TOPIKAL UPSR 2001 - 2006

PERWAKILAN DATA BIL 1 SOALAN UPSR 2001

2

2001

TOPIKAL UPSR 2001 .2006 3 2001 4 2002 .

TOPIKAL UPSR 2001 .2006 5 2002 .

TOPIKAL UPSR 2001 . Sim dan Teoh ? A Ron ada RM80. Antara piktograf berikut. Sim ada 2004 Ron Sim Teoh # B Ron Sim Teoh # C Ron Sim Teoh # # # # # # # # # # # mewakili RM20 # # # # # # # # # # mewakili RM40 # # # # # # # # # # # # mewakili RM20 # # # # # # # # D Ron Sim Teoh # # # # # mewakili RM10 # . yang manakah mewakili wang Ron. Teoh 4 ada RM40 kurang daripada jumlah wang Ron dan Sim.2006 6 3 daripada wang Ron.

TOPIKAL UPSR 2001 . Markah 2004 90 75 60 45 30 15 0 I II III IV RAJAH 8 Minggu Markah kebersihan minggu IV adalah 40% daripada jumlah markah minggu I.II dan III.2006 7 Rajah 8 ialah carta palang yang menunjukkan markah kebersihan sebuah kelas. Antara berikut yang manakah benar mengenai markah minggu IV? A B C D Sama dengan markah minggu I Kurang daripada markah minggu II 1 daripada markah minggu III 4 Sama dengan beza markah antara minggu I dengan II .

Bilangan Sisi 16 2004 12 8 4 0 P Q R S Bentuk Setiap sisi bentuk P. Q . R dan S berukuran 3 cm. R dan S. Berapakah jumlah perimeter.TOPIKAL UPSR 2001 . dalam cm. Q .2006 8 Rajah 11 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan sisi bagi empat bentuk P. keempat-empat bentuk itu ? A B C D 42 44 126 132 .

TOPIKAL UPSR 2001 . yang manakah benar tentang maklumat dalam carta palang itu ? A Rumah Hijau memungut 25 skor lebih daripada Rumah Merah B Rumah Kuning memungut 20 skor kurang daripada Rumah Hijau C Jumlah skor bagi Rumah Merah dan Rumah Biru Adalah sama dengan skor bagi Rumah Hijau Rumah Hijau. D Jumlah skor bagi Rumah Biru dan Rumah Kuning adalah lebih daripada skor bagi Rumah Hijau .2006 Rajah 14 ialah carta palang yang menunjukkan skor bagi empat buah rumah sukan. Rumah Sukan 2006 Merah Biru Hijau Kunin g 0 10 20 30 40 50 60 Sukan Rajah 14 Antara pernyataan berikut.

Bilangan murid perempuan dalam kumpulan Tekun tidak ditunjukkan. A B C D 60 65 120 185 . Bilangan Murid Perempuan 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Bestari Pintar Rajin Tekun Kumpulan 2006 Rajah 17 Jumlah murid perempuan dan lelaki dalam empat kumpulan 3 tu ialah 600 orang. daripada jumlah murid itu ialah 5 murid lelaki.2006 Rajah 17 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan murid perempuan dalam tiga kumpulan .TOPIKAL UPSR 2001 . Hitung bilangan murid perempuan kumpulan Tekun.

2006 Rajah 13 ialah piktograf yang tidak lengkap menunjukkan bilangan buah jambu yang dijual oleh Encik Nabil. Bilangan jambu yang dijual pada bulan April tidak ditunjukkan. Berapakah bilangan April ? A B C D 12 13 25 26 yang perlu dilukis pada bulan .TOPIKAL UPSR 2001 . 2006 Januari Februari Mac April Mewakili 8 biji jambu Rajah 13 Purata jualan jambu untuk 4 bulan itu ialah 50 biji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful