Lời mở đầu

Giữ vững và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường là một điều rất khó khăn, nó đòi hỏi doanh nghiệp phải có các biện pháp tiếp cận thị trường một cách chủ động và sẵn sàng đối phó với mọi nguy cơ, đe doạ, cũng như áp lực cạnh tranh từ phía thị trường. Để làm được điều này doanh nghiệp phải thực hiện sản xuất kinh doanh hướng theo thị trường, theo khách hàng và phải áp dụng các hoạt động Marketing vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường, trong đó việc xây dựng và hoàn thiện một chính sánh Marketing-mix với những chiến lược và biện pháp cụ thể sẽ là công cụ cạnh tranh sắc bén và hiệu quả của doanh nghiệp để đi đến thành công. Từ nhận thức trên, trong quá trình thực tập, tìm hiểu tại Công ty Kính Đáp Cầu tác giả đã mạnh dạn chọn đề tài: “Chiến lược Marketing - mix với việc mở rộng thị trường của Công ty Kính Đáp Cầu - Bắc Ninh”. Mục tiêu của đề tài nhằm vào phân tích thực trạng ứng dụng chính sách Marketing-mix trong công ty để tìm ra được các tồn tại và các nguyên nhân hạn chế của nó để từ đó đưa ra một số các giải pháp hoàn thiện chính sách Marketingmix nhằm thực hiện chiến lược mở rộng thị trường của công ty. Với vấn đề và mục tiêu nghiên cứu như trên thì phương pháp nghiên cứu của đề tài là: + Phương pháp phân tích tổng hợp, mô hình, sơ đồ. + Kết hợp với các phương pháp thu thập dữ liệu: Thu thập dữ liệu thứ cấp, phỏng vấn để thực hiện đề tài. Kết cấu của chuyên đề gồm các phần: Chương 1 Chương 2 : Một số vấn đề căn bản về Marketing- mix. : Thực trạng hoạt động kinh doanh và thực hiện chiến lược

Marketing-mix ở Công ty Kính Đáp Cầu.

1

Chương 3

: Một số biện pháp chủ yếu hoàn thiện chiến lược Marketing-

mix nhằm mở rộng thị trường của Công ty Kính Đáp Cầu. Do thời gian có hạn, sự hạn chế về kinh nghiệm và kiến thức của tác giả nên bài viết không tránh khỏi những thiếu xót. Tác giả rất mong sự góp ý của thầy, cô để bài viết được hoàn thiện hơn. Tác giả cũng bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới GS.TS Nguyễn Văn Thường, Th.S Dương Hoài Bắc đã giúp đỡ tác giả trong qúa trình thực hiện đề tài. Hà nội, Ngày 10 tháng 07 năm 2000 Tác giả SV. Đặng Quyết Chiến

2

CHƯƠNG 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CĂN BẢN VỀ MARKETING - MIX
I- Vai trò của Marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Để hiểu được vai trò của marketing quan trọng như thế nào trong hoạt động kinh doanh, trước hết ta hiểu về khái niệm marketing dưới đây. 1- Khái niệm về marketing Có nhiều định nghĩa về marketing, tuỳ theo từng quan điểm, góc độ nhìn nhận mà giữa các định nghĩa có sự khác nhau nhưng bản chất của chúng thì không thay đổi, tựu chung lại ta có 3 khái niệm cần quan tâm sau: 1.1 – Khái niệm của Viện nghiên cứu Marketing Anh “Markeing là chức năng quản lý công ty về mặt tổ chức và quản lý toàn bộ các hoạt động kinh doanh từ việc phát hiện và biến sức mua của người tiêu dùng thành nhu cầu thực sự của một mặt hàng cụ thể, đến việc đưa hàng hoá đến người tiêu dùng cuối cùng đảm bảo cho công ty thu hút được lợi nhuận dự kiến”. Khái niệm này liên quan đến bản chất của marketing là tìm kiếm và thoả mãn nhu cầu, khái niệm nhấn mạnh đến việc đưa hàng hoá tới người tiêu dùng các hoạt động trong quá trình kinh doanh nhằm thu hút lợi nhuận cho công ty. Tức là nó mang triết lý của marketing là phát hiện, thu hút, đáp ứng nhu cầu một cách tốt nhất trên sơ sở thu được lợi nhuận mục tiêu. 1.2- Khái niệm của hiệp hội Marketing Mỹ “Marketing là quá trình lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch đó, định giá, khuyến mãi và phân phối sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng để tạo ra sự trao đổi nhằm thoả mãn các mục tiêu của cá nhân và tổ chức”. (Quản trị Marketing - Philip KotlerNXB Thống kê- 1997, Trang 20)

Khái niệm này mang tính chất thực tế khi áp dụng vào thực tiễn kinh doanh. Qua đây ta thấy nhiệm vụ của marketing là cung cấp cho khách hàng những hàng hoá và dịch vụ mà họ cần. Các hoạt động của marketing như việc lập kế hoạch marketing, thực hiện chính sách phân phối và thực hiện các dịch vụ
3

Khái niệm marketing của Philip Kotler “Marketing là hoạt động của con người hướng tới thoả mãn nhu cầu và ước muốn của khách hàng thông qua qúa trình trao đổi”. do đó hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn tách khỏi thị trường và hoạt động marketing không hề tồn tại. Hoạt động marketing diễn ra trong tất cả các lĩnh vực trao đổi nhằm hướng tới thoả mãn nhu cầu với các hoạt động cụ thể trong thực tiễn kinh doanh. Khi khách hàng trở thành người phán quyết cuối cùng đối với sự sống còn của doanh nghiệp thì các doanh nghiệp phải nhận thức được vai trò của khách hàng. Sản phẩm sản xuất ra được phân phối qua tem phiếu. Doanh nghiệp nhận chỉ tiêu sản xuất. 2. các doanh nghiệp hoạt động sản xuất theo hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh. Cạnh tranh vừa là động lực thúc đẩy. linh hoạt. Trong cơ chế thị trường. (Philip Kotler. thoả mãn nhu cầu khách hàng và khi đó marketing trở thành yếu tố then chốt để đi đến thành công của doanh nghiệp. muốn tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải định hướng theo thị trường một cách năng động.Trang 9) Định nghĩa này bao gồm cả quá trình trao đổi không kinh doanh như là một bộ phận của marketing. các doanh nghiệp tự do cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.khách hàng. họ cũng không hoạt động một cách đơn lẻ mà diễn ra trong quan hệ với thị trường.3. Kinh tế thị trường càng phát triển thì mức độ cạnh tranh càng cao. với môi trường bên ngoài của công ty.Marketing căn bản. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không thể tách khỏi thị trường. Do vậy bên cạnh các chức năng như: tài 4 .NXB Thống kê-1992. Không còn thời. Vì vậy. định mức đầu vào và hiệu quả hoạt động được thể hiện qua mức hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu.Vai trò của marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Ngày nay không một doanh nghiệp nào bắt tay vào kinh doanh lại không muốn gắn kinh doanh của mình với thị trường. Lợi nhuận của doanh nghiệp chỉ có được khi làm hài lòng.… nhằm mục đích đưa ra thị trường những sản phẩm phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hơn hẳn đối thủ cạnh tranh thông qua các nỗ lực marketing của mình. 1. vừa là công cụ đào thải. chọn lựa khắt khe của thị trường đối với các doanh nghiệp.

hàng hoá nào? .nhu cầu của khách hàng làm cơ sở cho mọi quyết định kinh doanh.Giá cả hàng hoá của doanh nghiệp nên quy định như thế nào. giảm? Tăng. Bắt đầu từ việc nghiên cứu thị trường. sản xuất. khi nào thì thích hợp? Thay đổi với khách hàng nào. bao nhiêu? Tại sao lại định mức giá như vậy mà không phải mức giá khác? Mức giá trước đây còn thích hợp không? Nên tăng hay giảm? Khi nào tăng. lập danh mục hàng hoá đến việc thực hiện sản xuất. Hoạt động marketing trong doanh nghiệp đóng vai trò quyết định đến vị trí của doanh nghiệp trên thị trường. với môi trường bên ngoài để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hướng theo thị trường.Doanh nghiệp nên tự tổ chức lực lượng bán hàng hay dựa vào tổ chức trung gian khác? Khi nào đưa hàng hoá ra thị trường? Đưa khối lượng là bao nhiêu? 5 . lấy thị trường.chức năng kết nối hoạt động của doanh nghiệp với thị trường. cho nên chức năng quản trị marketing có liên quan chặt chẽ đễn các lĩnh vực quản trị khác trong doanh nghiệp và nó có vai trò định hướng. kết hợp các chức năng khác để không chỉ nhằm lôi kéo khách hàng mà còn tìm ra các công cụ có hiệu quả thoả mãn nhu cầu khách hàng từ đó đem lại lợi nhuận cho công ty. giảm bao nhiêu.chính.Họ cần loại hàng hoá nào? Loại hàng hoá đó có những đặc tính gì? Vì sao họ cần đặc tính đó mà không phải đặc tính khác? Những đặc tính hiện thời của hàng hoá còn phù hợp với hàng hoá đó nữa không? . phân phối và khi hàng hoá được bán hoạt động marketing vẫn được tiếp tục. với khách hàng. Nói chung.Khách hàng của doanh nghiệp là ai? Họ mua hàng ở đâu? Họ mua bao nhiêu? Họ mua như thế nào? Vì sao họ mua? .Hàng hoá của doanh nghiệp có những ưu điểm và hạn chế gì? Có cần phải thay đổi không? Cần thay đổi đặc tính nào? Nếu không thay đổi thì sao? Nếu thay đổi thì gặp điều gì? . quản trị nhân sự thì chức năng quan trọng và không thể thiếu được để đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển đó là chức năng quản trị Marketing. chức năng của hoạt động marketing trong doanh nghiệp luôn luôn chỉ cho doanh nghiệp biết rõ những nội dung cơ bản sau đây: .

3.1. chức năng quản trị marketing đóng vai trò rất quan trọng và là một trong bốn chức năng không thể thiếu trong các doanh nghiệp (chức năng sản xuất. do đó tuỳ theo từng điều kiện cụ thể mà ta có các chiến lược mở rộng thị trường dưới đây: Bảng số-1 Tt 1 2 3 CÁC CHIẾN LƯỢC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG Các thuộc tính phân phối và bán lẻ.Hàng hoá của doanh nghiệp có cần dịch vụ sau bán hàng hay không? Loại dịch vụ nào doanh nghiệp có khả năng cung cấp cao nhất? Vì sao? Vì sao doanh nghiệp lại chọn loại dịch vụ này chứ không phải loại dịch vụ khác?.. mua và yêu thích hàng hoá của doanh nghiệp? Tại sao lại phải dùng cách thức này chứ không phải cách thức khác? Phương tiện này chứ không phải phương tiện khác? . Nói tóm lại. loại hình kinh doanh khác nhau. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chú ý phát triển chức năng marketing nếu muốn tồn tại và phát triển trên thị trường. giờ ta đi vào vai trò của marketing trong việc mở rộng thị trường của doanh nghiệp... Dựa vào các vấn đề cơ bản trên.Các chiến lược mở rộng thị trường Mỗi một doanh nghiệp có một đặc điểm khác nhau.mix phù hợp với thị trường.Làm thế nào để khách hàng biết. doanh nghiệp xây dựng cho mình một chính sách marketing. đáp ứng một cách tốt nhất các nhu cầu của khách hàng. 3. Kết hợp theo chiều Tìm kiếm quyền kiểm soát và sở hữu đối với đối thủ 6 Các kiểu chiến lược trước Kết hợp về phía sau Kết hợp về phía Tăng quyền sở hữu hoặc kiểm soát đối với các nhà .Vai trò của marketing với hoạt động mở rộng thị trường của doanh nghiệp Ở phần trên chúng ta đã nói về vai trò của marketing trong các doanh nghiệp. quản trị nhân sự và chức năng marketing). Tìm kiếm quyền kiểm soát và sở hữu các nhà cung cấp của doanh nghiệp. Đó là các vấn đề mà ngoài chức năng marketing không có chức năng nào có thể trả lời được. chức năng tài chính.

.2. Thứ hai.ngang 4 Thâm trường 5 6 7 8 9 10 Phát triển thị trường Phát triển sản phẩm nhập cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân khúc thị trường là biến số quan trọng trong việc thực hiện chiến lược là vì: Thứ nhất.1998. thị Tìm kiếm thị phần tăng lên cho các sản phẩm hiện tại và dịch vụ trên thị trường hiện có của doanh nghiệp thông qua nỗ lực marketing nhiều hơn.Vai trò marketing trong hoạt động mở rộng thị trường của các doanh nghiệp Marketing ảnh hưởng đến sự thành bại trong thực hiện chiến lược. những chiến lược thị trường liên quan đến thị trường mới cần được phân khúc. dịch vụ theo cách cộng hoà 3. Đa dạng hoạt động Thêm vào các sản phẩm hoặc dịch vụ mới nhưng có đồng tâm Đa dạng hoạt động kết khối theo chiều ngang Liên doanh sự liên hệ với nhau. 7 . Tuy nhiên hai biến số quan trọng nhất trong việc thực hiện chiến lược là: Phân khúc thị trường và định vị sản phẩm. Đưa các sản phẩm hiện có vào thị trường mới. sửa đổi các sản phẩm và dịch vụ hiện có. Hai hay nhiều các công ty đỡ đầu hình thành lên một công ty độc lập vì những mục đích hợp tác.NXB Thống kê. Tăng doanh số bằng việc cải tiến. Thêm vào các sản phẩm. hàng. Theo nguồn tổng hợp Marketing. dịch vụ mới không có sự liên hệ với nhau. nó cho phép doanh nghiệp hoạt động một cách có hiệu quả với nguồn lực có hạn. Đa dạng hoạt động Thêm vào các sản phẩm.Phân khúc thị trường: Phân khúc thị trường là việc chia nhỏ thị trường thành các nhóm khách hàng nhỏ riêng biệt theo nhu cầu và thói quen mua hàng.

căn cứ vào các điều kiện về tài chính. Mục tiêu mở rộng thị trường 3. Chính điều này là chìa khoá cho việc đáp ứng như thế nào nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả nhất. Mục tiêu về vị trí của công ty trong ngành 5. mục tiêu có thể được thiết lập ở nhiều lĩnh vực khác nhau. kết quả kinh doanh qua các năm. Mục tiêu lợi nhuận 2. có thể đo lượng được và các mục tiêu đó phải cung cấp sự định hướng cho các bộ phận liên quan trong công ty. doanh nghiệp phải tìm ra được những gì mà phải tạo cho khách hàng sự khác biệt về sản phẩm đối với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Mục tiêu về hình ảnh của công ty 6. các mục tiêu phổ biến thường được ưu tiên là các mục tiêu sau: 1..mix nhằm mở rộng thị trường của doanh nghiệp Với mọi doanh nghiệp.mix được xây dựng phải là công cụ góp phần đạt được mục tiêu kinh doanh của công ty.mix. Mục tiêu dẫn đầu về chất lượng 4. II. Đối với các công ty.Thứ ba.Định vị sản phẩm: Căn cứ vào chiến lược thị trường mà doanh nghiệp đã lựa chọn. khách hàng. nhưng mục tiêu quan trọng nhất vẫn là mục tiêu đảm bảo lợi nhuận.. Mục tiêu về chi phí và giá cả. thị trường.Mục tiêu kinh doanh của các doanh nghiệp Mục tiêu kinh doanh phải xuất phát từ các điều kiện cụ thể của doanh nghiệp và được xây dựng lên trong từng giai đoạn nhất định và mong muốn đạt được thông qua chiến lược kinh doanh.Những vấn đề cơ bản trong việc áp dụng chiến lược Marketing. 1.và mục tiêu kinh doanh của công ty đòi hỏi phải đáp ứng được các yêu cầu: có thể đạt được. 2. .Định hướng chiến lược kinh doanh 8 . nó liên quan đến việc xây dựng chính sách Marketing. Đó là các mục tiêu cụ thể. Mục tiêu kinh doanh thể hiện sự cụ thể nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp. chính sách Marketing. Tuy nhiên.

Để có được các định hướng chiến lược kinh doanh. Chiến lược Marketing phải được phát triển từ chiến lược tổng thể của công ty và nó liên quan đến các nội dung như việc định vị cho các sản phẩm.Khái niệm về chiến lược marketing Chiến lược marketing của công ty phải được thực hiện nhằm đáp ứng được chiến lược chung của công ty. chúng được quản lý để thoả mãn thị trường mục tiêu và đạt được các mục tiêu của tổ chức. thị phần và chiến lược của họ.mix là một bộ các biến số có thể điều khiển được. cơ cấu. Một công ty định hướng theo thị trường.mix là một tập hợp các biến số mà công ty có thể kiểm soát và quản lý được và nó được sử dụng để cố gắng gây được phản ứng mong muốn từ thị trường mục tiêu”. Trong Marketing. xu hướng biến động.mix trong việc thực hiện chiến lược và các nội dung khác. để trên cơ sở đó một chiến lược hợp lý sẽ được đề xuất. khách hàng thì chiến lược marketing là tối quan trọng trong định hướng kinh doanh của công ty.mix nhằm mở rộng thị trường của doanh nghiệp 3. xác định đối thủ cạnh tranh. các doanh nghiệp phải thực hiện phân tích hồ sơ kinh doanh để doanh nghiệp có thể thấy được mình đang đứng ở đâu. 3. (Theo Marketing-NXB Thống kê-1998.mix “Marketing . hoàn cảnh môi trường và thị trường để quyết định những phương hướng phát triển kinh doanh chính yếu trong tương lai. mỗi công cụ là một biến số có thể điều khiển được và được phân loại theo 4 yếu tố gọi là 4Ps: 9 .. các chiến lược cho nhãn hiệu sản phẩm. 3 .. Bản thân nó là một chiến lược bộ phận và nó cũng là một nhân tố quan trọng góp phần vào chiến lược chung của công ty. lựa chọn các thị trường mục tiêu.2.mix có rất nhiều công cụ khác nhau. các phương pháp thâm nhập thị trường. Với việc thực hiện chiến lược marketing công ty có thể đánh giá được đặc điểm của thị trường như: quy mô. Trang 166) Marketing. năng lực kinh doanh của mình như thế nào và sức hấp dẫn của thị trường ra sao. việc sử dụng các biến số Marketing.1. Qua đó các doanh nghiệp đối chiếu với nhiệm vụ tổng quát của mình.Khái niệm về Marketing .Những vấn đề cơ bản trong việc áp dụng chiến lược Marketing .

lựa chọn chính xác thị trường mục tiêu cho công ty đòi hỏi phải được thực hiện dựa trên những phân tích kỹ lưỡng các số liệu về thị trường. để lựa chọn thị trường mục tiêu cho công ty đòi hỏi phải nghiên cứu. Bước 2: Lựa chọn thị trường mục tiêu Việc nghiên cứu. quyết định thâm nhập một hay nhiều khúc thị trường cụ thể. Bước 3: Xây dựng các định hướng chiến lược 10 .Các bước xây dựng chương trình Marketing .Marketing. môi trường marketing từ đó rút ra được những tiềm năng của thị trường cần khai thác và lựa chọn những ý tưởng mục tiêu phù hợp với khả năng marketing của công ty. Các mục tiêu marketing thường được đưa ra như là các tiêu chuẩn hoạt động hay là công việc phải đạt được ở một thời gian nhất định. vi mô của công ty. trong trường hợp công ty được định hướng marketing hoàn toàn.mix Để xây dựng được một chiến lược Marketing. Các mục tiêu này cung cấp khuôn khổ cho thực hiện chiến lược marketing. Công ty có thể lựa chọn. Mục tiêu marketing được thiết lập từ những phân tích về khả năng của thị trường và đánh giá khả năng marketing của công ty.mix Sản phẩm (Product) Giá cả (Price) Phân phối (Place) Xúc tiến khuyếch trương (Promotion) 3. hai nhóm mục tiêu này là trùng nhau. Đây là công việc nhận dạng nhu cầu của khách hàng và lựa chọn các nhóm hoặc các đoạn khách hàng tiềm năng mà công ty sẽ phục vụ với mỗi sản phẩm của mình. Những phân tích này dựa trên cơ sở những số liệu liên quan về sản phẩm. công ty cần thực hiện các bước công việc sau: Bước 1: Thiết lập các mục tiêu marketing Các mục tiêu marketing thường được định hướng từ các mục tiêu của tổ chức. công ty sẽ phải quyết định nên phục vụ bao nhiêu và những khúc thị trường nào. Những yếu tố này làm cơ sở cho việc đánh giá và phân khúc các khúc thị trường khác nhau. Những khúc thị trường này có thể được phân theo các tiêu chí khác nhau trong đó các yếu tố của môi trường vĩ mô có nhiều ảnh hưởng đến sự phân chia thị trường thành các khúc thị trường nhỏ hơn.mix. Như vậy. phân tích kỹ lưỡng các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô. khách hàng.3. thị trường cạnh tranh.

3. lựa chọn thị trường mục tiêu. các chiến lược kinh doanh.mix Nội dung chiến lược Marketing. thị trường. thực hiện các biến số còn lại như thế nào để góp phần nâng cao được hiệu quả chính sách Marketing-mix. xây dựng các định hướng chiến lược và hoạch định.Trước khi thiết lập chiến lược Marketing.mix có hàng chục công cụ khác nhau. để thiết lập được một chiến lược Marketing.mix phải căn cứ vào các căn cứ như đã nêu trên ở để có được sự hài hoà khoa học giữa các biến số của nó.Đó là các căn cứ nhằm xây dựng mục tiêu. Như vậy. Phải biết đặt trọng tâm vào biến số nào. Mc Carthy đã đưa ra cách phân loại theo 4 yếu tố là 4Ps và được cụ thể như sau: 11 .mix chu đáo.mix cho sản phẩm ở thị trường mục tiêu. Bước 4: Hoạch định chiến lược Marketing. có hiệu quả và phù hợp với thị trường mục tiêu của công ty.mix bao gồm 4 chính sách cơ bản. khách hàng. chiến lược mới chỉ thể hiện những nét chính của marketing nhằm đạt được mục tiêu.mix. Bước 5: Xây dựng các chương trình marketing Chiến lược marketing phải được thực hiện thành các chương trình marketing. khách hàng và các mục tiêu chiến lược của mình để thiết lập một bộ phận 4 biến số Ps phù hợp nhất nhằm thoả mãn thị trường mục tiêu và đạt được các mục tiêu của tổ chức. thiết kế được một chiến lược Marketing.mix hiệu quả cho các sản phẩm tại thị trường mục tiêu với các chương trình hành động cụ thể. thực trạng của doanh nghiệp. Trong Marketing. công ty phải đề ra các định hướng chiến lược cho sản phẩm cần đạt tới ở thị trường mục tiêu.4. Công ty cần phải dựa vào những phân tích ban đầu về môi trường marketing. Những định hướng này cung cấp đường lối cụ thể cho chiến lược Marketing.mix.Chính sách Marketing. đó là sự cụ thể hoá chiến lược marketing bằng các biến số marketing được kế hoạch hoá chi tiết ở thị trường mục tiêu.mix nhằm mở rộng thị trường của doanh nghiệp Việc xây dựng các chính sách bộ phận của Marketing. cạnh tranh. Vì vậy công ty phải xây dựng các chương trình hành động để thực hiện các chiến lược Marketing. công ty phải làm rõ các yếu tố thuộc về thị trường.

Thực hiện tốt chính sách này góp phần tạo uy tín và khả năng cạnh tranh giành khách hàng cho công ty. Theo quan điểm của người bán thì mỗi công cụ marketing tức là mỗi p đều có chức năng cung ứng một chuỗi lợi ích cho khách hàng.mix thể hiện quan điểm của người bán về các công cụ marketing có thể sử dụng để tác động đến khách hàng. a.mix Kích thích tiêu thụ Quảng cáo Lực lượng bán Quan hệ với công chúng Marketing trực tiếp Nội dung 4Ps trong Marketing. Chính sách sản phẩm được thực hiện thông qua các quyết định sau: . sự thuận tiện và thông tin. Tương ứng đó là: Nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Nội dung của chiến lược Marketing.Chính sách sản phẩm Đây là biến số quan trọng nhất của chiến lược kinh doanh cũng như chiến lược Marketing.Quyết định về dịch vụ khách hàng * Quyết định về chủng loại và danh mục hàng hoá 12 .Quyết định về chủng loại và danh mục hàng hoá .mix. chi phí đối với khách hàng.Quyết định về nhãn hiệu và bao bì sản phẩm .mix bao gồm 4 chính sách cơ bản mà công ty phải thông qua.Chủng loại Chất lượng Mẫu mã Tính năng Tem nhãn Bao bì Kích cỡ Dịch vụ bảo hành Trả lại Sản phẩm (Product) Marketing mix Phân phối (Place) Kênh Phạm vi Danh mục hàng hoá Địa điểm Dự trữ Vận chuyển Giá quy định Chiết khấu Bớt giá Kỳ hạn thanh toán Điều kiện trả chậm Giá cả (Price) Giao tiếp Khuyếch trương (Promotion) Nội dung 4Ps của Marketing .Quyết định về chất lượng sản phẩm .

hay thông qua các kiểu tổ chức thương mại. Công ty theo đuổi mục tiêu cung cấp một chủng loại sản phẩm đầy đủ hay phấn đấu để chiếm lĩnh phần lớn thị trường hoặc mở rộng thị trường thì thường có chủng loại sản phẩm rộng.Trang 186) Danh mục sản phẩm của một công ty sẽ có chiều rộng. Có nghĩa là công ty cố gắng đưa thêm những mặt hàng mới vào chủng loại sản phẩm sẵn có. Chiều dài danh mục sản phẩm là tổng số mặt hàng trong danh mục sản phẩm. Để làm được như vậy. công ty phải đặt ra vấn đề là mở rộng và duy trì bề rộng của chủng loại sản phẩm bằng cách nào? Giải quyết vấn đề này công ty có hai hướng lựa chọn: Một là.Trang 185) Thường thì mỗi doanh nghiệp có cách thức lựa chọn chủng loại sản phẩm hàng hoá khác nhau.1998 . chiều sâu. Phát triển chủng loại sản phẩm trên cơ sở các cách thức sau: Phát triển hướng xuống dưới. mức độ phong phú và hài hoà nhất định phụ thuộc vào mục đích mà công ty theo đuổi.NXB Thống kê. (Marketing-NXB Thống kê-1998. Hai là.+ Quyết định về chủng loại hàng hoá “Chủng loại hàng hoá là một nhóm hàng hoá có liên quan chặt chẽ với nhau do giống nhau về chức năng hay do bán chung cho một nhóm khách hàng. + Quyết định về danh mục hàng hoá “Danh mục sản phẩm là một tập hợp tất cả các nhóm chủng loại sản phẩm và các đơn vị sản phẩm do một nhà cung cấp cụ thể đem chào bán cho người mua” (Marketing. Chiều sâu của danh mục sản phẩm thể hiện tổng số các sản phẩm cụ thể được chào bán trong từng mặt hàng riêng của nhóm chủng loại sản phẩm. Bổ xung chủng loại sản phẩm. hay trong khuôn khổ cùng một dãy giá”. Những lựa chọn đều phụ thuộc vào mục đích mà doanh nghiệp theo đuổi. chiều dài. phát triển hướng lên trên và phát triển theo cả hai hướng trên. Mức độ hài hoà của danh mục sản phẩm phản ánh mức độ gần gũi của hàng hoá thuộc các nhóm chủng loại khác nhau xét theo góc 13 . Chiều rộng danh mục sản phẩm thể hiện công ty có bao nhiêu nhóm chủng loại sản phẩm khác nhau do công ty sản xuất.

doanh nghiệp phải quyết định hàng loạt vấn đề có liên quan đến nhãn hiệu sản phẩm.độ mục đích sử dụng cuối cùng. Nhãn hiệu về cơ bản là một sự hứa hẹn của người bán đảm bảo cung cấp cho người mua một tập hợp nhất định những tính chất. Việc gắn nhãn hiệu là một chủ đề quan trọng trong chiến lược sản phẩm. các kênh phân phối hay một tiêu chuẩn nào đó. + Bổ xung các phương án sản phẩm cho từng loại sản phẩm và làm tăng chiều sâu của danh mục sản phẩm. * Quyết định về chất lượng sản phẩm 14 . những yêu cầu về tổ chức sản xuất. Việc quản lý nhãn hiệu cũng được coi như là một công cụ marketing chủ yếu trong chiến lược sản phẩm. Các thông số đặc trưng trên cho danh mục sản phẩm mở ra cho công ty các chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm: + Mở rộng danh mục sản phẩm bằng cách bổ xung sản phẩm mới. + Kéo dài từng loại sản phẩm làm tăng chiều dài danh mục. Các quyết định có liên quan đến nhãn hiệu thường là: (1) Có gắn nhãn hiệu cho sản phẩm của mình hay không? (2) Ai là chủ nhãn hiệu sản phẩm? (3) Tương ứng với nhãn hiệu đã chọn chất lượng sản phẩm có những đặc trưng gì? (4) Đặt tên cho nhãn hiệu như thế nào? (5) Có nên mở rộng giới hạn sử dụng tên nhãn hiệu hay không? (6) Sử dụng một hay nhiều nhãn hiệu cho các sản phẩm có những đặc tính khác nhau của cùng một mặt hàng? Những quyết định về nhãn hiệu là những quyết định quan trọng trong chiến lược sản phẩm bởi vì nhãn hiệu được coi như là tài sản lâu bền quan trọng của một công ty. + Tăng hay giảm mật độ của loại sản phẩm tuỳ thuộc công ty có ý muốn tăng uy tín vững chắc trên lĩnh vực hay trên nhiều lĩnh vực. * Quyết định về nhãn hiệu và bao gói sản phẩm Khi hoạch định chiến lược marketing cho từng loại sản phẩm. lợi ích và dịch vụ.

các thông số kỹ thuật. * Dịch vụ sau bán hàng Đây cũng là công cụ quan trọng để tăng lợi thế cạnh tranh của công ty. Chất lượng sản phẩm là thuộc tính đầu tiên và quan trọng nhất mà khách hàng chú ý đến trong khi lựa chọn người cung ứng sản phẩm cho mình.. xếp loại để đánh giá sản phẩm của mình. trong khi đó có thể tính giá cao hơn. (3) Đảm bảo thiết kế kỹ thuật: các sản phẩm được sản xuất phải đảm bảo được đúng các thiết kế kỹ thuật. Nó là công cụ đắc lực trong việc tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm.“Chất lượng sản phẩm là toàn bộ những tính năng và đặc điểm của một sản phẩm hay dịch vụ đem lại cho nó khả năng thoả mãn những nhu cầu được nói ra hay được hiểu ngầm”.. Dịch vụ bán hàng được thực hiện tốt sẽ làm tăng lợi ích nhận được của khách hàng và làm tăng sự hài lòng. mức độ quá tải hàng sản xuất. sự thoả mãn của khách hàng và khả năng sinh lời của công ty có một mối liên hệ mật thiết. trong sử dụng. bảo dưỡng.. Để đánh giá được chất lượng sản phẩm thông thường các kỹ sư thường dùng phương pháp đánh giá và cho điểm. Việc sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao sẽ đảm bảo cho công ty thu hút được nhiều khách hàng. Như vậy. để đảm bảo cho chất lượng sản phẩm cao đòi hỏi công ty phải chú ý đến cả thiết kế kỹ thuật và chất lượng của quá trình chế tạo sản phẩm. Giữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ.. về kinh tế 15 .. Chất lượng sản phẩm của công ty được thể hiện thông qua các thông số sau: (1) Độ bền của sản phẩm: Nó bao gồm các yếu tố như tuổi thọ của sản phẩm. dễ thay thế. Mức chất lượng càng cao thì mức độ thoả mãn của khách hàng cũng càng cao. (4) Khả năng thích ứng: sản phẩm dễ sử dụng. tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường... (2) Hệ số an toàn: khả năng đảm bảo an toàn trong sản xuất.. khả năng chịu đựng của các điều kiện tự nhiên. dễ sửa chữa. Đối với những sản phẩm có tính chất tổng hợp về kỹ thuật..

Chính sách giá cả Giá cả là yếu tố trực tiếp trong Marketing. đồng thời việc định giá và cạnh tranh giá là những vấn đề nổi trội được đặt ra cho những người làm marketing. công ty cần xem xét các bước của quá trình định giá như sau: Thứ nhất.Thời gian giao hàng: Các sản phẩm của công ty phải đảm bảo giao hàng đúng thời hạn quy định của khách hàng trong hợp đồng.Dịch vụ vận chuyển. không giống như các tính chất của sản phẩm và những cam kết của kênh. bao gồm . tăng việc giành phần “ngon” của thị trường hay dành vị trí dẫn đầu về mặt chất lượng sản phẩm. nó có thể thay đổi nhanh chóng. tăng lợi nhuận cho công ty. 16 .Sửa chữa và bảo hành sản phẩm .Mua bảo hiểm cho khách hàng .. Giao hàng đúng thời hạn đảm bảo chi phí thấp. ước lượng quy mô cầu và độ co dãn của cầu để có căn cứ định giá cho thích hợp. Ngoài ra công ty còn phải quan tâm đến các vấn đề khác về dịch vụ của khách hàng như: . Công ty ước tính giá thành và đây là mức giá sàn của sản phẩm. Khi xác định giá cho sản phẩm. b. tăng tối đa thu nhập trước mắt. lợi nhuận.. Thứ hai. do vậy nó cần phải có các dịch vụ khách hàng.và nó mang tính chất cá biệt. đó là: chi phí.Chuyển giao kỹ thuật sử dụng . Công ty lựa chọn được mục tiêu marketing của mình thông qua định giá.. Tìm hiểu giá của đối thủ cạnh tranh để làm cơ sở xác định vị trí cho giá của mình.Kiểm tra định kỳ .mix. Thứ tư. Công ty xác định. góp phần làm giảm giá thành. Thứ ba. Chiến lược định giá phụ thuộc vào mục tiêu marketing của công ty. tăng mức tiêu thụ.mix tạo ra thu nhập và là một trong những yếu tố linh hoạt nhất của Marketing.

chiết giá và bớt giá. định giá khuyến mãi.mix.Quyết định về thiết kế kênh . định giá theo giá trị cảm nhận của khách hàng. định giá theo giá cả hiện hành.Thứ năm. liên kết với một số tổ chức. không gian và quyền sở hữu xen giữa hàng hoá và dịch vụ với người sử dụng chúng. Thứ sáu.mix. Hầu hết những người sản xuất đều cung cấp sản phẩm của mình cho thị trường thông qua những người trung gian marketing. Những quyết định quan trọng nhất trong chính sách phân phối là các quyết định về kênh marketing. các trung gian và người tiêu dùng. Do vấn đề cạnh tranh và sự thay đổi của thị trường kéo theo công ty phải thay đổi. định giá đấu thầu. có thể có các chiến lược điều chỉnh sau: Định giá theo nguyên tắc địa lý. nhà sản xuất sẽ phải quan hệ.Chính sách phân phối Phân phối cũng là một công cụ then chốt trong Marketing. Kênh marketing thực hiện việc chuyển sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu dùng. vượt qua những ngăn cách về thời gian. điều chỉnh giá cho thích hợp.Quyết định về quản lý kênh 17 . Kênh marketing được tạo ra như một dòng chảy có hệ thống được đặc trưng bởi số các cấp của kênh bao gồm người sản xuất. định giá theo lợi nhuận mục tiêu. điều chỉnh giá công ty cần phải xem xét thận trọng những phản ứng của thị trường. phối hợp với các yếu tố khác của Marketing. nó bao gồm các phương pháp: Định giá theo phụ giá. định giá phân biệt và định giá cho danh mục sản phẩm. Khi thực hiện việc thay đổi. lực lượng bên ngoài nhằm đạt được mục tiêu phân phối của mình. Do vậy. nó bao gồm những hoạt động khác nhau mà công ty tiến hành nhằm đưa sản phẩm đến những nơi khách hàng mục tiêu có thể tiếp cận và mua chúng. Các quyết định cơ bản về kênh bao gồm: . c. Công ty lựa chọn giá cuối cùng của mình. khách hàng và đối thủ cạnh tranh. định giá theo giá trị. Lựa chọn phương pháp định giá.

Bán hàng trực tiếp: Là sự giới thiệu trực tiếp bằng miệng về sản phẩm và dịch vụ của công ty thông qua cuộc đối thoại với một hoặc nhiều khách hàng tiềm năng nhằm mục đích bán hàng. giai đoạn sẵn sàng của người mua. . Bản chất của các hoạt động xúc tiến chính là truyền tin về sản phẩm và doanh nghiệp tới khách hàng để thuyết phục họ mua hàng.Với chiến lược mở rộng thị trường thì một hệ thống phân phối rộng rãi. giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm. Chính sách xúc tiến hỗn hợp bao gồm 5 công cụ chủ yếu là: . kết hợp phân phối trực tiếp trên phạm vi lớn sẽ đem lại hiệu quả cho chính sách phân phối của công ty.Marketing trực tiếp: Sử dụng thư. Mỗi công cụ xúc tiến hỗn hợp đều có những đặc điểm riêng và chi phí của nó. Thực hiện nội dung của các hình thức trên thì công ty cần chú ý đến các vấn đề sau: 18 . . do vậy khi lựa chọn các công cụ và phối hợp các công cụ trong chính sách xúc tiến hỗn hợp.mix và nó trở nên ngày càng có hiệu quả và quan trọng mà công ty có thể sử dụng để tác động vào thị trường mục tiêu.Kích thích tiêu thụ: Là những hình thức thưởng trong thời gian ngắn để khuyến khích dùng thử hay mua một sản phẩm hay dịch vụ. .Chính sách xúc tiến hỗn hợp Đây cũng là một trong bốn công cụ chủ yếu của Marketing.Quan hệ quần chúng và tuyên truyền: Là các chương trình khác nhau được thiết kế nhằm đề cao hay bảo vệ hình ảnh của công ty hay những sản phẩm cụ thể của nó.Quảng cáo: Bao gồm bất kỳ hình thức nào được giới thiệu một cách gián tiếp và đề cao những ý tưởng. d. chiến lược đẩy và kéo. điện thoại và những công cụ liên lạc gián tiếp khác để thông tin cho những khách hàng hiện có và khách hàng triển vọng hay yêu cầu họ có phản ứng đáp lại. . bao gồm các cấp trung gian. sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể quảng cáo và chủ thể phải thanh toán các chi phí. người làm marketing phải nắm được những đặc điểm riêng của mỗi công cụ khi lựa chọn cũng như phải xét tới các yếu tố ảnh hưởng tới cơ cấu công cụ xúc tiến hỗn hợp như: Kiểu thị trường sản phẩm.

bán. + Các doanh nghiệp xây lắp: thực hiện các dự án xây dựng nhà cao tầng. định nghĩa khác nhau về thị trường.… + Các công trình xây dựng nhà có quy mô lớn. các phản ứng.. thị trường các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm Kính thuỷ tinh bao gồm tất cả các khách hàng trên thị trường từ các tổ chức đến những người tiêu dùng cuối cùng có nhu cầu mua kính..) hợp thành.) và động thái (hành vi mua. Nói đến thị trường. Với quan điểm trên. + Hình thức nào là phù hợp nhất.+ Xác định ai là khách hàng của công ty. các xí nghiệp sản xuất các sản phẩm có liên quan đến sản phẩm kính (các xí nghiệp sản xuất tủ. 19 .Thị trường Kính Việt nam và một số vấn đề marketing cần lưu ý đối với các nhà sản xuất 1-Thị trường của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm Kính thuỷ tinh 1. + Nội dung cần nhấn mạnh điểm gì ở sản phẩm.Thị trường của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm Kính thuỷ tinh Có rất nhiều cách hiểu khác nhau. Các khách hàng của doanh nghiệp này thường là: + Các nhà trung gian phân phối sản phẩm kính.. III. sẵn sàng và có khả năng tham gia trao đổi để thoả mãn nhu cầu hay mong muốn đó”.. + Thời gian và tần xuất sử dụng hình thức này. cơ cấu.Bắc Ninh. theo quan điểm Marketing bao gồm tập hợp những người mua với các đặc tính (quy mô. Theo quan điểm marketing.…) Các doanh nghiệp chủ yếu tạo lên những người cung ứng trong thị trường này bao gồm: + Công ty Kính Đáp Cầu. trạn.1. chúng được đưa ra dưới những giác độ và mục tiêu nghiên cứu khác nhau.. bàn. + Các doanh nghiệp sản xuất và lắp giáp ô tô. thị trường có thể được định nghĩa như sau: “Thị trường bao gồm tất cả các khách hàng tiềm ẩn cùng có một nhu cầu hay mong muốn cụ thể.

bông thuỷ tinh phục vụ cho tiêu dùng của các hộ gia đình (xây nhà và trang trí nội thất. máy bay. +.. Điều này là do để có được những sản phẩm tiêu dùng cuối cùng xã hội phải thực hiện một chuỗi các giai đoạn sản xuất.. kính màu phục vụ cho xây dựng có khối lượng chu chuyển rất lớn và bao phủ rộng khắp. gương.Nhật. bên cạnh đó sản phẩm kính trắng. kính màu. mô tô..2. 2-Những đặc trưng cơ bản của thị trường sản phẩm kính Thuỷ tinh 2. kính an toàn. kính màu..3.. gương soi siêu phẳng. malayxia.. danh mục hàng hoá. khối lượng chu chuyển rất lớn. Sự bao phủ rộng lớn của thị trường với đầy đủ các loại người mua là yếu tố khó có thể kiểm soát được. kính màu...Các sản phẩm chủ yếu mà các doanh nghiệp này cung ứng trên thị trường: + Các công trình xây dựng nhà và trang trí nội thất: kính trắng xây dựng.. 1.).Nhận xét chung về thị trường của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm kính thuỷ tinh Qua thực tiễn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm kính thuỷ tinh trên thị trường ta thấy rằng khối lượng mua sắm là rất lớn bao phủ toàn bộ thị trường từ các cá nhân người tiêu dùng đến các tổ chức chuyên dùng. kính màu phục vụ cho sản xuất ô tô. 1..Các sản phẩm chủ yếu trên thị trường Tất cả các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng sản phẩm kính đều thuộc thành viên của Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm Xây dựng thuộc Bộ xây dựng. kính mờ.+ Công ty Kính nổi Việt. + Các sản phẩm kính trắng.. Ngoài ra còn các nhà buôn kính từ Trung Quốc.. 20 ..1-Quy mô của thị trường Thị trường sản phẩm kính thuỷ tinh (phần lớn thuộc hàng tư liệu sản xuấtsản phẩm kính xây dựng) có quy mô. Các sản phẩm kính trắng. phân phối và thực hiện một khối lượng giao dịch khổng lồ để mua bán các chủng loại hàng hoá khác nhau. kính mờ. gương soi siêu phẳng. + Các sản phẩm kính trắng. + Các nhà bán buôn các sản phẩm kính nhập khẩu từ Trung Quốc (đây là các nhà nhập lậu kính vào thị trường trong nước)..

Do số lượng khách hàng ít. khí hậu làm cho nhu cầu về các sản phẩm kính ngày càng được quan tâm.. Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế thì vấn đề đô thị hoá. nếu như trước đây công ty cung cấp và làm chủ toàn bộ thị trường thì hiện nay nó đang phải đối mặt với các sản phẩm cạnh tranh làm cho quy mô thị trường của nó chỉ còn 20%.. còn lại sản phẩm kính Việt. mát. khu dân cư luôn được coi là thị trường trọng điểm của các nhà cung ứng sản phẩm hính xây dựng. số lượng người mua ít nhưng khối lượng mua sắm lại lớn.Nhật và kính nhập lậu chiếm khoảng 80% thị trường. nhưng tầm cỡ lớn nên mối quan hệ mua-bán giữa nhà cung ứng và người tiêu thụ ở thị trường kính xây dựng thường gần gũi hơn. 21 . Các khu công nghiệp. Với các sản phẩm kính công nghiệp thì tuyệt đại bộ phận được tiêu thụ tập trung tại Hà Nội..2-Kết cấu thị trường và đặc tính của cầu Trên thị trường kính xây dựng. đẹp.. Quy mô sản phẩm kính trên toàn bộ thị trường vào khoảng 20 triệu m2/năm. Thậm trên một số ít thị trường sản phẩm luôn có số lượng đông đảo khách hàng. Đà Nẵng.. các chủ đầu tư. do đó người mua chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp xây lắp.Hồ Chí Minh. cơ quan. Sản phẩm kính chủ yếu là hàng tư liệu sản xuất phục vụ chủ yếu cho công tác xây dựng.tấm lợp. xây dựng cũng ngày càng gia tăng. song chỉ có một vài khách hàng đóng vai trò chi phối toàn bộ hoạt động mua và bán của thị trường. Theo nguồn số liệu từ công ty. Xuất phát từ đặc điểm của sản phẩm kính là: bền.-nơi mà tốc độ phát triển công nghiệp diễn ra nhanh. các doanh nghiệp thương mại chuyên môn.và các điều kiện địa lý. xí nghiệp ngày càng lớn. trong đó công ty chiếm khoảng 4 triệu m2... TP. Giữa họ luôn hình thành mối quan hệ thiện chí để duy trì làm ăn lâu dài.phục vụ thiết thực cho nhu cầu tiêu dùng của các hộ gia đình cũng có khối lượng lớn trên thị trường và có phạm vi bao phủ rộng khắp cả nước.. Thị trường các doanh nghiệp sản xuất kính có tính chất tập trung theo vùng địa lí. Vì thế quan hệ có tính chất hợp tác lâu dài trở thành yêu cầu luôn được các nhà cung ứng đặc biệt coi trọng trong các lời chào hàng. Với sự phát triển đô thị hoá như hiện nay thì nhu cầu xây dựng các công trình nhà cửa.. 2.

. 2. gương soi. tổng cầu về các sản phẩm kính ít thay đổi khi giá sản phẩm kính thay đổi. Cầu về sản phẩm kính có độ co dãn về giá cả thấp như hàng tư liệu sản xuất.Tính chất mua hàng trực tiếp . chuyên viên.Các đặc tính khác Ngoài các đặc tính cơ bản ở trên. Điều này có nghĩa là để bán được các sản phẩm kính của mình. ngoài ra còn các sản phẩm như kính trắng để bàn. hoạt động mua sắm các sản phẩm kính thường có sự tham gia của nhiều thành viên và việc mua sắm mang tính chất chuyên nghiệp. chào hàng được đào tạo tốt về nghiệp vụ bán hàng lẫn kỹ thuật.4.Cầu của thị trường sản phẩm kính xây dựng mang tính chất thứ phát hay thụ động. 2.Tính tương hỗ hay hợp tác .Những người mua sắm Do phần lớn các sản phẩm kính mang đặc điểm hàng tư liệu sản xuất.3.trên cả bình diện hàng tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng.. Trên đây là một số đặc trưng cơ bản của thị trường sản phẩm kính. các doanh nghiệp xây lắp. Nó không những mang đặc điểm của hàng công nghiệp mà còn mang đặc điểm của 22 .. kính màu.Tính cạnh tranh rất quyết liệt trên tất cả thị trường kính và cả thị trường các sản phẩm thay thế như tấm lợp. kính xây dựng là các sản phẩm công nghiệp mang đặc điểm của hàng tư liệu sản xuất chiếm phần lớn. đội ngũ nhân viên bán hàng.lại mang đặc điểm của hàng tiêu dùng một cách rõ nét. các nhà hoạt động marketing còn cần phải lưu ý tới một số đặc trưng khác của thị trường sản phẩm kính: .. Nghĩa là.. các công ty cung ứng sản phẩm phải tuyển dụng một số kỹ sư... Các sản phẩm kính có nhiều chủng loại và có nhiều thông số phức tạp với các đặc tính kỹ thuật và công dụng khác nhau. kính an toàn. Đây là số xu hướng phổ biến về sự co dãn của cầu mà các nhà làm marketing nên quan tâm. Xét trên diện sản phẩm thì các sản phẩm kính bao gồm kính trắng. Vì bản thân nó là hàng công nghiệp nên nó bắt nguồn từ cầu hàng tiêu dùng là nhu cầu của những người sử dụng sản phẩm thuộc sự quản lí của các chủ đầu tư. do vậy kéo theo số lượng và trình độ những người tham gia vào quá trình quyết định mua càng lớn và càng cao..

điều này làm cho thị trường kính trở lên phức tạp. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING Ở CÔNG TY KÍNH ĐÁP CẦU 23 . các doanh nghiệp trong thị trường này phải chú ý đến các đặc trưng của nó để có thể đưa ra một chính sách marketing phù hợp.hàng tiêu dùng. Bởi vậy.

chất lượng tốt. giá thành hạ.2.Nhà máy được thành lập năm 1990 theo quyết định số 162/ BXD-TCLĐ với tên gọi: Nhà máy kính Đáp Cầu. Ra đời trong công cuộc đổi mới nền kinh tế từ sản xuất bao cấp sang cơ chế thị trường. Công ty có chức năng sản xuất và kinh doanh các sản phẩm kính xây dựng. Từ việc sản xuất một loại sản phẩm kính tấm xây dựng. (chu kỳ từ 1993. tấm lợp và các sản phẩm thuỷ tinh khác nhau phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.1999) 24 .000 m2/năm.I . Quá trình xây dựng và phát triển của công ty có thể được chia ra thành các giai đoạn sau: 1. Ngày 30/8/1990 tổ chức lễ khánh thành công ty và chính thức nhận kế hoạch sản xuất kính tấm xây dựng của cấp trên giao cho. Để đứng vững và tồn tại trong cơ chế thị trường. (Chu kỳ sản xuất 1-từ 1990 đến 1993) .Đặc điểm chung về công ty kính Đáp Cầu 1.380.Giai đoạn1. Trong giai đoạn này công ty sản xuất chính là loại sản phẩm Kính tấm trắng xây dựng với thiết bị đồng bộ của Liên Xô với 2 máy kéo kính công suất 2.Giai đoạn 2. . Công ty là cơ sở sản xuất sản phẩm kính xây dựng và các sản phẩm kính thuỷ tinh đầu tiên ở Việt Nam. công ty đã liên tục đổi mới công nghệ để có sản lượng cao. ngày 17/4/1990 m2 kính đầu tiên được kéo lên. 1. đến nay Công ty đã có 06 sản phẩm kính các loại.Ngày 6/3/1990 thực hiện việc đốt sấy lò theo quy trình công nghệ.1.Lịch sử ra đời và phát triển của công ty kính Đáp Cầu Công ty Kính Đáp Cầu là một doanh nghiệp nhà nước (thuộc sự quản lý của Tổng Công ty Thuỷ Tinh và Gốm Xây Dựng) thành lập theo quyết định số 162/BXD-TCLĐ ngày 3/3/1990 và Quyết định số 485 / BXD-TCLĐ ngày 30/7/1994 về việc đổi tên Nhà máy Kính Đáp Cầu thành Công ty Kính Đáp Cầu. Đội ngũ cán bộ của công ty đã làm chủ công nghệ sản xuất các sản phẩm hiện có.

SP1: Kính tấm trắng xây dựng 2.Công ty đang triển khai đề án MenFít.380.. + Công ty tự chế tạo và lắp đặt thiết bị của dây chuyền sản xuất Kính mờ.Ngày 14/3/2000 công ty tiến hành đại tu lần 3 với sự tham gia của các chuyên gia và công nghệ của Nhật Bản.SP5: Kính mờ . thêm vào đó công ty từng bước đầu tư thêm các dây chuyền sản xuất mới: + Năm 1994 Công ty tiếp nhận và lắp đặt dây chuyền kính an toàn của hãng Floch Glass Torgau Cộng Hòa Liên Bang Đức. + Năm 1996 Công ty tiếp nhận và lắp đặt 2 dây chuyền sản xuất kính Gương. 25 . đầu tư xây dựng dây chuyền công nghệ sản xuất Gương soi cao cấp. Bông sợi thủy tinh.SP3: Kính phải quang 4. công ty tiếp tục sản xuất loại kính tấm xây dựng.Giai đoạn 3. + Năm 1999 Công ty tiếp nhận và quản lý Xí nghiệp Tấm lợp Từ Sơn chuyên sản xuất tấm lợp Fibrôximăng từ phía Tổng công ty chuyển giao. (Chu kỳ từ năm 2000) .000 m2 lên 3. Công ty đưa số lượng chủng loại sản phẩm chính từ 1 lên 6 loại sản phẩm: Kính tấm xây dựng.3.SP4: Kính chắn Ôtô 5. Kính phản quang.Công ty cũng đang tiến hành xây dựng dây chuyền sản xuất Gạch Granit với công suất 3 triệu m2/năm. .000m2/năm.SP2: Gương soi 3. Được sự giúp đỡ của các chuyên gia Hàn Quốc công ty đã đại tu và đưa số máy kéo kính từ 2 lên 3 máy và đưa công suất thiết kế từ 2.Theo chu kỳ thiết kế cho giai đoạn 1 thì sau 3 năm phải đại tu lại. Trong giai đoạn này.Công ty đang thực hiện tiến tới sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9002 cho 5 loại sản phẩm là: 1. tính đến chu kỳ 3. Kính mờ. Như vậy. 1.800. . + Năm 1996 Công ty tiếp nhận và lắp đặt dây chuyền sản xuất Kính phản quang.

Kính an toàn, Gương soi, Tấm lợp Fibrôximăng phục vụ cho nhu cầu sản xuất, xây dựng và tiêu dùng trong cả nước. 2- Tổng quan về năng lực sản xuất kinh doanh của công ty 2.1- Năng lực tài chính Để đánh giá năng lực tài chính của công ty, trước hết ta nghiên cứu tình hình biến động nguồn vốn qua bảng số- 2 Bản tổng kết tài sản Bảng số-2 Đầu năm 1999 Chỉ tiêu
Số tiền Tỷ trọng (%)

Đơn vị: đồng Cuối năm 1999
Số tiền Tỷ trọng (%)

A- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1. Vốn bằng tiền 2. Các khoản phải thu 3. Hàng tồn kho 4. Đầu tư ngắn hạn 5. Tài sản lưu động khác 6. Chi sự nghiệp B- Tài sản cố định và Đầu tư dài hạn 1. Tài sản cố định 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3. Đầu tư tài chính dài hạn Tổng tài sản

58 156 010 603 6 170 490 187 28 686 510 944 23 004 179 205 294 830 267 94 364 265 183 80 603 468 411 64 460 000 13 696 336 772 152 520 275 786

38,13 4,045 18,808 15,083 0,194 61,870 52,847 0,042 8,980 100

73 015 992 796 5 147 921 263 49 100 440 472 18 494 363 016 273 268 044 67 201 142 356 58 494 528 459 517 284 113 8 189 329 784 140 217 135 152

52,073 3,671 35,017 13,189 0,196 47,927 41,717 0,37 5,840

Theo Bảng cân đối kế toán, 12-1999- Công ty kính Đáp Cầu

Qua số liệu trên cho thấy tổng tài sản cuối kỳ giảm đi so với đầu kỳ là 12.303.140.6340 đồng, với số tương đối là - 8,066 %, chứng tỏ quy mô về vốn của

26

công ty bị thu hẹp. Điều này thể hiện rõ nét về sự giảm cơ sở vật chất kỹ thuật cụ thể là quy mô của tài sản cố định bị giảm đi là 22.108.939.952 đồng, với số tương đối là 14,495 %, nó có thể giải thích như là sự giảm của các máy móc cũ (thay vào đó là các trang thiết bị mới của công nghệ Nhật Bản trong quý II năm 2000). Qua bảng ta cũng thấy, tại đầu năm 1999 thì tỷ suất đầu tư của công ty là 61,870 % nhưng đến cuối kỳ năm 1999 giảm xuống chỉ còn 47,927 % cho ta thấy rằng năng lực sản xuất kinh doanh của công ty bị giảm xút. Điều này có thể giải thích như là sự chuyển các khoản đầu tư dài hạn và tài sản cố định cho đầu tư ngắn hạn, xây dựng cơ bản. Vốn bằng tiền của công ty cuối năm 1999 giảm so với đầu năm 1999 là 1.022.568.924 đồng, chiếm 0,670 % do vậy khả năng thanh toán hiện hành của công ty có thể gặp khó khăn, nguyên nhân là mặc dù hàng tồn kho giảm đi so với đầu năm là 4.509.816.189 đồng, chiếm 2,956%, nhưng các khoản phải thu lại tăng lên nhiều là 20.413.929.529 đồng, chiếm 13,384 %. Trên đây là các phân tích về tình hình tài sản của công ty trong năm qua, bảng-3 dưới đây cho ta thấy tình hình vốn của công ty. Qua bảng số-3 ta thấy tổng nguồn vốn của công ty giảm đi là 12.303.140.634 đồng, chiếm 8,06%. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng lên 13.555.462.602 đồng, chiếm 8,887%, các khoản nợ phải trả của công ty giảm đi đáng kể 25.858.603.236 đồng, chiếm 16,954% làm cho khả năng tự cân đối của công ty hiệu quả hơn, trong đó mặc dù tỷ lệ các khoản nợ khác là tăng lên nhưng bù lại nợ ngắn hạn và nợ dài hạn lại giảm đi đáng kể. Tỷ suất tự cân đối (tỷ suất tự tài trợ) của công ty đầu năm 1999 là 49,315% đến cuối năm 1999 là 63,309 % cho thấy khả năng độc lập về tài chính của công ty là tương đối tốt. Nguồn vốn của công ty giảm đi là do các khoản nợ phải trả giảm đi, trong khi đó nguồn vốn chủ sở hữu lại tăng lên, đặc biệt là lãi chưa phân phối.

27

BẢNG TỔNG HỢP NGUỒN VỐN Bảng số-3 Đầu năm 1999 Chỉ tiêu A. Nợ phải trả I – Nợ ngắn hạn II- Nợ dài hạn III- Nợ khác B. Nguồn vốn chủ sở hữu I- Nguồn vốn- Quỹ 1.Nguồn vốn kinh doanh 2.Quỹ đầu tư phát triển 3.Quỹ dự phòng tài chính 4.Lãi chưa phân phối 5.Quỹ khen thưởng phúc lợi 6.Nguồn vốn đầu tư XDCB II- Nguồn kinh phí Tổng cộng nguồn vốn 152 520 275 786 100 140 217 135 152 100 Theo Bảng cân đối kế toán- 12-1999- Công ty kính Đáp Cầu. 2 243 472 537 1,470 75 214 006 493 66 903 687 851 554 602 102 760 742 447 49,315 43,865 0,363 0,498 88 769 469 095 66 645 456 626 541 130 102 760 742 447 19 179 528 836 1 205 669 012 63,309 47,530 0,385 0,498 13,678 1,474
Số tiền Tỷ trọng (%)

Đơn vị: đồng Cuối năm 1999
Số tiền Tỷ trọng (%)

77 306 269 293 26 296 379 444 12 233 743 000 38 776 146 849 75 214 006 493

50,685 17,241 8,021 25,423 49,315

51 447 666 057 10 245 352 922 3 917 355 444 37 284 957 691 88 769 469 095

36,691 7,306 2,793 26,412 63,309

Để xem xét tình hình khả năng thanh toán của công ty, ta có bảng thu-chi như sau (bảng số- 4) Qua bảng tổng thu- chi, các khoản phải thu của khách hàng của công ty cuối năm 1999 tăng lên so với đầu năm là 20.413.929.529 đồng, chủ yếu là do các khoản trả trước cho người bán tăng lên rõ rệt, điều đó chứng tỏ khả năng kiểm soát các khoản vốn nợ của công ty là chưa tốt, làm cho việc sử dụng vốn kém hiệu quả. Nhưng ngược lại, tổng các khoản phải trả của công ty lại giảm đi 16.051.026.522 đồng, nguyên nhân là các khoản vay ngắn hạn và các khoản phải trả giảm đi, các khoản thuế phải nộp cũng giảm đi.

28

1999.Công ty kính Đáp Cầu. Phải trả nội bộ 6. khả năng thanh toán nhanh…Khả năng thanh toán hiện hành (ngắn hạn) của công ty đầu năm 1999 là 221.145% và cuối năm 99 là 712. Người mua trả tiền trước 3. Phải thu nội bộ 4. Phải thu khác 5. Phải thu của khách hàng 2. Dự phòng phải thu khó đòi Tổng cộng Các khoản phải trả 1. các con số này cho thấy tài sản lưu động của công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty.CHI Bảng số. Khả năng thanh toán nhanh (tức thời) được thể hiện qua tỷ suất thanh toán nhanh.BẢNG THU . Phải trả cán bộ công nhân viên 5. con số này cho ta thấy khả năng trang trải các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản lưu 29 . tỷ suất này là 23. Thuế và các khoản phải nộp 4. Khả năng thanh toán của công ty được biểu hiện thông qua tình hình thanh toán hiện hành.67 % cho ta thấy được khả năng thanh toán hiện hành của công ty là cao.246%.25 725 857 28 686 510 944 Đầu năm 1999 9 490 996 484 328 571 790 3 063 773 445 1 857 808 004 Cuối năm 1999 15 397 611 370 21 339 442 387 12 215 011 552 174 100 571 -25 725 857 49 100 44 473 Cuối năm 1999 995 703 145 61 305 296 398 068 730 2 683 916 938 Theo Bảng cân đối kế toán.12. Trả trước cho người bán 3.465 % và đến cuối năm là 50. Các khoản phải trả khác 7. Phải trả người bán 2. Vay ngắn hạn Tổng cộng 368 974 861 11 186 254 860 26 296 379 444 308 996 273 6 593 500 000 10 245 352 922 Đơn vị: đồng Đầu năm 1999 16 413 973 453 501 458 061 11 560 621 968 236 183 319 . Tính đầu năm 99.4 Các khoản phải thu 1.

Hiệu quả trong kinh doanh của công ty cùng các chính sách nhân lực làm cho đời sống của cán bộ công nhân viên trong công ty ngày càng được cải thiện thể hiện mức lương trung bình của mỗi CBCNV là: > 1.756. Qua đó cho ta thấy tình hình tài chính của công ty chưa thật khả quan do quản lý và sử dụng nguồn vốn chưa thật hiệu qủa. Trong 10 năm đã có 485 sáng kiến giá trị làm lợi hơn 6. trong đó có 03 sáng kiến được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo. tổ đội.Công ty hàng năm có phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo. . từ chỗ có 25 cán bộ công nhân viên của ban kiến thiết và Ban chuẩn bị sản xuất năm 1975 đã phát triển qua các năm như sau: Năm 1990 nhà máy có 560 người qua quá trình phát triển hiện nay công ty có 864 người.000.động quay vòng nhanh là yếu và đến cuối năm mới chỉ đảm bảo được trên 50%. các khoản phải thu lại tăng lên. . phân xưởng.2. Từ bảng phân tích cơ cấu nguồn nhân lực của công ty ta thấy số người có trình độ đại học chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số nguồn nhân lực của công ty. nguồn này lại chủ yếu tập trung làm các công việc lãnh đạo các phòng ban.Ngoài ra trong từng chu kỳ sản xuất công ty có sự trợ giúp của các chuyên gia kỹ thuật người Liên Xô cũ.Năng lực quản lý nguồn nhân lực Do đặc điểm là một doanh nghiệp cần có nguồn nhân lực lớn và đội ngũ cán bộ và nhân viên sản xuất có tay nghề cao. 2. .000 đồng. . phát huy sáng kiến ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên. nguyên nhân cơ bản là do hàng tồn kho còn nhiều. Hàn Quốc và Nhật Bản. 30 . Công ty cho 162 cán bộ đi thực tập nâng cao trình độ tay nghề tại Liên Xô và Hàn Quốc. nâng cao năng suất của máy móc thiết bị.Sự phân bổ chất lượng lao động và lực lượng lao động trong các bộ phận sản xuất được thể hiện trong Phụ lục-1. Công ty Kính Đáp Cầu đã liên tục phát triển và mở rộng nguồn nhân lực qua các năm.655.000 đ/ tháng.4). trong đó có 227 nữ. Điều này được thể hiện rõ trong bảng phụ lục phát triển nguồn nhân lực của công ty và cơ cầu nguồn nhân lực của công ty (Phụ lục 3. Trên đây là khái quát chung về tình hình tài chính của công ty.

Nhiệm 31 . Tính đến tháng 12 năm 1999 thì tổng nguyên giá TSCĐ của công ty là: 172.000đ. 2. 2. hiệu quả về công việc và chất lượng sản phẩm.Và muốn có như vậy thì công ty phải cân đối lại và bổ xung hợp lý nguồn nhân lực.086.725. thể hiện quy mô thì lớn nhưng chất lượng và sự phân bố lực lượng lao động còn chưa hợp lý. trong đó thì cán bộ làm công tác chuyên môn chỉ có 13 người gồm 8 trung cấp và 5 sơ cấp. 1 trung cấp. công ty đã mạnh rạn đổi mới công nghệ từ đầu quý I năm 2000 với công nghệ kéo kính ngang của Nhật Bản. nó chỉ là một chức năng của phòng Kỹ thuật và phòng KCS. tổ đội sản xuất và khâu tiêu thụ. Thấy được hiệu quả sản xuất chưa cao.8 triệu m2/năm. Điều này rất quan trọng đối với công ty vì nguồn nhân lực cũng là một nguồn vô cùng quan trọng trong sản xuất và là chỗ đứng của công ty trên thị trường. trong công tác quản lí chi phí sản xuất. nhằm nghiên cứu và phát triển sản phẩm phục vụ cho qúa trình sản xuất và kinh doanh của công ty. điển hình là cán bộ làm khoa học kỹ thuật có 6 người trong đó có 5 đại học.4. cạnh tranh trên thị trường càng quyết liệt.0 triệu m2/năm. với công suất thiết kế lên đến 4. Từ khi bắt đầu sản xuất.Nhìn lại một cách tổng quát thì nguồn nhân lực của công ty nói chung còn chưa đạt hiệu quả.8 triệu m2 /năm. nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm so với các sản phẩm trước đây đã áp dụng công nghệ kéo đứng.phát triển ở công ty không có phòng ban riêng. phục vụ phần lớn cho nghành xây dựng. tập trung toàn bộ tại các phòng ban như phòng KCS. đòi hỏi công ty phải có một kết cấu công nghệ tương đối lớn bao gồm trong các phân xưởng.3.Năng lực công nghệ Công ty là một doanh nghiệp sản xuất có quy mô lớn các sản phẩm là các sản phẩm công nghiệp. ngoài ra còn cho nhu cầu tiêu dùng. tổ đội là không có. sau này được cải tiến của công nghệ Hàn Quốc tăng chu kỳ sản xuất từ 3 năm trước đây thành 5 năm và công suất tăng lên 3. Do vậy.phát triển Bộ phận nghiên cứu. do đó cán bộ có trình độ đại học tại các phân xưởng.Năng lực nghiên cứu. để tiến tới công ty thực hiện áp dụng mô hình IS 9002 cho các sản phẩm của mình. công nghệ của công ty được trang bị theo công nghệ Liên Xô với công suất 2. phòng Kỹ thuật. điều đó có thể sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất.

Phòng Kỹ thuật: Là phòng tham mưu chính về mọi hoạt động sản xuất của công ty. Kiểm tra hệ số công suất của các lò máy sản xuất.. Thực hiện công tác thiết kế. giai đoạn sản xuất. chu kỳ. cung cấp vật tư. vật liệu mua vào cho quá trình sản xuất.. Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra (các loại kính). tình trạng máy móc.vụ của bộ phận này chủ yếu là kiểm định hệ số chất lượng các hàng nhập đầu vào (các sản phẩm đầu vào mà trong nước không có công ty phải nhập). 2. Năng lực lãnh đạo của công ty được thể hiện trong Phụ lục . Nhận nhiệm vụ từ cấp trên và chỉ đạo thực hiện các quyết định. đúng thời hạn cho hoạt động sản xuất. Hướng cho công ty đi đúng con đường của nó. các nguyên liệu. tổ đội. .Năng lực tổ chức Là một yếu tố không thể thiếu được trong bất kỳ một công ty nào. 32 .5. mẫu mã mới cho các sản phẩm. đề xuất các đề án kinh tế. Việc nghiên cứu các sản phẩm mới. nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất cho hiệu quả trong công ty chưa thực sự được chú trọng. . Đề ra các kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua việc phân tích tài chính.Phòng Kế hoạch: Là phòng tham mưu chính về mọi hoạt động sản xuất của công ty.chi. . chỉ thị của cấp trên. Thực hiện các chính sách tiền lương.Phòng Vật tư: Thực hiện vận tải. . tổ đội sản xuất. phân xưởng. xây dựng lên các kế hoạch sản xuất cho từng năm.. cố vấn kỹ thuật cho các phân xưởng.kỹ thuật.2 . năng lực lãnh đạo sẽ giúp công ty vượt qua mọi khó khăn trong quá trình sản xuất và kinh doanh. đảm bảo an toàn lao động và sử dụng sản phẩm.Phòng Tổ chức -lao động: Có nhiệm vụ bố trí và tuyển dụng nguồn nhân lực. Bộ phận tham mưu sản xuất kinh doanh gồm có 10 phòng ban. thiết bị sản xuất.Giám đốc công ty: là người lãnh đạo toàn bộ công ty. .Phòng Kế toán-Tài chính: Thực hiện theo dõi việc thu. Giúp việc cho giám đốc là các phó giám đốc. điều động và quản lý nguồn nhân lực cho từng phòng ban. thưởng và phúc lợi cho người lao động. hạch toán và kiểm tra đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

giúp các nhà lãnh đạo có thể nắm 33 . + Xây dựng chính sách giá cả và tiêu thụ hàng hoá: Phối hợp với các phòng ban có liên quan xây dựng chính sách giá cho từng loại sản phẩm trình lên Tổng công ty. quy cách của sản phẩm.6 . Quản lý và chịu trách nhiệm việc bán hàng của các đại lý tiêu thụ sản phẩm và cửa hàng giới thiệu sản phẩm. bông thuỷ tinh và các sản phẩm thuỷ tinh khác). các nghệ thuật làm cho quá trình sản xuất phù hợp với nhu cầu và đạt hiệu quả kinh tế cao. nó có vai trò trong việc xử lý các đơn đặt hàng và ký kết hợp đồng. Ngoài ra còn làm công tác tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm của công ty.Phòng Kinh doanh: Là phòng nghiệp vụ giúp giám đốc công ty nghiên cứu các quy luật cung cầu trên thị trường và hệ thống các phương pháp. đến chất lượng sản phẩm (cụ thể là các sản phẩm của công ty đang sản xuất: kính tấm xây dựng. 2. Chịu trách nhiệm tiêu thụ toàn bộ sản phẩm hàng hoá mà công ty sản xuất ra.. các thông số. + Làm nhiệm vụ xuất nhập khẩu các loại hàng hoá và vật tư phục vụ cho ngành kính (nếu được Nhà nước cho phép).Phòng KCS: Tham mưu cho công ty trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu vào cũng như đầu ra. kính gương.Phòng XDCB: Thực hiện trang bị cơ sở hạ tầng sản xuất. khu sản xuất hiệu quả cho công ty. Phòng Kinh doanh có các nhiệm vụ sau đây: + Khảo sát thị trường: Giúp giám đốc công ty có được các thông tin về tổng số cung và cầu. . quan hệ cung. các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường mua và bán. kính phản quang. + Nghiên cứu thị trường: Chịu trách nhiệm nghiên cứu chiến lược sản phẩm và chiến lược thị trường giúp cho Giám đốc công ty có những quyết định kịp thời trong từng giai đoạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. cơ cấu của cung và cầu. + Quảng cáo và bán hàng: Chịu trách nhiệm thông tin quảng cáo các loại sản phẩm công ty sản xuất theo từng thời kỳ nhất định.Năng lực thông tin Năng lực thông tin cũng rất quan trọng đối với công ty. .cầu đối với từng loại hàng hoá. kính an toàn.

bắt thông tin trong một diện rộng như: giúp công ty nhận biết được nhu cầu và khả năng thanh toán của khách hàng. nó chỉ mới dừng lại ở mức là lưu trữ các thông tin.mix của công ty trong các năm qua.…Đặc biệt công ty đã thiết lập mạng máy tính cục bộ (mạng LAN) phục vụ cho việc quản lý thông tin ở các phòng ban. Nó giúp ta nắm được khái quát nguồn lực của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh. các quyết định đến các phòng ban. hệ số an toàn. nên các thuộc tính về chất lượng sản phẩm được công ty quan tâm như là độ bền.Chính sách sản phẩm Chính sách sản phẩm được công ty rất coi trọng.1. II. đảm bảo đúng thiết kế kỹ thuật và phù hợp trong điều kiện từng vùng để có thể phát huy được các ưu điểm của nó. Chính sách sản phẩm của công ty áp dụng cho các sản phẩm của mình là: + Các quyết định về chất lượng sản phẩm + Các quyết định về chủng loại và danh mục sản phẩm + Quyết định về dịch vụ khách hàng 1.Tình hình thực hiện chiến lược Marketing-mix trong hoạt động kinh doanh mở rộng thị trường của công ty Kính Đáp Cầu 1. Trên đây là thực trạng năng lực của công ty kính Đáp Cầu trong quá trình xây dựng và phát triển. văn bản. Hiện nay công ty đang sản xuất và kinh doanh 6 loại sản phẩm kính chính. nâng 34 . Vì các sản phẩm của công ty các là sản phẩm trong ngành xây dựng là chủ yếu. ngoài ra còn các sản phẩm khác.Quyết định về chất lượng sản phẩm Chất lượng sản phẩm được coi là quyết định hàng đầu trong chính sách sản phẩm. tuổi thọ của sản phẩm. thông tin trong nội bộ doanh nghiệp. Trong các năm qua sản phẩm của công ty được cải tiến. mặc dù vậy thì hệ thống thông tin này chưa được khai thác triệt để vì năng lực của lực lượng lao động có hạn. là vấn đề sống còn trong hoạt động kinh doanh. nó quyết định đến các hoạt động của các bộ phận khác và bảo đảm cho việc kinh doanh đi đúng hướng. chứng từ. bởi vì đây là yếu tố quan trọng nhất trong chiến lược Marketing. nâng cao không ngừng về chất lượng thông qua việc cải tiến công nghệ nhập từ nước ngoài.được thực hiện qua một hệ thống các văn bản. trong đó kính tấm xây dựng là chủ yếu.

740 7.836 Doanh thu 1000đ 1998 92.889 30.025 22.030.694 739.007 742.309.071 150.766. (Bảng-5) Nhìn vào số liệu bảng-5 cho ta thấy sản lượng tiêu thụ và doanh thu của các sản phẩm có xu hướng giảm dần.937 44.019. đến nay công ty chỉ sản xuất sản phẩm loại A.074 27.312 728.556 3.790.733 4.368.130 9.453 1999 3.130 736.304 .823 146. Các phẩm chất chất lượng sản phẩm được công ty đánh giá qua các sản phẩm cụ thể.520 5.cao chất lượng đầu vào.966 3.393.456. Điều này được thể hiện trong bảng Doanh thu về sản lượng kính trong các năm qua. sản phẩm của công ty cũng đã đạt được tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao.346 1999 88.012 3. được khách hàng trong nước chấp nhận.743 (m2) 1999 4. Các sản phẩm của công ty sản xuất ra được chia ra làm hai loại chính là: Loại A và Loại B.766 6.295 520. Chính tiêu chuẩn chất lượng được đặt lên hàng đầu nên công ty hàng năm đạt mức tăng trưởng sản lượng sản phẩm tương đối cao.355.322 39.969 138. Để thấy được chi tiết xu hướng giảm này ta sẽ xem xét xu hướng biến động của sản phẩm kính xây dựng là một sản phẩm chủ chốt của công ty qua Bảng phụ lục-6 Bảng-5 BẢNG BÁO CÁO DANH THU CỦA CÁC SẢN PHẨM Sản lượng sản xuất Chủng loại 1998 Kính tấm XD Kính mờ Gương Kính phản quang Kính an toàn 35 Tiêu thụ (m2) 1998 3760. Nếu như trước đây công ty sử dụng cả hai loại sản phẩm trên thì sản phẩm Loại B rất khó tiêu thụ.730. các sản phẩm kém phẩm chất công ty không đưa sang Loại B mà thực hiện phun kính làm sản phẩm kính mờ.694.648 489.148 28.688 132.834 3. (được thể hiện qua bảng phụ lục 5 đánh giá chất lượng các sản phẩm) Nói chung chất lượng sản phẩm của công ty trong các năm vừa qua là tương đối đồng đều và tốt.

2. kính có độ bọt. độ phản xạ bị cong. cụ thể là các nỗ lực marketing chưa cao cũng sẽ ảnh hưởng tới việc tiêu thụ sản phẩm. + Sự kiểm định chất lượng sản phẩm đầu vào chưa tốt.Tổng - - - - 129. Điều này được thể hiện trong bảng Doanh thu của sản phẩm kính tấm xây dựng và Bảng báo cáo doanh thu của các sản phẩm. các kỹ sư là còn ít so với yêu cầu. đã hết chu kỳ 5 năm của nó. do vậy mà chất lượng kính không được phẳng. Cụ thể các lò kéo kính của công ty đã cũ và có vết nứt. chiếm đa số trong cơ cấu sản phẩm của công ty và đây cũng là sản phẩm lâu đời nhất. năng suất không cao.12. công nghệ kéo đứng này làm cho sản phẩm kính không được phẳng. có thể là công nghệ đã cũ nên năng suất máy không cao. doanh thu sản phẩm tăng lên trong các năm.730. 36 . Ngoài ra còn có thể do công tác tiêu thụ chưa tốt. đây là một vấn đề mà công ty cần xem xét. tỷ lệ người lao động có trình độ Đại học. Tuy nhiên chất lượng sản phẩm của công ty vẫn còn hạn chế và chưa ổn định do một số nguyên nhân sau: + Các thiết bị máy móc đã cũ. 1.000 Theo nguồn: Bảng doanh thu sản phẩm kính.Quyết định về chủng loại và danh mục sản phẩm Về chủng loại và danh mục sản phẩm thì công ty có một chủng loại đa dạng về các sản phẩm kính phục vụ cho xây dựng và tiêu dùng. điều này có thể do nhiều nguyên nhân: sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt.công ty kính Đáp Cầu.011 135. sùi. rơi vào thời kỳ kém hiệu quả và cần được nâng cấp sửa chữa thay thế.000. Hơn nữa trình độ quản lý các cấp chưa thực sự tốt.1999. chưa có sự kiểm tra chặt chẽ về chất lượng sản phẩm làm cho sản phẩm vẫn còn có sản phẩm loại B. Song xu hướng này lại chững lại trong năm 1999. + Trình độ chuyên môn của công nhân công ty không cao và đồng đều. Qua bảng phụ lục Doanh thu sản lượng sản phẩm kính tấm ta thấy. đây là do công nghệ kéo kính đã lạc hậu. như đã trình bày ở phần II. Trong đó thì sản phẩm kính tấm xây dựng là chủ yếu. chất lượng sản phẩm không còn tốt như trước. quan tâm và cũng là vấn đề của bộ phận marketing của công ty. có độ sóng.

Kính tấm xây dựng 2. . có chiều dầy từ 4 đến 8 mm 3. tàu..Có 2 loại : Gương soi ( gương phẳng ). màu lục..Sản phẩm có nhiều loại kính cong.Chiều dày của gương Đáp cầu từ 2 ÷ 7mm. 2.Kính mờ được sản xuất từ các loại kính tấm xây dựng (theo TC: 14 – 97) . kính bàn. tủ. Kính an toàn BẢNG DANH MỤC SẢN PHẨM Các đặc tính .… . Danh mục sản phẩm của công ty đang kinh doanh được thể hiện trong bảng Danh mục hàng hoá (Bảng-6) Bảng.. . thông thường là 2000 x 1300mm. 5.. màu trà (nâu).Kính phản quang có chiều dày từ (4 ÷ 8)mm. .Gương Đáp cầu có kích thước lớn nhất là 2000 x 1500mm..Kính mờ Đáp cầu được làm mờ 1 mặt.Chúng ta có thể chia sản phẩm của công ty thành hai mảng: Thứ nhất. 3 . Gương trang trí (Gương phản chiếu). Thứ hai. Kính mờ . 37 . đó có thể gọi là các sản phẩm công nghiệp. 7 . 1200*400 .6 Tên sản phẩm 1. Sản phẩm kính phục vụ cho việc xây dựng và các thiết bị cho ôtô. . nhà cao tầng. bằng cách phun cát áp lực cao lên bề mặt Kính... Ngoài ra tuỳ theo yêu cầu của khách hàng Gương Đáp cầu có thể có các kích thước khác nhau.Kính phản quang Đáp cầu có nhiều màu: Màu bạc.của ra vào.5 . Gương soi .Sử dụng rộng rãi cho các phương tiên giao thông vận tải: kính ôtô. 6 .v.Chiều dầy : 2. . 5 . Sản phẩm kính phục vụ cho tiêu dùng như kính gương. tàu hoả.. kính phẳng.. 600*400 .v. trắng hoặc màu.Kích thước : 500*400 . 4 . Sản phẩm kính phản quang 4... màu vàng.

Nhưng sản phẩm này lại có xu hướng giảm xuống trong năm qua. đảm bảo cho các hợp đồng của khách hàng được thuận tiện. với quyết định này thì công ty đang thực hiện phát triển danh mục sản phẩm theo cả hai phía để thâm nhập sâu vào thị trường và phát triển thị trường. do đó dịch vụ khách hàng là tối quan trọng trong chính sách bán hàng. Với doanh thu và quy mô của các sản phẩm thì sản phẩm kính tấm xây dựng vẫn là sản phẩm chủ chốt trong danh mục sản phẩm của công ty và nó được phát triển trên toàn bộ thị trường.6.. có độ bền cao..Quyết định về dịch vụ khách hàng Các sản phẩm của công ty chủ yếu là các sản phẩm công nghiệp.Công ty kính Đáp Cầu Ta thấy rằng danh mục sản phẩm của công ty có chiều rộng và chiều sâu có liên quan với nhau.. quy mô vốn đầu tư của công ty. công ty cũng có đội xe vận tải phục vụ cho 38 . nó phục vụ cho các sản phẩm có liên quan với nhau. tấm trần. * Quyết định thời gian giao hàng Thời gian giao hàng là rất quan trọng đối với các sản phẩm mà công ty đang kinh doanh.. điều này cũng có thể do công nghệ. sự sáng tạo của bộ phận marketing và các bộ phận khác. dùng làm vật bảo quản các đường ống. các sản phẩm xây dựng. tấm tường. Nguồn tổng hợp -12. Bông thuỷ tinh 7. Nhận thức được điều này công ty đã thực hiện giao hàng rất đúng thời điểm. bao gồm các kích cỡ khác nhau phục vụ cho nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên. mức độ đa dạng về sản phẩm của công ty còn kém của đối thủ cạnh tranh (kính nổi Việt Nhật). với danh mục và chủng loại sản phẩm như trên thì công ty nên tập trung nỗ lực vào sản phẩm kính nào là chủ yếu và phát triển trên thị trường nào là các vấn đề mà công ty phải giải quyết.. Có tấm qtc và tấm úp nóc. Mặc dù vậy. Vì đây là các sản phẩm chủ yếu là xây dựng nên nó có sự ảnh hưởng lớn đến giá trị kinh doanh nếu có sự sai lệch về thời gian. Như vậy.3. 1. nếu như trước đây công ty chỉ kinh doanh sản phẩm kính tấm xây dựng là chủ yếu thì nay công ty đa dạng hoá sản phẩm gồm 6 loại sản phẩm. Danh mục sản phẩm của công ty ngày càng được phát triển. Tấm lợp kim loại Fibrô ximăng Là các sản phẩm cách điện tốt.1999. trong đó thì quyết định về thời gian giao hàng là quan trọng nhất.

hướng dẫn sử dụng khách hàng Dịch vụ vận chuyển hàng hoá Dịch vụ tài chính: trả góp của khách hàng. tấm lợp. từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất và chất lượng dịch vụ khách hàng để nâng cao khả năng canh tranh của sản phẩm. * Các dịch vụ khác Dịch vụ khách hàng rất quan trọng. là hai vũ khí cạnh tranh chính của công ty. Ngoài ra. Mặc dù công ty định hướng hoạt động theo nhu cầu thị trường.. Việc định giá của công ty vẫn dựa trên cơ sở chi phí và phải có lãi. trên cả bình diện chất lượng và công dụng.. 2.. điều này đã tạo ra uy tín trong việc nâng cao hình ảnh cho công ty.mix.các hợp đồng chuyên chở riêng. nó tạo cho công ty lợi thế cạnh tranh và uy tín trên thị trường.Chính sách giá cả Là một yếu tố cạnh tranh của công ty trong hoạt động kinh doanh. Giá cả sản phẩm = Chi phí sản xuất + Lợi nhuận Khi thực hiện chính sách giá cả thì công ty xem xét các vấn đề sau: * Mục tiêu định giá Mục tiêu định giá của công ty xuất phát từ chiến lược chung của công ty và có mối quan hệ với các chính sách bộ phận trong Marketing. 39 . bóng và công dụng của nó. Như vậy với chính sách sản phẩm công ty từng bước đổi mới sản phẩm và sản phẩm mới hay đa dạng hoá sản phẩm. sản xuất theo nhu cầu thị trường. chính sách sản phẩm của công ty cũng phải đương đầu với các sản phẩm đang cạnh tranh trên thị trường. Ngoài dịch vụ về thời gian giao hàng thì công ty còn phải thực hiện các dịch vụ khác với khách hàng như: Dịch vụ tư vấn. nhưng trên thực tế nghiên cứu công ty cho thấy các sản phẩm đó không thể cạnh tranh với kính hay có thể thay kính được vì do độ bền. Chi phí là một yếu tố trong giá cả của công ty và là nhân tố cạnh tranh chủ yếu của giá. Chính sách giá cả cùng với chính sách sản phẩm. đó là các sản phẩm thay thế: nhựa phócmêca. đặc biệt là chất lượng sản phẩm.

40 . đấu thầu xây dựng. * Xác định giá thành sản phẩm Mục tiêu cuối cùng của công ty là phải định giá như thế nào để công ty bán được sản phẩm của mình và đạt được mục tiêu lợi nhuận. Cầu về các sản phẩm của công ty rất đa dạng. mô hình tổ chức sản xuất chưa phù hợp. công ty có lợi thế trong hầu hết các sản phẩm đầu vào và có chính sách quan hệ tốt. nên sản phẩm đầu vào có giá rẻ giúp công ty có thể đạt được mục tiêu chi phí đầu vào của sản phẩm. Nhưng điều khó khăn của công ty là chất lượng lao động cùng máy móc còn chưa cao. Trong chính sách giá công ty vẫn chưa xuất phát từ nhu cầu của khách hàng hay quy mô cầu ước tính để định giá mà vẫn dựa vào chi phí và giá của năm trước là chủ yếu.Do chiến lược chung của công ty là thâm nhập và mở rộng thị trường. Việc ước lượng cầu và độ co dãn của cầu chỉ mang tính chất chủ quan. mà cụ thể là của bộ phận marketing trong quá trình định giá.. sự biến đổi của thị trường và các nhân tố ảnh hưởng khác cũng có thể tác động đến tổng cầu và việc định giá của công ty và nó thay đổi qua từng thời kỳ sản xuất. các xưởng sản xuất ôtô. Nó cũng là một hạn chế của công ty. do vậy mà cùng với chính sách sản phẩm là có chất lượng cao. Với chiến lược giá trung bình. thì chính sách giá cả cũng phải hợp lý.Để định giá có hiệu quả công ty giải quyết hai vấn đề là xác định được tổng cầu và hệ số co dãn của nó trên thị trường. muốn có được lợi nhuận thì giá thành sản phẩm phải thấp.. Họ là các cơ quan xây dựng. Bởi vậy.. Trên thực tế. mục tiêu định giá của công ty là đưa ra thị trường một mức giá trung bình. Do vậy nỗ lực của công ty để có giá thành thấp là hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh. thực hiện cạnh tranh về giá. còn để lãng phí. Mặc dù vậy trên thực tế. Và hiện nay công ty đang áp dụng biểu giá và thực hiện định giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh từ 1000.2000 đồng/m2. các công trình nhà cao tầng. các hộ giá đình nhỏ. một mức giá cả trung bình sẽ đảm bảo sự cạnh tranh cho công ty. do đó dẫn đến việc thực hiện chiến lược này chưa có hiệu quả. * Xác định nhu cầu về sản phẩm Việc xác định giá có liên quan đến nhu cầu về sản phẩm hàng hoá của khách hàng. từ các tổ chức sản xuất đến các hộ gia đình. cảm nhận.

.…của Nhà nước làm cho mức giá cả sản phẩm của công ty trong các năm qua là tương đối ổn định. mà công ty chủ yếu định giá dựa vào chi phí và lợi nhuận dự kiến. 41 . Việc định giá theo giá trị cảm nhận của khách hàng là không thể và đó chỉ là yếu tố để công ty điều chỉnh giá..và việc định giá của công ty không phân biệt cho các khu vực địa lý khác nhau. * Quản lý giá Việc quản lý giá là theo sự quản lý giá của cấp trên tức là phía Tổng công ty. Do đó việc định giá của công ty là dựa vào phương pháp cộng lãi vào chi phí. thể hiện qua các năm trong bảng giá. theo bảng giá sản phẩm cho ta thấy giá không có xu hướng giảm mà còn có xu hướng tăng lên là do: + Việc kiểm tra. (Phụ lục..7) . tay nghề của người lao động không cao. xu hướng biến động giá của nguyên liệu đầu vào. còn gây lên nhiều lãng phí và hao hụt. + Máy móc đã cũ dẫn đến năng suất thấp..Mặc dù vậy. kiểm soát định mức nguyên vật liệu đầu vào chưa có kế hoạch. mặc dù vậy thì công việc định giá vẫn do công ty đảm nhận. bảo hộ.. Sự quản lý giá của tổng công ty và các chính sách chống nhập lậu. thị trường tiêu thụ năm trước.Giá thành sản phẩm của công ty được tính như sau: Giá thành sản phẩm Chi phí đầu kỳ Chi phí nguyên tiếp Chi phi trực tiếp Chi phí chung Chi phí cuối kỳ = dở dang + vật liệu trực + nhân công + sản xuất + dở dang * Phương pháp định giá sản phẩm của công ty Do từ trước đến nay ở thị trường trong nước sản phẩm của công ty là duy nhất. các quy định về định giá của Tổng công ty. Giá dự = Chi phí sản xuất Kiến đơn vị sản phẩm + Lãi dự kiến Ngoài ra khi định giá. ở đây có sự phối hợp giữa bộ phận marketing và bộ phận kế toán để thực hiện việc định giá cho công ty. nên việc định giá cạnh tranh là không được áp dụng. công ty còn tính đến các yếu tố như: giá cả năm trước. đóng góp vào doanh thu tiêu thụ ổn định. thời gian chết nhiều.

nhưng thị phần chỉ chiếm 20 % tổng thị phần trong nước. 3. đây là một thiếu xót của công ty trong việc tìm ra được một chính sách giá cả hợp lý trên cơ sở nhu cầu của khách hàng và các yếu tố của thị trường. công ty cũng có đội ngũ bán hàng cá nhân trực tiếp của mình. TP.+ Phương pháp định giá chưa hợp lý. vẫn chỉ dựa vào định mức chi phí để định giá. và các yếu tố của nó.Hồ Chí Minh và Đã Nẵng. Trong đó thị trường chính vẫn là ba thành phố lớn là: Hà Nội.Chính sách phân phối Hiện nay công ty có một hệ thống phân phối rộng khắp cả nước. Và cơ cấu của thị trường như sau: Miền Bắc: 35% Miền Trung: 15% Miền Nam : 50% Miền nam (50%) Miền Bắc (35%) Miền Trung (15%) Trong một vài năm gần đây thì hai trị trường Miền Bắc và Miền Nam có xu hướng tương đương nhau: khoảng 40. thị trường. mà không có sự nghiên cứu về cầu. Hệ thống phân phối của công ty được thể hiện trong sơ đồ dưới đây: Sơ đồ phân phối của công ty Công ty Phòng Kinh Doanh 42 .45% Công ty có 3 chi nhánh. hơn 100 đại lý được phân phối rộng khắp các tỉnh thành.

Như vậy. Sự quản lý hệ thống phân phối vẫn còn thiết xót. Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Được sự hỗ trợ từ phía nhà nước qua các chính sách bảo hộ cấm nhập khẩu.Chính sách xúc tiến hỗn hợp Trong các giai đoạn trước đây công ty là một nhà máy duy nhất tại Việt Nam sản xuất các loại kính xây dựng và tiêu dùng. Đối với đội ngũ bán hàng cá nhân thì công ty thực hiện theo chế độ hoa hồng và thưởng. Trung tâm của hệ thống phân phối (phòng kinh doanh) là bộ phận quản lý mọi hoạt động của các chi nhánh và các đại lý trong toàn quốc. chính sách chống nhập lậu (từ Trung Quốc) công ty đã thực hiện tiêu thụ độc quyền tại Việt Nam. trong một vài năm trở 43 . Trong khi đó. mạng lưới phân phối vẫn tập trung chủ yếu tại 3 tỉnh thành phố lớn là Hà Nội.. Do vậy hoạt động xúc tiến khuếch trương không được trú trọng nhiều. công ty cũng thực hiện việc hỗ trợ giá cho họ bằng các biện pháp mà chủ yếu là chi phí vận chuyển. việc quản lý hệ thống phân phối của công ty là tương đối chặt chẽ.5%. Chính sách đối với những thành viên trong kênh chưa hợp lý để có thể kích thích họ trong việc tiêu thụ sản phẩm. Mức chiết khấu cho các đại lý đều là 0. chính sách phân phối của công ty chưa thật sự hiệu quả. Mặc dù vậy.5%. 4. việc niêm yết giá được quản lý chặt tránh hiện tượng hụt giá hoặc phá giá.Các chi nhánh Cửa hàng giới thiệu sản phẩm Đội ngũ bán hàng của công ty Hà Nội Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh Đại lý … . Công ty thực hiện niêm yết giá và chỉ thực hiện 1 mức giá cho mỗi sản phẩm tại mọi địa điểm bán hàng và thực hiện chính sách chiết khấu cho các chi nhánh và đại lý là 0.

các hoạt động quảng cáo còn diễn ra lẻ tẻ. + Thực hiện các đơn đặt hàng tại công ty thông qua Fax. Đài....) theo từng chu kỳ để quảng cáo cho các sản phẩm của mình. đây là một hoạt động có tính chất khuếch trương lớn. Mặc dù vậy thì hoạt động xúc tiến hỗn hợp của công ty vẫn chưa thực sự phát huy được hiệu quả và việc hoạch định ngân sách cho quảng cáo là chưa có và ổn định. Báo. giúp cho các sản phẩm mới của công ty nhanh chóng đến được với khách hàng. Nhưng cho đến nay. Các chính sách khuếch trương của công ty bao gồm: + Các chương trình quảng cáo: qua TV.. cùng với sự phát 44 . việc sản xuất và phân phối theo cơ chế quản lý tập trung bao cấp. bài phóng sự.. III. + Các dịch vụ giới thiệu sản phẩm: giải đáp sản phẩm tại Cửa hàng giới thiệu sản phẩm. dán biển quảng cáo trên những tấm kính lớn. + Các chính sách hỗ trợ hay khuyến khích cho khách hàng như: cho khách hàng nợ nhưng phải có thế chấp (vì đây là sản phẩm công nghiệp có giá trị lớn) nó sẽ giúp thuận lợi cho khách hàng trong việc thanh toán. Giấy đặt hàng. + Giới thiệu sản phẩm thông qua đội ngũ bán hàng của công ty... ĐT.lại đây công ty cũng thực hiện các biện pháp quảng cáo trên các phương tiện truyền thông (TV.. Báo. do chất lượng sản phẩm tương đối ổn định làm tăng uy tín đối với khách hàng cho nên các sản phẩm mà công ty bán ra được khách hàng chấp nhận cho dán mác sản phẩm và treo biển quảng cáo trên các sản phẩm. phóng sự. do đó vai trò của marketing là không quan trọng và hầu như không được áp dụng.. tham gia các hội chợ triển lãm.. Chẳng hạn như những tòa nhà xây dựng lớn của khách hàng công ty được treo. do vậy sự cạnh tranh trong ngành là không cao..Những tồn tại và nguyên nhân hạn chế của việc ứng dụng marketing trong chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Là một doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam sản xuất các sản phẩm kính trước đây. không mang tính chu kỳ. + Đặc biệt là trong những năm gần đây. nhưng các hoạt động này không đồng đều. Cơ chế thị trường và sự cạnh tranh làm cho công ty đã chú trọng dần đến chính sách này.

điều đó cho thấy công ty đang đứng trước nguy cơ giảm thị trường. bổ trợ kinh doanh chỉ diễn ra bột phát. các hoạt động khuếch trương.triển của kinh tế thị trường. 1. theo từng chu kỳ riêng biệt. nhìn vào Bảng kết quả kinh doanh của các sản phẩm kính cho ta thấy sản lượng và doanh thu tiêu thụ có xu hướng giảm đi. kiểm soát hoạt động thị trường cũng bị hạn chế. Song bên cạnh đó việc ứng dụng chính sách marketing vẫn còn nhiều thiếu xót. việc kiểm tra.Một vấn đề nữa mà cũng là vấn đề tồn tại không nhỏ trong việc áp dụng marketing đó là công ty làm marketing nhưng cán bộ hiểu biết về marketing. điều kiện riêng của công ty. muốn thực hiện bao phủ thị trường thì ngoài việc đổi mới công nghệ. công tác cán bộ và kế hoạch.Mặc dù công ty đã bao phủ được phần lớn thị trường. nhưng ở công ty việc đưa ra một quỹ cho hoạt động marketing lại không có.Những tồn tại của việc ứng dụng Marketing trong phát triển mở rộng thị trường của công ty Công ty đã có định hướng đúng đắn trong chính sách kinh doanh chung và chính sách Marketing. . năng lực chuyên môn marketing lại hầu như không có. kết quả sản xuất kinh doanh tương đối ổn định và đạt được mục tiêu kinh doanh. song công ty chỉ chiếm 20% quy mô của toàn bộ thị trường. Điều đó dẫn đến việc hoạch định chiến lược marketing bị hạn chế. điều này đòi hỏi công ty phải nhận thức được tầm quan trọng của marketing và công ty đã có ứng dụng vào sản xuất kinh doanh của mình trong những năm qua. Song nó vẫn còn nhiều tồn tại về nền móng cho việc áp dụng marketing như là môi trường tổ chức nội bộ. Việc áp dụng marketing vào kinh doanh đã đem lại cho công ty những kết quả khả quan. các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài cạnh tranh nhau quyết liệt. . . các hoạt động hỗ trợ marketing. Công cụ làm vũ khí cạnh tranh của công ty vẫn là chất lượng sản phẩm và giá cả. Mặt khác.mix trong việc phát triển thị trường.làm cho việc áp dụng marketing của công ty chưa đạt hiệu quả. 45 . việc tiêu thụ sản phẩm lại chủ yếu là do bộ phận bán hàng. nâng cao chất lượng sản phẩm cạnh tranh. được thể hiện trong kết quả sản xuất kinh doanh. bên cạnh đó sự đóng góp của chính sách marketing là không thể thiếu.Công ty là một doanh nghiệp sản xuất lớn.

Mục tiêu kinh doanh Trong phần phân tích về các hoạt động sản xuất kinh doanh và việc ứng dụng chính sách Marketing. thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chương trình marketing.Nguồn kinh phí cho marketing rất hạn hẹp và chủ yếu trích từ các quỹ hay chỉ là một bộ phận của chi phí bán hàng theo từng thời kỳ. chính sách chống nhập lậu của các loại kính từ nước ngoài. Ngoài ra.Công ty không có được đội chuyên trách làm nhiệm vụ thị trường.mix cho thấy rằng công ty đã đi đúng hướng. Chứng tỏ về cơ bản công ty chưa đầu tư thích đáng cho hoạt động marketing.Công ty không có một bộ phận marketing riêng và cán bộ có kiến thức chuyên môn về marketing không nhiều để có thể lập kế hoạch.Nguyên nhân cơ bản của việc thực hiện chính sách marketing – mix trong công ty không hiệu quả ..Nhưng nguyên nhân trực tiếp vẫn là việc thực hiện các chính sách bộ phận marketing chưa hiệu quả.Công ty trực thuộc Tổng công ty gốm và xây dựng thuỷ tinh. tức là công ty phải hỗ trợ các công ty. do đó mà danh mục sản phẩm của công ty trở nên đơn điệu. thì nay sự cạnh tranh của hàng nhập lậu ngoài vòng kiểm soát của nhà nước cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty. đa dạng hoá sản phẩm. Mặt khác các quyết định marketing chỉ là các quyết định định tính. . 2. trước đây công ty kinh doanh ở thị trường trong nước có chính sách bảo hộ.MIX NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY KÍNH ĐÁP CẦU I . điều đó cũng ảnh hưởng đến năng lực kinh doanh của công ty. . . Công tác này do phòng kinh doanh đảm nhận và chủ yếu vẫn là công tác tiêu thụ sản phẩm. nhưng 46 . hoặc chỉ là các dữ liệu thống kê thực có. dựa trên kinh nghiệm kinh doanh. tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để chủ động cải tiến mẫu mã. CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING . do vậy hoạt động kinh doanh của công ty còn liên quan đến các công ty khác. xí nghiệp mà hoạt động kinh doanh của nó không hiệu quả.

726 tỷ đồng giảm đi 15. Nhận thức được điều này. . + Sử dụng và quản lý nguồn vốn có hiệu quả thông qua việc cân đối các khoản công nợ và đầu tư. . có thể tồn tại và phát triển được không thì nó phải có được định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn và hiệu quả.42% + Lương cơ bản bình quân: 1.Duy trì doanh số bán. thì các công việc cụ thể được công ty triển khai như sau: + Tăng cường các nỗ lực Marketing cho hoạt động thị trường.Thị trường mục tiêu 47 . + Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường.22% + Đầu tư xây dựng cơ bản: tổng vốn đầu tư 339.88% so với năm trước.500 tỷ hơn năm trước 88.Chỉ tiêu cụ thể mà công ty phấn đấu thực hiện trong năm 2000 được thể hiện như sau: + Doanh số sản phẩm phấn đấu đạt: 105. do đó công ty đưa ra chiến lược kinh doanh của mình như sau: . + Lợi nhuận phấn đấu đạt: 3. trang bị công nghệ mới. II . -Với các chỉ tiêu cụ thể được đặt ra như trên. giành lấy thị phần trong nước.000 đ/ng/tháng. + Tiếp tục nâng cao trình độ của người lao động thông qua đào tạo và tuyển dụng.221 tỷ đồng. Cố gắng đẩy thị phần lên 30%.kết quả đạt được chưa cao. hiện nay công ty đang thực hiện ngừng sản xuất để cải tiến hệ thống lò sản xuất. + Thực hiện thành công mô hình tổ chức quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9002 nâng cao chất lượng sản phẩm. đẩy các sản phẩm cạnh tranh trong nước ra nước ngoài (hoạt động xuất khẩu).677.Tiếp tục thâm nhập và mở rộng thị trường thông qua các sản phẩm hiện có. giảm 2.326.Thị trường mục tiêu và các định hướng chiến lược 1.676 tỷ giảm đi so với năm trước 53.78% + Tình hình công nợ: Trả vay Ngân hàng 8. đảm bảo lợi nhuận và ổn định sản xuất cho người lao động. công ty có đạt được hiệu quả. Trong nền kinh tế thị trường.

Các định hướng chiến lược Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường. trong đó đại diện chính cho 3 miền đó là các thành phố lớn như Hà Nội. chiếm gần 50% sản lượng của công ty. Trong đó khu vực thị trường phía Nam là hấp dẫn nhất.mix được hoạch định phải phù hợp với chiến lược chung của công ty. Khu vực thị trường miền Bắc cũng có khả năng hấp dẫn cao. nhu cầu xây dựng cũng nhiều.Thị trường kính thường được phân đoạn theo 2 tiêu chí chủ yếu đó là tiêu chí địa lí và tiêu chí ngành phục vụ. Thông thường sản phẩm kính được phân đoạn theo 2 tiêu chí trên.. Khu vực thị trường miền Trung cũng có tiềm năng phát triển cao. đây là khu vực thị trường có tốc độ phát triển kinh tế lớn nhất trong cả nước và xu hướng vẫn là như vậy. Mức độ hấp dẫn của mỗi khúc thị trường là khác nhau đối với công ty. 2. Trong 3 khu vực thị trường chủ yếu của công ty như trên. Sau đây ta sẽ đánh giá và lựa chọn những khúc thị trường hấp dẫn nhất. Tương ứng với nó thì chính sách Marketing. Nếu phân theo tiêu chí địa lí. tốc độ tăng trưởng và quy mô mỗi thị trường là khác nhau. Nếu phân theo tiêu chí ngành phục vụ thì thị trường kính chia thành các khu vực thị trường sau: thị trường kính cho xây dựng. thị trường cho tiêu dùng trong gia đình. tàu thuỷ. công ty đã vạch ra chiến lược kinh doanh là “mở rộng thị trường”. chiếm khoảng 35% thị trường trong cả nước. Do đó trong trong những năm tới thị trường này vẫn là thị trường trọng tâm của công ty. Hồ Chí Minh. tiềm năng phát triển của thị trường này ngày càng lớn và dần ngang bằng với thị trường miền Nam. phù hợp với nguồn lực của công ty.mix cho công ty là: 48 . thị trường miền Trung và thị trường miền Nam. Đà Nẵng và TP. thì thị trường kính chia thành ba khu vực chính đó là: Thị trường miền Bắc. thị trường phục vụ sản xuất các sản phẩm ôtô. Các định hướng Marketing. Nhưng nhìn vào năng lực của công ty hiện nay thì thị trường 2 miền Bắc và Nam vẫn là chủ yếu trong chiến lược phát triển thị trường của công ty...

Tuy nhiên. để các giải pháp marketing được đưa ra đúng đắn thì phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: Các giải pháp đưa ra phải khả thi. chất lượng sản phẩm kính của công ty còn chưa cao so với sản phẩm kính cạnh tranh của Việt. Đặt mục tiêu tập trung vào các thị trường chủ chốt.Tăng sức cạnh tranh của sản phẩm thông qua việc cải tiến thuộc tính của sản phẩm.mix của công ty.mix.. Các giải pháp phải phù hợp với điều kiện riêng có của công ty. tạo bước đột biến trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm.Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. phân phối và xúc tiến có hiệu quả.. Các giải pháp phải đảm bảo tính pháp lý. thực hiện chiến lược sản phẩm chất lượng cao. thực hiện được.Chính sách sản phẩm Sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất trong chiến lược Marketing. . dễ sử dụng. Cụ thể công ty cần thông qua các quyết định sau: 1. Do vậy công ty cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm.Nâng cao chất lượng sản phẩm Hiện nay.Một số đề xuất hoàn thiện chính sách Marketing-mix giúp công ty mở rộng thị trường 1. chính sách sản phẩm có ảnh hưởng đến các chiến lược marketing bộ phận khác. các sản phẩm công ty khai thác có hiệu quả. nâng cao thị phần của công ty theo hướng chiếm lĩnh các thị trường chủ chốt đó là các thị trường chính thuộc 3 miền. bảo dưỡng.Nhật ở thị trường trong nước. Do vậy trước hết phải xây dựng được chính sách sản phẩm cho phù hợp với sản phẩm kính của công ty.. đảm bảo sản phẩm chất lượng cao. lấy chất lượng sản phẩm làm tiêu chí phấn đấu của toàn công ty để từng bước đưa chất lượng sản 49 . Trên đây là các định hướng chiến lược cho công ty để từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện chính sách Marketing và nâng cao hiệu quả của chính sách Marketing.. III.Thực hiện các chính sách giá cả. có tác động bổ trợ cho nhau trong việc thực hiện chiến lược marketing và chiến lược chung của công ty. . đáp ứng được tốt nhu cầu của thị trường.từ đó khắc họa hình ảnh sản phẩm trong tâm trí của khách hàng.1.

Thực hiện bảo quản nguyên vật liệu theo đúng kỹ thuật. chủng loại.. Vì thế công ty có thể thực hiện thông qua các biện pháp đồng bộ sau đây: * Nâng cao chất lượng công nghệ sản xuất Công nghệ sản xuất tác động đến hai yếu tố cơ bản tạo lên khả năng cạnh tranh đó là nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành. ngân hàng. vì thế chất lượng nguyên vật liệu sử dụng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm đầu ra. tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật đề ra. . để đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu công ty cần phải thực hiện những việc sau: ..221 tỷ đồng ngoài ra còn có các khoản vốn công ty tự có và nguồn vốn cấp trên. nâng cao công suất các lò kéo kính theo công nghệ tiên tiến trên thế giới. nghiên cứu tìm ra mô hình sản xuất có hiệu quả và khoa học. chống lãng phí.. * Nâng cao chất lượng nguyên vật liệu sản xuất Đặc trưng của nguyên vật liệu sản xuất kính là tính đa dạng và phức tạp.. Do đó. và thời gian cần thiết.Thực hiện đổi mới công nghệ công ty dự định vay vốn ngân hàng khoảng 8.. khối lượng. nội dung của giải pháp này như sau: Thứ nhất. Thứ hai. Để làm được điều này công ty đang phấn đấu thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO9002. Do vậy.(gọi là công nghệ kéo kính ngang) Thứ ba. ít gợn sóng hơn. dư thừa trong sản xuất. từ các quỹ. để có thể đổi mới công nghệ thì công ty phải huy động được nguồn vốn xây dựng cơ bản. Trong quá trình sản xuất các nguyên vật liệu được pha trộn với nhau qua nhiều quy trình. một số nguyên vật liệu có ở trong nước..phẩm công ty lên ngang bằng chất lượng hàng cạnh tranh trong nước.Trên cơ sở định mức tiêu hao. 50 . bên ngoài công ty. một số thì phải nhập khẩu từ nước ngoài. phản xạ tốt hơn. như hiện nay công ty đang thực hiện khôi phục lại lò kéo kính theo công nghệ Nhật Bản nâng cao chất lượng kính: phẳng hơn. bộ phận cung ứng vật tư phải đảm bảo cung ứng đúng nguyên vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu. đưa ra dây chuyền sản xuất hợp lý nhất. nguồn vốn đó có thể được huy đông từ bên trong công ty.

Có kế hoạch thu mua nguyên vật liệu kịp thời. Hiện nay để nâng cao hơn nữa việc quản lý chất lượng sản phẩm công ty đang nghiên cứu và thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO9002 cho sản phẩm của mình. Do vậy để thực hiên được điều này công ty cần: . .do vậy công tác thiết kế kỹ thuật góp phần vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm. bền. Phân cấp quản lý chất lượng sản phẩm phải rõ ràng và chặt chẽ đến từng bộ phận sản xuất. độ ròn.Nâng cao chất lượng đội ngũ kỹ sư.Chất lượng sản phẩm phải được theo dõi. số lượng.Nghiên cứu.. để chất lượng sản phẩm là cao nhất... toàn diện. điều chỉnh phương pháp pha chế kết hợp nguyên vật liệu. đặc tính chất lượng sản phẩm theo hướng mà các đặc tính được khách hàng quan tâm. đúng tiêu chuẩn chất lượng và tìm được nguồn cung ứng nguyên vật liệu ổn định.đều được bộ phận thiết kế kỹ thuật xây dựng và lập kế hoạch.Xây dựng định mức nguyên vật liệu hợp lý nhất.. * Thực hiện quản lý tổng chất lượng Chất lượng sản phẩm của công ty có liên quan đến toàn bộ qúa trình sản xuất và quản lý của công ty chứ không chỉ riêng một bộ phận nào.. tiết kiệm nguyên vật liệu ở ngay từng giai đoạn.Thực hiện nghiên cứu và đề xuất các phương án cải tiến chất lượng sản phẩm.Thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm chặt chẽ. cán bộ trong nghiên cứu thiết kế kỹ thuật. tin cậy và rẻ. tiêu chuẩn kỹ thuật cần đạt được ở từng khâu. Hơn nữa các định mức tiêu hao nguyên vật liệu. Vì thế để nâng cao chất lượng sản phẩm cần phải: . . phương pháp pha chế kết hợp. loại nguyên vật liệu sử dụng. . loại vật liệu sử dụng để nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật. loại bỏ những nguyên vật liệu không đủ tiêu chuẩn. từng khâu sản xuất. kiểm tra ngay từ khâu đầu vào cho đến khâu cuối cùng. phẳng. tối ưu nhất. thực hiện kiểm tra công tác chất lượng nguyên vật liệu chặt chẽ. bóng. . * Nâng cao chất lượng thiết kế kỹ thuật Chất lượng sản phẩm thể hiện qua các tiêu chuẩn đặc tính kỹ thuật như độ dày.. 51 ..

Tập trung cơ cấu.Phát triển chủng loại và danh mục sản phẩm Đối với Công ty thì chủng loại sản phẩm mà công ty đang theo đuổi về cơ bản không thay đổi mà sẽ giữ nguyên những chủng loại công ty hiện có đồng thời mở rộng thêm một số chủng loại sản phẩm mới phục vụ cho mục tiêu chiến lược công ty đang theo đuổi là mở rộng thị trường thông qua các sản phẩm của mình. thực hiện công nghệ cắt kính theo nhu cầu của khách hàng. người tiêu dùng sẽ ưa chuộng các sản phẩm kính màu. .Thực hiện đa dạng hoá sản phẩm. 52 . do đó ngoài việc đa dạng hoá chủng loại kính tấm xây dựng công ty nên phát triển mở rộng các chủng loại sản phẩm khác đang có nhu cầu. lập kế hoạch chất lượng sản phẩm để thực hiện.2.Thực hiện chất lượng theo thị trường. kính phản quang. phong phú. Khi mà hiện nay nhu cầu sử dụng kính trắng có xu hướng giảm xuống. . Gạch menphít. Để thực hiện được điều này công ty cần thực hiện các biện pháp sau: . công ty có thể thực hiện đa dạng hoá sản phẩm theo các hướng sau: + Mở rộng danh mục sản phẩm. + Đa dạng hoá theo hướng tập trung vào những mặt hàng công ty có khả năng cạnh tranh. những khúc thị trường mục tiêu mà công ty đã chọn.. 1. công ty tiến tới thực hiện nghiên cứu đưa thêm vào thị trường các sản phẩm như: Gạch ốp lát Granit. mẫu mã khác nhau và nhu cầu với từng loại là khác nhau. .Xây dựng cơ cấu chủng loại sản phẩm hợp lý. kính mờ với các tính năng thích hợp cho từng điều kiện từng vùng.Đặt chỉ tiêu chất lượng sản phẩm cao để phấn đấu đạt được. chủng loại sản phẩm theo sự phát triển của từng thị trường về quy mô cầu và đặc tính của cầu dựa trên cơ sở những nghiên cứu và dự báo về chúng. đẩy mạnh tiêu thụ đối với những sản phẩm quan trọng và trên những thị trường trọng điểm.Nâng cao năng suất sản phẩm. theo nhu cầu của khách hàng. dự án sản xuất kính màu. Sản phẩm kính của công ty có nhiều quy cách khác nhau với các kích cỡ. Trong năm tới thực hiện theo chiến lược “mở rộng thị trường” thì chính sách cho chủng loại sản phẩm của công ty phải đa dang.

* Các quyết định khác . Do vậy.+ Nghiên cứu các mẫu sản phẩm mà trên thị trường chưa đáp ứng đủ. các sợi bông thuỷ tinh.Mở rộng dịch vụ khách hàng *Thực hiện tốt về thời gian giao hàng Vấn đề giao hàng đúng thời hạn hợp đồng tất quan trọng. . hiện nay công ty lại đang áp dụng cách tính giá theo chi phí mà chưa có tính tới yếu tố cầu của thị trường đó là quy mô cầu và độ co dãn của cầu.. . việc thực hiện sai quá trình giao hàng sẽ gây tổn thất lớn cho công ty và khách hàng và công ty sẽ là người chịu thiệt hơn rất nhiều nếu vi phạm. Tiến tới công ty sản xuất thêm sản phẩm kính màu theo công nghệ của Nhật.Quản lý việc xuất nhập các lô hàng thật chặt chẽ theo từng hợp đồng. + Thực hiện sản xuất sản phẩm mới. nợ ngắn hạn. Lập thời gian biểu cho đội vận tải chuyên chở của công ty.Thực hiện việc thanh toán dễ dàng cho các khách hàng như thanh toán nhanh. thanh toán trả góp. Bên cạnh đó với việc thực hiện chiến lược mở rộng thị trường thì chính sách giá cả mà công ty chọn là giá càng thấp càng tốt hay thực hiện mức giá cạnh tranh. 2.. tác giả đưa ra một mô hình định giá cho công ty như sau: 53 . . tư vấn cho khách hàng.Lập bảng phân công rõ ràng cho từng khâu hàng xuất ứng với từng loại sản phẩm. Do vậy để thực hiện giảm giá và đáp ứng được mức giá mà người tiêu dùng mong đợi thì công ty phải xây dựng được mô hình định giá hợp lý. Trên cơ sở xem xét các vấn đề đã nêu ở phần II..3.Các dịch vụ bảo dưỡng. để thực hiện giao sản phẩm đúng thời hạn quy định công ty phải thực hiện một số biện pháp sau: .Hoàn thiện chính sách giá cả Giá cả là một trong hai yếu tố quan trọng nhất trong chiến lược Marketingmix của công ty. Tuy nhiên. Bên cạnh yếu tố sản phẩm thì giá cả là yếu tố thứ hai được công ty coi trọng và là vũ khí cạnh tranh chính của công ty. từng thời kỳ. tránh gây lên lãng phí và tồn kho không cần thiết.Thực hiện dịch vụ vận chuyển tận nơi cho khách hàng nếu có nhu cầu. 1. .Phối hợp chặt chẽ giữa các khâu sản xuất và tiêu thụ.

ước lượng được quy mô thị trường và các đặc tính của cầu: nhu cầu của người tiêu dùng. + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: tăng các điều kiện về hợp đồng nhập nguyên vật liệu lâu dài có lợi cho công ty.Tuyển chọn và đào tạo được một đội ngũ kỹ sư.. Điều chỉnh giá và ấn định mức giá cuối cùng * Biện pháp giảm giá thành sản phẩm Công việc đầu tiên của các nhà làm marketing trong công ty là phải xác định được mức giá thành sản phẩm trên cơ sở đó xác định được mức giá sàn có thể chấp nhận trên thị trường.. chi phí sản xuất chung...Quy trình định giá Giá trị cảm nhận Xác định giá thành SP (giá Xác định giá dự kiến Môi trường. chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Để làm được điều này thì công ty phải: . phát động các phong trào gia tăng sản xuất. khả năng thanh toán của 54 . giảm giờ chết... cán bộ giỏi tiến tới nâng cao năng suất chất lượng của công nhân.Phải nghiên cứu kỹ sản phẩm trước khi đưa vào sản xuất..Giảm giá thành các chi phí đầu vào: chi phí nhân công trực tiếp. + Chi phí nhân công trực tiếp: thực hiện tăng năng suất. Để đảm bảo giá thành của sản phẩm của công ty đạt mức hợp lý và được khách hàng chấp nhận thì buộc công ty phải chú ý đến việc thiết kế quy trình công nghệ sản xuất sao cho tiết kiệm được chi phí nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và cung cách của sản phẩm. * Thực hiện nghiên cứu thị trường. .. các điều kiện về giảm thuế đầu vào. . + Chi phí sản xuất chung: quản lý chặt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.... thực hiện tiết kiệm tối đa việc sử dụng các trang thiết bị sản xuất..

đáp ứng được yêu cầu mục tiêu của công ty. mẫu mã). Công ty không nên giảm giá với mức giá thấp. vận chuyển. Công ty nên ấn định mức triết khấu theo quy mô hàng hoá của các nhà phân phối. 3.Hoàn thiện kênh phân phối trực tiếp Kênh phân phối trực tiếp của công ty được thể hiện qua sơ đồ sau: + Lãi dự kiến 55 . xác định phân biệt giá cho từng đại lý có chức năng khác nhau. 3. Trên cơ sở xác định cầu thị trường công ty sẽ đưa ra được một mức giá dự kiến.. hoặc tăng % hoa hồng hoặc thưởng để kích thích việc mua và bán hàng.5%) cho tất cả các đại lý thì sẽ không kích thích họ thúc đẩy việc tiêu thụ.1.. * Khi kích thích tiêu thụ công ty nên duy trì thực hiện chính sách giá. hệ thống phân phối của công ty là tương đối hợp lý. Mặc dù vậy.họ. công ty cũng cần phải tính đến các ảnh hưởng của môi trường. xúc tiến bán khi mua hàng. Thay vào đó công ty nên thực hiện việc tăng chiết khấu. vừa thoả mãn khách hàng vừa đtạ được mục tiêu của công ty. việc quản lý hệ thống kênh là chưa hợp lý. * Công ty nên thực hiện mức chiết khấu giá theo chức năng. điều này có thể ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh chất lượng sản phẩm của công ty.. Như đã trình bày ở phần II. Do đó ngoài việc nâng cao chất lượng công ty cũng cần phải xác định được giá trị cảm nhận của khách hàng về sản phẩm (chất lượng. Giá dự kiến = Chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm * Việc định giá có cao hay không còn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm của công ty có được khách hàng chấp nhận hay không. Đối với các khách hàng truyền thống thì công ty nên có các hình thức ưu đãi về giá khi mua nhiều.thông qua việc nghiên cứu định tính cũng như định lượng.Chính sách phân phối Hiện nay hệ thống phân phối của công ty bao gồm hai hệ thống kênh phân phối đó là: Kênh phân phối trực tiếp và kênh phân phối gián tiếp. Sự phân biệt này chỉ phản ánh qua mức độ chiết khấu chứ không nên thể hiện trong bảng giá để tránh mâu thuẫn. dịch vụ thanh toán. Nếu công ty thực hiện triết giá như nhau (0. thị thường để từ đó có các biện pháp điều chỉnh về giá và đưa ra được mức giá cuối cùng cho thị trường.

Công ty nên thực hiện chính sách hoa hồng theo tỷ lệ luỹ tiến...Công ty Khách hàng Công ty Cửa hàng giới thiệu sản phẩm Khách hàng Phân phối sản phẩm qua kênh trực tiếp của công ty đến người tiêu dùng được thực hiện bằng các hợp đồng cung ứng sản phẩm thông qua đội ngũ bán hàng trực tiếp của công ty.hoặc qua đơn đặt hàng trực tiếp của khách hàng tại công ty. đồ gia dụng. Có các biện pháp khuyến khích với những khách hàng mua trực tiếp có khối lượng lớn và có quan hệ làm ăn lâu dài thông qua các hình thức như thanh toán. Do đó để sử dụng có hiệu quả kênh trực tiếp công ty cần thực hiện một số biện pháp sau: .Khuyến khích đội ngũ bán hàng của công ty nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ thông qua các chính sách hưởng lương và hoa hồng thoả đáng. Công ty có đội ngũ bán hàng trực tiếp qua ba chi nhánh tại ba miền. các đơn vị có nhu cầu về các sản phẩm kính (lập danh sách khách hàng tiềm năng) mà công ty có thể liên hệ cung ứng để từ đó có các biện pháp tiếp cận để chào hàng. lực lượng này vừa thực hiện bán sản phẩm vừa thực hiện giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. tức là bán được nhiều hàng thì tỷ lệ hoa hồng càng cao. Mặc dù vậy thì tình hình phân phối trực tiếp của công ty chưa đạt hiệu quả cao do vấn đề nguồn lực và trình độ của các nhân viên. thiết lập mối quan hệ làm ăn. vận chuyển tận nơi.) . Các khách hàng chính của công ty chủ yếu tập trung vào các công ty xây dựng.Tích cực và chủ động liên hệ trực tiếp với khách hàng có nhu cầu. các xí nghiệp sản xuất (ôtô..cũng phải thường xuyên liên lạc với các khách hàng này để nắm bắt nhu cầu của họ từ đó có các biện pháp đáp ứng tốt hơn. bảo hành dài hạn.. Để làm được việc này công ty cần lập một danh mục các khách hàng. từ đó có các kế hoạch đáp ứng tích cực để có được các hợp đồng cung ứng dài hạn. các thương gia...... điện thoại. qua Fax. Công ty cũng cần đẩy mạnh hoạt động của các cửa hàng giới 56 .

đại lý lớn nhằm đảm bảo các cam kết với công ty. đánh giá hiệu quả hoạt động của từng đại lý cùng các khả năng tài chính.Hệ thống lại mạng lưới tiêu thụ. nó có vai trò lớn trong việc phát triển mở rộng thị trường của công ty trong các tỉnh thành phố. . Nhưng các hệ thống kênh này làm công ty khó có thể kiểm soát chặt chẽ được. . năng lực phân phối để có thể điều chỉnh và cơ cấu lại hệ thống đại lý cho đạt hiệu quả..Tăng cường các biện pháp quản lý.thiệu sản phẩm. kích thích tiêu thụ thích hợp như các khoản chiết khấu. Trong thời gian tới công ty cần tiếp tục khuyến khích hoạt động của các kênh này. nâng cao hiệu quả hoạt động của nó.Hoàn thiện kênh gián tiếp Kênh gián tiếp của công ty được thể hiện qua sơ đồ sau: Sơ đồ hệ thống phân phối gián tiếp của công ty Công ty Đại lí Khách hàng Công ty Chi nhánh Đại lí Khách hàng Kênh gián tiếp là kênh phân phối chủ yếu của công ty. các chi nhánh ở từng khu vực bằng cách hỗ trợ ngân sách.Công ty đang sử dụng một hình thức thanh 57 . ngân sách. khuyến khích cũng như loại bỏ thích hợp. Các kênh phân phối của công ty chủ yếu vẫn tập trung tại ba tỉnh thành lớn của cả nước. hình thức quảng cáo. 3.Có các biện pháp ưu đãi. giám sát chặt chẽ các chi nhánh..2. . có biện pháp lựa chọn.Đẩy mạnh hoạt động của các cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại các chi nhánh ở từng khu vực thị trường như các hoạt động yểm trợ cho các đại lý thông qua quảng cáo. Muốn vậy công ty cần thực hiện một số biện pháp sau: . hỗ trợ quảng cáo. Sử dụng các tiêu chuẩn trên để thực hiện phân cấp các đại lý. khuyến khích vật chất cho các chi nhánh. đại lý làm ăn có hiệu quả. do đó công ty chỉ có thể mở rộng được hệ thống phân phối chứ không quản lý hiệu quả các trung gian trong kênh.. dẫn đến việc công ty khó nắm bắt được thông tin thị trường. phát “tờ rơi” để giới thiệu sản phẩm.

5 mm Kính 2 mm Kính 2. Như thực hiện thưởng 1% hoặc chiết khấu 2% trên tổng doanh thu nếu doanh thu ≥ 50 triệu.toán duy nhất là thanh toán ngay thì mới có thưởng.10 Stt 1 Tên sản phẩm Kính trắng xây dựng Trong đó: 2 Trong đó : Gương 2 mm Gương 2. . Thực hiện các hình thức bán hàng khác nhau như bán trả chậm. Vì thế để thực hiện phát huy tiềm năng trong công tác tiêu thụ thì công ty nên đa dạng hoá các hình thức khích thích tiêu thụ.Công ty áp dụng mức biểu giá bán buôn.5 mm Kính 5 mm Bảng giá kế hoạch năm 2000 Đơn vị Kế hoạch sản lượng sản phẩm tiêu thụ Giá bán bình quân theo kế hoạch 2 174 375 266 000 613 500 20 000 484 000 25 000 30 000 45 000 48 000 49 000 Kính gương 80 000 600 000 20 000 38 000 36 000 70 000 58 .5% 1% Bảng. bán lẻ mới (thể hiện trong bảng Giá kế hoạch năm 2000) và áp dụng mức chiết khấu cho các đại lý để kích thích họ hơn nữa trong nỗ lực tiêu thụ sản phẩm. Bảng mức chiết khấu theo doanh thu Doanh số mua Dưới 50 triệu Từ 50 đến 100 triệu Từ 100 triệu trở lên Chiết khấu giảm giá 0.5 mm Kính 4 mm Kính 4.5% 1% 2% Thưởng 0.5 mm Gương 3. trả góp tuỳ theo từng khách hàng và các cam kết của họ.

sự hiểu biết về khách hàng và quan hệ với khách hàng có ưu thế hơn các công ty cạnh tranh khác. uy tín nhãn hiệu trong tâm trí của khách hàng. Đây cũng là chính sách yểm trợ đắc lực cho các chính sách Marketing.3 4 5 Kính phản quang Kính mờ Tấm lợp Fibrô ximăng Trong đó : Tấm QTc Tấm úp nóc 10 000 150 000 90 000 23 000 986 000 341 000 16 500 4 500 Theo nguồn: Tổng hợp kế hoạch tiêu thụ năm 2000.Chính sách xúc tiến hỗn hợp Xúc tiến hỗn hợp là công cụ bổ trợ có hiệu quả nhất nhằm nâng cao hình ảnh chất lượng sản phẩm. Để thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty thì công ty phải thực hiện đồng bộ các chính sách Marketing. công ty có thể thực hiện theo đề suất sau: * Xác định mục tiêu của quảng cáo 59 .mix của mình và chính sách quảng cáo có vai trò lớn trong việc phát huy hiệu quả của các bộ phận khác. Mặc dù công ty có lợi thế là doanh nghiệp cung ứng sản phẩm đầu tiên trên thị trường Việt Nam. Mặc dù vậy thì công ty vẫn chưa có chú trọng quan tâm nhiều trong thời gian qua.1. song chính sách về xúc tiến hỗn hợp của công ty vẫn chưa đạt hiệu quả. Để hoàn thiện chính sách này. Để thực hiện tốt thì công ty nên tăng cường việc hoạt động theo sơ đồ sau: Chiến lược giao tiếp khuyếch trương Quảng cáo Quan hệ quần chúng và tuyên truyền Bán hàng trực tiếp Marketing trực tiếp Sơ đồ nội dung chiến lược giao tiếp khuếch trương 4.công ty kính Đáp Cầu 4. đặc biệt là chính sách sản phẩm và chính sách giá.Quảng cáo Đây là hoạt động quan trọng nhất trong xúc tiến hỗn hợp.mix còn lại.

Xác định ngân sách quảng cáo: Công ty nên sử dụng phương pháp xác định ngân sách quảng cáo theo tỷ lệ % doanh số bán ra của các sản phẩm hàng năm.nêu lên các mức giá.cụ thể nên đi vào các đặc tính của kính như độ ròn. * Xác định đối tượng quảng cáo Công ty nên tập trung vào các khách hàng mục tiêu của mình. sản xuất. * Thiết kế chương trình quảng cáo . người tiêu dùng cuối cùng có nhu cầu về sản phẩm kính. độ tương phản.. các Báo chuyên ngành..2585% tổng doanh thu.. Hàng năm công ty chỉ được Tổng công công ty cấp chỉ định khoảng 300-400 triệu đồng để thực hiện các biện pháp xúc tiến hỗn hợp (quảng cáo. tăng sự ưu thích sản phẩm.). Như vậy với kế hoạch doanh thu năm tới cùng với định hướng chiến lược của công ty. ... các khuyến khích về giá. các công trình xây dựng.... Ngân sách quảng cáo = Tỷ lệ % nhất định × Doanh số bán ra dự kiến. tác giả đưa ra một tỷ lệ ngân sách cho các hoạt động quảng cáo là 0. tiện lợi trong sử dụng... thực hiện quảng cáo định kỳ trên TV. nó chiếm khoảng 0. * Phương thức tiến hành quảng cáo 60 . tăng sự hồi tưởng về sản phẩm thì với mục tiêu kinh doanh trên công ty có thể chọn mục tiêu quảng cáo cho mình trong thời gian tới là “tăng sự ưa thích về sản phẩm”.Phương tiện quảng cáo hiệu quả là có thể gửi các Catalog trực tiếp đến khách hàng mục tiêu. các khách hàng hiện có nhu cầu và sẽ có nhu cầu về sản phẩm.. trang trí nội thất. các doanh nghiệp sản xuất đồ gia dụng.. màu sắc. Đó là một đối tượng rộng lớn các khách từ các tổ chức đến những người tiêu dùng trong các lĩnh vực như: xây dựng. Với mục tiêu chung của quảng cáo là: tăng sự nhận thức về sản phẩm. sản xuất ôtô...5%.cụ thể là các công ty xây dựng. giá cả hợp lý...Tuỳ từng đặc điểm sản phẩm và thị trường khác nhau trong các thời kỳ khác nhau mà công ty có các mục tiêu quảng cáo khác nhau.Nội dung của các thông điệp quảng cáo phải nêu bật được các đặc tính của sản phẩm: Chất lượng tốt.. hội chợ triển lãm. địa phương. cứng. kích cỡ. ..

thực hiện bán hàng qua các phương tiện thư tín.Tham gia các hoạt động tài trợ.Tổ chức các hội nghị khách hàng. hội thảo khách hàng trong và ngoài công ty hàng năm nhằm đánh giá và thu thập các ý kiến của khách hàng về sản phẩm và các hoạt động của công ty.. qua TV..Định kỳ công ty có thể gửi các Catalog sản phẩm và các ấn phẩm giới thiệu sản phẩm cho các khách hàng của công ty.Tham gia các hội chợ thương mại. Fax. hội chợ triển lãm. Catalog đến khách hàng tiềm năng để chào hàng... Nó được thực hiện thông qua các hoạt động như sau: .Bán hàng trực tiếp . Ngoài ra quá trình giới thiệu sản phẩm của lực lượng bán hàng trực tiếp của công ty cũng mang lại hiệu quả cao vừa quảng cáo cho sản phẩm vừa làm nhiệm vụ tư vấn.Công ty có thể đăng trên báo.Quan hệ quần chúng và tuyên truyền Hình thức này được thực hiện nhằm khuếch trương sản phẩm. 4. mức độ tín nhiệm của sản phẩm. . chào hàng trực tiếp đến các công ty. thu hút khách hàng quan tâm và mua sản phẩm. * Đánh giá hiệu quả quảng cáo Bước cuối cùng là công ty tiến hành đánh giá hiệu quả của quảng cáo thông qua một số chỉ tiêu như: doanh số bán ra của sản phẩm trước khi quảng cáo và sau khi quảng cáo. 4. đơn vị. điên thoại.Marketing trực tiếp Gửi thư.thông qua điều tra về khách hàng. mức độ in đậm trong tâm trí của khách hàng về sản phẩm.Quảng cáo trực tiếp trên sản phẩm cũng được công ty thực hiện có hiệu quả.3.. .2.. cá nhân người tiêu dùng có nhu cầu thông qua đội ngũ bán hàng cá nhân... trình bày trực tiếp mẫu sản phẩm để chào hàng. thuyết phục khách hàng. .do đó công ty cần nâng cao huấn luyện và đào tạo trình độ chuyên môn bán hàng cho từng nhân viên.. IV.... .. tổ chức. 4.4.Các biện pháp bổ trợ khác 61 . hoạt động từ thiện.Thực hiện việc giao tiếp thường xuyên tới khách hàng.

Kiên quyết chống các sản phẩm kính nhập trái phép từ nước ngoài vào để bảo vệ cho thị phần sản phẩm kính trong nước.1.Có biện pháp đầu tư phát triển các ngành nghề khác trên cơ sở tạo điều kiện cho việc kích thích phát triển các ngành có liên quan. đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển trên thị trường. Bổ xung các phần mềm cho công tác nghiên cứu. 62 . Tích cực nghiên cứu cơ cấu nhu cầu thị trường từng loại sản phẩm . chính sách Marketing. chính xác từ thị trường.Thực hiện biện pháp chống nhập lậu từ nước ngoài nhập vào qua đường biên giới. tăng cường các hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trường Thực hiện điều chỉnh hệ thống thông tin phục vụ cho việc thu thập và phân tích các thông tin kịp thời. . . Dự báo xu hướng vận động của thị trường để có các biện pháp điều chỉnh kịp thời.Hoàn thiện hệ thống thông tin.Một số kiến nghị với Nhà nước Để tạo điều kiện cho sự phát triển của nghành sản xuất kính trong nước và định hướng cho sự phát triển lâu dài của ngành công nghiệp này đồng thời tào điều kiện khắc phục các khó khăn cho công ty. phục vụ cho các quyết định của ban lãnh đạo công ty theo mô hình cây thông qua hệ thống máy tính cục bộ. từng quy cách để có phương án sản xuất. . 2.Tiếp tục thực hiện biện pháp bảo hộ cho các sản phẩm kính nhằm chống lại các sản phẩm kính nhập ngoại. trong đó có ngành kính. Kết luận Trong điều kiện kinh doanh có nhiều biến động với các mức độ cạnh tranh quyết liệt như hiện nay. phân tích các hoạt động tài chính cũng như hoạt động marketing.mix đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao vị thế cạnh tranh. Nhà nước cần có các biện pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất sau: . tiêu thụ thích hợp.Hỗ trợ vốn đầu tư phát triển mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu trong nước.

Philip Kotler. thấy được những mặt mạnh. Nhưng do thời gian có hạn và với kiến thức hạn chế của sinh viên thực tập.TS Nguyễn Văn Thường. biện pháp Marketing. Hà Nội. chú trong ban thực tập đã tận tình hướng dẫn.mix cho sản phẩm kính của công ty nhằm giúp công ty nâng cao được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. những ưu điểm cần phải phát huy cũng như những tồn tại và nguyên nhân của nó cần phải khắc phục. NXB Thống kê . 63 . Qua đó tôi đã mạnh dạn đề xuất một vài quan điểm chiến lược.Qua một thời gian thực tập tại Công ty Kính Đáp Cầu. cần phải cải tiến. Ngày 10 tháng 07 năm 2000 Sinh viên Đặng Quyết chiến TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.S Dương Hoài Bắc cùng các cô. các cô chú trong ban giám đốc công ty để bài luận văn của tôi được hoàn thiện hơn. Qua đây tôi xin chân thành cảm ơn GS. giúp đỡ tôi hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp này.Năm 1998. Tôi rất mong được sự góp ý của thầy. cô giáo. tôi đã có một vài đánh giá nhận xét về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Quản trị marketing . Lý thuyết marketing. NXB Thống kê Hà Nội 1997. do vậy đề tài tốt nghiệp của tôi không tránh khỏi những thiếu xót. Th. 2.

1998 4.PGS-PTS Tăng Văn Bền.1997 5.Trương Đình Chiến. Marketing trong quản trị kinh doanh. Tạp chí.3.NXB Thống kê.Philip Kotker. Marketing căn bản. Báo Bắc Ninh. 64 .NXB Thống kê. báo chuyên ngành.

PHỤ LỤC Phụ lục-3 Cơ cấu nguồn nhân lực của công ty năm 1999-2000 Nghành nghề Quy mô (người) 65 Tỷ Lệ (%) .

152 6.000 218.136 100.200 333.115.200 412.000 820.0 Phụ lục .công ty kính Đáp Cầu Phụ lục -5 TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC SẢN PHẨM KÍNH TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA SẢN PHẨM KÍNH TẤM (KÍNH TRẮNG) 66 .000 439. thạc sỹ.350.712 81.000 Năm 1990 1991 1992 9993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Theo Báo cáo tổng hợp Lao động.1999.000 750. tiến sỹ Cao đẳng và trung cấp Công nhân kỹ thuật Tổng số 105 58 701 864 12.137.000 1.Đại học.Tiền lương-12.4 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Quá trình phát triển nguồn nhân lực của công ty Số lượng lao động 560 người 563 570 590 690 701 784 760 756 864 Thu nhập bình quân(đồng) 213.000 1.000 1.

4 % TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM KÍNH PHẢN QUANG.09 tới Không Không quá Không Không Bọt quá quá 2 4 mm 2.2÷+ 0.Kính loại 2 2.09 Không Không quá Không Không quá quá 2 1 30 Những khuyết tật khác được tính vào Không được phép nếu các khuyết tật tính vào gây nguy hiểm khi sử dụng kính Vết rạn Không cho phép Vết sứt Không được phép các vết sứt lồi ra khi chiều dài và chiều rộng của chúng lớn hơn độ dầy của tấm kính Sóng Không cho phép có trên bề mặt tấm kính khi quan sát ở góc 45o so với bề mặt tấm kính Vết đốm bẩn.56 m2 tới 0. xước Không cho phép nếu chúng gây ảnh hưởng thực sự tới độ trong suốt Độ cong vênh Không quá 0.74 m2 Dưới 0.56 Số lương bọt cho phép Dạng khuyết tật Loại đặc biệt 67 Mức cho phép Loại A .15÷+ 0.0.2÷+ 0.2÷+ 0.15÷+ 0.0.5 3 4 4.3 .3 .4 ± 0.rộng (mm) ±2 ±2 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 Yêu cầu chất lượng Kích thước nhỏ nhất (mm) 500 x 400 500 x 400 600 x 500 1200 x 500 1200 x 500 1200 x 500 1200 x 500 1200 x 500 Kích thước lớn (mm) 1300 x 1000 2000 x 1300 2000 x 1300 2000 x 1500 2000 x 1500 2000 x 1500 2000 x 1500 2000 x 1500 Tổng chiều Dài cho Độ dài Độ dài Độ dài 25 Phép của từ 5÷ 15 từ 5÷ 25 trở lên bọt Không Không quá 1 Không Không 2 mm quá 3 quá 45 Không Không Không Không quá 2 quá 30 3 mm 1.5 3 4 4.3 .2÷+ 0.4 Sai số kích thước dài.25 .23 m 3 2 50 5 mm Dưới 1.5 5 6 7 Sai số độ dầy (mm) .0.0.3 ± 0.5 5 6 7 Dạng Khuyết Tật Độ dầy (mm) 2 2.0.0. PHân loại Theo độ Dầy Diện tích Bề mặt Của 1 tấm 0.25 .

9 N. 1M ở T0 = 20 ± 20C.15 ÷ 0. trong 6 giờ chất lượng ngoại quan không có sự thay đổi rõ so với ban đầu.6mm ≤ Φ < 2. Kích thước tấm kính theo chiều dài.3mm ≤ Φ <1mm 1mm ≤ Φ <1. -Sản phẩm (16÷30) cho phép sai lệch ± 3% -Cùng đợt sản phẩm(10÷20) cho phép sai lệch ± 2%.Cùng 1 đợt sản phẩm(7÷15) cho phép sai lệch ± 1.Lỗ kim: 0. thời gian 2 giờ sau đó cho vào nước đá đang tan thời gian 2 giờ .4mm Độ đồng đều Các chỉ tiêu cơ lý Hệ số thấu quang% Hệ số phản xạ% Hệ số che Tính chịu mài mòn Tính chịu axit HCL (Ngâm trong axit) Tính chịu kiềm (NaOH) (Ngâm trong kiềm) Tính bền nhiệt Không cho phép Biên có thể cho có 1 vết nhỏ Dài ≤ 100mm Không quá 4 vết Không quá 1 vết Cao Mức yêu cầu .1mm ≤ rộng ≤ 0. không cho phép có vết chấm > 1mm 10 lần không bong Độ bám dính CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM KÍNH MỜ 1.3mm . 68 . chiều rộng cho phép sai số ± 3 mm.6mm 1.3mm ≤ rộng ≤ 0. trong 6 giờ chất lượng ngoại quan không có sự thay đổi rõ so với ban đầu.0.5mm Không cho phép có tập trung Giữa không có. Giữ mẫu ở T0= 50 ± 20C. Từ(20 ÷ 40) cho phép sai lệch ± 3% 0.0. 300 vòng T ≤8% 1M ở T0 = 20 ± 20C.6 áp lực 4. biên có 3 lỗ Giữa không cho phép có. biên 4 lỗ Vân Dấu tay Vết xước lớp tráng .5%. biên cho phép có một lỗ Không cho phép Không cho phép Dài ≤ 50mm Không quá 2 vết Không cho phép Cao Tập trung không quá 2 đám Không cho phép có tập trung ở giữa 2 lỗ.

Tạp chất sạn. Độ thô của bề mặt mờ tuỳ theo yêu cầu của khách hàng để xác định + Loại kính mờ thô dùng cát phun: + Loại mịn dùng cát phun: 1m 2 ≤ 0.2. vết bẩn. + Tấm kính có độ cong vênh cho phép không lớn hơn 1%. Các khuyết tật : .3mm Định mức trên + Loại thô trung bình dùng cát phun: ≤ 0. Kích thước tấm kính theo chiều dày cho phép sai số ± 0.8 mm.Vết rạn nứt không cho phép. Tạp chất sạn. đá kích thước không lớn hơn 4. kết tinh có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 1mm. + Vết lồi ra lõm vào của cạnh tấm kính không lớn hơn chiều dày tấm kính.Sạn đá kết tinh: + Sạn đá. CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM GƯƠNG SOI Tên khuyết tật Gương soi 1.Vết mờ phân giải .Chấm đen và mầu kích thước nhỏ hơn1mm Loại gương Gương trang trí Không cho phép có tập Không cho phép có trung tập trung Không lớn hơn 2 Không lớn hơn 4 Không cho phép Không cho phép Không lớn hơn 2 Không quá 2 Không cho phép có tập trung Không quá 15mm Không quá 50mm Không cho phép Không cho phép có Không cho phép Không cho phép có Không quá 10 Không quá 6 69 . . .3 3.8 . Bề mặt tấm kính được làm mờ phải đều đặn. Không quy định. không có vết loang.Bọt khí có chiều dài lớn nhất không quá 35mm.3mm 2. 2.Xước thô (dạng sợi) 5. sáng có kích thước nhỏ hơn 1mm . Các khuyết tật khác của mặt gương.5 mm. Bọt khí có kích thước nhỏ hơn 0. Tổng chiều dài của các bọt không quá 100mm. .8mm. 4. Vết xước chiều dài -Xước mờ (dạng tóc) . Bọt khí có kích thước từ 0. ≤ 0.Chấm mờ. 5. đá kích thước không lớn hơn 1mm 3.

049 Nhiệt độ sử dụng cao nhất 0 C 400 70 .40 4. sóng.1m2 0.K) 0.25 40-350 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA BÔNG THUỶ TINH Đường kính sợi μm 5 – 13 Khối lượng thể tích Kg/m2 24 – 12 Hệ số dẫn nhiệt w/(m. Trọng lượng mảnh vỡ lớn nhất cho phép.041 – 0. (Kg/mm2) 3 + Diện tích tấm kính.0. (g/mảnh) Số lượng mảnh vỡ trên diện diện tích 25 cm2 Số lượng khuyết tật lớn nhất cho phép trên một tấm kính Vết rạn Vân.YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM KÍNH AN TOÀN. (*) Cượng độ chịu uốn.1m2 Không cho phép có ≤ 30ο 9.

783.300 2.441 63.942 2.126.500.800.000 18.253.000.Phụ lục-6 BẢNG DOANH THU SẢN PHẨM KÍNH TẤM XÂY DỰNG Chỉ tiêu Sản lượng kính tấm xây dựng Doanh thu Hiệu quả SXKD Đơn vị m 2 Năm 1991 2.600.755.412 Năm 1992 2.250.000.000 9.000 135.789.158.000 258.723 101.300 Năm 1993 1.600.000 Năm 1998 4.000 131.000 1000đ 1000đ 36.800 Năm 1994 3.051 645.816 41.000 71 .000 Năm 1999 4.750.000 4.996 39.000.196 BẢNG DOANH THU SẢN PHẨM KÍNH TẤM XÂY DỰNG(Tiếp) Chỉ Tiêu Sản lượng kính xây dựng Doanh thu Hiệu quả SXKD Đơn vị M2 1000đ 1000đ Năm 1995 4.644.100.787.200.438.312 95.650.277 119.000 Năm 1997 4.000.000 Năm 1996 4.000 4.000 317.889.504.

000 48.500 45.000 47.500 30.500 28.000 29.000 48.0 mm Kính 2.5 mm Kính 5.5 mm Kính 4.000 29.000 46.500 55.5 mm Kính 4.280 34.500 52.500 29.0 mm Kính 2.000 47.000 29.000 54.500 46.5 mm Kính 5.000 46.000 63.500 49.500 55.000 48.0 mm Kính 2.500 54.5 mm Kính 4.5 mm Kính 4.5 mm Kính 5.500 52.500 45.000 46.000 60.000 34.0 mm Kính 2.5 mm 1997 28.500 45.000 33.000 37.500 31.000 42.280 34.5 mm Kính 4.000 46.200 52.000 47.000 47.000 29.000 47.000 35.000 47.0 mm Kính 2.500 28.000 57.500 45.800 55.000 35.500 55.000 37.500 50.5 mm Kính 5.000 54.5 mm Kính 4.000 48.7 BẢNG KÊ GIÁ KÍNH TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 1999 Đơn giá: VND/m2 Tháng 01 Chủng loại kính Kính 2.0 mm Kính 2.000 30.600 48.000 47.500 47.5 mm Kính 4.000 37.000 42.280 34.000 37.500 48.000 72 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1998 42.000 56.5 mm Kính 4.000 49.5 mm Kính 4.000 37.000 56.5 mm Kính 5.5 mm Kính 5.5 mm Kính 5.0 mm Kính 2.500 54.000 33.000 47.000 47.5 mm Kính 4.0 mm Kính 2.000 56.000 33.000 58.000 57.Phụ lục.000 59.5 mm Kính 5.0 mm Kính 2.500 28.000 47.000 57.000 1999 37.000 29.500 55.5 mm Kính 5.500 32.000 45.0 mm Kính 2.500 54.000 47.280 34.000 57.500 55.5 mm Kính 5.000 56.0 mm Kính 2.500 45.000 47.000 57.5 mm Kính 4.280 .5 mm Kính 4.000 40.000 57.500 29.500 55.5 mm Kính 5.000 34.000 46.280 34.

000 57.000 - 73 .0 mm 65.Kính 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful