BORANG POST-MOTERM TAHUN 6 KELAS SUBJEK UJIAN GURU : TAHUN 6 : BAHASA MALAYSIA – KERTAS 1 ( 011 ) : UJIAN BULANAN

1/2012 ( FEBRUARI ) : MASZULRAINI BIN WAHID

Masalah Murid dan Tindakan Yang Diambil Oleh Guru Kum NAMA Maxwell ak Anyut Johan ak Akie Greg Ngelana ak Untol Hebrew Ida ak Jamal Bonny ak Tedong Severina Enchong ak Tang Emilia ak Ayoh Esterina ak Ringgit Allas Madeline ak Tijun Tracy ak Nyawai Mathius Ilan ak Simon Nicholas Nyanggau ak Ngelingkong Magdeline ak Luyoh   MASALAH Tidak begitu menguasai 3M Lambat dalam menerima sesuatu topik pelajaran. Tatabahasa / pemahaman Kurang menguasai soalan kosa kata ( sinonim, antonim dan kata banyak makna ) Sering melakukan kesalahan minor tatabahasa. Kelemahan dalam soalan berbentuk kesalahan ayat ( pilihan jawapan roman )   TINDAKAN Member latihan mudah. Bimbingan berterusan sama ada melalui pihak guru / rakan seabya. Member latihan dan bimbingan berterusan dalam bahagian tersebut. Fokus kepada latihan kosa kata dan memupuk minat membaca untuk perkataan baharu. Perbanyakkan aktiviti pengukuhan bimbingan berterusan. Latihan berfokus dalam sistem bahasa dan

D/E C B

 

 

 

 

A

ANALISIS BAHASA MALAYSIA ( KERTAS 1/011 ) UJIAN BULANAN 1/2012
B I l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SOALAN NAMA 1 Allas Bonny Emilia Esterina Greg Hebrew Johan Magdeline Mathius Maxwell Nicholas Severina Tracy JUMLAH 2 3 / / / 4 / / / 5 / / / / TATABAHSA 6 7 8 9 1 0 / / / / / / / / / / / / / / / / 1 0 / / / / 7 / / 2 / / / / / / 1 0 / / / / / / / / / 6 / / / / / / 1 0 / / / / / / / / 1 0 / / / / 7 / / / 1 1 1 2 1 3 / / / / 1 4 / / / / 1 5 / / / / 1 6 / / / 1 7 / 1 8 / / / / / / / / / / / / 1 1 / 1 9 2 0 / / / / / / / / / / / / 1 2 2 1 / / / 2 2 / / / 2 3 / / 2 4 / / / / / / / / / / / 1 0 / / 3 / 6 2 5 2 6 / / / / / / / / / / 4 5 6 0 / 7 / / / / 2 7 / 2 8 / 2 9 / / 3 0 PEMAHAMAN 3 3 3 3 1 2 3 4 / / / / / / / / 3 5 / / 3 6 / 3 7 3 8 / / / 3 9 4 0 / 40 26 13 25 20 JUM/ %/GRED % G 63 33 63 50 C D C C

/

/

/ /

/

/ /

/ / / / / / / / 4 / / / / 6 / / / / / 8 / / / / / / 6 / / / 6 / / 6 / / / /

/ / / / / / 6 / / / / 7 / / / 7

/ / / / / 8

/ / / / 8

/ /

0

4

3

0

/ / 9

4

2

3

2

4

/ 3

7 18 E 10 25 E 26 65 B 27 68 B 14 35 D 23 58 C 16 40 D 27 68 C 2B, 5C, 3D,2E

PENENTUAN KATEGORI DAN KELOMPOK PELAJAR BAHASA MALAYSIA ( PEMAHAMAN ) UJIAN 1 PRA 1 NAMA MURID MARKAH GRED MARKAH GRED

PROGRAM

KATEGORI GEMILANG

GRED A

UPSR 85-100

GURU TERLIBAT

CATATAN

B

65-84

Magdeline Mathius Tracy

65 68 68

B B B

Kelas Bimbingan Program Anak Angkat Kelas Tambahan

En. Maszulraini Wahid

CEMERLANG C 50-64 Esterina Nicholas Allas Emilia 50 58 63 63 C C C C

Rujuk Senarai Program Akademik 2012

D

30-49

Bonny Severina Maxwell

33 40 35

D D D

HARAPAN E 0-29 Hebrew Johan 18 25 E E

BORANG POST-MOTERM TAHUN 6 KELAS SUBJEK UJIAN GURU : TAHUN 6 : BAHASA MALAYSIA – KERTAS 2 ( 012 ) : UJIAN BULANAN 1/2012 ( FEBRUARI ) : MASZULRAINI BIN WAHID

Masalah Murid dan Tindakan Yang Diambil Oleh Guru Kum NAMA Maxwell ak Anyut Johan ak Akie Greg Ngelana ak Untol Hebrew Ida ak Jamal Bonny ak Tedong Severina Enchong ak Tang Emilia ak Ayoh Esterina ak Ringgit Allas Madeline ak Tijun Tracy ak Nyawai Mathius Ilan ak Simon Nicholas Nyanggau ak Ngelingkong Magdeline ak Luyoh   MASALAH Bahagian A, B dan C Kurang menguasai 3M   TINDAKAN Memberi latihan mudah. Bimbingan berterusan sama ada melalui pihak guru / rakan sebaya. Member latihan dan bimbingan berterusan dalam bahagian tersebut. Fokus kepada latihan karangan dan perkembangan idea. Perbanyakkan aktiviti pengukuhan bimbingan berterusan. Latihan berfokus dalam penulisan. dan

D/E C B

 

Bahagian B dan C Bahagian B

 

A

 

Sering melakukan kesalahan minor . Bahagian B

 

ANALISIS BAHASA MALAYSIA ( KERTAS 2/012 ) UJIAN BULANAN 1/2012 SOALAN BHGN B ( 30 M ) NO.2

BHGN A BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 NAMA Allas Madelline Bonny Emilia Esterina Greg Ngelana Hebrew Ida Johan Magdeline Mathius Ilan Maxwell Nicholas Severina Tracy JUMLAH ( 10 M ) 5 4 7 5 TH 3 3 5 5 3 5 3 6 12 NO.1

BHGN C NO.3 14 10 12 10 TH 2 13 11 ( 20 M ) 16 3 14 5 TH 3 0 10 15 3 10 3 3 12

JUMLAH GRED PERATUS 35/60 58 % 17/60 28 % 33/60 55 % 20/60 33 % TH TH 9/60 15 % 5/60 08 % 28/60 47 % 31/60 52 % 9/60 15 % 27/60 45 % 15/60 15 % 27/60 45 % 3C, 4D, 5E C E C D TH E E D C E D E D

TH

TH 3

3 12 3 18 10

-

2

PENENTUAN KATEGORI DAN KELOMPOK PELAJAR BAHASA MALAYSIA ( PENULISAN ) UJIAN 1 PRA 1 MARKAH GRED MARKAH GRED

PROGRAM

KATEGORI GEMILANG

GRED A

UPSR 85-100

NAMA MURID

GURU TERLIBAT

CATATAN

B

65-84 Kelas Bimbingan En. Maszulraini Wahid Rujuk Senarai Program Akademik 2012

CEMERLANG C 50-64 Allas Emilia Mathius Ilan Esterina Magdeline Tracy Nicholas Hebrew Johan Bonny Severina Maxwell 58 55 52 33 47 45 45 15 08 28 15 15 C C C D D D D E E D e E

Program Anak Angkat Kelas Tambahan

D

30-49

HARAPAN E 0-29

TOV, ETR DAN MARKAH UJIAN BAHASA MALAYSIA ( PEMAHAMAN ) 011 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 NAMA Allas Bonny Emilia Esterina Greg Ngelana Hebrew Ida Johan Magdeline Mathius Ilan Maxwell Nicholas Severina Tracy TOV 85 55 80 65 23 25 33 85 80 43 83 50 73 ETR 1 90 60 85 70 40 40 40 90 85 45 85 55 75 U/B 1 63 33 63 50 TH 18 25 65 68 35 58 40 68 ETR PRA 1 U1/ PRA1 ETR 2 U/B 2 ETR MEI MEI ETR 3 U/B 3 ETR JPNS JPNS

TOV, ETR DAN MARKAH UJIAN BAHASA MALAYSIA ( PENULISAN ) 012 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 NAMA Allas Bonny Emilia Esterina Greg Ngelana Hebrew Ida Johan Magdeline Mathius Ilan Maxwell Nicholas Severina Tracy TOV 78 35 72 70 15 17 12 90 83 08 92 28 88 ETR 1 80 40 75 75 40 40 40 95 85 40 95 40 90 U/B 1 58 28 55 33 TH 15 08 47 52 15 45 15 45 ETR PRA 1 U1/ PRA1 ETR 2 U/B 2 ETR MEI MEI ETR 3 U/B 3 ETR JPNS JPNS

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful