P. 1
Sining 5 4th Rating

Sining 5 4th Rating

|Views: 1,052|Likes:

More info:

Published by: Michael Joseph Santos on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2014

pdf

text

original

SINING V

Date: ___________

I. Mga Layunin:  Napahahalagahan ang likas na kapaligiran  Nabibigyan ng pansin ang magagandang bagay sa likas na kapaligiran II. Paksang Aralin Likas na Kapaligiran, TX p. 164 Kagamitan: Likas na kapaligiran III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Ipasyal ang mga bata sa labas ng silid-aralan at hayaan silang magmasid sa paligid. 2. Sabihin:  Pagmasdan ang likas na kapaligiran.  Suriing isa-isa ang lalang ng Diyos.  Tingnan ang mga halaman, ang mga puno, ang mga hayop at ang kalangitan. (Banggitin ang lahat ng likas na bagay na maaabot ng inyong paningin.) B. Panlinang na Gawain 1. Pagbalik sa silid-aralan ay pag-usapan ang mga likas na bagay na nakita. 2. Itanong:  Anu-ano ang bumubuo ng ating likas na kapaligiran?  Anu-anong mga elemento ng sining ang taglay ng malalagong halaman? . ... ng naggagandahang mga bulaklak? ... ng matatayog na punongkahoy? ... ngnagliliparang ibon at kulisap? ... ng maasul at malawak na dagat? C. Pagpapahalaga: 1. Anong bagay sa likas na kapaligiran ang iginuhit mo? 2. Paano mo mapapanatiling maganda ang mga bagay sa likas na kapaligiran? IV. Pagtataya: Ganayakin ang mga bata na gumawa ng paglalagom sa aralin.

.

V. Kasunduan: Gumawa ng isang album na binubuo ng ating likas na kapaligiran Sulatan ang ilalim ng mga larawan ng maikling paliwanag tungkol sa kagandahan ng likas na kapaligiran na makikita sa ating kapaligiran

SINING V
Date: ___________

I. Mga Layunin:  Namamasid nang may katuwaan ang mga magagandang bagay sa kalikasan  Natutukoy ang mga elementong sining na taglay ng mga bagay sa kalikasan II. Paksang Aralin Likas na Kapaligiran, TX p. 164 Kagamitan: Mga larawan ng likas na kapaligiran III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Pagbalik-aralan ang kahalagahan ng likas na kapaligiran 2. Itanong:  Magbigay ng halimbawa ng mga likas na kapaligiran.  Bakit ito tinawag na likas na kapaligiran B. Panlinang na Gawain 1. Pagbalik sa silid-aralan ay pag-usapan ang mga likas na bagay na nakita. 2. Pag-usapan din ang iba pang likas na kapaligiran at magagandang tanawin sa iba pang dako ng Pilipinas. Ipakita ang mga inihandang larawan. 3. Itanong:  Anu-anong mga elemento ng sining ang taglay ng malalagong halaman? . ... ng naggagandahang mga bulaklak? ... ng matatayog na punongkahoy? ... ngnagliliparang ibon at kulisap? ... ng maasul at malawak na dagat? C. Pagpapahalaga: 1. Anong bagay sa likas na kapaligiran ang iginuhit mo? 2. Anong mga elemento ng sining ang matatagpuan sa iyong disenyo? Alin ang nangingibabaw? 3. Naibigan mo ba ang iyong likhang sining? IV. Pagtataya: Gabayan ang mga bata sa pagtukoy sa mga elemento ng sining tulad ng kulay, linya, ritmo, tekstura at hugis. V. Kasunduan: Anu-anong mga elemento ng sining ang matatagpuan sa likas na kapaligiran?

SINING V
Date: ___________

I. Mga Layunin:  Nasasabi kung aling elemento ng sining ang nangibabaw  Nakalilikha ng isang likhang sining sa pamamagitan ng "crayon resist" II. Paksang Aralin Likas na Kapaligiran, TX p. 164 Kagamitan: Halimbawa ng larawan na ginamitan ng "crayon resist" III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Pagbalik-aralan ang natutuhan sa mga elemento ng sining sa ating likas na kapaligiran. 2. Itanong:  Anu-anong mga elemento ng sining ang matatagpuan sa likas na kapaligiran B. Panlinang na Gawain 1. Pag-usapan ang mga elemento ng sining na taglay ng likas, na kapaligiran. 2. Itanong:  Anu-ano ang bumubuo ng ating likas na kapaligiran?  Anu-anong mga elemento ng sining ang taglay ng malalagong halaman? . ... ng naggagandahang mga bulaklak? ... ng matatayog na punongkahoy? ... ngnagliliparang ibon at kulisap? ... ng maasul at malawak na dagat? 3. Gabayan ang mga bata sa pagtukoy sa mga elemento ng sining tulad ng kulay, linya, ritmo, tekstura at hugis. C. Gawaing Pansining: Magandang Kalikasan (Crayon Resist)

Mga Kagamitan: • papel na puti, crayon, "water color" Pamamaraan: 1. Gumuhit ng isang likas na kapaligiran sa pamamagitan ng iba't ibang kulay ng krayon. Diinan ang pagkuskos ng krayon. 2. Magtimpla ng water color na babagay sa iyong larawan at kuskusan ang kabuuan ng disenyo. D. Pagpapahalaga: 1. Anong mga elemento ng sining ang matatagpuan sa iyong disenyo? Alin ang

nangingibabaw? 2. Naibigan mo ba ang iyong likhang sining? 3. Bakit kaya ito tinawag na ''Crayon Resist"?

.

IV. Pagtataya: Ganayakin ang mga bata na gumawa ng paglalagom sa aralin. V. Kasunduan: Anu-ano ang mga elemento ng sining na taglay ng magagandang bagay na gawa ng tao.

SINING V
Date: ___________

I. Mga Layunin:


tao.

Nabibigyang pansin ang mga magagandang bagay sa kapaligirang gawa ng

II. Paksang Aralin Kapaligirang Gawa ng Tao Kagamitan: Larawan at mahahalagang impormasyon tungkol sa mga kapaligirang gawa ng tao. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Pag-usapan ang likas na kapaligiran. 2. Itanong:  Magbigay ng halimbawa ng mga likas na kapaligiran.  Bakit ito tinawag na likas na kapaligiran?  Anu-anong mga elemento ng sining ang matatagpuan sa likas na kapaligiran? B. Panlinang na Gawain 1. Ipaunawa sa mga bata na bukod sa mga likas na kapaligiran ay mayroon ding kapaligirang gawa ng tao. 2. Sabihin:  Ang mga Pilipino ay likas na magiliwin sa mga magagandang bagay. Mayroon silang angking kakayahan upang pagandahin ang likas na kapaligiran. C. Paglalahat: 1. Pag-usapan ang mga elemento ng sining na taglay ng magagandang bagay na gawa ng tao. 2. Itanong: Anu-anong mga elelnento ng sining ang taglay ng bawat isa? D. Pagpapahalaga: 1. Itanong: Bakit dapat pahalagahan ang magagandang kapali

girang gawa ng tao?

IV. Pagtataya: Ganayakin ang mga bata na gumawa ng paglalagom sa aralin. V. Kasunduan: Gumawa ng isang album na binubuo ng mga larawan ng mga likas na kapaligirang gawa ng tao.

SINING V
Date: ___________

I. Mga Layunin:  Natutukoy ang mga magagandang bagay na gawa ng tao a. Parke - Luneta c. Gusali - Cultural Center of the Phils. b. Resort - Puerto Azul d. Tulay - San Juanico Bridge II. Paksang Aralin Kapaligirang Gawa ng Tao Kagamitan: Larawan at mahahalagang impormasyon tungkol sa Luneta, Puerto Azul, "Cultural Center of the Philippines" at tulay ng San Juanico III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Pag-usapan ang likas na kapaligiran gawa ng tao. 2. Itanong:  Magbigay ng halimbawa ng mga likas na kapaligiran gawa ng tao.  Bakit ito tinawag na likas na kapaligiran? B. Panlinang na Gawain 1. Ipaunawa sa mga bata kung paano pahahalagahan ang mga likas na kapaligiran na gawa ng tao. 2. Sabihin:  Maraming Lugar sa ating bayan ang sininop upang maging kapakipakinabang sa mga mamamayan. Ang mga pook na ito ay dinarayo, hindi lamang ng ating mga kababayan kundi ang mga dayuhan na nagpapamalas ng paghanga sa kahusayan ng mga Pilipino. Ngayon ay ang pag-aarlan natin ang magagandang bagay sa kapaligiran na gawa ng tao. C. Paglalahat: 1. Pag-usapan ang mga elemento ng sining na taglay ng magagandang bagay na gawa ng tao. 2. Itanong: Anu-anong mga elelnento ng sining ang taglay ng bawat isa? D. Pagpapahalaga: 1. Itanong: Bakit dapat pahalagahan ang magagandang kapali girang gawa ng tao? Paano mapapanatiling maganda at maayos ang mga Lugar na ito?

IV. Pagtataya: Ganayakin ang mga bata na gumawa ng paglalagom sa aralin. V. Kasunduan: Paano napapahalagahan ang mga bagay na bumubuo sa likas na kapaligiran na gawa ng tao.

SINING V
Date: ___________ I. Mga Layunin:  Natatalakay ang mga elemento ng sining na taglay ng mga bagay na gawa ng tao tulad ng linya, hugis, kulay at tekstura at nasasabi kung anong elemento ng sining ang nangingibabaw II. Paksang Aralin Kapaligirang Gawa ng Tao Kagamitan: Larawan at mahahalagang impormasyon tungkol sa Luneta, Puerto Azul, "Cultural Center of the Philippines" at tulay ng San Juanico III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Pag-usapan ang ang mga magagandang bagay sa kapaligirang gawa ng tao. 2. Itanong:  Anu-anong mga elemento ng sining ang matatagpuan sa likas na kapaligiran? B. Panlinang na Gawain 1. Ipaunawa sa mga bata ang kahalagahan ng mga magagandang bagay sa kapaligirang gawa ng tao 2. Pangkatin sa apat ang mga bata. Bawat pangkat ay atasang mag-ulat tungkol sa isang kapaligirang gawa ng tao. Ibigay sa pangkat ang larawan at mga nakasulat na impormasyon. Sumangguni sa Umawit at Gumuhit 4, p. 166-168. a. Luneta b. Cultural Center of the Philippines c. San J uanico Bridge d. Puerto Azul C. Paglalahat: 1. Pag-usapan ang mga elemento ng sining na taglay ng magagandang bagay na gawa ng tao. 2. Itanong: Anong elemento ng sining ang nangingibabaw sa bawat isa? Ipaliwanag ang iyong sagot o magbigay ng mga halimbawa.

D. Pagpapahalaga: 1. Itanong: Bakit dapat pahalagahan ang magagandang kapali girang gawa ng tao? Paano mpapanatiling mganda at maayos ang mga lugar na ito? IV. Pagtataya: Gabayan ang mga bata sa sa pag-uulat ng aralin.

V. Kasunduan: Paano napapahalagahan ang mga bagay na bumubuo ng likas na kapaligiran.

SINING V
Date: ___________

I. Mga Layunin:  Napahahalagahan ang mga bagay na bumubuo ng likas na kapaligiran II. Paksang Aralin Pagpapahalaga sa Likas na Kapaligiran Kagamitan: Mga larawan ng malinis na paaralan, estero o kanal at ilog. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Pag-usapan ang mga bagay na bumubuo sa likas na kapaligiran. 2. Ipaliwanag ang bawat isa. B. Panlinang na Gawain 1. Pag-usapan ang kahalagahan ng likas na kapaligiran. 2. Ipaunawa sa mga bata ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinis at magandang likas na kapaligiran. C. Paglalahat: 1. Itanong: Mahalaga bang pangalagaan natin ang mga likas na kapaligiran. Anu-ano ang magandang dulot ng malinis at magandang kapaligiran sa atin? IV. Pagtataya: Ganayakin ang mga bata na gumawa ng paglalagom sa aralin. V. Kasunduan: Gumawa ng isang kapakipakinabang na bagay sa inyong tahanan o bakuran na nakatutulong sa pangangalaga ng likas na kapaligiran.

SINING V
Date: ___________

I. Mga Layunin:  Nakaguguhit ng poster na tumatawag ng pansin sa problema ng bayan tungkol sa kalinisan ng paaralan, kalinisan ng ilog at kalinisan ng mga estero. II. Paksang Aralin Pagpapahalaga sa Likas na Kapaligiran Kagamitan: Mga larawan ng malinis na paaralan, estero o kanal at ilog. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Pag-usapan ang kahalagahan ng likas na kapaligiran. B. Panlinang na Gawain 1. Ipaunawa sa mga bata ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinis at magandang likas na kapaligiran. 3. Itanong:  Bakit kailangang panatilihing malinis at maayos ang likas na kapaligiran?  Anong mga suliranin ang maaaring harapin ng bayan kapag ang likas na kapaligiran ay marumi? C. Gawaing Pansining: 1. Ihanda ang mga bata sa paggawa ng poster. 2. Ipaalala ang mga pamantayang dapat sundin habang gumagawa. 3. Ipabasa at ipagawa ang sumusunod: Poster M Kagamitan: ga • cartolina, lapis, krayon o "water color" Pamamaraan: 1. Alalahanin mo ang mga napag-aralan sa Sibika at Kultura tungkol sa kalinisan ng paaralan, mga estero o kanal at ilog. 2. Gumawa ng poster na tumatawag ng pansin sa problema ng bayan tungkol sa kalinisan ng isa sa mga lugar na nabanggit. 3. Kulayan at lagyan ng paksa o mga salitang pantawag ng pansin. D. Paglalahat: 1. Itanong: Anong paksa ang napili mo para sa iyong poster? Anu-ano ang mga iginuhit mo na nakatatawag ng pansin sa mga suliranin? Bakit dapat panatilihin ang kalinisan ng paaralan, estero at ilog?

  

Nakatatawag pansin ba ang poster na ginagawa mo? Bakit?

IV. Pagtataya: Gabayan ang mga bata sa paggawa ng poster, ipaalala ang mga pamantayang dapat sundin habang gumagawa. V. Kasunduan: Makiisa sa mga proyekto ng barangay at paaralan para sa pagpapanatili ng kagandahan at kalinisan ng likas na kapaligiran.

SINING V
Date: ___________

I. Mga Layunin: 1. Napahahalagahan ang mga selebrasyong nagpapaunlad_ng kultura ng bayan tulad ng:  Ati-atihan ng Aklan  Moriones ng Marinduque  Sinulog ng Cebu 2. Natatalakay ang kontribusyong naibibigay ng mga pagdiriwang na ito sa kultura ng bayan II. Paksang Aralin Mga Selebrasyon, TX p. 172 Kagamitan: Mga larawan ng Ati-atihan, Moriones at Sinulog III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Pag-usapan kung paano makatutulong upang mapanatiling maganda at maayos ang kapaligiran. B. Panlinang na Gawain 1. Pag-usapan ang pagkamagiliwin ng mga Pilipino sa iba't ibang selebrasyon at ipaunawa sa mga bata ang kontribusyon na naibibigay ng mga ito sa kultura ng bayan. 2. Ikuwento sa mga bata ang mga natatanging selebrasyon tulad ng Ati-atihan, Moriones at Sinulog. C. Paglalahat: 1. Itanong:  Paano nakatutulong ang natatanging mga selebrasyon sa pagpapaunlad ng kultura ng bayan? IV. Pagtataya: Ganayakin ang mga na magkuwento tungkol sa mga natatanging selebrasyon na nasaksihan o nadaluhan na nila. V. Kasunduan: Gumawa ng isang album na mga natatanging selebrasyon na ipinagdiriwang sa ating bansa. Magbigay ng maikling paliwanag sa bawat isa.

SINING V
Date: ___________

I. Mga Layunin:   likhang sining

Nakalilikha ng "head dress", maskara at baro para sa selebrasyon Nakasasali sa isang parada sa paaralan na suot ang mga ginawang

II. Paksang Aralin Mga Gamit para sa Selebrasyon Kagamitan: Mga larawan ng Ati-atihan, Moriones at Sinulog III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Pag-usapan ang mga natatanging selebrasyon ng ating bansa. 2. Itanong:  Anu-ano ang m,ga natatanging selebrasyon ng ating bansa?  Saan ipinagdiriwang ang mga ito?  Ano ang katangian ng bawat selebrasyon? B. Panlinang na Gawain 1. Itanong/Sabihin:  Anu-ano ang isinusuot sa bawat pagdiriwpng na ito? Ngayon ay gagawa kayo ng mga ginagamit sa mga selebrasyong ito. Titingnan ko kung makagagawa kayo nang maayos at maganda. Tiyakin, ninyo na husto sa inyo at maisusuot ninyo ang gagawin.  Anu-ano ang mga pamantayan sa paggawa? C. Gawaing Pansining: Head Dress, Maskara at Baro Mga Kagamitan:  mga karton, "crepe paper", gunting, krayon o "water color", mga papel na may kulay, pandikit at "stapler" . Pamamaraan: 1. Pumili ng isa sa mga suot ng mga pangkat na napag-aralan. 2. Gumawa ng "head dress", maskara at baro na husto sa iyo sa pamamagitan ng iba't ihang uri ng kagamitan. 3. Lagyan ng maraming mga palamuti. Maaari mong kulayan o kaya ay dikitan ng mga papel na may iba't ibang mga kulay. D. Pagpapahalaga: 1. Anong pangkat ang ginaya mo sa paggawa ng "head dress", maskara at baro? . 2. Paano mo naipakita ang iyong pagkamalikhain sa paggawa ng mga ito?

3. Sumali sa isang parada sa paaralan na suot ang ginawa mong likhang sining. IV. Pagtataya: Gabayan ang mga bata sa paggawa ng likhang sining. Sikaping magawa ito ng maayos at makabuluhan. V. Kasunduan: Humanda para sa isang pagsusulit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->