intregii perioade de constructie; cantitatile pot varia in functie de viteza vantului. Emisia de particule din timpul lucrarilor de manevrare a pamantului este direct proportionala cu continutul de particule mici (d < 75 µm), invers proportionala cu umiditatea solului si, unde este cazul, cu greutatea echipamentului. pag.30/77

Calculul cantitatilor de particule eliberate in aer a fost facut pe baza spectrului de emisie a particulelor eliberate si a materialelor folosite la fiecare activitate. Cantitatea de particule pentru activitatile/sursele mai sus mentionate a fost calculata la baza diametrul urmatoarelor particule • Particule cu diametrul: d ≤ 30 µm; • Particule cu diametrul: d ≤ 15 µm; • Particule cu diametrul: d ≤ 10 µm; • Particule cu diametrul: d ≤ 2,5 µm (particule care ajung in plamani, asa-numitele particule “respirabile”) • Particulele din gazele de esapament de obicei apartin categoriei de particule “respirabile”. Particulele cu diametrul ≤30 µm sunt particule in suspensie. Particulele cu diametru mai mare se depun rapid pe sol. Tabelul de mai jos contine rezultatele privitoare la cantitatile de masa poluanta. TABEL NR. 7 MASA PARTICULELOR ELIBERATE IN ATMOSFERA IN TIMPUL LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. EMISIE/LUNGIME MAXIMA SI UNITATI DE TIMP
Nr. crt 1 2 3 4 5 Operaţie Excavare sol vegetal Nivelare şi compactare lucrari de pamant – umplere, compactare Stratul de balast TOTAL Eroziune (kg/ km* ora) Masa/ spectrul de emisii(kg / (km*ora) d ≤ 30 µm 3,648 0,038 1,208 0,111 5,005 0,025 d ≤ 15 µm 0,833 0,009 0,226 0,026 1,094 0,017 d ≤ 10 µm 0,631 0,007 0,207 0,018 0,863 0,013 d ≤ 2,5 µm 0,243 0,002 0,087 0,012 0,344 0,0003

Valorile maxime de emisie a particulelor reprezinta cantitati maxime orare, care ar aparea daca intreaga gama de lucrari ar fi executate simultan, dar acest lucru este foarte putin probabil. Marcarea drumului poate fi o sursa de emisie de poluanti aditionala. Marcarea drumului implica folosirea vopselurilor intr-o cantitate de 100 kg/km pentru un drum de 2 benzi, cu o banda pe sens. Vopsirea propriu-zisa implica emisie atmosferica de compusi organici volatili, rezultati din evaporarea fractiunilor volatile de vopsea. Vopselurile pe baza de apa pot contine 2-10% solventi organici. Gradul de emisie scade in functie de continutul mai mare sau mai mic al solventilor organici din vopsea. In ceea ce priveste linia asfaltata, cantitati mai mici sau mai mari de compusi organici volatili sunt eliberate in aer de pe suprafata aflata in constructie. Traficul rutier, sursă mobilă de poluare, dă, în general, o poluare de fond zonelor în care se desfăşoară aceste activităţi. pag.31/77

Distanţa maximă până la care emisiile de pulberi în atmosferă ar putea influenţa indicii de calitate ai aerului este.050 0. rezidenţială.0 0. CE – concentraţia estimată sau determinată. se estimează că traficul în zonă se va intensifica. 8 EMISII GAZE DE EŞAPARE Nr. manevră şi transport din dotare. Cea mai importantă sursă de poluare a atmosferei o reprezintă procesele de ardere a carburanţilor la motoarele cu ardere internă de pe urma cărora rezultă următorii efluenţi: CO. luând în considerare faptul că aceste utilaje nu funcţionează continuu şi nici concomitent. Ca urmare a activităţii utilajelor de extracţie. hidrocarburi arse incomplet (COV). Dispersia poluanţilor în aer Asupra compoziţiei aerului atmosferic.25 Concentratie estimata (mg/m3) 1.180 0. se manifestă prin emanaţii de pulberi şi de gaze nocive produse de utilajele tehnologice şi de transport sau rezultate în urma lucrărilor de decapare/excavare. pag. însă având în vedere că traficul greu va fi dirijat spre marginea Municipiului. oxizi de azot (NOx).100 4.100 m. dar şi a noxelor. exprimat în NO2 Particule solide Oxizi de sulf (SOx).08 0. Pe baza concentraţiilor de noxe emise în atmosferă în timpul procesului de combustie a carburanţilor. crt 1 2 3 4 Specificatie Oxid de carbon Oxizi de azot (NOx). TABEL NR. s-a procedat la estimarea indicilor de poluare a atmosferei (IPA).15 0. pentru fiecare noxă. Şi în perioada de funcţionare traficul va fi intens. cu relaţia: I PA= CMA − CE ∗ 100 CMA + CE în care: CMA – concentraţia maximă admisă ale substanţelor chimice poluante din aerul zonelor protejate.În perioada de execuţie. activitatea care se va desfăşura pe amplasamentul analizat. particule solide. va rezulta un consum de motorină care nu va depăşi valoarea de 400 l / zi. de 80 .1 0. Astfel.2. exprimat în SO2 CMA zilnica (mg/m3) 2. conform STAS12574/87.32/77 . ducând la creşterea pulberilor în suspensie din aer. se estimează că se va realiza o redistribuire a concentraţiilor de COV şi pulberi în suspensii. se estimează o creştere a acestora spre zona periferică Municipiului şi o scădere în zona centrală centrală. conform estimărilor efectuate pe baza modelului de dispersie a lui Sutton. SO2.2.

sunt redate în tabelul următor: TAB EL NR. calculate prin interpolare pe baza grilei de mai sus.99 – 15. 10 Concentraţie estimată [mg/m3] 1.00 69. crt. după următoarea scară: TABEL NR.00 Peste – 135. Sunt necesare măsuri de identificare a zonelor afectate de factorul poluator şi reconstrucţia ecologică a arealelor afectate Indicii de poluare ai atmosferei calculaţi pentru concentraţiile zilnice la limita amplasamentului pentru imisiile rezultate.99 – 0.99 -135.Corespunzător diferitelor valori ale IPA.1 0.01 ÷ -14.00 -0.0 0.100 IPA [%] 26 34 31 43 Notă bonitate 4 4 4 4 Nr.33/77 .99 – 70. Sunt necesare măsuri speciale de decontaminare la nivelul factorilor de mediu afectaţi Prag de pericol Domeniu catastrofal Poluare cu efect total distructiv asupra ansamblului factorilor de mediu şi a ecosistemului. exprimat în SO2 pag.01 70.00 14.25 Pentru procese de combustie a carburanţilor Oxid de carbon 1 2 3 4 Oxizi de azot (NOX). precum şi notele de bonitate aferente.01 15.180 0.00 -15. exprimat în NO2 Particule solide Oxizi de sulf (SOX).00 99.15 0. Specificaţie CMA [mg/m3] 2.01 Nota de bonitate 7 Efectul indicelui de poluare asupra factorului de mediu Domeniu excelent Nu se exercită nici un fel de forme de poluare Domeniu foarte bun 6 Poluarea este total nesemnificativă pentru mediu 5 Prag pentru declanşarea monitorizării indicatorului de calitate 4 Domeniu bun 3 Prag de atenţie Domeniu mediu 2 Poluare semnificativă cu posibile manifestări a fenomenului de potenţare 1 Prag de alertă Domeniu rău Poluare cert semnificativă cu efecte distructive asupra mediului dacă nu se intervine întru-un interval maxim de 72 ore pentru stoparea cauzei Prag de intervenţie Domeniu foarte rău Nu se Poluare semnificativă cu efecte distructive asupra mediului necesitând acordă note oprirea sursei în cel mai scurt timp posibil pentru remedieri.01 ÷ -134.050 0. s-au acordat note de bonitate (conform metodei Rojanschi).08 0.99 -15. 9 Valoarea indicelui de poluare IP [%] 100.01 0.

Masinariile de constructii trebuie bine intretinute pentru a minimaliza emisiunile excesive de gaze. a emisiilor rezultate din arderea carburanţilor. • notele de bonitate au valoarea 4 ceea ce relevă faptul că emisiile generate de procesul de combustie al carburanţilor se încadrează în parametrii stabiliţi de STAS 12574/87. autoutilitarele etc. relevă faptul că impactul asupra atmosferei. cuprinse în intervalul 26-43%. • supravegherea manipulării corespunzăroare a materialelor excavate pentru a se evita creşterea emisiilor de pulberi în atmosferă.Prelucrarea valorilor concentraţiilor estimate privind emisiile datorate arderii carburanţilor. pag.2.3. 4. conform algoritmului prezentat mai sus. în acord cu reglementările UE în domeniul protecţiei mediului. • respectarea riguroasă a normelor de lucru pentru a nu creşte concentraţia pulberilor în aer. • adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport funcţie de calitatea suprafeţei de rulare. Măsuri de diminuare a impactului Pentru diminuarea impactului generat ca urmare a desfăşurării activităţilor specifice. pe parcursul lucrarilor. dar cu respectarea normelor tehnice ale utilajelor şi cu respectarea normativelor în vigoare în ceea ce priveşte protecţia atmosferei. valorile emisiilor calculate au valori sub valorile maxime admise prin STAS 12574/87. fauna şi microorganismele). • utilajele. afirmaţie susţinută de următoarele argumente: • pentru toţi agenţii poluanţi proveniţi din arderea carburanţilor. • pentru cei patru parametrii analizaţi intervalul de variaţie a notelor rezultate indică domeniul bun. vor fi moderne/performante. având în vedere faptul că lucrările se desfăşoară în intravilanul Municipiului. o sensibilitatea receptorilor la o eventuală creştere a concentraţiei vreunui parametru. sa se foloseasca numai echipament si mijloace de transport care au motor Diesel ce produce foarte putin monoxid de carbon si nu produce emisiuni de Pb. sau prevăzut următoarele măsuri : • asigurarea funcţionării motoarelor utilajelor şi autovehiculelor la parametrii normali (evitarea exceselor de viteză şi încărcătură). Se recomanda ca.34/77 . • umectarea drumurilor tehnologice pentru limitarea antrenării prafului. este moderat. La acordarea acestei note s-au luat în considerare: o distanţa sursei generatoare de emisii faţă de receptori (populaţia Municipiului Râmnicu Sărat. Calitatea aerului poate fi afectata de emisiuni de particole pe durata lucrarilor de constructie. • indicii de poluare ai atmosferei(IPA)au valori pozitive. sau de trafic. privind condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate. privind condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate. în imediata apropiere a locuinţelor. flora.

Viteza de circulatie pe drumurile în lucru trebuie redusa.00/2. se recomanda in special folosirea pietrisului. materialele excavate se va înscrie în pag. rambleiere. • surse de zgomot mobile. B. se vor reduce atunci cand bate vant puternic si trebuie folosita udarea permanenta pentru suprafetele nepavate. b. Procesele tehnologice care produc mult praf. sursele de zgomot pot fi clasificate în: • surse de zgomot din fixe. Sursele de zgomot şi vibraţii mobile Nivelul zgomotului produs de sursele mobile. Camioanele care transporta materiale fine care pot fi usor imprastiate de vant trebuie acoperite cu prelate corespunzatoare. cum ar fi umplerea cu sol. pentru a reduce praful in zonele urbane. Din punct de vedere al amplasării lor. iar aplicarea de apa sau de alte mijloace de indepartare a prafului trebuie să se facă la intervale regulate. Zgomot şi vibraţii 4. 4. Sursele de zgomot A. dar şi de activităţile cu caracter industrial din Municipiul Râmnicu Sărat. având în vedere faptul ca lucrările se vor desfăşura în proporţie de 90% în zona ce are funcţiune de “locuinţe şi funcţii complementare”.3. reprezentate de autovehiculele care vor transporta materialele necesare realizării obiectivului. in prezenta receptorilor umani. Se estimează că sursele de zgomot fixe vor crea un disconfort moderat având în vedere faptul că lucrările se vor desfăşura pe o perioadă scurtă de timp.1. Surse de poluanţi existente Sursele de poluare fonică zonală sunt reprezentate de circulaţia rutieră.50 m. Pavajul drumurilor are un impact pozitiv direct asupra sanatatii oamenilor si descreste riscul de accidente.3.35/77 . manevră şi transport. Sursele de zgomot şi vibraţii fixe Sunt reprezentate de activităţile curente desfăşurate pe amplasamentul analizat: zgomotele datorate activităţii utilajelor de excavare/decapare. se pot adopta in plus panouri continue de h = 2. Pentru a controla pulberile din zonele siturilor de constructie. a. Stabilizarea solului cu var trebuie realizata in cadrul facilitatilor de management al santierului. Surse de poluanţi posibile Posibilităţile de creare a unor stări de disconfort pentru populaţia din zonă din cauza zgomotelor şi vibraţiilor produse de activitatea proiectată sunt reale.

• absorbtia aerului (in functie de presiune. Observatiile privind zgomotele in general se refera la intregul obiectiv analizat.Nivel de zgomot (dbA) TABEL NR. Limita de toleranta impusa de legislatia romaneasca – 65dB(A) – pentru zgomotul produs de fabricile de ciment/asfalt. umiditate relativa. pag. • absorbtia valurilor acustice de pamant/sol (efectul pamant/sol). 11 Utilaj Excavator Buldozer Basculanta Masina de piloni Betoniera Troliu Compresor pentru drumuri Camion greu Pistol de nituire (dbA) 80 – 100 80 – 100 75 – 95 90 – 110 75 – 90 95 – 105 75 – 90 70 – 80 85 – 100 Zgomotul de la sursa si cel din zona invecinata au caracteristice acustice corespunzatoare naturii echipamentului si pozitiei acestuia in timpul perioadei de constructie. • tip de vegetatie. frecvanta zgomotului). fabricile de sortare/macinare. este influentat de factori precum: • viteza si directia vantului. În general zgomotul. • temperatura şi inclinarea vantului. care cauzeaza vibratii din cauza miscarilor. temperatura. crescând însă frecvenţa de apariţie a acestuia. Urmatorul tabel arata intensitatea generala a zgomotului produs de utilajele de constructie folosite in mod obisnuit. Echipamentul mentionat mai sus produce intre 70 dB (A) si 110 dB(A) in conditii de functionare normala. au caracter discontinuu şi fluctuaţii ale intensităţii.nivelul de zgomot datorat traficului rutier. datorită creşterii intensităţii traficului. deoarece acestea au masa mare si atunci cand sunt goale. Aceste surse sunt dispersate în zona de intervenţie urbană a Municipiului. Utilajele de constructie si autovehiculele sunt principalele surse de zgomot si vibratii in timpul perioadei de constructie a proiectului. Aceste masini vor fi echipate cu amortizoare.36/77 . Obiectivul analizat implica folosirea masinilor cu masa mare. Echipamente folosite la constructie . • altitudinea reliefului.

în dB Sm = distanta sursa – locul imisiilor.756 din 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu. excavator pe şenile pag. 12 Valori limită ale nivelului de putere acustică garantat la sursă conform HG 1.24h mai mare de 80dB(A). în zona de locuinţe şi funcţii complementare.37/77 . valoare maximă admisibilă impusa de STAS 10009/ 88. pentru a se lua masurile necesare pentru limitarea nivelului de zgomot. zonele rezidenţiale. însă disconfortul va fi pe termen scurt şi discontinuu. prin metoda aproximativă (simplificată după VDI 2714 . pentru drumurile folosite categoria II. produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor Puterea netă Instalată P (în kW) Puterea electrică Pel în kWm masa în kg Lăţimea de tăiere L în cm P ≤ 55 P > 55 Nivelul de putere acustică admis în dB/1pW De la 1. în metri LWAeq = nivelul de intensitate medie A a sursei în dB DI = coeficientul dat de Direcţia de acţionare = 0 ÷ . Determinarea nivelului de zgomot Pentru determinarea nivelului de zgomot echivalent la cel mai apropiat receptor protejat s-a calculat nivelul echivalent de zgomot pentru sursele semnificative de zgomot.În consecinţă activitatea desfăşurată prin proiect va crea disconfort populaţiei.20. TABEL NR. la respectivul receptor.„Dispersia zgomotului în exterior" din 01/1988”) LAeq(Sm) = LWAeq+ DI + K0-20•lg (Sm) -11 dB unde: LAeq(Sm) = nivelul de intensitate a zgomotului în locul imisiei (receptor). deasupra solului. s-a considerat traiectoria directă. = 0.3. Altfel. În zona în care este amplasat obiectivul. acustica urbană. încărcătoare. în cazul nostru. zonele cu valoare peisagistică. 4. în dB. zonele cu obiective istorice protejate (conform PUG-ului Municipiului Râmnicu Sărat). tinând cont şi de faptul că lucrările se desfăţoară în intravilanul oraşului. nivelul de zgomot la fatadele si in interiorul caselor va trebui sa fie monitorizat periodic. cu atenuări datorate reliefului. corespunzătoare surselor în aer liber. In ceea ce priveste traficul de lucru prin străzile traversate. receptorii protejaţi sunt reprezentaţi de. zonele cu clădiri de interes public.01. K0 = coeficientul dat de Unghiul spaţial.2007 103 84 + 11 lg P Tipul echipamentului Buldozere. se estimeaza ca nivelurile de zgomot la marginea drumului pot atinge Leq. ca urmare a suprapunerii traficului generat de lucrări cu traficul cotidian.2.

Vinci pentru construcţii. Moto-sape Puterea netă Instalată P (în kW) Puterea electrică Pel în kWm masa în kg Lăţimea de tăiere L în cm P ≤ 55 Nivelul de putere acustică admis în dB/1pW De la 1. încărcătoare. Dumpere. materialelor şi echipamentelor către. 4. încărcătoare– excavator pe pneuri.38/77 . Macarale mobile. 13 pag.3. TABEL NR. Ascensoare de şantier pentru materiale. Sursele de generatoare de vibraţii Formele potenţiale de impact generate de zgomot şi vibraţii aferente proiectului vor cuprinde în general: • operarea vehiculelor grele şi uşoare pentru transportul personalului. având în vedere amplasarea lucrărilor în interiorul localitaţii. Prin urmare vor exista intervale orare. la zgomotul şi vibraţiile de fond produse în zona în care se vor desfăşura lucrările. Sensibilitatea umană la vibraţii este cea mai acută la frecvenţe cu valorile între 8 Hz până la 80 Hz.Tipul echipamentului Buldozere. funcţie de faza de lucru în care se află strada respectivă. în cursul unei zile de lucru. Maşini de compactat doar cu cilindri nevibratori. când nivelul de zgomot va fi puţin influenţat de lucrările din cadrul prezentului proiect. de traficul auto cotidian şi activităţile industriale şi agricole locale. încărcătoare. • operarea utilajelor mobile şi staţionare. De asemena. Finisoare de pavaj.2007 101 P > 55 82 + 11 lg P P ≤ 55 P > 55 93 80 + 11 lg P Posibilităţile de creare a unor stări de disconfort pentru populaţia din zonă ca urmare a zgomotelor şi vibraţiilor produse de activitatea proiectată sunt medii. cu contragreutate.01. în construcţii. Trebuie luat în considerare totuşi. Automacarale acţionate de motor cu combustie internă. contribuţia substanţială. de la şi în perimetrul proiectului. Tabelul de mai jos prezintă diferite grade de percepţie umană la vibraţii continui. trebuie menţionat că eventualele depăşiri ale nivelului de zgomot pe strazile pe care se vor desfăşura lucrările. Grupuri de acţionare hidraulică Excavatoare. nu vor avea intensitate constantă pe tot parcursul zilei de lucru. Gredere. macarale etc. inclusiv camioane de transport.3. Compactoare pentru gropi de gunoi de tip încărcător. excavatoare.

Acestea sunt redate şi în tabele de mai jos. unde sunt specificate: o valorile admisibile ale nivelului zgomotului extern pe strazi.12. amplasate în vecinătatea zonelor maxime de emisii. astfel încât să se evite o suprapunere a acestora. 1 2 3 Tipul de strada (conform STAS 10144/1 .80) Strada de categorie tehnica IV.0 mm Puternic perceptibil 14. • pentru cazul în care nivelul de zgomot la limita amplasamentului.756 din 06.4. 14 VALORILE ADMISIBILE ALE NIVELULUI DE ZGOMOT EXTERIOR PE STRAZI. L10. de deservire locala Strada de categorie tehnica III.G. activitatea va fi sistată. va fi mai mare decat cel prognozat şi zgomotele produse se vor resimţi în zonele rezidenţiale. varf. o precum şi valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor functionale din mediul urban. se vor lua următoarele măsuri: • planificarea activităţilor generatoare de zgomote ridicate. produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor). masurate la bordurile trotuarelor care limiteaza partea carosabila.35 mm Abia perceptibil 1. crt. Nivel de zgomot echivalent Lech *) dB(A) 60 65 70 Valoarea curbei Nivel de zgomot de de zgomot. Măsuri de diminuare a zgomotului În vederea reducerii nivelului de zgomot. TABEL NR. reluarea acesteia urmând a se face după montarea unor ecrane antifonice alcătuite din panouri detaşabile. • Se recomandă ca activităţile ce se desfăşoară pentru realizarea obiectivului analizat să sa încadreze în STAS 10009/88. construite din structuri metalice uşoare cu umplutură de materiale fonic izolante (spumă poliuretanică.39/77 . MASURATE LA BORDURA TROTUARULUI CE MARGINESTE PARTEA CAROSABILA CONFORM STAS 10009/88 Nr.2006. stabilit prin măsurători. pe direcţia sursă-receptor.Niveluri perceptibile de vibraţii Nivel aproximativ Grad de percepţie de vibratii 0. • toate sursele exterioare de zgomot vor respecta prevederile legislaţiei învigoare (H. vată de sticlă etc). 1. de colectare Strada de categorie tehnica II.0 mm Foarte puternic perceptibil 4.10 mm Insesizabil 0. Cz. dB **) dB (A) 55 60 65 70 75 80 pag.2 mm Uşor perceptibil 6.3.0 mm Perceptibil 2.15 mm Prag de percepţie 0. stabilite in functie de categoria tehnica a strazilor (respectiv a intensitatii traficului). privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spatiul considerat Parcuri.5. spatii de joaca pentru copii Stadioane.95 ***) *echivalentul nivelului zgomotului este calculat diferit pentru perioada de ziua si cea de noapte conform STAS 6161/1-79. ***Valorile au fost stabilite tinand seama de prevederile STAS 10183/3-75.. zone de recreere si odihna. care nu se fac simtite decat daca ating valori neglijabile. dB 40 70 85 60 60 85 85 65 85 *Timpul care se ia in consideratie la determinarea nivelului de zgomot echivalent este cel real corespunzator duratei de serviciu. gradinite.40/77 .acustica în construcţii unde sunt specificate efectele vibraţiilor asupra clădirilor sau părţilor de clădiri. de asemenea. spatii comerciale..de legatura 4 Strada de categorie tehnica I. *** pentru proiectul lucrarilor trebuie sa se adopte masurile necesare pentru a obtine nivelele echivalente (masurate actual)... Măsuri de diminuare a vibraţiilor Se recomandă ca activităţile ce se desfăşoară pentru realizarea obiectivului analizat să sa încadreze în • STAS SR 12025/1-94. restaurante in aer liber Incinta industriala Parcaje auto Parcaje auto cu statii service subterane Zone feroviare **) Aeroporturi ***) Nivel de zgomot echivalent Lech dB(A) 45 75 90 *) 65 65 90 *) 90 70 90 Valoarea curbei de zgomot. ** evaluarea prin curbe de zgomot Cz se foloseste doar in cazul zgomotului cu pronuntat caracter static. Cz. stabileşte.94 stabileşte metodele de măsurare a parametrilor vibraţiilor aferenţi produse de traficul rutier.80 ***) 85. 4. limitele pag. În general aceste activităţile de excavare şi umplere sunt dominate de spectrul de frecvente joase.3. magistrala 75. • Standardul românesc SR 12025/2-94 . 15 VALORILE ADMISIBILE ALE NIVELULUI DE ZGOMOT LA LIMITA ZONELOR FUNCTIONALE DIN MEDIUL URBAN CONFORM STAS 10009/88 Nr. propagate prin străzi şi care afectează clădiri sau părţi de clădiri. fara a fi aceptata depasirea valorilor maxime. crese.85 ***) 70. TABEL NR. pe cat de aproape posibil de valorile minime din tabel. dificil la ecran si vibratii. unde sunt specificate efectele vibraţiilor produse de traficul rutier asupra clădirilor sau părţilor de clădiri. • STAS 12025/. ** Limita zonei feroviare se considera la o distanta de 25 m de axa liniei ferate celei mai apropiate de punctul de masurare. crt. cinematografe in aer liber Piete. zone de tratament balneo-climatic Incinte de scoli...

care pot fi afectate de vibraţii produse de utilaje interne/externe sau de vibraţii propagate ca urmare a traficului rutier de pe străzile din apropiere. exprimată în decibeli şi cu valoarea de referinţă de 10-6 m/s2. TABEL NR. pag. • Utilajele folosite să respecte instrucţiunile prevăzute în cartea tehnică. spaţii de depozitare) 7 Clădiri comerciale 89 Observaţii: Conform SR 12025/2-94. depozite. Se recomandă să nu fie folosite un număr prea mare de utilijate în acelşi timp în • acelaşi punct de lucru. hoteluri. clinici 71 4 Şcoli 77 5 Grădiniţe 71 Clădiri tehnologice/administrative şi clădirile auxiliare acestora (ateliere 6 83 mecanice. Pentru domeniul 2. case de oaspeţi 2 77 (locuite temporar) 3 Spitale. Tip de clădire Curbă combinată admisibilă 1 Locuinţe (locuite permanent) 77 Dormitoare.8 Hz se estimează o interpolaţie liniară între cele două curbe.admisibile pentru locuinţe şi clădiri socio-culturale precum şi pentru ocupanţii acestora. SR 12025/2-94) Nr.41/77 . 16 Niveluri admisibile de vibraţii – Ocupanţi (după Tabelul 3. Cifrele din coloana Avc reprezintă nivelul acceleraţiei pentru o frecvenţă cu valoarea de 2 Hz. Avc se referă la o curbă combinată în domeniul 1-2 Hz pentru curbe de vibraţii transversale şi în domeniul 8-80 Hz pentru curbele de vibraţii longitudinale.

42/77 .pag.

ziduri din cărămidă şi/sau ziduri nucleu de beton monolit sau pre-turnat) 1 Clădire P+4. SR 12025/2-94) pag. 17 Niveluri admisibile de vibraţii – Structuri (după Tabelul 1. cu înălţime de până la 15 m C1 Clădire P+4 până la 10 etaje. Tip de clădire de rezistenţă Structuri rigide (cu ziduri portante. parter până la 10 etaje 2 cu o singură deschidere C2 cu deschideri multiple C3 Emisii admisibile de vibraţii – niveluri admisibile (structuri) (după Figura 1.Emisii admisibile de vibraţii – niveluri admisibile (ocupanţi) TABEL NR. înălţime 15-35 m C2 Construcţii cu etaje/în cadre. SR 12025/2-94) Niveluri admisibile Nr.43/77 .

după cum au fost identificate în Planul Urbanistic General.In ceea ce priveste vibratiile. chiar daca sunt motive ca acestea sa apara in cadrul lucrarilor de pamant. bogate in humus de mare fertilitate. Receptorii pentru zgomotul şi vibraţiile asociate executării acestui proiect sunt: • personalul care execută lucrările. Caracteristicile solurilor Solurile predominante din Campia Râmnicului sunt cernoziomurile (caracteristice stepei) si cernoziomurile levigate (tipice pentru silvostepa. În lungul râului Râmnicu Sărat şi afluenţii acestuia s-au format soluri higromorfe şi salsodisolurile. acestea variind funcţie de utilajele folosite şi de complexitatea lucrărilor.4. si in sistemul drumului sunt inserate straturi care au rolul sa sparga vibratiile.4 Solul 4. Ambele tipuri sunt din categori molisolurilor. Se estimează că aceste depăşiri nu vor avea aceeaşi intensitate pe parcursul unei zile de lucru sau pe parcursul unei săptămâni. • clădirile sau structurile cu valoare culturală sau istorică. pot fi înregistrate depăşiri ale nivelurilor admisibile de vibraţii în condiţiile în care traficul rutier nu va fi oprit definitiv pe străzile în lucru.44/77 . 4. care pot fi sensibile la efectele vibraţiilor şi sunt situate în amplasament sau lângă limitele amplasamentului proiectului. ocazional. drumurile analizate nu au o fundatie pe baza de roci. • locuitorii zonei în care se execută lucrările. Totuşi. in special in cazul echipamentelor grele. pag.1. avand o mare raspandire).

Din punct de vedere al folosinţei. Suprafetele de sol pe care se depoziteaza 300 – 1000 g praf /m2/ an. condiţiile de climă şi vegetaţie. Geneza şi evoluţia tipurilor de sol sunt legate în mod direct de substratul geologic.00-0. Surse de poluare/degradare a solurilor a. Sursele posibile de poluare a solului.4. Surse de poluare/degradare posibile Activităţile propuse prin prezentul proiect nu vor afecta solul într-o măsură mai mare decât au facut-o. pot fi afectate de modificarea pH-ului si sunt susceptibile de modificari structurale.4. reparaţii. rambleierile realizate pentru executarea infrastructurii rutiere şi a reţeleleor urilitare. b. In zona de interes sunt prezente: • 0.2. în trecut. • excavaţiile/decapările. la cele de recreere şi spaţii cu valoare peisagistică. frezări. activităţile antropice de dezvoltare urbană.00 m stratul de loess (argile prafoase si prafuri argiloase) cu o adancime fluctuanta situata la 18-20m.45/77 . Având în vedere gradul mare de antropizare şi complexitatea activităţilor desfăşurate în amplasamentului analizat. Surse de poluare/degradare existente Prin poluarea solului se înţelege orice acţiune care produce dereglări în funcţionarea normală a solului. solul prezintă profunde transformări faţă de starea iniţială. de influenţa apelor freatice precum şi de intervenţia omului. • infiltrarea în sol a pulberilor şi a SO2 şi NOx şi reacţiile chimice în contact cu apa. Pe amplasamentul analizat. 756/1997 pentru aprobarea „Reglementarii privind evaluarea poluării mediului”. sunt în principal următoarele: • scurgerile accidentale de combustibili şi lubrifianţi la alimentarea utilajelor sau la execuţia lucrărilor de revizii.70 m sol vegetal • 0. Aceasta se exprimă prin afectarea capacităţii bioreproductive. scarificări. • deşeurile solide (deşeuri menajere). Procesul formarii de depozite acide incepe prin intrarea substantelor poluante in X pag. de etajarea reliefului. solurile din cadrul amplasamentului se încadrează în categoria „sensibile” conform OMAPPM nr. datorită activităţilor specifice de excavare structura solului şi subsolului va fi afectată. ca factor de mediu. POLUAREA CU SO2 SI NO Acesti oxizi sunt considerati substantele cele mai responsabile pentru depunerile acide. POLUAREA CU PARTICULE DE PRAF Se iau in considerare pulberile fine rezultate din manevrarea solului si a materialelor de constructie si din arderea combustibilor. de la activităţi industriale şi agricole.70-20.

Pe amplasamentul analizat din cauza. Se va acorda o atenţie deosebită recuperării şi conservării. prin determinarea unor modificari structurale in profilul solului. Solul. Se prognozează manifestarea următoarelor impacturi asupra solului zonal: • deranjarea orizonturilor de sol. a cărei decapare este necesară. Acest aspect se refera la lucrarile de pamant care duc la degradarea solului in zona de lucru. In zonele afectate. Din cauza excavărilor. crearea conditiilor de anabioza pentru mai multe plante si reducerea capacitatii productive a solului. Efectul acestor depuneri. Prognozarea poluării/degradării solului Impactul activităţilor pe amplasamentul analizat. Depunerile acide pot aparea la distante variabile si in general este dificil sa se identifice sursa exacta si sa se cuantifice concentratiile la nivelul solului. Materialele care urmeaza sa fie folosite in timpul lucrarilor de constructie nu prezinta un mare risc de poluare a solului. este acidificarea solului. activităţilor de excavare. Depozitarea solului vegetal se va face prin nivelare cu buldozerul într-un singur strat de maxim 1.atmposfera.3. evacuarea şi transportul surplusului de pământ (loess şi sol fertil). • pierderi accidentale de produse petroliere de la utilajele de exploatare etc. de masa de pamant ce va suferi diverse procese. Respectarea prevederilor proiectului si monitorizarea din punctul de vedere al protectiei mediului reprezinta obligatia factorilor implicati in limitarea efetelor adverse asupra solului si subsolului in timpul fazei de constructie. depozitarea şi conservarea acestuia. începând cu stabilirea grosimii şi continuând cu excavarea.46/77 . Execuţia lucrărilor de descopertare se va face prin tăiere mecanică cu buldozerul sau excavatorul. care determina saracirea microfaunei acestuia. pe aceste suprafeţe este afectată flora şi microfauna şi are loc o modificare geochimică naturală a elementelor solurilor. lucrările de descopertare vor consta din excavarea. 4. iar in contact cu lumina solara si vaporii de apa. pag. in special al ploilor acide. va fi unul negativ ca urmare a faptului că principala activitate este cea de excavare/decapare în urma căreia stratul de sol vegetal va fi îndepărtat şi se va schimba aspectul morfologic al zonei prin excavaţii şi rambleieri.4. Cel mai important aspect este reprezentat totusi. transportul. structura solului şi subsolului va fi afectată. El urmează a fi reutilizat la lucrările de reabilitare a spaţiilor verzi degradate sau la realizarea aliniamentelor stradale. In alte cazuri gazele pot atrage praf sau alte particule care ajung pe sol in forma uscata. va fi depozitat separat în amplasamentul analizat. refacerea completa a vegetatiei are loc intre 5 si 15 ani.0 m. formeaza compusi acizi. asupra solului şi subsolului.

• Acumularea metalelor grele in sol. solul impurificat cu produse petroliere sau uleiuri minerale va fi îndepărtat. Măsuri de diminuare a impactului Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului: • reducerea impactului în această fază se va face prin limitarea pe cît posibil a timpului de execuţie şi managementul adecvat al aprovizionării cu materiale/utilaje. In cazul unei reactii acide a solului. Solul înlăturat de pe aceste suprafeţe. • solul se va depozita temporar pe amplasamentul analizat. Solubilitatea si liantii metalelor grele in soluri sunt influentati de conditiile de oxidare.4. in special de reactiile de absorbtie si desabsorbtie. CO. Operarea prezenta si viitoare a drumurilor va avea ca rezultat. NOx.47/77 . • în momentul în care se identifică deversări accidentale de produse petroliere sau uleiuri minerale de la utilajele de exploatare şi mijloacele de transport se trece la îndepărtarea imediată a scursorilor prin folosirea de materiale absorbante care au fost depozitate în locuri special amenajate.4. in timpul intregii perioade de functionare a acestuia. • se recomandă îndepărtarea solului impurificat în momentul în care se identifică deversări accidentale de produse petroliere sau uleiuri minerale de la utilaje. le transporta catre afluenti. va fi depozitat temporar în amplasament. se considera ca 40 % se vor depune la distante de pana la 100 m pe solul de pe ambele parti ale drumului. aliniamente stradale). Efectele acestor substante poluante la nivelul solurilor sunt variate. Ploile au un rol important in incarcarea solului cu diverse substante poluante. absorbtia de metale grele reprezinta un mecanism de tampon. urmata de contaminarea biotei Din totalul de emisii poluante produse de trafic. iar acest fenomen nu poate fi evitat. cele mai importante fiind: • Modificarea pH-ului solului din cauza depunerilor acide. Se mentioneaza ca ploile. Trebuie mentionat de asemenea ca ploile faciliteaza poluare adanca a solului. pe langa faptul ca "spala" atmosfera de substante poluante si le depun in sol. 4. concentratii mai mici de pulberi în suspensii şi concentraţii similare cu a celor din prezent de Pb SO2. precum si de procesele de formare a compusilor complecsi organici si minerali. In acelasi timp. urmând a fi folosit ulterior pentru reabilitarea spaţiilor verzi sau pentru realizarea unora noi (jardiniere. va fi posibil sa se delimiteze o zona sensibila care include o sectiune larga de 30 m pe ambele parti ale drumului si pe intreaga sa lungime (aproape intreaga cantitate de poluanti se va depune aici).Titularul de activitate are în vedere amenajări care să păstreze calitatea solului de pe suprafeţele imediat învecinate celor care vor fi direct afectate prin lucrările de exxcavare şi rambleiere. pag. solul vegetal va fi reutilizat la lucrările de reabilitare ecologică a spaţiilor verzi (aliniamente stradale).

argile si loess care au dus la transformarea lacului pontic (ce acoperea întreaga suprafaţă a Câmpiei Române) in uscat. • precipitaţiile atmosferice să nu-l degradeze. Titularul de activitate va avea în vedere amenajări care să păstreze calitatea solului la standardele terenurilor „sensibile”. pag. direct pe sol. La sfarsitul Pliocenului si in Cuaternar s-au depus nisipuri. Lucrările de reconstrucţie ecologică constau în acoperirea cu sol vegetal în aşa fel încât suprafeţele afectate să se încadreze în ambientul natural al zonei. Caracterizarea subsolului pe amplasamentul propus Din punct de vedere tectonic. • amplasamentul depozitului să fie cât mai aproape de locul de folosire pentru reducerea consumurilor de combustibili şi implicit a emisiilor. • orice depozitare necontrolată în zone destinate altor funcţiuni. Fundamentul Campiei Române şi implicit şi al Câmpiei Râmnicului este situat la adancimi variabile.5. • depunerea se va face astfel încât să se asigure stabilitatea materialului. Stiva de sedimente este formata din roci mezozoice (in baza) si neozoice. • deversarea combustibilului. ajungand in partea de est la grosimi considerabile.1. prin recuperarea tuturor scurgerilor (folie de plastic. spre suprafata.Pentru depozitarea solului se vor respecta următoarele condiţii: • suprafaţa de teren ocupată să fie cât mai redusă şi neproductivă. efectele asupra solului vor fi substanţial diminuate. iar dacă acest lucru nu este posibil se vor lua măsuri de protecţie a solului. vase metalice etc) 4. de la vest spre est si de la nord spre sud. împrăştie sau altereze prin depunerea de substanţe nocive. Subsolul 4. impurifice. • depozitarea deşeurilor menajere/tehnologice în zone destinate altor funcţiuni decât depozitare. ceea ce arata ca umplerea depresiunii din Campia Râmnicului s-a facut relativ continuu. pitrisuri. în spaţii speciale. Schimbul de ulei pentru mijloacele de transport se va efecua în afara amplasamentului. Acesta este alcatuit din sisturi cristaline foarte vechi.5. peste 35 m grosime. amplasamentul analizat este situat în Platforma Moesică. la sediul unităţii. adâncimi ce cresc in fata arcului carpatic. Prin măsurile de refacere a mediului. in continuitate de sedimenetare. Pe toată perioada executării obiectivului sunt interzise următoarele activităţi: • depozitarea materiilor prime şi materialelor auxiliare pe suprafeţe neprotejate. destinate întreţinerilor şi reparaţiilor auto. Cuvertura de loess acopera interfluviile. uleiurilor etc. destinate altor funcţiuni decât depozitare. proterozoice si paleozoice.48/77 . Acest fundament este o mica placa tectonica aflata intr-o usoara subductie sub placa ce poarta arcul carpatic.

foarte puternic modificata de agricultura. Elemente intrazonale apar in lungul principalilor colectori reprezentate de plop (Populus sp.6 s. firita (Poa bulbosa) si barboasa iar pe ternuri intelenite specii de pir (Agropyrum sp. specifice zonelor de stepă ce caracterizează estul Câmpiei Române. asa cum curg si raurile. 4. Adancimea de inghet conform STAS 6054 / 1997 este de . Vegetaţia Vegetatia din zona Municipiului Râmnicu Sărat apartine silvostepei in ariile din vest cu altitudini mai mari de 100 m. • Precipitatiile medii anuale au valoarea de 730 mm.) sau ceapa ciorii (Gagea pusilla). geum urbanum. In acest etaj apar izolat palcuri de stejar pedunculat.0.).32 g si Tc=1. având în vedere faptul ca proiectul se desfăşoară într-un amplasament unde există intervenţie antropică similară. 4. În cadrul amplasamentului analizat şi în vecinătatea acestuia nu sunt obiective geologice protejate. maces. Măsuri de diminuare a impactului La proiectarea şi execuţia lucrărilor de construcţii civile şi industriale. privind fundarea pe pământuri sensibile la umezire (PSU): • temperatura medie anula = + 140 C.90 m de la cota terenului natural sau decapat. iar etajul ierbaceu polygonatum latifolium.5. elementele de ecologie sunt caracteristice acestui interval. cum s-au retras apele lacului Cuaternar. Potrivit "Normativului P 100 / 2006" terenului ii corespunde urmatorii coeficienti seismici: ag = 0.6. • temperatura maxima absoluta = + 410 C. porumbar.).5.2. Agrostis alba. valeriana officinalis. Arbustii sunt reprezentati de paducel. sanger etc. salcie (salix sp. amestecuri de stejar brumariu si stejar pufos (la nord de Ramnicu Sarat) iar pe interfluviile dintre Ramnicu Sarat si Focsani se evidentiaza si ulmul. • temperatura minima absoluta anula = . Impactul prognozat Nu va exista un impact deosebit asupra subsolului. Stepa se intalneste intre altitudinile de 20 – 100 m.Suprafata Câmpiei Române inclina de la nord la sud. unde s-au format soluri pag. Trifolium repens. Biodiversitatea Corespunzând etajului altitudinal de 100-200 m. Stepa desi foarte puternic modificata de catre activitatile economice se mai pastreaza pe versantii improprii agriculturii sau pe pasunile din apropierea satelor si este reprezentata de asociatii secundare sau derivate din cele initiale cu pelinita (Artemisia austrica).49/77 .230 C. cât şi a reţelelor edilitare se vor respecta prescripţiile normativului P7-2000.3. 4. precum si de la vest la est. soc.

În Planul de Amenajare al Teritoriului. Gradul ridicat de antropizare a amplasamentului face ca lucrările proiecate să nu aibe impact semnificativ asupra biodiversităţii. Fauna Fauna concorda cu tipul de vegetatie in care este prezenta. mai exact în lungul Râului Râmnicu Sărat. vulpi si multe specii de pasari.1. s-a marcat o zonă cu valoare peisagistică în apropierea zonei de intervenţie urbană a proiectului. • inexistenţa unor arii protejate sau a unor situri incluse în Reţeaua NATURA 2000. harciog. cartita. orbete. este foarte redusă. dihor. iar pe salsodisolurile formate in estul si in nord-estul orasului Ramnicu Sarat cresc balanica. 4. Astfel în zona de câmpie domina rozatoarele mici (popandau.6.50/77 . • valoarea biotopurilor şi biocenezelor foarte redusă. dimpotrivă.2. Sueda maritima. Impactul prognozat Diversitatea speciilor de plante şi animale.6. în amplasamentul analizat. 4. Arii protejate În amplasamentului analizat nu există. Ihtiofauna este slab reprezentata datorita mineralizarii accentuata a apelor de suprafata putand doar sa mentionam unele populari cu peste in apele din aria mai inalta. pag. ele vor fi reamenjate şi chiar vor fi create spaţii verzi noi. Intensitatea unor poluări/degradări ale biodiversităţii este diminuată şi din următoarele considerente: • modificare antropică accentuată a amplasamentului. Artemisia marina. Lucrările nu vor deteriora spaţiile verzi existente. • distrugerea plantei.higromorfe. reţelelor edilitare care traversează amplasamentul şi care au determinat modicări ale componenţei floristice şi faunistice iniţială. diferite specii de soareci) dar si iepuri. saracica (Salicornia europae). • existenţa imobilelor. Impurităţile din aer au diverse consecinţe nocive asupra plantelor cum sunt: • lezarea frunzelor pe porţiuni sau în totalitate. de-o parte şi de alta a DN 2. Surse de poluare/degradare Vegetaţia din apropierea zonelor în care se vor executa lucrările poate fi afectată potential de polutarea cauzata de pulberile ridicate de mijloacele mecanice utilizate in timpul lucrarilor. • modificări de culoare a frunzelor care se usucă. arii protejate sau situri incluse în reţeaua NATURA 2000.

Prin spălarea atmosferei de către precipitaţii şi prin sedimentarea particulelor şi gazelor toxice se poate produce modificarea compoziţiei apei şi solului. există habitate asemănătoare în apropiere. Deşi poluanţii eliberaţi în atmosferă pot avea efecte nocive asupra vegetaţiei şi faunei. prin pătrunderea substanţelor toxice prin stomate. reducerea cantitatii de clorofila si la diminuarea procesului de fotosinteza. fie prin depunerea pe suprafaţa lor. • folosirea utilajelor în limita strictului necesar. se poate aprecia că nu vor avea efecte negative majore asupra stării de sănătate a vegetaţiei şi faunei din zonă. nu se poate vorbi de un impact major din acest punct de vedere. Intr-un sens mai larg.3. Impactul substantelor poluante existente in perimetrul de lucru asupra vegetatiei si microfaunei este cauzat de particule. • măsurile prezentate pe larg în capitolele anterioare. precum şi creşterea capacităţii toxice. Stratul de particule de praf contribuie la inchiderea stomatei. ducand la asfixierea si apoi moartea plantelor. privind reducerea emisiilor de zgomot şi pulberi în suspensie. datorită cantităţilor mici şi a concentraţiilor acestora. Măsuri de diminuare a impactului Pentru diminuarea impactului produs de activitatea din amplasamnetul analizat. particulele sunt responsabile de acoperirea partilor aeriene ale plantelor. Microfauna de pe zona decopertată va dispare aproape în totalitate ea putând fi refăcută prin refolosire stratului vegetal existent anterior şi depozitat separat. Lucrările proiecate nu vor avea un impact semnificativ asupra speciilor de plante/animale existente în zona amlasamentului analizat. chiar dacă va fi relativ perturbată. • refacerea terenurilor prin înierbări.51/77 . Pentru macrofauna protejată din zona studiată principalul factor perturbator îl poate constitui stressul cauzat în mare măsură de zgomotului produs de activitatea de excavare. • menţinerea în stare bună de funcţionare a utilajelor folosite în timpul lucrărilor de excavare. Aceasta caracteristica este insotita de fenomeme de nanism si cloroza. deşi puţin reprezentată în cadrul amplasamentului analizat. Prin urmare. având în vedere intervenţiile antropice anterioare care au dus la modificarea vegetaţiei iniţiale şi la apariţia uneia secundare. titularul de activitate va avea în vedere următoarele: • utilizarea combustibililor cu conţinut redus de sulf. cosmopolite. dandu-le un aspect si culoare specifice. Fauna.Cele mai multe efecte nocive se exercită asupra frunzelor. • gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. fie direct. 4. prezenta leziunilor si lipsa rodului la plantele poluate. pag. care se vor situa sub limita maxim admisă de normativele în vigoare. Impactul din timpul fazei de constructie apare in orice caz cu o intensitate scurta.6. pentru ca aceasta provoaca alterari temporare ale functionarii fiziologice a vegetatiei.

alcatuit din campuri asimetrice despartite de vaile raurilor.5 kcal/cm2 /an mai mare decat in zonele neafectate (120 kcal/cm2/an in aria subcarpatica.7. Sărăţel.2 %) sau nordestica (15. strabatute de vaile inguste ale raurilor care isi pierd terasele sub cuvertura groasa sedimentara. polar sau arctic. subunitate a Câmpiei Române. transportate in reteaua hidrografica sub forma unor campii de imprastiere (sau delte continentale) cu aspect piemontan. prevederile art 9 din Legea 24 din 2007. Municipiul Râmnicu Sărat se încadrează în în unitatea geografică Câmpia Râmnicului. In aria dealurilor inalte pag. Din punctul de vedere al genezei. nebulozitate mai mica cu 0.52/77 . este cosiderata o treapta de tranzitie. Râmnicelul. Nicolaie IonBordei. generate de anticiclonii esteuropean si scandinav (si devierea acestora coform efectului Coanda. formată la ieşirea râului Râmnicu Sărat din Subcarpaţii Curburii unde. umezeala velativa mai mica cu 2%. 121 – 122 kcal/cm2/an la Ramnicu Sarat si peste 125 kcal/cm2/an in extremitatea estica).9%) la Ramnicu Sarat.7. • campia piemontana joasa (Piemontul Ramnicului) – aproape nefragmentat cu campuri intinse.5o C mai mari. Moldoveanul.1988) si producerea unor vanturi cu directie predominanta nordica (21. datorita nivelului de baza local si rupturii de panta. Râmnicul Sărat izvorăşte de sub varful Furu si se varsă în Siret. are loc o depunere brusca a aluviunilor mari. Informaţii despre peisaj Geomorfologic. Din punct de vedere genetic. Câmpia Râmnicului este o câmpie piemontană. altimetriei si formelor de relief. • generarea efectelor foehnale la coborarea maselor de aer cu circulatie vestica pe versantul extern al curburii carpatice. Campia Ramnicului a fost divizata de catre geomorfologi in: • campia de glacis (glacisul Ramnicului) – sectorul mai inalt. Izvoarele lui sunt socotite Măluşel. cvasiorizontale. fragmentat de catre reteaua hidrografica alohtona. Aceste efecte de foehn se concretizeaza in radiatia solara cu 2. Pozitia in proximitatea celor doua obstacole orgrafice determina: • canalizarea maselor de aer rece. dispozitia in trepte a reliefului si de principalii centri barici care actioneaza peste Sud – estul Europei. Curcubata care se unesc la poalele muntelui unde datorită confluentei cu alte pâraie (Furul. precipitati usor diminuate si fenomene de iarna mai putin frecvente si mai putin intense. Martin. temperaturi medii anuale cu 0. a format o depresiune eroziva numita Intre Ramnice. Specificul climei acestei regiuni este dat de pozitia regiunii in proximitatea curburii Carpatilor si a orogenului nord Dobrogean. Peisajul 4. Reţeaua hidrografica Câmpiei Râmnicului este formată de râul Râmnicul Sărat şi afluenţii acestuia.5 zecimi.1. privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane. 4. se vor respecta. toate afluenţi de stânga). de interferenta intre dealurile subcarpatice si campie. Săritoarea.De asemenea.

estice a creat un defileu (la cota 410 m). 4. acesta este clorurat in campia joasa si in zonele deluroase in care afloreaza depozite salifere. si unul mai mic pe dreapta Căţăul. Adancimea la care se gaseste nivelul freatic variaza de la 40 m in campia inalta. Impactul prognozat Implementarea proiectului va avea următoarle efecte imediate: • creşterea siguranţei în exploatare a infrastructurii rutiere şi a reţelei de apă pag.95 m3/s. Debitele minime sunt atinse în general la sfârşitul verii şi toamna şi duc câteodata la secare. Daca in aria deluroasa directia râului este predominant nord-vest sud-est (in forma de S intors) la contactul glacisului cu Piemontul. pluvionivala.9% Râmnicul Sărat la Tătaru) si cel mai mic in sezonul de vara – toamna si iarna.8 kg/m3/s. avănd un bazin de 300 km2 cu izvoarele in aria deluroasă Reţeaua hidrografica prezinta o alimentatie mixta. 282 m3/s in noiembrie 1966. direcţia sa se schimbă brusc spre nord-est datorită subsidenţei din câmpia Siretului inferior. In ceea ce priveste chimismul. In acest sector de curs inferior primeste un alt afluent important tot pe stânga. • gardurile vii de protecţie. În amplasamentul analizat suprafeţele plantate sunt reprezentate de: • parcuri şi zonele de recreere. În zona de intervenţie urbană sunt prezente următoarele zone funcţionale. datorita prezentei pietrisurilor de Candesti. • aliniamentele stradale. până la 10 – 20 m în câmpia joasă. cu o participare a componentei subterane in proportie de 10 – 35% si cu cel mai mare procent al scurgerii primavara (43. dar in anumite conditii pot sa ajunga la valori exceptionale.2.53/77 .7. Mineralizarea este in general mare. Coţatcu cu afluentul Slimnicul. • zonă unităţi industriale/unităţi agricole. • zona cu valoare istorică. 1. In acest sector primeste un important afluent tot pe stanga. Motnăul (18 km lungime si un bazin de 56 km2 ). Mai trebuie menţionat si debitul solid care are cele mai mari valori din ţară în aceasta zona 7. • zona de parcuri/complexe sportive. peste 5g/l in estul campiei Râmnicului si in zonele cu depozite salifere. datorita cursului sau transversal ce se continua pana in dreptul localitatii Bicestii de Jos. La contactul glacisului cu aria subcarpatica apar izolat ape arteziene alimentate din zona montană învecinată. • zona gospodărire comunală/cimitire. conform Planul Urbanistic General al Municipiului Râmnicu Sărat: • zona de locuinţe şi funcţii complementare • zona centrală şi alte zone cu funcţiuni complexe de interes public. Debitul râului este de cca.

Măsuri de diminuare a impactului STRĂZI In cadrul modernizarii si reabilitarii tramei stradale se va ţine cont de • structurile rutiere proiectate. a reţelelor edilitare şi a sistemului de gospodărire a apelor proiectate.5 tone. prin refacerea structurii rutiere a b-dului Digului (pe partea stanga a accesului spre Ramnicu Sarat) si a strazii Dorobanti. obiectiv prioritar in activitatea de administrare a retelei de strazi. noile tipuri de imbracaminti bituminoase asigura imbunatatirea caracteristicilor de suprafata prin: • imbunatatirea vizibilitatii pe timp de ploaie datorita reducerii efectului de orbire prin reflectie prin dispersia mai buna a luminii primite. La proiectare se va urmari in permanenta ca prin solutiile recomandate sa se realizeze siguranta in exploatare a lucrarilor.• fluidizarea circulaţiei prin: o crearea unor sensuri giratorii (acolo unde acest lucru este posibil) si prin stabilirea unor sensuri unice. se estimează că.  sistematizarea rutiera a zonei aferente Garii. în perioada de execuţie. Prin acest proiect se doreşte îmbunătaţărea aspectului general al peisajului urban din Municipiului Râmnicu Sărat. Lucrările propuse a se realiza se încadrează în peisajul de ansamblu al zonei.3.54/77 . din următoarele motive: • excavaţiilor necesare realizări sau extinderii infrastructurii rutiere.in masura in care nu se impun masuri de exproprieri. în amplasamentul analizat se vor genera cantităţi importante de pulberi sedimentabile. • evacuarea mai rapida a apelor pluviale. • diminuarea fenomenului de acvaplanare. o realizarea unei rute de iesire spre Focsani pentru autovehiculele mai grele de 3. La proiectare se va recomanda utilizarea numai a materialelor agrementate tehnic si cu termene de garantie care sa se incadreze in durata de viata estimata. interdictii de stationare.  intersectia b-dul Digului cu strada M. • caracteristicile traficului de perspectiva si actiunii repetate a inghet-dezghetului. Astfel. acestea se vor alege in functie de natura si frecventa traficului si vor rezulta si in urma stabilirii unei solutii unitare de colectare si evacuare a apelor pluviale. pag. Kogalniceanu  sistematizarea rutiera a zonei Aferente Sediului Primariei Municipiului Ramnicu Sarat.7. 4. • manipulării solului vegetal. • creşterea siguranţei participanţilor la trafic prin: o amplasare unor camere video în principalele zone de interes. Totuşi.etc.

De asemena. • lucrările se vor efectua cu respectarea normelor de protecţie a muncii. etc. Se recomandă evitarea speciilor arborescente invazive. extinderea de retele edilitare inclusiv gaze. • dezvoltarea bio-diversitatii. adica o crestere mai mare fata de media pe tara. constructii numeroase de locuinte in cartiere nou proiectate.8. REABILITARE RETELE DE APA • se vor înlocui retelele de alimentare cu apa aflate in stare de degradare sau care sunt mai vechi de 30 ani. Dinamica ultimilor 10 ani indica o crestere de 20%. acolo unde acest lucru este posibil La alegerea speciilor vegetale se va ţine cont de: • caracteristicile climatice ale zonei. fie ele alohtone sau autohtone şi utilizarea speciilor autohtone noninvazive. • se vor realiza elemente de mobilier urban. SPATII PUBLICE • se va realiza un proiect tip de statie de autobus tip refugiu si se vor gasi locuri in care acesta sa fie amplasat de-a lungul traseelor existente in Municipiu.INSTALATII ELECTRICE • instalatiile electrice care vor fi realizate doar pe strazile ce fac obiectul prezentei documentatii tehnice. • valoare estetica si naturalistica. • coerenta cu vegetatia si flora locala. • intretinere nepretentioasa. Intreaga dezvoltare economica se reflecta in cresterea continua a nivelului de trai si al populatiei. MOBILIER URBAN.55/77 . • existenţa pe piata. jardiniere. garduri. pag. Mediul social şi economic din Municipiul Râmnicu Sărat Orasul Râmnicu Sarat a cunoscut o continua crestere a populatiei in ultimii 30 de ani Aceasta lucru se datorează atât migratiei dinspre rural spre urban cat si sporului natural pozitiv. semnale luminoase. • se vor gasi solutii de imbunatatire a aspectului general al orasului din Zona de Interventie Urbana. se recomandă consultarea unui specialist silvic pentru alegera speciilor floristice ce vor intra în componeţa spaţiilor verzi şi a speciilor arboricole ce vor forma aliniamentele stradale. construirea de dotari comerciale si prestari servicii. • capacitate de fixare rapidă. bancute. 4.

in cladirea Primariei Municipiului Ramnicu Sarat. Începând cu anul 1999. Acestea vor fi de tip panouri cu monitoare touch-screen si vor putea furniza cetatenilor Municipiului si nu numai informatii referitoare la punctele de interes. în special perioada dintre 1996 şi 2000. ca urmare a instalării unor camere video în principalele intersecţii şi respectiv a creării unor puncte de informare plasate in zonele de interes ale Municipiului Ramnicu Sarat. Rata anuală de creştere a populaţiei a fost în general slabă. Evoluţia densităţii populaţiei reflectă reducerea numărului acesteia. temperatura.1.9 % la venitul local. Rata netă de migraţie a fost negativă în majoritatea timpului în ultimii 15 ani. pana in zona in care se va amenaja serverul. Puncte de informare vor fi realizate în: • Cartier Centru_1bucata • Cartier Halelor_1 bucata • B-dul Digului intersectie cu Mihail Kogalniceanu_2 bucati • Zona Garii CFR_1 bucata In acest sens se vor realiza racordari la o retea de tip network aflata in zona cu legatura. s-a confruntat cu migraţia populaţiei. la 40 123 în 2007. 4. documentatii si acte necesare pentru obtinerea diverselor autorizatii. în 1652. conform calculelor din 2005. dar a devenit pozitivă în ultimii 5 .8.etc Activitati economice principale în cadrul Municipiului Râmnicu Sărat Industria – este principala activitate economică a municipiului Râmnicu Sărat cu o pondere de 66. Râmnicu Sărat. distribuţia populaţiei pe sexe sau grupe de vârsta la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat. Aceasta evoluţie demografică nu a fost uniformă.56/77 . Densitatea populaţiei în Râmnicu Sărat este de 76 locuitori pe Km pătrat.Populaţia Râmnicului Sărat a evoluat de la aproximativ 1000 de locuitori. Rata de creştere a populaţiei a fost negativă în anii 90. după cum arată statisticile. În schimb se estimează o creştere a gradului de siguranţă a populaţiei şi de informare a acesteia.6 ani. La recensământul din 2002 populaţia era de 38 828. permisei de la autoritatile locale. etc. dar există discrepanţe între variate surse oficiale. Municipiul dispune de o industrie cu ramuri diversificate: • industria energiei electrice pag. Impact potenţial Se estimează că prin implementarea prezentul proiect nu se vor înregistra efecte deosebite în ceea ce priveşte migraţia populaţiei. 1.software.7 la mia de locuitori în 2005. Se vor asigura: • Panoul propriuzis cu ecran touch-screen • Bransamentul la reteaua network • Serverul amplasat in Sediul Primariei. în principal din cauza migraţiei.

• utilizarea de echipamente şi autobasculante performante.215 ovine. Se cultivă în special grău porumb orz floarea soarelui. • făneţe 7 ha. 1.200 porcine. pag.5 % din economia locală. legume şi leguminoase pentru boabe. 1. • păşuni 217 ha. • vii 40 ha. • respectarea Ordinului nr. • ape 44 ha. 536 din 1997 al Ministrului Sănătăţii privind respectarea limitelor maxime pentru nivelurile de zgomot (Leq) în cartierele de locuinţe. • terenuri neproductive 166 ha.8. Din suprafaţa totală de 5285 ha. • respectarea STAS 10009-88. Componenţa terenurilor neagricole este următoarea: • păduri 312 ha. 3807 sunt terenuri agricole şi 1479 sunt terenuri neagricole. Cele 40 ha de vie se află în propietatea privată şi sunt cultivate cu soiuri hibride. care să nu producă un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise. • pentru evitarea accidentelor de muncă se vor respecta cu stricteţe normele de protecţie a muncii.• industria constructoare de maşini şi prelucrarea metalelor • industria chimică • industria materialelelor de construcţii • industria alimentară • industria de confecţii Mica industrie reprezintă 2.5 % din economia locală.57/77 . Măsuri de diminuare a impactului Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfăşurată în amplasamentul analizat o poate avea asupra aşezărilor umane. Terenurile agricole au următoarea structură: • terenuri arabile 3543 ha. în continuare. privind limitele admisibile ale nivelului de zgomot in mediul urban. • angajaţii vor fi supuşi unor examene medicale periodice.2. fabricarea mobilei şi producţia de paleţi. sintetizăm. se vor efectua instructajele specifice generale la locul de muncă. 222 caprine. • menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor indicaţi de firmele constructoare. plante de nutreţ. 4. câteva din măsurile esenţiale pe care titularul de activitate le va avea în vedere: • folosirea utilajelor în limita timpilor de funcţionare necesari pentru activitatea proiectată.sectorul agricol are o pondere de 2. toate animalele sunt crescute în sectorul privat. Agricultura . În Râmnicu Sărat se cresc 489 de bovine. principalele domenii acoperite sunt acoperite de prelucrarea lemnului. asupra populaţiei.

Impact potenţial asupra obiectivelor de patrimoniu cultural. Condiţii culturale şi etnice Râmnicu Sărat are o structură etnică omogenă. în cadrul localitaţii sunt prezente 28 de obiective cu importanţă istorică şi arheologică conform PUG+ului Municipiului.11. (Limite admisibile). • Strada Tudor Vladimirescu nr. Există rapoarte asupra numărului oficial de populaţie rromă care indică o proporţie de 10% din totalul locuitorilor.1. • Strada Nicolae Bălcescu.39. • Strada Unirii nr. dintre acestea în zona de intervenţie urbană a proiectului sunt prezente12 astfel de obiective. În zona de intervenţie urbană a proiectului nu există monumente istorice aflate în Repertoriului Arheologic al României sau în Lista Monumentelor Istorice avizată de Ministerul Culturii şi Cultelor în 2004.5. • Strada Nicolae Bălcescu. Restul de 0. 4.1.9. 17. • Strada Matei Basarab nr.1. • respectarea standardul românesc SR 12025/2-94 privind acustica în construcţii efectele vibraţiilor asupra clădirilor sau părţilor de clădiri.9.3.9. pe următoarele străzi: • Strada Aleea Primăverii.2. mai mult de 99% din totalul populaţiei este creştin ortodoxă iar restul aparţine variatelor grupuri religioase.58/77 . În ceea ce priveşte orientarea religioasă a oamenilor. • Strada Tudor Vladimirescu nr.6% .10. 4. • Strada Mihai Eminescu nr. • Strada Tudor Vladimirescu nr. • Strada Constantin Brâncoveanu nr. 4.rromi.4% din populaţie este constituită din etnii variate.4.91. arheologic sau asupra monumentelor istorice Conform PUG-ului Municipiului Râmnicu Sărat. • Strada Drăgaicii nr. 23 A. pag.9. • Strada Nicolae Bălcescu nr. Impact potenţial asupra condiţiilor etnice şi culturale Nu este cazul 4. Aproape 95% dintre locuitori sunt nativ români. Măsuri de diminuare a impactului • respectarea standardul românesc SR 12025/1-94 privind efectele vibraţiilor produse de traficul rutier asupra clădirilor sau părţilor de clădiri.

• aglomerări ale traficului auto în zonele de interes ale Municipiului (cazul Cartier Halelor). alei pietonale degradate. • lipsa refugiilor pentru transportul în comun. Amplasamentul este situat in Zona de Interventie Urbana a Municipiului Ramnicu Sarat si cuprinde cartiere cu functiune preponderant rezidentiala. • fluxuri auto sau pietonale improprii sau greoaie în divese părţi ale Zonei de Intervenţie Urbană. lipsa sau dislocate cu neuniformităţi în lungul străzilor.59/77 . 5.la Nord cu drumul spre Focsani si Podgoria . În urma analizei situaţiei existente s-au constata o serie întreagă de probleme cum ar fi: • gradul avansat de uzura şi de deteriorare a părţii carosabile. • lipsa sau degradarea avansată a bordurilor. • spaţii verzi neîngrijite.În cazul în care un obiectiv din cele enumerate mai sus se află într-o stare precară şi se constată că lucrările ar putea afecta structura de rezistenţă sau aspectul său. astfel încât să mai funcţioeze în parametrii. Zona de Interventie Urbana se invecineza la Vest si la Sud cu Valea Ramnicului .cu o insorire optima Sud-Est_Sud-Vest. ANALIZA ALTERNATIVELOR 5. • zone din reţeaua de alimentare cu apă care sunt în stadiu avansat de uzură şi care ar trebui înlocuite pe străzile pe care se intervine.1. disfuncţionalităţile traficului auto şi de bugetul alocat acestor lucrări de investiţii. pag. • rezolvarea deficitară a intersecţiei de la intrarea în Municipiul Râmnicu Sărat.iar la Est cu Calea Ferata si cu drumurile care duc spre Braila si spre Colibasi. • marcaje rutiere insuficiente şi lipsa panourilor de informare a cetăţenilor. • trotuare fisurate sau distruse din cauza rădăcinilor copacilor. Alegerea amplasamentului Alegerea dimensiunilor amplasamentului şi poziţionarea acestuia în cadrul Municipiului s-au făcut funcţie de gradul avansat de degradare al mobilierului urban. lucrările se vor efectua sub supravegherea unui reprezentant al administraţiei publice locale în condiţiile stabilite de comun acord între executantul lucrărilor. • borduri sparte. Fata de punctele cardinale Zona de interventie este situate pe axa lunga pe directia Nord-Sud. fără reparaţii cel putin 5 ani. beneficiar şi reprezentantul administraţiei publice. • insuficienţa locurilor de parcare în zone de interes cetăţenesc ale Municipiului.

discontinuitati in covorul asfaltic sau chiar afectari ale structurii rutiere existente prin infiltratii de apa. In aceasta varianta. Aceasta a doua varianta este extreme de scumpa (de cca 3 ori mai scumpa) si presupune pe langa lucrarile de asigurare a colectoarelor in sistem divizor si repararea tuturor strazilor afectate de aceste lucrari. deoarece refacerea portiunilor de asfaltic in acele zone. Celelalte lucrari de imbunatatire a calitatii vietii se vor realiza in Zona de Interventie Urbana.1. UZATE. astfel incat rezultatul final al acestei Documentatii Tehnice sa duca la imbunatatirea unor aspecte negative din functionarea actuala a orasului. extinderea statiei de epurare a orasului si lucrari de infrastructura. In acest caz. in baza solicitarilor beneficiarului. costurile de realizare ale lucrarilor sunt minime. pentru realizarea colectarii apelor pluviale. folosesc intelligent pantele naturale ale terenului si rezolva local problemele rezultate din stadiul avansat de degradare al strazilor si a retelelor de apa. ADIACENTE ACESTOR DRUMURI CE SE VOR MODERNIZA VARIANTA I. pag. ca solutie initiala pentru modernizarea carosabilului si reabilitarea retelelor de apa care sunt in stare avansata de uzura. in acele locuri ce vor fi stabilite ca strategice. Aceasta este o solutie tehnica proasta. In a doua varianta s-a conceput un sistem divizor de colectare a apelor pluviale care sa deverseze intr-o statie de epurare prin intermediul unui tampon format dintr-un bazin de retentie dimensionat pentru acoperirea necesarului de acumulare a apelor pluviale. cu refacerea structurii carosabile. nu rezista in timp ducand la aparitia unor fisuri. Ne referim la masuri de fluidizare a traficului. retea de gaze. solutie care ar fi si mai scumpa decat cea descrisa mai sus. CU SOLUTII DE REFACERE A STRUCTURII RUTIERE IN FUNCTIE DE REZULTATELE STUDIULUI DE TRAFIC SI CU INLOCUIREA UNOR TRONSOANE DE ALIMENTARE CU APA . in varianta studiata in prezenta documentatie.1.5. IN URMA ANALIZEI A REIESIT CA VARIANTA CEA MAI FEZABILA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNICO–ECONOMIC ESTE VARIANTA LUCRARILOR LOCALE PRIN UTILIZAREA JUDICIOASA A TERENULUI.60/77 . etc). la cresterea sigurantei cetatenilor. cu scurgere naturala prin panta terenului sistematizata pana in zonele in care exista colector de ape pluviale in sistemul unitar existent. prin devieri posibile de retele existente in trama stradala (cablaje. termoficare. 2. a bordurilor si trotuarelor si inlocuirea unor tronsoane de apa. s-a optat pentru varianta I. pe langa costurile legate strict de continutul temei de proiectare vor aparea costruri suplimentare legate de construirea unor bazine de retentie. informarea cetatenilor si cresterea calitatii vietii. In prima varianta s-a optat pentru realizarea modernizarii si reabilitarii strazilor si a reabilitarii retelelor de apa. apa. cu rezolvarea scurgerii apelor pluviale prin rigole prefabricate prevazute in profilul bordurilor prefabricate. Astfel : 1. Descrierea alternativelor S-a mers pe scenariul prefigurat in Tema de Proiectare. electricitate. conform tabel. Astfel. acolo unde acestea se pot inlocui prin refacerea strazilor. O astfel de solutie este posibila doar in cazul in care se reface in intregime structura rutiera a strazilor care colecteaza apele pluviale in sistemul divizor.

5. Cantemir Florica Cristoforeanu Poiana marului Muchiei Dealului Matei Basarab Domneasca Gh Lupescu Categoria strazii III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III pag.61/77 Tipul de lucrari propuse Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare/ Mobilier urban Asfaltare Mobilier urban (exemplu cosuri de gunoi.etc.1. 18 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 16 18 1 9 2 0 2 1 Denumire strada 22 Decembrie 9 Mai (de la intersectia cu Bisoca pana la intersectia cu Dorobanti ) Jideni Oratia Unirii Dorobanti Topliceni Patriei Bisoca (de la intersectia cu strada Unirii pana la intersectia cu strada Dorobanti) Pantazescu Dragaicii Dreptăţii D. Străzile asupra cărora se va interveni TABEL NR.2.) Asfaltare/Mobilier urban/spatii verzi Mobilier urban 17 Capitan Zaganescu .

Denumire stradă crt. Reabilitare reţea apă S-au prevazut in Documentatia Tehnica de Avizare prin planse desenate. date tehnice de principiu si devize urmatoarele categorii de lucrari de baza: • inlocuirea retelelor de alimentare cu apa aflate in stare de degradare.62/77 . TABEL NR. sau care sunt mai vechi de 30 ani.1. 19 Nr. schite. Mihai Eminescu 9 4 Piata Halelor 0 4 Pietei 1 5.3. 1 Jideni 3 Unirii Categoria străzii III III Lungime reţea de apă 280 380 Vechime 36 ani 52 ani Diametre reţea de apă 50 mm 100 mm pag.2 2 2 3 2 4 2 5 26 Principile Ferdinand Tudor Vladimirescu Bulevardul Digului (din Dorobanti pana in strada Eminescu) Mihai Eminescu III III II III III III III III III III III III IV IV IV III III III III III Asfaltare/ Mobilier urban/spatii verzi Asfaltare/Mobilier urban/spatii verzi Asfaltare/Mobilier urban/spatii verzi Asfaltare/Mobilier urban/ spatii verzi Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Asfaltare/Mobilier urban / spatii verzi Asfaltare/ Mobilier urban/ spatii verzi Constantin Brancoveanu Ion Mihalache (de la Principele 27 Ferdinand la Matei Basarab) 28 Nicolae Balcescu 2 Alexandru Sihleanu 9 3 Strada Lalelelor din Tudor 0 Vladimirescu cu Pacii 3 Strada Pacii (din Lalelelor pana in 1 Elena Cuza) 3 Crangu Meiului 2 3 Horia (de la strada Balta Alba 3 pana la Gara) 3 Aleea Intrarea Teiului 4 3 Aleea Livezilor 5 36 Aleea Mioritei 37 Aleea Primaverii 38 Colonel Buzoianu 3 Fdt.

va fi inglobata in structura statiei si va fi inchisa cu panouri termoizolante tip sandwich de 8-10 cm.20 x 1.1. Panourile laterale ale refugiului vor fi realizate in sistem “cutie” cu fata exterioara mobile si cu support la interior pentru afisarea diverselor panouri publicitare. Va avea record pentru o priza de curenti slabi pentru casa de marcat si un calorifer electric pentru incalzirea spatiului pe timpul iernii. Cabina de bilete de dimensiune 1.Acestea vor fi illuminate cu corpuri fluorescente fixate in spatele panoului. in Zona de Interventie Urbana a acestuia. DESCRIEREA CONSTRUCTIVA A REFUGIULUI Va fi confectionat din profile metalice prevopsite tip HEEB sau IPE 12cm.Evacuarea apelor pluviale se va face prin intermediul unui jgheab mascat in profilul metallic al copertinei si prin burlan mascat in stalpul din profil metallic. Panourile perimetrale de inchidere vor fi realizate din Plexiglas sau policarbonat compact. fixate cu prinderi metalice de structura acestuia.4. Alegerea modului de realizare a mobilierului urban/spaţiilor publice Se va realiza un proiect tip de statie de autobus tip refugiu si se vor gasi locuri in care acesta sa fie amplasat de-a lungul traseelor existente in Municipiul Ramnicu Sarat. Pantazescu Str Patriei Str Bisoca III III III III III III III IV IV IV III III III III III III 70 120 120 150 425 875 600 75 75 140 200 110 215 240 115 250 33 ani 32 ani 33 ani 44 ani 55 ani 54 ani 38 ani 38 ani 38 ani 38 ani 38 ani 38 ani 38 ani 38 ani 38 ani 38 ani 11/2’’ 50 mm 50 mm 219 100 mm 100 mm 70 metri 50 mm 50 mm 70 mm 200 mm 70 mm 100 mm 100 mm 70 mm 100 mm 100mm 5. Ca si invelitoare se va realiza o copertina usoara din plastic sau policarbonat compact mat pe o structura realizata din profil metallic curbat la cald cu fixare prin chedere din cauciuc. Fixarea refugiului pe aceasta platforma se va realiza cu placute metalice si cu suruburi prevazute in acestea. pag.63/77 .fixate cu elemente din aluminiu si cu chedere din cauciuc sau silicon. Refugiul va fi prevazut cu 5 -7 scaune din fibra de sticla.Geamurile vor fi termoizolante cu folie antiefractie inglobate in tamplarie din aluminiu prevopsita.4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Oratia Muchiei Poiana Marului Mihai Eminescu Crangul Meiului Pacii Aleea Intrarea Teiului Aleea Livezilor Aleea Mioritei Strada Primaverii Colonel Buzoianu Fundatura Mihai Eminescu Piata Halelor Lt.50. Pardoselile vor fi din dale din beton prefabricate fixate pe platforma betonata prevazuta in prealabil inainte de montarea refugiului.

acolo unde acest lucru este posibil. influenţe negative. mediul este afectat în limite admisibile. Transformarea aspectelor calitative în mărimi cuantificabile se face printr-o metodă care permite agregarea şi medierea lor pe o scară de tipul: “+” → influenţă pozitivă. etc. 20 pag. 0 -1 Ic = [-1.+1].0). Ic = 0. “-” → influenţă negativă. influenţe pozitive. • Se vor gasi solutii de imbunatatire a aspectului general al orasului din Zona de Interventie Urbana. 5. jardinière. mediul este afectat în limite admisibile.• Se vor realiza elemente de mobilier urban. cosuri de gunoi din fibra de sticla.64/77 . desfăşurarea acesteia trebuie corelată cu principiul dezvoltării durabile. semnale luminoase. mediul nu este afectat. ţinând cont de etapele următoare de dezvoltare ale proiectului.2. dar şi durata de execuţie a acestuia. Indicii de calitate pentru fiecare factor de mediu analizat se calculează cu relaţia: I IC = E Semnul şi mărimea indicilor de calitate calculaţi au următoarele semnificaţii: +1 Ic = (0. Estimarea efectelor asupra mediului are la bază o “mărime” care se determină luând în consideraţie nivelul unor indicatori de calitate ce caracterizează efectele. Calitatea unui factor de mediu sau element al mediului se exprimă prin indici de calitate IC. garduri. “0” → fără influenţă. TABEL NR. bancutze. care caracterizează efectele sub formă de mărimi cantitative E. Evaluarea impactului Având în vedere faptul că activitatea propusă prin proiectul “Reabilitare/modernizare străzi orăşeneşti şi reabilitare reţele de apă în zona de intervenţie urbană a Municipiului Râmnicu Sărat” poate avea efecte potenţial semnificative asupra elementelor componente ale mediului.

în scopul realizării infrastructurii .dezvoltarea reţelelei de apă .decapări şi rambleieri necesare . Igienizarea incintei . Utilizarea terenurilor .65/77 . Încadrarea proiectului în peisaj -existenţa infrastructurii în zona de intervenţie -existenţa altor activaţăţi industriale în apropierea amplasamentului analizat -posibilitatea dirijării traficului către artere de legătură din afara Municipiului MĂRIMEA EFECTELOR ( E ) Efecte asupra factorilor de mediu BiodiAşezări Sol şi Apă Aer versitate umane subsol + 0 0 0 + + + + + 0 0 (+4) + 0 0 + + + (-2) + 0 0 0 0 + + 0 0 0 (+1) + + + + + + + + + (+6) + + + + 0 0 0 0 (0) Mărimile efectelor (E) sunt reprezentate în figura următoare: pag.în scopul reţelelor edilitare C. Distanţa de amplasare -arii protejate -elemente de importanţă istorică şi arheologică 2.colectarea deşeurilor (lichide. Amplasament şi modul de ocupare a terenului 1. Tehnologii aplicate .depozitarea de deşeurilor B. solide) .spaţii verzi 3.SURSE GENERATOARE A.

vor fi favorizată de proiect. va creşte calitatea apei potabile. • indice de calitate pentru aşezări umane. Ic =+1. va fi afectat. Valorile indicelui de calitate au următoarele semnificaţii: • apele de suprafaţă şi acviferele. • aşezări umane. • indice de calitate pentru apă. • indice de calitate pentru aer. nivel +8. va descongestiona traficul din centrul Municipiului. nivel 0. nivel +4. pag. nivel –2. realizarea investiţiei va creşte siguranţa traficului. nu vor suferii un impact deosebit. gradul de informare al cetăţenilor va creşte datorită numărului mai mare al punctelor de informare. nu vor fi afectate. precum şi de activitatea utilajelor.Valoarea indicelui de calitate IC este dată de relaţia IC = 1 / E. IC = 0. în principal de particulele degajate de activităţile de manevrare a solului. totuşi trebuie remarcat faptul că numărul spaţiilor verzi va creşte. şi antropizarea ridicată. iar unle din cele existente vor fi reamenjate. IC = + 4. având în vedere valoarea naturală scăzută a amplasamentului analizat. • biodiversitatea nu va suferii un impact deosebit. • indice de calitate pentru sol şi subsol. necesare realizării infrastructurii şi reţelelei de apă. • solul şi subsolul. având în vedere dezvoltarea redusă a acesteia.2. IC = .66/77 . având în vedere faptul că pe amplasamentul analizat presiunea antropică a fost exercitată anterior prin activităţi similare cu cele propuse prin prezentul proiect. • aerul. singura sursă de poluare posibilă este reprezentată de scurgerile accidentale de produse petroliere. • indice de calitate pentru biodiversitate. IC = + 6.

3 ⇒ 3 < IPG < 4 ⇒ 4 < IPG < 6 ⇒ IPG ≥ 6 mediu supus activităţilor umane. Prin unirea acestor valori se defineşte în interiorul poligonului de stare iniţială a mediului. reducere sau diminuare asupra mediului. Astfel. • fauna. Se consideră mediul.67/77 . în ansamblul lui ca o suprafaţă definită vectorial de un număr de factori de mediu din cei mai relevanţi care prin unirea vârfurilor definesc un spaţiu poligonal. într-un anume grad sau total calitatea. • solul şi subsolul.O altă posibilitate de evaluare a impactului global este aceea de a aprecia. provocând tulburări formelor de viaţă. în condiţiile “variantei raţionale” definite sau luat în considerare ca factori de mediu ce pot fi afectaţi următorii: • aerul. periculos formelor de viaţă. Pentru obiectivul analizat. impropriu formelor de viaţă. 2 ⇒ 2 < IPG < mediu supus activităţii umane. Fiecare vector are o mărime egală şi defineşte starea iniţială în arealul analizat. mediu grav afectat de activitatea umană. se obţine o valoare scalată care defineşte nivelul global de afectare a mediului şi în acelaşi timp permite să se depisteze elementele componente ale mediului afectate şi deci să se stabilească măsurile de eliminare. • sănătatea populaţiei. • peisajul. mediu degradat ireversibil. Acestui nivel de poluare i se atribuie o valoare care se marchiază pe vectorul respectiv. • apa. • flora. în baza unor indicatori sintetici. Prin raportarea ariilor celor 2 suprafaţe. Fiecare din aceşti factori de mediu poate suferi un nivel de poluare care în final îi poate deteriora parţial. ⇒ IPG ≤1 ⇒ 1 < IPG < mediul supus efectelor activităţii umane în limite admisibile. s-au acordat următoarele note de afectare a elementelor componente ale mediului de realizarea activităţilor în amplasamentul analizat. un alt poligon de stare afectată a mediului. Pentru analizarea tuturor situaţiilor şi întocmirii unei scări a indicelui de poluare globală s-au calculat valorile acestuia pentru cazurile posibile şi a fost întocmită o scară de la 1 la 6 cu următoarea semnificaţie: mediul natural neafectat de activităţile umane. provocând stare de disconfort formelor de viaţă. dacă nu se iau măsuri de evaluare şi reducere a impactului: pag. starea de sănătate sau de poluare a elementelor componente ale mediului.

excavaţiilor şi rambleierilor.5 pentru ca prezenţa apelor de suprafaţă în incinta amplasamentului şi în vecinătate este redusă. iar suprafeţei i s-a atribuit culoarea verde. Poligonul ce desemnează elementele componente ale mediului afectate dacă nu se iau măsuri de reducere a impactului a fost numerotat litere mari de la A la G. • APĂ nota 1. În această situaţie. după cum se observă şi din imaginea grafică de mai jos: pag. pentru că deşi în amplasamentul analizat starea iniţială a fost modificată antropic ca urmare a intervenţiilor anterioare. în perioada de exploatare populaţia va avea multe beneficii de pe urma proiectului. • FAUNA nota 1.5 pentru că activităţile propuse vor avea impact direct asupra acestor elemente. • PEISAJUL nota 1. fauna încă prezentă poate fi afectată. În această situaţie. elementele componente ale mediului vor fi afectate de activităţile din proiect într-o proporţie de 43 % şi i s-a atribuit culoarea portocaliu. de activitatea desfăşurată ce presupune zgomote şi vibraţii. • FLORA nota 2.• AER nota 2. • SĂNĂTATEA POPULAŢIEI nota 2.5 pentru ca activităţile propuse vor degaja pulberi în suspensie şi noxe ca urmare a intervenţiilor asupra solului şi subsolului a utilajelor specializate. spaţiile verzi ocupă suprafeţe reduse. vor fi respectate funcţiunile fiecărei zone stabilite prin PUG-ul Municipiului Râmnicu Sărat.5 pentru că intervenţiile propuse nu vor modifica peisajul. iar fauna este redusă atât ca număr de specii cât şi ca numar al populaţiilor. ca urmare a decapărilor solului vegetal. Poligonul ce desemnează elementele componente ale mediului afectate dacă se iau măsuri de reducere a impactului a fost numerotat litere mici de la a la g. din cauza zgomotelor. • SOLUL ŞI SUBSOLUL nota 2. având în vedere faptul ca lucrările se vor executa în intravilanul Municipiului. Dar.5 pentru că în etapa de executare a proiectului populaţia poate fi deranjată de zgomote şi vibraţii. elementele componente ale mediului vor fi afectate de activităţile din proiect într-o proporţie de 34%. iar acviferele sunt situate la adâncimi considerabile. iar în prezent.5 deoarece în amplasamentul analizat starea iniţială a fost modificată antropic ca urmare a intervenţiilor anterioare. unde este cazul.68/77 .

indicele de poluare globală fiind de 1. Indicele de poluare globală IPG va fi de: IPG = SI / Sr = 200 / 114. ELEMENTELOR ACTIVITATEA ALE PROPUSĂ PRIN PROIECT O NU ARE UN IMPACT TREBUIE SEMNIFICATIV ASUPRA COMPONENTE MEDIULUI. Aplicând acceaşi relaţie activităţilor din amplasament. pag. lunând de data aceasta în considerare măsuri de reducere a impactului.4.5.49 ceea ce corespunde unui mediu supus efectelor activităţii umane în limite admisibile. PRECUM ŞI POLUĂRII AERULUI. TOTUŞI ATENŢIE DEOSEBITĂ ACORDATĂ EFECTELOR ZGOMOTELOR ŞI VIBRAŢIILOR ASUPRA POPULAŢIEI ŞI ASUPRA OBIECTIVELOR ISTORICE. ÎNTR-ADEVĂR.49 Conform grilei de evaluare a impactului global se poate aprecia că activitatea de realizare a infrastructurii rutiere şi feroviare precum şi a reţelelor edilitare nu va avea un impact major asupra mediului.5 = 1. OBIECTIVE LUATE ÎN CONSIDERARE ÎN VARIANTA CARE A OBŢINUT PUNCTAJUL CEL MAI MIC (1.Considerându-se că starea ideală (SI) are o valoare de 200.4 = 1. starea reală viitoare (S r) rezultată prin modernizarea infrastructurii rutiere şi a reţelei de apă. reiese un punctaj de 133. indicele de poluare globală fiind de 1.74 Conform grilei de evaluare a impactului global se poate aprecia că activitatea de modernizare a infrastructurii rutiere şi a reţeleli de alimentare cu apă ar provoca stare de disconfort formelor de viaţă.49). Ceea ce înseamnă că indicele de poluare globală IPG va fi de: IPG = SI / Sr = 200 / 133.69/77 .74 ceea ce corespunde unui mediu supus efectelor activităţii umane în limite admisibile. fără măsuri de reducere a impactului va fi de 114.

1. cu proceduri conforme standardelor Uniunii Europene. a compuşilor de NOx şi SOx şi COx. MONITORIZAREA Beneficiarul trebuie să cunoască din timp şi să îşi asume responsabilităţile privind respectarea normelor legale privind nivelul emisiilor de poluanţi.6. obligativitatea monitorizării acestora şi întocmirea planului de management de mediu. • reducerea vitezei de deplasare a utilajelor.70/77 . Pentru limitarea poluării şi ameliorarea calităţii mediului în scopul evitării efectelor negative asupra sănătăţii omului şi a degradării mediului înconjurător propunem următorul plan de monitorizare: 6. Asumarea acestor responsabilităţi înclude în final achiziţia echipamentelor şi utilajelor care să permită aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) şi implicit asigurarea conformării cu legislaţia în vigoare. • urmărirea nivelului de antrenare a pulberilor pe drumurile circulate de utilajele implicate în procesul de execuţie a proiectului. precum. • acoperirea remorcilor camioanelor care transporta materiale fine. • evacuarea corespunzătoare a apei folosită pe şantier. garanţia protecţiei factorilor de mediu. • urmărirea bunei funcţionări a maşinilor şi utilajelor în cadrul parametrilor prevăzuţi de fabricant şi utilizarea în principal a maşinilor echipate cu dispozitive cu catalizator. • urmărirea nivelului pulberilor în zona organizării de şantier şi a funcţionării instalaţiei de umectare pe timpul execuţiei proiectului. Sol • determinări periodice privind calitatea solului vegetal din depozitul de sol şi păstrarea acestuia la standardele terenurilor din categoria de folosinţă „sensibile”. Apă • determinarea indicatorilor privind calitatea apelor pluviale (în special „ materii totale în suspensie ” şi „produse petroliere ” ) şi încadrarea lor în limitele impuse de NTPA 001/2002. în principal în zilele şi umectarea periodică a acestora. • monitorizarea emisiilor de pulberi în suspensie. • evacuarea corespunzătoare a resturilor de ulei si alte lichide. Monitorizarea în perioada de execuţie a proiectului Propunem următoarele măsurări/determinări efectuate de firme/loboratoare acreditate: Aer • măsurarea periodică a emisiilor de pulberi în suspensie în zona de intervenţie asupra infrastructurii rutiere sau asupra reţelei de apă şi a imisiilor de pulberi în suspensie la limita amplasamentului. pag.

Biodiversitate • monitorizarea spaţiilor verzi aflate la 50 . precum şi activitatea utilajelor.71/77 .100 m distanţă de locul de execuţie a lucrărilor. Monitorizarea factorilor de mediu în amplasamentul analizat presupune adoptarea următoarelor masuri: Aer • monitorizarea emisiilor de pulberi în suspensie. creşterea calităţii peisajului urban. • monitorizarea echipamentului implicat în procesul tehnologic. 6. se aşteaptă o scădere a cantităţii de pulberi solide din aer. precum şi a celorlalte utilaje din şantier pentru prevenirea scurgerilor accidentale de ciment şi a altor materiale folosite la execuţia investiţiei. în condiţiile reorganizării la nivelul Municipiului Râmnicu sărat a traficului auto. prin depăşirea nivelelor admisibile de zgomot stabilite prin STAS 10009/88 şi vibraţii stabilite prin SR 12025/1994. • urmărirea randamentului şi a efectelor la operaţia de excavare şi rambleiere. precum. pag. SOx şi COx şi a emisiilor de metale grele după finalizarea etapei I a proiectului pe drumurile proiectate.• urmărirea activităţii utilajelor din dotare în aşa fel încât să se evite scurgerile de produse petroliere care ar afecta proprietăţile solului. creşterea siguranţei în exploatare a reţelei de apă potabilă. ce pot provoca disconfort zonelor aflate la limita zonelor functionale din mediul urban sau receptorilor localizaţi aproape de axa drumului.2. Zomot şi vibraţii • monitorizarea periodică a nivelului de ″zgomot″ produs de utiliaje în amplasament (locaţiile pentru măsurarea nivelului de zgomot vor fi amplasate la limita amplasamentului pe direcţia sursă-receptor). Din potrivă. • monitorizarea funcţionării autobetonierelor. Monitorizarea în perioada de activitate Perioada post execuţie a investiţiei nu presupune efecte adverse în plus faţă de situaţia de dinaintea executării investiţiei. creşterea suprafeţelelor ocupate de spaţiile verzi. monitorizarea acestor echipamente in timpul fazei de constructie este obligatorie. creşterea siguranţei circulaţiei. a compuşilor de NOx . iar în cazul producerii unor astfel de incidente se vor utiliza substanţe neutralizante pentru reducerea efectelor negative. Apă • drenarea corespunzătoare a apelor pluviale (în special „ materii totale în suspensie ” şi „produse petroliere ” ) scurse în rigolele ce mărginesc drumurile proiecate impotriva poluării apelor subterane şi încadrarea lor în limitele impuse de NTPA 001/2002.

• depozitarea deşeurilor în locurile stabilite şi preluarea acestora de către societăţii autorizate să execute astfel de servicii. Monitorizarea la închiderea obiectivului Nu este cazul.1.3. • urmărirea dezvoltării corespunzătoare a speciilor floristice şi arboricole ce intră în componenţa spaţiilor verzi 6. locale sunt minime. prin depăşirea nivelelor admisibile de zgomot stabilite prin STAS 10009/88 şi vibraţii stabilite prin SR 12025/1994. Zgomot şi vibraţii • monitorizarea echipamentului implicat în procesul tehnologic. riscul producerii unor cutremure ca urmare a caracteristicilor tectonice. ce pot provoca disconfort zonelor aflate la limita zonelor functionale din mediul urban sau receptorilor localizaţi aproape de axa drumului. Riscuri naturale 7. • monitorizarea periodică a traficului drumurile realizate.1.Sol şi subsol • urmărirea eliberării suprafeţelor din vecinătatea lucrărilor de orice tip de deşeu generat de execuţia lucrărilor.1. pag. astfel încât afectarea ecosistemul zonei să fie diminuată cât mai mult şi redusă în limitele stabilite prin proiect. SITUAŢII DE RISC 7.72/77 . • crearea unor zone verzi cu arbusti si copaci dacă se constată depăşiri ale legislaţiei în vigoare privind zgomotul şi vibraţiile produse de intensitatea traficului pe drumurile realizate . Cutremure Având în vedre faptul că Municipiul râmnicu Sărat este situat într-o regiune de platformă stabilă din punct de vedere al activităţii seismice. 7. precum şi activitatea utilajelor. MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU SE REALIZEAZĂ FOLOSIND ATAT MIJLOACE TEORETICE CÂT ŞI PRIN FOLOSIREA APARATURII CORESPUNZĂTOARE MĂSURĂRII/DETERMINĂRII DIFERIŢILOR POLUANŢI EMIŞI ÎN MEDIU. Biodiversitatea • se va urmări ca lucrările să se desfăşoare pe o suprafaţă cât mai redusă posibil.

Zn. Accidente potenţiale Accidente de muncă pot apărea izolat. vehiculele vor evacua particole incarcate cu metale grele care se vor depozita pe sol. Alunecări de teren Morfologia reliefului (platformă) reduce la minim orice probabilitate de apariţie a vreunei alunecări de teren. în perioada de execuţie a proiectului. pe alocuri. (NOx) dar acest lucru se va face numai la nivelul drumului sau in vecinatatea acestuia. pentru avertizarea executării lucrărilor la obiectivul analizat.1. 7. având în vedere morfologia reliefului (platformă) care favorizează dispersia rapidă a substanţelor cu potenţial cancerigen şi nu numai. 7. conform valorilor limita atat nationale cat si EU. dar care se estimează că nu pot genera situaţii de risc.1. Totuşi. Apoi. a respectării regulamentelor de utilizare prevăzute în cărtea tehnică. În ceea ce priveşte vegetaţia. precum şi ca urmare a respectării legislaţiei privind protecţia muncii. Inundaţii Climatul arid cu precipitaţii reduse de-a lungul întregului an.3. nu vor aparea situatii de risc pentru populatia din zonele adiacente amplasamentului analizat.7. Cr. Ni. 7.4. Pot fi permise unele depasiri NO 2. probabilitatea apariţiei unor situaţii de risc va fi diminuată ca urmare a utilizării unor utilaje conforme cu normele UE. Se vor folosi sisteme de avertizare vizuale şi/sau acustice. corelat cu morfologia zonei. izolat.1. De aceea. In acelasi timp. Se. pag. după caz. nu se poate spune că seceta ar putea crea situaţii de risc. Secetă Având în vedere natura proiectului.2. valoarea orientativa UE ca medie anuala recomandata pentru protectia ecosistemului este usor depasita. care pot conduce la autodeversarea mai multor substante toxice sau hidrocarburi. Pe intinderea drumurilor.2. Cu. in timpul etapei de executie se vor da acorduri pentru majoritatea poluantilor emisi.73/77 . reduc la minim orice risc de inundaţii. în faza de executie se vor ivi situatii pe termen scurt de presiune chimica asupra vegetatiei din cauza expunerii la impurificarea NOx. În perioada de funcţionare pe drumurile proiectate pot apărea. insă nu se poate vorbi de situaţii de risc. exista posibilitatea contaminarii solului cu Cd. Nu se vor ivi situatii critice generate de efectul sinergic al poluantilor (NO 2 + particule suspendate si SO2 + particule suspendate) In cazul in care traficul atinge intensitatea prevazuta. Emisiile de metale grele generate de traficului auto în atmosferă nu vor genera o supraexpunere a poplulatiei la substante cancerigene.

1. conform PUG-ului Municipiului Râmnicu Sărat. la Nord cu drumul spre Focşani şi Podgoria. Zona de intervenţie urbană a fost delimitată prin strategia municipiului Râmnicu Sărat. nu se poate vorbi de situaţii de risc transfrontier. Posibilitatea apariţiei unor accidente industriale cu impact semnificativ asupra mediului transfrontier.74/77 . În proporţie de 90% Zona de intervenţie urbană. 8.3. se încadrează în zona de locuinţe şi funcţii complementare. Aceasta se învecineză la Vest şi la Sud cu Valea Râmnicului. domeniul de intervenţie .Gazele acid (NO2. Acest proiect presupune întocmirea delimitarea unei zone de intervenţie urbană delimitată clar pe teritoriul municipiului Râmnicu Sărat în care se vor executa lucrări de reabilitare/modernizarea străzi orăşeneşti şi reabilitare reţele de apă. Descrierea activităţii Consiliul Local al municipiului Râmnicu Sărat. rezultată ca urmare a analizei potenţialului de dezvoltare economică. 1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană. Din suprafaţa totală de 800 ha cât reprezintă Municipiul Rm Sărat. precum şi natura proiectului. sunt ocupate de: pag. 9. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 9. 550 ha. iar la Est cu Calea Ferata şi cu drumurile care duc spre Brăila şi spre Colibaşi.Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor. conform PUG-ului. Axa prioritară 1. peste 100 km.poli urbani de creştere. astfel se consideră că realizarea prezentei documentaţii s-a făcut în cele mai bune condiţii. DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR S-au utilizat sursele de informare scrise precum şi informarea la faţa locului (discuţii cu autorităţile locale) şi deplasări în teren pe amplasamentul analizat. doreşte implementarea unui proiect prin atragerea de fonduri din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013. Sub-domeniul: Centre urbane. Restul procentelor până la 100%. SO2) si particulele emise in atmosfera pe parcursul fazei de executie vor avea o influenta scazuta asupra cresterii agresivitatii atmosferice. Nu au fost întâmpinate dificultăţi în obţinerea informaţiilor dorite. Având în vedere distanţa obiectivului de graniţă. zona de intervenţie urbană cuprinde cca. 7.

• insuficienţa locurilor de parcare în zone de interes cetăţenesc ale Municipiului. • borduri sparte. cu invelitoare din pag. • zona de parcuri/complexe sportive. • fluxuri auto sau pietonale improprii sau greoaie în divese părţi ale Zonei de Intervenţie Urbană. • aglomerări ale traficului auto în zonele de interes ale Municipiului (cazul Cartier Halelor). panouri vitrina luminoase pentru afisare de reclame. • reabilitarea modernizarea trotuarelor si. Durata de execuţie a lucrărilor este de 12 luni lucratoare de la data începerii lucrărilor (care se estimează că va fi la sfărşitul semestrului al III-lea al anului 2009 începutul semestrului al IV –lea al anului 2009). fără reparaţii cel putin 5 ani. • rezolvarea deficitară a intersecţiei de la intrarea în Municipiul Râmnicu Sărat. etc. • marcaje rutiere insuficiente şi lipsa panourilor de informare a cetăţenilor. temperatura. cu casa de bilete. • spaţii verzi neîngrijite. Prin implementarea acestui proiect se doreşte: • refacerea/optimizarea geometriei strazilor acolo unde acest lucru este posibil si/sau dupa caz a spatiilor verzi si a trotuarelor.Vor fi realizate din structura metalica. Necesitatea realizării acestui proiect a venit ca urmare a sesizării următoarelor difuncţionalităţi în cadrul infrastructurii stradale: • gradul avansat de uzura şi de deteriorare a părţii carosabile. • lipsa refugiilor pentru transportul în comun. lipsa sau dislocate cu neuniformităţi în lungul străzilor. • zona gospodărire comunală/cimitire. acolo unde este posibil. alei pietonale degradate. spatiu acoperit de asteptare cu bancuta. permise de la autoritatile locale. astfel încât să mai funcţioeze în parametrii. • zonă unităţi industriale/unităţi agricole. • lipsa sau degradarea avansată a bordurilor. • crearea unor puncte de informare a cetatenilor plasate in zonele de interes ale Municipiului Ramnicu Sarat. eventual realizarea unor trasee pentru biciclisti. • statii de autobuz tip refugii.75/77 . • zone din reţeaua de alimentare cu apă care sunt în stadiu avansat de uzură şi care ar trebui înlocuite pe străzile pe care se intervine.• zona centrală şi alte zone cu funcţiuni complexe de interes public. • zona cu valoare istorică. Aceste statii tip se vor amplasa acolo unde latimea trotuarului permite si pe cat posibil in zonele centrale ale orasului pe principalele linii de transport in comun. documentatii si acte necesare pentru obtinerea diverselor autorizatii. • trotuare fisurate sau distruse din cauza rădăcinilor copacilor. • fluidizarea traficului auto. Acestea vor fi de tip panouri cu monitoare touch-screen si vor putea furniza cetatenilor Municipiului si nu numai informatii referitoare la punctele de interes.

totuşi trebuie remarcat faptul că numărul spaţiilor verzi va creşte.etc. Impactul prognozat asupra mediului Valoarea indicelui de calitate IC. acolo unde acestea au vechime mai mare de 30 ani si unde sunt probleme de racordare. nivel –2. IC = + 6. • indice de calitate pentru apă. IC = 0. pentru următoarele elemente componente ale mediului: aer. nu vor fi afectate. va creşte calitatea apei potabile. dată de relaţia IC = 1 / E a evidenţiat următoarele:. realizarea investiţiei va creşte siguranţa traficului. necesare realizării infrastructurii şi reţelelei de apă.Toate pardoselile vor fi realizate din materiale antiderapante rezistente la trafic. • aşezări umane. gradul de informare al cetăţenilor va creşte datorită numărului mai mare al punctelor de informare. precum şi de activitatea utilajelor. va fi afectat. va descongestiona traficul din centrul Municipiului. aşezări umane. IC = + 4. IC = . • indice de calitate pentru biodiversitate.policarbinat compact si se vor aseza pe o platforma special creeata pentru ele. calaulat cu ajutorul metodei ″Rojanschi″. • indice de calitate pentru aer.2. 9. Ic =+1. • aerul. nivel +8. • Indicele de poluare globala determinat cu ajutorul metodei ″Rojanschi″.76/77 . şi antropizarea ridicată. • indice de calitate pentru aşezări umane. • Indicele de poluare a atmosferei. apă sol şi subsol. singura sursă de poluare posibilă este reprezentată de scurgerile accidentale de produse petroliere. în principal de particulele degajate de activităţile de manevrare a solului. având în vedere dezvoltarea redusă a acesteia. prin metoda aproximativă (simplificată după VDI 2714 . având în vedere valoarea naturală scăzută a amplasamentului analizat. Valorile indicelui de calitate au următoarele semnificaţii: • apele de suprafaţă şi acviferele. Metodologiile utilizate în evaluarea impactului asupra mediului Impactul asupra mediului s-a determinat cu ajutorul următoarelor metode: • matricea de evaluare a impactului asupra mediului întocmită conform Ordinului 863 din 2002. • indice de calitate pentru sol şi subsol. • reabilitarea retelelor de apa pe drumurile modernizate.3. la respectivul receptor. biodiversitate. • indici de calitate (IC).„Dispersia zgomotului în exterior" din 01/1988”). vor fi favorizată de proiect. • pentru determinarea nivelului de zgomot echivalent la cel mai apropiat receptor protejat s-a calculat nivelul echivalent de zgomot pentru sursele semnificative de zgomot.2.uzura. nivel +4. iar unle din cele existente vor fi reamenjate. • biodiversitatea nu va suferii un impact deosebit. 9. pag.

49 • din cele de mai sus rezuilta că: activitatea de realizare a infrastructurii rutiere şi feroviare precum şi a reţelelor edilitare nu va avea un impact major asupra mediului. La acordarea acestei note s-au luat în considerare: o distanţa sursei generatoare de emisii faţă de receptori (populaţia Municipiului Râmnicu Sărat. având în vedere faptul că lucrările se desfăşoară în intravilanul Municipiului. • pentru cei patru parametrii analizaţi. reiese un punctaj de 133. ceea ce indică că emisiile generate de procesul de combustie al carburanţilor se încadrează în parametrii stabiliţi de STAS 12574/87. intervalul de variaţie a notelor rezultate indică domeniul bun. o sensibilitatea receptorilor la o eventuală creştere a concentraţiei vreunui parametru. este moderat.• solul şi subsolul. fără măsuri de reducere a impactului va fi de 114.4 = 1. afirmaţie susţinută de următoarele argumente: • pentru toţi agenţii poluanţi proveniţi din arderea carburanţilor. în imediata apropiere a locuinţelor. dar cu respectarea normelor tehnice ale utilajelor şi cu respectarea normativelor în vigoare în ceea ce priveşte protecţia atmosferei. pag. având în vedere faptul că pe amplasamentul analizat presiunea antropică a fost exercitată anterior prin activităţi similare cu cele propuse prin prezentul proiect.49 ceea ce corespunde unui mediu supus efectelor activităţii umane în limite admisibile. Metoda ″Rojanschi″ a relevat următoarele: • considerându-se că starea ideală (SI) are o valoare de 200. nivel 0.74 ceea ce corespunde unui mediu supus efectelor activităţii umane în limite admisibile. a emisiilor rezultate din arderea carburanţilor. cuprinse în intervalul 2643%.5. flora.77/77 . • Indicele de poluare a atmosferei calculat cu ajutorul metodei ″Rojanschi″. indicele de poluare globală fiind de 1. • indicii de poluare ai atmosferei (IPA) au valori pozitive. privind condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate. Indicele de poluare globală IPG va fi de: IPG = SI / Sr = 200 / 114. lunând de data aceasta în considerare măsuri de reducere a impactului. valorile emisiilor calculate au valori sub valorile maxime admise prin STAS 12574/87. Aplicând acceaşi relaţie activităţilor din amplasament. indicele de poluare globală fiind de 1.74 • conform grilei de evaluare a impactului global se poate aprecia că activitatea de modernizare a infrastructurii rutiere şi a reţeleli de alimentare cu apă ar provoca stare de disconfort formelor de viaţă.4. starea reală viitoare (Sr) rezultată prin modernizarea infrastructurii rutiere şi a reţelei de apă. fauna şi microorganismele). Ceea ce înseamnă că indicele de poluare globală IPG va fi de: IPG = SI / Sr = 200 / 133. iar notele de bonitate sunt 4. nu vor suferii un impact deosebit.5 = 1. a relevat următoarele: • impactul asupra atmosferei.

acestea fiind depozitate temporar în locuri special amenajate. Măsuri de diminuare a impactului Apa Pentru asigurarea unor condiţii normale de lucru.9. Zgomot şi vibraţii În vederea reducerii nivelului de zgomot. • alimentarea cu combustibili a utilajelor. schimbul de ulei şi reparaţiile curente se vor efectua numai în zone special amenajate în acest scop. se vor adopta următoarele măsuri: • întreţinerea utilajelor. Dacă. se va trece imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea unor materiale absorbante (nisip. Aer Pentru diminuarea impactului generat ca urmare a desfăşurării activităţilor specifice. se vor lua următoarele măsuri: • planificarea activităţilor generatoare de zgomote ridicate. precum şi pentru reducerea la minimum a posibilităţilor de poluare a acviferelor. • pentru cazul în care nivelul de zgomot la limita amplasamentului.4. sub rezervorul acestora se va întinde o folie din material plastic. • supravegherea manipulării corespunzăroare a materialelor excavate pentru a se evita creşterea emisiilor de pulberi în atmosferă. etc) şi îndepărtarea lor. în acord cu reglementările UE în domeniul protecţiei mediului. vor fi moderne/performante. • adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport funcţie de calitatea suprafeţei de rulare. • reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor şi specificaţiilor tehnice la service-uri autorizate. va fi mai mare decat cel prognozat şi zgomotele produse se vor resimţi în zonele pag. sau prevăzut următoarele măsuri : • asigurarea funcţionării motoarelor utilajelor şi autovehiculelor la parametrii normali (evitarea exceselor de viteză şi încărcătură). operaţiile se vor face numai de către personal instruit astfel încât să prevină împrăştierea produselor petroliere. schimbul de ulei şi alimentarea cu motorină a acestora nu se va face niciodată în amplasament. astfel încât să se evite o suprapunere a acestora. autoutilitarele etc. rumeguş. pentru a nu permite materialului contaminat să vină în contact cu apele meteorice. • utilajele.78/77 . sub aspectul protecţiei mediului. • respectarea riguroasă a normelor de lucru pentru a nu creşte concentraţia pulberilor în aer. • respectarea strictă a sistemului de gestionare a deşeurilor. stabilit prin măsurători. vor apărea scurgeri de produse petroliere. accidental.

Titularul de activitate va avea în vedere amenajări care să păstreze calitatea solului la standardele terenurilor „sensibile”. destinate altor funcţiuni decât depozitare. 1.756 din 06. solul impurificat cu produse petroliere sau uleiuri minerale va fi îndepărtat. Pe toată perioada executării obiectivului sunt interzise următoarele activităţi: • depozitarea materiilor prime şi materialelor auxiliare pe suprafeţe neprotejate. impurifice. aliniamente stradale). stabilite in functie de categoria tehnica a strazilor (respectiv a intensitatii traficului). Se recomandă ca activităţile ce se desfăşoară pentru realizarea obiectivului analizat să sa încadreze în STAS 10009/88.G. • depunerea se va face astfel încât să se asigure stabilitatea materialului.2006). reluarea acesteia urmând a se face după montarea unor ecrane antifonice alcătuite din panouri detaşabile.79/77 . • se recomandă îndepărtarea solului impurificat în momentul în care se identifică deversări accidentale de produse petroliere sau uleiuri minerale de la utilaje. pag. • precum şi valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor functionale din mediul urban. vată de sticlă etc). • solul vegetal se va depozita temporar în amplasamentul analizat. masurate la bordurile trotuarelor care limiteaza partea carosabila. solul vegetal va fi reutilizat la lucrările de refacere a spaţiilor verzi existente sau la crearea unora noi (jardiniere.12. construite din structuri metalice uşoare cu umplutură de materiale fonic izolante (spumă poliuretanică. • toate sursele exterioare de zgomot vor respecta prevederile legislaţiei învigoare (H. • precipitaţiile atmosferice să nu-l degradeze. împrăştie sau altereze prin depunerea de substanţe nocive. Solul şi subsolul Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului:: • reducerea impactului în această fază se va face prin limitarea pe cît posibil a timpului de execuţie şi managementul adecvat al aprovizionării cu materiale/utilaje.rezidenţiale. amplasate în vecinătatea zonelor maxime de emisii. activitatea va fi sistată. • amplasamentul depozitului să fie cât mai aproape de locul de folosire pentru reducerea consumurilor de combustibili şi implicit a emisiilor. unde sunt specificate: • valorile admisibile ale nivelului zgomotului extern pe strazi. • în momentul în care se identifică deversări accidentale de produse petroliere sau uleiuri minerale de la utilajele de exploatare şi mijloacele de transport se trece la îndepărtarea imediată a scursorilor prin folosirea de materiale absorbante care au fost depozitate în locuri special amenajate. Pentru depozitarea solului se vor respecta următoarele condiţii: • suprafaţa de teren ocupată să fie cât mai redusă şi neproductivă. pe direcţia sursă-receptor.

• menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor indicaţi de firmele constructoare. în continuare. • folosirea utilajelor în limita strictului necesar. în spaţii speciale. Schimbul de ulei pentru mijloacele de transport se va efecua în afara amplasamentului. direct pe sol. câteva din măsurile esenţiale pe care titularul de activitate le va avea în vedere: • folosirea utilajelor în limita timpilor de funcţionare necesari pentru activitatea proiectată. • orice depozitare necontrolată în zone destinate altor funcţiuni. prin recuperarea tuturor scurgerilor (folie de plastic. arheologic sau monumente istorice pag.• depozitarea deşeurilor menajere/tehnologice în zone destinate altor funcţiuni decât depozitare. la sediul unităţii. • măsurile prezentate pe larg în capitolele anterioare. Biodiversitate Pentru diminuarea impactului produs de activitatea din amplasamnetul analizat.80/77 . care să nu producă un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise. privind limitele admisibile ale nivelului de zgomot in mediul urban. 536 din 1997 al Ministrului Sănătăţii privind respectarea limitelor maxime pentru nivelurile de zgomot (Leq) în cartierele de locuinţe. • menţinerea în stare bună de funcţionare a utilajelor folosite în timpul lucrărilor de excavare. titularul de activitate va avea în vedere următoarele: • utilizarea combustibililor cu conţinut redus de sulf. • utilizarea speciilor autohtone neinvazive la reabilitarea spaţiilor verzi. • angajaţii vor fi supuşi unor examene medicale periodice. uleiurilor etc. sintetizăm. iar dacă acest lucru nu este posibil se vor lua măsuri de protecţie a solului. Mediul social şi economic Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfăşurată în amplasamentul analizat o poate avea asupra aşezărilor umane. asupra populaţiei. Patrimoniu cultural. • respectarea STAS 10009-88. destinate întreţinerilor şi reparaţiilor auto. • pentru evitarea accidentelor de muncă se vor respecta cu stricteţe normele de protecţie a muncii. • utilizarea de echipamente şi autobasculante performante. precum şi în spaţiile verzi nou create (jardiniere. • gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. vase metalice etc). • deversarea combustibilului. • respectarea Ordinului nr. aliniamente stradale). privind reducerea emisiilor de zgomot şi pulberi în suspensie. se vor efectua instructajele specifice generale la locul de muncă.

acorduri obţinute • Nu este cazul pag.6. 536 al Ministrului Sanatatii din 23. prin descongestionarea traficului din zona centrală şi dirijarea acestuia spre zona periferică Municipiului. Enumerarea altor avize.5. Realizarea investiţiei va avea un impact pozitiv asupra mediului social şi economic. Proiectul propus are în vedere armonizarea relatiei strazilor cu mediul inconjurator.81/77 . Astfel la proiectare se vor stabili solutii bazate pe materiale nepoluante. creşterea siguranţei circulaţiei. creşterea gradului de siguranţă în exploatare a reţelei de apă potabilă. de exemplu utilizarea mixturilor asfaltice realizate “la rece”. Proiectul va fi intocmit astfel incat sa se incadreze in normativele referitoare la sanatatea oamenilor (Ordin nr. In toate etapele lucrarii.1997) a masurilor ergonomice si ecologice. iar la executie vor fi recomandate si tehnologii ameliorate. creşterea gradului de informare a cetăţenilor. 9.• respectarea standardul românesc SR 12025/1-94 privind efectele vibraţiilor produse de traficul rutier asupra clădirilor sau părţilor de clădiri. Prognoza asupra calităţii vieţii/standardului de viaţă şi asupra condiţiilor sociale în comunităţile afectate de impact.07. (Limite admisibile). Nu se prognozează manifestarea vreunui impact negativ asupra mediului social şi economic. • respectarea standardul românesc SR 12025/2-94 privind acustica în construcţii efectele vibraţiilor asupra clădirilor sau părţilor de clădiri. 9. de la proiectare pana la executie se va avea in vedere protectia mediului si sanatatea oamenilor.

P.C. Lucrarea a fost întocmită în 3 exemplare.82/77 .FOAIE FINALĂ RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI ORĂŞENEŞTI ŞI REABILITARE REŢELE DE APĂ ÎN ZONA DE INTERVENŢIE URBANĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT JUDEŢUL BUZĂU Lucrarea contine 77 pagini text şi 4 anexe grafice. TPF UTILITIES S.M.  exemplarul 2 Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat.R. BUZĂU. pag.L. distribuite astfel:  exemplarul 1 A.  exemplarul 3 S.

TFP UTILITIES S.R. ÎNTOCMIT Ecolog Corina Tudorache DIRECTOR Ing.Proiectant S.83/77 .C.Mircea VOINEA pag.L.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->