You are on page 1of 1

ad vize final ödev ortalama0çan

1 ali 25 54 68 49 if(f12>
2 veli, 58 65 32 51.67
3 mehmet 58 36 98 64
4 selim 65 98 0 54.33
5 bekir 65 75 98
6 ömer 34 25 34 31
7 resul 95 36 62 64.33
8 ekrem 0 25 65
9 mustfa 95 36 95 75.33
10 gokhan 99 15 100 71.33
sınıfın ortalaması 57.63
mak 75.33
min 31
0