Qui Trình Sống và Làm Việc Bản Thân

:
 6h Sáng dậy, vệ sinh, tắm, ăn sáng, cốc cafe chào ngày mới !
 7h 15 bắt đầu làm việc, việc quan trọng làm trước, việc dễ làm sau.
 12h Ăn trưa, nghỉ ngơi đến 1h 20, lại bắt đầu làm việc cho đến 5h 30.
 5h 30 đến 6h 45 tập thể dục rồi đi ăn tối đến 7h30 nghỉ ngơi đến 8h.
 8h đến 11 30h tập trung làm việc đến 11h 30 thì nghỉ.
 11h 30 đến 12h 30 đọc tin tức thời sự trước khi ngủ.

Nguyễn HK.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful