You are on page 1of 3

URED ZA ODNOSE S JAVNOU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, TRG SV.

MARKA 2, ZAGREB Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvrenja I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklapanja ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor


TECHED d.o.o. odravanje sustava za digitalni pregled slika tiskovina i digitalni press clipping MEDIA NET odravanje programskog rjeenja za prepoznavanje zvunog zapisa i veze za prijenos podataka za izradu digitalnog pressclipinga

Datum konanog izvrenja ugovora

Konani ukupni iznos plaen temeljem ugovora

1.

EV-01M/2009JAVNOST

PREGOVARAKI POSTUPAK BEZ 14.07.2009. PRETHODNE OBJAVE

72.907,20 kn (s PDV-om)

12 mjeseci

73.206,00 kn (s PDV-om)

2.

EV-01M/2009JAVNOST

PREGOVARAKI POSTUPAK BEZ 15.07.2009. PRETHODNE OBJAVE

219.998,94 kn (s PDV-om)

12 mjeseci

221.501,69 kn (s PDV-om)

3.

EV-01M/2010JAVNOST

PREGOVARAKI POSTUPAK BEZ 25.08.2010. PRETHODNE OBJAVE

210.330,00 kn (s PDV-om)

12 mjeseci

NEOMEDIA d.o.o. Sigurnosno i operativno odravanje posluitelja te odravanje i funkcionalno unaprjeivanje internetskih stranica TECHED d.o.o. odravanje sustava za digitalni pregled slika tiskovina i digitalni press clipping

210.330,00 kn (s PDV-om)

4.

EV-01M/2010JAVNOST

PREGOVARAKI POSTUPAK BEZ 25.08.2010. PRETHODNE OBJAVE

73.504,80 kn (s PDV-om)

12 mjeseci

73.504,80 kn (s PDV-om)

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Redni broj

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklapanja OS-a/ ugovora

Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor


ZAJEDNICA PONUDITELJA: NARODNE NOVINE d.d., GORNJI GRAD d.o.o., ZVIBOR d.o.o., BIRODOM d.o.o.

Datum konanog izvrenja OS-a/ ugovora

Konani ukupni iznos plaen temeljem OS-a/ ugovora

Okvirni sporazum (OS) 1.

4/2010-A; 4/2010-B; 4/2010-C; 4/2010-D; 4/2010-E

OTVORENI POSTUPAK

22.11.2010.

2 GODINE

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a

1.1.

12.01.2011.

90.561,21 kn ( s PDV-om)

12 mjeseci

Napomena: Ukoliko tijelo javne vlasti kao naruitelj dri potrebnim, moe u posebnom Dodatku Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvrenja, pozivom na broj pod kojim se podaci o ugovoru i njegovu izvrenju nalaze u tom Pregledu, dati detaljnije odnosno dodatne podatke vezane za sklapanje i izvrenje tog ugovora. U tom sluaju, Dodatak Pregledu ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvrenja takoer se objavljuje na internetskim stranicama u nastavku, na nain utvren Zakljukom Vlade Republike Hrvatske.