SİMULİNK

Temel Seviye Semineri®
Yrd.Doç.Dr. Aslan İNAN
(Elektrik Mühendisliği Bölümü)

E-posta: inan@yildiz.edu.tr Web: www.yildiz.edu.tr/~inan

SEMİNER AKIŞI
• Simulink Temel Kullanımı (Aslan İNAN)
- Statik Simulasyon Örneği - Dinamik Simulasyon Örneği - Makina Kütle-Yay Örneği - Elektrik Devresi Örneği

5 dk ara

• Uygulamalar (Bülent VURAL)

- Real Time Windows Target (DC Motor Kontrolu) - xPC Target (Step Motor Kontrolu) - State Flow+Real Time Windows Target (Kayan LED Uygulaması)

Matlab/Simulink Semineri-2006

2

tr Tel: (212) 236 4178 .ikgm.2788 veya 2681 Matlab/Simulink Semineri-2006 3 .yildiz.236 85 70 (212) 259 7070 .SİMULİNK EĞİTİMİ MATLAB ve SİMULİNK KURSU YTÜ İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi Web adresi: http://www.edu.

trafik akışı.SİMÜLASYON NEDİR? • Bir bilgisayar modeli. gerçek veya teorik fiziksel bir sistemin bilgisayar üzerinde tasarlanma disiplini ve analiz işlemidir. bir model aracılığı ile gerçek bir sistemin temsil edilmesini sağlar. yaylanma gibi bir işlemin gösterimi de olabilir. araç. ağaç gibi herhangi bir nesnenin matematiksel gösterimidir. bir kişi. Model. Matlab/Simulink Semineri-2006 4 . bina. rüzgar hareketleri. • Benzetim tekniği. • En geniş kapsamı ile simulation (benzetim).

SİMÜLASYON TÜRLERİ  Ayrık ve Sürekli Olay Modelleri  Statik ve Dinamik Modeller  Açık Döngülü ve Kapalı Döngülü Modeller  Stokastik ve Deterministik Modeller Matlab/Simulink Semineri-2006 5 .

Gün içindeki bir gölün suyunun sıcaklığının düşmesi ve yükselmesi. Matematiksel olarak modellenirken çoğu kez diferansiyel denklemlerden yaralanılır.  Sürekli olaylar ise (continuous). benzinin tankere boşaltılması ve kimyasal dönüşümler örnek olarak verebilir.Kesikli ve Sürekli Modeller  Ayrık bir olay (discrete). bankaya giren bir müşteri ya da bir döngüyü bitiren bir hareket ayrık (kesikli) olaylara örneklerdir. Zamana bağlı olarak kesilmeden devam eden (arası olmayan) hareketlerdir. Matlab/Simulink Semineri-2006 6 . zamanın tek bir noktasında oluşan ani bir harekettir. Hava alanına inen bir uçak.

 Dinamik model. Matlab/Simulink Semineri-2006 7 . zamandan etkilenmeyen modellerdir. Modelin durumu zamana göre değişiklik göstermez.Statik ve Dinamik Modeller  Statik model. Bir simülasyon süresi söz konusudur. zamandan etkilenen modellerdir.

 Kapalı Döngü (çevrim): Sistem işlemlerinin sonuçları. Matlab/Simulink Semineri-2006 8 . benzetim modeline bir sonraki işlemin değişikliği için geri döndüğü benzetimdir.Açık/Kapalı Döngülü Modeller  Açık Döngü (çevrim): Sisteme bir geri besleme sağlamadan sistemin çıktılarının varolduğu yani girişin çıkış işaretinden etkilenmediği sistemlerdir.

Deterministlik modellerdeki hareketler her zaman aynıdır ve aynı çıktıları üretir.Stokastik/Deterministik Modeller  Stokastik modeller.  Deterministlik modeller ise rasgele olmayan girdi değişkenine sahip olan modellerdir. bir veya daha fazla rasgele değişkene dayanan modellerdir. yalnızca tahmini olarak ortaya koyabilir. Bu yüzden gerçek sistem davranışını. Matlab/Simulink Semineri-2006 9 .

simülasyonu ve analizi için kullanılan bir yazılım paketidir. soğutma. İş akış kontrolü Isı.MATLAB/SİMULİNK GİRİŞ Simulink (Simulation_and_Link). süsbansiyon ve fren sistemleri Sayısal İşaret İşleme ve haberleşme Diferansiyel denklem çözümü Durum-uzay modelleri Transfer fonksiyonları Neuro-Fuzzy sistem modelleme Elektrik devre çözümü Kontrol sistemleri (Uçuş kontrol. Matlab/Simulink Semineri-2006 ve 10 . finans. mekanik termodinamik gerçek dünya sistemini simüle edebilir. Son yıllarda akademik ve endüstriyel ortamlarda yaygın biçimde kullanılmaktadır. Simulink. dinamik sistemlerin modellenmesi. elektronik. PID kontrolü) Dış ortam ile veri alışverişi Uzaktan ve Web temelli kontrol gibi birçok elektrik.

sistemin parçalarını veya sistemin çıkışlarını gösterir. işlem blokları birbirine bağlanarak model diyagramları oluşturulur. • Matlab kodu yazmak yerine. Matlab/Simulink Semineri-2006 11 . • Blok simgeleri.MATLAB/SİMULİNK GİRİŞ Bir MATLAB arayüzü olan Simulink’te bir modelleme işlemi için: • Simge sürekleme-bırak mantığı ile taşınan bloklar kullanılır. sistemin girişlerini.

 Simulink modelleri.m) dosyalarıyla kontrol edilebilir. Matlab çalışma ortamına gönderilebilir ya da bu ortamdan veri kullanılabilir.  Simulink. Matlab/Simulink Semineri-2006 12 . GUI yapısı ile interaktif bir ortam oluşturarak kullanılabilir. setparam ve getparam komutları kullanılarak programlama (.MATLAB/SİMULİNK GİRİŞ • Simulink’in bir diğer önemli özelliği de Matlab ortamı ile etkileşimli işlem görmesidir:  Simulink çıkış sonuçları.

iki adımlık bir Simulink işlemidir: • İlk önce Simulink model editörü kullanılarak dinamik sistemin girişi. diferansiyel denklemler vb) grafiksel olarak gösteren bir blok diyagramı oluşturulur. Matlab/Simulink Semineri-2006 13 . durumu ve çıkışı arasında zaman bağımlı matematiksel ilişkisini (nümerik. türev. • İkinci adımda belirlenen bir zaman aralığı içerisinde modellenen sistem çalıştırılır yani simüle edilir.MATLAB/SİMULİNK GİRİŞ Bir dinamik sistemin simülasyonu.

Matlab araç çubuğundan Simulink simgesini tıklayınız.mdl (model) şeklindedir. •Matlab komut (>>…) ekranından simulink dosya adını yazarak direkt olarak model penceresine geçebilirsiniz ya da klasik dosya açma yöntemlerinden biri ile dosyayı bulup üzerine çift tıklayabilirsiniz Matlab/Simulink Semineri-2006 14 .SİMULİNK’i ÇALIŞTIRMAK •Simulink’i çalıştırmak için: .Komut satırına >> simulink yazınız ya da . •Simulink model dosyalarının uzantısı .

•SimMechanics •SimPowerSystems Matlab/Simulink Semineri-2006 15 .SİMULİNK EKRANI Blockset kütüphaneleri özelleştirilmiş konu bazlı bloklar içerir.

Sinks → Display Matlab/Simulink Semineri-2006 16 . model penceresine taşınarak şekildeki model kurulur.Statik Model Örneği Statik Modelleme: Santigrat dereceden fahrenhayta dönüşüm yapan bir denklemin modellenmesi Aşağıdaki bloklar.Math → Gain ve Sum 3. 1.Sources → Ramp 2.

Derece Dif.dx dt 1. x(0) = -1 •Operatör --> Integrator bloğu Matlab/Simulink Semineri-2006 17 . dx/dt •Parametre --> Başlangıç şartı. Denklem Çözümü Sürekli Sistem Modellemesi dx = −2 2) sin( t dt Başlangıç şartı x(0)=-1 Simülasyon diyagramı aşağıdaki blokları içerir: •Giriş --> Fonksiyon. 3 sin(2t) •Çıkış --> Çözüm.

Derece Dif.dx dt 1. Denklem Çözümü dx = −2 2) sin( t dt Başlangıç şartı x(0)=-1 SinWave Bloğu: Amplitude = -3 Frequency = 2 Integrator Bloğu: Initial Condition= -1 Matlab/Simulink Semineri-2006 18 .

L01 x1 fonksiyonu . c = 0. k = 1 Model Denklemi: Matlab/Simulink Semineri-2006 19 .5 .Giriş: f(t).Kütle.25 . t=0’da genliği 3 olan adım m1 k1. m = 0.Sönüm katsayısı.Yay sabiti.Fiziksel bir sistemin dinamik modellemesi Kütle-Yay-Damper Modeli f(t) c .Başlangıç şartları: x(0) = 0 ve dx/dt(0) = 0 .

Fiziksel bir sistemin dinamik modellemesi Matlab/Simulink Semineri-2006 20 .

0 Matlab/Simulink Semineri-2006 21 .5*x(n+1)-0.0 ∆t=10.5 ve x(1)=2.5*x(n) y(n)=x(n) x(0)=0.Ayrık bir sistemin modellemesi Fark Denklemi: x(n+2)=1.

Transfer Fonksiyon Örneği 2 s+2 Step Transfer Fcn Scope Matlab/Simulink Semineri-2006 22 .

7s+1 Step Transfer Fcn Scope Matlab/Simulink Semineri-2006 23 .Transfer Fonksiyon Örneği 1 2s 2+0.

8 ohm 4 Ohm 2A 64 V 1 Ohm Matlab/Simulink Semineri-2006 24 .Elektrik Devresi Örneği Şekildeki elektrik devresinde 1 Ohm’luk direçten geçen akımı bulunuz.

MATLAB GUI+SİMULİNK Matlab/Simulink Semineri-2006 25 .

KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER Matlab/Simulink Semineri-2006 26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful