P. 1
Problemes tec

Problemes tec

|Views: 69|Likes:

More info:

Published by: David Català Grimalt on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2014

pdf

text

original

David Català Grimalt 3erB

Problemes de tecnologia:

1.- Un motor dels utilitzats en l'aula-taller de !" consumi# al voltant de
$'%& 'uan està en (uncionament. )uina *ot+ncia desenvolu*a,

P- "./ P- !.$'%- 1.%0

1- Desenvolu*a una *otencia de 1.%0

%.- 2a *laca d'un radiador el+ctric cont3 les indicacions seg4ents: %%$"
!$$0. Calcula:

a5 2a resistencia del (il conductor:

P- "./
!$$-%%$./
/-!$$:%%$- %'6%7

b5 2a intensitat e(ica8 del corrent 'ue *assa *er ell:

/- !$$:%%$-%'6%&

9.- Com s':a de connectar un am*er;metre en *aral.lel, Com s':a de
connectar-se un volt;metre en s+rie,

1: Un am*er<metre s':a de connectar en s+rie i un volt;metre s':a de
connectar en *aral.lel.

=.- )ue consumei# m3s energia una batedora de 3=$0 utilitzada durant =
minuts o una ràdio de 1$0 connectada durant 9 :ores,

Batedora: 3=$.=- 16=$
1àdio: %9$.1$- %9$$

1: Consumi# m3s la ràdio.


!.- 1elacions les seg4ents mà'uines i com**onents el+ctrics amb el ti*us de
(enomen 'ue es *rodu># 'uan (uncionen:

a.- Dinamo d'una bicicleta 1.- Calor
b.- 2àm*ada :al?gena %.- @oviment
c.- Plan#a 3.- /l.luminaciA
d.- &s*iradora 9.- GeneraciA de corrent el+ctric
e.- Brigor;(ic =.- Bred

a.- C 9
b.- C 3
c.- C 1
d.- C %
e.- C =

6.- Un *ol;metre *ot ser utilitzat com a am*er;metre o com a volt;metre
de*enent de la *osiciA triada en el selector. Dn el circuit de la (igura s':an
connectat dos *ol;metres correctament. )uina (unciA e#ercei# cada una,
)uina lectura mostraran,

Dibui# & C &m*er;metre.
Dibui# B C "olt;metre.
David Català Grimalt 3erB
Circuits de tecnologia:
1.-
1e'- 11E1%E13→
→Req= 31+56+76=163Ω →
→I = V:R→
→I=4'5:163=0'027A
2.-
Req= R1+R2+R3→
→Req= 13+11+21=45Ω→ V=9-4'5=4'5V
→I=V:R→
→I=4'5:45=0'1A
3.-
Req=R1+R2+R3→
→Req=100+200+150=450Ω→ V=9+9=18V
→I=V:R→
→I=18:450=0'04A
4.-
Req=R1+R2+R3→
→I=14+31+13=59Ω→
→I=V:R→
→I=9:58=0'15A
5.-
1:Req= 1:R1+1:R2+1:R3→
→mcm=72→1:Req= 1:36+1:12+1:24→
→1:Req=2+6+3:73→11:72→72:11=6'54Ω
→I=V:R→
→4'5:6'54=0'68A
6.-
1K=1000Ω
10K=10000Ω
1:Req=1:R1+1:R2+1:R3→
→1:Req= 1:10+1:10+1:10=3:10→
→3:10=3'33K=3333Ω
→I=V:R→
→I=9:46'153=0'195A
7.-
1:Req=1:R1+1:R2+1:R3→
→1:Req=1:100+1:200+1:150→
→mcm=600→
→6+3+4:600=13:600=600:13=46,153Ω
→I=V:R→
→I=9:46'153=0'195A

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->