Coordonator: Andrei Octavian Dobre

Silvia Brabeceanu, Nicolae Breazu, Delia Valentina Bulgăr, Georgiana Canache, Viorica Ciocănaru,
Ioan Lung, Viorica Lungana, Blandina Maniţ iu, Ştefan Florin Marcu , Corneliu Mănescu-Avram,
Ovidiu-Marius Mândrican, Adrian Muscalu, Gabriel Necula, Nicolae Nicolaescu, Gabriela Nistor,
Csaba Oláh, Enache Paul, Ileana Rîcu, Adrian Stan, Constantin Telteu, Iuliana Traşcă
GHID DE PREGATIRE ONLINE
BACALAUREAT 2011, MATEMATICĂ M1
www.mateinfo.ro
Profil: Real, Militar
Specializare: Matematică – Informatică
Subiectele din această lucrare sunt realizate după modelul elaborat de M.E.C.I.
Ploieşti, 2011
Coordonator: Andrei Octavian Dobre
Silvia Brabeceanu, Nicolae Breazu, Delia Valentina Bulgăr, Georgiana Canache, Viorica Ciocănaru,
Ioan Lung, Viorica Lungana, Blandina Maniţ iu, Ştefan Florin Marcu , Corneliu Mănescu-Avram,
Ovidiu-Marius Mândrican, Adrian Muscalu, Gabriel Necula, Nicolae Nicolaescu, Gabriela Nistor,
Csaba Oláh, Enache Paul, Ileana Rîcu, Adrian Stan, Constantin Telteu, Iuliana Traşcă
GHID DE PREGATIRE ONLINE
BACALAUREAT 2011, MATEMATICĂ M1
www.mateinfo.ro
Profil: Real, Militar
Specializare: Matematică – Informatică
Subiectele din această lucrare sunt realizate după modelul elaborat de M.E.C.I.
Ploieşti, 2011
Coordonator: Andrei Octavian Dobre
Silvia Brabeceanu, Nicolae Breazu, Delia Valentina Bulgăr, Georgiana Canache, Viorica Ciocănaru,
Ioan Lung, Viorica Lungana, Blandina Maniţ iu, Ştefan Florin Marcu , Corneliu Mănescu-Avram,
Ovidiu-Marius Mândrican, Adrian Muscalu, Gabriel Necula, Nicolae Nicolaescu, Gabriela Nistor,
Csaba Oláh, Enache Paul, Ileana Rîcu, Adrian Stan, Constantin Telteu, Iuliana Traşcă
GHID DE PREGATIRE ONLINE
BACALAUREAT 2011, MATEMATICĂ M1
www.mateinfo.ro
Profil: Real, Militar
Specializare: Matematică – Informatică
Subiectele din această lucrare sunt realizate după modelul elaborat de M.E.C.I.
Ploieşti, 2011
I IS SB BN N 9 97 78 8- -9 97 73 3- -0 0- -1 10 02 29 95 5- -6 6
Toate drepturile prezentei ediţii aparţin site -ului www.mateinfo.ro . Nicio
parte a acestei ediţii nu poate fi reprodusă fară acordul scris al
www.mateinfo.ro (prof. Andrei Octavian Dobre) .
Culegerea este oferita gratuit doar pe site-ul www.mateinfo.ro şi nu poate fi
publicată pe un alt site fara acordul scris al www.mateinfo.ro (prof. Andrei
Octavian Dobre).
Site: www.mateinfo.ro
E-mail: office@mateinfo.ro sau dobre.andrei@yahoo.com
Fiecare autor răspunde de corectitudinea şi originalitatea variantelor propuse.
Nume autori Şcoala de provenienţ ă
Andrei Octavian Dobre
(coordonator)
Grupul Şcolar de Transporturi Ploieşti
Silvia Brabeceanu Colegiul Tehnic '' Gheorghe Lazăr " Plopeni
Nicolae Breazu Colegiul Spiru Haret, Ploieşti
Delia Valentina Bulgăr Liceul Teoretic "Traian Vuia" Făget , jud. Timiş
Georgiana Canache Grupul Şcolar Toma Socolescu Ploieşti
Viorica Ciocănaru Grupul Şcolar Industrial Energetic, Craiova
Ioan Lung Colegiul Na ional ” Arany Janos” Salonta
Viorica Lungana Colegiul Na ional “Alexandru Dimitrie Ghica”, Alexandria, jud. Teleorman
Blandina Maniţ iu Colegiul Tehnic"Alexandru Domşa"Alba Iulia
Ştefan Florin Marcu Grup Şcolar de Transporturi Auto-Calaraşi
Corneliu Mănescu-Avram Grupul Şcolar de Transporturi Ploieşti
Ovidiu-Marius Mândrican Grupul Şcolar C. Cantacuzino, Băicoi
Adrian Muscalu Colegiul Agricol „Nicolae Cornăţeanu” Tulcea
Gabriel Necula Colegiul Tehnic '' Gheorghe Lazăr " Plopeni
Nicolae Nicolaescu Colegiul Tehnic "Alexe Marin" Slatina Olt
Gabriela Nistor Grupul Şcolar Administrativ şi de Servicii „Victor Slăvescu” Ploiesti
Csaba Oláh Grup Şcolar "Liviu Rebreanu, Bălan, Jud.Harghita
Enache Paul Colegiul Naţional Anastasescu , Rosiori de Vede , jud. Teleorman
Ileana Ricu Grup Şcolar Agricol "Roşiorii de Vede" Teleorman
Adrian Stan Grup Şcolar Costin Neniţescu Buzău
Constantin Telteu Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, Constanţa
Iuliana Traşcă Şcoala cu cls. I-VIII „Gh. Popescu” Mărgineni -Slobozia
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
1
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 1
Prof. Silvia Brabeceanu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Calculaţi
3
2
64 log 64 + .
(5p) 2. Se consideră funcţia , )
1
: , 2
x
f f x
÷
÷ = R R . Să se calculeze
, ) , ) , ) 2 3 10 f f f + + +
(5p) 3. Să se rezolve în Recuaţia
2
6 3 x x x ÷ = .
(5p) 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea
{ ; 8, 9,10, 40 A = acesta să fie divizibil cu 4.
(5p) 5. Se consideră vectorii 3 5 u i j = ÷
¸ ¸ ¸
şi 4 2 v i j = ÷ ÷
¸ ¸ ¸
. Determinaţi coordonatele
vectorului
1
2
2
w u v = +
¸¸ ¸ ¸
.
(5p) 6. Într-un triunghi ABC se cunosc 12, 8, 6 AB BC AC = = = . Să se calculeze cos B .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie matricea , ) , )
2
2 1 1
,
2 1 1
x x
A x x
x x
÷ ÷ + |
= eM e
|
÷ ÷ +
' ¹
R R .
(5p) a) Să se calculeze , ) , ) 1 1 A A ÷ + .
(5p) b) Notăm matricea , ) , ) , )
2
1 1 A A B ÷ × = eM R . Să se determine , 1
n
B n > .
(5p) c) Să se calculeze suma , )
1
n
k
A k
=
_
.
2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie
3
4 2 2 , ,
2
x y xy x y x y · = ÷ ÷ + ¬ e R.
(5p) a) Să se arate că , ) , )
1
2 1 2 1 , ,
2
x y x y x y · = ÷ ÷ + ¬ e R .
(5p) b) Să se verifice dacă „ · ” este o lege de compoziţie asociativă pe R.
(5p) c) Să se demonstreze că , )
2
1
2 2 1 , , , 2
2
n
n
n ori
x x x x x x n n
÷
· · · · = ÷ + ¬ e ¬ e > . R N
¸¸¸_¸¸¸
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
2
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia , )
, )
3
2
: , , ,
x
f D f x a b
ax b
÷ = e
+
R R.
(5p) a) Să se determine a şi b , numere reale, astfel încât dreapta
1
1
4
y x = + să fie
asimptotă la graficul funcţiei.
(5p) b) Pentru a şi b găsiţi la a). să se stabilească domeniul maxim de definiţie al funcţiei
şi apoi să se studieze monotonia funcţiei.
(5p) c) Să se calculeze , )
, )
2
lim
f x
x
f x
x
÷·
|

|
' ¹
.
2. Se consideră funcţia
j ¦ , )
1
: 1, 2 ,
2
x
f f x
x
÷
÷ =
+
R .
(5p) a) Să se calculeze , )
2
1
f x dx
}
.
(5p) b) Să se determine 0 a > astfel încât , )
1
5
1 3ln
4
a
a
f x dx
+
= ÷
}
.
(5p) c) Să se arate că , )
2
1
1
0
4
f x dx s s
}
.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 2
Prof. Silvia Brabeceanu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se afle partea reală a numărului complex
, )
4
1 5 z i = ÷ .
(5p) 2. Să se determine meR, astfel încât suma pătratelor soluţiilor ecuaţiei
, ) , )
2
2 3 0 x m x m + ÷ ÷ + = să fie 25 .
(5p) 3. Ştiind că doi termeni ai unei progresii geometrice sunt
1
3 a = şi
4
192 a = , să se
calculeze
8
S .
(5p) 4. Să se rezolve ecuaţia
, )
2
2
log 3 4 2
x
x x
÷
÷ ÷ = .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
3
(5p) 5. Să se arate că triunghiul cu vârfurile , ) 10, 4 A ÷ , , ) 2, 0 B ÷ şi , ) 2,12 C este triunghi
isoscel.
(5p) 6. Să se determine meRastfel încât punctele , ) 2, 2 A , , ) 4, 3 B ÷ , , ) 1, 2 C m m ÷ să fie
coliniare.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consideră determinantul , )
1 2 2
4 1 4 ,
2 4 1
x
D x x x
x
÷
= ÷ e
÷
R.
(5p) a) Să se calculeze valoarea determinantului pentru 1 x = ÷ .
(5p) b) Să se demonstreze că , ) , ) , )
2
7 3 D x x x = ÷ ÷ .
(5p) c) Să se rezolve în Recuaţia
, )
3 0
x
D = .
2. Se consideră polinomul , ) j ¦
4 3
1 1 f aX bX cX a X X = + + + ÷ ÷ eR , cu , , a b c eR.
(5p) a) Ştiind că polinomul f se divide cu, )
3
1 X ÷ , să se calculeze suma S a b c = + + .
(5p) b) Pentru 2, 5, 3 a b c = = ÷ = să se descompună în produs de factori ireductibili peste
R polinomul f .
(5p) c) Pentru 2, 5, 3 a b c = = ÷ = să se calculeze
2 2 2 2
1 2 3 4
x x x x + + + , unde
1 2 3 4
, , , x x x x sunt
rădăcinile polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţiile , ) , ) , ) , )
2
, : 0, , ,
1
x
f g f x arctg x g x
x
· ÷ = =
+
R .
(5p) a) Să se arate că , ) , ) , ) 0, f x g x x > ¬ e · .
(5p) b) Să se găsească punctele de extrem local ale funcţiei , ) , )
2
: 0, ,
1
x
g g x
x
· ÷ =
+
R .
(5p) c) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei , ) , ) , ) : 0, , f f x arctg x · ÷ = R în
punctul de tangenţă
3
,
3 6
A
t
|
|
|
' ¹
.
2. Se consideră funcţia
j ¦ , ) , )
3
: 1,1 , 2 ,
n
n n
f f x x n
·
÷ ÷ = ÷ ¬ e R N şi , )
1
1
n n
I f x dx
÷
=
}
.
(5p) a) Să se calculeze
1
I .
(5p) b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia subgraficului funcţiei
n
f în
jurul axei Ox pentru 1 n = .
(5p) c) Să se determine o relaţie de recurenţă pentru
, )
1
3
1
2
n
n
I x dx
÷
= ÷
}
.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
4
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 3
Prof. Silvia Brabeceanu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Calculaţi
3 7
10 10
C C ÷ .
(5p) 2. Fie funcţia , ) , ) : , 3 2 7 f f x m x m ÷ = + + + R R . Să se determine meRastfel
încât punctul , ) 4, 3 A m m ÷ + să fie situat pe graficul funcţiei.
(5p) 3. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei
3 3 3
2 5 2 7 x x x + + + = + .
(5p) 4. Să se rezolve ecuaţia
, ) , )
4 4 4 6 2 2 10 0
x x x x ÷ ÷
+ ÷ + ÷ = .
(5p) 5. Să se determine meR astfel încât vectorii , ) , ) 5 2 1 u m i m j = + + +
¸ ¸ ¸
şi
, ) , ) 2 3 3 v m i m j = ÷ + ÷
¸ ¸ ¸
să aibă acelaşi modul.
(5p) 6. În reperul cartezian xOy se consideră punctele , ) , ) 2, 3 , 5, 4 A B ÷ ÷ şi , ) 1,1 C . Să se scrie
ecuaţia perpendicularei din B pe AC .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie dat sistemul , )
3
5 3 0
: 0 , , ,
3 2 0
x y z
S x y z x y z
x y z
+ ÷ = ¦
¦
+ ÷ = e
´
¦
+ ÷ =
¹
R
(5p) a) Să se afle determinantul şi rangul matricei asociată sistemului.
(5p) b) Să se rezolve sistemul.
(5p) c) Să se găsească o soluţie
, )
0, 0 0
, x y z a sistemului pentru care
0 0 0
2 3 9 x y z + + = .
2. Pe mulţimea numerelor reale R se definesc legile de compoziţie „·” şi „ ” astfel
2 x y x y · = + + şi 2 4 4 6 x y xy x y = + + + , , x y ¬ eR.
(5p) a) Se dau mulţimile
{ ;
2
3 0 A x H x x = e · = şi
{ ;
0 B x H x x = e = . Să se
calculeze \ A B .
(5p) b) Să se demonstreze că , ) , ) , ) , , , x y z x z y z x y z · = · ¬ e R.
(5p) c) Fie a x x = · şi b x x = . Să se determine x eR pentru care media aritmetică a
numerelor a şi b este negativă.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
5
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia { ; , )
, )
2
4
: \ 1 ,
1
f f x x
x
÷ ÷ = +
+
R R .
(5p) a) Să se calculeze
, ) , )
1
1
lim
1
x
f x f
x
÷
÷
÷
.
(5p) b) Să se determine intervalele de convexitate şi concavitate ale funcţiei f .
(5p) c) Să se calculeze asimptotele la graficul funcţiei f .
2. Se consideră funcţiile j ) , ) : 0, , 2 1 f f x x x · ÷ = + ÷ + R şi
, ) , ) , ) : 0, , g g x f x ' · ÷ = R .
(5p) a) Să se determine o primitivă G a funcţiei g pentru care , ) 1 3 G = .
(5p) b) Să se calculeze , )
1
lim
x
x
g t dt
÷·
}
.
(5p) c) Să se calculeze aria cuprinsă între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii
0 x = şi 2 x = .
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 4
Prof. Silvia Brabeceanu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Calculaţi
, ) , )
, ) , )
3 3
2 2
1 3 1 3
3 3
i i
i i
+ + ÷
÷ ÷ +
.
(5p) 2. Să se determine valorile reale ale lui x pentru care
, )
2
3
log 1 x ÷ < , )
3
log 4 4 x + .
(5p) 3. Determinaţi mulţimea
, )
2
/ 2 3 0
şi 0
3
x
A x x
x x
¦ ¹
÷ ¦ ¦
= e + > <
´ `
÷
¦ ¦
¹ )
R .
(5p) 4. Să se determine termenul ce conţine pe
2
x din dezvoltarea
30
1 1
3 3
, yx xy x y
÷ ÷
|
+ e
|
' ¹
R.
(5p) 5. Fie 3 5
A
r i j = ÷
¸¸ ¸ ¸
, 4 3
B
r i j = ÷ +
¸¸ ¸ ¸
, 2 7
C
r i j = +
¸¸¸ ¸ ¸
vectorii de poziţie ai vârfurilor
triunghiului ABC . Să se determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului
ABC .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
6
(5p) 6. Punctele , ) , ) , ) , ) 3, 4 , 7, 4 , 11, 3 , 1, 3 A B C D ÷ ÷ ÷ sunt vârfurile unui trapez isoscel.
Să se calculeze aria trapezului ABCD.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consideră sistemul , )
3
3 2 0
: 0 , , , ,
3 2 0
x y z
S x y az x y z a
x y z
+ ÷ = ¦
¦
+ ÷ = e e
´
¦
+ ÷ =
¹
R R.
Notăm cu Amatricea sistemului.
(5p) a) Să se determine rangul matricei Aîn funcţie de a .
(5p) b) Să se rezolve sistemul pentru 1 a = .
(5p) c) Să se găsească o soluţie
, )
0, 0 0
, x y z a sistemului cu proprietatea
3 2
0 0 0
0 x y z + ÷ = .
2. Pe mulţimea numerelor reale R se defineşte legea de compoziţie
5 5 20, , x y xy x y x y · = ÷ + + ÷ ¬ e R .
(5p) a) Să se arate că , ) , ) 5 5 5, , x y x y x y · = ÷ ÷ + ¬ eR.
(5p) b) Să se demonstreze că mulţimea , ) , 5 ÷· este parte stabilă a lui R în raport cu legea
de compoziţie.
(5p) c) Se dă expresia , ) , ) , ) 8 7 63 E x x x = + · ÷ ÷ , x ¬ eR. Să se demonstreze că
, ) 0, E x x < ¬ eR .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia , ) , ) , ) : 0, , ln 2ln 1 f f x x x · ÷ = ÷ + R .
(5p) a) Să se calculeze derivatele de ordinul întâi şi doi ale funcţiei f .
(5p) b) Fie funcţia , ) , )
, )
2
: 0, , ln
1
x
g g x
x
· ÷ =
+
R . Se notează cu
, )
, )
n
g x derivata de
ordinul n şi cu ,
n
x n
·
eN rădăcina derivatei de ordinul n . Să se calculeze ,
n
x n
·
eN .
(5p) c) Să se calculeze lim
n
n
n
x
÷·
.
2. Se consideră integralele
1
2
0
,
9
n
n
x
I dx n
x
= e
+
}
N.
(5p) a) Să se calculeze
0 1
3 2 I I ÷ .
(5p) b) Să se demonstreze că pentru n ¬ eN este adevărată relaţia
2
1
9
1
n n
I I
n
+
+ =
+
.
(5p) c) Să se arate că
1
,
1
n
I n
n
·
s e
+
N .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
7
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 5
Prof. Nicolae Breazu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Fie (
n
b )
n
o progresie geometrică . Ştiind că
3 17
b b 100 = , să se calculeze
5 15
b b .
(5p) 2. Rezolvaţi ecuaţia x 6 x 1 2x 19 + + + = + .
(5p) 3. Dacă , ) , )
1
f : 0; , f x x
x
· ÷ = + R , demonstraţi că , ) f f x 2 > , , ) , ) x 0; ¬ e · .
(5p) 4. O carte ilustrată are 300 pagini. Dintre acestea, 280 pagini au text, iar 200 au
desene.
Câte pagini au şi text şi desen?
(5p) 5. Să se scrie ecuaţia înălţimii dusă din B în triunghiul ABC, dacă A(2;-3); B(10;9) şi
C(0;-1).
(5p) 6. Demonstraţi că , )
2
x
2ctg
2
sin x , x 2k
π
x
1 ctg
2
= ¬ =
+
.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se dă matricea
1 0 0
A 1 3 1
2 4 1
|
|
= ÷
|
|
÷ ÷
' ¹
.
(5p) a) Calculaţi detA şi explicaţi de ce matricea A este inversabilă;
(5p) b) Demonstraţi că , )
n n
3
A A 2I , n 1
÷
+ = ¬ > ;
(5p) c) Calculaţi
, )
2010
1
2 A A
÷
+ .
2. În grupul , )
6
S ; se consideră permutările
1 2 3 4 5 6
σ
3 1 2 6 4 5
|
=
|
' ¹
şi
1 2 3 4 5 6
π
6 3 2 1 5 4
|
=
|
' ¹
(5p) a) Determinaţi paritatea sau imparitatea permutărilor σ şi ε ;
(5p) b) În grupul , )
6
S ; , stabiliţi care dintre ordinele acestor două permutări este mai
mare;
(5p) c) Rezolvaţi ecuaţia σ x x π = .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
8
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia { ; , )
, ) , ) , )
2
f : \ 1; 2; 3 , f x
x 1 x 2 x 3
÷ ÷ ÷ ÷ =
+ + +
R R .
(5p) a) Să se determine A, B, CeR astfel încât , )
A B C
f x
x 1 x 2 x 3
= + +
+ + +
;
(5p) b) Demonstraţi că şirul , ) , ) , ) , )
n n
n 1
a , a f 1 f 2 ... f n
>
= + + + este convergent şi să se
găsească
n
n
lim a
÷·
;
(5p) c) Să se arate că graficul funcţiei este simetric faţă de un punct al planului şi să se
determine coordonatele acestui punct.
2. Se dă funcţia j ¦ , ) { ; f : 0; 2011 , f x 2x ÷ = R
(5p) a) Să se explice de ce f nu admite primitive dar este funcţie integrabilă pe j ¦ 0; 2011 ;
(5p) b) Să se calculeze { ;
2011
0
2x dx
}
;
(5p) c) Arătaţi că funcţia , ) , )
x
0
1
F: 0; , F x f t dt
4

÷ =

¸ ]
}
R este funcţie strict crescătoare pe
intervalul
1
0;
4


¸ ]
.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 6
Prof. Nicolae Breazu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se calculeze
2010 4
1 1 1
...
1 x 1 x 1 x

+ + +

+ + + ¸ ] ¸ ] ¸ ]
, pentru x 0 > , unde j ¦ a este
partea întreagă a numărului real a;
(5p) 2. Rezolvaţi ecuaţia
3
3
2lg x lg x
2
x 10
÷
= ;
(5p) 3. Arătaţi că funcţia , ) , )
3
2 x
f : 2; 2 , f x x ln
2 x
÷
÷ ÷ =
+
R este funcţie pară;
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
9
(5p) 4. Să se demonstreze că
k k 2 k 1 k
n n 2 n 2 n 2
C C 2C C
÷ ÷
÷ ÷ ÷
= + + ;
(5p) 5. În patrulaterul convex ABCD, M este mijlocul laturii AB, N mijlocul laturii CD iar
P,
Q, R mijloace ale segmentelor j ¦ j ¦ AD , MN , respectiv j ¦ BC . Arătaţi că P, Q, R sunt
puncte coliniare.
(5p) 6. Rezolvaţi ecuaţia
2 2
sin x cos x cos x 0 ÷ ÷ = pentru j ) x 0; 2
π
e .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Se consideră matricele
2
2 1 1
A 3 1 p
1 2 1
÷ |
|
=
|
|
÷ ÷
' ¹
şi
2
2 1 1 2
B 3 1 p 2
1 2 1 q
÷ |
|
=
|
|
÷ ÷
' ¹
.
(5p) a) Să se afle peRastfel încât detA să fie minim;
(5p) b) Să se afle p şi q astfel încât rangA= rangB;
(5p) c) Determinaţi p astfel încât matricea A să fie inversabilă şi calculaţi
1
A
÷
.
2. Fie polinoamele
5 3 2
f 2x 4x ax bx c = ÷ + + + , cu a, b, c eC şi
3 2
g x x x 1 = ÷ + ÷ .
(5p) a) Determinaţi a,b,c astfel încât f să se dividă cu polinomul g;
(5p) b) Pentru a=4, b= -6, c=4, să se rezolve ecuaţia , ) f x 0 = ;
(5p) c) Calculaţi
2010
5 5
2010
i i
i 1 i 1
S x x
= =
|
= +
|
' ¹
_ _
ştiind că
1 2 3 4 5
x , x , x , x , x sunt rădăcinile
determinate la punctul b).
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcţia , ) , ) , )
2
f : 1; , f x x ln x 1 · ÷ = + ÷ R .
(5p) a) Demonstraţi că f este strict crescătoare pe intervalul , ) 1; · ;
(5p) b) Stabiliţi intervalele de convexitate, de concavitate şi punctele de inflexiune ale
funcţiei f;
(5p) c) Arătaţi că f este bijectivă şi calculaţi derivata funcţiei
1
f
÷
în
0
y 4 = .
3. Fie funcţia
2
:[0; ] , ( ) cos 1 f f x x t ÷ = + R şi şirul , )
2 n
2
n n
n 1
k 1
π kπ
a , a cos
n n
>
=
|
=
|
' ¹
_
.
(5p) a) Să se calculeze , )
0
f x sin xdx
}
;
(5p) b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul
axei Ox;
(5p) c) Demonstraţi că şirul , )
n
n 1
a
>
este convergent şi găsiţi
n
n
lim a
÷·
.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
10
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 7
Prof. Nicolae Breazu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se ordoneze crescător numerele
3
3
, 2, , log 2 e t , unde e este baza logaritmului
natural;
(5p) 2. Rezolvaţi în mulţimea C ecuaţia
6 3
x 7x 8 0 ÷ ÷ = ;
(5p) 3. Să se determine inversa funcţiei , )
, )
, ¦
2
x 3, pentru x 2;
f : , f x
x 1, pentru x ; 2
÷ + e ÷ · ¦
¦
÷ =
´
+ e ÷· ÷
¦
¹
R R ;
(5p) 4. Calculaţi
2011 1 2010 2 2009
2011 2011
2 C 2 C 2 ... 1 ÷ + ÷ ÷ ;
(5p) 5. Arătaţi că în orice triunghi ABC are loc relaţia
2 2
b c
bcos C ccos B
a
÷
÷ = ;
(5p) 6. Câte soluţii are ecuaţia , ) arcsin sin x 2 = ? Justificaţi.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se dă sistemul
x 2y 3z 0
2x y mz 0
x y 2z 0
+ ÷ = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
.
(5p) a) Calculaţi determinantul sistemului;
(5p) b) Determinaţi m astfel încât sistemul să admită soluţie unică;
(5p) c) Arătaţi că pentru m=9 expresia
2 2 2
2 2 2
x y z
E
x 5y z
+ +
=
÷ +
este constantă.
2. Se dă mulţimea , ) , ) , )
a b b
G X a, b b a b a, b , det X a, b 1
b a a
¦ ¹ |
¦ ¦ |
= = e =
´ `
|
¦ ¦ |
' ¹ ¹ )
R .
(5p) a) Arătaţi că G este parte stabilă a lui , )
3
M R în raport cu înmulţirea matricelor;
(5p) b) Explicaţi de ce
3
I G e dar
3
O G e ;
(5p) c) Arătaţi că , ) G;- este grup.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
11
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia , )
3
f : , f x 1 x ÷ = ÷ R R .
(5p) a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în
0
x 1 = ;
(5p) b) Determinaţi punctele de extrem şi intervalele de monotonie ale funcţiei f;
(5p) c) Să se rezolve ecuaţia , ) f x m = , unde meR .
2. Fie funcţia , )
2
2
x 1
f : , f x
x 4x 5
+
÷ =
+ +
R R şi a eR.
(5p) a) Calculaţi , )
1
0
f x dx
}
;
(5p) b) Să se determine valorile lui a, astfel încât aria subgraficului funcţiei f pe intervalul
j ¦ a 1; a ÷ să fie maximă;
(5p) c) Să se calculeze
, )
a
s a
lim
ln a
÷·
, unde s(a) reprezintă aria suprafeţei cuprinse între graficul
funcţiei şi axa Ox, pe intervalul [a 1; a] ÷ .
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 8
Prof. Nicolae Breazu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se arate că numărul 9 80 9 80 ÷ ÷ + este întreg;
(5p) 2. Rezolvaţi ecuaţia
, )
x x x
x x 3 1 x
÷ ÷
÷ = + în mulţimea numerelor întregi;
(5p) 3. Să se arate că funcţia , ) f : , f x x 1 x 1 ÷ = ÷ + + R R nu este nici injectivă, nici
surjectivă;
(5p) 4. Într-o urnă sunt 30 bile albe şi 20 bile negre. Se extrag simultan 5 bile. Care este
probabilitatea de a extrage 3 bile albe şi 2 bile negre?
(5p) 5. Să se calculeze
13
π
sin
12
;
(5p) 6. Două înălţimi ale unui triunghi sunt egale cu 6 şi cu 10. Arătaţi că a treia înălţime
este mai mică decât 15.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
12
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consideră şirul de determinanţi: { ;
n
n 1 >
A definit astfel:
1 2 3 n
n 1 coloane
1 1 1 1 1 1 ... 1
1 1 1
1 1 1 x 1 1 1 x ... 1
; 1 x 1 ; ;....;
1 x 1 1 x 1 .. .. ... ..
1 1 x
1 1 1 x 1 1 ... x
+
A = A = A = A =
¸¸¸_¸¸¸
,
unde { ; x \ 1 eR .
(5p) a) Calculaţi
2
A şi
3
A ;
(5p) b) Demonstraţi că dacă { ; x \ 1 eR , fixat, şirul { ;
n
n 1 >
A este o progresie geometrică.
Găsiţi raţia acestei progresii;
(5p) c) Dacă peN, număr prim, iar x eN astfel încât x-1 şi p sunt prime între ele, arătaţi

în şirul { ;
1 2 n
1, 1,..., 1,... A ÷ A ÷ A ÷ există cel puţin un termen divizibil cu p.
2. Polinomul j ¦
2 n
0 1 2 n
f a a x a x ... a x X = + + + + e R are printre rădăcini şi numerele
complexe { ;
k
2k
π 2kπ
z cos i sin , k 0,1, 2, 3, 4
5 5
= + e . Polinomul j ¦ g X eR are
rădăcinile
k k
w z 1, = ÷ { ; k 0,1, 2, 3, 4 e .
(5p) a) Calculaţi
0 1 n
a a ... a + + + ;
(5p) b) Determinaţi polinomul g;
(5p) c) Care este gradul minim pe care îl poate avea f, astfel încât f şi g să aibă divizori
comuni de grad cel puţin 1?
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se dau şirul
n
2 n
1 1 1
a ...
e 1 e 1 e 1
= + + +
+ + +
, n 1 > şi funcţia
, )
, )
x
f : , f x ln e 1 ÷ = + R R .
(5p) a) Să se arate că şirul , )
n
n
a este monoton;
(5p) b) Să se aplice teorema lui Lagrange funcţiei f pe un interval de forma j ¦ k, k 1 + , unde
k 0 > ;
(5p) c) Să se arate că şirul , )
n
n
a este convergent şi să se arate că , ¦
n
n
lim a 0; ln 2
÷·
e .
2. Fie j ) , )
, )
2
f : 0; , f t ln t 1 · ÷ = + R şi j ) , ) , )
x
0
F: 0; , F x f t dt · ÷ =
}
R .
(5p) a) Arătaţi că , ) F x 0 > pentru orice x 0 > ;
(5p) b) Să se demonstreze că derivata funcţiei F este strict crescătoare pe j ) 0; · ;
(5p) c) Calculaţi
, )
x
2
2
0
x 0
1
lim ln t 1 dt
sin x
÷
+
}
.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
13
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 9
Prof. Delia Valentina Bulgăr
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se ordoneze crescător numerele:
3
3
3!, 200, log 243.
(5p) 2. Să se arate că
1 4 9
, 0, 0. a b
a b a b
+ > ¬ > >
+
(5p) 3. Să se rezolve în Recuaţia:
2
lg( 6 5) lg(3 ) lg3 x x x ÷ + ÷ ÷ = .
(5p) 4. Câte submulţimi ale mulţimii A={1,2,3,4,5,6,7,8} au suma elementelor egală cu 8?
(5p) 5. Se consideră punctele A(m+1,n), B(2m,n+2), C(2n+1,m). Să se determine m şi n ştiind că
centrul de greutate al triunghiului ABC este originea sistemului de coordonate XOY.
(5p) 6.Ştiind că ( , )
2
t
o t e şi
2
sin
3
o = , să se calculeze ctgo .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie matricea
2
1 5 10
( ) ( ),
2 1 4
a a
X a M a
a a
+ |
= e e
|
÷ ÷
' ¹
R R.
(5p) a) Să se arate că ( ) ( ) ( ), , X a X b X ab a b a b = + + ¬ e R
(5p) b) Să se determine valoarea a eR pentru care X(a) nu este inversabilă.
(5p) c) Să se calculeze ( ( )) , 1
n
X a n >
2. Se consideră polinomul
2 2011 2010
( 1) ( 1) 1 [ ] f X X X X = + + + + ÷ e C
(5p) a) Să se calculeze f(0) şi f(-1).
(5p) b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul
2
g X X = + .
(5p) c) Să se arate că polinomul
2
1 h X X = + + divide polinomul f.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia
1 1
2 3
: , ( )
2 3
x x
x x
f f x
+ +
+
÷ =
+
R R
(5p) a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R.
(5p) b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
(5p) c) Să se arate că funcţia f este mărginită..
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
14
2. Se consideră funcţiile
2
: , ( ) ,
n n n
x
x
f f x n
e

÷ e R R N şi
1
2
0
( )
n
n n
I f x dx =
}
.
(5p) a) Să se calculeze
0
I .
(5p) b) Să se verifice relaţiile
1
1
( ) (2 ),
2
n n
f x f x x
+
= ¬ eR şi
1
1
,
4
n n
I I n
+
= eN
(5p) c) Să se calculeze lim
n
n
S
÷·
, unde
0 1 2
... ,
n n
S I I I I n = + + + + eN
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 10
Prof. Delia Valentina Bulgăr
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se calculeze modulul numărului complex
6
( 2 2 2 2 ) z i = + + ÷ .
(5p) 2. Se consideră progresia aritmetică
1
( )
n n
a
>
cu
1
33 a = . Ştiind că suma primilor 10
termeni ai progresiei este 420, să se afle raţia progresie aritmetice.
(5p) 3. Să se determine , 4 n n e > N astfel încât
2
2
21
n
C
÷
= .
(5p) 4. . Să se rezolve în intervalul (0, 2 ) t ecuaţia
1
sin 2
2
x = .
(5p) 5. Triunghiul ABC are vârfurile A(2,3), B(4,2) şi centrul de greutate G(3,-1). Să se determine
coordonatele punctului C.
(5p) 6. Să se arate că 15 35 55 75 1 tg tg tg tg =

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie în
3
( ) M R matricele:
2 1 1
1 2 1
1 1 2
A
÷ ÷ |
|
= ÷ ÷
|
|
÷ ÷
' ¹
şi
1 1 1
1 1 1
1 1 1
B
|
|
=
|
|
' ¹
.
Se consideră matricea
2
1
, \ {0}
3 3
x
x
M A B x
x
= + ¬ e R .
(5p) a) Să se calculeze
2
A şi
2
B .
(5p) b) Să se arate că , , \ {0}
x y xy
M M M x y = ¬ eR .
(5p) c) Să se calculeze ( ) , 1
n
x
M n > .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
15
2. Fie , , a b c eRşi
3 2
{ | 0} H z z az bz c = e + + + = C .
(5p) a) Dacă a=b=c+1=0 să se determine mulţimea H.
(5p) b) Dacă a=b=c+1=0 să se arate că (H,·) este grup.
(5p) c) Pentru a=b=c+1=0 să se arate că
3
( , ) ( , ) H + = Z , unde
3
( , ) + Z este grupul aditiv al
claselor de resturi modulo n.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţiile
2 1 1
, :[0, ) , ( ) 1
n n n
f g f x x nx nx
+ ÷
· ÷ = ÷ + ÷ R şi
1 2
( ) 2 ( 1) 1, , 2.
n
g x x n x n n n
+
= ÷ + + ÷ e > N
(5p) a) Să se verifice că
2
'( ) ( ), 0.
n
f x nx g x x
÷
= >
(5p) b) Să se arate că ( ) 0, 0. g x x > ¬ >
(5p) c) Să se arate că
1 1
( ), 1, , 2
n
n
x n x x n n
x x
÷ > ÷ ¬ > e > N .
2. Se consideră şirurile
1
( )
n n
I
>
şi
1
( )
n n
J
>
definite astfel:
1
ln
e
n
n
I x xdx =
}
şi
2
1
(ln )
e
n
n
J x x dx =
}
.
(5p) a) Să se calculeze
n
I .
(5p) b) Să se stabilească o relaţie între
n
I şi
n
J .
(5p) c) Să se calculeze
1 lim
n n
n
n
I J
e
+
÷·
÷
.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 11
Prof. Delia Valentina Bulgăr
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Se consideră
7 7 7
log 35 log 9 log 45 a = + ÷ . Să se arate că aeN .
(5p) 2. Să se determine \ {2} meR pentru care funcţia
2
: , ( ) ( 2) 2 f f x m x mx m ÷ = ÷ + + R R
admite un maxim egal cu -1.
(5p) 3. Să se determine termenul din mijloc al dezvoltării
20 3
1
( ) , 0, x x x
x
+ > eR.
(5p) 4. Care este numărul de diagonale ale unui poligon convex cu n laturi?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
16
(5p) 5. Fie A,B două puncte distincte, iar punctul M mijlocul segmentului [AB]. Să se arate că
pentru orice punct O există egalitatea 2 OA OB OM + =
¸¸¸¸ ¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸
.
(5p) 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris într-un triunghi care are lungimile laturilor
de 5, 7 şi 8.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consideră sistemul
2 3 0
5 3 0
3 5 0
x y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
şi matricea
3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
O
|
|
=
|
|
' ¹
. Se notează cu A
matricea sistemului.
(5p) a) Să se calculeze determinantul şi rangul matricei A.
(5p) b) Să se rezolve sistemul.
(5p) c) Să se găsească o matrice
3 3
( ), B M B O e = R astfel încât
3
A B O =
2. Se consideră mulţimea de numere reale
2 2
{ 2 | , , 2 1} M a b a b a b = + e ÷ = Ç .
(5p) a) Să se arate că M este parte stabilă în raport cu înmulţirea numerelor reale.
(5p) b) Să se arate că dacă z M e atunci 0 z = şi
1
M
z
e .
(5p) c) Să se găsească un element z M e astfel încât
1
0
10
z < < .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia
2
1
: , ( ) 1
1
x
f f x
x
+
÷ = ÷
+
R R .
(5p) a) Să se rezolve inecuaţia f(x)<x.
(5p) b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
(5p) c) Să se calculeze
2
1
1
1
( ( ))
lim
x
x
f x
÷
÷÷
÷ .
2. Se consideră
2
0
sin ,
n
n
I xdx n
t
·
= e
}
N .
(5p) a) Să se arate că
2
1
, 2
n n
n
I I n
n
÷
÷
= ¬ > .
(5p) b) Să se arate că
2
1 3 5 ... (2 1)
2 4 6 ... (2 ) 2
n
n
I
n
t ÷
=

şi
2 1
2 4 6 ... (2 )
1 3 5 ... (2 1)
n
n
I
n
+

=
+
.
(5p) c) Să se calculeze
2
2 1
lim
n
n
n
I
I
÷·
+
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
17
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 12
Prof. Delia Valentina Bulgăr
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
3
2 1 ÷
.
(5p) 2. Fie
2
1
: , ( )
1
f f x
x x
÷ =
÷ +
R R . Să se arate că
4
0 ( ) ,
3
f x x s s ¬ eR.
(5p) 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 49 35 25
x x x
= + .
(5p) 4. Care este probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
produsul cifrelor sale să fie impar?
(5p) 5. Să se determine aeR pentru care vectorii ( 3) u a i a j = + +
¸ ¸ ¸
şi 4 5 v i j = ÷
¸ ¸ ¸
sunt
perpendiculari.
(5p) 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC, ştiind că AB=3, AC=4 şi ( ) 60 m BAC =

< .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie
5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
, , ,
5 2 4 1 3 2 3 1 5 4
S o t o t
| |
e = =
| |
' ¹ ' ¹
.
(5p) a) Să se demonstreze că ot to = .
(5p) b) Să se determine mulţimea
*
{ | }
n
H n o = eN
(5p) c) Să se arate că mulţimea
*
{ | }
n
H n o = eN este un subgrup al grupului
5
( , ) S .
2. Se consideră corpul
5
( , , ) + Z şi polinomul
3
5
ˆ
3 [ ] f X aX X = + + eZ , cu
5
aeZ .
(5p) a) Pentru
ˆ
1 a = să se determine rădăcinile polinomului f.
(5p) b) Să se determine
5
aeZ pentru care polinomul f admite două rădăcini diferite în
5
Z .
(5p) c) Notând cu
1 2 3 5
, , x x x eZ rădăcinile polinomului f, să se calculeze
3 3 3
1 2 3
S x x x = + + .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia
2
: , ( )
x
f D f x
x ax b
÷ =
÷ +
R , , a beR .
(5p) a) Pentru a=b=1, să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x=1.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
18
(5p) b) Să se determine aeR astfel încât
2
1
( ( ) 1)
2
lim
x
x ax b f x
÷·
÷ + ÷ = .
(5p) c) Pentru a=1, să se determine b
·
eR astfel încât funcţia f să admită un extrem de
valoare
2
3
.
2. Se consideră şirul
0
( )
n n
I
>
definit prin
2
2
1
2
2ln 1
n
n
e
n
e
x
I dx
x
+
+
÷
=
}
şi suma
0 1
... ,
n n
S I I I n = + + + eN
(5p) a) Să se calculeze
0
I .
(5p) b) Să se arate că
0
( )
n n
I
>
este o progresie aritmetică , precizând raţia.
(5p) c) Să se calculeze
1
2
4
lim
n
n
n
S
n
+
÷·
|
|
' ¹
.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 13
Prof. Canache Georgiana
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se determine numărul natural x din egalitatea 2 + 7 + ........+ x =245.
(5p) 2. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia :
7 2 1
3
1 4
x x
x x
÷ +
+ =
+ ÷
.
(5p) 3. Aflaţi valoarea minimă a funcţiei f : R->R f(x)=5x
2
-3x+1 .
(5p) 4. Să se determine numărul funcţiilor f:{a,b,c,d} ÷{1,2,3,4} cu proprietatea că
f(a)=f(b).
(5p) 5. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile A(2, -1) , B(0,3) şi C(-4, -2). Să se
calculeze cos A.
(5p) 6.Calculaţi E=
4
3
tg ctg
ctg tg
o o
o o
+
÷
, dacă coso =
1
, (0, )
3 2
t
o e
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
19
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Se consideră matricea
3 1 1
0 2 2
0 0 2
A
|
|
=
|
|
' ¹
(5p) a) Calculaţi A
2
-3A
t
(5p) b) Calculaţi inversa matricei A.
(5p) c) Determinaţi A
n
2. Se consideră , ) , , ·  inel comutativ ,unde 4 x y x y · = + ÷ si
4 4 20 x y xy x y = ÷ ÷ + , , ) , x y ¬ eR
(5p) a) Calculaţi (e
1
· e
2
)+( e
1
e
2
) ,unde e
1
este elemental neutru al primei legi ,iar e
2
este
elementul neutru al celei de a doua legi.
(5p) b) Să se determine a,b e astfel încât inelele , ) , , ·  si (  , +,·) să existe un
izomorfism de forma f :  -> , f(x)=ax+b
(5p) c) Să se rezolve în  ecuaţia
2011
..............
de ori
x x x =
¸¸¸¸_¸¸¸¸
2
2011
+ 4
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcţia f : (-4,4)-> R f(x)=
4
ln
4
x
x
+
÷
(5p) a) Găsiţi asimptotele funcţiei f.
(5p) b) Să se determine punctele de extrem ale graficului funcţiei f.
(5p) c) Calculaţi
1
lim ( )
x
x f
x
÷·

2. Se consideră funcţia f : R->Rf(x)=x
3
+6x
2
-x-30
(5p) a) Calculaţi
4
3
( )
2
f x
dx
x ÷
}
(5p) b) Calculaţi
3
2
0
2
1
2 3
6 30
x
dx
x
x x
x
÷
+ +
+ ÷ ÷
}
(5p) c) Calculaţi
2
1
6
0
4
dx
x
x
÷
}
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
20
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 14
Prof. Canache Georgiana
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Ordonaţi descrescător numerele 5 ,
3
2 ,
4
6
(5p) 2. Se dă ecuaţia x
2
-(3m+1)x+m
2
- m=0 , meR . Calculaţi expresia E(m)= x
1
2
+x
2
2
-x
1
-x
2
,
unde x
1
si x
2
sunt rădacinile ecuaţiei.
(5p) 3. Să se determine inversa funcţiei f : (3 , ·)-> (0, ·) f(x)=
(5p) 4. Câte numere de 2 cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii {1,2,3,4,6} ?
(5p) 5. Aflaţi meR astfel încât distanţa dintre punctele A(m+1 ,5) şi B(3, m-3) să fie de
5 2 .
(5p) 6. Calculaţi lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că m( B < )=
4
t
şi
AC=8.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Fie mulţimea G=
1
{ ( , ) 1 | , }
0 0 1
a b
M a b a a a b
|
|
= e
|
|
' ¹
R
(5p) a) Calulaţi M(1,2)·M(2,3)
(5p) b) Să se arate că
3
G
I
e
(5p) c) Calculaţi inversa matricei M(a,b)
2. Se consideră ae 
4
şi polinomul f=x
3
+ x
2
+x+a e 
4
[x]
(5p) a) Calculaţi f( )+ f( )+ f( )+ f( ) ,pentru a=
(5p) b) Pentru a= , să se determine rădăcinile din 
4
ale polinomului f.
(5p) c) Aflaţi ae 
4
pentru care polinomul este ireductibil în 
4
[x]
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie functia f : R->R f(x)= 4x
2
-3x+2arctg x
(5p) a) Studiaţi monotonía funcţiei f pe R.
(5p) b) Verificaţi dacă f este funcţie bijetivă.
(5p) c) Calculaţi
2
( )
lim
x
f x
x
÷·
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
21
2. Se dă funcţia f : [-2,2] -> R
2
( ) 4 f x x = ÷
(5p) a) Calculaţi
2
2
2
4 x x dx
÷
÷
}
(5p) b) Aflaţi volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei ox
(5p) c) Calculaţi
1
0
lim ( )
n
x
f x dx
x
÷·
}
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 15
Prof. Canache Georgiana
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Arătaţi că numărul
2
2
(1 3 2) (1 3 2) i i ÷ + ÷
este număr întreg .
(5p) 2. Să se rezolve în × R R sistemul de ecuaţii
6
8
x y
xy
+ = ¦
´
=
¹
(5p) 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale
3 2
3
7 5
6
x
x x
+ + ÷ =x
(5p) 4. Aflaţi meR astfel încât vectorii ( 2) 2 u m i j = + +
¸ ¸ ¸
şi ( 5) 3 v m i j = ÷ +
¸ ¸ ¸
să fie coliniari.
(5p) 5. Aflaţi numărul termenilor raţionali ai dezvoltării
, )
11
3
2 5 +
(5p) 6. Se consideră punctele A(5,-2) şi B(1,3) . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Fie dreptele d
1
: 2x-y=5 , d
2
: x+4y=-2 şi d
3
: x+y=m , unde meR
(5p) a) Aflaţi meR astfel încât dreptele sa fie concurente.
(5p) b) Aflaţi meR astfel încât coordonatele triunghiului format de cele 3 drepte au toate
coordonatele întregi.
(5p) c) Să se calculeze valorile lui m eR pentru care triunghiul determinat de cele 3 drepte
pentru m=-2.
2.Se consideră ecuaţia
3 2
5 0 x mx x n
+ + + = m,neR şi x
1
,x
2
,x
3
soluţiile complexe
ale acesteia.
(5p) a) Pentru m=2 si n=0 aflaţi x
1
,x
2
,x
3
(5p) b) Aflaţi m şi n ştiind că x
1
= 2+i.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
22
(5p) c) Calculaţi x
1
3
+x
2
3
+x
3
3
, unde m,n eR
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se dă funcţia f: / { 2, 0} ÷ ÷ R R
2 2
3 2
( )
( 2)
x
f x
x x
÷
=
+
(5p) a) Determinaţi asimptotele graficului funcţiei f .
(5p) b) Stabiliţi intervalele de monotonie ale funcţiei f.
(5p) c) Calculaţi
2
lim
( (1) (2) ....... ( ))
x
n
f f f n
÷·
=
+ + +
2. Se consideră funcţiile f : (-2 , ) ÷R
2
3
( )
( 2)( 2)
x
f x
x x
=
+ +
şi F: (-2 , )-> R
F(x)=a ln(x+2)+b ln(x
2
+2)+c arctg
2
x
, a, b, c eR
(5p) a) Aflaţi a,b,c eR astfel încât F o primitivă a lui f .
(5p) b) Calculaţi
1
0
( ) f x dx
}
(5p) c) Stabiliţi monotonia funcţiei F ,în cazul în care F este o primitivă a lui f.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 16
Prof. Canache Georgiana
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Arătaţi că numărul
13 13
2 3 2 3 i i
+
÷ +
este număr natural.
(5p) 2. Să se determine meR astfel încât funcţia f: ÷ > R R f(x)=(3m
2
-15)x+7 să fie funcţie
strict crescătoare.
(5p) 3. Să se determine valorile lui n pentru care
1 2
4 2 10
n n C C
+ =
(5p) 4. Care este valoarea sumei 1 2 2 3 ............ ( 1) n n + + + + ?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
23
(5p) 5. Aflaţi coordonatele simetriului punctului A(-2,1) faţă de mijlocul segmentului [BC] , unde
B(1,-5) şi C(-3,-3).
(5p) 6. Aflaţi meR astfel încât punctele A(3,-2) , B(2,5) şi C(3m,m-1) să fie coliniare.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Fie meR şi
3 2 1
2 1
2 3 1 0
A m
m
÷ |
|
= ÷ ÷
|
|
+
' ¹
(5p) a) Calculaţi determinantul matricei A.
(5p) b) Să se afle meR astfel încât matrice A sa fie inversabilă .
(5p) c) Aflaţi meR astfel încât A
-1
= - A
*
2. Se consideră mulţimea G
2
( ) ,
2 2
5
{ | , , 1}
5
a b
G a b
b a
a b
|
= e ÷ =
|
' ¹
Ç
(5p) a) Arătaţi că G este parte stabilă a lui
2
( ) în raport cu înmulţirea matricelor.
(5p) b) Aflaţi un element A G e astfel încât b 0 =
(5p) c) Să se arate că mulţimea G conţine o infinitate de elemente.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia
5 2 7
: \ { } , ( )
4 4 5
x
f f x
x
+
÷ ÷ =
+
R R
(5p) a) Determinaţi asimptotele funcţiei f.
(5p) b) Să se determine limita şirului
1
(
)
n n
a
>
, a
n
=f(1)f(2)... f(n).
(5p) c) Să se determine puntele de inflexiune ale graficului funcţiei g: ÷ > R R , g(x)=f(e
x
).
2. Fie funcţiile g,G : (- ) ÷ unde g(x)=x 4 5x ÷ şi G(x)=
2
( ) 4 5 ax bx c x + + ÷ şi
a,b,c eR
(5p) a) Aflaţi a,b şi c astfel încât G să fie o primitivă a lui g.
(5p) b) Studiaţi convexitatea/ concavitatea funcţiei G penrtu a,b şi c aflate la punctul a.
(5p) c) Calculaţi
2
3
( ) ( ) G x g x dx
÷
÷
}
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
24
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 17
Prof. Viorica Ciocǎ naru
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Calculaţi modulul numărului complex z = (1+ i)(1- i 3 ).
(5p) 2. Rezolvaţi ecuaţia x
3
+ 4 x
2
- 2x - 8 = 0.
(5p) 3. Exprimaţi în funcţie de a = log
12
27, log
6
16.
(5p) 4. Determinaţi b
21
în progresia geometricǎ în care b
3
= 2 şi b
5
= C
2
4
.
(5p) 5. Scrieţi ecuaţia medianei dusǎ prin vârful A(2, 5) al triunghiului ABC unde B(-3, 2) şi C(5, -
4).
(5p) 6. Calculaţi
o o
o o
5 cos 3 cos
7 cos cos
+
+
pentru
12
t
o = .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie matricea A =
2
3 3
2
2 2
2
1 1
1
1
1
x x
x x
x x
unde x
1,
x
2,
x
3
sunt rǎ dǎ cinile ecuaţiei x
3
+ a x + b = 0,
a,be R. Se noteazǎ cu S
k
= x
1
k
+ x
2
k
+ x
3
k
, ¬ ke N
*
şi D = det A.
(5p) a) Calculaţi S
2
, S
3
, S
4
în funcţie de a şi b.
(5p) b) Arǎ taţi cǎ S
k+3
+ a S
k+1
+ b S
k
= 0, ¬ ke N.
(5p) c) Arǎ taţi cǎ rǎ dǎ cinile x
1,
x
2,
x
3
sunt reale dacǎ şi numai dacǎ D
2
> 0.
2. Fie G = (-1, 1) şi legea de compoziţie “ ” definitǎ pe G, x y =
1 +
+
xy
y x
, ¬ x, y e G.
(5p) a) Arǎ taţi cǎ legea este comutativǎ şi asociativǎ .
(5p) b) Determinaţi elemental neutru, e.
(5p) c) Determinaţi mulţimea elementelor simetrizabile.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcţia f: R ÷R, f(x) =
1
1
2
+
÷
x
x
şi funcţia g: R\ {1} ÷R, g(x) =
1
1
÷ x
.
(5p) a) Calculaţi f’(x) şi determinaţi asimptotele G
f
.
(5p) b) Calculaţi g
(n)
(x).
(5p) c) Arǎ taţi cǎ (f g)
(n)
(x)(x
2
+ 1) + 2n (f g)
(n-1)
(x) x + n (n -1) (f g)
(n-2)
(x) = 0.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
25
2. Se considerǎ şirul (I
n
)
n > 0
definit prin I
n
=
}
+
1
0
2 x
x
n
dx, ne N.
(5p) a) Determinaţi I
0
şi I
1
şi stabiliţi o legǎ turǎ între I
0
şi I
1
.
(5p) b) Calculaţi I
n
+ 2 I
n-1
, ¬ ne N
*
.
(5p) c) Studiaţi monotonia şi mǎ rginirea şirul (I
n
)
n >1
şi calculaţi
· ÷ n
lim I
n.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 18
Prof. Viorica Ciocǎ naru
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Calculaţi | z | şi
_
z pentru z = (2 + i)
4
.
(5p) 2. Calculaţi probabilitatea ca un element din mulţimea {A
1
3
, C
4
5
, P
3
, C
2
5
, A
2
4
} sǎ verifice
relaţia
2
n
< 10 n + 1.
(5p) 3. Rezolvaţi inecuaţia log
0,25
(log
7
4
5
2
+
÷
x
x x
) > 0.
(5p) 4. Determinaţi suma vectorilor
÷
u = 2
÷
i - 3
÷
j şi
÷
v = 4
÷
i + 5
÷
j şi produsul lor scalar.
(5p) 5. Triunghiul ABC are vârfurile A(-2, 6), B(-5, 2), C(3, - 4). Scrieţi ecuaţia înǎ lţimii din A şi
aria triunghiului.
(5p) 6. Arǎ taţi cǎ dacǎ într-un triunghi ABC are loc relaţia sin A =
C B
C B
cos cos
sin sin
+
+
, atunci
triunghiul
este dreptunghic.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie matricea A =
2 1 2 1
2 1 2 1
2 1 2 1
2 1 2 1
÷ ÷
÷ ÷
÷ ÷
÷ ÷
şi B = p A + I
4
, unde pe R.
(5p) a) Verificaţi cǎ 2 B –B
2
= I
4
.
(5p) b) Arǎ taţi cǎ B este inversabilǎ ¬ pe R şi calculaţi inversa ei.
(5p) c) Arǎ taţi cǎ B
n
= I
4
+ n p A, ¬ ne N
*
şi ¬ pe R.
2. Pe Z se defineşte legea de compoziţie “ ± ” astfel: x ± y = x + ay –a, ¬ x, y e Z.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
26
(5p) a) Determinaţi a e Z astfel încât legea “ ± ” să fie asociativă.
(5p) b) Determinaţi a şi ee Z astfel încât x ± e = e ± x = x, ¬ xe Z şi calculaţi a ± a.
(5p) c) Arǎ taţi cǎ (Z, ± ) este grup abelian.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcţia f: R ÷R, f(x) = arc tg x – 2x.
(5p) a) Calculaţi f (1), f’(1).
(5p) b) Studiaţi monotonia funcţiei şi curbura ei.
(5p) c) Determinaţi asimptota la graficul funcţiei cǎ tre + ·.
2. Se consideră funcţia f: [0, 1] ÷R, f(x) =
6 5
1
2
+ + x x
şi se defineşte şirul (I
n
)
n > 0
prin
I
n
= ) (
1
0
x f x
n
}
dx, ne N.
(5p) a) Determinaţi I
0
şi I
1.
(5p) b) Calculaţi I
n+2
+ 5 I
n+1
+ 6 I
n
, ¬ ne N.
(5p) c). Determinaţi o primitivă a funcţiei f care trece prin M(1,
2
1
ln
4
3
).
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 19
Prof. Viorica Ciocǎ naru
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Determinaţi n e N astfel încât sǎ aibǎ loc relaţia A
2
4 + n
> C
3
4 + n
.
(5p) 2. Ordonaţi descrescǎ tor numerele log
6
36,
3
16 , 20 ,
4
48 .
(5p) 3. Calculaţi probabilitatea ca alegând un element o din mulţimea {
6
t
,
4
t
,
3
t
,
2
t
,
3
2t
,
6
5t
, t }, cos o e Q?
(5p) 4. Sǎ se gǎ seascǎ termenii dezvoltǎ rii ( x +
4
2
1
x
)
8
astfel încât puterea lui x > 0 sǎ fie numǎ r
natural.
(5p) 5. Rezolvaţi ecuaţia z
5
= 1 unde z e C cu ajutorul formei trigonometrice a unui numǎ r
complex.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
27
(5p) 6. Aflaţi perimetrul şi aria triunghiului ABC cu vârfurile A(-2, -6), B(-1, 3), C(3, 6).
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie sistemul t
1
x + t
2
y + t
3
z = m unde t
1
, t
2
, t
3
sunt rǎ dǎ cinile complexe ale ecuaţiei
t
2
x + t
3
y + t
1
z = n
t
3
x + t
1
y + t
2
z = p
t
3
+ m t
2
+ n t + p = 0.
(5p) a) Aflaţi m, n, p dacǎ t
1
= 1, t
2
= -1, t
3
= 2.
(5p) b) Rezolvaţi sistemul dacǎ m = n = p = 1.
(5p) c) Pentru m = 0, ecuaţia t
3
+ m t
2
+ n t + p = 0 admite rǎ dǎ cinǎ triplǎ nenulǎ dacǎ şi numai
dacǎ
sistemul este incompatibil.
2. Fie inelele comutative (Z, · , - ) şi (Z, ± , T ), unde x · y = x + y – 4, x ± y = x + y – 7,
x - y = xy - 4(x + y) + 20, x T y = xy - 7(x + y) + 56, ¬ x, y e Z.
(5p) a) Aflaţi elementele neutre ale celor douǎ inele.
(5p) b) Determinaţi elementele simetrizabile ale celor douǎ inele.
(5p) c) Arǎ taţi cǎ funcţia f: Z ÷ Z, f(x) = x + 3 stabileşte un izomorfism între inelele (Z, · , - ) şi
(Z, ± , T ).
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcţia f: R\ { ± 1} ÷R, f(x) =
1
5 6
2
3
÷
+ ÷
x
x x
.
(5p) a) Determinaţi rǎ dǎ cinile ecuaţiei f(x) = 0.
(5p) b) Determinaţi ecuaţiile asimptotelor la G
f
.
(5p) c) Calculaţi
· ÷ x
lim
x
x
x
x f
2
1
3
) (
+
|
¹
|

'

.
2. Se consideră funcţia f: R\ {-5, 0} ÷R, f(x) =
) 5 (
1
+ x x
.
(5p) a) Să se calculeze
}
n
x f
1
) ( dx, n> 2, n e N.
(5p) b) Dacă se notează integrala de la a) cu I
n
, să se determine
· ÷ n
lim I
n.
(5p) c) Fără a calcula efectiv integrala, să se arate că
3
1
s ) ( ) 3 (
7
4
x f x x
}
÷ dx s 1.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
28
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 20
Prof. Ciocǎ naru Viorica
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Determinaţi modulul şi conjugatul numǎ rului complex
i
i
2 3
3 2
÷
+
.
(5p) 2. Gǎ siţi coeficientul lui x
4
în dezvoltarea (x- 2x
2
+ 1)
5
.
(5p) 3. Determinaţi suma vectorilor 1
÷
v
,
÷
2
v ,
÷
3
v şi cosinusul unghiului format de 1
÷
v şi
÷
2
v ştiind cǎ
÷
n
v =
1
1 2
2
+ +
+
n n
n
÷
i +
1
1
2
2
+ +
÷
n n
n
÷
j , ¬ ne N.
(5p) 4. Aflaţi partea întreagǎ a numǎ rului log
6
2011.
(5p) 5. Calculaţi bc cos
2
A/ 2 + ac cos
2
B/ 2 + ab cos
2
C/ 2.
(5p) 6. Determinaţi raportul S
a
/ S
g
unde S
a
este suma primilor 101 termeni ai unei progresii
aritmetice
şi S
g
este suma primilor 80 termeni ai unei progresii geometrice, ambele progresii având
primul
termen 5 şi raţia 0,2.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie matricea M =
1 0 0
2 1 0
3 2 1
.
(5p) a) Calculaţi M
2
, M
3
, Tr M.
(5p) b) Arǎ taţi cǎ M
n
se scrie sub forma M
n
=
1 0 0
1 0
1
n
n n
x
y x
, ne N, calculaţi x
n
, y
n
.
(5p) c) Calculaţi M
13,
M
23,
M
21
(complemenţii algebrici) şi M
2011
.
2. Se considerǎ sistemul
^ ^ ^ ^
2 3 3 2 = + + z y x ,
^ ^ ^ ^
6 2 4 6 = + + z y x ,
^ ^ ^ ^
3 4 2 3 = + + z y x .
(5p) a) Calculaţi determinantul matricei sistemului în inelul Z
12
şi în inelul Z
7
.
(5p) b) Determinaţi elementele inversabile în inelul Z
12
în raport cu înmulţirea şi calculaţi
probabilitatea ca alegând un element din Z
12
, acesta sǎ fie inversabil.
(5p) c) Rezolvaţi sistemul în inelul Z
12
.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
29
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se considerǎ funcţiile f, g: R ÷R, f(x) =
_
=
n
k
k
kx p
1
cos şi g(x) = kx
k
p
n
k
k
sin
1
_
=
, ne N\ {0,
1},
unde p
k
e R, ke {1, 2, 3, ...}.
(5p) a) Calculaţi g’(x), g”(x), f(0) şi g(0) .
(5p) b) Arǎ taţi cǎ dacǎ f(x) > 0, ¬ xe R, atunci g(x) este nulǎ ¬ xe R.
(5p) c) Calculaţi g (kt ), ¬ ke Z şi
x
x g
x
) (
lim
0 ÷
.
2. Se considerǎ funcţiile f: (1, ·) ÷R, f(x) =
) ln 1 (
1
x x +
, g: R ÷R, g(x) = e
x
(2 e
x
– 3) şi
h: (0, ·) ÷R, h(x) =
x
1
(2 ln x – 3). Determinaţi:
(5p) a) primitiva F a funcţiei f cu proprietatea F(e
e-1
) = 2.
(5p) b) t e R astfel încât
}
t
x g
0
) ( dx = 0.
(5p) c) t > 0 astfel încât
}
t
e
x h
2
) ( dx = 0.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 21
Prof. Andrei Octavian Dobre
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Soluţia ecuaţiei (x+1)+(x+4)+(x+7)+...+(x+28)=155
(5p) 2. Să se simplifice expresia
2 ! (2 )!
( 1)( 2) ...(2 2)(2 1)2 2
n n
n n n n n
+
+ + + ÷ ÷ +
(5p) 3. Rezolvaţi ecuaţia 3 4 1 2 1 5 x x x x + + ÷ + ÷ ÷ =
(5p) 4. Dacă funcţia : f ÷ R R , ( ) 2012 1 f x x = + , are inversa : g ÷ R R, să se calculeze
g(2012)
(5p) 5. Fie punctele A(0,2), B(4,6), C(8,10) . Daca punctul A’ este simetricul lui A faţă de BC,
aflaţi lungimea segmentului AA’.
(5p) 6. În triunghiul ABC avem BC=4, AC=2 si AB = 6. Dacă M este mijlocul segmentului [BC]
aflaţi ( ) m BAM <
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
30
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
2 2 2 2
1 x y z
ax by cz d
a x b y c z d
¦ + + =
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
(5p) a) Aflaţi detA
(5p) b) Daca a=b si a c = aflati rangul matricei A
(5p) c) Daca a=b=d si a c = rezolvaţi sistemul
2. Pe multimea G = (0,1) se defineste legea de compozitie asociativă
*
2 ( 1)
xy
x y
xy x y
=
÷ + ÷
(5p) a) Aratati ca (G,*) este monoid
(5p) b) Calculati
1 1 1
* *...*
2 3 2012
(5p) c) Calculati
* *...*
de n ori
x x x
÷ ÷
¸¸_¸¸
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcţia : f ÷ R R , unde
2 1 2
2 2
6
( ) lim ,
4
n
n
n
x x
f x x
x x
÷
÷·
+ +
= e
+ +
N
(5p) a) Aflaţi ( ) f x pentru | | 1 x <
(5p) b) Studiaţi continuitatea funcţiei in
0
1 x = si
0
1 x = ÷
(5p) c) Studiaţi convexitatea şi concavitatea funcţiei
2. Fie
1
2
1
(1 )
n
n
I x dx
÷
= ÷
}
,
*
neN
(5p) a) Calculaţi
2
I
(5p) b) Arătaţi că
1
2
2 1
n n
n
I I
n
÷
=
+
(5p) c) Calculaţi suma
0 1 2 3
1 1 1 1
... ( 1)
3 5 7 2 1
n n
n n n n n n
S C C C C C
n
= ÷ + ÷ + + ÷
+
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
31
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 22
Prof. Andrei Octavian Dobre
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Fie dezvoltarea
4
1
( )
n
x x
x
+ . Dacă diferenţa dintre coeficientul termenului al treilea al
dezvoltarii şi coeficientul termenului al doilea al dezvoltarii este 44 atunci aflaţi termenul din această
dezvoltare care nu îl conţine pe x
(5p) 2. Aflaţi z eC astfel încât
2 2
1 0 z z z i + + ÷ ÷ =
(5p) 3. Rezolvati ecuatia
2 2
[ 1] 1 x x x x + + = ÷ ÷
(5p) 4. Fie ecuaţia
2
2 2 7 4 0 x mx m ÷ + ÷ = . Să se arate că pentru soluţiile ecuaţiei verifică
egalitatea
2 2
1 2
( 2) ( 2) 1 x x m ÷ + ÷ = +
(5p) 5. Fie AB si CD doua coarde perpendiculare ale unui cerc cu centrul O.
Dacă { } AB CD P · = , să se arate că: 2 PA PB PC PD PO + + + =
¸¸¸¸ ¸¸¸¸ ¸¸¸¸ ¸¸¸¸ ¸¸¸¸
(5p) 6. Dacă în triunghiul ABC ştim b=2, c=6 şi lungimea bisectoarei din A este de 4 cm, aflaţi
cos
2
A
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
bx ay c
cx az b
cy bz a
+ = ¦
¦
+ =
´
¦
+ =
¹
(5p) a) Arataţi că determinantul matricei asociate este un număr divizibil cu 2
(5p) b) Aflaţi rangul matricei asociate sistemului.
(5p) c) Arataţi că sistemul are solutie unică dacă şi numai dacă 0 abc = . În acest caz rezolvaţi
sistemul.
2. Fie { / , , , }
k
a b
A a b Z k fixat
kb a
|
= e e
|
' ¹
Z
(5p) a) Arataţi că ( , , )
k
A + este inel
(5p) b) Afaţi k astfel încât inelul
k
A să aibă divizori ai lui 0
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
32
(5p) c) Demonstraţi că
k p
A A =
dacă şi numai dacă k=p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia
2011
: , ( ) 1 f f x x ÷ = ÷ R R
(5p) a) Arataţi că ' f este strict descrescatoare pe [0; ) ·
(5p) b) Să se calculeze
1 1 2
lim ( '( ) '( ) ... '( ))
n
n
f f f
n n n n
÷·
+ + +
(5p) c) Utilizând teorema lui Lagrange să se arate ca pentru orice
1
[ , ]
k k
x
n n
÷
e avem
1
( ) '( ) ( ) ( ) ( ) '( )
k k k k k
x f f x f x f
n n n n n
÷
÷ s ÷ s ÷ , 2 n ¬ > si {1, 2,.., } k n e
2. Se consideră şirul ( )
n n
I
eN
definit prin
2
1
0
0
x
I e dx
÷
=
}
şi
2
1
0
, 1
x
n
I e dx n
÷
= >
}

(5p) a) Să se calculeze
0
I
(5p) b) Arataţi că
*
1
1
,
n n
I nI n
e
÷
÷ = ÷ ¬ e N
(5p) c) Arataţi că
*
! 1 1 1
( (1 ... )),
1! 2! !
n
n
I e n
e n
= ÷ + + + + ¬ e N
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 23
Prof. Ioan Lung
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Determinaţi partea reală a numărului complex
4
1 i
z
2
+ |
=
|
' ¹
.
(5p) 2. Fie funcţia j ¦
2
f : 2,10 , ( ) 2 3. B f x x x ÷ ÷ = + + Determinaţi mulţimea B astfel încât
funcţia f să fie surjectivă.
(5p) 3. Calculaţi
5
log 3
2 2
5 log (3 7) log (3 7) + + + ÷ .
(5p) 4. Rezolvaţi ecuaţia
5
19 19
n
C C = .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
33
(5p) 5. Fie punctele ( 1,1) A ÷ , (3, 5) B şi (4, 9) C . Determinaţi punctual D astfel încât ABCD
să fie un parallelogram.
(5p) 6. Dacă 2
2
x
tg = , calculaţi cos2x.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie matricea
1 0 1
0 1 0
1 0 1
A
|
|
=
|
|
' ¹
(5p) a) Calculaţi
3
A .
(5p) b) Determinaţi numerele reale p,q astfel încât
3 2
A pA qA = + .
(5p) c) Determinaţi matricea
2 *
... ,
n
B A A A n N = + + + e .
2. Se consideră polinomul
2000 1000 3 2
2 (1 2) f X X X X X i = + ÷ + ÷ ÷ ÷ ÷ .
(5p) a) Arătaţi că
1
2
i +
este rădăcină a lui f.
(5p) b) Arătaţi că
2
2 1 X X ÷ + divide polinomul f.
(5p) c) Determinaţi restul împărţirii polinomului f la
2
( 1) X ÷ .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se dă funcţia f : , ( ) R R f x x arctgx ÷ = ÷ .
(5p) a) Studiaţi monotonia funcţiei f .
(5p) b) Determinaţi punctele de inflexiune ale funcţiei f .
(5p) c) Determinaţi asimptotele funcţiei f .
2. Se dă funcţia
2
0
f : , ( ) ( 3)
x
t
R R f x t e dt ÷ = ÷
}
.
(5p) a) Calculaţi f(1).
(5p) b) Determinaţi punctele de extrem ale funcţiei f .
(5p) c) Calculaţi
2
0
( )
lim
x
f x
x
÷
.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
34
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 24
Prof. Ioan Lung
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Determinaţi partea imaginară a numărului complex
2
3 2
i
z
i
+
=
÷
.
(5p) 2. Determinaţi funcţia f : , ( ) R R f x ax b ÷ = + ştiind că
1
(8) 2 f
÷
= şi
1
( 4) 2 f
÷
÷ = ÷ .
(5p) 3. Fie funcţia
2
f : , ( ) 4 1 A B f x x x ÷ = ÷ + + . Determinaţi o pereche de mulţimi (A,B)
astfel încât funcţia f să fie bijectivă.
(5p) 4. Fie A o mulţime având n elemente. Determinaţi numărul natural n astfel încât
mulţimea A să conţină 255 de submulţimi nevide.
(5p) 5. Considerăm punctele ( 3, 3), ( , 1), (2, 5) A B m m C ÷ ÷ + ÷ . Determinaţi numărul real m
astfel încât aria triunghiului ABC să fie
33
2
.
(5p) 6. Calculaţi arcsin(sin2).
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie mulţimea
2
1
( ) ( )
1
x x
M A x M R
x x
¦ + ÷ ¹ |
= = e
´ `
|
÷
' ¹ ¹ )
.
(5p) a) Calculaţi detA(2011).
(5p) b) Arătaţi că mulţimea M este stabilă în raport cu înmulţirea matricelor.
(5p) c) Arătaţi că A(2011) este inversabilă şi determinaţi matricea , ) 2011
n
A
÷
.
2. Fie permutările de gradul 5:
12345
45132
o
|
=
|
' ¹
,
12345 12345
,
25431 53421
t ç
| |
= =
| |
' ¹ ' ¹
.
(5p) a) Determinaţi semnul permutării o .
(5p) b) Determinaţi permutarea
1
ç
÷
.
(5p) c) Rezolvaţi ecuaţia x o t ç = - - .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcţia f : , ( ) 2 4 2 D R f x x x ÷ = + ÷ ÷ .
(5p) a) Determinaţi domeniul maxim de definiţie al funcţiei f.
(5p) b) Determinaţi domeniul de derivabilitate al funcţiei f.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
35
(5p) c) Aplicaţi teorema lui Lagrange funcţiei f pe intervalul j ¦ 11,18 şi determinaţi punctul
c corespunzător.
2. Se consideră funcţiile
0
f : , ( )
n
R R f x x ÷ = şi
1
( ) cos ( )
n n
f x f x
+
= , 0 n > .
(5p) a) Calculaţi
2
2
0
( ) sin f x xdx
t
}
.
(5p) b) Arătaţi că funcţiile f
n
sunt mărginite, n N
·
e .
(5p) c) Determinaţi volumul corpului de rotaţie determinat de funcţia
1
: 0, , ( ) ( )
2
g R g x f x
t
÷ =

¸ ]
.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 25
Prof. Ioan Lung
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Determinaţi rădăcina pătrată a numărului 1 4 3 z i = + .
(5p) 2. Rezolvaţi sistemul
2 2
2 0
3 2 7 4
x y
x xy y x y
÷ = ¦
´
+ + = +
¹
(5p) 3. Studiaţi injectivitatea funcţiei
2
f : , ( ) 2 3 2 R R f x x x ÷ = ÷ + .
(5p) 4. Determinaţi termenul din mijloc al dezvoltării
20
3 2
1
a
a
|
+
|
' ¹
.
(5p) 5. Considerăm punctele ( 3, 3) A ÷ ÷ şi (1, 3) B . Determinaţi ecuaţia mediatoarei
segmentului j ¦ AB .
(5p) 6. Calculaţi tg( 75
°
).
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
36
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consideră determinantul
a b c
c a b
b c a
A = , a,b,c eC
(5p) a) Calculaţi determinantul A.
(5p) b) Calculând determinantul A în două moduri, arătaţi că
3 3 3 2 2 2
3 ( )( ) a b c abc a b c a b c ab ac bc + + ÷ = + + + + ÷ ÷ ÷
(5p) c) Rezolvaţi pe R ecuaţia
3 3
8 6 x y xy + + = ştiind că 2 0 x y + + = .
2. Fie , ) { ; 0, \ 1 G = · şi legea de compoziţie
ln y
x y x = .
(5p) a) Arătaţi că legea „ ” este asociativă şi comutativă.
(5p) b) Arătaţi că ( , ) G este grup abelian.
(5p) c) Determinaţi numărul ... e e e , unde e apare de n ori.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie şirul , )
1
n
n
a
>
,
, )
2
3 3 3 3 3
3
7 19 3 3 1
...
1 2 2 3
1
n
n n
a
n n
+ +
= + + +

+
.
(5p) a) Determinaţi termenul general al şirului , )
1
n
n
a
>
.
(5p) b) Să se calculeze
3
lim
n
n
n
a
÷·
.
(5p) c) Să se calculeze , )
1
lim sin sin
n n
n
na na
+
÷·
÷ .
2. Se consideră funcţia
2
2
f : , ( ) min ,
1
R R f x x
x
|
÷ =
|
+
' ¹
.
(5p) a) Explicitaţi funcţia f şi arătaţi că admite primitive.
(5p) b) Determinaţi primitivele funcţiei f.
(5p) c) Calculaţi aria suprafeţei mărginită de graficul funcţiei f, axa Ox şi dreptele verticale
1, 2 x x = ÷ = .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
37
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta26
Prof. Ioan Lung
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Calculaţi , ) , ) , ) , )
2 3 2011
cos cos 2 cos3 ... cos 2011 i i i i t t t t ÷ ÷ ÷ ÷ .
(5p) 2. Să se determine valorile parametrului real m astfel încât între soluţiile
1 2
, x x ale
ecuaţiei , ) , )
2
1 5 7 2 0 m x m x ÷ + ÷ + = să existe relaţia
1 2
3 x x + = .
(5p) 3. Rezolvaţi pe mulţimea numerelor reale ecuaţia
5
2 8
1
log 15log
2
x x + = .
(5p) 4. Considerăm o mulţime A cu 10 elemente. Care este probabilitatea ca alegând o
submulţime a lui A, aceasta să conţină două elemente?
(5p) 5. Considerăm punctele ( 4, 2), (2, 0), ( 5,1) A B C ÷ ÷ ÷ . Arătaţi că dreptele AB şi AC sunt
perpendiculare.
(5p) 6. Rezolvaţi pe mulţimea j ¦ 0,t ecuaţia 2sin3 1 0 x ÷ = .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie sistemul
2 1
1
2,
x y mz
x y z
x my z m R
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + = e
¹
(5p) a) Determinaţi parametrul m astfel încât sistemul să admită o singură soluţie.
(5p) b) Determinaţi parametrul m astfel încât sistemul să fie incompatibil.
(5p) c) Determinaţi parametrul m astfel încât sistemul să admită o singură soluţie
, )
0 0 0
, , x y z cu
0
0 y > .
2. Pe mulţimea , ) 7, G = · se defineşte legea de compoziţie 7 7 56 x y xy x y = ÷ ÷ + .
(5p) a) Arătaţi că ( , ) G este grup abelian.
(5p) b) Rezolvaţi pe R ecuaţia
2011
... 7
ori
x x x =
¸¸_¸¸
.
(5p) c) Fie funcţia , ) f : 0, , ( ) G f x ax b ÷ · = + . Determinaţi numerele reale a şi b astfel
încât funcţia f să fie un izomorfism de la grupul ( , ) G la grupul
, )
*
, R
+
.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
38
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Considerăm funcţia
, )
2
f : , ( ) ln 1 R R f x xarctgx x ÷ = ÷ + .
(5p) a) Calculaţi , ) f x ' .
(5p) b) Arătaţi că funcţia f ' este strict crescătoare.
(5p) c) Demonstraţi că , )
*
( ) 0, f x x R
+
> ¬ e .
2. Se consideră funcţia
1 1
f : , , ( )
3 3 1
R f x
x
|
÷ · ÷ =
|
+ ' ¹
.
(5p) a) Determinaţi primitivele funcţiei f.
(5p) b) Calculaţi
0
1
lim
n
n
k
k
f
n n
÷·
=
|
|
' ¹
_
.
(5p) c) Fie F o primitivă a funcţiei f astfel încât , )
5
0
3
F = . Rezolvaţi ecuaţia
, ) , ) 1 F x f x = .
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 27
Prof. Viorica Lungana
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Scrierea zecimală a numărului
37
1
este ... ... , 0
3 2 1 n
a a a a . Să se determine
2011
a .
(5p) 2. Să se determine rădăcinile reale ale ecuaţiei : 0 3 4
2
= + ÷ x x .
(5p) 3. Să se arate că numărul de submulţimi ale unei mulţimi cu n elemente este
n
2 .
(5p) 4. Un copac cu înălţimea de 10 m creşte în fiecare lună cu 4% din înălţimea sa. Ce
înălţime va avea copacul după două luni?
(5p) 5. Fie , ) · e , 0 , , c b a cu 1 , , = c b a . Arătaţi că: 1
lg lg lg
=
b
a
a
c
c
b
c b a .
(5p) 6. În triunghiul ABC se dau 6 = BC ,
2
t
= A şi
6
t
= C . Calculaţi:
÷ ÷
BC AC ,
÷ ÷
AB AC ,
÷ ÷
BC BA .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
39
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consideră matricele:
|
|
|
¹
|

'

=
3 6 9
2 4 6
1 2 3
A ,
|
|
|
¹
|

'

=
1 0 0
0 1 0
0 0 1
3
I şi A I B + =
3
.
(5p) a) Să se calculeze determinantul şi rangul matricei A.
(5p) b) Dacă
|
|
|
¹
|

'

=
3
2
1
X şi , ) 1 2 3 = Y , să se calculeze matricea XY A S ÷ = .
(5p) c) Să se arate că matricea B este inversabilă şi inversa sa este matricea
A I B
11
1
3
1
÷ =
÷
.
2. Fie , ) ,* I grup abelian, unde , ) _ · = , 1 I R şi legea de compoziţie este definită prin
2 *
2 2 2 2
+ ÷ ÷ = y x y x y x , , ) I y x e ¬ , .
(5p) a) Să se determine elementul neutru şi mulţimea elementelor simetrizabile.
(5p) b) Să se arate că între grupurile , )
+
,
*
R şi , ) ,* I există un izomorfism , ) , ) · ÷ · , 1 , 0 : f
de forma , ) m x x f + = , unde e m R, se va determina.
(5p) c) Fie I x e . Să se calculeze
¸ ¸ ¸ ¸ ¸ _ ¸
ori de
x x x x
100
* ... * * * .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie un şir , ) n f astfel ca pentru orice e n N să avem: , ) , ) , ) n f n f n f 3 1 = ÷ + şi
, )
2
1
0 ÷ = f .
(5p) a) Să se calculeze , ) , ) , ) , ) 4 , 3 , 2 , 1 f f f f .
(5p) b) Exprimaţi termenul general , ) n f în funcţie de n.
(5p) c) Să se calculeze , ) , ) , ) , ) n f f f f S
n
+ + + + = ... . 2 1 0 şi să se arate că
, ) , )
3
0 1 f n f
S
n
÷ +
=
2. Fie : f R÷R o funcţie care admite ca primitivă funcţia F cu proprietatea
, ) , ) , ) e ¬ = + x x x f x F , sin R.
(5p) a) Calculaţi
}
xdx e
x
sin .
(5p) b) Calculaţi derivata funcţiei , )
x
e x F .
(5p) c) Dacă , ) 0 0 = f , atunci determinaţi funcţia f .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
40
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 28
Prof. Viorica Lungana
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia 0 1
2
= + ÷ mx x are
rădăcini complexe.
(5p) 2. Să se rezolve ecuaţia 0
2
3
3
1
=
+
÷
+ x x
.
(5p) 3. Să se calculeze j ¦ a , pentru
_
=
=
n
k
k
a
0
2
1
, unde j ¦ a este partea întreagă a numărului
real a.
(5p) 4. Să se calculeze suma
n
na a a a S + + + + = ... 3 2
3 2
, e a R.
(5p) 5. O trupă de actori are în componenţa sa 4 bărbaţi, 3 femei şi 3 copii. În câte moduri
se poate face distribuţia într-o piesă de teatru care are 2 roluri de bărbaţi, 2 roluri de
femei şi un rol de copil?
(5p) 6. Calculaţi ctgt tgt 4 3 + , ştiind că 0 5 2 sin 4 2 cos 3 = + + t t .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. În M
2
(C) se consideră matricele
|
|
¹
|

'

=
1 0
0 1
2
I ,
|
|
¹
|

'

=
0 0
0 0
2
O şi submulţimea
)
`
¹
¹
´
¦
e
|
|
¹
|

'

÷
= C w z
z w
w z
G ,
__ __
.
(5p) a) Să se verifice că G I e
2
şi G O e
2
.
(5p) b) Să se calculeze z şi w dacă 0
__ __
=
÷ z w
w z
.
(5p) c) Să se arate că dacă G Q P e , , atunci G Q P e .
2. Pentru orice e n Z, considerăm funcţia , ) , ) , ) , )
n
x x f f
n n
2
2 2 , , 2 , 2 : ÷ + = · ÷ · . Să
se arate că:
(5p) a) , ) e ¬ =
+
n m f f f
n m n m
, ; Z.
(5p) b) Mulţimea { ; Z n f G
n
e = împreună cu operaţia de compunere a funcţiilor este grup
comutativ.
(5p) c) Grupul , ) , G este izomorf cu grupul aditiv al numerelor întregi , ) + , Z .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
41
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia , ) ÷ · , 0 : f R, , )
, )
2 2
1
1 2
+
+
=
x x
x
x f şi şirul , )
1 > n n
a definit prin
, ) , ) , ) n f f f a
n
+ + + = ... 2 1
(5p) a) Să se verifice egalitatea , )
, )
, ) , ) · e ¬
+
÷ = , 0 ,
1
1 1
2 2
x
x x
x f .
(5p) b) Să se arate că
, )
, ) e ¬
+
+
= n
n
n n
a
n
,
1
2
2
2
N
*
.
(5p) c) Să se calculeze
, ) n nf
n
n
a
1
lim
· ÷
.
2. Fie funcţia j ¦

]

¸

÷ ÷ ÷
3
2
,
3
5
1 , 1 :
t t
f , , ) x x x f arccos
3
2
÷ =
t
.
(5p) a) Să se arate că f este funcţie bijectivă.
(5p) b) Calculaţi:
}
÷
÷
2
1
2
1
2
1
dx
x
x
.
(5p) c) Calculaţi: , )
}
÷
÷
0
1
t
dx x f .
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 29
Prof. Viorica Lungana
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. a) Să se arate că
, ), )
, ) e ¬
+
÷
+
=
+ +
x
x x x x
,
2
1
1
1
2 1
1
N.
b) Să se calculeze suma
2011 2010
1
...
4 3
1
3 2
1
2 1
1

+ +

+

+

= S .
(5p) 2. Câte laturi are un poligon convex cu măsurile în grade ale unghiurilor în progresie
aritmetică de raţie

20 , dacă cel mai mic unghi are

68 ?
(5p) 3. Să se dea un exemplu de două numere iraţionale cu proprietatea că suma şi produsul
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
42
lor sunt numere raţionale strict pozitive.
(5p) 4. Să se rezolve ecuaţia , ) , ) 4 3 2 3 2
1 2 1 2
= ÷ + +
+ + x x
.
(5p) 5. Folosind metoda inducţiei matematice, demonstraţi inegalitatea:
, ) 1 ,
1
2
1
...
2
1
1
1
2 2 2
> ¬ ÷ s + + + n
n n
.
(5p) 6. Să se rezolve ecuaţia: 0 2 sin sin = + x x .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. În M
3
(C) se consideră matricele
|
|
|
¹
|

'

=
1 0 0
0 1 0
0 0 1
3
I şi
|
|
|
¹
|

'

=
0 0 0
1 0 0
2 3 0
A .
(5p) a) Calculaţi matricele:
2
A şi
3
A .
(5p) b) Să se arate că pentru orice e z C, determinantul matricei zA I +
3
este egal cu 1.
(5p) c) Calculaţi: , ), )
2
3 3
A A I A I + ÷ + . Ce puteţi spune de inversa matricei A I +
3
?
2. Fie e g f , Z
5 j ¦ X ,
.
+ + = 1
4 5
X X f ,
. .
+ + + + = 2 3
2 3 5
X X X X g .
(5p) a) Să se afle cel mai mare divizor comun al celor două polinoame.
(5p) b) Să se afle cel mai mic multiplu comun al polinoamelor f şi g.
(5p) c) Să se rezolve ecuaţia , ) , ) x g x f = .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia : f R÷R dată de legea , )
1
1 2
2
+ ÷
÷
=
x x
x
x f .
(5p) a) Să se studieze continuitatea funcţiei f pe R.
(5p) b) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul 1 = x .
(5p) c) Cercetaţi câte puncte de extrem are funcţia f .
2. Se consideră şirul , )
0 > n n
I , , )
}
=
e
n
n
dx x I
1
ln .
(5p) a) Calculaţi
0
I şi
1
I .
(5p) b) Găsiţi o formulă de recurenţă pentru şirul , )
0 > n n
I .
(5p) c) Studiaţi convergenţa şirului şi, în cazul în care este convergent, calculaţi limita sa.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
43
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 30
Prof. Viorica Lungana
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se determine funcţia de gradul al doilea : f R÷R, , ) c bx ax x f + + =
2
, astfel
încât graficul ei să conţină punctele , ) , ) , ) 4 , 1 ; 1 , 3 ; 2 , 1 ÷ ÷ C B A .
(5p) 2. Să se determine parametrul real m astfel încât
, ) e ¬ > + + ÷ + y x m y x y x , , 0 6 4
2 2
R.
(5p) 3. Fie : f R { ; ÷ ÷ 2 R { ; , )
2
, 1
÷
= ÷
x
x
x f . Să se arate că funcţia f este bijectivă şi să se
calculeze , ) x f
1 ÷
.
(5p) 4. Să se determine coeficientul lui
8
x în dezvoltarea binomului
25
2
1
|
¹
|

'

+
x
x .
(5p) 5. Să se calculeze imaginea funcţiei : f R÷R, , )
1
3
2
2
+
÷
=
x
x x
x f .
(5p) 6. Dintr-un far înalt de 100 m (faţă de nivelul mării) se văd pe mare două nave pe
aceeaşi linie cu baza farului, una sub un unghí de

45 şi cealaltă sub un unghi de

30 .
Aflaţi distanţa dintre cele două nave.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consideră sistemul
¦
¹
¦
´
¦
= + +
÷ = ÷ +
= + +
1 2
1
0 2
z my x
z my x
z y mx
, unde e m R.
(5p) a) Să se rezolve sistemul pentru 1 = m .
(5p) b) Să se determine parametrul real m, astfel încât sistemul să fie compatibil
determinat.
(5p) c) Să se determine parametrul real m, astfel încât sistemul să fie incompatibil.
2. Se consideră polinomul e + + + = c b a c bX aX X f , , ;
3 4
R.
(5p) a) Pentru 501 = c să se demonstreze că , ) , ) , ) , ) 2008 1 1 = ÷ + + ÷ + i f i f f f , unde
1
2
÷ = i .
(5p) b) Pentru 2 ÷ = a , 2 = b , 1 ÷ = c să se determine rădăcinile polinomului f.
(5p) c) Să se demonstreze că nu există valori reale ale coeficienţilor c b a , , astfel ca f să se
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
44
dividă cu X X g ÷ =
3
.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcţia reală ÷ E f : R, , ) 1 6 8 1 4 3 ÷ ÷ + ÷ ÷ ÷ + = x x x x x f .
(5p) a) Determinaţi domeniul de definiţie şi arătaţi că funcţia f se poate scrie
, )
j )
j )
j )
¦
¹
¦
´
¦
· e
e ÷ ÷
e ÷
=
, 10 1
10 , 5 , 5 1 2
5 , 1 , 1
x dacă
x dacă x
x dacă
x f
(5p) b) Studiaţi continuitatea funcţiei f în punctele 5
1
= x şi 10
2
= x şi calculaţi derivata
funcţiei.
(5p) c) Cercetaţi dacă funcţia f este derivabilă în punctele 5
1
= x şi 10
2
= x . Stabiliţi
domeniul de derivabilitate al funcţiei. Ce fel de puncte sunt 5
1
= x şi 10
2
= x pentru
graficul funcţiei f ?
2.
(5p) a) Demonstraţi inegalitatea , ) , ) 0 , 1 ln > ¬ s + x x x .
(5p) b) Arătaţi că 0 1 ln lim
1
0
2
=
|
|
¹
|

'
+
+
}
· ÷
dx
a
x x
n n
n
, unde 0 ~ a .
(5p) c) Să se calculeze
}
+ +
+
· ÷
1
0
2
2
2
lim dx
a x x
x x
n
n n
n n
n
, unde 0 ~ a .
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 31
Prof. Blandina Maniţiu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1 Să se determine partea imaginară a numărului complex z
1
.
1
i
i
÷
=
÷
(5p) 2. Se consideră funcţia f : , ÷ R R f(x)=x +2.Să se rezolve ecuaţia f
2
( ( )) ( ). f x f x =
(5p) 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2 9 9 7.
x x ÷
÷ =
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
45
(5p) 4. Să se rezolve sistemul:
! 6
,
! 25
x
y
'
<
1
1
!
1
<
1+
unde x,y . ¸N
(5p) 5. Să se determine parametrul real m,ştiind că dreptele distincte d
1
: 3 2 mx y ÷ =
şi d
2
:12 2 3 0 x y ÷ ÷ = sunt perpendiculare pe aceeaşi dreaptă d.
(5p) 6. Comparaţi elementele cos2 şi cos3.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consideră mulţimea M=
¦ ¦
, ,
1
/ 0 1 0 , ,
0 0 1
p q p q
p q
A A p q
í 1
·

·

·
= ¸
·

·

·
·
( )
R ( )
3
. M ¸ R
(5p) a) Să se arate că oricare ar fi m,n,p,q ¸R avem:
, , m n p q
A A M ¸ .
(5p) b) Să se arate că orice matrice din M este inversabilă şi să se afle inversa ei.
(5p) c) Să se afle în funcţie de p şi q rangul matricei
, p q
A
1
,
.
p q
A
÷
÷
2. Se consideră polinomul f= ¦ ¦
5 4 3 2
2 5 6 16 X X X X X ÷ ÷ ÷ ÷ ¸C .
(5p) a) Să se afle rădăcinile întregi ale polinomului f.
(5p) b) Aflaţi
2 2 2 2 2
1 2 3 4 5
. x x x x x ÷ ÷ ÷ ÷
(5p) c) Aflaţi rădăcinile reale ale polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie f: ) (
0, · ÷R,f(x)= ln x x .
(5p) a) Aflaţi asimptotele funcţiei f.
(5p) b) Studiaţi monotonia funcţiei f pentru x>0.
(5p) c) Demonstraţi că f(x)>0 pentru x>1.
2. Fie f: , ÷ R R f(x)=
1
.
2 sin x ÷

(5p) a)Studiaţi mărginirea funcţiei f pentru x . ¸R
(5p) b) Calculaţi
2
0
( ) . f x dx

]
(5p) c) Demonstraţi că orice primitivă F(x) a funcţiei f(x) este strict crescătoare şi
calculaţi
2011
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
÷·
]
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
46
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 32
Prof. Blandina Maniţiu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se determine partea întreagă a numărului 3 2 2. ÷
(5p) 2. Studiaţi paritatea funcţiei f: ) ( ) (
2
, 2 2, , ( ) ln .
2
x
f x
x
÷
÷· ÷ ' · ÷ =
÷
R
(5p) 3. Să se rezolve în R ecuaţia 10 2 10 3
x x ÷
÷ =
(5p) 4. Calculaţi
0 2 8
8 8 8
... C C C ÷ ÷ .
(5p) 5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele
( ) ( ) 2,1 , 2, 2 A B ÷ şi ( ) 5, 3 C ÷ .Să se scrie ecuaţia dreptei care trece prin C şi este
perpendiculară pe AB.
(5p) 6. Calculaţi sin cos .
8 8
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Se consideră matricea A= ( )
3
1 1 1
1 1 1 .
1 1 1
M
í 1
÷
·

·

·
÷ ¸
·

·

·
·
÷
( )
R
(5p) a) Calculaţi rang A.
(5p) b) Aflaţi
1
A
÷
.
(5p) c) Dacă B=A÷
1
2A
÷
să se afle B
2011
.
2. Fie G=(2, ) · şi 2 2 6, , . x y xy x y x y + = ÷ ÷ ÷ \ ¸ R
(5p) a) Demonstraţi că G este parte stabilă a lui Rîn raport cu legea + .
(5p) b) Aflaţi mulţimea elementelor simetrizabile în raport cu legea . +
(5p) c) Cât este suma şi produsul soluţiilor ecuaţiei 11 x x + = ?
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f: ( ) ( ) , 2 . f x arctg x arctgx ÷ = ÷ ÷ R R
(5p) a) Aflaţi ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f.
(5p) b) Studiaţi monotonia funcţiei .
(5p) c) Arătaţi că 0 ( ) , .
2
f x x

< _ \ ¸ R
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
47
2. Se consideră funcţia f:
2
, 1
, ( ) .
, 1
2
x
xe x
f x
a
x
x x
'
1 _
1
1
1
÷ =
!
1

1
1
÷
1+
R R
(5p) a) Să se afle valoarea parametrului real a pentru care f este continuă în x
0
1. =
(5p) b) Pentru a=3e demonstraţi că f admite primitive pe . R
(5p) c) Calculaţi
2
0
( ) , f x dx
]
pentru a=3e.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 33
Prof. Blandina Maniţiu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Aflaţi inversa funcţiei f: , ( ) 3 4. f x x ÷ = ÷ R R
(5p) 2. Aflaţi modulul numărului complex z
1 2
.
1 2
i
i
÷
=
÷
(5p) 3. Aflaţi o relaţie independentă de m ,între rădăcinile
ecuaţiei
2
2( 1) 2 1 0, . x m x m m ÷ ÷ ÷ ÷ = ¸R
(5p) 4. Calculaţi suma 1 1! 2 2! ... n ÷ ÷ ÷ ! n ,
*
n ¸N .
(5p) 5. Aflaţi aria triunghiului ABC ştiind că AB=4,AC=6 şi m(
0
) 15 . A = <
(5p) 6. Fie A(1,-2),B(-3,0) şi C(1,2).Scrieţi ecuaţia înălţimii din A ,a
triunghiului ABC.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Se consideră matricea A(x)
2
1 0 0
1 0 , .
2 2 4 1
x x
x x x
í 1
·

·

·
= ¸
·

·

·
·
÷
( )
R
(5p) a) Să se rezolve ecuaţia S=0 unde S este suma tuturor elementelor matricei.
(5p) b) Calculaţi A(x) ( ), , . A y x y \ ¸ R
(5p) c) Aflaţi A
*
(2011), .
n
n ¸N
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
48
2. Se consideră polinomul f ¦ ¦ X ¸R
4 2
4 16 X X = ÷ ÷ şi numărul 3 . i  = ÷ ¸C
(5p) a) Calculaţi f( ). 
(5p) b) Aflaţi toate rădăcinile polinomului f.
(5p) c) Descompuneţi polinomul f în factori ireductibili în ¦ ¦ X R
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie f
2 1
: , ( ) ln ,
1
x
D f x D
x
÷
÷ =
÷
R este domeniul maxim de definiţie al
funcţiei f.
(5p) a) Să se afle D şi să se determine asimptotele verticale la graficului funcţiei f.
(5p) b) Studiaţi derivabilitatea funcţiei şi calculaţi ( ). f x
´
(5p) c) Scrieţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f ,în punctul de abscisă x 3. =
2. Fie f
n
: ÷ R R ,f
n
( ) 2 ,
x n
x x e n
÷
= ¸ N,şi I ( )
1
1
.
n n
f x dx
÷
=
]

(5p) a) Studiaţi paritatea funcţiei f ( ).
n
x
(5p) b) Calculţi
0
I .
(5p) c) Să se determine
1
0 2011
1
( ( ) ( )) f x f x dx
÷
÷
]
.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 34
Prof. Maniţiu Blandina
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se rezolve în R ecuaţia
3
log 2 2
2
3 5log 2 2 0.
x
x ÷ ÷ =
(5p) 2. Dacă
3
2,
3
x y
x y
÷
=
÷
aflaţi
x
y
,x,y , 0, 3 0. y x y ¸ = ÷ = R
(5p) 3. Aflaţi mulţimea
¦ ¦
2 8
log log 8 . x x x ¸ ÷ = R
(5p) 4. Determinţi valorile parametrului real m, astfel încât ecuaţia
2
( 2) 4 0 x m x ÷ ÷ ÷ = să nu admită solţii reale.
(5p) 5. Fie dreptele de ecuaţii
1 2
: 2 1 0, : 3 4 0 d x y d x y ÷ ÷ = ÷ ÷ ÷ =
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
49
şi
3
: 3 0 d x y m ÷ ÷ = .Determinaţi m real astfel încât dreptele să
fie concurente.
(5p) 6. Să se rezolve în ¦ ¦ 0, 2 ecuaţia cos2x sin 2 1. x ÷ =
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
1
( 1) 2
( 1)
mx y z
m x y z
x y m z m
'
÷ ÷ =
1
1
1
1
÷ ÷ ÷ =
!
1
1
÷ ÷ ÷ = 1
1+
şi A matricea sistemului
(5p) a) Să se calculeze determinantul matricei A, şi să se afle valorile lui m pentru
care matricea are rang maxim
(5p) b) Să se determine valoarea lui m pentru care sistemul este compatibil
determinat.
(5p) c) Pentru m 2 = să se rezolve sistemul.
2. Fie polinomul f
4 3 2
1 X X X X = ÷ ÷ ÷ ÷ cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x .
(5p) a) Aflaţi media aritmetică şi media geometrică a rădăcinlor
1 2 3 4
, , , x x x x .
(5p) b) Calculaţi
11 201 2001 2011
1 2 3 4
. x x x x ÷ ÷ ÷
(5p) c) Aflaţi câtul şi restul împărţirii lui f la
2
1 5
1
2
X X
÷
÷ ÷ şi
descompuneţi f în factori ireductibili în ¦ ¦ X R .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcţiile f,g: ÷ R R ,f(x)
2
1
x
x
=
÷
şi g(x) =
( ) f x
e .
(5p) a) Determinaţi asimptotele graficului funcţiei g(x).
(5p) b) Calculaţi ( ) f x
´
şi studiaţi derivabilitatea funcţiei în x=0.
(5p) c) Aflaţi punctele de extrem local ale funcţiei f(x).
2. Se consideră f: ÷ R R
.
1
2 , 1
( ) .
1, 1
x
e x
f x
x x
÷
'
1 _
1
=
!
1
÷ <
1+
(5p) a) Să se arate că funcţia f(x) admite primitive pe R şi calculaţi primitivele ei.
(5p) b) Calculaţi aria suprafeţei plane determinată de graficul funcţiei f, axa Ox şi
dreptele x=0; x=2.
(5p) c) Calculaţi
3
2
( ) . exf x dx
÷
]
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
50
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 35
Prof. Ştefan Florin Marcu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Calculaţi :
4 4
(3 ) (3 ) i i ÷ + - .
(5p) 2. Arătaţi că :
1 2 2010
lg lg .... lg lg 2011 0
2 3 2011
+ + + + = .
(5p) 3. Aflaţi numărul soluţiilor întregi ale inecuaţiei :
2
2011 2010 0 x x ÷ + < - .
(5p) 4. Să se afle
*
, 2 n N n e > , pentru care :
1 2
2 9
n n
C C + = - .
(5p) 5. În sistemul de coordonate XOY , se consideră punctele : A(m,4) , B(2,3) , C(3,4) .
Aflaţi valorile lui meR , pentru care triunghiul ABC este dreptunghic , cu m(Â)=
90

.
(5p) 6. Calculaţi perimetrul triunghiului ABC , ştiind că AB=3 , AC=4 şi m( BAC
.
)=60

.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consideră matricea Ae
2
( ) M R , A=
1 2
2 4
|
|
' ¹
.
(5p) a) Arătaţi că :
2
A = 5 A - .
(5p) b) Calculaţi suma :
2 2011
.... A A A + + + .
(5p) c) Arătaţi că , dacă Xe
2
( ) M R verifică relaţia
2
X A = , atunci
1
5
X A = - sau
1
5
X A = ÷ - .
2. Pe R , definim legea de compoziţie " " astfel :
x y=
2
( ) x y a x y a a ÷ + + + - - , ( ) , x y R ¬ e , unde a R e fixat arbitrar .
(5p) a) Arătaţi că (a; +·) este o parte stabilă a lui R , în raport cu legea " " .
(5p) b) Dacă : f R R ÷ , ( ) f x = x+a , arătaţi că : ( ) ( ) ( ) f x y f x f y = - , ( ) , x y R ¬ e .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
51
(5p) c) Dacă a=2011 , rezolvaţi în R , ecuaţia :
2011
...
ori
x x x x
÷
=
¸¸_¸¸
.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie : f R R ÷ , ( ) f x = 2 3
x x
+ , xeR .
(5p) a) Calculaţi :
1
2 3 5
lim
1
x x
x
x
÷
+ ÷
÷
.
(5p) b) Arătaţi că f este o funcţie convexă .
(5p) c) Rezolvaţi în R , ecuaţia : 2 3
x x
+ =5 .
2. Fie şirul
1
( )
n n
I
>
,
1
3 1
n
n
n
x
I dx
x
+
÷
=
}
.
(5p) a) Arătaţi că şirul
1
( )
n n
I
>
, este strict descrescător .
(5p) b) Arătaţi că şirul
1
( )
n n
I
>
este mărginit .
(5p) c) Calculaţi : lim (3 )
n
n
n I
÷·
÷ - .
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 36
Prof. Ştefan Florin Marcu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Arătaţi că :
3 3
3 3
i i
R
i i
÷ +
+ e
+ ÷
.
(5p) 2. Calculaţi
3 3
1 2
x x + , unde
1
x ,
2
x R e , sunt soluţiile ecuaţiei :
2
4 1 0 x x ÷ + = .
(5p) 3. Se consideră o progresie aritmetică , )
1
n
n
a
>
cu
1
1 a = şi r=3 . Aflaţi al c âte-lea
termen al
progresiei este numărul 2011 .
(5p) 4. Aflaţi c âte numere de trei cifre se pot forma cu cifrele 1,2,3 .
(5p) 5. În sistemul de coordonate XOY , se consideră punctele A(4,0) şi B(0,3) . Aflaţi
ecuaţia
perpendicularei duse din O pe AB .
(5p) 6. Dacă sinx=
1
3
, calculaţi cos 2x .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
52
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie Ae
2
( ) M R ,
a b
A
c d
|
=
|
' ¹
, unde numerele a,b,c,d R e sunt patru numere în
progresie aritmetică .
(5p) a) Arătaţi că det A s 0 .
(5p) b) Arătaţi că ( -) două matrici U,V e
2
( ) M R şi reR , astfel încât : A=a - U+r - V .
(5p) c) Arătaţi că , matricele U şi V , verifică relaţiile :
2011 2010
2 U U = - şi
2011 2010 2009
3 2 V V V = + - - .
2. Se consideră corpul (
5
Z ,+, - ) şi
4
5
{ } M x x Z = e .
(5p) a) Arătaţi că M={ 0
.
, 1
.
} .
(5p) b) Arătaţi că , ( -) a,b e
5
Z , cu a = b , astfel încât :
2011
a =b şi
2011
b =a .
(5p) c) Rezolvaţi în
5
Z , ecuaţia :
2011
x x = .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia : f: (0, +·) ÷
*
R , f(x)= 1 x x + ÷ .
(5p) a) Aflaţi ecuaţia asimptotei orizontale la graficul funcţiei f .
(5p) b) Demonstraţi că :
'
( ) 1
, ( ) (0; )
( ) 2 ( 1)
f x
x
f x x x
= ÷ ¬ e +·
+
.
(5p) c) Arătaţi că :
2009 2011
2010
2
+
> .
2. Se consideră şirul
1
( )
n n
I
>
,
1
0
3 2
n
n
x
I dx
x
=
+
}
.
(5p) a) Calculaţi
1
I .
(5p) b) Demonstraţi relaţia :
*
1
1
3 2 , ( )
1
n n
I I n N
n
+
+ = ¬ e
+
- - .
(5p) c) Arătaţi că :
1
lim
5
n
n
n I
÷·
= - .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
53
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 37
Prof. Marcu Ştefan Florin
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se rezolve în R ecuaţia : 5 5 x x ÷ = ÷ .
(5p) 2. Să se calculeze partea întreagă a numărului :
2 3
1 1 1
1
2 2 2
a = ÷ + ÷ .
(5p) 3. Aflaţi c âte numere de trei cifre distincte , se pot forma cu cifrele 2,4,6,8 .
(5p) 4. Să se arate că , dreapta de ecuaţie y=2x-1 nu intersectează parabola de ecuaţie y=
2
x +x+1 .
(5p) 5. Fie vectorii : a i j = +
¸ ¸ ¸
; b i j = ÷
¸ ¸ ¸
; 7 v i j = ÷
¸ ¸ ¸
. Să se determine x,yeR , astfel încât
:
v xa yb = +
¸ ¸ ¸
.
(5p) 6. Calculaţi :
2 3 4
sin sin sin sin
3 3 3 3
t t t t
+ + + .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consideră sistemul de ecuaţii :
2 3 0
4 5 6 0
7 8 0
x y z
x y z
x y az
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, aeR .
(5p) a) Aflaţi aeR , astfel încât det A=0 .
(5p) b) Pentru a=9 , rezolvaţi sistemul de ecuaţii .
(5p) c) Dacă
0 0 0
(x , , ) y z R R R e × × , este o soluţie oarecare a sistemului de ecuaţii ,
calculaţi :
2011
2011 2011 0
0 0 2010
x
2
y
z + + .
2. Se consideră polinomul : f=
2011
X [ ] X a R X + + e , unde aeR .
(5p) a) Arătaţi că f(1)-f(-1)=4 ,( ) a R ¬ e .
(5p) b) Aflaţi aeR , astfel încât f să fie divizibil cu X-1 .
(5p) c) Dacă a = -2 , şi notăm cu
1 2 2011
, ,..., x x x rădăcinile polinomului f , arătaţi că :
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
54
1 2 2011
1 1 1 2012
...
1 1 1 2 x x x a
+ + + =
÷ ÷ ÷ +
.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia : f R R ÷ ,
2011
2010
( )
1
x
f x
x
=
+
.
(5p) a) Calculaţi : lim( ( ) )
x
f x x
÷+·
÷ .
(5p) b) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f .
(5p) c) Arătaţi că funcţia f este strict crescătoare pe R .
2. Se consideră funcţia : f R R ÷ ,
2
1
( )
1
x
f x
x
+
=
+
.
(5p) a) Aflaţi a , beR , astfel încât : F R R ÷ ,
2
( ) ln( 1) F x a arctgx b x = + + - - , să fie o
primitivă
a funcţiei f .
(5p) b) Calculaţi :
1
0
( ) f x dx
}
.
(5p) c) Calculaţi :
2 2 2 2 2 2
1 2
lim( ... )
1 2
n
n n n n
n n n n
÷·
+ + +
+ + +
+ + +
.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 38
Prof. Ştefan Florin Marcu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Calculaţi suma :
2 3 2011
... i i i i + + + .
(5p) 2. Rezolvaţi în R , ecuaţia : 9 5 3 4 0
x x
÷ + = - .
(5p) 3. Să se arate că funcţia :
*
: f R R ÷ ,
2011
2011
1
( ) f x x
x
= ÷ , este impară .
(5p) 4. Aflaţi câte numere de patru cifre distincte , se pot forma cu cifrele 1,3,5,7,9 .
(5p) 5. În sistemul de coordonate XOY , se consideră punctele A(-1,3) şi B(1,-1) . Aflaţi
ecuaţia
mediatoarei segmentului AB .
(5p) 6. Calculaţi
7
sin
12
t
.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
55
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consideră matricea :
3
1 1 1
0 1 1 ( )
0 0 1
A M R
|
|
= e
|
|
' ¹
.
(5p) a) Calculaţi rangul matricei A .
(5p) b) Arătaţi că :
1
0 1
0 0 1
n n
n
n
a b
A c
|
|
=
|
|
' ¹
,
*
( )n N ¬ e , unde
*
( )
n
n N
a
e
,
*
( )
n
n N
b
e
,
*
( )
n
n N
c
e
sunt şiruri de numere reale .
(5p) c) Arătaţi că :
n n
a c n = = şi
( 1)
2
n
n n
b
+
=
-
,
*
( )n N ¬ e .
2. Se consideră polinomul :
3 2
3
[ ] f X X a Z X = + + e , unde
3
a Z e .
(5p) a) Arătaţi că suma
^
(0) f +
^
(1) f +
^
(2) f , nu depinde de valorile lui a .
(5p) b) Dacă a=
^
1 , aflaţi rădăcinile din
3
Z , ale lui f .
(5p) c) Determinaţi , valorile lui
3
a Z e , pentru care polinomul f , este ireductibil în
3
[ ] Z X .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia :[0; ) , f R +· ÷
1
( )
( 2010)( 2011)
f x
x x
=
+ +
.
(5p) a) Arătaţi că f este strict descrescătoare pe [0; ) +· .
(5p) b) Aflaţi valoarea maximă a funcţiei f .
(5p) c) Calculaţi : lim[ (1) (2) ... ( )]
n
f f f n
÷·
+ + + .
2. Se consideră şirul ( )
n n N
I
e
, definit prin :
1
0
0
x
I e dx
÷
=
}
şi
1
0
x n
n
I e x dx
÷
=
}
- ,
*
( )n N ¬ e .
(5p) a) Calculaţi
0
I .
(5p) b) Demonstraţi că :
1
1
n n
I n I
e
÷
= ÷ + - ,
*
( )n N ¬ e .
(5p) c) Arătaţi că :
! 1 1
[ (1 ... )]
1! !
n
n
I e
e n
= ÷ + + + - ,
*
( )n N ¬ e .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
56
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 39
Prof. Corneliu Mănescu-Avram
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se calculeze
9
7
(1 )
(1 )
i
i
+
÷
.
(5p) 2. Să se determine numerele reale a astfel ca soluţiile ecuaţiei x
2
+ ax + a – 1 = 0 ă aibă
modulul
cel mult egal cu 1.
(5p) 3. Dacă S
n
este suma prinilor n termeni ai unei progresii aritmetice şi S
n
= m, S
m
= n, m, n e

*
,
m = n, să se determine S
m + n
.
(5p) 4.Care dintre polinoamele (1 + X
2
– X
3
)
1000
şi (1 – X
2
+ X
3
)
1000
are coeficientul lui X
20
mai
mare?
(5p) 5. Într-un triunghi ABC medianele care trec prin vârfurile B şi C sunt perpendiculare. Care este
valoarea raportului
2 2
2
AB AC
BC
+
?
(5p) 6. Dacă tg x = 2 - 3 , ce valoare are sin 2x ?
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consideră matricele A =
2 5 6
4 6 9
3 6 8
÷ |
|
÷
|
|
÷
' ¹
, O
3
=
0 0 0
0 0 0
0 0 0
|
|
|
|
' ¹
, I
3
=
1 0 0
0 1 0
0 0 1
|
|
|
|
' ¹
, cu
elemente numere reale.
(5p) a) Arătaţi că A
3
= I
3
.
(5p) b) Câte elemente are mulţimea G = {A
n
|n e 
*
} ?
(5p) c) Verificaţi că A
2
+ A + I
3
= O
3
şi explicaţi rezultatul.
2. Se consideră a e 
17
şi polinomul f = X
16
+ aX +
´
15 e 
17
[X] .
(5p) a) Să se demonstreze că pentru orice b e 
17
, b = 0
`
, este adevărată egalitatea b
16
= 1
`
.
(5p) b) Să se arate că X
16
+
´
15 = (X
8
- 6
`
)(X
8
+ 6
`
) în 
17
[X].
(5p) c) Să se demonstreze că pentru orice a e 
17
, polinomul f este reductibil în 
17
[X].
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
57
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră şirul (a
n
)
n e *
definit astfel : a
1
= 1, a
2
=
1 1
2 3
+ , a
3
=
1 1 1 1
3 7 4 13
+ + + , …,
iar
a
n + 1
se construieşte din a
n
prin înlocuirea fiecărui termen
1
a
prin suma
2
1 1
1 1 a a a
+
+ + +
.
(5p) a) Să se arate că dacă f : , ) 0, · ÷, , ) f x =arctg
1
,
x
atunci
, ) , ) , )
2
1 1 , f x f x f x x = + + + + pentru orice x > 0.
(5p) b) Dacă , )
0
1
s x
x
= , , ) , ) , )
2
1
1 1 ,
n n n
s x s x s x x
+
= + + + + pentru orice , neN unde x > 0,
atunci
, ) , )
, )
, ) , )
,
n
f x
f x s x
x n f x n
s s
+ +
pentru orice . neN
(5p) c) Să se calculeze lim
n÷·
a
n
.
2. Se consideră funcţiile f, F :  ÷, f (x) =
4 4
2
(1 )
1
x x
x
÷
+
, F (x) =
7 6
1 2
7 3
x x ÷
5 3
4
3
x x + ÷ 4x + ÷
4 ÷ arctg x.
(5p) a) Să se arate că F este o primitivă a lui f.
(5p) b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx
}
şi
1
4 4
0
(1 ) x x dx ÷
}
.
(5p) c) Să se deducă inegalităţile
223
71
< π <
22
7
.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
58
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 40
Prof. Corneliu Mănescu-Avram
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se determine partea întreagă a numărului 10 log
2
3.
(5p) 2. Să se rezolve în  ecuaţia x
4
+ 4x – 1 = 0.
(5p) 3. Care este imaginea funcţiei f :  ÷, f (x) =
2
2 3
3 1
x
x x
+
+ +
.
(5p) 4. Calculaţi
5 6
15 14
C C ÷ .
(5p) 5. Fie a, b e  şi dreptele d
1
: y = ax, d
2
: y = - x + b, care se intersectează în primul cadran.
Care
este mulţimea valorilor lui a ?
(5p) 6. Două triunghiuri au lungimile laturilor egale cu 39, 41, 50, respectiv 41, 50, 73. Care dintre
cele
două triunghiuri are raza cercului înscris de lungime mai mare ?
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consideră matricele O
2
, I
2 ,
C e 
2
(
3
), O
2
=
0 0
0 0
|
|
|
' ¹
` `
` `
, I
2
=
1 0
0 1
|
|
|
' ¹
` `
` `
, C =
`
0 1
1 2
|
|
|
' ¹
` `
`
şi
mulţimea F = {C
n
|n e 
*
} · {O
2
}.
(5p) a) Câte elemente are mulţimea F ?
(5p) b) Arătaţi că dacă A, B e F, atunci A + B e F.
(5p) c) Demonstraţi că F este un corp comutativ.
2. Se consideră mulţimea  [ 5 ] = {a + b 5 |a, b e }, funcţia f :  [ 5 ] ÷, f (a +
b 5 ) =
= a
2
– 5b
2
, ¬a, b e  şi mulţimea A = {x e  [ 5 ]|f (x) = - 1}.
(5p) a) Să se verifice dacă 38 + 17 5 e A.
(5p) b) Să se arate că pentru orice x, y e  [ 5 ], f (xy) = f (x) f (y).
(5p) c) Să se arate că mulţimea A este infinită.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
59
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră şirul cu termenul general a
n
=
0 3 6
1 1 1
...,
n n n
C C C
+ + + n e 
*
, unde indicii
superiori
sunt multipli de 3.
(5p) a) Să se calculeze primii 6 termeni ai şirului.
(5p) b) Să se demonstreze inegalităţile
3 3
3
1
2 2
n
n
n
a
C
÷
s s + , pentru orice ne 
*
şi să se găsească
inegalităţi similare pentru
3 1 3 2,
,
n n
a a
+ +
*
. neN
(5p) c) Să se stabilească dacă şirul este convergent.
2. Se consideră funcţiile f, F : , ) 0, , · ÷R , )
, )
, )
, )
2
3
1
,
1
x x
f x F x
x
÷
= =
+ , )
3 2
2
2 7 6
1
x x x
x
+ ÷ ÷
÷
+
- 5 ln (1 + x).
(5p) a) Să se arate că F este o primitivă a lui f.
(5p) b) Să se calculeze , )
1
0
f x dx
}
şi , )
1
2
0
1 . x x dx ÷
}
(5p) c) Să se deducă inegalităţile
2
3
< ln 2 <
7
.
10
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 41
Prof. Corneliu mănescu-Avram
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se arate că numărul
5 5
41 29 2 41 29 2 + + ÷ este natural.
(5p) 2. Dacă a
2
– a + 1 = 0, a e , să se calculeze
14
14
1
a
a
+ .
(5p) 3. Care este cel mai mic nuăr natural n astfel încât 10!n să fie pătrat perfect?
(5p) 4. Să se rezolve ecuaţia tg
2
x
1 cos
1 sin
x
x
÷
=
÷
.
(5p) 5. Dacă P este un punct interior pătratului ABCD şi PA = 12, PB = 20, PC = 65, care este
valoarea
lui PD ?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
60
(5p) 6. Raportul dintre lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic şi lungimea înălţimii este
egal cu
4. Care sunt măsurile unghiurilor triunghiului ?
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consideră mulţimea  ¸ 
2
() a matricelor M =
1 2
2 1
z z
z z
|
|
÷
' ¹
.
(5p) a) Să se arate că dacă M e , atunci M
*
e , unde M
*
este matricea adjunctă a matricei M.
(5p) b) Să se verifice egalitatea (MN)
*
= N
*
M
*
.
(5p) c) Să se demonstreze că orice matrice nenulă M e  este inversabilă şi că M
– 1
e .
2. Se consideră inelul (A, +, .), unde A =
257
,
a b
a b
b a
¦ ¹
e
´ `
÷
¹ )
Z .
(5p) a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
(5p) b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia X
2
= I
2
.
(5p) c) Să se arate că (A, +, .) nu este corp.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se dă şirul (a
n
)
n e *
definit prin a
1
= 2, a
n + 1
=
2
1.
n n
a a ÷ +
(5p) a) Să se demonstreze egalitatea :
n
S =
1 2 1
1 1 1 1
... 1 ,
1
n n
a a a a
+
+ + + = ÷
÷
pentru orice n e 
*
.
(5p) b) Să se arate că dacă
1
,
n
a a
+
> atunci
1
1
.
n n
S S
a
+
+ <
(5p) c) Să se arate că dacă
1
1,
n
a a
+
s ÷ atunci
1
1.
n
S
a
+ >
2.
(5p) a) Să se calculeze , )
4
0
ln 1 . tgx dx
t
+
}
(5p) b) Să se calculeze
, )
1
2
0
ln 1
.
1
x
dx
x
+
+
}
(5p) c) Să se deducă inegalitatea π ln2 > 2.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
61
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 42
Prof. Corneliu Mănescu-Avram
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se ordoneze crescător numerele :
3
4 ,
4
7 ,
6
19 .
(5p) 2. Să se rezolve ecuaţia x
3
– 7x + 6 = 0.
(5p) 3. În câte puncte se intersectează diagonalele unui poligon convex cu n laturi, dacă nu există
trei
diagonale concurente?
(5p) 4. Să se rezolve ecuaţia 32 cos
6
x – cos 6x = 1.
(5p) 5. În interiorul pătratului ABCD se construieşte triunghiul echilateral ABE. Ce măsură are
unghiul
ZCDE ?
(5p) 6. Să se demonstreze egalitatea 4 arctg
1
5
- arctg
1
239
=
4
t
.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se dă matricea A =
2 1 1
0 2 1
1 1 1
|
|
|
|
' ¹
.
(5p) a) Să se calculeze A
2
, A
3
.
(5p) b) Să se verifice egalitatea
3 2
3
5 6 . A A A I = ÷ +
(5p) c) Să se demonstreze că tóate puterile matricei A au pe diagonala principală două elemente
identice.
2. Se consideră polinomul f = X
5
+ X + 1 e  [X].
(5p) a) Să se descompună polinomul f în produs de factori ireductibili în [X].
(5p) b) Să se arate că polinomul f are o singură rădăcină reală a.
(5p) c) Să se exprime celelalte rădăcini ale lui f în funcţie de a.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră şirul cu termenul general a
n
=
2
2
2
n
n
n
nC
.
(5p) a) Să se demonstreze că şirul este monoton.
(5p) b) Să se demonstreze că şirul este mărginit.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
62
(5p) c) Să se deducă pentru limita l a şirului inegalităţile
1 1
2 2
l < < .
2. Fie p, q ¸ 
*
astfel încât π =
p
q
şi funcţiile f, F :  ÷, , )
, )
,
!
n
n
x p qx
f x
n
÷
=
, ) , )
, )
, )
, )
, ) , )
, )
, )
2 4 2
... 1 ,
n
n
F x f x f x f x f x = ÷ + ÷ + ÷ unde
, ) i
f este derivata de ordin i a
funcţiei f.
(5p) a) Să se arate că
, )
, ) 0 ,
i
f eZ oricare ar fi . i eN
(5p) b) Să se demonstreze egalitatea , ) , ) , )
0
sin 0 . f x xdx F F
t
t = +
}
(5p) c) Folosind rezultatele precedente, să se demonstreze că π este un număr iraţional.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 43
Prof. Mândrican Ovidiu-Marius
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Câte numere naturale se pot forma cu cifrele 3 , 2 , 1 , 0 dacã în fiecare astfel de
numãr , orice cifrã intrã cel mult odatã ?
(5p) 2. Sã se rezolve în R ecuatia: 90 3 2 1
1
= + +
+ x x
.
(5p) 3. Sã se gãseascã un vector perpendicular pe vectorul k j i
¸ ¸ ¸
4 3 2 ÷ + .
(5p) 4. Se dã un triunghi dreptunghic neisoscel ABC , cu , )

90 BAC m = Z . Se duc:
înãltimea
j ¦ AH , bisectoarea j ¦
1
AA si mediana j ¦ AM ,unde , ) BC M si A , H
1
e . Arãtati cã
1
1
1
>
HA
MA
.
(5p) 5. Sã se rezolve în C ecuatia i z ÷ =
2
.
(5p) 6. Sã se afle ecuatia planului care trece prin punctele , ) , ) 1 , 3 , 4 ; 4 , 2 , 1 B A si , ) 3 , 1 , 2 C .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
63
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie A si
2
I douã matrici pãtratice de ordinul doi:
|
|
¹
|

'
÷
=
2 1
1 2
A si
|
|
¹
|

'

=
1 0
0 1
2
I .
(5p) a) Sã se verifice cã matricea
1 ÷
A satisface egalitatea. , ) A I A ÷ =
÷
2
1
4
5
1
.
(5p) b) Sã se arate cã ,
n
A cu 2 , > e
·
n N n se poate scrie: ;
2
I b A a A
n n
n
+ =
unde Z b a
n n
e , .
(5p) c) Scriind matricea
5
A sub forma
2 5 5
5
I b A a A + = sã se calculeze coeficientii întregi
5
a si
6
b .
2. Se considerã { ; , ) · = , , , , d c b a G un grup dat prin tabela urmãtoare, incomplet
completatã:
·
a b c d
a d c
b c
c c
d b
(5p) a) Sã se afle elementul neutru al grupului.
(5p) b) Sã se afle simetricul elementului b .
(5p) c) Sã se demonstreze cã grupul G este abelian.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se considerã functia , ) R f ÷ · + ÷ , 1 : ; , ) 1 ;
1
1
>
+
+
+
= ì
ì
ì
x
x
x f .
(5p) a) Sã se arate cã functia f are un minim care nu depinde de ì .
(5p) b) Sã se arate cã functia f are exact un punct de inflexiune.
(5p) c) Fie A punctul în care graficul functiei f intersecteazã axa Oy si B punctul în care
tangenta în A la graficul functiei f intersecteazã axa Ox . Sã se demonstreze cã
distanta
de la originea axelor de coordonate la segmentul j ¦ AB este constantã.
2. Se considerã sirul definit prin , ) ·
eN n
n
I , , )
}
÷ =
3
0
2
3 dx x x I
n
n
.
(5p) a) Sã se arate cã
n
n
I
|
¹
|

'

s s
4
9
3 0 .
(5p) b) Utilizând metoda integrãrii prin pãrti, arãtati cã
, )
2 , ;
1 2 2
9
1
> e ¬
+
=
·
÷
n N n I
n
n
I
n n
.
(5p) c) Utilizând metoda inductiei matematice sã se arate cã
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
64
, )
, )
1 , ;
! 1 2
! 3
2 1 2
> e ¬
+

=
·
+
n N n
n
n
I
n
n
.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 44
Prof. Mândrican Ovidiu-Marius
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Câte numere naturale mai mici sau egale cu 100 sunt divizibile cu 3 sau cu 4 si nu
sunt divizibile cu 5 ?
(5p) 2. Sã se determine probabilitatea ca aruncând 2 zaruri, suma feţelor sã reprezinte un
cub perfect.
(5p) 3. Sã se rezolve în R ecuatia x x ÷ = + 3 3 .
(5p) 4. Într-un triunghi dreptunghic ABC, având , )

90 = ZBAC m se cunosc: AH = 2 cm si
AM= 4 cm, unde AH şi AMsunt înãlţimea şi mediana corespunzãtoare unghiului
drept.
Sã se calculeze diferenţa mãsurilor unghiurilor ascuţite ale triunghiului.
(5p) 5. Sã se calculeze valoarea minimã a sumei R x x x e + , cos sin .
(5p) 6. Sã se compare distanţa de la punctul A(2; 3) la dreapta d 0 5 4 3 : = ÷ + y x , cu
lungimea
segmentului determinat de intersectiile dreptei d cu axele de coordonate.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se considerã matricile :
|
|
|
¹
|

'

=
0 0 0
1 0 0
0 1 0
A ;
|
|
|
¹
|

'

=
1 0 1
0 1 0
1 0 1
B .
(5p) a) Sã se calculeze , ) B A A
t
+ + det .
(5p) b) Sã se calculeze
·
eN n A
n
, .
(5p) c) Sã se calculeze
·
eN n B
n
, .
2. Se considerã R ae şi ecuaţia , ) , ) . 0 1 4 2 2
2 2 3 4
= + ÷ + ÷ + ÷ + x x a a x a x
(5p) a) Sã se calculeze
4 3 2 1
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
(5p) b) Sã se arate cã ecuaţia datã nu are toate rãdãcinile reale.
(5p) c) Sã se demonstreze cã ecuaţia datã nu admite pe -2 drept rãdãcinã triplã.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
65
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se considerã funcţia R D f ÷ : ; , ) 2 6 3 arcsin
2
+ ÷ = x x x f .
(5p) a) Sã se precizeze domeniul de definiţie al funcţiei f .
(5p) b) Sã se precizeze domeniul ei de derivabilitate.
(5p) c) Sã se precizeze intervalele de convexitate şi de concavitate ale funcţiei.
2. Se considerã funcţia , )
nx nx
nx nx
n
e e
b e x a e x
x f R R f
÷
÷
+· ÷
+
+ ÷ + +
= ÷
2 2
lim , : .
(5p) a) Sã se determine constantele a şi b astfel încât funcţia f sã fie continuã pe R .
(5p) b) Sã se calculeze j ¦ , ) ;
2
2
dx x f x
}
+
÷
unde j ¦ x reprezintã funcţia parte întreagã.
(5p) c) Sã se calculeze , ), ) ;
2
2
dx x f f
}
+
÷
unde reprezintã operaţia de compunere a
funcţiilor.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 45
Prof. Adrian Muscalu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Dacă , a beR şi 1 a b + = ,să se arate că
2 2
1
2
a b + > .
(5p) 2. Să se rezolve în numere reale ecuaţia :
2
log (2 lg( 1)) 0 x + + = .
(5p) 3. Să se calculeze
7
n
C , dacă
n
C
20
=
2
20
+ n
C .
(5p) 4. Fie :{ 1, 2} f R ÷ ÷ ,
2
( ) 3 f x x = ÷ şi : g R R ÷ , ( ) g x ax b = + o prelungire a lui f .
Să se calculeze (1) g .
(5p) 5. Fie ABCD un paralelogram şi punctele K şi L astfel încât AK =
5
1
AD, AL =
6
1
AC .
Să se arate că vectorii LK şi LB sunt coliniari.
(5p) 6. Dacă
11
sin cos
12
x x + = ÷ ,să se calculeze sin 2x .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
66
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consideră matricea
0 1 1
1 0 1
1 1 0
M
|
|
=
|
|
' ¹
şi mulţimea
{ ;
2
3 3
( ) 2 H x M R X X I = e = + .
(5p) a) Să se arate că M H e .
(5p) b) Dacă A H e , să se arate că A este inversabilă şi
1
2 A A
÷
÷ = 2I
3
.
(5p) c) Dacă B H e , să se arate că
3 3
2 ( 1)
( ) (2 )
3 3
n n
n
B B I I B
÷
= + + ÷ .
2. Se consideră mulţimea
7
,
a b
M a b Z
b a
¦ ¹
|
¦ ¦
= e
´ `
|
' ¹ ¦ ¦
¹ )
şi matricile
ˆ ˆ
2 1
ˆ ˆ
1 2
A
|
= |
|
' ¹
,
ˆ ˆ
4 3
ˆ ˆ
3 4
B
|
= |
|
' ¹
.
(5p) a) Să se arate că A este inversabilă şi să se afle inversa ei.
(5p) b) Care este probabilitatea ca alegând un element din M,acesta să fie matrice
inversabilă?
(5p) c) Să se rezolve în
2 7
( ) M  ecuaţia
6
X B = .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia : f R R ÷ ,
3
( ) f x x x = + şi şirul , )
1
n
n
x
>
,
1
0 x > ,
3
1 1 n n
x x
+ +
+ =
n
x .
(5p) a) Să se arate că funcţia este bijectivă.
(5p) b) Să se calculeze
, )
1
'(2) f
÷
.
(5p) c) Să se arate că şirul , )
1
n
n
x
>
este convergent şi să se afle limita sa.
2. Se consideră şirul
1
0
sin
n
n
I x xdx t =
}
.
(5p) a) Să se calculeze
1
I .
(5p) b) Să se arate că
1 1 2
1 ( 1)
n n
n n
I I
t t
+ ÷
+
= ÷ .
(5p) c) Să se calculeze lim
n
n
I
÷·
.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
67
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 46
Prof. Adrian Muscalu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Se consideră ecuaţia
2
2 1 0 x x ÷ ÷ = cu rădăcinile
1
x şi
2
x . Să se calculeze :
1
1
2
1
+
÷
x
x
+
1
1
1
2
+
÷
x
x
(5p) 2. Să se calculeze partea întreagă a numărului:
3 3
4 2 1
1
+ +
+
3 3 3
9 6 4
1
+ +
+...+
3 3 3
1
81 90 100 + +
(5p) 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia :
2
2
1 3
2
x x
x x
÷ ÷ =
÷
(5p) 4. Să se afle inversa funcţiei bijective
1, 1
: , ( )
3 1, 1
x x
f f x
x x
+ < ¦
÷ =
´
÷ >
¹
R R
(5p) 5. Fie vectorii a şi b cu | a | =3 şi | b | = 4 şi unghiul dintre ei de 60
o
. Să se afle x dacă
vectorii u xa b = +
¸ ¸ ¸
şi 2 v a b = +
¸ ¸ ¸
sunt perpendiculari.
(5p) 6. Să se calculeze 8sin15 sin 45 sin 75
o o o
.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie
2
, ( ) A X M e R , unde
1 8
0 1
A
|
=
|
' ¹
şi AX XA = .
(5p) a) Arătaţi că există o infinitate de matrici
2
( ) X M e R cu proprietatea dată;
(5p) b) Să se rezolve în
2
( ) M R ecuaţia
4
X A = .
(5p) c) Să se calculeze , *
n
A n N e .
2. Se consideră legea de compoziţie pe Z, 3 3 12 x y xy x y ± = ÷ ÷ + . Elementul a Z e
se numeşte element absorbant faţă de legea ± , dacă x a a x a ± = ± = pentru orice
x Z e .
(5p) a) Să se arate că legea este asociativă, să se afle elementul neutru şi elementul
absorbant.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
68
(5p) b) Să se rezolve ecuaţia
100
... 4
de x
x x x x ± ± ± =
¸¸¸_¸¸¸
.
(5p) c) Să se afle părţile stabile finite ale lui Z faţă de legea dată.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră şirul
1
( )
n n
x
>
dat prin
3
1 1
(0;1),
n n n
x x x x
+
e = ÷ .
(5p) a) Să se arate că (0,1)
n
x e pentru orice * n N e .
(5p) b) Să se calculeze limita şirului .
(5p) c) Să se arate că
· ÷ n
lim
, )
3 3 3
1 2 1
...
n
x x x x + + + = .
2. Fie funcţia
4 2
:[0;1] [1; 3], ( ) 1 f f x x x ÷ = + + .
(5p) a) Să se arate că f este inversabilă .
(5p) b) Să se calculeze
}
+
1
0
2
) (
) 1 2 (
dx
x f
x x
.
(5p) c) Să se arate că
}
1
0
) ( dx x f +
}
3
1
) ( dx x g =3, unde g este inversa lui f.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 47
Prof. Adrian Muscalu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se arate că dacă numerele
2 2
, , ab b c sunt în progresie aritmetică ,atunci numerele
, , 2 b c b a ÷ sunt în progresie geometrică.
(5p) 2. Să se rezolve sistemul :
¦
¹
¦
´
¦
= +
=
÷
+
+
÷
+
20
6
1
1
1
1
2 2
y x
x
y
y
x
(5p) 3. Dacă
108
log 3 x = , să se calculeze în funcţie de x numărul
48
log 2 y = .
(5p) 4. Care este probabilitatea ca alegând o pereche de numere distincte din mulţimea
{ ; 1, 2, 3,..., 30 , produsul lor să fie număr impar?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
69
(5p) 5. Un dreptunghi are două laturi pe dreptele de ecuaţii : 3 4 3 0 a x y + ÷ = ,respectiv
: 4 3 4 0 b x y ÷ ÷ = şi vârful ( 1; 4) A ÷ . Să se afle aria dreptunghiului.
(5p) 6. Să se arate că într-un triunghi oarecare ABC are loc relaţia :
cos cos cos
sin sin sin
bc A ca B ab C
R
a A b B c C
+ +
=
+ +
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consideră permutările
4
1 2 3 4 1 2 3 4
, , ,
3 4 2 1 4 1 3 2
S o u o u
| |
e = =
| |
' ¹ ' ¹
.
(5p) a) Să se calculeze
2011 2011
o u .
(5p) b) Să se rezolve ecuaţia
21 43
x o o u = .
(5p) c) Să se arate că ecuaţia
10
x o = nu are soluţii în S
4
.
2. Fie şirul , )
k
k N
F
e
definit astfel:
0 1 2 1
1, 0,
k k k
F F F F F
+ +
= = = + şi mulţimea
1
1 2
0
0 1 0
0
k k
k k
F F
M k N
F F
+
+ +
¦ ¹
|
¦ ¦
|
= e
´ `
|
¦ ¦ |
' ¹
¹ )
(5p) a) Să se arate că
0 0 1
0 1 0
1 0 1
A M
|
|
= e
|
|
' ¹
.
(5p) b) Să se arate că M este monoid comutativ în raport cu înmulţirea matricilor.
(5p) c) Să se arate că
2
2 1
( 1)
k
k k k
F F F
+ +
÷ = ÷ .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia
2
: , ( ) 1
2
x
x
f f x e x ÷ = ÷ ÷ ÷ R R .
(5p) a) Să se calculeze
3
0
( )
lim
x
f x
x
÷
.
(5p) b) Să se arate că f este bijectivă.
(5p) c) Să se calculeze
1
( )
lim
ln
x
f x
x
÷
÷·
.
2. Se consideră funcţiile
4
sin 2
: , ( )
3 cos
x
f f x
x
÷ =
+
R R , g(x)=
}
x
dt t f
0
) ( .
(5p) a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
t
}
.
(5p) b) Să se arate că g este periodică de perioadă principală π .
(5p) c) Să se calculeze
2
( ) x f x dx
t
t ÷
}
.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
70
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 48
Prof. Adrian Muscalu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul :
¹
´
¦
= +
= +
6
10
2 2
y x
y x
(5p) 2. Câte elemente ale mulţimii { ; 7,11,15,..., 999 A = se divid cu 5 ?
(5p) 3. Fie : \ {1, 1} \ {1, 1} f ÷ ÷ ÷ R R ,
3
( )
1
x
f x
x
÷
=
+
. Să se rezolve ecuaţia
50
... ( ) 2
de de ori
fofo of x = ÷
¸¸_¸¸
(5p) 4. Să se afle meR astfel încât
2 2
4 2 0 x y x y m + ÷ + + > pentru orice , x y eR .
(5p) 5. Fie triunghiul , (3,1) ABC A ,iar 6 0, 7 0 x y x y + ÷ = + = ecuaţiile dreptelor suport
pentru două mediane ale triunghiului. Să se afle coordonatele mijlocului segmentului
[BC].
(5p) 6. Să se afle perimetrul triunghiului ABC, ştiind că 6, ,
4 6
AB B C
t t
= = = .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consideră matricea
2
0 1 0
0 0 1 , ( )
1 0 0
A A M Z
|
|
= e
|
|
' ¹
, şi funcţia
2 2
: ( ) ( ), ( ) f M Z M Z f X AX ÷ = .
(5p) a) Câte elemente are mulţimea
{ ;
|
n
H A n N = e .
(5p) b) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
(5p) c) Să se rezolve în
2
( ) M C ecuaţia
5
X A = .
2. Se considera matricea
2 1
2 1
A
|
=
|
÷ ÷
' ¹
şi mulţimea
{ ;
2
( ) , 1 M X k I kA k R k = = + e > ÷ .
(5p) a) Să se arate că Meste grup abelian în raport cu înmulţirea matricilor.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
71
(5p) b) Să se arate că funcţia
*
: , ( ( )) 1 f M f X k k
+
÷ = + R este un izomorfism de grupuri
de la , ) , M la
, )
*
,
+
R .
(5p) c) Să se rezolve în Mecuaţia
100
2
X I = .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia : \ {1} f ÷ R R
4
3
( 1)
( )
( 1)
x
f x
x
+
=
÷
.
(5p) a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei.
(5p) b) Să se discute ecuaţia ( ) f x m = după parametrul real m .
(5p) c) Să se arate că
( )
(2)
n
f Z e pentru orice n N e şi
(100)
(2) f este divizibil cu
100
2 dar
nu este divizibil cu
101
2 .
2. Se consideră funcţia : f ÷ R R , ( )
1
x
x
e
f x
e
=
+
.
(5p) a) Să se calculeze
1
1
( ) f x dx
÷
}
.
(5p) b) Să se calculeze
2
2
( ) cos f x xdx
t
t
÷
}
.
(5p) c) Să se calculeze
1
0
lim ( )
n
n
nx f x dx
÷·
}
.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 49
Prof. Gabriel Necula
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
1
0, 2 0
20
x x ÷ + = .
(5p) 2. Să se determine imaginea intervalului j ¦ 1, 3 ÷ prin funcţia : f ÷ R R,
3
( ) 2 3
x
f x x = + ÷ .
(5p) 3. Să se rezolve ecuaţia
2
cos 1 sin x x = + .
(5p) 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din primele 150 de numere naturale,
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
72
acesta să nu contină cifra 3.
(5p) 5. Să se determineo eR astfel încât vectorii , ) , ) 1 2 1 a i j o o = ÷ + +
¸ ¸ ¸
şi , ) 2 2 b i j o = + +
¸ ¸ ¸
să fie coliniari.
(5p) 6. Să se arate ca , ) , )
2 2
cos cos cos sin p q p q p q ÷ + = ÷ , pentru orice , p qeR.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie matricele , )
3
, A B M e R ,
1 1 1
2 2 2
3 3 3
pa a pb pc
A pa pb b pc
pa pb pc c
+ |
|
= +
|
|
+
' ¹
,
638 469 203
1274 939 406
1911 1407 610
B
|
|
=
|
|
' ¹
.
(5p) a) Folosind proprietăţile determinanţilor să se arate că :
0 0
det 0 0
0 0
a
A k p b
c
= + , k eR.
(5p) b) Să se arate că matricea B este inversabilă şi să se determine inversa sa.
(5p) c) Să se calculeze
n
B , n
·
eN .
2. Fie polinomul j ¦ f X eR ,
27 18 9 3
4 4 f X X mX X mX n = ÷ + + + + , , m neR .
(5p) a) Să se determine restul imparţirii polinomul f la polinomul 1 X + .
(5p) b) Să se determine m şi n astfel încât restul imparţirii polinomul f la polinomul
2
1 X ÷

fie 2 X + .
(5p) c) Să se determine m şi n astfel încât polinomul f să divizibil cu , )
2
1 X ÷ .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie şirul de numere reale , ) ·
eN n n
x definit astfel :
0
1
> x ,
1
) 1 2 (
+
+
n
x n =
1 2 3
ln( 3 5 ... ( 2 1) )
n
x x x n x + + + + ÷ , pentru orice * N e n .
(5p) a) Să se arate că
3 2
5 3
2
3
x x
e e x = + .
(5p) b) Fie
n n
x n y ) 1 2 ( ÷ = . Să se arate că
n
n
y
· ÷
lim = · + .
(5p) c) Să se calculeze
n
n
x
· ÷
lim .
2. Se consideră şirul , ) *
n
n
I
eN
,
1
0
cos ,
n
n
I n x xdx n
·
= e
}
N .
(5p) a) Să se calculeze
1
I .
(5p) b) Să se arate că , )
1
0
1 sin cos
n
n
I x x x x dx = ÷ + ÷
}
.
(5p) c) Să se calculeze lim
n
n
I
÷+·
.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
73
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 50
Prof. Gabriel Necula
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se determine partea reală numărului
, )
4
1 3 i ÷ .
(5p) 2. Fie
1 2
, x x rădacinile ecuaţiei
2
5 0 x x ÷ + = .Să se calculeze
1 2 1 2
1 2 1 2
2 3 1 4 3 5
4 3 5 2 3 1
x x x x
x x x x
+ ÷ + +
+
+ + + ÷
.
(5p) 3. Să se rezolve în R ecuaţia
1
5
4 9 2 3
4
x y x y +
+ + = + .
(5p) 4. Se consideră dezvoltarea
, )
45
5 2
x y + . Să se determine termenul care îi conţine pe x
şi
pe y la aceeaşi putere.
(5p) 5. Să se determine meR astfel încât punctele , ) 1, 2 A , , ) 2,1 B şi , ) 2 1, 1 C m m + ÷ să fie
coliniare.
(5p) 6. Să se calculeze
, ) , ) , ) , )
2 5 4 3 3 2 6 i j i j i j i j ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ +
¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie AeM
2
(R) astfel încât trA= 0 şi det A= 0.
(5p) a) Să se calculeze AX + XA.
(5p) b) Să se arate că funcţia f : M
2
(R) ÷M
2
(R), f( X ) = AX + XA este bijectivă.
(5p) c) Să se determine toate matricele XeM
2
(R) care verifică egalitatea :
A( AX + XA ) + ( AX + XA )A = A( AX
2
+ X
2
A ) + ( A X
2
+ X
2
A )A .
2. Fie legea de compoziţie " " , definită pe ( 1,1) G = ÷ prin
1
x y
x y
xy
+
=
+
, pentru orice
, x y G e şi funcţia : f G ÷R,
1
( ) ln
1
x
f x
x
+
=
÷
.
(5p) a) Să se arate că legea de compoziţie " " este asociativă.
(5p) b) Să se arate că funcţia f este un izomorfism între grupul , ) , G şi grupul , ) , + R .
(5p) c) Să se arate că , ) , G nu este izomorf cu grupul
, )
,
·
R .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
74
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia : f ÷ R R,
2
( ) 1 f x x = ÷ .
(5p) a) Să se arate că graficul funcţiei f admite o asimptotă spre ÷· .
(5p) b) Să se calculeze derivatele laterale ale funcţiei f în 1 x = ÷ şi 1 x = .
(5p) c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
2. Fie şirul de numere reale , ) ·
eN n n
x definit astfel
, ) 1
1 1 1
1 ...
2 3 4 1
n
n
x
n
÷
= ÷ + ÷ + +
+
, pentru
orice * N e n .
(5p) a) Să se arate că , ) , )
1
1
2 3
1
1 ... 1 1
1 1
n
n n
n
x
x x x x
x x
+
+
= ÷ + ÷ + + ÷ + ÷
+ +
, pentru orice j ¦ 0,1 xe ,
pentru orice * N e n .
(5p) b) Să se arate că , )
1
1
1
0
ln 2 1
1
n
n
n
x
x dx
x
+
+
= ÷ ÷
+
}
, pentru orice * N e n .
(5p) c) Să se calculeze lim
n
n
x
÷+·
.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 51
Prof. Gabriel Necula
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se calculeze modulul numărului complex
3 6 9 2010
1 ... i i i i + + + + + .
(5p) 2. Fie funcţia : f ÷ R R,
2
( ) 8 15 f x x x = ÷ + . Să se ordoneze crescător (2), ( ) f f t
şi ( ) f e .
(5p) 3. Să se rezolve ecuaţia 2 2 x x + ÷ = .
(5p) 4. Să se determine numerele naturale n pentru care
2 1
2
n n
C C ÷ = .
(5p) 5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul (2, 3) A şi este perpendiculară
pe
dreapta determinată de punctele (1, 4), (3, 2) B C .
(5p) 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC , ştiind că 4 AB AC = =
şi ( ) 30 m CBA =

X .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
75
1. Fie a, be R astfel încât a
2
< 4b şi AeM
2
( R).
(5p) a) Să se calculeze A
2
+ a A + b I
2
.
(5p) b) Să se arate că dacă det( A
2
+ a A + b I
2
) = 0 atunci trA = -a şi det A = b.
(5p) c) Să se arate că dacă det( A
2
+ a A + b I
2
) = 0 atunci pentru orice p, qe R
det( A
2
+ pA + q I
2
) = ( p- a )
2
b – ( p- a ) ( q – b)a + ( q- b )
2
.
2.
(5p) a) Să se afle numărul polinoamelor de grad mai mic sau egal cu trei din j ¦
2
X Z .
(5p) b) Să se descompună polinomul
5 3
1 f X X = + + în factori ireductibili peste
2
Z .
(5p) c) Să se determine polinoamele ireductibile peste
2
Z de grad mai mic sau egal cu trei.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia , ) : 0, f +· ÷R ,
2
( ) 4 2ln f x x x x = ÷ + .
(5p) a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f .
(5p) b) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f .
(5p) c) Să se determine numărul rădacinilor reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un
număr
real oarecare.
2. Fie , , : f g h ÷ R R astfel încât g
}
e dx x h ) ( , h
}
e dx x g ) ( si g(0) = h’(0) = 2, g’(0) =
h(0) = 1.
(5p) a) Să se determine funcţiile g, h.
(5p) b) Să se arate că dacă f admite primitive pe R atunci g f şi h f admit primitive pe
R.
(5p) c) Să se arate că dacă g f şi h f admit primitive pe R atunci f admite primitive pe
R.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
76
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 52
Prof. Gabriel Necula
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Fie , )
n
n
x
·
eN
o progresie aritmetică.Dacă
4 21
2 3 13 x x + = , să se calculeze
7 16
4 x x + .
(5p) 2. Se consideră funcţiile , : f g ÷ R R, ( ) 1 f x x = + şi
2
( ) 2 1 g x x x = ÷ + . Să se determine
coordonatele punctelor de intersecţie a graficelor celor doua funcţii.
(5p) 3. Să se rezolve în R ecuaţia
2 1
5 126 5 5 0
x x÷
÷ + = .
(5p) 4. Să se rezolve în N inecuaţia
2
2
3 2
8
n
n
C
+
s .
(5p) 5. Să se calculeze distanţa de la punctul , ) 1, 3 A ÷ la dreapta : 2 3 5 0 d x x ÷ + = .
(5p) 6. Fie
3
,
2
t
o t
|
e
|
' ¹
astfel încât
4
sin
9
o = ÷ . Să se calculeze coso .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie a
0
, a
1
, a
2
, a
3
eC şi c =
2
3 1 i + ÷
.
(5p) a) Să se calculeze
2
1 c c + + .
(5p) b) Să se arate că dacă pentru orice A, BeM
3
(C)
det( A + a
0
B ) + det( A + a
1
B ) + det( A + a
2
B ) = a
3
( detA + detB ) atunci
a
0
e{1, c , c
2
}, a
1
= c a
0
, a
2
= c
2
a
0
şi a
3
= 3.
(5p) c) Să se arate că dacă a
0
e{1, c , c
2
}, a
1
= c a
0
, a
2
= c
2
a
0
şi a
3
= 3 atunci
det( A + a
0
B ) + det( A + a
1
B ) + det( A + a
2
B ) = a
3
( detA + detB ), pentru orice
A, BeM
3
(C).
2. Fie legea de compoziţie " " , definită pe R prin
, )
ln
x x y y
x y e e e
+
= + + , pentru orice
, x y eR.
(5p) a) Să se arate că legea de compoziţie " " este asociativă.
(5p) b) Să se determine xeR pentru care are loc ln7 x x x = .
(5p) c) Să se arate
, )
... ln 1 1
n
x
n ori
x x x x e
|
= + ÷
|
' ¹

¸¸¸_¸¸¸
, pentru orice , 2 n n e > N .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
77
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia : f ÷ R R,
3 3
( ) 2 3 f x x x = ÷ + ÷ .
(5p) a) Să se calculeze
3 2
lim ( )
x
x f x
÷+·
.
(5p) b) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei.
(5p) c) Să se arate că
3 3 3 3
3 2 4 3 ÷ > ÷ .
2. Se consideră şirul , )
n
n
I
eN
, , )
2
0
cos ,
n
n
I x dx n
t
= e
}
N.
(5p) a) Să se determine
0
I şi
1
I .
(5p) b) Să se arate că
2
1
n n
n
I I
n
÷
÷
= , pentru orice 2 n > .
(5p) c) Să se calculeze
1
lim
n
n
n
I
I ÷+·
+
.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 53
Prof. Nicolae Nicolaescu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se calculeze partea reală a numărului complex , ) . 1
2011
i z + =
(5p) 2. Să se determine m R e astfel încât mx
2
-3mx-1< 0, . R x e ¬
(5p) 3. Fie funcţiile R R g f ÷ : , ,f(x)=ax+b şi g(x)=2x-1.Determinaţi a,b R e astfel încât
(fogof)(x)=(gofog)(x), . R x e ¬
(5p) 4. Să se rezolve în R ecuaţia x x = ÷
3
1 2 .
(5p) 5. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A(2,-3) şi B(8,-7).Scrieţi ecuaţia
mediatoarei segmentului AB.
(5p) 6. Să se demonstreze că cos 40
0
+ cos 70
0
+ cos 110
0
+ cos 140
0
=0.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.În mulţimea S
4
a permutărilor de 4 elemente, se consideră permutarea
|
|
¹
|

'

=
3 1 4 2
4 3 2 1
o
(5p) a) Să se calculeze .
4
o
(5p) b) Să se rezolve ecuaţia e x =
2011
o cu .
4
S x e
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
78
(5p) c) Arătaţi că ecuaţia o =
6
x nu are soluţii în S
4
.
2. Se consideră mulţimea , ). ,
1 0 0
1
0 0 1
/
3 , ,
R M R b a b a A A M
b a b a
c
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦
e
|
|
|
¹
|

'

= =
(5p) a) Arătaţi că . , , ,
, , ,
R d c b a A A A
d b c a d c b a
e ¬ =
+ +
(5p) b) Să se calculeze , ) .
1
,
÷
n
b a
A
(5p) c) Să se rezolve ecuaţia
|
|
|
¹
|

'

=
9 8 7
6 5 4
3 2 1
5
,
X A
a a
în , ).
3
R M
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia R R f ÷ : . ,
2
) (
2
R m
x x
m x
x f e
+ ÷
+
=
(5p) a) Să se calculeze f’(x).
(5p) b) Să se stabilească intervalele de monotonie ale funcţiei pentru m=1.
(5p) c) Să se determine ecuaţia asimptotei către -∞ .
2. Se consideră funcţia R R f ÷ : 1
3
sin ) (
2
+ + =
x
x x f
(5p) a) Să se calculeze
}
1
0
. ) ( dt t f
(5p) b) Să se calculeze
}
· ÷
x
x
dt t f
x
0
3
. ) (
1
lim
(5p) c) Să se determine derivata funcţiei
}
= ÷
2
0
. ) ( ) ( , :
x
dt t f x g R R g
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
79
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 54
Prof. Nicolae Nicolaescu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se calculeze suma 2+7+12+…+102.
(5p) 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia . 25 2 16 20
x x x
÷ =
(5p) 3. Să se calculeze .
2
2011
...
2
3
2
2
2
1

]

¸

+ +

]

¸

+

]

¸

+

]

¸

(5p) 4. Să se calculeze probabilitatea ca alegând un element al mulţimii A={1,2,3,4,5},acesta să
verifice relaţia , ) . !
3 2
n n >
(5p) 5. Fie dreptunghiul ABCD cu AB=10 şi BC=6 şi M mijlocul lui BC.Calculaţi M B B A
¸ ¸
+ .
(5p) 6. Să se calculeze ctgx,
|
¹
|

'

e t
t
,
2
x ştiind că
3
1
sin = x .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Se consideră sistemul
, )
, )
, )
¦
¹
¦
´
¦
= + + +
= + + +
= + + +
a z c by ax
c cz y b ax
b cz by x a
3
3
3
unde . , , R c b a e
(5p) a) Ce condiţie trebuie să îndeplinească a,b,c astfel încât sistemul să fie compatibil determinat?
(5p) b) Rezolvaţi sistemul pentru 3 ÷ = + + c b a .
(5p) c) Fie A matricea sistemului.Arătaţi că . , , ,
3
R c b a I A A
t
e ¬ = +
2. Se consideră polinomul j ¦ . 1 2 ) ( ,
2 3
+ + + = e bX aX X x f X R f
(5p) a) Să se determine R b a e , ştiind că polinomul f admite rădăcina 1+i.
(5p) b) Pentru
2
3
÷ = a şi
2
1
= b aflaţi rădăcinile polinomului f.
(5p) c) Calculaţi
3
3
3
2
3
1
x x x + + în funcţie de a şi b.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia , ) .
2
1
) ( , , 2 :
+
= ÷ · ÷
x
x f R f
(5p) a) Să se arate că f este strict descrescătoare pe , ). , 2 · ÷
(5p) b) Să se determine ecuaţia tangentei dusă la graficul funcţiei f în punctul .
2
1
, 2
|
¹
|

'

A
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
80
(5p) c) Să se calculeze
, )
.
1 5
3
1 lim
1
3
n f
n
n
|
|
¹
|

'

+
+
· ÷
2. Se consideră şirul
}
e
+
=
1
0
*
. ,
4
N n dx
x
x
I
n
n

(5p) a) Să se calculeze .
2
I
(5p) b) Să se demonstreze că . 1 ,
1
1
4
1
> ¬
+
= +
+
n
n
I I
n n
(5p) c) Să se arate că şirul , )
1 > n n
I este mărginit.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 55
Prof. Nicolae Nicolaescu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se calculeze suma .
5
1
...
5
1
5
1
5
1
1
6 3 2
+ + ÷ + ÷
(5p) 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale ecuaţia ). 1 ( 3
2
1
÷ =
+
n C
n
(5p) 3. Fie j ¦ , 3 , 2 : R f ÷ ÷ f(x)=x
2
-3x.Determinaţi imaginea funcţiei.
(5p) 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia , ) . 0 1 5 lg 4 25 lg
2 2
= + ÷ x x
(5p) 5. Fie triunghiul ABC cu AB=8, AC=10, BC=12.Calculaţi lungimea razei cercului
circumscris triunghiului ABC.
(5p) 6. Fie patratul ABCD cu latura AB=4 cm.Să se calculeze produsul scalar C A B A
¸ ¸
.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Pe , ) · = , 2001 G definim operaţia , ), ) 2011 2011 2011 *
2 2
+ ÷ ÷ = y x y x
(5p) a) Să se arate că operaţia “*” este lege de compoziţie internă pe mulţimea G.
(5p) b) Să se rezolve în G ecuaţia x*x=x.
(5p) c) Să se determine R b a e , astfel încăt funcţia , ) , ) · ÷ · , 2011 , 0 : f , b ax x f + = ) (
să fie izomorfism între grupurile , )
+
,
*
R şi , ) ,* G .
2. Se consideră mulţimea { ;. 1 11 , , / 11
2 2
= ÷ e + = b a Z b a b a H
(5p) a) Să se arate că . 11 3 10 H e +
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
81
(5p) b) Să se arate că . , H y x H y x e ¬ e ¬
(5p) c) Să se rezolve în H ecuaţia . 11 4 45
2
+ = x
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia R R f ÷ : , . 2 ) (
3 3
÷ + = x x x f
(5p) a) Să se calculeze f’(2).
(5p) b) Să se calculeze .
1
) (
lim
1
÷
÷
x
x f
x
(5p) c) Se defineşte şirul ). ( ) 1 ( n f n f a
n
÷ + = Să se calculeze . lim
n
n
a
· ÷
2. Se consideră funcţia R R f ÷ : , .
1
3 1
) (
2
x
x
x f
+
+
=
(5p) a) Să se determine o primitivă a lui f care se anulează în punctul 0.
(5p) b) Să se calculeze
}
· ÷
x
x
dt t f
x
0
. ) (
1
lim
(5p) c) Să se calculeze , )
}
4
0
2
. , 3 max dx x x
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 56
Prof. Nicolae Nicolaescu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x-3+(2x-1)
3
+ (-x-2)
3
=0.
(5p) 2. Să se calculeze modulul numărului complex
, )
, )
.
1
3
2
5
i
i
z
+
+
=
(5p) 3. Fie x
1
şi x
2
soluţiile ecuaţiei x
2
-5x+7=0.Calculaţi valoarea expresiei E=
1
2
2
2
2
1
x
x
x
x
+ .
(5p) 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia . 1
2
x
x
x
÷ >
+
(5p) 5. Să se determine m R e astfel încât vectorii j i m u
¸ ¸
¸
3 + = şi j m i v
¸ ¸
¸
) 1 ( 2
2
÷ + = să fie
perpendiculari.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
82
(5p) 6. Fie
|
¹
|

'

e
2
, 0
t
x cu
5
2
sin = x şi
|
¹
|

'

e t
t
,
2
y cu
5
1
cos ÷ = y .Calculaţi sin(x+y).
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Fie R me şi punctele , ) , ). 2 , 0 , 2 , 1 ), , 3 ( m C m B m A ÷
(5p) a) Să se determine m R e astfel încât punctele A,B,C să fie coliniare.
(5p) b) Să se determine m R e astfel încât aria triunghiului ABC să fie egală cu 3.
(5p) c) Să se determine m R e astfel încât . AC OB±
2. Se consideră matricea , ) R M A
2
2 5
1 2
e
|
|
¹
|

'

÷
÷
= şi funcţia
, ) , ) . ) ( , :
2 2
AX X f R M R M f = ÷
(5p) a) Să se arate că . , 0 ) det(
3
R x xI A e ¬ > +
(5p) b) Să se calculeze .
2001
A
(5p) c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia R R f ÷
*
: ,
, )
. 0 ,
ln
) (
2
>
+
= m
x
x m
x f
(5p) a) Să se calculeze , ). 1 ' f
(5p) b) Să se determine ecuaţia asimptotei către -∞ .
(5p) c) Să se calculeze , ) . ) ( 1 lim
x
x
x f +
· ÷
2. Se consideră funcţiile R f
n
÷ ] 2 , 1 [ : ,
, )
.. ,
1
1
) (
*
2
N n
x x
x f
n
n
e
+ ÷
=
(5p) a) Să se arate că
3
1 2
3
2
) (
÷
=
x
arctgx x F este o primitivă a lui f
1
.
(5p) b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia graficului funcţiei R h ÷ ] 2 , 1 [ :
, ) , ) x f x x h
1
3
1 ) ( + = în jurul axei Ox.
(5p) c) Să se calculeze
}
2
1
2
. ) ( dx x f
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
83
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 57
Prof. Gabriela Nistor
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+  La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se ordoneze crescător numerele
3
4 , 2 ,
6
5 .
(5p) 2. Fie f: ℝ ÷ ℝ, f(x)=(m - 1) x
2
+ 2(m + 1) x + m - 3. Să se afle meℝ, astfel încât
valoarea maximă a funcţiei f să fie -1.
(5p) 3. Să se calculeze suma: 9 + 99 + 999 + … +
¸ _ ¸
ncifre
9 ... 99 .
(5p) 4. Să se determine termenul care nu depinde de x din dezvoltarea binomului
2012
1
( ) x
x
+ .
(5p) 5. Să se determine ecuaţia înălţimii din C în triunghiul ABC, ştiind că A(0,1), B(2,3) şi C(-2,-
1).
(5p) 6. Ştiind că x eℝ şi tg x =
3
1
, să se calculeze tg
|
¹
|

'

÷
6
t
x .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie permutările o =
1 2 3 4 5 6 7
3 6 5 1 4 7 2
|
|
' ¹
şi
1 2 3 4 5 6 7
2 1 4 5 7 3 6
t
|
=
|
' ¹
în
mulţimea S
7
de 7 elemente.
(5p) a) Stabiliţi paritatea sau imparitatea permutărilor;
(5p) b) Rezolvaţi ecuaţia x o t = ;
(5p) c) Arătaţi că nu există permutările x, y, z e S
7
cu proprietatea:
xy = yz = zx =
1 2 3 4 5 6 7
3 6 5 1 4 7 2
|
|
' ¹
.
2. În mulţimea M
2
( Z ) se consideră submulţimea G =
5
2
/ ,
x y
x y
y x
.
¦ ¹
|
¦ ¦
| e
´ `
|
¦ ¦
' ¹
¹ )
Z ¬
(5p) a) Să se arate că dacă x, y e Z
5
şi x
2
- 2
.
y
2
=0
.
, atunci x = y =0
.
;
(5p) b) Să se arate că dacă AeG şi A= O
2
, atunci există BeG, astfel încât A B = I
2
(5p) c) Să se arate că operaţiile de adunare şi înmulţire a matricelor determină pe mulţimea G o
structură de corp comutativ.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
84
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f:
j ) 0, · ÷J, definită prin f(x) =
1, 0
, 0
X
unde x
x
unde x
= ¦
¦
´
¦
¹
~
(5p) a) Să se arate că f este continuă;
(5p) b) Să se arate că f este derivabilă pe , ) 0, · şi să se calculeze f

(x) pentru x > 0;
(5p) c) Să se arate că f nu este derivabilă în x = 0.
2. Fie : , ( )
x
f f x xe
÷
÷ = R R
(5p) a) Să se determine a şi b dacă funcţia : , ( ) ( )
x
f f x ax b e
÷
÷ = + R R este o primitivă a lui f;
(5p) b) Să se calculeze lim
n÷·
0
( )
n
f x dx
}
;
(5p) c) Să se calculeze
0
"( )
n
f x dx
}
.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 58
Prof. Gabriela Nistor
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se rezolve ecuaţia ( ) ( ) 0
n n
x i x i + + ÷ = .
(5p) 2. Valoarea raportului
ln 25
lg 25
este :
(5p) 3. Fie ca ecuaţia
2
1 0 x mx ÷ ÷ = cu rădăcinile x
1
şi x
2
. Determinanţi valorile lui meR pentru
care x
1
3
+ x
2
3
= 4
(5p) 4.Să se determine parametrul meR astfel încât parabolele asociate funcţiilor f(x)=x
2
– 4x +2
şi g(x) = (m - 3)x
2
+ 2mx să aibă acelaşi vârf.
(5p) 5. Se consideră punctele A(4,0); B(4,-4); C(0,3); D(-3,3). Să se determine coordonatele
funcţiilor de intersecţie al lui BC şi AD.
(5p) 6. Fie un vector u
¸
de lungime 2 si un vector v
¸
de lungime 4, astfel ca unghiul dintre vectori
este de x =60
o
.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
85
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Fie sistemul
2 0
2 3 3 0
0
2 ( 1) 2 0
x y z t
x y z t
x y z t
x y z z o o
÷ + ÷ = ¦
¦
÷ + ÷ =
¦
´
+ + + =
¦
¦
+ ÷ + + =
¹
(5p) a) Să se determine o astfel încât sistemul să aibă soluţii nenule;
(5p) b) Să se rezolve sistemul pentru o = 0;
(5p) c) Să se arate că ( ) (3 4 ) 0 t x y z y x z ÷ + + + s , unde , , , x y z t sunt soluţiile sistemului.
2. Fie M =
3
,
a b
a b
b a
¦ ¹
|
e
´ `
|
÷
' ¹
¹ )
Z
(5p) a) Să se afle numărul elementelor mulţimii M;
(5p) b) Să se arate că , ) , , M + este corp;
(5p) c) Dacă A M e să se calculeze
8
A .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
(5p) a) Să se arate că, pentru 0 x ~ avem
2
ln(1 )
2
x
x x x ÷ + - - ;
(5p) b) Dacă
2 2 2
1 2
(1 )(1 ) (1 )
n
n
a
n n n

= + + + , să se calculeze lim
n÷·
n
a ;
(5p) c) Să se calculeze
0
0
lim
x
x
÷
~
x
x .
2. Se consideră
1
0 2
0
1
6 10
I dx
x x
=
+ +
}
şi
1
2
0
6 10
n
n
x
I dx
x x
=
+ +
}
. Să se arate că:
(5p) a)
2 1
1
6 10
1
n n n
I I I
n
+ +
+ + =
+
;
(5p) b) Şirul
1
( )
n n
I
>
este descrescător;
(5p) c) , )
1 1
, 1
17( 1) 17( 1)
n
I n
n n
s s ¬ >
+ ÷
.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
86
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 59
Prof. Gabriela Nistor
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Dacă
1
3 z
z
+ = , să se calculeze
1
n
n
z
z
+ .
(5p) 2. Să se rezolve ecuaţia
2
2
1
log ( 4) log ( 4 )
2
x
x
x x x ÷ ÷ ÷ = ÷ .
(5p) 3. Să se rezolve sistemul şi să se interpreteze geometric
2
1
3
y x
y x x
= + ¦
´
= + ÷
¹
.
(5p) 4. Să se determine , a beR a.î. funcţia
2
: , ( ) f f x x ax b ÷ = ÷ + + R R îşi atinge valoarea
maximă 3 în punctul 2 x = ÷ .
(5p) 5. Fie triunghiul ABC determinat de dreptele ( ) : 2 4 0; AB x y + ÷ = ( ) : 3 2 0; BC x y + ÷ =
( ) : 3 4 0 AC x y ÷ ÷ = . Să se calculeze aria ABC A .
(5p) 6. Dacă sin cos 0, 2 x x + = şi cos 0 x - , să se calculeze sin x .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Fie determinanţii
1 2
1 2
1 1
1 ; ; d d
a a
= =
3 1 2 3
2 2 2
1 2 3
1 1 1
; d a a a
a a a
=
1 2
2 2 2
... 1 2
1 1 1
1 2
1 1 ... 1
...
; ...
.... .... ... ....
...
n
n n
n n n
n
a a a
d a a a
a a a
÷ ÷ ÷
=
(5p) a) Să se calculeze
1 2 3
, , d d d . R
(5p) b) Fie suma
1 1 2 3 ... 1
( 1 ) , 1.
k
k k
S d d d d k
+ +
= ÷ + ÷ + ÷ > Să se calculeze
3 2 4 3
, s s s s ÷ ÷ şi
semnul expresiei
1 k k
s s
+
÷ , 2 k > .
(5p) c) Să se calculeze , 2
n
d n > .
2. Fie polinomul
9 6
( ) ( 1) P x X X = + + şi
2
( ) 1 Q x X X = + + , iar o şi | rădăcinile
polinomului Q.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
87
(5p) a) Pentru fiecare { ;
...
0,1, 2, , 9 j = şi
j
a coeficientul lui
j
X din polinomul ( ) P X . Să se
calculeze
9
0
j
j
S a
=
=
_
;
(5p) b) Să se calculeze
2 2
A o | = + şi
3 3
B o | = + ;
(5p) c) Să se afle valorile ( ) P o şi ( ) P | şi să se arate că polinomul ( ) 2 P x ÷ se divide cu
polinomul ( ) Q x .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcţiile
1 2
: , : f D g D ÷ ÷ R Rdefinite prin
1 ( )
( ) , ( )
`( )
f x
f x x g x
x f x
= + = .
(5p) a) Să se determine domeniul de definiţie şi domeniul de derivabilitate pentru funcţiile f şi g;
(5p) b) Să se demonstreze ă pentru orice { ; 1, 0,1 x e ÷ ÷ R are loc identitatea
j ¦ j ¦
2 2
`( ) `( ) `( ) ( ) "( ) g x f x f x f x f x = ÷ .
(5p) c) Să se determine limitele şirurilor definite prin
` "
( ), ( )
n n n n
y f x z f x = = .
2. Fie
1
: , ( )
( 1)( 2)( 3)
x x x
f f x
e e e
÷ =
+ + +
R R
(5p) a) Să se calculeze: , 0
x
dx
a
e a +
}
~ ;
(5p) b) Să se calculeze lim
n
n
S
÷·
, unde
1
1 2 1
( )
2
n
n
k
k
S f
n n
=
÷
=
_
;
(5p) c) Să se calculeze
( )
lim
n
F x
x
÷·
, unde F este o primitivă a lui f pe R.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 60
Prof. Gabriela Nistor
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Fie , )
{ ;
3
, 9 3 11 2 2 3 E a b a b = e × ÷ = + Ç Ç . Calculaţi:
2 2
a b + .
(5p) 2. Dacă
6 8
log 4*log 12 a = şi
3
12
log 8
.
log 6
b = Să se calculeze b în funcţie de a.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
88
(5p) 3. Să se calculeze valoarea expresiei
3 3
, E x y = + dacă x si y sunt soluţii ale sistemului
2 2
1
3
x y
x xy y
+ = ¦
´
+ + =
¹
(5p) 4. Fie
1
( )
n n
a
>
un şir astfel ca suma primilor n termeni este , pentru
*
( )n ¬ eN , unde
, a beR . Să se determine a şi b astfel încât şirul să fie o progresie aritmetică şi să se determine
raţia.
3 3 2 2
2 3 2 x y x xy y xy xy + = + + ÷ = ÷
(5p) 5. Se consideră triunghiul ABC cu BC=2 , AB= 2 , AC=1 3 + . Să se calculeze cosA.
(5p) 6. Să se simplifice expresia:
sin 2 cos 2
sin
x x
E
x cosx
= ÷ .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Fie în
8
Z sistemul:
2 4 2
3 2 4
6 4 5 1
y z
x y z
x y z
. . .
. . .
. . . .
¦
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦
¦ + + =
¹
.
(5p) a) Să se arate că matricea asociată sistemului este inversabilă şi să se calculeze
1
A
÷
;
(5p) b) Calculaţi
2 2 2
0 0 0
x y z o = + + , unde
0 0 0
( , , ) x y z este soluţia sistemului;
(5p) c) Rezolvaţi ecuaţia matricială AX=B, unde B=
0 1 1
2 0 1
3 1 2
. . .
. . .
. . .
|
|
|
|
|
|
' ¹
2. Fie , 2 n n e > N , şi H mulţimea tuturor matricelor obţinute din
n
I prin schimbarea a două
linii între ele .
(5p) a) Să se arate că , ) A H ¬ e este inversabilă şi
1
A H
÷
e .
(5p) b) Să se arate că H nu este parte stabilă a lui , )
2
M R în raport cu operaţia de înmulţire a
matricelor;
(5p) c) Să se descrie elementele grupului multiplicativ finit cu cel mai mic ordin care conţine pe H.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră numerele reale
0 1
, ,...,
n
a a a care verifică relaţia
2
0 1 2
2 2 2
... 0, 1
1 2 3 1
n
n
a a a a
n
n
+ + + + = >
+
(5p) a) Considerându-se funcţia
2
: 1, , g e ÷
¸ ]
R
1 2
0 1
ln ln ln
( ) ...
1 2 1
n
n
a x a x a x
g x
n
+
= + + +
+
, să se
calculeze
2
(1) ( ) g g e + .
(5p) b) Să se calculeze `( ) g x şi să se verifice că funcţia g este o funcţie Rolle pe intervalul
2
1, e
¸ ]
;
(5p) c) Arătaţi că funcţia
2 2
0 1 2
: 1, , ( ) ln ln ... ln
n
n
f e f x a a x a x a x ÷ = + + + +
¸ ]
R are cel puţin
un 0 în intervalul
2
1, e
¸ ]
.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
89
2. Fie
*
neN , a
+
eR şi
1
0
( )
x
n x e ax
n
I x e a e dx
+
= +
}

(5p) a) Să se calculeze
1
( ) I a
(5p) b) Să se arate că şirul { ;
1
( )
n
n
I a
>
este convergent;
(5p) c) Să se demonstreze că lim ( ) 0
n
x
I a
÷·
= .
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 61
Prof. Oláh Csaba
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se demonstreze că 29 12 5 45 20 5 N ÷ + ÷ e .
(5p) 2. Să se determine m R e astfel încât
2
2 0 x mx m ÷ + + > , x R ¬ e .
(5p) 3. Să se rezolve ecuaţia:
81 27 9 3
log log log log 1 x x x x + + + = .
(5p) 4. Câte numere de patru cifre se pot alcătui din cifrele 0,1, 2, 3, 4 , ca cifrele să nu se
repete?
(5p) 5. Fie punctele , ) , ) 1; 4 , 2; 5 A B in sistemul ortogonal xOy . Să se afle coordonatele
punctului C dacă se ştie că centrul de greutate al triunghiului ABC este , ) 2; 4 G .
(5p) 6. Să se demonstreze egalitatea următoare:
1 1
2 3 4
arctg arctg
t
+ = .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Fie determinantul ciclic de ordinul 3,
a b c
c a b
b c a
A = , , , a b c R e .
(5p) a) Să se demonstreze că
3 3 3
3 a b c abc A = + + ÷ ;
(5p) b) Să se demonstreze că: 0 a b c A = ¬ = = sau 0 a b c + + = ;
(5p) c) Să se rezolve ecuaţia următoare în R : , ) , ) , )
3 3 3
3 4 2 1 2 0 x x x + + ÷ + ÷ = .
2. Fie polinomul
j ¦
P R X e ,
3 2
4 3 2 P X X X = ÷ + + .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
90
(5p) a) Să se verifice dacă 1 2 a = ÷ este rădăcina polinomului P ;
(5p) b) Să se demonstreze că P are o rădăcină raţională;
(5p) c) Să se demonstreze că suma
1 2 3
k k k
k
S a a a Z = + + e , k N e , unde
1 2 3
, , a a a sunt
rădăcinile polinomului P .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie şirul , )
1
n
n
a
>
,
1 1 1
1 ... ln
2 3
n
a n
n
= + + + + ÷ . Să se demonstreze că:
(5p) a) , )
1 1
ln 1 ln
1
n n
n n
< + ÷ <
+
, n N
·
¬ e ;
(5p) b) Şirul , )
1
n
n
a
>
este descrescător;
(5p) c) Şirul , )
1
n
n
a
>
este convergent.
2. Fie funcţia : f D R ÷ , , )
2
3
3 2
7 6
x x
f x
x x
÷ +
=
÷ +
.
(5p) a) Să se demonstreze că
1
1 x = şi
2
2 x = sunt rădăcinile funcţiei , )
3
7 6 g x x x = ÷ + ;
(5p) b) Să se calculeze integerala definită: , )
1
2
0
f x dx
}
;
(5p) c) Să se determine funcţia h de gradul I, pentru care: , ) , ) ln
3
x
e
f x h x dx c
x
= +
+
}
.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 62
Prof. Oláh Csaba
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se calculeze
2 2011
1 ... i i i + + + + .
(5p) 2. Să se afle maximul funcţiei : f R R ÷ , , )
, ) , )
2
1 2 1 2 f x x x = ÷ + ÷ + .
(5p) 3. Să se rezolve ecuaţia următoare în R : 1 1 0 x ÷ ÷ = .
(5p) 4. Care este probabilitatea ca alegând un număr natural între 1şi 50, acesta să fie
divizibil cu 2 sau cu 3sau cu5?
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
91
(5p) 5. Să se afle m R
·
e astfel încât dreptele
1 2
, d d cu ecuaţiile , )
1
: 3 2 0 d my m x ÷ ÷ + = ,
, )
2
2
: 1 1 0 d m y mx + ÷ + = să fie perpendiculare.
(5p) 6. Să se afle aria triunghiului ABC dacă 4 AB = , 5 AC = şi
2
cos
3
A = .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie , )
3
, A B M R e ,
1 2 3
0 1 2
0 0 1
A
|
|
=
|
|
' ¹
,
0 2 3
0 0 2
0 0 0
B
|
|
=
|
|
' ¹
şi
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
|
|
=
|
|
' ¹
.
(5p) a) Să se demonstreze că
3
A B I = + şi să se calculeze
3
B ;
(5p) b) Să se calculeze
n
A , n N
·
e ;
(5p) c) Să se calculeze
1
n
k
k
S A
=
=
_
.
2. Fie polinomul
j ¦
P R X e ,
4 3 2
2 4 24 P X X X X = + + ÷ ÷ .
(5p) a) Să se determine restul la împărţirea lui P cu
2
4 X ÷ ;
(5p) b) Să se calculeze
4
1
1
k
i
S
a
=
=
_
, unde , 1, 4
i
a i = sunt rădăcinile polinomului P ;
(5p) c) Să se demonstreze că P nu are toate rădăcinile reale.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcţiile , , : f g h R R
·
÷ , , ) , ) 1 f x arctg x = + , , )
1
g x arctg
x
= , , ) h x arctgx = .
(5p) a) Demonstraţi că , ) , )
2
2
1
h x g x
x
' ' ÷ =
+
;
(5p) b) Să se calculeze
2
1
2 1
x x
arctg
x
'
| + ÷
|
+
' ¹
(folosind, eventual, formula
1
x y
arctgx arctgy arctg
xy
÷
÷ =
+
)
(5p) c) Să se demonstreze că
2 2
2
1 1 1
2 2 1 1
x x x
arctg arctg arctg
x x x x
' '
'
| | ÷ + ÷ |
+ =
| | |
+ + +
' ¹
' ¹ ' ¹
.
2. Fie funcţia : ;
2 2
f R
t t |
÷ ÷
|
' ¹
, , ) f x ctgx = şi integrala definită
4
6
n
n
I ctg xdx
t
t
=
}
, n N e .
(5p) a) Să se demonstreze că , )
2
1 0 ctgx ctg x
'
+ + = ;
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
92
(5p) b) Să se calculeze
0
I şi
2
I ;
(5p) c) Să se demonstreze că
1
2 2 2
3 3 1
2 1
n
n n
I I
n
÷
÷
÷
+ =
÷
.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 63
Prof. Oláh Csaba
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se calculeze
, ) , ) , )
, ) , ) , )
10 8 2
9 7 1
1 1 ... 1
1 1 ... 1
i i i
i i i
÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷
.
(5p) 2. Să se rezolve ecuaţia următoare în R :
, )
2
2
1
2 1
1
x x
x
+ + =
+
.
(5p) 3. Să se rezolve sistemul pe R R × :
3 3
1 1
1
16
x y
x y
¦
+ =
¦
´
¦
+ =
¹
.
(5p) 4. Să se afle numărul termenilor raţionali ai dezvoltării
, )
40
3
2 3 + .
(5p) 5. Fie punctul , ) 3; 5 A ÷ în sistemul ortogonal xOy , B simetricul lui Afaţă de origine.
Să se afle coordonatele punctului C din cadranul I astfel încât triunghiul ABC să fie isoscel şi
dreptunghic în C .
(5p) 6. Să se demonstreze că
1 1 1
2 5 8 4
arctg arctg arctg
t
+ + = .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
93
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie sistemul liniar
2
1
1
2 1
x y z m
mx y mz m
x my mz m m
¦ + + = +
¦
+ + = +
´
¦
+ + = ÷ +
¹
, m R e iar
1 1 1
1
1 2
A m m
m m
|
|
=
|
|
' ¹
matricea sistemului.
(5p) a) Să se calculeze det A;
(5p) b) Să se demonstreze că 1 m = sau
1
2
m = 2 rangA ¬ > ;
(5p) c) Să se demonstreze că
1
\ ;1 , ,
2
m Z x y z Z
¦ ¹
e ¬ e
´ `
¹ )
.
2. Fie operaţia algebrică
2 2
1 1 x y x y y x · = ÷ + ÷ ,
j ¦
, 1;1 x y e ÷ .
(5p) a) Să se demonstreze că " " · este lege de compoziţie internă pe intervalul
j ¦
1;1 I = ÷ ;
(5p) b) Să se demonstreze că " " · este asociativă pe intervalul
j ¦
1;1 ÷ ;
(5p) c) Să se calculeze
4 6 2 6 2
5 4 4
÷ +
· · .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcţia : f R R
+
÷ , , )
, )
2
ln 1 x
f x x e
+
= .
(5p) a) Să se calculeze , ) f x ' ;
(5p) b) Să se afle limita
, ) , )
1
1
lim
1
x
f x f
x
÷
÷
÷
;
(5p) c) Să se studieze monotonia funcţiei f pe domeniul maxim de definiţie.
2. Fie funcţia : f R R
+
÷ , , )
2
3
1
3 1
x
f x
x x
+
=
+ +
.
(5p) a) Să se calculeze , ) , ) F x f x dx =
}
;
(5p) b) Să se demonstreze că aria cuprinsă între axele Ox si Oy , dreapta 1 x = şi graficul
funcţiei f este
1
ln5
3
;
(5p) c) Să se calculeze
2 2
3 2 3
1
lim
3
n
n
k
n k
n kn k
÷·
=
+
+ +
_
.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
94
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 64
Prof. Oláh Csaba
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se calculeze
, ) , )
1
lg 5 2 7 lg 5 2 7 lg
1000
÷ + + ÷ .
(5p) 2. Dacă
1
x ,
2
x sunt rădăcinile ecuaţiei
2
2 2 1 0 x x + ÷ = să se demonstreze că
1 2
1 2
1 1
2 2x x Q
x x
|
+ + e
|
' ¹
.
(5p) 3. Să se rezolve ecuaţia următoare pe intervalul , ) 0;t : 3 cos sin 1 x x ÷ = .
(5p) 4. În maxim câte puncte se pot intersecta un triunghi, un pătrat şi un cerc?
(5p) 5. Fie punctele , ) 1; 2 A , , ) 2; 3 B şi , ) 3; C n în sistemul cartezian. Să se afle valoarea lui
n astfel încât 0 AB BC =
¸¸¸¸ ¸¸¸¸
.
(5p) 6. Să se demonstreze că in orice triunghi ABC este adevărată următoarea relaţie
2
sin sin sin
2
pr
A B C
R
=
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie , )
2 k
A M R e ,
, )
, )
1
!
1
sin1
1
cos cos 1
k
k k
k k
A
k k
|

|
+
|
=
|
|
+
' ¹
, k N
·
e .
(5p) a) Să se calculeze
1
A ;
(5p) b) Să se demonstreze că , )
1
! 1 ! 1
n
k
k k n
=
= + ÷
_
;
(5p) c) Să se calculeze suma
1
n
k
k
S A
=
=
_
.
2. Fie operaţia algebrică
1
x y
x y
xy
+
· =
+
, , ) , 1;1 x y e ÷ .
(5p) a) Să se demonstreze că " " · este lege de compoziţie internă pe intervalul , ) 1;1 I = ÷ ;
(5p) b) Să se demonstreze că , ) , I · este grup abelian (fără a verifica asociativitatea);
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
95
(5p) c) Să se demonstreze că există un izomorfism între , ) , R
+
şi , ) , I · , , ) : 1;1 f R
+
÷ ÷ ,
, )
1
1
x
f x
x
o ÷
=
+
, R o e .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie { ; \ 1 x R
·
e .
(5p) a) Să se calculeze , ) , ) , )
2 4
1 1 1 x x x + + + ;
(5p) b) Să se demonstreze că , ) , )
4
2
1
1
1 1
1
n
n
k
k
x
x x
x
=
÷
+ H + =
÷
;
(5p) c) Să se calculeze limita
, ) , )
2 2
1
4
1
1 1
lim
n
k
k
n
n
k
k
x x
x
=
÷·
=
÷ H +
_
.
2. Fie funcţiile : f R R
·
÷ , , )
1
f x arctg
x
= , : g D R ÷ , , )
, ) ln arctgx
g x e = . Să se
calculeze următoarele primitive:
(5p) a) , ) f x dx
}
;
(5p) b) , ) g x dx
}
;
(5p) c)
2
1
2
x
arctg dx
x
÷
}
.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 65
Prof. Enache Paul
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se rezolve ecuaţia : log
2
x+log
3
x=1.
(5p) 2. Să se determine valorile parametrului real m , asfel încât ecuaţia x
2
+x+m=0 să aibă soluţii
reale şi distincte.
(5p) 3. Dacă tg
2
7
2
=
o
, să se calculeze E=
o o
o o
cos sin
cos sin
÷
+
(5p) 4. Se dă o mulţime cu 6 elemente. Să se calculeze probabilitatea ca alegând aleator o
submulţime a sa , aceasta să aibă 3 elemente.
(5p) 5. În planul cartezian se consideră vectorii coliniari j i k u
¸ ¸
¸
2 + = şi j i v
¸ ¸
¸
3 ÷ = . Să se afle k
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
96
(5p) 6. Fie dreapta d de ecuaţie 8x-15y+m=0 şi punctul M(1,1). Să se determine mulţimea
A={me R / distanţa de la M la d este 1}.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se dă matricea A=
|
|
|
¹
|

'

÷
m
x x
x
2 1
1
3 2
, cu m şi x numere reale.
(5p) a) Calcutati detA
10
(5p) b) Determinaţi m astfel încât matricea să fie inversabilă pentru orice număr real x.
(5p) c) Pentru x=2 şi m=2 calculaţi inversa matricei A.
2. Se consideră polinomul f=X
4
+aX
3
+2X
2
+bX+c , cu coeficienţi reali
(5p) a) Să se determine a pentru care rădăcinile lui f verifică . 5
2
4
2
3
2
2
2
1
= + + + x x x x
(5p) b) Pentru a =3 , să se determine b şi c astfel încât f să admită rădăcina x
1
=1+i.
(5p) c) Pentru valorile determinate să se rezolve ecuaţia (f(x))
2
=0.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. .Se consideră funcţia f: D÷R , f(x)=
b ax x
x
+ +
+
2
1
,a,beR , unde D este domeniul maxim
de definiţie.
(5p) a) Să se calculeze f ’(x).
(5p) b) Să se determine a şi b astfel încât f să admită un punct de extrem în x=1 şi asimptota
verticală x= -2.
(5p) c) Pentru a=7 şi b= 10 să se găsescă suma punctelor de extrem local ale lui f.
2. Se consideră funcţiile f
n
: R÷ R , unde f
1
(x)=1 şi f
n+1
(x)=
}
x
n
dt t f
1
) ( , ( ¬) x
e
R ,
( ¬) ne N*.
(5p) a) Să se determine f
2
şi f
3.
(5p) b) Să se calculeze f
n
, unde n
e
N*.
(5p) c) Să se calculeze ). 3 ( lim
n
n
f
· ÷
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
97
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 66
Prof. Enache Paul
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se rezolve ecuaţia x
2
-3| | x -4=0.
(5p) 2. Se dă funcţia f : R÷ R , f(x)=2x+3. Să se rezolve ecuaţia (f f f )(x)=x.
(5p) 3. Să se rezolve ecuaţia sin2x-4cosx=0
(5p) 4. O clasă este formaţă din 13 băieţi şi 17 fete.Care este probabilitatea ca alegând o grupă de 5
elevi ce pleacă într-o excursie , aceasta să nu conţină niciun băiat.
(5p) 5. . În planul ortonormat xOy se consideră vectorii j i u
¸ ¸
¸
+ = şi . 2 j m i v
¸ ¸
¸
+ = Să se determine
m astfel încât vectorii să fie perpendiculari.
(5p) 6. Să se determine numărul real b astfel încât dreptele de ecuaţii x+2y-3=0 ,
2x+y+6=0 şi 5x+by-1=0 să fie concurente.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. . Se consideră sistemul :
¦
¹
¦
´
¦
= + + ÷
e + = ÷ + ÷ + ÷
= + + + +
. 1 2 3 ) 1 4 (
, 1 ) 2 ( ) 1 2 ( ) 1 2 (
) 1 ( ) 1 2 ( 3
az ay x a
R a a z a y a x a
a z a y a ax
(5p) a) Calculaţi determinantul sistemului.
(5p) b) Determinaţi valorile lui a pentru care sistemul este compatibil determinat.
(5p) c) Pentru a } 1 , 1 { ÷ e studiaţi natura sistemului şi în caz de compatibilitate determinaţi
solutiile sistemului.
2. Se consideră polinoamele f,g cu coeficienţi reali , f(X)=(X+1)
302
+X+a , g(X)=X
2
+3X+3.
(5p) a) Dacă x
1
, x
2
sunt rădăcinile lui g , să se calculeze
2 1
1 1
x x
+ .
(5p) b) Să se determine restul împărţirii polinomului (X+1)
300
la g.
(5p) c) Să se determine numărul real a astfel încât f să fie divizibil cu g.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. . Se consideră funcţia funcţia f : R
÷
R ,f(x)=
n n
n
n
x
x
4 2
2 4
3
lim
+
+
· ÷
.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
98
(5p) a) Să se expliciteze funcţia f .
(5p) b) Studiaţi continuitatea funcţiei f .
(5p) c) Studiaţi derivabilitatea funcţiei f.
2. Se consideră funcţia f: [1,3] ÷R , f(x)=
1
1
+ ÷ a x

(5p) a) Să se arate că funcţia f este integrabilă oricare ar fi numărul real a.
(5p) b) Să se calculeze I(a)=
}
3
1
) ( dx x f , pentru aeR .
(5p) c) Calculaţi
}
2
0
. ) ( da a I
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 67
Prof. Enache Paul
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se rezolve în R ecuaţia (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)=120.
(5p) 2. Determinaţi numărul de funcţii f:R R ÷ care verifică f
2
(x)-f(x)+1=0, pentru orice x număr
real.
(5p) 3. Să se rezolve ecuaţia : log
x
(1-x)+log
1-x
x=
2
5
.
(5p) 4. Să se afle numărul de funcţii strict crescătoare definite pe A={1,2,3,4,5} cu valori în
B={1,2,3,4,5,6,7}.
(5p) 5. Să se arate că 8cos
2
x
cos
4
x
cos
8
x
=
sin
sin
8
x
x
, pentru orice x (0, )
2
t
e
(5p) 6. Dacă vectorii a
÷
şi b
÷
verifică 1, 2, 7 a b a b
÷ ÷ ÷ ÷
= = + = , să se calculeze a b
÷ ÷
÷ .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Se consideră
4
S o e ,
1 2 3 4
2 3 4 1
o
|
=
|
' ¹
.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
99
(5p) a) Să se calculeze m( o ).
(5p) b) Să se calculeze o
2011
.
(5p) c) Să se rezolve ecuaţia o
5
x=xo .
2. Se dau f
n
,geR[X] , neN* , unde f
n
=X
3n
+ax+b , g=X
2
+X+1.
(5p) a) Să se determine a şi b astfel încât f
3
să admită rădăcina x
1
=i.
(5p) b) Să se calculeze
6
1
1
k
k
x
=
_
, unde x
1
,x
2
,....,x
6
eC sunt rădăcinile lui f
2
, iar b≠0 .
(5p) c) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât f
n
să fie divizibil cu g.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se dă funcţia f:R\{0,-2} ÷R ,f(x)=
1
( 2) x x +
.
(5p) a) Să se determine asimptotele lui f.
(5p) b) Să se determine intervalele de monotonie ale lui f.
(5p) c) Să se calculeze
1
4
lim( ( ))
3
n
n
n
k
f k
÷·
=
_
.
2. Se consideră funcţia f:R÷R , f(x)=
2
1 x ÷ .
(5p) a) Să se arate că f admite primitive pe R.
(5p) b) Să se determine o primitivă a restricţiei lui f la intervalul [1,+∞ ).
(5p) c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de
ecuaţii
x= - 2 şi x=2 .
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 68
Prof. Enache Paul
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se rezolve ecuaţia
1
1 1 1
2
x ÷ ÷ ÷ = .
(5p) 2. Aflaţi numărul real m pentru care graficul funcţiei f:R÷R , f(x)=x
2
-6x+m este tangent
axei Ox.
(5p) 3.Găsiţi primul termen şi raţia unei progresii aritmetice (a
n
)
1 n>
, dacă a
1
+a
2
+…+a
25
=39 şi
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
100
2a
3
-a
7
=-4.
(5p) 4. Care este probabilitatea ca alegând aleator o funcţie f:{1,2,3}÷{1,2,3,4}, aceasta să fie
injectivă ?
(5p) 5.Determinaţi o eR pentru care vectorii (2 1, 5) a o
÷
÷ şi (1,1 ) b o
÷
+ sunt coliniari.
(5p) 6. Arătaţi că sin
5
12
t 2
sin
12 2
t
÷ = .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Se consideră sistemul
1
1
1
x y mz
x my z
mx y z
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, m număr real.
(5p) a) Calculaţi determinantul sistemului , notat D.
(5p) b) Determinaţi m astfel încât D=0.
(5p) c) Analizaţi natura sistemului pentru m=1 şi pentru m= -2 , iar în cazul în care este compatibil
rezolvaţi-l.
2. Se consideră mulţimea G=
2 1
( ) / *
2(1 ) 2 1
a a
A a a R
a a
¦ ¹ ÷ ÷ |
= e
´ `
|
÷ ÷
' ¹
¹ )
(5p) a) Arătaţi că dacă A(a) şi A(b)eG ,atunci A(a)A(b)eG.
(5p) b) Arătaţi că G este grup cu înmulţirea matricelor.
(5p) c) Arătaţi că grupul de la punctul b) este izomorf cu grupul R* înzestrat cu înmulţirea
numerelor.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se dă funcţia f:R÷R , f(x)=
2
, 0
1
, 0
1
ax b x
x
x
x
+ s ¦
¦
÷ ´
>
¦
+ ¹
,unde a şi b sunt numere reale.
(5p) a) Să se determine a şi b astfel încât f să fie derivabilă pe R.
(5p) b) Pentru a=1 şi b= -1 , să se afle asimptotele orizontale şi verticale ale lui f.
(5p) c) Pentru a=1 şi b= -1 , să se determine punctele de extrem local ale lui f.
2. Se consideră funcţia f:[0,+∞ ) ÷R , f(x)=
1
, 0
0, 0
x x
x
x
¦

>
¦

¸ ] ´
¦
=
¹
(5p) a) Să se cerceteze dacă funcţia admite primitive pe intervalul
1
, )
2

¸
.
(5p) b) Să se arate că f este integrabilă pe intervalul
1 1
,
2 n n


+
¸ ]
, unde neN* şi să se calculeze
1
1
2
( )
n
n
f x dx
+
}
.
(5p) c) Arătaţi că f admite primitive pe [1, ) +· şi determinaţi o primitivă a sa pe acest interval.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
101
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 69
Prof. Ileana Rîcu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinaţi numărul complex z ştiind că 2 9 z z i + = +
5p 2. Rezolvaţi ecuaţia:
2 1 3 1
5 4
x x + ÷
=

¸ ]
5p 3. Fiind dată ecuaţia mx
2
– m(3x+10) –(x
2
+3x+10)=0,să se determine meRastfel încât
rădăcinile să fie una inversa celeilalte.
5p 4.Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării
, )
50
5
4 1 +
5p 5.Sa se scrie ecuaţia înălţimii dusă din A în ∆ABC ştiind că A(0;9),B(2;-1) si C(5;-3)
5p 6.Rezolvati in Rinecuatia: , ) , )
1
ln 2 ln 3 ln 1
2
x x x s ÷ ÷ +
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Se da matricea
2 2 2
1 1 1
2 3 ;
2 3
M m m
m
|
|
= e
|
|
' ¹
R
5p a)Să se rezolve ecuaţia det(M)=0.
5p b) Se consideră sistemul de ecuaţii liniare:
2 2 2
0
2 3 0
2 3 0
x y z
mx y z
m x y z
¦ + + =
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
;sa se determine mulţimea
valorilor lui mpentru care sistemul admite numai soluţia banală.
5p c) Să se rezolve sistemul pentru m=2 .
2. Fie matricea
2
1 0
1 ,
2
0 0 1
a
a
a
A a a
|
|
|
= ÷ ÷ e
|
|
' ¹
R şi
mulţimea , )
2
3
1 0
/ ; 1 ,
2
0 0 1
a
a
a
G A A A a a
¦ ¹ |
¦ ¦ |
¦ ¦
|
= eM = ÷ ÷ e
´ `
|
¦ ¦
|
¦ ¦
' ¹ ¹ )
R R .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
102
5p a) Demonstraţi egalitatea , ,
a b a b
A A A a b
+
= ¬ eR
5p b) Demonstraţi că mulţimea (G,·) are structură de grup,unde ,,·" reprezintă operaţia de
înmulţire a matricelor.
5p c) Arătaţi că , ) , ) , , G + = R
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcţia { ; , )
, )
2
: \ 1 ; ; ,
1
x a
f f x a b
bx
+
÷ = e
÷
R R R
5p a)Să se determine a şi b astfel încât graficul funcţiei f să admită dreapta de ecuaţie y=x+3
asimptotă oblică.
5p b) Pentru a=b=1,să se demonstreze că , )
, ) , )
, )
2
1 3
; 1
1
x x
f x x
x
+ ÷
' = =
÷
5p c) Pentru a=b=1,să se demonstreze că f(x)≥8, , ) , ) 1, x ¬ e ·
2. Folosind eventual inegalitatea : , ) ln 1 , 0,
1
x
x x
x
+ > ¬ >
+
să se arate că:
5p a) , ) , )
2
1
3
1 ln 1
2
x x dx + + >
}
5p b) , )
1
1
0
1 1
x
e x dx
+
÷ < +
}
5p c)Să se calculeze aria determinată de graficele funcţiilor f,g :[1;2]→ R ,f(x)=ln(1+x)
, , )
1
x
g x
x
=
+
şi dreptele de ecuaţii x=1,x=2
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 70
Prof. Ileana Rîcu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1.Fie
1 3 i
z
i
÷
= ;calculaţi z
6
.
5p 2. Să se rezolve ecuaţia:
1 1
3 2
x
¦ ¹
+ =
´ `
¹ )
5p 3. Să se afle coordonatele centrului de greutate al ∆ABC,unde A(2;3),B(-2;5),C(-3;2).
5p 4. Să se rezolve ecuaţia:3(1+cosx)=2sin
2
x
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
103
5p 5. Să se determine x ştiind că termenul al 3-lea al dezvoltării binomului
, )
5
lg x
x x + este egal
cu 1000000.
5p 6. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele P(2,-1),A(1,2),B(4,1).Să
se determine lungimea vectorului PA PB +
¸¸¸¸ ¸¸¸¸
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Fie matricea
cos sin
,
sin cos
A
o o
o
o o
÷ |
= e
|
' ¹
R
5p a) Determinaţi rangul matricei A.
5p b) Stabiliţi dacă matricea A este inversabilă şi,în caz afirmativ,calculaţi inversa sa.
5p c) Calculaţi A
n
, n
·
eN
2. Pe Rconsiderăm legea de compoziţie ,,◦ ” definită prin 5, x y x y x = + + ¬ e R
5p a) Determinaţi elementul neutru pe care îl admite legea de compoziţie
5p b) Rezolvaţi în Recuaţia 2 4 6 5
x x
= +
5p c) Se consideră numărul
, ) , ) , ) , )
5 2 5 3 5 4 5 ..... 20 5 a = ÷ ÷ ÷ .Să se arate că
20 21 a < <
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcţia , ) , )
1
: , 2 cos
x
f f x x e
÷
÷ = + R R
5p a)Arătaţi că f(x) >0. x ¬ eR.
5p b) Arătaţi că 2 cos cos sin
4
x x x
t |
÷ = +
|
' ¹
, x ¬ eR.
5p c) Stabiliţi monotonia funcţiei date
2. Fie şirul , )
n
n
I
·
eN
definit prin , )
1
0
1
n
x
n
I x e dx = ÷
}
5p a)Arătaţi că funcţia j ¦ , ) , ) : 0;1 , 2
x
F F x x e ÷ = ÷ R este o primitivă a funcţiei
j ¦ , ) , ) : 0;1 , 1
x
f f x x e ÷ = ÷ R
5p b) Arătaţi că , )
1
1 1
n n
I n I
+
= + ÷
5p c) Deduceţi că ,
1
n
e
I n
n
·
s ¬ e
+
N
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
104
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 71
Prof. Ileana Rîcu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Calculaţi suma
2
2
1
log 1
n
k
S
k
=
|
= ÷
|
' ¹
_
(5p) 2. Fie funcţia , )
2
: , 2 2 f f x x x ÷ = + + R R .Să se determine imaginea funcţiei date.
(5p) 3.Calculaţi suma:
1 2 1
1 1 1
....
n
n n n
C C C
+
+ + +
+ + +
(5p) 4.Să se afle exponentul puterii binomului
, )
3 2 1
n
a a
÷
+ ştiind că coeficienţii binomiali
ai termenilor al 4-lea şi al 6-lea sunt egali între ei.
(5p) 5. Trapezul isoscel ABCD are bazele j AB¦ şi j CD¦ şi lungimea înălţimii egală cu 6. Să
se calculeze AC BD +
¸¸¸¸ ¸¸¸¸
(5p) 6. Fie
2
0; /
2 2
D x tgx
t t
t
¦ ¹ |
= e < <
´ `
|
' ¹ ¹ )
.Demonstraţi că este adevărată relaţia
, ) , ) , tg ctgx ctg tgx x D > ¬ e
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie
, )
1
1 3
2
i e = ÷ + si
2
1
1
A
e
e
|
=
|
' ¹
(5p) a)Calculaţi rang(A).
(5p) b) Arătaţi că
1
2 ,
n n
A A n
÷ ·
= ¬ eN
(5p) c) Determinaţi numărul
n
a eRastfel încât
2 3 4
....
n
n
A A A A a A + + + + = , , 2 n n e > N
2. Se consideră inelul , )
12
, , + Z şi matricea , )
3 12
1 0 5
1 2
4 3 1
A x M
. . .
. . .
. . .
|
|
|
= e
|
|
|
' ¹
Z
(5p) a) Calculaţi suma elementelor inversabile din
12
Z
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
105
(5p) b) Determinaţi mulţimea valorilor lui
12
x eZ pentru care matricea A este inversabilă.
(5p) c)Pentru 0 x
.
= , rezolvaţi în , )
3 12
M Z ecuaţia
1 0 2
2 1 0
0 2 1
YA
. . .
. . .
. . .
|
|
|
=
|
|
|
' ¹
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.Fie funcţia j ) : 0, f +· ÷R,definită prin , )
, )
2
1, 0
1
3 2ln 1, 0
2
x
f x
x x x
= ¦
¦
=
´
÷ + >
¦
¹
(5p) a) Studiaţi continuitatea funcţiei date pe domeniul de definiţie.
(5p) b) Studiaţi derivabilitatea funcţiei date în x
0
=0 şi arătaţi că , ) , ) 2 1 ln f x x x ' = ÷ pentru
0 x ¬ >
(5p) c) Scrieţi ecuaţia tangentei la curba reprezentativă a funcţiei f în punctul de abscisă
x=1
2. Se consideră şirul , )
1
0
, cos
n
n n
n
I I n x xdx
·
e
=
} N
(5p) a)Calculaţi I
1
(5p) b) Dacă j ¦ : 0;1 g ÷R este o funcţie continuă ,calculaţi , )
1
0
lim
n
n
x g x dx
÷·
}
(5p) c)Arătaţi că , )
1
0
cos1 sin cos ,
n
n
I x x x x dx n
·
= + ÷ ¬ e
}
N
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 72
Prof. Ileana Rîcu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Se dau numerele a= -3 şi b=12.Să se insereze între a şi b cinci numere care
împreună cu a şi b să formeze o progresie aritmetică.
(5p) 2. În planul complex se consideră punctele A,B,C,D ale căror afixe sunt z
A
=1+i ; z
B
= - 2+2i ;
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
106
z
C
= -3-i ;z
D
= -2i.Calculaţi
A C
B D
z z
z z
÷
÷
şi stabiliţi natura patrulaterului ABCD.
(5p) 3. Rezolvaţi sistemul:
2
2 3 15
2 3 3
x y
x y
¦ ÷ =
¦
´
÷ =
¦
¹
(5p) 4.Se dă funcţia , )
2
2
: , ,
1
x x a
f f x a
x x
÷ +
÷ = e
+ +
R R R.Să se determine a astfel încât
1
Im ;3
3
f

e

¸ ]
.
(5p) 5. Fie vectorii
1
2 3 v i j = +
¸¸ ¸ ¸
şi
2
4 v i j = ÷
¸¸¸ ¸ ¸
.Să se determine lungimile diagonalelor
paralelogramului construit pe vectorii
1
v
¸¸
şi
2
v
¸¸¸
.
(5p) 6. Demonstraţi următoarea egalitate
trigonometrică:
cos sin cos sin
2 2
cos sin cos sin
tg
o o o o
o
o o o o
+ ÷
÷ =
÷ +
,
, ) \ 2 1
4
k
k
t
o
e
¦ ¹
e +
´ `
¹ )
Z
R
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie matricele , )
3
1 1
2 2
1 1
2 2
1 1
2 2
a a
A a a
a a
|
÷
|
|
|
= ÷ eM
|
|
|
÷
|
' ¹
R .
(5p) a) Determinaţi rangul matricei A.
(5p) b)Care sunt valorile lui aeR pentru care matricea este inversabilă?
(5p) c) Pentru a=0,calculati
1
A
÷
2.Fie
j ¦ , )
2
2
0
, 1
n
n
k
k
k
f X f X X a X
=
e = + + =
_
R
(5p) a) Să se afle
1 3 2 1
....
n
a a a
÷
+ + +
(5p) b) Să se afle restul împărţirii lui f la , )
2
2 X + .
(5p) c) Să se rezolve în C acuaţia f(x)=f(-x).
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcţia { ; , )
1
: \ 2 , ,
2
ax
f f x a
x
÷
÷ ÷ = e
+
R R R
(5p) a) Să se determine a eR astfel încât tangenta în (0;f(0)) să formeze cu semiaxa Ox un
unghi de 30

.
(5p) b)Pentru ce valori ale lui a funcţia este strict crescătoare?
(5p) c)Pentru a=2,determinaţi asimptotele funcţiei obţinute.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
107
2. Se consideră şirul , )
4
0
, , 2
n
n
I tgx dx n n
t
= e >
}
N
(5p) a)Să se demonstreze că
2
1
, , 2
1
n n
I I n n
n
+
+ = e >
+
N şi să se calculeze apoi I
2.
(5p) b)Să se arate că 0
n
I > ,să se stabilească monotonia şi să se precizeze dacă şirul este
convergent.
(5p) c)Demonstraţi că
2
1
, , 2
1
n
I n n
n
+
s ¬ e >
+
N şi calculaţi limita şirului , )
2
n
n
I
>
.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 73
Prof. Ileana Rîcu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Suma a trei numere în progresie aritmetică este 9.Adăugându-le numerele 1,1,respectiv3,
obţinem trei numere în progresie geometrică.Să se afle numerele iniţiale.
(5p) 2.Fie A mulţimea soluţiilor ecuaţiei
2011 11
7 2
x x + +
=

¸ ]
.Calculaţi suma
x A
S x
e
=
_
(5p) 3. Să se rezolve ecuaţia:
, ) , )
2
5 2
log log 4 1 x x + =
(5p) 4.În ∆ABC avem , ) 45 m A =

< ,AB=a,
2 2
3
AC a = .Calculaţi tgB.
(5p) 5. Se consideră punctele A(-5;8), B(-2;a) şi C(b;1).Să se determine a,beR ştiind că
3 5 0 AB BC AC + + =
¸¸¸¸ ¸¸¸¸ ¸¸¸¸ ¸
(5p) 6.Fie ∆ABC şi punctele M,N,P astfel încât
1
3
MA MB = ÷
¸¸¸¸ ¸¸¸¸
,
2
3
NC NA = ÷
¸¸¸¸ ¸¸¸¸
,
2
9
PC PB =
¸¸¸¸ ¸¸¸¸
.
Arătaţi că punctele M,N,P sunt coliniare.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie matricea
1 0 0
1 1 0
1 1 1
A
|
|
=
|
|
' ¹
şi
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
|
|
=
|
|
' ¹
(5p) a) Să se scrie matricea A sub forma : A = I
3
+ B, unde BeM
3
(Z) , astfel încât: B
3
= O
3
.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
108
(5p) b) Să se demonstreze că
, )
1 0 0
1 0 ,
1
1
2
n
A n n
n n
n
·
|
|
|
= ¬ e
|
|
+
|
|
' ¹
N .
(5p) c) Să se calculeze suma:
1
.
n
k
n
k
S A n
·
=
= ¬ e
_
N
2. Se consideră polinomul j ¦
4
, f X eZ de forma
3
3 f X X
.
= + .
(5p) a)Determinaţi rădăcinile polinomului f.
(5p) b) Descompuneţi polinomul f peste
4
Z
(5p) c)Calculaţi
1 1 1 2
S S S S + ÷ ,unde
3 3 3
1 1 2 3
S x x x = + + şi
4 4 4
2 1 2 3
S x x x = + + ,iar
1 2 3
; , x x x
sunt rădăcinile polinomului f.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcţia { ; , )
2
: \ 1 , ; 0
1
ax
f f x a
x
÷ ÷ = >
+
R R .
(5p) a)Să se determine a>0 ştiind că funcţia admite asimptotă oblică care este paralelă cu
prima bisectoare.
(5p) b) Să se determine a>0 ştiind că distanţa dintre punctele de extrem ale funcţiei este
10.
(5p) c)Pentru a=1 să se determine punctele în care tangenta la grafic este paralelă cu a
doua bisectoare.
2. Fie funcţia , )
2
: , 16 f f x x ÷ = ÷ R R .
(5p) a) Să se determine aeR astfel încât funcţiei să i se poată aplica teorema lui Rolle pe
intervalul [a;a+5] .
(5p) b) Să se calculeze
, )
4
0
1
lim
x
x
dt
f t
}
×
.
(5p) c) Să se afle aria porţiunii plane cuprinsă între graficul funcţiei şi axa Ox.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
109
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 74
Prof. Ileana Rîcu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Fie , )
{ ;
2 2 2 2
; / 6 68 2 2 3 16 A x y x y xy si x y xy = e × + + = + ÷ = R R .Calculaţi
suma
, )
, ) ; x y A
S x y
e
= +
_
(5p) 2. Să se determine x eR astfel încât următoarele numere:
3 1
5
x +

¸ ]
;4x-1;
5
x
să fie în
progresie aritmetică, unde [α ] reprezintă partea întreagă a lui α eR .
(5p) 3. Să se calculeze f ((1,4]) pentru funcţia de gradul al doilea definită prin
, )
2
4 3 f x x x = ÷ +
(5p) 4. Să se calculeze expresia:E , )
0 2 4 6 2
..... 1
k
k
n n n n n
E C C C C C = ÷ + ÷ + + ÷
(5p) 5. Corzile [AB] şi [CD] ale cercului C (O, r ) sunt perpendiculare şi se intersectează în punctul
P. Determinaţi valoarea parametrului m pentru care are loc relaţia:
5 PA PB PC PD mPO PO BA DC + + + + = + +
¸¸¸¸ ¸¸¸¸ ¸¸¸¸ ¸¸¸¸ ¸¸¸¸ ¸¸¸¸ ¸¸¸¸ ¸¸¸¸
(5p) 6. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(-2, 0) şi B(0,1). Fie A’ mijlocul
segmentului [OA] şi B’ simetricul lui B faţă de origine. Să se determine punctul de intersecţie
al dreptei (A’B’) cu prima bisectoare a axelor de coordonate.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie a eR şi matricea , )
3
3 1 1
1 1 1
2 4 1
A M
÷ |
|
= ÷ e
|
|
' ¹
R
(5p) a) Calculaţi , )
3
det A aI ÷ .
(5p) b) Determinaţi aeR astfel încât matricea
3
A aI ÷ să aibă rang minim.
(5p) c) Determinaţi matricele , )
3 1
x
X y M
z
×
|
|
= e
|
|
' ¹
R cu proprietatea AX=2X.
2. Fie G=(-1;1) şi legea : ,
1
x y
G G G x y
xy
+
× ÷ =
+

(5p) a)Arătaţi că G este parte stabilă a lui R faţă de ,,◦ ”.
(5p) b) Studiaţi existenţa elementului neutru faţă de legea ,,◦ ”.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
110
(5p) c)Rezolvaţi în G ecuaţia
1 1
1
2 4
x x
| |
=
| |
' ¹ ' ¹

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.Fie funcţia , ) : , 1
x
f f x e x ÷ = ÷ ÷ R R
(5p) a) Să se determine extremele funcţiei f.
(5p) b) Să se arate că , ) 0, f x x > ¬ eR
(5p) c) Să se demonstreze că
2
1
0
1
4
x
e dx
e
t
÷
s s
}
2. Se consideră funcţia , ) , )
, )
2
ln
: 0; ,
n
n n
x
f f x
x
+· ÷ = R .
(5p) a) Să se demonstreze că , ) , ) j ¦
1 2
0, 1; f x f x x e ÷ > ¬ e .
(5p) b)Să se determine aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f
1
şi f
2
şi
dreptele de ecuaţii x=1,respectiv x=e .
(5p) c) Să se determine volumul corpului de rotaţie C
g
,determinat de funcţia
, ) , ) , ) j ¦
1 2
, 1; g x x x f x f x x e = ÷ e
¸ ]
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 75
Prof. Adrian Stan
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se rezolve în C ecuaţia:
3
2 x x ÷ = ;
(5p) 2. Câte numere de telefon de zece cifre distincte se pot forma cu cifrele de la 0 la 9 ?
(5p) 3. Să se rezolve în Recuaţia: 3 9 27 39.
x x x
+ + =
(5p) 4. Să se calculeze suma: 3 + 8 + 13 + ....+158;
(5p) 5. Să se calculeze:
, )
2
2 1
(1 3) 2 3 3 ( 3 2)
÷
+ ÷ ÷ + ÷ ;
(5p) 6. Să se scrie ecuaţia dreptei ce trece prin punctul A(-4;2) şi este perpendiculară pe
dreapta de ecuaţie 2x – y + 2 = 0;
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
111
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. În mulţimea
3
( ) M C se consideră matricea
0 1 0
0 0 1
0 0 0
A
|
|
=
|
|
' ¹
.
(5p) a) Să se calculeze A
2
şi det(A);
(5p) b) Să se determine
3
( ) X M e C astfel încât A X X A = ;
(5p) c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei X
2
= A în
3
( ) M C .
2. Pe Rse defineşte legea de compoziţie 9 x y x y = + + . Se cere:
(5p) a) Să se rezolve ecuaţia 3 9 99
x x
= ;
(5p) b) Să se determine simetricul lui 10;
(5p) c) Să se determine cel mai mic număr natural n pentru care 1 2 3 .... 37. n)
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia : f ÷ R R ,
3 2
1, 1
( )
ln , 1.
x x
f x
x x
¦
÷ s ¦
=
´
)
¦
¹
.
(5p) a) Să se studieze continuitatea funcţiei f în x
0
=1;
(5p) b) Să se calculeze
1
1
( ) (1)
lim ;
1
x
x
f x f
x
÷
(
÷
÷
(5p) c) Să se determine
2 3 2011
2011
( ) ( ) ( ) ... ( )
lim ;
x x x x
x
f e f e f e f e
x
÷·
+ + + +
2.
(5p) a) Fie J ÷

]

¸

2
; 0 :
t
f , f(x)=sin x.
(5p) b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei OX a graficului
funcţiei f ;
(5p) c) Să se calculeze dx x x
n
n
sin lim
1
0

}
· ÷
.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
112
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 76
Prof. Adrian Stan
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se rezolve în R ecuaţia:
2
4 4 3 x x ÷ + = ;
(5p) 2. Câte numere de telefon de şase cifre distincte se pot forma cu cifrele 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 ?
(5p) 3. Fie
1
: , ( ) 2 4. f f x x
÷
÷ = ÷ R R Să se calculeze ( )( 1). f f ÷
(5p) 4. Să se calculeze suma: 2 + 9 + 16 + ....+191;
(5p) 5. Să se calculeze:
, )
2
2 1
(2 2) 4 3 2 ( 5 2)
÷
÷ + ÷ + ÷ ;
(5p) 6. Să se scrie ecuaţia dreptei ce trece prin punctul M(-2;1) şi este paralelă cu dreapta
de ecuaţie -2x + 4y -1 = 0;
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consideră sistemul de ecuaţii
¦
¹
¦
´
¦
= ÷ + +
÷ = + ÷
÷ = + +
4 2 ) 1 (
1 3 2
3
z y x m
z y x
m z my x
, unde . meR
(5p) a) Să se determine R me , ştiind că . 6
2 1 1
1 3 2
1 1
÷ =
÷ +
÷
m
m
(5p) b) Pentru m=2, să se rezolve sistemul de ecuaţii.
(5p) c) Pentru m=0, să se calculeze A
2
unde A este matricea asociată sistemului de ecuaţii.
2. Pe (1; ) · se dă legea de compoziţie 2 x y xy x y = ÷ ÷ + . Se cere:
(5p) a) Să se verifice asociativitatea legii de compoziţie;
(5p) b) Să se calculeze
2011
2 2 ..... 2
termeni

¸¸_¸¸
;
(5p) c) Să se rezolve ecuaţia:
0 1
.... 3 5;
n
n n n
C C C n = ÷
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
113
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie
2
: , ( ) 4 f D f x x ÷ = ÷ R .
(5p) a) Determinaţi domeniul maxim de definiţie D al funcţiei f;
(5p) b) Să se studieze monotonia funcţiei
2
( ) ( ); g x x f x =
(5p) c) Determinaţi asimptota oblică spre +·a funcţiei f.
2. Fie j ¦
1
) ( , 1 ; 0 :
2
+
= J ÷
x
x
x f f .
(5p) a) Să se calculeze ; ) ( ) 1 (
1
0
3
dx x f x +
}
(5p) b) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f, axa OX şi
dreptele de ecuaţii x=0 şi x=1 ;
(5p) c) Să se calculeze limita .
) (
lim
2
0
0
2
x
dt t f
x
x
}
÷
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 77
Prof. Adrian Stan
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se rezolve în N ecuaţia:
1 1
... 1023
n n
n n n
C C C
÷
+ + + = ;
(5p) 2. Câte numere de patru cifre distincte se pot forma cu cifrele 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ?
(5p) 3. Fie
2
: , ( ) 2 4 3. f f x x x ÷ = ÷ + R R Să se determine punctele de pe graficul funcţiei
care au abcisa egală cu ordonata.
(5p) 4. Să se calculeze suma: 1 + 7 + 13 + ....+151;
(5p) 5. Să se calculeze:
3 3 3 3 3
log 81 log 27 log 9 log 3 log 1 ;
(5p) 6. Se dau vectorii
1
(2 1;3) v m÷
¸¸
şi
2
( 2; 2) v m+
¸¸¸
. Să se determine meRastfel încât cei
doi vectori să fie coliniari.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
114
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie matricea
1 1 1
1 1 1 .
1 1 1
A
|
|
=
|
|
' ¹
Se cere:
(5p) a) Să se determine matricea B= A – 3 I
2
;
(5p) b) Să se arate că A∙B= B∙A= O
3
;
(5p) c) Să se calculeze determinantul matricei C = (A+B)
3
;
2. Se consideră polinoamele
2 10 2 10
, [ ], ( ) ( 1) ( 1) 1 f g X f X X X X e = + + + + + R şi
2
( ) 1. g X X = +
(5p) a) Să se descompună polinomul g în factori ireductibili în [ ]. X C
(5p) b) Să se arate că f este divizibil cu g ;
(5p) c) Dacă
20 19
20 19 1 0
( ) ... , ,
i
f X a X a X a X a a = + + + + e R să se determine a
19
.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia : f ÷ R R ,
2
( ) ( 4 2) sin . f x x x x = ÷ + ÷
(5p) a) Să se calculeze '(0); f
(5p) b) Să se arate că ( ) 2, ; f x x s ¬ eR
(5p) c) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţie f în punctul de abcisă x
0
= 0.
2. Fie j ¦ .
3
1
) ( , 5 ; 1 :
+
÷
= J ÷
x
x
x f f
(5p) a) Să se calculeze dx x f x f ) ( ' ) (
5
1

}
unde f ’(x) este derivata de ordinul întâi a funcţiei f.
(5p) b) Să se calculeze volumul corpului de rotaţie obţinut prin rotaţia în jurul axei OX a
graficului funcţiei f ;
(5p) c) Să se arate că . 2 2 ) ( 0
5
1
}
s s dx x f
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
115
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 78
Prof. Adrian Stan
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se rezolve în R ecuaţia:
2
lg( 3 ) 1 x x ÷ = ;
(5p) 2. Într-o urnă sunt 8 bile albe şi 4 bile negre. Care este probabilitatea ca scoţând două
bile din urnă fără a le vedea , acestea să fie albe ?
(5p) 3. Să se determine imaginea funcţiei
2
:[ 1;1] , ( ) 5 6 f f x x x ÷ ÷ = ÷ + R .
(5p) 4. Să se calculeze suma: 1 + 9 + 17 + ....+233;
(5p) 5. Să se calculeze:
1 2 3 2011
2011 2011 2011 2011
... C C C C + + + + ;
(5p) 6. Dacă (0; )
2
a
t
e şi
1
sin
3
a = să se calculeze sin2a.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consideră matricele de forma . 0 ,
0 0
0 1 ln
0 0 1
)
|
|
|
¹
|

'

= a
a
a M
a
(5p) a) Să se arate că 0 , , ) ¬ =

b a M M M
b a b a
.
(5p) b) Să se calculeze determinantul matricei
1 2 3 2011
...... ; M M M M + + + +
(5p) c) Să se calculeze M(a)
100
.
2. Se consideră polinomul
5
[ ] f X eZ ,
2
ˆ ˆ ˆ
( ) ( 2) 3 2. f X X a X a = + + + +
(5p) a) Determinaţi
5
aeZ , ştiind că
ˆ ˆ
(1) 1; f =
(5p) b) Pentru
ˆ
2 a = rezolvaţi ecuaţia
ˆ
( ) 4 f x = în
5
Z ;
(5p) c) Pentru
ˆ
2 a = , să se arate că polinomul f este divizibil cu
ˆ
3. X +
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia { ;
2
7 10
: 4 , ( ) .
4
x x
f f x
x
÷ +
÷ ÷ =
÷
R R
(5p) a) Să se arate că
2
( ) 3 ;
4
f x x
x
= ÷ ÷
÷
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
116
(5p) b) Să se calculeze
( )
lim ;
5
x
f x
x
÷·
÷
(5p) c) Aflaţi x eRastfel încât ( ) ( 4) 0; f x x ÷ s
2. Fie
2
1
2
, 1
: , ( )
2 1, 1
x
xe x
f f x
x x
÷
¦
s
¦
J ÷J =
´
÷ )
¦
¹
.
(5p) a) Să se demonstreze că f admite primitive pe R;
(5p) b) Să se calculeze ; ) (
2
2
dx x f
}
÷
(5p) c) Să se determine parametrul real 1 > a , astfel încât aria suprafeţei plane cuprinse
între graficul funcţiei f, axa OX şi dreptele de ecuaţii x =1 şi x = 2 să fie egală cu a
2
-
16
3
.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 79
Prof. Constantin Telteu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Calculaţi inversul numărului complex 3 z i = + .
(5p) 2. Determinaţi punctul de extrem al funcţiei , )
2
: , 3 4 f f x x x ÷ = ÷ + ÷ R R .
(5p) 3. Într-o progresie aritmetică cu
3 100
0; 194 a a = = ÷ , determinaţi termenul
55
a
(5p) 4. Determinaţi numărul raţional x pentru care:
3 1
5
1
; 0, 1.
x x
x
a a
a a a
a
÷
+

= > =
(5p) 5. Scrieţi ecuaţia mediatoarei segmentului ale cărui capete sunt punctele , ) 1; 2 A şi
, ) 1; 6 B .
(5p) 6. Determinaţi valoarea lui sin x , ştiind că
3
,
2
x
t
t
|
e
|
' ¹
şi
3 5
cos
15
x = .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
117
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie matricea , ) , ) , )
3
2
1 0 0
/ 1 0 ,
2 1
M M a M a a a M
a a
¦ ¹ |
¦ ¦ |
= = e c
´ `
|
¦ ¦ |
' ¹ ¹ )
Ç Ç .
(5p) a) Demonstraţi că , ) , ) , ) , , . M a M b M a b a b = + ¬ eÇ
(5p) b) Calculaţi , ) , )
2011
2 M .
(5p) c) Arătaţi că
3
I M e şi că , )
1
, . a M a M
÷
¬ e - e Ç
2. Fie legea de compoziţie
2 2
1 1, , . x y x y y x x y · = + + + ¬ e R
(5p) a) Arătaţi că Rare element neutru în raport cu această lege.
(5p) b) Arătaţi că orice număr real este simetrizabil în raport cu această lege de
compoziţie.
(5p) c) Arătaţi că legea este asociativă.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se dă funcţia { ; , )
2
: 1 , .
1
x x
f f x
x
÷
÷ ÷ ÷ =
+
R R
(5p) a) Să se calculeze
, )
' 2 1 f ÷ şi
, )
' 2 1 f ÷ ÷ .
(5p) b) Să se determine punctal de maxim local al graficului funcţiei.
(5p) c) Să se determine asimptota verticală a funcţiei.
2. Fie funcţia , ) , )
2
0
: , 3 2 .
x
t
I I x t t e dt ÷ = ÷
}
R R
(5p) a) Să se calculeze , ) 1 I .
(5p) b) Să se calculeze , ) lim
x
I x
÷÷·
.
(5p) c) Să se rezolve ecuaţia: , ) , )
2
7 2
x
I x x x e = ÷ .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
118
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 80
Prof. Constantin Telteu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Arătaţi că
z
i
z
= ÷ , unde 1 z i = ÷ .
(5p) 2. Determinaţi numărul real a pentru care graficul funcţiei : , f ÷ R R
, )
2
f x x ax a = + + este situat deasupra axei absciselor.
(5p) 3. Să se afle primul termen al unei progresii aritmetice, ştiind că al cinci-lea termen
este 5, iar al zece-lea termen este 11.
(5p) 4. Pentru ce valoare a lui x este adevărată egalitatea : 2log 0,1 3log 0, 001 11
x x
+ = ÷ ?
(5p) 5. Scrieţi ecuaţia medianei din vârful A al triunghiului ABC ştiind că , ) 1; 2 ; A
, ) 2; 3 ; B , ) 4; 3 C .
(5p) 6. Ştiind că , ) 0; o t e şi
1
cos
2
o = ÷ , să se calculeze sin 2o .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Se dă sistemul:
, )
, )
2 3 4 0
0
3 12 9 2 0
m x y z
x my z
x y m z
+ ÷ + = ¦
¦
+ ÷ =
´
¦
÷ + ÷ =
¹
(5p) a) Să se determine meR pentru care sistemul admite doar soluţia banală
, ) 0 x y z = = =
(5p) b) Să se determine rangul matricei sistemului pentru 2 m = .
(5p) c) Să se rezolve sistemul pentru 1 m = .
2. Fie , ) , )
, )
2 1
/ ,
2 1 2 1
x x
M M x M x x
x x
·
¦ ¹ ÷ ÷ |
¦ ¦
= = e
´ ` |
÷ ÷
¦ ¦ ' ¹ ¹ )
R
(5p) a) Să se arate că M este parte stabilă a lui , )
2
M R în raport cu operaţia de înmulţire
a matricelor şi că , ) , ) , ) , , M x M y M xy x y
·
= ¬ eR .
(5p) b) Să se arate că orice matrice , ) M x din M este inversabilă şi să se determine
inversa sa.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
119
(5p) c) Să se calculeze , ) , )
,
n
M x n
·
eN .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcţia { ; , )
2
: 1 , , ,
1
x x
f f x
x
o |
o |
+ +
÷ ÷ = e
÷
R R R.
(5p) a) Ştiind că punctul , ) 0;1 A este punct de extrem al graficului funcţiei, să se
determine o şi | .
(5p) b) Să se arate că funcţia { ; , ) , ) : 1 , ' g g x f x ÷ ÷ = R R , cu o şi | determinaţi la
punctul a), nu are puncte de extrem.
(5p) c) Să se determine o ştiind că asimptota oblică a funcţiei f trece prin origine.
2. Fie , )
2
1
0
, , 1;
n
n
x
I dx n
x
o
o
·
= e e ·
+
}
N .
(5p) a) Să se calculeze
1
I .
(5p) b) Să se arate că , )
1
0 , , 1;
2 1
n
I n
n
o
·
s s ¬ e ¬ e ·
+
N .
(5p) c) Să se calculeze
2011
1
lim
k
n
n
k
I o
÷·
=
|
|
' ¹
_
.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 81
Prof.Constantin Telteu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Calculaţi
1
z
z
+ , unde
1
z
i
= .
(5p) 2. Determinaţi valoarea numărului real m pentru care graficul funcţiei : , f ÷ R R
, )
2
2 f x x mx = ÷ + este situat sub dreapta de ecuaţie 1 y = .
(5p) 3. Fie , )
1
n
n
x
>
termenii unei progresii aritmetice cu raţia r , şi funcţia : , f ÷ R R
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
120
, ) , , f x ax b a b = + eR. Să se arate că , ) , )
1
n
n
f x
>
este o progresie aritmetică şi
determinaţi raţia ei.
(5p) 4. Pentru ce valori ale lui n avem
3 2
0
n n
C A ÷ s ?
(5p) 5. Baza mare a unui trapez este situată pe dreapta de ecuaţie 3 0 x y + ÷ = , iar baza
mică este situată pe o dreaptă d ce trece prin originea sistemului de coordonate.
Determinaţi ecuaţia dreptei d .
(5p) 6. Determinaţi soluţiile din intervalul
3
;
2
t
t
|
|
' ¹
ale ecuaţiei:
3
sin5
2
x = .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie , ) , )
2 2
4 2
, / , , 0, 2 1, ,
7 4
x y y
M M x y M x y x x y x y
y x y
¦ + ¹ |
= = = ÷ = e
´ `
|
÷ ÷
' ¹ ¹ )
R .
(5p) a) Arătaţi că M este parte stabilă a mulţimii , )
2
M R în raport cu înmulţirea
matricelor.
(5p) b) Arătaţi că înmulţirea matricelor din M este comutativă.
(5p) c) Arătaţi că orice matrice din M este inversabilă şi inversa ei este tot din M .
2. Fie legea de compoziţie internă pe R: , )
1
1 , ,
2
x y x y xy x y · = + ÷ + ¬ e R.
(5p) a) Să se determine elementul neutru.
(5p) b) Să se determine mulţimea elementelor simetrizabile în raport cu această lege de
compoziţie.
(5p) c) Arătaţi că această lege este asociativă.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se dă funcţia: , )
4 2
max
: , 5 4 f D f x x x ÷ = ÷ + R .
(5p) a) Determinaţi domeniul maxim de definiţie.
(5p) b) Determinaţi punctele de extrem ale graficului funcţiei.
(5p) c) Calculaţi , ) , )
2
lim
x
x f x
÷±·
÷ .
2. Se dau matricile
1
0
2
1 1
0 1
x
A
x
÷ |
|
|
=
|
|
÷
|
' ¹
,
6
2 0
1
6
0 1
1
x
B
x
|
|
÷
= |
|
÷
|
÷ ' ¹
şi funcţia
, ) , ) , )
2
: 1; , ln 3 2 . f f x x x ÷ · ÷ = + + R
(5p) a) Să se demonstreze că: , )
2
0
2ln 2 f x dx >
}
.
(5p) b) Să se calculeze
, ) '
2 3
b
a
f x
I dx
x
=
+
}
, unde a şi , b a b < sunt soluţiile ecuaţiei
, )
2
det 0, M x x + ÷ = în care M A B = .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
121
(5p) c) Să se calculeze
, )
ln
lim
x
x
f x
÷·
.
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 82
Prof. Constantin Telteu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se determine aeR ştiind că 3 z a i = + şi 2 z =
(5p) 2. Să se determine meR astfel ca graficul funcţiei : , f ÷ R R
, )
2
4 3 f x mx mx m = ÷ + ÷ să fie tangent axei absciselor.
(5p) 3. Dacă , )
1
n
n
a
>
este o progresie aritmetică, să se arate că
2 3
, ,
n n n
a a a sunt în progresie
aritmetică.
(5p) 4. Ştiind că
42
log 7 a = , să se calculeze
42
log 6 .
(5p) 5. Determinaţi ecuaţia dreptei ce este paralelă cu dreapta : 3 4 0 d x y ÷ + = şi trece prin
punctul
1 2
;
2 3
A
|
|
' ¹
.
(5p) 6. Să se rezolve ecuaţia: 7sin5 5cos 7 12 x x + = .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Se dau mulţimile:
{ ;
/ , , , A x y p x y p p prim = + e e Ç N ;
, ) , ) , / , , , , ,
x y
B M x y M x y x y p p prim
py x
¦ ¹ |
= = e e
´ `
|
' ¹ ¹ )
Ç N şi funcţia
, )
, ) : , , f A B f x y p M x y ÷ + = .
(5p) a) Arătaţi că B este parte stabilă a lui , )
2
M R în raport cu înmulţirea matricelor.
(5p) b) Găsiţi elementele inversabile din B şi calculaţi inversa matricei , ) , M x y .
(5p) c) Arătaţi că , ) , ) , ) , , f a b f a f b a b A = ¬ e .
2. Pe mulţimea , ) 1, G = +· se defineşte legea de compoziţie
2 2 2 2
2 x y x y x y = ÷ ÷ + .
(5p) a) Să se arate că G are element neutru în raport cu această lege de compoziţie.
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
122
(5p) b) Să se arate că orice element din G este simetrizabil în raport cu această lege de
compoziţie.
(5p) c) Să se arate că funcţia , ) , ) : 0; , 1 f G f x x · ÷ = + este un izomorfism între
grupurile , ) , )
0; , · şi , ) , G .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se dă funcţia , ) , )
2
max
: , ln 4 ,
a a
f D f x x x a a ÷ = + + e R R .
(5p) a) Să se determine a şi b ştiind că { ;
max
\ D b = R .
(5p) b) Să se rezolve ecuaţia , ) , )
0
ln 2 ln 2 f x x = + + .
(5p) c) Să se verifice că o primitivă a funcţiei
4
f este funcţia dată de formula:
, ) , ) , )
2011
2 2 ln 2 2011 F x x x x = + + ÷ +
¸ ]
2. Se dă funcţia , ) , )
2
max
: , ln 4 ,
a a
f D f x x x a a ÷ = + + e R R şi funcţia
, ) , ) , ) : ; , ln , .
a
g a g x x a a ÷ · ÷ = ÷ + e R R
(5p) a) Să se calculeze , )
1
4 4
2 e
I f x dx
÷
=
}
.
(5p) b) Să se calculeze
, ) , )
1
3 3
0
1
e f x g x
I dx
x
÷ +
=
+
}
.
(5p) c) Să se calculeze , )
a
J f x dx =
}
, pentru 4 a >
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 83
Prof. Iuliana Traşcă
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Aflaţi suma rădăcinilor ecuaţiei
2
5 6 0 x x ÷ + = .
(5p) 2. Determinaţi
1
2
Im
z
z
|
|
' ¹
, ştiind că
1 2
z =2+i, z =3+i .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
123
(5p) 3. Ştiind că doi termeni ai unei progresii aritmetice sunt
3
a 10 = şi
8
a 25 = , să se calculeze
10
a .
(5p) 4. Rezolvaţi ecuaţia
x x
2 2
3 7 9261 = .
(5p) 5. Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmantului [AB], unde A(3,2) şi B(7, 4).
(5p) 6. Dacă
2
π tg 1
: 0, , f(x)= ,
2 tgx
x
f
+ |
÷
|
' ¹
R calculaţi , ) f x dx
}
.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consideră sistemul:
0
13 5 0, unde x, y, z
11 3 0
x y z
x y z
x y z
+ ÷ = ¦
¦
+ ÷ = e
´
¦
÷ + =
¹
R
(5p) a) Să se calculeze determinantul şi rangul matricei A, A fiind matricea sistemului.
(5p) b) Să se rezolve sistemul.
(5p) c) Să se găsească o soluţie , )
0 0 0
, y , z x a sistemului pentru care
, ) , ) , )
2 2 2
2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 1 39 x y z y x y z y + + + ÷ + + = + ÷ ÷ + .
2. Pe mulţimea Ra numerelor reale definim legea de compoziţie “·” astfel:
, )
1
* 2 1 ,
3
x y x y xy = + ÷ + oricare ar fi x, yeR .
(5p) a) Este această lege comutativă? Care este elementul neutru?
(5p) b) Arătaţi că orice element
1
\
2
x
¦ ¹
e
´ `
¹ )
R este simetrizabil în raport cu legea “·”
(5p) c) Să se rezolve în Recuaţia:
1
3 *9
3
x x
=
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia , ) , )
arcsin
2 2
2
arcsin
2
2
f : 0, , f x ln 2sin cos
2
x
t t dt

÷ = +

¸ ]
}
R
(5p) a) Să se arate că f este derivabilă.
(5p) b) Să se calculeze
'
1
.
2
f
|
|
' ¹
(5p) c) Să se cerceteze dacă funcţia este integrabilă şi în caz afirmativ să se calculeze
0
cos45
0
( ) f x dx
}
2. Se consideră funcţia , )
2
2
:[1, ) [0, ), f(x)= - 9x 3 1 4 f x x x · ÷ · ÷ ÷ ÷
(5p) a) Arătaţi că f este strict crescătoare.
(5p) b) Arătaţi că f este bijectivă; Determinaţi
0
[1, ) x e · asfel încât , ) , )
' '
9
: 41
7
o
f x f =
(5p) c) Calculaţi
, )
1
10 2 f
÷
)
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
124
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 84
Prof. Iuliana Traşcă
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Rezolvaţi ecuaţia
, )
, )
4 !
156
2 !
x
x
+
=
+
.
(5p) 2. Se dă ecuaţia
2 2 3
(5 2 ) 2011 0, m , a . x m m x a + ÷ ÷ ÷ + = e e R R Pentru ce valori ale
lui
m, suma rădăcinilor ecuaţiei este minimă?
(5p) 3. Să se rezolve inecuţia: , )
1
4
log 3 2 2 x ÷ > ÷ .
(5p) 4. Calculaţi 5 3sin 2x , ştiiind că
6
tgx
3
= .
(5p) 5. Să se rezolve ecuaţia: 9 10 3 9 0
x x
÷ + =
(5p) 6. Să se calculeze
2 2 2 2
3
1 2 3 ...
lim
3
n
n
n
÷·
+ + + +
.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie matricea
2
1 0 0
( ) 10 1 0
25 5 1
A x x
x x
|
|
= e
|
|
' ¹
M , )
3
R
(5p) a) Calculaţi , ) , ) , )
{ ;
2011
1 1 2 A A A ÷ ÷
¸ ]
(5p) b) Arătaţi că , ) , ) , ) A x A y A x y = + , oricare ar fi , x y eR
(5p) c) Demonstraţi că matricea A( x) este inversabilă si calculaţi inversa matricei A( x) .
2. Fie ecuaţia:
, )
2
2 2
2 2 2 2 [ ] 0 x x x x x

÷ + ÷ + =

¸ ]
, unde [x] este partea întreagă a
lui
x.. Să se afle soluţiile ecuaţiei în următoarele cazuri:
(5p) a)
j ¦
x
÷
eZ
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
125
(5p) b)
j ¦
0 x =
(5p) c)
j ¦
x
+
eZ
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie şirul cu termenul general
, )
, ) , )
1
2
2
log , k
1 2 1
k
k k
a
k k k
÷
+
= e
+ + ÷ ÷
N şi şirul cu termenul
general
1
n
n i
i
b a
=
=
_
.
(5p) a) Să se arate că şirul , )
n
n
b
eN
este strict crescător
(5p) b) Să se arate că şirul , )
n
n
b
eN
este mărginit
(5p) c) Să se calculeze lim
n
n
b
÷·
şi , ) lim
n n
n
a b
÷·
÷
2. Considerămşirul
2
1
2
0
sin 2
2cos
n
arctg
n
arctg
x
I dx
x
|
=
|
' ¹
}
.
(5p) a) Să se studieze monotonia, mărginirea şi convergenţa şirului
n
I
(5p) b) Să se arate că
1 2 2 2
1 2
...
3 3 3
1 2 ...
n n
n
I I
n
+
+ + +
+ =
+ + +
(5p) c) Calculaţi lim
n
x
I
÷·
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
126
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 85
Prof. Iuliana Traşcă
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Să se determine numerele reale a şi b astfel încât să avem egalitatea:
7
a+bi= -
5i+2
.
(5p) 2. Fie , ) : 0, f · ÷R,
3
( ) ln 5 f x x x x = + . Să se afle , )
'
f e .
(5p) 3. Se dă dreapta:d: x-5y+1=0, să se determine ecuaţia dreptei d

care trece prin punctul
A(4, 1) şi este perpendiculară pe d.
(5p) 4. Dacă
20
log 2 a = să se exprime
2
log 25 în funcţie de a.
(5p) 5. Să se afle suma
30
S a primilor 30 de termeni ai unei progresii aritmetice , )
1
n
n
a
>
pentru
care
1 8
3, 67 a a = ÷ =
(5p) 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia: 2 3 24 x x ÷ = +
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consideră şirul (I
n
)
neN
cu termenul general
, ) , )
1
2 2
0
2
1 1
n
n
x
I dx
x x
=
+ + ÷
}
.
(5p) a) ) Calculaţi I
0
, I
1
şi. I
2.
(5p) b) Arătaţi că
, )
3 1
1
2
3 ( 1)
n n
I I
n n
+ +
÷
+
=
+ + +
¸ ]
, (¬) n e N*.
(5p) c) Demonstraţi că
, )
1
2 2 n
s
+
1
1
2
n
I
n
+
s , (¬) n > 1 .
2. Se consideră funcţia : f ÷ R R ,
4 3 2
( ) 10 35 50 24 f x x x x x = ÷ + ÷ + .
(5p) a) Să se arate că suma cuburilor rădăcinilor ecuaţiei
4 3 2
10 35 50 24 x x x x ÷ + ÷ + =0 este
un pătrat perfect.
(5p) b) Să se arate că
, )
'
1 1 1 1
( ) 1 2 3 4
f x
f x x x x x
= + + +
÷ ÷ ÷ ÷
, { ; \ 1, 2, 3, 4 xeR
(5p) c) Să se demonstreze că , ) , ) , ) , )
2
'' '
f x f x f x < oricare ar fi x eR
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
127
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcţia : f ÷ R R , definită prin:
, ) , )
2 2
1
2
2 1 1 2 , x 0
( )
3x 2 m, x>0, m
x x
e e
f x
x
÷ ¦

÷ + + ÷ s
¦

¸ ]
=
´
¦
+ + e
¹
R
(5p) a) Determinaţi meR , astfel încât rădăcinile ecuaţiei
2
3x 2 m=0 x + + să fie reale şi
negative.
(5p) b) Pentru ce valori ale lui m funcţia f este continuă?
(5p) c) Aflaţi primitivele funcţiei f pe R
2. Pe Rse consideră legea de compoziţie xoy=ax+by+c.
Se ştie că , ) , o R este grup cu elementul neutru e=2.
(5p) a) Arătaţi că , )
2
2
a+b c =
(5p) b) Pentru a=1, b=1, c 2 = ÷ să se găsescă numerele p \ eÇ N, cu proprietatea
poq eN şi
1
q
3
=
(5p) c) Să se rezolve în Recuaţia: xo(2x)o(3x)o...o(2011)=- 4020
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011
Proba E. c)
Probă scrisă la MATEMATICĂ
Varianta 86
Prof. Iuliana Traşcă
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
+ Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
+ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
+ La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Identificaţi mulţimea
{ ;
/ 2 5 A z z i = e + s C
(5p) 2. Să se calculeze limita: L=
1 1 1 1
1 ...
3 9 27 3
lim
1 1 1 1
1 ...
5 25 125 5
n
n
n
÷·
+ + + + +
+ + + + +
(5p) 3. Să se arate că dreaptele d: 3x-y+2=0 şi
'
: 3 15 0 d x y + ÷ = sunt perpendiculare şi să se
afle punctul lor de intersecţie.
(5p) 4. Aflaţi n astfel încât
1 2
21
n n
C C + s
(5p) 5. Să se arate că funcţia , )
3 2
: , f x =x - 2011x 2010 f ÷ + R R nu este injectivă.
(5p) 6. Să se rezolve ecuaţia 343 2 175 3 125 0
x x x
+ ÷ =
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
128
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consideră matricea
, )
2011
2011
0
2010
2010
2011
1
2011
1 1! 2! 3! : 3
2
0 1 2
0 0
n
n
C
A
C
C
o
=
|
|
|
+ +
|
|
=
|
|
+
|
|
' ¹
_
(5p) a) Care este cea mai simplă formă a matricei A? Să se afle o astfel încât det(A)=1.
(5p) b) Să se determine
n
A , ştiind că o =0
(5p) c) Dacă
, )
, 1,3
ij
i j
B b
e
= , unde
2011
B A = , atunci să se afle
3 3
1 1
ij
i j
T b
= =
=
__
2. Definim pe Rlegea de compoziţie xoy=xy-5x-5y+30.
(5p) a) Să se arate că , ) 5, G = · este parte stabilă în raport cu “o”;
(5p) b) Să se arate că (G,o) este grup abelian;
(5p) c) Să se determine toate izomorfismele : f G ÷ R de forma
ax
f(x) e b, a, b = + eR,
între grupurile , ) , + R şi , ) , o G
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră şirul , )
1
n
n
I
>
, definit prin
, )
0
2
2 2
0
0
2
cos 0 , cos 1 sin ,
n
n
I dx I x xdx
t
t
÷
= = ÷
} }
(5p) a) Să se calculeze
0 1 2
I , I , I .
(5p) b) Să se găsească o relaţie între
n
I şi
n-2
I utilizând metoda integrării prin părţi.
(5p) c) Folosind metoda inducţiei matematice, să se arate că:
*
2n
1
2 1
I , n
2 2
n
p
p
p
t
=
÷
= [ ¬ eN
2. Se consideră funcţia : (0, ) f · ÷Rderivabilă şi care verifică relaţia:
, ) , ) , ) , )
2 2
3
0
1 f 1 4 1 ( ) , x 0
x
x x x x x x f t dt + + + ÷ = ÷ + + ¬ >
}

(5p) a) Să se afle , )
'
f x
(5p) b) Să se calculeze:
, )
, )
2011
2011
2011
f 2010
2010!

(5p) c) Să se determine o astfel încât
' ''
''
f (x)-x f (x)
lim 2010
f (x)
x
o
÷·

= ÷
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

ISB N 9 7 8 -9 7 3 -0 -1 0 2 9 5 -6
Toate drepturile prezentei ediţii aparţin site -ului www.mateinfo.ro . Nicio parte a acestei ediţii nu poate fi reprodusă fară acordul scris al www.mateinfo.ro (prof. Andrei Octavian Dobre) . Culegerea este oferita gratuit doar pe site-ul www.mateinfo.ro şi nu poate fi publicată pe un alt site fara acordul scris al www.mateinfo.ro (prof. Andrei Octavian Dobre). Site: www.mateinfo.ro E-mail: office@mateinfo.ro sau dobre.andrei@yahoo.com Nume autori
Andrei Octavian Dobre (coordonator) Silvia Brabeceanu Nicolae Breazu Delia Valentina Bulgăr Georgiana Canache Viorica Ciocănaru Ioan Lung Viorica Lungana Blandina Maniţiu Ştefan Florin Marcu Corneliu Mănescu-Avram Ovidiu-Marius Mândrican Adrian Muscalu Gabriel Necula Nicolae Nicolaescu Gabriela Nistor Csaba Oláh Enache Paul Ileana Ricu Adrian Stan Constantin Telteu Iuliana Traşcă

Şcoala de provenienţă
Grupul Şcolar de Transporturi Ploieşti

Colegiul Tehnic '' Gheorghe Lazăr " Plopeni Colegiul Spiru Haret, Ploieşti Liceul Teoretic "Traian Vuia" Făget , jud. Timiş Grupul Şcolar Toma Socolescu Ploieşti Grupul Şcolar Industrial Energetic, Craiova Colegiul Na ional ” Arany Janos” Salonta Colegiul Na ional “Alexandru Dimitrie Ghica”, Alexandria, jud. Teleorman Colegiul Tehnic"Alexandru Domşa"Alba Iulia Grup Şcolar de Transporturi Auto -Calaraşi Grupul Şcolar de Transporturi Ploieşti Grupul Şcolar C. Cantacuzino, Băicoi Colegiul Agricol „Nicolae Cornăţeanu” Tulcea Colegiul Tehnic '' Gheorghe Lazăr " Plopeni Colegiul Tehnic "Alexe Marin" Slatina Olt Grupul Şcolar Administrativ şi de Servicii „Victor Slăvescu” Ploiesti Grup Şcolar "Liviu Rebreanu, Bălan, Jud.Harghita Colegiul Naţional Anastasescu , Rosiori de Vede , jud. Teleorman Grup Şcolar Agricol "Roşiorii de Vede" Teleorman Grup Şcolar Costin Neniţescu Buzău Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, Constanţa Şcoala cu cls. I-VIII „Gh. Popescu” Mărgineni -Slobozia

Fiecare autor răspunde de corectitudinea şi originalitatea variantelor propuse.

Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 1 Prof. Silvia Brabeceanu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. La toate subiectele se cer rezolvări complete.

www.mateinfo.ro

SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) 1. Calculaţi
3

2. Se consideră funcţia f :

,f x

2 x 1 . Să se calculeze

f 2

f 3

f 10

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. Fie matricea A x 2x 1 2x 1

w .m
1 1
n

5. Se consideră vectorii u 3i 5 j şi v 4i 2 j . Determinaţi coordonatele 1 vectorului w 2u v. 2 (5p) 6. Într-un triunghi ABC se cunosc AB 12, BC 8, AC 6 . Să se calculeze cos B .

(5p)

(5p) (5p) (5p)

a) Să se calculeze A b) Notăm matricea A

w

A1 . A1
A k .
k 1

x y

(5p) (5p) (5p)

w

c) Să se calculeze suma

2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 3 . 4 xy 2 x 2 y , x, y 2 1 a) Să se arate că x y 2 x 1 2 y 1 . , x, y 2 b) Să se verifice dacă „ ” este o lege de compoziţie asociativă pe . 1 n c) Să se demonstreze că x x x x 2n 2 2 x 1 , x , n 2 n ori

at ei n
x 1 x 1
2

(5p) 3. Să se rezolve în ecuaţia x 2 6 x 3x . (5p) 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea A 8,9,10, 40 acesta să fie divizibil cu 4.

B

2

. Să se determine B n , n 1 .

fo .
,x .
,n 2

64 log 2 64 .

ro
1

Să se rezolve ecuaţia log x 2 EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x 1 . să se stabilească domeniul maxim de definiţie al funcţiei şi apoi să se studieze monotonia funcţiei. astfel încât dreapta y asimptotă la graficul funcţiei.ro . 4. SUBIECTUL I (30 de puncte) 4 (5p) w Toate subiectele (I.informatică. 2 2 . x 2 2. Ştiind că doi termeni ai unei progresii geometrice sunt a1 x2 3x 4 2. (5p) c) Să se calculeze lim x 2 f x x f x . 3. 1. La toate subiectele se cer rezolvări complete. 1 x 1 să fie 4 a) Să se determine a şi b . Se acordă 10 puncte din oficiu. f x x3 ax b 2 www. b . a 1 2 c) Să se arate că 0 1 f x dx Filiera teoretică. III) sunt obligatorii. să se 2 ro . Filiera vocaţională. Să se determine m 2 x m 2 x m 3 0 să fie 25 .mateinfo. Silvia Brabeceanu . specializarea matematică . 4 1 . Se consideră funcţia f : 1. 3 şi a4 192 . astfel încât suma pătratelor soluţiilor ecuaţiei (5p) 2. Se consideră funcţia f : D (5p) . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 2 Prof. numere reale.m (5p) (5p) calculeze S8 . profilul militar.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. (5p) b) Pentru a şi b găsiţi la a). a. profilul real. at ei n a b) Să se determine a 0 astfel încât 5 f x dx 1 3ln . Să se afle partea reală a numărului complex z w w . II.informatică. specializarea matematică .f x (5p) (5p) (5p) a) Să se calculeze 1 f x dx . 4 fo . 1 i 5 .

Să se arate că triunghiul cu vârfurile A 10. 2. 1 (5p) c) Să se determine o relaţie de recurenţă pentru I n 1 2 x3 n dx . . a) Să se calculeze valoarea determinantului pentru x b) Să se demonstreze că D x x 7 x2 3 . g x b) Să se găsească punctele de extrem local ale funcţiei g : 0.12 este triunghi isoscel. C m 1. b. 5. astfel încât punctele A 2.m 1. 2 . g : 0. Se consideră determinantul D x (5p) (5p) (5p) 2 x 2 4 x 1 4 . w c) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f : 0. c a b c. 3 . B 2. f x . c 3 să se descompună în produs de factori ireductibili peste 2 x4 . B 4.1 . . fn x 2 x . 0 şi C 2. a 1 X 1 2 x2 2 x3 ro X . x3 . unde x1 . c 3 să se calculeze x12 at ei n .x 2 4 1 x 1. 4 .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www. SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. x2 . 2. b aX 4 bX 3 cX 3 fo . f x 5. g x x x 2 1 . b rădăcinile polinomului f . Se consideră polinomul f (5p) (5p) b) Pentru a polinomul f . Se consideră funcţia f n : (5p) a) Să se calculeze I1 . cu a. 3 . să se calculeze suma S (5p) c) Pentru a 2.ro (5p) 5. x 1 arctg x în 2 x w punctul de tangenţă A 1 2. a) Ştiind că polinomul f se divide cu X 1 .mateinfo. 3 . n şi I n 1 f n x dx . 1. c) Să se rezolve în ecuaţia D 3x 0. 3 6 3 n . (5p) (5p) (5p) a) Să se arate că f x arctg x . . (5p) b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia subgraficului funcţiei f n în jurul axei Ox pentru n 1 . 2m să fie (5p) 6. Se consideră funcţiile f . g x x 0. Să se determine m coliniare. x4 sunt SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) w . . 1 .

4 şi C 1. Fie dat sistemul S : x y z 3x y 2 z 0 a) Să se afle determinantul şi rangul matricei asociată sistemului. Să se determine m astfel încât vectorii u at ei n m 5 i 3.informatică. B 5. w . profilul militar.mateinfo. x. y . b) Să se rezolve sistemul. pentru care media aritmetică a 4 . (5p) c) Fie a x x şi b x x .ro (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) v 3 7 1. Să se determine x numerelor a şi b este negativă. 5. Să se determine m 2x 7 . Fie funcţia f : . 3 2. z . Se acordă 10 puncte din oficiu. m 3 j să aibă acelaşi modul. www. Pe mulţimea numerelor reale se definesc legile de compoziţie „ ” şi „ ” astfel .m SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 5x y 3z 0 w (5p) (5p) (5p) 3 0 . x y x y 2 şi x y 2 xy 4 x 4 y 6 . Silvia Brabeceanu Filiera teoretică. y .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. specializarea matematică . Să se scrie ecuaţia perpendicularei din B pe AC . (5p) b) Să se demonstreze că x y z x z y z . Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei 3 x 2 3 x 5 4. Calculaţi C10 C10 . 2m 3 i (5p) 6. III) sunt obligatorii. 3 . În reperul cartezian xOy se consideră punctele A 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. y a) Se dau mulţimile A x H x 2 3x 0 şi B x H calculeze A \ B . y0 .1 . La toate subiectele se cer rezolvări complete. II. m 3 să fie situat pe graficul funcţiei. 2m 1 j şi ro x x 0 . c) Să se găsească o soluţie x0. Să se rezolve ecuaţia 4 4 x 4 x 6 2x 2 x 10 0 .informatică. z 1. încât punctul A m 4. w (5p) 2. z0 a sistemului pentru care x0 2 y0 3z0 fo . Să se SUBIECTUL I (30 de puncte) astfel 9. x. specializarea matematică . profilul real. Toate subiectele (I.f x m 3 x 2m 7 . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 3 Prof. Filiera vocaţională. x.

x b) Să se calculeze lim g t dt .ro .informatică. EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. ro log 3 4 x 4 . profilul militar. Determinaţi mulţimea A . at ei n yx 1 3 xy x. . specializarea matematică . x 1 (5p) c) Să se calculeze aria cuprinsă între graficul funcţiei f . f x x 4 x 1 2 www. Să se determine termenul ce conţine pe x 2 din dezvoltarea 1 3 30 w . rB triunghiului ABC . a) Să se determine o primitivă G a funcţiei g pentru care G 1 3.g x f x . specializarea matematică . Silvia Brabeceanu 1 3i 3 i 2 3 . c) Să se calculeze asimptotele la graficul funcţiei f . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 4 Filiera teoretică. Toate subiectele (I. III) sunt obligatorii. . (5p) (5p) .informatică. Să se determine valorile reale ale lui x pentru care log 3 x 2 1 şi 0 x 2 3.mateinfo. La toate subiectele se cer rezolvări complete. SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) w w 1. 4i 3 j . Filiera vocaţională. profilul real. II. axa Ox şi dreptele de ecuaţii x 0 şi x 2 . Fie rA 3i 5 j . Calculaţi 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x / 2x 3 0 x x 3 4. 5 fo .f x x 2 x 1 şi g : 0. x 1 x 1 b) Să se determine intervalele de convexitate şi concavitate ale funcţiei f . Se consideră funcţia f : (5p) (5p) (5p) a) Să se calculeze lim \ 1 . rC 2i 7 j vectorii de poziţie ai vârfurilor (5p) 5. Se consideră funcţiile f : 0. 2.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. Să se determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC . Se acordă 10 puncte din oficiu.m 1 3i 3 i 3 2 Prof. y . f x f 1 .

5 este parte stabilă a lui (5p) b) Să se demonstreze că mulţimea în raport cu legea de compoziţie. a) Să se arate că x y x 5 5 y 5. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. Să se calculeze xn . Se consideră integralele I n 0 (5p) (5p) (5p) a) Să se calculeze 3I 0 2 I1 . Să se demonstreze că (5p) c) Se dă expresia E x ln x 2 ln x 1 . n n c) Să se calculeze lim . b) Să se demonstreze că pentru c) Să se arate că I n 1 n 1 . x 8 x 7 63 . . Pe mulţimea numerelor reale . Se notează cu g . y ro x derivata de . n fo . Se consideră sistemul S : x y az 0 . x .a 1. 1 n 1 3 . n xn xn x2 9 dx. 4 . Punctele A 3. SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 3x y 2z 0 (5p) (5p) (5p) (5p) E x 0. B 7. y0 . n ordinul n şi cu xn .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www. x . . 3 2 c) Să se găsească o soluţie x0. y. x y xy 5 x 5 y 20. x. 6 . x. y . n (5p) w w rădăcina derivatei de ordinul n . Se consideră funcţia f : 0. 3 sunt vârfurile unui trapez isoscel. z0 a sistemului cu proprietatea x0 y0 z0 0. . f x 1 . x 3y 2z 0 Notăm cu A matricea sistemului. g x ln 2 x 1 w . z . b) Să se rezolve sistemul pentru a 1 . D 1.m at ei n .ro (5p) 6. x b) Fie funcţia g : 0. 3 . Să se calculeze aria trapezului ABCD . C 11.mateinfo. a) Să se determine rangul matricei A în funcţie de a . 2. In 2 se defineşte legea de compoziţie 2. n n este adevărată relaţia 9 I n . x. (5p) (5p) a) Să se calculeze derivatele de ordinul întâi şi doi ale funcţiei f . 4 .

Ştiind că b3 b17 2. π x 2ctg 2 . (5p) 1.informatică.m 1 2010 Câte pagini au şi text şi desen? 5. 1. www.-3). 7 at ei n fo . să se calculeze b5 b15 .informatică. 280 pagini au text. Nicolae Breazu Filiera teoretică.ro SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) desene. O carte ilustrată are 300 pagini. Să se scrie ecuaţia înălţimii dusă din B în triunghiul ABC. 1 2 3 4 5 6 3 1 2 6 4 5 şi 2. b) În grupul S6 .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. demonstraţi că f f x 2 . w c) Calculaţi 2 A A w . Fie ( b n ) n o progresie geometrică . (5p) SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) w (5p) (5p) (5p) 1 0 0 1 3 1 . 6. b) Demonstraţi că A n A n 2I3 . III) sunt obligatorii. Dintre acestea. . specializarea matematică . 2 x 1 ctg 2 . Dacă f : 0. B(10.mateinfo. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Demonstraţi că sin x x 2k . Se acordă 10 puncte din oficiu. x 1 2x 19 . . dacă A(2. Rezolvaţi ecuaţia x 6 100 . profilul real.-1). n 1. stabiliţi care dintre ordinele acestor două permutări este mai x π .f x x x 4. La toate subiectele se cer rezolvări complete. În grupul S6 .9) şi C(0. . Se dă matricea A 2 4 1 a) Calculaţi detA şi explicaţi de ce matricea A este inversabilă. specializarea matematică . 3. . iar 200 au ro . π se consideră permutările σ 1 2 3 4 5 6 (5p) (5p) mare. II. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 5 Prof. (5p) c) Rezolvaţi ecuaţia σ x 6 3 2 1 5 4 a) Determinaţi paritatea sau imparitatea permutărilor σ şi ε . Toate subiectele (I. 1 x 0. Filiera vocaţională. profilul militar.

intervalul 0. n www. f n este convergent şi să se c) Să se arate că graficul funcţiei este simetric faţă de un punct al planului şi să se determine coordonatele acestui punct. Să se calculeze 1 1 4 w Filiera teoretică. x 1 x 2 x 3 .. Se acordă 10 puncte din oficiu. Arătaţi că funcţia f : 2. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 6 at ei n Prof. 2. 3 .mateinfo. an f 1 f 2 A B C . specializarea matematică . 2.F x x 0 f t dt este funcţie strict crescătoare pe 1 x 1 x partea întreagă a numărului real a.m (5p) (5p) 2.f x 2x (5p) (5p) (5p) a) Să se explice de ce f nu admite primitive dar este funcţie integrabilă pe 0. b) Să se calculeze 2011 0 2x dx . III) sunt obligatorii. 2011 .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. C b) Demonstraţi că şirul a n găsească lim a n .. 2011 . Rezolvaţi ecuaţia x 2 lg 3 x 3 lg x 2 EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. 4 SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) 1. Se consideră funcţia f : (5p) (5p) (5p) a) Să se determine A. Nicolae Breazu . 10 . Se dă funcţia f : 0. f x 2 x 1 x 2 x 3 . c) Arătaţi că funcţia F : 0. profilul militar..informatică.ro \ 1. specializarea matematică . II. B. 2 . La toate subiectele se cer rezolvări complete. 1 1 2010 1 4 . 3. pentru x 2 x este funcţie pară. astfel încât f x n 1 . x . profilul real. w w . Filiera vocaţională. 2 x ro 0 .informatică. Toate subiectele (I.f x x 3 ln fo . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. 1 . unde a este 8 .

Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www.m . cos 2 x 1 şi şirul a n . x 3 . xi fo . n 9 . . de concavitate şi punctele de inflexiune ale funcţiei f.Se consideră matricele A (5p) (5p) (5p) 3 1 1 1 2 1 p 2 şi B 1 2 3 1 1 1 2 1 p2 2 2 . w . . 2 . (5p) b) Stabiliţi intervalele de convexitate. În patrulaterul convex ABCD. π (5p) 6. MN . cu a.mateinfo. ] a) Să se calculeze π 0 at ei n 5 2010 (5p) (5p) 2. an 1 π2 n n k 1 cos 2 kπ . R sunt puncte coliniare. b) Să se afle p şi q astfel încât rangA= rangB. b. n (5p) (5p) b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox. Q. b) Pentru a=4. f x w w (5p) a) Demonstraţi că f este strict crescătoare pe intervalul 1. f (x ) f x sin xdx . Să se demonstreze că Cn Cn 2 2Cn 2 Cn 2 . ro x3 x 2 x 1. (5p) c) Arătaţi că f este bijectivă şi calculaţi derivata funcţiei f 1 în y0 4 . c şi g a) Determinaţi a. n a) Să se afle p astfel încât detA să fie minim. x 5 sunt rădăcinile x 2 ln x 1 . N mijlocul laturii CD iar P. c) Determinaţi p astfel încât matricea A să fie inversabilă şi calculaţi A 1 . Fie funcţia f :[0. x 2 . 1 q ştiind că x1 . 5 (5p) c) Calculaţi S i 1 x i2010 i 1 determinate la punctul b).ro k k 2 k 1 k (5p) 4. R mijloace ale segmentelor AD . Rezolvaţi ecuaţia sin 2 x cos 2 x cos x 0 pentru x 0. M este mijlocul laturii AB. (5p) 5. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. c=4. Q. să se rezolve ecuaţia f x 0 . x 4 . Fie polinoamele f 2x 5 4x 3 ax 2 bx c .c astfel încât f să se dividă cu polinomul g. Fie funcţia f : 1. respectiv BC .b. b= -6. (5p) c) Demonstraţi că şirul a n n 1 este convergent şi găsiţi lim a n . Arătaţi că P. 3. SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 2 1.

2 5. . b a) Arătaţi că G este parte stabilă a lui M 3 b) Explicaţi de ce I3 c) Arătaţi că G. Arătaţi că în orice triunghi ABC are loc relaţia b cos C c cos B 6. ro b2 c2 .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. Calculaţi 22011 C1 2011 2 2011 2 at ei n 2 ? Justificaţi. Toate subiectele (I. Se dă mulţimea G (5p) (5p) (5p) w (5p) (5p) x 2y 3z 0 1. este grup. Câte soluţii are ecuaţia arcsin sin x SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) w (5p) 2. . La toate subiectele se cer rezolvări complete. Nicolae Breazu Filiera teoretică. Să se determine inversa funcţiei f : . Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul real. det X a. x 2 5y 2 z 2 w . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea matematică . G dar O3 G. . 4.. Se dă sistemul 2x y mz 0 . III) sunt obligatorii. II. www. a SUBIECTUL I (30 de puncte) 1 . profilul militar. pentru x 2.f x x 2 1.. unde e este baza logaritmului natural. b b a b a 1. 3. log 3 2 . specializarea matematică . b) Determinaţi m astfel încât sistemul să admită soluţie unică. 10 . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 7 Prof.informatică. pentru x .m fo . 3 2. a b b b a a.ro (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) 2010 2009 C2 . x y 2z 0 a) Calculaţi determinantul sistemului. Filiera vocaţională. b X a. 2.informatică. 1 . Rezolvaţi în mulţimea ecuaţia x 6 7x 3 8 0 . x 3. x 2 y2 z2 c) Arătaţi că pentru m=9 expresia E este constantă.mateinfo. în raport cu înmulţirea matricelor. Să se ordoneze crescător numerele e.

specializarea matematică . Toate subiectele (I. Să se calculeze sin . unde s(a) reprezintă aria suprafeţei cuprinse între graficul a ln a funcţiei şi axa Ox. Fie funcţia f : (5p) (5p) a) Calculaţi 1 0 . fo . Nicolae Breazu 80 9 x 80 este întreg. . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Filiera teoretică. c) Să se calculeze lim (5p) EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. f x dx . s a .m (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) . Două înălţimi ale unui triunghi sunt egale cu 6 şi cu 10.informatică.mateinfo. ro . Se extrag simultan 5 bile. 11 at ei n Varianta 8 Prof. 31 x în mulţimea numerelor întregi. b) Să se determine valorile lui a.f x x2 1 şi a x 2 4x 5 .a să fie maximă. II. a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în x 0 1 . 4. Într-o urnă sunt 30 bile albe şi 20 bile negre. Se acordă 10 puncte din oficiu. III) sunt obligatorii. c) Să se rezolve ecuaţia f x m . f x 3 1 x . Filiera vocaţională.f x x 1 x 1 nu este nici injectivă. Arătaţi că a treia înălţime este mai mică decât 15. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea matematică . (5p) w SUBIECTUL I (30 de puncte) 1. Se consideră funcţia f : (5p) (5p) (5p) www. 12 6.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. Să se arate că numărul 2. pe intervalul [a 1. nici 3.informatică. Care este probabilitatea de a extrage 3 bile albe şi 2 bile negre? π 13 5. profilul real. astfel încât aria subgraficului funcţiei f pe intervalul a 1. unde m 2. La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Determinaţi punctele de extrem şi intervalele de monotonie ale funcţiei f. Să se arate că funcţia f : surjectivă.a] . profilul militar.ro . Rezolvaţi ecuaţia x x x 9 x w w .

x n 1 coloane 1 2 3 1 1 1 1 1 x 1 1 .. 4 . . număr prim.. arătaţi c) Dacă p n 2. c) Care este gradul minim pe care îl poate avea f..1. 1 1 . b) Demonstraţi că dacă x Găsiţi raţia acestei progresii. 12 . 4 . 0. Se dau şirul a n f: (5p) (5p) 1 1 w . 2.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1.ln 2 . . a n x n X are printre rădăcini şi numerele π 2kπ 2k g X are complexe Polinomul z k cos i sin .f x este monoton. 0 pentru orice x x 0 b) Să se demonstreze că derivata funcţiei F este strict crescătoare pe 0. c) Calculaţi lim x 1 0 sin 2 x ln t 2 1 dt .. 1 e n a 0 a1x a 2 x 2 . b) Să se aplice teorema lui Lagrange funcţiei f pe un interval de forma k.. k 0.. k 0. n 1. Fie f : 0..F x x 0 \ 1 ... c) Să se arate că şirul a n at ei n .. 2.. 5 5 rădăcinile w k z k 1.3. .. 1 x 1 1 1 1 x 1. iar x astfel încât x-1 şi p sunt prime între ele. ro f t dt .. 2 1. astfel încât f şi g să aibă divizori comuni de grad cel puţin 1? (5p) w a) Să se arate că şirul a n w ..ro definit astfel: 1 1 . (5p) (5p) (5p) a) Arătaţi că F x . şirul n n 1 este o progresie geometrică. 1 1 x n n 1 www.. (5p) (5p) (5p) SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1.f t ln t 2 1 şi F : 0.. fixat... . .. b) Determinaţi polinomul g. 2. 1 1 x 1 1 1 1 x n unde x (5p) (5p) (5p) că a) Calculaţi 2 \ 1 ....3... . unde este convergent şi să se arate că lim a n n k 0. n 2 a) Calculaţi a 0 a1 . 1 . şi 3. în şirul 1 1. . 1 1 x .. a n . n 1 şi funcţia fo . Polinomul f 1 ..mateinfo. k 1 . 0....m e 1 e 1 ln e x 1 . Se consideră şirul de determinanţi: 1 1 . există cel puţin un termen divizibil cu p.1.

log 3 243 . f ( x) 2 x 1 3x 2 x 3x 1 fo . Câte submulţimi ale mulţimii A={1. b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.. ) şi sin 2 (5p) (5p) (5p) w 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră polinomul f ( X 2 X 1)2011 ( X 1)2010 1 [X ] a) Să se calculeze f(0) şi f(-1).ro EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E.5. 2. Să se determine m şi n ştiind că centrul de greutate al triunghiului ABC este originea sistemului de coordonate XOY. 3 200. a b ecuaţia: lg( x 2 6 x 5) lg(3 x ) lg 3 .Ştiind că ( . profilul real. b 0.7.8} au suma elementelor egală cu 8? (5p) 5.m 1 5a X2 SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. n c) Să se calculeze ( X (a )) .informatică. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g X 2 X . C(2n+1. ro 13 .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www. Fie matricea X (a ) c) Să se arate că polinomul h w .n+2). w (5p) (5p) (5p) . Delia Valentina Bulgăr Filiera teoretică. . Se consideră punctele A(m+1. a 0.2.6. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 9 Prof. a . Să se ordoneze crescător numerele: 3!. at ei n 2 . profilul militar. specializarea matematică . 4 b 9 10a X 1 divide polinomul f. .informatică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3 (5p) 3.n). Filiera vocaţională. n 1 1. a 2a 1 4a a) Să se arate că X (a ) X (b ) X (ab a b ).3.4. SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) 1. b b) Să se determine valoarea a pentru care X(a) nu este inversabilă. Toate subiectele (I.mateinfo. Să se rezolve în (5p) 4. să se calculeze ctg . M 2 ( ). Să se arate că 1 a (5p) 6. II. B(2m. specializarea matematică . La toate subiectele se cer rezolvări complete. III) sunt obligatorii. Se consideră funcţia f : (5p) (5p) (5p) a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . c) Să se arate că funcţia f este mărginită.m).

2 w .n şi I n 0 f n ( x)dx .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte 1 www. La toate subiectele se cer rezolvări complete.-1). să se afle raţia progresie aritmetice. n 4 astfel încât Cn 2 21 . Să se determine n . specializarea matematică . b) Să se arate că M x M y M xy . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.mateinfo. . n 1 .2) şi centrul de greutate G(3.. x.m 1. n 4 Varianta 10 Prof. specializarea matematică . II. Toate subiectele (I. y c) Să se calculeze ( M x ) n . III) sunt obligatorii. profilul militar. Să se arate că tg15 tg 35 tg 55 tg 75 1 w ( 2 2 i 2 2 )6 .informatică. Se consideră progresia aritmetică (an ) n 1 cu a1 33 . x 3 3x 2 \{0} . SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) w (5p) 5. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei este 420. unde S n I 0 I1 I 2 .ro 2n 2. Se consideră funcţiile f n : (5p) (5p) (5p) a) Să se calculeze I 0 . Să se calculeze modulul numărului complex z 1. 2 (5p) 3. B(4.informatică. fn ( x ) x e2 n x . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ . x 2 c) Să se calculeze lim S n . (5p) 2. (5p) 6.3). Fie în M 3 ( ) matricele: A Se consideră matricea M x (5p) (5p) (5p) a) Să se calculeze A2 şi B 2 . Să se determine coordonatele punctului C. Delia Valentina Bulgăr Filiera teoretică. profilul real. 2 ) ecuaţia sin 2 x . 1 şi I n 1 fn (2 x). . fo . 1 (5p) 4. ro 14 EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. Să se rezolve în intervalul (0.. 1 1 1 \{0} . 1 1 1 1 1 1 . n b) Să se verifice relaţiile f n 1 ( x) n 1 In . Triunghiul ABC are vârfurile A(2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Filiera vocaţională. I n . at ei n 2 1 1 1 2 1 1 1 şi B 2 x 1 A B.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea matematică . Se consideră şirurile ( I n ) n 1 şi ( J n ) n e 1 definite astfel: I n Jn 1 x n (ln x) 2 dx . (5p) (5p) EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. III) sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) 1. Să se determine m admite un maxim egal cu -1. specializarea matematică . x 0. profilul real.n 2.ro 3 . x b) Să se arate că g ( x ) 0. x . (5p) c) Pentru a=b=c+1=0 să se arate că ( H . a) Să se verifice că f '( x) nx g ( x ).informatică. Toate subiectele (I. (5p) (5p) (5p) b) Să se stabilească o relaţie între I n şi J n . Delia Valentina Bulgăr log 7 35 log 7 9 log 7 45 . Care este numărul de diagonale ale unui poligon convex cu n laturi? ro 15 1 xn 1 ). (5p) b) Dacă a=b=c+1=0 să se arate că (H. Se consideră a w w . unde ( claselor de resturi modulo n. e 2. f (x ) 0. c) Să se calculeze lim n In Jn . x 2 n nx n 1 nx n 1 1 şi g ( x) (5p) (5p) (5p) 2xn 1 (n 1) x 2 n 1. 4.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte 2. Se consideră funcţiile f . b.mateinfo. II. en 1 w Filiera teoretică. a) Să se calculeze I n .m (5p) 2. La toate subiectele se cer rezolvări complete. ) . Să se arate că a \{2} pentru care funcţia f : at ei n . (5p) a) Dacă a=b=c+1=0 să se determine mulţimea H. x n ln xdx şi 1 . ) ( 3 .n n 2 2. Filiera vocaţională. ) www.informatică. g :[0. c) Să se arate că x n n( x . ) este grupul aditiv al .x x 0. 3. f ( x) (m 2) x 2 2mx m 1 20 ) . Să se determine termenul din mijloc al dezvoltării ( 3 x fo . profilul militar. n x . x 1. Fie a. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 11 Prof. n .·) este grup. c şi H {z | z 3 az 2 bz c 0} . Se acordă 10 puncte din oficiu.

. n 2 . matricea sistemului. 1 3 5 . (2 n 1) ro O3 1} . 7 şi 8. iar punctul M mijlocul segmentului [AB]. 1 . (5p) c) Să se găsească o matrice B M 3 ( )... Se consideră I n 0 sin n xdx. (5p) a) Să se calculeze determinantul şi rangul matricei A. f ( x) x 1 x2 1 1. a 2 2b 2 a) Să se arate că M este parte stabilă în raport cu înmulţirea numerelor reale. (5p) b) Să se rezolve sistemul. 2 1 . 10 c) Să se găsească un element z SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. Se consideră sistemul 5 x 3 y z x 3 y 5z 0 0 şi matricea O3 0 0 0 0 0 0 0 . SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) x 2 y 3z 1. Fie A. Se notează cu A 0 0 0 (5p) (5p) (5p) 2. n 1 3 5 ... fo . 1 2 4 6 .. .. Se consideră funcţia f : (5p) (5p) (5p) w . n (5p) a) Să se arate că I n (5p) (5p) n 1 In 2 .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte (5p) www. Se consideră mulţimea de numere reale M {a b 2 | a. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris într-un triunghi care are lungimile laturilor de 5. z . (2 n 1) b) Să se arate că I 2 n şi I 2 n 2 4 6 .B două puncte distincte. b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. B O3 astfel încât A B 16 . (2 n) .mateinfo.. (2 n) 2 I c) Să se calculeze lim 2 n I 2n 1 n at ei n M astfel încât 0 b) Să se arate că dacă z M atunci z 0 şi 1 z M.m a) Să se rezolve inecuaţia f(x)<x. Să se arate că pentru orice punct O există egalitatea OA OB 2OM . (5p) 6. 1 c) Să se calculeze lim( f ( x)) x x 1 w 2 w 2.ro 5. b .

produsul cifrelor sale să fie impar? (5p) 5. Se consideră corpul ( .informatică. AC=4 şi m( BAC ) 1 4 . ) . b) Să se determine a 5 pentru care polinomul f admite două rădăcini diferite în c) Notând cu x1 . f ( x) x x 2 ax b . Fie f : 3 . a. SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 49 x 35 x 25 x .mateinfo. b) Să se determine mulţimea H { n | n c) Să se arate că mulţimea H 2. Delia Valentina Bulgăr Filiera teoretică. 5 . x3 5 5 rădăcinile polinomului f. Toate subiectele (I.ro EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x=1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x) at ei n . Să se arate că 0 f ( x) .informatică. 3 3 SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. Fie (5p) (5p) (5p) w 5 2 4 1 3 a) Să se demonstreze că . 17 . . 2 1 . 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4 w { n |n * } } este un subgrup al grupului ( S5 . S5 . ştiind că AB=3. II. Se consideră funcţia f : D (5p) . SUBIECTUL I (30 de puncte) ro 60 . cu a 5 . * (5p) (5p) 4.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www. 2 w . (5p) (5p) 1. specializarea matematică . (5p) (5p) (5p) ˆ a) Pentru a 1 să se determine rădăcinile polinomului f. Filiera vocaţională. specializarea matematică . a) Pentru a=b=1. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC. x x x 1 3 3. III) sunt obligatorii. x2 . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 12 Prof. Care este probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. să se calculeze S x 3 1 x 3 2 x . b . ) şi polinomul f X 3 aX ˆ 3 5 [ X ] . (5p) 6. Să se determine a pentru care vectorii u (a 3)i a j şi v 4i 5 j sunt perpendiculari. .m fo . Se acordă 10 puncte din oficiu. . . profilul militar. La toate subiectele se cer rezolvări complete. profilul real. Să se calculeze partea întreagă a numărului 2.

Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia : 3. (0. Să se determine numărul funcţiilor f:{a.c. II..d} {1. (5p) 5. x 7 2x 1 (5p) 2. profilul real. .4} cu proprietatea că f(a)=f(b). Aflaţi valoarea minimă a funcţiei f : -> f(x)=5x2 -3x+1 . III) sunt obligatorii.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www. precizând raţia.. x 1 x 4 (5p) 3.3.ro 1 astfel încât lim x 2 ax b ( f ( x ) 1) . 3 e n 2 2 2. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 13 Filiera teoretică. n a) Să se calculeze I 0 .m Prof. (5p) 4..2. dacă cos = .. I n . Să se calculeze cos A. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile A(2. specializarea matematică . Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică... -1) . -2).+ x =245. ro b) Să se arate că ( I n ) n este o progresie aritmetică .. 1 tg 4ctg (5p) 6. (5p) b) Să se determine a 2 x (5p) c) Pentru a=1. ) 3 2 ctg 3tg w (5p) w w . La toate subiectele se cer rezolvări complete.. să se determine b astfel încât funcţia f să admită un extrem de 2 valoare .informatică.b.. profilul militar. specializarea matematică . Canache Georgiana at ei n fo . Toate subiectele (I. B(0. Filiera vocaţională. Se consideră şirul ( I n ) n 0 definit prin I n e n 1 2 2 ln x 1 dx şi suma x Sn (5p) (5p) (5p) I0 I1 . 18 lim 4Sn n2 n 1 .3) şi C(-4. SUBIECTUL I (30 de puncte) 1. Să se determine numărul natural x din egalitatea 2 + 7 + .Calculaţi E= . 0 c) Să se calculeze n EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E.mateinfo. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

+..4)-> (5p) (5p) (5p) f(x)= ln (5p) (5p) (5p) 2.... b) Să se determine punctele de extrem ale graficului funcţiei f..iar e2 este elementul neutru al celei de a doua legi.. f(x)=ax+b (5p) c) Să se rezolve în ecuaţia x x ...m -> 1 a) Găsiţi asimptotele funcţiei f... c) Determinaţi An 2..Se consideră matricea A (5p) 2 t 0 2 2 0 0 2 (5p) (5p) a) Calculaţi A -3A b) Calculaţi inversa matricei A.unde x y x y 4 si de 2011ori SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. Se consideră funcţia f : 4 f ( x) dx a) Calculaţi x 2 3 0 w b) Calculaţi c) Calculaţi w w .b astfel încât inelele . Fie funcţia f : (-4.·) să existe un izomorfism de forma f : -> . inel comutativ . .unde e1 este elemental neutru al primei legi . 1 c) Calculaţi lim x f ( ) x x f(x)=x3+6x2-x-30 x 6 x 2 x 30 3 x 2 2 2x 3 1 x 6 0 x dx 4 at ei n 4 x 4 x dx fo . (5p) a) Calculaţi (e1 e2)+( e1 e2) . x. .. x 22011 + 4 ro 19 .. Se consideră . (5p) b) Să se determine a.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) www. y x y xy 4 x 4 y 20 .mateinfo.ro 3 1 1 1. si ( .

c) Calculaţi lim x (5p) (5p) (5p) w w (5p) (5p) a) Calulaţi M(1.2. 3. b) (5p) c) Calculaţi inversa matricei M(a. 3 2 . Canache Georgiana Filiera teoretică. Calculaţi expresia E(m)= x12+x22-x1-x2 . Toate subiectele (I. Să se determine inversa funcţiei f : (3 . profilul real.mateinfo. Aflaţi m astfel încât distanţa dintre punctele A(m+1 . m . II. ) f(x)= 4.3. 4 6 2. specializarea matematică .Fie mulţimea G= {M (a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră a 4 şi polinomul f=x + x +x+a 4[x] a) Calculaţi f( )+ f( )+ f( )+ f( ) . Câte numere de 2 cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii {1. La toate subiectele se cer rezolvări complete. www.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. b) Verificaţi dacă f este funcţie bijetivă. III) sunt obligatorii. Ordonaţi descrescător numerele 5 . specializarea matematică . 5 2. Fie functia f : -> f(x)= 4x2-3x+2arctg x a) Studiaţi monotonía funcţiei f pe . (5p) at ei n 1 a b } 0 0 1 a 1 a | a. b fo . ro 6. )-> (0.3) b) Să se arate că 3 G w .pentru a= b) Pentru a= . Filiera vocaţională. c) Aflaţi a 4 pentru care polinomul este ireductibil în 4[x] (5p) (5p) (5p) SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. profilul militar.5) şi B(3.6} ? 5. m-3) să fie de unde x1si x2 sunt rădacinile ecuaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu.b) 3 2 2.2)·M(2.m I f ( x) x 2 20 .m=0 .ro SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) 1. Se dă ecuaţia x2-(3m+1)x+m2 .informatică. Calculaţi lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că m( B )= 4 şi AC=8.informatică. SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1.4. să se determine rădăcinile din 4 ale polinomului f. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 14 Prof.

unde m a) Aflaţi m astfel încât dreptele sa fie concurente.Se consideră ecuaţia w 6. specializarea matematică .3) . profilul militar.x3 soluţiile complexe ro 21 EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. b) Aflaţi m astfel încât coordonatele triunghiului format de cele 3 drepte au toate c) Să se calculeze valorile lui m (5p) (5p) (5p) coordonatele întregi.informatică. x mx 5 x n 0 m. (5p) (5p) a) Pentru m=2 si n=0 aflaţi x1. Filiera vocaţională.Fie dreptele d1: 2x-y=5 . Să se rezolve în (1 3i 2) 2 (1 3i 2) sistemul de ecuaţii 3 3 w .ro f ( x) 4 x2 (5p) (5p) (5p) a) Calculaţi 2 x 4 x 2 dx 1 b) Aflaţi volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei ox c) Calculaţi lim x 0 x n f ( x )dx Varianta 15 Prof. Aflaţi numărul termenilor raţionali ai dezvoltării 2 SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. pentru care triunghiul determinat de cele 3 drepte pentru m=-2. SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) 1.x2. profilul real. Canache Georgiana Filiera teoretică. Aflaţi m astfel încât vectorii u at ei n 2 este număr întreg . specializarea matematică . d2: x+4y=-2 şi d3: x+y=m . Arătaţi că numărul 2.m 3 2 3.2] -> 2 www.n ale acesteia.x2. II.x3 b) Aflaţi m şi n ştiind că x1= 2+i. La toate subiectele se cer rezolvări complete. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale 4. Toate subiectele (I.informatică. III) sunt obligatorii.mateinfo. Se consideră punctele A(5. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte 2. 11 3 5 şi x1.-2) şi B(1. 7 x 5 =x ( m 5) i 3 j să fie coliniari. Se dă funcţia f : [-2. 6 x y xy 8 2 x 6x ( m 2)i 2 j şi v w 5. fo . Se acordă 10 puncte din oficiu.

b) Stabiliţi intervalele de monotonie ale funcţiei f.b. Toate subiectele (I... f (n)) n 2 x 2. w Filiera teoretică. Să se determine m w strict crescătoare... )-> 22 3x ( x 2)( x 2 . Canache Georgiana 13 13 este număr natural. 10 ro şi F: (-2 .informatică. 0} f ( x) 3x 2 x ( x 2)2 2 a) Determinaţi asimptotele graficului funcţiei f . Se acordă 10 puncte din oficiu. b..în cazul în care F este o primitivă a lui f. profilul militar. Se consideră funcţiile f : (-2 . a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul real... specializarea matematică . 2 3i 2 3i astfel încât funcţia f: f(x)=(3m2-15)x+7 să fie funcţie at ei n C 1 n 2 2 3 .. Arătaţi că numărul 2. II. La toate subiectele se cer rezolvări complete. Filiera vocaţională.n www.. c) Calculaţi lim ( f (1) f (2) ..c 1 b) Calculaţi 0 f ( x)dx c) Stabiliţi monotonia funcţiei F .. Să se determine valorile lui n pentru care 4 4. ) f ( x) 2) (5p) (5p) (5p) a) Aflaţi a. Care este valoarea sumei 1 2 w .informatică. n (n 1) ? fo .. specializarea matematică . 3.. C 2 n F(x)=a ln(x+2)+b ln(x2+2)+c arctg x ...mateinfo. c 2 astfel încât F o primitivă a lui f . Se dă funcţia f: (5p) (5p) (5p) / { 2.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte (5p) c) Calculaţi x13+x23+x33 .ro SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1.. III) sunt obligatorii.m EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 16 Prof. unde m. SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) 1..

m at ei n 5 } 4 . f(n)..a SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1.1) faţă de mijlocul segmentului [BC] .m-1) să fie coliniare. SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 3 1.-3).ro (5p) 5. 2 G ( x ) g ( x )dx 3 fo . B(2. unde B(1. Fie funcţiile g.5) şi C(3m. Se consideră mulţimea G 2( ).c (5p) (5p) (5p) c) Calculaţi w w a) Aflaţi a. g(x)=f(ex).G : () unde g(x)=x 4 5x şi G(x)= ( ax 2 a. b) Studiaţi convexitatea/ concavitatea funcţiei G penrtu a. ro 2 a 5b 5b 2 1} .. an=f(1)f(2).-5) şi C(-3. f (x ) 2x 7 4x 5 a n) n 1 . astfel încât matrice A sa fie inversabilă . Aflaţi m astfel încât punctele A(3. b) Aflaţi un element A G astfel încât b 0 c) Să se arate că mulţimea G conţine o infinitate de elemente.b şi c astfel încât G să fie o primitivă a lui g. Se consideră funcţia f : (5p) (5p) (5p) \{ a) Determinaţi asimptotele funcţiei f.Fie m (5p) (5p) (5p) 2 m 1 1 0 şi A 2 2m 3 1 a) Calculaţi determinantul matricei A. b .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www. (5p) (5p) (5p) a) Arătaţi că G este parte stabilă a lui 2( ) în raport cu înmulţirea matricelor.b şi c aflate la punctul a.mateinfo.A* 2. c) Să se determine puntele de inflexiune ale graficului funcţiei g: 2. Aflaţi coordonatele simetriului punctului A(-2. (5p) 6. bx c ) 4 5 x şi 23 .b. b) Să se afle m c) Aflaţi m astfel încât A-1= .-2) . G { b a | a. b) Să se determine limita şirului ( w .

informatică. Filiera vocaţională. x2. 1) şi legea de compoziţie “ ” definitǎ pe G. c) Arǎtaţi cǎ rǎdǎcinile x1. profilul real. xy 1 R. 24 . Viorica Ciocǎnaru Filiera teoretică. x3 sunt rǎdǎcinile ecuaţiei x3 + a x + b = 0. 5) al triunghiului ABC unde B(-3. f(x) = w a) Arǎtaţi cǎ legea este comutativǎ şi asociativǎ.b R. b) Arǎtaţi cǎ Sk+3 + a Sk+1+ b Sk = 0. e. x 1 şi funcţia g: R\ {1} x2 1 1 x 1 . profilul militar. 4 5. 2) şi C(5.informatică. S4 în funcţie de a şi b. II. - ro x.mateinfo. unde x1. specializarea matematică . 4. Fie matricea A = 1 x 2 x12 2 x2 at ei n 12 . Se noteazǎ cu Sk = x1k + x2k + x3k.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. k N. Fie G = (-1. Calculaţi cos cos 3 cos 7 cos 5 pentru SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) a. y SUBIECTUL I (30 de puncte) G. Se acordă 10 puncte din oficiu. x y . c) Determinaţi mulţimea elementelor simetrizabile. k N* şi D = det A. 2. x3 sunt reale dacǎ şi numai dacǎ D2 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.8 = 0. b) Calculaţi g(n) (x). x (5p) (5p) (5p) fo . c) Arǎtaţi cǎ (f g) (n) (x)(x2 + 1) + 2n (f g) (n-1) (x) x + n (n -1) (f g) (n-2) (x) = 0. 3. 2. a) Calculaţi f’(x) şi determinaţi asimptotele Gf.ro (5p) 6. Fie funcţia f: R (5p) (5p) (5p) R. Calculaţi modulul numărului complex z = (1+ i)(1. S3.i 3 ). specializarea matematică . log 616. Scrieţi ecuaţia medianei dusǎ prin vârful A(2. Rezolvaţi ecuaţia x3 + 4 x2 . Determinaţi b21 în progresia geometricǎ în care b3 = 2 şi b5 = C 2 . Toate subiectele (I. g(x) = 1. b) Determinaţi elemental neutru. x2.m 1 x3 2 x3 1 x1 1. a) Calculaţi S2. III) sunt obligatorii. y= (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) 4).2x . La toate subiectele se cer rezolvări complete. w w . www. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 17 Prof. Exprimaţi în funcţie de a = log 12 27. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1.

II. b) Arǎtaţi cǎ B este inversabilǎ p R şi calculaţi inversa ei. fo .ro N. n N*. (5p) 3. A 2 } sǎ verifice 3 4 relaţia 2n < 10 n + 1. y Z.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte 1 xn 2.informatică. B(-5.mateinfo. Scrieţi ecuaţia înǎlţimii din A şi aria triunghiului. 1 1 1. profilul real. w . Fie matricea A = 1 1 (5p) (5p) (5p) w (5p) 6. Calculaţi | z | şi z pentru z = (2 + i)4. specializarea matematică . Determinaţi suma vectorilor u = 2 i . (5p) 5. n N* şi p R. Toate subiectele (I. 2. unde p a) Verificaţi cǎ 2 B –B2 = I4. c) Studiaţi monotonia şi mǎrginirea şirul (In)n 1 şi calculaţi lim In. ro 25 . n x 2 0 (5p) (5p) (5p) www. b) Calculaţi In + 2 In-1. a) Determinaţi I0 şi I1 şi stabiliţi o legǎturǎ între I0 şi I1. sin B sin C . n c) Arǎtaţi cǎ B = I4 + n p A.3 j şi v = 4 i + 5 j şi produsul lor scalar. III) sunt obligatorii.25 (log 7 (5p) 4.informatică. C 5 . x 4 2 2 2 2 ” astfel: x SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) w triunghiul este dreptunghic. Filiera vocaţională. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 18 Prof. atunci cos B cos C R. P3. Rezolvaţi inecuaţia log0. Triunghiul ABC are vârfurile A(-2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Arǎtaţi cǎ dacǎ într-un triunghi ABC are loc relaţia sin A = şi B = p A + I4. specializarea matematică . Se considerǎ şirul (In)n 0 definit prin In = dx. SUBIECTUL I (30 de puncte) _ (5p) 1.m 2 2 2 2 1 1 1 1 at ei n x 2 5x ) > 0. C(3.4). profilul militar. 4 2 (5p) 2. 2). Pe Z se defineşte legea de compoziţie “ y = x + ay –a. Calculaţi probabilitatea ca un element din mulţimea {A 1 . n EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x. C 5 . . La toate subiectele se cer rezolvări complete. Viorica Ciocǎnaru Filiera teoretică. 6).

48 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 3 . 3. prin R. Fie funcţia f: R R.informatică. Filiera vocaţională. x c) Arǎtaţi cǎ (Z. cos Q? 4. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Filiera teoretică. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. ) este grup abelian. b) Calculaţi In+2 + 5 In+1+ 6 In. Ordonaţi descrescǎtor numerele log 6 36.mateinfo. In = x n f ( x) dx. specializarea matematică . n N. f’(1). 6 . 1 3 ln ). La toate subiectele se cer rezolvări complete. Determinaţi o primitivă a funcţiei f care trece prin M(1. 1] 1 (5p) (5p) (5p) . SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) 1. C cu ajutorul formei trigonometrice a unui numǎr ro 4 . n 4 (5p) (5p) a) Determinaţi I0 şi I1. c) Determinaţi asimptota la graficul funcţiei cǎtre + 2.informatică. b) Studiaţi monotonia funcţiei şi curbura ei. 20 . a) Calculaţi f (1). 26 . f(x) = x 2 1 şi se defineşte şirul (In)n 5x 6 0 0 (5p) c). Viorica Ciocǎnaru (5p) (5p) 2. f(x) = arc tg x – 2x.ro Z şi calculaţi a a. n N.m Prof. specializarea matematică . 3 . Rezolvaţi ecuaţia z5 = 1 unde z complex. Determinaţi n 2 N astfel încât sǎ aibǎ loc relaţia A n 4 w w Toate subiectele (I. Sǎ se gǎseascǎ termenii dezvoltǎrii ( x + 1 2 x 4 )8astfel încât puterea lui x > 0 sǎ fie numǎr natural. 6 (5p) }. EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. Se consideră funcţia f: [0. profilul militar. www. III) sunt obligatorii. II.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte (5p) (5p) (5p) a) Determinaţi a Z astfel încât legea “ ” să fie asociativă. b) Determinaţi a şi e Z astfel încât x e=e x = x. 2 4 > C3 4 . at ei n Varianta 19 3 16 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. fo . profilul real. 2 . w . (5p) 5. Calculaţi probabilitatea ca alegând un element din mulţimea { 5 .

Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte
(5p) SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

www.mateinfo.ro

6. Aflaţi perimetrul şi aria triunghiului ABC cu vârfurile A(-2, -6), B(-1, 3), C(3, 6).

(5p) (5p) (5p) dacǎ

1. Fie sistemul t1 x + t2 y + t3 z = m unde t1, t2, t3 sunt rǎdǎcinile complexe ale ecuaţiei t2 x + t3 y + t1 z = n t3 x + t1 y + t2 z = p t3 + m t2 + n t + p = 0. a) Aflaţi m, n, p dacǎ t1 = 1, t2 = -1, t3 = 2. b) Rezolvaţi sistemul dacǎ m = n = p = 1. c) Pentru m 0, ecuaţia t3 + m t2 + n t + p = 0 admite rǎdǎcinǎ triplǎ nenulǎ dacǎ şi numai sistemul este incompatibil. 2. Fie inelele comutative (Z, , ) şi (Z, , ), unde x y = x + y – 4, x y = x + y – 7, x y = xy - 4(x + y) + 20, x y = xy - 7(x + y) + 56, x, y Z. a) Aflaţi elementele neutre ale celor douǎ inele. b) Determinaţi elementele simetrizabile ale celor douǎ inele. Z, f(x) = x + 3 stabileşte un izomorfism între inelele (Z, , ) şi c) Arǎtaţi cǎ funcţia f: Z (Z, , ).

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. Fie funcţia f: R\ { (5p) (5p) (5p) 1} R, f(x) =

a) Determinaţi rǎdǎcinile ecuaţiei f(x) = 0. b) Determinaţi ecuaţiile asimptotelor la Gf. c) Calculaţi lim
x

w .m
n

f ( x) x

x3 1 2x

.

2. Se consideră funcţia f: R\ {-5, 0} (5p) (5p) (5p) a) Să se calculeze

f ( x) dx, n

1

b) Dacă se notează integrala de la a) cu In, să se determine lim In.
n

w

at ei n
x3 6x 5 . x 1
2

R, f(x) = N.

1 . x( x 5)

2, n

w

c) Fără a calcula efectiv integrala, să se arate că

1 3

7

4

fo .
x( x 3) f ( x) dx
1.

(5p) (5p) (5p)

ro

27

Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 20 Prof. Ciocǎnaru Viorica
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. La toate subiectele se cer rezolvări complete.

www.mateinfo.ro

SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) 1. Determinaţi modulul şi conjugatul numǎrului complex 2. Gǎsiţi coeficientul lui x4 în dezvoltarea (x- 2x2 + 1)5.

2 3i . 3 2i

3. Determinaţi suma vectorilor v 1 , v 2 , v3 şi cosinusul unghiului format de v 1 şi v 2 ştiind cǎ

(5p) 4. Aflaţi partea întreagǎ a numǎrului log6 2011. (5p) 5. Calculaţi bc cos2 A/ 2 + ac cos2 B/ 2 + ab cos2 C/ 2. (5p) 6. Determinaţi raportul Sa / Sg unde Sa este suma primilor 101 termeni ai unei progresii aritmetice şi Sg este suma primilor 80 termeni ai unei progresii geometrice, ambele progresii având primul termen 5 şi raţia 0,2. SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1 2 3 1. Fie matricea M = 0 1 2 . 0 0 1
(5p) (5p) a) Calculaţi M2, M3, Tr M.

(5p)

w

1 xn b) Arǎtaţi cǎ M se scrie sub forma M = 0 1 0 0
n n

w

w .m
yn xn , n 1
N, calculaţi xn, yn.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

c) Calculaţi M13, M23, M21 (complemenţii algebrici) şi M2011.
^ ^

(5p) (5p) (5p)

2. Se considerǎ sistemul 2 x 3 y 3 z 2 , 6 x 4 y 2 z 6 , 3 x 2 y 4 z 3 . a) Calculaţi determinantul matricei sistemului în inelul Z12 şi în inelul Z7 . b) Determinaţi elementele inversabile în inelul Z12 în raport cu înmulţirea şi calculaţi probabilitatea ca alegând un element din Z12, acesta sǎ fie inversabil. c) Rezolvaţi sistemul în inelul Z12.

at ei n

vn =

n2 1 2n 1 i + 2 j, n n 1 n2 n 1

n

N.

fo .

ro
28

Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
n n

www.mateinfo.ro
pk sin kx , n k

1. Se considerǎ funcţiile f, g: R 1}, (5p) (5p) (5p)

R, f(x) =
k 1

p k cos kx şi g(x) =
k 1

N\ {0,

unde pk R, k {1, 2, 3, ...}. a) Calculaţi g’(x), g”(x), f(0) şi g(0) . x R, atunci g(x) este nulǎ b) Arǎtaţi cǎ dacǎ f(x) 0, c) Calculaţi g (k ), k

x

R.

g ( x) Z şi lim . x 0 x
) R, f(x) =

2. Se considerǎ funcţiile f: (1, h: (0, (5p) (5p) ) R, h(x) =
t

1 , g: R x(1 ln x)

R, g(x) = ex (2 ex – 3) şi

1 (2 ln x – 3). Determinaţi: x

a) primitiva F a funcţiei f cu proprietatea F(ee-1) = 2. b) t R astfel încât
0 t

g ( x) dx = 0. h( x) dx = 0.

e2

SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) 1. Soluţia ecuaţiei (x+1)+(x+4)+(x+7)+...+(x+28)=155 2. Să se simplifice expresia

w

Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. La toate subiectele se cer rezolvări complete.

w

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.

(5p) 3. Rezolvaţi ecuaţia x 3 4 x 1 x 2 x 1 5 (5p) 4. Dacă funcţia f : , f ( x ) 2012 x 1 , are inversa g : , să se calculeze g(2012) (5p) 5. Fie punctele A(0,2), B(4,6), C(8,10) . Daca punctul A’ este simetricul lui A faţă de BC, aflaţi lungimea segmentului AA’. (5p) 6. În triunghiul ABC avem BC=4, AC=2 si AB = 6. Dacă M este mijlocul segmentului [BC] aflaţi m( BAM )

w .m

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 21

Prof. Andrei Octavian Dobre

2n ! (2n)! (n 1)(n 2) ...(2n 2)(2n 1)2n 2

at ei n

(5p)

c) t > 0 astfel încât

fo .
29

ro

n 1 .ro x 1.. Fie funcţia f : (5p) (5p) (5p) a) Aflaţi f ( x ) pentru | x | 1 b) Studiaţi continuitatea funcţiei in x0 1 si x0 c) Studiaţi convexitatea şi concavitatea funcţiei 1 w .* c) Calculati x * x *.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) www.* x de n ori SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1.*) este monoid b) Calculati * *.... 2 y z 1 d 2 2 ax by cz a x b y c z (5p) (5p) (5p) d2 a) Aflaţi detA b) Daca a=b si a c aflati rangul matricei A c) Daca a=b=d si a c rezolvaţi sistemul 2.1) se defineste legea de compozitie asociativă x* y (5p) (5p) (5p) a) Aratati ca (G.mateinfo. ( 1) n Cnn 7 2n 1 fo .m (1 x 2 ) n dx ..x n x x2 4 1 * 1 1 2 3 1 2012 1 2 Cn 5 1 3 1 Cn . unde f ( x) 2. (5p) (5p) w a) Calculaţi I 2 w Fie I n b) Arătaţi că I n c) Calculaţi suma 2n In 2n 1 1 (5p) Sn 0 Cn 1 1 Cn 3 at ei n x2n 1 x2 6 lim 2 n . Pe multimea G = (0. 30 xy 2 xy ( x y 1) ro ..

Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte

www.mateinfo.ro

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ

Varianta 22 Prof. Andrei Octavian Dobre
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. La toate subiectele se cer rezolvări complete.

(5p)

1. Fie dezvoltarea ( x x

1 n ) . Dacă diferenţa dintre coeficientul termenului al treilea al x4

(5p) (5p)

2. Aflaţi z

astfel încât z 2

(5p) 5. Fie AB si CD doua coarde perpendiculare ale unui cerc cu centrul O. Dacă AB CD {P} , să se arate că: PA PB PC PD 2PO (5p) 6. Dacă în triunghiul ABC ştim b=2, c=6 şi lungimea bisectoarei din A este de 4 cm, aflaţi

cos

A 2

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

w

1. cx az

(5p) a) Arataţi că determinantul matricei asociate este un număr divizibil cu 2 (5p) b) Aflaţi rangul matricei asociate sistemului. (5p) c) Arataţi că sistemul are solutie unică dacă şi numai dacă abc 0 . În acest caz rezolvaţi sistemul.

w

bx ay cy bz

(5p) (5p)

/ a, b Z , k kb a a) Arataţi că ( Ak , , ) este inel

2. Fie Ak

w .m
c b a
{ a b

x 1] x2 x 1 (5p) 4. Fie ecuaţia 2 x 2 2mx 7 4m 0 . Să se arate că pentru soluţiile ecuaţiei verifică egalitatea ( x1 2) 2 ( x2 2)2 1 m

3. Rezolvati ecuatia [ x 2

b) Afaţi k astfel încât inelul Ak să aibă divizori ai lui 0

at ei n
z2 z 1 i 0 , fixat}

dezvoltarii şi coeficientul termenului al doilea al dezvoltarii este 44 atunci aflaţi termenul din această dezvoltare care nu îl conţine pe x

fo .

SUBIECTUL I (30 de puncte)

ro
31

Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte
(5p) c) Demonstraţi că Ak

www.mateinfo.ro

Ap

dacă şi numai dacă k=p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. Se consideră funcţia f : (5p) (5p) (5p)

, f ( x) 1 x 2011

a) Arataţi că f ' este strict descrescatoare pe [0; ) b) Să se calculeze lim
n

1 1 ( f '( ) n n

2 f '( ) ... n

n f '( )) n k 1 k , ] avem n n

c) Utilizând teorema lui Lagrange să se arate ca pentru orice x [

(x

f ( x)

n
1

2 si k {1, 2,.., n}
1

2. Se consideră şirul ( I n ) n (5p) (5p) (5p) a) Să se calculeze I 0 b) Arataţi că I n c) Arataţi că I n

definit prin I 0
0

e

dx şi I n

nI n

1

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.

SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) 1. Determinaţi partea reală a numărului complex z
1 i 2
4

w

Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. La toate subiectele se cer rezolvări complete.

w

w .m
(5p)
n 4. Rezolvaţi ecuaţia C19 5 C19 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 23

at ei n
*

1 * , n e n! 1 1 1 (e (1 ... )), n e 1! 2! n!

Prof. Ioan Lung

B, f ( x) x 2 2 x 3. Determinaţi mulţimea B astfel încât (5p) 2. Fie funcţia f : 2,10 funcţia f să fie surjectivă. (5p) 3. Calculaţi 5log5 3 log 2 (3 7) log 2 (3 7) .

fo .
e dx, n 1
0

x2

.

ro
x2

k k 1 ) f '( ) n n

k k k f ( ) (x ) f '( ) , n n n

32

Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www.mateinfo.ro (5p) 5. Fie punctele A( 1,1) , B (3, 5) şi C (4, 9) . Determinaţi punctual D astfel încât ABCD să fie un parallelogram. x (5p) 6. Dacă tg 2 , calculaţi cos2x. 2 SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1 0 1
1. Fie matricea A (5p) (5p) (5p)

0 1 0 1 0 1

(5p) (5p) (5p)

(5p) (5p) (5p)

1. Se dă funcţia f : R R , f ( x ) x arctgx . a) Studiaţi monotonia funcţiei f . b) Determinaţi punctele de inflexiune ale funcţiei f . c) Determinaţi asimptotele funcţiei f .

w

w .m
R, f ( x )

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

2. Se dă funcţia f : R (5p) (5p) (5p)

w

a) Calculaţi f(1). b) Determinaţi punctele de extrem ale funcţiei f . f ( x) c) Calculaţi lim 2 . x 0 x

at ei n
x2

2. Se consideră polinomul f X 2000 X 1000 X 3 X 2 X 2 (1 1 i a) Arătaţi că este rădăcină a lui f. 2 2 X 1 divide polinomul f. b) Arătaţi că X 2 c) Determinaţi restul împărţirii polinomului f la ( X 1) 2 .

(t 3)et dt .
0

fo .

ro
2)i .

a) Calculaţi A3 . b) Determinaţi numerele reale p,q astfel încât A3 pA2 c) Determinaţi matricea B A A2 ... An , n N * .

qA .

33

a) Determinaţi domeniul maxim de definiţie al funcţiei f.informatică.B) astfel încât funcţia f să fie bijectivă. (5p) (5p) (5p) SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. Fie A o mulţime având n elemente.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. Fie permutările de gradul 5: a) Determinaţi semnul permutării b) Determinaţi permutarea 1 . www. f ( x) x 4 x 1 . C (2. Filiera vocaţională. c) Arătaţi că A(2011) este inversabilă şi determinaţi matricea A n 2011 . Fie funcţia f : A B. 2 (5p) 6. m 1). 5) . Determinaţi funcţia f : R R. 12345 25431 12345 53421 2. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 24 Prof. 3 2i (5p) 2. profilul real.informatică. (5p) 1. Determinaţi numărul real m 33 astfel încât aria triunghiului ABC să fie . specializarea matematică . B( m. (5p) 5. SUBIECTUL I (30 de puncte) . Fie funcţia f : D R.mateinfo.m A( x) w w a) Calculaţi detA(2011). b) Determinaţi domeniul de derivabilitate al funcţiei f. b) Arătaţi că mulţimea M este stabilă în raport cu înmulţirea matricelor. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.ro SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. c) Rezolvaţi ecuaţia x . II. Toate subiectele (I. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 i . at ei n 1 x x x 1 x M 2 ( R) . . Determinaţi partea imaginară a numărului complex z fo . f ( x ) ax b ştiind că f 1 (8) 2 şi f 1 ( 4) 2. Ioan Lung Filiera teoretică. Determinaţi o pereche de mulţimi (A. 3). specializarea matematică . profilul militar. 34 (5p) (5p) ro . 2 (5p) 3. Determinaţi numărul natural n astfel încât mulţimea A să conţină 255 de submulţimi nevide. Calculaţi arcsin(sin2). (5p) 4. f ( x ) x 2 4 x 2. 12345 45132 . Fie mulţimea M (5p) (5p) (5p) w . Considerăm punctele A( 3. III) sunt obligatorii. . La toate subiectele se cer rezolvări complete.

Determinaţi rădăcina pătrată a numărului z 1 4 3i . Studiaţi injectivitatea funcţiei f : R R. Determinaţi termenul din mijloc al dezvoltării (5p) (5p) 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Rezolvaţi sistemul 2 x 3xy 2 y 2 7 x 4 y 3. 2. segmentului AB . profilul militar. Determinaţi ecuaţia mediatoarei 6. g ( x ) f1 ( x ) . n N . Considerăm punctele A( 3. Se consideră funcţiile f n : R 2 R. III) sunt obligatorii.3) . fo . n 0 .18 şi determinaţi punctul c corespunzător. 35 . Calculaţi tg( 75 ). SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) w w (5p) 1. specializarea matematică .informatică.informatică.mateinfo. a) Calculaţi 0 f 2 ( x) sin xdx .ro (5p) c) Aplicaţi teorema lui Lagrange funcţiei f pe intervalul 11. c) Determinaţi volumul corpului de rotaţie determinat de funcţia 2 R. f 0 ( x ) x şi f n 1 ( x) cos f n ( x) . specializarea matematică . 3 w . b) Arătaţi că funcţiile f n sunt mărginite. La toate subiectele se cer rezolvări complete. 3) şi B (1. (5p) (5p) (5p) g : 0. 2x y 0 2.m at ei n Varianta 25 Prof. II. EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. a 2 1 a ro 20 . Filiera vocaţională. Se acordă 10 puncte din oficiu.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www. Ioan Lung (5p) 4. profilul real. Toate subiectele (I. f ( x ) 2 x 2 3x 2 . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Filiera teoretică.

mateinfo. 36 (5p) (5p) b) Arătaţi că (G . 1. e . b) Calculând determinantul în două moduri. axa Ox şi dreptele verticale x 1. unde e apare de n ori. Fie G 0. . 1 x2 (5p) a) Explicitaţi funcţia f şi arătaţi că admite primitive. (5p) c) Calculaţi aria suprafeţei mărginită de graficul funcţiei f.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) www. c) Determinaţi numărul e e . an 1 7 3 1 23 3 a) Determinaţi termenul general al şirului an c) Să se calculeze lim sin nan sin nan n w . Fie şirul an (5p) (5p) (5p) n ..c b c a a) Calculaţi determinantul .ro a b c 1. fo ... n w 2 . arătaţi că c 3 3abc (a b c)(a 2 b 2 c 2 ab ac bc ) c) Rezolvaţi pe R ecuaţia x3 y 3 8 6 xy ştiind că x y 2 2. (5p) b) Determinaţi primitivele funcţiei f. Se consideră determinantul (5p) (5p) a 3 b3 (5p) c a b . ) este grup abelian. R. ro (5p) .b. a. x 2 . Se consideră funcţia f : R w at ei n 19 3 2 33 . . \ 1 şi legea de compoziţie x y x ln a) Arătaţi că legea „ ” este asociativă şi comutativă. f ( x ) min x. .m n b) Să se calculeze lim an . 2.. y 0. 3n 2 3n 1 n3 n 1 n 1 3 SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1 .

ro (5p) (5p) 1. II. La toate subiectele se cer rezolvări complete. m R (5p) a) Determinaţi parametrul m astfel încât sistemul să admită o singură soluţie. (5p) c) Determinaţi parametrul m astfel încât sistemul să admită o singură soluţie x0 . SUBIECTUL I (30 de puncte) xy 7 x 7 y 56 . Fie sistemul x y z 1 x my z 2. x 7 . C ( 5. Rezolvaţi pe mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x 15log8 5 x a) Arătaţi că (G . 3. x2 ale ro i 2011 . Calculaţi cos i cos 2 i 2 cos 3 i3 . Toate subiectele (I. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta26 Prof. (5p) 6. . .informatică. aceasta să conţină două elemente? (5p) 5. 2. (5p) c) Fie funcţia f : G 0.. Determinaţi numerele reale a şi b astfel încât funcţia f să fie un izomorfism de la grupul (G . specializarea matematică .mateinfo. Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul real. w 2.m x y 2mz 1 7. Filiera vocaţională. ) este grup abelian. Rezolvaţi pe mulţimea 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x) ax b . 37 fo .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. x2 3. Să se determine valorile parametrului real m astfel încât între soluţiile x1 . . se defineşte legea de compoziţie x y at ei n 2011ori 1 . 0)... y0 . www.1) . cos 2011 ecuaţiei m 1 x 2 (5p) 5m 7 x 2 0 să existe relaţia x1 SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. Ioan Lung Filiera teoretică. (5p) b) Determinaţi parametrul m astfel încât sistemul să fie incompatibil. Arătaţi că dreptele AB şi AC sunt perpendiculare. 2). ecuaţia 2 sin 3 x 1 0 . z0 cu y0 0 . specializarea matematică . B(2. Care este probabilitatea ca alegând o submulţime a lui A.informatică. III) sunt obligatorii. profilul militar. Considerăm punctele A( 4. ) la grupul R* . 2 (5p) 4. Pe mulţimea G (5p) (5p) w w . Considerăm o mulţime A cu 10 elemente. b) Rezolvaţi pe R ecuaţia x x ..

1 . Un copac cu înălţimea de 10 m creşte în fiecare lună cu 4% din înălţimea sa. În triunghiul ABC se dau BC BA BC . a1a 2 a 3 . .. Se acordă 10 puncte din oficiu. III) sunt obligatorii. f n nk 0 n 38 . La toate subiectele se cer rezolvări complete.A lg b c 6. www. R. k 1 n b) Calculaţi lim . b lg c a c) Fie F o primitivă a funcţiei f astfel încât F 0 5 . specializarea matematică . Arătaţi că: a 6. f ( x ) xarctgx ln 1 x 2 . 1 . c) Demonstraţi că f ( x) 0.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. 3x 1 b) Arătaţi că funcţia f este strict crescătoare. 37 2. c Prof. Filiera vocaţională. (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) w 1. c w w . SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) 1 este 0.m 0.mateinfo.a n . 2.informatică. 2 şi C fo . Considerăm funcţia f : R (5p) (5p) (5p) a) Calculaţi f R.. AB . cu a. profilul militar. b. Toate subiectele (I. Să se arate că numărul de submulţimi ale unei mulţimi cu n elemente este 2 n . b.. Rezolvaţi ecuaţia 3 c lg a b 6 . x R* . Se consideră funcţia f : (5p) (5p) (5p) F x f x 1.informatică. II. 4. Fie a. specializarea matematică .. Scrierea zecimală a numărului 3. Viorica Lungana at ei n 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul real. Să se determine a 2011 . AC ro 1. Să se determine rădăcinile reale ale ecuaţiei : x 2 4 x 3 0 . Ce înălţime va avea copacul după două luni? 5. f ( x ) 3 a) Determinaţi primitivele funcţiei f. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 27 Filiera teoretică. Calculaţi: AC BC .ro x .

Se consideră matricele: A (5p) (5p) (5p) 1 0 0 I3 A.mateinfo..m R o funcţie care admite ca primitivă funcţia F cu proprietatea F x f x sin x. f 0 2 a) Să se calculeze f 1 .. w 1. 39 .* există un izomorfism f : 0. unde m R. y I .ro 3 2 1 1. Fie I . c) Dacă f 0 0 . să se calculeze matricea S A XY . 11 1. x. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) w 2. x R. unde I (5p) (5p) (5p) 1. f 3 . c) Să se calculeze S n f 0 f 1 f 2 . Fie f : R (5p) (5p) (5p) a) Calculaţi e x sin xdx . 6 4 2 . se va determina. * x . ro 2 şi Y 3 2 1 . b) Să se arate că între grupurile R * . a) Să se determine elementul neutru şi mulţimea elementelor simetrizabile. fo . I3 0 1 0 şi B 9 6 3 0 0 1 a) Să se calculeze determinantul şi rangul matricei A. 3 c) Să se arate că matricea B este inversabilă şi inversa sa este matricea 1 B 1 I3 A.. şi I . atunci determinaţi funcţia f . b) Calculaţi derivata funcţiei F x e x . b) Exprimaţi termenul general f n în funcţie de n. c) Fie x I . Să se calculeze x * x * x * . f 2 .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) www. . R şi legea de compoziţie este definită prin x *y x2 y2 x2 y2 2 . f n şi să se arate că f n 1 f 0 Sn 3 at ei n de 100 ori de forma f x x m .* grup abelian. 1 b) Dacă X 2. 3 f n şi w .. f 4 . Fie un şir f n astfel ca pentru orice n N să avem: f n 1 f n 1 .

4. z w b) Să se calculeze z şi w dacă __ __ 0 . unde a este partea întreagă a numărului k k 0 2 real a. c) Grupul G. .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. 0 0 0 0 2. considerăm funcţia f n : 2. Viorica Lungana Filiera teoretică. Pentru orice n Z. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 28 Prof.ro SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) 1. 40 . Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia x 2 mx 1 0 are rădăcini complexe. w z c) Să se arate că dacă P . III) sunt obligatorii. ştiind că 3 cos 2 t 4 sin 2 t 5 0 . w (5p) (5p) w (5p) G şi O2 G . O2 G. În câte moduri se poate face distribuţia într-o piesă de teatru care are 2 roluri de bărbaţi. fn x 2 ro şi submulţimea (5p) (5p) (5p) 2. Filiera vocaţională. La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze suma S a 2a 2 3a 3 . II.. m.. 3 2 n 1 3. www. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. atunci P Q a) Să se verifice că I 2 w z z.informatică. Să se calculeze a .mateinfo. profilul real. 2(C) se consideră matricele I 2 at ei n 1 0 0 1 . specializarea matematică .informatică. x 1 x 3 2. n Z.m C . . se arate că: a) f m f n f m n . x 2 2n . (5p) (5p) (5p) SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. Să f n n Z împreună cu operaţia de compunere a funcţiilor este grup b) Mulţimea G comutativ. 5. 3 femei şi 3 copii. 2 roluri de femei şi un rol de copil? 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. a R. w fo . pentru a . Q G . Toate subiectele (I. specializarea matematică . Să se rezolve ecuaţia 0. este izomorf cu grupul aditiv al numerelor întregi Z . na n . În G z w __ __ w . Calculaţi 3tgt 4ctgt . profilul militar. O trupă de actori are în componenţa sa 4 bărbaţi.

SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) . Filiera vocaţională. specializarea matematică . 2n 2 n 1 . dacă cel mai mic unghi are 68 ? 3. 3 ro .ro R. specializarea matematică . 3 3 a) Să se arate că f este funcţie bijectivă. n N*. Fie funcţia f : (5p) (5p) 1 2 b) Calculaţi: 1 2 x 1 x2 dx . a) Să se arate că 1 1 1 (5p) (5p) w Filiera teoretică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. .mateinfo.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1.. Toate subiectele (I. x 1 x 2 1 1 1 1 b) Să se calculeze suma S .informatică. 1. f n 1 x2 1 x 1 2 www. f x . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 29 Prof. f x 2x 1 x x 1 2 2 şi şirul a n n 1 definit prin a) Să se verifice egalitatea f x b) Să se arate că a n n2 1 nf n n . x N. profilul real... . Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică. Să se dea un exemplu de două numere iraţionale cu proprietatea că suma şi produsul x 1 x 2 41 1. III) sunt obligatorii. c) Să se calculeze lim a n 2. .1 2 x arccos x . an (5p) (5p) (5p) f 1 f 2 . x 0. w w . 0 (5p) c) Calculaţi: f 1 x dx . La toate subiectele se cer rezolvări complete.. Viorica Lungana at ei n fo . Câte laturi are un poligon convex cu măsurile în grade ale unghiurilor în progresie aritmetică de raţie 20 . 1 2 2 3 3 4 2010 2011 2. II.m EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. 5 2 . Se consideră funcţia f : 0. profilul militar.

2 .ro (5p) SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1 0 0 1. fo . n 1. în cazul în care este convergent. g X 5 X 3 X 2 3 X 2 . b) Să se arate că pentru orice z C. Ce puteţi spune de inversa matricei I 3 ro . zA este egal cu 1. În M 3(C) se consideră matricele I 3 (5p) (5p) (5p) 0 3 2 0 0 1 . w w (5p) (5p) (5p) a) Să se studieze continuitatea funcţiei f pe R. A? 42 . g Z5 X . f X 5 X 4 1 . a) Să se afle cel mai mare divizor comun al celor două polinoame. demonstraţi inegalitatea: 1 1 1 1 . 2x 1 x 1 A 2 . c) Să se rezolve ecuaţia f x g x . determinantul matricei I 3 c) Calculaţi: I 3 A I3 A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. calculaţi limita sa. 2 2 2 n 1 2 n 6. b) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul x 1 . b) Să se afle cel mai mic multiplu comun al polinoamelor f şi g. 5. n (5p) (5p) (5p) a) Calculaţi I 0 şi I 1 . In 0 1 n ln x dx . c) Studiaţi convergenţa şirului şi. Se consideră funcţia f : R w . Să se rezolve ecuaţia: sin x sin 2 x 0 .. Folosind metoda inducţiei matematice. c) Cercetaţi câte puncte de extrem are funcţia f . Fie f . 2. b) Găsiţi o formulă de recurenţă pentru şirul I n n 0 . Să se rezolve ecuaţia 2 3 2 3 4. 2x 1 2x 1 www. (5p) (5p) 4.mateinfo.m at ei n R dată de legea f x x2 e (5p) (5p) (5p) 2. Se consideră şirul I n . 0 0 0 0 1 0 şi A 0 0 1 a) Calculaţi matricele: A 2 şi A 3 ..Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte lor sunt numere raţionale strict pozitive.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Toate subiectele (I. c) Să se demonstreze că nu există valori reale ale coeficienţilor a .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. . Să se determine parametrul real m astfel încât x 2 y 2 4 x 6 y m 0. B 3. x.informatică. unde m R. Să se arate că funcţia f este bijectivă şi să se x 2 calculeze f 1 x . c 1 să se determine rădăcinile polinomului f. profilul real. x2 1 6. x 3. specializarea matematică . y R. b 2. astfel încât graficul ei să conţină punctele A 1. f x . Viorica Lungana Filiera teoretică. astfel încât sistemul să fie compatibil determinat. una sub un unghí de 45 şi cealaltă sub un unghi de 30 . Să se calculeze imaginea funcţiei f : R R. 2. fo .m x 2 3x .informatică.2 . 2. c R. Dintr-un far înalt de 100 m (faţă de nivelul mării) se văd pe mare două nave pe aceeaşi linie cu baza farului. b. Fie f : R 2 R 1. Aflaţi distanţa dintre cele două nave. unde i2 1. (5p) b) Să se determine parametrul real m. Să se determine funcţia de gradul al doilea f : R R. www. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 30 Prof. b) Pentru a 2. Filiera vocaţională.ro (5p) (5p) (5p) at ei n 8 1. c astfel ca f să se 43 (5p) (5p) (5p) w ro 1 2x 25 SUBIECTUL I (30 de puncte) . 0 1 . specializarea matematică . b. La toate subiectele se cer rezolvări complete. f x ax 2 bx c . 4 . profilul militar. Se consideră sistemul x my z x 2my z w w . a) Pentru c 501 să se demonstreze că f 1 f 1 f i f i 2008 . III) sunt obligatorii. II. Să se determine coeficientul lui x în dezvoltarea binomului 5. f x SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 2mx y z 1. (5p) c) Să se determine parametrul real m. x (5p) (5p) (5p) 4. Se consideră polinomul f X 4 aX 3 bX c. a. Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât sistemul să fie incompatibil. C 1.mateinfo.1 . 1 (5p) a) Să se rezolve sistemul pentru m 1 .

Filiera vocaţională. a) Demonstraţi inegalitatea ln 1 x 1 x. 1 i 2. f(x)=x +2. 0. La toate subiectele se cer rezolvări complete. f x x 3 4 x 1 x 8 6 x 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.10 10. Stabiliţi domeniul de derivabilitate al funcţiei. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) www. Toate subiectele (I. Blandina Maniţiu at ei n 0. SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) 1 Să se determine partea imaginară a numărului complex z w 1 i . specializarea matematică . Ce fel de puncte sunt x1 5 şi x 2 10 pentru graficul funcţiei f ? f 2 ( x).5 1. x 0. ro b) Studiaţi continuitatea funcţiei f în punctele x1 5 şi x 2 10 şi calculaţi derivata funcţiei. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 9 x 91 x 7. c) Cercetaţi dacă funcţia f este derivabilă în punctele x1 5 şi x 2 10 . III) sunt obligatorii.m EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. unde a x 2n x n a w Filiera teoretică.informatică.mateinfo. (5p) (5p) (5p) 2.Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x)) 3.ro (5p) 1. specializarea matematică . w . unde a fo . profilul real. n 0 1 a c) Să se calculeze lim n n 0 2 x 2n x n dx . b) Arătaţi că lim ln 1 x 2n x n dx 0 . dacă dacă 1 x x 5. Fie funcţia reală f : E R.informatică. 44 .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte dividă cu g X 3 X . II. f x (5p) (5p) 2 x 1 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. a) Determinaţi domeniul de definiţie şi arătaţi că funcţia f se poate scrie dacă x 1. Se consideră funcţia f : . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 31 Prof. profilul militar.

q p q 0 1 0 . b) Să se arate că orice matrice din M este inversabilă şi să se afle inversa ei. b) Studiaţi monotonia funcţiei f pentru x>0. q . Fie f: 0. 2 sin x a)Studiaţi mărginirea funcţiei f pentru x 2.q M . c) Aflaţi rădăcinile reale ale polinomului f . X .q (5p) (5p) (5p) a) Să se arate că oricare ar fi m. Fie f: w .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte x! 6 . (5p) SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. p. Să se determine parametrul real m.1 . f(x)= 2 a) Aflaţi asimptotele funcţiei f.q / Ap . Comparaţi elementele cos2 şi cos3.f(x)= x ln x . (5p) (5p) (5p) . 45 ro avem: Am . b) Calculaţi w c) Demonstraţi că orice primitivă F(x) a funcţiei f(x) este strict crescătoare şi w f ( x)dx.n. 0 at ei n . 2.ştiind că dreptele distincte d 1: mx (5p) www. Să se rezolve sistemul: .ro 3y 2 şi d 2 :12 x 2 y 3 0 sunt perpendiculare pe aceeaşi dreaptă d. unde x. Se consideră mulţimea M= Ap .y (5p) 4. y ! 25 (5p) 5.m . q 0 0 1 M3 .p.mateinfo. x 0 calculaţi lim x 1 x 2011 f (t )dt. SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1 1. (5p) (5p) 2 X 4 5 X 3 6 X 2 16 a) Să se afle rădăcinile întregi ale polinomului f. (5p) (5p) (5p) 1 . 6. c) Demonstraţi că f(x)>0 pentru x>1. 2 2 2 2 b) Aflaţi x12 x2 x3 x4 x5 .q Ap .n Ap . c) Să se afle în funcţie de p şi q rangul matricei Ap . Se consideră polinomul f= X 5 fo .

.C8 . Calculaţi sin 8 cos . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A 2.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. 2 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. . specializarea matematică .f x arctg x 2 a) Aflaţi ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f.informatică. b) Aflaţi A 1 . La toate subiectele se cer rezolvări complete. ro x 2 . 2 2 10 x 2. a) Demonstraţi că G este parte stabilă a lui în raport cu legea . c) Dacă B=A 2A 1 să se afle B 2011 . Se consideră funcţia f: c) Arătaţi că 0 w a) Calculaţi rang A.. Filiera vocaţională.Să se scrie ecuaţia dreptei care trece prin C şi este perpendiculară pe AB. Toate subiectele (I. b) Aflaţi mulţimea elementelor simetrizabile în raport cu legea . Să se determine partea întreagă a numărului 3 2. profilul militar. 8 SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) w . x 1. at ei n 1 1 1 1 1 1 M3 .ro SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) 1. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 32 Prof. .Se consideră matricea A (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) w 2.mateinfo.m 1 1 1 f ( x) 2 . y . 3 . Studiaţi paritatea funcţiei f: 3. Să se rezolve în ecuaţia 10 x 8 4. x. B 2. fo .informatică. profilul real. specializarea matematică . II. c) Cât este suma şi produsul soluţiilor ecuaţiei x x 11 ? (5p) (5p) (5p) . 1. Calculaţi C80 C82 . www. f ( x) ln arctgx. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Blandina Maniţiu Filiera teoretică. (5p) 6. b) Studiaţi monotonia funcţiei .1 . Fie G=(2. . ) şi x y xy 2 x 2 y 6. 3 5. x 2 46 . 2 şi C 5. III) sunt obligatorii.

Filiera vocaţională. Blandina Maniţiu Filiera teoretică.informatică. Calculaţi suma 1 1! 2 2! . b) Calculaţi A(x) A( y ). Aflaţi aria triunghiului ABC ştiind că AB 4.0) şi C(1.x .AC 6 şi m( A) 6. x. m . b) Pentru a=3e demonstraţi că f admite primitive pe . 2x 2x 4x 1 a) Să se rezolve ecuaţia S 0 unde S este suma tuturor elementelor matricei.m 2 2. Aflaţi o relaţie independentă de m ... specializarea matematică . n . 1 (5p) (5p) (5p) x 2x a) Să se afle valoarea parametrului real a pentru care f este continuă în x 0 1.între rădăcinile ecuaţiei x 2 2(m 1) x 2m 1 0. pentru a=3e. specializarea matematică . n .Scrieţi ecuaţia înălţimii din A . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5. n n ! . f ( x) 3 x 4.-2). 1 1. profilul militar. Se consideră funcţia f: a 2 www.Se consideră matricea A(x) 0 0 (5p) (5p) (5p) 1 0 . n * c) Aflaţi A (2011). y .B(-3. Aflaţi inversa funcţiei f : w .2). III) sunt obligatorii. 1 2i . 47 ro .informatică. Fie A(1. profilul real. x . x fo . 1 2i SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) w triunghiului ABC.a w at ei n . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 33 Prof.x . 150. SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) 1.mateinfo. EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. Toate subiectele (I. II. Se acordă 10 puncte din oficiu. Aflaţi modulul numărului complex z 3.ro 1 . 2 c) Calculaţi 0 f ( x)dx. La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x) 2.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte xe x . * 4.

ro 3 i . Filiera vocaţională. b) Studiaţi derivabilitatea funcţiei şi calculaţi f ( x). ro 48 funcţiei f. 5log 2 2 x 2 0. c) Descompuneţi polinomul f în factori ireductibili în 16 şi numărul www. X SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1.m EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. profilul real.x. Fie f n : . III) sunt obligatorii. Dacă w Toate subiectele (I. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Calculţi I 0 . fo .în punctul de abscisă x 3. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 34 Prof. f ( x) ln 2x 1 . SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) 1. 1 c) Să se determine 1 ( f 0 ( x) Filiera teoretică. Aflaţi mulţimea x 4.n . Să se rezolve în 2. specializarea matematică . II. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Aflaţi toate rădăcinile polinomului f.mateinfo. Maniţiu Blandina ecuaţia 3log3 2 x 2 x y 3 x 2. y 0. profilul militar. 5. 1 2. y x y 3 log 2 x log8 x 8 .f n ( x) 2x e n x . 3. D este domeniul maxim de definiţie al x 1 1 (5p) (5p) (5p) a) Studiaţi paritatea funcţiei f n ( x).y .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte X 2.informatică. Fie dreptele de ecuaţii d1 : 2 x y 1 0. a) Să se afle D şi să se determine asimptotele verticale la graficului funcţiei f. specializarea matematică .şi I n f n x dx. astfel încât ecuaţia x 2 (m 2) x 4 0 să nu admită solţii reale. aflaţi . w w . Fie f : D (5p) (5p) (5p) . .informatică. x y 3 0. c) Scrieţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f . Se consideră polinomul f X 4 4X 2 (5p) (5p) (5p) a) Calculaţi f( ). d2 : x 3 y 4 0 at ei n f 2011 ( x))dx . Determinţi valorile parametrului real m.

x=2. f ( x) x 1.ro (5p) (5p) (5p) 2. x4 . Fie funcţiile f. (5p) 6. x4 . . Fie polinomul f (5p) (5p) (5p) 11 b) Calculaţi x1 X4 201 x2 X3 2001 x3 X2 2011 x4 . x 1 . x 1 a) Să se arate că funcţia f(x) admite primitive pe R şi calculaţi primitivele ei.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte şi d3 : 3 x y m 0 .g : (5p) (5p) (5p) w . . X x 2 x 1 şi g(x) fo . c) Calculaţi 2 w (5p) w exf ( x)dx.Se consideră sistemul de ecuaţii liniare (m 1) x y z 2 x y (m 1) z m şi A matricea sistemului a) Să se calculeze determinantul matricei A.Determinaţi m real astfel încât dreptele să fie concurente. ro 49 mx y z 1 1. x2 . (5p) (5p) 2. X 1 cu rădăcinile x1 . b) Calculaţi aria suprafeţei plane determinată de graficul funcţiei f.f(x) 3 a) Determinaţi asimptotele graficului funcţiei g(x). şi să se afle valorile lui m pentru care matricea are rang maxim b) Să se determine valoarea lui m pentru care sistemul este compatibil determinat. b) Calculaţi f ( x) şi studiaţi derivabilitatea funcţiei în x=0. c) Aflaţi punctele de extrem local ale funcţiei f(x). x2 .mateinfo. Să se rezolve în 0. Se consideră f: 2e x 1 . c) Pentru m 2 să se rezolve sistemul. 1 şi e f ( x) . x3 . at ei n 1 5 2 X . SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) www. a) Aflaţi media aritmetică şi media geometrică a rădăcinlor x1 . x3 . 2 ecuaţia cos2x sin 2 x 1. axa Ox şi dreptele x=0.m . c) Aflaţi câtul şi restul împărţirii lui f la X 2 descompuneţi f în factori ireductibili în SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1.

III) sunt obligatorii. 5. dacă X M 2 ( R) verifică relaţia X 2 A . 5 2. f ( x) x+a .ro EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www.. profilul real. 1. ştiind că AB=3 . lg lg 2011 0 . B(2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pentru care : Cn 2 Cn2 9 . ( ) x. Aflaţi valorile lui m R ... b) Dacă f : R R . în raport cu legea " " .informatică. Arătaţi că : lg lg . Calculaţi : (3 i ) 4 (3 i ) 4 . La toate subiectele se cer rezolvări complete. ) este o parte stabilă a lui R . y R .mateinfo. 1 4. Pe R . 50 . A= 1 2 2 4 . SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) 90 . Filiera vocaţională. II. Se acordă 10 puncte din oficiu. arătaţi că : f ( x y ) f ( x ) f ( y ) . b) Calculaţi suma : A A2 . Toate subiectele (I. În sistemul de coordonate XOY . A2011 . n 2 . se consideră punctele : A(m. C(3.. 2 3 2011 3.m w w (5p) (5p) (5p) X a) Arătaţi că : A2 = 5 A .4) .3) . c) Arătaţi că . a) Arătaţi că (a. 1 2 2010 2. AC=4 şi m( BAC )= 60 . Calculaţi perimetrul triunghiului ABC . (5p) 6. specializarea matematică .. definim legea de compoziţie " " astfel : x y= x y a ( x y ) a 2 a . y (5p) (5p) at ei n M 2 ( R) . Să se afle n N * . atunci X 1 A sau 5 1 A . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 35 Prof. pentru care triunghiul ABC este dreptunghic . ro R .. Aflaţi numărul soluţiilor întregi ale inecuaţiei : x 2 2011 x 2010 0 .4) . ( ) x. Se consideră matricea A w .informatică. cu m(Â)= fo . Ştefan Florin Marcu Filiera teoretică. profilul militar. SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. specializarea matematică . unde a R fixat arbitrar .

se consideră punctele A(4. rezolvaţi în R .ro x . calculaţi cos 2x . III) sunt obligatorii. n 1 ro . x2 R .m Prof. a) Calculaţi : lim 2. Calculaţi x13 x2 . x 2011 ori www. 3 i 3 i 3 (5p) 2. specializarea matematică . (5p) 3. (5p) 4. 2 x 3x 5 . La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie f : R (5p) (5p) (5p) R . (5p) 5.informatică. w . c) Rezolvaţi în R . Ştefan Florin Marcu at ei n Varianta 36 fo ..3) . profilul militar. 1 (5p) 6. Dacă sinx= . In 1 a) Arătaţi că şirul ( I n ) n b) Arătaţi că şirul ( I n ) n 1 este mărginit . Filiera vocaţională. sunt soluţiile ecuaţiei : x 2 4 x 1 0 . 3 51 w w Toate subiectele (I. SUBIECTUL I (30 de puncte) 3 i 3 i (5p) 1. x R . Aflaţi ecuaţia perpendicularei duse din O pe AB . Arătaţi că : R .0) şi B(0. 3x 1 dx . x 1 x 1 b) Arătaţi că f este o funcţie convexă ..3 .mateinfo. II. c) Calculaţi : lim n (3 I n ) . unde x1 . profilul real. n x . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Filiera teoretică. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x) 2 x 3x .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte (5p) c) Dacă a=2011 . Fie şirul ( I n ) n (5p) (5p) (5p) 1 . SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1.2. ecuaţia : x x . Se consideră o progresie aritmetică an n 1 cu a1 1 şi r=3 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea matematică . Aflaţi c âte numere de trei cifre se pot forma cu cifrele 1.informatică. ecuaţia : 2 x 3x =5 . În sistemul de coordonate XOY . este strict descrescător . n EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. Aflaţi al c âte-lea termen al progresiei este numărul 2011 .

1 } . (5p) c) Rezolvaţi în Z 5 .ro SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. ecuaţia : x 2011 x . 0 3x 2 1 2 In 1 n 1 .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www. astfel încât : A=a U+r V .b Z 5 . ( ) x (0. A a b c d . Se consideră funcţia : f: (0. Fie A M 2 ( R) .d R sunt patru numere în progresie aritmetică .+. ro 52 . b) Arătaţi că . 1. 5 at ei n 2011 . (5p) (5p) a) Arătaţi că M={ 0 . ( )n fo . ( ) a. cu a b . ) şi M {x 4 x Z 5 } . ) .V M 2 ( R) şi r R . In w w b) Demonstraţi relaţia : 3 I n n 1 c) Arătaţi că : lim n I n 1 . 2 U 2010 şi c) Arătaţi că . matricele U şi V . verifică relaţiile : U 2011 3 V 2010 2 V 2009 . Se consideră şirul ( I n ) n (5p) (5p) (5p) a) Calculaţi I1 . b) Demonstraţi că : f ( x) 2 x( x 1) w . f(x)= x 1 a) Aflaţi ecuaţia asimptotei orizontale la graficul funcţiei f .b.m 2010 2009 2 1 c) Arătaţi că : 2. 2. unde numerele a. f ' ( x) 1 . astfel încât : a 2011 =b şi b 2011 =a . N*.c. xn dx . b) Arătaţi că ( ) două matrici U.mateinfo. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) x . (5p) (5p) (5p) V 2011 a) Arătaţi că det A 0 . . ) R* . Se consideră corpul ( Z 5 .

ro EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E.informatică.. III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. unde a R . SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) (5p) a) Aflaţi a R . 7 x 8 y az 0 w . Să se calculeze partea întreagă a numărului : a 1 at ei n fo . (5p) 4. (5p) b) Pentru a=9 . y0 . b) Aflaţi a R . z0 ) R R R . a) Arătaţi că f(1)-f(-1)=4 . arătaţi că : 53 w x 2 y 3z 0 1. specializarea matematică . este o soluţie oarecare a sistemului de ecuaţii . sin sin sin 3 3 3 3 2. v 7i j . c) Dacă a -2 . a R . 2 3 4 (5p) 6. profilul militar.. se pot forma cu cifrele 2.. astfel încât f să fie divizibil cu X-1 .4. Să se rezolve în R ecuaţia : 5 x x 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea matematică . rezolvaţi sistemul de ecuaţii . calculaţi : 2011 y0 2011 2011 x0 z0 . 2 2 2 23 (5p) 3. SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) 1. profilul real. astfel încât : v xa yb .mateinfo. 2010 2 (5p) (5p) (5p) w 2. Toate subiectele (I. La toate subiectele se cer rezolvări complete. (5p) 5. Calculaţi : sin . II. (5p) c) Dacă (x 0 . Să se arate că . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 37 Prof. Se consideră polinomul : f= X 2011 X a R[ X ] . Se consideră sistemul de ecuaţii : 4 x 5 y 6 z 0 . Filiera vocaţională. astfel încât det A=0 .( ) a R .m 1 1 1 .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www. şi notăm cu x1 . Aflaţi c âte numere de trei cifre distincte . Să se determine x.. ro . Fie vectorii : a i j .6.informatică.y R . x2 . b i j .8 . Marcu Ştefan Florin Filiera teoretică. x2011 rădăcinile polinomului f . dreapta de ecuaţie y=2x-1 nu intersectează parabola de ecuaţie y= x 2 +x+1 .

astfel încât F : R primitivă a funcţiei f .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte 1 1 1 2012 .ro SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. ro 1 x . Se consideră funcţia f : R (5p) (5p) (5p) a) Calculaţi : lim ( f ( x) x) . 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. să fie o . b) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f .informatică.. ecuaţia : 9 x 5 3x 4 0 . n2 n2 Varianta 38 R .3) şi B(1.7.3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţia f : R R . 7 6. Filiera vocaţională. 1 (5p) a) Aflaţi a . b R . 2.. Calculaţi sin ..m Prof. . x 4. F ( x) a arctgx b ln( x 2 1) . se pot forma cu cifrele 1..9 . 1 x1 1 x2 1 x2011 a 2 www.-1) . 5. 1 x2 R .i 2011 . profilul real. 12 54 at ei n n n ) . Ştefan Florin Marcu 3. f ( x) x 2011 x 2010 1 . II. Aflaţi 2011 w Toate subiectele (I. La toate subiectele se cer rezolvări complete. se consideră punctele A(-1. x R . n 2 22 c) Calculaţi : lim( n EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E.mateinfo. Calculaţi suma : i i 2 i 3 . n 1 n 2 12 n 2 . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) ecuaţia (5p) 1.5. f ( x) x 2011 fo . Să se arate că funcţia : f : R* mediatoarei segmentului AB . În sistemul de coordonate XOY . Aflaţi câte numere de patru cifre distincte . c) Arătaţi că funcţia f este strict crescătoare pe R .. III) sunt obligatorii. w Filiera teoretică. este impară . f ( x) (5p) (5p) b) Calculaţi : 1 0 f ( x)dx . profilul militar. Rezolvaţi în R ..informatică. . w . specializarea matematică . specializarea matematică .

e n! 1 1 [e (1 . ( )n N * . unde ( an ) n 0 0 1 sunt şiruri de numere reale . ( )n N * .. c) Calculaţi : lim[ f (1) f (2) . aflaţi rădăcinile din Z 3 . (5p) (5p) (5p) a) Arătaţi că suma f (0) + f (1) + f (2) .ro SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1 1 1 1. f ( x) 1 . f ( n)] . 55 .. valorile lui a Z 3 .. este ireductibil în Z3[ X ] . (5p) a) Calculaţi I 0 . n at ei n ) R . 1 0 (5p) cn . b) Aflaţi valoarea maximă a funcţiei f . ( x 2010)( x 2011) ).m SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. ^ b) Dacă a= 1 . (cn ) n N* e x dx şi I n ro 1 0 e x x n dx . (5p) (5p) b) Demonstraţi că : I n c) Arătaţi că : I n 1 n In 1 . (5p) (5p) a) Calculaţi rangul matricei A . w . n (n 1) c) Arătaţi că : an cn n şi bn .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www. Se consideră funcţia f :[0. Se consideră matricea : A 0 1 1 0 0 1 M 3 ( R) .mateinfo. e 1! n! fo . 2 0 1 N* . )] .. unde a Z 3 . pentru care polinomul f . 1 an bn b) Arătaţi că : An 2. (bn ) n N* . (5p) (5p) (5p) w a) Arătaţi că f este strict descrescătoare pe [0. nu depinde de valorile lui a . ale lui f . c) Determinaţi . Se consideră polinomul : f ^ ^ X3 ^ X2 a Z 3 [ X ] . Se consideră şirul ( I n ) n N . ( )n N * . definit prin : I 0 ( )n N * . ( )n N * . w 2.

II. III) sunt obligatorii.informatică. (5p) 3.6 )(X 8 + 6 ) în c) Să se demonstreze că pentru orice a 17 . 17 b) Să se arate că X 16 + 15 = (X 8 . Se consideră matricele A = 4 6 3 6 w w . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ce valoare are sin 2x ? at ei n 6 9 . O3 = 8 * (5p) 2.informatică. b) Câte elemente are mulţimea G = {A n n }? c) Verificaţi că A 2 + A + I 3 2. Să se calculeze (1 i)7 ro 1 0 0 0 1 0 . a) Arătaţi că A 3 = I 3 . m. Corneliu Mănescu-Avram Filiera teoretică. Se acordă 10 puncte din oficiu. este adevărată egalitatea b 16 = 1 . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 39 Prof. Într-un triunghi ABC medianele care trec prin vârfurile B şi C sunt perpendiculare. specializarea matematică . Dacă S n este suma prinilor n termeni ai unei progresii aritmetice şi S n = m. (5p) 4. profilul militar. 56 . n * . Dacă tg x = 2 .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. (5p) (1 i)9 .ro m n. să se determine S m + n . www. Să se determine numerele reale a astfel ca soluţiile ecuaţiei x 2 + ax + a – 1 = 0 ă aibă modulul cel mult egal cu 1. I3 = 0 0 0 [X] . La toate subiectele se cer rezolvări complete. cu 0 0 1 17 SUBIECTUL I (30 de puncte) [X]. elemente numere reale.m 17 AB 2 AC 2 valoarea raportului ? BC 2 6. polinomul f este reductibil în fo . [X]. Care este (5p) SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) w 2 5 1. Se consideră a O 3 şi explicaţi rezultatul. 0 0 0 0 0 0 .3 . S m = n. Filiera vocaţională. (5p) (5p) (5p) a) Să se demonstreze că pentru orice b b 0 .Care dintre polinoamele (1 + X2 – X3)1000 şi (1 – X2 + X3)1000 are coeficientul lui X20 mai mare? (5p) 5. profilul real.mateinfo. Toate subiectele (I. 1. 17 şi polinomul f = X 16 + aX + 15 17. specializarea matematică .

…. unde x > 0. a 2 = www. f x arctg definit astfel : a 1 = 1. atunci x f x (5p) atunci b) Dacă s0 x f x 1 1 f x2 sn x 1 x 1 .ro 1 2 1 1 . 1 b) Să se calculeze 0 f ( x)dx şi c) Să se deducă inegalităţile w w w . pentru orice n x n f x n n .mateinfo. 1 7 x 7 (5p) (5p) (5p) 2 6 5 4 3 x x x 4x 3 3 4 arctg x. f (x) = 1 x2 fo . sn x x f x (5p) sn x f x . 0 2. a3 = 3 3 1 7 1 1 . sn x 2 x 1 . 2 a 1 a a 1 a 1 . Se consideră şirul (a n) n iar a n + 1 se construieşte din a n prin înlocuirea fiecărui termen (5p) a) Să se arate că dacă f : 0. 1 . F : x 4 (1 x) 4 . 1 a) Să se arate că F este o primitivă a lui f. F (x) = . 57 ro .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. c) Să se calculeze lim a n. 4 13 * 1 1 1 prin suma . Se consideră funcţiile f. .m 223 22 < π < . 71 7 at ei n x 4 (1 x) 4 dx . pentru orice x > 0. pentru orice n .

informatică. 50.C= 1. O2 = 0 1 1 2 şi w mulţimea F = {C n n * } {O 2}.1}. www. profilul real. 2.m două triunghiuri are raza cercului înscris de lungime mai mare ? at ei n 2 fo . b (5p) (5p) (5p) şi mulţimea A = {x A. C ( 3). f (xy) = f (x) f (y). w (5p) (5p) (5p) a) Câte elemente are mulţimea F ? b) Arătaţi că dacă A.x + b. Să se determine partea întreagă a numărului 10 log 2 3. este mulţimea valorilor lui a ? 6. respectiv 41. Corneliu Mănescu-Avram Filiera teoretică. Care dintre SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) w . 50. Să se rezolve în ecuaţia x 4 + 4x – 1 = 0. Filiera vocaţională. b 5 15 . I2 = ro 1 0 0 1 . specializarea matematică .ro SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) Care (5p) cele 1. specializarea matematică . funcţia f : [ 5] . Calculaţi C 5. B F.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. care se intersectează în primul cadran. 73. şi dreptele d 1 : y = ax. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 40 Prof. Toate subiectele (I. 41. d 2 : y = . x 3 1 0 0 0 0 . f (a + b 5)= = a 2 – 5b 2 . Se consideră mulţimea [ 5 ] = {a + b 5 a. Două triunghiuri au lungimile laturilor egale cu 39. I 2 . Fie a. 3. b }. 58 . 2. [ 5 ] f (x) = . y c) Să se arate că mulţimea A este infinită. 3 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a. f (x) = 2x x 2 C 6 14 .informatică. [ 5 ]. c) Demonstraţi că F este un corp comutativ. Se acordă 10 puncte din oficiu. III) sunt obligatorii. La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră matricele O 2 . II. atunci A + B F.mateinfo. a) Să se verifice dacă 38 + 17 5 b) Să se arate că pentru orice x. Care este imaginea funcţiei f : 4. profilul militar.

c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 41 Prof. a14 1 cos x . Se acordă 10 puncte din oficiu. w Filiera teoretică. pentru orice n 3 C3n * şi să se găsească . 3 10 fo .. w . Corneliu mănescu-Avram 41 29 2 41 29 2 este natural.5 ln (1 + x). 1 . c) Să se stabilească dacă şirul este convergent. Să se arate că numărul 2. specializarea matematică .F x b) Să se calculeze 0 f x dx şi 0 x 1 x dx. a) Să se arate că F este o primitivă a lui f. La toate subiectele se cer rezolvări complete. Dacă a 2 – a + 1 = 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea matematică . Se consideră funcţiile f. unde indicii a3n n 2 * n 1 . care este valoarea lui PD ? at ei n 5 2 7 c) Să se deducă inegalităţile < ln 2 < . F : 0.ro 1 3 Cn 1 6 Cn 1 0 Cn . Care este cel mai mic nuăr natural n astfel încât 10!n să fie pătrat perfect? 4. 2 SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) 1.informatică. II. 1 sin x 3. (5p) b) Să se demonstreze inegalităţile 2 inegalităţi similare pentru a3n 1 .informatică. 59 ro 1 x x 1 x 2 x3 2 x 2 7 x 6 2 . n * . Se consideră şirul cu termenul general a n = superiori sunt multipli de 3.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. Dacă P este un punct interior pătratului ABCD şi PA = 12. f x 1 x (5p) (5p) (5p) 3 . 1 1 . a 5 w Toate subiectele (I.mateinfo. PB = 20... să se calculeze a14 . III) sunt obligatorii. (5p) a) Să se calculeze primii 6 termeni ai şirului. a3 n (5p) 2. profilul real.m EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. profilul militar. Filiera vocaţională. www. 2. . PC = 65. Să se rezolve ecuaţia tg 2 x (5p) 5.

b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia X 2 = I 2 . 1 a1 fo . atunci S n 1. Se consideră inelul (A. unde M * este matricea adjunctă a matricei M. +.. +. ro . a n + 1 = an 2. a2 an 1 b) Să se arate că dacă a an 1 . Care sunt măsurile unghiurilor triunghiului ? SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. b) Să se verifice egalitatea (MN) * = N *M *.ro (5p) 6. 1 1 an 1 1 . (5p) (5p) (5p) a) Să se calculeze w b) Să se calculeze w c) Să se deducă inegalitatea π ln2 > 2. c) Să se demonstreze că orice matrice nenulă M este inversabilă şi că M – 1 . atunci M * . Se dă şirul (a n) n (5p) (5p) (5p) * 2 definit prin a1 = 2. atunci S n Sn 1 . ). b . c) Să se arate că (A. Raportul dintre lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic şi lungimea înălţimii este egal cu 4. a 1 c) Să se arate că dacă a an 1 1. b a 257 SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1..m 1 1 . pentru orice n * (5p) (5p) (5p) a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. unde A = a b a.mateinfo. 2. a a) Să se demonstreze egalitatea : S n at ei n an 1. 4 ln 1 tgx dx. 1 x2 0 60 . Se consideră mulţimea (5p) (5p) (5p) 2 ( ) a matricelor M = z1 z2 z2 z1 . a) Să se arate că dacă M . ) nu este corp. w .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www. 0 1 ln 1 x dx.

În interiorul pătratului ABCD se construieşte triunghiul echilateral ABE. Să se demonstreze egalitatea 4 arctg SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. La toate subiectele se cer rezolvări complete. II. 6 19 . n nC2 n . [X]. www. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 42 Prof. Să se rezolve ecuaţia x 3 – 7x + 6 = 0. 3. specializarea matematică . Toate subiectele (I. Se consideră polinomul f = X 5 + X + 1 w w . 22 n SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. c) Să se exprime celelalte rădăcini ale lui f în funcţie de a. Se acordă 10 puncte din oficiu.mateinfo. specializarea matematică . fo . (5p) 5. b) Să se verifice egalitatea A3 5 A2 6 A I 3 .ro SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) trei 1. at ei n 1 1 .informatică. profilul militar. c) Să se demonstreze că tóate puterile matricei A au pe diagonala principală două elemente identice. 4 7 . ro 61 . Corneliu Mănescu-Avram Filiera teoretică. Se dă matricea A = (5p) (5p) (5p) w a) Să se calculeze A 2. Ce măsură are unghiul CDE ? (5p) 6. III) sunt obligatorii. Să se ordoneze crescător numerele : 3 4 . 2. Filiera vocaţională. 1 1 1 (5p) (5p) (5p) a) Să se descompună polinomul f în produs de factori ireductibili în b) Să se arate că polinomul f are o singură rădăcină reală a.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. A 3. dacă nu există diagonale concurente? (5p) 4. Se consideră şirul cu termenul general a n = (5p) (5p) a) Să se demonstreze că şirul este monoton.arctg = .m 2 1 1 0 2 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul real. Să se rezolve ecuaţia 32 cos 6 x – cos 6x = 1. 5 239 4 [X]. 2. b) Să se demonstreze că şirul este mărginit.informatică. În câte puncte se intersectează diagonalele unui poligon convex cu n laturi.

Mândrican Ovidiu-Marius Filiera teoretică. 3. B 4. Sã se rezolve în R ecuatia: 1 2 x w 3 x 1 90 . 2. 4 . Sã se gãseascã un vector perpendicular pe vectorul 2 i 4.m Toate subiectele (I. BAC 90 . F x (5p) (5p) (5p) f x x f 4 x . unde f este derivata de ordin i a funcţiei f. 6. orice cifrã intrã cel mult odatã ? 3j 4k . profilul militar. HA1 (5p) (5p) 5. să se demonstreze că π este un număr iraţional. oricare ar fi i f x sin xdx 0 b) Să se demonstreze egalitatea F F 0 . 2 x n p qx n! i 1 c) Să se deducă pentru limita l a şirului inegalităţile 2 * 2. Câte numere naturale se pot forma cu cifrele 0.. 1.. f x 2n .ro l 1 . Filiera vocaţională.informatică.informatică. n x . bisectoarea AA 1 si mediana AM . III) sunt obligatorii. A 1 si M MA1 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul real. 3 dacã în fiecare astfel de numãr . at ei n Varianta 43 EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. 3 .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte (5p) www. fo . 2. 2. c) Folosind rezultatele precedente. Sã se afle ecuatia planului care trece prin punctele A 1. II. La toate subiectele se cer rezolvări complete. a) Să se arate că f i 0 . Arãtati cã 62 . q p astfel încât π = şi funcţiile f. cu m w w . Se dã un triunghi dreptunghic neisoscel ABC . F : q f 2 n . Sã se rezolve în C ecuatia z 2 i.mateinfo. 1 si C 2. 1 f . SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) 1. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ înãltimea AH . Prof. 1. specializarea matematică . Se duc: ro BC . specializarea matematică . Fie p.unde H . 3.

n SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. b) Sã se afle simetricul elementului b . c) Sã se demonstreze cã grupul G este abelian.mateinfo. (5p) c) Fie A punctul în care graficul functiei f intersecteazã axa Oy si B punctul în care tangenta în A la graficul functiei f intersecteazã axa Ox .m 1.b. w .n 2 se poate scrie: A n a n A bn I 2 . n N . A 1 b) Sã se arate cã A n . Se considerã sirul definit prin I n n N . 1. f x x 1 3 a b c d c b 2. d .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. bn (5p) Z. I n 0 9 . 3x x 2 dx . 4 (5p) b) Utilizând metoda integrãrii prin pãrti. x 1 (5p) a) Sã se arate cã functia f are un minim care nu depinde de .n 2 . a5 A b5 I 2 sã se calculeze coeficientii întregi c) Scriind matricea A 5 sub forma A 5 a5 si b6 .ro 2 1 1 2 1 0 0 1 si I 2 A . incomplet completatã: (5p) (5p) (5p) a) Sã se afle elementul neutru al grupului. arãtati cã 9n In In 1 . n a d c c d ro 63 . unde a n . (5p) b) Sã se arate cã functia f are exact un punct de inflexiune. cu n www. 2 2n 1 (5p) a) Sã se arate cã 0 In 3 (5p) c) Utilizând metoda inductiei matematice sã se arate cã fo . Se considerã G a . w at ei n R. 2. b c un grup dat prin tabela urmãtoare. Sã se demonstreze cã distanta de la originea axelor de coordonate la segmentul AB este constantã. Fie A si I 2 douã matrici pãtratice de ordinul doi: A (5p) (5p) a) Sã se verifice cã matricea A 1 satisface egalitatea. . 1 4I 2 5 N . Se considerã functia f : w .c.

Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www. c) Sã se demonstreze cã ecuaţia datã nu admite pe -2 drept rãdãcinã triplã. w (5p) (5p) (5p) a) Sã se calculeze det A b) Sã se calculeze A n .ro In 3 2 n 1 2 n! n 1 ! 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. III) sunt obligatorii. cu lungimea segmentului determinat de intersectiile dreptei d cu axele de coordonate. specializarea matematică . SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. Sã se calculeze valoarea minimã a sumei sin x cos x . ro 64 Filiera teoretică. n 1. Toate subiectele (I. . n c) Sã se calculeze B n . n 2. 3) la dreapta d: 3 x 4 y 5 0 . 1 1 1 1 a) Sã se calculeze . La toate subiectele se cer rezolvări complete. profilul militar. Sã se determine probabilitatea ca aruncând 2 zaruri. având m BAC 90 se cunosc: AH = 2 cm si AM = 4 cm. Câte numere naturale mai mici sau egale cu 100 sunt divizibile cu 3 sau cu 4 si nu sunt divizibile cu 5 ? (5p) 2. x1 x 2 x3 x 4 b) Sã se arate cã ecuaţia datã nu are toate rãdãcinile reale. x R . 1.informatică. 1 0 1 fo . specializarea matematică . Sã se compare distanţa de la punctul A(2. Într-un triunghi dreptunghic ABC. B 0 0 0 B . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 44 Prof. Sã se calculeze diferenţa mãsurilor unghiurilor ascuţite ale triunghiului. Mândrican Ovidiu-Marius SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) 4. 1 0 1 0 1 0 .n N . unde AH şi AM sunt înãlţimea şi mediana corespunzãtoare unghiului drept.informatică. Se considerã a (5p) (5p) (5p) R şi ecuaţia x 4 a 2 x 3 a 2 2a 4 x 2 x 1 0. at ei n 0 1 0 0 0 1 . (5p) 6.mateinfo. EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. (5p) 3. (5p) 5.m At N . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul real. Se considerã matricile : A w w . N . suma feţelor sã reprezinte un cub perfect. II. Sã se rezolve în R ecuatia x 3 3 x . Filiera vocaţională.

1 1 AD . b) Sã se precizeze domeniul ei de derivabilitate.informatică. 12 fo . unde x reprezintã funcţia parte întreagã. Să se calculeze C n . EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. specializarea matematică . g ( x) Să se calculeze g (1) . Dacă a. 2 2. Dacă sin x cos x . profilul real. 4. Adrian Muscalu Filiera teoretică. Fie ABCD un paralelogram şi punctele K şi L astfel încât AK = Să se arate că vectorii LK şi LB sunt coliniari. II. unde reprezintã operaţia de compunere a funcţiilor. 5 6 65 . Se considerã funcţia f : R (5p) (5p) . 2. f x arcsin 3 x 2 6x 2 .m R . f x lim n x 2 e nx ax 2 e nx b 2 2 2 (5p) c) Sã se calculeze 2 f f x dx . c) Sã se precizeze intervalele de convexitate şi de concavitate ale funcţiei. Fie f :{ 1. R. b w 1 . profilul militar. Se acordă 10 puncte din oficiu. specializarea matematică . w 7 n n 3.informatică. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 45 Prof. AL = AC . Să se rezolve în numere reale ecuaţia : log 2 (2 lg( x 1)) 0 .să se arate că a 2 b 2 at ei n x 2 3 şi g : R R .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. III) sunt obligatorii.ro R. Toate subiectele (I. Se considerã funcţia f : D (5p) (5p) (5p) www. dacă C 20 = C 20 2 . e nx e nx a) Sã se determine constantele a şi b astfel încât funcţia f sã fie continuã pe R . f ( x) şi a b 1 . a) Sã se precizeze domeniul de definiţie al funcţiei f . ax b o prelungire a lui f . SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) 1.mateinfo. Filiera vocaţională.să se calculeze sin 2x . 2} w . La toate subiectele se cer rezolvări complete. 11 (5p) 6. (5p) 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ro b) Sã se calculeze x f x dx .

(5p) b) Care este probabilitatea ca alegând un element din M .ro 0 1 1 1. n 1 ro . Se consideră şirul I n 0 (5p) (5p) (5p) w a) Să se calculeze I1 .acesta să fie matrice inversabilă? (5p) c) Să se rezolve în M 2 ( 7 ) ecuaţia X 6 B . să se arate că A este inversabilă şi A 2 A 1 = 2I3 .m 1 3 n 1 este convergent şi să se afle limita sa. x n sin xdx . Se consideră matricea M 1 0 1 şi mulţimea 1 1 0 H (5p) (5p) (5p) x M 3 (R) X 2 X 2 I3 . ˆ ˆ 3 4 (5p) a) Să se arate că A este inversabilă şi să se afle inversa ei. c) Să se calculeze lim I n . b) Să se arate că I n n w .mateinfo. B x3 x şi şirul xn xn 1 = xn . fo . ˆ ˆ 1 2 . 2n ( 1) n c) Dacă B H .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) www. Se consideră mulţimea M şi matricile A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. b Z 7 b a ˆ ˆ 2 1 . 3 3 2. x1 0. (5p) b) Să se calculeze f 1 '(2) . b) Dacă A H . f ( x) ˆ ˆ 4 3 . Se consideră funcţia f : R at ei n R . a) Să se arate că M H . (5p) a) Să se arate că funcţia este bijectivă. x (5p) c) Să se arate că şirul xn n 1 w 2. 1 1 n(n 1) 2 In 1 . 66 a b a. să se arate că B n ( B I3 ) (2 I 3 B) .

unde A n (5p) (5p) (5p) w şi AX XA . Filiera vocaţională. Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie A. y xy 3 x 3 y 12 . profilul real. Fie vectorii a şi b cu | a | =3 şi | b | = 4 şi unghiul dintre ei de 60o . 0 1 a) Arătaţi că există o infinitate de matrici X M 2 ( ) cu proprietatea dată. Toate subiectele (I. specializarea matematică .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. Să se calculeze : (5p) at ei n 3 x1 1 x 2 1 + x 2 1 x1 1 2. La toate subiectele se cer rezolvări complete. X 1 8 b) Să se rezolve în M 2 ( R ) ecuaţia X 4 c) Să se calculeze A . www. profilul militar. Elementul a Z . specializarea matematică .ro (5p) 1..mateinfo.+ 3 3 3 3 3 3 81 90 1 2 4 4 6 9 100 (5p) (5p) (5p) (5p) 3. 6. A. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia : x 2 4. a) Să se arate că legea este asociativă. N* . x x x 1.m M 2 ( ) . x 1 ro 3 2 SUBIECTUL I (30 de puncte) 67 . Se consideră ecuaţia x 2 2 x 1 0 cu rădăcinile x1 şi x2 . x 1 x 1 2 3 x 1. SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) w w . să se afle elementul neutru şi elementul absorbant. Să se afle x dacă vectorii u xa b şi v a 2b sunt perpendiculari. Să se afle inversa funcţiei bijective f : . III) sunt obligatorii. Adrian Muscalu Filiera teoretică. Să se calculeze partea întreagă a numărului: 1 1 1 +3 +. n 2. f ( x) 5. II. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze 8sin15o sin 45o sin 75 o . x (5p) se numeşte element absorbant faţă de legea x Z. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 46 Prof.informatică..informatică. 1. dacă x a a x a pentru orice fo . Se consideră legea de compoziţie pe Z.

x2 1 .. log108 3 .30 .3]. 100 de x www. să se calculeze în funcţie de x numărul y log 48 2 . specializarea matematică . 2b a sunt în progresie geometrică. x 4 . 2. (5p) (5p) (5p) 2.1] [1.informatică. specializarea matematică .1). c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 47 Prof.m EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. II. xn a) Să se arate că xn (0. Adrian Muscalu at ei n x 1 y 1 6 y 1 x 1 x 2 y 2 20 fo . ro (5p) 2... profilul real. b) Să se calculeze limita şirului . Să se rezolve sistemul : 3. unde g este inversa lui f. n 1 n 1.informatică. c. produsul lor să fie număr impar? 68 w . 1 SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) 1. x3 x1 . SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) dat prin x1 (0. f ( x) 3 (5p) c) Să se arate că 0 f ( x)dx + g ( x ) dx =3. Care este probabilitatea ca alegând o pereche de numere distincte din mulţimea 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte (5p) b) Să se rezolve ecuaţia x x x. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Filiera vocaţională. Se consideră şirul ( xn ) n 1 xn 3 xn . f ( x) x 4 a) Să se arate că f este inversabilă .atunci numerele w Toate subiectele (I. La toate subiectele se cer rezolvări complete.1) pentru orice n N * . b 2 . III) sunt obligatorii.. Fie funcţia f :[0. profilul militar. 4. 1 (5p) b) Să se calculeze 0 1 x(2 x 2 1) dx .ro (5p) c) Să se afle părţile stabile finite ale lui Z faţă de legea dată. 3 3 c) Să se arate că lim x1 x2 ...mateinfo. Dacă x w Filiera teoretică.. Să se arate că dacă numerele ab.3. . b. c 2 sunt în progresie aritmetică ..

. x2 . F1 0.ro (5p) 5. Să se afle aria dreptunghiului.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www. Se consideră funcţia f : (5p) (5p) (5p) a) Să se calculeze lim w . S4 .respectiv b : 4 x 3 y 4 0 şi vârful A( 1. şi mulţimea f (t )dt . 1 2 3 4 4 1 3 2 . (5p) 6. 2 x ro 1 . x3 b) Să se arate că f este bijectivă. f 1 ( x) . Se consideră permutările (5p) (5p) (5p) a) Să se calculeze 2011 2011 . definit astfel: F0 0 1 Fk 0 2 1 1. c) Să se calculeze x 2 f ( x)dx .m x 0 w f ( x) . b) Să se arate că g este periodică de perioadă principală π. 0 69 . 4) . fo . nu are soluţii în S4 . Fk 2 Fk Fk Fk M 0 Fk (5p) (5p) (5p) 1 k N 0 Fk a) Să se arate că A 0 0 1 0 1 0 1 0 1 b) Să se arate că M este monoid comutativ în raport cu înmulţirea matricilor. 43 1 2 3 4 3 4 2 1 . b) Să se rezolve ecuaţia 21 x c) Să se arate că ecuaţia x10 2. c) Să se calculeze lim x ln x w at ei n M.mateinfo. Să se arate că într-un triunghi oarecare ABC are loc relaţia : bc cos A ca cos B ab cos C R a sin A b sin B c sin C SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. Se consideră funcţiile f : 2 . Fie şirul Fk k N . f ( x) e x 1 x 2. g(x)= 3 cos 4 x (5p) (5p) (5p) a) Să se calculeze 0 f ( x)dx . Un dreptunghi are două laturi pe dreptele de ecuaţii a : 3 x 4 y 3 0 . c) Să se arate că Fk 2 Fk Fk2 1 ( 1) k . f ( x) sin 2 x .

x 7 y 0 ecuaţiile dreptelor suport (5p) 6. profilul real. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul : SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. k şi mulţimea 1 . \{1.mateinfo. profilul militar..informatică. 1} . A M 2 ( Z ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ştiind că AB w .. x y (5p) 1.15. Fie f : 7. A(3. B 4 .. specializarea matematică . 2. Să se afle perimetrul triunghiului ABC.. Toate subiectele (I. Să se afle m astfel încât x 2 y 2 4 x 2 y m 0 pentru orice x.C 6 at ei n An | n N . y . Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( X ) AX . 6. Câte elemente ale mulţimii A 3. Fie triunghiul ABC .1) . specializarea matematică .999 se divid cu 5 ? fofo.. 1} \{1. Filiera vocaţională.informatică.iar x y 6 0. a) Câte elemente are mulţimea H b) Să se arate că funcţia f este bijectivă. Să se rezolve ecuaţia x 1 fo . ro x2 y2 10 6 . c) Să se rezolve în M 2 (C ) ecuaţia X 5 A . www. Se considera matricea A 2 2 1 1 R. 5. Să se afle coordonatele mijlocului segmentului [BC]. La toate subiectele se cer rezolvări complete. II. f ( x) x 3 . M (5p) X (k ) I 2 kA k a) Să se arate că M este grup abelian în raport cu înmulţirea matricilor. şi funcţia 1 0 0 w M 2 ( Z ). 70 SUBIECTUL I (30 de puncte) ..Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E.ro (5p) (5p) 2. Adrian Muscalu Filiera teoretică. III) sunt obligatorii.11.of ( x ) de 50 de ori 2 (5p) (5p) 4. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 48 Prof.m pentru două mediane ale triunghiului. Se consideră matricea A f : M 2 (Z ) (5p) (5p) (5p) w 0 1 0 0 0 1 .

m EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. Se acordă 10 puncte din oficiu. 20 .informatică. Gabriel Necula 0. 1 (5p) c) Să se calculeze lim nx n f ( x) dx .informatică. Se consideră funcţia f : \{1} f ( x) . ( x 1)3 a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei.3 prin funcţia f : w w . specializarea matematică . Toate subiectele (I. 2 x 1 0. 71 ro ( x 1) 4 . La toate subiectele se cer rezolvări complete. specializarea matematică . 2 (5p) b) Să se calculeze 2 f ( x) cos xdx . I2 . (5p) la * .mateinfo. 4. . c) Să se rezolve în M ecuaţia X 100 SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) 2. f ( x) ex ex 1 . fo . profilul real. Să se rezolve ecuaţia cos x 1 sin 2 x . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 49 at ei n Prof. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 2. III) sunt obligatorii. f ( x) 2 x x3 3 . 1. II. SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) 1. b) Să se discute ecuaţia f ( x ) m după parametrul real m . Să se determine probabilitatea ca. Filiera vocaţională. c) Să se arate că f ( n ) (2) Z pentru orice n N şi f (100) (2) este divizibil cu 2100 dar nu este divizibil cu 2101 . alegând un număr din primele 150 de numere naturale. 1. (5p) a) Să se calculeze 1 f ( x)dx . profilul militar.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www. n 0 w Filiera teoretică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( X (k )) k 1 este un izomorfism de grupuri de la M . Să se determine imaginea intervalului 3. Se consideră funcţia f : 1 .ro * (5p) b) Să se arate că funcţia f : M .

k 0 0 c 1. Să se determine www. ( 2n 1 ) x n 1 = ln( x1 3 x2 5 x3 . n * . In n x n cos x dx. n 0 . Fie matricele A. B M 3 . pentru orice p. (5p) 5. 1911 1407 610 a 0 0 0 b 0 . b) Să se arate că matricea B este inversabilă şi să se determine inversa sa. SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) pa1 a pa2 pa3 pb1 pb2 b pb3 pc1 pc2 . q . B pc3 c 638 469 203 1274 939 406 . Să se arate ca cos p q cos p q cos 2 p sin 2 q . c) Să se calculeze B n . c) Să se calculeze lim I n . 1 b) Să se arate că I n n 1 0 x n x sin x cos x dx .. n 2. at ei n n N .A (5p) (5p) (5p) a) Folosind proprietăţile determinanţilor să se arate că : det A k p ro n . Să se arate că lim y n = n . 1 2. (5p) 6. X 27 4 X 18 mX 9 fo . ( 2 n 1) xn ) . b) Să se determine m şi n astfel încât restul imparţirii polinomul f la polinomul X 2 1 fie X 2. f . 4X3 mX (5p) (5p) să (5p) a) Să se determine restul imparţirii polinomul f la polinomul X 1 . x1 (5p) (5p) (5p) 0 .ro astfel încât vectorii a 1i 2 1 j şi b 2i 2 j să fie coliniari. Fie polinomul f X . pentru orice n e3 x2 3 x2 . 72 .mateinfo.. m. 2 SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. n a) Să se arate că e5 x3 b) Fie y n w ( 2n 1 ) x n .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte acesta să nu contină cifra 3. n .m definit astfel : N* . Se consideră şirul I n (5p) (5p) (5p) a) Să se calculeze I1 . w c) Să se calculeze lim x n . c) Să se determine m şi n astfel încât polinomul f să divizibil cu X 1 . Fie şirul de numere reale x n w .

f( X ) = AX + XA este bijectivă. b) Să se arate că funcţia f : M 2 (R) M 2 (R). 45 y . ro . Fie A M 2 (R) astfel încât trA 0 şi det A 0. 3i 2 j i 6 j . .informatică. Toate subiectele (I.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. . y G şi funcţia f : G ( 1. b) Să se arate că funcţia f este un izomorfism între grupul G. specializarea matematică . 5. w . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se determine toate matricele X M 2 (R) care verifică egalitatea : w A( AX + XA ) + ( AX + XA )A = A( AX 2 + X 2 A ) + ( A X 2 + X 2 A )A . II. Se consideră dezvoltarea x2 şi (5p) (5p) SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) w (5p) (5p) (5p) 1. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 50 Prof. profilul real.m pe y la aceeaşi putere. nu este izomorf cu grupul 73 . Să se determine m astfel încât punctele A 1.Să se calculeze (5p) (5p) ecuaţia 4 x 9 y 5 4. f ( x) ln fo .informatică. profilul militar. Să se rezolve în x 4 5 0 . definită pe G x. Să se determine partea reală numărului 1 i 3 2. c) Să se arate că G. Să se calculeze 2i 5 j 4i 3 j at ei n 5 4 2x 1 3y . B 2. a) Să se calculeze AX + XA.mateinfo.ro SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) 1. www. 4 x1 3 x2 5 2 x1 3 x2 1 3. La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2 .1) prin x y x y . Fie legea de compoziţie " " . . m 1 să fie coliniare.1 şi C 2m 1. x2 rădacinile ecuaţiei x 2 2 x1 3 x2 1 4 x1 3 x2 5 . 1 x a) Să se arate că legea de compoziţie " " este asociativă. specializarea matematică . Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie x1 . Să se determine termenul care îi conţine pe x . Filiera vocaţională. şi grupul . 6. pentru orice 1 xy (5p) (5p) (5p) 1 x . Gabriel Necula Filiera teoretică. III) sunt obligatorii. 2.

Se acordă 10 puncte din oficiu.3) şi este perpendiculară pe dreapta determinată de punctele B(1. specializarea matematică .m x at ei n Prof. III) sunt obligatorii. c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x) x2 1 . (5p) 6. (5p) (5p) (5p) 3. pentru orice n (5p) N* . 4 1 n n 1 . SUBIECTUL I (30 de puncte) w (5p) 1. f ( x) x 2 8 x 15 . a) Să se arate că graficul funcţiei f admite o asimptotă spre . Să se calculeze modulul numărului complex 1 i 3 i 6 w w . 5. 2) . Să se rezolve ecuaţia . II. profilul real.. pentru orice n 1 x 0 ro N* . EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. Gabriel Necula 2 x 2. profilul militar. (5p) (5p) b) Să se arate că xn n ln 2 1 n 1 c) Să se calculeze lim xn . i 2010 . 1 1 x 1 x x2 x3 ..mateinfo. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul A(2. xn 1 dx . i 9 . Fie funcţia f : şi f (e) . 1 a) Să se arate că 1 xn 1 xn 1 . C (3..Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. pentru orice x 1 x 0. Toate subiectele (I. pentru orice n N* . 74 . Fie şirul de numere reale x n n N definit astfel xn n 1 3 1 .. f ( ) 2 1 4. 1 1 2 n 1 2. specializarea matematică . Să se ordoneze crescător f (2). b) Să se calculeze derivatele laterale ale funcţiei f în x 1 şi x 1 . SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) AC 4 fo .. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC . (5p) 2.informatică. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 51 Filiera teoretică. ştiind că AB şi m( CBA) 30 . Filiera vocaţională. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1 .. 4).ro .informatică. Se consideră funcţia f : (5p) (5p) (5p) www. Să se determine numerele naturale n pentru care Cn Cn 2 .

Se consideră funcţia f : 0. c) Să se determine polinoamele ireductibile peste 2 de grad mai mic sau egal cu trei. f ( x) x 2 4 x 2ln x . g . 2. g’(0) = ro SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 75 . b) Să se arate că dacă det( A 2 + a A + b I 2 ) = 0 atunci trA = -a şi det A = b. q det( A 2 + pA + q I 2 ) = ( p. număr real oarecare.mateinfo. a) Să se calculeze A 2 + a A + b I 2 .a ) 2 b – ( p.m . c) Să se arate că dacă det( A 2 + a A + b I 2 ) = 0 atunci pentru orice p.b ) 2 . (5p) (5p) (5p) . b (5p) (5p) (5p) www. Fie f . at ei n h ( x ) dx . Fie a. h.ro astfel încât a 2 < 4b şi A M 2 ( ).a ) ( q – b)a + ( q. unde m este un 1. h : (5p) (5p) astfel încât g h(0) = 1.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte 1. a) Să se determine funcţiile g. a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f . g ( x ) dx si g(0) = h’(0) = 2. (5p) (5p) (5p) 2. b) Să se arate că dacă f admite primitive pe (5p) c) Să se arate că dacă f g şi f h admit primitive pe w . c) Să se determine numărul rădacinilor reale ale ecuaţiei f ( x) m . a) Să se afle numărul polinoamelor de grad mai mic sau egal cu trei din 2 X . b) Să se descompună polinomul f X 5 X 3 1 în factori ireductibili peste 2 . . h atunci f g şi f h admit primitive pe atunci f admite primitive pe w w fo . b) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f .

pentru orice A. Toate subiectele (I. B M 3 (C). Filiera vocaţională. Fie a 0 . 3 la dreapta d : 2 x 3 x 5 0 . at ei n = 1 i 3 . 2 2 4. Fie xn n o progresie aritmetică. pentru orice n fo . Fie . definită pe x. profilul real. 4 . să se calculeze x7 5. prin x y ln e x e x y 2. Să se rezolve în 2n inecuaţia C 3n 2 2 8.ro SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) 1..Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. profilul militar.n 2. a 0 şi a 3 = 3 atunci ro 4 x16 . e y . g : . 2. B M 3 (C) det( A + a 0 B ) + det( A + a 1 B ) + det( A + a 2 B ) = a 3 ( detA + detB ) atunci w . x x ln n ori ex 1 n 1 .informatică. a 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică. a2 = 2 }. 9 a 0 şi a 3 = 3. a) Să se calculeze 2 b) Să se arate că dacă pentru orice A. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a graficelor celor doua funcţii. 3. f ( x) x 1 şi g ( x) 2 x 2 x 1 . a0.mateinfo. specializarea matematică . c) Să se arate x x . y (5p) (5p) (5p) . www. a2 = 2 (5p) c) Să se arate că dacă a 0 {1. 2 }. a 1 = w det( A + a 0 B ) + det( A + a 1 B ) + det( A + a 2 B ) = a 3 ( detA + detB ). Gabriel Necula Filiera teoretică. Să se calculeze distanţa de la punctul A 1. . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie legea de compoziţie " " . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 52 Prof. specializarea matematică .. Se consideră funcţiile f . a 3 (5p) (5p) 1. a 1 . Să se calculeze cos . La toate subiectele se cer rezolvări complete. pentru orice 76 .Dacă 2 x4 3 x21 13 . II.m C şi w a 0 {1. b) Să se determine x pentru care are loc x x x ln 7 . III) sunt obligatorii. . a) Să se arate că legea de compoziţie " " este asociativă. 3 2 astfel încât sin SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. 6. Să se rezolve în ecuaţia 52 x 126 5 x 1 5 0 . . a 1 = a0.

m Prof. Fie funcţiile f . c) Să se arate că 3 3 3 2 3 4 3 3 .-3) şi B(8. g : R R . 2011 a) Să se determine I 0 şi I1 . x 2 3 x. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ 1. specializarea matematică . SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. f ( x) x 2 f ( x) . Să se demonstreze că cos 400 + cos 700 + cos 1100 + cos 1400 =0.Scrieţi ecuaţia mediatoarei segmentului AB. 2 2. Să se rezolve în R ecuaţia 3 2 x 1 x . n 1 b) Să se arate că I n I n 2 . Filiera vocaţională. se consideră permutarea (5p) (5p) a) Să se calculeze . pentru orice n 2 . n In 1 2011 S4.f(x)=ax+b şi g(x)=2x-1. 6. II. x R. Se acordă 10 puncte din oficiu. w SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) w . w 4. Nicolae Nicolaescu at ei n Varianta 53 x e cu x EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. n I c) Să se calculeze lim n . x R. Să se calculeze partea reală a numărului complex z 1 i . b) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei. In 0 cos x n dx. profilul militar.informatică. III) sunt obligatorii.informatică.b (fogof)(x)=(gofog)(x).ro .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1.-7). profilul real.Determinaţi a. Filiera teoretică. 77 ro R astfel încât 1 2 3 4 2 4 1 3 . Se consideră funcţia f : (5p) (5p) (5p) a) Să se calculeze lim x 3 3 3 www. specializarea matematică . La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră şirul I n (5p) (5p) (5p) n . b) Să se rezolve ecuaţia 4 fo . 2 2. 3. Toate subiectele (I. Să se determine m R astfel încât mx -3mx-1< 0. n . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.mateinfo.În mulţimea S4 a permutărilor de 4 elemente. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A(2. 5.

b) Să se stabilească intervalele de monotonie ale funcţiei pentru m=1.d b) Să se calculeze n Aa . Se consideră funcţia f : R (5p) (5p) (5p) x 2 x 2 2.mateinfo. b a .b www. f (t ) dt.b R M3 R . 1 2 3 X 4 5 6 în M 3 R .m f (t )dt. c) Să se determine ecuaţia asimptotei către -∞. c . 1 x2 R f ( x) x m .b A c .ro A a . Se consideră funcţia f : R 1 (5p) a) Să se calculeze 0 f (t )dt.a SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. ro 78 .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte (5p) c) Arătaţi că ecuaţia x 6 nu are soluţii în S4.b d . x (5p) w . g ( x) 0 fo . 0 1 b) Să se calculeze lim 3 x x (5p) c) Să se determine derivata funcţiei g : R w w at ei n R f ( x) a) Să se calculeze f’(x). 0 0 1 (5p) (5p) Aa 1 c .b / A a . 1 0 0 2. Se consideră mulţimea M a) Arătaţi că A a . sin x x2 3 R. b. 7 8 9 (5p) c) Să se rezolve ecuaţia A 5 a .m R. 1 b a . d a R.

Să se calculeze 16 x .informatică. specializarea matematică . 2 79 . www.Arătaţi că A A t I 3 . profilul real. b c unde a . II.3. Fie dreptunghiul ABCD cu AB=10 şi BC=6 şi M mijlocul lui BC.ro SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) 1. f ( x ) 1 x 2 2. La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x) X 3 aX 2 2bX 1. . III) sunt obligatorii.Se consideră sistemul ax b 3 y cz ax by c 3 z (5p) (5p) (5p) w . Toate subiectele (I. 1 . 2 SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) a 3 x by cz 1. ştiind că sin x 4. c) Fie A matricea sistemului. 1 2 2 2 3 2 2011 .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E.mateinfo. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 54 Prof. Nicolae Nicolaescu Filiera teoretică.m 2. BM .. c a (5p) w 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 20 x 3. Se consideră funcţia f : (5p) (5p) w a) Ce condiţie trebuie să îndeplinească a.Calculaţi AB 6. a) Să se arate că f este strict descrescătoare pe b) Să se determine ecuaţia tangentei dusă la graficul funcţiei f în punctul A 2. . b.2. a) Să se determine a .informatică. 2. b) Pentru a (5p) (5p) 3 c) Calculaţi x1 SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. Filiera vocaţională. Se acordă 10 puncte din oficiu.. 3 R. R. specializarea matematică . a . 5.4. profilul militar. b. Să se calculeze suma 2+7+12+…+102. fo . Să se calculeze probabilitatea ca alegând un element al mulţimii A={1. x at ei n . b R ştiind că polinomul f admite rădăcina 1+i.acesta să 2 verifice relaţia n! n3.5}. c R. Se consideră polinomul f R X . 2 ro 2 25 x .c astfel încât sistemul să fie compatibil determinat? b) Rezolvaţi sistemul pentru a b c 3. Să se calculeze ctgx. 3 1 şi b aflaţi rădăcinile polinomului f. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 2 3 3 x 2 x3 în funcţie de a şi b. 1 .b.

.ro 3 3 1 f n 5n 1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale ecuaţia C n 1 at ei n 1 53 . Fie triunghiul ABC cu AB=8. 80 fo . 2. b) Să se rezolve în G ecuaţia x*x=x. w 3. Toate subiectele (I. specializarea matematică .informatică. profilul real. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2011 . 4. (5p) (5p) (5p) a) Să se calculeze I 2 .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte (5p) c) Să se calculeze lim 1 n www. b R astfel încăt funcţia f : 0. Fie patratul ABCD cu latura AB=4 cm. . 1 2. f(x)=x -3x. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg 2 25 x 2 4 lg 5 x 1 0. b * SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1..m 1 5 1 52 1. Se consideră şirul I n 0 xn x 4 dx. specializarea matematică . Să se calculeze suma 1 2 2. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ ro .Pe G x 2 2011 y 2 2011 2011 2001 . EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. Filiera vocaţională.Să se calculeze produsul scalar AB AC . Varianta 55 Prof. 2.mateinfo. Se consideră mulţimea H (5p) a) Să se arate că 10 3 11 (5p) (5p) (5p) w 5. 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) w . b) Să se demonstreze că I n c) Să se arate că şirul I n 1 4I n 1 n 1 . 1 .Calculaţi lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC. definim operaţia x * y a) Să se arate că operaţia “*” este lege de compoziţie internă pe mulţimea G.informatică.3 2 a b 11 / a. II. III) sunt obligatorii. a 2 11b 2 H. 56 3( n 1). 6. n 1. c) Să se determine a . şi G.Determinaţi imaginea funcţiei.* . f ( x ) ax să fie izomorfism între grupurile R . Nicolae Nicolaescu Filiera teoretică. n N *. n 1 este mărginit. b Z . BC=12. La toate subiectele se cer rezolvări complete. AC=10. Fie f : R. profilul militar.

Se consideră funcţia f : R (5p) (5p) x R .informatică. x 2 5. x 2 x1 x 4. Nicolae Nicolaescu 2 x12 x 2 3. Se acordă 10 puncte din oficiu.mateinfo. Fie x1 şi x2 soluţiile ecuaţiei x -5x+7=0. SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) 1. Să se calculeze lim a n . 1 x2 1 b) Să se calculeze lim x x 4 f (t )dt. b) Să se calculeze lim R . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Filiera teoretică. profilul real. f ( x) 1 3x . SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. Să se calculeze modulul numărului complex z 2 w w w . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 1 x. x 2 dx. III) sunt obligatorii. Filiera vocaţională. x 1 x 1 c) Se defineşte şirul a n f (n 1) f (n). . Toate subiectele (I. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x-3+(2x-1)3 + (-x-2)3=0. at ei n Varianta 56 3 i 1 i 2 5 max 3 x. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.m Prof. II. (5p) c) Să se rezolve în H ecuaţia x 2 www. ro .informatică. profilul militar. 0 (5p) c) Să se calculeze 0 EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. specializarea matematică . fo . Se consideră funcţia f : R a) Să se calculeze f’(2). f ( x) 3 x3 x 2. specializarea matematică . 81 a) Să se determine o primitivă a lui f care se anulează în punctul 0. y H x y H.Calculaţi valoarea expresiei E= . Să se determine m R astfel încât vectorii u mi 3 j şi v 2i (m 2 1) j să fie perpendiculari. La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte (5p) b) Să se arate că x .ro 45 4 11. (5p) (5p) (5p) f ( x) . n 2.

C să fie coliniare. c) Să se determine m R astfel încât OB AC . f n ( x) x 2 2x 1 3 este o primitivă a lui f 1 . Se consideră funcţiile f n : [1. m). (5p) (5p) (5p) a) Să se calculeze f ' 1 .2 . C 0.ro 1 .. b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia graficului funcţiei h : [1. (5p) c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. Fie x 0. c) Să se calculeze lim 1 x f ( x) at ei n x x 1. x2 . a) Să se arate că det( A xI 3 ) h(x) (5p) x 3 1 f 1 x în jurul axei Ox.Fie m R şi punctele A(3.m 2 3 arctgx 2.2] fo . 2 w c) Să se calculeze f 2 ( x ) dx. f ( x) ln m . b) Să se determine ecuaţia asimptotei către -∞. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 2001 . .n ro N * . Se consideră matricea A 2 1 5 2 0. 5 (5p) (5p) (5p) 1. b) Să se determine m R astfel încât aria triunghiului ABC să fie egală cu 3. a) Să se determine m R astfel încât punctele A. Se consideră funcţia f : R * R .B.2m .m 0. x M 2 R şi funcţia (5p) R. 1 w 82 . cu cos y 5 2 2 SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) www.Calculaţi sin(x+y). f ( X ) AX .2] (5p) (5p) a) Să se arate că F ( x) R . B m 1. R f : M2 R M 2 R . w .mateinfo. 1 x 1 n (5p) b) Să se calculeze A . 2.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte 2 cu sin x şi y (5p) 6.

1) x2 + 2(m + 1) x + m . La toate subiectele se cer rezolvări complete. SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) 1. Toate subiectele (I.3.6. z S7 cu proprietatea: 1 2 3 4 5 6 7 3 6 5 1 4 7 2 .informatică.m 1 .3) şi C(-2. profilul real.9 . Să se determine termenul care nu depinde de x din dezvoltarea binomului ( x 5. B(2. atunci x = y = 0 . ştiind că A(0. 2 . (5p) 3. II. 6 5 . Ştiind că x şi tg x = SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. y. Fie permutările = w . . Să se ordoneze crescător numerele 3 4 .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www. profilul militar. (5p) 4. y 5 şi x .. specializarea matematică . at ei n ncifre (5p) (5p) 1). atunci există B G. y y x 2 2 (5p) a) Să se arate că dacă x. astfel încât A B = I2 (5p) c) Să se arate că operaţiile de adunare şi înmulţire a matricelor determină pe mulţimea G o structură de corp comutativ. astfel încât 1 2012 ) . (5p) b) Rezolvaţi ecuaţia x (5p) c) Arătaţi că nu există permutările x. f(x)=(m . . III) sunt obligatorii. 6 .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Filiera vocaţională. Se acordă 10 puncte din oficiu. specializarea matematică . fo . (5p) a) Stabiliţi paritatea sau imparitatea permutărilor. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 57 Prof. Să se calculeze suma: 9 + 99 + 999 + … + 99. x în 5 xy = yz = zx = w w mulţimea S7 de 7 elemente. Fie f: valoarea maximă a funcţiei f să fie -1. Să se afle m (5p) 2. Gabriela Nistor Filiera teoretică. (5p) b) Să se arate că dacă A G şi A O2.mateinfo.2 y = 0 . În mulţimea M2( ) se consideră submulţimea G = x 2 y / x. 2.1).ro EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. să se calculeze tg x 3 1 2 3 4 5 6 7 3 6 5 1 4 7 2 şi 1 2 3 4 5 6 7 2 1 4 5 7 3 6 ro . Să se determine ecuaţia înălţimii din C în triunghiul ABC. 83 .informatică.

Se consideră funcţia f: 0. . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Să se determine parametrul m astfel încât parabolele asociate funcţiilor f(x)=x 2 – 4x +2 şi g(x) = (m . definită prin f(x) = x . Fie ca ecuaţia x 2 pentru care x13 + x23 = 4 4. Valoarea raportului w w . ln 25 este : lg 25 mx 1 0 cu rădăcinile x1 şi x2. 5.3). III) sunt obligatorii. 2.m Filiera teoretică. II.3)x2 + 2mx să aibă acelaşi vârf. Se consideră punctele A(4. Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică. (5p) (5p) (5p) w 3. B(4. Filiera vocaţională.-4).ro 1. unde x 0 0 1. Să se determine coordonatele funcţiilor de intersecţie al lui BC şi AD. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ fo . n (5p) c) Să se calculeze 0 f "( x)dx . unde x X şi să se calculeze f” (x) pentru x > 0. b) Să se arate că f este derivabilă pe 0. C(0. c) Să se arate că f nu este derivabilă în x = 0. 84 ro 0 .mateinfo. profilul real. EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. 6. Fie f : . f ( x) n xe x (5p) (5p) a) Să se determine a şi b dacă funcţia f : b) Să se calculeze lim n . f ( x)dx . La toate subiectele se cer rezolvări complete. Gabriela Nistor ( x i)n 0.informatică. profilul militar. Determinanţi valorile lui m at ei n Varianta 58 Prof. D(-3. Fie un vector u de lungime 2 si un vector v de lungime 4. SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) 1. astfel ca unghiul dintre vectori este de x = 60 . specializarea matematică .0). Toate subiectele (I.3).Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) www. Să se rezolve ecuaţia ( x i ) n 2. f ( x) (ax b)e x este o primitivă a lui f. (5p) (5p) (5p) a) Să se arate că f este continuă. specializarea matematică .

m 1 0 x 0 x 0 2. Se consideră I 0 (5p) (5p) (5p) a) I n x2 1 dx şi I n 6 x 10 . t sunt soluţiile sistemului.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) www. unde x. 85 M să se calculeze A8 . c) Să se arate că t ( x y z ) y (3 x 4 z ) 0 . să se calculeze lim an . .Fie sistemul 0 0 0 z 0 2 x y 3 z 3t x 2x ( y z t 1) y 2 z (5p) (5p) (5p) a) Să se determine astfel încât sistemul să aibă soluţii nenule. 1 0 x2 xn dx . fo . z . b) Dacă an (1 (1 n ) . y . b) Să se rezolve sistemul pentru = 0. c) Dacă A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1.mateinfo. c) w 1 17( n 1) w n 1 In 1 . b b a 3 a) Să se afle numărul elementelor mulţimii M. (5p) (5p) (5p) at ei n 0 avem x a) Să se arate că. este corp. n n2 w . Fie M = (5p) (5p) (5p) a b a. ln(1 x) x. 17(n 1) n 1. pentru x x2 2 1 2 )(1 2 ) 2 n n x c) Să se calculeze lim x . ro . 2. b) Să se arate că M .ro x 2y z t 1. Să se arate că: 6 x 10 2 6In 1 10 In 1 b) Şirul ( I n ) n 1 este descrescător.

. d2 (5p) (5p) (5p) w a) Să se calculeze d1 . c) Să se calculeze d n .... Să se rezolve sistemul şi să se interpreteze geometric (5p) 4. Să se calculeze aria ABC .Fie determinanţii w . specializarea matematică . a1n 1 1 a2 a2 2 . Fie triunghiul ABC determinat de dreptele ( AB ) : x 2 y 4 0. d n a32 d1 1 . ( AC ) : x 3 y 4 0 . III) sunt obligatorii. Să se determine a. Gabriela Nistor Filiera teoretică.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E.. II. să se calculeze sin x . . www. b) Fie suma S 1 k 1 w 1 a1 1 .. profilul militar. 2 şi cos x 0 . Filiera vocaţională. X 9 ( X 1)6 şi Q( x) X2 X 1 ... . k 1. 2 y 2.mateinfo.. Să se calculeze s3 s2 ... ro 86 . Să se rezolve ecuaţia log x 2 ( x 4) log x ( x 2 3. an 2 . n 2 . 1 .. specializarea matematică . an .. (5p) 6.î. d1 d 2 d3 ( 1k ) dk 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.d a2 3 at ei n 1 a1 a12 .. profilul real. a2 n 1 . Fie polinomul P ( x ) polinomului Q . d 2 . b a. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 59 Prof. (5p) 5. La toate subiectele se cer rezolvări complete. . s4 fo .. SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1.. x 1 y x2 x 3 .ro SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) 1... Dacă sin x cos x 0. f ( x) x 2 ax b îşi atinge valoarea maximă 3 în punctul x 2.informatică.informatică. iar şi rădăcinile 2. Toate subiectele (I... . ( BC ) : 3 x y 2 0.. d 3 . an n 1 s3 şi semnul expresiei sk sk .m 1 a1 a12 1 a2 a2 2 1 a3 . Dacă z 1 z 3 .. să se calculeze z n 1 .. . zn 4 x) 1 . funcţia f : . k 2 .

f ( x) dx e x 1 (e a . (5p) c) Să se afle valorile P ( ) şi P ( ) şi să se arate că polinomul P ( x ) 2 se divide cu polinomul Q ( x ) . SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) 1. Calculaţi: a 2 b 2 . 2n EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. III) sunt obligatorii. unde F este o primitivă a lui f pe n x at ei n 0. n a) Să se determine domeniul de definiţie şi domeniul de derivabilitate pentru funcţiile f şi g. log 6 4*log8 12 şi b log 3 8 . profilul real.1. La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. zn c) Să se determine limitele şirurilor definite prin yn 2. g : D2 definite prin f ( x) x 1 .. unde S n n w w Filiera teoretică. g ( x) x f ( x) .mateinfo.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www. 1)(e x 2)(e x 3) 1 n n f( k 1 2k 1 ). 0. . Filiera vocaţională.1 are loc identitatea b) Să se demonstreze ă pentru orice x 87 . ro f ( x" ) . Fie E 2.. Dacă a w .informatică. II.9 şi a j coeficientul lui X din polinomul P ( X ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. . log12 6 fo . profilul militar. Toate subiectele (I. 2. b 3 F ( x) c) Să se calculeze lim . Să se (5p) a) Pentru fiecare j 9 calculeze S j 0 aj . f `( x) g `( x) f `( x) (5p) 2 f `( x) 2 f ( x) f "( x) . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 60 Prof. Să se calculeze b în funcţie de a. ` f ( xn ). Gabriela Nistor 9 3 11 2 a 2 b 3 . 2 2 3 3 (5p) b) Să se calculeze A şi B . 1.ro j 0. Fie funcţiile f : D1 (5p) (5p) .. Fie f : . specializarea matematică .a x (5p) (5p) (5p) a) Să se calculeze: b) Să se calculeze lim S n .informatică. specializarea matematică .m a.

să se 2 n 1 ro 88 ... an ln n x are cel puţin fo . e 2 .. e 2 un 0 în intervalul 1. g ( x) a) Să se arate că matricea asociată sistemului este inversabilă şi să se calculeze A 1 . Fie n .. a1 . unde B= 2 2. şi H mulţimea tuturor matricelor obţinute din I n prin schimbarea a două linii între ele .m 2n an . (5p) b) Să se calculeze g `( x ) şi să se verifice că funcţia g este o funcţie Rolle pe intervalul 1..Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www. an care verifică relaţia a0 1 (5p) 2a1 2 w 22 a2 3 w . n 2 . . n 1 a) Considerându-se funcţia g : 1. e 2 calculeze g (1) g (e 2 ) . AC= 1 6. (5p) a) Să se arate că (5p) b) Să se arate că H nu este parte stabilă a lui M 2 în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor. a0 ln x 1 ... w SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. sistemul: 3 x 2 y z 6x 4 y 5z 1 (5p) (5p) (5p) c) Rezolvaţi ecuaţia matricială AX=B. Se consideră triunghiul ABC cu BC= 2 . cosx 5. dacă x si y sunt soluţii ale sistemului x y 1 x2 (5p) xy y2 3 .mateinfo.. AB= 2 .Fie în 8 2 4 . unde a. at ei n 0 1 1 0 1 3 1 2 .ro 3 3 (5p) 3. Fie (an ) n 1 un şir astfel ca suma primilor n termeni este . x 3 (5p) (5p) . z0 ) este soluţia sistemului. b raţia. (5p) c) Să se descrie elementele grupului multiplicativ finit cu cel mai mic ordin care conţine pe H. a n ln n 1 x a1 ln 2 x .. A H este inversabilă şi A 1 H .. (5p) c) Arătaţi că funcţia f : 1. Să se simplifice expresia: E SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 2 y 4z 1. sin 2 x sin x cos 2 x . pentru ( )n * 4. Să se calculeze cosA. e 2 . y0 . n 1 0. Se consideră numerele reale a0 . f ( x) a0 a1 ln x a2 ln2 x . 2 2 2 b) Calculaţi x0 y0 z0 . unde ( x0 . Să se calculeze valoarea expresiei E x y . Să se determine a şi b astfel încât şirul să fie o progresie aritmetică şi să se determine y3 x2 xy y2 2 xy 3 2 xy 3 .

Fie n (5p) (5p) (5p) * .ro 2. 0 a b c sau a b c 0 . 2. Să se afle coordonatele w punctului C dacă se ştie că centrul de greutate al triunghiului ABC este G 2. profilul militar. Filiera vocaţională. x R .informatică.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte 1 www.mateinfo. P ro .Fie determinantul ciclic de ordinul 3 . Varianta 61 Prof. Să se demonstreze că at ei n X 3 4 X 2 3X 2. Fie punctele A 1. Fie polinomul P R X . specializarea matematică . Oláh Csaba Filiera teoretică.1. R. Să se determine m R astfel încât x 2 mx m 2 0 .5 in sistemul ortogonal xOy . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. c) Să se demonstreze că lim I n ( a) 0.3. a . 4 2. III) sunt obligatorii.informatică. La toate subiectele se cer rezolvări complete. 4 . specializarea matematică . B 2. II.m 29 12 5 45 20 5 N . SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) w 1 1 arctg 2 3 1. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ 0. 4. 3 3 2 x 1 2x c) Să se rezolve ecuaţia următoare în R : 3 x 4 fo . c b c a a 3 b3 c 3 3abc . 4 . b. Să se rezolve ecuaţia: log 81 x log 27 x log9 x log3 x 1 . Câte numere de patru cifre se pot alcătui din cifrele 0. ca cifrele să nu se 1. (5p) (5p) (5p) a) Să se demonstreze că b) Să se demonstreze că: a b c c a b . 89 . 4 . 3. Să se demonstreze egalitatea următoare: arctg w . Toate subiectele (I. profilul real. 3 EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) repete? (5p) 5. (5p) 6. a şi I n 0 x n (e x a )e e x ax dx a) Să se calculeze I1 (a ) b) Să se arate că şirul I n (a ) x n 1 este convergent. Se acordă 10 puncte din oficiu.

an 1 1 n 1 (5p) (5p) (5p) a) Să se demonstreze că x1 b) Să se calculeze integerala definită: at ei n f x dx . x3 7 x 6 1 şi x2 2 sunt rădăcinile funcţiei g x (5p) 3. n N . k k (5p) c) Să se demonstreze că suma S k a1k a2 a3 Z .. SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) w 1. specializarea matematică .. Fie şirul an (5p) (5p) (5p) 1 1 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul militar.mateinfo. x 3 2 . acesta să fie divizibil cu 2 sau cu 3 sau cu 5 ? 90 ro x3 7 x 6 .m EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. Să se afle maximul funcţiei f : R R . (5p) b) Să se demonstreze că P are o rădăcină raţională. pentru care: f x h x dx w Filiera teoretică. III) sunt obligatorii. . f x w . ln n 1 ln n n 1 n b) Şirul an n 1 este descrescător. ln n . Filiera vocaţională. Toate subiectele (I. (5p) 4. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 62 Prof. specializarea matematică . Să se demonstreze că: n 2 3 n 1 1 a) . i 2011 . c) Şirul an este convergent. II. Să se rezolve ecuaţia următoare în R : 1 1 x 0 . Să se calculeze 1 i i 2 . unde a1 . ex ln c.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www. La toate subiectele se cer rezolvări complete. f x x 2 3x 2 . Oláh Csaba fo .ro (5p) a) Să se verifice dacă a 1 2 este rădăcina polinomului P .. Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică. . SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1.informatică. 1 2 x2 x 1 2. Fie funcţia f : D R. 2. a2 . 0 1 2 c) Să se determine funcţia h de gradul I. profilul real. Care este probabilitatea ca alegând un număr natural între 1 şi 50 .. k N . a3 sunt rădăcinile polinomului P .

B M 3 R . n N. 3 (5p) 6. unde ai . Să se afle aria triunghiului ABC dacă AB 4 . 4 sunt rădăcinile polinomului P . n n 0 2 3 0 0 2 şi I 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 . (5p) a) Să se demonstreze că ctgx ctg 2 x 1 0 . 0 0 1 0 1 2 . P X4 X 3 2X 2 4X SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) w . AC 5 şi cos A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1 2 3 1. Fie polinomul P (5p) (5p) (5p) R X . 2. d 2 cu ecuaţiile d1 : my d 2 : m 2 1 y mx 1 0 să fie perpendiculare. A (5p) (5p) (5p) a) Să se demonstreze că A b) Să se calculeze An . arctg x 2 1 x 1 . Fie funcţia f : 4 . B 0 0 1 N . 91 . 1. f x ctgx şi integrala definită In 6 ctg n xdx . 1 x2 a) Să se determine restul la împărţirea lui P cu X 2 4 . 4 1 . arctg g x b) Să se calculeze arctg arctg x y ) 1 xy w x2 x 1 2x 1 (folosind. 2.ro m 3 x 2 0. www.m at ei n R. b) Să se calculeze S k 1 ai c) Să se demonstreze că P nu are toate rădăcinile reale. formula arctgx arctgy w (5p) c) Să se demonstreze că arctg 1 x2 2x arctg x2 x 1 2x 1 ro 1 . 2 .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte (5p) 5.mateinfo. h : R (5p) (5p) a) Demonstraţi că h x arctg x 1 . c) Să se calculeze S k 1 Ak .h x x arctgx . 2 2 R. g x fo . Să se afle m R astfel încât dreptele d1 . Fie funcţiile f . 24 . B I 3 şi să se calculeze B 3 . Fie A. g . i 1. eventual. f x 2 .

. Oláh Csaba Filiera teoretică. 2n 1 1 Prof. arctg arctg 2 5 8 4 fo . Să se calculeze w .. II. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se rezolve ecuaţia următoare în R : x 2 at ei n . specializarea matematică .5 în sistemul ortogonal xOy . Să se demonstreze că arctg .ro 3 1 .informatică. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ . La toate subiectele se cer rezolvări complete.m i10 1 i 8 1 . profilul real.informatică. 3 Varianta 63 2 ro 3 . Filiera vocaţională. SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) 1. B simetricul lui A faţă de origine. Să se rezolve sistemul pe R R : x x 3 1 y y 3 1 16 .. i1 1 2. i 2 1 i 9 1 i 7 1 . III) sunt obligatorii. 1 1 1 (5p) 6. Să se afle coordonatele punctului C din cadranul I astfel încât triunghiul ABC să fie isoscel şi dreptunghic în C .mateinfo. 2x 1 x 1 2 (5p) w 1 3. 92 EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. 40 w (5p) 4. 1. (5p) c) Să se demonstreze că I 2 n I 2n 3n 2 www.. specializarea matematică . Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie punctul A (5p) 3.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte (5p) b) Să se calculeze I 0 şi I 2 . profilul militar. Toate subiectele (I. Să se afle numărul termenilor raţionali ai dezvoltării 5.

1. b) Să se afle limita lim x 1 2. x3 3x 1 f x dx . 3 n n2 k 2 (5p) c) Să se calculeze lim . x. x2 1 . SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1.mateinfo. . 2. x 1 c) Să se studieze monotonia funcţiei f pe domeniul maxim de definiţie. dreapta x 1 şi graficul 1 funcţiei f este ln 5 .1 .ro x y z m 1 m 1 m 2 1 . 3 n 3kn 2 k 3 k 1 n w w (5p) a) Să se calculeze F x w .m R. f 1 fo . Fie funcţia f : R (5p) b) Să se demonstreze că aria cuprinsă între axele Ox si Oy . m m 1 R iar A 1 1 1 m 1. y a) Să se demonstreze că " " este lege de compoziţie internă pe intervalul I b) Să se demonstreze că " " este asociativă pe intervalul c) Să se calculeze 4 5 6 4 2 6 4 2 ro 1. Fie operaţia algebrică x y (5p) (5p) (5p) x 1 y2 y 1 x 2 .1 2 1 2 rangA 2 . (5p) (5p) y mz m 1 x my 2mz m 2m b) Să se demonstreze că m 1 sau m c) Să se demonstreze că m Z \ 1 . y .1 . 1. (5p) a) Să se calculeze det A . x. Fie sistemul liniar mx matricea sistemului. Fie funcţia f : R (5p) (5p) (5p) R.1 . f x f x a) Să se calculeze f x .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) www. z Z. f x . 93 . at ei n x e ln x 2 1 .

Ak n n astfel încât AB BC 0 . III) sunt obligatorii. 4.1 . .m M 2 R . 1 k k! Ak .mateinfo.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. Fie punctele A 1. Filiera vocaţională. x2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 2 (5p) (5p) (5p) 3. Fie operaţia algebrică x y (5p) (5p) x y 1. N . Toate subiectele (I. Oláh Csaba Filiera teoretică. profilul real. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1 . fo . Să se afle valoarea lui SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) w . specializarea matematică . www. Să se demonstreze că in orice triunghi ABC este adevărată următoarea relaţie pr sin A sin B sin C 2R2 1. . Să se rezolve ecuaţia următoare pe intervalul 0. Fie Ak w (5p) (5p) w sin1 cos k cos k 1 a) Să se calculeze A1 . specializarea matematică . În maxim câte puncte se pot intersecta un triunghi. 1000 2 2 x 1 0 să se demonstreze că lg ro 1. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 64 Prof. profilul militar. 1 . (5p) 6. un pătrat şi un cerc? 5. Să se calculeze lg 5 2 7 lg 5 2 7 2. y 1 xy a) Să se demonstreze că " " este lege de compoziţie internă pe intervalul I este grup abelian (fără a verifica asociativitatea). k 1 x1 1 x2 2x1 x2 Q. 2 .informatică. n în sistemul cartezian. Dacă x1 . x.ro SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) 1. at ei n 1 k k 1 k k! . La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. B 2. II. : 3 cos x sin x 1 .3 şi C 3. b) Să se demonstreze că k 1 n (5p) c) Să se calculeze suma S k 1 2. 94 b) Să se demonstreze că I . Se acordă 10 puncte din oficiu. n 1 ! 1.

(5p) 5. R. Să se determine valorile parametrului real m . specializarea matematică . g:D x ro k 1 4n 1 x2k . x 1 R. (5p) 3. 1 x4n .1 . profilul real. profilul militar. w w . aceasta să aibă 3 elemente. eln arctgx . Se acordă 10 puncte din oficiu. asfel încât ecuaţia x 2+x+m=0 să aibă soluţii reale şi distincte. . Fie x (5p) (5p) R \ 1 . Să se rezolve ecuaţia : log2x+log3x=1. să se calculeze E= 2 sin (5p) 4. Enache Paul cos cos fo .m 2 EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E.ro 1.mateinfo.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte (5p) c) Să se demonstreze că există un izomorfism între R . Să se afle k at ei n Prof. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. (5p) (5p) b) g x dx . specializarea matematică . f :R SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. 2x SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) 1. La toate subiectele se cer rezolvări complete. (5p) 2. Se dă o mulţime cu 6 elemente. g x 1 . II. Filiera vocaţională. Fie funcţiile f : R calculeze următoarele primitive: (5p) a) f x dx . f x arctg c) arctg x2 1 dx .informatică. f x x 1 . Să se calculeze probabilitatea ca alegând aleator o submulţime a sa . Să se 95 . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 65 7 sin . şi I . n b) Să se demonstreze că 1 x k 1 1 x n 2k 1 x2 (5p) c) Să se calculeze limita lim n x k 1 k 2. R. Toate subiectele (I. 1 x a) Să se calculeze 1 x 1 x 2 1 x 4 . www.informatică. III) sunt obligatorii. Dacă tg w Filiera teoretică. În planul cartezian se consideră vectorii coliniari u ki 2 j şi v i 3 j .

Se consideră funcţiile fn : R R . 2 m (5p) (5p) (5p) b) Pentru a =3 .1). (5p) b) Să se determine a şi b astfel încât f să admită un punct de extrem în x=1 şi asimptota verticală x= -2.Se consideră funcţia f: D de definiţie. cu m şi x numere reale. w . . f(x)= w w (5p) a) Să se calculeze f ’(x). unde n N*. ( 2. să se determine b şi c astfel încât f să admită rădăcina x 1=1+i.mateinfo. b) Să se calculeze fn . 96 . cu coeficienţi reali 2 2 2 a) Să se determine a pentru care rădăcinile lui f verifică x 12 x 2 x 3 x 4 5. f n (t )dt . fo . 2.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www. unde f1(x)=1 şi fn+1(x)= x 1 at ei n x 1 .a. 4 3 2 ro )x R.m n R . SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 2 1.ro (5p) 6. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. c) Pentru x=2 şi m=2 calculaţi inversa matricei A. Fie dreapta d de ecuaţie 8x-15y+m=0 şi punctul M(1. unde D este domeniul maxim x ax b 2 (5p) (5p) (5p) ( ) n N*. Să se determine mulţimea A={m R / distanţa de la M la d este 1}. a) Să se determine f2 şi f3.b R . (5p) c) Pentru a=7 şi b= 10 să se găsescă suma punctelor de extrem local ale lui f. Se dă matricea A= x 1 (5p) (5p) (5p) 10 x 3 1 x . c) Pentru valorile determinate să se rezolve ecuaţia (f(x))2=0. c) Să se calculeze lim f n (3). a) Calcutati detA b) Determinaţi m astfel încât matricea să fie inversabilă pentru orice număr real x. Se consideră polinomul f=X +aX +2X +bX+c .

c) Pentru a {1. Să se determine m astfel încât vectorii să fie perpendiculari. x 4n 32n 2 x 4n ro . Să se rezolve ecuaţia x2-3 | x | -4=0. II. Se dă funcţia f : R (5p) 3.f(x)= lim n at ei n R 1 x1 1 . Se consideră sistemul : (5p) (5p) (5p) solutiile sistemului. Să se rezolve ecuaţia sin2x-4cosx=0 (5p) 4.ro SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) 1. specializarea matematică . a (4a 1) x 3ay 2az 1. (5p) 2. Filiera vocaţională.Care este probabilitatea ca alegând o grupă de 5 elevi ce pleacă într-o excursie . 97 .m SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) b) Să se determine restul împărţirii polinomului (X+1)300 la g. profilul real. profilul militar. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) R . 1. (5p) (5p) (5p) a) Dacă x1. a) Calculaţi determinantul sistemului.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 66 Prof. R . (5p) 6. Să se rezolve ecuaţia (f f f )(x)=x. Se consideră funcţia funcţia f : R fo . O clasă este formaţă din 13 băieţi şi 17 fete. aceasta să nu conţină niciun băiat. III) sunt obligatorii. . 1} studiaţi natura sistemului şi în caz de compatibilitate determinaţi w 3ax (2a 1) y (a 1) z a (2a 1) x (2a 1) y (a 2) z a 1. c) Să se determine numărul real a astfel încât f să fie divizibil cu g. Să se determine numărul real b astfel încât dreptele de ecuaţii x+2y-3=0 . (5p) 5. Se consideră polinoamele f. x2 sunt rădăcinile lui g . În planul ortonormat xOy se consideră vectorii u i j şi v 2i mj . 2.g cu coeficienţi reali . x2 1.informatică.informatică. w . Se acordă 10 puncte din oficiu. f(X)=(X+1)302+X+a . www. specializarea matematică . . g(X)=X2+3X+3. Enache Paul Filiera teoretică. f(x)=2x+3. Toate subiectele (I.mateinfo. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. să se calculeze w b) Determinaţi valorile lui a pentru care sistemul este compatibil determinat. 2x+y+6=0 şi 5x+by-1=0 să fie concurente. La toate subiectele se cer rezolvări complete.

Să se rezolve în R ecuaţia (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)=120. Toate subiectele (I. II.3. pentru a R . (5p) 4. 2. ) 2 4 8 sin x 2 8 (5p) 6. profilul militar. fo . La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se afle numărul de funcţii strict crescătoare definite pe A={1. Dacă vectorii a şi b verifică a SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. I (a )da.3] (5p) (5p) (5p) 1 x a 1 a) Să se arate că funcţia f este integrabilă oricare ar fi numărul real a.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte (5p) a) Să se expliciteze funcţia f .m S4 .7}. Să se arate că 8cos w x x x sin x cos cos = . specializarea matematică .4. să se calculeze a b . Determinaţi numărul de funcţii f:R R care verifică f2(x)-f(x)+1=0. a b . Se acordă 10 puncte din oficiu.mateinfo.4. profilul real.6.ro 2. EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. (5p) c) Studiaţi derivabilitatea funcţiei f.3. ro 98 .Se consideră 1 2 3 4 2 3 4 1 at ei n Varianta 67 Prof. b 2. pentru orice x număr 3. (5p) w 1. (5p) 5.informatică.5} cu valori în B={1. pentru orice x (0. Filiera vocaţională.2. 7 . R . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se rezolve ecuaţia : logx(1-x)+log1-xx= w .5. www. specializarea matematică . (5p) b) Studiaţi continuitatea funcţiei f . Enache Paul 5 . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Filiera teoretică. III) sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) real. f(x)= 3 b) Să se calculeze I(a)= c) Calculaţi 2 0 1 f ( x)dx . 2 1.2.informatică. Se consideră funcţia f: [1.

Se consideră funcţia f:R R . b) Să se determine intervalele de monotonie ale lui f.g R[X] ... 2 fo . www. Se dau fn . x( x 2) . axa Ox şi dreptele de ecuaţii x= .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte (5p) (5p) (5p) a) Să se calculeze m( ). dacă a1+a2+…+a25=39 şi at ei n 1 . Să se rezolve ecuaţia x 1 1 1 w w . (5p) b) Să se determine o primitivă a restricţiei lui f la intervalul [1. profilul real. n N* . f(x)=x2-6x+m este tangent axei Ox. b) Să se calculeze 2011 . III) sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. (5p) 3. La toate subiectele se cer rezolvări complete. Aflaţi numărul real m pentru care graficul funcţiei f:R R . Se dă funcţia f:R\{0. Se acordă 10 puncte din oficiu.Găsiţi primul termen şi raţia unei progresii aritmetice (a n) n 1 ..informatică.informatică. w Filiera teoretică.. specializarea matematică .+∞).m EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. g=X2+X+1.2 şi x=2 .mateinfo.f(x)= a) Să se determine asimptotele lui f. profilul militar. iar b≠0 . unde x1. Filiera vocaţională. Enache Paul (5p) 2.x2.-2} (5p) (5p) (5p) R . ro 1 . 99 4 3 n f ( k )) n . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 68 Prof. II. c) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât fn să fie divizibil cu g. Toate subiectele (I. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1.x6 xk C sunt rădăcinile lui f2 . (5p) c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f . f(x)= x2 1 . specializarea matematică . a) Să se determine a şi b astfel încât f3 să admită rădăcina x1=i. 6 b) Să se calculeze k 1 1 .ro (5p) (5p) (5p) 2. unde fn=X3n+ax+b . c) Să se rezolve ecuaţia 5x=x . SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) 1.. (5p) a) Să se arate că f admite primitive pe R. c) Să se calculeze lim( n k 1 2.

x R . Arătaţi că sin R pentru care vectorii a (2 www.1 ) sunt coliniari.2. 2 SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) y mz 1 1. să se determine punctele de extrem local ale lui f.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte 2a3-a7=-4. iar în cazul în care este compatibil rezolvaţi-l. (5p) c) Arătaţi că grupul de la punctul b) este izomorf cu grupul R* înzestrat cu înmulţirea numerelor.unde a şi b sunt numere reale.5) şi b (1.ro {1.m R . 5 12 sin 12 2 . mx y z 1 x (5p) a) Calculaţi determinantul sistemului . R* 0 1 . aceasta să fie 1. m număr real. (5p) 4.x x2 1 0 0 . x x 1 .2.4}. fo . f(x)= SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. b) Pentru a=1 şi b= -1 . Care este probabilitatea ca alegând aleator o funcţie f:{1. w 2. unde n N* şi să se calculeze n 2 n . ro 100 . (5p) b) Arătaţi că G este grup cu înmulţirea matricelor. c) Arătaţi că f admite primitive pe [1. (5p) c) Analizaţi natura sistemului pentru m=1 şi pentru m= -2 .Se consideră sistemul x my z 1 .Determinaţi 6. c) Pentru a=1 şi b= -1 . 2.+∞) at ei n ax b. Se dă funcţia f:R (5p) (5p) (5p) w a) Să se determine a şi b astfel încât f să fie derivabilă pe R. (5p) b) Determinaţi m astfel încât D=0.3. 1 .atunci A(a)A(b) G. x 0 x (5p) (5p) 1 n 1 n 2 a) Să se cerceteze dacă funcţia admite primitive pe intervalul b) Să se arate că f este integrabilă pe intervalul 1 . Se consideră funcţia f:[0. 2 ).mateinfo. Se consideră mulţimea G= A(a ) 2 a a 1 /a 2(1 a) 2a 1 (5p) a) Arătaţi că dacă A(a) şi A(b) G . f(x)= x 0. notat D. 1 f ( x)dx . să se afle asimptotele orizontale şi verticale ale lui f. (5p) ) şi determinaţi o primitivă a sa pe acest interval.3} injectivă ? (5p) (5p) 5. w .

a 2 1 mulţimea G A/ A .m m 2 22 32 5p a)Să se rezolve ecuaţia det(M)=0. Rezolvaţi ecuaţia: fo . Filiera vocaţională. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 69 Prof.ro EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. Toate subiectele (I. Ileana Rîcu Filiera teoretică.Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării 4 1 1.sa se determine mulţimea m 2 x 22 y 32 z 0 valorilor lui m pentru care sistemul admite numai soluţia banală. 5p 2. astfel încât 5 50 5p 1. Fie matricea Aa w şi 0 a a2 . ro 101 .-3) 1 5p 6.a 2 1 1 3 5p 5.m a 1 0 0 a2 .9). specializarea matematică .Se da matricea M m 2 3 . Fiind dată ecuaţia mx – m(3x+10) –(x2+3x+10)=0. Se acordă 10 puncte din oficiu.-1) si C(5. 5p c) Să se rezolve sistemul pentru m=2 .să se determine m rădăcinile să fie una inversa celeilalte.informatică.mateinfo. specializarea matematică .B(2. II. Aa a 1 0 0 . III) sunt obligatorii. Determinaţi numărul complex z ştiind că 2 z z 9 i 5p 4.informatică. 5p b) Se consideră sistemul de ecuaţii liniare: mx 2 y 3z w w . La toate subiectele se cer rezolvări complete. 1 0 a 2.Rezolvati in inecuatia: ln 2 x ln 3 x ln x 1 2 SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1 1 1 .Sa se scrie ecuaţia înălţimii dusă din A în ∆ABC ştiind că A(0. profilul real.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 de puncte) at ei n x y z 0 0 2x 1 3x 1 5 4 2 5p 3. profilul militar.

2). .m EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E.f x . Filiera vocaţională. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se afle coordonatele centrului de greutate al ∆ABC.C(-3. Să se rezolve ecuaţia:3(1+cosx)=2sin2x w Filiera teoretică.informatică. Să se rezolve ecuaţia: x 3 2 5p 3.f(x)=ln(1+x) 102 0. 5p 4. b 1. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ fo . Fie funcţia f : \ 1 bx 1 5p a)Să se determine a şi b astfel încât graficul funcţiei f să admită dreapta de ecuaţie y=x+3 asimptotă oblică. II. 5p c) Arătaţi că G.2]→ x . specializarea matematică .unde A(2.să se demonstreze că f x . III) sunt obligatorii. w w . specializarea matematică ..3). x 1 x 3 5p b) Pentru a=b=1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ileana Rîcu SUBIECTUL I (30 de puncte) 1 i 3 5p 1. x 1 x 5p a) 1 x 1 ln x 1 dx 1 3 2 5p b) e 1 0 x 1 x 1 dx 5p c)Să se calculeze aria determinată de graficele funcţiilor f.Fie z . Folosind eventual inegalitatea : ln 1 x 2 x . 2. La toate subiectele se cer rezolvări complete.ro 5p a) Demonstraţi egalitatea Aa Ab Aa b . i 1 1 5p 2.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www.unde .x 1 2 x 1 5p c) Pentru a=b=1. profilul real. x 1. a.mateinfo.g :[1. .·" reprezintă operaţia de înmulţire a matricelor.x=2 x 1 at ei n Varianta 70 Prof. să se arate că: ro . profilul militar.5). b 5p b) Demonstraţi că mulţimea (G.g x şi dreptele de ecuaţii x=1. Toate subiectele (I.informatică.calculaţi z6.·) are structură de grup. a.să se demonstreze că f(x)≥8. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 2 x a .B(-2.

1)..1 .. 5p b) Stabiliţi dacă matricea A este inversabilă şi. Fie funcţia f : x 5p b) Arătaţi că cos x sin x . 5p 6.Să se determine lungimea vectorului PA PB SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) cos sin 1.m 1 x ex e 1 5p a)Arătaţi că funcţia F : 0. sin cos 5p a) Determinaţi rangul matricei A.◦” definită prin x y x y 5. 103 ro 20 5 .F x n 1 In 1 .A(1. Fie şirul I n n definit prin I n 0 f : 0. x 4 5p c) Stabiliţi monotonia funcţiei date 2 cos x 1 2.f x 5p b) Arătaţi că I n 5p c) Deduceţi că I n w w w .calculaţi inversa sa.-1). Să se determine x ştiind că termenul al 3-lea al dezvoltării binomului x x lg x este egal cu 1000000. n n 1 at ei n .. 2 x e x este o primitivă a funcţiei fo .B(4.ro 5 5p 5..mateinfo.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www. x .Să se arate că .2)..f x 2 cos x e1 1.în caz afirmativ.Fie matricea A . 5p c) Calculaţi An . 20 a 21 SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) . n 2. 1 x e x dx n 5p a)Arătaţi că f(x) >0. Pe considerăm legea de compoziţie . x 5p a) Determinaţi elementul neutru pe care îl admite legea de compoziţie 5 5p b) Rezolvaţi în ecuaţia 2 x 4 x 6 5p c) Se consideră numărul a 5 2 5 3 5 4 5 .1 . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele P(2.

mateinfo.informatică. Cnn 1 4.. Filiera vocaţională. Se consideră inelul 12 .. n . n 1 1 3.Demonstraţi că este adevărată relaţia 1 2 1 1 0 5 x 1 2 4 3 1 (5p) a) Calculaţi suma elementelor inversabile din 12 fo . a 1 ştiind că coeficienţii binomiali ro M3 12 104 . Ileana Rîcu Filiera teoretică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. III) sunt obligatorii.Să se afle exponentul puterii binomului ai termenilor al 4-lea şi al 6-lea sunt egali între ei. şi matricea A at ei n 3 a2 2 . Să se calculeze AC BD (5p) 6. n astfel încât A2 A3 A4 . specializarea matematică . x D SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) w (5p) (5p) 1 1 i 3 si A 2 a)Calculaţi rang(A).m tgx tg ctgx ctg tgx . Se acordă 10 puncte din oficiu.Să se determine imaginea funcţiei date. profilul militar.. profilul real.. . Fie D x 0.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. 2 / 2 w . (5p) 5.. II. www. La toate subiectele se cer rezolvări complete.n 2 c) Determinaţi numărul an 2. Trapezul isoscel ABCD are bazele AB şi CD şi lungimea înălţimii egală cu 6.ro SUBIECTUL I (30 de puncte) n (5p) (5p) (5p) (5p) 1.informatică. Calculaţi suma S k 2 log 2 1 1 k 2. 1.. specializarea matematică .f x x 2 2 x 2 . Fie funcţia f : . Fie b) Arătaţi că w (5p) An 2n 1 A. An an A . Toate subiectele (I.Calculaţi suma: Cn 1 Cn2 1 . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 71 Prof.

Toate subiectele (I. 12 1 0 2 (5p) c)Pentru x 0 . 1 n 0 (5p) (5p) (5p) a)Calculaţi I1 b) Dacă g : 0. b) Studiaţi derivabilitatea funcţiei date în x0=0 şi arătaţi că f x 2 x 1 ln x pentru . Ileana Rîcu fo . zB= . x 0 1.2+2i .m EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E.ro (5p) b) Determinaţi mulţimea valorilor lui x pentru care matricea A este inversabilă. profilul real.mateinfo.informatică. SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) 1. rezolvaţi în M 3 12 ecuaţia YA 2 1 0 0 2 1 SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. 105 w .1 c)Arătaţi că I n cos1 0 at ei n n 2.Fie funcţia f : 0. profilul militar.C. specializarea matematică . specializarea matematică . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 72 Prof.definită prin f x . 1 (5p) (5p) x 0 (5p) c) Scrieţi ecuaţia tangentei la curba reprezentativă a funcţiei f în punctul de abscisă x=1 ro 1 2 x 3 2ln x 1. III) sunt obligatorii.B.Să se insereze între a şi b cinci numere care împreună cu a şi b să formeze o progresie aritmetică. In n x n cos xdx este o funcţie continuă .calculaţi lim x n g x dx 0 1 x n x sin x cos x dx. x 0 2 a) Studiaţi continuitatea funcţiei date pe domeniul de definiţie. Se consideră şirul I n . II. Filiera vocaţională. Se dau numerele a= -3 şi b=12. În planul complex se consideră punctele A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n w w Filiera teoretică. Se acordă 10 puncte din oficiu.D ale căror afixe sunt z A=1+i . (5p) 2.informatică. La toate subiectele se cer rezolvări complete.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www.

. Rezolvaţi sistemul: 4.f x (5p) 5.zD= -2i.ro 3.determinaţi asimptotele funcţiei obţinute.Fie f n 2n w (5p) (5p) (5p) a) Să se afle a1 a3 .m X . SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. b)Care sunt valorile lui a pentru care matricea este inversabilă? 1 c) Pentru a=0.Se dă funcţia f : 1 . cos sin cos sin . 2 fo . (5p) b)Pentru ce valori ale lui a funcţia este strict crescătoare? (5p) c)Pentru a=2. 3 2 x 32 y 2x 3y 15 3 x2 x a . at ei n a 1 a 2 a 1 2 3 SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) ak X k k 0 2 . 106 ro paralelogramului construit pe vectorii v1 şi v2 . Fie funcţia f : \ 2 ax 1 .Să se determine a astfel încât . (5p) 6.f X2 X 1 1 1 1 a 2 2 a) Determinaţi rangul matricei A.. zB zD (5p) (5p) Im f www. .Să se determine lungimile diagonalelor \ 2k 1 4 k 1 2 1.a x2 x 1 .a x 2 astfel încât tangenta în (0..3 .mateinfo.f x (5p) a) Să se determine a unghi de 30◦. Fie vectorii v1 2i 3 j şi v2 4i j . a2 n w b) Să se afle restul împărţirii lui f la X c) Să se rezolve în C acuaţia f(x)=f(-x). Demonstraţi următoarea egalitate cos sin cos sin trigonometrică: 2tg 2 .f(0)) să formeze cu semiaxa Ox un .Calculaţi A C şi stabiliţi natura patrulaterului ABCD. Fie matricele A 1 a 2 a (5p) (5p) (5p) w .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte z z zC = -3-i .calculati A 2.

profilul militar. SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) 1.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte 4 www. n .respectiv3.N. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea matematică .În ∆ABC avem m w 4x 1 2 2 a . profilul real. B(-2.mateinfo. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ 3. II. w A 45 . Varianta 73 Prof. n In 1 n .m Toate subiectele (I.Adăugându-le numerele 1. Fie matricea A (5p) 1 0 0 1 1 0 şi I 3 0 1 0 1 1 1 0 0 1 a) Să se scrie matricea A sub forma : A = I3 + B.a) şi C(b. Ileana Rîcu Filiera teoretică. (5p) (5p) (5p) 2. La toate subiectele se cer rezolvări complete. x x A EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. specializarea matematică .Calculaţi suma S 2 fo . Se acordă 10 puncte din oficiu. unde B M3 (Z) .Să se determine a. III) sunt obligatorii. Se consideră punctele A(-5.ro 2.Calculaţi tgB. obţinem trei numere în progresie geometrică.Să se afle numerele iniţiale. NC NA . Să se rezolve ecuaţia: log 5 log 2 x 2 4. 3 ştiind că (5p) 5. astfel încât: B3= O3. 107 ro .N. n 1 0 . 3 3 9 Arătaţi că punctele M.1. AC SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1 0 0 1.AB=a.P sunt coliniare.n 2 şi calculaţi limita şirului I n n 2 .Fie ∆ABC şi punctele M. n 2 şi să se calculeze apoi I2.1).n . Filiera vocaţională.P astfel încât MA MB .n 2 (5p) a)Să se demonstreze că I n (5p) b)Să se arate că I n convergent.să se stabilească monotonia şi să se precizeze dacă şirul este 2 1 2 n 1 . PC PB .Fie A mulţimea soluţiilor ecuaţiei w .informatică. Suma a trei numere în progresie aritmetică este 9. Se consideră şirul I n 0 tgx dx . (5p) c)Demonstraţi că I n .b AB 3BC 5 AC 0 1 2 2 (5p) 6.8).informatică. at ei n x 2011 7 x 11 .

n 2. ax 2 . x2 . (5p) c) Să se calculeze suma: S n k 1 Ak . (5p) c)Calculaţi S1 S1 S1 S 2 . ro 4 x2 4 x3 . (5p) b) Să se determine a>0 ştiind că distanţa dintre punctele de extrem ale funcţiei este 10. Fie funcţia f : (5p) a) Să se determine a intervalul [a.a+5] . x3 108 .m . b) Descompuneţi polinomul f peste 4 4 X3 3X .f x x13 3 x2 3 x3 şi S 2 x14 2. fo .unde S1 sunt rădăcinile polinomului f. (5p) c)Pentru a=1 să se determine punctele în care tangenta la grafic este paralelă cu a doua bisectoare. w w w .f x x astfel încât funcţiei să i se poată aplica teorema lui Rolle pe 1 dt . Se consideră polinomul f (5p) (5p) X .ro (5p) b) Să se demonstreze că An 0 0 1 0 . de forma f a)Determinaţi rădăcinile polinomului f.iar x1 . Fie funcţia f : \ 1 .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte 1 n n n 1 2 n www.a 0 . 0 f t at ei n 16 x 2 . (5p) (5p) x b) Să se calculeze lim 4 c) Să se afle aria porţiunii plane cuprinsă între graficul funcţiei şi axa Ox.mateinfo. x 1 (5p) a)Să se determine a>0 ştiind că funcţia admite asimptotă oblică care este paralelă cu prima bisectoare. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. n n 1 .

La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ileana Rîcu Filiera teoretică.4x-1. III) sunt obligatorii. b) Determinaţi a astfel încât matricea A aI 3 să aibă rang minim. 109 w SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 3 şi matricea A w . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. unde [α ] reprezintă partea întreagă a lui α R .Calculaţi .informatică. profilul real. Să se determine punctul de intersecţie al dreptei (A’B’) cu prima bisectoare a axelor de coordonate. Corzile [AB] şi [CD] ale cercului C (O.1). cu proprietatea AX=2X. fo .◦”.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E.. Fie A’ mijlocul segmentului [OA] şi B’ simetricul lui B faţă de origine. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Studiaţi existenţa elementului neutru faţă de legea . y A x. Să se calculeze expresia:E E Cn Cn2 Cn4 Cn . să fie în 5 5 progresie aritmetică. specializarea matematică . În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(-2.informatică. Să se determine x astfel încât următoarele numere: 1. (5p) 5.ro SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) suma S 1.mateinfo. specializarea matematică . profilul militar. Să se calculeze f ((1.. Toate subiectele (I. Determinaţi valoarea parametrului m pentru care are loc relaţia: PA PB PC PD mPO 5PO BA DC (5p) 6.1) şi legea : G G (5p) (5p) x y 1 xy a)Arătaţi că G este parte stabilă a lui faţă de . Filiera vocaţională. x y x 3x 1 .. www. Fie a (5p) (5p) (5p) w a) Calculaţi det A aI 3 . II. Fie A x x. k ro 3xy 16 . r ) sunt perpendiculare şi se intersectează în punctul P. 0) şi B(0.4]) pentru funcţia de gradul al doilea definită prin f x x2 4x 3 2..m 0 6 1 Cn2 k (5p) 4. (5p) 3. Fie G=(-1..◦”. y / x2 y 2 6 xy 68 si 2 x2 2 y2 y (5p) at ei n 1 1 1 2 4 1 1 1 M3 x y z M3 1 G. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 74 Prof. c) Determinaţi matricele X 2..

specializarea matematică . (5p) c) Să se determine volumul corpului de rotaţie Cg .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte (5p) c)Rezolvaţi în G ecuaţia 1 2 x www. Să se calculeze suma: 3 + 8 + 13 + . 4. . Să se rezolve în ecuaţia: 3x 9 x 27 x 39. ln x 2. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 75 Filiera teoretică. Toate subiectele (I. 2.+158. . x 1. fo . SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) w 1. II. Să se rezolve în ecuaţia: 3 2 x x . profilul real. specializarea matematică . fn x x2 (5p) a) Să se demonstreze că f1 x f 2 x 0...determinat de funcţia g x x x f1 x f 2 x . Să se calculeze: (1 w w .mateinfo. f x ex x 1 1. Să se scrie ecuaţia dreptei ce trece prin punctul A(-4. III) sunt obligatorii. x 1. 5. at ei n Prof. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Câte numere de telefon de zece cifre distincte se pot forma cu cifrele de la 0 la 9 ? 3.respectiv x=e .informatică. Filiera vocaţională.2) şi este perpendiculară pe dreapta de ecuaţie 2x – y + 2 = 0. b) Să se arate că f x 0. (5p) b)Să se determine aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f1 şi f2 şi dreptele de ecuaţii x=1. Adrian Stan 2 2 3 3 ( 3 2) 1 .Fie funcţia f : a) Să se determine extremele funcţiei f. profilul militar. x 1 c) Să se demonstreze că e 1 e 0 x2 dx 4 n EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E.ro 1 4 x 1 SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) .. e . e ro 110 . Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică.m 3) 2 6. La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră funcţia f n : 0.

mateinfo. Se cere: a) Să se rezolve ecuaţia 3x 9 x 99 . 0 0 0 X A. x 1 x 1 x 1 3 f (ex ) . f ( x) x 2 1. . b) Să se determine simetricul lui 10.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) www. n 0 w w . f ( x) f (1) b) Să se calculeze lim . Pe (5p) (5p) (5p) 2 0 0 1 . x 2011 2.. 3 1. x 1 (5p) c) Să se determine lim x f (e x ) at ei n f (e x ) 2 ln x. w (5p) c) Să se calculeze lim x n sin x dx . 2 a) Să se calculeze A şi det(A)...m 1 fo . În mulţimea M 3 ( ) se consideră matricea A (5p) (5p) (5p) 2. a) Fie f : 0. f (ex 2011 SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) ) . Se consideră funcţia f : (5p) (5p) . ro 111 se defineşte legea de compoziţie x y x y 9 . (5p) . b) Să se determine X M 3 ( ) astfel încât A X c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei X = A în M 3 ( ) .. c) Să se determine cel mai mic număr natural n pentru care 1 2 3 . 2 (5p) b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei OX a graficului funcţiei f . . n 37. a) Să se studieze continuitatea funcţiei f în x0 =1. f(x)=sin x.ro 0 1 0 1.. x 1.

. f )( 1). 2 . 5.informatică. Să se calculeze suma: 2 + 9 + 16 + ... w . 2. ) se dă legea de compoziţie x y (5p) (5p) (5p) w m 1 3 1 6. fo . Se cere: 3n 5.mateinfo. Să se rezolve în ecuaţia: x 2 4 x 4 3 . să se calculeze A2 unde A este matricea asociată sistemului de ecuaţii. www. profilul real.. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 76 Prof. ştiind că m 1 1 2 b) Pentru m=2. 6. Să se calculeze: (2 7.. La toate subiectele se cer rezolvări complete. II. Fie f : ..m . Se consideră sistemul de ecuaţii x my z m 3 2x 3y z 1 (m 1) x (5p) (5p) (5p) y 2z 2.informatică.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. să se rezolve sistemul de ecuaţii. 5. III) sunt obligatorii. 2. b) Să se calculeze 2 2 .. 2 1 2 xy x y 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Filiera vocaţională. Să se calculeze ( f 4. 3.+191.. c) Pentru m=0. Câte numere de telefon de şase cifre distincte se pot forma cu cifrele 1. Adrian Stan Filiera teoretică.1) şi este paralelă cu dreapta de ecuaţie -2x + 4y -1 = 0. a) Să se determine m R . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. specializarea matematică . 4. specializarea matematică . Să se scrie ecuaţia dreptei ce trece prin punctul M(-2. 8 ? (5p) (5p) (5p) (5p) 2) 2 6.ro SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) 1. 4 w a) Să se verifice asociativitatea legii de compoziţie. ro 112 . unde m . f 1 ( x) 2 x 4.. c) Să se rezolve ecuaţia: C 2011 termeni 0 n 1 Cn . Cnn at ei n 4 3 2 ( 5 2) 1 . SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. Pe (1. profilul militar. Toate subiectele (I. 3.

f (t )dt (5p) c) Să se calculeze limita lim x 0 0 x2 . Cn 1023 . f ( x) x2 4 . specializarea matematică . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine punctele de pe graficul funcţiei care au abcisa egală cu ordonata. 6. (5p) 5. profilul militar. a) Determinaţi domeniul maxim de definiţie D al funcţiei f. Se dau vectorii v1 (2m 1.+151.. 1. Să se determine m w Toate subiectele (I.. 2. Să se calculeze: log 3 81 log 3 27 log 3 9 log 3 3 log 3 1 . fo . 7 ? (5p) 3. EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. b) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f. 2) .informatică. Filiera vocaţională. . profilul real. SUBIECTUL I (30 de puncte) 1 ecuaţia: Cnn Cnn 1 . 4. f ( x) 1 2. 5.m at ei n Varianta 77 Prof. x 1 a) Să se calculeze 0 ( x 3 1) f ( x) dx. Fie f : .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Câte numere de patru cifre distincte se pot forma cu cifrele 0.mateinfo. specializarea matematică . c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Filiera teoretică. (5p) 2. (5p) w 1. c) Determinaţi asimptota oblică spre a funcţiei f.3) şi v2 (m 2.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. b) Să se studieze monotonia funcţiei g ( x) x f 2 ( x).informatică. axa OX şi x2 dreptele de ecuaţii x=0 şi x=1 . Adrian Stan doi vectori să fie coliniari.. 3. La toate subiectele se cer rezolvări complete. II.1 (5p) (5p) x2 . Fie f : 0. (5p) 4. astfel încât cei 113 ro .ro f :D . w . Să se rezolve în (5p) 6.. III) sunt obligatorii. Fie (5p) (5p) (5p) www. Să se calculeze suma: 1 + 7 + 13 + . f ( x) 2 x 2 4 x 3.

(5p) w c) Să se arate că 0 1 w w . a1 X a0 . să se determine a19.. 2. c) Dacă f ( X ) a20 X 20 a19 X 19 . ai . fo . 3 c) Să se calculeze determinantul matricei C = (A+B) .mateinfo.ro 1 1 1 1. a) Să se descompună polinomul g în factori ireductibili în [ X ]. Se cere: 1 1 1 a) Să se determine matricea B= A – 3 I2.5 (5p) (5p) a) Să se calculeze b) Să se calculeze volumul corpului de rotaţie obţinut prin rotaţia în jurul axei OX a graficului funcţiei f .m . x . f ( x) x 1 . f ( X ) ( X 2 X 1)10 ( X 2 1)10 1 şi 2. b) Să se arate că f este divizibil cu g . Se consideră funcţia f : (5p) a) Să se calculeze f '(0). (5p) (5p) (5p) ro 114 g( X ) X 2 1. c) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţie f în punctul de abcisă x 0 = 0. f ( x) dx at ei n 2 2.. Fie matricea A (5p) (5p) (5p) 1 1 1 . Fie f : 1. Se consideră polinoamele f . b) Să se arate că A∙B= B∙A= O3.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) www. g SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. . (5p) (5p) b) Să se arate că f ( x) . f ( x) ( x 2 4 x 2) sin x. 2. x 3 5 1 5 f ( x ) f ' ( x ) dx unde f ’(x) este derivata de ordinul întâi a funcţiei f. [ X ].

ro SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) ecuaţia: lg( x 2 3 x) 1 . a 0. III) sunt obligatorii. ˆ 2 . profilul real. Se consideră funcţia f : (5p) a) Să se arate că f ( x ) 4 3 x x 2 7 x 10 .informatică. Se consideră polinomul f (5p) (5p) (5p) a) Determinaţi a b) Pentru a c) Pentru a 5 ˆ [ X ] .. să se arate că polinomul f este divizibil cu X at ei n 1 0 0 ln a 1 0 .. La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în 2.. f (x ) 2 4 x . 1. 1 (5p) 6. acestea să fie albe ? (5p) 3.+233. specializarea matematică . Să se calculeze: C2011 C2011 C2011 . Filiera vocaţională. II. C2011 . 0 0 a . M2 M 3 . 1 2 3 2011 (5p) 5. 5 ˆ ˆ 2 rezolvaţi ecuaţia f ( x) 4 în 5 . Într-o urnă sunt 8 bile albe şi 4 bile negre. f ( X ) X 2 (a 2) X ˆ ˆ ... Se consideră matricele de forma M a (5p) (5p) (5p) a) Să se arate că M a M b c) Să se calculeze M(a) w . profilul militar.. specializarea matematică . b) Să se calculeze determinantul matricei M 1 w . ˆ ˆ 3a 2. 2 3 SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Care este probabilitatea ca scoţând două SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1.informatică. b 0 ..mateinfo.1] . x2 5x 6 . ro ˆ 3. w 2.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. www. Toate subiectele (I. Dacă a (0. f ( x) (5p) 4. bile din urnă fără a le vedea .. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 78 Prof.m 100 M a b .. ştiind că f (1) 1.. a. M 2011 . 4 x fo . Să se determine imaginea funcţiei f :[ 1. Să se calculeze suma: 1 + 9 + 17 + . Adrian Stan Filiera teoretică. ) şi sin a să se calculeze sin2a. 115 .

x 1 b) Să se calculeze 2 f ( x )dx. Se acordă 10 puncte din oficiu. specializarea matematică . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. II. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ (5p) (5p) w 194 . Filiera vocaţională.f x x 2 3x 4 . Calculaţi inversul numărului complex z 2. La toate subiectele se cer rezolvări complete. x 1 a) Să se demonstreze că f admite primitive pe R. III) sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 de puncte) w (5p) (5p) (5p) 3 i. Scrieţi ecuaţia mediatoarei segmentului ale cărui capete sunt punctele A 1. Fie f : (5p) (5p) (5p) . Determinaţi valoarea lui sin x . (5p) 6. x x 5 (5p) c) Aflaţi x astfel încât f ( x) ( x 4) 0. determinaţi termenul a55 a3x a x 1 a 5 . Prof. 1. Determinaţi numărul raţional x pentru care: B 1. . Într-o progresie aritmetică cu a3 0.informatică. profilul real. astfel încât aria suprafeţei plane cuprinse 16 . a 1. specializarea matematică . a100 w . 2 . între graficul funcţiei f. 15 fo . 2 x 2 1.mateinfo. a 0. 116 ro 1 . 3 2 EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. Constantin Telteu Filiera teoretică.m at ei n Varianta 79 . 1 x a 5.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte f ( x) (5p) b) Să se calculeze lim .informatică. axa OX şi dreptele de ecuaţii x =1 şi x = 2 să fie egală cu a2 3 c) Să se determine parametrul real a . ştiind că x şi cos x 3 5 . Toate subiectele (I. 2 şi 4.6 . f ( x) .ro 1 2. Determinaţi punctul de extrem al funcţiei f : 3. xe x 2 www. profilul militar.

3t 2t 2 e t dt. ro 117 . 7 x 2x2 ex . x 1 2 1 .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1 0 1 0 0 .ro 1. c) Să se determine asimptota verticală a funcţiei. . f x 2 1 şi f ' b) Să se determine punctal de maxim local al graficului funcţiei. (5p) b) Arătaţi că orice număr real este simetrizabil în raport cu această lege de compoziţie. Fie funcţia I : . y . M 1 a M. b . x. Se dă funcţia f : (5p) (5p) (5p) a) Să se calculeze f ' 1 . c) Să se rezolve ecuaţia: I x w w w . fo . 2. (5p) c) Arătaţi că legea este asociativă.mateinfo.a M3 www.m 2. x b) Să se calculeze lim I x . Fie matricea M (5p) (5p) (5p) M a /M a a a 2 .I x at ei n x 0 x2 x . Fie legea de compoziţie x y x y 2 1 y x2 1. (5p) (5p) (5p) a) Să se calculeze I 1 . M şi că a . a. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. (5p) a) Arătaţi că are element neutru în raport cu această lege. 2a 1 a) Demonstraţi că M a M b b) Calculaţi M 2 c) Arătaţi că I 3 2011 M a b .

Scrieţi ecuaţia medianei din vârful A al triunghiului ABC ştiind că A 1. La toate subiectele se cer rezolvări complete.x 2x 1 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. . Constantin Telteu Filiera teoretică. 001 11 ? 1 . www. 118 at ei n 0 0 z i .3 . b) Să se determine rangul matricei sistemului pentru m c) Să se rezolve sistemul pentru m 1 . să se calculeze sin 2 .informatică. III) sunt obligatorii. în raport cu operaţia de înmulţire ro . y fo . specializarea matematică . profilul real. ştiind că al cinci-lea termen este 5.3 . II. Ştiind că SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) w .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E.m 0 3 x 12 y M x /M x 0. C 4. iar al zece-lea termen este 11. şi cos 2m 3 x 4 y z 9 2m z w 1. Determinaţi numărul real a pentru care graficul funcţiei f : . Fie M (5p) (5p) a) Să se arate că M este parte stabilă a lui M 2 a matricelor şi că M x M y b) Să se arate că orice matrice M x din M este inversabilă şi să se determine inversa sa.1 3log x 0. profilul militar. 3.mateinfo. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 80 Prof. B 2. 2 . 2 x 21 x x 1 . f x x 2 ax a este situat deasupra axei absciselor. Arătaţi că 5. 2 M xy . Să se afle primul termen al unei progresii aritmetice.informatică. Filiera vocaţională. 4. specializarea matematică .ro SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) 1. Toate subiectele (I. Pentru ce valoare a lui x este adevărată egalitatea : 2 log x 0. (5p) 6. unde z 1 i . z 2.Se dă sistemul: x my z (5p) (5p) (5p) a) Să se determine m x y z 0 w pentru care sistemul admite doar soluţia banală 2. x. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte (5p) c) Să se calculeze M x
n

www.mateinfo.ro

, n

.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. Fie funcţia f : (5p) (5p) (5p) x , , . x 1 a) Ştiind că punctul A 0;1 este punct de extrem al graficului funcţiei, să se 1 , f x determine şi . x2

1 ,g x f ' x , cu b) Să se arate că funcţia g : şi determinaţi la punctul a), nu are puncte de extrem. c) Să se determine ştiind că asimptota oblică a funcţiei f trece prin origine.
x2n dx, n 0 x a) Să se calculeze I1 . 2. Fie I n
1

,

1;

.

(5p) (5p)

b) Să se arate că 0

In

1 , n 2n 1
2011 k k 1

,

1;

c) Să se calculeze lim
n

w

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) 1. Calculaţi z
1 1 , unde z . i z 2. Determinaţi valoarea numărului real m pentru care graficul funcţiei f :

w

w .m

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 81

Prof.Constantin Telteu

at ei n
In .
, ,

f x
3. Fie xn

2x
n 1

2

mx este situat sub dreapta de ecuaţie y 1 .

termenii unei progresii aritmetice cu raţia r , şi funcţia f :

fo .
. 119

(5p)

ro

Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte f x ax b, a, b . Să se arate că f xn (5p) (5p)

n 1

www.mateinfo.ro este o progresie aritmetică şi

(5p)

determinaţi raţia ei. 3 2 4. Pentru ce valori ale lui n avem Cn An 0 ? 5. Baza mare a unui trapez este situată pe dreapta de ecuaţie x y 3 0 , iar baza mică este situată pe o dreaptă d ce trece prin originea sistemului de coordonate. Determinaţi ecuaţia dreptei d . 3 3 6. Determinaţi soluţiile din intervalul ale ecuaţiei: sin 5 x . ; 2 2

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. Fie M (5p) (5p) (5p)

at ei n
: x y
1 x 2

fo .
6 x 1 şi funcţia 6 x 1

a) Arătaţi că M este parte stabilă a mulţimii M 2 în raport cu înmulţirea matricelor. b) Arătaţi că înmulţirea matricelor din M este comutativă. c) Arătaţi că orice matrice din M este inversabilă şi inversa ei este tot din M . 2. Fie legea de compoziţie internă pe
y xy 1 , x, y

(5p) (5p) (5p)

a) Să se determine elementul neutru. b) Să se determine mulţimea elementelor simetrizabile în raport cu această lege de compoziţie. c) Arătaţi că această lege este asociativă.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

w

(5p) (5p) (5p)

, f x x 4 5x 2 4 . 1. Se dă funcţia: f : Dmax a) Determinaţi domeniul maxim de definiţie. b) Determinaţi punctele de extrem ale graficului funcţiei. c) Calculaţi lim x 2 f x .
x

w

w .m

2. Se dau matricile A

x 1 0 2 1 1 0 x 1

2 0 , B 0 1

f:

1;

, f x

ln x 2 3x 2 .
2 0

(5p) (5p)

a) Să se demonstreze că: b) Să se calculeze I
b a

f x dx

2 ln 2 .

det M

x2

x

f' x dx , unde a şi b, a b sunt soluţiile ecuaţiei 2x 3 0, în care M A B .

ro

M x, y / M x, y

x 4y 7y

2y ,x x 4y

0, x 2 2 y 2 1, x, y

.

.

120

Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte ln x (5p) c) Să se calculeze lim . x f x

www.mateinfo.ro

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 82 Prof. Constantin Telteu
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) 1. Să se determine a 2. Să se determine m ştiind că z

a i 3 şi z

astfel ca graficul funcţiei f :

at ei n
y p / x, y ,p

f x

mx

2

4mx m 3 să fie tangent axei absciselor.

(5p)

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1.Se dau mulţimile: A

w

w .m
x

3. Dacă an n 1 este o progresie aritmetică, să se arate că an , a2 n , a3n sunt în progresie aritmetică. 4. Ştiind că log 42 7 a , să se calculeze log 42 6 . 5. Determinaţi ecuaţia dreptei ce este paralelă cu dreapta d : x 3 y 4 0 şi trece prin 1 2 punctul A ; . 2 3 6. Să se rezolve ecuaţia: 7 sin 5 x 5cos 7 x 12 .

w

B

M x, y / M x, y
B, f x y p

x py

y x

, x, y

,p

f :A (5p) (5p) (5p)

M x, y . în raport cu înmulţirea matricelor.

a) Arătaţi că B este parte stabilă a lui M 2 c) Arătaţi că f a b 2. Pe mulţimea G

b) Găsiţi elementele inversabile din B şi calculaţi inversa matricei M x, y .

f a 1,

f b , a, b

A.

se defineşte legea de compoziţie

(5p)

x y x2 y2 x2 y 2 2 . a) Să se arate că G are element neutru în raport cu această lege de compoziţie.

fo .
2
,

, p prim ;

, p prim şi funcţia

ro
121

Filiera vocaţională. La toate subiectele se cer rezolvări complete. specializarea matematică . pentru a 4 w Filiera teoretică. Toate subiectele (I. Aflaţi suma rădăcinilor ecuaţiei x 2 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 83 z1 . f3 x .ro (5p) b) Să se arate că orice element din G este simetrizabil în raport cu această lege de compoziţie. 2. z 2 =3+i . a ro şi funcţia . fo . profilul militar. grupurile 0. x 1 x dx . f x x 1 este un izomorfism între (5p) c) Să se arate că funcţia f : 0. . Determinaţi Im w w . a . Iuliana Traşcă 5x 6 0 . fa x ln x 2 4x a . a f 4 x dx . şi G. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . ln 2 . II. ga x 1 e 2 e 1 0 ln x a . Se dă funcţia f a : Dmax (5p) (5p) (5p) b) Să se rezolve ecuaţia f 0 x F x 2 x 2 ln x 2 . III) sunt obligatorii. a) Să se determine a şi b ştiind că Dmax \ b .informatică. Se dă funcţia f a : Dmax ln x 2 4x a .mateinfo.informatică. ln x 2 x 20112011 . SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte www. specializarea matematică . profilul real. G. fa x c) Să se verifice că o primitivă a funcţiei f 4 este funcţia dată de formula: g: (5p) (5p) (5p) a. SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) 1. z2 122 at ei n Prof. ştiind că z1 =2+i. . a) Să se calculeze I 4 b) Să se calculeze I c) Să se calculeze J fa g3 x dx .m EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E.

A fiind matricea sistemului. tgx SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) x0 3 2 y0 4 2 z0 1 2 y0 x0 2 y0 2 2. Determinaţi x0 c) Calculaţi f 1 [1. 6.mateinfo. ) asfel încât f ' xo : f ' 41 10 2 ) 123 . unde A(3. (5p) (5p) (5p) 4. calculaţi f x dx . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmantului [AB]. f(x)= x . c) Să se găsească o soluţie x0 . 4). f(x)= tg 2 x 1 . 5. Se consideră funcţia f : 0. x 2 x 2 π 2 . z0 2 y0 39 . b) Să se calculeze f ' at ei n . Pe mulţimea a numerelor reale definim legea de compoziţie “ ” astfel: x* y (5p) (5p) (5p) 1 x 3 y 2 xy 1 . z x 11y 3z 0 x (5p) c) Să se cerceteze dacă funcţia este integrabilă şi în caz afirmativ să se calculeze 0 f ( x)dx 2.f x arcsin 2 2 fo . y0 . w . ). (5p) (5p) (5p) a) Să se calculeze determinantul şi rangul matricei A. să se calculeze a10 .m 2 2 1 . [0. y a) Este această lege comutativă? Care este elementul neutru? b) Arătaţi că orice element x c) Să se rezolve în SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. unde x.9x 2 3x 1 2 4x 9 7 b) Arătaţi că f este bijectivă.2) şi B(7. y. Ştiind că doi termeni ai unei progresii aritmetice sunt a 3 10 şi a 8 www. Dacă f : 0. b) Să se rezolve sistemul. arcsin x . ) (5p) (5p) (5p) a) Arătaţi că f este strict crescătoare. z 0 a sistemului pentru care ln 2sin 2 t co s 2 t dt ro cos 450 y z 0 1. Se consideră funcţia f :[1. Rezolvaţi ecuaţia 3 7 9261 . Se consideră sistemul: x 13 y 5 z 0. oricare ar fi x. 2 1 este simetrizabil în raport cu legea “ ” 2 1 ecuaţia: 3x *9 x 3 \ w (5p) w (5p) a) Să se arate că f este derivabilă.ro 25 .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte (5p) 3.

2 2. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 84 Prof... Iuliana Traşcă Filiera teoretică.. Pentru ce valori ale 124 . profilul real. www.a x 4 ! ro . Fie matricea A( x) w w (5p) (5p) (5p) a) Calculaţi A 1 A1 b) Arătaţi că A x A y A x y . oricare ar fi x. ştiiind că tgx 1. . III) sunt obligatorii. unde [x] este partea întreagă a fo . suma rădăcinilor ecuaţiei este minimă? 3. n 3n3 4. y c) Demonstraţi că matricea A( x) este inversabilă si calculaţi inversa matricei A( x) . profilul militar. specializarea matematică . Se dă ecuaţia x 2 x 2 ! 156 . specializarea matematică .informatică. Să se afle soluţiile ecuaţiei în următoarele cazuri: (5p) a) x at ei n 0 0 2011 lui 3 5x 1 A 2 2 2 x 2 x2 [ x] 0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Calculaţi 5 3 sin 2x . Să se rezolve ecuaţia: 9 x 10 3 x 9 0 12 2 2 32 . II.informatică. n2 6. m (5p) (5p) (5p) (5p) m.m 1 10 x 0 1 25 x 2 6 .ro SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) 1. Toate subiectele (I. Se acordă 10 puncte din oficiu. Filiera vocaţională.mateinfo. 3 5. La toate subiectele se cer rezolvări complete. 4 SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) w .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. Să se rezolve inecuţia: log 1 3 x 2 2. Să se calculeze lim . Fie ecuaţia: x 2 2 x lui x. Rezolvaţi ecuaţia 2. (5 2m m 2 ) x a 3 2011 0.

125 ro este mărginit .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte (5p) b) x 0 (5p) c) www. Fie şirul cu termenul general ak n log 2 1 k k 2 k 1 k 2 k 1 .. (5p) a) Să se studieze monotonia.. 3 3 3 12 22 .ro x SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1.m at ei n fo . mărginirea şi convergenţa şirului I n b) Să se arate că I n c) Calculaţi lim I n x (5p) (5p) 1 In n 1 2 . Considerăm şirul I n arctg 0 sin 2 x 2 cos 2 x 2n dx .. n 2 w w w ..k şi şirul cu termenul general bn i 1 ai .mateinfo. (5p) (5p) (5p) a) Să se arate că şirul b) Să se arate că şirul n bn bn n n n este strict crescător c) Să se calculeze lim bn şi lim an bn arctg 1 2.

Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia: SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 85 Prof. III) sunt obligatorii. 2. 1) şi este perpendiculară pe d. Să se afle suma S30 a primilor 30 de termeni ai unei progresii aritmetice an care a1 at ei n 2 x 1 0 1 3.informatică. Toate subiectele (I. f ( x) x ln x 5 x 3 .Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E. n 1 fo . Se consideră şirul (In)n (5p) (5p) a) ) Calculaţi I0 . a) Să se arate că suma cuburilor rădăcinilor ecuaţiei x 4 10 x 3 35 x 2 50 x 24 =0 este 2. I2. Să se determine numerele reale a şi b astfel încât să avem egalitatea: a+bi= 2. Dacă log 20 2 a să se exprime log 2 25 în funcţie de a. 4 c) Să se demonstreze că f x f '' x oricare ar fi x ro x 1 2 7 . La toate subiectele se cer rezolvări complete. profilul militar.( )n 2n N*. Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul real. 4. n 3 (n 1) In (5p) w c) Demonstraţi că 1 2 n 2 1 (5p) x 4 10 x 3 35 x 2 50 x 24 . 5. specializarea matematică . 5i+2 pentru dx .m N cu termenul general I n w b) Arătaţi că In 3 In 1 2.ro SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) (5p) (5p) (5p) (5p) 1. II. Iuliana Traşcă Filiera teoretică. Se dă dreapta:d: x-5y+1=0. să se determine ecuaţia dreptei d’ care trece prin punctul A(4. I1 şi. w . a8 67 (5p) 6. . Se consideră funcţia f : un pătrat perfect. .mateinfo. ( ) n 1 . Filiera vocaţională. Fie f : 0. 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 126 . f ( x) (5p) (5p) b) Să se arate că f' x f ( x) 1 x 1 1 x 2 1 x 3 f' x 2 1 x 4 .informatică. 3 x 24 2xn x 1 2 3. www. Să se afle f ' e . specializarea matematică . 1. x \ 1.

n 9 27 3 1 1 1 . w . . 1 2 4. m a) Determinaţi m . Să se calculeze limita: L= lim n 1 1 5 1 afle punctul lor de intersecţie. c) Probă scrisă la MATEMATICĂ Filiera teoretică. La toate subiectele se cer rezolvări complete. Aflaţi n astfel încât Cn Cn 5. Fie funcţia f : (5p) (5p) (5p) . Să se arate că funcţia f : 6. b) Pentru ce valori ale lui m funcţia f este continuă? c) Aflaţi primitivele funcţiei f pe 2 x m=0 să fie reale şi 2. III) sunt obligatorii.x 0 3x 2 2 x m.m z (5p) 1 3 2.informatică. Pe se consideră legea de compoziţie xoy=ax+by+c. SUBIECTUL I (30 de puncte) (5p) 1. Identificaţi mulţimea A w w Toate subiectele (I. definită prin: f ( x ) 2 1 ex 1 2 ex 1 2 2 . profilul real. Iuliana Traşcă / z 2i 5 2 175 x 3 125x 0 .o(2011)=. cu proprietatea poq (5p) şi q c) Să se rezolve în ecuaţia: xo(2x)o(3x)o. fo . specializarea matematică .mateinfo..informatică. profilul militar. Să se rezolve ecuaţia 343 x (5p) (5p) (5p) (5p) 1 1 1 .. specializarea matematică . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât rădăcinile ecuaţiei 3x 2 negative. Se ştie că (5p) (5p) a) Arătaţi că a+b 2 c2 2 să se găsescă numerele p \ b) Pentru a=1. x>0. Să se arate că dreaptele d: 3x-y+2=0 şi d : x 3 y 15 0 sunt perpendiculare şi să se 21 at ei n Varianta 86 Prof. Filiera vocaţională.. b=1.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) www.2011x 2 2010 nu este injectivă. Se acordă 10 puncte din oficiu.. c . f x =x 3 . o este grup cu elementul neutru e=2... II. n 25 125 5 ' 3.4020 EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011 Proba E.ro 1. 127 1 3 ro .

I1 . j 1. este parte stabilă în raport cu “o”. w p n 2p 1 . b) Să se găsească o relaţie între I n şi I n-2 utilizând metoda integrării prin părţi. 0 2 ro bij b. a. atunci să se afle T i 1 j 1 (5p) (5p) (5p) 2. c) Folosind metoda inducţiei matematice. I 2 . Se consideră şirul I n n 1 . c) Să se determine toate izomorfismele f : între grupurile .3 . o SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) at ei n 2 G de forma f(x) e ax fo . definit prin I 0 cos 0dx. Definim pe legea de compoziţie xoy=xy-5x-5y+30.Bacalaureat Matematică M1(matematică – informatică) Modele de Subiecte SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 2011 n C2011 n 0 www. bij i . 1 2p 2 ) derivabilă şi care verifică relaţia: x 2 x 1 f x x 1 2 4x x 1 x 3 0 f (t )dt . a) Să se arate că G b) Să se arate că (G. să se arate că: I 2n w 2. 0 (5p) (5p) (5p) a) Să se calculeze I0 .mateinfo. I n cos 2 x 1 sin n 2 xdx. ştiind că =0 c) Dacă B astfel încât det(A)=1. b .ro 1 1.o) este grup abelian.m n * 1. Se consideră matricea A 0 0 22010 1 0 1! 2! 3! : 3 2 2010 C2011 1 C2011 (5p) (5p) (5p) a) Care este cea mai simplă formă a matricei A? Să se afle b) Să se determine An . 3 3 w . 5. + şi G. Se consideră funcţia f : (0. x 0 (5p) (5p) (5p) a) Să se afle f ' x b) Să se calculeze: c) Să se determine 20112011 f 2010! 2011 2010 astfel încât lim x f ' (x)-x f '' (x) f '' (x) 2010 128 . unde B A2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful