ORTA DOĞU TEKN K ÜN VERS TES

GIDA MÜHEND SL Ğ BÖLÜMÜ

Bu sözlük Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından yaklaşık 2 yıl süren bir çalışma sonucu ortaya çıkmıştır. Hazırlanmasında ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümünde verilen temel dersler göz önünde bulundurulmuştur. Sözlüğün oluşturulmasındaki temel amaç ngilizce terimlerin Türkçe’deki karşılıklarını en doğru biçimde tüm Gıda Mühendislerine ve Gıda Mühendisliği öğrencilerine aktarmaktır. Ekli sözlük her türlü öneri/eleştiri/ekleme vb. görüşlere açık olup önerilerinizi aysu@metu.edu.tr adresine yapabilirsiniz. lgili rehberin gelen görüşler doğrultusunda belirli aralıklarla güncellenerek ve kapsamını genişleterek amaçlanan hedefe ulaşması dileklerimizle......

GIDA MÜHEND SL Ğ TER MLER REHBER

ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 15.04.2005

NG L ZCE – TÜRKÇE TÜRKÇE – NG L ZCE

ANKARA 2005
1 2

A
Abrasive Absolute Pressure Absorption Absorptivity Acceleration Acceptance Sampling Plan Accumulation Accuracy Acetic Acid Acidity Regulators Acoustic Drying Abrasif, Aşındırıcı Mutlak Basınç Soğurma Soğurma Katsayısı vme Örnekleme Planı Birikim Doğruluk,Kesinlik Asetik Asit Asitliği Düzenleyiciler Yankılanımlı Kurutma Hareket, Eylem Zamanları Etkinlik Enerjisi Başlatıcı, Çalıştırıcı, şletici Uyabilen Denetim Adyabatik, Isı Geçirmez Isı Geçirimsiz Doyma, Değişmeyen Isıda Doyma Isı Geçirimsiz Doyma Sıcaklığı Isı Geçirimsiz Doyma Eğrisi Yüzeyine Tutan Yüzeye Soğurma Eşsıcaklık Eğrisi Katı Diffüzyon Yöntemi Katı Besiyeri Yatık Agar Olgunlaştırma Çalkalama Çalkalayıcı Hava Sızıntısı Hava Besleme
4

NG L ZCE - TÜRKÇE

Action Times Activation Energy Actuator Adaptive Control Adiabatic Adiabatic Saturation Adiabatic Saturation Temperature Adiabatic-Saturation Curve Adsorbent Adsorption Isotherm Agar Diffusion Method Agar Medium Agar Slant Aging Agitation Agitator Air Leak Air Supply
3

Airborne Airflow Arrangements, Spray Dryers Air-Lift Dryers Alcoholic Beverages Algae Algebra Amorphous Amplitude Ratio Analogous Quantities Analysis Of Variance Anchor Anhydrous Anticaking Antifoam Antioxidant Arithmetic Mean Arithmetic Mean Diameter Aroma Assumption Atomizers: Rotating Disks,Spray Nozzles Attenuation Ratio Attribute Analysis Autoclave Automatic Reset Averaging Control Axial Azeotrop

Hava Kökenli Püskürtmeli Kurutucularda Hava Besleme Düzenleri Havayla Kaldırmalı Kurutucular Alkollü çecekler Alg Cebir Şekilsiz Genlik Oranı Benzeşen Ölçüler Değişim ncelemesi Çıpa Susuz Topaklanmayı Engelleyen Köpük Giderici Oksitlenme Önleyici Aritmetik Ortalama Aritmetik Ortalama Çapı Koku Varsayım Atomizerler: Dönen Diskler, Püskürtme Memeleri Azalma Oranı Nitelik Değerlendirme Otoklav Otomatik Sıfırlama Ortalayıcı Denetim Eksenel Eş Kaynar, Azeotrop

Bactericide Bacteriophage Bacteriosin Bacteriostat Bacteriostatic Bacterium (singular) Baffle-Nozzle System Bagasse Baker’s Yeast Bakery Products Band-Dryers Basis Batch Batch Drying Batch Process Batch Reactor Beam Length Belt Dryers Binary Binding Site Bingham Plastic Binomial Distribution Biochemical Oxygen Demand (BOD) Biodegradation Biomass Bioprocess Bioreaction Biosynthesis Biotransformation Black Body

Bakteri Öldürücü Bakteriyofaj Bakteriyosin Bakterinin Gelişimini Önleyici Bakteriostatik Bakteri Yönlendirici, Saptırıcı Kanatçık-Meme Ağzı Sistemi Küspe, Posa Ekmek Mayası Unlu Ürünler Bantlı Kurutucular Temel Kesikli, Kazan Kesikli Kurutma Kesikli şlem Kesikli Reaktör Işın Boyu Kayışlı Kurutucular kili Bağlanma Yeri Bingam Plastik ki Terimli Dağılım, Binom Dağılımı Yalnızca ki Olay Meydana Gelebildiğinde Biyokimyasal Oksijen Gereksinimi (BOG) Biyolojik Yıkım Biyokütle Biyoişlem Biyotepkime Biyosentez Biyolojik Dönüşüm Kara Cisim (Kara Madde) Haşlama Ağartma

B
Bacteria (plural) Bactericidal Bakteriler Bakteri Öldüren

Blanching Bleaching

5

6

Block Diagram Blurred Vision Bode Diagram Bode Stability Criterion Boil Boiling / Bubble Point Bone Dry Gas Bone-Dry Air Bone-Dry Solid Bound Moisture Boundary Condition Bound-Water Bran Brewery Brewing Bright Field Microscope Broth Medium Browning Bubble Cap Tray Bubble Point Budding Bulk Culture Butter Buttermilk By-product (side product) Akım Şeması Bulanık Görme Boda Çizim Boda Kararlılık Ölçütü Çıban Kaynama Noktası Kupkuru Gaz Kupkuru Hava Kupkuru Katı Bağlı Nem Sınır Koşulu Bağlı Su Kepek Biracılık Kaynatma Basit Işık Mikroskobu Sıvı Besiyer Kahverengileşme Şapkalı Tepsi Kaynama Noktası Tomurcuklanma Ana Kültür Tereyağı Yayıkaltı Yan Ürün Capacity Capillary Capillary Condensation Capillary Flow Capillary Potential Capillary Relaxation Capillary-Porous Materials Capsid Capsul Caramelization Carcass Cascade Control Casing Caustic Soda Cell Membrane Cell Wall Central Composite Design Central Limit Theorem Central Points Centrifugal Pump Cereal Chain Reaction Characteristic Drying Curve Characteristic Equation Characteristic Moisture Content Chealating agent Cheese Chemical Dehydration Chemical Oxygen Demand (COD) Sığa Kılcal Kılcal Yoğunlaşma Kılcal Akış Kılcal Çekicilik Kılcal Gevşeme Kılcal Gözenekli Maddeler Kapsid Kapsül Karamelizasyon Karkas Şelale Denetimi Kılıf Kostik Soda Hücre Zarı Hücre Duvarı Merkezi Karma Tasarım Merkezi Sınır Teoremi Merkez Noktaları Santrifüjlü Pompa (Merkezkaç Pompa) Tahıl Zincirleme Tepkime Tipik Kuruma Eğrisi Özgün Denklem. Metal tutuklayıcı Peynir Kimyasal Su Giderme Kimyasal Oksijen htiyacı (KO ) Kimyasal Çekicilik Kemostat Çiğnenebilirlik Ki-Kare Dağılımı C Calorific Value Capacitance (Electrical) Capacitance Analogies Capacitance-Only System Isıl Değer Sığa (Elektriksel) Sığa Benzerlik lişkileri Salt Sığalı Düzge Chemical Potential Chemostat Chewiness Chi-Square Distribution 7 8 . Tipik Denklem Tipik Nem çeriği Çelat. Kıstırıcı Madde.

Kapakçığı Denetlenen Oylum DenetlenebilirlikYönetilebilirlik Denetçi. Denetmen Denetim Ayarları 9 10 . Eşözekli Konçlama Yoğuşma Sıvısı Yoğuş(tur)ma.Chopping Cider Cilia Clamped Signals Clarification Class Cleaning In Place(CIP) Cleaning Out Of Place (COP) Closed Loop Clustered Random Sampling Coagulation Coalescence Cocci Cocurrent Co-Current Drying Cocurrent Flow Codon Cofactor Coffee Beans Collagen Collapse Collision Colloidal Properties Colony Competive Inhibition Complex Control Systems Complex Process Analysis Compliance Component Component Balance Compressibility Factor Compressible Compressive Stress (Et) Parçalara Ayırma. bütünleşme Kok Eşyönlü Akım Eşönlü Kurutma Eşyönlü Akım Kodon Kofaktör Kahve Çekirdeği Kolajen Bayılma. Çökme Çarpışma Koloidal Özellikler Koloni Yarişmali Inhibisyon Karmaşık Denetim Düzgeleri Karmaşık Süreç Çözümlemesi Uyma Bileşen Bileşen Denkliği Sıkıştırılabilirlik Etmeni Sıkıştırılabilir Sıkıştırma Gerilimi Compressor Computer Control Concentrated Concentration Concentric Conching Condensate Condensation Condenser Conduction Confection Confidence Limits Conjugation Constant-Rate Period Consumption Contact Angle Contact Dryers Contaminated Food Contamination Continuous Continuous Control Action Continuous Drying Continuous Flow Stirred Tank Reactor(CSTR) Contraction Control Control Charts Control Points Control Valve Control Volume Controllability Controller Controller Settings Kompresör. Sıkıştırıcı Bilgisayar Denetimi Derişik Derişim Eşmerkezli. Doğrama Elma Şarabı Sil (kamçı) Sıkıştırılmış Uyarı Berraklaştırma Sınıf Yerinde Temizlik Yerinden Sökülerek Temizlik Kapalı Döngü Kümeden Gelişigüzel Örnekleme Pıhtılaşma Birleşme. Kesiksiz Sürekli Denetim Eylemi Sürekli Kurutma Sürekli Akışlı Karıştırmalı Tepkime Kazanı Kasılma Denetim Denetim Çizgesi Denetim Noktaları Denetim Subabı. Bulaşma Sürekli. Yoğunlaşma Yoğuşturucu letim Şekerleme Güven Sınırları Konjugasyon Değişmeyen Hız Dönemi Tüketim Değme Açısı Temaslı Kurutucular Kirlenmiş Gıda Kirlenme.

Convection Convective Dryer Convective Heat Transfer Coefficient Convective-Radiative Drying Conversion Conversion Factor Corn Steep Liquor Correlation Cortex Cossette Cost Counter stain Countercurrent Countercurrent Drying Countercurrent Flow Covariance Creep Critical Control Points Critical Damping Critical Frequency Critical Moisture Content Critical Point Critical Thickness Of Insulation Critical-Oscillation Period Cross Current Crust Crustacean Crystallization Crystallizer Cultivation Curd Curing Cyclone Isı Taşınımı Taşınımlı Kurutucu Taşınımlı Isı Aktarım Katsayısı Taşınımlı-Işınımlı Kurutma Dönüşüm Çevirme Katsayısı. Tütsülemek Siklon Damp Damped Frequency Damping Dark-field Microscope Data Set Datum Temperature Deactivation Dead Phase Dead Time Dead-Zone Decay Ratio Decimal Reduction Time Deformation Degree Of Completion Degree Of Superheat Degree Of Freedom Dehumidification Dehydration Delay Time Denaturation Density Dependent Variable Derivative Derivative Control Action Descriptive Statistics Design Of Experiments Desorption Desorption Isotherm Deterioration Sönümleme Sönümlü Sıklık Sönümleme. Gecikme Süresi Doğalsızlama Yoğunluk Bağımlı Değişken Türev Türevsel Denetim Eylemi Betimsel statistik Deneylerin Tasarımı Yüzden Salma Yüzden Salma Eşsıcaklık Eğrisi Bozulma. Ekmek Kıtırı Kabuklu Deniz Hayvanı Kristalizasyon. Yalıtkanın Etkinlik Kalınlığı Salınım Dönemi Çapraz Akım Ekmek kabuğu. Ölüm Evresi Ölü Süre Ölü Bölge Azalma. Tuzlamak. Birlikte Değişim Sürünme Kritik Kontrol Noktaları. Zayıflatma. Bastırma Karanlık Saha Mikroskobu Veri Kümesi Taban Sıcaklık Etkizleştirme Ölüm Fazı.kötüleşme D 11 12 . Kesin Denetim Katı Sönümleme Etkin Sıklık Değişim Nem çeriği Değişim Noktası Yalıtkanın Kritik Yarıçapı. Zayıflama Oranı Ondalıksal ndirgeme Süresi Biçimi Bozulmak. Tipik Denetim. linti Korteks Pancar Dilimi Maliyet. Dönüştürme çarpanı Mısır Maserasyon Sıvısı Bağıntı. Özgürlük Derecesi Nemalma Su Giderme Erteleme. Kristallendirme Kristallendirici Büyütme Işlemi Pıhtı Kürleme. Bedel Karşıt Boya Zıt (Karşı) Akım Zıt Yönlü Kurutma Karşıt Akım Kovaryans. Biçimsizleşme Tamamlanma Derecesi Kızgınlık Derecesi Serbestlik Derecesi.

tici Güç. Devinim Yanılgısı E Effective Time Constants Effectiveness Effectiveness Factor Effervescence Efficiency Effluent Effusion Effusion Resistance Coefficient Elastic Limit Elasticity Elastic-Plastic Stretching Electrical Conductivity Etkili Süre Değişmezleri Etkinlik Etkinlik Çarpanı Kabarma. Sürükleyici Kuvvet Damla Tambur Kurutucu Kuru Termometre Sıcaklığı Kurutma Kuruma Tavrı Kurutma Bölmesi Kurutma Bedeli. Kaplama tici Kuvvet.Yürütücü Kuvvet. Diffusivity Diffusivity Dilatant Dilute Dilution Rate Dimension Dipolar Rotation Direct Digital Control Direct Heating Discoloration Discontinuous Control Action Disperse Distance-Velocity Delay Distillate Distillation Distributed Parameters Dizziness Dormant Drag Force Sapma Çiylenme Noktası Yarıgeçirimsel Arıtım Dielektrik Değişmezi Dielektrikli Kurutucu Dielektrikli Isıtma Dielektrik Kaybı Türevsel Boyut Islanma Isısı Basınç Farkı Ölçer Ayrıntılı Boyama Yayıngan Yansıma Yayıngan Geçirim Yayınma. Kurutma Gideri Kuruma Eğrisi Kuruma Verileri Kuruma Hızı Kuruma Gerilimi Duncan Çoklu Aralık Testi Toz Tutma Dinamik.Deviation Dew Point Dialysis Dielectric Constant Dielectric Dryer Dielectric Heating Dielectric Loss Differential Element Differential Heat Of Wetting Differential Manometer Differential Staining Diffuse Reflection Diffuse Transmission Diffusion Diffusion Coefficient. Kesikli Denetim Eylemi Yayılmış. Dağılmış Yol-hız Gecikmesi Damıtık Damıtma Dağıtılmış Koşullu Değişkenler Baş Dönmesi Uykuda Sürükleme Kuvveti Dressing Driving Force Droplet Drum Dryer Dry Bulb Temperature Drying Drying Behaviour Drying Chamber Drying Cost Drying Curve Drying Data Drying Rate Drying Stress Duncan's Multiple Test Dust Collection Dynamic Error Sos. Yayınım Yayınma Katsayısı Yayınganlık Genleşici Seyreltik Seyreltme Hızı Boyut Çift Kutupsal Dönüş Doğrudan Sayısal Denetim Doğrudan Isıtma Rengini Yitirmek Devamsız. Devingen Hata. Süsleme. Köpürme Verimlilik Dışakan Delikten Yayınma Delikten Yayınma Direnç Katsayısı Esneme Sınırı Esneklik Esneme-Plastik Germe Elektriksel letkenlik 13 14 .

Artan Tepken Isı Veren Tepkime Ekzotoksin Uzman Paneli Yapay Ortamda Yaşatılan Doku Üstsel Büyüme Özüt Özütleme Dış Etkenler Ekstrüzyon. Yetenekli. Kökünü Kurutmak Yanlış Yanılgı şlemcisi Yanılgı-Tümleştirme Ökaryot Buharlaştırma. Sıvı Asıltı Yapıcı Emülsiyon. Elektronik Salgı Yayım Bantı Yayım Gücü Yayımlılık Emulgatör. Ön Besleme Besleme Düzeni Fermentasyon. Çekme F Factorial Points Facultative Falling-Rate Period Fan Fat Fatty Acid Fecal Contamination Feces Fed-batch Operation Fed-batch Process Feed Feed Flow Rate Feedback Feedforward Feeding Arrangement Fermentation Fermented Sausage Faktoriyel Noktalar Fakültatif. Çektirme. Dayanabilir Azalan Hız Dönemi Üfleç Katı Yağ Yağ Asidi Dışkıdan Kirlenme Dışkı Yarı Kesikli Işlem (Beslemeli kesikli) Beslemeli Kesikli Süreç Besleme Besleme Akış Hızı Geri Besleme leri Besleme.Electrical Resistivity Electron Microscope Electronic Controller Electronic Noise Emission Band Emissive Power Emissivity Emulsifier Emulsion End Effect Endotoxin Energy Balance Energy Regulator Enriched Medium Enteric Pathogens Enterotoxin Enthalpy Entropy Equation Of Continuity Equilibrium Equilibrium Line (Curve) Equilibrium Moisture Equilibrium Temperature Equilibrium-Moisture Content Equimolar Equivalent Diameter Eradicate Error Error Function Error-Integral Eukaryote Evaporation Evaporative Surface Elektriksel Yalıtkanlık Elektron Mikroskobu Elektronik Denetleyici Elektronik Titreşim. Enerji Denkliği Enerji Düzenleyici Zenginleştirilmiş Besiyeri Enterik Patojen Enterotoksin Entalpi Entropi Süreklilik Denklemi Denge Denge Doğrusu (Eğrisi) Denge Nemi Denge Sıcaklığı Dengedeki Nem çeriği Eşmolar Eşdeğer Çap Yok Etmek. Evaporasyon Buharlaşan Yüzey Evaporator Evisceration Excess Reactant Exothermic Reaction Exotoxin Expert Panel Explant Exponential Growth Extract Extraction Extrinsic Parameters Extrusion Buharlaştırıcı ç Organların Çıkarılması (Tavuk) Fazla Tepken. Kükreme Sucuk 15 16 . Sıvı Asıltı Uç Etki Endotoksin Enerji Dengesi.

lezzet Fluoressant Mikroskobu Yüzer Etkili Denetim Dalgalanma Yanma Gazı Akışkan Akışkan Yataklı Kurutucu Akışkan Yatak Akı Köpük Gıda ve laç Yönetim (G Y) Gıda Kökenli Hastalık Zorlanmış Taşınma Zenginleştirme. Zorlanmamış Taşınım Özgün Nem Özgün Kök Açık Yüzey Akışı Donduruculu Kurutucu Dondurarak Kurutma Frekans. Güçlendirme Çerez (Güçlendirilmiş) Şarap Birikinti Etmeni. Sıkılık Birinci Derece Düzge Birinci Dereceden Aşama Yerine bağlama Flagella Flagellum Ani Damıtma Parlama Sıcaklığı Tat. Floating Control Action Fluctuation Flue Gas (Exhaust Gas) Fluid Fluid-Bed Dryer Fluidized Bed Flux Foam Food and Drug Administration (FDA) Foodborne llness Forced Convection Fortification Fortified Wine Fouling Factor Fraction Fractional Factorial Design Fracturability Fermentör Ateş Alan Ayarlama Süzme Kanatçık Sonlu Farklar Yöntemi Sertlik. Kazanç Mide Ve Bağırsak tihabı Kapı Gösterge Basıncı Jel Jel Elektroforezi Jelatinizasyon Jelleşme Gen Gen fadesi Gen Düzenlemesi Üretim. Tütsülemek Fungus Küf Mantarı. Mantar. Kesir Kesirli Çok Etkenli Deney Tasarımı Kırılganlık. Ayrım. Kırılabilirlik Free Contraction Free Convection Free Moisture Free Radical Free Surface Flows Freeze Drier Freeze Drying Frequency Frequency Response Friction Loss Fugacity Fumigation Fungi Fungus Özgün Büzülme Özgün Taşınım.Sıklık Frekans Yanıtı Sıklık Tepkisi Sürtünme Kaybı Etkin Basınç.Küf G Gain Gastroenteritidis Gate Gauge Pressure Gel Gel Electrophoresis Gelatinization Gelling Gene Gene Expression Gene Regulation Generation Generation Time Genome Genus Yükselme. Kirlilik Etmeni Kesim.Fermentor Fever Field Tuning Filtration Fin Finite Difference Method Firmness First Order System First-Order Stage Fixation Flagella (plural) Flagellum (singular) Flash Distillation Flash Temperature Flavor Fleurescens Mic. Kuşak Üretim Süresi Genom Cins 17 18 . Fugasite Buharla Dezenfekte Etmek.

Isıl Değer Buharlaşma Isısı Islanma Isısı Hulling Humid Enthalpy Humid Heat Humidification Humidity Humidity Measurement. Sınaması H HACCP HACCP Principles Half Life Halophiles Hanging-drop Technique Hardness Harvest Hazardous m/o Heat Capacity Heat Exchanger Heat Flow Heat Flux Heat Generation Heat Of Combustion. Calorific Value Heat Of Vaporization Heat Of Wetting Tehlike Değerlendirmesi ve Etkin Denetim Noktaları (TDEDN) Tehlike Degerlendirmesi ve Etkin Denetim Noktaları lkeleri Yarılanma Süresi Halofilik Asılı Damla Yöntemi Sertlik Hasat Tehlikeli mikroorganizma Isı Sığası Isı Değiştirici Isı Akışı Isı Akısı Isı Üretimi Yanma Isısı.Germ Germination Glazing Gloss Gram Staining Gravity Grey Body Growth of m/o Growth Phases Gum Gum Arabic Embriyo (Buğday). Tutkal. Filizlenme Üst Kaplama (Balık). Yapıştırıcı Arap Zamkı Heat Resistance Heat Resistant Bacteria Heat Sensitive Bacteria Heat Transfer Heat-Transfer Coefficient Heat-Transfer Flux Hedonic Scale Heterofermentative Higher Heating Value Hold-Back Hold-Up Homofermentative Homogenization Hops Horticulture Isıl Direnç Isıl Dirençli Bakteri Isıl Duyarlı Bakteri Isı Aktarımı Isı Aktarım Katsayısı Isı Aktarım Akısı Hedonik Ölçek Heterofermentatif Üst Isıl Değer Geri Tutma Tutma Homofermentatif Tektürleştirme Şerbetçiotu Bahçecilik Kabuğunu Çıkarmak Nemli Entalpi Nemli Isı Nemlendirme Nemlilik Nemlilik Ölçümü Nem Çekicilik Düzeyi (Gücü) Hunter Lab Renk Düzgesi Hidrojenleme Hidrometre Su seven Su sevmeyen Nemlilik Ölçümü Nem Çeken Nem Çeken-Yaş çeriği Neme Doyum Sıcaklığı Hipertonik Hipotez Denemesi. Rüşeym Çimlenme. Hygrometry Humidity Potential Hunter Lab Color System Hydrogenation Hydrometer Hydrophilic Hydrophobic Hygrometry Hygroscopic Hygroscopic-Moisture Content Hygroscopic-Saturation Temperature Hypertonic Hypothesis Testing 19 20 . Sırlama Parlaklık Gram Boyama Yerçekimi (Kütleçekimi) Gri Cisim Mikrobiyal Gelişme Büyüme Evreleri Zamk.

Bulaşma. Geçme. Başlangıç Koşulu Zarar Görmüş.Ekim Aşı Giren. Birleştirilmiş. Eylemsizleştirme Çark Gerçekleştirme. Engel lk Koşul. Sürünceme Geri Kalma Evresi 21 22 . stila Kızıl Ötesi Kızılötesi Isıtma Önleme Önleyici. Bir Dağılım çindeki Pik Seviyesi L Lactic Acid Lag Lag Phase Laktik Asit Geri Kalma. Yerine getirme Anlık Işıma Tamamlanmamış Blok Tasarımı Sıkıştırılamayan nkübasyon Inkübatör(Etüv) Bağımsız Değişken Belirteç Dolaylı Isıtma Eylemsiz. Yaralanmış Hücre Aşılama. Gecikme. Asal Hastalanmiş Kişi Enfeksiyon.Hypotonic Solution Hysteresis Hipotonik Çözelti Histerezis Integral Integral Bellows Integral Control Action Integral Heat Of Wetting Integrating System Interaction Bileşik. Girdi Böcek Zehiri Kararsızlık Yalıtım Yalıtkan Interface Interfacial Tension Intermediate Culture Intermediates Intoxication Intrinsic Parameters Irreversible Isobaric Expansion Isotherm Isothermal Compression Isotonic Solution J-K Jaundice Kefir Kilning Kumiss Kurtosis Sarılık Kefir Kurutma (Malt) Kımız Basıklık. Uygulama. Tümleşik Birleştirici Körükler Tümleşik Denetim Eylemi Tümleşik Islanma Isısı Toplayıcı Düzge Etkileşim Arayüzey Arayüzey Gerilimi Ara Kültür Ara Ürünler ntoksikasyon ç Etkiler Tersinmez Eşbasınçta Genleşme Eşsıcaklık Eşsıcaklıkta Sıkıştırma Izotonik Çözelti I Immobilization Impeller Implementation Incident Radiation Incomplete Block Design Incompressible Incubation Incubator Independent Variables Indicator Indirect Heating Inert Infected Person Infection Infrared Infra-Red Heating Inhibition Inhibitor Initial Condition Injured Cell Inoculation Inoculum Input Insecticide Instability Insulation Insulator Tutuklama.

Öze Alt Denetim Sınırı Alt Isıl Değer LSD Testi Yuvarlanmış Parametre Modeli. Degree Of Maltodekstrin Mayşeleme Kütle Dengesi. Çimlendirme Moisture Moisture Balance Moisture Conductivity 23 24 . Ortanca Zar Mezofilik Mikrokılcal Mikrodalga Dielektrik Değişmezi Mikrodalga Isıtma Değirmen Öğütmek En Düşük Akışkanlaşma Hızı Karışabilir Karışır . Yaşlılık Tartısı Yaş letkenliği M Malo-Lactic Enzyme Malt Malting Malo-Laktik Enzim Biralık Çimlendirilmiş Arpa Maltlama.Laminar Flow Laplace Transformation Lard Latent Heat Leaching Leaven Legume Lever Arm Rule Limiting Reactant Linear Regression Linearization Linear-Shear Coefficient Linear-Shrinkage Coefficient Lipid Liquid Culture Liquid-Extraction Load Change Locust Bean Gum Log Mean Area Log Mean Temperature Difference Loop Lower Control Limit Lower Heating Value LSD Test Lumped Parameter Model Lysogenic Bacteria Katmanlı Akış Laplace Dönüşümü Hayvansal Yağ. Tepe Değeri Değiştirilmiş Nişasta Katsayı Esneklik Katsayısı Sertlik/ Bükülmezlik Katsayısı Yaşlık Derecesi Yaş Yaş Denkliği. Çözünür Karışık Kültür Karışım Tasarımı Mod. Dışlanmış Değişken Lizogenik Bakteriler Maltodextrin Mashing Mass Balance Mass Flux Mass Fraction Mass Mean Diameter Mass-Transfer Coefficient Mass-Transfer Flux Maturity Mean Heat Capacity Measuring Lag Median Membrane Mesophilic Microcapillary Microwave Dielectric Constant Microwave Heating Mill Milling Minimum Fluidization Velocity Miscible Miscible (Soluble) Mixed Culture Mixture Design Mode Modified Starch Modulus Modulus of Elasticity Modulus of Rigidity Moistness. Çember.Kütle Denkliği Kütle Akısı Kütle Kesiri Kütle Ortalama Çapı Kütle Aktarım Katsayısı Kütle Aktarım Akısı Olgunluk Ortalama Isı Sığası Ölçme Gecikmesi Medyan. Domuz Yağı Gizli Isı Katıdan Özütleme Kabarma (Hamur) Kuru Baklagiller Kaldıraç Kuralı Sınırlayıcı Tepken Doğrusal Uyumlama Doğrusallaştırma Doğrusal Kayma Katsayısı Doğrusal Büzülme Katsayısı Yağ Sıvı Kültür Sıvıdan Özütleme Yük Değişimi Keçiboynuzu Zamkı Logaritmik Ortalama Alan Logaritmik Ortalama Sıcaklık Farkı Döngü.

Moisture Bonding Moisture-Solid Equilibrium Molasses Mold Mole Fraction Momentum Momentum Diffusivity Monomolecular Sorption Most Probable Number Mother Culture Multimolecular Sorption Multiple Comparison Test Multiple-Stage Multistaged Dryers Munsell Color System Mycotoxin Yaş çeriği Eşsıcaklıkta Yaşlık Eğrisi Yaş Tutma. Birbirine Dik Salınım Ozmofilik Organizmalar Geçişim. Çıktı Birleşik Isı Aktarım Katsayısı Hedefi Aşma Oksidasyon.Moisture Content Moisture Isotherm Moisture Retention. Yükseltgenme N Nausea Negative Effector Neurotoxin Noncompetitive Inhibition Normal Distribution Normal Stress Number Of Transfer Units (NTU) Nyquist Diagram Mide Bulantısı Olumsuz Etkileyici Nörotoksin Yarışmasız Engelleme Normal Dağılım Normal/Yüzeye Dik Gerilim Aktarım Birimi Sayısı Nyquist Çizgesi P P Chart With Constant Lot Size P Chart With Variable Lot Size Packed Bed Packed Column Packed-bed Packing Arrangement Paddle Paired Comparison Topluluk Sayısı Sabit P Diyagramı Topluluk Sayısı Değişken P Diyagramı Dolgulu Yatak Dolgulu Kolon Dolgulu Yatak Paketleme Düzeni Kanatlı kili Karşılaştırma 25 26 . Ozmos Çıkan. Şeker Pekmezi Küf Mol Oranı Momentum. Yaş Bağlama Yaş-Katı Dengesi Melas. Kütle tkisi Momentum Yayınımı Tek Moleküllü Yüzey Soğurması En Muhtemel Sayı Ana Kültür Çok Katlı Molekül Tutma Çoklu Karşılaştırma Testi Çok Kademeli / Basamaklı / Aşamalı Çok Aşamalı Kurutucular Munsell Renk Sistemi Mikotoksin O Objective Methods Odor Oil Oilseed Open Loop Open System Operating Line Optimization Order Orifice Meter Orthogonal Oscillation Osmophilic Organisms Osmosis Output Overall Heat Transfer Coefficient Overshoot Oxidation Nesnel Yöntemler Koku Sıvı Yağ Yağlı Tohum Açık Döngü Açık Düzge şletme Doğrusu. Takım Delikli Ölçer Ortogonal. Çalışma Eğrisi En Uygunlaştırma Derece.

Geçirimlilik Petri Kabı Faj Faz. Nüfuz Nüfuz Derinliği Delikli/Elek Tepsi Peritiriş(Çevre Kamçısı) Geçirgenlik. Ucaysal. Duyarlılık Ön Zenginleştirme Birincil Metabolit Birincil Boya Olasılık Ölçüm Ucu Probiyotik Prokaryot Süreç tici Pervaneli Propiyonik Asit Orantılı Orantılı Denetim Eylemi Bitkinlik Protoplast Pirüvat 27 28 . Yörünge Yola Bağımlı Değişim Hastalık Yapıcı Patojenik Bakteri zyolu Sızma. Evre Evre-Zıt Mikroskobu Olgusal Katsayı Fosfat zyolu Fosfoketolaz Izyolu Fotosentez Fiziksel Nitelikler Turşu Pili Pitot Tüpü Ardışık Düzlem Duvarlar Plasmid Plazmoliz Yoğrulabilme Plug Flow Pneumatic Poisson Distribution Polar Poliomyelitis Polymerase Chain Reaction Population Pore Porosity Porous Porous Materials Positive Effectors Positive-Displacement Pump Potential Pour Plate Technique Power Number Precision Pre-enrichment Primary Metabolite Primary Stain Probability Probe Probioitic Procaryote Process Promoter Propeller Propionic Acid Proportional Proportional Control Action Prostration Protoplast Pryruvate Tapa Akış Hava Basınçlı Poisson Dağılımı Ucaylı.Papaya Paper Disk Method Parallel Plate Viscometer Paralysis Partial Pressure Pasta Pasteurization Path Path Function Pathogen Pathogenic Bacteria Pathway Penetration Penetration Depth Perforated / Sieve Tray Peritrichous Permeability Petri Plates Phage Phase Phase-contrast Microscope Phenomenological Coefficient Phosphate Pathway Phosphoketolase Pathway Photosynthesis Physical Attributes Pickle Pili Pitot Tube Plane Walls In Series Plasmid Plasmolysis Plasticity Papaya Kağıt Disk Yöntemi Paralel Plaka Viskometresi Felç Kısmi Basınç Makarna Pastörizasyon Yol. Kutupsal Çocuk Felci Polimeraz Zincir Tepkimesi Yoğunluk Gözenek Gözeneklilik Gözenekli Gözenekli Malzemeler Olumlu Etkileyiciler Gel-git Pompa Gizil Dökme Plak Yöntemi Güç Sayısı Kesinlik. Kutuplu.

Kavurma Sünme (Ekmekte) Rotametre Q Quality Quality Assurance Quality Control Quality Control Charts Quality Control Programme Quality Evaluation Nitelik Nitelik Sağlama Nitelik Denetimi Nitelik Denetim Çizelgesi Nitelik Denetim zleme Çizelgesi Nitelik Değerlendirmesi Replication Resilience Resistance Bridge Resistivity Resonant Respiration Response Surface Design Response Surface Methodology Response Variables Reversible R Racking Radiation Radiative Dryer Radiative Heat-Transfer Coefficient Raffinate Rancidity Random Mutation Bekletme Işınım Işınımlı Kurutma Işınım Isı Aktarım Katsayısı Arıtık Acılaşma.Pseudo First Order Pseudoplastic Pseudo-Wet-Bulb Temperature Psychrometer Psychrotrophs Psycrophile Pulp Pulse Transfer Function Pure Culture Purge Purification Pycnometer Kaydirilmiş Birinci Mertebe Yapay Plastik. Göreli Nem Göreli Uçuculuk Renderleme Yineleme Esneklik Direnç Köprüsü Dirençlilik Çınlayan. Yankı Yapan.Soğuğa Yatkın Psikrofil. Salınım Yapan Solunum Tepki Yüzeyi Tasarımı Tepki Yüzeyi Metodolojisi Yanıt Değişkeni Tersinir Reoloji Ölüm Sertliği Durulama Pişme Kızartma. Geri Akıtma Geri Dönüşüm Oranı ndirgenmiş Basınç Yansıtma Geri Akıtma Uydurma ncelemesi Bağıl Nem. Yanıltıcı Plastik Yanıltıcı Yaş Termometre Sıcaklığı Nemölçer Psikrotrof. Acılık Rastlantısal Mutasyon Rheology Rigor Mortis Rinse Ripening Roasting Ropiness Rotameter 29 30 . Soğuk Seven Küspe Vurgulu Aktarım Fonksiyonu Saf Kültür Atık Saflaştırma Piknometre Range Rank Rash Rate Constant Recombination Recovery Rectilinear Transmission Recycle Recycle Ratio Reduced Pressure Reflectivity Reflux Regression Analysis Relative Humidity Relative Volatility Rendering Dağılım Genişliği / Aralığı Dizin silik Hız Değişmezi Rekombinasyon Geri Kazanım Doğrusal Geçirim Geri Döngü (Dönek).

Uyarı Basit Gelişigüzel Örnekleme Basit Boyama Tek Yollu Anova Tek Aşamalı Sinus Eğrisi Şeklinde Uyarı Sinus Eğrisi Şeklinde Yanıt Bölgesel Yönlendirilmiş Mutasyon Çarpıklık. Duyulan Isı Sequesterant Sequestering Agent Servo-System Shape Factor Shear Strain Shelf-life Shell Momentum Balance Shewart Quality Control Charts Shortening Shrinkage Shrinkage Coefficient Sieving Signal Simple Random Sampling Simple Staining Single Way Anova Single-Stage Sinusoidal Forcing Sinusoidal Response Site-Directed Mutation Skewness Slaughtering Slime Layer Smoking Snapping-Bending Solar Drying Solid Density Solubility 31 32 .Rotary Dryer Döner Kurutucu Sensory Evaluation Sensory Testing Separation Separation Of Variables Septicaemia Duyusal Değerlendirme Duyusal Deneme Ayırma Değişkenlerin Ayrımı Kana Geçme Ayırıcı Kompleks yapıcı Otomatik. Güvenlilik Tuza Yatkın Bakteri Halk Sağlığını Koruma Tedbirleri Halk Sağlığını Koruyucu Sabunlaştırma Doygun Sıvı Doygun Buhar Doyma Doygunluk Nemi Susuz Lahana Turşusu Tüylerin Kolay Yolunabilmesi çin Yapılan Ön şlem (Tavuk) Kızıl Aşındırıcı Maddeler Kazıyıcı Elek Eleme Panelleri. Servo Sistem Biçim Etkeni Kayma Gerinimi Raf Ömrü Kabuk Kütle tkisi Denkliği Shewart Kalite Kontrol Grafiği (Genellikle) Hamur Yapımında Kullanılan Katı Yağ Büzülme Büzülme Katsayısı Eleme şaret. Seçme Görüşmeleri kinci Derece Düzgeç kincil Metabolit Çöktürme Seçici Seçici Katı Besiyeri Seçicilik Kendinden Ayarlama Yarı Kesikli Tepkime Kazanı Yarı Kesikli Süreç rmik Görünür Isı. Bozulma Miktarının Ölçümü Kesim Yapışkan Tabaka Dumanlama Eğilme Güneşle Kurutma Katı Yoğunluğu Çözünürlük S Safety Salt Tolerant Bacteria Sanitation Sanitizer Saponification Saturated Liquid Saturated Vapor Saturation Saturation Humidity Sauerkraut Scalding Scarlet Fever Scouring Compounds Scraper Screen Screening Panels Second Order System Secondary Metabolite Sedimentation Selective Selective Agar Selectivity Self Regulation Semi Batch Reactor Semi-Batch Process Semolina Sensible Heat Güvenlik.

Çakışık.Kararlı Hal Steam Table Steeping Step Forcing Step Response Stiffness Stock Culture Strain Strain Stratified Random Sampling Stray Column Streak Plate Technique Stress Stress Relaxation Stripping Student T Distribution Stuffing Stuffing Box Subjective Methods Sublimation Subsidence Ratio Substrate Suction Potential Superheated Vapor Superheated-Solvent Drying Superheated-Steam Drying Super-Position Surface Force Surface Tension Surfactant Syrup Su Buharı Özellik Tablosu Islatma (Tahıllar) Basamak Uyarı Basamak Yanıtı Katılık Stok Kültür Gerinim Suş Kademeli Gelişigüzel Örnekleme Tepsili Kolon Sürme Yöntemi Gerilim Gerilim Gevşemesi Sıyırma / Soyma Student-T Dağılımı Kılıfa Doldurmak (Sosis). Örtüşen Yüzey Kuvveti Yüzey Gerilimi Kayganlaştırıcı. Yüzey Etkin Madde Şurup 33 34 . Azalma Oranı Altlık Emme Gücü Kızgın Buhar Kızgın Çözgenle Kurutma Kızgın Buharla Kurutma Üstdüşüm. Kararlı Durum. Dolgu Salmastra Kutusu Subjektif Yöntemler Katıdan Buharlaşma Alçalma. Özgül Hacim Dik Açılı Yansıma Ayırıcı Bozulma (Gıda) Sünger Spor Üreten Püskürtmeli Kurutucu Yayma Yöntemi Esneklik Kalıcılık Veren Baca Gazı Basamak / Kademe / Aşama Durgun Bayatlama Standart Sapma Standart Yanılma Standart Örnekleme Planları Başlatıcı Kültür Durağan Durağan Evre Yatışkın (Kararlı) Koşullar.Solvent Dehydration Sore Throat Sorption Isotherm Sorting Sour Cream Sourdough Soy Sauce Sparkling Wine Species Specific Evaporative Capacity Specific Gravity Specific Heat Specific Volume Specular Reflection Splitter Spoilage Sponge Sporeformer Spray Drier Spread Plate Technique Springiness Stabilizer Stack Gas Stage Stagnant Staling Standard Deviation Standard Error Standard Sampling Plans Starter Culture Stationary Stationary Phase Steady State Çözgenle Su Giderme Boğaz Ağrısı Eşsıcaklık Yüzeye Soğurma Eğrisi Sınıflandırma Ekşi Krema Maya Olarak Kullanılan Ekşi Hamur Soya Sosu Köpüren Şarap Tür Özgül Buharlaşma Sığası Özgül Ağırlık Özgül Isı Özgül Oylum.

Süre Değişmezi Dolambaçlılık Toplam Kütle Denkliği Transcription Transducer Transfer Flux Transfer Function Transformation Transgenic Transient Transient Response Transition Region Translation Transmission Transpiration Tray Dryer Triple Point True Density Tukey's Test Tuning Tunnel Drier (Dryer) Turbidity Turbine Turbine Agitator Turbo-Tray Dryer Turbulent Flow Turndown Ratio Two Way Anova Transkripsiyon Enerji Aktarımı Yapan Sistem Aktarım Akısı Aktarım şlevi Transformasyon Transgenik Geçici.Sıcağa Yatkın Koyulaştırıcı Koyulaştırma Üç Yollu Anova Eşik(Başlangıç) Eşik(Başlangıç) Değerleri Derinlemesine Dolaşımlı Kurutma Bağ Bileşeni Denge Bağı / Bağ Çizgisi Zaman Sabiti. Çözme Kuramsal Değer Kuramsal Aşama Isıl Isı Iletim Katsayısı Isıl Yayınma Isıl Yayınma Katsayısı Isıl Direnç Termodinamik Kuvvet.T Temperature Gradient Tempering Tenderizing Tensile Stress Terminal Velocity Texture Texture Profile Analysis Thawing Theoretical Amount Theoretical Stage Thermal Thermal Conductivity Thermal Diffusion Thermal Diffusivity Thermal Resistance Thermodynamic Force Thermogram Thermogravimetric Analysis Thermophilic Thickener Thickening Three Way Anova Threshold Threshold Values Through-Circulation Drying Tie Component Tie Line Time Constant Tortuosity Total Mass Balance Sıcaklık Eğimi Menevişleme Yumuşatma. Gevrekleştirme. Isıl Devinim Kuvveti Isıl Değişim Termogravimetrik Analiz Termofilik. Türevsel Vites Dişli Kutusu Terleme Tepsili Kurutucu Üçlü Nokta Gerçek Yoğunluk Tukey Testi Ayar Tünel Kurutucu Bulanıklılık Türbin Türbin Çalkalayıcı Turbo Tepsili Kurutucu Kargaşalı Akış Devrilme Oranı ki Yollu Anova U Unbound-Water Uncompetitive Inhibition Underdamped Undersurface Evaporation Bağlı Olmayan Su Sınırlı Yarışmalı Engelleme Eksil Sönümlü Yüzeyaltı Buharlaşma 35 36 .Sıcak Seven. Kısa Süreli. Süreksiz Süreye Bağımlı Tepki Geçiş Bölgesi Çeviri Aktarma. Tenderizasyon Çekme Gerilimi Uç Hız Yapı Yapısal Dağılım ncelemesi Eritme.

Akmazlık Boşluk Boşluk Oranı Uçucu Uçuculuk Oylumsal Buharlaşma Sığası Kusma Wet Mount Technique Whey Whey Powder White Body Winterization Wort X-Y-Z Xanthan Yield Yield Coefficient (Yield Factor) Zero Damped Ksantan Verim Verim Katsayısı Sıfır Sönümlü 37 38 . Subap Buhar Taşıma Sığası Buhar Basıncı Buharlaşma Buhar Basıncı Değişim Vejetatif Hücre Ventüri Ölçer Canlı Hücre Titreşimli Taşıyıcılı (Konveyör) Kurutucu Titreşimli Viskometre Görüş katsayısı Özlülük.Undulant Fever Uniform Unit Unit Operation Unsteady State Upper Control Limit USDA Sampling Plan Malta Humması Tekdüze Birim Birim şlem Yatışkın Olmayan (Kararsız) Koşul Üst Denetim Sınırı USDA Örnekleme Planı W Wall Drag Wall Effect Warehouse Water Bath Wave Waveband For Radiation Weighted Average Wet Bulb Temperature Duvar Sürüklenmesi Duvar Etkisi Ambar. Depo Su Banyosu Dalga Işınım Dalgabantı Ağırlıklı Ortalama Islak Termometre Sıcaklığı Yaş Preparasyon Yöntemi Peynir Altı Suyu Peynir Altı Suyu Tozu Beyaz Cisim Vinterizasyon Şıra V Vacuum Operation Valve Vapor Carrying Capacity Vapor Pressure Vaporization Vapour Pressure Variance Vegetative Cell Venturi Meter Viable Cell Vibrating-Conveyor Dryer Vibrational Viscometer View factor Viscosity Void Void Fraction Volatile Volatility Volumetric Evaporative Capacity Vomiting Vakum şlemi Valf.

Aşındırıcı Acılaşma. Azalma Oranı Alg Alkollü çecekler Alt Denetim Sınırı Alt Isıl Değer Altlık Ambar.A Abrasif. Türevsel Vites Dişli Kutusu Alan Ayarlama Alçalma. Isı Geçirmez Ağartma Ağırlıklı Ortalama Akı Akım Şeması Akışkan Akışkan Yatak Akışkan Yataklı Kurutucu Aktarım Akısı Aktarım Birimi Sayısı Aktarım şlevi Aktarma. Acılık Açık Döngü Açık Düzge Açık Yüzey Akışı Adyabatik Doyma Eğrisi Adyabatik. Depo Ana Kültür Ana Kültür Ani Damıtma Anlık Işıma Abrasive Rancidity Open Loop Open System Free Surface Flows Adiabatic-Saturation Curve Adiabatic Bleaching Weighted Average Flux Block Diagram Fluid Fluidized Bed Fluid-Bed Dryer Transfer Flux Number Of Transfer Units (NTU) Transfer Function Transmission Field Tuning Subsidence Ratio Algae Alcoholic Beverages Lower Control Limit Lower Heating Value Substrate Warehouse Bulk Culture Mother Culture Flash Distillation Incident Radiation TÜRKÇE – NG L ZCE 39 40 .

Çalıştırıcı. Püskürtme Memeleri Ayar Ayırıcı Ayırıcı Ayırma Ayrıntılı Boyama Azalan Hız Dönemi Azalma Oranı Azalma. Bir Dağılım çindeki Pik Seviyesi Kurtosis B Baca Gazı Bağ Bileşeni Stack Gas Tie Component Bekletme Belirteç 41 42 . linti Bağlanma Yeri Bağlı Nem Bağlı Olmayan Su Bağlı Su Bahçecilik Bakteri Bakteri Öldüren Bakteri Öldürücü Bakteriler Bakterinin Gelişimini Önleyici Bakteriostatik Bakteriyofaj Bakteriyosin Bantlı Kurutucular Baş Dönmesi Basamak / Kademe / Aşama Basamak Uyarı Basamak Yanıtı Basınç Farkı Ölçer Basit Boyama Basit Gelişigüzel Örnekleme Basit Işık Mikroskobu Başlatıcı Kültür Başlatıcı. Göreli Nem Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken Bağıntı.Spray Nozzles Tuning Sequesterant Splitter Separation Differential Staining Falling-Rate Period Attenuation Ratio Decay Ratio Bağıl Nem.Ekim Aşındırıcı Maddeler Ateş Atık Atomizerler: Dönen Diskler.Ara Kültür Ara Ürünler Arap Zamkı Arayüzey Arayüzey Gerilimi Ardışık Düzlem Duvarlar Arıtık Aritmetik Ortalama Aritmetik Ortalama Çapı Asetik Asit Asılı Damla Yöntemi Asitliği Düzenleyiciler Aşı Aşılama. Çökme Relative Humidity Dependent Variable Independent Variables Correlation Binding Site Bound Moisture Unbound-Water Bound-Water Horticulture Bacterium (singular) Bactericidal Bactericide Bacteria (plural) Bacteriostat Bacteriostatic Bacteriophage Bacteriosin Band-Dryers Dizziness Stage Step Forcing Step Response Differential Manometer Simple Staining Simple Random Sampling Bright Field Microscope Starter Culture Actuator Staling Collapse Racking Indicator Basıklık. Zayıflama Oranı Intermediate Culture Intermediates Gum Arabic Interface Interfacial Tension Plane Walls In Series Raffinate Arithmetic Mean Arithmetic Mean Diameter Acetic Acid Hanging-drop Technique Acidity Regulators Inoculum Inoculation Scouring Compounds Fever Purge Atomizers: Rotating Disks. şletici Bayatlama Bayılma.

Benzeşen Ölçüler Berraklaştırma Besleme Besleme Akış Hızı Besleme Düzeni Beslemeli Kesikli Süreç Betimsel statistik Beyaz Cisim Biçim Etkeni Biçimi Bozulmak. Biçimsizleşme Bileşen Bileşen Denkliği Bileşik. Kirlilik Etmeni Birim Birim şlem Birinci Derece Düzge Birinci Dereceden Aşama Birincil Boya Birincil Metabolit Birleşik Isı Aktarım Katsayısı Birleşme. Tütsülemek Buharlaşan Yüzey Buharlaşma Buharlaşma Isısı Buharlaştırıcı Buharlaştırma. bütünleşme Birleştirici Körükler Bitkinlik Biyoişlem Biyokimyasal Oksijen Gereksinimi (BOG) Biyokütle Biyolojik Dönüşüm Analogous Quantities Clarification Feed Feed Flow Rate Feeding Arrangement Fed-batch Process Descriptive Statistics White Body Shape Factor Deformation Component Component Balance Integral Computer Control Bingham Plastic Brewery Malt Accumulation Fouling Factor Unit Unit Operation First Order System First-Order Stage Primary Stain Primary Metabolite Overall Heat Transfer Coefficient Coalescence Integral Bellows Prostration Bioprocess Biochemical Oxygen Demand (BOD) Biomass Biotransformation Biyolojik Yıkım Biyosentez Biyotepkime Boda Çizim Boda Kararlılık Ölçütü Boğaz Ağrısı Boşluk Boşluk Oranı Boyut Bozulma (Gıda) Bozulma. Evaporasyon Bulanık Görme Bulanıklılık Büyüme Evreleri Büyütme Işlemi Büzülme Büzülme Katsayısı Biodegradation Biosynthesis Bioreaction Bode Diagram Bode Stability Criterion Sore Throat Void Void Fraction Dimension Spoilage Deterioration Insecticide Site-Directed Mutation Vapor Pressure Vapour Pressure Vapor Carrying Capacity Fumigation Evaporative Surface Vaporization Heat Of Vaporization Evaporator Evaporation Blurred Vision Turbidity Growth Phases Cultivation Shrinkage Shrinkage Coefficient 43 44 . Birleştirilmiş.kötüleşme Böcek Zehiri Bölgesel Yönlendirilmiş Mutasyon Buhar Basıncı Buhar Basıncı Buhar Taşıma Sığası Buharla Dezenfekte Etmek. Tümleşik Bilgisayar Denetimi Bingam Plastik Biracılık Biralık Çimlendirilmiş Arpa Birikim Birikinti Etmeni.

Salınım Yapan Çıpa Çift Kutupsal Dönüş Çiğnenebilirlik Çimlenme. Çıktı Çınlayan. Kapakçığı DenetlenebilirlikYönetilebilirlik Denetlenen Oylum Deneylerin Tasarımı Denge Range Distributed Parameters Wave Fluctuation Distillate Distillation Droplet Mill Variance Analysis Of Variance Critical Moisture Content Critical Point Separation Of Variables Constant-Rate Period Modified Starch Contact Angle Orifice Meter Perforated / Sieve Tray Effusion Effusion Resistance Coefficient Controller Control Controller Settings Control Charts Control Points Control Valve Controllability Control Volume Design Of Experiments Equilibrium 45 46 . Yankı Yapan.C-Ç Canlı Hücre Cebir Cins Çalkalama Çalkalayıcı Çapraz Akım Çark Çarpıklık. Bozulma Miktarının Ölçümü Çarpışma Çekme Gerilimi Çelat. Denetmen Denetim Denetim Ayarları Denetim Çizgesi Denetim Noktaları Denetim Subabı. Dönüştürme çarpanı Çıban Çıkan. Metal tutuklayıcı Çerez (Güçlendirilmiş) Şarap Çeviri Çevirme Katsayısı. Kıstırıcı Madde. Filizlenme Çiylenme Noktası Çocuk Felci Çok Aşamalı Kurutucular Çok Kademeli / Basamaklı / Aşamalı Çok Katlı Molekül Tutma Çoklu Karşılaştırma Testi Çöktürme Çözgenle Su Giderme Çözünürlük Viable Cell Algebra Genus Agitation Agitator Cross Current Impeller Skewness Collision Tensile Stress Chealating agent Fortified Wine Translation Conversion Factor Boil Output Resonant Anchor Dipolar Rotation Chewiness Germination Dew Point Poliomyelitis Multistaged Dryers Multiple-Stage Multimolecular Sorption Multiple Comparison Test Sedimentation Solvent Dehydration Solubility D Dağılım Genişliği / Aralığı Dağıtılmış Koşullu Değişkenler Dalga Dalgalanma Damıtık Damıtma Damla Değirmen Değişim Değişim ncelemesi Değişim Nem çeriği Değişim Noktası Değişkenlerin Ayrımı Değişmeyen Hız Dönemi Değiştirilmiş Nişasta Değme Açısı Delikli Ölçer Delikli/Elek Tepsi Delikten Yayınma Delikten Yayınma Direnç Katsayısı Denetçi.

Kesinlik Doğrusal Büzülme Katsayısı Doğrusal Geçirim Doğrusal Kayma Katsayısı Doğrusal Uyumlama Doğrusallaştırma Tie Line Equilibrium Line (Curve) Equilibrium Moisture Equilibrium Temperature Equilibrium-Moisture Content Order Through-Circulation Drying Concentrated Concentration Discontinuous Control Action Turndown Ratio Extrinsic Parameters Effluent Feces Fecal Contamination Dielectric Constant Dielectric Loss Dielectric Dryer Dielectric Heating Specular Reflection Resistance Bridge Resistivity Rank Denaturation Direct Heating Direct Digital Control Accuracy Linear-Shrinkage Coefficient Rectilinear Transmission Linear-Shear Coefficient Linear Regression Linearization Dolambaçlılık Dolaylı Isıtma Dolgulu Kolon Dolgulu Yatak Dolgulu Yatak Dondurarak Kurutma Donduruculu Kurutucu Doygun Buhar Doygun Sıvı Doygunluk Nemi Doyma Dökme Plak Yöntemi Döner Kurutucu Döngü. Çember. Takım Derinlemesine Dolaşımlı Kurutma Derişik Derişim Devamsız. Ekmek Kıtırı Ekmek Mayası Eksenel Snapping-Bending Crust Baker’s Yeast Axial 47 48 . Devinim Yanılgısı Dynamic Error E Eğilme Ekmek kabuğu. Kesikli Denetim Eylemi Devrilme Oranı Dış Etkenler Dışakan Dışkı Dışkıdan Kirlenme Dielektrik Değişmezi Dielektrik Kaybı Dielektrikli Kurutucu Dielektrikli Isıtma Dik Açılı Yansıma Direnç Köprüsü Dirençlilik Dizin Doğalsızlama Doğrudan Isıtma Doğrudan Sayısal Denetim Doğruluk.Denge Bağı / Bağ Çizgisi Denge Doğrusu (Eğrisi) Denge Nemi Denge Sıcaklığı Dengedeki Nem çeriği Derece. Öze Dönüşüm Dumanlama Duncan Çoklu Aralık Testi Durağan Durağan Evre Durgun Durulama Duvar Etkisi Duvar Sürüklenmesi Duyusal Değerlendirme Duyusal Deneme Tortuosity Indirect Heating Packed Column Packed Bed Packed-bed Freeze Drying Freeze Drier Saturated Vapor Saturated Liquid Saturation Humidity Saturation Pour Plate Technique Rotary Dryer Loop Conversion Smoking Duncan's Multiple Test Stationary Stationary Phase Stagnant Rinse Wall Effect Wall Drag Sensory Evaluation Sensory Testing Dinamik. Devingen Hata.

Ekşi Krema Eksil Sönümlü Ekstrüzyon. Çekme Ekzotoksin Elek Elektriksel letkenlik Elektriksel Yalıtkanlık Elektron Mikroskobu Elektronik Denetleyici Elektronik Titreşim. Çektirme. stila Entalpi Enterik Patojen Enterotoksin Entropi Eritme. Sıvı Asıltı En Düşük Akışkanlaşma Hızı En Muhtemel Sayı En Uygunlaştırma Endotoksin Enerji Aktarımı Yapan Sistem Enerji Dengesi. Bulaşma. Çözme Erteleme. Enerji Denkliği Enerji Düzenleyici Enfeksiyon. Sıvı Asıltı Yapıcı Emülsiyon. Asal Springiness Modulus of Elasticity Elastic Limit Elastic-Plastic Stretching Azeotrop Isobaric Expansion Equivalent Diameter Threshold Threshold Values Concentric Equimolar Co-Current Drying Isotherm Sorption Isotherm Isothermal Compression Moisture Isotherm Cocurrent Cocurrent Flow Interaction Effective Time Constants Fugacity Critical Frequency Effectiveness Effectiveness Factor Activation Energy Deactivation Phase-contrast Microscope Inert 49 50 . Gecikme Süresi Esneklik Esneklik Sour Cream Underdamped Extrusion Exotoxin Screen Electrical Conductivity Electrical Resistivity Electron Microscope Electronic Controller Electronic Noise Sieving Screening Panels Cider Germ Suction Potential Emulsifier Emulsion Minimum Fluidization Velocity Most Probable Number Optimization Endotoxin Transducer Energy Balance Energy Regulator Infection Enthalpy Enteric Pathogens Enterotoxin Entropy Thawing Delay Time Elasticity Resilience Esneklik Esneklik Katsayısı Esneme Sınırı Esneme-Plastik Germe Eş Kaynar. Fugasite Etkin Sıklık Etkinlik Etkinlik Çarpanı Etkinlik Enerjisi Etkizleştirme Evre-Zıt Mikroskobu Eylemsiz. Seçme Görüşmeleri Elma Şarabı Embriyo (Buğday). Azeotrop Eşbasınçta Genleşme Eşdeğer Çap Eşik(Başlangıç) Eşik(Başlangıç) Değerleri Eşmerkezli. Elektronik Salgı Eleme Eleme Panelleri. Rüşeym Emme Gücü Emülgatör. Eşözekli Eşmolar Eşönlü Kurutma Eşsıcaklık Eşsıcaklık Yüzeye Soğurma Eğrisi Eşsıcaklıkta Sıkıştırma Eşsıcaklıkta Yaşlık Eğrisi Eşyönlü Akım Eşyönlü Akım Etkileşim Etkili Süre Değişmezleri Etkin Basınç. Geçme.

Duyulan Isı Görüş katsayısı Gösterge Basıncı Transient Permeability Transition Region Osmosis Positive-Displacement Pump Gene Gene Regulation Gene Expression Gözenek Gözenekli Gözenekli Malzemeler Gözeneklilik Gram Boyama Gri Cisim Güç Sayısı Güneşle Kurutma Dilatant Amplitude Ratio Genome True Density Reflux Feedback Recycle Recycle Ratio Lag Phase Lag Recovery Hold-Back Stress Stress Relaxation Strain Foodborne llness Food and Drug Administration (FDA) Input Potential Latent Heat Relative Volatility Sensible Heat View factor Gauge Pressure Pore Porous Porous Materials Porosity Gram Staining Grey Body Power Number Solar Drying Gerçekleştirme. Geri Akıtma Geri Dönüşüm Oranı Geri Kalma Evresi Geri Kalma. Yerine getirme Implementation G Geçici. Uygulama. Süreksiz Geçirgenlik. Gecikme. Artan Tepken Felç Fermentasyon. Geçirimlilik Geçiş Bölgesi Geçişim.F Faj Faktoriyel Noktalar Fakültatif. Ozmos Gel-git Pompa Gen Gen Düzenlemesi Gen fadesi 51 52 . Yetenekli. Dayanabilir Faz. Phosphate Pathway Phosphoketolase Pathway Photosynthesis Frequency Response Frequency Fungi Genleşici Genlik Oranı Genom Gerçek Yoğunluk Geri Akıtma Geri Besleme Geri Döngü (Dönek). Evre Fazla Tepken.Sıklık Fungus Phage Factorial Points Facultative Phase Excess Reactant Paralysis Fermentation Fermentor Physical Attributes Flagella (plural) Flagellum (singular) Fleurescens Mic. Sürünceme Geri Kazanım Geri Tutma Gerilim Gerilim Gevşemesi Gerinim Gıda Kökenli Hastalık Gıda ve laç Yönetim (G Y) Giren. Kısa Süreli. Kükreme Fermentör Fiziksel Nitelikler Flagella Flagellum Fluoressant Mikroskobu Fosfat zyolu Fosfoketolaz Izyolu Fotosentez Frekans Yanıtı Sıklık Tepkisi Frekans. Girdi Gizil Gizli Isı Göreli Uçuculuk Görünür Isı.

Domuz Yağı Hedefi Aşma Hedonik Ölçek Heterofermentatif Hız Değişmezi Hidrojenleme Hidrometre Hipertonik Hipotez Denemesi. Sınaması Hipotonik Çözelti Histerezis Homofermentatif Sanitation Sanitizer Halophiles Shortening Action Times Harvest Infected Person Pathogen Blanching Pneumatic Air Supply Airborne Air Leak Air-Lift Dryers Lard Overshoot Hedonic Scale Heterofermentative Rate Constant Hydrogenation Hydrometer Hypertonic Hypothesis Testing Hypotonic Solution Hysteresis Homofermentative IIsı Akısı Isı Akışı Isı Aktarım Akısı Isı Aktarım Katsayısı Isı Aktarımı Isı Değiştirici Isı Geçirimsiz Doyma Sıcaklığı Isı Geçirimsiz Doyma. Eylem Zamanları Hasat Hastalanmiş Kişi Hastalık Yapıcı Haşlama Hava Basınçlı Hava Besleme Hava Kökenli Hava Sızıntısı Havayla Kaldırmalı Kurutucular Hayvansal Yağ. Güvenlilik Confidence Limits Safety Hunter Lab Renk Düzgesi Hücre Duvarı Hücre Zarı Hunter Lab Color System Cell Wall Cell Membrane H Halk Sağlığını Koruma Tedbirleri Halk Sağlığını Koruyucu Halofilik Hamur Yapımında Kullanılan Katı Yağ(Genellikle) Hareket. Değişmeyen Isıda Doyma Isı Iletim Katsayısı Isı Sığası Heat Flux Heat Flow Heat-Transfer Flux Heat-Transfer Coefficient Heat Transfer Heat Exchanger Adiabatic Saturation Temperature Adiabatic Saturation Thermal Conductivity Heat Capacity Convection Heat Generation Exothermic Reaction Thermal Calorific Value Thermogram Heat Resistance Thermal Resistance Heat Resistant Bacteria Heat Sensitive Bacteria Thermal Diffusion Thermal Diffusivity Wet Bulb Temperature Differential Heat Of Wetting Heat Of Wetting Steeping Isı Taşınımı Isı Üretimi Isı Veren Tepkime Isıl Isıl Değer Isıl Değişim Isıl Direnç Isıl Direnç Isıl Dirençli Bakteri Isıl Duyarlı Bakteri Isıl Yayınma Isıl Yayınma Katsayısı Islak Termometre Sıcaklığı Islanma Isısı Islanma Isısı Islatma (Tahıllar) 53 54 .Güven Sınırları Güvenlik.

tici Güç. Uyarı şletme Doğrusu. Çalışma Eğrisi tici tici Kuvvet. Binom Dağılımı Yalnızca ki Olay Meydana Gelebildiğinde ki Yollu Anova kili kili Karşılaştırma kinci Derece Düzgeç kincil Metabolit leri Besleme. Köpürme Kabuğunu Çıkarmak Kabuk Kütle tkisi Denkliği Kabuklu Deniz Hayvanı Kademeli Gelişigüzel Örnekleme Kağıt Disk Yöntemi Kahve Çekirdeği Kahverengileşme Kaldıraç Kuralı Kalıcılık Veren Kana Geçme Kanatçık Kanatlı Kapalı Döngü Kapı Kapsid Kapsül Kara Cisim (Kara Madde) Karamelizasyon Karanlık Saha Mikroskobu Kararsızlık Kargaşalı Akış Karışabilir Karışık Kültür Karışım Tasarımı Gel Gel Electrophoresis Gelatinization Gelling Leaven Effervescence Hulling Shell Momentum Balance Crustacean Stratified Random Sampling Paper Disk Method Coffee Beans Browning Lever Arm Rule Stabilizer Septicaemia Fin Paddle Closed Loop Gate Capsid Capsul Black Body Caramelization Dark-field Microscope Instability Turbulent Flow Miscible Mixed Culture Mixture Design Binomial Distribution ki Terimli Dağılım.Işın Boyu Işınım Işınım Dalgabantı Işınım Isı Aktarım Katsayısı Işınımlı Kurutma ç Etkiler ç Organların Çıkarılması (Tavuk) Beam Length Radiation Waveband For Radiation Radiative Heat-Transfer Coefficient Radiative Dryer Intrinsic Parameters Evisceration J-K Jel Jel Elektroforezi Jelatinizasyon Jelleşme Kabarma (Hamur) Kabarma.Yürütücü Kuvvet. Ön Besleme letim lk Koşul. Sürükleyici Kuvvet vme zotonik Çözelti zyolu Two Way Anova Binary Paired Comparison Second Order System Secondary Metabolite Feedforward Conduction Initial Condition Reduced Pressure Incubation Incubator Intoxication Semolina Rash Signal Operating Line Promoter Driving Force Acceleration Isotonic Solution Pathway 55 56 . Başlangıç Koşulu ndirgenmiş Basınç nkübasyon nkübatör(Etüv) ntoksikasyon rmik silik şaret.

Kavurma Kızgın Buhar Kızgın Buharla Kurutma Kızgın Çözgenle Kurutma Kızgınlık Derecesi Kızıl Kızıl Ötesi Kızılötesi Isıtma Ki-Kare Dağılımı Kirlenme. Kırılabilirlik Kısmi Basınç Kızartma. Kesir Kesinlik. Kazan Kesim Kesim.Karışır . Dolgu Kımız Kırılganlık. Duyarlılık Kesirli Çok Etkenli Deney Tasarımı Kılcal Kılcal Akış Kılcal Çekicilik Kılcal Gevşeme Kılcal Gözenekli Maddeler Kılcal Yoğunlaşma Kılıf Kılıfa Doldurmak (Sosis). Bulaşma Kirlenmiş Gıda Kimyasal Çekicilik Kimyasal Oksijen htiyacı (KO ) Kimyasal Su Giderme Kodon Kofaktör Kok Batch Slaughtering Fraction Precision Fractional Factorial Design Capillary Capillary Flow Capillary Potential Capillary Relaxation Capillary-Porous Materials Capillary Condensation Casing Stuffing Kumiss Fracturability Partial Pressure Roasting Superheated Vapor Superheated-Steam Drying Superheated-Solvent Drying Degree Of Superheat Scarlet Fever Infrared Infra-Red Heating Chi-Square Distribution Contamination Contaminated Food Chemical Potential Chemical Oxygen Demand (COD) Chemical Dehydration Codon Cofactor Cocci 57 58 . Yüzey Etkin Madde Kayışlı Kurutucular Kayma Gerinimi Kaynama Noktası Kaynama Noktası Kaynatma Kazıyıcı Keçiboynuzu Zamkı Kefir Kemostat Kendinden Ayarlama Kepek Kesikli şlem Kesikli Kurutma Kesikli Reaktör Miscible (Soluble) Carcass Complex Control Systems Complex Process Analysis Countercurrent Flow Counter stain Contraction Agar Medium Agar Diffusion Method Critical Damping Fat Solid Density Sublimation Leaching Stiffness Laminar Flow Modulus Pseudo First Order Surfactant Belt Dryers Shear Strain Boiling / Bubble Point Bubble Point Brewing Scraper Locust Bean Gum Kefir Chemostat Self Regulation Bran Batch Process Batch Drying Batch Reactor Kesikli. Çözünür Karkas Karmaşık Denetim Düzgeleri Karmaşık Süreç Çözümlemesi Karşıt Akım Karşıt Boya Kasılma Katı Besiyeri Katı Diffüzyon Yöntemi Katı Sönümleme Katı Yağ Katı Yoğunluğu Katıdan Buharlaşma Katıdan Özütleme Katılık Katmanlı Akış Katsayı Kaydırılmış Birinci Mertebe Kayganlaştırıcı. Ayrım.

Birlikte Değişim Koyulaştırıcı Koyulaştırma Köpük Köpük Giderici Köpüren Şarap Kristalizasyon. Kurutma Gideri Kurutma Bölmesi Kusma Küf Küf Mantarı. Mantar.Küf Kümeden Gelişigüzel Örnekleme Kürleme. Kristallendirme Kristallendirici Kritik Kontrol Noktaları. Tuzlamak. Posa Kütle Akısı Kütle Aktarım Akısı Kütle Aktarım Katsayısı Kütle Dengesi. Tipik Denetim. Kesin Denetim Ksantan Kupkuru Gaz Kupkuru Hava Kupkuru Katı Kuramsal Aşama Kuramsal Değer Kuru Baklagiller Kuru Termometre Sıcaklığı Kuruma Eğrisi Kuruma Gerilimi Kuruma Hızı Kuruma Tavrı Aroma Odor Collagen Colloidal Properties Colony Sequestering Agent Compressor Conching Conjugation Cortex Caustic Soda Covariance Thickener Thickening Foam Antifoam Sparkling Wine Crystallization Crystallizer Critical Control Points Xanthan Bone Dry Gas Bone-Dry Air Bone-Dry Solid Theoretical Stage Theoretical Amount Legume Dry Bulb Temperature Drying Curve Drying Stress Drying Rate Drying Behaviour Kuruma Verileri Kurutma Kurutma (Malt) Kurutma Bedeli.Koku Koku Kolajen Koloidal Özellikler Koloni Kompleks yapıcı Kompresör. Sıkıştırıcı Konçlama Konjugasyon Korteks Kostik Soda Kovaryans. Tütsülemek Küspe Küspe.Kütle Denkliği Kütle Kesiri Kütle Ortalama Çapı Drying Data Drying Kilning Drying Cost Drying Chamber Vomiting Mold Fungus Clustered Random Sampling Curing Pulp Bagasse Mass Flux Mass-Transfer Flux Mass-Transfer Coefficient Mass Balance Mass Fraction Mass Mean Diameter L Laktik Asit Laplace Dönüşümü Lizogenik Bakteriler Logaritmik Ortalama Alan Logaritmik Ortalama Sıcaklık Farkı LSD Testi Lactic Acid Laplace Transformation Lysogenic Bacteria Log Mean Area Log Mean Temperature Difference LSD Test 59 60 .

Tepe Değeri Mol Oranı Momentum Yayınımı Momentum. Kütle tkisi Munsell Renk Sistemi Mutlak Basınç Pasta Cost Malo-Lactic Enzyme Undulant Fever Malting Maltodextrin Sourdough Mashing Median Molasses Tempering Central Points Central Composite Design Central Limit Theorem Mesophilic Corn Steep Liquor Nausea Gastroenteritidis Mycotoxin Growth of m/o Microwave Dielectric Constant Microwave Heating Microcapillary Mode Mole Fraction Momentum Diffusivity Momentum Munsell Color System Absolute Pressure N Nem Çeken Nem Çeken-Yaş çeriği Nem Çekicilik Düzeyi (Gücü) Nemalma Neme Doyum Sıcaklığı Nemlendirme Nemli Entalpi Nemli Isı Nemlilik Nemlilik Ölçümü Nemlilik Ölçümü Nemölçer Nesnel Yöntemler Nitelik Nitelik Değerlendirme Nitelik Değerlendirmesi Nitelik Denetim Çizelgesi Nitelik Denetim zleme Çizelgesi Nitelik Denetimi Nitelik Sağlama Normal Dağılım Normal/Yüzeye Dik Gerilim Nörotoksin Nüfuz Derinliği Nyquist Çizgesi Hygroscopic Hygroscopic-Moisture Content Humidity Potential Dehumidification Hygroscopic-Saturation Temperature Humidification Humid Enthalpy Humid Heat Humidity Humidity Measurement. Bedel Malo-Laktik Enzim Malta Humması Maltlama. Şeker Pekmezi Menevişleme Merkez Noktaları Merkezi Karma Tasarım Merkezi Sınır Teoremi Mezofilik Mısır Maserasyon Sıvısı Mide Bulantısı Mide Ve Bağırsak tihabı Mikotoksin Mikrobiyal Gelişme Mikrodalga Dielektrik Değişmezi Mikrodalga Isıtma Mikrokılcal Mod. Ortanca Melas.M Makarna Maliyet. Hygrometry Hygrometry Psychrometer Objective Methods Quality Attribute Analysis Quality Evaluation Quality Control Charts Quality Control Programme Quality Control Quality Assurance Normal Distribution Normal Stress Neurotoxin Penetration Depth Nyquist Diagram 61 62 . Çimlendirme Maltodekstrin Maya Olarak Kullanılan Ekşi Hamur Mayşeleme Medyan.

Ölüm Evresi Ölüm Sertliği Ön Zenginleştirme Önleme Önleyici. Tipik Denklem Özgün Kök Özgün Nem Özgün Taşınım. Engel Oxidation Antioxidant Probability Aging Maturity Phenomenological Coefficient Positive Effectors Negative Effector Decimal Reduction Time Proportional Proportional Control Action Mean Heat Capacity Averaging Control Orthogonal Autoclave Automatic Reset Servo-System Volumetric Evaporative Capacity Osmophilic Organisms Milling Eukaryote Measuring Lag Probe Dead-Zone Dead Time Dead Phase Rigor Mortis Pre-enrichment Inhibition Inhibitor Örnekleme Planı Özgül Ağırlık Özgül Buharlaşma Sığası Özgül Isı Özgül Oylum. Yükseltgenme Oksitlenme Önleyici Olasılık Olgunlaştırma Olgunluk Olgusal Katsayı Olumlu Etkileyiciler Olumsuz Etkileyici Ondalıksal ndirgeme Süresi Orantılı Orantılı Denetim Eylemi Ortalama Isı Sığası Ortalayıcı Denetim Ortogonal. Servo Sistem Oylumsal Buharlaşma Sığası Ozmofilik Organizmalar Öğütmek Ökaryot Ölçme Gecikmesi Ölçüm Ucu Ölü Bölge Ölü Süre Ölüm Fazı. Birbirine Dik Otoklav Otomatik Sıfırlama Otomatik. Doğrama(Et) Parlaklık Parlama Sıcaklığı Pastörizasyon Patojenik Bakteri Peritiriş(Çevre Kamçısı) Pervaneli Petri Kabı Peynir Peynir Altı Suyu Peynir Altı Suyu Tozu Pıhtı Packing Arrangement Cossette Papaya Parallel Plate Viscometer Chopping Gloss Flash Temperature Pasteurization Pathogenic Bacteria Peritrichous Propeller Petri Plates Cheese Whey Whey Powder Curd 63 64 . Zorlanmamış Taşınım Özlülük. Akmazlık Özüt Özütleme Acceptance Sampling Plan Specific Gravity Specific Evaporative Capacity Specific Heat Specific Volume Free Contraction Characteristic Equation Free Radical Free Moisture Free Convection Viscosity Extract Extraction P Paketleme Düzeni Pancar Dilimi Papaya Paralel Plaka Viskometresi Parçalara Ayırma.O-Ö Oksidasyon. Özgül Hacim Özgün Büzülme Özgün Denklem.

Özgürlük Derecesi Sertlik Sertlik. Spray Dryers Düzenleri R Raf Ömrü Rastlantısal Mutasyon Rekombinasyon Renderleme Rengini Yitirmek Reoloji Rotametre Shelf-life Random Mutation Recombination Rendering Discoloration Rheology Rotameter Sıcaklık Eğimi Sıfır Sönümlü Sığa Sığa (Elektriksel) Sığa Benzerlik lişkileri Sıkıştırılabilir Sıkıştırılabilirlik Etmeni Sıkıştırılamayan Sıkıştırılmış Uyarı Sıkıştırma Gerilimi 65 66 . Sıkılık Sertlik/ Bükülmezlik Katsayısı Seyreltik Seyreltme Hızı Shewart Kalite Kontrol Grafiği Saponification Pure Culture Purification Oscillation Critical-Oscillation Period Stuffing Box Capacitance-Only System Centrifugal Pump Deviation Jaundice Selective Selective Agar Selectivity Degree Of Freedom Hardness Firmness Modulus of Rigidity Dilute Dilution Rate Shewart Quality Control Charts Temperature Gradient Zero Damped Capacity Capacitance (Electrical) Capacitance Analogies Compressible Compressibility Factor Incompressible Clamped Signals Compressive Stress Püskürtmeli Kurutucularda Hava Besleme Airflow Arrangements. Soğuk Seven Psikrotrof.Pıhtılaşma Piknometre Pili Pirüvat Pişme Pitot Tüpü Plasmid Plazmoliz Poisson Dağılımı Polimeraz Zincir Tepkimesi Probiyotik Prokaryot Propiyonik Asit Protoplast Psikrofil.Soğuğa Yatkın Püskürtmeli Kurutucu Coagulation Pycnometer Pili Pryruvate Ripening Pitot Tube Plasmid Plasmolysis Poisson Distribution Polymerase Chain Reaction Probioitic Procaryote Propionic Acid Protoplast Psycrophile Psychrotrophs Spray Drier S-Ş Sabunlaştırma Saf Kültür Saflaştırma Salınım Salınım Dönemi Salmastra Kutusu Salt Sığalı Düzge Santrifüjlü Pompa (Merkezkaç Pompa) Sapma Sarılık Seçici Seçici Katı Besiyeri Seçicilik Serbestlik Derecesi.

Kesiksiz Süreklilik Denklemi Süreye Bağımlı Tepki Sürme Yöntemi Sürtünme Kaybı Sürükleme Kuvveti Sürünme Süzme Şapkalı Tepsi Şekerleme Şekilsiz Şelale Denetimi Şerbetçiotu Şıra Şurup Hydrophilic Hydrophobic Subjective Methods Fermented Sausage Anhydrous Sauerkraut Strain Sponge Ropiness Process Continuous Control Action Continuous Drying Continuous Equation Of Continuity Transient Response Streak Plate Technique Friction Loss Drag Force Creep Filtration Bubble Cap Tray Confection Amorphous Cascade Control Hops Wort Syrup Sürekli Akışlı Karıştırmalı Tepkime Kazanı Continuous Flow Stirred Tank Reactor(CSTR) 67 68 .Sınıf Sınıflandırma Sınır Koşulu Sınırlayıcı Tepken Sınırlı Yarışmalı Engelleme Sıvı Besiyer Sıvı Kültür Sıvı Yağ Sıvıdan Özütleme Sıyırma / Soyma Sızma. Kaplama Soya Sosu Sönümleme Sönümleme. Bastırma Sönümlü Sıklık Spor Üreten Standart Örnekleme Planları Standart Sapma Standart Yanılma Stok Kültür Student-T Dağılımı Su Banyosu Su Buharı Özellik Tablosu Su Giderme Class Sorting Boundary Condition Limiting Reactant Uncompetitive Inhibition Broth Medium Liquid Culture Oil Liquid-Extraction Stripping Penetration Cyclone Cilia Sinusoidal Forcing Sinusoidal Response Absorption Absorptivity Respiration Finite Difference Method Dressing Soy Sauce Damp Damping Damped Frequency Sporeformer Standard Sampling Plans Standard Deviation Standard Error Stock Culture Student T Distribution Water Bath Steam Table Dehydration Su seven Su sevmeyen Subjektif Yöntemler Sucuk Susuz Susuz Lahana Turşusu Suş Sünger Sünme (Ekmekte) Süreç Sürekli Denetim Eylemi Sürekli Kurutma Sürekli. Nüfuz Siklon Sil (kamçı) Sinus Eğrisi Şeklinde Uyarı Sinus Eğrisi Şeklinde Yanıt Soğurma Soğurma Katsayısı Solunum Sonlu Farklar Yöntemi Sos. Zayıflatma. Süsleme.

Isıl Devinim Kuvveti Hazardous m/o Single-Stage Monomolecular Sorption Single Way Anova Uniform Homogenization Contact Dryers Basis Response Surface Methodology Response Surface Design Stray Column Tray Dryer Butter Transpiration Thermodynamic Force 69 70 .Sıcağa Yatkın Termogravimetrik Analiz Tersinir Tersinmez Tipik Kuruma Eğrisi Tipik Nem çeriği Titreşimli Taşıyıcılı (Konveyör) Kurutucu Titreşimli Viskometre Tomurcuklanma Topaklanmayı Engelleyen Toplam Kütle Denkliği Toplayıcı Düzge Topluluk Sayısı Değişken P Diyagramı Topluluk Sayısı Sabit P Diyagramı Toz Tutma Transformasyon Transgenik Transkripsiyon Tukey Testi Turbo Tepsili Kurutucu Turşu Tutma Tutuklama. lezzet Datum Temperature Cereal Degree Of Completion Incomplete Block Design Drum Dryer Plug Flow Convective Heat Transfer Coefficient Convective Dryer Convective-Radiative Drying Flavor Termofilik.T Taban Sıcaklık Tahıl Tamamlanma Derecesi Tamamlanmamış Blok Tasarımı Tambur Kurutucu Tapa Akış Taşınımlı Isı Aktarım Katsayısı Taşınımlı Kurutucu Taşınımlı-Işınımlı Kurutma Tat. Eylemsizleştirme Tuza Yatkın Bakteri Tüketim Tümleşik Denetim Eylemi Tümleşik Islanma Isısı Tünel Kurutucu Tür Türbin Türbin Çalkalayıcı Türev Türevsel Boyut Thermophilic Thermogravimetric Analysis Reversible Irreversible Characteristic Drying Curve Characteristic Moisture Content Vibrating-Conveyor Dryer Vibrational Viscometer Budding Anticaking Total Mass Balance Integrating System P Chart With Variable Lot Size P Chart With Constant Lot Size Dust Collection Transformation Transgenic Transcription Tukey's Test Turbo-Tray Dryer Pickle Hold-Up Immobilization Salt Tolerant Bacteria Consumption Integral Control Action Integral Heat Of Wetting Tunnel Drier (Dryer) Species Turbine Turbine Agitator Derivative Differential Element Tehlike Değerlendirmesi ve Etkin Denetim HACCP Noktaları (TDEDN) Tehlike Degerlendirmesi ve Etkin Denetim HACCP Principles Noktaları lkeleri Tehlikeli mikroorganizma Tek Aşamalı Tek Moleküllü Yüzey Soğurması Tek Yollu Anova Tekdüze Tektürleştirme Temaslı Kurutucular Temel Tepki Yüzeyi Metodolojisi Tepki Yüzeyi Tasarımı Tepsili Kolon Tepsili Kurutucu Tereyağı Terleme Termodinamik Kuvvet.Sıcak Seven.

Örtüşen Üstsel Büyüme End Effect Terminal Velocity Polar Volatile Volatility Bakery Products USDA Sampling Plan Dormant Compliance Expert Panel Three Way Anova Triple Point Fan Generation Time Generation Upper Control Limit Higher Heating Value Glazing Super-Position Exponential Growth Ventüri Ölçer Veri Kümesi Verim Verim Katsayısı Verimlilik Vinterizasyon Vurgulu Aktarım Fonksiyonu Y Yağ Yağ Asidi Yağlı Tohum Yalıtım Yalıtkan Yalıtkanın Kritik Yarıçapı. Kuşak Üst Denetim Sınırı Üst Isıl Değer Üst Kaplama (Balık). Kutuplu. Sırlama Üstdüşüm. Subap Varsayım Vejetatif Hücre U-Ü Uç Etki Uç Hız Ucaylı. Kutupsal Uçucu Uçuculuk Unlu Ürünler USDA Örnekleme Planı Uykuda Uyma Uzman Paneli Üç Yollu Anova Üçlü Nokta Üfleç Üretim Süresi Üretim. Ucaysal. Çakışık. Yalıtkanın Etkinlik Kalınlığı Yan Ürün Yanılgı şlemcisi Yanılgı-Tümleştirme Yanıltıcı Yaş Termometre Sıcaklığı Yanıt Değişkeni Yankılanımlı Kurutma Yanlış Yanma Gazı Lipid Fatty Acid Oilseed Insulation Insulator Critical Thickness Of Insulation By-product (side product) Error Function Error-Integral Pseudo-Wet-Bulb Temperature Response Variables Acoustic Drying Error Flue Gas (Exhaust Gas) 71 72 .Türevsel Denetim Eylemi Derivative Control Action Tüylerin Kolay Yolunabilmesi çin Yapılan Scalding Ön şlem (Tavuk) V Vakum şlemi Vacuum Operation Valve Assumption Vegetative Cell Venturi Meter Data Set Yield Yield Coefficient (Yield Factor) Efficiency Winterization Pulse Transfer Function Valf.

Dışlanmış Lumped Parameter Model Değişken Yük Değişimi Yükselme. Kökünü Kurutmak Yol. Yörünge Yola Bağımlı Değişim Yol-hız Gecikmesi Diffusivity Diffusion Coefficient. Yayınım Yayma Yöntemi Yerçekimi (Kütleçekimi) Yerinde Temizlik Yerinden Sökülerek Temizlik Yerine bağlama Yineleme Yoğrulabilme Yoğunluk Yoğunluk Yoğuş(tur)ma. Tenderizasyon Tenderizing Yuvarlanmış Parametre Modeli. Saptırıcı Kanatçık-Meme Ağzı Baffle-Nozzle System Sistemi Yumuşatma. Yoğunlaşma Yoğuşma Sıvısı Yoğuşturucu Yok Etmek. Degree Of Agar Slant Steady State Unsteady State Buttermilk Disperse Emission Band Emissive Power Emissivity Diffuse Transmission Diffuse Reflection Yayınganlık Yayınma Katsayısı Yayınma. Calorific Value Reflectivity Explant Pseudoplastic Texture Texture Profile Analysis Slime Layer Fed-batch Operation Semi-Batch Process Semi Batch Reactor Dialysis Half Life Competive Inhibition Noncompetitive Inhibition Moisture Moisture Balance Moisture Content Moisture Conductivity Wet Mount Technique Moisture Retention.Kararlı Hal Yatışkın Olmayan (Kararsız) Koşul Yayıkaltı Yayılmış. Diffusivity Diffusion Spread Plate Technique Gravity Cleaning In Place(CIP) Cleaning Out Of Place (COP) Fixation Replication Plasticity Density Population Condensation Condensate Condenser Eradicate Path Path Function Distance-Velocity Delay Yönlendirici. Yaşlılık Tartısı Yaş çeriği Yaş letkenliği Yaş Preparasyon Yöntemi Yaş Tutma. Dağılmış Yayım Bantı Yayım Gücü Yayımlılık Yayıngan Geçirim Yayıngan Yansıma Heat Of Combustion. Yanıltıcı Plastik Yapı Yapısal Dağılım ncelemesi Yapışkan Tabaka Yarı Kesikli Işlem (Beslemeli kesikli) Yarı Kesikli Süreç Yarı Kesikli Tepkime Kazanı Yarıgeçirimsel Arıtım Yarılanma Süresi Yarişmali Inhibisyon Yarışmasız Engelleme Yaş Yaş Denkliği. Moisture Bonding Moisture-Solid Equilibrium Moistness. Gevrekleştirme.Yanma Isısı. Yaş Bağlama Yaş-Katı Dengesi Yaşlık Derecesi Yatık Agar Yatışkın (Kararlı) Koşullar. Kararlı Durum. Kazanç Yüzden Salma Yüzden Salma Eşsıcaklık Eğrisi Yüzer Etkili Denetim Yüzey Gerilimi Yüzey Kuvveti Yüzeyaltı Buharlaşma Load Change Gain Desorption Desorption Isotherm Floating Control Action Surface Tension Surface Force Undersurface Evaporation 73 74 . Isıl Değer Yansıtma Yapay Ortamda Yaşatılan Doku Yapay Plastik.

.. Güçlendirme Zıt (Karşı) Akım Zıt Yönlü Kurutma Zincirleme Tepkime Zorlanmış Taşınma Time Constant Gum Membrane Injured Cell Enriched Medium Fortification Countercurrent Countercurrent Drying Chain Reaction Forced Convection Bu sözlüğün hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine teşekkürler. Süre Değişmezi Zamk. Yaralanmış Hücre Zenginleştirilmiş Besiyeri Zenginleştirme..... Tutkal.Yüzeye Soğurma Eşsıcaklık Eğrisi Yüzeyine Tutan Adsorption Isotherm Adsorbent Z Zaman Sabiti.. ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 75 76 . Yapıştırıcı Zar Zarar Görmüş.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful