TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG

LÊ MINH SƠN

LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình “Cơ sở tạo hình” được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học tập của sinh viên ngành Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Mục đích để trang bị cho sinh viên những kiến thức và khả năng tư duy ban đầu về Tạo hình. Giáo trình là sự kết hợp khá đầy đủ các tài liệu liên quan về cơ sở tạo hình đã được xuất bản trước đây: - Cơ sở tạo hình kiến trúc (Thành phố Hồ Chí Minh) - Cơ sở tạo hình kiến trúc (Hà Nội) - Design thị giác (KTS Nguyễn Luận) - Interior Design – Francis P.K. Ching, New York 1987 Rất mong bạn đọc và các đồng nghiệp đóng góp ý kiến để tập giáo trình này ngày càng được hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản sau.

Tác giả

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG

LÊ MINH SƠN

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: MỘT SỐ ĐẶT ĐIỂM CỦA CẢM QUAN THỊ GIÁC.................... 3 1.1. LỰC THỊ GIÁC............................................................................................. 3 1.2. CƯỜNG ĐỘ LỰC THỊ GIÁC....................................................................... 3 1.3. CẤU TRÚC ẨN CỦA THỊ GIÁC TRÊN MẶT PHẲNG............................. 4 1.4. TRƯỜNG NHÌN CỦA MẮT........................................................................ 6 1.5. CÂN GIÁC.................................................................................................... 8 1.6. HÌNH DẠNG THỊ GIÁC............................................................................... 11 1.7. CHUYỂN ĐỘNG THỊ GIÁC........................................................................ 14 1.8. BÀI TẬP........................................................................................................ 14 CHƯƠNG II: TỶ LỆ................................................................................................. 15 2.1. TỶ LỆ NHỊP ĐIỆU TRONG THIÊN NHIÊN.............................................. 15 2.2. CÁC LOẠI TỶ LỆ......................................................................................... 16 2.3. NHỊP ĐIỆU.................................................................................................... 21 CHƯƠNG III: TƯƠNG PHẢN VÀ TƯƠNG TỰ.................................................. 24 3.1. TƯƠNG PHẢN: (Contraste)......................................................................... 24 CHƯƠNG IV: ĐIỂM – NÉT - DIỆN....................................................................... 28 4.1. ĐIỂM, NÉT, DIỆN TRONG TẠO HÌNH..................................................... 28 4.2. HIỆU QUẢ RUNG........................................................................................ 30 4.3. HIỆU QUẢ ẢO.............................................................................................. 32 4.4. NÉT................................................................................................................ 34 4.5. HÌNH PHẲNG............................................................................................... 36 CHƯƠNG V: KHỐI VÀ KHÔNG GIAN................................................................ 41 5.1. NHỮNG KHÁI NIỆM................................................................................... 41 5.2. KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU (PLATON)................................................................ 41 5.3. KHỐI ĐA DIỆN BÁN ĐỀU (Archimède).................................................... 43 5.4. ĐA GIÁC HOÁ MẶT CẦU (Mở rộng)........................................................ 49 5.5. KHÔNG GIAN TRONG TẠO HÌNH........................................................... 52 5.6. CẤU TRÚC LẬP THỂ VÀ PHÉP TẠO HÌNH THÁI.................................. 57 5.7. BÀI TẬP........................................................................................................ 59

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC

2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG

LÊ MINH SƠN

CHƯƠNG I: MỘT SỐ ĐẶT ĐIỂM CỦA CẢM QUAN THỊ GIÁC
1.1. LỰC THỊ GIÁC 1.1.1. Ví dụ: • Ví dụ 1: Khi nhận được một phong thư, ta mở phong bì ra, bên trong thư chỉ là một tờ giấy trắng, không chữ, không hình. Cảm giác của ta bị “hẫng” do: * Tâm lý đợi chờ. * Sự chú ý của mắt không có đối tượng để đặt vào. - Kết luận: Đó là sự mất cân bằng giữa sức căng thẳng của mắt và lực hút của đối tượng thị giác. • Ví dụ 2: Đặt hai tờ giấy A và B trước mặt người quan sát:

A: Tờ giấy trắng

B: Tờ giấy có một chấm đen

Mắt của ta sẽ chú ý ngay vào tờ giấy b và vào điểm chấm đen ấy, do chấm đen ở tờ giấy đã sinh ra một lực tương ứng với sức căng của mắt. Ta gọi đó là lực thị giác. 1.1.2. Định nghĩa: - Lực thị giác là một khái niệm dung để chỉ sự chú ý của mắt đến một đối tượng nào đó trong môt không gian bất kỳ. 1.2. CƯỜNG ĐỘ LỰC THỊ GIÁC:

1.2.1. Ví dụ: Đặt trước mặt người quan sát hai tờ giấy C và D

C

D

C: Đặt ba chấm đen có khoảng cách nhỏ hơn kích thước của chúng. D: đặt ba chấm đen có khoảng cách lớn hơn kích thước của chúng. - Các hình ở tờ giấy C tạo cảm giác chúng là một tập hợp, có quan hệ gắn bó với nhau. Tờ giấy D không phải là một tập hợp, rời rạc. Các chấm đen ở tờ giấy C có một lực vô hình
GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC

3

Đặc điểm: 1.b) Hình I-1a Hình I-1b 1. Các chấm đen ở hình C không đủ sinh ra một lực thị giác. . mà còn toả ra xung quanh nó một trường lực hấp dẫn có bán kính gấp đôi bán kính của nó.Chấm đen ở hình I-1a đặt gần nhau (a>b) thì các trường lực của chúng giao nhau và gắn chúng lại với nhau.3.Nếu ta cho các chấm đen ở hình I-1a tiếp tục lấp đầy mặt giấy (như hình I-1c) hay khi chúng là hệ thống cong song song ( hình I-1d) các đều nhu theo khoảng cách giữa chúng nhỏ hơn hoặc bằng độ dày của nét thì khi nhìn lên các hình này ta sẽ rất nhức mắt.Cường độ lực thị giác phụ thuộc vào kích thước và mật độ xuất hiện của các tín hiệu thị giác.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN - nào đó gắn chúng lại với nhau.2. GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 4 . (Hình I-1a. Định nghĩa: Mức độ lớn nhỏ của trường lực được gọi là cường độ lực thị giác.2. . Hình I-1c Hình I-1d 1.2. Ví dụ: .3.1.2. 1. Điều này không xảy ra với các chấm đen ở hình I-1b vì (a<b) nên ta thấy chúng rời rạc.Khoảng cách giữa các tín hiệu thị giác nhỏ hơn kích thước của chúng thì cường độ lực thị giác có tác dụng.2.2.Khoảng cách giữa các tín hiệu thị giác lớn hơn kích thước của chúng thì cường độ lực thị giác mất tác dụng.3. . Cường độ thị giác đã làm nhức mắt người nhìn nó. Đặc điểm: . Đó chính là sự lien kết của các trường thị lực của các hình tròn đen tồn tại độc lập.

3.b) lên và cho xuất hiện ở các vị trí khác nhau chúng sẽ cho chúng ta các cảm giác khác nhau về quan hệ giữa chúng và mặt phẳng chứa đựng: • Khi chấm đen xuất hiện ở trung tâm hình học (hình 1-3a) ta thấy nó được giữ chặt. Sơ đồ cấu trúc ẩn của một số hình vuông: 1. ta thấy nó có xu hướng rời khỏi mặt phẳng. Khái niệm: Hình I-3a - Hình I-3b Ta tăng kích thước của chấm đen (trên hình 1-3a. • Bốn góc hình vuông.3.2. Ta gọi là cấu trúc ẩn của lực thị giác trên mặt phẳng. • Tâm hình vuông. Mỗi loại hình khác nhau có cấu trúc khác nhau.3.1. .1. Cấu trúc này chi phối hầu hết các liên kết giữa mặt phẳng và các tín hiệu thị giác có trên mặt phẳng.1.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN 1. 5 - GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC .3. Sơ đồ cấu trúc ẩn của hình vuông: Hình I-3d Sơ đồ “cấu trúc ẩn của hình vuông” (hình 1-6) được xác định bằng: • Hai trục: thẳng đứng và nằm ngang đi qua tâm hình vuông (trục cấu trúc của hình vuông) • Hai đường chéo hình vuông. CẤU TRÚC ẨN CỦA THỊ GIÁC TRÊN MẶT PHẲNG 1. gắn vào mặt phẳng.Rõ ràng có một cấu trúc ẩn nào đó của mặt phẳng đang chi phối sự nhìn của chúng ta và ta gọi nó là “sơ đồ cấu trúc ẩn của một hình vuông” 1.1. • Khi chấm đen lệch ra khỏi tâm.

Trường thị giác là các giới hạn trên.4. đối tượng chủ yếu tập trung vào trái bóng và cầu thủ đi bóng nhưng xung quanh ta thấy có một khoảng giới hạn nhìn rõ.4.2. Tín hiệu thị giác khi xuất hiện dọc theo các trục cấu trúc của hình vuông và các đường chéo có xu hướng cân bằng về hai phía của trục cấu trúc và đường chéo.4.1. từ tâm đến bốn đường biên thì có xu hướng bị hút về tâm. Định nghĩa: . Tín hiệu xuất hiện ở điểm giữa của khoảng cách từ tâm đến bốn góc.1.mà con mắt có thể nhìn thấy.1.3. Trường thị giác: 1. GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 6 .4. Cảm quan về hướng trong một cấu trúc hình phẳng: Hình I-3e Cấu trúc của hình gây ra cảm giác về hướng của các tín hiệu thị giác trong không gian. Ví dụ: . 1.1.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN 1. TRƯỜNG NHÌN CỦA MẮT 1. giới hạn dưới và giới hạn bên . Vậy lực thị giác (ẩn) ở tâm mạnh hơn và giảm dần khi di động xa tâm. phạm vi nhìn thấy đó ta gọi là trường thị giác. Hình I-4a 1.2.Khi xem bóng đá.

4.4. có góc ở đỉnh biến thiên từ 300÷650 (300≤α≤650) ta sẽ có một trường nhìn gần với trường thị giác thật hơn.α dưới = 450 .dưới: (Hình I-4c) .∑ α = 1300 Hình I-4b Giới hạn trên .TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN 1.Trong việc xây dựng môi trường thẩm mỹ ở quy mô lớn. Trường thị giác quy ước: .1.4.Nếu ta quy ước trường thị giác là một chóp có đáy là một elíp. Ứng dụng trường thị giác: .1.2. Giới hạn trường thị giác: Giới hạn phải – trái (hai bên): Hình I-4b . .3.4.(Hình I-4d) Hình I-4d 1. .α phải = 650 .α trên = 300 .Theo các tài liệu cũ của phương Tây lấy trường nhìn rõ là một chóp nón đều có đáy là hình tròn và góc ở đỉnh là 300.α trái = 650 .Trường thị giác giúp cho kiến trúc sư ý thức được rõ ràng về hình thể trong không gian 3 chiều trong thiết kế tạo hình kiến trúc.Các góc giới hạn bên được xác định 600 ≤ α ≤ 700 . ứng dụng của trường thị giác rất có ý nghĩa: GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 7 .∑ α = 750 Hình I-4c 1.

trái.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN • Xác định độ cao của các điểm nhấn thị giác trong cảnh quan đô thị.5. sự rõ ràng về vị trí. chia dọc hai phần to nhỏ rõ ràng. CÂN GIÁC: 1.Cân bằng thị giác là sự sắp xếp. trên.1. đường chia dọc có vị trí mập mờ so với đường cấu trúc.5. (phải. tạo độ nhấn hoặc tạo sức căng thị giác một cách hợp lý cho các yếu tố hình thể tồn tại trong trường nhìn. • Xác định độ cao đúng để đặt một biểu tượng nào đó.Ví dụ: Hình I-5a - Hình I-5b Hình I-5a: chia ngang 3 phần to dần từ trên xuống. Định nghĩa: . 1.2.5. nhỏ) làm cho hình đứng vững ở vị trí 8 GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC .1. • Trục nằm ngang vuông góc với trục thẳng đứng. Độ rõ: . dưới) và quan hệ kích thước (to. Trục cân bằng của con người: . • Xác định khoảng cách nhìn thấy cần thiết cho một tượng đài. cho một công trình kiến trúc.3. Nhận xét: Hình I-5b các thông tin không rõ ràng về vị trí.Chúng ta có được trạng thái cân bằng khi các trục cân bằng của ta trùng với phương thẳng đứng và phương nằm ngang của lực hấp dẫn. chia dọc thành 2 phần to nhỏ không rõ ràng. 1. .5.1.2. Còn hình I-5a.tỷ lệ. 1.3. Cân bằng thị giác: 1. tỷ lệ hình về lực thị giác làm cho ta khó xác lập được sự cân bằng thị giác.5. Các yếu tố tác động đến sự cân bằng thị giác: 1.Độ rõ về lực thị giác trong quan hệ tạo hình một yếu tố quan trọng để thiết lập sự cân bằng thị giác. . Hình I-5b chia ngang thành 3 phần bằng nhau.5.Trục cân bằng của con người được xác định: • Trục đi qua trục thẳng đứng của cơ thể và hướng về tâm trái đất.

3. 1.3. ta có cảm nhận hình tô màu đậm nhỏ và nặng hơn hình tô màu sáng.3. .3.5. . hình I-5f cũng chính là nó nhưng lại có xu hướng đi xuống. hình I-5h tô màu sáng. 9 GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC .Ví dụ: Hình I-5c - Hình I-5d Hình I-5d: Chấm đen bị nằm ở gốc của mặt phẳng và nó có xu hướng rời khỏi mặt phẳng và gây cho chúng ta cảm giác mất cân bằng. Hướng: Hình I-5e - Hình I-5f Hình I-5e: có xu hướng đi lên.5. 1.2.Vậy vị trí (trọng lượng thị giác) là một quan hệ quan trọng để gây ra lực thị giác.5.Hình I-5c: chấm đen nằm chính giữa tâm mặt phẳng và lập tức tạo cho chúng ta một sự cân bằng đẳng hướng. 1.Các vật vô hướng bị hướng của các vật thể xung quanh chi phối một cách rõ rệt. . Vị trí: Trọng lượng thị giác: là cường độ lực thị giác do chúng gây ra trong tương quan với không gian chứa đựng chúng.Cho hai hình có hình thể và kích thước như nhau: Hình I-5g - Hình I-5h Hình I-5g tô màu đậm. Màu sắc: . .4.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN của mình và dựa vào nhau một cách chặt chẽ thiết lập ngay cho ta cảm nhận cân bằng thị giác.

nhưng nếu ta lật ngược các chữ cái này lại thì ta thấy rõ cảm giác mất cân bằng (hình I-5k. Sau đó kiểm tra lại bằng cách so sánh các đường chia theo chủ quan của thị giác với các đường chia đều hình học.trái: .2.4. Ta thấy số đường chia đều hình học trùng với số đường chia đều thị giác là rất ít.4.Thí nghiệm: Lấy 10 tờ giấy khổ 9x12 cm.l). hay phần trên có khả năng tạo lực thị giác mạnh hơn phần dưới.5.n) GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 10 . Tăng khổ giấy 9x12 cm lên thì sai lệch này là rất đáng kể (hình I-5i).5. ví dụ 1 công trình kiến trúc ta thường thấy phần tường ở tầng trệt người ta thường sơn màu đậm mục đích tạo cho công trình kiến trúc đó đứng vững một cách cân bằng và chắc chắn. các yếu tố cân bằng thị giác về màu sắc kể trên có thể cân bằng lẫn nhau. Cân bằng phải . một số ít có thể nằm dưới. áp phíc quảng cáo (các chữ này có phần trên nhỏ hơn phần dưới) nhưng ta vẫn có cảm giác cân bằng. 1. Cân bằng trên . Hình I-5i Kết luận: phần trên với một diện tích nhỏ hơn đủ cân bằng với phần dưới lớn hơn nó.dưới: . dùng bút kẻ đường chia đều trên dưới theo chủ quan của con mắt mình.1.5. Bình thường ta hay nhìn thấy chúng trên các tranh ảnh. Hình I-5k - Hình I-5l Kết luận: Tín hiệu thị giác xuất hiện ở phía trên có trọng lượng thị giác lớn hơn khi nó xuất hiện ở phía dưới. Các cặp cân bằng thị giác: 1.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN - Trong các tác phẩm nghệ thuật thị giác cụ thể.Ví dụ: Hai đường chéo của hai hình chữ nhật (Hình I-5m.4. 1. Các trung tuyến chia thị giác phần lớn nằm trên các trung tuyến hình học.

6. .6.2. 1. chắc chắn là chưa trả lời ngay được bởi vì đang phân vân giữa hình vuông hay hình thoi (Hình I-6a). hình I-5n lại cho chúng ta cảm giác đi xuống. Hình I-6a 1.6.Hình dạng thị giác là hình dạng vật lý được nhìn thấy. HÌNH DẠNG THỊ GIÁC: 1. con mắt không cần thấy tất cả hình thể của vật ấy mà vẫn có thông tin đầy đủ về hình thể của nó. Cách nhìn hình khái quát của mắt: GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 11 . . Nhưng nếu ta lật hình vuông đó theo góc 450 và hỏi các sinh viên đó là hình gì.1. .Tiếp tục kẻ thêm các đường thẳng song song với các cạnh của hình HI-13b thì ta nhận ra hình vuông một cách dễ dàng.Kết luận: Tín hiệu thị giác khi xuất hiện ở phía trái có trọng lượng thị giác nhỏ hơn khi xuất hiện bên phía phải.1. có thông tin. Khái niệm: . Khái niệm chung: Ví dụ: .TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN Hình I-5m Hình I-5n Hình I-5m cho chúng ta cảm giác là đường đi lên.Ta vẽ 1 hình vuông và nói với một em bé rằng đó là một hộp phấn thì chưa chắc em bé đã nghe.1. 1.6.Một tín hiệu thị giác khi chúng xuất hiện ở phía phải người nhìn tạo ra một hiệu quả khác khi xuất hiện bên phía trái. . có nghĩa.Khi nhìn một vật.

Các ví dụ: Hình I-6b Hình I-6c .2. Nếu đem hình này cho nhiều người quan sát (trong thời gian 15 giây).2.1. 1. nhấn mạnh sự khác nhau: Hình I-6d có tỷ lệ không rõ ràng về độ xiên của các góc phối cảnh.6.Hình I-6c dễ được coi là ba hình vuông hơn là một hình chữ nhật.2. • Nhóm sau có xu hướng nhấn mạnh sự khác biệt của độ xiên. Làm bằng nhau.3.3. 1.1.2. Sử dụng phép lặp lại: .6.Hình cuối cùng trong hình I-16e được coi là hình đơn giản. Các loại hướng của hình: Hình I-6e 1. Hình vô hướng: .Định nghĩa: Hình vô hướng là hình mà bản thân hình dạng vật lý của nó không tạo được xu thế chuyển động. dễ nhớ nhất của các biểu thể khi tập hợp các hình vuông trắng đen vì nó đã sử dụng phép lặp lại.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN 1. Sau đó yêu cầu họ vẽ lại thì sẽ được hai nhóm hình: Hình I-6d • Nhóm đầu có xu hướng làm bằng nhau.Hình I-6b ta để nhận ra đó là một hình vuông hơn là hai tam giác vuông. GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 12 .6.3. .6. 1.6.

Hình I-6f 1. nếu mũi tên chỉ xuống thì nó đi xuống.Quan sát hình I-16b ta thấy vật thể bị hướng của các vật thể quanh nó chi phối một cách rõ rệt. bản thân nó hoàn toàn không có xu hướng tự chuyển động mà phải nhờ phân bố lực thị giác trong trường thị giác mới cho khả năng chuyển động.3.Định nghĩa: Hình đa hướng là hình mà bản thân hình dạng vật lý của nó tạo được xu thế chuyển động nhưng bị hướng của các vật thể xung quanh nó chi phối một cách rõ rệt.3.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN - Hình tròn đen I-6f là một hình vô hướng. Hình I-6g 1.3.2.6.6. Hình đa hướng: . Hình định hướng: . Cũng là hình như vậy nhưng nếu vật thể bên cạnh nó chỉ là mũi tên chỉ lên thì nó có xu hướng đi lên. . Hình I-6h GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 13 .Hình định hướng là hình mà bản thân hình dạng vật lý của nó đã xuất hiện một ưu thế chuyển động theo một phương hướng rõ ràng.

Hình I-7a 1. Các bài tập ví dụ: Sách cơ sở tạo hình nhỏ. .7. Khái niệm: .Bố cục bằng hoạ đồ đen trắng hoặc màu theo cân bằng động. sắp xếp các tín hiệu thị giác trên một không gian.2.7. 1.8.1. Định nghĩa: .Chuyển động thì phải có không gian và thời gian.Khi quan sát tác phẩm nghệ thuật trên hình phẳng thì đây chỉ là nghệ thuật tổ chức không gian.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN 1.7. để toạ được sự cân bằng động. Định nghĩa: 1.7. 1. CHUYỂN ĐỘNG THỊ GIÁC: 1. GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 14 .Chuyển động thị giác là một chuỗi các hình ảnh hay các tín hiệu thị giác phát triển kế tiếp nhau. Hình ảnh minh hoạ: Phần bài tập chương 1: .3. chuyển động thị giác.1. hay là sử dụng hướng chuyển động của các hình để liên kết các hình riêng lẻ với nhau tạo nên một hình thể tổng hợp mà khi quan sát lên hình thể đó ta có cảm giác nó như đang chuyển động.1. BÀI TẬP: Bố cục trên mặt phẳng bằng hoạ đồ đen trắng hoặc màu.7.1.Chuyển động thị giác sơ hiểu là làm cách nào đó người design cố gắn thời gian vào hệ không gian vốn rất tĩnh. .1.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN Hình I-8a Hình I-8d Hình I-8b Hình I-8c GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC Hình I-8e 15 .

Tỷ lệ vàng: 2.Các lặp đi lặp lại có quy luật đã tạo ra sự thống nhất và sự thống nhất đã tạo được cái đẹp.1.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN CHƯƠNG II: TỶ LỆ 2. b=1.Đền Pathenon có chu vi ứng với thiết diện vàng.Năm.Từ hình chữ nhật vàng ta có thể chia thành một hình vuông và một hình chữ nhật vàng và cứ tiếp như vậy mãi.618 0.2. Tổng thể các bộ phận chi tiết phải theo một quy luật nhịp điệu nhất định để tạo được sự thống nhất và mỹ cảm nhất định trong công trình.618 1 Hình II-2a 2.Hiện tượng xảy ra và lặp đi lặp lại theo chu kỳ: • Ngày và đêm. Tỷ lệ vàng: .618.3.1.1. 2. Ứng dụng tỷ lệ vàng phân tích công trình cổ: .1.Có gần một chục sơ đồ dựng hình tỷ lệ cho Pathenon.Hình chữ nhật vàng là hình chữ nhật có tỷ lệ các cạnh 1:1.Thu – Đông.2. các sơ đồ đó – theo ý kiến của những tác giả của chúng – đã cho phép GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 16 .618 ta được một con số ngẫu nhiên là 0. tỷ lệ này được thể hiện trong hình chữ nhật vàng. b a+b Tỷ lệ vàng là hình thức tỷ lệ người Hylạp cổ thường dùng.2.618 (a=1. 1.2.2. sinh trưởng và phát triển của thực vật. • Nhịp thở con người.1.2. Hình chữ nhật vàng: .618) . • Ngày . TỶ LỆ NHỊP ĐIỆU TRONG THIÊN NHIÊN 2.1. • Bốn mùa: Xuân . . CÁC LOẠI TỶ LỆ: 2.1. .Quy luật trong hình dáng.1.Từ những hiện tượng tự nhiên thuần tuý đã được con người tiếp thu và vận dụng trong kiến trúc. động vật. Tỷ lệ xuất phát trong thiên nhiên: . .Tháng .Hạ .Bản chất của tỷ lệ vàng là nó tồn tại trong thiên nhiên mối tương quan giữa hai đại lượng a & b với a b = = 0. 2.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG

LÊ MINH SƠN

theo dõi quá trình tạo ra kiệt tác này. Hoá ra là những kích thước cơ bản của ngôi đền có thể dựng lên được từ những tương quan chia đúng đơn giản và trên cơ sở của tiết diện vàng, trên cơ sở những hình chữ nhật động của Hembigiơ và hàm Giôntôpxki. Hoàn toàn tự nhiên là điều đó đã gây ra sự nghi ngờ đối với việc sử dụng bất kỳ hệ thống tỉ lệ nào vào việc xây dựng Pathenon.

Hình II-2b Tỷ lệ giữa mái đình và cột đình trùng với tỷ lệ vàng.

u

v

Hình II-2c 2.2.2. Tỷ lệ của bậc 2: 2.2.2.1. Hình vẽ:

Hình II-2d 2.2.2.2. Nhận xét: Hình chữ nhật có tỷ lệ các cạnh là 1: 2 có những tính chất không giống với một hình chữ nhật thường, vì nó có thể chia thành 2 hình mà hai hình này có đường chéo thẳng góc với đường chéo của hình lớn.

2.2.3. Tỷ lệ số hoc: 2.2.3.1. Khái niệm: - Là mối tương quan chẳn của các đại lượng, người ta còn gọi đó là tỷ lệ môdun. 2.2.3.2. Ví dụ:(Hình II-2e)
GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC

17

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG

LÊ MINH SƠN

-

Các bộ phận của công trình đều dựa vào một lưới ô vuông. Tỷ lệ số học còn hiện diện trong những tính chất khác: độ đậm nhạt, độ sáng tối. Chứ không phải hạn hẹp là chỉ trong lĩnh vực đo đạc về kích thước. Ta thường nói vật a sáng gấp đôi vật b….

Hình II-2e 2.2.4. Tỷ lệ hình học: 2.2.4.1. Khái niệm: - Tỷ lệ hình học là tỷ lệ dựa trên mối tương quan vô tỷ giữa các đại lượng. Tỷ lệ giữa các đại lượng là lẻ, chia không bao giờ chẳn. 2.2.4.2. Ví dụ:

3 4

5

Hình II-2g Hình II-2f Tỷ lệ tam giác 3:4:5 (Tam giác thần thánh) Hình II-2g Quảng trường chia theo tỷ lệ hình học 3:4 (Hình II-2f) Như vậy tỷ lệ là một trong các yếu tố quan trọng để đạt được những hiệu quả thống nhất và hoàn chỉnh.

2.2.5. Chuỗi số vàng: - Nếu một loạt hình chữ nhật có giá trị các cạnh: 1, l1, l2, l3,…. mà sự so sánh của chúng:
1 l1 l l +l = = 2 = 1 2 = 0,618 l1 l2 l2 + l1 2l2 + l1

Trên cơ sở:

⎧l12 = 1 + l1 (*) ⎪ ⎨3 ⎪l1 = l1 + l12 (**) ⎩

⎧l12 = 1 + l1 1 l1 ⎪ = ⇒⎨3 l1 l1 + 1 ⎪l1 = l1 + l12 (a a y = a x + y ) ⎩

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC

18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG

LÊ MINH SƠN

Và chuỗi số này có trị số tuyệt đối bằng: 1,l1, l2, l3, ⇔ 1:1,618; (1,618)2; (1,618)3 Ở đây ta thấy hình chữ nhật vàng có hai cạnh tương đương là 1&1,618. 2.2.6. Modulor: 2.2.6.1. Bản chất Modulor: - Modulor là một lý luận của Le Corbusier. Ông vận dụng sáng tạo mối tương quan của tỷ lệ vàng vào công trình kiến trúc thông qua các kích thước của cơ thể con người. - Lý luận của Le Corbusier: con người là sản phẩm hoàn thiện nhất của thiên nhiên cho nên trong thiên nhiên đã có tỷ lệ đẹp thì con người cũng phải có. Công trình kiến trúc xây nên là để con người sử dụng cho nên một sự hợp lý là phải đưa kích thước của con người vào chính những công trình mà con người sử dụng. 2.2.6.2. Cách tạo Modulor: 1. Chọn một người làm chuẩn cao 1,82m 2. Đo kích thước các hoạt động chính của con người đó. 3. Lấy hệ kích thước này xếp thành hai chuỗi kích thước: • Hệ chuỗi đỏ: 183,113,70,43,27,16 • Hệ chuỗi xanh: 226,140,86,53,33,20. Với quy luật hai số đầu cộng nhau được số sau (đây là mối tương quan theo quy luật tỷ lệ vàng). - Le Corbussierr đã lấy 4 điểm cao sau đây làm chuẩn: • Cốt bàn tay người khi hạ thấp: 86cm • Cốt bán than người: 1,13cm • Cốt đỉnh đầu người: 1,83cm • Cốt bàn tay khi giơ cao khỏi đầu: 2,26cm Những con số này có tính chất như sau: 113cm = 70cm + 43cm 183cm = 113cm + 70cm 226cm = 113cm + 79cm + 43cm Ba con số này xác định khoảng không bị chiếm bởi kích thước con người.

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC

19

Modulor chỉ cống hiến sự thoải mái.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN Hình II-2h Modulor là tập hợp những thông số phù hợp với kích thướng cơ bản của con người biểu diễn dưới dạng hình học. Nhược điểm: Do Modulor lấy số đo trên cơ thể của người châu Âu (1. khó công nghiệp hoá xây dựng lắp ghép. từ đó có thể cho thấy kích thước của các thiết bị cần thiết liên quan. Le Corbuser đã áp dụng vào đơn vị nhà ở lớn Macxây (Hình II-2i) - Hình II-2i GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 20 .86cm) nên không thể áp dụng cho châu Á. Hệ kích thước này rất lẻ. tiện lợi do việc sử dụng những số đo chắc chắn.

NHỊP ĐIỆU: 2. ban công. Nhịp điệu kiến trúc: Định nghĩa: là nhịp điệu sinh ra do sự sắp xếp lại một cách liên tục của một loại hoặc một số loại thành phần cơ bản (Hình II-3c). các loạt cửa sổ. .3.(Hình II-3b) Nhịp Nhịp Hình II-3b 2.2. Các loại nhịp điệu: 2. có sự biến hoá. Nhịp điệu trong kiến trúc và quy hoạch đô thị: là một loại hiện tượng của sự lặp đi lặp lại có quy luật.3. Khái niệm chung: Hình vẽ minh hoạ (Hình II-3a): Hình II-3a Định nghĩa: Nhịp điệu là sự lặp đi lặp lại của nhiều hình và sự lặp lại đó lớn hơn ba lần.1. . logia.1. . có tổ chức trong biểu hiện nghệ thuật kiến trúc của đơn thể công trình hay quần thể công trình.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN 2.3. các nhịp nhà. Mặt nhà bên trong của nhà học Basilica do francesso thiêt kế Hình II-3c GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 21 .… là phổ biến.3.2.Trong tổ hợp kiến trúc: Sự lặp lại của các bước nhà.Lặp đi lặp lại có quy luật: nhằm tạo ra sự thống nhất.Gắn bó với sự biến hoá có tổ chức: nhằm tạo ra sự đa dạng.

Nhịp điệu lồi lõm Định nghĩa: Nhịp điệu lồi lõm là nhịp điệu giao động theo hình sóng.Canada (Hình II-3e).2.Maroc (Hình II-3d). Nếu sự lặp lại đó được tiến hành với hai hay một số thành phần cơ bản ta có nhịp điệu liên tục phức tạp.2. Biệt thự trên thác của Frank Lloyd Wright Hình II-3g GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 22 .TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN - Nếu sự lặp lại đó do một thành phần cơ bản đặt cạnh nhau. đồng thời tăng hoặc giảm theo một quy luật. ta có nhịp điệu liên tục đơn giản. Hình II-3d Hình II-3e 2.3. Nhà ở nhiều căn hộ ở Casablanca .3. • Màu sắc: nóng đến lạnh. Nhịp điệu tiệm biến Định nghĩa: là nhịp điệu thay đổi dần dần một cách có quy luật lớn dần đều hoặc nhỏ dần đều. • Kích thước: lớn đến nhỏ và ngược lại.Nhà ở tập thể Montréal .2. Hình II-3f 2. nhẵn bóng. • Chất liệu: sần sùi.3.

. • Trên một bộ phận của mặt đứng hoặc trang trí nội thất Vần luật giao thao trong tổ hợp mặt bằng công trình kiến trúc . có tinh chất triển khai theo một hướng mà nhịp điệu giao thoa tạo nên sự đang chéo nhau theo hai hướng đứng và ngang hoặc tạo thành hiệu quả đa hướng.3.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN 2.4.Vần luật giao thoa có thể thấy: • Trong bố cục hình khối không gian một công trình kiến trúc • Trên mặt đứng của một công trình kiến trúc. .2. Nhịp điệu giao thoa Định nghĩa: Nhịp điệu giao thoa được tạo thành bởi các thành phần kiến trúc đan chéo nhau.Chú ý: Nhịp điệu giao thoa không giống các nhịp điệu khác.Học viện Quản trị kinh doanh Ấn Độ Hình II-3h GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 23 .

1.1 Tương phản về hình khối: • To-nhỏ GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 24 .tròn. Trong âm nhạc có hợp âm nghịch. TƯƠNG PHẢN: (Contraste) 3. Sự khác biệt trong trường thị giác gọi là tương phản. ở đây ta cảm nhận ngay được sự tương phản về màu sắc.2.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN CHƯƠNG III: TƯƠNG PHẢN VÀ TƯƠNG TỰ 3.Về tính chất của sự tương phản là tách cả các bộ phận công trình ra với nhau .ngắn.Trong hội hoạ thì có sự tương phản về màu.Chúng ta cảm nhận được bằng mắt một vật thể có nghĩa là trên trường thị giác tồn tại sự khác biệt giữa vật đó với xung quanh.2. . Khi cường độ ánh sáng hợp lý.1. dài .1. cao thấp. .Ví dụ: Ta đặt một tờ giấy trắng A lên tờ giấy đen B lớn hơn. Khái niệm chung: . Hình III-1a Định nghĩa: Tương phản trong kiến trúc là sự khác biệt thậm chí trái ngược nhau giữa các bộ phận trong một công trình kiến trúc cũng như giữa công trình kiến trúc với không gian xung quanh.1.1. 3.Trong kiến trúc ta thường gặp các hình thức tương phản về hình khối: to . độ rõ nhất sẽ là cực đại 3.nhỏ. Các hình thức tương phản Độ rõ Nguồn sáng Vật Rõ nhất Mắt Mờ Cường độ Loá Hình III-1b Nhìn vào sơ đồ trên ta thấy: Tương phản phụ thuộc vào cường độ ánh sáng phản chiếu. vuông .

mờ.1. loá.(Hình III-1g) yếu (mờ) quá (loá) vừa (rõ) Hình III-1d GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 25 . (Hình III-1e) • Sắc độ: đậm nhạt.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN • Cao-thấp • Dài-ngắn • Vuông-tròn HìnhIII-1c (Toà nhà Quốc hội Brazin) HìnhIII-1c (Toà nhà Quốc hội Ấn Độ) 3. sần sùi. rõ nét. • Độ sáng: rõ.2 Tương phản về bề mặt Có bốn yếu tố cơ bản hợp thành tương phản về bề mặt.(Hình III-1d) • Gam màu: phân biệt rõ. đậm nhạt.2. (Hình III-1f) • Chất cảm: nhám bóng.

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 26 .1. màu sắc khác nhau ít. Khái niệm chung: .Khi các vật thể có hình khối. TƯƠNG TỰ (vi biến Nuance) 3. người ta nói nó có tính chất vi biến.Về tính chất vi biến (tương tự) có tính chất là nó kéo các bộ phận công trình đến gần nhau tạo thành một thể thống nhất.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN Màu vàng nhạt Vàng nhạt vừa Vàng nhạt Vàng đậm Xanh ngọc Vàng nhạt Nâu sẩm Cùng màu (mờ) Cùng màu khác sắc độ (rõ) Khác màu (rõ nét) Hình III-1e Sắc độ đậm nhạt ít Sắc độ đậm nhạt cao Hình III-1f Cùng nhẵn bóng Sần sùi Nhẵn bóng Hiệu quả không rõ Hiệu quả rõ nét Hình III-1g 3.2.2. bóng đổ. .

Thủ pháp tương phản có các hình thức như thế nào thì tương tự (vi biến) cũng có những hình thức như thế đấy. Chuyển dần độ lớn Hình và hình dạng.Ở công trình này ta thấy tương phản về vật liệu nhưng vi biến về hình khối. (Hình III-2c) Vi biến về đường nét. chuyển biến dần. Các hình thức vi biến . hình khối. Hình III-2a Định nghĩa: Vi biến là sự tương phản nhẹ.Tháp chùa thiên mụ các khối chồng lên nhau nhỏ dần nhưng giống nhau tạo sự liên kết vững chắc và vẽ đẹp hài hoà.(Hình III-2b) Mái ngói Kính Tương phản về vật liệu nhưng vi biến về hình khối Hình III-2b Nhà hát Opera Sydney vi biến về đường nét.2. khác biệt nhau rất ít của các bộ phận chi tiết công trình hay là của công trình đối với môi trường xung quanh. . 3. (Hình II-3f) .TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN - Ví dụ: Hình III-2a.2. hình khối Hình III-2c GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 27 .

Hình IV-1a Ẩn dụ và diễn cảm của một số đường nét (Hình IV-1b): GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 28 . DIỆN TRONG TẠO HÌNH: Điểm là nguồn gốc ban đầu.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN CHƯƠNG IV: ĐIỂM – NÉT . ĐIỂM.DIỆN 4. Điểm chuyển động sinh ra nét. diện chuyển động sinh ra khối. NÉT.1. nét chuyển động sinh ra diện. điểm dùng để chỉ ra một vị trí trong không gian.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN Ẩn dụ và diễn cảm của một số loại đường nét trích từ Landscape Architecture Hình IV-1b GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 29 .

• Cho đỉnh của hình vuông thứ hai trượt đều khỏi các đỉnh tương ứng của hình vuông một đúng bằng một đơn vị x.1. hình vuông thứ hai này có cạnh nhỏ hơn cạnh hình vuông ban đầu một đơn vị x.1.2. Hiệu quả rung của điểm: C ∈ A⎫ ⎬ ⇒ C có hiệu quả rung C ∈ B⎭ - - Mỗi một điểm hình thành một trường lực riêng của mình. Chuyển đều độ dày của nét: (giảm dần đều hay tăng dần đều) Hình IV-2a GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 30 .2. • Tiếp tục như vậy với các hình vuông tiếp theo ta có được sơ đồ trượt Xi nê tích của hình vuông.2. 4.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN 4. Hiệu quả trượt Xi nê tích (Xinetique): 4.2.trượt làm thành môdun của mình: • Lấy một hình vuông ban đầu • Cho một hình vuông khác nội tiếp hình vuông ban đầu.3. Nếu ở gần nhau chúng sẽ hình thành một vùng giao nhau giữa các trường lực riêng đó.2. Các kỹ thuật tạo rung 4. đấy chính là hiệu quả rung Tuỳ thuộc vào hình dạng cụ thể điểm và nét với khoảng cách giữa chúng ta sẽ có hiệu quả rung nhiều hay ít.3. Và con mắt khi quan sát lúc thì bị hút bởi trường lực của điểm này. đối với con mắt luôn có một vùng không ổn định.2. Như vậy.2.2.1.Thật ra ở đây lấy một phần của hình vuông xoay . lúc thì bị hút trường lực của điểm kia. Xinetique hình vuông: Khái niệm: Kiểu chuyển động theo một quy luật nhất định gọi là tính trượt Xi nê tích. HIỆU QUẢ RUNG: 4. HìnhIV2a 4. Xi nê tích hình vuông: .

2.Khi ta chồng các hệ đường nét thì thực chất ta đã tạo được sự giao thoa → tạo độ rung GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 31 .2.Khi ta thay đổi chiều hướng của nét thực chất ta đã làm tăng thêm chuyển động trong hình → tạo độ rung. thì thực chất ta đã làm giảm dần đều khoảng cách gữa chúng.trượt các nét.3.2.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN - Khi ta tạo được sự tăng dần độ dày của nét. Thay đổi chiều hướng:(Hình IV-2c) . Chồng các hệ (giao thoa): . trượt nét:(Hình IV-2d) . Hình IV-2c 4. Cắt.Chỉ bằng các nét rất đơn giản ta cắt .giảm này tạo nên hai chuyển động thị giác ngược chiều nhau → tạo độ rung. như vậy đã tạo được những hiệu quả về hình và đa phương về chuyển động → tạo độ rung.3. Hình IV-2b 4.2.3.4.3. Hình IV-2d 4. Sự tăng .

Tại sao các phòng có không gian nhỏ người ta thường đặt những mảng kính xung quanh.3. Tạo ra được tính hai mặt không rõ ràng của một cái thật thì đó chính là chúng ta đang tạo hiệu quả ảo.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN Hình IV-2e 4.Đối với điểm và nét ta cần giữ một độ điều toàn cục. đối kháng về hướng) . . Khái niệm chung: .3.Khi làm tương phản sắc độ thì ta đã tạo được sự đối kháng về lực thị giác → tạo độ rung. . . cái ảo bằng những đường nét cụ thể. khi hai hệ đường thẳng song song giao nhau theo một góc càng nhỏ thì tạo nên một độ rung trong trường giao càng lớn. • Cách nhìn hình khái quát của mắt • Diện chú ý rất rộng của mắt • Sự tiếp nhận được rất nhiều lượng thông tin của mắt.1.Trong thực tế. GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 32 .Tại sao người mâp không nên mặt áo kẻ ngang mà nên mặt áo kẻ dọc. Ta có thể đảo lộn vị trí các nét.5. . Chú ý: (cho các kỹ thuật tạo rung) .Lợi dụng những đặc tính của thị giác: • Tốc độ nhìn hình cực nhanh của mắt. Độ đều này có thể ở thể tĩnh hay biến đổi đều. các mặt.Về nguyên tắc muốn tăng hiệu quả rung của điểm và nét ta cần tạo được sự đối kháng của lực thị giác (đối kháng về độ lớn.Tại sao chúng ta thường dùng trần màu sáng ở những nơi có không gian hẹp.Phải chăng ở đây chúng ta muốn tạo cho mình một cảm giác của cái không thật và nếu chúng ta có thể tạo được cái không thật. các khối để tạo được: • Cái không thật trong cái thật. HIỆU QUẢ ẢO: 4.2. Định nghĩa: .3. 4. Tạo sự tương phản sắc độ: .

3. Hình IV-3b Cũng như ở hình vẽ này ta có thể nhìn nó là một khối lập phương có đỉnh đang hướng về phía người quan sát.2. còn nửa kia nằm ở ngoài.3. Các thủ pháp tạo hiệu quả ảo: 4. Thay đổi vị trí của các điểm. Tạo nên một hình có thể hiểu được nhiều cách: . Nhưng nhìn kỹ thì nó cũng có thể là một góc tường (2 bức tường và sàn).2. Nếu nhìn từ dưới lên thì sẽ gầm của một cầu thang. Nửa này nằm ở trên.3. Hình IV-3c GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 33 .TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN • Tạo nên tính lập lờ đa nghĩa trong hình.Như hình vẽ trên nếu nhìn từ trên xuống thì sẽ là các bậc cầu thang đi lên.2.Hình vẽ dưới đây ta có thể tạo ra một nửa đường thẳng nằm phía trong.1. Hinh IV-3a 4.2. nửa kia nằm ở dưới dẫu biết rằng một đường thẳng phải nằm cùng một mặt phẳng. nét trong không gian: . → tạo được hiệu quả ảo 4.

4.Hình vẽ: Nét có nghĩa Nét có nghĩa Hình IV-4a 4.Đặc tính lập lờ. • Nét liên tưởng. • Nét cấu tạo. • Nét đa nghĩa.1.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN 4. chúng ta chia thành bốn loại đường nét sau: • Nét có nghĩa. NÉT 4. Nghĩa của nét: .1.2.Hình vẽ: Nét cấu tạo Hình IV-4b Nét cấu tạo GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 34 . . hai mặt. . đa nghĩa của đường nét khi tạo nên hình làm cho ta liên tưởng đồng thời nhiều hình ảnh thị giác khác nhau. Nét cấu tạo: .4.Là loại nét mà khi thiếu nó hình sẽ không có nghĩa như mong muốn. .Là nét mà khi vắng nó người ta vẫn nhận ra hình một cách trọn vẹn thông qua liên tưởng.4. Nét có nghĩa: .1.Trong các loại đường nét không phải nét nào cũng có giá trị ngữ nghĩa như nhau.4.1. tín hiệu cần thông tin sẽ mất. 4.

không rõ ràng. Nét liên tưởng: .Hình IV-4d tác giả muốn sử dụng trong biểu tượng của triển lãm tuần kỳ “ Biennal Sydnei “ ( tại nhà hát Opêra Xinây ) hai yếu tố: Một là 2 chử tắt B – S. 1 → 2 → 3 → 4 35 GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC .3.4.S đã cho ta hình ảnh một con thiên nga.1.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN 4. 4. Tất cả các nét ở đây đều mang 2 nghĩa.Uttron có hình ảnh ẩn dụ như một con thiên nga trên biển.4.Hình IV-4c là biểu tượng của trường Đại Học Kiến Trúc của tác giả Bùi Quý Ngọc đã kết hợp nét vừa có nghĩa hình vừa có nghĩ chữ.1. Chỉ một động tác khéo léo kết hợp 2 chử B.Hình vẽ: Nét liên tưởng Hình IV-4e Chú ý: Sự khác nhau của nét cấu tạo và nét liên tưởng là: nét cấu tạo có thể không có cũng được nhưng nét liên tưởng không có sẽ gây sự thiếu thốn. Kiến Trúc Sư J.Nét có thể bỏ được mà không ảnh hưởng gì đến hình nhưng nếu thiếu nét liên tưởng sẽ gây cảm giác thiếu.Là loại nét mang hai nghĩa trở lên. .Hình vẽ: Hình IV-4c Hình IV-4d . Tất cả các nét ở đây đều mang hai nghĩa. . . Nét đa nghĩa: . và hình ảnh của con thiên nga.4. Bài tập: Đơn giản nét của một công trình theo 4 bước. không rõ ràng.

Vai trò của phông và hình (hình và nền): . • Hình IV-5b: nền đen. . HÌNH PHẲNG: 4. điểm đen.Sự tương phản có thể phân biệt được qua sự đối lập của: GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 36 . giống như những hình tròn khép kín.Hình bao: bao giờ cũng xuất hiện như một vật thể rõ nét dưới mọi dạng thức và nỗi lên trên một cái nền.Cái nhỏ là hình.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN 4. Các định luật phông hình: 4.5. Định luật của sự chuyển đổi: .1. .2. .5. Hình chỉ tồn tại khi nó đứng lên trên một cái nền. nếu trên chấm đen lại có một vật thể đè lên trên nó nữa thì lúc này chấm đen lại trở thành hình nền. điểm trắng. Hình IV-5c 4. 4.2.2.1.5. .Ranh giới giữa hình và nền là đường bao.2.Ví dụ: (Hình 1 trang 12 sách CSTH nhỏ) ta thấy chấm đen là hình còn hình vuông là nền. - Hình IV-5b Những mảng đen ở hình IV-5c tuy nhỏ nhưng có một vị trí quan trọng.Nền: Nền chỉ là nền khi nó làm cho hình rõ ra.5.Định luật của sự tương phản (đối lập) là định luật được các nhà design và các KTS nay sử dụng nhất. Định luật của sự tương phản: . Nó làm nền và nhờ vào những đường cong mà nó tạo nên những đường tròn ảo. cái lớn là nền Hình IV-5a • Hình IV-5a: nền trắng.5.

Lẫn lộn phông hình nghĩa là các phần đen .Muốn làm lẫn lộn phông hình ta cần chú ý đến các điểm sau: • Các nét giới hạn các mảng đen . lúc thì đóng vai trò hình.trắng trong tranh lúc thì đóng vai trò phông.Lẫn lộn phông hình nhằm luyện khả năng nhận hình phẳng . • Các phần đen . và bằng sự khác nhau trong nội bộ của hình (Hình IV-5h). • Các mảng đen . Lẫn lộn phông hình: . - Hình IV-5f Hình IV-5g Hình IV-5h 4. tránh các hiện tượng khu biệt của mỗi loại mảng và tình trạng chia nát các mảng. bằng đường viền của hình (Hình IV5g).trắng phải tương đối bằng nhau.5. hình-hình).mảng trắng phải đảm bảo tính liên tục và lưu thông từ điểm này đến điểm khác.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN • Bản thân hình dáng và màu sắc (màu nóng-màu lạnh).trắng phải thật sự đan quyện nhau.trắng luôn phải là các nét đa nghĩa. . Tạo sự tương phản bẳng tỷ lệ hình (Hình IV-5f). Hình IV-5e • Chính và phụ . • Các mảng đen .3. GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 37 . Hình IV-5d • Hình thể với môi trường xung quanh (hình-nền.

Cuối cùng tác giả đã phân mảng phông – hình (đen . chỉ lưu lại các nét có nghĩa.5.trắng để tạo nên hình thôi. Tác giả đã dựa trên một phiên bản của tranh. Hình IV-5i 4. cần chú ý là cuối bài tập không để lại một nét cụ thể nào mà chỉ có các mảng đen .4. Một số ví dụ về phông – hình: Hình IV-5k GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 38 . Sau đó tạo nên hàng loạt nét liên tưởng để nối liền các phần hình. Trong công đoạn cuối đôi khi ta phải thêm một số nét cấu tạo để tạo thêm một số mảng nhằm tăng thêm tính đan quyện. liên tục và cuối cùng phải giữ được hình ảnh ban đầu của bức tranh. miễn là không ảnh hưởng đến hình ban đầu. liên tục.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN - Ví dụ: Ở hình IV-5i và hình IV-5k là một bài tập điển hình của thể loại này. Sau đó lược đi tất cả các nét cấu tạo.trắng) sao cho các phần này đan quyện lẫn nhau.

trắng) theo các yêu cầu sau: Tạo một bố cục mang tính đa nghĩa . Hình ảnh minh hoạ GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 39 .TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN Bài tập: Làm bài tập (đen .lẫn lộn phông hình.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN Hình ảnh minh hoạ GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 40 .

1.2.2. không gian xác định và không gian vô định. 5.1.1.3.1.Khối có chiều dài rộng. Tên tiếng việt Tên tiếng Anh Số mặt (m) Số cạnh (c) Số đỉnh (d) Tứ diện Khối lập phương( lục diện ) Khối tám mặt ( Bát diện ) Khối 12 mặt (Thập nhị diện) Khối 20 mặt (nhị thập diện) Tetrahedron Hexahedron Octahedron Docdecahedron Icosahedron 4 6 6 12 20 6 12 12 30 30 4 8 6 20 12 GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 41 .1. có các cạnh bằng nhau. đường bao. sâu.Quan niệm thông thường của chúng ta về hình khối là một hình dạng 3 chiều tồn tại trong không gian 3 chiều. NHỮNG KHÁI NIỆM: 5.Có thể ngoại tiếp mỗi đa diện đều bằng một mặt cầu.2.Xa: hình khối. 5.2. Tính chất: .Có thể có không gian hữu hạn. . . Khái niệm về hình khối tương tự như khái niệm về không gian ở tính chất 3 chiều của hình dạng.1. Cảm nhận kiến trúc: . . Định nghĩa: .Gần: diện (mặt đứng) . Sự tạo thành hình khối: .3. KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU (PLATON) Hình V-1a Diện Điểm Tuyến (Đương thẳng) 5.Có 5 loại đa diện đều (đa diện platon). Khái niệm: .Hình khối là giới hạn của không gian bên trong với không gian bên ngoài: • Không gian bên trong: chu vi hình khối. các góc đa diện bằng nhau. 5.Đa diện đều có các mặt là các đa giác đều bằng nhau.Ta gọi một đa diện đều là một khối. 5.Xa nửa: chu vi. các mắt của khối là giống nhau. cũng như có thể nội tiếp trong mỗi đa diện đều một mặt cầu. .2.Diện chuyển động sinh ra khối. • Không gian bên ngoài: giới hạn của các diện. nhưng không bao giờ có hình khối vô hạn và hình khối vô định. không gian vô hạn. được xác định. Tuy nhiên cái để phân biệt giữa chúng là hình khối bao giờ cũng là một hình có giới hạn.2. Các loại đa diện đều: . 5. .TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN CHƯƠNG V: KHỐI VÀ KHÔNG GIAN 5.

nhị thập diện. lực sẽ được truyền dọc theo các thanh. • Hệ thanh: gồm các thanh cứng được liên kết với nhau bằng các khớp cầu (nút). Ta cần xem xét kết cấu đa diện nào không bị biến dạng khi có lực tác dụng vào. • Các đa diện mà các đỉnh có ba cạnh đồng quy ký hiệu Y: hệ vỏ. Như trên người ta phân ra 2 loại kết cấu đa diện: hệ thanh và hệ vỏ. kiến trúc là những vật thể bằng những loại vật liệu nhất định.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN Hình V-2a Các đa diện platon được phân thành 2 nhóm: • Các đa diện các mặt bên là các tam giác ký hiệu ∆: hệ thanh. Hình V-2c - Ta nhận xét mặt tứ diện vừa thuộc hệ thanh (vì có các mặt ∆) vừa thuộc hệ vỏ (vì có đỉnh Y) đó là các platon chính yếu. 5.2. lập phương. bát diện. thập nhị diện.4. đó là các mặt: tứ diện. Thí nghiệm cho thấy các đa diện mà các mặt bên là các tam giác (∆) không bị biến dạng. Giải khối đa diện đều: GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 42 . - - Hình V-2b • Hệ vỏ: các đa diện có các đỉnh có 3 cạnh đồng quy. Các đa diện dùng để tạo nên các kết cấu trong xây dựng. đó là 3 mặt: tứ diện.

Các loại đa diện bán đều: . Hình V-3a GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 43 . được tổ chức theo một quy luật nhất định.Một đa diện bán đều là một khối có các cạnh bằng nhau.1. KHỐI ĐA DIỆN BÁN ĐỀU (Archimède): 5.3.Có 13 loại đa diện bán đều. Định nghĩa: . 5. còn các mặt của khối có tại một đỉnh gồm hơn hai loại mặt đa giác trở lên.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN Hình V-2d 5.3.2.3.

.Mặt tứ diện bị cắt cụt ở 4 đỉnh cho ta một mặt tứ diện cụt gọi tắt là Tétrac cụt. Nó gồm 4 mặt lục giác đều và bốn mặt tam giác đều. GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 44 . Các hình này có các cạnh đều bằng nhau. Ví dụ: . nông để các mặt mới xuất hiện lại là các đa giác đều và các cạnh của chúng đều bằng nhau. Hình V-3b Quá trình cắt các đỉnh phải tính toán cắt sâu.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN - Trong 13 đa diện bán đều.Một lục diện (hình lập phương) nếu ta cắt ở 8 đỉnh không sâu lắm ta sẽ được mặt lục diện cụt (Hexa cụt) gồm 6 hình bát giác đều và 8 hình tam giác đều. - Hình V-3c .Mặt bát diện mà các đỉnh bị cắt cụt sẽ cho ta mặt bát diện cụt (Octa cụt) nó gồm 8 hình lục giác đều và 6 hình vuông.Xuất phát từ một platon nếu ta cắt sâu hay nông ta sẽ được các mặt khác nhau: Ví dụ: . có 7 đa diện có thể suy ra từ 5 đa diện đều (platon) bằng cách cắt cụt các đỉnh một cách thích hợp.

• Giá trị của mỗi chữ số là số cạnh của các mặt đó. Mặt đầu tiên là một tam giác 3 cạnh. mặt cuối cùng là một tứ giác 4 cạnh. (theo cách gọi này ta sẽ có các khối đa diện bán đều cấu tạo các đỉnh giống nhau.4. Hình V-3d Sự biến hoá hình thái của khối đa diện cơ bản có thể bằng nhiều cách: • Thay đổi bề mặt • Thay đổi cạnh.Nghĩa là hiểu cấu tạo của một đỉnh gồm các mặt tham tạo nên. .3. Cách gọi tên theo đỉnh: .3. • Cắt giảm hoặc gia tăng các góc. Ta có thể rút ra điều này: • Số chữ xuất hiện theo một tên gọi là số mặt tham tạo tại một đỉnh của đa diện. mặt tiếp theo là một tam giác 3 cạnh. mặt tiếp theo là một tứ giác 4 cạnh.Ta lấy ví dụ khác: Khối phức tạp hơn 3.1. mỗi đỉnh sẽ có bốn đỉnh tham tạo (và số chữ là 4).4 (Hình V-3e) nghĩa là một đỉnh bất kỳ của khối lập phương đều có 3 mặt tham tạo (chú ý số chữ xuất hiện là 3) các mặt này.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN - Nếu cho lát cắt sâu hơn. Ví dụ: 4 4 4 Hình V-3e - Hình V-3f Khối lập phương có tên gọi theo đỉnh là 4. 5.4. Các cách gọi tên khối đa diện: 5.3. các mặt khác nhau) GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 45 . Mặt này gồm 6 hình vuông và 8 tam giác đều. mỗi mặt đều có 4 cạnh bằng nhau (giá trị của mỗi con số là 4).3. hình bát giác trở thành hình vuông.3. tam giác ở đỉnh sẽ lớn hơn và ta có mặt Cubocta.4 (Hình V-3f) đây là một đa diện bán đều có cấu tạo các đỉnh giống nhau.

.1. .3.Nếu lấy điểm giữa của các mặt bên của bát diện và nối chúng lại ta có một lục diện. Khối đối ngẫu: 5. thứ ba.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN 5.3. đỉnh thứ hai. nếu gọi theo cách 2 (theo mặt) là một khối bát diện đều. - 5. Khái niệm: .2.Nếu lấy điểm giữa của các mặt bên của tứ diện và nối chúng lại ta có một tứ diện.4.Nếu lấy điểm giữa của các mặt bên của lục diện và nối chúng lại ta có một bát diện. thứ tư của tứ giác củng có 3 cạnh gặp nhau. Cách gọi tên theo mặt: .3. ví dụ tên gọi 4. Tính đối ngẫu của các platon: .3.4 nếu gọi theo cách 1 (theo đỉnh) là một lập phương.2. GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 46 . Theo đỉnh Theo Mặt Hình V-3h Hình V-3i Vậy: hai khối khác nhau được hiểu từ một tên gọi là hai khối đối ngẫu (dual).3. .3. Ví dụ: Hình V-3g Khối lập phương được hiểu theo cách này là 3.3.4.4.Nghĩa là hiểu theo cấu tạo mỗi mặt và các đỉnh xung quanh mặt đó.4. Tóm lại theo cách gọi này: • Số chữ số là số đỉnh (hay số cạnh của mỗi mặt) • Giá trị của mỗi chữ số là số cạnh tham tạo tại mỗi đỉnh. đều có 4 cạnh (số chữ xuất hiện là 4) đỉnh thứ nhất của tứ giác sẽ có 3 cạnh gặp nhau. 5.Một khối có hai tên gọi theo hai cách hiểu khác nhau sẽ cho ta hai khối khác nhau.Nếu lấy điểm giữa của các mặt bên của thập nhị diện (đa diện 12 mặt) và nối chúng lại ta có một nhị thập diện (đa diện 20 mặt).3 đây là một khối đa diện có các mặt giống nhau.

Gọi M là tổng số mặt của khối ban đầu và M’ là tổng số mặt của khối đối ngẫu.2.5. .3. • D là tổng số đỉnh • C là tổng số cạnh • n là số cạnh trong một mặt • r là số cạnh trong một đỉnh 5.Gọi D là tổng số đỉnh của khối ban đầu và D’ là tổng số đỉnh của khối đối ngẫu. . Ta sẽ có mối tương quan trong 2 khối đối ngẫu: • C = C’ • M = D’ • D = M’ Ví dụ: Hai khối đối ngẫu là khối lập phương và khối bát diện đều.Gọi C là tổng số cạnh của khối ban đầu và C’ là tổng số cạnh của khối đối ngẫu.1.5. Các đỉnh của đa diện biến thành các mặt của đa diện đối ngẫu. Hình V-3k Kết luận: Như vậy các mặt của đa diện biến thành các đỉnh của đa diện đối ngẫu.5. Số cạnh không thay đổi.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN - Nếu lấy điểm giữa của các mặt bên của nhị thập diện (đa diện 20 mặt ) và nối chúng lại ta có một thập nhị diện (đa diện 12 mặt). Phương trình Euler: M+D=C+2 Hệ thức: ⎧nM = 2C ⎨ ⎩rD = 2C Trong đó: • M là tổng số mặt. Các bước tính toán xây dựng khối đơn vị và khối đối ngẫu: .3.3. Giải bài toán khối đa diện đều: 5. GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 47 . 5.

Bước 1: Đọc và hiểu được khối đa diện đều là gì? . C vào công thức Euler ta tính được D = 6. ta có: M: số mặt Đ: số đỉnh C: số cạnh GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 48 . Ví dụ: Tính tổng số các mặt. 5. Hình V-3m Khối bát diện có: ⎨ ⎧M = 8 ⎩n = 3 Từ hệ thức: nM = 2C ⇒ C = 12. Thường thì cách xử lý của khối đơn vị và khối đối ngẫu phát triển theo 2 hướng: tương phản hoặc tương tự giữa 2 khối. các đỉnh và xử lý các mặt của khối đa diện bán đều. Một câu hỏi đặt ra là: khi đó chúng còn thoả mãn công thức Euler nửa không? Nếu dùng các chữ hoa cho các đa diện cụt Archimède. cạnh của khối bát diện.3. ta có các đa diện đều Archimède.Bước 2: Dùng công thức Euler để tính tổng các cạnh.6. đỉnh. . tuỳ thuộc vào cách xử lý các cạnh. Thay các M. các đỉnh. . Công thức Euler cho các mặt đa diện bán đều (mở rộng): m+đ=c+2 Nếu cắt các đỉnh. n.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN Hình V-3l Các bước xây dựng khối đơn vị và khối đối ngẫu: . các mặt của đa diện và đối ngẫu để tạo nên hình khối.Bước 4: Tìm kiếm các thuật và phép tạo hình tương ứng.Bước 3: Dựa trên các yếu tố đã biết như tính chất và khối lượng của đa diện và đối ngẫu để tạo nên hình khối.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN Ta nhận xét: số các mặt trong đa diện mới bằng số mặt của đa diện cũ (chưa cắt) cộng thêm số mặt mới bằng số đỉnh của đa diện cũ. 8 tam giác. do đó: C = c + 2c = 3c (3) Từ (1) và (2) ttổng hợp lại ta có: Đ + M = 2c + m + đ (4) Nhưng theo cũ: m+D=c+2 Thay vào (4). ta có: Đ + M = 2c + c + 2 Theo (3). R. Tam giác hoá mặt cầu: Mục đích của việc làm này là tạo nên 1 lưới các tam giác phủ kín 1 mặt cầu. Lấy ví dụ: Mặt cubocta gồm 6 hình vuông. (Hình V-3n) Hình V-4a GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 49 .Số đỉnh của đa diện mới bằng: Đ = 2C (2) (vì cứ 2 đỉnh mới nằm trên 1 cạnh cũ) . Vậy đối với các đa diện Archimède.Số cạnh của đa diện mới gồm 1 phần là số cạnh thuộc đa diện cũ và một phần số cạnh gồm các cạnh nối 2 cạnh đa diện cũ.4. ĐA GIÁC HOÁ MẶT CẦU (Mở rộng): 5.4. công thức Euler vẫn có giá trị. 12 đỉnh và 24 cạnh: 12 + (6 + 8) = 24 + 2 26 = 26 5. Có nhiều cách tam giác hoá mặt cầu.1. Dưới đây giới thiệu 1 cách. M=m+đ (1) .Buckminster Fuller là người nghiên cứu vấn đề này và tạo nên một giàn không gian có dạng hình cầu trong triển lãm quốc tế Expo 67 tổ chức tại Montreal (Canada). ta có: Đ+M=C+2 Đó là công thức Euler cho đa diện đã cắt cụt các đỉnh.

Nối các điểm thu được bằng các dây cung.Lấy một đa giác đều cơ bản có các mặt bên đều là tam giác (ví dụ mặt nhị thập diện). Từ đó suy ra cách làm như sau (Hình V-4d) . thật vậy. 5. Cách 2: Tạo ra các tam giác có cạnh // phân giác của tam giác cơ sở.2. Nhưng tại các điểm thu được người ta dựng các mặt phẳng tiếp xúc với cầu. Hình V-4e trình bày một mặt cầu đã lục giác hoá từ thập nhị diện (cũng chia cạnh tam giác cơ sở ra làm 7 phần theo cách 1). Lục giác hoá mặt cầu: Theo nguyên tắc đối ngẫu đã trình bày ở chương V. Các mặt phẳng tiếp xúc này đôi một cắt nhau theo các cạnh của lục giác. vậy trên tam giác cơ sở sẽ có 25 tam giác con. Hình V-4b Hình V-4b trình bày mặt cầu sau khi dã tam giác hoá mặt nhị thập diện (cạnh được chia thành 7 phần theo cách 1). Sau khi chia tam giác cơ sở.Chia mặt bên của đa diện thành một số các tam giác nhỏ. Như vậy mặt cầu được phủ kín bởi các tam giác. . Trên hình V-4a ta chia các cạnh ra làm 5 phần. Có hai cách chia tam giác cơ sở: Cách 1: Tạo các tam giác nhỏ bằng cách kẻ các đường thằng // với các cạnh của tam giác cơ bản.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN .4. trên hình V-4c mỗi tam giác ta cho ứng với một điểm trên hình đói ngẫu và một đỉnh chẽ sáu ứng với một mặt gồm 6 cạnh. GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 50 . Từ các tam giác này có thể tạo ra các tứ diện (tinh thể). . .Chiếu các đỉnh của tam giác vừa chia lên mặt cầu ngoại tiếp mặt thập nhị diện. mặt đa diện hệ vỏ gồm các mặt lục giác sẽ là đối ngẫu của mặt hệ thanh gồm các tam giác vừa trình bày ở trên. người ta vẫn chiếu các đỉnh của tam giác con lên mặt cầu.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN Hình V-4c Hình V-4d GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 51 .

5.5. Chúng ta sử dụng như các yếu tố chịu lực cho sàn và mái: Hình V-5a GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 52 . phương hướng.5. kích cỡ. KHÔNG GIAN TRONG TẠO HÌNH Không gian hình thành do sự tổ hợp của hình khối thực (thực thể) tạo cảm nhận hình dáng.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN Hình V-4e 5. Những yếu tố tạo nên không gian kiến trúc: • Cột và dầm • Tường • Sàn • Mái .1.Các yếu tố tạo nên không gian kiến trúc có vai trò quan trọng trong cấu trúc của không gian và hình thể kiến trúc. Không gian là bản chất của kiến trúc và chỉ có không gian mới tạo nên kiến trúc.

1. Không gian bên trong một không gian: . 5.Sự liên hệ lồng ghép của các không gian là kết quả của việc gối lên nhau của 2 không gian hay của tính nổi bật vùng không gian chung.2.Một không gian lớn chứa đựng bao bọc trong nó một không gian nhỏ hơn. Các hình thức bố cục không gian cơ bản: Ở phần này sẽ trình bày cách thức các hình thái khác nhau của hình thể được thao tác để có thể xác định một khối không gian đơn lẻ và cách thức các hình khối. Khi lồng ghép vào nhau trong trạng GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 53 .TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN 5. Không gian lồng ghép: .2. Hình V-5b 5.5. các khoảng lõm ảnh hưởng đến chất lượng thị cảm của không gian.2. Tính liên tục về trường nhìn về không gian giữa hai không gian này dễ dàng được điều tiết.5. nhưng không gian nhỏ hơn được chứa đựng phải phụ thuộc vào không gian lớn hơn.5.2.

Hình thái bố cục dạng này có thể hình thành theo các cách thức sau: Hình V-5c Vùng không gian chung có thể được chia đều cho mỗi không gian. mỗi không gian vẫn duy trì đặc tính sự xác định của chúng.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN thái như vậy. Hình V-5d GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 54 . Vùng không gian chung có thể kết hợp với một trong hai không gian để tạo thành một thể trọn vẹn. Vùng không gian chung có thể phát triển trở thành một chủ thể độc lập riêng biệt có tính năng nối kết hai không gian gốc.

cho phép tính liên tục về không gian và về tầm nhìn cao giữa hai không gian. . Không gian kế cận: . . Mức độ liên tục về không gian.Hình thái liên kết không gian kiểu liền kề rất phổ biến trong kiến trúc.4.5.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN 5.Xuất hiện một chủ thể độc lập trong một không gian tổng thể.3. Nhiều không gian được liên kết bởi một không gian chung: Hình V-5e Mặt chung này có thể: .Được xác định bởi một hàng cột. kết cấu bề mặt giữa hai không gian. . cũng như hai trường hợp trước có thể xem như là một không gian được phân chia thành hai khu vực liên hệ nhau. về thị cảm giữa hai không gian phụ thuộc vào bản chất của mặt ngăn chia. tương ứng với những chức năng.Chỉ được hàm ý với sự thay đổi đơn giản trong cao độ hoặc sự tương phản về vật liệu. những yêu cầu biểu trưng riêng biệt.Hạn chế sự lưu thông vật lý lẫn tầm nhìn giữa hai không gian kế cận. tăng cường tính riêng lẻ của mỗi không gian và đáp ứng được sự khác biệt giữa chúng. 5. GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 55 .2. Nó cho phép mỗi không gian có thể được xác định rõ ràng.2. Trường hợp này.5.

Sự liên hệ về tầm nhìn. trong toàn sự liên hệ và có khả năng tập hợp quanh nó nhiều không gian khác. cũng như không gian nối kết. về không gian giữa hai không gian phụ thuộc vào bản chất của không gian thứ ba mà chúng cùng kết nối này. có thể tương đương nhau về kích thước. Hình thức của không gian kết nối có thể là phần còn lại được xác định chỉ bằng hình thể. hình dáng tạo nên một tuyến không gian liên tục. - - - - Hình V-5f GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 56 .TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN - Hai không gian cách xa nhau có thể được liên kết với nhau băng một không gian gián tiếp thứ ba. hay một loạt các không gian có sự liên hệ trực tiếp nhau. Hai không gian chính. chiều hướng so với hai không gian kia nhằm mô tả chức năng nối kết của mình. Không gian gián tiếp có thể khác biệt về hình thức. Không gian nối kết tự do có thể trở thành một yếu tố tuyến để liên kết hai không gian cách xa nhau. phương hướng của hai không gian được kết nối. Không gian kết nối có thể trở thành một không gian vượt trội nếu nó đủ lớn.

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 57 .Khác với vòm cuốn bằng đá nặng nề như trong đền Pathenon ở Roma. Cấu trúc dàn không gian . dạ dày... . kết cấu vỏ mỏng với khẩu độ lớn là một minh chứng cho chất lượng mới trong xây dựng. có những hình dạng tương tự với vỏ sò trong tự nhiên. Tính hiệu quả của dàn không gian còn được thấy rõ khi một vài thành bị hỏng. .2. chứa không khí có hình cầu. .6.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN 5. Tiết diện của nó phụ thuộc vào vật liệu sử dụng. . Hình dạng hình học của nó đạt được các yêu cầu cao về thẩm mỹ.. Đặc trưng của kết cấu vỏ là loại trừ moment uốn để giữ cho chiều dày vỏ hầu như không đổi.Khác với kết cấu tấm.Trong tự nhiên màng mềm được tạo ra bởi các cấu trúc mô..Trong kiến trúc.kết cấu lưới thanh không gian: .1. Màng mềm không chịu được lực nén mà chỉ chịu được lực kéo. Màng chứa chất lỏng có hình giọt nước.Nếu kết cấu nói chung có cùng một lúc cả hai chức năng bao che và chịu lực thì kết cấu thanh (như bộ xương) chỉ tạo được không gian khi nó kết hợp với lớp bao che.6. Hình dáng tự nhiên của nó giống như bong bóng.Trong kiến trúc.6. lực có khắp bề mặt. trong hệ thanh các lực tác dụng được phân bố trong các thanh. Các đường gân trong kết cấu chạy theo hướng có tải trọng chính. có độ đàn hồi nhỏ và cho phép trao đổi không khí. kết cấu màng mỏng của Nervi. Dưới kính hiển vi vỏ trứng không phải là một cấu trúc thuần nhất mà là một cấu trúc dạng mạng lưới xốp. độ bền vững của dàn vẫn đảm bảo. Để chống rung động thì màng được cấu tạo theo mặt phẳng cong hai chiều. dàn không gian có thể tạo ra các không gian lớn vượt khẩu độ 100m. 5. Các lực tác dụng từ bên ngoài được phân thành lực nén hay kéo và được truyền vào các điểm tựa. CẤU TRÚC LẬP THỂ VÀ PHÉP TẠO HÌNH THÁI: 5. Cấu trúc màng và vỏ mỏng: .

. . nguyên tắc này dùng cho beton dự ứng lực. nó đạt được tính ổn định. Có thể tận dụng đặc điểm này để tiết kiệm vật liệu và sử dụng hệ kết cấu hỗn hợp dây và thanh: chỗ nào chỉ có lực kéo sẽ được dùng dây còn chỗ nào chịu nén sẽ dùng các thanh chịu nén. chỗ ngủ cho khách du lịch.5. 5.3. Gốc cây là một cấu trúc thanh không gian chịu lực: lớp trong chịu tải. lớp ngoài chịu va đập và đàn hồi. siêu thị. vừa sinh động và nhờ căng trước các dây.Ví dụ khi nghiên cứu sinh kỹ thuật về thân cây cho thấy: có sự phân nhánh cấu trúc mô theo công năng. có các cơ cấu đàn hồi và giảm chấn. quán ăn. Cấu trúc kết cấu nhà cao tầng (mở rộng): .6.. cafe. vỏ của bong bóng xà phòng cong ra như lớp màng. nhà thi đấu. nhà kho.6.. Nguyên nhân là khi truyền lực nó không thể bị gãy như kết cấu thanh khi bị nén và vì thế các dây treo rất mảnh. .Trong xây dựng người ta sử dụng kết cấu này cho nhà triển lãm. phân xưởng sản xuất.Việc quan sát và học tập thiên nhiên có thể đem lại cho chúng ta nhiều giải pháp mặt bằng. Thân cây GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 58 . Cơ cấu tác dụng của hệ kết cấu này giống như hệ cơ và gân của động vật. Do áp lực không khí. hình dáng công trình và giải pháp kết cấu của nhà cao tầng dưới góc độ về chất lượng thụ cảm. Ta có thể căng dây ở nhiều điểm và làm tăng khả năng chịu tải của nó. 5.Kết cấu dây treo và màng mỏng vừa nhẹ.Các cấu trúc bằng dây căng làm người ta ngạc nhiên vì sự nhẹ nhàng thanh thoát của chúng. . Cấu trúc kết cấu hơi: . Nó sẽ căng lên khi có lực tác động vào điểm giữa của nó. Cấu trúc dây treo và màng mỏng: . hiệu quả và tính kinh tế.Bong bóng xà phòng là một ví dụ về màng được ổn định bằng không khí.6.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN 5.4. có sự thay đổi hình thức chiều ngang và chiều đứng.Một dây treo tại hai điểm đối xứng sẽ có hình parabol dưới tác dụng của tải trọng bản thân.

Các nhà cao tầng cũng không cứng hoàn toàn vì xây dựng như thế sẽ rất tốn kém. 5. hình dáng momen uốn của cột độc lập trước gió. đôi khi còn có thêm các vành lồi hoặc lõm và bề mặt thân cây có thể nhẵn. • Các diện. Ngoài ra thân cây còn có hình chóp dưới to trên nhỏ và độ đàn hồi tăng dần từ dưới lên trên. Nguyên tắc đàn hồi này được chuyển sang các nhà cao tầng. thô hoặc dạng vảy cá. Người ta chấp nhận độ dao động nhất định đôi khi lên đến vài mét. - BÀI TẬP: Bài tập số 1: Tổ hợp khối đa diện đều và bán đều Bài tập số 2: Tổ hợp không gian với: • Các thanh.7. Chính vì thế các nhà chọc trời thường có chân đế dạng hình chóp. Nhờ có nguyên tắc đàn hồi này gốc cây không phải chịu áp lực quá lớn. Ví dụ: GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 59 . • Các khối.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN - có nhiều hình dạng ngang khác nhau. Thân cây dưới tác dụng của gió sẽ nghiêng đi rồi trở lại vi trí cũ. • Các nếp gấp. Trái lại ở sát mặt đất momen là lớn nhất. Ở trên đỉnh momen uốn bằng 0 và ở đây không có biến dạng.

Nguyễn Luận 2.Nhà xuất bản xây dựng 2001 Architecture Form.Ching Design thị giác-Nhà xuất bản mỹ thuật Hà Nội 1990 Cơ sở tạo hình kiến trúc-Nhà xuất bản xây dựng Hà Nôi 1999 Hình học trong kiến trúc-Nhà xuất bản xây dựng 2005 Cơ sở tạo hình kiến trúc. Đặng Đức Quang 3. Đoàn Như Kim 4. Space and Order-NewYork 10003 GIÁO TRÌNH CƠ SỞ TẠO HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC 60 .TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẦ NẴNG LÊ MINH SƠN TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1. Võ Đình Diệp 5.Francis DK.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful