You are on page 1of 1

POLIKLINIKA SA PATOHISTOLOKOM,

MIKROBIOLOKOM I BIOHEMIJSKO-HEMATOLOKOM

LABORATORIJOM
www.nslab.rs Novi Sad, Trifkoviev trg, Svetozara Miletia 24 Petrovaradin, Preradovieva 57
Tel/fax: 021/520-092 021/643-3825 064/445-9993

POZIV!!!
SVIM lanovima sindikata Srpske Policije

Proverite vae zdravlje!


Kompletna LABORATORIJSKA dijagnostika:
KRVNA SLIKA BIOHEMIJA HORMONI TUMOR MARKERI VIRUSI MIKROBIOLOGIJA TERENSKA SLUBA

SPECIJALISTIKI PREGLEDI:
INTERNISTA KARDIOLOG ENDOKRINOLOG GASTROENTEROLOG PULMOLOG ULTRAZVUK PSIHIJATAR PSIHOLOG

Svi lanovi sindikata Srpske Policije imaju 10

popusta!
Mogunost plaanja

na rate uz potvrdu sindikata!

Poliklinka NS Lab prijatelj Vaeg zdravlja!