You are on page 1of 4

KORIENJE WEB USLUGA

OBRASCI
Obrasci se esto koriste na web-stranicama za prikupljanje i davanje podataka. Obrasci obino iziskuju dodatne datoteke podrke i podrku za posluitelj, tako da obino morate suraivati s mrenim ili web-administratorom da biste lake isplanirali obrazac i stavili ga u upotrebu. Primjeri koritenja web-obrazaca Na web-stranici moete napraviti obrazac koji korisnicima omoguuje traenje tono odreene knjige u bazi podataka na web-posluitelju. Korisnik e upisati naslov knjige u obrazac i kliknuti gumb za slanje koji se nalazi na obrascu. Podaci se alju web-posluitelju i baza podataka se pretrauje. Rezultati se alju nazad korisniku i prikazuju na drugoj web-stranici u korisnikovom web-pregledniku. Moete napraviti i javnu anketu. Kada korisnik preda obrazac (klikom gumba Dostavi na obrascu), podaci se alju bazi podataka na web-posluitelju radi kasnijeg koritenja. Dodavanje kontrola obrasca web-stranici Web-obrazac stvorit ete na isti nain kao i obinu web-stranicu, a zatim ete upotrijebiti alatnu traku Webalati da biste dodali kontrole obrasca. Microsoft Word nudi nekoliko standardnih kontrola za web-obrasce. Kada dodate prvu kontrolu, Word umee granicu Vrh obrasca iznad kontrole i granicu Dno obrasca ispod kontrole. Te se granice pojavljuju pri dizajniranju obrasca i nee se pojaviti pri gledanju stranice u web-pregledniku. Obrascu moete dodavati i druge naredbe tako da ih smjestite unutar spomenutih granica. Na jednoj web-stranici moete imati vie obrazaca. Svaki obrazac postoji unutar vlastitih granica. Postavljanje svojstava kontrola web-obrasca Nakon to na web-stranicu umetnete kontrole, moete im postaviti svojstva. Svojstva kontrole obrasca omoguuju upravljanje nainom prijenosa podataka web-posluitelju. Nekim kontrolama svojstva odreuju izgled na webstranici. Da biste postavili svojstva neke kontrole, kliknite kontrolu, kliknite Svojstva mogunosti u dijalokom okviruSvojstva. , a zatim postavite

KORIENJE WEB USLUGA


ISPUNJAVANJE WEB OBRAZACA
Internet Explorer koristi funkciju koja se zove Automatsko dovravanje da bi uskladitio lozinke i druge informacije koje otkucavate u polja Web obrazaca. Zahvaljujui skladitenju tih informacija, Internet Explorer automatski moe popuniti polja obrazaca ako istu informaciju ponete da otkucavate kasnije. Funkcija Automatsko dovravanje je ukljuena po podrazumevanoj vrednosti. Ako je funkcija Automatsko dovravanje iskljuena, sledite nie navedene korake da biste je ponovo ukljuili.

Da biste ukljuili funkciju Automatsko dovravanje


1. Otvorite Internet Explorer tako to ete kliknuti na dugme Start stavku Internet Explorer. , a zatim izabrati

2. 3. 4. 5.

Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije. Izaberite karticu Sadraj. U okviru Automatsko dovravanje, kliknite na dugme Postavke. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu Web adrese, Obrasci, Korisnika imena i lozinke na obrascima i Zatrai da sauvam lozinke. Dvaput kliknite na dugme U redu.

6.

to se tie runog popunjavanja obrasca, potrebno je posjetiti eljenu web stranicu, tako to unesemo URL Link te stranice u na pretraiva i otvorimo stranicu. Naemo navigaciju sa textom Obrazac ili neto slino tome. Kada otvorimo tu navigaciju, otvorie nam nova stranica sa praznim poljima u koje trebamo unijeti svoje podatke. Ti podatci su preteno ime i prezime, datum rodjenja, adresa i broj mobitela/kunog telefona. Kada to sve popunimo potvrdimo obrazac klikom na OK i to bi bilo to.

KORIENJE WEB USLUGA


PRETRAGA
Web je sjajan nain za dobijanje informacija i komunikaciju sa drugima. Da biste koristili Web, morate da razumete kako se koristi Web pregleda. Ova demonstracija vas upoznaje sa Web pregledaem Internet Explorer, ukljuujui osnove kretanja do Web lokacije, pretraivanje Weba, uvanja omiljenih Web stranica i korienja pregledanja pomou kartica. Svetska komunikaciona mrea je deo Interneta, mree koja povezuje milione raunara irom sveta. Web sadri veliku koliinu informacija kojima moete da pristupite sa raunara koristei Web pregleda. Evo nekoliko saveta za korienje Web pregledaa Internet Explorer za kretanje po Webu. Poput drugih Windows programa, Internet Explorer moete da pokrenete iz Start menija. Postoje milioni Web lokacija na Webu i svaka ima jedinstvenu adresu ili URL. Moete da posetite lokaciju tako to ete otkucati njenu adresu ovde, u traci adrese. Zatim kliknite na ovo dugme. Vidite li kako se Web lokacija prikazuje u pregledau? Ovo je glavna stranica Web lokacije ili matina stranica ali veinu lokacija sainjava vie stranica. Stranice su povezane jedna sa drugom preko veza, koje mogu biti u obliku teksta ili slika. Vidite li kako se pokaziva menja u ruku kada se postavi preko ove rei? To znai da je ovo veza ka drugoj Web stranici. Ako kliknete na nju, otii ete na tu stranicu. Da biste se vratili na stranicu koju ste ve gledali, kliknite na dugme Nazad. A da biste se vratili na stranicu koju vidite kada pokrenete Web pregleda, kliknite na dugmePoetak. Ako traite informacije, ali ne znate odakle da ponete, moete da pretraujete Web. U polju za pretragu otkucajte nekoliko rei ili frazu o temi koja vas zanima. Budite to odreeniji. Zatim kliknite ovde.Pojavie se lista rezultata pretrage. Zapamtite da moete da promenite pretraiva koji Internet Explorer koristi da bi obezbedio rezultate. Kada pronaete rezultat pretrage koji deluje odgovarajue, kliknite na vezu da biste otili na Web stranicu prikazanu u rezultatu.Kada pronaete Web stranicu na koju biste eleli redovno da se vraate, moete da je sauvate kao omiljenu lokaciju tako da ne morate da pamtite njenu adresu. Kliknite na ovo dugme, a zatim kliknite na dugme Dodaj omiljenim lokacijama. Kada kliknete na dugme Dodaj, ona e se nai na vaoj listi omiljenih lokacija. Da biste videli listu omiljenih lokacija, kliknite na ovo dugme. Evo stranice koju smo upravo dodali.Da biste otvorili nekoliko Web stranica odjednom i brzo se prebacivali sa jedne na drugu, moete da koristite pregledanje pomou kartica. Kliknite ovde da biste dodali novu karticu. Otkucajte adresu stranice koju elite, a zatim moete da prelazite sa jedne Web stranice na drugu tako to ete jednostavno kliknuti na neku od kartica. Web pregleda je jedina alatka koja vam je potrebna da biste istraivali Web i brzo pristupili svojim omiljenim lokacijama.