You are on page 1of 2

‫َ ََ َ َ‬ ‫مكتب‬ ‫ََ َ َ‬ ‫قلم‬ ‫َ َ َ ََ َ‬ ‫مسطرة‬ ‫دفت َ َ‬ ‫ر‬ ‫َ ََ َ َ َ‬ ‫محفظة‬ ‫َ َ ََ َ‬ ‫مرسم‬ ‫كرسي‬ ‫َََ َ‬

‫محمد عزيز الحاکيم بن ابي مسعود‬ ‫ذأبا اکمل بن ذوالکفلي‬

‫نور عاديال بنت محمد علي‬ ‫نور حکمه بنت عزيزوزهري‬ ‫نور فازيله بنت عثمان َ‬