You are on page 1of 1

3.1.

Nadstrujna zatita Normalni ivotni vijek energetskog transformatora je dogovorena vrijednost koja ovisi o kontinuiranom optereenju pri referentnoj temperaturi okoline i nazivnim pogonskim uvjetima. Pri poveanju optereenja transformatora iznad nazivne vrijednosti ili pri porastu temperature okoline, uslijed pregrijavanja, dolazi do mogunosti kvara i ubrzanog smanjenja ivotnog vijeka. Namjena nadstrujne zatite u transformatorskom polju je da titi transformator od pregrijavanja uslijed optereenja iznad nazivnih vrijednosti. Svi distributivni transformatori u MDTS-ama su opremljeni primarnim zatitama koje mjere temperaturu ulja (kod uljnih) ili izolacije namota (kod suhih transformatora). Ali kod kratkotrajnih preoptereenja koji djeluju na zagrijavanje namota, gdje se sva generirana toplina ne uspijeva prenijeti na rashladni medij (ulje ili zrak) potrebno je nadzorom vrijednosti struja kroz namote transformatora procijeniti da li je njegovo pregrijavanje iznad dozvoljenog. Norma IEC 60076-7 daje preporuke za preoptereenja uljnih transformatora, dok norma IEC 60076-12 daje preporuke za preoptereenja suhih transformatora. Norma IEC 60076-7 za uljne energetske transformatore preporuuje 150 %-tno preoptereenje u normalnom reimu rada dok u izvanrednim pogonskim prilikama preporuuje 200%-tno preoptereenje za transformatore manjih snaga i 180 %-tno preoptereenje za transformatore veih snaga, u vremenu do 30 min. Norma IEC 60076-12 daje ovisnost preporuenog preoptereenja suhih transformatora o vremenu trajanja preoptereenja, vanjskoj temperaturi i (pod)optereenja transformatora prije nastanka preoptereenja. Za vanjsku temperaturu od 20oC, te teretom od 90% koji je prethodio preoptereenju, preporua se preoptereenje od 135% u trajanju od pola sata, te po tome treba i izabrati adekvatnu zatitnu krivulju.