Mga Salawikain (Idioms) Filipino – English

                

Ang matapat na kaibigan, tunay na maaasahan. - - -You will know a true friend in time of need. Naghangad ng kagitna, isang salop ang nawala. - - - He who takes a lot of risks loses more than he can gain. Pulutin ang mabuti, ang masama ay iwaksi. - - - Emulate what is good, ignore what is bad. Walang lumura sa langit na di sa kanyang mukha nagbalik. - - - Nobody who spits upward does not spit on his face. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. - - - Of what use is the grass when the horse is already dead. Maraming salita, kulang sa gawa. A man that talks too much accomplishes little. Madaling sabihin, mahirap gawain. Easier said than done. Ubos-ubos biyaya, pagkatapos nakatunganga. --Spend lavishly and you end up with nothing. Habang may buhay, may pag-asa. - - - While there is life, there is hope. Ang lalagyang walang laman ay maingay. - - - An empty container makes a lot of noise. Ang lakas ay daig ng paraan. - - - Strength is defeated by strategy. Ang mabigat ay gumagaan, kung pinagtutulungan. - - - Anything that is heavy can be light if we put our resources together. Lahat ng gubat ay may ahas. - - - In every forest , there is a snake. Bago ka bumati ng sa ibang uling, uling mo muna ang iyong pahirin. - - -Before you point out others people's shortcomings, correct your own first. Walang salang hindi pinagbabayaran. --No crime is left unpunished. Wala kang masasabunot sa kalbo.---- (You cannot pull any hair from the bald.) You cannot get blood from the stone. Pananalita'y pilak, ngunit ang katahimikan 'y ginto. --- Speech is silver but silence is gold.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful