SEJARAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA Pendahuluan Sistem Pendidikan Pondok Pendidikan dan Semangat Kebangsaan Pendidikan Melayu Sikap British

Terhadap Pendidikan Melayu Kesan Pendidikan Melayu Ciri-ciri Am Pendidikan Sebelum Merdeka Pendidikan Tahap Awal DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN FALSAFAH PENDIDIKAN KE ARAH ABAD 21 Cabaran Pendidikan Masa Kini dan Akan Datang Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara Falsafah Pendidikan Negara dan Pendidikan Bersepadu Falsafah Pendidikan Negara Sebagai Teras Perancangan STRUKTUR PENDIDIKAN Peringkat Rendah Peringkat Menengah Rendah Peringkat Menengah Atas Pendidikan Vokasional dan Teknik Pendidikan Selepas SPM Pendidikan Tinggi Wujudnya Universiti Kebangsaan Malaysia Penutup SEJARAH PENDIDIKAN DI Malaysia Pendahuluan Menurut Sejarah Melayu, dari abad ke-15 sehingga abad ke-17, orang Melayu terutamanya golongan istana telah mempelajari pendidikan agama Islam melalui guruguru al-Quran yang terdapat di kampung-kampung atau melalui mereka yang berketurunan Sayid. Kebanyakan mereka mengajar di surau-surau ataupun di masjidmasjid. Pada masa yang sama, guru-guru itu menjadi imam kepada penduduk kampung tersebut. Antara yang diajarkan oleh mereka termasuklah membilang, menulis hurufhuruf Al-Quran (tulisan Jawi), tajwid, perkara yang berkaitan dengan fardu ain, rukun Islam, dan rukun iman. Para pelajar pada ketika itu tidak dikenakan sebarang bayaran. Sumbangan daripada pelajar sekadar berbentuk khidmat membantu guru membersihkan

kawasan persekitaran tempat belajar, mengambil air, membantu kerja-kerja di sawah, mengambil kayu api dan sebagainya. Pada abad ke-18, pelajaran agama Islam berkembang maju dengan berlakunya penghijrahan beberapa orang alim ulama dari Timur Tengah ke Tanah Melayu. Di antaranya ialah Syarif Muhammad yang berasal dari Baghdad yang kemudiannya bermastautin di Terengganu dan keturunan beliau yang bergelar 'Tok Pulau Manis' kemudiannya telah menjadi seorang ulama yang masyhur (Khoo Kay Kim, 1990: 3). 'Tok Pulau Manis' pernah belajar di Aceh dan di Mekah. Beliau seterusnya telah mengasaskan sekolah agama di Pulau Manis, Kuala Terengganu. Apabila berlakunya kekacauan di antara orang Islam dengan kerajaan Siam di Patani lebih ramai lagi alim ulama yang berhijrah ke Kelantan dan Terengganu. Di antara mereka ini termasuklah Syeikh Daud bin Abdullah yang bermastautin di Pulau Duyung, Kuala Terengganu dan Syeikh Abdul Kadir yang kemudiannya mengajar di Bukit Bayas dan di Kuala Terengganu. Juga terdapat guru-guru agama daripada keturunan al-Idrus yang telah berhijrah ke Terengganu. Dengan adanya tokoh-tokoh agama yang disanjung oleh masyarakat tempatan, pendidikan agama Islam telah tersebar dengan lebih luas terutamanya di negeri-negeri Melayu di sebelah utara. Bagi anak-anak Melayu yang bercita-cita tinggi, berkemampuan dan ingin melanjutkan pelajaran, mereka terpaksa menyambung persekolahan di sekolah Inggeris yang terdapat di bandar-bandar. Jika nasib mereka lebih bertuah lagi, mereka akan berpeluang untuk memasuki Kolej Melayu di Kuala Kangsar. Kolej ini berasaskan 'English Grammar School' dan telah didirikan pada tahun 1905. Walau bagaimanapun, kolej ini hanya dikhaskan untuk anak-anak dari golongan Diraja dan bangsawan sahaja. Sekolah-sekolah lain yang menampung pendidikan anak-anak Melayu dan yang telah memainkan peranan penting dalam menghasilkan pemuda-pemuda Melayu yang memiliki pandangan hidup yang tersendiri ialah sekolah-sekolah Arab dan agama. Mulai penghujung abad ke-19, terutamanya selepas Perang Dunia Kedua, sekolahsekolah pondok atau sekolah Arab dan sekolah-sekolah agama telah muncul di merata tempat di seluruh Semenanjung terutamanya di Kelantan, Kedah, Perak dan Pulau Pinang. Dengan berilhamkan ajaran-ajaran reformis dari Asia Barat seperti Muhammad Abduh sekolah agama (madrasah) telah menjadi satu alternatif yang sesuai untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat ketika itu. Alternatif ini membekalkan kekuatan. bimbingan dan semangat kepada muridnya untuk menghadapi segala cabaran dan dugaan akibat daripada proses sekularisasi yang dianjurkan oleh institusi Bara!. Taraf pendidikan di sesetengah madrasah ini mempunyai mutu yang tinggi. Banyak di an tara Ie pas an madrasah umpamanya daripada Madrasah AI-Masyhur Pulau Pinang, Madrasah Muhammadiah di Kota Bharu dan Maahad AI-Ihya' asy-Syarif Gunung Semanggol, dapat melanjutkan pelajaran mereka ke Asia Barat, terutamanya di Masjidil-Haram, Makkah dan Universiti AI-Azhar, Mesir.

Yala. Tujuan umum pelajaran pondok ialah untuk melahirkan pelajar yang tahu hukum-hukum agama.Penghijrahan tokoh-tokoh agama dari Patani dan Timur Tengah telah memberi manfaat yang besar kepada masyarakat Melayu Islam ketika itu. Beliau mengajarkan anak-anak para pembesar dan juga orang kebanyakan. sekolah pondok mula diperkenalkan pada awal abad ke-19. Songkla dan Santun). Dalam pada itu. Jangka masa belajarnya tidak terhad. 'pondok' juga bererti satu institusi pendidikan agama Islam yang bersendirian dan berasrama. Semasa belajar. Adalah dipercayai bahawa orang yang paling awal menyampaikan pendidikan Islam di Kelantan ialah Syeikh Haji Abdul Halim (Abdul Hatim Ahmad. Makna perkataan 'pondok' dijelaskan oleh Nik Mohamad (1985: 104) sebagai: Adapun perkataan 'pondok' itu berasal daripada perkataan Arab yang bererti rumahrumah kecil tempat tinggal pelajar-pelajar. pengajaran secara tetap untuk murid-murid sepenuh masa dan kedua. Nahu Saraf. Kehadiran beliau kemudiannya menyebabkan negeri Kelantan terkenal sebagai pusat perkembangan pengajian agama Islam. Antara mata pelajaran yang disampaikan ialah Tauhid. telah dipastikan bahawa pada tahun 1970-an. Sistem Pendidikan Pondok Sistem pendidikan pondok dapat dikatakan sebagai lebih kemas daripada sistem pendidikan agama di rumah-rumah atau di surau-surau. . Pertama. Kebanyakan guru pondok mempunyai pengaruh yang kuat dalam sesebuah kawasan dan mereka memberi khidmat secara sukarela. 1984: 39). Fiqh. Kelantan. Hadis. Tetapi di Malaysia dan juga di Thailand Selatan (khususnya di wilayah Patani. sudah ada sekurang-kurangnya lapan buah sekolah pondok di negeri Kedah (Ahmad Abd. Sukatan pelajaran yang khusus juga tidak disusun. Sistem pendidikan pondok lazimnya bermula apabila datangnya tuan guru atau alim ulama dari luar untuk mengajar ilmu agama kepada orang kampung terutamanya kepada masyarakat petani yang tinggal di kawasan penanaman padi. Kedah dan Terengganu merupakan tiga buah negeri yang ban yak mendirikan sekolah-sekolah pondok. Di sekolah pondok juga tulisan Jawi dan bahasa Arab diajarkan. rumah untuk tuan guru dan pondok untuk murid-murid didirikan dalam satu kawasan yang berdekatan. Banyak buku bahasa Arab yang telah diterjemahkan ke bahasa Melayu dengan menggunakan tulisan Jawi. murid-murid duduk bersila di atas lantai. pengajaran pad a hujung minggu untuk orang dewasa. Narathiwat. Dengan pertolongan orang kampung. Ghani bin Haji Said. Di Kelantan. ada kalanya sehingga sepuluh tahun. Dalam bahasa Arab sekolah 'pondok' juga bererti rumah tumpangan atau hotel dalam bahasa Inggeris. Kemudahan seperti kerusi tidak disediakan. terutamanya pada sekitar abad ke-19. 1977: 13). Awang Had Salleh (1977: 36) berpendapat bahawa terdapat dua jenis cara pengajaran di pondok. Bahasa pengantar utamanya ialah bahasa Melayu oleh sebab pada masa itu banyak kitab dalam bahasa Arab telah diterjemahkan ke bahasa Melayu. tiga atau empat orang bagi tiap-tiap sebuah rumah. Tafsir. Tasawuf dan doa-doa yang ada hubungan dengan kehidupan seharian dan amalan hidup bermasyarakat. Tempat ataupun tanah untuk mendirikan pondok biasanya kepunyaan tuan guru atau diwakafkan oleh orangorang yang ingin mewakafkan tanah mereka.

Ini terjadi kepada beberapa buah sekolah pondok seperti Maahad Ihya' Asy-Syarif. murid-murid Melayu .berakhlak tinggi dan dapat beribadat dengan betul. Di sini Ustaz Abu Bakar telah berguru dengan seorang tokoh ulama yang akhirnya menjadi sahabat baik beliau iaitu Ustaz Haji Abdullah Haji Ibrahim (Abdullah Pak Ahim). Kelantan dan Terengganu. terutamanya di Kedah. Sekolah ini diberi kebebasan untuk bergerak cergas dalam kegiatan kokurikulum yang kemudiannya memberi tapak kepada penubuhan Kesatuan Muda Melayu menjelang Perang Dunia Kedua. lahir pula institusi yang lebih kemas dan tersusun serta mencakup ilmu keduniaan dan ilmu akhirat yang dipelopori oleh golongan muda. Pada awal abad ke-20. Ustaz Abu Bakar juga telah merapatkan diri dengan tokoh-tokoh politik Masjumi dan tokoh pemimpin seperti Dr. Mereka berdua kemudiannya telah menubuhkan sebuah madrasah bernama QauzilMaarif dan selepas itulah Maahad Ihya' Asy-Syarif ditubuhkan oleh Ustaz Abu Bakar pada 15 April 1934 (Nabir Abdullah. Perkembangan para pelajar dan pembelajaran di pusat pengajian ini sangat unik berbanding dengan sekolah-sekolah pondok yang lain sezaman dengannya. maka sekolah-sekolah Melayu yang didirikan oleh pihak British pada akhir abad ke-19 telah dapat disaingi. Dengan lahirnya pengajian berbentuk madrasah. Pendidikan dan Semangat Kebangsaan Pendidikan telah memberi kesedaran dan dorongan kepada orang Melayu untuk berjuang menentang penjajahan di tanah air sendiri. Madrasah ini telah ditubuhkan pad a tahun 1934 oleh seorang tokoh ulama yang tidak asing lagi bernama Abu Bakar Said (lebih dikenali sebagai Ustaz Abu Bakar al-Baqir). perkembangan sekolah ini telah membantu meluaskan network-audience pembaca sehingga dapat menyumbang ke arah pembukaan madrasah yang lebih baik daripada sistem pondok yang sedia ada. Burhanuddin aI-Helmy dan Ibrahim Yaacob. Beliau kemudiannya meneruskan pengajian di Sekolah al-Rahmaniah dan kemudiannya ke Madrasatu'IDairatu'I-Maarifu'I-Wataniah di Kepala Batas pad a tahun 1924. Institusi yang dimaksudkan itu ialah madrasah atau lebih dikenali sebagai sekolah agama moden. Antara badan-badan yang pernah ditubuhkan di sini ialah: (a) (b) (c) (d) Pusat Perekonomian Melayu Se-Malaya (PEPERMAS) Majlis Agama Tertinggi (MATA) Lembaga Pendidikan Rakyat (LEPIR) Hizbul Muslimin Di luar perhitungan Inggeris. Tanjung Malim umpamanya. Akhirnya pusat pengajian ini menjadi pusat perjuangan agama Islam. Beliau telah menerima pendidikan awal sehingga ke darjah lima sekolah Melayu. Gunung Semanggol di Perak. Di Maktab Perguruan Sultan Idris (Sultan ldris Training College). 1976).

dua buah sekolah Melayu telah dibuka di Singapura iaitu di Teluk Belanga dan di Kampung Gelam. beberapa buah sekolah Melayu telah dibuka bagi menggantikan sistem pengajian agama Islam. Walau bagaimanapun. Ini adalah akibat daripada pengaruh sistem pengajian agama Islam yang telah sebati dengan orang Melayu di negeri-negeri tersebut. 'pentadbirannya diletakkan di bawah kerajaan negeri masing-masing sehinggalah tamat . sekolah-sekolah Melayu mula dibuka di negeri Perak. dan pada tahun 1897 untuk Negerinegeri Melayu Bersekutu pula. Akibat daripada campur tangan Inggeris di negeri-negeri Melayu. apabila Penang Free School membuka cawangannya di Gelugor. Seberang Perai. Sejarah persekolahan anak Melayu di Semenanjung Tanah Melayu bermula pada tahun 1821. seperti Mohamed bin Dato' Muda Linggi. Tamil dan Inggeris.mula terdedah kepada tulisan dari Indonesia. Di Kedah pula. Manakala di Kelantan pula sekolah Melayu yang pertama telah dibuka di Padang Garung pada tahun 1903. Sekolah Melayu yang pertama di negeri itu ialah di Sayong yang dibuka oleh Hugh Low. 1974:5). Beliau telah mengarahkan pihak Perbendaharaan Negeri supaya menjaga sekolah yang mempunyai guru bernama Ahmad bin Kerani Maidin (Awang Had Salleh. Noor Ahmad. Cina. Sekolah Melayu yang pertama dibuka di Negeri-negeri Melayu Bersekutu ialah di Kelang. Di kalangan mereka itu ada yang menyumbangkan tulisan-tulisan dalam Majalah Guru. iaitu sekolah 'vernakular' Melayu. Perkembangan penubuhan sekolah-sekolah Melayu agak lewat di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Kelewatan' negeri Terengganu menerima sistem pendidikan sekolah Melayu adalah kerana sikap Sultannya dan pembesar Melayu ketika itu yang amat berpegang teguh kepada sistem pendidikan pondok. negeri Perlis telah mempunyai lima buah sekolah Melayu. Pulau Pinang. Pada tahun 1856. Dengan pertolongan pengembang-pengembang agama Kristian. Dua tahun kemudian. Wujudnya berbagai-bagai aliran persekolahan pada masa itu berpunca daripada sikap penjajah Inggeris sendiri yang cuba memecahkan perpaduan kaum. Bagi Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Selain itu keadaan itu disebabkan oleh tiadanya satu dasar pelajaran kebangsaan dan ketebalan sikap kedaerahan yang dipusakai oleh setiap kaum. sekolah-sekolah 'vernakular' Melayu dibuka pula di Permatang Pauh dan Penaga. Hanya pada tahun 1915 barulah sekolah Melayu dapat didirikan di Terengganu iaitu di Kampung Keling oleh Engku Abu Bakar bin Long. sekolah Melayu yang pertama didirikan pada tahun 1897 alas inisiatif Tuan Haji Abdullah. Pendidikan Melayu Di zaman pemerintahan British. lnggeris telah mewujudkan jawatan 'Nazir Sekolah' di Negeri-negeri Selat pada tahun 1872. sekolah-sekolah itu ditutup akhirnya kerana kurangnya sambutan dan masalah kekurangan guru-guru Melayu. Menteri Besar Kedah ketika itu. Pada tahun 1913. Zainal Abidin bin Ahmad (Za'ba) dan Mohd. terdapat empat aliran persekolahan di Tanah Melayu. Untuk memudahkan pentadbiran pendidikan. pada bulan September 1875 (Report of Superintendent of Police and Treasurer to Resident). Residen Inggeris yang ketiga. Guru-guru pula dilatih di maktab perguruan yang dibuka pada tahun 1878 yang akhirnya ditutup pada tahun 1894.

dapat dikatakan bahawa kemajuan sekolah-sekolah Melayu di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu agak ketinggalan jika dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Bagi British. Kenyataan itu memang munasabah oleh sebab dengan hanya pencapaian setakat darjah empat. . Salah satu daripada tugas-tugas pertama nazir ini ialah menyusun sebuah Kanun Pelajaran (Education Code) bagi semua negeri. Sebelum itu tiap-tiap negeri mempunyai kanun-kanun mereka sendiri bagi sekolah lnggeris dan sekolah Melayu (The System of Education in the Federated Malay States.Perang Dunia Kedua. tindakan membenarkan para pelajar Melayu menyambung pelajaran mereka hingga ke darjah enam adalah satu kesalahan sebab ini bertentangan dengan dasar pelajaran penjajah. membuat kiraan yang mudah dan seterusnya dapat digunakan dalam urusan seharian supaya tidak ditipu oleh pekedaipekedai. Matlamat utama mereka adalah sekadar memberi pendidikan kepada orang Melayu untuk melengkapkan keperluan tenaga manusia di peringkat rendah. Setemsnya pada tahun 1906. Seperkara lagi ialah pihak British tidak menggalakkan orang Melayu menghantar anak mereka ke sekolah-sekolah Inggeris. desakan ini telah ditolak oleh pihak British dengan alasan bahawa anak-anak Melayu di kampung hanya layak bersekolah Melayu sahaja. anak-anak Melayu sudah dapat membaca. Perak. Akan tetapi pada hakikatnya pihak British khuatir bahawa jika pelajaran Inggeris diberi kepada masyarakat Melayu. Inggeris telah melantik 'Nazir Sekolah Persekutuan'. /905: 6). Walau bagaimanapun. 194 . R. adalah untuk memenuhkan selera politik penjajah sahaja.Winstedt sendiri tidak setuju supaya bahasa Inggeris diajarkan di sekolah Melayu sebab sudah adanya anak-anak Melayu yang berani mendesak pihak British menubuhkan sekolah Inggeris di Lenggong dan Krian. Oleh itu. Tegasnya sekadar untuk menjadi petani yang lebih baik daripada ibu bapa mereka dan dapat hidup gembira dalam masyarakat kampung. iaitu di peringkat buruh. telah tercatat: Mengajar kanak-kanak membaca dan menulis dalam bahasa ibunda mereka atau dalam bahasa Melayu kita akan terselamat. Sikap British Terhadap Pendidikan Melayu Pendidikan Melayu yang disediakan oleh British khasnya dalam membina sekolah. 6 Julai 1884. Asas utama mereka adalah untuk membina pengaruh dan politik British tanpa melihat keperluan masyarakat tempatan yang kebanyakannya terdiri daripada kaum tani. Sementara itu. kesedaran politik serta daya pemikiran mereka akan berkembang dan seterusnya akan menggugat kedudukan British di Tanah Melayu. Golongan ini berpendapat bahawa tujuan utama mereka adalah sekadar menghapuskan buta huruf pada tahap yang minimum sahaja (Cheeseman. Dalam Perak Government Gazette.O. Dengan berkembangnya sekolah-sekolah Melayu. maka pada tahun 1916 jawatan Penolong Pengarah Pelajaran diwujudkan bagi melicinkan pentadbiran pendidikan di Negeri-negeri Selat dan Negerinegeri Melayu Bersekutu. Special Reports on Educational Subjects. seorang Pengarah Pelajaran telah dilantik bagi Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu.

Winstedt yang kelihatannya berminat dalam perkembangan pendidikan orang Melayu. Kesan Pendidikan Melayu Secara umumnya cara pendidikan sekolah Melayu dikendalikan oleh pihak British telah gagal untuk mendapat tempat di hati orang Melayu sendiri. Maksud mereka sebenarnya dinyatakan sebagai 'British mahu supaya masyarakat Melayu tidak akan berubah nasibnya dan kekal dengan pekerjaan tradisi. sebenarnya bukanlah ahli-ahli pendidikan yang boleh menyelami dan memahami cita-cita orang Melayu ketika itu. iaitu masih beku dan hidup dalam kemiskinan. Abu Zahari (1980) telah merumuskan tentang kesan pendidikan Melayu ketika itu seperti yang berikut: Pendidikan Melayu sengaja disalurkan mengikut dasar mengekalkan kaum tani . Pentadbir-pentadbir British seperti R. Maktab Melayu (Malay College) Kuala Kangsar telah didirikan khas untuk anak-anak golongan ini. Skinner dan juga R.J. Ini disebabkan pada masa itu ia sedang membina kemasyhurannya (reputation) sendiri dengan menulis sejarah dan kesusasteraan Melayu. akhirnya sedar bahawa anak-anak mereka tidak akan maju walaupun mereka dihantar ke sekolah atau tidak. buruh. pelajar lepasan sekolah Melayu tidak mempunyai kerja yang mendatangkan nilai ekonomi yang kukuh. Orang kampung yang pada mulanya tertarik dengan sumbangan British terhadap pembinaan sekolah-sekolah Melayu.Roff. bagi tujuan melahirkan pemimpin Melayu yang boleh membantu birokrasi penjajah serta mengambil dan menjaga hati golongan bangsawan dan pembesar-pembesar Melayu ketika itu. masyarakat Melayu masih tidak berubah. Keikhlasan mereka dalam menjalankan tugas adalah diragui dan diakui sendiri oleh William R. Dengan kata lain.M.O. Winstedt telah tidak mempedulikan perkembangan intelek Melayu. A. Walau bagaimanapun. Wilkinson. Kehadiran anak-anak Melayu di sekolah-sekolah Melayu ketika itu bukanlah atas dasar keikhlasan hati untuk menuntut ilmu tetapi disebabkan oleh paksaan yang telah dikenakan oleh British dengan cara penguatkuasaan peraturan tersebut.Juga sebenarnya British telah menanamkan sikap memuliakan pekerjaan buruh dan mengajar orang Melayu untuk terus tinggal di kampung-kampung. akan terus pulang ke kampung halaman mereka untuk bekerja sama ada sebagai petani. Pencerobohan British ke atas sistem pengajian tradisional al-Quran sedikit sebanyak telah menyinggung hati orang Melayu. guru. polis atau peon. Tanpa disedari British telah melalaikan orang Melayu dengan menggunakan buku-buku dongeng Melayu. Sehingga Perang Dunia Kedua. Ibrahim Saad (1981: 20) telah menerangkan: Banyak orang menyangka bahawa Laporan Winstedt itu satu pembaharuan tetapi mengikut Roff. Anakanak Melayu lepasan sekolah rendah Melayu. Matlamat sebenar pendidikan Melayu yang inginkan kemajuan yang setanding dengan orang-orang asing yang terdapat di Tanah Melayu ketika itu telah tidak tercapai.

Keempat:Kurikulum bagi kelima-lima jenis sekolah ini adalah berbeza dan tidak sehala. Ketiga: Sekolah-sekolah itu terpisah di antara satu dengan yang lain menurut kedudukan geografi dan taburan penduduknya. Kesempatan untuk ketigatiga kaum itu bergaul hanya terdapat di sekolah-sekolah lnggeris yang terletak di bandarbandar. maka wujudlah lima jenis sistem persekolahan yang sama sekali terasing di antara satu dengan yang lain. peluang-peluang perniagaan dan perindustrian yang berdasarkan kepada getah dan bijih timah terdapat di pekan-pekan. Kegagalan pemerintah Inggeris dalam sistem pendidikan dan seterusnya memajukan orang Melayu menerusi sistem tersebut telah menyebabkan timbulnya semangat kebangsaan Melayu pada tahun 1930-an. Ciri-ciri Am Pendidikan Sebelum Merdeka Akibat daripada dasar terbuka dan tidak campur tangan Inggeris dalam pelajaran. sekolah agama menggunakan bahasa Arab dan bahasa Melayu. sekolah Melayu menggunakan bahasa Melayu. sekolah Cina dan sekolah Tamil (lihat Rajah 28. Kesimpulannya ialah pendidikan Melayu tidak dapat memberi hasil dan kesan yang positif terhadap peningkatan taraf hidup dan keadaan sosial orang Melayu yang kebanyakannya tinggal di kampung. Sekolah lnggeris menggunakan bahasa lnggeris.1 PERKEMBANGAN PERSEKOLAHAN SEBELUM MERDEKA Kedua:Tidak ada dasar mengenai bahasa pengantar yang tunggal. Mereka semakin dihimpit dan kekal hanyut di dalam kemiskinan. walaupun pada masa itu. perpaduan antara kaum tidak mungkin dapat dihasilkan oleh sistem yang beraneka corak ini. . Dengan sendirinya anak-anak Melayu. dan sekolah Tamil menggunakan bahasa Tamil. Jenis-jenis sekolah itu ialah sekolah Inggeris. sekolah Agama. Ini memberi kesempatan kepada anak-anak Cina dan India sahaja di samping menepikan peluang anak-anak Melayu di desa. Cina dan India sukar untuk bergaul di antara satu dengan yang lain.sehingga kurikulum sekolah Melayu tidak berkembang lebih daripada setakat memberi pendidikan dasar selama empat tahun kecuali latihan pengurusan sebagai peringkat tertinggi pendidikan Melayu sesudah sekolah dasar (hlm. Kelima-kelima jenis sekolah ini mempunyai beberapa ciri pemisah yang besar: Pertama:Tiap-tiap jenis sekolah adalah khusus untuk sesuatu kaum tertentu sahaja. Tanpa pergaulan dan persefahaman. 17).1). Kebanyakan sekolah Melayu telah ditubuhkan di desa selaras dengan dasar mengekalkan orang Melayu di kampungkampung. sekolah Cina pula menggunakan bahasa Cina. sekolah Melayu. RAJAH 28. perniagaan dan perindustrian kerana sebilangan besar orang Cina tinggal di kawasan-kawasan tersebut dan sekolah Tamil pula terdapat di ladang-ladang getah. Sekolah Cina pula terdapat di kawasan perlombongan.

Persefahaman dan perpaduan dianggap tidak penting untuk dipupuk menerusi pendidikan. Penyata Barnes dianggap sebagai penyata yang paling komprehensif. Selepas penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. dapat dibuatkan kesimpulan bahawa pemerintah kolonial tidak berminat untuk membangunkan rakyat melalui pendidikan. Oleh sebab itu lnggeris telah mengabaikan soal penggunaan bahasa pengantar dan kurikulum yang seragam serta pentadbiran yang terancang dan penubuhan satu sistem sekolah yang tunggal yang dapat mendidik dan menyatukan anak-anak daripada semua keturunan. bahkan guru-gurunya juga didatangkan dari negeri asal mereka. Dengan itu amat wajarlah sekiranya hal .Masing-masing mempunyai kurikulum yang tersendiri. Yang perlu ialah mewujudkan satu sistem tunggal yang dapat menyatukan semua sistem yang berlainan corak dan haluan itu. Kelemahankelemahan sistem sebelum perang yang mengasingkan di antara satu kaum dengan kaum yang lain amat dirasai. Manakala sekolah Melayu pula menitikberatkan kemahiran 3M (menulis. Sekolah lnggeris mengikut kurikulum dan sukatan pelajaran yang digunakan oleh sekolah-sekolah di England. Sekolah agama atau madrasah pula menggunakan bahan bacaan dan buku teks serta sukatan pelajaran yang telah sedikit diubahsuai daripada yang digunakan di sekolah-sekolah Asia Barat. terdapat dua penyata utama yang mengemukakan syor ke arah satu sistem pelajaran kebangsaan yang disatukan iaitu: Penyata Barnes (1950) dan Penyata Fenn-Wu (1951). kurikulumnya adalah mengikut corak yang diajarkan di negeri China dan India. revolusioner dan berpengaruh sekali yang pernah diterbitkan. Inggeris sendiri sedar bahawa 'rancangan pembinaan semula' sistem pendidikan dengan sekadar merawat sistem-sistem lama dan mengekalkannya seperti yang sedia ada adalah tidak memadai. Parti-parti politik menjadi popular serta menarik minat rakyat dan telah melibatkan semua kaum secara menyeluruh. Begitu juga dengan buku-buku teksnya. Pada peringkat awal ini. Di antara perkara penting yang perlu disemak ialah sistem pendidikan yang diwarisi dari zaman sebelum perang yang jelas menggalakkan pemisahan antara kaum. Akan tetapi ancaman daripada gerakan gerila Komunis dan pengisytiharan darurat di Tanah Melayu telah menimbulkan kesedaran kepada penduduk negara untuk mengkaji masalah penyatuan antara kaum. membaca. ternampaklah tanda-tanda akan tertubuhnya kerajaan sendiri yang merdeka seperti yang telah dicapai oleh negaranegara serantau yang lain. Pendidikan Tahap Awal Rancangan Malayan Union telah ditentang dengan hebat dan dengan jayanya di Semenanjung. Melihat latar belakang pendidikan di zaman lnggeris. Tenaga pengajarnya pula adalah daripada guru-guru terlatih dari Tanah Arab. sementara rancangan hendak menjadikan Sarawak sebagai 'Tanah Jajahan Mahkota lnggeris' telah membawa kepada penubuhan institusi Gabenor. Bagi sekolah Cina dan Tamil pula. Barnes menyarankan supaya persekolahan peringkat rendah dijadikan alat dan tenaga besar bagi perpaduan dan penyatuan masyarakat. menghitung) selain daripada diajarkan pelajaran pertukangan tangan secara tradisi.

kesedaran tentang peri perlunya menggabungkan sistem pelajaran yang bertujuan memupuk satu bentuk kerakyatan dalam lingkungan Komanwel British dapat dilihat daripada cadangan-cadangan yang dikemukakan dalam Laporan Woodhead (1955). DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kemajuan dalam penggubalan perlembagaan sehingga menjelang tahun 1955 menunjukkan bahawa negara ini akan memiliki kerajaan sendiri dan selanjutnya akan mencapai kemerdekaan daripada British dalam masa yang singkat. penyata-penyata berkenaan telah disemak dengan mendalam dan Undangundang Pelajaran 1952 telah diluluskan oleh kerajaan. pembentangan Laporan Fenn. politik dan keadaan darurat yang dialami pada ketika itu. Sekolah-sekolah bahasa ibunda semua kaum dimansuhkan sementara di peringkat menengah dan selanjutnya. Sekolah-sekolah Cina dan Tamil tidak termasuk dalam konsep sistem sekolah kebangsaan. Tetapi. dalam tahun 1951 kerajaan Malaya telah melantik satu jawatankuasa untuk mengkaji kedudukan pelajaran kaum tersebut. Nyata bahawa konsep tersebut sukar untuk dipraktikkan. iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Walaupun Penyata Barnes ini mempunyai matlamat kebangsaan. Di Sarawak. pembelajaran untuk kedua-dua bahasa tersebut diadakan. Untuk menghadapi tuntutan kaum Cina. Akhirnya. Sebagai hasilnya. iaitu sekadar seolah-olah menumpang di sekolah tersebut. Barnes mencadangkan cuma satu corak sekolah rendah sahaja ditubuhkan. Atas tapak sistem persekolahan yang baru. Oleh itu perpaduan kaum merupakan satu keadaan yang mustahak untuk menjamin keteguhan dan keamanan negara yang bakal merdeka ini. Inggeris dan Cina sebagai bahasa pengantar di sekolahsekolah. Masalah ini dapat dilihat dengan lebih jelas oleh sebab .' Dengan berpandukan kepada idea ini.Wu telah mengemukakan cadangan-cadangan yang menyokong konsep penggunaan tiga bahasa. iaitu Sekolah Kebangsaan yang dibuka kepada kanak-kanak semua bangsa dan diajarkan oleh guru-guru daripada berbagai-bagai bangsa dan keturunan dengan menggunakan dua bahasa pengantar. iaitu bahasa Melayu. McLellan (1960) telah menekankan peri mustahaknya mengawal sekolah-sekolah Cina supaya mereka mengikuti sistem persekolahan kolonial yang menggunakan bahasa pengantar lnggeris sebagai cara mencapai matlamat yang sama.ini secara sedar dan bersungguh-sungguh dijadikan 'agen pembina bangsa Malaya' yang tunggal. Ini merupakan satu cadangan yang radikal dan berani tetapi ia tidak dapat dilaksanakan secara serta-merta kerana masalah kewangan. akan terbentuk satu pelajaran yang betulbetul bercorak kebangsaan. Sementara itu kaum Cina dan India pula merasa bahawa penyata itu seolah-olah akan menghapuskan bahasa dan kebudayaan mereka. yang dipandang sebagai 'sekolah rakyat dan sekolah untuk membangun bangsa. Di Sabah pula. jelaslah bahawa ini tidak dapat diterima oleh semua kaum di Tanah Melayu. Orang Melayu tidak bersetuju dengan kedudukan anak-anak Melayu yang tidak diberi kedudukan yang wajar di sekolah-sekolah Inggeris. hanya pelajaran melalui pengantar bahasa Inggeris sahaja yang akan disediakan. Dalam undang-undang ini konsep sekolah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu dan Inggeris telah diterima.

Jelas bahawa Penyata Razak telah mengutamakan perpaduan negara sebagai satu matlamat yang perlu dicapai. perenggan 115).berlakunya keadaan politik perkauman yang kritikal di saat itu. walaupun perkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur. Sesuai dengan janjinya dalam pilihan raya tahun 1955. umpamanya semangat perkauman yang tebal dan perasaan kedaerahan yang melampau. Daripada segi penyatuan kaum. perenggan 12). Dasar Pelajaran Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961 adalah berasaskan kepada Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Pada tahun 1960 semua penyata telah disemak semula oleh jawatankuasa Abdul Rahman Talib bagi memperteguh dan memperbaiki lagi konsep dan kelemahankelemahan yang ada dalam Penyata Razak. Konsep perpaduan dalam konteks negara ini perlu difahami sebagai satu proses yang mengutamakan perpaduan rakyat berbilang kaum selaras dengan prinsip-prinsip Rukun Negara. Talib telah menggariskan tiga asas utama: Pertama:Sistem persekolahan yang sama bagi semua. Kami berpendapat bahawa caranya supaya sempurna perkara ini ialah dengan jalan menyamakan sukatan pelajaran semua sekolah-sekolah. Penyata Razak dan Laporan Rahman. Cara yang dicadangkan oleh Penyata Razak untuk menyatukan kaum-kaum di negara ini adalah menerusi satu sistem pelajaran yang bercorak seperti berikut: Satu daripada umbi kemahuan Dasar Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu ini ialah mengubah corak semua sekolah-sekolah rendah dan sekolah menengah supaya bercorak Tanah Melayu. Kedua-dua laporan ini menitikberatkan aspek-aspek yang berkaitan dengan perpaduan negara dan penghasilan tenaga kerja rakyat. (Penyata Razak. Perpaduan yang diwujudkan mestilah berupaya menangkis semua gejala yang boleh memecahbelahkan rakyat. Kedua: Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama di semua peringkat . (Penyata Razak. Kerajaan Perikatan telah menubuhkan satu jawatankuasa Pelajaran yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk (kemudian Tun) Abdul Razak bin Hussein yang menjadi Menteri Pelajaran ketika itu. Untuk mencapai matlamat perpaduan negara melalui sistem pendidikan. Ini bermakna bahawa unsur-unsur dan nilai-nilai perpaduan akan menjadi teras Dasar Pendidikan Kebangsaan untuk menjamin kesejahteraan dan kepentingan masyarakat di Malaysia yang berbilang bangsa. Penyata Razak 1956 telah menyatakan: Tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar.

keadaan fizikal dan sosial serta berbagai-bagai lagi. bekerjasama dan saling bersefahaman di antara kaum. Sejarah dan Ilmu Alam.persekolahan. Kementerian Pelajaran juga sedang merancang untuk memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Moral. pembentukan sikap melalui bidang pengetahuan. CORAK SISTEM PENDIDIKAN MENURUT LAPORAN RAZAK . pengibaran bendera kebangsaan yang disertai dengan nyanyian lagu kebangsaan 'Negaraku' perlu diadakan setiap awal dan hujung minggu. diharapkan mata pelajaran ini dapat menanamkan perasaan bangga dan sayangkan negara sendiri. dan mempunyai pendekatan secara 'lingkungan berpusat' (concentric circle). Dengan demikian. Beberapa pembaharuan juga telah dibuat dalam sukatan pelajaran Ilmu Alam yang baru. Dengan adanya tindakan seumpama ini akan timbullah rasa kekitaan dan cintakan negara. Mata pelajaran Tatarakyat diwajibkan di semua sekolah. Ketiga:Kurikulum dan peperiksaan sekolah yang sama kandungan dan bercorak kebangsaan. Tumpuan yang lebih telah diberi kepada hal-ehwal tempatan. Melalui pelajaran Sejarah juga. diharapkan semangat perpaduan dan hormat menghormati di antara kaum yang berlainan kebudayaan dan anutan agama dapat dibina. Di antara mata pelajaran baru diperkenalkan yang berkait rapat dengan kehidupan masyarakat ialah mata pelajaran Tatarakyat.2. Bagi negara yang masih lagi di dalam proses membangun ini. Di sekolah-sekolah. Corak sistem kebangsaan yang berdasarkan kepada sistem Penyata Razak dan Laporan Rahman Talib ialah seperti rajah 28. Di antara perkara penting yang dititikberatkan dalam mewujudkan perpaduan kaum di negara ini adalah pemahaman tentang keadaan masyarakat bagi membentuk sikap bertoleransi. Sejarah adalah satu mata pelajaran yang memainkan peranan penting ke arah pencapaian matlamat pembangunan. murid-murid sekolah perlu ditanamkan dengan semangat patriotik. Dalam tahun 1960 Penyata Rahman Talib yang merupakan semakan semula Penyata Razak 1956. juga telah menitikberatkan perlunya kurikulum sekolah disesuaikan dengan keadaan dan keperluan negara. berbangga dan menghormati lambang-lambang kebangsaan. Pendidikan Moral. Atas kesedaran ini juga maka sukatan pelajaran Sejarah yang baru telah digubal dengan memberi penekanan kepada sejarah rakyat Malaysia dan perjuangannya. kebangsaan dan kesetiaan kepada negara. Usaha yang sungguh-sungguh telah dibuat untuk menyemak dan memperbaharui sukatan-sukatan pelajaran supaya dapat membantu dan memupuk kepentingan rakyat Malaysia. khasnya bertujuan untuk membolehkan murid-murid memahami latar belakang alam sekeliling. Selain dari itu murid-murid juga dididik supaya tahu.

Malah dadah telah dianggap musuh utama dan untuk membanteras wabak ini Kementerian Pendidikan telah. Inilah nilai-nilai hidup yang harus dibina menerusi pendidikan. Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan telah memperakukan berbagai cadangan bagi memperkemaskan dan memperkukuhkan lagi Dasar Pendidikan Negara. Pelaksanaan Dasar Pendidikan Negara melalui satu sistem pendidikan kebangsaan adalah bertujuan untuk memajukan aspek-aspek pembangunan bangsa dan negara yang meliputi kebudayaan.FALSAFAH PENDIDIKAN KE ARAH ABAD 21 Pelaksanaan Sistem Pendidikan Kebangsaan tahun 1960-an dan 1970-an adalah berlandaskan kepada aspirasi-aspirasi dan perakuan-perakuan Penyata Razak 1956. Penyata Rahman Talib 1960 serta Akta Pelajaran 1961. Negara telah berjaya menghasilkan rakyat yang celik huruf. bersatu padu. diminta melaksanakan program Pendidikan Pencegahan Dadah. Sehubungan ini Jawatankuasa Kabinet berprihatin terhadap kemerosotan disiplin yang berlaku di sekolah-sekolah sekarang. Dalam konteks pendidikan yang luas. diharapkan akan lahirlah warganegara yang baik. berdisiplin dan terlatih. dengan meliputi kajian ke atas kurikulum. mencari kebenaran. matlamat pendidikan bukan sahaja berorientasikan masyarakat bahkan ditujukan ke arah pembinaan tradisi keilmuan. ekonomi dan politik ke arah melahirkan masyarakat yang bersepadu. Pendidikan juga telah terbukti berjaya memberi sumbangan yang besar ke arah pembangunan dan kemajuan negara. (Lihat rajah 28. Cabaran Pendidikan Masa Kini dan Akan Datang Selaras dengan perkembangan masyarakat dunia. Malaysia kini berupaya membekalkan rakyatnya dengan kemudahan-kemudahan pendidikan yang bermutu tinggi. Dengan perkembangan ekonomi dan peningkatan pembangunan negara. Oleh itu sistem pendidikan negara terpaksa menerima cabaran ini sebab proses perkembangan sesuatu masyarakat sering kali dikaitkan secara langsung dengan sistem pendidikannya. pengurusan. amanah dan memahami tujuan hidup serta tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh tiap-tiap warganegara.3). Penekanan dan penegasan semula perlu diberi agar mereka juga celik budaya. keadilan dan kebersihan dalam masyarakat. Laporan Jawatankuasa Kabinet sebenarnya telah pun meneliti dan mengkaji seluruh sistem pendidikan daripada peringkat rendah sehinggalah ke peringkat maktab. sosial. dan kemudahan serta perbekalan pelajaran. prinsip-prinsip dan nilainilai yang terkandung di dalam Rukun Negara dan Dasar Ekonomi Baru dipegang sebagai panduan dasar. Kerajaan telah menyatakan kebimbangannya terhadap penyalahan penggunaan dadah yang semakin meningkat di kalangan para remaja dan belia. andainya kita benar-benar mahu membina manusia. celik akhlak. disiplin. Juga. berdisiplin dan terlatih. rakyat Malaysia juga mengalami proses perkembangan yang pesat dan mencabar. Cabaran dan pendidikan masa akan datang adalah ke arah melahirkan manusia yang yakin dan patuh . Keprihatinan kerajaan serta rakyat seluruhnya bertujuan memastikan perkembangan dan kemajuan berjalan terus melalui sistem pendidikan.

Akibatnya secara langsung atau tidak langsung nilai-nilai bebas dan nisbi (relatif) akan berkembang. tidak akan berjaya untuk membawa kepada hakikat kebenaran. Falsafah Pendidikan Negara Pendidikan yang mampu menghadapi cabaran dan tuntutan ini seharusnya mempunyai paksi atau teras yang kukuh. bangsa dan negara. c)Matlamat pendidikan hanya akan tertumpu kepada utiliti dan faedah kebendaan sahaja. falsafah pendidikan tidak dinyatakan secara 'tersurat'. bertanggungjawab dan dapat memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. d)IImu yang disampaikan. . Konflik antara sistem nilai yang cenderung ke arah materialisme dengan nilai-nilai sahsiah ketimuran yang jelas dikuasai oleh tekanan untuk mendapatkan kejayaan materialisme telah memberi kesan negatif kepada para pelajar. ummah. yang tidak memiliki teras dan nilai-nilai murni yang dapat diserapkan dalam diri pelajar. Jika ini berlaku maka nilai-nilai yang tidak berunsur keTuhanan akan memenuhi ketandusan ini.kepada agama. Walau bagaimanapun. Laporan Rahman Talib. hasrat dan matlamat pendidikan negara te1ah digambarkan dalam Penyata Razak. berakhlak. Pentingnya menjadikan unsur keTuhanan sebagai paksi dalam sistem pendidikan bermatlamat menghasilkan implikasiimplikasi seperti yang berikut: a)Unsur-unsur nilai murni yang jika tidak dinyatakan secara jelas dan dengan penuh kesedaran akan mengakibatkan pengetahuan yang diajarkan itu ketandusan ilmu. Akta Pelajaran 1961 dan Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979). iaitu yang bertumpukan kepada perkembangan akal dan fakulti rasional manusia akan menyebabkan unsur-unsur lain terutama unsur rohani akan terbiar. Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara Dalam sistem pendidikan kebangsaan yang diamalkan sekarang. berilmu. Pendidikan yang diberi hanya akan sekadar menjadi 'ilmu itu ilmu sahaja'. Satu-satunya paksi yang utuh dan mampu memenuhi keperluan tersebut ialah pengetahuan keTuhanan. e)Para pelajar tidak dapat memperkembangkan watak dan sahsiah yang seimbang serta mencapai kepada mat1amat hidup yang sebenarnya. b)Pendidikan yang terlalu menekankan kepada bidang 'kognitif'. Beberapa perubahan dan pengubahsuaian di dalam sistem pendidikan telah dilakukan agar pemantapannya dapat menyelamatkan agama. Dalam konteks pembangunan negara. Pelaksanaan sistem pendidikan kebangsaan yang terlalu memberi penekanan kepada kemajuan ekonomi dan pembangunan negara telah mengakibatkan wujudnya tanggapan bahawa hanya sistem nilai yang berteraskan materialisme yang menjadi ukuran kejayaan.

d)Prinsip-prinsip Pendidikan. yang mencakupi aspek-aspek keperluan individu. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. perpaduan rakyat dan kemakmuran negara.sistem pendidikan kebangsaan ini dikaitkan pula dengan prinsip-prinsip Rukun Negara yang turut menegaskan prinsip 'kepercayaan kepada Tuhan'. Usaha-usaha ke arah pencapaian faktor-faktor ini adalah merupakan matlamat pendidikan . Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. negara dan ekonomi. keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. sudah sepatutnya ia dijadikan teras keseluruhan pendidikan dari pra-sekolah sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Dalam penggubalannya. Ini menetapkan arah haluan yang perlu ditujui. iaitu perkembangan individu secara menyeluruh. Keperluan untuk menyatakan falsafah pendidikan negara secara 'tersurat' telah lama disedari. Oleh itu. Falsafah pendidikan negara merupakan pemantapan pemikiran mengenai pendidikan di Malaysia. Ini bermakna falsafah pendidikan negara berhasrat untuk melahirkan insan yang berpegang teguh kepada agama. c)Rukun Negara. berdasarkan kepercayaan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Pertimbanganpertimbangan yang teliti perlu dilakukan dengan merujuk kepada perkara-perkara berikut: a)Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Langkah untuk menggubal falsafah pendidikan supaya menjadi cermin cita-cita dan idealisme yang hendak diperjuangkan oleh rakyat negara ini melalui proses pendidikan sememang dinanti-nantikan. Selaras dengan hasrat dan cita-cita ini. Falsafah ini mempunyai keutuhan dan ketahanan yang berkekalan buat sepanjang masa dalam konteks masyarakat Malaysia. berakhlak mulia. dan e)Matlamat Pendidikan. (c) Laporan Jawatankuasa Mengkaji Semula Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan 1979. Falsafah pendidikan negara telah menggariskan tiga bidang utama bagi mencapai tujuan pendidikan. falsafah pendidikan negara dinyatakan seperti yang berikut: Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek. berketerampilan. Falsafah ini menegaskan bahawa sistem pendidikan negara memberi penekanan kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik. rohani. b)Akta Pelajaran 1961.

namun beberapa ciri KBSR adalah memenuhi keperluan-keperluan ke arah perakuan 57(a) Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Matlamat KBSM adalah selaras dengan matlamat pendidikan negara. pendidikan bersepadu merupakan satu strategi penting bagi . •berakhlak mulia. Sungguhpun KBSR terbentuk sebelum tersuratnya falsafah pendidikan negara.negara. efektif dan psikomotor di dalam usaha meningkatkan lagi potensi individu secara menyeluruh daripada segi intelek. Sungguhpun Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) telah diperkenalkan dan mula dilaksanakan pada tabun 1983. •berilmu pengetahuan dan berketerampilan.4 memberi gambaran yang jelas tentang aspek-aspek yang diberi penekanan dalam KBSR. dan •memiliki peribadi yang seimbang dan bersepadu. rohani. Dalam rancangan KBSM. bidang manusia dan alam sekelilingnya dan bidang perkembangan diri individu sesuai dengan keperluan. minat. iaitu: Kurikulum sekolah rendah itu hendaklah dirancang untuk membolehkan murid-murid mencapai kemahiran dalam tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi. kurikulum ini juga merupakan penghayatan konsep pendidikan bersepadu yang amat sesuai dengan tujuan falsafah pendidikan negara. agama dan negara. masyarakat. iaitu ke arah menghasilkan insan yang seimbang dan harmonis berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Insan yang seimbang dan harmonis akan memiliki dan menghayati perkara-perkara berikut: •percaya dan patuh kepada Tuhan.5). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) digubal dengan berdasarkan falsafah pendidikan negara (rujuk Rajah 28. iaitu sebelum falsafah pendidikan negara disuratkan. emosi dan jasmani. Perubahan dan penyesuaian yang dilaksanakan ini adalah berasaskan kepada konsep pendidikan bersepadu. Kurikulum ini mula dilaksanakan secara terhad pada tahun 1988 dan dilaksanakan sepenuhnya pada tabun 1989. beberapa pengubahsuaian kurikulum dalam sistem pendidikan kebangsaan perlu dilakukan bagi semua peringkat. Dengan berpandukan falsafah ini perkembangan individu secara menyeluruh akan menyumbang kepada wujudnya perpaduan rakyat dan kemakmuran negara. Rajah 28. bakat dan kemampuan mental serta kesediaan murid-murid itu. Strategi pendidikan yang berteraskan kurikulum yang telah diolah itu juga perlu diperbaharui dan diubahsuai agar hasrat yang dicitakan dalam falsafah pendidikan negara dapat dicapai. •bertanggungjawab kepada diri. Falsafah Pendidikan Negara dan Pendidikan Bersepadu Untuk melahirkan seorang insan yang seimbang dan harmonis yang berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Di peringkat pendidikan menengah pula. •berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. yang mewujud pertalian nyata di antara bidang kognitif.

Nilai-nilai murni ini berteraskan kepada nilai-nilai kerohanian. karya dalam bahasa Malaysia. semangat kemasyarakatan. Nilai-nilai murni merupakan nilai-nilai sejagat yang tidak bercanggah dengan agama. mencari. Pendekatan yang digunakan untuk menjayakan matlamat pendidikan melalui sistem pendidikan bersepadu. •kandungan kurikulum dikaitkan dengan kehidupan seharian. dengan tumpuan diberikan kepada penggunaan aspek-aspek bahasa yang betul yang meliputi sebutan. rajin. semua ini merangkumi nilai-nilai kemanusiaan dan kewarganegaraan Bahasa Untuk meningkatkan penggunaan Bahasa Malaysia dalam semua mata pelajaran. merumuskan dan menghasilkan idea-idea bernas. rasional. psikomotor dan sosial yang telah pun diperolehi di peringkat rendah. pen era pan nilai-nilai murni dan perkembangan jasmani yang sihat. Sebagai bahasa ilmu pengetahuan. tekanan ke atas penggunaannya juga diberi kepada ketepatan berkomunikasi. dan •kandungan kurikulum dapat membina intelek dan mengembangkan daya pemikiran untuk menghuraikan. Daripada segi konsepnya. Kategori nilai-nilai murni tersebut adalah seperti yang berikut: baik hati. selaras dan sentiasa terikat kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. pendidikan bersepadu ditakrifkan sebagai proses pembentukan pelajar daripada segi penguasaan ilmu pengetahuan. struktur ayat. bersyukur.menjalin dan mengadun unsur-unsur ilmu dan kemahiran dan bahasa dan nilai-nilai dalam semua mata pelajaran. kesederhanaan. hormat menghormati. keberanian. memberi penegasan ke atas perkara-perkara yang berikut: Ilmu dan Kemahiran Setiap disiplin dirujuk dan diselaraskan dengan falsafah dan matlamat pendidikan negara. Penggunaan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggeris dan bahasa Arab . Falsafah dan matlamat ini diterjemahkan ke dalam objektif setiap mata pelajaran: •kandungan kurikulum dapat mengembangkan lagi kemahiran-kemahiran asas yang diperolehi di peringkat rendah. Hal ini dilakukan secara menyeluruh ke arah mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis. mencerakinkan. jujur. berkasih kebebasan. kebersihan fizikal dan mental. kemampuan berfikir. Proses ini berlaku serentak. Di samping itu. •kandungan kurikulum turut memperkembangkan kemahiran-kemahiran belajar. Nilai-Nilai Murni Unsur nilai-nilai murni merupakan komponen bersepadu yang amat penting yang perlu diserapkan ke dalam setiap mata pelajaran selain mata pelajaran Pendidikan Islam dam Pendidikan Moral. berkreatif dan menghasilkan . tata bahasa dan laras bahasa. berdikari. budaya dan norma masyarakat Malaysia. hemah tinggi. kecekapan berbahasa.

(iii)mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan dan berfaedah. Kokurikulum Kokurikulum merupakan satu bidang pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang terancang. Usaha untuk mencapai matlamat KBSM akan menjadi lebih berkesan jika strategi ini disokong dengan strategi-strategi dalam bidang kokurikulum dan juga budaya sekolah. iaitu pasukan pakaian seragam. Persekitaran yang memberi galakan dan bersifat menyokong dapat melahirkan kesan positif terhadap proses pengajaran dan pembelajaran serta penghayatan nilai-nilai murni.sebagai alat menimba ilmu pengetahuan akan terus dikembangkan. Di antara perkara-perkara utama yang diberikan penekanan dalam pembentukan budaya sekolah adalah: . Fungsi gerak kerja kokurikulum adalah seperti berikut: (i)mengamal dan mengukuhkan ilmu pengetahuan yang diperolehi di bilik darjah. Gerak kerja ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Ketiga-tiga unsur di atas adalah tertumpu kepada kurikulum yang bercorak formal yang diamalkan di bilik darjah. Lazimnya gerak kerja kokurikulum dikelompokkan kepada tiga kumpulan. Budaya Sekolah Budaya sekolah merangkumi seluruh persekitaran diri pelajar di sekolah. persatuan atau kelab dan sukan. di samping memelihara kesihatan fizikal dan mental. sama di persekitaran yang bercorak fizikal mahupun yang bukan-fizikal. Oleh itu aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan yang telah dipelajari di bilik darjah. Dengan cara demikian usaha untuk pembentukan akhlak dan sahsiah pelajar dapat dijalankan dengan lancar dan berkesan. Aktiviti-aktiviti amali ini dapat membantu pelajar untuk mengukuhkan pengalaman belajar dan keyakinan diri. dan (v)memberi pelajar peluang untuk melatih diri serta memupuk sifat yakin kepada diri sendiri dan berdikari. (ii)memupuk dan mengeratkan hubungan di kalangan pelajar dan juga di an tara sekolah dengan masyarakat. (iv)membantu pelajar melengkapkan bidang akademik dengan memupuk kesedaran tentang pemilihan kerjaya.

(iii)aspek budaya ilmu. Segala daya usaha Kementerian Pendidikan dalam melaksanakan sistem Pendidikan Kebangsaan akan berteraskan kepada hasrat yang tersirat dalam falsafah tersebut. Penekanan kepada pendidikan yang berlandaskan keTuhanan seharusnya dijadikan panduan dan teras kepada perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia. termasuk rakyat yang dapat menyumbang kepada pembangunan negara dengan lebih gigih dan penuh kejujuran. rohani. dan (iv)penggunaan bahasa yang baik. Kewujudan KBSR dan KBSM yang berasaskan pendidikan bersepadu merupakan langkah-langkah ke arah mencapai matlamat falsafah pendidikan negara. bahan-bahan pengajaran khasnya buku teks mestilah mencerminkan hasrat falsafah dan memperlihatkan kesepaduan. Di samping aspek penting yang dinyatakan di atas. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang diasaskan kepada konsep pendidikan bersepadu bertujuan untuk mempertingkatkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan seimbang daripada segi intelek.(i)fizikal sekolah yang baik. Rajah 28. Kesepaduan ini mempunyai hubung kait dan pertalian yang rapat di antara falsafah serta matlamat pendidikan dengan matlamat KBSM dan objektif sukatan pelajaran. Oleh itu pendidikan yang berasaskan keTuhanan amat perlu untuk mencegah menularnya gejala-gejala yang tidak diingini. berakhlak mulia dan berbudi serta sanggup berbakti kepada masyarakat dan negara. Pertalian ini juga mengambil kira bidang kognitif. Pendidikan yang kurang menekankan teras keTuhanan dan lebih mirip kepada kebendaan atau materialisme akibat daripada kecenderungan ke arah pembangunan negara melalui pendidikan yang tertumpu kepada utiliti tidak lagi mampu menghadapi cabaran dan tuntutan mas a kini. Konsep pendidikan yang berteraskan keTuhanan tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip atau matlamat-matlamat pembangunan. Perakuan ini adalah ke arah melahirkan insan yang berilmu. . efektif dan psikomotor melalui isi kandungan yang terdapat dalam mata pelajaran-mata pelajaran teras dan pilihan atau tambahan. Malah matlamat pendidikan yang berasaskan keTuhanan akan menghasilkan rakyat yang baik dan sempurna daripada semua segi. Dengan cara itu para guru dan murid mendapat panduan dan contoh yang sewajarnya. (ii)aspek sosial sekolah yang dapat merangsang pembinaan insan yang baik.6 memberi gambaran tentang pertalian di antara pendidikan bersepadu dengan matlamat falsafah pendidikan negara. emosi dan jasmani. Falsafah Pendidikan Negara Sebagai Teras Perancangan Kementerian Pendidikan telah memperakui keutuhan dan keunggulan falsafah pendidikan negara. Perubahan dan pengubahsuaian dalam sistem pendidikan diperlukan bagi menghindari menularnya gejala-gejala yang tidak sihat yang mempengaruhi belia dan pelajar-pelajar mas a kini.

Kanak-kanak memasuki sekolah rendah apabila mencapai umur lebih daripada enam tahun lebih. membaca dan mengira. Segala hasrat yang terkandung dalam falsafah tersebut perlu difahami dan dihayati oleh semua pihak yang terlibat agar program dan projek yang dirancang benarbenar menyokong hasrat mencapai matlamat falsafah pendidikan negara. Perkembangan individu yang menyeluruh dan seimbang yang mencakupi keempat-empat aspek ini adalah berteraskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. dan (iii)hasil yang hendak dicapai yang berteraskan pendidikan bersepadu. menengah rendah. pendidikan adalah percuma dan diwajibkan. Kurikulum bersepadu ini akan melalui proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Peringkat Rendah Hala tuju utama pendidikan rendah ialah untuk memberikan asas yang kukuh terutama asas kemahiran menulis. . menengah atas dan peringkat selepas SPM. Pada peringkat ini. STRUKTUR PENDIDIKAN Persekolahan formal di Malaysia adalah bercorak 6-3-2-2. Persekolahan hari ini telah bertukar corak dengan amalan sistem semester berbanding dengan sebelum tahun 1990. Sementara pendidikan peringkat tinggi dalam bidang akademik dan profesional disediakan oleh universiti-universiti dan institusi-institusi pengajian tinggi yang lain. Oleh yang demikian memang seharusnyalah falsafah pendidikan negara dijadikan sebagai teras usaha-usaha perancangan pembangunan pendidikan. Hasrat falsafah pendidikan menggambarkan empat aspek penting yang ditekankan terhadap perkembangan seseorang individu iaitu daripada aspek intelek. Rangka perancangan ini dapat dibahagikan kepada tiga komponen utama: (i)falsafah pendidikan negara. Ketiga-tiga aspek ini disepadukan melalui mata pelajaran-mata pelajaran teras. mata pelajaran pilihan dan semua aktiviti kokurikulum. emosi. Penekanan diberi terhadap ilmu dan kemahiran.Pendidikan yang dirancangkan berdasarkan falsafah pendidikan negara berhasrat untuk melahirkan rakyat Malaysia yang dapat memenuhi keperluan semasa serta mampu menghadapi cabaran masa depan. rohani dan jasmani. (ii)operasi falsafah tersebut. Pendidikan bersepadu merupakan mekanisme utama dalam sistem pendidikan. nilai-nilai murni dan bahasa. yang mengamalkan bilangan 192 hari sebagai hari persekolahan dalam setahun dan dibahagikan kepada tiga penggal.7 menunjukkan satu rangka perancangan yang berasaskan falsafah pendidikan negara melalui pelaksanaan pendidikan bersepadu. Kemasukan mereka pada peringkat ini diterima semasa kanakkanak itu lebih daripada berumur enam tahun lebih. Rajah 28. Struktur ini membahagikan pendidikan itu kepada peringkat rendah.

Manakala murid-murid dari Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Cina) dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Tamil) dikehendaki menduduki kelas peralihan selama setahun sebelum memasuki tingkatan satu.518 orang. Peringkat Menengah Rendah Persekolahan di peringkat menengah adalah kesinambungan persekolahan peringkat rendah.Bahasa pengantar pendidikan rendah dibahagikan kepada iaitu bahasa Malaysia.797 orang dan tahun berikutnya menjadi 938. Kemasukan para pelajar di peringkat ini bertambah dari tahun ke tahun. Persekolahan pada peringkat ini mengalami pertambahan bilangan murid dari setahun ke setahun.390. Peperiksaan ini akan menentukan kelayakan mereka untuk ditempatkan ke sekolah menengah atas (tingkatan empat). Pada tahun 1989. Bahasa lnggeris pula diajarkan di semua sekolah rendah sebagai bahasa kedua. Bahasa pengantar di sekolah-sekolah rendah kebangsaan ialah bahasa Malaysia sementara sekolah rendah jenis kebangsaan (Cina)/SRJK(C) dan sekolah rendah jenis kebangsaan (Tamil)/SRJK(T). Pendidikannya secara menyeluruh dan terbahagi kepada menengah rendah dan menengah atas. Pada akhir tahun ketiga pendidikan peringkat ini. Di Semenanjung Malaysia sahaja peratus kemasukan ini adalah pada tahap 99. para pelajar akan menduduki peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP). manakala murid daripada SRJK(C) dan SRJK(T) akan belajar selama empat tahun. dan menggambarkan sejauh manakah pembelajarannya berkesan. Pada tahun 1988 jumlah murid ialah 931. Ini bermakna murid-murid Iepasan sekolah rendah kebangsaan akan bersekolah selama tiga tahun. pelajaran di sekolah rendah. Peluang ini sebenarnya membolehkan mereka memenuhi dan menguasai bahasa Malaysia yang menjadi bahasa pengantar utama di peringkat sekolah menengah. Pada akhir tahun keenam kanak-kanak ini akan menduduki satu ujian yang dinamakan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). dari tahun pertama ke tahun keenam. Pendidikan menengah rendah bermula sebaik sahaja murid-murid menamatkan. Cina dan Tamil. seramai 2. masing-masing menggunakan bahasa pengantar Cina dan Tamil dengan bahasa Malaysia sebagai satu daripada mata pelajaran wajib.03%. penilaian dalaman tetap dijalankan secara berterusan. Peringkat Menengah Atas . penduduk tidak ramai.920 orang kanak-kanak telah memulakan persekolahan mereka di 6. Tujuan utama penilaian ini adalah untuk mengenal pasti masalah yang timbul dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya pemulihan dapat dibuat dengan segera. Mereka ditempatkan dalam tingkatan satu secara automatik. Aliran ini dapat dilihat dengan jelas pada tahun 1988 dan 1989. misalnya. Di Sabah dan Sarawak pula kadar kemasukan ini pada amnya rendah dengan beberapa alasan seperti kawasan terpencil. Sungguhpun sistem kenaikan darjah di peringkat rendah ini secara automatik.795 buah sekolah rendah. Dalam ujian inilah murid-murid itu diuji untuk melihat tingkat penguasaan terhadap asas pembelajaran 3M yang dicapai oleh mereka. sistem perhubungan yang serba kekurangan.

sains dan teknik akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang setaraf dengan GCE '0' level. mereka akan disalurkan kepada tiga jurusan: sains. institut kemahiran dan universiti tempatan atau luar negeri. Pendidikan Tinggi (Higher Education) Kementerian Pengajian Tinggi mula ditubuhkan pada 27 Mac 2004. Pendidikan Selepas SPM Pendidikan di peringkat ini menyediakan pelajar-pelajar untuk menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) yang dikelolakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Pusat Perbadanan Kerajaan Persekutuan Putrajaya. Sekolah menengah vokasional juga menawarkan latihan dalam kemahiran individu. ekonomi rumah tangga. Dua aliran yang dikenal pasti ialah akademik dan vokasional. pertanian dan perdagangan. Juga bidang pengajian terbahagi kepada dua jurusan. para pelajar boleh memilih sama ada untuk melanjutkan pelajaran atau memasuki pasaran tenaga man usia. Pada 15 Julai 2004. Pendidikan dalam jurusan vokasional dapat dilihat melalui dua program yang dinamakan akademik dan latihan kemahiran. iaitu sama seperti peperiksaan Matrikulasi yang dikelolakan oleh setengah-setengah universiti tempatan. Pada peringkat ini proses pembelajaran berjalan selama dua tahun sama ada di kelas matrikulasi atau tingkatan enam. politeknik.Keupayaan dan kejayaan di peringkat peperiksaan SRP akan membolehkan para pelajar meneruskan pelajaran mereka ke tingkatan empat dengan mengikut aliran yang sesuai dengan kelayakan mereka. Sementara itu di tingkatan lima (grade 12) mereka dikehendaki mempelajari lebih banyak mata pelajaran akademik bagi persediaan menghadapi peperiksaan SPM atau SPVM. Parcel E. para pelajar dalam aliran sastera. kolej. Kelaskelas matrikulasi pula lebih merupakan peringkat pendidikan pra-universiti. Pendidikan Vokasional dan Teknik Objektif utama pendidikan vokasional dan teknik ialah untuk menyediakan para pelajar dengan asas kemahiran vokasional dan pengetahuan teknik asas. Institusi-institusi tersebut menawarkan kursus-kursus profesional pada peringkat sijil. Pada akhir tempoh kursus dua tahun. Bagi murid yang mengambil aliran akademik. diploma dan ijazah. Begitu juga halnya dengan pelajar tingkatan enam jika mereka lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan STPM. Selepas menduduki peperiksaan SPM/SPVM. institut-institut teknologi. Pelajar yang memilih kursus latihan kemahiran akan diberi latihan dua tahun selepas tingkatan empat (grade 10). sastera dan agama. peluang untuk mereka terbuka sama ada untuk ke maktab-maktab perguruan. Bagi yang ingin melanjutkan pelajaran. iaitu sastera dan sains. . Kementerian Pengajian Tinggi telah mula beroperasi di Blok E3. Pelajar-pelajar yang terpilih untuk mengikuti aliran vokasional akan mengikuti pelajaran di sekolah-sekolah vokasional dalam pelbagai jurusan seperti pertukangan.

Pendidikan peringkat tinggi selain dari IPTA terdapat juga institusi-institusi lain yang dapat dibahagikan kepada beberapa peringkat seperti yang berikut: i)Institut Pengajian Tinggi Swasta ii)Maktab Perguruan iii)Politeknik iv)Kolej Komuniti v)Kolej Swasta vi)Institut a)Institut Pengajian Tinggi Swasta Universiti Tunku Abdul Rahman Universiti Tun Abdul Razak Universiti Teknologi Petronas Universiti Tenaga Nasional Universiti Multimedia Universiti Perubatan Antarabangsa . PTPTN .Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia terdiri daripada tiga jabatan dan agensi. Sementara agensi-agensi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi ialah LAN. Jabatan Pendidikan Swasta dan Jabatan Pendidikan Teknikal. Jabatanjabatan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi ialah Jabatan Pendidikan Tinggi. Matlamat utama di peringkat ini ialah untuk menjamin pengeluaran tenaga profesional yang diperlukan di samping memberi kemudahan kepada penyelidikan dan perkhidmatan runding cara yang rapi. Yayasan TAR dan 17 Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) iaitu : • Universiti Malaya (UM) • Universiti Sains Malaysia (USM) • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) • Universiti Putra Malaysia (UPM) • Universiti Teknologi Malaysia (UTM) • Universiti Utara Malaysia (UUM) • Universiti Malaysia Sarawak (Unimas) • Universiti Malaysia Sabah (UMS) • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) • Universiti Teknologi MARA (UiTM) • Universiti Islam Antarabangsa (UIA) • Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (KUSTEM) • Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM) • Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO)) • Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM) • Kolej Universiti Kejuruteraan dan Teknologi Malaysia (KUKTEM) • Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM) Pendidikan peringkat tinggi memberi peluang kepada setiap individu untuk meningkatkan prestasi akademik dan pengetahuan mereka tanpa mengira had umur.

Maktab Perguruan Tuanku Bainun 6.Maktab Perguruan Ipoh 7.Maktab Perguruan Perempuan Melayu 14.Maktab Perguruan Batu Lintang 25.Maktab Perguruan Islam 12.Maktab Perguruan Keningau 24.Maktab Perguruan Teknik 11.Maktab Perguruan Gaya 21.Maktab Perguruan Batu Pahat 15.Maktab Perguruan Ilmu Khas 10.Maktab Perguruan Sarawak .Maktab Perguruan tengku Ampuan Afzan 17.Institut Perguruan Darul Aman 3.Maktab Perguruan Perlis 2.Institut Bahasa Melayu Malaysia 8.Maktab Perguruan Sandakan 23.Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim 16.Universiti Terbuka Malaysia Universiti Industri Selangor Universiti Sains dan Teknologi Malaysia Universiti Kuala Lumpur b)Institut Pengajian Tinggi Swasta Kolej Universiti) i)Kolej Universiti Teknologi dan Pengurusan Malaysia ii)Kolej Universiti Kreatif Lim Kok Wing iii)Kolej Universiti Teknologi Antarabangsa Twintech iv)Kolej Universiti Antarabangsa Sedaya v)Kolej Universiti Infrastruktur Kuala Lumpur c)Institusi Pengajian Tinggi Antarabangsa (Kampus Malaysia) i)University of Nottingham ii)University of Monash iii)Curtin University of Technology iv)FTMS De Monfort University d)Maktab Perguruan 1.Institut Bahasa Antarabangsa 9.Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim 4.Maktab Perguruan Besut 19.Maktab Perguruan Kota Bharu 20.Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang 5.Maktab Perguruan Raja Melewar 13.Maktab Perguruan Kuala Terengganu 18.Maktab Perguruan Kent 22.

Kolej Komuniti Alor Gajah 2.Politeknik Sabak Bernam (PSB) 15. Kuala Terengganu (PKKT) 7.Politeknik Mukah (PMS 12.Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (POLISAS) 18. Melaka 6.Kolej Komuniti Hulu Selangor 11.Kolej Komuniti Jempol 14.Politeknik Kota.Politeknik Muadzam Shah (PMS) 11.Politeknik Kota Baharu (PKB) 4.Kolej Komuniti Grik 9.Kolej Komuniti Jasin 12.Politeknik Kota Kinabalu (PKK) 5.Kolej Komuniti Arau 3.mampu.Politeknik Seberang Perai (PSP) 16.Politeknik Ungku Omar (PUO) g)Kolej Komuniti (34 buah) 1.Maktab Perguruan Rajang 27.Politeknik Kota Melaka (PKM) 6.Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA) 19.Politeknik Johor Bahru (PJB) 3.Politeknik Dungun.20 buah 1.Politeknik Tanjung Malim (PTM) 20.Kolej Komuniti Bukit Beruang.Maktab Perguruan Samarahan •Senarai Maktab Perguruan Malaysia.Kolej Komuniti Hulu Langat 10.Politeknik Port Dickson (PPD) 14. Politeknik Kulim (PKU) 9. Sarawak (PKS) 8.Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah (POLIMAS) 17. (http://mcls.Politeknik Kuching.Politeknik Merlimau (PMM) 10.my/bm/persekutuan/maktabline.Kolej Komuniti Bentong 5.Politeknik Perlis (PPP) 13.htm) e)Politeknik .26.Kolej Komuniti Kota Tinggi (Bandar Penawar) 16.Kolej Komuniti Bayan Baru 4.gov.Kolej Komuniti Kuala Terengganu . Terengganu (PDT) 2.Kolej Komuniti Kepala Batas 15.Kolej Komuniti Darulaman 8.Kolej Komuniti Jelebu 13.Kolej Komuniti Kuala Langat 17.Kolej Komuniti Chenderoh 7.

Kolej Komuniti Sabak Bernam 27.Kolej Komuniti Selayang 31.241 Prof.18.D Lelaki2.688 Ph.Kolej Komuniti Tawau 34.Kolej Komuniti Sungai Siput 33.203 Profesor 795 Wujudnya Universiti Kebangsaan Malaysia .396 Bilangan Staf akademik di IPTA bagi sesi akademik 2002/2003 Tutor Guru Bahasa 1.Kolej Komuniti Rompin 26.Kolej Komuniti Kuching 20.Kolej Komuniti Selandar 30.841 Perempuan-12.835 Perempuan-120.Kolej Komuniti Ledang 21.Kolej Komuniti Teluk Intan Pendaftaran pelajar di IPTA mengikut jantina dan peringkat Ijazah pengajian bagi sesi akademik 2002/2003 adalah seperti berikut: Diploma Ijazah Lelaki-35.Kolej Komuniti paya Besar 25.985 812 Pensyarah 10.Kolej Komuniti Mas Gading 22.Kolej Komuniti Segamat 2 29.Kolej Komuniti Mentakab 23.599 Diploma Lepasan Ijazah Lelaki-207 Perempuan-226 Sarjana Lelaki-12.Kolej Komuniti Sungai Petani 32.Kolej Komuniti Segamat 28. Madya 3.Kolej Komuniti Kuantan 19.599 Perempuan-49700 Lelaki-70.486 Perempuan-1.Kolej Komuniti Pasir Salak 24.

Pada sekitar tahun 1950. Walau bagaimanapun. pertama Fakulti Perubatan di Kuala Lumpur dan satu lagi di Bukit Padang. Tunku Shamsul Bahrain. Kadir Adabi membuat saranan kepada Sultan Kelantan supaya mendirikan sebuah pusat pengajian tinggi yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utamanya. satu kongres mengenai penubuhan universiti ini telah diadakan.136 orang. Sabah. Zain Abdul Majid dan Ghazali Abdul Rahman telah menggesa kerajaan supaya penubuhan universiti ini disegerakan. empat pusat dan satu institut. iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Bertempat di Universiti Malaya pada 15 Mac 1969.382 orang penuntut. diakui bahawa proses pendidikan telah diterima sebagai faktor terpenting dalam mencorak dan menggerakan kelompok manusia. Encik Abdul Rahman Talib telah mengumumkan bahawa Universiti Malaya yang ada ketika itu boleh menggunakan kedua-dua bahasa. Keputusan kongres kemudiannya diserahkan kepada Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob selaku Menteri Pendidikan ketika itu. Selangor dan bahasa pengantar utamanya ialah bahasa Malaysia. Ramai di kalangan ahli masyarakat yang melihat pendidikan ini sebagai satu pelaburan jangka panjang dalam menyediakan tenaga mahir untuk menyambut cabaran masa akan datang. Abu Bakar Hamid. Pada hakikatnya pendidikan ialah merupakan satu usaha memberi arah kepada . ura-ura penubuhan Universiti Kebangsaan telah menjadi perbualan masyarakat dan beberapa orang tokoh cendekiawan ketika itu seperti Zainal Abidin Abdul Wahid. Berikutan dengan itu pada tahun 1965. Kampus utamanya terletak di Bangi. Perjuangan untuk menubuhkan universiti ini telah bermula sejak tahun 1920-an apabila A. KPGMS juga telah membangkitkan perkara yang sama.Universiti ini telah ditubuhkan pada 18 Mei 1970. selepas berlangsungnya Seminar Bahasa Kebangsaan pada tahun 1967. Penutup Sejak awal-awal lagi. Universiti Kebangsaan sekarang telah menampung seramai 11. Universiti Malaya telah mula berminat untuk menggunakan dasar bahasa Melayu salah satu bahasa pengantar utama. Dengan pengambilan pelajar sesi 88/89 seramai 4. Hal ini semakin ketara terutama sekali apabila kerajaan menyatakan hasrat untuk menerapkan nilai-nilai dan budaya yang sesuai kepada setiap rakyat negara ini sebagai persiapan diri dan negara ini bagi menghadapi zaman 'Iedakan maklumat'. Sekarang. Pada 18 Mei 1970 impian rakyat Malaysia menjadi kenyataan dengan pengambilan pelajar pertamanya seramai 190 orang yang telah dibuat di Maktab Perguruan Persekutuan Kuala Lumpur. Universiti Kebangsaan Malaysia telah mempunyai sebanyak dua belas fakulti. Sehingga kini universiti tersebut telah membuka dua cawangan. Menjelang tahun 1968.

informasi. teknologi. Tuan Hussein Kedah. Kiriman berakhir . Hj. matematik dan komputer. Sistem pendidikan berubah mengikut masa dan reformasi pendidikan akan terus berlaku mengikut perubahan zaman. Kajian Ilmiah Jabatan Sejarah. Oleh yang demikian ini membolehkan individu yang lahir ketika itu mempunyai daya tahan dan daya saing yang kuat dan teguh hingga terbentuknya satu bangsa yang merdeka serta berani dan mampu melihat masa depan negara berdasarkan perspektif dan nilai kita sendiri. 2. 3. Abu Zahari Abu Bakar (1980). Pelajaran dan Perguruan Melayu di Malaya Zaman British. Abdullah Sani Yahya dan rakan (1990). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 4. Awang Had Salleh (1974). Ini bererti bahawa pendidikan harus berkesan dalam mencapai pengurusan dalam pelbagai bidang umpamanya bidang sains. Said (1977). Petaling Jaya: Longmans.kelangsungan kehidupan dan memperlengkapkan diri anak-anak bangsa untuk menjadi manusia yang berketerampilan. BIBLIOGRAFI 1. Ghani b. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Perkembangan Pendidikan di Semenanjung Malaysia. University Malaya. Ahmad Abd. Perkembangan Pendidikan di Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful