You are on page 1of 8

1

FIREMN AKCE A EVENTY


Nejastji vnon, novoron i vron veern akce. Spojen veee s doprovodnm programem. Vude tady se nabz nekonen mnoho monost zbavy. Firemn akce va spolenosti mohou nabvat rznch rozmr. od setkn vaich zamstnanc doplnnch zitkovmi akcemi, po ceremonie a pedvn cen nejlepm zamstnancm, firemn verky, celo firemn dny pro dti vaich zamstnanc, programy pro vae obchodn partnery. Garantujeme spoluast klienta v klovch rozhodnutch pi pprav akce tak, abychom maximln mon pokryli zamlen zmr. Soust nabdky pro realizaci firemnch akc je monost vbru vhodn lokality dle Vmi poadovanch parametr, se ktermi dlouhodob spolupracujeme, nebo jsou naimi akcemi oveny.

Vnon verky Akce, kter maj svho ducha? James Bond prty, Arabsk noc, Latino party, Al Capone prty, UFO prty a mnoho dalch. U Vs nebav nudn verky o niem? Chcete takovou akci, aby se po jejm skonen vichni ptali, kdy bude dal? Na zklad Va pedstavy vypracujeme nkolik originlnch scn prbhu akce, vetn nvrhu vhodnch tradinch i netradinch prostor. Zajistme ppravn fze, stejn tak jako na mst samotnm pipravme ve dle poteby. Atmosfru Va akce podtrhneme vkusnmi a npaditmi dekoracemi, obsluhou i hosteskami v kostmech i stylovm programem. Samozejmost je kvalitn a oven catering, kter me bt i tematicky ladn do akce. Z akce na Vae pn podme kvalitn foto i video dokumentaci.
2

TEAMBUILDING - BUDOVN A ROZVOJ TMU


Harmonick kolektiv pracujc v pjemn atmosfe funguje vkonnji a efektivnji. K vytvoen otevenho a vzjemn vstcnho pracovnho prosted pispvaj mimopracovn akce podncujc stmelen tmu a komunikaci mezi jeho leny. Tyto akce mohou mt mnoho podob a zdnliv pi nich o nic nejde pouze o spokojenost vaich lid. I zbava me mt pikovou kvalitu a pinet velk efekt. CO ZSKVTE
Motivovanj tm Tm, kter thne za jeden provaz Spolen nezapomenuteln zitky Alternativu zamstnaneckho benefitu Tradici, na kterou se budou vichni tit

SPORT A ZBAVA
Nabzme realizaci sportovnch turnaj mezi malmi tmy nebo s Vmi vyrazme na expedici do prody s vybranm cestovnm prostedkem kola, lye, lod, lana i ponorky. Akce realizujeme v osvdench lokalitch jak u ns tak na Slovensku, Rakousku, Slovinsku a Skandinvii. Jednotliv nabzen aktivity: Aktivity v prod cykloturistika, vodn turistika knoe, lyovn, divok voda kajaky a rafty, vysokohorsk turistika, lezen a horolezectv, jeskystv, mosk kajaky, putovn na koskm hbetu, ps speen, vychzky do prody. Sportovn hry fotbal, florbal, beach-volejbal, tenis, golf, minigolf, plavn, freesbee, badminton, lidsk achy, lukostelba a stelba na cl ze vzduchovch puek. Golfov turnaje Potebujete zorganizovat golfov turnaj nebo rovnou celou golfovou tru? Mme sv specialisty, kte Vm navrhnou ta nejlep hit, za tch nejlepch podmnek. Zajistme akci vetn cateringu, hostesek, doporume Vm program, modertora akce, ceny pro vtze, atd. Myslme za Vs na kad detail.
4

KONGRESY A KOLEN
Tato produktov ada naich program se zamuje na realizaci a kompletn zajitn firemnch kolen, vjezdnch zasedn, odbornch konferenc, prodejnch a vstavnch veletrh pro Vae produkty a informanch a kolcch setkn pro Vae obchodn partnery.

Krom vbru zajmav lokality, zajitn ubytovn a stravovn, konferennch podmnek /uebna, audiovizuln prostedky/ nabzme celou adu doplkovch program pro astnky, design, konferenn materily, produkty.

Co dle pro vs meme zadit? Kulturn i relaxan pobyty, kombinovan programy, wellness pobyty, poznvac akce, ale i tematick akce spojen s produktem, znakou, s vrom firmy i jinou vznamnou udlost.

Dita Okerov
Sales Director
Nkolik let praxe na poli obchodu a vyjednvn spn realizace akc DHL, Home Credit, BMW,

SOB Leasing, IP, Ralley Rejvz, Golfov turnaje atd.


Energick, vytrval, jde vdy za svm clem

ivotn motto: Nic nen obtn pro toho, kdo chce

Jan Barto

Head Manager
Dlouholet praxe na poli obchodu Realizace akc event a outdoor, tandem seskoky Siln, vd osobnost, nebrn se ivotnm

vzvm
ivotn motto:

Je dleit najt si vdy novou hraku

PARTNEI

Talk CV International s.r.o. itn 10 120 00 Praha 2 Czech Republic

GSM: (00420) 777 95 76 41 @: dita.oskerova@talkcv.cz Web: www.talkcv.cz