Νομαδολογία: Η μηχανή του πολέμου

Αξίωμα 1 : Η μηχανή του πολέμου είναι εξωτερική του Κρατικού μηχανισμού.
Πρόταση 1: Η εξωτερικότητα αυτή εκδηλώνεται πρωταρχικά στην μυθολογία, τα
έπη, το δράμα και τα παιχνίδια.
Ο Τζώρτζ Ντυμεζίλ, στις καθοριστικές αναλύσεις του για την Ινδο-Ευρωπαϊκή
μυθολογία, έχει αναδείξει ότι η πολιτική επικράτεια, ή επικυριαρχία, διακρίνεται
από τις δυο όψεις της: τον μάγο-βασιλιά και τον νομομαθή-κήρυκα. Βασιλιάς και
οιωνοσκόπος, Ινδός μαχαραγιάς και βραχμάνος, Ρωμύλος και Νούμα, Βαρούνα και
Μίθρας, δεσπότης και νομοθέτης, εκείνος που ενώνει και εκείνος που οργανώνει.
Αναμφίβολα, οι δυο αυτοί πόλοι στέκονται αντιθετικά όρος προς όρο, όπως το
νεφελώδες με το διαυγές, το βίαιο με το πράο, το ευέλικτο με το δυσκίνητο, το
τρομακτικό με το κανονικοποιημένο, η «δέσμευση» με την «ειρήνευση», κτλ1. Αλλά
η αντιθετικότητα τους είναι σχετική μόνο, λειτουργούν ως ζευγάρι, σε εναλλαγή,
σαν να εξέφραζαν την ρωγμή του Ενός, ή αν καθιστούσαν εντός των εαυτών τους
την σημαίνουσα ενότητα. «Ταυτόχρονα αντιθετικά και συμπληρωματικά,
απαραίτητα το ένα ως προς το άλλο, συνεπώς χωρίς εχθρότητα, ελλειπή μιας
μυθολογίας της σύγκρουσης: ένας προσδιορισμός, σε οποιοδήποτε επίπεδο,
αυτόματα αναζητά έναν ομόλογο προσδιορισμό σε κάποιο άλλο. Οι δυο
προσδιορισμοί μεταξύ τους εξαντλούν το πεδίο της λειτουργίας». Αποτελούν τα
βασικά στοιχεία του Κρατικού μηχανισμού, ο οποίος αναπαράγεται στον ρυθμό του
Ένα-Δυο, επιβάλλοντας διπολικούς διαχωρισμούς και διαμορφώνοντας έτσι ένα
πεδίο εσωτερικότητας. Πρόκειται ακόμη για την διπλή έκφραση που καθιστά τον
Κρατικό μηχανισμό σε κοινωνική τάξη.
Ας σημειωθεί ότι ο πόλεμος δεν συμπεριλαμβάνεται στο εσωτερικό αυτού
του μηχανισμού. Είτε το Κράτος έχει στην διάθεση του μια βία που δεν διοχετεύται
μέσω του πολέμου – είτε χρησιμοποιεί για αστυνομικούς και δεσμοφύλακες εκείνους
που κάτω από άλλες συνθήκες θα πολεμούσαν, δεν έχει όπλα και δεν του
χρειάζονται, λειτουργεί μέσω του άμεσου, μαγικού υπνωτισμού, «συλλαμβάνει» και
«εγκλωβίζει», αποφεύγοντας όλες τις μάχες – ή , το Κράτος αποκτά έναν στρατό,
αλλά με τρόπο τέτοιο που προϋποθέτει την νομοθετική ενσωμάτωση του πολέμου
και την οργάνωση της στρατιωτικής λειτουργίας του 2. Ενώ ως προς την πολεμική
μηχανή καθ’ εαυτή, φαίνεται ότι παραμένει ανεξάρτητη του Κρατικού μηχανισμού,
πως παραμένει έξω από την επικράτεια και πέρα από τον νόμο του: έρχεται από
αλλού. Ο Ίντρα, ο πολεμιστής θεός, στέκει αντιθετικά τόσο ως προς την Βαρούνα,
όσο και προς τον Μίθρα3. Δεν μπορεί πλέον να συγκριθεί ούτε με την μια, ούτε με
τον άλλον περισσσότερο απ’ όσο θα μπορούσε να συνιστά μια τρίτη μορφή του
είδους τους. Αντίθετα, είναι σαν μια αγνή και άπειρη πολλαπλότητα, αγέλη, έκρηξη
του εφήμερου και της δύναμης της μεταμόρφωσης. Λύνει τον δεσμό όπως ακριβώς
προδίδει και την ειρήνη. Με την ορμή εναντιώνεται στην επικράτεια, με την
ελαφρότητα στην σοβαρότητα, με την μυστικότητα στην δημοσιότητα, με πλήρη
ισχύ ενάντια στην επικράτεια. Μια μηχανή ενάντια στον μηχανισμό. Στέκει ωστόσο
μάρτυρας σε ένα άλλο είδος δικαιοσύνης, εκείνο της κατα καιρούς αδιανόητης
σκληρότητας, και σε άλλους της απαράμιλλης ελεημοσύνης εξίσου (επειδή λύνει τα
δεσμά...)4. Στέκει μάρτυρας, πέρα από όλους, άλλων σχέσεων, με γυναίκες, με ζώα,
επειδή βλέπει όλα τα πράγματα ως σχέσεις εξέλιξης, αντί της εφαρμογής των
διπολικών συσχετισμών μεταξύ «κρατών»: η πραγματική οργανική εξέλιξη του
πολεμιστή, η εξέλιξη της γυναίκας, στέκει μακριά από τους δυϊσμούς των όρων,
1 Τζώρτζ Ντυμεζίλ, Μίθρας – Βαρούνα (Παρίσι, Gallimard, 1948)
2 «Ο πρώτος πόλος του Κράτους (Βαρούνα, Ουρανός, Ρωμύλος) λειτουργεί μέσω του μαγικού δεσμού,
της επιληπτικής κατάληψης, ή και της έμμεσης σύλληψης: δεν διεξάγει πολέμους, και δεν διαθέτει
πολεμική μηχανή, κυριαρχεί, και αυτό είναι όλο.» Ο άλλος πόλος του (ο Μίθρας, ο Δίας, η Νούμα)
εξαγοράζει έναν στρατό, αλλά επιβάλλει σε αυτόν νομικούς και θεσμικούς κανόνες που δεν
αναδεικνύονται σε τίποτε περισσότερο από ένα μόνο μέρος του Κρατικού μηχανισμού: έτσι ο Άρης –
Τρίτωνας δεν είναι ένας πολεμιστής θεός, αλλά ένας θεός «ακριβοδίκαιος ρυθμιστής του πολέμου».
Βλέπε Ντυμεζίλ, Μίθρας – Βαρούνα, σελ. 113, 148, 202.
3 Ντυμεζίλ, Το Πεπρωμένο του Πολεμιστή
4 Για τον ρόλο του πολεμιστή ως εκείνου που «λύνει» και αντιτίθεται τόσο στον μαγικό δεσμό και την
νομική συνθήκη, βλέπε Ντυμεζίλ, Μίθρας – Βαρούνα, σελ. 124 – 132. Δες επίσης την ανάλυση της ορμής
στις μεταγενέστερες δουλειές του Ντυμεζίλ.

καθώς και από τις αντιστοιχίες μεταξύ άλλων σχέσεων. Από κάθε άποψη, η πολεμική
μηχανή είναι ενός άλλου είδους, μιας άλλης φύσης, άλλης καταγωγής από τον
Κρατικό μηχανισμό.
Ας πάρουμε ένα περιορισμένο παράδειγμα ώστε να συγκρίνουμε την
πολεμική μηχανή και τον Κρατικό μηχανισμό στην συνάφεια της θεωρίας των
παιγνίων. Ας δούμε το σκάκι και την κινέζικη ντάμα, από την οπτική των
κομματιών του παιχνιδιού, τις σχέσεις μεταξύ των κομματιών και του χώρου στον
οποίο αναπτύσσονται. Το σκάκι είναι ένα παιχνίδι του Κράτους, ή της αυλής: ο
αυτοκράτορας της Κίνας έπαιζε συχνά. Το κομμάτια του σκακιού είναι
κωδικοποιημένα, διαθέτουν εσωτερική φύση και εγγενείς ιδιότητες από τις οποίες
προκύπτουν οι κινήσεις, οι καταστάσεις και οι συγκρούσεις τους. Διαθέτουν αρετές,
ένα άλογο παραμένει άλογο, ένα πιόνι, πιόνι, ένας αξιωματικός, αξιωματικός. Κάθε
ένα από αυτά είναι σαν το υποκείμενο της δήλωσης που συνοδεύει την σχετική μόνο
ισχύ του, και οι σχετικές αυτές δυνάμεις συνδυάζονται σε ένα αντικείμενο
κατάφασης, του ίδιου του σκακιστή ή της εσωτερικής μορφής της παρτίδας. Τα
κομμάτια στην ντάμα αντίθετα, είναι σαν πινέζες ή δισκία, απλές αριθμητικές
μονάδες, και διακρίνονται μόνο από την ανώνυμη, συλλογική ή και τριτοπροσωπική
λειτουργία: «Αυτό» κάνει μια κίνηση, «Αυτό» θα μπορούσε να είναι ένας άνδρας, μια
γυναίκα, η ψείρα ή ο ελέφαντας.
Τα κομμάτια της κινέζικης ντάμας αποτελούν στοιχεία μιας αταξινόμητης
μηχανικής γραμμής παραγωγής χωρίς άλλες εγγενείς ιδιότητες, πέρα από τις
συγκυριακές μόνο. Κατά συνέπεια, οι σχέσεις των δυο περιπτώσεων είναι πολύ
διαφορετικές. Εντός του πεδίου της εσωτερικότητας τους, τα κομμάτια του σκακιού
απολαμβάνουν διενωμένες μεταξύ τους σχέσεις, καθώς και με τα κομμάτια του
αντιπάλου: η λειτουργία τους είναι δομική. Από την άλλη πλευρά, ένα κομμάτι στην
ντάμα διαθέτει ένα μόνο πεδίο εξωτερικότητας, ή επίκτητες σχέσεις με νεφελώματα
ή αστερισμούς, σύμφωνα με τους οποίους εξυπηρετεί λειτουργίες εισαγωγής ή
τοποθέτησης, όπως με την περιχαράκωση, την περικύκλωση, την επίθεση. Μόνο
του εντελώς, ένα κομμάτι της κινέζικης ντάμας θα μπορούσε να καταστρέψει έναν
ολόκληρο αστερισμό, αλλά ένα κομμάτι σκακιού δεν μπορεί να κάνει το ίδιο (ή
μπορεί, αλλά μόνο διαχρονικά).
Το σκάκι είναι πράγματι πόλεμος, όμως ένας θεσμοποιημένος,
κανονικοποιημένος, κωδικοποιημένος πόλεμος, με μέτωπο, μετόπισθεν, μάχες.
Ωστόσο εκείνο που ταιριάζει περισσότερο στην κινέζικη ντάμα είναι ο πόλεμος
χωρίς μέτωπα, χωρίς καν αντιπαράθεση ή υποχώρηση, ενώ το σκάκι είναι μια
σημειολογία πάντα. Τελικά, ο χώρος δεν είναι καθόλου όμοιος: στο σκάκι, πρόκειται
για ζήτημα δόμησης ενός ιδιωτικού κλειστού χώρου, άρα της διαδρομής από ένα
σημείο ως κάποιο άλλο, και της κατάληψης του μέγιστου αριθμού τετραγώνων με
τον ελάχιστο δυνατό αριθμό κομματιών. Στην κινέζικη ντάμα όμως, το ζήτημα
αφορά την τοποθέτηση τους σε ένα ανοικτό πεδίο, την διατήρηση τους, καθώς και
την πιθανότητα εμφάνισης τους οπουδήποτε: η κίνηση δεν είναι όμοια με εκείνη
του σκακιού, από ένα σημείο σε ένα άλλο, παρά γίνεται διαρκής, χωρίς σκοπό ή
προορισμό, χωρίς αναχώρηση ή άφιξη. Ο «βελούδινος» χώρος της κινέζικης ντάμας
σε αντίθεση με τον «δομημένο» χώρο του σκακιού. Ο νόμος της ντάμας ενάντια στο
Κράτος του σκακιού, ο νόμος ενάντια στο άστυ-κράτος. Η διαφορά έγκειται στο
γεγονός ότι το σκάκι κωδικοποιεί και αποκωδικοποιεί τον χώρο, ενώ η ντάμα
εξελίσσεται εντελώς διαφορετικά, επικρατώντας ή εκτοπίζοντας (καθιστώντας το
εξωτερικό ως μια εδαφική περιοχή, ρευστοποιώντας αυτήν την περιοχή με την
κατασκεύη μιας δεύτερης, γειτονικής περιοχής, εκτοπίζοντας τον εχθρό με την
καταστροφή της περιοχής του εκ των έσω, όπως εκτοπίζει κάποιος τον εαυτό του,
απαρνούμενος, μετακομίζοντας...).
«Έρχονται σαν το πεπρωμένο, χωρίς λογική, σκέψη, ή πρόφαση...». «Κατά
κάποιον τρόπο είναι αδιανόητο το γεγονός πως έχουν περιέλθει κατευθείαν στο
κεφάλαιο. Όπως και να έχει, ιδού: φαίνεται πως κάθε πρωϊνό υπάρχουν όλο και
περισσότεροι από δαύτους»5 Ο Λυκ νε Χεϊς αναλύει έναν μύθο των Μπαντού που μας
οδηγεί στο ίδιο σχήμα: Ο Νκονγκόλο, ένας ιθαγενής αυτοκράτορας και εργολάβος
δημόσιων έργων, ένας άνδρας του δημοσίου και ένας άνδρας της αστυνομίας, δίνει
τις ημιθαλείς αδελφές του στον κυνηγό Μπίντι, ο οποίος τον βοηθάει, και στην
5 Το πρώτο απόσπασμα προέρχεται από την Γενεαλογία της Ηθικής του Φρ. Νίτσε, (Θεσσαλονίκη:
Πανόπτικον, μετάφραση Ζήσης Σαρίκας, 2010). Το δεύτερο είναι από τον Φρ. Κάφκα («An Old
Manuscript», «The Complete Stories», σελ. 416, (Νέα Υόρκη, Schocken, 1983).

συνέχεια αποχωρεί. Ο γιός του. Μπίντι, ένας μυστικοπαθής άνδρας, συναντάει τον
πατέρα του, μόνο και μόνο για να επιστρέψει από το εξωτερικό με το πιο αδιανόητο
των πραγμάτων, έναν στρατό. Σκοτώνει τον Νκονγκόλο, και προχωράει στο χτίσιμο
ενός νέου Κράτους...»6. «Μεταξύ» του μαγικού-δεσποτικού Κράτους και του
δικονομικού Κράτους, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού θεσμού του,
βλέπουμε την αντανάκλαση της πολεμικής μηχανής, να προβάλλει από το πουθενά.
Από την οπτική γωνία του Κράτους, η πρωτοτυπία του ανθρώπου που
μάχεται στον πόλεμο, η εκκεντρικότητα του, παρουσιάζεται απαραίτητα ως
αρνητική μορφή: βλακεία, παραμόρφωση, παραφροσύνη, ανορθοδοξία,
σφετερισμός, αμαρτία ... Ο Ντυμεζίλ αναλύει τα «τρια αμαρτήματα» του πολεμιστή
στην Ινδο-Ευρωπαϊκή παράδοση: ενάντια στον βασιλιά, ενάντια στον ιερέα, ενάντια
στους νόμους που γράφει το Κράτος (για παράδειγμα, την σεξουαλική παράβαση
που υπονομεύει την κατανομή ανδρών και γυναικών, ή ακόμη και την προδοσία των
νόμων του πολέμου όπως αυτοί θεσμίζονται από το Κράτος)7. Ο πολεμιστής
βρίσκεται σε τέτοια θέση ώστε να μπορεί να προδώσει τα πάντα,
συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας του στρατού, ή του να μην καταλαβαίνει
τίποτα απολύτως. Τυχαίνει πως οι ιστορικοί, τόσο οι αστοί όσο και οι Σοβιετικοί,
ακολουθήσαν την αρνητική αυτή παράδοση εξηγώντας τους λόγους για τους
οποίους ο Τζένγκις Χαν δεν κατάλαβε τίποτα: δεν «καταλάβαινε» το φαινόμενο του
άστεως. Ένας εύκολος ισχυρισμός αναμφίβολα. Το πρόβλημα ωστόσο παραμένει, η
εξωτερικότητα της πολεμικής μηχανής σε σχέση με τον Κρατικό μηχανισμό είναι
οφθαλμοφανής παντού, αλλά παραμένει δύσκολη η εννοιολογική αποσαφήνιση της.
Δεν αρκεί άλλωστε η επιβεβαίωση ότι η πολεμική μηχανή είναι εξωτερική του
μηχανισμού. Είναι απαραίτητο να φτάσουμε στο σημείο όπου θα αντιληφθούμε την
πολεμική μηχανή ως μια καθ’ εαυτή αγνή μορφή εξωτερικότητας, ενώ ο Κρατικός
μηχανισμός συνιστά πάντα την μορφή της εσωτερικότητας που εκλαμβάνουμε από
συνήθεια ως πρότυπο, ή σύμφωνα με το οποίο συνηθίζουμε να σκεφτόμαστε.
Αυτό που περιπλέκει τα πάντα ωστόσο είναι το γεγονός οτι η εξωτερική
ισχύς της πολεμικής μηχανής τείνει, κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις, να
συγχέεται με ένα από τα δυο κεφάλια της Κρατικής μηχανής. Κάποιες φορές
συγχέεται με την μαγική βία του Κράτους, και φορές άλλες με τον στρατιωτικό
θεσμό του. Για παράδειγμα, η πολεμική μηχανή εφευρίσκει την ταχύτητα και την
μυστικότητα, οι οποίες υφίστανται πάντα ως η συγκεκριμένη εκείνη ταχύτητα και η
συγκεκριμένη μυστικότητα που αφορούν το Κράτος, σχετικιστικά, δευτερεύοντα.
Αναδύεται κατά συνέπεια, ο σημαντικός κίνδυνος της ταύτισης της δομικής σχέσης
των δυο πόλων της πολιτικής επικράτειας και της δυναμικής διασύνδεσης τους, με
την δύναμη (puissance) του πολέμου. Ο Ντυμεζίλ παραθέτει εδώ την γενεαλογία των
Ρωμαίων βασιλιάδων: η σχέση Ρωμύλου – Νούμας επαναλαμβάνεται με
διαφοροποιήσεις και την εναλλαγή μεταξύ των δυο τύπων των εξίσου νόμιμων
ηγετών, αλλά υφίσταται και η σχέση με έναν «σατανικό βασιλιά», τον Τούλιο τον
Εχθρικό, τον Ταρκίνιο τον Περήφανο, την σφοδρή ανάδυση του πολεμιστή ως ενός
ανησυχητικού και ανορθόδοξου χαρακτήρα8. Οι βασιλιάδες του Σαίξπηρ θα
μπορούσαν να ανακληθούν επίσης: όμως ακόμη και η βία, οι δολοφονίες και η
διαστροφή δεν μπορούν να εμποδίσουν την Κρατική γενεαλογία από το να παράγει
«καλούς βασιλιάδες», αλλά ένας ανησυχητικός χαρακτήρας σαν τον Ριχάρδο τον ΙΙΙ
θα καταφέρνει πάντα να ξεγλυστρά, ανακοινώνοντας από την αρχή την πρόθεση
του να επανευφεύρει την πολεμική μηχανή, επιβάλλοντας την γραμμή της
(παραμορφωμένη, απατηλή και προδοτική, διεκδικεί μια «μυστικά κλειστή
πρόθεση»9, ολοκληρωτικά διαφορετική από την κατάκτηση της Κρατικής εξουσίας,
καθώς και μια άλλη – διαφορετική – σχέση με τις γυναίκες.
6 Ο Λυκ ντε Χέϊς δίνει έμφαση στην δημόσια φύση των ενεργειών του Νκονγκόλο, σε αντιδιαστολή με τις
κρυψίνοες ενέργειες του Μπίντι και του γιού του: συγκεκριμένα, ο πρώτος τρώει δημόσια, ενώ οι άλλοι
κρύβονται κατά την διάρκεια των γευμάτων τους. Αργότερα, θα ανακαλύψουμε την ουσιαστική σχέση της
μηχανής του πολέμου με το μυστικό, το οποίο είναι εξίσου ζήτημα αρχής όσο και συνέπεια: κατασκοπεία,
στρατηγική, διπλωματία. Σχολιαστές έχουν συχνά υπογραμμίσει αυτή την σχέση. Le roi ivre ou l’ origine
de l’ etat (Παρίσι, Gallimard, 1972).
7 Για μια ανάλυση των τριών αμαρτημάτων στις περιπτώσεις του Ινδού θεού Ίντρα, του Σκανδιναβού
ήρωα Σταρκάρθερου, και του Έλληνα ήρωα Ηρακλή, βλέπε Ντυμεζίλ, Mythe et epopee, II, σελ. 17-19
(Παρίσι, Gallimard, 1971). Βλέπε επίσης Ντυμεζίλ, The Destiny of the Warrior.
8 Ντυμεζίλ, Μίθρας- Βαρούνα, σελ. 135. Ο Ντυμεζίλ αναλύει τους κινδύνους και τα αίτια της σύγχυσης,
τα οποία θα μπορούσαν να αποδωθούν στις οικονομικές παραμέτρους. Βλέπε, σελ. 153, 159.
9 Ριχάρδος ο ΙΙΙ, Πράξη Πρώτη, Σκηνή α, στίχος 158.

η δικαιοσύνη. είναι ο Αρμίνιος εκείνος που προαναγγέλει την Γερμανική πολεμική μηχανή. Ενώ στον διφορούμενο αγώνα του. έναν Ακρατικό λαό-γυναικών. όσον αφορά τον Οδυσσέα.1η έκδ. (Αθήνα: Ελευθεροτυπία. Και είναι ο Οδυσσέας που κληρονομεί τα όπλα του Αχιλλέα. σε εκείνη την στιγμή. Αλλά «μεταξύ» των δυο. ο άνθρωπος του πολέμου φαίνεται ξεπερασμένος. η οποία διαχωρίζεται από την αυτοκρατορική τάξη των συμμαχιών και των στρατιών. Βάνιας. το Ελληνικό και το Τρωϊκό.. Οι απόγονοι του Ηρακλή. 11 Για τον Αίαντα και την τραγωδία του Σοφοκλή. ενός που θα προκαλεί πάντα προβλήματα. . η πολεμική μηχανή φαίνεται σαν να είναι άλλου είδους. μιας και δεν μένει τίποτε άλλο που θα παρέμενε εκτός του Κράτους. μετάφραση Χρήστος Αγγελάκος. Απόγονοι των Σκυθών. Αναμφίβολα. Πρόκειται για το πεπρωμένο της πολεμικής μηχανής άλλωστε. Ο Καρλ φον Κλαούσεβιτς εκφράζει μια γενική αίσθηση αυτής της κατάστασης όταν μεταχειρίζεται την ροή του απόλυτου πολέμου ως μια Ιδέα την οποία τα Κράτη οικειοποιούνται αποσπασματικά. και η πολεμική μηχανή θα μπορούσε τότε να γίνει κατανοητή μόνο μέσω των κατηγοριών του αρνητικού. ταυτόχρονα εκκεντρικού και καταδικασμένου. Αλλά. τον πρώτο άνθρωπο του σύγχρονου Κράτους. σε σχέση με τα οποία οι ανάγκες αυτές είναι λίγο πολύ καλοί «αγωγοί»10. Αλλά ο πρίγκηπας του Αμβούργου ζει ένα όνειρο μόνο. Παγιδευμένος λοιπόν μεταξύ των δυο πόλων της πολιτικής επικράτειας. διακηρύσσει την ίδια του την συνοχή. στέκοντας για πάντα αντιτιθέμενη στο Ρωμαϊκό κράτος. 1992). ο Αχιλλέας είναι ήδη διαχωρισμένος από την δύναμη (puissance) του: η πολεμική μηχανή έχει περάσει στις Αμαζόνες. την Πενθισιλεία. Παρ’ όλα αυτά. κάθε φορά που η εισβολή της πολεμικής μηχανής συγχέεται με την γραμμή της Κρατικής κυριαρχίας. η δική του πολεμική μηχανή δεν μπορεί πλέον να είναι τίποτε περισσότερο παρά ληστρική. αλλά στον βαθμό που το Κράτος είναι ο κληρονόμος μιας εξωτερικής πολεμικής μηχανής. όταν το Κράτος θριαμβεύει. του νόμου της αγέλης που απαγορεύει την «επιλογή» του εχθρού και της δημιουργίας σχέσεων ενός προς μια. και ότι είναι απαραίτητο αυτό προκειμένου να περάσει από την μια μορφή στην άλλη. προδίδοντας έτσι τον Αγαμέμνωνα και τον Οδυσσέα ταυτόχρονα. Σε όλο του το έργο ο Κλάϊστ εγκωμιάζει την πολεμική μηχανή. Αυτό εξηγεί και την δυσπιστία των Κρατών προς τους στρατιωτικούς θεσμούς του. Παραμένουν ανίσχυροι ωστόσο. καλύτερα από τον Κλάϊστ. σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές ανάγκες. Όσο για τον Κοχλάας. διαθέτουν αρκετή δύναμη ώστε να διακηρύξουν την ανεξαρτησία τους από τον Αγαμέμνωνα. ανήκει ήδη στο Ελληνικό Κράτος το γεγονός ότι η Πενθισιλεία. Και ο Αχιλλέας σύρεται μπροστά στην όμοια του. επιστρέφοντας στο πεδίο της εξωτερικότητας. Κανείς ωστόσο δεν έχει περιγράψει την κατάσταση του ανθρώπου στον πόλεμο. οι Αμαζόνες εφορμούν σαν τις αστραπές. θα μπορούσε να οικειοποιηθεί μια στην μορφή ενός στρατιωτικού θεσμού. υποβάλλοντας τα έτσι στους νόμους του Κράτους – όχι ο Αίαντας. . χωρίς μέλλον. βλέπε την ανάλυση του Ζαν Σταρομπίνσκι Τρεις Μανίες (Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας. και του Αίαντα. Σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμα τους. στρατιωτικό όργανο του Κρατικού μηχανισμού. δεν μπορεί να εισέλθει στην παθιασμένη πολεμική σχέση μαζί του χωρίς να προδώσει τον συλλογικό νόμο του λαού της. 1η έκδ. ή και στιγμίαια. η θρησκεία και οι αγάπες του οποίου. 2010). «μεταξύ» των δυο Κρατών. ακόμη και εφήμερα. Το Κράτος δεν διαθέτει δική του πολεμική μηχανή. έναν άνθρωπο του παλιού Κράτους. από την πλευρά της. ή εκείνης των δυαδικών διακρίσεων. είτε να στραφεί ενάντια στον εαυτό της. ή να μην αγαπήσει την Πενθισιλεία. ο οποίος καταδικάζεται από την θεά που αψήφησε και εναντίον της οποίας αμάρτησε11. συρρικνωμένος από την ίδια του την οργή. μεταξύ των δυο διατυπώσεων του. Ο Σταρομπίνσκι εγείρει με σαφήνεια το ζήτημα του πολέμου και του Κράτους. ο Αχιλλέας δεν καταφέρνει να μην συζευχθεί με την πολεμική μηχανή. τα πάντα μπερδεύονται. Περί του Πολέμου. Στην Πενθισίλεια.Εν ολίγοις. και παραμένει καταδικασμένος γιατί η απείθεια του κατάφερε να επικρατήσει των νόμων του Κράτους. επιμέλεια Νατάσα Ξεπουλιά. να εγκλωβίζεται σε αυτήν την εναλλακτική: είτε να μην είναι τίποτε περισσότερο από ένα πειθαρχημένο. την οποία θέτει ενάντια στον Κρατικό μηχανισμό σε έναν αγώνα χαμένο εξ αρχής. μετάφραση Νατάσα Ξεπουλιά. Θα έπρεπε να ισχυριστεί κάποιος ότι βρίσκεται μεταξύ των δυο κεφαλών του Κράτους. να αναδειχθεί σε μια διπλά 10 Βλέπε Κλαούσεβιτς. ή άλλης καταγωγής. του Αχιλλέα. είναι οργανωμένες μοναδικά με πολεμικό τρόπο. την οποία τελικά στρέφει εναντίον του. έναν άνθρωπο του νεογέννητου μοντέρνου Κράτους. καταδικασμένος. άλλης φύσης. μόνο και μόνο για να τα μεταβάλλει σε άλλες χρήσεις.

δηλαδή κοινωνίες στις οποίες τα διακριτά όργανα εξουσίας δεν εμφανίζονται ποτέ. Αλλά στον Κλάϊστ το μυστικό δεν είναι πια ένα περιεχόμενο διατηρημένο στο εσωτερικό μιας μορφής εσωτερικότητας. έγκειται σε εκείνον λοιπόν. Κατατονία σημαίνει: «η επίδραση αυτή είναι πολύ ισχυρή για μένα». Θα μπορούσε να είναι η στιγμή εκείνη. αντίθετα. την αγάπη. Παρόμοια. Είναι η πολεμική μηχανή ήδη κατειλημμένη. και ο Κλάϊστ έχει χάσει από την αρχή. Οι επιδράσεις διαπερνούν το σώμα σαν τα βέλη. αποσπασματικές κοινωνίες έχουν συχνά οριστεί ως κοινωνίες χωρίς Κράτος. Αλλά το συμπέρασμα ήταν ότι οι κοινωνίες αυτές δεν έφτασαν στον βαθμό της οικονομικής ανάπτυξης. Οι πρωτόγονες. . Ο Γκαίτε και ο Χέγκελ μοιάζουν ηλικιωμένοι δίπλα του. επιβεβαιώνει την συνοχή και την εξωτερικότητα της αναπτύσσοντας το πεδίο της απόλυτης εξωτερικότητας που ο Ανατολίτης άνθρωπος του Κράτους. ικανές να προκαλέσουν το κατακτών Κράτος. Ακόμη και τα όνειρα (του πρίγκηπα του Αμβούργου. δεν παύουν ποτέ να μειώνουν σε κάτι άλλο εκτός του εαυτού της. αποτελούν όπλα του πολέμου. ως μέρος της ίδιας διαδικασίας. από ένα σύστημα διαδόσεων και προσθηκών. οι πράξεις και τα συναισθήματα του οποίου απουποκειμενοποιούνται. Πρόβλημα 1: Υπάρχει τρόπος αποτροπής του σχηματισμού ενός κρατικού μηχανισμού (ή των αντίστοιχων του σε ομάδα) . ή ο Ανατολίτης στοχαστής. Ο παίκτης της κινέζικης ντάμας το ίδιο. αλλά επιδράσεις. ενώ η αναλαμπή ότι: «η δύναμη αυτής της επίδρασης με σαρώνει». κρατιστές στοχαστές και οι δυο. που εισέρχεται σε νέες μορφές. ίσως ακόμη ως το σημείο του θανάτου. ο πλέον πανούργος μοντερνισμός. Και οι επιδράσεις αυτές δεν είναι παρά οι τόσες πολλές περιστάσεις της εξελισσόμενης γυναίκας. υποβάλλεται στην μεταμόρφωση. ή την δημιουργία μηχανών που διατηρούν στην διάθεση τους ζωτικές ή επαναστατικές δυνάμεις. ταυτισμένη με την μορφή της εξωτερικότητας. κινείται άξαφνα για να δει καλύτερα. Ο Γκαίτε και ο Χέγκελ. και το οποίο ο Κλάϊστ εφευρίσκει λογοτεχνικά. τον θάνατο. όταν η πολεμική μηχανή παύει να υφίσταται. αναλαμπών ή ορμών. Υφίσταται πολύ Ανατολική σκέψη στον Κλάϊστ: ο Ιάπωνας μαχητής. Σπασμένοι δακτύλιοι. του οποίου είναι ο πρώτος εφευρέτης άλλωστε– θα προσφέρει νέο ρυθμό στον χρόνο: μια ατελείωτη διαδοχή κατατονικών ή λιποθυμικών επεισοδίων. Γιατί. βλέπουν τον Κλάϊστ ως ένα τέρας. ή το επίπεδο της πολιτικής διαφοροποίησης. Πρόταση 2: Η εξωτερικότητα της πολεμικής μηχανής αποδεικνύεται επίσης και από την εθνολογία (ένα εγκώμιο στην μνήμη του Πιερ Κλάστρ). αναδεικνύεται σε μορφή. έτσι ώστε ο Εαυτός μου (Moi) δεν είναι πια τίποτε περισσότερο από έναν χαρακτήρα. του εξελισσόμενου ζώου σε πολεμιστή (η αρκουδα. που θα καθιστούσε τον σχηματισμό του Κρατικού μηχανισμού εξίσου εφικτό όσο και αναπόφευκτο: η υπόνοια θέλει τους πρωτόγονους άνθρωπους «να μην καταλαβαίνουν» έναν τόσο περίπλοκο μηχανισμό. η οποία είναι πάντα εξωτερική ως προς τον εαυτό της. όταν επιδεικνύει στον μέγιστο βαθμό την συνοχή της. της Πενθισιλείας) εξωτερικεύονται. Αυτή είναι η προσωπική συνταγή του Κλάϊστ: μια διαδοχή αποδράσεων της παραφροσύνης και των κατατονικών παγωμάτων. καταδικασμένη. δεν είναι πια αισθήματα. στα οποία δεν παραμένει καμία υποκειμενική εσωτερικότητα. τα αισθήματα ξεριζώνονται από την εσωτερικότητα ενός «υποκειμένου» που θα εξαπολυθεί βίαια προς ένα πεδίο απόλυτης εξωτερικότητας. Επειδή η δουλειά του αναφέρεται στην μυστικότητα. Η αποκεντρωτική ταχύτητα της επίδρασης. αποδίδοντας τους με απίστευτη ταχύτητα την καταπελτική δύναμη: η αγάπη ή το μίσος. όταν διαλύεται στην σκέψη. Αυτό το στοιχείο εξωτερικότητας – το οποίο κυριαρχεί επί όλων.αυτοκτονική μηχανή για έναν μοναχικό άνδρα ή μια μοναχική γυναίκα. οικειοποιημένη. Το βασικό μέλημα των θεωριών του Πιερ Κλάστρ ωστόσο σχετίζεται με την απομάκρυνση από αυτήν την 12 Οι θεματικές αυτές αναλύονται από τον Ματιέ Καριέ στην ανέκδοτη ακόμη μελέτη του για τον Κλάϊστ. την ταχύτητα και την επίδραση12. κατακτημένη πια από το Κράτος. εξωτερικών συνδέσμων που ανήκουν στην πολεμική μηχανή. ατέρμονα ακίνητος. οι λύκαινες). Είναι πολλά εκείνα που στην σύγχρονη τέχνη οφείλουν την ύπαρξη τους στον Κλάϊστ.

1η έκδ. αλλά από την διαιώνιση ή συντήρηση των οργάνων της εξουσίας του.εξελικτική εικασία. 171 – 208. έτσι ώστε αν υπάρξει κάποια διαφωνία με τον ηγέτη. Οι μηχανισμοί αυτοί μπορεί να είναι διακριτικοί. Η σημασία αυτής της θέσης έγκειται πρώτιστα στην πρόσκληση της προσοχής στους συλλογικούς μηχανισμούς της συστολής. και αναλύει τους μηχανισμούς που αποτρέπουν την συγκέντρωση εξουσίας (με τον ίδιο τρόπο που ο Μαους απέδειξε ότι οι κοινοτικές γιορτές ανταλλαγής και χαριστικότητας ήταν ένας μηχανισμός αποτροπής της συσσώρευσης πλούτου). οι πρωτόγονες κοινωνίες διέθεταν πράγματι αρχηγούς. αλλά διαλύονται και δεν παραμένουν μαζί για να φάνε ή να κοιμηθούν. (Αθήνα: Αλεξάνδρεια. ακόμη και ως κύρωση της αποτυχίας του. θα αποτελούσε το αντικείμενο ενός συγκεκριμένου αριθμού πρωτόγονων κοινωνικών μηχανισμών. Αυτό φαίνεται εύκολα σε κάποια ομαδικά ή αγελαία φαινόμενα. αλλά θα πάρει μαζί και τους συμμάχους του. Η αποτροπή του σχηματισμού ενός Κρατικού μηχανισμού. καθιστώντας τον αδύνατο. ο Ζακ Μενιέ παραθέτει τρεις τρόπους με τους οποίους ο ηγέτης αποτρέπεται από το να αποκτά σταθερή εξουσία: τα μέλη της ομάδας συναντιούνται και αναλαμβάνουν την ληστρική δραστηριότητα από κοινού. κανέναν άλλο κανόνα πέρα από την κατανόηση των επιθυμιών της ομάδας. μετάφραση Κική Καψαμπέλη. Ο πρωτόγονος πόλεμος δεν παράγει το Κράτος περισσότερο από όσο προκύπτει από αυτό. έτσι και ο πόλεμος είναι ενάντιος στο Κράτος. 1980). να μην μείνει μόνος. είναι τελικά ο πόλεμος που περιορίζει τις ανταλλαγές. Κοινωνία ενάντια στο Κράτος. Ο Κλάστρ περιγράφει την κατάσταση του αρχηγού. σελ. Για να είμαστε βέβαιοι όμως. Ωστόσο . Ωστόσο το Κράτος δεν ορίζεται από την ύπαρξη αρχηγών. μιας και η συνδυασμένη αναχώρηση τους θα απειλήσει την συνοχή της ομάδας συνολικά. Οι εξειδικευμένοι θεσμοί του είναι κατά συνέπεια απαραίτητοι ώστε να διευκολύνουν κάποιον αρχηγό να αναδειχθεί σε Κρατικό στέλεχος. Στο τελευταίο κείμενο ο Κλάστρ ζωγραφίζει το πορτραίτο του πεπρωμένου του πολεμιστή στην πρωτόγονη κοινωνία. Αλλά ο Κλάστρ πηγαίνει παραπέρα. με συλλογικό μοίρασμα των λαφύρων. διατηρώντας τις στο πλαίσιο των «συμμαχιών». η διαβεβαίωση ότι ένας τέτοιος σχηματισμός θα είναι πάντα απίθανος. αναφορικά με τις συμμορίες των παιδιών του δρόμου στην Μπογκοτά. 209 – 248. μια διαδικασία που τον οδηγεί στην μοναξιά και στον μεγαλειώδη θάνατο. Όχι μόνο αμφισβητεί ότι το Κράτος είναι παράγωγο μιας οικονομικά αποδιδόμενης ανάπτυξης. ο οποίος δεν διαθέτει άλλο θεσμικό όπλο πέρα από το κύρος του. χωρίς εξουσία ωστόσο13. κάθε μέλος της ομάδας ζευγαρώνει με ένα. Ο αρχηγός μοιάζει περισσότερο με ηγέτη ή αστέρα παρά με άνθρωπο που κατέχει εξουσία. ενώ ο πολεμιστής εγκλωβίζεται στην διαδικασία συσσώρευσης λαφύρων. 1992). αλλά και οι διάχυτοι. ή τρία άλλα μέλη. και κινδυνεύει πάντα να αποκηρυχθεί και να εγκαταλειφθεί από τους ανθρώπους του. Ο Κλάστρ μπορεί έτσι να ανακαλέσει τον φυσικό Νόμο ανατρέποντας ταυτόχρονα και την θεμελιώδη πρόταση του: ακριβώς όπως ο Χόμπς είδε ξεκάθαρα ότι το Κράτος ήταν ενάντια στον πόλεμο. Οι μηχανισμοί αποτροπής και οι μηχανισμοί προφύλαξης. αναγνωρίζοντας στον πόλεμο των πρωτόγονων κοινωνιών τον σιγουρότερο μηχανισμό που μπορεί να αντιταχθεί στην δημιουργία του Κράτους: ο πόλεμος διατηρεί την διάλυση και τον κατακερματισμό των ομάδων. δεν θα πρέπει να προκύψει ως συμπέρασμα η εικασία ότι ο πόλεμος αποτελεί μια φυσική συνθήκη. επίσης. κανένα άλλο μέσο πειθούς. Και δεν εξηγείται περισσότερο από την ανταλλακτικότητα απ’ όσο από το ίδιο το Κράτος: μακράν από το να προκύπτει από την ανταλλακτικότητα. αποτελούν μέρος της φυλής και διατηρούν αποκρυσταλλοποιημένο τον διακριτό από το κοινωνικό σώμα μηχανισμό. αλλά αντίθετα ότι είναι ο τρόπος ενός κοινωνικού κράτους που αποτρέπει και εμποδίζει το Κράτος. και ειδικότερα. συλλογικοί μηχανισμοί είναι εξίσου απαραίτητοι ώστε να αποτραπεί κάποιος άλλος από αυτή την εξέλιξη. δυο. από την συνένωση των ομάδων. Τελικά. Μέλημα του Κράτους είναι η συντήρηση. ακόμη και αν αυτοί δεν ήταν συνειδητά κατανοητοί ως τέτοιοι. καθώς και αυτός που τις εμποδίζει από το να αναδειχθούν σε παράγοντα Κράτους. αλλά αναρωτιέται εάν πρόκειται για μια από τις πιθανές ανησυχίες των πρωτόγονων κοινωνιών ώστε να απομακρύνουν ή να αποθαρρύνουν το τέρας εκείνο που υποτίθεται ότι αδυνατούν να κατανοήσουν. «Archeologie de la violence: la guerre dans la les societies primitives» και «Malheur du guerrier sauvage» στο Recherches d’ anthropologie politique (Παρίσι: Seuil. και να λειτουργούν ως μικρομηχανισμοί. υπάρχει ένα όριο στην ηλικία διάχυσης τέτοιο ώστε κοντά στην 13 Πιερ Κλαστρ. Για παράδειγμα. .

λιγότερο οργανωμένες κοινωνικές μορφές. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι συμμορίες γενικότερα. (Παρίσι. διαδίδουν την ιδέα ότι πρέπει να εγκαταλείψει την ομάδα». την κατασκευή αποθεματικών. είναι το Κράτος. καθώς και την ιδιαίτερα ασταθή αίσθηση της τιμής. ν. Ο Μενιέρ τονίζει τον βαθμό στον οποίο το πρώην μέλος της ομάδας κινδυνεύει: όχι μόνο για λόγους υγίειας. τα οποία. 1978). είτε ενάντια στα δυνητικά διαμορφούμενα Κράτη. τον σχηματισμό των οποίων αποτρέπει εκ των προτέρων. για μια ακόμη φορά. την διαρκή απειλή της εγκατάλειψης ή της προδοσίας. η πολεμική μηχανή πραγματοποιείται ολοκληρωτικότερα στις «βαρβαρικές» συνθέσεις των νομάδων πολεμιστών απ’ ότι στις «άγριες» συνθέσεις των πρωτόγονων κοινωνιών. Αναμφίβολα. έναν άνδρα της υψηλής κοινωνίας και δάνδη. όπως τις κοινωνικές ομαδοποιήσεις (ο Προύστ ανέδειξε με ενάργεια αυτή την αναντιστοιχία των αξιών της υψηλής κοινωνίας με τις κοινωνικές αξίες). εμποδίζουν τον σχηματισμό του Κράτους. αποτελούν μεταμορφώσεις μιας πολεμικής μηχανής που διαφέρει τυπικά από όλους τους Κρατικούς μηχανισμούς ή τα ανάλογα τους. την αμφισβήτηση της ιεραρχίας. συνήθιζαν να λένε: «Δεν είμαι στο πλευρό της οικογένειας. 159 («εκβιασμός για την διάσπαση») και σελ. Δεν ισχυριζόμαστε βέβαια ότι είναι καλύτεροι. Capitaes de areia (Σαο Πάολο: Livraria Martins. 1944). «La Dominance sociale chez les primates». Το Κράτος φαίνεται πράγματι πως ανέρχεται με ένα απλό ξεπέταγμα. όλα εκ των οποίων. Για τον Ευγένιο Σου. είναι ομάδες ριζωματικού τύπου. οι συμμορίες. Les gamins de Bogota. 14 Ζακ Μενιέρ. που καθιστά εφικτή την ανάληψη έργων μεγάλης κλίμακας.ηλικία των δεκαπέντε το μέλος να παροτρύνεται να εγκαταλείψει την ομάδα14. Όμως γιατί το συγκεκριμένο επιχείρημα δεν καταφέρνει να μας πείσει ολοσδιόλου. Τους μηχανισμούς αυτούς τους κατανόησε χωρίς να αποκηρύξει την εξελικτική οπτική που βλέπει στις ομάδες ή τις αγέλες. ακόμη και αν χρειαστεί να καταφύγουμε στην διαλεκτική. αλλά αντίθετα αναστέλλει την εγκαθίδρυση σταθερών εξουσιών. συντάσσομαι με την αγέλη». Δεν βλέπουμε πως το Κράτος θα μπορούσε να εξηγηθεί από όλα όσα η ύπαρξη του προϋποθέτει. τα οποία. και την οργάνωση των αντίστοιχων δημόσιων εκδηλώσεων. δομούν συγκεντρωτικές κοινωνίες. αυτοκρατορικής μορφής. αντίθετα. παρά μόνο ότι ενεργοποιούν την θεμελιώδη απειθαρχία του πολεμιστή. Σ. και λειτουργούν με την διάχυση του κύρους αντί της αναφοράς σε κέντρα εξουσίας. . την καταστροφή των οποίων απαιτεί εκ των υστέρων. 177: εάν είναι απαραίτητο. ούτε από την διαφοροποίηση των πολιτικών δυνάμεων. 15 Βλέπε I. Εύκολα θα μπορούσε έτσι κάποιος να συγκρίνει την μορφή της «υψηλής κοινωνικής ζωής» με την μορφή της «κοινωνικότητας» μεταξύ των περισσότερο εξελιγμένων ανδρών και γυναικών: οι ομάδες της υψηλής κοινωνίας είναι παρόμοιες με τις συμμορίες. τον οποίο οι δημοκρατικοί έψεγαν για τις συναναστροφές του με την βασιλική οικογένεια της Ορλεάνης. (Ιούλιος. Ακολουθούμε ακόμη τον Κλάστρ όταν δείχνει πως η πολεμική μηχανή στοχεύει το Κράτος. η ηγετικότητα είναι ένας σύνθετος μηχανισμός που δεν δρα για να προωθήσει τον ισχυρότερο. δεν τίθεται καν θέμα ότι το Κράτος θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα ενός πολέμου στον οποίο οι κατακτητές επιβάλλουν στους κατακτημένους έναν νέο νόμο μέσω της επικράτησης τους. μέσω ενός περίπλοκου παιχνιδιού ταπεινώσεων και σιωπής. Σίγουρα δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι η πειθαρχία είναι το χαρακτηριστικό που καθορίζει την πολεμική μηχανή: η πειθαρχία αναδεικνύεται στο χαρακτηριστικό εκείνο που απαιτούν οι στρατιές όταν το Κράτος τις οικειοποιείται. «τα παιδιά της άλλης πλευράς του δρόμου. χάρη ενός ιστού άμεσων συσχετίσεων15. Αντίθετα. Μπέρνστεϊν. Οι αγέλες. αλλά επειδή του είναι δύσκολο να ενσωματωθεί στον εγκληματικό υπόκοσμο. Η επί τόπου ανάδυση του μοιάζει με στιγμή ευφυούς αναλαμπής. με την γέννηση της Αθηνάς. Συμφωνούμε με τον Κλάστρ όταν αποδεικνύει ότι το Κράτος δεν εξηγείται ούτε από την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Είναι το Κράτος πάλι που καθιστά εφικτή αυτή την διαφορά μεταξύ κυβερνώντων και κυβερνωμένων. ή ενάντια στα πραγματικά Κράτη. μιας και η οργάνωση της πολεμικής μηχανής στοχεύει την Κρατική-μορφή. Αλλά η πολεμική μηχανή συμμορφώνεται σε άλλους κανόνες. Ακόμη και στα κοπάδια ζώων. Σχετικά με τις παιδικές συμμορίες. τις στοιχειώδεις. 1977). ακόμη και εκείνες που επιδίδονται στις κλοπές ή την υψηλή κοινωνική ζωή. 178). σε μια κοινωνία υπερβολικά ιεραρχημένη και συγκεντρωτική. Όπως και να έχει πάντως. σε αντίθεση με τους δενδροειδής τύπους που συγκεντρώνονται γύρω από τα όργανα εξουσίας. Lattes. υπερβολικά επικεντρωμένη στα όργανα εξουσίας ώστε να θέλει να αποτελέσει μέρος της (σελ. στο La Recherche. σελ.91. δες και την νουβέλα του Jorge Amado. και πως δεν εξαρτάται από προοδευτικούς παράγοντες.

ή των βιομηχανικών συμπλέγματων. στην συνέχεια την πιθανότητα μιας πολεμικής μηχανής να παθαίνει αμοκ. Μεγαλύτερης ακόμη σημασίας ωστόσο είναι η αντίστροφη υπόθεση: ότι το ίδιο το Κράτος είχε πάντα σχέση με κάποιο εξωτερικό. 1975). με τον τρόπο του Λα Μποετί: με ποιόν τρόπο οι άνθρωποι θέλουν ή επιθυμούν την υποταγή. αλλά και το εξωτερικό των Κρατών δεν μπορεί να μειωθεί στην «εξωτερική πολιτική». Ωστόσο. αποδίδοντας στις ομάδες την αυτάρκεια. αλλά ότι η εσωτερική αλληλουχία τους είναι ελλειπής. ότι ήταν αυτάρκεις οντότητες (επέμενε έντονα σε αυτό το σημείο). «Η ανάδυση του Κράτους προέκυψε μετά την μεγάλη τυπολογική διαφοροποίηση μεταξύ Πρωτόγονου και Πολιτισμένου ανθρώπου. ενώ από την άλλη.» Ωστόσο τίποτα δεν εκφράζει το γεγονός ότι η κίνηση αυτή συνιστά μια εξέλιξη. δες στο La Terre sans mal. (Αθήνα: Αλεξάνδρεια. αλλά αυτός του εσωτερικού και του εξωτερικού. η πλήρης κοινωνική πραγματικότητα αντί της αφηρημένης έννοιας της. τον έμμεσο ρόλο ενός συγκεκριμένου τύπου προφητικής ομιλίας. 1992).» Προκειμένου να καταγράψει την εξέλιξη αυτή ο Κλάστραναφέρει πρώτα τον δημογραφικό παράγοντα (αλλά δεν τίθεται ζήτημα αντικατάστασης του οικονομικού ντετερμινισμού με κάποιον δημογραφικό ντετερμινισμό. 180). Το Κράτος δεν συνοψίζεται καλύτερα ως το αποτέλεσμα του πολέμου παρά ως η πρόοδος των οικονομικών ή πολιτικών δυνάμεων. και για την άλλη πλευρά. ή «από τις ομάδες στα βασίλεια. και είναι αδιανόητα ανεξάρτητο από αυτήν την σχέση. Υφίσταται το παλιό σενάριο άλλωστε: «από τις φυλές στις αυτοκρατορίες». τόσο περισσότερο ο Πιερ Κλάστρ στερούνταν των μέσων επίλυσης του16. 1η έκδ. περισσότερο απροσδόκητα. Το Κράτος κυριαρχεί. από την μια πλευρά. η οποία. όπως ο 16 Κλάστρ. Ο νόμος του Κράτους δεν είναι ο νόμος του Όλα ή Τίποτα (Κρατικές-κοινωνίες ή αντί-Κρατικές κοινωνίες). Η υπόθεση του Urstaat φαίνεται πως επιβεβαιώνεται: «η ύπαρξη του Κράτους χρονολογείται σαφέστατα στις πλέον απόμακρες εποχές της ανθρωπότητας». απόλυτα τέλειο. le prophetisme tupiguarani (Παρίσι: Εκδόσεις του Ήλιου. Κατέστησε την τυπική εξωτερικότητα τους σε ανεξαρτησία.» σελ. να οικειοποιείται τοπικά. Και όσο περισσότερες ανακαλύψεις επιτυγχάνουν οι αρχαιολόγοι. απόλυτα ολοκληρωμένο. . Διέθεταν.. δημιούργησε το αγεφύρωτο χάσμα όπου τα πάντα έχουν αλλάξει. και για να αποτρέψουν την ανάδυση του. και στο Κράτος την ανάδυση του ως κάτι αξιοθαύμαστου και ταυτόχρονα τερατώδους. Εκεί εντοπίζει το ρήγμα και ο Κλαστρ: μεταξύ των «πρωτόγονων» αντι-Κρατιστικών κοινωνιών και των «τερατωδών» Κρατο-κοινωνιών. Όχι μόνο δεν υφίσταται παγκόσμιο Κράτος. πλήρως διαμορφωμένο. δεν πρόκειται να αφήσουμε ποτέ την εξελικτική υπόθεση πίσω μας δημιουργώντας μια ρήξη μεταξύ των δυο όρων. με άλλα λόγια. Αλλά η κυριαρχία δεσπόζει μόνο επί αυτού που είναι ικανό να εσωτερικεύει. Αλλά προφανώς κανείς δεν θα μπορούσε να προδικάσει άλλες περισσότερο εκλεπτυσμένες λύσεις που θα μπορούσε να έχει βρει ο Κλάστργια αυτό το πρόβλημα. Κοινωνία Ενάντια στο Κράτος. Μοιάζει όμως πως όσο περισσότερο βυθίζονταν στο πρόβλημα. αν. αναφέρει επίσης.. Υποχρεωνόμαστε να παραδεχτούμε ότι υπήρχε πάντα Κράτος. Ο Κλάστρ γοητεύεται από το πρόβλημα της «εθελούσιας υποταγής». άλλωστε. παράγει ένα θαυμαστό νέο είδος εξουσίας. το Κράτος αναδύθηκε μονομιάς. Μόνο που η φυσική αυτή κατάσταση ήταν. Έτεινε δε στην αντίληψη ότι οι πρωτόγονες κοινωνίες διέθεταν δική τους υπόσταση. ή ακόμη και οι θρησκευτικοί σχηματισμοί. δηλαδή σε ένα σύνολο σχέσεων μεταξύ Κρατών. μιας και οι ομάδες και οι φυλές δεν είναι λιγότερο οργανωμένες από τις αυτοκρατορίες-βασίλεια. ενώ η εξέλιξη ήταν μια άξαφνη μετάλλαξη αντί της ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι οι δυο αυτές προτάσεις είναι έγκυρες. σύμφωνα και με τον ίδιο. η εμπορική οργάνωση του «πολυεθνικού» τύπου. αρχικά απευθύνεται ενάντια στους «αρχηγούς».κυριολεκτική ή μεταφορική. αντι-Κρατικούς μηχανισμούς: άρα πως και γιατί το Κράτος. ο σχηματισμός των οποίων είναι αδύνατον να εξηγηθεί πλέον. τόσο περισσότερες αυτοκρατορίες φέρνουν στο φως. θέτοντας ως αφετηριακή θέση του την κατάσταση της φύσης. στην περιφέρεια τους ή σε ελάχιστα ελεγχόμενες ομόρες περιοχές. παρέμεινε εκφραστής της θεωρίας της εξέλιξης. μετάφραση Κική Καψαμπέλη. Για τον δυνητικό ρόλο της προφητικής ομιλίας. οι οποίοι απολαμβάνουν ένα μεγάλο βαθμό αυτονομίας σε σχέση με τα Κράτη (για παράδειγμα. οι αντι-Κρατικές κοινωνίες χρησιμοποιήσαν ιδιαίτερα συγκεκριμένους μηχανισμούς ώστε να το κρατήσουν σε απόσταση. Γιατί. εξαπλωμένους σε ολάκερη την οικουμένη ανά πάσα στιγμή. Είναι δύσκολο να φανταστούμε πρωτόγονες κοινωνίες οι οποίες δεν είχαν επαφή με αυτοκρατορικά Κράτη. η οποία σίγουρα δεν τους ήλθε ως συνέπεια κάποιου αθέλητου και άτυχου πολέμου. ο Χρόνος έγινε Ιστορία. Και στην προσπάθεια του αυτή. Γιατί θριάμβευσε το Κράτος. Το εξωτερικό παρουσιάζεται ταυτόχρονα σε δυο κατευθύνσεις: τεράστιους παγκόσμιου βεληνεκούς μηχανισμούς.

καθόλου λιγότερο από τους παγκόσμιους οργανισμούς. ή πειρατείας. η οποία γνωστοποιεί την ύπαρξη και την διαιώνιση μιας «νομαδικής» ή «ήσσονος σημασίας επιστήμη». Για παράδειγμα. σε όλες τις ροές και τα ρεύματα που μόνο δευτερευόντως επιτρέπουν στους εαυτούς τους να αφομοιώνονται από το Κράτος. αντί της διατύπωσης μιας θεωρίας των στερεών που προσεγγίζει τα υγρά ως μια ξεχωριστή περίπτωση. ή προσέγγισης της επιστήμης. Η Κρατική-μορφή. και η ιστορία της οποίας παραμένει δύσκολο να καταγραφεί. παρά μόνο με όρους συνύπαρξης και ανταγωνισμού. και ότι αυτή η εξωτερικότητα αναγκαστικά αυτοπαρουσιάζεται ως εκείνη της διάχυτης και πολύμορφης πολεμικής μηχανής. οι οποίες είναι εύκολα αναγνωρίσημες εντός των ορίων των άκρων του. Θα ήταν ένα «παράδοξο» να καταστήσουμε την ίδια την εξέλιξη σε πρότυπο. οι οποίες συνεχίζουν να επαληθεύουν τα δικαιώματα των αποσπασματικών κοινωνιών σε αντίθεση με τα όργανα της Κρατικής εξουσίας. το σταθερό. ως μορφή εσωτερικότητας. σε όλες τις περιόδους. το τέταρτο φαίνεται πως προκύπτει από αυτά. Το ίδιο πεδίο περιορίζει την εσωτερικότητα του στα Κράτη. μόνο και μόνο για να την αποκλείσει εικάζοντας τον αποκλεισμό 17 Μισέλ Σερρές. σε ένα διαρκές πεδίο αλληλεπίδρασης. καθώς και στην τεχνολογική εφεύρεση. των μειονοτήτων. με την βασιλική ή νομική έννοια που έχει κατοχυρωθεί από την ιστορία. αναζητώντας πάντα δημόσια αναγνώριση (δεν υπάρχει μασκοφορεμένο Κράτος άλλωστε). ένας εμπορικός οργανισμός αποτελεί επίσης και μια ομάδα λεηλασίας. Στον Τιμαίο. αλλά περιγράφει την εξωτερικότητα του σε ό. Ενώ δεν είναι σπάνια μέχρι και η μερική συγχώνευση τους. με τον τρόπο των παγκόσμιων οικουμενικών μηχανισμών. όπως επίσης και ενός νεοπρωτογονισμού. Αλλά η εξωτερικότητα της μορφής της πολεμικής μηχανής είναι τέτοια ώστε να υφίσταται μόνο στις ίδιες τις μεταμορφώσεις της. ή στέκει ενάντια του.). τα διάφορα προφητικά ή μεσσιανικά κινήματα. προϋποθέτουν μια μορφή αμειώτη ως προς το Κράτος. κτλ. Fleuves et turbulences (Παρίσι: Minuit. το αιώνιο. καθώς και τους τοπικούς μηχανισμούς των ομάδων. Ο σύγχρονος κόσμος μπορεί να μας παρέχει σήμερα με ιδιαίτερα καλά ανεπτυγμένες εικόνες αυτών των κατευθύνσεων. των ομάδων και των βασιλείων. La naissance de la physique dans le texte de Lucrece. . παραμένοντας ταυτόσημη με τον εαυτό της σε όλες τις πιθανές εκδοχές. 2) Το εν λόγω πρότυπο είναι εκείνο της εξέλιξης και της ετερογένειας. διακρίνεται από την τάση της να αναπαράγει τον εαυτό της. σε αντίθεση με το σταθερό. Πρόταση 3: Η εξωτερικότητα της πολεμικής μηχανής αποδεικνύεται επίσης από την γνωσιοθεωρία. όσο και στην γεωμετρία του Αρχιμήδη17. Αυτό στο οποίο αναφερόμαστε δεν είναι οι «τεχνολογίες» με την συνηθισμένη έννοια του όρου. υφίσταται λοιπόν μόνο στην βιομηχανική καινοτομία. αλλά και στην θρησκευτική δημιουργία. το Ισλάμ. χρησιμοποιεί ένα υδραυλικό πρότυπο. Ο Σερρές ήταν ο πρώτος που διατύπωσε τα ακόλουθα τρία σημεία. ο Πλάτωνας εγείρει αυτήν την πιθανότητα. των περιθωρίων. ή οποία φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολη στην ταξινόμηση της. Όμως ούτε και οι «επιστήμες». ένα αντίγραφο.Χριστιανισμός. το ίχνος μπορεί να βρεθεί τόσο στην ατομική φυσική του Δημόκριτου και του Λουκρέτιου. Αυτό που καθίσταται σαφές ωστόσο είναι ότι οι ομάδες. και όχι πια ένα δευτερεύον χαρακτηριστικό. ή είναι στις ομάδες που ο θρησκευτικός μηχανισμός ξεκινά την λειτουργία του. Δεν θα τα καταφέρουμε με όρους ανεξαρτησίας. κατά την διάρκεια μέρους της πορείας της αλλά και πολλών από τις δραστηριότητες της. όπως την περιγράφει ο Μάρσαλ Μακλούαν. το ταυτόσημο. να κατανοήσουμε την εξωτερικότητα και την εσωτερικότητα.τι διαφεύγει του Κράτους. των υπερμηχανισμών και των αυτοκρατοριών. Υπάρχει ένα είδος επιστήμης. Τα χαρακτηριστικά αυτού του είδους της εκκεντρικής επιστήμης θα φαίνοταν πως είναι τα ακόλουθα: 1) Πρώτα από όλα. η ροή άλλωστε είναι η ίδια η πραγματικότητα. Πρόκειται για έναν νόμο πολύ διαφορετικό από τον «νομοθετημένο». 1977). στο εμπορικό δίκτυο. Ο αρχαίος ατομισμός είναι αδιαχώριστος από τις ροές. Σύμφωνα με ένα πρόσφατο βιβλίο του Μισέλ Σερρές. τις πολεμικές μηχανές της μεταμόρφωσης και των Κρατικών μηχανισμών των ταυτοποιήσεων. της νέας φυλετικής κοινωνίας. ή η συνέπεια της. Οι κατευθύνσεις αυτές είναι εξίσου παρούσες σε όλα τα κοινωνικά πεδία.

(Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.της ως οφειλόμενο στο όνομα της βασιλικής επιστήμης. Το πρότυπο είναι στροβιλοειδές. το πρόβλημα δεν είναι ένα «εμπόδιο». Θα φαίνονταν ακόμη ότι μια εντελώς νομαδική επιστήμη αναπτύσσεται φυγόκεντρα. Ενώ το θεώρημα ανήκει στην λογική τάξη (de l’ ordre des raisons). με άλλα λόγια μια πολεμική μηχανή. μετάφραση Θωμάς Σλιώμης. Αυτό συμπεριλαμβάνει όλα τα είδη παραμορφώσεων. και είναι αδιαχώριστα από τα επικλινή πεδία. Πρόκειται για την διαφορά μεταξύ ενός λείου (διανυσματικού. επίσης. η νομαδική αυτή επιστήμη 18 Είναι ο Πιέρ Μπουλέ που διατύπωσε αυτή την διαφορά μεταξύ των δυο ειδών χωρό-χρόνου στην μουσική: στον διαστρωματωμένο χώρο. Η γωνία με την εφαπτόμενη της. το πρόβλημα είναι επιδραστικό. στο πλαίσιο του οποίου τα αντικείμενα-ροές διανέμονται. 3) Δεν είναι πλέον απαραίτητη η διαδρομή από μια ευθεία στις παράλληλες της. στον λείο χώρο.d’Enseignement Superieur. 1949). Πρόκειται για το πέρασμα στο όριο. ή την ρήξη «μπορεί να επηρρεαστεί κατά βούληση». αλλά πάντα καθοριζόμενο. μια επιστήμη που είναι πολύ διαφορετική από τις βασιλικές ή αυτοκρατορικές επιστήμες. Το τετράγωνο δεν υφίσταται πλέον ανεξάρτητα του τετράεδρου. τον θεωρητικό και τον προβληματικό. 2010). το πρότυπο αυτό είναι προβληματικό. και τον σχετικό θρίαμβο του πρώτου: Ο Πρόκλος. ενώ στην δεύτερη περίπτωση «το πεδίο μετράται προκειμένου να καταληφθεί»18. και ελάχιστα θεωρητικό: τα σχήματα αξιολογούνται μόνο από την οπτική των επιδράσεων που τα αφορούν: τομές. το αξιωματικό στοιχείο έχει αντιμετωπίσει ένα προβληματικό. η ευθεία της διόρθωσης της. Τα μαθηματικά. Όλη αυτή η κίνηση είναι αυτό που η βασιλική επιστήμη επιχειρεί να περιορίσει όταν μειώνει όσο περισσότερο γίνεται το φάσμα του «προβλήματος-στοιχείου» υποβάλλοντας το στο «θεώρημα-στοιχείο»19. μια προσβολή. για την οποία μια ευθεία. Ας σκεφτούμε την μουσική σήμερα : Από τα σεμινάρια του Ντάρμστατ (1963). συγκροτούν την αρχική καμπυλότητα της κίνησης του ατόμου. Η απόκλιση. «διαισθητικό» ή «δομικό» ρεύμα. με μια ελασματική ή ελασματώδη ροή. δεν είναι παρά ένας τρόπος καθορισμού του μήκους μιας γωνίας σε μια προδιαφορική άλγεβρα. 1970) αναλύειτην διαφορά μεταξύ των πόλων. ούτε αναγωγικά από την σταθερή ουσία στις ιδιότητες που προκύπτουν από αυτήν. αλλά από ένα πρόβλημα μέχρι και τις τυχαιότητες που το ορίζουν και τελικά το επιλύουν. στο Σχόλιο του Πρώτου Βιβλίου των Στοιχείων του Ευκλίδη (Princeton N. λειτουργεί σε ανοικτό πεδίο. μια εξάντληση. Η Αρχιμήδεια επιστήμη. λειτουργιών στις οποίες κάθε σχήμα καθορίζει ένα «γεγονός» πολύ περισσότερο από κάποια ουσία. Παρά τα όσα θα είχε ενδεχομένως να πει ο Γκαμπριέλ Μαρσέλ. Θα φαίνονταν ίσως ότι η πολεμική μηχανή προβάλλεται σε μια αφηρημένη γνώση τυπικά διαφορετική από εκείνη που διπλασιάζει τον Κρατικό μηχανισμό. στον ατομισμό. Επιπλέον. είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ουσιαστικό τρόπο με την πολεμική μηχανή: τα προβλήματα είναι η ίδια η πολεμική μηχανή. ή θεωρητική προσέγγιση. ένα παράδοξα «εξαντλητικό» πρότυπο.: Princeton University Press. .J. ως η ελάχιστη γωνία. αφαιρέσεις. προβολές. αντί να σχεδιάζει ένα κλειστό πεδίο για γραμμικά και στέρεα αντικείμενα. χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την αντιπαράθεση μεταξύ των Σπεύσιπου και του Μεναίχμου. προσδιορισμένη ως η «συντόμοτερη διαδρομή μεταξύ δυο σημείων». αλλά με την καμπυλόγραμμη απόκλιση ως τον σχηματισμό σπειρών και δινών σε ένα επικλινές πεδίο: η μεγαλύτερη κλίση για την μικρότερη γωνία. δίνοντας έμφαση σε μια άλγεβρα προβλημάτων πολύ διαφορετικών από κάθε αξιωματική. Αντιθετικά. τις γενιές και τις δημιουργίες στο εσωτερικό της ίδιας της επιστήμης. συνοδεύεται από την φημισμένη παρακμή του ατόμου. μεταλλάξεων. Από τους στροβιλισμούς στον στρόβιλο: με άλλα λόγια από τις ομάδες ή τις αγέλες ατόμων στους μεγάλους στροβιλοειδείς οργανισμούς. εξαρτήσεις. Η απόκλιση είναι η μικρότερη γωνία από την οποία το άτομο παρεκλίνει της ευθείας του. μόνο ένα τέτοιο πρότυπο ετερογένειας. και αδιαχώριστο από τις μεταμορφώσεις. αλλά το ξεπέρασμα του εμποδίου. 1η έκδ. την διαίρεση. Δεν προχωρά κανείς από τις συγκεκριμένες διαφορές των ειδών στα γένη τους. και ενός περάσματος ή μιας εξέλιξης στην ετερογένεια. ή η αντίληψη αυτή της επιστήμης. τις δίνες και τις προσβολές. προβολικού ή τοπολογικού) πεδίου και ενός διαστρωματωμένου (μετρικού) πεδίου: στην πρώτη περίπτωση «το πεδίο καταλαμβάνεται χωρίς να μετράται». 19 Η ελληνική γεωμετρία χαρακτηρίζεται έντονα από την αντίθεση μεταξύ των δυο πόλων. περασμάτων στο όριο. φέρει νόημα μόνο μεταξύ μιας ευθείας και μιας γωνίας. Βλέπε ακόμη στον Τζωρτζ Μπουλιγκάντ. ο κύβος του κυβοειδούς. τα περάσματα στο όριο. έχουν πάντα χαρακτηριστεί από αυτήν την ένταση: για παράδειγμα. 4) Τέλος. το μέτρο μπορεί να είναι ακανόνιστο ή κανονικό. Το ίδιο ισχύει και για την Αρχιμήδεια γεωμετρία. Le declin des absolus mathematicologiques (Παρίσι: Ed.

καθώς και το ίδιο το έδαφος από την διαστρωμάτωση και την μέτρηση του. τα όρια της εμπειρικής ή και της χωρικής αναπαράστασης ακόμη (του διαστρωματωμένου χώρου). Σημαντικότερα όμως είναι ίσως τα οριακά φαινόμενα όπου η νομαδική επιστήμη ασκεί πίεση στην Κρατική επιστήμη. Το ίδιο αληθεύει και για την διαφορική άλγεβρα: για μεγάλο χρονικό διάστημα.U. ή αλλιώς. αναστέλλεται ή και απαγορεύεται από τις απαιτήσεις και τους όρους της Κρατικής επιστήμης. μετατρέποντας ότι απομένει σε σύνολα αυστηρά περιορισμένων εξισώσεων χωρίς κανένα πραγματικό επιστημονικό κύρος.. η γεωμετρία ως ελεύθερη. έφτασε στο τέλος της με τον Αρχιμήδη. Αυτό αληθεύει για την τέχνη των στρατοπεδεύσεων.. Ο Δημόκριτος. διέθετε παραεπιστημόνικο μόνο κύρος. στην παραγωγή μιας κίνησης που συγκρατεί το έδαφος και ταυτόχρονα επιδρά σε όλα τα σημεία του. και ειδικότερα τον Πονσελέτ. Αληθεύει ακόμη ότι την περιγραφική και την προβολική γεωμετρία. δημιουργική έρευνα. επειδή το Κράτος έχει ανάγκη καθυπόταξης της υδραυλικής δυναμικής στους αγωγούς.. Βλέπε το σχόλιο το Λεον Μπρουνσβιγκ στον Πονσελέτ. – καταργηθούν. όπου η Κρατική επιστήμη αφομοιώνει και μεταμορφώνει τα στοιχεία της νομαδικής επιστήμης. είναι ενδεικτική αυτής της κατάστασης. σύμφωνα με την παράδοση. σελ. Είναι γεγονός ότι τα δυο είδη επιστήμης έχουν διαφορετικούς τρόπους τυποποίησης τους. αλλά υπό τον όρο ακριβώς ότι όλες οι δυναμικές. των επικλινών πεδίων: το Κράτος δεν αφομοιώνει αυτή την διάσταση της πολεμικής μηχανής χωρίς να την υποβάλλει στους κοινοτικούς και μετρικούς κανόνες που αυστηρά περιορίζουν. και. αλλά λιγότερο στην κατεύθυνση μιας συμβολικής δύναμης (puissance) αφαίρεσης αντί της υπερχωρικής φαντασίας. σελ. 22 Ο Μισέλ Σερρές (La naissance de la physique. Μοιάζει σαν ο «σοφός» της νομαδικής επιστήμης να πιάστηκε μεταξύ ενός αμφίρροπου διλήμματος. ή της υπερδιαίσθησης (διάρκειας). καθορίζουν τοπικά την νομαδική επιστήμη. η ετερογένεια.«περιορίζεται» διαρκώς. 21 Με τον Μονγκ. Les etapes de la philosophie mathematique (Παρίσι: P. αυτό που τίθεται ως ζήτημα είναι η διαφορά . ο Βωμπάν. «υψηλή» γεωμετρία (κατά συνέπεια η διφορούμενη κατάσταση των Μονγκ και Πονσελέτ ως «σοφών»21). περιορίζοντας την κίνηση από το ένα σημείο στο άλλο. μεταξύ της πολεμικής μηχανής που τον θρέφει και τον εμπνέει και του Κράτους που του επιβάλλει την λογική τάξη (ordre des raisons). Το υδραυλικό πρότυπο της νομαδικής επιστήμης και η πολεμική μηχανή. Αυτό που η Κρατική επιστήμη διατηρεί από την νομαδική επιστήμη είναι μόνο εκείνο που μπορεί να αφομοιώσει. ο 20 Πωλ Βιριλιό. στροβιλοειδών επιπέδων. είχε χαρακτηριστεί σαν μια «γοτθική υπόθεση». το Ρωμαϊκό Κράτος έθεσε τα θεμέλια για τον γεωμετρικό ιμπεριαλισμό της Δύσης». και η βασιλική επιστήμη της απέδιδε μόνο την αξία μιας βολικής συνθήκης ή μιας καλά θεμελιωμένης αφήγησης. Ο Αρχιμήδης. ή και την έτσι αποκαλούμενη. έχοντας κατασταλλεί από το Ρωμαϊκό Κράτος. αναδεικνύεται σε σύμβολο20. αντί του περιορισμού της από το ίδιο το έδαφος σε μια τοπική κίνηση από ένα συγκεκριμένο σημείο ως κάποιο άλλο22. αντιθετικά. Γενικότερα. 105 – 107) αναλύει την αντίθεση των ντ’Αλεμπέρ και Μπερνουλί από αυτή την οπτική γωνία. και υποφέρει από μια ανάλογη ήττα). η βασιλική επιστήμη θα ήθελε να τις μετατρέψει απλά σε πρακτικές εξαρτήσεις από την αναλυτική. Η φιγούρα του μηχανικού (συγκεκριμένα του στρατιωτικού μηχανικού). 1976). ελέγχουν. Το ξίφος του Ρωμαίου στρατιώτη έκοψε το νήμα. και τους επιβληθούν οι κοινοτικοί. το πέρασμα στο όριο. 1947). χωρίς ωστόσο να την διατηρούν χωρίς επιπτώσεις σε όλο το κοινωνικό πεδίο (κατά αυτόν τον τρόπο. η αέναη διαφοροποίηση κτλ. ο Βωμπάν μοιάζει με επανάληψη του Αρχιμήδη. καθιστώντας έτσι την ροή εξαρτημένη από τα στερεά.. από την άλλη πλευρά. τους σωλήνες. το υδραυλικό πρότυπο αληθεύει: γιατί είναι βέβαιο ότι το ίδιο το Κράτος χρειάζεται μια υδραυλική επιστήμη (δεν υπάρχει επιστροφή στις θέσεις του Βιτφόγκελ για την σημασία των μεγάλης κλίμακας υδραγωγείων για κάποια αυτοκρατορία). Τέλος. ο Μεναίχμος. ενώ οι κινήσεις συνεχίζονται μέσω των παράλληλων. είναι πράγματι ξεπερασμένα. 120: «Γνωρίζουμε ότι η νεότητα της γεωμετρίας. συγκροτούνται στην μέσω της δίνης διανομή τους κατά μήκος του λείου εδάφους. Οι σπουδαιότεροι μαθηματικοί του Κράτους έκαναν ότι καλύτερο μπορούσαν άλλωστε ώστε να βελτιώσουν το κύρος της. το απειροελάχιστο. απλά καταπιέζοντας και απαγορεύοντας την. Δολοφονώντας την γεωμετρική δημιουργία. στατικοί και τακτικοί κανόνες (όθεν η διφορούμενη θέση του Καρνώ αναφορικά με αυτό το θέμα).F. ενώ η Κρατική επιστήμη επιβάλλει διαρκώς την μορφή της κυριαρχίας της στις εφευρέσεις της νομαδικής επιστήμης. την χρειάζεται σε πολύ διαφορετική μορφή. L’ insecurite du territoire (Παρίσι: Stock. Ωστόσο. και τις επιχωματώσεις που αποτρέπουν την δίνη. με όλες τις αμφιταλαντεύσεις του. ο Αρχιμήδης. νομαδικές αντιλήψεις – όπως η εξέλιξη.

281 – 288. είναι ένας από τους συγγραφείς που αναφέρονται στον ρυθμό με την έννοια της μορφής. 1971). Και αν και ο ατομιστής Δημόκριτος. είναι πάντα διαφορετικά μεταξύ τους. αλλά ότι προσδιορίζει την «μορφή» τους γενικά. μη-μετρικά σύνολα. Fla. καθώς και από τις ανέκδοτες μελέτες της Ανν Κεριέν. Σαφώς. και ειδικότερα την μορφή μιας «μετρημένης. αλλά και γιατί αντιμετωπίζει τον ρυθμό ως μια «δευτερεύουσα εξειδίκευση» της μορφής του σώματος (σελ. Καθώς δείχνει ο Βιριλιό. «The notion of Rhythm in its Linguistic Expression». από την μια πλευρά. από το πεδίο προβολής στο επίγειο επίπεδο. (Coral Cables. και από την άλλη. Το εν λόγω κείμενο.. η άλλη η κατασκευή γεφυρών τον δέκατο όγδοο και τον δέκατο ένατο αιώνα24. ψηλότερα. δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κάνει αυτό υπό ιδιαίτερα συγκεκριμένες συνθήκες διακύμανσης. με άλλα λόγια του σκοπού της κατάληψης μιας ανοικτής περιοχής με μια δινοειδή κίνηση που μπορεί να αναδυθεί ανά πάσα στιγμή.. από μια σειρά διαδοχικών προσεγγίσεων (τετραγωνισμών). Έχουμε αντλήσει από το βιβλίο αυτό. και εκείνος που το δεσμεύει κυριαρχεί.Ντεσάργκ..α. τείνει να αχνοφαίνεται στο παρασκήνιο ευνοώντας την δυναμική σχέση των υλικών-δυνάμεων. και τις λείες επιφάνειες όπως τον αέρα. ο Πονσελέτ. Μακρύτερα. Ο θόλος δεν είναι πια μια μορφή..: University of Miami Press. Ο ρυθμός και το μέτρο. Είναι το κόψιμο της πέτρας που την μετατρέπει σε υλικό ικανό για την συγκράτηση και τον συντονισμό των δυνάμεων της ώθησης. Αλλά το κόψιμο της πέτρας είναι αδιαχώριστο.106).. Η Γοτθική αρχιτεκτονική είναι πράγματι αδιαχώριστη από την θέληση για την κατασκευή εκκλησιών μεγαλύτερων και ψηλότερων από τις καθολικές εκκλησίες. τους οποίους η Κρατική επιστήμη χρησιμοποίησε μόνο αφού τους λογόκρινε ή και πειθανάγκασε. ή εναλλασόμενων μορφοποιήσεων τεράστιων λίθων. ή καλύτερα το όριο της έντασης μεταξύ των δυο ειδών της επιστήμης – της νομαδικής επιστήμης της μηχανής του πολέμου. Η αντίθεση αυτή. αν και θεωρείται συχνά καθοριστικό. Αδιανόητο για την επιστημονική θεωρία. 24 Ανν Κεριέν. Devenir fonctionnaire ou le travail de l’ Etat (Παρίσι: Cerfi). κυμαινόμενης» κίνησης23. ο Καρνώ. 23 Δες στον Μπενβενίστε. ο οποίος σχετίζεται με την υπερχείλιση της ροής. χαρακτηρίζει περισσότερο την ποιοτική αλλαγή: η στατική σχέση μορφήςπεριεχομένου. και η απόκλιση μοιάζει με ελευθερία επειδή πρόκειται ακριβώς για εκείνη την δίνη που απορρίπτει την εξαναγκασμένη ροή. Μοιάζει σαν το Γοτθικό στοιχείο να καταλαμβάνει το λείο έδαφος. κυμαινόμενος ρυθμός καθώς αυτός συσχετίζεται με την ροή του ποταμού μεταξύ των όχθεων του ή την μορφή ενός διαστρωματωμένου εδάφους.: σε κάθε περίπτωση μια μονογραφία θα ήταν απαραίτητη για να λάβουμε υπόψη τις ειδικές περίστασεις αυτών των σοφών. ο Περονέτ κ. . φαίνεται διφορούμενο σε εμάς επειδή ανακαλεί τον Δημόκριτο και τον ατομισμό χωρίς να ασχολείται με το ζήτημα της υδραυλικής. με άλλα λόγια τον τρόπο με τον οποίο κάποιο ρευστό στοιχείο καταλαμβάνει ένα λείο έδαφος. ωστόσο.. Αλλά η διαφορά αυτή δεν είναι απλά ποσοτική. και της κατασκευής ακόμη ψηλότερων και μεγαλύτερων βωμών. αφότου κατέστειλλε τις κοινωνικές ή πολιτικές αντιλήψεις τους. 186). Υφίσταται πράγματι ένας μετρημένος. ήταν η θεωρητική επιστήμη του Ευκλίδη στην οποία στράφηκε κάποιος προκειμένου να ανακαλύψει τα θεμέλια για αυτό το εγχείρημα: τα μαθηματικά σχήματα και οι εξισώσεις θεωρήθηκαν ως εκείνες οι διανοητικές μορφές που θα μπορούσαν να οργανώσουν τις επιφάνειες και τους μεταξύ των δυο προτύπων χώρου: «Στην μεσογειακή κοιλότητα υπάρχει έλλειψη νερού. Η μια είναι η κατασκευή των Γοτθικών καθεδρικών του δωδέκατου αιώνα. το οποίο λειτουργεί ως το πεδίο του ορίου. αλλά η γραμμή της συνεχούς διαφοροποίησης των λίθων. οι πρόσφατες μελέτες για τον ρυθμό. ο Μπερνουλί. στο General Linguistics. σε διαφορετικά επίπεδα. Όθεν και η σπουδαία φιγούρα του Αρχιμήδη: ο αφέντης των επιπλέοντων σωμάτων και των στρατιωτικών μηχανών» (σελ. όμως υφίσταται επίσης και ο ρυθμός χωρίς μέτρο. Η δουλειά της Ανν Κεριέν μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε δυο από αυτές τις στιγμές. ενώ το Καθολικό να παραμένει μερικά στο εσωτερικό ενός διαστρωματωμένου εδάφους (όπου ο θόλος εξαρτάται από την αντιδιαστολή των παράλληλων θεμελιών). Κρατικής επιστήμης – επανεμφανίζεται σε διαφορετικές στιγμές. την θάλασσα ή ακόμη και την γη (magnae res). και της βασιλικής. καθώς και ότι οι μορφές που δημιουργούνται από τα άτομα συγκροτούν πριν από οτιδήποτε άλλο τα μεγάλα. σελ. Έτσι. αδιανόητη για τον αφέντη των υδάτων. Γιατί μας λένε ότι ο ρυθμός δεν θυμίζει την κίνηση των κυμάτων. ο Μονγκ. δεν είναι εντελώς πειστικές. την καταγωγή της έννοιας αυτής. είναι στην θάλασσα που τίθεται το πρόβλημα του υποστασιοποιημένου στόλου. Εξού και ο κόσμος της φυσικής όπου ο αγωγός είναι απαραίτητος. Η θάλασσα ως λεία επιφάνεια θέτει ένα από τα συγκεκριμένα προβλήματα της πολεμικής μηχανής.

Ο ταξιδιώτης του. έχει ένα φάσμα διαφορετικών σημασιών που δεν καλύπτονται συνολικά από μια έννοια. ή το γεγονός. αλλά το κοσμικό Κράτος. «προσχέδια για το κόψιμο πετρών». η οποία αναδεικνύει το κατασκευαστικό σχέδιο σε αποσπάσματα χαραγμένα με ακρίβεια στο έδαφος. Ωστόσο το γεγονός παραμένει ότι η υπεύθυνη για την κατασκευή γεφυρών και δρόμων κυβερνητική αρχή βρίσκονταν υπό την εποπτεία μιας άρτια συγκεντρωτικής διοίκησης. Στην δική μας συνάφεια. αλλά και σε ένα προσωρινό τέλμα. και οι πρακτικές του που αφορούσαν την προοπτική απαγορεύτηκαν26. Χάγιεζ. των μαθηματικών σχημάτων και μετρήσεων. ή οποιαδήποτε πράξη συνιστά ένα σημείο ή ένα σημάδι. 86. . πρόκειται για το αποκλειστικά γραφιστικό στοιχείο. τις ανυψώσεις και όλες τις άλλες προβολές. σελ. όχι μόνο ένοιωσε την ανάγκη να περιορίσει αυστηρά την κίνηση της νομαδικής αυτής κίνησης (εμπιστεύτηκε στους Ναΐτες την ευθύνη καθορισμού των τοποθεσιών και των αντικειμένων τους. Apercu historique sur l’ origine et le development de methods en geometrie…. ένα αναγνωρίσημο στοιχείο (μια ιδιότητα. από το υλικό. την διαχείριση των εργοταξίων και των κατασκευών). είναι ίδιο με εκείνο που είχε ήδη παραχθεί μεταξύ των Γοτθικών «ταξιδιωτών» σε συλλογικό επίπεδο. Μόνγκ και Πονσελέτ ως των «ιδρυτών της σύγχρονης γεωμετρίας». Ντεσάργκ. 26 Ζεράρντ Ντεσάργκ. τις τρεις διαστάσεις ενός όγκου». υποκείμενη σε μια κεντρική μαύρη τρύπα που αφαιρεί τις εργαλειακές και ενισχυτικές ιδιότητες. Ο Ντεσάργκ ωστόσο καταδικάστηκε από την βουλή στο Παρίσι. ο Μπερνάρ ντε Κλερβώ εγκατέλειψε σύντομα την προσπάθεια ως υπερβολικά «δύσκολη». δείχνοντας τις τομές. την πράξη της ζωγραφιάς μιας γραμμής. στην αυτοκρατορική της μορφή. σελ. με τον εκπληκτικό μαθηματικό του δεκάτου εβδόμου αιώνα. περισσότερο μαθηματικογραφική παρά μαθηματικολογική. αντιμετώπισε την αντίθεση του βασιλικού γραμματέα. Huit siecles de compagnonnages. Αλλά σύμφωνα με αυτόν τον θρύλο. μια πινελιά σε ζωγραφιά ή ένα σύνολο πινελιών που συνθέτουν έναν πίνακα. Η επιστήμη αυτή χαρακτηρίζεται όλο και λιγότερο από την απουσία εξισώσεων. ειδικά τα βέλη. στην βασιλική του μορφή. μιας και ο καταμερισμός της εργασίας. «παράγονται» ως «δυνάμεις ώθησης» (poussees). η επιστήμη μόνο ανέχεται και αφομοιώνει την λιθοκοπή μέσω προτύπων (το αντίθετο του τετραγωνισμού). σε μια ποιοτική άλγεβρα του βέλτιστου. και απευθύνθηκε στην σαφήνεια μιας λειτουργικής Αρχιμήδειας γεωμετρίας.όγκους. κάτω από συνθήκες που επαναφέρουν την πρωταρχικότητα του στατικού προτύπου της μορφής. ο καλόγερος-λιθοξόος Γκαρέν ντε Τρόϊες. Στην συνέχεια. Έχει δίκιο η Ανν Κεριέν όταν ανακαλύπτει μια ακόμη ηχώ της ίδιας ιστορίας στην περίπτωση των γεφυρών του δεκάτου ογδόου αιώνα.(Βρυξέλλες. αφήνοντας περιγράμματα.. Βασιλική. Όμως κανείς δεν εκπροσωπεί. Κυριολεκτικά αναφέρεται σε μια γραφιστική γραμμή. το «trait» αναφέρεται στην κοπή της γραμμής από τον χειροτέχνη και το προσχέδιο της κατασκευής. κεντρικής σημασίας στην δουλειά των Ντελέζ και Γκουατάρι. 54. απαγορεύοντας τις συντεχνίες για έναν αριθμό λόγων. ενώ οι γέφυρες παρέμεναν αντικείμενο του δραστήριου. του Ντεσάργκ.. Σχηματικά. «προσχέδια για την αντιμετώπιση γεγονότων που προκύπτουν από τις συναντήσεις ενός κώνου με ένα επίπεδο. 1837). (Παρίσι: Julliard. παρά εγκολπώνει και διασχίζει. Ωστόσο η περιπέτεια. σύμφωνα με τις Κρατικές νόρμες είχε ως τότε καταστεί ένα εδραιωμένο δεδομένο. Αναφέρεται ακόμη σε κάποιο βλητικό μέσο. Ο Βεργκέζ δίνει τον ακόλουθο ορισμό: «Το Τrait είναι το είδος περιγραφικής ποίησης που προκύπτει από την γεωμετρία. το οποίο καθιερώνει την συνέχεια μεταξύ των Ντεσάργκ. μιλάει για την λειτουργιστική λογική της κίνησης που διευκολύνει τον «μυημένο» στην ανίχνευση και την διαμορφώση των όγκων «ως διείσδυσης στο έδαφος». εκ των οποίων ένας τουλάχιστ ήσαν η απαγόρευση της λειτουργικής ή ήσσονος σημασίας γεωμετρίας. δυναμικού και 25 Δες στον Ραούλ Βεργκέζ. Η βασιλική επιστήμη μόνο ανέχεται και αφομοιώνει την προοπτική εφόσον είναι στατική. Η λέξη trait. Αναμφίβολα οι συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές. Αφηρημένα. στράφηκε ενάντια στους ίδιους τους Ναΐτες. 1864). Δες ακόμη το κείμενο του Μισέλ Τσάσλς. καθιστώντας τους έτσι ώστε «να είναι η γραμμή της κοπής που ωθεί την εξίσωση» (le trait pousse le chiffre)25. ο Ντεσάργκ έγραψε λίγα. παρ’ όλα αυτά άσκησε μεγάλη επιρροή μέσω των πράξεων του. Όπως και οι περισσότεροι συνάδελφοι του. ή Κρατική. 1976).. Les illumines de l’ art royal. Το συνολικό ρεύμα της Αρχιμήδειας γεωμετρίας οδηγήθηκε στην ανώτερη έκφραση του. Διότι η Εκκλησία. μιας προβολικής και περιγραφικής γεωμετρίας προσδιορισμένης ως μια ήσσονος σημασίας επιστήμη. ατελή προσχέδια και μελέτες. το «trait» διατηρείται στην μετάφραση. και την πράξη της ρίψης τους. επικεντρωμένα όλα σε προβλήματα – γεγονότα: «Θρήνους». ή χαρακτηριστικό). Μ.». Oeuvres (Παρίσι: Leiber. παρά από τον πολύ διαφορετικό ρόλο που αυτές διαδραματίζουν: αντί να είναι οι καλές μορφές που οργανώνουν απόλυτα την ύλη.

φαίνεται ότι σε πολλά από αυτά τα συλλογικά σώματα υφίσταται και κάτι άλλο που δεν ταιριάζει με αυτό το σχήμα.. είναι για την πολεμική μηχανή το διάνυσμα της ομάδας. η παλιά περίπτωση του προθαλάμου. Η λέξη «στρατιωτική» δεν είναι ο όρος που έχει σημασία εδώ. Μια εγκατάσταση δημιουργείται για να λειτουργεί. την ελαφρότητα. Εδώ. Ωστόσο. 28 Σχετικά με το ζήτημα του «προθάλαμου του Κολμπέρ». Όμως η προσπάθεια αυτή αντιμετώπισε σύντομα την αξιωματική αντίθεση. του υπόβαθρου και του καταστρώματος. Devenir fonctionnaire. ενώ η ψυχή είναι πάντα ζυγισμένη. δες στον Ντάνιελ Ντεσέρ και τον Ζαν Λουΐς Ζουρνέ. Φτάνουμε λοιπόν στο ζήτημα που αφορά την οντολογία του συλλογικού σώματος. και την Πολυτεχνική Σχολή. θεωρώντας εαυτούς ως «μεγάλες οικογένειες» λειτουργών. Η πολεμική μηχανή απολαμβάνει μια σχέση προς τις οικογένειες πολύ διαφορετική από την σχέση της προς το Κράτος. επιστατών ή αγροτών. το Κράτος. ακολούθησε μια συχνά χρησιμοποιημένη διαδικασία που περιόρισε τον πειραματισμό περισσότερο από όσο επιβράβευσε τα επιτεύγματα του. Un royaume. οι τοποθεσίες της κατασκευής του πρέπει να είναι βραχύβιες. Ένα σώμα (corps) δεν μειώνεται στον οργανισμό. ανοικτές «γενικές συνελεύσεις» στο σπίτι του. Ο Ιμπν Καλντούν ορίζει την νομαδική πολεμική μηχανή ως: οικογένειες ή γενεαλογίες κληρονομικότητας ΣΥΝ το esprit de corps. η μακρινή νομαδική καταγωγή της. από την μια πλευρά. ή δυνητικότητα (vertu) της αλληλεγγύης. υπαλλήλων. «Le Lobby Colbert. ονομάζοντας τον Περονέ διευθυντή της σχολής. την οποία επιδιώκει να ωθήσει προς οποιονδήποτε σκοπό28. Την νομαδική φιλοδοξία. αλλά είναι αιθέριο. μιας συγκρότησης με ρευστές γωνίες. Και αυτό δεν αφορά μόνο την επίμονη υπεράσπιση των προνομίων τους. 1975). τα μεγάλα συλλογικά σώματα ενός Κράτους διαφοροποιούνται και οι ιεραρχικοί τους οργανισμοί απολαμβάνουν. τέτοιο ώστε η γενεολογία του να μεταδίδεται από την μια οικογένεια στην άλλη σύμφωνα με την ικανότητα της συγκεκριμένης οικογένειας να πραγματοποιεί ανά πάσα στιγμή την συνειδητοποίηση της μέγιστης «κληρονομικής αλληλεγγύης». ενώ ταυτόχρονα οι δραστηριότητες της κανονικοποιήθηκαν όλο και περισσότερο27. άλλον δυναμισμό. Αναμφίβολα. αντίθετα. Αντί της γέφυρας βάρους και του διαστρωματωμένου πεδίου των ογκωδών και κανονικοποιημένων θεμελιών της. ένα μονοπώλιο επί κάποιας υπηρεσίας ή λειτουργίας. η θέση των οποίων είναι εξαιρετικά διφορούμενη σε σχέση με το Κράτος το οποίο επιδιώκει να «επηρρεάσει» και την πολεμική μηχανή. Πρόκειται επίσης για την ικανότητα τους – ακόμη και εάν αυτή είναι σατιρική ή σοβαρά διαστρεβλωμένη – να καθιστούν εαυτούς πολεμικές μηχανές. πρόκειται για την μυστική δυνατότητα (puissance). Η οικογένεια. Ο Περονέ συναντήθηκε με την έμπνευση σε ένα απλοϊκό πρότυπο Ανατολίτικης καταγωγής: η γέφυρα δεν πρέπει να πνίγει ή να εμποδίζει το ποτάμι... 1967). Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να ανακαλέσουμε την στρατιωτική καταγωγή του συλλογικού σώματος και ενός esprit de corps. σελ.» Χρονικά 30. Η πρώτη πτυχή αυτής της αντίθεσης βρίσκεται στην ανεστραμμένη σχέση μεταξύ του δημόσιου και του . ένα κέντρο βαρύτητας. αποστέλλουν τοπικούς εκπροσώπους. Διατηρούν μια ειδική σχέση με τις οικογένειες. Ο Ιμπν Καλντούν συγκρίνει την ύπαρξη των βεδουΐνων (ως τρόπου ζωής. αλλά το αντίθετο. Το πνεύμα δεν είναι καλύτερο δε. εκείνος αντέτεινε την μείωση του βάρους και την ασυνέχεια των θεμελίων. αντί για θεμελιώδες κύτταρο. την Σχολή Δημόσιων Έργων. Η ιστορία της Σχολής Γεφυρών και Οδών φανερώνει πως το παλιό.: Princeton University Press.συλλογικού πειραματισμού. αλλά και την συνεχή διαφοροποίηση του συνόλου.Το Κράτος δεν βρίσκεται υπό κατασκευή. 6 (Νοέμ. The Muqaddimah: An Introduction to History. επειδή διασυνδέουν το οικογενειακό πρότυπο με το Κρατικό πρότυπο. καθόλου περισσότερο από όσο το esprit de corps μπορεί να μειωθεί στην ψυχή ενός οργανισμού. (Princeton. 26 – 27: «Έχει το Κράτος ιδρυθεί μετά την κατάρρευση του πειραματισμού. δεν είναι η δημόσια προφάνεια μιας οικογένειας που καθορίζει την θέση της σε κάποιον Κρατικό οργανισμό. αλλά.. 29 Βλέπε Ιμπν Καλντούν. ακολουθώντας άλλα πρότυπα. N.-Δεκ. ou une affaire de famille. και από την άλλη. πληβειακό αυτό «σώμα» υποτάχθηκε στην Σχολή Εξορύξεων. όχι ως εθνοτική ομάδα) με την καθιστική ύπαρξη ή την ζωή στην πόλη. καθώς και την αντίστοιχη γενεαλογική κινητικότητα που καθορίζουν την προφάνεια της σε πολεμικό σώμα29. 27 Ανν Κεριέν. 1303 – 1336.J. όχι για να είναι κοινωνικά κατασκευάσιμη: και από αυτήν την άποψη το Κράτος όχι μόνο περιλαμβάνει στην κατασκεύη εκείνους που πληρώνονται για να εφαρμόζουν ή να διοικούν. και είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν το πρότυπο του προκαθορισμένου πειραματισμού». επί και ενάντια στο Κράτος.. Ένα από τα ουσιαστικότερα θέματα του αριστουργήματος αυτού είναι το κοινωνιολογικό πρόβλημα του esprit de corps και της αμφισημίας του. Για παράδειγμα. νο. Ο Τρουνταίν οργάνωνε ασυνήθιστες.

αλλά αόριστη. και κάθε φορά που αυτή συμβαίνει. Άξαφνα. Όμως γιατί ο Χουσέρλ να θεωρεί ότι αυτό μυστικού: όχι μόνο υπάρχει η μυστικότητα της πολεμικής μηχανής των βεδουΐνων. (New York. ως σε μια νέα διάσταση: αυτό είναι το acabiyah ή το ikhtilat από τα οποία προκύπτει η Αραβική λέξη για τον σοσιαλισμό (ο Ιμπν Καλντούν τονίζει την απουσία οποιασδήποτε «εξουσίας» διατηρείται από τον αρχηγό της φυλής. στην ζωή στην πόλη. όταν αυτά διεκδικούν συγκεκριμένα προνόμια. στο σχόλιο του για το γεωμετρικό σχήμα σαλινό: «Είναι σχολαστικά. και Έντμουντ Χουσέρλ: Η προέλευση της γεωμετρίας (Αθήνα: Εκκρεμές. στατική ουσία. μετάφραση Παύλος Κοντός. και όμως σχολαστική. και προσαρμόζεται ώστε να εξελιχθεί σε «απολυταρχία». και αυτό είναι το βασικό σημείο. αλλά στην πρώτη περίπτωση η «προφάνεια» βασίζεται σε μια μυστική αλληλεγγύη. όσο και από τα στρογγυλά αντικείμενα (ένα βάζο. 30 Τα βασικότερα κείμενα του Χουσέρλ είναι οι Ιδέες. ή την διατύπωση κρίσεων. Τρίτον.). 1976). μπορούμε να αναφερθούμε στην συνταγή του Μισέλ Σερρές. η οποία είναι ίσως εκείνη της σωματικής υλικότητας (corporeite). αντίθετα. «σχήμα φακού». Ένα συλλογικό σώμα αξιωματούχων διατυπώνει τα αιτήματα του μέσω της οργάνωσης των αξιωματικών και τον οργανισμό των ανώτερων αξιωματικών. Αυτό που θα θέλαμε να ισχυριστούμε. αλλά και τις ιδανικές. το esprit de corps αναδεικνύεται σε διάσταση εξουσίας. καθώς και όλες οι διαφοροποιήσεις του. ή την δημιουργία μουσικής. η βεδουΐνικη ύπαρξη φέρνει στο προσκήνιο τόσο την μεγάλη αγνότητα αλλά και την μεγάλη κινητικότητα της κληρονομικότητας και των γενεολογιών τους. Και όχι ακριβές. όπως οι ιδανικές ουσίες. ή μια πειραματική έξαρση. οι βεδουΐνικες κληρονομικότητες κινητοποιούν ένα esprit de corps και ενσωματώνονται σε αυτό. 118 – 132. ο οποίος δεν διαθέτει Κρατικούς περιορισμούς). «Η αστυνομία είναι μαζί μας!». ή «οδοντωτό». Ένα θεωρητικό σχήμα είναι μια στατική ουσία.. 2003). με το πολύ σημαντικό σχόλιο του Ντεριντά. μοιάζει πως το συλλογικό σώμα των συμβολαιογράφων επελαύνει σαν τους Άραβες ή τους Ινδιάνους.29). σελ. ο ήλιος. Η πρωτογεωμετρία. τις με άλλα λόγια περιπλανώμενες ή νομαδικές. μορφολογικές ουσίες.. όπως την κατασκευή γεφυρών ή καθεδρικών. ή την εδραίωση κάποιας επιστήμης. είναι και η ίδια ασαφής. αλλά οι μεταμορφώσεις του. με την ετυμολογική έννοια της λέξης «περιπλανώμενη»: δεν είναι ούτε ανακριβής. διαμορφώνουν προβληματικά σχήματα που παραμένουν ασαφή αλλά παρ’ όλα αυτά σχολαστικά. Μια συγκεχυμένη κατάσταση. Θα μπορούσε να ειπωθεί λοιπόν ότι οι ασαφείς ουσίες αφαιρούν από τα αντικείμενα την προκαθοριστικότητα που σχετίζεται με πολλά περισσότερα από την ιδιότητα των πραγμάτων (choseite). και των δημιουργικών τους ρόλων στην επιστήμη. «ομφαλόμορφο». αλλά η κυκλικότητα παραμένει μια αόριστη και ρευστή ουσία. μια ρόδα. είναι ότι τα συλλογικά σώματα διαθέτουν πάντα περιθώρια ή μειονότητες που αποκαθιστούν τα αντίστοιχα της πολεμικής μηχανής – και σε κάποιες περιπτώσεις ως εντελώς νέες μορφές – σε συγκεκριμένες συνθέσεις. Από την άλλη πλευρά. παραμένει η καλύτερη μελέτη των βημάτων και των διαδικασιών που καθιστούν την σχολαστικότητα του αόριστου. επιμέλεια Παύλος Κοντός. και στην συνέχεια ανασυντάσσεται και αναδιοργανώνεται: μια κωμική όπερα όπου ποτέ δεν γνωρίζεις τι πρόκειται να συμβεί στην συνέχεια (μέχρι και η κραυγή. Το βιβλίο του Γκαστόν Μπασελάρ. ιδανική. και η οποία ενδεχομένως να προϋποθέτει ένα esprit de corps30. Σαφώς. η φύση των κινημάτων.. ούτε με την τοπική εκπροσώπηση. ακούγεται καμιά φορά). παρά σχετίζεται με την δυναμική (puissance) ενός δινοειδούς σώματος εντός κάποιας νομαδικής περιοχής. Μόνο η μέτρηση είναι ακριβής» (Naissance de la physique. τα μεγάλα σώματα ενός σύγχρονου Κράτους δεν μπορούν να θεωρηθούν ανάλογα εκείνων των Αραβικών φυλών.. ούτε και ακριβής. Οι ουσίες αυτές είναι διαφορετικές από τα αισθητά αντικείμενα.Αυτό ωστόσο δεν έχει να κάνει ούτε με το μονοπώλιο κάποιας οργανικής εξουσίας (pouvoir). ενώ στην άλλη περίπτωση το μυστικό υποτάσσεται στις απαιτήσεις της κοινωνικής προφάνειας. διακριτή τόσο από τον κύκλο. και ταυτόχρονα στατικές και αναλοίωτες: η αλληλεγγύη έχει διαφορετικό νόημα σε κάθε πόλο. Αναφορικά με το θέμα της ασαφούς αλλά σχολαστικής επιστήμης. και υποχρεώνονται παρά την θέληση τους να ανοιχτούν σε κάτι που τα ξεπερνά. Essai sur la connaissance approchee (Παρίσι: Vrin. όπως τα αισθητά αντικείμενα. συγκεκριμένο ή αόριστο. Δεύτερον. («ουσιαστικά και όχι τυχαία αόριστη»). είναι απαραίτητο να αναλύονται οι τάσεις και οι πόλοι τους. η επιστήμη που ασχολείται με αυτές δηλαδή. οι παραμορφώσεις και τα θεμέλια τους. ενώ η ζωή στην πόλη έχει ως αποτέλεσμα κληρονομικότητες εξαιρετικά ανόσιες. σελ. ασαφές. Ο κύκλος αποτελεί μια οργανική. Ο Χουσέρλ μιλάει για μια πρωτογεωμετρία που απευθύνεται στις ασαφείς. . Υφίστανται ωστόσο πάντα περίοδοι όταν το Κράτος ως οργανισμός έχει προβλήματα με τα ίδια τα συλλογικά σώματα του. σε αντίθεση με την δημοσιότητα του κάτοικου του Κρατικής άστεως. μιας τεχνολογίας. οι διαστρεβλώσεις. μια σύντομη επαναστατική στιγμή. 1927). Humanities Press. βασιλικές ή αυτοκρατορικές ουσίες.

αυτό που έχει την μεγαλύτερη σημασία. κοντά και μακριά. ή μεταξύ των αυτοχθόνων (εργαστήρια φιλανθρωπίας) – άλλωστε αυτή ήταν πάντα μια από τις βασικότερες υποθέσεις του Κράτους. και αντλούσε από μια ενεργητική αλλά και μια παθητική δύναμη (puissance) (κινητικότητα και απεργία). της θεωρητικής και της πρακτικής. το οποίο ανέλαβε να κατακτήσει τόσο την περιπλανώμενη ομάδα. συγχωνεύοντας έτσι όλες τις κατανομές εργασίας στην ανώτατη διάκριση τους μεταξύ της διανοητικής και της χειρονακτικής εργασίας. Το κόψιμο της πέτρας με τον τετραγωνισμό. είναι όμως σίγουρα διαφορετική. Χωρίς αυτό να σημαίνει ωστόσο ότι η κατανομή εργασίας στην νομαδική επιστήμη είναι λιγότερο σχολαστική. αντίθετα. όσο και το νομαδικό σώμα. η ρύθμιση της ροής της εργασίας και η διανομή της σε κανάλια και αγωγούς. για τα υπόλοιπα. οι σιδηρουργοί κτλ. για την αποκωδικοποίηση της ίδιας της εργασίας. ενώ μια πολεμική μηχανή είναι υποχρεωμένη να δημιουργεί κάτι κυκλικό. αντίθετα. προϋποθέτει την διατύπωση ενός προτύπου αναπαραγωγής. Γνωρίζουμε καλά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τα Κράτη με τις ενώσεις ταξιδιωτών. μεταξύ της επιστήμης και της πρακτικής. δεν είναι πλέον δυνατό να κατανοήσουμε τις σχέσεις μεταξύ της επιστήμης και της τεχνολογίας. ή παραεπιστημονικός. και όχι μια κανονική επιστήμη. Στις νομαδικές επιστήμες. Όμως η νομαδική επιστήμη δεν απολαμβάνει την ίδια σχέση με την εργασία που η βασιλική επιστήμη διατηρεί ως δεδομένη. το οποίο είναι χάρτινο και μακριά από το εργοτάξιο. ή compagnonnages. το οποίο όμως δεν τις καθιστά διόλου παρόμοιες μεταξύ τους. ή και υποεπιστημονικός παράγοντας. χρησιμοποιώντας καλούπια. ή εκείνου που συντάσσεται με το Κράτος. Αλλά ακόμη πιο σημαντικά. και αυτό διότι η νομαδική επιστήμη δεν αποτελεί μια απλή τεχνολογία ή πρακτική. είναι η διαρκώς μετακινούμενη οριογραμμή του. ενώ η νομαδική επιστήμη απελευθερώνει διαρκώς τα περιεχόμενα της βασιλικής επιστήμης. είναι οι δυο τυπικά διαφορετικές αντιλήψεις για την επιστήμη.αποτελεί πράγματι μια πρωτογεωμετρία. Η εγκατάσταση. Ας επιστρέψουμε όμως στο παράδειγμα της Γοτθικής αρχιτεκτονικής για μια υπενθύμιση του πόσο εκτεταμμένο ήταν το ταξίδι του περιπλανώμενου. Η Κρατική απάντηση ήταν η ανάληψη της διεύθυνσης των εργοταξίων. Γιατί καθιστά τις κανονικές ουσίες εξαρτημένες από το πέρασμα τους στο όριο. καθώς και στις βασιλικές επιστήμες. μέσω της αντίθετης όμως οδού: στην κυκλικότητα ως το «σχήμα» του κύκλου. οι οποίες ήσαν μακράν από διαχειρίσιμες από το Κράτος. τους καθιστά σε αυστηρά εξαρτημένο όργανο με μια φανταστική μόνο αυτονομία. τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της νομαδικής επιστήμης είναι εκείνα που πρέπει να καθοριστούν ώστε να γίνει κατανοητή τόσο η καταστολή που αντιμετωπίζει. δημιουργούν επιχειρήσεις με την έννοια των οργανισμών. όσο και η αλληλεπίδραση που την «περιορίζει». Το Κράτος παράγει και αναπαράγει διαρκώς ιδανικούς κύκλους. Το πεδίο της συνέπειας ή της σύνθεσης. βρίσκουμε μια ιδιαίτερα σαφή εκτίμηση της μη αναγώγιμης φύσης της νομαδικής επιστήμης. βασίζονται στην εξαναγκασμένη εργασιακή δύναμη που στρατολογείται επιτόπου (corvee). τα νομαδικά ή πλανόδια σώματα του τύπου που δημιουργούν οι κτίστες. οι ξυλουργοί. η νομαδική επιστήμη θεωρείται προεπιστημονικός. εκείνο της οργάνωσης ή του σχηματισμού. Κατά συνέπεια. ένα μοναδικό πεδίο στο οποίο η βασιλική επιστήμη αφομοιώνει διαρκώς τα περιεχόμενα της ασαφούς ή νομαδικής επιστήμης. Κάθε φορά που η πρωταρχικότητα αυτή εκλαμβάνεται ως δεδομένη. Στο όριο. ένα είδος σημείου στα μισά της διαδρομής. ή απαίδευτη. Στον Χουσέρλ (καθώς και στον Καντ). να συντηρήσουν την νομοθετική και συνταγματική πρωταρχικότητα της βασιλικής επιστήμης. στέκει σε αντίθεση προς ένα άλλο πεδίο. ενώ έκτιζε καθεδρικούς. αλλά ταυτόχρονα και το μέλημα του ανθρώπου του Κράτους. έσπερνε εργοτάξια σε όλη την χώρα. όταν οποιοδήποτε πέρασμα στο όριο ανήκει ως έχει στο ασαφές. όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την αποκάλυψη της διαφοράς μεταξύ «κυβερνώντων» και «κυβερνωμένων». εργασία. ενώ. αλλά ένα επιστημονικό πεδίο στο οποίο το πρόβλημα των σχέσεων αυτών αναδεικνύεται και επιλύεται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από εκείνον που θα εφάρμοζε η βασιλική επιστήμη. Αυτό που έχουμε εδώ. Το πεδίο του ισογείου για τον Γοτθικό ταξιδιώτη στέκει σε αντίθεση με το μετρικό πεδίο του αρχιτέκτονα. Και οντολογικά. Το Κράτος δεν αποδίδει ισχύ (pouvoir) στους διανοούμενους ή τους εννοιοκράτες καινοτόμους. η καθιστικοποίηση της εργασιακής δύναμης. Ωστόσο θα ήταν αρκετό να . Άρα όχι μόνο δεν μπορεί να ειπωθεί πια ότι δεν υφίσταται πλέον η ανάγκη για ανειδίκευτη. ανακαλύπτουμε την ύπαρξη ενός κοινού «πεδίου».

σύμφωνα με την μέθοδο του Πλάτωνα στον Τιμαίο32. Όπως και να έχει. Τονίζει μόνο αυτή την υπόθεση προκειμένου να την αναιρέσει. σελ. δεν είναι ποτέ προετοιμασμένη και κατά συνέπεια ομογενοποιημένη ύλη. εκείνο της προικισμένης ύλης με σπανιότητες-δυνάμεις. την φορά αυτή από το σώμα των διανοούμενων το οποίο περιχαρακώνεται. μια μεταβλητή ύλη για το αμετάβλητο: αυτό είναι το θεμέλιο του υλομορφικού σχήματος. Αυτό. και πρέπει να το εκφράσει με θετικό τρόπο όταν δίνει διαταγές: η μορφή είναι έτσι της τάξης του εκφραστέου»). Δες ειδικότερα στην σελ. 32 Στον διάλογο. (Η μελέτη αυτή εμφανίστηκε στα Γαλλικά ως παράρτημα στο Logigue du sens. Αυτό δεν θωρακίζει το Κράτος από περισσότερα προβλήματα όμως. Αυτό που την χαρακτηρίζει είναι η απόδοση της ύλης στο περιεχόμενο. Το αποτέλεσμα είναι μια εντελώς διαφορετική αντίληψη των σχέσεων μεταξύ της επιστήμης και της τεχνολογίας. Κατά συνέπεια η ύλη. Τίμαιος: [ή Περί φύσεως. 45-46. σελ. στα οποία η δυναμική σύνδεση μεταξύ του θεμελίου και του διακόσμου αντικαθιστά την διαλεκτική σχέση ύλης-μορφής. ενώ κάθε μορφή της αποδίδεται στην έκφραση. ο Πλάτωνας απολαμβάνει για μια στιγμή την σκέψη ότι η Εξέλιξη δεν είναι απλά το αναπόφευκτο χαρακτηριστικό των αντιγράφων ή των αναπαραγωγών. Η αναζήτηση νομοτελειών βασίζεται στην εύρεση σταθερών. σε διανοούμενους και χειρωνάκτες. αλλά γιατί προϋποθέτουν μια κατανομή εργασίας αντίθετη προς τις νόρμες του Κράτους. Αλλά το διαφοροποιητικό ως στοιχείο της νομαδικής επιστήμης. όσο και την ύλη. 28-29. Για το σχήμα μορφής-ύλης. Το ένα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί Συγκριτικό και το άλλο Διαφοροποιητικό. όσο και την ύλη που προετοιμάζεται για την μορφή. είτε είναι φυσικές αυτές. χωρίς ωστόσο να εφαρμόζει το δίπολο ύλης-μορφής (ακόμη και στην περίπτωση αντιστοιχιών ένα προς ένα). Φαίνεται ότι η νομαδική επιστήμη είναι περισσότερο ευαίσθητη στην σύνδεση μεταξύ περιεχομένου και έκφρασης. και των κοινωνικών προϋποθέσεων του («η μορφή αντιστοιχεί σε αυτό που ο άνθρωπος που διοικεί έχει σκεφτεί. Μια αμετάβλητη μορφή για τις μεταβλητές. και πιο συγκεκριμένα προκαλεί την κατανομή εργασίας. είναι ένα εντελώς διαφορετικό σχήμα.απεκδύσουμε όσους η δουλειά τους είναι απλά να αναπαράγουν ή να επιβάλλουν όλη τους την εξουσία (puissance). όμως αληθεύει ότι εάν η εξέλιξη είναι ένα πρότυπο. δεν το κάνει επειδή το περιεχόμενο αυτών των επιστημών είναι ανακριβές ή ατελές. είτε εξαναγκασμένες31.U. αξιώνοντας νέα νομαδικά και πολιτικά αιτήματα. Μπορούμε όμως να έχουμε μια προκαταρκτική ιδέα της κατάστασης αυτής ανακαλώντας στην μνήμη τα πλέον γενικά χαρακτηριστικά της νομαδικής τέχνης. του προτύπου και της αναπαραγωγής. Μαυρόπουλος. με τους δυο αυτούς όρους να συμπεριλαμβάνουν τόσο την μορφή. Η διαφορά δεν είναι εξωτερική: ο τρόπος με τον οποίο μια επιστήμη. και αργότερα. η κατανομή εργασίας υφίσταται πλήρως. αλλά ότι θα μπορούσε να είναι η ίδια ένα πρότυπο αντίπαλο της Ταυτότητας και της Ομοιομορφίας. μετάφραση Θεόδωρος Γ. ή λόγω του μαγικού ή μυητικού τους χαρακτήρα. η οποία παρουσιάζει εαυτόν εξίσου ως μια τέχνη και ως μια τεχνική.. ακολουθεί τις συνδέσεις μεταξύ των μοναδικοτήτων της ύλης και των εκφραστικών ιδιοτήτων. φυσικός]. ή τις ενεργητικές συνθήκες που βρίσκονται στην βάση κάθε συστήματος. Ο Ντελέζ αναπτύσσει αυτό το επιχείρημα στο «Πλάτωνας και το Προσομειωμένο». 1964). εάν αντιτίθεται στις αόριστες ουσίες και την λειτουργική γεωμετρία της ιδιότητας. Θα ήταν λοιπόν διδακτικό εάν συγκρίναμε τα δυο επιστημονικά πρότυπα. παρά από μια κοινωνία διαιρεμένη σε κυβερνώντες και κυβερνώμενους. Παρίσι: Minuit. Η βασιλική επιστήμη είναι αδιαχώριστη από το «υλομορφικό» πρότυπο που προϋποθέτει τόσο την μορφή που οργανώνει την ύλη. στην νομαδική επιστήμη. ακόμη και αν αυτές οι σταθερές δεν αντανακλούν απλά τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών τους (εξισώσεων). αλλά και οι έννοιες καθαυτές του προτύπου και της αναπαραγωγής τείνουν να χάνουν κάθε νόημα. Βλέπε L’ individu et sa genese physico-biologique (Παρίσι: P. 292-307). 1η έκδ. 1983). Αυτή είναι μια άλλη μορφή οργάνωσης της εργασίας και του κοινωνικού πεδίου μέσω της εργασίας. 53. τότε όχι μόνο πρέπει να εξαφανιστεί η δυαδικότητα του προτύπου και του αντίγραφου. 1969. Ωστόσο. συμμετέχει στην οργάνωση του κοινωνικού πεδίου. (Θεσσαλονίκη: Ζήτρος. ο Σίμοντον αντιπροτείνει ένα δυναμικό σχήμα. αποτελεί μέρος της επιστήμης καθαυτής. October 27 (Χειμώνας. ή μια αντίληψη για την επιστήμη. ..F. Αντίθετα. αν το Κράτος θεωρεί ότι είναι πάντα απαραίτητο να καταστέλλει τις νομαδικές και τις ήσσονες επιστήμες. ενώ έχει συχνά αποδειχθεί ότι το σχήμα αυτό προκύπτει λιγότερο από την τεχνολογία ή την ζωή. 2010). όπως θα δούμε σύντομα. και η σχετική διάκριση 31 Ο Γκίλμπερτ Σίμοντον έχει συμβάλλει πολύ στην ανάλυση και την κριτική του υλομορφικού σχήματος. από την οπτική της νομαδικής επιστήμης. αλλά είναι ουσιωδώς επιφορτισμένη με σπανιότητες (οι οποίες καθιστούν μια εκφραστική ύλη). Το συγκριτικό είναι το νομικό ή νομικίστικο πρότυπο που εφαρμόζουν οι βασιλικές επιστήμες.

Μέχρι και η χημεία αναδείχτηκε σε βασιλική επιστήμη χάρη μόνο στην ολοκληρωμένη θεωρητική επεξεργασία της έννοιας του βάρους.).. Η διαστρωμάτωση του οποίου οφείλεται στην πτώση των σωμάτων. Επιδρούν στις ατομικότητες με τον τρόπο των γεγονότων ή των υποστάσεων. ομοιόμορφου και επικεντρωμένου πεδίου. διαφορικές. ο νόμος.. αντίθετα. αλλά τοποθέτησης των ίδιων των μεταβλητών σε μια κατάσταση συνεχούς διαφοροποίησης. καθορίζει την μορφή του διαστρωματωμένου πεδίου. και κάθε φορά που η επιστήμη ανακάλυπτε ένα νέο πεδίο. όμως οι εν λόγω παράλληλες είναι κατ’ αρχήν ελκτικές παράλληλες. δεν πρόκειται ακριβώς για ένα ζήτημα εύρεσης σταθερών στις μεταβλητές. Ωστόσο. αλλά στέκουν μάρτυρες σε γεγονότα που είναι πάντα συμπληρωματικά ή συνέπεια των «μεταβλητών επιδράσεων». διαστρωματώνοντας κάθε πεδίο σε όλες του τις κατευθύνσεις. Η Θέληση για Δύναμη. διαμορφώνοντας το θεμέλιο για αυτές τις πολλαπλότητες που χαρακτηρίζονται μετρικές. όχι με τον τρόπο του «αντικειμένου» ως συνθετικού της ύλης και της μορφής αόριστων ουσιών που δεν είναι ποτέ τίποτε περισσότερο από υποστάσεις. Αυτό. Καταλαμβάνουν ή καθορίζουν μοναδικότητες στην ύλη. δεν βασίζονται σε αυτές. των παραλλήλων της βαρύτητας. το έκανε πάντα προσθέτωντας στην δύναμη του βάρους συσχετίσεις ενός άλλου τύπου (για παράδειγμα ηλεκτρικού) που μεταμόρφωσε την φύση των χημικών 33 Φρίντριχ Νίτσε. ή όταν το σώμα περιστρέφεται (στο κέντρο της βαρύτητας). ή το παιχνίδι τους. Ο Ευκλίδειος χώρος βασίζεται στην φημισμένη υπόθεση της παραλληλότητας. φαίνεται ότι η δύναμη της βαρύτητας έγκειται στην βάση του ελασματικού.αφορά τις υλικές δυνάμεις του αμετάβλητου αντί της ύλης-μορφής. Όχι μόνο ότι οι άλλες δυνάμεις αρνούνται την βαρύτητα ή ότι αντιφάσκουν της έλξης. ωστόσο. αν και δεν αντιφάσκει προς αυτές. . υφίσταται ακόμη η αντίθεση μεταξύ του λόγου και του νόμου. Κάθε φορά που άνοιξε ένα νέο πεδίο στην επιστήμη – κάτω από συνθήκες που το καθιστούν μια μακράν σημαντικότερη έννοια από εκείνη της μορφής ή του αντικειμένου – αποδείχτηκε πως είναι αμείωτο στο πεδίο της έλξης και του προτύπου των δυνάμεων της βαρύτητας. Επαλήθευσε ένα «περισσότερο» ή μια υπερβολή. ικανή να διαδωθεί παντού. ή το διαφοροποιητικό πρότυπο. είναι επαρκείς. Αυτή είναι η μορφή της εσωτερικότητας κάθε επιστήμης. το οποίο συχνά οδήγησε τους επιστήμονες του δεκάτου ενάτου αιώνα να αναρωτηθούν εάν θα ήταν δυνατόν να μειωθούν όλες οι δυνάμεις σε εκείνη της βαρύτητας. Η γνώση του μπορεί εύκολα να φανεί στο ομοιόμορφο πεδίο που αντιστοιχεί στο συγκριτικό. αναζήτησε και την κανονικοποίηση του με τον ίδιο τρόπο που έκανε και για το πεδίο της βαρύτητας. Όταν η χημεία έκανε το αποφασιστικό βήμα μπροστά. δεν προκύπτουν σε καμία περίπτωση από τις ίδιες. αμείωτες στην αλγεβρική μορφή και αδιαχώριστες από την εμπειρική διαίσθηση της διαφοροποίησης. Με λίγα λόγια. έτσι ώστε να το καταστήσει ομοιογενές. Το ομοιόμορφο πεδίο δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα λείο πεδίο. 2008). Οι παράλληλες αυτές κάθετες έχουν διαμορφώσει μια ανεξάρτητη διάσταση. Εδώ. και αντιστοιχούν στις δυνάμεις που ασκούνται από την βαρύτητα σε όλα τα στοιχεία του σώματος. ανεπαρκείς. αντί του καθορισμού μιας γενικής μορφής τους. Εάν υπάρχουν ακόμη εξισώσεις. Η κάθετη απόσταση μεταξύ των δυο σημείων παρείχε και την μέθοδο σύγκρισης της οριζόντιας απόστασης μεταξύ δυο άλλων σημείων. μετάφραση Ζήσης Σαρίκας. το οποίο παραμένει αδιαφοροποίητο όταν η κοινή κατεύθυνση τους αλλάζει. αποτελούν κάτι εντελώς διαφορετικό. την ελασματική και ελασματώδη κίνηση των ροών. ενώι οι διαστάσεις των οποίων είναι ανεξάρτητες αυτής της κατάστασης και εκφράζονται με την βοήθεια μονάδων και σημείων (κινήσεων από το ένα σημείο ως το άλλο). (Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Η παγκόσμια έλξη αναδείχτηκε σε νόμο όλων των νόμων. Δεν ήταν το ίδιο μεταφυσικό μέλημα. ή δενδροειδής. την διανομή της ύλης σε παράλληλα επίπεδα.. δεδομένου ότι έθεσε τον κανόνα για την ένα προς ένα αντιστοιχία μεταξύ δυο σωμάτων. Σύμφωνα με όλα αυτά. ή αντίθετα στην μορφή της έλξης που αποδίδει βαρύτητα στην παγκόσμια αξία (μια σταθερή σχέση για όλες τις μεταβλητές) και την μοναδικά δυαδική εισαγωγή (δυο σώματα την φορά και κανένα περισσότερο. δεν σημαίνει ότι το νομικό πρότυπο γνωρίζει το παραμικρό για τις δυνάμεις. αυτή την παρέκκλιση. διαστρωματωμένου. αλλά ένα αποτελεσματικά επιστημονικό. Του πεδίου των θεμελίων δηλαδή. Και αν και αληθεύει ότι δεν τους εναντιώνονται. προκαλώντας το σχόλιο ότι ο νόμος παραμένει ο «γευσιγνώστης της ηθικής»33. και δεσμεύτηκε σε αυτή την υπερβολή. κανονικοποιώντας όλες τις άλλες διαστάσεις. της νομοθεσίας και του νόμου.

ο άλλος. όσο και την πιθανή αλληλοδιείσδυση τους. την βαρύτητα. και την κίνηση. αργού-γοργού δεν είναι εκείνος του ποσοτικά επιστημονικού καθορισμού. όποιες και αν είναι οι αναμίξεις ή οι συνθέσεις που προκύπτουν: «Η φυσική μπορεί να περιοριστεί σε δυο επιστήμες: μια γενική θεωρία διαδρομών και μονοπατιών. η ροή της ύλης δεν μπορεί πλέον να επιτρέψει στον εαυτό της να κοπεί σε παράλληλα επίπεδα. εκτός μεταξύ των άπειρα κοντινών του σημείων. La naissance de la physique. σε αντίθεση με τον Ευκλίδειο χώρο. έχει βάρος. ένας ετερογενής λείος χώρος. όσο απειροέλαχιστη και αν είναι αυτή η απόκλιση. και η κίνηση δεν επιτρέπει πια να αφομοιωθεί σε μοναδικά δυαδικές σχέσεις μεταξύ σημείων. και η βαρύτητα δεν είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό του κυριάρχου προτύπου: υφίσταται και η θερμότητα εκτός της βαρύτητας (ήδη υπάρχουσα στην χημεία. Ας σημειωθεί ωστόσο ότι η απλούστερη των σκέψεων για την ταχύτητα αμέσως προβάλλει την διαφορά μεταξύ της κάθετης κατάδυσης και της καμπυλοειδούς κίνησης. στην διαφοροποιητική κλίμακα της ατομικής απροσδιοριστίας. ενώ μπορούν μόνο να «εξερευνηθούν με κοπιαστική δουλειά». αντί ενός οπτικού πεδίου σαν το διαστρωματωμένο διάστημα του Ευκλείδη. καταλαμβάνοντας έναν λείο χώρο. Ανιχνεύοντας στην κυριολεξία τον ίδιο τον λείο χώρο. 65. Η αντίθεση είναι εξίσου ποιοτική όσο και επιστημονική. Ένα πεδίο. ριζωματικές πολλαπλότητες που δεν καταλαμβάνουν τον χώρο χωρίς να τον «μετράνε». Όταν αντιπαραθέτουμε την ταχύτητα προς την βραδύτητα. είναι πράγματι βασισμένη σε όρους μιας εναλλακτικής. η ανάφλεξη ζευγαρώνει με την βαρύτητα). ή ακόμη και των χρωμάτων. Το βραδύ και το εσπευσμένο δεν αποτελούν ποσοτικούς βαθμούς της κίνησης. ή των επιστημονικών διαδικασιών: ο ένας συντελείται «αναπαραγόμενος». την επανάληψη και την αναδιατύπωση. σελ. Με αυτή την έννοια. ισχύουν μόνο στην κίνηση που αποκλίνει στον ελάχιστο βαθμό και κατά συνέπεια αποκτά δινοειδή κίνηση. σχετίζεται με την δρομολόγηση. όποια και αν είναι η ταχύτητα του εσπευσμένου ή η βραδύτητα του αργού. της ελάχιστης υπερβολής. αλλά δυο τύπους ποιοτικής κίνησης. βαρύτητας-ελαφρότητας. Ένα λείο πεδίο είναι ακριβώς εκείνο της μικρότερης απόκλισης: κατά συνέπεια δεν είναι ομοιόμορφο. την Celeritas (γρηγοράδα) προς την Gravitas (βαρύτητα). δεν μπορεί να ειπωθεί ότι ένα σώμα έχει μειώσει την ταχύτητα του. ή αν αντίθετα ήταν ενσωματωμένη σε αυτό. στον βαθμό που η ταχύτητα δεν αποτελεί ένα αφηρημένο χαρακτηριστικό της κίνησης γενικά. ούτε και ως μυθολογική δομή (αν και ο Ντυμεζίλ έχει τεκμηριώσει την μυθολογική σημασία αυτής της αντίθεσης. αλλά αντίθετα ότι διαθέτει μια άπειρα φθίνουσα βραδύτητα σύμφωνα με τον νόμο των σωμάτων που πέφτουν. ά-κεντρες. ο ρόλος της ποιοτικής αντίθεσης μεταξύ βαρύτητας-ταχύτητας. εκείνη του Μισέλ Σερρές. αλλά η ταχύτητα. και πρόκειται για το 34 Η κατάσταση είναι για την ακρίβεια πολυπλοκότερη από αυτό. το φως και τον ηλεκτρισμό στις «μεταβλητές επιδράσεις των σωμάτων». την κυριαρχία του ενός επί του άλλου. η σύγκριση δεν πρέπει να ειδωθεί ως ποσοτική αντίθεση. Η ελασματική κίνηση που διαστρωματώνει τον χώρο. των μικρών απτών ή χειρονακτικών δράσεων επαφής. και κατευθύνεται από το ένα σημείο προς το άλλο. Ένα λείο πεδίο αποτελεί έναν χώρο που στερείται αγωγών ή καναλιών. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι αυτό του Μονγκ: ξεκίνησε συνδέοντας την θερμότητα. το οποίο θα ήταν το μέλημα της «εστιασμένης φυσικής». τις εναλλακτικές τους. Τα παραδείγματα βρίσκονται στο σύστημα των ήχων. ακριβώς στην σχέση του Κρατικού μηχανισμού και της φυσικής του «βαρύτητας»). Τυπικά μιλώντας δε. το πρόβλημα ήταν η κατανόηση του βαθμού απόκλισης του «θερμικού πεδίου» από τον χώρο της βαρύτητας. ενώ η σύνδεση των σημείων αυτών προκύπτει ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο προκαθορισμένο μονοπάτι. αλλά ενσαρκώνεται σε ένα κινούμενο σώμα που αποκλίνει. Ωστόσο πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ των δυο τύπων επιστήμης. όσο αργά και αν πέφτει. ο άλλος «ακολουθώντας».εξισώσεων34. παντρεύεται με έναν πάντα ιδιαίτερα συγκεκριμένο τύπο πολλαπλότητας: μη-μετρικές. Ακόμη και έτσι όμως. . αλλά της συνθήκης που είναι εξίσου συνεπεκτατική της επιστήμης. Και αυτό ρυθμίζει τόσο τον διαχωρισμό και την μίξη των δυο προτύπων. Στον χώρο αυτό. το γρήγορο προς το ογκώδες. Δεν συναντούν την οπτική συνθήκη των παρατηρήσεων τους από κάποιο σημείο του χώρου που παραμένει εξωτερικός προς αυτές. από την γραμμή της καθόδου ή της βαρύτητας. Ενώ η καλύτερη διατύπωση. Ο πρώτος έχει να κάνει με την αναπαραγωγή. και μια παγκόσμια θεωρία κυμάτων»35. ή της μικρότερης απόκλισης. 35 Σερρές. Είναι ένας χώρος επαφής. Ήταν πολύ αργότερα όταν ο Μονγκ ενοποίησε όλα αυτά τα πεδία υπό την γενική φυσική (Ανν Κεριέν). και η γρηγοράδα. ενώ η γενική φυσική θα ασχοληθεί με την επέκταση.

η αντιμετώπιση της γίνεται μέσω της «ανάδυσης σε ένα Ευκλίδειο χώρο με ικανοποιητικό αριθμό διαστάσεων». Ισχύει ως γενικός κανόνας ότι ένας λείος χώρος. και κανείς ποτέ δεν ακολουθεί ώστε να αναπαραχθεί. και μεταχειρίζεται τις διαφορές στον χρόνο και τον χώρο όπως τόσες πολλές μεταβλητές. επιτρέποντας τους να υπάρχουν μόνο με την ιδιότητα των «τεχνολογιών» ή των «εφαρμοσμένων επιστημών». μια μη-μετρική πολλαπλότητα είναι πάντα μεταφράσιμα σε «συγκριτικά» μεγέθη: μια θεμελιώδης λειτουργία σύμφωνα με την οποία κάποιος τοποθετεί ξανά και ξανά πάνω σε κάθε σημείο ενός λείου χώρου έναν απτό Ευκλίδειο πεδίο. Αυτός είναι και ο θρίαμβος του λόγου ή της 36 Κάρλος Καστανέντα. Η Διδασκαλία του Δον Χουάν: Ο δρόμος της γνώσης των Γιακί. παντού και πάντα. Αλλά αυτό αληθεύει μόνο στον βαθμό που οι πλανόδιες διαδικασίες είναι απαραίτητα συνδεδεμένες με τον διαστρωματωμένο χώρο – κανονικοποιημένο πάντα από την βασιλική επιστήμη – ο οποίος τους στερεί το πρότυπο τους. όταν κάποιος ασχολείται με την συνεχή διαφοροποίηση των μεταβλητών. τις υποβάλλει στο δικό του πρότυπο. Παρατήρησε τους δαίδαλους που δημιουργεί η έκλυση. ένα διανυσματικό πεδίο. Αργότερα. ενώ σύμφωνα με το περιπλανώμενο πρότυπο. και ότι είναι ακόμη πιθανή η κοπή της ροής σε επίπεδα. Ως τώρα η βροχή πρέπει να έχει μεταφέρει τους σπόρους μακριά. Όχι καλύτερο. μέσω ενδιάμεσων καναλιών. (Αθήνα: Καστανιώτη. όταν κάποιος παύει να στοχάζεται την διαδρομή της ελασματικής ροής σε μια προκαθορισμένη κατεύθυνση και παρασύρεται από την δινοειδή ροή. ή νομαδικών επιστημών. 2η έκδ. Όλα τα φυτά που μεγαλώνουν ενδιάμεσα είναι δικά σου. κτλ. 43-47. απλά διαφορετικό. Δες Les schemas de structure (Παρίσι: Hermann. αποτελεί μέρος της βασιλικής επιστήμης. Με αυτό ως δεδομένο. «Πήγαινε αρχικά στο παλιό φυτό σου και παρατήρησε προσεκτικά το ρυάκι του νερού που δημιουργεί η βροχή. Η δρομολόγηση μειώνεται πολύ εύκολα σε μια τροπικότητα της επιστήμης. ή της εφαρμογής και επαλήθευσης της επιστήμης. 1938). Όμως η αναπαραγωγή προϋποθέτει την μονιμότητα ενός σταθερού σημείου οπτικής το οποίο είναι εξωτερικό ως προς το αναπαραγώμενο: παρατηρώντας την ροή από την όχθη.θα μπορείς να διευρύνεις το μέγεθος της περιοχής σου»36.. Αυτό όμως δεν ισχύει: το να ακολουθείς δεν είναι καθόλου όμοιο με το να αναπαράγεις. ή μάλλον ενός υλικού. Τότε το νόημα της Γης αλλάζει εντελώς: σύμφωνα με το νομικό πρότυπο. νομαδικές επιστήμες που συντελούνται με την παρατήρηση μιας ροής σε ένα διανυσματικό πεδίο κατά μήκος του οποίου οι μοναδικότητες είναι μοιρασμένες όπως τόσο πολλά άλλα «ατυχήματα» (προβλήματα). Στην συνέχεια βρες το φυτό που μεγαλώνει στο πιο απομακρυσμένο σημείο από το φυτό σου. Υφίστανται πλανόδιες. η σταθερή μορφή των οποίων προκύπτει ακριβώς από τον νόμο: προκειμένου να επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα σε κάποιον βαρυτικό και διαστρωματωμένο χώρο αρκούν οι ίδιες συνθήκες.. κάποιος επανατοποθετείται συνεχώς γύρω από ένα σημείο οπτικής σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Το να ακολουθείς όμως είναι εντελώς διαφορετικό από το ιδανικό της αναπαραγωγής. αντί να συνεχίζει να τον ακολουθεί σε μια «κοπιαστική εξερεύνηση»37. μετάφραση Άγγελος Μαστοράκης. η διαδικασία της αποεδαφοποίησης συνιστά και επεκτείνει την ίδια την τοποθεσία. Για παράδειγμα: γιατί είναι η πρωτόγονη μεταλλουργία μια πλανόδια επιστήμη που αποδίδει στους σιδηρουργούς μια σχεδόν νομαδική υπόσταση. . αντί να ανακαλύψει την μορφή. Το ιδεώδες της αναπαραγωγής. και από αυτούς κατανόησε την κατεύθυνση της ροής. αντί της κοπιαστικής διερεύνησης της πολλαπλότητας. 1999). επαγωγής ή αναγωγής. όταν κάποιος αποδρά από την δύναμη της βαρύτητας ώστε να εισέλθει στο πεδίο της ταχύτητας. ή η ίδια σταθερή σχέση να διατηρείται μεταξύ των διαφορετικών συνθηκών και των μεταβλητών φαινομένων. σύμφωνο με το σύνολο των σταθερών του σχέσεων.σύνολο των πλανόδιων. αποδέχονται μια Ευκλίδεια συγκυρία τέτοια που να είναι πιθανή ανά πάσα στιγμή προσδιορίζοντας έτσι τον παραλληλισμό των δυο γειτονικών διανυσμάτων. 37 Ο Άλμπερτ Λάουτμαν έχει δείξει ξεκάθαρα πως τα πεδία Ρίμαν. για παράδειγμα. σελ. Θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διαφωνίας ότι σε αυτά τα παραδείγματα παραμένει άλυτο το ζήτημα της μετάβασης από ένα σημείο σε ένα άλλο (ακόμη και εάν αυτά είναι μοναδικά σημεία). Υποχρεώνεται να ακολουθήσει κανείς όταν αναζητά τις «μοναδικότητες» της ύλης. προικισμένο με ικανοποιητικό αριθμό διαστάσεων. μεταχειρίζοντας την πολλαπλότητα σαν να ήταν καταποντισμένη σε αυτόν τον ομογενοποιημένο και διαστρωματωμένο χώρο της αναπαραγωγής. 23-24. αντί της εύρεσης σταθερών σε αυτές. σύμφωνα με τις οποίες κάποιος επανεισάγει τον παραλληλισμό μεταξύ των δυο διανυσμάτων.

Οι λύσεις αυτές υποτίθεται ότι προέρχονται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων. μιας και υποτάσσουν όλες τις λειτουργίες τους στις αισθητές συνθήκες της διαίσθησης και της κατασκευής – ακολουθώντας την ροή της ύλης. Άλλωστε δεν διαθέτουν καν τα μέσα για κάτι τέτοιο. τον οποίο οι επιστήμονες του Κράτους αντιπαλεύονται πάντα ή ενσωματώνουν ή και συμμαχούν μαζί του. οι οποίες τις καθιστούν ετερόνομες. αυτό που αρμόζει στην βασιλική επιστήμη. Τα πάντα είναι τοποθετημένα σε μια αντικειμενική ζώνη διακυμάνσεων. Εξελίσσονται έτσι μόνο όταν πέφτουν στην αφάνεια. ανιχνεύοντας και συνδέοντας έτσι τον λείο χώρο. Δεν είναι ότι οι περιπλανώμενες επιστήμες είναι περισσότερο διαβρωμένες από τις παράλογες διαδικασίες. και ακόμη περισσότερο. παραμένει εξαρτημένη από τις διαισθητικές και τις αισθητές αποτιμήσεις που θέτουν τελικά περισσότερα προβλήματα από εκείνα που επιλύουν: η προβληματική παραμένει ο μοναδικός τους τρόπος.νομοθεσίας. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που εξηγεί την αποεδαφοποίηση σε αυτό το είδος επιστήμης. από την πλευρά τους. τα προβλήματα αυτά επιλύονται μέσω των λειτουργιών της πραγματικής ζωής. η οποία είναι συνεπεκτατική της ίδιας της πραγματικότητας. οι νομαδικές επιστήμες αυτοπεριορίζονται στην εφεύρεση προβλημάτων η λύση των οποίων συνδέεται με . Κάποιες από αυτές τις απαιτήσεις μεταφράζονται με όρους «ασφάλειας»: οι δυο καθεδρικοί στην Ορλεάνη και το Μπωβαίζ κατέρρευσαν στο τέλος του δωδέκατου αιώνα. οι περιπλανώμενες επιστήμες σύντομα προσπερνούν την πιθανότητα του υπολογισμού: κατοικούν σε εκείνο το «περισσότερο» που ξεπερνά τον χώρο της αναπαραγωγής. Λόγω όλων των διαδικασιών (demarches). Μόνο η βασιλική επιστήμη. το μυστήριο και την μαγεία. ή ώστε να έχει αυτόνομη ανάπτυξη έστω. Αλλά και οι βασιλικές επιστήμες. διαθέτει μια μετρική ισχύ η οποία μπορεί να προσδιορίσει τον εννοιολογικό μηχανισμό ή την αυτονομία της επιστήμης (συμπεριλαμβανομένης και της αυτονομίας της πειραματικής επιστήμης). ενώ οι ελεγκτικοί υπολογισμοί είναι δύσκολο να επιδράσουν στην κατασκευή μιας περιπλανώμενης επιστήμης. αυτό που προκύπτει από τον ανταγωνισμό μεταξύ των δυο προτύπων είναι ότι οι πλανόδιες ή οι νομαδικές επιστήμες δεν προορίζουν την επιστήμη προκειμένου να αποκτήσει την αυτόνομη ισχύ της. Κάθε φορά που η πλανόδια διαδικασία επιστρέφει στο δικό της πρότυπο. αλλά και του πολιτικού του ιδεώδους. Υφίσταται λοιπόν πάντα ένα ρεύμα που αποτρέπει τις νομαδικές ή πλανόδιες επιστήμες από την πλήρη εσωτερίκευση τους στις αναπαραγωγικές βασιλικές επιστήμες. ή «κατηγορίες». Αν και η ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για τις θεωρητικές νόρμες του Κράτους. Αντίθετα. οι συντεταγμένες που θα επέτρεπαν την ανάδειξη τους ως σταθερά πρότυπα δεν θα ήταν ποτέ διαθέσιμες. μιας και ο πειραματισμός θα γίνονταν στον ανοικτό αέρα. χωρίς τον οποίο οι νόμοι της φυσικής θα εξαρτώνται από συγκεκριμένα σημεία στον χώρο. σε αντίθεση. η ροή ανακτά την καμπυλοειδή και δινοειδή κίνηση που αποκλείει οποιονδήποτε παραλληλισμό μεταξύ διανυσμάτων. καθιστώντας τις αληθινά εγγενείς έννοιες. και όσο εφαρμόζεται η συγκεκριμένη οπτική σύντομα θα αντιμετωπίζουν αξεπέραστα προβλήματα. υπεράνω του νόμου. Υπάρχει επίσης ένας τύπος πλανόδιου επιστήμονα. Τελικά. τα σημεία ανακτούν την θέση τους ως μοναδικότητες που αποκλείουν όλες τις μοναδικά δυαδικές σχέσεις. οι διαφοροποιητικές λειτουργίες θα περιορίζονταν στο να ακολουθούν την εξέλιξη ενός φαινομένου. περιβάλλονται επίσης με ιδιαίτερη ιερατικότητα και μαγεία. στην θεωρητική ή αξιωματικη της ισχύ. «η κατά προσέγγιση γνώση». Στο πεδίο της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δυο επιστημών. Αλλά αυτό είναι λιγότερο μια μετάφραση παρά ένας προσδιορισμός: είναι ακριβώς αυτός ο προσδιορισμός που οι πλανόδιες επιστήμες δεν ανέλαβαν ποτέ να πραγματοποίησουν. και η κατασκευή στο ισόγειο. φτάνοντας τόσο μακριά ώστε να προτείνουν για τους εαυτούς τους μια ήσσονα θέση στο εσωτερικό του νομικού συστήματος της επιστήμης και της τεχνολογίας. και ο λείος χώρος κατακτά ξανά τις ιδιότητες της επαφής που τον αποτρέπουν από το να παραμένει ομοιογενής και διαστρωματωμένος. ένα άλλο ζήτημα προκύπτει. η οποία προϋποθέτει και την επανεδαφοποίηση της στο εσωτερικό του εννοιολογικού αυτού μηχανισμού. αποδεικτικό αυτόν μηχανισμό. μιας και δεν είχαν ποτέ τα μέσα για να το κάνουν. Αντίθετα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητο να συνδυαστούν οι νομαδικοί χώροι με έναν χώρο ομοιογένειας. Αλλά η περιπλοκότητα της λειτουργίας αυτής αποδεικνύει την ύπαρξη των αντιστάσεων που πρέπει να ξεπεραστούν. Χωρίς τον κατηγορηματικό. Όσο εκλεπτυσμένη ή και μεθοδική. είναι η απομόνωση όλων των λειτουργιών από τις συνθήκες της διαίσθησης.

καθιστώντας την νομοθετική και δικονομική οργάνωση μια μεταφορά της επικύρωσης του εδάφους (fondement) (logos).ένα ολάκερο σύνολο συλλογικών. Υφίσταται κατά συνέπεια μια εικόνα της σκέψης που διασχίζει κάθε στοχασμό. Προβλήματα που η διαίσθηση θα ήταν ευτυχής να εμπιστευτεί στις ποιοτικές δραστηριότητες μιας ανθρωπότητας που συνδέεται με τον τρόπο του ακόλουθου. ή ως μορφής εσωτερικότητας. οι σχέσεις μεταξύ διαίσθησης και ευφυίας είναι εξαιρετικά περίπλοκες. στην βασιλική επιστήμη και τον τρόπο με τον οποίο έχει μεταμορφώσει το πρόβλημα εισάγοντας το στον θεωρητικό της μηχανισμό και την οργάνωση της εργασίας της. Η θεματική του Μπουλιγκάρντ είναι εξίσου σχετική εδώ: ο δυϊσμός των δυο μαθηματικών στοιχείων. ως φαινομενικά εξαρτημένο από την δική του αποτελεσματικότητα ή και αυτοεπικύρωση του. τα κανάλια και τα εργαλεία. δεν είναι μόνο διότι υφίστανται πολλοί διαμεσολαβητές και μεταβιβάσεις μεταξύ τους. διατυπώνει με σαφήνεια τους δυο αυτούς πόλους της σκέψης. εκείνη των Πολεμιστών. Πράγματι. και καθορίζει τους στόχους και τα μονοπάτια.. το «πρόβλημα» και η «παγκόσμια σύνθεση». «μεταξύ» τους. αλλά η επιστημονική λύση βασίζεται. από την νοολογία Τα περιεχόμενα της σκέψης δέχονται κριτική κάποιες φορές γιατί είναι υπερβολικά συμβιβασμένα. η οποία εξασφαλίζει την μετάβαση ή την εξέλιξη. που λειτουργεί μέσω της μαγικής σύλληψης. Είναι η απαραίτητη συνθήκη για την συγκρότηση της σκέψης ως αρχής. ένα γεγονός εντελώς διαφορετικής φύσης. έχουν αναπτυχθεί μόνο όταν εισέρχονται στο πεδίο της αλληλεπίδρασης. της κατάληψης ή της δέσμευσης. οι οποίοι αντιστοιχούν στις δυο πτυχές της κυριαρχίας όπως την διατύπωσε ο Ντυμεζίλ: την μαγικό-θρησκευτική ομιλία του δεσπότη ή του «γέρου άνδρα της θάλασσας». Είναι εύκολο πάντως να δούμε τι κερδίζει η σκέψη από όλα αυτά: η βαρύτητα δεν θα διέθετε ποτέ μόνη της ένα κέντρο που καθιστά τα πάντα. αποτελώντας το ειδικό αντικείμενο κάποιας «νοολογίας».. ο Φυσικός. Οι βασικοί τύποι-χαρακτήρες της Ελληνικής σκέψης (ο Ποιητής. αλλά επίσης και γιατί. ένα ολόκληρο εγχειρίδιο. μετάφραση Στέφανος Οικονόμου.. Και εάν αυτές οι δυο κεφαλές παρεμβάλλονται. 1η έκδ.) όχι μόνο τοποθετούνται σε σχέση με τους δυο πόλους. (Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. ο Φιλόσοφος. αντιθετικά και συμπληρωματικά.. όπου μόνο η ευφυΐα διαθέτει τα επιστημονικά μέσα τυπικής επίλυσης των προβλημάτων που θέτει η διαίσθηση. Όμως το πρωταρχικό ζήτημα είναι αυτό της μορφής τους. η οποία μοιάζει με την Κρατική-μορφή που αναπτύχθηκε στην σκέψη. Πρόταση 4 : Η εξωτερικότητα της πολεμικής μηχανής αποδεικνύεται. στο Οι κύριοι της αλήθειας στην αρχαϊκή Ελλάδα. στο οποίο η παγκόσμια σύνθεση προσδιορίζει τις «κατηγορίες» χωρίς τις οποίες το πρόβλημα δεν θα είχε κάποια γενική λύση. ανταποκρινόμενες στους δυο πόλους της κυριαρχίας: το βασίλειο της αληθινής στοχαστικότητας (le penser-vrai).38. ακόμη και το Κράτος. αντίθετα. αλλά ο Ντετιέν παρεμβάλλει μεταξύ των δυο πόλων μια διακριτή ομάδα. 39 Μαρσέλ Ντετιέν. Αυτό κατά κάποιον τρόπο θυμίζει την διαίσθηση και την ευφυΐα στον Μπερξόν. 2001). . αναπτύσσοντας την σκέψη κατά αυτόν τον τρόπο η Κρατική-μορφή κερδίζει κάτι 38 Στον Μπερξόν. καθιστώντας την αποτελεσματικότητα ενός θεμελίου (fondation) (mythos). μη-επιστημονικών δραστηριοτήτων. και σε διαρκή αλληλεπίδραση. Δες Le decline des absolus mathematico-logiques. μια δημοκρατία ελεύθερων πνευμάτων εξελισσόμενη μετά από συμφωνία ή συνθήκη. Οι δυο αυτές κεφαλές βρίσκονται σε διαρκή παρεμβολή με την κλασική εικόνα της σκέψης: μια «δημοκρατία ελεύθερων πνευμάτων ο πρίγκηπας των οποιών θα ενσαρκώνει την ιδέα του Ανώτερου Όντος». είναι απαραίτητες η μια για την άλλη. Δεν είναι παράλογο ωστόσο. αλλά και γιατί η πρώτη προετοιμάζει τον δρόμο για την δεύτερη και η δεύτερη χρησιμοποιεί και διατηρεί την πρώτη. Η σκέψη ως τέτοια είναι ήδη συμβιβασμένη με το πρότυπο που δανείζεται από τον Κρατικό μηχανισμό. και τον διάλογο-ομιλία του άστεως. ο Σοφιστής. ένα που κρύβεται έξω από την εικόνα. εντέλει. πρέπει να συμβεί. τους αγωγούς. Όμως ο περιορισμός μας από την εικόνα. Κατερίνα Αλεξοπούλου.. Και η εικόνα αυτή φέρει δυο κεφαλές. Πρόβλημα 2: Υπάρχει τρόπος εξαγωγής σκέψης από το κρατικό πρότυπο. ως επιπέδου. πραγματοποιείται εκτός39. φαίνεται ότι δεν είναι απλά μια μεταφορά όταν μας λένε για κάποιο βασίλειο της αλήθειας και μια δημοκρατία των πνευμάτων. ότι προκειμένου να περάσουν η μια από την άλλη. Αλλά το Κράτος κερδίζει εξίσου πολλά.

ουσιώδες: την συνολική συναίνεση. Το τέλος του σήμανε η στιγμή που το Κράτος-μορφή ενέπνευσε την εικόνα της σκέψης.. Η κοινή λογική. Η ανταλλαγή που πραγματοποιείται μεταξύ του Κράτους και της λογικής είναι ιδιότροπη: αλλά η ανταλλαγή αυτή είναι επίσης μια αναλυτική πρόταση. βλέπε στον Ντυμεζίλ. Ευριδίκη Παπάζογλου. ότι πρόκειται για το βέλτιστο των ίδιων των κυβερνώντων. Δεν πρόκειται πλέον για ζήτημα των ισχυρών. Αλέξανδρος Κοζέβ. παγκόσμια μορφή. Να είσαι πάντα υπάκουος. και η σκέψη αποδίδει σε αυτή την εσωτερικότητα μια μορφή παγκοσμιότητας: «στόχος της παγκόσμιας οργάνωσης είναι η ικανοποίηση των έλλογων ατόμων στο εσωτερικό των συγκεκριμένων ελεύθερων Κρατών». Το Κράτος αποδίδει την μορφή της εσωτερικότητας στην σκέψη. η ενότητα όλων των ιδιοτήτων στο κέντρο που καθιστά το Cogito. Στα σύγχρονα Κράτη. Ο Καντ ασκούσε μόνιμα κριτική στις κακές χρήσεις. τις καλύτερες βεβηλώσεις αυτής της λειτουργίας. την ίδια στιγμή που η κοινότητα τροφοδοτείται από την οργάνωση της προς την αρμονία της παγκοσμιότητας (απόλυτο πνεύμα). μιας και ο υλοποιημένος λόγος ταυτίζεται με το Κράτος δικαίου. και στο έτσι αποκαλούμενο σύγχρονο ή ορθολογικό Κράτος. που συσπειρώνονται οικειοθελώς γύρω από την μορφή του Κράτους. δεν είναι παρά η Κρατική συναίνεση αναχθείσα στο απόλυτο.. ήδη υπάρχουσα στο αρχαϊκό αυτοκρατορικό Κράτος . Hegel et l’ Etat. τόσο περισσότερο θα είσαι άρχων. εξωγενών οργανισμών. 41 Για τον ρόλο του ποιητή της αρχαιότητας ως «λειτουργού της κυριαρχίας». Όσο καλύτερα υπακούς. με τρόπο τέτοιο που το καθιστά αναγκαστικά δίκαιο. και τώρα αντιμετωπίζει μόνο πραγματικά ή δυνητικά υποκείμενα. τόσο ως ορθολογική-τεχνολογική όσο και ως λογική-ανθρώπινη. Δεν προκαλεί καμία έκπληξη ωστόσο ότι ο φιλόσοφος έχει αναδειχτεί σε δημόσιο καθηγητή ή Κρατικό λειτουργό. με άλλα λόγια στον εαυτό σου. Στην έτσι αποκαλούμενη σύγχρονη φιλοσοφία. από τα συναινούντα υποκείμενα. 1974) είναι οι πιο πρόσφατοι εκπρόσωποι της. . εξίσου όσο και η πιθανή διαστροφή ή ατέλεια τους. διασχίζοντας ολόκληρη την οικουμένη. Αναμφίβολα. Οι Αλεξάντρ Κοζέβ. τα οποία είναι αφοσιωμένα στην κατάσταση της φύσης. Philosophie politique (Παρίσι: Vrin. Εάν αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας. η ίδια η εικόνα υϊοθετεί διαφορετικά προγράμματα σύμφωνα με τις διαφοροποιήσεις της μορφής της: δεν καθορίζονταν ή περιγράφονταν πάντα από τον φιλόσοφο. αποδίδοντας του «λογική» «lui donner necessairement “raison”». να εννοιολογήσει την ταυτότητα τους. και Ερικ Βέϊλ. Η ιδιαιτερότητα των Κρατών αναδεικνύεται σε απλό ατύχημα της πραγματικότητας. Γιατί το σύγχρονο Κράτος προσδιορίζει τον εαυτό του αξιωματικά ως «εξορθολογισμένη και λογική οργάνωση της κοινότητας»: η μοναδική ιδιαιτερότητα που παραμένει στην κοινότητα είναι η εσωτερικότητα ή το ήθος (το πνεύμα ενός λαού). αφορά το αν η ίδια η μορφή του σχήματος ορθολογισμός-λογική προκύπτει από το Κράτος. Το ζήτημα. Περί τυραννίας: Ιέρων ή τυραννικός: Περί τυραννίδος: Τυραννία και σοφία / Ξενοφών. Από τον Χέγκελ ως τον Μαξ Βέμπερ έχει αναπτυχθεί μια ολόκληρη γραμμή στοχασμού στην σχέση του σύγχρονου Κράτους με την Λογική.. δεν είναι καθόλου λιγότερο πλεονέκτημα για το Κράτος να επεκταθεί στην σκέψη. ο 40 Υφίσταται εκεί ένας Εγελιανισμός του δικαίου που διαιωνίζεται στην επίσημη πολιτική φιλοσοφία. ανιχνεύοντας (decalquer) το δόγμα των ιδιοτήτων στα όργανα της Κρατικής εξουσίας. μετάφραση Παναγιώτης Κονδύλης. 1995). και να επικυρωθεί από αυτήν ως μοναδική. και δεν θα τον καθορίζει πάντα εκείνη. «Τυραννία και σοφία» και Λεο Στράους στο «Περί τυραννίας» (Αθήνα: Γνώση. οι Εγελιανοί θα απαντούσαν ότι το δίπολο ορθολογισμός-λογική δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το ελάχιστο της συμμετοχής όλων. Μόνο η σκέψη είναι ικανή να εφεύρει την αφήγηση ενός Κράτους που είναι δικαιωματικά παγκόσμιο. Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος. Ο ποιητής στο αρχαϊκό αυτοκρατορικό Κράτος ήταν σε θέση να διαδραματίσει τον ρόλο του εικονοδιδάσκαλου41. Αυτή ήταν κατά κύριο λόγο η σπουδαία λειτουργία της Καντιανής «κριτικής» όπως ανανεώθηκε και αναπτύχθηκε από τον Εγελιανισμό. ακριβώς όπως το Κράτος είναι στην πραγματικότητα η εξέλιξη της λογικής40. γιατί θα υπακούς στην ορθή λογική. Είναι σαν η κυριαρχία να έχει αφεθεί μόνη στον κόσμο. Λέο Στράους. αντίθετα. Είναι άλλωστε πάντα πιθανό το πέρασμα από την μαγική λειτουργία στην ορθολογική. και από την πλευρά του. Εάν είναι πλεονέκτημα για την σκέψη να συνταχθεί με το Κράτος. Από τότε που η φιλοσοφία απέδωσε στον εαυτό της τον ρόλο του εδάφους έχει δώσει στις κατεστημένες δυνάμεις τις ευχές της. Με πλήρη αμοιβαιότητα. ούτε των περιπλανώμενων ομάδων: το Κράτος αναδεικνύεται σε μοναδική αρχή που διαχωρίζει τα εξεγερμένα υποκείμενα. και παντρεύει το πεπρωμένο της σκέψης με το Κράτος. 1η έκδ. Το Κράτος πρέπει να συνειδητοποιήσει την διάκριση μεταξύ νομοθέτη και υποκειμένου κάτω από τις τυπικές συνθήκες που επιτρέπουν την σκέψη. τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον νομοθέτη και το υποκείμενο. της ανύψωσης του στο επίπεδο της παγκοσμιότητας του νόμου.

1943). του Δίκαιου. δεν είναι παρά ή στέππα ή η έρημος. να το αξιοποιεί). Όπου και αν βρίσκεται η κατοικία τους. και ας μην βρίσκεται ακόμη εδώ. σε αντίθεση με τον δημόσιο καθηγητή: ο Κίρκεγκααρντ.. Όμως η μορφή της εξωτερικότητας της σκέψης – η δύναμη που είναι πάντα εξωτερική ως προς τον εαυτό της. ή του Ορθού (η Καρτεσιανή αλήθεια. είναι ακριβώς η μελέτη των εικόνων της σκέψης και της ιστορικότητας τους. είτε μια που θα το καθιστά σε πρότυπο. Ο Σοπενάουερ ως παιδαγωγός του Νίτσε αποτελεί ίσως την σπουδαιότερη κριτική που απευθύνθηκε ποτέ εναντίον της εικόνας της σκέψης και της σχέσης της με το Κράτος. Στον λείο χώρο του Ζεν. ή η τελική δύναμη. Επειδή όσο λιγότεροι άνθρωποι παίρνουν την σκέψη σοβαρά.. η ψυχανάλυση αξιώνει τον ρόλο του Cogitatio universalis ως την σκέψη του Νόμου. 64. Les maitres de verite. σελ. επειδή υπερβάλλει την εσωτερικότητα.. και Ντετιέν. Ο όρος «ιδιώτης στοχαστής». το Καντιανό δίκαιο. ή ακόμη και ο Τσέστοβ. όμοια με την ίδια την έρημο. όπου ένας αφορισμός αναμένει πάντα το νόημα της από μια νέα εξωτερική δύναμη. όταν πρόκειται απλά για ένα ζήτημα εξωγενούς σκέψης42. ωστόσο. δεν αποτελεί ικανοποιητική έκφραση. και να είμαστε πάντα προκλητικοί νέοι λειτουργοί της. Critique. μια που καλεί και αναμένει τους ανθρώπους. . η δύναμη στην νιοστή – δεν είναι καθόλου μια άλλη εικόνα σε αντίθεση με την εικόνα που εμπνέει ο Κρατικός μηχανισμός. νο. οι οποίες είναι βίαιες στις ενέργειες τους. θα μπορούσε να ειπωθεί ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία. ότι η σκέψη δεν είχε ποτέ τίποτε περισσότερο παρά αξιογέλαστη βαρύτητα. Επειδή αυτό μας βοηθά να σκεφτούμε για τους εαυτούς μας. η οποία διακρίνεται από την ιδεολογία. Αυτές είναι οι ενέργειες ενός «ιδιώτη στοχαστή». η συμμετρία υφίσταται μόνο μεταξύ των διαφορετικών πόλων των εστιακών σημείων (foyers) της εσωτερικότητας. 42 Δες την ανάλυση του Μισελ Φουκώ για τον Μωρίς Μπλανσό και την μορφή της εξωτερικότητας της σκέψης: «La pensee du dehors». ώστε να σταλεί σε οποιοδήποτε άλλο. 229. η μετατροπή της σκέψης σε πολεμική μηχανή. δεν έχει εικόνα. καμία πιθανότητα αναπαραγωγής. για μια δύναμη που καταστρέφει τόσο την εικόνα όσο και τις αναπαραγωγές της. αντίθετα. Αλλά η μορφή της εξωτερικότητας τοποθετεί την σκέψη σε έναν λείο χώρο τον οποίο πρέπει να καταλάβει χωρίς να τον καταμετρά. Μια «μέθοδος» δεν είναι παρά ο διαστρωματωμένος εκείνος χώρος του cogitatio universalis. οι ακριβείς διαδικασίες της οποίας μπορούν να μελετηθούν στον Νίτσε (ο αφορισμός. Καταστρέφουν τις εικόνες. η ύπαρξη των οποίων ωθεί την ιστορία.. Η σκέψη είναι σαν το Βαμπίρ. την παρουσία ενός λαού που θα μας ανεχτεί. ο Νίτσε.». «Στερούμαστε αυτής της τελικής δύναμης. Αλλά υπάρχουν και αρκετοί άλλοι ανταγωνιστές και υποκριτές. Η νοολογία. διαλείμματα. 523 – 548. παρά μόνο αναμεταδόσεις. ασυνεχείς στις εμφανίσεις τους. είναι μια παράξενη αποστολή. Πρόκειται. το αντίθετο του Κράτους. μια μοναξιά ήδη ανάμικτη με τους ανθρώπους που μέλλουν να έρχονται. Αναζητούμε αυτή την λαϊκή υποστήριξη. Αληθινά.. και για τον οποίο δεν υφίσταται πιθανή μέθοδος.). 17. Αλλά η νοολογία αντιμετωπίζει αντιθετικές σκέψεις. εξάρσεις. η Εγελιανή ορθότητα. με τις δυνάμεις του εξωτερικού. ποιός άνθρωπος του Κράτους δεν έχει ονειρευτεί αυτό το ελεεινά απίθανο πράγμα – να είναι στοχαστής. υπάρχοντας μόνο μέσα της. Και αυτή η μορφή εξωτερικότητας της σκέψης δεν είναι καθόλου συμμετρική ως προς την μορφή της εσωτερικότητας της. είτε σε αντίγραφο.κοινωνιολόγος κατάφερε να αντικαταστήσει τον φιλόσοφο (όπως για παράδειγμα όταν ο Ντυρκχάϊμ και οι μαθητές του ξεκίνησαν να αποδίδουν στην δημοκρατία ένα κοσμικό πρότυπο σκέψης). Το Servius et la Fortune (Παρίσι: Gallimard. Η τοποθέτηση της σκέψης σε άμεση σχέση με το εξωτερικό. χαράζει ένα μονοπάτι που πρέπει να οδηγεί από ένα σημείο σε ένα άλλο. και τείνει να μετατίθεται με τον τοξότη και τον στόχο. στην δημοκρατία των γραμμάτων. με κάθε πιθανότητα καθυπόταξης της σκέψης σε κάποιο πρότυπο του Αληθινού. Τυπικά μιλώντας. αλλά καταλαμβάνεται από κάθε σημείο. εν ολίγοις. σε μια μαγική επιστροφή του. Υφίσταται ένας ακόμη λόγος γιατί ο όρος «ιδιώτης στοχαστής» είναι αδόκιμη έκφραση: αν και αληθεύει ότι η αντιθετική αυτή σκέψη μαρτυρά την απόλυτη μοναξιά. το βέλος δεν πηγαίνει από ένα σημείο στο άλλο. σελ. είναι πολύ διαφορετικός από το αξίωμα.. κτλ. μοιάζει με πράξη οργανικού Κράτους ή κυριαρχική κρίση. πρόκειται για μια εξαιρετικά δημοφιλή μοναξιά. Υπό μια έννοια. (Ιούνιος 1966). μιας και το αξίωμα. Κάθε σκέψη είναι ήδη μια φυλή. μια τελική δύναμη που πρέπει πάντα να το κατακτά ή να το υποτάσσει. η οποία. Αλλά αυτή είναι όλη και όλη η απαίτηση της: να μην την παίρνουμε σοβαρά. για παράδειγμα. τόσο περισσότερο συμμορφώνονται με όσα θέλει το Κράτος. Ενώ ακόμη και σήμερα.

επιμηκύνω τους μεταβατικούς όρους. Κέρδισε λίγο χρόνο. που τον συμβουλεύει και τον καθοδηγεί. όπου εξηγεί ότι η σκέψη λειτουργεί στην βάση μιας κεντρικής κατάρρευσης. Ο καλλιτέχνης και ο φιλόσοφος είναι οι ζωντανές αποδείξεις που εναντιώνονται στην τελεολογία της φύσης όσον αφορά τα μέσα που εφαρμόζουν. και στην συνέχεια απέρριψε.πρόβλημα της πολεμικής μηχανής είναι αυτό της αναμετάδοσης. λέει ο Κλάϊστ. αντί της πρότυπης κοινωνίας. μια υπόσταση. εκδόσεις Gateway. αλλά και των επιδράσεων. υπάρχει πάντα κάποιος άνθρωπος του Κράτους. με αγνή ένταση. λειτουργώντας με απαντήσεις αντί του σχηματισμού εικόνων. μια σκιά ή μια εικόνα κάποιου ανθρώπου του Κράτους. συνέχισε να δουλεύεις. Είναι άραγε τυχαίο ότι κάθε φορά που κάποιος «στοχαστής» ρίχνει ένα βέλος. «Για την Σταδιακή Ανάπτυξη των Ιδεών στον Λόγο» («Uber die allmachliche Verfertigung der Gedanken beim Reden»): εδώ ο Κλάϊστ απορρίπτει την κεντρική εσωτερικότητα της έννοιας ως μέσου ελέγχου – τον έλεγχο της ομιλίας. ενώ χρησιμοποιώ παραθέσεις όταν αυτές δεν είναι απαραίτητες». . σε ένα αγνό πεδίο εξωτερικότητας.. Το άλλο είναι ένα κείμενο του Κλάϊστ. «Αναμιγνύω άναρθρους ήχους. αναπτυσσόμενα περιφερειακά. ακόμη και με τα ταπεινότερα των μέσων. Ο Ζακ Ριβιέρ δεν διστάζει να απαντήσει στον Αρτώ: συνέχισε. Μια σκέψη που αντιμετωπίζει εξωτερικές δυνάμεις αντί να συγκεντρωθεί σε εσωτερική μορφή. Ωστόσο αυτό δεν είναι το χειρότερο όλων: το χειρότερο είναι ο τρόπος που τα ίδια τα κείμενα του Κλάϊστ και του Αρτώ κατέληξαν να αναδεικνύονται σε μνημεία. φέρνοντας στην επιφάνεια μόνο υλιστικά χαρακτηριστικά έκφρασης. η εξελισσόμενη γυναίκα στοχαστής. ένας αντιδιάλογος μεταξύ αδερφού και αδερφής όπου ο εκείνος μιλάει χωρίς να γνωρίζει. και Μάλκολμ Σίμπσον (Σικάγο. Σκέψεις και αποσπάσματα. ως λειτουργία των μοναδικοτήτων που αδυνατούν να παγκοσμιοποιηθούν. αλλά δεν θα ήταν ο τελευταίος στην Νέα Γαλλική Επιθεώρηση που θα έκανε το λάθος να θεωρήσει πως είναι ο μυστικός πρίγκηπας στην δημοκρατία των γραμμάτων ή η γκρίζα παρουσία σε ένα Κράτος δικαίου. ακόμη και της ίδιας της σκέψης. Το ένα είναι ένα κείμενο του Αρτώ. των συγκυριών. και θα καταφέρεις να ανακαλύψεις μια μέθοδο και να μάθεις πως να εκφράζεις με σαφήνεια αυτό που σκέφτεσαι ουσιαστικά (Cogitatio universalis). αν και πρόκειται επίσης για πρώτης τάξης αποδείξεις όσον αφορά και την σοφία της σκοπιμότητας τους. η σχέση μεταξύ αδερφού και αδερφής. θέλωντας να του προτείνει κάποιον στόχο ή «σκοπό».. Ο Λενζ και ο Κλάϊστ αντιμετώπισαν τον Γκαίτε. «Η φύση ωθεί τον φιλόσοφο στην ανθρωπότητα όπως το βέλος. έναν αξιόλογο άνθρωπο του Κράτους. Ο Ριβιέρ δεν ηγείται του Κράτους. ή περίμενε. είναι η σκέψη του Gemut. 1965). όχι εκείνα του αρχιτεκτονικού προτύπου ή του μνημείου. Ένας περιπλανώμενος λαός αναμεταδοτών. Η αναγκαιότητα της απώλειας του ελέγχου επί της γλώσσας. 84-85. Ένας παράξενος Πλατωνικός διάλογος. Κώστας Νικολάου. η οποία προχωρά όπως θα το έκανε ένας στρατηγός της πολεμικής μηχανής. τα πράγματα θα εξελιχθούν όπως πρέπει. της γλώσσας. μετάφραση Κώστας Σαρρόπουλος. (Αθήνα: Γκοβόστης. Βρίσκουν τον στόχο σε λίγες μόνο περιπτώσεις. την μεγαλοπρεπέστερη ευφυΐα από όλους τους ανθρώπους των γραμμάτων. ένα πρόβλημα της σκέψης αντί της ουσιαστικής σκέψης ή του θεωρήματος. Ο Σοπενχάουερ ως παιδαγωγός. αν και θα έπρεπε να το καταφέρνουν σε όλες – ενώ ακόμη και οι ελάχιστες αυτές περιπτώσεις δεν βάλλονται με την ισχύ με την οποία ο φιλόσοφος και ο καλλιτέχνης εκτοξεύουν τα βέλη τους»43. και των συγκυριών που αδυνατούν να εσωτερικευθούν. εμπνέοντας ένα πρότυπο προς αντιγραφή – ένα πρότυπο μακράν πιο δηλητηριώδες από άλλα – για 43 Νίτσε. η εξελισσόμενη σκέψη της γυναίκας: το Gemut που αρνείται να ελεγχθεί. που διαμορφώνει την πολεμική μηχανή. Συγκεκριμένα έχουμε κατά νου δυο άθλια κείμενα. Όμως είναι αμέτρητες οι φορές που αστοχεί και το γεγονός αυτό το καταθλίβει. ότι ζει αποκλειστικά χάρη στην ικανότητα της να αποκτά μορφή. Χένρι Ρενιερί. Την διακρίνει από την σκέψη ως εξέλιξη (proces) και διαδικασία (processus). Αυτή είναι η μορφή της εξωτερικότητας. ή σαν σώμα φορτισμένο με ηλεκτρισμό. της αποξένωσης από την ίδια την γλώσσα του υποκειμένου. Μια σκέψη που απευθύνεται στους ανθρώπους αντί να κατευθυνθεί σε κάποιο κυβερνητικό υπουργείο. σελ. στα γράμματα του προς τον Ζακ Ριβιέρ. ενώ εκείνη απαντά προτού καταλάβει: αυτό. 2002. Ένα γεγονός της σκέψης. με την έννοια ότι εντός τους η σκέψη είναι πραγματικά ένα πάθος (ένας αντίλογος και ένας αντιμύθος). δεν στοχεύει πουθενά αλλά ελπίζει ότι θα πέσει κάπου. προκειμένου να εκφράσει τον δικό του λόγο και «να φέρει στον κόσμο κάτι το αδιανόητο». αντί του υποκειμένου της σκέψης.

μειοψηφικότητα. Η κλασική εικόνα της σκέψης. Μεταξύ των δυο.. Γιατί τι θα μπορούσε να γίνει ώστε να αποτραπεί η μετατροπή του ζητήματος της ράτσας σε ρατσισμό. Και τι θα μπορούσε να γίνει ώστε να αποτραπεί ο Ανατολίτικος πόλος από το να εξελιχθεί σε φαντασμαγορία που ενεργοποιεί ξανά όλους τους φασισμούς με διαφορετικό τρόπο. αντί να αποτελεί χαρακτηριστικό ενός Υποκειμένου και της αναπαράστασης του Όλου. ως της αρχής εκείνης που μετατρέπει το είναι σε είναι-για-εμάς44.. αλλά αντίθετα από την ακαθαρσία που της επιβάλλεται από το σύστημα της κυριαρχίας.. μικροφασισμών. Ως 44 Το ενδιαφέρον κείμενο του Καρλ Γιάσπερς. 46 Αρθούρος Ρεμπώ. Ο τίτλος του δεύτερου τόμου της ανέκδοτης αυτής εργασίας είναι. Και δεν γειώνεται σε μια συνολικά συμπεριληπτική ολότητα. φιλοδοξεί να γίνει παγκόσμια. Ένας εντελώς διαφορετικός τύπος επάρκειας καθιερώνεται εδώ. Intellectual Nomadism. Δεν συμμαχεί με το παγκόσμια σκεπτόμενο υποκείμενο. όλες οι ποικιλίες του πραγματικού και του αληθινού βρίσκουν την θέση τους σε ένα διαστρωματωμένο εγκεφαλικό χώρο. Μπαστάρδη και ημίαιμη είναι τα πραγματικά ονόματα της ράτσας. και του Υποκειμένου. Βασίλειο και δημοκρατία. υπό την καθοδήγηση μιας «παγκόσμιας μεθόδου». 2004). μεταξύ της ράτσας όπως ορίζεται ως «φυλή» και του λείου χώρου όπως ορίζεται ως «πεδίο»... και συνεχίζει αλλιώς. έναν κυριαρχικό και συνολικά συμπεριληπτικό φασισμό. Αλλά και πάλι. ακριβώς όπως η ράτσα υφίσταται στην συγκρότηση μιας φυλής ανθρώπων που διασχίζουν τον λείο χώρο. ένας νέγρος. με τίτλο Descartes und die Philosophie (W.. πραγματικό ή μυθικό. αλλά αντίθετα αναπτύσσεται σε ένα πεδίο χωρίς ορίζοντα.. Ο Ρεμπώ τα είπε όλα σχετικά με αυτό το σημείο: την ράτσα μπορεί να επικαλεστεί μόνο εκείνος που λέει./ Να ΄μαι στην ακτή της Βρετάνης. (Αθήνα: Γαβριηλίδης. Όλη η σκέψη είναι μια εξέλιξη. de Gruyter... Σίγουρα δεν αρκεί να ταξιδέψει κανείς προκειμένου να αποφύγει την φαντασία. καθώς και όλα τα φοκλόρ. ως το τελικό στάδιο του είναι ή του ορίζοντα που συμπεριλαμβάνει τα πάντα. . για την ακρίβεια. Μια φυλή στην έρημο αντί του παγκόσμιου υποκειμένου εντός του ορίζοντα του Είναι που συμπεριλαμβάνει τα πάντα. ή σε μια σέκτα και ένα φοκλόρ. μια στέππα./ Κατάγομαι από μια μακρινή ράτσα: οι πρόγονοι μου ήταν Σκανδιναβοί»46.): ο Ουάϊτ αποδεικνύει ότι η παράξενη αυτή σύνθεση. η έρημος Γκόμπι. μετάφραση Χριστόφορος Λιοντάκης. ώστε να αποφύγει κανείς τον ρατσισμό. εμπνέει την τυπικά νομαδική σκέψη που σαρώνει την Αγγλική λογοτεχνία και συγκροτεί την Αμερικανική45. όποιες και αν είναι οι de facto αναμίξεις που τα σκιάζουν σε κάποιο δεδομένο επίπεδο./ Και θα είμαι μέλος της κατώτερης ράτσας για όλη την αιωνιότητα.. Αμέσως. δεν υφίσταται κυρίαρχη ράτσα. έναν λείο χώρο. σε κάποια δεδομένη στιγμή. 1956). Η φυλή-ράτσα υφίσταται μόνο στο επίπεδο της καταπιεσμένης ράτσας. σαν κάθε προσπάθεια και κάθε δημιουργία να αντιμετωπίζει μια δυνητική ατιμία. και είναι η καταπίεση ο λόγος για τον οποίο υποφέρει: δεν υπάρχει ράτσα αλλά κατωτερότητα. μια διπλή εξέλιξη. 45 Κένεθ Ουάϊτ. την έρημο ή την θάλασσα. αναπτύσσει αυτή την οπτική και αποδέχεται τις συνέπειες της. βλέπουμε με σαφήνεια τις αλλαγές. τα κριτήρια για την επίτευξη της διάκρισης είναι απλά. το Ζεν και το καράτε. Κατά τον ίδιο τρόπο η Ανατολή δεν είναι κάτι που θα μπορούσε κάποιος να μιμηθεί: υφίσταται μόνο στην κατασκευή ενός λείου χώρου. από την διπλή οπτική γωνία του Είναι και του Υποκειμένου. μια ράτσα άλλωστε δεν καθορίζεται από την αγνότητα της. αλλά αντίθετα με μια μοναδική φυλή. και σίγουρα δεν γίνεται αυτό ανακαλώντας το παρελθόν. Στην πραγματικότητα λειτουργεί με δυο «παγκοσμιότητες»: το Όλον. και της διαστρωμάτωσης του εγκεφαλικού χώρου. τις καταφανείς αμφισημίες που ενυπάρχουν σε αυτό το εγχείρημα. «Υπήρξα πάντα μέλος της κατώτερης ράτσας.. Είναι τώρα εύκολο για εμάς να χαρακτηρίσουμε την νομαδική σκέψη που απορρίπτει αυτή την εικόνα..τα τεχνητά τραυλίσματα και τις αμέτρητες ανιχνεύσεις (decalques) που ισχυρίζονται ότι είναι ισότιμες του.. εκείνοι που νιώθουν ότι είναι Κέλτες) και ένα διάστημα-πεδίο (η Ανατολή. Ο Κένεθ Ουάϊτ τόνισε πρόσφατα την δισυμμετρική συμπληρωματικότητα μεταξύ της φυλής-ράτσας (οι Κέλτες. Αξίωμα 2: η πολεμική μηχανή είναι εφεύρεση των νομάδων (στον βαθμό που είναι εξωτερική του Κρατικού μηχανισμού και διακριτή από τον στρατιωτικό θεσμό)./ Είμαι ένα τέρας.. ο γάμος του Κέλτη με την Ανατολή. Μια εποχή στην κόλαση.. Poetry and Tribe. την γιόγκα.

ή να σχηματίσουν ένα κοινό σύνολο.. αλλά αυτό αρχικά συνέβει επειδή ήταν μια διανομή. Πρόταση 5: η νομαδική ύπαρξη πραγματοποιεί απαραίτητα τις συνθήκες της πολεμικής μηχανής σε ανοικτό πεδίο. εκείνοι που ενώθηκαν με τον Μωάμεθ στην Μέκκα διατηρούσαν την επιλογή μεταξύ του νομαδικού ή του όρκου των βεδουΐνων. όχι την απόδοση. όχι στις μεταφορές του χώρου που διασχίζουν. και αυτό είναι το τρίτο σημείο. η πολεμική μηχανή διαθέτει τρια χαρακτηριστικά. ακόμη και όταν οι δυο έννοιες είναι συνδεδεμένες. και αυτό γιατί ο μετανάστης πηγαίνει κυρίως από το ένα σημείο στο άλλο. 1949). 2646. όπως αυτή διοικούνταν από τους νόμους. Αλλά το ζήτημα αφορά το τι στην νομαδική ζωή αποτελεί αξία και τι μόνο συνέπεια. Nouveles litteraires. (27 Ιουλίου 1978). 242. αν και τα σημεία καθορίζουν τα μονοπάτια. Δεύτερον. τα σημεία για αυτόν είναι μεταβάσεις κατά μήκος μιας τροχιάς. Στην νομαδική σκέψη. δίνει στην νομαδική ζωή την ενότητα της.τέτοια. Με την ποιμαντική έννοια. διανέμει τους ανθρώπους (ή τα ζώα) στον ανοικτό χώρο.. δεν αγνοεί τα σημεία (πηγάδια. Αλλά ο νομάδας πηγαίνει μόνο από σημείο σε σημείο ως συνέπεια και κυριολεκτική ανάγκη: για λόγους αρχής. Ο νόμος είναι η συνέπεια ενός ασαφούς συνόλου: υπό αυτήν ακριβώς την έννοια στέκει σε αντίθεση προς τον νόμο ή το άστυ. ένα αριθμητικό ή αλγεβραϊκό. που δεν αφήνει ίχνη στο προσωρινό σημείο που καταλαμβάνει. Ακόμη και τα στοιχεία της κατοικίας του γίνονται αντιληπτά με όρους της τροχιάς που ισόβια τα κινητοποιεί47. και τα προάστεια ως την τοποθεσία της . οι νομάδες κατασκευάζουν ένα περιβάλλον από μαλλί και τρίχωμα κατσίκας. Histoire de la racine. Η νομαδική τροχιά κάνει το αντίθετο. ακόμη και αν το δεύτερο σημείο είναι αβέβαιο. Ο νομάδας δεν είναι καθόλου όμοιος με τον μετανάστη. 8586. η κατοικία δεν είναι προσκολλημένη σε κάποια περιοχή. και ένα επιδραστικό. όταν η Νομοθεσία ανέλαβε τον καθορισμό της αξίας βάση των νόμων και του δικαίου (Θεσμοί και Δίκες). Η ζωή του νομάδα είναι το διάλειμμα. την εποχή του Σόλωνα. στην Ομηρική περίοδο. Ο νομάδας βρίσκεται σε κάποια περιοχή. ακολουθεί συνηθισμένα μονοπάτια.. “Nem” en grec ancient (Παρίσι: Klincksieck. στα σύνορα της Αλγερινής Σαχάρας. Για να ξεκινήσουμε. απρόβλεπτο ή όχι καλά εντοπισμένο. σελ. Αφήνουν χώρο στον χώρο. Πρίν από αυτό. κάθε σημείο είναι μια μετάβαση και υφίσταται μόνο ως τέτοια. Οι αιτίες και οι συνθήκες δεν είναι καθόλου λιγότερο διακριτές σε αυτό (για παράδειγμα.. δεν εκπληρώνει την λειτουργία του καθιστικού δρόμου. Υφίσταται κατά συνέπεια. οι παρυφές του βουνού ή η ασαφής επέκταση γύρω από το άστυ («είτε ο νόμος. χωρίς να προϋποθέτει τον τεμαχισμό της γης: «Η απάσχοληση του βοσκού.Μάλλινος πολυμορφισμός». «La seconde peau du nomade». Μοντγκόμερι Βαττ. όπως η εξοχή. Mohammed at Medina (Λονδίνο: Oxford University Press. 48 Βλέπε Γ. ή μάλλον ένας τρόπος διανομής.. μια σημαντική 47 Άννι Μιλοβάνοφ... χρησιμοποιούν την λέξη triga. κτλ). νο. Αρνούμενοι να διεκδικήσουν την κατοχή της περιοχής που διασχίζουν. δεν είχε να κάνει σε τίποτε με τον τεμαχισμό της γης. είτε η πόλη»49). σελ. Ήταν μόνο μετά τον Σόλωνα. αποδίδοντας σε κάθε άτομο ένα μερίδιο και ρυθμίζοντας την επικοινωνία μεταξύ των μεριδίων. ή του άστεως. η οποία γενικά σημαίνει δρόμος ή διαδρομή. εκφράστηκε με εντελώς διαφορετικό λεξιλόγιο». η οποία δεν είναι άλλη από τον τεμαχισμό του κλειστού χώρου για τους ανθρώπους. η διανομή των ζώων πραγματοποιείται σε έναν απεριόριστο χώρο.. κατοικίες. Οι νομάδες και οι μετανάστες μπορούν να αναμιχθούν με πολλούς τρόπους. Τα πηγάδια προσεγγίζονται μόνο και μόνο για να αφεθούν πίσω. έναν χωρίς διαιρέσεις σε μερίδια. την αναδιανομή των ζώων. σε έναν χώρο χωρίς σύνορα ή περιφράξεις. έναν χώρο που είναι αόριστος και ανεπικοινώνητος. σημεία συγκεντρώσεων.Κατά συνέπεια το μαλλί. Ένα μονοπάτι βρίσκεται πάντα μεταξύ δυο σημείων. Η ρίζα “Nem” δηλώνει την διανομή. όμως ενδιάμεσα έχει αναλάβει κάθε συνέπεια. ένα μαλακό υλικό. το αντίστροφο απ’ ότι ισχύει στην καθιστική ζωή. αλλά στο μοίρασμα. για να προσδιορίσουν τους πασσάλους που ενισχύουν τα σκοινιά που συγκρατούν την σκηνή. ακόμη και όταν η νομαδική τροχιά μπορεί να ακολουθεί ίχνη ή συνηθισμένες διαδρομές.Οι νομάδες κάνουν σύντομες στάσεις στην αναπαράσταση των ταξιδιών τους. και απολαμβάνει τόσο την αυτονομία όσο και την δική του κατεύθυνση. 18: «Οι νομάδες Λαρμπαά. πηγαίνει από το ένα σημείο στο άλλο. παραμένουν αυστηρά υποτελή των διαδρομών που αυτά καθορίζουν. αλλά αντίθετα στην διαδρομή. υπήρχε αντίθετα μια εναλλακτική μεταξύ της πόλης. και ταυτίστηκε με τους ίδιους τους νόμους. Η νομή της βοσκής δεν αναφέρεται στον τεμαχισμό. Πρόκειται για έναν πολύ ειδικό τρόπο διανομής. ενώ όταν προέκυψε το ζήτημα της γεωργικής καλλιέργειας. 49 Εμμανουέλ Λαρός. Ο νόμος προέκυψε ώστε να καθορίσει την νομοθεσία.. ένα χωρο-γεωγραφικό. και του όρκου της φυγής ή της μετανάστευσης)48. 1956).

Και ενώ ο μετανάστης αφήνει πίσω του ένα πεδίο που έχει γίνει άμορφο και εχθρικό. έχει άπειρη υπομονή. Ακόμη και οι κυματισμοί της ερήμου γλυστρούν εφαπτόμενοι. αντίθετα. σελ.διαφορά μεταξύ των δυο χώρων: ο καθιστικός χώρος είναι διαστρωματωμένος. με τρόπο τέτοιο που να παρέχει στον νομάδα μια τοποθεσεία. ή βάση κάτι άλλου όπως με τον καθιστικό άνθρωπο (η σχέση του καθιστικού με την γη διαμεσολαβείται από κάτι άλλο. και το οποίο πηγαίνει από σημείο σε σημείο. 1948). ακόμη και αν φαινομενικά κατέχει τέτοια. μιας και έχει τεκμηριωθεί ότι ο νομάδας δημιουργεί την έρημο ακριβώς όσο και η έρημος δημιουργεί τον νομοθεσίας. και τείνει να επεκτείνεται. ή εκεί που η στέππα και η έρημος επελαύνουν. καθιστά τον απόλυτο χαρακτήρα ενός σώματος. που δεν θέλει να αναχωρήσει. Μια παρόμοια εναλλακτική μπορεί να βρεθεί στην δουλειά του Ιμπν Καλντούν: μεταξύ της Hadara ως ζωής στην πόλη. 168). Είναι η γη που εδαφοποιεί τον εαυτό της. σελ. 51 Δες Πιέρ Χάμπακ. Η κίνηση είναι εκτατική. Είναι λοιπόν απαραίτητο να καταστήσουμε την διάκριση μεταξύ της ταχύτητας και της κίνησης: μια κίνηση μπορεί να είναι ιδιαίτερα γρήγορη. το βουνό ή η έρημος). είναι η εδαφοποίηση που καθιστά την σχέση του προς την γη. με την πιθανότητα πως θα εμφανιστούν άξαφνα σε οποιοδήποτε άλλο σημείο. η δινοειδής ή στροβιλώδης κίνηση αποτελεί ουσιώδη ιδιότητα της πολεμικής του μηχανής. θα ισχυριστούμε συμβατικά ότι μόνο ο νομάδας διαθέτει απόλυτη κινητικότητα.. το αποψιλωμένο δάσος. που προσκολλάται στον λείο χώρο που αφήνει πίσω του. αλλά η προαστική εξοχή. παράγωντας έναν αμίμητο ήχο. αλλά αυτό δεν της αποδίδει ταχύτητα. σημαδεμένος μόνο από τα «χαρακτηριστικά» του που χάνουν το νόημα τους και μετατίθενται με την τροχιά. αλλά σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Με τον νομάδα. μονοπάτια ή γη. 26-29 (αν και ο Χάμπακ τείνει να συγχέει τους νομάδες με τους μετανάστες). σε μια τοποθεσία: αυτά είναι τα μέρη του νομαδισμού). στο σημείο εκείνο που το δάσος υποχωρεί. αλλά με ένταση. καταλαμβάνει. τα ακέραια μέρη (άτομα) του οποίου καταλαμβάνουν ή γεμίζουν έναν λείο χώρο με τον τρόπο της δίνης. Ο νομάδας διανέμει τον εαυτό του στον λείο χώρο. «ένα επίτευγμα ισορροπίας»). Σύμφωνα με αυτήν την έννοια ο νομάδας δεν διαθέτει σημεία.). κατατονία και ορμητικότητα. Ακινησία και ταχύτητα. το πεδίο. Είναι κατά συνέπεια λάθος να συγκρίνουμε τον νομάδα από την κίνηση. Η γη παύει να είναι γη. Ο Χάμπακ έχει δίκιο όταν λέει ότι ο νομαδισμός εξηγείται λιγότερο από παγκόσμιες αλλαγές στο κλίμα (οι οποίες σχετίζονται αντίθετα προς τις μεταναστεύσεις) αλλά από τις «παρεκβάσεις στα τοπικά κλίματα»51. Βέβαια. (Παρίσι: La Rennaisance du Livre.. έναν Κρατικό μηχανισμό. και την Badiya ως νομοθεσία (όχι το άστυ. κατοικεί. είναι ακριβώς γιατί η αποεδαφοποίηση δεν έπεται όπως με τον μετανάστη. Εάν ο νομάδας μπορει να χαρακτηριστεί ως ο κατ’ εξοχήν εδαφοποιημένος. η ταχύτητα. Με λίγα λόγια. η ταχύτητα εντατική. η στέππα. όχι για να αποδράσουν των ορίων της αλλά για να εγκατασταθούν εκεί» (σελ. 1947). τείνοντας να αναδειχθεί σε απλό έδαφος (sol) ή υποστήριξη. αυτή είναι η αξία της περιοχής για αυτόν. περιβάλλεται από τοίχους. ο νομάδας κινείται. Η κίνηση καθορίζει τον σχετικό χαρακτήρα ενός σώματος που θεωρείται «ενιαίο». η στάση ως διαδικασία – αυτά τα χαρακτηριστικά του Κλάϊστ είναι προφανώς εκείνα του νομάδα. η ταχύτητα. αντίθετα. Les Nomades. σε τέτοιον βαθμό που ο νομάδας αποεδαφοποιεί την ίδια την εδαφοποίηση. προς όλες τις κατευθύνσεις. Μια ταχύτητα μπορεί να είναι πολύ αργή. Ο νομάδας βρίσκεται εκεί. παρ’ όλα αυτά παραμένει ταχύτητα. περιφράξεις και δρόμους μεταξύ των περιφράξεων. Η γη δεν εδαφοποιείται στην παγκόσμια και σχετική κίνηση της. ο νομάδας είναι εκείνος που δεν αναχωρεί. στην γη. και είναι καθιστός μόνο όταν κινείται (ο Βεδουΐνος καλπάζει. ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς. (Κατά συνέπεια δεν αποτελεί έκπληξη ότι ο συνειρμός έχει επιδράσει στα πνευματικά ταξίδια χωρίς την σχετικότητα της κίνησης. οπουδήποτε διαμορφώνεται ένας λείος χώρος που εξαπλώνεται. 164-186: «Ξεχύθηκαν στην Στέππα. 50 Άρνολντ Τόϊνμπι. εκεί που η στέππα ή η έρημος προχωρούν εφευρίσκοντας τον νομαδισμό ως απάντηση σε αυτή την πρόκληση50. ενώ ο νομαδικός χώρος είναι λείος. ή ακόμη και ακίνητη. διατηρεί αυτόν τον χώρο. και είναι ο ίδιος που συμβάλλει στην ανάπτυξη τους. Ο νομάδας ξέρει πως να περιμένει. Ο Τόϊνμπι έχει σαφώς δίκιο όταν προτείνει ότι αντίθετα ο νομάδας είναι εκείνος που δεν κινείται. με τα γόνατα στην σέλα. . μια «στατική διαδικασία». τόμος 1. καθισμένος στις σόλες των ανεστραμμένων πελμάτων του. Ο νομάδας κατοικεί σε αυτές τις περιοχές. αλλά ενόσω παραμένει καθιστός. A study of History (Νέα Υόρκη: Oxford University Press. παραμένει στο εσωτερικό τους. με άλλα λόγια.

αντιπαραβάλλοντας την σειρά των διάφορων διαδοχικών σταδίων. Αυτό που είναι περιοριστικό (ασβεστόλιθοι ή τοίχος. πρόκειται για απτό χώρο. καμία προοπτική ή περίγραμμα. ακόμη και αν διαθέτει στο εσωτερικό της την δύναμη (puissance) να ανυψώσει το πρότυπο αυτό στο επίπεδο του παγκόσμιου ή να καταστήσει ένα απόλυτο Βασίλειο. και της νομιμότητας. . Για κάθε ένα από αυτά τα στάδια. σελ. και. (αναγνωρίζοντας ότι η φύση της φαινομενικότητας. μέσα από μια σειρά τοπικών λειτουργιών στον ορίζοντα και την κατεύθυνση που διαφέρουν ατελείωτα52. και οι απτές και ηχητικές ιδιότητες. προσανατολισμένες η μια σε σχέση με το άλλο. θάλασσα. η πολυφωνία των κατευθύνσεων. παραμένει ανοικτή στον διάλογο). Με λίγα λόγια. κυματισμοί χιονιού ή άμμου. βρίσκεται σε ένα τοπικό απόλυτο. Ο συμπεριληπτικός ρόλος των λείων χώρων (έρημος. «ψηλαφητό». η θρησκεία μετατρέπει το απόλυτο. προηγούμενο λήμμα. τότε. ή του αρχιπέλαγου. Αυτό που είναι εξίσου περιορισμένο και περιοριστικό είναι ο διαστρωματωμένος χώρος. τα οποία αποκτούν σταθερές κατευθύνσεις. Και όμως υπάρχει μια εξαιρετικά υπέροχη τοπολογία που δεν βασίζεται σε σημεία ή αντικείμενα. προσανατολισμένη παγκοσμιότητα ή καθολικότητα. Οι ίδιοι όροι χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις παγωμένες ερήμους αλλά και τις αμμώδεις: δεν υπάρχει ορίζοντας που να διαχωρίζει την γη από τον ουρανό. το ταίριασμα της τοποθεσίας και του απόλυτου δεν επιτυγχάνεται σε μια επικεντρωμένη. 2008). μεταλλάσοντας την χαρτογραφία τους. αποτελούν ουσιώδη χαρακτηριστικά των λείων χώρων του ριζωματικού τύπου. επιφέροντας αλλαγές και στην κατεύθυνση των περασμάτων53. όπου ο ένας περνάει από το ένα σημείο σε κάποιο άλλο. στέππα ή ωκεανός) στον μονοθεϊσμό έχει σχολιαστεί συχνά. και μπορούν να ταιριάξουν μεταξύ τους. ή μάλλον. αλλά και ριζωματική βλάστηση που είναι προσωρινή και μεταβάλλει την τοποθεσία της. πάγος. αλλά σε υποστάσεις. Αλλά η ιερή τοποθεσία της θρησκείας αποτελεί θεμελιακά ένα κέντρο που απωθεί τον σκοτεινό νόμο. ένα απόλυτο που εκδηλώνεται τοπικά. τον «δεσμό» και την «συνθήκη ή συμμαχία» με αυτόν). Ο νομάδας. Ακόμη και όταν ο νομάδας υπομένει τις επιδράσεις του. οι οποίες μοιάζουν με στατικά σημεία. Δεν υφίσταται ενδιάμεση απόσταση. εάν το ίδιο το απόλυτο εμφανίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο τόπο. από τον καταυλισμό στην κατασκήνωση της διάρκειας του ταξιδιού. Η θρησκεία είναι υπό αυτήν την έννοια τμήμα του Κρατικού μηχανισμού (τόσο στις μορφές της. Αντίθετα. το τραγούδι της άμμου ή το τρίξιμο του πάγου.. Η αμμώδης έρημος δεν διαθέτει οάσεις μόνο. και γεννάται σε μια σειρά τοπικών λειτουργιών διαφορετικών κατευθύνσεων: έρημος. η ορατότητα είναι περιορισμένη. Les nomades de la mer (Παρίσι: Gallimard. 1964): οι άνεμοι. και της παγωμένης ερήμου από τον Έντμουντ Κάρπεντερ Eskimo (Τορόντο: University of Toronto. Η μεταβλητότητα. 225.. περισσότερο ηχηρός. ο δευτερεύον χαρακτήρας των οπτικών δεδομένων. 1954). καθώς και των εικόνων που την αναπαράγουν. είναι τοπικά εστιασμένος και καθόλου οριοθετημένος. Προσθέτει έρημο στην έρημο. από την μια τοποθεσία στην άλλη. σε σύνολα σχέσεων (άνεμοι. διαιρέσιμα από τα όρια. της αμμώδους ερήμου από τον Ουΐλφρεντ Θέσινγκερ. Είναι το διάνυσμα της εδαφοποίησης. αλλά αναδεικνύεται σε μια μη-καθορισμένη τοπικότητα. και καθόλου πια όριο). η ανάπτυξη της οποίας επιβραδύνει ή αποτρέπει. αλλά σε μια 52 Για τους νομάδες της θάλασσας. δεν το κάνει προκειμένου να καθιερώσει ένα συμπαγές και σταθερό κέντρο για το παγκόσμιο. είναι αυτή η σύνθεση σε σχέση με τους λείους χώρους που «συμπεριλαμβάνει». περιορίζει ή αποκλείει. ειδικότερα της αδιαφορίας των νομάδων για την αστρονομία ως μια από τις βασιλικές επιστήμες. αλλά με αποσπασματικό τρόπο. 54 Δες τις δυο αξιοθαύμαστες περιγραφές. Το απόλυτο της θρησκείας είναι ουσιαστικά ένας ορίζοντας που περιλαμβάνει. Η εμφάνιση του απόλυτου σε κάποιο συγκεκριμένο τόπο –δεν είναι αυτό ένα ιδιαίτερα γενικό χαρακτηριστικό της θρησκείας. σύμφωνα με τις τοπικές βροχοπτώσεις. ο Χοσέ Εμπερέρ γράφει: «Δεν κατανοούν την διαδρομή ως κάτι συνολικό. 53 Ουΐλφρεντ Θέσινγκερ. στέππα στην στέππα. μετάφραση Άρης Μπερλής. υπολογίζουν το μήκος της απόστασης και των διαδοχικών αλλαγών στην κατεύθυνση που την καθορίζει». αλλά και της παρουσίας μιας ολόκληρης ήσσονος επιστήμης ποιοτικών μεταβλητών και ιχνών. δεν ανήκει στο σχετικά παγκόσμιο. Αλλά για τον νομάδα οι όροι του ζητήματος είναι εντελώς διαφορετικοί: η τοπικότητα δεν είναι οριοθετημένη. το απόλυτο. στέππα. ο νομαδικός χώρος. Οι Άραβες των βάλτων.54.νομάδα. ή της έλλειψης της. δεν εμφανίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος. παρά ορατός χώρος. το σχετικά παγκόσμιο: είναι περιορισμένο στα μέρη του. (Αθήνα: Τσαγκαρουσιάνος. οι απτές ιδιότητες και των δυο).

και ο προφήτης Μωάμεθ. Και η εναντίωση αυτή δεν αποτελεί καθόλου λιγότερο την «ουσία» της θρησκείας αντί του ονείρου.Και η προφητική μηχανή ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική. όταν η θρησκεία κατασκευάζει μια πολεμική μηχανή για τον εαυτό της. 1952). 55 Εμίλ Φέλιξ Γκωτιέ. και τελικά. ή της μετανάστευσης. παρομοιάζει τον μετανάστη με τον συνοδό νομάδα. από το αυτοκρατορικό Κράτος κυριολεκτικά. και έχουν αντιμετωπίσει αυτό που οι ίδιες έχουν χαρακτηρίσει πεισματώδη ασέβεια. Ο άνθρωπος του πολέμου διαπράττει πάντα μια προσβολή ενάντια στον ιερέα ή τον θεό. στην πραγματικότητα. Οι προφήτες μπορούν πολύ καλά να καταδικάζουν την νομαδική ζωή. Έχει άλλωστε ειπωθεί πολλές φορές ότι το Ισλάμ. μια κοινωνία περιορισμένη στην στρατιωτική επέκταση». Ο προφήτης. ο Μωάμεθ. κυριολεκτικά περιπλανώμενο «μονοθεϊσμό». και ενάντια τους. Οι νομάδες διαθέτουν έναν αόριστο. η ανάλυση του Κλάστρ για τον Ινδικό προφητισμό θα μπορούσε να γενικευτεί: «Από την μια πλευρά. Le passé de l’ Afrique du Nord (Παρίσι: Payot. θα μπορούσε να παρατηρηθεί ότι οι νομάδες δεν παρέχουν ένα ευνοϊκό πεδίο για την θρησκεία. Ενώ μέχρι και το πρώϊμο Ισλάμ ευνόησε το θέμα της φυγής. αλλά αυτή είναι αποκλειστικά αθεϊστική. η θρησκεία γενικά θα μπορούσε κάλλιστα να αναπληρώνει την συγκεκριμένη αποεδαφοποίηση της με μια πνευματική ή και φυσική ακόμη εδαφοποίηση.. οι αρχηγοί. ή με τον δυνητικό νομάδα. Αυτό ανακαλεί η Δύση προκειμένου να δικαιολογήσει την αντιπάθεια της για το Ισλάμ. Παρ’ όλα αυτά. μιας και οι karai κατάφεραν να συμπαρασύρουν τεράστιες μάζες Ινδών μαζί τους. πραγματοποίησαν μια τέτοια μετατροπή της θρησκείας. η πολεμική μηχανή θα μπορούσε κάλλιστα να ευνοεί την κίνηση της μετανάστευσης και των ιδανικών του κατεστημένου. ακόμη και ο Χριστιανισμός μετά την Νεστόρεια αίρεση – αντιμετώπιζαν πάντα προβλήματα αναφορικά με αυτό το θέμα. σελ. οι προφήτες. εισερχόμενη σε μια πιο αόριστη ζώνη. αυτό προέκυψε μετά από συγκεκριμένα σχίσματα (όπως του κινήματος Khariji) που πήρε με το μέρος του τους Άραβες ή Βερβέρους νομάδες55. σε αντίθεση με την κρατική προσωπικότητα του βασιλιά και της θρησκευτικής προσωπικότητας του ιερέα. Η ιστορία των Σταυροφοριών χαρακτηρίζεται από τις πλέον εντυπωσιακές αλληλουχίες αλλαγών κατεύθυνσης: ο σταθερός προσανατολισμός προς τα ιερά χώματα ως κέντρο προς κατάκτηση συχνά δεν μοιάζει με τίποτε περισσότερο από μια πρόφαση. από την άλλη. Οι θρησκείες δεν είναι. Πηγαίνει πιο μακριά και από τα ιδανικά όρια του Κράτους. κινητοποιεί και απελευθερώνει μια αξιοθαύμαστη επέλαση του νομαδισμού ή της απόλυτης αποεδαφοποίησης. 56 Υπό αυτή την προοπτική. Υφίσταται λοιπόν μεταξύ των νομάδων μια έννοια του απόλυτου. και αρκούνται σε αυτόν. η εδραίωση μιας απλής αντίθεσης μεταξύ των δυο οπτικών. ή μάλλον. Κοινωνία Ενάντια στο Κράτος. ή των οικονομικών. στρέφει το όνειρο ενός απόλυτου Κράτους ενάντια στην Κρατική-μορφή56. παρά του νομαδισμού. δεν στερείται της αμφιβολίας ή των περιθωριακών τοποθεσιών. . της θρησκείας-νομαδισμού. Έχουν διαδώσει ένα ιδεώδες καθιστικής ζωής.απεριόριστη διαδοχή τοπικών λειτουργιών. άπειρα περισσότερη δύναμη απ’ όση κατείχαν οι προφήτες». καθιστώντας ένα αληθοφανές esprit de corps: σύμφωνα με την συνταγή του Ζωρζ Μπατάϊγ. Περιορίζοντας τους εαυτούς μας σε αυτή την αντίθεση μεταξύ των υποκειμενικών οπτικών.η εξεγερσιακή πράξη των προφητών ενάντια στους αρχηγούς μετέφερε σε αυτούς ... έχοντας απευθυνθεί περισσότερο στα μεταναστευτικά στοιχεία απ’ όσο στα νομαδικά. δεν αποτελεί μια εξαντλητική προσέγγιση. Θα ήταν λάθος όμως να ισχυριστούμε ότι το παιχνίδι του προσωπικού συμφέροντος. μέσω μιας παράδοξης αντιστροφής των πραγμάτων. Οι παγκοσμιοποιητικές θρησκείες που είχαν συναλλαγές με τους νομάδες – ο Μωϋσής. 267-316. ένα εξωτερικό των Κρατών όπου διατηρείται η πιθανότητα να υποβληθεί σε μια μοναδική μετάλλαξη ή προσαρμογή. ακόμη και του αυτοκρατορικού Κράτους. στο βαθύτερο επίπεδο της τάσης της να προβάλλει ένα παγκόσμιο ή πνευματικό Κράτος επί του συνόλου της οικουμένης. καθώς και στις πλανόδιες φωτιές. «το πρώϊμο Ισλάμ. οι Σταυροφορίες ήταν μια τυπική Χριστιανική περιπέτεια τέτοιου τύπου. παρ’ όλα αυτά. Αναφερόμαστε στην θρησκεία ως το στοιχείο της πολεμικής μηχανής. ανιχνεύει την κίνηση μέσω της οποίας μια θρησκεία αναδεικνύεται σε πολεμική μηχανή ή περνάει στην πλευρά μιας τέτοιας μηχανής. αδιαχώριστες από τον σταθερό και διαρκή προσανατολισμό. και την ιδέα του ιερού πολέμου ως του κινητήρα αυτής της μηχανής. ο μετανάστης βρίσκεται στην διαδικασία της εξέλιξης. Ωστόσο.. η οποία στην περίπτωση του ιερού πολέμου θα αναλαμβάνε τον καλά κατευθυνόμενο χαρακτήρα της κατάκτησης των ιερών τόπων ως του κέντρου του κόσμου – όμως. Γιατί η μονοθεϊστική θρησκεία.

Α. La chretienite et l’ idée de croisade (Παρίσι: Albin Michel. προϋποθέτει έναν συγκεκριμένο αριθμό συστατικών: δάσος-εκκαθάριση των χωραφιών. Ένας τέτοιος στρατός ξέρει σίγουρα που πηγαίνει. υπακουώντας στην βούληση ενός διπλωματικού αξιωματούχου και του προσωπικού του.334339 (Γιατί Ευρώπη. απομάκρυνε την σταυροφορία από το πραγματικό της μονοπάτι. τα οποία θέτουν την Ανατολή σε μειονεκτική θέση γενικά: την αποδάσωση αντί της αποψίλωσης για καλλιέργεια. Μια ιστορία περισσότερο προσεκτική στις διαφορές αποδέχεται μια ρεαλιστική εικόνα του στρατού της Σταυροφορίας. σελ..8 (και σελ. Ο Αλφαντερί δείχνει συγκεκριμένα ότι η ιδέα της μάχης ενάντια στον Άπιστο. κατά κύριο λόγο. είναι η επίδειξη του ότι οι αλλαγές στην πορεία. οποιαδήποτε στιγμή. όπως εκείνον του Λουδοβίκου του 14ου ή του Ναπολέωντα. Ωστόσο. Ο λείος ή νομαδικός χώρος βρίσκεται μεταξύ δυο διαστρωματωμένων χώρων: εκείνον του δάσους με τις κάθετες έλξεις της βαρύτητας. Η ιδέα της σταυροφορίας καθεαυτή προϋποθέτει ακριβώς αυτήν την πολλαπλότητα των κατευθύνσεων. 97-108. θρυμματισμένων και διαρκώς μεταλλασόμενων. όπως όλες οι άλλες πράξεις των Σταυροφοριών» (τομ. 1η εκδ. οι λοξοδρομήσεις.. επιβεβαιώνοντας έτσι την ανεπικοινώνητη δύναμη ή την δύναμη απόκλισης που θυμίζει «γάντζο» που καρφώνεται. Η αναγκαιότητα διατήρησης των πλέον σχολαστικών διακρίσεων μεταξύ των στατικών.U. ενώ διαθέτει εγγενώς όλους εκείνους τους παράγοντες ή όλες εκείνες τις μεταβλητές από την στιγμή που μεταβάλλει την θρησκεία σε μια πολεμική μηχανή. 1998). Βλέπε ειδικά το έργο του Φερνάντ Μπρωντέλ. μακριά από τον έλεγχο των καθιστικών.. 1969). αλλά με ποιά έννοια. και στην συνέχεια κατεβαίνουν εκεί που βρίσκονται οι αγρότες. τα οποία τον περιορίζουν και εναντιώνονται στην ανάπτυξη του. Καπιταλισμός και Οικονομία. L’ expansion europeenne du XIIIE au XVe siècle (Παρίσι: P. ροκανίζοντας αργά το δάσος από την μια πλευρά. το περιορισμένο επικοινωνιακό περιεχόμενο της σχέσης άστεως-εξοχής. σημαίνοντας ότι στρέφεται εναντίον τους. Αντίθετα. κεφ. Όταν οι ιστορικοί διερευνούν τους λόγους της επικράτησης της Δύσης επί της Ανατολής. ως λειτουργία μιας περίπλοκης συνάφειας δεδομένου ότι τίποτε δεν συνέβαινε τυχαία. τις καλλιέργειες τύπου «παρτέρια με ρύζι και λουλούδια» αντί της βλάστησης. αποτέλεσαν εγγενές στοιχείο της Σταυροφορίας: «ο στρατός των σταυροφόρων που οραματιζόμαστε ως σύγχρονο στρατό.219). της τέχνης της απομάκρυνσης του δέντρου και του ξύλου από το δάσος.). Και είναι αδύνατον να σκεφτούμε την γενική διαδικασία της στατικοποίησης που αφάνισε τους νομάδες χωρίς να οραματιστούμε και τα ξεσπάσματα των τοπικών νομαδοποιήσεων που απομάκρυναν τους καθιστικούς και διπλασίασαν τους μετανάστες (αξιοσημείωτα.Ε. προς όφελος της θρησκείας). μαζί με την ιδέα της απελευθέρωσης των Άγιων Τόπων (τομ.. Αυτό που έχουμε εδώ είναι κάτι σαν την ανάποδη πλευρά ή το εξωτερικό της Κρατικής – μορφής. οι παύσεις. αυτό δεν οφείλεται σε έλλειψη στοχασμού.7). την αναγκαιότητα και έναν θρησκευτικό χαρακτήρα.Τ. σελ. Η μορφή αυτή. ως παγκόσμιος και σχετικός χώρος.219: «Αυτό που στην Ανατολή αποκαλείται αποδάσωση . δεν αποκλείει τις de facto αναμίξεις.. επέλαυναν με απόλυτη παθητικότητα. η «ενδιάμεση» στάση σημαίνει επίσης ότι ο λείος χώρος ελέγχεται από τα δυο αυτά πλάγια. είναι τώρα ανεξάρτητος της βλάστησης. 1959). η οποία ξεκίνησε κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα (και είναι προσδεδεμένη με το ερώτημα: γιατί ο καπιταλισμός αναπτύχθηκε στην Δύση και όχι οπουδήποτε αλλου. ή αντίθετα.εμπορικών ή πολιτικών παραγόντων. 1400-1800. σελ. εμφανίστηκε νωρίς. Είναι δε βέβαιο ότι η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης είχε την λογική της. αποδίδοντας του έναν όλο και περισσότερο επικοινωνιακό ρόλο. γεωργική καλλιέργεια-εξάπλωση των δικτυώσεων. Το συμπέρασμα που προκύπτει δεν είναι 57 Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα της κλασικής δουλειάς του Πωλ Αλφαντερί.Ο στρατός αυτός παρακινήθηκε από το εσωτερικό του. 58 Οι σύγχρονοι ιστορικοί έχουν εμπνευστεί από την έξοχη ανάλυση αυτής της αντιπαράθεσης μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης. εμπόριο βασισμένο σε κάποιον αστερισμό των επικοινωνιών άστεως-εξοχής (πόλη-νόμος). και κάποιες φορές αναρχικά ζωντανός.F. (Αθήνα: Μορφωτικό Ινστιτούτο. τις καθιστά όλο και περισσότερο απαραίτητες. Οι νομάδες στρέφονται αρχικά ενάντια στο δάσος και τους ορεσίβιους. Ο στρατός της Σταυροφορίας ήταν ελεύθερα. και της καλλιέργειαςεκτροφής ζώων. αναφέρουν κυρίως τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 1971). με αποτέλεσμα την απώλεια της βοήθειας από τα ζώα και τα τρόφιμα κρέατος. σελ.). και εξασφαλίζοντας περισσότερο έδαφος για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις από την άλλη. την μελέτη του Πιέρ Σαουνού. και όταν κάνει κάποιο λάθος. αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον αντίστοιχο νομαδισμό57.Υλικός Πολιτισμό. η οποία καθιστά την εύρεση ξυλείας εξαιρετικά δύσκολη. που καθιστά το εμπόριο μακράν λιγότερο ευέλικτο58. την αντίστοιχη του Μωρίς Λομπάρντ Espaces et reseaux du haut Moyen Age (Χάγη: Mouton. Γιατί όχι Κίνα. και εκείνον των γεωργικών καλλιεργειών με τις δικτυώσεις και τις γενικευμένες παραλλήλους. των μεταναστών και των νομάδων.1. μετάφραση Φίλιππος Δρακονταειδής. εκτροφή ζώων υποταγμένη στην γεωργική εργασία και την καθιστική παραγωγή τροφής. 2.

Αντανακλούν την αντίθεση μεταξύ των σοσιαλιστικών και των αναρχικών ρευμάτων του δεκάτου ενάτου αιώνα. αλλά και από ξύλα. Εάν στην Δύση λέγεται ξέφωτο. 135-137). ανήκει πολύ περισσότερο στην Ανατολή. Ενώ δεν ήσαν μόνο οι αναρχικοί που ανακάλεσαν τα νομαδικά θέματα που προέρχονται από την Ανατολή. Ασιατικοί ή Αφρικανικοί. Στην Δύση. Το προλεταριάτο. αλλά και Ανατολική στον βαθμό που οραματίζεται την καταστροφή. αλλά τα Κράτη δεν έχουν ούτε την ίδια ανάπτυξη ούτε και την ίδια οργάνωση. αλλά ήταν η αστική τάξη πρώτη από όλες που έδειξε ιδιαίτερη σπουδή εξισώνοντας τους προλετάριους με τους νομάδες. γενικότερα. Laboring Classes in Paris during the First Half of the Nineteenth Century (Νέα Υόρκη: H. Το ίδιο το Δυτικό προλεταριάτο γίνεται αντιληπτό από δυο οπτικές: ως υποχρεωμένο να καταλάβει την εξουσία και να μεταμορφώσει έτσι τον Κρατικό μηχανισμό (η οπτική της εργατικής δύναμης (force de travail). και μέσω της ενδιάμεσης μετανάστευσης που οι νομάδες ενεργοποιούν ή υϊοθετούν ως στάση τους 60. Αληθεύει ότι η ίδια η ιδέα της επανάστασης είναι διφορούμενη. Ill. ή της χρήσης χώρων ως μέσων επικοινωνίας στην υπηρεσία του διαστρωματωμένου χώρου. αποχωρήσεις και δυναστικές αλλαγές. και στις συνθήκες της νομαδικής πολεμικής μηχανής. Τα κράτη είχαν πάντα την ίδια σύνθεση. 1973). ως νομάδας. 59 Οι παρατηρήσεις του Μαρξ για τους δεσποτικούς σχηματισμούς της Ασίας έχουν επιβεβαιωθεί από τις Αφρικανικές αναλύσεις του Μαξ Γκλούκμαν. τα συστατικά είναι πολύ περισσότερο ασύνδετα. εξαναγκάζοντας την σπουδαία αμετάβλητη Μορφή να τα συγκροτεί: «δεσποτικοί σχηματισμοί». Στην Ανατολή. Οι μεγάλες αυτοκρατορίες της Ανατολής. είναι η πολεμική μηχανή. Ο πρώτος βαθύς λόγος της αλλαγής των κυρίαρχων κέντρων από την Ανατολή στην Δύση είναι κατά συνέπεια γεωγραφικός: το δάσος-ξέφωτο αποδείχτηκε δυναμικότερο της ερήμου-όασης»). Ακόμη και ο Μαρξ ορίζει το προλεταριάτο όχι μόνο ως αποξενωμένο (εργασία). της «καταστροφής» του Κράτους. η οπτική της νομαδοποιήσης – δύναμης) (force de nomadisation). κτλ. Το εντελώς αντίθετο ισχύει. Η ιδέα της «μεταμόρφωσης» του Κράτους φαίνεται πράγματι πως είναι Δυτική. την κατάργηση του Κράτους59. Πρόκειται για ζήτημα ζωτικής σημασίας για κάθε Κράτος. αλλά και ως εδαφοποιημένο. όχι μόνο να αφανίσει τον νομαδισμό αλλά και να ελέγξει τις μεταναστεύσεις και. σελ. Η πολεμική αυτή μηχανή ίσως τελικά υπαναχωρήσει στον δρόμο της ενσωμάτωσης. και ως βουλόμενης ή ευχόμενης την καταστροφή του Κράτους (την φορά αυτή. που εφευρίσκει το όνειρο της κατάργησης της πραγματικότητας. Τα Κράτη δεν αποτελούνται μόνο από ανθρώπους. εάν υφίσταται μια έστω αλήθεια στην πολιτική φιλοσοφία του Χέγκελ.U. συγκρίνοντας το Παρίσι με μια πόλη στοιχειωμένη από νομάδες (βλέπε Λούΐ Σεβαλιέ. Ενώ εκείνη η άλλη ιδέα. Αντιμετωπίζουν τους νομάδες έμμεσα μόνο.Fertig. Free Press. εξελισσόμενη μονάχα μέσω της εξέγερσης και της δυναστικής αλλαγής. Υφίσταται λοιπόν μια ενότητα στην σύνθεση όλων των Κρατών. εμφανίζεται ως κληρονόμος της νομαδικής ζωής στον Δυτικό κόσμο. ζώα και εμπορεύματα. οι οποίες παρ’ όλα αυτά δεν επιδρούν στην αμεταβλητότητα της Μορφής. από την άλλη πλευρά.F. 1965): για παράδειγμα. 1959): ταυτόχρονα αμεταβλητότητα της μορφής και διαρκής εξέγερση. Le second assaut (Παρίσι: P. Custom and Conflict in Africa (Glencoe. λειβάδια ή κήπους. η μεγάλης κλίμακας εκτροφή ζώων παραμένει υπόθεση των νομάδων. η ανάλυση των τριών φάσεων του Ντέϊν. . διατηρώντας τα κενά μεταξύ των συστατικών τους (ο νόμος δεν εξελίσσεται σε εξοχή. 60 Βλέπε Λουσιέν Μουσέ. αλλά είναι δύσκολο να συμφιλιωθούν. Τα Δυτικά Κράτη είναι πολύ πιο προστατευμένα στον διαστρωματωμένο χώρο τους. είναι Δυτική στον βαθμό που σχετίζεται με την μεταμόρφωση του Κράτους.πως η Κρατική-μορφή είναι απούσα στην Ανατολή. σύμφωνα με την δεύτερη αυτή προοπτική. Les invasions. η αλληλενδετότητα των συστατικών καθιστά εφικτές τις μεταμορφώσεις της Κρατικής-μορφής μέσω της επανάστασης. να εδραιώσει μια ζώνη δικαιωμάτων επί ενός ολόκληρου «εξωτερικού». Παρ’ όλα αυτά. αποδιαρθρωμένα. Είναι αρκετές οι προσπάθειες που έχουν γίνει ώστε να παρουσιαστούν οι δυο ιδέες ως διαδοχικές φάσεις της επανάστασης. επί όλων των ροών που διασχίζουν την οικουμένη.. που αναστατώνονται από ακατάπαυστες εξεγέρσεις.): το Ανατολίτικο Κράτος ωστόσο βρίσκεται σε ευθεία αντιπαράθεση με την νομαδική πολεμική μηχανή.. δεν μπορεί να είναι άλλη από τον ισχυρισμό ότι κάθε Κράτος φέρει εντός του τις ουσιαστικές στιγμές της ύπαρξης του. της Αφρικής και της Αμερικής έρχονται αντιμέτωπες με τους ανοικτούς ορίζοντες των λείων χώρων που διεισδύουν εντός τους. Ένας από τους θεμελιώδεις σκοπούς του Κράτους είναι η διαστρωμάτωση του χώρου στον οποίο κυριαρχεί. σελ. ένας αυστηρότερος παράγοντας αναδεικνύεται ως αναγκαίος ώστε να διατηρήσει και να επανενώσει τα διάφορα συστατικά που συσσωρεύονται στα διανύσματα απόδρασης. η εξοχή δεν επικοινωνεί με την πόλη. 362-366. και κατά συνέπεια έχουν πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια στην διατήρηση της συγκρότησης των συστατικών τους.

ρυθμίζουν την κινητικότητα. αυτή είναι η ουσία του Κράτους. να επανασυνθέτει και να μεταμορφώνει την κίνηση ή να ρυθμίζει την ταχύτητα. οι ροές που το διασχίζουν υϊοθετούν απαραίτητα την στάση μιας πολεμικής μηχανής που κατευθύνεται εναντίον του. Δεν είναι μόνο η πόλη αδιανόητη πέρα από τις εξωτερικές ροές με τις οποίες βρίσκεται σε επαφή και την κινητικότητα που ρυθμίζει. gravitas. Εάν οι νομάδες διαμόρφωσαν την πολεμική μηχανή. και μετρούν με λεπτομέρεια τις σχετικές κινήσεις των υποκειμένων και των αντικειμένων. εξέγερση. καθώς και ότι «οι πύλες του άστεως. αλλά και με τα αρχιτεκτονικά σύνολα. Αυτή ήταν και η περιπέτεια της Κίνας. όταν δείχνει ότι «η πολιτική εξουσία του Κράτους είναι το άστυ. του λείου χώρου που την αναπτύσσει. αναπτυσσόμενη σε ένα εχθρικό ή εξεγερσιακό λείο χώρο (ακόμη και αν τα άλλα Κράτη καταφέρουν να παρεισφρύσουν στο εσωτερικό του τις δικές τους διαστρωματώσεις). σελ. και Σαουνού.τιδήποτε απειλεί να το ξεπεράσει διαστρωματώνοντας τον χώρο. Το Κράτος ως επόπτης της πόλης. Η ταχύτητα και η απόλυτη κίνηση δεν υφίστανται χωρίς τους νόμους τους. το φρούριο για παράδειγμα. της πολεμικής μηχανής που την κατοικεί. 300-309. δεν είναι παρά περιορισμοί. το κατάφεραν εφευρίσκοντας την απόλυτη ταχύτητα. φίλτρα ενάντια στην ρευστότητα των μαζών. καθώς και την σημασία αυτού του ζητήματος στην «υπόθεση» Ανατολής-Δύσης. Ο Βιριλιό συμπεραίνει ότι το ζήτημα αφορά λιγότερο τον περιορισμό πάρα η διαχείριση των δημόσιων δρόμων. Υπό αυτήν την έννοια. είναι όμως οι νόμοι της νομοθεσίας. το οποίο ενισχύει μόνο την διασύνδεση μεταξύ του εμπορίου και της πολεμικής μηχανής62. δηλαδή. είναι όλες αληθοφανείς μεταμορφώσεις. το ανάχωμα επάνω στο οποίο η απόλυτα δινοειδής κίνηση τους κατακερματίστηκε. του χρήματος ή του κεφαλαίου κτλ. 62 Για την κινεζική. οι οποίοι επιτρέπουν μια ανάλυση. μετατροπέας ή αυτοκινητιστική διασταύρωση: ο ρόλος του μηχανικού σύμφωνα με αυτήν την οπτική. μετάφραση: Καίτη Χατζηδήμου. ακόμη και η ταχύτερη. όταν το Κράτος δεν επιτυγχάνει να διαστρωματώσει το εσωτερικό του ή εκείνο των γειτονικών του χώρων. όντας «συνώνυμοι» με αυτήν. οι λόγοι πίσω από την αποτυχία τους. Η βαρύτητα. συνοδευόμενη από την αναδόμηση ενός λείου χώρου ή ενός τρόπου ύπαρξης εντός του χώρου σαν αυτός να ήταν πράγματι λείος (ο Βιριλιό συζητά την σημασία της εξέγερσης ή του επαναστατικού θέματος της «επαναοικειοποίησης των δρόμων»). το Κράτος δεν αποσυνδέεται από την διαδικασία της κατάληψης των ροών κάθε είδους. οι δασμοί και οι φόροι του. 1989). ότι μια νέα νομαδική δυνατότητα έχει εμφανιστεί. 145-147. των εμπορευμάτων ή του εμπορίου. Παραμένει ωστόσο η ανάγκη ύπαρξης σταθερών μονοπατιών σε καλά καθορισμένες κατευθύνσεις. Και κάθε φορά που εξελίσσεται μια επιχείρηση ενάντια στο Κράτος – καθυπόταξη. απαιτεί ωστόσο όπως η κίνηση. ενώ η ίδια ήταν ανήμπορη να αντιδράσει. ζώα και αγαθά61. παύει να αποτελεί την απόλυτη κατάσταση ενός κινούμενου σώματος που καταλαμβάνει έναν λείο χώρο. χάρη των εσωτερικών τους χώρων.Ράππα. 1977). και είδε τις εμπορικές της πηγές να στρέφονται εναντίον της συμμαχώντας με την πειρατεία. Αντιθετικά. εκτός ίσως με την εφαρμογή μιας πολιτικής ακινησίας και του μαζικού περιορισμού του εμπορίου.τιδήποτε για την ταχύτητα. έστρεψε την πλάτη της στον αχανή θαλάσσιο χώρο. Vitesse et politique (Παρίσι: Galilee. των πληθυσμών. Καπιταλισμός και Υλική Ζωή. ανταρτοπόλεμος ή επανάσταση ως πράξη – θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η πολεμική μηχανή έχει αναβιώσει. Η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη απ’ όσο μας είχαν κάνει να 61 Πωλ Βιριλιό. η διαχείριση των δημόσιων δρόμων». ενάντια στην διεισδυτική δύναμη των μεταναστευτικών ορδών». .περνάει από το χέρι του δε. Και δεν ισχύει καθόλου ότι το Κράτος γνωρίζει ο. ώστε να εξελιχθεί σε ένα σχετικό χαρακτηριστικό ενός «σώματος που έχει μετακινηθεί» πηγαίνοντας από ένα σημείο σε ένα άλλο εντός του διαστρωματωμένου χώρου. οι οποίες περιορίζουν την ταχύτητα. ναυσιπλοΐα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η θέση του Πωλ Βιριλιό είναι σημαντική. σελ. άνθρωποι. ή του ελέγχου της κίνησης. η οποία παρά το ιδιαίτερα υψηλό τεχνολογικό της επίπεδο στην ναυπηγική και την αεροπλοΐα. Ο Φουκώ κινούταν ήδη σε αυτή την κατεύθυνση με την ανάλυση του για το ναυτικό νοσοκομείο ως χειριστή και φίλτρου: Επιτήρηση και τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής. 21-22 και passim. η αστυνομία. (Αθήνα: Κέδρος . Υπό αυτήν την έννοια το Κράτος απαντά ενάντια σε ο. το Κράτος δεν παύει ποτέ να αποσυνθέτει. αυτό ήταν ακριβώς και το εμπόδιο που αντιμετώπισαν οι νομάδες. προς το τέλος του δεκάτου τετάρτου αιώνα. βλέπε Μπρωντέλ . Ιουλιέττα Ράλλη. επιμήκυνση ή αποκατάσταση της κίνησης. και την αραβική. Το Κράτος δεν οικειοποιείται την πολεμική μηχανή χωρίς να της αποδίδει την μορφή έστω της σχετικής κίνησης: αυτή ήταν η περίπτωση και με το πρότυπο του φρουρίου ως ρυθμιστή της κίνησης. σελ. σχετικοποιούν την κίνηση.

διατυπώνοντας έτσι μια γενική υπόθεση για τον «φασιστικό» χαρακτήρα της ταχύτητας. όπου κάποιος δεν πηγαίνει πλέον από το ένα σημείο στο άλλο. ενώ η εντατικοποίηση των σχετικών ταχυτήτων στον διαστρωματωμένο χώρο. Ένας από τους λόγους που εξηγούν την ηγεμονία της Δύσης ήταν η δυνατότητα (puissance) των Κρατικών μηχανισμών της να διαστρωματώσουν την θάλασσα συνδυάζοντας τις τεχνολογίες του Βορρά και της Μεσογείου καθώς και προσαρτώντας τον Ατλαντικό. παρ’ όλα αυτά. Τα κείμενα του Βιριλιό έχουν μεγάλη σημασία και πρωτοτυπία από κάθε άποψη. μετατρέπονται. Όμως η θάλασσα είναι επίσης. Πρόταση 6: Η νομαδική ύπαρξη προϋποθέτει απαραίτητα τα αριθμητικά στοιχεία της πολεμικής μηχανής. Η θάλασσα είναι ίσως πρωταρχική μεταξύ των λείων χώρων. Ο Βιριλιό τείνει να εξισώνει τις ομάδες αυτές αναφορικά με τις αλληλεπιδράσεις τους. το κατ’ εξοχήν υδραυλικό πρότυπο. χιλιάδες... επαναφέροντας τον εν αναμονή του διαστρωματωμένου.. 46-49. δανείζονται μεθόδους ο ένας από τον άλλον)63 . όπου και αν είναι αυτό.. Η σύγχρονη αυτή τακτική επικοινωνήθηκε από την θάλασσα στον αέρα. ή του πλανητικού υπερεξοπλισμού (από τον υπαρκτό στόλο ως την πυρηνική ενέργεια). 3) ταχύτητες που αποκαθίστανται από τον παγκόσμιο οργανισμό του ολικού πολέμου. τον αποεντοπισμό ενός διανύσματος που βρίσκεται σε μόνιμη κίνηση». 2) ταχύτητες που ρυθμίζονται. το Κράτος δεν σχετικοποιεί απλά την κίνηση. αλλά από τις άνισες ιδιότητες των σωμάτων. Και όπως τονίζει ο Βιριλιό. και τις υλικές συνθήκες της πρακτικής τους..η συνειδητοποίηση του απόλυτου. κάποιος τον καταλαμβάνει με τον διανυσματικό χαρακτήρα της αποεδαφοποίησης στην διαρκή κίνηση του. λόχους και μεραρχίες. τις σταθερές κατευθύνσεις της. Η προσπάθεια αυτή όμως προκάλεσε την πιο αναπάντεχη συνέπεια: τον πολλαπλασιασμό των σχετικών κινήσεων. η θάλασσα αναδείχτηκε στον τόπο εκείνο του υπαρκτού στόλου. οφείλουμε να συμπεράνουμε ότι τα σημεία αυτά δεν αποτελούν πλέον σημεία γεωστρατηγικής υποστήριξης.. η στρατηγική αποτελεί την επιλογή των σημείων για την εφαρμογή της ισχύος. Vitesse et politique.ο Γεωγραφικός εντοπισμός φαίνεται πως έχει χάσει οριστικά την στρατηγική του αξία. τερματίστηκε με την αποκατάσταση του λείου χώρου ή της απόλυτης κίνησης. αλλά επαναφέρει και την σχετικότητα της. μυριάδες: όλοι οι στρατοί διατηρούν δεκαδικές ομαδοποιήσεις. Εντελώς αντίθετα: η ίδια αυτή αξία αποδίδεται στον αποεντοπισμό του διανύσματος.πιστεύουμε. Το μοναδικό σημείο που παρουσιάζει κάποια δυσκολία για εμάς είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Βιριλιό αφομοίωνει των τριών ομάδων ταχύτητας που για εμάς είναι εντελώς διαφορετικές: 1) ο πόλεμος..Εάν.. εκατοντάδες. ως ο νέος λείος χώρος. θεωρημένη πια ως έρημος ή θάλασσα. σύμφωνα με τον ισχυρισμό του Λένιν. πρόκειται για μια νέα ιδέα βίας η οποία δεν προκύπτει από την άμεση αντιπαράθεση. να την εξαρτήσει από την ξηρά. σε βαθμό τέτοιο ώστε κάθε φορά που συναντιούνται είναι ασφαλής η υπόθεση της παρουσίας κάποιου είδους στρατιωτικής οργάνωσης. τις σχετικές κινήσεις της. .. ένα σύνολο αντιυδραυλικών καναλιών και αγωγών. αλλά και σε ολόκληρη την Γη.. από την αποτίμηση των ποσοτήτων της κίνησης που τους επιτρέπονται από το επιλεγμένο στοιχείο. ή της καθιέρωσης τους (για παράδειγμα.. παραμένοντας αόρατο.. σελ. μέχρι και ο ανταρτοπόλεμος. από όλους τους λείους χώρους. με τις σταθερές διαδρομές της.. ο τρόπος με τον οποίο ο ολικός πόλεμος και ο λαϊκός πόλεμος. την διαρκή επαλήθευση της δυναμικής αποτελεσματικότητας τους. Οι 63 Ο Βιριλιό προσφέρει έναν πολύ καλό ορισμό του υπαρκτού στόλου και των ιστορικών συνεπειών του: «Ο υπαρκτός στόλος αποτελεί την μόνιμη παρουσία στην θάλασσα ενός αόρατου στόλου ικανού να πλήξει τον αντίπαλο οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή. αδιάκοπου κυκλικού ταξιδιού. η δική του ανάλυση που καθιστά αυτές τις διακρίσεις πιθανές. Ως μετατροπέας και καταληψίας. Ένας στρατός αποτελείται από μονάδες. Δεν πηγαίνει απλά από το λείο στο διαστρωματωμένο. το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να παραμένει στην θάλασσα. οικειοποιούνται απο τον Κρατικό μηχανισμό (διαχείριση των δημόσιων οδών). αλλά αντίθετα διατηρεί τον χώρο που ξεκινά από οποιοδήποτε σημείο: αντί της διαστρωμάτωσης του χώρου. η οργάνωση της οποίας ξεπερνά τους Κρατικούς μηχανισμούς. στρατο-βιομηχανικά και πολυεθνικά συμπλέγματα. Αληθεύει εξάλλου ότι ο νέος αυτός νομαδισμός συνοδεύει την παγκόσμια πολεμική μηχανή.. Δεκάδες. αλλά ότι αλλάζουν το νόημα δραστικά βάσει των αλληλεπιδράσεων στις οποίες συμμετέχουν. επειδή η έναρξη από οποιοδήποτε σημείο είναι πιθανό πως θα καταλήξει σε οποιοδήποτε άλλο. αποκαθιστά τον λείο χώρο. Το στρατηγικό υποβρύχιο δεν έχει ανάγκη να πάει οπουδήποτε συγκεκριμένα. Ισχυριζόμαστε λοιπόν ότι αυτό αποτελεί υπενθύμιση πως ο λείος χώρος και η μορφή της εξωτερικότητας δεν διαθέτουν ένα ακαταμάχητο επαναστατικό κάλεσμα. η πρώτη που θα προσπαθούσε κάποιος να διαστρωματώσει. 132-133. Είναι. Δεν είναι άλλωστε ένας τρόπος αυτός με τον οποίο ο στρατός αποεδαφοποιεί τους στρατιώτες του.. περνώντας σε ενεργειακά. γιατί δεν παύει να παραμένει χωρίς αναχώρηση ή άφιξη.

μιας και η γη καθίσταται σε ένα ακόμη αντικείμενο. Η νομοθεσία είναι θεμελιωδώς αριθμητική. Σαφώς. 2η έκδ. και όταν ο Μωϋσής την εφάρμοσε στους ανθρώπους του κατά την διάρκεια της εξόδου. Το πρόβλημα είναι αναγκαστικά περιπλοκότερο σε σχέση με τις αρχαϊκες αυτοκρατορίες. ή σε σχέση με τους σχηματισμούς που έπονται της κλασικής πόλης-κράτους. Όμως αυτό που κινείται στο προσκήνιο είναι η «εδαφική» οργάνωση. εγκαινιάζοντας την δεύτερη μέση περίοδο της αρχαίας Αιγύπτου). Γιατί η τόσο ασυνήθιστη ιδέα – η αριθμητική οργάνωση των ανθρώπων – προήλθε από τους νομάδες. αλλά γιατί η αριθμητική και η άλγεβρα εμφανίζονται σε έναν έντονα νομαδικά επηρρεασμένο κόσμο. είτε στην πολιτική επέκταση64. Μύθος και σκέψη στην αρχαία Ελλάδα (Παρίσι: Αθήνα: Δαίδαλος Ι. της γης ή του αριθμού. την ίδια ακριβώς στιγμή που οικειοποιείται την πολεμική μηχανή. μετάφραση Στέλλα Γεωργούδη. κάτι σαν την υπερκωδικοποίηση της γης αντικαθιστά την γεωδαισία. επιβαλλόμενο επί της συνεχιζόμενης κατοχής της από κάποια γραμμική κοινότητα. ένα διαφοροποιημένο χώρο με βάθος και επίπεδα. Όταν το Κράτος δημιουργεί στρατούς. τον συνδυασμό. το έκανε ακολουθώντας την συμβουλή του νομάδα πεθερού του Ιέθρου του Κινητή. εφαρμόζει πάντα την αρχή της αριθμητικής οργάνωσης. Τα πάντα αλλάζουν με τις Κρατικές κοινωνίες: λέγεται συχνά ότι η εδαφική αρχή γίνεται κυρίαρχη.τιδήποτε άλλο η ύλη πάνω στην οποία εγγράφεται η δυναμική των γενεαλογιών. Όχι μόνο αυτά τα δυο πρότυπα. οι αριθμοί διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της γενεαλογίας. και διαφέρουν σύμφωνα με τον πρόγονο που εκτιμούν. Σαφώς. είτε της κληρονομικότητας. τους σκοπούς και τις συγκυρίες. Και στις δυο περιπτώσεις (και σύμφωνα με τους δυο πόλους του Κράτους). ο αριθμός. οι κατακτητές νομάδες. διαιρέσιμα ομόλογα μέρη. 1. την εδαφική και την αριθμητική. ή στην δημιουργία νέων κληρονομικοτήτων. 1989). Θα μπορούσε να μιλήσει κανείς και για την αποεδαφοποίηση. Δεν πρόκειται για ζήτημα ποσότητας. Ήταν οι Υκουσσώς (Ασιατικός λαός που κατέλαβε το ανατολικό δέλτα του Νείλου κατά την διάρκεια της δωδέκατης δυναστείας. Αυτό ισχύει γιατί το εν λόγω . αλλά οργάνωσης ή σύνθεσης. προϋποθέτουν και οι δυο την καθυπόταξη των γενεαλογιών και των αριθμών σε αυτήν την μετρική δύναμη (puissance). και ο αριθμός το μέσο αυτής της εγγραφής: οι γενεαλογίες γράφουν επάνω στην γη και με τον αριθμό καθιστούν ένα είδος «γεωδαισίας». Το αρχαϊκό Κράτος περιλαμβάνει έναν χώρο με κορυφή. είτε αν η ίδια αναδεικνύεται σε αγαθό που ανήκει σε ιδιώτες καθιστώντας έτσι μια νέα κοινότητα. Η γραμμική οργάνωση μας επιτρέπει να καθορίσουμε τις έτσι αποκαλούμενες πρωτόγονες κοινωνίες. αντί να αποτελεί ένα ενεργό υλικό συνδυαζόμενο με την κληρονομικότητα. και τα κατάφερε με τρόπο τέτοιο ώστε να δημιουργήσει μια πολεμική μηχανή τα στοιχεία της οποίας περιγράφονται στο Βιβλίο των Αριθμών. Η ιδιοκτησία είναι ακριβώς η αποεδαφοποιητική σχέση μεταξύ των ανθρώπινων όντων και της γης: αυτό ισχύει είτε η ιδιοκτησία καθιστά ένα αγαθό που ανήκει στο Κράτος. Και όταν η ελληνική γεωμετρικότητα αντιδιαστέλλεται προς τον ΙνδοΑραβικό αριθμητισμό. και συμμετρικά και αναστρέψιμες σχέσεις. ωστόσο το μόνο που κάνει τελικά είναι να υϊοθετεί την αρχή. εισέρχονται σε στενές αναμίξεις. 64 Ο Ζαν-Πιερ Βερνάντ έχει ειδικά αναλύσει την σύνδεση μεταξύ της ελληνικής πόλης-κράτους και της ομοιογενούς πολιτικής επέκτασης. αλλά υφίσταται πάντα μια σύνδεση μεταξύ του Αριθμού και της πολεμικής μηχανής. καθίσταται σαφές ότι περιλαμβάνει έναν νόμο αντιτιθέμενο στον λόγο: χωρίς αυτό να σημαίνει ότι «κάνουν» αριθμητική ή άλγεβρα. όμως ακόμη και όταν υποτίθεται ότι είναι αγνές. που την έφεραν στην Αίγυπτο. μέρος 3 (Σύγχρονη Αρχαιογνωστική Βιβλιοθήκη). ενώ τα σύγχρονα Κράτη (ξεκινώντας με την ελληνική πόλη-κράτος) αναπτύσσει μια ομοιογενή επέκταση με ένα άμεσο κέντρο. συγχωνεύουν ή διαιρούν. Η γη είναι άλλωστε και πριν από ο. Η αριθμητική. με την έννοια ότι όλα τα μέρη. καθώς ο πατρικός κατακερματισμός της διπλασιαζεται από τον φυλετικό. και οι αριθμοί αποκτούν την δική τους σημασία.Αριθμοί μπορεί να διαφέρουν στην λειτουργία. καταλαμβάνονται από έναν αστρονομικό χώρο ή μια γεωμετρική επέκταση που τους υπερκωδικοποιεί – αλλά σίγουρα όχι με τον ίδιο τρόπο στα αρχαϊκό αυτοκρατορικό Κράτος και στα σύγχρονα Κράτη. τομ. Το ίδιο ισχύει και για την γη. Έως τώρα έχουμε γνωρίσει τρείς βασικούς τύπους ανθρώπινης οργάνωσης: την γραμμική. οι γενεαλογίες παραμένουν σημαντικές. Οι φυλετικές γενεαλογίες ουσιαστικά είναι κομμάτι εν δράσει. το αστρονομικό και το γεωμετρικό. Ζαχαρόπουλος. όπως αυτό εμφανίζεται είτε στο αυτοκρατορικό διάστημα. μπορεί να εισέρχονται σε εντελώς διαφορετικές στρατηγικές.

του ελέγχου των διαφοροποιήσεων και των κινήσεων της. σε αντίθεση με την γεωμετρία του ακίνητου (immeuble) στον διαστρωματωμένο χώρο. Ο αριθμός αναδεικνύεται σε αρχή κάθε φορά που καταλαμβάνει έναν λείο χώρο. η οργάνωση της ύλης. Με άλλα λόγια. άλλα όχι και αυστηρά μιλώντας «καταμετρημένοι». Κατά συνέπεια. Ο αριθμός είναι ο μετακινούμενος καταληψίας (meuble) στον λείο χώρο. της δημογραφίας. αντί της μέτρησης ενός διαστρωματωμένου χώρου. αντίθετα. Ενώ διατηρεί ακόμη την τάση να το καθιστά τρίτο πόλο της κυριαρχίας. μια γεωμετρία της ιδιότητας. Αλλά ισχύει ακόμη ότι ο αριθμός υποτάσσεται στον χώρο. 65 Ο Ντυμεζίλ τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζει το αριθμητικό στοιχείο στις πρώϊμες μορφές της πολιτικής κυριαρχίας. την υποταγή τους στο χωρό-χρονικό πλαίσιο του Κράτους – είτε του αυτοκρατορικού διαστήματος. Όσο πιο ανεξάρτητος είναι ο χώρος από τις μετρήσεις. της οργάνωσης της εργασίας κτλ. πρόκειται για μια ήσσονα. η δευτερεύουσα ύλη των επεξεργασμένων αντικειμένων. Δεν πιστεύουμε ότι οι συνθήκες της ανεξαρτησίας ή της αυτονομίας του Αριθμού μπορούν να βρεθούν στο Κράτος. 1949). δεν προϋποθέτει κάποιον ανώτερο βαθμό αφαίρεσης. και κάνοντας το αυτό το υποτάσσει την ύλη στο ένα ή στο άλλο των δυο βασικών πόλων. λειτουργική γεωμετρία. αντί της διαίρεσης του χώρου ή της διανομής του. 214-216 («Ο Γεωμετρικός Παράγοντας»). αλλά τις συμπαγούς φύσης του λείου χώρου. σελ. Αληθεύει δε ακόμη περισσότερο για τις σύγχρονες μορφές Κράτους. ο οποίος καταλαμβάνεται χωρίς να συνοπολογίζεται ο ίδιος. που συνδέει τον αριθμό με τα μετρικά μεγέθη (λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενα περίπλοκες μετρήσεις που λειτουργούν κατά την διάρκεια της υπερκωδικοποίησης). υφίσταται ένας ολόκληρος κοινωνικός λογισμός). η οποία ωστόσο οδηγεί τους στρατηγούς σε σοβαρές ήττες66). Ο αριθμός αναδεικνύεται σε υποκείμενο. Το Κράτος διαθέτει την εδαφική αρχή. ή η τελική ύλη που δημιουργείται από τον ανθρώπινο πληθυσμό. Οι αριθμοί αυτοί εμφανίζονται αμέσως μόλις κάποιος διανέμει κάτι στον χώρο. Ωστόσο το πρόβλημα της διαχείρισης μεγάλων ποσοτήτων προκύπτει στους Κρατικούς στρατούς. και σε σχέση με άλλα ζητήματα. και την καθιστική οχύρωση. τόσο πιο ανεξάρτητος είναι ο αριθμός από τον χώρο. και αναπτύσσεται εντός του ως υποκείμενο. αλλά η πολεμική μηχανή λειτουργεί με μικρές ποσότητες τις οποίες μεταχειρίζεται χρησιμοποιώντας ταξινομητικούς αριθμούς. Ο αριθμός δεν είναι πλέον ένα μέσο καταμέτρησης ή αρίθμησης. Σχετίζεται μόνο με τις συνθήκες της πιθανότητας που συγκροτούν τον νομαδισμό. με άλλα λόγια. Το αριθμητικό στοιχείο του Κράτους ανακάλυψε την συγκεκριμένη ισχύ στην διαχείριση όλων των ειδών ύλης: οι πρωταρχικές ύλες (ακατέργαστα υλικά). Ο καταμετρημένος αριθμός δεν είναι πια καθυποταγμένος στους μετρικούς καθορισμούς ή τις γεωμετρικές διαστάσεις. και τις συνθήκες αποτελεσματικότητας που συγκροτούν την πολεμική μηχανή. Η νομαδική αριθμητική μονάδα είναι η περιπλανώμενη κίνηση. 66 Ο Καρλ φον Κλαούσεβιτς τονίζει τον δευτερεύον ρόλο της γεωμετρίας. Η γεωμετρία ως βασιλική επιστήμη έχει ελάχιστη σημασία για την πολεμική μηχανή (η μόνη σημασία έγκειται στους Κρατικούς στρατούς. ακόμη και αν όλοι οι παράγοντες της ανάπτυξης του είναι παρόντες. η αυτόνομη αριθμητική οργάνωση. με τις τρεις διασυνδεδεμένες λειτουργίες της απογραφής. αν και διατηρούν την καθυπόταξη του αριθμού: αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι Αριθμοί γίνονται ιδανικοί. Ο Καταμετρημένος Αριθμός (Nombre nombrant). Υφίσταται αναμφίβολα μια γεωμετρία των λείων χώρων: αλλά όπως έχουμε ήδη δει. ο αριθμός έχει πάντα εξυπηρετήσει την απόκτηση της δεξιοτεχνίας επί της ύλης. είτε της σύγχρονης επέκτασης του65. . Αλλά ο ρόλος αυτού του αριθμητικού στοιχείου είναι. Η ανεξαρτησία του αριθμού σε σχέση με τον χώρο δεν είναι αποτέλεσμα της αφαίρεσης. στις τακτικές και την στρατηγική: Περί Πολέμου. Οι Πυθαγόρειες ή Νεοπλατωνικές αντιλήψεις για τον αριθμό περιλαμβάνουν τα αυτοκρατορικά αστρονομικά διαστήματα ενός τύπου άλλου από την ομογενή έκταση. της φορολόγησης και των εκλογών. Βλέπε Servius el la Fortune και Le troisieme souverain (Παρίσι: Maison-neuve. αλλά κίνησης: είναι ο ίδιος ο αριθμός που κινείται μέσω των λείων χώρων.διαδραμάτιζαν πάντα αποφασιστικό ρόλο στον Κρατικό μηχανισμό: αυτό ισχύει από την εφαρμογή της αυτοκρατορικής γραφειοκρατίας ήδη. αλλά διαθέτει δυναμική σχέση μόνο με τις γεωγραφικές κατευθύνσεις: πρόκειται για διάστημα είναι πολύ διαφορετικό. οι οποίες αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας όλες τις τεχνικές υπολογισμού που προέκυψαν στα όρια μεταξύ της μαθηματικής επιστήμης και της κοινωνικής τεχνολογίας (στην βάση της πολιτικής οικονομίας. ή την αρχή της αποεδαφοποίησης. όχι η η σκηνή που σε μεγάλο βαθμό παραμένει ακόμη ακίνητη: «η φωτιά προηγείται της παράγκας». σύμφωνα με την πρόταση του Βερνάρντ για την Πλατωνική ιδανική πολιτεία. ούτε και ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες.

Τίποτα στο πέρασμα του δεν θα (προσδιόριζε) ότι είναι η ανθρώπινη σάρκα που κινείται εκεί. δηλαδή. Ήταν ένας τρόπος βαδίσματος τόσο βαθιά εξαρτημένος από εκείνον ώστε να μην χρειάζεται να τον σκέφτεται καν. αλλά αντίθετα παράγει το αποτέλεσμα της απεραντοσύνης χάρη στην φίνα διατύπωση. «πλουραλιστική και εξαρτώμενη διανομή». 1η έκδ. «σχολαστική προσέγγιση». όχι ένα διαστασιακό ή μετρικό νούμερο. 155-193 («Η Αφήγηση του Χσιούνγκ-νου»). κατευθυντήριος. ο αριθμός δεν είναι πλέον καταμετρημένος (nombre). «άπειρο σημείο». που παρελαύνουν ρυθμικά. κατασκοπεία. Η αντιμετώπιση των ανθρώπων σαν να πρόκειται για αριθμούς δεν είναι απαραίτητα χειρότερη από την αντιμετώπιση τους σαν δέντρα για κλάδεμα. Δεν σχετίζεται με την ρυθμικότητα ή την καταμέτρηση: είναι μόνο οι Κρατικοί στρατοί. και καθόλου αρμονικός. αλλά αναδεικνύεται σε Κώδικα (Chiffre). Το ζήτημα δεν αφορά το καλό ή το κακό. Σημειωτική. Η αριθμητική σύνθεση από την μια πλευρά επιλέγει. απορρίπτοντας την ως μια στρατιωτική ή και ολοκληρωτική κοινωνία όπου οι άνθρωποι δεν είναι πια τίποτε περισσότερο από αποεδαφοποιημένα «νούμερα» (numeros). αριστερά. και από την άλλη τις κατευθύνει ενάντια στον Κρατικό μηχανισμό. 68 Φρανκ Χέμπερτ. Dune: Τα παιδιά του Ντιουν (Αθήνα: Anubis. ή γεωμετρικές φιγούρες προς διαμόρφωση και τροποποίηση. εναλλασόμενα. ομογενοποιημένες ποσότητες. Όμως αυτό είναι λάθος. όχι του αριθμητικού αριθμού. κινούμενος. Η νομαδική οργάνωση είναι αδιάλυτα αριθμητική και κατευθυντήρια. δεκάδες. Επιπλέον. με άλλα λόγια. 1961). Η σαφήνεια της αριθμητικής οργάνωσης προέρχεται από τον νομαδικό τρόπο ύπαρξης και την λειτουργία της πολεμικής μηχανής. Σου-μα Τσιέν. νομαδικού ή πολεμικού. τομ. 2. Μια σύνθεση αριθμών κάθε φορά. μετάφραση Νικήτας Τουρβάς. Ένας κωδικοποιημένος. κτλ. Ένα πρώτο χαρακτηριστικό του αριθμημένου. ως στατιστικού στοιχείου.). διατυπωμένων έτσι ώστε τα τμήματα της να είναι ευκίνητα. αλλά απαραίτητα και από 67 Βλέπε σε ένα από τα πλέον εντυπωσιακά αρχαία κείμενα που σχετίζονται με τον αριθμό και την κατεύθυνση στην πολεμική μηχανή. η αριθμητική οργάνωση των ανθρώπων σίγουρα δεν είναι σκληρότερη των γρραμμικών ή Κρατικών οργανώσεων. (Νέα Υόρκη: Columbia University Press. .. και είναι η ικανότητα αυτή που καθιστά το «esprit de corps» και εφεύρει το μυστικό και τις συνέπειες του (στρατηγική. πολεμικά τεχνάσματα. μεταμορφωτικά. με όλες τις συνέπειες του). 2006). Σήμερα κάποιοι άνθρωποι παραείναι πρόθυμοι να κριτικάρουν την αριθμητική αυτή οργάνωση. Αλλά η αυτόνομη αριθμητική οργάνωση βρίσκει το νόημα της αλλού. Στην νομαδική και την νομαδική ύπαρξη. Ενώ και ο κόσμος των στρατοπέδων συγκέντρωσης λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό με γενεαλογίες και περιοχές ως αρίθμηση. καταμετρημένος αριθμός: η πολεμική μηχανή μοιάζει με την απαραίτητη συνέπεια της νομαδικής οργάνωσης (ο Μωϋσής το βίωσε. διπλωματία. η χρήση του αριθμού ως νούμερου. χωρίς κανέναν μετρήσιμο ρυθμό στο βάδισμα τους68». αριθμού είναι ότι είναι πάντα σύνθετος. Και είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο που δεν προϋποθέτει ποτέ μεγάλες. την έρημο – στο σημείο όπου οι γενεαλογίες των δασόβιων και των φιγούρων του Κράτους χάνουν την σχετικότητα τους. Θα μπορούσε κάποιος να αναφερθεί στα χαρακτηριστικά που προτείνει η Τζούλια Κριστέβα προκειμένου να ορίσει τον καταμετρημένο αριθμό: «τακτοποίηση». ενέδρες. σελ. Ο καταμετρημένος αριθμός είναι ρυθμικός. αλλά την σαφήνεια. Τα πόδια κινούνται μόνα τους. εκατοντάδες. ρυθμικός. μέσω της διανομής της ετερογένειας σε έναν ελεύθερο χώρο. η ποσότητα βρίσκεται παντού. The Records of the Grand Historian. δεξιά: ο καταμετρημένος αρχηγός είναι επίσης ο αρχηγός της αριστεράς ή της δεξιάς67. η κατεύθυνση βρίσκεται παντού.. Φρίκη για την φρίκη. κτλ. «Κινήθηκε με τυχαίο βαδισμό ο οποίος κατέστησε μόνο εκείνους τους ήχους φυσικούς προς την έρημο. και για λόγους πειθαρχίας και επίδειξης. είναι ανάλογη του αριθμημένου αριθμού του Κράτους. Η Ρωμαϊκή λεγεώνα ήταν ένας αριθμός που συγκροτήθηκε από άλλους αριθμούς. αρθρωμένος.έναν κατευθυντήριο αριθμό. Ο καταμετρημένος αριθμός είναι διακριτός τόσο από τους γραμμικούς κώδικες. Μέχρι και οι Κρατικές στρατιές δεν μπορούν να αποφύγουν αυτή την αρχή όταν αντιμετωπίζουν μεγάλους αριθμούς (παρά την επικυριαρχία της «βάσης» του 10). Η περιπλοκότητα ή ο διατυπωμένος αριθμός δεν αποτελείται μόνο από άνδρες. αυτόνομος. ανιχνεύοντας την αποεδαφοποίηση που διασχίζει τόσο τις γραμμικές τοποθεσίες και την περιοχή που το Κράτος οικειοποιείται. και τα σχήματα γεωμετρικά. όσο και την Κρατική υπερκωδικοποίηση. οπουδήποτε είναι απαραίτητο να καθιερώσει μια τάξη μετατόπισης στην στέππα. αποσπώντας από τις γενεαλογίες τα στοιχεία που θα εισέλθουν στον νομαδισμό και την πολεμική μηχανή. όπως τους Κρατικούς αριθμούς ή τον αριθμημένο αριθμό.

συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό. Ωστόσο. σύμφωνα με την συνταγή που χάρισε τον θριάμβο στους Σκύθες. με άλλα λόγια. το δεύτερο της οποίας ανέρχεται σε υψηλότερη δύναμη (puissance). στην 69 Μπόρις Ιακόβλεβιτς Βλαντίμιρτσοβ. μια απαραίτητη λειτουργία για την αυτονομία του αριθμού: ο αριθμός του σώματος πρέπει να διαθέτει ένα αντίστοιχο σώμα για τον αριθμό. Παντού. οι οποίοι παρείχαν στο σώμα του Αριθμού ή την ειδική φρουρά της κιβωτού. Αλλά ο καταμετρημένος αριθμός έχει και ένα δεύτερο. ο ρόλος τους στον Αριθμό μεταφέρθηκε σε μια ειδική φυλή. παρ’ όλα αυτά. Ο όρος που χρησιμοποιεί ο Βλαντίμιρτσοβ. όπως στην περίπτωση του άρματος δυο αλόγων και δυο ανδρών. Προκειμένου το κοινωνικό σώμα να αριθμηθεί. η οποία δεν είναι καθόλου λιγότερο μέρος της πολεμικής μηχανής απ’ όσο οι εσωτερικές σχέσεις της στρατηγικής. αλλά ένα ουσιαστικό συστατικό της πολεμικής μηχανής. με άλλα λόγια. των εκατό με εκατόνταρχους. 1Χ1Χ1. της σύνθεσης των πολεμικών μονάδων στις μεταξύ τους σχέσεις. τοποθετώντας τους υπό έναν κώδικα και έναν αρχηγό (ομάδες των δέκα με δέκαρχους. Όμως το ένα δεν υφίσταται ποτέ χωρίς το άλλο: μια διπλή αποεδαφοποίηση. Η αριθμητική βασική μονάδα αποτελεί κατά συνέπεια μια μονάδα συγκρότησης: για παράδειγμα. άνδρας-άλογο-τόξο. Αλλά. ή ακόμη και στην περίπτωση της φημισμένης ασπίδας δυο λαβών της μεταρρύθμισης των οπλιτών. ζώα και οχήματα. Η πολεμική μηχανή δεν θα ήταν σε θέση να λειτουργήσει χωρίς την διπλή σειρά: είναι απαραίτητο όπως η αριθμητική σύνθεση αντικαθιστά την γραμμική οργάνωση. επιτρόπους. η πολεμική μηχανή επιδεικνύει μια παράξενη διαδικασία αριθμητικής επανάληψης ή διπλασιασμού. ένας για την οδήγηση του και ένας για την ρίψη. ή «εμπιστοσύνη» αποτελούταν από Φράγκους. σαν να λειτουργεί παράλληλα με δυο ασύμμετρες και άνισες σειρές. και τους μαχητές σε κάθε γενεαλογία. Πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι τυχαίο φαινόμενο. Και είναι εξίσου απαραίτητο να λάβουμε υπόψη μας τις εξωγενείς αριθμητικές σχέσεις. . των αντικειμένων και των ζώων. στο οποίο η βασιλική συντροφιά. Όταν ο Μωϋσής ανέλαβε την σπουδαία του σύνθεση της ερήμου – όπου η επιρροή που ένοιωσε από τους νομάδες ήταν απαραίτητα ισχυρότερη από εκείνη του Ιεχωβά – προχώρησε στην απογραφή κάθε φυλής και την αριθμητική οργάνωση της. Le regime social des Mongoles. έναν δυναμικό οργανισμό αποτελούμενο από προσωπικό. 2Χ2Χ2=1. Μια αριθμητική σύνθεση επιβάλλεται στις γενεαλογίες ώστε να καταστήσουν την νέα αρχή επικρατούσα. Καθώς όμως τα πρωτότοκα αυτά ήταν ακόμη πολύ μικρά. Ενώ η ίδια συνταγή γίνεται όλο και πιο περίπλοκη στον βαθμό που κάποια «όπλα» συγκεντρώνουν ή αρθρώνουν περισσότερους άνδρες ή ζώα. των χιλίων με χιλίαρχους). Όταν ο Τζένγκις Χαν ανέλαβε την σπουδαία σύνθεση της στέππας. ο αριθμός του πρέπει να σχηματίζει ένα ειδικό σώμα. Αλλά απέσπασε από κάθε αριθμημένη γενεαλογία έναν μικρό αριθμό ανδρών για την προσωπική του φρουρά. Από την μια πλευρά.όπλα. της διατήρησης των ανθρώπων. η οποία είναι και αυτή αριθμητική. Η Λογιστική είναι η τέχνη αυτών των εξωτερικών σχέσεων. αγγελιοφόρους και διπλωμάτες: («έμπιστους»)69. 1948). οργάνωσε αριθμητικά τις γενεαλογίες. η οποία πάκτωσε τις ανθρώπινες αλυσίδες. καθώς οι Λεβίτες ήταν αριθμητικά λιγότεροι των νέων πρωτότοκων των φυλών συνολικά. ο αριθμός πρέπει να διπλασιαστεί σύμφωνα με τις δυο συμπληρωματικές λειτουργίες. τα νεογέννητα που περίσσευαν έπρεπε να αγοραστούν πίσω από τις φυλές με την μορφή έκτακτης φορολογίας (φέρνοντας μας πίσω στην θεμελιώδη πτυχή της λογιστικής). Όσο μικρή και αν είναι η μονάδα όμως. είναι αρθρωμένη. χαρακτηριστικό. και θα επαναφέρει την εδαφική οργάνωση του Κράτους. Και κάθε συγκρότηση διαθέτει την στρατηγική αυτή πτυχή καθώς και την λογιστική πτυχή. εκφράζοντας την αναλογία των μαχητών μεταξύ των μελών της γενεαλογίας ή της φυλής. εκείνη των Λεβιτών. (Παρίσι: Maisonneuve. αλλά επέβαλλε και έναν νόμο σύμφωνα με τον οποίο το πρωτότοκο κάθε φυλής την εποχή εκείνη άνηκε δικαιωματικά στο Ιεχωβά. Ο καταμετρημένος αριθμός φέρει πάντα αρκετές βάσεις ταυτόχρονα. οι άνδρες αποσπώνται ταυτόχρονα από κάθε γενεαλογία ώστε να σχηματίσουν ένα ειδικό αριθμητικό σώμα – σαν η νέα αριθμητική σύνθεση του γενεαλογικού σώματος να μην μπορεί να επιτυχεί χωρίς την συγκρότηση ενός σώματος αντάξιου της γενεαλογίας του (corps propre). από την άλλη πλευρά. «έμπιστοι» είναι δανεισμένος από το καθεστώς των Σαξόνων. περισσότερο μυστικό. οι γενεαλογίες είναι πράγματι οργανωμένες και αναδιοργανωμένες αριθμητικά. οι οποίες. Η ισχύς στην πολεμική μηχανή προσδιορίζεται σύμφωνα με την διπλή αυτή σειρά: η εξουσία δεν βασίζεται πλέον σε μέρη και κέντρα. τον ρόλο των εφεδρειών και των αποθεμάτων. Τα δυο αυτά στοιχεία συνιστούν την επιστήμη της διατύπωσης των αριθμών του πολέμου.

Το ίδιο πρόβλημα προκύπτει ακόμη και στους Κρατικούς στρατούς. εκείνη της «στρατιωτικής υποδούλωσης»: οι Μαμελούκοι της Αιγύπτου. το ειδικό αυτό σώμα θα μπορούσε τότε να κατασκευαστεί με διάφορους τρόπους: 1) με μια προνομιακή γενεαλογία ή φυλή. η κυριαρχία της οποίας λαμβάνει με την σειρά της νέες σημασίες (η περίπτωση του Μωϋσή. στην ειδική της ισχύ. Υφίσταται εξίσου η αποεδαφοποίηση και η ορθή ανέλιξη της πολεμικής μηχανής: το ειδικό σώμα. ή απόγονοι των ιπποτών του Αγίου Λουδοβίκου. αλλά σε εκείνες τις σχέσεις που είναι εσωτερικές του Αριθμού και ανεξάρτητες της ποσότητας. Ωστόσο αυτό δεν ήταν απλά μια διαμαρτυρία εκ μέρους των γενεαλογιών. Οι εντάσεις ή οι ανταγωνισμοί ισχύος αποτελούν επίσης συνέπεια αυτού: μεταξύ των φυλών του Μωϋσή και των Λεβιτών. Γιατί η δύναμη των σκλάβων. μεταξύ των «αρχόντων» που άφηνε πίσω του ως διοικητές των κατακτημένων περιοχών ο Τζένγκις και των «έμπιστων». ευχόμενη την ανάκτηση της προηγούμενης αυτονομίας τους. Είναι οι «επίτροποι». ειδικά στο τελευταίο παράδειγμα. Είναι εύκολο να δούμε. σκλάβοι από την στέππα ή τον Καύκασο που εξαγοράστηκαν σε πολύ μικρή ηλικία από τον σουλτάνο. (το ειδικό σώμα). 31-40. που ονομάζονταν Enaden (οι «Άλλοι»). είναι το γεγονός ότι το ίδιο το Κράτος έχει συχνά καθοριστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να χρησιμοποιεί σκλάβους ως υψηλά ιστάμενους λειτουργούς: και όπως θα δούμε. οι οποίοι με την σειρά τους αποτελούν ομήρους (το πρωτότοκο: αυτή θα ήταν κυριολεκτικά η Ασιατική περίπτωση. εκατό. τομ. 3) από ένα εντελώς διαφορετικό στοιχείο. και τους συγκεκριμένους περιορισμούς που αποδίδονται στην δύναμη (puissance) του «αρχηγού». αλλά και εκείνης των Κρατικών λειτουργών και των γραφειοκρατών. τους υποτελείς. οι Enaden θεωρούνται πως αρχικά ήσαν Σουδανοί σκλάβοι. Κατά συνέπεια. Αυτό που περιπλέκει τα πάντα όμως. οι διπλωμάτες. Όμως είναι αυτή η τελευταία λειτουργία που προϋποθέτει την μεγαλύτερη ποικιλία και πρωτοτυπία στην νομαδική ύπαρξη. πως το ειδικό σώμα συγκροτείται ως στοιχείο καθοριστικό της ισχύος της πολεμικής μηχανής. τον σχηματισμό μέσω της αντικατάστασης ενός συνόλου σε αντιστοιχία προς το ενωμένο σύνολο. Στην πραγματικότητα. την ένωση των αποσπασμένων υποσυνόλων (η συγκρότηση ομάδων των δέκα. στο Techniques et civilizations. κτλ. 1 (Metaux et civilizations). και ειδικότερα ο σκλάβοςάπιστος-ξένος. Η πολεμική μηχανή και η νομαδική ύπαρξη οφείλουν να αποκλείσουν δυο πράγματα ταυτόχρονα: την επιστροφή της γραμμικής αριστοκρατίας. ενώ παραμένει 70 Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι εκείνη του ειδικού σώματος των σιδηρουργών μεταξύ των Τουαρέγκ.). ή η περίπτωση του Τζένγκις). οι οποίοι προέρχονταν από Χριστιανικές κοινότητες70). στο οποίο ο βασιλιάς χρησιμοποιούσε Φράγκους σκλάβους για να συνθέσει το ειδικό του σώμα των «έμπιστων». αριθμητικό και αυτό. προϋποθέτουν διάφορες λειτουργίες: την αρίθμηση των αφετηριακών αθροισμάτων. 2) με εκπροσώπους κάθε γενεαλογίας. αλλά και τον σχηματισμό του σώματος των αυτοκρατορικών λειτουργών. ή ο καταμετρημένος αριθμός. ή τους Οθωμανούς γενίτσαρους. Αντίθετα.δυνητική αντήχηση των κέντρων και την υπερκωδικοποίηση των μερών. εξωτερικό προς την βάση της κοινωνίας. Δεν είναι αυτή η προέλευση μιας σημαντικής θεματικής «οι νομάδες ως κλέφτες παιδιών». μερικές φορές και οι σιδηρουργοί. οι απεσταλμένοι. προέρχονταν από δυο διακριτές πηγές. και ότι παρά το γεγονός ότι τα δυο ρεύματα ενώνονταν σε στρατεύματα. των ξένων ή των αιχμαλώτων σε μια πολεμική μηχανή νομαδικής καταγωγής είναι πολύ διαφορετική από την δύναμη των γραμμικών αριστοκρατιών. 2 (1945). του Κωδικού αυτού που αποκτά αξία μόνο σε σχέση με τον νόμο. Και δεν μπορούν να εξηγηθούν άμεσα ως η «ιδιοτροπία του σουλτάνου». εάν η αρίθμηση του κοινωνικού σώματος έχει ως αντίστοιχο της τον σχηματισμό ενός διακριτού ειδικού σώματος. ή συνόλων (οι γενεαλογίες). Βλέπε σχετικά στον Ρενέ Ποτιέ «Les artisans sahariens du metal chez les Touareg». ούτε και πρόκειται για μια προεικόνιση του αγώνα για τον έλεγχο του Κρατικού μηχανισμού: είναι η εγγενής της πολεμικής μηχανής ένταση. οι κατάσκοποι. τους ξένους ή τους ανθρώπους κάποιας άλλης θρησκείας (αυτή ήταν ήδη η κατάσταση τόσο νωρίς όσο το καθεστώς των Σαξόνων. εμπνεόντας ως και μια ειδική κοινωνιολογική κατηγορία. οι Λεβίτες). οι λόγοι για αυτό ποικίλλουν. είναι εκείνος που γίνεται στρατιώτης και πιστός. είναι η πιθανότητα πως ο πολέμαρχος έχει ιδιοτροπίες που εξηγούνται από την αντικειμενική ύπαρξη και αναγκαιότητα του ειδικού αυτού αριθμητικού σώματος. όταν η πολεμική μηχανή αφομοιώνεται από το Κράτος. αλλά είναι το Ισλάμ που αποτελεί το κατ’ εξοχήν παράδειγμα. η αριθμητική σύνθεση. . νο. οι σχεδιαστές της στρατηγικής και οι λογιστές. Εβραίοι έποικοι στην Σαχάρα.

εδαφοποιημένος σε σχέση με τις γενεαλογίες και το Κράτος. στο «The Ancient Civilization of Southern Siberia». και στις δυο περιπτώσεις. η 71 Η φεουδαρχία δεν είναι καθόλου λιγότερο ένα στρατιωτικό σύστημα από την έτσι αποκαλούμενη στρατιωτική δημοκρατία. Ωστόσο. κλίνει προς την στρατιωτική δημοκρατία. πολιτικής ή μεταφυσικής. παρά τα όσα λέγονται περί του αντίθετου). ή στην τεχνοκρατική μορφή των πολύ ειδικών σωμάτων. συγκρότωντας έτσι τον στρατό (των πραγματικών φεουδαρχών και των υποτελών τους71). Εν ολίγοις. τόσο ολική. την οποία το Κράτος χρησιμοποιεί πάντα. Αληθεύει δε ότι οι νομάδες δεν διαθέτουν ιστορία. καθώς και για να ρυθμιστούν οι φόροι που οφείλονται στους ίδιους τους δικαιούχους. ως αποτέλεσμα. και μια σύνθεση αποκλειστικά δικής τους επινόησης. προσαρμόζοντας την έτσι τόσο ολοκληρωτικά στους δικούς του σκοπούς ώστε να γίνεται αγνώριστη. θέτει η ίδια σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των κατόχων της. Ο Βλαντίμιρτσοφ ανέπτυξε μια φεουδαρχική ερμηνεία για τους νομάδες της στέππας. Και απαιτούνται ειδικές σχολές ή θεσμοί για αυτόν τον σκοπό: το ειδικό σώμα αποτελεί εφεύρεση κατάλληλη για την πολεμική μηχανή. για παράδειγμα. αστοί ή Σοβιετικοί (Γκρουσέ ή Βλαντίμιρτσοφ). ή του «esprit de corps» που υπηρετεί το Κράτος όσο και αν του αντιστέκονται. Αλλά η σαφήνεια του νομαδικού συστήματος διατηρεί την καθυπόταξη της γης στους αριθμούς που απωθούνται και αναπτύσσονται εκεί. παρά μόνο γεωγραφία. Και είναι εξίσου δύσκολο να δούμε πως οι νομάδες θα μπορούσαν να έχουν αναλάβει την καταστροφή των πόλεων και των Κρατών. Ο ίδιος παρατηρεί ότι οι Μογγόλοι αρχικά δεν οργάνωναν την γόνιμη γη που μετέτρεπαν σε φέουδα. αλλά από τα θετικά χαρακτηριστικά τους. ενώ ο Μιχαΐλ Γκριάζνοφ. ή της ιδιοκτησίας. αλλά τα δυο συστήματα προϋποθέτουν έναν στρατό ενσωματωμένο σε κάποιου είδους Κρατικό μηχανισμό (για την φεουδαρχία αυτός προέκυψε μετά την κτηματική μεταρρύθμιση του Καρλομάγνου). η φορολόγηση διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην σχέση μεταξύ των αριθμητικών σωμάτων και του ειδικού σώματος του αριθμού. ούτε στην γεωργία. έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί το ποια γη μπορεί ή δεν μπορεί να αποσχιστεί. παρά μόνο εν ονόματι κάποιας νομαδικής οργάνωσης και μιας πολεμικής μηχανής καθορισμένης όχι από την άγνοια. Η ιστορία περιφρονούσε πάντα τους νομάδες. πρέπει να έχεις γεννηθεί σκλάβος για να γίνεις στρατιώτης. είναι δύσκολο να δούμε πως οι νομάδες θα μπορούσαν να έχουν θριαμβεύσει σε έναν πόλεμο εάν δεν κατείχαν αξιόμαχες μεταλλουργικές ικανότητες: η ιδέα πως ο νομάδας λάμβανε τα τεχνικά όπλα του και την πολιτική καθοδήγηση του από τους φυγάδες του αυτοκρατορικού Κράτους είναι ιδιαίτερα απίθανη. Όμως εφηύραν μια εδαφικότητα και μια «ευκίνητη» οικονομική οργάνωση που αποδεικνύει την αυτονομία της αριθμητικής αρχής: πως μπορεί να υπάρχει σύγχυση στον συνδυασμό των συστημάτων. θεωρούν τους νομάδες ένα αξιοθρήνητο κομμάτι της ανθρωπότητας που δεν καταλαβαίνει τίποτα: ούτε την τεχνολογία. Πρέπει να έχεις γεννηθεί άπιστος για να γίνεις πιστός άλλωστε. Και η ήττα των νομάδων ήταν τέτοια. είτε τεχνολογικής είτε μεταλλουργικής. Έχουν γίνει προσπάθειες ώστε να αποδωθούν. διανέμοντας την γη στους πολεμιστές ως προνόμιο της θέσης τους (κληρικοί και ψευτοφεουδάρχες). Δεν υπάρχει αμφιβολία επίσης ότι η νομαδική οργάνωση και η πολεμική μηχανή αντιμετωπίζουν τα ίδια αυτά προβλήματα. της γενικευμένης κριτικής που απορρίπτει τους νομάδες ως ανίκανους οποιασδήποτε καινοτομίας. Οι ιστορικοί. στην πολεμική μηχανή μια ορθή στρατιωτική κατηγορία (εκείνη της «στρατιωτικής δημοκρατίας»). ούτε στις πόλεις και στα Κράτη που κατέστρεψαν ή κατέκτησαν. στην οποία υποτίθεται ότι παραμένουν αδιάφοροι. καθώς και της φορολόγησης των εσωτερικών προς αυτούς τους αριθμούς σχέσεων. Ήδη με τον Μωϋσή. ή επειδή ενσωματώνεται στις αυτοκρατορίες που κατακτά. Όμως οι δυο αυτές υποθέσεις προϋποθέτουν μια εδαφική αρχή: είτε εκείνη του αυτοκρατορικού Κράτους που οικειοποιείται την πολεμική μηχανή. τόσο στο επίπεδο της γης όσο και σε εκείνο της φορολόγησης (στην οποία οι νομάδες πολεμιστές υπήρξαν σπουδαίοι καινοτόμοι. Έχουμε υπάρξει μάρτυρες. και στον νομαδισμό μια ορθά στατική κατηγορία (εκείνη της «φεουδαρχίας»). Ωστόσο. η οποία αποσπάστηκε από τις γενεαλογίες και απέκλεισε την Κρατική-μορφή. ώστε η ιστορία να έχει ταυτιστεί με τον θρίαμβο των Κρατών. ή μεταξύ των επιτρόπων που διπλασιάζουν το Κράτος εξίσου με το όσο το υπηρετούν. τον συγκεκριμένο χώρο τους. η οποία μόλις ιδιωτικοποιηθεί. ο αριθμός καθυποτάσσεται σε μια «ακίνητη» οικονομική οργάνωση. ή αποκαθιστώντας την ως μια γραφειοκρατική μορφή. . Ωστόσο ένα από τα βασικά επιχειρήματα του Βλαντίμιρτσοβ είναι πως η οργάνωση των νομάδων γίνεται φεουδαρχική ακριβώς επειδή πρόκειται για μια αποσύνθεση.

Σ. είτε βάλλουν. Δεν προκαλεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός ότι η πολεμική μηχανή ήταν εφεύρεση των νομάδων που εξέτρεφαν ζώα: η εκτροφή και η 72 Τζ. Κάποιοι έχουν μιλήσει για ένα «οικοσύστημα». δεν είναι παρά ένα μόνο είδος μεταξύ άλλων. (η αντεπίθεση είναι για την ακρίβεια ο καθοριστικός και εφευρετικός παράγοντας της πολεμικής μηχανής. Μια διάκριση μπορεί να γίνει πάντα μεταξύ των όπλων και των εργαλείων βάσει της χρήσης τους (την καταστροφή ανθρώπων ή την παραγωγή αγαθών). Ενώ όσο περισσότερους μηχανισμούς προσβολής διαθέτει ένα εργαλείο. η ιδέα αυτή διατυπώνει μια νέα μορφή διάκρισης μεταξύ του κυνηγιού και του πολέμου. 5. ακόμη και αν παραμένουν προσεγγίσιμες. ότι τα βλητικά όπλα. όπως ορίζονται από τον Αντρέ Λερουά-Γκουρχάν. μακράν από το να εξηγούν την αριθμητική σύνθεση των νομάδων. . σε βαθμό τέτοιο που να φαίνεται πολύ δύσκολο να προταθεί μια εγγενής διαφορά μεταξύ όπλων και εργαλείων. Armaments and History. βρίσκονται και στις δυο πλευρές. Όπως λέει ο Βιριλιό. στην άλλη κεντρομόλος. αλλά στην μια περίπτωση είναι φυγόκεντρος. για να αποφευχθεί ή να εφευρεθεί. Και παρ’ όλα αυτά. σελ. ο πόλεμος δεν είναι σε καμία περίπτωση ίδιος όταν είναι ο άνθρωπος που εφαρμόζει σε άλλον άνθρωπο την σχέση του κυνηγού με το ζώο. ακόμη και εάν δεν είναι εγγενείς.τιδήποτε εκτοξεύει. Πρόταση 7: τα όπλα της πολεμικής μηχανής είναι οι «επιδράσεις» της νομαδικής ύπαρξης. σε βαθμό τέτοιο ώστε να μην μειώνεται σε μια ποσοτική αντιπαλότητα ή μια αμυντική παρέλαση). είτε βάλλονται. την ταχύτητα. προς κατάκτηση ή προς χρήση. τα εργαλεία αποζημιώνουν μόνιμα για τους βλητικούς μηχανισμούς που διαθέτουν. Το εργαλείο. τα όπλα διατηρούν μια προνομιακή σχέση με την βλητικότητα. Γιατί δεν είναι απλά βέβαιο ότι ο πόλεμος δεν προκύπτει από το κυνήγι. Αλλά ακόμη και τα όπλα χειρός απαιτούν μια χρήση του χεριού και του μπράτσου διαφορετική από εκείνη των εργαλείων. μια προβολική χρήση δηλαδή που παραδειγματοποιείται στις πολεμικές τέχνες. ή χρησιμοποίησε τα όπλα προς όφελος του. Ο. από την άλλη πλευρά. Αυτή είναι μια ακόμη ουσιώδης συμβολή του Πωλ Βιριλιό αναφορικά με την συμπληρωματικότητα της σχέσης όπλου-ταχύτητας: το όπλο εφευρίσκει την ταχύτητα (με αποτέλεσμα τον βλητικό χαρακτήρα των όπλων). προκειμένου να την φέρει σε μια κατάσταση ισορροπίας ή να την οικειοποιηθεί σε μια μορφή εσωτερικότητας.Φ. αλλά αντίθετα. ή υϊοθετούν για άλλους σκοπούς. Το όπλο είναι βαλλιστικό. Η δράση σε απόσταση υφίσταται και στις δυο περιπτώσεις. όταν τα εργαλεία της δουλειάς και τα όπλα του πολέμου αντάλλαξαν τους προσδιορισμούς τους: φαίνεται ότι το ίδιο μηχανιστικό είδος διασχίζει και τα δυο. τα όπλα και τα εργαλεία δεν έχουν (κατά προσέγγιση) την ίδια σχέση με την κίνηση. όταν καταλαμβάνει την δύναμη του κυνηγημένου ζώου και εισέρχεται σε μια εντελώς νέα σχέση με τον άνθρωπο. Δεύτερον. με την απόλυτη έννοια. Φούλερ. δεν αποκλείει την γενική μετατροπή μεταξύ των δυο ομάδων. (Νέα Υόρκη: Charles Scribner’s Sons: 1945). είναι πολύ πιο εσωστρεφές: προετοιμάζει την ύλη από απόσταση. αλλά και ότι το κυνήγι δεν προωθεί τα όπλα: είτε ο πόλεμος έχει εξελιχθεί στην σφαίρα του αμυδρού και κατ’ επέκταση της μετατροπής των όπλων και των εργαλείων. Αλλά αν και η εξωγενής αυτή διάκριση εξηγεί κάποιες δευτερεύουσες προσαρμογές ενός τεχνικού αντικειμένου. ήδη καθιερωμένα. δυνητικά ή απλά μεταφορικά. Ως μια πρώτη προσέγγιση. ή εκτοξεύεται είναι ουσιαστικά ένα όπλο. Επιπλέον. ήδη διακριτά. και η ώθηση είναι το ουσιαστικό λεπτό του. αποδεικνύουν αντίθετα το τι μπορεί να επιβιώσει στα στατικά καθεστώτα. Μεταξύ των άλλων πλεονεκτημάτων. Η πολεμική μηχανή απελευθερώνει ένα διάνυσμα ταχύτητας τόσο συγκεκριμένο ώστε να έχει ανάγκη από ένα ειδικό όνομα: δεν είναι μόνο η δύναμη της καταστροφής. τόσο περισσότερο συμπεριφέρεται σαν όπλο. εντοπισμένο όχι μόνο στην καταγωγή του. Αληθεύει. έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχουν πολλές εσωτερικές διαφορές. η ίδια η έννοια του «προβλήματος» σχετίζεται με την πολεμική μηχανή. Θα μπορούσε κανείς να ισχυρίστει λοιπόν ότι το εργαλείο αντιμετωπίζει αντιστάσεις. αλλά και η «δρομοκρατία» (=νόμος). εκείνη του πολέμου (του εχθρού που δεν είναι πια θήραμα). «Για αιώνες οι γεωργικές εφαρμογές και τα όπλα του πολέμου πρέπει να παρέμειναν ταυτόσημα»72.στρατιωτική δημοκρατία και η φεουδαρχία. ενώ το όπλο έχει να κάνει με την αντεπίθεση. Οι τύποι επίκρουσης. με άλλα λόγια λογικές ή εννοιολογικές.

η δισυμμετρία μεταξύ της άμυνας και της επίθεσης. ο εκτροφέας ζώων σκοπεύει στην διατήρηση της. ο ιππέας ενώνεται με αυτήν την κίνηση. όπου η αντεπίθεση προϋποθέτει την ορμή ή την αλλαγή ταχύτητας που διασπά την ισορροπία: ήταν το άρμα μάχης που ανασύνταξε όλες τις λειτουργίες στην ταχύτητα-διάνυσμα.. Αντί της λειτουργίας της βίας χτύπημα-προς-χτύπημα. ως μέσω μεταφοράς ή ακόμη και ως υποζύγιο δεν μπορεί να έχει να κάνει σε τίποτα με το ελεύθερο διάνυσμα. μέσω της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την πρώτη. Δεν γενικεύει την ιδέα του θηράματος εφαρμόζοντας την στον εχθρό. όχι την μεταφορά. Φαίνεται όμως ότι ο ίδιος ο Βιριλιό μας προσκαλεί να καταστήσουμε μια διάκριση μεταξύ της ταχύτητας. με άλλα λόγια. και είναι εξίσου πιθανό ότι για να υπάρξει ιππασία. σχετίζονται με τις συνθήκες υπό τις οποίες οι Κρατικοί μηχανισμοί οικειοποιούνται την πολεμική μηχανή. ως μεταφορικού και υποζύγιου. ο σκοπός του κυνηγού ήταν η σύλληψη της κίνησης της άγριας ζωτικότητας μέσω της συστηματικής σφαγής. ενώ η δεύτερη σχετίζεται με την δημόσια σφαίρα. Το ζήτημα έγκειται στο ότι η πολεμική μηχανή προϋποθέτει την απελευθέρωση μιας Ταχύτητας διανύσματος που εξελίσσεται σε ελεύθερη ή ανεξάρτητη μεταβλητή. Στην ιππασία. ούτε με την στατική εξημέρωση. Το άλογο. και.. Είναι πιθανό λοιπόν πως αυτός ο διανυσματικός αγώνας θα απελευθερωθεί σε ένα πεζικό. 73 Πωλ Βιριλιό.. ως προβολής και προβολικότητας. η στατικότητα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου). και αναδημιούργησε τον λείο χώρο για την κίνηση ξεριζώνοντας άνδρες και οπλισμούς74. Η πολεμική μηχανή προσδιορίζεται από την δράση.Και ενώ.. ακόμη και της ακινησίας και της κατατονίας. Δεν ήταν εφικτό να αποκατασταθεί η κινητικότητα στον πόλεμο μέσω των «διαρκώς αυξανόμενων ομοβροντιών» (σελ. κυρίως μέσω της ρύθμισης του διαστρωματωμένου χώρου.Η οικονομία της βίας δεν είναι αυτή του κυνηγού ή του εκτροφέα ζώων. ισχυρίζεται ότι υπήρξε μια έμμεση μετάβαση από το κυνήγι στον πόλεμο: όταν οι γυναίκες αποτελούσαν «μεταφορικά ή υποζύγια». και όχι πια η σάρκα). Η πολεμική μηχανή προσδιορίζεται από την αρχική οπτική. εφαρμόζοντας την στον εαυτό του. Αλλά το πυροβολικό στράφηκε ενάντια στο πυροβολικό. τρέξε αντίθετα από την απεριόριστη χρήση της βίας. η ταχύτητα του αλόγου. στο κυνήγι. ή της εδραίωσης της βίας «μια για πάντα». Σημαίνει όμως αυτό ότι η πολεμική μηχανή δεν υπήρχε πριν την ιππασία και το ιππικό. αλλά «η ιππασία ήταν ο πρώτος βαλλιστικός σκοπός του ιππέα. η πολεμική μηχανή διαθέτει τόσο βάρος και βαρύτητα όσο και ταχύτητα (η διάκριση μεταξύ του βάρους και της ελαφρότητας. ακόμη και εάν η μεταφορά αντιδρά επάνω στην δράση. η οποία καταδικάζει το ίδιο το όπλο. ακόμη και απεριόριστη.εξημέρωση ζώων δεν πρέπει να συγχέεται ούτε με το πρωτόγονο κυνήγι.8 (Μάϊος 1977). Ο Βιριλιό ωστόσο. κατευθύνοντας την και προκαλώντας την επιτάχυνση της. και όχι πια οι πρωτεΐνες της (ο κινητήρας. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ωστόσο η ισορροπία δυνάμεων είναι ένα φαινόμενο αντίστασης. παρά αποσπά την ιδέα του κινητήρα. 138). δηλαδή μακριά από την οικονομία της. της σφαίρας ή της οβίδας του πυροβολικού. Συμβαίνει πως η ταχύτητα γίνεται αφαιρετική ως ιδιότητα της βλητικότητας. Όμως θα ήταν εύκολο να αναδείξουμε τα φαινόμενα της «αναβλητικότητας». χωρίς την συνδρομή της ιππασίας. Αυτό δεν συμβαίνει στο κυνήγι. 137) δείχνει ότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος έγινε αρχικά αντιληπτός ως ένας επιθετικός πόλεμος βασισμένος στο πυροβολικό. εδραιώνει μια ολόκληρη οικονομία της βίας. δεν αποτελεί μέρος της πολεμικής μηχανής εάν εξυπηρετεί αποκλειστικά στην μεταφορά των ανθρώπων που αφιππεύουν για να πολεμήσουν. Φούλερ (Armaments and History. νο. εκεί όπου οι αντιτιθέμενες δυνάμεις μπορούν να φτάσουν σε κατάσταση ισορροπίας. λόγω του ότι οι κρατήρες που δημιουργήθηκαν κατέστησαν το πεδίο της μάχης όλο και πιο δύσκολο στην . εξαναγκάζοντας έτσι την στατική ακινησία. Σε κάθε περίπτωση. η κινητική ενέργεια συντηρείται. Traverses. καθώς και της μετατόπισης. 11-19. «Αιματοχυσία. η πολεμική μηχανή. με την ανατροφή και την εκπαίδευση. Ενώ το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. αλλά εκείνη του κυνηγημένου ζώου. Φ. 74 O Τζ. σχετιζόμενα σε κάποιες περιπτώσεις με ένα συστατικό απόλυτης ταχύτητας. αυτό που ο δανείζεται ο πολεμιστής από το ζώο είναι περισσότερο η ιδέα του κινητήρα παρά το πρότυπο του θηράματος. «Metepsychose du passager».. Σ. τα οποία ήδη ενίσχυαν τους κυνηγούς στο να εισέλθουν σε σχέση «ομοφυλοφιλικής μονομαχίας» υπερβαίνοντας το κυνήγι. και τον στρατιώτη. των τόσο σημαντικών στους πολέμους. όπου η ταχύτητα συνδέεται πρωταρχικά με το κυνηγημένο ζώο. η αντίθεση μεταξύ ανάπαυσης και έντασης). παρά αποδεικνύουν την ανακάλυψη ενός βαλλόμενου και βαλλιστικού συστήματος. έναν τρόπο που καθιστά την βία ανθεκτική. για παράδειγμα. Εξού και η εξέλιξη σε ζώο στην πολεμική μηχανή. άμεσος σκοτωμός. σελ. το πρώτο σύστημα οπλισμού73». στην ακινησία (για παράδειγμα. Αμέσως προκύπτουν δυο αντιρρήσεις.» Ο τεχνολογικός κινητήρας θα ανέπτυσσε αυτή την τάση ακόμη περισσότερο.

υπόκεινται στους ίδιους νόμους. Αυτό εννοούσαμε όταν λέγαμε ότι τα όπλα και τα εργαλεία δεν διακρίνονται απλά μεταξύ τους με εξωτερικό τρόπο. αλλά η συγκρότηση της «πολεμικής μηχανής» ως το τυπικό αίτιο των οπλισμών. προϋποθέτουν την ανανέωση του σκοπού τους. ή τον πραγματικό. προφανώς. είναι ο τρόπος με τον οποίο τα στοιχεία του σώματος αποδρούν της βαρύτητας ώστε να καταλάβουν απόλυτα έναν αδιάλειπτο χώρο. την επέκταση ή ακόμη και την εξαφάνιση τους στην επίδραση. την κοινή τους σφαίρα. Η λύση.τι αποτελεί τεχνικό στοιχείο σε κάθε δεδομένη στιγμή. η μηχανιστική συναρμολόγηση που καθορίζει ό. Η ελεύθερη δράση αποτελεί και αυτή έναν κινητήρα. και «επέβαλλε ναυτικές τακτικές στον πόλεμο ξηράς (σελ. και παρά το γεγονός ότι δεν έχουν διακριτά εγγενή χαρακτηριστικά. συνέβαλλαν τα μέγιστα. Όποιο και αν είναι το μέτρο ή ο βαθμός. λειτουργεί επί του εξωτερικού. ένα «σκάφος ξηράς» (σελ. Η γραμμική μετατόπιση. συγκροτεί την σχετική κίνηση του εργαλείου.Η αντίθετη αντίρρηση είναι περιπλοκότερη: έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ταχύτητα φαίνεται πράγματι να αποτελεί μέρος του εργαλείου όσο και του όπλου. αλλά η κοινωνική ή συλλογική μηχανή. ταξινομεί και εφευρίσκει ακόμη τα τεχνικά στοιχεία. ακριβώς. Αυτό καθιστά τον παράγοντα της καινοτομίας στην πολεμική μηχανή πολύ διαφορετικό από την καινοτομία στην εργατική μηχανή. εφόσον κάποιος δεν σχετίζεται με αυτό στην συγκρότηση που αυτή προϋποθέτει. το ελικόπτερο στο άρμα μάχης κτλ. Η ιστορία του κινητήρα δεν είναι αποκλειστικά στρατιωτική. η στρατιωτική απάντηση δεν είναι ποτέ είδους: το άρμα μάχης ήταν η απάντηση στο πυροβολικό. η ταχύτητα είναι σχετική στην πρώτη περίπτωση. από το ένα σημείο στο επόμενο. Διαθέτουν εσωτερικά (όχι όμως εγγενή) χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις αντίστοιχες συγκροτήσεις με τις οποίες συνδέονται. οι οποίοι προσδιορίζουν. Ενώ αυτό που ενεργοποιεί το εργασιακό πρότυπο δεν είναι τα ίδια τα εργαλεία. αντί να αναζητούμε ποιοτικά πρότυπα. κτλ. Θα ήταν μάταιο να αποδώσουμε στους οπλισμούς εύσημα μαγικής δύναμης σε αντίθεση με τους περιορισμούς των εργαλείων: τα όπλα και τα εργαλεία. στην οποία οι Άγγλοι. Οι οπλισμοί και ο χειρισμός των όπλων φαίνεται πως είναι συνδεδεμένοι με το πρότυπο της ελεύθερης δράσης. Ως γενικός κανόνας. την αντιμέτωπιση εξωτερικών αντιστάσεων. μόνο το αντίθετο της. αλλά η συγκρότηση της «εργασιακής μηχανής» ως το τυπικό αίτιο προσπέλαση του. χωρίς όμως να αντιμετωπίζει αντίσταση που πρέπει να ξεπεραστεί. εκτός και αν η εργασία λαμβάνει τον κινητήρα. ορισμό που μόλις του αποδώσαμε. και ειδικότερα ο στρατηγός Φούλερ. και την σχετική μετατόπιση αυτού του σημείου εφαρμογής. Η σύνδεση αυτή μεταξύ όπλων και εργασίας παραμένει ασαφής. αυτό που μετράει είναι το σημείο της εφαρμογής μιας αποτελεσματικής δύναμης που ασκείται από το βάρος ενός σώματος που θεωρείται «ενιαίο» (βαρύτητα). Το εργαλείο δεν προσδιορίζει την εργασία. Στην ελεύθερη δράση. 140). . ενώ το εργαλείο κινείται μετά την επίδραση κάποιας εξωτερικής δύναμης. αυτό που μετράει. και πρέπει να ανανεώνεται από την μια στιγμή στην άλλη. απόλυτη στην δεύτερη (η ιδέα της διαρκούς κίνησης). Είναι η η μηχανή που διατηρεί την πρωταρχικότητα της σε σχέση με το τεχνικό στοιχείο: όχι η τεχνική μηχανή.139). Στην εργασία. συλλογή στοιχείων η ίδια. Τα δυο ιδανικά πρότυπα του κινητήρα είναι εκείνα της εργασίας και της ελεύθερης δράσης. την μετατόπιση της ισχύος. την χρήση του. αποκατέστησε ένα είδος επίγειας ναυσιπλοΐας ή λείου χώρου. την εφαρμογή του. Λειτουργεί επί του κινούμενου σώματος καθαυτού. Είναι σαν το όπλο να κινείται. Αυτό που ενεργοποιεί το πρότυπο της ελεύθερης δράσης δεν είναι τα όπλα καθαυτά και η φυσική τους διάσταση. ενώ τα εργαλεία με το εργασιακό πρότυπο. Και πρέπει να προστεθεί επίσης ότι τα όπλα. αλλά είναι η δινοειδής κατάληψη του χώρου που συγκροτεί την απόλυτη κίνηση του όπλου. αυτοπροωθούμενο. Κατά συνέπεια δεν θα μπορούσε να μιλήσει κάποιος για όπλα ή εργαλεία προτού προσδιορίσει τις κατεστημένες συγκροτήσεις που τα προσδιορίζουν και εισάγονται σε αυτά. και δεν είναι σε καμία περίπτωση εξειδικευμένη ως προς την πολεμική μηχανή. Η εργασία αποτελεί τον κινητήρα επειδή εκεί συναντά αντιστάσεις. Το εργαλείο προϋποθέτει την εργασία. Ωστόσο ίσως να υφίσταται εντονότερα η τάση να σκεφτόμαστε με όρους ποσότητας της κίνησης. ήλθε στην μορφή του άρματος μάχης: το άρμα μάχης. Αλλά η αρχή πίσω από κάθε τεχνολογία είναι η ανάδειξη του γεγονότος πως κάθε τεχνικό στοιχείο παραμένει αφαιρετικό. εντελώς αναποφάσιστο. την κατανόηση του. κτλ. Είναι μέσω της διαμεσολάβησης των συγκροτήσεων που το είδος επιλέγει. καταναλώνεται και αναλώνεται στις επιδράσεις της. δεν καταναλώνεται στις επιδράσεις της και συνεχίζει από την μια στιγμή στην επόμενη.

αλλά σε άλλους συνδυασμούς όπου είχαν άλλες λειτουργίες. η οποία προκάλεσε την επιμήκυνση του μαχαιριού και του ακοντίου. Καπιταλισμός και Οικονομία.» στο Problemes de la guerre en Grece ancienne (Civilizations et Societes. τα όπλα των «οπλιτών» υπήρξαν μόνο χάρη στην φάλαγγα ως μετάλλαξη της πολεμικής μηχανής: το μοναδικό νέο όπλο της εποχής.των εργαλείων. 119. 55. σελ. «Η τεχνολογία είναι κατά κάποιον τρόπο εσωτερική στο κοινωνικό και το διανοητικό. 1962). υπό την υπόθεση ότι οι εργασιακές συνθήκες εκπληρώνονται αλλού. της «πραγματικής επίδρασης-τυπικής επίδρασης». 1968). Εν ολίγοις. και προφανώς αναλαμβάνει την παραγωγή. αλλά στα περιθώρια των άλλων συγκροτήσεων που δεν ανέδειξαν την σημασία του. δημιούργησε μια νέα φιγούρα στην συγκρότηση άνδρα-αλόγου. Χάγη: Mouton. την κατανάλωση και την αντίσταση. Όμως η πτυχή αυτή σχετίζεται με το κοινό πεδίο του όπλου και του εργαλείου. το εργαλείο είναι συνδεδεμένο με την μετατόπιση της βαρύτητας. τα πάντα εξαρτώνται από την οργάνωση της εργασίας. ή όταν η ταχύτητα προστίθεται στην μετατόπιση75. τις μεταβλητές συγκροτήσεις των ανθρώπων. ενώ τα άλλα όπλα προϋπήρχαν. νο. Πιο συγκεκριμένα. Το δόρυ και το ξίφος εμφανίστηκαν κατά την διάρκεια της εποχής του Χαλκού μόνο χάρη στην σύνθεση άνθρωπος-άλογο. Η πολύ γενική πρωταρχικότητα της συλλογικής και της μηχανιστικής συγκρότησης επί του τεχνικού στοιχείου εφαρμόζεται γενικά. αποκλείοντας έτσι τα πρώτα όπλα του πεζικού. η οποία περιλαμβάνει έναν νέο τύπο ακοντίου και νέων όπλων. και το όπλο με το σύστημα της ταχύτητας-διαρκούς κίνησης (είναι υπό αυτήν την έννοια που θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η ταχύτητα καθεαυτή αποτελεί ένα «σύστημα οπλισμών»). 1934). ισχυριζόμαστε μόνο ότι σημασιοδοτεί την διαφορά μεταξύ δυο τύπων συγκρότησης. και άφησαν ανεκμετάλλευτο τον διαφοροποιητικό του χαρακτήρα με το αλέτρι77. τον χώρο ή τον χρόνο. το σκαλιστήρι και το αλέτρι εξαρτώνται από τις συλλογικές συγκροτήσεις οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με την πυκνότητα του πληθυσμού και την χέρσα περίοδο αντίστοιχα. την εκτόπιση. 1400-1800). Ο αναβολέας με την σειρά του. Για παράδειγμα. η οποία εμφανίζεται μόνο όταν η ισχύς τους αποτιμάται καθεαυτή. (Υλικός Πολιτισμό. problemes et controverses. των ζώων και των αντικειμένων. διαφορετικής φύσης76. ωστόσο χωρίς να αφορά ακόμα την εξειδίκευση του όπλου. Όταν λέμε ότι το όπλο είναι αδιαχώριστο από την ταχύτηταδιάνυσμα. Και έχει συχνά παρατηρηθεί ότι ένα όπλο δεν είναι τίποτε εκτός της πολεμικής οργάνωσης με την οποία έχει συνδεθεί. δημιουργήθηκε μέσω αυτής της συγκρότησης. Είναι πάντα η συγκρότηση που καθιστά τους οπλισμούς σε σύστημα. είναι το αποτέλεσμα και καθόλου η αιτία». εκεί όπου το άλογο τείνει να αντικαθιστά το βόδι ως ζώο έλξης. «La phalange. βλέπε στο έργο της Λιν Τάουνσεντ Ουάΐτ. κεφάλαια 1 και 2. Παρόμοια. Το βαρύ άροτρο θα μπορούσε να έχει υπάρξει πριν από όλα αυτά όμως. και τα όπλα αφαιρετικά περισσότερο «βαριά». 76 Μαρσέλ Ντετιέν. Τα όπλα και τα εργαλεία είναι συνέπειες. σε συμμόρφωση με την ελεύθερη δράση. Medieval Technology and Social Change (Νεά Υόρκη: Oxford University Press. το προσωπείο με καρφιά και τον πέλεκυ μάχης. ένα όπλο ως τέτοιο δεν σχετίζεται με το Εργασιακό πρότυπο. το βαρύ άροτρο υφίσταται μόνο ως συγκεκριμένο εργαλείο σε έναν αστερισμό όπου «οι άπειρα ανοικτές πεδιάδες» κυριαρχούν. Το όπλο δεν πέφτει από τον ουρανό. 75 Για την γενική αυτή διάκριση μεταξύ των δυο προτύπων. ή αν επαναπροσαρμόζεται αργότερα στις στατικές συνθήκες του φεουδαρχισμού. μια διάκριση που παραμένει ακόμη και αν στην ορθή συγκρότηση τους τα εργαλεία δεν είναι παρά αφαιρετικά «ταχύτερα». από την οπτική της ισχύος. εκεί όπου η γη αρχίζει να υποβάλλεται στην τριετή κυκλικότητα και η οικονομία γίνεται κοινοτική. Το εργαλείο είναι ουσιαστικά προσδεδεμένο με κάποια γέννεση. σελ. 134. της «εργασιακά ελεύθερης δράσης». μια μετατόπιση και κατανάλωση δύναμης εντός του χώρου και του χρόνου. .». το σύστημα βάρους-ύψους. Αυτό βοηθάει τον Μπρωντέλ να συμπεράνει: «Το εργαλείο. ενώ το εργαλείο παραμένει συνδεδεμένο με τις συνθήκες της βαρύτητας. και έχει διαφορετικές επιδράσεις που εξαρτώνται από το αν δεσμεύεται από τις γενικές συνθήκες του νομαδισμού. όταν δεν είναι πια συνδεδεμένη με ο. της «κατανάλωσης δύναμης-συντήρησης ισχύος». έχει φανεί ότι στην περίπτωση της καλλιέργειας ριζιού στην Ασία τα καλάμια εκσκαφής. κτλ. τόσο στα εργαλεία όσο και στα όπλα. Dynamique et metaphysique leibniziennes (Παρίσι: Les Belles Lettres. βλέπε την έκθεση του Μάρσιαλ Γκερούτ. τίποτε περισσότερο από συνέπειες. 77 Για τον αναβολέα και το άροτρο. η δυο λαβών ασπίδα. Κατά συνέπεια. 222-224.. σύμφωνα με αυτήν την θεωρία. Η κατάσταση είναι ακριβώς η ίδια για το εργαλείο: και πάλι. την κίνηση. 11. σελ. αλλά με το πρότυπο της Ελεύθερης δράσης. Και ο αστερισμός άνδρας-άλογο-αναβολέας είναι και αυτός μεταβλητός. 119-143.τιδήποτε άλλο από τον αριθμό.

και την παθιασμένη μετάλλαξη που άλλαξε δραστικά τις σχέσεις μεταξύ επιθυμίας και πολεμικής μηχανής. και μεταφέρονται από αυτό το διάνυσμα. μια ολόκληρη βαρύτητα. στις ταχύτητες και τις συνθέσεις της ταχύτητας μεταξύ των στοιχείων. Η λογική. αποτελούν και τέχνες της αγωνίας και της ακινησίας. η πιο απόλυτη ακινησία. Αναμφίβολα. οι οποίοι δεν είναι παρά τα πολλά μονοπάτια της επίδρασης. και εξαπολύεται σαν βέλος. είναι η σοφία της πολεμικής μηχανής: το «μη-πράττειν» του πολεμιστή. Ο Έρωτας του καβαλάρη. οι οποίες σχετίζονται μόνο με το κινούμενο σώμα καθαυτό. της κατεύθυνσης (sens). Το εργασιακό καθεστώς παραμένει αδιαχώριστο από την οργάνωση και την ανάπτυξη της Μορφής. τις αγωνίες. όπως αυτή μαρτυρείται όχι μόνο στην μυθολογία. ως υπόθεση του Κράτους. σαν η δύναμη (puissance). Στους δρόμους αυτούς μαθαίνει κανείς πως να μην χρησιμοποιεί τα όπλα όπως ακριβώς μαθαίνει και να τα χρησιμοποιεί. οι πολεμικές τέχνες δεν συμμορφώνονται με τον κώδικα. Αν όμως αληθεύει ότι όλες οι συγκροτήσεις είναι συγκροτήσεις επιθυμίας. Οι επιδράσεις είναι βλητικές σαν όπλα. το ζήτημα έγκειται στο πως να γνωρίζουμε εάν οι συγκροτήσεις του πολέμου και της δουλειάς. καθυστερημένο. Ο Ντετιέν έχει δείξει ότι η ελληνική φάλαγγα ήταν αδιαχώριστη από την συνολική αναστροφή των αξιών. και την ιπποτική νουβέλα ή την νουβέλα του αυλικού έρωτα. Η επίδραση περνάει μέσα και από τα δυο άκρα. θεωρημένες όπως είναι στην συγκρότηση τους. machine). τείνει να προσομοιώνει την εκπαίδευση του πολίτη με την εκπαίδευση του εργάτη με την μαθητεία του στρατιώτη. της αντεπίθεσης. Αλλά το καθεστώς της πολεμικής μηχανής είναι έτσι αντίθετο από εκείνο των επιδράσεων.Οι συγκροτήσεις είναι παθιασμένες. και μια ομάδα ομοφυλοφιλικού Έρωτα τείνει να αντικαθιστά την ζωοφιλία. τις λιποθυμίες. και πάνω από όλα την εγκεφαλική (απόλυτη) ταχύτητα. με τις μεγαλύτερες ταχύτητες της πολεμικής μηχανής: μας παρουσιάζει μια εξέλιξη-όπλο του τεχνικού στοιχείου ταυτόχρονα με την εξέλιξη-επίδραση του παθιασμένου στοιχείου (την εξίσωση της Πενθισιλείας). Αυτό είναι το παθιασμένο καθεστώς του συναισθήματος. ενώ τα συναισθήματα εσωστρεφή σαν εργαλεία. Τα όπλα είναι επιδράσεις. Ο ιππότης κοιμάται στην σέλα του. κτλ. η αποτελεσματικότητα μιας συγκρότησης δεν υφίσταται χωρίς τα πάθη που η συγκρότηση φέρνει στο προσκήνιο. το συγκροτημένο. Το συναίσθημα προϋποθέτει την αποτίμηση της ύλης και των αντιστάσεων. Τα πάθη είναι οι επιδράσεις της επιθυμίας που διαφέρουν σύμφωνα με την συγκρότηση: δεν πρόκειται για την ίδια δικαιοσύνη. το οποίο συνδέει την απολίθωση της πράξης με την βροχόπτωση της κίνησης. και η καλλιέργεια της επίδρασης να ήταν ο πραγματικός σκοπός της συγκρότησης. Η επίδραση είναι η ενεργή εκδήλωση του συναισθήματος. η οποία αντιστοιχεί στην διαμόρφωση του αντικειμένου. με το όπλο να είναι ένα προληπτικό μέσο. η αδράνεια του υποκειμένου. ως «της μορφής του εργάτη». Η μάθηση του πως να μην κάνει πράγματα. ενώ η υπερκωδικοποίηση στρατολογεί το εργαλείο στην οργάνωση της δουλειάς και του Κράτους (το εργαλείο δεν ξεμαθαίνεται ποτέ. Κατά συνέπεια. και της σχέσης ανθρώπου-ζώου που αντικαθίσταται από την σχέση μεταξύ των ανδρών σε μια συγκρότηση πεζικού που προετοιμάζει το έδαφος για την άνοδο του αγρότηστρατιώτη. Υφίσταται μια σχέση μεταξύ της επίδρασης και του όπλου. αποτελούν συνθέσεις της επιθυμίας. καθώς και της «σημασίας» της μορφής και των αναπτύξεων της. και πως να μην είναι ο εαυτός της. χωρίς τις επιθυμίες που την συγκροτούν όσο τις συγκροτεί και εκείνη. δεν υπάρχει άλλη επιθυμία παρά μόνο η συγκρότηση. ούτε για την ίδια σκληρότητα. αντιστεκόμενο στο συναίσθημα. Η επιθυμία δεν έχει σε τίποτε να κάνει με την φυσική ή την αυθόρμητη αποφασιστικότητα. Μια κίνηση αποκωδικοποίησης διασχίζει την πολεμική μηχανή. Οι πολεμικές τέχνες καθυπότασαν πάντα τα όπλα στην ταχύτητα. η μηχανευμένη επιθυμία (agencant. παρά ακολουθούν δρόμους (voies). Αληθεύει ωστόσο ότι οι πολεμικές τέχνες ανακαλούν διαρκώς το κέντρο της βαρύτητας και τους κανόνες της εκτόπισης της. δεν κινητοποιούν πάθη διαφορετικών τάξεων. Είναι η περίπτωση του ανθρώπου που ξεπεζεύει από το άλογο. αποτελούν μέρος της ταχύτητας-διανύσματος. Ο Κλάϊστ είναι ο συγγραφέας που προσομοίωσε καλύτερα τις ξαφνικές κατατονικές κρίσεις. και οι επιδράσεις όπλα. agence. το ίδιο έλεος. Από αυτήν την οπτική. το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να αποζημιώνει την απουσία του). οπουδήποτε το Κράτος οικειοποιείται την πολεμική μηχανή. του πολίτη-στρατιώτη: όλος ο Έρως του πολέμου αλλάζει. Και αυτό γιατί οι δρόμοι . Για αυτόν τον λόγο. η αγνή κατατονία. αλλά και στο chanson de geste. ενώ το αίσθημα είναι πάντα εκτοπισμένο.

αυτοί δεν είναι απόλυτοι. Τα κοσμήματα είναι οι επιδράσεις που αντιστοιχούν στα όπλα. αλλά χαρακτηριστικά έκφρασης ανάλογα των όπλων (το σύνολο της μυθολογίας του πολέμου όχι μόνο βασίζεται στα χρήματα. αφορούν μικρά μετακινούμενα αντικείμενα τα οποία δεν είναι μόνο εύκολα στην μεταφορά τους. και των σημείων συγγραφής-οργάνωσης της εργασίας. όπου η γη δεν είναι πια τίποτε περισσότερο από έδαφος (sol). Εντελώς διαφορετική είναι η περίπτωση του όπλου ωστόσο. αλλά αυτό δεν γίνεται κατανοητό ξέχωρα από την νομαδική συμβολή της πολεμικής μηχανής. οι χρυσές ή ασημένιες πλάκες. στο θηκάρι του σπαθιού. πρέπει να έχει προηγηθεί η σύλληψη της δραστηριότητας από τον Κρατικό μηχανισμό. Γιατί για να υπάρξει εργασία. Όσο μακριά και αν πάνε. δανείστηκαν εκείνο των αυτοκρατορικά στατικών γειτόνων τους. η κοσμηματοποιεία.. Αποδίδουν στα χρώματα την ταχύτητα του φωτός. αλλά στην ακίνητη. το ίδιο ισχύει και για τον άνθρωπο του πολέμου ως τέτοιου (τα «ανδραγαθήματα» του Ηρακλή προϋποθέτουν την υποταγή στον βασιλιά). οι οποίοι υπόκεινται ακόμη στους νόμους της βαρύτητας.. ακόμα και αν διαθέτουν την δύναμη (puissance) της αφαίρεσης που είναι σε όλα ισότιμη της συγγραφής. Μόνο που η δύναμη αυτή διαμεσολαβείται (agence) διαφορετικά. το οποίο βρίσκεται σε ουσιαστική σχέση με το κόσμημα. Οι πλάκες αυτές καθιστούν χαρακτηριστικά έκφρασης της απόλυτης ταχύτητας. αντί της τάξης της εργασίας με τις συνθήκες της βαρύτητας. μετάφραση Τζένη Μαστοράκη. Το τεχνικό στοιχείο αναδεικνύεται σε εργαλείο όταν αποσπάται από την περιοχή και εφαρμόζεται στην γη ως αντικείμενο. αλλά είναι και ο ενεργός της παράγοντας). Το κόσμημα έχει υποβληθεί σε τόσες δευτερεύουσες προσαρμογές ώστε να μην κατέχουμε πια την ιδιαίτερη κατανόηση που είχαμε κάποτε για το τι είναι. στα ρούχα του πολεμιστή. στην οποία δεν αποτελούν απλά υλικά. της αντίστασης και της κατανάλωσης που την ορίζουν. ακόμη και όταν οι δραστηριότητες τους ήταν πολύ περιορισμένες και κανονικοποιημένες. ταυτόχρονα όμως. είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο αυθόρμητα Ανατολίτικα κείμενα της Δυτικής λογοτεχνίας. Είναι προσκολλημένα στα ηνία του αλόγου. πρέπει να υπερβαίνουν το κενό. αλλά σε άλλες μοτίβου-υποστήριξης. όπως την κεφαλή του βέλους. όχι στο τίποτα. Όμως κάτι ανάβει στο μυαλό μας όταν ακούμε ότι η μεταλλουργική ήταν η «βάρβαρη» ή νομαδική. και το ανάποδο. Η μεταλλουργία. . όπου δεν υπάρχει καν έδαφος μιας και η υποστήριξη είναι τόσο σαθρή όσο και το μοτίβο. Όθεν και η συγγένεια μεταξύ των συγκροτήσεων σημείων-εργαλείων. Επιπλέον. Τα σκαριφήματα αυτά.Χ. ακόμη και η διακόσμηση. αντεπιθέσεις και βουτιές με το κεφάλι. Έχει ειπωθεί περισσότερες από μια φορές ότι οι άνθρωποι των πρωτόγονων κοινωνιών δεν εργάζονταν με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Ο νομάδας σιδηρουργός συνδέει την μεταλλουργία με το όπλο. ανήκουν στην τάξη της ελεύθερης δράσης. Γονατάς. υφίσταται μια ουσιαστική σχέση μεταξύ των εργαλείων και των σημαδιών. αλλά στον λείο χώρο του κενού όπου δεν υφίσταται πλέον κανένας στόχος: επιθέσεις. στην λαβή του όπλου: διακοσμούν ακόμη και πράγματα που έχουν χρησιμοποιηθεί μια μόνο φορά. Άσχετα από την προσπάθεια ή τον κόπο που προϋποθέτουν. σχετισμένα με την απόλυτη κινητικότητα. Στην περίπτωση της γραφής. μετατρέποντας το χρυσό σε κόκκινο φως και το ασήμι σε λευκό φως. δεν διαμορφωνουν μια γραφή. που σαρώνονται από την ίδια ταχύτηταδιάνυσμα. και μεταφράζουν τις απόλυτες κινήσεις μιας άλλης φύσης στον κοινό χώρο – εκείνον που πραγματοποιείται στο Κενό. και όταν δούμε από κοντά τα αριστουργήματα της ήσσονος αυτής τέχνης. και παρουσιάζει μια παρεμφερή κίνηση: την γραμμική μετατόπιση του κέντρου βαρύτητας που παραμένει «μηχανική» και σχετίζεται με κάτι πιο «μυστηριώδες» που αφορά την ψυχή και δεν γνωρίζει το παραμικρό για το βάρος. στην οπτική της συγκρότησης. Το έργο του Κλάϊστ Οι μαριονέτες: Και μια μελέτη του Bernard Dort (Αθήνα: Άγρα. μεταφερόμενα αντικείμενα που είναι και αυτά κινητά και κινούμενα. και η σημειοποίηση της δραστηριότητας από την γραφή. επιμέλεια Ε. αλλά και αφορούν το αντικείμενο μόνο ως αντικείμενο σε κίνηση. το σημείο παύει να είναι εγγεγραμμένο στο σώμα. Και αυτό γιατί το εργασιακό πρότυπο που καθορίζει το εργαλείο ανήκει στον Κρατικό μηχανισμό. τα κοσμήματα αυτά. Ο χρυσός και το ασήμι έχουν αναλάβει πολλές άλλες λειτουργίες. οι νομάδες δεν χρειάστηκε να δημιουργήσουν το δικό τους σύστημα. αντικειμενική ύλη. οι οποίοι τους παρείχαν μέχρι και την 78 Οι διατριβές σχετικά με τις πολεμικές τέχνες μας υπενθυμίζουν ότι οι Τρόποι. ο στολισμός. 1996). 2η έκδ. Δεν εισέρχονται σε σχέσεις μορφής-ύλης. κατ’ εξοχήν τέχνη.78. παραμένουν στο πεδίο του Όντος.

για παράδειγμα τα ιγκλού των Εσκιμώων ή τα ξύλινα παλάτια των Ούννων. η τέχνη των Σκυθών της Μαύρης Θάλασσας έτεινε έτσι προς την γραφική σχηματοποίηση των μορφών. καθιστώντας έτσι την εργασία μια θεμελιώδη μονάδα. 80 Ζωρζ Σαριέ. Αντίθετα.Η τέχνη των Σκυθών. ένα που τις διακρίνει από τις αντίστοιχες στατικές μορφές. Δεν είναι όμως αυτό το πρόβλημα.. θα μπορούσε κάποιος να γράψει για τα κοσμήματα. από πέντε τουλάχιστον οπτικές: την κατεύθυνση (sens). (προβολή – εσωτερίκευση). συνδεδεμένη με την νομαδική και πολεμοφανή οικονομία χρησιμοποίησε ταυτόχρονα και τις δυο απορρίπτωντας το εμπόριο (το οποίο παρέμεινε στους ξένους). το πρότυπο (ελεύθερη δράση-εργασία). . Αποκτά την αξία της γραφής κατά την διάρκεια της ύστερης περιόδου. το διάνυσμα (ταχύτητα-βαρύτητα). Η νομαδική αρχιτεκτονική.φωνητική μετεγγραφή των γλωσσών τους79. όταν εμφανίστηκαν οι μνημειώδεις εγγραφές. την έκφραση (κόσμημα-σημείο). σε μια κοινή σφαίρα. οι γενίτσαροι είχαν μια μαγειρική κατσαρόλα ως το σημείο συγκέντρωσης τους. αλλά υπόκεινται σε ένα διαφορετικό «χαρακτηριστικό». πρόκειται για μια επιδραστική σημειωτική. και πάνω από όλα με τον χώρο να ξεκινά από πολύ χαμηλά. τις μεταλλικές πλακέτες. επειδή η προέλευση της φαίνεται αποκλειστικά συνδεδεμένη με τα κοσμήματα. οι Μογγόλοι χρησιμοποίησαν την διάλεκτο Ουϊγκούρ. 1965). μισοεγκαταλελειμένη». 82 Σαφώς υφίστανται και μορφές μαγειρικής και αρχιτεκτονικής που αποτελούν μέρος της νομαδικής πολεμικής μηχανής. θα ανταγωνίζονταν εκείνα που χρησιμοποιούσαν οι περισσότερο εξελιγμένοι γείτονες τους. Θα μπορούσε να αμφισβητηθεί ότι τα εργαλεία.. ένα πρώτο εικονό-ιδεογράφημα.. την παθιασμένη ή επιθυμούσα τονικότητα (επίδραση-συναίσθημα). ενώ η μουσική και τα ναρκωτικά φέρουν διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά που τα τοποθετούν στην πλευρά της νομαδικής πολεμικής μηχανής82. L’ art barbare scuthe (Παρίσι: Ed. με την πειθάρχηση των στρατών τους. Ενώ ως προς την νομαδική μαγειρική. Αναμφίβολα ο Κρατικός μηχανισμός τείνει να φέρνει την ομοιομορφία στα καθεστώτα. 2) σύντομα πολεμικά ή ερωτικά μηνύματα. Η μεταλλουργία είναι η βαρβαρική κατ’ εξοχήν τέχνη. Πρόκειται λοιπόν για μια διαφοροποιητική μέθοδο που καθιερώνει την διάκριση μεταξύ όπλων και εργαλείων. Δεν είναι 79 Βλέπε Πωλ Έλιοτ. Πρόκειται μάλλον για ένα ζήτημα απόδοσης συγκροτήσεων. Asia Major. ως σημεία κτήσης ή δημιουργίας. Και υπόκειται στα χαρακτηριστικά που αποτελούν μέρος της πολεμικής μηχανής: για παράδειγμα. με την Δανική μεταρρύθμιση του ένατου αιώνα μ. τα μικρά μετακινούμενα αντικείμενα. 81 Δες στον Λυσιέν Μουσέ. 284-289. μια υποκατάστατη γραφή. με άλλα λόγια καθορισμού των διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τα οποία ένα στοιχείο ανήκει τυπικά σε κάποια συγκρότηση αντί κάποιας άλλης. Θα μπορούσε ακόμη να ειπωθεί ότι η αρχιτεκτονική και η μαγειρική έχουν μια ιδιαίτερη συγγένεια με το Κράτος . για παράδειγμα. με άλλα λόγια με την επιβολή των δικών του χαρακτηριστικών. και το καπέλο τους διέτρεχε μια ξύλινη κουτάλα. υπήρχαν διαφορετικοί βαθμοί στην ιεραρχία των μαγείρων. αλλά μόνο υπό την έννοια που θα εφάρμοζε κανείς σε ένα προϋπάρχον σύστημα γραφής για αυτά τα θέματα. το οποίο. αποτελείται κυριολεκτικά από το πρωϊνό (η πασχαλινή παράδοση είναι νομαδική). και πολύ λιγότερο ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλαβισμού. επιπλέον. Σαφώς. Οι βάρβαροι δεν είχαν ανάγκη κατοχής ή δημιουργίας ένος συγκεκριμένου κώδικα. «Les systems d’ ecriture en usage chez les anciens Mongols». και μια ιδιαίτερα περιορισμένη δημόσια λειτουργία. σελ. τα στοιχεία της μεταλλουργίας. Du Cercle d’ Art. όπως και στις τέντες. Η περίπτωση της γραφής των ρούνων είναι περισσότερο προκλητική. ή ακόμη και τα όπλα. Introduction a la runologie. «μια εφεύρεση με ελάχιστη ωφελιμότητα. 185. και προσανατολίζοταν προς αυτή την διακοσμητική και πολυτελή εκδοχή.χ.. Κατά την διάρκεια του τέταρτου και πέμπτου αιώνα π. η οποία την κατέστησε περισσότερο σε ένα γραμμικό διάκοσμο παρά σε κάποιο πρωτο-γραφικό σύστημα» 80. με το Σύριο αλβάφητο (οι Θιβετιανοίανέπτυξαν πρώτοι μια φωνητική θεωρία για την γραφή Ουϊγκούρ): οι δυο εκδοχές της Μυστικής Ιστορίας των Μογγόλων που έχουν φτάσει ως εμάς βρίσκονται στην κινεζική μετάφραση και την φωνητική μετεγγραφή της σε κινεζικούς χαρακτήρες. αποτελούμενη συγκεκριμένα από: 1) υπογραφές. 2 (1925). Το θέμα είναι ότι στην πρώϊμη περίοδο η ρουνική γραφή διέθετε ελάχιστη μόνο επικοινωνιακή αξία. τα διακοσμητικά. Ο μυστικός της χαρακτήρας έχει οδηγήσει πολλούς στην ερμηνεία της μαγικής γραφής.. είναι απότοκα της τέντας: η επιρροή της στην στατική τέχνη προέκυψε με τον τρόπο των τρούλων και των ημισέληνων. διάκοσμοι χρυσού ή ασημένιες πατίνες. και καθόλου περισσότερο η αναζήτηση μιας προέλευσης σε αυτή την περίπτωση. 1971).χ. (Παρίσι: Aubier-Montaigne. Καθιστά έτσι ένα κείμενο «διακοσμητικό» αντί για κειμενικό. την συνδεδεμένη με το Κράτος και την εργασία81. τα σημεία και τα κοσμήματα εμφανίζονται πράγματι παντού. τα όπλα.

ή ότι είναι αυτό που αντιστοιχεί στο ίδιο πράγμα. Και όμως οι άνθρωποι του πολέμου επανεμφανίζονται. Η κοινή γραμμή αγώνα του όπλου και του εργαλείου: μια σαφής πιθανότητα. με πολλές αμφισημίες: είναι όλοι εκείνοι που γνωρίζουν την αχρηστία της βίας. απειροελάχιστα ίσως αλλά εύκολα εφαρμοσμένα σε νέες συγκροτήσεις. Τυχαίνει συχνά πως ο άνθρωπος του πολέμου σχηματίζει αγροτικές ή εργατικές συμμαχίες. δεν υπάρχει τίποτε πιο ξεπερασμένο από τον άνθρωπο του πολέμου: έχει προ πολλού μεταμορφωθεί σε έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. όταν ο Ζίσκα εξόπλισε κινητά φρούρια φτιαγμένα από κάρα που τα έσερναν βόδια μεταφέροντας κανόνια. επαναστατικών αντεπιθέσεων.) .. διέσχισε την γραμμή.. Οι πολεμικές τέχνες και οι τεχνολογίες αιχμής διαθέτουν αξία μόνο επειδή δημιουργούν την πιθανότητα της ένωσης του εργάτη με τις μάζες των πολεμιστών ενός νέου τύπου. όταν απεικονίζει τον «Επαναστάτη» ως μια διεθνή φιγούρα που τραβάει τον Εργάτη από το ένα χέρι και τον Στρατιώτη από το άλλο. Μια αντεπίθεση και μια αντίσταση ταυτόχρονα. αλλά συμβαίνει συχνότερα πως ένας εργάτης. αλλά παραμένουν κοντά σε μια πολεμική μηχανή που επαναδημιουργείται. και ο τεχνοκράτης ή ο υπεράνθρωπος αναλυτής. αλλά τον αντιμετωπίζει ξανά. Μια συγγένεια εργάτη-στρατιώτη. σε μια κοινή ευθεία αγώνα όπου ο ένας λέει ταυτόχρονα «ψάχνω ένα όπλο» και ο άλλος «ψάχνω ένα εργαλείο»: ανακάλυψε την γραμμή. Εκεί αναδύονται υπόγειοι. όταν ο χρόνος τρέμει συθέμελα κάτω από την αυτοκρατορία του ακραίου κινδύνου». για τις επαναστάσεις και τους πολέμους. 83 Στο Traite du rebelled (Παρίσι: Bourgois. αναπτύσσοντας μερικά σημεία που περιλαμβάνονται στο Der Arbeiter: μια σύλληψη της «γραμμής» ως μιας ενεργούς απόδρασης που περνάει ανάμεσα από δυο φιγούρες του παλιού Στρατιώτη και του σύγχρονου Εργάτη.ωστόσο αδύνατον για τα όπλα και τα εργαλεία. η CIA και η IBM. τρέχουν πάντα προς δυο κατευθύνσεις. Πρόταση 8 : Η ίδια η μεταλλουργία συνιστά μια ροή απαραίτητα συνδεδεμένη με τον νομαδισμό. εκείνη της ενεργούς αντίστασης και της τεχνολογικής απελευθέρωσης. αλλά άθελα τους εφευρίσκουν και συσσωρεύουν κυριολεκτικά φορτία γνώσης και δράσης ωφέλιμα για τους άλλους. Προηγείται και των δυο μια ήπια καρικατούρα ήδη. ο μισθοφόρος ή ο κινούμενος στρατιωτικός εκπαιδευτής. εάν αναληφθούν από νέες συγκροτήσεις μεταμορφώσεων. τον στρατιωτικό. μόνο άκαιρη): ο νομάδας πολεμιστής και ο περιπλανώμενος εργάτης. δεν πιστεύουμε ότι οι αναλύσεις του Έρνστ Γιούνγκερ αποκλείονται από αυτήν την αμφισημία. εκείνη των ενεργών. προειδοποιητικές διαστρεβλώσεις. Υφίσταται μια σχιζοφρενική γεύση για το εργαλείο που απομακρύνεται από την εργασία προς την ελεύθερη δράση. να εισέλθουν σε άλλες συμμαχικές σχέσεις. γιατί η γραμμή αποκαλύπτεται μόνο όταν ξεπεραστεί ως η γραμμή του χωρισμού83. Αναμφίβολα. Όμως μια υπεριστορική φιγούρα πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό της τόσο ενάντια στους παλιούς μύθους όσο και ενάντια στις προκαθορισμένες. βιομηχανικός ή γεωργικός. Οι αγρότες συμβάλλουν σημαντικά στην ιστορία του πυροβολικού κατά την διάρκεια των πολέμων των Ουσιτών. αλλά παράμενουν κοντά στην εργασιακή μηχανή που επαναδημιουργείται. Δεν ανασταίνουν παλιούς μύθους ή αρχαϊκές φιγούρες. μια σχιζοφρενική γεύση για το όπλο που το μετατρέπει σε μέσο ειρήνευσης. μια μετάλλαξη. «Δεν γυρνάει κάποιος πίσω για να επανακατακτήσει τον μύθο. Επανεμφανίζονται και εργάτες που δεν πιστεύουν στην εργασία. ούτε αιώνια. οι οποίοι στηρίζουν ο ένας τον άλλον στο πέρασμα προς ένα άλλο πεπρωμένο σε μια άλλη γραμμή (τίποτα από όλα αυτά δεν διατηρούνται στην έννοια της Γραμμής του Χάϊντεγκερ. υποβρύχιοι τεχνικοί που ανήκουν λιγότερο ή περισσότερο στην κοσμική τάξη. Αλλά και ο ίδιος ο εργάτης έχει υποστεί τόσες άδικες περιπέτειες. Ωστόσο. Τα πάντα είναι διφορούμενα. αποτελούν καλύτερα την νέα φιγούρα μιας υπερδιεθνούς συγκρότησης (ούτε ιστορική. σε έναν αγώνα που ποικίλλει όλο και περισσότερο. Πρόβλημα 3 : Πως ανακαλύπτουν ή εφευρίσκουν τα όπλα τους οι νομάδες. θα επανευφέρει την πολεμική μηχανή. για την διατήρηση της ειρήνης. όσο φευγαλέος και αν είναι αυτός. όπλου-εργαλείου. 1981) ο Γιούνγκερ διατυπώνει την σαφέστερη θέση του ενάντια στον εθνικοσοσιαλισμό. αν και αυτό αφιερώνεται στον Γιούνγκερ. Τα αντιδάνεια μεταξύ του πολέμου και του στρατιωτικού μηχανισμού. της εργασίας και της ελεύθερης δράσης. πέρνα από επάνω της. αιθέριοι. συναισθήματοςεπίδρασης χαρακτηρίζει τον κατάλληλο χρόνο.

νο. ως τις ζούγκλες των Μαλάγια. δεν υφίσταται πλέον καμία αμφιβολία: αν και αληθεύει ότι οι Σκύθοι ήταν οι συνεχιστές της σπάθης. Αν το κανόνι χαρακτηρίζει ένα όριο για τους νομάδες. των πειρατικών πλοίων κτλ. καθώς ακόμη και για το κανόνι. «Le saber contre l’ epee». κεφ. αλλά επιπρόσθετα.. Μια δεύτερη. τα ενδιάμεσα σημεία και οι συνδυασμοί μεταξύ ενός αυτοκρατορικού στρατού και μιας νομαδικής πολεμικής μηχανής. Η ιστορία ανταγωνίζεται κάθε καινοτομία. Annales. από όπου θα το αποκτήσουν αργότερα και οι Άραβες. συχνά κοντή και καμπύλη. η σπάθη εφευρέθηκε στην κινεζική αυτοκρατορία των δυναστείων Τσ’ιν και Χαν. των αποκλειστικών μυστών στην πάκτωση του μετάλλου και του σφυρήλατου ατσαλιού86. Μαζαχέρι. και πιο συγκεκριμένα του κανονιού («η πυρίτιδα ήταν αποτελεσματικότερη της ταχύτητας τους»). σε έναν νέο χώρο. αλλά δεν μπορεί να τα καταφέρει να εξαφανίσει τα νομαδικά στοιχεία. περιλαμβάνει έναν διαφορετικά δυναμικό χώρο από το σφυραλατημένο μεταλλικό ξίφος. 86 Βλέπε στο εξαιρετικό άρθρο του Α. ενδέχεται να άσκησε σημαντική επιρροή στην ευρωπαϊκή κατανόηση της ατμοσφαιρικής πίεσης και των εφαρμογών της». Αυτό είναι και ένα χρήσιμο παράδειγμα προκειμένου να φωτιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι αρχαιολόγοι και ιστορικοί. το πέταλο. υπάρχει πάντα ένας νομάδας που αχνοφαίνεται στον ορίζοντα κάθε δεδομενης τεχνολογικής γενεαλογίας 84. 85 Για το ιδιαίτερα ακανθώδες ζήτημα του αναβολέα δες στον Λιν Ουάϊτ. Ούτε και οι αρχαιολόγοι έχουν ανοσία από κάποιο μίσος 84 Ο Λιν Ουάϊτ. Προφανώς. την συγκρότηση άνθρωπος-άλογο-τόξο. ένα όπλο για πλάγιες επιθέσεις με λάμα λεπίδας. και σχετική. 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1958). Μέσω αυτής της συγκρότησης ταχύτητας. ο οποίος για την ακρίβεια δεν τείνει στην απόδοση ιδιαίτερης δύναμης καινοτομιών στους νομάδες. Ήταν δυνατό να εδραιωθεί μια ιδιαίτερα ακριβής περιοδικότητα στα όπλα της στέππας. Το γεγονός παραμένει ωστόσο πως για τα όπλα που δεν είναι πυροβόλα. παράδοση των Μαλάγια. Αποτελεί κοινή συμφωνία δε ότι οι νομάδες έχασαν τον ρόλο τους ως καινοτόμοι μετά την έλευση των πυροβόλων όπλων. τις περιοχές των επιθετικών και των αμυντικών όπλων. που ανέπτυξαν την δύναμη πυρός εκτεταμμένα. είτε κατακτώντας την είτε μετά την ενσωμάτωση τους σε αυτή. και τα τεχνολογικά στοιχεία (η σέλα. Καθαυτή. και τι έλαβαν από την αυτοκρατορία με την οποία επικοινωνούσαν.Το πολιτικό.. οι εποχές του μετάλλου χαρακτηρίζονται από την καινοτομία.). σελ. αλλά ήταν επίσης και τα πρώτα του θύματα. . Το πρόβλημα έχει να κάνει με το ότι είναι γενικά δύσκολο να διακρίνουμε μεταξύ του τι προέρχεται άμεσα από τους νομάδες. 95 σημειώνοντας): «Έτσι μια αλυσίδα τεχνολογικών ερεθισμάτων μπορεί να εντοπιστεί στις βασικές προσωπικότητες της πρώϊμης σύγχρονης επιστήμης και την τεχνολογία μέσω της ύστερης περιόδου του Μεσαίωνα. οι νομαδικές παραδόσεις των οποίων διατηρούνταν έντονες. Η σπάθη από πακτωμένο ατσάλι. τα ηνία. μιας και ξεκίνησαν την γνωριμία τους από την πλευρά του αμυνόμενου.1. Όμως αυτό δεν συνέβει απαραίτητα επειδή δεν γνώριζαν πως να τα χρησιμοποιήσουν: δεν ήσαν μόνο οι στρατιές όπως εκείνες των Τούρκων.. αυτό ισχύει αντίθετα γιατί προϋποθέτει μια οικονομική επένδυση που μόνο ένας Κρατικός μηχανισμός μπορεί να πραγματοποιήσει (ακόμη και οι εμπορικές πόλεις δεν θα αρκούσαν για κάτι τέτοιο). ο αναβολέας. 13. οικονομικό και κοινωνικό καθεστώς των ανθρώπων της στέππας φημίζεται λιγότερο για τις καινοτομίες του στον πόλεμο. κάποιες φορές εδραιώνει εκτεταμμένες τεχνολογικές γενεαλογίες με εντυπωσιακές καταγωγές: συνδέει τον θερμό αέρα και τις τεχνολογίες τουρμπινών στους Μαλάγια (Medieval Technology and Social Change. Είναι τόσες πολλές οι γκρίζες περιοχές. δείχνοντας έτσι την εναλλαγή μεταξύ του βαρύ και του ελαφρύ οπλισμού (ο τύπος των Σκυθών και εκείνος των Σαμάρτιων). γνωρίζοντας το στους Ινδούς. για εμπρόσθιες επιθέσεις με την αιχμή του: ήταν οι Σκύθοι που το έφεραν στην Ινδία και την Περσία. και ακόμη πιο χαρακτηριστικά. και σε αντίθεση με τον αναβολέα. Η θήκη για τον χάλκινο πέλεκυ μάχης των Υκουσσών και το σιδερένιο ξίφος των Χεταίων έχουν συγκριθεί με μικροσκοπικές ατομικές βόμβες. 669-686. τους Πέρσες και τους Άραβες. καθώς και τις ανάμικτες μορφές τους. το πιστόνι φλόγας. Αυτό που εφηύραν οι νομάδες ήταν το όπλο άνθρωπος-όπλο. Medieval Technology. της σύνθεσης ή της στρατηγικής. Το παράδειγμα της σπάθης είναι ενδεικτικό. σελ. το ελαφρύ πυροβολικό ήταν σχολαστικά ενσωματωμένο στους κινητούς σχηματισμούς των καραβανιών. ώστε να είναι συχνή η περίπτωση πως οι καινοτομίες φθάνουν πρώτα από την αυτοκρατορία. κάθε περίπτωση είναι αντιφατική: οι ατελείωτες συζητήσεις για τον αναβολέα για παράδειγμα85.

ή περιφρόνηση για τους νομάδες. Στην περίπτωση της σπάθης, όπου τα γεγονότα
συνηγορούν ήδη αρκετά ικανοποιητικά υπέρ της αυτοκρατορικής καταγωγής, οι
καλύτεροι των σχολιαστών ανακαλύπτουν ότι αρμόζει η πρόσθεση ότι οι Σκύθες δεν
θα μπορούσαν να το έχουν εφεύρει σε καμία περίπτωση – φτωχοί νομάδες καθώς
ήταν – και ότι το σφυρήλατο ατσάλι προήλθε απαραίτητα από κάποια στατική φυλή.
Όμως γιατί να ακολουθήσουμε την πολύ παλιά, επίσημη Κινεζική εκδοχή σύμφωνα
με την οποία ήταν οι λιποτάκτες του αυτοκρατορικού στρατού που αποκάλυψαν τα
μυστικά του στους Σκύθες; Αλλά και τι θα μπορούσε να σημαίνει το «αποκάλυψη
του μυστικού» εάν οι Σκύθες δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν, και χωρίς να
καταλαβαίνουν τίποτε από όλα αυτά; Ας κατηγορήσουμε τους λιποτάκτες, γιατί όχι.
Δεν κατασκευάζεις μια ατομική βόμβα με ένα μυστικό όμως, καθόλου περισσότερο
από όσο φτιάχνεις μια σπάθη που δεν μπορείς να αναπαράγεις, ενσωματώνοντας
την σε διαφορετικές συνθήκες, ή μεταφέροντας την σε άλλες συγκροτήσεις. Η
διαιώνιση, η διάχυση, είναι πλήρως μέρη της ίδιας γραμμής καινοτομιών,
χαρακτηρίζουν το σημείο καμπής τους. Επιπλέον: γιατί να ισχυριστούμε ότι το
σφυρήλατο ατσάλι αποτελεί απαραίτητα ιδιοκτησία των στατικών ή
αυτοκρατορικών υποκειμένων, όταν πριν από ο,τιδήποτε άλλο ήταν εφεύρεση των
μεταλλουργών; Αποτελεί αντικείμενο εικασίας ότι οι μεταλλουργοί αυτοί ήταν
απαραίτητα ελεγχόμενοι από τον Κρατικό μηχανισμό, αλλά και ότι μπορούσαν να
απολαμβάνουν κάποια τεχνολογική αυτονομία, και κοινωνική ανωνυμία, η οποία
σημαίνει ότι, ακόμη και ελεγχόμενοι, δεν ανήκαν στο Κράτος περισσότερο από όσο
ήταν και οι ίδιοι νομάδες. Δεν υπήρξαν λιποτάκτες που πρόδωσαν το μυστικό, παρά
μόνο μεταλλουργοί που το επικοινώνησαν, καθιστώντας την προσαρμογή και την
διαιώνιση του εφικτή: μια εντελώς άλλου είδους «προδοσία». Στην τελική ανάλυση,
αυτό που καθιστά τις συζητήσεις αυτές τόσο δύσκολες, (εξίσου στην προβληματική
περίπτωση του αναβολέα αλλά και την καθοριστική περίπτωση της σπάθης) δεν
είναι μόνο οι προκαταλήψεις για τους νομάδες, αλλά και η απουσία μιας
ικανοποιητικά ανεπτυγμένης έννοιας για την τεχνολογική γενεαλογία (τι είναι αυτό
που καθορίζει την τεχνολογική γραμμή ή το συνεχές, και την μεταβλητή επέκταση
από την μια ή την άλλη οπτική γωνία;)
Θα ήταν ανώφελο να ισχυριστούμε ότι η μεταλλουργία είναι μια επιστήμη
επειδή ανακαλύπτει διαρκώς σταθερούς νόμους, για παράδειγμα το σημείο τήξης
ενός μετάλλου πάντα και παντού. Γιατί η μεταλλουργία είναι αδιαχώριστη από
διάφορες γραμμές μεταβλητότητας: η διαφοροποίηση μεταξύ των μετεωριτών και
των αυτόχθονων μετάλλων, η διαφοροποίηση μεταξύ των ορυκτών και των
αναλογιών μετάλλου, οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των κραμάτων, είτε φυσικών είτε
τεχνητών, η διαφοροποίηση μεταξύ των ενεργειών που εφαρμόζονται σε ένα
μέταλλο, η διαφοροποίηση μεταξύ των ποιοτήτων που καθιστούν μια δεδομένη
ενέργεια εφικτή, ή όποιου άλλου ενδεχομένου μπορεί να προκύψει από αυτή. (Για
παράδειγμα, στην Σουμερία βρέθηκαν δώδεκα ποικιλίες χαλκού ταυτοποιημένες και
ταξινομημένες σύμφωνα με την καταγωγή και το βαθμό καθάροτητας τους87). Όλες
αυτές οι μεταβλητές θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν κάτω από δυο γενικές
κατηγορίες: μοναδικότητες ή χωροχρονικές υποστάσεις διαφορετικών τάξεων, και
των λειτουργιών που συνδέονται με αυτές ως διαδικασίες παραμορφώσεων ή
μεταμορφώσεων: επιδραστικές ιδιότητες ή χαρακτηριστικά έκφρασης διαφορετικών
επιπέδων, οι οποίες αντιστοιχούν σε αυτές τις μοναδικότητες και λειτουργίες
(σκληρότητα, βάρος, χρώμα κτλ). Ας επιστρέψουμε στο παράδειγμα της σπάθης
όμως, ή μάλλον του σφυράλατου ατσαλιού: προϋποθέτει την πραγματοποίηση μιας
πρώτης μοναδικότητας, δηλαδή του λιωσίματος του ατσαλιού σε υψηλή
θερμοκρασία, στην συνέχεια μια δεύτερη μοναδικότητα, τις διαδοχικές
αποανθρακοποιήσεις του. Αντίστοιχα αυτών των μοναδικοτήτων είναι τα
χαρακτηριστικά της έκφρασης – όχι μόνο η σκληρότητα, η οξύτητα, και το
φινίρισμα, αλλά επίσης και οι διακυμάνσεις ή οι σχεδιασμοί που εντοπίζονται στην
κρυσταλλοποίηση και προκύπτουν από την εσωτερική δομή του πακτωμένου
ατσαλιού. Το μεταλλικό ξίφος σχετίζεται με εντελώς διαφορετικές μοναδικότητες,
λόγω του ότι διαμορφώνεται, δεν καλουπώνεται ή πακτώνεται, ούτε ψυχαίνεται ή
αερίζεται, παράγεται ανά κομμάτι και όχι σε ποσότητες. Κατά συνέπεια τα
χαρακτηριστικά της έκφρασης του είναι απαραίτητα πολύ διαφορετικά, λόγω του
ότι διαπερνά και δεν κόβει, επιτίθεται από μπροστά αντί από τα πλάγια, ενώ ακόμη

87 Χένρι Λιμέ, Le travail du metal au pays de Sumer au temps de la IIIe dynastie d’ Ur (Παρίσι: Les Belles
Lettres, 1960), σελ. 33-40.

και τα διακοσμητικά σχέδια του προκύπτουν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο,
με την εγχάραξη88. Μπορούμε να αναφερθούμε σε ένα μηχανιστικό είδος, ή
τεχνολογική γενεαλογία, όπου και αν ανακαλύψουμε κάποιον αστερισμό
μοναδικοτήτων, επιμηκούμενων με συγκεκριμένες λειτουργίες, οι οποίες
συγκλίνουν, και κάνουν και τις λειτουργίες αυτές να συγκλίνουν, επί ενός ή
περισσοτέρων αποδιδόμενων χαρακτηριστικών έκφρασης. Εάν οι μοναδικότητες ή
οι λειτουργίες αποκλίνουν, με διαφορετικά υλικά ή και τα ίδια, πρέπει να
διακρίνουμε δυο διαφορετικά είδη: και αυτή είναι ακριβώς η περίπτωση του
μεταλλικού ξίφους, εξέλιξη του εγχειριδίου, και της ατσάλινης σπάθης, εξέλιξη του
μαχαιριού. Κάθε είδος έχει τις δικές του μοναδικότητες και λειτουργίες, τις δικές
του ιδιότητες και χαρακτηριστικά, τα οποία και καθορίζουν την σχέση της
επιθυμίας με το τεχνικό στοιχείο (οι επιδράσεις που η σπάθη «διαθέτει» δεν είναι
καθόλου όμοιες με εκείνες του ξίφους).
Είναι όμως πάντα πιθανό να τοποθετήσουμε την ανάλυση στο επίπεδο των
μοναδικοτήτων που επιμηκύνονται από το ένα είδος στο άλλο, και να ενώσουμε έτσι
τα δυο είδη. Στο όριο, υφίσταται μια ειδοκεντρική γενεαλογία, ένα μοναδικό
μηχανιστικό είδος, η ροή της ύλης σε διαρκή μεταβλητότητα, οι μεταφερόμενες
μοναδικότητες και τα χαρακτηριστικά της έκφρασης. Η λειτουργική και εκφραστική
αυτή ροή είναι εξίσου φυσική και τεχνητή: μοιάζει με την ενότητα του ανθρώπου με
την Φύση. Ταυτόχρονα ωστόσο, δεν πραγματοποιείται εδώ και εκεί, χωρίς να
διαιρείται, χωρίς να διαφοροποιείται. Θα αποκαλέσουμε την συγκρότηση ως κάθε
έναν αστερισμό μοναδικοτήτων και χαρακτηριστικών που συνάγονται από την ροή
– επιλεγμένα, οργανωμένα, διαστρωματωμένα – με τρόπο τέτοιο ώστε να
συγκλίνουν (συνέπεια) τεχνητά και φυσικά: μια συγκρότηση, υπό αυτήν την έννοια,
αποτελεί μια αληθοφανή εφεύρεση. Οι συγκροτήσεις μπορούν να ομαδοποιηθούν σε
ακραία τεράστιους αστερισμούς που καθιστούν τις «κουλτούρες», ή ακόμη και τις
«εποχές». Στο εσωτερικό αυτών των αστερισμών, οι συγκροτήσεις διαφοροποιούν
ακόμη κάθε είδος ή την ροή του, διαιρώντας το σε τόσα πολλά διαφορετικά είδη,
μιας δεδομένης τάξης και ενός δεδομένου επιπέδου, και εισάγοντας επιλεκτικές
ασυνέχειες στην ιδανική συνέχεια της ύλης-κίνησης. Οι συγκροτήσεις τεμαχίζουν το
είδος σε διακριτές, διαφοροποιημένες γενεαλογίες, την ίδια στιγμή που το
μηχανιστικό είδος τις τεμαχίζει εγκάρσια, αφήνοντας την μια για να τεμαχίσει
κάποια άλλη, ή κάνοντας τις να συνυπάρξουν. Μια συγκεκριμένη μοναδικότητα
ενσωματωμένη στα πλάγια του είδους, για παράδειγμα της χημείας του άνθρακα, θα
αναδειχθεί από κάποια δεδομένη συγκρότηση που την επιλέγει, την οργανώνει, και
την εφευρίσκει, και μέσω της οποίας διαπερνά ολόκληρο ή μέρος του είδους, σε
δεδομένο χώρο και δεδομένο χρόνο. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε σε κάθε
περίπτωση έναν αριθμό πολύ διαφορετικών γραμμών: κάποιες από αυτές, οι
ειδογεννετικές γραμμές, διασχίζουν μεγάλες αποστάσεις μεταξύ συγκροτήσεων
διαφόρων εποχών και πολιτισμών (από το περίστροφο στο κανόνι; από τον τροχό
της προσευχής στην προπέλα; από το τσουκάλι στον κινητήρα;). Άλλες,
οντογεννετικές γραμμές, είναι εσωτερικές της μιας συγκρότησης, και διασυνδέουν
τα διάφορα στοιχεία τους, ή αλλιώς προκαλούν το πέρασμα ενός στοιχείου, συχνά
μετά από αρκετή καθυστέρηση, σε άλλη συγκρότηση διαφορετικής φύσης αλλά της
ίδιας κουλτούρας ή εποχής (για παράδειγμα, το πέταλο, το οποίο διαδώθηκε μέσω
των γεωργικών συγκροτήσεων). Είναι κατά συνέπεια αναγκαίο να λάβουμε υπόψη
μας την επιλεκτική δράση των συγκροτήσεων επί του είδους, αλλά και την
εξελικτική αντίδραση του είδους καθώς το υπόγειο νήμα που διαπερνά την μια
συγκρότηση ως την επόμενη, ή εγκαταλείπει κάποια συγκρότηση, το έλκει στο
προσκήνιο, ανοίγοντας το. Ζωτική παρόρμηση; Ήταν ο Λερουά Γκουρχάν που πήγε
ως τα άκρα της σύνθεσης ενός τεχνολογικού βιταλισμού, εκλαμβάνοντας την
βιολογική εξέλιξη γενικά ως το πρότυπο της τεχνικής εξέλιξης: μια Παγκόσμια

88 Σύμφωνος με αυτό το σκεπτικό ο

Μαζαχέρι επιδεικνύει αποτελεσματικά ότι η σπάθη και το ξίφος
ανήκουν σε δυο διακριτές τεχνολογίες γενεαλογίες. Πιο συγκεκριμένα, την δαμασκηνή (damassage) η
οποία δεν προέρχεται καθόλου από την Δαμασκό, αλλά αντίθετα από την ελληνική ή την περσική λέξη για
το διαμάντι, και καθορίζει την χρήση του πακτωμένου ατσαλιού που το καθιστά σκληρό σαν διαμάντι,
καθώς και τα σχέδια στο ατσάλι που προκύπτουν από την κρυσταλλοποίηση του τσιμέντου («η
πραγματική δαμάσκος υλοποίηθηκε στα κέντρα που δεν είχαν ποτέ βιώσει την ρωμαϊκή κυριαρχία). Από
την άλλη πλευρά όμως, η δαμασκοποίηση (damasquinage), που δεν ήλθε ούτε αυτή από την Δαμασκό,
καθορίζει μόνο την εγχάραξη στο μέταλλο (ή το ύφασμα), σκόπιμων σχεδίων που μιμούνται την
δαμασκηνή χρησιμοποιώντας εντελώς διαφορετικά μέσα.

Τάση, επιφορτισμένη με όλες τις μοναδικότητες και τα χαρακτηριστικά της
έκφρασης τους, η οποία διασχίζει τα τεχνικά και εσωτερικά πεδία που την
αντανακλούν ή την διαφοροποιούν σύμφωνα με τις μοναδικότητες και τα
χαρακτηριστικά που η κάθε μια διατηρεί, επιλέγει, αφομοιώνει, προκαλεί σε
σύγκλιση, εφευρίσκει89. Υφίσταται πράγματι ένα μεταβλητό μηχανιστικό είδος, το
οποίο δημιουργεί τις τεχνικές συγκροτήσεις, ενώ είναι οι συγκροτήσεις που
εφευρίσκουν τα διάφορα είδη. Μια τεχνολογική γενεαλογία αλλάζει σημαντικά
σύμφωνα με το εάν κάποιος την εντοπίσει επί του είδους ή την εγγράψει στις
συγκροτήσεις της. Αλλά και στις δυο περιπτώσεις παραμένουν πάντα αδιαχώριστες.
Πως θα ορίσουμε λοιπόν αυτή την ύλη-κίνηση, την ύλη-ενέργεια, την ύληροή, αυτή την ύλη που μεταβάλλεται, εισέρχεται σε συγκροτήσεις και τις αφήνει
πίσω της; Πρόκειται για την αποδιαστρωμένη, αποεδαφοποιημένη μάζα. Μας
φαίνεται ότι ο Χουσέρλ ώθησε την σκέψη ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά, όταν
ανακάλυψε μια περιοχή αόριστων και υλικών ουσιών (με άλλα λόγια ουσιών
περιπλανώμενων, ανακριβών και όμως σχολαστικών), διακρίνοντας τις από τις
σταθερές, μετρικές και τυπικές ουσίες. Έχουμε δει ότι οι αόριστες ουσίες είναι
διακριτές από τα διαμορφωμένα πράγματα, όπως αυτά είναι διακριτά από τις
τυπικές ουσίες. Καθιστούν ασαφή σύνολα. Σχετίζονται με την υλικότητα
(corporeite), την οποία δεν πρέπει να συγχέουμε ούτε με την νοητή, τυπική
ουσιαστικότητα, ούτε με το αισθητό, διαμορφωμένο και αντιληπτό, αντικείμενο
(choseite). Η υλικότητα αυτή έχει δυο χαρακτηριστικά: από την μια πλευρά είναι
αδιαχώριστη από το πέρασμα στο όριο ως αλλαγή κατάστασης, από διαδικασίες
αποσύνθεσης ή μεταμόρφωσης, οι οποίες λειτουργούν σε έναν χωροχρόνο που είναι
και αυτός ανακριβής και δρα με τον τρόπο των γεγονότων (αφαίρεση, εξάρτηση,
προβολή...), από την άλλη πλευρά, είναι αδιαχώριστη από τις εκφραστικές ή
εντατικές ιδιότητες, οι οποίες μπορεί να είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες σε βαθμό,
και παράγονται με τον τρόπο των μεταβλητών επιδράσεων (αντίσταση,
σκληρότητα, βάρος, χρώμα...). Υφίσταται λοιπόν ένα περιπλανώμενο ταίριασμα, και
είναι διακριτό από την στατική διασύνδεση, τις «σταθερές ουσίες-ιδιότητες που
προκύπτουν εφεξής από το αντικείμενο». Αναμφίβολα, ο Χουσέρλ είχε την τάση να
καθιστά τις αόριστες ουσίες ένα είδος ενδιάμεσων μεταξύ της ουσίας και του
αισθητού, μεταξύ του αντικειμένου και της έννοιας, θυμίζοντας λίγο το Καντιανό
σχήμα. Δεν είναι η κυκλικότητα μια σχηματική ή αόριστη ουσία, ενδιάμεση μεταξύ
κυκλικών αισθητών αντικειμένων και της εννοιολογικής ουσίας του κύκλου; Στην
πραγματικόττητα, η κυκλικότητα υφίσταται μόνο ως όριο επίδρασης (ούτε επίπεδη,
ούτε και αμβλεία) και ως οριακή διαδικασία (το στρογγύλεμα), μέσω αισθητών
αντικειμένων και τεχνικών παραγόντων, μύλος, τόρνος, τροχός, αργαλειός,
μπρίζα....Είναι όμως ενδιάμεση στον βαθμό που ό,τι είναι ενδιάμεσο είναι αυτόνομο,
αρχικά εκτείνοντας τον εαυτό της μεταξύ αντικειμένων και μεταξύ σκέψεων, ώστε
να εδραιώσει μια ολόκληρη νέα σχέση μεταξύ των σκέψεων και των αντικειμένων,
μιας αόριστης ταυτότητας μεταξύ των δυο.
Κάποιες διακρίσεις που προτάθηκαν από τον Σιμοντόν θα μπορούσαν να
συγκριθούν με εκείνες του Χουσέρλ. Γιατί ο Σιμοντόν εκθέτει την τεχνολογική
ανεπάρκεια του προτύπου της ύλης-μορφής, επειδή αυτό προϋποθέτει μια σταθερή
μορφή και μια ύλη κατεστημένη ως ομοιογενή. Είναι η ιδέα ενός νόμου που
διαβεβαιώνει την συνάφεια του προτύπου, μιας και οι νόμοι είναι αυτοί που
υποβάλλουν την ύλη στην μια ή την άλλη μορφή, και, αντίθετα, στην ύλη μια
δεδομένη ιδιότητα όπως αυτή συνάγεται από την μορφή. Αλλά ο Σιμοντόν
αποδεικνύει ότι το υλομορφικό πρότυπο αφήνει πολλά πράγματα, ενεργά και απαθή,
στην άκρη. Από την μια πλευρά, στην διαμορφωμένη ή διαμορφώσιμη ύλη πρέπει να
προσθέσουμε μια ολόκληρη ενεργητική υλικότητα στην κίνηση, την μεταφορά
μοναδικοτήτων ή υποστάσεων, ήδη σαν έμμεσες, τοπολογικές αντί για γεωμετρικές,
μορφές, και συνδυάζονται με διαδικασίες αποσύνθεσης: για παράδειγμα, οι
μεταβλητές διακυμάνσεις και ρήξεις των ινών που καθοδηγούν την λειτουργία της
κοπής ξύλων. Από την άλλη πλευρά, στις ουσιαστικές ιδιότητες της ύλης, όπως
αυτές προκύπτουν από την τυπική ουσία, πρέπει να προσθέσουμε τις μεταβλητά
εντατικές επιδράσεις, όπως αυτές προκύπτουν από την λειτουργία, η οποία

89 Αντρέ Λερουά-Γκουρχάν, Milieu et techniques (Παρίσι: Albin Michel, 1945), σελ. 356. Ο Γκίλμπερτ
Σίμοντον, συζητώντας τις σύντομες αφηγήσεις, καταπιάνεται με το ζήτημα της «απόλυτης καταγωγής
της τεχνολογικής γενεαλογίας» ή της «δημιουργίας μιας «τεχνικής ουσίας»: Du mode d’ existence des
objects techniques (Παρίσι: Aubier, 1969), σελ. 41-49.

και στην συνέχεια ανίχνευσης της κατεύθυνσης του συνδέοντας τις λειτουργίες με την υλικότητα αντί της επιβολής της μορφής επί της ύλης: αυτό που επικαλείται κανείς εδώ είναι λιγότερο ένα ζήτημα που υπόκειται στους νόμους. είναι μια μόνο συγκεκριμένη συνέπεια σε μια γενικότερη διαδικασία. Απευθύνεται κανείς λιγότερο σε μια μορφή ικανή να επιβάλλει ιδιότητες επί της ύλης αντί των υλικών χαρακτηριστικών έκφρασης που καθιστούν τις επιδράσεις. . σαν τις άκρες δυο μισών αλυσίδων η σύνδεση των οποίων δεν μπορεί να ειδωθεί πλέον. Γιατί ο χειρονάκτης είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει και έναν άλλον δρόμο επίσης. αυτό για το οποίο ο Σιμοντόν κριτικάρει το υλομορφικό πρότυπο είναι η αυθαιρεσία του να εκλάβει την μορφή και την ύλη ως δυο όρους που ορίζονται ξεχωριστά.. Αυτό έχει προφανείς συνέπειες: δηλαδή. δες στον Σιμοντόν Du monde d’ existence. υπάρχουν διαδρομές δεύτερης-τάξης. ακόμη και αν αυτή δεν είναι πάντα εκείνη της ύλης. την καθιστά τώρα εφικτή: για παράδειγμα. χωρίς να μετακινείται διόλου. οι οποίες παύουν να αφορούν άμεσα την ύληκίνηση (ανισότητες. φυσική ή τεχνητή. και οι δυο ταυτόχρονα. συνεχής μετατροπή που δεν είναι πια δυνατόν να κατανοήσουμε90. η ύλη ως μεταφορέας μοναδικοτήτων και χαρακτηριστικών έκφρασης. Το ζήτημα λοιπόν δεν αφορά το να γνωρίζουμε αν μια τέτοια μετάφραση είναι εννοιολογικά θεμιτή – είναι – παρά μόνο να ξέρουμε ποιά είναι η διαίσθηση που χάνεται στο εσωτερικό της.. παρά μια υλικότητα που κατέχει την νομοθεσία. πρόκειται πάντα για μια ροή που ακολουθείται. 42. Ωστόσο ο χειρονάκτης είναι πλήρης μόνο εάν είναι και μεταλλευτής. τον έμπορο και τον χειρονάκτη ακρωτηριάζει τον χειρονάκτη προκειμένου να τον προσλάβει ως εργάτη του. Όμως κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό χωρίς μια διαστρέβλωση η οποία αποτελείται από το ξερίζωμα των μεταβλητών από την κατάσταση της διαρκούς μεταβολής. Είναι ο πλανόδιος. είναι η ύλη σε κίνηση. έναν αριθμό στην μοναδικότητα του (un nombre propre). μεταξύ της ύλης και της μορφής. και τον τρόπο με τον οποίο η μούχλα κρύβεται ή ξεκινά μια διαδικασία μετατροπής που είναι ουσιαστική για την ύλη-κίνηση. Όμως ο τρόπος αυτός του να ακολουθείς. 90 Για την σχέση μούχλας – μετατροπής. Θα ορίσουμε λοιπόν τον χειρονάκτη ως εκείνον που καθορίζεται με τρόπο τέτοιο ώστε να ακολουθεί την ροή μιας ύλης. το ξύλο είναι περισσότερο ή λιγότερο πορώδες. οι οποίες δεν είναι πια μια ροή της ύλης την οποία κάποιος εικάζει ως ελπιδοφόρα και την ακολουθεί. ακόμη και αλλάζοντας την φύση των εξισώσεων. Σαφώς. σε μεταβλητότητα. ένα μηχανιστικό είδος. πλανόδιος.αντίθετα. πρόκειται για ένα ζήτημα παράδοσης στο ξύλο. Για παράδειγμα. Επιστρέφουμε πάντα σε αυτόν τον ορισμό: το μηχανιστικό είδος είναι υλικότητα. ακόμη και αν περιλαμβάνονται αναγκαστικά σε αυτήν. και ωθεί τα χαρακτηριστικά του μέσω της μορφής. περισσότερο ή λιγότερο ελαστικό και ανθεκτικό. με άλλα λόγια να αναζητήσει την ξυλεία εκεί που έχει πέσει. κάποιος που διαχειμάζει. αλλά. 28-50 (η μετατροπή είναι μούχλα με διαρκή και συνεχώς μεταβλητό τρόπο». ικανότητες). αυτή η ύλη-ροή μπορεί μόνο να ακολουθηθεί. μια αγορά. σαν την απλή σχέση της μούχλας πίσω από την οποία πραγματοποιείται μια διαρκής μεταβολή. σελ. της ενεργητικής. προκειμένου να εξαχθούν από αυτές σταθερά σημεία και σταθερές σχέσεις. Η κριτική του υλομορφικού σχήματος βασίζεται στην «ύπαρξη. Παρ’ όλα αυτά. Εν ολίγοις. Γιατί το να ακολουθείς την ροή της ύλης σημαίνει το να είσαι μετακινούμενος. πάνω απ’ όλα. Πρόκειται για την διαίσθηση στην πράξη. είτε αγρότης είτε κτηνοτρόφος. Ειδάλλως. είναι πάντα πιθανό να «μεταφράσουμε» σε ένα πρότυπο που διαφεύγει του πρωτότυπου: έτσι. ενώ η οργάνωση που διαχωρίζει τον μεταλλευτή. Όπως και να έχει. Ο Σιμοντόν δείχνει ξεκάθαρα ότι το υλομορφικό πρότυπο οφείλει την δύναμη του όχι στην τεχνολογική λειτουργία. μοριακής διάστασης – ένας χώρος μοναδικός (un espace propre) ο οποίος αναπτύσσει την υλικότητα μέσω της ύλης. αλλά στο κοινωνικό πρότυπο της εργασίας μέσω της οποίας η λειτουργία αυτή αναλώνεται (σελ. Σαφώς. σε ροή. σελ. Ενώ. η λειτουργία που συνιστάται στα ακόλουθα μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα σημείο: ένας χειρονάκτης που πλανίζει ακολουθεί το ξύλο. μιας ζώνης μεσολάβησης και ενδιάμεσης διάστασης». θα μπορούσε κάποιος να συνδέσει την υλική δύναμη (puissance) της μεταβλητότητας με νόμους που προσαρμόζουν την σταθερή μορφή με την σταθερή ύλη. Έτσι βγάζει κάποιος τις μεταβλητές έξω. Αναμφίβολα. 47-49). και να βρει τα ξύλα με τις κατάλληλες ίνες. για παράδειγμα. ο περιπλανώμενος. τα ήθελε και τα έπαθε: και είναι μόνο γιατί ο έμπορος αναλαμβάνει ένα μέρος του ταξιδιού αντίστροφα που απαλλάσει τον χειρονάκτη να το κάνει όλο ο ίδιος. τις ίνες του ξύλου. υπάρχουν και δευτερεύουσες διαδρομές: αυτές είναι οι διαδρομές που προκύπτουν από μια άλλη «συνθήκη».

πρωταρχική σχέση μεταξύ διαδρομής και μεταλλουργίας (αποεδαφοποίηση). στο καλούπωμα. Ή. έτσι ώστε μια ενεργειακή υλικότητα να υπερχειλίζει την προετοιμασμένη ύλη. Ή ξανά. 59). κυκλική εναλλαγή). ιστορικά. η πρωταρχική έννοια είναι διαφορετική στις τρεις περιπτώσεις (λείος χώρος. Αλλά. Η διαφορά είναι πως αλλού οι λειτουργίες λαμβάνουν χώρα μεταξύ δυο ορίων. στον βαθμό που οι εμπορευματικές ροές υποτάσσονται στην κυκλική εναλλαγή μεταξύ ενός σημείου αναχώρησης και ενός άλλου άφιξης (πήγαινε φέρε – επέστρεψε με. Όποιες και αν είναι οι αμοιβαιοτικές επιπλοκές. αν και αναπόφευκτα εξελίσσεται σε αυτούς. πρόκειται μόνο για μια διακριτή έννοια που θα μπορούσε να μας προσφέρει μια απάντηση. ούτε και ως μετανάστης. ύλη-ροή. δεν υπάρχουν ροές γρασιδιού. εισαγωγή – εξαγωγή. διατηρούν σημαντικές διαφορές μεταξύ της ροής και του δικτύου. Ο μετακινούμενος έτσι είναι κατά συνέπεια πλανόδιος. Όμως μόνο στην βάση της διακριτής έννοιας μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια κρίση αναφορικά με την ανάμιξη – για το πότε παράγεται. η διαμόρφωση ακολουθεί το καλούπωμα και πραγματοποιείται μετά την σταθεροποίηση της μορφής. Εν ολίγοις. μιας και ενσαρκωμένη η μορφή χαρακτηρίζει το τέλος μιας λειτουργίας που μπορεί να εξυπηρετήσει ως ύλη για μια νέα λειτουργία. σελ. και προτιμά να ασχοληθεί με παραδείγματα από τα ηλεκτρονικά. Η ανάλυση του δεν είναι κυριολεκτικά ιστορική. ή ένας πλανόδιος. . Μέχρι και ο έμπορος είναι ένας μετακινούμενος της διαχείμασης. ή εποχιακά. Έτσι ο Σιμοντόν αποδίδει τα εύσημα στην μεταλλουργία: «η μεταλλουργία δεν χωράει σε μια ανάλυση που χρησιμοποιεί το υλομορφικό σχήμα. μόνο όταν το δίκτυο της γης που καλλιεργεί εξαντλείται. την ανάπαυση της γης. μόνο λόγω των επιταγών που επιβάλλονται από τους λείους χώρους. προηγείται και έπεται. έχουμε ήδη δει. εκεί από όπου ξεκίνησε. μετά την αναγέννηση του δάσους. νερού. θα είναι ένας μετακινούμενος. Το υλομορφικό πρότυπο αποκτά την γενική αξία του από αυτή. αλλά μετά από αρκετές διαδοχικές λειτουργίες: το καλούπωμα και το πάκτωμα του ατσαλιού. Αλλά στην διάρκεια της συζήτησης απομακρυνθήκαμε από το ζήτημα: γιατί είναι το μηχανιστικό είδος. αλλά εκτός αυτών. ακόμη και αν πρόκειται για ένα ασταμάτητα διευρυνόμενο δίκτυο. καθώς και για την τάξη στην οποία παράγεται. είναι κάτι άλλο ξανά. την αλλαγή του καιρού. αντίστοιχα. τα παραδείγματα που δανειστήκαμε από τον Χουσέρλ και τον Σιμοντόν αφορούσαν το ξύλο και τον πηλό καθώς και τα μέταλλα. Η δημιουργία της μορφής δεν επιτυγχάνεται ορατά με μια και μόνο κίνηση. Το καλούπωμα και η διαμόρφωση δεν παύουν ωστόσο να είναι λειτουργίες που δημιουργούν αντικείμενα (L’ individu. και το άλλο την μορφή που θα ενσαρκωθεί (για παράδειγμα. Για παράδειγμα. η μεταλλουργία διατηρεί την επιλογή του λιωσίματος 91 Ο Σιμοντόν δεν νοιώθει καμία ιδιαίτερη έλξη για τα προβλήματα της μεταλλουργίας. Γιατί είναι σαν το μέταλλο και η μεταλλουργία να επιβλήθηκαν και να αναδύθηκαν στην συνείδηση ως κάτι που είναι μόνο κρυμμένο ή θαμμένο στα άλλα ζητήματα και τις λειτουργίες. Στην μεταλλουργία. κοπαδιών. υποβάλλεται σε μια σειρά διαδοχικών αποανθρακοποίησεων. παρά ανιχνεύει ένα δίκτυο. Ο μετανάστης. της περιπλάνησης και της διαχείμασης. όποιες και αν είναι οι de facto αναμίξεις μεταξύ του νομαδισμού. Θα ήταν ευκολότερο για εμάς αν απαντούσαμε σε αυτά τα ερωτήματα τώρα. για να πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα. Ο μετακινούμενος της διαχείμασης δεν ακολουθεί κάποια ροή. από την άλλη πλευρά. Και ο νομάδας δεν καθορίζεται πρωταρχικά ως πλανόδιος ή ως μετακινούμενος. Ωστόσο. της ροής. δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά χωρίς την μεταλλουργία. το ένα εκ των οποίων καθιστά την ύλη προετοιμασμένη για την λειτουργία. οι λειτουργίες είναι πάντα παράλληλες με τα όρια. η ροή της ύλης. ή εξελίσσεται σε πλανόδιο. Ο πρωταρχικός καθορισμός του νομάδα είναι ότι καταλαμβάνει και κατέχει έναν λείο χώρο: αυτή είναι η πτυχή που τον καθορίζει ως νομάδα (ουσία). το ατσάλι που λιώνει και καλουπώνεται αργότερα. Τελικά. δεδομένου ότι υφίσταται μια ειδική. ο μεταλλουργός δουλεύει υπό μια έννοια στο εσωτερικό του καλουπιού. αλλά μόνο δευτερεύοντα ακολουθεί μια ροή ξηράς. Εδώ ξανά. ο σχηματισμός της μορφής με την κυριολεκτική έννοια. και ακολουθεί εκείνο το μονοπάτι που θα τον εισάγει σε αυτό. Σύμφωνα με την βούληση του. ο πηλός και η μούχλα).αλλάζει την γη μετά την εξάντληση της. αγόραζε – πούλα). επειδή αναλαμβάνει μια κυκλική εναλλαγή προορισμένη από την αρχή να τον επιστρέψει στο τέλος. που διαμορφώνουν τόσα γένη ή ύλες σε κίνηση. ουσιαστικά μεταλλικό ή μεταλλουργικό. ή όταν η κυκλική εναλλαγή έχει διευρυνθεί τόσο ώστε οι ροές να διαφεύγουν του δικτύου. και την μεταβολή της σε μια σταθερή τάξη που χαρακτηρίζει την διαδοχή των ορίων. και την μορφή με την οποία παράγεται. ενώ η ποιοτική αποσύνθεση ή μεταμόρφωση να υπερχειλίζει την μορφή91.

Ο μουσικός σιδηρουργός ήταν ο πρώτος «μεταμορφωτής»92.Το πάθος της κίνησης που έγκειται στην ζωτικοποιημένη αυτή γεωμετρία – ένα προοίμιο στα ζωτικοποιημένα μαθηματικά της Γοτθικής αρχιτεκτονικής – αναγκάζει την ευαισθησία μας σε μια προσπάθεια αφύσικη προς αυτήν».. Ακόμη και τα νερά. και υπό αυτή 92 Δεν είναι μόνο οι μύθοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. η κατάσταση της «μεταλλικής σύνθεσης» στην ηλεκτρονική μουσική (Ρίτσαρντ Πίνιας). αλλά και η θετική ιστορία: για παράδειγμα. την συνεχή εξέλιξη της μορφής. Δεν είναι άνθρωπος της γης. ένας υλικός βιταλισμός που υφίσταται αναμφίβολα παντού. καθίσταται αγνώριστος. και όμως η διαδοχή των μορφών τείνει να αντικαθίσταται από την μορφή της συνεχούς εξέλιξης. . Η πρωτοποριακή ιδέα της Ανόργανης Ζωής – η ίδια ακριβώς ιδέα που ο Ουόρινγκερ θεώρησε την κατ’ εξοχήν βαρβαρική ιδέα93 – ήταν η εφεύρεση. αυτό που το μέταλλο και η μεταλλουργία φέρνουν στο φως είναι μια ζωή εγγενής της ύλης. και της μεταμόρφωσης σε σχέση με την μορφή που θα ενσαρκωθεί. αυτό δεν οφείλεται μόνο χάρη στους ήχους του σιδηρουργείου. Γκόρντον Τσάϊλντ. το μέταλλο συνιστά την επέκταση όλης της ύλης. όπως ήταν στον Κλασικό κόσμο: η καταγωγή αυτή «δεν ενσαρκώνει καμία οργανική έκφραση..και της επαναχρησιμοποίησης της ύλης. και όχι στην μορφή της χλωρίδας ή της πανίδας. Ο πρώτος και βασικότερος πλανόδιος είναι ο χειρονάκτης. ούτε αγρότης. στην μεταλλική μορφή της. στην συμβολική αξία του μετάλλου και της αντιστοιχίας του με την οργανική ψυχή. και το σύνολο της ύλης προς την μεταλλουργία.Μιας και η καταγωγή αυτή είναι ελλειπής κάθε οργανικής ίνας. που καταπιάνονται με την χειρονακτική δραστηριότητα μόνο για δευτερεύοντες λόγους. ή φέρει μεταλλικό κεφάλι έστω. η οποία δεν πρέπει να συγχέεται ούτε με το κοπάδι ούτε με το εμπόρευμα: από αυτά προκύπτει η χρηματική αξία. αλλά ένα σώμα χωρίς όργανα. και το μέταλλο το συσχετιζόμενο στοιχείο αυτής της συνείδησης. Όπως αποδείχθηκε από τον Β. μια ζωτική κατάσταση της ύλης ως τέτοιας. η ζωϊκή της έκφραση πρέπει. 41-42. όσο και την μεταλλουργία. η μεταλλουργική ιδέα του «παλιατζή» εκφράζει την διπλή αυτή απελευθέρωση της υλικότητας σε σχέση με την προετοιμασμένη ύλη.. ενώ η μεταβλητότητα των υλών τείνει να αντικαθιστάται από την ύλη της συνεχούς διαφοροποίησης. Το μέταλλο είναι η καθαρή παραγωγικότητα της ύλης. Αλλά ο χειρονάκτης δεν είναι ούτε κυνηγός. αλλά και στην τάση του εσωτερικού και των δυο τεχνών να φέρουν. ή και πάλι. ή του εδάφους. αλλά και τα ζώα. Όπως εκφράστηκε από τον πανμεταλλισμό. αποδίδοντας της την μορφή-ράβδου: η ιστορία του μετάλλου είναι αδιαχώριστη από την συγκεκριμένη αυτή μορφή. ούτε και κτηνοτρόφος. η Γοτθική καταγωγή» είναι πάνω απ’ όλα μια μεταλλευτική ή μεταλλική καταγωγή που περιορίζει αυτό το σώμα. Αντίθετα. πέρα από τις διαφορετικές μορφές. Η ύλη και η μορφή δεν έχουν υπάρξει περισσότερο άκαμπτες απ’ όσο στην μεταλλουργία. αλλά στην άμεση δύναμη (puissance) της υλικότητας κάθε ύλης.. Form in Gothic (Λονδίνο: Putnam’s and Sons. Ενώ και η σκέψη γεννιέται περισσότερο από το μέταλλο παρά από την πέτρα: η μεταλλουργία είναι η προσωποποιημένη δευτερεύουσα επιστήμη.. Εάν η μεταλλουργία διαθέτει μια ουσιαστική σχέση με την μουσική. και πέρα από τις μεταβλητές ύλες.. αποσυνδεδεμένος από το υλομορφικό πρότυπο. καταγωγής. τα γρασίδια και οι ποικιλίες του ξύλου. κατοικούνται από άλατα ή μεταλλικά στοιχεία.. όπως πίστευε ο Γιούνγκ. Γενικότερα ακόμη. ο ρόλος του «χαλκού» στην εξέλιξη της μουσικής μορφής. Η σχέση μεταξύ μεταλλουργίας και αλχημείας δεν βασίζεται. πρωτόγονης. η διαίσθηση της μεταλλουργίας. Το μηχανιστικό είδος είναι μεταλλουργικό.. καθώς και στο esprit de corps που την συνοδεύει. Εν ολίγοις. ο χειρονάκτης είναι εκείνος που ακολουθεί την ύλη-ροή ως καθαρή παραγωγικότητα: κατά συνέπεια. την συνεχή διαφοροποίηση της ύλης: ένας διευρυμένος χρωματισμός που διατηρεί τόσο την μουσική. Η «Βόρεια. σελ. ο μεταλλουργός είναι ο πρώτος εξειδικευμένος χειρονάκτης. ούτε ένας οργανισμός. αλλά συνήθως κρύβεται ή καλύπτεται.. αλλά του υπεδάφους.διακρίνεται ωστόσο από την υψηλότερη ζωτικότητα. η «αόριστη» επιστήμη ή η φαινομενολογία της ύλης. ως το προπορευόμενο κεφάλι-ανιχνευτής ή κάποια συσκευή προσανατολισμού. Όμως η ζωτικότητα αυτή δεν είναι οργανική. έτσι εκείνος που ακολουθεί το μέταλλο είναι ο παραγωγός των κατ’ εξοχή αντικειμένων. 93 Ο Βίλχελμ Ουόρινγκερ ορίζει την Γοτθική τέχνη με όρους γεωμετρικής. Η μεταλλουργία είναι η συνείδηση ή η σκέψη της ύλης-ροής. που έχει αναβιωθεί. Ούτε είναι ο λυχνιστής ή ο αγγειοπλάστης. Το μέταλλο είναι ο αγωγός κάθε ύλης. 1927).. ως έκφραση να διαχωριστεί από την οργανική ζωή. Το μέταλλο δεν είναι ούτε ένα αντικείμενο.

εξεγέρσεις. μπορεί να ειδωθεί ως χαρακτηριστικός αυτής της σχέσης. 1974). και από πολύ μακριά (για παράδειγμα. παρατηρώντας ότι «οι νομαδικοί πληθυσμοί έχουν έλθει σε επαφή με τα βασικότερα μεταλλουργικά κέντρα του αρχαίου κόσμου ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους95». καθώς και συμμαχιών ανθρακωρύχων είτε με τις νομαδικές και τις βαρβαρικές. της γης και του ουρανού. τους σιδηρουργούς που οι ίδιοι απασχολούσαν ή σύχναζαν σε αυτά. αλλά και την τροφή που λαμβάνει ή δέχεται. ή να ανακαλέσουμε «μια Ευρωασιατική σύνθεση στα νομαδικά εργαστήρια από τις παρυφές της Κίνας ως την άκρη της Βρετανίας». Η αρχαιολογία και η ιστορία παραμένουν παράξενα σιωπηλές αναφορικά με το ζήτημα του ελέγχου των ορυχείων. Les metaux dans l’ ancient monde du Ve au XIe siècle (Παρίσι: Mouton. 75. Δεν αρκεί να πούμε ότι έγιναν πόλεμοι και εξορυκτικές στρατιωτικές αποστολές. Αλλά στην δουλειά του. και τους πραγματικά μεταλλουργικούς λαούς ή ομάδες που ήταν και οι γείτονες τους. Ποιά ήταν η κατάσταση στον Καύκασο και τα Αλτάϊα όρη. ακόμη και των εθνογραφικών αναλύσεων για την κοινωνική θέση των σιδηρουργών. εκείνους του εδάφους. υποχωρεί κανείς στα συνηθισμένα πλάτη σχετικά με το διφορούμενο των συναισθημάτων. Ο μύθος των Δογόνων (φυλή ανθρώπων που ζουν στο σημερινό Μαλί)). επειδή ακολουθεί την ύλη-ροή του υπεδάφους. με την οποία τα Κράτη αντιμετωπίζουν ένα εξωτερικό. όπως έχει αναλυθεί στα συστατικά του από τον Γκριώλ. . Στην Ισπανία και την Βόρειο Αφρική. Σχετίζεται και με τους αγρότες των στατικών κοινοτήτων. σχετίζεται με τους κατοίκους των δασών. 95 Μωρίς Λόμπαρντ. Για την ακρίβεια. Η σχέση του σιδηρουργού με την γεωργία δεν έχει να κάνει μόνο με τα εργαλεία που κατασκευάζει. Μια τόσο περίπλοκη κατάσταση προϋποθέτει όχι μόνο μια ισχυρή αυτοκρατορική γραφειοκρατία και εξειδικευμένα εμπορικά δίκτυα: προϋποθέτει κυριότερα μια ρευστή πολιτική. λόγω του ότι το υπέδαφος ενώνει το έδαφος (sol) του λείου χώρου με την γη του διαστρωματωμένου χώρου: δεν υπάρχουν ορυχεία στις προσχωμένες πεδιάδες των κυριαρχούμενων από την αυτοκρατορία αγροτών. ανάμιξης και απόδρασης με λιγοστά αντίστοιχα τους στην ιστορία. σχετίζεται με τους νομάδες. μεταφορά). στην οποία ο σιδηρουργός λαμβάνει ή κλέβει σιτηρά. συντεχνίες. ή ακόμη και από την Κορνουάλη). έτσι ώστε να έχει πρόσβαση στο απαραίτητο κάρβουνο. εξαρτάται από την αυτοκρατορική γεωργική συσσώρευση για την ίδια του την αυτοσυντήρηση94. 1962): ο μεταλλουργός είναι ο πρώτος εξειδικευμένος χειρονάκτης. είναι αναγκαίο να διασχίσει ερήμους. Γκόρντον Τσάϊλντ στο Prehistory of European Civilization (Λονδίνο: Cassel and Co. Ενώ είναι συχνή η ερώτηση αναφορικά με το πως «αντιδρούν» στον σιδηρουργό οι άλλοι: ως αποτέλεσμα. Ο χειρονάκτης-μεταλλουργός είναι ο πλανόδιος. Ακόμη και όταν είναι καλά ελεγχόμενα από κάποια αυτοκρατορία που τα κατέχει (η περίπτωση της κινεζικής και της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας). μας εκτρέπει από τα πολιτικά αυτά ζητήματα. Η Άπω Ανατολή δεν είχε κασσίτερο. στο οποίο πολύ διαφορετικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον. Σαφώς ο μεταλλουργός σχετίζεται με τους «άλλους». κάρβουνο. 225. να πλησιάζει τα βουνά. η αυτοσυντήρηση του οποίου κατέστη δυνατή με την δημιουργία του γεωργικού πλεονάσματος. τόσο απαραίτητο για την κατασκευή του χαλκού. τρομάζει και περιφρονείται – περιφρονείται λιγότερο ή περισσότερο από 94 Αυτό είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματα του Β. ενώ το ζήτημα του ελέγχου των ορυχείων περιλαμβάνει πάντα τους νομαδικούς λαούς. ενώσεις ταξιδιωτών).. είτε τις αγροτικές. και τα κρύβει στην θήκη της σφύρας του. Στον δικό του χώρο. Μεγάλες ποσότητες μετάλλου έφθασαν εκεί σε μορφή ράβδου. και λέγεται ακόμη ότι ο σιδηρουργός ταυτόχρονα τιμάται. υφίσταται πάντα ένα σημαντικό κίνημα παράνομης εκμετάλλευσης τους. κασσίτερος από την Ισπανία. Αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερη γνώση των νομαδικών σχέσεων με αυτά τα κέντρα. και με τους ουράνιους λειτουργούς της αυτοκρατορίας που υπερκωδικοποιούν τις κοινότητες αυτές. ή αλλιώς φτάνουν σε κάποια διευθέτηση συγκεκριμένων πτυχών του ελέγχου των ορυχείων (εξόρυξη. Έχουν υπάρξει αυτοκρατορίες με ισχυρή μεταλλουργική οργάνωση που δεν διέθεταν ορυχεία. Η μυθολογία και η εθνολογία δεν διαθέτουν την κατάλληλη μέθοδο σχετικά με αυτά. και εν μέρει βασίζεται σε αυτούς: πρέπει να στήσει το εργαστήρι του κοντά στο δάσος. Τα ορυχεία αποτελούν μια πηγή ροής. Η μελέτη των μύθων. τους έχει ανάγκη για να επιβιώσει. επεξεργασία. σελ. μιας και κάθε ορυχείο αποτελεί μια γραμμή διαφυγής σε επικοινωνία με τους λείους χώρους – οι σημερινές αναλογίες μπορούν να ειδωθούν στα προβλήματα του πετρελαίου.την έννοια διαμορφώνει ένα συλλογικό σώμα (μυστικές κοινωνίες.

στο .Y. Δεν υπάρχουν νομαδικοί ή στατικοί σιδηρουργοί.τους νομάδες και τιμάται με τον ίδιο τρόπο από τους στατικούς96.. δολιχοκέφαλοι και βραχυκέφαλοι που αναμίχθηκαν και 96 Η κοινωνική θέση του σιδηρουργού έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών μελετών. και.Β.. καθώς και εκείνων των ανθρώπων που φημίζονται για την καμπανοειδή αγγειοπλαστική τους. όσο και το νομαδικό έδαφος (sol) του λείου χώρου χωρίς να σταματά σε κανένα από τα δυο. γεννήθηκαν. εργάστηκαν. Η μεταλλουργική Ινδία.. Que sais-je? νο. η γλυπτική των σκαλισμένων τοίχων. με καταγωγή από την Ανδαλουσία. της σπουδαιότητας του ίδιου του σιδηρουργού. «Le forgeron en Afrique noire Revue de geographie humaine et d’ ethnologie» (1948). το οποίο διαπερνά τόσο την διαστρωματωμένη γη του στατικού χώρου. Παράξενοι λαοί. Προτού αναζητήσουμε τα αισθήματα των άλλων προς τον σιδηρουργό. τον τύπο των επιδράσεων που εφευρίσκει (μεταλλική επίδραση).: Garden City Publishing Co. με κάθε έναν από αυτούς να αναδύεται από την τρύπα του σαν να πρόκειται για ορυχείο σκαμμένο σε όλες τις κατευθύνσεις. ειδικά για την Αφρική: βλέπε την κλασική μελέτη του Γ. πλανόδιος. 1969). λεύγες μακριά. Ο Μπλοχ αποδεικνύει με ακρίβεια ότι η διάκριση μεταξύ στατικών και νομάδων είναι δευτερεύουσα σε σχέση με την σπηλαιοκατοίκηση. το πλανόδιο σημείο της περιπλάνησης. μπορεί να έχει και ένα σπίτι. ούτε ο λείος χώρος του νομάδα. ένας αποσπασμένος κλάδος της μεγαλιθικής γεωργίας99. όπως διαπίστωσε και ο Κλεμέντ. Πρέπει να διατηρήσουμε το όνομα του Κάϊν για αυτούς τους μεταλλουργικούς λαούς που στοιχειώνουν τα βάθη της Ιστορίας. (Garden City: N. Η προϊστορική Ευρώπη ήταν γεμάτη ζιγκ-ζαγκ από τους ανθρώπους του πολεμικού πέλεκυ. είναι απαραίτητο να αξιολογήσουμε τον ίδιο τον σιδηρουργό ως έναν Άλλο.5.. Το σημείο του Κάϊν είναι το υλικό και επιδραστικό σημείο του υπεδάφους. και Πιερ Κλεμέντ. αγάπησαν. Ένα υπέροχο κείμενο του Ελί Φωρέ. σαν να είναι ο ίδιος μεταλλικός. (1937). «διστακτικότητα» . Αλλά αυτές οι μελέτες δεν είναι καν καθοριστικές. έχοντας διασχίσει το βουνό.Την αποσπά σκληρά από την έλλειψη μορφής. μετατρέποντας την γη σε ελβετικό τυρί. της διπλής κλοπής και της διπλής προδοσίας του μεταλλουργού που περιφρονεί την γεωργία ταυτόχρονα με την κτηνοτροφία. μιας και όσο ανακαλούνται οι καλύτερα αποσαφηνισμένες αρχές – «αντίδραση της περιφρόνησης». τομος 2 στο History of Art. ανασκάφει την γη αντί να την διαστρωματώνει. Εδώ ο άνθρωπος μαρτυράει οικειοθελώς την δύναμη και την ασημαντότητα του. έχει διαφορετικές σχέσεις επίδρασεις με τους νομάδες και τους στατικούς. General Series in Anthropology. εμφανίστηκαν ξανά. αλλά κατοικεί σε αυτά με τον τρόπο του καταφυγιού με «μεταλλικό κρεβάτι» (gite). «επιδοκιμασία»..98». Πίσω τους άφησαν τον αδειασμένο βράχο. της ασύμμετρης σχέσης που απολαμβάνει με τους νομάδες και τους στατικούς. Μια εικόνα από την ταινία Strike του Αϊζενστάϊν παρουσιάζει ένα γεμάτο τρύπες διάστημα όπου μια ταραχοποιός ομάδα ανθρώπων εξεγείρεται. τρεις ή τέσσερις αιώνες αργότερα.. οι στοές του έχασκαν προς κάθε κατεύθυνση. αντίστοιχες των ρηγμάτων αυτών. δημιουργεί ρήγματα στο διάστημα αντί να το διατηρεί λείο. Medieval Art.Κλάϊν. Όμως αυτό χάνει τον ορίζοντα των λόγων που εξηγούν αυτήν την κατάσταση. Και ειδικής σημασίας αναφορικά με αυτό είναι ο τρόπος ζωής του σιδηρουργού: ο χώρος του δεν είναι ούτε ο διαστρωματωμένος χώρος των στατικών.F. όχι από την φύση τους αλλά την καλλιτεχνία και την ανάγκη97.τόσο πιο θολά και συμπιπτόμενα τα αποτελέσματα. 12-14. πέθαναν. νο. σελ.. «Mining and Metallurgy in Negro Africa». της μεταλλευτικής απόθεσης.. της κατοικίας. με τον τρόπο της σπηλιάς ή μιας τρύπας. Αξιοποιεί δε τις εσοχές και τις πτυχές του βράχου. στην βάση του βουνού. Γκόρντον Τσάϊλντ.U. τους Ραμφωτούς λαούς.. 1937). στις σκιές του έζησαν. Les Tziganes. Τότε εισήλθαν όλοι στον γρανίτη. ανακαλεί την καταχθόνια προόδο των περιπλανώμενων λαών της Ινδίας καθώς αυτοί προκαλούσαν ρήγματα στο διάστημα δημιουργώντας φανταστικές μορφές. τα φυσικά ή τεχνητά θεμέλια μετατράπηκαν σε μια δαντέλα βαθειά στο υπέδαφος με δέκα χιλιάδες φρικτές ή γοητευτικές φιγούρες. Διαπερνά τα βουνά αντί να τα διαστρωματώνει. Ως τέτοιος. μιας καλύβας μισής ή ολόκληρης στο υπέδαφος. 97 Δες στον Ζυλ Μπλοχ. 98 Έλι Φωρέ. συνάντησαν έναν ψηλό γρανιτένιο τοίχο.. τις ζωτικές μορφές ανόργανης ζωής: «Εκεί στην ακτή της θάλασσας.. Ο σιδηρουργός μπορεί να διαθέτει κάποια τέντα. Ο σιδηρουργός είναι περιπλανώμενος. οι οποίοι εμφανίστηκαν από τις στέππες θυμίζοντας έναν μεταλλικά αποσπασμένο κλάδο των νομάδων. Είναι κάτοικοι των σπηλαίων. βλέπε την ανάλυση του Β. σύμφωνα με τις επιταγές του άμορφου. 99 Σχετικά με τους λαούς αυτούς και τα μυστήρια τους. Δεν αφαιρεί την επαλήθευση ενός προκαθορισμένου ιδεώδους από την μορφή. 580 (Παρίσι: P.

μια ως κάποιος συλληφθέντας και συντηρούμενος από τον μηχανισμό της Ανατολίτικης αυτοκρατορίας. Ενώ. Le renard pale. των νομαδικών συγκροτήσεων και των πολεμικών μηχανών. ο οποίος έκανε την χαρτογράφηση και την εξόρυξη. ο σιδηρουργός των Δογόνων δεν είναι κάποιος «ακάθαρτος». Ο Ουόρινγκερ. ο εργάτης. πρόκειται για ένα είδος ριζώματος. Και για την ακρίβεια. Αλλά τα δυο μέρη δεν μπορούν να διαχωριστούν. αλλά και τους τύπους μεταλλουργού που έζησαν κατά την «περίοδο του χαλκού»: ο «ανθρακωρύχος». η σχέση του μεταλλουργού με τους νομάδες και τους στατικούς διασχίζει επίσης και τις σχέσεις που έχει με τους άλλους μεταλλουργούς101. από την άλλη πλευρά. 101 Το βιβλίο του Ρόμπερτ Τζέϊμς Φόρμπς. καθιστώντας έτσι το δικό μας Ευρωπαϊκό διάστημα. 1965). 1962). και ξανά στον κόσμο του Αιγαίου ως κάποιος πολύ περισσότερο ευκίνητος και πολύ πιο ελεύθερος.74-76). με τα κενά. Έμποροι και Πολεμιστές της Εύκρατης Ευρώπης»). με τους διαχειμαστές κατοίκους των δασών). ο οποίος παρήγαγε μικρότερα αντικείμενα. μια γραμμή διαφοροποίησης. θα προσθέταμε εμείς ότι το είδος διαθέτει ταυτόχρονα δυο διαφορετικούς τρόπους διασύνδεσης: βρίσκεται πάντα συνδεδεμένο με τον στατικό χώρο. 7 (Μισθοφόροι. Αξίωμα 3: Η νομαδική πολεμική μηχανή είναι η μορφή της έκφρασης. Εδώ. αλλά μισός στατικός μεταξύ στατικών. και οι δυο επικοινωνίες δεν είναι συμμετρικές. τα υπόγεια περάσματα. με τις σχετικές μεταβολές στην διανομή των νομάδων-περιπλανώμενων-στατικών. ο «σιδηρουργός». είπε πως η αφηρημένη γραμμή ανέλαβε δυο εντελώς διαφορετικές εκφράσεις. Η σχέση του προς τους άλλους προκύπτει από την εσωτερική διαδρομή του. ο οποίος παρήγαγε το ακατέργαστο μέταλλο ή κράμα. σελ. Ο Τσάϊλντ αποδεικνύει ότι ο μεταλλουργός είναι απαραίτητα διττός. και στο The Dawn of European Civilization (Νέα Υόρκη: Knopf. όσο μακριά και αν είναι αυτός. ένας δίδυμος σχηματισμός. με τα οποία αναγκαστικά επικοινωνεί με τους στατικούς και με τους νομάδες (και με άλλους βέβαια. κατασκευαστής όπλων και εργαλείων. Prehistory of European Civilization (Λονδίνο: Cassel and Co. με την οποία ο περιπλανώμενος μεταλλουργός συσχετίζεται με την μορφή του περιεχομένου. Metallurgy in Antiquity (Leiden: Brill. ενώνοντας τις γραμμές του αγώνα. Όπως λέει και ο Γκριώλ. αναλύει τις διαφορετικές εποχές της μεταλλουργίας. και εκείνη της δημιουργίας των ρηγμάτων στο διάστημα. τις στατικές συγκροτήσεις και τους Κρατικούς μηχανισμούς που επιδρούν στην σύλληψη του είδους. καθιστώντας τα χαρακτηριστικά έκφρασης σε μορφή ή κώδικα. 1958). και η άλλη της οργανικής Κλασικής τέχνης. Ο υβριδικός αυτός μεταλλουργός. Το γεμάτο τρύπες διάστημα επικοινωνεί και με τον λείο χώρο και με τον διαστρωματωμένο.. στο πεδίο της αισθητικής. κεφ. .376. από τρύπα σε τρύπα. ο «εκκαμινευτής». η αξία της περιπλάνησης του. ενώ ο μεταλλευτής συνδέεται με τον έμπορο. και η μορφή της ράβδου είναι κοινή σε όλα: πρέπει να φανταστούμε λιγότερο διαχωρισμένα κομμάτια από μια αλυσίδα κινητών εργαστηρίων που καθιστούν. οι οποίοι διατηρούν την εξαπλουστευμένη καταγωγή ενώ εκείνος καθιστά μια διπλή προγονικότητα100. Ο μεταλλουργός ανήκει στην αυτοκρατορία. Είναι εκείνοι που κράτησαν τα ορυχεία. τις παρακάμψεις. το μέταλλο γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας ανά κομμάτι του. υποτάσσοντας την τεχνολογική λειτουργία στο εργασιακό πρότυπο. επιβάλλοντας στις συνδέσεις ένα ολόκληρο καθεστώς δασωδών συνδέσμων. το μηχανιστικό είδος ή η μεταλλική καταγωγή διαπερνά όλες τις συγκροτήσεις: τίποτε δεν είναι περισσότερο αποεδαφοποιημένο από την ύλη-κίνηση. Και ο ίδιος παραμένει ένα αντίγραφο: ένα υβρίδιο. Είναι η σημαντικότητα του. 100 Μωρίς Γκριωλ και Ζερμαίν Ντίτερλεν. και ακριβώς επειδή είναι έτσι ανάμικτος είναι ενδογαμικός. Ωστόσο δεν είναι καθόλου παρόμοιες. ο οποίος φέρνει το μέταλλο στον αρχικό μεταλλουργό. απλά με την συσχέτιση του καθενός με την σχετική τους συνάφεια. ταυτόχρονα. 1950). ότι υφίσταται δυο φορές. και όχι από το αντίστροφο. αλλά πολυφυλετικός. Ο σιδηρουργός δεν είναι ένας νομάδας μεταξύ νομάδων και στατικός μεταξύ άλλων στατικών. δεν παντρεύεται με τους αγνούς. μια στοά. ούτε καν μισός νομάδας μεταξύ νομάδων. Κατά συνέπεια. Το σύστημα εξειδίκευσης γίνεται όλο και πιο περίπλοκο κατά την διάρκεια της Περίοδου του Σιδήρου. κάνοντας τις τρύπες να αντηχούν μαζί. Επιπρόσθετα. μια της βαρβαρικής Γοτθικής τέχνης.εξαπλώθηκαν σε όλη την Ευρώπη. ένα κράμα. από την αόριστη ουσία του. γεμίζοντας με τρύπες το Ευρωπαϊκό διάστημα προς κάθε κατεύθυνση. προϋποθέτει έναν μεταλλουργό-μεταλλευτή. και σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται οι σιδηρουργοί του χρυσού και του ασημιού (σελ. τομος 1 (Παρίσι: Institut d’ ethnologie. επικοινωνεί με τους στατικούς και με τους νομάδες.

. αν και ο πόλεμος και η μάχη ενδέχεται να αποτελούν το αναγκαίο αποτέλεσμα της (κάτω από ορισμένες συνθήκες). Φτάνουμε λοιπόν στα τρια διαδοχικά προβλήματα: είναι η μάχη το αντικείμενο του πολέμου. αυτό της μάχης. 1976). Αντίθετα. 950-953. Οφείλουμε παρ’ όλα αυτά να προσεγγίσουμε αυτά τα προβλήματα σταδιακά.Περιεχόμενο Έκφραση Ουσία Διάστημα Οπών (μηχανιστικό είδος ή ύλη-ροή Λείος Χώρος Μορφή Περιπλανώμενη Μεταλλουργία Μηχανή Νομαδική Πολεμική Πρόταση 9: η μάχη δεν αποτελεί το απαραίτητο αντικείμενο του πολέμου. 102 Τα κείμενα του Τ. Ωστόσο. την κριτική της μάχης εκ μέρους των πυρηνικών όπλων. και το πολυσυζητημένο ζήτημα της μάχης κατά την διάρκεια των ναπολεόντειων πολέμων). προβάλλει επίσης και την έννοια της μάχης που συζητάμε. και ότι τα αντιδάνεια αυτά πηγαινοέρχονται ισότιμα (για παράδειγμα.. 1935) και «The Science of Guerilla War». Το πρώτο ζήτημα. μια μάχη πρέπει να επιδιωχθεί αποτελεσματικά. η εξέλιξη του πολέμου σε πόλεμο κινήσεων. πιο πρόσφατα. Doran and Co. και σημαντικότερα. τόσο από την οπτική της επίθεσης. Αλλά και: είναι ο πόλεμος το «αντικείμενο» της πολεμικής μηχανής. η εξέλιξη του ανταρτοπόλεμου προϋποθέτει μια κίνηση όταν. αν και η εξάρτηση τους βασίζεται από το τρίτο. ακόμη και αν έτσι τα μειώνουμε σε πολλαπλασιαστικά παραδείγματα. τέλος. ενώ ο ανταρτοπόλεμος σκοπεύει ειδικά στην μη-μάχη. Λώρενς. Όμως η μη-μάχη έχει μια ιστορία που δεν εξαρτάται εντελώς από τον ανταρτοπόλεμο: 1) την παραδοσιακή διάκριση μεταξύ της «μάχης» και των «ελιγμών» στον πόλεμο. Οι δυο αυτές περιπτώσεις δεν συμπίπτουν σε καμία περίπτωση με την επίθεση και την άμυνα. Βλέπε ακόμη την γκωλική αντίληψη για την μη-μάχη. Clausewitz (Παρίσι: Gallimard. Βλέπε στον Ρεϊμόν Αρον. Η πρόσφατη επιστροφή στην έννοια της μάχης δεν μπορεί να εξηγηθεί απλά από τεχνολογικούς παράγοντες όπως η ανάπτυξη των τακτικών πυρηνικών όπλων. ενώ αναπτύσσουν την έννοια της μη-μάχης. στην Encyclopedia Britannica. σελ. αλλά προϋποθέτει και πολιτικούς προβληματισμούς – από αυτούς εξαρτάται ο ρόλος που αποδίδεται στην μάχη (ή την μη-μάχη) σε έναν πόλεμο. 122-131.Ε. Essai sur la non-battle (Παρίσι: Belin. σύμφωνα με ένα κριτήριο που δεν συμπίπτει με την επίθεση και την άμυνα. το άγχος έχει συχνά αποδοθεί στις προσδοκίες του αντάρτικου ξηράς όπως αυτές έχουν προκύψει από τον πόλεμο στην θάλασσα). τόμος 1. σελ. 1975). Και. Παρουσιάζονται ως μια θεωρία «ενάντια στον Φος». και σε ολικό πόλεμο. Penser la guerre. καθώς και στις μορφές σύμφωνα με τις οποίες. τα οποία τώρα διαδραματίζουν έναν αποτρεπτικό ρόλο. σε ποιόν βαθμό είναι η πολεμική μηχανή το «αντικείμενο» του Κρατικού μηχανισμού. παραμένουν τα σημαντικότερα έργα αναφορικά με τον ανταρτοπόλεμο. με τις συμβατικές δυνάμεις να περιορίζονται στις «ασκήσεις» ή τους «ελιγμούς». Το μόνο που μπορούμε να πούμε εμείς είναι ότι η μάχη και η μη-μάχη αποτελούν το διπλό αντικείμενο του πολέμου. η πολεμική μηχανή δεν έχει απαραίτητα τον πόλεμο ως αντικείμενο της. σε σχέση με τα εξωτερικά και τα εσωτερικά «σημεία υποστήριξης». και στον Γκι Μποσολέ. Η αμφισημία των δυο πρώτων προβλημάτων οφείλεται σίγουρα στον όρο αντικείμενο. και όταν πρέπει να αποφεύγεται από την πολεμική μηχανή. Όμως ο πόλεμος με την κυριολεκτική του έννοια (σύμφωνα με τον ορισμό που ανέπτυξε ο στρατάρχης Φος) φαίνεται πράγματι πως έχει ως αντικείμενο του την μάχη. 2) τον ρόλο και την σημασία που ο πόλεμος κινήσεων αποδίδει στην εν λόγω μάχη (ήδη από τον στατάρχη ντε Σαξ. απαιτεί μια άμεση διάκριση μεταξύ των δυο περιπτώσεων: όταν αναζητείται μια μάχη. τομος 10. 14η έκδοση (1929). ούτε καν με τον κανονικό πόλεμο και τον ανταρτοπόλεμο. Ενώ αληθεύει και το ότι ο ανταρτοπόλεμος και ο κανονικός πόλεμος δανείζονται συνεχώς μεθόδους ο ένας από τον άλλο. όσο και από εκείνη της άμυνας: η έννοια της μη-μάχης φαίνεται ικανή να εκφράσει την ταχύτητα της ξαφνικής επίθεσης. Επτά Θεμέλια της Σοφίας του Πολέμου (Νέα Υόρκη: Doubleday. 3) τέλος. και την αντί-ταχύτητα της άμεσης ανταπάντησης102.

θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πόλεμος δεν αποτελεί ούτε την συνθήκη. της κατάληψης του. (Αυτό που αποκαλούμε στρατιωτικό θεσμό. αντίθετα. χάρη στην έμπνευση του παρελθόντος και των νομαδικών Εβραίων. Το πλέον αρχαϊκά Κράτη δεν φαίνεται καν να διέθεταν κάποια πολεμική μηχανή. θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πόλεμος αποτελεί το «συμπλήρωμα» της πολεμικής μηχανής. Αυτό είναι το σημείο όπου η πολεμική μηχανή γίνεται πόλεμος: ισοπέδωση των δυνάμεων του Κράτους. ως πηγή απροσδιόριστης βίας. το εντελώς αντίθετο. θα λέγαμε ότι η σχέση μεταξύ του πολέμου και της πολεμικής μηχανής δεν είναι απαραίτητη. την πόλη. ήταν η περιπέτεια του Μωϋσή: αφήνοντας το αιγυπτιακό Κράτος πίσω του για την έρημο. να ανθήσουν. με άλλα λόγια. ούτε την πολεμική μηχανή. και ίσως στην συνέχεια να προχωρήσει τα πράγματα στα άκρα (πόλεμος ισοπέδωσης). ότι ο πόλεμος αποτελεί το απαραίτητο συμπλήρωμα της μηχανής αυτής. Αλλά τότε οι Εβραϊκοί λαοί γνωρίζουν την αμφιβολία. Είναι ασφαλές λοιπόν να υποθέσουμε ότι η παρέμβαση μιας εξωγενούς ή νομαδικής πολεμικής μηχανής που αντεπιτέθηκε και κατέστρεψε τα αρχαϊκά αλλά πανίσχυρα Κράτη. καταστροφή του Κράτους-μορφής. βασίζονταν σε άλλους παράγοντες (αποτελούμενο. Μιλώντας σαν τον Ντεριντά. ενώ υϊοθετεί ως αντικείμενο της την ολική καταστροφή τους. ο πόλεμος δεν είναι το αντικείμενο των Κρατών. Αλλά και με ποια ρίσκα. αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η πολεμική μηχανή συγκρούεται με Κράτη και πόλεις. την στέππα. την επικυριαρχία και τους σκοπούς του. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα από αυτή την οπτική της παγκόσμιας ιστορίας είναι λοιπόν το εξής: πως θα οικειοποιηθεί την πολεμική μηχανή το Κράτος. Και θα είναι ο Τζόσουα. Ο Μωϋσής συνειδητοποιεί. πηγαίνει ακόμη πιο πίσω. και η κυριαρχία τους. Τέλος. Γενικότερα όμως. οφείλουμε να επαναδιατυπώσουμε την υπόθεση στην ολότητα της: 1) η πολεμική μηχανή αποτελεί . όχι ο Μωϋσής. αλλά η μορφή την οποία οικειοποιείται το Κράτος). όπως θα δούμε. αποδεικνύει με ενάργεια την πρόοδο αυτή από το θετικό στο αρνητικό αντικείμενο. ήδη μια πολεμική μηχανή. αγχώδους αποκάλυψης. σαφώς. ξεκινάει την δημιουργία μιας πολεμικής μηχανής. Μιλώντας σαν τον Αριστοτέλη. αντί ως μια συγκεκριμένη μορφή πολέμου).Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πηγαίνουμε το ζήτημα ακόμη πιο πίσω. Τα Κράτη δεν ήταν τα πρώτα που έκαναν πόλεμο: ο πόλεμος. και της αντίστοιχης συγκρότησης των ανθρώπων: αυτό είναι το μοναδικό και πραγματικά θετικό αντικείμενο του (νόμος). Το ζήτημα του πολέμου. Μην ξεριζώνεις τους ανθρώπους τους. Δεν είναι καθόλου προφανές αυτό. Τέτοια. εντελώς το αντίθετο. και υποτάσσεται στις σχέσεις μεταξύ της πολεμικής μηχανής και του Κρατικού μηχανισμού. Αλλά και ο Μωϋσής αμφιβάλλει. που θα επωμιστεί την διεξαγωγή του πολέμου. και φοβούνται ότι δεν είναι αρκετά δυνατοί. Κάνε την έρημο. δεν είναι σε καμία περίπτωση η πολεμική μηχανή καθαυτή. Η περιπέτεια του Αττίλα ή του Τζένγκις Χαν. σύμφωνα με το μέγεθος του. καθώς και με την συμβουλή του πεθερού του. αποτέλεσε έναν από τους μυστηριώδεις λόγους της ξαφνικής καταστροφής τους. έχουμε δει ότι η πολεμική μηχανή υπήρξε εφεύρεση του νομάδα. αναρωτούμενοι εάν ο ίδιος ο πόλεμος είναι το αντικείμενο της πολεμικής μηχανής. αν και μια που δεν έχει πια τον πόλεμο ως αντικείμενο της. Στον βαθμό που ο πόλεμος (με ή χωρίς την μάχη) σκοπεύει στην ισοπέδωση ή την αιχμαλώτιση των εχθρικών δυνάμεων. Αυτή είναι η μηχανή του Δικαίου. με την σειρά του. επειδή πρέπει να στείλει προπορευόμενους κατασκόπους (ένοπλη παρατήρηση). για παράδειγμα. αλλά ότι την συνοδεύει απαραίτητα ή την ολοκληρώνει. δεν αποτελεί ένα φαινόμενο στο οποίο ανακαλύπτει κανείς την καθολικότητα της Φύσης. η πολεμική μηχανή δεν έχει απαραίτητα ως αντικείμενο της τον πόλεμο (για παράδειγμα. ως δυνάμεις (διαστρωμάτωσης) αντιτιθέμενες στο θετικό αντικείμενο: από εκεί και πέρα. Θα μπορούσε ακόμη να συμβεί πως η συμπληρωματικότητα αυτή γίνεται κατανοητή μέσω μιας προοδευτικής. ζαρώνει ενώπιον αυτού του συμπληρώματος της αποκάλυψης. πως θα συγκροτήσει μια για τον εαυτό του. Ωστόσο. Ωστόσο το Κράτος μαθαίνει γρήγορα. Εάν προκύψει αναγκαστικά ο πόλεμος. το κράτος και το αστικό φαινόμενο. ή στρατό. σιγά σιγά. σταδιακά. ο οποίος είχε και αυτός νομαδική καταγωγή. επειδή στην ουσία της αποτελεί συστατικό στοιχείο του λείου χώρου. η επιδρομή μπορεί να ειδωθεί ως ένα άλλο αντικείμενο. Προκειμένου να κατανοήσουμε τον παράδοξο χαρακτήρα αυτής της αποστολής. αλλά «συνθετική» (ο Ιεχωβάς είναι απαραίτητος για την συγκρότηση). μιλώντας σαν τον Καντ. επειδή αντιμετωπίζει ή υποχρεώνεται να διασχίσει πόλεις και Κράτη. η πολεμική μηχανή έχει ως εχθρό της το Κράτος. από αστυνομία και φυλακές). της μετατόπισης του.

Αυτή ήταν η ιδιοφυΐα τους. Η διστακτικότητα του νομάδα είναι θρυλική: τι θα πρέπει να γίνει με τα εδάφη που κατακτήθηκαν και καταπατήθηκαν. αντικείμενο. Ένα ειδικό σώμα ή εθνική στράτευση. ότι αργά ή γρήγορα. Θα επιστραφούν στην έρημο. με την αφομοίωση μιας κοινωνίας πολεμιστών (οι οποίοι έφθασαν από το εξωτερικό ή αναδύθηκαν από το εσωτερικό). εκείνος που απειλεί το Κράτος όταν οικειοποιείται την πολεμική μηχανή (όλα τα Κράτη έχουν νοιώσει το βάρος του κινδύνου αυτού. με την μερική ενσωμάτωση τους στις κατακτημένες αυτοκρατορίες. δεν ήταν ο διάδοχος του Τζένγκις Χαν. Για μια ακόμη φορά. τόσο μεγάλο όσο και εκείνος των νομάδων όταν κατηύθυναν την πολεμική μηχανή ενάντια στα Κράτη.J. να είναι η εξής: υφίσταται απλώς η «εγκόλπωση» της πολεμικής μηχανής ή η τυπική «οικειοποίηση». βλέπε Ρενέ Γκρουσέ. στην στέππα. Η κατάληψη της πολεμικής μηχανής από τον Κρατικό μηχανισμό πραγματοποιήθηκε ακολουθώντας δυο μονοπάτια. Το πρώτο αφορά την πιθανότητα της λειτουργίας: πρόκειται ακριβώς επειδή ο πόλεμος είναι συμπληρωματικό μόνο ή και συνθετικό αντικείμενο της νομαδικής πολεμικής μηχανής που την καθιστά διστακτική και αποδεικνύεται θανάσιμο για αυτήν. The Empire of the Genghis Khan. και ταυτόχρονα. συμπληρωματικό ή συνθετικό. 3) είναι ακριβώς μετά την οικειοποίηση αυτής της πολεμικής μηχανής από το Κράτος όταν τείνει να εκλάβει τον πόλεμο ως το άμεσο και πρωταρχικό της αντικείμενο. ή αντίθετα. να επιβιώσει. Ο Ταμερλάνος αποτελεί το ακραίο παράδειγμα. η οποία για την ακρίβεια. ή πιο γενική. με την σύγκροτηση της σύμφωνα με τους κανόνες που αντιστοιχούν στην πολιτισμένη κοινωνία συνολικά. και όταν ο πόλεμος υποτάσσεται στους σκοπούς του Κράτους. Ίσως η πιο σχετική διάκριση που μπορεί να γίνει. 1970). δεν έχει τον πόλεμο ως πρωταρχικό της αντικείμενο. Ένας επαγγελματικός στρατός ή ένα στράτευμα κληρωτών. με την έννοια ότι καθορίζεται με τρόπο τέτοιο ώστε να καταστρέψει το Κράτος-μορφή και την πόλη-μορφή με την οποία συγκρούεται. την διατήρηση του λείου χώρου στις στέππες. Τέλος. μιας και αργότερα κατευθύνεται ενάντια στους νομάδες και κάθε καταστροφέα του Κράτους. είναι ακριβώς την ίδια στιγμή που το Κράτος οικειοποιείται την πολεμική μηχανή. N. . θα αναδειχθεί σε νέα δυναστεία αυτού του μηχανισμού. παρά τον κίνδυνο. με την δυνατότητα του να τα εκμεταλλευτεί άμεσα. 417-419. στον βαθμό εκείνο που κάποιο Κράτος αναλαμβάνει αποκλειστικά την καταστροφή ενός άλλου Κράτους. αλλά και πιο αντιπαραγωγικό μιας και ως τότε υπήρχε μόνο ως κενή μορφή οικειοποίησης αυτής της μηχανής103. Παραμένει ωστόσο η περίπτωση ότι η ενσωμάτωση των νομάδων στις κατεκτημένες αυτοκρατορίες ήταν ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες οικειοποίησης της πολεμικής μηχανής από τον Κρατικό μηχανισμό: ο αναπόφευκτος κίνδυνος στον οποίο οι νομάδες τελικά υπέκυψαν. καθώς και τα ρίσκα που η οικειοποίηση εγκυμονεί για αυτά). ή εκφράζοντας αλλιώς τις σχέσεις μεταξύ των Κρατών. υφίσταται το πέρασμα και η μετάβαση από την μια συνταγή στην άλλη. ως «αναλυτικό» αντικείμενο (καθώς ο πόλεμος τείνει να καθιστά την μάχη ως αντικείμενο του). στρέφοντας έτσι την πολεμική μηχανή ενάντια στους νομάδες. αλλά υφίστανται εκεί όλες οι πιθανές μεταξύ τους αναμίξεις. ώστε να είναι απαραίτητη η διάκριση μεταξύ διαφόρων ειδών προβλημάτων. Η στροφή της πολεμικής μηχανής ενάντια στους νομάδες ίσως να αποτελεί έναν κίνδυνο για το Κράτος. σελ. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος. Ένας δεύτερος τύπος του προβλήματος αφορά τις συμπαγείς μορφές που παίρνει η οικειοποίηση της πολεμικής μηχανής: μισθοφορική ή εδαφική. αλλά ως το δεύτερης-τάξης. Rutgers University Press. Αργά ή γρήγορα. λόγω αυτού ακριβώς του γεγονότος. Εν ολίγοις. όταν αυτή εκλαμβάνει τον πόλεμο ως το αντικείμενο της. η Pax Mongolica. αλλά το ακριβώς αντίθετο του: ο Ταμερλάνος ήταν εκείνος που κατασκεύασε μια φανταστική πολεμική μηχανή που στράφηκε ενάντια στους νομάδες. 2) όταν το Κράτος οικειοποιείται την πολεμική μηχανή. χώρου στον οποίο τα αυτοκρατορικά κέντρα παρέμεναν υποταγμένα. υποχρεώθηκε να κτίσει έναν Κρατικό μηχανισμό όλο και βαρύτερο. (New Brunswick. Οι συνταγές αυτές όχι μόνο δεν είναι ισότιμες. καθώς το γεγονός ότι ο Κρατικός μηχανισμός εκ μέρους του είναι εν μέρει ικανός να αναστείλλει τον πόλεμο. ή επιβάλλει τους σκοπούς του. ή στα βοσκοτόπια.νομαδική εφεύρεση. Το ζήτημα αυτό της οικειοποίησης ποικίλλει ανά ιστορική περίοδο. Ή μήπως αφήνοντας τον Κρατικό μηχανισμό. αλλά και ο ίδιος. Πρέπει να 103 Για τις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ Ταμερλάνου και Τζένγκις Χαν. η φύση και η λειτουργία της προφανώς αλλάζουν. επειδή ο Τζένγκις Χαν και οι ακόλουθοι του ήταν ικανοί να αντέξουν για πολύ καιρό. ο τρίτος τύπος προβλήματος αφορά τα μέσα της οικειοποίησης.

καλοί ή κακοί «αγωγοί» σε σχέση με τον απόλυτο πόλεμο. (Παρίσι: C.. και ειδικά το είδος κοινωνικού φόρου στον οποίο υπόκειται όλη. κάτι πραγματικό και πεπερασμένο. αλλά ασχολείται εξίσου και με τις δυο άλλες. ενώ είχε ήδη θέσει τις βάσεις για τους «ψευδείς δυναστείες» σε όλον τον κόσμο. και τον σχολιασμό των τριών αυτών θέσεων από τον Ρεϊμόν Αρον. εισέρχονται σε de facto αναμίξεις με τα στοιχεία της μετανάστευσης. την λογιστική δομή. ο οποίος γίνεται αντιληπτός ως μη έχων άλλους προσδιορισμούς. το αξίωμα αυτό έχει αποσπαστεί από ένα θεωρητικό και πρακτικό. ιστορικό και υπεριστορικό. ενώ οι πολιτικές. κοινωνίας. όπως έχουμε δει. αλλά εισάγει 104 Βλέπε στο Armees et fiscalite dans le monde antique. 463. Στην πρώτη περίπτωση. αλλά αντίθετα. Κατά συνέπεια. όπως στον Κλαούσεβιτς. η διάκριση μεταξύ του απόλυτου πολέμου ως Ιδέας και των πραγματικών πολέμων φαίνεται πως έχει μεγάλη σημασία για εμάς. de la Fondation Egyptologique Reine Elisabeth. Ας συγκρίνουμε όμως την υπόθεση αυτή ως σύνολο. Περί του Πολέμου. οικονομικές ή κοινωνικές ανησυχίες δεν εισάγονται καν. και η οποία απολαμβάνει μια δυνητική ή συμπληρωματικά συνθετική σχέση με τον πόλεμο. αλά μόνο υπό την πιθανότητα εφαρμογής ενός διαφορετικού κριτηριού από εκείνο του Κλαούσεβιτς. 1977): ο διάλογος αυτός καλύπτει ιδανικά την οικονομική πτυχή. κτλ. 3) οι Πραγματικοί πόλεμοι αμφιταλαντεύονται μεταξύ δυο πόλων. Σε μια συγκεκριμένη μορφή. Αλλά την ίδια στιγμή. και τον περιορισμένο πόλεμο. εργασία ή δημόσια έργα. μια Ιδέα. Όπως γνωρίζουμε ήδη. (ο ρόλος της λειτουργίας και του ρόλου του Μηχανικού σε αυτή την μορφή οικειοποίησης104). όχι μόνο στην περίπτωση των οχυρώσεων και των οχυρωμένων πόλεων. με το αξίωμα του Κλαούσεβιτς: «Ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα». για την συντήρηση του στρατού. και τείνει να προσεγγίζει την αδιαμεσολάβητη έννοια μέσω της ανόδου στα άκρα. παρά το γεγονός ότι η πολεμική μηχανή πραγματοποιήθηκε από τους νομάδες. αλλά εκείνη μιας πολεμικής μηχανής η οποία δεν έχει τον πόλεμο ως αντικείμενο της. Η καθαρή Ιδέα δεν είναι εκείνη της αφαιρετικής εξαφάνισης του αντίπαλου. η νομαδική πολεμική μηχανή δεν παρουσιάζεται σε εμάς ως μια περίπτωση πραγματικού πολέμου μεταξύ άλλων. στην οποία ο στρατός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. ο οποίος είναι λίγο πολύ ένας ολικός πόλεμος. ειδικά το βιβλίο 8. της περιπλάνησης και της διαχείμασης. κυριότερα του κλήρου και της κληρουχίας στον ελληνικό πολιτισμό. τα οικονομικά καθεστώτα καθορίζουν τόσο την φύση των υπηρεσιών και των φόρων που οφείλονται από τους δικαιούχους πολεμιστές. παραμένει ακόμη μια Ιδέα.αναλογιστούμε από αυτήν την οπτική τα διάφορα δεδομένα που σχετίζονται με τις θεμελιώδεις πτυχές του Κρατικού μηχανισμού: εδαφικότητα. Κλαιρ Περού. άνευ όρων πολέμου. έθεσε τα θεμέλια για τους φεουδάρχες και τα φέουδα. . ή με άλλα λόγια την απόδοση γης («αποικιακής» ή εγχώριας). χώρο και σύνθεση του νόμου. Ενώ και η Κρατική επιχείρηση δημόσιων έργων πρέπει να αναδιοργανωθεί σύμφωνα με την «χαρτογράφηση της περιοχής». και σε κάθε περίπτωση ρυθμίζουν την πραγματοποίηση τους στην εμπειρία. «Pourquoi les guerres de la deuxieme espece?»). Ωστόσο αυτό δεν επιδρά στην καθαρότητα της έννοιας. ή μέρος της. Η συγκρότηση ενός στρατιωτικού θεσμού ή ενός στρατού προϋποθέτει απαραίτητα την εδαφικοποίηση της πολεμικής μηχανής. και είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε την έννοια της καθαρής Ιδέας. 1939).S. ο οποίος μπορεί να κλιμακωθεί σε ολικό πόλεμο (αυτό εξαρτάται από το ποιοί είναι οι στόχοι της καταστροφής). 1 (ειδικά στην σελίδα 139. Penser la guerre. την ανακάλυψη της Ιδέας. Το ζήτημα της διανομής της γης στους στρατιώτες και τις οικογένειες τους προκύπτει σε κάθε Κράτος. σελ. και έχει σαφώς ουσιαστική σημασία. Παρ’ όλα αυτά. με την διαφορά ότι προκαλεί μια κάθοδο προς περιοριστικές συνθήκες και μπορεί να αποκλιμακωθεί ως μια απλή «ένοπλη παρατήρηση»105. επειδή τα στοιχεία του νομαδισμού.. L’ economie royale des Lagides (Βρυξέλλες: Ed. τομ. ως το περιεχόμενο που αναλογεί στην Ιδέα. αντίθετα. και αυτό για διάφορους λόγους: πρώτον. Είναι οι νομάδες.N. που παραμένουν μια αφαίρεση. οι οποίοι υπόκεινται στην Κρατική πολιτική: τον πόλεμο καταστροφής. 105 Κλαούσεβιτς. μια Ιδέα που δεν προκύπτει από την εμπειρία (καταστροφή ή «αναστάτωση» του εχθρού. την βιομηχανική υποδομή.R. η οποία μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές μορφές. τα Κράτη είναι. σύνολο (ensemble) τα μέρη του οποίου είναι αλληλένδετα: 1) υφίσταται μια καθαρή έννοια του πολέμου ως απόλυτου. φορολογία. με τα δικά της αντικείμενα. αλλά και στις στρατηγικές επικοινωνίες. 2) δεδομένοι είναι οι πραγματικοί πόλεμοι όπως αυτοί υποτάσσονται στους Κρατικούς σκοπούς.

και απλά πραγματοποιεί τις μέγιστες συνθήκες της οικειοποίησης της πολεμικής μηχανής μέσω του Κρατικού μηχανισμού. ή αντίθετα. 50-51. Ενώ ταυτόχρονα. και την μεταμόρφωση της σχέσης μεταξύ στόχου και αντικείμενου. Βιριλιό. πληροφορία. Όμως αληθεύει εξίσου ότι όταν ο ολικός πόλεμος αναδεικνύεται σε αντικείμενο της οικειοποιημένης πολεμικής μηχανής. την βιομηχανία και την οικονομία του πολέμου. καθώς και την επένδυση του μεταβλητού κεφαλαίου στον πληθυσμό και τις φυσικές και διανοητικές πτυχές του (τόσο ως πολεμιστών. ότι τα Κράτη τείνουν να εξαπολύουν και να επανακαθιστούν μια τεράστια πολεμική μηχανή. και τα μέσα που θα καταστήσουν τον πόλεμο άμεσο αντικείμενο της ανεστραμμένης αυτής μηχανής (έτσι η ενσωμάτωση του νομάδα στο Κράτος αποτελεί διάνυσμα που διασχίζει τον νομαδισμό από την αρχή. δεν παρακινεί το συμπληρωματικό αυτό αντικείμενο ή την συνθετική αυτή σχέση χωρίς το Κράτος. Αληθεύει λοιπόν ότι ο ολικός πόλεμος παραμένει υποταγμένος στους Κρατικούς πολιτικούς στόχους. οι οποίοι αντιδρούν πάντα από την αρχή επί της πολεμικής μηχανής. Η παγκόσμιου 106 O Έρικ Λουντέντορφ. ακόμη και στην καθαρότητα της έννοιας της. Κατά συνέπεια το ζήτημα αφορά λιγότερο την πραγματοποίηση του πολέμου απ’ ότι την οικειοποίηση της πολεμικής μηχανής. πρόκειται για την μια και όμοια ιστορική τάση που προκαλεί το Κράτος να εξελιχθεί από μια τριπλή οπτική γωνία: το πέρασμα από τις φιγούρες εγκόλπωσης στις μορφές της κανονικής οικειοποίησης. ολικό πόλεμο. ναυτική ειδικότερα. ενώ ο Κλαούσεβιτς δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους στρατούς και την εξωτερική πολιτική. Δεν είναι λίγοι οι συγγραφείς δε που έχουν αποδείξει πειστικά ότι το προλεταριάτο έχει σε μεγάλο βαθμό στρατιωτική καταγωγή. Το γεγονός ότι η διπλή αυτή επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κάτω από τις προηγούμενες συνθήκες περιορισμένου πολέμου αποδεικνύει τον ακαταμάχητο χαρακτήρα της καπιταλιστικής τάσης να εξαπολύει ολικούς πολέμους107. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η οικειοποίηση έχει αλλάξει κατεύθυνση. μεταφορά. Η ίδια κριτική διατυπώθηκε και από τον Λένιν και τους Μαρξιστές (αν και προφανώς εκείνοι είχαν μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για τους ανθρώπους και την εσωτερική πολιτική από τον Λούντεντορφ). ξεσκεπασμένο και ανεπτυγμένο σε αντίθεση με το Κράτος-μορφή. σημειώνει ότι η εξέλιξη στον πόλεμο έχει πραγματοποιηθεί στην κατεύθυνση όλο και μεγαλύτερης σημασίας στους «ανθρώπους» και τις «εσωτερικές πολιτικές». τότε σε αυτό το επίπεδο του συνόλου όλων των πιθανών συνθηκών. είναι στενά συνδεδεμένοι με τον καπιταλισμό: έχουν να κάνουν με την επένδυση του σταθερού κεφαλαίου στον εξοπλισμό. της οποίας δεν αποτελούν πλέον τίποτε περισσότερο από τα αντιτιθέμενα ή και εναποθετημένα μέρη. ή το εχθρικό Κράτος. συσσώρευσης και επένδυσης συνέβησαν – τα ίδια φαινόμενα που καθόρισαν αργότερα τον «ολικό πόλεμο». όσο και ως θυμάτων του πολέμου106). ο στόχος παραμένει ουσιαστικά πολιτικός και καθορισμένος ως τέτοιος από το Κράτος. υποτάσσοντας την στους «πολιτικούς» στόχους του. 1935). 1968). Vitesse et politique. δίνοντας της τον πόλεμο ως το άμεσο αντικείμενο της. Der totale krieg (Ludendorff. ο Κρατικός μηχανισμός οικειοποιείται την πολεμική μηχανή. Verlag. επένδυση. αλλά γίνεται τέτοιος όταν η καταστροφή «επικεντρώνεται» όχι μόνο στον εχθρικό στρατό. Ο ναπολεόντιος πολεμικός κώδικας αντανακλά το σημείο μεταστροφής που ένωσε τα στοιχεία του ολικού πολέμου: κινητοποίηση. 86-87. το πέρασμα από τον περιορισμένο πόλεμο στον έτσι αποκαλούμενο ολικό πόλεμο. . Αυτό εξηγεί την αμφιταλάντευση του Κλαούσεβιτς. αλλά ενάντια σε ολόκληρο τον πληθυσμό και την οικονομία του. από την πρώτη πράξη πολέμου ενάντια στο Κράτος). κτλ. Ωστόσο. παρά μερικά κείμενα του Κλαούσεβιτς. ή συνδυασμούς χώρου και σύνθεσης. Όμως ο ολικός πόλεμος δεν είναι μόνο πόλεμος καταστροφής. το οποίο βρίσκει την ευκαιρία να οικειοποιηθεί την πολεμική μηχανή. αν και το ίδιο το αντικείμενο έχει πια καταστεί απεριόριστο. η νομαδική πολεμική μηχανή ως συμπλήρωμα. το αντικείμενο και ο στόχος εισάγονται σε νέες σχέσεις που μπορούν να φτάσουν στο σημείο της αντίφασης. ήταν κατά την διάρκεια της μεγάλης περιόδου του «περιορισμένου πολέμου» (1640-1740) όταν τα φαινόμενα της σύγκεντρωσης.πάντα ανάμικτα αντικείμενα. η καταστροφή του οποίου είναι πάντα το ζητούμενο. σελ. Βλέπε επίσης στο War and Human Progress (Νέα Υόρκη: Norton. Η κριτική αυτή είναι αληθής γενικά. Αλλά είναι αυτό ακριβώς. και σε κάποιο άλλο πως τείνει να ενεργοποιήσει την Ιδέα του πολέμου άνευ όρων. όταν σε ένα σημείο τεκμηριώνει πως ο ολικός πόλεμος παραμένει ένας πόλεμος εξαρτημένος από τους πολιτικούς στόχους των Κρατών. 107 Όπως δείχνει ο Ούλρικ Νεφ. όσο και βιομηχανική: για παράδειγμα. Δεύτερον. Οι παράγοντες που καθιστούν τον Κρατικό πόλεμο. Στην πραγματικότητα.

σελ. εκείνη του φασισμού. αλλά του «απροσδιόριστου εχθρού». βλέπε στην ανάλυση του Βιριλιό. και το νέο σημείο της αναστροφής του αξιώματος του Κλαούσεβιτς. είναι εκείνη της πολεμικής μηχανής που εκλαμβάνει την ειρήνη ως τον άμεσο στόχο της. κτλ. όχι πια ενός άλλου Κράτους. η παρούσα κατάσταση είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντική. 15-16. ο απροσδιόριστος υλικός Σαμποτέρ ή ο ανθρώπινος Λιποτάκτης υϊοθετούν τις πλέον διαφορετικές μορφές109. παγκόσμια οργάνωση – ο πόλεμος δεν εκπροσωπεί το σύνολο της υποτιθέμενης ουσίας της πολεμικής μηχανής.. έτσι ώστε να βρεθεί προ εκπλήξεως μια φορά. Ο άλλος πόλος. Όταν η πολεμική μηχανή. μειονοτικές. επαναδημιουργούν διαρκώς τις απρόσμενες πιθανότητες της αντεπίθεσης. να επανεκδώσουν μια πολεμική μηχανή που θα προσδιορίζει τον στόχο. έχοντας οικειοποιηθεί την πολεμική μηχανή. της οποίας τα ίδια τα Κράτη δεν αποτελούν πλέον παρά μόνο μέρη της. και αυτό συμβαίνει ακριβώς επειδή η πολεμική μηχανή έχει μια ιδιαίτερα μεταβλητή σχέση με τον πόλεμο καθαυτόν. Αλλά ο φασισμός αποτελεί μόνο ένα χονδροκομμένο σκίτσο. αλλά μόνο. Ο ορισμός του Απροσδιόριστου Εχθρού αποδεικνύει το εξής. ειδικά στο κεφάλαιο 1. Την έχουμε δει επίσης να διατηρεί ή να προκαλεί τους τρομακτικότερους τοπικούς πολέμους ως μέρη του εαυτού της. L’ insecurite du territoire. σαν να μπορούσαν να ειπωθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ενώ η δεύτερη. Η πολεμική μηχανή δεν καθορίζεται ενιαία. για την δικαιοδοσία του ισχυρισμού ότι η πολιτική αποτελεί την συνέχεια του πολέμου με άλλα μέσα. Αυτό είναι το σημείο όπου το αξίωμα του Κλαούσεβιτς κυριολεκτικά αναστρέφεται.. αλλά τον εντοπισμό μιας δημιουργικής γραμμής αγώνα. Έχουμε προσπαθήσει εδώ να ορίσουμε τους δυο πόλους της πολεμικής μηχανής: στον ένα πόλο. οι συνθήκες εκείνες που καθιστούν την Κρατική ή Παγκόσμια πολεμική μηχανή πιθανή. είτε στο σύνολο των συνθηκών κάτω από τις οποίες τα Κράτη την οικειοποιούνται. Ο ολικός πόλεμος έχει ξεπεραστεί. επιδεικνύει δυο διαδοχικές φιγούρες: πρώτα. ανατρεπτικής ή οικονομικής τάξης. σαν να επρόκειτο για μια ιστορία επιστημονικής φαντασίας. Η πολεμική μηχανή μεταρρυθμίζει τον λείο χώρο που τώρα ισχυρίζεται ότι ελέγχει. Αναμφίβολα. Είναι εξίσου απαραίτητο λοιπόν να ακολουθηθεί η πραγματική κίνηση στην κατάληξη της οποίας τα Κράτη.τιδήποτε καθιστά την δύναμη (puissance) της μηχανής. ως την ειρήνη του Τρόμου ή της Επιβίωσης. διαμορφώνοντας μια γραμμή καταστροφής εκτεινόμενη ως τα όρια του σύμπαντος. η οποία καθιστά τον πόλεμο μια απεριόριστη κίνηση χωρίς άλλο στόχο πέρα από τον ίδιο. ο.βεληνεκούς πολεμική μηχανή.. 108 Για την «υπέρβαση» του φασισμού και του ολικού πολέμου. λαϊκές. Έχουμε παρακολουθήσει την πολεμική μηχανή να αναπτύσσεται όλο και πιο δυναμικά. Την έχουμε δει να αποδίδει στον αντικειμενικό της στόχο μια ειρήνη ακόμη πιο τρομακτική από τον φασιστικό θάνατο..Παρ’ όλα αυτά.». ώστε να περικυκλώσει όλη την γη. ο πόλεμος αναδεικνύεται σε αντικείμενο της. Essai sur la non-battaile. και τα Κράτη δεν είναι πια τίποτε περισσότερο παρά αντικείμενα ή μέσα προσαρμοσμένα στους σκοπούς αυτής της μηχανής. Σε αυτόν τον άλλο πόλο. ολικός πόλεμος. την σύνθεση ενός λείου χώρου και της κίνησης των ανθρώπων στο πεδίο του. Ωστόσο.. με τις άπειρα λιγότερες «ποσότητες». Το πρώτο σημαντικό θεωρητικό στοιχείο έγκειται στο γεγονός ότι η πολεμική μηχανή φέρει πολλά διαφορετικά νοήματα. Και την έχουμε δει να θέτει τα σύνολα της ως έναν νέο τύπο εχθρού. Και την έχουμε δει ακόμη να θέτει σε λειτουργία τα στοιχεία της που εναντιώνονται στον ανταρτοπόλεμο. μεταφασιστική. θα οικειοποιείται τα Κράτη και θα αναλαμβάνει όλο και μεγαλύτερες πολιτικές λειτουργίες108. φιγούρα. δεν αρκεί η αναστροφή των λέξεων. το διεθνές δίκαιο και τις δικαστικές ή αστυνομικές σφαίρες. είτε της κυρίαρχης τάξης. φαίνεται πως αποτελεί και την ουσία του ζητήματος. μεταλλαγμένες μηχανές. ελισσόμενες και πανταχού παρούσες. Αλλά σε όλα τα σχήματα που παίρνει εδώ – περιορισμένος πόλεμος. προς την κατεύθυνση μιας μορφής ειρήνης που προκαλεί ακόμη περισσότερο τρόμο. τις απρόβλεπτες πρωτοβουλίες που καθορίζουν τις επαναστατικές. της ηθικής. .. αλλά όχι και δεύτερη. και το ανθρώπινο μεταβλητό κεφάλαιο. και συγκροτεί κάτι άλλο από τις αυξανόμενες ποσότητες ισχύος. η οποία κατά κάποιον τρόπο «επανεκδίδεται» από τα Κράτη. Η πολεμική μηχανή έχει αναλάβει τον στόχο της παγκόσμιας τάξης. Η αξιωματική έννοια του «απροσδιόριστου εχθρού» είναι ήδη καλά ανεπτυγμένη στα επίσημα και τα ανεπίσημα κείμενα που αφορούν την εθνική άμυνα. ούτε καν ενός άλλου καθεστώτος. και έχοντας την προσαρμόσει στους στόχους τους.. έχει ως αντικείμενο της όχι τον πόλεμο. «πολύμορφες. με άλλα λόγια το σταθερό κεφάλαιο (υποδομές και εξοπλισμοί). 109 Γκι Μπροσολέ.. πολιτικής.

βρίσκονται σε συμφωνία με την ουσία. Οι πολεμικές μηχανές διαμορφώνονται ενάντια στους μηχανισμούς που οικειοποιούνται την μηχανή. Η διαφορά μεταξύ των δυο πόλων είναι μεγάλη. Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν εφικτό να αποδώσουμε την ανακάλυψη της πολεμικής μηχανής στους νομάδες. δανείζεται από το άλλο: το χειρότερο των παγκόσμιων πολεμικών μηχανών ανασυγκροτεί έναν λείο χώρο που θα περικυκλώσει και θα εγκολπώσει όλη την γη. σύμφωνα με τους δυο πόλους. καθιστώντας τον πόλεμο δική τους υπόθεση και αντικείμενο: δημιουργούν εκείνες τις διασυνδέσεις που θα τις ενισχύσουν στον αγώνα τους ενάντια στην μεγάλη δικτύωση των μηχανισμών σύλληψης ή κυριαρχίας. ή μετατρέπεται σε πεδίο οργάνωσης και επικυριαρχίας. ακόμη και όταν επιδείκνυε από την αρχή όλη την αμφισημία που προκάλεσε την εισαγωγή της σε σύνθεση με τον άλλο πόλο. και την προς το μέρος του ταλάντευση από την πρώτη στιγμή. μια δημιουργική γραμμή αγώνα. η μειονοτική σύρραξη. και έναν λείο χώρο εκτόπισης. έστω και κομμάτι προς κομμάτι. στον ακριβή εκείνο βαθμό που εντοπίζει. σύμφωνα με την ουσία. οι νομάδες δεν κρατούν το μυστικό: ένα «ιδεολογικό». τους λείους χώρους που διασώζουν και διαφωτίζουν τον δρόμο τους για μια νέα γη. ακόμη και αν αυτό αφορά νέες ανόργανες κοινωνικές σχέσεις. Όμως αυτό έγινε μόνο για το ιστορικό ενδιαφέρον της απόδειξης ότι η πολεμική μηχανή εφευρέθηκε ως τέτοια. ένα πεδίο συνέπειας. Ωστόσο. Το ζήτημα δεν αφορά τις ποσότητες. ακόμη. Αλλά η γη προτάσσει τις δικές της δυνάμεις (puissances) αποεδαφοποίησης. και ταυτόχρονα την ουσία της πολεμικής μηχανής. είναι ο αστερισμός που προσδιορίζει τον νομάδα.η μηχανή αντιμετωπίζει πράγματι τον πόλεμο. το οποίο εναντιώνεται τώρα στο Κράτος και την παγκόσμια αξιωματική συνθήκη πυ εκφράζεται από όλα τα Κράτη. από την οπτική του θανάτου: η γραμμή αγώνα που δημιουργεί ή μετατρέπεται σε γραμμή καταστροφής. τις δικές της γραμμές αγώνα. Εάν ο ανταρτοπόλεμος. σε σχέση με κάποιο είδος. επιστημονικό ή καλλιτεχνικό κίνημα μπορεί να αποτελέσει μια δυνητική πολεμική μηχανή. ο επαναστατικός και λαϊκός πόλεμος. και ειδικότερα. Το πεδίο συνέπειας που συγκροτεί τον εαυτό του. αλλά ως το συμπληρωματικό ή συνθετικό αντικείμενο της. και ότι καθένα τρέφεται από το άλλο. αλλά τον δυσανάλογο χαρακτήρα των ποσοτήτων που αντιπαρατίθενται στα δυο είδη της πολεμικής μηχανής. αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εκλαμβάνουν τον πόλεμο ως ένα αντικείμενο όλο και περισσότερο απαραίτητο για να είναι απλά «συμπληρωματικό»: μπορούν να διεξάγουν πόλεμο μόνο υπό την συνθήκη της ταυτόχρονης δημιουργίας κάτι άλλου. . Μας υπενθυμιζεται διαρκώς ότι υφίσταται μια γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των δυο αυτών γραμμών ή πεδίων. Δεν είναι ο νομάδας που προσδιορίζει αυτόν τον αστερισμό χαρακτηριστικών.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful