You are on page 1of 3

Voorbeelddocument Kennisbank Qontext

Formulier Melding en afhandeling vermoeden huiselijk geweld

Soort document: Naam document: Versienummer: Datum: Toelichting en achtergronden:

Formulier Formulier Melding en afhandeling vermoeden huiselijk geweld 1.0. 28 februari 2012 Dit formulier geeft een indicatie van hoe een meldingsformulier rondom het vermoeden van huiselijk geweld kan worden opgebouwd. We adviseren het formulier te integreren in een digitale meldingsapplicatie (webformulier) waardoor gegevens vanuit de meldingen makkelijk te bundelen zijn, maar ook voor overstijgende management informatie gemakkelijker te vergaren en te analyseren zijn. Om deze analyse digitaal goed uit te kunnen voeren adviseren we tevens om bij de open velden een aantal kernthema's of woorden te formuleren die aangevinkt worden door de invuller. Op basis van deze kernthema's of -woorden kan vervolgens management informatie worden afgeleid. Een voorbeeld hiervan zullen we binnen afzienbare tijd in onze demo-applicatie opnemen.

Qontext Kennisbank wordt inhoudelijk beheerd door Novire BV en technisch mogelijk gemaakt door Novire Systems. Dit voorbeelddocument is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld op basis van alle achtergronden, wettelijke basis, voorbeelden uit het werkveld en andere van toepassing zijnde informatie, zoals opgenomen in deze kennisbank. Het is de bedoeling dat deze basis gebruikt kan worden voor het op maat maken van een dergelijk document voor uw organisatie. Het is en blijft van belang dat u zelf nagaat in welke mate het document voor uw organisatie op maat kan worden gemaakt, waarbij u nog wel aan de wettelijke vereisten en de vereisten uit het werkveld blijft voldoen. Novire BV werkt eraan de ontwikkelingen in het veld te volgen en te vertalen in up-to-date voorbeelddocumenten, maar het zijn en blijven voorbeelden. Novire BV is ondanks de zorg die aan dit document is besteed niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van fouten. Novire BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de informatie uit dit document.

1/3

Naam: Referentie: Versie: Datum:

Formulier Signalering Kindermishandeling 1.0. 29-02-2012

Inhoud formulier: Algemene gegevens melder Naam medewerker: Datum: Betreft clintsituatie: Aanleiding en beschrijving situatie

Bij de signalering is gebruik gemaakt van een risico-inschattingsinstrument 0 Ja 0 Nee

Toelichting beoordeling aandacht functionaris

Uitkomsten gesprek clint & eventuele verdere gegevens

Uitkomsten gesprek clint & eventuele verdere gegevens

Uitvoeren melding? 0 Ja 0 Nee

Omschrijving redenen bij het niet melden

Qontext Kennisbank wordt inhoudelijk beheerd door Novire BV en technisch mogelijk gemaakt door Novire Systems.

2/3

Naam: Referentie: Versie: Datum:

Formulier Signalering Kindermishandeling 1.0. 29-02-2012

Afspraken vervolgacties

Omschrijving redenen bij het wel melden

Meldingsgegevens Datum: Melding aan: Melding door: Evaluatie melding vermoeden van huiselijk geweld

Afsluitingsgegevens Datum afsluiting: Afsluiting door:

Qontext Kennisbank wordt inhoudelijk beheerd door Novire BV en technisch mogelijk gemaakt door Novire Systems.

3/3