PENGISIAN LINUS (MENGIKUT NAMA MURID

)
1. Setelah berjayu login, berikut ialah menu LINUS yang baru. Klik LINUS dan submenu Pengisian LINUS akan dipaparkan. Klik Pengisian LINUS.

Atau

Klik pada Pengisian LINUS di blok tengah skrin. 2. RINGKASAN PENGISIAN LINUS Berikut ialah skrin ringkasan Pengisian LINUS.

Untuk membuat pengisian, sila buat pilihan mengikut arahan yang berwarna merah. Contohnya: Kohort: 2 (2011), Tahun Kutipan: 2011 dan Saringan: 1. Sekiranya data telah ada, skirn seperti dibawah akan dipaparkan.

1

Pensil pada rajah di atas adalah untuk pengisian LINUS. Berikut ialah skrin Tambah Kelas: 2 . Tambah Kelas untuk menambah nama kelas yang baru. Printer berfungsi untuk mencetak ringkasan maklumat kelas yang dipaparkan. Ada dua (2) cara untuk mendaftar kelas: i. 3. Lihat 5. Klik Tambah Kelas ii. Klik Import Data Sistem Maklumat Murid (SMM) – lihat 4 Tambah Kelas. TAMBAH KELAS PENTING: SILA DAFTAR KELAS TERLEBIH DAHULU. Tong adalah untuk menghapuskan kelas dan murid yang berada didalamnya.

nama guru tiada dalam senarai tersebut. vi. Contoh: DATAHEM_D1 dan DATAHEM_D2. Contoh: 1MUTIARA. Berikut ialah langkah-langkahnya: i. vii. SEBAIKNYA JANGAN EXPORT DATA SELURUH MURID (D1-D6) kerana size file zip akan menjadi agak besar dan proses upload file ke server akan menjadi perlahan. Klik link dipaparkan: dan skrin seperti dibawah akan v. Masukkan jumlah murid yang berkenaan mengikut bangsa dan jantina. sila kemaskini maklumat guru tersebut di dalam EMSIOnline (sila minta bantuan dengan Guru Data) Tahun. Pilih D1 untuk Tahap1 Tahun1 dan D2 untuk Tahap1 Tahun2 Nama Kelas. Taip nama kelas yang berkenaan. Buka SMM (versi 2010). Klik Browse dan pilih file yang berkenaan satu-persatu. Jadi ada dua (2) zip file yang akan diimport kedalam modul LINUS. 2BELIAN BILANGAN MURID MENGIKUT BANGSA DAN JANTINA. Export data murid mengikut Tahap (TAHAP 1 TAHUN 1 dan TAHAP1 TAHUN 2). iv. iii.• • • • Nama Guru Kelas. ii. Kila Mula untuk memulakan proses import data. Sila baca dahulu ARAHAN/CARA TERKINI untuk mengimport data dari SMM. IMPORT DATA SISTEM MAKLUMAT MURID (SMM) Utiliti ini digunakan untuk mengimport data murid dari SMM. Sekiranya.zip. Senarai guru ini diambil secara ONLINE dari EMISOnline. Pilih Guru Kelas dari senarai guru yang ada. 3 . 4. Sila pastikan size file tidak melebihi 2Mb.

Butang Cetak adalah untuk mencetak senarai murid dan pengesahan. Sila gunakan SMM versi 2010. PERINGATAN: Sekiranya utiliti ini gagal mengimport data murid. ix. 5. TAMBAH MURID Setelah Nama Kelas didaftarkan. sila daftarkan pula murid-murid yang berada didalam keals tersebut. Tong adalah menghapus data murid. Hanya murid di tahap D1 dan D2 sahaja yang akan diimport. 4 . kemungkinan besar file SMM tersebut berbeza versi. Sekiranya maklumat murid tersebut telah ada didalam database. x.viii. Berikut ialah skrin pengisian LINUS mengikut murid: Tambah Murid adalah untuk menambah murid dan keputusan LINUS. Sila pastikan yang nokp murid adalah unik. Pensil pula berfungsi untuk mengemaskini maklumat murid dan keputusannya. maklumat murid tersebut TIDAK akan di insert kedalam database.

Tik kotak berkenaan mengikut keputusan murid. Nama Murid Jantina. NUMERASI. Sila pilih dari senarai bangsa sediada. Tidak Hadir. Tik kotak ini sekiranya murid ini Murid OKU LITERASI. Nombor MyKid murid ataupun pendaftaran surat beranak murid. Keputusan akan dikira oleh sistem secara automatik berdasarkan contoh matrik dijadual 2. Beranak. Lelaki atau Perempuan Bangsa. Nama. 5 . Tik kotak ini sekiranya murid ini tidak menghadiri peperiksaan Murid Berkeperluan Khas. Keputusan akan dikira oleh sistem secara automatik berdasarkan contoh matrik dijadual 1. Berikut ialah skrin Maklumat Murid dan keputusannya: • • • • • • • • No MyKid/S. Tik kotak berkenaan mengikut keputusan murid.Klik Tambah Murid untuk mendaftarkan murid dan keputusannya yang baru atau ikon pensil untuk mengemaskini keputusan sediada.

Jadual 1: Contoh Keputusan Literasi (sampai K8) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 Keputusan LINUS TEGAR LINUS TEGAR LINUS LINUS ALIRAN PERDANA ALIRAN PERDANA LINUS Jadual 2: Contoh Keputusan Numerasi (sampai K10) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 Keputusan LINUS TEGAR LINUS TEGAR LINUS LINUS ALIRAN PERDANA ALIRAN PERDANA LINUS 6 .

7 .6. PENGESAHAN Sila cetak keputusan murid mengikut kelas dan buat pengesahan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.