You are on page 1of 11

TEMA 6: GITAL

Dolors Navarro 4rD

IMATGEDI

TALLER 1: MILLONS DE COLORS

3.Comencem amb el GIMP.

BMP

GIF

TIF

JPG 1

JPG 2

5.MIREM A FONS UNA IMATGE

6.PROFUNDITAT DE COLOR

9. EL TEU PRIMER DIBUIX AMB EL GIMP

11.SELECCIONS EN LES CENTRALS ELCTRIQUES