Ujian Prestasi 1 A. Answer all the questions. Circle the correct answer in each questions.

Jawab semua soalan. Bulatkan jawapan yang betul bagi setiap soalan.

Sains Tahun 3

1. The part labeled P in the above picture is a _________________. Bahagian yang berlabel P dalam gambar di atas adalah ______________. A Tusk Gading B Horn Tanduk C Trunk Belalai

• fur Bulu • claws Kuku cengkam • four legs Empat kaki
2. Which animal has all the external features stated above? Haiwan manakah yang mempunyai ciri-ciri luaran seperti yang dinyatakan di atas? A A lion Singa B A goat Kambing C An eagle Helang

1

Ujian Prestasi 1 Sains Tahun 3 3. Which animal below has fur as its body covering? Manakah antara haiwan di bawah mempunyai bulu yang melitupi badannya? A Rabbit Arnab B Parrot Burung kakak tua C Lizard Cicak It has three pairs of legs Ia mempunyai tiga pasang kaki It has two pairs of wings Ia mempunyai 2 pasang sayap 5. The animal with the characteristics above is a __________ Haiwan yang mempunyai ciri-ciri seperti di atas adalah seekor _______________. Which animal can be grouped together with the above animals? Haiwan manakah yang boleh dikumpulkan dalam kumpulan haiwan di atas? A A bird Burung B A frog Katak C A dragonfly Pepatung 4. A Pigeon Burung merpati B Bat Kelawar C Butterfly Rama-rama 2 .

tail ekor B. Kedua-dua haiwan di dalam gambar di atas mempunyai ____. A.Ujian Prestasi 1 6. The two animals in the picture above have ____________. fur bulu C. Which of these animals does not have legs? Manakah antara haiwan-haiwan ini yang tidak mempunyai kaki? A Snails Siput B Penguins Pingguin C Turtles Kura-kura Sains Tahun 3 7. claws kuku cengkam C. What is X? Apakah X? A. beak paruh 8. scales sisik B. feather bulu pelepah 3 .

What is missing on this cow? Apakah bahagian yang hilang pada lembu ini? A. B. Seekor ikan diselaputi dengan _____________. C. A fish is covered with ____________.Ujian Prestasi 1 Sains Tahun 3 9. A Fur Bulu lembut B Scales Sisik C Feather Bulu pelepah 4 . 10.

B.Ujian Prestasi 1 11. Which group of animals are big animals? Manakah kumpulan haiwan yang besar? A. C. 12. C. 5 . B. Fur bulu Legs kaki Sains Tahun 3 The external features mentioned are present in which group of animals given below? Kumpulan haiwan yang manakah mewakili ciri-ciri luaran yang diberikan di atas? A.

A Beaks Paruh B Wings Sayap C Claws Kuku cengkam 6 .Ujian Prestasi 1 12. Lebah dan burung adalah sama kerana mereka mempunyai __________. Haiwan di atas mempunyai ___________. The above animal has ____________. Seekor ikan diselaputi dengan _____________. A bee and a bird are similar because they have _________. A Fur Bulu lembut B Scales Sisik C Feather Bulu pelepah Sains Tahun 3 13. A fish is covered with ____________. A Fins Sirip B Beak Paruh C Shell Cengkerang 14.

Ujian Prestasi 1 15. A trunk Belalai 7 . Sains Tahun 3 Which group is made up of animals with shells? Kumpulan manakah yang terdiri daripada haiwan dengan cengkerang? A B C 16. A. Claws Kuku cengkam C. An elephant has a pair of tusks and ____________. Seekor gajah mempunyai sepasang gading dan ___________. Horns Tanduk B.

A. Haiwan-haiwan di atas mempunyai _____________. Hair. A beak. A rhinoceros has ____________.Ujian Prestasi 1 Sains Tahun 3 17. A tail. The above animals have ____________. Claws Kuku cengkam C. A. kaki dan tanduk C. kaki dan kepak 18. legs and wings Ekor. legs and horns Paruh. kaki dan tanduk B. Wings Kepak 8 . legs and horns Bulu. Fur Bulu B. Seekor badak sumbu mempunyai _____________.

A. The animals above have _____________. A bird Burung 9 . Claws and fur Kuku cengkam dan bulu B.Ujian Prestasi 1 Sains Tahun 3 19. Which animal has six legs? Haiwan manakah yang mempunyai enam kaki? A. A frog Katak C. A bee Lebah B. Haiwan di atas mempunyai _______________. Scales and four legs Sisik dan empat kaki 20. Horns and hair Tanduk dan bulu C.

Ujian Prestasi 1 Sains Tahun 3 B. Tail Ekor Six legs Enam kaki Claws Kuku cengkam Scales Sisik Four legs Empat kaki Beak Paruh Feathers Bulu pelepah Fur Bulu Wings Kepak Two legs Dua kaki 10 . Answer all the questions using the external features of the animals in the diagram. Jawab semua soalan berdasarkan ciri-ciri luaran bagi haiwan di dalam gambar rajah.

M and N.Ujian Prestasi 1 C. L. Name one animal that has the same external features as each of the animals K. K : ________________________________ L: ________________________________ M: ________________________________ N: ________________________________ 11 . Namakan seekor haiwan yang mempunyai ciri-ciri luaran yang sama seperti haiwan K. Name the labeled external features of the animals shown below Namakan ciri-ciri luaran yang dilabel pada haiwan-haiwan di bawah Sains Tahun 3 P : ________________________________ Q: ________________________________ R: ________________________________ S: ________________________________ T: ________________________________ U: ________________________________ D. L. M dan N.

bird / burung duck / itik crocodile / buaya fish / ikan chicken .Ujian Prestasi 1 Sains Tahun 3 E. Group these animals according to the external features given. ayam snake / ular Bulu pelepah Paruh Sisik 12 . Kelaskan haiwan-haiwan ini mengikut ciri-ciri luaran yang diberikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful