Proiect de lecţie Data: 6. 12.

2011 Clasa:a-VIII-a Tema:Statul medieval şi instituţiile sale Lecţia:Întemeierea statelor medievale:Ţara Românească,Moldova şi Dobrogea Tipul:predare-sistematizare Strategia didactică:-metode:expunerea,conversaţia,explicaţia,observaţia. -mijloace de învăţământ:manualul, harta Obiectivul general:Transmiterea,aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor despre contextul socio-politic în care s-au format Ţările Române. Competenţe specifice: 1. Stabilirea etapelor formării Ţărilor Române. 2. Identificarea întemeietorilor statelor medievale româneşti. 3. Definirea termenului „descălecat”. Momentele lecţiei 1.Momentul organizatoric 2.Sistematizarea cunoştinţelor despre principalele aspecte ale întemeierii statelor medievale româneşti. 1.Întemeierea Ţării Româneşti(Valahia): -1277-1279,voievodul Litovoi a luptat pentru înlăturarea suzeranităţii maghiare,dar fără succes; -tradiţia istorică vorbeşte despre faptul că la baza întemeierii Ţării Românesti ar fi stat „descălecatul” lui Negru Vodă din Făgăraş,ce şi-a stabilit capitala la Câmpulung,1291; -procesul istoric de formare a statului medieval Ţara Românească este mai complex şi intră într-o fază finală prin desăvârşirea unificării teritoriului sudcarpatic de către BASARAB de la Argeş („mare voievod şi domn”); -în urma luptei de la Posada,1330,între regele Ungariei,Carol Robert de Anjou,şi Basarab,Ţara Românească a obţinut emanciparea de sub suzeranitatea maghiară; -fiul lui Basarab,Nicolae Alexandru(1352-1364) a pus bazele Mitropoliei Ortodoxe,1359; -Vladislav Vlaicu(1364 -1377)emite monedă proprie şi confirmă privilegiile comerciale ale negustorilor braşoveni. 2.Întemeierea Moldovei: -tradiţia istorică menţionează despre „descălecatul” lui DRAGOŞ din Maramureş(1352/1353),participant la expediţiile Regatului Ungar contra tătarilor; capitala acestui stat era la Baia; -în 1363/1364,urmaşii lui Dragoş sunt alungaţi din Moldova de către localnicii conduşi de voievodul BOGDAN din Maramureş; -urmaşii lui Bogdan,Laţcu,Petru Muşat,Roman I,au înfăptuit unirea deplină a Moldovei; -Petru Muşat(1375-1391) a bătut primele monede şi a înfiinţat Mitropolia Ortodoxă; -Roman I(1391-1394) realizează unificarea teritorială a statului,”de la munţi până la mare”. 3.Întemeierea Dobrogei: -la 1346,în „Ţara Cavarnei”,de pe ţărmul M.Negre,stăpânea un conducător pe nume BALICA; Conţinutul ştiinţific Activitatea profesorului Se face prezenţa şi se pregătesc materialele didactice. Activitatea elevului Strategia didactică Tabla,manual, creta

Prezintă principalele aspecte despre întemeierea Ţărilor Române.

Sunt atenţi la explicaţiile profesorului şi îşi iau notiţe.

Expunerea

Explicaţia

Observaţia

Conversaţiaeuristică . -Ivanco/Ivancu a urmat lui Dobrotici care s-a confruntat cu un alt pericol.cel otoman.Ce înţelegeţi prin” descălecat”? 3.a primit titlul de despot.Feed-back-ul: 1. 3.Care a fost contribuţia domnitorilor români la dezvoltarea statelor medievale româneşti? Întreabă elevii ce au înţeles din lecţia prezentată. Elevii răspund la întrebările profesorului.DOBROTIŢĂ/DOBROTICI. Mircea cel Bătrân a unit Dobrogea cu Ţara Românească.Care sunt întemeietorii Ţărilor Române? 2. -pe la 1388/1389.-urmaşul său.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful