Apa itu Tabarruj…?

Tabarruj yakni bila “seorang wanita menampakkan perhiasannya dan kecantikannya serta terlihat bagian-bagian yang seharusnya wajib ditutupi, dimana bagian-bagian itu akan memancing syahwat pria.” * Fathul Bayan 7 / 274 + Allah Azza wajalla tentang permasalahan ini berfirman dalam Surah Al-Ahzab:

(٣٣) ~ ¯ artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kalian bertabarruj seperti bertabarruj-nya wanita jahiliyyah dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ta`atilah Allah dan Rasul- Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul-bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. [QS Al-Ahzab : 33 ] ————————————————————————

Imam Adz~Dzahabi berkata dalam “Al~Kaba`ir” yakni “Di antara perbuatan yang menyebabkan para wanita mendapat laknat adalah menampakkan perhiasan emas dan permata yang ada di balik pakaiannya, memakai misk, anbar (nama sejenis minyak wangi) dan parfum jika keluar dari rumah, memakai pakaian-pakaian yang dicelup, sarung-sarung sutera dan penutup kepala yang pendek, bersamaan dengan itu dia memajangkan pakaian, meluaskan dan memanjangkan ujung lengan pakaian. Semua itu termasuk tabarruj yang Allah murkai. Allah murka kepada pelakunya di dunia dan akhirat. Karena perbuatan-perbuatan ini yang banyak dilakukan wanita, Rasulullah Shalallohu`alaihi wasallam bersabda: “……. Aku memandang ke neraka, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita.” Hadits ini diriwayatkan oleh : 1. – Bukhari dalam kitab Bad’ul Khalq bab Maa Ja’a fi Shifatil Jannah (kitab 59 bab 8). 2. – Tirmidzi dalam kitab Shifatil Jahannam bab Maa Ja’a Anna Aktsara Ahli Nar An Nisa’ (kitab 40 bab 11 hadits ke-2602), dishahihkan Al Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi 2098 dari Ibnu Abbas. 3. – Ahmad 2/297 dari Abu Hurairah. Dan hadits ini dishahihkan Al Albani dalam Shahihul Jami’ 1030.

3 : Dari Al qosim. jangan meratap dan jangan bertabarrujnya jahiliyyah dahulu. maka beliau berkata: “Saya akan membai’atmu untuk engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun. sebagaimana yang dianggap oleh sebagian wanita yang komit terhadap Sunnah. Abdullah bin `Amr radhiyallahu`anhu berkata: Umaimah binti Ruqaiqah datang kepada Rasulullah Shalallohu`alaihi wasallam untuk berbai`at kepada beliau. yaitu Ibnu Muhammad bin Abi Bakr Ash Shiddiq dia berkata bahwa ‘Aisyah memakai pakaian yang dicelup dengan mu’ashfar. melakukan kebohongan yang engkau buat antara hadapanmu dan antara dua kakimu. membunuh anakmu. dengan kisah sebagai berikut : 1 : Dari Ibrohim An Nakha’i bahwa dia masuk bersama Alqamah serta Al Aswad kepada isteri – isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Itu terjadi ketika Nabi Shalallohu`alaihi wasallam membai`at para wanita agar mereka tidak melakukan hal-hal itu. Muslim 95.” . zina. ia berkata. jangan engkau mencuri. mencuri dan perbuatan haram lainnya.’ “ (HR. berzina. padahal dia waktu itu sedang ihram. 2 : Dari Ibnu Abi Mulaikah. Itu dengan alasan : ® Pertama : Sabda Rasulullah shallallaahu’alaihi wa sallam yang berbunyi: “ Parfum wanita adalah yang jelas warnanya dan lembut harumnya … “ ® Kedua : Pengalaman para wanita sahabat.Dari Imran bin Hushain berkata : “Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda : “Sesungguhnya penghuni Surga yang paling sedikit adalah para wanita…. bukan termasuk perkara terlarang sedikitpun jika pakaian wanita yang dia pakai berwarna putih atau hitam. 2738.” Ketahuilah. berkata: “Islam telah bersikap keras dalam memperingatkan ummatnya dari perbuatan tabarruj ini hingga menyandingkannya dengan kesyirikan. An Nasa’i 385) Syaikh Al~Albani. Aku melihat Ummu Salamah mengenakan jilbab dan berselimut dengan pakaian yang dicelup ddengan warna mu`ashfar (campuran antara kuning dan merah). maka dia melihat mereka menyelimuti diri mereka dengan pakaian berwarna merah.

Orang yang tidur dalam keadaan bersuci. : "Sesiapa yang tidur dalam keadaan suci. . kecuali kalangan malaikat akan mendoakannya: 'Ya Allah. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa: "Ya Allah. Orang yang menyambung saf pada shalat berjamaah (tidak membiarkan kekosongan di dalam saf).12 JENIS MANUSIA DIDOAKAN MALAIKAT Bismillahirrahmanirrahiim. maksudnya: "Sesungguhnya Allah dan kalangan malaikatNya bershalawat ke atas (orang) yang berada pada saf depan.'" (Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Rasulullah shalallahu'alaihi wasalam bersabda.. Orang yang sedang duduk menunggu waktu shalat. Shahih Muslim no. Orang yang berada di saf depan solat berjemaah. ampunilah ia." [Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. selama ia berada dalam keadaan suci. ampunilah hamba-Mu si fulan kerana tidur dalam keadaan suci. hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib wat Tarhib I/37) 2. Rasulullah shalalahu'alihi wasalam bersabda : "Tidaklah salah seorang antara kalian yang duduk menunggu shalat. 469) 3. malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya.. Rasulullah shalallahu'alaihi wasalam bersabda." *Imam Abu Dawud (dan Ibnu Khuzaimah) dari Barra’ bin ‘Azib ra. 1. Ya Allah sayangilah ia.. hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud I/130) 4..

782) 6. Orang yang melakukan shalat Subuh dan Asar secara berjamaah. Ibnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkan dari Aisyah ra. karena barangsiapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat. (Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Rasulullah shalallahu'alaihi bersabda : "Kalangan malaikat berkumpul pada saat shalat Subuh lalu malaikat (yang menyertai hamba) pada malam hari (yang sudah bertugas malam hari hingga Subuh) naik (ke langit) dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Al Musnad no. Ibnu Majah. 8106."(Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah. maka ucapkanlah oleh kalian ‘aamiin’. (para malaikat) berkata. Ibnu Khuzaimah. .. Shahih Bukhari no.Rasulullah shalallahu'alaihi wasalam bersabda. Syaikh Ahmad Syakir menshahihkan hadits ini) 7. Orang yang duduk di tempat shalatnya setelah melakukan shalat. maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu”. Rasulullah shalallahu'alaihi wasalam bersabda. ‘Ya Allah ampunilah dan sayangilah ia’” . :“Para malaikat akan selalu bershalawat ( berdoa ) kepada salah satu diantara kalian selama ia ada di dalam tempat shalat dimana ia melakukan shalat." [Para Imam yaitu Ahmad. Kalangan malaikat mengucapkan 'Aamiin' ketika seorang imam selesai membaca al-Fatihah. Rasulullah shalallahu'alaihi wasalam bersabda: "Jika seorang Imam membaca ‘ghairil maghdhuubi ‘alaihim waladh dhaalinn’. maksudnya: "Sesungguhnya Allah dan kalangan malaikat selalu bershalawat kepada orang yang menyambung saf. selama ia belum batal wudhunya. hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib wat Tarhib I/272) 5..

Shahih Bukhari no. 1442 dan Shahih Muslim no. 2733) 9. Rasulullah shalallahu'alaihi wasalam bersabda. salah satu diantara keduanya berkata. Orang yang sedang makan sahur. maksudnya: “Tidak satu hari pun dimana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya... Rasulullah shalallahu'alaihi wasalam bersabda. berikanlah ganti bagi orang yang berinfak’. Dan lainnya berkata. ‘Ya Allah. : "Doa seorang Muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. 9140. Malaikat itu berkata 'aamiin dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Shahih Muslim no. hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir) 8.' "Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummud Darda’ ra. Al Musnad no. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Orang yang membelanjakan harta (infak). hancurkanlah harta orang yang pelit’” (Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra.."Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu solat Asar dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari (hingga shalat Ashar) naik (ke langit) sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal lalu Allah bertanya kepada mereka: "Bagaimana kalian meninggalkan hamba-Ku?" Mereka menjawab: 'Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan shalat dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan shalat. . ampunilah mereka pada hari kiamat.' "(Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan orang yang didoakan. 1010) " 10. ‘Ya Allah.

Orang yang sedang menjenguk (melawat) orang sakit." (Imam Ahmad meriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalib ra. Syaikh Ahmad Syakir berkomentar. Al Musnad no. “Sanadnya shahih”) 12.. 754.Seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. bahkan semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan. “Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah diantara kalian. hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhiib wat Tarhiib I/519) 11. Rasulullah Shalallahu'alaihi wasalam bersabda. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi.. maksudnya: "Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70. semuanya bershalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain” (Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Al Bahily ra.Rasulullah shallallahu'alaihi wasalam bersabda maksudnya: "Sesungguhnya Allah dan kalangan MalaikatNya bershalawat kepada orang yang sedang makan sahur. meriwayaatkan dari Abdullah bin Umar ra.000 malaikat untuknya yang akan bershalawat kepadanya di waktu siang hingga petang dan di waktu malam hingga Subuh. "(Imam Ibnu Hibban dan Imam Ath Thabrani. Rasulullah shalallahu'alaihi wasalam bersabda. dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Kitab Shahih At Tirmidzi II/343) .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.