P. 1
1239018029

1239018029

|Views: 285|Likes:
Published by ZORAN10

More info:

Published by: ZORAN10 on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2012

pdf

text

original

Razvoj tržišne discipline je koncept kojem se sve više pridaje značaja u postavljanju i
razvijanju efikasnih regulatornih i supervizorskih principa funkcionisanja pojedinih
dijelova finansijskog i ukupnog privrednog sistema. Stoga je veoma važno iskoristiti
ove mehanizme u funkciji ostvarivanja ciljeva postavljenih ovom Strategijom i
Akcionim planom. U okviru tržišne discipline ubrajaju se svi mehanizmi koji
obezbjeđuju pristup, uporedivost, aktivno djelovanje u analitičkom i korektivnom
smislu informacijama iz finansijskih izvještaja privrednih subjekata. Sve što
obezbjeđuje mogućnost aktivnog odnosa tržišta prema finansijskom izvještavanju
određenog privrednog subjekta može se tretirati kao uticaj tržišne discipline.

32

Oslanjanje na tržišnu disciplinu kao na stub ostvarivanja sistema postavljenih ciljeva
pruža brojne prednosti, koje se ogledaju u:

širini učesnika procesa,
podizanju efikasnosti djelovanja,
razvijanju sistema očekivanja koji podstiče učesnike na djelovanje u određenom

pravcu,
lakšem povezivanju sa globalnim investicionim interesovanjima,
podizanju sistema odgovornosti i
razvijanju tržišne dicipline i na drugim poljima privrednog djelovanja.

U primjeni strategije razvoja tržišne discipline neophodna je interakcija sa druga dva
stuba Strategije i Akcionog plana. Bez odgovarajućeg normativno-institucionalnog
okvira i mehanizama nadzora u primjeni standarda računovodstva i revizije nije
moguće razvijati mehanizme tržišne discipline. Interaktivno, tržišna disciplina će
ostvariti pozitivan povratni uticaj na predhodna dva stuba.

Ključni posticaj ostvarivanju strategije razvoja tržišne discipline, u velikom stepenu,
zavisi od riješenja u kojem stepenu će se od pojedinih ili predhodno utvrđenih grupa
obveznika primjene standarda finansijskog izvještavanja i revizije finansijskih
izvješatja zahtijevati objelodanjivanje informacija i podataka iz finansijskih izvještaja i
izvještaja revizora. Različiti značaj privrednih subjekata za ostvarivanje finansijske
stabilnosti, interesovanje investitora i ukupni privredni razvoj svakako da zahtijeva
različit nivo objelodanjenih informacija. Preporuka Strategije i Akcionog plana je
propisivanje minulnog seta informacija i podataka iz finansijskih izvještaja koje bi
privredni subjekti objelodanjivali uz slobodu da objelodanjuju i više od toga. Pritom bi
minimum informacija koje treba objelodanjivati bio obuhvatniji od zahtijeva po IFRS i
IAS. Za finansijske institucije i kotirana preduzeća na A listama berzi taj set
informacija i podataka bi trebao da bude najobuhvatniji, minimalno u skladu sa
zahtijevima iz Bazela II.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->