Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
19Activity

Table Of Contents

P. 1
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại nhà nước Việt nam hiện nay

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại nhà nước Việt nam hiện nay

Ratings:
(0)
|Views: 1,215|Likes:
Published by Công Huy
luận án tiến sĩ kinh tế : Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại
nhà nước Việt nam hiện nay
liên hệ email: luanvan84@gmail.com
luận án tiến sĩ kinh tế : Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại
nhà nước Việt nam hiện nay
liên hệ email: luanvan84@gmail.com

More info:

Published by: Công Huy on Mar 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

 
 
lb f
cwebzeb6=A`nelc"din
5
 
HỜ `låi mủd zá ĕái }ấi
 
]xƱỞb` ĕấL fỎd klbf }ẹ uwổd mèb
 
 
 
 
qfấn }fị hîdf cƤƥb`
 
`lẤ
l
 qfåq bèb` dei flw uwẤ fiấ} ĕỜb` dỠedåd B`èb fáb` }fƱƥb` nấ
l
bfá bƱớd Zl} ben flb be|
 
Dfw|ïb b`ábf?
 
]ál dfîbf# cƤw }fýb` }lễb }Ề zá }îb mủb`
 
 Nä tổ?
 
7"18"1<
 
cwẮb åb }lẹb tĬ klbf }ẹ
 
 B`ƱỞl fƱớb` mẫb kfie fỎd?
5" Q@T"]T Cï đỬd Cứ 
 
8" ]T ZŬ ]fị Clïb
 
 Fá BỜl
. 811: 
 
 
lb f
cwebzeb6=A`nelc"din
8
 
CồL DEN đIEB
 
]ýl vlb den ĕieb ĕè| cá dýb` }xãbf b`flïb dỬwdỠe xlïb` }ýl" Dåd mứ clỀw bïw }xib` cwẮb åb cá }xwb` }fỵd zá dô b`wỔb `ổd x÷ xá
b`"
]åd `lẤ cwẮb åb
 
 Qfấn ]fị Hîdf CƱƥb` 
 
 
 
lb f
cwebzeb6=A`nelc"din
4
 
NửD CửD
 
]xeb` qfủ hãe
 
Ởl den ĕieb
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5
Nủd củd
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 8
Mebf nủd dåd dfứ zlẹ} }ẩ}
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4
Mebf nủd hẤb` hlỄw
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =
Mebf nủd tƥ ĕỔ# hlỄw ĕỔ
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7
QfẠb nộ ĕẠw
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :
DfƱƥb` 5?
 
Dƥ tộ cþ cwẮb zễ flỀw uwẤ fiấ} ĕỜb` klbf miebf dỠe dåd B`èb fáb`}fƤƥb` nấl
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 58
 
5"5"
 
Dåd fiấ} ĕỜb` klbf miebf dƥ hẤb dỠe B`èb fáb` }fƱƥb` nấl
""""""""""""""""""""""""""""""""" 585"8"
 
Flw uwẤ fiấ} ĕỜb` klbf miebf dỠe BF]N
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =75"4"
 
Dåd bfèb }ổ Ấbf fƱộb` ĕẹb flw uwẤ fiấ} ĕỜb` klbf miebf dỠe BF]N
""""""""""""""""" :=
5"=" Klbf b`fln dỠe ]xwb` uwổd zễ zld bèb` dei flw uwẤ fiấ} ĕỜb` dỠe
dåd BF]NBB""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 04
DfƱƥb` 8?
 
]fỵd }xấb` flỀw uwẤ fiấ} ĕỜb` klbf miebf dỠe
dåd BF]NBBZB
"""" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 68
 
8"5" Kfål uwå} zễ f }fổb` BF]N zá dåd BF]NBB ộ ZB
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 688"8" ]
fỵd }xấb` flw uwẤ fiấ} ĕỜb` klbf miebf dỠe dåd BF]NBB ZB
"""""""""""""""""""""""""" 6<
8"4" đåbf `lå dfwb` }fỵd }xấb` flw uwẤ fiấ} ĕỜb` klbf miebf dỠedåd BF]NBB Zl} Ben
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 518
DfƱƥb` 4?
 
@lẤl qfåq bèb` dei flỀw uwẤ fiấ} ĕỜb` klbf miebfdỠe dåd BF]NBB ZlỀ} Ben
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 584
 
4"5"Bfứb` ĕịbf fƱớb` dfỠ |ẹw ĕổl zớl fiấ} ĕỜb` B`èb fáb`
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 584
4"8"@lẤl qfåq `ôq qfẠb bèb` dei flw uwẤ fiấ} ĕỜb` klbf miebfdỠe dåd BF]NBB ZB flb be|
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 580
4"4" NỜ} tổ klẹb b`fị
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 574
Kẹ} cwẮb
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5:8
Mebf nủd }ál clỀw }fen kfẤi
""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""5:=
Mebf nủd dåd dýb` }xãbf dýb` hổ dỠe }åd `lẤ
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5:0
Mebf nủd dåd dfứ zlẹ} }ẩ}
 

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Diep Vu liked this
Long Tu liked this
Míp Mộc Mạc liked this
sieu nhan ga liked this
Hương Kute liked this
nhat liked this
Dang Thai liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->